Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2011).                     Sidst opdateret 02 juni 2011 22:01:22 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

              Svalerne bygger boliger i disse dage

Tirsdag den 31. maj 2011

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Knopsvane 16 R, Gravand 2 R, Ederfugl 26 R, Mudderklire 1 FU
Skårup
(09:15): Canadagås 45 OF. Poul Rasmussen
Brahetrolleborg: Sorthalset lappedykker 1 YF (med 2 Pull på ryggen). Erik Ehmsen
Broholm (07:00): Bysvale 6 R, Blishøne 4 FU (2 AD + 2 Pull), Troldand 4 FU, Rødstjert 1 FU, Gråand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Tårnfalk 2 (Hannen kommer hele tiden med mus til hunnen, så noget tyder på, at de har fået unger.), Munk 1, Havesanger 1, Løvsanger 1. Sumpmejse 2, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 2, Solsort 6, Gulspurv 2, Allike 7, Gråand 1, Hættemåge 1, Sølvmåge 7. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Fyns hoved (06:20-11:15): Svaleklire 5 R (Er det starten på efterårstrækket ?), Dværgterne 2 FU, Tejst 2 R, Sivsanger 1 SY, Gulbug 14 SY, Tornsanger 49 SY, Rødrygget Tornskade 6 R. Niels Bomholt
Stavre (14:45): Lærkefalk 1 OF. Søren Gjaldbæk
Martofte, 1 km nord for (11:24): Agerhøne 2 R. Søren Gjaldbæk
Faurskov, Hårevej (09:40): Rødrygget Tornskade 2 R (Han + hun). Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Knopsvane 33 AD FU, Skeand 7 M R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 2K R, Tårnfalk 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 2 FU. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 3, Taffeland 29. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Bjerne: Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hollufgård/Glisholm: Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Kærsanger 2 YF SY. Evald Mehlsen
Skov v/Lindved Å, Lindved: Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Rørhøg 1 F AD OF . Keld Skytte Petersen
Fyns Hoved: Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 TF, Gravand 6 R, Ederfugl 57 R, Toppet Skallesluger 6 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 5 R, Svaleklire 5 R, Hættemåge 23, Stormmåge 1 FU, Sildemåge 2 FU, Sølvmåge 50 FU, Svartbag 1 OF, Havterne 1 R, Tejst 2 R, Ringdue 29, Mursejler 6 TF, Sanglærke 6 R, Digesvale 50 FU, Landsvale 2 OF, Bysvale 1 FU, Skovpiber 1 S, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Nattergal 1 FU, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 13 SY, Gærdesanger 6 R, Tornsanger 44 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 6 R, Husskade 4 R, Allike 10 TF, Råge 6 OF, Gråkrage 4 R, Stær 4 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 28 R, Gulspurv 10 R. Niels Bomholt
Fællesstrand/Tornen: Skarv 85 R, Gravand 6 R, Ederfugl 26 R, Strandskade 16 R, Klyde 2 R, Vibe 1 R, Islandsk Ryle 5 R, Storspove 2 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 FU, Splitterne 2 R, Havterne 8 R, Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt
Jøvet (F.H.): Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 SY, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Sibirien: Rødstjert 1 R. Niels Bomholt
Vestermade: Gul Vipstjert 1 R. Niels Bomholt
Slipshavn Enge: Skarv 1 OF, Gråand 2 R, Vibe 1 R, Sanglærke 5, Engpiber 1 R, Rødrygget Tornskade 1 FU, Stær 4 OF. Søren G. Nielsen
Aarupvej, Orte: Ringdue 2 R, Mursejler 5 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Krikand 1 M R, Gråand 7, Blishøne 62 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 10 R, Gøg 1 F R, Mursejler 36 FU, Digesvale 7 FU, Landsvale 47 FU, Bysvale 184 FU, Solsort 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 10 R, Musvit 2 R, Træløber 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 10 R, Grønirisk 4 R. Jens Friis-Walsted
Harritslevgård Møllebæk: Blishøne 3 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 6, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 2 SY. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Gravand 15 R, Gråand 2 M R, Ederfugl 44,Fasan 2 R, Strandskade 8 R, Klyde 11 R, Vibe 9 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 1 R, Rødben 15 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 21 R, Havterne 10 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Sanglærke 14 R, Digesvale 1 R, Landsvale 8 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 6, Husskade 1 R, Allike 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 27 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 7 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 M SY, Bomlærke 1 SY. Jens Friis-Walsted


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 27/05-2011:
           Krise i koret af nattergale
           Sandstorme over Sahara kan forsinke trækfugle
           Dårligt nyt fra østfronten
           Løvsangeren markerer foråret på Fuglenes Dag


                 Stillits i vand ved Tange å    Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 30. maj 2011

Svendborg, Færgevej: Husrødstjert 1 SY
Sudemade Skov (Thurø)
: Splitterne 1 FU, Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 2 SY. 8b Thurø Skole
Vornæs Havn/ kystdiget -videre til Vornæs Vejlen
(14:20): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Svendborgmotorvejen mellem Ringe og Årslev
(07:02): Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Arreskov Sø:
Nattergal 16 YF (Nattergale katastrofe aflyst! I hvert fald må jeg aflyse katastrofen for Arreskov sø, efter 20 punkts tællingen i går aftes er jeg oppe på 16 eller 17 territorier ved Arreskov sø hvilket er 1-2 par mindre end sidste år!). Erik Ehmsen
Karlsmosen
(16:30-17:00): Rød Glente 1 FU (På vej til A9). Eskild og Elise Frydensberg, Henrik Kalckar Hansen
Tange å (07:00)
: Knopsvane 2 FU, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Stillits 4 (tog bad i en vandpyt), Splitterne 3 FU, Toppet skallesluger 2 R, Gøg 1 SY, Stor flagspætte 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(18:30-19:30): Knopsvane 6 YUF, Knarand 10 FU, Skeand 4 FU, Vandrikse 1 SY, Mudderklire 1 FU, Nattergal 2 SY, Kærsanger 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (10:50-12:00): Skarv 15 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 YUF, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Gråand 1 YUF, Gråand 20 R, Skeand 2 R, Troldand 18 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 YFU, Klyde 14 YFU, Klyde 4 YUF, Lille Præstekrave 2 SY, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 4 YFU, Rødben 6 YFU, Dværgmåge 1 FU, Hættemåge 2 YFU, Hættemåge 20 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Havterne 1 R, Havterne 2 YFU, Dværgterne 2 FU, Gøg 1 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Næsskov (09:53-10:35): Ringdue 4 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 YUF, Stær 6 YUF, Stær 10 FOU, Bogfinke 5 SY, Stillits 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egsgyden ( Horne Land ) (09:35-09:50): Grågås 1 T, Sanglærke 10 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Duereds Vænge, Horne Land (09:00-09:30): Ringdue 2 SY, Bysvale 6 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 4 SY, Kærsanger 2 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Musvit 1 FU, Rådyr 2 R, Admiral 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tåstebjerg, Horne Land (08:45-09:00): Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 4 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 5 SY, Ravn 2 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hjulby Mose
(09:00): Nattergal 12 SY, Rødrygget Tornskade 1 R han. Kurt Hansen
Odense Å s.f. Borreby.
(05:45-06:00): Gøg 7 R (I flok m. M (AD?) kaldende.). Evald Mehlsen
Firtalsstranden
(18:55-19:35): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Rødben 27 R, Gul Vipstjert 1 R, Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Marslev
(11:00-11:15): Rød Glente 2 R. Martin Strømkjær
Bøgebjerg (11:30): Vagtel 1 SY (I rødsvingelmark ved Munkegård). Søren L. Rasmussen
Vestermaden, Mesinge (09:30): Gul Vipstjert 1 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brahetrolleborg Gods
: Sorthalset Lappedykker 3, Knopsvane 1 AD R, Grågås 2 AD YF, Gravand 10 R, Skeand 5 M AD R, Taffeland 20 R, Troldand 12 R, Strandskade 1 AD R, Vibe 4 AD R, Hættemåge 260, Fjordterne 1 AD FU, Mursejler 5 FU, Kærsanger 1 SY, Rørspurv 10 R. Jacob Sterup
Faaborg
: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Bjerne: Rørhøg 1 M 2K FU, Mursejler 6 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 6 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne)
: Skarv 1 R, Knopsvane 2 AD YF UF, Blishøne 1 AD YF UF, Klippedue/Tamdue 3 OF, Ringdue 13 YF, Mursejler 6 FU, Stor Flagspætte 1 YF TH, Landsvale 6 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 YF, Rødstjert 2 SY, Solsort 7 SY, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 5 SY, Stær 5 YF FU, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 4 SY, Gulspurv 4 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup (Årslev): Husrødstjert 1 M AD FU. Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum: Bramgås 1 R, Knarand 1 R, Skeand 1 R, Hættemåge 1000 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 200 YF, Fjordterne 5 YF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Per Rasmussen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Husrødstjert 2 YF B. Per Rasmussen
Brændekilde
: Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Solevad
: Gøg 7 YF UF, Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Strand
: Vagtel 1 SY. Søren L. Rasmussen
Mesinge
: Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Ole Reuther
Vestermade
: Gul Vipstjert 1 FU, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Aarupvej, Orte
: Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 1 R, Skovspurv 7 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Ejlby: Rørhøg 1 F FU. Jens Bækkelund
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 2 R, Dværgterne 1 R. Thomas Varto Nielsen
Rævedam: Lille Præstekrave 1 R, Vibe 2 R. Thomas Varto Nielsen
Langø Plantage: Musvåge 2 R, Huldue 2 YF SY, Korttået Træløber 1 YF SY. Steffen Brøgger-Jensen
Nørreby: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


                Havternene i Marstal Havn er et kapitel for sig. Her forsøger en han at imponere hunnen ved nærmest at tvangsfodre hende. På billedet kan hun ikke længere flyve, men han fortsætter. Foto: Morten Müller ©

Søndag den 29. maj 2011

Fredmosen (08:30-10:30): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF AD, Rørhøg 5 FU, Lærkefalk 1 FU, Sivsanger 4 SY. Niels Bomholt
Gulstav
(11:00-12:30): Havørn 1 SØ 2K, Karmindompap 2 SY. Niels Bomholt
Hjortholm, Langeland
(11:00):
Sort Glente 2 S, Huldue 1 SY, Pirol 2 SY. Henrik Mørup-Petersen
Sollerup (08:20-09:20): Nattergal 6 SY, Karmindompap 1 FU (Ikke rød, Åd mælkebøttefrø.). Lars Bonne Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (15:00-16:00): Ravn 4 R. Terkel, Bodil og Hans Rytter
Ejby (15:00): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Føns Vang (08:45-09:45): Sorthovedet Måge 1 R 2K (På mågeøen). Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Troldand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Kærsanger 3 YF SY, Rørsanger 3 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Rørspurv 2 YF SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 Ø, Gøg 1 YF SY. Arne Bruun
Gulstav: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 45 R, Bramgås 4 R, Knortegås 9 Ø, Taffeland 4 R, Havørn 1 2K SØ, Blishøne 11 R, Strandskade 1 OF, Vibe 1 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 3 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 R, Stær 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Karmindompap 2 SY, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5, Rørdrum 1, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 11, Grågås 200, Gravand 3, Taffeland 3 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1, Blishøne 15, Strandskade 2 FU, Vibe 1 R, Ringdue 2 OF, Gøg 2 OF, Landsvale 25 FU, Bysvale 20 FU, Tornsanger 1, Munk 1 F, Blåmejse 1, Stær 4 FU, Bogfinke 5, Grønirisk 2, Stillits 2,Karmindompap 1 M SY, Gulspurv 5. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 120 R, Gravand 6 R, Gråand 15 R, Taffeland 7 R, Troldand 2 R, Rørhøg 3 R, Blishøne 15 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 4 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 7 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 R, Karmindompap 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Spurvehøg 1 R, Ringdue 1 SY, Gøg 4 SY, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 5 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 8 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 5 SY, Blåmejse 3 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 6 R, Stær 4 SY, Bogfinke 5 SY, Karmindompap 2 SY, Kernebider 2 SY, Gulspurv 3 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 M SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Ringdue 5 SY, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 3 SY, Munk 11 SY, Gransanger 7 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 4 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovspurv 2 R, Bogfinke 5 SY, Karmindompap 1 SY, Kernebider 2 R, Gulspurv 3 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Blishøne 6 R, Vibe 2 R, Gøg 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ole Goldschmidt
Helle Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 2 R, Blishøne 4 R, Fjordterne 1 R, Engpiber 1 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 90 R, Knopsvane 17 R, Gravand 22 R, Gråand 7 R, Taffeland 6 R, Troldand 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Rødben 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Fiskehejre 2 R, Gravand 14 R, Skeand 1 R, Rørhøg 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 550 R, Bysvale 50 R, Rørsanger 5 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 20 R, Gravand 68 R, Skeand 14 R, Dværgmåge 1 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 R, Mursejler 50 R, Digesvale 800 R, Landsvale 50 R. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 3 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 5 FU, Musvåge 1 OF, Lærkefalk 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 1 OF, Vibe 4 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 5 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Sivsanger 4 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 R, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Pungmejse 1 FU, Husskade 3 R, Allike 1 OF, Gråkrage 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Taffeland 1 OF, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 85 R, Strandskade 2 R, Mursejler 15 FU, Sanglærke 3 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, Tornsanger 1 SY, Skovspurv 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Søgård Mose (Langeland): Gøg 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt: Gøg 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 21 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 17 R, Grågås 10 R, Canadagås 24 R, Gravand 12 R, Knarand 8 R, Gråand 57 R, Skeand 3 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 58 R, Rødben 6 R, Dværgmåge 1 R, Hættemåge 4 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 2 R, Gøg 1 R, Mursejler 95 R, Sanglærke 5 R, Digesvale 950 R, Landsvale 110 R, Bysvale 80 R, Engpiber 2 R, Rørsanger 14 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 16 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 8 R. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Gravand 8 R, Gråand 3 R, Taffeland 5 R, Blishøne 8 R, Sanglærke 5 SY, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Sundet - Faaborg: Nattergal 1 SY. Freddy Hansen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 8 YF P, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 1 M AD FU, Strandskade 11, Klyde 21, Stor Præstekrave 3 YF TH, Vibe 15 YF TH, Rødben 7, Sivsanger 2 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Rørsanger 5 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 6 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Gråspurv 2 FU, Rørspurv 1 M YF BR. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 1 M AD FU, Lille Præstekrave 1 AD FU, Stor Præstekrave 1 AD FU, Rødben 2 AD FU, Hvidklire 4 FU, Sølvmåge 13 R, Kærsanger 1 SY. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 R HØ, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 53, Gråand 18 R, Skeand 5 R, Taffeland 14 R, Troldand 7 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Trane 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 25 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Kærsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Ravn 1 OF, Grønirisk 4 R. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Gulbug 1 R, Ravn 4 R. Hans Rytter
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 2 PUL, Grågås 50 1K, Gråand 5 PUL, Atlingand 2, Blishøne 1 PUL,
Klyde 6, Islandsk Ryle 2, Lille Kobbersneppe 6, Storspove 4, Dværgmåge 1 2K FU, Hættemåge 3 PUL. Kirsten Halkjær Lund
Firtalsstrand: Islandsk Ryle 2 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 31 R, Gravand 27 R, Knarand 3 R, Gråand 45 R, Skeand 6 R, Troldand 28 R, Musvåge 2 FU, Blishøne 84 R, Strandskade 1 R, Klyde 21 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 7 R, Islandsk Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Storspove 19 R, Rødben 9 FU, Hættemåge 200 R, Havterne 7 R, Gøg 1 SY, Digesvale 20 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 48 R, Knarand 40 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 21 R, Strandskade 26 R, Klyde 5 FU, Rødstjert 1 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 3 PUL, Knarand 2, Rørhøg 1 F. Kirsten Halkjær Lund
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 2 FU, Splitterne 1 R, Dværgterne 1 OF, Gøg 2 R, Digesvale 10 R, Landsvale 35 R, Bysvale 10 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gulbug 6, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 10 R, Gransanger 4, Halemejse 2 R, Tornirisk 10 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Ederfugl 6 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 3 R. Thomas Varto Nielsen
Røjerup Sø: Gøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rørhøg 1 FU.  Bo K. Stephensen
Føns Vang: Sorthovedet Måge 1 2K R. Tim Hesselballe
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 27 R, Havørn 1 AD R, Lille Præstekrave 1 R, Rødrygget Tornskade 1 F R. Tim Hesselballe
Mågeøerne: Knopsvane 30 2K+ R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Almindelig Ryle 8 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Stenvender 1 R. Jacob Sterup
Jerstrup Skov: Ravn 3 YF. Jens Bækkelund


                En rød han Karmindompap fra Gulstav Vestreskov fotograferet af Claus Dalskov ©

Lørdag den 28. maj 2011

Svendborg: Musvit 1 YF (flere udfløjne Pull fra stærekassen, skænket af BLR)
Svendborgsund ved Iholm
(09:45): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 180 Ø
Vornæs Skov/ kystdiget
(09:15): Havørn 1 AD OF.Bettina Gerti Groß
Vestre Gulstav: Karmindompap 2 SY. Claus Dalskov
Tranekær, Flådet: Trane 2 R (Traneparret har øjensynligt misset ynglen i år. Nu har de gået på Flådet alene den sidste uges tid). Claus Dalskov
Nørreballe Nor (11:30): Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 2 YP. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen, Lakkendrup (10:00-11:00): Lille Præstekrave 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen, Hans Rytter
Brændegård Sø (06:55 - 08:10): Nattergal 1 SY, Grågås 430 R, Skarv 238 R, Knopsvane 31 R, Skeand 10 R, Rørhøg 2 FU, Knarand 15 R, Troldand 97 R, Toppet Lappedykker 15 FU, Vibe 1 R, Sølvmåge 15 R, Gøg 1 HØ, Hættemåge 1 R, Blishøne 11, Gråand 12 FU/R, Hvid Vipstjert 1 FU, Landsvale 21 FU, Gravand 10 OF, Mursejler 3 FU, Fjordterne 1 FU, Allike 2 FU, Løvsanger 1 SY, Fasan 1 FU, Havesanger 1 SY. Leif Kristensen
Vindinge Å, Udløbet (15:00-16:00): Sivsanger 1 FU. Hans Rytter
Kirkendrup Skov (06:45-07:45): Rødrygget Tornskade 1 R han. Henrik Andersen
Vestermade: Bomlærke 1 SY. Bo K. Stephensen
Egebjerggaard Fælledgården (09:30): Agerhøne 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Knortegås 40 Ø, Blåmejse 6 PUL RI. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF SY, Grågås 12 YF UF, Gravand 10 R, Knarand 5 R, Gråand 15 R, Skeand 4 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 FU, Klyde 2 FU, Lille Præstekrave 2 SY, Vibe 2 R. Jens Muff Hansen
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 7 R, Gravand 19 R, Knarand 5 R, Skeand 5 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Vibe 8 R, Rødben 2 FU, Havterne 12 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Rørspurv 3 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 36, Sorthalset Lappedykker 3, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 16, Grågås 86, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 92, Skeand 8 R, Taffeland 19 R, Troldand 100 R, Toppet Skallesluger 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 107, Strandskade 2 R, Hættemåge 730, Gøg 1 R HØ. Peder Rasmussen
Skovsgård: Rørhøg 1 M AD FU. Jens Muff Hansen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 YF, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 16 R, Knopsvane 8 YF BR, Grågås 42, Canadagås 1 FU, Gravand 32 FU, Knarand 8, Gråand 19 R, Skeand 16, Taffeland 16 R, Troldand 60 FU, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M AD FU, Blishøne 133 FU, Strandskade 9, Klyde 15, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 19 TH, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 11, Hættemåge 25 YF BR, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 FU, Gøg 3 YF, Mursejler 15 FU, Sanglærke 4 YF SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 25 FU, Svale sp. 400 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 3 FU, Kærsanger 1 YF SY, Rørsanger 1 YF SY, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 5 YF SY, Havesanger 1 R, Munk 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Musvit 2 YF AA, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 15 FU, Bogfinke 3 YF SY, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 6 FU. Morten Müller  
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 21, Grågås 15 R, Knortegås 75 SØ, Gravand 2 R, Knarand 4 R, Skeand 3 M R, Taffeland 8 R, Troldand 53 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Rørhøg 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 15, Vibe 4 R, Fjordterne 1 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 150 FU, Bysvale 50 FU, Gul Vipstjert 1 Ø, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 8 SY, Tornsanger 3 R, Sumpmejse 1 FU, Gråkrage 2 R, Skovspurv 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Sortemosen: Musvåge 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Rødben 1 FU, Gøg 1 SY, Nattergal 3 SY, Rørsanger 6 SY, Gulbug 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen, Hans Rytter
Vindinge Å ved udløb: Sivsanger 1 FU, Kærsanger 2 SY. Hans Rytter
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 4 R, Gråand 5 R, Troldand 1 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Blishøne 20 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 4 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 2 R, Landsvale 10 R, Bysvale 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 4 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 2 SY, Allike 10 R, Gråkrage 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Kurt G. Holm
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 1 TH, Natugle 1 FU, Rørsanger 4 SY. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Ederfugl 90 F R. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Slambassinet: Gravand 18, Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Rødben 9 FU. Evald Mehlsen
Åløkkeskoven: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Bredbjerg: Kernebider 1 FU. Flemming G. Andersen
Kirkendrup Skov: Skarv 3 OF, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 12 R, Nattergal 3 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 2 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R, Skovskade 2 R, Allike 3 OF, Stær 30 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Lille Gråsisken 6 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Henrik Andersen
Ejlby: Rørhøg 2 FU. Jens Bækkelund


             Havterne fu ved Vejlen Taasinge

Fredag den 27. maj 2011

Svendborg, matriklen (07:00): Gråand 1 AD Hun + 2 Pull
Svendborg, Svendborgsundbroen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 Ø
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 FU, Gravand 6 R, Atlingand 2 M FU, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Gøg 1 OF, Mursejler 1 FU, Bysvale 8 FU, Gærdesanger 1 SY
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 16 R, Gravand 8 R, Knarand 14 R, Gråand 12 R, Skeand 3 M R, Troldand 40 R, Rørhøg 2 YF, Vandrikse 2 KA, Blishøne 26 R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Hættemåge 20 R, Havterne 12 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 11, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Skægmejse 1 1K OF (Dejligt at de har overlevet vinteren!)
Dyreborgvej (10:50-11:00): Ravn 4 R 2 juv. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:45-10:40): Fiskehejre 2 FU, Gravand 2 YUF 7 pull, Gravand 18 FU/R, Gråand 6 FU/R, Toppet Skallesluger 5 FU, Rørhøg 1 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 20 R, Svartbag 2 R, Havterne 20 FU/R, Digesvale 50 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gl. Allested (13:00): Rød Glente 1 R (Kredsede lavt over husene). Grethe Berndt Madsen
Galsklint Middelfart (12:00-12:20): Lomvie 1 SV, Alk 11 SV. Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sortemosen
: Grågås 19, Gravand 16, Gråand 15 R, Skeand 2 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 13 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 4 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 24 FU, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen
Sibirien: Spurvehøg 1 OF, Natugle 1 R. Niels Bomholt
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie 1 SV, Alk 11 SV, Rødstjert 1 M R. Niels Bomholt
Universitetet - Odense: Gråand 10 , Klippedue/Tamdue 18 OF, Ringdue 2, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 OF, Solsort 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 1 SY, Philippe Provençal
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Ederfugl 6, Rørhøg. Jens Gregersen
Nr. Aaby: Rørhøg 1 M OF, Musvåge 1 OF. Jens Gregersen
Lisbjerg Mose: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


            Yngleparret fra vandhullet umiddelbart nord for fugletårnet i Gulstav mose

Torsdag den 26. maj 2011

Bjergvej ved Egense (16:10): Agerhøne 2. Niels Andersen
Sollerup
: Gøg 3 SY, Nattergal 6 SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY
Svanninge Bakker
(07:45 - 08:00): Råge 43 FU, Bogfinke 6 SY, Ringdue 4 R, Munk 4 SY, Gråkrage 5 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 4 FU, Sangdrossel 3 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornirisk 2 FU, Gransanger 2 SY, Musvit 4 SY, Solsort 2 SY, Gravand 1 OF, Løvsanger 4 SY, Grønspætte 1 FU, Sortmejse 1 FU /YF. Leif Kristensen
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:25-11:15): Musvåge 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 5 SY, Havesanger 5 SY, Munk 8 SY, Løvsanger 6 SY, Halemejse 2 YUF, Korttået Træløber 2 SY , Rødrygget Tornskade 2 R han, Kernebider 1 R, Hare 1 R, Grøn Busksommerfugl 1 R, Lille Ildfugl 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nydamsmosen
: Kærsanger 1 R. Leif Kristensen
Broholm
(10:00 - ) Rødstjert 1 R Han, Grønbenet rørhøne 1 FU, Blishøne 2 AD 2 Pull, Troldand 2 FU, Hvid vipstjert4 FU. Munk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Strandgården - Hesselagergård
(10:30): Rødstjert 1 FU, Landsvale 6 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Skovspurv 4 FU, Nattergal 1 SY (den første jeg hører på disse kanter i dette forår). Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand
(08:45-10:00): Klyde 43 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Kobbersneppe 89 R, Havterne 28 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
(07:10-08:35): Knarand 26 R. Dieter Maaszen
Enebærodde
(11:20): Lille Kobbersneppe 358 R, Bynkefugl 2 FU. Dieter Maaszen
Enebærodde
(06:00-09:00): Strandhjejle 21 R, Islandsk Ryle 10 R, Lille Kobbersneppe 316 R, Dværgterne 2 R, Gulbug 8 SY. Søren Gjaldbæk
Faurskov, Hårevej
(09:55): Rødrygget Tornskade 1 R hun, Ravn 1 R. Frits Thomsen
Husby Strand (09:25): Rødrygget Tornskade 1 R hun. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 14, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 37, Grågås 230, Gravand 27 R, Pibeand 2 R, Knarand 21 R, Skeand 9 R, Troldand 45 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 17, Brushane 1 FU, Rødben 10, Fjordterne 7, Dværgterne 3, Sortterne 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 2 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 12 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Siø: Gravand 9 R, Rødben 4 YF, Stormmåge 135 YF. Peder Rasmussen
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 1 R HØ, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 R HØ, Knarand 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Lærkefalk 1 FU, Digesvale 50 FU, Rørsanger 4 SY, Gulspurv 2 SY. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vibe 22. Peder Rasmussen
Åmosen: Vibe 2 OF, Skovsneppe 1 OF, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Landsvale 20 R NAT, Bysvale 2 OF, Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Stær 500 R NAT. Niels Bomholt 
Enebærodde: Strandhjejle 1 FU, Lille Kobbersneppe 358 R, Gøg 1 OF, Bynkefugl 2 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gravand 38 FU, Knarand 4 FU, Atlingand 2 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Klyde 43 R, Lille Præstekrave 1 FU, Lille Kobbersneppe 89 R, Storspove 26 FU, Havterne 28 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 51 R, Grågås 57 FU, Knarand 26 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 17 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 178 R, Strandskade 12 R, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Kulemose, Søndersø: Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Fænø: Musvåge 2 R. Thorkil Brandt


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 18/05-2011:
           Byens måger og byens borgere på kollisionskurs

           Fra kystnation til lystnation
           Fuglenes oase bag diget
           Stort skridt fremad for engfuglene


               Stær ved fugletårnet, Gulstav

Onsdag den 25. maj 2011

Hvidkilde sø: Havørn 1 AD FU (snupper en gæsling) . Rasmus Hvenegaard
Fredmosen, Langeland (15:00):
Hvid Stork 3 OF. Erik Lemming
Arreskov sø: Nattergal 3 SY. Erik Ehmsen
Sollerup: Nattergal 3 SY, Græshoppesanger 1 SY. Erik Ehmsen
Øksendrup (18:00): Blishøne 4 AD FU + 4 Pull, Sølvmåge 14 FU, Svartbag 2 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Gravand 8 AD FU + 8 Pull, Knopsvane 4 FU, Landsvale 8 FU, Digesvale 30+ FU, Hvid vipstjert 4 FU, Gulspurv 2 SY, Tårnfalk 1 OF, Stær 6 OF, Atlingand 2 FU, Stor præstekrave 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgård (13:00): Knarand 29 R, Havørn 1 R AD , Temmincksryle 4 R, Rødben 26 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (11:30): Klyde 59 R, Lille Præstekrave 2 R, Lille Kobbersneppe 58 R, Dværgmåge 3 R 2K . Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Troldand 1 M R, Blishøne 2 YF UF, Gøg 1 YF SY, Rørsanger 2 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Siø: Indisk Gås 1 R. Ole Goldschmidt
Fakkemose, Sydlangeland:
Hvid Stork 3 R (Stod på mark ved Fakkemosevej, og fløj lidt efter videre
sydpå.). Fru Sterup via Jacob Sterup
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 YF, Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 30 YF, Knarand 11 YF, Gråand 42 YF, Atlingand 4 YF, Skeand 16 YF, Taffeland 30 YF, Troldand 15 YF, Toppet Skallesluger 2 YF, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 2 YF, Blishøne 120 YF, Trane 1 R, Strandskade 4 YF, Klyde 16 YF, Stor Præstekrave 14 YF, Vibe 40 YF, Rødben 20 YF, Mudderklire 2 R, Hættemåge 120 YF, Sølvmåge 4 YF, Fjordterne 2 YF. Ole Goldschmidt
Tranekær: Vibe 10 YF, Huldue 2 YF. Ole Goldschmidt
Svanninge: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Knopsvane 2 YF UF, Grågås 4 YF UF, Hvinand 2 YF, Lille Præstekrave 1 YF, Mudderklire 1 R, Mursejler 15 FUm Digesvale 100 FU,  Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 3 SY. Per Rasmussen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Brahesborg Skov: Ravn 2 R. Kirsten Pedersen
Romsø: Skarv  90 FU, Knopsvane 19 YF UF, Canadagås 6 FU, Bramgås 3, Gravand 26 YF TH, Knarand 1 M TH, Gråand 38 YF UF, Skeand 5 FU, Ederfugl 66 YF UF, Musvåge 1 FU, Blishøne 34 YF TH, Strandskade 18 YF TH, Vibe 12 YF TH, Rødben 3 FU, Hættemåge 12 FU, Stormmåge 50 YF BR, Svartbag 3 FU, Ringdue 3 YF SY, Digesvale 100 YF BR, Landsvale 24 YF BR, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 FU, Gærdesmutte 1 M YF SY, Solsort 4 M YF SY, Tornsanger 10 M SY, Musvit 2 YF SY, Gråkrage 7 FU, Bogfinke 10 M SY. Rolf Lehrmann


           Ung sumpmejse fra kuld i Purreskoven fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 24. maj 2011

Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 2, Grågås 60 YF UF, Knarand 12 R, Gråand 6 YF UF, Skeand 6 R, Taffeland 16 R, Troldand 22 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 8 YF BR, Strandskade 2 R, Hættemåge 400 YF RU, Gøg 1 KA, Landsvale 30 FU, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY
Purreskoven (08:30): Sumpmejse 1 YF plus 2 1K. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dejrø: Skarv 10 R, Knopsvane 14 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Ederfugl 40 R. Jacob Sterup
Digerne (Bjørnø): Skarv 17 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Blishøne 2 R, Svartbag 2 R. Jacob Sterup
Marstal Havn: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Gråsten Nor: Rørhøg 1 FU. Jacob Sterup
Ærøskøbing: Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Østerskov (Årup): Rød Glente 1 FU. Heidi Lund Bjerregaard
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 2 FU, Gøg 2 R, Landsvale 15 R, Hvid Vipstjert 9 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 15 R, Tornirisk 2 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Strandskade 2 R, Splitterne 4 R, Havterne 2 R. Thomas Varto Nielsen


               Nattergal Åmosen Ollerup

Mandag den 23. maj 2011

Svendborg, matriklen: Gulbug 1 SY, Munk 1 SY
Åmosen, Ollerup: Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY
Oure (11:45-11:45):
Hvid Stork 1 SØ. Ulla Friborg
Broholm (08:30): Troldand 6 FU, Blishøne 2 AD og 4 PUL, Hvid vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Gravand 2 FU, Bjergvipstjert 1 M FU med insekter i næbbet, så der må være unger i reden, Knopsvane 2 FU ( har forladt reden efter endt rugetid, men uden at der er kommet unger. Stillits 2 FU, Tornirisk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup motorvej (08:40): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Lindkær, Ravnholt (13:00-13:15): Rød Glente 1 FU, Ravn 5 R. Michael Glentedal
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:15-10:00): Knopsvane 2 FU, Gravand 25 FU/R, Gråand 10 FU/R, Toppet Skallesluger 20 FU/R, Strandskade 10 FU/R, Lille Præstekrave 2 YFU, Vibe 1 YFU, Hættemåge 10 R, Havterne 10 FU/R, Digesvale 50 FU  . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Dyreborgvej (08:55-09:10): Agerhøne 2 R, Gulbug 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (09:30): Tejst 3 R (Helt ude ved knolden). Aage Wichmann
Vaden v. Lindø Hoved: Strandhjejle 90 R, Lille Kobbersneppe 370 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Strandskade 22 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 96 Ø, Grønbenet Rørhøne 1 R, Nattergal 1 YF SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Korttået Træløber 1 YF SY. Arne Bruun
Ulbølle: Natugle 1 YF RU. Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved: Lærkefalk 1 2K S, Vandrikse 10 YF UF, Dværgterne 1 FU. Per Rasmussen
Hindemae: Hvepsevåge 1 OF. Steen Flex
Fiskeholm:  Skarv 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 1 R, Sorthovedet Måge 3 R, Hættemåge 350 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 19 R, Splitterne 72 R, Fjordterne 2 FU, Fjordterne/Havterne 2 FU . Kirsten Pedersen
Margård Skov, Søndersø: Ravn 3 YF UF. Evald Mehlsen
Højbjerg v/Langesø: Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Store Pederstrup Mose: Gøg 2, Rørsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Vigerslev: Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 . Evald Mehlsen
Dræet: Gravand 2 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 YF, Strandskade 4 R, Rødben 2 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 5 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Bogfinke 1 SY. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Gråand 14 M R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 1 R, Sølvmåge 12 R, Havterne 1 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 30 R, Knopsvane 5 R, Ederfugl 270 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Ravn 2 OF. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 3 R, Gråand 7 R, Ederfugl 20 R, Strandskade 11 R, Strandhjejle 90 R, Lille Kobbersneppe 370 FU, Storspove 8 FU, Havterne 6 R. Jens Bækkelund


              Rødrygget tornskade Gedser

Søndag den 22. maj 2011

Korinth, Storskoven: Nattergal SY. Carsten Poulsen
Hesselagergård
(09:30): Stor flagspætte 1 FU, Bjergvipstjert 1 M FU, Nattergal 0. (Jeg har endnu ikke hørt eller set Nattergal hverken ved Tange Å, Hesselagergård, Broholm eller Gudme SØ som plejer at være gode lokaliteter. Poul Brugs Rasmussen
Fyns Hoved
(10:45-12:30): Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 1 R. Ebba Larsen
Nordskov (11:00): Hvepsevåge 1 R. Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Fynshoved (10:00-12:00): Hvepsevåge 2 TF, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 30 R (Mest thunbergi), Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Knudshoved Færgehavn: Karmindompap 1 SY 2K han. Kristoffer Hansen
Lundsgaard/Storskov: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Flådet (Tranekær)
: Trane 2 FU. niels Andersen
Helnæs, Halen: Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 26 R, Gråand 10 R, Strandskade 15 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Rødben 1 FU, Splitterne 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 2 FU, Havesanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Gulbug 6 SY, Karmindompap 1 M 2K SY (intet rødt i dragten. Ivrigt syngende i det åbne område nedenfor fyret). Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Bramgås 15 Ø, Gås sp. 1 Ø (med bramgæs. Grå gåsetype, ikke større end bramgæssene. Hovedtegning lidt lidt svanegås med mørkere nakke, ingen blis. Måske en grå x bramgås), Rørhøg 1 BR SV, Splitterne 2 FU, Gærdesanger 2 SY. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Klyde 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Dværgterne 1 FU. Kristoffer Hansen
Bogensø: Rørdrum 1 SY. Ole Reuther
Fyns Hoved: Hvepsevåge 2 TF, Tinksmed 1 OF, Dværgterne 2 FU, Gul Vipstjert 30 R, Nattergal 1 SY, Stenpikker 1 M R, Gulbug 10 SY, Skovsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 F R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund


              Lærkefalk FU på guldsmed over mosen

Lørdag den 21. maj 2011

Svendborg, Sætting Strandvej (16:20): Hvepsevåge 2 N
Gulstav
:
Hvidvinget terne 2 FU, Sortterne 4 FU, Nattergal 1 SY, Karmindompap 1 SY, Mørkbuget knortegås 1200 Ø, Fjordterne 3 FU, Gøg 4 M R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose (15:30-16:00): Rørdrum 1 (Set tæt på fugletårnet i pælestilling), Lærkefalk 1 FU. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Eskebjerg Have, Hjortholm, Langeland (12:15-13:15): Pirol 1 SY, Ravn 2 OF. Eva Clemmensen, Niels Andersen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 R. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor (11:15-12:00): Dværgmåge 1 R, Dværgterne 1 R. Ebbe Larsen
Tryggelev Nor (10:15-11:00): Lysbuget Knortegås 75 R, Sortkrage 4 R. Ebbe Larsen
Hesselagergård (15:00): Grå Fluesnapper 1 R, Blishøne parret i voldgraven har fået 4 kyllinger og så blomstrer Vedbend Torskemund lystigt igen. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (08:15 -10:00): Hvinand 2 FU, Musvåge 1 R, Grågås 10 R, Gravand 5 R, Rødben 5 FU, Fiskehejre 2 FU, Rørspurv 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Bogfinke 3 SY/FU, Klyde 26 FU/R, Havterne 2 FU/R, Skarv 9 R, Hættemåge 4 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Blishøne 5 FU, Vibe 3 R, Stor Præstekrave 4 R, Knopsvane 7 R/Of, Gråand 4 R, Landsvale 5 FU, Stær 4 FU, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Solsort 1 FU, Ringdue 2 OF, Lille Præstekrave 3 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Rødstjert 2 han og hun R, Havesanger 1 SY, Gul Vipstjert 1 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Mudderklire 1 FU, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor (13:40-13:50): Dværgterne 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Fåborg (13:20-13:30): Sorthalset Lappedykker 8 R, Knarand 5 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø (12:25-12:35): Knarand 20 R. Michael Mosebo Jensen
Otterup (18:30): Agerhøne 1 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstranden (17:50-18:25): Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 2 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Lille Kobbersneppe 40 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet, Odense: Temmincksryle 3 R. Michael Mosebo Jensen
Melby (10:30): Agerhøne 2 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Havørn 2 IMM OF (Valdemarsgade. Meget højt. Den ene gik mod Tåsinge og den anden trak ind over byen), Lille Gråsisken 1 SY ( Strandvej). Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1870 Ø, Hvepsevåge 22 N, Lærkefalk 2 R, Fjordterne 3 FU, Sortterne 4 FU (senere fløj de til Keldsnor), 
Hvidvinget Terne 2 FU (senere fløj de til Keldsnor), Gøg 4 M R, Nattergal 1 SY, Pirol 1 M JUV R (Ung grøn han), Karmindompap 1 M SY (rød). Søren Bøgelund
Fakkebjerg: Havørn 1 IMM OF, Musvåge 4 N. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose: Hvepsevåge 4 N, Lærkefalk 1 2K FU, Gøg 2 SY, Karmindompap 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Humble: Gulbug 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Hvepsevåge 10 NØ, Strandskade 2 YF, Stor Præstekrave 2 R, Sortklire 1 SDR R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Gul Vipstjert 2 YF. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing: Knortegås 500 NØ. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Hav syd for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 25 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 Ø, Rødstjert 6 YF SY, Gulbug 2 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 240 Ø, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 SY, Vibe 7 YF TH, Islandsk Ryle 2 R SØ, Rødben 5 YF K. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Træløber 1 YF SY, Korttået Træløber 1 YF SY, Dompap 1 R. Arne Bruun
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 8 R, Knarand 5 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Knarand 20 R. Michael Mosebo Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 1 SY, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Skarv 10 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 , Grågås 6 R, Gravand 8 R, Gråand 10 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 13 , Strandskade 15, Klyde 28, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 12 R. Gunnar Jørgensen
Urup Dam: Rørhøg 1 M FU, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Vesterskov v/Revninge: Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY. Evald Mehlsen
Bullerup: Agerhøne 2 FU, Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Sivsanger 3 SY, Rørsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Klinten ved Lundsgård: Toppet Skallesluger 4 YF, Tornirisk 2 YF. Evald Mehlsen
Kølstrup: Tornirisk 2 YF. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Od.-Ås. Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Sellebjerg Skov: Nattergal 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Atlingand 2 M R, Havørn 1 AD R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 1 R, Lille Kobbersneppe 40 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet: Skeand 5 R, Temmincksryle 3 R, Mudderklire 2 R. Michael Mosebo Jensen


            Ynglende sumpmejser i Purreskov. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 20. maj 2011 (Bededag)

Svendborg, Sætting Strandvej:  Fiskeørn 1 Ø (19:30), Ravn 1 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 180 Ø (19:04)
Søby Strandvej, Taasinge: Sanglærke 1 SY. Tom Willestofte
Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 260 Ø, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 N, Rødstjert 1 SY
Nørreballe Nor: Fjordterne 8 R, Dværgterne 2 R
Åmosen Ollerup (21:05-21:35): Skovsneppe 1 OF. Niels Bomholt
Purreskov: Sumpmejse 1 YF, Tornsanger 2 FU, Stillits 1 FU, Broget Fluesnapper 1 R, Stor Flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (09:45-10:45): Lille Præstekrave 4 R, Dværgterne 2 R. Niels Bomholt
Lindkær (10:00-12:00): Hvepsevåge 2 YF (Parringsflugt), Havørn 2 R (Siddende tæt sammen i toppen af et træ. En næsten ad hun? og en 2-3k han?), Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrav: Lille Præstekrave 1 YP (Tydelig urolig. Har nok været for tæt på reden). Per Rasmussen
Grusgrave v. Birkum: Digesvale 200 YP (I to kolonier.). Per Rasmussen
Grusgrav nord for Ibjerget: Lille Præstekrave 1 YP (Parring set...). Per Rasmussen
Grævlingevænget, Nyborg: Bramgås 480 NØ. Eske Frank Morthensen
Vigelsø (10:15-13:00): Klyde 44 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (16:25-16:50): Sorthalset Lappedykker 18 R. Michael Mosebo Jensen
Langø Plantage (10:00-11:30): Huldue 1 SY, Pirol 2 SY (1 par). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås 200 Ø. Peder Rasmussen
Svendborg, Kullinggade: Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav syd for Thurø: Bramgås 1 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Skarv 25 R, Grågås 4 YF UF, Toppet Skallesluger 20 R, Strandskade 3 YF UF, Stormmåge 60 R, Digesvale 60 YF BR. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1435 Ø, Natugle 1 R, Gråkrage 2 YF BR, Stær 22 YF BR. Arne Bruun
Åmosen: Skovsneppe 1 OF, Gøg 1 OF, Landsvale 2 FU, Nattergal 1 R HØ, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Løvsanger 1 R, Stær 50 R NAT. Niels Bomholt
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Grågås 26 , Gravand 35 , Gråand 21 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 16 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 20 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 4 R SY, Landsvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 18 R, Ravn 1 OF, Skovspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 250 R, Knopsvane 38, Grågås 500 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 Ø, Gravand 21 R, Knarand 15 R, Gråand 22 R, Skeand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 35 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 OF, Rørhøg 2 FU, Fasan 2 R, Blishøne 15 R, Strandskade 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 38 , Svartbag 6 , Fjordterne 4 FU, Ringdue 4, OF, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 OF, Rødstjert 1 M R, Solsort 2 SY, Rørsanger 3 , Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 1 OF, Skovskade 1 OF, Allike 11 FU, Gråkrage 2 R, Stær 3 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skarv 9 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 14 R, Gravand 6 R, Troldand 4 R, Blishøne 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 20 R, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 1 R, Vibe 4 R, Rødben 4 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 R, Dværgterne 2 R, Ringdue 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 R, Rødstjert 2 M R, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 R, Gransanger 1 SY, Allike 2 OF, Stær 1 FU, Bogfinke 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Gærup Skov: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 2 YF AA. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grå Fluesnapper 1 FU. Per Rasmussen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Parring iagttaget Lille Præstekrave 2 YF P, Hættemåge 20 R, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 20 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Digesvale 400 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Hættemåge 80 YF UF, Fjordterne 3 YF. Per Rasmussen
Havndrup: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 2 R, Gråand 26 R, Taffeland 5 R, Troldand 2 R, Hvepsevåge 2 YF P, Havørn 2 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Blishøne 60 R, Hættemåge 20 R, Mursejler 5 FU, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 10 SY, Havesanger 2 SY, Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Højstrup: Nattergal 2 M SY. Dieter Maaszen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Engpiber 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 M YF B. Evald Mehlsen
Enebærodde: Knopsvane 4 FU, Grågås 14 NØ, Gravand 12 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 3 OF, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 5 FU, Vibe 3 FU, Lille Kobbersneppe 153 FU, Storspove 1 FU, Rødben 7 FU, Hættemåge 60 FU, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 3 FU, Ringdue 5 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 3 SY, Landsvale 15 FU, Engpiber 6 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 52 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 2 SY. Jens Kristian Holm
Fjordmarken: Gravand 2 FU, han og hun Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 3 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 4 FU. Jens Kristian Holm
Helnæs Made: Knarand 4 R, Skeand 4 R, Klyde 17, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods: Musvåge 1 R, Huldue 1 SY, Ringdue 4 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 YF FU, Musvit 1 SY. Jens Bækkelund
Langø Plantage 1 par. Pirol 2 SY, Bogfinke 6 SY. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 135 R, Gravand 5 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Ederfugl 2 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 6 R, Klyde 6 R, Vibe 18 R, Rødben 2 R, Gøg 1 SY, Landsvale 2 OF, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Jens Bækkelund


             Gråand med ællinger Sundet Faaborg        Foto: Leif Kristensen

Torsdag den 19. maj 2011

Svendborg: Hvepsevåge 1 V
Syltemade Å: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY (stadig ingen Nattergal!)
Åmosen: Gøg 1 SY, Rørsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 2 SY (stadig ingen Nattergal!)
Lundeborg, Fredskovvej
(15:00): Rødstjert 1 M FU, Stillits 4 FU, Rødhals 1 FU, Tornsanger 1 FU, Hvid vipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet Faaborg
: Gråand med Pull. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(09:15-15:30): Sangsvane 5 NØ, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 FU AD hun, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 30 FU, Sivsanger 2 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egensedybet
(10:10): Hjejle 600 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
(08:30-09:15): Knarand 8 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand
(07:05-08:00): Klyde 93 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 14 FU, Lille Kobbersneppe 53 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (13:30): Klyde 186 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 6 R. Søren Gjaldbæk
Vestermade
(11:00): Gul Vipstjert 2 R. Søren Gjaldbæk
Vindinge Å, Rosilde, Nyborg (21:45-22:15): Græshoppesanger 3 SY (+), Sivsanger 1 SY (Kortvarigt...). Bodil og Hans Rytter
Skaboeshuse (11:00-13:00): Hvepsevåge 16 NØ, Rød Glente 2 N, Lærkefalk 1 NØ, Vagtel 1 SY. Kurt Hansen
Fyns Hoved (10:00): Gul Vipstjert 26 R, Stenpikker 7 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:15-08:15): Hvepsevåge 4 N, Lærkefalk 1 R, Dværgterne 2 R, Tejst 3 R, Mursejler 213 N, Landsvale 451 N, Bysvale 82 N, Skovpiber 56 N, Gul Vipstjert 683 N, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Hvepsevåge 1 NV, Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Fredmosen
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1200 Ø, Gravand 4 R, Rørhøg 11 R, Mudderklire 1 R, Gøg 6 SY, Nattergal 3 SY, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 5 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Dværgterne 7 . Tscherning Clausen
Nørreballe Nor
: Pibeand 5 R, Knarand 16 R, Skeand 6 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 16 R, Gøg 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Havørn 2 AD R, Skægmejse 1 M. Tscherning Clausen
Klæsø Nor
: Gråstrubet Lappedykker 14 R. Ole Goldschmidt
Tommerup
:
Hvid Stork 2 FU (Storkeparret har slået sig ned på en gård udenfor Tommerup. De overnatter i et udgået træ og fouragerer på enge og marker i området. Har været fast siden mandag den 16. maj. Via Benny Østerskov.). Jess Sander Frederiksen
Årslev: Gl. Byvej og Bystævnet Rødstjert 3 SY. Per Rasmussen
Vindinge Å ved udløb: Gøg 2 R, Græshoppesanger 3 SY, Sivsanger 1 SY. Bodil og Hans Rytter
Odense Stadion (17:45): Mursejler 50 FU. Per Rasmussen
Højbjerg v/Langesø: Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Tornirisk 4 FU. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Gøg 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Stavids Å/Vej 335-Bredbjerg: Broget Fluesnapper 1 SY. Evald Mehlsen
Egensedybet: Hjejle 600 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Klyde 93 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 14 FU, Lille Kobbersneppe 53 FU, Storspove 11 FU. Dieter Maaszen
Hofmansgave: Solsort 1 FU, Sangdrossel 2 SY, Bogfinke 1 SY. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 141 FU, Gravand 47 FU, Knarand 8 FU, Rørhøg 1 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Fællesskov: Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak, Skærvej: Stenpikker 8 R. Jens Bækkelund


                Gul vipstjert i raps

Onsdag den 18. maj 2011

Svendborg, Sætting Strandvej (17:05): Hvepsevåge 1 NØ
Vejlen, Taasinge
: Knarand 8 R, Hvidklire 5 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Gul vipstjert 3 R (i rapsmark nu i to uger). Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
(14:00-14:30): Dværgmåge 2 R IMM. Sten Pedersen
Rathvej, Gulstav
(13:00-13:10): Gul Vipstjert 2 YF (Par med redemateriale). Sten Pedersen
Noret, Taasinge
: Temmincksryle 2 R. Poul Rasmussen
Faaborg
(12:10): Lærkefalk 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kalekovænget, Fåborg (09:15-09:35):
Gulirisk 1 SY han. Per D Poulsen
Purreskoven (18:30): Broget fluesnapper 1 FU, Gulspurv 4 FU, Spætmejse 1 FU, Stor flagspætte 1 FU, Sumpmejse 2 FU YF, Musvit 2 FU, Tornsanger 2 FU, Munk 2 FU, Gøg 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg station (06:50): Græshoppesanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Teglværksskoven, Nyborg: Pirol 1 R han. Eske Frank Morthensen
Romsø: Havterne 40 YP (Til besøgende: hold afstand ved NV-pynten.). Leif Bisschop-Larsen
Hofmansgave (12:15): Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken (10:55-12:00): Temmincksryle 2 R, Tinksmed 6 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand (10:00-10:50): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 29 R, Lille Kobbersneppe 26 R. Michael Mosebo Jensen
Ølund (09:25-09:50): Knarand 24 R. Michael Mosebo Jensen
Højme (07:10): Broget Fluesnapper 1 R hun. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose
: Lærkefalk 1 OF. Tscherning Clausen
Hestehave (Tranekær)
: Skovsanger 2 R. Tscherning Clausen
Stengade Skov
: Kernebider 1 OF. Tscherning Clausen
Vester Hæsinge
: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Faaborg:
Bramgås 75 SØ,
Gulirisk 1 M AD SY (For anden gang er den lille sjældne finke, gulirisken
observeret i Faaborg. Fra Kalekovænget og til Enghaveskolen blev fuglen set fouragere og synge i 20 min. Fuglen opholder sig i haver og parkagtig  bevoksning. Gulirisken er ret lille, og flot gul på
hals og bryst, med mørke længdestriber på kropssiderne. Den synger en hurtig trille, med lidt knirkende lyde, som om den trænger til at blive smurt. For nogle år siden blev der også set gulirisk i Faaborg. Fuglen opholdt sig dengang i området flere dage), Lille Gråsisken 1 SY. Per D Poulsen
Sundet - Faaborg
: Fjordterne 2 FU, Gøg 2 R, Nattergal 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU. Per D Poulsen
Espe
: Rød Glente 1 (kl. 14:45 og kl. 17:35), Musvåge 1, Tårnfalk 1 (jagtede Musvåge, da den kom for tæt på redekassen), Rødstjert 1, Løvsanger 2, Munk 1, Tornsanger 1. Strandtudser kvækker. Almindelig Vandnymfe 15, Blå Libel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Højme: Broget Fluesnapper 1 F R. Micheal Mosebo Jensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Sangdrossel 2 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand
: Atlingand 2, Klyde 200 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 29 R, Almindelig Ryle 55, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 26 R, Storspove 11 R. Micheal Mosebo Jensen
Fjordmarken: Krikand 1 M R, Rørhøg 3 , Vandrikse 1 SY, Temmincksryle 2 R, Brushane 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 6 R, Havesanger 3 SY. Micheal Mosebo Jensen
Slambassinet: Knarand 1 R, Skeand 2 M R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Rødstjert 1 M SY. Micheal Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 24 R, Atlingand 2 M R, Skeand 10 R, Hvidklire 2 R, Gulbug 1 SY. Micheal Mosebo Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 AD FU, Grågås 42, Gravand 21, Skeand 1 M AD R, Stor Præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 2 AD FU, Tinksmed 5 FU. Jacob Sterup
Mågeøerne: Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 500 R, Lille Kobbersneppe 7 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Hans Rytter, Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Mudderklire 3 R, Gøg 1 SY, Græshoppesanger 1 SY, Gulbug 2 SY. Jacob Sterup


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 12/05-2011:
           Fuglekolonier brudt sammen på grund af ræve - Vigelsø

           DOF's formand takker af
           Tag på Trækfuglenes dag med Fugleværnsfonden


              Grønbenet rørhøne malet af Poul Rasmussen

Tirsdag den 17. maj 2011

Svendborg, Wandallsvej: Hvepsevåge 1 V
Thurø, dæmningen
(13:55): Hvepsevåge 1 V
Gesinge
: Ravn 1, Lækat 1. Poul Rasmussen
Lundeborg
: Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Gråand 2 YF, Blishøne 1 YF, Ringdue 4 YF, Bjergvipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Munk 3 SY
Sortemosen: Gravand 26 R, Lille Præstekrave 2 YF TH, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 3 R, Stenpikker 1 R
Sandholt (17:35-18:20): Tornirisk 3 FU, Taffeland 3 R, Ringdue 7 FU/OF, Fasan 2 FU, Knopsvane 4 FU, Hvid Vipsjert 3 FU, Landsvale 11 FU, Rørhøg hun 1 FU, Vibe 3 R, Rørspurv 1 R, Gråand 11 FU/R, Stær 10 FU, Munk 3 SY, Dobbeltbekkasin 1 SY, Grønirisk 5 FU, Troldand 5 R, Blishøne 5 YF, Fiskehejre 1 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup (18:30-21:50): Dobbeltbekkasin 1 SY, Skovsneppe 5 OF, Digesvale 100 FU, Landsvale 400 FU. DOF-Fyn Eksk. 17 deltagere, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sdr. Højrup (13:00): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skaboeshuse (13:15): Lærkefalk 1 N, Broget Fluesnapper 4 R Kurt Hansen
Firtalsstrand (10:00-10:30):
Skestork 1 R . Keld Skytte Pedersen
Firtalsstrand (14:50-15:25): Klyde 126 R (+), Temmincksryle 4 R. Niels Bomholt
Ølund (14:00-14:45): Knarand 33 R, Klyde 38 R, Temmincksryle 2 R, Gul Vipstjert 1 R. Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Østerskov
:
Sort Glente 1 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 6 T. Tscherning Clausen
Arreskov Sø
: Mursejler 1 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 400 FU, Bysvale 10 FU. 17 deltagere, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup
: Dobbeltbekkasin 1 SY, Skovsneppe 5 OF. DOF-Fyn Eksk. 17 deltagere, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sdr. Højrup nær kirken:
Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Rønninge
:
Sort Glente 2 R NAT. Stig Bille Brahe Selby
Lindved Å (Lindved til Åsum)
: Tornsanger 4 R, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SYStær 2 YF BR. Evald Mehlsen
Odense Å(fra Åsum t/udløb)
: Stær 4 YF FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand
: Klyde 126 YF BR, Temmincksryle 4 R, Storspove 9 R, Rødben 8 R, Mudderklire 2 R, Havterne 30 YF BR. Niels Bomholt
Ølundgårds Inddæmning
: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Grågås 170 R, Gravand 52 R, Pibeand 3 R, Knarand 33 R, Krikand 1 R, Atlingand 4 R, Skeand 6 R, Troldand 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 155 R, Strandskade 22 R, Klyde 38 R, Vibe 37 R, Temmincksryle 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 9 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 800 R, Landsvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand
:
Skestork 1 AD FU . Keld Skytte Petersen
Slipshavn Enge: Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 FU, Gravand 3 FU, Gråand 2 FU, Toppet Skallesluger 1, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 2 R, Rødben, Almindelig (totanus) 3 FU, Fjordterne 1, Dværgterne 1, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 M R, Gråkrage 1 FU, Stær 21 FU. Søren G. Nielsen

             Bjergvipstjert ved Hesselagergaard


             Sangdrossel                  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 16. maj 2011

Kirkeby Sand 19, Stenstrup (08:00): Pirol 1 SY. Peder Skou
Tved, Svendborg
:
Hvid stork 1 R. Fyns Amts Avis
Arreskov Sø
:
Mursejler 700 FU. Erik Ehmsen
Ølund
(09:55-10:40):
Skestork 1 AD R (09:05 -),  Knarand 11 R.  Michael Mosebo Jensen
Øksendrup (08:00-09:00): Knopsvane 4 FU, Blishøne 4 FU, Troldand 6 FU, Gravand 8 (2 FU – 6 OF), Ringdue 2 OF, Rørhøg 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Grågås 2 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Digesvale 25 FU, Vibe 2 FU, Stenpikker 1 (tog bad), Sangdrossel 1 FU, Gøg 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Munk 1, Havesanger 1, Løvsanger 1, Tornsanger 1, Rødstjert 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (09:30-10:20): Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 25 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 20 FU/R, Skarv 3 R, Knopsvane 8 YFU, Grågås 80 FU/R, Gravand 1 R, Gråand 15 FU/R, Knarand 12 FU/R, Skeand 2 R han, Taffeland 35 FU/R, Troldand 25 FU/R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 60 FU/R, Hættemåge 35 YFU, Mursejler 15 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 10 FU, Rørsanger 10 SY, Skovskade 1 R, Stær 40 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstranden (08:50-09:50): Klyde 200 R, Lille Præstekrave 5 R, Temmincksryle 23 R, Lille Kobbersneppe 51 R, Gul Vipstjert 2 R.  Michael Mosebo Jensen
Firtalsstranden (15:15-15:45): Lille Kobbersneppe 43 R. Sten Pedersen
Nyborg Station (06:15): Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Eske Frank Morthensen
Nærå Strand (08:00-08:45): Stor Præstekrave 23 R, Strandhjejle 74 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 400 R, Lille Kobbersneppe 284 R. Aksel Christensen
Særslev: Gransanger 1 2K+ RI. Jens Friis-Walsted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Hvepsevåge 1 OF. Arne Bruun
Firtalsstrand
: Klyde 200 R, Lille Præstekrave 5 R, Stor Præstekrave 11 R, Temmincksryle 23 R, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 51 R, Rødben 20 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Rødstjert 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning:
Skestork 1 AD R (Kunne ses fouragere fra fugletårnet), Pibeand 5 R, Knarand 11 R, Krikand 2 R, Skeand 8 R, Mudderklire 1 R, Gulbug 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Slambassinet: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 18 R, Grågås 9 R, Gravand 101 R, Knarand 8 R, Gråand 36, Skeand 1 M R, Troldand 18 R, Blishøne 19 , Vibe 8 R, Temmincksryle 2 FU, Rødben 7 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Digesvale 100 FU, Rørsanger 7 SY, Tornsanger 2 SY, Råge 1 FU, Rørspurv 5 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Stavrby Skov: Dompap 1 M R. Thomas Varto Nielsen
Tommerup: Sø/mose Savmøllevej 5 Gøg 1 OF, Træløber 1 FU. Helle Suadicani
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skærvej. Rørhøg 1 F FU, Stenpikker 3 R. Jens Bækkelund


            Michael er retur fra Afrika - Læs mere ved at klikke på "Michael"

Søndag den 15. maj 2011

Gesinge, Taasinge (11:30): Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Sundet Faaborg (08:45-10:00): Sorthalset Lappedykker 28 R, Knarand 9 R, Sivsanger 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Tarup Vandmølle (12:45): Rød Glente 1 V. Per Rasmussen
Juelsberg Park, Nyborg (20:10): Huldue 4 YF, Grønspætte 1 SY,
Sydlig Nattergal 1 SY (Set og hørt første gang d.d. kl. 1100 af Jens Ellegaard). Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Rød Glente 1 S. Esben Eriksen
Syltemade Å: Rørhøg 1 F R, Rødstjert 3 YF SY. Arne Bruun
Gammel Stenderup: Rødstjert 1 M R. Niels Bomholt
Pilegårdsskoven: Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt, Sandholt: Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 28 R, Skarv 1 FU, Knopsvane 12 R, Grågås 77 R, Gravand 2 OF, Knarand 9 R, Skeand 2 M R, Taffeland 37 R, Troldand 34 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 51 R, Ringdue 3 R, Mursejler 30 OF, Stor Flagspætte 1 M FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 10 FU, Solsort 1 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 FU, Stær 2 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rød Glente 1 OF, Mursejler 3 FU, Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Bispeenge: Grågås 40, Gravand 1 R, Gråand 13 R, Vibe 2 R, Mudderklire 2 FU, Sildemåge 2 R, Ringdue 3 FU, Digesvale 40 FU, Allike 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nørre Broby: Rød Glente 1 AD OF, Tornsanger 1. Søren G. Nielsen
Grøften, Tommerup: Gråand 8 R, Grønbenet Rørhøne 6, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Gråspurv 12 FU, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 3 SY, Stillits 3 SY, Gulspurv 2 SY. Svend Erik Jessen
Stevningen v/Rødskebølle: Rød Glente 1 OF. Svend Erik Jessen
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 13 FU, Temmincksryle 6 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 8 FU, Rødstjert 1 FU, Stenpikker 1 FU. Jens Kristian Holm
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 7 R, Gravand 28 FU, Gråand 18 FU, Skeand 2 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 30 R, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 1 FU, Mursejler 5 OF, Landsvale 10 OF, Hvid Vipstjert 2 FU. Kirsten Pedersen, Helle Suadicani
Måle: Stenpikker 1 R. Ole Reuther
Svinø v/Gamborg:
Tredækker 1 AD SDR R V (Sad på rørskærerne arbejdsområde nedenfor den stråtækte gule gård bag et par grønne dueurt. Observeret i godt 2 minutter før den fløj op. Tydelige vingebånd, lyse halespidser og en retlinet flugt. Fløj mod kysten men gik ikke umiddelbart ned i området.). Hans Ole Matthiesen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 15 R, Blisgås 2 R, Grågås 600 R, Knarand 5 R, Klyde 18 R, Brushane 1 R, Gøg 1 R. Viktor Moe


             Rød glente på returtræk ved Dovns Klint

Lørdag den 14. maj 2011

Bjergvej ved Egense (17:00): Gulbug 1 SY. Niels Andersen
Skovsgaard, Langeland
(11:00-12:00): Pirol 1 R (HØ). Steen med familie, Søren Bøgelund, Bodil og Hans Rytter
Holckenhavn fjord (P.-pladsen)
: Mudderklire 6 OF FU, Stenpikker 1 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Splitterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning
(15:30-17:00): Knarand 13 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 14 FU, Digesvale 150 FU, Landsvale 400 FU, Bysvale 60 FU. Niels Bomholt
Firtalsstrand (17:40-18:30): Klyde 156 R (De 128 i mellemstykket. 9 pull.), Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 4 R, Lille Kobbersneppe 34 R, Mudderklire 5 R, Havterne 31 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (17:00-17:30): Grågås 540 R, Knarand 37 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lindved Å (s.f. Bramstrup Hovedgård): Agerhøne 2 YF SY. Arne Bruun
Bagenkop: Rød Glente 1 2K S. Esben Eriksen
Gulstav: Gulbug 3 SY, Havesanger 10 SY, Pirol 1 SY. Esben Eriksen
Lindelse: Hvepsevåge 2 NØ. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Hvepsevåge 5 NØ. Esben Eriksen
Skovsgård: Pirol 1 R. Steen med familie, Søren Bøgelund, Bodil og Hans Rytter
Sortemosen: Nattergal 1 YF SY. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 250 R, Knopsvane 37, Grågås 215 R, Gravand 19 R, Knarand 21 R, Gråand 28 R, Taffeland 6 R, Troldand 64 R, Rørhøg 1 M FU, Fasan 5 R, Blishøne 18 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 36, Svartbag 5, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 2 FU, Musvit 3 R, Allike 9 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R HØ, Stær 3 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 27 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 25 R, Grågås 370 R, Gravand 5 R, Pibeand 4 R, Knarand 13 R, Skeand 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 56 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 47 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 14 FU, Ringdue 14 R, Gøg 3 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 150 FU, Landsvale 400 FU, Bysvale 60 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 5 SY, Gransanger 1 SY, Stær 6 R. Niels Bomholt
Sydf. Øhav: Rødlok, Søren Bilds Strand: Skarv 14 OF, Knopsvane 18 R, Grågås 6 N, Gravand 13 R, Knarand 2 R, Bjergand 8 NV, Blishøne 21 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 8 R, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 3 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 9 SY, Havesanger 1 SY, Husskade 2 R, Råge 30 FU, Gråkrage 1 R, Stær 4 FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt
Ulbølle: Stenpikker 1 F FU, Topmejse 1 FU. Niels Bomholt
Mose v/Svanningevej: Vibe 2 AD YF K, Havesanger 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge: Rødstjert 1 YF SY, Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Frøbjerg:
Hvid Stork 2 FU. Jess Sander Frederiksen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 33 R, Gravand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 4 R, Klyde 10 R, Rødben 4 R, Fjordterne 3 R, Dværgterne 2 FU, Gøg 1 SY, Rørsanger 3 SY. Tommy Kaae
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 35 R, Gravand 1 R, Gråand 10 R, Skeand 2 FU, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Dværgterne 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 20 R, Landsvale 1 R, Bysvale 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Lars Jørgensen
Bogense: Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Thomas Bundgaard Hansen
Mågeøerne: Fiskehejre 1 FU, Toppet Skallesluger 4, Klyde 4 FU, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 8 R, Lille Kobbersneppe 7 FU, Rødben 6 R, Stenpikker 1 R. Thomas Bundgaard Hansen
Østereng, Bogense: Musvåge 2 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Thomas Bundgaard Hansen
Lunge Bjerge: Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Skovpiber 2 SY, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund


               Hvepsevåge over Bruns Banke, Gulstav

Fredag den 13. maj 2011

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 200 Ø (06:20)
Thurø Skole (08:35): Bramgås 60 Ø
Vornæs Skov/Havn (07:20): Havørn 1 OF AD. Bettina Gerti Groß
Noret, Tåsinge: Skeand 4 R, Temmincksryle 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R
Siø:
Pomeransfugl 1 R (ny fugl), Hjejle 9 R. Ole Goldschmidt
Gulstav P-plads (11:00):
Hvid Stork 2 V (Ca. tid med kurs mod Bagenkop). Jens-Gert Hansen+ 4
Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 23 SØ, Hvepsevåge 13 N, Sort Glente 1 SV, Rød Glente 6 S, Havørn 1 IMM R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 N, Mursejler 1 N
Nørreballe Nor: Fjordterne 8 FU, Dværgterne 2 R, Mursejler 4 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gravand 6 R, Knarand 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Stenpikker 7 R, Tornirisk 4 R
Arreskov Sø: Mursejler 20 FU. Erik Ehmsen
Tange å (06:30): Dværgterne 2 R, Splitterne 3 FU, Svartbag 2 FU, Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Årslev (08:55): Sort Glente 1 OF. Leif Knudsen
Espe: Ravn 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bregnebjerg, Dalby (13:00): Havørn 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Blommenslyst golfbane hul 9 (08:30-08:40): Agerhøne 2 R. Sten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Knarand 16 R, Atlingand 2 R, Skeand 12 R, Blishøne 80 R, Strandskade 6 R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 30 R, Rødben 6 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 8 R, Fjordterne 2 R. Ole Goldschmidt
Fredmosen
: 4 han + 1 2k Rørhøg 5 R, Sivsanger 1 R, Pungmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Hvepsevåge 21, Sort Glente 1 S, Rørhøg 2 R, Musvåge 4 TF, Mursejler 1 N. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Svanegås 1 R, Gravand 36 R, 28 han + 3 par Knarand 34 R, Skeand 1 M R, Vibe 4 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Gråand 5 R, Bjergand 3 F R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 112 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Rørsanger 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Gråstrubet Lappedykker 14 R, med 41 pull Grågås 6 R, Knarand 12 M R, Atlingand 3 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 R, Vandrikse 2 R, Vibe 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Knarand 14 R, Skeand 10 R, Havørn 1 AD OF, Fjordterne 18 R, Mursejler 60 R,
Digesvale 400 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen
: Grågås 103, Gravand 32 R, Knarand 2 M R, Gråand 20 R, Atlingand 2 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 16 R, Brushane 4 FU, Tinksmed 16 FU, Mudderklire 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 15 R. Peder Rasmussen
Ringe
:
Hvid Stork 2 FU (Fouragerede på nysået kornmark/eng. Fuglene bar
ikke ringe. Observation af Jytte Frandsen). Jess Sander Frederiksen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Fiskehejre 1 FU, Grågås 37, Gravand 14 FU, Gråand 17 FU, Skeand 3 FU, Fasan 1 , Blishøne 5 , Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 2 FU, Vibe 6, Brushane 2 SDR FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 2 FU, Ringdue 4 , Gøg 1, Mursejler 6, Landsvale 4, Bysvale 8, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 FU, Bogfinke 1, Rørspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Holmehaven
: Rørhøg 1. Søren G. Nielsen
Munke Mose
: Spurvehøg 1 OF, Landsvale 10 FU, Stær 3 FU. Evald Mehlsen
Odense
: Mursejler 3 FU. Gunnar Jørgensen
Aarupvej, Orte
: Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Fogense Pynt/Fogense Ø: Skarv 2 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 12 OF, Gravand 2 R, Gråand 1 M R, Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 12 R, Strandskade 2 R, Vibe 10 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 120 R, Svartbag 2 R, Ringdue 20 R, Gøg 1 R, Sanglærke 13, Landsvale 21 R, Bysvale 9 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 12 , Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 37 , Havesanger 3 SY, Munk 13 SY, Gransanger 15 SY, Løvsanger 8 , Musvit 7 R, Pungmejse 1 F R (set og hørt kalde flere gange ved vejen der går bag om sommerhusene og set flyve over til en lille sø lidt ude på marken. ), Allike 2 R, Gråkrage 13 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 12 R, Grønirisk 7 R, Stillits 1 R, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 3 R, Gulspurv 13 , Rørspurv 5. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 110 R, Gravand 6 R, Skeand 1 M R, Troldand 10 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Vibe 20 R, Rødben 6 R, Gøg 1 SY. Jens Bækkelund


              Hvidvinget terne Nørreballe Nor

Torsdag den 12. maj 2011

Gulstav (12:00 - ?): Lille skrigeørn 1 S - R? (12:45 Lille Skrigeørn 1 (ikke set trække, men ikke set siden 11.50), Sortglente 12!! Ny rekord, Rød glente 8, Hvid stork 3 (ikke trukket), Havørn 3 S, Rørhøg 23 S, Blå Kærhøg 1, Hede-/steppehøg 1 S, Aftenfalk 2k han S, Fiskeørn 1, Vandrefalk 1. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen via Langelands Fugle
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K FU, Dværgterne 2 FU, Sortterne 2 AD FU,
Hvidvinget Terne 2 AD FU ( Fundet af Nis Rattenborg. De er eller var på østsiden af den største ø i den sydlige sø.)
Nørreballe Nor (16:20-17:15): Dværgmåge 1 R 2K, Dværgterne 3 R, Sortterne 2 R AD,
Hvidvinget Terne 2 R AD. Peder Rasmussen, Nis Rattenborg*, Ole Goldschmidt, Erhardt Ecklon, Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav (Dovns Klint + Fakkebjerg) (06:05-16:15): Sortstrubet Lom 3 Ø,
Hvid Stork 3 TF , Bramgås 3420 NØ, Hvepsevåge 8 N, Sort Glente 12 S (Ny fynsk rekord) , Rød Glente 8 S, Havørn 3 (2 imm S + 1 3K TF), Rørhøg 28 S, Blå Kærhøg 2 S (1 AD hun+ 1 hunfarvet), Lille Skrigeørn 1 TF (11.43-11.50, derefter NV), Fiskeørn 1 NV, Aftenfalk 1 S 2K han (14.50), Vandrefalk 1 N AD, Huldue 1 TF, Gul Vipstjert 11 S, Pirol 1 OF, Skovskade 19 TF. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose (06:00): Rød Glente 1 R, Sivsanger 2 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen (05:05-05:50): Bramgås 600 NØ, Rørhøg 6 R, Sivsanger 6 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tranekær (15:45): Havørn 2 OF. Aksel Christensen
Sdr. Vornæs Taasinge: Gul Vipstjert 2 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Gul Vipstjert 2 R. Poul Rasmussen
Søndersø, Drejø (12:00-12:30): Græshoppesanger 1 SY. Mogens Lind Jørgensen
Åmosen, Ollerup: Skovsneppe 1 TH, Natugle 1 SY, Rørsanger 1 SY
Klintholm: Stor præstekrave 2 FU, Klokkefrø SY. Poul Brugs Rasmussen
Glorupvej nord for for Langå: Grågås 14 FU, Stor præstekrave 1 FU, Strandskade 2 FU, Landsvale 6 FU, Sanglærke 1 FU, Blishøne 4, Gråstrubet lappedykker 2, Gråand 10 FU, Vibe 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Gravand 2 FU, Ringdue 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Tornirisk 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov (11:00-11:40): Knarand 8 R, Lille Præstekrave 1 FU. Hans Rytter
Lunget, Ørbæk (01:45): Vagtel 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Bøjden Nor (07:30): Gul Vipstjert 7 FU, Dværgterne 2 FU, Tornirisk 3 R, Engpiber 2 R, Tornsanger 1 SY, Hvid Vipstjert 4 FU/R, Klyde 4 FU/R. Leif Kristensen
Skaboeshuse (22:10): Vagtel 1 SY. Kurt Hansen
Tarup-Davinde (12:45-13:15): Lærkefalk 1 FU (Fu. på guldsmede over 3-kløversøen). Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven, Svendborg
(10:25): Hvepsevåge 1 NØ, Sort Glente 1 OF (11:18), Rød Glente 1 S,
Aftenfalk 1 M AD NØ (kredsende sammen med rød glente). Esben Eriksen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Bramgås 200 Ø. Peder Rasmussen
Søgård
: Rødstjert 1 SY. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Bramgås 1200 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 28 Ø, Knarand 2 R, Atlingand 1 M R, Temmincksryle 5 R, Rødben 2 FU, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stenpikker 6 FU, Rørsanger 8 SY, Tornsanger 5 SY, Tornirisk 8 FU. Peder Rasmussen
Fredmosen
: Lærkefalk 2 FU. Peder Rasmussen
Fredmosen
: Bramgås 600 NØ, Rørhøg 6 R, Gøg 1 R, Nattergal 2 SY, Sivsanger 6 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav:
Lille Skrigeørn (SU) 1 3K+ TF. Tim Hesselballe
Gulstav
:
Hvid Stork 2 OF, Hvepsevåge 4 OF, Sort Glente 2 OF, Rød Glente 3 OF, Havørn 2 OF, Musvåge 18 OF, Mursejler 2 OF. Peder Rasmussen
Gulstav:
Hvid Stork 3 TF, Grågås 18 N, Bramgås 3420 NØ, Gravand 8 S, Taffeland 2 Ø, Bjergand 13 Ø, Ederfugl 200 Ø, Hvepsevåge 8 N, Sort Glente 12 S, Rød Glente 8 S, Havørn 3 , Rørhøg 28 S, Blå Kærhøg 2, Kærhøg sp. 1 S, Musvåge 30 TF, Lille Skrigeørn (SU) 1 AD TF, Fiskeørn 1 NV, Tårnfalk 7 TF, Aftenfalk 1 M 2K S ( Kom strygende nordfra i pæn højde uden at bevæge vingerne, mens vi stod på Fakkebjerg. Den drejede lidt, så vi kunne se den ensartede blågrå overside. Undersiden + hoved var stort set samme farve, og røde bukser kunne ikke ses. På et tidspunkt anedes tværstribet hale. Den lavede derefter lidt opvisning med insektfangst + fortæring undervejs i luften, svirrede lidt og strøg sydover.), Vandrefalk 1 AD N, Mudderklire 4 Ø, Huldue 1 TF, Ringdue 50 TF, Mursejler 4 S, Gul Vipstjert 11 S, Pirol 1 OF, Skovskade 19 TF, Stær 3 S, Stillits 2 S, Tornirisk 8 S, Kernebider 2 TF. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose
: Rød Glente 1 R, Sivsanger 2 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Svanegås 1 R, Grågås 14 , Bramgås 350 Ø, Gravand 22 R, Knarand 9 R, Skeand 5 R, Troldand 11 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Rødben 1 FU, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 FU, Landsvale 6 FU, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2 SY. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Bramgås 76, Klyde 18 R, Stor Præstekrave 6 R, Rødben 2 R, Dværgmåge 1 2K R, Dværgterne 3 FU, Sortterne 2 AD FU,
Hvidvinget Terne 2 AD FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Dværgmåge 1 2K R, Dværgterne 3 R , Sortterne 2 R,
Hvidvinget Terne 2 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk, Micahel Mosebo Jensen
Siø
: Strandskade 4 R, Hjejle 7 R, Vibe 12 R, Sanglærke 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Gærdesanger 1 SY. Peder Rasmussen
Slipshavn Enge
: Stenvender 12 SDR FU, Dværgterne 1 YF FU. Jacob Sterup
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 5 YF TH, Grågås 60 R, Skeand 1 M R, Taffeland 9 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 F R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 YF, Fjordterne 2 YF FU. Arne Bruun
Ringe
: Mursejler 1 OF. Per Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 150 R, Knarand 8 R, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU. Hans Rytter
Arreskov Slotspark: Grågås 150 FU, Snegås 1 FU, Havørn 1 AD R. Per Damsgaard-Sørensen
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 3 YF, Gravand 4 R, Krikand 2 M R, Atlingand 1 F R, Taffeland 10 R, Rørhøg 1 F FU, Bøjden Nor: Skarv 15 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 115 FU, Gravand 3 R, Gråand 7 R, Taffeland 3 R, Strandskade 2 R, Klyde 18 , Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 4 FU, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 11 FU, Rødben 4 FU, Fjordterne 2 R, Dværgterne 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 1 M FU. Per Damsgaard-Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 21 R, Knopsvane 24 R, Grågås 235 R, Knarand 5 R, Skeand 6 R, Taffeland 6 R, Troldand 167 R, Hvinand 8 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 8 FU, Gøg 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Sundet - Faaborg: Mursejler 9 FU. Erik Damm
Strandeng Øst for Nabbe: Fiskehejre 1 FU, Rørhøg 1 F FU, Rødben 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Sundet - Faaborg: mindst en rede Toppet Lappedykker 30 FU, Gråstrubet Lappedykker 18 FU, Sorthalset Lappedykker 28 FU, Skarv 1 OF, Knopsvane 6 R, Grågås 80 , Gravand 4 R, Knarand 6 R, Skeand 4 R, Taffeland 16 R, Troldand 27 R, Blishøne 31 R, Mudderklire 1 FU, Fjordterne 1 FU, Havterne 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ørbæk: Bramgås 85 Ø. Bodil og Hans Rytter
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 AD YF, Fiskehejre 1 AD FU, Knopsvane 1 AD R, Grågås 38 , Lille Præstekrave 5 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 50 R, Temmincksryle 3 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 9 FU. Jacob Sterup
Juelsberg Skove: Hvepsevåge 1 OF. Erik Røjgaard
Sanderum: Rørsanger 1 SY. Martin Søgaard
Odense: Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Mudderklire 1 FU T. Evald Mehlsen
Mågeøerne: Fiskehejre 1 R, Klyde 35 YF, Almindelig Ryle 750 R, Hvidklire 1 R, Stenvender 1 R, Havterne 100 YF, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Jacob Sterup


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 9/05-2011:
           Forsvarets naturpolitik – en fuldtræffer

           Ny formand for fuglevenner


               Fra den 1o. maj kan der igen ses ederfugle i Sundet

Onsdag den 11. maj 2011

Nyborgvej 206 Svendborg (08:20): Rød Glente 1 NØ. Johnny Rasmussen
Vornæs (kl. 20.10): Havørn 1 AD OF ( fik ham på vingerne, da jeg kom løbende). Bettina Gerti Groß
Thurø, Hyldebærvænget (16:40): Bramgås 60 Ø
Vejlen Taasinge: Knarand 6 R, Agerhøne 2 R (Ved dæmningen). Poul Rasmussen
Noret Taasinge: Knarand 9 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 4 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor: (19:30): Sorthalset lappedykker 2 R, Dværgmåge 11 R, Blisgås 1 R, Knarand 22 R. Nis Rattenborg
Tange å (07:00): Dværgterne 4 R, Tornsanger 2 Sy, Tornirisk 2 FU, Stilllits 2 FU, Skovspurv 8 FU, Grønirisk 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 8 FU, Sølvmåge RA, Skarv 1 RA, Svartbag 2 FU, Strandskade 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Rørhøg 1, Bramgås + Ø (hørt kl. 22:45). Grøn Frø kvækker. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Torpelundsvej, Tarup (14:00): Stenpikker 2 R. Per Rasmussen
Golfbanen i Nyborg (11:15-11:25): Græshoppesanger 1 SY (Hul 14). Ivan Sejer Beck
Føns Vang (15:45-16:30): Sorthalset Lappedykker 58 R, Grågås 600 R, Knarand 11 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 4 R (3 AD + 1 2K). Michael Mosebo Jensen
Æbelø: Stenvender 4 FU, Broget Fluesnapper 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge
: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 32 R, Gravand 13 R, Knarand 9 R, Krikand 2 R, Gråand 14 R, Atlingand 2 M R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 34 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Temmincksryle 4 R, Sortklire 1 R, Rødben 4 R, Tinksmed 7 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 7 R, Havterne 2 R, Landsvale 14 R, Hvid Vipstjert 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 44 R, Gravand 22 R, Knarand 6 R, Gråand 11 R, Skeand 7 R, Troldand 32 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rørhøg 1 M R, Agerhøne 2 R, Blishøne 63 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 13 R, Gøg 1 R, Rørsanger 4 SY, Rørspurv 1 R. Poul Rasmussen
Gulstav Mose:
Aftenfalk 1 M FU , Lærkefalk 1 FU. Henrik Madsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: to flokke af ca.300 Bramgås 600 NØ, Atlingand 2 M R, Bjergand 25 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 7 R. Andreas Egelund Christensen
Bjernekrogen: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 8 NØ, Gravand 5 R, Rørhøg 1 F V, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 YF, Hættemåge 60 R, Havterne 3 R, Ringdue 4 SY, Gøg 1 M SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Skovskade 1 OF, Husskade 1 OF, Stær 6 OF, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 4 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg: Digesvale 30 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Kulemose: Nattergal 2 SY. Flemming G. Andersen
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 1 YF, Toppet Lappedykker 24 YF, Gråstrubet Lappedykker 24 YF, Sorthalset Lappedykker 39 YF, Skarv 1 2K R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 YF, Grågås 37 YF UF, Gravand 1 R, Knarand 6 YF, Gråand 27 YF, Atlingand 1 M R, Skeand 8 R, Taffeland 60 YF, Troldand 60 YF, Tårnfalk 1 M OF, 1 PUL Blishøne 70 YF, Vibe 2 YF, Mudderklire 1 R, Hættemåge 24 YF, Sølvmåge 4 R, Klippedue/Tamdue 1 OF, Ringdue 3 SY, Mursejler 2 FU, Digesvale 7 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 3 R, Rørsanger 11 YF, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 2 YF, Allike 10 YF, Råge 2 YF, Stillits 3 YF, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 7 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave, Grusgraven neden for Ibjerget : Strandskade 2 OF, Lille Præstekrave 4 R, Temmincksryle 7 R, Mudderklire 8 R, Fjordterne 2 OF, Gøg 1 SY, Digesvale 25 OF. Per Rasmussen
Æbelø: Vibe 2 R, Stenvender 4 FU, Broget Fluesnapper 2 FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Ravn 2 R. Jens Bækkelund


            Dværgterne Tange å  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 10. maj 2011

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 180 Ø (07:45)
Iholm
: Skarv 12 R, Ederfugl 47 +
10 Pull, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 6 R, Stormmåge 80 YF, Sølvmåge 20 R
Svendborg, Strandvej
(05:30): Bramgås 500 Ø (Trækket fortsætter her til morgen og har pågået igennem hele natten). Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge: Bramgås 320 NØ. Poul Rasmussen
Havnen, Vejlen Taasinge (17:45): Havørn 2. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge (16:10): Knarand 2 (parring): Poul Rasmussen
Nørreballe Nor (07:00): Dværgmåge 14 FU. Nis Rattenborg
Tange å (14:00): Dværgterne 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø :
Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø (08:45-11:55): Toppet Lappedykker 64 R, Havørn 1 OF AD, Fiskeørn 1 FU, Dværgmåge 2 FU, Fjordterne 10 FU, Sortterne 4 FU, Isfugl 1 OF. Niels Bomholt
Arreskov Sø:
Sølvhejre 3 AD R (Blev opdaget da de var i luften samtidig. De stod i kanten tagrørsbræmmen ved Bredholt efterfølgende. Ifølge EEH fik han af en lokal landmand besked om tre hvide hejre med sorte ben allerede i søndags), Mudderklire 1 R, Fjordterne 4 FU, Sortterne 5 FU, Gøg 2 SY
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 AD R, Fjordterne 3 R
Espe: Bramgås 75 Ø, Tårnfalk 1, Musvåge 1, Tornsanger 2, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Munk 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Dyreborg (07:00): Bramgås 500 Ø. Carsten Poulsen
Hovedsø, Avernakø (16:00-16:30): Stenpikker 3. Niels Andersen
Lyø (08:50-14:50): Grågås 1100 R (Også flere kuld gæslinger), Bramgås 575 Ø (8.00 to flokke), Stenvender 1 FU, Sildemåge 10 YF, Stenpikker 5 R (Måske 3 ynglepar?), Ravn 2 OF (Østersjo). Niels Andersen
Grusgrave v. Davinde (21:00-21:30): Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v. Birkum (19:00-20:20): Lille Præstekrave 1 FU (I selskab med en Stor...), Temmincksryle 3 FU (Ses fra Kors-Ager-vej), Sorthovedet Måge 2 YF (En ad + en 3k-fugl, som med sikkerhed er en ny fugl. Der er hermed set mindst 4 forskellige fugle i kolonien i år), Hættemåge 2000 YF. Per Rasmussen
Katterød (13:50): Hvepsevåge 1 N. Niels Bomholt
Bøjden Nor (12:30-13:30): Lille Præstekrave 2 R, Stenvender 1 R. Niels Bomholt
Tarup, Odense NV (05:45-06:15): Bramgås 8000 NØ. Gregers Johannesen
Bispeengen (15:40): Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 R. Henrik Andersen
Firtalsstranden (18:45-20:30): Knarand 6 R, Klyde 131 R (De fleste på 'klyde-øen' hvor der også er 12 par havterner), Lille Præstekrave 2 R (Også på 'klyde-øen'). Henrik Andersen
Højme (06:50): Bramgås 400 NØ. Michael Mosebo Jensen
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby (21:10): Stær 650 R. Henrik Andersen
Vestermaden, Mesinge (19:00): Agerhøne 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther
Dalbybugten (18:30): Stenpikker 2 R. Ole Reuther
Dalby (oversvømmet mark) (18:30): Gul Vipstjert 1 R. Ole Reuther
Enebærodde (07:30-13:45): Bramgås 6650 NØ (Indtil 10.20), Hvepsevåge 32 Ø (Heraf 30 efter 10.20), Rød Glente 1 Ø (Kl. 11.20), Rørhøg 10 Ø (Heraf 6 efter 10.20), Spurvehøg 15 Ø (Heraf 8 efter 10.20),
Aftenfalk hun Ø (Kl. 11.55), Strandhjejle 23 R, Lille Kobbersneppe 27 R, Lille Regnspove 2 NØ, Landsvale 187 Ø (Heraf 42 efter 10.20), Gul Vipstjert 86 Ø (Heraf 70 efter 10.20). Søren Gjaldbæk indtil 10:20, Michael Mosebo Jensen
Enebærodde (05:45-10:20):
Sølvhejre 1 NØ (6.02), Bramgås 14335 NØ (6.00-8.36), Hvepsevåge 2 NØ (9.45 og9), Rørhøg 7 NØ, Spurvehøg 10 Ø, Dværgfalk 2 NØ (5.50 og 6.35), Lille Kobbersneppe 27 R, Landsvale 131 Ø, Gul Vipstjert 50 Ø. Søren Gjaldbæk
Føns Vang (21:40): Mudderklire 10 R. Michael Mosebo Jensen
Otterup (16:17): Rød Glente 1 S. Kresten Madsen
Nærå Strand (06:45-07:30): Bramgås 2500 NØ,
Strandhjejle 74 R, Lille Kobbersneppe 134 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Rørmosen (11:15): Rød Glente 1 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Bramgås 550 Ø. Arne Bruun
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 2490 Ø. Peder Rasmussen
Thurø Rev: Skarv 25 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 27 R, Gravand 8 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 16, Rødben 8 R, Mudderklire 1 R, Havterne 2 FU, Sanglærke 16 R SY, Landsvale 15 FU, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Stenpikker 1 R, Tornsanger 4 R SY, Stær 10 FU, Tornirisk 6 R SY. Peder Rasmussen
Hallindskoven: Bramgås 3380 NØ (Kæmpe træk af bramgæs natten mellem den 9. og 10. maj. Trækket tog fart fra kl.22, hvor vinden aftog. Fra 22-23 var der næsten konstant bjæffende gæs i luften. Var vågen 6 gange mellem kl. 01.00 og 03.00 alle gange hørtes trækkende gæs). Esben Eriksen
Humble: Hvepsevåge 4 N. Esben Eriksen
Dovns Klint: Rørhøg 1 S, Sortstrubet Lom 2 Ø (var en time på klinten fra 9-10. meget stille.). Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Gravand 56 R, Knarand 14 R, Skeand 23 R, Bjergand 16 R, Pirol 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Thurø By m.m.: Bramgås 1150 Ø, Gøg 1 SY, Havesanger 1 SY. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Gøg 1 R, Havesanger 2 SY. Arne Bruun
Ollerup Sø: Rørhøg 1 BR NV, Musvåge 1 R. Arne Bruun
Ulbølle: Bramgås 400 Ø. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knarand 18 R, Atlingand 1 M R, Rørhøg 1 M FU, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 6 FU, Gøg 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 3 R SY, Havesanger 1 SY. Peder Rasmussen
Brahetrolleborg Gods, Nord for godset,ved Hågerupvej: Sorthalset Lappedykker 2 YF R ( 2 par ), Gravand 6 R, Krikand 4 R, Atlingand 1 M R, Skeand 8 R, Taffeland 10 R, Troldand 7 R, Rørhøg 1 F FU, Vibe 2 R, Hættemåge 300 YF. Peder Rasmussen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 3 FU, Grågås 225 , Havørn 1 OF, Mudderklire 2 FU, Bysvale 50 FU. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 64 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 9 OF, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 20 R, Grågås 230, Bramgås 100 NØ, Knarand 4 R, Krikand 1 R, Skeand 1 R, Taffeland 12 R, Troldand 80 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 50 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 2 FU, Fjordterne 10 FU, Sortterne 4 FU, Ringdue 4 R, Gøg 2 R, Isfugl 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 20 FU, Skovpiber 1 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 8 SY, Havesanger 4 SY, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 6 R, Stær 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 140 R, Knopsvane 42 R, Grågås 54 R, Bramgås 60 NØ, Gravand 5 R, Knarand 14 R, Skeand 11 R, Taffeland 5 R, Troldand 69 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Vibe 8 R, Hættemåge 13 FU, Sølvmåge 25 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 R, Ringdue 7 R, Tyrkerdue 1 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 R, Bysvale 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Allike 14 R, Stær 2 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R. Niels Bomholt
Horne By:
Hvid Stork 1 OF ( Via bekendte. Set på 20 m afstand i sydgående retning. Raster måske i området?). Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 13 R, Knopsvane 3 R, Grågås 110 R, Gravand 3 R, Pibeand 1 M R, Skeand 2 R, Troldand 12 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 7 R, Strandskade 3 R, Klyde 10 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 3 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 12 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Havterne 4 R, Landsvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 2 R, Rødstjert 1 YF B, Solsort 3 R, Tornsanger 2 R, Stær 5 FU, Stillits 2 R, Tornirisk 7 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Lyø: Gråstrubet Lappedykker 6, Skarv 30, Grågås 1100, Bramgås 575 Ø, Knortegås 40, Gravand 50, Pibeand 6, Gråand 40, Skeand 12, Taffeland 20, Troldand 14, Ederfugl 35, Toppet Skallesluger 60, Rørhøg 2, Spurvehøg 2, Fasan 5, Blishøne 30, Strandskade 55, Klyde 12, Stor Præstekrave 2, Strandhjejle 1, Vibe 30, Almindelig Ryle 1, Brushane 1, Rødben 16, Hvidklire 1, Stenvender 1, Hættemåge 75, Stormmåge 200, Sildemåge 10, Sølvmåge 500, Svartbag 6, Splitterne 6, Havterne 20, Ringdue 30, Tyrkerdue 1, Sanglærke 25, Landsvale 30, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1, Rødstjert 5, Stenpikker 5, Solsort 10, Sangdrossel 1, Gærdesanger 3, Tornsanger 20, Munk 5, Gransanger 1, Blåmejse 3, Musvit 2, Allike 1, Sortkrage 1, Gråkrage 20, Ravn 2, Stær 45, Gråspurv 50, Skovspurv 1, Bogfinke 10, Grønirisk 4, Stillits 2, Tornirisk 6, Gulspurv 3, Rørspurv 1. Niels Andersen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 2 YF UF, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Temmincksryle 3 FU, Mudderklire 1 R, Sorthovedet Måge 2 YF TH ( En ad + en 3k-fugl, som en en ny fugl i kolonien. Der er nu med sikkerhed set 4 forskellige fugle i, år. Antageligvis 3 hanner og en hun. ), Hættemåge 2000 YF, Fjordterne 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: 3 par Grågås 6 YF UF, Duehøg 1 OF, Mudderklire 1 R, Hættemåge 90 YF, Stormmåge 4 YF BR, Fjordterne 7 YF, Nattergal 1 YF SY. Per Rasmussen
Højme: Bramgås 400 NØ. Michael Mosebo Jensen
Bispeenge: Fiskehejre 2 FU, Grågås 28 R, Gravand 4 R, Gråand 8 R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Temmincksryle 3 FU, Rødben 2 R, Tinksmed 1 R, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 5 OF, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Enebærodde: Bramgås 6650 NØ, Hvepsevåge 32 Ø, Rød Glente 1 Ø, Rørhøg 11 , Spurvehøg 15 Ø, Musvåge 14 Ø, Tårnfalk 2 ,
Aftenfalk F Ø ( kl. 11.55. Opdagede en tydelig Lærke-/Aftenfalke profil, da fuglen fløj over Charlottenlund-skoven. Stod og svirrede kortvarigt, hvorefter den strøg ned over vandet ud langs odden, hvor jeg havde obs.post. Gulbrunt hoved + underside, blygrå vingeoverside.), Klyde 4 R, Hjejle 8 R, Strandhjejle 23 R, Almindelig Ryle 4 R, Lille Kobbersneppe 27 R, Småspove 2 NØ, Gøg 1 R, Mursejler 3 Ø, Digesvale 8 Ø, Landsvale 187 Ø, Bysvale 6 Ø, Skovpiber 1 Ø, Engpiber 6 Ø, Gul Vipstjert 86 Ø, Allike 10 Ø, Råge 2 Ø, Stillits 4 Ø, Tornirisk 8 Ø, Lille Gråsisken 2 Ø. Søren Gjaldbæk indtil 10:20, Michael Mosebo Jensen
Dalby Bugt: Stenpikker 2 R. Ole Reuther
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Ole Reuther
Ladby:
Sort Glente 1 FU (Kertinge Mark Hvide vingefelter. Kredsende på plane vinger i lav højde først mod V og væk mod Ø.). Evald Mehlsen
Kertinge Mark: Musvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Ulriksholm Skove: Ravn 4 YF UF. Evald Mehlsen
Vestermade: Agerhøne 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Feddet v/Sandager (Assens): Fiskehejre 1 FU, Gravand 8 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave Almindelig (hiaticula) 4 FU, Vibe 6 R, Ryle sp. 3 FU (lignede Temminckryle Usikkert !), Brushane 13 FU T, Storspove 2 FU, Rødben 7 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 3 YF P, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 8 R, Rørspurv 1 M SY. Kirsten Pedersen
Aborg Minde: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 5 OF, Bramgås 225 OF, Gravand 8 R, Havørn 1 OF, Blishøne 3 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 2 FU, Vibe 5 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 4 FU, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 FU, Gøg 2 R, Engpiber 1 FU, Solsort 1 FU, Gråkrage 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen


        Ca 12.000 bramgæs gennem Sundet i dag

Mandag den 9. maj 2011

Svendborg, lystbådehavnen (21:30-21:45): Bramgås 1200 Ø (Ca. tal - fem store flokke over Vindeby (trækket har desuden pågået om natten de sidste tre døgn, mange - hørt..). Jan Stener Jørgensen
Svendborg havn
(07:20): Husrødstjert 2 SY, Bramgås 250 Ø (14:05).
Huusomsvej, Svendborg (11:30): Bramgæs 600 OF Ø, 500 OF Ø (11:45). Trine via Poul Brugs Rasmussen
Thurø Skole (08:30): Bramgås 90 OF (10:15), Bysvale 6 FU, Rødstjert 1 SY
Bukkehave, Taasinge (08:00-10:30): Bramgås 2450 Ø, Bramgås 120 Ø (14:15). Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Agerhøne 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R. l Rasmussen
Ny Gesinge: Bynkefugl 1 R. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs: Agerhøne 2 R. Poul Rasmussen
Åmosen, Ollerup (21:45 - 22:15): Grågås HØ
Broholm (07:00): Broget Fluesnapper 2 M+FM FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Bramgæs, 500 OF Ø (11:00), 450 OF Ø (11:30). Poul Brugs Rasmussen
Søfælde (17:45): Rød Glente 2 R. Jens-Gert Hansen
Nørresø (16:30-17:30): Dværgmåge 7 FU (3ad, 4 2cy +), Sortterne 16 FU. Jens-Gert Hansen
Ulbølle (19:30): Mursejler 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (13:00): Mursejler 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (07:45): Sivsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (18:15-19:15): Bramgås 1020 Ø, Dværgmåge 14 FU AD , Fjordterne 2 FU, Mursejler 2 FU , Nældesommerfugl 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Gråstrubet Lappedykker 1 YF B, Troldand 15 R, Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 2 SY, Rødstjert 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 6 SY, Gransanger 3 SY, Lille Gråsisken 1 SY
Holstenshuus, Diernæs ( 09:15-10:50): Grågås 40 R, Troldand 15 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Vibe 2 FU, Havesanger 2 SY, Skovsanger 2 SY, Fuglekonge 3 SY, Korttået Træløber 2 SY, Kernebider 2 R, Egern 1 R, Det Hvide C 1 R, Nældesommerfugl 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lammehave, Ringe (11:00): Stenpikker 1 R han. Per Rasmussen
Espe: Bramgås 58 Ø, Tårnfalk 1, Musvåge 1, Havesanger 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Landsvale 6, Stær 11, Allike 35, Råge 10, Husskade 2, Gråkrage 2, Ringdue 10, Grønirisk 2, Hvid Vipstjert 2, Bogfinke 2, Skovspurv 15, Sangdrossel 1, Solsort 7, Rødstjert 2 (han + hun), Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt (07:00-08:10): Havørn 1 R 3K (+), Gøg 1 SY, Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v. Birkum (06:25-06:45): Sorthovedet Måge 1 R AD han (Ligner hannen i det kurtiserende par, jeg tidligere har set. Hunnen ligger måske på rede et sted i kolonien), Hættemåge 1500 YF (En del af fuglene er ude at fouragere). Per Rasmussen
Tarup Grusgrave (05:40-06:20): Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v. Davinde: Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Holluf Pile, Odense SØ (20:00): Gøg 1 SY. Anthony Carter
Bispeengen (16:45): Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 4 R, Tinksmed 6 R. Henrik Andersen
Blommenslyst: Gøg 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Odense Havn, Lindøterminal: Stenpikker 5 R. Lars Philip Nørtoft
Vestermaden (09:30-10:00): Lille Kobbersneppe 60 R. Niels Aage Madsen
Vestermaden (14:14):
Lille Kobbersneppe 160 R (2 flokke kom flyvende og landede.). Michael Glentedal
Kerteminde - Drigstrup sognesti (09:00-09:10): Bynkefugl 1 R han, Stenpikker 1 R han. Niels Aage Madsen
Fyns Hoved (15:15-18:00): Tejst 4 R, Gul Vipstjert 65 R (Alm. flava), Bynkefugl 5 R, Stenpikker 12 R. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck
Nordskov Hindsholm (15:00-15:10): Rød Glente 3 OF. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck
Norup (14:36): Rød Glente 1 N. Kresten Madsen
Enebærodde (06:00-13:00): Hvepsevåge 5 NØ,
Sort Glente 1 Ø , Hedehøg 1 Ø AD han , Spurvehøg 22 Ø, Tårnfalk 5 (3 R, 2 NØ), Aftenfalk 1 Ø 2K han, Strandhjejle 13 R, Mudderklire 17 R, Dværgterne 2 V, Huldue 3 Ø, Gøg 2 R han, Mursejler 6 Ø, Digesvale 187 Ø, Landsvale 881 Ø, Bysvale 123 Ø, Rødstrubet piber 1 Ø (07:05) , Gul Vipstjert 186 Ø, Bynkefugl 4 R. Søren Gjaldbæk
Grindløse Østmosen (21:00-21:30): Gøg 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 11395 Ø (41 flokke), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 Ø ( Kl. 11:58). Peder Rasmussen
Hallindskoven, Svendborg: Bramgås 6775+ NØ (Fra 9.30. Flokke:  1050+ 205+ 400+ 470+ 600+ 60+ 370+ 300+ 10+ 280+ 230+ 720+ 400+ 250+ 175+ 140+ 340+ 110+ 190+ 460), Hvepsevåge 1 N, Mursejler 1 NØ. Esben Eriksen
Noret - Tåsinge: Grågås 35 R, Gravand 10 R, Knarand 13 R, Atlingand 4 R, Skeand 6 R, Strandskade 4 R, Vibe 32 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 10 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 4 R, Gul Vipstjert 2 R. Ole Goldschmidt
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 260 R. Ole Goldschmidt
Knudedyb (Omr.27): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 780 R, Havørn 1 R (Birkholm), Havterne 20 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 280 R, Havterne 20 R. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 0 R, Havterne 12 R. Ole Goldschmidt
Middelgrund m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 130 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1120 R, Hvepsevåge 4 NØ. Ole Goldschmidt
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 74 R, 12ad + 4 2k Dværgmåge 16 NØ, Havterne 14 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2920 R. Ole Goldschmidt
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1050 R, Havterne 36 R. Ole Goldschmidt
Ollerup Sø: Rørhøg 1 M YF TH. Arne Bruun
Sortemosen: Grågås 53 R, Gravand 48 R, Pibeand 4 R, Knarand 8 R, Krikand 6 R, Atlingand 2 FU, Skeand 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 16 R, Brushane 27 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 1 FU, Tinksmed 36 FU, Sanglærke 8 R SY, Landsvale 12 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 R, Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 1 FU, Ravn 5 OF, Stær 18 FU. Peder Rasmussen
Bjerne: Bysvale 20 FU, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 4 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Bjernekrogen: Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 M AD SDR YF, Hættemåge 1500 YF, Stenpikker 1 M AD R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Fjordterne 4 YF, Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 3K+ R, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Kernebider 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Gøg 1 SY, Rørsanger 2 SY. Per Rasmussen
Bredbjerg: Grå Fluesnapper 2 FU. Flemming G. Andersen
Højbjerg v/Langesø: Grågås 19 FU, Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Bispeenge: Grågås 19, Gravand 3 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 5 FU, Temmincksryle 1 FU, Hvidklire 5 FU, Gøg 1 SY. Gunhild Brink
Fyns Hoved: Tejst 4 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 65 R, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 12 R. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck
Nordskov Enge: Rød Glente 3 OF. Hans Stemann, Ivan Sejer Beck
Fiskeholm: Skarv 4 R, Knopsvane 3 R, Gråand 5 R, Troldand 2 FU, Toppet Skallesluger 18 R, Strandskade 5 R, Sorthovedet Måge 3 R ( 2 sammen midt på øen. Set en anden gå ned på nordsiden af øen og 1 i vandet ,så min 3), Hættemåge 450 YF, Stormmåge 200 YF P, Sølvmåge 25 R, Splitterne 10 R, Fjordterne 3 R. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 M FU. Kirsten Pedersen
Særslev: Vendehals 1 2K DØD (taget af vores kat :-( ). Jens Friis-Walsted
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 20 R, Ederfugl 25 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 65 FU. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 3 R, Ederfugl 73 R, Toppet Skallesluger 7 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Skarv 17 R, Knopsvane 5 R, Ederfugl 53 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 21 R, Ederfugl 45 R, Strandskade 42 , Stor Præstekrave 6 FU, Strandhjejle 6 R, Almindelig Ryle 250 FU, Lille Kobbersneppe 52 R, Storspove 2 R, Rødben 5 R, Hvidklire 21 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Vibe 1 R, Rødben 1 R, Bynkefugl 7 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 R, Troldand 4 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Mudderklire 8 R, Stormmåge 15 R, Fjordterne 1 R, Huldue 3 SY, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 8 R, Gul Vipstjert 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 2 R, Solsort 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 12 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 11 SY, Musvit 3 SY, Pirol 1 SY, Gråkrage 4 R, Ravn 2 YF TH, Stær 2 R, Bogfinke 14 SY, Gulspurv 3 SY. Jens Bækkelund


             Lærkefalk fouragerer over Fredmosen

Søndag den 8. maj 2011

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 60 Ø (09:45)
Vejlen havn Taasinge: Havørn 2 OF AD. Poul Rasmussen
Fredmosen: Rørhøg 5 (3 Han + 2 Hun - i luften samtidig), Lærkefalk 1 FU
Magleby: Lærkefalk 1 Ø, Rørhøg 1 FU
Gulstav (morgen):
Hvid stork 1, Pirol 1, Sortterne 13 Ø.Torbjørn Eriksen
Skovsgård (16:30): Rød Glente 1 OF. Jens-Gert Hansen
Stenstrup Lergrave ved Præstevænget: Lille Præstekrave 4 YF (2 par). Niels Andersen
Bøjden Nor (08:30 - 09:15): Klyder 5 R, Sortklire 1 FU, Stor Regnspove 1 FU, Hvidklire 2 FU, Brushane 1 FU, Lille præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 3 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Hjejle 3 R, Tårnfalk1 OF, Havterne 2 R, Munk 1 Sy, Gransanger 1 SY, Engpiber 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård sø (12:00-12:30): Gøg 1 SY. Ebbe Larsen
Nørresø (10:45-11:30): Ravn 3 R. Ebbe Larsen
Øster Hæsinge (10:15-10:30): Rød Glente 1 R. Ebbe Larsen
Snarup Mose: Gøg 1,
Kærsanger 1, Havesanger 1, Munk 3, Løvsanger 4, Stor Flagspætte 1, Duehøg 2 (hørt og set). Sømplet 2, Citronsommerfugl 20-30, Aurora 10-20, Stor Kålsommerfugl 2, Grønåret Kålsommerfugl 2, Nældens Takvinge 1, Okkergul Randøje 1, Lille Ildfugl, Nældesommerfugl 1, Dagpåfugleøje 2, Rød Vandnymfe 10, Grøn Smaragdlibel 10. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe: Rørhøg 1 han, Rød Glente 1, Tårnfalk 1, Musvåge 2, Stillits 4, Landsvale 5. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lunget, Ørbæk (10:00): Havesanger 1 SY. Jenny, Michael Højgård Hansen
Dømmestrup (20:05): Lille Præstekrave 1 FU. Anne Veber Døssing
Skoven ved Damsbo Strand (09:00-09:02): Gøg 1 SY. Kurt Gamborg Holm
Ølundgårds inddæmning (11:30-13:30): Havørn 1 FU AD (Slog blishøne), Vandrefalk 1 R, Gul Vipstjert 62 R. Anders Vedel
Holluf Pile (11:00): Gøg 1 SY. Michael Glentedal
Hedvigslund Haveforening, have 8, Odense (20:15): Mursejler 2 OF. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen
Fyns Hoved (20:15): Tejst 1 R (Sad på sten ved Vestsiden). Vivian Neidel
Martofte (18:15): Rød Glente 1 OF. Vivian Neidel
Birkebjerg (09:00): Havesanger 1 SY. Vivian Neidel
Enebærodde (05:00-11:00): Strandhjejle 10 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Hvidklire 13 R, Dværgmåge 11 TI AD (R, senere Ø), Dværgterne 1 Ø, Mursejler 1 Ø, Landsvale 297 Ø, Gul Vipstjert 101 Ø, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fogense enge (20:00-20:30): Lille Regnspove 3 FU, Gøg 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Pomeransfugl 1 M R, Hjejle 21 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor:
Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 60 R, Knopsvane 4 R, Grågås 22 R, Pibeand 2 R, Gråand 5 R, Taffeland 19 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Blishøne 20 R, Strandskade 6 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 11 R, Rødben 10 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 15 SV, Bysvale 10 R, Gul Vipstjert 110 R, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Skovskade 18 OF, Ravn 1 OF. Ole Goldschmidt
Klise Nor:
Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Svanegås 1 R, Grågås 17 R, Gravand 28 R, Knarand 19 R, Krikand 4 R, Gråand 7 R, Skeand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 10 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 25 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 18 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 4 R, Bysvale 4 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 4 R, Rørsanger 2 R, Stillits 2 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Fjordterne 12 R, Mursejler 11 NØ. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knarand 17 R, Krikand 3 R, Atlingand 6 R, Skeand 10 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 25 R, Huldue 1 R, Mursejler 1 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 36, Grågås 26 R, Bramgås 300 OF, Gravand 16 R, Knarand 6 R, Krikand 3 R, Gråand 6 R, Skeand 15 R, Taffeland 6 R, Troldand 62 R, Rørhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 4 R, Blishøne 10 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 R, Mudderklire 1 OF, Hættemåge 9 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 39 , Svartbag 5 , Fjordterne 4 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 1 OF, Musvit 1 OF, Skovskade 1 OF, Allike 5 FU, Gråkrage 4 R, Stær 4 FU, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 FU, Tornirisk 4 R. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 2 YF P, Grågås 78 FU, Gravand 53 FU, Skeand 12 FU, Brushane 29 FU. Morten Müller
Sortemosen: Grågås 45 R, Gravand 51 R, Pibeand 4 R, Knarand 8 R, Krikand 3 R, Atlingand 2 R, Skeand 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 49 R. Arne Bruun
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 56, Gravand 2 R, Knarand 1 M R, Skeand 5, Taffeland 11 R, Troldand 23 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Trane 1 R, Vibe 5 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 2 FU, Spætmejse 1 SY, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Ellested: Åsvej Rørhøg 1 F OF, Åsvej Stenpikker 2 R. Peder Rasmussen
Slipshavn Enge: Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R. Stinne Aastrup
Damsbo Skove: Gøg 1 SY. Kurt G. Holm
Elvedgård/Mølleskov: Rød Glente 1 OF. Jan Hjeds
Enebærodde: Stor Skallesluger 2 M Ø, Rørhøg 1 2K R, Spurvehøg 6 Ø, Tårnfalk 1 TF, Strandhjejle 10 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Sortklire 1 TI, Hvidklire 13 R, Dværgmåge 11 AD TI, Dværgterne 1 Ø, Mursejler 1 Ø, Sanglærke 3 Ø, Digesvale 69 Ø, Landsvale 297 Ø, Bysvale 39 Ø, Engpiber 20 Ø, Gul Vipstjert 101 Ø, Stenpikker 1 M R, Skovskade 3 Ø, Allike 4 Ø, Råge 1 Ø, Stær 22 Ø, Tornirisk 12 Ø. Michael Mosebo Jensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R. Allan Haagensen
Sadelmagermosen: Rørhøg 1 R, Stenpikker 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 2 R. Bo K. Stephensen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 25 FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 R, Småspove 3 FU, Gøg 1 SY. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 6/05-2011:
          
Endnu en havørn er forsvundet i Odense Fjord
           Otte truede fuglearter får en håndsrækning
           Danmark giver 50 mio. til tropeskov
           Makværk i marsken


             Savisanger Fredmosen

Lørdag den 7. maj 2011

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1520 Ø
Svendborg (Strandvej)
(08:30-10:00): Bramgås 2400 NØ (Set ude over svendborgssund, mange større og mindre flokke, ca tal - trækket pågår stadig), Hvepsevåge 1 OF (8:45 lavt N - årets første over matriklen). Jan Stener Jørgensen
Bregninge, Taasinge: Havørn 1 V. Niels Larsen +
Gulstav Østerskov: Digesvale 20 FU, Landsvale 2 R, Gul Vipstjert 3 R, Bynkefugl 1 R, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 8 R,
Pirol 1 KA ( Nordkanten af Østerskov - først hørt fra Dovnsgården - senere fra stien til Brunsbanken), Skovskade 50 R. Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Fredmosen: Skeand 3 R, Taffeland 8 R, Rørhøg 3, Vandrikse 1 KA, Gøg 1 KA, Sangdrossel 1 SY,
Savisanger 1 SY ,(Den østlige del. Sang i området forenden af gangbroen, der er lagt ud til robåden. Foto her og bloggen Langelands Fugle Se kort ), Sivsanger 5 SY, Rørsanger 4 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 2 SY, Rørspurv 3 SY. Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Fredmosen (11:00-12:30): Lærkefalk 2 FU (Fangede insekter hele perioden), Havesanger 2 SY. Henrik Mørup-Petersen
Siø (10:40-11:00): Bramgås 320 NØ, Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev nor (08:25-10:00): Knarand 10 R, Dværgterne 2 FU, Stenpikker 6 R. Niels Bomholt
Fårevejle: Bramgås 120 Ø. Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Nørreballe Nor: Grågås 130 R, Brushane 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 1 OF. Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Skarø: Gravand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 8 FU, Rødstjert 2 SY
Skarø Kalveodde: Knopsvane 48 R, Grågås 3 YF RU, Bramgås 80 R, Gravand 6 R, Ederfugl 60 R, Strandskade 2 R, Rødben 6 R, Havterne 4 FU
Skarø Rev: Knopsvane 1 YF BR, Bramgås 160 R, Gravand 20 R, Pibeand 10 R, Spidsand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 8 R, Blishøne 8 R, Hjejle 160 R, Vibe 12 R, Havterne 6 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 R, Stær 30 R, Tornirisk 1 R
Sortemosen, Lakkendrup (05:15-10:30): Bramgås 440 Ø (2 flokke), Nilgås 1 R (Trak NV 07:20), Gøg 1 SY. Hans Rytter
Brændegård Sø (06:25 - 08:00): Tornirisk 2 YF, Sangdrossel 2 Sy, Sorthalset 2 R, Rørsanger 1 Sy, Troldand 127 R, Gråand 19 FU/R, Taffeland 7 R, Knopsvane 24 R, Skeand 15 FU/R, ToppetLappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sølvmåge 21 R, Svartbag 1 R, Hættemåge 2 R, Skarv 275 YF, Strandskade 2 R, Gravand 8 R, Solsort 1 FU, Ravn 1 HØ, Allike 18 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Skovspurv 1 FU, Ringdue 2 Of, Landsvale 15 FU, Grønirisk 1 FU, Blishøne 7 FU, Fjordterne 1 FU, Tornsanger 2 Sy, Bogfinke 1 Sy, Stormmåge 2 R, Musvit 1 FU, Havørn 2 Of, Vibe 2 R, Stor Flagspætte 1 Of, Stær 2 Of, Fasan 2 FU, Gøg 1 Sy. Leif Kristensen
Sandholt (08:30 -08:50): Blishøne 8 YF, Dobbeltbekkasin 1 SY, Rørhøg 1 FU, Vibe 7 R, Gråstrubet Lappedykker 2 Yf, Knopsvane 2 Yf, Rørspurv 1 Ra, Engpiber 1 R, Gøg 1 Sy, Bogfinke Of, Landsvale 2 FU, Gulspurv 1 R, Ringdue 2 FU, Stær 4 Of, Gravand 2 R, Fasan 1 R, Musvit 1 Sy, Tinksmed 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Taffeland 5 R, Gråand 3 R. Leif Kristensen
Espe: Rørhøg 1 han, Stær 26, Landsvale 5, Rødstjert 1, Havesanger 1, Løvsanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Rynkeby, Ringe (09:30): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Boels Bro (20:45-21:15): Gul Vipstjert 1 R, Bynkefugl 5 R. Lars Philip Nørtoft
Lunget, Ørbæk (10:00): Gøg 1 SY. Michael Højgård Hansen
Brænde Ådal (15:20-17:00): Ravn 4 R. Ebbe Larsen
Ølund (18:35-19:20): Knarand 10 R, Tinksmed 96 R. Michael Mosebo Jensen
Lunde (17:30): Ravn 1 R. Michael Mosebo jensen
Slambassinet, Sandager (17:00-17:20): Tinksmed 10 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Skamby: Rød Glente 1 OF. Martin Strømkjær
Odense Å, Dyrup: Gøg 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand (13:00-14:40): Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 1 OF AD. Martin Strømkjær
Firtalsstranden: Klyde 180 R, Lille Præstekrave 1 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 8 R, Gul Vipstjert 8 R. Michael Mosebo Vensen
Firtalsstrand (11:00): Klyde 180 R, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 2 R. Søren Gjaldbæk
Enebærodde (06:30-09:30): Rørhøg 5 (3 Ø, 2 TF), Strandhjejle 8 R, Temmincksryle 4 TI (Fortsatte mod Fjordmarken), Hvidklire 14 R, Mudderklire 8 R, Stenvender 7 R (De 6 TI til R), Dværgterne 1 R, Landsvale 136 Ø, Gul Vipstjert 22 Ø, Stenpikker 2 R han. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (16:30-17:30):
Pirol 1 SY (200 m øst for camping). Kresten madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Bramgås 2775 Ø (9 flokke ). Peder Rasmussen
Siø
: Grågås 225 R, Bramgås 320 ØNØ, Knortegås 50 FU, Gravand 2 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 4 R, Hjejle 27 FU, Vibe 10 R, Rødben 1 R, Hættemåge 85 R, Stormmåge 90 R, Sølvmåge 50 R, Sanglærke 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose:
Hvid Stork 1 FU. (Hvid Stork fouragerende i vandhul ved Gulstavvej her til aften, lørdag d. 7. maj. Meddelt af lokal.). Jaob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 80 R, Gravand 10 R, Pibeand 2 R, Knarand 10 R, Krikand 5 R, Atlingand 2 M R, Skeand 9 R, Taffeland 4 R, Troldand 22 R, Bjergand 58 R, Hvinand 10 R, Blishøne 38 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 10 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 FU, Dværgterne 2 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 6 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 2 R, Løvsanger 1 SY, Råge 1 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Rødstjert 1 SY. Niels Bomholt
Sortemosen: Grågås 60 FU, Bramgås 440 Ø, Nilgås 1 R NV, Gøg 1 SY,
Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 3 RI, Munk 2 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 2 RI, Rørspurv 1 M RI. Hans Rytter
Thurø By m.m.: Bramgås 3290 Ø, Vandrefalk 1 M AD NØ, Gøg 1 SY, Stær 2 YF BR, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 2 M OF. Arne Bruun
Pederstrup: Rødstjert 5 SY, Stenpikker 2 R. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 1 FU, Rødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lille Gråsisken 2 YF. Per Rasmussen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 YF, Gråstrubet Lappedykker 18 YF BR, Skarv 17 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 20 AD TH, Grågås 63 FU, Bramgås 1740 , Gravand 32 FU, Knarand 3 FU, Krikand 9 FU, Gråand 25 FU, Atlingand 4 FU, Skeand 15 , Taffeland 9 FU, Troldand 33 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 137 FU, Strandskade 7 YF BR, Klyde 14 YF BR, Stor Præstekrave 6 YF P, Vibe 28 YF BR, Brushane 24 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 5 YF TH, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 9 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 42 , Stormmåge 6 FU, Sølvmåge 16 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Dværgterne 2 R, Ringdue 4 FU, Stor Flagspætte 1 YF TH, Sanglærke 3 YF SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 1 YF SY, Gul Vipstjert 1 YF SY, Hvid Vipstjert 6 FU, Rødhals 3 YF AA, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 FU, Solsort 4 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 6 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Løvsanger 2 YF SY, Musvit 4 YF BR, Husskade 1 OF, Allike 5 FU, Råge 8 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 22 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU, Stær 25 FU, Bogfinke 3 YF SY, Grønirisk 2 YF AA, Gulspurv 3 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Morten Müller
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 1 FU, Gravand 27, Gråand 14, Atlingand 2, Skeand 4, Duehøg 1 OF, Blishøne 10, Lille Præstekrave 4, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 8, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Sjagger 2 OF, Gråkrage 2 , Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Dværgterne 1 AD SDR OF. Martin Strømkjær
Firtalsstrand: Klyde 180 R, Lille Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Rødben 20 R, Hvidklire 11 R, Tinksmed 8 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 8 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Knortegås 21 R. Martin Strømkjær
Skamby: Rød Glente 1 OF. Martin Strømkjær
Slambassinet: Knarand 4 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 10 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 2 R, Sortklire 6 SDR R. Martin Strømkjær
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 10 R, Atlingand 4 R, Strandskade 39 R, Brushane 1 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 96 R. Michael Mosebo Jensen
Østereng, Bogense: Strandskade 4 R, Vibe 4 AD YF, Rødben 4 AD YF, Mudderklire 5 R, Stormmåge 60 AD YF, Gøg 1 SY, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Græshoppesanger 1 SY, Tornsanger 10 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knopsvane 4, Grågås 77, Knortegås, Lysbuget (hrota) 6 R, Klyde 36 YF, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hvidklire 3 FU, Stenvender 3 FU, Svartbag 100 AD YF, Havterne 100 YF. Jacob Sterup


             Stor kobbersneppe fotograferet af Leif Kristensen

Fredag den 6. maj 2011

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 200 Ø (07:03)
Hellegårdsvej vest for Svendborg (14:10): Agerhøne 2 YF, Havesanger 1 SY. Niels Andersen
Ny Gesinge: Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 2 R. Poul Rasmussen
Hou Nordstrand: (13:00 - ?) Vendehals 1 R (ved Hou toiletbygning). Esben Eriksen
Botofte Skovmose (14:00 - ?):
Krumnæbbet ryle 1 R. Esben Eriksen
Ristinge (Matr.) (15:00): Rød Glente 1 OF (Mobbede havørnen), Havørn 1 OF JUV. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen, Lakkendrup (06:45-11:15): Tinksmed 60 R. Hans Rytter
Purreskoven (14:00): Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 2 FU, Stær 1 YF, Solsort 2 FU, Dompap 2 FU M+F, Træløber 1 FU, Gransanger 1 FU, Rødhals 2 FU, Jernspurv 1 FU, Blishøne 2 FU, Musvit 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (16:50-17:30): Havørn 1 HØ (Kaldende, kun hørt!), Gøg 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Lindkær (15:00-16:30): Havørn 2 R (Også hørt kaldende), Vandrefalk 1 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Espe: Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Rødstjert 1, Grønirisk 4, Gulspurv 2, Landsvale 3, Musvåge 1, Tårnfakl 1, Ringdue 7, Allike 12, Gråkrage 2, Råge 15, Stær 15, Solsort 9, Sangdrossel 2, Skovspurv 15, Musvit 2, Blåmejse 2, Sølvmåge 1, Stormmåge 2. Aurora 1, Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bispeengen (16:30): Lille Præstekrave 3 R, Tinksmed 5 R. Henrik Andersen
Dalby (13:00): Gøg 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (11:35-13:30): Tejst 1 FU, Bynkefugl 6 FU. Dieter Maaszen
Horseklint, Hindsholm (10:00-11:20): Rød Glente 2 NØ (10:25), Fjeldvåge 1 TF, Bynkefugl 2 R. Dieter Maaszen
Fællesstrand v Fynshoved (09:00-09:45): Hvidklire 10 FU. Niels Aage Madsen
Flyvesandet-Nrd.+Syd.Fælled (07:45-08:45): Gul Vipstjert 11 R (Flava og thunbergi), Bynkefugl 40 R (+), Stenpikker 30 R (+). Aksel Christensen
Fynshoved: Digesvale 200 FU, Gul Vipstjert 20 R (Både flava og thunbergi), Bynkefugl 4 R. Niels Aage Madsen
Flyvesandet-Nrd.+Syd.Fælled (07:45-08:45): Gul Vipstjert 11 R (Flava og thunbergi), Bynkefugl 40 R (+), Stenpikker 30 R (+)

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 2610 Ø (11 flokke). Peder Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 275 Ø, Gøg 1 SY. Niels Andersen
Hov Nordstrand: Bramgås 870 NØ, Lærkefalk 1 NØ, Vendehals 1 R, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Esben Eriksen
Vester Skerninge: Rørhøg 1 M OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Bjerne: Fiskehejre 1 OF, Hvid Vipstjert 2 YF, Rødstjert 1 M SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose:
Krumnæbbet Ryle 1 R. Esben Eriksen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 R, Gøg 1 SY, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Vandrefalk 1. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Marstal Havn: vest Havørn 1 2K OF. Morten Müller
Vitsø: Hvepsevåge 1 TF, Strandskade 4 YF BR, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 7 YF BR, Brushane 23 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 3 YF TH, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 20 FU, Mudderklire 2 FU. Morten Müller
Avernakø: Bramgås 245 NØ, Rørhøg 1 M R, Blå Kærhøg 1 F N, Spurvehøg 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 7 R, Gul Vipstjert 1 YF SY, Rødstjert 3 YF SY, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Drejet (Avernakø): Krikand 2 R, Rødben 4 R, Tinksmed 2 R, Gul Vipstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Enge v/Kulsagergård (Avernakø): Gul Vipstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Hovedsø/Holmesø: Grågås 30 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 R, Knarand 2 R, Skeand 3 R, Klyde 2 R, Havterne 6 YF TH, Dværgterne 2 YF P, Gul Vipstjert 1 YF SY, Bynkefugl 1 R. Arne Bruun
Revtrille: Stor Præstekrave 1 YF SY, Gul Vipstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Skanodde Sø/Kongesø: Taffeland 3 R, Rørhøg 1 M R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 YF TH, Hjejle 200 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Stenpikker 10 R. Arne Bruun
Bøjden Nor
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 , Grågås 102 R, Gravand 6 R, Gråand 8 R, Troldand 7 R, Bjergand 5 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R HØ, Blishøne 14 R, Strandskade 9 , Klyde 15 , Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 79 R, Vibe 12 , Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 3 FU, Rødben 10 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 7 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Havterne 5 FU, Dværgterne 2 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 5 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 6 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 7 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 R HØ, Musvit 3 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Stær 14 FU, Gråspurv 4 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Grågås 40 R, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 60 FU, Rørsanger 1 R, Tornsanger 1 F 2K RI, Bogfinke 1 M 3K+ RI, Rørspurv 2 M RI. Hans Rytter
Svanninge: Gøg 1 SY, Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Bjernekrogen: Stenpikker 2 FU. Per D. Poulsen
Universitetet - Odense: Musvåge 1 R. Philippe Provençal
Nyborg: Tornsanger 2 SY. Svend Aage Linderström
Fyns Hoved: Tejst 1 FU, ,Rødstjert 1 FU Bynkefugl 6 R, Gærdesanger 2 FU, Løvsanger 1 FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Rød Glente 2 NØ, Spurvehøg 5 NØ, Musvåge 12 TF, Fjeldvåge 1 TF, Bynkefugl 2 FU, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 FU. Dieter Maaszen


            Poul Brugs Rasmussen har fotograferet en Lancaster over Galgebakken Svendborg kl . 13:30

Torsdag den 5. maj 2011

Siø (14:00-14:30): Hjejle 200 R (Uden Poms), Gul Vipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Rudkøbing: Rødstjert 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (12:30-13:00): Knarand 6 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 2 R, Stenpikker 3 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (11:30-12:20): Bramgås 1300 NØ, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 6 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vesteregn (11:00-11:30): Bramgås 300 NØ, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R hun. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor (10:40-10:50): Knarand 8 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (09:25-10:05): Mudderklire 15 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (06:30-09:00): Bramgås 26000 NØ (Dagstotal Sydlangeland 30.400 (5.20-12.20)), Lomvie/Alk 1 Ø, Gul Vipstjert 1 R, Skovsanger 1 SY, Skovskade 27 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose (06:20-06:25): Huldue 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen (05:35-06:10): Bramgås 2400 Ø, Sivsanger 6 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lindelse (05:20): Bramgås 450 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 50 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 108 R, Bramgås 1690 NØ, Gravand 14 R, Knarand 17 R, Krikand 14 R, Gråand 24 R, Atlingand 9 R, Skeand 11 R, Taffeland 13 R, Troldand 15 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 96 R, Strandskade 6 R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 10 R, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 76 R, Brushane 4 M R, Småspove 16 NØ, Sortklire 3 R, Hvidklire 9 R, Tinksmed 11 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 50 R, Huldue 1 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Rødstjert 3 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 6 R, Tornirisk 6 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blisgås 6 R, Grågås 220 R, Gravand 6 R, Gråand 10 R, Trane 1 R, Vibe 14 R. Ole Goldschmidt
Hou Plantage (10:00-14:00): Skovsanger 1 SY. Aksel Christensen
Espe: Landsvale 3 (De to har i dag inspiceret deres gamle rede.). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Elmebjerg Helnæs: Rørhøg 2 FU, Gulspurv 1 R, Gøg 1 Sy, Tornsanger 4 SY, Skovspurv 2, Gravand 17 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Vibe 8 R, Rørhøg 1 FU, Skeand 3 FU, Tornirisk 7 FU, Knopsvane 7 FU/R, Sanglærke 9 R/SY, Strandskade 3 R, Musvåge 1 FU, Gøg 1 SY, Grågås 21 R, Fiskehejre 1 OF, Gråand 15 FU/R, Landsvale 5 FU, Gråkrage 2 R, Gravand 2 R, Krikand 3 R, Blishøne6 FU. Leif Kristensen
Halen Helnæs: Klyde 2 R, Gravand 41 R, Ravn 1 FU, Fjordterne 2 R, Strandskade 1 R, Gråkrage 1 R, Tornirisk 4 R, Vibe 3 R, Stær 32 FU, Rødben 1 FU, Digesvale 8 FU, Tornsanger 4 SY. Leif Kristensen
Engene ved Nr. Broby og Lundegård: Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Strandskade 1 R, Vibe 13 R, Gravand 10FU/R, Lille Præstekrave 8 FU/R, Hvid Vipstjert3 FU, Skeand R, Landsvale 4 FU, Sangsvane 1 FU, Knopsvane 1 R. Leif Kristensen
Tarup Grusgrave
(19:00-21:20): Havesanger 1 SY (Set & hørt). Per Rasmussen
Sundet, Faaborg
(18:15-19:15):
Hvepsevåge 3 NØ, Vandrikse 1 SY, Mudderklire 4 FU, Sivsanger 1 SY, Havesanger 1 SY . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Næsby Mose
: Gøg 1 HØ. Henrik Andersen
Firtalstrand mellem st
. (13:00): Lille Præstekrave 2 R (På den første ø). Anni Osther, Jens Kristian Holm
Firtalstrand (11:40): Havørn 1 R AD (Kom fra Ølund med blishøne i fangerne, tog højde til prikstørrelse, trak derefter mod NV). Anni Osther, Jens Kristian Holm
Leammer (08:25-09:25): Havørn 1 R AD (R i træ ved reden). Anni Osther, Jens Kristian Holm
Egeby Boldbanen (20:00): Sjagger 180 R. Aksel Christensen
Gyldensteen enge (17:15): Gul Vipstjert 19 R. Jens Christensen
Vester Egenes Nabbegården (12:10): Stenpikker 11 R. Jens Christensen
Birkebjerg (07:30): Broget Fluesnapper 1 R. Vivian Neidel
Søndersø, Vedby: Agerhøne 1 R. Martin Strømkjær

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Poms negativ Hjejle 200 R, Gul Vipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Bagenkop Havn: Husrødstjert 2 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 6 NØ. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Bramgås 26000 NØ (I alt blev dagstotal Sydlangeland kl. 05.20-12.20 på 30.400 ), Fløjlsand 9 Ø, Fjordterne 3 Ø, Havterne 1 Ø, Lomvie/Alk 1 Ø, Gul Vipstjert 1 R, Skovsanger 1 SY, Skovskade 27 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Bramgås 2400 Ø, Rørhøg 1 M AD R, Skovpiber 1 R, Sivsanger 6 SY, Rørsanger 3 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Huldue 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Rødben 2 R, Mudderklire 15 R, Rødstjert 1 M R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor: Knarand 8 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lindelse: Bramgås 450 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Pibeand 10 R, Knarand 6 R, Klyde 19 R, Brushane 5 R, Mudderklire 3 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 2 R, Stenpikker 3 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1300 NØ, Knarand 2 R, Bjergand 62 R, Rørhøg 1 M R, Hvidklire 2 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 6 R, Rørsanger 4 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vesteregn: Bramgås 300 NØ, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 F R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Horne By: Ringdue 10 YF, Tyrkerdue 5 YF, Bysvale 6 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 15 YF, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 5 YF, Allike 2 YF, Bogfinke 10 YF, Grønirisk 3 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 1 R HØ, Skarv 1 OF, Knopsvane 14 R, Grågås 172 , Gravand 22 R, Knarand 10 R, Krikand 27 FU, Gråand 24 R, Atlingand 2 R, Skeand 14 R, Taffeland 8 R, Musvåge 1 R, Agerhøne 2 R, Fasan 3 R, Blishøne 68 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 12 R, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 16 FU, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 8 OF, Gråkrage 5 R, Stær 12 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Odense Jernbaneterræn: Husrødstjert 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Bispeenge: Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Rødben 3 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 2 FU, Gøg 1 SY, Engpiber 1 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 3 SY. Mark Andrew Hammond
Bispeenge: Grågås 18, Gravand 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 5 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU. Gunhild Brink
Assens: Gærdesmutte 1 YF SY, Tornirisk 2 YF P. Kirsten Pedersen
Lisbjerg Mose: Troldand 4 R, Mudderklire 1 R. Jens Bækkelund
Sandager Mølle + Dam: Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 3/05-2011:
                                Kritik af Finlands forårsjagt på kriseramte ederfugle


             Husrødstjert Han

Onsdag den 4. maj 2011

Svendborgsund, Sætting Strandvej: Strandskade 42 R (Største flok set i mange år i sundet ), Mudderklire 2 R (ved udløbet Sætting Strandvej)
Siø
(18:15):
Pomeransfugl 1 R. Nis Rattenborg
Siø
(06:45):
Pomeransfugl 1 R. Henrik Knudsen
Sundet, Faaborg (09:30): Sivsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg gymnasium (07:45): Ringdrossel 1 R hun. Lars Bonne Rasmussen
Espe: Ravn 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1 (er i fuld gang med at ruge), Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Rødstjert 1, Gulspurv 3, Stær 7, Allike 10. Kålsommerfugl 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Grusgrave v. Davinde (20:20): Sorthovedet Måge 1 R (Stod og sov imellem Hættemågerne). Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (19:00-20:00): Havørn 1 R 2K (+), Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Vestermosen, Vellinge:
Nattergal 1 R. Anders Myrtue
Føns Vang (16:30-17:10): Sorthalset Lappedykker 35 R, Nilgås 1 R, Knarand 11 R,
Dværgmåge 65 R (58 AD + 7 2K). Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund (16:30): Småspove 18 NØ (En stor flok småspover kom op gennem sundet. Da de nåede Langelandssund kredsede de sig op i stor højde for så at spurte i afsindigt tempo mod nordøst.). Esben Eriksen
Gulstav Østerskov: Rødstjert 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Gravand 24 R,  Knarand 11 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 8 R, Rødben 2 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Havørn 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 64 R, Grågås 473 R, Bramgås 3175 Ø, Gravand 16 R, Knarand 12 R, Gråand 12 R, Skeand 5 R, Taffeland 16 R, Troldand 310 R, Bjergand 95 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 90 R, Strandskade 6 R, Klyde 20 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 20 R, Brushane 3 R, Rødben 6 R, Tinksmed 6 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 21 R, Hættemåge 200 R, Fjordterne 8 R, Gøg 1 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 1900 R, Landsvale 200 R, Gul Vipstjert 2 R. Ole Goldschmidt
Rørsløkke Mose: Rørhøg 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 26 R, Knopsvane 12 R, Grågås 113 R, Gravand 36 R, Pibeand 3 R, Knarand 3 R, Krikand 91 R, Gråand 41 R, Spidsand 4 R, Skeand 6 R, Taffeland 21 R, Troldand 149 R, Bjergand 134 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 1 F R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 94 R, Strandskade 12 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 48 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Småspove 6 R, Rødben 16 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 5 R, Stenvender 2 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 20 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 M R, Stenpikker 3 R, Solsort 2 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 1 R, Løvsanger 1 R, Stær 35 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Hundstrup: Husrødstjert 1 YF SY, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Åsemosen (Bjerne): Gravand 2 TH, Taffeland 4 YF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 YF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 3 YF, Stor Flagspætte 1 YF, Landsvale 3 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Gærdesmutte 1 R, Stenpikker 3 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 3 R, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 5 R, Løvsanger 4 SY, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 8 R, Tornirisk 8 YF, Gulspurv 15 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 2000 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Sorthovedet Måge 1 R (Stod og sov imellem Hættemågerne). Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Atlingand 2 FU, Havørn 1 2K+ R, Rørhøg 2 FU, Landsvale 30 FU, Ravn 2 OF. Per Rasmussen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 35 R, Nilgås 1 R, Knarand 11 R, Mudderklire 3 R,
Dværgmåge 65. Michael Mosebo Jensen


              Jeg var i Vestjylland (Blåbjerg) søndag og løbe orienteringsløb. Bagefter kørte min kone og jeg på Tipperne for se på fugle.Vi så masser af fugle bl.a Brushøns, der dansede. Det var en sand fornøjelse at fotografere. Jeg aldrig før været så tæt på fugle før. Jeg tog ca 360 billeder af 5-6 arter. Vh Leif Kristensen

Tirsdag den 3. maj 2011

Horseskov, Taasinge (07:00 - ): Bramgås 700 Ø (i flere flokke)
Svendborg Havn: Husrødstjert 1 SY
Thurø Skole (14:00): Bysvale 2 YF
Vejlen, Taasinge (06:55): Bramgås 140 Ø. Poul Rasmussen
Drejø (08:25): Bramgås 175 NØ. Poul Rasmussen
Siø (14:15-17:30):
Pomeransfugl 1 R (Raster med 550 Hjejler). Jens-Gert Hansen
Siø (09:40-10:50): Grågås 500 R,
Pomeransfugl 1 R (Set vest for gården sammen med hjejler), Hjejle 270 R. Ella Mikkelsen
Siø (08:15-09:05):
Pomeransfugl 1 R (Først øst, siden vest for gården), Hjejle 420 R, Gul Vipstjert 5 R. Søren Gjaldbæk
Svanninge bakker (12:45): Ravn 1 OF (OF vej 43). Lars Bonne Rasmussen
Espe: Spurvehøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 2, Grønirisk 4, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 2, Rødstjert 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (12:20-13:10): Klyde 188 R (På Mellemstykket 152), Lille Præstekrave 3 FU (På Mellemstykket 2 YF på Øen v. Pladsen). Dieter Maaszen
Faaborg gymnasium (10:30): Ringdrossel 1 R hun. Lars Bonne Rasmussen
Flintholm (12:30-13:30): Skovsneppe 1 R. Niels Bomholt
Karlsmosen (09:45-11:30): Knarand 6 R, Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 14 R, Gøg 1 R. Niels Bomholt
Sortemosen (07:45-09:10): Lille Præstekrave 4 R, Dobbeltbekkasin 8 FU, Tinksmed 37 FU. Niels Bomholt
Hesselagergård: Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård (11:35-12:00): Bjergvipstjert 1 R han. Ella Mikkelsen
Øksendrup, proprietærgården ”Anhof” (11:00): Gravand 3 FU, Vibe 3 FU, Troldand 5 FU, Gråstrubet lappedykker 3 FU, Blishøne 3 FU, Sanglærke 4 SY, Taffeland 2 R, Gråand 2 FU, Stor præstekrave 2 FU, Grågås 6 FU (heraf de to med 4 Pul), Stillits 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø (12:30): Toppet Lappedykker 60 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Havørn 1 R 2K, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Nakkebølle Inddæmning (10:15-11:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 12 R, Lille Præstekrave 3 R. Søren Gjaldbæk
Hvidkilde Sø (09:40): Sorthalset Lappedykker 2 R. Søren Gjaldbæk
Svendborg N-afkørslen (09:20): Lille Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (11:00): Sivsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (12:00-13:00): Digesvale 250 FU, Landsvale 50 FU, Sivsanger 2 SY, Stillits 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:15): Troldand 20 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 2 R, Huldue 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 1 SY, Munk 10 SY, Skovsanger 2 SY, Løvsanger 5 SY . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (10:30-10:45): Dværgterne 1 FU. Sten Pedersen
Føns Vang:
Dværgmåge 29 R.(heraf 5 2k). Kirsten Halkjær
Afkørsel 56 Brenderup (15:00): Rød Glente 1 FU. Henrik Hein
Søndersø, Vedby: Rød Glente 1 OF, Agerhøne 2 R, Ravn 5 R. Martin Strømkjær
Egebjerggaard Nrd. Fælled (07:00): Stenpikker 3 R, Misteldrossel 3 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (06:30): Hvidklire 86 R, Stenpikker 2 R. Aksel Christensen
Agernæs (10:15): Agerhøne 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Bramgås 750 Ø, Sjagger 1 R. Arne Bruun
Siø: Bramgås 300 Ø,
Pomeransfugl 1 FU (FU. med 300 hjejler spredt over hele marken Øst for Siøgård. ), Hjejle 300 FU, Vibe 18 R, Sanglærke 4 R SY, Gul Vipstjert 4 FU. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 500 R, Gravand 7 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 3 R,
Pomeransfugl 1 R, Hjejle 270 R, Vibe 4 R, Rødben 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Gods: Husrødstjert 2 YF SY, Rødstjert 2 SY. Arne Bruun
Ollerup: Rødstjert 1 SY. Arne Bruun
Vester Skerninge: Rødstjert 1 SY. Arne Bruun
Fiskerup Skov: Ringdue 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 R, Sortmejse 2 R, Skovskade 1 R, Kernebider 3 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Hesselagergård: Knopsvane 2 YF, Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 2 R, Bysvale 2 FU, Bjergvipstjert 1 M R, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 1 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 100 R, Gravand 12 R, Knarand 6 R, Krikand 27 R, Atlingand 2 R, Skeand 6 R, Troldand 2 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 33 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Brushane 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 14 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 4 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 7, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 3 R, Gransanger 1 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 OF, Stillits 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Sibirien: Lille Lappedykker 2 R. Niels Bomholt
Bøllemosen: Trane 1 R. Niels Bomholt
Sortemosen: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 47, Gravand 4 R, Pibeand 4 R, Knarand 3 R, Krikand 13 R, Skeand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 R, Lille Præstekrave 4 R, Vibe 7 R, Brushane 18 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 37 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 1 R, Allike 2 OF, Råge 11 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 2 OF, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 OF, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Gravand 37 R, Knarand 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Vibe 14 R, Brushane 16 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 32 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert 17 FU, Stær 30 R. Peder Rasmussen
Freltofte: Sildemåge 2 FU, Sølvmåge 4 FU. Gunnar Jørgensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 10 R, Grågås 19, Gravand 47 R, Gråand 17 R, Skeand 5 R, Taffeland 6 R, Troldand 24 R, Rørhøg 2, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 27, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 55 R, Sølvmåge 5 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 7 R, Sanglærke 4 SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 5 SY, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 9 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Musvit 3 SY, Allike 8 R, Gråkrage 5 R, Stær 1 SY, Skovspurv 7 R, Bogfinke 6 SY, Rørspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Bispeenge: Fiskehejre 2 FU, Grågås 68 YF UF, Gravand 3 FU, Krikand 2 R, Musvåge 2 SØ, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Rødben 3 FU, Sildemåge 1 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Rørspurv 3 R. Mark Hammond
Firtalsstrand: Gravand 32 R, Knarand 2 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Klyde 188 R, Lille Præstekrave 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 224 FU. Dieter Maaszen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 28/04-2011:
                                Skærpet overvågning i Vejlerne efter ægtyveri


              Munk med ekstra mørke på kalotten. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 2. maj 2011

Drejø (11:20): Sort glente 1 NØ. Egon Egholm, Poul Rasmussen
Siø (19:15):
Pomeransfugl 1 R (Stadig på plads, meget aktivt fouragerende). Jan Stener Jørgensen
Siø (16:50):
Pomeransfugl 1 R (Vest for gården med et par hunderede Hjejler). Jacob Sterup, Per Rasmussen + 1
Siø (12:00 - ?):
Pomeransfugl 1 R  Esben Eriksen
Sudemade Skov, Thurø: Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R, Spætmejse 1 TH, Korttået Træløber 1 R, Bogfinke 2 R. 8b Thurø Skole
Tange å (11:30): Munk 2 FU, M+FM, Stillits 2 FU, Grønirisk 4 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stålorm 1 R, Dagpåfugleøje 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 1 F YF. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Stillits 2, Dompap 1, Stær 8, Rødstjert 1, Sumpmejse 2, Musvit 4. Grønåret Kålsommerfugl 1, Blå Libel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø: Dværgmåge 27 FU (i morges, men var væk om eftermiddagen), Hvidklire 18 R (i flok). Erik Ehmsen
Faaborg gymnasium (10:00-13:50): Ringdrossel 1 R hun. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 44 FU/R, Toppet Lappedykker 25 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 15 FU/R, Skarv 3 R, Knopsvane 8 FU/R, Grågås 85 FU/R 8 kuld, Gravand 1 R, Gråand 10 FU/R, Knarand 4 FU/R, Skeand 6 FU/R, Taffeland 35 R, Troldand 100 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU/R, Vibe 2 YFU, Hættemåge 60 FU/R, Svartbag 2 FU/R, Fjordterne 2 FU, Mursejler 1 FU, Rørsanger 5 SY, Stær 10 FU, Rørspurv 4 SY . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (11:00): Klyde 228 R (De 126 i mellemstykket), Lille Præstekrave 3 R, Gul Vipstjert 3 R (Flava). Søren Gjaldbæk
Lunget, Ørbæk (06:00): Sivsanger 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Allesø Stadion, Næsbyhoved-Broby (19:15): Gulbug 1 R (Skældte ud på et eller andet og røbede sig derved). Ole H. Scharff
Otterup Tennisklub (16:18-16:22): Havørn 1 OF AD. Niels Andersen, Kresten Madsen
Motorvejen nær Blommenslyst (11:45): Fjeldvåge 1 OF. Ole Reuther
Skaboeshuse (09:00): Rød Glente 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Agerhøne 2 FU, Lille Regnspove 3 FU, Mudderklire 25 R, Grønspætte 2 FU, Gul Vipstjert 32 FU, Ravn 2 YF. Kurt Hansen
Enebærodde (09:00-09:45): Fjeldvåge 1 NØ, Dværgterne 1 Ø. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (08:00): Dværgterne 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (19:00): Trane 13 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen
: Husrødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 107 FU,
Pomeransfugl 1 AD SDR R, Hjejle 476 R. Jacob Sterup
Siø
:
Pomeransfugl 1 AD SDR R. Per Rasmussen
Botofte Skovmose
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 32 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 R, Grågås 135 R, Gravand 16 R, Pibeand 12 R, Knarand 13 R, Gråand 35 R, Atlingand 6 R, Skeand 19 R, Taffeland 8 R, Troldand 20 R, Toppet Skallesluger 1 R, Dværgfalk 1 R, Blishøne 130 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 50 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Småspove 1 R, Rødben 14 R, Tinksmed 13 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 6 R, Bysvale 8 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 60 R. Ole Goldschmidt
Snarup Mose
: Gøg 1 R. Hans Rytter
Sundet, Faaborg
: Mursejler 1 FU. Per D Poulsen
Blommenslyst: Fjeldvåge 1 OF. Ole Reuther
Ejby: Rød Glente 1 OF. Torben Skytte Hvass
Hårslev: Nørreløkken Stor Præstekrave 1 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Stenpikker 4 R. Jens Bækkelund


            Pomeransfugl Siø fundet af Ole Goldschmidt

Søndag den 1. maj 2011

Skovsbo ved Svendborg (07:40): Lille Præstekrave 2 FU (På bredden af delvis indtørret vandhul). Niels Andersen
Skovsbo
: Gråand 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Hvidklire 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 1 SY
Iholm, Svendborgsund
: Toppet Skallesluger 4 R, Stormmåge 80 YF, Sølvmåge 40 YF, Svartbag 2 R
Siø
(18:50):
Pomeransfugl 1 R (I hjejleflok - megafed). Ole Goldschmidt
Siø
(17:30): Hjejle 270 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Botofte Skovmose
(09:00-12:00): Knarand 7 R, Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 1 R, Ravn 1 OF. Søren L. Rasmussen, Henrik Mørup-Petersen, Helle Hjorth, Ole H. Scharff, Aksel Hansen (DOF Fyn-tur), Ivan Sejer Beck
Arreskov sø
(12:30 - ):
Dværgmåge 41 FU. Erik Ehmsen
Arreskov sø
(07:15): Gøg 1 KA. Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning
(08:00-09:45): Sorthalset Lappedykker 1 FU, Knarand 12 R, Lille Præstekrave 1 SY, Huldue 1 HØ, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Lundeborg
(07:00): Bramgås 40 Ø. Poul Brugs Rasmussen
Rudme (13:45-14:00): Rød Glente 1 FU. Peder Blommegård
Fjordmarken (12:30): Lille Præstekrave 4 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Tinksmed 13 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (11:15): Knarand 16 R (8 par), Brushane 38 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (10:00-10:50): Klyde 217 R (De 184 i mellemstykket), Sorthovedet Måge 2 S AD, Huldue 1 R. Søren Gjaldbæk
Søndersø, Vedby (06:00-06:10): Agerhøne 2 SY. Martin Strømkjær
Særslev: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Bramgås 520 Ø ( Morgen - 4 flokke ), Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Arne Bruun
Siø
Pomeransfugl 1 M AD R (først fouragerende på nysået mark, dernæst på vinterhvedemark......set på klodshold indtil 20 meter.....fed fed fed fugl), Hjejle 290 R. Ole Goldschmidt
Siø: Fiskehejre 1 OF, Grågås 250 R, Knortegås 40 R, Gravand 8 YF, Strandskade 4 YF, Hjejle 310 R, Vibe 6 YF, Rødben 8 YF, Hættemåge 200 YF, Stormmåge 185 YF BR, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 YF, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY. Kjeld Hansen
Gulstav: Toppet Lappedykker 2 YF RU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 45 R, Knarand 1 R, Rørhøg 1 M , Spurvehøg 2 OF, Musvåge 2 , Tårnfalk 2 YF BR, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 YF RÆ, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Mudderklire 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 3 OF, Bysvale 1 OF, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 SY, Munk 4 R, Gransanger 2 R, Halemejse 2 R, Musvit 3 R, Allike 5 OF, Råge 2 FU, Gråkrage 4 R, Stær 15 R, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hedevejens Pyt: Grågås 16 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Atlingand 2 R, Blishøne 4 R, Vibe 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 20 R, Gravand 14 R, Knarand 10 R, Skeand 3 R, Taffeland 17 R, Troldand 8 R, Blishøne 12 R, Digesvale 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 26 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R,
Hvid Stork 1 NØ, Knopsvane 16 R, Gravand 34 R, Pibeand 5 R, Knarand 5 R, Krikand 79 R, Gråand 38 R, Spidsand 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 22 R, Taffeland 8 R, Troldand 153 R, Bjergand 124 R, Hvinand 6 R, Havørn 1 3K R, Rørhøg 3 R, Fiskeørn 1 NØ, Vandrikse 1 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 R, Sortklire 3 R, Rødben 8 R, Hvidklire 13 R, Dværgmåge 14 AD R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 3 R, Sanglærke 4 R, Digesvale 60 R, Landsvale 25 R, Bysvale 8 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 2 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Skægmejse 2 R, Allike 1 R, Råge 30 R, Stær 6 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 6 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Grågås 40 FU, Gravand 15 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Gravand 7 R, Pibeand 1 R, Knarand 7 R, Krikand 1 R, Atlingand 3 YF P, Skeand 13 R, Taffeland 2 R, Troldand 20 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Brushane 4 R, Rødben 1 R. Ivan Sejer Beck
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 37 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 11 R, Grågås 43 , Bramgås 220 Ø, Gravand 3 OF, Knarand 12 R, Krikand 12 R, Skeand 4 R, Taffeland 14 R, Troldand 185 R, Bjergand 8 R, usædvanlig i ferskvand Havlit 1 R, Hvinand 7 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 16 R, Lille Præstekrave 1 SY, Vibe 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 25 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 2 R, Fjordterne 8 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Solsort 2 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 22 AD R, Grågås 83 PUL FU, Gravand 4 R, Knarand 2 , Spidsand 1 M R, Skeand 24 FU, Rørhøg 1 M FU, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgmåge 41 FU, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 SY, Digesvale 200 FU, Landsvale 600 FU, Bysvale 50 FU, Stær 300 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 12 R, Grågås 154 , Gravand 1 R, Gråand 3 R, Troldand 45 R, Vibe 1 R, Mudderklire 1 R,
Dværgmåge 28 FU, Hættemåge 4 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 OF, Tornsanger 1 SY, Allike 1 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 2 OF, Skovspurv 3 R, Stillits 2 OF, Tornirisk 2 R HØ, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 YF, Knarand 2 R, Troldand 20 R, Tornsanger 1 YF SY, Skovsanger 1 YF SY. Kjeld Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 AD R, Sangsvane 1 2K FU, Knarand 2 FU, Skeand 6 , Rørhøg 1 M AD FU, Tårnfalk 1 FU,
Lille Præstekrave 16 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Sortklire 1 ODR FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 11 FU. Jacob Sterup
Egense: Rødstjert 2 YF SY. Per Rasmussen
Årup:
Hvid Stork 7 FU (Storkene gik i højt græs, de fløj op da vi kørte, men landede hurtigt på nysået majsmark og gik roligt rundt, virkede ikke bange. Observation af Tina Nielsen). Jess Sander Frederiksen
Dyrup: Tyrkerdue 1 R, Jernspurv 1 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY. Kjeld Hansen
Odense Jernbaneterræn: Husrødstjert 1 SY. Mark Andrew Hammond
Assistens Kirkegård, Odense: Rødstjert 3 SY, Korttået Træløber 2 SY. Mark Andrew Hammond
Kelstrupskov: Grågås 100 R. Dan Blohm
Davinde: Blå Kærhøg 1 M FU. Flemming G. Andersen
Dalby Bugt: Bramgås 50 T. Bo K. Stephensen
Dalby Bugt, Enge v/Ålekisterenden: Rørhøg 1 T. Bo K. Stephensen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 14 R, Knopsvane 3 R, Grågås 16, Gravand 10 R, Krikand 2 R, Gråand 3 R, Skeand 8 FU, Troldand 41 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 6 R, Strandskade 6 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 6 R, Rødben 3 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 6 R, Dværgterne 3 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 2 SY, Digesvale 13 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 6 SY, Munk 1 SY, Gransanger 6 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 R, Skovskade 1 OF, Husskade 1 OF, Allike 4 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 16 FU, Skovspurv 1 R, Grønirisk 4 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 R. Gunnar Jørgensen

            Lille præstekrave ved rideskolens Skovsbo


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 jun 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk