Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 18. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2020).                     Sidst opdateret 03 juni 2020 21:55:33 

 

 

   

Søndag den 31. maj 2020                         Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:45

Svendborgsund: Øresvin 1 R, Stormmåge 1 YF (3 æg)
Kogtved, matriklen
: Gulbug 1 SY, Bysvale 8 YF BR
Monnet, Taasinge: Havørn 3 R, Ræv 1 R. Morten Kristiansen
Rudkøbing, Færgemolen: Strandskade 2 YF (Et par strandskader har bygget rede på færgemolen i Rudk. I dag lagde hun to æg, men desværre bliver de forstyrret meget af lystfiskere mm. Men foreløbig går det ok.). Steen Winkel
Gulstav: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen. Kernebider 1 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Klyde 25 YF BR, Dværgterne 1 FU. Martin Rheinheimer
Fredmosen:
Savisanger 1 R. Annette Friis
Gulstav: Kærsanger 5 SY, Grævling 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 2 SDR R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Lærke Haffgaard
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R,
Pirol 1 R. Annette Friis
Gulstav Østerskov: Duehøg 1 R. Annette Friis
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Havørn 3 R. Morten Kristiansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 5 YF UF. Carsten Skou
Odense Å v/Dalum Papirfabrik:
Lille Fluesnapper 1 FU. Jens O. Hansen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Gransanger 25 SY, Munk 19 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Grå Fluesnapper 3 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R, Dværgterne 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Rødrygget Tornskade 4 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 R, Skægmejse 6 R. Annette Friis
Vejle Lung: Nattergal 18 SY. Poul Bjerager
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Grønspætte 2 R. Annette Friis
Vitsø: Grågås 620 R, Nilgås 2 R, Atlingand 3 R, Knarand 70 R, Sorthalset Lappedykker 6 R., Lille Præstekrave 1 YF TH, Ravn 5 OF, Sortkrage 4 R, Gulbug 11 R, Sivsanger 4 SY, Kærsanger 27 SY, Munk 14 SY, Tornsanger 26 SY, Gærdesmutte 27 SY. Lars Tom-Petersen


   

Lørdag den 30. maj 2020                         Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:44

Iholm: Canadagås 6 R
Lundeborg, matriklen. Hvid vipstjert 1 R. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Canadagås 49 R, Toppet Lappedykker 96 FU. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY . Morten Müller
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 FU
. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Kærsanger 6 SY, Tornsanger 25 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødtoppet Fuglekonge 2 YF UF. Niels Kaare Krabbe
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 2 R. Martin Søgaard Nielsen
Føns Vang: Canadagås 26 R. Erik Busk
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Rørdrum 2 SY. Pierre Bentzen
Gulstav: Rørdrum 1 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 R, Skeand 14 R, Sorthalset Lappedykker 4 R. Flemming Petersen
Gyldensteen: Langø Plantage: Gulbug 5 R. Flemming Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Isfugl 1 OF. Henrik Frier
Jøvet (F.H.): Karmindompap 1 2K SY. Martin Søgaard Nielsen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Alk 55 OF. Henrik Frier
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 6 FU, Rovterne 2 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Freya Mørup-Petersen 
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R, Skeand 11 R, Lille Præstekrave 4 R, Dværgmåge 6 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 27 YF BR,
Drosselrørsanger 1 SY. Lærke Haffgaard
Nørreballe Nor: Atlingand 2 M FU, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 5 . Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Fjordterne 43 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Morten Müller 
Nørreskov (Tåsinge):
Pirol 1 SY. Annette Friis
Siø: Nilgås 1 R. Søren G. Nielsen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 1 R, Sivsanger 3 SY. Lars Tom-Petersen
Svendborg Havn: Husrødstjert 3 R. Annette Friis
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Canadagås 60 Ø, Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Tornbjerg: Canadagås 30 OF. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren G. Nielsen
Vejle Lung: Natugle 3 R, Nattergal 9 SY. Poul Bjerager 
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 R, Skægmejse 6 R. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R. Søren G. Nielsen
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 Ø, Bomlærke 9 R. Lars Tom-Petersen
Vornæs Skov: Munk 10 R, Havesanger 11 R. Annette Friis
Æbelø: Huldue 4 SY, Digesvale 131 FU. Martin Rheinheimer


    

Fredag den 29. maj 2020                         Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Ederfugl 60 R
Iholm: Ederfugl 30 R, Skarv 18 R, Stormmåge 6 YF BR, Sølvmåge 12 R, Havterne 2 YF P, Munk 2 SY, Tornsanger 1 SY
Noret, Tåsinge: Blåhals 1 SY, Nattergal 1 SY, Grønbroget tudse 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 3K. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Taasinge: Havørn 1 3K, Storspove 27 R, Ræv 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Birkholms vestlige ende
: Knopsvane 80 R, Skeand 2 R, Knarand 1 M FU, Gråand 4 R, Ringdue 2 R, Blishøne 1 R, Fiskehejre 1 R, Strandskade 18 FU, Stor Præstekrave 1 YF TH, Vibe 4 YF, Rødben 5 YF, Stormmåge 6 R, Tårnfalk 1 FU, Musvit 1 FU, Sanglærke 3 YF, Rørsanger 1 YF SY, Landsvale 10 FU, Digesvale 8 FU, Tornsanger 3 YF SY, Engpiber 4 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Tornirisk 4 R,
Klokkefrø 8 YF SY (tre vandhuller), Grøn Frø 30+ YF SY (i alle vandhuller) 
Grydholm: Ederfugl 60 R, Toppet Skallesluger 1 F YF UF, Svartbag 1 YF BR, Spættet sæl 1 R
Græsholm v/Drejø: Knopsvane 60 R, Grågås 50 R, Ederfugl 120 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 40 R, Svartbag 12 YF,
Hjortø: Gravand 6 R, Strandskade 8 YF, Klyde 4 YF TH, Vibe 6 YF TH, Rødben 2 YF, Hættemåge 10 YF, Stormmåge 40 YF TH, Rørhøg 1 YF TH, Havørn 2 2K+ R, Sanglærke 4 YF, Rørspurv 1 YF SY, Grøn Frø  40+ YF SY (i alle vandhuller) 
Hjortø Hale: Knopsvane 1 YF, Ederfugl 60 R, Sølvmåge 10 YF, Svartbag 4 YF, Havterne 2 YF TH,
Odden: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 10 R, Bramgås 6 R, Grågås 20 R, Strandskade 4 R, Stormmåge 10 YF, Sølvmåge 40 YF, Svartbag 6 YF, Sanglærke 4 YF, Digesvale 4 YF BR, Hvid Vipstjert 1 YF,
Skarø Rev: Ederfugl 40 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 20 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 R
Brændegård Sø: Havørn 1 YF + 2 Pull (1 unge født den 30 april kl. 15:26 - hunnen fjerner skaller. I dag fredag er den 29 dage gammel, den ældste). Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen (07:00): Mursejler 4 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Eget Skov (Gulstav)
:
Pirol 1 M SY. Søren Bøgelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 1 R. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Digesvale 140 YF BR. Hans Rytter
Føns Vang: Canadagås 42 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 3 R. Freya Mørup-Petersen, Lærke Haffgaard
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 R SY. Freya Mørup-Petersen, Lærke Haffgaard 
Hou Nordstrand (Langeland): Gulbug 7 SY,
Karmindompap 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 5 FU. Aage Wichmann
Nørreballe Nor: Atlingand 3 R, Lille Præstekrave 4 FU, Dværgmåge 6 FU. Freya Mørup-Petersen
Sanderum: Lille Præstekrave 4 R. Martin Søgaard Nielsen
Siø: Nilgås 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Gulbug 5 R, Kærsanger 5 SY. Lars Tom-Petersen
Snapind Skov: Kærsanger 5 SY. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 1 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH, Skægmejse 2 R. Freya Mørup-Petersen, Lærke Haffgaard
Vejle Lung: Natugle 4 TH,
Nattergal 14 SY. Poul Bjerager
Vitsø:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M R. Lars Tom-Petersen
Ørsted Grave: Fiskeørn 1 OF. Carsten Moth Iversen
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 FU. Aage Wichmann
Åsø Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen


   

Torsdag den 28. maj 2020                       Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:41

Noret, Tåsinge (22:30): Blåhals 1 SY, Nattergal 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Fjordterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 1 FU. Lars Kirk

Vornæs Skov
: Havørn 1 R, Gøg 1 SY. Morten Kristiansen
Siø:
Nilgås 1 R. Lars Kirk
Gulstav
: Rørdrum 1 HØ, Blishøne1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Tryggelev Nor:
Havørn 1 FU, Rovterne 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Strandskade 2 YF, Grå Fluesnapper 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Egebjerggaard:
Slørugle 1 YF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskov (22:30-23:00: Skovsneppe 1 OF TH, Skovhornugle 1 AD + 4 unger R,
Natravn 2 SY + (muligvis 3 - set de 2). Aksel Christensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allesø: Engsnarre 2 SY. Ole Henrik Scharff
Arreskov Sø: Canadagås 47 R, Lille Præstekrave 2 YF TH, Rødrygget Tornskade 3 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Canadagås 41 R. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 FU. Andreas Rønn Hansen
Gulstav: Rørdrum 1 R. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY, Digesvale 150 YF. Georg Guldvang
Hårby Made: Lille Præstekrave 2 R. Niels Andersen
Lindkær v/Ravnholt: Atlingand 1 M R, Atlingand 1 F FU. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 26 OF, Trane 3 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 TH, Dværgmåge 3 FU, Rovterne 1 FU,
Aftenfalk 1 F AD OF, Drosselrørsanger 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 8 R. Ole Goldschmidt
Piledybet: Rørdrum 1 TH, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk
Søgård Mose (Langeland):
Stylteløber 2 FU (Ses fint fra Fakkebjerg, så gå venligst ikke ned i mosen. Sandsynligvis fuglene fra Tryggelev Nor ), Lærkefalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH, Skestork 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Rødrygget Tornskade 3 R. Freya Mørup-Petersen
Vejle Lung: Nattergal 10 SY. Poul Bjerager
Vejlen, Tåsinge: Klyde 21 FU, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vigelsø: Klyde 20 YF, Munk 14 YF SY, Havesanger 12 YF SY. Kurt Due Johansen
Vitsø: Grågås 640 AD R. Lars Ole Gjesing
Vresen inkl. havet omkring: Stenvender 3 FU, Sortgrå Ryle 16 FU
, Sildemåge 20 AD YF, Dværgterne 2 R. Jacob Sterup
Ærøskøbing: Solsort 30 R. Lars Tom-Petersen 


   

Onsdag den 27. maj 2020                       Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:40

Tange å: Rødstjert 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 R, Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Trane 3 R, Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Canadagås 26 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Bysvale 202 OF, Digesvale 220 OF. Ib Johannes Bager
Føns Vang: Canadagås 30 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Trane 5 T R. Michael Mosebo Jensen
Gråsten Nor:
Engsnarre 2 SY. Lars Ole Gjesing
Gulstav: Lærkefalk 1 R. Ivan Sejer Beck
Gulstav: Rørdrum 1 SY, Lærkefalk 1 FU. Kurt Kaack Hansen 
Gulstav Mose:, Rørdrum 1 YF TH. Anton Thøger Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF. Ivan Sejer Beck
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 R. Ivan Sejer Beck
Lundemosen (Holmdrup Mose): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K R. Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 R. Carsten Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 FU,
Kærsanger 8 SY, Drosselrørsanger 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Smørmose Skov (Thurø):
Pirol 1 SY (Hørt på punkttælling i morges kl. 5.25. Var ikke at høre kl 16.10). Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Skestork 7 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Skestork 7 R. Carsten Nielsen


  

Tirsdag den 26. maj 2020                       Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:38

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1590 T Ø
Svendborgsund
: Snog 1 R. Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 R, Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov, Tåsinge
: Grønspætte 1 HØ. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, havn (Pakhusets baggård)
: Husrødstjert 5 R FU (2 AD + 3 PULL), Bysvale ca. 50 par ( har travlt med at bygge reder, nok den største koloni i flere år). Poul Brugs Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Splitterne 5 FU. Lars Kirk

  

 DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allesø: Engsnarre 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Allesø: Engsnarre 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Allesø: Engsnarre 2 SY . Søren G. Nielsen
Bjørnemosegård (Svendborg): Kærsanger 6 SY. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF BR. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 R. Søren G. Nielsen
Gulstav: Skestork 1 FU T,
Sort Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 F TH. David Damgaard Dysager
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer 
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 SY. Poul Bjerager
Gyldensteen: Reservatet: Stenvender 1 FU, Kærsanger 12 YF SY. Kurt Due Johansen
Håre Bjerge: Hedelærke 1 SY. Erik Busk 
Jordløse Bakker: Rødrygget Tornskade 3 R. Gunnar Jørgensen
Klise Nor: Rørdrum 2 SY. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 150 NØ, Ravn 6 R. Martin Søgaard Nielsen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Rød Glente 3 FU. Per Rasmussen
Nørre Aaby: Knortegås 350 T. Karen Hasselbalch Thomsen
Nørreballe Nor: Atlingand 5 R, Skeand 11 R, Knarand 29 R, Skestork 7 NØ, Lille Præstekrave 6 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 NØ, Drosselrørsanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Odense: Vandrefalk 1 OF. Vibeke Hansen
Ommel: Havørn 7 OF. Carlo Klavsen
Rise Mark: Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Lars Ole Gjesing
Sjoen v/Dunkær: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 580 Ø. Lars Ole Gjesing
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2800 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 350 NØ, Knarand 42 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 225 T, Rovterne 1 OF, Rødrygget Tornskade 4 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 TH. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 350 T, Atlingand 1 R, Knarand 43 R, Rødrygget Tornskade 4 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 200 T,  Atlingand 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Rørdrum 1 R, Skestork 1 R, Skægmejse 2 R. David Damgaard Dysager
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen


  

Mandag den 25. maj 2020                       Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:37

Svendborg, matriklen: Skovspurv 2 R. Steen Winkel
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Grågås 2 OF, Ringdue 2 R, Musvåge 3 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Skovskade 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 FU, Munk 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Spætmejse 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Rødhals 1 FU, Sangdrossel 3 SY, Solsort 3 FU, Bogfinke 6 SY, Kvækerfinke 1 R, Dompap 1 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping: Gærdesanger 1 SY R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 R. Erik Thomsen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allesø: Engsnarre 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint:
Sort Glente 1 SV. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Canadagås 32 R, Sorthalset Lappedykker 5 R. Martin Søgaard Nielsen
Føns Vang: Canadagås 27 R, Sorthalset Lappedykker 11 R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gråsten Nor: Gulbug 6 SY
. Bjarne Jørgensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Rørdrum 2 R, Rørdrum 1 R, Skestork 1 R, Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 R. David Damgaard Dysager
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 830 R, Atlingand 3 M R, Skeand 13 R, Sorthalset Lappedykker 9 R, Sølvhejre 1 FU, Ravn 3 YF UF. Jens Bækkelund
Håre Bjerge: Hedelærke 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Kildemose v/Ryslinge: Lille Præstekrave 1 FU. Karl Top
Krarup: Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Middelfart: Sildemåge, Britisk (ssp. graellsii) 1 R. Andreas Rønn Hansen
Nydam (V. Hæsinge): Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 28 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense): Græshoppesanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Rovterne 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Vejle Lung: Nattergal 9 SY. Anders Vedel


   

Søndag den 24. maj 2020                       Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:35

Fakkebjerg: Sort glente 3 R. Torbjørn Eriksen
Vormark: Knopsvane 2 AD + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Stær 1 YF + JUV
. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bogense Fredskov
:
Pirol 1 SY. Jens Bækkelund
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. David Damgaard Dysager
Gulstav Mose: Rørdrum 2 R, Rød Glente 2 2K OF. Ole Goldschmidt 
Lindkær v/Ravnholt: Bysvale 150 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 24 YF BR,
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Dværgmåge 1 AD R, Fjordterne 20 R, Digesvale 450 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 M R, Lille Præstekrave 4 R, Fjordterne 52 R,
Drosselrørsanger 2 SY. Ole Goldschmidt 
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Lille Skrigeørn 0 S, Rød Glente 2 FU, Sort Glente 1 OF. Per Rasmussen
Snaremose Sø:
Stor Kobbersneppe 1 TH. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 215 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 3 R. Annette Friis


   

Lørdag den 23. maj 2020                       Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Svendborg, matriklen (12:50): Hvepsevåge 2 N. Kathrine+ Tine SJ, Robin Passarge, Jan Stener Jørgensen
Christiansminde
: Øresvin 1 R. Linda Kjær-Thomsen
Gulstav Mose
: Rørdrum 2 R

Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY
Holmegaard:
Biæder 2 T Ø. Torbjørn Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 FU
Nørreballe Nor: Nilgås 2 R, Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 2 AD + 2 JUV
Nørreballe Nor (11:00-12:00): Rørdrum 1 SY, Hvepsevåge 3 N, Rovterne 1 FU, Sivsanger 2 SY,
Drosselrørsanger 2 SY. Kathrine+ Tine SJ, Robin Passarge, Jan Stener Jørgensen
Broholm: Hvepsevåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Klintholm: Knopsvane 2 YF B, Gråstrubet Lappedykker 2 YF BR, Fiskehejre 2 OF, Splitterne 2 OF, Havørn 1 2K OF, Rød Glente 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 M FU
, Bysvale 6 OF, Landsvale 20 OF, Løvsanger 2 YF SY, Gransanger 5 YF SY, Munk 6 YF SY, Havesanger 4 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 3 YF SY, Bogfinke 7 YF SY, Tornirisk 2 YF SY, Gulspurv 2 YF SY. Steen Winkel
Jordløse Bakker: Rødrygget Tornskade 2 R, Gråkrage 2 FU, Musvit 2 SY, Løvsanger 3 SY, Gransanger 4 SY, Munk 5 SY, Havesanger 3 SY, Gærdesanger 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 SY, Solsort 2 FU, Bogfinke 3 TH, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Agernæs: Natugle 4 R (1 AD + 3 unger). Aksel Christensen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bro Strand: Sortkrage 21 FU. Brian Ekman-Gregersen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Andreas Rønn Hansen
Bøjden Nor: Dværgterne 1 YF BR, Dværgterne 1 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås 9310 T, Knortegås 8900 T, Sortstrubet Lom 4 V, Sortstrubet Lom 4 Ø, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 AD Ø, Lille Præstekrave 1 T, Lille Kobbersneppe 715 T, Almindelig Kjove 1 MF Ø, Fiskeørn 1 S, Sort Glente 2 T,
Aftenfalk 1 M AD T, Lærkefalk 1 T. Frank Jensen-Hammer  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 5 AD FU. Kristoffer Hansen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Hættemåge 2000 YF, Sorthovedet Måge 1 YF UR. Per Rasmussen
Gråsten Nor: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Brian Jack
Gudbjerg: Trane 3 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Susanne Rørdam Skov
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 SY. Frank Jensen-Hammer  
Havet mellem Bagenkop og Gulstav: Sule 1 Ø. Susanne Rørdam Skov
Hjortholm (Eskebjerghave): Sort Glente 1 S. Henrik Mørup-Petersen
Holms Mose: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2600 N, Atlingand 1 M R, Gråstrubet Lappedykker 10 R. Kurt Due Johansen 
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 1 OF, Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 45 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 7 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Rønninge Søgård: Canadagås 25 OF. Per Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Knortegås 200 T. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 1 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 M SY. Kristoffer Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 100 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 2100 T, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 R. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 2 FU. Kurt Due Johansen
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 22 R. Amel Rahba


  

Fredag den 22. maj 2020                       Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:32

Svendborg, Heldager: Rød Glente 1 FU. Lars Kirk
Vornæs Skov
: Havørn 1 AD R, Gøg 2 R HØ, Fiskehejre 1 OF. Morten Kristiansen
Gulstav
(07:15-09:30): Rørdrum 1 SY. Kathrine+ Tine SJ, Robin Passarge, Jan Stener Jørgensen
Gulstav, Østerskov:
Pirol 2 R SY KA, Skovsanger 1 SY. Kathrine+ Tine SJ, Robin Passarge, Jan Stener Jørgensen
Keldsnor: Tejst 1 R (ud for pynten v fyret), Hvepsevåge 1 T NV (indtrækkende), Stenpikker 1 R. Kathrine+ Tine SJ, Robin Passarge, Jan Stener Jørgensen
Gulstav Mose
(07:20-07:30): Hedehøg 2k TF. Torbjørn Eriksen, Esben Eriksen
Brændegaard sø: Havørn 2 AD + 22 dage gammel Pull. Erik Thomsen
Lundeborg. Hvepsebuk 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Knopsvane 2 YF + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 1 R. Bent Juhler
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Drætlingen v/Drættegrund: Strandskade 60 R, Lille Kobbersneppe 85 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø Plantage: Ravn 3 YF UF. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Havørn 2 . Tom Giersing
Lindelse:
Sort Glente 1 OF. Arne Bruun
Mågeøerne: Havterne 51 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Nilgås 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 2 FU, Fjordterne 24 YF,
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Nilgås 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 4 SY, Stenvender 1 R, Rovterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Piledybet: Atlingand 1 M R. Henrik Mørup-Petersen
Ravnebjerg Skov (Svendborg): Havørn 2 OF. Lars Kirk
Ristinge Hale: Stenvender 1 OF, Dværgterne 2 FU. Pierre Bentzen
Siø: Vandrefalk 1 OF. Pierre Bentzen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Stylteløber 2 OF. Mads Brix
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Stylteløber 2 OF. Christian Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Stylteløber 2 R. Arne Bruun, Jens-Gert Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 M R, Rørdrum 1 NV,
Stylteløber 2 R SV (Incl. parring). Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 R, Knarand 96 R, Rørdrum 4 SY,
Stylteløber 2 AD R, Lille Præstekrave 2 SY, Dværgmåge 3 R, Skægmejse 10 R, Sivsanger 3 SY, Rørsanger 25 SY. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Ringdrossel 1 R T. Hans-Henrik Wienberg


  

Torsdag den 21. maj 2020                       Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:30

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 712 T Ø
Svendborg, matriklen
: Jernspurv 5 YF (et par + 3 nyudfløjne unger, Munk  1 M SY, Munk 1 F R. Jan Stener Jørgensen
Vornæs skov
: Gøg 1 HØ (Hvorfor hænger fugle med strips på i skoven? Læs: Makabre fund i Vornæs Skov! ). Morten Kristiansen
Søgård (Langeland)
: Rødrygget Tornskade 4 R. Erik Danielsen, Eske Morthensen, Erhardt Edmund Ecklon
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 R. Erik Danielsen, Eske Morthensen
Fakkebjerg:
Steppehøg 1 T N. Torbjørn Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Stylteløber 2 FU. Torbjørn Eriksen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 2 SY.(Duetsang). Michael Mosebo Jensen
Skarø: Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Tårnfalk 1 FU, Gulbug 1 R, Rørspurv 1 M SY,
Skarø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 90 FU, Bramgås 6 R, Gravand 18 R, Knarand 2 R, Strandskade 12 R, Hjejle 1 R, Vibe 18 R, Rødben 10 R, Stormmåge 60 R, Havterne 2 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 16 R, Hvid Vipstjert 6 R, Hvid Vipstjert 1 YF UF,
Klokkefrø 1 SY
Hesselagergård: Knopsvane 2 YF + 7 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Lille Præstekrave 4 OF, Lille Kobbersneppe 32 R, Mudderklire 2 R, Rørhøg 1 OF, Tornsanger 2 R, Tornirisk 2 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allested: Rød Glente 2 OF. Niels Lund
Bastholm: Sortgrå Ryle 3 SDR R. Mads Syndergaard
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 3 SV. Michael Mosebo Jensen
Egholm v/Bågø: Stenvender 7 R. Mads Syndergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Klyde 20 R. Annette Friis
Frørup (Østfyn): Havørn 2 OF. Sidsel Damgaard
Gulstav: Lærkefalk 1 FU. Pierre Bentzen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Lærkefalk 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Peter Lillesø
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 2K FU, Rødrygget Tornskade 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 1 M FU, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Annette Friis
Hofmansgave: Hjejle 300 R, Storspove 55 R. Gregers Johannesen
Hou Nordstrand (Langeland) (15:13):
Sort Stork 1 N. Ole Goldschmidt
Landet: Havørn 2 3K OF. Poul Vestergård Rasmussen
Møllehave v/Langkildegård: Ravn 7 OF. Per Rasmussen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Lille Præstekrave 4 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 M FU, Rørsanger 25 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Mads Brix
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 R, Drosselrørsanger 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Nilgås 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Stenvender 1 R, Dværgmåge 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 FU. Carsten Nielsen
Slambassinet (Odense):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 F R, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Evald Mehlsen
Stævningen: Skovsanger 1 M SY. Michael Højgård Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R,
Stylteløber 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Stylteløber 2 FU . Mads Brix
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Stylteløber 2 FU. Christian Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stylteløber 2 FU,
Aftenfalk 1 F 2K FU. Pierre Bentzen 


  

Onsdag den 20. maj 2020                       Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:29

Svendborg, matriklen: Mursejler 2 YF (par), Havesanger 1 SY, Dompap 2 YF (par). Jan Stener Jørgensen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 76 R, Knopsvane 1 YF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 116 R, Bramgås 188 OF, Grågås 276 R, Ederfugl 9 OF, Toppet Skallesluger 3 OF, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 16 R, Gravand 4 YF, Gråand 6 R, Gråand 3 YF, Gøg 1 SY, Fiskehejre 9 R, Skarv 20 OF, Strandskade 11 YF, Klyde 1 R, Klyde 1 YF, Strandhjejle 5 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 1 R, Vibe 5 YF, Storspove 20 R, Rødben 10 YF, Hættemåge 42 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 34 R, Svartbag 9 OF, Havterne 6 YF, Rørhøg 1 FU, Havørn 4 R, Tårnfalk 1 FU, Rødrygget Tornskade 1 YF, Gråkrage 18 OF, Sanglærke 114 YF, Gulbug 1 SY, Landsvale 9 FU, Digesvale 120 OF, Tornsanger 4 SY, Stær 34 FU, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 6 R, Engpiber 38 YF, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 120 FU, Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU, Klyde 2 R, Vibe 4 YF K, Rødben 1 R, Ravn 1 R, Sanglærke 4 R, Tornsanger 1 YF SY, Stenpikker 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU
Gulstav: Stillits 1 R. Erik Thomsen
Tange å: Rørspurv 2 R FU, Grønspætte 1 SY, Gøg 1 SY. Rørsanger 1 SY, Dompap 2 FU (på Mælkebøttefrø). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Drætlingen v/Drættegrund: Stenvender 3 R. Jacob Sterup
Fyns Hoved: Fiskeørn 1 N, Tornsanger 36 SY, Stenpikker 8 R, Gul Vipstjert 32 FU. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Havterne 26 R, Splitterne 33 R, Stenpikker 8 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY,
Pungmejse 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Lærkefalk 2 FU. Jan Holm Jensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 SY. Hans Rytter
Gulstav Østerskov:
Pirol 2 R, Munk 14 R, Grå Fluesnapper 7 R. Søren Bøgelund
Havndrup: Trane 3 OF. Per Rasmussen
Horseklint: Fiskeørn 3 N, Hvepsevåge 10 N, Rød Glente 2 , Bysvale 440 N, Landsvale 600 N, Stenpikker 7 R, Skovpiber 28 N, Gul Vipstjert 434 N. Kristoffer Hansen
Keldsnor:
Blåhals 1 RI (Nordlig). Søren Bøgelund
Lillemølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Peter Pelle Clausen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 116 R, Havørn 4 R, Sanglærke 114 YF, Digesvale 120 OF, Stenpikker 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Siø: Nilgås 2 R, Sølvhejre 1 AD SDR R, Lille Præstekrave 1 FU. Jacob Sterup
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 10 R, Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 4 R. Holger Daugaard
Slambassinet (Odense):  Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 8 FU, Vandrefalk 1 FU, Skægmejse 2 R, Blåhals 4 SY. Bo Hansen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Knudsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blå Kærhøg 1 M OF. Holger Daugaard
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Peter Pelle Clausen


   

Tirsdag den 19. maj 2020                       Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:27

Ny Gesinge, Taasinge: Havørn 3 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Tåsinge: Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 2 SY, Tornsanger 1 SY, Nattergal 1 SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY
Vejlen, Tåsinge: Klyde 8 FU, Havørn 1 AD R, Skægmejse 2 R, Rørsanger 3 SY, Gul Vipstjert (ssp. flava) 4 FU,
Slambassinet (Odense)
Stylteløber 1 R . Erik Thomsen
Slambassinet (Odense): Mudderklire 1 R,
Stylteløber 1 R. Steen Winkel
Lindholm: Stormmåge 1 YF, Toppet lappedykker 1 FU, Havterne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bredholt v/Arreskov Sø: Skovsneppe 4 OF. Gunnar Jørgensen
Bredholt v/Arreskov Sø: Skovsneppe 3 OF. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 1265 T, Sortstrubet Lom 1 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 R. Gøran Jakobsen
Føns Vang: Snegås 2 R, Sorthalset Lappedykker 6 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Lærkefalk 1 N. Michael Mosebo Jensen
Gudbjerg: Rød Glente 3 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Knortegås 1340 Ø, Rørdrum 1 R, Hvepsevåge 12 NØ. Søren Bøgelund
Hvidkilde Sø: Canadagås 30 OF. Carsten Skou
Knold Nor: Skovhornugle 1 OF. Bjarne Golles
Røjle By: Stenpikker 5 R. Michael Mosebo Jensen
Skovsgaard Mølle: Vagtel 1 SY. Mogens Lind Jørgensen
Slambassinet (Odense):
Silkehejre 1 R, Stylteløber 1 R, Temmincksryle 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Græshoppesanger 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Martin Søgaard Nielsen
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 22 R,
Stylteløber 1 FU, Blåhals 3 SY. Gøran Jakobsen
Slambassinet (Odense):
Silkehejre 1 R, Stylteløber 1 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU , Stenvender 1 FU, Temmincksryle 5 FU, Blåhals 2 SY. Kell Grønborg
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU , Blåhals 1 FU. Vibeke Hansen
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 16 R,
Stylteløber 1 R, Temmincksryle 10 R, Blåhals 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 10 FU,
Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 4 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 FU. Andreas Rønn Hansen
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 21 YF BR,
Stylteløber 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 6 FU, Blåhals 2 R. Søren G. Nielsen
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 19 YF UF,
Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 8 FU,Temmincksryle 5 FU. Carsten Skou
Slambassinet (Odense): Skestork 1 OF,
Stylteløber 1 R , Lille Præstekrave 2 R. David Damgaard Dysager
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU , Lille Præstekrave 1 FU. Steen Winkel
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU . Lars Kirk
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU . Jens O. Hansen
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 2 FU. Pierre Bentzen
Slambassinet (Odense):
Stylteløber 1 M AD R, Mudderklire 41 R. Anders Myrtue
Sollerup: Skovsneppe 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Sollerup: Nattergal 5 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov):, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Leif Kristensen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand:
Stylteløber 1 R. Anders Myrtue
Thurø By m.m.: Natugle 4 YF, Ravn 3 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 R,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 R . Jens-Gert Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 201 R, Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 1 R,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 R. Arne Bruun
Vejle Lung:
Nattergal 14 SY. Poul Bjerager
Østerø Sø (Knudshoved): Klyde 24 FU, Stenvender 5 FU, Dværgterne 2 FU, Stenpikker 5 FU. Kurt Kaack Hansen


   

Mandag den 18. maj 2020                       Solopgang: 05:04 Solnedgang: 21:25

Kogtved: Stormmåge 2 YF B (Stormmågerne forsøger igen at yngle parvis på kysten af Svendborgsund på ved Kogtved/Skovsbo strand. Denne gang på naboens pæl. Naboen har sat en gammel brødbakke på toppen af pælen og nu har fru stormmåge indtaget pælens top), Rødstjert 1 YF SY
Vornæs Skov: Havørn 1 R NAT. Bettina Gerti Gross
Vejlen, Taasinge: Havørn 1 OF,Temmincksryle 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg: Blåmejse 1 YF + JUV. Poul Brugs Rasmussen
Slambassinet (16:30 - ):
Stylteløber 1 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet:Skestork 5 R, Silkehejre 1 R,
Stylteløber 1 R. Kristoffer Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Lille Præstekrave 1 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Skestork 3 R. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Lille Præstekrave 2 R. Michael Mosebo Jensen
Højby Moser: Græshoppesanger 0 SY. Arne Bruun
Røjle By: Stenpikker 11 R. Michael Mosebo Jensen
Sebbelung-søerne: Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Slambassinet (Odense): Sorthalset Lappedykker 2 R, Skestork 1 R,
Stylteløber 1 R. Leif Sørensen
Slambassinet (Odense): Skestork 1 FU T,
Stylteløber 1 R. Steen Vagner
Slambassinet (Odense): Gråstrubet Lappedykker 16 FU,
Silkehejre 1 SDR FU, Skestork 5 FU, Stylteløber 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 2 FU, Blåhals 1 SY. Kristoffer Hansen
Stige By:
Natravn 1 R. Kristoffer Hansen
Tarup Grusgrave: Fjordterne 10 FU. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Natugle 4 YF UF. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 198 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 R. Martin Rheinheimer


   

Søndag den 17. maj 2020                       Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:24

Vornæs Skov (20:45): Havørn 1 AD R NAT. Bettina Gerti Gross
Ny Gesinge
: Stillits 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø, Søndervej
: Natugle 2 + Pull. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Husskade 2 FU. Poul Brugs Ramussen
Klintholm: Toppet Skallesluger 2 R, Gråand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Mursejler 3 FU, Blishøne 10 R, Vibe 1 YF K, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Munk 1 SY, Tornsanger 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Klokkefrø 5 M YF SY, Snog 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Broløkke Strand: Skægmejse 2 FU. Jens Peter Bech
Dovns Klint: Knortegås 1670 NØ, Bramgås 24550 T, Fjordterne/Havterne 66 T, Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Emilielund (Ravnholt): Ravn 5 R. Per Rasmussen
Føns Vang: Digesvale 610 FU. Annette Friis
Gulstav: Rørdrum 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Isfugl 1 R, Bysvale 200 FU. Per Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Isfugl 1 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Splitterne 30 YF BR. Arne Bruun
Sybergland: Digesvale 150 FU. Jens Peter Bech
Sønderskov v/Ferritslev: Ravn 4 R. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Natugle 4 YF UF. Arne Bruun
Vejle Lung:
Nattergal 12 R. Poul Bjerager


   

Lørdag den 16. maj 2020                         Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:22

Lundeborg havn, nord for (06:45): Splitterne 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Dværgterne 2 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint:
Bramgås 150200 T, Dværgmåge 3 T, Fjordterne 22 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Sorthalset Lappedykker 1 R, Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lille Præstekrave 1 FU,
Sortspætte 2 R, Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 1 YF BR, Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 1 FU. Erik Busk
Horseklint: Sule 3 NV, Dværgterne 3 FU, Fiskeørn 1 N, Gul Vipstjert 387 N. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 2 FU T, Fjordterne 44 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Temmincksryle 1 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Lille Præstekrave 1 FU. Søren G. Nielsen
Skovsgård: Vagtel 1 R. Nis Rattenborg
Sybergland: Digesvale 150 FU. Jens Peter Bech
Søgård (Langeland):
Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Søgård Mose (Langeland): Nilgås 2 R. Søren G. Nielsen
Sønderskov v/Ferritslev: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Vejle Lung:
Nattergal 11 R. Poul Bjerager
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Tinksmed 16 R. Martin Søgaard Nielsen


 

Fredag den 15. maj 2020                         Solopgang: 05:09 Solnedgang: 21:20

Skovballe: Ravn 1 YF
Gulstav
: Grågås 1 + Pull, Blishøne 1 + Pull, Digesvale 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunden
: Tejst 1 R, Gulbug 1 R, Mudderklire 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Åmosen v/Ollerup
: Nattergal 1 SY (kort efter midnat). Peder Skou  [Apollo Books]
Hesselagergård: Stor flagspætte 2 FU. Blishøne 2 YF + 4 Pull (Blishønsparret, som for nogen tid siden fik 5 kyllinger, trives vel deroppe, dog er der nu kun 4 kyllinger tilbage. Svanefar eller en glubsk gedde har nok været på spil.) Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 68 R, Havørn 2 OF, Digesvale 600 FU. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Temmincksryle 1 FU. Kell Grønborg
Gulstav: Bramgås 4600 Ø. Søren Bøgelund
Hakkehave: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Søgård (Langeland):
Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sortklire 12 FU. Kell Grønborg


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 11/05 - 2020:
               Over 600 rovfugle sidder i bure i Danmark
              
Hjælpepakke til grønne organisationer: En vigtig håndsrækning
               Danmarks fugle skal tælles med nye metoder
               Danske fuglevenner støtter nyopdaget kolibri


  

Torsdag den 14. maj 2020                       Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:18

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 2 YF, Knopsvane 15 R, Grågås 3 YF UF, Grågås 7 OF, Gravand 47 R, Skeand 2 YF , Knarand 2 R, Gråand 6 YF, Gråand 15 R, Gøg 1 SY, Blishøne 13 R, Fiskehejre 7 R, Sølvhejre 1 OF, Strandskade 1 YF, Klyde 73 FU , Lille Præstekrave 2 YF, Vibe 7 YF, Hvidklire 5 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 19 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 14 R, Fjordterne 1 YF , Hvepsevåge 2 OF, Rørhøg 3 R , Rørhøg 1 YF , Gråkrage 20 R, Skægmejse 3 R, Rørsanger 13 SY , Bysvale 51 FU, Landsvale 7 FU, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 R, Munk 2 SY, Havesanger 2 SY, Gærdesanger 3 SY, Tornsanger 5 SY, Gærdesmutte 4 SY, Stær 8 R, Rødstjert 1 SY, Solsort 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm
: Rørhøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sollerup: Skovsneppe 1 YF TH
Sundet, Faaborg: Græshoppesanger 1 SY
Fiskeholm: Knopsvane 12 YF, Grågås 4 YF, Grågås 4 PUL R, Ederfugl 10 YF, Toppet Skallesluger 4 YF, Strandskade 6 YF, Stormmåge (ssp. canus) 50 YF, Havørn 1 FU .Peter Pelle Clausen
Seden Kvissel, Odense Fjord: Skestork 6 R. Anders Myrtue

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge
: Vandrefalk 1 M AD T. Bent Juhler
Gulstav: Rørdrum 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Gorm Gaarde
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.
: Lille Præstekrave 2 FU.  Andreas Rønn Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R. Michael Mosebo Jensen
Klæsø Nor: Græshoppesanger 1 SY. Jan Sørensen
Kongebroskoven:
Sortspætte 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Løkkeby Enge:
Steppehøg 1 2K FU, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Gorm Gaarde
Røjle By: Stenpikker 12 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Stor Præstekrave 21 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Splitterne 30 YF BR. Martin Rheinheimer
Siø: Stor Præstekrave 21 FU, Lille Præstekrave 2 R, Splitterne 50 YF. Niels Bomholt Jensen 
Slambassinet (Odense): Knarand 27 R. Anders Myrtue
Stige Ø: Skestork 6 R. Anders Myrtue
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Gunnar Jørgensen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 OF, Klyde 73 FU
, Lille Præstekrave 2 YF, Skægmejse 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Klyde 32 FU. Martin Rheinheimer


  

Onsdag den 13. maj 2020                       Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:16

Vornæs Skov (20:45): Havørn 1 R NAT (Så vækkede jeg ham igen. Kl. 20:45 samme sted, 7 gang nu. Han sad på en gren, egetræ nummer 2 før granerne. Han eller hun fløj op og en runde over pengehøj). Bettina Gerti Gross
Arreskov sø
: Sorthalset lappedykker 2 R (ny art yngleart for søen, nr. 3 for i år foruden fjorterne, hættemåge). Erik Ehmsen
Lundeborg, Caroline Amalievej
: Gærdesanger 1 FU, Sandspringer 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 YF (fodrer ungerne med en stor fisk). Erik Thomsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Huldue 1 YF SY, Natugle 2 SY,
Sortspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 2 YF FU, Sortmejse 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Gransanger 1 YF SY, Træløber 2 YF BR, Spætmejse 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 2 YF SY

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 AD R, Skægmejse 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Kristoffer Hansen
Bredholm: Sortsvane 2 R. Jacob Sterup
Båring Skov: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Ravn 3 R. Michael Mosebo Jensen
Båring Vig: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint:
Bramgås 90030 T, Fjordterne 7 T, Vandrefalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Helnæs Made: Skægmejse 1 R. Tom Giersing
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY, Græshoppesanger 1 SY. Esben Eriksen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M FU. Andreas Rønn Hansen 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 R. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF UR. Niels Bomholt Jensen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Alk 140 R. Michael Mosebo Jensen 
Lillestrand/Korshavn (FE08): Sortsvane 1 R, Skestork 3 S. Mogens Ribo Petersen
Lindved Frugtplantage: Havørn 2 OF. Lars Andersen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 2 SY. Finn Jensen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Esben Eriksen
Røjle By: Stenpikker 13 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Stor Præstekrave 30 R, Temmincksryle 2 R,
Lapværling 1 R. Esben Eriksen
Sundet, Faaborg: Græshoppesanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Græshoppesanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer 
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 8 R. Michael Mosebo Jensen


  

Tirsdag den 12. maj 2020                       Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:15

Svendborg Golfbane: Trane 4 N, Hugorm 1 F
Skovsbo v/Svendborg
: Broget Fluesnapper 1 SY. Jens-Gert Hansen
Åmosen v/Ollerup
: Rød Glente 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Grågås 36 R, Gøg 1 SY, Lille Præstekrave 1 FU, Vibe 3 R, Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 5 FU, Rørhøg 1 FU, Allike 11 FU, Sanglærke 3 SY, Landsvale 15 FU. Lars Kirk
Tange å
: Tornsanger 2 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 YF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R. Søren G. Nielsen
Caroline Amalielund: Trane 4 OF. Steen Winkel
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 44 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 R, Hættemåge 2000 YF, Sorthovedet Måge 1 YF BR, Fjordterne 5 YF BR, Digesvale 400 FU. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 6 R. Karin Abildgaard
Nakkebølle Inddæmning: Fjordterne 5 FU. Jacob Sterup
Nørresø v/Brahetrolleborg: Fjordterne 15 FU. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Isfugl 1 OF. Søren G. Nielsen
Posen:
Nattergal 5 . Leif Kristensen
Rudkøbing Vejle: Nilgås 2 R, Atlingand 1 R, Skeand 14 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Rørhøne (Grønbenet) 20 R, Tinksmed 22 R. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Snarup Have: Skovsneppe 2 TH. Palle Bo Larsen
Snarup Mose: Skovsneppe 1 TH. Palle Bo Larsen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Lille Præstekrave 1 FU, Temmincksryle 1 FU. Lars Kirk
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 3 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Temmincksryle 5 FU, Skægmejse 1 R. Pierre Bentzen


  

Mandag den 11. maj 2020                       Solopgang: 05:16 Solnedgang: 21:13

Bjørnemosegård: Rørhøg 1 FU. Lars Kirk
Egense v/Svendborg
: Knopsvane 2 YF P, Gravand 4 R, Gråand 2 R, Lille Lappedykker 1 FU, Blishøne 2 YF UF, Vibe 6 YF BR, Tinksmed 4 FU, Stormmåge 4 FU, Husskade 2 FU, Råge 2 FU, Sanglærke 4 YF SY, Landsvale 12 FU, Digesvale 1 R, Stær 8 YF FU, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU,
Tange å
: Landsvale 30 YF FU OF R, Stær 12 YF (i 6 Stærekasser). Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 1 R, Hvepsevåge 1 T, Havørn 2 R, Rød Glente 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R. Bent Juhler
Bøjden Nor: Dværgterne 3 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Dværgterne 4 R. Stoffer Jaeger
Båring Skov: Ravn 5 YF UR. Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken:
Skestork 2 , Isfugl 1 R. Martin Søgaard Nielsen 
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 13 YF UF. Hans Erik Dylmer
Gyldensteen: Engsøen: Snegås 2 AD R, Skeand 10 R, Knarand 38 R, Sorthalset Lappedykker 10 R. Jens Bækkelund
Kildemose v/Ryslinge: Lille Præstekrave 1 R. Karl Top
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 2 FU, Nilgås 2 FU. Merry Sunke Larsen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen
Tarup Grusgrave: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 11 FU. Per Rasmussen 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 182 FU. Arne Bruun
Universitetet - Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 8 R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Temmincksryle 3 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge:Temmincksryle 3 FU, Skægmejse 3 OF. Merry Sunke Larsen
Vejlen, Tåsinge: Temmincksryle 2 FU. Lars Kirk
Vindinge Å ved udløb: Skægmejse 1 R. Peter Pelle Clausen
Vissenbjerg: Rustand 2 OF. Søren Louis Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Hedehøg 1 M AD FU N. Søren Bøgelund


   

Søndag den 10. maj 2020                       Solopgang: 05:18 Solnedgang: 21:11

Ny Gesinge (20:45): Havørn 1 R NAT. Bettina Gerti Gross
Ny Gesinge
: Trane 1 OF. Anne Dorte og Poul V. Rasmussen
Tange å: Bjergvipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Knarand 41 R, Toppet Lappedykker 102 R, Sortterne 1 FU, Fjordterne 8 FU, Havørn 2 , Bysvale 100 FU, Landsvale 1000 FU, Digesvale 600 FU. Erik Ehmsen
Broløkke Strand: Skægmejse 7 FU. Jens Peter Bech
Broløkke/Drostehave: Lærkefalk 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Brylle Mark: Havørn 2 AD OF. Peter Hahn
Dovns Klint: Bramgås 1580 T, Sølvhejre 3 SV, Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:
Gulirisk 1 OF. Martin Søgaard Nielsen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 2 S, Havørn 3 AD OF, Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 OF, Sort Glente 3 . Martin Søgaard Nielsen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 2 T, Havørn 3 OF, Rød Glente 3 OF, Lærkefalk 1 OF. Carsten Skou
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 10 FU, Hættemåge 800 R, Hættemåge 800 YF BR, Sorthovedet Måge 1 R, Sorthovedet Måge 1 YF BR. Gunnar Jørgensen
Gulstav
(05:00 - ): Sølvhejre 3 SV, Pirol 1 SY, Sivsanger 3 SY, Skovsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 2 SY, Grå Fluesnapper 5 R. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Rørdrum 2 OF, Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 M IMM SY. Nis Rattenborg
Gulstav Vesterskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Carsten Skou
Hennetved Haver: Skovsanger 1 SY. Jan Sørensen
Keldsnor: Dværgmåge 2 R Ø. Nis Rattenborg
Keldsnor:
Savisanger 1 SY. Esben Eriksen
Klæsø Nor: Atlingand 3 R, Græshoppesanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Lillebælt/Snævringen ud for Middelfart: Sortstrubet Lom 1 OF. Andreas Rønn Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Fjordterne 5 R, Havørn 2 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Nilgås 1 R, Rørdrum 1 TH, Fjordterne 25 FU,
Drosselrørsanger 1 TH. Carsten Skou
Nørreballe Nor:  Klyde 22 R, Temmincksryle 1 R, Dværgmåge 1 AD R, Fjordterne 38 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 3 SY. Ole Goldschmidt
Rath:
Gulirisk 1 SY. Nis Rattenborg
Rudme: Rød Glente 2 FU. Palle Bo Larsen
Røjle By:
Stenpikker 21 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou
Strandeng v/Føllesbjerg: Sølvhejre 3 SV. Martin Søgaard Nielsen
Sønderskov v/Ferritslev: Gransanger 29 SY,
Munk 26 SY. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Bund:
Sort Stork 1 AD N. Michael Højgård Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 2 R,
Rovterne 3 AD R, Fjordterne 15 R, Havørn 2 AD OF, Vendehals 1 R, Skægmejse 18 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU,  Rovterne 2 FU, Skægmejse 1 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Martin Søgaard Nielsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor Sortstrubet Bynkefugl 3, 
Rørspurv 26 M SY. Nis Rattenborg
Universitetet - Odense: Lille Præstekrave 2 R. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 12 R. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 2 FU. Vibeke Hansen


  

Lørdag den 9. maj 2020                       Solopgang: 05:20 Solnedgang: 21:09

Egense, Bjergvej: Brud 1 DØD. Niels Andersen
Ny Gesinge
(20:43): Broget fluesnapper 2 YF (et par). Anne Dorte og Poul V. Rasmussen

Ny Gesinge
(17:15): Trane 5 OF. Anne Dorte Rasmussen
Thurø By m.m.: Grågås 8 R, Gravand 2 R, Fasan 1 FU, Ringdue 6 OF, Trane 1 NØ, Skarv 1 OF, Strandskade 20 OF, Hættemåge 4 OF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 2 OF, Rørhøg 1 OF, Allike 2 FU, Råge 3 FU, Gråkrage 2 FU, Musvit 1 FU, Landsvale 14 FU, Gransanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Stær 5 FU, Sangdrossel 1 SY, Solsort 1 FU, Jernspurv 1 SY, Gråspurv 3 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Gulspurv 2 FU. Lars Kirk
Nørreballe Nor (20:40-?):
Hvidvinget terne 4 FU. Torbjørne Eriksen
Nørreballe Nor: Gøg 1 SY, Rovterne 1 R,
Hvidvinget Terne 28 FU , Rørhøg 1 M FU, Drosselrørsanger 1 SY.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 82 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Atlingand 2 M R, Lille Præstekrave 1 OF, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 8 FU. Gunnar Jørgensen
Esbechholme: Stenvender 1 FU. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Trane 3 OF, Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 N. Martin Søgaard Nielsen
Fakkebjerg: Lærkefalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Flintholm (Odense Fjord): Stenvender 10 FU. Jacob Sterup 
Fredmosen:
Savisanger 1 SY, Sivsanger 4 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Dværgterne 1 FU, Splitterne 25 R, Stenpikker 18 FU. Jens Peter Bech
Fællesstrand (inkl. Tornen):
Skestork 6 FU. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Bramgås 1250 S, Trane 3 OF,
Hvidvinget Terne 6 NØ, Dværgfalk 1 N. Søren Bøgelund 
Gyldensteen Gods: Ringdrossel 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 3 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Made: Bramgås 1500 FU, Lille Præstekrave 3 FU, Skægmejse 1 FU, Stenpikker 11 FU. Andreas Rønn Hansen
Hindemae Skov: Skovsanger 1 SY, Munk 11 SY. Per Rasmussen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Ravn 6 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt:
Sort Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 R, Havørn 2 R, Rød Glente 3 FU,
Sort Glente 1 FU, Isfugl 1 R, Lærkefalk 2 R. Britta Merete Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskeørn 1 FU T. Steen Vagner
Lundemosen: Ringdrossel 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen 
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Gulspurv 1 R. Jørn Knudsen 
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 28 AD R, Sort Glente 1 OF, Drosselrørsanger 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 28 AD R. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 28 AD R. Gregers Johannesen
Rev nord for Vestermade Strand:
Havterne 140 YF. Jacob Sterup
Roholm: Stenvender 1 R, Almindelig Ryle 500 R. Jacob Sterup 
Rønninge Søgård: Ringdrossel 1 R. Per Rasmussen
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Vandrefalk 1 3K+ OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Skovholmen (Alø): Stenvender 1 FU. Jacob Sterup
Sorte Ø (Fireø): Stenvender 1 FU. Jacob Sterup
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 1 FU, Tinksmed 30 FU. Arne Bruun 
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R, Hvidvinget Terne 11 FU, Fiskeørn 1 OF. Kirsten Halkjær Lund
Søgård Mose (Langeland): Trane 3 S. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R,  Stenpikker 10 R,
Hvidvinget Terne 25 3K+ SDR R . Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R,
Hvidvinget Terne 39 FU, Dværgterne 2 R, Fjordterne 30 FU, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidvinget Terne 43 FU. Henrik Kingo Andersen 


 

Fredag den 8. maj 2020 Bededag      Solopgang: 05:22 Solnedgang: 21:07

Horseskov: Grønspætte 1 SY HØ. Morten Kristiansen
Hønsehaven, Grusgravssøen: Havesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Caroline Amalievej: Digesvaler 50 par. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Dværgmåge 2 . Kristoffer Hansen
Bredstens Bjerg v/Søgård: Stenpikker 11 FU. Laila Neermann
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Per Rasmussen
Dovns Klint: Bramgås 22840 T, Rødstrubet Lom 7 T, Fjordterne 104 T, Lærkefalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Dræet: Storspove 55 R. Jens Bækkelund
Egebjerggård Storskov: Havørn 3 YF UR, Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Kernebider 6 R. Henrik Kingo Andersen 
Egense v/Svendborg: Ringdrossel 1 F FU. Niels Andersen
Fredmosen:
Savisanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Fredmosen:
Savisanger 1 SY, Sivsanger 3 SY, Nattergal 8 SY. Ole Goldschmidt
Føns Vang: Toppet Lappedykker 53 FU, Havørn 2 AD OF. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg: Stenpikker 13 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY,
Sort Glente 1 AD S, Digesvale 390 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Laila Neermann
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 3 R, Klyde 30 YF, Svaleklire 5 R. Britta Merete Larsen
Gyldensteen: Langø: Stenpikker 24 R. Britta Merete Larsen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 5 R. Joan Laursen
Jersore: Stenpikker 10 R. Jens Bækkelund
Kildemose v/Ryslinge: Lærkefalk 1 OF. Karl Top 
Klakkebjerg: Hedelærke 1 SY. Gunnar Jørgensen
Kogtved: Havørn 2 OF. Michael Larsen Hansen
Letmose Skov (Sellebjerg): Skovsanger 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Lindholm v/Allested: Duehøg 1 OF. Niels Lund
Lindkær v/Ravnholt:
Sort Glente 1 R, Lærkefalk 1 FU, Ravn 6 R. Michael L.J. Glentedal
Lindved Frugtplantage: Skovsanger 1 SY. Lars Andersen
Lindø + vade v/Jersore: Hvidklire 29 R. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Carsten Skou
Nørre Broby: Tinksmed 24 R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 2400 N, Lille Præstekrave 2 YF P, Dværgmåge 7 2K FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 30 YF P,
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 1300 NØ, Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 2 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Laila Neermann
Nørreballe Nor: Rørdrum 3 SY, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 65 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Nilgås 2 R. Laila Neermann
Røjle By: Stenpikker 11 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU, Splitterne 60 R. Laila Neermann
Skaboeshuse: Agerhøne 4 FU, Mudderklire 29 FU, Stenpikker 11 FU. Kurt Kaack Hansen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Leif Kristensen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Isfugl 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Søgård Mose (Langeland): Nilgås 1 R, Trane 3 AD R,
Sort Glente 1 AD FU. Ole Goldschmidt
Thurø By m.m.: Bramgås 1600 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 4100 T, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Stenpikker 9 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 R, Knarand 114 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Rørdrum 3 SY, Sølvhejre 2 AD R, Ravn 3 OF, Skægmejse 5 R, Stenpikker 18 R. Ole Goldschmidt
Vejlby Fed Sommerhusområde: Huldue 4 R, Stenpikker 29 R. Michael Mosebo Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 17 FU, Sølvhejre 1 OF. Jørn Knudsen


  

Torsdag den 7. maj 2020                Solopgang: 05:24 Solnedgang: 21:05

Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Lars Kirk
Broholm
: Blishøne 2 AD + 5 Pull ( kyllingerne lever stadig i bedste velgående, og ingen er endnu havnet i gabet på en glubsk gedde), Gråand 8 FU, Grønbenet rørhøne 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 4 YF TH. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 3 R
. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 3 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Digesvale 200 R. Frank Jensen-Hammer
Fangel Hede:
Nattergal 9 R. Poul Bjerager
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 R, Klyde 39 YF, Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Flyvesandet:Ringdrossel 1 R. Leif Sørensen
Faaborg:
Hvid Stork 1 OF. Nina Bjørn
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Klakkebjerg: Hedelærke 2 FU. Pierre Bentzen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 2 FU,
Sort Glente 1 FU. Palle Bo Larsen 
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Skovsanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU, Fjordterne 16 FU, Fjordterne 14 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Susanne Rørdam Skov 
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Lars Kirk
Siø: Lille Præstekrave 4 FU,  Temmincksryle 1 FU. Laila Neermann 
Sortemosen (Sydfyn): Lille Præstekrave 1 YF K, Havørn 2 AD FU. Hans Rytter
Svendborg: Kaspisk Måge 1 2K SV. Anders Odd Wulff Nielsen
Sybergland: Stor Kobbersneppe 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 255 FU. Arne Bruun
Vejlby Fed Sommerhusområde: Huldue 3 R, Stenpikker 8 R. Michael Mosebo Jensen
Vindinge Å, E20-Vindinge:
Hvid Stork 1 FU. Via Jesper Leegaard


   

Onsdag den 6. maj 2020                Solopgang: 05:26 Solnedgang: 21:04

Humble (10:00): Fiskeørn 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Siø
: Strandskade 1 R, Sanglærke 1 R. Lars Kirk
Slipshavn enge og Lindholm
: Hvidklire 1 FU, Klyde 2 FU, Pibeand 3 FU, Sølvmåge 2 ( har bygget rede i en
skotrende på kontorbygningen ). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Digesvale 280 R. Frank Jensen-Hammer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 19 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 SDR FU. Kristoffer Hansen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Gråstrubet Lappedykker 10 R, Lille Præstekrave 2 R. Arne Bruun
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 6 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1050 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1800 FU. Jens Bækkelund
Gærup Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Helnæs Made: Havørn 2 . Tom Giersing
Konabbe Skov: Natugle 4 PUL YF UR,
Pirol 1 R. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 3 R, Ravn 8 R. Michael L.J. Glentedal
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 4 R, Sivsanger 4 SY. Lars Ole Gjesing
Svanedam:
Hvid Stork 1 FU. Jesper Leegaard 
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 4 R, Sivsanger 4 SY. Lars Ole Gjesing
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 R. Peter Pelle Clausen
Urup Dam: Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 48 R. Mogens Ribo Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Tinksmed 16 FU. Kristoffer Hansen


  

Tirsdag den 5. maj 2020                Solopgang: 05:28 Solnedgang: 21:02

Knold Nor: Knopsvane 7 R, Grågås 6 R, Blisgås 5 FU, Toppet Skallesluger 14 R, Gravand 18 R, Gråand 5 R, Skarv 14 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, Vibe 4 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Mudderklire 3 R, Rødben 2 FU, Havterne 2 FU, Splitterne 4 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 6 SY, Digesvale 40 FU, Tornsanger 2 SY, Stær 7 FU, Tornirisk 5 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 SY. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping
: Munk 2 FU (et par). Poul Brugs Rasmussen
Sybergland (20:10):
Stylteløber 2 R . Anders Myrtue
Sybergland (19:33):
Stylteløber 2 R . Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor
: Dværgterne 1 FU. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Stor Kobbersneppe 2 NØ. Frank Jensen-Hammer
Elmelund:
Hvid Stork 1 FU. Ditte Tønner via Jesper Leegaard 
Fjordmarken
: Isfugl 1 R. Mogens Hansen
Gulstav: Vendehals 1 R. Søren Bøgelund
Karlsmosen, Egeskov: Trane 4 T, Dværgmåge 3 AD FU. Søren Bøgelund
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Røjle By: Stenpikker 7 R. Michael Mosebo Jensen
Sortenkær: Rød Glente 2 R. Henrik Gerner Baark
Sundet - Faaborg: Kærsanger 1 SY. Gunnar Jørgensen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Stylteløber 2 FU. Søren Brinch Pedersen
Sybergland:
Stylteløber 2 R . Mogens Ribo Petersen
Sybergland:
Stylteløber 2 R. Ivan Sejer Beck
Sybergland:
Stylteløber 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sybergland:
Stylteløber 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Sybergland:
Stylteløber 2 FU. Mark Hammond
Sybergland:
Stylteløber 2 FU, Digesvale 150 FU. Jens Peter Bech
Sybergland:
Stylteløber 2 R Leif Sørensen
Sybergland: Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU,
Stylteløber 2 FU, Digesvale 300 FU. Martin Rheinheimer
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R,
Stylteløber 2 R, Stenpikker 5 R, Gul Vipstjert 70 OF. Esben Eriksen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R,
Stylteløber 2 FU, Tinksmed 13 FU. Niels Bomholt Jensen
Sybergland:
Stylteløber 2 FU. Pierre Bentzen
Sybergland:
Stylteløber 2 FU . Søren G. Nielsen
Sybergland:
Stylteløber 2 R , Dværgfalk 1 FU. Michael Køie Poulsen
Sybergland:
Stylteløber 2 FU, Digesvale 200 R, Stenpikker 5 R, Gul Vipstjert 85 OF. Michael L.J. Glentedal
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 262 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 OF. Bente Larsen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Huldue 5 R, Stenpikker 24 R. Michael Mosebo Jensen


   

Mandag den 4. maj 2020                Solopgang: 05:30 Solnedgang: 21:00

Monnet, Tåsinge: Knopsvane 44 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 R, Bramgås 2071 OF, Grågås 141 R, Ederfugl 1 OF, Toppet Skallesluger 2 OF, Gravand 23 R, Gråand 16 R, Spidsand 3 R, Fiskehejre 16 R, Skarv 8 OF, Strandskade 8 YF, Hjejle 11 R, Stor Præstekrave 1 YF, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 1 YF, Vibe 1 R, Storspove 16 R, Hvidklire 7 R, Rødben 8 YF, Rødben 4 R, Hættemåge 51 OF, Stormmåge 17 OF, Sølvmåge 54 R, Svartbag 8 OF, Havterne 27 R, Rørhøg 1 FU, Havørn 6 R, Landsvale 6 FU, Digesvale 65 R, Stær 72 OF, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 3 R, Hvid Vipstjert 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Stor kobbersneppe 2 R, Tinksmed 14 R, Vibe 4 YF (2 kuld nykløkkede unger). Ole Goldschmidt
Langeland: Ræv 1 R. Daniel Antunes
Broholm: Blishøne 1 YF + 5 Pull . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 22 FU. Niels Bomholt Jensen
Espeskov v/Havndrup: Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Fangel Vestermark: Nattergal 5 R. Poul Bjerager
Føns Vang: Knarand 25 FU, Sorthalset Lappedykker 4 R, Lille Præstekrave 2 R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Sort Glente 1 N. Henrik Kalckar Hansen
Hegnet v/Grønnemose: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Trane 6 R. Søren Bøgelund
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 R, Bramgås 2071 OF,
Havterne 27 R, Havørn 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Mågeøerne: Stenvender 2 R, Havørn 2 AD FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Stor Kobbersneppe 2 R, Tinksmed 14 R. Ole Goldschmidt 
Røjle By: Stenpikker 14 R. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 24 FU, Gøg 1 SY, Hvidklire 1 FU, Rørhøg 1 FU, Sivsanger 1 SY, Tornsanger 1 SY, Nattergal 3 SY. Hans Rytter
Tvedshave: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 R. Martin Rheinheimer
Vejlby Fed Sommerhusområde:
Stenpikker 21 R. Michael Mosebo Jensen


  

Søndag den 3. maj 2020                Solopgang: 05:32 Solnedgang: 20:58

Noret, Taasinge (18:50): Trane 1 T SV. Kresten Thomsen
Vejlen Tåsinge + ved havnen
: Rørhøg 1 F YF OF - 1 M YF FU , Musvåge 1 OF, Hvidklire 10+ FU, Tinksmed 10+ FU, Brushane 8 (F+M) FU, Lille Præstekrave 1 YF FU, Klyde 15+ FU, Vibe 3 OF, Fiskehejre 10+ FU + OF, Gravand 10+ FU + R, Grågås 25+ (inkl. Pull) YF + FU, Knopsvane 10+ FU + R, Rørspurv 2 R + SY, Skægmejse 2 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Musvit 3 OF, Landsvale 2 OF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Monnet/udsigt fra fugletårn: Havørn 1 R, Musvåge 2 OF + FU, Fiskehejre 2 FU, Hættemåge 8 FU, Vibe 2 R, Hvidklire 1 FU, Tornirisk 4 R + FU, Gulspurv 1 R, Stær 2 OF
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Sdr. Vornæs, Tåsinge
: Hvid Stork 0, Stenpikker 2 R, Bynkefugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Fakkebjerg
:
Sort glente 1 T. Esben Eriksen
Broholm
: Blishøne 1 YF + 1 Pull (Årets første Blishønekylling. Hvor mange parret har fået kan ikke ses). Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Fjordterne 9 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Atlingand 1 M R, Hættemåge 600 FU, Dværgmåge 1 FU. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Michael L.J. Glentedal
Bovballe Skov: Skovsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 7 T, Digesvale 170 R, Bjergvipstjert 1 T. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg: Fiskeørn 1 N. Niels Andersen 
Ejlstrup: Lille Tårnfalk (SU) 2 YF BR. Piamarie Skov ⇑
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 27 FU. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Sølvhejre 1 N,
Sort Glente 1 TF. Jacob Sterup
Frellesvig: Vendehals 1 R
. Jane Ditzel
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU. David Damgaard Dysager
Gudbjerg: Stenpikker 5 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Michael L.J. Glentedal
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 30 FU, Sorthalset Lappedykker 8 FU. Flemming Thomasen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 2000 FU. Flemming Thomasen
Hakkehave: Duehøg 1 M OF, Rød Glente 4 AD YF TH. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R, Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 1 FU, Sortterne 1 AD SDR FU, Fjordterne 40 AD YF, Dværgmåge 3 ,
Drosselrørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sortterne 1 R, Fjordterne 25 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Sortterne 2 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Ristingehalvøen: Digesvale 180 YF. Niels Bomholt Jensen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael L.J. Glentedal
Slipshavn Enge: Lille Præstekrave 1 FU. Ella Mikkelsen
Snaremose Sø: Atlingand 1 M R, Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Store Pederstrup Mose: Isfugl 1 R. Sten Pedersen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Digesvale 150 R, Stenpikker 8 FU, Tornirisk 50 FU. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 249 FU, Trane 3 SØ. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 M R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Skægmejse 4 OF. Jakob Sunesen
Ulriksholm Skove: Huldue 3 FU. Peter Lillesø
Urup Dam: Tinksmed 49 FU. Ella Mikkelsen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 10 R. Michael Mosebo Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Glente 1 SV. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R. Niels Aage Madsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 1/05 - 2020:
               Færre kuk i foråret: Gøgen er gået markant tilbage i Danmark
              
Anden omgang af Boligfugl er skudt i gang
               Formanden: Sprøjte- og gødeforbud er et stort skridt i den rigtige retning + Notat fra DOF


   

Lørdag den 2. maj 2020                Solopgang: 05:35 Solnedgang: 20:56

Noret, Tåsinge: Hvid Stork 1 FU.(Ringmærket, men ikke svensk, webmaster). Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge
: Havørn 1 R, Musvåge 1 R,
Hvid Stork 1 FU, Natugle 3 JUV (nærområdet). Kresten Thomsen
Noret, Tåsinge:
Hvid Stork 1 FU. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 OF, Fjordterne 2 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Søby, Tåsinge: Rød glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Thurø By m.m.: Grågås 22 R, Landsvale 8 FU, Rødstjert 1 R, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 5 FU, Stillits 4 FU, Gulspurv 1 FU. Lars Kirk
Åmosen v/Ollerup: Havørn 2 OF, Rød Glente 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Dovns Klint: Digesvale . Erik Thomsen    
Nørreballe Nor
:
Drosselrørsanger 1 SY, Mursejler 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lundeborg: Tyrkerdue 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Dværgmåge 3 FU, Fjordterne 12 FU. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Atlingand 2 M R, Fjordterne 6 FU. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Jacob Sterup 
Botofte Skovmose: Rørdrum 2 R. Morten Kristiansen
Brændegård Sø: Atlingand 2 R, Fjordterne 6 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Atlingand 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 S. Jacob Sterup
Fakkebjerg:
Sort Glente 2 OF . Søren G. Nielsen
Fakkebjerg:
Hortulan 1 FU. Søren Bøgelund
Fyns Hoved: Tejst 6 FU, Dværgterne 2 R, Splitterne 29 R. Leif Kristensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 59 R. Leif Kristensen
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Rørdrum 1 FU. Søren Bøgelund
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Ringdrossel 1 SY. Arnbjørn Jens Jørgensen
Jøvet (F.H.): Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Klise Nor: Vendehals 1 FU. Kirsten Thinggaard
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 6 TH. Henrik Mørup-Petersen
Nordskov (Hindsholm): Vendehals 1 FU. Preben Nielsen
Noret, Tåsinge: Hvid Stork 1 OF. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Hvid Stork 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Skeand 14 R, Sortterne 1 AD SDR FU, Fjordterne 40 FU, Drosselrørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 1 R, Sortterne 1 FU, Fjordterne 32 FU,
Drosselrørsanger 1 SY, Digesvale 400 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Halsbåndstroldand (SU) 1 R, Sortterne 1 R T,
Drosselrørsanger 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R,
Drosselrørsanger 1 SY. Søren Louis Rasmussen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 R, Skeand 14 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Fjordterne 20 FU, Sortterne 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R,
Drosselrørsanger 1 SY, Fjordterne 35 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor:
Drosselrørsanger 1 SY. Jakob Sunesen
Ristinge Hale: Dværgterne 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Siø: Nilgås 2 R. Per Rasmussen
Siø: Nilgås 1 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Lille Præstekrave 2 R, Splitterne 70 YF TH. Arne Bruun
Siø: Lille Præstekrave 1 FU,  Splitterne 35 R. Søren G. Nielsen
Skaboeshuse: Vendehals 1 FU. Kurt Kaack Hansen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 49 R, Gråstrubet Lappedykker 10 YF, Rørdrum 2 SY, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 1 AD FU
, Sortstrubet Bynkefugl 2 , Stenpikker 7 R, Ringdrossel 1 FU . Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor:  Rørdrum 2 SY, Rovterne 1 FU, Skægmejse 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Stenpikker 6 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Atlingand 1 M R, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Rovterne 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 FU, Skægmejse 3 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jakob Sunesen
Vesteregn
: Blå Kærhøg 1 BR S. Jacob Sterup
Vesteregn: Vendehals 1 R. Nis Rattenborg
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 2000 R. Søren Bøgelund
Åmosen v/Ollerup: Rød Glente 2 YF B. Rasmus Reiter  


  

Fredag den 1. maj 2020                Solopgang: 05:37 Solnedgang: 20:54

Bjerreby: Sildemåge 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 2 R, Grågås 95 R, Grågås 2 YF UF, Toppet Skallesluger 1 YF, Gravand 25 R, Skeand 1 R, Skeand 1 YF, Knarand 5 R, Gråand 41 R, Krikand 11 R, Blishøne 15 R, Fiskehejre 4 R, Strandskade 1 YF, Klyde 30 R, Lille Præstekrave 1 YF P
, Vibe 4 R, Vibe 3 YF, Storspove 1 OF, Brushane 8 R , Mudderklire 2 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 21 R, Tinksmed 7 R, Hættemåge 13 OF, Stormmåge 6 OF, Sølvmåge 33 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 9 R, Skægmejse 2 R , Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 14 R, Rørspurv 16 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor
:
Halsbåndstroldand 1 R, Drosselrørsanger 1 R. Niels Bomholt
Salme Nor
(11:30):
Rødstrubet piber 1 R, Sort glente 1 SØ (11:22). Anders O W Nielsen
Tange å: Gråsisken 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Stenvender 1 FU. Søren G. Nielsen
Christiansminde: Bramgås 1430 Ø. Jacob Sterup
Fredmosen:
Savisanger 2 SY, Sivsanger 3 SY. Jacob Sterup
Fyns Hoved: Ringdrossel 1 M R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Vandrikse 5 SY, Rørdrum 1 SY, Sivsanger 3 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 12 R. Kurt Due Johansen
Halmø: Havørn 5 2K+ R. Lars Ole Gjesing
Hou Nordstrand (Langeland): Rød Glente 3 NØ, Lærkefalk 1 NØ, Gulirisk 1 TF. Esben Eriksen
Hvidkilde Sø: Dværgfalk 1 Ø. Jens-Gert Hansen
Keldsnor: Bramgås 1400 R NAT. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor:
Halsbåndstroldand (SU) 1 FU, Skeand 42 R, Rørdrum 1 SY, Klyde 23 R, Lille Præstekrave 2 R, Stenvender 1 R, Dværgmåge 84 FU, Dværgterne 2 R, Sortterne 6 FU, Fjordterne 64 FU, Drosselrørsanger 2 SY , Digesvale 1600 FU. 10 ornitter
Sandholt Gods m/enge og marker:
Hvid Stork 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Hvid Stork 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker:
Hvid Stork 1 R. Pierre Bentzen
Siø: Nilgås 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Claus Dalskov
Siø: Nilgås 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Esben Eriksen
Sortemosen (Sydfyn): Svaleklire 10 FU, Tinksmed 40 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Søndenbro:
Lille Fluesnapper 1 FU (Set et par gange i starten af ugen af et par lokale. Den ene gang i så lang tid, at de havde tid til at hente fuglebogen og tjekke for kendetegn, specielt den orangerøde strubeplet og den sorte og hvide haletegning.). Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 R, Knarand 36 FU, Gråstrubet Lappedykker 14 YF, Rørdrum 1 R, Dværgmåge 1 AD OF, Dværgterne 2 OF,
Pungmejse 1 M R (stod og kiggede på rørdrummen i teleskopet, da en fin pungmejse landede i sivet 10 cm. over hovedet på drummeren) Skægmejse 5 R. Niels Bomholt Jensen 
Vejlen, Tåsinge: Klyde 30 R, Lille Præstekrave 1 YF P
, Hvidklire 21 R, Skægmejse 2 R . Poul Vestergård Rasmussen 
Åmosen v/Ollerup: Rød Glente 2 FU. Rasmus Reiter


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 jun 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk