Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 17. - 22. ( 1. maj - 31. maj 2022).                     Sidst opdateret 10 juni 2022 06:07:16 

 

 


  

Søndag den 5. juni 2022      Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:50

Iholm: Ederfugl 40 YF UF. Gravand 6 R. Gråand 2 R. Ringdue 1 YF BR. Skarv 1 R. Strandskade 4 YF K. Stormmåge 3 YF K. Sølvmåge 30 YF BR. Svartbag 2 YF K. Gråkrage 4 YF. Munk 1 SY. Tornsanger 2 SY. Bogfinke 2 SY. Ø-tælling, Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Havn v/Vejlen: Havørn 1 OF, Grønspætte 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Sort glente 1 OF (nye matrikelart). Poul Vestergård Rasmussen
Højestene Løb (Omr.26): Dværgcanadagås 1 R, Canadagås 2 R. Ø-tælling, Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Grydholm: Knopsvane 5 R. Ederfugl 8 R. Toppet Skallesluger 2 R. Gråand 1 R. Fiskehejre 1 R. Skarv 40 R. Strandskade 2 R. Sølvmåge 1 R. Svartbag 2 YF. Ø-tælling, Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Græsholm v/Drejø: Knopsvane 5 YF BR. Ederfugl 30 R. Ederfugl 35 YF BR. Skarv 45 R. Strandskade 4 YF K. Stormmåge 2 YF K. Sølvmåge 20 YF. Svartbag 50 YF BR. Rovterne 1 OF. Hvid Vipstjert 2 YF. Ø-tælling, Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Flæskholm: Knopsvane 2 YF BR. Ederfugl 6 R. Toppet Skallesluger 4 YF. Gravand 2 YF. Knarand 2 YF. Gråand 4 R. Fiskehejre 1 R. Skarv 4 R. Strandskade 4 YF UF. Sølvmåge 8 R. Sølvmåge 4 YF K. Svartbag 6 YF BR. Hvid Vipstjert 2 YF FU. Ø-tælling, Erhardt Ecklon, Niels Andersen
Ristinge
(14:40):
Biæder 2 T VSV. Torbjørn Eriksen
Gulstav Vesterskov
(11:58):
Biæder 1 OF. Torbjørn Eriksen
Bøjden Nor: Dværgterne 4 YF (Hannen aflevere en fisk til hunnen, der er 2 par, måske 3 par). Erik Thomsen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY, Drosselrørsanger 1 SY. Jane Ditzel
Broløkke Strand: Mosehornugle 1 FU. Benjamin Bech , Jens Peter Bech
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R. Rune H Christensen
Det ny land (Lyø): Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Det ny land (Lyø): Sølvhejre 1 R. Martin Søgaard Nielsen
Dyred Banke: Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 R, Ravn 4 R. Gregers Johannesen
Fakkebjerg: Rovterne 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Faldsled: Skovhornugle 3 YF UF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Drosselrørsanger 1 R. Karen Koefoed
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 FU. Jens Kristian Holm
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 1 R. Christian A. Jensen 
Fyns Hoved: Dværgterne 1 R, Havørn 2 OF. Peter Lillesø
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 3 R. Jens Kristian Holm
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 3 R. Asger Sværke
Græsholm v/Drejø: Svartbag 50 YF BR, Rovterne 1 OF. Niels Andersen
Gulstav: Sort Glente 1 OF, Pirol 1 SY. Pierre Bentzen 
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 56 OF, Havørn 2 OF. Asger Sværke
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskeørn 1 R. Christian A. Jensen
Højestene Løb (Omr.26): Dværgcanadagås 1 R. Niels Andersen
Lyø: Gulbug 7 SY. Niels Bomholt Jensen
Lyø Trille/Vestersjo: Strandskade 69 R, Sildemåge 10 YF BR, Sølvmåge 740 YF BR. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge: Sort Glente 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen 
Nørreballe Nor:Rørdrum 1 R, Sortterne 6 FU. Christian Terp
Nørreballe Nor: Sortterne 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU, Rovterne 1 FU,
Hvidvinget Terne 1 FU, Sortterne 3 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 1 FU, Sortterne 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Sortterne 5 FU. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 OF, Skægmejse 2 R. Freya Mørup-Petersen
Påø: Pirol 1 SY. Arne Krogh Clausen
Skovby Nymark: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jens Bækkelund
Slambassinet (Odense): Skægmejse 3 OF,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Jens Kristian Holm
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Bo Levesen
Sybergland: Skovhornugle 1 R. Benjamin Bech
Sybergland: Skovhornugle 1 SY. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 OF, Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 R, Skægmejse 4 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 OF, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 1 R, Stor Kobbersneppe 1 FU. Jens Kristian Holm
Østersjo (Lyø): Atlingand 2 M R. Niels Bomholt Jensen


  

Lørdag den 4. juni 2022      Solopgang: 04:43 Solnedgang: 21:49

Egeskov Slot/Fjællebro Skov (12:03): Gåsegrib (SU) 1 V. Peter Hahn
Nørreballe Nor
:
Hvidvinget terne 4 FU. Lars Kirk
Nørreballe Nor
:
Hvidvinget Terne 5 R . Torbjørn Eriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 R . Claus Dalskov
Bredningen v/Sdr.Åby:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Mads Syndergaard
Bøjden Nor: Dværgmåge 1 2K FU. Rune H Christensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov:
Gåsegrib (SU) 1 SØ, Havørn 2 OF. Kristian Gerdes
Fredmosen: Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Frellesvig: Stor Flagspætte 10 YF FU. Jane Ditzel
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 4 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 36 R, Havørn 2 OF. Asger Sværke
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Aage Wichmann
Hesselbjerg (Langeland): Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Husby Strand, Wedellsborg: Sølvhejre 2 R, Duehøg 1 OF. Lars Witting
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Duehøg 1 OF. Søren Louis Rasmussen
Marstal Bugt ud for Ristinge: Dværgterne 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Møllemade/Ellemose: Skovhornugle 1 F R. Michael Brunhøj Hansen
Noret, Tåsinge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor:Lille Præstekrave 2 R,
Hvidvinget Terne 4 FU . Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rørdrum 6 SY, Atlingand 2 YF,
Hvidvinget Terne 5 AD FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 40 FU, Kærsanger 7 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 4 FU. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor: Dværgterne 1 FU,
Hvidvinget Terne 4 AD SDR FU, Fjordterne 35 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 4 FU . Lars Kirk
Nørreballe Nor:
Hvidvinget Terne 4 FU. Johannes Kondras Lundbak Bjerager
Sanderum: Canadagås 61 NØ. Martin Søgaard Nielsen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 2 R. Gregers Johannesen
Storebælt u.f. Slude Strand-Bøsøre: Lille Præstekrave 1 YF TH. Arne Bruun
Svanninge Bakker: Ørn sp. 1 S. Christian Terp 
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsneppe 2 YF, Skovsanger 2. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Træløber 5 YF UF. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 4 SY, Lille Præstekrave 1 YF, Dværgterne 2 FU,
Hvidvinget Terne 8 AD Ø (Trækkende ind og op langs diget og nordøst. Måske drejede de af mod Nørreballe nor), Rødrygget Tornskade 11 YF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødhovedet And 1 M R, Rovterne 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 OF, Skægmejse 10 FU. Søren G. Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen


  

Tirsdag den 31. maj 2022      Solopgang: 04:47 Solnedgang: 21:44

Svendborgsund ved Sætting Strandvej (07:30): Canadagås 30 NØ (16:00), Canadagås 26 Ø, Øresvin 1 FU
Svendborg Golfbane
: Rød Glente 1 FU, Stor Flagspætte 3 YF, Gulbug 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Stær 20 YF UF
Birkholm
: Knopsvane 229 R, Knopsvane 2 YF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 R, Grågås 73 R, Grågås 2 YF, Ederfugl 46 R, Ederfugl 5 YF UF, Toppet Skallesluger 1 YF, Gravand 6 R, Gravand 2 YF, Gråand 10 R, Gråand 1 YF, Ringdue 6 YF, Fiskehejre 5 R, Skarv 9 OF, Strandskade 26 R, Strandskade 12 YF, Stor Præstekrave 2 YF, Vibe 6 YF, Storspove 10 R, Hættemåge 34 R, Stormmåge 1 YF, Sølvmåge 52 R, Svartbag 3 OF, Svartbag 2 YF, Dværgterne 1 YF, Havterne 1 YF, Rørhøg 1 YF, Havørn 1 3K R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 4 R, Sanglærke 44 YF, Gulbug 3 YF SY, Rørsanger 4 YF SY, Bysvale 5 FU, Bysvale 2 YF, Landsvale 16 FU, Landsvale 4 YF, Digesvale 2 FU, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 15 YF SY, Gærdesmutte 1 YF SY, Stær 13 R, Stær 5 YF, Solsort 5 YF, Gråspurv 7 YF, Engpiber 29 YF, Gul Vipstjert 5 YF, Hvid Vipstjert 5 YF, Bogfinke 2 YF, Grønirisk 3 YF, Tornirisk 5 YF, Stillits 9 FU, Stillits 2 YF, Gulspurv 2 YF, Rørspurv 10 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Mejlholm: Knopsvane 2 YF, Ederfugl 75 YF, Toppet Skallesluger 1 OF, Strandskade 5 YF, Klyde 4 OF, Stor Præstekrave 1 YF, Sølvmåge 155 YF, Svartbag 3 YF, Sanglærke 8 YF, Engpiber 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Odden: Knopsvane 2 YF, Grågås 1 YF, Ederfugl 127 YF, Toppet Skallesluger 1 YF, Knarand 1 OF, Krikand 2 R, Strandskade 8 YF, Stor Præstekrave 2 YF UF, Vibe 1 YF, Rødben 1 YF, Sildemåge 1 YF, Sølvmåge 152 YF, Svartbag 4 YF, Havterne 3 YF, Gråkrage 1 YF, Sanglærke 12 YF, Digesvale 15 YF, Engpiber 3 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Klise Nor
: Skestork 1 R. Ole Bo Olsen
Lundeborg, Skovvænget
: Grå- Skovspurv 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt
:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 M OF. Lars Kirk
Lindkær v/Ravnholt
(06:24):
Gåsegrib 1 R (Sidder og stener i træ ca. 1 km NNV for min position. 2 medobs). Lars Paaby

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Birkholm: Knopsvane 229 R, Dværgterne 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY. Morten Kristiansen
Bøjden Nor: Klyde 23 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Dværgterne 3 R. Bo Levesen
Bøjden Nor: Canadagås 50 V. Stoffer Jaeger
Fænø: Digesvale 150 YF B. Helge Esager
Havndrup: Sildemåge 21 R. Per Rasmussen
Helnæs Made: Dværgterne 2 FU. Bo Levesen 
Hjulby Mose:
Nattergal 5 SY. Kurt Kaack Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 35 R,
Silkehejre 1 R . Lars Witting
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 55 OF,
Gåsegrib (SU) 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 50 OF,
Gåsegrib (SU) 1 R. Bo Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Canadagås 36 OF,
Gåsegrib (SU) 1 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R NAT . Peter Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Jens Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R NAT. Kurt Kaack Hansen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Claus Dalskov
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Kell Grønborg
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Niels Aage Madsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R . Lars Kirk
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Dennis Pedersen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Ole Kjuel Nielsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 2 R. Lars Kirk
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Høg sp. 1 OF. Julie W. Broge
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Stig Rubæk
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R , Havørn 2 R. Finn Olofsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Anders Myrtue
Noret, Tåsinge: Canadagås 40 OF, Atlingand 2 R. Susanne Rørdam Skov
Rantzausminde: Canadagås 40 NØ. Jens-Gert Hansen
Siø:
Rødhovedet And 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M FU, Knarand 59 R, Rørdrum 1 OF, Rovterne 1 R, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Vester Hæsinge: Rød Glente 2 FU. Michael Bjerregaard


 

Mandag den 30. maj 2022      Solopgang: 04:48 Solnedgang: 21:43

Hjelmshoved: Knopsvane 1 YF, Grågås 2 YF, Ederfugl 120 YF, Toppet Skallesluger 7 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Gravand 9 R, Gravand 1 YF, Gråand 1 YF, Fiskehejre 3 R, Skarv sp. 17 R, Strandskade 7 YF, Klyde 7 YF, Vibe 4 YF, Rødben 3 YF, Hættemåge 25 YF, Stormmåge 30 YF, Sølvmåge 200 YF, Svartbag 3 YF, Dværgterne 1 YF, Gråkrage 3 YF, Musvit 1 YF, Sanglærke 17 YF, Tornsanger 1 YF, Stær 15 FU, Engpiber 3 YF, Hvid Vipstjert 4 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjortø: Knopsvane 5 R, Knopsvane 3 YF, Bramgås 3 R, Canadagås 4 R, Grågås 16 R, Grågås 2 YF, Ederfugl 346 R, Ederfugl 19 YF BR, Toppet Skallesluger 7 R, Toppet Skallesluger 2 YF, Gravand 35 R, Gravand 3 YF, Taffeland 2 YF, Skeand 4 R, Skeand 1 YF, Knarand 1 R, Gråand 8 R, Gråand 3 YF, Krikand 1 R, Ringdue 5 YF, Blishøne 3 YF, Fiskehejre 8 R, Skarv 9 OF, Strandskade 34 YF, Klyde 12 YF, Stor Præstekrave 5 YF, Vibe 26 YF, Storspove 1 R, Stenvender 1 R, Rødben 21 YF, Hættemåge 80 YF, Stormmåge 110 YF, Sølvmåge 120 YF, Svartbag 1 YF, Dværgterne 1 YF, Havterne 44 YF, Rørhøg 1 YF, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 6 OF, Sanglærke 29 YF, Gulbug 3 YF, Rørsanger 6 YF, Bysvale 23 FU, Bysvale 8 YF, Landsvale 12 FU, Landsvale 8 YF, Digesvale 4 FU, Tornsanger 6 YF, Stær 59 FU, Stær 10 YF, Solsort 2 YF, Engpiber 7 YF, Gul Vipstjert 1 YF, Hvid Vipstjert 6 YF, Tornirisk 4 YF, Gulspurv 1 YF, Rørspurv 5 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Vibeholm: Ederfugl 15 YF, Fiskehejre 3 R, Strandskade 1 YF, Sølvmåge 50 YF, Svartbag 3 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Elsehoved
: Grågås 8 FU (2 AD + 6 PULL), 1 Brun Sandspringer FU. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt
(13:03 - ?):
Gåsegrib 1 R (Raster i et træ) . Leif Sørensen 
Nyborg
:
Gåsegrib 1 OF. (Fuglen blev set i går søndag omkring kl 14, flyvende nord, men kan måske stadig være i området. Fotografen, Tina Kierkegaard Hansen så den også lørdag) (Gåsegrib Update fuglen blev set ved Ravnholt 14.00, hvor den fløj nord. Fuglen er ringmærket med metalring og gul farvering. Obs og foto: Tina Kirkegaard). Per Rasmussen &  Esben Eriksen
Agernæs (20:45): Vagtel 1 SY. Aksel Christensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn):
Vagtel 1 SY. Aksel Christensen
Bogense: Duehøg 1 OF. Tom Tjørnum
Bøjden Nor: Klyde 20 R, Dværgterne 3 FU. Karin Grønbæk
Bøjden Nor: Klyde 22, Dværgterne 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 YF, Havørn 2 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 585 R, Atlingand 2 R, Knarand 30 R, Sorthalset Lappedykker 7 R, Klyde 26 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 1 OF. Oliver Christian Gram
Gyldensteen: Langø Plantage:
Pirol 1 M SY. Jens Bækkelund
Hjelmshoved: Skarv sp. 17 R, Dværgterne 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjortø: Stenvender 1 R, Dværgterne 1 YF, Havterne 44 YF. Poul Vestergård Rasmussen 
Husby Strand, Wedellsborg:
Silkehejre 2 R. Ole Kjuel Nielsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R (Rast i træ. Blev fundet i går af Tina Kierkegaard Hansen, som var lidt i tvivl om hvad det var for en fugl. Skulle også have været der lørdag. Der er megetl jagt i området, så der er sikkert masser af mad til gribben. Kan være den bliver i området i længere tid). Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Martin Strømkjær
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 5 . Joakim Matthiesen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R . Oliver Christian Gram
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Stig Linander
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R . Hans Rytter
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Rød Glente 2 OF. Karin Grønbæk
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 IMM R, Havørn 3 R. Martin Søgaard Nielsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R , Rød Glente 2 OF. Søren G. Nielsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 2 R. Asger Sværke
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Philip Elbek
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Michael Bjerregaard
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Michael L.J. Glentedal
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R . Pierre Bentzen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R . David Damgaard Dysager
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt:
Gåsegrib (SU) 1 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 FU. Jakob Sunesen  
Præsteskov v/Nordenhuse: Gulbug 9 SY. Kurt Kaack Hansen
Ravnholt (Midtfyn):
Gåsegrib (SU) 1 R, Havørn 5 R. Philip Elbek
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 YF UR, Havørn 3 AD R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Storebælt ud for Nordenhuse: Dværgterne 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødrygget Tornskade 3 R. Leif Kristensen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Digesvale 150 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor:Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 225 T,
Rødhovedet And 1 M R, Knarand 72 R, Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R . Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Rovterne 1 FU. Jakob Sunesen
Universitetet, Odense: Råge 510 OF. Martin Rheinheimer 


 

Søndag den 29. maj 2022      Solopgang: 04:49 Solnedgang: 21:42

Gulstav: Rød Glente 1 OF, Sort Glente 1 OF, Musvåge 10 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Søgård Mose
:
Steppehøg 1 T NV. Torbjørn Eriksen
Bøsøre
: Gøg 1 SY, Fiskehejre 2 FU, Dværgterne 1 FU, Havterne 1 FU, Splitterne 3 FU, Gulbug 2 SY. Lars Kirk
Tange å: Grønirisk 5 YF. Poul Brugs Rasmussen
Fyn:
Gåsegrib 1 R. (Foto forelagt Esben Eriksen; fotografen ønsker ikke fund/foto osv offentliggjort!)

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Avernakø: Gulbug 7 SY. Niels Bomholt Jensen
Broby Sø: Skægmejse 2 FU. Henrik Kingo Andersen
Bøjden Nor: Klyde 20 YF, Dværgterne 4 FU. Per Møller Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 1 M FU, Atlingand 1 M R. Sten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 FU, Sorthalset Lappedykker 6 FU. Henrik Kingo Andersen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 OF. Tom Tjørnum 
Gulstav: Sort Glente 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jakob Sunesen
Gulstav Mose: Savisanger 0 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Frank Jensen-Hammer . Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Steppehøg 1 M 2K TF, Karmindompap 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov:
Karmindompap 1 M 2K SY. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Indisk Gås 1 FU. Sten Pedersen
Holmdrup v/Svendborg: Rød Glente 2 OF. Carsten Skou
Hovedsø/Holmesø: Dværgterne 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Husby Strand, Wedellsborg:
Silkehejre 2 R, Lille Præstekrave 3 R. Lars Witting
Knudshoved Færgehavn: Dværgterne 1 FU. Benjamin Bechgaard Lisse
Skanodde Sø/Kongesø: Klyde 21 YF. Niels Bomholt Jensen
Skovby Nymark: Sortstrubet Bynkefugl 2 YF FU. Jens Bækkelund
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 YF UF. Carsten Skou
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jens Peter Bech
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Præstekrave 1 FU. John Jensen
Sønderskov v/Ferritslev: Stor Flagspætte 10 R, Gransanger 41 SY, Munk 34 SY, Havesanger 13 SY, Korttået Træløber 5 SY, Træløber 3 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 FU, Rørdrum 1 OF, Sort Glente 1 T. Anders Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Sten Pedersen


 

Lørdag den 28. maj 2022      Solopgang: 04:51 Solnedgang: 21:40

Svendborgsund ved Iholm (05:58): Øresvin 1 FU (Delle)
Salme Nor:
Rødhovedet And 1 R M. Torbjørn Eriksen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R,
Kærløber 5 R, Dværgterne 4 FU. Leif Sørensen
Broholm: Knopsvane 2 AD + 6 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Illebølle (09:25):
Hvid stork 6 R. Karina Prindsholm Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 3 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 2 R,
Kærløber 5 R, Dværgterne 4 FU. Leif Sørensen 
Bøjden Nor:
Kærløber 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 R,
Kærløber 5 R, Dværgterne 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 6 T. Anders Mørup-Petersen 
Gulstav Mose: Trane 4 OF,
Hvid Stork 6 OF. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 600 R, Klyde 36 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Langø: Canadagås 36 FU. Tonny Henriksen
Kasmose Skov: Sule 1 AD SØ, Sule 1 V, Almindelig Kjove 1 FU. Michael Brunhøj Hansen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Lunge Bjerge: Havørn 2 . Kim Mogensen 
Nordenbro:
Steppehøg 1 M IMM R. Nis Rattenborg
Nørreballe By (Langeland):
Hvid Stork 1 OF. Anders Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 20 R. Henrik Mørup-Petersen
Røjle Klint: Sule 3 FU. Erik Busk
Stavrby Skov: Munk 16 SY. Michael Brunhøj Hansen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Lille Præstekrave 1 YF BR. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Trane 4 OF. Anders Mørup-Petersen
Søgård Mose (Langeland): Trane 6 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 R, Knarand 48 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 8 FU, Sølvhejre 1 FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Ella Mikkelsen 


 

Fredag den 27. maj 2022      Solopgang: 04:52 Solnedgang: 21:39

Tange å: Hvid vipstjert 5 FU R (2 AD + 3 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broby Sø: Fiskeørn 1 FU. Anders Myrtue
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF. Asger Sværke
Bøsøre: Dværgterne 2 FU. Lars Kirk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dværgmåge 2 R. David Damgaard Dysager
Gulstav: Sort Glente 1 R. Jakob Sunesen 
Gulstav: Lærkefalk 1 R,
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU. Benjamin Bech, Jens Peter Bech 
Hannebjerg Mose:
Hvid Stork 6 R. Nis Rattenborg
Hannebjerg Mose:
Hvid Stork 6 FU. Ole Goldschmidt
Hesselbjerg (Langeland):
Hvid Stork 7 OF. Anton Markvard
Klise Nor: Skestork 1 AD R. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 M R, Skestork 1 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Skeand 14 M R, Knarand 34 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R,
Hvid Stork 6 , Lille Præstekrave 2 Y, Rovterne 2 R, Fjordterne 36 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Skestork 1 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor:
Hvid Stork 6 FU , Rørdrum 1 SY, Skestork 1 FU, Rovterne 2 FU. Pierre Bentzen
Sønderskov v/Ferritslev: Lærkefalk 1 OF. Per Rasmussen
Søgård Mose (Langeland):
Hvid Stork 6 R. Søren Bøgelund
Tryggelev By: Trane 5 S. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R, Knarand 49 M R, Fjordterne 6 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 1 FU. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 OF,
Drosselrørsanger 1 SY. David Damgaard Dysager 


 

Torsdag den 26. maj 2022     Solopgang: 04:53 Solnedgang: 21:37

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn):
Hærfugl 1 R . Aksel Christensen
Bøjden Nor: Klyde 20 R, Lille Præstekrave 1 R, Kærløber 1 R
, Dværgterne 4 R. Jakob Strand
Bøjden Nor:
Kærløber 5 FU . Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 5 R, Dværgmåge 2 2K R,
Drosselrørsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Atlingand 1 M R. Jakob Sunesen
Helnæs Made: Skestork 1 OF. Lars Petersen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Håre Bjerge:
Hvid Stork 1 OF. Kim Mogensen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Dværgterne 1 FU. Geert Mørk  
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Kim Mogensen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 AD R, Dværgmåge 2 R Ø, Fjordterne 38 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R. Tonie Brabrand
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 30 YF. Henrik Mørup-Petersen
Salby: Canadagås 33 R. Benjamin Bech
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 1 SY. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R, Rovterne 1 AD R, Skægmejse 3 R, Blåhals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 M AD R. Nis Rattenborg
Vejle Lung: Skovsneppe 3 OF,
Nattergal 9 R. Poul Bjerager
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 3 R, Knarand 189 R, Sølvhejre 1 R, Skestork 6 , Lille Præstekrave 1 R. Martin Søgaard Nielsen


  

Onsdag den 25. maj 2022     Solopgang: 04:54 Solnedgang: 21:36

Søby, Tåsinge: Gul vipstjert 1 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 1 R. Henning Steen Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge
: Lille Præstekrave 2 R. Asger Sværke
Brændegård Sø
: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø
: Havørn 2 R, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket
:
Drosselrørsanger 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Føns Vang
:Lille Præstekrave 2 R. Stoffer Jaeger
Grønderup
: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Gulstav
:
Hvid Stork 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav
:
Pirol 1 OF, Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose
: Atlingand 1 R. Ole F. Jensen
Gulstav Mose
:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Atlingand 1 R. Ole F. Jensen
Longelse Bondegårdsskov: Pirol 1 SY. Nina Bjørn
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Siø: Skeand 21 FU, Knarand 96 FU, Lille Præstekrave 4 SY. Ole Goldschmidt
Søgård (Langeland): Sort Glente 2 T. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R. Nis Rattenborg


  

Tirsdag den 24. maj 2022     Solopgang: 04:56 Solnedgang: 21:34

Svendborg Golfbane: Rød Glente 2 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Fænø Kalv: Alkefugl sp. 20 OF. Erik Busk
Gulstav: Lærkefalk 1 R, Rødrygget Tornskade 3 R,
Savisanger 1 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Reservatet: Lille Kobbersneppe 72 R. Jens Bækkelund
Kongebroskoven: Solsort 34 SY. Michael Brunhøj Hansen
Korshavn (Avernakø): Knortegås 350 NØ. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD R. Nis Rattenborg
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Skovsanger 1 SY. Oliver Christian Gram
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Knortegås 150 OF. Michael L.J. Glentedal
Siø:
Rødhovedet And 1 FU, Knarand 46 R, Lille Præstekrave 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rødhovedet And 1 M AD R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou


 

Mandag den 23. maj 2022     Solopgang: 04:57 Solnedgang: 21:33

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 5 YF, Knopsvane 5 YF, Knopsvane 13 R, Grågås 12 YF UF, Gravand 3 YF, Gravand 8 R, Taffeland 1 YF, Troldand 1 YF, Troldand 6 R, Skeand 2 YF, Skeand 3 R, Knarand 1 YF, Knarand 4 R, Gråand 3 YF, Gråand 17 R, Krikand 4 R, Lille Lappedykker 4 YF, Toppet Lappedykker 6 YF, Gøg 2 TH, Blishøne 11 YF, Fiskehejre 4 FU, Strandskade 2 YF, Klyde 2 FU, Vibe 6 YF, Almindelig Ryle 50 OF, Rødben 1 YF, Hættemåge 16 R, Fjordterne 1 YF, Rørhøg 1 FU, Ravn 2 OF, Sanglærke 5 YF, Rørsanger 30 YF, Landsvale 12 FU, Munk 2 YF, Gærdesanger 3 YF, Tornsanger 5 YF, Gærdesmutte 1 YF, Stær 17 FU, Bynkefugl 1 YF, Solsort 1 YF, Gul Vipstjert 2 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Stillits 2 YF, Gulspurv 1 YF, Rørspurv 31 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Siø
: Klyde 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård/Strandgården
: Natugle 1K R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø
: Lille Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Gulstav Mose
:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov
:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov:
Pirol 2 M 2K+ SY. Jakob Sunesen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Huldue 7 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Kragholm Huse
: Lærkefalk 1 N. Erik Overlund
Middelfart: Vagtel 1 M T. Michael Brunhøj Hansen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU, Gulbug 6 SY. Kurt Kaack Hansen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rødrygget Tornskade 3 R, Ravn 5 YF UF, Skovsanger 2 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Rovterne 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Vejlen, Tåsinge: Rørsanger 30 YF, Rørspurv 31 YF. Poul Vestergård Rasmussen


 

Søndag den 22. maj 2022     Solopgang: 04:59 Solnedgang: 21:31

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 300 Ø
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 41 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 535 T, Bramgås 1 R, Grågås 64 OF, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 3 R, Gravand 3 YF, Gravand 13 R, Gråand 3 R, Ringdue 12 R, Gøg 1 SY, Fiskehejre 12 R, Skarv 8 OF, Strandskade 10 YF, Klyde 1 FU, Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 4 YF, Stor Præstekrave 22 R, Vibe 3 R, Storspove 33 R, Hvidklire 2 FU, Rødben 7 YF, Hættemåge 28 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 7 OF, Dværgterne 1 FU, Havterne 1 YF, Havterne 8 FU, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF, Havørn 2 R, Tårnfalk 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 YF, Ravn 1 OF, Gråkrage 14 R,
Sanglærke 161 YF, Gulbug 1 YF, Bysvale 2 FU, Landsvale 9 FU, Digesvale 80 YF, Gransanger 1 YF, Gærdesanger 2 YF, Tornsanger 3 YF, Stær 48 FU, Rødstjert 1 YF, Engpiber 39 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 2 YF, Stillits 2 YF, Rørspurv 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovsanger 1 SY. Lars Kirk
Tange å: Landsvale 20 (samler til rede). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 R. Asger Sværke
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 FU . Jane Ditzel 
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Klyde 31 YF, Dværgterne 4 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint:
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8120 T, Hvid Stork 1 OF, Hvepsevåge 5 T, Rød Glente 2 TF, Sort Glente 5 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sort Glente 1 OF. Jakob Sunesen
Elsehoved: Sortsvane 1 R. Peter Pelle Clausen
Enge v/Odense Ås udløb: Isfugl 1 OF, Skægmejse 1 OF. Jens Kristian Holm
Fakkebjerg: Rød Glente 3 OF, Sort Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 OF, Hvepsevåge 12 NV, Blå Kærhøg 1 F R, Rød Glente 5 OF, Sort Glente 2 OF, Dværgfalk 1 M OF. Jakob Sunesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 19 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Klyde 60 YF UF. Martin Rheinheimer  
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal:
Vandrefalk 3 R. Jens Kristian Holm
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 6 YF, Sorthovedet Måge 1 YF, Fjordterne 6 YF. Asger Sværke
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Skovsanger 1 SY. Lars Kirk
Gulstav:
Hvid Stork 1 OF, Hvepsevåge 14 T, Blå Kærhøg 1 F OF, Rød Glente 4 OF, Sort Glente 5 S, Pirol 3 SY, Savisanger 1 SY, Gulbug 7 SY. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Niels Andersen
Gulstav Mose:
Sivsanger 4 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1800 Ø,
Hvid Stork 1 TF, Rød Glente 2 2K S, Sort Glente 3 2K S, Rødrygget Tornskade 5 FU, Savisanger 1 SY, Karmindompap 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY, Grå Fluesnapper 5 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2000 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Erik Busk
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Fiskeørn 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Konabbe Skov: Havørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Langelandssund u.f. Elsehoved-Vængemose: Sortsvane 1 R. Olav Egelund
Langesø: Årligmark Skov: Sort Glente 1 SV
. Anton Markvard
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 535 T, Stor Præstekrave 22 R, Dværgterne 1 FU, Havørn 2 R,
Sanglærke 161 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 10 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor:
Hvid Stork 1 FU. Niels Selck
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Sylten, Hjortholm: Rørdrum 1 YF SY, Rørdrum 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Søgård Mose (Langeland): Rød Glente 2 T. Søren G. Nielsen
Thurø By m.m.: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 450 Ø. Arne Bruun  
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 230 Ø. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 4 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 FU, Rørdrum 4 SY, Rovterne 1 FU,
Rødrygget Tornskade 7 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ole Goldschmidt
Tårup (Hindsholm): Trane 3 N, Fiskeørn 1 N. Esben Eriksen 


 

Lørdag den 21. maj 2022     Solopgang: 05:00 Solnedgang: 21:29

Tange å (06:30): Stær 15 FU, Tornsanger 2 SY R, Grønirisk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assens: Dværgcanadagås 3 R
. Flemming H. Nielsen
Bøjden Nor: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 4770 NØ, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 650 NØ, Sort Glente 1 S. Steen Søgaard
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 6300 T, Lille Kobbersneppe 60 T, Fiskeørn 1 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 4 OF, Sort Glente 1 S. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY Søren G. Nielsen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Østerskov:
Pirol 1 SY. Jakob Sunesen
Hakkehave: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Nordskov Enge (Enghave): Rød Glente 2 N, Rød Glente 2 S, Dværgfalk 1 FU. Peter Lillesø
Rønninge Søgård: Gransanger x Løvsanger (hybrid) 1 SY. Per Rasmussen
Siø:
Rødhovedet And 1 F FU , Knarand 61 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Lille Præstekrave 1 R. Arne Bruun
Sybergland: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 FU, Digesvale 100 FU. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Trane 6 R,
Hvid Stork 1 FU. Søren G. Nielsen
Vomme Sø: Havørn 2 YF UR. Per Rasmussen


 

Fredag den 20. maj 2022     Solopgang: 05:02 Solnedgang: 21:28

Vornæs Skov: Stær 1 R. Lars Kirk
Tange å
: Rørsanger 1 SY (ankomst). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Duehøg 1 FU. David Damgaard Dysager
Dovns Klint: Knortegås 19400 NØ. Steen Søgaard
Dovns Klint:
Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 22700 T, Trane 4 OF, Havørn 2 AD OF, Sort Glente 2 S, Lærkefalk 1 N. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2440 Ø, Rajgås sp. 7021 Ø, Fiskeørn 0 SV, Hvepsevåge 6 , Rød Glente 2 SV, Rød Glente 2 2K S, Sort Glente 2 , Lærkefalk 1 S. Martin Søgaard Nielsen
Fakkebjerg: Knortegås 900 NØ, Rød Glente 2 OF, Sort Glente 1 OF. Steen Søgaard
Fredmosen: Trane 5 OF, Sort Glente 1 S. Martin Søgaard Nielsen
Frellesvig: Blisgås 100 N. Jane Ditzel
Gulstav Mose: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 943 Ø, Havørn 2 AD OF, 
Savisanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Knortegås 300 T,
Savisanger 1 SY. Sander Villumsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Per Damgaard Poulsen
Keldsnor: Sølvhejre 1 T R. Martin Søgaard Nielsen
Klæsøgårde: Trane 5 S. Martin Søgaard Nielsen
Krumstrup Møllesø: Lille Præstekrave 2 YF TH, Lille Præstekrave 1 R. Palle Bo Larsen
Lindelse Nor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1665 FU. Ole Goldschmidt
Møllemade/Ellemose: Sorthovedet Måge 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Sorthovedet Måge 1 2K R, Stenpikker 11 R, Hortulan 0 OF. Michael Brunhøj Hansen 
Nørreballe Nor: Digesvale 230 R. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 SY, Rovterne 1 FU, Fjordterne 30 R, Digesvale 150 FU. Sander Villumsen
Ormstrup (Langeland): Sort Glente 1 SØ. Martin Søgaard Nielsen
Rudkøbing: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 210 N. Morten Müller
Sybergland: Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 2 R, Lille Præstekrave 1 YF TH. Kristoffer Hansen
Sybergland: Atlingand 1 M R. Søren G. Nielsen
Sybergland: Atlingand 1 M FU,  Tinksmed 10 FU. Peter Lillesø
Sydf. Øhav syd for Strynø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3160 FU. Ole Goldschmidt
Søgård (Langeland): Natugle 3 R. Søren Bøgelund
Søgård Mose (Langeland): Trane 4 R. Martin Søgaard Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knortegås 750 T, Rørdrum 1 SY, Fjordterne 5 FU, Skægmejse 5 R. Sander Villumsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU, Rødrygget Tornskade 3 FU. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 2 R. Niels Bomholt Jensen


 

Torsdag den 19. maj 2022    Solopgang: 05:03 Solnedgang: 21:26

Gulstav: Gulbug 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å
: Tornsangere 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Skovhornugle 2 . Michael Brunhøj Hansen
Bjerne Mark: Natugle 3 PUL R. Leif Sørensen
Bjernekrogen: Rød Glente 3 OF. Gunnar Knudsen
Bogensø Enge:
Vagtel 1 SY. Esben Eriksen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Sander Villumsen
Bredstens Bjerg v/Søgård: Sortstrubet Bynkefugl 2 YF TH. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 YF B. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 188 T, Bramgås 4930 T, Sortstrubet Lom 1 T, Tejst 9 R, Dværgmåge 5 T, Dværgterne 2 T, Hvepsevåge 6 T, Rød Glente 3 T, Sort Glente 1 T, Lærkefalk 1 S. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Hvepsevåge 6 N, Rød Glente 5 , Sort Glente 3 N, Sort Glente 1 OF, Dværgfalk 1 OF. Steen Søgaard
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Drosselrørsanger 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Flægen v/Tybrind: Trane 5 FU, Skægmejse 2 YF. Erik Busk 
Flægen v/Tybrind:
Græshoppesanger 1 SY, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 0 R. Mads Syndergaard
Fyns Hoved: Tejst 10 SDR R, Tornsanger 35 SY, Stenpikker 10 R, Gul Vipstjert 82 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Dværgterne 2 YF TH. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 12 R. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Knortegås 320 Ø. Steen Søgaard
Gulstav: Hvepsevåge 5 OF, Sort Glente 1 OF, Lærkefalk 1 T,
Pirol 2 M SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY, Drosselrørsanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY, Sivsanger 3 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Husby (Vestfyn):
Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Husby Strand, Wedellsborg:
Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Løkkeby Enge: Skægmejse 2 R. Jan Stener Jørgensen
Møllemade/Ellemose: Skovhornugle 1 F SY. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Skovsneppe 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Nordenbro: Rørdrum 1 R. Sander Villumsen
Ollerup Sø: Fjordterne 6 FU. Jens-Gert Hansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 2 M R. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Gråstrubet Lappedykker 17 R. Hans Erik Dylmer
Sønderskov v/Ferritslev: Græshoppesanger 1 SY, Munk 15 SY, Kernebider 6 YF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Fjordterne 10 R. Leif Bisschop-Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 R, Skeand 14 R, Knarand 119 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Skestork 3 R, Strandskade 127 R. Hans Erik Dylmer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 14 R, Knarand 100 R, Skestork 3 R, Strandskade 60 R. Michael Mosebo Jensen
Åmosen v/Ollerup: Sort Glente 1 Ø. Jens-Gert Hansen


 

Onsdag den 18. maj 2022    Solopgang: 05:05 Solnedgang: 21:24

Skovballe: Rørhøg 1M R. Henning Steen Hansen
Vejlen Tåsinge: Toppet lappedykker 1 R. Henning Steen Hansen
Lunkebugten: Strandskade 9 R, Gravand 1 R. Lars Kirk
Espe, matriklen: Skovsneppe 2 OF. . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Tange å: Rødstjert 2 R FU (et par). Poul Brugs Rasmussen
Grusgrave v/Birkum
: Sorthalset Lappedykker 10 R
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 4 R, Gravand 2 R, Gøg 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 12 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 OF, Sanglærke 4 R, Landsvale 11 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 4 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Benjamin Bech
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 5 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 T. Jakob Sunesen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 OF. Steen Søgaard
Enebærodde: Hvepsevåge 18 , Hvepsevåge 44 , Lærkefalk 1 2K SØ, Gul Vipstjert 59 SØ, Gul Vipstjert 33 T. Martin Søgaard Nielsen
Flyvesandet: Dværgfalk 1 OF. Leif Sørensen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Jakob Sunesen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 30 R. Tom Tjørnum
Lydinge Mølle: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Nordenbro: Rørdrum 1 R. Sander Villumsen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Sortterne 2 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgmåge 4 FU, Sortterne 2 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R, Rovterne 1 AD R, Sortterne 1 FU. Steen Søgaard
Siø: Knarand 44 FU, Lille Præstekrave 6 YF. Ole Goldschmidt
Siø:
Rødhovedet And 1 R, Lille Præstekrave 3 R. Flemming Hansen
Skrams Vænge/Præsteskov: Skovsneppe 1 YF UF. Leif Bisschop-Larsen
Stenhus Løkker: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Klyde 20 R, Temmincksryle 9 R, Dværgmåge 1 2K R. Esben Eriksen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Hvepsevåge 5 NØ. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 2 OF, Sort Glente 1 OF. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 2 OF, Sort Glente 1 OF. Pierre Bentzen 
Tørresø: Sortterne 1 SØ, Gul Vipstjert 120 SØ. Kristoffer Hansen
Vejlen, Tåsinge: Atlingand 1 M FU. Flemming Hansen
Æbelø: Huldue 11 SY,
Pirol 1 SY, Ravn 3 YF UF, Munk 12 SY. Jens Bækkelund


 

Tirsdag den 17. maj 2022    Solopgang: 05:07 Solnedgang: 21:23

Svendborg Golfbane: Rødtoppet Fuglekonge 1 YF SY
Stjoul
: Havesanger 1 SY. Lars Kirk
Tange å
: Sangdrossel 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet
: Skovhornugle 1 F SY, Græshoppesanger 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose
:
Drosselrørsanger 1 R. Oliver Christian Gram
Fakkebjerg: Lærkefalk 1 OF. Jakob Sunesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 4 AD FU,
Drosselrørsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 4 R, Fjordterne 7 FU. Lars Maltha Rasmussen
Gulstav:
Karmindompap 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Dværggås 1 OF. Jakob Sunesen
Gulstav Mose:
Pirol 1 OF, Savisanger 1 TH. Søren Bøgelund 
Gulstav Vesterskov: Sort Glente 1 OF. Steen Søgaard
Gulstav Vesterskov: Sort Glente 1 R. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Reservatet: Sorthalset Lappedykker 2 YF, Fiskeørn 3 R. Bo Kayser
Helnæs Made: Trane 3 FU. Tom Giersing
Hofmansgave: Hedehøg 1 BR SØ. Kristoffer Hansen
Kædeby: Lærkefalk 1 N. Morten Müller
Nørreballe Nor: Sortterne 1 FU. Steen Søgaard
Nørreballe Nor: Sortterne 1 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 R. Oliver Christian Gram
Ristingehalvøen: Digesvale 250 FU. Sander Villumsen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 355 FU. Ole Goldschmidt
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 1 AD R, Græshoppesanger 1 YF SY. Kristoffer Hansen
Sybergland: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 3 R. John Jensen
Sybergland: Dværgmåge 2 R. Michael L.J. Glentedal
Sybergland: Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 3 R, Tinksmed 12 R, Dværgmåge 1 R. Klaus Laursen 
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Atlingand 1 M R. Kristoffer Hansen
Vejle Lung:
Nattergal 10 R. Poul Bjerager 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 M FU. Kristoffer Hansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Sort Glente 1 OF,
Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund


 

Mandag den 16. maj 2022    Solopgang: 05:08 Solnedgang: 21:21

Svendborg, matriklen: Mursejler 4 OF. Jan Stener Jørgensen
Åmosen
: Nattergal 0 R. Peder Skou
Lille Egholm
: Knopsvane 5 YF B, Bramgås 2 R, Grågås 47 R, Grågås 1 YF, Ederfugl 59 YF, Skeand 3 R, Skestork 1 OF, Skarv 10 R, Strandskade 4 YF, Strandhjejle 1 R, Rødben 1 YF, Stormmåge 2 YF, Sølvmåge 80 YF, Svartbag 4 YF, Havterne 1 YF, Sanglærke 4 YF, Engpiber 16 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Nyland: Knopsvane 36 R, Knopsvane 4 YF, Ederfugl 20 YF, Toppet Skallesluger 7 R, Toppet Skallesluger 1 YF, Knarand 5 R, Gråand  2 R, Skarv 14 R, Strandskade 3 YF, Stor Præstekrave 1 YF, Stenvender 4 R, Sildemåge 1 YF, Sølvmåge 118 YF, Svartbag 5 YF, Dværgterne 1 YF, Havterne 1 YF, Landsvale 5 FU, Engpiber 1 YF, Hvid Vipstjert 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å
: Gøg 1 SY, Gul vipstjert 1 FU, Stenpikker 1 R, Stær 12 FU, Tornirisk 6 FU, Gråspurv 8 FU, Landsvale 20 R UF, Ringdue 15 FU Stillits 4 FU, Hare 1 FU (på mælkebøtte). Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Trane 3 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sanglærke 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Præstekrave 1 R. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 SY,
Drosselrørsanger 1 SY. Laila Neermann
Brændegård Sø: Trane 3 R, Fjordterne 8 FU, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Lille Præstekrave 1 R, Dværgterne 2 FU. Søren G. Nielsen 
Dovns Klint:
Karmindompap 1 SY, Gulirisk 1 OF. Steen Søgaard
Ejby:
Sydlig Nattergal 1 SY . Jørgen Lund Bjerregaard
Ejby/Kindstrup Mose:
Sydlig Nattergal 1 SY. Holger Daugaard
Ejby/Kindstrup Mose: Lille Præstekrave 1 R,
Sydlig Nattergal 1 SY. Erik Busk
Ejby/Kindstrup Mose:
Sydlig Nattergal 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 9 YF, Lille Præstekrave 2 R, Hættemåge 4000 YF, Sorthovedet Måge 1 YF. Per Rasmussen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 M 3K+ SY. Laila Neermann
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Karmindompap 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 830 R, Atlingand 1 M R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 2 FU, Skestork 1 R, Klyde 57 R. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor: Rørdrum 1 SY, Sortterne 3 S, Hvepsevåge 5 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Gregers Johannesen
Havet ud for Keldsnor: Kaspisk Måge 1 2K FU. Laila Neermann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 M R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Fiskeørn 1 R. Torben Skytte Hvass
Lille Egholm: Skestork 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Alk 160 R, Lomvie 25 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Lindelse Nor: Sortsvane 1 R. Rasmus Due Nielsen
Lindelse Nor: Sortsvane 1 R. Laila Neermann
Nyland: Stenvender 4 R, Dværgterne 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Fjordterne 28 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 4 FU, Dværgmåge 4 FU, Kaspisk Måge 1 2K FU, Fjordterne 39 YF BR. Ole Goldschmidt
Universitetet , Odense: Råge 525 OF. Martin Rheinheimer 


 

Søndag den 15. maj 2022    Solopgang: 05:10 Solnedgang: 21:19

Svendborgsund ved Iholm: Rød Glente 2 N
Birkholm
: Knopsvane 81 R, Knopsvane 2 YF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 33 R, Bramgås 120 OF, Grågås 34 OF, Grågås 3 YF UF, Ederfugl 9 YF, Toppet Skallesluger 9 R, Toppet Skallesluger 3 YF, Gravand 7 R, Gravand 3 YF, Skeand 3 R, Skeand 4 YF, Knarand 1 R, Knarand 1 YF, Gråand 3 R, Gråand 2 YF, Ringdue 3 YF, Fiskehejre 2 R, Skarv 9 R, Strandskade 18 R, Strandskade 13 YF, Vibe 11 YF, Almindelig Ryle 2 R, Mudderklire 3 R, Hvidklire 3 R, Rødben 6 YF, Hættemåge 16 R, Stormmåge 8 YF, Sølvmåge 39 YF, Svartbag 2 YF, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 YF, Havterne 3 YF, Rørhøg 1 YF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 OF, Musvit 2 YF, Sanglærke 42 YF, Landsvale 9 FU, Landsvale 12 YF, Gransanger 1 YF, Gærdesanger 2 YF, Tornsanger 4 YF, Stær 52 FU, Nattergal 1 YF, Rødstjert 1 YF, Bynkefugl 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 YF, Stenpikker 1 R, Solsort 3 YF, Engpiber 24 YF, Gul Vipstjert 8 YF, Hvid Vipstjert 1 YF, Bogfinke 3 YF, Grønirisk 2 YF, Stillits 1 YF, Rørspurv 6 YF,
Klokkefrø 20 YF (I 6 vandhuller). Poul Vestergård Rasmussen
Mejlholm: Knopsvane 2 YF, Ederfugl 126 YF, Toppet Skallesluger 3 OF, Strandskade 3 YF, Stormmåge 1 YF, Sølvmåge 155 YF, Svartbag 2 YF, Sanglærke 4 YF, Digesvale 2 OF, Engpiber 2 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Odden: Knopsvane 1 YF, Grågås 5 OF, Ederfugl 171 YF, Gravand 4 R, Gråand 1 YF, Strandskade 6 YF, Stor Præstekrave 1 YF UF, Stenvender 2 R, Almindelig Ryle 12 R, Sølvmåge 230 YF, Svartbag 5 YF, Havterne 7 YF, Sanglærke 16 YF, Digesvale 15 YF, Engpiber 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Fakkebjerg
:
Lille Skrigeørn 1 NV (10:40) , Torbjørn Eriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogensø Enge: Stenpikker 16 FU. John Jensen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY . Jane Ditzel
Dovns Klint: Sort Glente 1 N,
Karmindompap 1 SY (Vester Gulstav skov). Steen Søgaard
Dovns Klint: Sorthovedet Måge 1 2K OF, Sort Glente 1 S. Frank Jensen-Hammer
Emilielund (Ravnholt):
Græshoppesanger 2 R. Karen Koefoed
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 YF. Jørgen Hjorth Jensen
Fakkebjerg:
Lille Skrigeørn 1 OF. Hans Henning Christensen,
Fakkebjerg:
Lille Skrigeørn 1 NV, Sort Glente 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg:
Lille Skrigeørn 1 OF, Sort Glente 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Firtalsstrand & Mellemstykket: Atlingand 2 M R., Gråstrubet Lappedykker 17 FU, Sorthalset Lappedykker 9 FU, Klyde 27 R. Jens Kristian Holm
Fredmosen: Rørdrum 1 R, Sivsanger 3 SY. Sander Villumsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Hvepsevåge 10 N NAT. Søren Louis Rasmussen
Gulstav: Sort Glente 1 OF. Hans Henning Christensen
Gulstav: Trane 12 V, Hvepsevåge 5 T,
Lille Skrigeørn 1 V, Rød Glente 2 T, Sort Glente 3 T, Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Rød Glente 2 OF, Sort Glente 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 YF TH. Carsten Skou
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 M R. Hans Henning Christensen
Gulstav Vesterskov:
Karmindompap 1 SY. Freya Mørup-Petersen 
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov:
Pirol 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY, Karmindompap 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Munk 12 YF SY. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Klyde 46 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Møllemade/Ellemose: Fiskeørn 1 N,
Lille Skrigeørn 1 T, Stenpikker 9 R. Michael Brunhøj Hansen
Mølleskov v/Hverringe:
Pirol 1 M FU. Kurt Kaack Hansen
Nordskov Enge (Enghave):Dværgterne 1 OF, Spurvehøg 11 N, Rød Glente 2 R,
Pirol 1 BR N, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY, Skovpiber 32 N, Gul Vipstjert 1404 N. Martin Søgaard Nielsen
Nordskov Enge (Enghave):Spurvehøg 12 N, Rød Glente 2 TF,
Pirol 1 N, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY,Stenpikker 5 R, Gul Vipstjert 1444 N, Kernebider 5 N. Kristoffer Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Lille Kobbersneppe 90 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 42 R. Michael L.J. Glentedal
Nørreballe Nor: Knarand 25 R, Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 25 R, Ravn 3 OF. Sander Villumsen 
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Michael L.J. Glentedal
Piledybet: Rørdrum 1 SY. Gregers Johannesen
Scheelenborg: Noret: Bynkefugl 6 FU. John Jensen
Siø: Lille Præstekrave 2 FU. Carsten Skou
Slæbæk Skov: Skovsanger 1 SY,
Rødtoppet Fuglekonge 7 SY. Per Rasmussen
Sollerup: Skovsneppe 2 OF. Gunnar Jørgensen
Sybergland: Temmincksryle 9 FU, Tinksmed 30 FU, Dværgmåge 2 R Leif Kristensen
Sybergland: Temmincksryle 48 FU, Tinksmed 154 FU. Arne Bruun
Sybergland: Gul Vipstjert 95 R. Martin Søgaard Nielsen
Tangmosen: Skægmejse 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 2 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 YF TH,  Fjordterne 20 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Lille Præstekrave 2 R, Skægmejse 3 R. Sander Villumsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortsvane 1 N,
Rørdrum 7 SY, Lille Præstekrave 2 FU, Lille Skrigeørn 1 S, Skægmejse 10 FU, Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY, Stenpikker 8 FU. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav):
Rødrygget Svale 1 R. Søren Bøgelund   


Lørdag den 14. maj 2022    Solopgang: 05:12 Solnedgang: 21:17

Svendborgsund ved Iholm: Rød Glente 2 NV
Tange å
: Landsvale 20 FU R, Tornirisk 4 FU, Stillits 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tranekær Fyr: Mursejler 2 T N. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 16 R, Knarand 32 R, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 8 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Trane 4 ,  Lille Præstekrave 1 R, Fjordterne 8 FU. Leif Sørensen
Dovns Klint: Bramgås 16860 T, Sule 1 2K Ø,
Sort Glente 5 S. Frank Jensen-Hammer 
Gulstav Mose (04:55 - ):
Savisanger 1 SY (Sunget hver morgen i snart 3 uger. Siger åbenbart ikke så meget sen formiddag.). Frank Jensen-Hammer
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R, Munk 13 SY. Michael Brunhøj Hansen 
Langesø Gods + Langesø: Vendehals 1 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Lille Præstekrave 2 R, Fjordterne 30 FU, Fjordterne 20 YF BR. Freya Mørup-Petersen
Rudkøbing: Skestork 4 V. Ole Goldschmidt
Siø: Skestork 4 R . Ole Goldschmidt
Siø: Skestork 4 R
. Pierre Bentzen
Siø: Skestork 4 FU, Lille Præstekrave 1 R. Morten Müller

Sybergland (05:50 - ): Sort Ibis 1 FU (PP ved vesttårnet), Kærløber 2 FU, Temmincksryle 14 FU, Tinksmed 114 FU, Ravn 3 OF. Jens Peter Bech
Sybergland:
Sort Ibis 1 FU. John Jensen
Sybergland:
Sort Ibis 1 R. Benjamin Bech
Sybergland: Atlingand 1 M FU,
Sort Ibis 1 FU , Kærløber 2 FU , Temmincksryle 12 FU, Tinksmed 90 FU, Havørn 2 OF. Valdemar Juul
Sybergland: Atlingand 4 M FU,
Sort Ibis 1 FU, Stor Præstekrave 56 FU, Temmincksryle 16 FU, Tinksmed 112 FU, Gul Vipstjert 72 FU. Kurt Kaack Hansen
Sybergland: Atlingand 2 M FU,
Sort Ibis 1 FU , Kærløber 1 FU , Temmincksryle 9 FU, Dværgmåge 1 FU. Pierre Bentzen
Sybergland:
Sort Ibis 1 FU V, Kærløber 2 FU, Temmincksryle 14 FU, Tinksmed 114 FU, Ravn 3 OF. Jens Peter Bech
Vejle Lung:
Nattergal 8 R. Poul Bjerager


 

Fredag den 13. maj 2022    Solopgang: 05:14 Solnedgang: 21:16 (St. Bededag)

Kogtved, matriklen: Havørn 2 OF, Rødstjert 2 YF
Svendborg Golfbane: Bramgås 1800 SØ , Gråstrubet Lappedykker 2 YF UF, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 2 YF UF, Rød Glente 1 FU, Løvsanger 1 YF SY, Gransanger 3 YF SY, Munk 4 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Stær 20 YF BR,  Rødstjert 1 YF SY , Bogfinke 3 YF SY
Siø: Skeand 12 R, Lille Præstekrave 1 R, Småspove 6 OF, Splitterne 40 YF,
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 M SY
Bøsøre: Gul vipstjert 1 R. Lars Kirk
Sybergland, Kerteminde: Sort ibis 1 FU . (Finder: Helge Larsen). Esben Eriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Klyde 40 YF, Dværgterne 2 R. Hans-Peter Henriksen
Bøjden Nor: Klyde 25 R, Dværgterne 2 YF. Hans Olrik
Damsbo Skove:
Aftenfalk 1 N. Aske Keiser-Nielsen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 114 T, Bramgås 26250 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Dværgfalk 1 N. Freya Mørup-Petersen
Føns Vang: Bysvale 150 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Skægmejse 2 FU, Græshoppesanger 1 SY. Mads Syndergaard
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Håre Bjerge: Skovsneppe 1 R, Munk 10 SY. Michael Mosebo Jensen
Lyseng: Trane 4 FU. Jørgen Staun
Nordskov Enge (Enghave): Dværgterne 2 OF, Sort Glente 1 S, Sort Glente 1 AD N, Skovpiber 46 N, Gul Vipstjert 527 N, Gul Vipstjert 56 R. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 10 FU. Freya Mørup-Petersen
Piledybet: Huldue 3 OF. Freya Mørup-Petersen
Sybergland:
Sort Ibis 1 FU. Ivan Sejer Beck
Sybergland:
Sort Ibis 1 R, Kærløber 2 R, Temmincksryle 71 R. Esben Eriksen
Sybergland:
Sort Ibis 1 FU NV. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Dværgfalk 1 BR R N. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 R, Bysvale 120 FU. Bo Gregersen


 

Torsdag den 12. maj 2022    Solopgang: 05:15 Solnedgang: 21:14

Vejlen,Tåsinge: Fjordterne 1 R. Lars Kirk
Havn v/ Vejlen,Tåsinge
: Skeand 1 R M. Lars Kirk
Espe
: Rød glente 1 OF. Leif Sørensen
Tange å
: Stær 6 FU, Tornirisk 6 FU, Landsvale 20 FU, Splitterne 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Færgehavn: Bysvale 1 YF (Bysvaler henter byggematerialer til deres rede der bygges på Bøjden færge der ligger i havnen , - som de har gjort i mere end 30 år). Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Claus Dalskov
Dovns Klint:
Bramgås 17150 T, Rødstrubet Lom 6 T, Fjordterne/Havterne 164 T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 8 T, Rød Glente 4 S, Sort Glente 3 T, Lærkefalk 1 S, Lærkefalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Erik Busk
Gamborg By: Lærkefalk 1 N. Lars Witting
Gulstav Mose: Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Vendehals 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 1 M FU, Knarand 30 R, Skestork 2 OF, Lille Præstekrave 1 R, Temmincksryle 1 FU. Erik Busk
Kustrup: Dværgfalk 1 R. Michael Mosebo Jensen 
Lindved Frugtplantage: Skovsanger 1 SY. Lars Andersen
Middelfart:
Sort Glente 1 2K V . Michael Brunhøj Hansen
Slipshavn Enge: Stenvender 17 FU. Mette Bechmann
Slipshavn Enge: Stenvender 16 FU. Johnny Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 2 OF. Leif Bisschop-Larse
Sybergland: Atlingand 1 M FU,
Temmincksryle 8 FU. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Vejle Lung: Skovsneppe 3 OF,
Nattergal 7 R. Poul Bjeragern
Vesteregn:
Hvid Stork 3 NV . Claus Dalskov
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Drosselrørsanger 1 SY. Kurt Due Johansen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 43 FU, Dværgterne 2 FU. Mette Bechmann
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 43 FU, Dværgterne 2 R. Johnny Jensen


 

Onsdag den 11. maj 2022    Solopgang: 05:17 Solnedgang: 21:12

Hjelmshoved: Knopsvane 1 YF, Bramgås 622 R, Grågås 3 YF, Ederfugl 176 YF, Toppet Skallesluger 1 YF, Toppet Skallesluger 12 R, Skeand 1 YF, Gråand 13 R, Strandskade 14 YF, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 2 YF, Rødben 3 YF, Hættemåge 76 YF, Stormmåge 44 YF, Svartbag 4 YF, Dværgterne 1 YF, Splitterne 1 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Sanglærke 36 YF, Gulbug 1 YF, Gærdesanger 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjortø: Knopsvane 3 YF, Knopsvane 18 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 28 OF, Bramgås 2258 OF, Bramgås 200 FU, Grågås 27 R, Grågås 3 YF UF, Ederfugl 40 YF, Toppet Skallesluger 5 YF, Toppet Skallesluger 21 R, Gravand 4 YF, Gravand 46 R, Taffeland 3 YF, Taffeland 9 R, Skeand 6 YF, Skeand 6 R, Gråand 6 YF, Gråand 17 R, Ringdue 6 YF, Vandrikse 1 YF, Blishøne 4 YF, Fiskehejre 7 FU, Skarv 17 OF, Strandskade 38 YF, Klyde 5 YF, Stor Præstekrave 3 YF, Vibe 37 YF, Almindelig Ryle 1 R, Hvidklire 4 R, Rødben 27 YF, Hættemåge 86 R, Stormmåge 154 YF, Sølvmåge 149 YF, Svartbag 1 YF, Svartbag 6 R, Dværgterne 1 YF, Havterne 22 YF, Rørhøg 2 YF, Havørn 1 OF, Musvit 1 YF, Sanglærke 42 YF, Bysvale 4 FU, Landsvale 7 YF, Landsvale 21 FU, Digesvale 2 FU, Gransanger 2 YF, Gærdesanger 1 YF, Tornsanger 4 YF, Gærdesmutte 1 YF, Stær 5 YF, Stær 48 FU, Grå Fluesnapper 1 YF, Rødstjert 1 YF, Stenpikker 2 R, Solsort 2 YF, Gråspurv 6 YF, Engpiber 4 YF, Hvid Vipstjert 2 YF, Tornirisk 5 YF, Rørspurv 8 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Vibeholm: Toppet Skallesluger 1 YF, Strandskade 2 YF, Sølvmåge 60 YF, Svartbag 2 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Botofte Skovmose
:
Drosselrørsanger 1 SY . Jan Stener Jørgensen
Tange å
: Knopsvane 25 FU, Sortsvane 1 FU ( den har holdt til i området et stykke tid nu.), Bramgås 1000+ OF (mange flokke). Poul Brugs Rasmussen
Bøsøre: Dværgterne 1 FU, Lille præstekrave 1 YF. Lars Kirk
Brændegård: Trane 2 AD + 2 Pull. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Stener Jørgensen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Bramgås 6780 T, Fjordterne 8 T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring):
Sort Glente 1 R. Aksel Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 1 M R. Jacob Sterup
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Frellesvig: Bramgås 2000 N, Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Faaborg: Fiskeørn 1 S. Per Damgaard Poulsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 TH. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 53 YF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Lille Præstekrave 2 FU. Jens Bækkelund
Hjelmshoved: Dværgterne 1 YF, Vandrefalk 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Hjortø: Bramgås 2258 OF, Dværgterne 1 YF. Poul Vestergård Rasmussen
Holms Mose: Gråstrubet Lappedykker 11 YF. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 4510 NØ, Stenvender 1 R, Skovsanger 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Mågeøerne: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund 
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R, Stenvender 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Siø:
Rødhovedet And 1 F AD R , Lille Præstekrave 3 R. Pierre Bentzen
Siø:
Rødhovedet And 1 R, Knarand 31 R, Lille Præstekrave 3 R. Niels Bomholt Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Bramgås 1770 , Skovsanger 1 SY, Skovsanger 1 YF SY. Jacob Sterup
Vester Stigtehave: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Aaby: Bramgås 5300 NØ. Else Klint
Østerø Sø (Knudshoved): Dværgterne 4 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 10. maj 2022    Solopgang: 05:19 Solnedgang: 21:10

Brændegård Sø: Trane 2 par med 3 Pull. Leif Sørensen
Lundeborg, matriklen
: Gråspurv 6 FU, Grønirisk 4 FU. Musvit 2 FU, Ringdue 2 FU, Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Jersore Vade (12:30):
Silkehejre 3 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 FU. Gunhild Brink
Bøjden Nor: Klyde 60 FU, Lille Præstekrave 4 R, Dværgterne 2 FU. Hans Erik Jensen
Bøjden Nor: Klyde 43 FU. Lars Møller Andersen
Dovns Klint: Bramgås 65860 T, Rødstrubet Lom 9 T, Sule 1 AD Ø, Fjordterne/Havterne 90 T. Frank Jensen-Hammer 
Enebærodde: Hvid Vipstjert, Sortrygget Vipstjert (ssp. yarrellii) 1 F R. Lars Witting
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 FU. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 1 M R. Jens Bækkelund 
Fredmosen: Sortterne 2 FU, Blå Kærhøg 1 N, Sivsanger 3 SY. Arne Bruun
Føns Vang: Digesvale 400 R. Lars Witting
Føns Vang: Lille Præstekrave 3 YF TH, Temmincksryle 2 R. Klaus Homøe 
Gudbjerg: Bramgås 1200 NØ. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 47 YF BR. Klaus Homøe
Gyldensteen: Langø: Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 16 FU. Klaus Homøe
Helnæs Made: Atlingand 1 M R, Temmincksryle 1 R. Stephan Skaarup Lund
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 45 R, Trane 3 R. Lars Witting
Håstrup Bjerge: Vagtel 1 SY. Gunnar Knudsen
Middelfart: Bramgås 1471 . Michael Brunhøj Hansen
Nordskov Enge (Enghave): Ringdrossel 1 M R. Esben Eriksen
Nørreballe Nor: Atlingand 1 R, Dværgmåge 15 FU, Dværgmåge 4 FU, Rovterne 1 OF, Fjordterne 22 FU. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing:
Bramgås 96000 NØ. Ole Goldschmidt
Siø: Gravand 254 FU,
Rødhovedet And 1 F FU, Skeand 12 FU, Knarand 56 FU, Lille Præstekrave 2 SY. Ole Goldschmidt
Siø:
Rødhovedet And 1 F FU , Knarand 39 R, Temmincksryle 1 R. Arne Bruun
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 11650 Ø. Hans Rytter
Spodsbjerg (Langeland): Bramgås 10000 NØ. Else Klint
Svendborg: Bramgås 2600 Ø. Lars Kirk
Ørnehøj-området (Gulstav): Vendehals 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Søren Bøgelund


  

Mandag den 9. maj 2022    Solopgang: 05:21 Solnedgang: 21:08

Stjoul, gadekæret: Bysvale 1 FU. Lars Kirk
Siø: Gravand 1 R. Lars Kirk
Skarø
: Knopsvane 1 R, Bramgås 120 Ø, Bramgås 400 R, Bramgås 500 Ø, Grågås 8 YF, Grågås 18 R, Grågås 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Gråand 3 R, Ringdue 6 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 YF, Fiskehejre 3 FU, Fiskehejre 6 YF, Strandskade 2 R, Strandskade 4 YF, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 6 YF, Vibe 6 YF, Vibe 6 YF, Rødben 6 YF, Rødben 4 YF, Hættemåge 60 YF, Stormmåge 100 YF, Havterne 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 YF, Allike 12 FU, Råge 16 FU,  Musvit 1 YF SY, Sanglærke 8 YF, Sanglærke 4 YF, Bysvale 12 YF BR, Munk 2 YF SY, Gærdesanger 3 YF SY, Stær 2 FU, Stær 12 FU, Stenpikker 2 R, Solsort 1 R, Jernspurv 1 YF SY, Skovspurv 4 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Hvid Vipstjert 4 YF, Bogfinke 1 YF SY, Tornirisk 2 YF,
Klokkefrø 1 M SY, Snog 1 R, Grøn frø 3 R
Skarø Kalveodde: Knopsvane 40 R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 8 YF, Ederfugl 2 F YF BR, Skeand 2 R, Strandskade 6 YF, Klyde  40 YF, Hjejle 3 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 4 YF, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 70 YF, Havterne 8 YF, Rørhøg 2 FU, Sanglærke 10 YF, Tornsanger 2 YF SY, Gråspurv 6 R, Engpiber 1 YF SY,
Skarø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 8 FU, Bramgås 180 Ø, Grågås 2 R, Ederfugl 30 R, Ederfugl 1 YF BR, Toppet Skallesluger 4 R, Gravand 24 R, Gråand 1 R, Blishøne 1 R, Fiskehejre 2 R, Skarv 10 R, Strandskade 8 R, Strandskade 20 YF, Klyde 3 FU, Strandhjejle 1 R, Hjejle 16 R, Stor Præstekrave 4 YF TH, Vibe 30 YF, Storspove 2 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 44 YF, Stormmåge 22 YF, Sølvmåge 44 YF BR, Svartbag 6 R, Havterne 2 FU, Rørhøg 1 M FU, Gråkrage 6 R, Sanglærke 30 YF, Bysvale 2 FU, Tornsanger 1 SY, Stær 2 FU, Stenpikker 1 R, Hvid Vipstjert 4 YF, Tornirisk 1 R
Tange å
: Rødben 2 FU, Landsvale 12 FU, Rødstjert 2 (et par). Poul Brugs Rasmussen
Botofte:
Drosselrørsanger 1 SY. Grete Berg 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Karen Kusk
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Pierre Bentzen
Brændholt Bjerg: Stenpikker 7 R. Oliver Christian Gram
Bøgelund v/Strib: Stenpikker 5 R. Erik Busk
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Morten Christensen
Dovns Klint: Sule 1 3K Ø, Tejst 6 OF. Frank Jensen-Hammer
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 2 R. Tom Tjørnum 
Fyns Hoved: Vendehals 1 SY, Gul Vipstjert 35 R. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Gul Vipstjert 30 R. Oliver Christian Gram
Grusgrave v/Birkum: Lille Præstekrave 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav:
Sort Glente 1 T . Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Jøvet ved Fyns Hoved: Grå Fluesnapper 4 R. Martin Søgaard Nielsen
Lundeborg: Sortsvane 1 R. Carsten Skou
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 11 R. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov Enge (Enghave):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 16 FU. Ole Goldschmidt
Slipshavn Enge: Stenvender 12 FU. Klaus Homøe
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 OF. Morten Kristiansen
Tangmosen: Skægmejse 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Vejle Lung: Nattergal 5 R. Poul Bjerager
Vågebakken (F.H.): Rød Glente 2 R. Martin Søgaard Nielsen


  

Søndag den 8. maj 2022    Solopgang: 05:23 Solnedgang: 21:06

Gudbjerg skov: Sortmejse 1 R. Lars Kirk
Slipshavn inderfjord
: Dværgterne 2 R ( de var begge ringmærket), Splitterne 5 R, Fjord terne 2 R), Strandskade 20 R FU, Rødben 3 FU, Gravand 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY . Søren G. Nielsen
Bredholm: Stenvender 7 R, Havørn 7 2K+ R. Kurt Kaack Hansen
Bågø: Knortegås 105 R. Bent Staugaard Nielsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Bramgås 2380 T, Sort Glente 1 S. Frank Jensen-Hammer 
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Havørn 2 YF UF, Havørn 2 PUL R. Gunnar Jørgensen
Egholm v/Bågø: Stenvender 7 FU, Sortgrå Ryle 2 FU. Bent Staugaard Nielsen, Lilly Sørensen
Enebærodde: Dværgterne 2 FU, Vendehals 1 OF. Pierre Bentzen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Rørdrum 1 TH. Freya Mørup-Petersen
Fredmosen:
Savisanger 1 SY, Sivsanger 9 SY. Ole Goldschmidt 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Benjamin Bech
Grusgrave v/Birkum: Sorthalset Lappedykker 12 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Sorthovedet Måge 2 YF. Britta Merete Larsen
Gulstav:
Hvid Stork 2 S, Fiskeørn 1 NØ, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 3 2K FU, Rød Glente 4 2K S, Sort Glente 1 AD S. Ole Goldschmidt
Gulstav:
Hvid Stork 2 NØ (14:49), Fiskeørn 1 NØ. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY, Stenpikker 6 M FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Poul Bjerager
Gulstav Mose: Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF,
Savisanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Savisanger 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Dværgfalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4000 R, Grågås 2000 R, Knarand 31 R, Havørn 3 OF. Flemming Falk
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Lille Præstekrave 1 TH. Michael Mosebo Jensen
Horseklint: Blå Kærhøg 1 T, Dværgfalk 1 T, Engpiber 109 T. Aske Keiser-Nielsen
Jøvet ved Fyns Hoved: Skovsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Kirkeby Hede: Skovsneppe 1 R. Sune Højgaard Hansen
Langemosen v/Måle: Lille Præstekrave 2 FU, Temmincksryle 1 FU, Tinksmed 12 FU. Kristoffer Hansen
Lindø + vade v/Jersore:
Silkehejre 1 FU. Jens Bækkelund
Lunge Bjerge: Hedelærke 1 SY. Kim Mogensen
Magleby Nor:
Hvid Stork 2 OF ( (15:15 - ) Kredsede sig op sammen med 2 traner og gled sydover i stor højde). Esben Eriksen
Nordskov Enge (Enghave): Dværgfalk 1 BR N, Gul Vipstjert 47 N. Kristoffer Hansen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 3 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 47 FU. Ole Goldschmidt
Ravnholt (Midtfyn): Trane 4 R, Rød Glente 3 OF, Ravn 3 R. Lars Philip Nielsen
Røjle By: Stenpikker 12 R. Michael Mosebo Jensen
Skarø Kalveodde: Klyde 28 YF BR. Leif Bisschop-Larsen
Skarø Rev: Stenvender 6 R. Leif Bisschop-Larsen
Slambassinet (Odense): Bramgås 1000 OF, Lille Præstekrave 2 R, Temmincksryle 7 R. Gregers Johannesen
Sommerodde (Bågø): Stenvender 1 R, Sortgrå Ryle 1 R. Bent Staugaard Nielsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Isfugl 2 YF. Anton Markvard
Strynø Kalv: Dværgterne 2 R, Havørn 2 R. Kurt Kaack Hansen 
Sybergland: Atlingand 1 M FU, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 112 FU, Tinksmed 186 FU. Jens Peter Bech
Sønderskov v/Ferritslev: Munk 12 SY. Per Rasmussen
Tranekær Slot m/borgsø: Munk 10 SY. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 R. Hans Olrik
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Ole Goldschmidt
Vestermose (Bågø): Sølvhejre 1 FU,
Skestork 3 FU, Klyde 36 YF BR. Bent Staugaard Nielsen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Voldtofte: Blå Kærhøg 1 N. Niels Bomholt Jensen


 

Lørdag den 7. maj 2022    Solopgang: 05:25 Solnedgang: 21:05

Thurø: Landsvale 1 FU. Lars Kirk
Hesselagergård
: Hvid vipstjert 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Gravand 10 R, Bjergand 1 R, Fiskehejre 1 R, Skestork 1 R, Skarv 30 R, Strandskade 5 R, Klyde 25 R, Hjejle 60 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 150 FU, Hvidklire 1 R, Svartbag 1 R, Havterne 6 R, Musvit 2 R, Sanglærke 2 R, Bysvale 10 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Kristoffer Hansen
Botofte Skovmose:
Drosselrørsanger 1 SY. Jan Svejgaard Jensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Lærkefalk 1 OF. Hans Olrik
Bøjden Nor: Klyde 26 YF BR, Klyde 24 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Dværgterne 1 AD R, Dværgterne 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skestork 1 R, Klyde 25 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skestork 1 OF. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Skestork 1 T. Steen Vagner
Bøjden Nor: Dværgterne 1 R. Else Dupont
Drætlingen v/Drættegrund: Rovterne 2 R. Ralph Qwinten
Dømmestrup: Stenpikker 5 FU. Anne Veber Døssing
Bøjden Nor: Klyde 26 YF BR, Dværgterne 1 FU, Dværgterne 1 AD R. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Strandskade 80 R, Strandhjejle 20 R, Lille Kobbersneppe 84 R, Brushane 20 R, Splitterne 36 R, Dværgfalk 1 T, Skovsanger 1 SY, Rødstjert 10 R, Bynkefugl 17 R,
Stenpikker 204 R. Esben Eriksen
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 2 R. Tom Tjørnum
Fyns Hoved: Ringdrossel 6 R N. Peter Lillesø
Gulstav: Sortterne 2 FU T, Blå Kærhøg 1 T, Lærkefalk 3 T,
Savisanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Klyde 36 R. Ralph Qwinten
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Ralph Qwinten
Gyldensteen: Reservatet: Fjordterne 6 R. Ralph Qwinten
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Bramgås 1185 Ø. Søren Bøgelund
Henninge Nor: Rørdrum 1 SY. Jan Sørensen
Husby Strand, Wedellsborg: Trane 4 R. Lars Witting
Knudshoved Færgehavn:
Gulirisk 1 SY. Jan Svejgaard Jensen
Lydinge Haver: Lille Præstekrave 1 FU. Gunnar Jørgensen
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 18 R. Michael Mosebo Jensen
Mågeøerne: Fiskehejre 25 R, Almindelig Ryle 1000 FU, Sildemåge, Nordsøsildemåge (ssp. intermedius) 17 R, Rovterne 2 R, Havterne 46 FU. Ralph Qwinten
Mågeøerne: Rovterne 2 R. Oliver Christian Gram
Måle: Trane 5 TF,
Sort Glente 1 TF. Esben Eriksen
Nordskov Enge (Enghave): Stenpikker 6 R. Peter Lillesø
Nørreskov (Tåsinge): Skovsanger 1 SY. Niels Andersen
Røjle By: Stenpikker 16 R. Michael Mosebo Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Atlingand 2 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Præstekrave 6 YF. Flemming Falk
Tårup (Hindsholm): Steppehøg/Hedehøg 1 T,
Sort Glente 1 R, Lærkefalk 1 T. Esben Eriksen
Vomme Sø: Havørn 2 YF UR. Per Rasmussen
Vågebjerg Mose:
Hvid Stork 1 R. Flemming Falk
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 2 FU,
Sort Glente 1 FU T. Søren Bøgelund


 

Fredag den 6. maj 2022    Solopgang: 05:27 Solnedgang: 21:03

Broholm: Fiskehejre 1 FU, Blishøne 7 FU (2 AD + 5 Pull). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose
:
Drosselrørsanger 1 SY. Jacob Sterup
Brændegård Sø
: Dværgmåge 1 FU, Fjordterne 8 R. Gunnar Jørgensen
Bøllemosen (Sydfyn): Trane 4 FU. Niels Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 15 FU, Blåhals 1 SY. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 2 R. Tom Tjørnum
Fredmosen: Rørdrum 1 SY, Lærkefalk 1 FU,
Pungmejse 1 M SY, Savisanger 2 SY, Sivsanger 6 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Sort Glente 1 NØ, Savisanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund  
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Dværgterne 1 FU. Jytte Fuglsang Nissen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Dværgterne 1 FU. Leif Schack-Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Bynkefugl 5 R. Michael Brunhøj Hansen
Hønsehave Grusgravssø: Sildemåge, Britisk (ssp. graellsii) 1 R. Niels Andersen
Kidholm v/Nabbe: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 270 R T. Leif Bisschop-Larsen
Langholmshoved v/Marstal: Stenvender 6 R, Sortgrå Ryle 9 R. Jacob Sterup
Morud Skov: Rødtoppet Fuglekonge 4 M SY. Anton Markvard 
Havndrup: Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Rudkøbing Havn: Bramgås 2000 N. Jane Ditzel
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU . Hans Rytter 
Slambassinet (Odense): Temmincksryle 10 FU. Oliver Christian Gram
Storeholm + øhavet nord for: Stenvender 8 R, Dværgterne 5 YF, Rovterne 1 OF,
Sort Glente 1 V. Jacob Sterup 
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Jørgensen
Tårup (Hindsholm): Agerhøne 4 R. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Glente 1 NV, Sort Glente 1 NV. Søren Bøgelund
Åløkkeskoven: Ravn 5 YF. Esben Eriksen


 

Torsdag den 5. maj 2022    Solopgang: 05:29 Solnedgang: 21:01

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 490 T Ø, Stormmåge 1 YF (første æg)
Thurø By m.m.
: Natugle 1 PUL YF, Bynkefugl 2 R. Lars Kirk
Svendborg Golfbane
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 NØ, Grønspætte 1 R, Gransanger 3 YF SY, Munk 2 YF SY, Gærdesanger 1 YF SY, Tornsanger 1 YF SY, Spætmejse 1 YF SY, Sangdrossel 2 YF FU
Brændemose
:
Hærfugl 1 R (I hestefold, set af ejeren Stine Laybourn. Man er velkommen til at kigge forbi). Per Rasmussen
Øksendrup, Grusgravssøen
: Stenpikker 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brockdorff Skov: Rød Glente 2 OF. Ella Mikkelsen
Brændemose:
Hærfugl 1 R . Per Rasmussen
Bøjden Nor: Klyde 48 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Dværgterne 2 FU. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor: Klyde 52 YF BR, Lille Præstekrave 1 FU, Fjordterne 6 YF BR. Jens Rasmussen
Damsbo Skove: Lille Præstekrave 2 YF BR. Leif Kristensen
Dovns Klint:
Bramgås 78380 T, Canadagås 29 T, Spidsand 11 T, Rødstrubet Lom 10 T, Sortstrubet Lom 2 V, Dværgmåge 3 T, Fjordterne/Havterne 639 T, Blå Kærhøg 1 T. Frank Jensen-Hammer
Dømmestrup: Vendehals 1 R. Anne Veber Døssing
Faldeskov: Rød Glente 2 YF BR. Per Rasmussen 
Flægen v/Tybrind: Skægmejse 3 R. Erik Busk
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 1 M R. Jens Bækkelund 
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Niels Erik Simonsen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Husby Strand, Wedellsborg: Atlingand 2 YF BR, Trane 4 FU, 
Pomeransfugl 4 FU. Erik Busk
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 36 R. Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF UR. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Havørn 3 YF. Hans Olrik
Mågeøerne: Stenvender 12 FU,
Almindelig Ryle 900 FU, Sildemåge 14 AD YF, Rovterne 2 R. Jacob Sterup 
Nordskov Enge (Enghave):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Ella Mikkelsen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 11 R. Anders Myrtue 
Slipshavn Enge: Stenvender 2 OF. Ulf Eschou Møller
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Skovsanger 1 SY. Ole Henrik Scharff
Sybergland: Skovhornugle 1 FU, Gulbug 1 SY. John Jensen
Sybergland: Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 42 FU, Temmincksryle 2 FU, Tinksmed 127 FU. Søren G. Nielsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 3 SY, Lærkefalk 1 T. Ole Goldschmidt
Vejstrup Å (Nyborgvej (vej 163) til udløb): Grønspætte 2 SY. Leif Bisschop-Larsen
Øksnehave: Sortstrubet Bynkefugl 2 . Ella Mikkelsen


  

Onsdag den 4. maj 2022    Solopgang: 05:31 Solnedgang: 20:59

Kogtved, matriklen: Rødstjert 2 , Solsort 1 YF FU, Gråspurv 1 F R, Skovspurv 1 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Grønirisk 3 R, Stillits 1 R,
Ringe Golfbane: Knopsvane 2 R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 YF SY, Havørn 1 S, Rød Glente 1 FU, Råge 60 YF BR, Løvsanger 2 YF SY, Tornsanger 2 YF SY
Brændegård Sø: Trane 2 YF + 2 Pull. Leif Sørensen
Sollerup: Gøg 1 SY, Trane 2 SY, Nattergal 1 SY (Første obs på Fyn dette forår). Gunnar Knudsen 
Broholm
: Grønbenet rørhøne 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Lille Præstekrave 2 TH, Skægmejse 10 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Freya Mørup-Petersen
Botofte Skovmose: Dværgterne 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Broby Sø: Skægmejse 2 SY. Anders Myrtue
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Trane 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Dværgterne 2 FU. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Bramgås 6620 T, Rødstrubet Lom 5 Ø, Fjordterne/Havterne 74 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Mosehornugle 1 OF, Vendehals 1 SY, Skovsanger 2 SY, Løvsanger 32 , Gærdesanger 41 R, Rødstjert 10 , Ringdrossel 3 R. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Broget Fluesnapper 5 . Martin Søgaard Nielsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Vendehals 1 OF. Pierre Bentzen
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Frank Jensen-Hammer
Illumø: Sølvmåge 500 YF BR. Niels Andersen 
Jøvet ved Fyns Hoved: Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Kølstrup: Rød Glente 2 AD YF BR. Torben Skytte Hvass
Middelfart: Lille Præstekrave 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose:
Plettet Rørvagtel 1 R, Skovhornugle 1 F SY, Skovhornugle/Mosehornugle 1 FU, Stenpikker 5 . Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Skovhornugle 1 R, Stenpikker 17 R. Nis Rattenborg
Nordskov (Hindsholm): Græshoppesanger 1 SY (Siddende i rapsmark ud til vejen overfor huset nr 709. Opdaget fra p-pladsen ved Nordskov Enge.). Martin Søgaard Nielsen
Nordskov Enge (Enghave):
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY (Synger frit fremme på sangpost i ved udgået træ). Martin Søgaard Nielsen
Ny Stenderup:
Pirol 1 SY. Søren Bøgelund
Nyborg Fjord: Dværgterne 2 R. Bo Hansen
Slipshavn Enge: Lille Præstekrave 4 R,
Sibirisk Jernspurv (SU) 1 SDR R T (Havde parkeret bilen i vejsiden og blev så opmærksom på en mindre fugl, som havde sat sig på bagsiden af en tjørnebusk 8-10 m fremme. Så blot først en meget kraftigt øjenbrynstribe - gennem busken med håndkikkert. Min første spontane indskydelse var bynkefugl, men hov! Da fuglen fløj ud og satte sig på tråd fik jeg en kæmpe overraskelse, da den viste sine farver i al deres pragt. Knaldgult bryst og hoved med sort isse og kind, hvorved den brede gule øjenbrynstribe trådte så klart frem. Ryggen varmt brun. Desværre fløj den, idet jeg forsøgte at få scopet frem. Jeg ledte langs vejen i over en time, men så den ikke igen. Var formentlig på gennemtræk). Hanne Kapala
Slipshavn Enge: Stenvender 4 FU, Dværgterne 1 OF. Bo Hansen
Slipshavn Enge: Stenvender 14 FU, Dværgterne 2 FU. Jens Peter Bech
Slipshavn Enge: Stenvender 32 R, Dværgterne 1 FU. Benjamin Bech
Sortemosen (Sydfyn): Ringdrossel 1 M FU. Hans Rytter
Stavrby Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Stengade Sø: Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Skovsanger 2 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Gunnar Knudsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1050 Ø. Niels Andersen
Sybergland: Lille Præstekrave 1 R, Brushane 65 FU, Temmincksryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 28 FU, Tinksmed 340 FU. Kristoffer Hansen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 101 FU. Arne Bruun
Trente Mølle m.m.: Gulbug 1 SY. Søren Bøgelund
Tårup (Hindsholm): Agerhøne 3 R. Benjamin Bech 
Vejlen, Tåsinge: Lille Præstekrave 1 FU. Leif Kristensen


Tirsdag den 3. maj 2022    Solopgang: 05:33 Solnedgang: 20:57

Svendborg Golfbane: Rørhøg 1 FU, Rød Glente 1 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 YF TH, Landsvale 6 YF, Løvsanger 2 YF SY, Munk 3 YF SY, Tornsanger 1 SY, Grøn Frø 6 AD YF
Lundeborg, Ny Camping
: Gærdesanger 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Revsøre: Gravand 15 R, Stenvender 14 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Dværgterne 2 FU, Havterne 2 FU, Splitterne 1 FU, Havørn 1 FU, Rød Glente 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 3 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 5 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 FU
, Allike 20 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 3 R, Fjordterne 5 R, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF, Lærkefalk 1 FU. Leif Sørensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Præstekrave 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY . Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Blå Kærhøg 1 M OF, Havørn 2 AD N, Rød Glente 3 N, Musvåge 87 TF. Richard Hansen
Føns Vang: Lille Præstekrave 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 2 R. Lars Kirk
Hunderup Skov (Sejerskov): Skovsanger 1 SY. Martin Søgaard Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Tejst 6 FU. Pierre Bentzen
Lindø + vade v/Jersore: Lille Kobbersneppe 130 R. Jens Bækkelund
Møllemade/Ellemose: Rød Glente 3 T, Lærkefalk 1 AD NV, Stenpikker 8 . Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Stenpikker 6 R. Michael Mosebo Jensen
Neverkær: Vendehals 1 R
. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Neverkær: Vendehals 1 R. David Damgaard Dysager
Revsøre: Stenvender 14 FU, Dværgterne 2 FU. Lars Kirk
Røjle By: Lærkefalk 1 N. Michael Mosebo Jensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 14 FU. Leif Kristensen
Stavrby Skov: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Michael Brunhøj Hansen
Sybergland: Lille Præstekrave 2 FU. John Jensen
Sybergland: Brushane 73 R, Temmincksryle 3 R, Tinksmed 407 R, Gul Vipstjert 75 T NAT. Esben Eriksen
Vindinge Å ved udløb: Fiskeørn 1 OF. Pierre Bentzen


  

Mandag den 2. maj 2022    Solopgang: 05:36 Solnedgang: 20:55

Siø: Knopsvane 1 R, Bramgås 200 R, Toppet Skallesluger 12 R, Gravand 20 R, Taffeland 2 R, Skeand 10 R, Knarand 4 R, Pibeand 12 R, Krikand 12 R, Strandskade 14 R, Klyde 14 R, Stor Præstekrave 4 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Rødben 2 R, Sildemåge 2 R, Splitterne 3 OF, Allike 11 R, Sanglærke 3 R, Landsvale 6 OF, Hvid Vipstjert 3 R. Leif Sørensen
Broholm
: Blishøne 2 AD + 4 Pull. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bastholm: Stenvender 4 R, Sølvmåge 590 YF. Niels Andersen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Bjørnemosegård (Svendborg): Fiskeørn 1 OF. Pierre Bentzen 
Brandsø: Toppet Skallesluger 75 R, Huldue 3 SY, Trane 5 R, Løvsanger 20 SY, Munk 12 YF, Gærdesmutte 30 SY, Ringdrossel 1 F FU. Niels Andersen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Brockdorff Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. John Jensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 OF, Klyde 42 FU, Klyde 28 YF BR, Dværgterne 2 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Bramgås 1420 T, Fløjlsand 32 T, Rødstrubet Lom 28 T, Sortstrubet Lom 2 T, Tejst 6 R, Fjordterne/Havterne 165 T,
Hedehøg 1 F T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 SV. Frank Jensen-Hammer 
Enge v/Odense Ås udløb: Skægmejse 1 R. Jens Kristian Holm
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tinksmed 16 FU. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Atlingand 2 R
. Tom Tjørnum
Fyns Hoved: Dværgterne 2 R, Gærdesanger 14 R. Oliver Christian Gram
Fyns Hoved: Dværgterne 1 FU, Løvsanger 20 FU, Gærdesanger 12 FU, Ringdrossel 1 F FU. Jan Eriksen 
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen: Ravn 4 YF UF. Jens Bækkelund
Fænø Kalv: Toppet Skallesluger 84 R, Alkefugl sp. 25 . Erik Busk 
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Niels Erik Simonsen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 12 R, Knarand 32 R, Toppet Lappedykker 56 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1900 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1900 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 28 FU. Kurt Due Johansen
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann
Nordskov Enge (Enghave): Dværgterne 5 R, Rød Glente 2 T, Musvåge 78 T, Gærdesanger 10 R, Ringdrossel 1 M R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Atlingand 5 FU, Skeand 14 FU, Knarand 44 FU, Rørdrum 4 SY, Temmincksryle 1 FU, Hættemåge 1000 R, Dværgmåge 10 AD FU, Fjordterne 40 FU. Ole Goldschmidt
Siø: Skeand 10 R, Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Slambassinet (Odense): Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 2 R. Anders Myrtue
Sybergland: Tinksmed 140 FU. Peter Lillesø
Sønderskov v/Ferritslev: Munk 15 SY. Per Rasmussen
Tangmosen: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Urup Dam: Tinksmed 50 FU. Kirsten Halkjær Lund
Øksnehave: Dværgterne 2 N. John Jensen 


 

Søndag den 1. maj 2022    Solopgang: 05:38 Solnedgang: 20:53

Iholm: Grågås 13 YF BR (6 reder), Ederfugl 20 R, Ederfugl 5 YF BR (5 reder), Toppet Skallesluger 10 R, Gravand 5 R, Krikand 12 R, Ringdue 1 YF BR, Skarv 23 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 2 YF, Sølvmåge 18 YF, Svartbag 2 R, Gråkrage 1 R, Munk 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Niels Andersen
Flæskholm
: Knopsvane 7 YF BR (3 reder), Knortegås 12 R, Grågås 6 YF BR (3 reder), Ederfugl 35 R, Ederfugl 20 YF BR, Toppet Skallesluger 6 R, Gråand 1 YF, Skarv 14 R, Strandskade 2 YF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 45 YF (25 reder), Svartbag 8 YF, Gråkrage 2 R. Niels Andersen
Grydholm: Knopsvane 2 R, Ederfugl 25 R, Skarv 16 R, Strandskade 1 R, Hvidklire 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 YF BR, Gråkrage 1 FU. Niels Andersen
Græsholm v/Drejø: Knopsvane 3 YF BR (3 reder), Knortegås 18 R, Grågås 3 R, Ederfugl 25 YF BR (18 reder), Toppet Skallesluger 2 R, Gråand 1 YF, Skarv 50 R, Strandskade 5 YF BR (1-2 par), Stormmåge 6 YF BR, Sølvmåge 60 YF, Svartbag 40 YF. Niels Andersen
Lundeborg, matriklen
: Munk M 1 FU (Blommetræ). Poul Brugs Rasmussen
Bøsøre
: Havterne 2 FU, Stenvender 4 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Broløkke Strand: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Klyde 26 FU, Klyde 26 YF BR, Hjejle 320 R, Dværgterne 1 FU
, Dværgterne 1 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint:
Bramgås 72680 T, Rødstrubet Lom 56 T, Sortstrubet Lom 2 V, Sortstrubet Lom 1 Ø, Småspove 34 T, Tejst 6 R, Almindelig Kjove 5 T, Dværgmåge 148 T, Fjordterne/Havterne 610 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Rørdrum 1 SY, Sølvhejre 1 R, Sorthovedet Måge 1 OF. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthovedet Måge 1 2K OF. Kristoffer Hansen
Fraugde: Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Ringdrossel 3 FU. Britta Merete Larsen
Fyns Hoved: Vendehals 1 R, Ringdrossel 3 R. Esben Eriksen
Gulstav: Vendehals 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY. Hans Rytter
Gulstav Mose:
Savisanger 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Savisanger 2 . Niels Erik Simonsen
Gulstav Mose: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Freya Mørup-Petersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blå Kærhøg 1 F AD OF. Torben Skytte Hvass
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Nordskov Enge (Enghave): Blå Kærhøg 1 T, Vendehals 1 SY, Skovsanger 2 SY, Ringdrossel 3 R. Esben Eriksen
Ny Bjerreby (Tåsinge):
Lille Flagspætte 1 FU. Ulrik Jensen
Siø: Bramgås 1200 FU, Skeand 21 FU, Krikand 105 FU, Lille Præstekrave 2 SY. Ole Goldschmidt
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Andreas Bruun Kristensen
Sundet, Faaborg: Lærkefalk 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Sybergland: Brushane 76 FU, Tinksmed 10 FU. Jens Peter Bech , Benjamin Bech
Sybergland: Brushane 50 FU. Peter Lillesø
Sybergland: Brushane 123 R, Dobbeltbekkasin 20 R,
Tinksmed 156 R, Gul Vipstjert 50 R. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 12300 T, Atlingand 3 M FU, Knarand 47 FU, Rørdrum 4 SY, Lille Præstekrave 2 SY, Havørn 3 OF,
Savisanger 1 SY, Sivsanger 4 SY. Ole Goldschmidt
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Atlingand 1 M R, Rørdrum 1 SY. Kristoffer Hansen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

10 jun 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk