Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 23. ( 1. maj - 31. maj 2013).                     Sidst opdateret 11 juni 2013 17:31:48 

 

 


          Den nye generation

Fredag den 31. maj 2013                                                  Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:45

Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 Ø
Søen Valdemar Slot: Sorthovede Måge 1 R, Sorthalsede Lappedykkere 3 R YF. Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen

Brændegaard sø: "Heppehøg" 1 Ø. Erik Ehmsen
Eskebjerg skov ved Hjortholm: Lundsanger 1 SY (så og hørte syngende og kaldende Lundsanger Den sad og sang i den store gamle eg lige ved den sydlige indgang til Eskebjerg Have). Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen
Gulstav: , Karmindompap 1 han. Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen
Fredmosen: Lærkefalk 1 R, Havørn 2 unge, Hvepsevåger 22 N, Ravn 2, Sort Glente 1 N. Claus Yding Andersen, Jan Stener Jørgensen
Longelse Bondeskov:
Ubestemt fugl  1 Sylvia sp (måske Oliven - eller mestersanger? Hent stemmen...

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 330 Ø, Hvepsevåge 1 NV. Arne Bruun
Gulstav Vesterskov (11:10-11:45): Karmindompap 2 YF P (2 M + F Set og hørt fint i hele perioden. 11.25 parringsadfærd. Obs i hjørnet ved Gulstav klint og kysten). Jens Kristian Holm
Piledybet: Rørdrum 1 SY, Knortegås 200 NØ, Nattergal 2 SY, Løvsanger 10 SY. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sortstrubet Lom 1 VDR FU. Henrik Mørup-Petersen
Jordløse Bakker: Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovskade 1 FU, Gråkrage 2 FU, Ravn 3 OF, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Landsvale 2 OF, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 R, Skovspurv 1 SY. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 1 AD R, Gravand 36, Gråand 16 AD R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 R, Troldand 3 R. Jacob Sterup
Kølstrup: Rød Glente 1 OF. Steen Lauritsen
Mågeøerne: Canadagås 4 R, Almindelig Ryle 34 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Rødben 4 FU. Jacob Sterup
Langø Plantage (08:00-08:30):
Lille Fluesnapper 1 BR R (Fuglen sad og kaldte så man kunne høre den fra p pladsen. Sad og kaldte aktivt ked sit tøre lidt gærdesmutte aktive kald. Blev set lidt syd øst fra p pladsen.). Jens Friis-Walsted
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Skovpiber 1 SY. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Rødrygget Tornskade 1 F FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Splitterne 2 OF, Huldue 1 SY, Pirol 1 SY. Jens Bækkelund


           Canadagås Fjordmarken

Torsdag den 30. maj 2013                                                  Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:43

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 Ø (16:05), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 Ø (19:45)
Espe, matriklen: Blishøne 2 ad + 7 unger, Løvsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Rødstjert 1, Hvid Vipstjert 2, Landsvale 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Duereds Vænge, Horne Land (10:20-11:00): Fiskehejre 1 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 4 SY, Korttået Træløber 1 SY, Tornirisk 2 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sinebjerg Skov/Strand ( 09:25-10:00): Fiskehejre 2 T, Grågås 10 T, Gravand 1 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 1 FU/R, Rørhøg 1 T AD hun, Ringdue 4 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 FU, Solsort 5 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 6 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sortmejse 2 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 12, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 5 YF UF, Gravand 12 R, Pibeand 2 R, Knarand 5 R, Gråand 30 R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 M R, Troldand 30 R, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 4 R, Klyde 22 R, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 2 R, Vibe 8 R, Rødben, Almindelig (totanus) 12 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 600 YF, Havterne 8 R, Landsvale 4 YF, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Stær 2 R + en overset: Lille skallesluger 1 HUN!
Fjordmarken: Grågås 16 R, Canadagås 2 R, Gravand 22 R, Knarand 2 R, Skeand 9, Hvepsevåge 3 NØ, Rørhøg 2, Vandrikse 1 TH, Klyde 6 R, Vibe 4 R, Rødben, Almindelig (totanus) 6 R, Gøg 2 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 5 SY, Tornsanger 3 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 SY
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Hvepsevåge 4 NØ, Musvåge 4 R, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 R, Landsvale 2 YF B, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Musvit 1 YF FU 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård: Rørhøg 1 M R. Arne Bruun
Ollerup, Åmosen: Skovsneppe 1 R, Gøg 1 SY, Rødhals 2 SY,
Nattergal 7 SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gulspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 FU, Trane 1 OF. Lissi Strøjer
Hjortholm (Eskebjerghave): Pirol 1 SY. Lissi Strøjer
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov) (08:00-08:30):
Lille Fluesnapper 1 M SY (Sang ivrigt i et kvarters tid og vi fik et enkelt flot kig på den. Og hold i nakken. 150 meter mod nordvest larmer skovmaskinerne faretruende). Charlotte McAinsh og Jakob Nørby, Arne Bruun
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov) (09:00 - ): Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 1 SY,
Lille Fluesnapper 1 M FU (God vejledn. af JSA, Fu nord for stien på stammerne af de høje graner), Gulspurv 2 SY. Peder Rasmussen
Sibirien: Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Marstal: Ringdue 8 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 6 SY, Sangdrossel 3 SY, Havesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 1 R, Pirol 1 SY (100m vest for indgang, meget fint.), Gråkrage 2 FU, Bogfinke 10 SY. Morten Müller
Vejsnæs Nakke: Skarv 1 OF, Gravand 2 R, Ederfugl 110 FU, Hvepsevåge 1 NØ, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 YF TH, Vibe 1 R, Sølvmåge 75 N, Sanglærke 3 R, Landsvale 4 NØ, Engpiber 2 YF FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 TH, Sivsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Sortkrage 1 FU, Tornirisk 1 SY, Rørspurv 1 R, Bomlærke 1 SY. Morten Müller
Vitsø: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 31 FU, Sorthalset Lappedykker 19 FU, Nilgås 2 FU, Atlingand 2 AD FU, Rørhøg 1 M AD FU, Dværgmåge 1 2K FU. Morten Müller
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 5 M R, Taffeland 1 M R, Hvepsevåge 1 OF, Blishøne 3 FU, Vibe 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 2 YF, Gråkrage 2 FU T, Skovspurv 2 YF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 FU, Stillits 4 FU, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Storelung: Hvepsevåge 2 OF, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 R, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Ravn 1 OF. Leif Kristensen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 R, Gravand 16 R, Knarand 2 FU, Gråand 17 R, Atlingand 2 FU, Skeand 1 M FU, Blishøne 2 FU, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY. Leif Kristensen
Nyborg:Hvepsevåge 1 N. Morten D. D. Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 7 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4, Gravand 1 R, Ederfugl 17, Toppet Skallesluger 11, Blishøne 4 R, Strandskade 4 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 18, Svartbag 1 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 R, Mursejler 5 OF, Landsvale 10 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 6, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Husskade 2 OF, Allike 4 FU, Gråkrage 2 R, Gråspurv 6, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 1 F FU. Kristian Angelo-Nielsen
Fællesskov: Musvåge 1 R, Fasan 7 R, Ringdue 11 SY, Gøg 4 SY, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 9 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 6 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 R, Stær 3 FU, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 3 SY. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Gråand 5, Troldand 4, Tårnfalk 1 M AD R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 3 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 6 AD R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 4 R, Ringdue 3 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 6, Landsvale 11 FU, Bysvale 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Solsort 2 SY, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 13, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 7, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M AD R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 6 R, Grønirisk 1 R, Stillits 3, Tornirisk 1 R, Gulspurv 5, Rørspurv 4. Jens Friis-Walsted


         Rødben er modtagelseskommite på Hjortø

Onsdag den 29. maj 2013                                                  Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Hesselagergård: Hvid vipstjert 1 YF (travlt med at fodre unger med Stankelben), (Botanik: Vedbend Torskemund fuldt flor). Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Jeg har lige løbet igennem området med Lille Fluesnapper her til aften. Granerne, som fuglen holder til ryger sig nok en tur en af de nærmeste dage. De har fældet en stor del af dem til højre for stien i dag. Så det er spændende om den bliver området. Vh. Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Klise Nor: Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 7 R, Skeand 2 R, Vibe 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Pibeand 1 R, Knarand 3 R, Skeand 6 R, Fiskeørn 1 NØ, Fjordterne 22 R, Mursejler 14 R, Ravn 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 3 R, Skeand 2 R, Blishøne 26 R, Strandskade 2 R, Vibe 12 R, Rødben 2 R, Kærsanger 5 SY, Rørsanger 1 R, Stær 12 R. Ole Goldschmidt
Sundet, Faaborg (17:15 - 17:50):
Flodsanger 1 SY (Ikke så aktiv til at begynde med, men i periodens slutning ret så meget gang i den. Gå ned fra Kalekovej, kryds broen med åen, gå cirka 100 meter til man kommer til et birketræ på venstrehånd hvor der er indgravert i barken ATR 2011 (mener jeg det var) skråt ude til højre sidder den), Rørsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 6 SY. Freddy Hansen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 IMM R,
Flodsanger 1 SY (Dag 4). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 7 FU. Kirsten Pedersen 
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov):
Lille Fluesnapper 1 M SY  (Dag 10). Peter Madsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov)
Lille Fluesnapper 1 M SY  (Dag 10). Kirsten Pedersen
Brobyværk: Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Onsebakke: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY,
Skovsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 YF FU, Blåmejse 1 FU, Bogfinke 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 11 YF, Blishøne 3 R, Ringdue 3 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 FU, Sangdrossel 3 YF UF, Munk 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Stær 1 R, Bogfinke 7 SY. Niels Bomholt Jensen
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Troldand 1 M R, Landsvale 5 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 3 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Drigstrup:
Hvid Stork 1 T. Ebbe Munk Andersen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 2 SY. Søren Louis Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 9 R, Canadagås 8 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 9 R, Atlingand 2 FU, Digesvale 200 FU. Martin Strømkjær 
Strandenge v/Jersore: Rørhøg 1 M FU, Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Stor Præstekrave 1 R, Stenvender 3 FU, Ravn 4 FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Bramgås 2 R, Mursejler 2 FU. Jens Bækkelund


          Sølvhejre Nærå Strand d. 27. maj 2013. Foto: Aksel Christensen

Tirsdag den 28. maj 2013                                                  Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:41

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 500 Ø
Sundet, Faaborg (05:40-06:40): Fiskehejre 2 FU, Grågås 120 R, Knarand 10 FU/R, Taffeland 30 FU/R, Havørn 1 FU/R 2 k, Strandskade 1 FU/R, Mudderklire 3 FU/R, Gøg 1 SY,
Flodsanger 1 SY (Dag 3), Kærsanger 4 SY, Rørsanger 15 SY, Grå Fluesnapper 2 SY, Lille Gråsisken 2 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Bramgås 650 NØ, Hvidklire 1 NØ. Ole Goldschmidt
Botofte Mose (nord for Botofte): Lille Lappedykker 2 FU. Vagn Højkjær Larsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY,
Lille Fluesnapper 1 SY (Dag 9), Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY,
Lille Fluesnapper 1 SY (Dag 9), Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 5 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 SY. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 25 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 44 R, Knarand 1 R, Gråand 32 R, Skeand 4 FU, Taffeland 6 R, Troldand 54 R, Fiskeørn 1 N, Klyde 18 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 4 FU, Fjordterne/Havterne 15 OF, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gulspurv 3 SY. Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 24 R, Grågås 70 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 100 NØ, Gravand 31 R, Knarand 7 R, Krikand 12 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 1 R, Strandskade 6 FU, Vibe 18 R, Rødben 4 FU. Kell Grønborg
Skaboeshuse: Lille Kobbersneppe 400 NØ. Kurt Kaack Hansen
Næsbyhoved-Broby: Sangdrossel 1 SY, Sivsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Finn Just Christensen
Aborg Minde
: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Gravand 15 R, Gråand 8 R, Spidsand 1 M R, Troldand 6 R, Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 2, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 F R, Stær 11 OF, Bogfinke 1 R. Villy-Erik Schødts


          Lille fluesnapper

Mandag den 27. maj 2013                                                  Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:39

Vårø Knude: Havørn 1 R, Mørkbuget knortegås 1375 T, Digesvale 150 R. Poul Rasmussen
Monnet
: Dværgterne 1 FU. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg:
Flodsanger 1 SY (Læs mere...), Sorthalset Lappedykker 8 R, Rørsanger 7 SY, Stillits 5 R
Svanninge Bjerge
:
Lille Fluesnapper 1 (Et superflot billede! Kommentar: Webmaster), Skovsanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bjerge
:
Lille fluesnapper 1 SY.(8.dag) (Se lokalitet...), Skovpiber 1 SY, Sortmejse 4 SY
Svanninge Bjerge
(12:31):
Lille fluesnapper 1 SY.(8.dag) (Se lokalitet...). Steen Christensen
Broholm
(06:45): Fiskehejre 1 FU, Grå fluesnapper 1 R, Munk 1 R, Blishøne 4 YF, Knopsvane 2 YF, Bysvale 6 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Stær 4 YF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Rødstjert 2 han + 1 hun, Løvsanger 1, Havesanger 1, Gransanger 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Nærå Strand: (20:45):
Sølvhejre 1 R. Aksel Christensen
Grindløse ( Østmosen) (22:30): Græshoppesanger 2 Sy, Kærsanger 2 Sy, Nattergal 8 Sy. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hou Nordstrand: Havørn 1 OF, Rødrygget Tornskade 2 F R, Karmindompap 1 M 2K+ R. Vagn Højkjær Larsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 25 R, Knopsvane 36 R, Grågås 50 R, Bramgås 230 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1145 Ø, Gravand 32 R, Gråand 12 R, Skeand 5 R, Taffeland 58 R, Troldand 23 R, Hvinand 24 R, Lærkefalk 1 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Vibe 8 R, Storspove 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 9 R,
Flodsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Skovskade 13 R, Karmindompap 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Skeand 2 R, Gøg 2 SY, Bysvale 100 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Grågås 175 R, Gravand 16 R, Knarand 5 R, Skeand 1 R, Strandskade 15 R, Klyde 50 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 20 R, Rødben 6 R, Fjordterne 24 R, Gul Vipstjert 1 R, Kærsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Bramgås 170 N. Lissi Strøjer
Siø: Grågås 450 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2800 NØ, Skeand 4 R, Havterne 10 R. Ole Goldschmidt
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsneppe 1 OF, Skovsanger 5 TH,
Lille Fluesnapper 1 SY. KM, Jens-Gert Hansen m.fl 
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 8 R,
Flodsanger 1 2K+ SY, Rørsanger 7 SY, Stillits 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov)
: Skovpiber 1 SY,
Lille Fluesnapper 1 M 3K+ SY, Sortmejse 4 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet - Faaborg:
Flodsanger 1 SY . KM, Jens-Gert Hansen
Sundet - Faaborg:
Flodsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Knarand 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Mudderklire 3 R,
Flodsanger 1 SY, Kærsanger 3 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 1 FU, Gråand 2 M R, Troldand 2 R, Hvepsevåge 2 OF, Blishøne 2 YF, Munk 4 SY,
Lille Fluesnapper 1 SY, Sortmejse 1 FU, Skovskade 1 FU
Svendborg: Rovterne 1 3K+ SDR SV. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 14 R, Knopsvane 4 R, Grågås 12 R, Gråand 1 R, Skeand 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Vibe 18 R, Kærsanger 3 SY. Ole Goldschmidt
Vindinge Å, E20-Vindinge: Havørn 1 OF. Karlo Jeppesen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 2 SY. Søren Louis Rasmussen
Agernæs Fælled, nord:
Sølvhejre 1 FU. Kristoffer Hansen
Bramstrup Hovedgård: Agerhøne 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Digesvale 50 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lumby Inddæmmede Strand: Rød Glente 1 NØ, Fiskeørn 1 FU. Evald Mehlsen
Slambassinet: Rørhøg 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Strib: Rødstjert 1 SY. Erik Busk
Flyvesandet: Splitterne 20 R, Gøg 2 R. Kristoffer Hansen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Gravand 40 R, Skeand 6 M R, Havørn 2 AD R, Klyde 3 FU, Vibe 20 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Småspove 1 R, Rødben 8 R. Kristoffer Hansen
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Lille Kobbersneppe 50 R, Havterne 18 FU. Kristoffer Hansen
Jordløse Bakker: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 SY, Skovpiber 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Strandenge v/Jersore: Bramgås 3 R, Klyde 4 FU, Rødben 2 R. Kristoffer Hansen
Dræet: Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Huldue 1 SY, Pirol 2 SY. Jens Bækkelund


          Karmindompap

Søndag den 26. maj 2013                                                  Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:38

Rudkøbing park:(05:40): Lille fluesnapper 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav (06:00-12:05): Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 OF, Grågås 40 R, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Taffeland 6 R, Rørhøg 2 YF TH, Strandskade 2 R, Ringdue 16, Gøg 3 R, Digesvale 60 YF, Landsvale 4 YF, Hvid Vipstjert 4 R, Sivsanger 1 YF TH, Kærsanger 1 FU, Rørsanger 1 YF TH, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 2 YF B, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Stær 2 YF BR, Karmindompap 1 M SY, Gulspurv 4 R. (Se også Snatur-bloggen... )
Svanninge Bjerge (16:12):
Lille fluesnapper 1 SY. (Se lokalitet...). Per Rasmussen
Svanninge Bjerge (09:47):
Lille fluesnapper 1 SY (7. dag) (Se lokalitet...). Jacob Sterup
Lundeborg: Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Broholm (13:00): Grå Fluesnapper 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Rødstjert 2 syngende hanner (to par på matriklen), Løvsanger, Havesanger 1, Gøg 1, Blishøne 2 ad + 7 juv. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund
: Gråand 2 YF UF, Stor Flagspætte 2 TH, Rødhals 1 SY, Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fredmosen
: Taffeland 2 R, Rørhøg 4 TH, Vibe 2 R, Fjordterne 4 FU, Gøg 2 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 4 FU, Nattergal 5 SY, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 3 SY, Korttået Træløber 2 SY, Sortkrage 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Gulstav Østerskov
: Gulbug 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Halemejse 2 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovskade 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Lunden:
Rørhøg 2 FU, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY. Henrik Kingo Andersen
Hjortholm (Eskebjerghave):
Stor Flagspætte 3 R, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 3 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Korttået Træløber 2 SY, Pirol 1 M SY. Henrik Kingo Andersen
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 13 R, Grågås 52, Snegås 1 R, Gravand 8 R, Knarand 8 R, Gråand 8 R, Skeand 8 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 M R, Strandskade 4 R, Gøg 2 YF SY, Mursejler 2 R, Kærsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 12 FU, Hvinand 4 R,
Flodsanger 1 SY (Læs mere...). Per Damgaard Poulsen
Høbbet, Svanninge Bakker
: Fiskehejre 1 R, Gråand 3 M R, Stor Skallesluger 3 M NØ, Blishøne 2 R, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 2 OF, Bysvale 20 YF BR, Skovpiber 1 SY, Rødstjert 1 SY, Halemejse 1 FU, Rødrygget Tornskade 2 R. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov)
: Lille Lappedykker 1 YF SY, Fiskehejre 1 R,
Skovsanger 5 SY (Ganske mange Skovsangere! Tre nye fugle i forhold til tidligere obs. Hertil kommer to stk. i Stensgård Skov, så i alt mindst 7 syngende i Svanninge Bjerge i dag.), Grå Fluesnapper 1 SY, Lille Fluesnapper 1 M 3K+ SY (Til min overraskelse var den Lille Fluesnapper, jeg fandt i mandags, fortsat på plads i samme område. Den sang aktivt, mens jeg var der. Fuglen bevægede sig rundt i 2-4 meters højde i en ældre pyntegrøntbevoksning. Det lykkedes at se den fint ved flere lejligheder. Fuglen har rød hals og er altså mindst 3K+. Hvis man kommer ad Reventlowsvej (landevejen) fra Korinth, skal man ind ad den skovvej, der kommer på højre hånd ca. 400 m efter vejen Knagelbjerg (nr. to skovvej på højre side herfra). Ca. 300 m inde ad denne drejer man til venstre lige før et stort egetræ. Fuglen opholder sig på venstre (sydlige) side af stien ca. 100 m inde.), Broget Fluesnapper 2 SY, Spætmejse 2 R, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)
: Skovpiber 2 SY, Skovsanger 2 SY (En i egeskov lidt NØ for Skovtrolden samt en i den nordlige del. Samme steder som 20/5.), Rødrygget Tornskade 1 M R. Jacob Sterup
Bøjden Nor
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 8 R, Grågås 55, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 NØ, Gravand 7 R, Gråand 12 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 3 OF, Hvepsevåge 1 NØ, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 6 R, Strandskade 5 R, Klyde 24, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 8 FU, Hættemåge 21 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Havterne 8 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 4 OF, Landsvale 9 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gulbug 2 SY, Tornsanger 3 FU, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Musvit 2 SY, Allike 3 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 R, Stær 5 OF, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 4 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 R, Havørn 3 R, Rørhøg 3 R, Fiskeørn 1 R, Trane 2 R, Huldue 2 OF, Skovpiber 2 SY, Havesanger 3 SY, Broget Fluesnapper 2 SY, Ravn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 3 SY, Lille Gråsisken 1 SY. Finn Just Christensen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 25 R, Gravand 2 R, Troldand 9 R, Hvinand 2 R, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 3 YF, Strandskade 1 R, Mursejler 5 OF, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 M SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 4 SY, Halemejse 1 FU, Musvit 3 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 3 R, Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 F R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Sanderumgård: Rørhøg 1 M FU. Helle Suadicani
Tarup (Årslev): Rørhøg 1 M FU. Helle Suadicani
Tommerup: Rødstjert 1 M SY. Helle Suadicani 
Kerteminde
: Tornsanger 1 SY, Musvit 1 YF UR. Bo K. Stephensen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Musvåge 2 R, Ravn 2 FU. Kirsten Pedersen
Broby Sø: Mursejler 1 FU. Olga Gurkina
Kasmose Skov: Huldue 1 SY. Erik Busk
Båring Vig: Bynkefugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Småspove 1 T. Michael Mosebo Jensen
Soldatermade: Nattergal 3 SY. Thomas Kampmann
Ulvemosehule Skov: Nattergal 2 SY. Thomas Kampmann
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Grågås 480 R, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Fællesskov: Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods
: Rørhøg 1 M FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Ravn 2 FU Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen
: Grågås 160 FU Jens Bækkelund


           Et billede fra det inderste Kattegat. Fra Kasmose Skov havde jeg 13 Suler vestgående i én flok her til morgen med Trelde Næs i baggrunden.Det er ret specielt med sådan en flok på disse kanter. Foto og tekst: Michael Mosebo Jensen

Lørdag den 25. maj 2013                                                  Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:36

Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 FU, Rødstjert 1 SY
Svendborgsund ved Sætting Strandvej
: Bramgås 600 Ø, Ederfugl 8 F YF UF
Gustav
:
Biæder 2 TF. Ole Goldschmidt
Fredmosen
: Lærkefalk 1 R (Aftenfalk 0). Ole Goldschmidt
Broholm
(16:00): Hvepsevåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Løvsanger 1, Gransanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Rødstjert 1, Landsvale 5, Blishøne 2 ad + 7 juv. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Kasmose skov, Nordvestfyn
(09:00): Sule 13 V. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Canadagås 5 FU. Lissi Strøjer
Fredmosen: Lærkefalk 1 FU, Kærsanger 2 SY. Ole Goldschmidt, Allan Gudio Nielsen
Gulstav Mose:
Biæder 2 N (Stod og snakkede med Ole G da vi pludselig hørte plyt-plyt kaldet. Begge fugle fløj højt. Var ude og vende og det så først ud som om de var på vej sydpå, men vendte og stak derefter mod nord). Ole Goldschmidt, Allan Gudio Nielsen
Sollerup: Havørn 1 OF, Musvåge 1 LF OF, Vibe 5 YF, Dobbeltbekkasin 2 YF TH, Gøg 3 YF, Nattergal 5 YF TH, Kærsanger 2 YF SY, Rørsanger 1 YF, Gulbug 1 YF, Havesanger 3 YF, Skovsanger 1 YF SY, Korttået Træløber 1 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Jens-Gert Hansen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4, Skarv 130 R, Knopsvane 28 R, Grågås 135 FU, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 28 R, Troldand 48 R, Tårnfalk 2 OF, Fasan 7 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 OF, Vibe 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 53 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 30 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Husrødstjert 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Allike 9 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 5 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 3. Gunnar Jørgensen
Rynkeby Hestehave: Fiskeørn 1 OF, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY, Halemejse 2 YF B. Per Quaade
Hjulby Sø
: Gravand 3 R, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 FU, Jernspurv 1 R, Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU. Helle Suadicani
Odense
: Strandskade 1 FU, Skovskade 1 FU. Helle Suadicani
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 FU, Sanglærke 8 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 10 FU, Rørsanger 6 SY, Gulbug 1 SY, Tornirisk 3 R. Erik Busk
Barløse
: Gøg 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Villy-Erik Schødts
Kasmose Skov: Sule 13 4K+ V, Huldue 2 SY. Michael Mosebo Jensen


            Lundsanger Møns Klint

Fredag den 24. maj 2013                                                  Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:31

Sdr. Vornæs 19, Taasinge: Sorthoved måge 1 R. Poul Rasmussen
Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 FU, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY
Lundeborg Ny Camping: Bramgås 2 flokke NØ (95 + 250), Solsort 6 YF + 2 Pull, Grønirisk 2 YF, Tornirisk 4 YF, Stillits 4 RA, Musvit 2 YF, Grå + Skovspurv 15 FU +YF, Hvid vipstjert 2 RA, Gærdesanger 2 YF, Mursejler 2 FU (de første set i år), Landsvale 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å (08:00): Bysvale 4, Landsvale 4 YF FU, Tornirisk 6 RA FU, Gravand 2 FU, Toppet skallesluger 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Grusgraven Caroline Amalievej: Stillits 2 FU, Digesvale 50+ FU YF. Hare 1, jages væk af Digesvaler. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Stillits 1, Tornirisk 1, Rødstjert 1, Landsvale 2, Hvid Vipstjert 2, Stær 8, Blishøne 2 ad + 7 juv . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor (09:07-10:45): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 9 FU/R, Grågås 70 FU/R, Grågås 10 YUF 5 kuld, Gravand 6 FU/R, Gråand 15 FU/R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU/R, Strandskade 6 YFU, Klyde 18 YFU, Stor Præstekrave 10 YFU, Vibe 6 YFU, Temmincksryle 1 FU, Rødben 8 YFU, Hættemåge 30 YFU, Stormmåge 4 YFU min, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Havterne 6 YFU, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 4 FU, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Tornirisk 5 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

           Hare jaget væk af digesvaler. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Gråand 2 M R, Troldand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 15, Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Fredmosen: Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R,
Aftenfalk 1 FU. Lars Tvetene Ernst
Svanninge: Bramgås 70 SØ. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 22 R, Grågås 98 R, Gravand 6 R, Gråand 16 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 6 R, Klyde 27 FU, Lille Præstekrave 4 R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 1 FU, Vibe 14 R, Rødben 10 TH, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 8 R, Gøg 2 SY, Sanglærke 10 SY, Landsvale 22 OF, Bysvale 10 OF, Engpiber 4 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Sortkrage 1 OF, Stær 2 OF, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 4 FU, Stillits 1 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 1 M SY. Kell Grønborg
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Tommerup: Rød Glente 2 FU, Strandskade 2 FU. Helle Suadicani
Å vest for Brydegård: Agerhøne 2 R.Erik Busk
Feddet v/Brydegård: Agerhøne 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 14 OF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 12 R, Grågås 63 FU, Bramgås 16 R, Gravand 46 FU, Pibeand 2 T, Krikand 2 R, Gråand 22 R, Skeand 8, Troldand 3 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 R, Rørhøg 1 F FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 8 FU, Strandskade 14 R, Klyde 15 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 48 R, Rødben 16 FU, Hættemåge 35 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 2 R, Havterne 1 R, Ringdue 4 R, Gøg 4, Sanglærke 18 FU, Landsvale 22 FU, Engpiber 15 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Solsort 4 FU, Rørsanger 4 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 FU, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2, Husskade 2 R, Allike 12 FU, Gråkrage 54 FU, Ravn 2 FU, Stær 35 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 M R. Kirsten Pedersen
Husby (Vestfyn): Havørn 3 R. Kirsten Stevn
Gyldensteen Gods: Gul Vipstjert 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Trane 1 V. Jens Bækkelund 


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 22/05-2013:
            Udsigt til tre par hvide storke i Danmark
            Danmark er omringet af store storkebestande


          Lille fluesnapper Hjortholm d. 23. maj 2013.

Torsdag den 23. maj 2013                                                  Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Fredmosen (12:00 - ): Aftenfalk 1 R M 2K. Niels Åge Madsen, Søren L Rasmussen
Hjortholm (Eskebjerghave) (07:15 - 10:00): Bramgås 600 NØ, Knarand 2 R, Gråand 1 YF BR, Hvepsevåge 1 YF TH, Havørn 1 AD R,
Lille Fluesnapper 1 SY, Pirol 2 SY
Langelandsbroen: Bramgås 200 N
Nørreballe Nor: Bramgås 1000 N, Stor Præstekrave 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 16 R, Mursejler 4 R, Gulbug 1 SY
Syltemade Å: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 S, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Solsort 6 SY, Sangdrossel 6 SY, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Stær 3 R, Gulspurv 2 SY
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:30): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 15 FU, Grågås 1 T, Gravand 20 FU/R, Gråand 6 FU/R, Ederfugl 10 FU/R, Toppet Skallesluger 6 FU/R, Musvåge 1 FU, Strandskade 6 FU/R, Klyde 1 FU/R, Hættemåge 30 FU/R, Sølvmåge 10 FU/R, Havterne 6 FU, Digesvale 10 FU, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Hare 1 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bjørnø (09:30-10:45): Rørhøg 1 FU AD, Digesvale 120 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 700 Ø. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 10 YF, Gråstrubet Lappedykker 54 YF, Sorthalset Lappedykker 13 YF, Knarand 12 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Hættemåge 10 PUL R. Peder Rasmussen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Niels Aage Madsen, Søren Louis Rasmussen
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 R. Søren Louis Rasmussen, Niels Aage Madsen
Fredmosen:
Aftenfalk 1 OF, Kærsanger 2 SY. Niels Aage Madsen, Søren Louis Rasmussen
Hjortholm (Eskebjerghave)
Lille Fluesnapper 1 SY, Pirol 1 SY. Niels Aage Madsen, Søren Louis Rasmussen
Hjortholm (Eskebjerghave) (15:00 - 18:30): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (Ca. 200 m. Nf EEE`s fluenål i graner). Jens-Gert Hansen
Vitsø: Atlingand 2 FU, Hvepsevåge 1 OF, Ravn 1 OF. Morten Müller
Nakkebølle Fjord: Toppet Lappedykker 21 R, Skarv 10, Knopsvane 1 R, Gravand 19 R, Gråand 2 R, Spidsand 1 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Havterne 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 1 R, Ringdue 8 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 R, Havesanger 1 SY, Munk 2 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Gråkrage 2 R, Ravn 2 YF, Bogfinke 4 R. Niels Bomholt Jensen
Skålholm: Gravand 5 R, Ederfugl 10, Blishøne 19 R, Strandskade 1 YF K, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 33 R, Stormmåge 4 R, Havterne 4 FU, Gråkrage 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Strandeng Øst for Nabbe: Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 YF K, Rødben 2 YF, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 YF K, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 6 FU, Tornirisk 4 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge:
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 Ø. Jacob Sterup
Svanninge Bakker:, Gøg 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Solsort 1 SY, Munk 1 M SY, Løvsanger 1 SY, Råge 2 FU, Gråkrage 2 FU, Ravn 3 OF, Bogfinke 3 SY. Villy-Erik Schødts
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 7 R, Gravand 6 R, Gråand 19 FU, Atlingand 1 R, Troldand 5 R, Blishøne 3 FU, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Landsvale 30 FU, Havesanger 1 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 2 R, Gråand 25 FU, Troldand 1 R, Rørhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 15 FU, Strandskade 3 OF, Vibe 4 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 3 FU, Ringdue 4 FU, Mursejler 5 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 25 FU, Bysvale 5 FU, Solsort 2 FU, Gærdesanger 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 7 FU. Søren G. Nielsen 
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 5 FU, Taffeland 7 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Blishøne 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Ringdue 1 R, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 FU, Munk 1 SY, Blåmejse 1 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 1 OF, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 FU, Stillits 3 FU, Tornirisk 1 FU, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Broby Sø: Knopsvane 1 FU, Grågås 11 YF UR, Troldand 6 FU, Gøg 1 SY, Munk 2 SY, Sumpmejse 1 SY. Olga Gurkina
Risinge Hovedgård & Ærtehave: Lille Præstekrave 2 YF P, Temmincksryle 1 FU. Lars Hansen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Atlingand 1 F FU, Skeand 2 FU, Strandskade 2 R, Rødben 1 FU, Ravn 2 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Havørn 2 AD FU, Rørhøg 1 F FU, Fjordterne 2 R, Mursejler 20 FU. Kirsten Pedersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie 30 R,
Alk 150 FU, Lomvie/Alk 60 FU. Kirsten Pedersen


         Sandterner ved Filsø bland ynglende Klyder d. 22. maj 2013.

Onsdag den 22. maj 2013                                                  Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:31

Espe, matriklen: Blishøne 2 ad + 1 unge, Havesanger 1, Rødstjert 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Skarv 22 R, Knopsvane 2 R, Grågås 42, Gravand 7 R, Gråand 9 FU, Skeand 2 FU, Blishøne 5 FU, Strandskade 3 R, Klyde 20 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 5 FU. Leif Kristensen
Gelsted: Lærkefalk 1 OF (Ved kryds Gelstedvej/Odensevej). Ole Henrik Scharff
Vindinge Å, E20-Vindinge: Spurvehøg 1 FU. Karlo Jeppesen


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 30/04-2013:
            Grågæs legede besættere i fiskeørnenes rede
           
Sene afgange for de arktiske svaner


       Mange fugleunger lige nu. Sumpmejse Foto: Poul Brugs RasmussenSvendborg,

Tirsdag den 21. maj 2013                                                  Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:30

Svendborg, matriklen: Havesanger 1 SY
Åmosen, Ollerup
: Tornsanger 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 300 Ø. Niels Bomholt Jensen
Christiansminde: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Troldand 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R. Arne Bruun
Egense: Pirol 1 SY (For anden dag i træk i skoven ved Bjergvej nr. 100. Både sang og nasale hæse skrig hørt). Niels Andersen
Nørreskov (Tåsinge): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Gravand 14 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 6 R, Rødben 4 YF TH, Havterne 2 AD FU, Gulbug 1 SY, Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 10 YF, Sorthalset Lappedykker 7 YF BR, Knarand 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 M R, Taffeland 10 R, Troldand 50 R, Rørhøg 1 M AD OF, Hættemåge 250 YF BR. Kristoffer Hansen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 2 R. Niels Bomholt Jensen
Fredmosen (05:40 - 07:10): Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 2 R, Bramgås 150 V, Gravand 2 OF, Taffeland 5 R, Troldand 4 R, Rørhøg 5 FU, Musvåge 1 R,
Aftenfalk 1 R (sad i de høje popler i vestsiden af mosen), Blishøne 4 R, Vibe 3 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 R, Gøg 3 R, Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Kærsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Husskade 4 R, Skovspurv 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hjortholm (Eskebjerghave) (07:45 - 09:20): Fiskehejre 2 OF, Rørhøg 1 OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU,
Lille Fluesnapper 1 SY (sang meget vedholdende, som en blanding af mejse og skovsanger. Set fint rød strube og hvide ydre halefjer), Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Pirol 2 SY, Allike 3 OF, Råge 4 OF, Stillits 3 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Rørhøg 1 M OF, Gøg 1 SY, Rødrygget Tornskade 2. Børge Langkilde Rasmussen
Klise Nor: Kærsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 15 R, Grågås 40 FU, Bramgås 370 NØ, Gravand 11 R, Knarand 5 R, Skeand 2 R, Taffeland 7 R, Troldand 49 R, Blishøne 6 R, Strandskade 5 R, Klyde 32 YF, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 7 R, Rødben 4 R, Hættemåge 100 R, Fjordterne 17 YF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornsanger 2 SY, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Ristinge Hale: Knopsvane 11 R, Grågås 20 R, Bramgås 70 NØ, Gravand 6 R, Knarand 1 R, Skeand 1 R, Ederfugl 53 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 8 R, Havterne 4 FU, Dværgterne 1 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 50 FU, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Trane 2 SY. Thomas Andersen 
Barløseborg Golfbane: Rørhøg 1 M FU. Villy-Erik Schødts
Kasmose Skov: Huldue 3 SY, Stor Flagspætte 4 R, Grå Fluesnapper 1 R, Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen 
Bispeenge: Kærsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 8 R, Knarand 16 R, Atlingand 2 M R, Klyde 72 R, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 2 FU, Rødben 8 R, Gulbug 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 FU. Henrik Kingo Andersen
Føns Vang: Bynkefugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Kerte: Gøg 1 R. Villy-Erik Schødts
Gyldensteen Gods: Hvepsevåge 1 N. Jens Friis-Walsted
Bogense Fredskov: Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 8 R, Munk 3 SY, Gransanger 6 SY, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Pirol 1 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 8 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Fiskehejre 1 OF, Rørhøg 1 F AD FU, Vibe 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 M SY. Jens Friis-Walsted
Langø Plantage: Fiskehejre 5 R, Fasan 1 R, Ringdue 9 SY, Gøg 2 SY, Natugle 1 SY, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 7 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 11 SY, Gransanger 9 SY, Løvsanger 4 SY, Blåmejse 1 R, Bogfinke 10 SY, Gulspurv 3 SY. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Grågås 170 R, Gravand 25 R, Pibeand 2 M R, Gråand 6 R, Troldand 2 R, Ederfugl 2 R, Vibe 7 R, Rødben 3 R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 2 R, Landsvale 5 FU, Tornsanger 2 SY, Bogfinke 2 SY, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 4 R, Vibe 5 R, Rødben 2 R, Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 62 R, Gravand 29 R, Gråand 4 R, Skeand 1 M R, Troldand 2 R, Ederfugl 1 YF, Blishøne 1 R, Strandskade 4 R, Klyde 13 R, Strandhjejle 12 R, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 55 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 15 R, Svartbag 2 R, Havterne 21 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 12 SY, Gulbug 1 SY, Stillits 2 R. Jens Bækkelund


 

            Desværre alt for mange sløje billeder af aftenfalken, men her dog en lidt sjov situation. Foto: Morten Müller

Mandag den 20. maj 2013                                                  Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:28

Fredmosen: Aftenfalk 1 M 2K R. Erhardt Ecklon, Peder Rasmussen, Finn Eriksen, Thorbjørn Eriksen, Morten Müller*
Nabbe Faaborg
(11:40):
Steppehøg 1 M T NV. Lars Andersen

          Aftenfalk dokumentation

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Pirol 1 SY. Niels Andersen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 950 Ø. Niels Andersen
Hou Frankeklint (04:00 - ): Engsnarre 1 SY (Ved adressen Houvej 83). Kresten Madsen
Fredmosen:
Aftenfalk 1 M 2K FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 OF. Morten Müller
Røjle By: Bramgås 340 Ø. Michael Mosebo Jensen
Skårupøre Sund: Bramgås 1680 Ø. Arne Bruun
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY (Stor rørsangerlignende sumpsanger ( tydeligt større og kraftigere end rørsanger ), som sad i dunhammerbevoksningen ved søbredden, hvor den af og til kortvarigt kom til syne, for derefter at forsvinde ned i den tættere del af bevoksningen, hvor den fremførte sin skrattende og grove udgave af rørsangersang.). Per Damgaard Poulsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Bramgås 156 SØ, Havørn 2 OF. Karlo Jeppesen
Karlsmosen, Egeskov: Nattergal 2 SY. Jens-Gert Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 31 R, Lille Kobbersneppe 205 FU. Jens Bækkelund
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov) (09:00 - 13:00): Skovsanger 1 SY,
Lille Fluesnapper 1 SY (Aktivt syngende omkring kl. 12 fra ældre pyntegrøntbevoksning i den sydlige del af Knagelbjerg Skov. Jeg så kun fuglen én gang, hvor den flashede sine brede, hvide halesider. Havde været tavs længe, da jeg forlod fuglen.). Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 2 SY. Jacob Sterup
Hjulby Mose: Nattergal 5 SY. Helle Suadicani 
Dømmestrup: Isfugl 1 R. Anne Veber Døssing
Enge v/Odense Ås udløb: Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M FU. Martin Strømkjær
Favrskov Bjerge: Grønspætte 1 R. Villy-Erik Schødts
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 FU. Anders Vedel
Hindsgavl Batteriplantage m.m: Alk 89 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Temmincksryle 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskeørn 1 N, Trane 1 R, Lille Flagspætte 1 M TH. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 5 R, Atlingand 2 R, Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 R. Anders Vedel 
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Dieter Maaszen
Æbelø: Pirol 1 SY. Suzette Frydensberg


         I verdens mindste opklaring idag, hang denne over Gulstavvej.  ISO 1250, kl.1333.  Vh Morten

Søndag den 19. maj 2013                                                  Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:26

Thurø By m.m.: Nattergal 1 SY (Min. 1 fra den nord. del af øen). Arne Bruun
Fredmose Strand i somnerhusområdet (16.00-?):
Flodsanger SY. Fundet af Kresten Madsen og twitched af Morten Müller og Torbjørn Eriksen
Fredmose Strand (21:00 - ?):
Flodsanger 1 SY (ved sommerhusområdet). Nis Rattenborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård
: Græshoppesanger 2 SY. Kjeld Meiling
Fakkebjerg: Sort Glente 1 OF. Morten Müller
Stengade Sø: Havørn 1 AD R. Morten Müller
Tullebølle: Duehøg 1 T. Hans-Henrik Wienberg
Vejlen , Tåsinge: Skægmejse 2 AD SY. Palle Jørgensen
Sortemosen: Havørn 1 AD R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Gunnar Jørgensen
Beldringe Flyveplads
: Vagtel 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R, Klyde 65 R. Gregers Johannesen
Fyns Hoved: Digesvale 100 FU. Dieter Maaszen
Hjulby Sø: Græshoppesanger 3 SY,
Flodsanger 1 SY (sang kortvarigt kl. 0500-0515 i hegn på nordsiden). Lars Hansen
Kirkendrup Skov: Rød Glente 1 FU. Olga Gurkina
Lillestrand/Korshavn (FE08): Dværgterne 1 FU. Dieter Maaszen
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 8 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 7 R, Knarand 35 R, Atlingand 1 R, Havørn 1 OF, Lille Præstekrave 2 R. Gregers Johannesen
Østereng, Bogense: Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund

          Hvidskægget terne Utterslev mose.


          Gøg Ollerup Åmosen Foto: Peder Skou

Lørdag den 18. maj 2013                                                  Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:25

Mellem Taasinge og Strynø: Bramgås 1200 T. Anne-Dorte og Poul Rasmussen
Hønsehavens grusgrav (15:00): Vibe 1 med 2 Pull. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 775 Ø. Niels Andersen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1000 Ø, Rødstjert 2 YF BR. Peder Rasmussen
Ollerup, Åmosen: Skovsneppe 3 OF, Nattergal 3 SY. Niels Andersen
Kirkeby Hede: Skovsneppe 6 OF. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Mudderklire 1 FU. Jens-Gert Hansen
Mose v/Spodsbjerg Færgehavn: Nattergal 1 YF. Lissi Strøjer
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 300 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Bramgås 50 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Bramgås 70 Ø, Tårnfalk 1 N, Huldue 1 R, Skovsanger 1 SY, Karmindompap 1 T R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Dværgterne 2 N, Ravn 2 OF, Karmindompap 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkemose: Bynkefugl 1 R, Sivsanger 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Rørhøg 4 R, Nattergal 3 SY, Sivsanger 5 SY, Kærsanger 2 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 5 N, Rød Glente 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Mursejler 1 OF, Havesanger 2 SY. Lars Philip Nørtoft
Klise Nor: Fiskeørn 1 Ø. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD FU Ø, Sortterne 1 AD R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 26 YF, Sortterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Helle Suadicani
Hjortholm (Eskebjerghave): Rød Glente 2 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M AD FU, Pirol 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge: Bramgås 1400 Ø, Småspove 1 NØ.Jacob Sterup
Egsmarken (Horne Sommerland): Ravn 3 OF. Erik Damm
Hornenæs Skov: Rødrygget Tornskade 2 AD YF AA. Erik Damm
Aarupvej, Orte: Kærsanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Barløse: Bramgås 170 Ø. Villy-Erik Schødts
Dømmestrup: Rød Glente 1 OF. Anne Veber Døssing
Tårup Strand: Gulbug 1 SY. Peder Rasmussen
Kirkendrup Mose: Bramgås 200 NØ, Kærsanger 1 SY, Rørspurv 1 R. Henrik Kingo Andersen
Allesø: Rørhøg 1 M FU, Landsvale 5 FU, Bomlærke 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Helnæs, Klinteskov: Ravn 5. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Halen: Grågås 11 R, Gravand 21 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 FU, Vibe 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Hagenskov Slotsmølle
: Grågås 6 OF, Gråand 2 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 YF BR, Stormmåge 15 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 2 R, Gøg 1 R, Natugle 1 R, Mursejler 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 5 YF, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 3 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 SY, Spætmejse 2 R, Træløber 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 YF UF, Stillits 4 SY, Dompap 4 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 3 SY. Thomas Kampmann
Lillebælt ud for Assens: Bramgås 175 NØ. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Bramgås 650 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Almindelig Ryle 250 R, Lille Kobbersneppe 11 FU, Stenvender 6 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Græshoppesanger 1 SY. Jacob Sterup
Lindø + vade v/Jersore: Småspove 1 OF. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Rørhøg 1 M R. Jens Bækkelund
Sandager Mølle + Dam: Rørhøg 1 M FU, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU. Jens Bækkelund


          Rødrygget tornskade Lesbos

Fredag den 17. maj 2013                                                  Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:23

Åmosen, Ollerup: Grågås 9-10 YF (gåsefamilier spadserende lige forbi huset. De havde retning fra Hvidkilde Sø og mod engene i vestenden af mosen), Gøg 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Holstenshuus, Diernæs
(08:45-10:30): Gravand 1 R, Hvepsevåge 4 R, Musvåge 2 R, Huldue 1 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 5 FU, Skovpiber 2 SY, Gærdesmutte 3 SY, Nattergal 2 SY, Havesanger 3 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Skovskade 1 YFU, Stillits 2 FU, Kernebider 2 YFU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 4 YF P, Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 15 FU, Grågås 6 FU, Gravand 8 FU, Knarand 10 FU, Gråand 10 FU, Atlingand 1 M FU, Troldand 20 FU, Hvepsevåge 3 NV, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 15 FU, Klyde 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 FU, Temmincksryle 1 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 4 FU, Sølvmåge 3 FU, Ringdue 7 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 50 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 3 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 3 OF, Stær 7 FU, Gråspurv 5 FU, Stillits 2 FU, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 2 SY. Jacob Zarlang
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Knarand 5 FU, Atlingand 1 M FU, Rørhøg 2 FU, Dværgterne 2 FU, Gøg 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Skægmejse 3 R, Tornirisk 4 OF. Kell Grønborg
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 R, Vagtel 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Sundet, Faaborg: Nilgås 1 R. Per Damgaard Poulsen
Brændegård Sø: Knopsvane 14 R, Grågås 28 R, Knarand 3 R, Havørn 1 AD R, Fasan 3 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 3 OF, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Tornsanger 6 R, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 3 R, Allike 3 FU, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 1 OF, Grønirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Jordløse Bakker: Gravand 2 OF, Fasan 2 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen 
Aarupvej, Orte: Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 1 OF. Hans Rytter
Slipshavn Enge: Grågås 3 OF, Gravand 2 R, Fasan 3 FU, Klyde 2 R, Vibe 2 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sanglærke 2 SY, Tornsanger 1 SY, Allike 2 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 24 FU. Leif Kristensen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 19 R, Knopsvane 3 R, Grågås 23 FU, Gravand 2 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 3 FU, Strandskade 2 R, Klyde 3 R, Vibe 5 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 5 FU, Dværgterne 2 FU, Gøg 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Rørsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 2 R. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Hvepsevåge 9 NØ, Rød Glente 1 OF, Grønspætte 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Årup: Rød Glente 1 OF. Villy-Erik Schødts
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Strandskade 1 YF BR. Jens Bækkelund
Hjortebjerg Huse: Agerhøne 2 R. Jens Bækkelund


      Gulgråb værling Lesbos maj 2013

Torsdag den 16. maj 2013                                                  Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Ny Gesinge, matriklen: Hvepsevåge 1 OF, Gul hvipstjert 1 FU ( i urtehaven). Poul Rasmussen
Øster Hæsinge: Hvepsevåge 6 T NNØ. Erik Ehmsen
Arreskov sø: Hvepsevåge 4 T NNØ. Erik Ehmsen

Ølundgårds Inddæmning
(10:55 - ) Vandrefalk 1, Havørn 2 R. Niels Larsen
Firtalsstrand: Skestork 1 R AD, Dværgmåge 2 2K. Niels Larsen
Bjernekrogen (10:15-10:30):Toppet Skallesluger 10 FU/R, Rørhøg 1 FU AD, Vibe 2 FU, Kærsanger 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Faaborg (06:10-06:20): Bramgås 170 SØ. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egense, Svendborg: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 6 FU,
Silkehejre 1 SØ, Sort Glente 1 AD FU. Morten Müller
Fakkebjerg: Sort Glente 2 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav (16:30 - 18:13): Trane 2 TF. Pirol 1 2K+ FU (2K han/3K+ hun. Rastede i et udgået træ ved sydsiden af mosen. Set i 1 minut hvorefter den forsvandt). Anders Odd Wulff Nielsen
Sanderumgård: Pirol 1 SY. Erik Danielsen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Hvepsevåge 4 NØ. Karlo Jeppesen
Skaboeshuse: Hvepsevåge 55 N,
Mursejler 255 N. Kurt Kaack Hansen
Fyns Hoved: Stenvender 1 FU, Dværgterne 2 R, Tejst 6 FU, Digesvale 100 FU, Gul Vipstjert 150 FU T, Bynkefugl 7 R, Græshoppesanger 1 SY, Gulbug 5 SY. Søren Gjaldbæk, Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Tejst 6 R, Digesvale 130 FU, Gul Vipstjert 52 R N, Græshoppesanger 1 SY. Steen Lauritsen
Fællesstrand/Tornen: Splitterne 22 R. Niels Bomholt Jensen
Nordskov Enge (Enghave) (12:50 - 14:25):
Hvepsevåge 161 N (kom enkeltvis og i småflokke lavt og meget flot), Lærkefalk 1 FU, Digesvale 120 FU, Gul Vipstjert 100 FU. Niels Bomholt Jensen
Nordskov Enge (Enghave): Hvepsevåge 29 N. Steen Lauritsen
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Fiskeørn 1 NØ. Jens Friis-Walsted
Føns Vang: Bramgås 130 NØ, Havørn 1 AD R, Dværgmåge 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Stenpikker 8 R. Michael Mosebo Jensen 
Helnæs Made: Klyde 23 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skeand 10, Klyde 32, Gøg 6. Kirsten Pedersen


        Sortstrubet sanger Kavaki NØ for Petra

Onsdag den 15. maj 2013                                                  Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:20

Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, sortterne 1 FU. Niels Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund
: Skovsanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 37 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knarand 35 R. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand: Stenvender 2 R, Munk 12 R. Niels Bomholt Jensen
Sibirien: Rød Glente 2 YF TH. Niels Bomholt Jensen
Kobbermosen v/Lykkesholm: Trane 1 OF. Hans Rytter
Tarup Grusgrave: Havørn 1 AD FU S. Per Rasmussen


          Rustværling Ipsilou klosteret Lesbos

Tirsdag den 14. maj 2013                                                  Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:18

Sundet, Faaborg (11:15-12:30):Taffeland 30 FU/R, Mursejler 20 FU, Rørsanger 16 SY, Havesanger 3 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lundby (Tåsinge): Rød Glente 1 OF. Stig Rubæk
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 48 YF, Sorthalset Lappedykker 13 YF, Nilgås 2 R, Knarand 16 R, Skeand 12 R, Sorthovedet Måge 1 YF. Peder Rasmussen
Tved: Lille Præstekrave 1 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Jacob Sterup
Nørresø: Sorthalset Lappedykker 2 AD R. Jacob Sterup
Stævningen: Skovsanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 21 R, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 2 FU. Niels Bomholt
Fjordmarken: Skægmejse 6 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R. Steen Lauritsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skestork 1 FU, Knarand 12 R, Havørn 1 AD R. Steen Lauritsen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 62 R, Lille Kobbersneppe 292 R. Jens Friis-Walsted


          Trænattergal Lesbos

Mandag den 13. maj 2013                                                  Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:16

Arreskov sø: Grågås 3 kuld (tre dage gamle). Erik Ehmsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Allike 2 YF. Jens-Gert Hansen
Skov ved Ny Nyby: Strandskade 1 FU, Grønspætte 1 SY, Kernebider 1 OF. Jens-Gert Hansen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 59 R, Nattergal 2 SY, Munk 2 SY
Bredholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 16 FU, Gråand 3 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 5 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Faaborg: Bramgås 300 Ø. Jacob Sterup
Krarup: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Ringe: Bramgås 200 NØ. Per Rasmussen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Bramgås 2000 Ø, Græshoppesanger 1 SY. Hans Rytter
Sandholt: Gråand 3 FU, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Rødben 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Stær 3 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Knopsvane 1 R, Havørn 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 SY, Gøg 2 R, Landsvale 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY, Ravn 1 OF, Stær 30 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Bramgås 200 Ø. Leif Kristensen
Ørslev Bjerge: Grønspætte 1 R. Kirsten Pedersen


            Fjordterne Holckenhavn Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 12. maj 2013                                                  Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:14

Lundby, Taasinge (13:20): Skrigeørn sp 1 NNØ (højt). Nis Rattenborg
Vejlen, Taasinge: Atlingand 1 R M, Lille præstekrave 1 R, Grågås 1 med Pull, Damklire 0 (spinkel klire, for slank og tyndnæbbet til hvidklire, men med gulgrønne ben). Poul Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Sortstrubet Lom 5 SDR Ø, Blisgås 1 R, Rørhøg 1 M 4K+ FU, Musvåge 2 R, Trane 1 S, Gøg 2 R, Rødstjert 1 R, Rørsanger 3 SY, Gulbug 3 SY, Havesanger 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Strynø: Atlingand 1 M R, Sanglærke 50 R. Stig Rubæk 
Skaboeshuse: Hvepsevåge 2 NØ, Lærkefalk 2 FU, Mudderklire 18 FU, Gøg 2 R, Nattergal 2 R, Halemejse 2 R, Skovskade 4 R, Ravn 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Strib: Gulbug 1 SY. Erik Busk
Bøjden Nor: Klyde 24 FU, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2, Småspove 1 FU, Dværgmåge 1 2K R, Havterne 22 FU. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 24 R, Atlingand 2, Klyde 95 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 1 2K R. Gregers Johannesen, Henrik Kingo Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Nilgås 1 FU, Spidsand 2 M FU, Atlingand 1 M FU, Gulbug 2 FU. Martin Strømkjær
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 R, Skestork 1 FU, Nilgås 1 FU, Knarand 20 R, Atlingand 2 M R. Gregers Johannesen, Henrik Kingo Andersen
Skaboeshuse: Lærkefalk 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Fogense Enge (Lillestrand): Stenpikker 5 FU. Jens Bækkelund


             Trækdag for Bramgæs. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 11. maj 2013                                                  Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:12

Svendborg, matriklen: Bramgås 30 Ø (05:30)
Svendborg, Hallindskovvej:
Bramgås 18.000 T Ø, Rød glente 2 S, Havørn 1 2K S. Esben Eriksen
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 R, Kærsanger 1 SY. Poul Rasmussen
Bregninge: Hvepsevåge 1 NV
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 4 YF BR (4 på rede)
Vejlen, Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 10, Grågås 2 YF UF, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Gråand 20 R, Atlingand 1 M R, Troldand 32 R, Havørn 1 OF, Blishøne 16 R, Hættemåge 12 R, Gøg 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Nattergal 1 SY, Gulbug 2 SY, Munk 1 SY, Ravn 1 R, Stær 4 OF

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Rødstrubet Lom 5 Ø. Jens-Gert Hansen
Gulstav Mose: Rørhøg 2 YF B, Spurvehøg 2 T, Småspove 1 T, Sivsanger 2 YF SY. Jens-Gert Hansen
Gulstav:  Blisgås 1 R, Bramgås 130 Ø, Hvepsevåge 5 N, Rørhøg 3, Musvåge 3, Lærkefalk/Aftenfalk 1 2K+ NØ, Strandhjejle 1 R, Fjordterne 2 R, Fjordterne/Havterne 2 Ø, Gøg 2 R, Mursejler 1 OF, Skovpiber 1 T, Gul Vipstjert 1 R, Nattergal 2 SY, Gulbug 3 R, Havesanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hjortholm (Eskebjerghave): Bramgås 300 NØ, Gøg 2 SY, Nattergal 2 SY, Stenpikker 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY. Peder Rasmussen
Lunden
: Blå Kærhøg 1 M AD Ø, Huldue 1 OF, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 F R
Stær 3 YF. Jens-Gert Hansen
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 R, Råge 20 OF. Jens-Gert Hansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Grågås 300 R, Indisk Gås 1 R, Klyde 35 R, Stor Præstekrave 6 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 8 FU, Gøg 2 SY, Rørsanger 4 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY. Peder Rasmussen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 OF, Rørhøg 1 M FU, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 10 FU, Storspove 3 FU, Rødben 3 FU, Stenvender 1 R, Digesvale 30 FU, Gul Vipstjert 1 OF. Peder Rasmussen 
Snarup (05:30 - ): Trane 5 AD SØ. Anne Biethe
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 1 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 50 FU, Rødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Sandholt: Trane 1 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Grågås 10 R, Gravand 4 R, Gråand 12 R, Troldand 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 13 R, Brushane 3 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Ringdue 4 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Solsort 2 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 1 FU. Leif Kristensen
Lyndelse: Agerhøne 1 OF. Leif Kristensen
Fruens Bøge: Skovsanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Hjulby Mose: Nattergal 7 SY. Kurt Kaack Hansen
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 FU, Broget Fluesnapper 5 R. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Havterne 2 R. Svend Aage Linderström
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Vibe 2 FU, Brushane 1 FU, Rødben 1 TH. Ole Henrik Scharff
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 8 R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Klyde 2 R, Rødben 2 R, Dværgterne 1 R, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Lille Gråsisken 1 OF. Svend Aage Linderström
Romsø: Knarand 3 R, Ederfugl 31 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 26 R, Rødstjert 2 M TH, Tornsanger 1 YF SY. Bent Juhler
Sandager Mølle + Dam: Ravn 1 OF. Jens Friis-Walsted     


              Havesanger SY Christiansminde

Fredag den 10. maj 2013                                                  Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:10

Svendborg, matriklen: Bramgås 2000 Ø (07:00-09:00), Gøg 1 R, Rødstjert 1 M SY
Svendborg Havn: Husrødstjert 1 SY
Bjørnemosegård, Svendborg: Bramgås 300 Ø, Gråand 2 R, Blishøne 2 R, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 R, Stillits 1 SY
Christiansminde: Bramgås 300 Ø, Troldand 6 R, Blishøne 1 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 R, Havesanger 1 SY , Munk 2
Ny Gesinge, Taasinge: Bramgås 1700 Ø (i en flok). Poul Rasmussen
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 R, Bramgås 1 R, Rovterne 1 FU , Mursejler 5 OF
Lundeborg (09:00- 09:30): Bramgæs NØ 525 OF (3 flokke 250 - 200 og 75). Poul Brugs Rasmussen
Faaborg (07:00-11:00):Bramgås 120 Ø, Græshoppesanger 1 SY (i have). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Helnæs Made: Skestork 1 OF . Steffen D Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Hvepsevåge 1 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 1500 NØ, Agerhøne 1 R, Strandskade 2 YF BR, Vibe 2 YF BR, Ringdue 10 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Sanglærke 6 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 10 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 5 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 2 SY, Allike 25 FU, Råge 100 R, Gråkrage 3 FU, Stær 1 FU, Bogfinke 5 SY, Stillits 6 R, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Fiskeørn 1 NØ. Arne Bruun
Hestehave (Valdemarsslot): Havørn 1 OF. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Hvidklire 4 FU, Tinksmed 10 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Vandrikse 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 YF P, Gråstrubet Lappedykker 46 YF B, Sorthalset Lappedykker 14 YF B, Knarand 12 R, Skeand 7 R, Sorthovedet Måge 2 YF BR, Vandrikse 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU. Peder Rasmussen
Bissebjerg, Tåsinge: Rødben 2 FU, Tinksmed 1 FU, Gul Vipstjert 2 FU. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 Ø, Sule 1 AD V. Søren Gjaldbæk
Gulstav: Sort Glente 1 SØ. Søren Gjaldbæk
Svanninge: Småspove 1 NØ, Natugle 1 YF, Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Faaborg: Bramgås 130 NØ, Rødstjert 1 SY. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 2 FU, Rødben 16 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 9 R. Henrik Kalckar Hansen
Odense: Mursejler 1 OF. Helle Hjorth
Fruens Bøge: Skovsanger 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Barløse: Bramgås 58 Ø. Villy-Erik Schødts
Barløseborg Golfbane: Knopsvane 2 YF BR, Grågås 2 YF UF, Rørhøg 1 R. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Musvåge 2 OF, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 2 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 6 SY. Villy-Erik Schødts
Agernæs Havn: Knopsvane 5 OF, Grågås 2 R, Gravand 5 OF, Sølvmåge 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 2 OF. Erik Busk
Brunshuse: Rørspurv 1 R. Erik Busk
Brydegård Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Gråand 4 R. Erik Busk
Feddet v/Brydegård: Bramgås 75 OF, Sanglærke 5 SY, Engpiber 2 R, Stenpikker 1 R. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Nattergal 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 4 SY. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Bramgås 150 OF, Tårnfalk 1 R, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY. Erik Busk
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Skarv 12 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Grågås 42 FU, Canadagås 1 R, Gravand 48 R, Pibeand 12 FU, Krikand 22 R, Gråand 34 FU, Skeand 6, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Strandskade 8 R, Klyde 24, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 3 R, Brushane 1 FU, Småspove 5 FU, Rødben 11 FU, Hvidklire 1 FU T, Stormmåge 6 R, Havterne 1 FU, Gøg 2 R, Sanglærke 18 R, Digesvale 25 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 30 FU, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert Almindelig (flava) 3 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Nattergal 2 SY, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 R, Munk 1 M R, Gransanger 2 SY, Allike 5 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 32 FU, Ravn 1 FU, Stær 80 R, Tornirisk 10 FU, Gulspurv 5 FU, Rørspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Skovpiber 1 YF B. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Skallesluger 8 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Særslev: Strandskade 1 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 9 R, Tyrkerdue 3 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 5 SY, Solsort 5 R, Gulbug 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Topmejse 1 R, Blåmejse 7 R, Musvit 10 R, Gråspurv 25 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 5, Kernebider 2 OF. Jens Friis-Walsted
Vierne Mose: Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund


              Pungmejse - endnu ingen meldinger fra Fyn i år ??????

Torsdag den 9. maj 2013 (Kr. Himmelfartsdag)             Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:09

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 500 T Ø
Lundby, Taasinge
(10:30 - 16:00): Hvepsevåge 14 NØ, Fiskeørn 2 NØ, Lærkefalk 2 NØ. Nis Rattenborg
Søen, Valdemarsslot
: Sorthalset lappedykker minimum 4 par. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(08:13):
Pirol 1 SY AD M. Søren Gjaldbæk, Jacob Sterup
Klise Nor
(06:57):
Pirol 1 SY AD M. Jacob Sterup
Klise Nor: Nilgås 2 R. Søren Gjaldbæk
Botofte skovmose (10:47): Havørn 2 R (i de høje træer mod øst, så smukt og et velkendt syn, er det ikke herligt). Jytte Lynge Nielsen
Espe, matriklen: Bramgås 90, Husskade 2, Ringdur 7, Allike 20, Stær 25, Løvsanger 2, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 1, Dompap 1, Vibe 1, Blishøne 2, Gråand 2, Grågås 2. Strandtudser kvækker. Dværgflagermus 1, Hare 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Firtalsstrand
(07:30)
Silkehejre 1 AD (i den fjerneste nordvestlige ende). Niels Larsen
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Niels Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 2 R, Bramgås 2860 Ø, Gråand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Vandrikse 2 YF TH, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 1 R, Nattergal 2 SY, Rødstjert 2 YF SY, Græshoppesanger 2 SY (En mod øst og en mod vest), Rørsanger 3 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Halemejse 1 R, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Rørhøg 1 M OF, Græshoppesanger 2 SY,
Kærsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen 
Thurø By m.m.: Bramgås 760 Ø, Rødstjert 2 M YF TH, Halemejse 2 R, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 1 R. Leif Kristensen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 13 R, Gråstrubet Lappedykker 55 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knarand 13 R, Skeand 7 R, Rørhøg 1 M OF, Grønbenet Rørhøne 6 AD R, Sumpmejse 1 R. Jacob Sterup
Noret, Tåsinge: Tinksmed 1 OF. Jens-Gert Hansen
Vejlen, Tåsinge: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Nattergal 1 R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Skægmejse 1 R, Blåmejse 2 FU. Jens-Gert Hansen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R, Husrødstjert 1 M 3K+ SY. Jacob Sterup
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 52 Ø, Sortstrubet Lom 2 Ø, Knopsvane 6 V, Bramgås 8315 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 V, Sortand 12 Ø, Spurvehøg 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 8 Ø, Fjordterne 4 Ø, Havterne 10 Ø, Huldue 2 TF, Gøg 2 TF, Skovskade 1 OF. Jacob Sterup
Dovns Klint: Digesvale 50 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Knopsvane 7 3K+ R, Gravand 12 R, Atlingand 2 R, Hvinand 62 R, Temmincksryle 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 R, Gul Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Atlingand 2 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 3 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Sanglærke 5 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Gul Vipstjert, Gulhovedet (flavissima) 1 FU , Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 10 FU. Søren G. Nielsen
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 21, Grågås 65 AD FU, Bramgås 300 Ø, Nilgås 2 FU, Gravand 6 R, Knarand 3, Krikand 5 R, Troldand 13 R, Hvepsevåge 1 NØ, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 YF, Tinksmed 1 FU, Svartbag 10 R, Rødstjert 1 SY, Rørsanger 1 SY,
Pirol 1 M 3K+ SY. Jacob Sterup
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 YF B, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 45 FU, Nilgås 2 FU, Gravand 10 FU, Knarand 3 FU, Krikand 1 FU, Gråand 6 FU, Troldand 11 R , Ederfugl 40 OF, Blishøne 7 FU, Vibe 4 FU, Tinksmed 1 FU, Sølvmåge 8 FU, Havterne 2 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 1 OF, Bysvale 10 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Eget Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 2 AD YF, Grågås 20 AD R, Rørspurv 1 YF SY. Jacob Sterup
Eget Skov (Gulstav): Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Fakkemose: Rød Glente 1 OF. Jacob Sterup
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 AD R, Grågås 29 AD R, Gravand 4 R, Pibeand 2 R, Knarand 5 R, Gråand 16 R, Atlingand 2 R, Hvepsevåge 1 NØ, Musvåge 1 OF, Blishøne 7 R, Strandskade 2 YF BR, Vibe 3 YF, Hættemåge 14 R, Gøg 1 SY, Mursejler 1 V, Bysvale 20 OF. Jacob Sterup
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 1 SY, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Fredmosen: Nattergal 4 SY, Sivsanger 3 SY, Rørsanger 3 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørhøg 3, Gøg 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Jacob Sterup
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 5 3K+ R, Ederfugl 60 R, Havlit 1 R, Sortand 22 R. Jacob Sterup
Helle Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 AD R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 2 R. Jacob Sterup 
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 NØ, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 4, Fjordterne 15 AD FU, Dværgterne 3 TH. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Klyde 45 R, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 15 FU, Gøg 1 R. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 R, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Tårnfalk 1 N, Klyde 38 YF, Stor Præstekrave 1 R, Brushane 1 F R T, Tinksmed 6 R T, Hættemåge 150 YF, Fjordterne 20 R, Dværgterne 2 R, Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 FU , Klyde 33 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 1 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 14 R, Knarand 2 R, Skeand 5 R, Hvinand 8 FU, Gøg 1 SY, Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 2 R, Dværgterne 2 OF, Stenpikker 1 M R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 14 3K+ R, Gravand 14 R, Knarand 11 R, Krikand 15 R, Skeand 2 R, Ederfugl 50 S, Hvinand 15 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R , Klyde 1 R, Sortklire 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 3 FU, Dværgterne 1 FU, Gøg 1 SY, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knopsvane 9 FU, Knarand 5 FU, Skeand 2 FU, Hvinand 25 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Klyde 1 FU, Vibe 5 FU, Mudderklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Sølvmåge 3 FU, Fjordterne 3 FU, Havterne 4 FU, Gøg 1 SY, Sivsanger 1 SY, Stær 1 FU, Bogfinke 2 FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Gøg 1 SY, Digesvale 24 R, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Mose v/Svanningevej: Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Sandholt: Trane 1 R. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Knopsvane 4 FU, Ederfugl 1 FU, Havørn 1 OF, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Havterne 6 FU, Sanglærke 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU. Vibeke Hansen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 58 R, Knopsvane 4 FU, Gravand 14 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 10 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 43 R, Storspove 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 9 FU, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 8 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 2 FU, Havterne 26 FU, Landsvale 10 FU, Gråkrage 8 FU. Vibeke Hansen
Solevad: Fiskehejre 2 OF, Gråand 6 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 10 R, Bysvale 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Nattergal 2 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 7 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 10 R, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Bogfinke 5 R, Stillits 4 R, Dompap 2 R, Gulspurv 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthovedet Måge 1 R. Michael L.J. Glentedal  
Bremerskov: Huldue 1 SY, Sjagger 2 FU. Bo K. Stephensen
Juelsberg Skove: Lærkefalk 2 FU, Grønspætte 2 M AD TH, Ravn 5 YF UF. Hjalte Kjærby
Tårup Inddæmmede Strand: Klyde 2 R, Bynkefugl 1 R. Bo K. Stephensen 
Kavslunde: Rørhøg 1 M OF. Ulla Bondrup Sørensen
Kerteminde, Ved Møllekæret/Skolegade: Skovsanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 3, Canadagås 1 R, Troldand 1 R, Rørhøg 1 M OF, Småspove 12 FU, Rødben 2 FU, Stormmåge 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 100 FU, Bysvale 8 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 4 SY, Stenpikker 3 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 15 R, Stær 15 FU, Gulspurv 4 M SY, Rørspurv 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs, Hegnedskov: Fasan 2 R, Løvsanger 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Særslev: Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1 R, Strandskade 2 R, Ringdue 6 R, Tyrkerdue 3 R, Gøg 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Solsort 7 R, Gærdesanger 2 R, Munk 3 R, Løvsanger 1 R, Grønirisk 5 R. Jens Friis-Walsted
Langø v. Gyldensteen: Grågås 135 FU, Vibe 2 R, Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund


           Hvidvingede terner på anden dagen

Onsdag den 8. maj 2013                                                         Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:07

Vejlen, Tåsinge (21:30-22:15): Natugle 1 R, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Grønbroget tudse 10 SY
Strammelse Brugs
: Natugle 1 R
Tryggelev Nor & Salme Nor
(09:24 - ?):
Hvidvinget Terne 6 FU . Ole Goldschmidt m. fl
Tryggelev noreng: Storspove 8 R,
Hvidvinget terne T ØNØ. Nis Rattenborg
Vesteregn: Trane 3 NØ, Agerhøne 2 R, Hvepsevåge 3 N. Nis Rattenborg
Østerskov:
Hvid stork 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor: Fjordterne 11, Dværgmåge 2. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fjordterne 28. Nis Rattenborg
Vesteregn:
Hvid stork 3 R, Trane 3 R, Ole Goldschmidt
Vesteregn: Lærkefalk 1 OF
Klise Nor:
Rødehovedet and 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor:
Rødhovedet And 1 M R , Tornsanger 1 SY
Nørreballe Nor: Sangsvane 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 8 R, Gøg 3 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 60 R, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 6 R
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 12 R, Rørhøg 2, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 YF BR, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 2 R, Fjordterne 2 FU,
Hvidvinget Terne 6 FU , Sivsanger 2 SY
Holckenhavn (15:00): Fjordterne 2 FU YF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Løvsanger 2 Sy, Bogfinke 3 Sy, Gransanger 3 Sy, Stær 14 Of, Allike 20 Of, Solsort 2, Skovspurv 5 R, Landsvale 4 Fu, Blishøne 4 R, Rødstjert 2 R, Musvit 3 Fu, Spætmejse 1 Fu, Tornsanger 1 R, Husrødstjert 1 R, Broget Fluesnapper 1 Sy, Ringdue 6 Of, Gråkrage 3 Of, Munk 1 Sy, Sanglærke 1 Sy, Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 2 R, Sølvmåge 1 Hø, Råge 5 Of, Ravn 1 Hø, Tornirisk 1 R, Bysvale 5 Fu, Engpiber 3 R, Sangdrossel 1 Sy, Digesvale 1 Fu, Musvåge 1 Of, Grønirisk 1 R, Spurvehøg 1 Of, Fasan 1 Hø, Blåmejse 1 Fu. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker/Bjerge (08:50-10:30): Grågås 2 T, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødstjert 2 SY, Gulbug 1 SY, Munk 10 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 8 SY, Halemejse 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU, Bogfinke 10 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

           Fjordterne Holckenhavn d. 8. maj 2013 Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Sorthovedet Måge 2 AD R. Esben Eriksen
Thurø Bund
: Vandrikse 1 TH, Rødben 1 SY, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 T. Arne Bruun
Thurø Rev
: Stor Præstekrave 2 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge
:(14:55 - 17:00) Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Gravand 4 R, Knarand 1 R, Troldand 28 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 3 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Nattergal 2 R, Rørsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 R (på vej hen ad stien mod fugletårnet sad en nattergal og sang - jeg listede mig derhen ( det er altid en oplevelse at se en nattergal) - stor var min forbavselse, da en lysebrun stor sanger dukkede frem af busken. jeg bemærkede lys stube, gulbrune kropsider, lysebrun ryg og lang lys øjenstribe. Lidt efter dukkede så nattergalen op i samme busk, den var mindre. Jeg blev stående og efter knap en halv time kom der nogle få kraftige sangstrofer - krii krii krrat krrat. Herefter hverken sås eller hørtes den mere), Gulbug 1 SY, Skægmejse 2 R, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 FU, Stær 8 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 FU, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde Sø
: Havørn 1 AD OF, Fiskeørn 1 N. Arne Bruun
Vester Skerninge
: Ravn 2 Ø. Arne Bruun
Dovns Klint:
:Sortstrubet Lom 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Knopsvane 2 SV, Knarand 2 SV, Ederfugl 35 Ø, Sortand 14 SV, Toppet Skallesluger 4 SV, Grønbenet Rørhøne 2 R, Splitterne 2 V, Fjordterne 4 Ø, Ringdue 19 Ø, Gøg 2 R, Mursejler 1 NØ, Digesvale 200 R, Skovpiber 1 Ø, Gul Vipstjert 11 Ø, Nattergal 1 Ø, Skovskade 4 OF, Allike 12 Ø  Ole Goldschmidt
Klise Nor: Rødhovedet And 1 R. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 FU, Sortklire 3 FU, Dværgmåge 1 FU,
Sortterne 2 FU. Jens Kristian Holm
Nørreballe Nor: Indisk Gås 1 R, Rørhøg 1 R, Klyde 68 R, Brushane 2 R, Tinksmed 4 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 2 AD R, Mursejler 4 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 22 R, Knopsvane 10 R, Grågås 50 R, Gravand 8 R, Pibeand 1 M R, Knarand 4 R, Krikand 23 R, Troldand 26 R, Bjergand 5 R, Sortand 1 FU, Hvinand 31 R, Blishøne 41 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 2 R, Temmincksryle 2 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Fjordterne 6 FU,
Hvidvinget Terne 6 FU, Landsvale 8 FU, Gul Vipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Stenpikker 1 R, Sivsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Bogfinke 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Hvinand 31 R, Rørhøg 2 R, Vandrikse 2 R, Fjordterne 4 R,
Hvidvinget Terne 6 AD R, Gøg 2 R, Mursejler 2 R, Digesvale 100 R, Landsvale 50 R, Bysvale 80 R, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 1 R, Skægmejse 1 TH, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 30 R, Hvinand 60 OF, Havørn 1 OF, Dværgterne 1 FU,
Hvidvinget Terne 6 FU. Ole Tonnesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 6 FU. Jens Kristian Holm
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 6 R. Jan Holm Jensen
Klise Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R, Fjordterne 3 R, Landsvale 20 R, Bysvale 55 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn:
Hvid Stork 3 R, Trane 3 OF. Ole Goldschmidt
Humble: Trane 3 NV. Niels Bomholt Jensen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr: Rovterne 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Fredmosen: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 14 R, Taffeland 9 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 10, Sanglærke 1 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Sivsanger 2 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 SY, Munk 4 R, Løvsanger 2 R, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 YF, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Knopsvane 2 R, Knarand 3 R, Gråand 2 R, Skeand 5 R, Troldand 170 R, Bjergand 64 R, Dværgfalk 1 F AD R. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Havørn 1 OF, Jernspurv 2 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY. Hans-Henrik Wienberg
Rudkøbing: Hvepsevåge 2 AD NØ. Ole Goldschmidt 
Posen: Knopsvane 3 R, Gråand 4 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 SY, Ringdue 5 OF, Landsvale 6 FU, Nattergal 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 6 FU, Gråand 9 R, Troldand 10 R, Blishøne 11 FU, Gøg 1 SY, Solsort 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 3 SY, Bogfinke 7 SY. Leif Kristensen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup 
Tarup (Årslev), Aagaardens sø
(08:00 - 09:00): Hvinand 2 YF BR. Annelise Skov
Espe: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 6 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 1 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 5 FU, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 SY, Rødstjert 2 R, Solsort 2, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Broget Fluesnapper 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 3, Spætmejse 1 FU, Allike 20 OF, Råge 5 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 R, Stær 14 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Ryslinge: Spurvehøg 1 FU. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 1 FU, Grågås 29 FU, Gravand 31 FU, Knarand 1 M FU, Krikand 4 FU, Gråand 18 FU, Atlingand 1 M R, Troldand 1 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 3 FU, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 15 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 4 FU, Tinksmed 26 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 5 OF, Sanglærke 3 SY, Landsvale 20 FU, Gråkrage 10 FU, Stær 40 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 14 R. Henrik Kingo Andersen m. fl.
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 7 FU. Dieter Maaszen 
Hessum: Ravn 1 OF, Bomlærke 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 18 R, Krikand 35 R, Klyde 10 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Temmincksryle 17 R, Brushane 4 R, Sortklire 6 R, Tinksmed 6 R, Sorthovedet Måge 1 R, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY, Bomlærke 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 90 R, Knarand 14 R, Havørn 1 AD R, Sortklire 4 R NØ, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 3, Sortterne 1 AD R. Michael Mosebo Jensen
Rævedam: Gøg 1 SY. Helle Suadicani
Eskør Inddæmning (Hybæk): Gravand 4 OF, Gråand 7 FU, Atlingand 2 R, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 SY, Dobbeltbekkasin 1 TH, Rødben 1 FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU , Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 SY, Stær 9 FU, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Helle Suadicani
Høgsholt: Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 5 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Skovskade 1 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 3 SY, Dompap 1 SY Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Tommerup Stationsby: Gråand 6 FU, Troldand 4 FU, Blishøne 2 FU, Solsort 2 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 FU, Bogfinke 1 SY. Helle Suadicani
Tommerup Teglværk: Grønbenet Rørhøne 1 FU, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani  


            Pomeransfugle ved Kammerslusen, Ribe d. 7. maj 2013

Tirsdag den 7. maj 2013                                                         Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:05

Bjørnemosegård: Natugle 2 SY, Græshoppesanger 1 SY
Søen, Valdemarsslot
(09.00-09.30): Rørdrum 1 HØ, Sorthovedet Måge 2 TH , Sivsanger 1 SY. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Nilgås 2 OF,
Hvidvinget Terne 6 FU (Tak til Jens Kristian Holm for udmeldingen)
Tryggelev Nor & Salme Nor (16:50 - 18:45):
Hvidvinget terne 6 FU (Var der stadig da jeg forlod stedet 18.45). Jens Kristian Holm
Gulstav KNF-område (07:30 - ?):
Flodsanger 1 RI.(Blev ringmærket og fløj mod Bruns Banke - set af 9 personer fotodokumenteret af Bent Staugaard - foto senere i dag!) Jan Holm Jensen
Lundeborg Ny Camping (07:00) Tornirisk 6 FU YF, Gærdesanger 2 YF . Poul Brugs Rasmussen
Broholm (15:30): Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bakker: Sort Egern 1 R. Leif Kristensen
Faaborg (11:00-11:10): Bysvale 10 FU,
Gulbug 1 SY (min tidligste), Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøgebjerglund (09:10-10:00): Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU/R, Grågås 4 FU, Gravand 1 FU, Gråand 4 FU/R, Knarand 1 FU han, Troldand 4 FU/R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 AD hun, Blishøne 6 FU/R, Strandskade 2 FU, Rødben 1 FU, Sølvmåge 30 FU/R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 4 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 10 FU, Tornirisk 10 FU, Rørspurv 1 SY, Hare 2 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

            Flodsanger

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Lærkefalk 1 NØ. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Natugle 2 YF TH, Kernebider 2 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 9 R, Grågås 2 YF, Knarand 5 R, Skeand 4 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Strandskade 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Leif Kristensen
Søen, Valdemarsslot: Grågås 6 YF UF, Vandrikse 1 TH, Sorthovedet Måge 1 R (5 meter øst for busken på øen  ). Arne Bruun
Keldsnor: Rørhøg 2 OF,
Flodsanger 1 AD RI, Gulbug 1 SY, Atlingand 1 M FU, Rørhøg 2 OF, Tinksmed 19 FU, Mudderklire 1 FU, Gul Vipstjert 1 OF  Henrik Kingo Andersen
Keldsnor: Flodsanger 1 RI. Jens Kristian Holm
Fredmosen: Knopsvane 2 R, Grågås 20 R, Taffeland 8 R, Rørhøg 1 M AD FU, Gøg 2 SY, Nattergal 3 SY, Sivsanger 3 SY, Rørsanger 4 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 4 SY, Ravn 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Gulstav Mose: Blisgås 1 R, Rørhøg 1 M AD FU, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 1 OF, Sortkrage 1 R. Henrik Kingo Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor (16:50 - 18:45):
Hvidvinget terne 6 FU (Var der stadig da jeg forlod stedet 18.45). Jens Kristian Holm
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 6 FU. Per Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, Grågås 85, Gravand 33 R, Knarand 2 R, Krikand 6 R, Gråand 12 R, Atlingand 1 M R, Skeand 1 M R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 OF, Lærkefalk 1 N, Vibe 12 R, Brushane 4 F FU, Tinksmed 24 FU, Hættemåge 25 R, Ringdue 11 R, Gøg 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 YF B, Nattergal 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 30 FU. Peder Rasmussen 
Sibirien: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt
Sandholt: Rød Glente 1 OF, Trane 1 R, Gøg 1 SY
Svanninge Bakker: Ringdue 2 T, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 SY, Solsort 2 FU T, Munk 4 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 4 FU, Træløber 1 FU T, Råge 7 FU, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 5 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skarv 12 OF, Havørn 1 JUV OF, Blishøne 2 FU, Ringdue 6 OF, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU T, Sangdrossel 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 4 SY, Halemejse 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 OF, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 10 R, Blisgås 1 R, Knarand 4 R, Krikand 11 R, Skeand 3 R, Taffeland 3 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 4 OF, Stormmåge 3 R, Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 3 FU, Bysvale 9 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Allike 2 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Stær 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 4 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Fiskehejre 5 OF, Gøg 1 SY, Digesvale 29 FU, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 4 R, Rørspurv 6 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Bispeenge: Fiskehejre 2 R, Grågås 11 FU, Gravand 2 R, Troldand 7 FU, Vibe 4 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Gøg 1 R, Landsvale 16 OF, Gærdesanger 2 R, Løvsanger 1 R. Gunhild Brink 
Faaborg: Mursejler 2 FU, Bysvale 10 FU,
Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Temmincksryle 4 R. Sten Pedersen
Fruens Bøge: Mandarinand 2 R. Jan Martens
Næsbyhoved-Broby: Gøg 1 R. Finn Just Christensen
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 TH, Ravn 5 YF UF. Hjalte Kjærby
Pugesø (F.H.): Ederfugl 2 R, Blishøne 4 R, Bynkefugl 1 M SY. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Skarv 4 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 2 R, Ederfugl 12 R, Blishøne 12 YF, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 1 R, Splitterne 2 R, Havterne 1 FU, Dværgterne 1 FU, Ringdue 5 R, Vendehals 1 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 10 FU, Skovpiber 45 FU, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 57 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 2 FU, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 7 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 4 R,
Gulbug 1 SY, Gærdesanger 14 FU, Tornsanger 9 FU, Munk 6 FU, Gransanger 1 R, Løvsanger 3 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 2 FU, Rødrygget Tornskade 2 FU, Allike 3 OF, Gråkrage 5 R, Stær 9 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 7 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 6 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Gulbug 1 SY, Grå Fluesnapper 4 FU. Søren Louis Rasmussen
Fællesstrand/Tornen
: Skarv 66 R, Gravand 30 R, Ederfugl 33 R, Toppet Skallesluger 9 R, Strandskade 3 R, Lille Kobbersneppe 47 R, Storspove 2 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 4 R, Splitterne 15 R, Havterne 12 R. Niels Bomholt
Jøvet (F.H.): Knopsvane 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Skovpiber 5 FU, Gul Vipstjert 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Munk 1 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 R. Niels Bomholt
Dalby: Nattergal 1 SY,
Havesanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Barløse: Fiskehejre 1 SØ, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Sangdrossel 1 FU, Munk 1 F FU. Villy-Erik Schødts
Brahesholm: Rørhøg 2 YF P, Musvåge 1 FU, Sanglærke 7 SY. Kirsten Pedersen
Middelfart: Hættemåge 4 R, Ringdue 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 3, Musvit 2, Korttået Træløber 2 SY, Bogfinke 1 SY. Jens Friis-Walsted
Ore (Nordfyn): Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 3 AD R, Sølvmåge 49 R. Jens Friis-Walsted
Sønder Åby, enge SV for: Gravand 6, Gråand 6, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 R, Sanglærke 4 SY, Digesvale 60 YF B, Bysvale 4 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 8 OF, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 3 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Sangsvane 1 R, Hjejle 25 R, Gøg 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Skestork 1 AD FU, Grågås 41, Gravand 5 R, Krikand 4 R, Skeand 2 R, Troldand 3 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 3 YF P, Klyde 9 FU, Vibe 15 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 30 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Stær 2 FU. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Fiskehejre 9 YF, Gravand 2 R, Fasan 2 R, Ringdue 8 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 4 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 7 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 SY, Allike 4 OF, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 11 SY, Gulspurv 5 SY. Jens Bækkelund
Langø v. Gyldensteen: Grågås 84 R, Gravand 4 R, Krikand 2 R, Gråand 11 R, Ederfugl 2 R, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 SY. Jens Bækkelund


           Lærkefalk

Mandag den 6. maj 2013                                                         Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:03

Søen, Valdemarsslot: Sorthovedet Måge 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Åmosen, Ollerup: Nattergal 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Kelds Nor (09:30):
Steppehøg AD M 1 N. (Læs mere på LF...). Ib Petersen
Dovns Klint: Sort glente 1 S. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Rudkøbing Vejle: Tinksmed 44 FU, Svaleklire 3 FU, Mudderklire 1 R. Nis Rattenborg
Fredmosen: Gøg 1 HØ. Calus Dalskov
Lundeborg Ny Camping: Gærdesanger 1FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 4, Ravn 1, Gråkrage 2, Blishøne 2, Landsvale 3, Munk 1, Løvsanger 2, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Rødstjert 2, Stor Flagspætte 1. Sort Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Holstenshuus, Diernæs (08:55-11:00): Knopsvane 2 FU, Grågås 12 FU/R, Havørn 1 T, Musvåge 2 R, Blishøne 4 FU, Huldue 1 SY, Ringdue 10 SY, Stor Flagspætte 3 SY, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Nattergal 1 SY, Rødstjert 3 SY, Sangdrossel 5 SY, Munk 10 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 8 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 2 FU, Spætmejse 2 YFU, Træløber 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 FU, Husskade 1 FU, Ravn 1 FU, Kernebider 2 R, Gulspurv 8 SY, Aurora 2 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fyns Hoved: Tårnfalk 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 N, Lille Kobbersneppe 60 N, Splitterne 4 R, Havterne 2 R, Gøg 1 R, Digesvale 60 FU, Skovpiber 16 FU, Engpiber 10 FU, Gul Vipstjert 60 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 7 R, Jernspurv 4 SY, Rødstjert 4, Bynkefugl 1 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 5 R, Gærdesanger 8 FU, Tornsanger 2 SY, Munk 12 R, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Husskade 1 R, Stær 4 R, Bogfinke 6 R, Tornirisk 16 FU
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Musvåge 16 TF, Lærkefalk 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødstjert 1 SY,
Jøvet (F.H.): Nattergal 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Munk 3 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 3 SY
Hjulby Mose: Blishøne 4 YF BR, Gøg 1 R, Nattergal 3 SY, Rørsanger 2 SY, Løvsanger 3 SY
Vågebakken (F.H.): Gravand 4 R, Rørhøg 1 M N, Musvåge 12 TF, Lærkefalk 1 T, Trane 2 TF, Landsvale 2 NØ, Skovpiber 1 N
Klintholm: Tornsanger 1 SY, Klokkefrø 20 SY M  

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Mursejler 1 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Skovsbo v/Svendborg: Fiskeørn 1 OF. Carsten Skou
Bjørnemosegård: Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Vandrikse 2 YF TH, Grønbenet Rørhøne 2 YF TH, Blishøne 1 R, Græshoppesanger 2 SY, Rørsanger 2 YF SY. Flemming Hansen, Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 3 R, Havørn 1 R, Sorthovedet Måge 2 TH. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 12 R, Fiskeørn 1 NV. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Lom sp. 28 Ø, Sort Glente 1 S, Rød Glente 1 TF, Dværgmåge 2 AD Ø, Digesvale 200 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Sivsanger 3 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Trane 2 R SV. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Atlingand 2 R, Rød Glente 2, Lille Præstekrave 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor:
Steppehøg 1 M AD N (Set af Ib Petersen). Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Skeand 30 R, Klyde 52 R, Dværgterne 3 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Botofte Skovmose: Sorthalset Lappedykker 6 R, Knarand 10 R, Lille Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen  
Hou Nordstrand: Græshoppesanger 1 SY. Jan Holm Jensen
Sortemosen: Havørn 1 AD R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 AD R, Duehøg 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Havørn 1 T, Munk 10 SY, Skovsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Sandholt: Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 1 R, Trane 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 R. Per Rasmussen
Lindeskov v/Ørbæk: Skovsanger 1 SY. Hans Rytter
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 R, Tinksmed 26 FU. Niels Bomholt Jensen
Assens: Trane 3 OF. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 10 FU, Klyde 25 FU, Sølvmåge 2452, Havterne 27 FU. Dieter Maaszen
Næsbyhoved-Broby: Atlingand 2 R. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Havørn 1 OF, Lille Kobbersneppe 220 FU, Fjordterne/Havterne 28 FU. Suzette Frydensberg


               Find Holger Sorthovedet måge

Søndag den 5. maj 2013                                                         Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:01

Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 1 R, Mudderklire 2 R, Sorthovedet Måge 1 5K+ TH
Skarø: Havterne 2 FU
Skarø Rev: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Gravand 30 R, Pibeand 8 FU, Knarand 6 R, Krikand 12 R, Gråand 6 R, Skeand 14 R, Troldand 22 FU, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 10 R, Klyde 18, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 500 R, Vibe 20 R, Sortklire 2 R, Rødben, Almindelig (totanus) 8 R, Hættemåge 60 R, Svartbag 6 R, Havterne 2 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 8 FU, Rørspurv 1 M R
Øhavet: Skarø Nord: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU
Thurø Rev: Mørkbuget knortegås 330 R. Nis Rattenborg
Østlige Ø-hav:
Mørkbuget knortegås 11445 R. Nis Rattenborg
Fredmosen: Gøg 1 R, Nattergal 2 SY, Savisanger 1 SY, Sivsanger 2 SY
Nørreballe Nor: Knopsvane 1 YF BR, Klyde 26 YF BR, Vibe 3 YF BR, Brushane 2 FU, Småspove 9, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 R, Stormmåge 3 R, Fjordterne 10 R, Dværgterne 2 R, Digesvale 300 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU
Lundeborg Ny Camping: Grønirisk 6 R, Tornirisk 4 YF (bygger stadig rede), Gulspurv 2 R, Bogfinke
2 YF, Gærdesanger 2 YF, Hvid vipstjert 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Broget Fluesnapper 1 han, Rødstjert 2 (han + hun), Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Landsvale 2. Strandtudser kvækker. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kogtved: Ederfugl 56 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Musvåge 1 OF, Strandskade 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 4 FU, Gransanger 5 SY, Stillits 2 FU. Michael Larsen Hansen
Sellebjerg Skov (Kirkebyskovene): Skovpiber 1 YF SY, Skovsanger 1 SY. Arne Bruun 
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Mudderklire 2 FU. Carsten Skou
Gulstav Mose: Rørsanger 3 SY, Tornsanger 5 R. Esben Eriksen
Klise Nor: Temmincksryle 2 R, Brushane 3 R, Tinksmed 1 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Brushane 7 R, Tinksmed 3 R. Esben Eriksen 
Tved: Lille Præstekrave 3 FU, Husrødstjert 1 M FU. Peder Rasmussen
Gulstav: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Skarv 5 OF, Knopsvane 3 R, Blisgås 2 R, Grågås 90 FU, Bramgås 6 R, Rørhøg 1 S, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 40 FU, Landsvale 10 R, Engpiber 1 SY, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 21 FU, Gransanger 3 SY, Løvsanger 5 SY, Halemejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Råge 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 6 R, Grønirisk 1 R, Stillits 4 OF, Tornirisk 3 OF, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen: Knopsvane 18 R, Grågås 8, Gravand 19 R, Pibeand 12 FU, Knarand 5 R, Krikand 14 FU, Gråand 6 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 14 R, Brushane 1 F FU, Tinksmed 28 FU, Sanglærke 3 SY, Nattergal 1 SY, Stær 35 FU. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Lille Flagspætte 1 R HØ. Leif Kristensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 1 SY. Ivan Sejer Beck
Tarup Vandmølle (Vindinge Å):
Mursejler 1 OF. Per Rasmussen
Sandholt: Rørhøg 1 FU, Trane 1 FU, Rødstjert 1 M SY. Leif Kristensen
Dyreborg Skov:
Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Korttået Træløber 2 YF SY. Martin Iversen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 3 AD R, Grågås 20 AD R, Gravand 28 R, Knarand 2 R, Krikand 6 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Rørhøg 2 YF, Musvåge 1 OF, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 20 YF, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 5 R, Tinksmed 10 FU. Jacob Sterup 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 OF, Lille Præstekrave 3 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 10 FU. Søren G. Nielsen
Seden Strand: Sangsvane 1 R, Gravand 52 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 20 R, Havterne 2 FU. Kristoffer Hansen
Småstenskrog: Klyde 5 R, Rødben 2 R, Tinksmed 3 R. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Gøg 2 R, Skovpiber 1 OF, Gul Vipstjert 1 R, Tornsanger 2 R, Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Sangdrossel 1 SY, Stær 1 YF SY. Karlo Jeppesen
Voldby: Gråspurv 5 R. Orla Jakobsen
Østergård-Hovedgård: Ravn 2 R. Lars Philip Nørtoft
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Mudderklire 8 FU, Stenpikker 1 M FU. Lars Philip Nørtoft
Kærby Fed: Grågås 32 R, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Gul Vipstjert 3 R, Rødstjert 5 R, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 8 R. Kristoffer Hansen
Kølstrup:, Gøg 1 SY, Bysvale 2 OF, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 1 FU, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 FU. Steen Lauritsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 9 FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Gravand 77 R, Knarand 5 FU. Dieter Maaszen 
Bispeenge: Skægmejse 1 R. Finn Just Christensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Rørhøg 2 TH, Vandrikse 4 TH, Dobbeltbekkasin 4 TH, Gøg 1 SY, Rødstjert 1 SY,
Græshoppesanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Ravn 1 R, Lille Gråsisken 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Rørhøg 2 R, Nattergal 1 SY, Rødstjert 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Krikand 20 R, Skeand 2 R, Strandskade 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R,
Temmincksryle 4 R, Brushane 13 R, Dobbeltbekkasin 1 TH, Sortklire 3 R, Rødben 14 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 6 R. Michael Mosebo Jensen
Assens, Lundager: Rørhøg 1 M FU, Sanglærke 8 SY. Kirsten Pedersen
Assens Havn: Husrødstjert 1 R. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Pibeand 4 R, Krikand 6 R, Klyde 20 YF, Stor Præstekrave 2 YF, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Stenvender 1 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Rørhøg 2 YF, Tårnfalk 1 FU, Tornsanger 1 SY. Jacob Sterup
Æbelø: Stor Præstekrave 1 R, Rødstjert 5 SY, Broget Fluesnapper 1 F FU, Ravn 2 FU. Jens Bækkelund


            Hvidhalset fluesnapper Sommerhusområdet Fyns Hoved (FH) Hulvej d. 4. maj 2013. Foto: Søren Gjaldbæk

Lørdag den 4. maj 2013                                                         Solopgang: 05:31 Solnedgang: 20:59

Longelse Bondegårdsskov: Ravn 2 YP (2 unger). Niels Andersen
Tange å
: Splitterne 2 R, Svartbag 1 R, Sølvmåge 8 R, Hættemåge 4 FU, Toppet skallesluger 4 FU, Stor præstekrave 2 FU, Tornirisk 2 R, Gravand 2 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø
: Sorthalset lappedykker 2 R. Erik Ehmsen
Sandholt (15:30) Trane 1 R. Leif Kristensen
Fyns Hoved, Sommerhusområdet, Hulvej:
Hvidhalset fluesnapper 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved, Sommerhusområdet, Hulvej: Broget fluesnapper 5 -7 R. Kirsten Halkjær Lund
Fruens Bøge: Rødstjert 1 SY
Hunderup Skov, Odense: Skovsanger 2 SY (Se Googlemap....)

           Trane Sandholt Foto: Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kogtved: Bramgås 350 Ø, Knortegås 600 Ø. Michael Larsen Hansen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 900 Ø. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Bramgås 500 Ø. Arne Bruun
Sandholt: Trane 1 R. Leif Kristensen 
Ulbølle: Bramgås 340 Ø. Michael Bjerregaard
Ulbølle: Bramgås 240 Ø. Niels Bomholt Jensen
Ærøskøbing:
Sort Glente 1 SØ. Morten Müller
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 R (Begge nær tårnet, den ene syd for, den anden nord for. Hørt samtidig.
(07:50 - 08:10)). Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Fiskeørn 1 NØ, Grønspætte 2 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Klyde 24 FU, Lille Præstekrave 2 R, Dværgterne 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 OF. Kirsten Pedersen
Faaborg: Bramgås 100 Ø,
Hvepsevåge 2 NØ. Per Damgaard Poulsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet:
Hvidhalset Fluesnapper 1 M 2K R . Søren Gjaldbæk
Lillemølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 R. Hans Rytter
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 AD TH. Dieter Maaszen
Bispeenge: Lille Præstekrave 4 YF. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 14 R. Kresten Madsen


           Hvidhalset nr 2 Skagen maj 2013.

Fredag den 3. maj 2013                                                         Solopgang: 05:33 Solnedgang: 20:57

Lundeborg: Bogfinke 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø: Gråstrubet Lappedykker 12 YF TH, Sorthalset Lappedykker 5 FU,
Dværgsnegås 1 FU, Knarand 11 FU, Skeand 16 FU, Tinksmed 18 FU. Morten Müller
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 3 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 2 YF BR,
Lille Flagspætte 1 R, Munk 12 R, Træløber 6 FU. Michael Larsen Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 1 AD R, Lille Præstekrave 2 FU. Kirsten Pedersen
Grusgrave v/Birkum: Trane 5 OF. Henrik Kalckar Hansen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Blisgås 1 R. Leif Kristensen
Sortemosen: Tinksmed 16 T R. Hans Rytter
Vejle: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Vigelsø:
Sølvhejre 1 OF, Bramgås 300 FU, Sildemåge 50 R. Dieter Maaszen
Egebjerggård Storskov: Munk 10 R, Korttået Træløber 8 SY. Henrik Kingo Andersen


          Rødstjert

Torsdag den 2. maj 2013                                                         Solopgang: 05:35 Solnedgang: 20:55

Åmosen: Nattergal 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Fredmosen:
Savisanger 1 SY, Sivsanger 4 SY, Nattergal 2 SY. Søren Gjaldbæk
Hesselagergård: Munk 12 R. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Munk 12 R. Poul Brugs Rasmussen
Gudbjerg: Rød glente 1 OF. Carl Johan Stolpe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdrossel 1 F R (På 2 meters afstand i hunderose på matriklen ). Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 72 R, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Knopsvane 12 R, Knarand 15 R, Skeand 12 R, Toppet Skallesluger 26 R, Rørhøg 2 FU, Vandrikse 1 R,
Sorthovedet Måge 1 AD R, Munk 4 M FU, Spætmejse 2 SY. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Sorthalset Lappedykker 10 TH. Carsten Skou
Søen, Valdemarsslot:
Sorthovedet Måge 1 AD R. Jens-Gert Hansen
Tullebølle: Spurvehøg 1 OF, Landsvale 2 OF, Bysvale 3 OF, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 1 FU , Sangdrossel 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 YF B, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 YF B, Stillits 2 SY, Kernebider 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Klyde 11 FU, Sortklire 5 FU, Fjordterne 2 FU. Peder Rasmussen
Sollerup: Stor Flagspætte 4 FU, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Kristensen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 19 R, Spidsand 2 FU, Havterne 24 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 6 R. Peder Rasmussen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M AD SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Knarand 14 R, Klyde 98 R. Steen Lauritsen 
Hunderup Skov (Sejerskov): Gærdesmutte 2 SY, Munk 3 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY. Kell Grønborg
Arreskov Sø: Havørn 1 IMM OF. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 YF, Gråand 2 OF, Trane 1 OF, Landsvale 2 FU T, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 3 FU, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 FU, Munk 12 SY, Løvsanger 2 FU, Musvit 4 FU, Træløber 1 FU, Ravn 2 FU, Stær 1 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 SY. Leif Kristensen
Lindeskov v/Ørbæk: Tornsanger 1 SY. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt: Lille Præstekrave 2 R. Palle Bo Larsen
Tarup Grusgrave: Tornsanger 1 SY. Per Rasmussen
Sommerodde (Bågø): Bramgås 150 R, Havørn 1 2K OF, Stenvender 1 R. Mads Syndergaard
Viby: Rød Glente 1 Ø. Vivian Risør Neidel
Vindinge Å ved udløb: Gravand 2 FU, Rørhøg 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Vibe 1 FU, Rødstjert 1 FU, Gråkrage 2 FU, Rørspurv 1 FU. Karlo Jeppesen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 90 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo Jensen


         Musvåge Foto: Poul Brugs Rasmussen 

Onsdag den 1. maj 2013                                                         Solopgang: 05:37 Solnedgang: 20:53

Vejlen, Taasinge: Hjejle 100 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Landsvale 1 OF. Poul Rasmussen
Hvidkilde sø/Åmosen
: Havørn 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 9 R, Gravand 4 R, Taffeland 3 R, Blishøne 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 SY, Rødben 3 FU, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 7 FU, Solsort 1 R, Blåmejse 5 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 4 FU, Rørspurv 3 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 FU,
Lille Flagspætte 1 FU. Martin Strømkjær
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen 
Stige Ø: Tårnfalk 1 FU, Gærdesanger 1 FU. Dennis just Christensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 52 R.Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU.Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 4 FU. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Vendehals 1 R, Ringdrossel 1 F AD FU. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Sangdrossel 20 R. Henrik Kingo Andersen
Helnæs Made: Klyde 33 R, Småspove 6. Kirsten Pedersen
Holse: Grønspætte 1 SY. Jens Friis-Walsted
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 7 OF. Dieter Maaszen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

11 jun 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk