Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 23. ( 1. maj - 31. maj 2019).                     Sidst opdateret 02 juni 2019 06:56:14 

 

 


   

Torsdag den 30. maj 2019                Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:43

Lundeborg, Engvejen: Rødstjert 2 YF par, Gransanger 1 R, Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Højby v/Odense:  Hvinand 1 F YF BR
(Billede af hun ved redekasse set på DOF Fyns facebookside. Obs af Michael Krog, Højby). Per Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Knopsvane 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 11 FU, Taffeland 7 R, Troldand 5 R, Blishøne 15 FU, Fiskehejre 4 R, Skarv 40 R, Strandskade 6 R, Klyde 9 FU, Hjejle 2 FU, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 8 YF BR, Rødben 5 R, Hættemåge 23 YF, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Dværgterne 1 FU, Havterne 10 YF, Splitterne 4 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Råge 15 FU, Gråkrage 2 FU, Musvit 1 R, Sanglærke 2 R, Gulbug 1 SY, Bysvale 20 FU, Landsvale 10 FU, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Skovspurv 2 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Canadagås 25 R, Atlingand 1 M FU. Leif Kristensen
Fogense Enge (Lillestrand): Sortsvane 1 R. Jens Bækkelund
Grindløse: Lærkefalk 1 FU. Thomas Vikstrøm
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 20 AD YF. Thomas Vikstrøm
Højby v/Odense
:  Hvinand 1 F YF BR (Billede af hun ved redekasse set på DOF Fyns facebookside. Obs af Michael Krog, Højby). Per Rasmussen
Rudkøbing Løb m.m.: Canadagås 2 FU. Steen Winkel
Skaboeshuse(21:30 - 22:00):
Sydlig Nattergal 1 SY (Syngende fra vild kørvel ved campingpladsen) . Kurt Kaack Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Thurø Rev: Rustand 1 R SØ. Arne Bruun
Vester Hæsinge: Jernspurv 2 FU. Leif Kristensen


   

Onsdag den 29. maj 2019                Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:41

Ny Gesinge, matriklen: Gråspurv 8-10 YF par, Skovspurv 5 YF par, Stær 4 YF par, Musvit 1 YF par, Blåmejse 1 YF par, Gærdesmutte 1 YF par, Grønirisk 1 YF par, Landsvale 2 YF par, Solsort 2 YF par, Jernspurv 1 YF par, Solsort 2 YF par, Gærdesanger 1 YF par, Tornsanger 1 YF par, Munk 1 YF par, Ringdue 1 YF par, Tårnfalk 1 YF par, Husskade 1 YF par. Poul Vestergaard Rasmussen
Kværndrup, rundkørsel
:
Hærfugl 1 R. Ole Mørk
Åmosen, Ollerup
(09:38): Rød glente 1 T Ø . Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm
: Gråstrubet lappedykker 2 + 2 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Canadagås 25 R, Grågås 600 R, Lille Præstekrave 2 FU, Havørn 3 IMM OF. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Splitterne 28 R, Digesvale 100 FU. Lars Kirk
Gulstav: Rørdrum 1 R. Pierre Bentzen 
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 2 YF. Jacob Sterup
Neverkær:
Nattergal 6 R. Jens Friis-Walsted
Skovsbo v/Svendborg: Lille Præstekrave 1 R, Havørn 2 OF. Niels Andersen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås 275 Ø. Niels Andersen 
Langagermosen: Fasan 1 R, Gøg 1 SY, Gråkrage 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Nattergal 1 SY, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 FU. Lars Kirk
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 2 PUL YF UR. Jacob Sterup


   

Tirsdag den 28. maj 2019                 Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:40

Kogtved, matriklen: Canadagås 2 R, Canadagås 18 Ø, Bysvale 6 YF B, Munk 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Jernspurv 1 YF SY, Bogfinke 1 YF SY
Lundeborg, matriklen
: Musvåge 2 OF Fiskehejre 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 4 M R, Knarand 38 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 1800 YF. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Rørdrum 1 OF. Leif Kristensen
Hvidkilde Sø: Grågås 800 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 43 YF. Niels Bomholt Jensen 
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Trane 3 OF. Per Rasmussen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Sorthovedet Måge 1 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 31 FU, Skægmejse 5 R. Niels Bomholt Jensen
Tved v/Svendborg: Husrødstjert 1 SY. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Peter Pelle Clausen


   

Mandag den 27. maj 2019                 Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:38

Noret, Tåsinge: Canadagås 2 R. Kresten Thomsen
Åmosen, Ollerup
: Nattergal 2  SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Svendborg Golfbane
: Havørn 1 IMM OF, Gransanger 1 YF SY, Halemejse 3 FU, Munk 3 YF SY, Havesanger 2 YF SY, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Rødstjert 1 YF SY, Bogfinke 2 YF SY
Lundeborg havn/ bugten ved Purreskoven
: Splitterne 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU. Gunhild Brink
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Gravand 6 R, Fiskehejre 2 R, Strandskade 6 YF, Sildemåge 1 3K OF, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 4K+ R, Havørn 1 4K+ OF. Jacob Sterup
Føns Vang: Hvinand 4 M R, Skeand 1 M R, Skarv 75 YF BR, Hvidklire 1 FU. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 713 R, Nilgås 2 YF, Atlingand 2 M R, Skeand 15 R, Sorthalset Lappedykker 13 R, Stor Præstekrave 27 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 525 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 72 FU, Lille Kobbersneppe 83 R. Jens Bækkelund 
Langagermosen: Ravn 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Arne Bruun 
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 4 R, Mursejler 6 OF, Gøg 1 R, Trane 3 OF, Fiskehejre 2 R, Rørhøg 2 R, Havørn 2 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Lindved Å (s.f. Bramstrup Hovedgård): Nattergal 1 SY. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sønder Højrup: Rød Glente 1 AD FU. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 3 FU. Lars Kirk


    

Søndag den 26. maj 2019                 Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:37

Siø: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lindelse: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Gravand 2 FU, Dompap 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Havn: Klippedue (tamdue) 40 R, Mursejler 4 FU, Landsvale 10 FU, Husrødstjert 1 SY, Tornirisk 2 FU. Kirsten Pedersen
Bjerne Mose syd for Skellerup: Knarand 1 M R, Gråand 2 R, Lille Lappedykker 2 YF BR, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Vibe 3 YF UF, Rørhøg 1 OF, Stær 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Per Rasmussen
Egense v/Svendborg: Havørn 2 OF. Niels Andersen
Fraugde: Rødstjert 1 SY, Stillits 1 SY. Jim Pedersen
Hindemae Skov: Gråand 2 R, Ringdue 6 SY, Ringdue 6 R, Fiskehejre 1 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 4 OF, Spurvehøg 1 M OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Stor Flagspætte 1 SY, Gråkrage 3 R, Musvit 3 SY, Landsvale 2 OF, Løvsanger 4 SY, Gransanger 11 SY, Munk 7 SY, Havesanger 2 SY, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 7 SY, Sangdrossel 4 SY, Solsort 6 SY, Bogfinke 8 SY, Gulspurv 1 SY. Per Rasmussen
Holms Mose: Lille Præstekrave 2 R, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 16 R. Nis Rattenborg
Kajbjerg Skov: Grønspætte 2 SY. Hans Rytter
Klise Nor: Strandskade 2 YF BR, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 4 YF UF, Mudderklire 2 R, Rødben 2 YF TH. Nis Rattenborg
Letmose Skov (Sellebjerg): Fasan 1 R, Ringdue 7 R, Gøg 1 SY, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Løvsanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Munk 3 SY, Havesanger 2 SY, Havesanger 1 R, Tornsanger 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Korttået Træløber 2 SY, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Solsort 5 R, Jernspurv 1 SY, Skovspurv 2 R, Bogfinke 8 R, Bogfinke 1 YF B, Kernebider 2 R, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 2 SY. Kirsten Halkjær Lund
Nørreballe Nor: Mursejler 35 R, Dværgmåge 6 R, Fjordterne 70 R, Bysvale 40 R, Landsvale 70 R, Digesvale 420 R. Nis Rattenborg
Sellebjerg v/Marslev: Sanglærke 2 SY, Stær 1 OF, Nattergal 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Siø: Ederfugl 4 R, Rørhøg 1 FU. Andreas Winding Mønsted
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Knopsvane 2 R, Grågås 9 R, Troldand 15 R, Gråand 13 R, Toppet Lappedykker 11 , Mursejler 12 FU, Blishøne 30 FU, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 1 R, Fjordterne 1 FU, Bysvale 2 FU, Landsvale 1 FU, Digesvale 4 FU, Gærdesmutte 1 SY. Kirsten Halkjær Lund 
Tarup Grusgrave: Mursejler 3 OF, Tornsanger 1 SY, Nattergal 1 SY. Per Rasmussen


   

Lørdag den 25. maj 2019                   Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:35

Skovballe Have: Havørn 3 1K YF UR, Havørn 2 AD YF FU, Skovsanger 1 SY
Tryggelev Nor
: Skestork 1 R . Finn Skov
Nyborg, Lindholm
: Husrødstjert 2 R FU, Vibe 1 FU, Stenpikker 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Eget Skov (Gulstav):
Pirol 1 M AD RI. Søren Bøgelund
Gulstav: Sort Glente 2 NØ, Karmindompap 2 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Rørdrum 1 SY,
Sort Glente 1 OF, Karmindompap 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF,
Sort Glente 2 T. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R,
Gråmåge 1 R, Sort Glente 2 NV. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Mose: Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund 
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 3 R. Leif Sørensen
Mørkemose v/Sandholt: Vagtel 1 SY. Mads Syndergaard
Piledybet: Atlingand 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Søgård (Langeland):
Sydlig Nattergal 1 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund 
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 2K R,
Steppehøg 1 SØ. Lars Tom-Petersen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 1 SY. Kurt Due Johansen


   

Fredag den 24. maj 2019                   Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:34

Tange å: Mørkbuget knortegås 14 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Atlingand 1 M R, Fjordterne 6 FU, Havørn 2 IMM OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Canadagås 39 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Canadagås 40 N, Dværgterne 2 R. Kirsten Pedersen
Drejet (Ærø): Digesvale 200 YF B. Bjarne Jørgensen

Ellerup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen 
Gulstav:
Pirol 1 BR R, Grå Fluesnapper 5 R, Karmindompap 1 3K+ SY. Kristoffer Hansen
Gulstav: Trane 5 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Knarand 13 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Ringdue 2 R, Lille Præstekrave 3 R, Gransanger 2 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Stær 1 R, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 25 R. Annette Friis
Kohave v/Skovmøllevej: Ravn 4 R. Kurt Due Johansen.
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 3 FU. Nis Rattenborg
Siø: Knortegås 180 N, Nilgås 1 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 1 FU, Lille Præstekrave 3 FU. Nis Rattenborg
Skjoldnæs Fyr: Canadagås 41 NØ, Karmindompap 1 M 2K SY. Lars Tom-Petersen
Syltemade Å: Halemejse 27 FU. Niels Bomholt Jensen
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 650 Ø. Arne Bruun
Ulbølle: Natugle 5 YF UF. Niels Bomholt Jensen 
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skægmejse 1 R. Lars Tom-Petersen
Vognsbjerg: Hedehøg 1 M AD R. Søren Bøgelund


   

Torsdag den 23. maj 2019                   Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:32

Svendborgsund øst for Iholm: Knopsvane 2 R, Bramgås 4 Ø, Ederfugl 30 R, Stormmåge 1 YF BR, Splitterne 2 FU
Horseskov: Musvåge 2 R
Bagenkop Havn
:
Gråmåge 1 IMM R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Vesterskov
: Karmindompap 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tange å: Tornsanger 1 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R,
Gråmåge 1 2K R . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ellerup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Enebærodde: Grønspætte 2 SY, Munk 12 SY, Tornsanger 25 SY. Vagn Højkjær Larsen
Fakkebjerg:
Gråmåge 1 2K OF. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Gøg 1 M FU, Topmejse 1 YF BR, Gulbug 1 R. Peter Sand
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M FU, Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU. Vagn Højkjær Larsen
Fredmosen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 800 Ø, Sivsanger 3 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Knortegås 980 Ø, Rovterne 1 OF, Hvepsevåge 6 NØ, Skovhornugle 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav: Grå Fluesnapper 3 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Karmindompap 2 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Rørdrum 1 R, Karmindompap 2 SY. Pierre Bentzen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Søren Bøgelund
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Agerhøne 2 R. Per Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Musvåge 1 YF FU. Hans Rytter
Gyldensteen Gods: Isfugl 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 750 R, Sorthalset Lappedykker 13 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 26 R. Annette Friis
Hjulby: Stor Flagspætte 1 YF FU. Hans Rytter 
Klise Nor: Temmincksryle 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Langelandsbroen: Vandrefalk 1 OF. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lunden: Trane 10 NV. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 9 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørre Broby: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 4 OF, Canadagås 4 R, Gravand 14 R, Skeand 2 R, Knarand 4 R Klyde 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 2 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 TH. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 1 R. Kirsten Pedersen
Sollerup: Skovsneppe 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Søgård (Langeland):
Sydlig Nattergal 1 SY. Søren Bøgelund 
Tarup (Årslev): Bramgås 100 Ø. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 300 OF, Rørdrum 1 R, Skægmejse 6 FU. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 650 T, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 3 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tykhave: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Vindinge Å ved udløb: Gøg 2 SY, Sivsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Gransanger 2 SY, Munk 3 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 4 SY, Korttået Træløber 1 SY, Nattergal 1 SY. Peter Pelle Clausen
Urup Dam: Fiskeørn 1 FU. Evald Mehlsen
Vejsnæs Nakke: Fjordterne 5 Ø, Digesvale 120 FU. Lars Tom-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rørdrum 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen


    

Onsdag den 22. maj 2019                   Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:31

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 760 T Ø
Lundeborg, matriklen
: Musvit 1 par YF + PULL, Blåmejse 1 par YF + PULL. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Aborg Skov: Gøg 1 SY. Evald Mehlsen
Bagenkop Havn:
Gråmåge 1 IMM R, Husrødstjert 3 SY. Nis Rattenborg
Bøjden Nor: Knopsvane 12 FU, Grågås 18 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 14 FU, Taffeland 5 FU, Troldand 3 FU, Troldand 5 R, Gråand 24 R, Blishøne 9 FU, Fiskehejre 2 FU, Skarv 27 R, Strandskade 5 FU, Klyde 4 FU, Hjejle 5 R, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 2 R, Mudderklire 1 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 56 YF, Stormmåge 4 R, Stormmåge 8 YF, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 2 R, Dværgterne 1 R, Havterne 10 R, Havterne 12 YF, Sanglærke 2 SY, Bysvale 30 FU, Bysvale 5 R, Landsvale 21 FU, Landsvale 29 R, Digesvale 3 R, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 1 FU, Hvid Vipstjert 2 YF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 22 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Bramgås 2300 Ø. Nis Rattenborg
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Bramgås 225 NØ, Vibe 10 YF K, Havørn 1 AD OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R, Ravn 1 OF. Niels Andersen
Fakkebjerg: Bramgås 1100 NØ, Hvepsevåge 11 NØ. Nis Rattenborg
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 AD R. Kurt Due Johansen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 R. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 3 R, Skeand 4 R, Knarand 15 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Rørhøg 1 M FU. Leo Bøjlesen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 91 FU, Grågås 14 R, Gravand 8 FU, Gråand 4 R, Blishøne 2 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 14 R, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 2 R, Lille Kobbersneppe 3 T FU, Stenvender 2 T FU, Brushane 7 T FU, Sortklire 2 T FU, Hvidklire 2 T FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Havterne 6 FU, Havterne 12 R, Splitterne 2 R, Digesvale 5 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 10 R, Grågås 41 R, Gravand 23 R, Skeand 2 FU, Knarand 2 R, Gråand 10 R, Lille Lappedykker 2 FU, Gøg 2 , Blishøne 11 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 34 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 41 YF, Brushane 6 T FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 4 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Musvåge 1 FU, Allike 6 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 18 FU, Sanglærke 20 YF, Bysvale 5 FU, Landsvale 100 FU, Digesvale 100 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 4 YF FU, Stenpikker 3 FU, Solsort 2 R, Skovspurv 4 FU, Engpiber 14 YF, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornirisk 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Hvepsevåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Bramgås 5600 NØ. Niels Bomholt Jensen 
Holms Mose: Knopsvane 3 YF BR, Grågås 20 YF UF, Gravand 5 R, Taffeland 2 R, Skeand 2 M R, Knarand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 28 YF BR, Ringdue 2 R, Blishøne 95 YF, Strandskade 1 R, Vibe 12 R, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Allike 3 FU, Råge 30 FU, Gråkrage 4 FU, Sanglærke 1 SY, Bysvale 10 FU, Landsvale 300 FU, Digesvale 5 FU, Tornsanger 1 SY, Sangdrossel 1 R, Solsort 1 R, Jernspurv 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde Sø: Landsvale 800 R. Arne Bruun
Lindkær v/Ravnholt: Bramgås 240 NØ, Troldand 2 R, Skeand 1 R, Knarand 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gøg 1 SY, Trane 2 OF, Rød Glente 1 OF, Ravn 2 OF, Landsvale 100 FU, Havesanger 1 SY. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 2 R Ø, Rovterne 1 FU NV, Sortterne 2 FU, Bysvale 55 R, Landsvale 35 R, Digesvale 1600 FU. Nis Rattenborg
Rudkøbing Løb m.m.: Bramgås 5600 NØ. Niels Bomholt Jensen
Sandager Næs (sommerhusområde m.m.): Gul Vipstjert 1 SY. Evald Mehlsen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 4 R, Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R. Carsten Skou
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 65 R, Stor Præstekrave 2 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun  
Universitetet - Odense: Gransanger 1 SY. Martin Rheinheimer
Vesteregn: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 230 NØ, Bramgås 9860 NØ, Blisgås 30 NØ. Nis Rattenborg
Æbelø Holm: Stenvender 4 R. Jens Bækkelund 
Æbelø Holm: Strandskade 24 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 6 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Almindelig Kjove 1 R, Tårnfalk 1 R. Anders Tøttrup
Østerskov (Thurø): Hvepsevåge 3 NV. Arne Bruun


   

Tirsdag den 21. maj 2019                   Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:29

Nyborg station, krat nord for (06:00): Nattergal 3 SY. Jan Stener Jørgensen
Sliphavn enge og inderfjord: Fjordterne 2 FU R (mobber Gråkrage), Sølvhejre 1 FU, Sanglærke 2 R, Klyde 2 FU, Gøg 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 3 SY
. Ole Bo Olsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R , Kaspisk Måge 2 2K R, Gråmåge 1 2K R . Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Kirsten Pedersen 
Føns Vang: Toppet Lappedykker 66 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Karmindompap 1 SY. Henrik Knudsen, Hans Rytter
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY, Karmindompap 1 SY. Nis Rattenborg
Gulstav Vesterskov: Nattergal 1 SY,
Sydlig Nattergal 1 SY, Karmindompap 1 SY. Henrik Knudsen, Hans Rytter
Gulstav Vesterskov:
Sydlig Nattergal 1 SY, Karmindompap 3 R. Ole Bo Olsen
Gulstav Vesterskov:
Sydlig Nattergal 1 SY, Karmindompap 2 SY. Nis Rattenborg
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 R. Jens-Gert Hansen
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 2 SY. Peder Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 28 R, Lærkefalk 1 T. Anders Tøttrup
Hennetved Mose: Skovsneppe 2 R, Nattergal 8 SY. Nis Rattenborg
Herringe: Fiskeørn 1 OF. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 1K YF UR. Arne Bruun 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Rød Glente 2 FU. Gunnar Jørgensen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 FU. Peder Rasmussen
Piledybet: Atlingand 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Skaboeshuse: Sort Glente 1 S. Kurt Kaack Hansen
Sollerup: Skovsneppe 1 OF, Havesanger 10 SY. Gunnar Jørgensen
Tranderup: Rød Glente 2 OF. Marie Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 OF, Skægmejse 4 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 6 FU. Svend Erik Jessen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 16/04 - 2019:
               DOF: Helt ude i skoven at fælde fremtidig naturskov
               Sensationelt besøg af spansk spurv i Skagen
               Så er den her - DOFbasen som app til din Iphone
              
To vigtige valg for naturen


 

Mandag den 20. maj 2019                  Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:27

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 2000 T Ø
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 OF 2-3K, Hvepsevåge 1 OF. Poul Vestergaard & Anne-Dorte Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen
: Bramgås 5200 T Ø, Havørn 1 OF, Hvepsevåge 2 T. Poul Vestergaard & Anne-Dorte Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 26 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 68 R, Bramgås 1940 T, Grågås 61 R, Ederfugl 2 YF, Toppet Skallesluger 12 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 17 R, Gravand 2 YF, Troldand 2 R, Gråand 15 R, Gråand 2 YF, Krikand 2 R, Ringdue 3 OF, Mursejler 1 OF, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 12 OF, Strandskade 11 YF, Klyde 1 OF, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 1 R, Vibe 1 YF, Storspove 4 R, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 1 YF TH, Rødben 3 OF, Hættemåge 24 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 2 OF, Havterne 9 YF, Rørhøg 2 FU, Havørn 1 2K+ OF, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 11 R, Gulbug 1 SY, Bysvale 2 FU, Landsvale 14 FU, Digesvale 100 YF, Gransanger 2 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 3 SY, Stær 8 R, Stenpikker 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 1 YF, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor
:
Savisanger 1 SY. Esben Eriksen
Tange å
: Rødrygget Tornskade 1 M R. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Engsnarre 2 SY (ankomst). Henrik Kingo Andersen
Bøjden Nor:
Kærløber 2 FU . Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Kærløber 3 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor:
Kærløber 3 FU . Søren G. Nielsen
Bøjden Nor:
Kærløber 3 FU, Fjordterne 12 R. Mikael Kristensen
Ejby/Kindstrup Mose:
Nattergal 8 SY. Erik Busk 
Flyvesandet: Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen
Føns Vang: Sortterne 5 FU. Jan Holm Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R, Dværgmåge 4 R, Fjordterne 6 YF BR . Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Dværgmåge 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gråsten Nor: Bramgås 1000 N. Torben Johannesen
Gulstav: Fiskeørn 1 N, Rød Glente 3 TF, Grå Fluesnapper 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Bramgås 3600 Ø. Søren Bøgelund
Gulstav: Hvepsevåge 7 T. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Østerskov: Pirol 2 SY. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov: Pirol 2 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Østerskov: Pirol 1 YF SY. Nis Rattenborg
Hennetved: Bramgås 7900 Ø. Nis Rattenborg 
Hjulby Sø: Nattergal 6 SY. Gunnar Jørgensen
Hou Nordstrand (Langeland):
Bramgås 9070 NØ, Fiskeørn 1 NØ, Hvepsevåge 6 NØ, Landsvale 300 NØ, Tornsanger 50 R. Morten Müller
Jordløse Bakker: Ringdue 1 FU, Gråkrage 1 FU, Munk 2 SY, Havesanger 1 SY, Skovpiber 1 SY. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Ringdue 3 R, Gøg 1 SY, Gransanger 1 SY, Munk 3 SY, Havesanger 1 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2 FU, Solsort 1 R, Skovpiber 1 SY, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Kirkendrup Skov: Hvid Stork 2 OF. Lotte Lykke Stendahl 
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1940 T, Sølvhejre 1 R, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 1 YF TH, Havørn 2 AD R, Digesvale 100 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge: Bramgås 5200 T. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Bramgås 3100 NØ, Dværgmåge 7 R T. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R,  Dværgmåge 1 2K FU, Aftenfalk 1 M N. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 3 2K R, Rovterne 1 R, Fjordterne 28 R. Gregers Johannesen 
Siø: Nilgås 1 R. Christian Michael Villadsen
Siø: Nilgås 1 R. Martin Svinth Ebbesen
Skårupøre Sund: Bramgås 400 N. Lars Kirk
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 8350 Ø. Niels Andersen
Søgård Mose (Langeland): Stenpikker 6 FU. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.:
Bramgås 12000 Ø. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3100 NØ, Sortstrubet Lom 6 R, Rørdrum 1 SY, Rovterne 2 R, Skægmejse 3 R, Stenpikker 5 R. Gregers Johannesen
Vejlen - Tåsinge: Havørn 2 OF, Skægmejse 3 FU. Lars Kirk
Vester Hæsinge: Bramgås 4300 Ø. Leif Kristensen
Vesteregn: Trane 3 T. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 1 R. Torben Johannesen


   

Søndag den 19. maj 2019                  Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:26

Svendborg, Strandvej, Matriklen: Gulirisk 1 SY (hørt kortvarigt fra tamarisktræet i naboens have-ikke set. Ny matrikel art). Jan Stener Jørgensen
Kvickly Storcenter (11:30): Husrødstjert 1 M SY. Jan Stener Jørgensen
Åmosen, Ollerup: Havørn 1 OF, Nattergal 1SY (22:00 - ankomst til mosen) R. Peder Skou  [Apollo Books]
Siø: Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Blisgås 1 R, Grågås 18 OF, Grågås 20 R, Grågås 8 YF UF, Bramgås 90 N, Bramgås 300 N, Bramgås 40 OF, Bramgås 2 R, Nilgås 1 R, Gravand 66 R, Pibeand 5 R, Knarand 8 R, Gråand 16 R, Skeand 14 R, Ederfugl 28 R, Ederfugl 2 YF UF, Rørhøne (Grønbenet) 2 FU, Strandskade 8 R, Klyde 3 YF BR, Lille Præstekrave 2 YF TH, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 YF, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 140 FU, Hættemåge 150 YF, Stormmåge 80 YF, Sildemåge 1 R, Svartbag 1 R, Splitterne 10 YF FU, Sortterne 1 R Ø
, Landsvale 30 FU, Bysvale 10 FU
Lundeborg, Caroline Amalievej (14:00): Grå Fluesnapper 1 R SY. Poul Brugs Rasmussen


    
DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 66 YF. Henrik Kalckar Hansen
Bugten øst for Ærøskøbing: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 170 R. Anthony M. Carter
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Espeskov v/Havndrup: Grå Fluesnapper 3 SY. Per Rasmussen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 M R. Kristoffer Hansen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 76 R. Michael Mosebo Jensen
Fårevejle: Lærkefalk 1 NØ. Morten Müller
Gulstav: Bramgås 1300 Ø, Hvepsevåge 16 NØ, Rød Glente 2 S. Søren Bøgelund  
Hav ved Tryggelev Nor: Bramgås 2800 NØ, Stenpikker 5 R. Gregers Johannesen
Holms Mose: Atlingand 1 M R, Hvepsevåge 14 NØ. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 R, Sortterne 6 R, Fjordterne 25 R, Hvepsevåge 8 NØ. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 IMM R, Sortterne 5 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sortterne 2 AD SDR FU, Fjordterne 18 FU, Hvepsevåge 11 NØ. Morten Müller
Nørreballe Nor: Sortterne 5 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fjordterne 22 YF, Hedehøg 1 F 3K+ NØ. Pierre Bentzen
Rudkøbing: Bramgås 4200 NØ,
Aftenfalk 1 M 2K S. Ole Goldschmidt 
Siø: Nilgås 1 R, Skeand 11 M R, Lille Præstekrave 2 R. Arne Bruun
Siø: Nilgås 1 R, Skeand 12 FU, Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 600 FU. Morten Müller 
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 24 R,
Blåhals 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Slambassinet (Odense):
Blåhals 1 M YF SY. Kristoffer Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 2 FU. Leif Kristensen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1200 NØ. Niels Andersen 
Sulkendrup: Grønspætte 1 SY. Lotte Mejer Sørensen
Tranekær: Hvepsevåge 8 NØ. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 7 NØ. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Vesteregn: Hvepsevåge 6 NØ. Morten Müller 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Præstekrave 1 TH, Lille Kobbersneppe 100 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 14 FU. Henrik Kingo Andersen


    

Lørdag den 18. maj 2019                    Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:24

Christiansminde: Rødstjert 1 R, Munk 1 R M, Dompap 1 R M. Finn Skov
Gulstav Mose
(14:37): Ræv 1 R (svømmer fra øen i midten til vest siden af mosen). Erik Thomsen
Sundet Faaborg
: Sortterne 3 R. Kim Bang Jensen
Holckenhavn
: Fjordterne 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Trane 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 FU, Dværgmåge 1 FU, Fjordterne 8 R. Gunnar Jørgensen
Brændholt Skov: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Egsmade: Lille Præstekrave 2 R. Susanne Rørdam Skov 
Gulstav: Rørdrum 1 TH, Kaspisk Måge 1 JUV R. Freya Mørup-Petersen
Hav ved Tryggelev Nor: Hvepsevåge 16 T, Stenpikker 8 R. Gregers Johannesen
Heden v/Nordenbro:
Pomeransfugl 4 R . Søren Bøgelund
Heden v/Nordenbro: Pomeransfugl 0 R. Jan Nielsen, Gregers Johannesen, Nis Rattenborg
Helnæs Strand Sommerhusområde: Sort Glente 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Hesselbjerg (Langeland): Bramgås 1500 NØ. Gregers Johannesen
Gyldensteen: Langø: Natugle 1 SY. Jens Bækkelund
Lumby Inddæmmede Strand: Sortterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Sortterne 7 FU. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Sortterne 14 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Sortterne 14 R. Nis Rattenborg
Skovsbo v/Svendborg: Fiskeørn 1 OF. Michael Bjerregaard
Siø: Toppet Skallesluger 82 R, Nilgås 2 R, Atlingand 1 M R, Skeand 15 R, Knarand 28 R, Strandskade 120 FU, Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 2800 R, Stormmåge 1000 R, Sølvmåge 600 R, Splitterne 300 R, Vandrefalk 2 Ø, Gærdesanger 10 SY. Ole Goldschmidt
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 12 R. Kurt Due Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 13 R NØ, Hvepsevåge 6 NØ. Nis Rattenborg


   

Fredag den 17. maj 2019                    Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:22

Gulstav: Pirol 1 R. Henrik Knudsen
Lundeborg, Engvejen: Gærdesmutte 4 FU R (2 AD + 2 PULL), Gærdesanger 3 R FU, Gråspurv 6 FU, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Skægmejse 2 R, Rørsanger 6 SY, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 1 M FU. Kristoffer Hansen
Bollelung: Trane 1 FU. Leif Kristensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knopsvane 2 R, Skeand 2 FU, Gråand 6 FU, Blishøne 5 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 21 FU, Grågås 84 R, Gravand 5 FU, Gravand 15 R, Skeand 4 R, Knarand 58 R, Gøg 1 SY, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Sølvhejre 1 FU, Skarv 64 YF, Vibe 3 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 16 R, Havørn 1 IMM R, Natugle 1 SY, Rørsanger 1 SY, Munk 1 SY, Havesanger 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R. Leif Kristensen
Lumby Inddæmmede Strand: Troldand 25 R, Skeand 2 M R, Knarand 2 R, Lille Lappedykker 4 AD R, Gråstrubet Lappedykker 2 AD R, Blishøne 16 AD R, Klyde 3 R, Lille Præstekrave 1 TH, Bomlærke 2 SY. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 29 R, Knopsvane 2 YF BR, Grågås 78 , Ederfugl 2 R, Hvinand 3 R, Gravand 4 R, Skeand 4 R, Knarand 6 R, Lille Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 9 R, Strandskade 2 YF BR, Klyde 42 YF BR, Brushane 1 FU, Hættemåge 1800 YF BR, Stormmåge 2 YF BR, Havterne 2 R, Rørhøg 1 M FU, Landsvale 2 FU, Digesvale 8 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 SY. Søren Bøgelund 
Hou Nordstrand (Langeland): Nattergal 1 YF SY. Henry Nielsen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knopsvane 2 YF BR, Taffeland 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 4 FU, Tornsanger 2 SY. Leif Kristensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 TH, Kaspisk Måge 1 JUV R. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 M YF FU. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M R, Knarand 46 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Temmincksryle 1 FU. Kirsten Pedersen
Keldsnor: Kaspisk Måge 1 AD R. Freya Mørup-Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 55 FU. Jens Bækkelund 
Lyndelse: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Lumby Inddæmmede Strand: Lille Præstekrave 1 TH. Kristoffer Hansen
Møsteskov/Hanneslund: Ringdue 6 SY, Skarv 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 SY, Skovskade 1 R, Sortmejse 3 SY, Musvit 4 SY, Gransanger 7 SY, Munk 8 SY, Fuglekonge 4 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 , Korttået Træløber 1 SY, Spætmejse 3 R, Gærdesmutte 12 SY, Stær 3 YF UR, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 1 R, Sangdrossel 1 SY, Solsort 6 SY, Skovpiber 1 SY, Bogfinke 7 SY. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 30 R, Digesvale 1000 R. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 YF UF, Skeand 2 OF. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Knopsvane 2 R, Atlingand 1 M FU, Gråand 2 FU, Blishøne 3 FU, Musvåge 1 F R, Musvit 1 SY, Løvsanger 1 SY, Havesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 1 FU. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Lærkefalk 1 N. Kurt Kaack Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Temmincksryle 1 FU. Niels Andersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 2 YF UF, Skeand 2 OF. Leif Kristensen
Skibhusskoven (Sandhusskoven): Nattergal 1 SY. Kristoffer Hansen
Slambassinet (Odense): Ederfugl 55 F R, Gravand 8 AD R, Taffeland 2 R, Knarand 4 R, Gråstrubet Lappedykker 14 AD FU, Toppet Lappedykker 4 AD R, Rørdrum 1 SY, Klyde 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Rødben 4 R, Tinksmed 7 R, Rørhøg 3 , Skægmejse 1 R, Rørsanger 8 SY,
Blåhals 1 R, Blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Thurø By m.m.: Stær 9 YF UR, Hvid Vipstjert 1 R, Grønirisk 4 YF UF, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 50 FU, Gråand 5 R, Mursejler 1 Ø, Klyde 2 YF BR, Stor Præstekrave 2 YF TH, Vibe 1 YF BR, Vibe 4 YF TH, Sortklire 1 FU, Rødben 1 YF TH , Gul Vipstjert 1 TF. Arne Bruun
Æble Mølle (Ørbæk Å): Nattergal 1 SY. Hans Rytter
Vitsø: Atlingand 2 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Torben Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 1 R, Rørsanger 2 SY, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen 
Ørbæk: Gulbug 1 SY. Hans Rytter
Østerskov (Thurø): Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Ravn 1 R. Arne Bruun
Åløkkeskoven: Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen  


 

Torsdag den 16. maj 2019                    Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:20

Tange å: Rørspurv 1 SY, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø
: Grågås 600 R, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 2 YF, Fjordterne 18 YF. Jacob Sterup
Favrskov Bjerge: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Hav ved Tryggelev Nor: Bramgås 1200 NØ. Gregers Johannesen
Noret - Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skægmejse 6 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 OF Lille Præstekrave 2 R Fjordterne 28 R Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 10 YF BR Lille Præstekrave 2 YF P. Niels Bomholt Jensen
Vejlen - Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R Skægmejse 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Trane 3 OF Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen


   

Onsdag den 15. maj 2019                    Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:19

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 958 T Ø,
Svendborg Golfbane
: Bramgås 80 Ø, Grågås 6 SØ, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Musvåge 1 OF, Landsvale 8 YF, Gransanger 2 SY, Munk 4 SY, Havesanger 2 SY, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 3 M SY, Rødstjert 2 M SY, Hvid Vipstjert 4 FU
Åmosen, Ollerup
: Rød glente 1 OF, Nattergal 0 R. Peder Skou  [Apollo Books]

Lundeborg, matriklen
: Skovspurv 1 AD YF, Skovspurv 1 1K. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Rørhøg 1 FU F. Poul Brugs Rasmussen
Otterup:
Hærfugl 1 R. Rikke Petersen
Søndersø nord:
Sydlig nattergal 1 SY (en uges tid - hør lydfil på Tirsdagsanalysen på DOF FYN). Ricky Damm Nielsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brahesborg og Brahesborg Skov: Ravn 3 YF FU. Kirsten Pedersen
Fyns Hoved: Dværgterne 1 FU,
Tornsanger 33 SY. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Lille Kobbersneppe 92 R. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Gråstrubet Lappedykker 13 R, Sorthalset Lappedykker 8 R, Hættemåge 1710 YF, Fjordterne 15 YF. Per Rasmussen
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Pierre Bentzen
Gulstav: Skovhornugle 1 R. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 OF, Digesvale 100 OF. Leif Sørensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Hakkehave: Hvepsevåge 1 OF (årets første på Fyn?), Havesanger 1 SY. Per Rasmussen
Odense Jernbaneterræn: Mursejler 1 OF (årets første på Fyn?). Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 R, Sorthovedet Måge 2 R, Fjordterne 35 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 R,
Sorthovedet Måge 2 R. Pierre Bentzen
Siø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn):
Hvid Stork 1 R. Søren Bøgelund
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 2500 NØ. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY,
Sorthovedet Måge 1 2K R, Fjordterne 20 FU, Skægmejse 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Lærkefalk 1 OF, Stenpikker 5 R. Nis Rattenborg 
Universitetet - Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vitsø: Græshoppesanger 1 SY. Lene Ørskov 
Østerø Sø (Knudshoved): Bramgås 2665 Ø, Stenvender 10 FU, Dværgterne 1 FU. Eske Frank Morthensen


    

Tirsdag den 14. maj 2019                    Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:17

Kelds Nor: Tejst 2 R, Knopsvane 8 R, Bramgås 250 R, Grågås 50 FU, Gravand 10 R, Taffeland 5 R, Gråand 12 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Blishøne 7 FU, Fiskehejre 2 FU, Skarv 70 R, Strandskade 2 FU, Klyde 6 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 2 FU, Tinksmed 2 FU, Fjordterne 2 R, Splitterne 5 R, Havørn 1 IMM FU, Sanglærke 2 SY, Bysvale 1 FU, Landsvale 3 FU, Digesvale 3 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 2 FU, Stenpikker 1 M FU, Tornirisk 3 OF. Susanne Rørdam og Finn Skov
Sjoen, Ærø
: Skægmejse 1 YF . Kim Bang Jensen
Tange å
: Rørsanger 1 SY (ankomst ved åen). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF TH. Jens-Gert Hansen
Bøjden Nor: Trane 9 NØ. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M FU, Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Favrskov Bjerge: Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Nilgås 1 AD R, Sorthalset Lappedykker 18 R, Klyde 40 YF BR, Hættemåge 1800 YF BR. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 AD OF. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 FU, Knarand 29 R, Sorthalset Lappedykker 27 R, Temmincksryle 15 FU, Tinksmed 20 FU, Hættemåge 549 YF BR,
Sorthovedet Måge 1 AD R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 35 R, Havterne 35 R. Jens Bækkelund
Hjulby Mose: Græshoppesanger 2 R. Merry Sunke Larsen
Hjulby Sø: Fiskeørn 1 JUV FU. Merry Sunke Larsen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Jordløse By: Ravn 21 R. Kirsten Pedersen
Karlsmosen, Egeskov: Trane 11 FU, Svaleklire 9 FU, Tinksmed 14 FU. Gunnar Jørgensen
Magtenbølle: Natugle 3 YF UF. Orla Kristensen
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk 
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 R. Kurt Due Johansen
Sortemosen (Sydfyn): Gøg 1 SY, Havørn 1 FU, Rørsanger 6 SY, Nattergal 3 SY, Rørspurv 3 SY. Hans Rytter
Vester Hæsinge: Gøg 1 SY. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 2 SY. Evald Mehlsen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Stork 1 OF. Søren Bøgelund
Ørslev Bjerge:
Hedelærke 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Søren G. Nielsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 10/04 - 2019:
               Arktiske vadefugle fanget til langsom død i fiskenet
               Festival for fugle og folk på toppen af Danmark
               Fuglefolket er på den grønne gren i Skagen
               Mors Dag kommer - er du klar?


  

Mandag den 13. maj 2019                    Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:15

Åmosen, Ollerup: By- og Landsvale R, Nattergal 0 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg, Ny Camping: Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Føns Vang: Grågås 805 FU, Toppet Lappedykker 79 R, Digesvale 185 FU. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 3 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Rørdrum 3 R, Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 2 TH. Søren Bøgelund
Klakkebjerg:
Hedelærke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kroghenlund Skov: Ravn 4 R, Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Siø: Dværgfalk 1 N. Jens-Gert Hansen
Slæbæk Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Gøg 1 SY, Havørn 1 FU, Nattergal 1 SY (ankomst til Fyn 2019). Hans Rytter 
Storskov v/Sibirien: Ravn 4 YF UR, Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Strandenge v/Jersore: Silkehejre 1 R. Jens Bækkelund


  

Søndag den 12. maj 2019                     Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:13

Lundeborg, Caroline Amalievej: Digesvale 40 YF. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Rørhøg 2 AD M FU, Musvåge 1 AD OF, Spurvehøg 1 AD OF, Tornsanger 1 SY, Munk 1 SY, Tyrkerdue 2 AD FU, Ringdue 4 AD FU, Bogfinke 2 AD FU, Musvit 2 AD FU, Gråspurv 25+ AD FU M + F, Skovspurv 10+ AD FU, Landsvale 4 AD FU, Råge 10+ AD OF, Gråkrage 4 AD FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Kværndrup N:  Blishøne 2 AD YF + 10 Pull (tidligere kun talt 8 men nu 10), Lækat 1 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Lille Lappedykker 1 YF TH, Gråstrubet Lappedykker 3 YF TH, Gøg 1 SY, Rørhøg 4 R, Rørsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 OF, Musvit 1 SY, Sanglærke 1 SY, Landsvale 2 FU, Digesvale 1 FU, Tornsanger 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Stær 2 OF, Solsort 3 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 FU,  Dværgterne 2 R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 16 FU. Henrik Kingo Andersen
Frellesvig: Husskade 1 FU. Jane Ditzel
Kajbjerg Skov: Huldue 1 SY, Skovsanger 2 SY. Hans Rytter
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Munk 15 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Taffeland 6 R, Troldand 9 R, Atlingand 1 M FU, Atlingand 1 M R, Skeand 6 FU, Skeand 1 R, Knarand 4 R, Pibeand 2 FU, Gråand 13 FU, Krikand 7 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Strandskade 2 R, Vibe 13 R, Mudderklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Rødben 5 FU, Tinksmed 13 FU, Fiskeørn 1 R, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Stær 1 OF, Gul Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Silkehejre 1 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 12 R, Stenpikker 5 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M FU. Merry Sunke Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 7 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 16 FU, Tinksmed 12 FU. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 26 R. Leif Kristensen
Kajbjerg Skov: Skovsanger 2 SY. Hans Rytter
Lammehave Skov: Ravn 3 OF. Per Rasmussen 
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 2 FU, Gråand 2 R, Strandskade 2 FU, Hvidklire 20 FU, Rødben 5 FU, Stormmåge 3 R, Havterne 6 FU, Landsvale 2 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Borreby: Isfugl 1 R. Søren G. Nielsen
Siø: Nilgås 1 R,
Skestork 2 R. Søren G. Nielsen 
Strandenge v/Jersore: Bramgås 1 FU, Grågås 29 FU, Gravand 4 FU, Agerhøne 2 FU, Ringdue 1 FU,
Silkehejre 1 R , Strandskade 2 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 1 R, Rødben 4 R, Stormmåge 4 R, Havterne 1 FU, Allike 3 FU, Sanglærke 2 R, Stenpikker 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 R . Hans Eising
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 FU, Stenpikker 6 FU. Henrik Kingo Andersen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 4 R, Rørdrum 3 TH, Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 F R, Rørdrum 1 SY. Eske Frank Morthensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 4 OF. Søren G. Nielsen
Urup Dam: Tinksmed 10 R. Ivan Sejer Beck


  

Lørdag den 11. maj 2019                     Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:11

Gulstav Mose: Ravn 2 OF, Gøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stillits 3 FU, Grønbenet rørhøne 1 R, Mudderklire 1 R, Landsvale 25 FU, Stor flagspætte 1 R, Sivsanger 1 SY. Nana Beyer Agger
Vormark gadekær
: Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Lille Præstekrave 1 FU. Kirsten Pedersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 1 R. Ella Mikkelsen
Favrskov Bjerge: Skovsanger 2 SY. Evald Mehlsen
Fyns Hoved: Fjordterne 8 R. Jim Karlstrøm Jensen
Flådet (Tranekær): Trane 2 M FU. Vibeke Sylvest
Jordløse Bakker: Gråand 2 R, Ringdue 2 OF, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Natugle 1 YF UF, Natugle 1 PUL R, Gråkrage 2 R, Musvit 1 SY, Løvsanger 4 SY, Gransanger 2 SY, Munk 3 SY, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Solsort 4 FU, Solsort 1 SY, Bogfinke 4 SY, Dompap 4 R, Gulspurv 1 FU. Leif Kristensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 7 R,
Sorthovedet Måge 1 YF BR, Fjordterne 12 R. Per Rasmussen
Kertedalen: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Klise Nor: Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Fjordterne 20 YF. Jacob Sterup 
Siø: Blisgås 1 FU, Nilgås 2 FU, Skeand 5 M FU, Knarand 8 M FU, Pibeand 8 , Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Klyde 9 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 450 YF BR,
Sorthovedet Måge 1 3K YF, Stormmåge 75 YF BR, Splitterne 100 YF BR. Jacob Sterup
Sønderskov v/Ferritslev: Skovsanger 1 SY, Munk 17 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rødstjert 2 FU. Per RasmussenVormark gadekær: Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 3 R, Dværgterne 2 R, Fjordterne 9 R, Bjergvipstjert 1 OF. Henrik Kalckar Hansen


     

Fredag den 10. maj 2019                     Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:10

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1140 T Ø
Åmosen, Ollerup: Sølvhejre 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Gulstav Mose
: Ravn 2 R, Grågås 54 R, Vibe 4 R, Taffelandand 11 (9 M +2 F), Dompap 1 M FU, Fiskehejre 5 FU, Rørdrum 2 R SY, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 OF, Gøg 1 R, Grønbenet rørhøne 1 R, Toppet lappedykker 2 FU, Blishøne 6 R, Knopsvane 10 R, Skarv 15 R, Hvid vipstjert 3 FU, Rørhøg 1 R F FU, Rørspurv 1 R. Nana Beyer Agger
Fællesstrand, Fynshoved
(10.50- ):
Hvidbrystet Præstekrave 1 R. Søren Gjaldbæk
Trunderup, matriklen: Rørhøg 1 AD M FU (fangede en mus lidt efter på marken ved mit hus). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Vormark (Langmosegård): Knopsvane 1 YF + 5 PULL. Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle: Grågås 1 YF + 4 PULL. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Botofte Skovmose: Atlingand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 21 R. Niels Bomholt Jensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Skægmejse 4 YF. Jacob Sterup
Flægen v/Tybrind: Stenpikker 6 R. Jacob Sterup
Gamborg Inderfjord: Mosehornugle 1 LF R. Anton Knudsen
Gulstav: Rød Glente 2 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 N. Joakim Dybbroe
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 14 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 4 FU. Jacob Sterup
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU. Jacob Sterup
Lindø + vade v/Jersore:
Hvidklire 35 FU. Jacob Sterup
Mågeøerne: Stenvender 4 FU, Sildemåge 22 AD YF,
Havterne 40 FU. Jacob Sterup
Nyskov/Grevindeskov: Duehøg 1 2K R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Klyde 58 R Lille Præstekrave 4 R Temmincksryle 2 R Dværgmåge 1 R Dværgterne 1 R Fjordterne 62 R Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Odense: Isfugl 1 R. Pia Larsen 
Ommelshoved Flak: Vandrefalk 1 OF. Bjarne Jørgensen
Siø: Nilgås 1 R, Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 40 YF BR. Niels Bomholt Jensen 
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 R. Jens Friis-Walsted
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 1 FU,  Stenpikker 7 FU. Jacob Sterup
Tarup (Årslev): Stenpikker (ssp. oenanthe) 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 5 R. Søren Bøgelund
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 3 . Jacob Sterup 


   

Torsdag den 9. maj 2019                     Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:08

Lundeborg, matriklen: Grønirisk 2 DØD (mød køkkenvindue). Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Hvid vipstjert 1 YF, Tornirisk 2  YF, Landsvale 1 YF. Poul Brugs Rasmussen
Tarup
: Grågås 1 YF (i Fyrretræ på 4. år i træk). Erik Thomsen
Gyldensteen, Vester Egense
(17:05):
Silkehejre 1 R, Timmincksryle 2 R. Allis Nielsen, Micahel Mosebo Jensen
Gyldensteen, Vester Egensetårnet
(16:00):
Silkehejre 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Atlingand 2 R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 12 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Lærkefalk 1 AD OF, Gærdesanger 10 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen):
Hvidbrystet Præstekrave 1 F FU, Dværgterne 2 R, Splitterne 31 R, Mosehornugle 2 T. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R,
Sorthovedet Måge 1 YF BR, Fjordterne 7 R. Per Rasmussen
Gulstav:
Steppehøg 1 2K+ NØ, Sort Glente 1 OF, Kernebider 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 23 R,
Silkehejre 1 R, Temmincksryle 2 R, Tinksmed 41 R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Lærkefalk 1 OF. Henrik Thormann
Horseklint: Stor Kobbersneppe 1 T, Dværgterne 2 R, Vandrefalk 1 T, Gul Vipstjert 71 T. Aske Keiser-Nielsen
Kabinettet (sommerhusområde): Lærkefalk 1 N. Erik Ehmsen
Kalvehave v/Rolsted: Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Lærkefalk 1 N. Erik Ehmsen
Siø: Nilgås 2 R, Atlingand 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Hættemåge 1500 R, Splitterne 185 R. Ole Goldschmidt
Skovsbo v/Svendborg: Stenpikker 5 R. Niels Andersen
Spidsen af Fønsskov:Stenvender 2 R, Natugle 3 . Jacob Sterup
Strandenge v/Jersore:
Silkehejre 2 R. Leif Sørensen
Strandenge v/Jersore
Silkehejre 1 R. Pierre Bentzen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 3 FU. Lars Kirk


    

Onsdag den 8. maj 2019                     Solopgang: 05:24 Solnedgang: 21:06

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1600 T Ø
Svendborg, matriklen: Bramgås 500+ T. Jan Stener  Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 M + 1 F R, Sølvhejre 1 FU, Rørspurv 1 FU M, Gråstrubet lappedykker 2 R (par), Landsvale 15 FU + redebygning, Stær 25 FU, Vibe 2 YF (par), Digesvale 50 FU, Stillits 2 R (par), Grønbenet rørhøne 2 R, Taffeland 2 YF + 4 PULL, Grågås med 40 PULL, Munk 1 FU F, Skarv 45 R. Nana Beyer Agger
Åmosen, Ollerup: Rød glente 1 OF, Nattergal 0. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg, matriklen: Kernebider 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Eriks Hale (Ærøs Hale): Stenvender 1 FU. Bjarne Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 R, Sorthalset Lappedykker 14 R, Klyde 42 YF, Stenvender 1 FU. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU, Klyde 30 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU. Lars Kirk
Føns Vang: Skeand 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen 
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 22 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 1 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Engsøen: Tinksmed 26 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Klyde 34 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Langø Plantage: Skovsanger 1 R. Jens Friis-Walsted
Husby Strand, Wedellsborg: Huldue 3 TH, Ravn 4 R. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Hønsehave Grusgravssø: Atlingand 2 M FU, Gråstrubet Lappedykker 21 R, Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Hønsehave Grusgravssø:  Atlingand 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 21 R, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Hudevad: Agerhøne 2 R. Per Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Silkehejre 2 FU. Jens Bækkelund
Magleby (Langeland):
Pirol 1 SY, Skovsanger 1 TH. Søren Bøgelund
Skovparken, Nyborg: Vendehals 2 FU. Eske Frank Morthensen 
Strandenge v/Jersore: Silkehejre 2 R. Ella Mikkelsen
Strandenge v/Jersore: Silkehejre 2 R. Jens Friis-Walsted
Vester Hæsinge: Blåmejse 2 YF UR. Leif Kristensen


   

Tirsdag den 7. maj 2019                     Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:04

Gulstav Mose: Havørn 1 AD R, Fiskehejre 1 FU, Tornirisk FU 2 par (Spiser i haven her), Stillist 2 par FU, Grønirisk 1 par FU, Gul vipstjert 1 FU, Hvid vipstjert 1 FU, Munk 1 F R, Rørdrum 1 R (på rede), Rørdrum 1 OF, Rørhøg 1 FU, Rørhøg 1 M FU, Grønbenet rørhøne 1 YF (rede), Taffeland 1 par 4 PULL, Bogfinker 1 par, Dompap 1 R M FU, Sanglærke 1 OF. Nana Beyer Agger
Tryggelev Nor
: Tinksmed 1 FU, Hvid vipstjert 1 R. Finn Skov
Tange å
: Rødstjert 2 FU R (et par), Stær 4 FU, Sangdrossel 1 SY, Stillits 1 R, Bogfinke 2 FU, Hvid vipstjert 1 FU, Tornirisk 4 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 FU, Fiskehejre 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 30 FU, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Sorthalset Lappedykker 18 R, Klyde 32 R, Lille Præstekrave 3 FU, Hættemåge 650 YF B. Per Quaade
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthovedet Måge 2 R. Jens Friis-Walsted
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Jens Friis-Walsted
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU, Fjordterne 22 R, Splitterne 43 FU, Gærdesanger 14 FU, Stenpikker 5 FU,
Hortulan 1 R. Kurt Kaack Hansen
Gamborg Inderfjord: Havørn 2 AD R. Ib Petersen
Gulstav: Havørn 2 AD OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R. Jens Bækkelund
Holms Mose: Atlingand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 17 R. Pierre Bentzen
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 3 FU. Kurt Due Johansen
Påø: Skovsanger 1 SY. Søren Bøgelund  
Lammesø: Gravand 325 FU, Atlingand 2 FU, Krikand 150 R, Lille Præstekrave 2 FU. Per Quaade
Siø:  Nilgås 1 R, Gravand 10 R, Knarand 12 R, Pibeand 4 R, Krikand 11 R, Vibe 4 R, Småspove 3 R, Rødben 4 R, Lille Præstekrave 4 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 R. Pierre Bentzen
Skovsbo v/Svendborg: Duehøg 1 FU. Niels Andersen
Sundet, Faaborg: Vandrefalk 1 NØ. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsanger 2 SY. Niels Bomholt Jensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 12/04 - 2019:
               Fugle taber terræn efter regeringens angreb på beskyttet natur
              
Påskeæg i uglereden klækning omkring 13. - 14. april


   

Mandag den 6. maj 2019                     Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:02

Gulstav mose, ved Fugletårnet: Nordlig Gul Vipstjert 1 R. Nana Beyer Agger
Skårup: Trane 1 OF. Marie Gregersen

Lundeborg, Ny Camping (07:15): Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 2 YF. Erik Thomsen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Steen Winkel
Dejrø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 70 FU, Bramgås 710 FU. Arne Bruun
Diernæs v/Faaborg: Gøg 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 19 R, Bramgås 1500 OF, Taffeland 14 R, Troldand 80 R, Skeand 3 , Pibeand 8 FU, Sorthalset Lappedykker 18 R, Blishøne 96 R, Strandskade 2 YF P, Klyde 42 YF BR, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 7 , Rødben 2 FU, Hættemåge 1800 YF BR, Havterne 4 R,  Tårnfalk 1 FU, Bysvale 14 FU, Landsvale 18 FU, Digesvale 6 FU, Løvsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Bogfinke 2 SY, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Flintholm Hestehave: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Hav ved Tryggelev Nor: Bramgås 1200 T, Blå Kærhøg 1 NØ. Gregers Johannesen
Holms Mose: Knopsvane 15 R, Grågås 82 R, Gravand 4 R, Atlingand 4 R, Skeand 8 R, Knarand 7 R, Gråand 32 R, Krikand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 54 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 180 R, Strandskade 2 R, Vibe 34 R, Mudderklire 2 R, Rødben 2 R, Tinksmed 18 R, Rørhøg 1 FU, Dværgfalk 1 NØ, Sanglærke 6 SY, Landsvale 100 R, Gransanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Stær 14 R, Gul Vipstjert 4 R, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 2 R, Hvid Vipstjert 14 R, Tornirisk 26 R, Gulspurv 20 R, Rørspurv 3 SY. Ole Goldschmidt
Kerteminde: Havørn 1 AD OF. Lars Philip Nielsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sivsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Kirkendrup Skov: Gærdesanger 1 SY. Finn Just Christensen
Krarup: Rørhøg 1 M FU. Niels Bomholt Jensen 
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 12 FU, Strandskade 10 R, Lille Kobbersneppe 6 FU, Fjordterne/Havterne 1 FU. Julie W. Broge
Lundsgård (m/Holmeskov & Tværbæk Lund): Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Nymark Skov v/Egeskov: Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 R, Halemejse 1 R, Munk 2 R, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Rødstjert 2 R, Solsort 1 R, Dompap 1 R, Tornirisk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Rosenlund: Bramgås 140 NØ, Ringdue 2 R, Rød Glente 1 YF BR, Gransanger 1 R, Munk 1 R, Solsort 2 R, Bogfinke 1 R, Dompap 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Rødkilde Skov/Damskov v/Sibirien: Ringdue 3 R, Rørhøg 1 M OF, Rød Glente 1 OF, Sortmejse 2 FU, Musvit 2 R, Munk 1 R, Solsort 8 R, Kernebider 1 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sofielund: Ringdue 2 OF, Skovskade 1 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 2 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Løvsanger 2 SY, Gransanger 6 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 2 SY, Bogfinke 11 R, Kernebider 2 FU, Dompap 1 SY. Pierre Bentzen 
Strandenge v/Jersore: Gravand 8 FU, Fiskehejre 1 FU,
Silkehejre 1 FU, Storspove 2 FU, Rødben 1 FU, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 8 FU, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 6 R, Landsvale 2 FU, Bynkefugl 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gulspurv 1 SY. Julie W. Broge
Strynø: Knortegås 30 FU, Bramgås 800 FU, Gravand 2 FU, Knarand 2 FU, Pibeand 5 R, Storspove 1 R, Munk 1 M SY, Gul Vipstjert 7 FU. Stig Rubæk
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Tornbjerg: Havørn 1 AD OF. Michael L.J. Glentedal
Ulriksholm Skove: Huldue 1 R. Evald Mehlsen
Vestermade: Bramgås 450 FU. Michael L.J. Glentedal
Vindinge Å, E20-Vindinge: Misteldrossel 2 YF. Karlo Jeppesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Rørhøg 1 FU, Skægmejse 1 R, Rørsanger 2 SY. Ella Mikkelsen
Østereng, Bogense: Rørhøg 1 M FU, Gransanger 1 SY, Munk 2 SY, Gærdesmutte 1 SY. Julie W. Broge
Aarup (Vestfyn): Fiskehejre 1 OF. Jens Gregersen


  

Søndag den 5. maj 2019                     Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:00

Svendborg: Ravn 2 T V. Jan Stener Jørgensen
Mellem Kirkeby/Kværndrup: Rød glente 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Ærøskøbing, matriklen (12:55): Havørn 1 OF. Kim Bang Jensen
Hønsehavens grusgravs sø
: Grågås 2 R, Skarv 3 R FU, Knopsvane 2 (den ene rugende), Gråstrubet lappedykker 20 FU, Toppet lappedykker 4 FU, Troldand 6 R, Stor præstekrave 1 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Vibe 10 FU + 2 Pull, Blishøne 20 FU R, BY + Landsvale 30 FU, Sølvmåge 25 R, Gravand 2 FU, Gråand 4 FU, Gråkrage 4 FU, Allike 8 FU OF, Stær 12 OF FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø: Mursejler 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Knopsvane 11 FU, Knopsvane 3 YF BR, Grågås 23 R, Hvinand 16 FU, Gravand 22 FU, Troldand 25 R, Skeand 8 R, Knarand 14 FU, Gråand 21 R, Krikand 44 R, Fasan 2 R, Toppet Lappedykker 14 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Blishøne 19 FU, Fiskehejre 1 FU, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 OF, Skarv 50 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 3 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 3 R, Svartbag 1 YF BR, Fjordterne 8 FU, Fjordterne 8 R, Havørn 1 IMM OF, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 OF, Allike 2 FU, Allike 9 OF, Allike 1 R, Ravn 1 OF, Blåmejse 1 FU, Sanglærke 1 SY, Bysvale 2 FU, Landsvale 11 FU, Gransanger 2 SY, Munk 3 SY, Tornsanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 2 SY, Jernspurv 1 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov: Havørn 2 2K+ FU. Evald Mehlsen
Glamsbjerg Hegn: Gråand 2 FU, Ringdue 2 FU, Blishøne 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gråkrage 1 FU, Musvit 1 SY, Gransanger 1 SY, Munk 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Stær 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bogfinke 2 SY. Bjarne Boye Sørensen
Grasten Fredskov: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Grusgrave v/Birkum: Rød Glente 1 FU, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose:
Pungmejse 1 SY. Søren Bøgelund
Kalvehave v/Rolsted: Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Dværgterne 2 OF, Gærdesanger 10 R. Kristoffer Hansen  
Nyborg: Husrødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Klyde 26 R, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 21 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor
Digesvale 3400 FU. Ole Goldschmidt
Slipshavn Enge: Vandrefalk 1 R. Kristoffer Hansen
Sollerup: Trane 3 OF. Simon Iversen
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 1 R, Tinksmed 17 FU. Lars Kirk
Strynø: Havørn 2 JUV OF. Stig Rubæk
Tangkrog: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen 
Thurø By m.m.: Skovsanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Rødstjert 1 YF SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 250 FU, Klyde 2 FU, Vibe 7 YF TH, Hvidklire 2 R, Ravn 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Fjordterne 15 FU, Fiskeørn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Universitetet - Odense: Lille Præstekrave 3 FU. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Skovhornugle 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Vester Hæsinge, Boligbirding: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 FU. Kristoffer Hansen
Å vest for Brydegård: Gærdesanger 1 R, Gråspurv 1 R, Gulspurv 1 R. Jørgen Hjorth Jensen    


   

Lørdag den 4. maj 2019                     Solopgang: 05:32 Solnedgang: 20:58

Sofielund, Svendborg: Munk 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Bogfinke 2 SY
Keldsnor: Vibe 1 R M. Erik Thomsen
Arreskov Sø (20:30): Aftenfalk 1 NØ. Erik Ehmsen
Broholm: Gråstrubet lappedykker 2 (en FU + en rugende), Gråand 20 FU R, Grønbenet rørhøne 4 FU, Blishøne     10 FU R, Knopsvane 2 (en FU + en rugende), Troldand 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Barløse, Boligbirding: Stillits 2 FU (Bb24). Katrine Toft Gregersen
Barløseborg Golfbane: Knopsvane 2 FU, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 4 FU, Gråand 4 FU, Ringdue 4 SY, Blishøne 6 FU, Blishøne 1 YF UF, Stormmåge 1 FU, Allike 1 FU, Gråkrage 1 FU, Musvit 1 SY, Landsvale 4 FU, Munk 2 SY, Gærdesanger 1 SY, Stær 6 FU, Sangdrossel 1 SY, Solsort 4 SY, Gråspurv 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bogfinke 2 SY. Bjarne Boye Sørensen
Ejby/Kindstrup Mose: Løvsanger 3 R, Gærdesmutte 2 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 3 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 102 FU, Gravand 6 FU, Atlingand 2 M R, Skeand 2 R, Pibeand 1 R, Gråand 5 FU, Gråand 2 YF BR, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 21 YF, Rødben 4 FU, Tinksmed 15 FU, Sølvmåge 2 R, Rørhøg 1 FU, Husskade 1 FU, Allike 6 FU, Råge 7 FU, Landsvale 4 FU, Stær 5 FU, Solsort 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Leif Kristensen
Espeskov v/Havndrup: Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1500 OF, Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 15 R, Klyde 34 R, Hættemåge 1800 YF P. Ella Mikkelsen 
Frellesvig: Trane 2 FU. Jane Ditzel
Gulstav Mose: Rørdrum 2 YF SY, Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Bramgås 3700 SØ, Dværgmåge 4 AD SØ. Søren Bøgelund
Keldsnor: Rørdrum 1 YF SY. Søren Bøgelund
Moseskov v/Svanninge: Grågås 4 OF, Hættemåge 2 OF, Råge 80 YF B, Munk 2 SY, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 2 FU, Bogfinke 3 SY, Kernebider 1 SY, Stillits 1 SY. Simon Iversen
Thurø By m.m.: Grågås 13 FU, Vibe 1 YF TH, Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 162 R, Gråand 4 R, Fiskehejre 2 FU, Klyde 2 FU, Vibe 4 YF, Hvidklire 4 FU, Rødben 7 YF. Arne Bruun
Trente Mølle m.m.: Gråand 2 OF, Ringdue 2 R, Munk 1 SY, Fuglekonge 1 SY, Solsort 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 SY. Simon Iversen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 R, Trane 3 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R, Stenpikker 6 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gravand 208 R. Ella Mikkelsen


  

Fredag den 3. maj 2019                     Solopgang: 05:34 Solnedgang: 20:56

Nevrestien, Ærø (ca. 3 km) (09.08-10.55): Mørkbuget Knortegås 70+ R, Strandskade 5 R, Gråkrage 10+ R, Sortkrage 10+ R, Tornirisk 20+ R, Rørspurv 2 R, Fiskehejre 1 R, Bomlærke 4 R, Havterne 7 R, Sølvmåge 10+ R, Stormmåge 5, Hættemåge 50+ R, Ederfugl 100+ R (5 Pull), Stær 4 R, Skovspurv 1 R, Solsort 3 R, Bysvale 20+ R, Landsvale 20+ R, Gråspurv 3 R, Stillits 6 R, Lærke 20+ R, Svartbag 1 R, Blishøne 2 R, Mudderklire 7 R, Gransanger 1 R, Gråand 5 R, Skarv 20+ R, Ringdue 7 R, Stenpikker 1 R, Grågås 20+ R, Engpiber 1 R, Rødben 1 R, Knopsvane 2 R, Gulspurv 1 R, Gravand 2 R, Spurvehøg 1 R, Hvid vipstjert 10+ R, Gærdesanger 1 R, Rødstjert 2 R, Bogfinke 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Ringdue 10 R, Skallesluger 2 R, Råge 10+ R. Kim Bang Jensen
Tange å
(07:00):  Tornsanger 1 SY (årets første). Poul Brugs Rasmussen
Kværndrup (afvandingsbassin): Blishøne: 2 AD YF + 8 Pull. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Knopsvane 4 FU, Knopsvane 1 YF BR, Bramgås 9 FU, Grågås 21 FU, Toppet Skallesluger 9 R, Gravand 5 FU, Gravand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 28 R, Bjergand 14 R, Gråand 9 FU, Gråand 7 R, Spidsand 3 FU, Spidsand 2 R, Krikand 2 FU, Ringdue 3 R, Blishøne 3 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 24 R, Strandskade 2 FU, Strandskade 5 R, Klyde 7 FU, Klyde 6 R, Hjejle 247 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 21 R, Hvidklire 2 FU, Hvidklire 2 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 2 R, Hættemåge 40 YF, Stormmåge 6 R, Stormmåge 10 YF, Svartbag 2 R, Havterne 19 R, Splitterne 6 R, Havørn 1 IMM OF, Husskade 1 FU, Allike 7 FU, Gråkrage 1 FU, Sanglærke 3 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 6 FU, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Stær 5 FU, Solsort 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Bogfinke 2 FU, Bogfinke 2 SY, Tornirisk 6 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Duered: Stormmåge 2 R, Ravn 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stenpikker 2 R. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Stenvender 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Favrskov Bjerge: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Hættemåge 1450 YF. Pierre Bentzen
Gulstav:
Hvid Stork 5 S, Sort Glente 1 OF, Lærkefalk 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU, Rørdrum 1 SY,
Sort Glente 1 AD SV. Morten Müller 
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 340 R, Grågås 55 R, Gravand 12 R, Pibeand 2 R, Krikand 6 R, Strandskade 2 R, Brushane 1 R, Rødben 9 R, Stær 31 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteen: Engsøen: Almindelig Ryle 42 R, Mudderklire 2 R, Tinksmed 33 R, Ringdrossel 1 M R. Jens Friis-Walsted
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 YF. Niels Bomholt Jensen
Kalvehave v/Rolsted: Fiskeørn 1 NØ,
Skovsanger 7 SY. Pierre Bentzen 
Håre: Tårnfalk 1 YF UF. Evald Mehlsen
Klakkebjerg: Isfugl 1 R, Skovpiber 1 SY. Evald Mehlsen
Kværndrup: Agerhøne 2 OF. Lilly Sørensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lunge Bjerge: Gøg 1 SY. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vandrefalk 2 OF. Leif Sørensen 
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Munk 2 YF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Rødstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Sofielund: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Andersen
Tranekær: Fiskeørn 1 N. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1200 R, Sølvhejre 1 R, Stenpikker 10 R. Gregers Johannesen 
Ørsbjerg Skov: Skovsanger 1 SY. Evald Mehlsen


   

Torsdag den 2. maj 2019                     Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:54

Skovballe, Taasinge: Sildemåge 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Gråstrubet lappedykker 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Hvid vipstjert 1 R, Landsvale 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde: Rød glente 1 OF. Anne-Dorte Rasmussen
Norskoven, Gråsten Nor: Vibe 2 ynglepar. Kim Bang Jensen
Klingstrup. Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Holckenhavn, vejbroen: Fjordterne 4 R. FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindholm: Fjordterne 2 FU, Strandskade 4 R, Husrødstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn: Splitterne 6 FU R, Grågås 4 FU ( 2 AD + 2 PULL). Poul Brugs Rasmussen
Nordenhuse: Sule 1 FU, Lærkefalk 1 N. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Spidsand 1 M R, Klyde 8 R, Hjejle 200 R, Almindelig Ryle 50 R, Fjordterne/Havterne 5 R. Kurt Due Johansen 
Bøjden Nor: Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 5 R, , Dværgterne 2 FU, Havterne 15 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 2 , Strandskade 14 YF TH, Klyde 8 R, Hjejle 270 R, Stor Præstekrave 8 YF TH, Vibe 18 YF TH, Almindelig Ryle 70 R, Mudderklire 1 R, Dværgterne 2 R, Fjordterne 7 R, Havterne 24 R, Splitterne 5 R T. Nis Rattenborg
Ebberup Skov v/Brenderup: Gransanger 4 SY, Munk 6 SY, Korttået Træløber 1 SY, Kernebider 3 R, Gulspurv 2 SY. Per Rasmussen
Flintholm Hestehave: Knopsvane 1 R, Bramgås 160 NØ, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 YF BR, Ringdue 6 R, Blishøne 7 R, Fiskehejre 1 OF, Sølvmåge 4 R, Musvåge 1 R, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Landsvale 2 FU, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Munk 5 R, Spætmejse 1 R, Stær 6 OF, Rødhals 2 SY, Rødstjert 1 SY, Solsort 10 R, Skovpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Bogfinke 6 R, Kernebider 1 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Himmelstrup Skov: Ringdue 520 FU. Kurt Due Johansen
Hvidkilde Gods: Havørn 1 AD OF, Rød Glente 1 OF. Niels Andersen
Kalvehave v/Rolsted: Skovsanger 5 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 2 FU, Havørn 1 OF, Skovpiber 1 SY, Kernebider 1 FU. Kurt Due Johansen
Neverkær: Lille Præstekrave 2 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 1 R, Rørhøg 1 R, Havørn 2 AD R, Landsvale 25 R. Jens Friis-Walsted 
Nørreballe Nor: Gravand 14 R, Strandskade 4 R, Klyde 42 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 10 R, Hættemåge 50 R, Landsvale 40 FU, Stær 26 R, Gulspurv 2 FU. Lars Kirk

Posen: Grågås 9 FU, Knarand 2 R, Gråand 2 R, Fasan 2 R, Munk 1 SY. Leif Kristensen
Rosenlund: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Sortelung v/Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 OF. Gunhild Brink
Sortemosen (Sydfyn): Trane 2 R, Vibe 4 YF, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 14 FU, Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Sibirien: Rød Glente 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Gravand 12 R, Agerhøne 4 FU, Skarv 53 R, Småspove 1 R, Mudderklire 5 FU, Splitterne 6 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Grønspætte 1 FU, Skovskade 1 OF, Husskade 2 FU, Allike 6 FU, Ravn 2 FU, Musvit 3 FU, Gransanger 6 FU, Munk 2 FU, Gærdesanger 6 FU, Rødstjert 2 FU, Solsort 9 FU, Skovpiber 5 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 6 FU, Tornirisk 6 FU, Stillits 9 FU, Gulspurv 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Søbo Sø: Knopsvane 2 FU, Troldand 5 R, Gråand 1 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 3 FU, Skarv 1 FU, Ravn 1 R, Musvit 2 FU, Musvit 1 SY, Landsvale 120 FU, Digesvale 1 FU, Gransanger 2 SY, Munk 6 SY, Spætmejse 1 R, Sangdrossel 1 SY, Solsort 1 FU, Solsort 2 SY, Bogfinke 4 SY. Leif Kristensen
Sømose m.m.: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gravand 4 R, Rørdrum 1 R, Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 FU, Skægmejse 2 FU, Stær 53 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Tornirisk 2 FU, Rørspurv 1 FU. Lars Kirk


     

Onsdag den 1. maj 2019                     Solopgang: 05:38 Solnedgang: 20:53

Gesinge: Gul vipstjert 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å : Tornirisk 4 FU, Landsvale 25 + OF R. Poul Brugs Rasmussen
Gyldensteen Engsø (11:10):
Nordisk Lappedykker 1 R . Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø
: Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 8 R, Havørn 2 AD R, Landsvale 300 FU. Gunnar Jørgensen
Dongs Højrup Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen 
Egensedybet: Strandskade 50 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 R, Skeand 12 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Hættemåge 1800 YF P. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sule 8 FU
. Leif Kristensen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R. Lars Kirk
Gyldensteen: Engsøen:
Nordisk Lappedykker 1 AD SDR R, Sorthalset Lappedykker 18 R. Henrik Kingo Andersen
Kattegat ved Enebærodde: Sule 2 FU. Ella Mikkelsen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 4 FU, Tinksmed 23 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU
. Asger Rasmussen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 jun 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk