Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 18. -  22. ( 1. maj - 31. maj 2009).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:41 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


      Karmindompap Han Vesterskov Gulstav

Søndag den 31. maj 2009.

Nørresø på Høllehoved, Drejø (09:00-10:30): Gråstrubet Lappedykker 34. Niels Andersen
Siø
: 1 par Rørhøg 2 FU
Keldsnor (12:15):
Sort Glente 1 TF AD. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose (10:35):
Silkehejre 1 R AD. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 R, Karmindompap 4 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov og Mose (06:15-06:45): Kærsanger 1 SY (I hjørnet ved Fugletårnet), Karmindompap 1 M SY (Vesterskov længst mod vest syd for stien ud til kysten
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 26 R, Strandskade 2 R, Klyde 24 R, Stor Præstekrave 7 R, Rødben 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 YF FU
Hesselagergård: Knopsvane 1 par med 3 Pull. Poul Brugs
Broholm: Knopsvane 1 par med 3 Pull. Poul Brugs
Lindkær (07:50-10:40): Lille Præstekrave 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Ryslinge (11:40-11:41): Rød Glente 1 FU (Fløj SØ), Isfugl 1 R (Ved skulpturpark). Palle Bo Larsen
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (10:00): Bomlærke 1 R. Ole H. Scharff
Flyvesandet (19:30-22:30): Agerhøne 2 SY, Strandskade 73 R, Strandhjejle 44 R, Islandsk Ryle 27 R, Træløber 1 SY. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand (18:20-18:50): Knarand 5 R, Lille Præstekrave 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Ølund (15:00-18:15): Knarand 8 R, Vandrefalk 1 R 2K, Kærløber 1 R, Lille Kobbersneppe 40 OF, Rødben 40 R, Dværgterne 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Roerslev: Bomlærke 1 SY. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Vigelsø (10:00-13:00): Canadagås 17 R, Sildemåge 12 R, Dværgterne 4 R (Tilsyneladende 2 ynglepar). Sten Pedersen, Tim Hesselballe
Knudshoved (11:15-12:30): Dværgterne 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fyns Hoved (07:25-14:00): Dværgterne 2 OF, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Dieter Maaszen
Mejlø (06:45): Tejst 9 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fyns Hoved (04:37-08:30): Dværgterne 2 R, Tejst 3 R, Tornsanger 27 SY, Karmindompap 1 R (Brun fugl), Bomlærke 2 NV (Trk målrettet ud mod Samsø). Lilly Sørensen, Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose:
Silkehejre 1 AD R (kom flyvemde fra nordøst og landede på engen i mosens, sydlige del.), Krikand 4 R, Skeand 3 R, Rørhøg 2 R, Klyde 1 R, Fjordterne 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 2K R, Karmindompap 4 . Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 85 R, Gravand 100 R, Krikand 4 R, Gråand 45 R, Taffeland 99 R, Troldand 69 R, Hvinand 2 R, Sort Glente 1 AD TF, Rørhøg 2 2K S, Musvåge 2 TF, Tårnfalk 2 R, Klyde 50 R, Huldue 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 7, Toppet Lappedykker 38, Gråstrubet Lappedykker 2 , Knarand 2 . Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 28 R, Skeand 25 R. Ole Goldschmidt
Søgård: Lærkefalk 2 2K R. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Hvepsevåge 1 AD NØ, Lærkefalk 6 2K R, Nattergal 4 SY. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Gravand 5 R, Knarand 1 M AD R, Krikand 2 R, Skeand 2 M AD R, Havørn 2 (1 imm. fugl kl. 8.45 fu i mosen, skruede sig op derefter N 1 ad. fugl set R i udsigtsegene fra kl. 10-10.40), Rørhøg 2 AD FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hvidklire 1 FU, Nattergal 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 250 R, Fiskehejre 2, Knopsvane 19, Grågås 350 R, Gravand 75, Knarand 16 R, Krikand 3 R, Gråand 20 R, Skeand 1 M R, Taffeland 22 R, Troldand 25 R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 4, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 3 OF, Blishøne 19 R, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 4 R, Hættemåge 4 , Stormmåge 3 R, Sølvmåge 31, Svartbag 7, Fjordterne 6 FU, Ringdue 5 OF, Gøg 2, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 8, Rødhals 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 1 OF, Allike 4 FU, Gråkrage 3, Stær 12, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bregnør Bugt: Agerhøne 1 FU . Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Skarv 110 R, Gravand 4 FU, Ederfugl 65 R, Strandskade 10 R, Stormmåge 4 R, Sildemåge 2 FU, Sølvmåge 21 R, Svartbag 5 FU, Splitterne 3 R, Havterne 3 FU, Dværgterne 2 OF, Mursejler 6 FU, Digesvale 4 OF, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gulbug 2 SY, Tornsanger 4 R, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 F FU, Gråkrage 2 FU, Grønirisk 2 R . Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Fiskehejre 2 R, Gravand 3 OF, Ederfugl 80 R, Sortand 1 NØ, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 9, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 3 R, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 27 R, Splitterne 1 OF, Havterne 3 OF, Tejst 3 R, Ringdue 5 R, Tyrkerdue 1 T, Sanglærke 3 SY, Digesvale 120 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 6 R, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 27 SY, Musvit 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 17 R, brun fugl Karmindompap 1 R, Gulspurv 6 R, Bomlærke 2 NV. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen: Skarv 100 R, Fiskehejre 4 R, Gravand 6 R, Ederfugl 70 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 1 R, Strandskade 22 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 2 R, Rødben 4 R, Splitterne 9 R, Havterne 12 R, Dværgterne 2 R, Jernspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Pugesø (F.H.), Korshavn Grågås 7 NØ, Stor Præstekrave 4 R, Mursejler 5 N, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 R, Musvit 1 R, Tornirisk 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Klinten/Mejlø: Tejst 9 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Mejlø (inkl. Enø): Ved stranden Tejst 8 R. Dieter Maaszen
Æbelø: Æbelø: Tejst 1 YF BR , Pirol 1 SY. Ole Lund

       Kærsanger ved fugletårnet Gulstav Mose


        Tornsanger er karakterfugl lige i øjeblikket på Fyns Hoved

Lørdag den 30. maj 2009.

Arreskov Sø (14:00-15:40): Hvepsevåge 1 OF AD (I parringsflugt over skoven NØ for søen). Henrik Kalckar Hansen
Arreskov Sø
: Nattergal minimum 15 territorier - sandsynligvis 18-20 territorier, 9894 majgøgeurter i 13 bestande. Erik Ehmsen
Hjortholm, Eskebjerg Have (12:00): Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Fredmosen
(13:00-15:00): Lærkefalk 8 R 2K. Ole Goldschmidt
Søllinge
(05:20): Sorthovedet Måge 1 FU (Fu med hættemåger på mark i udkanten af byen). Per Rasmussen
Nærågårdsvej, Sdr. Nærå
: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Tarup grusgrave
: Agerhøne 2 R. Per Rasmussen
Fyns Hoved
(05:15-08:30): Dværgterne 1 R, Tejst 3 R, Gulbug 14 R, Rødrygget Tornskade 3 R (2 hun, 1 han), Bomlærke 2 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Kalvehave
(11:00): Huldue 2 R, Karmindompap 1 SY 2K. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Bøgebjerg Skov
(10:00): Huldue 1 SY, Skovsanger 1 SY. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Grønnegyden Stige
(20:30): Agerhøne 2 R. Aksel Christensen
Firtalsstrand
(10:00-10:35): Agerhøne 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:40-09:30): Rødhovedet And 2 FU AD hun (På venstre side af Ølundgård FU+OF), Rødben 36 FU. Dieter Maaszen
Brakmark ved Bremerskov: Agerhøne 2 R. Bo K. Stephensen
Nr. Nærå (15:30): Ravn 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet (13:00): Misteldrossel 2 FU. Lars Philip Nørtoft
Kolonihaven "Skovly", Nyborg (14:00): Rødrygget Tornskade 1 R (Mulig YF?). Hans Rytter
Dallund Sø (07:00-08:45): Halemejse 17 R. DN Fugletur, Kurt Gamborg Holm
Nyhave skov, strandoverdrevet (16:00): Rødrygget Tornskade 1 R han. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 6 R, 2 par med Pull på ryggen Toppet Lappedykker 4 YF RU, 3 par på Hættemågeøen - ruger Sorthalset Lappedykker 6 YF BR, Knarand 4 R, Gråand 4 F YF UF, Atlingand 3 R, Skeand 10 R, Taffeland 1 YF UF,Blishøne 90 R, Tinksmed 1 R, Mange Pull langs kanten af Mågeøen Hættemåge 200 YF RU
Fredmosen
: Rørdrum 2 R, Hvepsevåge 6 AD NØ, Rørhøg 7 FU, Lærkefalk 8 2K FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R, Rørhøg 1 2K R, Lærkefalk 2 2K FU, Fjordterne 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov
: Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Hvinand 7 R,  Hvepsevåge 1 AD OF (i parringsflugt over skoven NØ for søen), Korttået Træløber 1 SY, Ravn 3 OF. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt
: Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 2 YF UF, Gråand 6 FU, Taffeland 2 , Hvepsevåge 1 TH, Havørn 1 AD FU, Blishøne 90 FU, Rørsanger 1 SY, Skovskade 1 OF, Rørspurv 1 SY. Kurt Due Johansen
Ravnholt
: Broget Fluesnapper 1 SY. Kurt Due Johansen
Dallund Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 5 SY, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 SY, Halemejse 17 OF, Musvit 1 FU, Bogfinke 4 SY, Rørspurv 1 R. Kurt Gamborg Holm
Ejby/Kindstrup Mose
: set fra Motorvejen Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Firtalsstrand
: Bramgås 4, Atlingand 1 M, Rørhøg 1 M. Anders Vedel
Lund s.f.Motorvej Voldby
: Musvåge 1 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 1 1K R, Gråspurv 15 YF. Leif Frederiksen
Ølundgårds Inddæmning
: 1 par Krikand 2 FU. Anders Vedel
Nyborg
: Bysvale 4 R. Svend Aage Linderström
Nyborg
: Rødrygget Tornskade 1 R ( Kolonihaven "Skovly" Mulig YF? ). Hans Rytter
Østerøsø - Knudshoved
: Klyde 12 R, Dværgterne 1 FU. Hans Kristian Munkejord
Firtalsstrand
: Bramgås 4 FU, Gravand 93 FU, Pibeand 1 R, Skeand 13 FU, Agerhøne 2 FU, Klyde 19 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 22 FU, Atlingand 2 M FU, Skeand 16 FU, Ses på venstre side af Ølundgård Rødhovedet And 2 F FU, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 250 FU, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 13 FU, Lille Kobbersneppe 10 FU, Rødben 36 FU, Hvidklire 3 FU, Gulbug 1 SY. Dieter Maaszen


      Gulbug

Fredag den 29. maj 2009.

Svendborg, matriklen (05:30): Musvit 1 AD med 5 udfløjne unger på foderbræt
Søen Valdemarslot (15:00-16:10): Sorthalset Lappedykker 5 R (3 redebyggende),
Amerikansk Skarveand 1 R hun . Peder Rasmussen, . Niels Bomholt
Gulstav (12:00-14:00): Lærkefalk 1 FU 2K. Niels Bomholt
Sylten v Hjortholm (09:30-10:30): Skægmejse 1 R. Niels Bomholt
Hjortholm (09:00-09:30): Pirol 1 SY. Niels Bomholt
Vøjstrup, Nørre Broby (11:10): Rød Glente 1 (Slog sig ned i et træ i en have.). Leif Kristensen
Svanninge Bakker/Bjerge (08:30-10:30): Musvåge 4 FU, Stor Flagspætte 3 YFU, Skovpiber 5 YFU, Hvid Vipstjert 2 YFU, Jernspurv 2 YSA, Rødhals 5 YSA, Rødstjert 3 YFU, Solsort 6 YFU, Sangdrossel 4 YFU, Misteldrossel 2 YFU, Tornsanger 4 YSA, Havesanger 3 YSA, Munk 10 YSA, Gransanger 3 YSA, Løvsanger 5 YSA, Sumpmejse 1 SY, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 YPA med unger, Rødrygget Tornskade 1 YPA, Skovskade 1 FU, Stær 5 FU, Bogfinke 8 YSA, Lille Gråsisken 2 YSA, Hare 1 FU, Tidselsommerfugl 2 R, Almindeligt Firben 4 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Odense Universitetshospital (06:30) Husrødtjert 1 SY
Firtalsstranden (19:30-20:30): Blisgås 1 R. Aksel Christensen
Nærågårdsvej 12, Sdr. Nærå: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Årup-afkørslen (motorvejen) (09:40): Rød Glente 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 5 YF B (3 redebyggende fugle), Grågås 3 R, Gravand 2 R, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 7 R, Taffeland 16 , Troldand 34 R,
Amerikansk Skarveand 1 F R , Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 125 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 100 R, Mursejler 2 OF, Bysvale 1 OF, Allike 1 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Keldsnor
:
Amerikansk skarveand 1 R, Bramgås 1 R, Hjejle 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor
: Gravand 108 R, Strandskade 6 R, Klyde 52 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 1 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 3 R, Rødben 8 R, han + hun Odinshane 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav
: Lærkefalk 1 2K FU, Gøg 1 R, Mursejler 7 OF, Landsvale 3 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Gulbug 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Allike 1 OF, Råge 5 R, Gråkrage 1 R, Stær 4 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 14 R, Grågås 125 R, Gravand 14 R, Pibeand 2 R, Knarand 31 R, Krikand 3 R, Gråand 35 R, Atlingand 1 R, Skeand 5 R, Taffeland 19 R, Troldand 26 R, Blishøne 190 R, Strandskade 10 R, Klyde 30 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 12 R, Rødben 4 R, Hættemåge 45 R, Fjordterne 14 R, Dværgterne 2 R, Gøg 2 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Tornsanger 1 R. Ole Goldschmidt
Sylten, Hjortholm
: Knopsvane 2 R, Gravand 11 R, Knarand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 11, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 2 YF B, Hvid Vipstjert 2 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Rørspurv 11 R. Niels Bomholt
Hjortholm
: Fiskehejre 1 OF, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 1 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Tornsanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Pirol 1 SY, Allike 1 OF, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Sønder Nærå: Nærågårdsvej 12 Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen


       Nyt fund af Myreløve i DK. Fund og foto af Henrik Mørup-Petersen

Torsdag den 28. maj 2009.

Søen, Valdemarsslot (15:50 - 17:00): Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 YF (par med pull), Gravand 4 R, Knarand 4 R, Gråand 4 YF (4 F med pull), Atlingand 6 R, Skeand 12 R, Taffeland 32 R, Troldand 18 R, Amerikansk Skarveand 1 F FU (Ses bedst fra åbningen i Kohaveskoven, skoven der afgrænser søen mod vest. Den lå til nord for den gamle vej som stadig kan anes i søen mellem Valdemarsslot og Kohaveskoven ), Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 12 YF (6 par med Pull), Hættemåge 200 R, Gøg 1 KA, Digesvale 200 FU, Bysvale 6 FU
Søby Monnet - Tåsinge
: Fiskehejre 4 R, Gravand 36 R, Gråand 17 R, Strandskade 11 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 2 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 18 R, Havterne 12 R, Tornsanger 2 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 25 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Knarand 41 R, Atlingand6 R, Digesvale 370 FU, Bysvale 130 FU, Landsvale 90 FU. Nis Rattenborg
Ringe v. motorvejen
(10:15): Rød Glente 1 OF. Morten Kristiansen
Sundet, Faaborg
(10:35-11:35): Taffeland 30 R, Strandskade 2 T, Mursejler 20 FU, Digesvale 300 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 40 FU, Kærsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Grå Fluesnapper 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgård (12:15): Kærløber 1 R, Rødben 37 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (07:30-11:00): Strandskade 50 R, Strandhjejle 61 R, Islandsk Ryle 37 R, Almindelig Ryle 400 R, Lille Kobbersneppe 32 R, Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand: Knarand 12 R, Klyde 38 R. Søren Gjaldbæk
Urup Mose (20:30-23:00): Nattergal 5 SY. Forsk. personale fra Hindsholmskolen, Michael Glentedal, Ole Reuther

        Amerikansk skarveand Hun Valdemarsslotsø d. 28. maj 2009


   DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 20/5-2009:
           Terner vil flyve under vingerne på havets vindmøller
            Fire perleugleunger i kasse på Bornholm


        Trængsel ved Brændegaard Sø.  Foto fra en almindelig tirsdag i maj. Tom Willestofte

Onsdag den 27. maj 2009.

Svendborg, Frederiksø: Husrødstjert 4 par, Strandskade 1 par, Hvid vipstjert 3 par, Gråand 11 par. Nis Rattenborg
Valdemar Slots Sø
(16:17):
Amerikansk Skarveand 1 R hun, Bjergvipstjert 1 R han. Tim Hesselballe
Nørreballe Nor
(11:30-12:10): Knarand 8 R, Sorthovedet Måge 1 S 3K. Tim Hesselballe
Dovns Klint
(06:00-10:00): Knortegås 2380 Ø, Blå Kærhøg 1 SØ, Pirol 1 SY. Tim Hesselballe
Rygård
(19:00): Gråstrubet Lappedykker 1 , Troldand 2 Blishøn 6 + et par med 2 kyllinger, Rørhøg 3 FU. Poul Brugs
Hesselagergård
: Musvåge 2 R. Poul Brugs
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:00-10:00): Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 5 FU, Gravand 18 FU, Gråand 8 FU, Skeand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 1 FU AD han, Lærkefalk 1 T, Blishøne 55 FU, Strandskade 15 FU, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Stor Regnspove 4 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Havterne 15 FU, Gulbug 1 SY, Admiral 1 R, Tidselsommerfugl 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Kratholm, Bellinge
(21:00): Agerhøne 2 R. Ove Hvidtfeldt
Husby Strand / Wedellsborg
(09:40): Havørn 1 R. Frits Thomsen
Fyns Hoved
(07:15-11:00): Hvepsevåge 3 N, Lomvie/Alk 1 N, Tejst 1 V, Karmindompap 1 SY. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gyldensteens enge (14:30-15:40): Strandskade 55 R, Strandhjejle 5 R, Lille Regnspove 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø (08:00-22:00): Havørn 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Sønder Nærå
:  Natugle 1 YF (Tjekkede redekassen ved Valgmenigheds Kirken, da den ene gamle fugl angreb. Blev ramt på skulderen, og valgte derfor at fortrække... Har ikke tidligere oplevet så aggressive
fugle.) Per Rasmussen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Grågås 160 R, Gravand 16 R, Rørhøg 1 M R, Strandskade 55 R, Klyde 22 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 16 R, Lille Kobbersneppe 9 R, Småspove 1 R, Storspove 12 R, Rødben 3 R, Havterne 18 R. Jens Bækkelund


      Havesanger fra Lunden - ringmærket

Tirsdag den 26. maj 2009.

Bjerreby: Rørhøg 1 M FU
Rudkøbing
: Rørhøg 1 M FU
Siø
: Rørhøg 1 M FU
Gulstav
(14:45-16:45): Rørhøg 1 F FU, Lærkefalk 1 FU, Vandrikse 1 KA, Pirol 1 SY
Arreskov Sø
(15:15-17:00): Hvepsevåge 1 OF, Lærkefalk 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Sortterne 2 FU, Nattergal 5 HØ, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Skovsgård/ Hennetved Langeland
(13:00-14:30): Rød Glente 1 FU AD, Lærkefalk 1 OF AD (Mod syd), Vandrefalk 1 FU JUV. Jan Stener Jørgensen
Sundet, Faaborg
(05:50-07:00): Sorthalset Lappedykker 45 FU, Lille Lappedykker 4 SY, Toppet Lappedykker 20 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 20 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 12 FU AD, Knopsvane 11 FU PULL 2 kuld, Knopsvane 2 YUF, Grågås 70 R, Gravand 5 R, Gråand 15 FU/R, Gråand 11 FU PULL 1 kuld, Knarand 15 FU/R, Skeand 7 FU, Taffeland 20 FU/R, Troldand 25 FU/R, Rørhøg 1 FU han, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 230 FU/R, Vibe 4 FU, Hættemåge 50 YFU, Fjordterne 1 T, Gøg 1 SY  . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Brende Å, Nedermarken (11:30): Bjergvipstjert 2 R. Frits Thomsen
Gyldensteen enge (13:55-14:20):
Sølvhejre 1 R. Jens Christensen
Husby Strand (17:10):
Skestork 1 2K V, Fiskeørn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Højstruparealet (22:00): Nattergal 12 SY (Mindst), Græshoppesanger 1 SY. Anders Myrtue

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen
: Sorthalset Lappedykker 1 2K Ø, Rørdrum 5, Rørhøg 2 R, Lærkefalk 2 2K R, Fjordterne 1 R, Gøg 5 SY, Nattergal 8 SY, Sivsanger 4 SY, Kærsanger 4 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 SY, + 19 kuld Grågås 160 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M 3K R, Fjordterne 1 R, Gøg 3 SY, Rødrygget Tornskade 2 M R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov
: Lærkefalk 1 R, Huldue 1 R, Karmindompap 2. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov
: Grå Fluesnapper 2 R, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Klyde 36 R, Stor Præstekrave 12 R, Almindelig Ryle 32 R, Rødben 9 R, Stenvender 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 2 R, Knarand 4 R, Skeand 2 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 42 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 15 R, Grågås 250 R, Skeand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 42 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Lærkefalk 1 FU, Blishøne 100 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 13 R, Mudderklire 1 R, Sortterne 2 FU, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 3 R, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Stær 3 R, Grønirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Sortemosen
: Fiskehejre 1 R, Gravand 21 R, Knarand 1 R, Skeand 1 R, par Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 43 R, Strandskade 1 R, Vibe 19 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 21 R, Stormmåge 37 R, Sildemåge 1 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Råge 2 R, Gråkrage 11 R, Skovspurv 5 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved
: Skarv 26 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 , Grågås 20, Gravand 1 OF, Toppet Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 11 R, Strandskade 3 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 5 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Splitterne 1 FU, Fjordterne 3 R, Havterne 2 R, Ringdue 9 R, Gøg 1 R, Sanglærke 4 R, Digesvale 8 FU, Landsvale 7 FU, Bysvale 10 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 3 R, Solsort 10 R, Kærsanger 1 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 8 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Højstrup
: Gøg 2 SY, Nattergal 12 SY, Sangdrossel 5 SY, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY. Anders Myrtue
Lumby Middelgrund
: Lille Kobbersneppe 238 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Kærløber 3 FU. Kurt Due Johansen


         Rødrygget tornskade Rødme Svinehaver

Mandag den 25. maj 2009.

Rødme Svinehaver: Duehøg 1 V, Musvåge 6 R, Landsvale 4 FU, Skovpiber 1 R, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 YF TH, Gulspurv 4 R
Keldsnor
(06:30): Krumnæbbet ryle 1 R, Stor Præstekrave 36 R, Dværgryle 4 R, Alminelig ryle 38 R, Hvidklire 2 R, Rødben 19 ex ynglefugle. Nis Rattenborg
Gulstav (10:30-13:30): Rørdrum 1 SY, Hvepsevåge 1 N (11.05), Trane 1 S (12.23). Per Rasmussen
Snaremosen (15:00): Havørn 1 FU AD. Per Rasmussen
Bøjden Nor + havet syd for (10:30-11:50): Skarv 20 R , Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 12 R, Grågås 6 T, Gravand 4 R, Gråand 20 R, Taffeland 1 R, Troldand 4 FU/R, Ederfugl 10 T ph, Sortand 25 T ph, Toppet Skallesluger 8 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 4 YFU, Klyde 1 FU PULL min 1 kuld, Klyde 10 YFU, Lille Præstekrave 3 YSA revirflugt, Stor Præstekrave 6 YFU , Vibe 8 YFU, Rødben 10 YFU, Hættemåge 4 YFU, Splitterne 1 FU, Havterne 1 FU, Mursejler 10 FU, Digesvale 60 FU, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 8 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Slambassinet Strandager (11:30): Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet (16:15): Klyde 36 R, Lille Præstekrave 2 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (09:45-10:30): Gravand 104 FU, Knarand 7 FU, Klyde 33 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (15:15): Knarand 9 R, Klyde 38 R. Søren Gjaldbæk
Svalehøjvej 7, Nyborg (18:00): Bomlærke 1 SY (Hørt og set flere dage i området). Anette Jørgensen, John Buhr
Ølundgårds Inddæmning (07:30-09:30): Rødben 37 FU. Dieter Maaszen
Ørslev Bjerge (22:20-22:45): Skovsneppe 1 SY, Skovhornugle 1 FU. Michael Mosebo Jensen
Eskør (22:00): Græshoppesanger 1 SY, Skægmejse 3 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (20:00-20:45): Sorthalset Lappedykker 16 R, Knarand 7 R, Klyde 27 R, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 1 R AD (På største ø, ses fra kirken). Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor
:  Toppet Lappedykker 14 R, Gravand 124 R, Taffeland 54 R, Troldand 33 R, Hvinand 1 R, Amerikansk Skarveand 1 M AD R, Rørhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 4 R, Gravand 94 R, Knarand 2 R, Skeand 4 R, Taffeland 39 , Troldand 35 R, Strandskade 4 R, Klyde 24 R, Stor Præstekrave 16 R, Vibe 8 R, Dværgryle 1 R, Rødben 16 FU, Hvidklire 3 FU, Mursejler 5 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 25 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 2 SY. Peder Rasmussen
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Rørdrum 1 SY, ad + pull/juv Grågås 265 R, mangler svingfjer i indrehånd på højre vinge Lærkefalk 1 R, Vandrikse 2 SY, Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, pyt N f/fugletårn
: D Gråstrubet Lappedykker 4, Knopsvane 2 R. Peder Rasmussen
Gulstav Østerskov
: Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov
: 1 par Gøg 2 R, Nøddekrige 1 OF, Karmindompap 1 R. Peder Rasmussen
Fredmosen
: Rørdrum 3 SY, Skeand 2 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Kærsanger 3 SY, Gulbug 2 SY. Ole Goldschmidt
Fredmosen
: Rørdrum 2 R HØ, Knopsvane 1 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 4 OF, Nattergal 3 R SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 R SY, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Knopsvane 8 , Knarand 17 R, Gråand 11, Atlingand 1 M FU, Skeand 5 R, Troldand 25 R, Vibe 6 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Knopsvane 21 R, Gravand 22 R, Knarand 26 R, Gråand 20 R,
Atlingand 3 R, Skeand 5 R, Taffeland 23 R, Troldand 68 R, Hvinand 1 R, Blishøne 220 R, Strandskade 10 R, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 20 R, Rødben 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 3 R, Fjordterne 12 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Tornirisk 6 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor
: Nattergal 3 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Gulspurv 1 R. Peder Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Rødstjert 1 M AD SY, Korttået Træløber 1 SY. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Fiskehejre 2 FU, Gravand 104 FU, Knarand 7 FU, Atlingand 1 M R, Tårnfalk 1 FU, Klyde 33 FU, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 1 FU, Svartbag 2 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 13 FU, Knarand 2 FU, Klyde 12 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 2 FU, Rødben 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 32 R, Grågås 30 R, Gravand 39 FU, Knarand 4 FU, Skeand 8 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 OF, Blishøne 215 FU, Strandskade 16 R, Klyde 11 FU, Stor Præstekrave 17 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 37 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 150 FU, Stormmåge 4 R, Havterne 23 FU, Gulbug 1 SY. Dieter Maaszen
   


    Dværgryle sammen med Stor præstekrave

Søndag den 24. maj 2009.

Iholm, Svendborgsund (16:00-16:45): Skarv 20 R, Ederfugl 60 R, Hvepsevåge 1 Ø, Strandskade 8 YF, Stormmåge 80 YF, Sølvmåge 20 YF, Svartbag 2 R
Dovns Klint
(18:00): Mørkbuget knortegås 1170 Ø. Nis Rattenborg
Tryggelev
(16:00):
Hvid stork 3 NNØ (langsomt). Nis Rattenborg
Søndenbro, Røjlevej 9
(15:50):
Hvid stork 3 T. Irene Sidenius
Keldsnor
(05:00-06:00): Gravand 1 F YF (2 pull), Knarand 2 R, Stor Præstekrave 16 R, Dværgryle 1 R
Gulstav Vesterskov: Rørdrum 1 KA (I det første vandhul nord for tårnet), Spurvehøg 1 TI, Sangdrossel 1 R, Skovskade 1 R, Nøddekrige 1 R (Ved lågen lige vest for Fugletårnet i Gulstav. FU på jorden men fløj op i træ og ind i skoven - senere mod vest. Kaldte flere gange)
Gulstav (15:30): Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Eskebjerg have ved Hjortholm, Langeland (11:15-12:30): Huldue 1 SY, Pirol 2 SY. Niels Andersen
Sortemosen (11:15-13:15): Hvepsevåge 1 OF. Morten Kristiansen
Slambassinet: Lille Præstekrave 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R. Anders Myrtue

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor
:
Hvid Stork 3 TF (15:30), Gravand 111 R, Hvepsevåge 5 TF, Rød Glente 1 TF, Blå Kærhøg 1 TF, Musvåge 6 TF, Islandsk Ryle 2 R, Rødben 14 R. Ole Goldschmidt
Longelse Sønderskov
: Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Hannebjerg Mose
: Grågås 10 R, Digesvale 20 R, Nattergal 1 SY
Klæsø Nor
: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 R, Knarand 4 R, Gråand 5 R, Skeand 1 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 90 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 25 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Knopsvane 23 R, Grågås 50 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 350 NØ, Gravand 24 R, Knarand 24 R, Krikand 1 R, Gråand 15 R, Atlingand 3 R, Skeand 9 R, Taffeland 19 R, Troldand 40 R, Blishøne 200 R, Strandskade 10 R, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 20 R, Rødben 4 R, Hættemåge 15 R, Fjordterne 14 R, Mursejler 110 R, Digesvale 400 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Ole Goldschmidt
Borrebylavet
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 YF, Troldand 2 , Musvåge 1 , Blishøne 10 , Strandskade 2 , Gøg 2 SY, Sanglærke 1 , Hvid Vipstjert 2 , Allike 9 FU
Stær 5 . Poul Vesterlund Pedersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Natugle 2 YF UF (Så var der alligevel unger i hvinandenkassen. Mindst en unge, som så havde forladt kassen inden kontrol i torsdags). Per Rasmussen
Årup
: Skydebjerg, gadekæret. Bilobs. i forbifarten - 2 AD + 2 pull. (flere ?) Grønbenet Rørhøne 4 FU. Heidi Lund Bjerregaard
Slambassinet
: Lille Præstekrave 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R. Anders Myrtue
Helnæs Made
: Vandrefalk 1 OF. Torben Skytte Hvass
Dalby Bugt
: Bomlærke 2 R (kratbevoksning/Bogensøvej). Bo K. Stephensen
Kerteminde, Industrikvarter
: Husrødstjert 2 R. Bo K. Stephensen


        Nattergal syngende i Lunden

Lørdag den 23. maj 2009.

Rødme Svinehaver: Rødrygget Tornskade 2 YF han. Niels Andersen
Bregninge
: Rørhøg 1 M FU
Siø
: Rørhøg 1 FU
Gulstav
: Hvepsevåge 1 TI, Gøg 1 KA, Bakken syd for Dovnsgaard Rødrygget Tornskade 1 M R
Keldsnor
: Dværgryle 1 R, Odinshane 1 Han, Islandsk ryle 2 R, Almindelig ryle 18, Klyde 32 R, Stor præstekrave 28 R, Rødben 16 R, Brushane 3 R, Dværgmåge 4 R. Nis Rattenborg
Keldsnor
: Gravand 36 R, 1 par Skeand 2 R, Rørhøg 2 TI, Stor Præstekrave 6 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 6 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 5 R
Lunden
: Splitterne 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 3 SY, Grå Fluesnapper 3 FU, Bogfinke 1 SY
Nordenbro
: Rørhøg 1 N
Nørreballe Nor
: Sangsvane 1 R, 3 par Stor Præstekrave 6 YF, 8 par Fjordterne 16 YF, Mursejler 20 FU, Rørsanger 1 SY
Søgård
: Rørdrum 1 KA, Gøg 1 KA, Mursejler 20 FU, Grønspætte 1 KA
P-plads ved Søgård, Langeland (11:00): Rørdrum 1 OF. Ole H. Scharff
Søgård Mose: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 12 R, Skeand 5 , Blishøne 12 R, Vibe 4 R
Sandholt Enge
: Gråstrubet Lappedykker 2 + 1 Pul, Skeand 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 SY, Gravand 6 FU, Vibe 4 FU/R, Rørspurv 1 R, Blishøne 7 R, Gråand 6 FU, Knopsvane 2 R, Rørhøg 1 FU/YF. Leif Kristensen
Brændegaard Sø (09:30 -10:00): Havørn 1 R, Hvid Gås 1 R. Leif Kristensen
Stokkebækken ved Gudme, spejderhytten (08:00): Isfugl 1 R. Ole H. Scharff
Strandager: Agerhøne 2 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand: Knarand 5 R, Klyde 52 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R, Rødben 28 R. Michael Mosebo Jensen
Hindemae: Rørhøg 1 FU. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Tårnfalk 2 OF, Gøg 1 N, En unge har forladt kassen Natugle 1 KA, Hvid Vipstjert 1 YF FU, 2 nyafhoppede unger Gærdesmutte 2 YF, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY. Arne Bruun
Åmosen, Ollerup
(17:30 - 18:30): Ringdue 1 R, Bysvale 5 OF, 1 set + 1 hørt Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R. Niels Bomholt


       Rødhovedet tornskade nr 2 ved Blåvand 2009

Fredag den 22. maj 2009.

Ny Gesinge, Udflyttervej 12 (11:45): Havørn 1 JUV OF. Poul Rasmussen
Krarup
(07:55): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nyborg Strand
: Bysvale 10 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY. Svend Aage Linderström


        Sortterne Nørreballe Nor d. 16. maj 2009

Torsdag den 21. maj 2009.

Svendborg Sund ved Iholm (05:15 - ): Knortegås 90 Ø (60 05:15 + 30 05:25)
Birkholm: Set fra fugletårnet Monnet Rørhøg 2 FU
Monnet - Tåsinge: Grågås 4 Ø, Farvandet syd for Monnet Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Gravand 8 R, Musvåge 1 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 6 R, Storspove 1 FU, Rødben 4 R, Havterne 12 FU, Gøg 1 KA, Stor flagspætte 2 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 20 R, Gul Vipstjert 4 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Søby Monnet - set fra Fugletårnet Rødrygget Tornskade 1 FU
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 1 FU, Troldand 6 R, Klyde 3 R, Gøg 1 KA, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 4 R
Eskebjerg Have ved Hjortholm, Langeland (11:30-12:50): Pirol 3 YF (2 hanner jagede en hun). Eva Clemmensen, Niels Andersen
Brændegaard Sø (11:30-13:00): Grågæs 310 FU, Bramgæs 2 FU/R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 11 FU, Knarand 7 FU/R, Taffeland 13 FU/R, Gravand med 8 Pul, Gravand 25. FU/R, Nattergal 1 Sy, Rørhøg 1 FU, Terne 1 R. Leif Kristensen
Faaborg (13:10): Sivsanger 1 SY (Rørbevoksning mellem Fionia og Sundvejen). Lars Bonne Rasmussen
Slambassinet (12:30): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 5 R, Kærløber 1 R AD (2. bassin fra nord set fra vest). Anders Myrtue
Firtalsstrand (11:30-13:05): Gravand 105 R, Knarand 5 R, Klyde 64 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Lille Kobbersneppe 95 R (Egensedybet), Stor Regnspove 80 R (Egensedybet). Gregers Johannesen
Firtalsstrand (10:50-11:35): Knarand 5 R, Klyde 49 R, Lille Præstekrave 2 R (Parring). Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Slambassinet (18:15-18:45): Klyde 27 R, Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 13 R, Kærløber 1 R. Henrik Andersen
Slambassinet (12:35-14:35): Klyde 32 R, Kærløber 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Slambassinet, Strandager (18:00-18:25): Kærløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet, Strandager (09:10-10:30): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 16 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Bispeengen (17:20-18:00): Lille Præstekrave 1 OF. Henrik Andersen
Korshavn (14:30): Tejst 3 R. Michael Mosebo Jensen
Jøvet (13:45-14:30): Skovsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Fællesstrand, Fyns Hoved (13:30-13:45): Lille Kobbersneppe 25 R. Michael Mosebo Jensen
Hessum: Bomlærke 3 SY. Gregers Johannesen
Gerskov: Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Bispeeng (11:30): Hvid Stork 1 S AD (Ingen ringe), Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 1 SY. Anders Myrtue
Maden Helnæs (15:15-17:30): Sølvhejre 1 R, Knarand 8 R, Lille Præstekrave 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Halen Helnæs (14:10-15:00): Rødrygget Tornskade 1 R hun. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gyldensteen enge (10:55): Huldue 2 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund
: Knopsvane 1 YF R, Vibe 2 FU, Hvidklire 1 FU, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY. Arne Bruun
Helnæs Made
: Gråstrubet Lappedykker 4, Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 , Grågås 15 R, Gravand 46 R, Knarand 8 R, Skeand 12 R, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 30 R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 7 R, Tinksmed 1 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 22 R, Ringdue 14 R, Gøg 1 R, Mursejler 2 NØ, Sanglærke 18 R, Digesvale 60 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Gråkrage 26 FU, Stær 2 FU, Gråspurv 3 R, Grønirisk 1 R,Tornirisk 25 R, Gulspurv 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs, Halen
: Skarv 31 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Gravand 12 R, Knarand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 2 R, Strandskade 12 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 6 R, Rødben 7 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 FU, Havterne 10 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 1 F R, Tornirisk 4 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sarup v/Hårby
: Rørhøg 2 N. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tarup Vandmølle
(Vindinge Å): Kunne ikke aldersbestemmes pga. afstanden Havørn 1 S. Per Rasmussen
Sellebjerg
: Bysvale 10 FU, Grå Fluesnapper 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Slambassinet: Fiskehejre 3, Krikand 1 R, Gråand 4 PUL R, Skeand 2 , Troldand 1 M R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 , Klyde 32 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 11 R, Vibe 4 R Temmincksryle 8 R, Kærløber 1 R, Brushane 1 R, Rødben 5 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 86 FU, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Rørspurv 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Atlingand 4 M FU, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 3 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Klyde 30 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Sorthovedet Måge 1 R, Fjordterne 12 R, Gøg 1 SY, Digesvale 7 FU, Rørsanger 5 SY, Gulbug 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Gamborg Inderfjord: Kærsanger 1 SY, Rørsanger 5 SY, Løvsanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard


           Kærsanger fra hjørnet ved fugletårnet d. 16 maj havde en syngende Kærsanger

Onsdag den 20. maj 2009.

Svendborg Sund ved Strandvænget (09:50): Knortegås 300 Ø. Niels Andersen
Gulstav Vesterskov
: Rørdrum 1 KA, Hvepsevåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 OF, Mursejler 1 OF, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 4 SY, Munk 6 SY, Vestlige side af den store rydning Nøddekrige 1 R, Kernebider 1 KA
Gulstav Mose: Havørn 1 2K (forsøger at tage gæslinger, men de gamle grågæs forsvarer ungerne med succes, Nøddekrige 1 R. Carsten Friager
Søgård: Husrødstjert 1 M SY, Gulbug 1 SY
Brændeskov (skoven): Skovsneppe 1 SY. Arne Bruun
Arreskov Sø: Havørn 2 AD (det er jo ikke noget godt tegn kun hvis der samtidig er nogen ved Brændegård!). Erik Ehmsen
Lundeborg (06:45-): Bramgås 1 Ø. (15 + 2. flok 250 +3 flok ca. 300. Poul Brugs
Holstenshuus, Diernæs (09:30-10:30): Grågås 35 R, Gravand 2 FOU, Knarand 2 FOU, Troldand 13 R, Hvepsevåge 1 YSA revirflugt, Hvepsevåge 1 NØ, Musvåge 4 YFU, Blishøne 6 YFU, Skovpiber 2 YFU, Nattergal 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 4 SY, Munk 10 SY, Grå Fluesnapper 2 FOU, Spætmejse 1 YFU, Kernebider 1 FOU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (10:00-11:20): Klyde 64 R, Lille Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (09:45): Klyde 32 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgård (08:02-09:43): Knarand 5 R, Strandskade 90 R, Klyde 31 R, Stor Præstekrave 23 R, Temmincksryle 4 R, Lille Kobbersneppe 37 R, Rødben 53 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgårds Inddæmning (07:55-08:35): Knarand 5 FU, Hvepsevåge 1 OF (10:05), Strandskade 85 R. Dieter Maaszen
Slambassinet (07:15-07:45): Lille Præstekrave 1 S, Temmincksryle 4 R. Søren Gjaldbæk
Ørritslev, Lindøvej: Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): 2 flokke Knortegås 400 Ø. Peder Rasmussen
Grusgrave v/Sellebjerg Skov: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Nattergal 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 2 SY. Peder Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset: Fiskehejre 1 R, Skeand 1 R, Troldand 3 R, Rørhøg 1 M FU, Gransanger 1 SY.,  Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 9 , Grågås 103 , Gravand 36 , Knarand 7 R, Gråand 30 R, Atlingand 10 , Skeand 19 R, Troldand 8 R, 1 par Rørhøg 2 FU, Blishøne 150 R, Lille  Præstekrave 2 FU, Vibe 10 R, Temmincksryle 5 FU, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7 , Knopsvane 1 R, Grågås 50, Gråand 7 R, Taffeland 6 R, Troldand 5 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Fjordterne 1 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen: Skarv 1 R, Fiskehejre 6 FU, Grågås 3 R, Gravand 32 R, Pibeand 1 M FU, Knarand 2 M R, Gråand 54 R, Skeand 2 M R, Troldand 8 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 49 R, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 4 YF TH, Vibe 19 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 3 SY, Rødben 3 YF RÆ, Hvidklire 2 FU
Gøg 1 SY, Mursejler 10 FU, Nattergal 2 SY. Arne Bruun
Bispeenge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 26 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 16 R, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 5 R, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 46 R, Digesvale 3 FU, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 1 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Grågås 34, Gravand 136 R, Knarand 1 R, Spidsand 1 FU, Atlingand 1 M R, Skeand 10 R, Troldand 2 R, Ederfugl 2 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Klyde 64 R, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 13, Hvidklire 2 R, Fjordterne 4 FU, Havterne 3 R, Gøg 2 M SY, Landsvale 7 FU, Bysvale 11 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Gravand 96 R, Spidsand 1 R, Atlingand 1 FU, Skeand 4 R, Klyde 32 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Vieeng v/Østrup: Landsvale 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 5 FU, Atlingand 2 FU, Hvepsevåge 1 OF, Blishøne 200 FU, Strandskade 85 R, Klyde 14 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Lille Kobbersneppe 23 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 3 R, Strandskade 25 R, Klyde 14 YF, Almindelig Ryle 200 FU, Lille Kobbersneppe 32 OF, Stenvender 2 R, Havterne 100 YF . Jacob Sterup


           Stylteløber                 Foto: Erik Thomsen

Tirsdag den 19. maj 2009.

Svendborg (matriklen) (06:40- ): Gulbug 1 SY, Huskade 1 NV, Mørkbuget knortegås 20 Ø (06:55)
Thurø Skole (09:15): Bramgås 60 Ø
Vornæs Skov, Tåsinge (21:45-22:10): Skovsneppe 7 OF, Skovhornugle 1 FU. Niels Andersen
Horseskov, Tåsinge (18:15): Havørn 1 OF. Niels Andersen
Gulstav (08:30-12:45): Rørdrum 2 R (Set), Sort Glente 2 TF (Trækforsøg kl 8.45-920 og igen 11.30), Lille
Fluesnapper 1 SY 2K han, Karmindompap 1 SY AD han. Niels Bomholt
Tryggelev Nor (14:20-15:30): Sorthalset Lappedykker 4 R, Knortegås 280 R (På havet), Knarand 10 R. Niels Bomholt
Keldsnor (13:00-13:45): Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 3 R. Niels Bomholt
Galdbjerg:
Hvid stork 2 R. Finn Næshave via Fyns Amts Avis
Firtalsstrand (19:30-20:30):
Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Firtalsstranden (16:50-17:15):
Stylteløber 1 R, Klyde 50 R (+), Stor Kobbersneppe 1 R. Henrik Andersen
Firtalsstrand (12:00-13:45): Gravand 130 R, Agerhøne 2 R,
Stylteløber 1 R (Fundet af KDJ), Klyde 45 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R. Kurt Due Johansen, Erik Thomsen, Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand, Odense Fjord (11:00):
Stylteløber 1 R . Kurt Due Johansen
Ølund (20:35):
Stylteløber 1 R. Sten Pedersen
Hessum (16:30): Havørn 1 R AD. Erik Thomsen
Faaborg (07:00-07:05): Bramgås 70 Ø. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Næsskov (10:00-10:30): Hvepsevåge 2 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ Br, Hvid Vipstjert 2, Jernspurv 1 SY , Rødstjert 3 SY , Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 2 SY,Admiral 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egsgyden ( Horne Land ) (09:35-09:50): Hvepsevåge 1 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ Br, Musvåge 1 R, Sanglærke 5 SY, Digesvale 10, Landsvale 10, Engpiber 1 SY,Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Hare 5 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dueds Vænge, Horne Land (09:10-09:30): Grågås 1 T, Tårnfalk 1, Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 4 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2, Stillits 2, Gulspurv 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (07:15-10:45): Lille Regnspove 1 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 75 R (Ca. 40 thunbergi, resten flava), Gulbug 12 R, Rødrygget Tornskade 2 R (Par). Søren Gjaldbæk
Mejlø: Tejst 8 R. Søren Gjaldbæk
Nyborg: Græshoppesanger 1 SY
Urup Dam (20:30): Nattergal 5 SY. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (08:00-08:30): Strandhjejle 116 R, Islandsk Ryle 22 R, Almindelig Ryle 1200 R, Lille Kobbersneppe 315 R. Aksel Christensen

          Som de fleste så den !

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 KA, Stor Flagspætte 1 YF RU. Arne Bruun
Thurø Bund: Nattergal 1 SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: 50 m. vest for Flagebakken overfor Østerskovvej i vild kørvel Græshoppesanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Arne Bruun
Dovns Klint: Ederfugl 7 R, trækforsøg 2 gange kl 0845-0920 + 1130 Sort Glente 2 TF, Rørhøg 1 SV, Digesvale 80. Niels Bomholt
Gulstav: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, set Rørdrum 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 170 R, Krikand 1 R, Taffeland 4 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 F R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Ringdue 7 R, Gøg 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 4 R, Rørsanger 3 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 6 R, Tornsanger 10 R, Havesanger 6 R,Munk 4 R, Gransanger 4 R, Grå Fluesnapper 1 R. Niels Bomholt
Vester Gulstav. hørt flere gange, br. fluesnapper lignende sang, dog længere med stigende og faldende pasager. set kortvarigt overside ensfarvet brunlig, sort øje, strube brungul. Hale ikke set.
Lille Fluesnapper 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 4 R, Stillits 1 R, Karmindompap 1 SY, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 90 R, Gravand 57 R, Krikand 2 R, Spidsand 1 R, Skeand 3 R, Taffeland 28 R, Troldand 16 R, Hvinand 1 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 26 R, Rødben 2 R, Dværgmåge 3 R, Svartbag 1 R, Bysvale 3 FU, Gul Vipstjert 4 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 18 R, Grågås 12 R, Gravand 7 R, Knarand 10 R, Atlingand 1 R, Skeand 1 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 90 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Vibe 4 R, Rødben 3 R, Mursejler 1 OF, Digesvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 5 R, Rørsanger 4 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 3 R, Musvit 1 R, Råge 18 FU, Stær 2 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 7 FU (Talt fra p-plads i SØ hjørne af søen. Der må være mange
flere.). Steen Flex
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 KA (Hørt ved Bjergehus kalde 2 gange), Topmejse 1 FU. Steen Flex
Odense: Østerbro Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 5 R, Knarand 5 R, Spidsand 1 R, Atlingand 2 M R, Atlingand 2 R, Rørhøg 1 M AD FU, Forsvandt på et tidspunkt til Ølundgård Inddæmning.
Stylteløber (SU) 1 FU, Klyde 45 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 10 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Gøg 1 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg, Per Rasmussen, Jacob Sterup, Erhardt Ecklon, Esben Eriksen, Sten Pedersen
Fyns Hoved: Ederfugl 22 FU, Strandskade 8 FU, Vibe 5 FU, Hvidklire 2 FU, Havterne 3 FU. Gunhild Brink
Bogense: Mursejler 10 OF. Jens Bækkelund
Dræet: Knopsvane 2 R, Grågås 90 OF, Gravand 18 R, Gråand 4 R, Ederfugl 1 R, Strandhjejle 12 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 60 R, Rødben 2 R, Havterne 2 R, Gulbug 2 SY. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 25 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 25 R, Ederfugl 35 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 1 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 8 R, Havterne 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 3 R, Klyde 37 R. Jens Bækkelund

          Gul vipstjert (Thunbergi)


   DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 14/5-2009:
           Trækfuglenes Dag: Nyd fuglesangen så længe det varer
           Trækfugle returnerer to uger tidligere
            Fuglene følger det ændrede klima


          Topmejse i medlys         Foto: Hans Villum Christensen

Mandag den 18. maj 2009.

Svendborg, Sætting Strandvej (18:25): Hvepsevåge 1 N
Svendborg Havn
(07:30): Husrødstjert 1 SY, Bramgås 40 Ø (21:30)
Svendborg, Kullinggade: Husrødstjert 1 SY. Poul Rasmussen
Svendborg Vest (08:00-09:30): Bramgås 2500 Ø (skøn), Topmejse 2 (ynglepar). Hans Villum Christensen
Svendborgvest-Christiansminde-Thurø (0715-07:45): Bramgås 200 Ø (to flokke), 300 Ø (09:30)
Svendborg Naturskole: Bramgås 2100 Ø (09:15), 60 Ø (11:10). Erik Ehmsen
Trollekrog ved Hvidkilde (21:40-21:58): Skovsneppe 7 OF (Gengangere? dog flere set samtidig). Eva Clemmensen, Niels Andersen
Vester Åby (07:45): Bramgås 160 Ø. Erik Ehmsen
Birkholm (15:15-15:50):
Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen, Rasmus Bisschop-Larsen
Vejlen, Taasinge: Bramgås 800 Ø, Blisgås 1 R. 6. klasse Ollerup Friskole, Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Bramgås 80 OF, Hvepsevåge 3 NV. Poul Rasmussen
Syltemade Å: Bramgås 50 Ø. Niels Bomholt
Tryggelev Nor, Nordenden (13:00): Rødrygget Tornskade 1 R han. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (11:45-12:45): Sangsvane 1 R 2K, Knarand 22 R, Dværgmåge 4 R (1 AD, 3 2K). Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav (06:30-10:15): Rørdrum 1 R, Digesvale 150 R, Skovsanger 3 R (2 Østerskov, 1 Vesterskov), Pirol 1 R (Østerskov). Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Fredmosen (05:25-06:10): Rørdrum 3 R, Nattergal 10 R, Sivsanger 3 R, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Lundeborg (07:00): Bramgås 0 Ø. Poul Brugs
Hesselagergård (19:30): Grønspætte 1 FU HUN. Poul Brugs
           Grønspætte Hesselagergaard       Foto: Poul Brugs
Arreskov sø, Sollerup (10:00-11:00): Rørdrum 1 SY, Bramgås 250 Ø, Græshoppesanger 1 SY, Træløber 1 SY. Lars Bonner Rasmussen
Faaborg Gymnasium (07:40): Bramgås 500 NØ. Lars Bonner Rasmussen
Bøjden Nor (10:50-11:50): Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 55 FU, Gravand 6 R, Gråand 15 FU/R, Krikand 2 FU, Bjergand 6 FU, Troldand 10 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Hvepsevåge 5 NØ, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YFU, Klyde 6 YFU, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 6 YFU, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 6 YFU, Mudderklire 1 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 2 FU, Havterne 2 YFU, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Tornirisk 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nyborg station (22:05-22:10): Græshoppesanger 1 SY, Savisanger 1 SY (bag Nyborg station). Eske Frank Morthensen
Vestermaden, Mesinge (06:00): Bramgås 450 Ø. Ole Reuther
Slambassinet Strandager (08:45-09:50): Agerhøne 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Hvepsevåge 1 N, Klyde 59 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen
Højstrup, Odense (19:30): Agerhøne 2 OF, Nattergal 5 SY. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Haveskoven (09:15): Hvepsevåge 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (09:00): Stor Præstekrave 32 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard S.Fælled (07:45-08:15): Agerhøne 6 R (3 par), Temmincksryle 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Kl. 21 - 22 Bramgås 430 Ø, Rørhøg 1 SØ, Strandskade 11 OF, Småspove 1 Ø, Der fodres Natugle 3 YF. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Ringdue 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 4 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 N, Allike 3 FU, Råge 3 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 5 FU, Stillits 1 FU, Kernebider 2 FU. Kjeld Korsholm
Siø: Bramgås 870 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 NØ. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Knopsvane 1 R, Bramgås 106 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 NØ, Gravand 12 R, Gråand 15 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Vibe 10 R, Islandsk Ryle 145 NØ, Lille Kobbersneppe 2 NØ, Sølvmåge 7 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 R, Gravand 10 R, Knarand 7 R, Gråand 8 R, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 1 R, Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 145 R, Hættemåge 4 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 2 R, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Ole Goldschmidt
Højstrup: Agerhøne 2 OF, Stormmåge 40 FU, Gøg 1 SY, Nattergal 5 SY. Dieter Maaszen
Slambassinet: Bramgås 120 OF, Gravand 5 FU, Gråand 4 FU, Skeand 1 R, Troldand 3 R, Agerhøne 2 FU, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 2 FU, Temmincksryle 2 FU, Brushane 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 8 FU, Stenpikker 1 R. Dieter Maaszen
Lumby Middelgrund: Islandsk Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 440 FU. Kurt Due Johansen
Ørsted Grave: Ny matrikelart Bynkefugl 1 R. Carsten Moth Iversen
Aarupvej, Orte: Bramgås : 250 OF ØNØ . Jørgen Lund Bjerregaard
Egebjerggård Storskov: Misteldrossel 1 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Ved skydebanen Agerhøne 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 3 R, Strandhjejle 45 R, Almindelig Ryle 550 R, Splitterne 13 R, Havterne 20 R, Dværgterne 3 R, Ved skydebanen Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund


         Gulbug

Søndag den 17. maj 2009.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 180 Ø (tre flokke: 09:20 - 60 Ø + 09:30 - 60 Ø + 09:45 60 Ø)
Svendborg Sund ved Strandvænget
(09:30-13:00): Bramgås 950 Ø (Desuden flok på 105 Ø Thurø Rev). Niels Andersen
Hallindskov
(11:30): Grønspætte 1 HØ (fire kald indenfor få minutter). Karla Sommers
Svendborg, Huusomsvej (
09:00): Lille lappedykker 4 R, Bramgås 75 Ø. Poul Brugs
Bregninge, Tåsinge
: Bramgås 390 Ø. Eske Frank Morthensen
Tåsinge Vejle
: Havørn 1 OF. Eske Frank Morthensen med hund
Syltemade Å: Fiskehejre 2 FU, 8 pull Gråand 1 F YF UF, Rørhøg 1 M FU, Nattergal 2 SY, Tornsanger 6 SY, Halemejse 2 FU
Vester Skerninge: Bramgås 450 Ø
Åmosen, Ollerup: Tårnfalk 1 FU, Nattergal 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 FU (1 ad + 2. 2k). Eske Frank Morthensen med hund
Nørreballe Nor
(15:50): Knarand 16 FU, Dværgmåge 2 FU. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
: Sorthalset lappedykker 2 R, Dværgmåge 3 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor v/ P-pladsen
(13:00-15:00): Knarand 12 FU, Atlingand 6 FU, Hvepsevåge 5 N (14.41), Dværgmåge 1 FU. DOF Fyns fuglekursus ved Børge L Rasmussen
Fredmosen:
(09:45-10:30): Rørdrum 2 SY (Èn hørt, en anden set), Hvepsevåge 1 OF
Tredækker 1 R (fløj op og rundt om bakke m. tjørn ved første hattebakke før sommerhus ud for stedet med byggeaffald af træbjælker), Sivsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Dovns Klint
(08:00-11:30): Hvepsevåge 1 OF (09.45 - obs fra Bruns Banke), Pirol 1 SY (Østerskoven). DOF Fyns fuglekursus ved Børge L Rasmussen
Keldsnor
(19:30): Kærløber 1 R, Temmincksryle 1 R, Stenvender 2 R, Brushøne 5 R, Almindelig ryle 5 R, Mudderklire 4 R, Klyde 38 R, Stenpikker 16 R. Nis Rattenborg
Keldsnor
(06:40): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Strandhjejle 2 Ø, Almindelig Ryle 14 R,
Hvidskægget Terne 1 Ø (Ø sammen med 11 sortterner), Sortterne 11 Ø. Nis Rattenborg
Klise Nor: Hvepsevåge 11 TI. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor
(13:30): Rørdrum 1 OF, Hvepsevåge 6 OF. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor
: Sorthalset lappedykker 2 R. Nis Rattenborg
Gulstav Vesterskov
(10:15): Pirol 1 SY, Nøddekrige 1 FU. Dieter Maaszen
Gustav Mose
(10:00): Hvepsevåge 1 OF. Dieter Maaszen
Østre Gulstav
(08:15): Pirol 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Arreskov Sø (14:00): Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 2 R 2K, Sortterne 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Faaborg (11:25): Hvepsevåge 3 N. Lars Bonne Rasmussen
Sundet (13:00): Sorthalset Lappedykker 41 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Bøjden Nor (05:50-08:30): Dværgryle 2 FU. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning (12:00-12:30): Sorthalset Lappedykker 9 R, Knarand 15 R, Atlingand 6 R, Hvepsevåge 3 Ø, Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 1 R, Dværgmåge 1 R 2K. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Karlsmosen (10:35-11:00): Knarand 15 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 5 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Sortemosen (09:45-10:15): Lille Præstekrave 1 R, Brushane 22 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Brændegård Sø (08:55-11:45): Knarand 11 R, Hvepsevåge 3 N, Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (11:15-11:45): Knarand 23 R, Hvepsevåge 3 Ø, Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Tarup grusgrave (12:40): Hvepsevåge 2 NØ, Dværgmåge 1 FU 2K (Ny art for grusgravene). Jens Friis Nielsen, Per Rasmussen
Fyns Hoved: Hvepsevåge 3 N, Rød Glente 1 S, Rørhøg 1 N, Mudderklire 1 R, Mursejler 16 FU, Gul Vipstjert 40 R (Skønnet antal selvom de var i luften på et tidspunkt, men svære at tælle- en del Thunbergi imellem), Rødstjert 1 M FU, Bynkefugl 12 R, Stenpikker 6 R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 8 SY, Løvsanger 4 SY, Grå Fluesnapper 4 FU, Broget Fluesnapper 14 FU
Fyns Hoved (08:00-12:10): Hvepsevåge 48 NØ, Rød Glente 1 TF (Kl 11.40), Blå Kærhøg 1 N (Kl 08.30, brun), Blåhals 1 R AD han (Nordlig), Stenpikker 15 R, Rødrygget Tornskade 1 R AD han. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Søparken Sø v/Odense Å: m. unger Toppet Lappedykker 2 R, på rede Knopsvane 1 R, m. unger Gråand 1 R, Troldand 5 R, Blishøne 3 R, Stormmåge 2 R, Gøg 1 SY, Landsvale 11 FU, Bysvale 1 FU, Rørsanger 2 SY. Henrik Kalckar Hansen
Slambassinerne (10:15-11:00): Klyde 32 R, Temmincksryle 6 R. Gregers Johannesen
Ølund (09:00-11:00): Havørn 2 R (Fløj 10.45 mod Vigelsø), Almindelig Ryle 213 R, Stenvender 1 R. Sten Pedersen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (10:45): Stenpikker 20 R (Min), Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Fogense (10:30): Mudderklire 15 R. Jens Bækkelund
Bogense: Østergade Husrødstjert 1 SY. Jens Bækkelund
Fælledgården (08:45): Vagtel 1 SY (Mark med vinterbyg). Aksel Christensen
Flyvesandet (14:30-15:30):
Sølvhejre 1 R . Gunni Villumsen
Flyvesandet/Nr. Nærå strand: Gravand 300 R (+), Strandskade 75 R (+), Strandhjejle 32 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Splitterne 34 R, Gul Vipstjert 50 R (+). Henrik Andersen
Firtalsstranden: Klyde 74 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 13 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Henrik Andersen
Beldringe: Ravn 2 FU. Henrik Andersen
Allesø: Agerhøne 1 R. Henrik Andersen
Agernæs: Bomlærke 1 R. Henrik Andersen
Nærå Strand (08:15-10:30):
Sølvhejre 1 R, Gravand 430 R, Hvepsevåge 34 Ø, Blå Kærhøg 1 Ø, Strandskade 56 R, Stor Præstekrave 23 R, Strandhjejle 94 R, Almindelig Ryle 750 R, Lille Kobbersneppe 62 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard S. Fælled (08:10): Agerhøne 2 R (Han og hun). Aksel Christensen
Agernæs (08:00): Huldue 1 R. Aksel Christensen
Gyldensteen enge (11:00): Grågås 500 R, Rød Glente 1 OF. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 700 Ø (Kl. 7.10 280, 7.20 140, kl. 7.25 130, kl. 7.50 80 og 7.55 80), Sortterne 1 IMM Ø ( Kl.8.10). Hans Ole Matthiesen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): 6 flokke Bramgås 1090 Ø, Ederfugl 21 . Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 26 R, Gravand 4 R, Knarand 2 M R, Gråand 40 R, Atlingand 3 , Skeand 5 M R, Taffeland 17 R, Troldand 45 R, Toppet Skallesluger 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 3 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 8 R, Natugle 1 JUV R, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 SY. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Bramgås 1040 Ø, Hvepsevåge 1 N, Tårnfalk 2 YF, Strandskade 1 YF, Vibe 1 R HØ, Natugle 1 R HØ (I går kiggede den første unge ud af kassen ), Rødstjert 1 SY, Havesanger 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Hvepsevåge 1 N, Strandskade 2 R, IStor Præstekrave 2 R, 2 par Vibe 4 R, 1 par Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Gøg 1 SY, Engpiber 1 SY, Gul Vipstjert 1 N R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 11:00): Rødstjert 1 RI, Stenpikker 1 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 3 RI, Løvsanger 2 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Halemejse 2 RI, Blåmejse 1 RI, Grønirisk 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 23 ringmærket, årstotal 128 siden 1. maj. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Keldsnor: Strandskade 6 R, Klyde 36 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 4 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 37 R, Kærløber 1 R, Rødben 4 R, Mudderklire 4 R, Stenvender 2 R, Gul Vipstjert 6 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Strandhjejle 2 Ø, Almindelig Ryle 14 R,
Hvidskægget Terne 1 Ø (Ø sammen med 11 sortterner), Sortterne 11 Ø. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Digesvale 25 FU. Dieter Maaszen
Hav ved Dovns Klint (KA46): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sølvmåge 1 OF. Dieter Maaszen
Gulstav: Hvepsevåge 27 AD NØ. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Knarand 2 R, Skeand 1 FU, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Gøg 1 SY, Bysvale 2 FU, Gråkrage 1 OF. Dieter Maaszen
Gulstav Vesterskov: Musvåge 1 OF, Løvsanger 1 SY, Pirol 1 SY, Nøddekrige 1 FU, Gråkrage 1 R. Dieter Maaszen
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY, Nøddekrige 1 FU. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Østerskov: Landsvale 10 FU, Bysvale 8 OF, Bogfinke 1 SY. Dieter Maaszen
Humble: Sølvmåge 1 OF. Dieter Maaszen
Magleby: Landsvale 1 OF. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Atlingand 6 R, Dværgmåge 2 R, Græshoppesanger 1 SY, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgryle 1 FU, Brushane 3 R, Dværgmåge 1 FU, Dværgterne 2 FU. Allan Gudio Nielsen
Nørreballe Nor: Knarand 16 FU, Dværgryle 1 R, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 2 FU. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 17 FU, Rørdrum 1 OF, Hvinand 1 FU, Hvepsevåge 6 OF, Rørhøg 2 OF. Dieter Maaszen
Søgård Mose: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 35 R, Gravand 18 R, Knarand 9 R, Gråand 9 R, Skeand 6 R, Taffeland 3 R, Rørhøg 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 42 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Vibe 16 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Gøg 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Hvepsevåge 11 TI. Nis Rattenborg
Klise Nor: Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 8 R, Skeand 11 R, Taffeland 2 R, Blishøne 30 R, Dværgmåge 3 NØ, Gøg 1 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Hvepsevåge 4 AD NØ, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Hvepsevåge 6 AD NØ. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand: Bramgås 1710 NØ, Hvepsevåge 22 N, Blå Kærhøg 1 N, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 S. Henrik Brænder
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 250 R, Knopsvane 13, Grågås 177 R, Gravand 42, Knarand 11, Gråand 25 R, Skeand 6 R, Taffeland 5 FU, Troldand 46 R, Hvinand 2 M FU, Hvepsevåge 3 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 17 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 5, Sølvmåge 28, Svartbag 4, Fjordterne 4 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 3, Mursejler 5 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 6 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 OF, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Skovskade 1 OF, Allike 4 FU, Gråkrage 4, Rørspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Strandeng Øst for Nabbe: Rørhøg 1 FU, Rødben 3 R, Havterne 1 FU, Rørspurv 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 14, Fiskehejre 4, Knopsvane 4, 1 helt hvid - albino Grågås 87 FU, Gravand 7 R, Krikand 2 FU, Gråand 9 R, Atlingand 2 FU, Bjergand 8 R, Toppet Skallesluger 4, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R HØ, Blishøne 23, Strandskade 6, Klyde 7, Stor Præstekrave 8, Strandhjejle 1 R, Vibe 6, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 9, Hættemåge 23, Stormmåge 21, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2, Havterne 3, Ringdue 8, Gøg 2 SY, Sanglærke 9, Landsvale 7 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 7, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 1 R, Solsort 2, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 OF, Musvit 2, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 2, Stær 5 OF, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 17, Rørspurv 6. Gunnar Jørgensen
Jordløse Bakker: cirka 09.00 Bramgås 190 NØ, Hvepsevåge 2, Tårnfalk 1 FU, Skovpiber 5 SY, Topmejse 1 SY, Ravn 2 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 SY. Kurt Due Johansen

Storelung: Bramgås 200 NØ. Kurt Due Johansen
Tarup Grusgrave: Hvepsevåge 2 NØ, Dværgmåge 1 2K FU, Mursejler 10 FU. Per Rasmussen
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Grågås 28. Bo K. Stephensen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Rørhøg 2. Bo K. Stephensen


       Hvidskægget terne Nørreballe Nor

Lørdag den 16. maj 2009.

Vejlen, Tåsinge (12:00-13:10): Hvepsevåge 1 Ø, Lille Præstekrave 1 R, Sivsanger 1 SY, Skægmejse 4 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Monnet, Tåsinge (13:45-15:30): Knortegås 420 NØ, Hvepsevåge 47 NØ, Lærkefalk 1 NØ 2K. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor
: Hvepsevåge 40 TI (Cirka antal) , Dværgmåge 20 FU, Sortterne 14 FU
Keldsnor fyr: Hvepsevåge 15 N. Jørn Johannes Pedersen
Gulstav Mose (19:40-20:15): Rørdrum 2 SY. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Østerskov (19:30): Hvepsevåge 1 NØ. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Østerskov (19:15): Nøddekrige 1 R. Søren Bøgelund
Fredmosen (17:40-18:30): Rørdrum 3 SY, Sivsanger 3 SY, Skægmejse 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor (16:15-17:25): Hvepsevåge 3 NØ, Lille Regnspove 1 OF, Dværgmåge 3 R 2K, Dværgterne 2 R,
Hvidskægget Terne 1 R AD, Sortterne 10 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor (19.00-?):
Hvidskægget Terne 1 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor (15:40):
Hvidskægget Terne 1 R
Dovnsklint
(06:45-07:10): Middelhavssølvmåge 1 R 2K, Kaspisk Måge 1 R 2K. Ole Goldschmidt
Arreskov sø (13:15-17:30): Lærkefalk 1 N (Fouragerede og derefter N), Lille Præstekrave 1 FU, Dværgmåge 2 FU JUV, Fjordterne 113 FU (Min.), Sortterne 2 FU. Erik Ehmsen, Henrik Kalckar Hansen
Faaborg (16:20): Hvepsevåge 12 T. Lars Bonne Rasmussen
Bispeeng, Odense N (17:30-18:00): Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 3 R, Gul Vipstjert 60 R. Gregers Johannesen
Skaboeshuse (16:50-18:00): Hvepsevåge 74 N, Lærkefalk 1 R. Kurt Hansen
Skovparken/Juelsbergmarker, Nyborg: Hvepsevåge 59 N. Eske Frank Morthensen med hund
Grindløse Østmosen (04:30-06:30): Græshoppesanger 2 SY. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde
: Fjordterne 10 Ø (Lavt over Svendborgsund, fortsatte ad Skårupøre Sund.), Gøg 1 SY, Rørsanger 2 SY. Jacob Sterup Andersen
Dovns Klint
: Sortand 1 Ø, Middelhavssølvmåge 1 2K R, Sølvmåge 40 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Splitterne 1 Ø, Fjordterne 1 Ø. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Grågås 140, Strandskade 8 R, Klyde 46 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 22 R, Brushane 4 R, Rødben 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Hvepsevåge 3 NØ, Dværgmåge 3 2K R, Fjordterne 28 R, Dværgterne 2 R,
Hvidskægget Terne (SU) 1 AD R, Sortterne 10 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Bramgås 59 NØ, Hvepsevåge 294 AD NØ, Rørhøg 1 NØ, Lærkefalk 2 AD NØ. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Hvinand 5 R,Lærkefalk 1 N, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgmåge 2 JUV FU, Splitterne 11 FU, Fjordterne 113 FU, Sortterne 2 FU. Erik Ehmsen, Henrik Kalckar Hansen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Skarv 20 R, Fiskehejre 7 FU, 3 par Knopsvane 6 YF, Grågås 95 FU, 2 par Gravand 4 YF, 4-5 par Gråand 9 YF, Troldand 35 R, Bjergand 6 R, 2 par Toppet Skallesluger 4 YF, Hvepsevåge 1 N, Tårnfalk 1 FU, 6-8 par Blishøne 12 YF, 2-3 par Strandskade 3 YF, 5-6 par Klyde 12 YF, 4-5 par Vibe 6 YF, Almindelig Ryle 4 R, 2 par Rødben 4 YF, Hættemåge 7 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, 1 par Havterne 2 YF, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert 1 , Gulbug 1 SY, Gransanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 SY, Musvit 1 YF, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Martin Iversen
Refsvindinge: Juulskov Sildemåge 2 FU. Hans Rytter
Ullerslev: Hvepsevåge 42 NØ ( 17 + 12 + 1 + 2 + 1 + 4 + 1+ 1+ 2 +1 - jeg havde desværre en aftale og kunne derfor ikke fortsætte obsen - der kom sandsynligvis mange flere end jeg registrerede.). Knud-Erik Andersen


          Ung havørn

Fredag den 15. maj 2009.

Lundeborg (07:30): Mursejler 2 FU, Landsvale 2 YF. Poul Brugs
Bøjden Nor
(08:50-10:30): Klyde 8 YFU, Vibe 8 YFU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgårds Inddæmning (11:30-12:05): Knarand 9 FU, Havørn 1 OF 4K (H. og V. svingfjer under fælding), Klyde 41 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand
(13:15-14:00): Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 4 FU. Ole Vengård Christen, Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand
(10:15-11:10): Gravand 127 FU, Knarand 5 FU, Klyde 68 FU. Dieter Maaszen
Enebærodde
(07:30-12:45): Hvepsevåge 4 NØ, Strandhjejle 6 R, Lille Kobbersneppe 100 R, Lille Regnspove 3 Ø, Huldue 3 Ø, Mursejler 98 Ø, Landsvale 403 Ø, Bysvale 102 Ø, Bomlærke 1 Ø. Søren Gjaldbæk
Slambassinet , Strandager
: Klyde 28 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 30 OF. Dieter Maaszen
Kornmark overfor Søen/Dalby-bugten
: Vagtel 1 SY. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved, Korshavn (17:40):
Steppehøg 1 SV 2K. Jens Friis Nielsen
Gyldensteens enge (21:15): Kærsanger 1 SY (Den gamle malkeplads). Aksel Christensen
Agernæs (17:30): Agerhøne 2 R (Han og hun). Aksel Christensen
Nærå strand, Nørreby Hals (13:00): Havørn 1 OF (Ca. 4k). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vissenbjerg
:  Rød Glente 1 OF (v Motorvejsafkørsel). Flemming G. Andersen
Firtalsstrand: Gravand 127 FU, Knarand 5 FU, Atlingand 2 M FU, Klyde 68 FU, Lille Kobbersneppe 6 OF, Mudderklire 2 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet: Rørhøg 1 OF, Klyde 28 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 30 OF, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 2 FU, Gøg 1 SY. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Med 5 Pull Knopsvane 2 R, Knarand 9 FU, Atlingand 2 M FU, Skeand 8 OF, H og V svingfjer under fældning , mod Ø Havørn 1 4K OF, Klyde 41 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 1 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Gøg 1 SY. Hans Ole Matthiesen
Ejlby: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Ejlinge: Gulbug 1 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandhjejle 5 R, Lille Kobbersneppe 220 R, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Ca. 4K Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


           Broget fluesnapper HUN, Gulstav

Torsdag den 14. maj 2009.

V. Skerninge Sdr. Longvej (09:00): Trane 3 R (1 ad + 2 2k på økologisk bygmark). Marie og Claus Pedersen, Niels Bomholt
Broholm (18:30): Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Troldand 6 R, Blishøne 4 R, Spætmejse 1 R. Poul Brugs
Espe: Rødstjert 2, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Stor Flagspætte 1, Skovspurv 20 , Gærdesmutte 1, Landsvale 6. Grøn Frø 1. Kålsommerfugl 4, Aurora 1, Blå Libel 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:20-11:50):Sorthalset Lappedykker 40 FOU, Lille Lappedykker 4 FOU, Toppet Lappedykker 20 FOU/R, Gråstrubet Lappedykker 30 FOU/R 10 reder, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FOU, Knopsvane 4 YUF 2 kuld, Knopsvane 31 FOU AD, Grågås 55 FOU AD, Gravand 1 R, Gråand 1 YUF 1 kuld, Gråand 10 FOU, Knarand 12 FOU, Grønbenet Rørhøne 2 FOU, Blishøne 170 FOU min 4 kuld, Mursejler 5 FOU, Digesvale 30 FOU, Landsvale 10 FOU, Grå Fluesnapper 1 FOU, Broget Fluesnapper 1 FOU AD han
Sumpmejse 1 FOU, Stillits 2 FOU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang (07:05-11:30): Toppet Lappedykker 63 FU, Sorthalset Lappedykker 15 FU, Klyde 37 R, Lille Præstekrave 3 OF, Sortterne 1 FU. Dieter Maaszen
Husby Strand (12:15-13:00):
Skestork 1 R (12:15). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen:  Rørdrum 2 R (en pauker,en kom flyvende fra nord og rast.), Grågås 13 OF, Taffeland 3 OF, 2 par Rørhøg 4 FU, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Peder Rasmussen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 83 R, Gravand 38 R, Gråand 26 R, Skeand 1 M R, Taffeland 4 R, Klyde 37 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 4 FU, Brushane 12 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 50 R, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesanger 1 SY, Stær 25 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Knarand 12 R, Skeand 2 M R, Troldand 18 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 2 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Tornsanger 1 SY. Peder Rasmussen
Påø: Gøg 1 R, Natugle 1 R, Gransanger 1 SY, Korttået Træløber 2 FU, Bogfinke 2 R. Peder Rasmussen
Søgård Mose: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 22 , Gravand 26 R, Knarand 3 R, Skeand 4 M R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 25 R, Vibe 4 R, Hvidklire 1 FU, Fjordterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 5 FU. Peder Rasmussen
Vester Skerninge: Trane 3 R (1 ad + 2 2k rst på økologisk bygmark Sdr. Longvej ). Marie og Claus Pedersen, Niels Bomholt
Stævningen, Løgeskov: Gråand 5, Fasan 4, Blishøne 1 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 5, Tyrkerdue 2 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 8 FU, Skovpiber 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 5, Solsort 11, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 7 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Musvit 5, Gråkrage 2 R HØ, Stær 1 R, Skovspurv 2, Bogfinke 10, Gulspurv 7 SY. Gunnar Jørgensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 09:00): Solsort 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 1 RI, Musvit 2 RI, Bogfinke 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 13 ringmærket, årstotal 120 siden 2. maj. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Slambassinet: Gravand 55 FU, Knarand 4 FU, Gråand 19 FU, Skeand 4 FU, Troldand 22 R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 2 KA, Blishøne 7 FU, Klyde 27 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Vibe 12 R, Temmincksryle 9 FU, Brushane 1 FU, Storspove 1 FU, Rødben 14 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornsanger 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 2 R,
Skestork 1 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 110 R, Gravand 14 R. Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 63 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 15 FU, Skarv 16 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 5 FU, Grågås 400 R, Knarand 2 FU, Atlingand 2 M FU, Skeand 3 FU, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 R, Klyde 46 R, Lille Præstekrave 3 OF, Tinksmed 1 FU, Sorthovedet Måge 2 R, Koloni Hættemåge 680 R, Havterne 13 R, Sortterne 1 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 10 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Rørsanger 2 SY. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 2 R, Skestork 1 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 110 R, Gravand 14 R. Dieter Maaszen

          Spætmejse Broholm        Foto: Poul Brugs


          Gærdesanger fra haven, Svendborg

Onsdag den 13. maj 2009.

Karlsmosen: Havørn 2 R (Unge). Eskild Nielsen
Espe
: Rødstjert 2 (stadig redebyggende) , Tornsanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Musvit 2, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 1. Blå Libel 5, Alm. Vandnymfe 10, Stor Farvevandnymfe 3, Dagpåfugleøje 1, Aurora 2, Kålsommerfugl 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(08:45-11:30): Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 5 FU, Solsort 7 SY, Sangdrossel 3 SY, Misteldrossel 1 SY, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 2 SY, Pirol 1 SY, Råge 15 FU, Ravn 2 YUF, Ravn 2 FU Juv 1 kuld, Stær 8 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand
(16:30-17:05): Gravand 147 FU, Klyde 66 R, Stor Kobbersneppe 1 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand
(09:00-09:50): Klyde 66 R, Temmincksryle 9 R, Stor Kobbersneppe 2 R (Vdr.). Søren Gjaldbæk
Ølundgårds Inddæmning (17:30-18:00): Knarand 10 FU, Strandskade 67 R, Klyde 45 R. Dieter Maaszen
Ølundgård (08:05-08:50): Atlingand 6 R (5 han), Havørn 1 R AD, Klyde 105 R, Rødben 34 R, Tinksmed 7 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet Strandager
(19:00-19:30): Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 59 R, Tinksmed 14 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet
(10:00-11:00): Lærkefalk 1 N, Temmincksryle 9 R. Sten Pedersen
Slambassinet
(06:50-07:50): Agerhøne 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 78 R, Tinksmed 15 R. Søren Gjaldbæk
Føns Vang
(09:00-10:00): Sorthalset Lappedykker 16 R, Knarand 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 2 R AD . Michael Mosebo Jensen
Eskør (08:20-08:50): Græshoppesanger 1 SY, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (07:10-08:15): Knarand 5 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening
Tankefuld: Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 75 R, Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Sortemosen
: Rustand 1 R, Gravand 25 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 4, Par Troldand 2 R, Fløj 400 m. mod vest til rast på engen der Trane 1 R, Lille Præstekrave 1 R N, Vibe 10 R, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 2 SY, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 28 FU, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Sortemosen
: Grågås 28 R, Gravand 18 R, Pibeand 3 R, Knarand 3 R, Gråand 26 R, Atlingand 2 FU (1 par ), Skeand 4 M FU, Blishøne 43 R, Vibe 12 R, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 16 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 8 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Nattergal 2 SY. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Knarand 5 FU, Skeand 8 FU, 1 ad han og en subad. hun (hvid hale med sort yderst) Havørn 2 R, Rørhøg 1 M FU, Tinksmed 2 FU. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 2 1K R (På udgåede træer i østhjørne af Eskilds eng. Ser meget unge
ud.). Eskild Nielsen
Firtalsstrand: Knopsvane 2 R, Gravand 147 FU, Knarand 3 FU, Klyde 66 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Lumby: Husskade 1 OF, Råge 1 OF. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 14 FU, Knarand 2 FU, Atlingand 1 M FU, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 59 R, Brushane 6 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 69 FU, Knarand 10 FU, Musvåge 1 OF, Blishøne 240 FU, Strandskade 67 R, Klyde 45 R. Dieter Maaszen
Lumby Middelgrund: Ederfugl 475 AD FU, Lille Kobbersneppe 370 FU, Storspove 7 FU, Hvidklire 1 FU, Måge sp. 1300 FU, Havterne 2 FU. Kurt Due Johansen
Od. Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm: Almindelig Ryle 160 Ø. Kurt Due Johansen
Harndrup, Harndrup holme: Nattergal 1 SY, Havesanger 1 SY. Erik Røjgaard
Eskør Inddæmning (Hybæk): KL. 8.45 Bramgås 47 Ø, Græshoppesanger 1 SY, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 16 R, Knarand 6 R, Lille Præstekrave 2 R,  Sorthovedet Måge 2 AD R (Ses fra platform v kirketårnet. Midt på øen.). Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Pibeand 3 R, Knarand 5 R, Krikand 2 R, Atlingand 2 M R, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 5 R, Tinksmed 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R, Rørsanger 2 SY, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby, Nørreby strand: Agerhøne 2 FU, Gul Vipstjert 11 R. Jens Bækkelund


  DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 23/4-2009:
           Dusør på 30.000 kroner i sagen om skuddræbt havørn
          
Perleugler på plads i plantagen


           Engpiber Dovns Klint d. 10 maj 2009

Tirsdag den 12. maj 2009.

Monnet, Taasinge (05:00-14:00): Gulspurv 2 SY, Gærdesmutte 1 SY, Ringdue 2 SY, Tornsanger 2 SY, Rravand 5 par + 50 R, Fiskehejre 9, Gråkrage 15, Sølvmåge 37, Strandskade 38 par, Grågås 103, Hvidklire 5, Stenpikker 6, Klyde 5, Knopsvane 2 par + 42, Hættemåge 71, Rødben 29 par, Stær 21, Skarv 6, Havterne 21 par+ 11, Svartbag 2 par+ 14, strandhjejle 4, rørspurv 1 par+1, bogfinke 2 SY, gærdesanger 3 par, munk 1 par, hare 5, rådyr 1, sanglærke 140 par, Gråand 4 par+ 22, Landsvale 10, Stor regnspove 5, Trane 2 NØ, Stormmåge 35 ( ingen par??), Vibe 15 par, Tårnfalk 2 FU, Rørhøg 1 hun FU, Gøg 1 hø, Allike 5, Toppet skallesluger 2 par+ 4, EderFUgl 2 par (med tilsammen 20 pull.) + 74, Gul vipstjert 1 par + 1, Tornirisk 4 par + 5, Knarand 1 han, Digesvale 1, Blishøne 1 par, Mørkbuget knortegås 10, Dværgterne 1 FU, Musvåge 2 FU, Hvid vipstjert 1, Rødrygget tornskade 1 (muligvis 1 par). Poul Rasmussen
Klise Nor
(15:40): Kærsanger 2 SY. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(14:10-15:30): Knarand 8 R, Dværgterne 2 R. Niels Bomholt
Vejlen Tåsinge
(12:15-13:30): Knarand 6 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt
Broholm
(18:00): Gravand 1 par med 10 Pull, Troldand 4 R, Grønbenet rørhøne 1 R, Nattergal 1 HØ, Gøg 1 HØ. Poul Brugs
Karlsmosen Egeskov
(09:00-10:10): Knarand 11 R, Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 7 R. Niels Bomholt
Gestelev Lunde
: Topmejse 1, Gransanger 1, Løvsanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lydinge Haver
: Rørhøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fjællebro
:Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Rødstjert 2 (han + hun, hunnen i fuld gang med at bygge rede i en tom Stærekasse.), Landsvale 4, Havesanger 1, Munk 2, Stor Flagspætte 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nakkebølle Inddæmning
(05:25-07:15): Toppet Lappedykker 53 R, Sorthalset Lappedykker 19 R, Knarand 7 R, Atlingand 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 5 R, Fjordterne 11 R, Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt
Hvedholm Skov (08:50-10:30): Gravand 2 T, Gråand 4 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 2 T, Ringdue 4 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 8 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 10 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 5 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU AD han, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Stær 6 FU, Bogfinke 10 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 4 SY, Rådyr 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Mesinge (06:30): Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Bregnør Bugt (13:00): Dværgterne 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Kirkendrup Mose og Skov (21:10-22:00): Landsvale 300 FU (Over Broby Sø - blandet flok af Land, By og Dige), Nattergal 12 SY, Stær 600 R (Over Broby Sø). Henrik Andersen
Lumby (10:05): Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Vestermade: Agerhøne 1 R han. Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Temmincksryle 58 R, Tinksmed 17 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (10:00-11:00): Stor Kobbersneppe 2 R. Sten Pedersen
Fyns Hoved: Stenvender 1 R, Gulbug 2 R. Søren Gjaldbæk
Østerø Sø, Knudshoved (14:30-14:45): Dværgterne 2 R. Jesper Mads Eriksen
Slipshavn (12:30): Stenvender 9 FU. Jesper Mads Eriksen
Føns Vang (17:15): Sorthovedet Måge 2 R AD (Ynglepar på mågeøen) , Dværgmåge 9 R. Tim Hesselballe
Føns Vang (06:30-07:20): Sorthalset Lappedykker 12 R, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 2 R AD (4k+. Par på mågeøen. Hunnen på rede.), Dværgmåge 2 R (3k + 4k+). Tim Hesselballe
Føns Vang (09:00-09:45): Sorthalset Lappedykker 12 R, Grågås 550 R, Knarand 6 R, Lille Præstekrave 2 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby: Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (07:30): Havørn 1 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Egsmade: Gråand 4 M R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 1 SY, Rørsanger 2 SY. Arne Bruun
Drejø - Færgemolen: Stenpikker 1 OF. Dieter Maaszen
Drejø Drejet: Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 OF, Grågås 68 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 FU, Strandskade 1 R, Klyde 14 FU, Rødben 1 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 141 R, Havterne 2 R, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 8 FU. Dieter Maaszen
Lehnskov/Fredskov: Sølvmåge 3 OF. Dieter Maaszen
Lystbådehavnen - Svbg.: Gråand 1 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 53 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 19 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 17 R, Grågås 292 , Gravand 2 R, Knarand 7 R, Atlingand 6 R, Skeand 7 R, Taffeland 13 R, Troldand 34 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 72 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Temmincksryle 5 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 2 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 8 R, Fjordterne 11 R, Ringdue 3 R, Gøg 2 R, Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 8 , Rørsanger 2 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Råge 1 OF, Gråkrage 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Jernspurv 1 R, Skovsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Musvit 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Langå: Ravn 4 OF. Benny Kristensen
Sellebjerg: Grågås 31 PUL, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 1 PUL, Mursejler 10 FU. Kirsten Halkjær Lund


           Hvidvingede terner

Mandag den 11. maj 2009.

Hvidkilde Sø: Rørsanger 2 SY
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 4 FU, Musvåge 2 R, Klyde 12 R, Havterne 2 FU
Nørreballe Nor
: Dværgmåge 4 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor
: Ringdrossel 1 HUN. Nis Rattenborg
Klise Nor
: Lærkefalk 1 V. Nis Rattenborg
Søgaard
: Canadagås 2 R. Nis Rattenborg
Hesselagergaard
(19:00): Bjergvipstjert 1 R, Stær YF, Blåmejse 1 R, Gøg 1 KA. Poul Brugs
Karlsmosen
(18:25-20:30):
Hvidvinget Terne 1 R. Gunnar Jørgensen
Ulbølle
(20:15): Duehøg 1 OF. Lilly Sørensen, Hans og Bodil Rytter, Niels Bomholt
Egeskov
: Mursejler 1, Bysvale 5, Landsvale 4, Stillits 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrav
(11:30): Sorthovedet Måge 2 OF (Hørt og set godt). Hans Rytter
Hou plantage
(07:00): Lille Korsnæb 12 OF. Aksel Christensen
Tarup Vandmølle
: Grå Fluesnapper 1 FU. Per Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs
(08:30-10:00): Lille Lappedykker 4 YFU, Knopsvane 2 YFU, Grågås 35 FU, Gråand 4 FU, Troldand 4 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 4 YFU, Vibe 6 YFU, Huldue 1 SY, Ringdue 4 SY, Skovpiber 1 SY, Nattergal 3 SY, Sangdrossel 4 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 2 SY, Munk 8 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 8 SY, Stær 10 FU, Hare 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgård inddæmning
(20:55): Dværgfalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ølund
(18:50-19:30): Knarand 7 R, Klyde 70 R, Lille Præstekrave 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand
: Temmincksryle 4 R, Stor Kobbersneppe 1 R,
Hvidvinget Terne 4 R (Trak ud over vandet ca. 20.40 og forsvandt). Lars Andersen
Firtalsstranden
(17:45-18:45): Knarand 7 R, Klyde 60 R, Temmincksryle 4 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Tinksmed 6 R,
Hvidvinget Terne 4 R AD. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand
: Atlingand 1 R, Temmincksryle 4 R,
Hvidvinget Terne 4 FU
Firtalsstrand
(20:00-20:50): Temmincksryle 4 FU,
Hvidvinget Terne 4 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Firtalsstrand, Odense Fjord
(15:30-16:00): Temmincksryle 2 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU,
Hvidvinget Terne 4 FU. Kurt Due Johansen, Aksel Christensen
Firtalsstrand, Odense Fjord (13:30-14:00): Knarand 8 R, Klyde 81 R, Dværgryle 2 R, Tinksmed 5 R,
Hvidvinget terne 4 AD, Søren Gjaldbæk
Ølundgård (14:25): Strandskade 56 R, Klyde 133 R (6 pull.), Lille Kobbersneppe 110 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen enge (12:55): Havørn 2 R, Engsnarre 1 SY. Jens Christensen
Mesinge, Banestien (07:40): Gulbug 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Urup Dam, Langeskov: Agerhøne 2 FU. Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R HØ, Rørhøg 1 M FU, Gøg 2 R HØ, Sangdrossel 1 R, Stillits 2 R. Peder Rasmussen
Keldsnor
: Strandskade 2 R, Klyde 25 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 10 R, Temmincksryle 2 FU, Rødben 1 R, Mudderklire 2 FU, Gul Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 4 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 2 R SY, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Knopsvane 37 R, Var skadet Sangsvane 1 R, Grågås 295 , Gravand 11 R, Knarand 11 R, Skeand 6 R, Troldand 75 R, Hvinand 12 R, Stor Præstekrave 5 R, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 2 R, Fjordterne 7 FU, Gøg 1 M SY, Sanglærke 6 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Ravn 1 OF, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov
: Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6, Grågås 185, Gravand 22, Knarand 12 R, Gråand 24 R, Skeand 26 R, Taffeland 3 R, Troldand 2 R, Rørhøg 2 FU, Fasan 2 , Blishøne 100 , Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 12 , Temmincksryle 2 FU, Rødben 1 R HØ, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 1 FU, Stormmåge 6 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 1 R,
Hvidvinget Terne 1 FU, Ringdue 5 , Gøg 3 , Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 6 , Jernspurv 1 SY, Solsort 3 , Tornsanger 4 , Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 OF, Gråkrage 4 , Stær 4 FU, Skovspurv 1 R, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 4 , Gulspurv 3 , Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
           Hans Rytter ringmærker natugle
Ulbølle
: Duehøg 1 OF. Natugle 1 PUL RI, Broget Fluesnapper 1 R. Lilly Sørensen, Hans og Bodil Rytter, Niels Bomholt
Sundet - Faaborg
: Rørsanger 1 SY. Freddy S. Hansen
Tarup Grusgrave: Hørt og set godt Sorthovedet Måge 2 OF. Hans Rytter
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grå Fluesnapper 1 FU. Per Rasmussen
Ravnebjerg: Gærdesanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Dieter Maaszen

Vissenbjerg: Stær 2 FU. Dieter Maaszen
Kelstrupskov: Musvåge 1 OF, Sanglærke 1 SY , Digesvale 1 OF. Dieter Maaszen
Neverkær: Grågås 6 OF, Gråand 2 FU , Rørhøg 2 FU , Musvåge 1 FU , Gøg 1 SY , Nattergal 1 SY , Gråkrage 1 FU. Dieter Maaszen
Søparken Sø v/Odense Å: Troldand 10 R. Henrik Kalckar Hansen
Blommenslyst: Sølvmåge 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Dværgfalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Firtalsstrand: Atlingand 1 R, Temmincksryle 4 FU, Brushane 3 F FU, Lille Kobbersneppe 8 FU,
Hvidvinget Terne 4 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Firtalsstrand: Atlingand 1 M R, kom fra firtalstrand over til Ølundgård ca. kl. 20.45 Dværgfalk 1 FU, Temmincksryle 4 R,
Hvidvinget Terne 4 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg

           Bjergvipstjert             Foto: Poul Brugs


            Tornsanger

Søndag den 10. maj 2009.

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 6 YF UF (7 nyudfløjne Pull - de første set i år)
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 30 R, Hvinand 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 10 R, Knarand 1 M R, Skeand 6 M R, Strandskade 4 R, Tinksmed 9 R, Gøg 2 SY, Rørsanger 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Skægmejse 1 KA, Halemejse 1 KA, Rørspurv 3 SY
Ollerup, Åmosen: Ringdue 8 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 2 SY
Espe: Rød Glente 1 , Havesanger 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 2, Råge 15, Allike 4, Stær 4, Gulspurv 4, Grønirisk 2, Bogfinke 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (07:50-11:50): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Blisgås 1 R, Indisk Gås 1 R, Knarand 8 R, Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Helnæs, (Åledybet) (08:00): Sølvhejre 1 R (Åledybet - ses fint fra asfaltvejen. Majgøgeurten blomstrer), Ravn 1 R. Carsten Moth Iversen
Fyns Hoved: Dværgterne 2 R, Stenpikker 12 R, Misteldrossel 2 R, Gulbug 2 R. Søren Gjaldbæk
Drigstrup: Agerhøne 2 R (Par). Søren Gjaldbæk
Otterup (11:30): Blå Kærhøg 1 Ø han. Kresten Madsen
Ølund (10:00-11:00): Klyde 92 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved (07:20-10:00): Dværgterne 1 R, Gulbug 2 SY. Henrik Andersen
Nørreballe Nor (06:30-07:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Bomlærke 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Horseklint (05:30-07:00): Skovpiber 75 NØ (+), Gulbug 2 SY (Sommerhusområdet), Skovsanger 1 SY (Sommerhusområdet). Henrik Andersen
Vådområde før Fyns Hoved: Gul Vipstjert 50 R (+, de fleste af racen thunbergi, resten flava). Henrik Andersen
Gyldensteen Enge. (10:30-12:00): Strandhjejle 5 R, Lille Kobbersneppe 300 R. Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Grasten Fredskov: Stor Flagspætte 1 R HØ, Korttået Træløber 2 SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 90 Ø, Mudderklire 6 R, Rødstjert 3 SY. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Toppet Skallesluger 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 R. Arne Bruun
Gulstav: Rørdrum 1 KA, Rørhøg 2 R, Musvåge 4 R, Stenpikker 2 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Broget Fluesnapper 1 F FU, Vesterskov Pirol 1 KA, Stillits 2 R, Tornirisk 12 R, Gulspurv 2 R
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Atlingand 1 M R, Stor Præstekrave 4 R, Sydligste ø Sortklire 1 R, Dværgmåge 2 2K FU, Fjordterne 6 FU, Tornsanger 1 SY
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 10, Blisgås 1 R, Grågås 250 R, Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Gravand 52, Knarand 8 R, Gråand 27 R, Skeand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 96 R, Hvinand 6 FU, Musvåge 2 OF, Fasan 3, Blishøne 11 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2, Vibe 3, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 44, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 5 OF, Gøg 2 SY, Mursejler 9 FU, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 OF, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 M R, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 OF, Allike 4 FU, Gråkrage 5, Stær 2 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 OF, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 3. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Davinde Grusgrav Gulbug 1 SY. Hans Rytter
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 1, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2, Gravand 3, Gråand 4 M, Ederfugl 34, Toppet Skallesluger 4, Blishøne 4, Strandskade 5, Rødben 1, Mudderklire 8, Sølvmåge 2, Fjordterne 2, Ringdue 5, Landsvale 1, Hvid Vipstjert 2, Solsort 1 M, Halemejse 4, Musvit 1 FU, Husskade 1, Gråspurv 3, Skovspurv 2, Bogfinke 1 M FU. Kristian Angelo-Nielsen
Holckenhavn Fjord: Toppet Lappedykker 2, Knopsvane 35, Fasan 1 F, Blishøne 8, Gøg 1. Kristian Angelo-Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Landsvale 10 R. Svend Aage Linderström
Lyø: Hvepsevåge 2, Tinksmed 1 R, Splitterne 4 FU, Mursejler 3 NØ. Richard Burzynski
Helnæs Made: Åledybet - ses fint fra asfaltvejen Sølvhejre 1 R, Brushane 2, Ravn 1 R. Carsten Moth Iversen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Rødstjert 1 M AD SY, Broget Fluesnapper 1 M AD SY. Hans Ole Matthiesen
Hindsholm, Sabbesborg Klint: Stranden Stenpikker 5. Bo K. Stephensen
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 41, Gråand 2 R, Ederfugl 45 R, Strandskade 45 FU, Islandsk Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 340 FU, Hvidklire 8 , Mudderklire 6 R, Havterne 65. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 250 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 7 R, Knopsvane 2 R, Gråand 2 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 6 R, Stormmåge 18 R, Havterne 6 R, Huldue 1 SY, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 6 FU, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Stenpikker 1 R, Skovsanger 1 SY, Pirol 1 SY. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 53 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 111 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 FU, Gravand 132 FU, Gråand 48 FU, Ederfugl 33 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Tårnfalk 1 M FU, Blishøne 51 FU, Strandskade 60 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Strandhjejle 4 FU, Vibe 20 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Rødben 17 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 75 FU, Stormmåge 48, Sølvmåge 46 FU, Svartbag 12 FU, Splitterne 14 FU, Havterne 8 FU, Ringdue 12 FU, Gøg 2 SY, Sanglærke 12 FU, Landsvale 2 FU, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 4 FU. Palle Jørgensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hejre sp. 1 OF, Knopsvane 2 OF, Grågås 250 OF, Gravand 14 R, Gråand 14 FU, Troldand 12 FU, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 1 KA, Blishøne 20 FU, Strandskade 9 R, Klyde 16 FU, Strandhjejle 5 R, Vibe 12 FU, Lille Kobbersneppe 300 R, Rødben 9 OF, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 28 R, Stormmåge 14 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 6 FU, Ederfugl 70 FU, Toppet Skallesluger 2 OF, Hvidklire 1 OF, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 220 , Svartbag 1 R, Havterne 16 FU. Suzette Frydensberg
Bogense: Tornsanger 4 SY, Stær 5 OF. Dieter Maaszen
Hav V f/Bogense: Gråand 1 R, Ederfugl 47 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Strandskade 2 FU, Sølvmåge 31 FU, Havterne 4 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 1500 3K+ YF, Klyde 4 YF, Almindelig Ryle 200 R, Stenvender 6 FU, Sildemåge 11 AD YF, Havterne 80 YF. Jacob Sterup
Mågeøerne: Skarv 435 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 27 FU, Knortegås 2 FU, Gravand 28 FU, Gråand 11 FU, Ederfugl 133 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Strandskade 16 FU, Klyde 9 FU, Lille Kobbersneppe 30 OF, Storspove 3 R, Hættemåge 55 FU, Stormmåge 16 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 500 R, Svartbag 66 R, Splitterne 2 R, Havterne 84 FU, Gråkrage 2 FU. Dieter Maaszen
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Sølvmåge 50 R, Tornsanger 1 SY, Allike 4 FU. Dieter Maaszen


          Sort glente trækforsøgende Skagen

Lørdag den 9. maj 2009.

Hallindskov (16:45): Grønspætte 1 HØ. Karla Sommers
Svendborg Sund ved Strandvænget
(05:30-08:15): Bramgås 950 Ø (Flere flokke). Niels Andersen
Nørreballe Nor
(11:30-13:30): Klyde 25 YF, Dværgmåge 5 FU 2K, Sortterne 1 FU AD. Henrik Mørup-Petersen
Dovns klint
(12:30): Rød Glente 1 S. . Henrik Kalckar Hansen
Skjoldemose Skove
(17:00-18:15): Duehøg 1 OF, Misteldrossel 1 R, Havesanger 1 R. Niels Bomholt
Hesselagergård
(9:30–11:00): Husrødstjert 1 R HUN, Hvepsevåge 1 OF (kredsende), Blishøne 1 par med 2 Pull. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Sollerup
(21:10-22:00): Skovsneppe 1 OF, Græshoppesanger 2 SY. Gunnar Jørgensen
Hesselagergård
(09:45-10:50): Hvepsevåge 1 OF, Bjergvipstjert 2 FU. Gunnar Jørgensen
Sortemosen, Lakkendrup
(09:00-10:30): Rørdrum 1 SY (Paukede svagt og regelmæssigt...), Tinksmed 30 R (+). Hans Rytter
Brændegård Sø: Hvepsevåge 2 T, Havørn 2 R AD, Lille Præstekrave 2 R, Mursejler 1 R. Erik Thomsen
Klintebjerg (13:40): Mudderklire 7 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:20-13:30): Hættemåge 1800 R (Koloni NØ.), Splitterne 70 R (Koloni NØ). Dieter Maaszen
Gudskov (09:40): Agerhøne 1 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (09:20): Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Odense Kanal (08:45): Mudderklire 14 OF. Dieter Maaszen
Munkebostien v. Dræby (16:30): Agerhøne 2 R (Par). Lars Philip Nørtoft
Føns Vang (15:00-15:35): Sorthalset Lappedykker 6 R, Knarand 7 R, Lille Præstekrave 2 R (Østenden), Mudderklire 8 R, Dværgmåge 1 R 2K, Mursejler 9 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Mølleskov v/Skjoldemose: Duehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 20 R, Landsvale 6 FU, Skovpiber 1 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Misteldrossel 1 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 1 R, Munk 3 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Hesselagergård: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2, Gravand 6, Gråand 6, Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 1 YF BR, Fasan 1 R HØ, Blishøne 6, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 4 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 F FU, Solsort 2, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Allike 1 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 5, Bogfinke 4 , Stillits 2 OF, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Paukede svagt og regelmæssigt Rørdrum 1 R HØ, Par Pibeand 2 R, Par Knarand 2 R, Brushane 11 FU, Hvidklire 1 FU, Minimumstal Tinksmed 30 FU, Fjordterne 2 FU, Nattergal 2 SY . Hans Rytter
Gudskov: Ved diget ved siden af afvandingskanalen Agerhøne 1 FU, Allike 2 FU, Råge 10 FU. Dieter Maaszen
Klintebjerg: Mudderklire 7 OF. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Mudderklire 14 OF. Dieter Maaszen
Pludderholm: Ederfugl 28 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 22 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 5 R, Grågås 371 FU, Knortegås 1 FU, Knarand 4 FU, Gråand 15 FU, Troldand 9 R, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 2 R, Vibe 15 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Hvidklire 4 FU, Koloni NØ Hættemåge 1800 R, Koloni mod øst Stormmåge 40 R, Sildemåge 1 R, Svartbag 45 R, Splitterne 70 R, Havterne 13 R, Ringdue 9 OF, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 1 SY. Dieter Maaszen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 6 R, Knarand 7 R, Atlingand 4 , Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 8 R, Dværgmåge 1 2K R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen


      Havterne

Fredag den 8. maj 2009. "Bededag"

Svendborg Sund ved Strandvænget (10:00-12:00): Bramgås 1200 Ø (Flere flokke). Niels Andersen
Rødkilde Enge
(17:00-18:00): Nilgås 1 OF, Agerhøne 2 R, Lille Regnspove 18 NØ, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Firtalsstranden (11:55-13:15): Knarand 5 R, Klyde 82 R, Tinksmed 9 R. Tim Hesselballe
Firtalsstrand (08:30-10:00): Gravand 112 R, Agerhøne 2 R, Klyde 65 R. Kresten Madsen
Ølundgård Inddæmning (11:00-11:50): Knarand 12 R, Strandskade 64 R, Klyde 95 R, Lille Kobbersneppe 110 R. Tim Hesselballe
Fjordmarken (10:10-10:50): Bramgås 630 NØ, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 39 R, Sivsanger 1 SY, Skægmejse 1 R. Tim Hesselballe
Bogense, Skårupvej 6 (10:00-14:50):
Hortulan 1 R. jwc mwfp
Aksels dige, Nr. Nærå Strand (08:40-09:40): Strandhjejle 64 R, Almindelig Ryle 800 R, Lille Kobbersneppe 330 R, Hvidklire 30 R, Bynkefugl 38 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet (06:40-08:30): Lille Regnspove 2 R, Mursejler 1 T, Misteldrossel 3 R, Skovsanger 2 SY, Bomlærke 3 R. Tim Hesselballe
Egebjerggaard S.Fælled (12:15): Dværgryle 1 FU. Aksel Christensen
Egeby efterskole (11:15): Stenpikker 12 R, Gulbug 1 SY (I hegnet syd for boldbanen). Aksel Christensen
Egebjerggaard rørmosen (10:30): Vendehals 1 R. Aksel Christensen
Gyldensteen enge (19:55): Græshoppesanger 1 SY. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: 8 flokke Bramgås 1430 Ø. Peder Rasmussen
Syltemade Å
: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 3 OF, Vibe 2 OF, Gøg 1 M R, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 2 R SY, Rørsanger 4 R SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 R SY, Gransanger 5 SY,Løvsanger 2 SY, Halemejse 1 FU, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 1 FU, Stær 5 FU, Bogfinke 8 R SY, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen
Nielstrup Sø: Grågås 110 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Ringdue 12 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 7 FU, Allike 20 FU, Råge 18 FU, Gråkrage 16 FU, Stær 7 FU. Peder Rasmussen
Pilegårdsskoven: Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 5 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Rødkilde Enge: Fiskehejre 3 R, Grågås 35 R, Nilgås 1 OF, Gravand 13 R, Knarand 2 M R, Skeand 4 R, par Rørhøg 2 R, Musvåge 1 OF, Agerhøne 2 R, Blishøne 5 R, Vibe 7 R, Småspove 18 NØ, Rødben 2 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Stenpikker 5 R, Råge 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Stillits 1 OF, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Svanninge: 350 7:30 + 450 9:18 + 600 9:32 Bramgås 1400 N, Gøg 1 SY, Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5, Grågås 76, Gravand 4 R, Gråand 15, Taffeland 2 R, Troldand 1 R, Bjergand 52 R, Toppet Skallesluger 8, Musvåge 1 OF, Blishøne 18, Strandskade 6, Klyde 12, Stor Præstekrave 9, Vibe 5, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 10, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3, Hættemåge 20, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2, Ringdue 4, Sanglærke 9, Landsvale 8 FU, Skovpiber 1 SY, Engpiber 4, Hvid Vipstjert 2, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 3, Rødstjert 1 SY, Solsort 3, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 3 , Gråkrage 2 FU, Stær 5, Bogfinke 5, Grønirisk 3, Tornirisk 9, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 6. Gunnar Jørgensen
Odense Å (fra Åsum t/udløb)
: Gærdesanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Dieter Maaszen
Skibhusskoven: Allike 3 OF, Råge 1 OF. Dieter Maaszen
Svanninge: 350 7:30 + 450 9:18 + 600 9:32 Bramgås 1400 NØ, Gøg 1 SY, Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Vollsmose: Sølvmåge 3 OF. Dieter Maaszen


         Gulspurv Grenen Skagen

Torsdag den 7. maj 2009.

Espe: Rødstjert 2 (han + hun), Gransanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Engpiber 1, Rørspurv 1, Blishøne 2 YP. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Vesterholm Mose, Nyborg
(20:35): Dværgfalk 1 FU. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
(10:20-11:40): Sorthalset Lappedykker 46 FU, Gråstrubet Lappedykker 37 FU/R, Grågås 66 FU 8 kuld, Knarand 12 FU, Taffeland 20 FU/R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Havesanger 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (09:50-10:30): Klyde 63 FU, Tinksmed 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundsgårds Inddæmning (08:15-09:30): Klyde 81 R. Dieter Maaszen
Hasmarkmose (13:00): Rød Glente 1 OF. Jens Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (08:00-08:15): Lille Kobbersneppe 122 R, Hvidklire 54 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard (11:45): Ravn 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Kattegatkysten (11:30): Mudderklire 21 R. Aksel Christensen
Agernæs Flak (08:50-09:15): Strandskade 67 R, Almindelig Ryle 600 R (Ans.), Lille Kobbersneppe 105 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:30): Lille Regnspove 1 R, Ringdrossel 2 R. Aksel Christensen
Broby Sø (20:00): Mursejler 3 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (16:10-16:50): Sorthalset Lappedykker 5 R, Knarand 10 R, Klyde 30 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand
: Knopsvane 1 R, Grågås 8 R, Knarand 2 FU, Gråand 11 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 5 FU, Troldand 4 FU, Ederfugl 6 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 2 FU, Strandskade 4 R, Klyde 63 FU, Vibe 5 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 22 R, Grågås 420 FU, Gravand 24 R, Gråand 11 FU, Skeand 2 FU, Troldand 20 FU, Ederfugl 12 R, Rørhøg 1 F AD FU, Blishøne 230 FU, Strandskade 34 R, Klyde 81 R, Vibe 15 OF, Almindelig Ryle 70 FU, Lille Kobbersneppe 200 R, Rødben 4 FU, Hættemåge 130 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 5 R, Landsvale 2 OF, Gråkrage 1 FU, Stær 2 FU. Dieter Maaszen


       Broget fluesnapper

Onsdag den 6. maj 2009.

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:10): Skarv 10 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 FU/R, Gravand 20 FU, Gråand 2 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Rørhøg 1 FU AD han, Blishøne 30 FU, Strandskade 6 FU, Stor Regnspove 7 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 17 FU/R, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 2 R, Havterne 18 FU/R, Landsvale 5 FU, Husskade 1 FU, Stær 20 FU, Tornirisk 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved
(10:00): Tejst 2 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (07:00-08:30): Sule 1 NV 4K (7.50), Lille Regnspove 1 S, Dværgterne 1 R. Søren Gjaldbæk
Æbelø (16:30-20:00): Stenvender 1 R (På Brådet), Skovsanger 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Æbelø
: På Brådet. Stenvender 1 R, Stenpikker 1 R, Skovsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund


         Suler fællesfisker

Tirsdag den 5. maj 2009.

Espe: Rødstjert 1, Løvsanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Spurvehøg 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:35-12:00): Sorthalset Lappedykker 48 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 26 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 36 FU/R 9 reder, Skarv 1 R, Knopsvane 14 YPA, Knopsvane 21 FU Subad, Grågås 42 FU AD, Grågås 16 YUF 8 kuld, Gravand 1 YFU, Gråand 15 FU, Knarand 10 FU, Skeand 4 R, Taffeland 20 R, Troldand 15 R, Rørhøg 1 FU Subad han, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 200 FU, Vibe 2 FU, Hættemåge 180 YFU, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Rørsanger 3 SY, Havesanger 1 FU, Stær 5 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Rørspurv 6 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Åsum (15:30): Agerhøne 2 OF. Jesper Mads Eriksen
Føns Vang (11:15-12:30): Sorthalset Lappedykker 3 R, Klyde 44 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 90 R, Bramgås 35 Ø, Gravand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 13 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 7 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 20 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 R, Munk 2 R, Løvsanger 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 4 R, Tornirisk 2 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv. Niels Bomholt
Enghaven - Fønsskov: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 35 R, Gravand 6 R, Krikand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F R, Vibe 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Grågås 180 FU, Knarand 4 R, Atlingand 1 M R, Skeand 1 M R, Blishøne 60 R, Klyde 44 R, Vibe 2 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 450 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Grågås 120 R
Lille Kobbersneppe 95 FU. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Knopsvane 1 YF BR. Jens Bækkelund


        Gråmåge

Mandag den 4. maj 2009.

Nørreballe Nor: Sortterne 1 R, Fjordterne 5 R, Havterne 8 R, Vibe 2 Pull. Nis Rattenborg
Espe
: Rødstjert 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Stær 15, Jernspurv 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd for
(10:50-11:50): Knopsvane 10 U/R, Grågås 80 FU/R, Gravand 2 R, Gråand 10 FU, Bjergand 80 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 4 YFU, Klyde 8 YFU, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 4 YFU, Rødben 6 FU/R, Hvidklire 2 FU , Sildemåge 5 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 1 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Stær 10 FU, Tornirisk 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Kerteminde
(14:00): Rød Glente 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved (07:00-09:30): Lille Regnspove 1 R, Dværgterne 1 R, Ringdrossel 2 R . Kirsten Halkjær Lund
Fiskeholm (17:35-17:55): Sorthovedet Måge 4 R AD (2 par ved reder). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Knudshoved (14:00): Dværgterne 2 FU. Vivian Neidel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tarup Grusgrave
: Fjordterne 2 FU. Per Rasmussen
Vissenbjerg:
v motorvejsafkørsel Rød Glente 1 FU. Flemming G. Andersen
Egensedybet
: Lille Kobbersneppe 68 FU, Storspove 36 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 4 R, Gravand 130 FU, Knarand 5 FU, Skeand 13 FU, Musvåge 1 FU, Klyde 62 YF, Brushane 78 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 30 R, Havterne 6 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Kurt Due Johansen
Fyns Hoved: Småspove 1 R, Hvidklire 5, Mudderklire 3 R. Dværgterne 1 FU, Landsvale 15 FU, Gul Vipstjert 20 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 9 R. Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 17 R, Stenpikker 6 R, Ringdrossel 2, Tornsanger 2 SY. Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde: Rød Glente 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 280 FU, Gravand 50 FU, Pibeand 6 FU, Knarand 6 FU, Krikand 4 FU, Gråand 20 FU, Skeand 10 FU, Troldand 10 R, Rørhøg 2, Blishøne 200 FU, Strandskade 110 R, Klyde 84 YF, Lille Præstekrave 1 SY, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 150 FU, Brushane 20 FU, Lille Kobbersneppe 780 R, Rødben 6 FU, Tinksmed 10 FU, Hættemåge 250 YF, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 5 FU, Splitterne 1 R, Havterne 2 R, Svale sp. 150 FU, Engpiber 1 SY, Sangdrossel 1 R, Stær 80 FU. Kurt Due Johansen
Fyns Hoved: Gul Vipstjert 120 FU, Rødstjert 1 M AD FU, Stenpikker 3 M R, Ringdrossel 4. Hans Ole Matthiesen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Grågås 245 R, Gravand 25 R, Krikand 5 R, Gråand 7 R, Troldand 17 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, 1juv. + 1ad. Havørn 2 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 12 R, Strandskade 3 R, Klyde 14 R, Vibe 12 R, Rødben 8 R, Hvidklire 9 R, Stormmåge 20 R, Huldue 1 SY, Gøg 1 SY, Stær 40 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Rørhøg 2 M OF. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 M OF, Gøg 1 SY. Jens Bækkelund
    


      Hvidvinget måge Skagen havn

Søndag den 3. maj 2009.

Dovnsgården, Gulstav, Sydlangeland (15:20): Hvid Stork 1 NV. Jan Holm Jensen
Sortemosen (17:25-18:00): Agerhøne 2 R, Lille Præstekrave 4 R, Brushane 35 R, Tinksmed 57 R, Landsvale 300 R, Bysvale 100 R. Esben Eriksen
Bispeengen, Odense (13:45): Lille Præstekrave 1 R. Dieter Maaszen
Havndrup (11:45): Agerhøne 2 R (Par). Hans Rytter
Arreskov Sø (10:45): Lille Præstekrave 2 OF. Dieter Maaszen
Brændegård Sø (09:30-10:15): Havørn 1 OF AD, Lille Præstekrave 2 R. Tysk guidet DOF Fyn tur, , Kell Grønborg, Dieter Maaszen, Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø (07:30-11:50): Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 9 R, Havørn 1 OF AD, Lille Præstekrave 3 R. Lars Bonne Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand (09:00-09:30): Agerhøne 2 R, Klyde 70 R. Kresten Madsen
Bredholt ved Arreskov Sø (10:00-10:15): Nattergal 1 SY. Peder Blommegård
Sollerup Enge (07:40-09:00): Nattergal 2 SY, Græshoppesanger 2 SY. Tysk guidet DOF Fyn tur, , Kell Grønborg, Dieter Maaszen, Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Grasten Fredskov
: Grønspætte 1 R HØ, Rødstjert 1 SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Bramgås 80 Ø, Tårnfalk 1 R, Natugle 1 FU, Rødstjert 3 SY. Arne Bruun
Bispeenge
: Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 FU, Sildemåge 1 R, Tornirisk 1 R. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Knarand 1 R, Havørn 1 OF, Lille Præstekrave 3 OF, Mudderklire 2 R. Dieter Maaszen
Sollerup: Dobbeltbekkasin 1 R, Gøg 1 OF, Nattergal 1 SY. Dieter Maaszen


      Trane overflyvende

Lørdag den 2. maj 2009.

Monnet, Taasinge: Bramgås 630 Ø. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Bramgås 130 Ø. Poul Rasmussen
Klise Nor
(15:30):
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Den grønne bakke, Keldsnor
(12:50-15:30): Rørdrum 1 R (Søgårds Mose - fløj lidt rundt), Bramgås 1080 NØ, Rød Glente 1 R (Trak N senere), Blå Kærhøg 1 SØ (Brun), Lille Regnspove 10 NØ. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (05:40-12:35): Rødstrubet Lom 16 Ø, Sortstrubet Lom 25 Ø,
Hvidnæbbet Lom 1 Ø AD (7.46-7.48 sdr. THH*, SG*), Rørdrum 1 R (Gulstav Mose), Blisgås 1 Ø, Bramgås 20230 Ø, Knarand 6 R, Dværgfalk 1 TI, Lille Regnspove 5 Ø, Almindelig Kjove 4 Ø, Dværgmåge 161 Ø, Fjordterne 346 Ø, Lomvie 3 SØ, Alk 1 SØ, Lomvie/Alk 1 SØ, Grønspætte 1 SY (Østerskov), Gulirisk 1 TF (5.48 plus to gange mere). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (17:00-18:00): Knarand 6 R, Dværgmåge 63 Ø (Mange rastede kortvarigt i noret). Tim Hesselballe
Siø (05:15): Dværgfalk 1 FU. Søren Gjaldbæk
Sandholt (08:00-09:30): Rørhøg han 1 R, Tårnfalk 1 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 2 Fu. Leif Kristensen
Korinth Storskov (15:00-16:45): Duehøg 1 OF, Misteldrossel 1 HØ, Ravn 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (09:15-11:45): Toppet Lappedykker 56 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 14 R, Lille Præstekrave 2 R, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Fællesstrand, Horseklint: Trane 1 R, [NN, Flemming Schroll]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
: Bramgås 300 Ø. Lars Hansen
Siø: Sorthovedet Måge 2 YF. Lars Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 56 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 14 R, Grågås 331, Gravand 6 R, Knarand 14 R, Krikand 5 R, Atlingand 4 R, Skeand 5 R, Taffeland 17 R, Troldand 80 R, Bjergand 22 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 75 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 13 R, Brushane 2 R, Rødben 2 YF P, Hvidklire 2 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 3 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 R, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Stær 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 8 R. Niels Bomholt
Storskov (Brahetrolleborg): Duehøg 1 OF, Ringdue 2 R, Landsvale 2 OF, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 4 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kavslunde Å: Mudderklire 1. Bo K. Stephensen

                          Natugle ved Sandholt   Foto: Leif Kristensen


       Toplærke

Fredag den 1. maj 2009.

Sandholt Sø: (10:00-10:40): Rørhøg 2, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Taffeland 2 Fu, Knopsvane 2, Rørspurv 1, Musvåge 1, Ravn 1 (Musvågen blev moppet af ravnen). Leif Kristensen
Sandholt Enge
(10:45-11:30): Lille Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 2 Yf, Blishøne 22 Fu/ Yf, Tårnfalk 1 Fu, Hvid Vipstjert 2, Gravand 4Fu, Skeand 2R, Gråand 5 Ra/ Fu,Grågås 5 R,Vibe 5 Ra/Fu, Dobbeltbekkasin 1 R, Mudderklire 2 Fu, Stær 8 Fu. Leif Kristensen
Bøjden Nor
(07:30-09:25): Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 12 FU/R, Grågås 65 FU, Gravand 4 FU, Gråand 15 R, Bjergand 130 R, Troldand 30 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 15 FU, Strandskade 6 FU/R, Klyde 15 FU/R, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 6 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 5 R , Svartbag 1 R , Splitterne 3 FU, Havterne 2 FU, Engpiber 3 FU, Gærdesanger 2 SY , Tornsanger 1 SY , Munk 1 SY , Stillits 1 SY , Tornirisk 5 FU, Rørspurv 1 SY, Hare 1 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Urup dam, Langeskov
(09:32-09:41): Vendehals 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Motorvejsafkørsel Årup (07:20): Rød Glente 1 R (Fløj lavt mod syd). Tim Hesselballe
Munkebo Bakke (16:15): Ravn 1. Lars Philip Nørtoft
Sollerup (14:00-14:45): Nattergal 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Fyns Hoved (06:00-08:30): Hedehøg 1 S AD han (6.35), Dværgterne 5 R, Tejst 14 R, Gul Vipstjert 50 R. Søren Gjaldbæk
Jyllandsgyden, Freltofte: Agerhøne 2 OF. Per Rasmussen
Hesbjergskov ved Hesbjerg Skovvej 56-62: Grønspætte 1 SY (Har været på stedet mere end en uge). Flemming Christensen, Niels Andersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk