Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 22. - 26. ( 1. juni - 30. juni 2023).                     Sidst opdateret 06 juli 2023 05:54:45 

 

 

 

Fredag den 30. juni 2023                  Solopgang: 04:42  Solnedgang: 22:00

Kogtved, matriklen: Gråspurv 12 R
Svendborg Golfbane: Gråstrubet Lappedykker 1 YF UF, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Rød Glente 1 R, Tårnfalk 1 FU, Munk 3 YF SY, Springfrø 1 DØD (nyforvandlet frø)
Vejlen, Tåsinge
: Vibe 3 FU, Brushøne 12 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 5 FU, Gråand 1 F + 10 Pull FU. Hans P. Engelke, Poul Brugs Rasmusen
Dovns Klint: Dværgterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tryggelev Nor: Tornirisk 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Ølund/Lammesø: Lærkefalk 1 FU, Skestork 12 R , Silkehejre 1 FU . Lars Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fjordterne 8 R, Havørn 4 R, Rødrygget Tornskade 3 R. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Maria Rasmussen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 YF UF
. Niels Selck
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 3 R. Maria Rasmussen
Stige By: Halemejse 25 FU. Maria Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 1 FU. Asger Rasmussen


 

Torsdag den 29. juni 2023                  Solopgang: 04:41  Solnedgang: 22:01

Nakkebølle: Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å: Hvid Vipstjert 6 YF FU (2 AD + 4 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 10 R. Henrik Mørup-Petersen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 3 FU. Stoffer Jaeger
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 3 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Alk 150 R T, Alkefugl sp. 200 R T. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 F R. Karsten Nilsson
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 5 FU. Arne Christensen
Wedellsborg Gods: Ravn 7 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 3 OF/R. Sten Pedersen


 

Onsdag den 28. juni 2023                  Solopgang: 04:41  Solnedgang: 22:01

Vejlen, Tåsinge: Brushane 17 R, Tinksmed 7 R, Hvidklire 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Brændegård Sø
: Skestork 2 R, Brushane 5 R, Fjordterne 3 R, Havørn 4 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Gråkrage 4 FU (2 AD + 2 1K), Dompap 2 R, Gærdesanger 2 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Stor flagspætte 2 FU, Strandskade 3 OF. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, FLS-gård: Mursejler 1 R
. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skestork 2 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 800 R, Knarand 45 R, Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 10 R, Havørn 2 AD FU. Gunnar Jørgensen
Fogense Enge (Lillestrand): Småspove 5 OF. Anders Myrtue
Gyldensteen: Engsøen: Vandrefalk 1 1K FU. Anders Myrtue
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 20 R. Bodil Fredberg
Husby Strand, Wedellsborg: Huldue 3 R, Lille Præstekrave 4 R, Havørn 2 YF UF. Lars Witting
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Alk 100 R. Niels Bomholt Jensen 
Nørre Broby: Rød Glente 2 OF. Poul Vesterlund Pedersen
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 OF. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 F, Rovterne 1 R. Susanne Rørdam Skov
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 63 YF UR (23 Pull), Småspove 6 F, Dværgterne 4 YF F (2 Par). Kurt Kaack Hansen 


 

Tirsdag den 27. juni 2023                  Solopgang: 04:40  Solnedgang: 22:01

Svendborg øst: Canadagås 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Engpiber 1 R (med flåt ved næbbet). Poul Brugs Rasmussen

 
DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 120 R, Skestork 2 R, Rovterne 1 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skestork 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Skeand 14 R, Skestork 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Fjordterne 7 YF. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Klyde 53 FU, Dværgterne 4 FU. Martin Rheinheimer
Sybergland: Tinksmed 12 FU. Peter Lillesø
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 M OF. Lars Askholm
Østerskov (Årup): Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen


 

Mandag den 26. juni 2023                 Solopgang: 04:40  Solnedgang: 22:01

Vornæs: Rød glente 2 YF RI . Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Brændegård Sø
: Rødrygget tornskade 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Rødstjert 1 OF, Gulspurv 1 R, Munk 1 SY, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 YF UF. Anders Myrtue
Bredbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Flemming G. Andersen
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 OF. Flemming Johansen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 YF UR.
Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF K. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Vagtel 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Strarup Skov: Rød Glente 3 YF UR ( 3 unger mærket med GPSsendere).
Per Rasmussen 
Sybergland: Rustand 0 R. Peter Lillesø
Torpegård Skov: Rød Glente 2 YF UR (2 unger mærket med GPSsendere).
Per Rasmussen
Tykhave: Rød Glente 2 YF UR (Unger mærket med GPSsendere). Per Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 YF AA. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 12 FU, Sivsanger 3 FU. Asger Rasmussen


 

Søndag den 25. juni 2023                 Solopgang: 04:39  Solnedgang: 22:01

Lundeborg, matriklen: Rødstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Gudbjerg skov: Rødtoppet fuglekjonge 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 286 R. Jakob Sunesen
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Gregers Johannesen
Broby Sø
Savisanger 1 SY. Anders Myrtue
Bøsøre: Dværgterne 1 FU. Lars Kirk
Eskebjerghave (Hjortholm Skov): Huldue 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Lars Kirk
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 3 AD FU. Palle Bo Larsen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Lomvie/Alk 50 R. Jens Bækkelund
Måle Strand / Romsø Sund syd: Fiskeørn 1 V. Benjamin Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R. Andreas Valentin Berg
Voderup Klint: Bomlærke 8 YF SY. Niels Munch Kofoed


 

Lørdag den 24. juni 2023                  Solopgang: 04:39  Solnedgang: 22:01

Vejlen, Tåsinge: Brushøne 1 R, Sivsanger 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Gulbug 1 SY, tornsanger 2 FU R, Stor flagspætte 3 FU (1 AD + 2 1K), Rødstjert 1 R, Gravand 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte: Havørn 3 OF. Jens O. Hansen
Brændegård Sø: Nilgås 1 R, Knarand 60 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 5 R. Jørgen Hjorth Jensen
Revninge: Blå Kærhøg 1 M OF. Søren Louis Rasmussen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Småspove 5 FU. Jane Ditzel
Tranekær: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jacob Sterup
Tullebølle: Rødrygget Tornskade 3 YF UF. Hans-Henrik Wienberg


 

Fredag den 23. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Vejlen, Tåsinge (04:40): Sortklire 2 R, Hvidklire 4 R, Brushøne 11 R, Tinksmed 7 R, Svaleklire 6 R, Vibe 9 R, Klyde 22 R, Rødben 3 R, Rovterne 2 FU, Vandrikse 1 HØ, Sivsanger 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Søby Monnet, Tåsinge
: Rødrygget tornskade 2 YF + 1K, Jernspurv 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Lundeborg, matriklen
: Rødstjert 2 FU (et par). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bågø: Ravn 5 FU. Christian A. Jensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Peter Pelle Clausen
Lumby: Sortsvane 2 FU. Conny Hartmann
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 TH, Dværgterne 2 FU, Rovterne 1 OF, Fjordterne 25 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 1 OF, Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 4 FU, Svaleklire 6 FU, Tinksmed 39 FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Tinksmed 12 FU. Asger Rasmussen


 

Torsdag den 22. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Søllinge: Hvinand 1 YF + 3 Pull.  Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg, grusgraven Caroline Amalievej
: Digesvale ca. 50 par (Meget svært at bedømme, hvor mange af redehullerne, der er optaget eller bliver benyttet). Poul Brugs Rasmussen
Bispeengen: Skestork 2 R
. Lotte Jensen
Nyborg: Mursejler 1 YF (Mursejler har taget sin kasse i brug. Det er sent de kommer i gang med ynglesæsonen, skyldes den kulde og regn der var i foråret). Erik Thomsen 

 

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skestork 2 R. Poul Bjerager
Broby Sø:
Savisanger 1 M SY. Gregers Johannesen
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 4 R, Havørn 2 R, Blåhals 1 YF SY. Lars Witting
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
OUH (Odense Universitets Hospital): Slørugle 1 OF. Lise Wind-Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 3 R. Lars Kirk
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 1 YF UF, Lille Præstekrave 3 R. Maria Rasmussen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 YF AA. Martin Rheinheimer
Vester Aaby: Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen


 

Onsdag den 21. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:01

Havn v/Vejlen, Tåsinge: Brushane 1 R. Lars Kirk
Thurø, Søndervej
: Grønspætte 2 YF + 2 1K FU. Ole Ryge Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF.  Leif Sørensen [Facebook]
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Blishøne 2 YF UF, Strandskade 3 R, Hættemåge 1 DØD, Musvåge 1 R, Sangdrossel 3 YF FU, Solsort 4 YF FU, Skrubtudse 1000 R

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden By: Dværgterne 2 R. Lise Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 FU,
Silkehejre 1 FU . Pierre Bentzen
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 TH,
Slørugle 1 R (Fløj ud fra natuglekasse. 2. gang set, har ikke ynglet i kassen da denne har været regelmæssigt efterset gennem foråret - bl.a. for at skifte størrelse af indflyvnings hul åbning til allike da natuglen ikke ynglede...). Thomas Kampmann 
Siø: Knarand 62 FU, Klyde 41 YF UF, Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Skibhuskvarteret: Grønspætte 2 OF. Jens Kristian Holm
Stige Ø: Lille Præstekrave 1 FU. Christian A. Jensen 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 4 FU, Rovterne 1 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU, Havørn 2 R, Sortkrage 5 OF. Jens Rasmussen
Æbelø: Huldue 6 SY, Skovsneppe 1 R, Skovsanger 1 SY. Jens Bækkelund 


DOF- nyheder:
              En tredjedel af Danmarks ynglende splitterner er forsvundet
              Miljøministrene i EU giver naturen en delvis sejr
             
Vent med at klippe hæk og fælde træer for fuglenes skyld


 

Tirsdag den 20. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Vejlen Tåsinge: Hvidklire 1 FU, Gravand 1 YF 8 Pull, Gravand 1 YF 18 Pull, Vibe 1 R 1K, Svaleklire 1 FU, Rødben 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tryggelev Nor
: Skægmejse 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Gulstav Østerskov: Stålorm 1 R, Skråstreg Bredpande 1 R, Gulspurv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Gulstav Mose: Rødrygget tornskade 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Gulstav
: Dompap 1 R. Steen Winkel
Lundeborg, matriklen: Rødstjert 2 FU (et par), Grønirisk 2 FU, Blåmejse 2 AD FU + 5 1K FU, Skovspurv 6 FU, Solsort 1 SY, Gråkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Gregers Johannesen
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Pierre Bentzen
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Jakob Lyngbo
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Anders Myrtue
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 4 R. Leif Kristensen
Damsbo Skove og agerland: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Fænø: Rød Glente 2 OF,
Drosselrørsanger 1 SY, Munk 10 SY. Erik Busk
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 10 YF UF, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Siø: Lille Præstekrave 4 YF TH. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 2 R, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 3 YF UF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Knarand 40 R, Lille Præstekrave 5 R, Svaleklire 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 OF, Isfugl 1 R,
Flodsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen


 

Mandag den 19. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Svendborg, Grønnemosevej-Jem&fix: Hvid vipstjert 1 R, Husrødstjert 1 R. Lene Hansen
Brændegård Sø
: Bynkefugl 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg, Ny Camping
: Rødstjert 1 M YF. Poul Brugs Rasmussen
Langelands Golfklub v/Bukkemose: Grågås 16 R, Blishøne 8 PUL YF, Rørhøg 3 R, Gulspurv 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Damsbo Skove og agerland: Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 11 FU. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Skeand 11 R, Rørdrum 1 R, Rovterne 2 FU, Fjordterne 6 FU. Gunnar Jørgensen
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 3 YF UF. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 179 R, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 3 SY. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Søren G. Nielsen


 

Søndag den 18. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Svendborg: Mursejler 1 R. Lars Kirk
Kogtved, matriklen
: Stormmåge 6 YF, Grønspætte 1 R, Grønspætte 1 R, Gærdesanger 4 YF UF, Rødstjert 1 YF SY
Gulstav
: Rødstjert 1 R 1K. Steen Winkel
Broholm: Tornsanger 1 YF R (fodrer unger). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Sanglærke 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allesø:
Pirol 1 F OF. Oliver Christian Gram
Bispeenge: Skestork 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Svaleklire 6 FU. Maria Rasmussen
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Karen Koefoed
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Maria Rasmussen
Broby Sø:
Savisanger 1 SY. Laura Rytter Holm
Brændegård Sø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Nilgås 1 R, Havørn 2 OF. Arne Christensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havterne 25 R. Tom Tjørnum
Keldsnor: Fjordterne 9 R, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 R. Søren G. Nielsen
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 YF SY. Anton Markvard
Nørreballe Nor: Skeand 26 R, Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 25 R, Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 5 R. Niels Bomholt Jensen  
Sybergland: Skægmejse 1 M R. Jens Peter Bech
Universitetet, Odense: Skovsanger 1 FU. Martin Rheinheimer
Urup Dam: Lille Præstekrave 2 FU. Kirsten Halkjær Lund
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 21 FU. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 OF, 
Rovterne 3 FU. Hans Olrik
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 1 R. Niels Andersen


 

Lørdag den 17. juni 2023                   Solopgang: 04:38  Solnedgang: 22:00

Kogtved, matriklen: Stormmåge 6 YF
Gulstav
: Bomlærke 3 R. Steen Winkel
Tange å
: Tornsanger 1 FU YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Skestork 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 4 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Nilgås 1 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 120 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R. Henrik Kingo Andersen
Knudshoved Færgehavn: Dværgterne 1 FU. Anne Borgen & Sven Fuglsig 
Lunge Bjerge: Rød Glente 2 OF. Kim Mogensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ravn 5 R. Brian Wielsøe
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Gulirisk 1 SY. Ole Tonnesen
Rudkøbing: Husrødstjert 3 YF UF. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R. Esben Aagaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Anton Markvard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 21 R, Dværgterne 1 R. Flemming Thomasen
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 R, Skovsneppe 2 SY, Stor Flagspætte 10 R, Isfugl 1 R, Græshoppesanger 1 SY. Michael Bjerregaard 


 

Fredag den 16. juni 2023                   Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:59

Kogtved, matriklen: Stormmåge 3 PUL R
Svendborg Golfbane
: Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 2 YF UF, Rød Glente 2 FU, Gærdesanger 1 YF SY, Sangdrossel 6 R
Lundeborg,Tangeskoven
: Hvepsevåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Drejet (Ærø): Sortstrubet Lom 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Fjællebroen: Skovhornugle 1 1K R. Brian Wielsøe
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 4 OF. Steen Winkel
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Fjord: Blåhals 1 SY. Brian Wielsøe
Nakkebølle Inddæmning: Canadagås 26 N. Brian Wielsøe
Nørreballe Nor:
Savisanger 1 SY. Ole Tonnesen
Sybergland: Skovhornugle 1 YF UF, Skovhornugle 1 YF. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 1 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Sortklire 10 FU
, Rovterne 1 FU. Stoffer Jaeger
Verninge:
Natravn 1 SY. Jakob Lyngbo
Ørsted Grave: Vagtel 2 SY. Carsten Moth Iversen 
Åmosen v/Ollerup: Skovsneppe 1 FU. Carsten Skou


 

Torsdag den 15. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:59

Siø: Klyde 1 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Trane 4 R, Havørn 2 OF, Rødrygget Tornskade 1 R, Bynkefugl 1 R.  Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor: Skestork 3 R
Lundeborg, Ny Camping: Rødstjert 1 FU YF (De har unger nu i en af min mejsekasser, så der er stor
travlhed med madpakkerne). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Toppet Lappedykker 222 FU. Leif Kristensen
Botofte Skovmose
: Atlingand 3 R. Claus Dalskov
Bredholt v/Arreskov Sø: Canadagås 53 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Helnæs Made: Ravn 3 FU. Leif Kristensen
Rundeskov: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Tøvelsø Mose v/Tranekær: Trane 3 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Pierre Bentzen
Vesteregn: Vagtel 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Canadagås 70 OF, Knarand 110 R, Krikand 260 R, Gråstrubet Lappedykker 66 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Blishøne 870 R, Sølvhejre 1 R, Strandskade 63 R,
Drosselrørsanger 1 R. Anders Myrtue


 

Onsdag den 14. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:58

Vejlen Tåsinge: Krikand 3 R, Stor kobbersneppe 1 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Vibe 1 Pull. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Åmosen v/Ollerup
: Rørdrum 1 R,
Flodsanger 1 SY. Lars Kirk
Rudkøbing Mose
: Rørdrum 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Siø
: Lille præstekrave 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Øksendrup
: Rørhøg 1 OF, Rød glente 1 OF, Gråstrubet lappedykker 1 FU, Grågås 6 AD + 4 1K FU, Vibe 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Dværgterne 1 R

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Avernakø: Dværgterne 2 FU. Søren Louis Rasmussen
Brændegård Sø: Knarand 325 FU. Ole Goldschmidt
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 2 OF. Ella Mikkelsen
Gamborg Fjord:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Kongens Have, Odense: Huldue 4 FU. Auroura Epoke Dalsgård
Nyborg Fjord: Dværgterne 1 FU. Lise Nielsen
Paarup (Odense): Canadagås 50 NØ. Esben Eriksen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Gulirisk 1 SY. Ole Tonnesen
Rudkøbing: Havørn 2 AD OF. Ole Goldschmidt
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 YF UR. Per Rasmussen
Skaboeshuse:Rød Glente 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Dværgterne 1 FU. Anders Høgsholm
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Græshoppesanger 1 SY. Maria Rasmussen
Svinø v/Gamborg:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen 
Søgård (Langeland): Vagtel 1 OF. Steen Winkel
Torpegård Skov
: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Viby Å (Gl. Assensvej til Gamborg Inderfjord):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Åmosen v/Ollerup
: Rørdrum 1 R,
Flodsanger 1 SY. Lars Kirk


 

Tirsdag den 13. juni 2023                  Solopgang: 04:38  Solnedgang: 21:57

Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Sortklire 5 R, Stor kobberssneppe 1 FU, Brushane 1 R, Tinksmed 6 R, Klyde 9 R, Rødben 11 R, Vibe 14 R, Krikand 53 R, Skeand 29 R, Knarand 42 R, Gråand 24 R, Gravand 12 R, Lille præstekrave 4 R, Blishøne 55 R, Hættemåge 72 R, Knopsvane 8 R, Fiskehejre 3. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Skeand 1 R, Klyde 1 R, Sortklire 6 R, Rødben 4 R, Brushane 1 R, Stor kobbersneppe 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Gesinge: Gul vipstjert 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Hesselagergård & Broholm. Tårnfalk 0 YF (Gennem de sidste mange år, har jeg sammen med andre fugleelskere, glædet os over at kunne iagttage områdets tårnfalke på nærmeste hold. Det kan vi desværre ikke denne sommer. Tårnfalkeparrene på Hesselagergård og Broholm er slet ikke vent tilbage i deres gamle redhuller, og hvorfor dette kedelige fravær er indtruffet, vides vel ikke, men meget trist er det. Mange gange har vi oplevet tårnfalkene øve fabelagtige flyvefærdigheder med deres unger. Håber de vender tilbage). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Stoffer Jaeger
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Møllemade/Ellemose: Vagtel 6 SY, Skovhornugle 1 SY, Skovhornugle 1 FU. Erik Busk
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2 R. Peter Dam-Hansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Otterup Byskov: Grønspætte 2 FU. Pia Hass 
Thurø Bund: Skovhornugle 1 FU. Niels Selck
Thurø By m.m.: Skovhornugle 3 YF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 14 FU, Knarand 276 FU, Vandrikse 5 SY, Rørdrum 2 SY, Svaleklire 14 FU, Rødrygget Tornskade 6 FU, Skægmejse 12 FU,
Savisanger 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 6 YF, Rørspurv 20 SY. Ole Goldschmidt
Vejle Lung: Nattergal 7 R. Poul Bjerager
Vejlen, Tåsinge: Stor Kobbersneppe 1 M SDR FU. Niels Selck
Vejlen, Tåsinge: Skeand 23 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Kristina Svendsen
Vejlen, Tåsinge: Stor Kobbersneppe 1 FU
, Rovterne 1 FU . Arne Christensen


DOF- nyheder:
              Fra Limfjorden til Barentshavet: Ung havørn sætter dansk rekord i længdeflyvning
              Fuglereder er fredet
             
Kom til Fuglenes Dag 28. maj 2023
              Hvor går din næste tur hen? 2 nye steder: Bispeenge og Munkemaen og Draved Skov og Kongens Mose
              Kom med på fugle- og kunsttur og oplev "The Bird Project" på Vesterbro i København


 

Mandag den 12. juni 2023                 Solopgang: 04:39  Solnedgang: 21:57

Siø: Klyde 1 R, Grågås 2 R + 2 Pull. Lars Kirk
Ny Gesinge: Havørn 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Gravand 2 OF, Gulspurv 2 FU, Stillits 4 FU, Gulbug 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 2 R. Niels Andersen
Bogense: Canadagås 100 OF. Tom Tjørnum
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU. Leif Kristensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 R. Erik Busk 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1420 R, Krikand 150 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 20 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Canadagås 29 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 25 FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle:
Slørugle 1 R (Fra den 27.5. blev der set sorte uglegylp og godt med klatter på loftet. Den 11.6. blev der kortvarigt set en ugle flyve ud og i dag lå der en slørugle i natuglekasse og kiggede op da jeg tilså kassen) . Thomas Kampmann
Lunge Bjerge: Ravn 4 OF. Erik Busk
Pederstrup (Midtfyn): Havørn 2 R. Leif Sørensen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Rørdrum 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Bjerregaard
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ravn 4 R, Skovsanger 2 SY. Evald Mehlsen  
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU, Rovterne 1 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Asger Rasmussen


  

Søndag den 11. juni 2023                 Solopgang: 04:39  Solnedgang: 21:56

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 10 R, Knortegås 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 15 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gøg 1 SY, Klyde 7 R, Vibe 2 R, Brushane 1 R, Sortklire 2 R, Rødben 2 R, Grønspætte 1 OF, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørspurv 2 R. Leif Sørensen [Facebook]
Lundeborg, matriklen
: Allike 2 R, Hvid vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allesø: Vagtel 1 SY, Skovhornugle 1 FU. Anton Markvard
Brunshuse: Blåhals 1 FU. Torben Skytte Hvass
Gulstav: Rødrygget Tornskade 3 M YF. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Lille Præstekrave 1 FU. Ole Goldschmidt
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 2 FU. Palle Bo Larsen
Løkkeby Enge: Gulbug 5 SY. Hans-Henrik Wienberg
Middelfart: Canadagås 85 N. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Vagtel 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 15 R. Henrik Mørup-Petersen
Røjle By: Canadagås 60 NØ. Michael Mosebo Jensen
Siø: Atlingand 4 FU, Skeand 11 FU, Knarand 124 FU, Klyde 20 YF, Klyde 30 PUL FU, Lille Præstekrave 5 YF, Sorthovedet Måge 1 AD OF. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Lille Præstekrave 3 YF, Rødrygget Tornskade 6 YF, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF. Ole Goldschmidt
Tarup Grusgrave: Fjordterne 13 YF BR. Per Rasmussen
Thurø Bund: Skovhornugle 1 FU. Niels Selck
Tornbjerg: Canadagås 50 NØ. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Arne Christensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Ravn 4 FU,
Odder 1 R (Højst overraskende kommer en yngre Odder løbende over “sletten” til vandhullet ved Ørnehøj). Ole Goldschmidt
Østerø Sø (Knudshoved):
Dværgterne 8 YF. Anton Markvard


 

Lørdag den 10. juni 2023                   Solopgang: 04:40  Solnedgang: 21:55

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 16 R, Grågås 1 R, Gravand 2 YF UF, Troldand 6 R, Skeand 2 YF UF, Skeand 18 FU, Knarand 8 FU, Gråand 1 YF UF, Gråand 1 YF UF, Gråand 1 YF UF, Spidsand 2 FU, Krikand 17 FU, Ringdue 6 R, Blishøne 2 YF UF, Strandskade 2 R, Klyde 8 FU, Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 4 FU, Vibe 6 YF UF, Stor Kobbersneppe 1 FU , Sortklire 10 FU, Hvidklire 1 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 16 R, Rovterne 1 FU, Havørn 1 1K+ R, Grønspætte 1 R, Musvit 1 R, Skægmejse 2 FU, Rørsanger 2 R, Solsort 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 3 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Tornirisk 1 M FU, Gøg 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav Mose: Skestork 1 OF. Steen Winkel
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 YF, Dværgterne 1 FU,  Rovterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Pejrup: Rød Glente 2 FU. Kristina Svendsen
Skaboeshuse: Vagtel 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Canadagås 30 N. Anders Myrtue
Tarup (Odense): Canadagås 30 N. Gregers Johannesen
Ullerslev (Østfyn): Lille Præstekrave 1 R. Bo K. Stephensen
Vejlen, Tåsinge: Stor Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 10 FU. Asger Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Stor Kobbersneppe 1 FU
, Sortklire 12 FU . Pierre Bentzen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 22 YF BR, Dværgterne 2 YF BR. Kurt Kaack Hansen
Åmosen v/Ollerup: Isfugl 1 OF,
Flodsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen


 

Fredag den 9. juni 2023                     Solopgang: 04:40  Solnedgang: 21:54

Lundeborg Ny Camping: Ederfugl 1 R, Bysvale 20 FU, Allike1 R, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Skestork 4 R
. Stoffer Jaeger
Gulstav: Vagtel 1 SY. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 20 R. Tom Tjørnum
Hindsgavl Skove (Julie-, Mathilde-, Batteriplant.): Sortspætte 1 M R, Munk 13 SY. Michael Brunhøj Hansen 
Møllehave v/Langkildegård: Sort Glente 1 OF. Ole Goldschmidt
Møllemade/Ellemose: Vagtel 1 SY. Erik Busk
Nakkebølle Inddæmning: Ravn 4 OF. Michael Bjerregaard
Nørreballe Nor:Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 12 R. Niels Bomholt Jensen
Rantzausminde: Canadagås 30 NØ. Niels Andersen
Røjle By: Canadagås 55 NØ. Michael Mosebo Jensen
Skovsbo v/Svendborg: Skovsneppe 1 YF P. Carsten Skou
Thurø Rev: Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Arne Christensen
Vejlen, Tåsinge: Stor Kobbersneppe 1 FU. Asger Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Hedehøg 1 M FU. Søren Bøgelund 
Åmosen v/Ollerup:
Flodsanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov


 

Torsdag den 8. juni 2023                   Solopgang: 04:41  Solnedgang: 21:53

Thurø By m.m.: Skovhornugle 1 YF FU , Grønspætte 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Gravand 2 YF UF, Knarand 38 R, Lille Lappedykker 1 YF, Vandrikse 1 YF UF, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 2 YF, Svaleklire 1 R, Fjordterne 1 YF, Rørhøg 1 FU, Rød Glente 1 FU, Ravn 2 OF, Sivsanger 1 YF SY, Kærsanger 1 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Stor kobbersneppe 1 FU, Klyde 2 R, Skeand 4 R, Rovterne 1 FU. Henning Steen Hansen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge Havørn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Søby Monnet: Havørn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brahetrolleborg, Hellemose:
Drosselrørsanger 1 SY.  Leif Sørensen [Facebook]
Nyborg, Krudttårnet: Mursejler 20 R NAT. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Knarand 28 FU, Skarv 500 YF BR,
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Dalum: Isfugl 1 R. Morten Holm
Fjællebro Skov: Ravn 6 OF. Lars Bech Jensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet:
Natravn 1 SY . Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved: Sommerhusområdet:
Natravn 1 SY. Richard Hansen
Staurby Skov: Rød Glente 2 FU. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 38 R, Lille Præstekrave 2 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Ørsted Grave: Canadagås 37 OF. Henrik Stenholt
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 OF, Isfugl 1 OF,
Flodsanger 1 SY . David Damgaard Dysager


 

Onsdag den 7. juni 2023                    Solopgang: 04:41  Solnedgang: 21:52

Tåsinge, Hestehaveskoven: Havørn 2 1K R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Vejlen, Tåsinge: Rørsanger 1 SY, Vandrikse 1 YF + 2 Pull. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å: Blåmejse 8 FU (2 AD + 6 1K), Gøg 1 SY, Bysvale 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved: Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Nattergal 3 SY
Lillegrund m.m. (hav nord for Fyns Hoved-området): Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, Tejst 3 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 2 R, Blåhals 1 SY. Maria Rasmussen
Botofte Skovmose (21:48): Knarand 47 FU,
Drosselrørsanger 1 SY (Sporadisk syngende). Ole Goldschmidt
Erhvervsområde Øst, Nyborg: Sorthovedet Måge 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Fænø: Digesvale 200 YF FU. Helge Esager
Gulstav:
Pirol 1 SY. Jakob Sunesen
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 3 R. Susanne Rørdam Skov
Røjle Klint: Gransanger x Løvsanger (hybrid) 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Salby: Vagtel 1 R. Benjamin Bech
Siø: Knarand 102 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Ole Goldschmidt
Staurby v/Middelfart: Rød Glente 7 OF. Jørgen Juul
Stengade Sø: Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Thurø By m.m.: Skovhornugle 2 YF UF (Ad fu og i sædvanligt klammeri med spurvehøg mens mindst en 1k kalder fra grantykning (andre har set 3 1K)). Arne Bruun
Urup Dam: Lille Præstekrave 1 R. Peter Lillesø
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R. Susanne Rørdam Skov
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 2 JUV R, Skovhornugle 1 R. Gunnar Jørgensen


 

Tirsdag den 6. juni 2023                     Solopgang: 04:42  Solnedgang: 21:51

Nyborg: Sorthovedet Måge 1 FU [info]
Tange å
: Sangdrossel 1 SY, Stillits 2 FU, Skarv 10 OF, Stær 12 FU, Tornirisk 2 FU, Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Bøsøre: Havterne 1 R. Lars Kirk
Vejstrups Å's udløb: Stor skallesluger 1 R F + 9 Pull. Lars Kirk
Egebjerggård Storskov:
Natravn 3 SY.(Var så heldig at høre og se 3 natravne i aften (måske en 4) i Egebjerggaard Storskov
De var i hele perioden fra 22.30 til 23.00 meget aktive og territoriehævdende. Jeg har igennem årene set og hørt natravn i Storskoven flere gange, men aldrig så intenst som i aften. Fantastisk oplevelse). Aksel Christensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Egebjerggård Storskov:
Natravn 3 SY. Aksel Christensen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Stenvender 2 FU
. Bjarne Jørgensen
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 2 YF. Lars Andersen
Møllemade/Ellemose: Canadagås 58 NØ Vagtel 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Nyborg: Sorthovedet Måge 1 AD FU
. Kjeld Hansen
Søgård (Langeland):
Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Søren Bilds Strand: Lille Præstekrave 1 YF. Niels Bomholt Jensen 
Tommerup: Canadagås 41 OF. Niels Erik Simonsen
Vejle Lung: Nattergal 7 R. Poul Bjerager
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 R, Isfugl 2 R,
Flodsanger 1 SY. Michael Bjerregaard


 

Mandag den 5. juni 2023                     Solopgang: 04:43  Solnedgang: 21:50

Svendborg: Mursejler 1 R, Gærdesanger 1 R. Lars Kirk
Kogtved, matriklen
: Stormmåge 2 YF UF, Havørn 1 N (12:55), Havørn 1 N (13:42), Grønspætte 1 R, Gærdesanger 1 YF FU, Stær 1 FU, Rødstjert 1 YF SY, Skovspurv 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU
Brændegård Sø
: Havørn 1 FU.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Toppet skallesluger 1 FM OF. Poul Brugs Rasmussen
Vindinge kirketårn, Nyborg (20:30):
Hvid stork 1 R . Monica Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Fredmosen: Rørdrum 1 SY. Pierre Bentzen
Keldsnor: Havørn 3 OF. Søren Bøgelund
Møllemade/Ellemose: Vagtel 2 SY, Vagtel 3 SY, Engsnarre 1 SY, Skovhornugle 2 FU, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 5 SY. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 4 FU, Knarand 72 FU, Huldue 4 FU, Gøg 5 SY, Rørdrum 3 SY, Lille Præstekrave 2 YF, Rød Glente 2 2K S,
Rødrygget Tornskade 14 YF, Skægmejse 20 FU, Sivsanger 4 SY, Rørsanger 25 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 8 YF, Rørspurv 30 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Lille Præstekrave 1 OF, Skægmejse 3 FU, Blåhals 1 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 R, Skægmejse 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 4 R. Michael L.J. Glentedal
Æbelø Holm
: Canadagås 50 FU. Linda Sørensen
Åmosen v/Ollerup
: Isfugl 1 OF. Arne Christensen
Åmosen v/Ollerup:
Flodsanger 1 SY. Claus Dalskov
Åmosen v/Ollerup:
Flodsanger 1 SY. Carsten Skou


 

Søndag den 4. juni 2023                     Solopgang: 04:44  Solnedgang: 21:49

Kogtved: Canadagås 30 Ø, Canadagås 36 N, Canadagås 48 NØ, Stormmåge 2 YF UF + 3 Pull
Svendborgsund ved Iholm
: Bramgås 1 Ø,
Åmosen v/Ollerup: Gøg 3 YF SY, Blishøne 1 R, Fjordterne 1 R,
Flodsanger 1 SY, Kærsanger 1 YF SY, Rørsanger 2 YF SY, Løvsanger 1 YF SY
Åmosen v/Ollerup
:
Flodsanger 1 SY
Tange å
: Stillits FU (2 AD+ 4 1K), Tornsanger 1 SY, Gulbug 1 R, Kanariefugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Canadagås 30 R. Erik Thomsen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Pirol 2 SY. Peter Leth Olsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brockdorff Skov
: Canadagås 43 NØ, Huldue 5 YF, Fiskeørn 1 NØ, Rød Glente 2 TF. Esben Eriksen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 OF. Tom Tjørnum
Fredmosen:
Savisanger 2 SY. Claus Dalskov
Fyns Hoved: Tornsanger 25 R . Søren G. Nielsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal
: Vandrefalk 2 R. Henrik Kingo Andersen
Gulstav: Rødrygget Tornskade 8 YF, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF. Ole Goldschmidt
Jøvet ved Fyns Hoved:
Pirol 1 SY. Kurt Willumsen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Pirol 2 SY. Peter Leth Olsen
Jøvet ved Fyns Hoved: Lærkefalk 1 OF . Søren G. Nielsen
Jøvet ved Fyns Hoved: Lærkefalk 1 OF . Esben Eriksen
Jøvet ved Fyns Hoved: Lærkefalk 1 OF . Søren Nielsen 
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY . Kim Mogensen
Middelfart, Industrikvarter: Lille Præstekrave 1 AD R. Michael Brunhøj Hansen
Nyborg: Sorthovedet Måge 1 R . Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Nyborg: Sorthovedet Måge 1 AD FU. Frank Abrahamson
Nørre Aaby: Canadagås 110 OF. Karen Hasselbalch Thomsen
Revkrog (Omr.31): Canadagås 66 NØ, Dværgterne 1 FU. Jacob Sterup
Skarø: Havørn 2 OF, Gråspurv 75 R. Niels Andersen
Sprogø Puller & Gællegrund: Vandrefalk 1 R. Vagn Donskov
Strib: Canadagås 75 OF. Erik Busk
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Canadagås 41 NØ. Niels Andersen
Syltemade Å: Canadagås 130 Ø, Kærsanger 10 SY. Niels Bomholt Jensen
Teglgårdsparken (Middelfart): Canadagås 40 NØ, Lille Præstekrave 1 N. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 67 FU, Rørdrum 3 SY, Rødrygget Tornskade 12 YF, Sortstrubet Bynkefugl 3 YF. Ole Goldschmidt
Vitsø: Canadagås 50 Ø, Grågås 950 R. Jacob Sterup
Åmosen v/Ollerup: Rørdrum 1 OF,
Flodsanger 1 SY (kl 1355 hørt en længere sy- strofe. 15 min. efter flere vedvarende; tæt på i træerne på øst siden af kærligheds-engen) . Jens-Gert Hansen
Åmosen v/Ollerup:
Flodsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Åmosen v/Ollerup:
Flodsanger 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åmosen v/Ollerup: Skovsneppe 3 YF TH,
Flodsanger 1 R. Arne Bruun

Nat-lyt natten mellem d. 3.- 4. juni:
Ejlby
: Vagtel 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Ejlby Lunde: Vagtel 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fremmelev v/Otterup: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Rostrup v/Skamby: Vagtel 3 SY. Martin Søgaard Nielsen
Stensby v/Søndersø: Vagtel 1 SY. Martin Søgaard Nielsen


 

Lørdag den 3. juni 2023                      Solopgang: 04:44  Solnedgang: 21:48

Kogtved, matriklen: Canadagås 36 V
Fyns Hoved, Jøvet
:
Bjergløvsanger 1 SY . Thorbjørn Eriksen
Fyns Hoved, Jøvet
:
Bjergløvsanger 1 SY . Esben Eriksen, Søren Gjaldbæk
Tange å: Gråkrage 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark
: Canadagås 32 OF. Sanne Lykke Dalgaard
Brockdorff Skov
: Vagtel 1 SY. Esben Eriksen
Bøjden Nor
: Dværgterne 2 FU. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Canadagås 30 NØ. Freya Mørup-Petersen
Fyns Hoved: Canadagås 145 NØ. Esben Eriksen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 35 OF. Jens Bækkelund 
Harndrup: Isfugl 1 FU. Conny Hartmann
Jøvet ved Fyns Hoved: Lærkefalk 1 OF,
Bjergløvsanger/Balkanløvsanger (SU) 1 SY (Synger konstant med langsom og kort Skovsangersang”. Nogle gange meget langsomt, andre gange næsten lige så hurtigt som Skovsanger). Martin Søgaard Nielsen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Bjergløvsanger (SU) 1 SY (Sang meget aktivt med et metallisk dididi. Grønbrun sanger med gullige tertiærer og hvidlig underside) . Freya Mørup-Petersen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Bjergløvsanger (SU) 1 SY . Esben Eriksen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Bjergløvsanger (SU) 1 SY . Jan Svejgaard Jensen
Jøvet ved Fyns Hoved:
Bjergløvsanger (SU) 1 SY . Per Rasmussen
+ mange flere
Kirkendrup: Canadagås 42 OF. Henrik Kingo Andersen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Almindelig Kjove 2 NV. Arne Bruun 
Munkebo: Canadagås 37 NØ. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Canadagås 37 FU, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Canadagås 37 FU, Atlingand 1 R, Sortterne 1 FU. Søren G. Nielsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Pirol 1 R. Palle Bo Larsen
Sollerup: Skovsneppe 2 SY, Skovhornugle 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Thurø By m.m.: Canadagås 35 NØ. Lars Kirk
Thurø By m.m.: Skovhornugle 1 FU. Arne Bruun


 

Fredag den 2. juni 2023                      Solopgang: 04:45  Solnedgang: 21:47

Thurø: Skovhornugle 1 FU. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Rødrygget tornskade 1 FU.  Leif Sørensen [Facebook]
Tange å
: Bysvale 20 OF FU, Landsvale 15 OG FU, Tornirisk 4 FU, Stormmåge 2 OF, Skarv 4 OF, tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Præstekrave 2 R. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 5 TH. Kurt Kaack Hansen
Ejby/Kindstrup Mose: Gøg 6 R, Nattergal 6 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Fyns Hoved: Dværgterne 3 R, Gulbug 6 R, Kærsanger 10 R. Esben Eriksen
Gulstav: Fiskeørn 1 N. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 25 R. Tom Tjørnum
Håre Bjerge: Duehøg 1 F R. Evald Mehlsen
Kejrup Skov: Vagtel 1 R. Benjamin Bech
Middelfart:
Karmindompap 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Middelfart:
Karmindompap 1 M SY. Michael Mosebo Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sivsanger 5 SY, Kærsanger 8 SY. Kurt Kaack Hansen
Skovhuse v/Sallinge:
Flodsanger 1 SY. Lars Kirk
Noret (Bågø): Skestork 3 R. Arne Bruun
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Rødrygget Tornskade 4 R. Claus Dalskov
Skovhuse v/Sallinge: Flodsanger 1 SY. Lars Kirk
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Græshoppesanger 1 SY. Karen Koefoed


 

Torsdag den 1. juni 2023                     Solopgang: 04:46  Solnedgang: 21:45

Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Stor Flagspætte 4 FU, Stær 40 YF UF, Sangdrossel 3 YF FU, Uldhale R
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 31 R, Grågås 6 OF, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 4 YF, Gravand 8 R, Knarand 1 YF, Pibeand 3 R, Gråand 24 R, Fiskehejre 19 R, Skarv 3 OF, Strandskade 11 YF, Klyde 1 R, Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 5 YF, Vibe 14 YF, Storspove 43 R, Rødben 9 YF, Hættemåge 118 R, Stormmåge 36 R, Sølvmåge 71 R, Svartbag 5 R, Havterne 4 YF, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Havørn 3 R, Musvåge 1 OF, Grønspætte 2 R, Gråkrage 21 R, Gulbug 1 YF SY, Bysvale 5 R, Landsvale 6 FU, Digesvale 80 YF, Munk 1 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Stær 50 FU, Engpiber 24 YF SY, Hvid Vipstjert 2 YF, Tornirisk 2 YF, Rørspurv 1 YF. Poul Vestergaard Rasmussen [Facebook]
Tange å
: Rødstjert M 1 R, Stær 25 FU, Tornirisk 4 FU, Hvid vipstjert 2 R, Bysvale 4 R FU. Poul Brugs Rasmussen
 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brydevang (Svendborg): Gulirisk 1 R
. Oliver Christian Gram
Dalum: Træløber 4 R. Morten Holm
Damsbo Skove og agerland: Lille Præstekrave 1 YF BR. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Anton Markvard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R. Daniel Palm Eskildsen
Fredmosen:
Savisanger 1 SY . Peter Leth Olsen
Helnæs Made: Ravn 4 FU. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Havørn 3 R, Grønspætte 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Vagtel 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Skovhuse v/Sallinge:
Flodsanger 1 SY . Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Skovhuse v/Sallinge:
Flodsanger 1 SY. Peter Leth Olsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

06 jul 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk