Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2012).                     Sidst opdateret 25 juni 2012 09:59:51 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

         Dagens fugl på Fyn - Lille skrigeørn  Foto: Jacob Sterup ©

Torsdag den 31. maj 2012.                                                               Solopgang: 04:46 Solnedgang: 21:45.

Gulstav: Hede/steppehøg 1 R (i modlyset fra fugletårnet. Blev moppet af en vibe nær Gulstav Klint, men kunne kun erkende en spinkel fugl med hvid overgump), Gransanger 1 RI R. Claus Dalskov
Espe, matriklen
: Vibe 4, Rødstjert 1, Broget Fluesnapper 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sibirien
: Rød Glente 1 JSA. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bolting-gårdsvej Ringe
(12:15-12:20): Rød Glente 1 OF. John Kirema Jørstrøm
Dyrskuepladsen, Odense
(08:00): Rød Glente 1 S. Anny Frandsen, Søren Gjaldbæk
Stjernebjerg, v/Langesø
: Hvepsevåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Langesø Skov: Ravn 2 R. Ella Mikkelsen

          Lille skrigeørn plus Gråkrage  Foto: Torbjørn Eriksen           

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ristingehalvøen:
Lille Skrigeørn (SU) 1 IMM R NØ JSA JSA TOE TOE TOE TOE, (Jeg var kørt til Langeland i håbet om at se den skrigeørn sp., som Ella og Jørgen Mikkelsen havde set ved Nørreballe Nor dagen før. Jeg ankom til Fakkebjerg kl. 10, hvor Torbjørn Eriksen (TOE) havde havde været på plads i 1½ time. Kl. 11:09 finder Torbjørn en skrigeørnetype, der langt nordpå (nok på højde med Nørreballe/Tryggelev) kredser mod øst. Da den nærmer sig Langelands østkyst, begynder den i aktiv flugt at trække væk fra os, mod NV. Vi indser, at vi er fejlplacerede, og vi kører begge nordpå. Torbjørn mod Ristinge, mens jeg vil prøve lykken lidt længere oppe på Langeland. Snart efter ringer Torbjørn, der fra Hesselbjerg Vandværk har set ørnen trække aktivt ud mod Ristinge Hale. Jeg får vendt bilen og kører mod Ristinge, mens jeg ærgrer mig over, at ørnen formentlig er langt inde over Ærø, inden jeg når frem. Snart efter ringer Torbjørn igen - ørnen (som han nu har bestemt til Lille Skrigeørn) er gået ned i den sidste lille lund på Ristingehalvøen inden Ristinge Hale! Snart efter er jeg fremme, og efter lidt venten ryger ørnen ud af træerne forfulgt af to krager. Den kan ikke helt finde ud af, hvor den skal hen og ligger i nogen tid og veksler mellem kredsen mod øst og aktiv flugt mod NV/N. Efterhånden ender den med at trække nordpå inde over Langeland. Beskrivelse: Tydeligt større end Musvåge og mindre end Havørn. Slankere vinger end Havørn. På oversiden tydelig kontrast mellem lysebrune dækfjer og mørkebrune svingfjer. Tydelige, lyse håndrodspletter og smal, lys overgump. På undersiden sås i felten ikke nogen tydelig kontrast, men dette kan skyldes, at observationsbetingelserne ikke var optimale. Fødderne var gule, og næbbet virkede gult. Jeg fik taget lidt dokumentationsfotos. Torbjørn fik formentlig bedre billeder.) Gul Vipstjert 2 YF FU. Torbjørn Eriksen, Jacob Sterup
Bagenkop Havn
:
Gråmåge 1 2K R JSA. Jacob Sterup
Fakkebjerg
: Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Klise Nor
: Toppet Lappedykker 2 AD R, Gravand 20 AD R, Knarand 10 AD R, Strandskade 2 AD R, Vibe 3 AD YF, Rørsanger 2 SY, Karmindompap 1 M 3K+ SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor
: Pibeand 3, Knarand 9 AD R, Atlingand 1 M AD R, Skeand 13, Strandskade 6, Klyde 50, Fjordterne 1 YF BR. Jacob Sterup
Søgård Mose, Langeland: Rørhøg 1 F FU, Hvidklire 1 R, Karmindompap 1 SY. Jacob Sterup 
Næbbet v/Skjoldnæs
: Gråstrubet Lappedykker 7 R, Knopsvane 1 R, Gråand 6 R, Blishøne 5 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Sildemåge 1 AD NV, Bysvale 6 FU, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 SY, Gulbug 4 SY, Tornsanger 11 SY, Husskade 2 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 68 YF UF, Canadagås 1 R, Bramgås 1 R, Knarand 3 R, Skeand 7 R, Taffeland 11 R, Troldand 39 R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 210 R, Strandskade 8 YF, Klyde 8 YF UF, Lille Præstekrave 2 YF TH, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 14 YF, Rødben 2 R, Mudderklire 1 R, Digesvale 80 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R, Sortkrage 2 R, Ravn 1 OF. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 18 TH, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 17 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 10 R, Grågås 26 FU, Canadagås 1 FU, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 2K FU, Bramgås 1 R, Gravand 19 FU, Knarand 22 FU, Krikand 1 M FU, Gråand 54 FU, Skeand 20 FU, Taffeland 32 R, Troldand 39 FU, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 235 FU, Strandskade 6 R, Klyde 21 TH, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 23 TH, Rødben 6 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R. Morten Müller
Jordløse Bakker: Ravn 37 R (Først set 10 fra bakkerne tæt på frilandsgrise. Fuglene fløj i samme retning og 37 blev fundet på mark med majs og skov tæt på. En del krager i samme flok). Kirsten Pedersen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Langesø Gods + Langesø: Fiskehejre 2 OF, Grågås 4 OF, Musvåge 4 R, Fasan 1 R, Gøg 1 OF, Mursejler 5 FU, Sanglærke 8 SY, Landsvale 14 FU, Solsort 1 SY, Gråkrage 4 R, Ravn 2 OF, Stær 2 R, Grønirisk 2 SY, Stillits 3 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Stjernebjerg: Hvepsevåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Avnslev: Ringdue 80 R. Thomas Varto Nielsen
Juelsberg Skove: Huldue 2 R. Thomas Varto Nielsen
Svanedam: Klippedue/Tamdue 35 R. Thomas Varto Nielsen
Ullerslev: Tyrkerdue 3 R. Thomas Varto Nielsen
Ørslev Bjerge: Grønspætte 1 YF FU. Willy Schrøder Andersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 OF, Gravand 13 YF K, Gråand 6 FU, Troldand 2 OF, Klyde 5 FU, Vibe 25 FU, Rødben 12 FU, Kærsanger 2 FU. Suzette Frydensberg

         Rødvinget braksvale Klydesøen d. 31. maj 2012. ©


         Rødben og Stor kobbersneppe varsler på Birkholm

Onsdag den 30. maj 2012.                                                               Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:43.

Nørreballe Nor (16:20-?): Skrigeørn 1 sp OF  (måske gået til rast i den sydlige ende - Torbjørn Eriksen er i området og tjekker!). Ella Mikkelsen
Egense ved Svendborg
(07:55-10:05): Canadagås 4 FU (Syd for Egense forsamlingshus), Agerhøne 4 FU (Skovsbovej og Bjergvej). Niels Andersen
Svendborg, matriklen: Gulbug 1 SY
Vejlen, Tåsinge (22:05)- 22:45): Nattergal 1 SY, Rørsanger 3 SY
Gulstav: Rød glente 1,
Sort glente 1, Trane 3. Torbjørn Eriksen
Birkholm: Knarand 2 R,
Sort Glente 1 T, Rørhøg 1 F FU, Vibe 20 YF TH, Stor Kobbersneppe 2 YF TH, Rødben 20 YF TH, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 YF TH, Gråspurv 1 R, Tornirisk 2 R, Hjortø: Gravand 14 R, Skeand 3 R, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 16 YF TH, Klyde 2 YF UF, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 YF TH, Stor Kobbersneppe 2 YF TH, Rødben 20 YF TH, Svartbag 16 YF TH, Sanglærke 10 YF, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 2 SY, Stær 8 FU
Bøjden Nor: Klyde 8 Fu/R, Toppet Skallesluger 1 R, Gråand 13 Fu/R, Gravand 10 Fu/R, Vibe 6 + 1 pull, Skarv 20 R, Havterne 4 R, Knopsvane 9 R, Svartbag 1 R, Bogfinke 2 Fu, Musvit 3 Fu, Jernspurv 1 R, Rødben 2 Fu, Hvidklire 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Hvid Vipstjert 2 Fu, Gærdesanger 1 Sy, Stær 1 Fu, Grågås 83 R, Splitterne 5 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 4 R. Leif Kristensen
Snarup Mose: Musvåge 1 Fu, Stor Flagspætte 3 Fu, Rørspurv 1 R, Gærdesanger 3 Sy, Sumpmejse 2 Fu, Sangdrossel 1 Sy, Rødhals 2 Sy/Fu, Hvepsevåge 2 Of. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Rørhøg 1, Bysvale 10, Landsvale 4, Broget Fluesnapper 1, Løvsanger 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Munk 1, Havesanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Øksendrup, grusgrav (07.00-08.00): Vibe 8 FU, Gravand 10 R + 1 par med 8 Pull, Gråand 10 R, Knopsvane 2 par FU, Gråstrubet Lappedykker 4 FU + 1 par med 4 Pull, Blishøne 6 FU, Sanglærke 2 SY, Troldand 2 FU, Digesvale 20 OF FU, Landsavle 4 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Rørhøg 1 OF, Grågås 4 par med 16 Pull, Lille præstekrave 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hjulby sø (09:30): Sivsanger 2 R. Søren L. Rasmussen
Faurskov, Håre (13:45-15:00): Rødrygget Tornskade 2 R han. Lene og Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søgård Mose (Langeland): Hvepsevåge 1 FU. G. Antonio Obando-Calderón
Søgård Pyt: Rørdrum 1 R. G. Antonio Obando-Calderón
Gulstav: Trane 3 OF. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 KA, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 52 R, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 R, Mursejler 1 FU, Digesvale 20 FU, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 7 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 13 R, Knopsvane 8 R, Grågås 42 R, Gravand 3 R, Gråand 3 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 2 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Splitterne 1 FU, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 2 SY, Gråkrage 5 R, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Gråand 1 R, Hættemåge 1 R, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Lundemosen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 1 R, Gråand 4 R, Vibe 2 R, Gøg 1 SY, Mursejler 4 FU, Digesvale 9 FU, Bysvale 8 FU, Kærsanger 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Lunden: Ringdue 1 R, Landsvale 4 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 SY, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 3 R, Bogfinke 4 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 3, Knopsvane 10 R, Grågås 138, Indisk Gås 2 FU, Gravand 18 R, Knarand 6 R, Skeand 13 R, Troldand 24 R, Rørhøg 1 M FU,
Lille Skrigeørn/Stor Skrigeørn (SU) 1 R, Blishøne 86 R, Trane 3 R, Klyde 26 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 15 R, Rødben 6 R, Mudderklire 2 FU, Dværgmåge 1 FU, Hættemåge 18 R, Fjordterne 2 FU, Dværgterne 1 FU, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 5 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 8 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 12 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 13, Bramgås 1 FU, Gravand 3 R, Krikand 1 R, Gråand 38 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 10 R, Rødben 2 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Gøg 1 SY, Mursejler 8 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 50 FU, Engpiber 3 R, Rørsanger 7 SY, Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2, Råge 20 R, Gråkrage 2 R, Stillits 2 R, Grønsisken 3 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 6 SY. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 YF UF, Grågås 2 YF UF, Gravand 8 YF UF, Gråand 15 YF UF, Musvåge 1 FU, Vandrikse 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 19 R, Rødben 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 12 R, Gøg 1 SY, Mursejler 8 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Helle Suadicani
Fiskeholm: Skarv 20 R, Troldand 3, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 4 AD R, Sorthovedet Måge 1 4K+ R, Hættemåge 240 AD YF, Stormmåge 400 AD YF, Sølvmåge 60 AD YF, Svartbag 2 AD YF K, Splitterne 65, Havterne 20. Jacob Sterup
Tommerup: Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 2 YF UF, Hvid Vipstjert 1 FU. Helle Suadicani
Ejby: Rørhøg 1 M OF. Torben Skytte Hvass
Agernæs: Nattergal 1 SY, Gulbug 3 SY. Jacob Sterup
Holmehaven: Vibe 2 YF UF. Helle Suadicani 
Mågeøerne: Almindelig Ryle 23 R, Lille Kobbersneppe 9 R, Havterne 210 AD YF. Jacob Sterup
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 1 R, Grågås 62 R, Gravand 29 R, Gråand 5 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M AD R, Strandskade 8 R, Klyde 4 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 22 R, Rødben 9 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 33 R, Havterne 1 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 39 FU, Bysvale 6 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 7 R, Allike 5 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 13 R. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Gråand 2 R, Fasan 1 R, Strandskade 1 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 10 R, Nattergal 2 SY, Rødstjert 2 R, Solsort 4 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Husskade 1 R, Stær 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 6 R Rørspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Fiskehejre 3 R, Gravand 1 R, Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 1 R, Rødben 9 R, Sølvmåge 44 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 5 R, Tornsanger 2 R, Rørspurv 6 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Knopsvane 1 R, Gråand 9 R, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 5 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 5 R, Bysvale 17 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Gærdesmutte 1 R, Nattergal 2 SY, Solsort 5 R, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 8 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 7 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 2 R, Skovskade 1 R, Skovspurv 1 R, Tornirisk 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 4 R. Jens Friis-Walsted
Ålebæk: Gravand 4 R, Gråand 22 R, Rørhøg 4, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 20 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 12 R, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Musvit 3 R, Gråkrage 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 5 R. Jens Friis-Walsted


          Havørn plus gråkrage ved fugletårnet Gulstav

Tirsdag den 29. maj 2012.                                                               Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:42.

Skovballe: Ravn 4 R. Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge
(22:15-22:30): Plettet Rørvagtel 1 SY (I østenden af Vejlen. Ikke særlig aktiv-hørt 15-20 gange). Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Fakkebjerg
: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 IMM N, Rørhøg 3 FU, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 FU
Gulstav: Hvepsevåge 2 T, Rød Glente 1 FU, Havørn 2, Rørhøg 3, Fjordterne 1 FU, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Stær 1 YF K, Karmindompap 1 SY
Gulstav Østerskov: Karmindompap 1 SY
Påø Enge (tørre): Rød Glente 1 FU, Havørn 1 2K+ OF, Nattergal 3 SY
Lakkendrup:
Hvid stork R. FynsAmtsAvis
Nakkebølle Inddæmning (20:45-22:10): Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 24 R, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Espe, matriklen
: Vibe 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vestermaden, Mesinge
(19:45): Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 FU, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Mudderklire 2 FU, Ravn 5 R. Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 12, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 54 R, Gravand 19, Knarand 24 R, Spidsand 1 M R, Skeand 6 R, Taffeland 3 R, Troldand 22 R, Hvinand 1 M R, Blishøne 87 R, Vibe 3 R, Fjordterne 2 OF, Ringdue 2 R, Gøg 1 R, Mursejler 25 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 3 R, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 3 SY, Ravn 1 OF, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Helnæs Made: Knopsvane 4 FU, Grågås 2 OF, Gravand 14 FU, Skeand 3 M FU, Klyde 13 FU, Mosehornugle 1 FU, Nattergal 4 SY. Jan Sander Christiansen
Ejby/Kindstrup Mose: Rød Glente 1 R. Kirsten Pedersen


           Sydlig nattergal fra Villa de San Carlos - altså ikke Jacobs ;-) Klik på fuglen og hør stemmen af nattergalen fra Gulstav/Keldsnor

Mandag den 28. maj 2012. 2. Pinsedag                                         Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:41.

Gulstav ringmærkningsområdet (04:00-11:00): Nattergal 1 SY. Hør stemmeoptagelsen som Jacob Sterup har lavet (Kl 08:15 - Der sidder stadig noget og sub-synger nu og da i krattet ud til Keldsnor, nord for skoven. Jeg er dog ikke 100 % på om det er den eller en alm). Jacob Sterup
Svendborg, Strandvej (08:00): Canadagås 17 NØ (Helt lavt over huset mod NØ). Jan Stener Jørgensen
Ny Gesinge: Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Påø Enge (19:00): Plettet rørvagtel 1 HØ. Ole Goldschmidt
Albjerg gadekæret: Grønbenet rørhøne + 5 kyllinger. Poul Brugs Rasmussen
Nørreballe Nor (12:30): Rørdrum 1 R (Paukende i den NV del af noret). Ebbe Larsen
Tryggelev nor (10:30): Sølvhejre 1 R. Ebbe Larsen
Fyns Hoved (06:15-10:30): Hvepsevåge 2 NØ, Rødrygget Tornskade 2 R, Karmindompap 1 SY. Anders Myrtue
Lossepladsen ved Kerteminde: Ravn 3 R AD. Preben Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Østerskov: Karmindompap 1 M 3K+ SY. Jacob Sterup
Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 T, Dværgterne 2 NV, Nattergal/Sydlig Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Canadagås 3 R. Dieter Maaszen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Dieter Maaszen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 R SY. Peder Rasmussen
Lundemosen: Rørhøg 1 F FU, Vibe 2 R, Tinksmed 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Per Rasmussen
Lunden:
Turteldue 1 FU. Peder Rasmussen
Søgård Pyt: Rørdrum 1 R HØ. Peder Rasmussen 
Nørreballe Nor: Indisk Gås 2 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 OF, Havørn 1 AD FU. Dieter Maaszen 
Snaremose Sø: Vagtel 1 SY (Ved dykkercenter - fløj omkring), Vandrikse 1 SY. Jacob Sterup
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 2K R. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 2K R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 2K R. Dieter Maaszen
Keldsnor: Rørdrum 1 SY, Sædgås 13 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 190 Ø, Hvepsevåge 6 NØ, Rørhøg 3 S, Fiskeørn 1 NØ, Mursejler 18 NØ. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gravand 18 R, Knarand 28 R, Gråand 30 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Digesvale 80 R, Bysvale 30 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Rørhøg 1 F FU. Dieter Maaszen
Påø Enge (tørre): Grågås 12 R, Gravand 4 R, Gråand 15 R, Plettet Rørvagtel 1 SY, Vibe 2 R. Ole Goldschmidt
Hjortholm (Eskebjerghave): Rørhøg 1 M FU, Pirol 1 OF, Stillits 2 FU. Peder Rasmussen
Hjortholm (Eskebjerghave): Huldue 1 OF, Pirol 1 SY. Jens-Gert Hansen
Konabbe Skov: Hvepsevåge 1 AD OF. Jens-Gert Hansen
Konabbe Skov: Hvepsevåge 1 OF. Henrik Mørup-Petersen 
Påø: Pirol 1 SY . Jens-Gert Hansen
Påø: Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Lyø: Knarand 1 F YF BR, Ederfugl 24, Strandskade 40 YF, Klyde 20 YF, Stor Præstekrave 6 YF, Vibe 12 YF, Rødben 6 YF, Stormmåge 250 YF, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 6 YF, Sølvmåge 350 YF, Svartbag 4 YF, Havterne 150 YF, Dværgterne 4 YF, Gøg 1 SY, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 4 R SY, Gulbug 3 R SY. Richard Burzynski 
Birkum: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Hvepsevåge 3 NV, Natugle 2 1K R, Rødstjert 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Lille Gråsisken 1 SY. Per Rasmussen
Mesinge: Natugle 3 YF UF. Ebbe Munk Andersen
Enebærodde: Skarv 6 OF, Gravand 2 OF, Ederfugl 13 OF, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 9 FU, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 22 OF, Fjordterne/Havterne 3 FU, Havterne 2 FU, Sanglærke 7 SY, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 12 OF, Bogfinke 7 SY, Tornirisk 3 OF. Villy-Erik Schødts
Enebærodde: Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 R, Knarand 2 R, Klyde 17 R, Lille Præstekrave 1 R. Leif Schack-Nielsen
Egensedybet: Skarv 42 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 6 OF, Gravand 39 R, Gråand 66 R, Strandskade 5 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 12 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 18 R, Islandsk Ryle 110 R, Almindelig Ryle 160 R, Lille Kobbersneppe 350 R, Rødben 40 R, Hættemåge 168 R, Sølvmåge 16 R, Havterne 1 FU, Gøg 1 F R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 11 R, Rørspurv 5 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 1 R, Atlingand 4 R, Skeand 9 R, Taffeland 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 R, Musvåge 1 FU, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Præstekrave 2 R, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Hasmark Mose (Vestermose): Gråand 1 R, Blishøne 3 R, Sølvmåge 1 OF, Gøg 1 SY, Nattergal 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 5 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 2 R. Anders Vedel
Mariendal-kysten: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 19 NØ. Kirsten Pedersen
Brenderup (Vestfyn): Rørhøg 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Gravand 4 YF UF. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 2 M FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Rørhøg 4 FU. Suzette Frydensberg


          Mosehornugle Skarø

Søndag den 27. maj 2012. "Fuglenes dag"                                          Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:39.

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 Ø (07:35)
Bakkekildegård ved Egense, Svendborg (08:30-09:15): Canadagås 4 FU (Sammen med 40 Grågås), Agerhøne 2 YF (Ungeførende). Niels Andersen
Monnet (19:30) Havørn 1 3K + 1, Stor kobbersneppe 1 R (indtræk fra Birkholm?), Marsvin 4 FU. Poul Rasmussen
Hjortø: Stor kobbersneppe 2 R (ynglepar?). Wouthers de Vries
Birkholm (22:00): Mosehornugle 2 R. Wouthers de Vries
Skarø: Fiskehejre 12 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 Ø, Skeand 2 M OF, Ederfugl 24 YF UF, Toppet Skallesluger 1 R, Rørhøg 4 YF TH, Musvåge 2 R, Strandskade 12 YF TH, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 20 YF TH, Rødben 8 YF TH, Mudderklire 1 FU, Havterne 4 R, Mosehornugle 2 R, Sanglærke 10 SY, Stenpikker 2 R, Gulbug 2 SY, Tornsanger 8 YF TH, Havesanger 1 SY
Nørreballe Nor Nørreballe Nor (07:30-08:45): Rovterne 1 FU (Kl 7.45 fløj den målrettet mod nord med fisk i næbet!). Kresten Madsen
Tryggelev Nor (11:40-12:05): Sølvhejre 2 R, Havørn 1 R AD. Frits Thomsen
Ristinge (05:30): Pirol 1 SY (Ny matr. art). Henrik Mørup-Petersen
Espe, matriklen: Vibe 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Mejlø, Hindsholm (07:15): Tejst 4 R. Dieter Maaszen
Fynshoved ( Hindsholm) (07:15-10:30): Rødrygget Tornskade 3 FU AD (2 M + 1 F). Dieter Maaszen
Fyns Hoved (15:30): Dværgterne 2 FU. Søren L. Rasmussen
Mosegårdsskoven/Dalby: Huldue 1 SY. Bo K. Stephensen

Hasmark Mose, Otterup (21:45-22:30): Græshoppesanger 1 SY. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Karmindompap 1 M SY. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Hvid Stork 1 T. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Keldsnor: Gul Vipstjert 2 R. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Stenpikker 1 R. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Snaremose Sø: Bynkefugl 1 M FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Tryggelev Nor (11:40-12:05):
Sølvhejre 2 R, Havørn 1 R AD. Frits Thomsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 2 FU. Kjeld Meiling, Jens-Gert Hansen
Gulstav Østerskov: Karmindompap 1 SY. Kjeld Meiling, Jens-Gert Hansen
Nørreballe Nor: Dværgterne 2 FU. Kjeld Meiling, Jens-Gert Hansen
Skovsgård:
Lille Fluesnapper 0 SY (P-pladsen i Konappe Skov. Kun 99% sikker. Ikke set; sang kun ca. 4 gange og uden de faldende strofer til sidst. Tjek den imorgen:). Kjeld Meiling, Jens-Gert Hansen
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Fyns Hoved: Rødrygget Tornskade 3 FU. Dieter Maaszen
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 4 R. Dieter Maaszen


            Kaptajnen Poul ser dette syn efter morgenbadet ;-) Foto: Poul Rasmussen

Lørdag den 26. maj 2012.                                                                      Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:38.

Svendborg sundet og Taasinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5000 Ø, Bramgås 160 Ø
Svendborg Sund ved Strandvænget
(19:10-21:20): Knortegås 8500 Ø (Utallige flokke, høj, lavt, over vandet, over land). Niels Andersen
Thurø Rev
: Stor præstekrave 1 R, Stor flagspætte 1 YF. Lars Hjortø
Skarø:
Mosehornugle 2 R (sandsyndligvis ynglende). Wouthers
Ny Gesinge (16:30): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Sydfynske øhav
(06:30-16:30): Knortegås 3500 Ø. Poul Rasmussen
Monnet, Vårø Knude
(08:00 -  ): Havørn 1 R (Kan det være meget bedre at ligge i sit skib ved Monnet og gå i seng til en vidunderlig solnedgang og omkring 1000 bramgæs og knortegæs. Og vågne op og få en dejlig dukkert mens kaffen dufter fra skibet og så opdage der sidder en havørn på Vårø Knude :-) :-) :-) ). Kaptajn på egen skude Poul Rasmussen
Birkholm: Gravand 2 R, Knarand 4 R, Rørhøg 2 YF, Blishøne 1 YF K, Stor Præstekrave 4 YF, Vibe 4 YF, Rødben 6 YF, Sanglærke 6 YF, Engpiber 4 YF, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 8 YF SY, Havesanger 1 SY
Tryggelev Nor (18:00):
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R AD, Rødrygget Tornskade 1 FU AD han. Ole Goldschmidt, Henrik Mørup-Petersen
Ågabet, Sydlangeland (16:30):
Gråmåge 1 R 2K (Blandt Sølvmåger og Gravænder). Niels Andersen
Eskebjerg Haver, Hjortholm (12:30): Pirol 1 SY. Niels Andersen
Ulbølle/Rødkilde (15:00): Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov sø (21:20): Grågås 500 R. Ella Mikkelsen
Sollerup (19:45-22:45): Dobbeltbekkasin 7 R, Skovsneppe 1 R, Nattergal 6 SY, Rødrygget Tornskade 3 R (2 han og 1 hun). Ella Mikkelsen
Grusgrave v / Birkum (14:00-15:00): Lille Præstekrave 1 FU (Langagervej). Dieter Maaszen
Sandholt (07:40-08:30): Gøg 2 Of, Gråstrubet Lappedykker 2 + 2 pull, Gravand 7 R, Gråand 3 R, Knopsvane 4 R, Blishøne 7 Yf, Fiskehejre 1 Fu, Rørspurv 1 R, Havesanger 1 Sy, Vibe 5 Yf, Landsvale 3 Fu, Blåmejse 2 Yf, Engpiber 1 R, Ringdue 4 Fu, Hvid Vipstjert 1 Fu, Stillits 2 Fu, Musvit 2 Fu, Bogfinke 1 Sy, Sangdrossel 1 Sy, Grønirisk 5 Fu, Fasan 1 Hø, Stær 3 Fu, Bysvale 5 fu, Taffeland 11 Fu/R, Rørhøg 1 R, Nattergal 1 Sy. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Musvåge 1 (med føde til ungerne), Tårnfalk 2 (med føde til ungerne), Vibe 1, Blishøne 2, Gråand 3, Løvsanger 2m Gransanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Tornirisk 2, Ringdue 8, Allike 15, Solsort 6, Musvit 4, Blåmejse 2 , Sumpmejse 2, Hvid Vipstjert 1, Grønirisk 2, Bogfinke 2, Skovspurv 10, Gøg 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Højstup Øvelsesplads (20:30-21:30): Nattergal 8 SY. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (08:30): Karmindompap 1 SY. Søren L. Rasmussen
Holme Mølle (01:35-01:50): Græshoppesanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Allesø Norden, på vej mod Serup (00:45-01:05): Græshoppesanger 2 SY (1 for enden af landingsbanen og 1 længere henne ad vejen på modsatte side). Henrik Kingo Andersen
Åbent land/Dalsbakke/Hverringe: Vagtel 1 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Bramgås 450 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5675 Ø, Ederfugl 100, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 OF. Peder Rasmussen
Ulbølle: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 300 R, Knopsvane 16, Grågås 600 R, Gravand 14 R, Pibeand 1 M R, Knarand 3 R, Gråand 85, Skeand 4 R, Taffeland 17 R, Troldand 94 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 OF, Blishøne 10 R, Strandskade 4, Vibe 2 R, Hættemåge 4 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 41, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 4, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Landsvale 4 FU, Bysvale 14 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Allike 8 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 3 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 5, Grønirisk 3 R, Stillits 2 OF. Gunnar Jørgensen 
Sundet, Faaborg
: Sorthalset Lappedykker 28 AD R, Gravand 1 AD R, Knarand 8 AD R, Skeand 2 R. Jacob Sterup
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 8 SY. Dieter Maaszen
Agernæs
: Rørhøg 1 M OF. Torben Skytte Hvass
Agernæs:Græshoppesanger 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Beldringe Flyveplads: Natugle 1 FU, Nattergal 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Bro Strand:
Hvid Stork 1 SØ. Foreningen Storkene.dk
Dallund Sø: Natugle 1 TH. Henrik Kingo Andersen
Feddet v/Brydegård: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Helnæs By: Rød Glente 1 OF. Torben Skytte Hvass
Helnæs Made: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Kirkendrup Mose: Nattergal 4 SY, Kærsanger 1 SY
Nørre Nærå By: Nattergal 4 SY, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Fogense Enge (Lillestrand): Rørhøg 1 M FU, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY. Jens Bækkelund 


          Fik et par rimelige billeder af tranerne med unge i formiddags. De har flyttet sig fra yngleområdet indenfor den sidste uge. Ungen er nu så stor, så den sikkert kan spadsere langt omkring i løbet af kort tid. Mon ikke den er små 4 uger nu. Foto og tekst © Claus Dalskov

Fredag den 25. maj 2012.                                                                         Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:36.

Monnet (22:00 - ): Bramgås + Mørkbuget knortegås 1000. Poul Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
(00:15): Bramgås 60 Ø
Siø
(14:35): Havørn 1 AD FU. Poul Rasmussen
Rudkøbing
(07:50): Bramgås 1300 T N + 400 T N. Poul Rasmussen
Strynø
: Mørkbuget knortegås 320 R. Poul Rasmussen
Lunden
(11:35): Karmindompap 1 SY. Lene og Frits Thomsen
Nørreballe Nor
(14:35-16:00): Havørn 1 N AD, Klyde 30 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 2 R. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Bagenkop Havn
(14:05-14:15):
Gråmåge 1 R 2K. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(12:00-13:30): Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R (Fløj mod NV), Rødrygget Tornskade 1 R. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(11:40): Digesvale 100 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav vesterskov
(09:10-11:00): Karmindompap 2 R (En han og en hun, som foretog parring). Ella Mikkelsen
Fredsmosen, Langeland
(06:40-08:40): Bramgås 1620 Ø, Nattergal 5 SY, Skægmejse 3 R, Halemejse 18 R. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen
Jordløse Bakker
: (17:00-19:15): Skovpiber 1 Sy, Rødrygget Tornskade 2 Yf, Grønspætte 1 Hø, Stor Flagspætte 3 Fu. Leif Kristensen
Tange å
(06:30): Ederfugl med 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Højstup Øvelsesplads (06:15-06:50): Nattergal 8 SY. Dieter Maaszen
Mesinge, matriklen (03:45): Nattergal 5 SY (I den blikstille morgen kunne de høres fra Mosegården, Søgården, Katmosen og gadekæret i Mesinge). Ole Reuther
Vester Egense Nabbegårde (04:15): Vagtel 1 SY. Jens Christensen
Margård (22:00-22:20): Bramgås 750 N, Agerhøne 2 SY, Vagtel 4 SY (På 20 min! Der må være flere, mange flere:-)), Misteldrossel 1 R. Martin Strømkjær

            Fiskeørn dag to ved  Nørreballe Nor. Foto: Carsten Friager

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Sølvmåge 18 R,
Gråmåge 1 IMM R, Svartbag 1 R, Bysvale 12 FU. Gunnar Jørgensen
Fredmosen: Gråstrubet Lappedykker 1 R HØ, Fiskehejre 4 OF, Knopsvane 2 R, Sædgås 3 OF, Bramgås 1630 Ø, Gråand 8, Taffeland 1 R, Troldand 4 OF, Rørhøg 2 OF, Fasan 3 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 OF, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 1 OF, Fjordterne 1 OF, Ringdue 6 OF, Gøg 3, Mursejler 1 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Nattergal 5 SY, Solsort 2, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 12, Gulbug 3 SY, Tornsanger 9 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Skægmejse 3 OF, Halemejse 18 FU, Skovskade 1 OF, Husskade 1 OF, Råge 13 OF, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 OF, Rørspurv 12 R. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 67, Bramgås 100 Ø, Gråand 4 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 2 R, Vibe 3 OF, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 2 FU, Sortkrage 1 OF, Stær 2 FU, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 OF, Fiskehejre 2 OF, Grågås 25 OF , Gravand 5 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R HØ, Strandskade 1 OF, Gøg 1 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 OF, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gråkrage 1 OF, Stær 3 OF, Bogfinke 1 R HØ, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Gulstav Vesterskov: Skarv 3 OF, Grågås 7 OF, Bramgås 200 Ø, Stormmåge 3 OF, Splitterne 1 OF, Gøg 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Musvit 1 R, Pirol 1 SY, Gråkrage 3, Stær 6 OF, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Tornirisk 1 R, Karmindompap 2 R, Gulspurv 4. Gunnar Jørgensen
Gulstav Østerskov: Jernspurv 1 SY, Solsort 1 OF, Gulbug 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 7, Knopsvane 16 R, Grågås 120, Gravand 10 R, Knarand 3 R, Gråand 24 R, Spidsand 2 FU, Atlingand 1 M R, Taffeland 1 R, Troldand 12 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 3 OF, Blishøne 60 R, Strandskade 3 R, Klyde 47, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 12 R, Brushane 1 M R, Rødben 8, Hættemåge 35, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 2 FU, Mursejler 3 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 FU, Stær 3 FU, Tornirisk 4 OF. Gunnar Jørgensen
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 21 AD R, Fiskehejre 2, Knopsvane 19, Knarand 6 AD R, Skeand 1 M AD R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Vibe 2 AD R. Jacob Sterup
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 8 SY. Dieter Maaszen
Universitetet, Odense: Fasan 1 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 4 OF, Landsvale 4 OF, Hvid Vipstjert 1 M R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 JUV R, Allike 15 OF, Råge 10 OF, Gråkrage 1 R. Philippe Provençal
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 2 (1 AD + 1 JUV) R. Anders Vedel
Assens: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Gråand 8 R, Musvåge 1 OF, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 FU, Klippedue/Tamdue 14 R, Ringdue 4 R, Landsvale 8 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Husrødstjert 1 M SY, Solsort 5 R, Tornsanger 2 R, Gråkrage 1 R, Stær 8 FU, Gråspurv 4 R, Skovspurv 12 R, Stillits 3 SY, Tornirisk 6 YF FU. Kirsen Petersen
Kærum Mose v/Assens: Nattergal 2 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Røjle Mose: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Erik Busk
Søndersø, Marker omkring Margård og Vedby (22:00 - 22:20): Bramgås 750 TF, Agerhøne 2 R, Vagtel 4 R (KUN i kornmarker- ikke i græsmarkerne. Der MÅ være flere....), Misteldrossel 1 FU. Martin Strømkjær
Fællesskov: Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 F OF, Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Vagtel 1 SY, Stor Præstekrave 2 SY. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Natugle 1 SY. Jens Bækkelund


             Havens tornsanger

Torsdag den 24. maj 2012.                                                                         Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:35.

Svendborgsund ved Iholm (05:50 - ): Bramgås 1190 T Ø
Ollerrup Åmosen: Rørhøg 1 OF. Peder Skou
Syltemade Å: Rørhøg 1 M TH, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Kærsanger 2 SY, Havesanger 1 SY
Gulstav: Rødrygget Tornskade 1 M R. Kirsten Pedersen
Gulstav Vesterskov: Havørn 1 R, Gulbug 1 R, Karmindompap 2 SY. Kirsten Pedersen
Tryggelev Nor: Rovterne 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 FU. Carsten Friager [Naturtanker]
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R. Kirsten Pedersen
Nørreballe Nor (formiddag): Fiskeørn 1 FU, Havørn 1 R (Sortterne + Rovterne negativ!). Bent Staugaard Nielsen
Nørreballe Nor (09:00-09:30): Bramgås 340 V, Havørn 1 OF IMM (9:07), Havørn 1 OF AD (9:30). Dieter Maaszen
Snaremosen, Langeland (18:15-21:35):
Sølvhejre 1 FU, Knarand 6 R, Fiskeørn 1 OF. Niels Andersen
Gulstav Mose (14:50): Rødrygget Tornskade 1 FU han. Dieter Maaszen
Gulstav Vesterskov (11:50-15:00): Havørn 1 OF AD (12:40), Karmindompap 2 SY (12:30). Dieter Maaszen
Hjortholm, Eskebjerg Have (11:05-11:50): Pirol 2 SY. Lene og Frits Thomsen
Nydamsmosen/Sandholt: Havesanger 3 Sy, Nattergal 2 SY, Bogfinke 3 Sy, Blåmejse 2 Yf, Gråkrage 3 Of, Ringdue 2 Of, Grågås 1 R, Fiskehejre 1 R, Skovskade 1 Fu, Skovspurv 1 R, Sanglærke 2 Sy, Solsort 4 Sy, Tornsanger 1 Sy, Gransanger 1 Sy. Leif Kristensen
Sandholt: Rørsanger 3 Sy, Knopsvane 3 Yf, Stillits 8 Fu, Taffeland 15 R, Blishøne 2 Yf, Skovspurv 4 Fu, Rørhøg 1 Fu, Landsvale 1 Fu, Grønirisk 2 Fu, Stær 2 Fu, Munk 1 Sy, Stor Flagspætte 1 Of, Nattergal 1 Sy, Hvid Vipstjert 8 Fu, Bysvale 3 Fu, Gravand 9 R, Solsort 1 Sy, Gråand 5 Of/R, Engpiber 2 Yf, Vibe 6 Yf, Bogfinke 1 Sy, Rørspurv 1 R, Blåmejse 2 Yf, Musvåge 1 Fu, Musvit 1 Fu, Fjedvåge 1 Of. Leif Kristensen

Hesselagergård - voldgraven: Knopsvane 2 AD + 5 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Grusgraven, Øksendrup (13:00-14:00): Rørhøg 1FU, Gravand 6 FU, Gråand 8 FU, Vibe 6 FU OF, Blishøne 6 FU, Allike 2 FU, Råge 1 OF, Ringdue 6 FU, Lille præstekrave 1 R, Hvid vipstjert 6 FU, Gråstrubet lappedykker 2 par med hver 2 PULL, Stær 10 FU, Skovspurv 6 R, Tinksmed 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Østerø sø (14:15-17:45): Dværgterne 4 FU. Ella Mikkelsen
Åbent land imellem Allerup/Thorup: Bomlærke 4 SY. Bo K. Stephensen
Broløkke Strand: Græshoppesanger 1 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Bramgås 1250 Ø. Arne Bruun
Hav syd for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 250 Ø, Lærkefalk 0 T. Arne Bruun
Svendborg, gymnasiet: Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Ringdue 1 YF, Gøg 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Musvit 2 YF, Skovspurv 2 YF, Lille Gråsisken 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 360 FU. Dieter Maaszen
Rudkøbing: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3500 NØ, Hvepsevåge 4 NØ. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 12:30) Jernspurv 1 RI, Nattergal 1 SY, Gulbug 3 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 4 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 1 RI, Halemejse 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI, Karmindompap 2 SY. Dagstotal 18 fugle på 9 arter. Årstotal 279. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen
Fakkebjerg: Rødrygget Tornskade 1 M R. Helle Suadicani
Gulstav:  Rødrygget Tornskade 1 M R. Kirsten Pedersen
Gulstav Mose: Grågås 115 R, Taffeland 1 R, Strandskade 2 R, Svaleklire 1 FU, Gøg 1 SY. Helle Suadicani
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Dieter Maaszen
Gulstav Vesterskov: Havørn 1 R, Gulbug 1 R, Karmindompap 2 SY. Kirsten Pedersen
Gulstav Vesterskov: Havørn 1 AD OF, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Karmindompap 2 SY. Dieter Maaszen
Gulstav Vesterskov: Gulbug 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Karmindompap 2 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 R. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 AD R, Knarand 10 R, Rørhøg 4 R, Rovterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Knarand 12 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 FU, Gøg 1 FU, Engpiber 1 FU, Tornsanger 2 SY, Tornirisk 2 R. Helle Suadicani
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R. Kirsten Pedersen
Nørreballe Nor: Grågås 100 R, Indisk Gås 2 R, Knarand 8 R, Skeand 15 R, Klyde 50 R, Brushane 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 2. Dieter Maaszen
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 10 R, Gravand 26 R, Knarand 4 R, Atlingand 4 R, Skeand 3 R, Taffeland 8 R, Troldand 5 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 24 R, Vibe 5 R, Hættemåge 8 R, Fjordterne 6 R, Havterne 1 R, Gøg 1 R, Sanglærke 2 R, Nattergal 1 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 1 R, Tornsanger 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 3 R. Ole Goldschmidt
Faaborg: Bramgås 230 Ø. Per D Poulsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Bramgås 250 Ø, Knortegås 200 Ø, Havørn 1 AD T, Musvåge 4 FU, Lærkefalk 1 FU T, Gøg 3 SY, Stor Flagspætte 2 YF, Skovpiber 2 SY, Nattergal 3 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Dompap 4 YF, Kernebider 2 YF. Per D Poulsen
Højme: Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 3 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 KA, Solsort 3 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Grønirisk 1 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Ringdue 2 R, Gøg 1 KA, Sanglærke 5 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Solsort 2 R, Gulbug 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Allike 3 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Gravand 6 R, Gråand 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 4 FU, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 SY, Blåmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 9 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 38, Gravand 9 R, Gråand 10 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 9 R, Strandskade 5 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 12 R, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 11 R, Fjordterne 4 FU, Dværgterne 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Rørsanger 8 SY, Gråkrage 7 R, Stær 1 FU, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Rødrygget Tornskade 3 R. Esben Eriksen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Troldand 4 R, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 20 R, Gøg 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY,
Nattergal 15 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Rørsanger 6 SY, Gulbug 1 R, Havesanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 4 SY, Halemejse 1 R, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Vindinge Å ved udløb: Bramgås 500 Ø, Vagtel 1 SY, Nattergal 4 SY, Græshoppesanger 2 SY, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Vesterholm Mose: Bramgås 400 NØ, Nattergal 3 SY, Kærsanger 1 SY. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Bramgås 2 R, Gravand 2 YF UF, Lille Præstekrave 2 YF, Stor Præstekrave 1 R, Stenpikker 2 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 170 R, Canadagås 2 R, Lille Præstekrave 2 YF, Stor Præstekrave 1 R,
Sorthovedet Måge 1 YF BR, Hættemåge 1000 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 30 YF, Fjordterne 12 YF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Fjordterne 2 YF. Per Rasmussen  
Aarupvej, Orte: Knortegås 150 OF, Gravand 2 OF, Hvepsevåge 2 SØ, Mursejler 2 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 4 OF, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Topmejse 1 FU, Dompap 1 M FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 8 YF, Grågås 12 R, Gravand 60 YF, Gråand 14 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 3 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 14 R, Rødben 2 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 28 R, Ringdue 2 FU, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 1 TH. Helle Suadicani
Tommerup: Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Topmejse 1 FU, Skovskade 1 FU. Helle Suadicani
Verninge: Rørhøg 1 M FU. Helle Suadicani
Egholm v/Bågø: Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Klyde 1 R. Mads Syndergaard
Harritslev Fælled: Nattergal 2 SY. Jens Bækkelund 
Ejlinge: Gravand 18 R, Gråand 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Rødben 2 SY, Hættemåge 15 R, Stormmåge 35 R, Havterne 2 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Tornirisk 2 R. Jens Bækkelund


 
              Kan man få madro!
               Video af fiskeørnen              

Onsdag den 23. maj 2012.                                                                         Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:33.

Botofte Skovmose (aften): Terner negativ. Claus Dalskov
Bagenkop Havn
: Kaspisk måge 1 R . Claus Dalskov
Nørreballe Nor
: Indisk Gås 2 R, Canadagås 1 R, Canadagås x Grågås (hybrid) 2 R, Rørhøg 1 F FU, Fiskeørn 1 FU    , Rovterne 1 FU (samme ringmærkede fugl som i går), Fjordterne 20 FU, Sortterne 2 FU, Gøg 3 R
Ristinge Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 30 R, Digesvale 100 YF B, Hvid Vipstjert 1 R, Gulbug 1 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R
Grusgrav Caroline Amalievej, Lundeborg
: Digesvale 25 par YF (Dejligt at opleve. Jeg kan dog godt være en smule bekymret for deres sikkerhed, da der til stadighed udvindes sand i skrænten, hvor de yngler. Er det for øvrigt ikke ulovligt i yngleperioden?). Poul Brugs Rasmussen
Engene mellem Nr. Broby og Lundegård: Brushane 3 FU, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 1 Fu, Gravand 24 Fu/R 24 + 26 Pull, Gråand 15 Fu/R, Vibe 18 Fu/R, Atlingand 1 Fu, Hættemåge 5 R, Stormmåge 4 R, Knopsvane 1 R, Fiskehejre 1 Fu, Troldand 2 R, Blishøne 2 Fu, Tårnfalk 1 Fu, Gråstrubet Lappedykker 1 Hø. Leif Kristensen
Husby Strand: Knarand 7 R, Havørn 2 R AD, Temmincksryle 3 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang:
Sorthalset Lappedykker 33 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør: Dobbeltbekkasin 2 R (1 SY + 1 kald.). Michael Mosebo Jensen
Svanninge Bakker/Bjerge
(09:00-10:40): Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Mursejler 4 FU, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 4 YFU, Skovpiber 5 YFU, Rødhals 2 FU, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 2 YFU, Misteldrossel 1 YFU, Gulbug 3 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 4 SY, Munk 7 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 4 SY, Rødrygget Tornskade 6 FU 2 par + 2 han, Lille Gråsisken 2 YFU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstup Øvelsesplads
(07:00): Nattergal 5 SY. Dieter Maaszen
Østerøsø (04:45-07:00): Dværgterne 4 R, Misteldrossel 1 N. Martin Søgaard Nielsen
Vestermaden, Mesinge (19:00): Gul Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Bomlærke 2 SY. Ole Reuther
Mesinge (16:15): Havørn 1 OF. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 5 SY. Dieter Maaszen
Bispeenge: Grågås 18 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 7 FU, Rødben 1 FU, Gøg 2 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 5 SY. Gunhild Brink
Svanedam: Nattergal 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Neverkær (20:30 - 22:00): Nattergal 3 SY, Græshoppesanger 2 SY. DN tur med >100 deltagere, Kirsten Pedersen
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 16 R, Knopsvane 1 R, Grågås 27 R, Gråand 3 R, Troldand 11 R, Rørhøg 3 R, Musvåge 3 R, Fasan 2 R, Blishøne 23 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 23 R, Gøg 1 R, Mursejler 4 R, Stor Flagspætte 9 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 13 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Gærdesmutte 15 R, Rødhals 3 R, Rødstjert 3 R, Solsort 30 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 2 R, Rørsanger 8 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 R, Havesanger 2 R, Munk 8 R, Gransanger 16 R, Løvsanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Træløber 2 R, Korttået Træløber 3 R, Husskade 2 R, Allike 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 1 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 26 R, Grønirisk 5 R, Stillits 2 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 7 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Grågås 194 R, Gravand 29 R, Gråand 4 R, Ederfugl 3 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 M AD R, Blishøne 1 R, Strandskade 8 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 13 R, Temmincksryle 2 R, Rødben 16 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 8 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 6 R, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Rørsanger 1 R, Tornsanger 10 R, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 11 R. Jens Friis-Walsted
Søndersø (17:40-17:50): Vagtel 1 SY (Skulle på cykeltur, men lige da jeg træder ud af indkørelsen hører jeg en klokkeklar Vagtel. Kan høre den godt 10-15m væk, og går langsomt derhen ad, men den bevæger sig også. Denne synkron gang fortsætter godt 150m hvor jeg sætter farten op, for at indhente den, men så bliver den tavs. I 0.5m høj kornmark i bagende varme- ikke lige hvad jeg havde forventet.). Martin Strømkjær


            Rovterne som er ringmærket 

Tirsdag den 22. maj 2012.                                                                         Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:31.

Vejlen Taasinge (08:20): Havørn 1 AD FU. Poul Rasmussen
Siø
(06:20): Mørkbuget Knortegås 600 R. Ella Mikkelsen
Klæsø Nor
(19:40): Sortterne 16 R. Ole Goldschmidt
Østerhuse, Lohals
: Hvepsevåge 4 T N. Poul Rasmussen
Gulstav
(06:30-11:00): Hvepsevåge 1 N, Sort Glente 1 R (Mest ved Fakkebjerg), Gul Vipstjert 2 R, Pirol 3 R (Han og hun Vesterskov, Han Østerskov), Rødrygget Tornskade 1 R han, Karmindompap 3 R (2 han, 1 hun i østerskov. ). Søren Gjaldbæk
Botofte skovmose
 (12:30-13:30): Sorthalset Lappedykker 1 R, Sortterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Skovsgård
(16:10-16:50): Hvepsevåge 1 R. Ella Mikkelsen
Fredmosen
(14:00): Sort Glente 1 N (Ikke samme fugl som ved Gulstav). Søren Gjaldbæk
Tranekær
(13:40-14:10): Havørn 1 R AD. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand
(07:05-11:45): Hvepsevåge 1 NØ, Skovhornugle 1 R, Nattergal 5 SY, Gulbug 6 SY. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(13:00): Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 1 R , Dværgterne 1 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor
: Indisk Gås 2 R, Rovterne 1 FU , Fjordterne 8 FU, Dværgterne 1 FU, Sortterne 2 FU, Nattergal 1 SY
Nørreballe Nor
(15:20): Rovterne 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(21:00):  Sortterne 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe nor
(14:45-15:40): Klyde 30 R, Rovterne 1 FU, Dværgterne 2 FU, Sortterne 2 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(12:00): Indisk Gås 2 R, Rovterne 1 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 2 R. Niels Larsen, Søren Gjaldbæk
Bagenkop Havn
(11:15):
Gråmåge 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Keldsnor
(10:15): Kaspisk Måge 1 R 2K, Gul Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Vesteregn
(11:20): Sort Glente 1 N. Lene og Frits Thomsen
Tryggelev Nor (21:00): Rovterne 2 R,
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor (11:10):
Sølvhejre 1 R. Lene og Frits Thomsen
Jordløse Bakker (06:30-08:15): Ravn 27Fu/R, Råge 5 Fu, Gråkrage 7 Fu/of, Munk 4 Sy, Solsort 5 Sy/R, Rødrygget Tornskade 1 R, Skovskade 1 Fu, Stor Flagspætte 4 Fu, Hættemåge 1 Of, Bogfinke 4 Fu/Sy, Skovpiber 2 R, Gravand 4 Of, Landsvale 2 Fu, Gulspurv 3 Of/Sy, Musvit 2 Yf, Hvid Vipstjert 1 R, Musvåge 1 Fu, Tornsanger 1 Sy, Løvsanger 1 Sy. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Løvsanger 2, Havesanger 1., Munk 1, Gærdesanger 1, Gransanger 1, Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 1, Stor Flagspætte 1, Gråand 2, Blishøne 2 (ny yngleart på matriklen), Gulspurv 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Musvåge 1, Stær 12, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 2, Ringdue 7.
Okkergul Randøje 2, Grønåret Kålsommerfugl 1, Aurora 1, Almindelig Vandnymfe mange, Blå Libel 2.
Markfirben 1. Strandtudser og Grøn Frø kvækker. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Granly, Espe: Rødstjert 1. Annette Stadil via . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sollerup/Arreskov Sø (19:00-22:00): Dobbeltbekkasin 2 OF, Skovsneppe 3 OF, Rødrygget Tornskade 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt leder for DOF-FYN Tur 34 deltagere
Bøjden Nor (07:00-11:00): Dværgryle 2 FU, Gulbug 5 SY (2 set mobbbende gøg). Gunnar Jørgensen, Kell Grønborg
OGF-hytten, Midskov (12:00): Hvepsevåge 5 N, Rødrygget Tornskade 1 R. Michael Glentedal
Fællesstrand/Tornen ( Hindsholm) (11:00): Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 2 FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved (08:05-11:00): Hvepsevåge 2 SØ, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 16 FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Græshoppesanger 1 R (Set), Tornsanger 28 SY, Grå Fluesnapper 11 FU, Rødrygget Tornskade 7 R. Niels Bomholt
Fynshoved ( Hindsholm) (07:00-10:45): Hvepsevåge 1 Ø (10:30), Tejst 3 R, Gul Vipstjert 9 OF, Rødrygget Tornskade 7 FU (4 F og 3 M). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde, mose øst for godset: Knopsvane 2 YF, Grågås 2 YP, Knarand 4 R, Gråand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Blishøne 2 R, Vibe 1 R. Niels Andersen
Nielstrup Sø: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Niels Andersen
Marstal Havn: Hvepsevåge 1 Ø, Husrødstjert 2 YF BR, Sortkrage 1 FU. Morten Müller
Vitsø: Splitterne 2 R, Havterne 2 YF BR. Morten Müller
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Knopsvane 10, Grågås 40 R, Pibeand 1 R, Gråand 3 R, Spidsand 2 R, Skeand 3 M R, Taffeland 6 R, Troldand 14 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 39 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 200 R, Sortterne 1 FU, Sanglærke 4 SY, Stær 1 R. Ella Mikkelsen
Hannebjerg Mose: Gøg 1 KA, Nattergal 1 SY. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Gråand 6 R, Hvepsevåge 1 NØ, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Vibe 5 R, Ringdue 3 R, Gøg 3 KA, Skovhornugle 1 R, Mursejler 4 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 3 SY, Nattergal 5 SY, Solsort 11 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 6 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 21 SY, Havesanger 2 SY Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY Halemejse 4 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 12 R, Stær 7 R, Gråspurv 6 R, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 8 SY Dompap 1 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for: Skarv 4 R, Knopsvane 8 NØ, Grågås 22, Knortegås 3 R, Gravand 1 R, Ederfugl 50, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 120, Gravand 12 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Klyde 36, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 8 R, Rødben 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 14 R,
Rovterne 1 FU, Havterne 1 R, Dværgterne 2 FU, Sortterne 2 FU, Landsvale 6 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 3 R, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 600 FU. Ella Mikkelsen
Skovsgård: Hvepsevåge 1 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 4 SY, Bogfinke 3 R, Stillits 1 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Tranekær: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 4, Vibe 5 R, Ringdue 4 R, Mursejler 5 FU, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 8 R, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Stillits 1 R. Ella Mikkelsen
Tullebølle: Rørhøg 1 M FU. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Dobbeltbekkasin 2 SY, Nattergal 3 SY. Erik Ehmsen
Faaborg:
Sølvhejre 1 Ø, Bramgås 360 SØ, Nattergal 1 SY. Per Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 10, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 20, Grågås 200, Gravand 9 R, Krikand 2 R, Gråand 16 R, Taffeland 2 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 8 R, Rørhøg 1 M OF, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 11 R, Klyde 12, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 10, Dværgryle 2 FU, Storspove 1 OF, Rødben 7 R, Mudderklire 2, Hættemåge 12, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 9, Svartbag 4, Splitterne 2 R, Havterne 14, Ringdue 6 R, Tyrkerdue 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 15, Digesvale 6, Landsvale 18 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 7 R, Rødstjert 2, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 5, Gærdesanger 4, Tornsanger 16 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Husskade 2 R, Allike 9 FU, Råge 2 OF, Stær 7 OF, Gråspurv 5 FU, Bogfinke 5, Stillits 4 R, Tornirisk 14 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gravand 1 R, Blishøne 6 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 2 SY, Solsort 1 R, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 2 OF, Gravand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 2 R, Hvepsevåge 2 NØ, Havørn 1 AD R, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 1 OF, Ringdue 3 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Råge 2 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Ederfugl 4 YF UF, Lille Kobbersneppe 18 FU. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 4 R, Hvepsevåge 2 ØSØ, Blishøne 3 R, Mudderklire 1 N, Sølvmåge 5 R, Havterne 2 FU, Ringdue 6 R, Sanglærke 5 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 3 OF, Gul Vipstjert 16 R, Hvid Vipstjert 3 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 5 R, Græshoppesanger 1 R, Gulbug 8 SY, Gærdesanger 6 R, Tornsanger 28 SY, Løvsanger 5 FU, Grå Fluesnapper 11 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 2 FU, Rødrygget Tornskade 7 R, Allike 11 TF, Råge 3 TF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 16 FU, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Fløjlsand 1 R, Hvepsevåge 1 Ø, Tejst 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 9 OF, Gulbug 2 SY, Grå Fluesnapper 9 FU, Musvit 2 FU, Rødrygget Tornskade 7 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 6 R, Storspove 1 FU, Splitterne 20 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 2 FU. Niels Bomholt
Risinge Strand: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt
Universitetet - Odense: Gråand 7, Musvåge 1 OF, Blishøne 6, Hættemåge 1 OF,  Solsort 2, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Husskade 3 R, Allike 50, Råge 11 OF, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 R. Philippe Provençal
Aarupvej, Orte: Lille Gråsisken 1 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Helnæs Made: Knopsvane 9 R, Grågås 19 R, Gravand 21 R, Gråand 14 R, Skeand 6 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Strandskade 9 R, Klyde 24 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 22 FU, Brushane 1 R, Rødben 3 FU, Mudderklire 1 R, Ringdue 7 R, Gøg 1 R, Sanglærke 8 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 15 FU, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 7 R, Gråkrage 18 FU, Stær 15 R, Tornirisk 6 R. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Rørhøg 2 FU. Kirsten Pedersen
Tommerup: Rørhøg 1 M FU. Helle Suadicani
Ejby: Rørhøg 1 M AD OF. Frank Desting
Frisenvænge: Digesvale 10 YF, Stor Tornskade 1 FU. Jette B. Böcher
Gyldensten Gods: Grågås 250 R, Gravand 12 R, Gråand 6 R, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 6 R, Vibe 8 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 6 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stenpikker 3 R, Solsort 1 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 4 SY. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Grågås 180 R, Gravand 29 R, Krikand 3 R, Gråand 4 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Klyde 2 FU, Strandhjejle 2 R, Vibe 14 R, Rødben 3 SY, Hættemåge 9 R, Stormmåge 6 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 3 SY, Allike 4 R, Stær 4 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Huldue 1 SY, Ringdue 6 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 14 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 6 SY, Munk 7 SY, Gransanger 11 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Topmejse 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU, Allike 2 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 18 SY, Gulspurv 5 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 70 OF. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 3 OF. Jens Bækkelund


            Skægmejse Vejlen Taasinge

Mandag den 21. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:28.

Kogtved: Hvepsevåge 1 NV
Svendborg, matriklen: Rødstjert 1 SY
Vejlen - Tåsinge: Gravand 10 R, Musvåge 1 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 6 R, Rødben 1 R, Gøg 1 R, Mursejler 1 OF, Nattergal 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Skægmejse 6 R, Bogfinke 2 R, Stillits 4 R
Vindeby, Tåsinge: Hvepsevåge 1 N
Gulstav, Gulstavvej
: Hedehøg 1 F T N . Claus Dalskov
Vestre Gulstav (10:00): Hvepsevåge 4 TI, Karmindompap 1 M R. Claus Dalskov
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 R. Claus Dalskov
Gulstav Vesterskov
(10:45): Karmindompap 2 SY. Lene og Frits Thomsen
Gulstav Østerskov (10:20): Karmindompap 1 SY. Lene og Frits Thomsen
Gulstav Mose (10:10): Rødrygget Tornskade 2 R (Han + hun). Lene og Frits Thomsen
Siø (07:00)
: Mørkbuget Knortegås 500 R (Groft skøn over antal). Aage Wichmann
Ringe
(13:40-13:45):
Steppehøg 1 OF 2K (kredsende mod nord). Finn og Esben Eriksen
Arreskov Sø
: Havørn 2 R, Sortterne 3 FU. Erik Ehmsen
Tange å
(06:30 -07:00): Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Munk 1 SY, R dhals 1 SY, Dompap 2 OF, Halemejse 2 FU, Grågås 3 OF, Ederfugl 6 FU, Toppet skallesluger 6 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 OF, Nattergal 1 SY, Rørspurv 1 SY, Gøg 2 (1 SY - 1 OF), Bogfinke 4 RA, Grønirisk 2 FU, Stær 2 YF, Knopsvane 2 RA, Splitterne 1 FU. Pou Brugs Rasmussen
Horne Næsskov
(11:00-11:30): Hvepsevåge 14 NØ, Musvåge 1 YFU, Tårnfalk 1 YFU, Mursejler 4 NØ, Landsvale 10 FU, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Skovskade 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egsgyden ( Horne Land ) (10:40-11:00): Mursejler 2 NØ, Sanglærke 15 SY, Landsvale 5 FU, Gul Vipstjert 1 NØ.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Duereds Vænge, Horne Land
(10:00-10:40): Ringdue 2 R, Solsort 3 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Bogfinke 3 SY, Hare 1 R .  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sinebjerg Skov/Strand (09:15-09:45): Grågås 6 T, Gravand 1 T, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 T, Rødstjert 1 SY, Gulbug 4 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 3 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Spættet Bredpande 1 R.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen
(08:50-09:00): Grågås 2 FU, Gråand 2 FU, Tårnfalk 1 YFU, Vibe 2 YFU, Gøg 1 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ringe Nord afkørslen
(14:00): Rød Glente 1 FU. Aage Wichmann
Slipshavn
(16:30): Sule 1 2K T. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn
: Havterne 1 R, Taffeland 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Sandholt
: (07:55-09:45): Rørhøg 1 R, Gøg 2 Hø, Hvid Vipstjert 14 Fu/R, Vibe 11 +2 pull, Fiskehejre 2 Fu, Stillits 5 Fu, Grønirisk 5 Fu, Gråand 10 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 Yf, Rørspurv 2 R, Knopsvane 6 Yf, Engpiber 2 Yf, Gravand 4 Fu/R, Sangdrossel 1 Sy, Tornirisk 4 Fu, Dobbeltbekkasin 1 Hø, Sangærke 1 R, Blishøne 6 Yf, Ringdue 6 Of/R, Rødstjert 2 Fu, Musvit 3 Fu, Blåmejse 2 Yf, Hvepsevåge 1 Of, Landsvale 6 Fu, Allike 2 Of, Munk 4 Sy, Tornsanger 1 Sy, Solsort 5 Fu/Sy, Bogfinke 3 Fu/Sy, Taffeland 2R, Troldand 1 R, Bysvale 2 Fu, Stær 2 Fu, Musvåge 3 Fu, Stor Flagspætte 1 Hø. Leif Kristensen
Blommenslyst (19:00): Grønspætte 1 OF (Fløj over hovedvejen). Michael Mosebo Jaensen
Ølundgård (18:30-20:00): Dværgmåge 1 R 2K, Broget Fluesnapper 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Vestermaden, Mesinge (08:00): Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R, Bomlærke 2 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:

Svendborg, matriklen: Mursejler 10 FU, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Grønirisk 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing: Dværgfalk 1 NØ, Lille Gråsisken 1 SY. Ole Goldscmidt
Siø: Toppet Lappedykker 162 R, Knopsvane 4 R, Grågås 400 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 450 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Gravand 26 R, Pibeand 3 R, Gråand 22 R, Skeand 6 R, Ederfugl 330 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 3 R, Strandskade 80 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 30 R, Rødben 18 R, Hættemåge 75 R, Stormmåge 1300 R, Sølvmåge 600 R, Svartbag 8 R, Havterne 12 R, Ringdue 4 SY, Sanglærke 12 SY, Gul Vipstjert 10 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 SY, Kærsanger 3 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 9 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 9 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 3 SY. Ole Goldscmidt
Åmosen, Ollerup: Sangsvane 1 R, Rørhøg 1 M OF, Grønspætte 1 TH, Nattergal 2 YF SY- Arne Bruun
Ringe:
Steppehøg 1 2K SV (Opdaget fra kaffebordet, hvor en kærhøg pludselig lå og kredsede i lav højde over et grønt område i byen, med det blotte øje kunne jeg se, at den havde lys overgump. Jeg fik anråbt min far og løber selv ud i bilen efter kikkerten. Herefter får vi den kredsende i lav højde lige henover hovedet. Lys halskrave, gullig bug, sortagtige armsving fjer i kontrast til lys hånd. kort spids hånd. fuglen var på klods hold og bestemt på 1 sek. Desværre brugte jeg tiden efterfølgende på at finde videokameraet ud af bilen. Da jeg var klar var fuglen i modlys og drevet langt mod SV af nordøstenvinden. Men min far og mor kunne nyde den i lang tid, mens jeg stod på hovedet i bagerummet.). Finn Eriksen, Esben Eriksen
Vitsø: Hvepsevåge 2 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Rødrygget Tornskade 2 FU. Morten Müller
Tarup Grusgrave: Græshoppesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M AD R . Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 2 OF, Rødstjert 2 SY, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 2 SY. Per Rasmsussen
Holluf Pile: Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Kærsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 F R. Kristoffer Hansen Hollufgård/Glisholm: Rødstjert 1 SY, Broget Fluesnapper 1 M SY. Kristoffer Hansen
Tommerup: Nattergal 1 SY. Helle Suadicani
Fyns Hoved: Tejst 2 R, Digesvale 30 R. Vivian Neidel
Knudshoved Færgehavn: Hvid Vipstjert 6 R, Stenpikker 2 R. Thomas Varto Nielsen
Flægen v/Tybrind: Atlingand 1 M R, Skeand 4, Rørhøg 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Rørspurv 1 R. Mads Syndergaard
Barløse: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY. Villy-Erik Schødts
Hav V f/Bogense: Skarv 9 R, Knopsvane 1 R, Gravand 1 FU, Gråand 2 FU, Ederfugl 10 FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Mudderklire 3 OF, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 95 FU, Svartbag 2 R, Havterne 4 OF. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 410 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 36 R, Knortegås 13 FU, Gravand 10 FU, Gråand 9 FU, Ederfugl 87 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 11 FU, Klyde 7 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU, Storspove 3 FU, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 1140 R, Svartbag 40 R, Havterne 61 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 19 R, Strandskade 50 FU, Strandhjejle 12 FU, Almindelig Ryle 500 FU, Lille Kobbersneppe 238 FU, Hættemåge 70 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 15 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 11 R, Gravand 363 FU, Gråand 12 R, Ederfugl 30, Hvepsevåge 2 NØ, Blishøne 2 R, Strandskade 72 FU, Klyde 3 FU, Strandhjejle 128 FU, Almindelig Ryle 604 FU, Lille Kobbersneppe 298 FU, Storspove 6 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 135 FU, Stormmåge 43 R, Sølvmåge 231 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 8 R, Dværgterne 1 R, Sanglærke 10 SY, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 T, Nattergal 2 SY, Gråkrage 1 R. Kurt Due Johansen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Gulbug 1 SY. Helle Suadicani
Langø Plantage: Agerhøne 2 R, Rødrygget Tornskade 1 FU. Suzette Frydensberg, Helle Suadicani
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 5 R, Ederfugl 75 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 20 R, Ederfugl 17 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 14 R, Gråand 5 R, Ederfugl 22 R, Strandskade 30 FU, Strandhjejle 1 OF, Lille Kobbersneppe 73 FU, Storspove 1 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 1 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 13 R, Havterne 2 R, Huldue 3 SY, Ringdue 5 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 8 FU, Bysvale 30 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 7 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Musvit 7 SY, Pirol 3 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 18 R, Ravn 2 YF, Stær 30 YF, Bogfinke 24 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Fjeldvåge 1 N, Stor Præstekrave 1 R, Sanglærke 2 SY, Tornsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Gravand 3 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 YF BR, Vibe 2 R, Rødben 3 R. Jens Bækkelund


            Ørkensanger Skagen
            Læs om Asiatisk ørkensanger på Netfugl

Søndag den 20. maj 2012.                                                                         Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:30.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 110 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 Ø, Ederfugl 6 F YF UF + 50 Pull
Svendborg, matriklen: Tornsanger 1 SY
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 R
Nørreballe Nor: Sortsvane 1 FU
Hønsehaven (15:00 -16:00): Lille præstekrave 5 FU, Strandskade 2 AD FU+ 3 Pull (de første i år), Gråand 6 R, Vibe 12 OF R, Hvid Vipstjert 8 FU, Knopsvane 2 FU, Svartbag 4 R, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 75 FU, Blishøne 8 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Sorthalset lappedykker 2 FU ( de første jeg ser derude), Troldand 10 FU, Gravand 8 FU, Landsvale 8 OF FU, Digesvale 15 OF FU, Mudderklire 1 FU, Rødben 1 FU, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Mejlø Hindsholm (12:45): Tejst 4 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:30): Lille Præstekrave 1 FU. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft
Ølund/Mellemstykket (12:00): Sortterne 1 FU. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft]
Bogense (11:45): Gul Vipstjert 38 FU. Jens Bækkelund
Fjordmarken (11:00-11:45): Rødrygget Tornskade 1 R hun. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft
Jersore (10:00-10:15): Strandhjejle 5 R, Gul Vipstjert 2 R, Stenpikker 5 R. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft
Fynshoved ( Hindsholm) (07:15-12:20): Hvepsevåge 1 OF, Tejst 2 FU, Gul Vipstjert 19 FU (Flava), Bynkefugl 3 FU, Stenpikker 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU AD han. Dieter Maaszen
Flyvesandet (13:25): Rødrygget Tornskade 1 R han. Sandra Døssing, Anne Veber Døssing
Flyvesandet (06:45-09:30): Havørn 1 R AD, Strandhjejle 14 R, Lille Kobbersneppe 317 R, Gul Vipstjert 1 R, Bynkefugl 2 R (Han+hun), . Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft
Egebjerggaard (11:00): Rødrygget Tornskade 1 R han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Hvepsevåge 11 Ø, Sort Glente 1 Ø, Rød Glente 1 Ø, Lærkefalk 1 Ø, Fjordterne 2 FU, Karmindompap 2 SY. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY,
Sølvhejre 1 R, Knarand 16 R, Fjordterne 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 YF, Rørdrum 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 150 YF, Gravand 22 R, Pibeand 1 M R, Knarand 4 R, Atlingand 3 R, Skeand 2 R, Troldand 30 R, Hvinand 2 R, Klyde 29 YF, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 20 YF, Brushane 1 M R, Rødben 7 R, Hættemåge 50 YF, Stormmåge 12 YF, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 1 R, Tornsanger 2 SY. Jan Eriksen
Ristinge By: Bramgås 70 OF, Tyrkerdue 1 SY, Digesvale 1 OF, Landsvale 2 YF, Solsort 3 R, Munk 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY. Jan Eriksen
Marstal: Bomlærke 4 R. Morten Müller
Marstal Havn: Hvepsevåge 1 NØ. Morten Müller
Vejsnæs Bugt (Omr.03): Ederfugl 1 YF UF. Morten Müller
Vesterskov v/Ommel: Havørn 1 OF. Morten Müller
Østersjo (Lyø):
Sølvhejre 1 FU. Mogens Foxil
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 19 R. Kathrine Petersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (01:00 - ): Natugle 2 1K R, Nattergal 1 SY. Per Rasmussen
Bispeenge: Rørhøg 1 M YF, Rødben 1 R, Svaleklire 1 R, Gøg 1 YF SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 15 YF SY. Mark Hammond
Tarup (Odense): Hvepsevåge 1 AD OF. Mark Hammond
Bredbjerg: Nattergal 1 SY. Flemming G Andersen
Fyns Hoved: Tejst 1 FU, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 3, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 19 FU, Gulbug 2 SY, Havesanger 1 SY. Ole Brauer
Fyns Hoved: Hvepsevåge 1 OF, Tejst 2 AD FU, Gøg 1 SY, Digesvale 25 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 19 FU, Jernspurv 3 R, Bynkefugl 3 FU, Stenpikker 1 M FU, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 8 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Skovsanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Fællesstrand/Tornen: Rørhøg 1 F OF, Stor Præstekrave 5 FU, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 M FU, Rødben 3 FU, Splitterne 7 R, Dværgterne 2 R. Ole Brauer
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 4 R. Dieter Maaszen
Helnæs Made: Lille Lappedykker 1 YF BR, Knopsvane 2, Blishøne 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 1 FU T, Nattergal 3 YF SY. Jan Sander Christiansen
Hagenskov Slotsmølle: Knopsvane 2 OF, Mursejler 5 OF, Nattergal 1 SY. Thomas Kampmann
Ulvemosehule Skov: Nattergal 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Thomas Kampmann
Soldatermade: Hvepsevåge 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 2 R, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Stær 17 FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Thomas Kampmann
Stegsted: Musvåge 1 R. Thomas Kampmann
Holmstrup: Gøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Næsby: Gøg 1 F R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Render: Vibe 1 R. Thomas Varto Nielsen
Ubberud: Gransanger 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Øghaven: Hvepsevåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Åløkkeskoven: Munk 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 2 FU, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 2 OF, Landsvale 3 OF, Gransanger 1 SY, Skovspurv 1 FU. Per Teilmann
Bogense: Gul Vipstjert 38 FU. Jens Bækkelund


            Rovterne kurtiserende over Nørreballe Nor

Lørdag den 19. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:26.

Søen ved Valdemars slot: Sortterne 4 FU. Esben Eriksen
Nørreballe Nor
(21:05):
Sortterne 14 FU.Torbjørn Eriksen
Bagenkop havn
:
Gråmåge 1 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Gulstav Vesterskov
: Karmindompap 1 SY
Harsmark: Hvepsevåge 3 SV
Nørreballe Nor: Rovterne 2 Ø, Dværgterne 1 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 6 SY
Espe, matriklen
: Gransanger 1, Løvsanger1, Gærdesanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Landsvale 4, Hvid Vipstjert 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand
(14:50): Lille Præstekrave 1 FU AD. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:30-12:30): Skarv 1180 R, Gravand 129 FU, Havørn 1 FU AD (11:25). Dieter Maaszen
Fyns Hoved (10:00-11:10): Mosehornugle 1 R, Gul Vipstjert 200 R (Blanding af Flava og Thunbergi), Broget Fluesnapper 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Vestermaden, Mesinge (08:30): Gul Vipstjert 1 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther
Mesinge, matriklen (15:15): Hvepsevåge 1 OF. Ole Reuther

             Gråmågen fortsat ved Bagenkop Havn. I dag fotograferet af Bent Staugaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev:
Silkehejre 1 R N (Lille hvid hejre, mørkt næb og gule fødder Mindre hvid hejre, mærkt næb og gule fødder). Arne Bruun
Siø: Grågås 34 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 320 R, Strandskade 1 FU. Helle Suadicani
Gulstav Mose:
Sort Glente 1 N. Christian Terp
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Ederfugl 12 YF UF, Strandhjejle 1 OF, Fjordterne 3 FU. Jan Eriksen
Hesselbjerg: Hvepsevåge 1 OF. Jan Eriksen
Nørreballe Nor: Gravand 21 R, Knarand 4 FU, Skeand 4 FU, Troldand 17 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 29 FU, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 5 FU, Mudderklire 4 FU, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 1 SY. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 10 R,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 10 FU, Pibeand 1 R, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 30 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 R, Gøg 2 FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 FU, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Rørhøg 2 FU, Strandskade 4 YF, Vibe 8 YF, Rovterne 1 OF, Fjordterne 3 FU, Sortterne 5 FU N. Jan Eriksen
Påø: Pirol 1 SY, Natugle 1 R (kun hørt), Fasan 1 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 YF, Rødstjert 2 SY, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 YF, Munk 2 R, Stær 2 YF, Bogfinke 3 R. Jan Eriksen
Gråsten Nor: Hvepsevåge 1 2K Ø. Morten Müller
Vitsø: Toppet Skallesluger 15 R, Hvepsevåge 6 Ø , Rørhøg 1 FU. Morten Müller
Olde (Ærø): Hvepsevåge 1 3K+ T . Morten Müller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 325 R, Knopsvane 17, Grågås 362, Gravand 15 R, Knarand 6, Krikand 1 M R, Gråand 59, Skeand 6 R, Taffeland 9 R, Troldand 35 R, Hvinand 1 F FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 3, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 14 OF, Stormmåge 10 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 49 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 4, Ringdue 7, Gøg 3, Mursejler 9 FU, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 2, Landsvale 12 FU, Bysvale 16 FU, Skovpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Husrødstjert 1 M R, Solsort 6, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 1 R HØ, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 13 OF, Gråkrage 4, Ravn 1 R HØ, Stær 2 FU, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Stavids Å v/Margård: Bomlærke 8 FU (Fra Vigerslev til Søndersø - min. antal. Ca 1 pr 150 m. Der er mange bomlærker her omkring:-). Martin Strømkjær
Fyns Hoved: Hvepsevåge 3 T, Rød Glente 1 NØ, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 6 SY, Løvsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 3 R. Jan Speiermann
Firtalsstrand: Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Skarv 1180 R, Bramgås 9 R, Gravand 129 FU, Pibeand 4 FU, Spidsand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Havørn 1 AD FU, Klyde 19 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 118 R, Gravand 35 R, Knarand 15 R, Skeand 1 R, Strandskade 4 R, Gulbug 1 SY. John Jensen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 YF, Troldand 14 R, Musvåge 1 OF, Fasan 6 FU, Blishøne 6, Ringdue 2 OF, Gøg 2 R, Landsvale 3 FU, Solsort 3 SY, Rørsanger 2, Gulbug 1 R, Løvsanger 1 SY, Sanger sp. 15 SY, Gråkrage 4 OF, Stær 2 R, Bogfinke 4 R, Rørspurv 2 M R. Villy-Erik Schødts
Agernæs Fælled, nord: Skarv 27 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 34 OF, Gravand 17 R, Strandhjejle 80 R, Almindelig Ryle 500 R, Lille Kobbersneppe 170 R, Rødben 6 R, Splitterne 2 R, Havterne 1 R. John Jensen
Bogense: Stær 2 FU. John Jensen
Jersore: Stillits 2 R. John Jensen
Lammesø: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Knopsvane 48 R, Gravand 74 R, Knarand 3 R, Skeand 14 R, Taffeland 2 R, Troldand 18 R, Musvåge 1 R, Klyde 22 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Fjordterne 2 R, Musvit 1 R, Gulspurv 1 SY. John Jensen
Strandenge v/Jersore: Ederfugl 4 R, Klyde 8 R, Vibe 4 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 3 R, Stormmåge 24 R, Havterne 2 FU, Engpiber 2 R. John Jensen


            Trane med unge. Foto: Claus Dalskov

Fredag den 18. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:25.

Svendborg, matriklen: Hvepsevåge 1 OF
Broholm
: Gråand mor med 1 ælling tilbage, hun har således mistet 4 ællinger på under 8 dage, nu må vi håbe hun får lov at beholde den sidste. Mon ikke de mange geder i voldgraven bærer en hel del af skylden!?). Poul Brugs Ramussen
Grusgraven Hønsehaven (14:00 - 15:00):  Digesvale 12 FU, Landsvale 4 FU, Agerhøne 2 (et par) FU, Troldand 6 FU, Mudderklire 1 FU, Blishøne 6 FU, Lille præstekrave 6 FU, Gravand 12 R, Vibe 12 FU OF, Strandskade 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 75 FU, Svartbag 4 FU, Hvid vipstjert 8 FU, Knopsvane 3 FU, Tinksmed 2 FU, Ringdue 4 OF, Grønirisk 6 OF, Gråand 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Dømmestrup (13:00): Agerhøne 2 R, Stenpikker 2 FU. Anne Veber Døssing
Boels Bro (08:00): Agerhøne 1 R, Stenpikker 5 R. Lars Philip Nørtoft
Højstup Øvelsesplads (06:15-07:00): Bramgås 1650 Ø, Nattergal 6 SY. Dieter Maaszen
Dalby (06:10): Bramgås 300 NØ. Vivian Neidel
Selleberg: Agerhøne 2 R. Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Grusgrav syd for Kirkeby: Natugle 2 YF K, Skovhornugle 1 R, Nattergal 1 SY. Jens-Gert Hansen
Gulstav: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 3 OF, Sortstrubet Lom 2 OF, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 4 OF, Grågås 100 YF, Gravand 30 R, Gråand 10 R, Skeand 5 OF, Taffeland 4 R, Troldand 4 R, Ederfugl 40 Ø, Toppet Skallesluger 8 OF, Sort Glente 1 S, Rørhøg 3 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 S, Tårnfalk 1 S, Fasan 10 R, Vibe 10 YF, Mosehornugle 1 R, Mursejler 15 R, Sanglærke 6 SY, Digesvale 150 YF, Landsvale 75 R, Bysvale 50 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Stenpikker 2 R, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 6 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 4 SY, Halemejse 12 YF UF, Rødrygget Tornskade 2 R, Stær 40 R, Bogfinke 15 R, Grønirisk 6 R, Tornirisk 10 R, Lille Korsnæb 1 OF, Karmindompap 1 OF, Gulspurv 8 R, Rørspurv 4 R. Jan Eriksen
Bagenkop: Hvepsevåge 11 N. Arne Bruun
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 JUV R. Arne Bruun
Dovns Klint: Nattergal 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R. Arne Bruun
Påø: Munk 3 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 1 SY. Jan Eriksen
Ravnebjerg: Trane 3 YF UF. Carsten Nielsen
Sundet - Faaborg: Mudderklire 1 FU, Fjordterne 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev By: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF. Jan Eriksen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Atlingand 1 M R, Toppet Skallesluger 8 R, Lille Præstekrave 4 YF P, Temmincksryle 1 FU, Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Skovskade 1 OF, Bomlærke 1 R. Morten Müller
Vodrup Klint: Sanglærke 2 YF K, Rødrygget Tornskade 2 YF SY, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 3 M SY, Bomlærke 2 SY. Morten Müller
Bøjden Nor: Skarv 8 R, Knopsvane 6, Grågås 70, Gravand 8 FU, Krikand 1 M R, Gråand 10 FU, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 F T, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YF, Klyde 12 YF, Lille Præstekrave 2 YF, Stor Præstekrave 8 YF, Vibe 6, Rødben 8 YF, Hættemåge 6 YF BR, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Havterne 6 YF BR, Dværgterne 2 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 5 SY, Digesvale 15 YF, Landsvale 10 YF, Engpiber 4 YF, Gul Vipstjert 1 NØ, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødstjert 1 SY, Allike 2 FU, Stær 5 FU, Tornirisk 8 FU. Per Damgaard Poulsen
Faaborg: Gulbug 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Hvedholm (Horne):, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Musvit 2 SY, Bogfinke 2 SY. Per Damgaard Poulsen 
Faaborg Fjord: Gøg 1 SY. Kathrine Petersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 1 R, Gravand 32 R, Gråand 16 FU, Atlingand 2 FU, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 11 R, Gøg 1 R, Sanglærke 4 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 SY, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 1 M R, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 14, Gravand 9, Gråand 12 R, Atlingand 2 R, Troldand 4 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 OF, Vibe 6 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 22 R, Gøg 1 OF, Landsvale 5 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesanger 1 SY, Gråkrage 2 OF. Villy-Erik Schødts
Højstrup Øvelsesterræn: Bramgås 1650 Ø, Nattergal 6 SY. Dieter Maaszen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Bramgås 150 Ø, Strandskade 7, Gøg 2, Nattergal 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Kerteminde: Rørhøg 1 M FU. Vivian Neidel
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Havterne 1 R. Thomas Varto Nielsen  
Agernæs Fælled, nord: Skarv 8 R, Gravand 19 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 21 SDR R, Almindelig Ryle 35 SDR R, Lille Kobbersneppe 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY. John Jensen
Barløse: Gøg 1 SY. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 FU, Husrødstjert 1 OF. Villy-Erik Schødts
Blommenslyst: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Bogense: Hvid Vipstjert 2 R, Gråspurv 4 YF. John Jensen
Egebjerggård Storskov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Skovskade 1 R. John Jensen
Flyvesandet: Ringdue 4 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 R. John Jensen


            Digesvale

Torsdag den 17. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:23.

Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Broget Fluesnapper 1 (tilbage igen efter syv års fravær), Rødstjert 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 2, Havesanger 1, Gulspurv 2, Tornirisk 1, Skovspurv 10, Allike 7, Råge 1, Gråkrage 2, Husskade 2, Blåmejse 1, Musvit 2, Solsort 5, Sangdrossel 2, Ringdue 6, Blishøne 2. Hare 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand
(12:15-13:15): Knarand 7 FU, Klyde 72 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:15-12:00): Knarand 18 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Landsvale 12 YF BR (6 ynglepar). Peter Teglhøj
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 R (Læs også LF... ) Torbjørn Eriksen
Dovns Klint:
Sort Glente 1 S (Læs også LF... ) Torbjørn Eriksen
Vognsbjerg:
Sort Glente 1 R (Læs også LF... ) Torbjørn Eriksen
Konabbe Skov: Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 TH, Rødstjert 3 SY, Solsort 4 R, Misteldrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 3 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Korttået Træløber 1 SY, Stær 12 R, Bogfinke 7 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Kernebider 1 OF. Jan Eriksen
Påø Enge (tørre): Fiskehejre 2 OF, Grågås 50 YF UF, Gravand 6 R, Gråand 7 R, Rørhøg 1 M OF, Fasan 2 R, Blishøne 4 R, Vibe 8 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 3 SY, Digesvale 40 OF, Landsvale 25 OF, Bysvale 150 OF, Gærdesmutte 1 R, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Allike 10 R, Råge 6 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Skovspurv 5 R, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 2 R. Jan Eriksen
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 1 R. Jan Eriksen
Påø Strand: Skarv 6 OF. Jan Eriksen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 360 R, Knopsvane 7, Grågås 194, Gravand 18 R, Knarand 3 R, Gråand 22 R, Skeand 6 R, Taffeland 1 M R, Troldand 68 R, Hvinand 5 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R HØ, Vibe 3 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 40 FU, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 3 OF, Mursejler 4 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2, Landsvale 25 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Husrødstjert 1 M FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 OF, Allike 11 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 4, Skovspurv 3 R, Grønirisk 3 FU, Stillits 2 OF. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 2 YF BR. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rørhøg 2 FU, Mursejler 20 FU, Skovpiber 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Småstenskrog: Knarand 2 R, Klyde 1 R, Landsvale 15 FU, Gulbug 1 SY. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Rødstjert 3 SY, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 4 SY. Kristoffer Hansen
Vollsmose: Nattergal 1 SY. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Grågås 29 AD FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand: Knarand 7 FU, Klyde 72 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 323 FU, Knarand 18 FU, Atlingand 1 FU, Mursejler 3 FU. Dieter Maaszen
Barløse: Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Musvit 1 R, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 4 FU, Grønirisk 2 FU, Kernebider 2 FU. Villy-Erik Schødts


            Temmincksryler ved Karlsmosen

Onsdag den 16. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:21.

Svendborg, matriklen: Skovspurv 4 FU, Grønirisk 1 YF UF + 4 nyudfløjne unger
Karlsmosen, Egeskov
: Skarv 6 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 80 YF, Gravand 16 R, Knarand 6 R, Gråand 12 R, Skeand 8 R, Taffeland 10 R, Troldand 18 R, Blishøne 16 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Temmincksryle 3 FU, Brushane 4 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 4 R, Gøg 1 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 10 FU, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 6 SY, Tornsanger 6 R
Tange å (06.45):
Nattergal 1 SY (den første i år), Gransanger 2 FU, Munk 2 FU, Løvsanger 1 SY, Dompap 3 FU, Stillits 4 FU, Tornsanger 2 FU +1 i parringsflugt, Stor flagspætte1 FU, Sumpmejse 2 FU ungerne. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Løvsaanger 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Havesanger 1, Landsvale 2, Gulspurv 2, Spætmejse 1, Husskade 2, Blishøne 1, Allike 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegaard Sø: Havørn 2 R AD. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Rød glente 1 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge (16:00): Rød glente 1 FU. Erik Ehmsen
Helnæs Made
(09:40-11:00): Landsvale 51 Fu, Trane 1 Of, Vibe 12 Fu/R, Gråkrage 12 Fu, Grågås 37 Fu, Tornirisk 3 R, Hvid Vipstjert 2 Fu, Sanglærke 10 Sy, Skarv 4 Of, Ringdue 45 R, Gulspurv  5 R, Gøg 1 Sy, Fiskehejre 2 Fu, Strandskade 5 R, Gravand 12 FU/R, Knopsvane 6 Yf, Gråstrubet Lappedykker 2 Fu, Skeand 5 R, Rødben 1 Fu, Gråand 9 Fu/R, Hvidklire 1 Fu, Dobbeltbekkasin 2 R, Blishøne 6 Fu. Leif Kristensen
Højstup Øvelsesplads
(05:50): Nattergal 6 SY. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav Mose: Fiskehejre 1 R, Grågås 20 YF UF, Taffeland 2 R, Vibe 2 YF, Rødben 2 R, Fjordterne 3 OF, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jan Eriksen
Gulstav Vesterskov: Tornsanger 4 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Stillits 3 R. Jan Eriksen
Gulstav Østerskov: Sangdrossel 1 OF, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 1 SY. Jan Eriksen
Påø Enge (våde): Gravand 2 R, Gråand 2 R, Vibe 2 YF. Jan Eriksen 
Søgård Mose (Langeland): Rørhøg 1 OF. Jan Eriksen
Hennetved Haver: Huldue 1 OF, Ravn 1 R. Jan Eriksen
Nørre Søby (09:45): Stenpikker 7 R (R/FU ved stenbunke på marken mellem vandværksvej 4 og 6. Den ene fugl så mistænkelig ud som en Ørkenstenpikker, men pga afstanden og uden kikkert, var det for usikkert at melde ud. Meldte dog Stenpikkerne ud på Bird Alarm med en bemærkning om at den ene fugl så giftig ud.... Besøgte lokaliteten igen kl.16, men da var der kun en alm. Stenpikker på stedet). Per Rasmussen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Gråand 2 R, Musvåge 2 OF, Fasan 5 FU, Blishøne 4 YF UF, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 2 R, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 4, Rørsanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 2 SY, Sanger sp. 10 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 4 SY. Villy-Erik Schødts
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 6 SY. Dieter Maaszen
Mesinge: Blå Kærhøg 1 M R S, Munk 2 YF B. Ebbe Munk Andersen
Flyvesandet: Skarv 60 R, Grågås 65 R, Gravand 113 R, Gråand 16 R, Ederfugl 20 R, Tårnfalk 2 M AD R, Fasan 5 R, Strandskade 171 R, Stor Præstekrave 35 R, Strandhjejle 102 R, Vibe 3 R, Sandløber 3 R, Almindelig Ryle 430 R, Lille Kobbersneppe 31 R, Storspove 4 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 3 R, Splitterne 5 R, Havterne 5 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 20 R, Rødstjert 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 R, Munk 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 R. Jens Friis-Walsted
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 155 R, Gravand 271 R, Krikand 2 R, Gråand 36 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 4, Fasan 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 10 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 20 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 60 R, Rødben 24 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 112 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 130 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Havterne 12 R, Gøg 3 R, Mosehornugle 1 R, Mursejler 1 R, Sanglærke 23 R, Digesvale 1 R, Landsvale 12 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 1 R, Nattergal 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 11 R, Havesanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 4 R, Allike 7 R, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 5 R, Bomlærke 2 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensten Gods: Stenpikker 5 R, Jens Bækkelund
Jersore: Stenpikker 2 R, Jens Bækkelund
Lisbjerg Mose: Nattergal 1 SY, Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Stenpikker 4 R, Jens Bækkelund
Vester Egense: Stenpikker 2 R, Jens Bækkelund


           Gulirisk - genfundt 10 gange i løbet af formiddagen af Niels Bomholt

Tirsdag den 15. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:20.

Gulstav (06:20-12:10): Digesvale 100 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU, Gulirisk 1 FU F  (Læs også LF... - I området ved Dovnsgården). Jan Holm Jensen, Claus Dalskov, Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Gulstav:
Sort Glente 1 T, Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU, Gulirisk 1 F FU (Læs også LF... )
Klise Nor (12:20-12:40): Knarand 5 R,
Gråmåge 1 R 2K (Badende). Niels Bomholt
Klise Nor:
Gråmåge 1 R (Læs også LF... )
Svanninge Bjerge (09:30-11:10): Skovskade1 Of, Havesanger2 Sy, Dompap 4 Fu, Ringdue 3 Of, Skarv 3 Of, Musvåge 1 Fu, Sangdrossel 3 Sy, Munk 5 Sy, Gulspurv 3 R, Bogfinke 4 Sy, Stor Flagspætte 2 Fu, Gransanger 4 Sy, Solsort 2 Sy, Gærdesanger 1 Sy, Løvsanger 5 Sy, Gråkrage 1 Of. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Gærdesanger 1, Spætmejse 1, Landsvale 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Firtalsstrand (13:05-14:00): Klyde 45 R, Lille Præstekrave 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (12:00-13:00): Knarand 14 FU, Havørn 2 R (1 ad, 1 3K, 12:00---13:00). Dieter Maaszen
Dømmestrup (16:05-17:05): Stenpikker 8 FU. Anne Veber Døssing
Bregnør Bugt (14:15-14:30): Lille Kobbersneppe 250 FU (Mindst). Ole Reuther
Drigstrup (14:00): Agerhøne 1 R. Ole Reuther
Vestermaden, Mesinge (06:00): Gul Vipstjert 2 R, Bomlærke 1 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 28 R, Sorthalset Lappedykker 6, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 15, Grågås 15 R, Gravand 4 R, Knarand 14 FU, Krikand 10 R, Skeand 9 FU, Taffeland 22 R, Troldand 105 R, Toppet Skallesluger 25 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 125 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 1000 YF, Gøg 1 R SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 OF, Grågås 34 R, Gravand 2 R, Gråand 3 R, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 2 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 3 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: Gravand 7 R, Vibe 4 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 15 R, Grågås 40, Gravand 26 R, Skeand 2, Rørhøg 2, Vibe 8 R, Temmincksryle 4 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Skægmejse 12 OF, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 15 R, Grågås 10 YF UF, Gravand 30 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Troldand 15 R, Rørhøg 1 M 3K+ FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 10 R, Vibe 4 R, Rødben 2 TH, Tinksmed 1 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 20 R, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 M 2K+ OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 5 SY, Bysvale 6 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Solsort 3 R, Rørsanger 5 SY, Gulbug 1 R, Tornsanger 4 TH, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 6 YF TH, Musvit 3 R, Bogfinke 2 R, Stillits 3 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vester Skerninge: Gulbug 1 SY. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Rustand 1 R , Atlingand 2 FU, Taffeland 5 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 YF, Brushane 6 FU, Tinksmed 3 R, Gøg 2 TH. Jens-Gert Hansen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 14:00): Jernspurv 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 13 RI, Havesanger 6 RI, Munk 5 RI, Gransanger 1 RI. Dagstotal 38 ringmærket, forår ialt: 245. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 5 SV, Bramgås 1 SV, Ederfugl 25 SV, Sølvmåge 10 R. Niels Bomholt
Gulstav: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 FU, Gravand 5 R, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 TF, Vibe 3 R, Sølvmåge 25 R, Fjordterne 1 OF, Ringdue 4 R, Tyrkerdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 2 SY, Digesvale 100 FU, Landsvale 8 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 M SY, Solsort 2 FU, Sangdrossel 2 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 20 SY, Havesanger 3 SY, Munk 7 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Allike 11 TF, Råge 12 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 5 R,
Gulirisk 1 F FU , Grønirisk 5 FU, Stillits 4 FU, Tornirisk 10 FU, Lille Korsnæb 1 TF, Gulspurv 9 R. Niels Bomholt
Klise Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 27 R, Gravand 14 R, Knarand 5 R, Musvåge 1 SØ, Blishøne 17 R, Vibe 3 R,
Gråmåge 1 2K R , Tornsanger 2 SY, Husskade 1 R, Allike 2 OF. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 15 R, Knopsvane 16 R, Grågås 60 R, Gravand 10 R, Knarand 5 R, Atlingand 1 M R, Blishøne 50 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 FU, Råge 4 FU, Gulspurv 3 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Strandskade 2 YF UF, Stor Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Mudderklire 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 1 YF BR. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Fjordterne 15 YF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Grågås 165 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 FU. Per Rasmussen
Tommerup: Gråand 7 FU, Ringdue 5 R, Natugle 2 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 FU, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Skovskade 2 FU, Stær 2 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 8 FU, Dompap 2 SY. Helle Suadicani
Odense: Mursejler 1 SY. Helle Hjorth
Firtalsstrand: Toppet Lappedykker 3 FU, Knarand 2 FU, Musvåge 1 FU, Klyde 45 R, Lille Præstekrave 1 FU, Hvidklire 1 FU, Havterne 9 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 7 FU, Gravand 40 FU, Pibeand 2 FU, Knarand 14 FU, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Klyde 1 FU. Dieter Maaszen
Flægen v/Tybrind: Knarand 2 YF P, Atlingand 1 FU, Dværgryle/Temmincksryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Tinksmed 5 FU. Mads Syndergaard
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 15 R, Ederfugl 226 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 57 R, Strandhjejle 3 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 7 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 7 R, Knopsvane 2 R, Grågås 339 R, Gravand 17 R, Pibeand 1 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Troldand 5 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 R, Agerhøne 2 R, Strandskade 5 R, Klyde 9 R, Strandhjejle 19 R, Vibe 16 R, Lille Kobbersneppe 17 R, Rødben 8 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Havterne 13 R, Huldue 1 R, Ringdue 7 R, Gøg 1 R, Sanglærke 22 R, Digesvale 1 R, Landsvale 16 R, Engpiber 13 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 16 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 21 R, Havesanger 1 R, Gransanger 1 R, Allike 23 R, Råge 1 R, Gråkrage 15 R, Ravn 1 OF, Stær 6 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 10 R, Rørspurv 10 R. Jens Friis-Walsted
Jersore:
Hedehøg 1 F 2K FU N. Jens Friis-Walsted
Langø Plantage: Musvåge 1 R, Fasan 6 R, Ringdue 25 R, Gøg 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 1 R, Skovpiber 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 7 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 9 R, Munk 7 R, Skovsanger 1 SY, Gransanger 16 R, Løvsanger 6 R, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 10 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 25 R, Gulspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Grågås 17 R, Gravand 80 R, Krikand 1 R, Gråand 4 R, Skeand 1 R, Ederfugl 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Strandhjejle 8 R, Vibe 6 R, Lille Kobbersneppe 14 R, Rødben 17 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Havterne 4 R, Sanglærke 9 R, Landsvale 4 R, Engpiber 2 R, Tornsanger 4 R, Gransanger 1 R, Allike 11 R, Gråkrage 4 R, Stær 39 R, Stillits 2 R, Tornirisk 4 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Gråand 4 R, Rørhøg 1 M AD R, Klyde 1 R, Vibe 3 R, Rødben 2 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 14 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 8 R, Sølvmåge 58 R, Svartbag 2 R, Havterne 27 R, Landsvale 7 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 4 R, Gransanger 1 R, Allike 1 R, Stillits 2 R. Jens Friis-Walsted
Flyvesandet:
Hærfugl 1 FU. Allan Laust Hansen
Strandenge v/Jersore: Klyde 4 YF BR. Jens Bækkelund 


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 11/05-2012:
            Naturstyrelsen ødelægger fuglereder
           
Nationalparker i krise
            Håb for et godt storkeår


           Delvis leucistisk solsort, Lundeborg. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 14. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:18.

Nyborgvej 206, Svendborg (08:15-09:30): Bramgås 2560 SØ. Johnny Rasmussen
Udsigten ved Nordre Skole: Tusindvis af Bramgæs. (Elsker disse dage hvor kile på kile af gæs passerer Svendborgsund.). Torben Pouplier
Hjortholm, Eskebjerghave: Havørn 1 AD OF, Pirol 1 SY, Ravn 1 R
Hesselagergård
: Stenpikker 2 FU (et par). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (07:00- 07:30):Bramgås 1000+ ( 3 flokke 500+ 200+ 300+ trækkende NØ), Solsort 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Jordløse Bakker: (07:00-09:00):
Ravn 46 Fu/R (der er frilandsgrise), Solsort 6 Fu/Sy, Gulspurv 4 R, Tornsanger 2 Sy, Gærdesanger 3 Sy, Grønirisk 3 R, Gråkrage 5 Fu/of, Skarv 1 Of, Jernspurv 1 Sy, Gravand 2 Of, Sangdrossel 1 Sy, Gransanger 3 Sy, Stor flagspætte 3 Fu, Skovskade 1 Fu, Musvit 1 Fu, Munk 6 Sy/Fu, Ringdue 5 Of/R, Bogfinke 4 Sy, Løvsanger 4 Sy, Topmejse 2 Yf, Dompap 1 Fu, Gøg 1 Sy, Gærdesmutte 1 Sy, Grågås 17 Of, Skovpiber 1 R, Tårnfalk 1 Fu, Sort Egern 1, Hare 2. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Ølundgaard Inddæmning: Knarand 7 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 25 R (+), Gul Vipstjert 6 R, Gulbug 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstranden: Knarand 6 R, Klyde 128 R (88 på Mellemstykket og 40 på Firtalsstranden), Lille Præstekrave 5 R (3 på Mellemstykket og 2 på Firtalsstranden), Temmincksryle 2 R. Henrik Kingo Andersen
Vestermaden, Mesinge (07:45): Stenpikker 1 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Gravand 5 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Marstal Havn: Bramgås 3200 Ø. Morten Müller
Vitsø: Grågås 250 AD R, Grå Gås sp. 1 R, Canadagås 1 M AD R, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 2K R, Rød Glente 1 SØ, Rørhøg 2 FU. Morten Müller
Rudkøbing: Bramgås 1500 NØ. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Knopsvane 2 R, Grågås 3 R, Gravand 6 R, Gråand 24 R, Skeand 3 R, Rørsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 35 R, Gravand 26 R, Knarand 11 R, Gråand 8 R, Skeand 10 R, Taffeland 7 R, Troldand 6 R, Rørhøg 4 R, Blishøne 46 R, Vibe 10 R, Rødben 4 R, Tinksmed 2 R, Sølvmåge 6 R, Fjordterne 1 R, Gøg 2 R, Nattergal 1 R, Rørsanger 6 R, Tornsanger 3 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Gravand 46 R, Knarand 14 R, Atlingand 2 R, Skeand 15 R, Rørhøg 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 45 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 20 R, Brushane 1 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 5 R, Fjordterne 14 R, Dværgterne 2 R, Gøg 2 R, Mursejler 31 R, Digesvale 600 R, Landsvale 50 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Gulbug 1 SY, Sortmejse 1 YF UF. Niels Bomholt
Damsbo Skove: Gøg 1 OF, Solsort 2 FU, Gransanger 2 R, Halemejse 2 FU, Musvit 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 4 R, Stillits 4 FU, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt
Strandeng SV f/Damsbo: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 4 SY. Dieter Maaszen
Slambassinet: Strandskade 2 FU, Rødben 2 FU, Svaleklire 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Barløse: Ringdue 2 YF, Bysvale 4 YF, Skovpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Solsort 1 SY, Musvit 1 R, Husskade 2 OF, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 3 FU. Villy-Erik Schødts
Flægen v/Tybrind: Atlingand 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Tinksmed 10 FU. Mads Syndergaard
Fiskeholm: Skarv 28 R, Gravand 4 R, Gråand 4 R, Troldand 6 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 9 R, Blishøne 4 R, Strandskade 6 R, Sorthovedet Måge 2 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 35 R, Splitterne 55 R, Fjordterne 2 R, Havterne 11 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 80 R, Gravand 38 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Skeand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 17 R, Klyde 26 R, Lille Præstekrave 4 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 2 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 4 FU, Gøg 1 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 50 FU, Landsvale 30 FU, Engpiber 2 YF FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Gråkrage 18 R. Kirsten Pedersen
Strib: Tyrkerdue 2 SY. Willy Schrøder Andersen


           Tyrkerdue Svendborg

Søndag den 13. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:16.

Svendborg, matriklen (12:45): Hvepsevåge 1 OFJan Stener Jørgensen
Nørreskov, Tåsinge
: Bramgås 250 NØ, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Ringdue 8 SY, Stor Flagspætte 3 R, Skovpiber 1 SY, Sangdrossel 4 SY, Munk 6 SY
Snaremosen
(15:20-15:45):
Lille skrigeørn 1 JUV NNØ - SSØ (eftersøget ikke fundet) (Læs også LF...), Dværgfalk 2, Hvepsevåge 2, Fiskeørn 1, Havørne 1 AD + 1 JUV, Rørhøg 2 (1 par), Atlingand 6 (3 par), Knarand 32 (16 par), Skeand 12 (6 par). Nis Rattenborg
Gulstav:
Sort glente 1, Hedehøg 1, pirol 1. Nis Rattenborg
Dovns Klint (05:30-10:45): Bramgås 400 NØ, Sort Glente 1 S (Kl. 8.30), Rørhøg 6 S, Almindelig Kjove 1 Ø (Mørk fase), Gul Vipstjert 5 V, Bjergvipstjert 1 V, Skovsanger 1 SY, Pirol 1 N AD han. Nis Rattenborg, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen (05:00-05:15): Sivsanger 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Knarand 5 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Søgårds Mose
(10:50-11:30): Knarand 5 R. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg (10:50-11:30): Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Arreskov Sø (09:10-12:00): Havørn 2 OF AD, Dobbeltbekkasin 1 SY, Mudderklire 14 FU, Dværgmåge 1 R, Mursejler 100 FU, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Sandholt
: Tornirisk 2 FU, Hvid Vipstjert 6 Fu/R, Sangdrossel 1 Sy, Grågås 8 + 12 pull, Vibe 5 + 1 pull, Blishøne 2 fu, Knopsvane 5 Yf, Gråstrubet Lappedykker 2 Yf, Rørspurv 1 R, Grønirisk 4 Fu, Gråkrage 2 Fu, Ringdue 2 R, Bynkefugl 2 Fu, Rødstjert 2 R, Gravand 2 Yf, Musvåge 2 Fu, Musvit 1 Fu, Bogfinke 2 Sy, Stær 11 Fu, Skovspurv 1 Fu, Fiskehejre 1 Fu, Taffeland 8 Fu. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(09:15): Sivsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Vestermaden, Mesinge (06:00): Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R, Bomlærke 2 R. Ole Reuther
Vestermaden, Mesinge (18:00): Agerhøne 2 R. Ole Reuther
Vigelsø (10:20-12:30): Skarv 700 R, Gravand 130 FU, Klyde 25 FU, Sildemåge 34 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:45-09:45): Havørn 1 FU 3K (9:15), Gul Vipstjert 6 R AD. Dieter Maaszen
Neverkær (13:50): Rød Glente 1 FU. Ole, Ruben, Laura og Laila Scharff]
Enge v Nr. Broby/Lundegård (19:30-20:15): Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 HØ, Tinksmed 10 FU. Niels Bomholt
Hasmark Mose (17:30-18:30): Fiskeørn 1 OF. Kresten Madsen
Bøjden nor (16:55-18:00): Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt
Farvandet 1,8 sømil v-nv for Bogense Havn (14:20): Almindelig Kjove 1 T (Jagtede måge). Martin Søgaard Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Husrødstjert 1 F 2K+ YF FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Bund: Knopsvane 1 R, Gravand 7 R, Troldand 7 R, Blishøne 3 R, Rødben 3 R, Rørsanger 1 SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 190 Ø, Tårnfalk 1 YF BR, Natugle 2 YF UF, Mursejler 1 OF, Bysvale 1 OF, Rødstjert 1 YF SY, Stær 9 YF BR. Arne Bruun
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 3 SV, Bramgås 400 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 SV, Gravand 3 SV, Ederfugl 23 Ø,
Sort Glente 1 S, Rørhøg 6 S, Musvåge 2 V, Strandhjejle 1 SV, Hvidklire 1 V, Almindelig Kjove 1 AD Ø, Gøg 1 R, Skovpiber 1 V, Gul Vipstjert 5 V, Bjergvipstjert 1 V, Gærdesanger 3 R, Skovsanger 1 SY, Pirol 1 M AD N. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg: Rørhøg 2 S, Gøg 1 R, Mursejler 5 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Nattergal 2 SY, Sivsanger 2 SY, Korttået Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Rørdrum 1 OF, Bramgås 105 Ø, Hvepsevåge 2 NØ, Rørhøg 5, Musvåge 10 TF, Fiskeørn 2 NØ, Tårnfalk 3 NØ, Trane 1 S, Vendehals 1 R, Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 5 R, Atlingand 1 M R, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2. Michael Mosebo Jensen
Søgård Mose (Langeland): Knarand 5 R. Michael Mosebo Jensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 13 R, Skeand 14 R, Havørn 1 3K+ Ø, Lille Præstekrave 4 YF TH. Morten Müller
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 42 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 208, Gravand 1 R, Taffeland 4 R, Troldand 90 R, Hvinand 8 R, Havørn 2 AD OF, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 50 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 1 SY, Mudderklire 14 FU, Dværgmåge 1 AD R, Hættemåge 125 FU, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 100 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 5 R, Havesanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 R, Allike 1 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Stær 8 FU, Gråspurv 4 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 3 SY. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Grågås 123 PUL FU, Mudderklire 22 FU, Dværgmåge 1 AD FU, Fjordterne 2 FU. Erik Ehmsen 
Hundstrup Å (Hundstrup - Gundestrup Mølle): Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Rød Glente 1 FU, Havørn 3, Musvåge 6 OF, Mudderklire 3 R, Sildemåge 2 FU, Fjordterne 2 R, Gøg 1 SY. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov: Skarv 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 83, Rustand 1 R, Gravand 22 R, Pibeand 2 R, Knarand 6 R, Gråand 8 R, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 10 R, Rørhøg 2 FU, Fasan 2 R HØ, Blishøne 13 R, Strandskade 2 OF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 7 R, Brushane 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 3, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 3, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 FU, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 6, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R HØ, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 200 FU, Gravand 14 FU, Gråand 6 FU, Troldand 7 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 8 FU, Strandskade 4 FU, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 8 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 12 FU, Stormmåge 40 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Havterne 7 FU, Dværgterne 4 FU, Ringdue 5 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 15 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 7 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 3 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Allike 4 FU, Stær 2 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 FU, Tornirisk 25 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 12 R, Knopsvane 3 R, Grågås 100 R, Gravand 19 R, Bjergand 1 M R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 3 YF BR, Almindelig Ryle 12 FU, Rødben 5 R, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R, Havterne 4 R, Dværgterne 2 FU, Ringdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 M SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Allike 1 FU, Grønirisk 2 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Grusgrave v/Birkum: Grågås 15 YF UF, Gravand 2 YF UF, Troldand 6 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU,
Sorthovedet Måge 2 YF B, Hættemåge 1000 YF, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 4 FU, Mursejler 20 FU, Digesvale 25 FU, Engpiber 2 SY, Tornsanger 5 SY, Løvsanger 3 SY. Per Rasmussen
Snarup Mose: Gøg 1 TH, Stor Flagspætte 3 R, Rødstjert 5 R, Tornsanger 5 R, Skovsanger 1 M SY, Grå Fluesnapper 3 R, Korttået Træløber 3 R, Lille Gråsisken 2 TH, Kernebider 2 R. Jens-Gert Hansen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 OF, Broget Fluesnapper 1 2K+ FU, Kernebider 2 OF. Jens-Gert Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 1 SY, Natugle 2 PUL R, Rødstjert 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Gøg 5 M FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Gravand 12 R, Atlingand 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 9 R, Rødben 6 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 6 FU, Mudderklire 4 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Svartbag 2 R, Mursejler 12 FU, Gul Vipstjert 1 F FU, Stenpikker 1 M R. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 3 FU, Bramgås 230 NØ, Gravand 23 R, Knarand 1 M R, Krikand 2 R, Atlingand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 8 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 13, Temmincksryle 7 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 10 FU, Mudderklire 1 FU, Ringdue 3 R, Gøg 2 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Tornsanger 1 R. Niels Bomholt
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2, Knopsvane 2, Gravand 41 R, Gråand 19, Skeand 6 R, Strandskade 3 R, Klyde 30 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Storspove 3 FU, Rødben 8 FU, Gøg 1 R, Digesvale 15 FU, Bysvale 30 FU, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 5 R, Tornirisk 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Krikand 2 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 3 FU, Havørn 2 AD R, Temmincksryle 11 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 5 FU. Mads Syndergaard  
Tornæs Hoved: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 46 FU. Søren G. Nielsen 
Østerøsø, Knudshoved: Rørhøg 2 FU, Klyde 4 R, Rødben 6 TH, Mudderklire 4 FU, Stenvender 1 R, Dværgterne 3 TH, Rørsanger 2 SY, Havesanger 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Tårup Lund: Ravn 3 JUV YF UR. Palle Bo Larsen
Bispeenge: Gøg 1 R. Gunhild Brink
Vigelsø: Skarv 700 R, Grågås 335 FU, Gravand 130 FU, Knarand 4 FU, Skeand 8 FU, Klyde 25 FU, Sildemåge 34 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 310 FU, Bramgås 1 FU, Gravand 24 FU, Knarand 1 FU, Spidsand 7 FU, Havørn 1 3K FU, Klyde 2 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Gul Vipstjert 6 R. Dieter Maaszen
Strandeng vest for Seden Strandby: Skovpiber 1 SY, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 10 SY, Havesanger 7 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 15 SY. Mark Hammond
Kærby Fed: Grågås 36 FU, Gravand 17 R, Knarand 3 R, Skeand 2 R, Hvepsevåge 1 NØ, Rød Glente 1 R, Rørhøg 2 YF BR, Musvåge 1 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 FU, Gøg 3 YF, Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 9 R, Rørsanger 1 SY. Mark Hammond
Småstenskrog: Fiskehejre 2 R, Gravand 10 R, Knarand 2 R, Temmincksryle 12 R, Rødben 19 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 6 R, Gul Vipstjert 20 R. Kristoffer Hansen
Odense: Gulbug 1 SY . Mark Hammond
Odense Havn: Husrødstjert 4 SY. Mark Hammond
Odense Jernbaneterræn: Vibe 2 YF UF, Husrødstjert 1 YF SY. Mark Hammond
Kulemose, Morud: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 YF BR, Gråand 2 R, Spurvehøg 1 F R, Musvåge 2 R, Fasan 2 SY, Blishøne 1 SY, Ringdue 3 SY, Gøg 2 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 R, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 5 SY, Sumpmejse 2 R, Musvit 1 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 5 SY, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Kurt G. Holm
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 14 TH, Grågås 37, Troldand 6 FU, Tårnfalk 2 R, Fasan 2 R, Blishøne 23, Vibe 4 R, Gøg 1 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 150 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 1 SY, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 FU T, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 8 SY, Tornsanger 8 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Stær 12 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 5 F SY. Kirsten Pedersen
Saltofte: Rørhøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Snave: Rød Glente 1 OF. Torben Skytte Hvass
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 M OF. Torben Skytte Hvass


            Atlingand Botofte Skovmose Foto: Claus Dalskov

Lørdag den 12. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:14.

Botofte Skovmose: Atlingand 1 Han R. Claus Dalskov
Nørreballe Nor
(15:00): Klyde 48 R, Dværgterne 2 R. Ebbe Larsen
Grusgraven ved Hønsehaven
: Gravand 14 FU, Gråand 6 FU, Lille præstekrave 8 FU, Sølvmåge 45 FU, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 8 FU, Sildemåge 1 FU, Blishøn1 6 FU, Vibe 6 FU, Knopsvane 3 FU, Mudderklire 3 FU, Digesvale 4 FU, Landsvale 16 FU, Hvid vipstjert 6 FU, Grågås 3 FU, Stillits 4 OF, Strandskade 4 FU, Tornirisk 2 FU, Tinksmed 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF (den ene med mus i fangerne), Temmincksryle 3 FU, Stær 8 OF, Kat 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vestermaden (Bugten)
(10:15-10:30): Lille Kobbersneppe 412 R. Steen Sillerslev, Ellen, Michael Glentedal
Fyens Hoved (07:00-09:30): Tejst 2 R, Gul Vipstjert 18 R, Stenpikker 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Steen Sillerslev, Ellen, Lars Philip Nørtoft, Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø: Skeand 6, Rørhøg 1 M FU, Mudderklire 19 FU, Dværgmåge 2 AD FU, Fjordterne 6 FU, Huldue 2 FU, Mursejler 400 FU, Svale sp. 3000 FU, Ravn 1 OF. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 6, Grågås 47, Gravand 19 R, Knarand 5 R, Gråand 29 R, Skeand 5 R, Taffeland 7 M R, Troldand 103 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 2 FU, Vibe 4, Hættemåge 1 R, Stormmåge 1 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 68 R, Svartbag 3, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 1 OF, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 3, Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 8 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 5, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 5, Allike 13 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6, Stær 1 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Natugle 4 1K YF UF, Rødstjert 1 YF SY. Jacob Sterup
Ulbølle: Ringdue 2 YF P, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 3 FU, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3, Husskade 1 FU, Stær 2 YF BR, Skovspurv 10 FU, Grønirisk 1 FU. Niels Bomholt
Bispeenge: Gravand 4 R, Pibeand 1 M R, Temmincksryle 2 FU, Mudderklire 3 R, Gøg 2 YF, Svale sp. 200 FU, Stenpikker 1 R, Rørsanger 10 SY. Mark Hammond
Holluf Pile: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 8 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 1 FU. Mark Hammond
Holluf Pile: Lille Præstekrave 1 AD R, Temmincksryle 10 FU, Gøg 1 SY, Rødstjert 5. Kristoffer Hansen


             Grå fluesnapper Broholm Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 11. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:12.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1450 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU
Vemmenæs, Taasinge: Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Hellegårdsvej ved Svendborg (10:05-10:45): Bramgås 600 Ø (10.33), Agerhøne 2 YF. Niels Andersen
Broholm (14:00): Grå fluesnapper 1 SY, Munk 2 FU, Gråand 1 FM + 5 Pull, Digesvale 10 FU,
Landsvale 4 FU, Blish ne 4 FU, Knopsvane 2. (hunnen ligger på rede). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Husskade 2, Gråkrage 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Gulspurv 2, Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Prices Have, Faaborg (12:30-12:45): Grå Fluesnapper 1 FU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-10:45): Fiskehejre 3 FU/R, Knopsvane 3 FU, Gravand 20 FU/R, Gråand 1 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 YFU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 8 FU/R, Havterne 10 FU/R, Gøg 1 SY, Mursejler 3 T, Digesvale 130 YFU, Landsvale 8 FU, Rørsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Stær 30 FU, Tornirisk 6 R, Marsvin 1 Død.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (08:45-13:40): Lille Præstekrave 2 R, Dværgryle 1 R, Stenvender 1 R, Dværgterne 4 R, Gulbug 1 SY. Ella Mikkelsen
Skaboeshuse (06:50): Dværgfalk 1 N, Mudderklire 25 R. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Landsvale 1 YF BR, Stillits 1 FU. Peter Teglhøj
Vitsø: Lærkefalk 1 AD FU, Nattergal 1 SY. Morten Müller
Ulbølle: Natugle 3 YF UF, Gærdesmutte 2 YF UF. Niels Bomholt
Nørresø: Sorthalset Lappedykker 3 AD R, Sølvmåge 25 R. Jacob Sterup
Arreskov Sø: Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Mudderklire 2 FU, Dværgmåge 4 AD FU, Fjordterne 11 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 120 FU, Ravn 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD R . Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Strandskade 2 YF K, Mudderklire 2 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 250 AD YF, Svartbag 3, Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Temmincksryle 8 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 25 FU, Gøg 1 R. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 27 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 210, Gravand 10 R, Krikand 2 R, Gråand 13 R, Skeand 2 M R, Troldand 3 R, Bjergand 7, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 9 R, Klyde 18 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 15,  R, Vibe 11, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 12 R, Storspove 1 R, Rødben 7 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Havterne 6 R, Dværgterne 4 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 KA, Sanglærke 12 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 5 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 7 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Allike 10 R, Gråkrage 4 R, Stær 21 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 5 SY, Tornirisk 7 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Gyldensten Gods: Grågås 57 R, Gravand 10 R, Gråand 3 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 22 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 3 OF, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stenpikker 2 R, Solsort 5 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 3 R, Stillits 2 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 125 R, Gravand 15 R, Gråand 5 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 23 R, Rødben 2 R, Stormmåge 23 R, Tornsanger 1 SY, Allike 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 4 R, Huldue 1 SY, Ringdue 13 R, Gøg 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 8 SY, Gransanger 9 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 4 SY, Korttået Træløber 1 R, Bogfinke 15 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 4 SY. Jens Bækkelund
Margård Skov: Agerhøne 2, Ravn 2. Martin Strømkjær 


            Tornsanger er pludselig overalt efter den 1. maj.

Torsdag den 10. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:11.

Søen, Valdemarsslot (20:15-21:00): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 8 YF BR, Knopsvane 8 YF BR, Gravand 1 R, Knarand 16 R, Skeand 8 R, Taffeland 6 R, Troldand 32 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Gøg 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Rørspurv 2 R
Åmosen Ollerup
(20:15-21:15): Sangsvane 1 R. Niels Bomholt
Broholm
(17:30): Gråand 1 Hun + 5 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(10:00): Sivsanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Gravand 1 R, Strandskade 2 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 300 FU, Landsvale 20 FU, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 8 SY, Havesanger 1 SY.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bispeenge, Odense (14:00-15:40): Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 6 R, Stenpikker 3 R. Ella Mikkelsen
Hunderup Skov
(17:45): Skovsanger 2 R. Søren Gjaldbæk
Vestermaden, Mesinge
(07:00): Stenpikker 1 R han, Bomlærke 1 SY, Gul Vipstjert 1 R (19:00), Stenpikker 4 R (19:00). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Skarv 6 OF, Mursejler 5 FU, Landsvale 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Landsvale 4 YF B. Peter Teglhøj
Åmosen, Ollerup (20:15-21:15): Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 10 OF, Blishøne 2 R, Vibe 4 R, Ringdue 2 OF, Gøg 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 OF, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 M SY, Solsort 1 F R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY,Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Strandskade 2 FU, Vibe 2 FU, Mudderklire 3 FU, Dværgmåge 1 AD FU, Fjordterne 2 FU, Mursejler 250 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 21 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 32, Gravand 11 R, Knarand 1 M R, Krikand 2 R, Gråand 7 R, Troldand 13 R, Toppet Skallesluger 8, Blishøne 2 R, Strandskade 6, Klyde 14, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 9 R, Vibe 11, Almindelig Ryle 20 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 9, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Havterne 11, Dværgterne 4 FU, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 40 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4, Solsort 4, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 1 OF, Stær 22 OF, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Knopsvane 2 R, Grågås 31, Gravand 8 R, Pibeand 1 M R, Gråand 20, Troldand 12 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 8 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 13, Rødben 2 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 30 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 12 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 18 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Jernspurv 1 SY, Stenpikker 3 R, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Husskade 2 R, Råge 2 R, Gråkrage 6 FU, Stær 12 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Krikand 1 R, Skeand 2 R, Klyde 12 R, Lille Kobbersneppe 3 R. Leif Schack-Nielsen
Lammesø: Knarand 6 R, Krikand 21 R, Klyde 1 R, Brushane 3 R, Sortklire 1 R, Rødben 1 R, Rødstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knarand 10 R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Klyde 51 YF, Brushane 19 R, Rødben 2 R, Tinksmed 16 R, Havterne 48 YF, Gul Vipstjert 1 R. Leif Schack-Nielsen
Sellebjerg v/Marslev: Ravn 2 OF. Kirsten Halkjær Lund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 2/05-2012:
            Fiskeørnen yngler på Sjælland
            Den største kortlægning nogensinde af Danmarks fugle


             Toppet lappedykker Sundet Faaborg

Onsdag den 9. maj 2012.                                                                         Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:09.

Søby Strandvej, Taasinge: Tornsanger 2 R, Trane 1 R, Gøg 1 R, Lækat 1 R. Tom Willestofte
Sandholt
(17:40-18:30): Blishøne 11 YF, Gråstrubet Lappedykker 3 YF, Gravand 2 R, Taffeland 12 R, Troldand 2 R, Gøg 1 HØ, Sangdrossel 2 SY, Musvåge 2 FU, Knopsvane 5 R, Vibe 9 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Allike 1 R, Grågås 6 R, Stær 3 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 4 FU, Skovspurv 2 R, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(08:30-09:15): Gul Vipstjert 1 OF, Sivsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Knudshoved Færgehavn (10:00): Dværgterne 4 FU, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 3 R, Græshoppesanger 2 SY. Kurt Hansen
Fyns Hoved (18:55-21:00): Dværgfalk 1 OF, Lille Regnspove 1 OF, Dværgterne 2 R, Mosehornugle 1 FU, Vendehals 1 R, Bynkefugl 9 R, Stenpikker 7 R, Ringdrossel 1 R hun, Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R han. Martin Søgaard Nielsen
Krogsbølle (07:30): Gulbug 1 SY. Kresten Madsen
Egebjerggaard Skovmose (08:45): Stenpikker 6 R, Ringdrossel 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:00-08:30): Stenpikker 8 R, Ringdrossel 6 R. Aksel Christensen
Egeby: Gul Vipstjert 8 R (Kl. 17.15), Stenpikker 20 R (Min. kl. 9.00). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Landsvale 6 YF B. Peter Teglhøj
Rudkøbing: Bramgås 2800 Ø, Mursejler 1 R. Ole Golsschmidt
Marstal: Ederfugl 300 FU. Gunhild Brink
Siø: Grågås 500 R, Knortegås 300 R. Gunhild Brink
Nørresø: Sorthalset Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 AD R, Hvinand 11 2K+ R, Svartbag 1 AD R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R,
Sorthovedet Måge 1 AD R. Per Rasmussen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Skovsneppe 1 R, Nattergal 1 R, Græshoppesanger 1 R. Thomas Andersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 3 YF UF, Rødstjert 2 M TH. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 M AD FU, Musvåge 3 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Grågås 40 R, Troldand 2 R, Havørn 1 AD R, Fasan 2 R, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 3 OF. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Grågås 43 FU, Gravand 8 FU, Krikand 2 FU, Gråand 21 FU, Atlingand 2 FU, Rød Glente 1 FU, Blishøne 3 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Vibe 22 FU, Temmincksryle 3 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 13 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 7 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 R, Gøg 2 M R, Sanglærke 6 SY, Landsvale 20 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Bynkefugl 1 M R, Tornsanger 1 M SY, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 M SY. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Strandskade 2 FU, Vibe 1 R, Rødben 2 FU, Splitterne 1 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Husskade 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 2 R. Søren G. Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Mursejler 3 R. Mark Hammond
Munke Mose: Grå Fluesnapper 2 R. Mark Hammond 
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Knopsvane 40 R, Grågås 51 R, Gravand 83 R, Knarand 21 R, Gråand 10 R, Skeand 9 R, Taffeland 1 R, Troldand 50 R, Blishøne 130 R, Strandskade 2 R, Klyde 86 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 10 R, Rødben 11 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 2000 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Havterne 29 R, Landsvale 7 R, Hvid Vipstjert Almindelig (alba) 4 R. Jens Friis-Walsted
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gråand 5 R, Troldand 3 R, Fasan 3 R, Blishøne 1 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 22 R, Landsvale 18 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 3 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 3 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 11 R, Gråkrage 3 R, Stær 2 R, Bogfinke 2 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Knopsvane 10 R, Grågås 580 R, Pibeand 2 R, Gråand 13 R, Atlingand 2 M R, Skeand 7 R, Troldand 20 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 85 R, Klyde 1 R, Vibe 50 R, Brushane 6 R, Rødben 9 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 23 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2000 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 4 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Rørhøg 2 FU, Nattergal 1 SY, Stenpikker 2 FU. Suzette Frydensberg


               Gråmågen genfundet på Bagenkop Havn d. 8. maj 2012. Foto: Claus Dalskov

Tirsdag den 8. maj 2012.                                                Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:07.

Iholm, Svendborgsund: Ederfugl 5 YF UF (Ynglefugle - udfløjne unger/ungeførende ca 30 pull)
Sdr. Vornæs, Taasinge: Agerhøne 2 R (1 par). Poul Rasmussen
Bagenkop Havn (11:18):
Gråmåge 1 R. Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Kortnæbbet Gås 2 R, Indisk Gås 2 R, Tinksmed 7 R, Brushøne 3 R, Hvidklire 1 R. Claus Dalskov
Norden nord for Faaborg (10:30): Gulbug 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (09:30-10:15):
Rovterne 1 FU, Sivsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:45-12:45):
Sortterne 3 FU, Mursejler 2 FU, Sivsanger 1 SY.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:15-11:15): Grågås 4 FU, Gravand 1 R, Knarand 2 FU, Rød Glente 1 YFU, Rødstjert 3 SY, Havesanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Hare 1 FU, Aurora 2 R, Skovrandøje 2 R 3.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tange å: Gransanger 1 R, Musvit 1 YF, Sumpmejse 1 YF. Poul Brugs Rasmussen
Munke Mose, Odense (15:26):
Sorthovedet måge 1 FU. Mark Hammond
Fyns Hoved (08:30-12:00): Bynkefugl 1 R, Havesanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 R,
Lille Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Søren Louis Rasmussen
Vestermaden (08:45): Stenpikker 1 R. Lars Philip Nørtoft
Enebærodde (05:20-11:40):
Rødhalset gås 1 NØ, Bramgås 150 Ø (08.55) , Strandhjejle 21 R, Temmincksryle 6 TI, Dværgterne 2 R, Huldue 1 Ø, Gøg 2 R, Gul Vipstjert 44 Ø, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Gulbug 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Højme (04:30): Gøg 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Ølund: Knarand 15 R, Brushane 40 R, Tinksmed 10 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken: Brushane 21 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 20 R, Havesanger 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand: Knarand 19 R, Havørn 1 R AD, Klyde 108 R, Havterne 40 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fiskeholm (16:40):
Sorthovedet Måge 1 R AD. Niels Bomholt
Maden Helnæs (11:20-16:00): Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Klyde 26 YP, Lille Præstekrave 4 R,
Lille Regnspove 13 R, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 5 R, Gøg 2 R, Bynkefugl 6 R, Stenpikker 12 R, Havesanger 1 SY, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Brydegård (11:05):
Sort Glente 1 NV. Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knopsvane 13 R, Grågås 65 R, Knarand 28 R, Krikand 2 R, Gråand 20 R, Atlingand 3 R, Skeand 16 R, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 25 R, Brushane 12 R, Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Tinksmed 9 R, Hættemåge 450 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 10 R, Bysvale 10 R, Tornsanger 1 R, Gråkrage 10 R, Tornirisk 1 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Krikand 4 R, Skeand 1 M R. Arne Bruun
Hvidkilde, mose øst for godset: Knopsvane 2 YF BR, Gravand 1 R, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R. Arne Bruun
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sorthalset Lappedykker 7 AD YF, Knarand 1 R, Skeand 4 R, Hættemåge 230 YF. Jacob Sterup
Arreskov Sø: Grågås 71 PUL FU, Knarand 4 M R, Skeand 5, Rørhøg 1 M FU, Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 6, Fjordterne 3 FU,
Sortterne 2 FU, Gøg 1 SY. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg:
Sortterne 3 AD SDR FU, Mursejler 5 FU. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg:
Sortterne 3 FU. Peter Madsen
Bregninge, Ærø: Hvepsevåge 1 AD Ø (Beklager det ringe foto af denne dejlige årsart. Intet lys i den dis der kom med sydøstenvinden). Morten Müller
Olde, Ærø: Lærkefalk 1 NØ. . Morten Müller
Havndrup: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Kattekilde: Agerhøne 2 R, Bynkefugl 1 M AD SDR R, Tornirisk 3 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Nattergal 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Aarupvej, Orte: Nattergal 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Fyns Hoved (08:30 - 12:00): Rødstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU (Lille Fluesnapper var en han, med fin orange aftegning på brystet, grå kalot og brunlig ryg!),
Lille Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 1 FU. Søren Louis Rasmussen
Mesinge: Tårnfalk 1 FU, Natugle 1 YF. Ebbe Munk Andersen
Feddet v/Brydegård:
Sort Glente 1 NV. Niels Bomholt
Å vest for Brydegård:
Sort Glente 1 OF. Kirsten Pedersen
Brydegård Mose: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt
Damsbo Skove: Rørhøg 2 FU. Niels Bomholt
Fiskeholm: Skarv 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 FU, Gravand 1 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R,
Sorthovedet Måge 1 AD R, Hættemåge 170 YF BR, Stormmåge 130 YF BR, Sølvmåge 30 R, Splitterne 40 YF BR, Havterne 11. Niels Bomholt
Snave: Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 3 YF BR, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 19 R, Grågås 90 R, Gravand 33 R, Knarand 2 R, Krikand 14 R, Atlingand 2 R, Skeand 11 R, Rørhøg 1 M FU, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 2K R, Blishøne 7 R, Trane 1 N, Strandskade 6 R, Klyde 26, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 33 R, Brushane 15 FU,
Småspove 13 FU, Rødben 12 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 12 FU, Mudderklire 5 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 3 R, Gøg 2 R, Sanglærke 22 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 13 FU, Nattergal 1 R HØ, Bynkefugl 6 R, Stenpikker 12 R, Tornsanger 6 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 7 R, Ravn 1 OF, Stær 30 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 13 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 4 OF, Knopsvane 21 R, Grågås 72 R, Gravand 38 R, Pibeand 2 R, Gråand 23 R, Atlingand 2 FU, Skeand 12 R, Taffeland 2 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Falk sp. 1 FU, Strandskade 10 R, Klyde 26, Klyde 23 R, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 54 R, Vibe 18 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 7 FU,
Småspove 13 FU, Storspove 2 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 10 R, Gøg 2 R, Sanglærke 11 R, Landsvale 40 FU, Engpiber 11 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Gærdesmutte 1 R, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 5 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 2 SY, Sanger sp. 1 SY, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 35 FU, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Kirsten Pedersen


                    Fjordterne med bejlerføde         Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 7. maj 2012.                                                Solopgang: 05:24 Solnedgang: 21:05.

Kirkeby Sand: Nattergal 1 SY. Peder Skou
Ollerup Åmose: Nattergal 1 SY. Peder Skou
Brændegaard Sø
: Mursejler 1 FU
Holckenhavn inderfjord (16:00): Fjordterne 4 FU (hannerne havde travl med at fange småfisk til de lækre
damer), Taffeland 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 82 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 1 R, Knarand 4 R, Troldand 40 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 200 FU, Nattergal 1 SY
Sollerup: Vandrikse 2 YF TH, Trane 1 R, Gøg 1 R
Brændegård Sø: Musvåge 6 OF, Lille Præstekrave 4 YF TH, Mudderklire 2 R, Sildemåge 1 R, Fjordterne 2 R, Mursejler 2 FU
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Gravand 22 R, Atlingand 2 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 42, Brushane 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 28 R, Lækat 1 R
Voldtofte, Bodebjergvej: Blishøne 2 YF TH, Stor Flagspætte 1 YF TH, Tornsanger 1 SY, Husskade 1 FU,
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 2 R, Mudderklire 1 R
Wedellsborg Gods: Misteldrossel 1 FU
Wedellsborg, Lystskov: Huldue 3 YF SY, Ringdue 2 YF SY, Stor Flagspætte 1 FU, Rødstjert 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 R
Dømmestrup (16:30): Stenpikker 2 R. Anne Veber Døssing
Firtalsstrand (10:35-12:00): Gravand 108 R, Knarand 14 R, Klyde 78 R, Hættemåge 3000 R (I koloni), Havterne 44 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård inddæmning (07:55-10:35): Grågås 600 R, Havørn 1 OF 2K (Fløj mod Firtalsstranden), Brushane 38 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Tinksmed 11 R, Hættemåge 1000 R (Koloni). Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Landsvale 10. Peter Tegnhøj
Svendborg: Skarv 1 OF, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Husrødstjert 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvidkilde Sø
: Gøg 1 YF SY, Landsvale 100 FU, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Arne Bruun
Sortemosen: Gravand 38 R, Krikand 4 R, Gråand 2 R, Atlingand 4 R, Lille Præstekrave 3 YF P, Vibe 19 R, Dværgryle/Temmincksryle 7 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R, Hættemåge 100 R, Digesvale 15 R, Landsvale 30 R. Arne Bruun 
Tarup Grusgrave:
Sorthovedet Måge 1 OF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum:
Sorthovedet Måge 2 YF TH, Hættemåge 1500 YF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 AD R, Atlingand 2, Skeand 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 5 AD YF, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Temmincksryle 1 FU, Brushane 2, Sortklire 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 62 FU, Hættemåge 2 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 5 IMM R, Gøg 1 SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Knarand 2 FU, Atlingand 2 R, Skeand 1 M FU, Blishøne 5 FU, Lille Præstekrave 3, Vibe 40 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 3, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 36 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 40 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 38 R, Grågås 16 R, Gravand 108 R, Pibeand 1 R, Knarand 14 R, Gråand 12 R, Skeand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 66 R, Blishøne 110 R, Strandskade 3 R, Klyde 78 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 12 R, Rødben 6 R, Hættemåge 3000 R, Sølvmåge 8 R, Havterne 44 R, Ringdue 3 R, Landsvale 2 FU, Tornsanger 6 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Skarv 2 R, Knopsvane 11 R, Grågås 618, Gravand 2 R, Krikand 15 R, Gråand 4 R, Spidsand 3 R, Atlingand 3, Skeand 11 R, Troldand 18 R, Havørn 1 2K+ OF, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 76 R, Klyde 2 R, Vibe 58 R, Brushane 38 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 4 R, Rødben 6 R, Tinksmed 11 R, Hættemåge 1000 R, Splitterne 2 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 4 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 8 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 SY. Ella Mikkelsen
Håre Bjerge: Vandrefalk 1 V. Villy-Erik Schødts
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 R, Krikand 2 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 210 R, Lille Kobbersneppe 32 FU, Storspove 4 FU, Stenvender 3 R. Jacob Sterup
Æbelø: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Troldand 6 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Gøg 1 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Pirol 2 SY, Ravn 2 YF UR. Jens Bækkelund


             Hans Rytter ringmærker årets første Nattergal på Keldsnor Fuglestation

Søndag den 6. maj 2012.                                                Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:03.

Svendborg, Skovsbovej: Natugle 1 PULL DØD (Død natugleunge fundet på Skovsbovej ved indgangen til skoven Engene. Ingen åbenlys dødsårsag). Ulla Friborg
Svendborgsund sydøst for Iholm
: Ederfugl 1 YF (første hun med ca 8 Pull)
Åmosen Ollerup: Nattergal 1 SY. Peder Skou
Kirkeby Sand: Nattergal 1 SY. Peder Skou
Dovns Klint
: Lom sp. 2 NV, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 6 R, Toppet Skallesluger 4 V, Mudderklire 2 R, Tejst 1 SDR R, Gøg 1 SY, Digesvale 60 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R
Fredmosen: Rørhøg 1 FU, Fjordterne 1 SY, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Løvsanger 4 SY
Gulstav: Nattergal 1 RI , Tornsanger 4 R, Havesanger 1 SY, Munk 8 R
Nørreballe Nor (15:00): Lille Regnspove 1 R, Dværgterne 4 R
Hudevad (12:17):
Hvid stork 1 N. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (15:25 - ):
Stribet Ryle 1 R (ses fra tårnet i retning mod fjorden på odde "til venstre for lindø værftet). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 2 R (Ung Han + Ad Hun ),
Stribet Ryle 1 FU  
Ølundgård Inddæmning (11:30-13:50): Knarand 28 R, Havørn 1 R, Klyde 75 R, Stribet Ryle 1 R, Brushane 38 R, Sortklire 10 R, Tinksmed 8 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds Inddæmning
(11:00 - ):
Stribet Ryle 1 R (ses fra fugletårnet). Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Hjulby Mose: Bynkefugl 1 ad,  Fasan 3, Gransanger 7 SY, Græshoppesanger 3 SY, Gråkrage 5, Gærdesanger 7 SY, Gøg 3 SY, Jernspurv 3 SY, Løvsanger 8 SY, Munk 10 SY, Nattergal 3 SY, Ringdue 5, Solsort 5 SY, Stær 1 rast, Sumpmejse 2, Tornsanger 1 SY, Hare 1 juv, Ræv 1 fu. Hjalte Kjærby
Vestermaden (13:15): Bomlærke 2 SY. Ole Reuther
Skaboeshuse: Huldue 2 R, Grønspætte 1 R, Ravn 5 FU (Ravnepar med 3 nyudfløjne unger). Kurt Hansen
Fyns Hoved (05:45-10:00): Sule 1 V 2K, Dværgfalk 1 N, Tejst 1 R, Huldue 1 NV, Vendehals 2 R, Gul Vipstjert 60 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 2 R han, Græshoppesanger 1 R. Søren Gjaldbæk
Bøsøre (10:15): Gøg 1 R. Michael Glentedal
Ravnholt: Gøg 1 R, Ravn 4 R. Ebbe Larsen
Egeby Boldbanen (19:20): Lille Regnspove 2 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Hvinand 2 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Lille Præstekrave 4 R, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 2 R, Mursejler 3 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 1 R, Munk 1 R. Lars Tvetene Ernst
Bøjden Nor: Skarv 17 R, Knopsvane 4, Grågås 111, Nilgås 1 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 5, Klyde 17, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 145 R, Vibe 13, Almindelig Ryle 32 FU, Rødben 8 R, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 4 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Havterne 6, Dværgterne 3 FU, Ringdue 2 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 4 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødstjert 2 R, Solsort 1 FU, Græshoppesanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R, Allike 2 FU, Gråkrage 2, Stær 16 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sanderumgård: Nattergal 1 SY. Ivan Sejer Beck
Strib: Gærdesanger 1 SY. Erik Busk
Klakkebjerg: Musvåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 3, Landsvale 2 OF, Skovpiber 1 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 3, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 R. Villy-Erik Schødts
Mesinge: Rødstjert 2 YF P. Ebbe Munk Andersen
Fyns Hoved: Mudderklire 1 FU, Dværgterne 4 FU, Tejst 2 FU, Digesvale 28 FU, Tornsanger 4 FU. Helle Suadicani
Østereng, Bogense: Stenpikker 1 FU. Suzette Frydensberg
Bogense: Vendehals 1 DØD. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Huldue 1 SY. Jens Bækkelund


          Mudderklire - matrikelårsart!

Lørdag den 5. maj 2012.                                                            Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:01.

Lehnskov, Fredskov (10:10): Huldue 1 SY. Niels Andersen
Svendborg, matriklen
: Mudderklire 1 R , Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 YF FU, Skovspurv 4 R, Grønirisk 6 FU, Tornirisk 2 R, Dompap 2 R
Dovns Klint
(07:55): Mellemkjove 1 2K Ø
. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (05:40-11:10): Lom sp. 16 Ø, Mellemkjove 1 Ø 2K, Huldue 1 R, Mursejler 1 R, Gul Vipstjert 12 V
. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge: Mursejler 1 R. Erik Danielsen, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Kortnæbbet Gås 2 R, Indisk Gås 2 R, Fiskeørn 1 R, Klyde 40 R, Mudderklire 7 R
. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Åmosen, Ollerup (21:50-22:20): Grågås 2 OF, Gråand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Skovsneppe 1 TH, Natugle 1 R
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 4 R (2 par), Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Gråand 10 R, Troldand 3 R, Blishøne 8 R, Strandskade 6 R, Lille Præstekrave 8 R, Vibe 10 R, Brushane 1 M FU, Tinksmed 6 R, Mudderklire 12 R, Digesvale 30 FU, Hvid Vipstjert 6 R
Lunde v/Stenstrup: Lille Præstekrave 1 OF (Ved vandhul vest for den gamle hovedvej) 
Sortemosen: Gravand 28 R, Atlingand 2 R (1 par), Havørn 2 R (1 par), Rørhøg 2 FU (1 par), Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 6 R, Vibe 18 R, Gul Vipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 4 R, Ravn 1 OF, Stær 80 R
Brændegård Sø (07:00-08:50): Grågås 12+14 pull FU, Krikand 2 R, Landsvale 2 R, Hvinand 1 FU, Skeand 3 FU/R, Knarand 4 FU, Svartbag 5 R, Sølvmåge 69 Yf, Gråand 10FU/R, Skarv 287 Yf, Mudderklire 1 FU, Havørn 1 R, Rørhøg 1 FU, Gravand 14 FU, Fiskehejre 1 FU, Tornsanger2 Sy, Bysvale 11 FU, Fasan 2 FU, Knopsvane 3 R, Fjordterne 2 R, Allike 13 FU, Solsort 2 sy, Rørspurv 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Bogfinke 1 Sy, Sanglærke 1 Sy, Musvit 3 FU, Stor Flagspætte 1 Hø, Grønirisk 6 Sy/R, Tårnfalk 1 Of, Husrødstjert 2 Sy/R, Stillits 1 R, Tornirisk 3 FU, Sildemåge 2 R, Skovspurv 2 FU. Leif Kristensen
Bred : Havørn 1 N (17:08), Rød Glente 1 R (16:45). Lene og Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov: Huldue 1 SY. Niels Andersen
Svendborg: Landsvale 6 FU. Peter Teglhøj
Tankefuld: Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 36 R, Sorthalset Lappedykker 6, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 17 R, Grågås 65 R, Gravand 4 R, Knarand 14 FU, Gråand 33, Skeand 3 M R, Taffeland 28 R, Troldand 165 R, Toppet Skallesluger 11 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 1100 YF, Landsvale 12 FU, Bysvale 20 FU. Peder Rasmussen
Vitsø: Lille Præstekrave 2 YF P , Temmincksryle 8 FU , Sortklire 5 FU. Morten Müller
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 287 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6, Grågås 123, Rustand 1 R, Gravand 36 R, Knarand 6 R, Krikand 2 R, Gråand 29, Skeand 2 R, Taffeland 7 R, Troldand 84 R, Hvinand 2 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD OF, Rørhøg 1 F OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Mudderklire 2 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 56 R, Svartbag 3, Fjordterne 4, Ringdue 5, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 20 FU, Bysvale 11 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Husrødstjert 2 R, Solsort 3, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3, Gransanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 1 R HØ, Blåmejse 2 OF, Musvit 3, Spætmejse 1 OF, Allike 9 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R HØ, Skovspurv 6 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 6, Stillits 1 FU, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs By: Skarv 2 OF, Gråand 2, Ringdue 6 FU, Gøg 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 9 OF, Rødstjert 1 M SY, Skovskade 2 FU, Ravn 2 OF, Grønirisk 7 FU, Gulspurv 1 M FU Jan Sander Christiansen
Nørre Aaby: Rørhøg 1 M OF. Torben Skytte Hvass
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 FU. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gråand 2 R, Musvåge 2, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 3 R, Ringdue 6 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 3 OF, Gærdesmutte 1 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 2 OF, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 OF, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 OF, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 4 SY, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 10 R. Villy-Erik Schødts
Å vest for Brydegård: Spurvehøg 1 OF, Landsvale 2 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Tornirisk 4 SY. Erik Busk
Nyborg: Rørhøg 1 M FU. Steen Reinholdt
Særslev: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


             Gråmåge Bagenkop Havn Foto: Jacob Sterup

Fredag den 4. maj 2012. Bededag                                                Solopgang: 05:30 Solnedgang: 20:59.

Svendborgsund: (04:00 - ?): Bramgås 5000 Ø
Bagenkop Havn (13:00): Gråmåge 1 R 2K .Tim Hesselballe + 8
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 R 2K  . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen + 8
Dovns Klint (05:55-07:55): Gøg 1 R, Bjergvipstjert 1 S. Martin Søgaard Jensen, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor: Lille Regnspove 2 R (1 N + 1 HØ), Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 3 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Lille Regnspove 5 R, Dværgterne 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lundemosen: Gøg 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor: Knarand 6 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Gul Vipstjert 6 R, Stenpikker 1 R hun. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Gøg 1 R, Bynkefugl 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Bovballe Skov: Skovsanger 3 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Stengade Skov: Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Tange Å (07:00): Splitterne 1 R, Sølvmåge 7 R. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 53 R, Knarand 10 R, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 6 FU, Gøg 2 R, Ravn 2 YP. Niels Bomholt
Arreskov sø (10:00-10:45): Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Sollerup (08:00-11:50): Dobbeltbekkasin 3 R, Gøg 2 SY. Ella Mikkelsen
Sundet Faaborg (06:55-08:25): Sorthalset Lappedykker 5 R, Knarand 10 R, Gøg 1 HØ, Sivsanger 1 SY. Niels Bomholt
Skaboeshuse: Dværgterne 3 NØ, Tejst 2 NØ. Kurt Hansen
Firtallet (10:00): Havørn 2 R (Ad. + 2-3k), Dværgryle 11 R, Hættemåge 8000 R (4000 Up i). Jette(?), Anders Myrtue
Østersøen Nyborg (13:00): Gøg 1 R. Klaus Laursen
Sortemosen (09:30-11:00): Havørn 1 OF AD. Klaus Laursen
Nedermarken/Brænde å (13:30): Bjergvipstjert 2 FU. Gregers Johannesen

             Gråmåge Bagenkop Havn Foto: Søren Gjaldbæk

              Gråmåge Bagenkop Havn Foto: Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Tyrkerdue 2 YF P, Rødstjert 1 F R, Solsort 2 YF B, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Grønirisk 1 R. Uffe B. Nielsen
Svendborg: Landsvale 4 YF B. Peter Teglhøj
Ristinge Hale (15:30): Gul Vipstjert 3 R. Ebba Larsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 67 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 45 R, Gravand 4 R, Troldand 90 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 100 FU, Fjordterne 2 FU, Digesvale 3 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 5 FU, Nattergal 2 SY, Ravn 2 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 M 2K R (Med stor sandsynlighed samme fugl, som stod i Keldsnor 14+16/4. Genfundet af THH & RS. Stationær på havnen gennem hele obs.perioden (med undtagelse af en kort flyvetur mod syd). Stod en del af tiden helt inde i havnen, hvor den kunne ses på nært hold. Fed obs. Et meget stort individ - Svartbagene var dværge ved siden af!),  Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 2K R . Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov: Grå Fluesnapper 1 R. Per Rasmussen
Gulstav Østerskov: Skovsanger 2 SY. Lars Andersen, Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgterne 2 R. Per Rasmussen
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 Ø, Troldand 3 NV, Ederfugl 35 Ø, Rørhøg 2 M S, Gøg 1 OF. Jacob Sterup
Fredmosen: Knopsvane 2 AD YF BR, Grågås 15 AD R, Gråand 15 AD R, Taffeland 5 R, Troldand 1 M R, Rørhøg 1 M AD FU, Stor Flagspætte 2 SY, Nattergal 1 SY, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 6 SY, Skægmejse 1 R, Rørspurv 10 R. Jacob Sterup
Fredmosen: Knopsvane 1 YF BR, Grågås 15 OF, Taffeland 7 OF, Troldand 11 OF, Rørhøg 3 M FU, Ringdue 1 R, Bysvale 2 FU, Jernspurv 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 2 SY, Halemejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 2 R. niels Bomholt
Bøjden Nor: Skarv 15 R, Gravand 12 R, Strandskade 4 R, Klyde 15 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 170 R, Almindelig Ryle 21 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 4 FU, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 R, Dværgterne 2 R, Gærdesanger 1 SY, Stær 24 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Temmincksryle 5 FU, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 4 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 28 FU. Helle Suadicani
Fyns Hoved: Gråand 5, Fasan 1 R HØ, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Rødben 3 OF, Stormmåge 9 OF, Sølvmåge 1 OF, Splitterne 1 OF, Ringdue 6, Sanglærke 2 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Engpiber 4 OF, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 OF, Misteldrossel 1 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 3, Løvsanger 3 SY, Allike 17 OF, Bogfinke 4 R, Tornirisk 11 R, Gulspurv 6 R. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Skarv 2 OF, Gravand 17 R, Gråand 4, Ederfugl 28 R, Dværgfalk 1 N, Strandskade 8 R, Almindelig Ryle 1 OF, Stor Kobbersneppe 3 FU, Lille Kobbersneppe 55 FU, Storspove 3 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 11 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 17 R, Splitterne 22, Havterne 7 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 4 OF, Hvid Vipstjert 4, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 13 SY, Løvsanger 8 SY, Husskade 2 R, Allike 3 R HØ, Gråkrage 9 FU, Stær 2 OF, Bogfinke 10, Tornirisk 7 R, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Sortstrubet Lom 1 SØ, Småspove 3 Ø, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 30 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Grågås 70, Bramgås 1 R, Rørhøg 1 M R, Hvidklire 1 R, Gul Vipstjert 1 N. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov: Munk 10 R, Skovsanger 1 SY. Jacob Sterup
Helnæs Strand Sommerhusområde: Landsvale 40 R Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 SY, Gærdesanger 5 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Herslev: Landsvale 8 YF B. Peter Teglhøj
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 YF, Knarand 11, Krikand 2 FU, Stor Præstekrave 2 R. Jacob Sterup
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 2 R. Gunnar Jørgensen
Mose v/Frellesvig: Landsvale 4 FU. Peter Teglhøj
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 53 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 51, Grågås 6 R, Knarand 10 R, Krikand 3 R, Skeand 2 M R, Taffeland 1 R, Troldand 53 R, Bjergand 7 R, Hvinand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 OF, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 6 FU, Gøg 2 SY, Digesvale 12 FU, Landsvale 20 FU, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 2 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ravn 2 YF K. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Kortnæbbet Gås 2 R, Klyde 28 YF, Brushane 2 M FU, Stenvender 2 FU, Fjordterne 3 R, Dværgterne 1 R. Jacob Sterup
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 205 FU. Jacob Sterup
Sollerup: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 30 OF, Knopsvane 3, Grågås 11 OF, Gråand 7 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Vandrikse 1 KA, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Ringdue 6 R, Gøg 2 KA, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 3 R, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 4 SY, Sumpmejse 1 SY, Musvit 5 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 35 FU, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 10 SY, Stillits 2 R, Lille Korsnæb 4 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 4 SY. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 28 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skarv 8 R, Knopsvane 21 R, Grågås 40 R, Knarand 10 R, Taffeland 60 R, Troldand 24 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 72 R, Strandskade 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 250 YF BR, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 10 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 7 FU, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 5 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 FU, Gråkrage 2 R, Stær 10 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 SY, Rørspurv 6 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg: Mudderklire 1 FU, Gøg 1 SY, Digesvale 150 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 30 FU, Rørsanger 2 SY, Stær 50 FU. Per D Poulsen
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 9 AD R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 8 AD R, Knarand 4, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 16 AD R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 7 FU, Gøg 1 SY. Jacob Sterup
Østersjo (Lyø): Atlingand 2 R. Mogens Foxil
Bogense: Gøg 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Fiskehejre 3 R, Grågås 139 R, Gravand 5 R, Gråand 5 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Strandskade 8 R, Hjejle 112 FU, Vibe 42 FU, Brushane 5 M FU, Rødben 1 FU, Tinksmed 2 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Stenpikker 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Stær 30 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Skarv 3 OF, Grågås 90 R, Gravand 27 R, Skeand 2 M R, Troldand 5 R, Ederfugl 13 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 22 R, Storspove 1 FU, Rødben 4 SY, Hvidklire 1 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 30 R, Sanglærke 1 SY, Allike 20 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 20 FU, Rørspurv 2 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Fasan 2 R, Huldue 1 SY, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 FU, Rødstjert 1 R, Solsort 12 R, Munk 7 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 11 SY, Løvsanger 6 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 10 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 38 FU. Jens Bækkelund


             Hvidvinget korsnæb Frederikshåb plantage

Torsdag den 3. maj 2012.                                                Solopgang: 05:28 Solnedgang: 20:56.

Fredmosen: Nattergal 1 SY. Esben Eriksen
Søgård Mose:
Tinksmed 48 FU, Sortklire 13 FU, Hvidklire 6 FU. Esben Eriksen
Lundeborg (07:00) og Tange å
: Tornsanger 2 SY . Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup
(06:00): Tinksmed 29 R, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Hans Rytter
Hou Nordstrand (05:20-07:00): Mosehornugle 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R. Anthony Carter
Sollerup (09:25-10:10): Dobbeltbekkasin 1 SY, Gøg 3 SY, Nattergal 1 SY. Lars bonne Rasmussen
Odense Å, Søparken: Gøg 1 HØ. Henrik Mørup-Petersen
Hunderup Skov, øst for Sejerskovvej: Skovsanger 1 R (Den 3. i år i skoven), Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (9:10-9:20), Korttået Træløber 12 SY. Søren Gjaldbæk
Kirkendrup (14:00): Gøg 1 SY. Maiken, Henrik Kingo Andersen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (08:00): Gul Vipstjert 3 R, Stenpikker 2 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (07:30): Havørn 1 R AD. Aksel Christensen
Egebjerggaard Syd. Fælled (07:00): Gøg 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Knopsvane 2 Ø, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 Ø, Musvåge 1 SV, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 YF, Lille Gråsisken 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Åmosen: Gråand 4 R, Blishøne 4 R, Stor Flagspætte 2 TH, Sangdrossel 3 SY, Rørsanger 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 7 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Korttået Træløber 2 SY, Sortkrage 1 R, Gulspurv 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Tinksmed 29 FU, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY. Hans Rytter
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Grønspætte 1 R .Hørt af Lotte Meiser Sørensen, Sulkendrup via Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sorthovedet Måge 1 M TH. Henrik Kalckar Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Rørhøg 1 R, Stormmåge 7 FU, Ringdue 2 TH, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 4 R, Landsvale 2 SY, Hvid Vipstjert 2 DØD, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R, Stær 2 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 2 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY. Thomas Kampmann
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 2 AD YF, Krikand 31 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Småspove 1 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 26 FU, Mudderklire 2 FU. Jacob Sterup
Jordløse Bakker: Musvåge 2 R, Ravn 8 FU. Kirsten Pedersen
Måle: Gøg 1 R, Stenpikker 2 R. Vivian Neidel
Tommerup: Broget Fluesnapper 1 FU. Helle Suadicani
Kirkendrup Mose: Gøg 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Aarupvej, Orte: Grågås 32 FU, Gøg 1 SY, Landsvale 4 FU, Gærdesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard


             Rødstjert Han Lunden Sydlangeland

Onsdag den 2. maj 2012.                                                Solopgang: 05:34. Solnedgang: 20:56.

Svendborg, Nymarkskolen (10:32): Trane 1 NØ. Esben Eriksen
Egense ved Svendborg (08:20-10:15): Lille Regnspove 5 FU, Stenpikker 2 R, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Ollerup, Åmosen (15:28): Havørn 1 OF (mobbet af rørhøgen). Peder Skou
Vesteregn: Trane 2 N (20.50), Broget fluesnapper 1 R, Grå fluesnapper 1 R. Esben Eriksen
Tryggelev Nor (19:55): Fiskeørn 1 N. Esben Eriksen
Nørreballe Nor
: Bynkefugl 3 R. Esben Eriksen
Vesteregn (10:32):
Hvid stork 1 TI. Finn Eriksen
Siø: Mørkbuget knortegås 250 R, Hjejle 250 R. Nis Rattenborg
Siø: Fiskeørn 1 OF
Gulstav Østerskov: Skovsanger 1 SY
Lunden: Ringdrossel 1 R. Esben Eriksen
Lundemosen: Knopsvane 1 R, Gravand 2 FU, Gråand 1 M FU, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 2 T, Vibe 2 R, Hvidklire 1 FU, Digesvale 30 FU, Landsvale 10 FU, Gul Vipstjert 1 R
Lunden: Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 M R, Gærdesanger 2 R, Munk 6 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Gråkrage 3 YF BR, Bogfinke 6 R, Stillits 4 R
Søgård: Sortklire 18, Hvidklire 8, Tinksmed 14, Broget fluesnapper 2. Esben Eriksen
Grusgraven på Hønsehavevej: Tingsmed 1 FU, Mudderklire 3 FU, Hvidklire 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 4 R, Tårnfalk 1 FU, Gråstrubet lappedykker 2 FU, Blishøne 4 FU, Lille præstekrave 8 FU, Måger diverse 250 (hættemåge, sølvmåge og stormmåge) , Gravand 22 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Allike 6 FU, Stær 3 FU, Knopsvane 3 FU, Troldand 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen: Trane 1, Havørn 1 TI. Erik Ehmsen
Jordbassinerne ved Assens Sukkerfabrik: Skeand 1 R, Grågås 10+6 pull. R, Krikand 2 Fu, Gråand 8 Fu, Troldand 5 R, Knopsvane 5 R, Gråstrubet Lappedykker 9 Yf, Gulspurv 3 R, Sangdrossel 1 Sy, Taffeland 7 R, Blishøne 18 + 4 pull. Fu, Jernspurv 1 Sy, Gravand 6 Fu, Gærdesanger 2 Fu, Solsort 3 R, Allike6 Of, Lille Præstekrave 2 R, Rørspurv 2 R, Vibe 1 R, Ringdue 5 Of, Mudderklire 1 R, Gøg1 R, Løvsanger 2 Fu/Sy. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (11:00-11:45): Sorthalset Lappedykker 24 FU, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 1 FU, Skovsanger 1 SY.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker/Bjerge (09:00-10:45): Vandrefalk 1 R 2 k senere NØ, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 8 SY, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 FU, Lille Gråsisken 2 SY, Lille Korsnæb 2 R .  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgaard Inddæmning (05:30-06:00): Havørn 2 R (Ad + imm.). Martin Søgaard Nielsen
Firtalsstrand (14:00-15:00): Havørn 2 R. Sten Pedersen
Kirkendrup (21:35): Gøg 1 SY. Henrik Andersen
Vestermaden (13:13): Tinksmed 32 R. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Toppet Skallesluger 3 Ø, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 30 V, Landsvale 3 OF, Solsort 2 YF, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 YF, Skovspurv 2 YF, Lille Gråsisken 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Landsvale 4 YF B. Peter Teglhøj
Skovsbo: Rørhøg 1 M OF, Rødstjert 1 SY, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Egense: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Grågås 30 R, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 OF, Vibe 10 YF, Småspove 5 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 12 R, Ringdue 12 FU, Sanglærke 10 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 2 R, Solsort 3 SY, Tornsanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Husskade 2 FU, Allike 45 FU, Råge 35 FU, Gråkrage 5 FU, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 2 SY. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Vibe 4 YF BR, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 9 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 60 AD R, Krikand 6 FU, Gråand 5 R, Blishøne 3 AD R, Brushane 1 M FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 24 FU, Rødstjert 1 SY, Bynkefugl 1 FU, Skovsanger 1 SY. Per D Poulsen
Svanninge Bakker: Vandrefalk 1 2K R NØ, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 FU, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 8 SY, Blåmejse 4 FU, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 FU, Lille Gråsisken 2 SY, Lille Korsnæb 2 R. Per D Poulsen
Noret v/Torøhuse: Knopsvane 2 AD YF BR. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Tornsanger 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skarv 1 R, Grågås 97 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 6 FU, Mosehornugle 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 129 FU, Gravand 14 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 2 FU, Troldand 10 R, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Strandskade 2 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 4 FU, Tinksmed 18 FU, Mudderklire 2 FU, Sildemåge 2 R, Gøg 1 SY, Mosehornugle 1 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Helle Suadicani
Assistens Kirkegård, Odense: Natugle 1 OF. Evald Mehlsen
Elmelund: Tornsanger 4 R. Evald Mehlsen
Wedellsborg Hoved: Digesvale 60 FU. Evald Mehlsen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Gøg 1 R. Thomas Andersen
Sønder Åby, enge SV for: Toppet Lappedykker 4 R, Gråand 1 OF, Havørn 1 OF, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 5 R, Sølvmåge 24 R, Sanglærke 2 OF, Hvid Vipstjert 12, Solsort 1 SY, Bogfinke 4 OF. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 3 YF, Knopsvane 2 R, Grågås 14, Gravand 2 OF, Gråand 12 R, Taffeland 2 T, Troldand 20, Rørhøg 1 M OF, Fasan 11 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 5 R, Ringdue 10, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 4, Skovpiber 1 R, Solsort 4 SY, Sangdrossel 4, Munk 3 FU, Gransanger 2 SY, Løvsanger 6, Fuglekonge 1 FU, Musvit 3 SY, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 7 SY. Villy-Erik Schødts


            Banditos - min ynglingsfugl ;-)

Tirsdag den 1. maj 2012.                                                Solopgang: 05:36. Solnedgang: 20:54.

Lunden (07:00-09:00): Lærkefalk 1 R, Broget fluesnapper 1 F R. Esben Eriksen
Sandholt
(20:00-20:05): Havørn 1 OF IMM, Duehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 1 SY. Niels Bomholt
Sibirien v Hundstrup
(09:20): Havørn 1 OF IMM. Niels Bomholt
Svanninge Bakker
: Gransanger 4 Sy, Spætmejse 2 Hø, Sangdrossel 1 Sy, Bogfinke 8 Fu/Sy, Løvsanger 4 Sy, Munk 8 Fu/Sy, Ringdue 5 Of, Gulspurv 4 R, Tornirisk 1 Sy, Jernspurv 2 Fu, Solsort 2 Fu, Hvid Vipstjert 4 Fu, Gråkrage 4 Fu, Stot Flagspætte 1 Hø, Grønspætte 2 Fu, Gøg 1 R, Musvit 2 Fu, Sumpmejse 1 Fu, Råge 4 Fu. Leif Kristensen
Assens
: Vandrefalk 1. (Vi kom sejlende mod syd lige ud for Assens, da falken kom fra vest, lige over hovedet på os og fløj ind mod byen. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:45-12:45): Sorthalset Lappedykker 12 FU, Lille Lappedykker 4 FU/R, Toppet Lappedykker 24 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 12 FU/R, Skarv 5 FU/R, Knopsvane 22 FU AD, Knopsvane 12 YFU, Grågås 24 YUF, Gravand 1 R, Gråand 10 FU/R, Knarand 10 FU/R, Atlingand 1 FU han, Taffeland 100 FU/R, Troldand 50 FU/R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 30 FU AD, Blishøne 20 YFU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 80 FU/R, Hættemåge 100 YFU, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 30 FU, Bynkefugl 1 FU, Halemejse 2 FU.  Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindkær (08:20-11:30): Rød Glente 1 FU (I kamp med musvåge), Havørn 1 R, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Hunderup Skov
(14:00): Broget Fluesnapper 1 R han. Søren Gjaldbæk
Hedvigslund Haveforening, Odense (20:45): Mursejler 1 OF. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen
Klintholm: Splitterne 2 R, Gærdesanger 2 R, Munk 4 R
Østerøsø - Knudshoved: Spurvehøg 1 NØ, Klyde 8 FU, Splitterne 2 R, Dværgterne 2 R, Digesvale 8 R
Flintager, Munkebo (18:00): Fiskeørn 1 Ø. Lars Philip Nørtoft
Fjordmarken (16:00-17:00): Havørn 1 OF AD, Tinksmed 46 R. Martin Søgaard Nielsen
Enebærodde (04:50-12:45): Fiskeørn 1 Ø (Kl. 8.06), Lille Kobbersneppe 30 R, Hvidklire 144 R, Dværgterne 2 FU, Mursejler 1 Ø, Bomlærke 1 SØ (Rastede kortvarigt). Jan Holm Jensen, Micahel Mosebo jensen
Vestermade (14:40): Tinksmed 28 FU. Niels Bomholt
Fyns hoved (10:45-13:10): Fjeldvåge 1 N, Tejst 2 R, Gul Vipstjert 6 FU, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 1 R, Broget Fluesnapper 4 FU. Niels Bomholt
Fynshoved, Hindsholm (10:30-12:45): Fjeldvåge 1 FU, Tejst 2 FU, Gul Vipstjert 3 FU (Flava), Stenpikker 2 R (F og M), Broget Fluesnapper 1 FU han. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen, Hindsholm (08:15-10:00): Lille Kobbersneppe 50 R, Gul Vipstjert 2 FU (Flava). Dieter Maaszen
Skaboeshuse (09:45): Lærkefalk 1 NØ, Gul Vipstjert 3 R. Kurt Hansen
Fønsskov (11:55-12:00): Havørn 1 OF AD. Kurt Gamborg Holm
Wedellsborg (09:55-10:30): Havørn 1 R AD (Set fra Husby Strand.). Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Eget Skov, Gulstav: Gøg 1 OF. Jens-Gert Hansen
Gulstav Vesterskov: Havesanger 1 R. Jens-Gert Hansen
Sibirien: Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 OF. Niels Bomholt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (05:00 - ): Gøg 1 SY (Den første i år), Natugle 2 YF UF (En af de gamle plus tiggelyde fra redekassen. Nu må ungerne også snart forlade den.). Per Rasmussen
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 5 AD FU, Grågås 9 AD FU, Gravand 8 AD FU, Knarand 1 F FU, Krikand 2 M AD FU, Gråand 6, Skeand 3, Taffeland 6, Troldand 6 AD FU, Rørhøg 1 F AD OF, Blishøne 10 AD FU, Hættemåge 330. Palle Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 2 R, Skeand 5 R, Taffeland 18 R, Troldand 17 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 4 OF, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 FU, Tornsanger 1 R, Munk 5 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 2 SY, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Hjallese: Rødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Holluf Pile: Tinksmed 3 R, Gul Vipstjert 1 OF, Rødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Hollufgård/Glisholm: Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Grågås 7, Rødben 1 R, Huldue 2 R, Rødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Munke Mose: Broget Fluesnapper 2 R
Odense: Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Bispeenge: Grågås 21 FU, Gravand 2 R, Krikand 8 R, Troldand 4 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 5 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 5 FU, Hvidklire 6 FU, Mudderklire 1 FU. Gunhild Brink
Fjordmarken: Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 R, Brushane 9 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 46 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R. Martin Søgaard Nielsen
Aarupvej, Orte: Bysvale 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen): Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt
Brockdorff Skov: Musvåge 2 OF, Ringdue 13 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 4 N, Rødstjert 5 M FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 FU, Topmejse 1 FU, Bogfinke 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Enghave v/Scheelenborg: Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt
Vestermade: Tinksmed 28 FU. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Gravand 4 R, Ederfugl 40 R, Spurvehøg 1 N, Musvåge 1 S, Fjeldvåge 1 N, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 2 R, Klyde 2 FU, Splitterne 2 FU, Tejst 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 4 SY, Digesvale 25 FU, Landsvale 3 T, Bysvale 1 N, Skovpiber 1 R, Engpiber 30 R, Gul Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Husrødstjert 1 M FU, Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 1 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 7 R, Gærdesanger 4 FU, Tornsanger 2 FU, Munk 2 FU, Gransanger 3 FU, Løvsanger 9 FU, Broget Fluesnapper 4 FU, Råge 2 NV, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 18 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 1 FU. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Fjeldvåge 1 FU, Tejst 2 FU, Rødstjert 1 M FU, Stenpikker 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 FU, Gransanger 1 FU, Broget Fluesnapper 1 M FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 69 R, Lille Kobbersneppe 50 R, Hvidklire 8 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 FU. Dieter Maaszen
Kærum Å (Assens): Gråand 3 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 4, Rødhals 1 R, Munk 5 SY, Gransanger 6 R, Broget Fluesnapper 4 FU, Sumpmejse 2 YF P, Blåmejse 3 R, Musvit 7 SY, Spætmejse 2 SY, Bogfinke 4 R, Dompap 1 M R. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 R, Skeand 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Sortklire 4 FU, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 3 FU, Mudderklire 1 FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Mosehornugle 1 FU . Søren G. Nielsen
Sparretorn Skov: Grågås 2 OF, Fasan 2 FU, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 OF, Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 5 FU, Gulspurv 3 R. Villy-Erik Schødts
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Fiskehejre 1 FU, Gravand 3 R, Strandskade 3 R, Klyde 4 FU, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 2 OF, Engpiber 1 R, Gråkrage 1 OF. Villy-Erik Schødts
Enghaven - Fønsskov: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 YF, Gravand 14, Krikand 6 OF, Gråand 7 R, Skeand 2 R, Troldand 12 R, Rørhøg 1 R, Vibe 2 SY, Hvidklire 1 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 3 SY, Landsvale 5 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Villy-Erik Schødts
Føns Vig: Skarv 9, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 4 M R, Stor Præstekrave 3 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 16 R. Villy-Erik Schødts
Mågeøerne: Krikand 6 R, Klyde 33 YF, Almindelig Ryle 150 R, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 2 FU, Sildemåge 20 AD YF, Svartbag 100 AD YF. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Stormmåge 52 AD YF, Gul Vipstjert 1 N, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 1 R, Tornsanger 1 SY, Lille Gråsisken 2 R. Jacob Sterup


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 26/04-2012:
            I år skal der sættes tal på Danmarks rørhøge


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

25 jun 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk