Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 17. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2021).                     Sidst opdateret 04 juni 2021 06:23:26 

 

 


 

Mandag den 31. maj 2021              Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:45

Kogtved: Canadagås 30 Ø
Svendborg Golfbane
: Blishøne 1 YF UF, Rørhøg 1 M FU
Vejlen, Taasinge:
Toppet lappedykker 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Gråspurv 1 YF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Havørn 2 R. Søren G. Nielsen
Fredmosen: Ravn 6 YF. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Rød Glente 2 FU. Pierre Bentzen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 TH. Claus Dalskov
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 M SY. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1015 R, Atlingand 2 M R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Tejst 7 R. Claus Dalskov
Karskov: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Claus Dalskov
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Michael L.J. Glentedal 
Siø: Nilgås 2 R, Lille Præstekrave 2 FU. Lars Kirk
Store Egholm: Grågås 750 R, Klyde 72 R, Dværgterne 14 R. Hans Erik Dylmer
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 1 FU. Martin Rheinheimer
Østerskov (Thurø): Skovsneppe 1 YF TH. Arne Bruun


 

Søndag den 30. maj 2021              Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:43

Kogtved, matriklen: Canadagås 10 N, Mursejler 2 OF
Horseskov
: Gøg 1 SY
Skarø
: Havterne 2 FU, Rørhøg 3 YF, Tornsanger 4 YF SY, Solsort 3 YF SY, Gråspurv 1 YF TH, Tornirisk 2 FU,
Skarø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 FU, Grågås 4 R, Gravand 26 R, Skeand 2 R, Skeand 1 YF, Gråand 2 R, Fasan 4 R, Fiskehejre 1 FU, Strandskade 12 YF TH, Klyde 16 FU, Klyde 4 YF BR, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 20 YF TH, Vibe 1 YF UF, Rødben 2 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 30 YF, Sølvmåge 60 YF TH, Svartbag 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 2 R, Bysvale 16 R, Landsvale 12 FU, Hvid Vipstjert 6 FU
Botofte Skovmos
e: Rørdrum 1 SY, Drosselrørsanger 0 R (ikke hørt). Jan Stener Jørgensen
Tranekær, Lysens Eng: Rørhøg 1 M YF, Kærsanger 1 SyY, Bomlærke 1 R,
Svalehale 1 R. Jan Stener Jørgensen
Tange å
: Gøg 1 SY, Stillits 4 FU, Grønirisk 4 FU, Stær 6 FU, Gransanger 2 FU, Oldenborre 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Atlingand 2 R, Dværgmåge 1 IMM FU, Havørn 2 IMM OF, Lærkefalk 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Digesvale 200 YF BR. Martin Rheinheimer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 3 M FU,
Hvidvinget Terne 1 NØ . Hans Ægidius
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 YF BR, Hættemåge 4000 YF, Sorthovedet Måge 2 YF, Fjordterne 12 YF. Per Rasmussen
Gulstav: Hedehøg 1 F FU
, Sort Glente 1 OF. Morten Müller 
Gulstav Vesterskov: Sort Glente 1 OF,
Karmindompap 1 F R, Karmindompap 1 M SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 SY. Carsten Skou
Gulstav Vesterskov: Sort Glente 1 AD OF,
Karmindompap 2 M AD SY . Anton Markvard
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 R. Martin Rheinheimer
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 10 YF TH. Arne Bruun 
Meyers Grund/Mandens Grund: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 42 R. Gøran Jakobsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R. Lars Rasmussen
Nordskov (Hindsholm): Tejst 7 R,
Biæder 1 N. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sortterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Søren G. Nielsen
Piledybet: Atlingand 1 M R, Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Snage Strand og Langelandssund ud for: Fløjlsand 27 R NV. Arne Bruun 
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Sundet, Faaborg: Canadagås 48 R, Sortterne 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Knudsen 
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 4 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Sortterne 1 FU, Lærkefalk 1 FU. Martin Rheinheimer 
Ulvemosehule Skov/Møllemose: Skovsanger 1 SY. Thomas Kampmann
Vejle Lung:
Skovsneppe 5 OF, Nattergal 12 SY. Poul Bjerager


 

Lørdag den 29. maj 2021               Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Thurø By: Rødrygget tornskade 1 R M. Lars Kirk
Gulstav Vesterskov
:
Karmindompap 2 R. Leif Sørensen  
Fakkebjerg
: Lille skrigeørn 1 T. Michael Mosebo Jensen m.fl
Fakkebjerg: Hvid stork 1 R.  Torbjørn Eriksen
Tange å
: Bysvale 10 YF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF BR. Gunnar Jørgensen
Ejby/Kindstrup Mose: Nattergal 6 SY. Steen Winkel
Enghave v/Scheelenborg: Trane 4 OF. Mogens Ribo Petersen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 T R , Lille Skrigeørn 1 IMM T . Michael Mosebo Jensen 
Fredmosen:
Lærkefalk 4 FU. Gregers Johannesen
Fredmosen:
Lærkefalk 5 FU. Britta Merete Larsen
Fredmosen:
Lærkefalk 4 FU. Kristoffer Hansen
Fredmosen:
Lærkefalk 5 FU. Pierre Bentzen
Gulstav:
Hvid Stork 1 TF, Lille Skrigeørn 1 SUB TF, Grå Fluesnapper 3 R., Karmindompap 1 YF SY. Kurt Kaack Hansen
Gulstav:
Lille Skrigeørn 1 TF. Jens-Gert Hansen
Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 550 Ø. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Skægmejse 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Vesterskov: Vagtel 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 TH. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Pierre Bentzen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 R. Leif Sørensen  
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 YF B. Jens-Gert Hansen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 350 Ø, Gulbug 8 SY. Morten Müller
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Jens-Gert Hansen
Gulstav Østerskov: Blå Kærhøg 1 M TF, Havesanger 10 SY, Gulbug 7 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Østerskov: Grå Fluesnapper 6 FU. Søren G. Nielsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås 350 Ø. Kurt Kaack Hansen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 320 SØ. Jens-Gert Hansen
Havet ud for Keldsnor: Tejst 5 TH. Michael Mosebo Jensen
Henninge: Sort Glente 1 OF. Jens-Gert Hansen
Kædeby:
Lille Skrigeørn 1 IMM S . Morten Müller
Nakkebølle Fjord: Havørn 2 R. Lars Rasmussen
Nørreballe Nor: Atlingand 2 M FU, Knarand 37 FU, Rørdrum 3 SY, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgmåge 12 FU, Sortterne 1 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF, Fjordterne 20 FU, Sortterne 0 R. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Romsø:
Tejst 24 R. Mogens Ribo Petersen
Siø: Lille Præstekrave 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 FU. Hans Rytter
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 1 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1220 Ø, Atlingand 2 FU, Gøg 5 SY, Rørdrum 4 SY, Sortterne 2 FU. Ole Goldschmidt
Tvedshave: Munk 11 SY. Per Rasmussen


 

Fredag den 28. maj 2021               Solopgang: 04:50 Solnedgang: 21:41

Svendborg sygehus (12.30): Traner 14 T STommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Kogtved, matriklen
: Havørn 1 OF AD, Havørn 1 OF 3K+, Ederfugl 1 F YF UF + 2 Pull, Rørsanger 1 SY
Hjelmshoved: Knopsvane 2 YF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 36 R, Ederfugl 141 YF, Toppet Skallesluger 16 R, Toppet Skallesluger 3 YF, Gravand 6 R, Rustand x Gravand (hybrid) 2 YF, Knarand 1 YF, Ringdue 2 YF, Strandskade 13 YF, Klyde 2 YF, Vibe 3 YF, Rødben 2 YF, Stormmåge 100 YF, Sølvmåge 237 YF, Svartbag 9 YF, Dværgterne 1 YF, Havterne 1 YF, Rørhøg 2 FU, Havørn 1 3K OF, Gråkrage 12 FU, Gråkrage 1 YF UR, Sanglærke 6 YF SY, Landsvale 2 YF, Gærdesanger 2 YF SY, Tornsanger 2 YF SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Stær 1 YF, Engpiber 1 YF, Hvid Vipstjert 2 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjortø: Knopsvane 1 YF, Grågås 78 R, Grågås 2 YF, Ederfugl 78 YF, Toppet Skallesluger 11 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 10 R, Gravand 6 YF, Taffeland 1 YF, Knarand 1 YF B, Gråand 3 YF, Ringdue 6 R, Ringdue 2 YF, Blishøne 2 YF, Skarv 2 OF, Strandskade 29 YF, Klyde 3 YF, Stor Præstekrave 6 YF UF, Vibe 27 YF, Rødben 19 YF, Hættemåge 4 R, Stormmåge 100 YF, Sølvmåge 187 YF, Svartbag 3 YF, Dværgterne 1 YF, Havterne 19 YF, Rørhøg 1 YF, Havørn 1 4K R, Sanglærke 22 YF SY, Rørsanger 3 YF SY, Bysvale 22 YF, Landsvale 8 YF, Gransanger 1 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 6 YF SY, Gærdesmutte 1 YF, Stær 8 YF, Grå Fluesnapper 1 YF, Solsort 2 YF, Gråspurv 12 YF, Engpiber 2 YF, Hvid Vipstjert 3 YF, Bogfinke 2 YF, Tornirisk 2 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Mejlholm: Knopsvane 1 YF, Ederfugl 107 YF, Skarv 1 YF, Strandskade 1 YF, Stormmåge 1 YF, Sildemåge 1 YF, Sølvmåge 133 YF, Svartbag 5 YF, Sanglærke 3 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Odden: Knopsvane 1 YF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 84 R, Bramgås 1 R, Ederfugl 125 YF, Gravand 6 R, Strandskade 5 YF, Klyde 1 YF, Stor Præstekrave 2 YF, Stenvender 3 R, Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 5 R, Rødben 1 YF, Sølvmåge 300 YF, Svartbag 3 YF, Havterne 2 YF, Gråkrage 1 YF, Sanglærke 4 YF SY, Digesvale 15 YF, Engpiber 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Vibeholm: Knopsvane 1 YF, Ederfugl 20 YF, Gravand 1 YF, Fiskehejre 3 FU, Strandskade 2 YF, Rødben 2 YF, Svartbag 3 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å: Rødstjert 2 R FU, Gøg 2 SY, Nattergal 1 SY, Tornsanger 1 R, Hare 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: Knortegås 16 R, Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 OF, Grønspætte 1 R, Sanglærke 6 R, Landsvale 10 R, Stær 12 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 11 R, Bomlærke 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU, Dværgterne 2 YF BR. Leif Kristensen
Fredmosen:
Lærkefalk 4 FU. Søren Bøgelund
Fårevejle: Havørn 2 IMM OF. Morten Müller
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 1 YF BR, Hættemåge 4000 YF, Sorthovedet Måge 3 YF BR, Sorthovedet Måge 2 YF UR, Sorthovedet Måge 1 3K YF FU, Fjordterne 7 YF BR. Per Rasmussen
Gulstav:
Pirol 2, Karmindompap 1 F 2K+ R, Karmindompap 1 M 2K+ SY. Morten Müller
Gulstav: Sort Glente 1 NØ. Søren Bøgelund 
Gulstav Vesterskov: Karmindompap 1 F R, Karmindompap 1 M SY. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Ella Mikkelsen
Halmø Sund: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 7 R. Gøran Jakobsen
Hennetved Haver: Rød Glente 3 OF. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 YF, Rødrygget Tornskade 3 , Digesvale 100 R, Munk 10 SY. Michael Brunhøj Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Skeand 12 R. Erik Busk
Karlsmosen, Egeskov: Blå Kærhøg 1 M 2K FU. Hans Rytter
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF. Søren Bøgelund
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 YF SY. Joakim Dybbroe
Tryggelev By: Rød Glente 2 YF. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Vigelsø: Dværgterne 1 FU, Munk 10 SY. Gunnar Jørgensen


  

Torsdag den 27. maj 2021               Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:39

Åmosen v/Ollerup (22:30): Plettet Rørvagtel 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge, matriklen
: Havørn 1 OF, Gøg 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet)
:
Havørn 7 R. Henning Steen Hansen
Siø
: Nilgås 2 YF (2 PULL). Lars Kirk
Piledybet
: Rørdrum 1 YF SY
Botofte Skovmose
Drosselrørsanger 1 SY. Anne-Marie Engelbøl
Brændegård Sø: Havørn 2 JUV. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Almindelig ryle 30 R. Erik Thomsen
Broholm: Tårnfalk 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 R. Søren Bøgelund
Frellesvig: Trane 5 . Jane Ditzel
Føns Vang: Rød Glente 5 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 11 R,
Biæder 1 R , Lille Fluesnapper 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Gulstav:
Biæder 1 R. Morten Müller
Kerteminde: Havørn 2 OF. John Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 F R. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Havørn 3 FU. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Lille Kobbersneppe 63 FU. Karin Abildgaard
Siø: Nilgås 2 YF (2 PULL)
. Lars Kirk
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 1 R
Drosselrørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen 
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 FU. Kurt Kaack Hansen

Åmosen v/Ollerup: Plettet Rørvagtel 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Åmosen v/Ollerup:
Plettet Rørvagtel 1 SY, Skovsneppe 2 OF. Jens-Gert Hansen


  

Onsdag den 26. maj 2021               Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:38

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 120 Ø
Vårø, Tåsinge
:
Havørn 7 R. Henning Steen Hansen
Åmosen v/Ollerup
(22:30-23:00):
Plettet Rørvagtel 1 SY
Sundet, Faaborg
: Mursejler 1 FU, Kærsanger 1 SY, Rørsanger 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Bysvale 6 FU, Landsvale 20 FU, Digesvale 10 FU, Gransanger 2 SY, Munk 2 SY
Broholm
: Knopsvane 1 YF med 3 Pull, Blishøne 1 YF med 4 Pull (tidligere 6!). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Digesvale 600 R. Søren Bøgelund
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 OF. Jan Stener Jørgensen


 

Tirsdag den 25. maj 2021               Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:36

Svendborg: Mursejler 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Svendborg Golfbane
: Grå Fluesnapper 1 SY
Ollerup Åmosen:
Plettet rørvagtel 1 SY (Peder har i flere nætter hørt en fugl med et regelmæssigt kald hvit, hvit hvit og efter at have lyttet til Plettet rørvagtel på Xeno-canto; https://www.xeno-canto.org/649173 ). Peder Skou  [Apollo Books]
Ny Gesinge
: Gransanger 1 R, Grå fluesnapper 1 R, Gøg 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Fjordterne 1 FU. Lars Kirk
Siø
: Splitterne 4 R. Lars Kirk
Lindholm
: Husrødstjert 2 (et par- fodrer unger). Poul Brugs Rasmussen
Odense, OUH: Mursejler 1 R. Peder Skou  [Apollo Books]
Egebjerggaard, Storskoven (22.30-23.00):
Natravn 1 SY. Aksel Christensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås 112 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Sommerhusområdet:
Karmindompap 1 SY (Hulvej). Mogens Ribo Petersen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl:
Alk 120 R. Kjeld Lund
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 3 R,
Kærsanger 5 SY. Niels Bomholt Jensen
Purreskov: Ravn 6 R. Leif Bisschop-Larsen 
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 3 FU, Kærsanger 12 SY. Leif Kristensen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 3 FU. Pierre Bentzen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 125 FU, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 930 Ø. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer


 

Mandag den 24. maj 2021               Solopgang: 04:55 Solnedgang: 21:35

Ollerup Åmosen: Rørdrum 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Broholm
: Vibe 2 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 212 R. Kristoffer Hansen
Bispeenge: Skægmejse 2 R, Gærdesmutte 25 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Bent Juhler
Bremerskov: Munk 13 SY. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Atlingand 2 M R, Knarand 40 R. Leif Bisschop-Larsen 
Bøjden Nor: Klyde 20 R, Dværgterne 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 R,  Dværgterne 2 YF P. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 FU. Gustav Nyberg
Bøjden Nor: Klyde 20 FU, Dværgterne 4 YF BR, Havterne 25 FU. Søren G. Nielsen
Egensedybet: Havørn 3 AD R. Anders Vedel
Fakkebjerg: Hvepsevåge 5 . Martin Søgaard Nielsen
Fredmosen: Sortterne 5 AD FU, Lærkefalk 3 2K FU, Pungmejse 1 R, Sivsanger 6 SY. Ole Goldschmidt
Fredmosen: Sorthovedet Måge 1 AD OF, Sortterne 5 FU, Sort Glente 1 R, Lærkefalk 4 . Martin Søgaard Nielsen
Fredmosen: Lærkefalk 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Fredmosen: Sortterne 5 FU. Pierre Bentzen
Fyns Hoved: Sort Glente 2 N, Grå Fluesnapper 3 R. Lars Witting
Gulstav: Fiskeørn 1 N, Sort Glente 1 FU, Karmindompap 1 SY. Morten Müller 
Gulstav Mose: Sort Glente 1 AD R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 BR R, Karmindompap 1 3K+ SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Østerskov:
Karmindompap 1 M SY, Gulirisk 1 R. Henrik Mørup-Petersen,  Freya Mørup-Petersen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 R. Peter Pelle Clausen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 2 SY. Pierre Bentzen
Heden v/Nordenbro: Lærkefalk 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Husby Strand, Wedellsborg:
Silkehejre 1 R. Lars Witting
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sivsanger 4 SY. Evald Mehlsen
Lunget (Ørbæk): Lærkefalk 1 R. Michael Højgård Hansen
Siø: Nilgås 2 R. Martin Søgaard Nielsen 
Skarø: Mosehornugle 1 R. Peter Triantafillou
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 R,
Temmincksryle 11 FU. Gregers Johannesen 
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY . Leif Kristensen
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY, Blåhals 1 M R. Jakob Sunesen
Sundet, Faaborg: Lærkefalk 1 AD OF,
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg:
Kærsanger 5 SY, Drosselrørsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Svanninge Bakker: Duehøg 1 OF, Tårnfalk 5 FU. Gustav Nyberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 TH, Fjordterne 6 FU. Morten Müller


 

Søndag den 23. maj 2021               Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Broholm: Grå fluesnapper 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn: Toppet lappedykker 3 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Lærkefalk 4 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Atlingand 3 R. Jakob Sunesen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 50 FU, Lærkefalk 1 FU, Trane 3 OF. Søren G. Nielsen
Arreskov Sø:
Lærkefalk 4 FU. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY . Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Klyde 20 FU, Kærløber 2 FU, Dværgterne 2 YF BR. Mark Hammond
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU, Kærløber 1 R. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Kærløber 2 FU, Dværgterne 2 FU. Morten Müller
Bøjden Nor: Klyde 25 YF, Kærløber 2 FU, Dværgterne 4 YF. Niels Bomholt Jensen
Dyrbjerg Klint: Tejst 6 R, Kasper Højlund Lange
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 AD FU, Sorthovedet Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Søren G. Nielsen
Hakkehave: Rød Glente 2 OF, Ravn 4 R. Per Rasmussen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Jens Peter Bech
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU . Christian Svenstrup
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Connie Børgesen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Sorthovedet Måge 1 YF. Freya Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 YF TH. Anders Mørup-Petersen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 105 FU. Morten Müller
Siø: Knortegås 100 R. Søren Bøgelund
Siø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 101 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Vandrefalk 1 F AD OF. Ole Goldschmidt
Siø Sund:
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY, Blåhals 1 SY. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg:
Kærsanger 5 SY, Drosselrørsanger 1 SY . Mark Hammond
Søgård Pyt:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Lærkefalk 1 FU. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU, Strandskade 58 R. Kristoffer Hansen


 

Lørdag den 22. maj 2021               Solopgang: 04:58 Solnedgang: 21:31

Tange å: Stær 6 FU, Tornirisk 2 R, Tornsanger 2 FU, Hvid vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Atlingand 2 , Mursejler 300 FU, Lærkefalk 4 FU. Erik Ehmsen
Botofte Mose (nord for Botofte): Rørdrum 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY, Digesvale 200 FU. Laila Neermann
Bøjden Nor:
Skestork 1 R, Dværgterne 2 FU. Kirsten Steensgaard
Erhvervsområde Øst, Nyborg: Lille Præstekrave 1 FU. Jørn Knudsen 
Fyns Hoved: Vagtel 1 SY. Kristoffer Hansen
Fællesstrand (inkl. Tornen):
Skestork 2 R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Lærkefalk 1 FU. Morten Müller
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Freya Mørup-Petersen 
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Jan Sørensen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Laila Neermann
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Steen Winkel
Jøvet ved Fyns Hoved: Grå Fluesnapper 3 R. Kristoffer Hansen
Siø: Knortegås 115 R, Nilgås 1 R. Leif Sørensen
Slambassinet (Odense): Temmincksryle 5 FU. Søren G. Nielsen
Sønderskov v/Ferritslev: Skovsanger 2 , Munk 12 SY, Kernebider 5 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 R. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 R. Jens-Gert Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 17 FU, Knarand 53 FU. Søren G. Nielsen


  

Fredag den 21. maj 2021               Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:30

Søen, Valdemarsslot: Skestork 1 R.  Henning Steen Hansen
Søen, Valdemarsslot
:
Skestork 1 R (Står på lænen ved Valdemarsslot og sover). Niels Bomholt
Vejlen, Tåsinge
:
Silkehejre 1 R
Havn v/Vejlen: Silkehejre 1 FU. Leif Sørensen
Siø: Rødhalset Gås 1 R
Tange å: Grønspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnø: Digesvale 125 FU. Kristian Torben Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthovedet Måge 1 2K R. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav:
Stylteløber 2 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 OF. Lars Jørn Olsen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Leif Sørensen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 R. Morten Müller
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU . Leif Kristensen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Pierre Bentzen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Carsten Skou
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU  . Søren G. Nielsen
Monnet, Tåsinge: Knortegås 113 FU, Havørn 2 R. Carsten Skou 
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Rovterne 1 R T. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø:
Rødhalset Gås 1 R. Leif Sørensen
Siø:
Rødhalset Gås 1 AD FU , Lille Præstekrave 2 FU. Morten Müller
Siø:
Rødhalset Gås 1 R . Claus Dalskov
Siø:
Rødhalset Gås 1 FU, Nilgås 1 FU,  Lille Præstekrave 2 FU. Ole Goldschmidt
Siø:
Rødhalset Gås 1 FU. Pierre Bentzen
Siø:
Rødhalset Gås 1 FU, Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen
Siø:
Rødhalset Gås 1 R . Lars Kirk
Siø:
Rødhalset Gås 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Siø:
Rødhalset Gås 1 FU . Søren G. Nielsen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 7 FU. Martin Søgaard Nielsen 
Søen, Valdemarsslot:
Skestork 1 R . Claus Dalskov
Søen, Valdemarsslot:
Skestork 1 R. Niels Bomholt Jensen  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Vejle Lung:
Nattergal 13 YF SY. Poul Bjerager
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 R . Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 R . Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge:
Silkehejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 31 R, Lille Præstekrave 4 R, Lille Kobbersneppe 74 R. Martin Søgaard Nielsen


 

Torsdag den 20. maj 2021               Solopgang: 05:01 Solnedgang: 21:28

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 130 Ø
Søen, Valdemarsslot: Skestork 1 R. Lars Kirk
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Henning Steen Hansen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 R. Morten Kristiansen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Gul vipstjert 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Lærkefalk 6 FU. Jakob Sunesen
Arreskov Sø:
Lærkefalk 4 FU . Leif Kristensen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY . Claus Dalskov
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Anton Thøger Larsen
Bøjden Nor: Klyde 25 YF BR, Dværgterne 3 YF BR. Martin Rheinheimer 
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 YF BR. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 644 T,
Bramgås 25560 T, Fiskeørn 1 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M R, Gråstrubet Lappedykker 17, Sorthalset Lappedykker 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 R. Morten Kristiansen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 FU . Poul Vestergård Rasmussen
Havn v/Vejlen:
Silkehejre 1 R. Leif Sørensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Dværgterne 1 FU. Kenneth Vegeberg Rude
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Dværgterne 1 FU. Nicki Hirsvang  
Kværndrup Vænge: Blå Kærhøg 1 M OF. Dan Raymond Hansen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Lars Kirk
Søen, Valdemarsslot: Skestork 1 R
. Lars Kirk
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 299 FU. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 6 FU. Martin Rheinheimer


  

Onsdag den 19. maj 2021               Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:27

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 120 Ø, Ederfugl 6 YF UF, Klyde 2 FU, Stormmåge 1 YF BR,
Kogtved, matriklen
: Bysvale 10 YF BR, Tornsanger 1 YF SY, Rødstjert 1 YF SY
Vejlen, Taasinge: Taffeland 1 OF, Gråand 1 YF + 4 Pull, Svartbag 1 OF, Fiskehejre 1 OF. Lars Kirk
Broholm
: Tårnfalk 1 R M. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Lærkefalk 6 FU. Annegrethe Thingsgaard og Erik ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY . Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Rørdrum 2 YF SY ,
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Søren G. Nielsen
Davinde: Sorthovedet Måge 1 AD FU. Martin Søgaard Nielsen
Dovns Klint: Knortegås 567 T,
Bramgås 127800 T, Snegås 1 NØ, Sortstrubet Lom 1 V, Dværgmåge 4 T, Fjordterne 13 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Sort Glente 2 OF. Arne Bruun 
Flyvesandet: Grønspætte 2 SY. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Davinde: Lærkefalk 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Bramgås 2500 NØ, Dværgfalk 1 F FU. Morten Müller
Gulstav: Sort Glente 2 ,  Dværgfalk 1 TF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Ravn 3 R. Thomas Kampmann
Hovedsø/Holmesø: Knortegås 160 FU. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Knortegås 120 NØ, Bramgås 1200 NØ. Anthony M. Carter
Lunget (Ørbæk): Fiskeørn 1 FU. Michael Højgård Hansen
Nørreballe Nor: Temmincksryle 3 FU. Anton Thøger Larsen
Nørreballe Nor: Sorthovedet Måge 2 R. Arne Bruun
Odense Å v/Sankt Klemens: Ravn 5 SY. Kell Grønborg
Røjle By: Stenpikker 5 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 1 R, Knarand 28 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 M R. Anton Thøger Larsen
Verninge: Blå Kærhøg 1 M OF. Søren G. Nielsen
Vindinge Å ved udløb: Skægmejse 1 R. Pierre Bentzen


 

Tirsdag den 18. maj 2021               Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:25

Ollerup Åmosen: Nattergal 1 SY, Skovsneppe 1 TH. Peder Skou  [Apollo Books]
Tange å
: Bramgås 1000+ OF NØ (flere flokke) - de har også trukket hele natten, Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lærkefalk 1 OF. Lilly Sørensen
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 3 JUV R. David Damgaard Dysager
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH,
Drosselrørsanger 1 SY . Morten Müller
Bredholt v/Arreskov Sø: Skovsneppe 3 OF. Gunnar Jørgensen 
Dovns Klint:
Bramgås 149370 T, Sort Glente 1 S. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Morten Kristiansen
Fyns Hoved: Vendehals 1 R, Rødrygget Tornskade 4 R. Lars Witting
Gulstav: Sort Glente 1 3K+ TF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Vesterskov: Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 645 R, Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor:
Bramgås 15400 T, Dværgterne 1 FU. Gregers Johannesen
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 1 M R. Michael Mosebo Jensen 
Keldsnor: Dværgfalk 1 SØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Piledybet: Rørdrum 1 YF TH. Anton Thøger Larsen 
Siø: Nilgås 1 R. Anton Thøger Larsen
Småholmene: Skestork 6 R. Morten Bentzon Hansen
Strynø: Temmincksryle 1 FU. Stig Rubæk
Strynø: Temmincksryle 1 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 17. maj 2021               Solopgang: 05:06 Solnedgang: 21:23

Kogtved, matriklen: Rovterne 1 OF, Lærkefalk 1 NØ
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 2580 T Ø
Vejlen, Tåsinge: Rørspurv 1 R M, Rørsanger 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 74 R, Knopsvane 5 YF, Bramgås 868 OF, Grågås 24 R, Grågås 6 YF UF, Toppet Skallesluger 5 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 19 R, Gravand 2 YF, Taffeland 3 R, Taffeland 1 YF, Troldand 5 R, Troldand 3 YF, Skeand 8 R, Skeand 2 YF, Knarand 10 R, Pibeand 5 R, Gråand 24 R, Gråand 7 YF, Krikand 7 R, Lille Lappedykker 1 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 YF,  Toppet Lappedykker 5 YF, Ringdue 8 OF, Mursejler 1 OF, Gøg 1 SY, Blishøne 14 YF, Fiskehejre 4 FU, Strandskade 3 YF, Klyde 1 R, Vibe 5 YF, Hvidklire 1 R, Rødben 4 YF, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 27 R, Fjordterne 1 YF, Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 1 YF, Spurvehøg 1 R, Havørn 2 OF, Ravn 2 OF, Gråkrage 12 OF, Skægmejse 2 R, Skægmejse 1 YF, Rørsanger 14 YF SY, Svale sp. 50 FU, Gransanger 2 YF SY, Munk 1 YF SY, Havesanger 1 YF SY, Tornsanger 8 YF SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Solsort 3 R, Gul Vipstjert 1 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Stillits 1 YF, Gulspurv 1 YF, Rørspurv 23 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Bysvale 1 YF. Leif Sørensen 
Slipshavn inderfjord: Hvidklire 7 FU, Gravand 12 FU R, Sanglærke 2 FU, Landsvale 6 FU, Grågås 12 FU, Stor præstekrave 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 121 FU. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Rørdrum 2 TH. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Klyde 48 YF, Stenvender 2 FU, Dværgterne 2 YF BR. Merry Sunke Larsen 
Dovns Klint:
Bramgås 118320 T, Snegås 0 NØ, Sule 1 AD Ø, Fjordterne 6 T, Biæder 1 S. Frank Jensen-Hammer 
Enemærket v/Mullerød: Bramgås 2000 T. Peter Jørgensen
Gulstav: Rød Glente 2 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Nilgås 1 M FU. Anton Thøger Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R. Lars Jørn Olsen
Hav ved Tryggelev Nor:
Bramgås 22150 T. Gregers Johannesen
Holms Mose: Bramgås 6000 N, Rørdrum 1 TH. Jane Ditzel
Hou Nordstrand (Langeland):
Bramgås 10000 NØ. Helle Regitze Boesen
Keldsnor: Bramgås 5900 Ø, Havørn 2 OF, Sort Glente 1 OF. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn: Bramgås 2500 Ø. Hans Rytter
Ny Skrøbelev: Trane 4 FU. Jane Ditzel
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Stor Kobbersneppe 31 FU. Morten Kristiansen 
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Sorthovedet Måge 1 R, Fjordterne 30 R. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Røjle By: Stenpikker 13 R. Michael Mosebo Jensen
Sabbesborg Klint: Dværgterne 2 Ø. Evald Mehlsen
Siø: Nilgås 1 FU, Lille Præstekrave 2 R. Morten Müller
Sollerup: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg:
Drosselrørsanger 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Sybergland:
Silkehejre 1 R. Daniel Palm Eskildsen
Thurø By m.m.: Bramgås 2300 Ø. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 270 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 OF, Skægmejse 2 R, Skægmejse 1 YF, Rørspurv 23 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Øksnehave: Vandrefalk 1 R. Evald Mehlsen


 

Søndag den 16. maj 2021               Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Egense v/Svendborg: Knopsvane 4 FU, Gravand 2 R, Lille Lappedykker 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 1 FU, Vibe 1 YF BR, Vibe 1 YF UF, Rørhøg 1 M FU, Bysvale 8 YF, Tornsanger 1 TH, Solsort 3 YF SY
Svendborg Golfbane: Bramgås 1600 Ø
Lundeborg, Ny Camping: Tornsanger 2 OF R SY YF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH, Sølvhejre 2 FU. Jane Ditzel
Brockdorff enge: Musvåge 27 N, Lærkefalk 1 NØ. Esben Eriksen
Dømmestrup: Stenpikker 7 FU. Anne Veber Døssing
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Dværgfalk 1 NØ, Skovsanger 3 R, Grå Fluesnapper 3 R. Esben Eriksen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Annette Friis
Faaborg:
Hvid Stork 3 R. Jesper Leegaard
Glisholm Sø: Stenpikker 8 R. Lars Andersen
Gulstav: Trane 10 N, Havørn 2 OF, Sort Glente 2 S, Dværgfalk 1 N. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Trane 14 T, Hvepsevåge 37 T, Havørn 2 OF, Sort Glente 3 T. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Reservatet: Trane 4 R. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Hvepsevåge 5 N. Thomas Kampmann
Hav ved Tryggelev Nor: Fløjlsand 35 T, Trane 10 T, Sortstrubet Lom 2 T, Hvepsevåge 26 T, Sort Glente 1 T. Gregers Johannesen
Helnæs Made: Trane 3 OF. Kirsten Steensgaard
Holckenhavn Fjord: Bramgås 1600 NØ. Joakim Dybbroe
Holmegård/Langelandsfortet:
Hvid Stork 3 S. Jacob Sterup
Holms Mose: Rørdrum 1 TH. Jane Ditzel
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 1000 OF. Helle Regitze Boesen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb):Bramgås 2175 OF, Stor Kobbersneppe 1 OF, Havørn 2 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Hvidkilde Gods: Havørn 2 OF. Niels Andersen
Jøvet (F.H.):
Pirol 1 R, Grå Fluesnapper 6 R. Esben Eriksen
Lunget (Ørbæk): Skovsanger 1 SY. Michael Højgård Hansen
Magleby Nor: Vagtel 1 SY, Natugle 4 R. Søren Bøgelund
Mejlø (inkl. Enø): Dværgterne 9 R. Jeppe Holm Kristensen 
Nordenbro:
Hvid Stork 3 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Nordskov (Hindsholm): Hvepsevåge 10 NØ, Musvåge 32 TF, Dværgfalk 2 NØ, Lærkefalk 1 NØ, Skovpiber 96 NØ, Gul Vipstjert 364 NØ,  Gul Vipstjert 210 R,
Citronvipstjert 1 F R . Esben Eriksen
Nordskov (Hindsholm): Digesvale 150 TH. Søren Louis Rasmussen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 , Fjordterne 75 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rovterne 1 N, Fiskeørn 1 N, Hvepsevåge 35 N, Sort Glente 1 AD S, Lærkefalk 1 N, Vandrefalk 1 N. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 5 R. Henrik Mørup-Petersen
Ravnebjerg Skov (Svendborg): Skovsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Skovsbo v/Svendborg: Kaffersejler (SU) 0 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Skårupøre Sund: Bramgås 1200 Ø. Arne Bruun
Svendborg:
Bramgås 10000 Ø. Niels Andersen
Svendborg: Bramgås 1900 NØ. Joakim Dybbroe
Søgård Mose (Langeland): Sort Glente 1 OF. Jacob Sterup
Thurø By m.m.: Bramgås 3820 Ø, Hvepsevåge 5 N. Arne Bruun
Tranekær: Hvepsevåge 7 NØ, Havørn 3 AD FU, Ravn 3 FU, Digesvale 100 YF BR. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenpikker 5 R. Jacob Sterup
Vester Aaby:
Hvid Stork 3 R T. Else Klint
Vester Aaby:
Hvid Stork 3 R. Jesper Leegaard
Vomme Sø: Havørn 2 YF UR. Per Rasmussen


  

Lørdag den 15. maj 2021               Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:20

Svendborgsund ved Iholm (07:00 - ): Bramgås 6230  T Ø
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 R
Ollerup Åmosen: Nattergal 1 SY. Peder Skou  [Apollo Books]
Botofte Skovmose
Drosselrørsanger 1 SY. Connie Duelund Andersen
Broholm: Mudderklire 2 R, Knopsvane 2, Troldand 1 FU, Blishøne 10 FU, Tårnfalk 1 R, Bramgås 1000 NØ (flere 1000, kæmpe flok trak NØ). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 28 , Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R, Klyde 27 YF BR, Dværgterne 4 R. Gunnar Jørgensen.
Bøjden Nor: Klyde 20 FU, Dværgterne 2 FU. Hans Erik Jensen.
Dovns Klint:
Bramgås 35170 T, Fløjlsand 121 T, Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 1 MF Ø, Fjordterne 8 T, Digesvale 350 OF. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 FU. Niels Andersen
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 R . Lars Kirk
Egense v/Svendborg:
Dværggås 1 R. Pierre Bentzen
Fyns Hoved: Stenvender 1 R, Gul Vipstjert 60 FU. Ella Mikkelsen.
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 34 R. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Hættemåge 3000 YF., Sorthovedet Måge 6 YF BR, Fjordterne 9 YF, Digesvale 200 FU. Per Rasmussen.
Grusgrave v/Davinde: Isfugl 1 R, Munk 10 SY. Per Rasmussen. 
Gyldensteen: Engsøen: Nilgås 1 FU, Atlingand 2 R, Sølvhejre 1 FU. Mette Bechmann.
Gyldensteen: Engsøen: Nilgås 1 FU, Sølvhejre 1 FU. Johnny Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 17 T, Sort Glente 2 T, Lærkefalk 1 T. Søren Bøgelund.
Hav ved Tryggelev Nor: Bramgås 2850 T, Rovterne 1 OF. Gregers Johannesen.
Holms Mose: Rørdrum 1 TH. Morten Müller.
Horseklint: Stenvender 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 N, Skovpiber 110 N, Gul Vipstjert 1505 N. Kristoffer Hansen.
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sandløber 12 R. Torben Skytte Hvass.
Marstal Havn:
Bramgås 10000 OF. Torben Johannesen.
Nordskov Enge (Enghave): Gul Vipstjert 105 N. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 2 2K FU, Fjordterne 80 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 1 2K R, Sorthovedet Måge 1 R. Gregers Johannesen.
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 2K FU, Dværgterne 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Nilgås 1 R. Sander Villumsen.
Stubbedam: Bramgås 1000 Ø. Leif Kristensen
Sybergland: Lille Præstekrave 4 FU, Temmincksryle 1 FU. Kristoffer Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 273 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 OF, Rørdrum 2 SY, Hvepsevåge 6 N, Dværgfalk 1 N. Ole Goldschmidt.
Vågebakken (F.H.): Rød Glente 2 N. Kristoffer Hansen.
Østerø Sø (Knudshoved): Skestork 2 FU, Dværgterne 2 YF FU. Kurt Kaack Hansen


  

Fredag den 14. maj 2021               Solopgang: 05:11 Solnedgang: 21:18

Ravnebjerg Skov (Svendborg): Skovsanger 1 YF SY
Slæbæk Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 YF TH
Thurø
: Landsvale 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Tornsanger 2 YP, Landsvale 1 YF, Digesvale 17 YF. Poul Brugs Rasmussen
Lyø by:
Gulirisk 1 M R. Lilli Sørensen, Niels Bomholt

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 3 FU, Temmincksryle 1 FU, Skægmejse 6 OF. Gunhild Brink
Bispeenge: Fiskeørn 1 FU. Morten Jensen
Botofte Skovmose: Skeand 16 R, Knarand 26 R, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R. Sander Villumsen
Brændegård Sø: Atlingand 2 FU
, Fjordterne 12 FU. Gunnar Jørgensen
Egensedybet: Lille Kobbersneppe 80 R. David Damgaard Dysager
Fyns Hoved: Dværgfalk 1 N, Gul Vipstjert 223 NV, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 110 R. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Gransanger x Løvsanger (hybrid) 0 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 1 FU. Martin Søgaard Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R
. Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Nilgås 1 R, Atlingand 2 R, Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Holms Mose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Klæsø Nor: Gråstrubet Lappedykker 10 R. Sander Villumsen
Lyø:
Gulirisk 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Lyø Trille/Vestersjo: Knortegås 260 FU, Bramgås 1000 FU, Sildemåge 26 YF BR, Sølvmåge 1120 YF. Niels Bomholt Jensen
Mose nord for Bjerget, Lyø: Atlingand 2 R, Lille Præstekrave 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nordskov (Hindsholm): Tejst 9 R, Dværgfalk 1 R, Dværgfalk 1 M N, Digesvale 300 YF. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Præstekrave 1 R, Dværgmåge 4 FU, Sorthovedet Måge 1 YF, Sortterne 1 AD FU, Sort Glente 1 OF, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 40 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hættemåge 900 FU, Dværgmåge 2 2K FU, Sorthovedet Måge 1 3K+ YF BR, Sortterne 1 AD SDR FU, Fjordterne 30 FU, Vandrefalk 1 F AD OF, Svale sp. 1000 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 4 R, Dværgmåge 2 2K R, Fjordterne 35 R, Digesvale 550 R. Gregers Johannesen
Piledybet: Rørdrum 1 R. Anders Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Siø: Nilgås 1 R. Sander Villumsen
Stavrby Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Erik Busk
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 2 AD FU. Jan Stener Jørgensen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Knudsen
Sybergland: Stenpikker 10 FU. John Jensen  
Tangkrog: Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Urup Dam: Stenpikker 6 R. Alex Vestergaard Dam
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 TH, Skægmejse 3 FU. Morten Müller
Villestofte: Hedehøg 1 M AD S. David B. Collinge
Æbelø: Pirol 0 SY. Kristian Laustsen
Ålsbo: Rød Glente 2 OF. Martin Rheinheimer


 

Torsdag den 13. maj 2021             Solopgang: 05:13 Solnedgang: 21:16

Kogtved, matriklen: Stormmåge 1 YF B   (Sølv- og stormmåger placerer deres reder pudsige steder)
Strandeng v/Horseskov: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 20 FU
Brændeskov by
: Strandskade 1 R, Bysvale 14 FU, Landsvale 20 FU. Lars Kirk
Tange å
: Gul Vipstjert 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hønsehave Grusgrave: Grågås 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Blishøne 4 R, Skarv 1 OF, Vibe 2 R, Fjordterne 2 FU, Bysvale 5 FU, Landsvale 14 FU, Stær 6 FU, Gulspurv 3 R. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billesbølle: Lærkefalk 1 N, Kernebider 5 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU, Skægmejse 2 FU, Bysvale 100 OF. Gunhild Brink
Brændegård Sø: Fjordterne 12 FU, Landsvale 380 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Dværgterne 3 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Bramgås 2100 FU, Klyde 31 FU, Dværgterne 2 FU. Annette Friis
Enebærodde: Dværgterne 2 R, Gul Vipstjert 30 R. David Damgaard Dysager
Fyns Hoved: Digesvale 120 R, Gul Vipstjert 63 S. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Dværgterne 2 FU, Digesvale 400 FU, Gul Vipstjert 76 R. Martin Rheinheimer
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 2 R, Sorthovedet Måge 3 R. Kirsten Halkjær Lund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 OF. Kasper Højlund Lange
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Horseklint: Sule 1 AD R, Fiskeørn 1 F AD NV, Blå Kærhøg 1 BR NV, Skovpiber 72 N, Gul Vipstjert 840 N. Martin Søgaard Nielsen
Keldsnor: Skestork 2 FU. Ole Goldschmidt 
Langagermosen: Sølvhejre 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Langesø Gods + Langesø: Skovsanger 1 SY. Gregers Johannesen 
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Annette Friis
Nørreballe Nor: Dværgmåge 18 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 FU, Sorthovedet Måge 1 YF BR, Fjordterne 45 FU. Leif Kristensen   
Siø: Nilgås 2 R, Skestork 2 R, Lille Præstekrave 1 R. Annette Friis
Siø: Skestork 2 R. Leif Sørensen
Siø: Nilgås 1 R
, Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Mudderklire 23 FU. Kurt Kaack Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Trane 4 R. Niels Andersen
Snaremose Sø: Atlingand 1 M FU, Sølvhejre 1 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ole Goldschmidt
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 2 YF SY. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Gul Vipstjert 165 R. Martin Søgaard Nielsen
Sønderskov v/Ferritslev: Trane 3 OF, Skovsanger 1 SY, Gransanger 29 SY, Munk 20 SY. Per Rasmussen 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 125 FU, Gul Vipstjert 30 R T. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R. Leif Kristensen
Urup Dam: Lille Præstekrave 2 FU, Tinksmed 22 FU. Kirsten Halkjær Lund
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 12 R. Michael Mosebo Jensen 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Annette Friis


  

Onsdag den 12. maj 2021             Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:14

Svendborg Golfbane, Hul-1: Knopsvane 1 YF, Gråstrubet lappedykker 1 YF, Grønbenet rørhøne 1 YF, Blishøne 1 YF
Lundeborg
(14:00): Fiskeørn 1 OF S. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Alne Nor: Stenvender 1 R. Leif Kristensen
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Fiskeørn 1 SV. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Bramgås 2500 FU, Klyde 27 . Leif Kristensen
Fogense Enge (Lillestrand): Temmincksryle 1 R, Tinksmed 11 R. Anders Myrtue
Fredskov (Præsteskov): Grønspætte 2 TH. Arne Bruun
Gulstav: Sort Glente 3 AD TF, Lærkefalk 1 AD FU, Munk 12 FU. Morten Müller
Gulstav Mose: Rød Glente 4 OF, Sort Glente 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Kasper Højlund Lange
Hagenskov Slotsmølle: Fiskeørn 1 N. Thomas Kampmann
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 1 R. Flemming Storgaard 
Husby Strand, Wedellsborg: Digesvale 200 R. Michael Mosebo Jensen
Klæsø Nor: Rørdrum 1 SY. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 R, Dværgterne 2 OF. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 FU, Sorthovedet Måge 2 YF, Sortterne 5 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 1 1K+ FU, Sortterne 8 FU, Fjordterne 18 FU, Digesvale 200 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Skeand 10 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Dværgmåge 1 2K FU, Sorthovedet Måge 1 R, Sortterne 6 FU, Fjordterne 68 YF. Niels Bomholt Jensen
Ravnebjerg Skov (Svendborg): Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 8 . Per Rasmussen
Røjle By:
Gulirisk 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 1 R, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 2 FU. Ella Mikkelsen
Siø: Nilgås 1 R, Skeand 11 M R, Lille Præstekrave 1 R. Morten Müller
Slæbæk Skov: Skovsanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 4 . Per Rasmussen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer
Vejle Lung:
Nattergal 8 YF SY. Poul Bjerager
Vejlen, Tåsinge: Bysvale 200 FU. Sander Villumsen
Vindinge Å ved udløb: Græshoppesanger 1 SY. Peter Pelle Clausen


 

Tirsdag den 11. maj 2021             Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:12

Christiansminde: Troldand 8 R, Gråand 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Ringdue 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Blishøne 7 R, Rørsanger 1 SY, Landsvale 5 FU. Lars Kirk
Svendborg Golfbane
: Løvsanger 1 SY, Munk 3 SY, Havesanger 2 SY
Thurø
: Gærdesanger 1 R. Lars Kirk
Ny Gesinge
: Havørn 1 DØD (Vindmølledræbt)
. Poul Vestergaard Rasmussen
Ollerup Åmosen:
Rørdrum 1 SY (Rørdrummen har været flittig i år. Den startede i februar og den er stadig i gang og den pauker rigtig ofte). Peder Skou  [Apollo Books]
Lindholm, Nyborg
: Sølvmåge 1 YF, Stormmåge 1 YF. Poul Brugs Rasmussen
Røjle
:
Gulirisk1 R . Allis Nielsen, Michael Mosebo Jensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 206 FU, Landsvale 500 FU, Digesvale 2000 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Fjordterne 11 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Bramgås 1650 FU, Klyde 42 YF BR, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 R, Dværgterne 2 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Helnæs Made: Stor Præstekrave 22 FU. Erik Busk
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Huldue 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Lindved Frugtplantage: Skovsanger 1 R. Lars Andersen
Monnet, Tåsinge: Fjordterne 5 FU, Havørn 6 R. Sander Villumsen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 95 R, Havørn 3 R. Niels Bomholt Jensen
Ræveskov v/Bullerup: Rød Glente 2 FU. Evald Mehlsen
Røjle By: Stenpikker 5 R,
Gulirisk 1 M R . Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 1 FU. Henry Nielsen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 2 YF SY, Skægmejse 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 108 FU, Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 R, Sølvhejre 1 FU. Arne Bruun 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovsneppe 1 R. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Lise Melbye
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 2 FU. Martin Rheinheimer
Urup Dam: Sølvhejre 2 R. Evald Mehlsen


 

Mandag den 10. maj 2021             Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:11

Svendborg, Sankt Nicolai Kirke: Husrødstjert 1 SY. Poul Vestergaard Rasmussen
Thurø
: Rødstjert 1 M R. Lars Kirk
Ø-havet:
Skestork 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor
: Rørdrum 1 YF SY, Digesvale 100 FU, Fjordterne 40 FU
Slipshavn
: Toppet skallesluger 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 11 R, Gravand 6 R, Gøg 1 R, Strandskade 2 R, Splitterne 4 OF, Rørhøg 2 OF, Havørn 1 OF, Sanglærke 8 R, Stenpikker 3 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 12 R, Gul Vipstjert, Nordlig (ssp. thunbergi) 3 R, Tornirisk 14 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 26 YF, Dværgterne 2 YF. Pierre Bentzen
Dovns Klint:
Bramgås 21710 T, Almindelig Kjove 1 LF V, Digesvale 500 OF. Frank Jensen-Hammer
Egensedybet: Lille Kobbersneppe 100 FU, Hvidklire 35 FU. Kristoffer Hansen
Eriks Hale (Ærøs Hale): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 210 OF, Dværgterne 2 OF. Hans Erik Dylmer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortterne 1 OF. Sten Pedersen
Fogense Enge (Lillestrand): Tinksmed 11 R. Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved: Tejst, Atlantisk (ssp. arcticus) 2 FU, Digesvale 150 FU
. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Vendehals 2 R, Græshoppesanger 1 R, Stenpikker 18 R, Gul Vipstjert 100 R. Lars Witting
Fyns Hoved: Gærdesanger 21 R, Tornsanger 41 R, Gul Vipstjert 110 R,Græshoppesanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 1 OF, Splitterne 33 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Digesvale 1500 R. Lars Witting
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 3 R, Sorthalset Lappedykker 2 YF B, Hættemåge 3000 YF, Sorthovedet Måge 4 YF BR. Per Rasmussen  
Gulstav: Pirol 1 R . Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 M R, Skeand 10 R, Knarand 42 R. Michael Mosebo Jensen
Hagenskov Slotsmølle: Sort Glente 1 N. Thomas Kampmann
Holms Mose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Horsehoved: Stenvender 2 R. Niels Andersen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 3 FU, Gærdesanger 12 R. Flemming Storgaard
Håre Bjerge: Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 3 SY. Jørgen Hjorth Jensen
Illumø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 175 R, Stenvender 2 R. Niels Andersen 
Jøvet (F.H.): Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Jøvet (F.H.): Løvsanger 20 R,  Gul Vipstjert 100 R. Esben Eriksen
Kalvehave: Hedehøg 1 M 2K N, Sort Glente 1 S. Esben Eriksen
Karskov: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Keldsnor: Vandrefalk 1 OF, Digesvale 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Mose syd for Nordskov: Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Nevre Strand: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 100 FU SV. Michael Højgård Hansen
Nordskov (Hindsholm): Hvepsevåge 9 NØ, Sort Glente 1 TF, Gul Vipstjert 30 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Rørdrum 4 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sorthovedet Måge 1 YF, Fjordterne 6 FU. Sander Villumsen
Nørreballe Nor: Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Røjle By: Stenpikker 14 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Nilgås 1 R. Lars Kirk
Siø: Nilgås 1 R. Sander Villumsen
Skaboeshuse: Græshoppesanger 1 SY, Gærdesanger 12 SY. Kurt Kaack Hansen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 1 R,
Blåhals 4 SY. Kristoffer Hansen 
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD LF R S. Helene Demant Waldhorn
Sortemosen (Sydfyn): Dværgfalk 1 M FU, Munk 12 M SY. Hans Rytter
Tarup Grusgrave: Fjordterne 10 R, Digesvale 215 FU. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 R, Stenvender 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 R, Rørdrum 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Savisanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 25 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Rørdrum 1 R, Rørdrum 3 SY, Skægmejse 3 R. Sander Villumsen
Universitetet, Odense: Lille Præstekrave 1 FU. Martin Rheinheimer
Vejle Lung: Nattergal 5 SY. Poul Bjerager
Vesterskov v/Ommel: Gul Vipstjert 45 R. Hans Erik Dylmer
Vibeholm: Skestork 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Æbelø: Huldue 3 SY, Stenpikker 6 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 4 FU, Tinksmed 10 FU. Kristoffer Hansen


 

Søndag den 9. maj 2021               Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:09

Svendborgsund ved Iholm: Småspove 6 Ø
Kogtved, Boligbirding, matrikel: Gærdesanger 1 R
Skarø Rev: Knopsvane 1 YF B, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 R, Grågås 24 R, Grågås 4 YF UF, Ederfugl 150 R, Toppet Skallesluger 8 R, Gravand 16 R, Pibeand 8 FU, Gråand 4 R, Krikand 16 R, Fasan 6 R, Fiskehejre 1 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 12 R, Strandskade 12 R, Klyde 8 YF, Klyde 1 YF BR, Hjejle 83 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 40 YF TH, Vibe 1 YF UF, Småspove 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Mudderklire 1 R, Rødben 26 YF, Stormmåge 30 YF BR, Sølvmåge 40 R, Sølvmåge 102 YF BR, Rørhøg 1 M YF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Sanglærke 16 YF, Landsvale 6 FU, Stær 18 FU, Stenpikker 1 R, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 2 YF, Tornirisk 2 OF
Skarø Kalveodde: Bramgås 2000 R, Klyde 28 YF
Hesselagergård: Munk 2 FU, Gærdesanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fiskerup skov: Tornsanger 1 R. Lars Kirk
Søfælde ved Krarup: Rød Glente 2 FU. Lars Kirk

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Brockdorff enge:
Rødstrubet Piber 1 R T. Esben Eriksen
Brændegård Sø: Atlingand 2 R, Fjordterne 6 FU, Fjordterne 11 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 32 R, Dværgterne 2 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 44 FU, Dværgterne 2 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 2 Ø. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 1 Ø. Michael Mosebo Jensen
Ellerup Vænge: Skovsanger 1 SY. Jan Sørensen 
Emilielund (Ravnholt): Skovsanger 1 SY. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU, Tinksmed 59 FU
. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Gulstav: Lærkefalk 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Trane 3 OF. Kasper Højlund Lange
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 OF,  Skovsanger 1 SY. Kurt Kaack Hansen
Gulstav Mose: Trane 19 N. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Digesvale 150 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov: Skovsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Langø: Stor Præstekrave 22 R. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 2 TH. Thomas Kampmann
Holms Mose: Rørdrum 1 SY. Hans-Henrik Wienberg 
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 4 FU, Mudderklire 24 FU. Flemming Storgaard
Keldsnor: Trane 19 N, Dværgfalk 1 N,
Rødrygget Svale 1 SØ, Stenpikker 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 FU. Pierre Bentzen
Langesø Gods + Langesø: Rød Glente 2 R, Ravn 3 R. Gregers Johannesen
Nordskov (Hindsholm): Rød Glente 2 TF, Skovsanger 3 R, Rødstjert 15 R, Gul Vipstjert 60 R,
Gulirisk 1 R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 9 , Sorthovedet Måge 2 4K+ YF BR. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 8 FU, Dværgmåge 18 R, Sorthovedet Måge 2 YF, Fjordterne 50 R, Havørn 2 AD OF. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 15 R, Skovsanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Sorthovedet Måge 2 YF. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Dværgmåge 16 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 FU, Sorthovedet Måge 2 YF. Pierre Bentzen
Rantzausminde: Skovsanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing Havn: Trane 19 N, Lærkefalk 1 N. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Tinksmed 15 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Dværgterne 2 R. Peter Pelle Clausen
Stavrby Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Erik Busk
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Sundet, Faaborg: Digesvale 200 FU. Per Damgaard Poulsen 
Sybergland: Temmincksryle 1 FU. Jens Peter Bech
Søen, Valdemarsslot: Lille Præstekrave 2 YF TH. Niels Andersen
Søfælde v/Krarup: Rød Glente 2 FU. Lars Kirk
Søgård Mose (Langeland): Brushane 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Pyt: Stenpikker 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Thurø By m.m.: Vagtel 1 SY. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Vagtel 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 1 M R. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Rørdrum 1 R. Jørn Knudsen


 

Lørdag den 8. maj 2021               Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:07

Kogtved, matriklen: Bysvale 8 YF BR, Rødstjert 1 YF SY
Strandeng v/Horseskov: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 40 FU
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 1 YF, Knopsvane 11 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 178 FU, Bramgås 1569 OF, Grågås 85 R, Toppet Skallesluger 12 OF, Gravand 2 YF, Gravand 26 R, Skeand 1 YF, Skeand 1 OF, Knarand 1 R, Pibeand 7 R, Gråand 2 YF, Gråand 4 R, Spidsand 13 R, Krikand 14 R, Fiskehejre 6 FU, Skarv 13 OF, Strandskade 11 YF TH, Klyde 1 R, Hjejle 45 R, Stor Præstekrave 2 YF TH, Vibe 3 YF, Småspove 10 T, Storspove 17 R, Brushane 1 FU, Hvidklire 20 FU, Rødben 14 YF TH, Hættemåge 12 OF, Sølvmåge 93 R, Svartbag 6 OF, Havterne 15 YF TH, Splitterne 2 OF, Rørhøg 3 FU,
Havørn 11 FU, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 151 YF SY, Landsvale 4 FU, Digesvale 89 YF, Løvsanger 1 YF SY, Rødstjert 1 YF, Stenpikker 2 R, Engpiber 24 YF SY, Hvid Vipstjert 2 YF, Bogfinke 1 YF, Tornirisk 1 YF, Stillits 1 YF, Gulspurv 1 YF, Gulspurv 1 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor
: Dværgmåge 4 (2 par). Erik Thomsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Dværgmåge 4 (2 par). Erik Thomsen
Klæsø Nor
: Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Tange å: Grønspætte 1 R OF. Poul Brugs Rasmussen
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Knopsvane 2 OF, Tornirisk 4 R, Bomlærke 1 R. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Bent Juhler
Bøjden Nor: Klyde 28 YF BR, Dværgterne 4 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint:
Bramgås 27270 T, Rødstrubet Lom 11 T, Sortstrubet Lom 2 T, Dværgterne 3 V. Frank Jensen-Hammer 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 M R, Atlingand 1 F FU, Sølvhejre 1 FU, Tinksmed 31 FU. Leif Kristensen
Gulstav: Trane 11 N, Fiskeørn 2 , Fiskeørn 1 NØ, Sort Glente 1 3K+ TF, Lærkefalk 1 3K+ N. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Enkeltbekkasin 1 R, Sort Glente 2 T, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Dværgterne 3 V, Sort Glente 1 OF, Munk 20 R. Kristoffer Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 13 FU. Martin Rheinheimer
Helnæs: Marker nord for Maden: Skovhornugle 1 R. Tom Giersing
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 FU. Peter Hvenegaard
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 OF. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 178 FU, Bramgås 1569 OF, Spidsand 13 R, Småspove 10 T, Hvidklire 20 FU,
Havørn 11 FU, Sanglærke 151 YF SY. Poul Vestergård Rasmussen
Mågeøerne: Stenvender 4 R, Havterne 90 YF. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Sorthovedet Måge 1 R, Sorthovedet Måge 2 YF. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor: Fjordterne 20 FU. Kristoffer Hansen
Siø: Nilgås 1 R. Søren G. Nielsen
Siø: Sorthovedet Måge 1 AD FU. Jan Stener Jørgensen
Snaremose Sø: Ringdrossel 1 M AD FU. Ole Goldschmidt
Sortemosen (Sydfyn): Tinksmed 20 FU, Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Stavrby Skov: Vandrefalk 2 AD R. Lars Maltha Rasmussen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 M YF SY. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sort Glente 1 3K+ N. Anders Odd Wulff Nielsen
Urup Dam: Lille Præstekrave 2 FU. Kirsten Halkjær Lund
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 YF P, Havørn 2 R. Carsten Skou
Vresen inkl. havet omkring: Skarv 800 YF,
Stenvender 66 R, Sortgrå Ryle 100 R, Sildemåge 14 YF, Sølvmåge 700 YF. Peter Pelle Clausen, Leif Bisschop-Larsen 


  

Fredag den 7. maj 2021               Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:03

Vejlen, Tåsinge: Fjordterne 1 FU, Hvidklire 1 FU. Lars Kirk
Tryggelev Nor
: Stillits 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor
: Landsvale 1 R. Leif Sørensen
Holckenhavn fjord
: Toppet lappedykker 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Langesø Golfklub: Vendehals 1 R

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Troldand 1150 R, Toppet Lappedykker 80 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Dværgmåge 2 2K FU, Fjordterne 23 FU, Landsvale 300 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Klyde 57 FU, Skovsneppe 1 FU T, Dværgterne 3 FU. Martin Rheinheimer
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU, Tinksmed 36 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Storspove 1 OF, Vendehals 1 R, Græshoppesanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Munk 11 R, Gærdesanger 4 R, Sjagger 1 R, Jernspurv 1 SY, Skovpiber 4 T, Gul Vipstjert 8 T. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Vandrefalk 1 N, Gransanger x Løvsanger (hybrid) 0 SY, Munk 28 R, Broget Fluesnapper 9 , Sangdrossel 35 R, Ringdrossel 1 M R, Skovpiber 65 N. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav: Lærkefalk 1 R. Kristoffer Hansen 
Gulstav Mose: Trane 4 S. Hans Rytter
Gyldensteen: Reservatet: Hvidklire 45 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 SY. Kjeld Lund
Horseklint: Dværgterne 2 N. Martin Søgaard Nielsen
Kongshøj Å ved udløb: Stenvender 2 FU. Jørn Knudsen
Nyborg Fjord: Dværgterne 3 FU. Jørn Knudsen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 82 R, Hvidklire 231 R. Aksel Christensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Dværgmåge 1 OF, Fjordterne 33 FU, Digesvale 200 FU. Pierre Bentzen
Siø: Nilgås 1 R. Kristoffer Hansen 
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Stenpikker 11 R. Michael Mosebo Jensen 
Vågebakken (F.H.): Fiskeørn 1 S. Martin Søgaard Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 10 FU. Gunhild Brink


 

Torsdag den 6. maj 2021              Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:05

Melby (Tåsinge): Vendehals 1 FU . Poul Vestergård Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hvidklire 2 FU. Lars kirk
Siø: Grågås 40 R, Gravand 23 R, Skeand 3 R, Strandskade 12 R, Klyde 4 R, Tårnfalk 1 FU. Lars kirk
Middelgrund/Rifbjerg Grund (N.f. Langelandsbroen): Bramgås 200 N. Lars kirk
Løkkeby Enge: Knopsvane 14 R, Grågås 34 R, Blishøne 1 R, Skarv 1 FU, Stor Præstekrave 1 R, Rørhøg 2 FU, Sanglærke 2 SY, Landsvale 16 FU, Stær 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Lars kirk
Tange å: Halemejse 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 58 FU. Søren G. Nielsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Skovsanger 1 SY. Ella Mikkelsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Duehøg 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 8 , Kernebider 6 R. Per Rasmussen
Gulstav: Sort Glente 1 OF. Claus Dalskov
Gulstav: Almindelig Kjove 1 S. Søren Bøgelund 
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Lindved: Havørn 2 OF. Anne Veber Døssing 
Melby (Tåsinge): Vendehals 1 FU
. Poul Vestergård Rasmussen
Rudkøbing Løb m.m.: Vandrefalk 1 3K+ R. Morten Müller
Skrams Vænge/Præsteskov:, Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Strandenge v/Jersore: Bramgås 1200 R, Hvidklire 48 FU. Jens Bækkelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Sort Glente 2 R T. Søren Bøgelund


  

Onsdag den 5. maj 2021              Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:01

Svendborg, Sct. Jørgens: Sortkrage 1 R
Svendborgsund ved Iholm: Grågås 6 YF UF, Grågås 12 R, Havterne 3 FU, Splitterne 1 FU
Strandeng v/Horseskov: Knopsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 9 FU, Gravand 2 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 6 R, ,
Svendborg Golfbane: Knopsvane 1 YF BR, Fasan 8 R, Blishøne 6 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Ravn 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bramstrup Hovedgård: Duehøg 1 R. Per Rasmussen
Dræet: Strandskade 216 R, Lille Kobbersneppe 220 R. Jens Bækkelund
Drætlingen v/Drættegrund: Sølvmåge 650 R. Jens Bækkelund
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Føns Vang: Landsvale 500 R, Digesvale 800 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen Gods: Bramgås 1400 FU. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Præstekrave 2 TH. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Landsvale 250 R. Arne Bruun
Højby Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 230 R, Havørn 2 FU. Carsten Skou
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 SY. Claus Dalskov
Tranekær: Rørdrum 1 YF SY. Jan Stener Jørgensen 
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 . Leif Kristensen
Æbelø Holm: Almindelig Ryle, Engryle (ssp. schinzii) 6 R, Sanglærke 82 R. Jens Bækkelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 1000 R. Søren Bøgelund


  

Tirsdag den 4. maj 2021              Solopgang: 05:31 Solnedgang: 20:59

Svendborg: Munk 1 R. Lars Kirk
Lunkebugten & Nørreskov Nor
:  Hvidklire 6 R. Lars Kirk
Søby Monnet, Tåsinge: Bramgås 400 R, Grågås 15 R. Lars Kirk
Vårø: Bramgås 150 R, Havørn 4 FU, Dværgfalk 1 FU. Lars Kirk
Lundeborg
: Dværgterne 2 OF. Dårlige lysforhold og stor afstand (For år tilbage så jeg ofte dværgterner her i området langs kysten, nu er de en sjældenhed). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU. Søren G. Nielsen
Vårø: Havørn 4 FU, Dværgfalk 1 FU. Lars Kirk


  

Mandag den 3. maj 2021              Solopgang: 05:33 Solnedgang: 20:57

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 6 FU, Bramgås 1186 Ø, Grågås 1 YF UF, Grågås 22 R, Gravand 4 R, Mudderklire 1 R, Havterne 2 FU
Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 YF BR, Landsvale 4 FU, Gransanger 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Tornirisk 1 SY
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 3 YF, Knopsvane 22 R, Grågås 5 YF UF, Gravand 5 YF, Gravand 52 R, Troldand 21 R, Troldand 1 YF, Skeand 2 YF, Skeand 1 R, Knarand 11 R, Gråand 3 YF, Gråand 18 R, Krikand 7 R, Toppet Lappedykker 1 YF, Blishøne 5 YF, Fiskehejre 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 1 YF, Lille Præstekrave 2 YF, Vibe 7 YF, Stor Kobbersneppe 2 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 2 R, Rødben 2 YF, Tinksmed 1 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 2 R, Rørhøg 2 YF, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ravn 2 R, Svale sp. 120 FU, Gransanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Rørspurv 2 R
Ny Gesinge
: Rødstjert 1 M FU. Poul Vestergård Rasmussen
Øksendrup, grusgraven: Stenpikker 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
: Rørdrum 1 YF TH. Carsten Skou
Bøjden Nor
: Bramgås 1200 FU, Hjejle 280 R, Dværgterne 1 FU
, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Dovns Klint:
Bramgås 22880 T, Trane 4 T, Rødstrubet Lom 197 T, Almindelig Kjove 4 T, Dværgmåge 90 T, Fjordterne/Havterne 550 T, Rød Glente 2 S, Sort Glente 4 T, Dværgfalk 2 T, Ringdrossel 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Fredmosen: Sortterne 2 R, Sivsanger 3 R. Søren Bøgelund
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 1 FU S. Martin Søgaard Nielsen
Føns Vang: Skestork 2 AD R. Lars Witting
Gulstav: Dværgmåge 4 AD S, Sort Glente 2 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 R, Knarand 26 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 33 R, Toppet Lappedykker 55 R, Sølvhejre 2 R, Landsvale 250 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Langø: Skeand 17 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 15 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 24 R. Jens Bækkelund 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M TH. Peter Hvenegaard
Nørreballe Nor: Knarand 30 R. Nils Kruse
Jersore: Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Slipshavn Enge: Dværgterne 1 FU. Merry Sunke Larsen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Vandrefalk 1 NØ
. Gunnar Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 YF, Stor Kobbersneppe 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU, Stor Kobbersneppe 2 FU. Carsten Skou
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 R, Fjordterne 8 FU. Søren G. Nielsen 


     

Søndag den 2. maj 2021              Solopgang: 05:35 Solnedgang: 20:55

Svendborg, Mira Mare: Halemejse 1 R. Hanne Christoffersen
Kogtved, matriklen: Rødstjert 1 SY
Iholm: Grågås 8 YF BR, Ederfugl 24 YF BR, Gråand 4 YF, Skarv 7 R, Strandskade 2 YF TH, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 26 YF BR, Gråkrage 1 YF BR, Gransanger 1 SY, Solsort 1 R, Hvid Vipstjert 1 YF. Niels Andersen
Grydholm: Knopsvane 2 R, Ederfugl 4 R, Gravand 1 R, Skarv 30 R, Strandskade 2 R, Svartbag 2 YF BR,
Havørn 2 AD R. Niels Andersen
Græsholm v/Drejø: Knopsvane 4 YF BR, Grågås 2 R, Ederfugl 30 YF BR, Skarv 18 R, Strandskade 3 YF TH, Sortgrå Ryle 9 FU, Stormmåge 4 R, Sildemåge 1 YF K, Sølvmåge 35 YF BR, Svartbag 50 YF BR, Havterne 6 OF, Gråkrage 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Andersen
Flæskholm: Knopsvane 2 YF BR, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 R, Grågås 6 YF, Ederfugl 6 YF BR, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 1 R, Gråand 8 YF, Skarv 30 R, Strandskade 3 YF TH, Stormmåge 12 YF K, Sølvmåge 20 YF BR, Svartbag 19 YF BR, Gråkrage 1 R. Niels Andersen
Holmdrup mose: Munk 1 R. Lars Kirk
Holmdrup huse: Rødstjert 1 R. Lars Kirk
Broholm: Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Nilgås 2 R, Dværgmåge 1 AD FU, Fjordterne 7 FU. Erik Ehmsen
Bjernemark: Trane 4 NØ. Sanne Lykke Dalgaard
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Bramgås 3200 R, Klyde 31 R, Lille Præstekrave 2 R, Stenvender 1 R, Dværgterne 2 R, Musvåge 31 NØ. Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Bramgås 20380 T, Sortand 147 T, Spidsand 10 T, Rødstrubet Lom 27 T, Sule 1 AD Ø, Småspove 8 T, Almindelig Kjove 1 LF T, Dværgmåge 21 T, Dværgterne 2 T, Fjordterne 169 T, Fjordterne/Havterne 65 T, Splitterne 25 T, Blå Kærhøg 1 BR T, Dværgfalk 2 T. Frank Jensen-Hammer 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 31 FU,  Rød Glente 2 FU. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 12 R. Leif Schack-Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1550 OF, Skeand 12 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Klyde 24 R, Vandrefalk 1 FU. Annette Friis
Fyns Hoved: Mosehornugle 1 OF, Gransanger 50 R, Rødstjert 15 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Atlingand 2 R, Skeand 14 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Landsvale 500 R, Digesvale 100 R. Michael Mosebo Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 10 R, Sorthovedet Måge 3 YF BR. Per Rasmussen
Grydholm: Havørn 2 AD R. Niels Andersen
Græsholm v/Drejø: Sortgrå Ryle 9 FU, Svartbag 50 YF BR. Niels Andersen 
Grønløkke v/Bogense:
Turteldue 1 FU . Michael Højgård Hansen
Gulstav: Atlingand 2 R, Dværgfalk 1 NØ. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Enkeltbekkasin 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Enkeltbekkasin 1 AD FU. Børge Langkilde Rasmussen 
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 1650 OF, Atlingand 3 R, Skeand 15 R, Knarand 50 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Landsvale 250 FU. Annette Friis
Gyldensteen: Langø: Skeand 10 FU. Annette Friis
Helnæs Made: Dværgfalk 1 F FU. Tom Giersing
Kidholm v/Thurø:
Hvid Stork 2 SØ. Sigurd Bruun Knudsen
Nørreballe Nor: Bramgås 2000 R, Lille Præstekrave 1 R, Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Bramgås 1700 R, Sorthovedet Måge 2 R. Gregers Johannesen
Skarø Flak (vest for Skarø): Bramgås 3000 Ø. Niels Andersen 
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 1 R. Peter Pelle Clausen
Thurø By m.m.: Småspove 5 Ø, Storspove 55 Ø. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 197 R,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU, Stenvender 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev:
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 AD FU . Sigurd Bruun Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 45 , Digesvale 117 . Børge Langkilde Rasmussen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Vandrefalk 1 NØ. Gunnar Knudsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 2000 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Brushane 21 R. Leif Schack-Nielsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1200 R, Skeand 12 R, Spidsand 10 R, Krikand 210 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Klyde 25 R, Brushane 45 R. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 1 R. Annette Friis
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 2 YF P. Kurt Kaack Hansen


  

Lørdag den 1. maj 2021              Solopgang: 05:37 Solnedgang: 20:54

Svendborgsund ved Iholm: Skeand 5 , Havterne 2 YF P
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 2 R, Grønspætte 1 R, Ravn 1 R, Gransanger 4 YF SY, Munk 2 YF SY,
Sørup v/Svendborg: Rødstjert 2 M R,
Holckenhavn fjord
: Fjordterne 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændeskov (skoven): Rød Glente 2 FU. Lars Kirk
Dovns Klint: Bjergand 50 T, Skeand 14 T, Rødstrubet Lom 9 T, Sortstrubet Lom 1 V, Sortstrubet Lom 4 Ø, Dværgmåge 6 T, Fjordterne 5 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Engpiber 425 T. Frank Jensen-Hammer
Egensedybet: Hvidklire 63 FU. Kristoffer Hansen
Enebærodde: Lille Præstekrave 1 OF, Lille Kobbersneppe 50 NØ, Dværgterne 2 FU, Musvåge 35 SØ. Kristoffer Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Hvid Stork 1 R. Lars Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Hvid Stork 1 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Fakkebjerg: Bramgås 2000 OF, Sort Glente 1 NØ, Sort Glente 1 T, Ringdrossel 1 R. Freya Mørup-Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Præstekrave 1 AD FU. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved: Løvsanger 30 SY, Gul Vipstjert 40 FU. Jens Peter Bech
Fællesstrand (inkl. Tornen): Splitterne 43 R. Jens Peter Bech
Gulstav: Sort Glente 1 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 FU, Skeand 10 FU, Knarand 64 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sølvhejre 2 FU. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 2 M R, Pibeand x Knarand (hybrid) 1 M R
, Sølvhejre 2 VDR R, Græshoppesanger 1 SY, Ringdrossel 1 R. Rune Sø Neergaard
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1100 OF. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Steen Winkel
Gyldensteen: Langø: Skeand 12 FU. Annette Friis
Hakkehave: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen 
Jordløse Bakker: Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Jordløse Skov: Ravn 8 OF, Ravn 4 R. Gunnar Jørgensen
Kerteminde: Skovsanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Kildemose v/Ryslinge: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Ravn 4 R. Karl Top
Lehnskov/Fredskov: Skovsanger 2 R. Jens-Gert Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Noret, Tåsinge: Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Bramgås 1400 R, Rørdrum 1 SY, n Dværgmåge 2 R, Fjordterne 45 R, Digesvale 110 R. Sigurd Bruun Knudsen
Nørreballe Nor: Skeand 36 FU, Rørdrum 1 TH, Rovterne 1 FU, Fjordterne 30 R, Digesvale 400 FU, Ringdrossel 1 R. Freya Mørup-Petersen
Rantzausminde: Dværgfalk 1 NØ. Jens-Gert Hansen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Løvsanger 20 SY. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 3K+ R. Morten Müller
Rønninge Søgård: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Sanderum: Lille Præstekrave 2 YF TH. Ella Mikkelsen
Siø: Nilgås 1 R. Skeand 34 R. Arne Bruun
Snaremose Sø: Tinksmed 17 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 3 YF TH, Stor Kobbersneppe 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R,
Stor Kobbersneppe 4 R . Søren G. Nielsen
Vesteregn: Sort Glente 1 OF. Pierre Bentzen
Vitsø: Bramgås 2000 R. Niels Munch Kofoed
Vomme Sø: Havørn 2 YF UR. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 3000 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 AD FU. Kristoffer Hansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 17/04 - 2021:
               Tal på kollektive rovfugle: Europas røde glenter blev talt på deres sovepladser
               Nu kan du have Atlas-bogen med i felten
               Der er kommet liv i reden i ØrneTV.
               Åbent brev: Afbrænding af træ er ikke fremtidens energi
               UgleTV slukker efter mislykket yngleforsøg: Vi krydser fingre for næste år


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 jun 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk