Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 9. - 14. ( 1. marts - 31. marts 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:40 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

           Gråkrage

Mandag den 31. marts 2008.

Svendborg, cykelruten Kogtved - Thurø: Jernspurv 3 SY, Rødhals 3 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 3 SY, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 SY
Thurø By m.m.: Gransanger 1 SY
Neergårdsmindeskoven (Thurø): Stor Flagspætte 1 YP, Gransanger 1 SY
Nørreballe Nor, Langeland (17:15): Sandløber 2 R, Almindelig ryle 3 R, Bomlærke 1 R. Nis Rattenborg
Kågaard Mose, Langeland: Atlingand 1 Han + 1 Hun, Skeand 12 R. Nis Rattenborg
Påø Enge, Langeland (16:00): Dobbeltbekkasin 18 R, Gravand 58 R, Gråand 16 R, Krikand 12 R, Vibe 10 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor + havet (10:40-11:50): Bjergand 900 R, Troldand 100 R, Hvinand 5 FU, Ederfugl min 10 FU/R ( på havet ), Havlit 4 FU ( ph ), Gråand 15 FU/R, Pibeand 32 FU, Krikand 6 R, Gravand 4 FU, Grågås 30 FU, Knopsvane 30 FU, Toppet Skallesluger 25 FU ( ph ), Skarv 10 R, Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 4 FU ( ph ), Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 2 R, Klyde 2 R, Rødben 4 FU/SY, Stor Præstekrave 14 FU/SY, Almindelig Ryle 9 FU, Strandskade 4 R, Fiskehejre 5 FU, Stær 10 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Stillits 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Faaborg (13:15): Silkehale 30 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Brobyværk (16:30): Rød glente 1 OF. Leif Kristensen.
Odense Å (Borreby-Dalumvej): Gransanger 3 M SY (Mellem Bellinge og Skt Klemens). Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Klæsø Nor
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 8 R, Krikand 12 R, Gråand 4 R, Skeand 57, Troldand 260 R, Blishøne 45 R, Vibe 69 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Sanglærke 2 R, Gråkrage 6 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre)
: Fiskehejre 2 R, Grågås 4 R, Gravand 68 R, Knarand 3 R, Krikand 56 R, Gråand 22 R, Atlingand 3 (Kågårds mose), Skeand 14 R, Rørhøg 1 F AD R, Musvåge 3 R, Blishøne 12 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 4 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Hvid Vipstjert 8 R, Gransanger 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Stillits 18 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde)
: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gråand 7 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 16 R, Gransanger 1 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Korttået Træløber 1 R. Ole Goldschmidt
Siø
: Grågås 190 R, Bramgås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 570 R (deriblandt de to flødefarvede ), Pibeand 270 R, Skeand 6 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 1290 R, Vibe 35 R, Storspove 4 R, Splitterne 7 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård
: Skovskade 8 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 4 R, Nilgås 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 65 R, Knarand 12 R, Krikand 35 R, Gråand 21 R, Spidsand 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 14 R, Vibe 16 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 24 R, Rørdrum 1 R (sydvest), Grågås 82 R, Bramgås 1 R, Knarand 22 R, Krikand 85 R, Skeand 2 R, Havørn 2 AD R ( 1 i rede og 1 i kanttræ 1445, 1 i rede og 1 fra sø til rede 1730 ), Svartbag 1 AD R, Hvid Vipstjert 6 R, Allike 2 R. Erik Ehmsen
Knudshoved Færgehavn
: Rørhøg 1 M AD TI, Spurvehøg 2 V , Hvid Vipstjert 5 R , Misteldrossel 1 R, Tornirisk 2 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 9 R, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Lomvie/Alk 4 S, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Husrødstjert 2 FU, Husskade 3 R, Allike 2 OF, Gråkrage 2 R, Grønirisk 3 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 22 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 13 R, Pibeand 22 R, Krikand 4 R, Troldand 29 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 3 R, Rødben 3 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 3 R, Mosehornugle 1 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 3 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Mosehornugle 1 FU (Omkring flådestationen). Per Rasmussen
Slipshavn Skov: Træløber 4 SY, Korttået Træløber 2 SY. Per Rasmussen
Lillemølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 IMM R. Per Rasmussen
Kerteminde: Rød Glente 1 N. Bo K. Stephensen
Mesinge: Vindrossel 100 FU. Bo K. Stephensen
Nordskov Enge: Lille Lappedykker 1 KA, Spurvehøg 1 T, Dobbeltbekkasin 15. Bo K. Stephensen
Bogense: Skovhornugle 1 KA (Hestehaveskov). Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Grønspætte 1 KA (I området syd for fodboldbanen). Michael Højgaard Hansen


             søn0732 sølvhejreØ gilbjerg mkj mkh jrn jae jahc+10
               Læs også....     Obs på DoF-tur

Søndag den 30. marts 2008.

Ærøskøbing (14:15): Trane 18 N. Kim Bang Jensen
Vesteregn
(13:15 - 16:10): Trane 5 NØ, Rørhøg 3 Ø, Fiskeørn 1 NØ. Nis Rattenborg
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Taffeland 8 FU, Blå kærhøg 1 FU Hun (Engene sydvest for Brændegård). Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hov Nordstrand
(07:00 - 17:00): Sangsvane 43 NØ, Bramgås 60 NØ, Rød Glente 1 N, Rørhøg 1 NØ, Blå Kærhøg 1 N, Spurvehøg 57 N, Musvåge 17 N, Fiskeørn 3 N, Tårnfalk 1 NØ, Trane 225 N, Svaleklire 1 NØ, Hættemåge 950 N, Stormmåge 475 N, Splitterne 2 SV, Huldue 7 N, Ringdue 7250 NØ, Hedelærke 1 NØ, Sanglærke 8 N, Hvid Vipstjert 10 N, Sjagger 42 N, Misteldrossel 12 N, Allike 110 NØ, Ravn 2 V, Stær 488 N, Bogfinke/Kvækerfinke 6500 NØ. Erik Danielsen
Siø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 500 R + 2 flødefarvede. Erik Danielsen
Tarup Grusgrave
: Svaleklire 1 KA, Gransanger 1 SY. Per Rasmussen
Fårevejle
: Blisgås 2 R, Gravand 8 R, Pibeand 38 R, Krikand 147 R, Gråand 4 R, Spidsand 16 R, Skeand 6 R, Havørn 1 2K N, Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 6, Vibe 12 R, Storspove 27 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 12 R, Sjagger 12 R, Vindrossel 2 R. Ole Goldschmidt
Hannebjerg Mose
: Toppet Lappedykker 3 R ( 1 på rede ! ), Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Grågås 15 R, Gråand 2 R, Skeand 9 R, Troldand 23 R, Rørhøg 1 M 4K R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 18 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Lille Lappedykker 3 R, Grågås 18 R, Krikand 12 R, Gråand 8 R, Skeand 42 , Taffeland 15 R, Troldand 320 R, Hvinand 2 R, Blishøne 55 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Storspove 21 R, Dværgmåge 4 Ø, Stær 95 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Klyde 19 R, Splitterne 1 Ø. Ole Goldschmidt
Påø
: Trane 116 N. Mogens Lind Jørgensen
Påø Enge (tørre)
: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 52 R, Pibeand 15 R, Krikand 45 R, Gråand 10 R, Vibe 6 R, Rødben 1 R, Hvid Vipstjert 15 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde)
: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Gravand 2 R, Rørhøg 1 M AD R, Blishøne 20 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle
: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Pibeand 65 R, Knarand 6 R, Krikand 45 R, Spidsand 6 R, Skeand 4 R, Vibe 6 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø
: Pibeand 110 R, Krikand 45 R, Vibe 20 R, Stor Flagspætte 1 R, Stær 80 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørhøg 8, Spurvehøg 8 N, Musvåge 6 N, Fjeldvåge 1 N, Trane 137 N (2+12+36+17+12+58 ), Splitterne 1 Ø. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 22 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 23 R, Rørdrum 1 R HØ, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 8 R, Grågås 73 R, Pibeand 102 R, Knarand 7 R, Krikand 3 R, Skeand 9 R, Taffeland 14 R, Troldand 220 R, Hvinand 23 R, Lille Skallesluger 4 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 100 R, Strandskade 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 45 R, Stor Flagspætte 2 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 9 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 30 R, Gransanger 2 R, Halemejse 6 R, Blåmejse 2 R, Musvit 14 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Allike 26, Gråkrage 15 R, Stær 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 12 R, Stillits 4 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 23 R, Gravand 45 R, Pibeand 31 R, Knarand 10 R, Krikand 4 FU, Gråand 12 R, Skeand 95 FU, Troldand 36 R, Hvinand 1 F R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 3, Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 5 R, Hættemåge 16 OF, Sølvmåge 22 R, Svartbag 7 , Ringdue 13 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R HØ, Solsort 2 R HØ, Sangdrossel 1 OF, Halemejse 3 FU, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 2 R, Allike 27 OF, Gråkrage 6 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R HØ, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 4, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Pibeand 13 R, Duehøg 1 M YF TH, Musvåge 8 R, Sjagger 250 FU, Ravn 14. Kell Grønborg
Østerskov (Årup): Rød Glente 1 OF. Hans Kristian Munkejord
Knudshoved Færgehavn: Skarv 30 R, Ederfugl 4 M R, Toppet Skallesluger 6 , Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 AD R, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Allike 9 OF. Hans Kristian Munkejord
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 11 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 14 R, Gravand 2 FU, Pibeand 18 FU, Knarand 1 M R, Krikand 7 FU, Skeand 4 , Troldand 4 , Toppet Skallesluger 4, Blishøne 10 FU, Strandskade 2 FU, Klyde 6 FU, Vibe 2 R, Storspove 3 R, Rødben 8 FU, Hættemåge 7 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 11 R, Fuglekonge 2 R, Husskade 1 R, Stær 11 FU, Rørspurv 1 R, Hans Kristian Munkejord
Kullerup: Trane 24 T (Trækkende NØ). John Buhr  
Fyns Hoved: Gransanger 2 R HØ. Per Damsgaard-Sørensen
Hessum: Rød Glente 1 FU. Thomas Hellesen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 630 R, Knarand 8 R, Krikand 260 R, Spidsand 14 R, Skeand 66 R, Klyde 35 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 75 R, Almindelig Ryle 120 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Storspove 1 R, Rødben 10 R. Thomas Hellesen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Knopsvane 25 R, Gravand 10 R, Pibeand 500 FU, Knarand 6 FU, Krikand 80 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 28 R, Troldand 14 FU, Blishøne 135 FU, Klyde 61 FU, Hjejle 33 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 700 FU, Storspove 61 R, Rødben 1 FU, Stær 120 OF. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 60 R, Gravand 16 R, Pibeand 2 R, Gråand 13 R, Ederfugl 18 R, Strandskade 24 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Storspove 18 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 13 R. Per Damsgaard-Sørensen
Jøvet (F.H.): Duehøg 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Vågebakken (F.H.): Rød Glente 1 R, Musvåge 10 R, Hjejle 34 R, Ringdue 400 R. Ivan Sejer Beck
Kerteminde: Havørn 1 S, Gransanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 9 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Ringdue 54 R, Grønspætte 1 KA, Sortspætte 1 M FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Sjagger 20 OF, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 4 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 9 SY, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 3 FU, Skovskade 2 R, Råge 2 R, Gråkrage 12 R, Bogfinke 4 SY, Dompap 2 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 25 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Ederfugl 24 R, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 5 N, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 91 R, Svartbag 1 R, Lomvie/Alk 380 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Grågås 30 R, Knarand 2 R, Rørhøg 1 M AD R, Rødben 3 R, Gransanger 2 R, Skægmejse 1 R, Sortkrage 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Pibeand 16 R, Knarand 8 R, Krikand 7 R, Atlingand 1 M R, Skeand 2 R, Bjergand 30 R, Lille Skallesluger 11 R, Klyde 11 R, Gransanger 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Pibeand 33 R, Krikand 18 R, Skeand 10 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Splitterne 2 R. Michael Mosebo Jensen
Brænde Å (Br. Mølle-Sdr. Åby): Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Rud - Ålehoved: Klyde 3, Hjejle 30. Kjeld Lund
Nærå Strand/Agernæs Flak: I søen ved Nørreby Hals Pibeand 174 R, Strandskade 169 R, Storspove 236 R, Gransanger 1 SY. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 170 R. Kirsten Halkjær Lund


      Stær

Lørdag den 29. marts 2008.

Dyreborg: Landsvale 1 (Obs-natur). Leila Madsen
Langeskov
(09:00): Havørn 1 N. Klaus Dichmann, Bent Staugaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge: Knopsvane 2 R, Blisgås 48 R, Grågås 93 R, Gravand 6 R, Knarand 6 R, Krikand 95 FU, Gråand 28 R, Skeand 7 R, Rørhøg 2 M FU, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 12 FU, Rødben 4 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Stær 25 FU, Rørspurv 2 M R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 63 R, Grågås 100 R, Gravand 22 R, Knarand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 250 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Skægmejse 1 R. Peder Rasmussen
Ravnholt: Havørn 1 JUV T. Jens Bækkelund
Sortemosen: Fiskehejre 5 R, Grågås 2 FU, Gravand 10 FU, Pibeand 9 R, Knarand 3 R, Krikand 70 R, Gråand 5 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 12 R, Musvåge 1 S, Blishøne 190 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 43 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 10 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Spurvehøg 1 Ø, Tårnfalk 4 YF, Stillits 2 R, Tornirisk 5 OF, Dompap 1 R. Arne Bruun
Siø: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 45 R, Knopsvane 4 R, Grågås 211 R, Bramgås 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 517 R (stadig 2 flødefarvede som den 25/3 ), Gravand 16 R, Pibeand 61 R, Krikand 8 R, Gråand 22 R, Hvinand 300 R, Strandskade 15 R, Hjejle 945 R, Vibe 35 R, Storspove 7 R, Sanglærke 10 R, Sortkrage 1 R, Stær 85 R, Tornirisk 30 R. Ole Goldschmidt
Brobyværk: Hvid Vipstjert 4 R, Allike 6 R. Niels Bomholt
Onsebakke: Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 6 R, Topmejse 2 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt
Sandholt: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Troldand 2 R, Blishøne 32 R, Hvid Vipstjert 6 R. Niels Bomholt
Søeng/Odense Å ved Onsebakke: Lille Lappedykker 2 R, Blishøne 7 R, Vibe 10 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 4 R. Niels Bomholt
Tvedshave: Musvåge 4 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 R, Solsort 1 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Træløber 1 R, Grønsisken 6 R, Kernebider 3 R. Niels Bomholt
Øster Hæsinge: Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 7 FU, Grågås 150 FU, Pibeand 7 R, Knarand 9 R, Krikand 5 R, Taffeland 1 R, Havørn 1 AD FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Blishøne 59 FU, Sjagger 27 OF, Ravn 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rørhøg 1 FU. Bo K. Stephensen


        2 flødefarvede med albinistiske træk. Sandsynligvis de samme individer, der kunne iagttages i foråret 2006 og foråret 2007 på Siø i marts og april måneder

Fredag den 28. marts 2008.

Brændegaard: Pibeand 30 FU. Leif Kristensen
Espe
: Ravn 2, Gransanger 1 SY, Hvid Vipstjert 2, Gråand 2, Gravand 2, Stor Flagspætte 1, Stillits 4. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet
(8:50-11:30): Bjergand 830 R, Troldand 120 R, Hvinand 12 FU, Ederfugl min 50 FU/R ( på havet ), Havlit 4 FU ( ph ), Sortand 2 T ( ph ), Gråand 25 FU/R, Pibeand 30 FU, Krikand 1 R, Gravand 4 FU, Grågås 25 FU, Knopsvane 47 FU, Sangsvane 1 FU, Toppet Skallesluger 25 FU ( ph ), Skarv 10 R, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 6 FU ( ph ), Alk 4 T ( ph ), Hættemåge 15 FU, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 2 R, Splitterne 1 R ( ph ), Klyde 2 R, Rødben 4 FU/SY, Stor Præstekrave 14 FU/SY, Almindelig Ryle 5 FU, Strandskade 4 R, Fiskehejre 5 FU, Stær 20 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Musvåge 4 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing
: Gransanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Slambassinet
: Krikand 120 FU, Troldand 180 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 25 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Rørspurv 12 R. Henrik Kalckar Hansen
Fruens Bøge
: Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 R, Vindrossel 6 R, Spætmejse 4 KA. Per Damsgaard-Sørensen
Odense: Dompap 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Bogense Havn: Skarv 5 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 5 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 17 R, Strandskade 3 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Vibe 6 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 205 R, Sanglærke 2 R, Husskade 1 R, Allike 18 R, Gråkrage 3 R, Stær 60 R. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lille Lappedykker 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 2 R, Huldue 1 R, Ringdue 123 R, Stor Flagspætte 5 , Gærdesmutte 8 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 SY, Musvit 8 SY, Spætmejse 4 SY, Korttået Træløber 2 FU, Gråkrage 16 R, Bogfinke 12 SY, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 23 R, Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 3 R, Gråand 2 R, Ederfugl 14 R, Havlit 1 N, Toppet Skallesluger 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 130 R, Svartbag 28 R, Lomvie/Alk 600 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Grågås 24 R, Gravand 36 R, Pibeand 26 R, Strandskade 79 R, Klyde 2 R, Almindelig Ryle 650 FU, Storspove 2 R, Rødben 30 R, Hættemåge 86 R, Sølvmåge 375 R, Svartbag 10 R, Splitterne 1 R, Grønirisk 3 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
   


        Daglig gæst ved foderbrædtet

Torsdag den 27. marts 2008.

Egeskov: Isfugl 1 R, Musvåge 1 R, Skarv 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Spætmejse 1 R. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Holstenshuus, Diernæs
(9:45-10:30): Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 2 FU, Lille Korsnæb 2 T, Tornirisk 1 SY, Jernspurv 4 SY, Sangdrossel 3 SY, Sjagger 10 R, Stor Flagspætte 2 SY, Musvåge 2 T, Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 3 R, Hættemåge 100 R, Vibe 26 FU, Stor Regnspove 1 R, Grågås 2 T, Troldand 7 R, Gråand 4 R, Blishøne 6 FU, Lille Lappedykker 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved Frugtplantage: Rød Glente 1 Ø FU, Musvåge 15 NØ, Fiskeørn 1 N (Gik ret højt målbevidst mod nord - Fyns første Fiskeørn i 2008!). Lars Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Syltemade Å
: Havørn 1 SUB S. (Skruede sig op over nordenden af ådalen og gled så mod syd.
Tynd sort kant om den hvide hale og hak i den ene hånd.) Arne Bruun
Prises Have, Faaborg
: Gransanger 1 FU SY. Gunnar Knudsen
Sundet,  Faaborg
: Rørhøg 1 M NØ. Gunnar Knudsen
Dyreborg By
: Skovhornugle 1 R HØ (Matrikelobservation Store Stege 17, 50 meter væk i graner,
også hørt 26.03. 2008 af svigerfar Muligvis 2) Freddy S. Hansen
Tarup Grusgrave
: Hvinand 4 YF P (2 par. Ser ud til at der bliver 2 YP på matriklen i år...). Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt
: Grågås 90 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 18 FU, Ravn 3 R. Kell Grønborg
Lykkesholm
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 22 R, Gråand 16 R, Troldand 18 R, Stor Skallesluger 6 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 5 SY, Solsort 13 FU, Spætmejse 3 FU, Ravn 4 S. Kell Grønborg
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Bjergvipstjert 1 FU (Set ved Sorgefribækken ved Bøgs Plæne Fruens Bøge). Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 254 R, Grågås 94 R, Gravand 31 R, Pibeand 1 R, Krikand 64 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 76 R, Strandskade 1 R, Klyde 6 R, Vibe 84 R, Storspove 3 R, Rødben 2 R, Svartbag 1 R, Huldue 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stær 48 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Nypl. ø.f. Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Ederfugl 230 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 15 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Grågås 52 R, Bramgås 2 R, Strandskade 10 R, Vibe 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 40 R . Jens Bækkelund
Bogense: Schmidstrupvej v,Harritslevgård Stor Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lomvie 30 OF, Alk 25 OF, Lomvie/Alk 200 OF. Dieter Maaszen
Lindø + vade v/Jersore: Ederfugl 275 FU, Hvinand 30 FU, Strandskade 61 FU, Storspove 29 FU, Hvid Vipstjert 2 OF. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 FU, Gravand 18 FU, Ederfugl 250 FU, Strandskade 52 FU, Storspove 13 FU, Svartbag 20 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Canadagås 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 79 FU,  Nilgås 1 FU, Pibeand 95 , Knarand 6 FU, Spidsand 13 FU, Skeand 2 FU, Strandskade 230 FU, Storspove 117 FU, Bomlærke 2 R. Dieter Maaszen
Østereng, Bogense: Grågås 75 FU, Bramgås 2 FU, Hjejle 160 R, Hvid Vipstjert 1 R. Dieter Maaszen
Otterup: Natugle 1 AD R. Keld Skytte Petersen


      Splitterne første gang registreret d. 25. marts på Siø 2008 af OHG

Onsdag den 26. marts 2008.

Noret, Taasinge: Knarand 4 R, Skeand 8 R, Hvid vipstjert 16 R, Dobbeltbekkasin 17 R, Krikand 78 R. Poul Rasmussen
Siø
: Knopsvane 24 R, Grågås 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 250 R (Stadig de to flødefarvede), Gravand 6 R, Krikand 6 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Hjejle 150 R, Vibe 20 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 1 R, Splitterne 6 R, Hvid Vipstjert 4 R
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 R, Knarand 15, Krikand 19 R, Skeand 2, Lille Skallesluger 7, Havørn 2 AD R (1 i reden og 1 i kanttræ middag), Musvåge 6 R, Blishøne 140 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Svartbag 4 AD R, Ringdue 115 N, Allike 6 R. Erik Ehmsen
Tangå, Lundeborg
(9:30): Grønspætte 1 HØ, Rød glente 1 Ø, Stor skallesluger 25 R. Poul Brugs
Egeskov
: Isfugl 1, Tårnfalk 1. Poul Rasmussen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (9:40-10:40)
: Grønspætte min 1 SY/FU, Stor Flagspætte 2 SY, Spætmejse 2 SY, Topmejse 1 FU, Musvit 15 FU/SY, Halemejse 2 FU, Korttået Træløber 2 SY, Kvækerfinke 2 FU, Grønsisken 15 FU, Ravn 1 R, Allike 15 T, Ringdue 4 R, Misteldrossel 1 FU, Solsort 10 FU, Tårnfalk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense Havn
(06:45): Vandrefalk 1 R (På Tamduejagt). Tim Hesselballe
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Munk 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Gyldensteens marker (08:10): Blisgås 48 R. Michael Højgaard Hansen
Egeby (07:50): Stormmåge 1000 FU (På kornaffald?), Bomlærke 1 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (06:00-07:30): Sule 3 V AD. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (11:30): Alk 1 V, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken: Rørhøg 1 R AD hun, Dobbeltbekkasin 33 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Ravn 4 S
Fårevejle
: Gravand 22 R, Knarand 4 R, Krikand 56 R, Gråand 8 R, Spidsand 8 R, Skeand 24 R, Vibe 18 R, Rødben 2 R, Husskade 4 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 18 R, Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Rørdrum 2 SY, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Blisgås 166 R, Grågås 182 R, Gravand 13 R, Pibeand 8 R, Knarand 30 R, Krikand 46 R, Gråand 53 R, Skeand 4 R, Taffeland 66 R, Troldand 949 R, Bjergand 2 R, Hvinand 143 R, Lille Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 3 R, Blishøne 102 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 16 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Solsort 1 R, Skægmejse 6 R, Musvit 3 R, Sortkrage 5 R, Gråkrage 18 R, Stær 31 R, Tornirisk 1 R, Lille Gråsisken 1 R, Gulspurv 27 R. Ole Goldschmidt

       Farvemærket Rød glente


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 13/3-08:                    
           Flere glenter har overvintret i Danmark
           Restauranter for naturens smukkeste skraldemænd
           Ny folder skal give ”den røde drage” medvind
           Ung vandrefalk død med hagl i kroppen
 


       Vibe, Vejlen Taasinge

Tirsdag den 25. marts 2008.

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Jernspurv 2 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU , Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Husskade 1 R, Grønirisk 3 FU, Grønsisken 2 FU
Noret, Taasinge:
Grågås 16 R, Gravand 4 R, Krikand 40 R, Skeand 4 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Strandskade 4 R, Dobbeltbekkasin 30 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 3 R
Noret Taasinge
: Dobbeltbekkasin 48 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Grågås 60 R, Vandrikse 1 R, Vibe 4 R, Skægmejse 2 R
Brændegårdssøen
: Duehøg 1 R. Lars Andersen
Egeskov
: Stor Tornskade 1 R , Isfugl 1, Ringdue 1000, Hvid Vipstjert 2, Skarv 4. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Knopsvane 86 R, Grågås 40 R, Gravand 2 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Skeand 8 R, Taffeland 20 R, Troldand 400 R, Bjergand 20 R, Hættemåge 60 R
Sundet, Faaborg (10:40-11:40)
: Grågås 35 ( flere rugende ), Knopsvane 87 FU, Gravand 2 R, Skeand 14 R/FU, Gråand 15 FU/R, Knarand 2 R, Troldand 600 R, Bjergand 50 R, Taffeland 15 R, Blishøne 100 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Lappedykker min 2 FU, Skarv 4 FU/R, Hættemåge 100 R/FU, Gransanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved / Odense: Sjagger 700 R (Med 70 sultne stære), Vindrossel 50 R. Lars Andersen
Stenløseskoven
(14:30): Ravn 1 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Fogense
(16:15): Lysbuget Knortegås 16 R. Jens Bækkelund
Lærkeskolen/Geldstedvej Rørup.
(14:15): Rød Glente 1 OF. John Kirema Jørstrøm
Slambassinet
(08:00-09:00): Stor Præstekrave 31 R, Mudderklire 1 FU (I kanalen), Bjergirisk 275 R (Fordelt på 3 flokke). Henrik Kalckar Hansen
Fogense (16:15): Lysbuget Knortegås 16 R. Jens Bækkelund
Nørreby Hals (15:00): Hjejle 170 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand (14:40-15:45): Pibeand 170 R, Hvinand 140 R. Ella Mikkelsen
Gyldensteen, parken (13:15): Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Flyvesandet, havet (11:45-13:00): Sortand 146 R, Tejst 1 V. Ella Mikkelsen
Agernæs Flak (10:40-11:30): Strandskade 137 R, Stor Præstekrave 25 R, Almindelig Ryle 800 R, Lille Kobbersneppe 110 R, Stor Regnspove 76 R. Ella Mikkelsen
Holmene, Klinte: Blisgås 2 R. Ella Mikkelsen
Egeby (08:00): Rørhøg 1 OF hun. Michael Højgaard Hansen
Gyldensteens marker
(07:45): Sædgås 2 R, Blisgås 200 R (+). Michael Højgaard Hansen
Klinte Strand
(07:30): Blisgås 30 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet
(07:00): Ravn 1 OF. Michael Højgaard Hansen
Gyldensteen, parken (13:15): Huldue 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 12 R, Pibeand 50 R, Krikand 33 FU, Ederfugl 11 R, Sortand 8 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 81 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 11 R, Sanglærke 8 SY, Engpiber 12 FU, Råge 4 YF B, Bjergirisk 11 FU. Peder Rasmussen
Siø
: Knopsvane 26 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 1 R, Grågås 234 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 283 R (deraf 2 flødefarvede, med albinistiske træk. Sandsynligvis de samme individer, der kunne iagttages i foråret 2006 og foråret 2007 på Siø (marts og april måneder), Gravand 22 R, Pibeand 172 R, Knarand 8 R, Krikand 8 R, Gråand 35 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R, Strandskade 48 R, Hjejle 160 R, Vibe 36 R, Storspove 12 R, Rødben 2 R, Hættemåge 350 R, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 120 R, Svartbag 2 R, Splitterne 8 R, Sanglærke 4 R, Hvid Vipstjert 6 R, Allike 220 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 2 R, Grågås 76 R, Pibeand 36 R, Knarand 6 R, Skeand 3 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 TF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 31 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Korttået Træløber 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Snaremose Sø
: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 1 R, Pibeand 63 R, Knarand 4 R, Krikand 32 R, Spidsand 5 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 12 R, Vibe 4 R, Storspove 22 R, Sølvmåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 13 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Rørdrum 1 R, Blisgås 77 R, Grågås 104 R, Bramgås 1 R, Gravand 8 R, Pibeand 33 R, Knarand 8 R, Krikand 35 R, Skeand 1 R, Taffeland 11 R, Troldand 443 R, Hvinand 31 R, Blishøne 52 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 40 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(09:30-11:50): Skarv 100 R, Knopsvane 2 R, Grågås 11 R, Gravand 43 R, Pibeand 25 R, Krikand 8 R, Gråand 85 R, Skeand 42 R, Troldand 40 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Duehøg 1 R, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 6 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 35 R, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R, Solsort 1 R HØ, Halemejse 2 R HØ, Blåmejse 1 OF, Skovskade 1 R HØ, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 15 FU, Ravn 2 R HØ, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Slambassinet: Fiskehejre 1 OF, Gravand 14 R, Krikand 66 R, Skeand 4 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 26 FU, Ravn 1 OF. Per Damsgaard-Sørensen
Egebjerggård Storskov: Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Måge sp. 300 FU, Ringdue 53 R, Stor Flagspætte 1 F R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Allike 30 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 5 SY. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Skarv 9 V, Fiskehejre 1 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 R, Ederfugl 36 R, Havlit 1 R, Sortand 146 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 8 R, Tejst 1 V, Hvid Vipstjert 3 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Hjejle 40 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 8 R, Grågås 9 R, Gravand 32 R, Ederfugl 320 R, Musvåge 1 R, Strandskade 32 R, Stor Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 8 R, Rødben 2 R, Hættemåge 107 R, Sanglærke 2 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gulspurv 4 FU, Rørspurv 4 FU. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 61 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 141 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 123 R, Gravand 51 R, Pibeand 170 R, Krikand 12 R, Spidsand 6 R, Hvinand 130 R, Tårnfalk 2 FU, Agerhøne 2 R, Blishøne 74 R, Strandskade 141 R, Stor Præstekrave 25 FU, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 800 R, Lille Kobbersneppe 110 R, Storspove 76 R, Hættemåge 408 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R. Ella Mikkelsen
Nørre Nærå By
: Fiskehejre 1 R, Blisgås 2 R, Grågås 160 R, Gravand 2 R, Musvåge 1 OF, Vibe 15 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 4 R, Gråkrage 5 R, Stær 100 R. Ella Mikkelsen
Nørreby: Hjejle 230 OF. Ella Mikkelsen
Roerslev: Knopsvane 4 R, Sangsvane 1 2K R. Ella Mikkelsen


         Topmejse, Ulbølle        Foto: Niels Bomholt og Lilly Sørensen

Mandag den 24. marts 2008 (2. Påskedag).

Juulgårdskoven, Svendborg (16:35): Ravn 1 OF. Niels Andersen
Nørreskov, Taasinge
: Toppet Skallesluger 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 8 R, Spætmejse 1 R
Svendborg
: Ringdue 2 R, Jernspurv 1 FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 2 FU
Siø
(13:30-13:45): Hjejle 225 R. Jacob Sterup, Michael Højgaard Hansen
Sundet, Faaborg
(09:30): Sorthalset Lappedykker 2 R (Par i sdr.). Lars Bonne Rasmussen
Lindved Mølle: Vandstær 1 R. Lars Andersen
Lindved / Odense: Sjagger 700 R, Vindrossel 50 R, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Batteriplantagen, Middelfart (10:30): Sortspætte 1 HØ (Ved højspændingsmasterne). Niels A., Helle Hjorth
Batteriplantagen, Middelfart (10:00): Grønspætte 1 HØ. Ella Mikkelsen
Galsklint (08:15): Lomvie/Alk 196 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggaard Haveskoven (08:15): Rørhøg 1 V han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge: Knopsvane 25 OF, Grågås 14 R, Gravand 4 R, Krikand 45 R, Skeand 5 R, Strandskade 4 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 34 FU, Ringdue 21 OF, Engpiber 12 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Stær 10 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Knortegås 4 FU, Gravand 16 R, Spidsand 4 R, Fjeldvåge 1 FU, Bjergirisk 25 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 41 R, Grågås 50 OF, Bramgås 2 OF, Knarand 5 R, Troldand 600 R, Lille Skallesluger 6 FU, Storspove 6 OF, Hvid Vipstjert 6 FU, Sjagger 350 OF, Stær 12 OF. Peder Rasmussen
Sibirien: Gravand 4 R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 6 R, Blishøne 2 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 8 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 6 R, Stillits 2 R, Lille Korsnæb 1 R. Niels Bomholt
Tarup Grusgrave
: Den østlige del af grusgravene 7 hun og 4 han Hvinand 11 YF P (Den østlige del af grusgravene 7 hun og 4 han). Per Rasmussen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 65 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 26 FU, Gravand 20 FU, Strandskade 6 FU. Bo K. Stephensen
Bårdesø: Fiskehejre 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 KA, Stor Flagspætte 4 KA. Keld Skytte Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Lille Lappedykker 1 SY, Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 4 R, Grønspætte 1 KA, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Sjagger 36 R, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 10 R, Knopsvane 2 R, Gråand 3 R, Ederfugl 24 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 R, Lomvie/Alk 196 R. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand) (11:10): Grågås 4 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 185 R, Stær 35 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 77 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore (16:10): Gravand 14 R, Strandskade 72 R, Storspove 8 R, Hættemåge 230 R. Jens Bækkelund


           Rødhals sommerhusområdet Hou Nordlangeland

Søndag den 23. marts 2008 (Påskedag).

Fredmosen, Langeland (15:15): Trane 20 N. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Hov Nordstrand
: Falk sp. 1 N, Ringdue 90 TF, Stor Flagspætte 4 R, Rødhals 1 SY, Blåmejse 6 R, Musvit 12 R, Træløber 1 FU
Hov Nordstrand, havet ud for
: Ederfugl 200 R, Hvinand 40 R, Svartbag 4 R
Sandholt
: Rød Glente 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Spurvehøg 1 R, Guldspurv 1 SY, Gravand 2 R. Leif Kristensen.
Brændegård Sø
: Havørn 2 AD + 1 JUV , Tårnfalk 2, Musvåge 1, Knopsvane 3, Grågås 30, Toppet Lappedykker 2, Stor Skallesluger 8, Gravand 60, Gråand 15, Pibeand 3, Skeand 40, Hvinand 1, Troldand 50, Blishøne 10, Skarv 200, Sølvmåge 25, Svartbag 2, Stor Flagspætte 1, Rørspurv 1, Hvid Vipstjert 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Lindved / Odense: Sjagger 400 R, Vindrossel 50 R. Lars Andersen
Ejby Mølle (13:40-13:50): Vandstær 1 R (Jernbanebroen). Ole Tønder
Stenløseskoven (10:00-11:00): Spætmejse 6 R, Skovskade 6 R, Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Sedenstrand (09:35): Hvinand 100 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Havekolonier
(09:00): Skovhornugle 4 R. Dieter Maaszen
Slambassinerne (13:15-14:30): Bjergirisk 400 R, Rørspurv 38 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (10:00): Stor Præstekrave 39 R, Bjergirisk 110 R. Anders Myrtue
Hindsgavl: Lomvie/Alk 25 Ø, Huldue 2 R (Par), Grønspætte 1 HØ (Fra Gals Klint), Sortspætte 1 HØ (Fra Gals Klint). Michael Mosebo Jensen
Gals Klint: Sortspætte 1 HØ. Anthony Carter
Batteriplantagen, Middelfart (11:00): Grønspætte 1 HØ. Ella Mikkelsen
Skåstrup, Bogense (16:35): Trane 3 SV. Jens Bækkelund
Fogense (17:10): Lysbuget Knortegås 16 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Sangsvane 3 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Toppet Skallesluger 10 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Spætmejse 2 SY. Peder Rasmussen
Skårup Skovmølle: Stor Flagspætte 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Halemejse 2 FU, Spætmejse 1 SY, Dompap 2 R. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Ederfugl 2450 R, Havlit 980 R, Sortand 35 R. Ole Goldschmidt
Gulstav: Knopsvane 22 R, Sangsvane 42. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 209 R, Gravand 4 R, Knarand 12 R, Krikand 3 R, Gråand 8 R, Skeand 2 R, Taffeland 45 R, Troldand 10 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 30 R, Vibe 6 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Pibeand 26 R, Krikand 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Gråkrage 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 49 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 124 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 184 R, Krikand 3 R, Gråand 8 R, Taffeland 6 R, Troldand 12 R, Hvinand 7 R, Blishøne 14 R, Strandskade 10 R, Almindelig Ryle 22 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Ole Goldschmidt (Meget høj vandstand. Engene totalt oversvømmet. Det ser ud til der er forsøgt gravet en rende gennem strandvolden. To løsgående hunde farer rundt på strandvolden, og jager med de få fugle der er i Noret)
Klise Nor: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 8 R, Gravand 3 R, Pibeand 8 R, Krikand 12 R, Gråand 30 R, Taffeland 14 R, Troldand 102 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R
Klæsø Nor: Knopsvane 1 R, Grågås 8 R, Gravand 4 R, Knarand 4 R, Skeand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 690 R, Blishøne 45 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Sanglærke 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Blisgås 195 R, Pibeand 320 R, Lille Skallesluger 28 R, Musvåge 2 R, Stor Præstekrave 8 R. Ole Goldschmidt
Lyø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 R, Rød Glente 1 NØ, Musvåge 6 NØ, Strandskade 110 R, Splitterne 4 R. Richard Burzynski
Arreskov Sø: Skarv 30 R, Rørdrum 1 R HØ, Knopsvane 4 AD R, Gravand 1 R, Havørn 1 R (i reden), Musvåge 3 R, Stær 80 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 1 R (1 rugende ). Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 150 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 34 R, Pibeand 16 FU, Krikand 8 R, Gråand 75 R, Skeand 52 R, Troldand 46 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 1, M R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 3 R, Blishøne 11 R, Vibe 1 R, Stormmåge 9 OF, Sølvmåge 12 R, Svartbag 3 R, Huldue 1 OF, Ringdue 96 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 OF, Gråkrage 4 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 6 OF, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Espe: Musvåge 2 OF, Fasan 1 OF, Vibe 2 OF, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 65 R, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3 R, Musvit 3 R, Skovskade 1 R HØ, Allike 1 FU, Råge 3 OF, Gråkrage 1 R HØ, Stær 1 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Martofte: Stormmåge 1 FU (Leucistisk, bar metalring, men blev ikke aflæst. Set på østsiden af byen). Lars Hansen
Fyns Hoved: Sortand 5 R, Blå Kærhøg 1 M, Almindelig Ryle 70 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Rødben 24 R, Sildemåge 1 R, Tejst 3 R, Snespurv 5 FU. Leif Bisschop-Larsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Spurvehøg 2 YF TH, Grønspætte 1 M SY (Sad ved Søbadvej, hørt mange gange og set fint i toppen af bøg.) Stor Flagspætte 3 R, Topmejse 2 R, Spætmejse 3 R, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Spurvehøg 2 OF, Grønspætte 1 KA (Ivrigt kaldende indtil 10.50), Sortspætte 1 KA (50 meter før de 2 master ), Stor Flagspætte 2 FU, Nordlig Halemejse 3 FU, Topmejse 4 FU, Sortmejse 3 SY, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Træløber 5 FU, Korttået Træløber 1 FU, Dompap 2 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Lund s.f.Motorvej Voldby: Huldue 1 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Lillebælt (Snævringen): Skarv 2 R, Gråand 6 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Vestermade: Pibeand 50 FU, Strandskade 40 FU, Storspove 40 FU. Bo K. Stephensen

Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Skarv 250 YF, Grågås 20 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 31 R, Strandskade 156 FU, Almindelig Ryle 350 FU, Storspove 16 FU, Rødben 24 FU, Engpiber 2 R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Søen bag diget Lille Lappedykker 1 SY, Grågås 51 FU, Bramgås 2 FU, Vibe 3 R, Sumpmejse 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jacob Sterup


        Sangdrossel fra matriklen i dag

Lørdag den 22. marts 2008.

Svendborg, Mågevej: Skovsneppe 1 R (Kortvarigt rast Mågevej 7, Svendborg)
Noret, Taasing
e: Skarv 2 R, Knopsvane 42 R, Blisgås 40 R, Grågås 80 R, Gravand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 18 R, Skeand 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 34 R, Engpiber 16 R, Hvid Vipstjert 14 R
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 6 R, Grågås 40 R, Gravand 22 R, Knarand 2 R, Krikand 6 R, Troldand 400 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 10 , Musvåge 3 R, Ringdue 250 R, Rørspurv 2 R
Sandholt
: Rød glente 2 R. Leif Kristensen
Sollerup (i mindre sø)
: Lille Skallesluger 2. Leif H. Sørensen [MidtfynsNatur]
Lindved / Odense
: Sjagger 600 R (Med enkelte vindrosler og en spurvehøg der jager rundt med dem). Lars Andersen
Ejby Mølle (17:00): Vandstær 2 R. Dieter Maaszen
Langesø (16:00): Stor Tornskade 1 R. Bente Høngsmark, Flemming G. Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Middelfart: Tårnfalk 1 FU. Jesper Johannes Madsen

        Skovsneppe


         Dogmefotos af Sortspætte ved Gals Klint

Fredag den 21. marts 2008. (Langfredag)

Lindkær (09:00): Havørn 1 R. Leif Kristensen
Sollerup Skov
(09:10-11:30): Ravn 2 HØ. Gunnar Jørgensen
Silkeå, Korinth
(08:55-09:00): Vandstær 1 R.  Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn
: Sortgrå Ryle 2 R. Anthony Carter
Hindsgavl
(07:50-09:50): Lomvie 5 R, Alk 130 R, Lomvie/Alk 87 R, Lunde 1 R (Vdr. Kom m 17 Alke gennem Snævringen og lagde sig langt ude ovre mod Skærbæk-værket kl. 08.40), Grønspætte 1 SY (I retning mod Gals Klint), Spætmejse 6 R. Michael Mosebo Jensen
Batteriplantagen (08:10-12:20): Grønspætte 2 HØ (Meget aktiv først på dagen), Sortspætte 1 R AD han (Set og hørt et par gange i området ved højspændingsmasterne). Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Middelfart, Batteriplantagen (15:10): Sortspætte 1 HØ. Dieter Maaszen
Føns Vang (14:10-14:40): Lille Skallesluger 9 R, Klyde 4 R. Michael Mosebo Jensen
Lumby (16:20): Stillits 30 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:55-16:00): Pibeand 725 R, Krikand 350 R, Skeand 32 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 77 R, Klyde 36 R, Almindelig Ryle 450 R, Stor Regnspove 78 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet (07:40-13:00): Skovsneppe 1 R (Blev jokket op ved et net kl. 0800), Korttået Træløber 3 SY (1 fanget), Ravn 1 HØ. Michael Højgaard Hansen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (15:10-16:00): Spidsand 104 FU, Vandrefalk 1 R AD, Klyde 81 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hannebjerg Mose: Musvåge 2 R. Ole Goldschmidt
Hennetved Haver: Musvåge 4 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 4 R, Grågås 38 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Skeand 6 R, Taffeland 12 R, Troldand 590 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 40 R, Strandskade 12 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 33 R, Knopsvane 37 R, Blisgås 204 R, Bramgås 1 R, Gravand 12 R, Pibeand 260 R, Krikand 6 R, Skeand 16 R, Troldand 300 R, Bjergand 450 R, Hvinand 15 R, Lille Skallesluger 26 R, Strandskade 8 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 3 R, Storspove 2 R, Hvid Vipstjert 2 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Fiskehejre 2 R, Grågås 9 R, Gravand 63 R, Pibeand 4 R, Krikand 46 R, Gråand 15 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 6 R, Vibe 6 R, Hvid Vipstjert 11 R, Gråkrage 2 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Blishøne 15 R, Korttået Træløber 3 SY. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R. Ole Goldschmidt
Fredskov (Præsteskov): Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 5 FU SY, Gærdesmutte 2 KA, Rødhals 1 SY, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 FU SY, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 FU SY, Træløber 1 SY, Råge 8 NØ, Gråkrage 6 FU. Børge L. Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 56 FU, Knopsvane 5 , Gravand 4 FU, Gråand 4 R, Ederfugl 92 FU, Havlit 9 FU, Toppet Skallesluger 23 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 44 FU, Sølvmåge 16 FU. Børge L. Rasmussen
Lyø: Musvåge 45 N, Snespurv 8 R . Richard Burzynski
Silkeå: Gråand 3 R, Hættemåge 1 OF, Vandstær 1 R, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R (1 rugende). Gunnar Jørgensen
Sollerup: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Gråand 2 OF, Musvåge 2 R HØ, Fasan 5 R HØ, Stormmåge 150 FU, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 6 FU, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 2 R, Solsort 8 R, Sjagger 8 OF, Sangdrossel 1 SY, Fuglekonge 14 FU, Sumpmejse 5 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 9 FU,
Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 2 R HØ, Allike 4 OF, Gråkrage 4 OF, Ravn 2 R HØ, Stær 2 R HØ, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 2 R HØ, Dompap 1 F R, Gulspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Rød Glente 1 NV. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 8 R, Grågås 13 R, Canadagås 4 R, Pibeand 33 R, Krikand 1 R, Taffeland 3 R, Troldand 118 R, Bjergand 1100 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 27 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 5 R, Rødben 1 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Gråkrage 1 R, Stær 10 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Ederfugl 230 R, Tårnfalk 2 R, Svartbag 20 R, Lomvie 5 R, Alk 130 R, Lomvie/Alk 87 R, Lunde 1 VDR R, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 SY, Spætmejse 6 R, Korttået Træløber 2 SY, Kernebider 1 R. Michael Mosebo Jensen


      Bjerglærke, Rømø

Torsdag den 20. marts 2008. (Skærtorsdag)

Nørreskoven Tåsinge (15:45-17:10): Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sandholt:
1 FU Bjervipstjert. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge
: 1 Ravn. Leif Kristensen
Lyø
: Troldand 225 R, Bjergand 6 R, Sortand 46 R, Klyde 6 R, Sildemåge 2 R, Splitterne 2 R, Snespurv 11 R. Richard Burzynski
Espe
: Musvåge 4, Tårnfalk 1, Stær 4, Solsort 10, Sangdrossel 1, Stillits 8, Gråsisken 2, Blåmejse 2, Musvit 7, Sumpmejse 2, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe Folkepark
: Vandsalamanderne er ankommet til søen. Musvåge 1 (meget lys). Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Batteriplantagen, Middelfart
(11:45-13:30): Grønspætte 1 R (Set og hørt), Sortspætte 1 R hun (1 hun set. Meget stemmeaktivitet og trommen den første time). Thomas og Ib Hellesen
Skaboeshuse, Nyborg
(10:00): Bjergvipstjert 1 N. Kurt Hansen, Jacob Sterup, Hans Rytter
Stenløseskoven (08:30): Ravn 1 R (Ved reden). Mogens Elnif Thomsen
Hessum (14:50): Hættemåge 1100 FU. Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (14:00-14:35): Pibeand 430 FU, Skeand 40 FU, Fjeldvåge 1 R, Klyde 2 FU, Almindelig Ryle 900 R. Dieter Maaszen
Agernæs Flak (10:10-11:10): Gravand 139 FU, Hvinand 155 FU, Strandskade 150 R, Stor Regnspove 90 R, Misteldrossel 2 FU. Dieter Maaszen
Egebjerggaard nordlige Fælled (16:20): Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreskov, Taasinge: Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 125 R, Toppet Skallesluger 36 R, Strandskade 1 N, Sølvmåge 3 R, Ringdue 20 R, Fuglekonge 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 9 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 5 R, Stillits 4 OF, Grønsisken 1 R, Kernebider 1 R. . Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 20 FU, Krikand 33 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 15 FU, Almindelig Ryle 1 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 2 SY. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 5 YF B, Gransanger 1 SY, Ravn 1 R HØ. Arne Bruun
Bjerreby
: Tårnfalk 2 FU. Søren Peter Pinnerup
Monnet - Tåsinge: Skarv 26 OF, Knopsvane 9, Gravand 4 R, Gråand 16 R, Ederfugl 520 Ø, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Storspove 9 FU, Svartbag 2 AD R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 5 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 5 R, Gulspurv 1 SY. Søren Peter Pinnerup
Noret - Tåsinge: Skarv 2 R, Knopsvane 81, Sangsvane 3, Blisgås 43 FU, Grågås 127 R, Gravand 4 R, Krikand 32 R, Gråand 8 R, Blishøne 30 FU, Strandskade 2 YF P, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 8 FU, Rødben 1 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 3 FU
Skovballe: Grågås 2 R, Gravand 1 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 FU, Storspove 10 FU, Sølvmåge 2 AD R, Gulspurv 1 SY
Vejlen - Tåsinge: Knopsvane 7, Grågås 27 R, Gravand 22 R, Knarand 7, Krikand 8 R, Gråand 6 R, Skeand 1 M R, Troldand 400 R, Ederfugl 2 S, Hvinand 4 R, Strandskade 6, Vibe 4 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 AD R, Ringdue 75 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 M R, Sjagger 33 OF, Skægmejse 2 R, Blåmejse 1 SY, Musvit 3 SY, Stær 2 OF, Bogfinke 1 M SY, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 M SY. Søren Peter Pinnerup
Vårø: Tyrkerdue 1 R. Søren Peter Pinnerup
Nørreballe Nor: Skarv 15 R, Knopsvane 10 FU, Blisgås 178 FU, Grågås 140 FU, Bramgås 1 FU, Pibeand 200 FU, Krikand 20 R, Skeand 2 R, Troldand 800 R, Bjergand 150 R, Hvinand 30 R, Lille Skallesluger 25 R, Blishøne 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Dyrehaven/Bredemiste (Ørbæk): Kongshøj Å Vandstær 1 R
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 50 R, Ederfugl 15 R, Sortgrå Ryle 3, Sølvmåge 15 R, Skærpiber 3 R
Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Musvåge 3 N, Stor Præstekrave 2 R, Huldue 2 N, Ringdue 100 N, Bjergvipstjert 1 N, Blåmejse 140 N, Musvit 30 N, Allike 100 N, Bogfinke 15 N, Tornirisk 1 R, Gulspurv 10 R. Jacob Sterup
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Ederfugl 86 R. Keld Henriksen
Slipshavn Enge: Grågås 5 R, Gravand 7 R, Strandskade 5 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 2 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Grønbenet Rørhøne 4 R. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rød Glente 2 Ø, Musvåge 2 Ø. Per Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 12 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 27 R, Pibeand 10 FU, Troldand 41 R, Toppet Skallesluger 10 R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 4 R, Svartbag 1 AD R. Jacob Sterup
Firtalsstrand: Gravand 25 FU, Krikand 50 FU, Blishøne 75 FU, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 2 FU. Henrik Andersen
Mågeøerne: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 200 R, Grågås 50 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 28 FU, Strandskade 82 FU, Almindelig Ryle 250 R, Storspove 18 FU, Sølvmåge 150 R. Henrik Andersen
Slambassinet: Krikand 92 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 4 FU, Troldand 150 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Rødben 37 FU, Svaleklire 1 FU, Stær 50 FU, Bjergirisk 300 FU, Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 SY, Gråstrubet Lappedykker 4 SY, Pibeand 105 FU, Krikand 130 FU, Gråand 50 FU, Skeand 10 FU, Troldand 110 FU, Blishøne 195 FU, Strandskade 12 FU, Klyde 9 FU, Vibe 70 R. Henrik Andersen


         Stor skallesluger

Onsdag den 19. marts 2008.

Siø (06:30): Hjejle 740 R, Kortnæbbet gås 1 R, Grågås 370 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor (11:20-12:05): Bjergand 200 R, Lille Skallesluger 18 R, Klyde 2 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (10:30-11:20): Blisgås 194 R, Knarand 7 R, Hvinand 166 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 3 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vesteregn (10:00-10:30): Huldue 1 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkkebjerg (08:50): Blå Kærhøg 1 R AD hun, Bjergvipstjert 1 NØ. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Silkeå, Korinth (08:30-09:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Gunnar Jørgensen
Dovns Klint (06:10-07:45): Ederfugl 3100 R (2800 NØ + 300 R), Havlit 30 R, Lomvie/Alk 200 Ø, Hedelærke 1 NØ. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Vindinge Å ved Freltofte: Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Valdemars Slots Sø: Knarand 7 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Kortnæbbet Gås 1 R, Hvinand 120 R (Ph), Hjejle 260 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Ristinge Hale: Mørkbuget Knortegås 628 R, Sortbuget Knortegås 1 R AD. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Rørdrum 1 SY, Knarand 6 R, Klyde 3 R, Svartbag 30 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Henninge Nor: Stor Regnspove 71 R, Ravn 2 R, Kernebider 5 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Knarand 7 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Langelandssundet ud for Lundeborg-Elsehoved (16:15-18:35): Toppet Lappedykker 107 R, Hættemåge 2000 R (I et langt smalt bælte fra Lundeborg til Elsehoved). Børge L Rasmussen
Batteriplantagen, Middelfart (12:30): Sortspætte 2 R (Han og hun - se Aktuelt www.doffyn.dk, men sig det ikke til nogen! Det er tys-tys...). Freddy S Hansen, Tim Hesselballe
Batteriplantagen, Galsklint (14:30): Grønspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Stenløseskoven (13:30): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Skt. Klemens, Birkebakken (13:30): Rød Glente 1 NV (Lav fourageringsflugt over haverne). Henrik Kalckar Hansen
Grønløkken, Bogense (10:05): Vandrefalk 1 V 2K (Ny matrikelart!!, måske hun). Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge: Rød Glente 1 3K+ N, Misteldrossel 1 SY. Jacob Sterup
Silkeå: Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gravand 5 R, Gråand 8 OF, Brun fugl Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Fasan 1 R HØ, Blishøne 3 R, Vibe 4 OF, Hættemåge 3 R, Stormmåge 20 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Musvit 2 R HØ, Allike 4 OF, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 2 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 29 R, Gravand 73 R, Gråand 15 R, Skeand 45 R, Troldand 53 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 3 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 FU, Vibe 5 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R HØ, Allike 27 OF, Gråkrage 8 R, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen


        Hvidvinget måge 2K Havneby Rømø

Tirsdag den 18. marts 2008.

Vejlen (12:30): Knarand 9 FU. Leif Bisschop-Larsen
Noret, Tåsinge
(12:00): Blisgås 48 FU. Leif Bisschop-Larsen
Holstenshuus, Diernæs
(9:30-10:30): Havørn 1 T kl 10:10 ( ad ), Musvåge 10 NØ, Spurvehøg 4 NØ, Allike 60 NØ, Stor Tornskade 1 FU,  Sjagger 50 T, Vindrossel 10 T, Sangdrossel 1 SY, Jernspurv 1 SY, Spætmejse 3 SY, Stor Flagspætte 1 SY, Tornirisk 1 T, Hvid Vipstjert 1 T, Hættemåge 70 T, Vibe 3 SY/R
Gravand 2 FU, Troldand 6 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Blishøne 5 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg
: Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindkær, Ravnholt
(12:50-15:35): Ravn 6 OF. Gunnar Jørgensen
Gals Klint ved roklubben (12:00-14:30): Sortspætte 1 R (Hørt og set adskillige gange.). Michael Højgaard Hansen, lars Andersen
Gals Klint v roklubben (09:15-10:45): Sortspætte 1 R (Set flyvende + kortvarigt siddende i silhouet + hørt det rullende flugtkald og \"det langtrukne skrig\" (10.00-10.15)), Stor Flagspætte 5 R, Træløber 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg: Blå Kærhøg 1 R. Søren Gjaldbæk
Føns Vang: Lille Skallesluger 10 R (3 han). Søren Gjaldbæk  
Fyns Hoved (13:50): Tejst 2 FU. Dieter Maaszen
.
Hindsholm, Horseklint (09:15-11:15): Sortand 140 FU, Alk 1 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Hvinand 25 FU, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Tårnfalk 3 KA, Strandskade 19 FU, Natugle 2 KA. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Set af Torbjørn Eriksen Vandrefalk 1 2K R. Esben Eriksen
Holstenshuse Skov: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 7 R, Fuglekonge 1 R, Halemejse 5 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 8 R, Spætmejse 1 R, Råge 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 4 R, Grønsisken 9 R, Stor Gråsisken 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Bregninge (Ærø): Husskade 1 OF. Lars Tom-Petersen
Dejrø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 R, Pibeand 200 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Toppet Lappedykker 7 R, Ederfugl 900 R, Havlit 2 M R, Sortand 25 R, Toppet Skallesluger 16 R, Musvåge 6 N, Sanglærke 7 NV, Hvid Vipstjert 1 R, I Haven. Husskade 1 R, Allike 5 NV, Grønirisk 4 NV, Tornirisk 2 R. Lars Tom-Petersen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 M R, Sortspætte 1 R (Set flyvende + kortvarigt siddende i silhouet, hørt både det rullende flugtkald + det langtrukne skrig. En sjælden fugl på Fyn.), Stor Flagspætte 5 R, Halemejse 2 R, Spætmejse 4 R, Træløber 2 R, Dompap 1 M SY. Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 17, Grågås 45 R, Pibeand 9 R, Knarand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 23 R, Skeand 6 R, Taffeland 1 M R, Troldand 22 R, Spurvehøg 1 M R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 11 R, Blishøne 35 R, Strandskade 2 R, Vibe 7 OF, Ringdue 2 OF, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 R HØ, Gærdesmutte 3 SY, Solsort 4 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 11 FU, Gråkrage 5 R, Ravn 6 OF, Stær 1 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 7 FU, Gulspurv 10 FU. Gunnar Jørgensen
Horseklint: Rødstrubet Lom 3 N, Bjergand 1 FU, Sortand 140 FU, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 8 OF, Musvåge 1 NV, Alk 1 OF, Allike 130 OF. Dieter Maaszen
Skåstrup Frihed: Ravn 1 YF BR. Jens Bækkelund


        Bjerglærke, Hviding forland, Sønderjylland

Mandag den 17. marts 2008.

Noret, Taasinge: Blisgås 25 R. Poul Rasmussen
Siø
: Grågås 140 R, Pibeand 16 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Spidsand 1 R, Skeand 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 6 R, Hjejle 300 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 30
Kværndrup: Silkehale 30. Poul Rasmussen
Knold Nor/Strand (9:30-10:10): Gravand 42 FU, Gråand 10 FU, Krikand 6 FU, Pibeand 5 FU, Ederfugl 50 R/FU ( på havet ). Toppet Skallesluger 10 FU ( ph ), Blishøne 30 FU ( ph ), Sølvmåge 20 FU, Rødben 2 FU, Strandskade 40 FU, Musvåge 14 NØ, Allike 40 NØ.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg
: Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bøjden Nor (10:15-11:00): Bjergand 1800 R. Dieter Maaszen
Vigelsø (16:40): Klyde 24 R (Set fra Klintebjerg). Ella Mikkelsen
Slambassinet (15:30-16:40): Fjeldvåge 1 FU, Stor Præstekrave 30 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård Inddæmning (12:50-14:45): Pibeand 464 R, Skeand 27 R, Rørhøg 1 NØ han, Klyde 26 R. Ella Mikkelsen
Hasmark (10:50): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Skåstrup, Bogense (09:45): Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Egensedybet (07:30-10:45): Gravand 127 R, Strandskade 52 R, Stor Regnspove 80 R. Ella Mikkelsen
Agernæs Stenøvej (12:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen
Stenløseskoven
(08:30): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Egebjerggaard Haveskoven
(08:30): Gransanger 1 SY (Set). Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (08:15): Misteldrossel 11 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Skarv 50 R, Grågås 11 R, Gravand 40 R, Gråand 40 R, Skeand 21 R. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Hvid Vipstjert 1 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Ringdue 45 OF, Hvid Vipstjert 1 OF. Dieter Maaszen
Sundet - Faaborg: Troldand 450 R, Bjergand 70 R. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 2 R, Misteldrossel 3 R. Jacob Sterup
Fyns Hoved: Sule 7 AD FU V, Sortand 1 M AD FU Ø, Fløjlsand 4 AD FU V, Sabinemåge 1 AD FU V, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 AD R, Gulspurv 2 M AD R. Jørgen Lund Bjerregaard
Egensedybet: Skarv 43 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 8 R, Bramgås 2 Ø, Gravand 127 R, Pibeand 60 R, Gråand 12 R, Strandskade 52 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 13 FU, Storspove 80 R, Hættemåge 62 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 30 R, Sortand 30 R, Musvåge 6 OF, Tårnfalk 1 FU, Tamdue 1 R, Ringdue 6 R, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Blåmejse 4 Ø, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Allike 17 OF, Gråkrage 8 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 130 R, Gravand 11 R, Krikand 30 R, Gråand 6 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 44 R, Vibe 100 R, Sølvmåge 4 R, Tamdue 2 FU, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 R, Musvit 1 SY, Allike 7 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Slambassinet: Fiskehejre 4 R, Gravand 53 R, Krikand 66 R, Gråand 8 R, Skeand 4 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 7 R, Stor Præstekrave 30 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 17 R, Rødben 10 R, Hættemåge 210 R, Stormmåge 3 R, Ringdue 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 300 FU, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 18 R, Pibeand 464 R, Krikand 60 R, Gråand 21 R, Spidsand 2 R, Skeand 27 R, Troldand 21 R, Rørhøg 1 M NØ, Musvåge 4 R, Blishøne 380 R, Strandskade 26 R, Klyde 25 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 500 FU, Storspove 35 R, Hættemåge 12 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Musvit 1 SY, Stær 35 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Skarv 69, Knopsvane 4 R, Grågås 32 R, Knortegås 70 FU, Gravand 166 R, Pibeand 50 R, Gråand 47 R, Ederfugl 420 FU, Toppet Skallesluger 24 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5, Strandskade 42 R, Hjejle 125 OF, Vibe 26 OF, Hættemåge 22 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 64 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 5 SY, Gærdesmutte 2 KA, Rødhals 4, Solsort 1 F 2K RI, Sangdrossel 1 SY, Fuglekonge 1 F 2K+ RI, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU,
Blåmejse 4 FU, Musvit 1 M 3K+ RI, Husskade 3 OF, Gråkrage 6 OF, Ravn 1 OF, Stær 3 R, Gulspurv 1 KA. Børge L Rasmussen


       Gransanger

Søndag den 16. marts 2008.

Vornæs skov: Gransanger 1 SY. Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge: Lille Skallesluger 5 R. Poul Rasmussen
Hov Nordstrand
: Spidsand 2 N, Ederfugl 4500 R, Sortand 150 R, Duehøg 1 F NV, Stor Præstekrave 4, Stenvender 2 R, Hættemåge 240 N, Hedelærke 6 N, Sanglærke 25 N, Misteldrossel 2 N, Bogfinke 1400 NØ. Erik Danielsen
Arreskov Sø
(15:00-15:40): Ravn 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Silkeå, Korinth (14:15-14:45): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Ørbæk (13:30): Duehøg 1 OF. Bodil og Hans Rytter
Espe
: Stor Gråsisken 7 , Hvid Vipstjert 1, Sangdrossel 1, Stor Flagspætte 1, Husskade 2, Musvåge 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Flyvesandet/Agernæs Flak
(05:45-11:15): Strandskade 120 R, Almindelig Ryle 300 R, Stor Regnspove 70 R, Misteldrossel 3 R (1 TF), Korttået Træløber 4 SY (1 RI), Ravn 2 R. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Lykkesholmsø: Ravn 1 R (Rugende i kæmpe stor rede). Henrik Kalckar Hansen
Kerteminde/Mølleløkken: Sildemåge 1 R (Spiste brød på græsplænen). Bo K. Stephensen
Lindkær, Ravnholt (13:45-16:00): Havørn 1 R IMM (Flyvende ind fra syd til rast.), Duehøg 2 OF (Par), Ravn 5 R (+). Per Rasmussen
Ejby Mølle (10:45): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Baagø (09:45): Skovhornugle 5 R. Dieter Maaszen
Odense Å v. Skovsøen (14:15): Mandarinand 2 FU. Dieter Maaszen
Horseklint (06:30): Rødstrubet Lom 17 NV, Splitterne 1 R, Huldue 1 N, Misteldrossel 18 T, Grønsisken 126 NV. Søren Gjaldbæk
Vågebakken: Misteldrossel 20 R. Søren Gjaldbæk
Fiskeholm (17:40-18:35): Sorthovedet Måge 6 YF AD, Hættemåge 1200 YF, Splitterne 6 R (Stod på Skarris Odde.). Jacob Sterup
Firtalsstranden (11:45-12:30): Klyde 2 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Ølundgård inddæmning (10:30-11:30): Pibeand 200 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Ørslev Bjerge: Lille Gråsisken 2 R, Stillits 15 R, Grønsisken 20 R, Stor Gråsisken 4 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Lille Skallesluger 15 R, Klyde 7 R, Toppet Lappedykker 50 R, Gråstrubet Lappedykker 30 R, Grågås 22 R, Pibeand 65 R, Knarand 2 R, Krikand 11 R, Bjergand 30 R, Hvid Vipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Knagelbjerg Skov: Musvåge 2 R, Ringdue 4 R, Musvit 2 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Grønsisken 9 R. Niels Bomholt
Silkeå
: Vandstær 1 R. Niels Bomholt
Flyvesandet
: Spurvehøg 1 M 4K+ RI, Jernspurv 1 2K+ RI, Rødhals 1 2K+ RI, Misteldrossel 3 R, Topmejse 6 , Korttået Træløber 4 , Bogfinke 1 M 3K+ RI, Tornirisk 1 R SY. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 R, Strandskade 120 R, Almindelig Ryle 300 R, Storspove 70 R. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen


      Skovspurv

Lørdag den 15. marts 2008.

Rødkilde Enge (17:15-17:30): Hvidklire 2 R, Fiskehejre 5 R, Krikand 10 R, Blishøne 10 R, Vibe 1 R, Gærdesmutte 1 R, Husskade 3 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(14:40-17:30): Skeand 49 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 1 OF
Brændegård Sø
(14:05-17:00): Skeand 41 R, Blå Kærhøg 1 OF (Brun), Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg enge (13:35-14:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Silke Å, (13:30): Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Gestelev Lunde
(14:50): Rød Glente 1. Arild Frederiksen [MidtfynsNatur]
Fjællebro
(9:45): Rød Glente 1. Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Stenløseskoven
(08:00): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Firtalsstranden
(11:55): Vandrefalk 1 FU han (Forsvandt mod Vigersnæs). Ole Bent Olesen
Ølundgård inddæmningen
(11:30): Rød Glente 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Ole Bent Olesen
Vigelsø (obs fra Gasenhed Nord)
(12:15-13:10): Pibeand 650 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Gregers Johannesen
Baagøgade-Stige Ø
(12:05-13:10): Lille Lappedykker 65 R, Stillits 30 R. Gregers Johannesen
Fynsværket
(11:45): Dværgfalk 1 OF. Ella Mikkelsen
Dræby (11:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet
: Sangdrossel 2 SY, Fuglekonge 3 SY, Sortmejse 2 SY
Horseklint
: Rødstrubet Lom 258, Toppet Lappedykker 9, Gråstrubet Lappedykker 3 V, Knopsvane 8 N, Sangsvane 11 N, Grågås 23 N, Gravand 3 TI, Pibeand 9 TI, Krikand 3 TI, Ederfugl 200 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 26 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 18 V, Musvåge 2 TI, Strandskade 2 TI, Stor Præstekrave 3 N, Hjejle 10 N, Strandhjejle 8 R, Vibe 4 N, Almindelig Ryle 2 R, Rødben 8 R, Hættemåge 126 V, Svartbag 6 V, Tejst 2 V, Huldue 8 N, Ringdue 442 N, Hedelærke 13 N, Sanglærke 32 N, Hvid Vipstjert 8, Jernspurv 1 N, Musvit 1 TF, Allike 184 N, Ravn 1 TI, Stær 119 N, Bogfinke 374 N, Grønirisk 26 N, Stillits 2 V, Rørspurv 4 N
Egebjerggaard nordlige Fælled
(08:30): Misteldrossel 3 R. Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled )
(09:00-09:30): Spidsand 112 R, Klyde 57 R, Almindelig Ryle 225 R. Aksel Christensen
Flyvesandet
(08:30-11:00): Misteldrossel 2 OF, Gærdesmutte 1 2K+ RI, Jernspurv 5 2K+ RI, Rødhals 2 2K+ RI, Solsort 8, Sjagger 15 FU, Fuglekonge 5, Topmejse 1 3K+ RI, Ravn 2 OF, Stær 15 N, Bogfinke 5,
Stillits 1 F 3K+ RI. Jan Holm Jensen, Børge Rasmussen, , Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet
(06:35-08:30): Spidsand 67 R, Huldue 3 NV, Hedelærke 2 V, Bjergvipstjert 2 V, Misteldrossel 10 V. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nr. Nærå
(08:15): Bomlærke 2 R. Michael Højgaard Hansen
Ringe S (Nordfyn)
(08:10): Bomlærke 1 R. Michael Højgaard Hansen
Tybrind
: Duehøg 1 R AD han (Parringsflugt). Michael Mosebo Jensen
Husby Strand
: Knarand 5 R, Sortand 120 R (Ph), Hjejle 500 R, Lomvie/Alk 9 S (Ph). Michael Mosebo Jensen
Føns Vang
: Lille Skallesluger 8 R, Klyde 3 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø
: Toppet Lappedykker 15 FU, Knopsvane 2 FU, Sortand 145 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 4, Knopsvane 4, Bramgås 2, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 68, Gravand 12, Pibeand 35, Krikand 60, Gråand 45, Ederfugl 300, Hvinand 18, Toppet Skallesluger 150, Stor Præstekrave 2, Vibe 8, Hvidklire 1, Hættemåge 15, Stormmåge 8, Sølvmåge 3, Svartbag 1, Sanglærke 20, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Sortkrage 1, Gråkrage 15, Ravn 2, Stær 30. Niels Andersen
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Bramgås 2 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 FU, Gravand 5 FU, Pibeand 90 FU, Krikand 25 FU, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 6 SY, Rødben 2 FU SY, Hvidklire 1 FU. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Stor Flagspætte 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Ravn 2 R (Fløj meget snakkende rundt over og i skoven i mindst en time). Arne Bruun
Siø: Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 420 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Pibeand 245 R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Spidsand 2 R, Hvinand 1200 R, Strandskade 30 R, Hjejle 975 R, Vibe 90 R, Storspove 6 R, Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 900 R, Stormmåge 400 R, Sølvmåge 300 R, Svartbag 2 R. Ole Goldschmidt
Siø: Knopsvane 18 R, Grågås 123 R, Gravand 5 R, Pibeand 110 R, Strandskade 13 R, Hjejle 325 R, Vibe 50 R, Stær 15 R. Peder Rasmusssen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Strandskade 60 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 90 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 720 R, Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 24 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Blisgås 167 R, Grågås 35 R, Gravand 8 R, Pibeand 115 R, Krikand 6 R, Gråand 20 R, Taffeland 551 R, Troldand 470 R, Bjergand 830 R, Hvinand 8 R, Blishøne 330 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 45 R, Råge 2 R, Gråkrage 10 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Musvåge 9 R, Sangdrossel 2 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Fiskehejre 4 R, Blisgås 1 R, Grågås 18 R, Gravand 59 R, Pibeand 7 R, Krikand 12 R, Gråand 41 R, Musvåge 1 R, Blishøne 10 R, Sanglærke 1 R, Misteldrossel 1 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 1 R, Gråand 3 R, Blishøne 18 R. Ole Goldschmidt
Henninge Nor: Rørdrum 1 R, Vandrikse 3 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle: Blisgås 192 R, Grågås 44 R, Skeand 12 R, Vibe 110 R, Hvidklire 2 R. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand, havet ud for: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 7 R, Ederfugl 2500 FU, Havlit 2 R, Sortand 100 FU, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Karskov: PÅ havet Toppet Lappedykker 26 R, p.h. Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Halemejse 7 R, Blåmejse 2 R, Allike 27 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Gulspurv 3 R. Peder Rasmussen
Sundet - Faaborg: Hvid Vipstjert 2 R. Gunnar Knudsen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Øparken Sø v/Odense Å: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 YP, Grågås 2 R, Troldand 2 R, Vibe 1 SY, Stormmåge 3 FU. Henrik Kalckar Hansen
Åstrækning. Isfugl 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Højstrup, militært øvelsesområde (18:20): Husskade 70 R. Gregers Johannesen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 30 R, Knopsvane 2 R, Gravand 182 R, Pibeand 34 R, Gråand 204 R, Strandskade 18 R, Hjejle 5 R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 26 R, Hættemåge 226 R, Stormmåge 13 R, Sildemåge 0 R, Sølvmåge 88 R, Svartbag 6 R. Kresten Madsen
Omr. B5, Od.Fj. (Egensedybet): Knopsvane 5 R, Grågås 3 R, Gravand 4 R, Gråand 18 R, Ederfugl 42 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 11 R, Strandskade 17 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 15 R. Kresten Madsen
Omr. B8, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 3 R, Gravand 9 R, Gråand 17 R, Ederfugl 390 R, Hvinand 17 R, Toppet Skallesluger 36 R, Strandskade 12 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 3 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning (12:00-13:05): Gravand 17 FU, Pibeand 730 FU, Krikand 130 R, Spidsand 8 FU, Skeand 18 FU, Fjeldvåge 1 R, Klyde 4 R, Hjejle 15 R, Vibe 160 FU, Almindelig Ryle 500 R, Stær 100 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Pibeand 1000 FU, Krikand 153 FU, 1 albino-han Gråand 29 R, Spidsand 13 FU, Skeand 17 FU, Taffeland 2 R, Troldand 35 FU, Blishøne 176 R, Strandskade 17 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 175 R, Almindelig Ryle 1000 FU, Storspove 33 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Roerslev: Knopsvane 1 FU, Sangsvane 15 FU, Canadagås 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Dørholm & Dørholmbugten: Gravand 40 FU, Gråand 51 FU, Strandskade 4 R, Rødben 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 KA, Hvid Vipstjert 1 R, Spætmejse 3 FU, Træløber 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Klinte Strand: Blisgås 3 R, Grågås 148 R, Musvåge 1 R, Vibe 43 R. Per Damsgaard-Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Strandskade 125 R, Rødben 11 R. Per Damsgaard-Sørensen
Strandenge v/Jersore: Gravand 19 R, Strandskade 4 R, Storspove 81 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Strandager,Slambassinet (11:00): Rødben 31 FU. Dieter Maaszen
Gabet (07:00-07:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Krikand 7 R, Fjeldvåge 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Pibeand 13 R, Krikand 8 R, Skeand 1 R, Bjergand 10 R, Lille Skallesluger 8 R, Strandskade 21 R, Klyde 3 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Pibeand 46 R, Knarand 5 R, Krikand 54 R, Hjejle 500 R. Michael Mosebo Jensen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 40 R, Ederfugl 800 R, Havlit 5 R, Sortand 120 R, Lomvie/Alk 9 S. Michael Mosebo Jensen
Ørslev Bjerge: I parringsflugt Duehøg 1 M AD R, Musvåge 5 R. Michael Mosebo Jensen
Orte: Stor Flagspætte 1 F FU, Bogfinke 7 M FU, Gulspurv 2 M FU. Heidi Lund Bjerregaard


        Fiskehejre

Fredag den 14. marts 2008.

Svendborg: Sangsvane 6 Ø, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 3 SY
Espe
(17:15): Rød Glente 1, Musvåge 1, Husskade 2, Tyrkerdue 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Boltinge
(17:11): Rød Glente 1 . Erik Pedersen. (Erik ringede til mig og sagde, at Glenten var på vej op mod vores hus, så nu skulle jeg bare gå uden for og kaste blikket op over skoven. Og det var ganske rigtigt, den kom ret efter. Tak til Erik.). Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:15-12:00): Sorthalset Lappedykker 1 SY/FU, Gråstrubet Lappedykker 8 R/FU, Toppet Lappedykker 10 R, Lille Lappedykker min 2 FU/SY, Skeand 10 FU, Knarand 16 FU, Gråand 20 FU/R, Troldand 500 R, Bjergand 50 R, Taffeland 10 R, Knopsvane 85 FU, Grågås 22 FU, Blishøne 200 FU, Skarv 4 R, Vibe 6 FU, Isfugl 1 FU, Grønsisken 10 FU, Rørspurv 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nabbe
: Sangdrossel 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ølundgaard
(10:00): Pibeand 350 R. Kjeld Meiling, Michael Højgaard Hansen
Brockdorff enge
: Vibe 10 R, Storspove 121 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 200 R. Erik Danielsen
Bøgebjerg Hovedgård
: Allike 1500 FU, Råge 800 FU, Gråkrage 300 FU. Erik Danielsen
Glorup Park m/Holmesø
: Gråand 8 R, Musvåge 2 R, Blishøne 6 R, Huldue 1 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 4 R, Solsort 50 R, Sjagger 1000 R, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 2 R, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 10 R, Musvit 50 R, Spætmejse 8 R, Korttået Træløber 6 R, Ravn 2 R, Bogfinke 50 R. Erik Danielsen
Kerteminde
: Spurvehøg 1 . Bo K. Stephensen
Orte
: Stor Flagspætte 1 F AD YF, Gærdesmutte 1 SY , Sangdrossel 1 SY. Heidi Lund Bjerregaard
Fiskeholm
(08:45-09:30): Sorthovedet Måge 2 R AD (Den ene med fuld hætte, mens den anden kun havde lidt), Splitterne 1 OF. Per Rasmussen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R AD (Sdr. I den østlige ende af søen, tæt på vejen). Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skarø
: Toppet Lappedykker 22 FU, Grågås 34 FU, Knortegås 4 FU, Gravand 23 FU, Pibeand 200 FU, Knarand 1 M FU, Krikand 6 FU, Et par Spidsand 2 FU, Ederfugl 600 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 350 FU, Strandskade 4 FU, Hjejle 400 FU, Vibe 8 FU, Almindelig Ryle 400 FU, Sanglærke 16 FU SY, Engpiber 1 FU, Stær 25 FU. Svend Erik Mikkelsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Skarv 42 FU, Knopsvane 16 FU, Ederfugl 400 FU, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 50 FU. Svend Erik Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore
: Grågås 12 R, Canadagås 4 R, Gravand 58 R, Pibeand 3 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore (14:30): Knopsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 13 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Vibe 2 R, Storspove 160 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 30 R. Jens Bækkelund


         Troldand

Torsdag den 13. marts 2008.

Strammelse: Ravn 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge
: Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 40 R, Gravand 12 R, Troldand 80 R, Lille Skallesluger 4 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Hvid Vipstjert 1 R
Ulbølle
: Sangdrossel 1 SY. Niels Bomholt
Ulbølle
: Silkehale 35 FU. Erik Ehmsen
Tarup Vandmølle
(09:00): Skovsneppe 1 R. Per Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Faaborg: Hvid Vipstjert 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Enge V/Grubbe Mølle (10:45-10:55): Skeand 2 FU, Pibeand 17 FU, Gravand 4 FU, Gråand 6 FU, Troldand 2 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 12 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 4 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 30 FU, Stær 70 FU, Jernspurv 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Stenløseskoven, Skt Klemens (17:00): Ravn 2 YP. Kell Grønborg
Udby (15:00): Ravn 3 OF. Jens Bænkelund, Michael Højgaard Hansen
Føns Vang (14:40-14:50): Klyde 2 R. Jens Bænkelund, Michael Højgaard Hansen
Båring Bakke (12:25): Blisgås 9 FU. Jens Bænkelund, Michael Højgaard Hansen
Wedellsborg (12:50-14:20): Fjeldvåge 1 OF, Stor Flagspætte 5 R, Vindrossel 40 R (+), Ravn 1 OF, Kernebider 30 R (+). Jens Bænkelund, Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Gods
: Musvåge 6 NNØ, Sanglærke 2 SY, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov
: Grågås 17 R, Pibeand 21 R, Havørn 1 IMM R, Vibe 90 R, Stormmåge 250 R, Stær 75 FU. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej)
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 24 R, Skeand 5 R, Troldand 12 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 95 R, Stormmåge 200 R, Svartbag 3 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø
: Skarv 40 R, Knopsvane 3 AD R, Knarand 14 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Hvid Vipstjert 2 R. Erik Ehmsen
Egensedybet
: Gravand 70. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Grågås 20, Pibeand 100, Krikand 30, Gråand 40, Stor Skallesluger 1 M, Strandskade 4, Vibe 50, Storspove 30. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Grågås 8, Krikand 25, Blishøne 10. Kurt Due Johansen
Hofmansgave: Blå Kærhøg 1 F. Kurt Due Johansen
Skeby Strand: Knopsvane 14, Sangsvane 3, Hættemåge 40, Stormmåge 6, Sølvmåge 2
Strandeng v/Seden strand: Gravand 2, Gråand 6, Hættemåge 40, Stormmåge 5, Råge 5
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 10, Gråstrubet Lappedykker 4, Knopsvane 3, Grågås 2, Gravand 4, Pibeand 1184, Knarand 2, Krikand 413, Gråand 30, Spidsand 5, Skeand 30, Troldand 21, Blishøne 420, Strandskade 14, Stor Præstekrave 1, Hjejle 38, Strandhjejle 7, Vibe 50, Almindelig Ryle 1200, Lille Kobbersneppe 16, Storspove 166, Rødben 2, Hættemåge 10, Stormmåge 4, Sølvmåge 2, Sanglærke 10, Råge 2, Gråkrage 1, Stær 45. Kurt Due Johansen


        Strandskade, Sortgrå ryle og Stenvender

Onsdag den 12. marts 2008.

Espe: Tyrkerdue 2, Stær 2, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Findinge
: Storm-/Hættemåge 500. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Egeskov
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge
(9:10-10:45): Grønspætte 2 FU/SY. Stor Flagspætte 3 FU, Korttået Træløber 2 SY, Dompap 3 FU, Ringdue 15 R, Ravn 1 R ( Mobbede duehøg ), Spurvehøg 2 FU, Duehøg 1 R ( han ), Skovskade 1 FU, Misteldrossel 1 SY, Musvåge 1 R, Grågås 2 T..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg
(8:50):Isfugl 1 FU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Stenløseskoven, Odense s
(16:30): Ravn 1 R (Ligger fast på reden). Henrik K. Hansen
Tårup v. Kerteminde (16:00): Ravn 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Ejby Mølle (16:00): Vandstær 1 R. Peter Oxholm
Bogø Kolonihaver (16:00): Skovhornugle 4 R. Peter Oxholm
Neverkær v/Årup (15:55-16:10): Krikand 200 R (Min.), Spidsand 27 R, Ravn 12 R. Frits Thomsen
Munke mose (12:20): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Fruens Bøge skov (12:20-12:45): Træløber 1 SY. Mogens Elnif Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Lille Lappedykker 14 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 2 R, Pibeand 230 R, Knarand 2, Havørn 2 AD R (2 AD rede morgen, 2 middag og 1 kanttræ aften), Svartbag 1 R. Erik Ehmsen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle
: Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Øster Hæsinge
: Rød Glente 1 FU. Erik Ehmsen
Klæsø Nor: Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 1 R, Grågås 190 R, Gravand 4 R, Skeand 8 R, Taffeland 6 R, Troldand 262 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 44 R, Strandskade 2 R, Storspove 34 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Gravand 65 R, Pibeand 45 R, Krikand 16 R, Blishøne 8 R, Vibe 8 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 4 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Blå Kærhøg 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 202 R, Knarand 2 R, Krikand 44 R, Gråand 6 R, Spidsand 6 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Grågås 29 OF, Pibeand 65 R, Knarand 12 R, Krikand 15 R, Skeand 8 R, Ringdue 25 OF. Peder Rasmussen
Siø: Knopsvane 17 R, Grågås 175 R, Knortegås 2 R (2 albinistisk Knortegås,hals og bryst lysebrun,ellers helt hvide) Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 R, Hjejle 300 OF, Vibe 65 R, Storspove 2 R, Stær 14 FU. Peder Rasmussen
Tranekær Slot m/borgsø
: Toppet Lappedykker 11 R, Stor Skallesluger 7 R. Peder Rasmussen
Flyvesandet
(06:30): Solsort 1 F 2K+ RI, Sangdrossel 1 2K RI, Musvit 2 2K RI, Ravn 1 OF. Michael Højgaard Hansen
Jersore: Blisgås 339 FU, Grågås 45 FU, Bramgås 29 FU, Nilgås 1 FU. Michael Højgaard Hansen
Jerstrup Gård + Sø: Huldue 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Musvåge 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 6/3-08:                    
           Fyn viser fuglekunst   
           Åmosen, Vestsjælland forsvundet fra finanslovsforslag 2008
  


     Gråstrubet lappedykker

Tirsdag den 11. marts 2008.

Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 R HØ, Grågås 30 R, Musvåge 3 R
Keldsnor
: Skarv 40 R, Grågås 80 R, Pibeand 30 R, Stor Præstekrave 2 R, Svartbag 26 R
Nørreballe Nor
: Blisgås 36 R, Grågås 80 R, Pibeand 160 R, Stor Præstekrave 2 R
Påø Enge (våde)
: Fiskehejre 3 R,Gravand 44 R, Pibeand 20 R, Rød Glente 1 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 40 R, Gravand 14 R, Spidsand 4 R, Taffeland 20 R, Troldand 60 R, Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 1 F R, Havørn 1 R, Blishøne 14 R, Rørspurv 2 R
Egeskov
: Isfugl 1, Hvid Vipstjert 1. Poul Rasmussen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle
: Knopsvane 2 AD R, Grågås 8 FU, Gravand 2 R, Pibeand 31 FU, Gråand 4, Blishøne 2 R, Sølvmåge 7 FU. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg
(11:00-11:50): Grågås 35 NV, Bramgås 3 NØ, Knopsvane 105 NV, Skeand 10 NV, Knarand min 20 NV, Krikand min 2 R, Gråand 20 NV/R, Gravand 3 NV/R, Troldand 600 R, Bjergand 85 R, Taffeland 10 R, Blishøne 200 NV, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 4 R, Hættemåge 150 ( ved koloni ), Tårnfalk 1 NV.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ravnholt
: Havørn 1 R, Stor tornskade 1 R. Esben Eriksen
Ferritslev
(10:10): Rød Glente 1 SØ. Per Rasmussen
Hudevad
(09:15): Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Stenløseskoven
(10:15): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å v .skovsøen (11:00): Mandarinand 6 R (4 han, 2hun). Dieter Maaszen
Slambassinet: Krikand 114 R, Skeand 1 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 20 FU. Henrik K. Hansen
Enebærodde (09:15-12:30): Sortand 120 R, Musvåge 102 Ø. Ella Mikkelsen
Egensedybet (09:15-12:30): Nilgås 2 R, Pibeand 210 R, Strandhjejle 6 R, Almindelig Ryle 250 FU, Lille Kobbersneppe 70 R, Stor Regnspove 148 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (08:00): Ravn 1 OF. Børge L. Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Lindøhoved (12:55-13:25): Tornirisk 8 FU, Bomlærke 1 FU. Michael Højgaard Hansen
Nærå Strand (12:30): Klyde 2 R. Michael Højgaard Hansen
Vaden v. Lindøhoved (11:45): Strandskade 178 R, Stor Regnspove 65 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (09:40-11:40): Blisgås 327 R. Jens Bækkelund
Horseklint (06:45-09:30): Rødstrubet Lom 48 V, Sule 1 V AD, Rød Glente 2 T, Strandhjejle 7 R, Huldue 4 NØ, Ringdue 1595 NØ, Misteldrossel 4 SV. Søren Gjaldbæk
Vågebakken, Hindsholm (12:00-12:15): Hjejle 110 R. Ivan Sejer Beck
Vågebakken: Blisgås 53 R, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Duehøg 1 R, Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Korshavn: Misteldrossel 20 R. Søren Gjaldbæk
Bogensø: Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lindelse
(13:00): Havørn 1 OF. Carsten Friager
Gyldenstens Enge (Ore-strand)
: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Blisgås 327 R, Grågås 96 R, Bramgås 27 R, Gravand 36 R, Pibeand 86 R, Krikand 104 R, Gråand 19 R, Skeand 2 M R, Troldand 6 R, Hvinand 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 62 R, Strandskade 2 R, Vibe 108 R, Storspove 9 R, Rødben 1 R, Stormmåge 65 R, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 1 KA, Spætmejse 1 KA, Korttået Træløber 1 SY, Stær 18 R, Rørspurv 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Nypl. ø.f. Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Strandskade 178 R, Storspove 65 R. Jens Bækkelund
Bregnør Bugt: Gravand 30, Gråand 25, Strandskade 40, Almindelig Ryle 270, Storspove 106, Rødben 20. Kurt Due Johansen
Kærby Fed: Grågås 6, Pibeand 26, Krikand 45. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Pibeand 650, Spidsand 10, Klyde 50, Storspove 31, Rødben 5, Hættemåge 800. Kurt Due Johansen
Vestermade: Pibeand 50, Spidsand 1 M, Skeand 1 M, Storspove 1. Kurt Due Johansen


        Skærpiber

Mandag den 10. marts 2008.

Nørreballe Nor (16:00): Blisgås 63 FU. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet
(15:00): Rørdrum 1 HØ. Henrik Mørup-Petersen
Holmdrup Mose
: Rød glente 1 R. Christian Rasmussen via Poul Brugs
Egeskov
: Isfugl 1 (set både formiddag og eftermiddag), Hvid Vipstjert 1, Musvåge 1, Ringdue 1000. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Bøjdenvejen v. Egeskov Mølle
(12:25): Isfugl 1 (fløj over vejen lige foran bilen). Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe
: Gravand 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet
(10:30-11:50): Sortgrå Ryle 1 R/FU, Stor Præstekrave 14 FU/R/SY, Strandskade 4 R, Vibe 2 FU, Vibe 14 T ( på havet ), Bjergand 2000 R, Troldand 70 R, Hvinand 5 FU, Ederfugl 500 R ( ph ), Havlit 5 FU ( ph ), Gråand 15 R/FU, Pibeand 22 FU, Gravand 2 R/FU, Sangsvane 28 FU, Knopsvane 16 FU, Grågås 22 FU/R, Blishøne 25 FU, Toppet Skallesluger 20 FU ( ph ), Toppet Lappedykker 12 FU ( ph ), Lille lappedykker min 2 FU, Alk 1 T ( ph ), Lomvie 1 FU ( ph ), Stormmåge 100 R, Hættemåge 10 R, Stær 13 FU, Engpiber 3 SY, Rørspurv 2 SY, Rød Glente 1 NØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Vissenbjerg v/ motorvej
(16:45): Rørhøg 1 OF han. Michael Højgaard Hansen
Odense å ved skovsøen, Fruens Bøge skov
(12:15): Mandarinand 4 R, Spætmejse 8 R. Mogens Elnif Thomsen
Munke Mose
(12:00): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Horseklint
(06:55-10:30): Sortand 208 R, Musvåge 126 NØ, Strandhjejle 7 R, Stor Regnspove 82 R, Huldue 2 NØ, Ringdue 1450 NØ, Misteldrossel 7 NØ, Blåmejse 172 NØ, Grønirisk 52 NØ. Ella Mikkelsen
Vågebakken (10:40-12:00): Blisgås 32 R, Hjejle 200 OF, Stor Regnspove 118 R. Ella Mikkelsen
Bogensø
(12:10-13:10): Rørhøg 1 R han (Kl. 12), Musvåge 57 Ø. Ella Mikkelsen
Gyldensten Gods (12:00): Misteldrossel 3 FU. Dieter Maaszen
Gyldensten enge (10:35-11:30): Blisgås 135 R, Klyde 8 OF, Stor Regnspove 55 R. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (09:00-09:30): Lysbuget Knortegås 17 FU, Strandskade 68 R, Hjejle 300 OF, Sølvmåge 1100 R. Dieter Maaszen
Bogense Schmidstrupvej (08:30): Stor Tornskade 1 R. Dieter Maaszen
Føns Vang: Lille Skallesluger 17 R, Tornirisk 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund
: Stor Flagspætte 2 R, Vindrossel 5 FU, Spætmejse 2 SY. Peder Rasmussen
Tarup Grusgrave
: Hvinand 4 YF P, Korttået Træløber 3 SY. Per Rasmussen
Orte
: Stor Flagspætte 1 F YF, Sangdrossel 1 M SY. Heidi Lund Bjerregaard
Bogensø: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Krikand 5 R, Ederfugl 30 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 57 Ø, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 7 R, Strandskade 3 R, Vibe 18 R, Hættemåge 4 R, Svartbag 1 R, Ringdue 280 R, Hedelærke 1 Ø, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 R, Sangdrossel 1 Ø, Gråkrage 8 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt: Sangsvane 12 R, Gravand 16 R, Strandskade 42 R. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Knopsvane 8 R, Sangsvane 2 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 5 R, Vibe 4 R, Ringdue 200 R, Musvit 1 SY. Ella Mikkelsen
Horseklint: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 310 R, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 28 NØ, Grågås 10 NØ, Gravand 21 R, Pibeand 23 R, Ederfugl 280 R, Sortand 208 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 26 R, Rød Glente 1 NØ, Musvåge 126 NØ, Tårnfalk 1 NØ, Strandskade 17 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 42 R, Storspove 82 R, Hættemåge 260 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 10 R, Huldue 2 NØ, Ringdue 1450 NØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 5 TF, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 12 NØ, Sangdrossel 3 NØ, Misteldrossel 7 NØ, Fuglekonge 1 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 172 NØ, Musvit 4 SY, Husskade 3 R, Allike 162 NØ, Gråkrage 14 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 52 NØ, Lille Korsnæb 2 R,  Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Nordskov: Musvåge 6 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Knopsvane 2 R, Blisgås 32 R, Grågås 144 R, Musvåge 9 NØ, Hjejle 200 R, Vibe 84 R, Storspove 118 R, Ringdue 142 R, Sanglærke 12 SY, Allike 10 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 9 R, Ederfugl 1 M R. Svend Aage Linderström
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 90 FU. Hans Ole Matthiesen
Langeskov: Råge 80 R. Svend Aage Linderström
Nyborg: Ringdue 8 R, Gærdesmutte 1 SY, Blåmejse 1 R. Svend Aage Linderström
Odense: Vibe 1 R. Svend Aage Linderström
Ålsbo Banker: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 48 R, Gråand 5 R, Troldand 60 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 TH, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Grønsisken 1 R, Rørspurv 1 SY. Svend Aage Linderström


        Doftur Monnet

Søndag den 9. marts 2008.

Svendborgsund ved Iholm (08:08): Sangsvane 7 Ø
Bregninge, Taasinge: Sortkrage 1 R
Monnet: Blå Kærhøg 2 R, Fjeldvåge 2 R. Anders Myrtue
Monnet, Taasinge: Grågås 18 R, Bramgås 6 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 R, Gravand 32 R, Pibeand 36 R, Knarand 2 R, Spidsand 2 R, Stor Skallesluger 1 M R, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 12 R, Hjejle 40 OF, Storspove 60 R, Sanglærke 20 R
Monnet Taasinge: Laplandsværling 1 R hun. Dofturdeltagere 15 + Poul Rasmussen
Siø: Skarv 10 R, Grågås 48 R, Bramgås 6 R, Gravand 6 R, Pibeand 26 R, Knarand 4 R, Hjejle 200 R, Vibe 18 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 52 R, Svartbag 4 R, Engpiber 1 R, Stær 12 R
Espe: Musvåge 1, Rødhals 1, Jernspurv 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Slambassinerne (12:20-13:40): Fjeldvåge 1 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R. Gregers Johannesen
Ejby Mølle (12:00): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Odense å v.skovsøen (11:20): Mandarinand 5 R. Dieter Maaszen
Kertinge Nor/Kerteminde Fjord (11:10-12:20): Lille Lappedykker 102 R, Hvinand 159 R. Ella Mikkelsen
Kølstrup (11:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Broløkke strand: Hvid Vipstjert 1 T. Bo K. Stephensen
Fønsvang (10:30-12:30): Knarand 8 R, Taffeland 288 R, Lille Skallesluger 17 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Daleskoven (11:30): Duehøg 1 OF han. Kim Villumsen, Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (08:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl). Aksel Christensen
Roerslev, Nordfyn (15:00): Sangsvane 125 R, Tundrasædgås 5 R, Hjejle 180 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 FU, Grågås 115 FU, Canadagås 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge: Blisgås 280 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 24 FU. Jens Bækkelund
Æbelø: Bjergvipstjert 1 OF, Korttået Træløber 2 SY. Allan Gudio Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fredmosen
: Rørdrum 2 R, Blisgås 48 R, Grågås 305 R, Bramgås 1 R, Gråand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 7 R, Blå Kærhøg 1 2K R, Musvåge 4 R, Blishøne 14 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Fårevejle
: Knopsvane 4 R, Blisgås 179 R, Grågås 52 R, Gravand 8 R, Pibeand 280 R, Krikand 34 R, Gråand 12 R, Spidsand 3 R, Skeand 6 R, Hjejle 234 R, Vibe 95 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 R, Sanglærke 9 R, Stær 14 R. Ole Goldschmidt
Hedevejens Pyt
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 85 R, Gråand 6 R, Skeand 4 R, Musvåge 6 R, Blishøne 2 R, Vibe 80 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Blisgås 32 R, Grågås 360 R, Pibeand 320 R, Blishøne 6 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Sølvmåge 90 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Pibeand 3 R, Krikand 14 R, Troldand 19 R, Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 70 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 210 R, Gravand 8 R, Pibeand 6 R, Knarand 6 R, Gråand 3 R, Taffeland 12 R, Troldand 265 R, Blishøne 45 R, Strandskade 6 R, Storspove 3 R, Stormmåge 10 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor
: Knopsvane 1 R, Sangsvane 92 R, Pibeand 24 R, Knarand 4 R, Gråand 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 42 R, Knopsvane 52 R, Sangsvane 1 R, Svane sp. 6 R, Blisgås 62 R, Grågås 203 R, Gravand 8 R, Pibeand 215 R, Krikand 18 R, Gråand 8 R, Skeand 6 R, Taffeland 52 R, Troldand 520 R, Bjergand 810 R, Hvinand 28 R, Lille Skallesluger 42 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 330 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 49 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 490 R, Sølvmåge 16 R, Sanglærke 12 R, Hvid Vipstjert 1 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 14 R, Stær 55 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle
: Grågås 4 R, Gravand 12 R, Pibeand 232 R, Knarand 10 R, Krikand 18 R, Gråand 26 R, Spidsand 4 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 11 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø
: Knopsvane 1 R, Grågås 4 R, Pibeand 145 R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 24 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 34 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hættemåge 160 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt
: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 16 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Knopsvane 4 R, Blisgås 12 R, Grågås 57 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn
: Knopsvane 22 R, Grågås 42 R, Knarand 6 R, Stormmåge 200 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn
: Lille Lappedykker 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 5 R, Knarand 8, Havørn 1 R (rede til aften), Musvåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Havørn 1 R (På reden ). Gunnar Jørgensen
Øster Hæsinge: Musvåge 3 Ø. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 15 , Sangsvane 24 , Grågås 24 R, Gravand 2 R, Pibeand 22 R, Gråand 30 R, Taffeland 25 R, Troldand 106 R, Bjergand 2200 R, Hvinand 23 R, Toppet Skallesluger 7 R, Musvåge 1 NØ, Blishøne 28 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 1 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 4 SY, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Stær 5 FU, Stillits 1 R HØ, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Hillerslev
: Musvåge 17 Ø. Erik Ehmsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 15 R, Grågås 3 R, Hvinand 2 R. Leif Schack-Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 16 R, Gravand 1 R, Pibeand 4 R, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Gråand 4 R, Troldand 4 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 10 R, Gærdesmutte 1 SY, Fuglekonge 3 SY, Sortmejse 1 SY, Skovskade 1 R, Ravn 3 R. Leif Schack-Nielsen
Ravnholt: Dyrehaven Sortmejse 1 SY. Leif Schack-Nielsen
Ryslinge: Lørup Stillits 1 FU. Leif Schack-Nielsen 
Bredbjerg
: Spurvehøg 1 M R, Stillits 1 FU. Jan Bøhrk
Orte
: Fasan 1 M FU, Stor Flagspætte 1 M YF FU, Sangdrossel 1 M SY, Bogfinke 5, Gulspurv 1 M FU. Heidi Lund Bjerregaard
Bårdesø
(10:00 - 11:00): Fiskehejre 1 AD FU, Krikand 50 R, Musvåge 1 AD OF, Blishøne 2 AD YF B, Dompap 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen
Jersore, Orestrand (17:10): Blisgås 280 R. Jens Bækkelund


       Jagtfalk Monnet d. 8. marts 2008. Foto: Leif Bisschop-Larsen

Lørdag den 8. marts 2008.

Monnet, Tåsinge (12:00-14:00): Fjeldvåge 1 FU, Jagtfalk 1 R 2K, Stor Regnspove 80 R. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge (11:30):
Jagtfalk 1 R (Mobbede en ræv...). Midtfyns Ornitologiske Forening
Spodsbjerg Havn:
Vibe 8 NØ, Kaspisk Måge 1 2K R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Henrik Knudsen, Ole Goldschmidt
Hou Nordstrand, Langeland (06:45-14:00)
: Sangsvane 33 N, Grågås 141 N, Bramgås 220 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 NØ, Ederfugl 4100 R, Rød Glente 1 TF, Musvåge 34 TF, Vibe 16 V, Huldue 15 NØ, Ringdue 2900 N, Sanglærke 30 N, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 5 NØ, Misteldrossel 14 , Blåmejse 100 TF, Allike 239 NØ, Gråkrage 21 NØ, Ravn 2 N, Stær 17 N, Tornirisk 3 R, Bjergirisk 1 N, Snespurv 1 N. Henrik Knudsen, Erik Danielsen
Lundeborg (10:30): Traner 2 N. Poul Brugs
Ryslinge lørdag: Havørn 1 (juv), Grågås 4, Gråand 4, Gråstrubet Lappedykker 2, Tårnfaalk 2, Vibe 1, Grønirisk 20, Skovspurv 6, Halemejse 4, Stær 10, Kvækerfinke 6, Bogfinke 3, Gulspurv 4, Blåmejse 2, Rødhals 1, Ringdue 20, Tyrkerdue 4. Karl Top. [MidtfynsNatur]
Espe: Tysrkerdue 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Sangsvane 12 N. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker, Tyveknap: Grønspætter 2 R, Stor Flagspætte 1 R. Leif Kristensen
Lindkær (07:20-09:00): Knarand 29 R, Havørn 1 R IMM (3-4 K), Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Knopsvane 31 R, Grågås 50 FU, Gravand 1 R, Pibeand 18 FU, Krikand 24 FU, Skeand 2 FU, Troldand 9 R, Musvåge 3 FU. Henrik Kalckar Hansen
Baagø Havekoloni, Odense (17:00): Skovhornugle 8 R (Sad andre steder en den normale have, hvor der var gæster!)
Ølunddgårdinddæmningen (16:00): Fjeldvåge 1 FU. Ole Bent Olesen
Slambassinet (13:30): Havørn 1 Ø IMM. Ole Bent Olesen
Vigsnæs (13:00): Stor Regnspove 85 R. Gregers Johannesen
Højby v. Hallerne (12:30): Rød Glente 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Odense Å, Bellingebro (17:50): Vandstær 1 R. Ella Mikkelsen
Vindinge Å, Ferritslev (17:00): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Vigsnæs (13:00): Stor Regnspove 85 R. Gregers Johannesen
Vågebakken (10:45): Blisgås 51 R, Hjejle 160 R, Misteldrossel 13 R. Søren Gjaldbæk
Odense Å, Ejby Mølle, Odense (10:30): Vandstær 1 R (Ved jernbanebroen). Bodil og Hans Rytter
Enebærodde (09:20-12:25): Stor Regnspove 175 R. Gregers Johannesen
Lindkær (07:20-09:00): Knarand 29 R, Havørn 1 R IMM (3-4 K). Henrik Kalckar Hansen
Horseklint (06:40-09:50): Pibesvane 1 Ø, Sangsvane 145 Ø, Huldue 10 T, Ringdue 5254 T, Hedelærke 3 V, Sanglærke 65 T, Hvid Vipstjert 8 T, Misteldrossel 26 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R han (Sommerhusområdet), Blåmejse 110 T, Musvit 70 T, Tornirisk 2 V, Snespurv 3 R, Rørspurv 47 T. Søren Gjaldbæk
Åbent-land/Bøgebjerg skov: Sildemåge 1 R. Bo K. Stephensen
Dalby Bugt: Sangsvane 100 R, Klyde 2 R. Søren Gjaldbæk
Bogensø enge: Rørhøg 1 R. Bo K. Stephensen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Rød Glente 1 TF. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 90 FU, Sangsvane 2 R, Grågås 100 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 FU, Gravand 20 R, Pibeand 50 FU, Krikand 2 R, Gråand 50 FU, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R,  Tårnfalk 3 FU, Strandskade 10 R, Vibe 25 R, Almindelig Ryle 1 FU, Sanglærke 50 SY, Engpiber 10 R, Skærpiber 1 FU. Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 118 R, Gravand 125 R, Pibeand 44 R, Knarand 1 R, Krikand 15 R, Skeand 2 R, Taffeland 15 R, Troldand 100 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 OF, Strandskade 2 R, Vibe 30 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 27 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 9 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 54 R, Gravand 32 R, Pibeand 65 R, Knarand 6 R, Krikand 23 R, Gråand 50 R, Spidsand 2 R, Skeand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 800 R, Bjergand 71 R, Hvinand 82 R, Lille Skallesluger 7 R, Musvåge 1 R, Vibe 11 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 1200 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 2 SY, Ravn 1 OF, Stær 15 FU. Peder Rasmussen
Storskov (Brahetrolleborg):  Stor Tornskade 1 FU (Ved Nyløkke Storskov). Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Knopsvane 31 R, Grågås 50 FU, Gravand 1 R, Pibeand 18 FU, Krikand 24 FU, Skeand 2 FU, Troldand 9 R, Musvåge 3 FU. Henrik Kalckar Hansen
Orte: Fasan 2 F AD FU (Matriklen nord for Orte), Sangdrossel 1 M AD R SY ( I skoven bag matriklen). Heidi Lund Bjerregaard
Fjordmarken: Rørhøg 1 M AD FU. Hans Ole Matthiesen
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 450 FU, Troldand 200 FU. Eskild Nielsen


        Kaspisk måge

Fredag den 7. marts 2008.

Søby Monnet, Taasinge: Klyde 1 R, Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Lundeborg, Tangeåens udløb: Stor skallesluger 25 R. Poul Brugs
Egeskov: Isfugl 1 (set flere gange i løbet af dagen), Allike 200. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe: Musvåge 1, Rødhals 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø: Havørn 2 AD R (1i rede om morgenen, 2 i rede om eftermiddagen og 1 i reden om aftenen men ingen rugning), Strandskade 5 R, Hættemåge 2000 R, Stormmåge 500 R, Sjagger 16 R, Allike 75 R, Råge 50 R, Ravn 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor + havet (8:50-11:30): Bjergand 2000 R, Troldand 110 R, Taffeland 45 R, Hvinand 15 FU, Ederfugl min 200 ( på havet ), Sortand 5 R ( ph ), Havlit min 2 ( ph ), Pibeand 26 FU, Gråand 25 FU, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 20 R, Grågås 24 FU, Sangsvane 24 FU ( 11 2k ), Knopsvane 15 FU, Blishøne 30 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 24 FU ( ph ), Skarv 6 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 6 R, Vibe 10 FU, Stor Præstekrave 15 FU/R, Strandskade 4 R, Fiskehejre 5 FU, Skærpiber 1 R, Sanglærke 10 SY, Spurvehøg 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Egebjerggaard Sydlige Fælled (15:30): Vandrefalk 1 S AD. Aksel Christensen
Agernæs Agernæsvej (13:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (10:30): Duehøg 1 R AD han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Spodsbjerg Havn
: Kaspisk Måge 1 2K R, Sanglærke 1 R, Skærpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov
: Knopsvane 55 R, Sangsvane 210 R, Grågås 124 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 66 R, Hættemåge 130 R, Sanglærke 15 R, Engpiber 2 R, Stær 14 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16 R, Sangsvane 78 , Grågås 32 R, Gravand 9 R, Pibeand 66 R, Knarand 17 R, Krikand 36 R, Gråand 34 R, Skeand 7 R, Troldand 2 R, Lille Skallesluger 1 R, Blishøne 53 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 150 R, Engpiber 2 R, Allike 110 R, Råge 65 R, Gråkrage 30 R. Ole Goldschmidt
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle)
: Rødhals 2 R, Halemejse 3 R, Topmejse 1 R, Spætmejse 4 R. Jacob Sterup
Torø
: Rødben 1 R. Jacob Sterup
Vejle Grave (Agernæs)
: Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Blishøne 4 R. Jacob Sterup
Vester Hæsinge: Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Viemose v/Gammel Stenderup
: Knopsvane 2 AD R, Grågås 4 R, Gråand 4 R, Blishøne 6 R. Jacob Sterup
Vittinge Å (Odensevej - Odense Å)
: Vandstær 1 FU. Jacob Sterup
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Sangsvane 14, Musvåge 1 R. Jacob Sterup
Noret v/Torøhuse:
Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 15 R, Engpiber 4 R, Blåmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Gulspurv 1 SY. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk
: Bjergvipstjert 1 FU. Jacob Sterup
Skarris Odde
: Toppet Lappedykker 4 R, Blishøne 300 FU, Strandskade 2 R, Rødben 1 OF, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Hammerdam (Svanninge Bakker)
: Knopsvane 1 AD R, Grågås 45 FU, Pibeand 13 FU, Krikand 4 FU, Gråand 4 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 13 R. Jacob Sterup
Helnæs, Halen: Skarv 8 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 5 R, Gravand 49 R, Pibeand 55 R, Krikand 20 R, Gråand 60 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 24 R, Vibe 30 R, Storspove 17 R, Rødben 12 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 1 R, Solsort 2 R, Gråkrage 20 R, Gulspurv 2 R. Jacob Sterup
Fiskeholm
: Gråand 8 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 3 OF, Sorthovedet Måge 1 M 4K+ ODR YF TH (Hævdede territorium i græsset på vestsiden af øen, lidt nord for midterkrattet og nær øens højderyg. Havde sort næbspids og endnu en del hvidt omkring næbbasis. Ingen ringe.), Hættemåge 300 YF, Stormmåge 100 YF. Jacob Sterup
Fruens Bøge
: D [Mandarinand] 5, Troldand 2, Hættemåge 170 R, Stormmåge 1 2K R, Sølvmåge 5, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R. Jacob Sterup
Agernæs
: Knopsvane 9 R, Rødben 3 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Brydegård Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 AD R, Gråand 10 R, Blishøne 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 2 SY. Jacob Sterup
Slambassinet
: Gravand 17 R, Krikand 34 R, Gråand 10 R, Troldand 100 R, Blishøne 21 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 64 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 24 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 74 FU, Stormmåge 5 FU, Stær 20 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand (10:50): Gravand 61 FU, Pibeand 50 FU, Blå Kærhøg 1 F BR FU, Klyde 18 R
Gersø: Sangdrossel 1 SY
Ølundgårds Inddæmning (09:00-10:20): Gråstrubet Lappedykker 4 FU, Pibeand 650 FU, Knarand 2 R, Krikand 150 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 23 FU, Troldand 25 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 400 FU, Strandskade 80 FU, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 152 OF, Vibe 100 FU, Almindelig Ryle 900 FU, Storspove 70 FU
Vissenbjerg: Rød Glente 1 FU. Anders Kristian Bærholm


      Gråspurv Helnæs fyr d. 4. marts 2008

Torsdag den 6. marts 2008.

Lundeborg: Grønspætte 1 R (Grønneskov), Spættet sæl 1 R (Tange å's udløb). Poul Brugs
Egeskov
: Ringdue 1500, Musvåge 2, Allike 125. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Snarup
: Stær 1, Vibe 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:15): Isfugl 1 R, Misteldrossel 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00): Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Knarand min 30 R/FU, Skeand min 5 R, Krikand min 5 FU, Gråand 25 FU, Troldand 700 R, Bjergand 70 R, Taffeland 15 R, Knopsvane 120 FU, Grågås 15 FU/R, Blishøne 250 FU, Skarv 5 FU/R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Lille Lappedykker 2 FU, Hættemåge 40 FU/R, Stormmåge 20 R/FU, Svartbag 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Mose v/Svanningevej
: Grågås 6 R (De første ved mosen i år). Jacob Sterup
Bolbro, Højstrup
(06:45-07:10): Husskade 95 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Slambassinet (11:00-13:00): Krikand 250 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Præstekrave 31 FU, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 1 V. Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund, Lehnskov-Bro
: Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Knortegås 85 FU, Gravand 13 , Ederfugl 225 FU, Hvinand 33 FU, Toppet Skallesluger 17 FU, Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R. Peder Rasmussen
Slambassinet: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 3 V, Gravand 56 R, Gråand 16 R, Troldand 170 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3 R, Rødben 27 FU, Sanglærke 21 SY. Kell Grønborg


      Kaspisk måge 2K Spodsbjerg havn d. 4. marts 2008

Onsdag den 5. marts 2008.

Thurø, skolen (17:20): Sortkrage 2 R
Valdemarsslot
: Musvåge 6 OF, Huldue 2 R, Ravn 1 R. ATH, Nis Rattenborg
Spodsbjerg Havn
(13:30 - 15:25): Kaspisk måge 1 2K. Henrik Knudsen
Egeskov Slot, mark vest for
(16:30): Stormmåger 5000 R. Erik Danielsen
Egeskov
: Ringdue 1500 , Stormmåge 2000, Tårnfalk 1, Spurvehøg 1, Stor Skallesluger 1, Skarv 1. Poul Rasmussen, . Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe
: Stær 3, Musvåge 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Brahetrolleborg enge
(09:50-10:15): Havørn 1 OF AD (Kl. 10.15), Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(08:50-12:20): Havørn 2 OF (1 2k + 1 ad), Duehøg 1 OF, Træløber 1 HØ, Gravand 102 R, Blå Kærhøg 1 OF (Brun). Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (07:40): Havørn 1 R IMM. Hans Rytter
Svanninge Bakker (14:40-15:50): Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (11:00): Isfugl 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holstenshuus, Diernæs (9:45-10:45): Stor Tornskade 1 FU, Husskade 2 FU, Kernebider 2 FU, Stillits 2 FU, Vindrossel 10 SY, Sjagger 70 FU, Korttået Træløber 2 SY, Spætmejse 3 SY, Sanglærke 10 SY, Musvåge 6 T, Spurvehøg 2 T, Tårnfalk 1 FU, Fiskehejre 1 T, Troldand 5 R, Gråand 12 R, Blishøne 5 FU, Lille Lappedykker 5 FU  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sallinge (11:40): Hvid Vipstjert 1 OF. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Bøjden Nor (13:30-14:30): Bjergand 3000 R. Ella Mikkelsen
Æbleskoven, Refsvindinge (14:15): Ravn 2 R. Bodil og Hans Rytter
Æble Mølle, Refsvindinge (13:45): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Odense å fra zoo til fynske landsby (17:30): Mandarinand 10 R. Mogens Elnif Thomsen
Munke Mose (17:10): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Dalum Papir (12:10): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Odense,Baagø Havekolonier (13:10): Skovhornugle 5 R. Dieter Maaszen
Ejby Mølle (12:00): Vandstær 1 R. Peter Oxholm
Ølundgårds Inddæmning (08:30-09:40): Sangsvane 110 R, Pibeand 600 FU, Almindelig Ryle 800 R. Dieter Maaszen
Flyvesandet (11:00-11:40): Sule 3 R AD, Splitterne 1 V, Lomvie/Alk 1 V, Misteldrossel 2 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ringdue 275 R, Allike 70 R, Råge 65 R, Gulspurv 17 R. Peder Rasmussen
Sellebjerg Skov: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Gråand 35 R, Troldand 11 R, Stor Skallesluger 31 R. Peder Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 R, Gravand 29 R, Pibeand 13 R, Krikand 15 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Vibe 69 R, Hættemåge 25 R, Stormmåge 225 R, Sølvmåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 2 R, Ravn 2 OF, Stær 11 FU, Bogfinke 5 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 240 R, Gravand 117 R, Pibeand 41 R, Krikand 15 R, Gråand 40 R, Skeand 5 FU, Troldand 35 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 2 , Duehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Blishøne 8 R, Hættemåge 2 OF, Sølvmåge 8 R, Ringdue 32 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 4 R, Sjagger 45 OF, Blåmejse 2 OF, Musvit 1 R HØ, Træløber 1 R HØ, Allike 15 OF, Gråkrage 34 OF, Bogfinke 6 , Gulspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds Inddæmning: Sangsvane 110 FU, Pibeand 600 FU, Krikand 40 FU, Spidsand 7 FU, Skeand 8 FU, Troldand 50 R, Blishøne 50 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 30 R, Vibe 110 FU, Almindelig Ryle 800 R. Dieter Maaszen
Bårdesø: Stor Flagspætte 1 AD FU. Keld Skytte Petersen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 28/02:                    
           Agerhønen er på Herrens mark          
           En hånd til agerhønen
           3.000 danskere spejdede efter ørne
           Fugleværnsfonden udvider fuglereservat ved Aabenraa


         Kaspisk måge Spodsbjerg Havn - fundet af HKN

Tirsdag den 4. marts 2008.

Bregninge Kirke, Tåsinge (12:00): Ravn 1 V. Nis Rattenborg
Siø (11:50): Duehøg 1 NØ, Hjejle 870 R. Nis Rattenborg
Spodsbjerg Havn (16:00): Kaspisk måge 1 2K. Erhardt Ecklon, Henrik Knudsen
Arreskov Sø: Havørn 1 AD R
Brændegård Sø: Gravand 90 R, Skeand 12 R, Havørn 2 , Ringdue 500 R
Fagsted Lung: Blå Kærhøg 1 M FU
Egeskov: Isfugl 1, Vandstær 1, Musvåge 1, Ringdue 1500, Stormmåge 1400, Allike 100. Poul Rasmussen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe: Musvåge 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sallingelunde: Vibe 4. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Nørre Lyndelse: Musvåge 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:00): Isfugl 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Svanninge Bakker/Bjerge (9:00-10:30): Grønspætte 2 FU/SY, Stor Flagspætte 2 SY, Spætmejse 3 SY, Sumpmejse 2 SY, Halemejse 4 FU, Dompap 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Fuglekonge 5 FU, Gulspurv 4 SY, Misteldrossel 2 SY, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 1 FU, Skovskade 1 FU, Musvåge 1 FU, Grågås 4 T.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Brydegård Mose: Stor Tornskade 1 R
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 18 R, Gravand 12 R, Pibeand 120 R, Krikand 140 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 22 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 60 R, Vibe 36 R, Almindelig Ryle 22 R, Storspove 14 R, Engpiber 4 R, Ravn 2 OF, Stær 60 R
Jordløse Bakker: Musvåge 1 R, Ravn 1 R
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (08:55): Gravand 210 R, Klyde 11 R, Lille Kobbersneppe 28 R. Aksel Christensen
Flyvesandet obs. fra fugletårn (07:45): Gravand 215 R, Strandskade 62 R. Aksel Christensen
Lindøhoved (17:00): Stor Regnspove 100 R. Kjeld Meiling, Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark: Knopsvane 19 R, Grågås 150 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Skovspurv 15 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Grågås 70 R, Troldand 300 R, Lille Skallesluger 7 R, Spurvehøg 1 R. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Gravand 12 R, Krikand 29 FU, Strandskade 5 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 9 FU, Sjagger 175 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Skarv 6 OF, Pibeand 24 R, Spidsand 8 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Grågås 44 R, Gravand 7 R, Knarand 19 R, Krikand 4 R, Skeand 2 R, Taffeland 17 R, Troldand 125 R, Toppet Skallesluger 7 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 17 R, Grågås 75 R, Gravand 32 R, Pibeand 76 R, Knarand 4 R, Krikand 54 R, Spidsand 2 R, Taffeland 25 R, Troldand 560 R, Bjergand 180 R, Hvinand 164 R, Lille Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Blishøne 90 R, Strandskade 1 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 14 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 35 R, Ringdue 140 R, Isfugl 2 R, Sanglærke 4 OF, Gærdesmutte 2 R, Solsort 7 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 SY. Niels Bomholt
Bellinge bro (12:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Odense å, Fruens Bøge (11:30-12:20): Mandarinand 6 R (3 par), Grønbenet Rørhøne 16 R. Ella Mikkelsen
Odense:  Jernspurv 1 M SY (Lerchesgade - SKAT). Jørgen Lund Bjerregaard
Dalene: Ringdue 350 OFDieter Maaszen
Egebjerggård/Haveskov: Sangsvane 35 FU, Sædgås 2 FU, Blisgås 3 FU, Grågås 131 FU, Vibe 300 FU, Ringdue 100 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Toppet Lappedykker 2 FU, Sortand 400 FU, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 4 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sule 1 AD OF, Skarv 35 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 50 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Gravand 140 R, Pibeand 150 FU, Spidsand 25 FU, Ederfugl 1000 FU, Strandskade 100 R, Almindelig Ryle 25 OF, Lille Kobbersneppe 20 R, Storspove 70 R. Dieter Maaszen
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen): Fiskehejre 1, Grågås 50, Gravand 82, Pibeand 100, Krikand 20, Spidsand 26, Musvåge 1, Agerhøne 2, Stor Præstekrave 1, Vibe 20, Sanglærke 2, Råge 18. Kurt Due Johansen
Hennings Holm: Skarv 22, Grågås 2, Sølvmåge 25. Kurt Due Johansen
Kærby Fed: Knopsvane 4, Sangsvane 6, Grågås 64, Gravand 2, Pibeand 6, Gråand 30, Spidsand 22, Blå Kærhøg 1 F, Musvåge 1. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Knopsvane 250, Ederfugl 130, Blishøne 500, Stige Ø: Pibeand 2, Blishøne 50, Strandskade 10, Storspove 2, Tornø: Skarv 6, Knopsvane 50, Pibeand 1000, Gråand 40, Spidsand 26, Musvåge 2, Strandskade 2, Klyde 2. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 54, Bramgås 150, Pibeand 130, Storspove 10. Kurt Due Johansen
Bogense: Dobbeltbekkasin 1 OF. Jens Bækkelund


      Bogfinke Hun fra matriklen, Svendborg

Mandag den 3. marts 2008.

Noret Taasinge: Blisgås 41 R. Poul Rasmussen
Egeskov
: Isfugl 1, Ringdue 1000. Poul Rasmussen, Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Espe:
Musvåge 2. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:00-11:00): Knarand 32 FU, Skeand 10 FU, Krikand 11 FU, Gråand 30 FU, Troldand 500 R, Bjergand 50 R, Taffeland 10 R, Knopsvane 85 FU, Grågås 10 FU, Blishøne 250 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 4 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 10 R, Vibe 4 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sorgenfribækken, Fr. Bøge Skov (09:00): Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Flyvesandet (07:30-09:00): Sule 1 V AD, Gravand 186 R, Hedelærke 2 SV, Hvid Vipstjert 1 SØ, Misteldrossel 5 R (2 V, 2 SY, 1 R). Søren Gjaldbæk
Slambassinet: Klyde 7 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (07:30-10:00): Sule 2 V, Sortand 250 R, Lomvie/Alk 3 V, Tejst 4 V, Misteldrossel 1 OF, Blåmejse 40 N, Allike 1100 N, Rørspurv 19 N. Ella Mikkelsen
 
Nordskov (07:15): Stor Regnspove 53 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Hindsholm (07:10): Hjejle 100 OF, Ringdue 800 N. Ella Mikkelsen
Kertinge Nor (12:45): Lille Lappedykker 90 R, Hvinand 170 R. Ella Mikkelsen
Dalby, Hindsholm (11:15): Sangsvane 120 R, Ringdue 800 R. Ella Mikkelsen
Bogense Havn (12:55-13:30): Sortgrå Ryle 1 FU 2K (Uden ringe), Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 2 R, Gråand 2 R, Blishøne 8 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 1 FU. Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 9 FU, Knortegås 51 FU, Ederfugl 225 FU, Hvinand 15 FU. Peder Rasmussen
Østerskov, Årup: Rød Glente 1 OF (Via konen: Set over landevejen ved Gribsvad Kro). Jørgen Lund Bjerregaard
Bogensø: Grågås 7 R, Gravand 5 R, Gråand 9 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Dalby: Sangsvane 120 R, Ringdue 800 R. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 8 R, Gråand 10 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 FU, Vibe 28 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Horseklint: Lom sp. 15 V, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Sule 2 V, Skarv 310 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 14 N, Grågås 19 N, Gravand 2 R, Ederfugl 500 R, Sortand 250 R, Fløjlsand 3 V, Hvinand 17 R, Toppet Skallesluger 33 V, Musvåge 1 N, Tårnfalk 1 N, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 14 R, Lomvie/Alk 15 V, Tejst 4 V, Ringdue 8 N, Hedelærke 2 N, Sanglærke 14 N, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Misteldrossel 1 OF, Blåmejse 30 N, Musvit 7 SY, Allike 1100 N, Gråkrage 12 R, Stær 6 N, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 19 N. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 90 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 17 R, Gravand 12 R, Hvinand 170 R, Blishøne 240 R, Strandskade 2 R. Ella Mikkelsen
Nordskov: Sangsvane 8 R, Grågås 58 R, Storspove 53 R, Allike 400 N. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Grågås 54 R, Hjejle 100 OF, Vibe 32 R, Ringdue 800 R, Sanglærke 8 SY. Ella Mikkelsen


        Skarv          Foto: Lars Hansen

Søndag den 2. marts 2008.

Nr. Vornæs, Tåsinge (11:00): Sanglærke 300 FU. Niels Andersen
Horseklint
(07:15-11:10): Rødstrubet Lom 59 V, Gråstrubet Lappedykker 42 V, Sule 9 V AD, Ederfugl 1150 V (+min. 1000 R), Sortand 610 V (+ min. 500 R), Fløjlsand 78 V, Toppet Skallesluger 124 V, Alk 2 V, Lomvie/Alk 3 V, Tejst 14 V, Huldue 5 V, Sanglærke 94 V, Hvid Vipstjert 7 V, Rørspurv 24 V, Sangsvane 12 N, Musvåge 3 NØ, Stor Præstekrave 1 R, Storspove 1 V, Hættemåge 60 V. Hans Rytter, Erhardt Ecklon, Søren Gjaldbæk
Jøvet (10:30): Misteldrossel 3 TF. Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Fyns Hoved
: Strandskade 4 R, Sanglærke 3 SY, Hugorm 2 R. Erhardt Ecklon, Hans Rytter
Bogø kolonihaver
: Skovhornugle 2 R. Peter Oxholm
Blangstedgård/Lindved Å
(15:00): Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Ølundgaard Inddæmning
(12:50-13:40): Pibeand 700 R, Krikand 225 R, Blå Kærhøg 1 R han, Vandrefalk 1 R (Slog på krikænder), Stor Regnspove 62 R. Gregers Johannesen
Nordskov
: Stor Regnspove 75 R, Hedelærke 2 T. Søren Gjaldbæk
Stavreskov/Hindsholm
: Skovsneppe 3 R. Bo K. Stephensen
Neverkær v/ Årup
(11:50): Ravn 15 FU. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Brænde Å, Kertedalen (10:30): Vandstær 1 SY. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Båring Bakke (16:15): Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 9 R. Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Bogense, havet u.f. (10:00-10:30): Sule 2 FU AD. Jens Bækkelund
Mågeøerne (10:30): Lysbuget Knortegås 36 R. Jens Bækkelund
Vesterby Holmene (15:15): Sædgås 2 R (Skov), Blisgås 23 R, Vibe 340 R. Aksel Christensen
Gyldensteens enge (14:05-14:45): Blisgås 328 FU, Gravand 162 R, Vibe 450 R, Almindelig Ryle 200 R, Ravn 1 OF. Aksel Christensen
V. Egense Nabbegård (13:50): Vandrefalk 1 R. Jens Christensen, Aksel Christensen
Roerslev "svanemarken" (11:45): Hjejle 550 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovriddermarken (17:30): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (07:30): Ravn 2 R. Aksel Christensen
Nørre Højrup, Højrup Mosevej (10:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Ravn 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (07:15): Spidsand 56 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm
: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 17 FU, Knortegås 11 FU, Ederfugl 100 FU, Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Knopsvane 150, Sangsvane 12, Grågås 125, Gravand 18, Gråand 75, Troldand 500, Lille Skallesluger 16, Strandskade 5, Vibe 4, Hættemåge 25, Sølvmåge 50, Korttået Træløber 1, Gråkrage 20. Niels Andersen
Siø: Grågås 75 R, Strandskade 24 R, Vibe 48 R, Sanglærke 2 R, Stær 20 R. Peder Rasmussen
Siø: Knopsvane 16 R, Sangsvane 6 R, Grågås 123 R, Gravand 16 R, Pibeand 45 R, Krikand 4 R, Strandskade 32 R, Hjejle 1090 R, Vibe 54 R, Storspove 24 R, Hættemåge 650 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 475 R, Stær 12 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Fiskehejre 2 R, Blisgås 1 R, Grågås 122 R, Gravand 62 R, Krikand 6 R, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Vibe 14 R. Ole Goldschmidt
Påø Strand: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Strandskade 2 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Fiskehejre 1 R, Grågås 125 R, Gravand 65 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 10 R. Peder Rasmussen
Fårevejle: Knopsvane 2 R, Sangsvane 11 R, Blisgås 48 AD R, Grågås 192 R, Bramgås 3 R, Gravand 12 R, Pibeand 82 R, Gråand 2 R, Musvåge 2 R, Hjejle 85 R, Vibe 126 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 15 R, Sanglærke 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 65 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Ederfugl 1500 FU, Havlit 50 FU. Peder Rasmussen
Hannebjerg Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Skeand 6 R, Taffeland 66 R, Troldand 210 R, Musvåge 2 R, Blishøne 22 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Grågås 14 R, Gravand 6 R, Krikand 2 R, Gråand 4 R, Spidsand 8 R, Skeand 6 R, Taffeland 3 R, Troldand 247 R, Bjergand 1 R, Blishøne 196 R, Strandskade 6 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Musvåge 2 R, Sjagger 190 R, Sortkrage 12 R, Gråkrage 165 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Pibeand 145 R, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Spidsand 6 R, Blishøne 42 R, Vibe 4 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 FU, Knopsvane 2 AD R, Gravand 3 R, Krikand 45 R, Lille Skallesluger 3, Stor Skallesluger 4 M R, Havørn 2 AD R (2 ad sø 14:00 1 ad rede 11:45), Spurvehøg 1 F R, Musvåge 7 R, Strandskade 5 R, Svartbag 2 AD R, Ravn 2 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods: Vandstær 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Krikand 40 R, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 3 R. Erik Ehmsen
Ejby Mølle: Skarv 1 3K+ R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 70 R, Ved stryget. Ingen ved jernbanebroen. Vandstær 2 R. Jacob Sterup
Fruens Bøge: Hættemåge 57 R, Stormmåge 1 2K R, Sølvmåge 1 2K R. Jacob Sterup
Svanninge: Svanningevej 40 Topmejse 1 R. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning: Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 OF. Anders Vedel
Firtalsstrand: Klyde 2 R. Anders Myrtue
Fjordmarken: Grågås 300 R, Gravand 30 R, Brushane 1 R. Anders Myrtue
Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 44 R, Fjeldvåge 1 R. Anders Myrtue
Klintebjerg: Hvid Vipstjert 1 R. Anders Myrtue
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Pibeand 500 R, Krikand 200 R, Skeand 20 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 50 R. Anders Myrtue
Knudshoved Færgehavn: Skarv 80 R, Sortgrå Ryle 9 R (3 ringm., heraf 1 farvemærket: H:gul over metal+gul. V:hvid over gul ). Lars Hansen
Kertinge Nor (10:15): Havørn 1 FU, Hvinand 12 R, Blishøne 600 R, Hættemåge 28 R. Ella Mikkelsen
Bøgebjerg Skov: Ringdue 1500 R. Ella Mikkelsen
Bøgebjerg Strand: Ederfugl 1300 R, Sortand 30 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 1000 R, Sølvmåge 66 R, Kragefugl sp. 1000 R. Ella Mikkelsen


        Grønsisken matriklen Svendborg

Lørdag den 1. marts 2008.

Påø Enge, Langeland (16:30): Hvid Stork 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Langeland, Ormstrup, Tryggelev
(11:23):
Hvid stork 1 N. Nis Rattenborg
Siø: Vibe 12 R, Stær 8 R
Hav ved Tryggelev Nor
: Skarv 4 N, Ederfugl 2 N, Sortand 30 R, Stor Præstekrave 1 N, Svartbag 6 N
Nørreballe Nor
: Skarv 22 R, Grågås 40 R, Pibeand 40 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Gravand 26 R, Bjergirisk 20 R
Stenløseskoven (17:00): Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å ved skovsøen
(12:30): Mandarinand 5 R. Mogens Elnif Thomsen
Skaboeshuse, Nyborg (12:00): Sule 1 N 4K. Kurt Hansen
Egebjerggaard nordlige Fælled (15:45): Misteldrossel 8 R. Aksel Christensen
Flyvesandet obs. fra fugletårn (15:30): Gravand 310 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde, mose øst for godset
: Fiskehejre 2 R, Gråand 4 R, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 1 F R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 4 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Skarv 3, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 AD R, Pibesvane 227 R, Lille Skallesluger 1 F R, Strandskade 5 R, Svartbag 1 R. Erik Ehmsen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle
: Grågås 18 FU, Gravand 4 R, Pibeand 0 R, Gråand 10 , Skeand 3, Blishøne 2 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 10 FU, Sjagger 5 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 40 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Misteldrossel 1 SY. Jacob Sterup
Odense Havn: Vandrefalk 1 OF (Vandrefalk med bytte (due) retning Odense Fjord/Fynsværket). Anders Vedel


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk