Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:41 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


            Sorthalset lappedykker ruger på to æg Valdemarslot

Mandag den 31. maj 2010

Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 1 YF BR ( 2 æg), Skeand 3 R
Trollekrog ved Hvidkilde
(21:50-22:15): Skovsneppe 4 SY (Set 6 gange mellem 21.57 og 22.12. Flere samtidig). Niels Andersen
Hjortholm
: Hvepsevåge 1 N, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 R, Huldue 4 OF, Ringdue 6 R, Gøg 2 SY, Digesvale 80 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 2 R, Bogfinke 4 SY
Keldsnor
: Pibeand 2 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 4 R, Lille Kobbersneppe 7 R (1 mærket med guloverrød på venstre ben og blåover hvid på højre plus metalring øverst på højre ben)
Nørreballe Nor
: Havørn 1 IMM OF, Dværgmåge 1 2K FU, Sangsvane 1 R, Fjordterne 8 FU, Dværgterne 3 R, Sortterne 2 AD FU
Arreskov sø (13:15): Fiskeørn 1 Ø. Erik Ehmsen
Espe: Tårnfalk (ruger stadig stabilt), Løvsanger 1, Gransanger 1, Rødstjert 2, Ravn 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Slambassinerne/Sukkerfabrikken Assens
: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Knopsvane 4 R, Rørsanger 4 SY, Gulspurv 3 YF, Blishøne12 YF/FU, Tornsanger 2 SY, Toppet Lappedykker 2 YF, Gøg 1SY, Tårnfalk 1SY, Gravand 16 R, Gråand 3 FU/R, Gransanger 1SY, Skeand 4 Han R, Strandskade 1 R, Fasan 1HØ, Solsort 2 YF, Rørhøg 1 Han FU, Mursejler 4 FU, Bysvaler min 10 FU, Landsvaler 6 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(10:00-11:00): Gravand 3 R, Skeand 1 R han, Taffeland 50 R, Fjordterne 2 FU, Mursejler 20 FU, Digesvale 50 FU, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Sumpmejse 2 YUF et kuld. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrav ved Birkum
(13:20): Sorthovedet Måge 2 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand, Mellemstykket: Sortterne 1 R. Kurt Due Johansen
Flyvesandet (14:00): Skovhornugle 6 R (1 voksen, 5 unger, ved fugletårnet). Kresten Madsen
Nærå Strand (20:35): Mosehornugle 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (13:50): Rødrygget Tornskade 1 R hun. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:45-09:15): Canadagås 2 R, Hvidbrystet Præstekrave 1 R han, Strandhjejle 16 R, Dværgryle 1 R, Lille Kobbersneppe 62 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Ringdue 3 R, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 6 YF, Bysvale 1 YF, Rødstjert 1 M SY, Solsort 6 R (1 1K), Gransanger 2 SY, Musvit 1 YF UF, Gråkrage 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Åmosen, Ollerup: Rørhøg 1 M FU, Vibe 1 YF TH, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 F FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 4 SY, Solsort 2 R, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 YF, Stær 19 OF, Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Ved Birkum Sorthovedet Måge 2 R, Digesvale 120 FU. . Dieter Maaszen
Ibjerg: Hættemåge 2 OF. Dieter Maaszen


           Hvidbrystet præstekrave sjælden på Fyn set i dag på Nr. Nærå Strand

Søndag den 30. maj 2010 "Fuglenes Dag".

Nørreskov, Tåsinge (05:00-07:00): Broget Fluesnapper 1 YF (Ambrusius Stub Egen). Arne Bruun
Valdemarslots Sø
: Sorthalset Lappedykker 2 YP (2 æg). Arne Bruun
Voster, Bagenkop
(10:45): Sort Glente 1 R
. Lene og Frits Thomsen
Hesselagergård: Fiskeørn 1 FU (dukkede pludselig op og begyndte at "musefiske" et par gange uden
held, og så forsvandt den igen), Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 (heraf 6 Pull), Gravand 6 R, Landsvale 25 FU, Bysvale 8 FU, Gråand 6 R, Rørsanger 1 R, Blishøne 2 par med 2 og 3 Pull, Grønbenet rørhøne 2 R, Gøg 1 HØ. Poul Brugs
Grusgrave v/Birkum (13:40): Sorthovedet Måge 1 R 3K (Den sædvanlige. Desuden ser ungeproduktionen i Hættemågekolonien ser rigtig pæn ud.). Per Rasmussen
Nærå Strand (09:45): Skestork 2 R, Canadagås 2 R. Aksel Christensen
Nr. Nærå Strand (12:00-15:30): Skestork 2 R, Fiskeørn 1 N, Stor Præstekrave 26 R, Hvidbrystet Præstekrave 1 R han (Også set af AVC og SG.
collage!), Strandhjejle 24 R, Islandsk Ryle 16 R, Dværgterne 3 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet (12:00-13:30): Hvepsevåge 1 TF, Skovhornugle 2 R, Lille Korsnæb 22 R. Tim Hesselballe
Ølundgård Inddæmning (08:50-10:10): Knarand 5 R. Tim Hesselballe
Ølundgård inddæmning (20:45-21:20): Atlingand 6 R, Dværgterne 1 Ø. Martin Søgaard
Føns Vang (18:35-18:45): Dværgmåge 3 R 2K, Mursejler 200 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreskov, Taasinge (05:00 - 07:00): Skovpiber 2 YF SY, Broget Fluesnapper 1 YF SY ( Ved Ambrosiusegen), Korttået Træløber 1 YF. Arne Bruun
Nørreskov: Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Skovpiber 1 SY, Solsort 4 R, Broget Fluesnapper 1 M SY, Korttået Træløber 1 SY. Niels Bomholt
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 2 YF RÆ, Kærsanger 1 SY. Niels Bomholt
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 2 YF BR (Den rejste sig vi kunne se 2 æg i reden fra asfaltvejen. Fuglen ruger ca. midt på sydkysten af øen, helt ned til vandet.). Arne Bruun
Nørreballe Nor: Knarand 6 M AD R, Skeand 2 R, Bjergand 1 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 3 AD R, Mursejler 60 R, Digesvale 4200 R, Landsvale 300 R,Bysvale 100 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 2 R, Gravand 19 , Knarand 5 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 56 , Gøg 1 OF, Mursejler 2 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 2 R, Kærsanger 1 R, Rørsanger 7 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Råge 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 OF, Knarand 4 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F OF, Strandskade 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Fjordterne 3, Gøg 1 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge (Larus melanocephalus): Den sædvanlige på sydspidsen af øen. 1 3K YF TH
. Per Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skestork 2 R, Fiskeørn 1 N, Stor Præstekrave 26 R, Hvidbrystet Præstekrave 1 M R (Første på Fyn i 6 år), Strandhjejle 24 R, Islandsk Ryle 16 R. Tim Hesselballe


               Skestork Sneum d. 29. maj 2010.

Lørdag den 29. maj 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 Ø (07:05)
Eskebjerg Have, Langeland (14:00-15:45): Huldue 2 SY, Pirol 1 SY. Niels Andersen
Skovsgård, Langeland (17:30): Havørn 1 OF. Niels Andersen
Gulstav (14:45-16:30): Hvepsevåge 3 TI, Rød Glente 2 TF. Tim Hesselballe
Gulstav (05:40-09:30): Rørdrum 1 HØ, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Tim Hesselballe
Gulstav Vesterskov (12:10): Karmindompap 1 SY. Lene og Frits Thomsen
Fredmosen (11:10-14:10): Rørdrum 1 HØ, Hvepsevåge 3 N, Sort Glente 1 S (Kl. 12.13), Trane 8 N (Kl. 11.55), Sivsanger 3 SY, Pungmejse 1 R. Tim Hesselballe
Nørreballe Nor (10:00-10:55): Knortegås 570 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Dværgterne 1 R. Tim Hesselballe
Broholm via Eventyrstien: Sumpmejse 1 YF, Knopsvane 1 par med 5 Pull. Poul Brugs
Hundstrup-Stenstrup vejen (18:10): Rødrygget Tornskade 1 FU han. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Snarup Have (16:30-17:30): Hvepsevåge 1 R, Stor Flagspætte 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sibirien v Hundstrup (16:20): Lille Præstekrave 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Havørn 1 R 2-3K. Erik Ehmsen
Nydamsmosen, Vester Hæsinge (15:00-18:30): Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Knopsvane 3 R, Gråand 5 FU, Blishøne 2+1 Pull, Rørsanger 3 SY, Stor Flagspætte 3 OF, Solsort 2 Sy, Gransanger 1 SY. Leif Kristensen
Engene v/Lundegård/Nr.Broby: (10:30 - 11:30): Gravand 32 FU/R, Troldand 9 R, Rødben 1 R, Skeand 2/han R, Gråand 19 FU/R, Hættemåge 45 FU/R, Fiskehejre 1 OF, Sanglærke 2 SY, Mursejler 11 FU, Gøg 2 YF, Knopsvane 1 FU, Grågås 4 + 3 Pull R, Gulspurv 1 SY, Rørhøg 1 han FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Espe: Rørhøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Hvid Vipstjert 3 AD + 1 JUV, Gulspurv 2
, Landsvale 6, Hættemåge 1 (fanger insekter ved søen). Aurora 2. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Vittinge v/ Nr Broby (15:30): Rød Glente 2 OF (Den ene tydeligvis fu, Kredsede senere sammen i sydlig retning). Lisbeth, Kalle og Hans, Kell Grønborg
Vindinge Å, Holckenhavn Fjord (22:00-22:45): Græshoppesanger 4 SY. Terkel, Bodil og Hans Rytter
Over Holluf (14:15): Havørn 1 NØ AD. Henrik Kalckar Hansen
Leammer,Otterup (09:00): Havørn 2 R AD. Dieter Maaszen
Hessum (08:50): Agerhøne 1 R. Dieter Maaszen
Fællesskov, Gyldensteen (08:45-10:50): Pirol 1 SY, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Enge nord for Nr. Broby (08:40-09:15): Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand (08:15): Klyde 43 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Hjulby Mose (04:50): Nattergal 16 SY, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 1 SY. Kurt Hansen
Fynshoved (10:40-12:30): Tejst 3 R, Stenpikker 1 R hun, Rødrygget Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:00-09:45): Klyde 34 R, Stor Præstekrave 46 R, Huldue 1 R, Stenpikker 6 R. Aksel Christensen
Harritslev (09:00): Vagtel 1 SY (Skårupvej. Sang det meste af dagen.). Jens Friis-Walsted
Agernæs (08:15): Hvepsevåge 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Svendborg Kirkegård Rødstjert 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreskov, Taasinge: Kaldende Natugle 1 PUL FU, Træløber 1 YF SY, Ravn 3 OF. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 FU, Lå på bredden af øen mod syd Sorthalset Lappedykker 1 R
Rørhøg 1 M R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Rød Glente 1 SV. Arne Bruun
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 3 NV, Nattergal 1 YF SY. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødrygget Tornskade 2 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Vesterskov: Halemejse 2 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Knortegås 60 Ø, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 R SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Gulspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen

Fredmosen: Rørdrum 1 SY, Hvepsevåge 3 N, Sort Glente 1 S, Trane 8 N, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 2 SY, Pungmejse 1 R. Tim Hesselballe
Keldsnor: Hvepsevåge 3 TI, Rød Glente 2 TF. Tim Hesselballe
Hundstrup: Husrødstjert 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Mølleskov v/Skjoldemose:Tårnfalk 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sibirien: Troldand 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Hvid Vipstjert 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Snarup Have: Lille Lappedykker 1 R, Gravand 3 R, Hvepsevåge 1 R, Blishøne 2 YF UF, 3 reder med unger Stor Flagspætte 5 YF RU, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Sangdrossel 1 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Stævningen: Musvåge 1 FU, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Lille Gråsisken 1 SY, Kernebider 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle: Fjordterne 1 OF, Lille Gråsisken 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 44 R, Grågås 370 R, Gravand 11 R, Knarand 6 R, Troldand 22 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 14 R, Hættemåge 16 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 3 R, Ringdue 3 R, stor unge + ad. Natugle 2 YF UF, Mursejler 30 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 R, Munk 1 F R, Gransanger 1 R, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 4 R, Stillits 2 R. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Skarv 26 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 6 R, 6 pull Grågås 10 R, Gravand 8 R, Gråand 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, 3 pull Strandskade 6 R, Klyde 18 R, 2 pull Vibe 6 R, Rødben 4 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 SY, Tornsanger 3 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 1 R. Kell Grønborg
Horne By: Horne Land; sammen med gråkrage Sortkrage 2 FU. Kell Grønborg
Vittinge: Den ene først FU, senere kredsede de 2 fugle sammen i sydlig retning. Rød Glente 2 OF. Kell Grønborg
Firtalsstrand: Gravand 72 FU, Skeand 17 FU, Klyde 42 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 1 FU. Dieter Maaszen
Fjordmarken: Gravand 6 FU, Rørhøg 1 M FU. Dieter Maaszen
Hessum: Agerhøne 1 R. Dieter Maaszen
Leammer: Havørn 2 AD R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Klyde 5 FU, Havterne 4 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Skarv 1 R, Gravand 4 R, Ederfugl 21 , Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 13 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 2 R, Terne sp. 6 R, Tejst 3 R, Digesvale 80 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 F R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen


            Hvornår bliver der fundet Drosselrørsanger på Fyn?

Fredag den 28. maj 2010.

Svendborg Sund ved Fiskop (16:30-17:55): Knortegås 1200 Ø (Flere flokke). Eva Clemmensen, Niels Andersen
Svendborgsund ved Iholm
(15:00 - 18:00): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 260 Ø (To flokke 200 + 60)
Tange å
: Grågås 12 OF N, Edderfugle 3 F, Gravand 2 OF, Toppet Skallesluger 2 R, Knopsvane 4 R, Gulspurv 4 R, Bogfinke 6 R, Tornsang 4 R, Munk 1 R, Rørsanger 1 R. Poul Brugs
Sandholt Enge
(08:30 - 09:30): Dobbeltbekkasin 5 ( i luften samtidig, spillende), Grønirisk 2 FU, Bogfinke 1 SY, Grågås 2 + 3 pull (nyudklækket), Gråstrubet Lappedykker 1+2 Pull FU, Gravand 4 R, Blishøne 17 FU/R, Vibe 4 FU/R, Rørspurv 1 SY, Gråand R. Leif Kristensen
Arreskov Sø
:(20 punktstælling) Havørn 1 IMM, Græshoppesanger 1 HØ, Nattergal 6 SY. Erik Ehmsen
Espe: Tårnfalk 2, Gravand 2, Gråand 2, Rødstjert 2, Landsvale 6, Løvsanger 1, Gransanger 1, Musvit 2, Hættemåge 1, Sølvmåge 2. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Boltinge: Råge 120. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Ryslinge: Grønspætte 1 (har været hørt gennem meget lang tid). Karl Top
 [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 10 FU, Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 FU/R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 YFU, Grågås 68 FU PULL 12 kuld, Grågås 70 FU AD, Gråand 6 FU, Gråand 1 YUF, Gråand 13 R PULL, Knarand 10 FU, Taffeland 55 R, Troldand 40 R, Rørhøg 1 FU AD hun, Hættemåge 20 FU, Fjordterne 2 FU, Mursejler 30 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 15 FU, Gulbug 2 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Husby Strand
(18:50-19:10): Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (18:45): Dobbeltbekkasin 1 HØ. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (18:15-18:45): Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 7 R, Digesvale 600 R, Landsvale 400 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen enge (08:30): Skestork 1 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 39 , Canadagås 3 R, Krikand 15 R, Gråand 10 R, M+F Atlingand 2 R, Skeand 8 R, Troldand 3 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 FU, Agerhøne 2 R, Blishøne 48 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 11 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 7 R,, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 1 R HØ, Gøg 1 M R SY, Mursejler 4 FU, Sanglærke 3 R SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 15 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Gulspurv 2 KA. Anders Odd Wulff Nielsen

                Kronprinsen passerer domecilen


               Biæder - Ekstramadura Spanien april 2010.

Torsdag den 27. maj 2010.

Purreskoven: Natugle 1 R AD. Poul Brugs
Hesselagergårds voldgrav
: Knopsvane 6 Pull + 1 Par, Blishønepar 4 Pull. Poul Brugs
Sortemosen
(09:20): Canadagås 19 R. Peder Rasmussen
Espe
: Bysvale 10, Landsvale 4, Rødstjert 2 han + 1 hun ,Munk 1, Løvsanger 1, Musvåge 2, Tårnfalk 2, Gravand 2, Gråand 2, Skovskade 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Fynshoved
(08:15-10:40): Trane 1 R (Fløj op få meter fra mig, trak mod NV), Lille Regnspove 1 FU (Sammen med 2 storspover), Tejst 3 R, Gul Vipstjert 3 FU, Stenpikker 3 R, Rødrygget Tornskade 2 R (Par). Kell Grønborg
Horseklint/fællesstrand (06:15-08:00): Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 2 R. Kell Grønborg
Svanedammen (05:57-05:58): Karmindompap 1 SY
. John Buhr
Fjordmarken (22:00-23:30): Sangsvane 1 R 2K, Dobbeltbekkasin 1 HØ, Græshoppesanger 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 5 R, Grågås 5 R, Canadagås 19 R, Gravand 38, Krikand 2 M R, Skeand 2 M R, Troldand 7 M R, Blishøne 35 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 12 R, Rødben 4 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 55 R, Fjordterne 1 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 3 SY, Landsvale 10 FU, Engpiber 2 R, Nattergal 2 SY, Tornsanger 3 SY. Peder Rasmussen
Fyns Hoved: trak senere NV Trane 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Småspove 1 FU, Storspove 2 FU, Rødben 1 FU, Mursejler 8 FU, Sanglærke 10 SY, Digesvale 300 FU, Landsvale 16 FU, Bysvale 48 FU, Engpiber 6 R, Gul Vipstjert 3 FU, Stenpikker 3 FU, Tornsanger 16 FU, Munk 2 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Blåmejse 6 FU, par Rødrygget Tornskade 2 R, Stillits 8 FU, Gulspurv 5 FU. Kell Grønborg
Fællesstrand/Tornen: Fiskehejre, 8 FU, Knopsvane 6 R, Knarand 4 FU, 60 pull Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 25 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 8 R, Splitterne 1 R, Fjordterne 12 FU, Bynkefugl 2 FU, par Stenpikker 2 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 14 FU, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Gulspurv 12 FU, Rørspurv 3 FU. Kell Grønborg
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Rødrygget Tornskade 1 M (hun m. foder - ny dyrehave (nord)). Kjeld Lund
Gyldenstens Enge (Ore-strand) og Langø plantage: Skarv 1 R, Grågås 156 R, Gravand 35 R, Gråand 5 R, Skeand 7 M R, Troldand 2 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 M AD R, Fasan 4 R, Blishøne 9, Strandskade 59 R, Klyde 9 R, Hjejle 1 R, Vibe 15 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Rødben 8 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 36 R, Sølvmåge 50 R, Havterne 3 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 16, Landsvale 7 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 7 R, Gærdesmutte 3, Rødhals 2, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 12, Sangdrossel 2, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 3, Tornsanger 14, Munk 5, Gransanger 13, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 YF, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Allike 13 R, Gråkrage 6 R, Stær 6 R, Bogfinke 14, Grønirisk 1 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 8, Rørspurv 1 SY. Jens Friis-Walsted. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Gråand 1 M R, Troldand 2, Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 1 R, Huldue 2 SY, Ringdue 5 R, Gøg 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 11, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3, Munk 4 SY, Gransanger 12 , Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Stær 3 R, Bogfinke 12 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Friis-Walsted


                 Rødrygget tornskade Fyns Hoved

Onsdag den 26. maj 2010.

Purreskoven (16:00): Natugle 1 Pull, Grå fluesnapper 1 FU. Poul Brugs
Slipshavn (09:15-10:00): Rørsanger 1 SY, Nattergal 1 SY, Munk 1 SY, Rødben 2 FU, Gravand 1 R, Vibe 1 R, Strandskade 2 R, Gråand 6 FU/R, Ravn 1 FU, Engpiber 2 FU/SY, Husskade 1 FU. Leif Kristensen
Østerø/KnudsHoved (10:05-13:15): Troldand 5 FU/R, Grågås 8+ 5 pull FU/R, Gravand 2 R, Svartbag 1 R, Dværgterne 2 FU, Splitterne 1 FU, Gøg 2 YF. Leif Kristensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 R. Rasmus Strack
Over matriklen/Vester Hæsinge (18:05): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen

Brændegård Sø
(9:30 - 11:45): Havørn 1 , Musvåge 3, Rørhøg 1, Knopsvane 12, Skarv 500, Canadagås 7 , Grågås 500, Gravand 8, Gråand 15, Knarand 4, Krikand 15, Skeand 2, Troldand 45, Svartbag 4, Sølvmåge 25, Hættemåge 50, Blishøne 4, Mudderklire 2, Lille Præstekrave 1, Strandskade 1, Fjordterne 1, Gøg 1, Mursejler 100, Bysvale 25, Landsvale 15, Nattergal 1, Rørsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 10, Gråkrage 4, Allike 12
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Espe
: Ravn 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Leammer: Havørn 3 YP (En unge). Anders Vedel
Føns Vang
(19:15-19:40): Sorthalset Lappedykker 7 R, Knarand 12 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved
(06:00-09:11): Lille Regnspove 1 V, Tejst 7 R, Gul Vipstjert 17 N, Stenpikker 5 R, Rødrygget Tornskade 1 R han. Søren Gjaldbæk
Østereng, Bogense: Stenpikker 12 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt: Fjeldvåge 1 N AD han, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 4 R, Sivsanger 2 R, Gulbug 5 R. Jens Friis-Walsted
Vesterby Holmene (22:45): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Grindløse Østmosen+Lisbjergmose (21:30-22:30): Nattergal 6 R (Min.), Græshoppesanger 4 SY, Sivsanger 1 SY. Aksel Christensen
Agernæsvej-Agernæsmindevej-Tørresøvej-Alleen (20:00-20:45): Bomlærke 12 SY. Aksel Christensen
Egebjerggaard S.Fælled (06:30): Trane 1 R, Stenpikker 3 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sellebjerg: Stenpikker 3 R. Kirsten Halkjær Lund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Skarv 7 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 33 R, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 M AD R N, Tårnfalk 1 F AD R, Fasan 11 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 4 R, Sildemåge, Britisk (graellsii) 1 AD R, Sølvmåge 125 R, Svartbag 2 R, Havterne 4 R, Ringdue 9 R, Gøg 3 R, Mursejler 12 R NØ, Sanglærke 4 R, Digesvale 24 R, Landsvale 61 R, Bysvale 13 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Nattergal 1 SY, Rødstjert 4 R, Stenpikker 4 R, Solsort 13 R, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 R, Gulbug 5 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 32 R, Havesanger 6 R, Munk 7 R, Gransanger 10 R, Løvsanger 9 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 8 R, Husskade 1 R, Gråkrage 11 R, Stær 15 R, Gråspurv 7 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 6 R, Stillits 5 R, Tornirisk 5 R, Lille Gråsisken 4 R, Gulspurv 13 R, Rørspurv 3 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Gråand 2 R, Vibe 3 , Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 9 R, Sanglærke 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 12, Allike 3 R, Gråkrage 6 R, Tornirisk 8 R. Jens Friis-Walsted

                 Natugleunge fotograferet af Poul Brugs


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 20/5-2010:
           
     Tab af biologisk mangfoldighed
                 Mosemand til kamp for fugle, fisk og rent vand
                 Miljøklagenævnet bakker DOF op i en klage over Tønder Kommune
                 Det Europæiske Miljøagentur (EEA) klæder sig i grønt


               Småspove Fyns Hoved

Tirsdag den 25. maj 2010.

Tange å (17:00): Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Gråand 4 R, Toppet skallesluger 2 R, Landsvale 2 R, Mursejler 20 OF, Tornsanger 2 YP, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Stor flagspætte 1 R, Grønspætte 1 HØ, Gråkrage 4 R, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R. Poul Brugs
Espe:
Musvåge 1, Tårnfalk 2, Allike 6, Gråkrage 2, Ringdue 6, Rødstjert 2, Landsvale 4, Solsort 6 + store udfløjne unger, Gulspurv 2, Stillits 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Skovspurv 15, Hvid Vipstjert 2 (i fuld gang med at fodre unger), Stær 10, Gråand 2, Musvit 1. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Slipshavn
(10:00-10:45): Stenpikker 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Gråand 4 R/FU, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Østerø/Knushoved
(10:50- 13:45): Dværgterne 4 FU, Rødben 4 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Skarv 16 FU/R, Gravand 4 FU/R, Knopsvane 3 R, Gråand 3R, Stær 11 FU, Gråkrage 2 FU, Vibe 2 R, Klyde 3 FU/R, Stor Præstekrave 1 R, Fjorterne 3 FU/R, Strandskade 4 FU/R, Munk 1 hun /FU, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Tornsanger 2 FU. Leif Kristensen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:30-10:15): Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 3 T, Gravand 15 FU/R, Taffeland 1 T, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 4 YFU, Strandskade 4 FU, Klyde 2 YFU, Stor Præstekrave 1 YFU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 15 FU/R, Svartbag 5 R, Splitterne 2 R, Havterne 10 YFU, Mursejler 15 T, Digesvale 60 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Lindved Frugtplantage
(16:20-16:24): Gulirisk 1 SY han (En flot syngende han i haven. Ny matrikelart.). Lars Andersen
Blommenslyst golfbane (20:00): Agerhøne 1 R. Sten Pedersen
Skaboeshuse (09:15): Grønspætte 1 FU. Kurt Hansen
Fyns Hovedvej v. Mesinge
(12:00): Gul Vipstjert 1 R. Lars Philip Nørtoft
Dalby, Hindsholmskolen (10:30): Stenpikker 2 R. Elever fra 7.b, Lars Philip Nørtoft
Tårup v. Fyns Hovedvej (07:30): Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (07:00-10:45): Sule 1 V 4K (10.00-10.06. Set på Flyvesandet 10.38 af Michael Mosebo Jensen.), Lille Regnspove 2 R, Mudderklire 12 R, Tejst 6 R, Rødrygget Tornskade 1 R han, Karmindompap 1 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (08:20-11:00): Sule 1 V 4K (35 km/t de 19 km fra Fyns Hoved), Dværgterne 3 V, Gul Vipstjert 6 V, Lille Korsnæb 10 R. Michael Mosebo Jensen
Ringe, Nordfyn (08:00): Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Kullinggade Husrødstjert 1 M R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 36 R, Ederfugl 9, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 8 R, Klyde 7 FU, Strandhjejle 1 FU, Rødben 8 FU, Havterne 16 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Husskade 6 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 35, Knopsvane 2 R, Gravand 5 FU, Knarand 10, Gråand 26, Skeand 2 FU, Taffeland 27 R, Troldand 55 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Strandskade 2 R. Peder Rasmussen

Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (04:30): Rødstjert 1 YF SY. Per Rasmussen
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Gravand 5 FU, Gråand 7 , Blishøne 2 AD FU, Vibe 2 OF, Ringdue 5 OF, Landsvale 15 OF, Husskade 2 OF, Gråkrage 3 OF, Gulspurv 1 SY. Børge L Rasmussen


                 Gulbug SY Fyns Hoved

Mandag den 24. maj 2010. (2. Pinsedag)

Søren Lolksvej 17, Taasinge: Gravand 1 YF (en rede med med 11 æg og ruger nu). Bettina Gerti Groß
Udflyttervej, Taasinge (14:00): Hvid hejre 1 OF (Poul Rasmussen tjekkede Vejlen 17:30 uden at se den!). Dorte Rasmussen
Siø
: Sorthovedet Måge 1 R (3K+)
(Video). Anders Odd Wulff Nielsen
Hou, Langeland
(18:50): Dværgterne 2 R. Hans Hemmingsen
Nørreballe Nor
(16:30): Sortterne 3 FU, Stenpikker 1 R hun. Henrik Mørup-Petersen
Rute 9 ved 25,5 sydgående
(18:20): Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Brudager
(19:30): Lille præstekrave 1 R (i en vandpyt ganske tæt på vejen (10m)). Poul Brugs
Brændegård Sø
(08:00-09:30): Havørn 2 OF, Mudderklire 2 FU, Strandskade 1 OF, Gøg 1 HØ, Nattergal 1 SY, Knarand 8 FU/ R, Skarv 316 R, Troldand 8 FU/R, Grågås 650 + 4 PullR/FU, Bramgås 1 R, Toppet Lappedykker 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Enge (10:00-10:15): Troldand 2 FU, Grågås 5 + 8 Pull FU, Dobbeltbekkasin 2 YF, Blishøne 13 R/FU, Knopsvane 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Stillits 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråand 3 FU, Rørspurv 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(10:00-11:00): Toppet Skallesluger 3 R, Fjordterne 2 FU, Mursejler 20 FU, Digesvale 70 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 20 FU, Grå Fluesnapper 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved
(07:15 - 11:00): Skarv 30 R, Knopsvane 2 R, Gravand 6 R, 19 Pull Ederfugl 26 R, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 12 R, Småspove 1 R, Mudderklire 2 R, Splitterne 2 FU, Havterne 2 FU, Tejst 6 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 6 FU, Skovpiber 1 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Jernspurv 1 R, Stenpikker 6 R, Solsort 6 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 5 SY, Rødrygget Tornskade 1 M KA, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 16 R, Gulspurv 2 SY,
Mesinge: Rød Glente 1 FU
Måle strand (15:00-15:30): Stenpikker 2 R. Niels Peter Utzon
Østerøsø: Dværgterne 2 R, Stenpikker 1 R han. Peter Christiansen
Kelstrup Skov: Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF. Rasmus Strack,
Harritslev (17:00): Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vang (16:00-17:20): Havørn 1 OF. Jørn Frydensberg, Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Skarv 3 R, Pibeand 2 R, Gråand 2 R, Ederfugl 101 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 3 R, Rødben 3 R, Forsøg på parring set Sorthovedet Måge 3 3K+ R, Minimum
(Video), Hættemåge 100 R, Stormmåge 50 R, Splitterne 4 R, Havterne 2 FU, Solsort 1 OF, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 30 R NAT, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 2 R, Grønirisk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Borgnæs (Ærø): Gravand 2 R, Rødben 2 R, Havterne 1 FU, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY. John Jensen
Stokkeby Nor: Rørhøg 1 M FU, Gul Vipstjert 3 R. John Jensen
Vitsø: Fiskehejre 1 OF, Knarand 2 R, Skeand 2 R, Taffeland 5 R. John Jensen
Grusgrave v/Davinde: Strandskade 2 FU, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Digesvale 2 FU, Spætmejse 1 FU. Berit Foulum
Lindved Frugtplantage: Ravn 2 OF. Lars Andersen
Lyø: Husskade 1 FU. Mogens Foxil
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 15 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Mudderklire 3 R, Havterne 1 R, Dværgterne 2 R, Digesvale 50 R, Landsvale 40 R, Bysvale 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 M R, Tornsanger 5 R, Gransanger 3 R, Gulspurv 2. Peter Christiansen
Kelstrupskov: Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF. Rasmus Strack
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rødstjert 2 FU. Peter Østrup Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 60 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knarand 3 FU, Atlingand 2 FU, Havørn 1 OF. Jørn Frydensberg, Suzette Frydensberg
Bogense: Rørhøg 2 F AD R. Jens Friis-Walsted


                 Skovsanger Bovballe skov, Langeland

Søndag den 23. maj 2010. (Pinsedag)

Svendborg. matriklen (06:45): Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Bysvale 1 YF BR, Jernspurv 1 YF UF, Solsort 4 R, Gulbug 1 SY (Første obs på matriklen i år), Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 YF BR, Stær 1 FU, Skovspurv 6 R, Grønirisk 6.
Bovballe Skov, SØ for Fredmosen: Gulbug 1 SY, Munk 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY
Nørreballe Nor (11:30-12:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 10 R, Fiskeørn 1 N, Gul Vipstjert 2 SY. Søren Gjalbæk
Keldsnor (10:00): Hvepsevåge 1 N han, Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 12 R. Søren Gjalbæk
Lunden (06:10-06:50): Skovsanger 1 R. Søren Gjalbæk
Fredmosen (05:30-06:00): Rørdrum 1 R, Nattergal 6 R, Savisanger 1 R, Sivsanger 1 R. Søren Gjalbæk
Gulstav: Rød Glente 1 S (8.45), Fiskeørn 1 N (12.40), Trane 1 S (12.50), Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 3 R, Rødrygget Tornskade 1 R han
, Bomlærke 2 TF (7.15). Søren Gjalbæk
Påø Enge (11:30-13:00): Hvepsevåge 1 N, Rød Glente 1 FU (Fangede insekter i luften som en lærkefalk), Fiskeørn 1 N. Henrik Mørup-Petersen
Hesselagergård (16:00): Grønspætte 1 HØ, Mudderklire 2 R, Blishøne 1 Par med 2 Pull. Poul Brugs
Fredskovvej 16, Oure (16:10-16:25): Mudderklire 9 R. Børge L Rasmussen
Espe Skov: Musvåge 2, Munk 4, Gulbug 1, Tornsanger 1, Musvit 2. Aurora 5, Skovrandøje 2, Okkergul Randøje 2, Stor Kålsommerfugl 4. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Ølund (09:30-11:20): Havørn 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Lille Kobbersneppe 26 R, Dværgterne 2 R, Stenpikker 3 R. Anne Rud Svenning, Lars Philip Nørtoft, Torstein Danielsen
Vestermaegyden, Mesinge (06:00): Agerhøne 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Bomlærke 2 R. Ole Reuther
Føns Vang (14:15-15:00): Toppet Lappedykker 90 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 8 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Natugle 3, Gulbug 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY. Arne Bruun
Gulstav Mose
: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 115 R, Gravand 2 R, Gråand 9 R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Sølvmåge 56 R, Gøg 1 F R, Sikkert mange flere Digesvale 30 FU, Stenpikker 5 FU, Rørsanger 2 R, Stær 1 FU. Thora Frello & Jesper Høy, Hansen
Gulstav Vesterskov
: Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R, Bogfinke 1 R. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Herslev
: Våd mark nord for Herslev Vibe 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, 4 hunner, 5 hanner Stenpikker 9 FU. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Hov Nordstrand
: Skarv 3 R, Knopsvane 2 R, 3 dununger Ederfugl 24 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Strandskade 14 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 11 FU, Tornsanger 1 SY, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 F FU, Bogfinke 3 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 M R. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Lunkeris Skov
: Vigen ved landevejen Rødben 2 FU, Havterne 1 R. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Nørreballe Nor
: 3 dununger Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 4 YF, På markerne omkring noret Knopsvane 38 R, Grågås 28 R, Gravand 3 R, Atlingand 1 R, Taffeland 12 R, Troldand 21 R, Hvinand 15 R, Blishøne 20 R, Klyde 19 YF, Stor Præstekrave 3 R, Fjordterne 4 FU, Gøg 2 M R, Mursejler 20 FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 20 FU, Sikkert flere hundrede fordelt over hele vandfladen Svale sp. 100 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Rørsanger 10 SY, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Gulspurv 3 R. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Påø Enge (tørre)
: 9 adulte, 13 dununger Grågås 22 FU. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Påø Enge (våde)
: Set fra fugletårn 4 par - 1 par med rede, 1 par med parringsadfærd Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 2 YF, Skeand 1 F R, Gransanger 1 R, Bogfinke 1 R. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Andemose
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 6 R, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 5 TH. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Bogøgård
: Agerhøne 2 R, Gul Vipstjert 1 F R. Thora Frello & Jesper Høy Hansen
Noret - Tåsinge
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 87 R, Gravand 3 R, Knarand 7 R, Gråand 8 R, Skeand 7 R, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 3 R, Vibe 3 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Klippedue/Tamdue 30 OF, Mursejler 1 OF, Landsvale 10 FU, Bysvale 3 FU, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 , Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 2 FU, Gråspurv 3 R, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 4. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 9 R, Grågås 30 , Gravand 4 R, Knarand 6 R, Gråand 6 R, Skeand 1 M R, Taffeland 4 R, Troldand 17 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Hvepsevåge 1 M N, Råge 5 R, M+F Rørhøg 2 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 3 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 28 , Svartbag 1 OF, Fjordterne 1 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 1 M R SY, Mursejler 6 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 40 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 100 FU, Gul Vipstjert 1 R, Med 4 PUL i reden Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 4 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 4 OF, Stær 1 R, Gråspurv 3 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 R SY, Snog 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor
: Skarv 9, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4, Grågås 22, Gravand 6 R, Gråand 13 R, Troldand 1 R, Toppet Skallesluger 3 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 11, Strandskade 12, Klyde 18, Stor Præstekrave 7, Vibe 6, Rødben 23, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 22, Svartbag 3, Havterne 5, Ringdue 4, Sanglærke 14, Landsvale 11, Engpiber 2 FU, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 3, Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (yarrellii) 1 FU, Rødstjert 1 M R, Solsort 4, Rørsanger 2, Gulbug 4, Tornsanger 13, Havesanger 2, Munk 2, Gransanger 6, Musvit 1 SY, Allike 2 R HØ, Råge 2 OF, Gråkrage 2 R HØ, Ravn 1 OF, Stær 7, Bogfinke 9, Grønirisk 3 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 13, Gulspurv 2, Rørspurv 5. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å), i haven: 3 pull Natugle 3 YF UF, Rødstjert 1 YF SY,Gulbug 1 YF SY, Korttået Træløber 1 YF SY, Lille Gråsisken 1 YF SY. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Stenpikker 1 R, Stillits 1 SY. Berit Foulum
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Strandskade 8 FU, Klyde 19 FU, Vibe 7 FU, Havterne 2 R. Gunhild Brink
Scheelenborg Skov + Gods: i lille sø lige syd for godset Knopsvane 2 YF BR. Steen Kryger
Føns Vang: Toppet Lappedykker 90 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 8 R, Skeand 6 R, Klyde 16 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 55 FU, Gravand 22 R, Gråand 6 R, Skeand 2 M R, Troldand 2 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Klyde 2 R, Vibe 7 R, Rødben 6 R, Stormmåge 12 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Jens Bækkelund


                         Karmindompap Han synger igen i år i Gulstav Vesterskov

Lørdag den 22. maj 2010.

Keldsnor (14:00): Stenpikker 94 R. Kresten Madsen
Gulstav
(16:00): Karmindompap 1 HØ. Kresten Madsen
Gulstav
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 3 R, Rørhøg 1 KA, Vandrikse 1 KA, Rødstjert 1 R, Stenpikker 11 R +, Havesanger 4 SY, Munk 6 SY, Løvsanger 4 SY, Grå Fluesnapper 3 R, Rødrygget Tornskade 1 M KA, Karmindompap 1 M SY (Gulstav Vesterskov i lysningen længst mod vest - måske to - en også hørt kortvarigt ved Keldsnor ringmærkningsområdet), Kernebider 1 KA, Hybrid sp. 1 R ( Indisk gås udseende, men med andet indblandet! ). Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Bovballe Skov v. Fredmosen (11:30): Stenpikker 2 R, Skovsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Skarø: Knopsvane 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R, Gravand 38 R, Blishøne 6 R, Strandskade 6 R, Vibe 6 R, Rødben 1 R, Skønnet Sanglærke 16 YF, Landsvale 16 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 6 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Skønnet Stær 4 R, Gråspurv 30 R, Bogfinke 2 SY
Skarø Kalveodde: 16 Pull Ederfugl 9 YF UF, Strandskade 4 R, 1 par Vibe 1 YF, Sølvmåge 20 YF, Svartbag 1 R, Havterne 2 FU, Stenpikker 6 R, Tornsanger 1 SY
Skarø Rev: Skarv 30 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 FU, Ederfugl 20 R, Strandskade 4 R, 1 par -få! Havterne 1 YF
Hesselagergård (16:00): Mudderklire 5 R. Poul Brugs
Vindinge Å, Holckenhavn fjord (21:00-22:00): Græshoppesanger 2 SY, Rørsanger 20 SY (Min...). Bodil og Hans Rytter
Espe: Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Kærsanger 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Råge 8, Stær 12, Rødstjert 2 (han + hun), Gråand 3 han + 1 hun, Blishøne 1, Stillits 2, Skovspurv 15, Gulspurv 2, Bogfinke 2, Allike 2. Lille Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Føns Vang (18:30): Sorthalset Lappedykker 8 R, Knarand 19 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 5 R (1 AD, 4 2K). Søren Gjaldbæk
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby ved Stavidsåen (20:30-20:45): Græshoppesanger 1 SY (Kan høres fra bænken!). Ole H. Scharff
Mågeøerne (08:45-18:00): Sangsvane 5 Ø (16.01. Alle eller næsten alle 2K), Lysbuget Knortegås 5 R, Nilgås 1 R, Havterne 100 YF. Jacob Sterup
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:30): Bynkefugl 5 R, Stenpikker 12 R, Ringdrossel 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 50 R, Grågås 4 R, Gravand 11 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD FU (Kom 13:36 over havet, fra vest, mobbet af ænder og måger. Fløj mod øst og slog på vejen en fisk, for så at slå sig ned på tangen øst for fugletårnet.), Strandskade 5 R, Klyde 1 R, Vibe 5, Storspove 4 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Svartbag 4 OF, Havterne 3 FU, Dværgterne 2 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 10 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Stenpikker 1 R, Gulbug 1 R SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 50 R, Grønirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Borgnæs (Ærø): Gravand 7 R, Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 2 YF P, Svartbag 5 R, Sortkrage 1 FU. John Jensen
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Gærdesanger 1 SY. John Jensen
Skjoldnæs Fyr: Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F FU, Gærdesanger 1 SY. John Jensen
Vindinge Å ved udløb: Kærsanger 3 SY. Bodil og Hans Rytter
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 20 R, Gravand 119 R, Pibeand 2 R, Knarand 16 R, Gråand 26 R, Skeand 20 , Troldand 14 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 3 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 18 R, Strandskade 10 R, Klyde 48 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 16 R, Rødben 4 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 210 R, Havterne 3 R, Gøg 1 KA, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 5 Ø (Alle eller de fleste var 2K-fugle.), Knortegås, Lysbuget (hrota) 5 R, Nilgås 1 R, Havterne 100 YF. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Vibe 5 YF, Rødben 2 R, Stormmåge 45 YF, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 6 R. Jacob Sterup


                  
                                                                                                                Klik på billede for stor størrelse

Fredag den 21. maj 2010.

Hallindskovvej 79, Svendborg (12:40- ): Hvepsevåge 7 NØ, Vandrefalk 1 NØ, Gøg HØ. Esben Eriksen
Kogtvedvej, Svendborg
: Rødstjert 1 SY
Havnen, Svendborg
: Husrødstjert 1 SY
Monnet Taasinge
(05:00-12:35): Bramgås 1378 NØ, Knarand 5 R, Havørn 2 R AD (Begge fugle opholdt sig på Monnet fra kl 5 -til kl. 12.35), Strandskade 72 R, Strandhjejle 11 R, Stor Kobbersneppe 1 R (Hørt spillende over Langodde), Rødben 70 R, Havterne 50 R, Sanglærke 128 SY, Gul Vipstjert 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Poul Rasmussen
Hov Nordstrand (13:45): Dværgterne 3 R, Gul Vipstjert 4 R. Aksel Christensen
Espe: Tårnfalk 1, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Stillits 2, Gulspurv 4, Stær 15, Gråand 3 (hanner), Blishøne 1, Solsort 6, Lille Ildfugl 1, Aurora 1, Dagpåfugleøje 1, Nældens Takvinge 1, Lille Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:40-11:30): Sorthalset Lappedykker 20 FOU/R, Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 24 YUF, Hvinand 2 R, Fjordterne 1 R, Gøg 1 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 13 SY, Havesanger 2 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fyns Hoved (08:00-12:30): Hvepsevåge 1 T, Dværgfalk 1 R, Tejst 6 R, Pirol 1 SY (Jøvet), Rødrygget Tornskade 2 R, Karmindompap 1 SY (Jøvet). Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Kirkendrupskoven, Næsbyhoved-Broby (21:00): Stenpikker 1 R AD hun. Ole H. Scharff
Jersore (13:35): Trane 1 SØ. Jens Bækkelund
Nærå Strand (20:15): Havørn 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skanseodde/Vindeby Nor: Strandskade 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 1 FU
. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Kullinggade: Rødben 1 KA, Hvid Vipstjert 1 KA, Husrødstjert 1 M FU (Samler ivrigt insekter og orme ind til ungerne i reden)
. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Skarv 24 OF, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 88 R, Grågås 170 R, Bramgås 1378 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 85 , Gravand 37 R, Knarand 5 R, Gråand 8 R, Skeand 1 R, Ederfugl 43 R, Toppet Skallesluger 8 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 72 R, Klyde 17 R, Stor Præstekrave 6 R, Strandhjejle 11 R, Vibe 10 R, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 1 OF, Rødben 78 R, Hættemåge 34 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 214 R, Svartbag 12 R, Havterne 52 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 256 R, Digesvale 1 R, Landsvale 14 R, Bysvale 4 R, Engpiber 86 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Stenpikker 8 R, Solsort 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 17 R, Stær 52 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 8 R. Poul Rasmussen
Vårø Skov: Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 10:30): Rørhøg 1 M AD FU, Trane 1 NV, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Solsort 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 8 RI, Havesanger 2 RI, Munk 7 RI, Løvsanger 6 RI, Bogfinke 1 RI, Tornirisk 17 RI. Dagstotal 29. Ringmærket, forårstotal 373. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen

Rødme Svinehaver: Stenpikker 1 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Rødrygget Tornskade 3. Peder Rasmussen
Åmosen: Tinksmed 8 FU. Peder Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Fjordterne 7 YF. Per Rasmussen
Lumby Inddæmmede Strand: Set tre gange mellem kl. 13.30 og kl. 18.00 Havørn 1 OF. Palle Rasmussen
Fyns Hoved: Hvepsevåge 1 T, Dværgfalk 1 T, Klyde 5 R, Tejst 6 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Pirol 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R, Karmindompap 1 SY. Niels Aage Madsen, Søren L. Rasmussen
Bogense: Golfbanen Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Jersore: Trane 1 SØ, Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Holmene Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Nørreby: Rørhøg 1 OF, Stenpikker 2 R, Bomlærke 3 SY. Jens Bækkelund


                 Rørsanger SY ved dæmningen, Vejlen

Torsdag den 20. maj 2010.

Christiansminde, Svendborg (07:30): Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY
Vejlen, Tåsinge: (tjek for hvid hejre set i går af Niels Skræp via Poul Rasmussen), Toppet Lappedykker 1 YF, Fiskehejre 1 R, Gravand 4 R, Knarand 1 M R, Rørhøg 1 F FU, Rødben 2 OF, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY
Noret, Tåsinge: Knarand 4 R, Atlingand 1 M R, Skeand 6 R, Hvid Vipstjert 1 FU
Vejlen, Taasinge: Rørhøg 2 (han + hun), Gulbug 1 SY + Grønbroget Tudse kvækkede hele dagen. Bent Staugaard
 [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø: Slangeørn 1 NNV (Havde den 4-5 min kredsende og senere trak den nnv. Lys fugl med mørkt hoved og uden vågepletter kun lidt småpletter udflydende og tofarvet overside - indsendes til SU). Erik Ehmsen
Espe: Tårnfalk 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Nedre Hillerslev (15:55): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Grusgrave v/Birkum (18:30-20:15): Sorthovedet Måge 2 R (Den sædvanlige 3 k fugl, som tror den yngler + 1 ad som tilsyneladende har rede i den høje vegetation midt på øen), Hættemåge 1500 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde ( Davinde sø ): Lille Præstekrave 1 YP. Per Rasmussen
Tarup grusgrave (10:00-11:30): Bynkefugl 1 R AD han (Kun 2. obs af arten i området indenfor de sidste 25 år!). Per Rasmussen
Tange å: Rørspurv 2 R, Stær 1 YF, Gøg 2 OF. Poul Brugs
Lundeborg Ny Camping (06:45): Tornsanger 2 SY, Tornirisk 4 R, Grønirisk 8 R, Solsort 12 R, Skovspurv 2 R, Gråspurv 6 R, Stillits 2 R, Musvit 2 (har unger i kassen), Ringdue 4 R, Halemejse 1 R, Svartbag 1 R, Toppet skallesluger 2 R. Poul Brugs
Brændegård Sø (13:00-14:00): Grågås 354 +7 pull FU/R, Knopsvane 72 FU/R, Nattergal 1 SY, Gøg 1 HØ, Gravand 34 FU/R, Taffeland 2 R, Troldand 7 R, Skeand 3 FU, Rørsanger SY, Skarv 319 R, Sølvmåge 44 R/YF, Svartbag 1 R, Toppet Lappedykker 5 R/FU, Fjordterne 2 R, Vibe 4 R, Gråand 12 R/FU, Knarand 1 FU, Allike 2 FU, Stær 1 FU, Strandskade 1 FU, Landsvale 7 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (12:20-12:24): Dværgmåge 2 FOU 2 k, Fjordterne 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (10:50-11:30): Skarv 10 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 30 FU/R, Gravand 2 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 4 YFU, Strandskade 1 YUF, Strandskade 1 FU PULL, Klyde 20 YFU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 1 FU PULL, Vibe 12 YFU, Vibe 1 YUF, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 1 FU PULL, Rødben 1 YUF, Rødben 4 FU, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Ravn 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Næsskov (10:00-10:40): Gul Vipstjert 5 NØ, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 2 FU, Solsort 5 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Tornirisk 15 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dueds Vænge, Horne Land (09:15-09:45): Gråand 2 R, Hvepsevåge 2 NØ, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Åløkkeskoven, Odense (13:00):
Lille Fluesnapper 1 R han (Lige hvor cykelstien fra Jernbanevej går over Bolbro-rende og ind i skoven). Kresten Madsen
Lunde (12:30): Agerhøne 1 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand (09:10-10:00): Gravand 125 R, Knarand 8 R, Klyde 92 R, Temmincksryle 9 R. Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken (10:40-11:40): Havørn 1 R AD (På Leammer), Lille Kobbersneppe 57 R (I fjorden ud for), Rødrygget Tornskade 1 R AD han. Michael Mosebo Jensen
Ølund (10:10-10:30): Klyde 150 R. Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse (12:15): Lærkefalk 1 NØ. Kurt Hansen
Fyns Hoved (06:15-11:15): Tejst 5 R
, Gul Vipstjert 25 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 9 R, Ringdrossel 1 R han , Rødrygget Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Åmosen:  Rørhøg 2 FU M, Musvåge 1 OF, Agerhøne 1 OF, Skovsneppe 2 OF, Fjordterne 2 OF, Tyrkerdue 2 R HØ, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R HØ, Hvid Vipstjert 2 OF, Nattergal 3 SY, Græshoppesanger 1 R SY, Rørsanger 3 SY, Munk 1 M R SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Stær 11 OF
. Anders Odd Wulff Nielsen
Henninge Nor: Vibe 4 R, Gøg 2 SY, Nattergal 2 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Gulspurv 4 R SY. Peder Rasmussen
Hjortholm: Musvåge 4 OF, Nattergal 1 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 FU SY, Munk 1 FU SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Peder Rasmussen
Lundby (Tåsinge): Rørhøg 1 F FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 54 R, Grågås 330, Gravand 20 R, Knarand 4 , Atlingand 1 M OF, Skeand 2 M FU, Troldand 25 R, Bjergand 110 R, Hvinand 5 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 YF BR, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 12 R, Rødben 4 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 1 YF BR, Gøg 2 OF, Mursejler 4 FU, Landsvale 25 FU, Nattergal 1 SY, Stenpikker 2 FU, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Allike 2 YF FU. Peder Rasmussen
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 3 YF BR, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 YF BR, Gravand 2 R, Skeand 1 M R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Peder Rasmussen
Siø: Knarand 2 M R, Vibe 6 , Sorthovedet Måge 1 R, Splitterne 1 R. Peder Rasmussen
Gudme Sø: 2 par Toppet Lappedykker 4 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 1 R, 4 kuld Grågås 25 PUL R, Gravand 4 R, Troldand 4 R, Blishøne 1 R, Mudderklire 3 R, Gøg 1 YF SY, Nattergal 2 YF. Arne Bruun

Svanninge: Svanningevej 40 Mursejler 2 FU. Jacob Sterup

Tarup Grusgrave: Nattergal 2 SY, Bynkefugl 1 M AD R, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 8 SY, Gulbug 1 SY, 
Tornsanger 18 SY, Rørspurv 7 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grå Fluesnapper 1 SY. Per Rasmussen
Sønderby Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Gråand 6 R, Taffeland 1 M R, 4M,2F Troldand 6 FU, 2M,1F Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 4 , Landsvale 10 FU, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 3 SY, Rørspurv 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Gravand 125 R, Knarand 8 R, Skeand 6 M R, Klyde 92 R, Temmincksryle 9 R, Sortklire 1 R, Rødstjert 1 R, Gulbug 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken: Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Klyde 150 R, Rødstjert 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Korttået Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen


                   Solsort synger til aften i naboens have

Onsdag den 19. maj 2010.

Skovsgård: Trane 1 SV, Rødrygget Tornskade 1 R. Arne Bruun
Ommel
: Trane 1 N. Carlo Klavsen
Østerø/Knudshoved
(15:00-16:00): Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Dværgterne 2 FU, Rødben 3 FU, Skarv 5 R, Stor Stor Præstekrave 3 FU, Strandskade 4 Fu/R, Mudderklire 1 FU, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Leif Kristensen
Espe
: Tårnfalk 2, Stær 10, Havesanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Stillits 2, Dagpåfugleøje 1, Aurora 1.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sollerup - Arreskov Sø (20:15-21:30): Rørdrum 2 SY, Græshoppesanger 1 SY. Martin Søgaard
Km 28.8 Odense-Fåborg landevejen (20:00): Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Martin Søgaard
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:30-10:45): Musvåge 1 T, Stor Flagspætte 1 SY, Skovpiber 4 SY, Rødstjert 3 SY, Gulbug 1 SY, Munk 8 SY, Løvsanger 6 SY, Sumpmejse 1 SY, Spætmejse 1 FOU, Korttået Træløber 1 SY, Kernebider 1 T, Gulspurv 1 SY, Citronsommerfugl 1 FU, Skovrandøje 2 FU, Grøn Busksommerfugl 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (08:30-08:30): Gravand 172 R, Knarand 7 R, Stenpikker 1 R. Kresten Madsen
Leammer (19:00): Havørn 2 AD. Anders Vedel
Hindsholmskolen (07:50): Skovsanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Strandager (15:10): Stenpikker 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (07:15-07:45): Strandhjejle 108 R, Almindelig Ryle 550 R, Lille Kobbersneppe 483 R, Stenvender 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (07:00): Stenpikker 2 R. Aksel Christensen
Harritslev: Rød Glente 1 NV. Jens Friis-Walsted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Neergårdsmindeskoven (Thurø): Skovsanger 1 SY. Arne Bruun
Lehnskov/Fredskov: Rørhøg 1 R, Bynkefugl 1 R. Niels Bomholt
Skovsgård: Trane 1 SV, Rødrygget Tornskade 1 R. Arne Bruun
Syltemade Å: Rørhøg 1 M FU, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 19 R, Grågås 75 R, Gravand 6 R, 1 par Knarand 2 FU, Gråand 15 R, 1 par Troldand 2 R, 1 par Agerhøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 14 , Brushane 2 FU, Rødben 2 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 5 , Nattergal 2 SY. Peder Rasmussen
Omr. B2, Od.Fj. (Egensedybet): Fiskehejre 3 R, Klyde 7 FU, Stor Kobbersneppe 10 FU, Lille Kobbersneppe 100 FU, Gulbug 1 R HØ. Per Damsgaard-Sørensen
Lisbjerg Mose: Rørhøg 1 F OF. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Nørreby Hals Rørhøg 1 M OF, Agerhøne 2 R, Strandhjejle 1 R. Jens Bækkelund
Harritslev: Rød Glente 1 NV, Ringdue 5 R, Rødstjert 2, Solsort 3 R, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3, Gråkrage 10 R, Stær 9 R, Gråspurv 30 R, Skovspurv 5 R. Jens Friis-Walsted


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 12/5-2010:
           
     100.000’er af bramgæs har indledt den store gåserejse
                 Gæslinger over det ganske gåseland


                 Grå fluesnapper

Tirsdag den 18. maj 2010.

Svendborg havn:(07:30 + 13:15): Husrødstjert 2 SY
Vejlen, Tåsinge (13:00-13:20): Sølvhejre 1 R. Else V. Klint
Søren Lolksvej 17, Taasinge: Gravand 1 YF (en rede med nu med 7 æg ). Bettina Gerti Groß
Longelse bondegårdsskov (14:10-15:30): Huldue 1 SY. Else V. Klint
Søby strand, Tåsinge (13:45-14:30): Dværgterne 2 R. Else V. Klint
Hov Nordstrand (07:40-11:30): Lærkefalk 1 OF, Dværgterne 2 R, Mosehornugle 1 R, Gul Vipstjert 36 TF, Bynkefugl 1 R, Kærsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R han, Karmindompap 1 HØ. Niels Bomholt
Botofte Skovmose (12:00-13:15): Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 2K FU, Fjordterne 10 FU
Klintholm: Ederfugl 7 med 4 Pull, Gravand 2 R, Almindelig ryle 3 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Knopsvane 2 YF, Blishøne 4 R, Gråstrubet lappedykker 2 R, Nattergal 2 SY. Munk 1 R, Gransanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gulspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Gul vipstjert 1 R, Tornsirsk 2 R, Klokkefrø (flere) kvækker. Poul Brugs
Hesselagergård: Tårnfalk 2 R. Poul Brugs
Svanninge Bjerge/Brillesøen (07:15-09:15): Stor Flagspætte 2 YF, Løvsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Gråand 3 R/FU, Gråkrage 4 R/Of, Ringdue 5 OF,  Musvit 2 FU, Solsort 2 R, Nattergal 1 SY, Munk 2 SY/FU, Skovskade 2 OF, Skovpiber 1 SY. Leif Kristensen
Snarup: Rørhøg 1 han.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Rødstjert 1
, Stær 10, Allike 3, Tårnfalk 2, Gråkrage 2, Ringdue 6, Hvid Vipstjert 2 (har fået unger), Solsort 7, Sangdrossel 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (13:30): Sivsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 25 FU/R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Grågås 20 YUF, Gråand 6 R, Knarand 10 FU, Skeand 2 R, Taffeland 50 R, Troldand 30 R, Hvinand 1 FU, Hættemåge 25 YFU, Mursejler 10 FU, Digesvale 60 FU, Landsvale 70 FU, Bysvale 15 FU, Bynkefugl 1 FU, Sivsanger 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Rute 9 ved 31,1 nord (06:55): Agerhøne 2 FU (I rabatten på motorvejen). Niels Andersen
Bispeengen: Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 1 R. Henrik Andersen
Husby Strand (09:20-10:10): Sortstrubet Bynkefugl 1 R hun
, Stenpikker 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (09:00-09:15): Dobbeltbekkasin 3 R, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (08:15-08:50): Toppet Lappedykker 55 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Knarand 9 R, Lille Præstekrave 1 R, Bynkefugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bregnør Bugt (12:00): Lille Kobbersneppe 220 FU. Lars Philip Nørtoft
Østergård ved Munkebo (16:00-16:45): Grønspætte 1 FU
. Ivan Sejer Beck
Flasken, Dalbybugten (13:30): Agerhøne 2 R, Stenpikker 5 R. Ole Reuther
Vestermaden, Mesinge (06:30): Gul Vipstjert 2 R (Flava), Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Nyborg Strand (13:40): Stenpikker 7 R (5 han, 2 hun). Ivan Olsen, Veksø
Gyldensteen, Langø Pl. (09:50): Fiskeørn 1 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet (07:30): Dværgterne 7 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Kullinggade/Matrikelobs: Grågås 6 OF, Strandskade 5 OF, Mursejler 16 FU, Husrødstjert 1 M FU. Anders Odd Wulff Nielsen

Thurø Rev: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 OF, Tilsyneladende et ynglepar. Den ene bar ring Knopsvane 2 R, Knortegås 2 OF, Gravand 5 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 7 R, Fasan 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Med 1 PUL Vibe 4 R, Rødben 9 R, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 OF, Havterne 1 FU, Dværgterne 2 FU, Ringdue 3 R, Tyrkerdue 2 R HØ, Sanglærke 8 R, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 2 KA, 2M+1F Stenpikker 3 R, Solsort 6 R, 2 SY Tornsanger 3 R, Munk 1 M FU, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 , Blåmejse 1 R, Musvit 2 , Spætmejse 1 KA, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Bogfinke 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3
. Anders Odd Wulff Nielsen
Hov Nordstrand: Skarv 6 R, Knopsvane 1 R, Grågås 17 N, Bramgås 34 Ø, Knortegås 1 V, Ederfugl 51, Toppet Skallesluger 1 OF, Spurvehøg 1 TF, Lærkefalk 1 OF, Strandskade 15 R, Stor Præstekrave 1 R, Mudderklire 2 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 3 R, Svartbag 4 R, Splitterne 4 R, Dværgterne 2 R, Ringdue 6 TF, Gøg 3 TF, Mosehornugle 1 R, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 1 N, Landsvale 35 T, Bysvale 3 NV, Skovpiber 11 TF, Gul Vipstjert 36 TF, Hvid Vipstjert 5 R, Jernspurv 5 R, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 7 R, Kærsanger 1 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 15 R, Havesanger 4 R, Munk 4 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 5 R, Broget Fluesnapper 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Husskade 1 R, Allike 7 N, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 3 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 4 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 6 R, Lille Gråsisken 2 FU, Karmindompap 1 R HØ, Dompap 1 R, Kernebider 2 TF, Gulspurv 3 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Stengade Skov: stengade Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R. Niels Bomholt
Henninge Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Gravand 25 R, Skeand 2 R, Taffeland 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 3 R, Vibe 1 R, Hvidklire 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 6 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 45 R, Bysvale 1 FU, +2 hørt Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 R, Munk 1 F R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 3 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 25, Nattergal 1 SY. Arne Bruun
Munkebo: Grønspætte 1 FU. Ivan Sejer Beck
Nyborg Strand: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 7 , Tornsanger 4 FU, Løvsanger 2 FU, Tornirisk 2 OF
. Ivan Olsen
Klinten ved Lundsgård, Kerteminde: Toppet Lappedykker 3 R. Ivan Olsen
Grusgrav v/Rolsted: Ved bygrænsen. Rørhøg 1 M FU. Ivan Olsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Knarand 1 R, Atlingand 2 M R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 N, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 55 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Knarand 9 R, Skeand 2 M R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 R, Bynkefugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Gøg 1 SY, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Klyde 6 R, Storspove 1 R, Gøg 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R
, Stenpikker 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bispeenge: Grågås 22, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 3 FU, Gøg 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Skovskade 1 FU, Tornirisk 1 FU. Gunhild Brink
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Langø Plantage Fiskeørn 1 R. Jens Bækkelund
Klinte Strand: Holmene Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund
Søndersø: Ravn 1 R . Jens Bækkelund


                                   Pungmejse Odense d. 13. maj 2010 (Snatur.dk viser undtagelsesvis et "redefoto"). Foto: Laila og Jan Bøhrk

Mandag den 17. maj 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1000 Ø (4 flokke), 500 Ø (06:35), 300 Ø (06:45), 600 Ø (07:00), Hvepsevåge 1 N  (17:40)
Christiansminde, Svendborg (07:40): Rødstjert 1 SY
Søren Lolksvej 17, Taasinge: Gravand 1 YF (en rede med nu med 5 æg ). Bettina Gerti Groß
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 1 M FU (Fouragerede øst for Storeholm og forsvandt til sidst ind i krattet på østsiden af Storeholm. Set fra Faaborgvej ved IPA-huset), Gøg 1 KA
Rørsanger 1 SY
Lundeborg, Lundeborg Ny Camping (06:45): Bramgås 150 + 250 NØ, Grønirisk 8 R, Tornsanger 4 R, Solsort 6 R (far+ mor + 4 unger), Tornirisk 4 R, Musvit 2 YF (har unger nu), Ringdue 2 ynglepar. Poul Brugs
Hågerup: Bramgås 80 Ø, Stenpikker 1 R
Hågerup (07:00):
Hvid Stork 1 FU. Jesper Sørensen
Sundet, Faaborg (15:00): Sivsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sortelung, Nr. Lyndelse (08:30): Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Snarup (17:45): Rød Glente 1.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Tårnfalk 2, Stær 20 FU, Munk 1, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Dompap 1, Stillits 2. Strandtudser kvækker.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup (17:50): Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen
Grusgrave v/Birkum (19:00-20:20): Sorthovedet Måge 1 R (Lettede fra reden omkring kl 19.30 og fløj V. Vel for at fouragere.). Per Rasmussen
Tarup-Davinde Gåsemarken (10:30): Gul Vipstjert 1 R AD hun. Reva center Årslev, Henrik Kalckar Hansen
Bred (17:30): Rød Glente 1 OF. Lene og Frits Thomsen
Fyns Hoved (07:00-11:00): Tejst 4 R, Gul Vipstjert 120 R (Min. Næsten alle Thunbergi), Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Kærsanger 2 R, Løvsanger 56 R, Broget Fluesnapper 3 R (2 han, 1 hun.
). Søren Gjaldbæk
Mark ved Dalby Bugt: Stenpikker 20 R. Søren Gjaldbæk
Dalby Pyt: Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 9 R. Søren Gjaldbæk
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:15-10:00): Stor Præstekrave 5 FU, Strandhjejle 2 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Røjle Bygade (11:30-11:50): Stenpikker 10 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Kullinggade: (21:00-22:00): Husrødstjert 1 R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Knarand 5 R, Skeand 4 R, Taffeland 20 R, Troldand 50 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 2 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 3 R, Tyrkerdue 1 R HØ, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Med hvide svingfjer Solsort 1 R, Munk 1 F R, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, M+F Broget Fluesnapper 2 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Træløber 2 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 4 R, Gulspurv 2 KA
. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen
(09:35-09:45): Trane 2 FU (Set i den sydøstlige del af Sortemosen). Helene Demant Waldhorn
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Mudderklire 6 R (kommer i flok fra V, sætter sig på vestsiden af øen i Davinde sø), Fjordterne 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bøjden Nor: Skarv 14 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 6 AD R, Gravand 4 R, Gråand 4 R, Troldand 4, Toppet Skallesluger 3 R, 1 rugende Blishøne 3 R, Strandskade 8, 2 rugende Klyde 6 AD YF, Stor Præstekrave 5 AD YF, Vibe 3 AD YF, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 7 R, Rødben 7 AD YF, Mudderklire 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 AD R, Splitterne 2 R, Havterne 2 R, Ringdue 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 5 R, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Jacob Sterup
Egsmarken (Horne Sommerland): Rørhøg 1 M AD FU, Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Millinge, Svanninge Skole: Rødstjert 1 SY,  Gråspurv 10 R. Jacob Sterup
Svanninge: Svanningevej 40 + Brahesvej overfor kirken Rødstjert 2 SY. Jacob Sterup


              Stor kobbersneppe Ribe å

Søndag den 16. maj 2010.

Sdr. Vornæs Taasinge: Agerhøne 2 R. Poul Rasmussen
Monnet (11:25-13:45): Dværgterne 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hågerup:
Hvid stork 1 R (Ludvigsmindevej). Erik Ehmsen
Hågerup (15:00):
Hvid Stork 1 R. Jesper Sørensen]
Mark v. Fjællebroen Ulbølle (21:00-21:10): Lille Regnspove 2 N, Sorthovedet Måge 1 FU AD. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R, Landsvale 60 FU, Bysvale 40 FU
Dømmestrup (10:40): Vendehals 1 FU. Anne Veber Døsing
Husby Strand (12:45-12:50): Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (12:25-12:40): Havørn 1 R 2K, Dobbeltbekkasin 1 HØ. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (11:35-12:10): Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 9 R. Michael Mosebo Jensen
Onsebanke v. Brobyværk (11:00-12:15): Skovsanger 1 SY, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Mågeøerne (07:00-10:30): Stenvender 9 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Bynkefugl 1 R. Jacob Sterup
Sadelmagermosen: Græshoppesanger 1 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Krikand 1 M R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 17 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 FU, Knarand 2 FU, Dværgterne 1 FU. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Knarand 1 M R, Taffeland 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 119 R, Grågås 41 R, Bramgås 70 TI FU, Gravand 2 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 R, Strandhjejle 1 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 R, Hættemåge 4 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 7 R, Havterne 4 R, Dværgterne 2 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 5 R SY, Digesvale 7 FU, Landsvale 3 FU, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 2 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R , Ræv 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Hågerup: Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt
Strandeng NV f/Fjellebroen: mark ved Fjællebroen Småspove 2 N, Sorthovedet Måge 1 AD FU, Hættemåge 60 FU, Stormmåge 10 FU
Onsebakke: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 R, Munk 3 R, Skovsanger 1 SY, Gransanger 3 R, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 5 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Skeand 1 M R, Troldand 4 R, Blishøne 6 R, Vibe 3 R, Landsvale 170 FU, Bysvale 2 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Odense:
Hvid Stork 1 FU (Fouragerende i skovområdet ved Blangstedstedgård. Observeret af Bali Lichtenstein). Jess Sander Frederiksen
Sadelmagermosen: Gråstrubet Lappedykker 1, Rørhøg 1 FU, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Bo K. Stephensen
Båring Vig: Stor Præstekrave 6 . Flemming G. Andersen
Mågeøerne: Grågås 35 2K+ R, Almindelig Ryle 15 R, Lille Kobbersneppe 25 FU, Stenvender 9 R, Splitterne 18 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Kysten Mudderklire 2 R, Bynkefugl 1 R. Jacob Sterup


                Dogmefoto af Sortterne Søen ved Valdemar slot + Landsvale og Hættemåge

Lørdag den 15. maj 2010.

Søren Lolksvej 17, Taasinge: Gravand 1 YF (Jeg har haft flere dage en gravand på besøg. Hun forsvandt i kattehulet i garagen. Så gik vi efter hende: et rede med 4 æg i min halmstak :-)). Bettina Gerti Groß
Svendborgsund ved Iholm
: Bramgås 300 Ø (09:00), 90 Ø (10:00).
Hvidkilde Sø: Grågås 110 R, Rødhovedet And 1 M FU (Dykkede efter planter midt på søen. Set fra Faaborgvej ved IPA-hotellet), Strandskade 4 R, Mudderklire 2 FU, Digesvale 40 FU, Landsvale 120 FU, Bysvale 80 FU
Søen, Valdemarsslot: Knarand 12 R, Skeand 6 R, Toppet Skallesluger 12 R, Sortterne 1 FU
Nørreballe Nor v/ P-pladsen FVF Arbejdsgruppe Sydlangeland (08:00-09:00): Grågås 804 R (Heraf 58 pul), Bramgås 620 NØ (08.50 250 + 10.05 230 + 10.25 140), Knarand 12 FU, Havørn 1 NØ (Med blishøne i fangerne), Klyde 42 R (Muligt flere YP), Dobbeltbekkasin 1 FU. Børge L Rasmussen m.fl
Fjællebroen v. Ulbølle (20:00): Agerhøne 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (06:40-08:15): Toppet Lappedykker 56 R, Temmincksryle 2 FU, Græshoppesanger 1 HØ, Træløber 1 R. Niels Bomholt
Hågerup:
Hvid stork 2 R. Erik Ehmsen
Østerø Sø (11:00-12:10): Temmincksryle 2 FU, Dværgterne 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave ved Birkum (10:45): Sorthovedet Måge 1 R 3K (På rede.). Per Rasmussen
Fyns Hoved (07:02): Pirol 1 N. Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Haveskoven (16:10): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 56 R, Skarv 6 R, Knopsvane 10 R, Grågås 280 R, Gravand 12 R, Knarand 3 M R, Krikand 6 R, Atlingand 3 M R, Skeand 1 M R, Taffeland 7 R, Troldand 32 R, Hvinand 24 R, Blishøne 38 R, Vibe 5 R, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 R, Hættemåge 37 R, Stormmåge 6 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 7 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 R, Mursejler 30 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, + 2 hørt Nattergal 1 SY, Solsort 5 R, hørt Græshoppesanger 1 R HØ, Rørsanger 3 R, Tornsanger 4 R, Havesanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 OF, Stær 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Jernspurv 1 R, Munk 3 R, Træløber 1 R, Bogfinke 1 R
. Niels Bomholt
Strandeng NV f/Fjellebroen: Fjællebroen Agerhøne 2 R
. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sortemosen (09:15): Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 22 R, Grågås 102 , Gravand 9 R, 2 par Krikand 4 FU, Gråand 15 R, Skeand 2 M FU, Agerhøne 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 75 FU, Strandskade 2 R, Vibe 14 R, Brushane 4 FU, Rødben 4 , Tinksmed 14 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 25 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 3 R, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 3K YF (På rede). Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 20 R, Knopsvane 5 YF, Grågås 8 YF, Gravand 4 R, Krikand 1 R, Gråand 4 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 5 OF, Strandskade 4 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 FU, Hættemåge 3 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 1 OF, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Rørspurv 2 SY. Per Rasmussen
Kerteminde, Mølleløkken: Sjagger 8 N. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved: Spurvehøg 1 R, Mudderklire 1 R, Mursejler 1 N, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 50 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Pirol 1 N, Tornirisk 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Søndersø: Rød Glente 1 FU (N for motorvejen ved Søndersøvej). Hans Skotte Møller


                  Tornsanger Lille Vildmose

Fredag den 14. maj 2010.

Fredmosen (21:15-22:00): Rørdrum 1 KA, Rørhøg 4 R, Vandrikse 1 KA, Plettet Rørvagtel 1 KA (høres fint ud for Fredmosevej nr 31) Mobiltelefon-lydoptagelse!, Nattergal 5 SY, Sangdrossel 1 SY
Nørreballe Nor
: Fjordterne 16 FU, Dværgterne 1 FU, Mursejler 40 FU
Longelse Bondeskov
(15:00-16:00): Huldue 1 SY. Niels Andersen
Espe
: Tårnfalk 2, Spurvehøg 1 han, Stillits 2, Landsvale 4 (Den ene sad og sang på nøjagtig det samme sted som sidste år, og fik derved også lokket en hun ned til sig.), Hvid Vipstjert 2
, Tornsanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup-Davinde, Phønixgrunden (20:30-22:00): Natugle 5 R (1 ad. fordrende 4 pull), Nattergal 8 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle: Natugle 5 R (2 ad fodrende 3 pull). Per Rasmussen
Hanse Bugt, Nab
(09:30-11:00): Grågås 5 Ø, Bramgås 230 Ø, Gravand 2 FU, Mudderklire 1 FU, Havterne 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (09:00-10:00): Gravand 223 FU, Klyde 43 FU, Temmincksryle 21 FU, Brushane 40 FU, Gul Vipstjert 2 FU (Thunbergi). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:15): Klyde 110 R. Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning (20:15-21:00): Grågås 542 R, Knarand 5 R. Henrik Andersen
Egensedybet (19:00-19:30): Stor Præstekrave 28 R, Strandhjejle 42 R, Lille Kobbersneppe 69 R, Hvidklire 18 R. Henrik Andersen
Fjordmarkend/Leammer: Havørn 1 R (Fodrede unger på reden), Gul Vipstjert 8 OF. Henrik Andersen
Flaskevejen, Dalbybugten (oversvømmet mark)
(13:00): Tinksmed 9 FU. Ole Reuther
Jerstrup skov (11:45-12:10): Skovsanger 1 SY, Ravn 4 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (10:00-11:30): Huldue 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 Ø, Bramgås 3755 NØ, Gravand 5 SV, Troldand 9 Ø, Ederfugl 186 Ø, Sortand 3 Ø, Fløjlsand 2 Ø, Toppet Skallesluger 1 Ø, Hættemåge 51 NØ, Fjordterne 3 Ø, Alk 2 Ø, Skovpiber 2 Ø, Gul Vipstjert 3 Ø, Bjergvipstjert 2 Ø, Karmindompap 1 SY (Østerskov). Ole Goldschmidt
Fredmosen: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Rørdrum 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Bramgås 216 Ø, Nilgås 1 R, Krikand 3 R, Gråand 35 R, Skeand 1 R, Taffeland 30 R, Troldand 6 R, Rørhøg 4 R, Vandrefalk 1 FU S, Vandrikse 8 R, Blishøne 15 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Ringdue 4 SY, Gøg 8 SY, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 7 SY, Jernspurv 2 SY, Nattergal 11 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 1 SY, Sivsanger 11 SY, Rørsanger 34 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 9 SY, Løvsanger 10 SY, Blåmejse 3 SY, Musvit 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Husskade 2 SY, Gråkrage 6 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 12 S. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Bramgås 650 NØ, Fiskeørn 1 S. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Gråand 3 R, Rødhovedet And 1 M FU, Blishøne 4 R, Landsvale 20 FU. Gunnar Jørgensen
Ulbølle: Bramgås 100 Ø. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 17 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Heraf ca. 8 kuld Grågås 280 R, Gravand 22 , Knarand 11, Krikand 7, Atlingand 1 M R, Skeand 5, Taffeland 7 R, Troldand 6 R, Par Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R HØ, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 7 R N, Tinksmed 8 R N, Gøg 1 SY, Ravn 1 N. Arne Bruun
Sortemosen: Bramgås 95 Ø, Gravand 20 R, Agerhøne 2 R, Blishøne 97 , Strandskade 1 R, Vibe 12 R, Brushane 3 FU, Tinksmed 19 FU, Sangdrossel 1 SY. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 175 R, Knopsvane 24 R, Grågås 44, Gravand 22 R, Knarand 10 R, Gråand 12 R, Skeand 6 R, Troldand 50 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Vibe 2, Mudderklire 2 FU, Sølvmåge 45 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 4, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 8 FU, Stor Flagspætte 2 OF, Landsvale 40 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Allike 3 OF, Ravn 3, Stær 4, Skovspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Davinde: Phønix-grunden 8 hunner og 2 hanner Hvinand 10 YF, 1 ad. fordrende 4 pull Natugle 5 YF UF, Nattergal 8 SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: I Tårnfalkekassen v Naturskolen Natugle 2 PUL R, Nattergal 2 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): 2 ad 3 pull Natugle 5 R. Per Rasmussen
Sønder Nærå: Mursejler 3 N. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Vandrefalk 1 N. Sune Riis Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Klyde 110 R, Sildemåge 3 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Grågås 300 FU, Gravand 223 FU, Klyde 43 FU, Temmincksryle 21 FU, Brushane 40 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 2 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 360 R, Gravand 17 R, Krikand 4 R, Gråand 1 R, Troldand 5 R, Ederfugl 6 R, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 9 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Rødben 3 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 5 R, Havterne 2 R, Huldue 1 SY, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R , Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 8 R, Gråkrage 2 R, Stær 4 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Musvåge 1 OF, Munk 4 SY, Skovsanger 1 SY, Ravn 4 YF. Jens Bækkelund


                Pomeransfugl Lille Vildmose

Torsdag den 13. maj 2010.

Thurø Rev: Dværgterne 2 FU. Arne Bruun
Fredmosen
(21:00): Plettet Rørvagtel 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Sibirien
(12:00): Lille Præstekrave 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Dømmestrup
(14:45): Vendehals 1 R
. Anne Veber Døssing
Sundet, Faaborg (10:00): Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:50-11:50):Sorthalset Lappedykker 30 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 25 FU/R, Grågås 87 FU AD, Fjordterne 1 FU, Mursejler 15 FU, Digesvale 20 FU, Landsvale 70 FU, Bysvale 10 FU, Kærsanger 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense N (17:30-18:30):
Pungmejse 1 YF hun (Observeret i reden og udflyvende fra reden. Fotodokumenteret). Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Bispeengen, Odense
(15:05): Temmincksryle 3 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (13:00-14:00): Havørn 1 FU AD (Glemte sager: briller ligger i fugletårn), Temmincksryle 4 R, Brushane 40 R (Heraf 6 han med krave). Anders Vedel
Leammer (11:00-12:45): Havørn 2 YP, Lille Kobbersneppe 350 R, Almindelig Kjove 1 V (Lys variant). Anders Vedel
Lundsgårdskoven (06:00): Misteldrossel 1 R. Søren L. Rasmussen
Romsø (09:30-12:30): Nilgås 1 R, Huldue 10 SY, Ravn 1 FU (Spiste Stormmåge æg). Kirsten Halkjær Lund
Skaboeshuse (11:00-14:30): Lille Regnspove 2 NØ, Dværgterne 2 NØ, Mursejler 1470 N, Bysvale 284 N. Kurt Hansen
Helnæs Made (19:00): Dobbeltbekkasin 1 R. Elita Tønnesen
Hindsgavl (15:30): Hvepsevåge 1 N. Niels Andersen
Rørup (11:50): Rød Glente 1 OF. Niels Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Natugle 2 PUL YF RU (Kiggede for første gang ud af kassen). Arne Bruun
Thurø Rev: D Vibe 12, Rødben 8 SY, Splitterne 1 FU, Dværgterne 2 FU (Han fodrede hun), Gul Vipstjert 1 OF. Arne Bruun
Bovballe Skov sv for Fredmosen: Havesanger 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Skovsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø, Fiskehejre 1 NØ, Gravand 6 SV, Ederfugl 39 Ø, Sortand 1 Ø, Strandskade 1 SV, Dværgmåge 2 NV, Splitterne 2 SV, Havterne 1 Ø, Mursejler 72 , Sanglærke 3 SV, Landsvale 92 SV, Bysvale 37 SV, Gul Vipstjert 7 Ø, østerskov Træløber 2 R, Allike 15 TF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 12 R, Rørhøg 1 R, Dværgfalk 1 M AD FU, Strandskade 10 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 14 R, Rødben 2 R, Digesvale 20 R, Landsvale 100 R, Bysvale 40 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Knopsvane 4 R, Blisgås 1 R, Grågås 89 R, Gravand 4 R, Knarand 10 R, Gråand 10 R, Skeand 9 R, Taffeland 8 R, Troldand 19 R, Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 76 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Rødben 6 R, Tinksmed 1 R, Gøg 2 R, Mursejler 14 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 150 R, Landsvale 75 R, Engpiber 2 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 R, Rørspurv 1 SY. Ole Goldschmidt
Lundemosen: Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 AD R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 6 R, Gravand 36 R, Pibeand 2 R, Knarand 19 R, Krikand 3 R, Gråand 8 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 3, R, Blishøne 38 R, Strandskade 2 R, Vibe 14 R, Islandsk Ryle 36 NØ, Brushane 1 R, Småspove 66 NØ ( flere flokke. største flok 38 !), Rødben 2 R, Tinksmed 8 R, Gøg 3 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R, Nattergal 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Knopsvane 4 R, Grågås 10 R, Gravand 35 R, Knarand 7 R, Gråand 2 R, Skeand 10 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 175 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 40, Grågås 44, Gravand 25, Knarand 8 R, Gråand 18, Skeand 6 R, Troldand 47 R, Hvinand 5, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 5, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 2, Fasan 8, Blishøne 9 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 4, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 54 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 4, Ringdue 9, Gøg 2 SY, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 60 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 6, Rødhals 1 R HØ, Nattergal 1 SY, Solsort 6, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4, Allike 8, Gråkrage 11, Ravn 3, Stær 6 , Skovspurv 5 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sundet - Faaborg: Ikke sort vingeunderside Dværgmåge 1 3K FU, Mursejler 4 FU. Arne Bruun
Grusgrave v/Tarup-Davinde: 1 YP på samme ø Strandskade 1 YF, På ø i Davinde Sø. Sikkert 2 YP Fjordterne 4 YF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave (CES-mærkning. 24 fugle mærket + 11 aflæst.): Rørhøg 1 F OF, Agerhøne 1 R HØ, Gøg 1 SY, + 1 aflæst Stor Flagspætte 1 RI, Jernspurv 2 RI, Solsort 3 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 2 RI, Munk 6 RI, Gransanger 1 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Halemejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Stær 100 R NAT, Skovspurv 2 RI. Jacob Sterup
Bispeenge: Tårnfalk 1 FU, Temmincksryle 3 FU, Brushane 1 FU, Tinksmed 1 OF, Mudderklire 2 FU, Sildemåge 1 R, Gøg 1 SY, Mursejler 3 FU, Bysvale 5 FU. Dieter Maaszen
Leammer: Havørn 2 AD, Lille Kobbersneppe 350 FU, lys variant Almindelig Kjove 1 V. Anders Vedel
Helnæs Made: Gravand 54 R, Knarand 5, Skeand 10, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 2 R, Mudderklire 1 R, Gøg 1 R. Arne Bruun
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10, Grågås 19, Gravand 72 R, Knarand 4 R, Gråand 18 R, Skeand 8 FU, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 KA, Blishøne 21, Strandskade 4 FU, Klyde 6 FU, Vibe 8 R, Rødben 3 FU, Gøg 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesanger 4 R HØ, Munk 2 FU, Ravn 2 FU, Tornirisk 18 R, Gulspurv 3 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Næsby: Pungmejse 1 F YF BR . Laila Bøhrk
Romsø: Skarv 150 R, Knopsvane 6, Grågås 52, Nilgås 1 R, Gravand 16, Krikand 1 FU, Gråand 3, Skeand 3, Ederfugl 56, Toppet Skallesluger 30 R, Stor Skallesluger 1 M OF, Lærkefalk 1 AD R, Fasan 2 M KA, Blishøne 4, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 2 AD R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 26, Stormmåge 218 YF, Sølvmåge 150 R, Svartbag 10 R, Splitterne 2 R, Fløj skrigende i samlet flok over et lille område på stranden, da jeg gik forbi ca 30 m væk. Landede hurtigt igen samme sted, da forstyrrelsen var væk. Havterne 30 YF K, Huldue 10 SY, Ringdue 5, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 1 F FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 40 FU, Hvid Vipstjert 4 , Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 M FU, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 , Tornsanger 1 , Munk 3, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1, Musvit 3, Rødrygget Tornskade 0, Allike 5, Gråkrage 4, Ravn 1 FU, Stær 9 FU, Bogfinke 5, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Grave v/Jerstrup Bæk: Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 5, Fiskehejre 1, Grågås 2, Taffeland 1 M, Hvinand 2 , Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 KA, Blishøne 9 , Gøg 2 SY, Landsvale 10 FU, Sangdrossel 2 SY, Løvsanger 1 SY. Jens Bækkelund


              Sivsanger Lægan

Onsdag den 12. maj 2010.

Lundeborg (18:45): Mursejler 2 OF. Poul Brugs
Tangeåens udløb
(08:00): Almindelig ryle 16 FU. Poul Brugs
Harritslev (ved højskolen) (17:30-17:45): Blå Kærhøg 1 OF AD hun. Michael Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Østerskov, Thurø: Strandskade 3 KA, Vibe 2 KA, Bysvale 10 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 3 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 FU, Gransanger 2 SY, Musvit 2 FU, Bogfinke 2 FU. Kjeld Korsholm
Sortemosen: Gravand 1 FU TU (observeret på mark v. Ørbækvej 223 v. Sortemosen). Helene Demant Waldhorn
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 AD SDR R, Skarv 1 2K R, Grågås 350 AD R (Pull. ikke talt), Knarand 4 , Bjergand 60 R, Klyde 30 YF, Brushane 1 M FU, Dværgmåge 1 2K FU, Hættemåge 45 YF, Fjordterne 8 FU, Dværgterne 1 R. Jacob Sterup
Ristinge Hale: Havterne 8 FU. Jacob Sterup
Siø: Sorthovedet Måge 1 3K+ YF (I Hættemågekolonien; set kortvarigt og forsvandt så i den ellers ikke ret høje vegetation. Ligger formentlig på rede. Nok 4K+, hvilket dog ikke blev afgjort med sikkerhed.), Splitterne 3 YF. Jacob Sterup
Højstrup: Nattergal 4 M SY. Dieter Maaszen


              Græshoppesanger, Lægan Sønderjylland

Tirsdag den 11. maj 2010.

Strynø: Bramgås 150 + 700 N, Mørkbuget knortegås 247 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Siø (14:30): Sorthovedet Måge 1 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor (11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Blisgås 1 R, Temmincksryle 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 2 R. Søren Gjaldbæk
Fakkemosen (10:45): Stenpikker 2 R. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:30-10:00): Sortstrubet Lom 8 Ø (+ 2 ubestemte smålommer), Bramgås 7300 Ø, Lærkefalk 1 N, Gul Vipstjert 3 T, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk
Fredmosen (05:30-06:00): Rørdrum 1 R, Nattergal 8 R, Sivsanger 2 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav: Rørdrum 1 R (Mosen), Sivsanger 1 R (Hullet nord for mosen). Søren Gjaldbæk
Lundeborg (07:15): Bramgås 500 NØ (to flokke 200 + 300). Poul Brugs
Bøjden Nor (19:30): Skestork 1 R. Erik Ehmsen
Sandholt Enge + Sandholt Sø (17:20 - 18:10): Grågås 23 R/FU, Tinksmed 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 SY, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 FU /R, Gravand 3 R/OF, Blishøne 22 R/FU, Gråand 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 2 R, Landsvale 5 FU, Troldand 2 R, Taffeland 1 FU, Allike 2 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Svanninge bjerge (15:30): Ravn 3 R (Min.). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:45-13:00):Sorthalset Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R 8-10 rug, Skarv 1 R, Knopsvane 10 FU/R 5 rug, Grågås 40 FU/R AD, Gravand 1 R, Gråand 6 FU/R, Knarand 10 FU/R, Taffeland 35 R, Troldand 50 R, Hvinand 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 10 SY . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dømmestrup (15:15-16:30): Stenpikker 1 FU (Siden 2. maj daglige obs. samme sted). Sandra Døssing, Anne Veber Døsing
Davinde, Langagervej (19:30-20:30): Agerhøne 2 S, Sorthovedet Måge 1 R. Kell Grønborg
Leammer (18:00-20:15): Havørn 2 YF AD (Fouragerede på hornfisk). Anders Vedel
Enge Ved Midskov (13:55-14:20): Tinksmed 11 FU. Niels Bomholt
Martofte, Langøvej (13:00-13:15): Stenpikker 3 R, Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Nordskov Enge (12:00-12:45): Gul Vipstjert 40 FU (2-3 flava - resten thunbergi), Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Mejlø (11:50): Tejst 3 R. Niels Bomholt
Jøvet (F.H.) (11:00): Bynkefugl 1 R hun. Niels Bomholt
Husby Strand/Wedelsborg (10:50): Skestork 1 FU. Frits Thomsen
Hindsholmskolen (08:15): Skovsanger 1 SY. Ole Reuther, Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (07:40-10:50): Fiskeørn 1 TF, Stenvender 1 R, Tejst 6 R, Gul Vipstjert 17 R, Bynkefugl 1 R hun, Ringdrossel 2 R (Han+hun), Rødrygget Tornskade 1 R hun,
Hortulan 1 R han. Niels Bomholt
Gyldensten Enge (09:20-12:00): Stenpikker 5 FU. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (08:30): Stenpikker 1 R. Dieter Maaszen
Æbelø: Trane 1 OF, Broget Fluesnapper 1 R, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Vaden v. Lindø Hoved: Lille Kobbersneppe 44 R. Jens Bækkelund
Jersore: Bynkefugl 1 R, Stenpikker 11 R, Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Bramgås 150 Ø, Trane 1 N ( Kl. 19.30 via Magnus og Lotte), Halemejse 2 R (Gad vide hvad de har gang i). Arne Bruun
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Bl.a. 7 pull Grågås 28 R, Gravand 41 R, Krikand 5 R, Gråand 20 R, Par Atlingand 2 R, 4 han og 1 hun Skeand 5 R, Troldand 5 R, Blishøne 70 , Lille Præstekrave 3 R, Vibe 15 YF, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Rødben 5 YF, Hvidklire 2 R, Tinksmed 20 R, Gøg 1 SY, Engpiber 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Arne Bruun

Sollerup:
Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 YF FU, Nattergal 5 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, 1 par Stillits 2 FU, 1 par Dompap 2 FU. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 116, 1 par Skeand 2 FU, Taffeland 14 R, Troldand 18 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 15 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 YF BR, Tinksmed 2 FU, Gøg 3 , Landsvale 10 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Nattergal 2 SY. Peder Rasmussen
Snarup
: Rød Glente 1 FU. Peder Rasmussen
Arreskov Sø, sydlige holm
: Toppet Lappedykker 24 R, Rørdrum 2 , Rørsanger 2 SY, Rørspurv 2 FU. Peder Rasmussen
Grusgrave v/Sellebjerg Skov
: 1 par Toppet Lappedykker 2 R, 1 par Jernspurv 2 R, Nattergal 1 SY. Peder Rasmussen
Græsholmene Skov
: Engsnarre 1 SY, Husrødstjert 1 FU. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov
: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skarv 2 R, Grågås 315 , Gravand 12 R, Knarand 4 R, Gråand 7 , Atlingand 2 M R, Skeand 3 M R, Taffeland 9 R, Troldand 25 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 4 R, Tinksmed 4 FU, Gøg 2 SY, Nattergal 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Bispeenge
: Grågås 11 FU, Gravand 4 FU, Troldand 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 3 OF, Rødben 5 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 2 FU, Landsvale 50 OF. Gunhild Brink
Leammer
: Fangede hornfisk Havørn 2 AD FU. Anders Vedel
Fyns Hoved
: Skarv 10 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 2 NV, Bramgås 50 Ø, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Ederfugl 54 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Fiskeørn 1 TF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Klyde 1 V, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 N, Mudderklire 7 R, Stenvender 1 R, Splitterne 3 FU, Havterne 3 FU, Tejst 6 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 R, Sanglærke 6 SY, Digesvale 40 FU, Landsvale 6 FU, Engpiber 1 TF, Gul Vipstjert 17 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rødstjert 3 F R, Bynkefugl 1 F R, han + hun Ringdrossel 2 FU, Solsort 5 R, Sangdrossel 4 FU, Gærdesanger 7 SY, Tornsanger 9 SY, Munk 3 F R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 4 FU, Blåmejse 1 R, Rødrygget Tornskade 1 F R, Gråkrage 2 R, Stær 4 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 7 R,
Hortulan 1 M FU, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen: Skarv 110 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 15 R, Ederfugl 99 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 21 R, Havterne 8 R, Gråkrage 4 R. Niels Bomholt
Mejlø (inkl. Enø): set fra Korshavn Tejst 3 R. Niels Bomholt
Bogensø: de 9 ud for kysten Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 1 R, 2 par med 7 unger Grågås 4 YF UF, Gravand 2 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 R, Gærdesanger 1 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, par Rørhøg 2 R, Blishøne 1 R, Vibe 5, Brushane 3 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 11 FU, Gul Vipstjert 2 R, Skovspurv 1 R. Niels Bomholt
Jøvet (F.H.): Landsvale 3 N, Bysvale 1 OF, Rødstjert 1 M R, Bynkefugl 1 F R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Musvit 1 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Martofte: Langøvej Stenpikker 3 R, Langøvej Ravn 2 OF. Niels Bomholt
Nordskov Enge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Troldand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Vibe 3 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, 2-3 flava - resten thunbergi Gul Vipstjert 40 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 2 R, Havesanger 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Ringe: Bramgås 75 Ø. Niels Bomholt
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 OF, Grågås 235 FU, Gravand 22 R, Gråand 4 FU, Troldand 9 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Blishøne 2 FU, Strandskade 6 OF, Vibe 8 OF, Rødben 3 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 4 R, Stenpikker 5 FU. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 5 R, Gravand 2 FU, Gråand 2 FU, Ederfugl 142 FU, Klyde 1 FU, Rødben 1 OF, Hvidklire 1 FU, Sølvmåge 9 R. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 FU, Gøg 1 OF, Stenpikker 1 F R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 83 R, Knopsvane 3 , Grågås 94, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU, Gravand 19 FU, Gråand 12 FU, Atlingand 1 F FU, Ederfugl 83 FU, Strandskade 56, Stor Præstekrave 10, Vibe 12 FU, Lille Kobbersneppe 13 FU, Rødben 8 FU, Hvidklire 19 FU, Stormmåge 87, Sølvmåge 75, Splitterne 6 R, Havterne 14 YF BR, Dværgterne 1 YF BR, Ringdue 6 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 16 SY. Palle Jørgensen
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 580 Ø. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Gråand 2 R, Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 7 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 100 R, Ederfugl 470 R, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Havterne 4 OF. Jens Bækkelund
Jersore: Fiskehejre 1 R, Vibe 6 R, Mudderklire 3 R, Stenpikker 6 R, Tornsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Gravand 48 R, Gråand 13 R, Ederfugl 335 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 25 R, Lille Kobbersneppe 44 R, Rødben 7 R, Hvidklire 13 R, Stormmåge 44 R, Havterne 32 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Grågås 169 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Brushane 1 R, Engpiber 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 5 R, Tornsanger 22 SY, Bomlærke 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Skarv 2 R, Knopsvane 1 R, Gravand 4 R, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 1 R, Trane 1 OF, Strandskade 4 R, Stormmåge 24 R, Svartbag 2 R, Havterne 6 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 R, Ravn 1 OF, Stær 4 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Hvidklire 2 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 25 R, Gøg 1 R, Stær 30 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 7/5-2010:
           
     Det beskidte drænvand
                 Nedtur for vigtige fugleområder
                 Flere og flere ord – færre og færre arter


               Gul vipstjert Rudbøl Kog d. 9. maj 2010. - Flava

Mandag den 10. maj 2010.

Svendborgsund ved Iholm (07:30 - ): Bramgås 250 Ø (tre flokke - kiler), 140 Ø (07:37), Splitterne 1 FU, Mudderklire 1 R, Spurvehøg 1 FU
Thurø: Bramgås 300 Ø, Natugle 1 par med første unge, Tårnfalk 1 Par, Stær 11 Par, Rødstjert 1 SY Han. Arne Bruun
Noret, Taasinge: Chilensk pibeand 1 R 
(Er det en hybrid? - kommentarer ønskes ....). Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing - Strynø (08:20): Dværgfalk 1 T (Set fra Strynøfærgen). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Arreskov sø: Muddeklire 52 R (Årsrekord). Erik Ehmsen
Arreskov sø, Sollerup
(13:20): Rørdrum 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Brahesholm enge (16:50-17:10): Tinksmed 8 R. Ella Mikkelsen
Rudme, motorvejen (16:15): Rød Glente 1 R.  Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø (12:10-13:10): Hvepsevåge 1 OF, Fiskeørn 1 NØ. Erik Thomsen
Brændegård sø (15:25-16:40): Knarand 9 R, Havørn 2 R AD (Den ene fangede en stor fisk og "svømmede" ind til søbredden), Mudderklire 8 FU. Ella Mikkelsen
Ollerup (15:05): Grågås 525 FU. Ella Mikkelsen
Hvidkilde sø (14:25-15:00): Rødhovedet And 1 R han, Landsvale 200 FU. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker (06:45 - 10:20): Munk 3 SY,Bogfinke 8 FU/SY, Dompap 1 FU, Blåmejse 4 FU, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 14 R/FU, Gulspurv 3 FU, Gravand 2 R, Stor Flagspætte 4 HØ/FU, Bramgæs 60 OF, Skovskade 2 R, Løvsanger3 SY, Gransanger 3 SY/FU, Musvåge 3 Of, Tornsanger 2 SY, Topmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Gråkrage 4 R. Leif Kristensen
Sollerup (13:00): Træløber 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Dømmestrup (16:00): Vendehals 1 R. Anne Veber Døsing
Fyns Hoved (10:00-11:00): Tejst 5 R (Lige nedenfor klinten længst ude), Bynkefugl 4 FU. Aage Wichmann
Odense Fjord nord for Bregnør (09:00-09:10): Lille Kobbersneppe 300 R (Forsigtigt skøn). Aage Wichmann
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:15): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 15 FU, Gravand 1 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Mursejler 2 FU, Rødhals 3 SY, Nattergal 4 SY, Rødstjert 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 8 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 6 SY, Sumpmejse 3 R, Spætmejse 1 SY, Skovskade 2 FU, Ravn 1 R, Egern 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (11:55-13:00): Gravand 218 R, Knarand 6 FU, Havørn 1 FU AD (13:00), Klyde 31 FU, Temmincksryle 10 FU, Brushane 48 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:05-11:05): Knarand 8 FU, Agerhøne 2 OF, Klyde 142 R, Temmincksryle 3 R, Gul Vipstjert 2 FU (Thunbergi). Dieter Maaszen
Leammer fra Hofmansgave (10:00-11:00): Havørn 2 R (1 i reden den anden ved siden af reden). Leif Knudsen
Lundsgårdskoven (06:00-08:20): Mudderklire 18 R, Huldue 3 SY, Misteldrossel 1 SY. Søren L. Rasmussen
Nedermarken, Brende Å (11:25): Bjergvipstjert 4 R (1 AD + 3 unger). Frits Thomsen
Ore Strand til Langø plantage: Stenpikker 19 R. Jens Friis-Walsted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen - Tåsinge: Grågås 7 R, M+F Rørhøg 2 R, Vibe 2 R, Rødben 4 R, Tinksmed 39 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Bynkefugl 1 M R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Stær 2 FU
. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret - Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 60 R,
Chilensk pibeand 1 R  (Er det en hybrid? - kommentarer ønskes ....), Gravand 4 R, Knarand 2 R, Skeand 3 R, Taffeland 5 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 5 R, Vibe 4 R, Tinksmed 3 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 30 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 SY, Gulspurv 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 34 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 57 R, Grågås 546 R (+ 14 kuld med 78 pul ((4,4,2,6,7,6,7,10,2,6,5,4,6,9)), Gravand 26 R, Knarand 13 R, Gråand 15 R, Atlingand 3 R, Skeand 5 R, Taffeland 21 R, Troldand 114 R, Bjergand 353 R, Hvinand 52 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 126 R, Strandskade 12 R, Klyde 68 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 44 R, Rødben 8 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 6 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 12 R, Dværgterne 2 R, Gøg 2 R, Mursejler 2 R, Sanglærke 6 R, Digesvale 400 R, Landsvale 70 R, Bysvale 20 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 3 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 2 R, Stillits 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 10 R, Bomlærke 1 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 28 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R, Skeand 4, Rødhovedet And 1 R, Troldand 12 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 KA, Digesvale 4 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 30 FU, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Ollerup: Fiskehejre 1 R, Grågås 546, Husrødstjert 1 F R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 14 R, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Skeand 4 M R, Taffeland 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 2 R, Tinksmed 8 R, koloni Hættemåge 240 R, Gøg 1 KA, Landsvale 6 FU, Gråkrage 2 R, Stær 1 R. Ella Mikkelsen
Sollerup: Skarv 5 OF, Gråand 5 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 1 R, Vibe 1 OF, Ringdue 5 , Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 1 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 3 R HØ, Nattergal 3 SY, Solsort 3 , Græshoppesanger 1 SY, Tornsanger 2 , Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 , Allike 1 OF, Gråkrage 5 , Stær 23 , Bogfinke 4 , Stillits 4 , Tornirisk 1 OF, Gulspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 13 OF, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 10 , Grågås 65 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Troldand 40 R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 2 R, Hættemåge 28 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 11 , Gøg 5 , Stor Flagspætte 2 FU, Digesvale 130 FU, Landsvale 60 FU, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 3 , Rørsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Stær 126 , Rørspurv 3. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 20 R, Grågås 47 , Gravand 5 R, Knarand 9 R, Gråand 5 R, Taffeland 3 R, Troldand 66 R, den ene fanger en fisk og svømmer ind til søbredden Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 3 OF, Fasan 3 R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Vibe 7 R, Mudderklire 8 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 KA, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 18 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Allike 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Grågås 16 FU, Gravand 5 FU, Gøg 1 SY, Landsvale 150 OF, Stillits 3 FU. Gunhild Brink
Bispeenge: Troldand 4 R, Blishøne 10 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Tinksmed 8 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Knarand 6 FU, Havørn 1 AD FU, Klyde 31 FU, Temmincksryle 10 FU, Brushane 38 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 OF, Tinksmed 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Grågås 165 FU, Knarand 8 R, Atlingand 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Agerhøne 2 OF, Strandskade 43 R, Klyde 142 R, Temmincksryle 3 R, Tinksmed 2 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 2 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand):
Musvåge 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 26 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 88 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 11 R, Rødstjert 4 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 19 R, Solsort 15 R, Sjagger 5 R, Gærdesanger 2 R, Munk 11 R, Gråkrage 12 R, Bogfinke 45 R, Stillits 5 R, Dompap 2 R, Gulspurv 17 R. Jens Friis-Walsted
Dræet: Grågås 4 R, Strandskade 2 R, Hvidklire 1 R, Havterne 4 R, Stær 40 OF. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 15 R, Ederfugl 30 YF, Strandskade 11 R, Stor Præstekrave 1 YF K, Stenvender 2 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 125 R, Svartbag 11 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 50 R, Grågås 45 R, Ederfugl 170 R, Toppet Skallesluger 3 R, Sildemåge 2 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Almindelig Ryle 40 R, Lille Kobbersneppe 60 R, Bysvale 1 OF. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Havterne 19 R. Jens Bækkelund


              Gøg fra Brøns enge Sønderjylland

Søndag den 9. maj 2010.

Svendborgsund ved Iholm (20:55): Bramgås 60 Ø
Vejlen, Taasinge
: Tinksmed 32 R, Gul Vipstjert 1 R. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge
: Lækat 1 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
(13:45-14:30): Bjergand 190 R, Dværgmåge 16 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 150 FU, Gul Vipstjert 1 R, Bomlærke 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Mose
(11:15-13:10): Kortnæbbet Gås 1 R, Trane 1 S (Kl. 13), Mursejler 3 TI, Gul Vipstjert 1 TF. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav Mose
: Rødrygget Tornskade 1 R. . Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Sø
(10:15): Rødhovedet And 1 R han. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
(14:25-14:50): Knarand 7 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 2 R, Fjordterne 10 R. Tim Hesselballe
Arreskov Sø
(16:05-16:30): Dværgmåge 3 R. Tim Hesselballe
Arreskov Sø - Sollerup
(16:40-18:00): Rørdrum 1 HØ, Dværgmåge 3 R (2 ad + 1 3k - i lang tid højt oppe sammen med Mursejlere), Græshoppesanger 1 SY. Martin Søgaard
Brændegård Sø
(15:00-15:45): Skestork 1 NV IMM (Trak meget højt oppe kl. 15.30. Var en yngre fugl pga. sort i vingespidser og derfor ikke den samme som 27.4.), Knarand 7 R, Havørn 1 R AD. Tim Hesselballe
Sortemosen
(12:45-13:40): Lille Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 15 R. Tim Hesselballe
Karlsmosen
(11:45-12:25): Knarand 5 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Ravn 1 R. Tim Hesselballe
Nr. Søby ved Odense-Fåborg landevejen (18:18-18:23): Rød Glente 1 SV AD. Martin Søgaard
Dømmestrup
: Stenpikker 1 R(19:00), Vendehals 1 R (10:30). Anne Veber Døsing
Geels Å Enge
(11:20): Stor Kobbersneppe 1 R. Tim Hesselballe
Lindeskov, Ørbæk
(10:30): Broget Fluesnapper 1 RI hun (2K+). Hans Rytter
Stige Ø
(18:00-19:30): Lille Præstekrave 1 FU, Sivsanger 1 HØ. Leif Knudsen
Firtalsstrand
(11:00-11:25): Gravand 104 R, Klyde 48 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 6 R, Brushane 25 R, Lille Regnspove 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstranden: Gravand 184 R, Temmincksryle 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning: Knarand 9 R, Agerhøne 3 R, Klyde 150 R (+), Brushane 64 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Regnspove 1 R, Dværgmåge 1 R, Gul Vipstjert 2 R. Henrik Andersen
Ølundgård (09:45-10:45): Strandskade 52 R, Klyde 178 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 161 R, Lille Regnspove 1 R, Gul Vipstjert 2 R (Thunbergi). Søren Gjaldbæk
Gerskov (09:30): Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (08:30-12:00): Dværgfalk 1 N (Venligst anvist af Tim Hesselballe), Tejst 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 4 R. Karen, Ellen, Bitten, Gitte, Ole Reuther, Lars Philip Nørtoft
Brockdorff Skov (09:20-10:30): Gul Vipstjert 40 R (Nordlige + 1 alm.), Ravn 1 R, Lille Korsnæb 70 R. Tim Hesselballe
Nordskov, Enge
(09:00): Gul Vipstjert 25 N. Tim Hesselballe
Fyns Hoved
(06:20-08:55): Dværgfalk 1 N, Gul Vipstjert 20 T, Gul Vipstjert 8 R, Bynkefugl 8 R. Tim Hesselballe
Føns Vang (08:10-12:15): Sorthalset Lappedykker 6 FU, Bramgås 280 OF, Knarand 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hættemåge 1000 R (Koloni), Gul Vipstjert 2 FU (Flava), Ravn 1 FU. DOF Tur for Trekant Områdets Fuglehold, Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Kronborg gartneri Bladstrup (10:15): Trane 1 R. Aksel Christensen
Grindløse Østmosen+Lisbjergmose (21:00-21:55): Nattergal 6 SY. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (15:45): Stor Præstekrave 31 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Haveskoven (09:20): Huldue 2 R. Aksel Christensen
Nørreby (11:25): Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby Hals (11:10-11:25): Strandskade 60 R, Strandhjejle 27 R, Havterne 80 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensten fra Kragelund Kanal (09:50-10:45): Lille Kobbersneppe 103 R, Skovsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Gyldelsten Gods (09:25-09:40): Huldue 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne (fra diget) (08:50-09:10): Lysbuget Knortegås 5 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 22 R, Grågås 58 R, Gravand 12 R, Knarand 4 R, Gråand 21 R, Skeand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 49 R, Bjergand 8 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 18 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 7 R, Rødben 6 R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 32 R, Gøg 2 R, Landsvale 21 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 8 R, Rørspurv 7 R. Poul Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 R, Havørn 2 AD FU. Ole Goldschmidt
Vest for Strynø (Omr.38): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2765 R ( Stjovl knude-Vårø-Vornæs-Svendborgsund) Ole Goldschmidt
Siø: Knopsvane 2 R, Grågås 440 R, Gravand 30 R, Knarand 3 R, Gråand 22 R, Spidsand 1 R, Skeand 5 R, Ederfugl 637 R, Toppet Skallesluger 108 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 80 R, Vibe 60 R, Småspove 8 NØ, Rødben 10 R, Mudderklire 1 R, Sorthovedet Måge 2 R, Hættemåge 950 R, Stormmåge 1100 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 800 R, Svartbag 4 R, Splitterne 4 R, Havterne 17 , Ringdue 6 R, Mursejler 2 R, Sanglærke 11 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 12 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stenpikker 2 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 5 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Mursejler 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 734 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Toppet Skallesluger 35 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Dværgmåge 6 AD R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 8 R, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R, Atlingand 12 R, Skeand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 78 R, Bjergand 12 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 47 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Rødben 6 R, Hvidklire 8 NØ, Tinksmed 11 R, Sortterne 1 NØ, Gøg 2 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 162 R, Ederfugl 700 R, Toppet Skallesluger 30 R, Havterne 6 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Blishøne 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 12 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 247 R, Havterne 32 R. Ole Goldschmidt
Øst for Strynø (KA40): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 206 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Ederfugl 20 Ø, Splitterne 2 FU, Mursejler 3 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 M R, Tornsanger 3 R, Munk 5 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Mudderklire 2 FU, Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Rørspurv 2 R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 11:00): Jernspurv 3 RI, Rødstjert 2 RI, Solsort 2 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 6 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 10 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 6 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 35. Ringmærket, forårstotal 305. Keldsnor fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen og Jan Holm Jensen
Keldsnor: Trane 1 Ø, Gøg 1 M R, Natugle 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 KA, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 3, Skovskade 1 R, Gulspurv 2 SY
. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 2 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 115 R, Gravand 2 R, Taffeland 12 R, Ederfugl 30 Ø, Toppet Skallesluger 1 V, Blishøne 9 R, Trane 1 S, Strandskade 2 YF RÆ, Vibe 2 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Splitterne 3 V, Tyrkerdue 1 R, Mursejler 3 TI, Sanglærke 2 SY, Digesvale 15 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 5 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R, Blåmejse 3 R, Gråkrage 3 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 3 OF, Tornirisk 2 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 R
. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gravand 17 R, Pibeand 1 R, Krikand 3 R, Atlingand 3 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 30 R, Bjergand 190 R, Hvinand 2 R, Strandskade 3 R, Klyde 21 YF BR, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 6 YF UF, Tinksmed 4 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 16 R, Fjordterne 8 FU, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 R, Digesvale 150 FU, Landsvale 30 R, Bysvale 10 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Råge 5 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R, Bomlærke 1 SY
. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Bjergand 162 R, Dværgmåge 22 AD R, Fjordterne 12 R. Ole Goldschmidt
Hundstrup: Rørhøg 1 M FU. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 1 M FU. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 57 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 10, Grågås 25 R, Knarand 8 R, Krikand 10 R, Gråand 21 R, 1 par Atlingand 2 FU, Skeand 8, Taffeland 11 R, Troldand 95 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 4 R, Brushane 3 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 3 R, Fjordterne 6 FU, Digesvale 15 FU, Landsvale 25 FU. Peder Rasmussen
Ollerup: Rørhøg 1 M FU. Peder Rasmussen
Åmosen: 1 par Skeand 2 R, Vibe 10, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 3 FU, Tinksmed 1 FU. Peder Rasmussen
Svanninge: Natugle 4. Jacob Sterup
Lykkesholm: Magelund Broget Fluesnapper 1 F 2K+ RI. Hans Rytter
Gyldensten Gods: Huldue 2 SY, Gøg 1 SY, Rødstjert 1 SY, Sumpmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Pibeand 4 M R, Brushane 1 M R, Lille Kobbersneppe 103 R, Rødben 5 R, Hvidklire 3 R, Rødstjert 2 M R, Kragelund Kanal Skovsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Set fra Bogense Diger Knortegås, Lysbuget (hrota) 5 R. Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 60 R, Strandhjejle 27 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Havterne 80 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Knortegås 10 R (Kun set dårligt forbiflyvende og ikke racebestemt.), Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R, Fløjlsand 13 Ø, Strandskade 35 R, Klyde 10 YF (Havternekolonien (inkl. Klyder) blev oversvømmet 7. maj, hvor vandstanden ved Bogense ifølge DMI kom op på +52 cm.), Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 600 R, Lille Kobbersneppe 10 FU, Stenvender 4 R, Sølvmåge 1000 AD YF, Svartbag 70 AD YF, Havterne 50 YF (Kolonien blev oversvømmet 7. maj, hvor vandstanden ved Bogense ifølge DMI kom op på +52 cm.). Jacob Sterup


              Rørsanger SY Sundet Faaborg

Lørdag den 8. maj 2010.

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 2 F YF UF (Med de første pull i år: 9 stk)
Svendborgsund ved Iholm: Grågås 3 YF UF (12 Pull ved Saksenborg)
Vejlen, Tåsinge (17:05-17:50): Tinksmed 15 R. Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge (16:55): Knarand 5 R. Ella Mikkelsen
Snaremose Sø (14:20-16:00): Tinksmed 13 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor (12:00-13:50): Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 R, Mursejler 4 FU, Gul Vipstjert 2 N, Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Lunden, Langeland (10:00-11:45): Alk 1 Ø. Ella Mikkelsen
Siø (06:55): Sorthovedet Måge 1 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen, Lakkendrup (10:00): Broget Fluesnapper 1 RI 2K han. Hans Rytter
Søbo Sø, mellem Vester Hæsinge og Jordløse: Landsvale 150 min FU, Troldand 12 R, Gråand 26 R/FU, Knopsvane 1 FU, Toppet Lappedykker 9 FU/R, Stillits 2 FU, Tornsanger 1 SY, Skarv 4 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Blishøne 7 FU, Bogfinke 5 FU/SY, Solsort1 FU, Musvit 5 FU, Løvsanger 1 SY, Gøg 1 HØ, Spætmejse 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Lærkefalk 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 YF TH, Gøg 1 KA,  Landsvale 1000 FU, Nattergal 3 SY
Løgeskov: Gøg 1 HØ.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Natugle 1 (væggede mig i nat kl. 2:30, sad i træet lige uden for mit vindue), Tårnfalk 2.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (07:15-13:10): Stenpikker 4 R. Gunnar Jørgensen
Klinte Nordfyn (11:15): Havørn 1 Ø AD (Set dårligt men en ældre fugl. Nok ad.). Tim Hesselballe
Firtalstranden (08:40-09:30): Gravand 113 R, Knarand 6 R, Temmincksryle 4 R. Tim Hesselballe
Ølundgård Inddæmning (07:40-08:35): Klyde 158 R, Temmincksryle 1 R, Stor Kobbersneppe 2 R (Måske et ynglepar), Lille Kobbersneppe 40 R, Gul Vipstjert 3 R. Tim Hesselballe
Egensedybet Leammer (17:00): Havørn 2 R (Så begge ørne på Reden hvorefter den ene fløj op i). Lars Hugo Sørensen
Føns Vang (15:50-16:30): Toppet Lappedykker 62 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Canadagås 1 R, Knarand 15 R, Lille Præstekrave 1 R, Digesvale 400 R, Landsvale 400 R, Gul Vipstjert 1 N. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (17.50-18.20): Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør (17.00-17.45): Dobbeltbekkasin 3 R (2 vibrerende + 1 kald.), Tinksmed 45 R, Gul Vipstjert 3 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (12:00): Nilgås 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 6 R, Ravn 2 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (10:45-11:45): Gravand 144 R, Strandskade 87 R, Lille Præstekrave 22 R, Strandhjejle 32 R, Lille Kobbersneppe 130 R, Hvidklire 82 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Matriklen Gærdesanger 1 R SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 R, Tyrkerdue 1 R HØ, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 KA, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 4 , Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 OF, M+F Dompap 2 R, Gulspurv 4. Anders Odd Wulff Nielsen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 6 FU. Kjeld Hansen
Noret - Tåsinge: Gravand 2 R, Knarand 5 R, Krikand 18 R, Tinksmed 4 R, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YP, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 30 , Gravand 7 R, Gråand 8 R, Taffeland 1 R, Troldand 56 R, Bjergand 3 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 9 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Rødben 2 R, Tinksmed 15 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Stær 5 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Siø: Knarand 1 M R, Vibe 7, Rødben 4 R, Sorthovedet Måge 1 R, Splitterne 5 OF. Peder Rasmussen
Siø: Sorthovedet Måge 1 R (i hættemågekoloni). Ella Mikkelsen
Siø: hun med to nyklækkede ællinger Ederfugl 3 YF UF. Kjeld Hansen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 10:30): Jernspurv 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Havesanger 4 RI, Munk 9 RI, Løvsanger 5 RI, Dompap 2 RI. Dagstotal 24. Ringmærket, forårstotal 270. Keldsnor fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen og Jan Holm Jensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Gravand 22 R, Pibeand 6 R, Knarand 1 M R, Troldand 29 R, Hvinand 11 R, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 M R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 6 R, Almindelig Ryle 7 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Splitterne 1 FU, Dværgterne 2 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Husrødstjert 1 FU, Stenpikker 5 FU, Gærdesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R, 3 par Tornirisk 6 FU, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 36 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3, Grågås 12 R, Gravand 18 R, Pibeand 4 R, Knarand 3 R, Troldand 14 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Klyde 9 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 6 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Tinksmed 1 FU, Dværgterne 2 R, Mursejler 4 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 22 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 N, Hvid Vipstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R (1 obs i år på Fyn!), Gråkrage 4 R, Gråspurv 4 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Lunden: kl. 10.40 Rødstrubet Lom 1 Ø, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 5 R, Gravand 7 R, Gråand 1 R, Ederfugl 2 R, Sortand 1 V, Toppet Skallesluger 9 N, Fasan 7 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hvidklire 2 R, Sølvmåge 8 R, Havterne 2 R, Alk 1 Ø, Ringdue 1 R, Gøg 1 KA, Digesvale 8 FU, Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 R, Nattergal 1 KA, Solsort 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Halemejse 2 R, Blåmejse 3 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Fredmosen: 2 par Rørhøg 4 FU, Vandrikse 1 R HØ, Gøg 2 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 1 R, 1 par Munk 2 FU, Løvsanger 2 SY, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Fredmosen: Rørdrum 1 KA ( fløj over mosen), Fiskehejre 1 R, Grågås 19 R, Knarand 3 R, Gråand 12 , Rørhøg 2, Fasan 1 KA, Vandrikse 1 KA, Vibe 4 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 9 R, Ringdue 9 R, Gøg 3, Stor Flagspætte 1 KA, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Nattergal 4 SY, Solsort 1 SY, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Musvit 5 SY, Husskade 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 M R, Gulspurv 1 SY
Rørspurv 6 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: 1 par Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4, 1 par Bynkefugl 2 FU, Rørsanger 1 SY, Munk 1 M FU, Gransanger 1 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 FU. Peder Rasmussen
Henninge Nor: Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Peder Rasmussen
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 3 R, Krikand 7 R, Taffeland 6 R, Troldand 25 R, Rødben 2 OF, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 3 SY. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Knopsvane 45 R, Knarand 3 , Klyde 24, Brushane 1 R, Rødben 6 FU, Fjordterne 4 FU. Peder Rasmussen
Søgård Mose: Knopsvane 2 R, Gravand 15 R, Troldand 12 R, Klyde 2 FU. Peder Rasmussen
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 2 SY, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 SY, Grågås 25 R, Taffeland 1 M R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Snaremose Sø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 OF, Knopsvane 1 YP, Gravand 14 R, Knarand 3 R, Gråand 4 R, Skeand 1 M R, Musvåge 1 OF, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Tinksmed 13 R, Stormmåge 18 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 10 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov: Atlingand 3 R, Tinksmed 1 R. Hans Rytter
Sortemosen: Nattergal 1 3K+ RI, Broget Fluesnapper 1 M 2K RI. Hans Rytter
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 16, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 93, Gravand 2, Knarand 1 OF, Gråand 10, Troldand 14 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 14 R, Strandskade 6, Klyde 8, Stor Præstekrave 12, Hjejle 2 R, Vibe 12, Almindelig Ryle 12, Brushane 1 R, Rødben 11, Hvidklire 3, Hættemåge 6, Stormmåge 11, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Splitterne 4 R, Havterne 9 R, Ringdue 5, Sanglærke 8, Digesvale 14 FU, Landsvale 11 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 8, Rødhals 1 R HØ, Rødstjert 1 M R, Stenpikker 4 FU, Solsort 3, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 4, Havesanger 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 3, Husskade 1 OF, Gråkrage 4, Stær 4, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 17, Gulspurv 3, Rørspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Knarand 3 R, Atlingand 2 , Vandrikse 1 R, Vibe 16 R, Temmincksryle 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 7 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 45 R, Sortkrage 1 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 62 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Canadagås 1 R, Knarand 15 R, Krikand 20 R, Skeand 8 M R, Spurvehøg 1 R, Klyde 19 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Digesvale 400 R, Landsvale 400 R, Gul Vipstjert 1 N. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 1 M R, Stor Præstekrave 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Fogense Enge (Lillestrand): Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 7 R, Bynkefugl 2, Stenpikker 1 F R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 M R, Stær 29 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 126 R, Rødben 10 R, Bomlærke 1 R. Jens Friis-Walsted
Nørreby: Bomlærke 5 R. Jens Friis-Walsted
Borrebylavet: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 4 YF, Tårnfalk 1 , Landsvale 30 FU, Gærdesmutte 2 R, Tornsanger 2 R, Stær 50 FU, Gulspurv 4 R. Poul Vesterlund Pedersen

               To hunner med pull


              Bynkefugl Hun Siø d. 6. maj 2010.

Fredag den 7. maj 2010.

Christiansminde, Svendborg (07:20): Gøg 1 KA, Rørsanger 1 SY
Sundet, Faaborg
: Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY (Kl. 08.20), Havesanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (12:00-12:30): Grågås 16 YUF, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Havesanger 2 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bispeengen , Odense (09:15): Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Næsby, Stavids Å (08:30): Broget Fluesnapper 1 OF han. Dieter Maaszen
Ølundgaard (10:05): Stor Kobbersneppe 2 R. Martin Søgaard
Firtalsstrand (10:25-10:50): Misteldrossel 2 R, Temmincksryle 10 R. Martin Søgaard
Agernæs (13:45): Broget Fluesnapper 1 R hun. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskov (10:30): Broget Fluesnapper 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): To store unger. Indikere at der, trods vinteren, er rigelig
med føde Natugle 2 PUL RI. Per Rasmussen

Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Nattergal 1 SY. Dieter Maaszen
Næsby: Ved Stavids Å,cykelstien v.lagerhotellet Broget Fluesnapper 1 M OF. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Almindelig Ryle 110 FU, Lille Kobbersneppe 65 FU. Jens Bækkelund


              Sorthovedet måge fotograferet i dag på Siø af Anders O W Nielsen

Torsdag den 6. maj 2010.

Siø (13:30-  ): Sorthovedet måge 1 R. (15:30) Poul Rasmussen , Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
(19:10 - 19:50): Knopsvane 16 R, Grågås 40 R, Gravand 8 R, Sorthovedet Måge 1 3K R, Splitterne 6 R, Havterne 4 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Bynkefugl 2
Vejlen, Taasinge
(11:30): Trane 2 FU, Tinksmed 20 FU. Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Taasinge
(08:00): Dværgterne 1 FU, Stenpikker 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Hou Nordstrand
(08:00): Bynkefugl 1 R han. Aksel Christensen
Tranekær Åsø mose (07:10): Skægmejse 3 R. Aksel Christensen
Tranekær Botofte (06:15): Lille Præstekrave 1 R. Aksel Christensen
Sundet, Fåborg
(13:45-15:45): Sorthalset Lappedykker 11 R, Knarand 8 R, Havesanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning
(11:20-13:15): Toppet Lappedykker 52 R, Landsvale 110 FU, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Vester Åby
(11:10): Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(10:20-11:00): Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Sundet Faaborg
(06:45 -9:15): Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 1 R/SY, Munk 1 SY, Træløber 1 FU, Spætmejse 1 FU, Rørsanger 3 SY, Sangdrossel 1 SY. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 20, Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Knopsvane 10 /R, Grågås 30, Gravand 1 R, Gråand 1 YUF, Gråand 13 PULL, Gråand 8 AD, Knarand 15 /R, Skeand 2 R, Taffeland 40 R, Troldand 120 R, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 50, Hættemåge 50 /R, Hættemåge 2 Død, Digesvale 150, Landsvale 50, Bysvale 10, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 1, Rørsanger 8 SY, Havesanger 1 SY, Stær 10. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bispeengen
: Lille Præstekrave 4 R, Tinksmed 6 R, Mursejler 1 R, Bynkefugl 5 R (I rørene ud mod kanalen). Henrik Andersen
Nyborg Station
(06:38): Mursejler 1 NØ. Eske Frank Morthensen
Fyns Hoved (10:00): Tejst 2 R, Gul Vipstjert 26 R ((Thunbergi)), Bynkefugl 4 R, Broget Fluesnapper 3 R. En række kursusdeltagere + Lars Hansen, Lars Philip Nørtoft, Ole Reuther, Michael Glentedal
Føns Vang 18.50-19.45: Toppet Lappedykker 96 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Canadagås 1 R, Knarand 8 R, Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 3 R, Digesvale 300 R, Landsvale 500 R. Michael Mosebo Jensen
Egebjerggaard Skovmosen: Mursejler 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødstjert 1 FU, Solsort 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Allike 3 FU, Råge 2 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 10 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Siø: Knopsvane 13 R, Grågås 46 R, Gravand 7 R, Pibeand 1 R, Skeand 4, Med 10 PUL Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Sorthovedet Måge 1 3K R (I hættemågekolonien. Havde hvid farvering på det ene ben og metalring på det andet), Hættemåge 120 R, Stormmåge 100 R, Svartbag 2 R, Splitterne 4 R, Havterne 3 R, Ringdue 1 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 R SY, M+F Bynkefugl 2 R, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R SY, Musvit 2 R, Stær 15 R, Gråspurv 4 R, Grønirisk 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vester Aaby: Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 23, Grågås 44, Gravand 24 R, Knarand 2 R, Gråand 5 R, Skeand 2 R, Troldand 7 R, Rørhøg 2, Musvåge 2 OF, Fasan 8 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2, Ringdue 3 R, Gøg 1 KA, Digesvale 1 FU, Landsvale 80 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Gråkrage 3 R, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 52 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 19 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22, Grågås 130 R, Gravand 9 R, Knarand 2 R, Gråand 16 R, Skeand 1 M R, Taffeland 6 R, Troldand 39 R, Hvinand 8 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 38 R, Vibe 5 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 8 R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 7 R, Digesvale 30 R, Landsvale 110 FU, Bysvale 40 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 5 SY, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Stær 5 R, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 11 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Knopsvane 16, Grågås 30, Gravand 2 R, Knarand 8 R, Gråand 11 R, Taffeland 19 R, Troldand 102 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 29 R, Hættemåge 94 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 KA, Sanglærke 1 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 26 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 R, Allike 16 FU, Råge 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 24 FU, Bogfinke 5 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 96 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Grågås 300 R, Canadagås 1 R, Knarand 8 R, Krikand 15 R, Havørn 1 AD R, Klyde 21 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Tinksmed 1 R, Digesvale 300 R, Landsvale 500 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand):Fiskehejre 4 R, Grågås 170, Gråand 6 R, Sølvmåge 153 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 R, Gærdesmutte, Solsort 6 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 4 R, Gransanger 7 R, Løvsanger 2 R, Musvit 5 R, Allike 13 R, Gråkrage 9 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Lisbjerg Mose: Grågås 6 R, Løvsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Nørreby: Havørn 1 OF, Gul Vipstjert 1 R. Jens Bækkelund

              Sorthovedet måge sammen med Hættemåge. Aluminumsringen ses!


              Hedelærke syngende

Onsdag den 5. maj 2010.

Svendborg: Husrødstjert 3 SY ( 1 Kullinggade  + 2 havnen ved FAF)
Fredmosen (23:15):
Plettet Rørvagtel 1 SY, Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Hvidkilde Sø (13:00-15:30): Rødhovedet And 1 R han. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Taasinge (19:00-20:00): Tinksmed 55 R, Gul Vipstjert 1 R, Klyde 3 R. Steen Winkel
Noret, Taasinge (19:00-20:00): Blisgås 1 R. Steen Winkel
Vejlen Taasinge: Tinksmed 35 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:15-11:00): Huldue 1 TF,
Rødrygget Svale 2 T (1 SV 8.05-8.06, 1 rast 9.06-9.20, herefter S. Forskellige fugle - forskel i overgumpens farve og bredde.), Gul Vipstjert 3 Ø. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Nattergal 4 R, Sivsanger 4 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Purreskoven + Tange å: Musvåge 2 OF, Tornirisk 4 R, Gransanger 1 R, Stillits 6 R, Grønirisk 6 R, Landsvale 12 R, Bysvale 8 R, Stor flagspætte 1 R, Grønspætte 1 HØ, Splitterne 2 FU. Poul Brugs
Sandholt Enge (17:10 - 18:00): Musvåge 1 FU, Grågås. 24 FU/R + 6 pull, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 17 FU, Skeand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 2 R, Knopsvane 1 R, Vibe 1 Ra + 3 Pull, Fiskehejre 1 FU, Dobbelt Bekkasin 1 HØ, Blishøne 14 Fu / R, Skarv 1 Of, Hvid Vipstjert 1 FU, Allike 2 FU. Leif Kristensen
Espe: Tårnfalk 2, Vibe 1, Blishøne 1, Gråand 2, Stær 8, Stillits 3. Hare 1.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (09:30-11:00): Skarv 20 R, Knopsvane 2 FU/R, Grågås 22 FU/R, Grågås 4 YUF, Gravand 4 FU/R, Gråand 8 FU/R, Pibeand 2 FU, Bjergand 5 R, Troldand 20 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 6 FU/R, Klyde 22 YFU, Stor Præstekrave 10 FU/R, Hjejle 9 R, Vibe 8 FU/R, Sortklire 2 FU, Rødben 8 FU/R, Sølvmåge 6 R, Splitterne 9 FU/R, Havterne 2 YFU, Hvid Vipstjert 10 FU, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 1 FU, Stær 10 FU, Tornirisk 6 FU, Rørspurv 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tarup Davinde, Davinde sø (10:00): Lille Præstekrave 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Tarup Davinde, Phønix (08:00-08:30): Havesanger 1 SY (Også set!). Henrik Kalckar Hansen
Tarup-Davinde, Phønixgrunden: Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Linde Alle, Ringe (11:00): Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Kirkendrup Mose (00:30): Nattergal 1 SY. Henrik Andersen
Leammer, Nordfyn (11:40): Havørn 1 R AD (11:40). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (10:30): Klyde 45 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 10 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Indæmning (09:30-10:10): Knarand 6 FU, Klyde 103 R. Dieter Maaszen
Hessum (09:10): Stenpikker 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Kanal (08:30): Mudderklire 6 OF. Dieter Maaszen
Åsum: Agerhøne 2 FU. Leif Knudsen
Lungs Grave/mosen: Sivsanger 1 SY. Leif Knudsen
Bogensø: Gul Vipstjert 2 FU, Stenpikker 9 FU. Leif Knudsen
Bispeengen: Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 5 R. Henrik Andersen
Mesinge (14:45): Gul Vipstjert 1 R. Lars Philip Nørtoft
Revninge (20:00): Bomlærke 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Flægen (12:00): Lille Præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Wedellsborg Hoved (11:00): Lille Præstekrave 2 YP, Ravn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nyborg station (06:00): Græshoppesanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund, Eske Frank Morthensen
Nørreby (12:00): Stenpikker 5 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø, Obs fra Amalielyst: Toppet Lappedykker 20 R, Knopsvane 4 R, Grågås 100 R, Rødhovedet And 1 M R (Hunnen var ikke at finde. Måske hun ligger på æg?), Troldand 100 R, Hvinand 4 R, Musvåge 2 OF, Fasan 3 R, Strandskade 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 2 R HØ, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 75 FU, Landsvale 100 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 3 R HØ, Solsort 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 Ø, Knopsvane 4 SV, Sangsvane 2 NØ, Bramgås 5 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 SV, Gravand 11 SV, Troldand 1 Ø, Ederfugl 77 Ø, Sortand 1 SV, Fløjlsand 8 , Toppet Skallesluger 13 Ø, Spurvehøg 2 S, Klyde 3 Ø, Rødben 2 SV, Splitterne 3 SV, Huldue 1 TF, Ringdue 4 TF, Landsvale 37 SV,
Rødrygget Svale 2, Bysvale 8 SV, Skovpiber 2 NØ, Gul Vipstjert 3 Ø, Korttået Træløber 1 SY, Allike 16 S, Sortkrage 2 S, Ravn 3 S. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Vandrikse 2 SY, Gøg 1 SY, Nattergal 4 SY, Sivsanger 4 SY, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Bjergand 14, Rørhøg 1. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Knarand 5. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Grågås 99, Gravand 12 R, Knarand 4, Gråand 10 R, Atlingand 2 M FU, Skeand 7 , Taffeland 7 R, Troldand 26 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 6 R, Tinksmed 3 FU, Gøg 1 SY, Landsvale 12 FU, Munk 1 FU, Løvsanger 2 SY, Gulspurv 2 SY. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 20 R, Grågås 41, Gravand 8 R, Krikand 22 FU, Gråand 12 R, Atlingand 3, Skeand 5, Blishøne 82, Strandskade 2 R, Vibe 19 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 26 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornsanger 1 R, Stær 4 OF. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 72 R, Taffeland 8 R, Troldand 14 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 6 R, Tinksmed 1 FU, Stær 10 R. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 1 FU, muligvis på rede Knopsvane 1 R, Grågås 45 R, Gravand 10 FU, Gråand 6 R, Troldand 22 R, Blishøne 8 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 8 FU, Vibe 4 FU, Rødben 2 FU, Sølvmåge 12 R, og FU Splitterne 12 R, Ringdue 5 OF, og FU Sanglærke 4 SY, circa Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stenpikker 3 FU, Gransanger 1 SY, Sortkrage/Gråkrage 4 FU, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Gabor Graehn
Freltofte: Agerhøne 2 R. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Davinde: Hvinand 7 YF, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Lille Gråsisken 6 OF. Per Rasmussen
Slambassinet: Gravand 6 R, Gråand 14 FU, Skeand 4 FU, Troldand 18 R, Blishøne 9 R. Per Damsgaard-Sørensen
Østrup: Havørn 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Dørholm & Dørholmbugten: Grågås 1 FU, Gravand 1 FU, Gråand 13 FU, Strandskade 2 FU, Allike 26 FU, mark v.f.bugten Råge 8 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 36 FU, Gravand 155 FU, Pibeand 2 FU, Krikand 20 FU, Gråand 11, Ederfugl 5 R, Blishøne 5 R, Strandskade 1 FU, Klyde 31 R, Vibe 2 FU, Brushane 9 FU, Havesanger 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Knarand 2 FU, Klyde 45 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 10 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Stenpikker 1 FU. Dieter Maaszen
Leammer: Havørn 1 AD R. Dieter Maaszen
Odense Kanal: Mudderklire 6 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 6 FU, Klyde 103 R, Brushane 1 FU. Dieter Maaszen
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Skallesluger 20 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 15 R, Rødben 15 R, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 8 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 M R, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, 2 F + 1 M Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 3 FU, Rørspurv 3 R. Lise Hammer
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Husrødstjert 1 R. Søren Louis Rasmussen
Revninge: Bomlærke 1 R. Søren Louis Rasmussen


             Gul vipstjert - nordisk race

Tirsdag den 4. maj 2010.

Christiansminde, Svendborg: Rørsanger 1 SY
Vornæs, Taasinge: Fiskeørn 1. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Tinksmed 19 R. Poul Rasmussen
Ulbølle (17:00): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Tarup grusgrave: Digesvale 500 FU, Landsvale 300 FU. Per Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:20): Knopsvane 9 R, Grågås 16 T, Gravand 8 FU, Gråand 2 FU, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Musvåge 2 T, Blishøne 10 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 SY, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 6 R, Havterne 32 FU/R, Digesvale 62 FU, Landsvale 10 FU, Stær 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bispeengen , Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (20:00-20:30): Havørn 1 N AD, Temmincksryle 4 R. Martin Søgaard
Fælledvej 30. Bogense (08:05-08:15): Blå Kærhøg 1 OF hun (Igen i min baghave.ses tit).  Helle Rask, Michael Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Rød Glente 1 S, Tårnfalk 1 YF, Natugle 1 YF, Rødstjert 1 SY . Magnus og Arne Bruun
Sibirien
: Broget Fluesnapper 2 R. Niels Bomholt
Tarup Grusgrave
: Mudderklire 1 KA, Digesvale 500 FU, Landsvale 300 FU, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 R. Per Rasmussen
Bispeenge, Odense
: Grågås 14 FU, Gravand 2 FU, Gråand 4 FU, Spurvehøg 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Sølvmåge 7 R, Rørsanger 1 SY, Stær 15 OF. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Inddæmningen. Rørhøg 1 FU, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund


                 Stenpikker hun R Fyns Hoved

Mandag den 3. maj 2010.

Hvidkilde Sø: Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Rørspurv 1 KA
Vejlen Taasinge: Tinksmed 3 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor (14:00): Knarand 5 R, Bjergand 160 R, Lærkefalk 1 S, Klyde 46 R, Fjordterne 15 R, Dværgterne 4 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (15:30-16:50): Knarand 5 R, Klyde 39 R, Dværgterne 2 FU, Digesvale 350 FU, Landsvale 100 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor (11:05-13:00): Kortnæbbet Gås 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Mursejler 1 NØ (Kl. 12.00), Gul Vipstjert 8 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor (10:30-13:00): Kortnæbbet Gås 1 R (Trak nord 12.50), Lille Præstekrave 1 R, Mursejler 1 N, Gul Vipstjert 10 R, Stenpikker 4 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose (09:50-10:45): Fiskeørn 1 NV (Kl. 10.20). Ella Mikkelsen
Dovns klint (06:15-09:45): Sortstrubet Lom 3 Ø, Rød Glente 1 S (Kl. 8.55), Almindelig Kjove 1 V, Sorthovedet Måge 2 Ø (De fløj sammen med 2 hættemåger), Gul Vipstjert 2 N. Ella Mikkelsen
Dovns klint (06:15-10:00): Sortstrubet Lom 5 Ø AD, Rød Glente 1 S (9.00), Sorthovedet Måge 2 S AD (6.48), Dværgmåge 5 Ø AD, Gul Vipstjert 6 SØ. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor (13:20-15:40): Knarand 8 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Knopsvane 2 YF, Gravand 6 R, Knarand 16 R, Havørn 1 AD R, Vibe 2 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 3 FU, Svartbag 2 , Gøg 1 KA, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY
Brændegård sø: Sort glente 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Tinksmed 1 R, Hvidklire 1 R. Erik Ehmsen
Espe: Rørhøg 1. Erik Pedersen
[MidtfynsNatur]
Espe: Tårnfalk 2, Gråand 2, Blishøne 1, Gråkrage 2, Allike 3, Solsort 5, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Løvsanger 1, Munk 1, Rødstjert 1, Gulspurv 2, Stær 6.
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:15): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 10 FU, Gravand 4 FU, Gråand 4 FU, Knarand 3 FU, Atlingand 2 FU par, Troldand 6 R, Rød Glente 2 FU/R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 10 FU, Vibe 4 FU, Skovpiber 1 SY, Nattergal 2 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 6 SY, Løvsanger 6 SY, Stær 5 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermaegyden, Mesinge (07:45-07:55): Agerhøne 1 HØ, Havesanger 1 SY, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Sommerbyen Nyborg (12:00-12:05): Ringdrossel 1 R han (Sad på jorden). Elsebeth Greve Schak
Fyns Hoved (15:00-17:15): Fasan 2 R, Tejst 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 4 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Rødstjert 1 M FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 R, Gærdesanger 16 FU, Tornsanger 2 FU, Gransanger 12 FU, Løvsanger 8 FU, Broget Fluesnapper 1 M FU, Tornirisk 3 R, Gulspurv 6 FU
Lindved Frugtplantage (11:00-11:04): Trane 3 Ø (Trak lavt over frugtplantagen langs motorvejen.). Lars Andersen
Åsum: Ravn 1 FU. Leif knudsen
Nonnebo: Agerhøne 2 R. Leif knudsen
Egebjerggaard: Ringdrossel 1 R han, Broget Fluesnapper 1 R han, Ravn 2 R. Aksel Christensen
Otterup tennisbaner (16:00-18:00): Grå Fluesnapper 1 R. Niels Andersen, Kresten Madsen
Nærå Strand (12:10): Havørn 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Solsort 1 PUL DØD, Gransanger 1 SY
. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: S
ortstrubet Lom 3 Ø, Toppet Lappedykker 1 Ø, Skarv 4 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 V, Gråand 2 R, Taffeland 5 R, Havlit 2 R, Hvinand 6 Ø, Toppet Skallesluger 6 , kl. 8.55 Rød Glente 1 S, Spurvehøg 1 TI, Musvåge 4 , Tårnfalk 1 TI, Vibe 2 S, Almindelig Kjove 1 V, Sorthovedet Måge 2 Ø, Hættemåge 2 Ø, Sølvmåge 1 Ø, Svartbag 1 R, Splitterne 3 V, Ringdue 10 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 39 FU, Landsvale 10 , Skovpiber 1 R, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 N, Hvid Vipstjert 12, Stær 6 Ø, Tornirisk 5 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YP, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 98 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Taffeland 14 R, Troldand 2 R, kl.9.20 Fiskeørn 1 NV, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 12 R, Digesvale 80 FU, Landsvale 1 FU, Jernspurv 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 R, Allike 30 OF, Råge 8 R, Gråkrage 7 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov:
Rødhals 1 R, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 R, Musvit 2 R, Stær 1 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor
: Skarv 46 R, Fiskehejre 1 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 80 R, Gravand 9 R, Toppet Skallesluger 3 Ø, Rørhøg 1 M FU, Fasan 5 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Sortklire 1 R, Mursejler 1 NØ, Digesvale 10 FU, Landsvale 50 R, Bysvale 4 FU, Gul Vipstjert 8 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Stær 1 R, Tornirisk 4 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Gravand 22 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Fjordterne/Havterne 14 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 8 R, Knopsvane 35 R, Grågås 114 , Gravand 4 R, Knarand 5 R, Krikand 1 R, Atlingand 2 M R, Skeand 2 R, Troldand 515 R, Bjergand 42 R, Strandskade 6 R, Klyde 39 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 34 , Brushane 1 M R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 41 R, Fjordterne 4 FU, Dværgterne 2 FU, Digesvale 350 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 5 FU, Stær 38 FU. Ella Mikkelsen
Søgård
: Grågås 80 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 102 R, Gravand 32 R, Pibeand 2 R, Knarand 8 R, Krikand 2 R, Skeand 4 M R, Hvinand 4 R, Rørhøg 2 , Tårnfalk 1 FU, Blishøne 11 R, Strandskade 1 R, Klyde 5 R, Vibe 9 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 1 FU, Ringdue 4 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 15 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 3 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg:
Gøg 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang: Knarand 3, Skeand 15, Klyde 27, parring set Lille Præstekrave 2, Hvidklire 1, Mudderklire 2, Fjordterne 3, Digesvale 40. Kjeld Lund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 45 R, Gråand 2 R, Ederfugl 20 R, Fasan 1 R, Strandskade 26 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 321 R, Storspove 2 R, Sortklire 2 R, Rødben 45 R, Hvidklire 52 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 70 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 160 R, Havterne 14 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 10 R, Landsvale 13 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 1 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 7 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R, Bomlærke 3 R. Jens Friis-Walsted
Vester Egense: Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 142, Gravand 38 R, Pibeand 6 R, Krikand 3 R, Gråand 12 R, Ederfugl 9 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 3 R, Strandskade 5 R, Klyde 3 R, Vibe 14 R, Lille Kobbersneppe 16 R, Rødben 14 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 115 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 9 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 20 R, Landsvale 16 R, Bysvale 2 R, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 M R, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 12 R, Løvsanger 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Korttået Træløber 2 SY, Allike 3 R, Gråkrage 12 R, Ravn 1 R, Stær 30 R, Gråspurv 15 R, Bogfinke 15 R, Grønirisk 5 R, Stillits 6 R, Tornirisk 15 R, Gulspurv 26 R, Rørspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 IMM OF. Jens Bækkelund


              Sort glente         Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Søndag den 2. maj 2010.

Svendborg, matriklen:  Bysvale 2 YF (- endelig kom de!), Gærdesanger 1 SY (1 obs i år)
Nyborgvej 206 Svendborg
(10:40):
Hvid Stork 2 Ø. Johnny Rasmussen
Iholm
: Gravand 2 R, Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 6 R, Stormmåge 140 R, Sølvmåge 40 , Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R
Lundby
(13:45):
Hvid stork 1 VNV 2K. Nis Rattenborg
Ny Gesinge
(12:30): Ny Gesinge: Havørn 1 OF, Stenpikker 2 R. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Keldsnor
(09:00): Sort glente 1 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor (12:10-14:30): Sorthalset Lappedykker 4 R, Rød Glente 1 TF, Mursejler 1 N, Gul Vipstjert 5 R (Ssp. flava), Stenpikker 3 R. Anders O W Nielsen, Tim Hesselballe
Gulstav (05:55-14:30): Rørhøg 15 S. Ole Goldschmidt, Tim Hesselballe
Dovns Klint (05:55-12:10):
Hvid Stork 2 SV (11.45. Også set af POX + damer), Sort Glente 1 SV AD (09.25 efter flere trækforsøg), Huldue 1 TF, Rødrygget Svale 1 SV (Kl. 10.48. ), Gul Vipstjert 13 S, Sortkrage 3 S, Gulirisk 1 S (06.55). Tim Hesselballe
Fredmosen: Rørdrum 2 KA, Grågås 40 R, Bramgås 80 Ø, Knarand 2 R, Taffeland 16 R, Troldand 30 R, Minimum to par Rørhøg 4 YF, Vandrikse 2 KA, Gærdesmutte 4 SY, Jernspurv 2 SY, Nattergal 3 SY, Rødstjert 1 M FU, Sangdrossel 3 SY, Sivsanger 8 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 6, Gransanger 6 R, Løvsanger 4 SY, Husskade 2 YF, Ravn 1 KA, Gulspurv 3 R, Rørspurv 8 SY
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 YF BR, Atlingand 2 M R, Skeand 4 R, Klyde 50 R, Stor Præstekrave 6 R, Brushane 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 40 R, Fjordterne 3 R, Dværgterne 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY
Snaremose Sø: Gravand 4 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 12 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 F OF, Vibe 6 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 26 FU, Løvsanger 2 SY
Hvidkilde Sø (15:00): Rødhovedet And 1 R han. Michael Mosebo Jensen
Arreskov Sø
: Mudderklire  35 R (næsthøjeste nogensinde). Erik Ehmsen
Arreskov Sø nord (15:15-16:00): Kortnæbbet Gås 1 FU AD, Havørn 1 FU AD (15:15), Lille Præstekrave 1 FU, Mudderklire 17 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø (14:20-14:50): Knarand 22 FU. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (12:50-13:45): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 13 FU. Dieter Maaszen
Sundet Faaborg (10:50-12:00): Sorthalset Lappedykker 29 FU. Dieter Maaszen
Arreskov Sø, syd (08:30-09:45): Rørdrum 1 HØ, Nattergal 1 HØ, Bynkefugl 1 FU. Dieter Maaszen
Svanninge Bjerge (12:30): Ravn 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Lundeborg: Tornirisk 4 R, Stillits 8 R, Grønirisk 6 R, Solsort 10 (1 liggende på rede med unger), Gråspurv 4 R, Skovspurv 2 R, Gulspurv 2 R, Jernspurv 2. Poul Brugs
Broholm: Munk 1 R, Stillits 1 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs
Espe: Tårnfalk 2 (har fået unger i min Sløruglekasse), Stær 10, Spætmejse 1, Rødstjert 2 (han + hun).
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fyns Hoved: Tejst 3 (på vandet helt ude ved den yderste skrænt).
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Mejlø: Tejst 8 min. (på vandet ud for Mejløs nordligste skrænt, en fløj til redehul i skrænten).
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Trekløversøen, Davinde Grusgrave (08:00-11:30): Nattergal 1 SY, Skovsanger 1 SY. Bodil og Hans Rytter
Håre (10:10-10:45): Grønspætte 1 HØ, Ravn 2. Lene og Frits Thomsen
Ørsbjerg Skovvej (09:50): Grønspætte 1 R. Lene og Frits Thomsen
Nedermarken ved Brende Å (09:40): Bjergvipstjert 1 R, Broget Fluesnapper 1 R AD han. Lene og Frits Thomsen
Beldringe Lufthavn (16:30): Rød Glente 1 OF (Fløj under mig i skærmen, og ikke over mig(;-)). Michael Højgaard Hansen
Odense Kanal: Mudderklire 8 R. Gregers Johannesen
Leammer, Odense Fjord: Havørn 3 R (-en ca. 3k ungfugl kredsede over leammer kl. 12, hvorefter den blev drevet bort). Anders Vedel
Leammer (12:45-13:50): Havørn 2 YF. Gregers Johannesen
Gerskov-Hessum: Bomlærke 2 SY. Gregers Johannesen
Leammer, Odense Fjord: Havørn 3 R (-en ca. 3k ungfugl kredsede over leammer kl. 12, hvorefter den blev drevet bort). Anders Vedel
Kirkendrupskoven (10:00-12:30): Nattergal 1 SY, Broget Fluesnapper 1 R AD han, Broget Fluesnapper 1 SY (De 2 fluesnappere i hver sin ende af skoven). Ole H. Scharff
Fyns Hoved (06:30-08:30): Tejst 7 R, Stenpikker 1 R. Ivan Sejer Beck
Egeby efterskole (09:30): Vendehals 1 R. Aksel Christensen
Egeby (17:30): Bynkefugl 3 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg:  Valdemarsgade Sad midt på fortovet og peb - må være faldet ned fra reden Solsort 1 1K R. Anders O W Nielsen
Siø: Knopsvane 9 FU, Knortegås 14 FU, Ederfugl 170 FU, Strandskade 8 FU, Rødben 4 OF, Havterne 4 R
. Gunhild Brink
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 1 M R (Lå og sov på ø th set fra p-plads v. godset), Rørsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Tved, Byhavegård Strandskade 2 OF, Vibe 2 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 4 FU, Husrødstjert 1 R, Havesanger 1 SY. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:30 - 11:30): Rødhals 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 11 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 5 RI, Blåmejse 1 RI. Dagstotal 25. Ringmærket, forårstotal 246. Keldsnor fuglestation ved
Anders Odd Wulff Nielsen og Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 2K V, Fiskehejre 2 SV,
Hvid Stork 2 SV, Fløjlsand 3 Ø, Sort Glente 1 AD SV, Spurvehøg 2 S, Musvåge 6 SV, Brushane 6 SØ, Huldue 1 TF, Ringdue 25 TF, Stor Flagspætte 1 TF, Sanglærke 2 S, Landsvale 46 , Rødrygget Svale 1 SV , Bysvale 5 T, Skovpiber 5 T, Gul Vipstjert 13 S, Jernspurv 4 TF, Sortkrage 3 S, Bogfinke 6 S, Gulirisk 1 S (Så vidt jeg kan se på foto en han), Grønirisk 9 S, Stillits 5 S, Tornirisk 20 TU, Kernebider 1 TF. Tim Hesselballe
Gulstav: Rørhøg 15 S. Tim Hesselballe
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 150 FU, Skeand 2 FU, Taffeland 15 FU, Ederfugl 15 FU, Gærdesanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 SY. Gunhild Brink
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 4 R, Rød Glente 1 2K TF, Mudderklire 1 R, Mursejler 1 N, Gul Vipstjert Almindelig (flava) 5 R, Stenpikker 3 R. Tim Hesselballe
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 4 R,
Hvid Stork 1 S, Sort Glente 1 Ø (Først set af THH ved Dovns Klint. Jeg opdagede den kredsende over Østerskov, hvor jeg så den i 5-10 minutter, før den skruede sig højt op og gik mod øst. Bagefter set igen af THH i sydgående retning udover havet), Rød Glente 1 T, Rørhøg 9, Musvåge 3 S, Vandrikse 2 KA, Mudderklire 1 R, Splitterne 1 FU, Mursejler 1 OF, Gul Vipstjert 5 R, Stenpikker 3 R, Tornsanger 1 SY, Sortkrage 1 R. Anders O W Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 85 R, Fiskehejre 2 R, Hvid Stork 2 SV, Knopsvane 4 R, + 4 kuld (6,6,2,3) Grågås 110 R, Knarand 3 R, Gråand 4 R, Troldand 15 R, Toppet Skallesluger 17 R, Rød Glente 1 2K TF, Rørhøg 8 , Spurvehøg 2 R, Musvåge 13 TF, Tårnfalk 2 R, Blishøne 15 R, Strandskade 6 R, Klyde 2 R, Vibe 4 R, Mursejler 1 NØ, Gærdesanger 20 R, Tornsanger 2 R, Ravn 2 OF. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Rørdrum 3 SY, Knopsvane 4 R, + 2 kuld (6,5) Grågås 140 R, Gråand 35 R, Skeand 7 R, Taffeland 57 R, Troldand 10 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, ikke samme fugl som sydtræk ved Dovns Klint 09,25.......(idet begge fugle er noteret til 09,25) Sort Glente 1 AD S, Rørhøg 9 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Nattergal 2 R, Sivsanger 6 SY, Rørsanger 3 SY, Rørspurv 7 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 26 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Blisgås 1 R, + 6 kuld (5,1,3,18,6,0) Grågås 457 R, Gravand 38 R, Pibeand 5 R, Knarand 3 R, Krikand 20 R, Gråand 31 R, Skeand 3 R, Troldand 4 R, Hvinand 31 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 53 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R, + 1 kuld med 4 nyklækkede pulli Vibe 32 R, Sortklire 11 R, Rødben 2 R, Tinksmed 6 R, Dværgterne 2 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 20 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 1 R, Rørsanger 7 SY, Tornsanger 2 R, Skægmejse 1 R, Stær 70 R, Tornirisk 14 R, Rørspurv 2 SY. Ole Goldschmidt
Broholm: Knopsvane 2 R, Gråand 14, Troldand 4 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R HØ, Blishøne 3 R, Vibe 1 OF, Sølvmåge 11, Ringdue 7, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2, Solsort 5, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 5, Gransanger 6, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 7, Musvit 2, Spætmejse 4, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 2, Råge 3 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5, Stær 7, Skovspurv 4 R, Bogfinke 10, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 3. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Vester Hæsinge (19:20): Gøg 1 OF (Det er den første Gøg jeg har set og hørt i år.). Leif Kristensen
Arreskov Sø, nordlige holm: Er sammen med Grågæs Kortnæbbet Gås 1 FU, Havørn 1 AD FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 17 FU, Fjordterne 1 R
. Dieter Maaszen
Arreskov Sø, sydlige holm: Rørdrum 1 SY, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 1 FU, Rørsanger 1 SY
. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Gravand 43 FU, Knarand 22 FU, Mudderklire 1 FU, Toppet Lappedykker 38 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 13 FU, Gråand 2 FU, Hvinand 4 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 SY
. Dieter Maaszen
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 23 FU, Gråstrubet Lappedykker 21 FU, Sorthalset Lappedykker 29 FU, Knarand 2 FU
. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Knopsvane 2, Knortegås 8, Gravand 2, Strandskade 4, Klyde 6, Stor Præstekrave 1, Rødben 4, Havterne 2. Troels Torstein
Hagenskov: Musvåge 4 R, Stor Flagspætte 4 R, Rødstjert 2 M SY, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 10 SY, Løvsanger 3 SY. Michael Mosebo Jensen
Tarup Grusgrave: Trekløversøen Nattergal 1 SY, Skovsanger 1 SY
. Bodil og Hans Rytter
Holckenhavn Bugt/strandeng
: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 FU, Knopsvane 3, Gravand 2, Gråand 6, Toppet Skallesluger 2, Strandskade 3, Rødben 1, Hvidklire 1, Mudderklire 2, Hættemåge 4, Sølvmåge 4, Fjordterne 2, Ringdue 4, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2, Solsort 2 M, Musvit 2 FU, Husskade 2, Allike 6, Gråkrage 1, Gråspurv 5, Skovspurv 6 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Munkebo Bakke
(12:30): Ravn 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Firtalsstrand: sandsynlig ynglefugl Stenpikker 1. Anders Vedel
Fjordmarken: sandsynlig ynglefugl Stenpikker 1. Anders Vedel
Leammer
: 2Ad + en ca. 3k ungfugl Havørn 3. Anders Vedel
Dømmestrup
(17:30): Lille Præstekrave 1 FU. Anne Veber Døsing, Sandra Døssing
Nørreby
: Knopsvane 1 R, Gråand 4 R, Ederfugl 158 R, Toppet Skallesluger 10 , Strandskade 2 R, Lille Kobbersneppe 6 N, Storspove 3 N, Mudderklire 7 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 79 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R, Havterne 9 R, Ringdue 3 R, Digesvale 2 V, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 M R, Musvit 2 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 3 R. Jens Friis-Walsted
Fyns Hoved
: Tejst 7 R, Stenpikker 1 R. Ivan Sejer Beck


                Chilensk pibeand - no forvildet fangenskabfugl. Havde ingen ringe!

Lørdag den 1. maj 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 FU, Havterne 8 FU
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 13, Grågås 22 R, Gravand 10 R, Chilensk  pibeand 1 FU
(Er det en hybrid? - kommentarer ønskes ....), Knarand 3 R, Krikand 4 R, Bjergand 8 R, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU, Vandrikse 1 KA, Strandskade 2 R, Klyde 6 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Tinksmed 18 FU, Svartbag 6 R, Digesvale 8 R, Landsvale 26 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Sjagger 10 OF, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 4 R, Bramgås x ? Hybrid sp. 1 R
Vejlen, Taasinge: Gråstrubet lappedykker 3, Hvidklire 9 R (havsiden), Tinksmed 7 R, Klyde 3, Bjergand 4 (2 par), Chilensk pibeand 1 R (pibeand som åbenbart er en chilensk lå på engen mod øst, hvor vi går ud til fugletårnet), Ubestemt fugl! (Ved Vejlen var der også en eller sjov langvinget ting, som en gøg med kort hale og lyd som noget mellem en terne og en engsnarre. Braksvale kan ikke udelukkes, en papegøje er også en mulighed- fortsatte mod nord.). Arne Bruun
Noret, Taasinge: Krikand 18 R, Hare 2, Skestork 4 R (det var kl. 7. klokken 8 var de væk igen - stod og pudsede sig 150 syd for Vornæsvej, en havde gule mærker på begge ben og vist nok blå mærker under de gule), Rødstjert 1 SY, Skægmejse 1 HØ. Arne Bruun
Nørreskov Nor ved Lunkebugten: Mørkbuget knortegås 2 R, Hvidklire 38 R, Rødben 7 R, Havesanger 1 SY, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Søen ved Valdemar Slot: Gråstrubet lappedykker 25 (YF), Sorthalset lappedykker 1 R, Hættemåge 450 - 500 par. Arne Bruun
Hvidkilde Sø (10:00-10:55): Huldue 1 SY, Landsvale 100 FU. Niels Bomholt
Åmosen, Ollerup (08:30-09:45): Lille Præstekrave 2 R, Mursejler 1 OF, Nattergal 1 HØ, Bynkefugl 1 R hun. Niels Bomholt
Sandholt: Hvidklire 4 R, Tinksmed 11 R. Leif Kristensen
Arreskov sø: Dværgmåge 2 AD, Mudderklire 26 R. Erik Ehmsen
Bredholt ved Arreskov sø: Munk 1 SY Han. Carsten Poulsen
Espe: Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Blishøne 1, Gråand 2, Solsort 7, Stær 5, Tårnfalk 1, Rødstjert 1 han, Landsvale 1 (var lige en tur inde og besigtige reden fra sidste år).
Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave (05:00-11:45): Havesanger 2 SY (Min.). Jacob Sterup, Anders Odd Wulff Nielsen, Hans Rytter
Åsmosen, Ørbæk: Broget Fluesnapper 1 R han (16:30). Hans Rytter
Firtalsstrand (15:30): Klyde 65 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (14:30-15:00): Knarand 20 FU, Strandskade 60 R, Klyde 178 R, Lille Kobbersneppe 260 OF. Dieter Maaszen
Slambassinet (17:07): Tinksmed 14 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (16:45): Knarand 26 R, Havørn 1 R AD, Lille Regnspove 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (16:30): Mudderklire 5 R. Søren Gjaldbæk
Tyentved 42, Nr. Esterbølle: Broget Fluesnapper 1 SY (KL 19.30). Michael Højgård Hansen
Gyldensteens enge (17:50): Trane 2 OF. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen: 1 par Rørhøg 2 FU, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Gulspurv 4 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 54 R, Grågås 126, Gravand 12 R, Knarand 7, Atlingand 2 M R, Skeand 4, Taffeland 18 R, Troldand 175 R, Bjergand 78, 1 par Rørhøg 2 FU, 1 par Fasan 2 FU, Strandskade 4 R, Klyde 52 R, Stor Præstekrave 7 R, Brushane 1 M FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 9 R, Fjordterne 6 FU, Dværgterne 2 R, Mursejler 1 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 125 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 FU SY, Gransanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 R, Stær 60 FU, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 2 R. Peder Rasmussen
Snaremose Sø: Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 35 R, Gravand 7 R, Knarand 5, Krikand 40 FU, Gråand 15 R, Skeand 8, Tårnfalk 1 FU, Vibe 15 R, Brushane 11, Sortklire 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 45 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 6 SY, Jernspurv 1 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Stær 5 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 YF B, Grågås 50 R, 1 par Pibeand 2 FU, Knarand 4, 2 par Krikand 4 FU, Gråand 6 R, 1 par Skeand 2 FU, Klyde 2 R, Vibe 3 R, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Sortkrage 1 R, 1 par Tornirisk 2 FU. Peder Rasmussen
Amalielyst: Huldue 1 SY, Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 27 R, Grågås 34, Canadagås 1 R, Troldand 120 R, Hvinand 4 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 10 R, Fjordterne 1 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt
Åmosen, Ollerup: Fiskehejre 1 OF, Grågås 36, Gravand 2 R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 YF K, Musvåge 1 YF BR, Blishøne 8 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Rødben 4 R, Ringdue 2 R, Mursejler 1 OF, Sanglærke 1 SY, Bynkefugl 1 R, Munk 3 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Natugle 1 R, Stenpikker 1 R (Langemarken). Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 250 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 16 R, Grågås 17, Gravand 24, Knarand 20, Krikand 2 R, Gråand 18, Skeand 2 R, Troldand 66 R, Hvinand 4 R, Fløj over ca. kl. 7.50 og kl. 9.30 Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 11, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2, Sølvmåge 91, Svartbag 3 R, Ringdue 5, Gøg 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 50 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 5, Jernspurv 1 SY, Rødhals 3, Solsort 4, Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Allike 5, Gråkrage 6, Ravn 7, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4, Grønirisk 1 OF, Stillits 3, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 2. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Havesanger 2 SY (Minimum...). Jacob Sterup, Anders Odd Wulff Nielsen, Hans Rytter
Ørbæk: Åsmosen Broget Fluesnapper 1 M R. Hans Rytter
Firtalsstrand: Knarand 2 FU, Klyde 65 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 38 FU, Knarand 20 FU, Blishøne 89 FU, Strandskade 60 R, Klyde 178 R, Lille Kobbersneppe 260 OF. Dieter Maaszen
Hindemae: Grågås 4 R. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Råge 100 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Skarv 20 R, Sølvmåge 50 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Grågås 2 OF. Svend Aage Linderström

                     Geddefangst. Foto: Poul Brugs


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk