Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 30. maj 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:41 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

          DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 22/5-08:                    
           Storspoven på den globale rødliste over fuglearter i fare
           Byd trækfuglene velkommen tilbage til Danmark
   


        Rørhøg Hun over rørene ved Vejlen, Taasinge Foto: Tom Willestofte

Lørdag den 31. maj 2008.

Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (12:30): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 Ø
Højestene Løb:
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Havterne 4 FU
Gulstav Mose
(19:00 - 20:30):
Lille rørvagtel SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose
(04:20 - 05:00):
Lille rørvagtel SY (syngende ret konstant). LAK, TA (Se hvor...). (Hør/hent stemmen Her)
Nørreballe nor (17:30-18:30): Pibeand 1 R AD han, Hedehøg 1 Ø JUV han (2K?). Henrik Kalckar Hansen
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gulbug 1, Løvsanger 1, Tornsanger 2, Munk 1, Havesanger 1, Stær 10, Bysvale 6, Landsvale 4, Allike 6, Gråkrage 2, Husskade 3, Gulspurv 2, Skarv 2, Grågås 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave (14:30): Sorthovedet Måge 1 S AD. Per Rasmussen
Gråsten nor (09:00): Fiskeørn 1 R, Engsnarre 1 R (Hørt), Dværgterne 2 R (Ved Nørreholm). Carlo Klavsen
Ærøskøbing, Urehoved: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 28 R, Krikand 2 R, Strandskade 18 R, Rødben 2 R, Havterne 32 R, Tornsanger 2 SY, Tornirisk 8 R
Ørbæk (11:00): Knortegås 200 NØ (+). Bodil og Hans Rytter
Bøjden Nor (07:15-11:15): Hvepsevåge 1 Ø, Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Hvepsevåge 2 NØ. Eske Frank Morthensen

Firtalsstrand: 10 Pull Gravand 2 YF, Krikand 2 R, Klyde 8 R
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 6 R, Skeand 32 R, Hvidklire 1 R
Føns Vang (07:30-08:20): Sorthalset Lappedykker 4 R, Silkehejre 1 R (Kl. 7.25- Østenden), Knarand 7 R, Atlingand 5 R (4 han + 1 hun), Klyde 28 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 2 R, Sivsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang
(12:40): Silkehejre 2 FU AD. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Nordvestfyn
(06:30-09:30): Mørkbuget Knortegås 1500 SØ (Set fra forskellige lokaliteter). Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Vagtel 1 SY (Sporadisk kl. 8.35). Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl: Lomvie 3 R, Alk 147 R, Lomvie/Alk 60 R, Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Agernæs/Flyvesandet
(05:30 - ):Silkehejre 1 R, Gravand 34 R, Islandsk Ryle 8 R, Havterne 8 R, Havesanger 1 SY
Grønløkken, Bogense (22:00-22:45): Engsnarre 1 SY (Crex´ede på 20 m. afstand.), Nattergal 1 SY.Torben Løkke Rasmussen, Jens Bækkelund
Æbelø (14:20-17:30): Tejst 2 FU, Skovsanger 1 SY, Pirol 1 SY, Ravn 1 FU. Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose:
Lille Rørvagtel 1 KA. Per Damsgaard-Sørensen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 TH, Gråstrubet Lappedykker 3 YF, Rørhøg 2 YF, Vandrikse 1 R HØ,
Lille Rørvagtel  1 SY, Huldue 2 OF, Gøg 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY. Carsten S. Sørensen
Gulstav Mose:
Lille Rørvagtel  1 SY, Gulbug 1 OF, Karmindompap 1 M SY. Heidi Lund Bjerregaard
Gulstav Vesterskov: Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 R HØ, Karmindompap 2 YF. Carsten S. Sørensen
Gulstav Østerskov: Turteldue 1 OF, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Havesanger 2 SY, Korttået Træløber 1 KA. Carsten S. Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 500 Ø. Tim Andersen
Tryggelev By: Gulspurv 1 M SY. Tim Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 8 YF, Gråstrubet Lappedykker 9 YF, 75+150+225+60 ca. Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 510 S, Skeand 22 R, Taffeland 10 R, Troldand 2 R, Havet ud for. Toppet Skallesluger 1 R, 1 par Rørhøg 2 YF, 1 spillende Rødben 2 R, Havterne 2 FU, Gøg 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 8 SY, Gulbug 1 SY, Skægmejse 4 R. Carsten S. Sørensen
Nordenbro: Fiskehejre 1 OF, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY. Tim Andersen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 20 AD R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 26 , Grågås 90 YF UF, Knortegås 285 ØNØ, Gravand 16 , Knarand 18 R, Gråand 34 , Skeand 13 M R, Taffeland 15 R, Troldand 30 R, Hvinand 2 M R, Rørhøg 1 BR R, Blishøne 30 R, Strandskade 6 , Klyde 9 , Stor Præstekrave 3 R, Vibe 8 AD YF TH, Brushane 1 F R, Rødben 5 , Hættemåge 2 AD R, Svartbag 1 AD R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 1 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 1 R, Landsvale 4 R, Engpiber 1 YF SY, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 10 R, Tornirisk 5 R. Tim Andersen
Nørreballegård: Gransanger 1 SY. Tim Andersen
Fredmosen: Rørdrum 1 OF, Rørhøg 1 M YF, Gøg 2 R SY, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 6 SY. Carsten S. Sørensen
Fredmosen: Rørdrum 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1 AD R, Gravand 2 OF, Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 3 R, Vandrikse 2 R HØ, Grønbenet Rørhøne 1 R HØ, Vibe 2 R, Gøg 1 M SY, Digesvale 1 R, Nattergal 2 SY, Solsort 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Ravn 1 OF, Stær 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 1 M SY, Rørspurv 2 M SY. Tim Andersen
Siø:Grågås 25 R, Gravand 3 R, Kort stop på hovedvejen. Kom indflyvende til mågekolonien, fløj et par gange kaldende rundt og landede tæt på hovedvejen, hvor den forsvandt i vegetationen. Kunne evt. være en fugl, der kom for at fodre. Sorthovedet Måge 1 AD YF, Hættemåge 400 AD YF, Stormmåge 10 AD YF, Sølvmåge 125 R, Splitterne 25 YF FU, Digesvale 2 R, Landsvale 1 R, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Grønirisk 1 R. Tim Andersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 9, Skarv 19 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 12, Grågås 4, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 19 FU, Gråand 52, Taffeland 5 R, Troldand 26 R, Toppet Skallesluger 5 R, Hvepsevåge 1 Ø, Fasan 1 R HØ, Blishøne 64 R, Strandskade 6 R, Klyde 16 , Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 16, Vibe 8 R, Rødben 14 R, Hættemåge 55, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 OF, Havterne 5, Ringdue 3 FU, Gøg 1 YF SY, Sanglærke 8, Digesvale 16 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 10 FU, Engpiber 16 , Hvid Vipstjert 9 FU, Gærdesmutte 3 YF SY, Solsort 3 , Sangdrossel 1 R, Rørsanger 3 YF SY, Gulbug 2 YF SY, Tornsanger 8, Havesanger 2 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 4 YF SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 3, Musvit 5, Gråkrage 2 FU, Stær 12 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 YF SY, Grønirisk 2 OF, Stillits 1 R HØ, Tornirisk 15 R, Gulspurv 4 YF SY, Rørspurv 8. Gunnar Jørgensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Rørhøg 1 F FU, Bysvale 120 YF BR. Arne Lilhauge
Helnæs Made: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 FU, Musvåge 1 MF OF, Tårnfalk 3 FU, Vibe 9 TH, Terne sp. 3 FU, Gøg 5 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 2 FU. Arne Lilhauge
Føns Vang: Silkehejre 2 FU, Lille Præstekrave 5 FU. Heidi Lund Bjerregaard
Føns Vang: Toppet Lappedykker 28 FU, Gråstrubet Lappedykker 34 YF, Sorthalset Lappedykker 5 YF, Silkehejre 2 AD SDR FU, Grågås 11 R, Gravand 4 R, Knarand 3 R, Krikand 8 R, Atlingand 5 R, Skeand 13 R, Taffeland 21 FU, Troldand 35 FU, Hvinand 3 FU, Strandskade 1 FU, Klyde 3 R, Vibe 4 R, Rødben 1 FU, Svaleklire 2 FU, Nattergal 1 KA, Kærsanger 1 SY. Carsten S. Sørensen
Gyldensten Gods: Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 2 YF RU, Sangdrossel 2 SY. Jens Bækkelund
Nørreby: Bregnebjerg. Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


      Pomeransfugl - ses sjældent på Fyn :-(

Fredag den 30. maj 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 418 Ø
Svendborg Havn: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 Ø . John Andersen
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 4 YF RU, Musvit 2 YF RU, Allike 5 FU, Skovspurv 8 FU, Grønirisk 6 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm 
Gulstav Mose
(04:20 - 05:00):
Lille rørvagtel SY, Lærkefalk 1 FU, Kamindompap 1 SY. STA EM MK FRO (Se hvor...). (Hør/hent stemmen Her)
Gulstav Mose: Grågås 6 FU,
Lille Rørvagtel  1 SY (Holdt flere pauser i sangen på op til en halv time.)
Natugle 1 SY. John Andersen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R HØ, paukende Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Skeand 1 M R, Taffeland 2 M R, Troldand 4 R, 1 par Rørhøg 2 AD R, Vandrikse 2 R HØ,
Lille Rørvagtel (SU) 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R HØ, , Strandskade 1 R HØ, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Gøg 1 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY. Leif Frederiksen , Frank Desting
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tryggelev Nor. f: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Gravand 7 R, Knarand 1 F OF, Skeand 6 R, Taffeland 8 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Rødben 1 R, Splitterne 1 FU, Fjordterne 2 R, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Skægmejse 2 R HØ, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Leif Frederiksen , Frank Desting
Holstenshuus, Diernæs (8:30-10:00): Knortegås 70 Ø, Skeand 2 R, Gråand 4 FU/R, Gravand 1 R, Blishøne 6 ( 2 kuld ), Troldand 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Skarv 20 T, Vibe 8 FU, Mursejler 10 FU, Gøg 2 SY, Gulbug 5 SY, Havesanger 5 SY, Munk 8 SY, Gærdesanger 4 SY, Løvsanger 5 SY, Nattergal 2 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Skovpiber 2 SY, Hvepsevåge 1 T, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].

Espe: Grønspætte 1 (9:00-9:12), Rørhøg 1, Musvåge 1, Bysvale 4, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 2 + 1 unge
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fangel Vestermark (10:30): Canadagås 20 OF i lav højde. Leif Kristensen
Enebærodde (06:30-08:30): Strandhjejle 27 R, Islandsk Ryle 31 R, Lille Kobbersneppe 43 R, Dværgterne 3 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (05:20): Silkehejre 1 FU (Opholder sig ud for fugletårnet FUragerende på engmaden. Raster lejlighedsvis inde i en af de tværgående småvader, hvor den kan obses ude fra V-lige hybenkrat.). Børge L. Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 40 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Gul Vipstjert 6 FU, Bomlærke 2 SY. Jens Bækkelund


         Sivsanger Hviding Engsø d. 24. maj 2008

Torsdag den 29. maj 2008.

Gulstav Mose (22.00- ): Lille rørvagtel SY. bj+25
Gulstav Mose
(04:30 - ?):
Lille Rørvagtel 1 HØ synger aktivt 04:30. Jacob Sterup +0 (Se hvor...). (Hør/hent stemmen Her) Ca. 150 - 200 har besøgt Gulstav i det sidste døgn
Gulstav mose (07:00-07:30):
Lille Rørvagtel 1 HØ. Jacob Sterup, Poul Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF, Hvepsevåge 4 OF,
Lille Rørvagtel 1 SY han (Meget aktiv hele morgenen.), Karmindompap 1 SY han (Sang tæt ved havet bag skoven), Bomlærke 1 SY. Lars Andersen
Gulstav Mose: Rørhøg 2 FU,
Lille Rørvagtel 1 R HØ
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 1 FU
Vognsbjerg, Langeland: Agerhøne 2 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor (09:00): Sortterne 4 FU. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 22 R, Knarand 24 R, Krikand 4 R, Skeand 6 M R, Fjordterne 6 FU, Dværgterne 3 FU,
Søgård: Gulbug 1 SY, Karmindompap 1 SY
Lundeborg (9:30-10:30): Bramgæs 2100 Ø (2x600 + 2x400 + 100), Fiskeørn 1 S. Poul Brugs
Svanninge Bakker/Bjerge (8:30-10:45): Knortegås min 1170 SØ, Rødstjert 1 SY, Gulbug 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 5 SY, Munk 8 SY, Tornsanger 8 SY, Havesanger 5 SY, Fuglekonge 2 SY, Bogfinke 10 FU/SY, Dompap 2 FU, Rødhals 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU, Misteldrossel 1 SY, Mursejler 10 FU/T, Gøg 4 SY/FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Spurvehøg 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Flyvesandet (09:20): Silkehejre 1 R (Ud for fugletårnet)
, Rødstjert 2 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 3 RI, Tornsanger 5 RI, Bogfinke 1 RI, Tornirisk 1 RI. Børge L Rasmussen
Flyvesandet: Silkehejre 1 R. Lars Andersen
Tybrind: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 95 R, Hvepsevåge 3 OF, Rørhøg 3 FU, Lille Rørvagtel (SU) 1 SY, Svaleklire 2 OF, Gøg 2, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY. Benny Kristensen


         Hedehøg Han Ballum enge d. 24. maj 2008

Onsdag den 28. maj 2008.

Gulstav Mose (18:15-19:00): Lille Rørvagtel 1 HØ (NØ del af mosen). Martin Thomsen, Per Rasmussen, Erhardt Ecklon, Hans Rytter + ca. 15
Gulstav Mose
(18:00-20:30):
Lille Rørvagtel 1 R han (Sang i perioder på fuld skrue, med trille og hele pivtøjet). ROC,IBJ,ABK,MBH,JBH,SKAT, Freddy Hansen +15
Gulstav Mose
(14:20+15:00):
Lille rørvagtel 1 HØ Hørt med trille flere gange. Henrik Knudsen med flere
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R,
Lille Rørvagtel 1 SY han. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose
(23:13 - 03:00-?):
Lille rørvagtel 1 HØ (småsynge 6 gange) Undgår lydafspilning, som kan gøre fuglen tavs!!!! (Kort). (Hør/hent stemmen Her) (Set i DK) (Hvem har set den i DK). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Søren Bøgelund, Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg, Esben Eriksen + flere
(Bent Staugaard skriver: Har lige set og hørt obsen af Lille Rørvagtel på Snatur.
Birgit og jeg var på Sydlangeland sidste tirsdag, og jeg kan derfor med sikkerhed sige, at vi hørte den samme stemme i Gulstav Mose tirsdag d. 20. maj. i tidsrummet 13:00 – 14:15. Jeg anede ikke hvad det var, og fik desværre ikke undersøgt det nærmere da jeg kom hjem. Derfor pudsigt, at du lige skulle lægger stemmen på nettet. Hilsen Bent)
Gulstav mose (01:00-03:15):
Lille Rørvagtel 1 SY han (Øst for parkeringspladsen ved fugletårnet), Esben Eriksen, Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen, Freddy S. Hansen
Espe: Svaleklire 1, Vibe 2, Stær 14, Grønirisk 2, Bogfinke 2, Løvsanger 1, Munk 2, Tornsanger 1, Havesanger 1, Gulspurv 2. Skovspurv 10, Bysvale 3, Landsvale 7.
Markfirben 1, Grøn Frø 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:10-12:15): Sorthalset Lappedykker 84 ( 42 par, 10 kuld+ ), Knarand 10 FU, Skeand 4 FU, Gravand 2 FU, Knopsvane 20 ( 4 kuld ), Grågås 90 R, Blishøne 200 FU, Musvåge 1 ( i hættemågekoloni ), Gulbug 1 SY, Kærsanger 3 SY, Korttået Træløber 2 SY.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Flyvesandet (06:00-07:00): Silkehejre 1 R (Stod ud for fugletårnet). Jan Holm Jensen
Neverkær, Middelfartvej v. Smedegyden: Rød Glente 1 OF. Heidi Lund Bjerregaard
Firtalsstrand (19:15): Stenvender 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundsgård Inddæmning (08:20-10:15): Knarand 18 R, Lille Præstekrave 5 FU. Dieter Maaszen
Ejlinge (16:30): Rødrygget Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand
: Gravand 47 FU, Atlingand 1 FU, Klyde 21 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hvidklire 1 FU, Stenvender 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knarand 18 R, Skeand 17 FU, Rørhøg 1 F R, Blishøne 660 FU, Lille Præstekrave 5 FU, Lille Kobbersneppe 10 R. Dieter Maaszen


       Lærkefalken fra Søgaard i aften

Tirsdag den 27. maj 2008.

Noret Taasinge: Knarand 13 R, Atlingand 5 R (Han 4 -hun 1). Poul Rasmussen
Løkkeby Enge
(13:25):
Slangeørn 1 S (sandsynligvis!) (Kom kørende i bilen, da en større rovfugl blev mobbet af en krage. Første tanke var en rørhøg, men da jeg fik kikkerten frem og kom ud af køretøjet kunne jeg hurtig aflive rørhøgen. Stor ret lys og langvinget fugl med 'huller' i begge vinger, enten de inderste svingfjer på hånden eller de yderste på armen. Fuglen trak mod syd, og da kragen stoppede mobningen musede den 3-4 gange med relativt korte mellemrum inden den forsvandt mod Spodsbjerg. Holdt vingerne plant ved glideflugt med en kurvet profil bagfra, lidt alá fjeldvåge-profil. Fuglen virkede dog slet ikke så kompakt og bredvinget som netop fjeldvågen, men mere 'slasket' og spinkel, med længere og slankere vinger.
Fik vendt bilen og strøg sydover, men fuglen var væk, da jeg nåede færgehavneområdet.
Obsede vel i sammenlagt et lille minut med et par hundrede meter som nærmeste afstand. Lyseforholdene ikke de bedste: sidelys i begyndelsen og senere modlys). Claus Dalskov
Tryggelev Nor
(13:00): Sortterne 1 FU.  Lars Bonne Rasmussen
Søgård (11:35): Lærkefalk 1 FU 2K, Karmindompap 1 SY.  Lars Bonne Rasmussen
Fakkebjerg (10:05): Rød Glente 1 T.  Lars Bonne Rasmussen
Gulstav mose (10:10-10:40): Rørdrum 1 HØ (Samme sted som rørdrummen hørtes to gange, hvad jeg formoder er en lille rørvagtel. Bestemmelse usikker. Hjælp ønskes.), Hvid Stork 1 T.  Lars Bonne Rasmussen
Eskebjerghave, Langeland (08:30-09:45): Skovsanger 1 SY, Pirol 2 HØ (Sandsynligvis 3).  Lars Bonne Rasmussen
Sortemosen
(21:00): Trane 4 FU. Hans Vesterlund, Poul Brugs
Espe
: Hvidklire 1, Vibe 3, Gravand 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 2, Havesanger 1, Gulbug 1, Tornsanger 2, Natugle 2 (2:30), Husskade 1. Blå Libel 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave
(19:00-20:00): Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 1 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor
(10:55-11:15): Atlingand 1 R ( han ), Gråand 10 R, Gravand 10 FU, Knopsvane 4 FU, Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 15 R, Hættemåge 40 ( koloni ), Fiskehejre 8 FU, Klyde 6 FU ( en rugende ), Strandskade 6 R, Stor Præstekrave min 10 FU/SY, Mursejler 15 NØ, Kærsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Rørhøg 1 NØ ( ad hun ), Spurvehøg 2 NØ  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fiskeholm
: Toppet Lappedykker 1 R, Knarand 2, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 3 R, Sorthovedet Måge 3 3K+ SDR YF ( Kun obs. fra vestsiden Skuffende med kun tre fugle. 1 (3k+, alder kunne ikke fastslås nærmere) tilsyneladende rugende i nordkanten af midterkrattet. 1 4k+ rugende nær stranden i græsset vest for Splitternekolonien. Magen til den sidstnævnte var på et
tidspunkt nede at stå på stranden ved siden af - en 4k+ mærket med hvid farvering på h. ben og metalring på v. ben.), Svartbag 2 AD R, Splitterne 100 YF, Havterne 20 YF. Jacob Sterup
Bispeenge
(08:00-09:00): Skægmejse 4 FU (Obs fra kanalstien i den NØ del). Henrik Kalckar Hansen
Krengerup slot (17:00): Rødrygget Tornskade 1 SY (Rast på samme sted som i sidste uge- vildt syngende). Carsten Moth Iversen
Flyvesandet (06:15 - ?): Silkehejre 1 R. Jan Holm Jensen
Fyns Hoved (09:20-14:00): Tejst 2 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Flyvesandet
: Silkehejre 1 R (kl. 6.00 ud for fugletårnet), Landsvale 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Bogfinke 1 RI, Tornirisk 2 RI ( I dag 7 fugle). Jan Holm Jensen
Fyns Hoved: Splitterne 5 R, Tejst 2 FU, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 1 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 2 R. Dieter Maaszen


        Stormmåge, Hindsholm             Foto: Lars Hansen

Mandag den 26. maj 2008.

Vesteregn, Langeland (21:17): Steppehøg 1 Hun ØNØ. Nis Rattenborg
Broholm
(18:30): Isfugl 1 R. Poul Brugs
Hesselagergård
: Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs
Lundeborg, Grønneskov
: Grønspætte 1 HØ (dagligt). Poul Brugs
Sundet, Faaborg
(9:00-10:00): Digesvale 100 FU, Landsvale 50 FU, Gulbug 1 SY, Kærsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Mursejler 10 FU, Knopsvane 3 kuld ( 3,3,2 ), Skeand 5 FU, Knarand 5 FU
Toppet Skallesluger 2 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (17:30): Lille Kobbersneppe 320 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bispeenge
: Rørsanger 1 FU, Rørspurv 2 FU. Gunhild Brink
Bispeenge (21:10-22:00): Gøg 1 KA, Mursejler 1 OF, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 7 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 6 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Slambassinet (19:15-20:40):Gravand 179, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 22 R, Skeand 5, Troldand 20 R, Blishøne 8 , Strandskade 5 R, Klyde 63 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 2 R, Rødben 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Strandager Stillits 1 FU, Strandager Tornirisk 5 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Skarv 2 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 90 , Nilgås 1 FU, Pibeand 2 R, Knarand 16 R, Krikand 14 R, Gråand 60 R, Atlingand 7 FU, Skeand 23 FU, Taffeland 2 R, Troldand 17 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 38 R, Klyde 9 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 22 R, Almindelig Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 23 R, Sortklire 2 FU, Rødben 32, Havterne 3 FU, Gøg 1 SY, Digesvale 68 FU, Landsvale 40 FU, Kærsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY. Kell Grønborg


       Nathejre Spanien

Søndag den 25. maj 2008.

Keldsnor (08:00-): Nathejre 3K gået ned i Keldsnor - eftersøges i øjeblikket Set her sidst... . Erik Danielsen
Keldsnor: Fiskeørn 2 NØ, Hvepsevåge 2 NØ, Havørn 1 AD FU, Hvid stork 1 TI (12:55) derefter NØ. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sorthalset lappedykker 2 R
Keldsnor, sydlangeland: Hvid Stork 1 N. NFM, Erik Danielsen, Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Eskebjerg Have, Hjortholm, Langeland (13:00-13:50): Pirol 3 SY (Svarede hinanden, definitivt 3 fugle). Niels Andersen
Hjortholm, Langeland: Pirol 2 SY. NFM, Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Konabbe skov, Langeland (11:30-11:40): Pirol 1 SY (Nordøstlige hjørne i egetræer, nær Ivars Bro). Eva Clemmensen, Niels Andersen
Brændegård Sø (08:40-12:00): Knarand 6 R han, Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegårdssøen (08:30-12:30): Knarand 6 R han, Duehøg 1 OF han, Lille Præstekrave 2 FU. Fyn-tour arrangement, Henrik Kalckar Hansen
Espe: Tårnfalk 1, Musvåge 2, Træløber 1, Stor Flagspætte 1, Grønspætte 1 hørt. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Slambassinerne (13:00): Lille Præstekrave 1 R (Løb på cykelstien). Gregers Johannesen
V. Egense Nabbegård (06:30): Trane 4 R (Indrapporteret af Jens Christensen) via Aksel Christensen
Æbelø (10:10-13:30): Pirol 2 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm (09:30): Lille Regnspove 1 R. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindøhoved (08:15): Strandhjejle 5 R. Jens Bækkelund
Kerteminde: Mursejler 270 T. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved (06:00-09:00): Tejst 2 R, Rødrygget Tornskade 2 R han, Karmindompap 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Rørdrum 1 SY, Hvid Stork 1 OF, Rørhøg 2 FU, Gøg 1 SY, Kærsanger 1 SY. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Østerskov: Korttået Træløber 2 SY. Allan Gudio Nielsen
Lyseng, Nordlangeland: Gravand 8 FU, Ederfugl 4, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 2 FU. Jørgen Staun
Storskov (Brahetrolleborg): Musvåge 2 R, Ringdue 3 R, Skovpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 R HØ, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 23 , Grågås 352 , Gravand 10 R, Knarand 6 M R, Gråand 34 R, Atlingand 1 M R, Skeand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 5 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 60 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 4 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 5, Fjordterne 4 R, Ringdue 1 OF, Gøg 2 OF, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 4 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 OF, Nattergal 1 SY, Solsort 3 , Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R HØ, Allike 2 OF, Gråkrage 3 OF, Stær 2 OF, Bogfinke 2 SY Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kerteminde: Tyrkerdue 5, Mursejler 270 T. Bo K. Stephensen
Bregnør Bugt: Gravand 16 FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Havterne 30 FU. Kurt Due Johansen
Lumby Middelgrund: Gravand 44 FU, Gråand 10 FU, Lille Kobbersneppe 91 FU, Storspove 6 FU, Måge sp. 800 FU, Havterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Skarv 285 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Gravand 14 FU, Ederfugl 123 FU, Strandskade 25 FU, Klyde 1 FU, Almindelig Ryle 60 OF, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 33 FU, Sølvmåge 930 FU, Svartbag 38 R, Havterne 35 OF. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 27 FU, Knopsvane 12 FU, Grågås 32, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Gravand 119, Gråand 25 FU, Ederfugl 122 FU, Rørhøg 1 M AD FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Blishøne 103 FU, Strandskade 122 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Strandhjejle 34 FU, Vibe 8 FU, artsbestemmes. Minimum Almindelig Ryle 800 FU, Lille Kobbersneppe 39 FU, Storspove 265 FU, Rødben 8 FU, Hættemåge 75 FU, Stormmåge 18 FU, Sølvmåge 131 FU, Svartbag 5 FU, Splitterne 3 FU, Havterne 11 FU, Ringdue 4 FU, Sanglærke 12 SY, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Gråkrage 3 FU. Palle Jørgensen
Dræet: Gravand 4 R, Strandskade 6 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 5 R, Ederfugl 165 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 20 R, Ederfugl 55 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Sølvmåge 190 R, Måge sp. 40 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Gravand 13 R, Gråand 34 R, Ederfugl 225 R, Strandskade 39 R, Strandhjejle 5 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 2 R, Rødben 8 R, Hættemåge 23 R, Måge sp. 110 R, Havterne 11 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Rørhøg 1 M R, Strandskade 7 R, Vibe 2 R, Rødben 3 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Tornsanger 1 SY, Bomlærke 3 SY. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Gråand 4 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 M R, Blishøne 2 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Stormmåge 38 R, Havterne 3 R, Gøg 2 SY, Digesvale 18 R, 60 reder på Fyrbolig. Bysvale 12 R, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Skarv 9 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Ederfugl 26 R, Strandskade 2 R, Småspove 1 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 36 R, Havterne 15 R. Jens Bækkelund

        Nathejre fra Spanien


        Drosselrørsanger

Lørdag den 24. maj 2008.

Nørreskoven, Tåsinge (21:55-22:10): Skovsneppe 5 OF (Flere samtidig). Niels Andersen
Gulstav
: Hvid stork 5. (sandsynligvis nø 13:15). Ole Goldschmidt
Ølundgårds Indæmning
(08:35-09:30): Knarand 6 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalstrand (08:00-08:20): Lille Præstekrave 1 FU, Stenvender 1 FU. Dieter Maaszen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Grønspætte 1 OF. NFM, Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Bækkevej, Ferritslev: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Otterup/Tokkendrup: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Emmelev: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Egeløkke Syd: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Egeløkke Nord: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bjerrum: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Ringe Ringevej (21:30): Bomlærke 2 SY. Aksel Christensen
Ringe Sebjergvej (21:10): Vagtel 1 SY, Bomlærke 1 SY. Aksel Christensen
Agernæsvej-Agernæsmindevej-Tørresøvej-Alleen (19:00-19:30): Bomlærke 6 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tarup Grusgrave: Hvinand 2 F AD YF K, Agerhøne 1 R, Isfugl 1 M FU, Stor Flagspætte 1 RI, Solsort 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 4 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 3 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 5 RI, Stær 2 RI, Gråspurv 3 RI. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grå Fluesnapper 1 SY. Jacob Sterup
Firtalsstrand: Gravand 47 FU, Klyde 21 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hvidklire 1 FU, Stenvender 1 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 90 FU, Klyde 21 FU, Bysvale 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Knarand 6 FU, Atlingand 1 FU, Blishøne 500 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen
Flyvesandet: Vibe 1 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 4 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gulbug 4 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI. Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen


         Rødhovedet tornskade, Blåvand

Fredag den 23. maj 2008.

Vejlen, Tåsinge (18:00-20:30): Knarand 20 (Flere kuld ællinger), Dværgterne 1 FU. Niels Andersen
Magleby, Langeland
: Hvid stork 1. Fyns Amts Avis
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Rørsanger 12 SY, Knarand 6 FU, Skeand 4 FU, Gråand 10 FU ( et kuld 7 ), Taffeland 30 R/FU, Troldand 40 R, Knopsvane 14 FU ( to kuld ), Toppet Skallesluger 2 FU, Toppet Lappedykker min 8 rugende, Gråstrubet Lappedykker min 13 rugende. .  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Firtalsstranden
(10:30-11:30): Lille Præstekrave 1 R, Stenvender 1 R, Odinshane 2 R. Søren Gjaldbæk
Odense , Bispeengen
(14:35): Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Hindsgavl
(07:30-09:30): Lomvie 19 R, Alk 450 R, Lomvie/Alk 100 R, Grønspætte 1 R (Fløj rundt i parken), Træløber 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Hjulby Sø (22:15-23:59): Nattergal 12 SY, Græshoppesanger 6 SY. Thomas og Ib Hellesen
Flyvesandet, fælleden og krat over for camping (05:00-12:00): Skovhornugle 1 FU (Klart og tydeligt obs med min. afstand helt ned til 15m), Skovsanger 1 FU (Klart og tydeligt obs incl. SY på afstand ca. 15 m). Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Mågeøerne: Skarv 450 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Nilgås 2 R, Gravand 3 R, Gråand 4 R, Ederfugl 120 R, Strandskade 11 R, Klyde 16 R, Havterne 130 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Gøg 2 TH, Skovhornugle 1 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 4 RI, Munk 1 M 2K RI, Skovsanger 1 FU, Løvsanger 1 RI, Skovskade 1 FU, Grønirisk 1 M 2K RI, Stillits 1 M 3K+ RI, Tornirisk 2 R, Rørhøg 1 M FU. Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie 19 R, Rastede, fløj rundt, nogle kurtiserede - i hele bæltområdet, der kunne ses fra Hindsgavl Alk 450 R, Lomvie/Alk 100 R, Fløj rundt i parken, ivrigt kaldende Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Træløber 2 SY. Michael Mosebo Jensen


        Rivalisering Foto: Tom Willestofte

Torsdag den 22. maj 2008.

Thurø By, skolen: Bysvale 4 YF (2 ynglepar )
Vejlen, Taasinge
: Atlingand 2 R, Klyde 1 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Gulbug 1 R, Skægmejse 2 R, Rørspurv 3 R
Espe
: Musvåge 2, Gravand 2, Gråand 3, Bysvale 4, Landsvale 6. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sortemosen, Lakkendrup
(19:30): Hvid Stork 1 R. Lars Rytter
Karlsmosen, Egeskov
(18:45-20:25): Knarand 12 R, Lille Præstekrave 4 FU. Gunnar Jørgensen
Holstenshuus, Diernæs
(9:00-10:00): Rørhøg 1 FU ( ad han ), Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Nattergal 2 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 4 SY, Gærdesanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Tornirisk 5 FU, Skovpiber 1 SY, Vibe 10 FU, Skeand 2 R, Gråand 2 FU, Troldand 6 R, Blishøne 6 FU, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 10 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fønsvej v/sø (13:00): Atlingand 6 R. Ole flensted, Peter Oxholm
Slambassinet (13:15-15:00): Klyde 30 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU. John Kirema Jørstrøm
Slambassinet (12:30-16:30): Klyde 61 FU, Lille Præstekrave 7 FU, Temmincksryle 5 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Flyvesandet, Fugletårn: Strandskade 100 FU, Strandhjejle 61 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 900 OF, Lille Kobbersneppe 95 FU, Stor Regnspove 230 FU. Dieter Maaszen
Grindløse, Østmosen (20:00-22:10): Engsnarre 4 SY (Har opholdt sig på lokaliteten de sidste 4 dage. Crex\"ende med jævne mellemrum hele aftenen. Alle inden for 175 m.). Jens Christensen, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6, Grågås 55, Gravand 20, Knarand 12 R, Krikand 5 R, Gråand 66, Skeand 17 R, Troldand 7 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R HØ, Blishøne 122 , Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 19 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 6 FU, Sølvmåge 1 OF, Terne sp. 13 Ø, Ringdue 4 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 5 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 , Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 3 , Allike 2 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 1 R HØ, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved:
Silkehejre 1 FU (fu.kl 15:45 ved Pughavn), Fiskehejre 3 R, Ederfugl 150, Splitterne 11 R, Fjordterne 2 FU, Mursejler 1 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 8 FU, Kærsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU, 2 par Tornirisk 4 R. Karlo Korsgård. Peder Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 116 R, Gravand 50 FU, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 100 FU, Strandhjejle 61 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Almindelig Ryle 900 OF, Lille Kobbersneppe 95 FU, Storspove 230 FU, Gærdesanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 91 R, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 M FU, Klyde 61 FU, Lille Præstekrave 7 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Temmincksryle 5 FU, Brushane 2 F FU, Rødben 6 FU, Mudderklire 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg


        Gulbug

Onsdag den 21. maj 2008.

Svendborgsund ved Iholm (20:55): Mørkbuget knortegås 90 Ø
Skovballe, Taasinge
: Hvepsevåge 1 NØ. Poul Rasmussen
Sydlangeland
(10:00-18:00): Rørdrum 4 (Fredmosen, flere paukende - mindst 3 set flyvende), Sort Glente 1 OF (Fredmosen),
Ørnevåge 1 OF (Fredmosen, ??? Skruede sammen med 2 musvåger højt op og forsvandt nordover. Meget lys. Lyst hoved. Tydelige lyse felter ved basis af hånd på både over og underside. Lys/orange ensfarvet hale uden bånd. Fuglen fra Fakkebjerg?), Skægmejse 3 FU (2 hanner, 1 hun), Pirol 2 SY (Hjortholm). Lars Grabow Westergård, Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen
Henninge Nor,Langeland
(14:55): Rødrygget Tornskade 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Hjortholm,Langeland
(11:20): Pirol 2 SY. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Findinge
: Rød Glente 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær
(14:00-16:00): Sorthalset Lappedykker 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Svanninge Bakker/Bjerge
(9:00-10:45): Grå Fluesnapper 2 FU, Munk 10 SY, Havesanger 3 SY, Tornsanger 10 SY, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 5 SY, Gransanger 6 SY, Rødstjert 2 SY, Skovpiber 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stor Flagspætte 4 FU, Stær 10 FU, Gøg 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU, Råge 20 FU, Allike 10 FU, Gråkrage 5 FU, Skovskade 3 FU, Misteldrossel 2 FU, Sangdrossel 4 SY, Solsort 10 R; Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nærågårdsvej: Bomlærke 1 SY. Martin Thomsen
Otterup NV (06:00-07:00): Bomlærke 6 SY (Optælling). Kresten Madsen
Flyvesandet (06:30-11:30): Gravand 278 R, Strandskade 90 R, Stor Præstekrave 70 R, Strandhjejle 118 R, Islandsk Ryle 25 R, Almindelig Ryle 500 R, Kærløber 1 R, Lille Kobbersneppe 300 R, Stor Regnspove 100 R, Rødben 58 R, Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Egensedybet: Strandhjejle 52 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard nordlige Fælled (17:30): Huldue 2 FU, Misteldrossel 1 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Haveskoven (13:30): Huldue 1 SY. Aksel Christensen
Husby Strand: Knarand 11 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Klyde 27 R, Lille Præstekrave 2 R (Sydenden + vestenden), Sivsanger 1 SY (Østenden). Michael Mosebo Jensen
Eskør: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Græsholmene Skov: Stor Flagspætte 1 V, Solsort 1 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 2 SY. Kjeld Korsholm
Henninge Nor: Nattergal 2 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Konabbe Skov: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Atlingand 1 OF, Skeand 1 R, Natugle 1 R, Løvsanger 1 SY. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Fiskehejre 2 R , Knopsvane 2 R , Gravand 74 R , Knarand 2 R, Gråand 13 R, Atlingand 1 M R, Skeand 3 R, Troldand 6 R, Ederfugl 19 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 21 R, Klyde 26 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Rødben 10 R, Havterne 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Svanninge: Lille mose nord for Flægmosevej Nattergal 1 SY, 1 Svanningevej 40, 1 sy Brahesvej ved Skerningehøj. Rødstjert 2 R, Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Flyvesandet: Sjagger 1 FU, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 6 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Ravn 1 SY. Børge L Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 15/5-08:                    
           DOF klager til Europa-Kommissionen over mangelfuld dansk fuglebeskyttelse
           Den store hornugle har bredt sig til hele Jylland
           Sjældne hornugler bosatte sig på et transportbånd
           Ingen fabrik ved flamingoernes Lake Natron


Kærsanger

Tirsdag den 20. maj 2008.

Gulstav Mose (13:00-14:15): Lille Rørvagtel 1 HØ (Hørte stemmen flere gange (6-8 gange), uden at finde ud af hvad det var. Først da Snatur lagde stemmen på nettet, fandt jeg ud af hvad det var. Og så var der ingen tvivl.). Birgit Nielsen, Bent Staugaard
Åmosen Ollerup
(21:30-22:00): Skovsneppe 1 SY. Rest af DOF eksk., Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Konappe Skov Skovsgård
(14:45-16:00): Træløber 1 R, Pirol 1 HØ. Niels Bomholt
Hjortholm
(10:00-11:30): Pirol 2 SY. Niels Bomholt
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1
. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(9:10-10:00):Stor Regnspove 1 FU ( varslede for musvåge ), Strandskade 20 FU, Vibe min 1 FU, Gravand 22 FU, Gråand 6 FU, Knopsvane 2 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 40 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Havterne 12 FU, Hættemåge 5 FU, Sølvmåge 10 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 7 FU, Gøg 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornirisk 10 FU, Landsvale 6 FU, Musvåge 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fønsvang (21:00-22:00): Sorthalset Lappedykker 23 R (Nogen yngleadfærd), Canadagås 1 R (Med 16 par Grågås (50 pull)). Leif Bisschop-Larsen
Fyns Hoved: Gravand 6 R, 32 Pull Ederfugl 6 YF, 5 Pull Blishøne 2 YF, Dværgterne 8 FU, Ringdue 1 SY, Mursejler 1 N, Digesvale 30 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 30 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 6 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 SY, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 4 , Misteldrossel 1 R, Kærsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 9 SY, Løvsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 2 , Gråkrage 2 YF, Tornirisk 8 R
Nærågårdsvej
: Bomlærke 1 SY. Martin Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Gråspurv 2 FU, Grønirisk 7 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 35 NØ, Vibe 8 R, Rødben 2 R HØ, Nattergal 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 3 SY, Dompap 1 F FU. Kjeld Korsholm
Hjortholm: Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 40 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Pirol 2 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 40 R, Knopsvane 2 R, Grågås 130 R, Bramgås 125 Ø, Gravand 24 R, Taffeland 12 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 23 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 5 R, Rødben 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 15 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 4 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt
Bogense: Harritslev. Nattergal 1 SY. Jens bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Nattergal 1 SY. Jens bækkelund


    Strandskade

Mandag den 19. maj 2008.

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 125 Ø. Peder Rasmussen
Svendborg (Kogtved - Thurø)
(07:15-07:40)): Rødstjert 1 SY, Mursejler 3 OF, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 TI syd for Vejlen. Poul Rasmussen
Espe (22:12): Skovsneppe 1 OF. Bent Staugaard
Sortemosen: Fiskehejre 6 R, Grågås 4 R, Gravand 20 R, 8 han+1 hun Troldand 9 R, Musvåge 1 FU, Agerhøne 1 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 12 R, Temmincksryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 45 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 6 SY, Digesvale 15 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 100 FU, Nattergal 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Stær 12 FU, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY (Har sunget hver dag siden ankomsten primo maj.). Jacob Sterup
Svanninge: Bramgås 50 Ø. Jacob Sterup
Bøjden Nor (8:30-10:00):Lille Præstekrave 1 SY, Stor Præstekrave 12 FU, Alimindelig Ryle 4 FU, Rødben 8 FU, Mudderklire 1 FU, Klyde 2 ( en rugende ), Strandskade 6 FU/R, Vibe 6 FU, Troldand 5 R, Ederfugl 4 FU ( på havet ), Gråand 12 R, Gravand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Knopsvane 10 FU, Grågås 9 FU, Stenpikker 1 FU , Engpiber 4 SY, Hvid Vipstjert 4 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Østerøsø - Knudshoved: Huldue 1 FU, Sivsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Steen Flex
Firtalsstrand (10:00-10:01): Temmincksryle 8 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (08:30-09:15): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 11 R. Søren Gjaldbæk
Gartneriet Kærby øst for Odense (17:00-17:01): Sorthovedet Måge 1 FU AD (Fløj over vandbassin ud til hovedvejen - bilobs ! Ikke genfundet kl 18.30). Mogens Ribo Petersen
Æbelø (08:30-14:00): Tejst 2 R, Skovsanger 1 SY, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Æbelø: Lille Lappedykker 6 R, Grågås 11 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 2 KA, Grønbenet Rørhøne 1 KA, Stormmåge 15 R, Havterne 8 R, Tejst 2 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 KA, Digesvale 12 R, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1 SY, Skovsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund


        Gærdesmutte

Søndag den 18. maj 2008.

Svendborg Sund ved Strandvænget (19:36-21:36): Bramgås 535 Ø. Niels Andersen
Svendborg, matriklen
(08:20): Mudderklire 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesanger 1 SY
Thurø, Søndervej
: Gulbug 1 SY, Rødstjert 1 YF, Tårnfalk 1 YF, Natugle 1 YF - Grøn frø 1 SY. Arne Bruun
Iholm
: Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 6 R, Gråand 6 YF, med cirka 50 Pull Ederfugl 9 F YF, Toppet Skallesluger 12 R, Stormmåge 140 YF, Sølvmåge 22 , Svartbag 2 YF
Noret, Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Gravand 2 R, Knarand 3 R, Blishøne 60 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Temmincksryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 12 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 3 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Rørspurv 1 SY
Vejlen, Tåsinge (16:45-17:15): Knarand 5 R, Skægmejse 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 1 R, et par Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 18 R, Gravand 6 R, Knarand 1 M R, et par Krikand 2 R, 2 Hun med 5 Pull + 6 Pull Gråand 2 F R, Skeand 2 M R, Taffeland 3 M R, Troldand 12 R, Vandrikse 1 R HØ, et par Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 4 R, 4 pull Vibe 18 R, Hættemåge 4 R, Svartbag 1 R, Gøg 1 SY, Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 5 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, en med sangflugt Skægmejse 4 R, Rørspurv 2 SY
Siø (16:30): Blisgås 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: Rørdrum 1 R HØ, Bramgås 160 Ø, Rørhøg 2 R
Hjortholm, Langeland: Pirol 1 SY (I højstammet bøgeskov, hvor vejen fra Hjortholm går ind i skoven - kun for gående :-)) (Hør video!)
Keldsnor: Gravand 18 R, Stor Præstekrave 4 R, Mudderklire 4 R, Gul Vipstjert 2 R
Fredmose (11:00): Rørdrum 2 HØ (Muligvis 3). Henrik Mørup-Petersen
Bovballe Skov v. Fredmose: Huldue 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Tranekær (14:00-15:15): Hvepsevåge 1 N, Huldue 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Syltemade Ådal (08:30-10:00): Kærsanger 6 SY. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (18:30-19:40):Dværgfalk 1 FU ( fangede en fugl ), Fiskeørn 1 NØ, Bramgås 90 Ø, Skeand 10 FU, Bjergand 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe (21:55): Bramgås 300 Ø. Bent Staugaard
Espe: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Gravand 1, Gråand 4, Vibe 4, Hættemåge 2, Sølvmåge 1, Ringdue 7, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 1, Landsvale 10, Bysvale 4, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1, Sangdrossel 1, Solsort 8, Havesanger 1, Munk 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 3, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Allike 8, Råge 5, Gråkrage 2, Stær 10, Skovspurv 9, Bogfinke 2, Tornirisk 2, Gulspurv 4 . Grøn Frø 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Emilielund, Ravnholt (11:15): Skovsanger 1 R, Træløber 2 SY (+). Hans Rytter
Tarup-Davinde, sø + mark over for Labirksgyden (15:00-16:15): Hvepsevåge 1 NØ (15.25-15.40), Lille Præstekrave 1 R (16.10 IT t/rast på harvet mark). Anne Rud, Børge Rasmussen, Peter Oxholm, Torstein Danielsen, Tim Hesselballe
Knudshoved-Østerøsø-Slipshavn Enge (09:00-12:00): Dværgterne 2 R, Kærsanger 1 SY. nne Rud, Børge Rasmussen, Peter Oxholm, Torstein Danielsen, Tim Hesselballe + 28
Østerøsø (08:45-11:05): Dværgterne 4 R, Kærsanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Slambassinet (17:20-18:15): Klyde 52 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 10 R. Anthony Carter
Føns Vang: Toppet Lappedykker 116 R, Gråstrubet Lappedykker 46 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 12 R, Atlingand 6 R han, Lille Præstekrave 1 FU. Jørgen Halse, Kell Grønborg
Feddet (12:25-13:00): Rødrygget Tornskade 1 R. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: 8 flokke Bramgås 2200 Ø. Peder Rasmussen
Thurø Rev
: Solsort 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 2 SY. Kjeld Korsholm
Thurø By: Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Siø: Blisgås 1 R, Grågås 200 R, Bramgås 1050 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2200 NØ, Ederfugl 250 R, Strandskade 20 R, Vibe 20 R, Hættemåge 2000 R, Stormmåge 500 R, Sølvmåge 500 R, Svartbag 6 R, Splitterne 200 R, Gul Vipstjert 2 R. Ole Goldschmidt
Syltemade Å: Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 M OF, Musvåge 2 R, Ringdue 4 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 4 FU, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 R, Rødstjert 1 M SY, Solsort 5 YF UF, Kærsanger 6 SY, Rørsanger 1 R HØ, Gulbug 1 SY, Tornsanger 8 R, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 7 YF BR, Bogfinke 2 R, Stillits 3 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Tranekær Slot m/borgsø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 YF UF, Huldue 1 SY, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 R, Rørsanger 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Stær 4 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Siø: Blisgås 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Årslev: Kredsende lavt over motorvejen ved motorvejskrydset. Rød Glente 1 OF. Carsten Høeg
Ravnebjerg Skov: Hvepsevåge 1 N. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bolbro: Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Højstrup Øvelsesplads Nattergal 5 SY, Husskade 6 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gravand 96 FU, Knarand 4 FU, Klyde 22 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Mudderklire 4 FU. Dieter Maaszen
Klintebjerg: Mudderklire 12 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 90 FU, Klyde 92 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 15 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 13 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 200 FU, Knarand 4 R, Atlingand 2 FU, Taffeland 2 FU, Rørhøg 3 , Musvåge 1 FU, Blishøne 420 FU, Klyde 9 R, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 16 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Digesvale 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 M FU. Dieter Maaszen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Fiskehejre 1 R, Gravand 5 R, Gråand 4 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 105 R, Gravand 2 R, ,Krikand 2 R, Gråand 2 R, Skeand 4 R, Troldand 5 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 YF AA, Hættemåge 275 R, Rørsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Gråand 14 R, Rørhøg 1 M R, Blishøne 4 R, Vibe 4 R, Gøg 1 SY, Rørsanger 2 SY. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 28 R, Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Ederfugl 218 R, Toppet Skallesluger 3 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 2 R, Lomvie/Alk 40 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Knopsvane 2 R, Musvåge 1 R, Vibe 9 R, Hættemåge 22 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 3 R, Grågås 1 R, Gravand 2 R, Gråand 9 R, Atlingand 2 M R, Skeand 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Fiskehejre 2 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Rødben 1 R, Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 8 R, Gråand 10 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 5 R, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Blishøne 1 R, Klyde 4 FU, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Stormmåge 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Knopsvane 11 R, Gråand 2 R, Ederfugl 180 R, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Svartbag 1 R, Lomvie/Alk 35 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 116 R, Gråstrubet Lappedykker 46 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 40 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 11 R, Grågås 124 R, Gravand 5 R, Knarand 12 R, Gråand 55 R, Atlingand 6 M R, Skeand 12 R, Taffeland 10 R, Musvåge 1 Ø, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 218 R, Strandskade 9 FU, Klyde 20 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 9 OF, Rødben 4 FU, Mudderklire 7 FU, Hættemåge 140 R, Stormmåge 8 R, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 8 SY, Munk 1 SY, Husskade 3 FU, Allike 11 OF, Stær 11 FU, Grønirisk 1 R, Rørspurv 2 YP. Jørgen Halse, Kell Grønborg
Gamborg Fjord: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 6 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 28 OF, Gravand 4 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 108 R, Gøg 1 R, Tornsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jørgen Halse, Kell Grønborg
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 20 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 3 R, Grågås 40 , Gravand 2 R, Gråand 10 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 7 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 7 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 , Havterne 4 R, Dværgterne 4 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R HØ, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 6 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 SY, Husskade 1 FU, Allike 1 R HØ, Gråkrage 1 R HØ, Stær 3 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R HØ, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøgebjerg Strand: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sortand 1 R. Bo K. Stephensen


      Rørsanger

Lørdag den 17. maj 2008.

Fredmosen, Langeland: Rørdrum 2 SY, Rørhøg 2 FU, Lærkefalk 1 R, Vandrikse 1 R, Hvidklire 1 R, Ringdue 6 R, Gøg 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Nattergal 8 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 6 SY
Nørreballe Nor, Langeland: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 10 R, Grågås 24 YF, Gravand 4 R, Pibeand 1 M R, Knarand 6 R, Skeand 2 M R, Taffeland 10 R, Troldand 40 R, Hvinand 2 R, Havørn 2 2K+ FU, Strandskade 8 R (med Pull), Klyde 24 R (med Pull), Stor Præstekrave 4 R, Brushane 1 F R, Rødben 6 R, Mudderklire 1 R, Havterne 6 R, Hvid Vipstjert 8 R, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY
Søgård, Langeland (07:15): Bramgås 650 Ø. Anthony Carter
Gulstav Mose, Langeland (06:25): Rørdrum 1 SY (Set og hørt). Anthony Carter
Eskebjerg Have, Hjortholm (10:30-11:30): Pirol 1 SY (Stationær i bøgehøjskov). Henrik Mørup-Petersen
Nakkebølle Inddæmning (17:45-19:00): Toppet Lappedykker 75 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 29 R, Atlingand 5 R (4 han efter 1 hun), Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt
Espe: Vibe 4, Gråand 2, Gravand 2, Hættemåge 1, Landsvale 8, Bysvale 4, Løvsanger 1, Gransanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Tornsanger 2, Gærdesanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær (09:30-11:30): Lille Præstekrave 1 FU, Ravn 3 OF. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Teglværksskoven. Nyborg (07:50): Huldue 1 SY. Eske Frank Morthensen
Husby Strand: Knarand 6 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør: Huldue 1 R. Michael Mosebo Jensen
Hindsholmvej, Kerteminde (08:30): Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (11:00-11:15): Gravand 442 R, Almindelig Ryle 400 R. Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Nilgås 2 R, Hvepsevåge 1 R , Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 75 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 R, Grågås 350 R, Knarand 29 R, Krikand 1 R, 4 han efter 1 hun Atlingand 5 R, Skeand 10 R, Taffeland 13 R, Troldand 44 R, Hvinand 10 R, Rørhøg 1 F OF, Agerhøne 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 140 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 40 R, 2 på rede? Fjordterne 4 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Rørsanger 4 R, Tornsanger 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Tarup Grusgrave
: 2 kuld med henholdsvis 5 og 12 pull. Hvinand 2 YF UF. Per Rasmussen
Mursejler 3 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 1 M R, Skeand 3 M FU, Taffeland 6 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Lille Præstekrave 1 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Kerteminde: Sildemåge 1 (sad på flagstang). Bo K. Stephensen
Risinge Strand: Rørhøg 1 FU. Bo K. Stephensen
Flyvesandet (05:00-11:00): Skarv 30 R, Strandskade 90 R, Hjejle 50 R, Strandhjejle 75 R, Almindelig Ryle 250 R, Lille Kobbersneppe 80 R, Ringdue 1 RI, Gøg 2, Tornsanger 2 RI, Rødrygget Tornskade 1 F 2K+ RI (Dagens total blev 4 fugle, og hermed er årstotalen indtil nu oppe på 2345. På samme tid sidste år var det 712 med årstotalen på 832). 4 gæster, Jan Holm Jensen Børge L Rasmussen


       Lille præstekrave Spanien maj 2008

Fredag den 16. maj 2008.

Svendborg: Husrødstjert 2 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Tornsanger 1 SY
Thurø Skole: Bysvale 2 YF
Troldekrog ved Hvidkilde (21:35-21:50): Skovsneppe 8 OF (Flere set samtidig). Niels Andersen
Espe: Aurora 2 han + 2 hun, Blå Libel 4, Vandnymfer mange.
Grøn Frø 2, Haletudser af Strandtudse, Skrubtudse og Butsnudet Frø. Niels Dam, Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Slambassinet Strandager (12:20-13:15): Klyde 70 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 4 FU. Dieter Maaszen
Firtalstrand (10:40-11:25): Klyde 34 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundinddæmningen (08:20-10:30): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Nilgås 2 FU, Knarand 7 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (08:00-10:00): Rødstrubet Lom 1 SØ, Fjeldvåge 1 NV, Rødrygget Tornskade 2 R han. Søren Gjaldbæk
Horseklint (05:15-06:45): Blå Kærhøg 1 NØ AD hun, Dværgfalk 1 Ø, Dværgterne 4 R. Søren Gjaldbæk
Martofte: Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Siø:
Knopsvane 42 R, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 6, Rødben 10 TH, Hættemåge 10 TH, Stormmåge 200 TH, Sølvmåge 2 TH, Havterne 2 TH, Sanglærke 5 TH. Jens Gregersen
Brændegård Sø
: Knopsvane 19 R, Grågås 120 R, Gravand 6 R, Knarand 10 R, Skeand 4 M R, Troldand 4 R, Musvåge 3 R, Blishøne 32 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 6 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 8 FU, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 6 R, Ravn 1 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
(06:55-12:00): Lille Lappedykker 7, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R HØ, Skarv 14 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 15 R, Grågås 12, Bramgås 2 NØ, Gravand 9 R, Knarand 2 R, Gråand 16, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 29 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 10 R, Rødben 10 R, Hættemåge 48 R, Stormmåge 3, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2, Havterne 6, Ringdue 4, Gøg 1 SY, Sanglærke 11 SY, Digesvale 5 FU, Landsvale 19 FU, Engpiber 16 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 4 R, Gråkrage 3 OF, Stær 5, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 3 R, Stillits 5 OF, Tornirisk 13 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor (9:00-10:10):Klyde 4 ( mindst en rugende ), Rødben 6 FOU, Stor Præstekrave 15 FOU/SY, Vibe 5 FOU, Strandskade 6 FOU/R, Gravand 10 FOU/R, Gråand 10 FOU, Troldand 6 R, Bjergand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Knopsvane 17 FOU, Grågås 11 FOU ( et kuld ), Blishøne 30 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Toppet Lappedykker 3 FOU, Gråstrubet Lappedykker 2 FOU, Lille Lappedykker 4 FOU, Hættemåge 40 ( i koloni ), Havterne 2 FOU, Splitterne 2 FOU, Svartbag 1 R, Havesanger 1 SY, Engpiber 3 SY, Rørhøg 1 FOU ( ad han ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Hvedholm, Horne Land (10:45):Skovsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Skovpiber 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 1, Fiskehejre 2, Knopsvane 8, Gråand 4, Ederfugl 8, Strandskade 2, Mudderklire 1 [KA] . Kristian Angelo
Lammesø: Skeand 5 FU, Klyde 12 FU, Brushane 3 FU. Gunhild Brink
Birkebjerg (08:00): Pirol 1 SY. Vivian Neidel
Flyvesandet: Stenpikker 1 RI, Tornsanger 3 RI, Bogfinke 2. (Dagens total blev 4 fugle, og hermed er årstotalen indtil nu oppe på 2341. På samme tid sidste år var det 712 med årstotalen på 832. Her ud over blev aflæst Bogfinker begge ringmærket samme sted hhv. 31.03.2007 og 16.03.2007. Børge L Rasmussen
Tarup Grusgrave: Hvinand 1 YF UF (1 hun med 5 pull. Første i år ). Per Rasmussen
Firtalsstrand: Gravand 69 FU, Troldand 2 FU, Rørhøg 2, Strandskade 1 FU, Klyde 34 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 3 FU, Sortklire 2 FU, Havterne 2 FU, Gøg 1 SY, Tornsanger 1 SY. Dieter Maaszen
 Slambassinet: Gravand 30 R, Skeand 2 FU, Troldand 22 R, Klyde 70 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 200 R, Nilgås 2 FU, Knarand 7 FU, Atlingand 1 FU, Ederfugl 30 R, Rørhøg 2 , Blishøne 550 FU, Klyde 27 R, Vibe 50 FU, Brushane 3 , Rødben 20 FU, Hættemåge 450 R, Gøg 2 OF, Gul Vipstjert 2 FU. Dieter Maaszen


     Hedehøg Han, Spanien

Torsdag den 15. maj 2008.

Åmosen, Ollerup (21:05-21:35): Skovsneppe 1 TH, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Nattergal 5 SY, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 1 SY, Stær 60 R NAT
Monnet, Taasinge
(06:45-13:45): Rødstrubet Lom 1 N, Skarv 6 OF, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 21 R, Grågås 32 R, Bramgås 1130 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 340 R, Gravand 70 R, Knarand 1 R, Krikand 1 R, Gråand 17 R, Skeand 1 R, Ederfugl 49 R, Toppet Skallesluger 10 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 82 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 5 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 36 R, Storspove 7 R, Rødben 64 R, Dværgmåge 6 R, Hættemåge 24 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 6 R, Havterne 44 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 118 SY, Digesvale 85 R, Landsvale 21 FU, Engpiber 98 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 6 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 2 SY, Gråkrage 29 R, Stær 70 R, Tornirisk 32 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 27 R, Gravand 26 R, Musvåge 1 FU, Strandskade 4 R, Klyde 3 R, Rødben 5 R, Havterne 24 R, Tornsanger 2 SY. Peder Rasmussen
Fakkebjerg, Sydlangeland
(09:00-17:30): Hedehøg 1 N, Vagtel 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Erik Danielsen
Dovnsklint, Sydlangeland
(06:00-09:00): Bramgås 550 Ø, Pirol 1 R. Erik Danielsen
Hov Nordstrand
(15:15-17:30): Sortgrå Ryle 1 R, Stenvender 29 R, Stenpikker 12 R, Kærsanger 1 SY. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Mudderklire 31 R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:10):Grå Fluesnapper 2 FU, Havesanger 2 SY, Stillits 2 FU, Stær min 20 FU, Skeand 5 FU/R, Knarand 8 FU, Taffeland 35 R, Troldand 25 R, Knopsvane 20 ( mindst et kuld ), Grågås 45 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 120 FU, Sorthalset Lappedykker min 50, Vibe 4 FU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Rudme (19:25): Rød Glente 1 R. Bodil og Hans Rytter
Espe: Bramgås 600 Ø (8:40), Vibe 4 + 1 unge , Stillits 1, Fiskehejre 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ølundgårds Inddæmning
: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Knopsvane 18, Grågås 265, Gravand 16 R, Pibeand 9 R, Knarand 27 FU, 1 albino Gråand 49 FU, Spidsand 3 FU, 1 m + 1par Atlingand 3 R, Skeand 14 FU, Troldand 20 R, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 2 M R, Blishøne 350 R, Strandskade 5 FU, Klyde 30 TH, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 31 , Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 2 , Rødben 16 FU, Tinksmed 2 FU, Havterne 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Flyvesandet (NNF)
: Tornsanger 7 RI, Rødstjert 2 RI, Munk 1 RI, Landsvale 1 RI + 3 genfangster Tornsanger 1 (maj 2007), Topmejse 1 (maj 2007), Gærdesanger 1 (marts 2008) . Dagstotal 14 fugle - årstotal 769. Børge L Rasmussen
Agernæsvej-Agernæsmindevej-Tørresøvej-Alleen (21:00-21:45): Bomlærke 7 SY. Aksel Christensen
Flyvesandets camping (13:30): Misteldrossel 1 FU. Aksel Christensen + 1


          Bjergvipstjert

Onsdag den 14. maj 2008.

Vejlen Taasinge: Tinksmed 9 R, Skægmejse 1 HØ. Poul Rasmussen
Fredmosen: Rørdrum 2 R HØ, Rørhøg 3, Gøg 1 SY, Nattergal 3 SY, Sivsanger 4 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Bogfinke 2 SY. Peder Rasmussen
Lunden: Spurvehøg 1 FU, Rødben 2 R, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 R, Gransanger 2 SY. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Knopsvane 12 R, Grågås 75 R, Gravand 9 R, Knarand 2 R, Skeand 5 R, Taffeland 18 R, Troldand 12 R, Klyde 24, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 18, Rødben 4 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 20 FU, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 1 R. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 36 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Rørdrum 1 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 19 R, Gravand 5 R, Skeand 3 M R, Blishøne 100 R, Vibe 7 R, Landsvale 6 FU, Stenpikker 3 R, Sivsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Stær 14 R, Tornirisk 5 R, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Ørbæk: Mursejler 2 R. Hans Rytter
Brændegård sø (17:00): Lille Præstekrave 2 R, Nattergal 1 SY. Kell Grønborg
Sundet, Faaborg (10:00-10:30):Dværgmåge 2 FU ( 2k ), Mudderklire 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holstenshuus, Diernæs (8:40-9:40):Nattergal 3 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Rødstjert 2 SY, Munk 8 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Fuglekonge 4 SY, Skovpiber 1 SY, Tornirisk 5 R, Sangdrossel 2 SY, Ravn 1 FU, Vibe 8 FU, Stormmåge 12 FU, Grågås 9 FU, Troldand 7 R, Blishøne 8 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Musvåge 2 FU, Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Rue Mose (Kulemose) (21:30-21:55): Skovsneppe 2 OF, Græshoppesanger 1 SY. 50 deltagere i DN Nattergaletur, Kurt Gamborg Holm
Birkende, Brabækvejen (19:05-19:15): Bomlærke 1 SY. Kirsten Halkjær
Firtalsstranden (14:00-15:30): Lille Præstekrave 1 R. Ella Mikkelsen
Odenseå/Kertemindevej (13:15): Græshoppesanger 1 SY. 8.b fra Odense Friskole, Henrik Kalckar Hansen
Ladegårdskov (11:00): Ravn 4 R. Frits Thomsen
Agernæs Flak (10:00-12:00): Gravand 104 R, Strandskade 98 FU, Strandhjejle 34 FU, Almindelig Ryle 670 FU, Lille Kobbersneppe 280 FU, Stor Regnspove 220 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (08:30-13:00): Hvepsevåge 1 Ø, Sandløber 5 FU, Gøg 5 R, Rødrygget Tornskade 1 RI hun, Ravn 1 HØ. Ella Mikkelsen


Lørdag den 10. maj 2008.

Oldemark, Ærø: Tejst 1 R Kim Bang Jensen


Fredag den 9. maj 2008.

Sortemosen: Stor kobbersneppe 1 OF vest, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed min. 10 FU, Hvidklire 1 FU, Præstekrave sp. 1, Rødben 2 FU, Atlingand han 1 FU, Knarand 2 FU, Skeand 2 FU, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker 2 FU. Arne Bruun
Brudager, Landmålervej: Bramgås 110 øst, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Agerhøne 2 R. Arne Bruun


      Vibe og fiskehejre        Foto: Tom Willestofte

Søndag den 4. maj 2008.

Fakkebjerg, Langeland (10:30): Ørnevåge 1 R . Martin Søgaard + 23
Syltemade Å
: Gøg 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 1 SY
Åmosen, Ollerup: Skovsneppe 1 SY, Gøg 2 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY

      
       Større foto på Netfugl

Lørdag den 3. maj 2008.

Fakkebjerg, Sydlangeland (16:00-16:40): Ørnevåge 1 R (Hak i begge vinger, store hvide felter på overvinger. Gik til R ved Søgaard Mose). Søren Bøgelund, Erik Danielsen
Fakkebjerg (19:00-20:00): Hvid Stork 1 FU,
Ørnevåge 1 R (Set første gang ved Søgård kl. 13.35). Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (13:45-18:40): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 7 R, Skægmejse 2 HØ. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (11:30-13:20): Rørdrum 1 HØ, Sort Glente 1 S (Kl. 12.30), Hedehøg 1 OF AD han (Kl. 12.05), Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Vejlen, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Vibe m 2 Pull. Tom Willestofte
Sundet, Fåborg (14:40-16:40): Sorthalset Lappedykker 71 R. Gunnar Jørgensen
Sortemosen, Lakkendrup
(10:00-11:30): Hedehøg 1 R AD hun, Duehøg 1 OF, Lille Regnspove 1 R, Tinksmed 15 R. Lene Munk Jensen, Henning Hamann, Ole H. Scharff
Odense Å, Åhaven
(15:15): Nattergal 2 SY. Ove Hvidtfeldt
Vågebakken (
13:10-15:00): Blå Kærhøg 1 N 2K, Spurvehøg 22 N, Musvåge 100 TF, Fjeldvåge 1 TF, Trane 1 N AD (BBC*), Lille Regnspove 1 R. Søren Gjaldbæk, Bodil og Hans Rytter
Brændegård Sø
(12:45-14:20): Knarand 10 FU, Lille Præstekrave 2 R. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg
(matriklen) (12:00-15:00): Hvepsevåge 2 T. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Sibirien v. Kerteminde
(11:30-11:50): Hvid Stork 1 OF AD. Niels Peter Utzon
Fyns Hoved
(09:10-13:00): Hvid Stork 2 TF 2K (12.31 Kredsede kortvarigt over Fællesstrand, før de gled syd, kredsede over Hulvej 3 et par minutter, hvorpå de trak SØ), Sort Glente 1 TF, Fjeldvåge 1 NV, Lille Regnspove 2 R, Hvidklire 11 R, Gul Vipstjert 76 N. Søren Gjaldbæk
Jøvet
(08:00-09:00): Dværgfalk 1 R, Hortulan 1 SY (8.40-8.45 Trak vest). Søren Gjaldbæk
Korshavn
(07:55): Lille Regnspove 1 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint
(05:15-07:25): Dværgfalk 1 Ø AD han, Splitterne 35 R, Dværgterne 4 R, Skovpiber 76 N. Søren Gjaldbæk
Gryhøj, Bogense
: Bomlærke 4 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge
:
Lille Skrigeørn (SU) 1 V. Bjørn Jakob Andersen
Mølleskov v/Skjoldemose
: Grågås 5 OF, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 13 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 R, Engpiber 2 R, Jernspurv 1 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 3 R, Broget Fluesnapper 1 M R, Halemejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 R, Kernebider 4 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 300 R, Knopsvane 10 R, Grågås 11 R, Gravand 23 R, Knarand 10 FU, Gråand 15 R, Skeand 12 FU, Troldand 39 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 2 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 16 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Hvidklire 2 FU, Sølvmåge 43 R, Svartbag 6 R, Fjordterne 6 FU, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 OF, Stær 2 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sundet - Faaborg
: Toppet Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 71 R, Skarv 2 R, Knopsvane 29 , Grågås 40 , Knarand 7 R, Gråand 14 R, Skeand 4 R, Taffeland 45 R, Troldand 68 R, Havørn 1 IMM FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 107 R, Hættemåge 500 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Allike 5 R, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Sollerup
: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 2 SY, Gøg 1 SY, Nattergal 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Græshoppesanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Rørspurv 2 SY. Gunnar Knudsen
Tarup Grusgrave
: Mudderklire 3 R, Isfugl 1 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 RI,
Grå Fluesnapper 1 R. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Martofte
: Hvid Stork 2 N. Lars Hansen
Mejlø (inkl. Enø): Fjeldvåge 1 N,
Flodsanger 1 SY. Lars Hansen
Grave v/Jerstrup Bæk: Gøg 1 SY. Jens Bækkelund
Bogense: Gryhøj. Bomlærke 4 SY. Jens Bækkelund
Søndersø: Nær kirken. Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Dalby: Gråstrubet Lappedykker 1 YF , Knopsvane 1 YF. Bo K. Stephensen
Nordskov Enge: Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 1, Rørhøg 1 N, Spurvehøg 1 N, Musvåge 15 N. Bo K. Stephensen


      Stor skrigeørn 2 stk

Fredag den 2. maj 2008.

Svendborg Sund ved Strandvænget (05:36-06:34): Bramgås 800 Ø. Niels Andersen
Valdemar Slot Sø (16:30): Knarand 6 R, Isfugl 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Henninge Nor (19:30): Græshoppesanger 1 SY, [LBL]
Dovnsklint (05:25-14:56): Pirol 2 S, Hedehøg 2 K S, Sort glente 2 S, Sortstrubet lom 11 Ø, Bramgås 3900 Ø. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Fredmosen (04:15-05:15): Rørdrum 2 SY, Nattergal 3 SY, Savisanger 1 SY, Sivsanger 2 SY. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Bagenkop Havn (11:10-11:25): Rød Glente 1 OF. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Ristinge, Halevejen (10:25): Sortbuget Knortegås 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Espe: Fasan 1 R HØ, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 2 R, Solsort 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 7 R, Råge 1 OF, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY,Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Tarup, Odense NV (07:00): Bramgås 250 NØ. Gregers Johannesen
Risinge v. Kerteminde (15:45-16:15): Havørn 1 OF JUV. Niels Peter Utzon
Steensgaard park: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen
Egebjerggaard parken (17:30): Huldue 1 SY. Aksel Christensen
Krogsbølle Agernæsmindevej (08:15): Lille Regnspove 1 FU. Aksel Christensen


         Ederfugl

Torsdag den 1. maj 2008.

Græsholmene Skov (05:10 - 05:25): Natugle 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 3 SY
Noret, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 30 R, Sangsvane 1 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 40 R, Gravand 6 R, Knarand 6 R, Krikand 10 R, Atlingand 2 R, Skeand 5 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Rødben 6 R, Tinksmed 8 R
Noret, Taasinge: Brushane 23 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge (05:45): Vandrikse 2 R HØ, Skægmejse 2 R, Rørspurv 3 SY
Bøjden Nor (09:00-11:30): Nordisk Lappedykker 1 R (På havet), Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sortemosen, Lakkendrup (15:30-17:00): Knarand 5 R, Tinksmed 30 R. Bodil og Hans Rytter
Havet mellem Assens og Baagø: Alk 51 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Baagø Vestermose: Dværgfalk 1 FU, Hjejle 800 R, Ravn 2 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Tarup Grusgrave (08:30): Sorthovedet Måge 1 FU AD (På pløjemark overfor Tarup Mølle, i flok med Hættemåger. Fuglen er uden ringe.). Per Rasmussen
Gyldensteen, inddæmningen (20:15): Nilgås 3 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (16:00-16:50): Strandskade 123 R, Strandhjejle 10 R, Almindelig Ryle 360 R, Brushane 38 FU (På Nørreby Hals), Lille Kobbersneppe 102 R. Jens Bækkelund
Fynshovedområdet: Musvåge 90 TF, Dværgfalk 1 S, Stenvender 1 R. Mogens Ribo Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Magretelund
: Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 N, Gråand 3 R. Kjeld Korsholm
Sundet - Faaborg
: Rørsanger 4 SY, Tornsanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Svanninge: Musvåge 15 NØ, Storspove 1 NØ, Sjagger 5 OF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4, Nordisk Lappedykker 1 R, Skarv 27, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 32, Grågås 25 R, Bramgås 55 NØ, Gravand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 8 R, Troldand 23 R, Bjergand 17 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 6 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 27 R, Strandskade 6 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 14 R, Vibe 5 R, Rødben 9 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 39 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 KA, Havterne 2 FU, Ringdue 1 R HØ, Sanglærke 7 SY, Landsvale 5 FU, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Stenpikker 1 FU, Solsort 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 5 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Stær 13 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 10 R, Rørspurv 7. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov: Knarand 3 R, Atlingand 3 R, Gøg 1 R. Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 IMM R, Fjordterne 2 R. Hans Rytter
Sortemosen: Pibeand 4 R, Knarand 5 R, Rørhøg 2 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 1 R, Hvidklire 13 R, Tinksmed 30 R, Gøg 1 R. Hans Rytter
Fyns Hoved: Rød Glente 2 TF, Rørhøg 5 N, Spurvehøg 20 N, Musvåge 100 TF, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 10 TF, Lærkefalk 1 TF. Lars Fenger Nielsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk