Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2016).                     Sidst opdateret 01 juni 2016 06:36:19 

 

 

 

 


        Trane Foto: Leif Kristensen

 Mandag den 30. maj 2016                                             Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:44

Landet kirke, Taasinge: Ravn 3 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ørbækvej, Vejstrup: Natugle 1 Pull. Camilla Strandberg
Tange å
(07:00): Stormmåge 1 R, Gulspurv 1 R, Husskade 1 R, Rørsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Vibe 2 1K, Rødben 3 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R. Finn Skov
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Knarand 4 R, Spidsand 2 OF, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Fjordterne 1 FU, Rørsanger 1 R
Langesø Golfbane: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Skovskade 1 R, 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Tullebølle: Gransanger 2 YF FU, Gråspurv 5 FU. Hans-Henrik Wienberg
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 PUL R, Fiskehejre 2 FU T, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 4 PUL FU, Gråand 8 FU, Taffeland 7 R, Blishøne 2 FU, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 SY, Sollerup:Knopsvane 1 R, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 1 YF, Blishøne 2 PUL FU, Landsvale 1 R, Rødhals 1 SY, Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Bredholt: Skarv 6 OF, Fasan 1 R, Fasan 1 SY, Trane 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 1 TH, Musvit 1 R, Gråkrage 4 OF, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Faaborg: Nattergal 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 31 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 46 FU, Knopsvane 1 YF, Grågås 49 FU, Grågås 2 YF, Grågås 5 PUL R, Canadagås 9 FU, Bramgås 3 R, Gravand 12 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 11 FU, Troldand 15 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 15 FU, Strandskade 10 , Klyde 10 , Klyde 8 YF, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 7 R, Vibe 2 1K FU, Temmincksryle 1 FU, Rødben 6 , Rødben 2 YF, Hættemåge 93 YF, Hættemåge 24 PUL R, Stormmåge 21 YF, Sølvmåge 13 R, Svartbag 7 R, Havterne 4 R, Havterne 2 YF, Dværgterne 2 YF, Sanglærke 2 YF, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Ringe Golfbane: Rød Glente 1 FU, Råge 3 OF. Gunnar Jørgensen
Lindholm v/Allested: Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 3 FU. Kurt Due Johansen
Pugesø (F.H.): Knopsvane 2 AD FU, Ederfugl 3 F AD R, Toppet Skallesluger 1 M AD FU, Toppet Skallesluger 2 AD FU, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 F FU, Stor Præstekrave 3 YF UF, Stor Præstekrave 2 AD FU, Vader sp., Lille 1 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 4 FU, Sanglærke 8 SY, Landsvale 15 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 AD FU. Henrik Pedersen
Fyns Hoved: Skarv 2 AD R, Ederfugl 15 AD R, Blishøne 2 AD YF BR, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 YF BR, Digesvale 3 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Solsort 1 M AD R, Tornsanger 8 SY, Skovspurv 3 FU, Tornirisk 5 R. Henrik Pedersen 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Knopsvane 1 R, Knortegås 6 AD FU, Gravand 6 AD FU, Klyde 2 AD FU, Stor Præstekrave 1 R, Sølvmåge 4 R, Landsvale 7 FU, Bysvale 4 FU, Gråkrage 2 FU. Henrik Pedersen 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 54 R, Sorthalset Lappedykker 29 R, Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 68 FU, Grågås 336 R, Knarand 25 FU, Krikand 6 FU, Gråand 147 FU, Atlingand 13 R, Skeand 5 FU, Taffeland 11 R, Troldand 101 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 544 FU, Strandskade 2 R, Vibe 9 R, Dobbeltbekkasin 1 YF, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 145 YF, Stormmåge 25 YF, Sølvmåge 2 YF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 507 R, Canadagås 21 R, Knarand 4 R, Gråand 13 R, Troldand 2 R, Ederfugl 241 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 1 JUV R, Strandskade 5 YF, Klyde 97 YF, Storspove 2 R, Hættemåge 39 YF, Stormmåge 15 YF, Sølvmåge 194 YF, Svartbag 4 OF, Splitterne 1 OF, Havterne 163 YF, Digesvale 7 R, Gråkrage 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gravand 25 FU, Gravand 1 YF, Pibeand 1 FU, Knarand 5 FU, Krikand 10 FU T, Gråand 24 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 19 FU, Strandskade 12 R, Klyde 32 YF, Vibe 6 R, Storspove 9 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 115 FU, Stormmåge 16 FU, Sølvmåge 5 R, Gråkrage 2 FU. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 4 R, Grågås 5 YF, Gravand 7 R, Gravand 2 YF, Gråand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 4 R, Troldand 2 R, Strandskade 3 YF, Klyde 21 FU, Klyde 15 YF, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 4 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Storspove 6 R, Rødben 9 YF, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 10 R, Stormmåge 21 YF, Havterne 12 R, Havterne 25 YF, Landsvale 1 FU, Engpiber 3 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Stær 1 R. Kurt Due Johansen


         Sortspætte

 Søndag den 29. maj 2016                                             Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Fakkemose (07:37): Savi/flodsanger 1 R (tavs trådt op i højt græs). Esben Eriksen
Broholm: Gråstrubet lappedykker 2 AD + 1 Pull FU, Grønbenet rørhøne 1 FU, Knopsvane 2 FU ( har forladt reden, uden unger i år), Blishøne 4 FU, Troldand 2 R, Skovspurv 2 FU, Musvåge 1 mobbet af Gråkrage, Sangdrossel 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Rød Glente 1 Ø. Ella Mikkelsen
Gulstav: Digesvale 110 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Sort Glente 1 V. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Pirol 2 SY. Ole Bo Olsen
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 FU. Søren G. Nielsen
Vesteregn: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 910 N, Sort Glente 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 OF, Lærkefalk 1 T. Nis Rattenborg
Kværndrup: Lille Præstekrave 1 R. Else Klint
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 FU. Helle Suadicani
Stubbedam: Rød Glente 2 AD OF. Jacob Sterup
Søndergårde Skov: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Nørre Højrup Mose: Nattergal 1 SY. Anders Vedel
Søndergårde Skov: Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 FU, Bogfinke 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Aarupvej, Orte: Nattergal 10 SY, Græshoppesanger 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 2 AD FU, Atlingand 1 M R. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sortterne 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Hjulby Sø: Sivsanger 5 SY. Martin Søgaard Nielsen
Husby (Vestfyn): Havørn 1 AD FU. Mads Syndergaard
Kobbelskov m.m.: Grønspætte 1 FU. Thomas Kampmann
Paddesø: Havørn 1 AD OF, Engsnarre 1 SY, Ravn 4 R. Jens Friis-Walsted
Bogensø Enge: Havørn 1 AD OF. Niels Peter Utzon 
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 F R, Havørn 2 AD FU, Atlingand 2 YF UF, Atlingand 3 JUV R, Gråstrubet Lappedykker 16 YF, Sorthalset Lappedykker 14 FU. Kurt G. Holm, Jens Bækkelund, Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 33 YF, Havterne 110 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Langø: Atlingand 3 R, Havørn 1 AD OF, Klyde 36 FU, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen 


        Hvepsevåge

 Lørdag den 28. maj 2016                                             Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:41

Svendborg, Hallindskovvej: Vagtel 1 HØ. Esben Eriksen
Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 90 Ø
Kogtved, matriklen: Hvepsevåge 1 NV, Havørn 1 AD OF
Gulstav, Vesterskov (06:05): Pirol 3 SY (2K han + 2 grønne). Torbjørn Eriksen
Kongshøj mølle: Bjergvipstjert 1 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 2 OF, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 OF. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård
: Grønspætte 1 TH, Kærsanger 7 YF SY. Arne Bruun
Fakkemose
: Rørhøg 1 TH, Kærsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Toppet Lappedykker 4 R, Krikand 1 R, Taffeland 6 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Vibe 8 R, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 9 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Musvit 1 SY, Pirol 1 M 2K SY, Rødrygget Tornskade 2 R, Karmindompap 1 SY, Rørspurv 3 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov
: Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2 YF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 3 SY, Gulbug 3 R, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 7 SY, Gransanger 6 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Pirol 3 M 2K SY, Stær 6 YF, Bogfinke 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov: Pirol 2 SY. Ole Bo Olsen 
Gulstav Østerskov
: Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 4 YF, Gærdesmutte 8 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Gulbug 2 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 10 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 SY, Pirol 5 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 6 SY, Stillits 2 YF, Kernebider 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov
: Pirol 1 SY. Ole Bo Olsen
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 43 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13 R, Grågås 50 R, Canadagås 15 Ø, Bramgås 5 R, Gravand 18 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Taffeland 4 R, Toppet Skallesluger 7 R, Hvepsevåge 11 NØ, Rød Glente 1 2K NØ, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Rørhøg 6 2K NØ, Blishøne 30 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 10 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 44 R, Fjordterne 2 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rørsanger 2 SY, Gråkrage 4 R, Tornirisk 14 R. Ole Goldschmidt
Lundemosen
: Gravand 2 R, Vibe 2 R, Gøg 1 SY, Kærsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Lunden
: Solsort 3 SY, Munk 9 SY, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Ole Goldschmidt
Vesteregn
: Nattergal 1 YF SY. Nis Rattenborg
Hav nord for Lohals
: Bramgås 500 N. Henrik Pedersen
Vester Hæsinge
: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Høbbet
: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Blishøne 11 YF UF, Vibe 3 YF UF, Hvid Vipstjert 1 R, Misteldrossel 1 R, Tornsanger 1 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sollerup
: Havørn 1 OF, Rødstjert 1 SY. Helle Suadicani
Sollerup
: Taffeland 6 R, Rørhøg 2 YF FU, Blishøne 4 YF UF, Trane 1 OF, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 TH, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 YF UF, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Grå Fluesnapper 1 SY, Halemejse 1 R, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 R, Rødrygget Tornskade 4 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Lille Gråsisken 2 SY, Kernebider 1 OF, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Næsby
: Gøg 5 SY. Henrik Kingo Andersen
Odense Jernbaneterræn
: Husrødstjert 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade)
: Gøg 1 M SY, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Halemejse 1 FU, Husskade 1 R, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Nordisk Lappedykker 2 R, Vandrikse 1 R. Holger Daugaard
Ladegårdskov, moser nord for: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Bynkefugl 1 SY, Kærsanger 3 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY. Evald Mehlsen 
Langesø Gods + Langesø: Misteldrossel 1 FU, Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen 
Skalbjerg: Landsvale 8 YF BR, Skovpiber 2 SY, Jernspurv 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Lille Gråsisken 1 OF. Evald Mehlsen 
Ålsmosen: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Knopsvane 2 R, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gulspurv 2 SY. Evald Mehlsen 
Dalene: Ravn 3 R. Kresten Madsen
Grusgrav v/Gyngstrup: Lille Præstekrave 4 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 IMM OF, Dobbeltbekkasin 1 SY. Holger Daugaard
Gyldensteen: Langø: Skestork 3 FU, Canadagås 15 FU, Spidsand 2 FU, Atlingand 4 FU, Klyde 10 FU, Brushane 2 FU. Holger Daugaard


          Sortterne

 Fredag den 27. maj 2016                                             Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:36

Lundeborg Ny Camping: Rødstjert 1 SY (venter stadig på den smukke), Jernspurv 2 YP, Solsort 10 FU, Gråkrage 2 FU, Allike 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Flintholm Hestehave
: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 7 R, Grågås 750 R, Knarand 28 R, Krikand 2 R, Skeand 3 R, Troldand 12 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 44 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Fjordterne 2 R, Bysvale 5 YF B, Hvid Vipstjert 1 R, Tornsanger 1 SY, Allike 10 OF. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning
: Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 147 FU, Sortsvane 1 R, Knarand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 6 R, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 1 OF, Vibe 1 OF, Fjordterne 2 R, Ringdue 2 OF, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Kærsanger 4 SY, Rørsanger 7 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 1 SY, Skægmejse 2 M FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Stær 2 OF, Bogfinke 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning
: Knopsvane 130 R, Sortsvane 1 R, Canadagås 9 R, Hvepsevåge 1 OF, Fjordterne 2 R, Nattergal 1 SY, Kærsanger 6 SY, Rørsanger 3 SY, Skægmejse 1 M R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF BR. Jens Kristian Holm 
Storelung
: Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Landsvale 2 R, Nattergal 1 SY, Solsort 1 OF, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 FU, Stær 1 FU, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Grågås 13 , Grågås 2 YF, Gravand 2 OF, Gravand 2 R, Gravand 1 FU T, Gråand 3 FU, Gråand 1 R, Atlingand 3 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 YF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 FU T, Vibe 33 R, Rødben 3 FU, Stormmåge 1 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 R, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 2 FU. Leif Kristensen
Brylle: Nattergal 1 SY. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Gråstrubet Lappedykker 7 FU,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 10 FU. Ole Bo Olsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Havørn 1 AD R, Gråstrubet Lappedykker 10 R,
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 12 R. Gregers Johannesen
Bispeenge: Blåhals 3. Jens Friis-Walsted 
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov
: Skovsanger 2 TH. Søren Louis Rasmussen
Dalby
: Rørhøg 1 F FU, Musvåge 5 FU, Sildemåge 4 FU. Lars Philip Nielsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R,
Hvid Stork 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 2 R, Gråand 6 , Ederfugl 16 , Toppet Skallesluger 8 , Blishøne 6 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 FU, Fjordterne 1 R, Ringdue  6 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 M FU, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 4 , Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 FU, Husskade 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 4 , Skovspurv 4 R, Grønirisk 1 F R. Kristian Angelo-Nielsen
Brydegård Mose: Hvepsevåge 2 R. Thomas Kampmann
Flyvesandet: Grønspætte 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Langø
: Knarand 7 FU, Atlingand 2 R, Trane 1 OF, Brushane 1 FU. Ole Bo Olsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 23/05 - 2016:
              Gåse-massakre i Vadehavet
              Jægere sigtet for ulovlig regulering af gæs på Mandø
              DOF: Naturpakken har mange mørke kapitler
              VIDEO: Klyden - landets smukkeste husbygger?


        Tornirisk Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Torsdag den 26. maj 2016                                            Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:38

Christiansminde: Blishøne 2 FU. Blishøne 2 Pull, Gråand R 9, Gråand  12 Pull, Gråstrubet lappedykker 2 R, Gråstrubet lappedykker 1 YF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Troldand 4 R, Stor flagspætte 1 YF, Rørsanger 3 SY. Susanne Skov
Egense, Højensvej
: Vibe 1 YP, Gråand 1 YP, Rødstjert 2 YP (et par) (Rødstjerten fandt en ny kasse efter at husmåren havde spoleret den første! Det gik hårdt ud over havens fugle, at den kom forbi i tre dage. Jeg tror også den tog ugleungen , jeg fandt den i hvert fald under dens tilholdssted (næsten kun vinger tilbage) samme morgen, hvor den 3 fuglekasse var ødelagt. Vibeparret yngler ude på marken og anden ligger på rede i vores sø). Nana Agger [nanaagger.dk]
Lundeborg, Ny Camping
(07:00): Tornirisk 6 FU SY, Jernspurv 2 FU, Gærdesmutte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 123 FU. Arne Bruun
Urehoved: Dværgterne 1 FU. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Grågås 700 R, Knarand 21 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 26, Lille Præstekrave 1 SY, Dværgterne 2 AD YF BR. Jacob Sterup
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 6 M SY. Dieter Maaszen
Espe Tingskov: Gulbug 2 SY. Evald Mehlsen
Grusgrav øst for Nybølle: Vibe 2 YF P. Evald Mehlsen
Lydinge Haver: Engpiber 1 SY, Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Sønderskov v/Pennsylvanien: Stær 4 YF UF. Evald Mehlsen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 1 R, Dværgterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 6 YF P. Ulla Baslund
Gyldensteen: Engsøen: Kaneland 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havterne 28 YF BR. Ulla Baslund
Gyldensteen: Langø: Nilgås 1 FU, Knarand 16 FU, Lille Præstekrave 8 FU. Ulla Baslund


       

 Onsdag den 25. maj 2016                                            Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:36

Lundby, Tåsinge (18:00): Havørn 1 FU (Grågås). Henning Steen Hansen
Nørreballe Nor: Toppet lappedykker 1 YP + 1 Pull, Gravand 6 Pull. Susanne og Finn Skov
Lundeborg (17:00): Hvepsevåge 1 N. Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Gråstrubet lappedykker 1 YP med Pull. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn inderfjord (10:30): Gravand 2 AD + 6 Pull FU. Poul Brugs Rasmussen
Ærø, Bregninge:
Hvid stork 1 R (?). Michael Larsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Rød Glente 2 OF. Susanne Rørdam Skov
Gulstav: Rød Glente 1 OF, Lærkefalk 1 2K OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rød Glente 1 OF , Lærkefalk 1 OF . Ole Bo Olsen
Gulstav Mose: Sort Glente 1 OF, Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 OF. Gorm Gaarde
Hav nord for Bagenkop:
Sølvhejre 1 R. Gorm Gaarde
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 M FU. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Klyde 20 YF, Fjordterne 25 FU, Sivsanger 9 SY. Gorm Gaarde
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 OF. Gorm Gaarde
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 R. Susanne Rørdam Skov
Bregninge (Ærø):
Hvid Stork 1 M AD FU. Michael Larsen
Gudbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen
Bispeenge: Sydlig blåhals 2 FU Dieter Maaszen
Strandeng v/Stenagergård: Dværgterne 1 R. Niels Aage Madsen
Blæsbjerg/Horsehave Skov: Skovpiber 2 SY, Misteldrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Ravnebanke Skov: Rød Glente 2 R, Havørn 1 OF. Jens Friis-Walsted


         Dobbeltbekkasin Sandholt  Foto: Leif Kristensen

 Tirsdag den 24. maj 2016                                            Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:35

Ollerup Åmosen: Rørdrum 1 OF (Rørdrum, der tog en runde over husene her i mosen inden den fløj mod syd op over lærerskolen og væk!). Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å: Tornirisk 12 FU R, Hvid vipstjert 4 FU, Rørspurv 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Østerskov
: Sort Glente 1 OF. Ole Bo Olsen
Gulstav: Sort Glente 1 R, Lærkefalk 1 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Lehnskov/Fredskov: Rød Glente 1 OF, Kærsanger 1 YF SY. Carsten Skou
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 OF, Knopsvane 4 YF, Knopsvane 3 PUL R, Gravand 2 OF, Gråand 7 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 M R, Blishøne 5 , Blishøne 2 YF, Vibe 2 YF, Vibe 1 PUL FU, Dobbeltbekkasin 1 SY, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Munk 1 SY, Blåmejse 1 YF, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 OF, Stær 1 OF. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Lille Præstekrave 2 FU, Kærsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 2 YF, Gråand 2 OF, Gråand 1 R, Fasan 1 SY, Blishøne 5 , Blishøne 1 YF, Ringdue 2 FU, Rødhals 2 SY, Solsort 3 FU, Solsort 1 OF, Solsort 1 R, Solsort 8 SY, Sangdrossel 2 SY, Havesanger 3 SY, Munk 9 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 4 SY, Ravn 1 OF, Bogfinke 6 SY. Leif Kristensen
Torpeløkke
: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Vejle Skov: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Bremerhave
: Skarv 8 OF, Grågås 5 FU, Gravand 4 OF, Gråand 2 R, Musvåge 1 OF, Lille Præstekrave 2 YF K, Vibe 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 33 YF BR, Landsvale 4 FU, Skovpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 M SY, Solsort 10 R, Sangdrossel 4 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 2 R, Allike 7 OF, Stær 6 R, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 4 SY, Stillits 3 R, Tornirisk 8 R, Dompap 1 OF, Kernebider 2 R, Gulspurv 4 SY. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Nordisk Lappedykker 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning
: Canadagås 14 R. Søren Gjaldbæk
Røjsmose Skov: Rød Glente 1 R, Musvåge 1 FU, Vibe 2 YF UF, Gøg 1 SY, Sanglærke 4 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Tornsanger 2 SY. Kirsten Pedersen
Billeshave
: Gulbug 1 SY, Munk 1 SY, Tornirisk 1 R. Erik Busk
Karlsskov
: Huldue 1 SY. Erik Busk
Katrinebjerg Skov
: Nattergal 1 SY. Erik Busk
 
Otterup Byskov
: Lille Lappedykker 1 SY, Grønspætte 1 SY, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Havesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Langø Plantage
: Pirol 1 SY. Søren Gjaldbæk 


            

 Mandag den 23. maj 2016                                             Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Svendborg Assistens Kirkegård v. kapellet (13:00 -?): Rødtoppet fuglekonge 1 SY. Anders Odd Wulf Nielsen
Christiansminde
: Gråand 1 YP + 12 PULL, Gråstrubet lappedykker 1 YP (på rede), Blishøne 3 YP + 1 Pull, Troldand 2 R, Toppet skallesluger 2, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Karla Sommer
Vejlen Taasinge
: Rød glente 1 FU, Gul vipstjert 8 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Gråstrubet lappedykker 1 YP + 1 unge. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assistens Kirkegård (Svendborg)
: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 166 FU Arne Bruun
Tullebølle: Sort Glente 1 OF Hans-Henrik Wienberg
Rudkøbing: Rød Glente 1 T Hans-Henrik Wienberg
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY Ole Bo Olsen
Fredmosen: Nattergal 5 SY,
Savisanger 1 SY, Sivsanger 6 SY Ole Goldschmidt
Jordløse Bakker: Agerhøne 4 FU, Grønspætte 1 FU Leif Kristensen  
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Canadagås 7 R , Blåhals 1 R Leif Kristensen
Klintholm: Lille Præstekrave 1 R Arne Bruun
Nyborg: Gulirisk 1 SY Jens-Gert Hansen
Hovhave: Grønspætte 1 R Evald Mehlsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 5 R, Knarand 38 R Michael Mosebo Jensen 
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 1 R Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 25 FU, Almindelig Ryle 500 FU, Lille Kobbersneppe 512 FU Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Kærløber 1 FU Kurt Due JohansenObs fra tidligere dage... 


        Rødstjert  Broholm Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Søndag den 22. maj 2016                                             Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:32

Gulstav (06:30): Lille fluesnapper 1 SY . Hans Rytter
Gulstav
: Lille fluesnapper 1 SY ((06:00-06:02) tavs nu - KNF' ringmærkningsområde), Pirol 1 SY (Østerskov). Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.
: Hvepsevåge 1 S, Grønspætte 1 AD R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 FU. Thomas Secher Jensen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Vesterskov: Trane 4 S. Carsten Friager
Keldsnor: Sort Glente 1 S,
Lille Fluesnapper 1 SY. Hans Rytter
Nørreballe Nor: Fjordterne 17 YF BR. Henrik Mørup-Petersen
Strynø: Havørn 1 JUV OF. Stig Rubæk
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 YF BR. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Temmincksryle 1 FU, Dværgterne 2 YF BR . Jacob Sterup
Espe Tingskov: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 M SY . Søren G. Nielsen
Hollufgård/Glisholm: Lille Præstekrave 2 YF UF, Træløber 4 YF. Michael L.J. Glentedal
Brylle: Kernebider 3 FU. Søren G. Nielsen
Elmelund: Musvåge 1 YF BR, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Løvsanger 1 YF K, Stær 2 YF UR. Evald Mehlsen
Tommerup Nørremark: Gråand 2 M R, Fasan 2 FU, Sølvmåge 2 R, Ringdue 10 FU, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 12 FU, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 13 SY,  Grønirisk 2 FU, Gulspurv 3 SY. Helle Suadicani
Hofmansgave: Lille Kobbersneppe 125 R. Gregers Johannesen 
Tårup Inddæmmede Strand: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skarv 16 R, Knopsvane 22 R, Grågås 11 YF UF, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hvepsevåge 1 Ø, Musvåge 2 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Klyde 2 YF TH, Vibe 9 YF UF, Brushane 1 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 27 FU, Sølvmåge 25 R, Havterne 1 OF, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Gulbug 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R. Lars Philip Nielsen
Højby Moser: Gøg 1 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Evald Mehlsen
Otterup Byskov: Gråand 4 R, Spurvehøg 1 OF, Fasan 5 R, Vibe 1 R, Hættemåge 10 OF, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 9 R, Tyrkerdue 2 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 OF, Landsvale 8 OF, Bysvale 2 OF, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 14 R, Sangdrossel 3 R, Rørsanger 2 R, Gulbug 2 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 2 R, Havesanger 2 R, Munk 4 R, Gransanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 5 OF, Gråkrage 4 R, Stær 7 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 4 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Langø: Stor Præstekrave 40 FU, Brushane 2 M FU, Lille Kobbersneppe 1 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 4/05 - 2016:
              Danmark har i årtier vendt viben ryggen
              Vådt forår er vand på vibens mølle
              Dødssejleren
              UNIK VIDEO: UgleTV fanger drama mellem ugle og ræv


        

 Lørdag den 21. maj 2016                                              Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:30

Svendborgsund øst for Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 340 Ø
Broholm: Rødstjert 1 par (samler til rede), Grågås 2 par med 2 + 4 pull FU, Gråstrubet lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Grasten Fredskov: Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 4 R, Grågås 6 YF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 190 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 Ø, Vibe 12 YF K, Brushane 1 R, Rødben 6 YF TH, Engpiber 1 YF FU, Rødstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Siø: Knortegås 380 R, Knarand 27 R, Havørn 1 AD R, Lille Præstekrave 2 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Hvepsevåge 3 NØ. Ole Bo Olsen
Hjortholm (Eskebjerghave): Ringdue 4 R, Mursejler 2 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 FU, Musvit 4 R, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Toppet Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 50 R, Gravand 17 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Blishøne 5 YF UF, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Helle Suadicani
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Klyde 45 R, Dværgmåge 2 2K R, Fjordterne 42 R, Sortterne 1 R, Gøg 8 R, Digesvale 100 R, Rørsanger 33 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Klyde 21 YF BR, Fjordterne 24 YF BR. Helle Suadicani
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 18 R, Havørn 1 AD OF, Fiskeørn 1 SV. Ole Goldschmidt
Svanninge Bakker: Rød Glente 1 N. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Atlingand 1 FU, Klyde 21 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 YF BR. Søren G. Nielsen 
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 7 M SY. Dieter Maaszen
Ferritslev: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 11 FU, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 239 FU, Gravand 13 R, Gråand 14 R, Troldand 2 OF, Ederfugl 237 FU, Ederfugl 10 YF, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 65 R, Strandskade 5 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 124 FU, Stormmåge 439 YF, Sølvmåge 163 R, Svartbag 2 R, Havterne 18 FU, Rørsanger 4 YF, Rørspurv 1 YF. Kurt Due Johansen
Sønderskov v/Ferritslev: Huldue 1 R. Bo K. Stephensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 14 R. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Wedellsborg Gods: Havørn 3. Mads Syndergaard


           Rørsanger Tange Å Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Fredag den 20. maj 2016                                                Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:29

Bjørnemose: Svaler Nat, Stær Nat. Finn Skov
Strandeng v/Horseskov
: Havørn 1 AD R
Ollerup Åmosen
: Havørn 1 R, Rørdrum 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Løkkeby Enge
: Havørn 1 AD OF (ringmærket), Rørspurv 1 SY M. Finn Skov
Tange å
: Rørsanger 1 SY, Stor skallesluger 1 par FU, Knopsvane 10 FU, Digesvale 25 FU, Landsvale 10 FU, Tornirisk 6 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Toppet skallesluger 3 OF. Poul Brugs Rasmussen
Måle Strand
: Ederfugl 16 AD FU, Fasan 3 HØ, Fiskehejre 2 AD FU, Grågås 34 AD NØ, Hvid vipstjert 1 AD FU, Landsvale 1 FU, Nattergal 1 SY, Rørspurv 1 AD SY, Sanglærke 3 SY, Skarv 2 AD, Strandskade 4 AD TH, Sølvmåge 13 AD R, Toppet skallesluger 1 AD FU, Tornsanger 1 SY, Vibe 4 OF, Hornfisk 1. Søren M. Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård
: Rørhøg 1 M FU, Grønspætte 1 SY, Kærsanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Egsmade: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 35 , Gravand 4 R, Gråand 10 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 8 , Vibe 6 FU, Vibe 2 R, Rødben 4 FU, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Landsvale 2 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Nattergal 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 YF BR, Gråkrage 30 OF, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.: Natugle 1 PUL YF, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Gulstav Mose: Skestork 1 FU. Jens Kristian Holm
Gulstav Mose: Skestork 1 R. Ole Bo Olsen
Gulstav Østerskov: Havesanger 2 R. Ole Bo Olsen
Klise Nor: Rovterne 1 R. Jens Kristian Holm
Hennetved Haver: Lille Lappedykker 1 R, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 SY, Halemejse 4 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Træløber 1 SY, Gråkrage 1 R, Ravn 5 YF UF, Stær 1 YF FU, Bogfinke 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Klæsø Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Knopsvane 2 R, Grågås 70 YF UF, Skeand 1R, Taffeland 3 M R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 15 FU, Vibe 1 R, Storspove 3 R, Mursejler 3 OF, Digesvale 10 FU, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knortegås 220 OF, Rødrygget Tornskade 1 R. Jens Kristian Holm
Nørreballe Nor: Skarv 10 R, Knopsvane 133 FU, Grågås 100 YF UF, Gravand 15 YF UF, Knarand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 34 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 11 R, Strandskade 5 R, Klyde 22 YF BR, Stor Præstekrave 2 YF BR, Vibe 5 YF UF, Rødben 1 FU, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 2 JUV FU, Hættemåge 40 YF BR, Svartbag 1 FU, Fjordterne 31 YF BR, Mursejler 20 OF, Sanglærke 1 SY, Digesvale 75 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Gråkrage 2 FU, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Siø: Knortegås 240 FU. Niels Bomholt Jensen 
Arreskov Sø
: Havørn 1 R, Strandskade 1 R, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 4 SY, Skovskade 1 R. Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Sollerup: Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Huldue 1 SY. Jacob Sterup
Bjernekrogen: Grågås 5 2K+ R, Strandskade 2 YF BR, Vibe 2 AD R, Rørspurv 2 M SY. Jacob Sterup
Dyreborg By: Tyrkerdue 2 R, Allike 1 FU. Jacob Sterup
Dyreborg Skov: Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 5 SY, Korttået Træløber 2 SY. Jacob Sterup
Knold Nor: Gråstrubet Lappedykker 8 AD R, Skarv 7 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 6 , Gravand 76 AD FU, Gråand 21 AD R, Taffeland 6 , Troldand 4 AD R, Fasan 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 AD R, Strandskade 12 AD R, Klyde 8 AD FU, Stor Præstekrave 7 AD R, Strandhjejle 1 R, Storspove 3 FU, Rødben 5 AD YF, Hættemåge 60 FU, Stormmåge 1 AD R, Sølvmåge 4 R, Havterne 9 AD R, Sanglærke 3 YF, Engpiber 6 YF, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 1 SY, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 8 AD FU, Gråspurv 1 YF FU, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 2 R, Rørspurv 2 M SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Canadagås 8 R, Atlingand 1 M FU, Skeand 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 3 FU, Mursejler 6 FU, Digesvale 15 FU, Kærsanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Vandløb v/Boltinggård (Skovbæk Å): Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Havndrup: Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Hågerup Å vest for Hågerup: Nattergal 1 SY, Bynkefugl 1 SY. Evald Mehlsen
Espe Tingskov: Rød Glente 1 FU. Evald Mehlsen
Render: Bysvale 4 YF B. Søren G. Nielsen
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 7 R, Havørn 1 AD R, Temmincksryle 1 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Nattergal 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sivsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Nattergal 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Katrinebjerg Skov: Grå Fluesnapper 1 FU. Erik Busk
Dræet: Grågås 7 R, Rørhøg 1 FU, Storspove 21 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 4 R, Engpiber 3 R, Rødstjert 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 2 SY, Blåmejse 1 YF TH, Musvit 1 SY, Bogfinke 4 SY. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 60 R, Ederfugl 18 YF, Strandskade 4 YF, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 250 YF, Svartbag 16 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Gul Vipstjert 25 R. Kresten Madsen 
Gyldensteen: Engsøen: Kaneland 1 M R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Langø: Grågås 1100 FU, Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund 


        Tre ynglefugle Foto: Finn Skov

 Torsdag den 19. maj 2016                                              Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:27

Kongshøj mølle: Bjergvipstjert 1 R, Hvid vipstjert 1FU, Rødstjert 1 par FU, Munk 1 SY, Gærdesmutte 1 ( samler til rede), Gråand 2 FU, Landsvale 8 FU, Aurora 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Gul vipstjert 1 R. Hans Kurt Øksnebjerg Larsen
Bøjden Nor: Pibeand 2 R, Almindelig Ryle 37 R, Havterne 5 YF, Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 YF, Tornirisk 4 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov

        Gul vipstjert Foto: Hans Kurt Øksnebjerg Larsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård: Græshoppesanger 1 YF SY. Arne Bruun
Tullebølle:
Hvepsevåge 5 N. Hans-Henrik Wienberg
Vesteregn: Sort Glente 1 OF. Nis Rattenborg
Lundemosen (Holmdrup Mose): Skovsneppe 1 YF TH. Arne Bruun
Gudbjerg: Vendehals 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 10 R. Per Damgaard Poulsen
Svanninge: Skovsneppe 1 SY, Natugle 4 YF UF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R, Dværgterne 1 YF. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor: Skarv 18 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 85 FU, Gravand 7 FU, Krikand 1 M FU, Gråand 4 FU, Skeand 2 M FU, Blishøne 17 FU, Strandskade 2 FU, Strandskade 1 OF, Strandskade 2 YF, Klyde 15 FU, Klyde 9 YF, Stor Præstekrave 8 , Vibe 6 R, Vibe 5 PUL FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 160 R, Stormmåge 31 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Havterne 4 YF, Dværgterne 2 YF, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 FU, Landsvale 3 FU, Engpiber 1 TH, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 5 FU, Solsort 2 OF, Gærdesanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Allike 3 FU, Råge 1 FU, Stær 2 FU T, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Jordløse Bakker: Agerhøne 4 R. Kirsten Pedersen
Strandby v/Hårby: Ravn 93 R. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 4 R, Skeand 2 M AD R, Rørhøg 1 M OF, Kærsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M FU,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 R . Søren G. Nielsen
Kildemose v/Vejle: Rørhøg 2 YF B, Nattergal 4 SY, Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Hvid Vipstjert 2 YF FU. Jacob Sterup
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 7 M SY. Dieter Maaszen
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 AD YF FU. Dieter Maaszen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 2 SY. Niels Aage Madsen 
Sybergland: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Temmincksryle 5 R. Steen Lauritsen, Ivan Sejer Beck
Ørsted Grave: Engsnarre 1 SY. Carsten Moth Iversen
Flyvesandet: Kærløber 1 R. Søren Gjaldbæk
Grindløse: Rød Glente 1 OF. Aage Wichmann 
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 20 YF, Sorthalset Lappedykker 4 R. Søren Peter Pinnerup
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Søren Peter Pinnerup
Gyldensteen: Langø: Knarand 40 R, Gul Vipstjert 68 FU. Søren Peter Pinnerup


      

 Onsdag den 18. maj 2016                                                Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:25

Kogtved, Sætting Strandvej: Bysvale 4 YF B, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY
Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 2 YF UF
Svendborg Strandvej, matriklen
(18:45):
Hvepsevåge 6 T N (skrueindtræk fra Taasinge), Mursejler 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Gulstav mose
: Skestork 1 R . Ole Bo Olsen
Stranden ved Purreskoven: Skarv 3 R, Strandskade 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bramgås 530 Ø. Niels Andersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 FU, Trane 2 R S. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF TH. Arne Bruun
Åmosen v/Ollerup: Troldand 2 R, Rød Glente 1 AD OF, Vibe 12 R. Arne Bruun
Gulstav Mose: Skestork 1 FU. Ole Bo Olsen
Flådet (Tranekær): Trane 4 R. Susanne Rørdam Skov
Arreskov Sø: Havørn 1 AD R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stenvender 3 AD SDR FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF BR. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 FU. Dieter Maaszen
Hornenæs Skov: Rød Glente 1 NØ. Per Damgaard Poulsen
Lindholm v/Allested: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Silkeå vest for gl. jernbane: Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 10 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 OF. Per Rasmussen
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 M SY, Nattergal 6 M SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 FU, Grågås 155 FU, Knarand 2 FU, Krikand 2 FU, Skeand 2 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Klyde 3 R, Havterne 2 R, Bysvale 3 YF. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 7 FU T, Grågås 60 FU, Knarand 2 FU, Strandskade 20 R, Gærdesanger 3 SY. Dieter Maaszen
Langesø Gods + Langesø: Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Billeshave: Rødstjert 1 SY. Erik Busk
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 22 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 1 AD R. Michael Mosebo Jensen 
Søndersø (Nordfyn): Gærdesmutte 2 YF SY, Gråkrage 1 FU. Anders Nielsen


         Bynkefugl Foto: Finn Skov

 Tirsdag den 17. maj 2016                                                    Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:24

Ollerup Åmosen: Rød glente 1 OF ( OF 2 gange 11:25 (Så har glenten lige været her igen. Den kom fra øst-nordøst lige mod huset og da jeg så væltede ud af døren for at fotografere, så ændrede den kurs og gik mod syd hen over idrætspladsen og højskolen) + 11:35  Så kom den tilbage. AG opdagede den lige over huset og den kredsede derefter først 500 m mod øst og derefter mod syd i retning af vestenden af Hvidkilde Sø hvorefter den trak mod nord eller nordøst og jeg kunne så ikke se den mere ) . Anne-Grethe og Peder Skou  [Apollo Books]
Hønsehavens grusgrav
: Gråand 100 FU R, Grågås 7 FU, Knopsvane 6 FU, Troldand 10 FU, Gravand 5 FU, Vibe 10 FU (3 på rede ), Lille præstekrave 1 FU, Mudderklire 1 FU, Svaler 100 OF FU (Land og Bysvaler), Gråstrubet lappedykker 2 FU, Blishøne 12 FU, Strandskade 6 AD+ (1 pull), Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 FU. Arne Bruun
Botofte Mose (nord for Botofte): Bynkefugl 1 M R. Susanne Rørdam Skov
Skarø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 OF. Arne Bruun
Store Rise: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 1 R. Arne Bruun
Dejrø: Bramgås 50 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 FU. Arne Bruun
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Trente Mølle m.m.: Gråand 1 M R, Gærdesmutte 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 5 FU, Solsort 7 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 7 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 SY, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Natugle 1 R . Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 21 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 40 FU, Gravand 9 R, Taffeland 1 R, Bjergand 1 M R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 9 FU, Strandskade 6 R, Klyde 23 YF BR, Stor Præstekrave 5 AD YF UF, Stor Præstekrave 4 PUL YF, Vibe 12 YF UF, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 4 FU, Mudderklire 3 FU, Stenvender 2 R, Hættemåge 120 YF BR, Stormmåge 30 YF BR, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Havterne 7 YF BR, Dværgterne 2 YF B, Digesvale 40 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Allike 1 FU, Gråkrage 1 FU Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Pibeand 1 M FU, Skeand 2 M AD R, Taffeland 1 M R, Bjergand 1 F FU, Strandskade 4 PUL YF UF, Klyde 23 YF BR, Almindelig Ryle 1 FU, Mudderklire 2 FU, Stenvender 2 FU, Havterne 8 YF BR, Dværgterne 2 R, Stenpikker 1 R. Jacob Sterup 
Espeskov v/Havndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Hillerslev: Trane 1 OF. Jens Jørgen Pedersen
Lunget (Ørbæk): Hvid Vipstjert 1 M 2K RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 8 RI, Sangdrossel 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 4 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 1 RI, Grå Fluesnapper 4 RI, Broget Fluesnapper 1 F 2K RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 2 RI, Dompap 2 RI. Michael Højgård Hansen
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 4 SY. Dieter Maaszen
Højby: Musvåge 1 FU. Jens Gregersen
Kerteminde: Rødstjert 1 SY. Jens Gregersen
Kærby Fed: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF. Jens Gregersen
Agedrup: Sangsvane 1 R. Lars Philip Nielsen 
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 5 YF P, Knopsvane 2 R, Grågås 30 YF UF, Gråand 3 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 OF, Fasan 2 SY, Blishøne 6 YF UF, Mudderklire 2 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 3 R, Ringdue 6 OF, Gøg 1  YF SY, Stor Flagspætte 3 OF, Landsvale 10 OF, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 4 YF SY, Rødhals 1 YF SY, Misteldrossel 1 YF SY, Rørsanger 3 YF SY, Gulbug 1 YF SY, Gærdesanger 6 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Munk 3 YF SY, Gransanger 8 YF SY, Løvsanger 2 YF SY, Musvit 4 R, Råge 1 OF, Gråkrage 5 FU, Skovspurv 4 R, Bogfinke 6 YF SY, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 YF SY, Rørspurv 1 YF SY. Anders Nielsen
Damsbo Skove: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 OF, Gravand 8 OF, Gråand 2 YF BR, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Fasan 4 FU, Grønbenet Rørhøne 1 AD YF UF, Grønbenet Rørhøne 2 PUL YF, Blishøne 2 R, Lille Præstekrave 2 YF TH, Huldue 1 R, Ringdue 5 R, Gøg 2 SY, Mursejler 1 FU, Sanglærke 5 R, Landsvale 12 R, Bysvale 6 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 YF TH, Husrødstjert 4 YF FU, Rødstjert 1 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 3 SY, Munk 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Allike 4 R, Grønirisk 4 SY, Tornirisk 4 FU. Kirsten Pedersen
Ejby/Kindstrup Mose: Gøg 1 SY, Nattergal 13 SY. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Skarv 4 FU, Knopsvane 42 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Hættemåge 65 FU, Stormmåge 20 FU, Sølvmåge 15 R, Svartbag 2 R, Havterne 7 FU. Kirsten Pedersen
Strandby v/Hårby: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Mudderklire 1 R, Ringdue 2 FU, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 14 FU, Bysvale 3 FU, Tornsanger 2 R, Husskade 1 FU, Skovspurv 5 FU, Stillits 5 FU, Tornirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 18 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 42 R, Sangsvane 1 R, Grågås 1345 R, Bramgås 400 V, Gravand 2 R, Knarand 7 R, Krikand 2 R, Gråand 52 R, Atlingand 3 R, Skeand 8 R, Taffeland 14 R, Troldand 78 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 410 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Vibe 6 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Landsvale 160 FU, Gråkrage 4 R, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 246 R, Gravand 14 R, Gråand 2 R, Hvinand 14 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 6 R, Klyde 81 YF, Storspove 7 R, Hættemåge 68 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 49 R, Svartbag 4 R, Havterne 179 YF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Gråstrubet Lappedykker 2 YF P, Knopsvane 2 R, Grågås 77 R, Gravand 105 R, Pibeand 2  FU, Knarand 28 FU, Krikand 2 R, Gråand 30 R, Atlingand 2 R, Skeand 5 R, Troldand 4 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 5 FU, Mudderklire 1 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 10 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 5 FU, Gul Vipstjert 22 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø:  Gul Vipstjert 160 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Grågås 67 R, Gravand 8 R, Gråand 4 R, Skeand 4 R, Strandskade 6 R, Klyde 16 R, Vibe 3 R, Rødben 4 R, Hættemåge 24 R, Stormmåge 41 R, Havterne 23 R, Tornsanger 1 SY, Allike 10 R, Rørspurv 2 R. Jens Bækkelund


              Havterne ruger  Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Mandag den 16. maj 2016 ( 2. Pinsedag)                             Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:22

Svendborg Golfbane: Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Korttået Træløber 1 SY
Magleby
(10:00): Sort glente 1 S. Esben Eriksen
Lindholm, Nyborg: Havterne 2 YP (På rede), 2 R, 6 FU, Strandskade 4 FU, Toppet skallesluger 2 FU, Stær 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Bramgås 425 Ø. Niels Andersen
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 11 YF UF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 275 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Brushane 2 M SDR R, Mudderklire 2 R. Arne Bruun
Gulstav: Bramgås 550 Ø, Sort Glente 1 S, Havørn 1 IMM OF. Leif Bisschop-Larsen
Hav ved Tryggelev Nor: Mursejler 2 FU. Bente Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Mursejler 2 FU. Bente Larsen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 120 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 270 R, Knarand 26 R, Gråand 16 R, Skeand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 13 R, Sort Glente 1 2K S, Rød Glente 1 2K S, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 50 R, Trane 3 AD S, Strandskade 6 R, Vibe 4 R, Hættemåge 1500 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Rørsanger 5 R, Tornsanger 2 R, Stær 13 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt 
Botofte Skovmose: Havørn 1 FU, Sortterne 1 FU. Per Jørgensen
Langelandsbælt u.f. Hou Fyr: Ederfugl 1 R, Fasan 3 OF, Gøg 1 SY. Torben Møller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 140 YF BR, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 17 R, Grågås 180 R, Bramgås 100 NØ, Gravand 16 FU, Knarand 14 R, Krikand 2 R, Gråand 23 R, Skeand 6 R, Troldand 32 R, Havørn 1 IMM R, Havørn 1 IMM OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 34 R, Trane 3 OF, Strandskade 2 FU, Lille Præstekrave 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 1 R, Stormmåge 7 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 38 YF BR, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 , Fjordterne 2 FU, Ringdue 1 FU, Ringdue 4 OF, Ringdue 1 SY, Gøg 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 14 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 16 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 SY, Solsort 1 OF, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Allike 4 OF, Allike 1 FU, Gråkrage 1 R, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 OF, Stær 8 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Bramgås 1700 Ø. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 6 R, Grågås 71 R, Gravand 16 R, Gråand 12 FU, Gråand 2 OF, Skeand 4 FU, Havørn 1 OF, Blishøne 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Vibe 1 JUV FU, Temmincksryle 6 FU, Brushane 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 9 FU, Ringdue 15 OF, Landsvale 35 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby):  Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY,  Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Musvit 1 SY, Skovskade 1 OF, Bogfinke 6 SY. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Ringdue 2 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 1 YF, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 4 R, Knarand 2 R, Gråand 2 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Råge 40 R, Gråkrage 1 R. Annette Friis
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 OF, Duehøg 1 OF, Trane 2 YF, Mursejler 20 FU, Svale sp. 120 FU. Per Rasmussen
Kogsbølle: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Bredbjerg: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming G. Andersen
Sanderumgård: Nattergal 2 SY, Rødstjert 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tårup Inddæmmede Strand: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Skarv 9 R, Knopsvane 5 R, Grågås 80 R, Gravand 16 R, Knarand 2 R, Gråand 17 R, Troldand 11 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 4 FU, Strandskade 4 R, Klyde 5 R, Vibe 18 FU, Brushane 7 R, Rødben 9 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 3 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 1 R, Mursejler 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 8 FU, Bysvale 5 FU, Gul Vipstjert 7 R, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 1  SY,  Munk 1 SY, Råge 8 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 SY, Stillits 4 R, Tornirisk 6 R. Lars Philip Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Skarv 3 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 50 R, Grågås 140 YF UF, Gravand 23 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Skeand 7 R, Taffeland 4 R, Troldand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 50 YF UF, Strandskade 2 R, Klyde 10 FU, Vibe 8 R, Hættemåge 200 R, Sildemåge 3 OF, Sølvmåge 18 R, Havterne 2 YF FU, Sanglærke 8 YF SY, Landsvale 8 YF B, Bysvale 3 YF B, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesanger 4 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Blåmejse 2 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 2 OF, Stillits 2 YF P, Gulspurv 3 YF P. Anders Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 14 R,Sorthalset Lappedykker 10 R,Knarand 2 R,Skeand 6 R. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Sorthalset Lappedykker 9 R,Grågås 170 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Sorthalset Lappedykker 10 FU, Rørsanger 3 YF SY, Gransanger 1 YF SY. Anders Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 11 R, Grågås 325 R, Knarand 28 R, Skeand 16 R, Havørn 1 AD FU. Kresten Madsen
Fjordmarken: Rørhøg 1 R, Rødben 1 R, Gulspurv 1 R. Annette Friis
Vignæs v/Hofmansgave: Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe 150 R, Storspove 2 R, Kærsanger 1 R. Annette Friis
Hofman Bangs Holme: Strandhjejle 11 R, Lille Kobbersneppe 325 R. Annette Friis
Højstrup Øvelsesterræn: Rørhøg 1 R, Gøg 2 R, Nattergal 3 R, Sortmejse 1 R. Annette Friis
Vignæs v/Hofmansgave: Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe 150 R, Storspove 2 R, Kærsanger 1 R. Annette Friis
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 1 R, Sortmejse 2 FU. Thomas Kampmann
Hagenskov: Hvepsevåge 1 OF. Torben Skytte Hvass
Helnæs Made: Knopsvane 7 FU, Grågås 100 OF, Gravand 8 FU, Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Vibe 12 FU, Sanglærke 25 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Tornsanger 4 R, Stær 3 OF, Tornirisk 4 FU. Torben Skytte Hvass
Soldatermade: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann
Gyldensteen: Langø: Nilgås 2 R. Jens Bækkelund


           Gråand  Foto: Erik Thomsen

 Søndag den 15. maj 2016 (Pinse)                             Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:20

Kogtved, matriklen: Munk 1 SY, Gærdesmutte 1 SY
Ollerup Åmosen: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å (08:00): Gul vipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (09:30): Rødstjert 1 M SY ( synger stadig i håb om at tiltrække en hun ). Poul Brugs Rasmussen
Tarup gl. grusgrav: Gråand 1 Ad + 18 ællinger. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 203 FU, Grønspætte 1 F R. Arne Bruun
Grasten: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Grasten Fredskov: Pirol 1 M 2K SY. Arne Bruun
Fredskov (Præsteskov): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Skarø: Knortegås 20 FU, Ederfugl 3 R, Klyde 2 FU, Vibe 10 R, Stær 2 R. Troels Guldager Nielsen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 450 R. Bo Tureby Hansen
Keldsnor: Rød Glente 1 R, Havørn 1 2K R. Bo Tureby Hansen 
Andemose: Rød Glente 1 OF, Trane 3 FU. Helle Regitze Boesen
Bammeskov: Trane 3 FU. Bo Tureby Hansen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD R. Bo Tureby Hansen
Dageløkke: Rørhøg 1 OF, Ravn 2 OF. Vagn Højkjær Larsen
Hou Nordstrand (Langeland): Stor Flagspætte 1 FU, Kvækerfinke 1 M FU. Vagn Højkjær Larsen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 YF, Trane 3 R, Ravn 6 YF. Leif Bisschop-Larsen
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 7 M SY. Dieter Maaszen
Kohave v/Tornbjerg: Gråand 3 R, Lille Præstekrave 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 8 R, Landsvale 6 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 2 R, Munk 4 R, Halemejse 3 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 14 R, Ravn 4 R. Michael L.J. Glentedal
Tornbjerg: Ringdue 8 R, Landsvale 3 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 2 R, Solsort 12 R, Gærdesanger 1 R, Havesanger 3 R, Munk 5 R, Gransanger 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 14 R, Husskade 6 R, Allike 8 R, Råge 22 R, Skovspurv 4 R, Grønirisk 6 R, Dompap 3 R, Gulspurv 3 R. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 8 R, Knarand 20 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 4 R. Annette Friis
Slipshavn Skov: Skovsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Holckenhavn Fjord: Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 2 M SY. Hans Rytter
Tårup Inddæmmede Strand: Gravand 4 R, Knarand 2 R, Klyde 3 R, Vibe 9 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 7 R, Rødben 8 R, Hvidklire 3 R. Lars Philip Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Fjordterne 2 R, Havterne 3 R, Hvid Vipstjert 3 R. Thomas Varto Nielsen
Gamborg Inderfjord: Havørn 2 R, Havørn 2 2K R T. Tove Jacobsen
Føns Vang: Havørn 1 R. Stinne Aastrup
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 1 R, Skovsneppe 2 TH. Thomas Kampmann
Hasmark Mose (Vestermose): Fiskehejre 5 R, Gravand 3 R, Gråand 5 R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 4 R, Gøg 4 R, Landsvale 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødstjert 2 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Rørsanger 10 R, Havesanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 10 R, Halemejse 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Lille Gråsisken 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Annette Friis
Otterup: Ringdue 65 R, Rødstjert 1 R. Annette Friis
Lindø + vade v/Jersore: Klyde 63 R. Annette Friis
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 1 TH. Søren Louis Rasmussen
Otterup: Rød Glente 1 OF. Kresten Madsen
Sortenkær: Rød Glente 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havterne 140 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Knarand 35 R, Tinksmed 14 R, Gul Vipstjert 110 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 8 R, Grågås 240 R, Bramgås 1 R, Gravand 41 R, Pibeand 2 FU, Knarand 21 R, Krikand 2 R, Gråand 13 R, Skeand 12 R, Taffeland 5 R, Troldand 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 2 YF P, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 6 FU, Gul Vipstjert 70 FU, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Grågås 500 R. Annette Friis 


        Natugle Foto: Kresten Thomsen

 Lørdag den 14. maj 2016                                            Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:18

Svendborg Golfbane: Gulbug 1 SY
Taasinge, Sdr. Vornæsvej: Natugle 3 Pull. Kresten Thomsen
Vognsbjerg
(05:53): Sort glente 1 S, Sort glente 1 SV (11:30), Rørhøg 5 2k S, Tårnfalk 5 S, Rød Glente 2 2k SV/TF, Trane 1 TF. Esben Eriksen
Magleby: Bramgås 400 Ø
Søndenbro: Bramgås 400 Ø
Tryggelev By: Bramgås 300 Ø
Ollerup Åmosen: Rød glente 1 OF. Anne-Grete Skou  [Apollo Books]
Lundeborg: Stær 1 YP. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle (15:30): Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bjergvipstjert 2 FU, Rødstjert 2 (samlede til rede), Landsvale 8 FU, Gråand 2 FU, Blishøne 4 FU, Tornsanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård: Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Svale sp. 200 R NAT, Hvid Vipstjert 45 R NAT, Skægmejse 3 SY, Stær 60 R NAT. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 6 AD R, Gråstrubet Lappedykker 9 AD R, Sorthalset Lappedykker 15 AD YF, Knopsvane 10 AD R, Gravand 5 R, Knarand 6 AD R, Skeand 2 AD R, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Strandskade 1 AD R, Lille Præstekrave 1 R, Sorthovedet Måge 0 R, Hættemåge 500 YF, Rørsanger 3 SY, Spætmejse 1 R. Jacob Sterup
Siø: Vibe 1 PUL YF, Splitterne 1 R. Arne Bruun
Siø: Knarand 27 R, Skeand 4 R, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 2 R. Annette Friis
Bagenkop: Rørhøg 1 R. Annette Friis
Dovns Klint: Bramgås 570 Ø. Jacob Sterup
Gulstav: Bramgås 450 Ø, Rød Glente 1 R, Trane 1 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Fjordterne 1 FU, Sivsanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Sivsanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov: Gulbug 1 R, Havesanger 1 R, Kernebider 1 R. Annette Friis
Gulstav Østerskov: Grå Fluesnapper 1 R. Arne Bruun 
Eget Mose: Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Rødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Eget Skov (Gulstav): Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Fakkemose: Bramgås 2250 Ø, Vibe 5. Jacob Sterup
Bovballe Skov: Stor Flagspætte 2 R, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 1 R, Sortmejse 1 SY, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Ravn 1 AD YF, Grønirisk 1 SY, Dompap 2 R. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Sort Glente 1 SV, Rød Glente 1 OF, Trane 1 N. Arne Bruun
Søgård Pyt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 AD YF BR, Taffeland 2 M R, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Broløkke/Drostehave: Trane 1 S. Jacob Sterup
Fredmosen: Sivsanger 1 R. Annette Friis
Fredmosen: Rød Glente 2 S, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 AD YF BR, Gøg 2 SY, Nattergal 2 SY, Sivsanger 4 SY, Kærsanger 1 SY. Jacob Sterup
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knarand 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Knopsvane 90 R, Grågås 352 R, Bramgås 100 OF, Klyde 2 R, Brushane 1 R, Rødben 1 R, Ravn 2 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Knopsvane 180 R, Grågås 780 R, Brushane 3 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Bramgås 60 R, Knarand 2 R, Småspove 1 R, Fjordterne 1 R. Annette Friis
Snøde Udflyttere: Lille Præstekrave 1 FU, Natugle 1 OF. Helle Regitze Boesen
Stoense Udflyttere: Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødstjert 2 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 R, Musvit 4 FU, Stær 4 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 FU, Lille Gråsisken 2 OF, Kernebider 2 OF. Helle Regitze Boesen
Botofte Skovmose: Knarand 5 R, Atlingand 1 R. Annette Friis 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 110 YF BR, Skarv 6 OF, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 12 R, Grågås 85 , Bramgås 1 R, Gravand 13 FU, Knarand 16 R, Krikand 1 R, Gråand 28 R, Skeand 7 R, Troldand 34 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 20 R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 FU, Stormmåge 14 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 35 YF BR, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 YF BR, Svartbag 3 , Fjordterne 4 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 1 FU, Digesvale 6 FU, Landsvale 14 FU, Landsvale 7 R, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 OF, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Allike 2 OF, Allike 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 FU, Stær 1 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 OF, Tornirisk 1 SY. Gunnar Jørgensen
Espe Tingskov: Musvåge 1 R, Blishøne 5 YF UF, Vibe 6 R, Ringdue 6 R, Natugle 1 YF BR, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 1 OF, Landsvale 5 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 3 SY, Solsort 7 R,  Sangdrossel 3 R, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 2 R, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 YF FU, Gråkrage 4 R, Bogfinke 10 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Sibirien: Natugle 1 YF. Niels Bomholt Jensen
Såderup Mark: Gulbug 1 SY. Hans Rytter 
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Nattergal 5 SY, Sangdrossel 2 SY. Dieter Maaszen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 R, Grågås 10 R, Gråand 9 R, Troldand 4 FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 19 R, Gøg 2 SY, Mursejler 11 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 6 FU, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 4 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 7 R. Annette Friis
Fjordmarken: Rørhøg 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 R, Digesvale 170 OF. Annette Friis
Føns Vang: Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skarv 115 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 43 R, Grågås 240 R, Gravand 4 R, Knarand 6 R, Gråand 18 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 M R, Troldand 79 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 2 M R, Blishøne 120 R, Rørsanger 3 SY. Stinne Aastrup
Føns Vang: Havørn 2 R. Tove Jacobsen
Brænde Å ved Brænde Mølle: Agerhøne 1 R. Stinne Aastrup
Husby (Vestfyn): Rørhøg 1 M FU. Stinne Aastrup
Bårdesømoserne: Grågås 1 R, Gråand 2 R, Blishøne 1 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Gøg 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødstjert 5 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 4 R, Gransanger 4 R, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Knopsvane 12 R, Grågås 25 R, Knarand 2 R, Gråand 10 R, Atlingand 1 M R, Skeand 6 R, Troldand 5 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 22 R, Strandskade 4 R, Klyde 15 R, Storspove 3 OF, Havterne 9 R,
Hvidvinget Terne 4 OF, Digesvale 1 R, Landsvale 6 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Gravand 6 R, Gråand 4 R, Ederfugl 19 R, Strandskade 5 R, Klyde 18 R, Storspove 1 R, Havterne 24 R, Landsvale 8 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Stillits 2 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Langø: Grågås 30 R, Skeand 4 R, Mudderklire 1 R, Havterne 2 OF, Gøg 1 R, Landsvale 8 R, Bysvale 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 R, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 17 R, Hvid Vipstjert 2 R, Munk 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Bogfinke 2 R, Stillits 5 R. Flemming Petersen 


         Aftenfalk Foto: Eske Morthensen

 Fredag den 13. maj 2016                                            Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:16

Svendborgsund: Bramgås 2000+. Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund ved Vornæs
: Bramgås 350 T + 250 T (600). Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge
(omkring midnat): Vagtel 1 SY (omkring midnat), Bramgås 150 NØ, Gøg 1 HØ. Dorthe Rasmussen via Poul Vestergaard Rasmussen
Bjerreby Kirke: Trane 2 OF. Marie Gregersen
Kogtved, matriklen
: Havesanger 1 R
Rudkøbing
(17:00): Rød glente 1 S. Eske Morthensen
Vesteregn
(17:30): Gulirisk 1 R. Esben Eriksen
Gulstav
(18:00): Rød glente 1 R. Jan Holm Jensen, Esben Eriksen
Fakkemosen
(18:20): Græshoppesanger 1 SY. Esben Eriksen
Gulstav
(17:30):
Hvid Stork 2 (kredsene højt), Havørn 1 S, Rød Glente 1 OF. Karin og Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor, mark 2 km øst for
:
Hvid stork 2 R (den ene er ringmærket 1529 på den ene ben og på den anden ben har en lyse grøn og en rosa ring uden nummer). Bjørn Bysveen
Tryggelev og Nørreballe Nor
(16:40):
Hvid stork 2 T. Jacob Sterup og Henrik Kingo
Fredmosen
(07:23):
Savisanger 1 SY (Høres fra bakken). Jacob Sterup
Fredmosen:
Aftenfalk 1 M R (kom flyvende fra vest tog en runde og forsvandt igen mod vest), Savisanger 1 SY. Pungmejse 1 HØ. Nis Rattenborg, Esben Eriksen
Gulstav Østerskov
(05:40 - ?):
Lundsanger 1 SY. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Ærø Urehoved: Gravand 2 R, Ederfugl 12 R, Ederfugl pull. 7, Havterne/Fjordterne 12 FU, Sanglærke 2 SY, Stær 5 FU, Bysvale 10 FU, Landsvale 4 FU, Solsort 2 SY, Solsort 1 R, tornirisk 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gulspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 2 R, Spurvehøg 1 OF, Gråstrubet lappedykker 3 R, Blishøne 5 R, Troldand 3 R, Grågås 8 R, Grågås pull 9 R, Vibe 2 R, Gul vipstjert 2 R, Strandskade 2 FU, Knortegås 1 R ( på vandet). Finn og Susanne Skov
Lundeborg: Bramgås 75 OF NØ (06:35), Bramgås 45 OF NØ (06:40), Bramgås 150 OF NØ (06:55), Tornsanger 1 SY (07:15). Poul Brugs Rasmussen
Ringe: Bramgås 2000 T Ø. Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Bramgås 2460 Ø. Arne Bruun
Tullebølle: Havørn 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Fredmosen:
Aftenfalk 1 M 3K+ FU. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Gulstav Østerskov:
Lundsanger 1 SY. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Hou Nordstrand (Langeland): Havørn 1 AD OF, Lærkefalk 1 OF, Trane 3 T, Stenvender 5 R. Helle Regitze Boesen
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 R. Susanne Rørdam Skov
Sortemosen (Sydfyn)
: Havørn 1 AD R, Isfugl 1 FU. Hans Rytter
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Atlingand 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Jakob Sunesen
Faaborg: Havørn 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Hjulby: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Havørn 1 2K T, Grå Fluesnapper 3 SY. Per Damgaard Poulsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Atlingand 4 R, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 18 FU. Jakob Sunesen
Søllinge: Bramgås 500 Ø. Per Rasmussen
Vester Hæsinge
: Bramgås 300 NØ. Leif Kristensen
Brylle
: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Søren G. Nielsen
Vindinge Å ved udløb: Rørhøg 2 OF, Nattergal 3 SY, Sivsanger 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 F FU. Jens-Gert Hansen
Vindinge Å ved udløb: Sivsanger 3 SY. Peter Pelle Clausen
Elmelund: Kærsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Hollufgård/Glisholm: Grågås 14 YF, Krikand 1 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 OF, Fasan 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 6 YF, Temmincksryle 4 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 14 R, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 6 R, Rødhals 5 R, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 3 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 12 SY, Gransanger 8 SY, Løvsanger 4 SY, Grå Fluesnapper 1 R, Blåmejse 13 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Allike 20 R, Råge 70 YF, Stær 10 YF, Bogfinke 6 R. Michael L.J. Glentedal
Lammehave Skov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Odense: Bramgås 600 NV. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Knarand 10 R, Skeand 12 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 R. Annette Friis
Føns Vang: Havørn 2 R. Tove Jacobsen
Hattebækken: Bramgås 4600 NØ, Rød Glente 1 FU, Nattergal 6 SY, Ravn 35 FU. Kirsten Pedersen
Stigmose: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen 


         Tornirisk    Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Torsdag den 12. maj 2016                                            Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:15

Vejlen, Taasinge: Temmincksryle 6 R, Fjordterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge (14:00-15:00): Havørn 1, Rovterne 1 (rundede lige Vejlen og fløj i øhavet.), Fjordterne 5, Rødrygget tornskade 1, Atlingand 1 par, Knarand 1 par, Gul vipstjert 1, Rødstjert 2. Steen Winkel
Lundeborg, Ny Camping (06:30): Topmejse 1 FU, Rødstjert 1 SY M, Grønirisk 4 FU, Gulspurv 2 R, Gråspurv 8 R, Tornirisk 6 FU R, Splitterne 2 R, Bysvale 10 FU, Huldue 5 OF N. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 13 YF BR, Strandskade 1 R, Rørsanger 1 YF SY. Arne Bruun
Vornæs Skov: Grønspætte 1 YF TH. Arne Bruun
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Nattergal 7 SY. Evald Mehlsen 
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 2 YF, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 73 , Gravand 8 FU, Knarand 6 FU, Taffeland 6 R, Troldand 16 FU, Rørsanger 5 SY, Gransanger 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Fasan 1 SY, Gøg 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Munk 3 SY, Spætmejse 2 SY, Stær 2 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 1 2K FU, Sildemåge 2 AD YF, Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup
Kroghenlund Skov: Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY. Jacob Sterup
Mynderup Hestehave: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Nyborg Strand: Husrødstjert 1 SY. Michael Borch Grell
Ravnholt:
Sølvhejre 1 R, Broget Fluesnapper 1 M SY. Per Rasmussen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Munk 1 F YF BR, Grå Fluesnapper 1 R. Per Rasmussen
Emilielund (Ravnholt): Grå Fluesnapper 1 R. Per Rasmussen
Espeskov v/Havndrup: Kernebider 3 R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 6 YF UF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 YF B, Brushane 6 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 1 FU, Gøg 2 SY, Rørsanger 3 SY, Tornsanger 4 SY, Rørspurv 1 F FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gøg 1 SY. Poul Vesterlund Pedersen
Brylle: Rød Glente 1 OF. Søren G. Nielsen
Hårby Made: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Havørn 1 OF, Vibe 2 R, Nattergal 1 SY. Poul Vesterlund Pedersen 
Fyns Hoved: Tejst 10 R. Aage Wichmann 
Aarupvej, Orte: Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Strib: Rød Glente 1 OF. Erik Busk
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 4 YF, Gravand 8 R, Gråand 10 R, Gråand 2 YF, Ederfugl 26 YF, Strandskade 1 YF, Stor Præstekrave 3 YF, Rødben 1 R, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Gransanger 1 YF, Bogfinke 1 YF, Grønirisk 1 YF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 104 FU, Stenpikker 1 R. Kurt Due Johansen


        

 Onsdag den 11. maj 2016                                            Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:13

Svendborg, Strandvej (08:00): Bramgåd 150 Ø. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, mark
: Gul vipstjert 2 YP. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg Ny Camping (06:30): Topmejse 1 FU, Rødstjert 1 SY M, Grønirisk 4 FU, Gulspurv 2 R, Gråspurv 8 R, Tornirisk 6 FU R, Splitterne 2 R, Bysvale 10 FU, Huldue 5 OF N. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU, Gråand 12 R, Taffeland 4 R, Troldand 20 R, Blishøne 10 FU, Hættemåge 400 R, Splitterne 1 OF, Fjordterne 2 FU, Gransanger 2 SY,
Ravn 2 OF. Torben Møller
Skovballe
: Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Troldand 6 R, Fasan 1 R, Fjordterne 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 R, Stillits 1 OF. Torben Møller
Vejlen - Tåsinge
: Fiskehejre 1 FU, Grågås 20 R, Gravand 4 R, Skægmejse 2 R, Sumpmejse 1 R. Torben Møller
Søby Monnet - Tåsinge
: Knopsvane 6 R, Grågås 112 R, Gravand 12 R, Gråand 2 R, Havørn 1 AD FU, Fjordterne 2 FU, Havterne 2 FU. Torben Møller
Lundby (Tåsinge): Havørn 1 AD OF. Torben Møller
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Gravand 2 R, Gråand 2 R, Fjordterne 6 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Torben Møller
Siø
: Knopsvane 12 R, Grågås 400 R, Gravand 6 R, Ederfugl 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 600 R. Torben Møller
Dovns Klint: Bramgås 15 Ø, Sort Glente 1 OF, Rød Glente 4 2K OF, Rørhøg 3 S, Musvåge 10 OF, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 S, Trane 1 T R, Trane 1 TF, Huldue 1 TF, Ringdue 9 TF, Mursejler 6 NØ, Digesvale 100 R, Gul Vipstjert 2 S, Kernebider 4 TF. Per Rasmussen
Fredmosen: Fjordterne 1 FU, Nattergal 1 SY, Bynkefugl 1 R, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY, Skægmejse 1 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rørhøg 3 FU, Sivsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Rørhøg 1 F FU, Dværgmåge 12 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 36 FU, Dværgterne 2 R, Sortterne 32 FU. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Bramgås 130 Ø, Rørhøg 1 F FU, Klyde 27 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 12 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 24 R, Fjordterne 36 FU, Dværgterne 2 R, Sortterne 13 FU, Sortterne 32 FU, Gul Vipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Nørreballe Nor
: Rørdrum 1 SY, Bramgås 130 Ø, Klyde 27 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 24 R, Sortterne 13 FU, Gul Vipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Dageløkke
: Tårnfalk 1 FU, Stær 18 FU, Skovspurv 5 FU, Tornirisk 3 FU, Gulspurv 1 FU. Torben Møller
Bøjden Nor: Skarv 30 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 4 FU, Grågås 8 YF UF, Grågås 92 FU, Gravand 8 FU, Gråand 10 FU, Skeand 5 R, Taffeland 1 M R, Troldand 10 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 5 R, Hvepsevåge 1 Ø, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 2 YF UF, Strandskade 1 YF BR, Strandskade 7 , Klyde 7 YF BR, Klyde 11 YF, Stor Præstekrave 4 YF UF, Stor Præstekrave 6 PUL FU, Stor Præstekrave 6 YF, Vibe 6 YF UF, Vibe 10 PUL FU, Vibe 1 YF BR, Vibe 3 YF, Storspove 1 FU, Rødben 10 FU, Rødben 8 YF, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 3 FU, Hættemåge 200 YF, Stormmåge 20 YF, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 2 YF, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Splitterne 2 FU, Havterne 8 YF, Dværgterne 2 FU, Sanglærke 10 YF, Landsvale 8 YF, Engpiber 4 YF, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 4 YF. Per Damgaard Poulsen
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 4 YF BR, Knopsvane 2 AD R, Knarand 2 M R, Gråand 12 R, Vibe 5 AD YF, Sanglærke 3 R, Rødstjert 1 SY, Rødstjert 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Gråkrage 2 R, Stillits 2 R. Jacob Sterup 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 14 FU, Gravand 15 R, Krikand 2 FU, Gråand 8 FU, Atlingand 2 R, Troldand 8 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 4 FU, Vibe 7 R, Vibe 1 PUL FU, Brushane 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 3 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Gøg 1 SY, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Fredmosen: Fjordterne 1 FU, Nattergal 1 SY, Bynkefugl 1 R, Sivsanger 3 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 3 SY. Per Rasmussen
Nyborg Strand: Gråspurv 2 M FU. Bjarne Boye Sørensen
Skaboeshuse: Havørn 1 2K+ NØ. Kurt Kaack Hansen  
Skaboeshuse: Havørn 1 2K+ NØ. Kurt Kaack Hansen
Gl. Korup: Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 F R. Kim Møller
Render: Ringdue 6 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 10 FU, Sangdrossel 1 R, Munk 1 M SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 FU. Søren G. Nielsen 
Søndersø (Nordfyn): Munk 1 SY, Løvsanger 1 FU. Anders Nielsen
Helnæs Made: Nilgås 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Brushane 9 FU, Småspove 3 FU. Kirsten Pedersen
Bøgelund v/Strib: Stenpikker 2 R. Erik Busk
Render: Ringdue 6 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 10 FU, Sangdrossel 1 R, Munk 1 M SY, Gransanger 2 SY, Grå Fluesnapper 2 FU. Søren G. Nielsen


           

 Tirsdag den 10. maj 2016                                            Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:11

Nørreballe Nor: Rød glente 1 R, Ravn 2 R, Dværgmåge 12 FU, Dværgmåge 12 FU, Sortterne 44 FU, Rørdrum 1 R Nis Rattenborg
Fredmosen: Savisanger 1 SY

Ringe N
(08.09): Traner 2 Ø. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg: Tyrkerdue 4 R (Tyrkerduerne har været fraværende i Lundeborgområdet i flere år, endelig ser det ud til at de er ved at etablere sig igen. Jeg har den sidste tid set flere par her i byen - dejligt!!). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing Havn
: Husrødstjert 3 YF SY. Nis Rattenborg
Hou Nordstrand (Langeland): Havørn 1 NV, Gulirisk 1 R. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Trane 1 OF. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Rørdrum 2 SY, Skægmejse 4 SY. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Rød Glente 1 OF, Dværgmåge 22 FU, Fjordterne 22 YF,
Sortterne 62 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:  Sortterne 30 R,Skægmejse 4 FU. Jens O. Hansen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 5 FU, Sortterne 9 FU. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Dværgmåge 2 R, Sortterne 30 FU . Ole Bo Olsen
Rifbjerg Nor: Gråstrubet Lappedykker 14 R. Jens Chr. Bay
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Ørbæk: Husrødstjert 1 SY. Hans Rytter 
Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R, Dværgmåge 8 3K+ FU, Sortterne 6 AD SDR FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø:  Havørn 1 OF, Dværgmåge 9 FU, Sortterne 11 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Sølvhejre 2 R. Søren G. Nielsen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R, Svaleklire 5 R, Tinksmed 18 R. Ivan Sejer Beck
Vestermade Rev: Klyde 30 R, Havterne 65 R. Niels Aage Madsen
Bredbjerg: Tornsanger 1 SY. Flemming G. Andersen
Gamborg Fjord: Vibe 1 FU, Gøg 1 SY, Stenpikker 2 R, Havesanger 2 SY. Erik Busk
Gamborg Inderfjord: Nattergal 1 SY, Rørspurv 2 SY. Erik Busk
Køng v/Glamsbjerg: Grønspætte 2 FU. Kirsten Pedersen
Æbelø: Huldue 4 YF SY. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Stenvender 2 R. Jens Bækkelund


         

 Mandag den 9. maj 2016                                            Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:09

Svendborg Havn: Husrødstjert 1 M SY
Vejlen, Taasinge
: Tinksmed 21 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor: Tornsanger 3, Gulspurv 2, Gransanger 1, Sangdrossel 1, Rørsanger 7, Mursejler 2 OF, Gøg 1 R SY, Fiskehejre 30+, Rørdrum 2 SY, Fjordterner 15+, Klyder 15-20, Mudderklire 2
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tryggelev Nor: Rørhøg 3 FU (1 han+2 hun), Rørdrum 1 SY, Rørspurv 5 FU, Skægmejse 3 FU
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Broholm, Hestestald: Landsvale 40 YF (20 par), Bysvale 20 YF (10 par). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Caroline Amalievej: Digesvale 150 YF (75 par). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 221 FU, Lille Præstekrave 1 R . Arne Bruun
Monnet - Tåsinge
: Havørn 1 AD FU, Havørn 6 IMM R. Poul Brugs Rasmussen. Gunnar Jørgensen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 390 FU. Sten Pedersen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 400 R. Poul Brugs Rasmussen. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 22 FU, Rovterne 1 R, Fjordterne 24 YF,
Sortterne 46 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Dværgmåge 15 FU. Sten Petersen
Nørreballe Nor:  Skeand 12 R, Klyde 20 FU, Rovterne 1 OF,Fjordterne 12 R,
Sortterne 44 FU. Torben Møller
Vesteregn
: Rødrygget Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Havørn 1 OF, Dværgmåge 35 FU, Sortterne 5 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Dværgmåge 65 FU, Sortterne 6 FU. Jakob Sunesen
Sundet - Faaborg: Knarand 13 R. Jacob Sterup
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R,Havørn 2 AD FU. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU, Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU. Søren G. Nielsen
Krarup: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sort Glente 1 FU. Flemming Halding Broksø
Hårby Made: Lille Præstekrave 2 R, Isfugl 1 FU. Kirsten Pedersen
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Tornehave: Huldue 1 SY, Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Bredbjerg: Gøg 1 SY. Flemming G. Andersen
Elvedgård/Mølleskov: Grå Fluesnapper 1 R. Evald Mehlsen
Flæsberis Skov: Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Præstekrave 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 114 FU, Gul Vipstjert 55 FU. Jens Bækkelund


        

 Lørdag den 7. maj 2016                                            Solopgang: 05:24 Solnedgang: 21:05

Svendborg, Strandvej: Bysvale 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Egense
: Natugle 1 Pull. Nana Agger [nanaagger.dk]
Gulstav
: Sort glente 3, Rød glente 1, Musvåge 20, Hvidvinget terne 28 T Ø (11:30). Tårnenes Dag med 94 arter. Søren Bøgelund
Brændegård Sø (11:00):
Dværgmåge 24 FU (søgte insekter på vandfladen). Erik Thomsen
Arreskov sø:
Dværgmåge 38 AD + 11 2K, Sortterne 30. Erik Ehmsen
Lindholm (kommunekemi): Havterne 1 YF, Strandskade 2 (den ene på redde), Hvid vipstjert 2 FU, Stor præstekrave 2 FU, Tornirisk 8 FU, Stormmåge 10 FU R, Sølvmåge 15 FU R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Fangel Mose: Vibe 2 YF TH (på vinterbyg)
Fjællebro Holt: Gråand 1 F YF UF, Grønspætte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Sildemåge 1 OF, Natugle 1 R, Nattergal 1 SY. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 R, Dværgmåge 19 OF, Digesvale 10 YF, Stenpikker 5 R, Ravn 1 OF. Anders, Victor, Henrik Mørup-Petersen 
Nørreballe Nor: Dværgfalk 1 OF, Klyde 46 YF, Rovterne 1 FU, Fjordterne 18 R,
Sortterne 15 FU, Pirol 1 M R (Ankomst 2016). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Tinksmed 7 R, Dværgmåge 4 R, Fjordterne 14 R,
Sortterne 22 FU. Gregers Johannesen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Knopsvane 1 YF, Grågås 17 , Gravand 2 FU, Gråand 5 FU, Taffeland 3 R, Musvåge 1 R, Vibe 5 R, Rørspurv 2 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Atlingand 1 M R, Tinksmed 16 R. Per Rasmussen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Troldand 2 R, Blishøne 2 YF, Blishøne 2 PUL FU, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Nattergal 1 SY. Leif Kristensen
Højrup v/Hillerslev: Bynkefugl 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Knopsvane 59 R, Pibeand 4 R, Skeand 6 R, Taffeland 10 R, Troldand 22 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R. Carsten Søndergaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Taffeland 8 R, Rørhøg 1 FU, Tinksmed 12 R T, Tinksmed 3 OF, Sorthovedet Måge 2 YF, Sortterne 2 FU.Carsten Søndergaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sortterne 2 R.Vibeke Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Rørhøg 1 FU, Sortterne 3 FU. Anders Vedel 
Lisbjerg Mose: Rød Glente 1 OF. Bjarne Golles
Slambassinet (Odense): Grågås 108 FU, Gravand 9 FU, Skeand 2 FU, Klyde 8 YF BR, Vibe 3 FU, Mudderklire 4 FU, Tornsanger 1 SY.Gunhild Brink
Sanderum: Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Landsvale 4, Rørspurv 8 SY.Gunhild Brink
Grusgrave vest for Rolsted: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M OF, Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Hjulby Mose: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 OF, Gravand 2 FU, Gravand 2 R, Gråand 9 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 1 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 5 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 OF, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Bogensø Enge: Misteldrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 5 R, Toppet Skallesluger 5 OF, Blishøne 8 R, Sanglærke 3 SY, Digesvale 30 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 1 FU, Stenpikker 2 FU, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 6 R, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 FU, Gråkrage 4 R, Stær 5 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 6 R, Gulspurv 5 R. Steen Lauritsen
Mørkemose: Rørspurv 4 SY. Knud Vægter 
Elmelund: Misteldrossel 1 R. Evald Mehlsen
Flemløse Grave: Rørsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Skovsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Håre Bjerge: Ravn 2 YF BR, Lille Gråsisken 2 YF P. Evald Mehlsen
Lisbjerg Mose: Rød Glente 1 OF. Bjarne Golles
Søndersø (Nordfyn): Ringdue 2 R, Solsort 3 R, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 YF BR, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 20 R, Grågås 46 R, Gravand 8 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 12 R, Strandskade 4 R, Klyde 90 YF, Vibe 6 R. Karsten Haug
Ålebæk: Nattergal 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Skovsanger 1 SY.Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Grågås 205 R, Strandhjejle 8 R, Lille Kobbersneppe 45 FU, Småspove 3 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 185 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 75 R, Strandhjejle 42 R, Lille Kobbersneppe 20 R. Jens Bækkelund  


         Gulirisk Houvej 88

 Fredag den 6. maj 2016                                            Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:04

Hou Nordstrand Houvej nr 88 (07:20): Gulirisk 1 SY. Esben Eriksen
Hou Nordstrand (Langeland): Tårnfalk 1 N, Lærkefalk 2 N, Natugle 2 R, Mursejler 12 N, Sanglærke 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Bynkefugl 1 SY, Sjagger 8 TF, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Gulirisk 1 SY
Åmosen v/Ollerup (06:00 - 07:00): Gråstrubet Lappedykker 1 SY, Knopsvane 4 R, Grågås 90 R, Grågås 4 YF UF, Gråand 4 R, Taffeland 1 M R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 8 YF, Brushane 2 R, Rødben 4 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 TH, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Rødstjert 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Træløber 1 SY, Husskade 1 R, Bogfinke 2 SY
Broholm: Grågås 2 par med 4 +2 Pull, Tårnfalk 1 FU, Knopsvane 2 ( 1 ruger Den ene svane kom for tæt på en rugende Blishøne, som omgående forsvarede sin redde, og for direkte i hovedet på svanen, som skyndsomt tog flugten. Blishøns er meget aggressive). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (06:30:GØG SY (den første i år). Poul Brugs Rasmussen

         Tornsanger     Foto: Leif Kristensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bynkefugl 1 M R, Stenpikker 1 R. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Rørsanger 1 YF SY. Carsten Skou
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 360 R, Vibe 4 YF UF. Nis Rattenborg
Hou Nordstrand (Langeland): Jernspurv 1 RI, Rødstjert 3 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 13 RI, Munk 9 RI, Gransanger 3 RI, Gråspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI. Nordlangeland Fuglestation ved Michael Bjerregaard
Bagenkop: Stær 2 YF BR. Kirsten Thinggaard
Nørreballe Nor: Skeand 12 R, Havørn 1 AD OF, Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 14 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 2 R, Bynkefugl 1 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Lærkefalk 1 R, Lille Præstekrave 2 R,
Dværgmåge 48 R, Rovterne 1 R, Fjordterne 26 R, Dværgterne 2 R, Sortterne 36 R. Nis Rattenborg
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Ristinge Hale: Knortegås 225 R. Gregers Johannesen 
Henninge Nor: Rørhøg 1 M FU, Vibe 3 YF TH, Engpiber 3 YF TH, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Stær 3 YF BR. Else Klint
Snaremose Sø: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 14 R, Gravand 3 R, Gråand 3 R, Skeand 1 M R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 7 FU, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Tinksmed 7 R, Rørsanger 1 R, Rørspurv 3 R. Else Klint
Sollerup: Rørhøg 1 OF, Gøg 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 1 YF, Gråand 5 R, Troldand 6 R, Blishøne 2 SY. Leif Kristensen
Sønderhjørne: Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 2 AD SØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 SØ, Ederfugl 17 NV, Ederfugl 3 SØ, Sortand 8 NV, Sildemåge 1 N, Sildemåge 1 SØ, Splitterne 3 SØ, Alk 3 NV, Alk 12 SØ, Digesvale 1 R, Landsvale 5 NØ, Bysvale 1 NØ, Gærdesmutte 2 SY, Rødstjert 1 SY, Sangdrossel 2 R, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Grønirisk 4 SY, Tornirisk 6 R. Jacob Sterup
Vandhul v/Næsholt, Sønderhjørnevej: Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Blishøne 2 AD R, Tornsanger 2 R, Gransanger 1 SY, Stillits 2 R. Jacob Sterup  
Bøjden Nor: Bramgås 91 FU, Skeand 3 R, Almindelig Ryle 3 FU, Grønspætte 1 SY, Stenpikker 1 FU. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Rørhøg 1 F R, Tornsanger 1 SY. Jacob Sterup
Hornenæs Skov: Grønspætte 1 SY. Jacob Sterup
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 1 FU, Grågås 2 R, Knarand 3 R, Gråand 8 R, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert 2 R. Leif Kristensen
Lundegård: Gærdesmutte 2 TH, Solsort 4 FU, Munk 1 M R, Gransanger 2 SY, Stær 5 OF, Stillits 2 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 35 FU, Gravand 27 FU, Atlingand 2 M R, Skeand 3 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 OF, Blishøne 5 FU, Vibe 10 FU, Brushane 2 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 20 FU, Sølvmåge 3 FU, Sanglærke 10 SY, Engpiber 2 YF FU, Solsort 2 M FU, Blåmejse 1 SY, Musvit 2 FU, Stær 15 FU, Bogfinke 1 FU, Rørspurv 2 M R. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 23 R, Grågås 7 R, Gravand 16 R, Knarand 2 FU, Gråand 4 FU, Atlingand 2 M FU, Skeand 2 FU, Vibe 19 R, Vibe 2 YF, Vibe 2 PUL FU, Brushane 8 FU, Rødben 6 R, Hvidklire 6 FU, Tinksmed 42 FU, Sanglærke 2 R, Stær 4 FU. Leif Kristensen
Odense: Mursejler 2 OF. Søren Gjaldbæk
Gabet (Odense Fjord): Mudderklire 6 R, Stenpikker 1 R. Jan Holm Jensen
Nyborg: Mursejler 2 FU. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen: Langø: Gøg 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Jens Bækkelund


          

 Torsdag den 5. maj 2016                                            Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:02

Svendborg/Taasinge (07:30-08:45): Bramgås 140 T Ø. Jan Stener Jørgensen
Svendborgsundbroen: Kernebider 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Svendborg Kogtvedvej Shelltanken: Rødstjert 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Pilekrogen, Troense
: Grønspætte 1 HØ. Jan Stener Jørgensen
Vornæs
: Grønspætte 1 HØ. Jan Stener Jørgensen
Henninge Nor
(07:45): Gøg 1 SY. Henrik Fjeldsted
Hønsehaven, Grusgravssøen (08:30-09:00): Skeand 2 R, Troldand 15 FU, Knarand 2 FU (et par), Gråand 100 R FU, Gravand 4 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 20 FU OF, Knopsvane 2 FU, Gråstrubet lappedykker 6 FU (3 par), Blishøne 8 FU, Måger SP. 100 FU (flest stormmåger), Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 FU, Allike 12 FU + 15 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 1403 NØ, Ederfugl 130 R, Ederfugl 60 Ø, Rørhøg 2 F N, Blå Kærhøg 1 F N, Spurvehøg 9 N, Trane 15 NØ, Mudderklire 3 R, Stenvender 3 R, Mosehornugle 1 N, Digesvale 14 N, Landsvale 87 N, Bysvale 8 NØ, Gul Vipstjert 15 N, Stor Tornskade 1 R. Esben Eriksen
Lohals: Duehøg 1 TH, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Esben Eriksen
Fakkebjerg: Rød Glente 1 R, Havørn 2 AD OF, Gøg 1 R. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Rifbjerg: Fasan 3 FU, Ringdue 3 R, Ringdue 3 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 5 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 2 SY, Solsort 7 FU, Solsort 4 TH, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 4 SY, Musvit 3 SY, Allike 4 FU, Gråkrage 4 YF BR, Stær 4 FU, Gråspurv 5 FU, Skovspurv 2 FU, Gulspurv 2 SY. Else Klint
Rifbjerg Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 4 R, Bramgås 119 NØ, Skeand 3 M R, Blishøne 5 YF AA, Strandskade 1 R, Hættemåge 35 FU, Ringdue 2 YF TH, Sanglærke 2 YF SY, Landsvale 2 FU T, Solsort 3 FU, Rørsanger 2 , Gransanger 2 YF SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 YF SY, Råge 25 YF BR, Gråkrage 3 FU, Stær 9 FU. Else Klint
Nydam: Fiskehejre 1 OF, Grågås 2 FU, Grågås 18 R, Knarand 2 R, Gråand 3 FU, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Rørhøg 2 FU, Fasan 1 SY, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 4 OF, Bogfinke 2 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Bøjden By: Rødstjert 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 M R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Skarv 34 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 YF BR, Bramgås 200 OF, Gravand 4 R, Atlingand 1 M R, Skeand 1 M R, Taffeland 3 , Troldand 15 R, Bjergand 18 R, Klyde 14 YF, Hjejle 250 R, Temmincksryle 3 FU, Almindelig Ryle 25 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Sølvmåge 2 YF BR, Svartbag 2 R, Splitterne 1 OF, Havterne 4 R, Landsvale 30 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Stillits 1 R, Tornirisk 20 R, Rørspurv 4 R. Jacob Sterup
Eskør Inddæmning (Hybæk): Bramgås 320 NØ, Gøg 1 SY, Rørsanger 4 SY, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen 
Feddet v/Brydegård: Mosehornugle 1 OF. Erik Busk
Føns Vang: Knarand 18 R, Skeand 15 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Nattergal 1 SY, Rødstjert 5 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Hagenskov Slotsmølle: Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 R. Thomas Kampmann
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 8 R, Skeand 10 R, Klyde 12 R, Lille Præstekrave 2 TH, Hjejle 108 R, Brushane 1 R, Mosehornugle 1 R, Gul Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Allested: Rødstjert 1 R. Niels Lund
Lindholm v/Allested: Gøg 1 SY. Niels Lund
Soldatermade: Gøg 1 SY. Thomas Kampmann
Vandhul v/Næsholt, Sønderhjørnevej: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 2 YF BR. Jacob Sterup
Å vest for Brydegård: Skarv 1 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 SY, Huldue 1 R, Ringdue 2 SY, Gøg 1 SY, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 FU, Engpiber 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 3 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 1 R, Musvit 4 R, Korttået Træløber 1 SY, Husskade 1 R, Ravn 2 R, Gråspurv 4 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Erik Busk


            Gærdesanger  Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Onsdag den 4. maj 2016                                            Solopgang: 05:31 Solnedgang: 21:00

Kirkeby, A9 (07:22): Bramgås 200 Ø. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, Ny Camping: Jernspurv 2 FU (et par), Tornirisk 6 FU (3 par), Gærdesmutte 1 FU, Gærdesanger 6 FU (3 par), Solsort 10 FU, Bramgås 45 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Middelfart Ø, Skrillinge: Havørn 2 AD OF. Britta Frederiksen-Møller

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sofielund
: Rørhøg 1 M OF. Niels Andersen
Egsmade: Stenpikker 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Spodsbjerg: Nattergal 1 SY, Sangdrossel 2 SY. Else Klint
Gulstav: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 175 R, Bramgås 310 Ø, Knarand 1 FU, Krikand 6 FU, Taffeland 3 R, Troldand 4 R, Havørn 1 IMM OF, Rørhøg 3 YF, Blå Kærhøg 1 BR OF, Musvåge 3 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Splitterne 2 OF, Ringdue 4 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 5 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 1 OF, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 2 R, Husrødstjert 1 FU, Rødstjert 3 R, Solsort 2 R, Sivsanger 1SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 5 FU, Tornsanger 3 SY, Munk 20 SY, Gransanger 4 YF, Løvsanger 2 SY, Skægmejse 1 R, Halemejse 2 FU, Blåmejse 4 R, Musvit 3 R, Rødrygget Tornskade 1 M R, Allike 1 OF, Råge 3 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 2 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Søgård Pyt: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 1 R, Grågås 28 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 19 YF UF, Vibe 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Vågebjerg Mose: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Fredmosen: Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 3 R, Troldand 2 R, Havørn 3 AD OF, Rørhøg 2 F R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 3 R, Sivsanger 1 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 3 SY, Munk 2 R, Gransanger 5 SY, Løvsanger 3 SY, Skægmejse 2 R, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Gulspurv 4 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Knarand 12 R, Havørn 2 AD OF, Fjordterne 8 R, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Klyde 26 R, Fjordterne 18 R. Gregers Johannesen
Ristinge Hale: Knortegås 342 R. Gregers Johannesen
Ristinge Klint: Spurvehøg 1 OF, Mudderklire 3 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 120 YF B, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 2 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 3 R, Gærdesanger 10 FU, Gransanger 2 SY, Blåmejse 3 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 4 FU, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt Jensen
Ristingehalvøen: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt Jensen  
Svanninge: Bramgås 60 SØ. Jacob Sterup
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 FU, Natugle 1 YF. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Grågås 9 YF, Grågås 47 PUL FU, Knarand 3 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 2 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 1 FU, Vibe 3 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 4 FU, Fjordterne 2 FU, Musvit 1 R, Musvit 2 SY, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Hågerup Å vest for Hågerup: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Knopsvane 1 YF, Grågås 17 R, Knarand 5 FU, Gråand 9 FU, Skeand 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 4 R, Blishøne 8 , Blishøne 1 YF, Vibe 2 R, Stormmåge 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Ravn 2 OF, Gulspurv 1 FU, Rørspurv 1 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Fiskehejre 1 FU, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Krikand 11 FU, Atlingand 3 FU, Skeand 8 FU, Blishøne 12 , Blishøne 1 YF, Vibe 6 R, Rødben 1 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Stær 2 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rørhøg 1 FU, Natugle 1 YF. Leif Kristensen
Faaborg: Tornsanger 2 SY. Per Damgaard Poulsen
Hornenæs Skov: Spurvehøg 2 R, Musvåge 6 T, Stenpikker 1 FU, Ravn 1 YF BR. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 3 FU, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 6 YF UF, Grågås 40 AD FU, Grågås 52 , Bramgås 110 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 1 FU, Gråand 12 R, Troldand 10 FU, Bjergand 6 FU, Hvepsevåge 1 Ø (Første på Fyn i år), Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 YF, Klyde 12 YF, Stor Præstekrave 2 YF UF, Stor Præstekrave 4 PUL FU, Hjejle 105 R, Vibe 6 YF, Vibe 2 YF BR, Vibe 4 YF UF, Vibe 7 PUL FU, Almindelig Ryle 1 FU, Småspove 1 FU, Rødben 7 YF, Rødben 1 YF BR, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 2 FU, Hættemåge 200 YF BR, Stormmåge 20 YF BR, Sølvmåge 8 R, Sølvmåge 2 YF BR, Svartbag 2 R, Splitterne 4 FU, Havterne 6 YF, Sanglærke 6 YF, Landsvale 6 YF, Engpiber 4 YF, Hvid Vipstjert 4 FU, Rørspurv 1 YF,
Bøjden Nor: Skarv 24 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 7 AD R, Grågås 52 , Bramgås 1 R, Gravand 1 FU, Gravand 1 OF, Pibeand 2 R, Gråand 12 R, Atlingand 1 M R , Skeand 2 R, Taffeland 2 F R, Troldand 10 R, Bjergand 18 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 10 R, Strandskade 1 YF BR, Klyde 6 FU, Klyde 3 YF BR, Stor Præstekrave 12 , Hjejle 360 R, Vibe 2 OF, Vibe 17 , Temmincksryle 1 FU , Almindelig Ryle 60 R, Brushane 1 FU, Småspove 2 FU, Rødben 5 FU, Rødben 1 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 50 R, Hættemåge 50 YF BR, Stormmåge 20 R, Stormmåge 22 YF BR, Sølvmåge 1 OF, Sølvmåge 9 R, Svartbag 3 R, Splitterne 4 R, Havterne 1 FU, Havterne 6 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 4 FU, Engpiber 1 OF, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 OF, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Solsort 2 SY, Gærdesanger 1 OF,  Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Allike 4 FU, Allike 2 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 4 OF, Stær 8 R, Gråspurv 2 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 4 OF, Tornirisk 12 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Æble Skov: Skovsanger 1 SY. Hans Rytter
Hestehave v/Sønder Nærå: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Davinde: Nattergal 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Ulriksholm Skove: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Brockdorff Skov: Rødrygget Tornskade 2 R. Evald Mehlsen
Kølstrup: Skovpiber 2 YF P. Evald Mehlsen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 13 FU, Sorthalset Lappedykker  20 FU,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 80 FU, Grågås 1 YF UF, Gravand 59 FU, Atlingand 6 , Skeand 2 FU,  Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 1 YF UF, Klyde 7 FU, Vibe 4 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 R, Havterne 1 TH, Tornsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 5 R, Fjordterne 8 R, Dværgterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Vestermade: Gravand 6 R, Ederfugl 25 R, Strandskade 12 R, Klyde 16 R, Almindelig Ryle 8 R, Lille Kobbersneppe 350 R, Småspove 4 R, Storspove 2 R, Hvidklire 18 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 9 R, Havterne 70 R, Sanglærke 8 R, Gærdesanger 2 R. Michael L.J. Glentedal
Å vest for Brydegård: Gøg 1 SY. Erik Busk
Helnæs, Halen: Stor Præstekrave 2 FU, Småspove 4 R. Erik Busk
Sønderby Bjerge: Gul Vipstjert 1 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Sangsvane 1 R, Havørn 1 IMM R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havterne 65 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 140 FU, Knarand 8 R, Brushane 3 R, Hvidklire 10 R, Tinksmed 9 FU. Jens Bækkelund


           Natugle Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Tirsdag den 3. maj 2016                                            Solopgang: 05:33 Solnedgang: 20:58

Ollerup Åmosen (20:40): Havørn 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård
: Natugle unge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sortemosen (Sydfyn): Gravand 4 FU, Knarand 4 FU, Krikand 40 FU, Skeand 6 FU, Havørn 1 AD R, Hvidklire 1 FU, Gøg 1 R, Isfugl 1 FU, Nattergal 1 R, Løvsanger 5 SY. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Lille Lappedykker 3 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 2 YF, Grågås 5 PUL R, Gravand 2 OF, Knarand 8 FU, Krikand 9 FU, Gråand 3 FU, Skeand 3 R, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 14 FU, Strandskade 1 OF, Sangdrossel 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Grågås 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 1 R, Ringdue 4 SY, Natugle 1 YF , Natugle 1 PUL R , Grønspætte 1 SY, Rødstjert 1 FU, Solsort 15 FU, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 2 FU T, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 5 FU, Bogfinke 2 SY. Leif Kristensen
Bremerhave: Tårnfalk 1 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Grængesbjerg Have: Stor Flagspætte 1 YF B, Solsort 1 SY, Munk 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Sølvbjerg Skov: Skarv 2 R, Grågås 4 R, Troldand 4 R, Musvåge 3 R, Blishøne 1 R, Vibe 5 YF BR, Ringdue 4 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Munk 4 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 3 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 SY, Tornirisk 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Kernebider 1 SY, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tykhave: Tårnfalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Broby Sø: Bynkefugl 1 M R. Finn Just Christensen
Søby Sø (Nr. Søby): Havørn 3 FU. Jens Rasmussen
Sønderby Bjerge: Gul Vipstjert 1 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Huldue 1 SY, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Landsvale 4 FU, Rørsanger 1 SY (Ankomst), Gærdesanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 R, Rørspurv 3 SY. Erik Busk
Gyldensteen: Langø
: Tinksmed 5 R. Jens Bækkelund


            

 Mandag den 2. maj 2016                                            Solopgang: 05:35 Solnedgang: 20:56

Hallindskoven: Trane 5 N (14:40), Grønspætte 1 sy, Tinksmed 1 NØ (i sangflugt). Esben Eriksen
Grusgraven i Øksendrup
: Hvidklire 5 FU OF, Hvid vipstjert 1 FU, Blishøne 2 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF 1 (Mobbet at 2 Gråkrager), Grågås 15 OF. Poul Brugs Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Fjordterne 3 R, Dværgterne 1 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU
Helnæs: Mosehornugle 2 R, Vibe 25 R, Strandskade 4 R (2 par), Ravn 2 (et par). Nana Agger [nanaagger.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Spurvehøg 1 R. Susanne Rørdam Skov
Store Egholm: Bramgås 2200 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 FU, Pibeand 5 R, Knarand 2 R, Krikand 20 R, Spidsand 14 R, Trane 1 S, Klyde 10 YF, Stor Præstekrave 8 YF, Hjejle 2500 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 100 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Rødben 10 YF, Stormmåge 8 YF, Sildemåge 6 YF, Dværgterne 4 R, Gul Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1 R. Jacob Sterup
Grensholm: Knopsvane 4 AD YF, Gråand 1 YF BR, Almindelig Ryle 30 R, Stenvender 2 R, Sølvmåge 130 YF. Jacob Sterup
Græsholm v/Bredholm: Knopsvane 2 AD YF BR, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gråand 3 M R, Strandskade 2 YF BR, Stormmåge 2 AD YF, Svartbag 10 AD YF. Jacob Sterup
Sydf. Øhav syd for Strynø: Havørn 1 OF. Jacob Sterup 
Siø: Grågås 35 YF, Pibeand 20 FU, Knarand 2 YF, Krikand 5 FU, Gråand 10 FU, Skeand 31 YF, Vibe 7 R, Hættemåge 100 YF, Stormmåge 300 YF. Leif Bisschop-Larsen
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 2269 NØ, Sortand 55 Ø, Rørhøg 3 F N, Blå Kærhøg 2 F N, Spurvehøg 19 N, Musvåge 15 TF, Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 4 N, Dværgfalk 2 N, Lærkefalk 1 N, Vandrefalk 1 AD Ø, Trane 57 N, Småspove 3 Ø, Sildemåge 1 N, Gøg 1 SY, Digesvale 9 N, Landsvale 153 N, Bysvale 8 N. Jan Holm Jensen, Hans Rytter, Erik Danielsen
Hou Nordstrand (Langeland): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 3 RI, Rødstjert 2 M RI, Solsort 1 RI, Gærdesanger 10 RI, Tornsanger 1 M RI, Munk 11 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 2 RI, Musvit 3 RI, Gulspurv 1 RI. Nordlangeland Fuglestation ved Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Hættemåge 600 YF, Fjordterne 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Spodsbjerg: Trane 30 N, Skægmejse 1 YF, Rørspurv 6 YF SY. Hans-Henrik Wienberg
Humble: Sort Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Bramgås 1 R, Gravand 12 R, Knarand 16 R, Krikand 40 R, Gråand 10 R, Skeand 6 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 5 R, Fiskeørn 1 R SØ, Tårnfalk 2 R, Klyde 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 50 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Rødben 10 R, Fjordterne 4 R, Dværgterne 2 R, Huldue 1 R, Gøg 1 SY, Stenpikker 1 R, Rørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 2 R, Fjordterne 3 R, Gul Vipstjert 5 R, Skægmejse 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Gravand 26 R, Bjergand 32 R, Lærkefalk 1 FU, Klyde 34 R, Sortklire 2 R,
Dværgmåge 84 R, Fjordterne 26 R, Sortterne 1 AD R (Ankomst), Digesvale 1000 R, Landsvale 50 R, Bysvale 10 R, Gul Vipstjert 2 R. Ole Goldschmidt  
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Knopsvane 125 R, Skeand 24 R, Klyde 40 YF, Hvidklire 2 R,
Dværgmåge 41 FU, Hættemåge 300 YF, Fjordterne 12 YF, Tornsanger 1 SY, Skægmejse 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Vesteregn: Vendehals 1 FU. Ole Bo Olsen
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 35 FU, Grågås 287 FU, Gravand 4 FU, Taffeland 3 FU, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 FU, Digesvale 78 FU, Landsvale 117 FU, Jernspurv 1 FU, Munk 1 M FU, Gransanger 4 FU, Tornirisk 1 FU, Gulspurv 3 YF SY. Jens Rasmussen
Hundstrup: Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Søfælde v/Krarup: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Mursejler 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 37 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 1 T, Knopsvane 6 R, Troldand 122 FU. Leif Kristensen
Bredholt: Knopsvane 2 SY, Gråand 1 R, Fasan 2 SY, Blishøne 2 YF, Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 FU, Solsort 4 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 1 R, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 4 SY. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Grågås 10 , Grågås 2 YF, Gravand 3 R, Gråand 3 R, Vibe 6 R, Ringdue 2 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Stær 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Kistrup Skov: Rørhøg 1 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 3 SY. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 FU, Grågås 21 FU, Grågås 21 R, Gråand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 8 , Blishøne 2 YF, Vibe 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 FU, Stær 3 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Sollerup: Rørhøg 1 R, Trane 4 , Huldue 1 SY. Jacob Sterup 
Kongshøj Å (opstrøms Kongshøj Mølle): Rød Glente 1 OF, Gøg 1 SY. Vagn Højkjær Larsen
Gudbjerg: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Allested: Havørn 1 OF. Niels Lund
Ravedam: Grågås 2 OF, Rørhøg 1 FU, Fasan 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Gøg 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gråkrage 3 FU. Helle Suadicani
Frøbjerg Banker: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 20 , Troldand 3 R. Helle Suadicani
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1165 TH. Henrik Kalckar Hansen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 4 FU, Rørspurv 2 FU. Dieter Maaszen
Brylle: Gærdesanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Atlingand 2 R, Taffeland 5 FU, Rødben 8 FU, Engpiber 1 YF UF, Rødstjert 1 F FU. Søren G. Nielsen
Neder Holluf: Havørn 1 AD OF. Gorm Gaarde
Hunderup Skov (Sejerskov): Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 YF B, Solsort 5 R, Munk 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 SY, Skovskade 2 YF B, Allike 3 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 3 SY. Ella Mikkelsen
Dyrbjerg Klint: Dværgterne 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Gravand 2 R, Ederfugl 30 R, Blishøne 13 YF, Dobbeltbekkasin 1 R, Splitterne 2 OF, Ringdue 4 R, Ringdue 4 T, Landsvale 18 OF, Engpiber 1 SY, Rødhals 3 R, Rødstjert 8 R, Gærdesanger 34 FU, Løvsanger 18 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nordskov Enge (Enghave): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 21 TF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Svaleklire 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 2 FU, Gærdesanger 1 R, Munk 2 R, Løvsanger 1 R, Broget Fluesnapper 1 M R, Lille Gråsisken 1 OF, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 20 R, Grågås 16 YF UF, Gravand 13 R, Knarand 4 R, Krikand 21 R, Skeand 18 R, Troldand 20 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 1 AD FU, Blishøne 8 R, Strandskade 4 R, Klyde 7 R, Lille Præstekrave 1 YF TH,  Vibe 12 YF, Brushane 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 250 FU, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 8 SY, Digesvale 7 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesanger 2 SY, Råge 10 YF BR, Gråkrage 2 FU, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Vågebakken (F.H.): Bramgås 1800 FU. Niels Bomholt Jensen
Nyborg: Gulirisk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Slipshavn Enge: Grønspætte 1 SY, Gul Vipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Hjulby Sø: Sivsanger 3 SY. Peter Pelle Clausen
Strib: Fiskeørn 1 S. Erik Busk
Viesø: Knopsvane 2 R, Knopsvane 6 , Grågås 17 R, Rørhøg 1 M R, Fiskeørn 1 FU, Landsvale 4 FU, Rødhals 2 FU, Munk 2 SY, Munk 1 F R, Gransanger 4 SY, Løvsanger 3 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Stær 7 R, Bogfinke 4 FU. Kirsten Pedersen
Vistorp: Musvåge 2 FU, Dværgfalk 1 FU, Vibe 3 R, Sanglærke 3 SY. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 29 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 18 R, Sangsvane 1 R, Grågås 91 R, Gravand 19 R, Pibeand 2 R, Knarand 15 R, Krikand 10 R, Gråand 43 R, Atlingand 8 R, Skeand 12 R, Taffeland 4 R, Troldand 116 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 207 R, Strandskade 3 R, Klyde 9 R, Vibe 6 R, Brushane 6 OF, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 580 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 16 R, Gærdesanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 2 R, Grågås 99 R, Gravand 16 R, Knarand 1 R, Gråand 8 R, Ederfugl 106 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 101 R, Vibe 1 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 68 R, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 72 R, Svartbag 2 R, Havterne 31 R, Rørsanger 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 2 R, Grågås 78 R, Bramgås 144 FU, Gravand 9 R, Knarand 3 R, Krikand 16 R, Gråand 2 R, Skeand 8 R, Troldand 5 R, Blishøne 5 R, Vibe 1 R, Brushane 5 R, Hvidklire 2 R, Sanglærke 2 R, Gråkrage 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Knopsvane 6 R, Grågås 170 R, Gravand 8 R, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Klyde 10 R, Rødben 9 R, Stormmåge 15 R, Havterne 2 R, Sanglærke 2 R, Gråkrage 3 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 29/04 - 2016:
              Tre rovfugle døde af et forbudt giftstof
              DOF: Hvad er regeringens plan for naturen?
              Nyt spor i sagen om skudt kongeørn
              Punkttællingsprogrammet fejrer 40 år
              Tyrrhensk fluesnapper
               Operation overshooter 2016 Lolland, Falster og Møn
               Amerikansk pibeand
               Atlas III: Første bestandsestimater af syv af Danmarks vinterfugle
               Sølvhejre yngler i Vejlerne
               Nyt fra Sjældenhedsudvalget – marts 2016 


         Strandskade Foto: Tommy Dalnæs

 Søndag den 1. maj 2016                                             Solopgang: 05:37 Solnedgang: 20:54

Kogtved, matriklen: Gærdesanger 2 R
Svendborg Strandvej, matriklen: Gøg 1 SY (10:30), Gærdesanger 1 SY (Set i haven første gang d. 23. april). Jan Stener Jørgensen
Sdr Vornæs: Havørn 4 JUV OF. Poul Vestergaard Rasmussen  
Hou, nordstrand: Vendehals 1 RI , Tornsanger 1 RI , Sortstrubet Bynkefugl 1 R. 3 + Hans Rytter
Tange å: Tornsanger 1 SY (den første i dette forår). Poul Brugs Rasmussen
Trunderup: Tornsanger: 1 R på matriklen (har et par hvert år i de sidste mange årtier!!)
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Nørre-Broby/Kohavegyden/P-plads v/rensningsanlægget og fugletårnet: Vandrefalk: 1 R + mange viber 10-12 styk og 4-6 strandskader i yngleadfærd + mindst 3 reder med viber på engene nær ved grusvejen ud til fugletårnet
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Bøjden Nor (08:20 - 11:15): Rørhøg 1 F OF, Tårnfalk 2 M FU (1 slog på mus 50 meter fra mig og fik bid), Bramgæs 1000+ FU, Rødhalset Gås 0, Grågæs 50+ FU + pull, Fiskehejre 1 FU-R, Toppet Skallesluger 1 F FU, Gravænder 10-12 FU, Troldand 5-7 FU, Gråænder 10+ FU, Skarv 15-20 FU, Fjordterne 8-10 FU + R, Splitterne 4-6 FU + R, Hættemåge 50+ FU + R + Y, Dværgmåge 0, Strandskade 10+ FU + R + Y, Småspove 2 FU + OF, Storspove 1 OF, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 1 FU, Temmincksryle mindst 4 - max 7 FU, Rødben 6-8 FU Y + 3 unger hos en, Stor præstekrave 4 FU, Hjejle 350-400. Vibe 10+ FU+ Y 2x3 unger ved 2 reder, Tornirisk 2 FU, Gransanger 2 R, Hvid Vipstjert 6 FU +R, Stær 10+ R + OF, Rørspurv 1 R, Gærdesmutte + Rødhals SY
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Bøjden Nor: Strandskade 2 R, Vibe 2 R med Pull, Tinksmed 1 FU, Stor præstekrave 2 R. Finn Skov
Helnæs: Rødstjert 1 R M, Træløber 1 R , Bogfinke 6 R, Stor flagspætte 1 R, Musvit 4, Stillits 2 R, Blå anemone få. Nana Agger [nanaagger.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Havørn 1 IMM OF. Niels Andersen
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF SY. Arne Bruun
Bjørnemosegård: Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Grønspætte 1 SY. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Trane 1 OF. Poul Vesterlund Pedersen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 FU. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 16 FU, Rød Glente 1 2K OF. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skeand 20 FU. Per Damgaard Poulsen
Sandholt:
Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Trane 2 FU. Leif Kristensen 
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Havørn 1 OF, Hjejle 400 R, Temmincksryle 4 R. Michael L.J. Glentedal
Hersnap: Havørn 1 AD OF, Grønspætte 1 R. Vivian Risør Neidel
Lunget (Ørbæk): Munk 10 RI. Michael Højgård Hansen
Stenløse: Trane 5 SØ. Kell Grønborg
Højby Moser: Havørn 1 AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 AD FU, Sorthalset Lappedykker 12 FU. Henrik Kingo Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR FU, Sorthalset Lappedykker 13 AD R. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 16 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 16 R. Lars Nielsen, Carsten Søndergaard 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 15 AD R. Jacob Sterup
Broby Sø: Sivsanger 1 SY, Skægmejse 3 FU. Finn Just Christensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Havørn 2 R, Lærkefalk 1 Ø, Dværgterne 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Fjordterne 10 R, Dværgterne 4 R. Lars Nielsen, Carsten Søndergaard
Juelsberg Skove: Grønspætte 1 FU, Ravn 5 YF UF. Kurt Kaack Hansen 
Svenstrup Strand: Rørhøg 1 OF, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 2 SY, Halemejse 2 FU. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU,Atlingand 3 FU, Havørn 2 OF. Anders Nielsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 IMM R SØ. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Kaneland 1 FU . Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

01 jun 2016
This page is part af: Http://www.Snatur.dk