Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2017).                     Sidst opdateret 13 juni 2017 20:45:14 

 

 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 11/5 - 2017:
              VIDEO: Syv fuglestemmer
              Trækfuglecenter i topklasse åbner i Skagen


        

Tirsdag den 30. maj 2017                                Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:43

Hesselagergård (15:00): Rødstjert 2 AD (fodrer ungerne). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Strandskade 1 YF BR,
Bøjden Nor: Knopsvane 1 DØD, Sortsvane 1 R, Klyde 1 YF AA, Havterne 1 YF FU

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård, Svendborg: Gravand 2 OF, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 FU, Blishøne 3 , Hættemåge 2 OF, Ringdue 3 OF, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Gærdesmutte 2 SY, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 3 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 10 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 5 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 1 OF, Skægmejse 1 R,  Sumpmejse 1 YF UF, Musvit 1 YF, Korttået Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 FU, Allike 5 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 FU, Gråspurv 5 R, Bogfinke 1 SY, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R, Rørspurv 4 SY, Rørspurv 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 YF UF, Grågås 27 FU, Blishøne 4 YF UF. Marianne Hjortlund
Keldsnor: Knopsvane 75 FU, Gravand 14 FU, Troldand 8 FU, Lille Præstekrave 6 FU, Vibe 2 FU, Rødben 1 FU. Marianne Hjortlund
Magleby Nor:
Engsnarre 4 SY, Natugle 2 SY, Nattergal 3 SY. Søren Bøgelund 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 38 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 YF UF, Grågås 17 YF UF, Gravand 31 YF UF, Pibeand 2 FU, Knarand 2 FU, Gråand 38 YF UF, Skeand 8 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 3 FU, Ederfugl 4 YF UF, Rørhøg 2 YF BR, Blishøne 27 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 2 FU, Hættemåge 36 FU, Sølvmåge 11 FU, Svartbag 1 FU, Fjordterne 4 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 7 FU, Landsvale 5 FU, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Stær 12 YF  FU, Tornirisk 4 SY, Rørspurv 1 SY. Marianne Hjortlund
Illebølle Udflyttere: Natugle 1 R NAT. Ralf Marcoux Skovgaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 38 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 YF UF, Grågås 17 YF UF, Gravand 31 YF UF, Pibeand 2 FU, Knarand 2 FU, Gråand 38 YF UF, Skeand 8 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 3 FU, Ederfugl 4 YF UF, Rørhøg 2 YF BR, Blishøne 27 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 2 FU, Hættemåge 36 FU, Sølvmåge 11 FU, Svartbag 1 FU, Fjordterne 4 FU, Sanglærke 3 SY, Digesvale 7 FU, Landsvale 5 FU, Rørsanger 2 SY, Gulbug 1 SY, Stær 12 YF FU, Tornirisk 4 SY, Rørspurv 1 SY. Marianne Hjortlund
Gudbjerg: Rødrygget Tornskade 1 M FU. Leif Bisschop-Larsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Dalby: Natugle 3 R. Michael L.J. Glentedal
Assens Sukkerfabriks jordbassiner:
Sortstrubet Bynkefugl 3 F R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 F FU . Kirsten Pedersen
Hårby: Sanglærke 4 SY, Landsvale 15 FU, Råge 34 FU, Gråkrage 16 FU, Ravn 86 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Fiskehejre 2 FU, Knarand 1 M R, Gråand 8 FU, Taffeland 2 R, Troldand 6 FU, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 10 FU, Klippedue (Tamdue) 6 FU, Ringdue 4 R, Mursejler 3 FU, Sanglærke 4 SY, Digesvale 5 FU, Landsvale 16 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 SY, Kærsanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 2 YF FU, Løvsanger 2 SY, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Råge 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 8 FU, Bogfinke 4 SY, Stillits 2 YF B. Kirsten Pedersen
Jordløse Bakker: Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 2 R, Fasan 2 R, Mursejler 3 FU, Grønspætte 1 R, Landsvale 10 FU, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 6 YF UF, Ravn 4 OF, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY. Kirsten Pedersen
Jordløse By: Sølvmåge 5 FU, Klippedue (Tamdue) 4 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 14 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 4 R, Husskade 1 R, Allike 20 R, Råge 5 FU, Gråkrage 8 FU, Ravn 125 FU. Kirsten Pedersen
Lundager : Havørn 2 OF. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 2 R, Grågås 128 FU, Bramgås 1 R, Gravand 8 R, Gråand 3 R, Taffeland 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 15 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 1 R, Stær 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 22 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 77 R, Grågås 226 R, Canadagås 22 R, Gravand 2 R, Knarand 35 R, Krikand 6 R, Gråand 29 R, Spidsand 1 R, Atlingand 5 R, Skeand 14 R, Taffeland 19 R, Troldand 198 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 780 R, Strandskade 2 R, Klyde 8 R, Vibe 4 R, Rødben 2 R, Hættemåge 185 R, Stormmåge 25 R, Gøg 1 SY. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 234 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 9 R, Troldand 1 R, Ederfugl 153 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 9 R, Strandskade 21 R, Klyde 21 R, Vibe 12 R, Storspove 7 R, Rødben 2 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 106 R, Havterne 130 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 6 R, Gravand 16 R, Skeand 2 R, Strandskade 13 R, Klyde 8 R, Vibe 4 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 10 R, Rødben 4 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 36 R, Stær 20 R. Jens Bækkelund


      

Mandag den 29. maj 2017                                Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Svendborgsund øst for Iholm: Canadagås 13 R,
Mændenes Løkke
: Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 FU, Jernspurv 1 YF SY, Solsort 3 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Tornirisk 2 R
Rødme Svinehaver: Mursejler 1 FU, Landsvale 6 FU, Solsort 2 YF SY, Sangdrossel 3 YF SY, Gulbug 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Rødrygget Tornskade 2 YF TH, Rødrygget Tornskade 1 YF SY, Bogfinke 1 YF SY, Grønirisk 2 YF SY, Tornirisk 1 YF SY, Gulspurv 3 YF SY,
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gråand 2 M R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Lille Præstekrave 2 YF TH, Vibe 2 YF TH, Gøg 1 YF SY, Sanglærke 1 YF SY, Digesvale 20 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 10 FU, Skovpiber 1 YF SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 SY, Nattergal 1 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Tornsanger 1 SY, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 6 FU, Rørspurv 2 YF SY
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Rød Glente 1 FU
Tange å: Tornirisk 8 OF, Splitterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense
: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 M FU, Kærsanger 2 SY. Niels Andersen
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs
: Splitterne 2 R. Annette Friis
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knarand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Jernspurv 1 R, Rørsanger 1 R. Annette Friis
Gl. Nyby: Grønspætte 1 R. Annette Friis
Nørreskov (Tåsinge): Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Skeand 11 R, Rørsanger 3 R, Gulbug 2 R, Skægmejse 4 R. Annette Friis
Søbygård (Ærø): Tophejre (SU) 0 R. Mikkel Bello Andreasen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Sortemosen: Rød glente 2 OF, Engsnarre 1 HØ (hørt fra fugletårnet), Nattergal 1 SY. Annette Friis
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hestehave v/Søbo: Vibe 1 R, Stormmåge 3 R. Leif Kristensen
Posen: Skarv 2 OF, Vibe 1 OF, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 5 SY, Rørsanger 1 SY, Rørsanger 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 3 RI, Munk 2 SY, Husskade 1 FU, Stær 2 OF, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 YF, Gråand 4 R, Fasan 2 FU, Blishøne 1 FU, Vibe 2 R, Stormmåge 9 R, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 FU, Havesanger 1 SY, Munk 4 SY, Ravn 2 R, Skovspurv 1 FU, Gulspurv 1 SY. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sortsvane 1 FU. Lars Peter Hansen
Bøjden Nor: Skarv 10 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 YF UF, Knopsvane 11 , Sortsvane 1 FU, Grågås 54 , Grågås 6 YF UF, Gravand 22 FU, Gråand 25 , Gråand 1 YF UF, Taffeland 12 R, Troldand 15 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 20 FU, Strandskade 1 YF BR, Strandskade 2 YF UF, Strandskade 5 FU, Klyde 3 YF BR, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 10 YF, Vibe 6 YF, Rødben 8 YF, Hættemåge 130 YF BR, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 22 YF BR, Sølvmåge 2 YF BR, Sølvmåge 6 R, Splitterne 14 YF BR, Splitterne 10 R, Havterne 20 YF BR, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 1 M FU. Per Damgaard Poulsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R, Trane 4 YF UF. Per Rasmussen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Hvepsevåge 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Rårud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2. Per Rasmussen
Slæbæk Skov: Skovpiber 2 SY,
Skovsanger 5 SY. Per Rasmussen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R, Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 SY. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 M AD R, Husrødstjert 1 SY. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 13 R, Knarand 4 R, Krikand 5 R, Skeand 4 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Klyde 9 R, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 1 R. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Rørsanger 1 R. Leif Schack-Nielsen
Bederslev: Sildemåge 4 R. Kresten Madsen
Hasmark Mose (Vestermose): Duehøg 1 R. Kresten Madsen
Hjulby Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Knopsvane 1 YF BR, Canadagås 12 R, Gravand 1 R, Gråand 1 R, Troldand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 1 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 2 R, Gøg 3 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 5 FU, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5 SY, Landsvale 2 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 SY, Nattergal 3 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Græshoppesanger 1 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 SY, Dompap 1 M R, Rørspurv 2 YF FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 7 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 R, Tornsanger 2 SY, Husskade 1 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 90 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 6 R, Gravand 12 , Gråand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 3 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Klyde 6 FU, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hættemåge 1 R, Splitterne 6 FU, Mursejler 3 FU, Landsvale 26 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Munk 1 SY, Stær 7 R, Skovspurv 2 YF FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 3 SY, Rørspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Nyborg, På Ardo (07:05 - ): Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Føns Vang: Canadagås 20 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Canadagås 4 R, Knarand 1 R, Krikand 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Mudderklire 1 R, Mosehornugle 1 FU, Havesanger 1 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Hvepsevåge 1 NV. Michael Mosebo Jensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Sortstrubet Bynkefugl 3. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Gøg 1 M AD SY, Grønspætte 1 F AD FU, Tornsanger 2 M AD YF B, Rødrygget Tornskade 1 M AD FU, Tornirisk 3 . Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knarand 10 R, Skeand 4 R, Rørhøg 1 R, Klyde 12 R. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 2 R, Klyde 9 R, Storspove 2 R. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 2 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Schack-Nielsen


      

Søndag den 28. maj 2017                                Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:41

Gulstav Vesterskov (11:06): Pirol 2 R. Torbjørn Eriksen
Broby Sø (08:29): Lærkefalk 1 R (Kom ind over og gik ned til rast i ellekrattet og der kunne jeg ikke finde den igen). Finn Just Christensen
Tange å: Stær 8 FU, Tornirisk 6 FU R, Stillits 4 OF, Gulspurv 2 FU, Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Bramgås 20 NØ, 150 NØ, 125 NØ, 45 NØ. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Canadagås 52 NØ, Knortegås 210 Ø. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 350 Ø, Natugle 2 YF UF, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Lærkefalk 2 SØ. Jan Holm Jensen
Bagenkop: Gravand 2 FU, Digesvale 11 FU, Landsvale 4 FU, Tornirisk 1 YF SY. Marianne Hjortlund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 4 R. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Knortegås 85 NØ, Knortegås 130 Ø. Gregers Johannesen 
Bregninge: Rød Glente 1 OF. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Gravand 20 R, Spidsand 1 M R, Atlingand 2 M R, Skeand 8 R, Rørhøg 1 M R, Fjordterne 1 R, Gøg 2 R, Rørsanger 1 R, Skægmejse 2 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Havørn 1 IMM OF, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 3 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Havørn 1 IMM OF, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 3 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 17 R, Skarv 130 R, Knopsvane 42 AD R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 700 R, Canadagås 5 R, Canadagås 5 OF, Bramgås 9 OF, Gravand 21 AD FU, Gravand 5 PUL R, Knarand 86 R, Krikand 2 R, Gråand 39 , Skeand 7 R, Taffeland 10 R, Troldand 28 R, Hvinand 1 M FU, Rød Glente 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 34 R, Trane 1 OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 3 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 YF BR, Svartbag 1 OF, Fjordterne 11 FU, Fjordterne 7 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Mursejler 2 FU, Digesvale 5 FU, Landsvale 6 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 OF, Solsort 4 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Sangdrossel 1 OF, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 3 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 3 OF, Allike 5 FU, Allike 3 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 1 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7 FU, Knopsvane 3 R, Sortsvane 1 FU,  Bramgås 2 R, Gravand 25 FU, Gravand 7 R, Gråand 4 R, Gråand 3 FU, Taffeland 5 FU, Troldand 9 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Strandskade 7 R, Klyde 7 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 11 R, Rødben 2 FU, Splitterne 11 R, Havterne 5 R, Ringdue 2 OF, Digesvale 8 FU, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Munk 1 SY, Musvit 1 SY, Stær 2 FU, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 FU. Leif Kristensen
Espeskov v/Havndrup: Rød Glente 1 FU, Ravn 2 R. Per Rasmussen
Ferritslev: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Lodskov v/Ferritslev: Kernebider 2 R. Per Rasmussen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket:  Sorthalset Lappedykker 26 R, Atlingand 2 M R, Havørn 1 2K OF, Rørhøg 1 F OF, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 1 R, Gulbug 1 SY. Kresten Madsen
Bjørnø Holme: Skarv 14 R, Gravand 3 R, Sølvmåge 10 R, Havterne 2 R. Kirsten Pedersen


      

Lørdag den 27. maj 2017                                 Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:39

Kogtved, matriklen: Canadagås 18 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 T
Tange å
(06:30): Tornsanger 1 SY, Canadagås 2 FU, Hare 2 FU MM. Gråkrage 2 R, Skarv 8 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Grå Fluesnapper 2 SY. Arne Bruun
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Grønspætte 1 YF TH. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Rødstjert 3 SY, Gulbug 2 SY. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:00 - 11:00): Rød Glente 6 R, Rørsanger 6 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 2 RI, Skægmejse 1 RI, Rødrygget Tornskade 1 RI. Dagstotal: Dagstotal 14 / 8 arter. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Fakkebjerg: Rørdrum 1 OF, Rød Glente 6 2K TF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 TF, Tårnfalk 1 FU. Morten Müller
Piledybet: Rørdrum 1 SY . Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Knarand 75 R, Havørn 1 AD OF. Gregers Johannesen   
Hjortholm (Eskebjerghave): Natugle 1 1K YF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Ærøskøbing: Tårnfalk 1 R, Rødstjert 3 YF SY, Kærsanger 1 YF SY, Rørsanger 1 YF SY, Gulbug 6 YF SY, Gærdesanger 6 YF SY, Tornsanger 8 YF SY, Havesanger 3 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 7 YF SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Urehoved: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Grågås 49 OF, Gravand 6 R, Knarand 1 M R, Gråand 17 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 9 R, Strandskade 3 R, Vibe 1 YF TH, Havterne 2 FU, Sanglærke 5 YF SY, Digesvale 15 FU, Landsvale 10 FU, Engpiber 4 YF SY, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 M R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 YF SY, Rørsanger 1 YF SY, Gulbug 3 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 10 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Allike 15 R, Råge 8 R, Sortkrage 2 R, Stær 25 R, Bogfinke 2 YF SY, Tornirisk 8 R, Rørspurv 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Stokkeby Nor: Gråand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 2 YF BR, Strandskade 4 R, Vibe 3 YF TH, Gøg 1 R, Engpiber 5 YF, Gærdesmutte 2 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Kærsanger 1 YF SY, Rørsanger 6 YF SY, Gulbug 6 YF SY, Tornsanger 12 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 4 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Gulspurv 9 YF SY, Rørspurv 5 YF SY. Lars Tom-Petersen 
Sandholt: Rød Glente 2 YF. Per Rasmussen
Sollerup: Knopsvane 7 , Grågås 4 R, Gråand 2 R, Taffeland 3 R Blishøne 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødstjert 1 M SY, Solsort 1 SY, Gransanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 SY, Stær 3 FU, Stær 1 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bakker: Landsvale 6 FU, Skovpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 1 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 OF, Musvit 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 OF, Råge 18 FU, Råge 6 OF, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ringe Sø: Knarand 7 R, Havørn 1 4K+ R. Per Rasmussen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 M AD OF. Per Rasmussen
Sønder Højrup: Canadagås 3 R. Leif Sørensen
Østerø Sø (Knudshoved): Tårnfalk 1 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 4 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Splitterne 10 R. Leif Sørensen
Nyborg Fjord: Canadagås 2 R. Ivan Sejer Beck
Skaboeshuse: Canadagås 9 NØ. Kurt Kaack Hansen   
Vierne Mose: Isfugl 2 YF, Stær 6 YF. Evald Mehlsen
Vædehule Skov: Gråstrubet Lappedykker 4 , Blishøne 5 , Skovpiber 1 SY, Engpiber 1 SY, Korttået Træløber 2 YF FU . Evald Mehlsen
Helnæs Made: Hedehøg 1 FU. June Petersen
Barløse: Vagtel 1 SY. Thomas Kampmann
Otterup: Trane 14 OF. Kresten Madsen
Røjle By: Rød Glente 1 NØ. Michael Mosebo Jensen
Søndersø (Nordfyn): Gærdesanger 2 YF BR, Munk 1 SY, Gråspurv 3 FU. Anders Nielsen
Ålsbo: Musvåge 1 OF. Eigil Larsen


       

Fredag den 26. maj 2017                                 Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:38

Horseskov: Havørn 1 R
Ærøs sydkyst
:
Steppehøg 2 R 2K T NV. Lars Tom-Petersen
Søbygård, Ærø
(13:50):
Tophejre 1 R    (Ses fra NV siden af søen, modsatte bred). Freya Mørup-Petersen m. fl.
Hesselagergård: Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Knopsvane 7 FU (2 AD+5 Pull), Troldand 3 Par FU. Poul Brugs Rasmussen
Serup Mose
(07:31): Græshoppesanger 1 SY. Finn Just Christensen
Bladstrup (04:34): Vagtel 1 SY. Finn Just Christensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 YF UF, Strandskade 2 R, Vibe 9 YF TH, Rødben 6 YF TH, Gøg 1 R, Råge 25 FU. Arne Bruun
Siø: Grågås 32 R, Bramgås 1 R, Gravand 43 FU, Knarand 9 R, Gråand 8 FU, Skeand 13 FU, Taffeland 1 R, Ederfugl 1 DØD, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 23 FU, Strandskade 3 FU, Klyde 2 FU, Vibe 7 FU, Rødben 10 FU, Sanglærke 1 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 1 FU, Rørspurv 2 M R. Morten Müller
Fakkemose: Hvepsevåge 1 N, Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2 FU. Morten Müller
Fredmosen: Rørhøg 1 M 3K+ FU, Vandrikse 1 R, Solsort 2 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Musvit 1 FU. Morten Müller
Gulstav: Hvepsevåge 1 N, Rød Glente 2 2K TF, Rørhøg 2 2K TF, Rørhøg 1 F 3K OF, Hedehøg 1 F 3K+ N . Morten Müller
Hav ved Tryggelev Nor: Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 620 FU. Morten Müller
Hennetved Mose: Nattergal 2 YF SY. Jan Sørensen
Horsehave v/Fårevejle: Ringdue 2 YF SY, Vendehals 1 SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødhals 1 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Bogfinke 3 YF SY. Jan Sørensen
Mose s/v for Stoense: Nattergal 1 SY. Tonny Henriksen
Skattebølle: Splitterne 2 FU . Tonny Henriksen
Tullebølle: Rød Glente 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Strynø: Gul Vipstjert 2 R. Stig Rubæk
Søbygård (Ærø) (09:30 - 09:40) :
Tophejre (SU) 1 FU (I den nordlige del af søen/voldgraven. det koster penge at komme ind på søbygård men man kan fint se den fra stien som går rundt om søbygård og søen.), Agerhøne 2 R. Mikkel Bello Andreasen
Søbygård (Ærø):
Tophejre (SU) 1 AD R,  Musvåge 1 OF. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø):
Tophejre (SU) 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Bregninge (Ærø):
Steppehøg 1 M AD NV. Lars Tom-Petersen
Dunkær Mark: Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 R, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Rødstjert 1 YF SY, Sangdrossel 4 YF SY, Gærdesanger 4 YF SY, Tornsanger 4 YF SY, Havesanger 5 YF SY, Munk 5 YF SY, Gransanger 5 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Grå Fluesnapper 2 R, Sortmejse 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Nevre: Rødstjert 1 YF SY, Gulbug 4 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Løvsanger 2 SY, Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Olde Mark: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 SØ, Rørhøg 2 FU, Steppehøg 1 2K NV, Digesvale 70 FU, Engpiber 1 R, Kærsanger 1 YF SY, Gulbug 2 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 9 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Løvsanger 1 YF SY, Tornirisk 7 R, Gulspurv 2 YF SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Rise Mark: Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 6 YF SY, Rødstjert 5 YF SY, Gulbug 9 YF SY, Gærdesanger 5 YF SY, Tornsanger 14 YF SY, Havesanger 5 YF SY, Munk 6 YF SY, Gransanger 5 YF SY, Løvsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 2 R. Lars Tom-Petersen 
Søby (Ærø):
Steppehøg 1 M AD T . Mikkel Bello Andreasen
Tranderup Mark: Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 2 R, Gravand 1 R, Ederfugl 9 M R, Toppet Skallesluger 8 R, Tårnfalk 1 F FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 YF TH, Vibe 2 YF BR, Splitterne 1 OF, Digesvale 6 FU, Rødstjert 1 YF SY, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Gråspurv 2 R, Tornirisk 6 R, Karmindompap 1 SY. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Bramgås 350 N, Nilgås 1 R, Rørhøg 3 FU, Rørhøg 1 F 2K V, Musvåge 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Sortkrage 5 R, Ravn 1 R. Lars Tom-Petersen
Vodrup: Gråstrubet Lappedykker 3 YF UF, Gulbug 1 YF SY, Bomlærke 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Lærkefalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Rød Glente 1 FU, Nattergal 2 SY, Tornirisk 2 YF P. Per Rasmussen
Klintholm: Vagtel 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Lindved Frugtplantage: Musvåge 1 OF, Grønspætte 1 R, Rødstjert 1 SY, Bogfinke 3 SY, Stillits 2 OF, Dompap 1 SY. Ole Frøstrup Andersen
Blommenslyst: Stor Flagspætte 1 YF FU. Jens Gregersen
Båring: Lille Præstekrave 1 FU. Erik Busk
Båring Mark: Kernebider 1 JUV R. Erik Busk
Båring Sommerland: Misteldrossel 1 SY. Erik Busk
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU. Tom Giersing
Guldbjerg: Bomlærke 1 SY. Jacob Sterup
Næsbyhoved-Broby: Stær 300 R NAT. Sten Pedersen
Slipshavn Skov: Huldue 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Særslev: Bomlærke 1 SY. Jacob Sterup
Tangmosen: Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 3 SY. Erik Busk
Tvingsbjerg v/Aborg: Rørhøg 1 M OF, Stillits 2 R. Leif Schack-Nielsen   

Gyldensteen: Engsøen: Rørhøg 1 F 2K FU, Rovterne 1 AD OF. Keld Skytte Petersen
Mågeøerne: Knopsvane 2 AD R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Lille Præstekrave 3 TH, Stor Præstekrave 7 R, Almindelig Ryle 210 FU, Storspove 3 FU, Stenvender 1 F FU. Jacob Sterup


     

Torsdag den 25. maj 2017                                 Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:36

Kogtved, matriklen: Stormmåge, Almindelig (canus) 1 YF BR, Bysvale 2 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY
Åmosen v/Ollerup
: Skovsneppe 1 YF SY, Rødhals 1 YF SY, Nattergal 2 YF SY, Sangdrossel 2 YF SY, Rørsanger 1 YF SY
Søbygaard, Ærø
(13:00 - ?):
Tophejre 1 R. Mikkel Bello Andreasen, Lars Tom-Petersen
Øksendrup, Grusgravssøen: Canadagås 8 FU, Knopsvane 6 FU (2 AD + 4 Pull), Grågås 12 FU (4 Ad + 8 Pull). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Skestork 2 R . Freya Mørup-Petersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (04:30 - 09:30): Jernspurv 1 RI, Solsort 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 4 RI, Gransanger 2 RI, Skægmejse 2 RI. Dagstotal: 14 fugle / 9 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Gulstav Mose: Canadagås 2 FU. Carsten Friager
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Canadagås 2 FU T, Vibe 5 R, Digesvale 30 FU, Gærdesanger 1 SY. Leif Kristensen
Gulstav Vesterskov: Havesanger 2 SY, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Gulstav Østerskov: Rørhøg 1 FU, Havesanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Leif Kristensen
Eskebjerg: Rørdrum 1 OF. Leif Kristensen
Fredmosen: Rørhøg 3 R, Nattergal 1 SY, Sivsanger 4 SY, Kærsanger 2 SY, Rørsanger 10 SY, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Hannebjerg Mose: Sort Glente 1 R, Rørhøg 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Dværgmåge 10 R, Rørdrum 2 SY, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 400 Ø, Knarand 87 R, Krikand 7 R, Atlingand 3 R, Skeand 8 R, Rørhøg 5 R, Småspove 2 OF, Fjordterne 4 R, Skægmejse 3 R, Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Ole Goldschmidt  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 1 FU, Grågås 28 FU, Gravand 4 FU, Knarand 2 FU, Gråand 13 FU, Blishøne 23 FU, Vibe 3 R, Havterne 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU T, Tornsanger 1 SY, Rødrygget Tornskade 2 R, Stær 1 T. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 7 R, Atlingand 1 M R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 FU, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Rødben 1 R, Sildemåge 1 AD OF, Fjordterne 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 F R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 25 YF, Fjordterne 25 YF, Gul Vipstjert 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 OF, Toppet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Knortegås 1 FU, Knarand 2 FU, Gråand 9 FU, Atlingand 1 M FU, Skeand 1 M R, Troldand 5 R, Strandskade 5 , Vibe 4 R, Vibe 1 PUL FU, Rødben 1 FU, Fjordterne 8 YF, Fjordterne 6 FU. Leif Kristensen  
Søbygård, Ærø (12:40 - 14:10): Gråstrubet Lappedykker 28 YF BR,
Tophejre (SU) 1 AD R (Fundet i går aftes af lokal beboer Ingolf Andersen og indtastet på fugle og natur. Efter noget research genfandt jeg fuglen ved voldgravsøen omkring Søbygård. Kontaktede straks MIBA på højskolen 500 m fra søen. Fuglen sås både rastende i træ, fouragerende i søkanten og flyvende. Vi fik begge dokuskud af fuglen. Det er 2 obs af tophejre på Ærø), Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF. Lars Tom-Petersen
Søbygård (Ærø):
Tophejre (SU) 1 R . Mikkel Bello Andreasen
Søbygård (Ærø):
Tophejre (SU) 1 FU . Michael Larsen
Tværby Mark:
Tophejre (SU) 1 FU. Børge Ingolf Andersen 
Haven v/Søby (Ærø): Lille Lappedykker 1 R, Rørhøg 1 M FU, Mursejler 9 OF, Stor Flagspætte 1 R, Nattergal 1 SY, Rødstjert 4 YF SY, Gulbug 7 YF SY, Tornsanger 8 YF SY, Løvsanger 1 SY. Lars Tom-Petersen
Næbbet v/Skjoldnæs: Gråstrubet Lappedykker 18 YF, Knopsvane 2 R, Knarand 2 R, Blishøne 4 R, Stor Præstekrave 2 YF AA, Kærsanger 1 YF SY. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Strandskade 1 R, Mursejler 6 NV, Sanglærke 14 YF SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 15 FU, Engpiber 12 YF, Gul Vipstjert 1 OF, Husrødstjert 2 YF FU, Gulbug 4 YF SY, Gærdesanger 5 YF SY, Tornsanger 10 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 2 YF SY, Tornirisk 15 R, Gulspurv 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Rødstjert 1 YF SY, Løvsanger 1 SY, Ravn 6 YF UF. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 27 YF, Grågås 220 YF UF, Canadagås 17 T R, Bramgås 5 OF, Nilgås 1 R, Gravand 12 R, Knarand 46 R, Gråand 28 R, Atlingand 2 R, Skeand 12 R, Taffeland 40 R, Troldand 140 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 5 R, Havørn 1 3K+ OF, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 80 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 YF BR, Lille Præstekrave 1 YF TH, Vibe 12 YF TH, Rødben 3 YF TH, Hvidklire 1 R, Havterne 1 R, Gøg 1 YF SY, Mursejler 20 FU, Gærdesmutte 5 YF SY, Nattergal 1 SY,
Blåhals, Sydlig (cyanecula) 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Sangdrossel 1 YF SY, Kærsanger 2 YF SY, Rørsanger 8 YF SY, Gulbug 2 YF SY, Tornsanger 6 YF SY, Havesanger 4 YF SY, Munk 2 YF SY, Gransanger 6 YF SY, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Ravn 1 OF, Stær 10 R, Lille Gråsisken 2 YF, Gulspurv 4 YF SY, Rørspurv 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Tranderup: Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Hvidkilde Sø: Canadagås 14 R, Havørn 2 PUL YF UR (2 store unger i reden), Havesanger 1 SY. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 150 R, Skarv 5 OF, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 16 , Grågås 14 FU, Grågås 450 R, Gravand 29 , Knarand 1 OF, Knarand 24 R, Gråand 13 R, Skeand 3 OF, Skeand 5 R, Taffeland 4 M R, Troldand 23 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 IMM OF , Musvåge 3 OF, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 29 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 OF, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Vibe 2 OF, Stormmåge 4 YF BR, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 6 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 1 YF BR, Fjordterne 15 R, Fjordterne 5 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Mursejler 6 FU , Sanglærke 1 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 16 FU , Hvid Vipstjert 3 R Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Jernspurv 1 OF, Solsort 1 SY, Solsort 1 OF, Rørsanger 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 OF, Allike 7 FU, Allike 5 OF, Gråkrage 1 R, Gråkrage 4 OF, Stær 3 OF, Bogfinke 1 SY, Stillits 1 R, Tornirisk 3 OF, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Havørn 1 4K+ OF. Jacob Sterup
Espe: Tyrkerdue 1 SY, Rødstjert 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R. Gunnar Jørgensen
Hakkehave: Skovsanger 1 SY Ravn 6 YF UF. Per Rasmussen
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Skallebølle: Munk 1 R, Gråspurv 2 R. Michael Køie Poulsen
Elmelund: Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Villestofte: Rød Glente 1 FU. Gregers Johannesen
Odense: Landsvale 1 R. Mathias Blicher Bjerregård 
Årup: Allike 15 R. Mathias Blicher Bjerregård
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Atlingand 3 M R, Rørhøg 1 OF, Gøg 1 R, Gulbug 1 R, Gransanger 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Knarand 45 R, Atlingand 1 F R, Ederfugl 4 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 120 R, Strandskade 10 R, Klyde 1 R, Gøg 1 R, Gulbug 1 R. Annette Friis
Dalby: Rød Glente 2 FU, Musvåge 6 FU, Sildemåge 1 FU, Sølvmåge 12 FU. Lars Philip Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Gravand 6 R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 8 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 12 R, Stenvender 10 R, Splitterne 14 R, Dværgterne 4 R. Leif Sørensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 1 SY, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 R, Gravand 8 R, Knarand 1 M R, Gråand 4 R, Taffeland 13 R, Troldand 11 R, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 FU, Fasan 2 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 11 AD R, Blishøne 4 PUL YF UF, Rødben 1 R, Hættemåge 5 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 8 FU, Mursejler 5 R, Sanglærke 1 SY, Digesvale 50 FU, Landsvale 70 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 3 , Solsort 3 R, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 17 SY, Tornsanger 12 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 SY, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 10 M SY, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 25 R. Kirsten Pedersen
Nyhave: Rødrygget Tornskade 2 YF TH. Jens Bækkelund
Holse: Ravn 4 R. Annette Friis 
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 FU, Gøg 1 SY, Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 1 SY. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 12 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 3 R, Grågås 165 R, Gravand 4 R, Ederfugl 45 R, Toppet Skallesluger 5 R, Strandskade 6 R, Klyde 17 R, Vibe 2 R, Havterne 45 R, Landsvale 6 FU, Bysvale 3 FU, Sivsanger 2 SY, Stillits 2 R, Rørspurv 1 SY. Sigfred Munk
Gyldensteen: Kystlagunen: Knarand 2 R, Ederfugl 8 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 8 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 4 OF, Rødben 1 R, Havterne 60 YF, Gøg 1 R, Landsvale 10 R, Rødstjert 1 R. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Strandskade 5 R,  Stor Præstekrave 12 R. Annette Friis


      

Onsdag den 24. maj 2017                                 Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:35

Sudemade Skov (Thurø): Natugle 1 R. Clara og Erhardt Edmund Ecklon
Svendborg Golfbane
: Halemejse 2 FU
Søby Mark, Ærø: Tophejre 1 R. Ingolf Andersen
Lindved
: Grønspætte 1 R
. Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nørreskov, Tåsinge: Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 R, Ringdue 5 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 YF UR, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 3 YF UF, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 YF FU, Rødstjert 2 R, Solsort 9 FU, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 R, Grå Fluesnapper 3 FU, Halemejse 4 YF UF, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 YF UR, Musvit 3 YF FU, Spætmejse 2 FU, Gråkrage 2 R, Skovspurv 2 YF, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 2 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Dompap 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Snøde Udflyttere: Canadagås 9 FU. Henry Nielsen
Vitsø: Nattergal 1 SY, Gulbug 1 SY. Michael Larsen
Bro (Ærø): Løvsanger 1 SY. Lars Tom-Petersen 
Ærøskøbing: Havterne 3 FU, Tyrkerdue 10 YF, Gulbug 2 SY. Lars Tom-Petersen 
Dunkær: Bomlærke 2 YF SY. Lars Tom-Petersen
Dunkær Mark: Bomlærke 4 YF SY. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Rørhøg 1 M FU, Engpiber 6 YF, Sivsanger 1 YF SY, Kærsanger 2 SY, Skægmejse 2 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 2 R, Gråand 4 R, Ederfugl 1 F R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 4 YF UF, Strandskade 1 OF, Vibe 3 YF, Digesvale 20 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 YF SY, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 YF SY, Rødstjert 2 YF SY, Gulbug 5 SY, Gærdesanger 4 SY, Tornsanger 4 YF SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 2 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 3 R, Tornirisk 10 R, Bomlærke 7 YF. Lars Tom-Petersen 
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knarand 6 R, Atlingand 1 M R, Strandskade 1 R, Klyde 10 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Digesvale 3 R. Annette Friis
Hofmansgave: Huldue 2 FU. Sten Pedersen
Næsbyhoved, Broby: Lille Præstekrave 2 FU. Sten Pedersen
Aborg: Lille Præstekrave 4. Kirsten Pedersen
Assens: Husrødstjert 3 SY. Henrik Kingo Andersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 5. Kirsten Pedersen
Kavslunde: Halemejse 2 YF B. Ulla Bondrup Sørensen
Lundager : Rødstjert 1 YF. Kirsten Pedersen
Røjle By: Rødstjert 1 SY. Thomas Varto Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Gråstrubet Lappedykker 2 R. Kurt Due Johansen


     

Tirsdag den 23. maj 2017                                 Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Vejlen, Taasinge (15:20): Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Birkholm: Grågås 2 par, Grågås 211 R, Havørn 2 OF/R, Ringdue 3 par, Gråkrage 24 R, Sanglærke 42 SY/Par, Sølvmåge 23 R, Vibe 9 par, Strandskade 13 par, Gråand 2 par, Gråand 9 R, Gravand 4 par, Knarand 0-2 par, Knarand 5 R, Toppet skallesluger 1 par, Bramgås 2 R, Skeand 2 R, Pibeand 3 R, Rødben 8 par, Tornsanger 9 sy/par, Landsvale 38 FU, Fiskehejre 2 R, Taffeland 1 R M, Svartbag 3 R, Rørspurv 10 par, Skarv 3 OF, Mørkbuget knortegås 2 R, Rørsanger 4 SY/par, Stor præstekrave 3 par, Ederfugl 5 par, Ederfugl 82 R, Engpiber 16 par, Hvid vipstjert 2 par, Blishøne 4 par, Rørhøg 1 par, Gærdesanger 8 SY/par, Tornirisk 1 par, Gul vipstjert 1 par, Stær 26 R, Bogfinke 1 par, Dværgterne 1 FU, Havterne 1 par, Knopsvane 4 R, Stenvender 2 R, Snog 1 R . Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å (06:45): Stær 6 FU, Tornirisk 6 FU, Fiskehejre 1 OF, Strandskade 1 FU, Digesvale 20 FU R, Hare 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 9 YF BR, Fiskehejre 2 OF, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 45 YF UF, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 F FU, Rørhøg 1 S, Blishøne 11 YF, Strandskade 1 OF, Vibe 1 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 7 R, Gøg 2 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 50 YF BR, Landsvale 10 YF, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 SY, Husrødstjert 1 F FU, Sivsanger 1 SY, Gulbug 2 R, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 13 SY, Havesanger 4 SY, Munk 4 R, Gransanger 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 FU, Råge 2 OF, Gråkrage 6 R, Stær 20 YF BR, Skovspurv 1 YF, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 5 R, Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav:  Rørdrum 2 SY,Rørhøg 1 R,Fjordterne 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hennetved Haver: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 1 SY, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 YF UR, Munk 3 SY, Skovsanger 1 SY, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hennetved Mose: Ravn 5 YF UF. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Blisgås 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Lundemosen: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 R, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Lunden: Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Havesanger 1 SY, Munk 7 SY, Løvsanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Stær 2 YF, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 SY, Lille Gråsisken 1 F YF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 6 YF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 YF UF, Knopsvane 18 R, Grågås 160 YF UF, Bramgås 1 R, Gravand 40 FU, Knarand 3 R, Atlingand 2 M R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 8 R, Blishøne 9 R, Strandskade 9 YF UF, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 5 YF, Rødben 1 FU, Fjordterne 33 YF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Tornsanger 1 SY, Allike 3 FU, Råge 5 FU, Tornirisk 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor:  Atlingand 2 FU,Fjordterne 30 YF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Knarand 30 R, Sort Glente 1 S, Rørhøg 2 R, Fjordterne 10 FU, Gulbug 1 SY, Skægmejse 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg: Rød Glente 1 FU, Grå Fluesnapper 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Hvepsevåge 2 T, Gøg 1 SY, Nattergal 4 SY, Gulbug 1 SY, Havesanger 3 SY, Ravn 1 YF. Per Damgaard Poulsen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 FU, Grågås 5 FU, Krikand 2 FU, Gråand 4 FU, Taffeland 4 R, Blishøne 4 YF, Blishøne 5 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 10 R, Rødben 1 R, Ringdue 3 T, Ringdue 1 R, Landsvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Nattergal 1 SY, Stær 4 FU, Tornirisk 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skarv 1 OF, Grågås 12 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 2 FU, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 SY, Solsort 8 FU, Sangdrossel 1 SY, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 7 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 SY, Ravn 1 R, Bogfinke 8 SY, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5 FU, Gravand 5 FU, Gråand 4 FU, Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 1 FU, Gøg 1 OF, Nattergal 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 FU, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 1 M R. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 FU, Trane 4 YF UF. Karl Top
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Digesvale 200 FU, Nattergal 1 SY. Per Rasmussen
Dømmestrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen 
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 6 M SY. Dieter Maaszen
Billeshave: Rødstjert 2 YF P. Erik Busk
Brahesborg og Brahesborg Skov: Lille Præstekrave 2 AD YF FU, Lille Præstekrave 2 YF UR, Landsvale 30 YF. Kirsten Pedersen
Eskelund Mose: Nattergal 2 SY, Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Flæsberis Skov: Fasan 1 R, Ringdue 1 R, Gøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 2 SY, Engpiber 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødstjert 1 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Vierne Mose: Isfugl 1 R, Havesanger 1 SY. Evald Mehlsen
Vigelsø: Lille Præstekrave 3 TH. Henrik Mørup-Petersen
Vigerslev: Rørhøg 3 , Rørhøg 1 M OF, Gulbug 1 SY. Evald Mehlsen
Vestermade Rev: Ederfugl 14 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 3 R, Lille Kobbersneppe 140 R, Havterne 8 R. Michael L.J. Glentedal
Fyns Hoved: Gulbug 2 SY, Rødrygget Tornskade 1 R. Lars Philip Nielsen 
Flyvesandet: Gøg 5 AD SY, Grønspætte 2 . Keld Skytte Petersen 
Gyldensteen: Langø: Odinshane 1 F SDR FU. Jens Bækkelund


       

Mandag den 22. maj 2017                                Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:31

Vemmenæs Odde, Hegnet: Lærkefalk 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bregninge, Taasinge (14:20): Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Gransanger 1 R, Tornsanger 2 R SY, Gærdesanger 1 R, Blåmejse 2 FU, Jernspurv 1 FU, Tornirisk 6 R FU, Solsort 8 FU, Fiskehejre 2 OF, Splitterne 2 FU, Mursejler 3 OF ( de første i år). Poul Brugs Rasmussen
Egebjerggaard Storskov (22:15-23:00):
Natravn 1 sy (den tidligste jeg har hørt på Egebjerggaard). Aksel Christensen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ollerup: Havørn 1 AD OF. Niels Andersen
Rødme Svinehaver:  Duehøg 1 OF. Niels Andersen
Gulstav:
Sort Stork 1 AD R, Digesvale 100 R. Ella Mikkelsen
Gulstav:
Sort Stork 1 SV, Hvepsevåge 14 NØ. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Pirol 1 SY, Karmindompap 1 SY. Ella Mikkelsen
Kildemose v/Vejle: Rød Glente 2 OF, Græshoppesanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Korsebølle Rev m.m. (hav): Rød Glente 1 FU. Jane Ditzel
Søgård (Langeland): Trane 1 OF. Søren Bøgelund
Tryggelev By: Hedehøg 1 NØ. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Knarand 95 R, Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 5 FU, Skægmejse 2 R, Rødrygget Tornskade 1 SY , Knarand 12 R. Susanne Rørdam Skov
Vejle Skov: Ravn 3 YF UR. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Nilgås 2 FU. Michael Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 48 R, Atlingand 1 M R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Enebærodde: Blå Kærhøg 1 BR OF, Lille Kobbersneppe 200 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortterne 1 OF. Helle Regitze Boesen


     

Søndag den 21. maj 2017                                Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:30

Sydlangeland (09:15-14:45): Aurora 50+ (fløj overalt). Jan Stener Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Gøg 1 SY, Broget Fluesnapper 1 FU SY . Jan Stener Jørgensen
Vestre Gulstav: Pirol 0. Jan Stener Jørgensen
Østre Gulstav: Pirol 0. Jan Stener Jørgensen
Lunden: Pirol 0. Jan Stener Jørgensen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Jan Stener Jørgensen
Fredemosen: Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 2 M (revirflugt) + 2 F YF, Gøg 2 SY FU, Nattergal 2 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Lille Ildfugl 1 R. Jan Stener Jørgensen
Hjortholm, (Eskebjerg Have): Rød Glente 1 AD FU , Pirol 0, Kærsanger 1 SY, Gulbug 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Skarø
: Fasan 4 R, Ringdue 2 SY, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 1 SY, Gråspurv 1 SY, Skovspurv 1 SY, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 SY
Skarø Kalveodde
: Grågås 12 YF UF, Gravand 4 R, Klyde 2 R, Vibe 6 YF UF, Rødben, Almindelig (totanus) 4 YF TH, Sanglærke 4 R, Tornsanger 3 SY
Skarø Rev
: Skarv 40 R, Grågås 20 YF UF, Bramgås 4 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 180 FU T, Gravand 28 R, Knarand 2 R, Krikand 1 M R, Skeand 5 , Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 6 R, Blishøne 1 YF UF, Strandskade 6 R, Klyde 32 TH, Stor Præstekrave 16 YF TH, Vibe 10 YF UF, Almindelig Ryle 20 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 12 YF TH, Hættemåge 4 FU, Sanglærke 6 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 FU, Tornsanger 3 SY, Stær 30 FU, Tornirisk 2 R
Broholm, voldgraven
: Knopsvane 2 R med 4 pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 R. Carsten Skou
Gulstav:
Turteldue 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren Bøgelund
Eget Skov (Gulstav): Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Knortegås 285 Ø. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Vesterskov: Pirol 1 SY. Carsten Friager
Gulstav Østerskov:
Havesanger 10 SY, Pirol 1 R. Søren G. Nielsen
Klise Nor:
Hvid Stork 17 T R (Omkring middagstid kom et storketræk på ikke mindre end 17 storke ind over Bagenkop fra Dovns Klint og slog sig ned lidt nordligt for Bagenkop By, hvor der i området pt. er rigtig mange frøer). Troels Stenstrøm
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Fjordterne/Havterne 25 FU. Søren G. Nielsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Knortegås 425 NØ, Knortegås 650 R, Knortegås 600 Ø. Gregers Johannesen
Botofte Skovmose: Trane 1 OF. Carsten Friager
Vitsø: Havørn 1 FU, Gøg 1 FU,Blåhals 1 SY. Michael Larsen
Vitsø: Havørn 1 AD R, Blåhals 1 SY, Ringdrossel 1 F R, Græshoppesanger 1 SY, Pirol 1 F N, Rødrygget Tornskade 1 M R. Mikkel Bello Andreasen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 OF. Inge-Lise Mortensen 
Espe Tingskov: Sangdrossel 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Evald Mehlsen
Hågerup Å vest for Hågerup: Rød Glente 1 FU, Gøg 2 TH, Nattergal 4 SY, Sivsanger 1 SY, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY, Gulbug 2 SY, Tornsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Lindkær v/Ravnholt: Hvepsevåge 1 R, Lærkefalk 1 R Ø, Trane 5 R. Henrik Kalckar Hansen
Lydinge Haver: Vibe 2 R, Vibe 2 YF. Evald Mehlsen
Lydinge Mølle: Rørhøg 1 M FU. Evald Mehlsen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Sandholt: Trane 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 R. Leif Sørensen
Ørsted: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Gråand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 YF, Blishøne 3 PUL R, Stormmåge 4 R, Ringdue 8 R, Gøg 1 SY, Mursejler 3 FU, Stor Flagspætte 1 YF FU, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Nattergal 2 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 2 SY, Halemejse 4 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Hvepsevåge 1 M AD OF, Tyrkerdue 3 R, Mursejler 2 OF, Landsvale 5 OF, Rødstjert 1 SY, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 22 R, Atlingand 2 M R, Rørhøg 1 OF, Sorthovedet Måge 1 R, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 3 R. Kresten Madsen
Skåstrup: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Atlingand 1 FU, Havterne 3 FU, Moseterne sp. 2 FU. Egon Iversen
Gyldensteen: Engsøen: Tornsanger 1 M AD FU, Grå Fluesnapper 1 M AD FU, Rødrygget Tornskade 1 M AD R. Keld Skytte Petersen 
Gyldensteen: Langø: Rørhøg 1 F JUV FU. Keld Skytte Petersen 
Gyldensteen: Langø: Grågås 50 FU, Gravand 5 FU, Knarand 12 FU, Atlingand 1 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Kærløber 1 FU, Fjordterne 2 FU. Egon Iversen


     

Lørdag den 20. maj 2017                                Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:28

Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Sorthalset Lappedykker 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 18 R, Grågås 4 YF UF, Gravand 8 R, Knarand 4 R, Gråand 6 R, Taffeland 22 R, Troldand 16 R, Toppet Skallesluger 3 R, Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 14 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 8 FU
Oure Gadekær
(09.30): Gråand 2 AD + 9 Pull, Gråand 2 M FU, Troldand 2 (et par), Grønbenet rørhøne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav mose: Rødrygget tornskade 1 M R . Ole Bo Olsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hou Frankeklint: Rødstjert 1 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Gransanger 1 YF SY, Allike 3 OF, Gråspurv 2 R, Bogfinke 1 YF SY. Henry Nielsen
Lunden:
Sydlig Nattergal 1 SY. Ole Henrik Scharff
Gulstav: Rørdrum 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Rødrygget Tornskade 1 M AD FU. Henrik Kongo, Ole Henrik Scharff
Hjortholm (Eskebjerghave): Hvepsevåge 2 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Træløber 1 YF BR. Henrik Kongo, Ole Henrik Scharff
Lunden: Stor Flagspætte 2 TH,
Sydlig Nattergal 1 SY, Skovsanger 1 SY, Sortkrage 1 YF BR. Henrik Kongo, Ole Henrik Scharff
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Sumpmejse 2 YF FU, Blåmejse 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Knortegås 1525 NØ,
Gulirisk 1 M R. Gregers Johannesen
Tranekær Slot m/borgsø: Toppet Lappedykker 6 YF UF, Fiskehejre 1 R, Grågås 11 YF UF, Troldand 8 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 YF UF, Blishøne 2 R, Hættemåge 3 FU, Natugle 1 R, Mursejler 4 FU, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 4 YF BR, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 2 FU, Solsort 1 R, Rørsanger 1 SY, Munk 2 R, Grå Fluesnapper 3 FU, Broget Fluesnapper 1 SY, Halemejse 5 YF UF, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Træløber 1 YF FU, Korttået Træløber 1 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 1 R, Stær 6 YF BR, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Tuemose v/Tranekær: Musvåge 1 OF, Trane 3 FU, Vibe 3 YF TH, Sanglærke 2 R, Gråkrage 4 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åsø Skov: Bramgås 40 NØ, Huldue 1 R, Ringdue 4 R, Skovpiber 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 R, Grå Fluesnapper 1 SY, Bogfinke 1 R, Dompap 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åsø Strand: Knopsvane 6 OF, Rørhøg 2 FU, Sanglærke 1 R, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Sylten syd for Næbbeskov: Gravand 2 R, Tårnfalk 1 M FU, Blishøne 2 YF UF, Vibe 5 R, Hættemåge 60 FU, Sanglærke 1 SY, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Tornsanger 3 SY, Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Bølkemose (Ærø): Trane 1 OF. Michael Larsen
Vitsø: Trane 2 V, Blåhals 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Mikkel Bello Andreasen
Søby (Ærø): Spurvehøg 1 OF, Blishøne 2 YF UF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 R, Rørsanger 2 SY, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 3 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Skovskade 1 R, Grønirisk 5 OF. Mikkel Bello Andreasen
Vitsø: Rødrygget Tornskade 1 FU. Michael Larsen
Ulbølle: Natugle 4 R. Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Trane 2 R. Søren Bøgelund
Høbbet: Gråstrubet Lappedykker 3 AD YF, Knopsvane 1 AD OF, Knopsvane 2 AD R, Grågås 2 AD YF UF, Knarand 2 AD R, Gråand 6 AD R, Musvåge 1 R, Blishøne 17 , Vibe 1 AD YF. Jacob Sterup
Svanninge: Kernebider 1 R. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 2 SY, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 SY, Havesanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 R, Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Solevad: Musvåge 2 OF, Ringdue 2 OF, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 5 SY, Gulbug 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 3 SY, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Sumpmejse 1 YF FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 8 SY, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gravand 4 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 23 R, Sorthalset Lappedykker 12 R, Atlingand 7 , Rørhøg 3 R, Klyde 5 R, Digesvale 40 R. Martin Søgaard Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 6 R, Atlingand 2 R, Skeand 9 M R, Musvåge 1 R, Strandskade 59 R, Stor Præstekrave 5 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 9 R, Kærløber 1 R, Brushane 7 R, Lille Kobbersneppe 39 R T, Rødben 7 R, Hættemåge 400 R, Digesvale 30 R, Gulbug 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Musvåge 1 OF, Vibe 10 R, Lille Kobbersneppe 5 R. Leif Sørensen
Broløkke Strand: Sivsanger 1 T. Bo K. Stephensen
Flyvesandet: Storspove 5 R. Leif Sørensen
Ejby/Kindstrup Mose: Nattergal 9 SY. Niels Peter Møller Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Atlingand 1 R, Sortterne 1 R. Niels Peter Møller Jensen
Gyldensteen: Langø: Dværgryle 1 R, Kærløber 1 R. Niels Peter Møller Jensen 
Gyldensteen: Langø: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Kærløber 1 FU, Hvidklire 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Vibe 1 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Kærløber 1 FU. Finn Just Christensen
Gyldensteen: Langø:  Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 18 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Kærløber 1 FU, Tinksmed 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Vibeke Hansen


      

Fredag den 19. maj 2017                                Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:26

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Ederfugl 3 YF UF med 5 pull (årets første)
Svendborg Golfbane
: Blishøne 2 YF UF, Landsvale 6 YF B, Jernspurv 1 SY, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Munk 8 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gulspurv 1 SY

Broholm
: Gråstrubet lappedykker 1 par + 1 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet camping
: Rødtoppet fuglekonge 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Strandskade 1 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Rødhovedet And 1 FU . Hans-Henrik Wienberg
Siø: Gravand 126 FU, Rørhøg 1 FU, Klyde 4 FU, Vibe 6 YF BR. Hans-Henrik Wienberg
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose:
Pungmejse 1 M T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Hvepsevåge 10 T, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 OF, Rørhøg 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Hou Frankeklint: Sangdrossel 1 YF SY, Gulbug 1 YF SY. Henry Nielsen
Vitsø: Nilgås 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Havørn 2 NØ, Rørhøg 6 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 OF, Vandrefalk 1 OF, Lille Præstekrave 1 OF, Stor Præstekrave 5 R, Skovpiber 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Kærsanger 10 SY, Rørsanger 17 SY, Gulbug 10 SY, Havesanger 3 SY, Munk 5 SY, Grå Fluesnapper 1 FU. Mikkel Bello Andreasen
Karlsmosen, Egeskov: Pibeand 2 FU, Knarand 2 R, Krikand 1 M R, Atlingand 1 YF, Skeand 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Nattergal 2 SY. Arne Bruun
Duereds Vænge: Gulbug 1 SY, Rødrygget Tornskade 1 M FU. Per Damgaard Poulsen
Egsmarken (Horne Sommerland): Nattergal 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 5 FU T, Grågås 210 R, Gravand 37 R, Knarand 2 FU, Gråand 7 R, Taffeland 6 R, Troldand 5 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Blishøne 6 FU, Strandskade 7 FU, Strandskade 2 YF, Klyde 16 R, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 22 R, Storspove 1 FU, Rødben 3 R, Rødben 5 FU T, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 221 , Stormmåge 37 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Splitterne 37 R, Havterne 25 R, Landsvale 7 FU, Solsort 1 R, Tornsanger 1 R, Musvit 1 FU, Stær 4 FU, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5 YF UF, Grågås 2 FU, Gravand 3 FU, Gråand 4 FU, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Vandrikse 2 SY, Blishøne 2 YF TH, Trane 1 FU, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 15 FU, Rødben 5 FU, Gøg 1 SY, Mursejler 3 OF, Sanglærke 5 SY, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 SY, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 FU, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 6 SY, Havesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 20 FU, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 FU. Søren G. Nielsen
Espe: Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY Skovspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Bremerhave: Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 2 R, Digesvale 20 YF, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Allike 4 FU, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Frisenvænge: Rødhals 1 R, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hesselagergård: Sanglærke 6 SY, Landsvale 6 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 7 R, Gulbug 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 4 SY, Havesanger 1 SY, Munk 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 YF BR, Råge 9 FU, Gråkrage 3 R, Gråspurv 5 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 OF, Tornirisk 3 R, Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Håre Bjerge: Skovpiber 2 SY, Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Søndergårde Skov: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Villestofte: Trane 3 OF. Per Lund
Ålsbo Banker: Digesvale 80 YF BR. Evald Mehlsen  
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 10 SY. Dieter Maaszen
Munke Mose: Grå Fluesnapper 1 R. Evald Mehlsen
Skibhuskvarteret: Trane 2 Ø. Jacob Sterup
Skibhuskvarteret: Trane 2 OF. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Jens Kristian Holm
Nyborg Fjord: Dværgterne 1 R. Aage Wichmann
Hvileholm Grusgrav: Grønspætte 1 R. Kirsten Halkjær Lund


      

Torsdag den 18. maj 2017                                Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:25

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 500 T Ø
Kogtved, matriklen: Munk 1 SY, Snog 1 R
Hjortø
: Altingand 1 par, Havørn 2 (1 2K og 1 3K), Dværgterne 1 FU, Storspove 11 R, Grå fluesnapper. Poul Vestergaard Rasmussen
Håstrup
: Hvepsevåge 3 NØ. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
: Kærløber 3 R, Dværgryle 2 R, Temmincksryle 3 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor
: Strandskade 2 YF , Klyde 13 R , Splitterne 16 R
. Finn Skov
Tange å
: Stenpikker 1 FU, Tornirisk 8 FU, Rørsanger 2 SY, Gøg 2 (1 OF + 1 SY), Tårnfalk 1 OF, Stær 5 FU, Bramgås 18 OF, Grågås 45 (2 flokke 20 + 25), Digesvale 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindved
: Havørn 1 R, Grønspætte 1 R
. Lars Andersen [Lindved Frugt]
Enebærodde (09:00):
Sølvhejre 2 R S (mod Fjordmarken), Bramgås 3870 NØ, Dværgterne 2 R, Dværgterne 1 Ø, Stor kobbersneppe 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 155 FU, Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor
Sølvhejre 1 R. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
Hvid Stork 2 OF. Gregers Johannesen
Eget Skov (Gulstav):
Pirol 1 M SY. Søren Bøgelund
Gulstav:
Sort Glente 1 R, Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Sort Glente 1 OF . Ole Bo Olsen 
Fakkebjerg:
Sort Glente 1 OF. Gregers Johannesen
Vesteregn:
Hvid Stork 2 OF , Havørn 1 OF . Ole Bo Olsen 
Flådet (Tranekær): Rød Glente 1 R. Claus Dalskov
Slæbæk Skov: Rød Glente 1 OF, Skovsanger 4 . Per Rasmussen
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge: Bramgås 300 NØ. Jacob Sterup
Sollerup: Lille Lappedykker 2 FU, Bramgås 650 Ø, Gråand 2 R, Taffeland 9 R, Rørhøg 1 FU, Gøg 1 SY, Ravn 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Temmincksryle 3 FU, Kærløber 3 FU, Splitterne 40 YF BR . Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1000 YF, Fjordterne 15 YF. Per Rasmussen
Kølstrup: Grønspætte 1 SY. Steen Lauritsen
Skaboeshuse:
Steppehøg 1 2K+ BR S, Vagtel 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 2 FU, Dværgterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Brabæk Mose: Atlingand 2, Lille Præstekrave 1 FU. Kirsten Halkjær Lund   
Assens: Rød Glente 1 OF. Leo Bøjlesen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing 
Tybrind Vig:
Hvid Stork 1 OF. Leo Bøjlesen
Otterup: Kærsanger 1 SY. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 800 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Havørn 1 R. Jens Bækkelund


       

Onsdag den 17. maj 2017                                Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:23

Svendborgsund ud for Lehnskov (08:03): Øresvin 1 T (på vej ind i Sundet). Poul Vestergaard Rasmussen
Kogtved, matriklen: Bramgås 320  T Ø, Splitterne 1 FU, Mudderklire 1 R, Snog 1 R.
Tankefuld: Råge 40 DØD (skudt)
Vejlen, Taasinge:(20:00-21:15): Gul vipstjert 5 R, Skægmejse 5 R, Lille lappedykker 2 YF, Gøg 1 HØ, Nattergal 2 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Højestene: Mørkbuget knortegås 680 R.
Græsholm ved Drejø: Knopsvane 1 par + 48 R, Svartbag 2 par, Grågås 2 par, Sølvmåge 23 par. Poul Vestergaard Rasmussen
Drejø, Mejlhoved: Engpiber 3 par, Sanglærke 8 par, Vibe 7 par, Grågås 9 par + 89 R, Rørhøg 1 FU, Havterne 4 par, Gravand 2 par + 18 R, Rørspurv 2 par, Gråstrubet lappedykker 1 par, Splitterne 1 par, Sølvmåge 183 par, Svartbag 3 par, Rødben 6 par, Sildemåge 1 par, Strandskade 6 par, Skeand 2 par + 14 R, Spidsand 1 R, Troldand 2 par, Gråand 6 par + 4 R, Knopsvane 2 par + 15 R, Ederfugl 2 par + 26 R, Almindelig ryle 1 par, Bramgås 3 R, Stormmåge 20 par, Taffeland 1-2 par, Skarv 38 R, Toppet skallesluger 2 par + 5R, Blishøne 4 par + 4 R, Fiskehejre 2 R, Krikand 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Drejet: Sanglærke 10 par, Knopsvane 2 par, Rødben 1 par, Blishøne 2 par, Havterne 1 par, Rørspurv 4 par, Engpiber 2 par, Gravand 2 par + 6 R, Gråstrubet lappedykker 3 par , Mudderklire 1 R, Toppet skallesluger 3 OF, Engpiber 3 par, Grågås 10 OF, Fiskehejre 1 R, Strandskade 2 par. Poul Vestergaard Rasmussen
Klinten: Digesvale 80-100 par. Poul Vestergaard Rasmussen
Søndersø: Rørspurv 5 par, Gravand 1 par + 5 R, Grågås 9 par + 18 R, Strandskade 2 par, Sanglærke 8 par, Hættemåge 85-100 par, Knopsvane 1 par , Skeand 1 R, Rørhøg 1 FU, Stær 15 R, Gråkrage 11 R, Engpiber 1 par, Vibe 2 par, Gråand 2 par, Gråstrubet lappedykker 4 par, Knarand 1 par, Fiskehejre 2 R, Tornsanger 1 par, Blishøne 3 par. Poul Vestergaard Rasmussen
Fakkebjerg (11:50): Rødtoppet Fuglekonge 1 R,
Sort Glente 1 NV. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Karlsmosen: Rørhøg 1 AD M FU, Musvåge 2 AD OF, Nattergal 5 (3 SY + 2 HØ), Gøg 1 HØ, Lille Præstekrave 2 AD R (måske Y?), Skeand 2 F+M (ynglende par), Grågås 50+ ("gæslinger" i "børnehave" på en af mosens øer), Gravand 9 R, Gærdesanger 1 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Tange å : Landsvale 20 FU, R, (der samles til rede), Bysvale 6 FU, Stær 5 FU, Stillits 2 FU, Bramgås 40 OF NV, Gulspurv 2 FU, Munk 1 SY, Rørsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Krengerup Gods: Løvfrø 1 HØ (kor). Natasha Pedersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 1 R. Steen Lauritsen
Rudkøbing:
Aftenfalk 1 F NØ, Vandrefalk 1 M AD FU. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås x Bramgås (hybrid) 1 YF UF, Knarand 23 FU, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Østerskov: Skovhornugle 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg:
Sort Glente 1 NV, Dværgfalk 1 N, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Nattergal 5 SY, Sivsanger 4 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R N, Bramgås 1360 NØ, Fjordterne 6 R, Skægmejse 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 18 R, Skægmejse 3 R. Steen Lauritsen
Øster Prisskov: Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Fjordterne 7 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor: Knarand 35 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Temmincksryle 1 R, Fjordterne 28 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 M R, Fjordterne 18 R. Steen Lauritsen 
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 2370 NØ, Stenvender 1 R, Grå Fluesnapper 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Egeløkke: Blå Kærhøg 1 F S. Niels Bomholt Jensen
Drejø, Høllehoved: Sanglærke 8 YF, Engpiber 3 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Drejø, Mejlhoved Odde: Gråstrubet Lappedykker 1 YF, Skarv 38 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 YF, Knopsvane 15 R, Grågås 9 YF, Grågås 89 R, Bramgås 2 R, Gravand 2 YF, Gravand 18 R, Krikand 1 R, Gråand 6 YF, Gråand 4 R, Spidsand 1 R, Skeand 2 YF, Skeand 14 R, Taffeland 2 YF, Troldand 2 YF, Ederfugl 2 YF, Ederfugl 26 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 4 YF, Blishøne 4 R, Strandskade 6 YF, Vibe 7 YF, Almindelig Ryle 1 YF, Rødben 6 YF, Stormmåge 20 YF, Sildemåge 1 YF, Sølvmåge 183 YF, Svartbag 3 YF, Splitterne 1 YF, Havterne 4 YF, Sanglærke 8 YF, Engpiber 3 YF, Rørspurv 2 YF. Poul Vestergård Rasmussen 
Mose v/Svanningevej: Nattergal 1 SY. Jacob Sterup
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Indisk Gås 1 R, Havørn 1 SUB R. Per Damgaard Poulsen
Brændegård Sø: Knarand 32 R, Havørn 1 AD FU , Lille Præstekrave 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 2 FU, Fjordterne 17 R. Gunnar Jørgensen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 2 OF, Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Faaborg: Havørn 1 OF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 2 FU,
Kærløber 7 FU . Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 SY, Temmincksryle 2 FU,
Kærløber 7 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor:
Kærløber 6 R. Leif Sørensen 
Gelsted:
Hvid Stork 1 R. DOF Fyns Amt
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 M FU. Hans Vilhelm
Odense: Rød Glente 1 OF. Steen E. Engelbøl
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 12 R,
Sølvhejre 1 FU, Atlingand 3 R, Havørn 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 1 FU, Havørn 1 R. Leif Kristensen 
Strib: Mursejler 2 FU. Erik Busk
 


            

Tirsdag den 16. maj 2017                                Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Tange å: Rørsanger 2 SY, Snog 2 R . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sollerup (19:00 - 21:40): Trane 4 YF UF (par med 2 unger). DOF Fyn tur, Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 9 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Gravand 16 R, Taffeland 4 R, Troldand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 7 R, Strandskade 3 R, Klyde 7 YF, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 87 FU,
Kærløber 10 FU, Rødben 2 YF P, Splitterne 7 R, Havterne 11 YF BR, Sanglærke 2 R, Digesvale 1 FU, Landsvale 30 FU, Hvid Vipstjert 3 YF BR, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Stær 8 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 5 R, Grågås 65 FU, Gravand 33 FU, Knarand 1 F FU, Gråand 8 FU, Taffeland 10 FU, Troldand 4 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 6 FU, Strandskade 9 FU, Klyde 15 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 112 R,
Kærløber 7 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 200 FU, Hættemåge 85 R, Stormmåge 17 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 4 R, Splitterne 14 R, Havterne 22 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 17 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gulbug 1 SY, Tornsanger 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 5 R, Stær 5 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 7 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 3 FU , Knarand 4 FU . Tonny Nielsen
Lindø + vade v/Jersore: Tornirisk 2 R
. Tonny Nielsen
Røjle Klint: Gul Vipstjert 88 R. Erik Busk

       

Mandag den 15. maj 2017                                Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:20

Hallindskovvej, Svendborg (04:33): Hvid stork 3 R Video (21:05) NAT
Kogtved, matriklen: Bramgås 630 T Ø, Mursejler 1 FU
Svendborg Golfbane: Sort stork 1 T V JUV, Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF,  Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 TH, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 R, Jernspurv 2 SY, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 6 SY, Gransanger 2 SY, Gråkrage 6 FU, Bogfinke 3 SY, Tornirisk 2 FU T, Gulspurv 1 SY
Monnet, Taasinge (07:20): Gulbug 1 SY, Havørn 1 AD, Havørn 2 2K, Rød glente 2 OF, Strandhjejle 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
A9 Drejet N for Kværndrup (19:00): Rød glente 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Fåborg:
Hasselmus 7 R. Cathrine Winkel.
Lundeborg, Boelsmosevej:
Hvid stork 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave (04:30):
Hvid Stork 3 R (Flokken der ankom sent i går aftes sover på hustag og i stort grantræ. Småregn i luften måske de bliver hængende). Esben Eriksen
Svendborg: Hvid Stork 3 R . Finn og Susanne Rørdam Skov
Brydevang (Svendborg): Musvåge 20 V. Inger Christensen
Lohals: Bysvale 8 R. Henry Nielsen
Ollerup Sø: Rørdrum 1 OF. Niels Andersen
Ulbølle: Bramgås 500 Ø. Niels Bomholt Jensen
Karlsmosen, Egeskov: Skarv 2 OF, Knopsvane 8 OF, Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 9 AD R, Grågås 2 FU, Grågås 2 OF, Grågås 45 , Gravand 5 OF, Gravand 12 R, Knarand 4 R, Krikand 1 M R, Gråand 3 OF, Gråand 7 R, Spidsand 1 M R, Atlingand 1 M R, Skeand 5 R, Rørhøg 1 FU, Lærkefalk 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 14 AD R, Strandskade 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 2 OF, Vibe 6 R, Brushane 1 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 3 SY, Gøg 1 R, Gøg 2 SY, Landsvale 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 FU, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Husskade 1 OF, Allike 3 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 2 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Jordløse Bakker: Gøg 1 SY, Skovpiber 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU, Solsort 9 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 FU, Tornsanger 2 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 FU, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 3 OF, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 FU. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Grågås 3 OF, Gravand 2 OF, Gråand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 2 YF, Blishøne 1 PUL R, Ringdue 8 R, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 1 FU, Skovpiber 1 R, Skovpiber 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 2 R, Solsort 7 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 11 SY, Gransanger 7 SY, Løvsanger 7 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Musvit 4 SY, Skovskade 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 5 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Posen: Knopsvane 2 FU, Gråand 1 FU, Fasan 1 R, Vibe 1 R, Ringdue 1 OF, Gøg 1 SY, Sanglærke 1 R, Landsvale 8 FU, Nattergal 2 SY, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Sumpmejse 1 FU, Musvit 1 SY, Gråkrage 6 FU, Stær 2 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Grågås 7 YF UF, Grågås 4 AD YF. Kirsten Pedersen
Grusgrave v/Davinde: Gulbug 1 SY. Per Rasmussen
Hakkehave: Skovsanger 1 SY, Ravn 3 YF UF. Per Rasmussen
Skov vest for Sentved: Trane 1 OF, Huldue 1 SY, Skovpiber 1 SY, Ravn 3 YF UR. Per Rasmussen
Kohave v/Tornbjerg:
Ravn 2 YF UF. Michael L.J. Glentedal
Højstrup Øvelsesterræn: Blishøne 2 YF FU, Gøg 1 SY, Nattergal 6 M AD SY. Dieter Maaszen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 3 R, Gøg 1 SY. Anders Nielsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 2 R, Havørn 2 OF, Sortklire 1 SDR R, Rørsanger 2 SY, Gulbug 2 SY, Rørspurv 1 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Stenpikker 3 FU, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 FU. Jens Kristian Holm
Fællesstrand (inkl. Tornen): Lille Kobbersneppe 31 FU, Splitterne 35 R. Jens Kristian Holm
Jøvet (F.H.): Gul Vipstjert 95 NV. Jens Kristian Holm
Dalby: Rød Glente 1 OF. Lars Philip Nielsen
Nyborg Slot: Gøg 1 OF. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse: Ederfugl 8 FU, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 TH, Tårnfalk 2 FU, Lærkefalk 1 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 56 FU, Gulbug 2 SY, Tornsanger 12 SY, Havesanger 2 SY. Kurt Kaack Hansen 
Nordby Sø: Landsvale 28 R, Rødstjert 1 M FU. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Agerhøne 1 FU, Digesvale 100 FU. Erik Damm 
Stavrby Skov: Hvepsevåge 1 Ø, Musvåge 2 YF TH. Erik Busk
Føns Vang: Skarv 41 YF, Grågås 210 R. Ib Johannes Bager
Bårdesømoserne: Misteldrossel 1 SY. Kresten Madsen
Flyvesandet: Gul Vipstjert 24 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Kresten Madsen
Flyvesandet: Grønspætte 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen


       

Søndag den 14. maj 2017                                Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:18

Hallindskovvej 79, Svendborg (17:45): Hvid stork 3 R Video (21:05) NAT , Rødrygget svale 1 FU (har været forbi huset 2 gange måske i området stadig). Esben Eriksen
Kogtved, matriklen
: Bramgås 1 Ø (Bramgæs trækker over tågen - antal ukendt), Stormmåge 1 YF B, Gøg 1 SY, Jernspurv 1 SY
Svendborg, Strandvej, matriklen : Bramgås 800+ T Ø (allerede fra 02:15), Hvepsevåge 1 OF, Topmejse 1 R, Bysvale 2 R (ankomst sent!). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Taasinge, mark syd for: Gul vipstjert 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, grusgrav Caroline Amalievej: Digesvale 200 YF (100 par). Poul Brugs Rasmussen

         

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov: Grønspætte 1 SY. Carsten Skou
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 1 SY. Carsten Skou
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 778 FU. Kurt Due Johansen
Thurø By m.m.: Trane 1 OF. Jens-Gert Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF, Skægmejse 10 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Leif Sørensen
Keldsnor:
Skestork 1 FU , Knarand 16 FU, Skeand 14 FU, Skeand 10 R, Temmincksryle 1 FU . Susanne Rørdam Skov
Odden: Stor Skallesluger 12 R (En hun med eleve unger). Villy Pedersen 
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 FU, Nattergal 1 SY. Helene Demant Waldhorn
Koelbjerg: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Kurt Due Johansen
Bøjden Nor: Temmincksryle 1 FU, Dværgterne 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor:  Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU,Dværgterne 2 R,Skovsanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Bramgås 2500 NØ, Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 R. Henrik Kalckar Hansen 
Tarup (Odense): Bramgås 1100 NØ. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 10 FU, Nilgås 3 FU, Knarand 13 FU, Atlingand 1 M AD FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 FU. Dieter Maaszen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Sorthovedet Måge 1 R. Kresten Madsen
Hofmansgave: Bramgås 300 N, Mudderklire 1 R, Sildemåge 2 R. Kresten Madsen
Søndersø (Nordfyn) (11:15 - 11:39): Natravn 1 R . Ricky Damm Nielsen
Fyns Hoved: Stenpikker 6 R. Lars Philip Nielsen
Søbjerg Skov: Musvåge 58 Ø, Trane 1 Ø. Lars Philip Nielsen


      

Lørdag den 13. maj 2017                                Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:16

Svendborg, Strandvej, matriklen (12:30-12:35): Bramgås 1200+ TR Ø (atter kæmpe Bramgåse træk - mange store kiler/flokke med >100 i hver...). Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund øst Iholm: Bramgås 695 T Ø
Vejlen, Taasinge: Gul vipstjert R, Skægmejse 1 R, Rørsanger 1 SY ( min første i år), Toppet lappedykker 8 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor (16:52):
Hvidvinget Terne 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fjordterne 30 FU, Dværgterne 2 FU, Sortterne 6 FU, Skægmejse 2 R,
Hvidvinget Terne 4 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 20 M R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 30 FU, Sortterne 6 FU,
Hvidvinget Terne 4 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fjordterne 40 R, Sortterne 1 FU T. Henrik Mørup-Petersen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 R, Havørn 1 R, Mudderklire 1 FU. Else Klint
Store Egholm: Havørn 8 R, Klyde 64 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Dværgterne 2 R. Carlo Klavsen
Sydf. Øhav øst for Strynø: Bramgås 1000 NØ. Steen Winkel
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 FU. Helene Demant Waldhorn
Sollerup:
Skovsanger 4 SY. Carsten Enggaard Stidsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY,
Rødtoppet Fuglekonge 5 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 3 SY, Ravn 4 YF UF, Kernebider 4 R. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY. Carsten Enggaard Stidsen
Bøjden Nor: Klyde 25 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Almindelig Ryle 125 FU, Splitterne 35 FU, Dværgterne 1 AD FU. Carsten Enggaard Stidsen
Allerup Mark v/Højby: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 5 M SY. Dieter Maaszen
Stige Ø: Musvåge 1 R, Skovskade 1 R. Leif Sørensen
Stige Ø: Bramgås 800 FU. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 20 R, Atlingand 4 R, Taffeland 8 R, Mudderklire 1 R, Løvsanger 1 R. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 FU. Jan W. Badura 
Nyborg: Grønspætte 1 R NØ. Erik Bomholt
Fyns Hoved: Knarand 2 FU, Hvepsevåge 1 Ø, Spurvehøg 1 FU, Dværgfalk 1 T, Tyrkerdue 2 OF, Skovpiber 12 T, Gul Vipstjert 15 T, Rødstjert 2 F FU, Bynkefugl 2 M R, Stenpikker 2 R, Grå Fluesnapper 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 15 N. Thomas Kampmann 
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 45 FU, Stor Præstekrave 2 R,
Gul Vipstjert 122 FU. Jens Bækkelund


        

Fredag den 12. maj 2017                                Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:14

Svendborg, Strandvej, matriklen (11:20): Havørn 1 2-3K OF (mod N). Jan Stener Jørgensen
Svendborg Golfbane: Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY
Lindved: Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sofielund: Lille Præstekrave 2 R. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 8 YF BR, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Sorthalset Lappedykker 8 YF BR, Knopsvane 37 R, Knopsvane 2 YF BR, Skovsanger 1 SY, Stillits 3 OF. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 2 YF BR, Grågås 36 , Gravand 3 R, Knarand 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Vibe 2 YF BR, Rødben 2 FU, Fjordterne 2 R, Landsvale 6 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Gravand 12 R, Knarand 1 R, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 M OF, Strandskade 6 R, Storspove 4 R, Havterne 19 FU. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Grågås 92 R, Gravand 2 R, Skeand 3 R, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 6 R, Rødben 1 FU, Tinksmed 4 FU, Hvid Vipstjert 5 R T. Peder Rasmussen
Klæsø Nor: Knopsvane 1 R, Skeand 9 FU, Taffeland 5 M R, Bjergand 2 R. Jan Sørensen
Snaremose Sø: Gravand 9 FU, Knarand 3 FU, Skeand 3 FU, Rørhøg 2 FU, Trane 2 FU, Vibe 2 R, Hættemåge 1 OF, Digesvale 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Jan Sørensen
Vitsø: Havørn 1 FU. Michael Larsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 3 FU, Vandrikse 1 SY, Rørsanger 1 SY. Leif Kristensen
Bredholt: Knopsvane 1 YF, Musvåge 1 OF, Fasan 3 SY, Vibe 1 R, Gøg 1 SY, Skovpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Nattergal 1 SY, Solsort 2 OF, Solsort 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Havesanger 4 SY, Munk 3 SY, Løvsanger 1 SY, Stær 2 FU, Bogfinke 4 SY, Stillits 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 FU, Knopsvane 1 YF, Grågås 55 FU, Grågås 6 YF, Grågås 10 PUL R, Krikand 2 FU, Gråand 2 FU, Gråand 2 R, Taffeland 1 R, Blishøne 4 FU, Vibe 7 R, Rødben 2 FU, Tinksmed 8 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 1 SY, Tornsanger 1 R, Musvit 1 FU, Allike 2 FU, Allike 1 OF, Stær 4 OF, Stær 1 R, Bogfinke 4 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 6 FU, Gråand 2 FU, Taffeland 5 R, Rørhøg 1 FU, Ringdue 2 OF, Gøg 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R,
Nattergal 6 SY, Gærdesanger 1 R, Havesanger 4 SY, Munk 4 SY, Gransanger 1 R, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 13 FU, Stær 5 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY Leif Kristensen
Skov vest for Sentved:
Lille Fluesnapper 1 SY (bøgeskov, god biotop för Lille F., föltes som potentiellt permanent revir). Henrik Wachtmeister
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Rød Glente 1 OF. Kurt Due Johansen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Rød Glente 2 OF. Kresten Madsen
Slambassinet (Odense): Bramgås 600 R, Knarand 2 R, Rørhøg 1 M R, Klyde 8 R, Rørspurv 7 R. Kresten Madsen
Højstrup Øvelsesterræn: Gøg 1 SY, Nattergal 6 SY, Munk 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Rød Glente 1 OF, Dværgmåge 1 1K FU. Carsten Enggaard Stidsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 4 R. Sten Pedersen 
Skaboeshuse: Ederfugl 5 FU, Hvepsevåge 1 NØ, Tårnfalk 1 OF, Nattergal 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Hjulby Mose: Knarand 2 R, Trane 6 R, Vibe 8 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Agerhøne 2 R. Peter Pelle Clausen
Fyns Hoved: Knarand 2 OF, Tejst 1 R, Mosehornugle 1 OF, Gul Vipstjert 15 R, Rødstjert 6 R, Stenpikker 6 R, Broget Fluesnapper 3 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved:  Rødstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Broget Fluesnapper 1 FU. Lars Philip Nielsen
Fyns Hoved: Splitterne 55 R, Dværgterne 1 FU, Stenpikker 6 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Nordskov (Hindsholm): Fiskeørn 1 Ø. Lars Philip Nielsen
Stubberup: Hvepsevåge 1 Ø. Lars Philip Nielsen
Salby: Vendehals 1 FU. Jørgen Andersen 
Vestermade Rev: Almindelig Ryle 150 R, Lille Kobbersneppe 95 R, Storspove 3 R. Kresten Madsen
Brabæk Mose: Lille Præstekrave 2 FU. Kirsten Halkjær Lund
Østerskov (Årup): Sort Glente 1 OF. Ejnar Korsgaard
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 9 R, Gravand 8 R, Krikand 2 R, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 41 FU, Småspove 4 R, Ravn 2 OF. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Gøg 2 SY, Sanglærke 6 SY, Digesvale 6 FU, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Erik Busk 
Bårdesø: Natugle 3 1K YF UF. Keld Skytte Petersen


    

Torsdag den 11. maj 2017                               Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:12

Svendborg, Strandvej, matriklen (07:00 - 07:10): 1000 T Ø (Kæmpe Bramgåse træk tidligt fra morgenstunden fra kl. 4 - mange store kiler/flokke med  >100 i hver). Jan Stener Jørgensen
Ravnebjerg Skov: Rød Glente 1 FU.
Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF, Hvepsevåge 1 OF, Bramgås 9250 T Ø. Poul Vestergaard Rasmussen
Øhavet: Bramgås 9250 T Ø. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å (14:00): Landsvale 15 R FU, Hvid vipstjert 2 FU, Ringdue 2 R, Tornirisk 6 FU, Stillits 2 FU, Munk 1 SY, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 4 FU, Fiskehejre 1 FU.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Stor Flagspætte 2 YF BR, Rødhals 4 YF SY, Rødstjert 1 FU, Munk 2 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Løvsanger 2 YF SY, Broget Fluesnapper 1 YF SY, Spætmejse 2 YF BR, Træløber 1 YF SY, Stær 2 YF BR, Dompap 2 FU, Kernebider 2 FU. Steen Winkel
Egense: Lille Lappedykker 1 SY, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 OF, Grågås 11 OF, Bramgås 415 NØ, Gråand 2 R, Fasan 8 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 2 R, Vibe 14 YF BR, Hættemåge 1 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 10 YF BR, Sanglærke 10 SY, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 YF FU, Hvid Vipstjert 3 R, Rødstjert 3 SY, Stenpikker 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 5 SY, Munk 6 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 2 SY, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Husskade 4 YF K, Allike 6 FU, Råge 15 OF, Gråkrage 12 R, Stær 2 YF FU, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 5 SY, Stillits 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 6 SY. Niels Andersen
Gulstav: Pirol 1 SY. Søren Bøgelund 
Stoense Udflyttere:
Hærfugl 1 R (Samme som i går). Karin & Flemming Vølund
Hennetved Haver: Huldue 1 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Solsort 1 YF FU, Sangdrossel 2 YF SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 YF SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 1 YF FU, Skovskade 2 FU. Jan Sørensen
Lindelse: Bramgås 200 N, Blå Kærhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 OF. Jan Sørensen
Lindeskov v/Lindelse: Huldue 1 YF SY, Ringdue 1 YF SY, Stor Flagspætte 2 YF TH, Gærdesmutte 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Munk 1 SY, Bogfinke 1 YF SY. Jan Sørensen
Vitsø: Havørn 2 OF, Spurvehøg 2 OF, Ørn sp. 1 OF, Kærsanger 2 SY, Broget Fluesnapper 2 FU. Mikkel Bello Andreasen
Sortemosen (Sydfyn): Vendehals 1 RI. Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD R. Jacob Sterup
Nørresø: Sorthalset Lappedykker 2 R, Knarand 3 R, Hvinand 10 2K+ R, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 5 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 5 R, Hættemåge 300 FU, Sølvmåge 150 YF, Svartbag 3 AD YF, Gøg 1 SY, Ravn 4 OF, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup 
Sødinge v/Ringe: Bramgås 800 Ø. Per Rasmussen
Faaborg: Bramgås 75 SØ. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 20 FU, Mudderklire 11 FU, Mursejler 50 FU, Digesvale 100 FU. Per Damgaard Poulsen
Sollerup: Nattergal 1 SY. Poul Vesterlund Pedersen
Håstrup Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 3 R, Knopsvane 4 YF, Bramgås 180 OF, Krikand 3 R, Gråand 4 R, Troldand 13 R, Blishøne 6 FU, Ringdue 2 R, Ringdue 4 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Skovpiber 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 1 OF, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 SY, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Gråkrage 1 FU, Ravn 1 R, Stær 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 2 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R, Kernebider 1 R, Gulspurv 1 FU, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Heden: Dværgfalk 1 N. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 1 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 FU. Karl Top 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Hollufgård/Glisholm: Gøg 1 SY. Lydia Hind
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Broby Sø: Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Mursejler 8 FU, Broget Fluesnapper 1 M R. Finn Just Christensen
Kirkendrup Skov: Broget Fluesnapper 1 F R. Finn Just Christensen
Hvileholm Grusgrav: Gærdesanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Langagermosen: Nattergal 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved: Bramgås 850 SØ, Rørhøg 8 TF,
Steppehøg 1 FU T, Dværgfalk 1 OF, Tejst 4 R, Mursejler 25 T, Skovpiber 21 T, Gul Vipstjert 229 TF, Silkehale 1 NV, Ringdrossel 3 F R, Broget Fluesnapper 7 FU, Ravn 4 OF, Kvækerfinke 1 NV, Hortulan 3 R. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Skarv 6 OF, Fiskehejre 1 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Ederfugl 30 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Mudderklire 6 R, Stormmåge 2 YF, Sølvmåge 8 R, Splitterne 12 R, Dværgterne 1 R, Tejst 4 R, Ringdue 4 R, Gøg 1 SY, Mursejler 10 FU, Sanglærke 1 SY, Digesvale 16 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 15 FU, Gul Vipstjert 38 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Rødstjert 3 FU, Bynkefugl 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Misteldrossel 1 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 8 R, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 20 R, Broget Fluesnapper 7 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Allike 6 OF, Gråkrage 12 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 6 R. John Jensen
Fyns Hoved:  Mursejler 3 FU, Bysvale 12 FU, Rødstjert 2 M R, Bynkefugl 1 M R, Broget Fluesnapper 7 R, Tornirisk 2 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandhjejle 4 FU, Lille Kobbersneppe 80 T R, Splitterne 31 R, Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Pugesø v/Fyns Hoved: Knopsvane 2 R, Havterne 3 FU. John Jensen
Nordskov (Hindsholm): Musvåge 2 R, Sildemåge 1 R. John Jensen
Agedrup: Rød Glente 1 R. John Jensen
Ulriksholm Skove: Grågås 6 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 OF, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 4 R, Munk 2 FU, Gransanger 7 SY, Løvsanger 2 SY, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 6 R, Dompap 1 SY, Gulspurv 2 SY. Steen Lauritsen
Østergård-Hovedgård: Havørn 2 R. Steen Lauritsen
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 1 R, Grå Fluesnapper 1 SY. Thomas Kampmann
Føns Plantage: Havørn 1 R. Tove Jacobsen
Otterup Byskov: Blishøne 3 PUL R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 10 OF, Ringdue 5 SY, Tyrkerdue 1 SY, Sanglærke 3 SY, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 5 SY, Rødstjert 3 SY, Stenpikker 2 R, Solsort 10 SY, Sangdrossel 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Munk 8 SY, Gransanger 4 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 SY, Allike 5 OF, Råge 4 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 13 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 R, Bomlærke 2 SY. Kresten Madsen


          

Onsdag den 10. maj 2017    Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:11 

Sydfynske Øhav: Mørkbuget knortegås 1 R (Hvidfarvet/flødefarvet). Torben Rasmussen via Steen Winkel
Ny Gesinge, matriklen: Fiskehejre 1 FU (guldfiskene i havebassinet). Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å (11:00): Broget fluesnapper 2 FU, Grå fluesnapper 1 FU, Gransanger 2 FU, Bogfinke 6 FU, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 2 (et par) FU, Fiskehejre 1 R, Gråkrage 4 FU, Landsvale 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Øster Hæsinge (17:55): Fiskeørn 1 T NØ. Erik Ehmsen
Arreskov sø: Hvidklire 1 R , Mudderklire 24 R, Tinksmed 1 R, Lille præstekrave 4 R, Stor præstekrave 1 R, Brushøne 1 R, Vibe 6 R, Strandskader 3 AD + 2 PULL. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Troldand 3 R, Strandskade 1 R, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 7 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 3 SY, Munk 4 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 2 SY, Halemejse 1 YF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY, Råge 50 YF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Bramgås 75 SØ. Jacob Sterup
Posen: Gøg 1 SY. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gøg 1 SY. Per Rasmussen
Elmelund: Gøg 1 SY. Evald Mehlsen
Højstrup Øvelsesterræn: Nattergal 1 SY. Dieter Maaszen
Langagermosen: Nattergal 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Bårdesø: Natugle 1 AD R NAT, Natugle 2 1K YF UF. Keld Skytte Petersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 19/4 - 2017:
              Nej til jagt på spover, hjejler og knortegæs
              Kirkeuglen har stadig en chance i Danmark
              VIDEO: Sortspætte hakker redehul, så spånerne flyver
              DOF's formand fylder 60 år


       

Tirsdag den 9. maj 2017                               Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:09

Svendborgsund ved Iholm: Småspove 2 Ø
Svendborg Golfbane
: Havørn 1 R, Landsvale 6 R, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 6 SY, Korttået Træløber 1 SY, Lille Gråsisken 2 R
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU, Gravand 4 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Rødben, Almindelig (totanus) 10 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 4 FU, Sanglærke 2 SY, Engpiber 6 R, Stenpikker 5 FU, Stær 10 FU

Vejlen
, Tåsinge: Nattergal SY. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Hvepsevåge 1 OF. Anne Dorte Rasmussen
Vornæs Skov, Tåsinge: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergård Rasmussen
Bregninge, Tåsinge: Rød glente. Anne Dorte og Poul Vestergård Rasmussen
Odden: Havørn 1 AD, Sildemåge 3 par, Ederfugl 99 par, Sølvmåge 110 par, Stenvender 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Mejlholm: Sølvmåge 68 par, Ederfugl 129 par, Sildemåge 1 par, Havørn 1 2K OF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjelmshoved: Bramgæs 1800 OF, Sølvmåge 83 par, Sildemåge 2 par, Klyde 3 par, Ederfugl 246 par. Poul Vestergård Rasmussen
Knudedybet: Mørkbuget knortegås 232 R, Havterne 22 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å (06:45): Nordlig Gul vipstjert 1M R FU (Den første jeg har set ), Bynkefugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Broget Fluesnapper 1 M R. Niels Andersen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Rødstjert 2 FU, Dompap 1 M FU. Tom Giersing
Caroline Amalielund: Havørn 1 OF. Steen Winkel
Engene: Grønspætte 1 TH. Niels Andersen
Bregninge: Rød Glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjelmshoved: Knopsvane 2 YF, Knopsvane 19 R, Grågås 2 YF, Bramgås 1800 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Gravand 2 YF, Gråand 3 YF, Gråand 3 R, Skeand 2 YF, Ederfugl 246 YF, Toppet Skallesluger 1 YF, Strandskade 5 YF, Klyde 3 YF, Vibe 2 YF, Storspove 3 R, Rødben 3 YF, Stormmåge 37 YF, Sildemåge 2 YF, Sølvmåge 83 YF, Svartbag 2 YF, Sanglærke 9 YF, Engpiber 2 YF, Gærdesmutte 1 YF, Gærdesanger 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 232 R, Havterne 22 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Mejlholm: Skarv 3 R, Grågås 3 YF, Ederfugl 129 YF, Havørn 1 2K OF, Strandskade 2 YF, Rødben 1 YF, Sildemåge 2 YF, Sølvmåge 68 YF, Svartbag 3 YF, Landsvale 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Hvepsevåge 1 OF. Anne Dorte Rasmussen
Odden: Skarv 3 R, Knopsvane 2 YF, Grågås 1 YF, Grågås 43 OF, Bramgås 29 OF, Gravand 1 YF, Gråand 1 YF, Ederfugl 99 YF B, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 FU, Strandskade 6 YF, Vibe 1 YF, Almindelig Ryle 42 R, Stenvender 1 R, Sildemåge 3 YF, Sølvmåge 110 YF B, Svartbag 1 YF, Svartbag 6 R, Havterne 1 YF, Havterne 16 OF, Sanglærke 10 YF, Digesvale 13 FU, Engpiber 1 YF, Gråkrage 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 190 FU, Rørhøg 2 YF B, Dværgfalk 1 R T, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Brushane 4 FU, Rødben 1 R, Tinksmed 17 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 4 YF, Grågås 70 YF UF, Gravand 28 R, Knarand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 22 R, Rørhøg 3 FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 2 OF, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 YF, Mudderklire 1 R, Landsvale 20 FU, Bysvale 2 FU, Gul Vipstjert 8 FU, Hvid Vipstjert 15 FU. Niels Bomholt Jensen 
Vejlen, Tåsinge: Nattergal 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 TH. Poul Vestergård Rasmussen
Rudkøbing: Havørn 1 OF, Landsvale 5 FU, Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Jan Sørensen
Humble: Tyrkerdue 5 YF, Landsvale 1 FU, Rødstjert 1 YF SY. Jan Sørensen
Påø Strand: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Toppet Skallesluger 1 M FU, Gærdesanger 1 FU, Munk 1 FU. Jan Sørensen
Skovsgård: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 144 R, Gravand 26 R, Gråand 7 YF, Taffeland 3 R, Rørhøg 1 2K R, Tårnfalk 1 M R, Fasan 3 R, Blishøne 3 R, Trane 2 R, Vibe 5 YF, Sølvmåge 105 R, Ringdue 3 YF SY, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 3 YF TH, Sanglærke 11 YF SY, Landsvale 14 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gærdesmutte 2 YF SY, Jernspurv 3 YF SY, Rødhals 3 YF SY, Rødstjert 4 YF SY, Stenpikker 4 R, Solsort 2 YF SY, Sjagger 1 R, Gærdesanger 3 YF SY, Tornsanger 5 YF SY, Munk 3 YF SY, Gransanger 4 YF SY, Løvsanger 2 YF SY, Blåmejse 2 YF SY, Musvit 3 YF SY, Træløber 1 YF SY, Allike 4 R, Råge 10 R, Gråkrage 6 R, Stær 16 FU, Gråspurv 3 YF SY, Bogfinke 6 YF SY, Grønirisk 1 YF SY, Stillits 1 YF SY, Tornirisk 1 YF SY, Dompap 1 R, Gulspurv 6 YF SY. Jan Holm Jensen 
Skovsgård: Havørn 1 OF. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 FU,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 1 YF, Knopsvane 2 R, Grågås 25 FU, Bramgås 35 FU, Knarand 2 R, Gråand 3 R, Skeand 2 R, Rørhøg 1 FU, Blishøne 7 R, Vibe 2 TH, Vibe 1 R, Brushane 3 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 2 R, Sanglærke 2 SY, Digesvale 30 FU, Landsvale 6 FU, Gul Vipstjert 5 FU, Gul Vipstjert, Nordlig gul vipstjert 1 FU , Hvid Vipstjert 1 FU, Rørsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Stær 5 OF, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Tinksmed 1 R , Gul Vipstjert 4 R, Nordlig gul vipstjert 1 FU . Finn Skov
Hennetved Mose: Nattergal 1 SY, Sangdrossel 1 YF SY, Løvsanger 1 SY. Jan Sørensen
Hou Frankeklint: Grønirisk 1 YF SY. Henry Nielsen
Humble: Tyrkerdue 5 YF, Landsvale 1 FU, Rødstjert 1 YF SY. Jan Sørensen 
Vitsø (02:00 - 04:00): Gøg 1 SY, Blåhals 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Christoffer, Mikkel Bello Andreasen
Digerne (Bjørnø): Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 5 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU, Sølvmåge 1 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skanodde Sø/Kongesø: Grågås 100 YF UF, Knortegås 25 FU, Gravand 4 R, Skeand 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Klyde 7 R, Hjejle 45 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 2 R, Rødben 3 R, Havterne 2 R, Sanglærke 8 SY, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 2 FU T, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Huldue 2 TH, Skovsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Espe: Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 M FU. Gunnar Jørgensen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 3 OF. Leif Sørensen 
Havndrup: Husrødstjert 1 M R. Per Rasmussen
Odense: Mursejler 1 FU. Jesper Møller
Odense: Rødstjert 1 AD FU. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 R, Gøg 1 SY, Grønspætte 1 SY, Landsvale 2 FU T, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 6 FU, Solsort 3 SY, Sangdrossel 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 5 SY, Blåmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 6 SY, Bogfinke 2 T. Leif Kristensen
Ravnebanke Skov: Gøg 1 SY. Evald Mehlsen
Travn Skov: Kærsanger 1 SY, Korttået Træløber 2 YF. Evald Mehlsen
Bovense: Blishøne 1 YF BR, Solsort 1 YF SY, Munk 1 YF SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 YF SY. Kirsten Halkjær Lund
Brabæk Mose: Stær 1 YF B, Stær 10 FU. Kirsten Halkjær Lund
Kissendrup: Fasan 1 R, Ringdue 2 SY, Ringdue 5 R, Solsort 2 YF SY, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Husskade 1 R, Allike 2 FU, Gråspurv 1 YF SY, Gråspurv 3 FU, Grønirisk 1 YF SY, Gulspurv 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Skalkendrup: Knopsvane 1 YF BR, Knopsvane 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 1 YF BR, Blishøne 1 FU, Grønirisk 1 YF SY. Kirsten Halkjær Lund
Slipshavn Enge: Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 4 R, Havterne 6 OF, Engpiber 4 R, Stær 12 R. Leif Sørensen
Helnæs Made: Skarv 19 R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 R, Grågås 125 R, Gravand 18 R, Pibeand 3 R, Knarand 2 FU, Krikand 4 FU, Gråand 14 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 14 R, Strandskade 7 R, Klyde 7 FU, Hjejle 92 R, Vibe 32 R, Almindelig Ryle 16 R, Brushane 52 T FU, Småspove 5 FU, Storspove 5 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Havterne 2 R, Gøg 2 R, Gøg 1 SY, Sanglærke 18 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 6 R, Engpiber 9 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 4 FU, Gul Vipstjert, Nordlig (thunbergi) 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Tornsanger 1 SY, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 16 FU, Stær 40 FU. Kirsten Pedersen


       

Mandag den 8. maj 2017                               Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:07

Svendborgsund ved Iholm: Mudderklire 1 R
Svendborg Golfbane
: Rørhøg 1 FU
Hennetved Haver
: Grå fluesnapper 1 R , Broget fluesnapper 1 R , Gransanger 1 R , Gærdesmutte 1 R . Carsten Friager
Lundeborg, Ny Camping
(09:30): Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

Nyborg
: Tejst 1 R SDR . Peter Pelle

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Stenpikker 1 M FU. Niels Andersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 125 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Stenvender 1 R, Stenpikker 4 R. Arne Bruun
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skestork 2 N. Gregers Johannesen
Hou Frankeklint: Sangdrossel 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY , Munk 1 YF SY, Blåmejse 1 YF SY. Henry Nielsen
Lindelse: Rødstjert 1 YF SY, Broget Fluesnapper 1 M FU. Jan Sørensen
Vitsø: Bramgås 600 R, Rørhøg 3 FU, Sortklire 1 R, Tinksmed 1 FU, Digesvale 200 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 5 FU, Rødstjert 2 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 2 R, Græshoppesanger 1 SY. Mikkel Bello Andreasen
Vitsø: Digesvale 2 AD FU, Munk 1 M AD FU, Gransanger 1 FU, Broget Fluesnapper 1 F AD FU,
Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 YF AA. Michael Larsen
Hvidkilde Sø: Rød Glente 1 OF. Tom Giersing
Skerninge Mose: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Gravand 1 OF, Troldand 1 R, Musvåge 1 YF BR, Blishøne 3 YF, Ringdue 2 OF, Digesvale 3 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 1 FU, Solsort 3 R, Tornsanger 1 SY, Sumpmejse 2 R, Gråkrage 2 OF, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Trente Mølle m.m.: Taffeland 1 R, Havørn 1 AD OF, Blishøne 2 YF, Blishøne 7 , Munk 1 R, Munk 2 SY, Broget Fluesnapper 1 R, Bogfinke 1 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Trunderup: Gravand 2 OF, Stor Flagspætte 3 R, Stenpikker 2 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Grønirisk 5 R,
Kernebider 2 R. Carsten Skou
Espeskov v/Havndrup: Rød Glente 1 FU, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Gammel Dyrehave m.m.: Spurvehøg 1 OF, Skovpiber 1 SY, Rødstjert 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Skovskade 1 YF FU. Per Rasmussen
Gislev: Mandarinand 1 R. Klaus Kildeberg
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Havørn 1 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2. Kurt Due Johansen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R (2 i kassen !!! De sad begge på skiltet - fjernvarme fyn. 11.17 fløj begge den lille tur rundt hjørnt på bygningen og ind i kassen. 3 min senere forlod den ene kassen kredsede rundt om bygningerne og forsvandt ud af syne). Jens Kristian Holm
Bispeenge: Gravand 38 FU, Skeand 4 FU, Troldand 3 FU, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 9 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 1 FU, Landsvale 20 OF, Hvid Vipstjert 6 FU. Gunhild Brink
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Veflinge: Rørhøg 2 YF B. Evald Mehlsen  
Staurby Mose: Gøg 1 SY. Erik Busk
Gamborg Fjord: Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 8 R, Rødben 4 R, Mudderklire 2 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 2 R, Stær 11 R, Stillits 2 R. Erik Busk
Kulemose: Lille Gråsisken 1 OF. Evald Mehlsen


     

Søndag den 7. maj 2017                               Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:05

Svendborg, Strandvej, matriklen: Dværgfalk 1 F OF, Grønirisk 6 YF. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor
: Stenpikker 1 R. Erik Thomsen
Lundeborg
: Bramgås 150 OF NØ ( (06:30), Bramgås 100 T NØ (11:00), Bramgås 175 T NØ (12:00). Poul Brugs Rasmussen
Karlsmosen: Havørn 2 AD OF, Rørhøg 1 AD M FU - SV, Musvåge 1 AD OF, Tårnfalk 1 AD FU, Gøg 4 AD R (3 OF samlet + kukkeri) + 1 HØ samtidigt i østlige del af mosen), Ravn 1 AD OF, Bynkefugl 1 AD M R, Stilits 2 AD R, Tornsanger 1 AD R, Gulspurv 1 AD R, Landsvale 4 AD OF, Gærdesmutte 2 HØ, Rødhals 1 HØ, Løvsanger 1 HØ, Rådyr 1 R (1 års buk).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 
Snarup Mose: Rød kanttæge 1 R, Citronsommerfugl (e), Rød vandnymfe, Snog (flere  - i bundter).
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Klingstrup Skov: Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Skovsanger 1 SY, Ravn 1 OF, Kernebider 1 R. Arne Bruun
Lundemosen (Holmdrup Mose): Rød Glente 1 OF, Isfugl 1 FU, Havesanger 1 SY. Arne Bruun
Skårup Skovmølle & Rubjerg Skov: Huldue 1 YF SY. Arne Bruun
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Rørdrum 1 SY, Havørn 1 OF,
Rødrygget Svale 1 R NAT, Gærdesanger 40 R, Gransanger 80 R, Løvsanger 50 R. Kurt Kaack Hansen
Gulstav Østerskov: Stenpikker 9 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Knarand 14 FU, Atlingand 1 R, Dværgmåge 4 SDR R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenpikker 6 FU. Søren G. Nielsen 
Fakkebjerg: Rød Glente 1 OF, Havørn 3 OF, Fiskeørn 1 N. Gregers
Botofte Skovmose
:Gøg 1 SY. Karen Kusk
Hou Frankeklint: Munk 3 YF SY, Løvsanger 1 YF SY. Henry Nielsen
Hou Nordstrand (Langeland): Trane 16 NØ, Stenvender 3 FU. Ole Bo Olsen
Søbygård (Ærø): Lærkefalk 1 NØ, Agerhøne 2 R, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 5 SY, Skovsanger 1 SY. Mikkel Bello Andreasen  Johannesen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 R, Skovhornugle 1 FU. Arne Bruun 
Øster Åby: Huldue 1 YF SY. Arne Bruun
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Skarv 2 OF, Skarv 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 66 FU, Gravand 12 FU, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 11 R, Taffeland 2 R, Troldand 28 R, Bjergand 7 R, Hvinand 1 M FU, Toppet Skallesluger 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 6 R, Klyde 11 FU, Klyde 5 R, Lille Præstekrave 1 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 9 R, Vibe 1 YF BR, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 3 FU, Rødben 5 FU, Rødben 3 OF, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 3 , Splitterne 17 R, Havterne 3 OF, Havterne 6 R, Ringdue 1 SY, Ringdue 2 R, Sanglærke 3 SY, Sanglærke 4 OF, Landsvale 8 FU, Engpiber 4 FU, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 2 FU, Solsort 1 SY, Solsort 1 R, Gærdesanger 3 SY, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Musvit 1 OF, Allike 4 FU, Allike 1 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 FU, Stær 6 FU, Stær 3 OF, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 2 FU, Tornirisk 12 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Espe: Bramgås 300 Ø, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Solsort 3 FU, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Bogfinke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Espe Tingskov: Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 SY, Munk 2 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 3 SY, Broget Fluesnapper 1 M OF, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Gammel Dyrehave m.m.: Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF. Per Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Kerteminde: Ringdrossel 1 R. Niels Peter Utzon
Vester Kærby: Grønspætte 1 R. Ole Dolriis
Birkende: Havørn 1 AD OF. John Bang Jørgensen
Vigelsø: Kærsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 14 FU, Fiskehejre 5 FU, Grågås 14 FU, Gravand 22 FU, Knarand 11 FU, Spidsand 5 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 M AD FU, Strandskade 25 R, Klyde 2 TH, Vibe 2 FU, Sortklire 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesanger 1 SY, Stillits 2 TH. Dieter Maaszen
Ulriksholm Skove: Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 SY. Steen Lauritsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Bramgås 50 Ø, Huldue 1 SY, Gøg 3 SY, Rødstjert 2 SY, Rørsanger 2 SY, Løvsanger 5 SY. Michael Mosebo Jensen
Brunshuse: Bramgås 1000 OF. Torben Skytte Hvass
Føns Vang: Havørn 1 M AD R. Tove Jacobsen
Husby Strand, Wedellsborg: Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Håre Bjerge: Skovpiber 1 SY, Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Bogensø Enge: Dværgterne 1 FU. Vivian Risør Neidel
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 9 R, Atlingand 1 M R, Hvidklire 7 R, Tinksmed 26 R, Mudderklire 4 R, Stenpikker 2 R, Løvsanger 6 SY. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Sivsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Fredericia: Skestork 4 N . Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe   


     

Lørdag den 6. maj 2017                                Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:03

Svendborg, Strandvej, matriklen (09:50): Topmejse 1  R. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Gøg 1 HØ. Søren Pedersen
Noret, Tåsinge
:
Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge:
Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge:
Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Bynkefugl 2 M R, Rørhøg 3 R. Claus Dalskov
Monnet: Havørn 3 ( 2 ad + 1 imm) R, Rørspurv 1 SY, Hvidklire 3 R. Claus Dalskov
Fugletårnet, Gulstav:
Lundsanger 1 SY, Rødrygget svale 1 R (kortvarigt). Søren Bøgelund
Gulstav: Rørdrum 1 HØ,Gul vipstjert 2 R, Gøg 1 HØ, Skovsangr 1 SY, Tornsanger 1 R, Gærdesanger 1 R. Jan Stener Jørgensen
Hesselagergård (15:00): Knopsvane 1 R, Isfugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Stegeø, Bogense: Skestork 4 T Ø. Jacob Sterup

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF SY. Arne Bruun
Noret, Tåsinge:
Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Rørdrum 1 SY,
Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Skovsanger 1 SY. Arne Bruun
Rudkøbing: Havørn 3 AD OF, Tinksmed 29 NØ. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Dværgmåge 5 FU. Carsten Friager
Fredmosen: Rørdrum 1 SY. Else Klint
Nørreballe Nor: Bramgås 650 R, Fjordterne 15 R, Sortterne 5 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH,
Sølvhejre 1 R, Skeand 40 R, Dværgmåge 50 FU, Fjordterne 45 FU, Skægmejse 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:  Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 2 R, Bramgås 600 OF, Knarand 12 R, Skeand 92 R, Småspove 6 OF, Dværgmåge 53 R, Fjordterne 45 R, Sortterne 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU. Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 14 R, Rørdrum 3 SY,
Sølvhejre 2 R, Knarand 32 R, Krikand 134 R, Atlingand 2 R, Skeand 102 R, Bjergand 83 R, Fiskeørn 1 NØ, Dværgmåge 8 R, Fjordterne 45 R,
Fjordterne 30 S, Dværgterne 2 R, Skægmejse 6 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor: Fjordterne 40 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Bramgås 650 R, Fjordterne 15 R, Sortterne 5 R. Gregers Johannesen
Ristinge Hale: Knortegås 325 R. Gregers Johannesen
Lyseng: Trane 1 SY. Jane Ditzel
Vitsø:
Rødhalset Gås 2 FU, Sorthalset Lappedykker 5 R, Skeand 10 R, Havørn 1 FU, Lille Præstekrave 1 YF TH, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU, Græshoppesanger 1 SY, Sortkrage 4 R. Mikkel Bello Andreasen  Mikkel Bello Andreasen
Brændegård Sø: Knarand 12 R, Lille Præstekrave 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Lille Præstekrave 1 OF, Fjordterne 8 R, Fjordterne 8 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø  Havørn 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 16 FU. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 27 FU. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 1 AD FU, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 1000 YF, Fjordterne 5 YF. Per Rasmussen
Yderste Tvedeløkke (Ravnholt): Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 YF, Rørhøg 5 R. Henrik Kalckar Hansen 
Espeskov v/Havndrup: Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Rød Glente 1 OF. Jens Kristian Holm
Scheelenborg Skov + Gods: Skovsanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 15 R. Leif Sørensen
Hestehave v/Ørsted: Rød Glente 1 YF. Niels Bomholt Jensen
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY, Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ungersbjerg Skov: Skovsanger 1 SY. Ole Henrik Scharff
Østereng, Bogense: Skovsanger 1 SY. Jacob Sterup
Mågeøerne: Skestork 4 Ø, Bramgås 700 FU, Sildemåge 11 AD YF, Fjordterne/Havterne 70 Ø, Havterne 55 R. Jacob Sterup   


         

Fredag den 5. maj 2017                                Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:01

Højesteneløbet: Mørkbuget knortegås 225 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Drejø, Nørresø/Knappen
: Bramgås 8000 R, Vandrefalk 1 FU F AD. Poul Vestergaard Rasmussen
Grusgravssøn, Hønsehaven
(14:00): Knarand 3 OF, Gråand 15 FU, Vibe 4 R, Gravand 8 FU, Gråstrubet lappedykker 6 FU, Troldand 10 FU, Blishøne 12 FU R, Strandskade 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stær 6 FU, Måger sp. 200 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Færgehavn + havet syd for
: Mudderklire 1 R, Landsvale 4 FU, Tornirisk 2 R
Lindved: Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 225 R. Poul Vestergård Rasmussen
Drejø - Høllehoved: Gråstrubet Lappedykker 3 YF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 YF, Knopsvane 12 R, Grågås 235 R, Grågås 7 YF UF,
Bramgås 8000 R, Gravand 3 YF, Gravand 8 R, Gråand 3 YF, Gråand 9 R, Skeand 39 R, Troldand 57 R, Troldand 2 YF, Toppet Skallesluger 2 YF, Rørhøg 1 YF, Vandrefalk 1 F AD FU, Blishøne 35 R, Blishøne 6 YF, Strandskade 7 YF, Strandskade 37 R, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 5 YF, Storspove 6 OF, Rødben 3 YF, Hættemåge 34 R, Sølvmåge 64 R, Svartbag 5 R, Havterne 24 R, Havterne 6 YF, Sanglærke 3 SY, Sanglærke 3 YF, Landsvale 15 R, Engpiber 3 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Sortkrage 2 R, Stær 22 R. Poul Vestergård Rasmussen
Spodsbjerg (Langeland): Rød Glente 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 2 FU, Rødstjert 2 YF B, Solsort 2 YF B, Gransanger 1 YF SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 YF B, Musvit 2 YF B, Husskade 2 FU, Gråkrage 1 R, Grønirisk 3 YF SY, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 YF SY, Gulspurv 2 FU. Else Klint
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Skeand 9 R, Blishøne 2 R, Trane 3 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 5 FU. Arne Bruun 
Hundstrup: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Storskov (Brahetrolleborg): Ringdue 4 R, Skovpiber 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 3 R, Havesanger 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Korttået Træløber 2 YF FU, Gråkrage 2 R, Tornirisk 2 R, Dompap 3 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nydam: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gråand 16 R, Taffeland 1 R, Troldand 4 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 1 R, Vibe 7 R, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 4 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Munk 2 FU,  Munk 2 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 R, Stær 1 FU, Bogfinke 4 SY. Leif Kristensen
Espe Tingskov: Rød Glente 0 YF,
Skovsanger 3 SY. Per Rasmussen
Faldeskov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Frisenvænge: Ringdue 3 R, Landsvale 1 OF, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Halemejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Grønirisk 2 R, Kernebider 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tarup (Årslev): Gråstrubet Lappedykker 4 YF, Sorthalset Lappedykker 2 R, Hvinand 4 R. Leif Sørensen
Odense: Rød Glente 1 FU. Gregers Johannesen
Fønsskov, marker: Havørn 1 R. Erik Busk 
Spidsen af Fønsskov: Skarv 11 R, Gravand 6 R, Ederfugl 8 R, Rørhøg 1 F FU, Strandskade 4 R, Sølvmåge 18 R, Alk 12 OF, Stor Flagspætte 1 TH, Sanglærke 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Munk 2 SY, Løvsanger 1 SY, Stillits 2 R, Rørspurv 2 SY. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 SY, Gøg 1 SY, Natugle 1 YF UF. Thomas Kampmann


       

Torsdag den 4. maj 2017                                Solopgang: 05:31 Solnedgang: 20:59

Noret, Tåsinge: Sortstrubet bynkefugl 1 FU (Lokaliteten Fortsat på plads kl 15:00), Bynkefugl 3 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev By: Sort Stork 1 T. Søren Bøgelund
Lykkesholm: Sort glente 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tange å: Landsvale 10 R. Hare 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Rørhøg M AD FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Noret, Tåsinge:
Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Niels Bomholt Jensen
Noret, Tåsinge:
Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Fiskehejre 2 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 YF TH, Skovpiber 1 SY, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 YF K, Solsort 3 R, Sangdrossel 6 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 3 SY, Skovsanger 1 SY, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Topmejse 1 SY, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 3 SY, Grønsisken 1 SY, Tornirisk 2 R, Dompap 2 R,
Gulspurv 2 YF TH. Niels Bomholt Jensen
Hennetved Haver: Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 YF TH, Solsort 1 R, Munk 3 R, Skovsanger 1 SY, Skovsanger 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 YF P, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kildemarken v/Lykkesholm:
Sort Glente 2 R, Musvåge 1 R, Munk 2 R, Træløber 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hennetved Haver: Rød Glente 1 OF. Jan Sørensen
Lindelse: Havørn 2 OF, Rødstjert 1 SY. Jan Sørensen
Lindeskov v/Lindelse: Stor Flagspætte 1 YF, Gærdesmutte 1 YF SY, Munk 1 SY, Korttået Træløber 1 YF SY, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 YF SY. Jan Sørensen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Havørn 2 AD FU. Jane Ditzel
Flådet (Tranekær): Rød Glente 1 OF. Jane Ditzel
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Vester Skerninge: Rød Glente 1 OF. Arne Bruun 
Trente Mølle m.m.: Gravand 2 OF, Gråand 2 R, Taffeland 1 R, Blishøne 1 FU, Ringdue 3 OF, Ringdue 2 R, Ringdue 2 SY, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 2 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 1 FU, Solsort 3 R, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU, Musvit 3 SY, Spætmejse 4 FU, Træløber 2 FU, Bogfinke 2 FU, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Småskove m.m. ved Geels Å syd for Hundslev: Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2 YF P Grønspætte 2 YF TH. Knud Erik Sonne
Tarup (Odense): Natugle 3 YF UF. Anders Myrtue

Bispeenge: Gravand 14 FU, Krikand 20 FU, Klyde 2 FU, Vibe 11 FU, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 5 FU. Gunhild Brink
Elvedgård/Mølleskov: Rød Glente 1 FU. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Vandrefalk 1 OF. Anders Myrtue
Veflinge: Blå Kærhøg 1 BR FU , Lille Præstekrave 1 FU. Evald Mehlsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Skarv 14 R, Knopsvane 96 R, Gravand 18 R, Gråand 5 R, Ederfugl 245 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 120 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 91 R, Stormmåge 388 R, Sølvmåge 40 R, Havterne 12 R. Steen Lauritsen
Kølstrup: Rørhøg 1 M FU. Steen Lauritsen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 R. Søren G. Nielsen
Otterup: Svaleklire 1 R. Kresten Madsen


        

Onsdag den 3. maj 2017                                Solopgang: 05:33 Solnedgang: 20:57

Kogtved, matriklen: Havørn 1 S
Noret, Tåsinge
:
Sortstrubet bynkefugl 1 FU (Lokaliteten ). Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Tåsinge(14:20):
Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU
Vejlen
, Tåsinge: Rød glente 1 OF, Sort glente 2 OF, Trane 2 R (1 par?). Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev og Salme Nor
: Lærkefalk 1 FU M, Mursejler 1 FU. Jennifer Lynch, Børge L. Rasmussen
Brudager
: Nattergal 1 SY (Har sunget siden den 28. april). Annette List
Broholm
(16:30): Mudderklire 1 FU, Knopsvane 2 R, Hvid vipstjert 5 FU, Bysvale 4 FU, Landsvale 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup
: Isfugl 1 FU. Erik thomsen
Marslev, Odensevej 89
: Ringdrossel 1 FU M (for 3 dag). Martin Strømkjær

         

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 101 FU. Arne Bruun
Vejlen - Tåsinge:
Sort Glente 2 T, Rød Glente 1 T, Trane 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Grønspætte 1 TH. Poul Vestergård Rasmussen
Noret - Tåsinge: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Bønneløkke Skov: Skovsanger 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Hou Frankeklint: Rød Glente 1 OF. Henry Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havterne 32 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Næbbe Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Nørrevænge: Rød Glente 1 OF. Henry Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Bramgås 600 FU, Skeand 65 FU, Fjordterne 20 FU, Dværgterne 8 R, Sortterne 1 FU, Skægmejse 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Skeand 34 FU, Dværgterne 3 FU, Sortterne 1 FU, Skægmejse 1 M FU. Jan Sørensen
Sundet, Faaborg: Knarand 20 R, Skeand 30 R, Dværgmåge 12 AD FU, Skovsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bakker: Grønspætte 2 R. Gunnar Knudsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 13 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 7 FU, Grågås 49 , Grågås 4 YF, Gravand 6 R, Krikand 4 FU, Krikand 6 R, Gråand 10 FU, Gråand 4 R, Spidsand 6 FU, Taffeland 2 R, Troldand 78 R, Bjergand 21 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 4 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 24 R, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 237 R, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 138 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 246 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Havterne 3 FU, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 FU, Solsort 1 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 SY, Stær 13 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 4 YF, Grågås 8 PUL FU, Vibe 8 R, Sortklire 5 FU, Rødben 2 FU, Gråkrage 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 4 R, Gråand 6 R, Troldand 6 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 FU, Tornsanger 3 FU, Havesanger 1 SY, Skovsanger 2 M SY, Broget Fluesnapper 1 F FU. Bodil og Hans Rytter
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 2K OF. Per Rasmussen
Dømmestrup: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen
Køllenbjerg Mose v/Heden: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Kærhøg sp. 1 BR FU, Bynkefugl 1 R. Per Rasmussen
Broby Sø: Gøg 1 SY. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Sorthalset Lappedykker 12 FU, Atlingand 1 M FU, Sorthovedet Måge 1 R. Søren G. Nielsen
Bredbjerg: Grønspætte 1 R. Flemming G. Andersen
Søndergårde Skov: Skovpiber 1 SY, Skovsanger 1 SY, Lille Gråsisken 4 YF P. Evald Mehlsen
Ørslev Bjerge: Musvåge 1 YF FU, Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Ålsbo Banker: Misteldrossel 1 AD YF UF, Misteldrossel 4 JUV R, Ravn 1 YF BR. Evald Mehlsen 
Søndersø (Nordfyn): Gærdesanger 1 SY. Anders Nielsen


      

Tirsdag den 2. maj 2017                                Solopgang: 05:35 Solnedgang: 20:55

Svendborg Golfbane: Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Munk 2 SY, Munk 1 M R, Dompap 1 M R, Gulspurv 1 SY
Noret, Tåsinge
: Rørdrum 1 HØ,
Sydlig blåhals 1 SY (Lokaliteten HUSK - der er IKKE adgang til området; men fuglen kan opleves fra offentligvej, Sdr. Vornæsvej),  Hvidklire 4 R, Lille præstekrave 2 R, Tinksmed 2 R, Skægmejse 1 R, Havørn 1 2K OF, Rørhøg 1-2 par. Poul Vestergaard Rasmussen
Vornæs Skov, Tåsinge
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor
: Dværgmåge 12 FU, Havterne 1 FU
Søgård Mose (Langeland)
: Bysvale 3 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 2 , Fjordterne 18 FU, Dværgterne 9 FU, Sortterne 4 FU
Nakkebølle Inddæmning
: Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Karlsmosen
: Rød glente 1 R, Ravn 2 R. Morten Kristiansen
Grusgravssøen i Øksendrup
(10:00): Grågås 50 R FU (heraf 4 Par med 18 Pull), Hvidklire 1 FU, Troldand 8 FU, Blishøne 10 FU, Sølvmåge 8 R, Gravand 10 R, Stær 6 FU, Knopsvane 2 R (den ene ruger). Poul Brugs Rasmussen
Lindved
: Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Landsvale 1 OF. Jan Sørensen
Bjørnemosegård (Svendborg): Fiskehejre 2 OF . Finn Skov
Christiansminde: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B . Finn Skov
Christiansminde: Knarand 1 M R. Arne Bruun
Hennetved: Rødstjert 1 SY. Jan Sørensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Taffeland 12 R, Rørhøg 1 OF, Tornirisk 8 R. Leif Sørensen
Søgård Mose (Langeland):
Sort Stork 1 FU. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R, Bramgås 650 R, Atlingand 5 R, Skeand 55 R, Havørn 1 3K+ OF, Rørhøg 6 R, Dværgmåge 3 R, Fjordterne 36 R, Dværgterne 7 R, Sortterne 3 R, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen 
Konabbe Skov: Korttået Træløber 1 YF SY. Jan Sørensen
Påø Enge (tørre): Fiskehejre 2 FU, Grågås 45 R, Gravand 5 R, Blishøne 2 FU, Vibe 2 YF, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 3 FU, Sølvmåge 30 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Jan Sørensen
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 1 YF. Jan Sørensen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 17 FU, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 80 FU, Grågås 4 YF UF, Gravand 5 R, Knarand 7 R, Krikand 111 R, Atlingand 2 M FU, Skeand 10 R, Havørn 3 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 5 FU, Hvidklire 5 FU, Tinksmed 7 FU, Hættemåge 1 R, Stormmåge 4 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 OF, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 SY, Munk 1 SY, Musvit 1 R, Gråkrage 6 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tørresø: Gøg 1 SY, Broget Fluesnapper 1 M R. Gunnar Knudsen    
Bredholt: Knopsvane 2 OF, Knopsvane 2 YF, Gråand 1 R, Fasan 2 R, Vibe 1 OF, Vibe 2 YF, Ringdue 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 FU, Solsort 3 SY, Munk 1 FU, Munk 2 SY, Gransanger 1 FU, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Musvit 2 SY, Gråkrage 6 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Grågås 8 R, Rørhøg 1 FU, Vibe 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 1 FU, Gråand 2 FU, Vibe 11 R, Sortklire 2 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 8 FU, Sølvmåge 2 R, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU T, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 1 R, Bogfinke 3 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Skarv 2 YF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 R, Grågås 26 FU, Grågås 13 OF, Gråand 2 OF, Gråand 5 R, Taffeland 1 M R, Troldand 1 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 1 OF, Landsvale 3 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 1 SY, Musvit 1 R, Musvit 4 SY, Gråkrage 3 FU, Stær 9 FU. Leif Kristensen
Espe: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 M R, Solsort 1 OF, Solsort 2 R, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Munk 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 1 R, Musvit 2 SY, Allike 3 OF, Råge 9 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 OF, Stær 1 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ringe: Bysvale 2 R. Gunnar Jørgensen 
Tarup Grusgrave: Hvinand 5 YF, Fjordterne 11 FU, Sangdrossel 2 R, Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Havesanger 1 SY, Gransanger 10 SY, Løvsanger 8 SY, Lille Gråsisken 3 SY, Rørspurv 1 SY. Per Rasmussen
Nordtorpe Skov: Ringdue 4 R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Råge 1 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 2 YF BR, Skovspurv 1 R, Bogfinke 6 R, Grønirisk 5 R, Stillits 1 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Ejby Mølle: Fiskehejre 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 SY, Munk 2 YF BR, Gransanger 2 SY, Løvsanger 2 FU. Hans Vilhelm
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Gærdesanger 1 SY, Tornsanger 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 YF BR, Dompap 1 M R. Hans Vilhelm
Søparken Sø v/Odense Å: Ravn 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Rosengårdcentret: Gærdesanger 1 SY. Finn Just Christensen
Broby Sø: Broget Fluesnapper 1 R. Finn Just Christensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 TH, Gravand 15 FU, Knarand 2 TH, Atlingand 2 TH, Klyde 23 FU, Brushane 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knopsvane 1 YF, Grågås 8 FU, Bramgås 2000 FU, Gravand 2 TH, Pibeand 5 FU, Havørn 1 2K FU, Blishøne 2 YF, Vibe 4 TH, Ringdue 2 TH, Landsvale 4 TH, Solsort 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Blåmejse 1 FU, Stillits 2 TH. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund
Skaboeshuse: Rød Glente 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Jøvet (F.H.): Lærkefalk 1 OF, Broget Fluesnapper 1 R. Lars Philip Nielsen 
Røjle By: Vendehals 1 R, Bysvale 2 R, Rødstjert 1 M AD SY. Michael Mosebo Jensen


       

Mandag den 1. maj 2017                                Solopgang: 05:37 Solnedgang: 20:53

Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 R, Rød Glente 1 SV, Rød Glente 1 Ø, Landsvale 4 FU, Landsvale 2 R, Gærdesanger 3 YF TH
Ny Gesinge, matriklen (13:40): Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Fjordterne 2 R, Tinksmed 3 R, Gul vipstjert 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Kohave v/Knudsbølle: Grønspætte 1 R
Noret, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU
Tange å (07:00): Tornsanger 1 R SY (Den første dette forår). Poul Brugs Rasmussen
Lindved: Grønspætte 2 R, Vendehals 2 FU (i plantagen). Lars Andersen [Lindved Frugt]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot
: Sorthalset Lappedykker 4 YF,  Hvidklire 9 FU. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Ny Gesinge: Rød Glente 1 OF Poul Vestergård Rasmussen 
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 1 R, Knopsvane 1 YF, Sangsvane 1 OF, Grågås 14 FU, Grågås 17 PUL R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 5 R, Rørhøg 1 M YF , Blishøne 4 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 2 FU, Vibe 2 R, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 1 FU, Landsvale 4 FU, Gul Vipstjert 1 M FU , Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 R, Stillits 2 R, Tornirisk 5 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Siø: Bramgås 1000 FU. Jan Pedersen
Marstal Bugt ud for Ristinge
: Dværgterne 8 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD OF, Fjordterne 38 R, Dværgterne 13 R, Sortterne 1 AD R, Digesvale 300 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sølvhejre 1 R, Bramgås 700 R, Skeand 42 R, Havørn 2 OFRørhøg 5 R, Fiskeørn 1 R, Lærkefalk 1 OF, Dværgmåge 5 R, Fjordterne 48 R, Dværgterne 6 R, Sortterne 1 R, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen 
Nørreballe Nor: Grågås 150 YF, Havørn 2 JUV OF, Fiskeørn 1 NØ, Klyde 25 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 2 NØ, Fjordterne 7 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fjordterne 18 R, Sortterne 1 AD R, Digesvale 600 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Broget Fluesnapper 1 M T. Henrik Mørup-Petersen
Skovsgård: Havørn 1 AD OF. Jan Pedersen
Lindelse: Havørn 1 AD OF Ole Goldschmidt 
Strynø: Havørn 1 AD. OF Steen Winkel
Sibirien: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen  
Brændegård Sø
: Grågås 2 YF, Grågås 3 PUL FU, Knarand 8 FU, Hvinand 21 FU, Havørn 1 R, Fjordterne 6 FU. Leif Kristensen
Æble Skov: Skovsanger 1 SY. Hans Rytter
Pugesø v/Fyns Hoved: Gravand 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Tornirisk 1 OF. Leif Kristensen
Vågebakken (F.H.): Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Skarv 9 OF, Knopsvane 2 R, Knarand 2 FU, Gråand 4 FU, Ederfugl 26 R, Blishøne 10 FU, Blishøne 2 YF, Tejst 3 FU, Ringdue 4 R, Landsvale 5 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Rødhals 3 FU, Rødstjert 4 R, Ringdrossel 2 FU, Misteldrossel 4 R, Gærdesanger 2 FU, Gærdesanger 2 SY, Munk 2 R, Gransanger 8 FU, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Broget Fluesnapper 2 FU, Husskade 2 FU, Husskade 1 OF, Gråkrage 2 FU, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Skarv 52 R, Fiskehejre 2 FU, Gravand 4 FU, Ederfugl 18 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 1 R, Splitterne 2 FU, Havterne 2 R, Terne sp. 38 R, Sanglærke 1 R. Leif Kristensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen 
Dalene: Ravn 2 YF. Kresten Madsen
Dømmestrup: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Kertedalen: Skovsanger 1 SY Evald Mehlsen
Vissenbjerg: Rød Glente 1 OF Torben Skytte Hvass
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 58, Hvidklire 25. FU Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 29 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 21 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 50 R, Grågås 188 R, Gravand 22 R, Pibeand 22 R, Knarand 14 R, Krikand 148 R, Gråand 35 R, Spidsand 2 R, Atlingand 4 R, Skeand 44 R, Taffeland 12 R, Troldand 107 R, Hvinand 58 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 3 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 500 R, Trane 1 FU, Strandskade 3 R, Vibe 3 R, Hættemåge 340 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 R, Landsvale 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Trane 1 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 46 R, Havterne 72 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knarand 40 R. Jens Bækkelund  


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

13 jun 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk