Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2014).                     Sidst opdateret 02 juni 2014 17:27:31 

 

 

 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 26/05 - 2014:
             Stor fuglesensation: Albatros fløj ind over Skagen
             Ro i stedet for ragnarok omkring råger
            
Unge råger i sigtekornet
             TV-havørnenes unger fik ring på


         Rørspurv

Lørdag den 31. maj 2014                                               Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:44

Siø (12:00): Hvid stork 1 T (mod Taasinge). Jan Stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 5 R , Odinshane 2 SDR FU, Stær 20 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Odinshane 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Strynø: Rørhøg 1 FU, Klyde 1 FU. Stig Rubæk
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 M AD SDR FU, Fjordterne 32 YF. Jacob Sterup
Klæsø Nor:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R. Jacob Sterup 
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Grågås 410 R, Knarand 26 R, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 AD R, Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen, Gunnar Jørgensen
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 R. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 2 SY. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Rørup: Rød Glente 1 OF. Lars Rudfeld 
Firtalsstrand & Mellemstykket (11:15-12:45):
Hvidøjet And (SU) 1 M R (Set fra tårnet, NØ retning, ved gl. bro. Svømmede rundt og lagde sig derefter på land ml. taffelænder. Tydelig lille og kort, hvid gump, rødbrun med hvid ring om øjet. Billede taget( dårlig kvali), Havørn 1 OF, Stor Kobbersneppe 1 R, Odinshane 1 FU. Carina Hulgard
Firtalsstrand & Mellemstykket (08:30 - 14:00):
Hvidøjet And (SU) 1 R (kl. 11.15 genfandt jeg fuglen ivrigt fu. præcis der hvor Kell tog billedet fra første dag ved den gl. bådebro øst for tårnet (tak til Carina og hendes Iphone). Kl. 11.45 rastende på land mellem gråænder. Kl. 12.50 blev den mobbet i vandet af en gråandrik og begyndte fu. halvskjult mellem sivholmene til venstre for broen og forsvandt), Stor Kobbersneppe 1 FU, Odinshane 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 1 M FU. Henrik Kalckar Hansen
Broby Sø: Bramgås 1 R, Atlingand 2 R, Rørhøg 2 FU, Vibe 2 R, Gøg 2 FU, Mursejler 8 FU, Bysvale 3 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 3 FU. Finn Just Christensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 326 R, Knopsvane 14 FU, Grågås 410 R, Bramgås 2 R, Gravand 25 FU, Knarand 22 R, Gråand 28 R, Skeand 3 R, Taffeland 29 R, Taffeland 1 M T, Troldand 70 T, Havørn 1 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Strandskade 4, Lille Præstekrave 2 T, Vibe 4 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 19 R, Svartbag 5 YF, Fjordterne 3 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 25 FU, Landsvale 12 R, Bysvale 70 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 SY, Munk 2 SY, Allike 8 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Strib: Skovskade 1 FU. Erik Busk
 


            Rødstjert

Fredag den 30. maj 2014                                               Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:43

Lundeborg, Ny Camping: Rødstjert 1 YP (fodrer unger). Poul Brug Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Mursejler 2 OF. Carsten Skou
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 23 Ø, Nattergal 1 YF SY. Arne Bruun
Gulstav: Sivsanger 3 SY, Pirol 2 SY. Michael Bjerregaard 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 25 R, Grågås 42 R, Gråand 14 R, Havørn 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Gøg 1 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 OF, Bysvale 28 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 9 FU, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Skaboeshuse: Grågås 1 NØ, Canadagås 14 NØ. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 23 , Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 11 , Grågås 38 , Gravand 40 R, Knarand 8 R, Krikand 5 R, Gåand 17 , Skeand 8 R, Taffeland 5 R,
Hvidøjet And (SU) 1 R , Troldand 32 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 171 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 3 R, Odinshane 1 FU, Sølvmåge 1 R, Havterne 4 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 R, Mursejler 2 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 2 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 11 R, Stær 6 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Odinshane 1 FU,
Flodsanger 1 R. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Flodsanger 1 SY . Finn Just Christensen
Hessum: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


         Skovsanger

Torsdag den 29. maj 2014                                               Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Klæsø, Langeland: Nordisk lappedykker 1 R, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Ollerup, Åmosen: Rørdrum 1 R . Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen: Rød glente 1 R, Ravn 1 R, Hvepsevåge 1 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg Havn: Husrødstjert 2 YF SY. Carsten Skou
Egebjerg: Rørhøg 1 OF. Carsten Skou
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 YF, Knopsvane 4 PUL FU, Gravand 12 , Gravand 1 YF, Gråand 6 FU, Skeand 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Rødben 1 FU, Gøg 2 SY, Landsvale 3 FU, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 OF , Gråstrubet Lappedykker 1 PUL R , Fiskehejre 2 R , Knopsvane 2 FU , Gravand 3 OF , Gråand 3 FU , Taffeland 8 R , Troldand 4 R , Rørhøg 1 R , Fasan 1 M R , Blishøne 7 , Blishøne 4 YF , Vibe 1 R , Sølvmåge 4 R , Gøg 1 SY , Landsvale 6 FU , Bysvale 12 FU , Hvid Vipstjert 6 FU , Solsort 3 SY , Musvit 1 FU , Gråkrage 3 FU , Bogfinke 1 SY , Grønirisk 2 R , Rørspurv 4 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Hvidøjet And (SU) 1 M R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knopsvane 1 YF K, Gravand 14 FU, Knarand 7 FU, Krikand 15 FU, Gråand 1 YF, Gråand 1 YF UR, Skeand 24 FU, Taffeland 3 R NAT, Grønbenet Rørhøne 2 TH, Vibe 1 YF UR, Hættemåge 1 YF UR, Stormmåge 1 YF BR, Gøg 1 SY, Mursejler 13 FU, Digesvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 YF FU, Allike 2 FU. Dieter Maaszen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Ringdue 1 SY, Mursejler 1 FU, Stor Flagspætte 2 YF, Bogfinke 1 SY. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Knopsvane 69 FU, Knarand 7 FU. Dieter Maaszen
Højby Skov: Rød Glente 1 OF. Sandra Døssing
Nyhave: Rødrygget Tornskade 1 M R. Jens Bækkelund
Orestrand: Engsnarre 1 SY. Jacob Sterup


        Fjordterne Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 28. maj 2014                                               Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:40

Lundeborg: Fjordterne 2 R FU (den ene ringmærket), Allike 4 FU, Bysvale 6 YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Sollerup: Fiskehejre 2 OF, Rørhøg 1 FU, Trane 2 R, Ringdue 4 OF, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Nattergal 3 SY, Gærdesanger 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Brændholt Skov:  Rød Glente 1 OF Ella Mikkelsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Skovsanger 1 YF SY Jens Gregersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 11 YF , Sorthalset Lappedykker 4 FU , Knarand 16 FU, Atlingand 2 R, Skeand 19 R, Digesvale 220 FU . Niels Bomholt Jensen
Klæsø Nor: Nordisk Lappedykker 1 SDR FU. Leif Bisschop-Larsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen):
Hvidvinget Terne 2 SDR FU Anton Herrig Liebermann
Lodskov v/Ferritslev: Rød Glente 1 FU Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF Leif Bisschop-Larsen
Ryslinge: Rød Glente 1 FU Karl Top
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 12 FU, Knarand 11 FU, Atlingand 6 FU. Niels Bomholt Jensen


        Havørn Taasinge

Tirsdag den 27. maj 2014                                               Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:39

Vejlen, Taasinge (09.15): Gul vipstjert 2 R, Bramgås 1 R, Knarand 3 R, Skeand 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Gravand 4 R, Knarand 4 , Gråand 14 R, Skeand 6 , Troldand 9 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 2 AD FU, Blishøne 1 YF UF, Blishøne 16 R, Vibe 4 R, Havterne 1 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 YF K, Skægmejse 1 R, Halemejse 2 AD YF UF, Halemejse 4 1K FU
Espe, matriklen: Musvåge 1, Stær 10, Hvid Vipstjert 2, Rødstjert 1, Havesanger 1, Mink 1, Gransanger 1, Løvsanger 1, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Landsvale 4, Bogfinke 2, Gulspurv 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU. (Gemmer sig ofte i vegetationen i den nordlige ende). Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Silkehejre 1 FU, Gravand 19 FU, Knarand 5 FU, Krikand 10 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 13 FU, Blishøne 70 FU, Klyde 4 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Silkehejre 1 FU. Jens O. Hansen
Elmelund: Lille Præstekrave 2 YF TH, Vibe 4 YF TH, Gøg 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 2 YF P, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY. Evald Mehlsen
Aarupvej, Orte: Nattergal 3 SY, Græshoppesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Broby Sø: Atlingand 1 R. Finn Just Christensen
Det ny land (Lyø): Atlingand 3 M R, Sorthovedet Måge 2 YF BR, Hættemåge 500 YF BR. Leif Bisschop-Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 FU. Søren G. Nielsen
Galteløkker & Kohave: Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 R. Søren Gjaldbæk
Lyø Trille/Vestersjo: Klyde 24 YF BR, Havterne 32 YF BR. Leif Bisschop-Larsen
Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Karl Top
Slambassinet (Odense): Lærkefalk 1 N. Søren Gjaldbæk
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 6 AD SDR R. Jacob Sterup
Søndersø Skov: Skovsanger 2 SY. Jens Friis-Walsted
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 2 M R, Havørn 1 AD R. Jan Holm Jensen

                                


          Sorthalset lappedykker

Mandag den 26. maj 2014                                               Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:37

Bøjden nor (09.45): Kærløber 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (06:30): Landsvale 6 OF R, Bysvale 8 OF, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 R, Tornirisk 6 R, Grønirisk 2 FU, Musvit 2 YF.. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg: Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 FU. Arne Bruun
Skarø: Gråand 2 YF UF, Bysvale 25 YF BR, Nattergal 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Gulbug 2 YF SY, Musvit 1 YF BR, Gråspurv 1 1K YF, Rørspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Skarø Kalveodde: Skeand 1 M R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Hjejle 1 R, Storspove 7 R, Rødben 6 R, Sølvmåge 1 YF BR. Arne Bruun
Skarø Rev: Fiskehejre 5 R, Gravand 30 R, Almindelig Ryle 5 SDR R, Stor Kobbersneppe 1 R V, Rødben 10 YF TH, Rødben 3 PUL YF, Hættemåge 15 YF BR, Stenpikker 1 M R. Arne Bruun
Lille Svelmø & Græsholm: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 1 FU, Gravand 7 R, Knarand 3 R, Gråand 4 R, Skeand 2 R, Ederfugl 41 AD YF, Ederfugl 20 PUL R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 9 YF, Rødben 1 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Havterne 1 R, Digesvale 3 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesanger 2 YF TH, Tornsanger 4 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Store Svelmø: Skarv 7 R, Knortegås 5 R, Gravand 9 R, Gråand 2 R, Skeand 1 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 20 R, Hvepsevåge 1 N, Strandskade 6 YF, Rødben 2 YF, Stormmåge 340 YF, Sanglærke 1 R, Digesvale 30 YF, Landsvale 2 FU, Engpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 1 YF, Solsort 1 R, Kærsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 8 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Skovspurv 2 R, Gulspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Svanninge: Canadagås 18 N, Rørhøg 1 M AD T. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Knopsvane 1 AD YF BR. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 10 AD R, Sangsvane 2 3K+ R, Grågås 59 , Gravand 8 AD R, Gråand 15 AD R, Taffeland 10 AD R, Troldand 5 AD R, Bjergand 2 , Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 28 AD FU, Strandskade 7 AD YF, Klyde 6 AD YF, Stor Præstekrave 15 AD R, Stor Præstekrave 2 PUL YF, Vibe 5 AD YF, Rødben 9 FU, Hættemåge 100 YF, Stormmåge 10 AD YF, Sølvmåge 8 R, Svartbag 6 R, Havterne 21 AD YF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Skarv 29 R, Fiskehejre 5 FU, Sangsvane 2 R, Grågås 2 FU, Gravand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 3 R, Klyde 6 YF, Stor Præstekrave 28 FU, Stor Præstekrave 2 PUL YF, Vibe 4 AD YF, Vibe 1 PUL R, Rødben 9 FU, Hættemåge 40 YF, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Havterne 15 YF, Havterne 21 AD YF, Sanglærke 2 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 5 YF B, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gulbug 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Musvit 2 FU, Skovspurv 2 YF, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sø ved Krogsbjergvej, Faaborg: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gråand 1 F AD YF UF, Blishøne 8, Gransanger 1 SY. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Henrik Kalckar Hansen  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU, Gravand 17 R, Knarand 9 FU, Krikand 8 R, Gråand 27 FU, Atlingand 3 R, Skeand 8 FU, Taffeland 10 R, Troldand 26 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 80 FU, Klyde 4 FU, Sorthovedet Måge 1 R, Fjordterne 6 R. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 17 , Grågås 46 R, Nilgås 2 R, Gravand 68 R, Knarand 8 R, Krikand 7 R, Gråand 20 R, Atlingand 4 , Skeand 8 R, Taffeland 7 R, Troldand 58 R, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 162 R, Strandskade 1 R, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 6 R,  Rødben 2 R, Havterne 2 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 3 SY, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
 Knopsvane 1 AD YF BR. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Atlingand 4 R, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Storspove 13 R. Kirsten Pedersen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knopsvane 58 R, Canadagås 14 R, Gravand 7 R, Knarand 4 R, Gråand 6 R, Skeand 2 R, Troldand 6 R, Blishøne 83 , Strandskade 4 R, Vibe 30 R, Rødben 2 R, Stormmåge 2 R, Svartbag 1 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 2 SY, Stær 1 FU, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen 
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Grågås 52 R, Canadagås 17 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Nilgås 2 R, Knarand 7 R, Gråand 31 R, Skeand 14 FU, Troldand 34 R, Havørn 1 AD FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Rødben 4 FU, Mudderklire 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY. Kell Grønborg
Østrup v/Otterup: Landsvale 4 FU, Bysvale 4 FU, Bomlærke 1 R. Ella Mikkelsen
Næsby: Gøg 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY, Skovskade 1 OF. Jens O. Hansen
Nyborg Strand: Tårnfalk 1 FU, Husrødstjert 1 FU, Gråspurv 1 F FU. Hjalte Kjærby
Røjle Klint: Agerhøne 1 F R, Fasan 1 R, Digesvale 2 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 15 R, Knopsvane 6 R, Grågås 29 R, Gravand 137 R, Knarand 3 R, Gråand 52 R, Atlingand 1 M R, Skeand 34 R, Taffeland 6 M R, Troldand 11 R, Blishøne 48 R, Strandskade 4 R, Klyde 60 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 9 R, Rødben 5 R, Hættemåge 37 R, Stormmåge 1 R, Sanglærke 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 R, Grågås 218 R, Gravand 8 R, Gråand 26 R, Skeand 2 M R, Taffeland 4 R, Troldand 1 R, Ederfugl 13 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 F OF, Blishøne 23 R, Strandskade 7 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 6 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 1 R, Havterne 26 R, Sanglærke 3 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 125 R, Indisk Gås 1 R, Canadagås 1 FU, Gravand 17 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Klyde 2 YF, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 75 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 36 R, Gravand 6 R, Skeand 1 R, Strandskade 16 R, Klyde 15 R, Vibe 2 R, Rødben 3 R, Stormmåge 17 R, Havterne 40 R. Jens Bækkelund,
Harritslev Fælled: Nattergal 2 SY. Jens Bækkelund


           Musvit gammelhavn Drejø

Søndag den 25. maj 2014                                               Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:36

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 Ø
Keldsnor: Lille canadagås 1 R . Ole Goldschmidt
Knarreborg Mølle, mølledammen (17:30): Grønbenet rørhøne 2 AD + 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 2, Løvsanger 1, Havesanger 1, Munk 2, Gærdesanger 1, Tornsanger 1, Gransanger 1, Gulbug 1, Rødstjert 1, Stillits 2, Landsvale 5, Hvid Vipstjert 2, Natugle 1, Gøg 1. Strandtudser kvækker. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Firetalssstrand, Vest for Mellemstykket (18:07): Flodsanger 1 SY (Synger aktivt fra privat have. Høres fra vejen til fugletårnet vest for Mellemstykket. ). Lars Paaby

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Hvepsevåge 1 N. Anders Odd Wulff Nielsen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Natugle 4 YF UF, Nattergal 2 SY, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 10 SY. Esben Eriksen
Caroline Amalielund, Svendborg: Hvepsevåge 2 T, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Dværgcanadagås 1 R, Hvepsevåge 22 NØ, Sort Glente 1 2K NØ, Sort Glente 1 2K R, Fiskeørn 1 NØ, Lærkefalk 2 S. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 350 N. Morten Müller
Botofte Skovmose: Havørn 2 AD R Karen Kusk
Svanninge
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 SØ Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Duehøg 1 OF Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 12 , Gravand 17 , Atlingand 1 M R, Skeand 1 M R, Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 31 R,
Hvidøjet And (SU) 1 R (Sov sammen med Troldænder m.v. i NØ-enden, set fra fugletårnet. Flyttede sig efter lidt tid, så den ikke længere var synlig), Flodsanger 1 SY (Sang kortvarigt fra privat grund vest for Mellemstykket. Hørt tydeligt fra stien til fugletårnet). Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 AD OF, Sorthovedet Måge 1 YF, Flodsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket : Lille Lappedykker 2 FU, Atlingand 4 FU,
Hvidøjet And (SU) 1 , Sorthovedet Måge 1 FU, Flodsanger 1 SY. Martin Strømkjær
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Knopsvane 1 YF UF, Knarand 4 FU,  Atlingand 2 FU,  Stormmåge 1 YF TH, Havterne 3 R. Dieter MaaszenØlundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Knarand 11 FU, Strandskade 11 FU, Gøg 1 SY. Dieter Maaszen 
Højskov m.m. (Østrup Skov): Stor Flagspætte 2 YF FU, Sangdrossel 1 FU. Dieter Maaszen
Tornbjerg: Skarv 7 OF, Spurvehøg 1 R, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY. Michael L.J. Glentedal
Bogensø: Rødben 1 YF, Græshoppesanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 R.Bo K. Stephensen .
Tårup Inddæmmede Strand: Fiskehejre 2 OF, Nilgås 1 OF, Troldand 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 1 TH, Hættemåge 16 R, Ringdue 5 FU, Gøg 2 SY, Mursejler 2 FU, Sanglærke 9 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 4 FU, Rørsanger 1 SY. Lars Philip Nielsen
Universitetet - Odense: Gråand 6 R, Blishøne 8 YF UF, Gøg 1 SY, Mursejler 6 R, Stor Flagspætte 4 YF UR, Landsvale 12 R, Gærdesmutte 6 YF UF, Rødhals 4 R, Nattergal 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Sumpmejse 2 YF UF, Blåmejse 8 YF UR, Musvit 14 YF UR, Spætmejse 2 R, Stær 18 YF BR, Bogfinke 8 SY, Dompap 2 R Michael L.J. Glentedal
Østerøsø - Knudshoved: Strandskade 4 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Mudderklire 2 FU, Dværgterne 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Henrik Kalckar Hansen
Føns Vig: Skarv 9 OF, Skarv 18 R, Gråand 1 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 2 OF, Vibe 2 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Stillits 1 FU, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Klyde 2 FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Gravand 118 , Knarand 7 AD R, Atlingand 2 FU, Skeand 17 AD R, Klyde 75 , Lille Præstekrave 4 R. Jacob Sterup
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 22 R, Grågås 110 R, Indisk Gås 1 FU, Rød Glente 1 Ø, Rørhøg 1 F AD FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Langø: Atlingand 2 R, Skeand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 19 R, Rødben 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY. Jacob Sterup


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 21/05 - 2014:
             Århundredets største invasion af hvidvinget terne
             Oplev og lær om fuglene på Fuglenes Dag
             Organisationer: Tag en milliard af landbrugsstøtten til grønne formål

              VIDEO Toppet lappedykkers smukke kurmageri
 


           Hætteværling Tarp ved Esbjerg den 24. maj 2014

Lørdag den 24. maj 2014                                               Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:34

Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m. (18:45): Havørn 2 OF. Tine Skovby
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 250

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Hvepsevåge 5 NØ. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1250 Ø. Arne Bruun
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 1 TF, Sort Glente 1 NØ, Sort Glente 2 TF, Hedehøg 1 BR SØ, Fiskeørn 1 NØ, Fiskeørn 1 S. Jacob Sterup
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 M 3K+ SY. Jacob Sterup
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 N. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 3 YF SY. Carsten Nielsen
Gulstav Østerskov: Pirol 2 YF SY. Carsten Nielsen 
Gulstav Østerskov: Gulbug 1 SY, Pirol 2 SY, Kernebider 2 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Carsten Nielsen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF. Carsten Nielsen
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD R. Karen Kusk  
Ryslinge:
Turteldue 1 FU. Karl Top
Ulbølle: Sort Glente 1 Ø. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 4 FU, Gråand 1 OF, Rørhøg 1 R, Trane 3 , Dobbeltbekkasin 1 SY. Leif Kristensen 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 200 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 13 , Grågås 680 R, Gravand 10 R, Knarand 8 FU, Gråand 37 , Skeand 2 M R, Taffeland 5 R, Troldand 44 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 OF, Fasan 6 R, Blishøne 17 FU, Strandskade 1 OF, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 1 SY, Gøg 2 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Rørsanger 3 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 8 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 2 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 R. Gunnar Jørgensen
Hjulby Mose: Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 2 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen 
Dræet: Rødrygget Tornskade 2 R. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 8 R,
Hvidøjet And (SU) 1 R ,  Sorthovedet Måge 2 R. Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Hvidøjet And (SU) 1 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 4 FU,
Hvidøjet And (SU) 1 M FU. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Hvidøjet And (SU) 1 R., Sorthovedet Måge 1 FU Peter Leth Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Hvidøjet And (SU) 1 R.  Ivan Sejer Beck
Gyldensteen: Kystlagunen: Indisk Gås 1 R. Kell Grønborg
Gyldensteen: Kystlagunen: Indisk Gås 1 R. Ivan Sejer Beck
Gyldensteen: Langø: Temmincksryle 2 R, Kærløber 2 R. Ivan Sejer Beck
Gyldensteen: Langø:  Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 4 R, Temmincksryle 1 FU, Kærløber 3 FU, Rødben 6 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 R. Kell Grønborg
Gyldensteen: LangøGrågås 150 R, Indisk Gås 1 R, Atlingand 2 R, Stor Præstekrave 5 FU, Temmincksryle 1 FU, Kærløber 2 FU Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Kærløber 3 FU Peter Leth Olsen 
Kildebjerg Rasteplads N: Munk 2 SY. Stig Kjærgaard Rasmussen
Langagermosen: Knopsvane 2 AD YF UF, Knopsvane 6 PUL R, Grågås 6 AD YF, Grågås 2 PUL R, Blishøne 1 PUL R, Strandskade 1 R, Vibe 6 YF UF, Vibe 4 PUL R, Ringdue 2 SY, Gøg 4 YF, Sanglærke 2 YF SY,  Gærdesmutte 3 R, Nattergal 1 YF SY, Solsort 1 SY, Rørsanger 2 YF SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Blåmejse 2 YF BR, Musvit 2 YF FU, Korttået Træløber 1 YF SY, Husskade 1 R, Allike 43 R, Råge 12 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 YF SY, Rørspurv 1 YF. Kirsten Halkjær Lund
Tårup Inddæmmede Strand: Gravand 2 M R, Rørhøg 4 TH, Musvåge 3 N, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Ravn 2 OF, Lille Korsnæb 1 F FU. Lars Philip Nielsen


         Engpiber i regnvejr ved Bøjden Nor. Foto: Leif Kristensen

Fredag den 23. maj 2014                                               Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 8 Ø, Bramgås 30 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 48 Ø
Øksendrup, Grusgraven (den nordlige): Digesvale 25 par+ (Ny digesvalekoloni. Kolonien findes i en stejl sandskrænt,1 m over vandspejlet. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg
: Havørn 1 AD OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn
: Husrødstjert 2 2K+ YF UR. Anders Odd Wulff Nielsen
Højestene Løb (Omr.26)
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1600 R. Leif Bisschop-Larsen
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 46 FU, Rørhøg 1 2K R, Tårnfalk 1 M FU, Strandskade 2 YF TH, Vibe 4 YF TH. Arne Bruun
Gulstav
(04:30 - 07:30): Solsort 1 RI, Rørsanger 3 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 2 RI, Løvsanger 3 RI, Blåmejse 1 RI, Gulspurv 1 RI (14 ringmærkede fugle. Lukket p.g.a. af regn/storm tidligt). Keldsnor Fuglestation/Jan Holm Jensen
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD FU, Sorthovedet Måge 1 3K YF (Kom fra Hættemågekolonien, vaskede og pudsede sig og fløj så vestpå). Jacob Sterup 
Tullebølle
: Gulbug 1 SY. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø
: Sortterne 3 R. Søren Gjaldbæk
Bøjden Nor: Knopsvane 8 FU, Bramgås 12 R, Gravand 2 FU, Klyde 2 FU T, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 2 FU, Havterne 2 YF BR, Sanglærke 2 FU, Engpiber 2 YF FU, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 35 R, Knopsvane 14 FU, Grågås 30 R, Grågås 20 YF UF, Gravand 8 FU, Gråand 25 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 16 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 8 YF BR, Stor Præstekrave 16 FU, Vibe 12 YF TH, Sandløber 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 6 YF P, Hættemåge 50 YF BR, Fjordterne 16 YF BR, Havterne 2 FU, Hvid Vipstjert 4 YF FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 2 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Gulspurv 2 SY. Per Quaade
Tarup Grusgrave: Nattergal 4 SY, Græshoppesanger 1 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Nattergal 4 SY. Per Rasmussen
Bispeenge: Blishøne 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 8 TH, Rødben 2 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Rørspurv 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Kirkendrup Mose: Nattergal 4 SY, Kærsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Odense Jernbaneterræn: Lille Præstekrave 1 R, Vibe 2 YF K. Evald Mehlsen
Slipshavn Skov: Skovsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Slipshavn Skov: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 R, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Billeskov Skov: Musvåge 3 R. Kirsten Pedersen
Assens: Blishøne 6 YF UF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 16 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 3 R, Gråspurv 11 FU, Bogfinke 4 SY. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 1 TH. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Langø: Gravand 22 R, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Kærløber 2 FU (se kort  ). Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Langø: Atlingand 1 R, Stor Præstekrave 33 FU, Dværgryle 2 FU, Kærløber 1 FU. Jens Friis-Walsted


          Hvepsevåge

Torsdag den 22. maj 2014                                               Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:31

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 80 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3400
Gulstav, Vesterskov
: Karmindompap 2 M 1 F. Søren Bøgelund, Jan Holm Jensen
Gulstav (06:30): Pirol 2 M 1 F. Jan Holm Jensen
Rudkøbing, Brovejen (10:50 - ?):
Gulirisk 1 SY. Ole Goldschmidt
Lundeborg Ny Camping (06:30): Landsvale 4 OF R, Grønirisk 4 FU, Digesvale 1 OF, Tornirisk 2 R, Gærdesanger 1 SY, Musvit 2 YF, Hvid vipstjert 2 YF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård sø (10.00):
Hvidvinget terne 1 FU. Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Tyrkerdue 1, Dompap 1, Spætmejse 2, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Løvsanger 1, Gøg 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 8 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Enebærodde (07:10):
Sølvhejre 2 T Ø . Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Rørhøg 1 F TF, Musvåge 4 TF, Blishøne 1 YF UF, Mursejler 2 FU, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 3 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Tornirisk 8 R,
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Hvepsevåge 5 TF, Hvepsevåge 1 N, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 2 N, Musvåge 3 TF, Havterne 1 OF, Ringdue 2 SY, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 5 SY, Sollsort 2 SY, Kærsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Gærdesanger 3 FU, Tornsanger 4 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 6 FU, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 3 SY
Horseklint: Bramgås 30 N, Hvepsevåge 5 TF, Hvepsevåge 1 N, Musvåge 3 TF, Tornsanger 1 SY

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås 4500 Ø Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Tornsanger 1 SY. Carsten Skou
Åmosen: Nattergal 3 SY. Niels Andersen
Kirkebyskovene  Løvehave, Troldekrog m.m. (21:30 - 22:00): Skovsneppe 7 YF TH. (Ialt sås 13 fugle, men flere formodentlig gengangere). Niels Andersen
Rudkøbing: Hvepsevåge 6 AD NØ, Trane 11 NØ, Gulirisk 1 SY. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 100 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3500 NØ, Gravand 46 R, Knarand 7 R, Gråand 19 R, Skeand 10 R, Ederfugl 220 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 160 R, Sort Glente 1 SØ, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 80 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 36 R, Storspove 2 R, Rødben 18 R, Stormmåge 1000 R, Sølvmåge 500 R, Havterne 12 R, Sanglærke  25 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 20 R, Hvid Vipstjert 12 R, Gærdesmutte 5 R, Nattergal 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 7 R, Kærsanger 3 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 5 R, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 21 R, Havesanger 1 R, Munk 3 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt 
Ørnehøj-området (Gulstav): Sort Glente 1 OF. Jan Holm Jensen
Gulstav (04:30 - 09:30) Gulbug 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 M 2K RI, Rørspurv 1 M 3K+ RI. (5 RI fugle i dag.) Keldsnor Fuglestation/Jan Holm Jensen
Gulstav Vesterskov: Græshoppesanger 1 SY, Pirol 4 SY, Karmindompap 3 SY. Jan Holm Jensen 
Gulstav Østerskov: Karmindompap 2 SY. Jan Holm Jensen
Fakkemose: Nattergal 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Jan Holm Jensen
Klæsø Nor: Rørhøg 5 FU. Jan Holm Jensen
Søgård Mose (Langeland): Nattergal 1 SY. Jan Holm Jensen
Henninge Nor: Fiskeørn 1 R. Søren Bøgelund
Botofte: Mursejler 2 R, Mursejler 3 FU. Karen Kusk
Botofte Skovmose: Skeand 2 FU, Havørn 4. Karen Kusk
Sollerup: Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 8 R, Bramgås 250 Ø, Rørhøg 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Skovsneppe 2 OF, Natugle 2 , Nattergal 5 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R, Bogfinke 2 SY, Lille Gråsisken 3 OF, Rørspurv 1 SY (Nattergaletur med DOF-Fyn). Leif Kristensen
Svanninge: Bramgås 190 Ø. Jacob Sterup
Vesterholm Mose: Rørdrum 1 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 410 Ø, Hvepsevåge 5 Ø, Sort Glente 1 Ø,
Drosselrørsanger 1 SY (pp- 300 m SØ for broen retning vindeby kirke.) Jens-Gert Hansen
Fyns Hoved: Tejst 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Stenpikker 1 M AD FU, Gulbug 1 FU, Tornsanger 3 SY, Grå Fluesnapper 6 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Stær 1 YF FU, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 2 FU. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Bramgås 70 NØ, Spidsand 2 FU, Ederfugl 3 YF UF, Havterne 1 FU. Dieter Maaszen
Martofte: Råge 110 FU. Dieter Maaszen
Mejlø (inkl. Enø): Tejst 13 TH. Dieter Maaszen
Kohave v/Tornbjerg: Nattergal 1 SY. Anders Vedel
Røjle By: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 180 Ø. Michael Mosebo Jensen
Hårby: Mursejler 2 FU. Gunnar Jørgensen
Agernæs: Bramgås 100 NØ. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 12 R, Knopsvane 23 R, Gravand 6 FU, Gråand 7 R, Klyde 2 FU, Rødben 5 OF, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Havterne 4 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 11 R, Grågås 80, Bramgås 35 OF, Bramgås 3 R, Gravand 22 R, Knarand 2 R, Gråand 21 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 3 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 7 FU, Strandskade 9 R, Klyde 20 FU, Klyde 3 YF BR, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 51 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 2 TH, Storspove 7 FU, Rødben 6 FU, Gøg 1 SY, Gøg 1 R, Sanglærke 22 SY, Digesvale 5 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 1 OF, Stær 3 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 7 FU, Rørspurv 1 RI. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Gravand 6 R, Gråand 3 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 YF BR, Vibe 3 FU, Rødben 1 R, Fjordterne/Havterne 3 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Helnæs, havet ud for Maden: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Toppet Skallesluger 2 R. Leif Kristensen 
Helnæs, Rørmose: Gråand 6 R, Rørhøg 2 , Ringdue 2 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 1 FU, Skovspurv 6 FU. Leif Kristensen
Husby (Vestfyn): Rød Glente 1 FU. Mads Syndergaard
Håre Bjerge: Fiskehejre 1 FU, Gråand 7 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Nattergal 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 OF, Ravn 2 OF, Stær 1 OF, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Ejby/Kindstrup Mose: Gøg 2 SY, Nattergal 7 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Mads Syndergaard
Elvedgård/Mølleskov: Ringdue 19 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 8 R, Rødhals 4 R, Rødstjert 2 SY, Solsort 15 R, Sangdrossel 7 R, Havesanger 3 SY, Munk 6 R, Skovsanger 1 SY, Gransanger 8 R, Løvsanger 4 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 SY, Blåmejse 5 R, Musvit 5 R, Træløber 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 R, Bogfinke 22 R, Grønirisk 2 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 2 R. Jens Friis-Walsted


       Stormmåge med speciel yngleplads

Onsdag den 21. maj 2014                                               Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:29

Kidholm v/Thurø: Stormmåge 1 YF BR .
Ny Gesinge
(11:00): Fiskeørn 1 OF (15:45), Bramgås 350 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø: Knortegås 850 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Østerskov v. sti toilethus til stranden (07:35): Karmindompap 1 2K SY. Jan Holm Jensen
Keldsnor (06:35): Karmindompap 1 sy (i træer neden for Bruns Banke). Jan Holm Jensen
Lundeborg (10:30): Bramgås 175 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Tange å (06:30): Digesvale 20 FU, Landsvale 6 FU, Gøg 1 SY, Splitterne 1 OF, Gravand 2 FU, Tornirisk 4 FU, Knopsvane 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping (20:50): Bramgås 200 OF Ø. Poul Brugs Rasmussen
Kogtved, matriklen: Bysvale 8 YF B, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Skovspurv 2 YF UF
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 4762 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1159 T, Pibeand 1 Ø
Sydf. Øhav: Rødlok: Bramgås 1200 T
Øhavet: Skarø Nord: Bramgås 300 Ø
Espe, matriklen: Bramgås 500 + 500 Ø , Musvåge 1, Dværgfalk 1 (jagtet af Stære). Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 350 Ø, Hvepsevåge 11 T, Gulbug 1 SY. Niels Andersen
Gulstav (04:15 - 10:30): Landsvale 1 RI, Kærsanger 1 RI, Gulbug 2 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 2 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 3 RI. Jan Holm Jensen Keldsnor Fuglestation
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 13 R, Knarand 2 FU, Havørn 2. Karen Kusk
Gulstav Mose: Rødrygget Tornskade 2 F R. Jan Holm Jensen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Jan Holm Jensen
Gulstav Østerskov: Karmindompap 1 M 2K SY. Jan Holm Jensen
Keldsnor: Karmindompap 1 SY. Jan Holm Jensen
Mølleskov v/Skjoldemose: Blishøne 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 2 YF TH, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 YF, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 2 SY, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 YF, Bogfinke 3 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Gøg 1 R, Munk 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Skægmejse 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Ringe: Bramgås 300 Ø, Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Bramgås 540 NØ, Gravand 2 FU, Knarand 7 FU, Knarand 2 YF TH, Atlingand 1 F TH, Skeand 8 FU, Troldand 2 YF TH, Musvåge 1 FU, Blishøne 110 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 200 NØ, Gravand 77 FU, Knarand 8 FU, Skeand 7 FU, Rødben 1 FU. Dieter Maaszen 
Skaboeshuse: Bramgås 520 NØ. Kurt Kaack Hansen
Sønder Åby, enge SV for: Gråand 4 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 4 SY, Digesvale 70 YF B, Hvid Vipstjert 2 OF, Stenpikker 2 R, Allike 5 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 3 R, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 OF, Rørspurv 1 R. Villy-Erik Schødts Østerøsø - Knudshoved: Bramgås 955 NØ Jens-Gert Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 28 R, Knopsvane 4 R, Grågås 11 YF, Grågås 29 , Gravand 4 R, Gravand 2 YF, Gravand 1 PUL FU, Gråand 7 R, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Rødben 3 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 1 R, Dværgterne 1 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 3 FU, Rørspurv 1 OF. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Landsvale 3 FU, Stenpikker 1 R, Stær 11 FU. Leif Kristensen
Nyborg Fjord: Ederfugl 2 YF, Ederfugl 5 PUL FU. Leif Kristensen
Vesterholm Mose:
Drosselrørsanger 1 SY . Jens-Gert Hansen 
Barløse: Bramgås 32 SØ, Munk 1 SY. Villy-Erik Schødts
Assens: Bramgås 167 NØ. Kirsten Pedersen
Torø: Bramgås 107 T R, Sanglærke 12 R, Engpiber 15 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 16 R. Kirsten Pedersen
Eskelund Mose: Grågås 21 R, Gravand 2 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Vibe 1 OF, Ringdue 7 R, Gøg 3 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 1 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig(alba) 1 R,  Gærdesmutte 3 SY, Nattergal 7 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 3 R, Rørsanger 6 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Halemejse 3 R, Halemejse, Nordlig(caudatus) 1 R, Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Skovskade 1 OF, Allike 2 R, Stær 3 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 SY. Jens Friis-Walsted


        Stenpikker Drejø

Tirsdag den 20. maj 2014                                               Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:28

Svendborgsund ved Iholm:(06:20): Bramgås 60 T Ø.
Ny Gesinge (05:30 - 06:30): Bramgås 450 T (plus mange i løbet af natten). Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselager Hotel (14:00- ): Mursejler 3 FU FU. Poul Brug Rasmussen
Espe, matriklen: Bramgås 800 Ø, Lille Præstekrave 1 OF, Ravn 2, Blishøne 2 + 7 unger, Stær 12, Spætmejse 4 (har travlt med at fodre unger i begge kasser), Broget Fluesnapper 1, Rødstjert 2, Grønirisk 2, Løvsanger 1, Havesanger 1, Munk 1, Tornsanger 1, Gærdesanger 1, Gulbug 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav (04:30 - 14:00): Sivsanger 1 RI (32 fugle ringmærket i dag. Keldsnor Fuglestation/Jan Holm Jensen). Keldsnor Fuglestation
Fredmosen: Bramgås 1000 NØ, Nattergal 5 SY, Sivsanger 2 SY, Kærsanger 1 SY. Esben Eriksen
Ulbølle: Bramgås 700 NØ. Niels Bomholt Jensen
Ollerup Sø: Toppet Lappedykker 10 YF P, Fjordterne 1 R, Rørsanger 2 SY. Niels Andersen
Snarup Have: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Bramgås 210 NØ. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Ringdue 2 SY, Gøg 1 R, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 R, Havesanger 3 SY, Munk 4 SY, Løvsanger 4 SY, Musvit 1 FU, Musvit 2 SY, Ravn 10 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 5 R, Grågås 28 , Knarand 2 R, Gråand 10 YF, Atlingand 1 M R, Skeand 3 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 F OF, Blishøne 29 R, Strandskade 1 OF, Vibe 1 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 8 FU, Gøg 3 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Jernspurv 1 SY, Bynkefugl 1 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 2 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen  
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Bramgås 10 Ø (Antal ukendt pgr af tæt tåge). Per Rasmussen
Odense: Hvepsevåge 1 N. Morten D. D. Hansen
Hjulby Sø: Rørhøg 2 OF, Nattergal 5 SY, Græshoppesanger 2 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 3 SY, Stær 50 R NAT. Jens-Gert Hansen
Assens: Bramgås 70 NØ, Stor Flagspætte 1 FU, Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Enghave v/Scheelenborg: Sildemåge 2 R, Sølvmåge 13 R, Råge 100 FU. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 6 OF, Ederfugl 28 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Rørhøg 1 OF, Agerhøne 1 R, Blishøne 8 AD R, Blishøne 2 PUL FU, Sølvmåge 2 OF, Splitterne 4 R, Havterne 1 FU, Ringdue 7 YF, Sanglærke 6 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 6 T, Skovpiber 4 R, Gul Vipstjert 15 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Rødstjert 2 F FU, Bynkefugl 5 R, Stenpikker 5 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 R, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 4 R, Tornsanger 34 SY, Havesanger 10 R, Løvsanger 6 FU, Grå Fluesnapper 5 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Musvit 4 FU, Rødrygget Tornskade 3 R, Gråkrage 3 R, Stær 1 FU, Kvækerfinke 1 SDR FU, Tornirisk 5 R, Gulspurv 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Martofte: Bramgås 70 NØ. Niels Bomholt Jensen
Vesterholm Mose: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Skarv 1 FU, Gråand 12 FU, Skeand 2 FU, Troldand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Fasan 1 FU, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 23 FU, Huldue 1 R, Ringdue 60 R, Gøg 4 FU, Mursejler 50 FU, Landsvale 10 FU, Gærdesmutte 6 FU, Jernspurv 5 FU, Rødhals 6 FU, Nattergal 12 SY, Solsort 4 FU, Sangdrossel 6 FU, Kærsanger 6 FU, Rørsanger 4 FU, Gærdesanger 3 FU, Tornsanger 12 R, Havesanger 11 FU, Munk 12 R, Skovsanger 1 FU, Gransanger 5 FU, Løvsanger 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 R, Gråkrage 14 FU, Gråspurv 1 R, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 3 FU, Gulspurv 4 FU, Rørspurv 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Røjle By: Nattergal 1 SY, Stillits 5 R. Erik Busk
Røjle Klint: Agerhøne 1 M TH, Stenpikker 3 FU. Erik Busk
Gyldensteen: Langø: Atlingand 2 , Skeand 5 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 6 R, Temmincksryle 1 R, Rødben 1 R. Jens Friis-Walsted


        Hvidvinget terne FU

Mandag den 19. maj 2014                                               Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:26

Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Nattergal 1 SY. Carsten Skou
Bjørnemosegård (22:58): Rørsanger 2 SY. Anders Odd Wulf Nielsen
Monnet, Tåsinge
: Dværgterne 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Vesterskov v. fugletårn (16:20): karmindompap 1 SY. Jan Holm Jensen
Gulstav: Mursejler 8 T FU, Digesvale 100 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 R, Tornsanger 3 SY
Gulstav Vesterskov: Gøg 1 SY, Blåmejse 1 YF FU, Karmindompap 1 SY
Gulstav Østerskov: Grå Fluesnapper 1 FU
Fakkemosen: Græshoppesanger 1 SY. Esben Eriksen
Hav ved Tryggelev Nor: Ederfugl 4 YF UF
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 14 FU, Rovterne 1 R. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 200 Ø, Blishøne 1 YF UF, Dværgmåge 1 2K+ FU, Sortterne 1 FU ,
Hvidvinget Terne 7 FU , Mursejler 2 T, Stenpikker 6 R
Tranekær: Trane 1 R + 1 Pull (Set her i morges i relativt højt græs og på lang afstand. Så der kunne teoretisk godt være en mere). Claus Dalskov
Kirkeby Sand: Gråstrubet lappedykker 5 AD + 2 Pull . Peder Skou  [Apollo Books]
Espe, matriklen: Blishøne 2 + 7 kyllinger, Gråkrage 2, Råge 20, Allike 10, Ringdue 5, Sangdrossel 1, Solsort 4, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 2, Stær 12, Grønirisk 2, Stillits 2, Gulspurv 1, Rødstjert 1, Havesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Landsvale 6, Skovspurv 10, Musvåge 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (11:30-12:15): Skeand 1 R, Toppet Skallesluger 1 FU/R, Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 1 T 2 k han, Sortterne 1 FU, Mursejler 10 FU, Kærsanger 2 SY. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Holstenshuus, Diernæs (09:35-11:20): Grågås 14 FU/R, Gravand 1 R, Gråand 1 YUF 5 PULL, Troldand 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 YUF 2 PULL, Huldue 1 SY, Skovpiber 1 SY, Nattergal 1 SY, Havesanger 2 SY, Skovsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 FU, Sortmejse 1 SY, Skovskade 2 FU, Ravn 2 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Assistens Kirkegård (Svendborg): Havørn 1 OF. Brian Odd Nielsen
Egense, Svendborg: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Niels Andersen
Gulstav:
Sort Glente 1 OF. Jan Holm Jensen
Klæsø Nor:
Hvidvinget Terne 8 FU. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R,
Hvidvinget Terne 5 FU. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Fjordterne 24 YF,
Hvidvinget Terne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing: Sort Glente 1 OF. Søren Bøgelund
Rudkøbing Mose:
Hvidvinget Terne 2 FU. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Atlingand 4 R, Sortterne 1 AD FU,
Hvidvinget Terne 16 R T.(5 - 8 ad gangen, 8 kom ned "oppefra", de første fløj videre til Nørreballe Nor). Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 20. Frits Thomsen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Ringdue 4 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Musvit 2 YF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 74 R, Grågås 151 R, Gravand 12 R, Knarand 3 R, Gråand 20 R, Skeand 4 R, Taffeland 1 M R, Troldand 14 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 35 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 7 R, Fjordterne 6 FU, Ringdue 5 OF, Gøg 2 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert  1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 8 SY,
Drosselrørsanger 1 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 1 OF, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Gråkrage 5 R, Ravn 1 R, Stær 5 OF, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 2 FU, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Natugle 1 JUV R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Fiskehejre 1 R, Grågås 8 , Gravand 2 R, Skeand 7 FU, Taffeland 6 R, Troldand 10 R, Vibe 1 YF SY, Hættemåge 6 YF, Stormmåge 1 R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Hvinand 3 PUL YF UR, Natugle 1 R, Nattergal 2 SY, Kærsanger 3 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 SY. Per Rasmussen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Rødben 2 FU, Gøg 3 SY, Bynkefugl 1 F FU, Tornirisk 1 FU. Søren G. Nielsen 
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 TH, Stær 1 YF FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sorthovedet Måge 1 YF. Kell Grønborg
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 66 FU, Fiskehejre 5 FU, Grågås 39 FU, Gravand 25 FU, Skeand 2 FU, Ederfugl 7 PUL FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Vandrikse 2 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 9 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 6 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 18 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Rødben 8 FU, Splitterne 25 FU, Fjordterne 6 FU, Dværgterne 4 FU, Huldue 2 FU, Ringdue 33 FU, Mursejler 19 FU, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 12 FU, Rødhals 12 FU, Nattergal 1 SY, Rødstjert 4 FU, Bynkefugl 7 FU, Stenpikker 6 FU, Solsort 6 FU, Sangdrossel 2 FU, Misteldrossel 1 FU, Tornsanger 12 FU, Havesanger 5 FU, Munk 11 FU, Gransanger 10 FU, Løvsanger 12 FU, Grå Fluesnapper 4 FU, Halemejse 2  FU, Træløber 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 M FU, Skovskade 2 FU, Allike 6 FU, Stær 50 FU, Bogfinke 8 FU, Grønirisk 25 FU, Stillits 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Nyborg: Mursejler 1 OF. Lotte Mejer Sørensen
Flægen v/Tybrind: Rørhøg 2 YF, Vandrikse 3 R, Dobbeltbekkasin 1 TH, Gøg 2 SY, Rørsanger 7 SY, Skægmejse 5 FU. Mads Syndergaard
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 2 R, Gravand 20 R, Pibeand 1 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Atlingand 2 R, Skeand 5 R, Rørhøg 1 M OF, Strandskade 2 R, Klyde 50 YF, Vibe 7 YF, Temmincksryle 3 R, Rødben 2 R, Mudderklire 1 FU, Mursejler 40 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 2 FU, Landsvale 25 FU, Engpiber 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Gul Vipstjert 100 FU. Kell Grønborg
Gyldensteen: Langø: Grågås 372 R, Gravand 9 R, Krikand 2 R, Gråand 3 R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 R, Troldand 5 R, Ederfugl 2 R, Rørhøg 2 F OF, Fasan 2 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 13 R, Temmincksryle 3 R, Storspove 1 R, Hvidklire 1 OF, Tinksmed 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 45 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 OF, Sanglærke 15 R, Landsvale 13 R, Bysvale 17 R, Engpiber 9 R, Gul Vipstjert 97 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R, Grå Fluesnapper 1 R, Musvit 3 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø: Gravand 1 R, Knarand 1 R, Gråand 2 R, Atlingand 1 M R, Skeand 1 M R, Troldand 8 R, Ederfugl 1 R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 OF, Strandskade 1 R, Klyde 4 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Rødben 2 R, Tinksmed 1 FU, Sølvmåge 26 R, Sanglærke 1 SY, Gul Vipstjert 115 FU. Jens Bækkelund


           Gul vipstjert Foto: Hans Villum Christensen

Søndag den 18. maj 2014                                               Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:24

Nørreballe Nor (15:20 - ?): Hvidvinget terne 4 R. Nis Rattenborg
Lindelse
: Hvepsevåge 1 N,
Nørreballe Nor: Hvepsevåge 1 N,
Nørreskov (Tåsinge): Hvepsevåge 2 N,
Rath: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF FU
Vitsø: Mursejler, Gulspurv, Rørhøg 1 R, Stormmåge, Gøg, Gærdesanger, Grågås, Rørspurv, Knopsvane, Blishøne, Skeand, Skarv, Gråand, Gråstrubet Lappedykker,Gravand, Hættemåge, Fiskehejre, Vibe, Svartbag, Landsvale/Bysvale, Taffeland, Troldand, Ringdue, Stær, Nilgås 1 R, Toppet lappedykker, Sivsanger, Klyde 3 R, Grønbenet rørhøne, Knarand 3 R. Kim Bang Jensen
Ballen: Gul vipstjert 1 R. Hans Villum Christensen
Lundeborg, Ny Camping (10:00): Bramgås 450 OF NØ, Rødstjert 2 (nu er der fuld gang i redebyggeriet). Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Knopsvane 1 AD + (deres unger, i år blev det til 4 små dunede af slagsen) . Poul Brugs Rasmussen
Broby Sø: Gøg 2 OF,
Hvidvinget Terne 5 FU, Rørhøg 2 FU, Rørspurv 1 SY, Tårnfalk 1 FU. Aksel Jørgensen
Firetalsstranden, Mellemstykket (13:45):
Hvidvinget terne 4 R. Kresten Madsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Egense, Svendborg: Grågås 13 OF, Gråand 4 M R, Musvåge 3 OF, Agerhøne 3 FU, Blishøne 2 FU, Vibe 1 TH, Stormmåge 2 FU, Sølvmåge 7 OF, Ringdue 20 FU, Mursejler 3 OF, Sanglærke 15 SY, Landsvale 10 YF BR, Bysvale 4 YF BR, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 4 YF FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 3 SY, Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 7 FU, Solsort 10 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 8 SY, Havesanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 4 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Husskade 4 YF BR, Allike 15 FU, Råge 25 OF, Gråkrage 6 FU, Stær 15 YF FU, Gråspurv 5 YF BR, Skovspurv 4 YF BR, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 4 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 5 SY. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Lille Gråsisken 1 YF SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Knopsvane 23 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 149 FU, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Havterne 2 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Hvepsevåge 3 N, Stenpikker 1 R. Lars Philip Nørtoft
Gulstav: Bramgås 1522 Ø, Knortegås 80 Ø, Hvepsevåge 1 N, Rød Glente 1 TF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 N, Dværgfalk 1 M OF, Trane 1 TF, Gul Vipstjert 3 OF, Rødstjert 9 R, Bynkefugl 4 R, Stenpikker 4 R, Sivsanger 2 SY, Havesanger 9 SY, Broget Fluesnapper 3 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Michael Bjerregaard, Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 OF. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 3 FU,  Mursejler 5 FU. Lars Philip Nørtoft
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 2 FU. Lars Philip Nørtoft
Hjortholm (Eskebjerghave) (13:15): Aftenfalk 0 M AD NV (Lille mørk falk trak ind fra havet fra SØ og forsvandt bag skoven efter 20 sek, derfor kun 98 % sikker). Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 SY (Høres dagligt). Henrik Mørup-Petersen
Ballen: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 4 R, Svartbag 1 R, Gøg 1 R, Digesvale 16 FU, Landsvale 22 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Skægmejse 4 R, Stær 4 FU. Uffe Terndrup
Nakkebølle Inddæmning:
Rødhovedet And 1 M R, Drosselrørsanger 1 SY (se kort   Ella Mikkelsen). Kirsten Pedersen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 10 R, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Havørn 2 OF, Musvåge 1 OF, Hættemåge 10 R, Stormmåge 4 R, Gøg 2 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 6 FU, Solsort 1 SY, Rørsanger 5 SY,
Drosselrørsanger 1 R, Skægmejse 3 R. Uffe Terndrup 
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Kirsten Pedersen
Sundet - Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 10 R,Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Taffeland 16 R, Troldand 14 R, Svartbag 1 R, Digesvale 16 FU, Landsvale 20 FU, Solsort 1 R, Sivsanger 5 SY, Musvit 1 R, Allike 2 OF, Råge 6 FU, Stær 2 FU. Uffe Terndrup
Kværndrup: Agerhøne 2 R. Lars Philip Nørtoft
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 14 YF, Gravand 4 YF, Gråand 200 YF, Blishøne 2 R, Landsvale 16 FU, Nattergal 1 SY, Munk 4 SY, Skovspurv 1 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 4 R. Uffe Terndrup
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 6 R, Skeand 3 R, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 2 YF, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 3 SY, Munk 8 SY, Grå Fluesnapper 2 SY, Sumpmejse 2 YF BR. Per Rasmussen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Bramgås 10 Ø, Nattergal 2 SY. Per Rasmussen
Ørbæk: Hvepsevåge 2 N. Bodil og Hans Rytter
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 5 R, Temmincksryle 4 R. Rune Sø Neergaard
Fjordmarken: Rørhøg 2 R, Mudderklire 1 R, Rørsanger 1 SY, Ravn 2 OF. Kresten Madsen
Odense Å v/Bellinge: Fasan 1 R, Gøg 2 SY, Nattergal 2 SY, Gulspurv 1 R. Poul Vesterlund Pedersen
Otterup: Agerhøne 2 R, Fasan 6 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 20 R, Tyrkerdue 3 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Landsvale 6 OF, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Rødstjert 3 SY, Solsort 9 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 5 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 8 SY, Allike 14 R, Råge 2 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 4 R, Skovspurv 12 SY, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 8 SY, Bomlærke 3 SY. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 16 R, Knarand 6 R. Rune Sø Neergaard
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 9 R, Knarand 20 R. Kresten Madsen
Assens Havn: Mursejler 4 FU, Stenpikker 1 FU. Kirsten Pedersen
Dræet: Grågås 50 R. Anton Thøger Larsen
Æbelø: Lille Lappedykker 2 YF UF, Lille Lappedykker 1 PUL R, Fiskehejre 2 OF, Gravand 18 R, Gråand 3 R, Vandrikse 1 SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 10 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 35 R, Kærsanger 1 SY, Halemejse 1 R, Pirol 3 SY, Lille Korsnæb 10 OF, Gulspurv 2 R. Anton Thøger Larsen
Æbelø Holm: Stor Præstekrave 1 R, Storspove 1 R. Anton Thøger Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Musvåge 2 R. Anton Thøger Larsen


           Klyde Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 17. maj 2014                                               Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:23

Svendborg, Strandvej (17:30): Grå fluesnapper 1 R, Rødstjert 1 SY M ( 3. uge). Jan Stener Jørgensen
Hjortø: Havørn 1 OF, Dværgfalk 1 FU. Erik Danielsen, Erhardt Edmund Ecklon
Bagenkop (10:00): Hedehøg 1 AD F. Hanne og Finn Eriksen
Tryggelev Nor (14:30-?):
Hvidvinget Terne 6 R. Hanne og Finn Eriksen
Gulstav:
Sort glente 1 TF, Blåhals 1 R, Trane 1 TF, Sule 1 T Ø. Michael Bjerregård, Anders Odd Wulf Nielsen
Slipshavn og Holckenhavn (09:30 – 10:30): Rødben 4 FU, Klyde 6 FU, Ederfugle 5 OF, Ederfugl 2M + 2 Pull FU, Gravand 14 FU, Hættemåge 14 FU, Sølvmåge 18 FU, Knopsvane 15 FU, Strandskade 4 FU, Stor præstekrave 3 FU, Grågås 25 OF, Sanglærke 4 FU OF SY, Bysvale 6 FU, Fjordterne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 725 Ø. Niels Andersen
Siø: Havørn 1 AD R. Helle Suadicani 
Botofte Skovmose: Havørn 1 R,
Hvidvinget Terne 4 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Bramgås 800 NØ,
Hvidvinget Terne 8 AD R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Hvepsevåge 9 NØ, Gulbug 5 SY, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Sivsanger 3 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 7 FU. Helle Suadicani
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 7 2K+ FU. Børge Langkilde Rasmussen 
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY (se kort   Ella Mikkelsen). (Tim Andersen m. fl). Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Carsten Skou
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 4 FU T. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 10 AD SDR R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg:
Hvidvinget Terne 9 FU . Gunnar Knudsen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Emilielund (Ravnholt): Lille Flagspætte 1 M TH. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Huldue 3 R. Palle Bo Larsen
Seden Strand:
Hvidvinget Terne 7 N. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Skægmejse 1 R. Jens O. Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Havørn 1 OF,
Hvidvinget Terne 7 FU. Steen Lauritsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dværgmåge 1 FU,
Hvidvinget Terne 9 FU. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 16 R, Atlingand 3 R, Havørn 1 AD OF. Lars Philip Nørtoft
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 10 FU, Atlingand 1 FU, Havørn 2 FU,
Hvidvinget Terne 7 FU . Vibeke Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
:
Hvidvinget Terne 2 FU. Leif Kristensen
Fyns Hoved:
Vagtel 1 SY, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 30 R T, Grå Fluesnapper 3 R, Rødrygget Tornskade 2 R. Jens-Gert Hansen
Vindinge Å ved udløb: Græshoppesanger 1 SY. Hans Rytter
Føns Vang: Havørn 2 AD FU,
Hvidvinget Terne 1 OF. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Erik Busk
Emtekær Nor: Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Æbelø: Havørn 2 OF, Pirol 2 SY. Ole Lund


     

Fredag den 16. maj 2014  Bededag                                Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Svendborg, Strandvej (16:57): Mursejler 3 R (noget sent i år, synes jeg). Jan Stener Jørgensen
Bregninge, Ærø
: Gråstrubet lappedykker 1 YP . Kim Bang Jensen
Sortemosen
(10:20): Havørn 2 R, Gøg 2 HØ. Morten Kristiansen
Nakkebølle Inddæmning
:
Drosselrørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Lundeborg, campingpladsen
(08:00): Rødstjert 1 M SY ( det er første gang jeg ser en sådan her på matriklen, den er meget interesseret i den ene af mine Stærekasser, og det ville glæde mig om de ville ruge her), Hvid Vipstjert 2 R, Gråspurv 4 R, Tornsanger 2 R.(Der har trukket mange flokke med Bramgæs hele natten (de har snakket meget højlydt), hvor mange aner jeg ikke. I dette øjeblik ( 7:25) flyver 2 store flokke forbi NØ (500 + 200). Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstranden, Mellemstykket (07:55 - ?):
Hvidvinget terne 4 R. Michael Mosebo Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Vindeby (Tåsinge): Bramgås 150 NØ. Lars P. Johansson
Langelandsbroen: Bramgås 2500 NØ. Lars P. Johansson
Rudkøbing: Bramgås 4500 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 300 NØ. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Digesvale 100 OF. Vagn Højkjær Larsen
Klæsø Nor: Rød Glente 2 2K S,
Hvidvinget Terne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 300 R, Fjordterne/Havterne 26 R Vagn Højkjær Larsen
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 9 AD R Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 6 R Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 6 R Frits Thomsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY Vagn Højkjær Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1700 Ø,
Hvidvinget Terne 2 AD R Ole Goldschmidt 
Botofte Skovmose:
Hvidvinget Terne 12 R. Vagn Højkjær Larsen
Botofte Skovmose: Havørn 1 M AD OF,
Hvidvinget Terne 12 FU . Jane Ditzel
Hou Nordstrand: Knortegås 125 T, Dværgfalk 1 OF, Stenvender 4 R. Vagn Højkjær Larsen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 AD R SØ. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Bramgås 300 NØ, Havørn 3 4K+ FU,  Grønspætte 1 R,
Drosselrørsanger 1 SY Ella Mikkelsen), Skægmejse 2 YF B. Gunnar Jørgensen, Ella Mikkelsen, Kurt Kaack Hansen, Annette Friis, Leif Kristensen
Arreskov Sø: Trane 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Hvidvinget Terne 27 FU V. Jakob Sunesen
Korinth: Bramgås 4500 NØ. Jakob Sunesen
Sortemosen: Havørn 3 R. Arne Bruun 
Broby Sø: Atlingand 1 R. Finn Just Christensen
Broby Sø:
Hvidvinget Terne 9 R . Rune Sø Neergaard
Brændegård Sø: Havørn 2 AD OF, Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sundet - Faaborg
:
Hvidvinget Terne 11 FU. Per Damgaard Poulsen
Sundet - Faaborg
:
Hvidvinget Terne 10 AD SDR FU. Leif Kristensen, Kurt Kaack Hansen, Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Leif Kristensen
Fangel
: Rød Glente 1 OF. Kell Grønborg
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Skovsanger 1 SY. Palle Bo Larsen
Grusgrave v/Birkum:
Hvidvinget Terne 6 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Tarup-Davinde: Lille Præstekrave 2 R,
Hvidvinget Terne 6 FU. Kell Grønborg 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 1 AD SDR R,
Hvidvinget Terne 10 AD SDR R. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Hvidvinget Terne 10 SDR FU Martin Strømkjær
Skaboeshuse: Lærkefalk 1 R NØ. Kurt Kaack Hansen
Rønninge: Havørn 1 OF. Tim Andersen
Hjulby Mose:
Nattergal 10 SY. Hjalte Kjærby
Hjulby Sø:
Nattergal 9 SY, Græshoppesanger 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Hjulby Sø:
Hvidvinget Terne 11 FU. Jens-Gert Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Temmincksryle 4 FU V. Jens-Gert Hansen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Hvidvinget Terne 24 FU. Viktor Moe
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 4 YF UF. Thomas Kampmann 
Gyldensteen: Engsøen (06:16 - ? ):
Hvidvinget Terne 14 R (Ses på få meters afstand fra dæmning Langøvej). Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen:
Hvidvinget Terne 38 T Bent Carstensen
Gyldensteen: Engsøen:
Hvidvinget Terne 17 FU T . Martin Strømkjær
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 1 R, Hvidvinget Terne 17 SDR FU Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Hvidvinget Terne 38 AD SDR R . Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R, Havørn 1 AD OF, Hvidvinget Terne 71. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU. Martin Strømkjær
Gyldensteen: Langø: Grågås 405 FU. Jens Bækkelund


         Grå fluesnapper Foto: Poul Brugs Rasmussen 

Torsdag den 15. maj 2014                                                  Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:19

Søgaard Mose ved Genbrugspladsen: Karmindompap 1 SY (ankomst). Søren Bøgelund
Gulstav:
Sort glente 3 R. Søren Bøgelund
Søen, Valdemarsslot
(10:50-11.05): Hvidvinget terne 0 (Negativ)
Kogtved, matriklen
: Bysvale 6 YF B, Rødstjert 1 SY
Nakkebølle Inddæmning (08:30 - ):
Drosselrørsanger 1 SY (i lukket område ved åen - kan svagt høres fra vejen lige vest for slusen mod øst - se kort ). Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Rødhovedet And 1 M AD SDR R, Hvepsevåge 1 OF, Drosselrørsanger 1 SY se kort , kunne høres og ses fra vejen! ), Halemejse 1 YF K, Topmejse 1 YF UR, Ravn 2 R
Lundeborg, Ny Camping
(07:00): Bynkefugl 1 R (den første jeg har set på matriklen), Tornsanger 4 UF, Stillits 2 R, Tornirisk 4 FU, Grønirisk 3 R, Landsvale 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Broholm (09:00): Gulspurv 1 R, Spætmejse 1 FU, Grå fluesnapper 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Husrødstjert 2 FU R, Stillits 2 FU, Gøg 1 SY.Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Bramgås 150 Ø, Musvåge 1, Rørhøg 1 , Stor Flagspætte 1, Stær 8, Landsvale 4, Spætmejse 2, Sumpmejse 2, Dompap 2, Blishøne 2 med 7 nyudklækkede kyllinger. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Taffeland 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Mudderklire 2 FU. Karen Kusk
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 37 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 65 R, Grågås 130 FU, Gravand 2 R, Knarand 1 M FU,
Rødhovedet And 1 M R, Troldand 15 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M R, Blishøne 22 R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 3 R, Gøg 3 SY, Mursejler 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 2 SY, Rørsanger 5 SY, Drosselrørsanger 1 SY se kort , Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 4 SY, Skægmejse 1 M FU, Halemejse 1 R, Topmejse 1 YF BR, Musvit 2 R, Allike 1 OF, Ravn 1 R, Stær 6 YF, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 2 OF, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 1 M R, Strandskade 1 R, Strandskade 2 YF K, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 2 AD YF, Sølvmåge 325 YF, Svartbag 1 4K R, Svartbag 10 AD YF, Fjordterne 3 R, Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Sollerup: Grågås 19 , Musvåge 1 OF, Blishøne 3 YF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 FU, Skovpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 YF UF, Nattergal 4 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 R, Tornsanger 6 SY, Havesanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 3 FU, Bogfinke 3 R, Gulspurv 6 R, Rørspurv 1 R Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Rørhøg 1 F R, Gøg 1 R.  Leif Kristensen
Sandholt: Rørhøg 1 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Sanglærke 5 SY, Landsvale 3 FU, Solsort 4 SY, Sangdrossel 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gråspurv 3 R, Skovspurv 1 R, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 FU, Gulspurv 4 R. Leif Kristensen
Nydam: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 26 R, Gråand 4 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 2 YF BR, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 3 R, Solsort 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Ravn 2 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Diernæs (13:05):
Hvid Stork 1 OF. Marianne L. Hansen 
Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lindeskov v/Ørbæk: Kærsanger 1 SY. Hans Rytter
Vesterholm Mose: Lærkefalk 1 FU. Hans Rytter
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 23 FU, Fiskehejre 2 FU, Grågås 32 FU, Gravand 21 FU, Ederfugl 9 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Klyde 14 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 8 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 8 R T, Rødben 14 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 12 FU, Svartbag 16 FU, Fjordterne 8 R, Dværgterne 4 FU, Engpiber 3 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Rødstjert 4 FU, Stenpikker 2 FU, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 FU, Misteldrossel 1 FU, Gulbug 2 FU, Gærdesanger 8 FU, Tornsanger 12 FU, Gransanger 2 FU, Løvsanger 5 FU, Broget Fluesnapper 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 1 FU, Allike 22 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 14 FU, Bogfinke 32 FU, Grønirisk 9 FU, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 FU, Grågås 64 OF, Gravand 8 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 8 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 11 FU, Sølvmåge 18 FU, Dværgterne 1 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Stenpikker 2 R, Gransanger 1 SY, Husskade 1 FU, Gråkrage 4 FU, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Urup Dam: Nattergal 3 SY Steen Lauritsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Gøg 1 SY, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY. Freddy Hansen
Kølstrup: Agerhøne 1 R, Havesanger 1 SY. Steen Lauritsen
Barløse: Gøg 2 SY. Villy-Erik Schødts
Harritslev Fælled: Nattergal 2 SY. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 29/04 - 2014:
             Rovfugle flytter til storbyen
             Solsorten er den mest almindelige fugl
            
EU giver håb for naturen


       Hvidvinget terne

Onsdag den 14. maj 2014                                                  Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:17

Søen, Valdemarsslot (21.00-21.15): Hvidvinget terne 0 (Negativ). Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot
:
Hvidvinget terne 1 FU. Claus Dalskov
Søen, Valdemarsslot
(14:45 - ?):
Hvidvinget terne 1 FU. Bent Staugaard
Søen, Valdemarsslot (12:45 - 14:05):
Hvidvinget Terne 1 FU SDR , Grå Fluesnapper 1 SY, Spætmejse 1 YF FU, Gråand 1 YF UF, Hættemåge 121 reder med rugende fugl, Hættemåge 2 YF UF, Blishøne 2 YF UF
Søen, Valdemarsslot (11:30 - ?):
Hvidvinget terne 1 FU. Hans Villum Christensen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 1 SY, Sorthalset Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 YF BR, Grågås 60 R, Gravand 22 R, Knarand 28 R, Gråand 12 R, Skeand 7 , Taffeland 20 R, Troldand 20 R, Toppet Skallesluger 9 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 60 R, Blishøne 6 YF BR, Hættemåge 65 YF BR, Hvidvinget Terne 0 R, Huldue 1 SY, Gøg 1 R, Landsvale 20 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Blåmejse 1 SY, Stær 12 SY, Stillits 2 R, Stillits 1 SY, Rørspurv 2 SY
Vindeby (Tåsinge): Havørn 1 AD OF
Ny Gesinge (17:55): Havørn 1 3-4 K. poul Vestergaard Rasmussen
Siø: .Havørn 1 FU (Bytte - Blishøne Tranekærfugl?). Claus Dalskov
Lundeborg, Ny camping (06:30): Splitterne 2 FU R, Tornsanger 1 R SY, Tornirisk 4 R SY, Gærdesanger 1 SY, Gærdesmutte 1 FU, Bogfinke 2 FU, Solsort 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Rødstjert 2, Spætmejse 2, Hvid Vipstjert 2, Løvsanger 2, Munk 1, Havesanger 1, Gærdesanger 1, Landsvale 6. Rødt Egern 1 (tog flugten, da en Landsvale dykkede ned over den). Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Skovsneppe 1 YF TH Niels Andersen
Tankefuld: Mudderklire 1 R. Carsten Skou
Skovsbo v/Svendborg: Lille Præstekrave 1 FU (På de vegetationsløse folde og baner ved rideskolen Skovsbogård). Niels Andersen
Svendborg, Caroline Amalielund: Blishøne 1 YF UF, Stor Flagspætte 1 R, Havesanger 2 R, Munk 3 SY, Korttået Træløber 3 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 127 FU, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Grå Fluesnapper 1 R Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot (16:4-18:30): Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Knopsvane 8 R, Grågås 60 R, Gravand 22 R, Knarand 20 R, Gråand 20 R, Skeand 6 R, Taffeland 20 R, Troldand 70 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 70 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 200 YF, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R,
Hvidvinget Terne 1 FU , Ringdue 2 R, Landsvale 30 FU, Bysvale 20 R, Allike 35 R, Gråkrage 4 OF. Uffe Terndrup
Søen, Valdemarsslot: Knarand 29 FU,
Hvidvinget Terne 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 4 R, Knarand 8 R, Gråand 13 PUL R, Skeand 6 R, Taffeland 7 R, Toppet Skallesluger 2 F R, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 PUL R, Sølvmåge 2 OF,
Hvidvinget Terne 1 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Allike 4 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 OF. Gunnar Jørgensen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 T, Gravand 10 FU, Knarand 12 R, Skeand 6 R, Taffeland 14 R, Troldand 72 R, Toppet Skallesluger 6 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Strandskade 2 R, Svartbag 1 R,
Hvidvinget Terne 1 FU, Mursejler 3 T, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY. Leif Kristensen
Søen, Valdemarsslot:
Hvidvinget Terne 1 AD SDR FU, Mursejler 2 FU, Rørsanger 1 SY, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grå Fluesnapper 1 SY, Spætmejse 1 YF FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 10 YF, Grågås 54 , Grågås 26 OF, Gravand 27 FU, Gråand 6 FU, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Klyde 1 FU, Vibe 2 R, Gøg 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Søby Monnet, Tåsinge: Klyde 1 FU. Leif Kristensen
Grængesbjerg Have: Isfugl 1 R, Rødhals 2 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Bogfinke 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 16 YF, Gråand 200 YF, Blishøne 2 R, Digesvale 30 FU, Landsvale 60 FU, Bysvale 40 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 3 R, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 16 SY, Gransanger 10 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 2 SY, Råge 20 OF, Gråspurv 6 R, Grønirisk 2 SY. Uffe Terndrup
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Gråstrubet Lappedykker 5 YF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 3 AD YF, Grågås 5 PUL R, Gravand 2 R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 R, Lille Præstekrave 1 YF BR, Hættemåge 1 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Nattergal 1 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 FU, Allike 2 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M FU, Rørhøg 1 M 2K FU, Temmincksryle 2 FU, Rødben 2 FU, Mursejler 10 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 92 R, Gravand 96 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 33 R, Atlingand 1 M R, Skeand 7 R, Taffeland 2 R, Troldand 68 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 146 R, Strandskade 8 R, Klyde 23 R, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 48 R, Rødben 8 R, Mudderklire 1 R, Sorthovedet Måge 1 YF, Havterne 7 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Tornsanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 SY, Allike 4 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Himmelstrup Skov: Gråand 7 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 OF, Stormmåge 5 OF, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 1 SY, Landsvale 11 FU, Solsort 1 R, Allike 1 R, Grønirisk 1 SY Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Toppet Lappedykker 1 YF FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Troldand 7 R, Rød Glente 2 OF, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Blishøne 1 YF BR, Vibe 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Rugård: Gråand 6 R, Rørhøg 1 R, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Slambassinet (Odense): Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 13 R, Grågås 12 R, Gravand 72 R, Knarand 3 R, Gråand 9 R, Skeand 2 R, Troldand 12 R, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 7 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 17 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 3 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Råge 1 R, Gråkrage 2 SY, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Vædehule Skov: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Knopsvane 64 R, Grågås 140 R, Gravand 62 R, Pibeand 6 R, Knarand 18 R, Gråand 20 R, Troldand 22 R, Musvåge 1 R, Blishøne 54 R, Strandskade 5 R, Vibe 10 R, Rødben 8 R, Havterne 4 FU, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 4 R, Husskade 1 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Broby Sø: Knarand 2 R, Atlingand 2 R, Gærdesanger 1 YF B. Finn Just Christensen
Slipshavn Skov: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Nattergal 1 SY, Korttået Træløber 2 R. Jens-Gert Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 OF, Almindelig Ryle 8 R, Mudderklire 2 R, Stenvender 1 R, Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 3 OF, Stenpikker 2 R. Jens-Gert Hansen
Emtekær Nor: Græshoppesanger 3 SY Mads Syndergaard
Strib: Gulbug 1 SY. Erik Busk
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 8 R, Gravand 28 R, Knarand 6 R, Gråand 17 R, Atlingand 2 R, Skeand 5 R, Havørn 1 AD FU, Fasan 2 R, Blishøne 13 FU, Strandskade 9 FU, Klyde 21 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 30 R, Temmincksryle 3 FU, Brushane 17 FU, Rødben 14 FU, Hvidklire 9 FU, Tinksmed 23 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 9 R, Stormmåge 4 R, Ringdue 2 R, Gøg 1 SY, Gøg 2 F R, Sanglærke 14 R, Digesvale 10 FU, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Stenpikker 5 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 20 FU, Skovspurv 4 T, Tornirisk 4 R, Rørspurv 1 M R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen Gods: Gulbug 1 SY. Jens Bækkelund
Ålebæk: Mudderklire 1 R, Gøg 1 R, Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund


       Hvidvinget terne

Tirsdag den 13. maj 2014                                                  Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:16

Søen, Valdemarsslot (16:00 - ?): Hvidvinget terne 1 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
(11:40 - ?):
Hvidvinget terne 2 FU . Tommy Dalnæs
Søen, Valdemarsslot:
Hvidvinget Terne 1 FU
Kogtved, matriklen
(07:00 - ): Rødstjert 1 SY
Søby, Taasinge: Sildemåge 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav Vesterskov: Natugle 3 YF
Eskebjerghave:
Rødtoppet fuglekonge 1 , Pirol 1 HØ, Grævling 1 FU
Nørreballe Nor: Knopsvane 2 YF BR, Brushane 2 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 FU, Mursejler 8 FU
Ollerup, Åmosen: Havørn 1 . Peder Skou  [Apollo Books]
Oure, Gadekæret: Gråand ællinger 7 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knarreborg Mølles mølledam: Grønbenet rørhøne 1 FU, Gråand 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Troldand 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm (07:00 - 07:30): Solsort 1 SY, Grønbenet rørhøne 2 FU, Knopsvane 2 (den ene på rede), Stillits 2 FU, Grønirisk 4 FU, Skovspurv 4 FU, Gråand 12 R, Blishøne 6 FU R, Stær 2 (par OF med føde til ungerne), Landsvale 2 FU, Bogfinke 1 SY, Rødstjert 1 FU, Ringdue 4 OF, Munk 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Allike 2 R, Troldand 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Bregninge: Grønspætte 1 SY. Mogens Lind Jørgensen
Fakkebjerg:
Sort Glente 4 FU, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 FU, Gulbug 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Gulstav Mose:
Sort Glente 3 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Vesterskov: Grågås 200 FU, Tårnfalk 1 S, Natugle 3 YF UR, Pirol 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Søgård Pyt: Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Atlingand 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Hjortholm (Eskebjerghave):
Rødtoppet Fuglekonge 2 FU, Pirol 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Nørreballe Nor: Grågås 200 FU, Indisk Gås 1 FU, Gravand 9 R, Atlingand 1 FU, Skeand 9 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 21 FU, Bjergand 9 FU, Hvinand 2 FU, Havørn 1 2K+ OF, Klyde 14 FU, Brushane 3 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 80 FU, Stormmåge 6 FU, Fjordterne/Havterne 8 FU, Mursejler 25 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 25 FU, Gråkrage 9 FU. Kurt Kaack Hansen
Tranekær: Rørhøg 4 TH. Hans-Henrik Wienberg
Lindved: Gøg 1 R. Heidi Vibe Frederiksen
Boltinge: Agerhøne 2 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 28 R, Knopsvane 15 R, Grågås 400 R, Gråand 12 R, Troldand 8 R, Blishøne 42 R, Fjordterne 2 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 200 FU, Nattergal 1 SY, Rørsanger 1 SY, Sumpmejse 1 YF B, Musvit 1 R. Ella Mikkelsen
Sollerup: Skarv 13 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gråand 3 R, Rørhøg 2 , Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 7 R, Gøg 2 SY, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 40 FU, Bysvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 R, Solsort 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Sumpmejse 2 SY, Gråkrage 1 R, Stær 3 R, Stær 1 YF FU, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 250 YF, Skestork 1 Ø, Knopsvane 5 R, Blisgås 1 R, Grågås 180 R, Gravand 14 R, Knarand 9 R, Gråand 18 , Skeand 2 M R, Taffeland 20 R, Troldand 52 R, Duehøg 1 OF, Fasan 1 FU, Strandskade 4 , Vibe 5 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 FU, Ringdue 1 R, Mursejler 40 FU, Sanglærke 1 R, Digesvale 4 R, Landsvale 200 FU, Bysvale 40 FU, Allike 2 R, Ravn 5 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 28 R, Grågås 76 R, Gravand 12 R, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Atlingand 2 M R, Skeand 4 R, Rørhøg 2 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Vibe 18 R, Dværgryle 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Tinksmed 8 R, Gøg 1 SY, Landsvale 10 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Verninge: Tyrkerdue 1 R. Ella Mikkelsen
Broby Sø: Atlingand 2 R. Finn Just Christensen
Fjordmarken: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Fiskehejre 2 R, Gravand 8 R, Gråand 3 R, Troldand 3 R, Rørhøg 1 YF B, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 5 R, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Allike 3 R. Jan Holm Jensen
Hofmansgave: Stor Flagspætte 1 TH, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Sortmejse 1 SY, Træløber 1 SY, Allike 1 YF BR, Stillits 1 SY. Jan Holm Jensen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Gravand 29 R, Gråand 6 R, Klyde 4 R, Storspove 3 R, Hvidklire 18 R. Jan Holm Jensen
Vignæs v/Hofmansgave: Knopsvane 22 R, Grågås 75 R, Strandskade 6 R, Vibe 1 R. Jan Holm Jensen
Odense NV
: Hedehøg 1 M AD OF. Jørgen Munck
Fyns Hoved
: Lille Kobbersneppe 13 R, Småspove 1 NV, Tejst 3 R, Sanglærke 6 SY, Digesvale 8 FU, Landsvale 23 FU, Bysvale 4 FU, Gul Vipstjert 80 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 8 FU, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 11 SY, Tornirisk 7 R. Steen Lauritsen
Østergård-Hovedgård
: Rørhøg 1 M FU. Steen Lauritsen
Dalby
:  Grå Fluesnapper 2 DØD. Lars Philip Nørtoft
Knudshoved Færgehavn: Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 3 R. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Færgehavn: Gøg 1 R, Jernspurv 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 6 R, Munk 2 R. Thomas Varto Nielsen
Moser v/Nonnebo: Toppet Lappedykker 2 YF, Toppet Lappedykker 1 PUL R, Knopsvane 1 R, Grågås 4 YF UF, Grågås 5 PUL R, Gråand 4 R, Troldand 9 R, Blishøne 2 YF B, Blishøne 2 YF UF, Blishøne 4 PUL R, Fjordterne 2 R, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Bogfinke 3 SY, Rørspurv 2 SY. Kirsten Halkjær Lund
Vejrup Skov: Ringdue 1 R, Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 6 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 6 SY, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 1 R, Sortmejse 2 SY, Musvit 1 R, Musvit 4 SY, Gråkrage 6 R, Bogfinke 14 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Juelsberg Skove: Ravn 3 JUV FU. Hjalte Kjærby
Nyborg: Skovsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Strandhjejle 1 R. Jens-Gert Hansen
Strib: Sangdrossel 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Sortmejse 1 SY. Erik Busk
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 21 FU, Fiskehejre 9 FU, Gråand 12 FU, Troldand 12 FU, Digesvale 35 OF. Willy Schrøder Andersen
Sønder Åby, enge SV for: Fiskehejre 2 R, Gråand 5 R, Musvåge 1 R, Digesvale 50 R, Stenpikker 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Allike 7 OF, Gråkrage 3 FU, Stær 5 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg Gods: Tårnfalk 1 OF, Landsvale 9 OF, Bysvale 6 OF, Hvid Vipstjert 4 R. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 2 AD R, Musvåge 1 TH, Huldue 2 SY, Ringdue 5 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 15 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 YF UF, Spætmejse 3 , Ravn 1 R, Bogfinke 4 SY. Willy Schrøder Andersen
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing
Gyldensteen: Langø: Grågås 60 R, Gravand 31 R, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Temmincksryle 3 R, Rødben 2 R, Sølvmåge 5 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 14 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R. Jens Friis-Walsted
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 23 R, Gul Vipstjert 1 N. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Havesanger 1 SY. Jacob Sterup


         

Mandag den 12. maj 2014                                                  Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:10

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 2 YF UF (ungeførende - årets første kuld i sundet)
Gulstav, Eget
:
Pirol 1 R (Ankomst til Fyn). Søren Bøgelund
Gulstav, Fakkebjerg
(14:30 - ):
Sort glente 4 R. Søren Bøgelund
Gulstav, Gulstavvej
(10:00 - ):
Sort glente 3 R. Morten Müller
Nielstrup Sø, Ollerup: Toppet Lappedykker 2 R, Taffeland 2 , Blishøne 2 R, Rørsanger 1 SY,
Åmosen: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Vandrikse 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 2 SY , Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY
Hesselagergård (09:30): Gråand 6 + 1 F (mor med 3 PULL), Fiskehejre 1 FU, Blishøne 4 FU, Troldand 4 FU (2 par), Bjergvipstjert 1 R, Munk 2 R (1 par), Gransanger 1 FU, Stær 3 FU, Spætmejse 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 4 OF, Allike 4 OF, Blåmejse 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 16 YF, Gråand 200 R, Fasan 2 R, Blishøne 2 R, Ringdue 4 R, Landsvale 64 FU, Bysvale 12 FU, Nattergal 2 SY, Solsort 3 R, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 R, Gråspurv 4 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY. Uffe Terndrup
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 75 FU, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 14 FU, Knopsvane 6 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 310 FU, Gravand 5 R, Knarand 6 R, Atlingand 1 M R, Taffeland 3 R, Troldand 75 R, Hvinand 15 R, Havørn 2 AD FU, Blishøne 9 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 1 2K FU, Hættemåge 46 FU, Fjordterne 1 FU, Gøg 1 OF, Mursejler 40 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 20 FU, Tornsanger 1 SY, Musvit 1 FU, Husskade 1 FU, Allike 3 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 OF, Stær 6 FU, Gråspurv 3 R, Skovspurv 3 R, Stillits 7 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 220 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Grågås 52 R, Gravand 49 FU, Knarand 14 R, Gråand 37 FU, Skeand 3 R, Taffeland 7 R, Troldand 139 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 AD OF, Fasan 6 R, Blishøne 10 R, Strandskade 3 , Stormmåge 2 R, Sølvmåge 48 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 3 SY, Gøg 1 SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Allike 6 OF, Gråkrage 1 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 SY, Kernebider 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 M SY. Gunnar Jørgensen
Odense: Mursejler 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Universitetet - Odense: Skovsanger 1 M YF SY. Jennifer Lynch
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 25 FU, Grågås 84 FU, Gravand 5 FU, Gravand 2 YF UF, Pibeand 1 FU, Krikand 1 FU, Gråand 5 FU, Skeand 4 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 FU, Strandskade 1 FU, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 1 FU, Vibe 11 FU, Temmincksryle 2 FU, Brushane 1 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 2 FU, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 1 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 M SY. Søren G. Nielsen 
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Knopsvane 2 OF, Gråand 3 M R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 1 YF BR, Blishøne 1 YF UF, Strandskade 4 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 30 OF, Stormmåge 6 YF BR, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 3 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 7 SY, Munk 3 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 6 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 1 YF B, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 SY, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Hovhave: Gærdesmutte 2 YF, Sumpmejse 2 FU. Carsten Skou
Helnæs Made: Knopsvane 3 R, Gravand 20 R, Gråand 11 FU, Skeand 2 M FU, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 5 R, Klyde 2 FU, Vibe 42 R, Brushane 2 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 33 FU, Gøg 2 R, Sanglærke 16 R, Landsvale 50 FU, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 6 FU, Stær 26 FU, Tornirisk 2 R. Kirsten Pedersen


        

Søndag den 11. maj 2014                                                  Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:09

Ollerup Åmose: Nattergal 1 SY. Gurli Villumsen
Caroline Amalievej, Lundeborg
: Digesvale 25 par + OF FU, Bramgæs 200 OF Ø (to flokke 150 + 50), Gøg 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt
: Havørn 2 + 1 JUV. Tommy Dalnæs
Egebjerggaard Storskov
: Grønspætte 1 R. Aksel Christensen
Nærå strand: Skestork 1 R. Aksel Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Kogtved: Stormmåge 5 R, Ringdue 4 R, Landsvale 3 FU, Bysvale 5 FU, Rødstjert 1 M R, Munk 1 SY, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Gråkrage 2 R. Michael Larsen Hansen
Rødkilde Enge: Knopsvane 2 FU, Ringdue 10 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 3 YF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R, Lille Præstekrave 2 R,
Mursejler 800 FU. Erik Ehmsen
Glorup Park m/Holmesø: Grønspætte 1 SY, Korttået Træløber 5 SY. Palle Bo Larsen
Gulstav Mose:
Sort Glente 3 FU , Digesvale 100 FU. Morten Müller
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Havterne 36 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Lille Kobbersneppe 51 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Atlingand 2 FU, Brushane 23 FU, Tinksmed 16 FU. Kirsten Pedersen
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 M AD SY. Hjalte Kjærby
Kajbjerg Skov: Grønspætte 1 R. Hans Rytter
Rønninge Søgård: Lærkefalk 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 16 R, Atlingand 2 M R. Kresten Madsen
Østerøsø - Knudshoved: Dværgterne 2 R. Thomas Varto Nielsen
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen 
Brobyværk: Spurvehøg 1 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 29 R, Grågås 60 FU, Gravand 25 FU, Gråand 11 FU, Atlingand 1 FU, Skeand 9 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 R, Vibe 26 R, Vibe 2 PUL FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Sanglærke 2 R, Sanglærke 2 SY, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen


        Bjergvipstjert Fto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 10. maj 2014                                                  Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:07

Vornæs Skov/Bøgebjerghusene (14:30 og 16:10): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Hesselagergård: Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Bramgås 240 Ø. Arne Bruun
Tullebølle: Rød Glente 1 N. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Havørn 1 R. Karen Kusk
Strynø: Havørn 1 JUV FU. Stig Rubæk
Sortemosen: Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 3K R. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning:
Rødhovedet And 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Bramgås 220 Ø. Leif Kristensen 
Bøjden Nor: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 FU. Gunnar Jørgensen
Hollufgård/Glisholm: Spætmejse, Lysbuget (europaea) 6 FU. Michael L.J. Glentedal
Knudshoved Færgehavn: Broget Fluesnapper 6 FU. Jens-Gert Hansen
Fyns Hoved: Lærkefalk 1 T, Splitterne 16 FU,
Gul Vipstjert 100 FU, Bynkefugl 6 FU, Stenpikker 8 TH. Britta Merete Larsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 10 R, Atlingand 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Præstekrave 1 YF TH. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing


         Ederfugl med Pull

Fredag den 9. maj 2014                                                  Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:05

Hesselagergård: Fiskehjere 1 FU (Fangede to fisk på en gang!). Poul Brugs Rasmussen
Hønsehavens grusgrav (09:00-10:00): Måger sp. 200+ (flest Hættemåger). Blishøne 15 FU, Vibe 5 par + ca.10 Pull (alle set på øen), Troldand 8 FU, Grågås 2 FU, Gråand 4 FU, Gravand 14 FU R, Lille Præstekrave 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 (2 par), Allike 15 FU, Gråkrage 4 FU, Strandskade 2 (den ene på rede), Skarv 1 OF, Hvid vipstjert 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Flæskholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 20 R,
Spættet sæl 5 R
Skarø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 400 FU, Gravand 42 R, Gråand 12 R, Ederfugl 6 YF UF, Rørhøg 2 M FU, Tårnfalk 2 R, Sanglærke 14 R, Landsvale 26 FU, Bysvale 20 YF B, Hvid Vipstjert 12 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 4 FU, Gærdesanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Sortkrage 2 R, Stær 6 YF FU, Gråspurv 18 R, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 3 SY
Skarø Kalveodde: Rørhøg 1 FU, Strandskade 2 YF K, Vibe 20 YF K, Rødben 4 YF K, Havterne 4 FU, Sanglærke 6 YF, Hvid Vipstjert 2 R
Skarø Rev: Fiskehejre 6 FU, Grågås 40 R, Grågås 2 YF UF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 OF, Gravand 56 R, Pibeand 16 R, Krikand 6 R, Skeand 8 M R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 4 R, Klyde 56 R, Klyde 5 YF BR, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 20 R, Vibe 2 YF UF, Almindelig Ryle 12 FU, Storspove 1 R, Rødben 18 R, Hættemåge 20 YF B, Sølvmåge 1 YF BR, Fjordterne 2 R, Havterne 1 R, Ringdue 1 FU, Ringdue 1 SY, Sanglærke 6 YF, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gråkrage 2 R, Tornirisk 1 SY, Grøn frø 10 Kvækkende, Klokkefrø 1 Kvækkende, Lille kålsommerfugl

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 130 FU, Strandskade 3 R, Vibe 3 R, Rødben 1 SY, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Dejrø: Bramgås 650 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 125 FU. Niels Andersen
Hjortø: Havørn 1 4K+ FU. Niels Andersen
Strynø: Skarv 25 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 250 FU, Gravand 10 R, Gråand 2 TH, Skeand 2 TH, Ederfugl 50 R, Strandskade 2 TH, Hjejle 25 R, Vibe 2 TH, Storspove 10 R, Rødben 6 TH, Hættemåge 1 R, Havterne 3 R, Sanglærke 25 R, Engpiber 20 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 6 TH, Munk 5 SY, Blåmejse 1 YF BR, Skovspurv 2 YF BR, Grønirisk 2 TH, Stillits 10 SY, Tornirisk 6 TH, Rørspurv 10 R, Rørspurv 6 TH. Stig Rubæk
Strynø Kalv: Skeand 4 TH, Ederfugl 10 YF, Stor Præstekrave 4 TH, Brushane 5 FU, Sølvmåge 10 YF. Stig Rubæk
Botofte Skovmose: Knopsvane 15 R, Gravand 6 FU, Knarand 2 FU, Atlingand 2 R, Skeand 3 FU, Tårnfalk 1 R. Karen Kusk
Ulbølle: Rødstjert 1 SY, Sortmejse 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Havesanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Knudshoved Færgehavn: Gulbug 1 SY. Jens-Gert Hansen
Letmose Skov (Sellebjerg): Ringdue 4 SY, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 TH, Gærdesmutte 3 YF SY, Rødhals 2 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Solsort 4 R, Solsort 2 YF SY, Sangdrossel 2 YF SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 YF SY, Munk 1 F R, Munk 2 M YF TH, Skovsanger 1 SY, Gransanger 5 YF SY, Løvsanger 3 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 AD YF UF, Halemejse 5 JUV R, Halemejse 2 YF FU, Blåmejse 2 YF SY, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Musvit 2 YF SY, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 YF SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Stær 1 SY, Stær 1 R, Grønirisk 1 YF SY, Gulspurv 3 SY. Kirsten Halkjær Lund
Sellebjerg v/Marslev: Sanglærke 3 YF SY. Kirsten Halkjær Lund
Slipshavn Skov: Huldue 1 YF TH. Jens-Gert Hansen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Toppet Lappedykker 3 AD YF UF, Toppet Lappedykker 2 YF P, Toppet Lappedykker 4 PUL R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 10 AD YFUF, Grågås 25 PUL R, Gravand 3 OF, Gråand 7 PUL R, Troldand 8 R, Blishøne 2 AD YF UF, Blishøne 11 , Strandskade 2 YF TH. Kirsten Halkjær Lund
Ubberud: Nattergal 1 SY. Carsten Skou
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 4 R, Spidsand 1 OF, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Musvåge 1 TF, Blishøne 11 YF, Stormmåge 2 R, Splitterne 6 R, Tejst 1 R, Ringdue 7 R, Tyrkerdue 1 TF, Gøg 1 TF, Sanglærke 8 R, Digesvale 2 OF, Skovpiber 4 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 8 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Solsort 2 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 11 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 6 SY, Broget Fluesnapper 2 FU, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Allike 14 TF, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 22 OF, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen 
Klinten/Mejlø: Tejst 8 R. Niels Bomholt Jensen
Mose syd for Nordskov: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 YF BR, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 YF, Blishøne 3 JUV FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Broget Fluesnapper 1 FU, Sortmejse 1 FU, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Lørup: Rød Glente 1 OF. Karl Top
Rævedam: Nattergal 1 SY, Solsort 1 FU, Solsort 1 SY, Munk 1 SY. Helle Suadicani
Tommerup Nørremark: Musvåge 1 FU. Helle Suadicani
Vigelsø: Vandrefalk 1 AD R, Mudderklire 5 R. Jens Bækkelund
Strib: Rødhals 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulspurv 1 SY. Erik Busk
Aborg Mark: Fiskehejre 1 OF, Fasan 4 FU, Strandskade 2 R, Vibe 10 YF TH, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 40 FU, Sølvmåge 18 FU, Ringdue 5 FU, Sanglærke 5 YF SY, Landsvale 2 FU, Allike 7 FU, Bogfinke 1 YF SY, Grønirisk 1 YF SY, Gulspurv 1 YF SY. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Nattergal 1 SY. Kirsten Pedersen
Aborg Strand: Gråand 1 R, Mudderklire 2 FU, Ringdue 12 FU, Sanglærke 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 2 YF FU, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Vibe 4 YF AA, Sølvmåge 42 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 2 FU, Gransanger 2 SY. Kirsten Pedersen
Lisbjerg Mose: Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Mose v/Kalveberg: Toppet Lappedykker 2 R, Vandrikse 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Temmincksryle 2 FU . Ole Bo Olsen  
      


        Landsvale

Torsdag den 8. maj 2014                                                  Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:06

Vejlen, Taasinge (14:00): Havørn 1 2K, Sortklire 12 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 6 YF UF, Gravand 6 R, Knarand 1 M R, Knarand 1 F FU, Gråand 1 M R, Skeand 4 , Troldand 2 , Blishøne 6 R, Strandskade 1 FU, Klyde 3 FU, Vibe 4 TH, Tinksmed 2 FU, Gøg 1 R, Landsvale 8 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 R, Musvit 1 SY, Stær 4 OF, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY
Ollerup Åmosen: Rørdrum 1 OF, Nattergal 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Slipshavn enge og inderfjord (14:30-15:30): Strandskade 4 FU, Klyde 4 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Toppet Lappedykker 4 FU R, Knopsvane 2 FU, Ederfugl 10 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 2 FU, Hættemåge 10 FU, Vibe 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Husrødstjert 2 R, Stenpikker 1 FU, Grå Krage 5 FU, Allike 4 FU, Ringdue 2 OF, Gravand 4 R, Gråand 8 R FU, Grågås 8 FU + 12 OF, Tornirisk 2 R, Fjordterne 6 FU. Ole Hansen og Poul Brugs Rasmussen

Orte
: Nattergal 1 SY (har sunget hele natten). Jørgen Lund Bjerregaard

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Bramgås 500 NØ. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 68 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Grågås 20 R, Gravand 8 R, Knarand 24 R, Krikand 1 R, Gråand 17 R, Skeand 8 R, Taffeland 26 R, Troldand 60 R, Toppet Skallesluger 12 R, Grønbenet Rørhøne 12 R, Blishøne 140 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 600 R, Sølvmåge 4 R, Digesvale 300 R, Landsvale 100 R, Stillits 1 R. Ole Goldschmidt
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 810 R. Ole Goldschmidt 
Rudkøbing Mose: Rørhøg 1 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knarand 2 R, Tårnfalk 2. Karen Kusk
Rifbjerg: Havørn 1 OF. Jens Chr. Bay
Hvidkilde Sø: Knarand 1 M OF, Landsvale 150 OF. Carsten Skou
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 1 R, Grågås 33 AD YF, Grågås 10 PUL FU, Taffeland 16 R, Troldand 3 R, Blishøne 8 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 3 R, Fjordterne 3 FU, Allike 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Kroghenlund Skov: Troldand 2 R, Skovsneppe 1 R, Ringdue 2 R, Skovpiber 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Munk 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 1 YF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Bjergkammer: Fiskehejre 4 YF UR, Gravand 4 FU. Per Damsgaard-Sørensen 
Mynderup Hestehave: Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 7 YF UF, Sortmejse 2 YF, Musvit 1 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 2 SY, Kernebider 3 SY, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Lunget (Ørbæk): Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Grågås 16 YF UF, Gråand 4 FU, Toppet Skallesluger 2 FU T, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 6 FU, Stor Flagspætte 2 TH, Hvid Vipstjert 2 YF K, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 4 TH, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 6 SY, Halemejse 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Grønirisk 3 SY, Dompap 1 SY. Michael Højgård Hansen
Grusgrave v/Davinde: Nattergal 2 SY. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Brushane 3 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 10 FU, Tornirisk 1 M FU. Søren G. Nielsen
Himmelstrup Skov: Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Kildebjerg Rasteplads S: Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Mose/sø SV for Rugård: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Grågås 8 R, Gråand 3 R, Troldand 8 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 2 R, Sølvmåge 1 OF, Sanglærke 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Rugård: Gråand 3 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Travn Skov: Knopsvane 1 YF BR, Fasan 1 R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Dompap 1 M R. Ella Mikkelsen
Vædehule Skov: Sanglærke 3 SY, Landsvale 1 FU. Ella Mikkelsen
Stavids Å (Rydså til Otterupvej): Gøg 1 YF.Jan Sørensen
Østergård-Hovedgård: Gøg 1 SY, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 3 FU, Munk 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 4 FU, Spætmejse 1 FU. Steen Lauritsen
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 YF B, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Knarand 6 FU, Knarand 1 YF, Krikand 9 FU, Toppet Skallesluger 2 TH, Blishøne 1 YF, Strandskade 3 FU, Klyde 2 FU, Stormmåge 2 TH, Gråkrage 1 YF TH. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gravand 94 FU, Knarand 18 FU, Atlingand 2 YF TH, Hvinand 2 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Klyde 10 FU, Storspove 11 FU, Sorthovedet Måge 2 TH, Digesvale 250 FU. Dieter Maaszen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Strandskade 2 YF, Stor Præstekrave 2 YF, Vibe 4 YF, Rødben 7 YF, Stenpikker 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Flægen v/Tybrind: Grågås 50 R, Gravand 20 R, Atlingand 2 R, Strandskade 2 YF, Stor Præstekrave 2 YF, Vibe 6 YF, Brushane 6 R, Storspove 1 R, Rødben 4 YF, Hvidklire 1 R, Stenpikker 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Føns Vang: Skarv 150 YF BR, Knopsvane 50 R, Knarand 2 R, Skeand 1 M R, Hættemåge 200 R, Havterne 6 FU, Svale sp. 1000 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gamborg Inderfjord: Fiskeørn 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Å vest for Brydegård: Rørhøg 2 YF P, Rødstjert 1 FU, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 2 YF FU, Rørspurv 4 SY. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 1 FU. Thomas Kampmann
Husby Strand, Wedellsborg:
Skestork 2 FU, Havørn 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Flæsberis Skov: Ravn 4. Jens Friis-Walsted


         Klyde

Onsdag den 7. maj 2014                                                  Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:04

Ollerup Åmosen: Nattergal 1 SY (Ankomst i Åmosen). Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård (13:30): Fiskehejre 1 FU, Gravand 4 FU, Musvåge 1 R, Troldand 2 FU, Bjergvipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Havørn 1 FU (Bevis på, at Havørnen ikke behøver de store lokaliteter for at finde føde .), Musvåge 1, Tyrkerdue 2, Ringdue 6, Spætmejse 3, Rødstjert 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Munk 1, Gærdesanger 1, Hvid Vipstjert 1. Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Grågås 45 FU, Havørn 1 R. Karen Kusk
Botofte Skovmose: Havørn 4 OF. Jane Ditzel
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 2 YF, Sivsanger 7 SY, Skægmejse 6 YF, Rørspurv 5 SY. Lars Tom-Petersen
Stokkeby Nor: Grågås 80 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Rørhøg 1 M OF, Blishøne 8 R, Strandskade 5 R, Vibe 4 YF TH, Storspove 1 R, Hvidklire 1 R, Gøg 1 SY, Gul Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY. Lars Tom-Petersen
Urehoved: Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Skarv 4 R, Knopsvane 28 R, Grågås 18 YF, Bramgås 35 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25 R, Gravand 7 R, Knarand 2 YF, Gråand 12 R, Troldand 6 R, Ederfugl 195 YF UF, Toppet Skallesluger 1 R, Kærhøg sp. 1 BR Ø, Blishøne 14 YF, Strandskade 20 R, Klyde 7 R, Vibe 6 YF TH, Brushane 4 M R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 8 R, Havterne 14 R, Dværgterne 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 6 SY, Digesvale 100 FU, Landsvale 30 FU, Skovpiber 1 OF, Engpiber 4 YF, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 5 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Husskade 2 R, Sortkrage 1 R, Stær 8 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 SY. Lars Tom-Petersen
Lille Stokkeby: Bramgås 180 NØ, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 TH, Rødstjert 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Sortkrage 3 YF, Bomlærke 1 SY. Lars Tom-Petersen
Arreskov Sø: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Knarand 11 , Rød Glente 1 FU, Dværgmåge 1 AD FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Rødben 1 R. Erik Ehmsen
Lindkær v/Ravnholt: Skarv 12 OF, Grågås 32 FU, Rød Glente 1 FU, Rødstjert 3 FU, Solsort 2 FU, Sangdrossel 2 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 3 FU, Allike 3 FU, Gråkrage 3 FU, Ravn 2 FU,
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 49 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 32 FU, Knopsvane 32 FU, Grågås 141 FU, Gravand 28 FU, Knarand 12 FU, Gråand 19 FU, Skeand 2 FU,
Rødhovedet And 1 M FU, Taffeland 12 FU, Troldand 88 FU, Hvinand 9 FU, Blishøne 63 FU, Rødstjert 3 SY, Sangdrossel 4 FU, Rørsanger 11 FU, Gærdesanger 6 FU, Havesanger 1 FU, Munk 5 FU, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 21 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 11 FU. Kurt Kaack Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M R, Lille Præstekrave 3 FU,
Krumnæbbet Ryle 2 FU (ankomst) , Brushane 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 2 FU. Søren G. Nielsen
Kirkendrup Skov:. Gøg 1 SY. Finn Just Christensen
Næsby: Gærdesanger 1 SY. Jens O. Hansen
Assens: Stor Flagspætte 2 FU, Jernspurv 1 SY. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Bysvale 4 FU, Tornirisk 2 FU. Jens O. Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 1 FU. Jens O. Hansen
Brushane 2 FU. Jens O. Hansen 
Gyldensteen: Langø: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 3 FU. Jens O. Hansen 


      

Tirsdag den 6. maj 2014                                                  Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:03

Svendborg Kullinggade: Mursejler 1 FU. Anders Odd Wulf Nielsen
Ny Gesinge
: Havørn 1 2K OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Birkholm Monnet
: Bramgås 1490 T Ø, Havørn 2 2K + 1 3-4K. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor ved Pumpehuset (11:00): Hedehøg 1 T N AD. Claus Dalskov
Tryggelev Nor: Dværgmåge 9 R. Lissi Strøjer
Ollerup Åmosen: Rørdrum OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Arreskov Sø: Sorthalset lappedykker 9 R. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 2000 Ø Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 54 R, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Knarand 14 R. Peder Rasmussen
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 760 Ø, Havørn 1 OF, Agerhøne 2 FU, Fasan 3 R, Strandskade 2 YF BR, Vibe 2 YF BR, Ringdue 4 FU, Sanglærke 10 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 3 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 2 SY, Allike 4 FU, Råge 50 OF, Gråkrage 4 FU, Stær 1 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 3 SY. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Grågås 375 T NAT, Sortterne 1 FU. Niels Andersen
Grasten Fredskov: Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Havørn 1 R. Karen Kusk
Ommels Hoved (Trillerne): Dværgterne 1 FU, Sortkrage 3 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Sivsanger 5 SY, Skægmejse 5 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Bramgås 1210 NØ, Dværgmåge 2 Ø, Sortterne 4 Ø. Lars Tom-Petersen
Sortemosen: Lille Præstekrave 2 YF Peder Rasmussen
Sundet - Faaborg: Dværgmåge 32 FU. Per Damgaard Poulsen
Faaborg: Bramgås 220 Ø. Per Damgaard Poulsen 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grågås 2 OF, Gråand 4 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Grønspætte 1 SY, Skovpiber 1 R, Solsort 3 , Sangdrossel 2 SY, Munk 5 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 8 , Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 , Bogfinke 6 SY, Gulspurv 3. Leif Kristensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 20 , Grågås 4 YF, Grågås 30 OF, Gravand 5 R, Gråand 6 FU, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Rørhøg 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 12 FU, Vibe 4 R, Sanglærke 4 SY, Sanglærke 2 R, Landsvale 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Munk 2 SY, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 OF, Stillits 1 R, Rørspurv 3 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knarand 12 R, Lille Præstekrave 4 R Gunnar Jørgensen
Øksendrup: Lille Præstekrave 1 R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R, Havørn 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Flægen v/Tybrind: Havørn 1 OF. Willy Schrøder Andersen
Hjulby Mose: Nattergal 5 SY. Kurt Kaack Hansen
Fyns Hoved: Vendehals 1 FU, Gærdesanger 11 R, Skovsanger 1 R. Steen Lauritsen
Helnæs Made: Rød Glente 1 FU. Tom Giersing
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 AD R. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 R. Willy Schrøder Andersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Skovsanger 1 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 29 FU. Helle Suadicani
Søndersø (Nordfyn): Rød Glente 1 OF Niels Riis 
Gyldensteen: Langø: Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 7 R, Temmincksryle 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R,
Tinksmed 111 R, Hedelærke 1 SY, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R,
Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 7 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R. Jens Friis-Walsted


     

Mandag den 5. maj 2014                                                  Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:01

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 180 Ø
Lundeborg, Ny Camping (07:00): Dompap 2 FU, Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svendborg, Huusomsvej (15:30): Sangdrossel 4 (2 SY + 2 FU). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Lille Præstekrave 1 FU. Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Natugle 3 YF UR. Carsten Skou
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD OF, Digesvale 200 FU. Claus Dalskov
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 27 YF. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Bramgås 100 N. Lars Tom-Petersen
Stokkeby Nor: Ringdrossel 1 F R. Lars Tom-Petersen
Tullebølle: Trane 3 OF. Hans-Henrik Wienberg
Vester Bregninge Mark (Ærø): Bramgås 130 NØ. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 12, Skeand 21 R, Lille Præstekrave 2 YF TH. Lars Tom-Petersen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsneppe 2 TH. Jacob Sterup
Grønnemose: Rød Glente 1 OF. Torben Skytte Hvass
Gyldensteen: Kystlagunen: Gråstrubet Lappedykker 14 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Tinksmed 85 FU. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Ravn 7 OF. Kell Grønborg
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 120 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 YF P, Atlingand 1 M R, Klyde 60 YF. Jens Bækkelund


        Havørn

Søndag den 4. maj 2014                                                  Solopgang: 05:32 Solnedgang: 20:59

Vornæs Skov/kystdiget (09:00): Havørn 2 AD OF (Jeg kunne næsten røre dem!). Bettina Gerti Groß
Lundeborg, Fiskergade (09:00): Solsort 2 AD + 5 PULL (2 hvid + 3 sorte) [Læs mere og se fotos på Snatur-bloggen...]. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Purreskovvej 55 "Egetræet" (06:30 - 07:00): Ringdue 1, Dompap 1, Jernspurv 1, Træløber 1, Blåmejse 1, Musvit 1, Sumpmejse 1, Rødhals 1, Solsort 1, Gråkrage 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Bogfinke 1, Skovspurv 1, Grønirisk 1, Stor flagspætte 1(Den gamle kæmpe må være et godt spisekammer). Poul Brugs Rasmussen
Tivoli, Ærøskøbing: Sortstrubet Lom 1 FU (havet), Snog 7 AD FU, Stor Vandsalamander 3 AD FU. Kim Bang Jensen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Råge 10. Allike 5, Ringdue 6, Blishøne 2, Gråand 2, Solsort 4, Sangdrossel 1, Grønirisk 3, Gulspurv 3, Spætmejse 2, Rødstjert 2, Hvid Vipstjert 1, Stær 28, Skovspurv 9, Musvit 2, Blåmejse 1, Gøg 1, Havesanger 1, Munk 2, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesanger 1. Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Mågeøerne (12:20 - ?): Skestork 2 R. Jacob Sterup

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 6 Ø, Skarv 15 V, Bramgås 72 Ø, Troldand 3 Ø, Ederfugl 104 Ø, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 1 V, Strandskade 1 V, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Fredmosen: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Bramgås 200 Ø, Gråand 2 R, Rørhøg 2 , Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 1 R, Landsvale 4 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 4 SY, Skægmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 3 SY, Lille Gråsisken 3 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav: Grågås 50 R, Ringdue 5 R, Digesvale 30 YF B, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Gravand 6 R, Vandrikse 1 R, Nattergal 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 8 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 8 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 32 R, Bramgås 2 R, Bramgås 90 Ø, Gravand 8 R, Pibeand 8 R, Knarand 3 R, Krikand 2 R, Gråand 11 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 R, Troldand 19 R, Bjergand 50 R, Rørhøg 2 , Blishøne 14 R, Strandskade 3 R, Klyde 18 R, Vibe 16 R, Brushane 1 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 150 R, Fjordterne 8 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 50 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 50 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Allike 2 R, Bogfinke 3 SY, Stillits 7 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Dejrø: Bramgås 400 R. Lars Tom-Petersen
Flådet (Tranekær)
: Trane 2 AD FU. Jane Ditzel
Gråsten Nor
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 184 R, Lille Præstekrave 1 OF. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Grågås 80 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 184 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 YF BR, Blishøne 3 YF BR, Lille Præstekrave 1 OF, Vibe 6 YF TH, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 10 FU, Bysvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 6 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 R, Gulspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Kragnæs: Bramgås 2 R, Vibe 1 R, Storspove 3 R, Rødstjert 1 SY, Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Nørreholm: Skarv 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 8 R, Gravand 4 R, Ederfugl 40 R, Tårnfalk 1 M FU, Blishøne 1 R, Strandskade 4 R, Rødben 1 TH, Havterne 4 FU, Engpiber 1 SY, Sortkrage 1 R. Lars Tom-Petersen
Tivoli (Ærø): Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD OF, Landsvale 2 R, Gransanger 1 SY, Allike 1 OF. Lars Tom-Petersen
Sibirien: Natugle 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hesselagergård
: Bjergvipstjert 1 R. Dieter Maaszen
Sortemosen
: Havørn 1 AD FU. Dieter Maaszen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Atlingand 2 M FU, Havørn 1 JUV FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU, Lille Præstekrave 4 TH, Stor Præstekrave 3 R, Temmincksryle 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 11 R, Tinksmed 12 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 27 R, Grågås 130 2K+ FU, Gravand 15 R, Pibeand 2 R, Krikand 2 R, Atlingand 3 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Temmincksryle 1 R, Småspove 1 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 8 FU, Gøg 1 SY. Jacob Sterup
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 R, Skægmejse 2 R, Rørspurv 6 R. Lars Philip Nørtoft
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 14 R, Pibeand 1 R, Knarand 3 R, Krikand 4 R, Troldand 4 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Tinksmed 7 FU, Mudderklire 2 R. Lars Philip Nørtoft
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 R, Sorthovedet Måge 3 R. Gregers Johannesen
Kildebjerg Rasteplads N: Halemejse 2 R, Spætmejse 3 R. Søren Knorr Søndergaard
Skaboeshuse: Ringdrossel 1 F FU. Kurt Kaack Hansen 
Østerøsø - Knudshoved: Lille Præstekrave 2 YF P. Jens-Gert Hansen
Favrskov Bjerge: Gråand 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 1 OF, Solsort 1 OF, Sangdrossel 1 FU, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 YF B, Bogfinke 4 SY. Villy-Erik Schødts
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 70 R, Gravand 6 R, Gråand 8 FU, Skeand 2 FU, Troldand 5 R, Rørhøg 1 FU, Strandskade 1 R, Klyde 46 R, Sanglærke 2 SY. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø: Grågås 52 R, Gravand 30 R, Gråand 2 R, Ederfugl 2 R, Vibe 4 R, Tinksmed 51 FU, Sanglærke 1 R, Landsvale 3 R, Gul Vipstjert 12 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Mågeøerne (09:00 - 14:00): Fiskehejre 4 FU, Skestork 2 FU (Opdaget 12.15 og var fortsat på stedet 14.00), Stenvender 1 R. Jacob Sterup


        Havørn over Nørreballe Nor

Lørdag den 3. maj 2014                                                  Solopgang: 05:34 Solnedgang: 20:57

Vornæs Skov/Bøgebjerghusene (19:30): Havørn 4 OF. Bettina Gerti Groß
Ollerup Åmosen
: Rød glente 1 OF (12:30) ( Men stadig ingen nattergal.). Peder Skou  [Apollo Books]

Gulstav mose
(06:45) Nattergal 1 SY (Nattergale på Fyn 2014). Jan Holm
Fakkebjerg: Rødstjert 1 FU
Gulstav: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 , Skovpiber 1 TF,
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 YF P, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 6 R, Skeand 32 R, Havørn 1 2K+ FU, Klyde 18 R, Lille Præstekrave 1 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 8 R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Rørspurv 2 R,
Søgård Pyt: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 F FU, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY
Nakkebølle Nor:
Rødhovedet and 1 M. Flemming Falk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg, Egense
(12:55 - 13:45):
Hedehøg 1 F FU (Sås af to omgange, mobbet af Viber). Niels Andersen
Bjørnemosegård
: Tornsanger 1 SY. Arne Bruun
Thurø Bund: Gravand 2 R, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 17 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 112 FU, Gravand 14 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Rødben 2 SY, Rødstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 250 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 13 R, Grågås 34 R, Gravand 39 FU, Knarand 13 FU, Krikand 4 R, Gråand 49 FU, Spidsand 2 FU, Atlingand 1 M FU, Skeand 2 R, Troldand 220 R, Hvinand 13 FU, Havørn 2 , Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 15 R, Trane 2 OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Temmincksryle 1 R, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 14 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 67 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 6 FU, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 FU, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 R, Allike 4 FU, Gråkrage 4 R, Stær 2 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøgebjerglund Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 20 FU, Knopsvane 2 YF, Grågås 2 T, Gravand 4 FU, Ederfugl 10 FU, Grønbenet Rørhøne 2 YF, Blishøne 2 YF, Strandskade 1 YF, Vibe 1 YF, Ringdue 2 FU, Sanglærke 5 SY, Landsvale 4 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Solsort 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 5 FU, Grønirisk 4 YF, Stillits 2 SY, Tornirisk 3 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Nakkebølle Inddæmning (14:30 - 16:40): Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 3 OF, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 5 FU, Knopsvane 1 YF BR, Gravand 4 FU, Gråand 3 FU,
Rødhovedet And 1 M SDR R , Troldand 5 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Rørhøg 2 FU, Blishøne 7 FU, Hættemåge 6 FU, Stormmåge 3 R, Landsvale 10 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 1 FU (Set kortvarigt i SØ-hjørnet ved udløbskonstruktionen, hvorfra den lettede og fløj til rørområdet SØ for inddæmningen), Musvit 2 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 1 SY. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 6 FU, Rørhøg 1 M FU, Agerhøne 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rødben 2 FU, Tinksmed 8 FU. Søren G. Nielsen
Faaborg: Gøg 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Huldue 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Ravn 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Onsebakke: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 FU. Søren G. Nielsen   
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsanger 1 SY. Kell Grønborg
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 1 SY. Dieter Maaszen
Kalvehave: Rørhøg 1 M TH, Musvåge 1 OF, Huldue 2 OF, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 SY, Gærdesanger 4 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 3 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Gråand 5 M R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Stormmåge 10 R, Stormmåge 1 YF BR, Sildemåge 1 R, Ringdue 8 R, Landsvale 3 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 3 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 5 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 5 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 R, Husskade 1 YF BR, Allike 4 YF B, Råge 1 R, Gråkrage 2 T, Grønirisk 2 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Grågås 36 FU, Gravand 7 FU, Troldand 6 FU, Rørhøg 1 OF, Vibe 4 FU, Landsvale 2 OF. Gunhild Brink
Sanderum: Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Skovskade 1 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov: Gøg 1 R, Grønspætte 1 M AD R, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Træløber 2 SY. Anders Høgsholm
Hjulby Mose: Fiskehejre 1 R, Gråand 1 R, Spurvehøg 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Jernspurv 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 3 SY, Blåmejse 1 R, Husskade 1 R, Råge 3 R, Gråkrage 2 YF BR, Stær 20 FU, Bogfinke 6 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 1 YF BR, Skarv 30 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 31 R, Toppet Skallesluger 3 , Rørhøg 2 , Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 YF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 3 R, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Allike 1 R, Gråkrage 1 YF BR. Ella Mikkelsen 
Røjle Klint: Landsvale 2 R, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 2 SY, Munk 4 SY, Gransanger 6 SY, Blåmejse 3 SY, Skovspurv 8 R. Erik Busk
Sønder Åby, enge SV for: Fiskehejre 1 FU, Gravand 4 OF, Gravand 2 R, Gråand 3 R, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 2 OF, Gøg 1 OF, Sanglærke 4 SY, Digesvale 30 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 2 OF, Rørspurv 2 R. Villy-Erik Schødts
Hasmark Mose (Vestermose): Gøg 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 1 M FU. Ejnar Korsgaard


       Stor kobbersneppe varslende

Fredag den 2. maj 2014                                                  Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:55

Sortemosen:(05:30 - ? ) Nattergal 1 SY, Gøg 1 SY, Hvid stork 0. Hans Rytter
Broholm Gods (06:30): Nathejre 0 . Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven (13:00): Rødstjert 1 M R, Gærdesanger 2 FU, Træløber 2 FU, Blåmejse 2 FU, Stor flagspætte 1 FU, Spætmejse 1 FU, Rødhals 1 FU, Bogfinke 4 FU.Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen:  Vendehals 1 FU , Munk 3 , Havesanger 1, Løvsanger 1, Gransanger 1, Gærdesanger 2, Sjagger 2, Sangdrossel 1, Solsort 3, Rødstjert 2, Broget Fluesnapper 1, Landsvale 5, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Gulspurv 3, Skovspurv 8, Stær 7, Grønirisk 4, Husskade 1, Ringdue 4, Allike 7, Blishøne 2, Råge 10, Musvåge 1. Gunnar Jørgensen, Erhardt Ecklon, Bent Staugaard [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 11 YF P, Gråstrubet Lappedykker 32 YF BR, Sorthalset Lappedykker 6 R, Knopsvane 4 YF BR, Knarand 15 , Gråand 1 YF UF, Gråand 8 PUL YF,
Skeand 3 R, Hættemåge 330 YF BR, Landsvale 50 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose:Knarand 2 R, Atlingand 1 M FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 3. Karen Kusk
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Gråstrubet Lappedykker 22 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Gøg 1 SY. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 13 FU, Knopsvane 24 R, Grågås 7 AD YF, Grågås 12 PUL R, Gravand 3 R, Knarand 3 R, Krikand 2 FU, Skeand 1R,
Rødhovedet And 1 M R, Troldand 13 R, Hvinand 1 F FU, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 29 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 5 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Bysvale 2 FU, Solsort 2 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 3 FU, Gulspurv 4 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 40 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 11 FU, Knopsvane 35 R, Grågås 139 , Knarand 7 FU, Krikand 2 R, Gråand 26 R,
Rødhovedet And 1 M AD SDR R, Taffeland 1 M R, Havørn 4 R, Rørhøg 1 M AD FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 25 2K+ R, Vibe 3 R, Svartbag 1 AD R, Rørsanger 1 SY, Ravn 1 OF. Jacob Sterup
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Gøg 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Ærtebjerg/Tågeholm: Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 39 R, Landsvale 2 OF, Skovpiber 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 FU, Munk 3 R, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 1 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 6 AD SDR R, Skarv 10 R, Knopsvane 8 AD R, Grågås 90 AD R, Knarand 14 R, Skeand 1 M R, Taffeland 30 R, Troldand 20 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 20 2K+ R, Blishøne 4 PUL YF UF, Svartbag 2 AD R, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 9 SY, Rørspurv 3 SY. Jacob Sterup
Jordløse Bakker: Blishøne 2 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 4 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Natugle 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 24 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 7 R, Grågås 8 R, Gravand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 14 R, Troldand 8 FU, Bjergand 23 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 FU, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 161 R, Vibe 4 R, Brushane 7 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 49 R, Sølvmåge 2 R, Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 4 FU. Steen Lauritsen
Espe: Grågås 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Sølvmåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 2 SY, Solsort 9 R, Sjagger 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Broget Fluesnapper 1 M SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 2 FU, Allike 6 OF, Råge 5 OF, Gråkrage 1 R, Stær 7 FU, Gråspurv 2 R, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 4 R, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Næsby: Rørsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge:
Blåhals 1 M SY, Skægmejse 1 TH. Dieter Maaszen
Bispeenge: Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Rødben 1 FU, Gøg 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 M FU, Rørspurv 2 FU, Rørspurv 1 YF B. Jens Rasmussen
Højstrup (Odense): Nattergal 1 SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 R, Sorthovedet Måge 3 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Sorthalset Lappedykker 21 FU, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 2 YF UF, Pibeand 2 FU, Knarand 21 FU, Atlingand 2 M FU, Skeand 5 FU, Hvinand 3 FU, Blishøne 6 YF BR, Klyde 40 FU, Storspove 12 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Sorthovedet Måge 2 YF TH, Gærdesanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R,  Sorthovedet Måge 2 YF. Jens Bækkelund
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 16 FU, Fiskehejre 1 OF, Grågås 16 FU, Gravand 14 FU, Gråand 6 FU, Troldand 6 FU, Blishøne 6 FU, Strandskade 9 FU, Klyde 16 FU, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 8 FU, Brushane 1 FU, Rødben 9 FU, Hvidklire 3 FU, Svartbag 5 FU, Fjordterne 13 FU, Havterne 3 FU, Dværgterne 3 FU, Grønspætte 1 FU, Digesvale 2 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 4 FU, Jernspurv 5 FU, Rødhals 8 FU, Solsort 8 FU, Sangdrossel 1 FU, Gærdesanger 6 R, Munk 8 FU, Gransanger 15 FU, Løvsanger 11 FU, Blåmejse 9 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 5 FU, Tornirisk 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Gøg 1 SY, Bjergvipstjert 1 YF FU, Thomas Kampmann
Østerskov (Årup): Ringdue 3 OF, Solsort 2 OF, Sangdrossel 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 FU, Stillits 2 OF. Villy-Erik Schødts
Erholm Gods: Gråand 2 R, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Løvsanger 1 SY. Villy-Erik Schødts 
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Grågås 149 , Gravand 22 R, Pibeand 24 R, Krikand 20 R, Gråand 26 R, Atlingand 2 M R, Skeand 14 R, Taffeland 4 R, Troldand 20 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Blishøne 102 R, Klyde 67 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 16 R, Brushane 2 R, Rødben 11 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 5 R, Havterne 2 R, Sanglærke 10 R, Landsvale 3 R, Bysvale 1 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 1 R, Rørspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skarv 12 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 345 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rødben 1 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 33 R, Grågås 95 R, Bramgås 2 R, Gravand 5 R, Gråand 26 R, Troldand 18 R, Ederfugl 34 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 M AD R, Blishøne 27 R, Strandskade 5 R, Klyde 14 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 4 R, Havterne 14 R, Gøg 1 R, Sanglærke 7 R, Landsvale 4 R, Engpiber 6 R, Gråkrage 2 R, Stær 6 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø: Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gravand 7 R, Gråand 2 R, Troldand 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R,
Tinksmed 118 R, Landsvale 5 R, Engpiber 18 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 3 R, Musvit 3 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 5 R, Stillits 3 R, Gulspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Langø: Grågås 160 FU, Brushane 9 FU,
Tinksmed 115 FU, Gul Vipstjert 4 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Fiskehejre 5 R, Gravand 2 R, Fasan 4 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Gærdesmutte 8 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 4 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Havesanger 2 R, Munk 5 R, Gransanger 18 R, Løvsanger 8 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 10 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Bogfinke 20 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R. Jens Friis-Walsted
Orestrand: Fiskehejre 1 R, Grågås 8 , Gravand 10 R, Krikand 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 2 R, Klyde 16 R, Vibe 5 R, Storspove 1 R, Sortklire 3 R, Rødben 7 R, Hvidklire 1 R, Havterne 8 R, Landsvale 5 R, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 5 R, Stenpikker 4 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 1 R. Jens Friis-Walsted
Ålebæk: Rørhøg 1 M AD R. Jens Friis-Walsted
Jersore: Gøg 1 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Lille Kobbersneppe 170 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 9 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Klyde 15 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 72 FU, Strandhjejle 6 R, Lille Kobbersneppe 136 FU, Storspove 10 FU. Jens Bækkelund 


        Sort glente

Torsdag den 1. maj 2014                                                  Solopgang: 05:38 Solnedgang: 20:53

Broholm Gods (06:30): Nathejre 0 AD R (Også eftersøgt kl 17:00 - Var selv på Broholm til morgen kl. 6:30 det kunne jo være............... men jeg fuglen var pist væk. Jeg gjorde mig ellers store anstrengelser for at finde den i området igen, men altså uden held. Den kan jo nemt gemme sig, bl.a. måske i træerne. Det kan også være vi var meget heldige at se den i går og at den allerede har forladt området igen.). Poul Brugs Rasmussen
Mejlholm: Ederfugl 300 R, Havørn 2 FU
Skovballe: Musvåge 1 YF BR, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 SY
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 2 YF UF, Gravand 2 R, Knarand 3 R, Krikand 3 R, Gråand 1 YF UF, Skeand 1 M R, Skeand 2 R, Rørhøg 2, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Klyde 5 R, Klyde 6 R, Vibe 1 R, Hvidklire 6 R, Havterne 1 FU, Ringdue 4 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Skægmejse 1 R, Skægmejse 1 YF FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 3 R
Espe, matriklen: Landsvale 2, Stær 10, Stor Flagspætte 1.Rødt Egern 1, Sort Egern 1. Birgit Nielsen   [Midtfyns Natur]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelseværdige - Alle efter Lok.:
Broholm (15:30 - 18:00):
Nathejre (SU) 0 R (Eftersøgt i 2,5 time uden held. Ved ankomst hilst på "birder", der havde været der 1 time forud samt 1 time om morgenen - begge gange uden held. Yderligere et par stykker var rundt i området, samme resultat), Knopsvane 2 YF BR, Gråand 7 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 6 FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rødhals 2 FU, Munk 1 M FU, Gransanger 3 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 2 R, Gråkrage 1 FU, Stær 4 FU, Bogfinke 3 FU. Søren G. Nielsen
Sortemosen (17:35 - ):
Hvid Stork 4 FU (Observeret af Lars Rytter. Fuglene slog sig ned NØ for fugletårnet!). Hans Rytter
Sortemosen (18:00):
Hvid Stork 4 R S (Rastede på eng NØ for fugletårnet og fløj kort efter syd). Charlotte Vesterlund Mc. Ainsh
Thurø By m.m.: Skovsanger 1 SY. Arne Bruun
Vejlen - Tåsinge: Knarand 3 R, Gråand 1 YF UF, Skeand 2 R, Rørhøg 1 FU, Klyde 6 R, Hvidklire 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Skarv 11 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 32 R, Grågås 19 OF, Grågås 2 YF, Bramgås 148 T, Gravand 34 R, Gravand 8 YF, Knarand 2 YF, Gråand 5 YF, Spidsand 2 YF, Ederfugl 1 YF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 1 YF, Strandskade 15 YF, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 3 YF, Almindelig Ryle, Engryle (schinzii) 1 R, Storspove 18 R, Rødben 5 R, Rødben 10 YF, Svaleklire 3 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 66 R, Stormmåge 9 R, Stormmåge 2 YF, Sølvmåge 36 R, Svartbag 5 R, Svartbag 1 YF, Havterne 21 R, Havterne 8 YF, Ringdue 3 OF, Sanglærke 142 YF SY, Landsvale 12 OF, Engpiber 65 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Stenpikker 3 R, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Musvit 2 YF, Gråkrage 14 R, Stær 9 R, Bogfinke 2 YF SY, Grønirisk 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte: Spurvehøg 1 M FU. Karen Kusk
Botofte Skovmose: Havørn 1 R, Rødben 2 R. Karen Kusk
Rifbjerg Nor: Havørn 1 R. Jens Chr. Bay
Pæregård Skov og Snave Skov: Skovsneppe 1 AD R, Gærdesmutte 3 SY, Gransanger 6 SY. Jane Ditzel
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Nilgås 1 R, Atlingand 2 M R, Stor Præstekrave 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Leif Kristensen
Kohave v/Tornbjerg:
Nattergal 1 SY (Ankomst). Anders Vedel
Dalene: Musvåge 4 R, Fasan 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 1 R, Sortmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Skarv 1 R, Grågås 95 , Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Knarand 4 R, Gråand 18 R, Skeand 3 R, Troldand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 18 , Lille Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Rødben 7 R, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 10 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Grågås 52 R, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Rørhøg 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 YF P, Vibe 7 R, Rødben 3 R, Mudderklire 1 R, Gråkrage 29 R. Jan Holm Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Atlingand 1 M R, Sorthovedet Måge 2 R, Tornsanger 1 SY. Jan Holm Jensen
Egensedybet: Skarv 2 R, Gravand 32 FU, Gråand 11 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 50 FU, Storspove 4 R, Hvidklire 63 FU, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 3 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 R, Tornirisk 1 SY, Dompap 1 R, Rørspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (Vestermose): Grågås 1 R, Gråand 3 R, Rørhøg 1 M FU, Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 3 R, Blåmejse 4 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Røjle Klint:
Gærdesmutte 1 SY, Munk 2 M TH, Gransanger 2 SY. Erik Busk
Røjle Mose:
Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 2 SY. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen
: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 R, Lærkefalk 1 NV, Almindelig Ryle 500 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU. Jacob Sterup


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 jun 2014
This page is part af: Http://www.Snatur.dk