Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 10. -  14. ( 1. marts - 31. marts 2009).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:40 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

       Troldænder ved Vejlen Taasinge

Tirsdag den 31. marts 2009.

Svendborg, Poulineskoven (10:50): Grønspætte 1 KA. Hans Villum Christensen
Svendborgsund ved Iholm
: Ederfugl 120 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Splitterne 1 Ø
Neergårdsmindeskoven (Thurø)
: Gransanger 1 SY
Vårø, Taasinge
(15:45): Rød Glente 1 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Espe
: Musvåge 1 R, Gravand 2 R, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nakkebølle Inddæmning
(10:30-12:30): Sorthalset Lappedykker 4 R, Bjergand 190 R, Lille Skallesluger 6 R, Blå Kærhøg 1 FU han, Hvidklire 1 R, Huldue 2 R. Niels Bomholt
Lille Svelmø (rev mod Fyn)
: Rørhøg 1 NØ han, Stenvender 29 R. Niels Bomholt
Sønderhjørne
(07:00-10:00): Sortstrubet Lom 3 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Skarv 5 T, Knortegås 11 SØ, Gråand 3 T, Ederfugl 2000 SØ, Sortand 165 SØ, Fløjlsand 3 SØ, Hvinand 2 NV, Toppet Skallesluger 17 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Tårnfalk 1 FOU, Strandskade 2 T, Hættemåge 35 NØ, Svartbag 3 SØ, Splitterne 44 SØ, Lomvie 1 V, Lomvie 3 SØ, Alk 5 V, Alk 11 SØ, Engpiber 2 NØ, Hvid Vipstjert 2 T, Ravn 2 R, Stær 20 SV, Tornirisk 8 T, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Primulavej, Odense C
(17:20-17:30): Silkehale 41 R (Set i en baghave fra vores stue på 2. sal.). Anne Rud, Torstein Danielsen
Åløkkeskoven, Jægerhusstien
: Vindrossel 16 OF, Træløber 1 SY. Henrik Andersen
Næsby Mose
: Husskade 22 R. Henrik Andersen
Odense Å, Frederiksbroen
(10:45): Bjergvipstjert 1 FU. Jesper Mads Eriksen
Dalby Bugt, Bogensø
: Nordisk Lappedykker 2 R (1 sdr., 1 vdr.), Rørhøg 3 R (2 han, 1 hun). Ella Mikkelsen
Bogensø (11:50-14:15): Sjagger 130 N. Ella Mikkelsen
Martofte (16:20): Rørhøg 1 FU han. Ella Mikkelsen
Nordskov (16:15): Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Brende Å, Nedermarken (13:20): Bjergvipstjert 1 FU. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Silkehale 12 R (Hjerteparken ). Niels Bomholt
Thurø By m.m.: Gravand 4 OF, Havørn 1 JUV SSV (50 meter over huset, passet op af 4 gravænder), Sjagger 1 R HØ. Arne Bruun
Åmosen
: Krikand 173 FU, Skeand 4 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Tårnfalk 1 M AD FU. Arne Bruun
Åmosen: Grågås 88 R, Krikand 75 R, Skeand 4, Vibe 5 R. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 26 R, Grågås 58 R, Gravand 18 R, Pibeand 24 R, Knarand 23 R, Krikand 56 R, Skeand 2 R, Troldand 50 R, Rørhøg 1 M FU, Vibe 12 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 25 R, Svartbag 4 R, Gærdesmutte 2 R, Stær 20 R. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 8 FU, Spætmejse 2 SY. Peder Rasmussen,
Rødme Svinehaver: Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 3 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 6 R, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 8 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 52 R, Gravand 2 R, Krikand 11 R, Gråand 15 R, Skeand 17 R, Taffeland 6 R, Troldand 30 R, Blishøne 65 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hættemåge 25 R, Stormmåge 6 R. Peder Rasmussen
Lille Svelmø & Græsholm: Knortegås 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 14 R, Rødben 6 R, Stenvender 29 R, Skærpiber 1 R. Niels Bomholt
Skålholm: Gravand 3 R, Knarand 2 R, Skeand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 230 R, Strandskade 8 R, Vibe 14 R, Storspove 24 R, Rødben 6 R, Svartbag 2 R. Niels Bomholt
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 40 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 17 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 33 R, Grågås 20 AD R, Knarand 4 M FU, Skeand 106 , Troldand 800 R, Bjergand 23 , Vibe 2 R, Gransanger 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Stær 10 R, Stillits 5 R. Jacob Sterup
Svanninge: Kernebider 2 OF. Jacob Sterup
Stige By: Silkehale 22 SY. Gunhild Brink
Rosengårdcentret: Silkehale 75 FU (På pakeringspladsen ved amtsgården). Anders Vedel
Firtalsstrand: Grågås 15 FU, Gravand 72 R, Krikand 19 FU, Gråand 8 FU, Spidsand 2 FU, Troldand 15 FU, Blishøne 9 FU, Klyde 10 R, Vibe 34 R, Storspove 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 23 R, Grågås 93 FU, Gravand 137 R, Pibeand 247 FU, Krikand 32 FU, Gråand 20 R, Skeand 28 FU, Troldand 25 FU, Havørn 1 R, Blishøne 125 FU, Strandskade 21 R, Klyde 17 R, Hjejle 400 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 50 FU, Lille Kobbersneppe 55 R, Rødben 1 FU, Stær 100 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Bregnør Bugt: Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 7 FU, Almindelig Ryle 100 R, Lille Kobbersneppe 154 R, Storspove 44 R, Rødben 31 FU. Kurt Due Johansen
Dørholm & Dørholmbugten: Gråand 70 FU, Spidsand 7 FU, Rødben 32 FU, Hættemåge 200 FU. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Storspove 246 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Gravand 22 FU, Krikand 114 FU, Rørhøg 1 M FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Pibeand 1900 FU, Krikand 350 FU, Rødben 11 FU. Kurt Due Johansen
Sohovedbugten: Gravand 20 FU, Krikand 8 FU, Gråand 10 FU, Lille Kobbersneppe 18 FU, Storspove 10 FU, Rødben 22 FU, Hættemåge 100 FU. Kurt Due Johansen
Tornø: Skarv 4 R, Klyde 45 FU, Svartbag 4 R. Kurt Due Johansen
Vestermade: Gråand 30 R, Fjeldvåge 1 FU, Klyde 11 R. Kurt Due Johansen
Bogensø: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Gråand 12 R, Rørhøg 3 , Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 7 R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 KA, Sanglærke 2 SY, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 N, Solsort 1 R, Sjagger 139 N, Gransanger 2 R, Gråkrage 5 R, Stær 53 R, Bogfinke 23 N, Gulspurv 5 SY. Ella Mikkelsen
Dalby Bugt: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Nordisk Lappedykker 2 R (den ene i vinterdragt, den anden i sommerdragt), Ederfugl 31 R, Sortand 6 R, Toppet Skallesluger 22 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 64 R, Knopsvane 2 R, Gravand 14 R, Pibeand 32 R, Krikand 8 R, Gråand 8 R, Sortand 13 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 18 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Lille Kobbersneppe 12 R, Storspove 23 FU, Rødben 16 FU, Hættemåge 56 FU, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 13 R, Splitterne 9 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 12 N, Gråkrage 8 R, Stær 12 R, Bogfinke 30 N, Tornirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Martofte: Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Nordskov: Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Grågås 40 R, Gråand 2 R, Musvåge 8 N, Fasan 1 R, Vibe 4 R, Ringdue 400 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 SY, Gråstrubet Lappedykker 5 SY, Grågås 30 FU, Gravand 150 FU, Pibeand 400 FU, Knarand 17 FU, Krikand 150 FU, Skeand 64 FU, Troldand 75 R, Ederfugl 2 R, Hjejle 140 R, Almindelig Ryle 60 FU, Lille Kobbersneppe 20 R, Sangdrossel 3 R, Vindrossel 11 OF. Kurt Due Johansen
Flyvesandet
: Ringdue 1 RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 8 RI, Solsort 3 RI, Gransanger 13 RI, Bogfinke 3 RI, Grønirisk 1 RI . Ringmærket i dag i alt: 31 fugle. Til dato total: 169 fugle. Nord-Fyns-Feltstation forår 2009 ved Jan Holm Jensen 


       Hvid vipstjert

Mandag den 30. marts 2009.

Svendborg, Hallindskoven: Duehøg 1 OF AD han, Ravn 1 OF. Esben Eriksen
Svendborg, Kogtved - Thurø
(07:20-07:55): Sangdrossel 3 SY + 1 FU, Jernspurv 6 SY, Gransanger 3 SY, Gærdesmutte 4 SY, Spætmejse 3 SY, Stor flagspætte 3 Trommende, Kortået træløber 1 SY, Rørspurv 1 SY, Hvid vipstjert 1 R, Grønirisk 12 SY, Bogfinke 6 SY, Musvit 4 SY, Blåmejse 1 SY
Vårø, Taasinge: Bramgås 102 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 4 R, Grågås 14 R, Gravand 4 R, Troldand 200 R, Klyde 2 R, Hjejle 1 KA, Vibe 6 R, Ringdue 20 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rørspurv 2 R
Nørreballe nor
(16:30-17:10): Knarand 6 R. Ella Mikkelsen
Påø enge
(14:05-15:35): Gravand 102 R, Rød Glente 1 N (Kl. 14.25), Trane 21 N (Gruppe på 4 kl.14.20 og gruppe på 17 kl. 15.20). Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand
(07:35-11:45): Ederfugl 2000 R, Huldue 4 NØ, Ringdue 3550 NØ, Misteldrossel 1 NØ, Bogfinke 1440 NØ. Ella Mikkelsen
Espe
: Sangdrossel 1 SY (årets første på matriklen). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd for
(10:15-11:50): Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 26 FU, Gråand 30 FU/R, Pibeand 50 FU, Krikand 4 FU, Taffeland 15 R, Bjergand 1000 R, Troldand 15 R, Ederfugl 250 R, Ederfugl 360 SØ, Sortand 75 R, Sortand 85 SØ, Havlit 4 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 6 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 15 FU/R, Vibe 6 FU/R, Almindelig Ryle 11 FU, Hættemåge 40 R, Hættemåge 60 NØ, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 3 FU, Alk 15 SØ, Engpiber 10 NØ, Tornirisk 2 FU, Bjergirisk 15 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose (15:30): Bjergvipstjert 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Odense Å, Skovsøen: Mandarinand 4 R (3 hun, 1 han), Gransanger 3 R. Søren Gjaldbæk
Vågebakken Hindsholm (09:50-12:30): Musvåge 292 NØ, Ringdue 1500 R (Anslået), Ravn 1 HØ. Ivan Sejer Beck 
Ørritslev Skov (14:15): Havørn 1 Ø AD. Aksel Christensen
Agernæs (15:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Aksel Christensen
Norupvej Otterup (13:30): Rørhøg 1 V. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Ringdue 2 FU, Musvit 2 FU, Råge 2 FU, Stær 7 S, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Græsholmene Skov
: Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 SV, Ringdue 3 OF, Solsort 1 FU, Musvit 1 SY, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 R. Kjeld Korsholm
Dovns Klint
: 59 R (Talt 59, der var flere Havlit), Tårnfalk 2 YF P. Gitte Nielsen Larsen
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 SY, Gransanger 2 SY. Gitte Nielsen Larsen
Hov Nordstrand
: Gråand 4 R, Musvåge 19 NØ, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Vibe 7 R Hættemåge 300 R, Stormmåge 300 R, Huldue 4 NØ, Ringdue 3550 NØ, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 12 NØ, Engpiber 7 NØ, Hvid Vipstjert 16 NØ, Gærdesmutte 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 52 NØ, Misteldrossel 1 NØ, Gransanger 2 R, Sumpmejse 1 R,Sortmejse 4 NØ, Blåmejse 2 R, Musvit 8 SY, Husskade 1 R, Allike 100 NØ, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Stær 234 NØ, Bogfinke 1440 NØ, Tornirisk 32 NØ, Dompap 1 SY, Gulspurv 6 SY, Rørspurv 6 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for
: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 75 NØ, Knopsvane 4 R, Grågås 2 NØ, Bramgås 32 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 S, Gravand 4 R, Ederfugl 2300 , Sortand 17 R, Toppet Skallesluger 21 R, Strandskade 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 30 NØ, Sølvmåge 10 R, Splitterne 4 R. Ella Mikkelsen
Løkkeby Enge
: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 17 R, Grågås 41 R, Gravand 3 R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 66 R, Skeand 1 M R, Blishøne 24 R, Vibe 2 R, Hættemåge 23 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 2 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 38 R, Gravand 36 R, Pibeand 210 R, Knarand 6 R, Taffeland 20 R, Troldand 600 R, Hvinand 4 R, Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 50 R, Rødben 6 R, Sanglærke 6 SY, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 60 R. Ella Mikkelsen
Påø Enge (tørre)
: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 10 R, Gravand 102 R, Toppet Skallesluger 3 R, kl.14.25 Rød Glente 1 N, kl. 14.30 og kl. 15.30 Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 2 N, Musvåge 7 N, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 6 R, en gruppe med 4 kl. 14.20 og på en gruppe på 17 kl. 15.20 Trane 21 N, Svartbag 1 OF, Splitterne 1 R, Stor Flagspætte 1 KA, Hvid Vipstjert 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 10 N, Tornirisk 9 N. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg Havn
: Skarv 3 R, Troldand 3 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 30 R, Splitterne 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 2 R, Tornirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Munke Mose
: Sildemåge 1 AD FU, Bjergvipstjert 1 AD VDR FU. Hans Ole Matthiesen
Bellinge: Stillits 2 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Vågebakken (F.H.): Grågås 8 NØ, Spurvehøg 1 R, Musvåge 292 NNØ, Vibe 10 R, Storspove 33 R, Ringdue 1500 R, Ravn 1 R HØ. Ivan Sejer Beck
Lisbjerg Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Troldand 15 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Rørhøg 1 F R. Jens Bækkelund


        Gråand Han

Søndag den 29. marts 2009.

Espe: Grønspætte 1 SY. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ringe, Kløvervej (matriklen) (16:00): Rød glente 2 NØ. Karsten Nielsen (Midtfyns Ornitologiske Forening)
Øster Hæsinge
(13:27): Musvåge 37 NØ. Erik Ehmsen
Sandholt Sø (18:25): Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Troldand 2 FU, Blishøne 2 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sandholt Enge (17:30-18:00): Musvåge 1 R, Knopsvane 5 FU, Vibe 4 FU, Gråand 7 FU, Grågæs 11 FU,
Stær 2 FU, Pibeand 2 FU, Krikand 24 FU, Knarand 6 FU, Blishøne 12 FU. Leif Kristensen
Pilegårdsskoven V Åby/Ulbølle
(12:15-13:00): Rørhøg 1 NØ. Niels Bomholt
Hårby, Mølledammen: Bjergvipstjert 1 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bjerge (13:00-13:20): Musvåge 71 N, Ravn 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bakker
(12:00): Grønspætte 2 SY, Misteldrossel 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Lundborg
: Jernspurv 2 R. Poul Brugs
Horseklint
(07:15-11:15): Duehøg 1 TF, Dværgfalk 1 Ø, Huldue 5 V, Hedelærke 1 T, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 50 N, Jernspurv 32 NV, Misteldrossel 2 V, Bogfinke 2460 N, Grønirisk 109 NV, Grønsisken 122 NV, Lille Korsnæb 10 N, Stor Korsnæb 2 Ø, Rørspurv 19 NV. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt: Rørhøg 1 R han. Søren Gjaldbæk
Bregnør Bugt: Fjeldvåge 1 R. Søren Gjaldbæk
Grævlingevænget, 66 Nyborg: Fiskeørn 1 NØ, Vandrefalk 1 N, Silkehale 70 R. Eske Frank Morthensen
Ølundgård/Firtalsstrand (15:30-16:30): Gravand 100 FU, Atlingand 1 FU han, Atlingand 1 FU hun, Blå Kærhøg 1 FU han, Fjeldvåge 1 T. Niels Riis
Maden Helnæs (15:00-17:30): Brushane 6 R. Niels Bomholt
Nørreby Mark (13:30-14:30): Fjeldvåge 1 T. Kresten Madsen
Munke Mose (15:15): Bjergvipstjert 1 FU. Henrik Andersen
Odense Fjord (11:40-13:15): Pibeand 900 R, Hvinand 175 R, Havørn 1 R IMM (Vigelsø), Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1100 R, Klyde 25 R. Gregers Johannesen
Otterup (10:00-11:00): Silkehale 25 R, Bomlærke 8 SY (Rundt om byen). Kresten Madsen
Fogense,hav V.f/ (11:55-13:50): Sortand 412 R. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (08:35-11:25): Lysbuget Knortegås 18 FU, Strandskade 93 R, Sølvmåge 1020 R, Svartbag 26 R. Dieter Maaszen
Jersore (17:00-17:15): Rørhøg 1 OF AD han, Strandskade 80 R, Klyde 34 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Klinte (12:45-13:00): Korttået Træløber 3 SY. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Jernspurv 2 FU, Solsort 4 FU ( 2 hunner kæmpede, til den ene døde), Blåmejse 1 FU, Musvit 2 SY, Allike 2 FU, Råge 2 FU, Sortkrage 1 KA, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 1 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Siø
: Gravand 5 FU, Pibeand 6 FU, Ederfugl 48 FU, Skallesluger sp. 12 FU, Hættemåge 69 FU, Fjordterne 1 R, Stær 37 R. Gunhild Brink
Svanninge Bakker
: Grønspætte 1 SY (Ny haveart! Kunne høres kalde flere gange fra min have på
Svanningevej. Sad i en bevoksning på sydsiden af bakkerne.). Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej
: Grønbenet Rørhøne 1 R HØ, Vibe 1 SY, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jacob Sterup
Svanninge
: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 1 2K RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 1 2K RI, Dompap 1 RI. Jacob Sterup
Arreskov Sø
: Rørdrum 1 R, Knopsvane 6 AD R, Lille Skallesluger 3 M R, Sjagger 600 R, Stær 1000 R, Stillits 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
: Knarand 2 R, Troldand 200 R, Bjergand 700 R. Jesper Tofft
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 26, Gravand 44 R, Pibeand 9 FU, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Gråand 16 R, Skeand 31 , Taffeland 9 R, Troldand 62 R, Hvinand 3 M R, Musvåge 2 R HØ, Fasan 5 R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 17 R, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 2 R HØ, Hvid Vipstjert 4 , Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 R HØ, Allike 2 OF, Gråkrage 5 OF, Stær 12 OF, Bogfinke 4 , Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Ulbølle: Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Jernspurv 2 FU, Solsort 1 R, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Stær 3 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU. Niels Bomholt
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Rørhøg 1 M FU NØ. Niels Bomholt
Pilegårdsskoven: Rørhøg 1 NØ, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 6 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 3 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 40 R, Bramgås 8 R, Gravand 19 R, Pibeand 2 R, Knarand 4 R, Krikand 135 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 41 R, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 60 R, Vibe 45 R, Brushane 6 R, Storspove 15 R, Rødben 8 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 13 SY, Engpiber 10 R, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 50 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 20 R, Ederfugl 6 R, Havlit 7 R, Sortand 60 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 9 R, Splitterne 3 FU. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 21 FU, Gravand 100 FU, Pibeand 8, Krikand 8, Gråand 12, Atlingand 2, Troldand 12, Fjeldvåge 1 VNV, Blishøne 19 FU, Strandskade 6 FU, Klyde 12 FU, Vibe 55 R, Rødben 2 FU, Hættemåge 53 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 4 R, Stær 3 FU. Niels Riis
Lammesø: Grågås 52 FU, Pibeand 81 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU. Niels Riis
Æbelø: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 29 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 7 R, Gråand 3 R, Fløjlsand 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 KA, Blishøne 1 R, Strandskade 13 R, Stormmåge 60 R, Skovhornugle 2 R, Husskade 1 R, Stær 60 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Gråand 4 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Rødben 19 R, Engpiber 2 SY. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 805 R, Sortand 155 R, Toppet Skallesluger 87 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 720 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 2 R, Grågås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 74 R, Gravand 29 , Pibeand 20 R, Gråand 16 R, Ederfugl 52 R, Strandskade 114 R, Stor Præstekrave 3 R, Storspove 64 R, Rødben 8 R, Hættemåge 255 R, Stormmåge 240 R. Jens Bækkelund
Dræet: Gravand 11 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 15 R, Ederfugl 405 R, Sortand 7 R, Toppet Skallesluger 40 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Mark NØ for Tyskerladen. Blisgås 227 FU, Mark NØ for Tyskerladen. Grågås 95 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Gravand 6 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 1 FU, Vibe 18 FU, Hættemåge 120 FU, Stormmåge 30 R, Gråkrage 1 FU, Stær 50 FU. Dieter Maaszen
Hav V f/Bogense: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 4 OF, Ederfugl 750 FU, Havlit 6 FU, Sortand 412 R, Hvinand 40 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Rødben 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 75 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Skarv 255 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 18 FU, Gravand 77 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 9 R, Gråand 171 FU, Ederfugl 77 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Strandskade 93 R, Klyde 2 R, Almindelig Ryle 8 FU, Rødben 8 FU, Hættemåge 49 R, Stormmåge 80 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 1020 R, Svartbag 26 R, Splitterne 1 R, Råge 1 FU, Stær 12 OF, Bjergirisk 30 OF. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak, Set fra Nørreby Hals : Gravand 71 FU, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 150 R, Storspove 170 R, Sølvmåge 2010 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 29 FU, Fiskehejre 1 FU, Gravand 183 FU, Pibeand 565 FU, Største antal jeg har set i området Krikand 148 FU, Gråand 79 FU, Spidsand 53 FU, Ederfugl 36 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, Blishøne 8 FU, Strandskade 121 FU, Klyde 76 FU, Stor Præstekrave 38 FU, Vibe 41 FU, Storspove 103 FU, Hættemåge 836 FU, Stormmåge 187 , Sildemåge 1 FU, Sølvmåge 37 FU, Svartbag 3 FU, Ringdue 100 OF, Sanglærke 8 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Råge 15 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 4 FU. Palle Jørgensen


         Halemejse matriklen

Lørdag den 28. marts 2009.

Svendborg, matriklen (07:30): Halemejse 2 R
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 3 R. Tim Hesselballe
Nakkebølle Inddæmning: Krikand 150 R. Tim Hesselballe
Karlsmosen: Knarand 20 R. Tim Hesselballe
Brændegård Sø: Havørn 1 R AD. Tim Hesselballe
Espe: Grønspætte 1 SY (både hørt og set) , Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sunpmejse 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Skovspurv 15, Solsort 6, Spætmejse 1, Bogfinke 4, Rødhals 1, Ringdue 4, Gråkrage 2, Råge 2, Stær 3, Hættemåge 100, Hvid Vipstjert 1, Gråand 2, Gravand 2. Lille Vandsalamander 5, Butsnudet Frø 1 + en enkelt "æggekage". Stor Vandkær 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fiskholm, Agernæs: Rørhøg 1 N hun, Sorthovedet Måge 1 R AD. Tim Hesselballe
Kertinge Nor: Rørhøg 1 ad han FU. Kai Nissen
Ølund (13:40): Blå Kærhøg 1 R han. Gregers Johannesen
Nørreby Hals: Gravand 150 R, Pibeand 300 R, Gråand 400 R, Spidsand 75 R, Fjeldvåge 1 R AD, Strandskade 148 R, Almindelig Ryle 500 R, Stor Regnspove 191 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Stær 21 YF, Stillits 9 OF. Arne Bruun
Bjørnemosegård
: Tårnfalk 1 M FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 37 FU, Pibeand 62 FU, Tårnfalk 1 M FU. Arne Bruun
Tranekær
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF P, Fiskehejre 4 OF, Rørhøg 1 BR OF, Vibe 2 SY, Stor Flagspætte 4 R, Hvid Vipstjert 5 R, Jernspurv 6 SY, Rødhals 4 SY, Sangdrossel 6 SY, Vindrossel 10 OF, Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 YF R, Kernebider 5 R. Sune Riis Sørensen
Bøjden By
: Hvid Vipstjert 2 YF P (Dyndkrogvej-ved det skarpe sving). Erik Damm
Tarup Grusgrave
: Toppet Skallesluger 2 R (Kurtiserende. Kun 2. obs. af denne typiske kystart i
grusgravene). Per Rasmussen
Søndergårde Skov
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF (Vandhuller vest for skoven ). Anders Horsten
Østerøsø, Knudshoved
: Skarv 8, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, 1 rugende Grågås 20 R, Gravand 4 R, Pibeand 14 R, Krikand 6 R, Gråand 2 R, Skeand 9 R, Troldand 25 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 14 R, Strandskade 4 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 2 , Rødben 4 , Hættemåge 3 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 2 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 2 SY, Musvit 2 FU, Husskade 2 OF, Allike 3 , Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bogense Fredskov
: Misteldrossel 3 R. Jens Bækkelund
Bredbjerg: Halemejse 2 FU, Kernebider 1 FU. Laila Bøhrk
Firtalsstrand: Knopsvane 2 R, Grågås 25 R, Gravand 31 R, Pibeand 100 R, Krikand 15 FU, Skeand 2 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 8 R, Klyde 14 R, Vibe 28 R, Storspove 16 R, Rødben 1 FU, Stær 20 FU, Gulspurv 10 R. Peder Rasmussen
Flyvesandet: Stor Præstekrave 16 R, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 237 R, Hvid Vipstjert 2 R, Fuglekonge 1 FU, Sortmejse 1 FU. Peder Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 33 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 13 R, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 23 R, Storspove 97 R, Rødben 58 FU, Hættemåge 150 R, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 3 SY, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R. Peder Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 8 R. Peder Rasmussen
Nørreby: Obs.på Skærvej Tyrkerdue 2 R, Obs.på Skærvej Bomlærke 1 SY. Peder Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 8 R, Blisgås 12 R, Grågås 75 R, Gravand 98 R, Pibeand 300 FU, Knarand 6 R, Krikand 125 FU, Spidsand 23 R, Skeand 27 R, Taffeland 10 R, Troldand 100 R, Musvåge 1 R, Strandskade 15 R, Klyde 75 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 60 R, Vibe 54 R, Almindelig Ryle 30 FU, Lille Kobbersneppe 65 R, Storspove 26 R, Rødben 6 FU, Sanglærke 4 SY, Stær 55 FU. Peder Rasmussen
Gyldensten Gods:Huldue 1 SY, Stor Tornskade 1 R, Ravn 1 T. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Vindrossel 300 FU. Jens Bækkelund


       Gravænder, hannen til venstre og hunnen til højre. Foto: Poul Brugs

Fredag den 27. marts 2009.

Svendborg, Hallindskoven : Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Vester Åby
: Musvåge 5 T. Erik Ehmsen
Karlsmosen
: Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Espe
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Gravand 2, Stær 5, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hesselagergård
: Gulspurv 8 R, Hvid vipstjert 4 R, Ravn 2 R, Tårnfalk 1 R, Musvåge 2 R (de parrede sig på en hegnspæl - fruen var næsten hvid og manden meget mørk, ja så let kan det gøres), Duehøg 1 R, Krikand 8 R, Gråand 20 R, Blishøne 8 R, Gravand 2 R. Poul Brugs
Brændegård Sø
(13:00-16:35): Knarand 7 R, Skeand 33 R, Havørn 2 R (1 AD, 1 2K), Duehøg 2 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg
(14:15): Munk 1 R AD han. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor + havet syd for
(08:50-11:45): Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 15 FU, Knortegås 3 NV, Gråand 30 FU/R, Pibeand 40 FU, Taffeland 20 R, Bjergand 1100 R, Troldand 60 R, Ederfugl 250 R, Sortand 40 R, Havlit 4 R, Hvinand 10 FU, Toppet Skallesluger 25 R, Toppet Skallesluger 30 R, Musvåge 90 NØ, Blishøne 10 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 15 FU/R, Vibe 4 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Hættemåge 60 R, Hættemåge 30 NØ, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R , Splitterne 3 FU, Ringdue 100 NV, Sanglærke 10 R, Engpiber 6 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Å, Ejby Mølle
(11:00-11:20): Vandstær 1 R. Ole Tønder
Ejby Mølle ved Jernbanebroen (09:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Ølund (10:00-10:30): Blisgås 2 R, Atlingand 2 R (Han og hun), Klyde 26 R, Strandhjejle 8 R. Aksel Christensen
Nørreby Hals (08:30): Fjeldvåge 1 R (Mobbet af vandrefalk). Aksel Christensen
Kastelvej, Mesinge: Rørdrum 1 DØD. K. Michaelsen, Ole Reuther
Vågebakken (11:12): Fjeldvåge 2 R, Huldue 1 R, Misteldrossel 1 R. Anders Myrtue, Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:30-10:30): Sortand 110 R, Rørhøg 1 N hun, Dværgfalk 1 N, Huldue 16 NV, Ringdue 2064 NV, Hedelærke 9 T, Sanglærke 58 T, Bjergvipstjert 4 NV, Hvid Vipstjert 61 NV, Jernspurv 52 T, Vindrossel 20 V, Misteldrossel 22 T, Blåmejse 68 NV, Rørspurv 28 NV. Søren Gjaldbæk
Hindsgavl (08:15-09:30): Lomvie 8 R, Alk 27 R, Lomvie/Alk 40 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteens enge (11:15-12:00): Blisgås 230 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov
: Knopsvane 31 R, Grågås 150 FU (11 reder på de to øer. ), Havørn 1 FU, Dobbeltbekkasin 11 FU. Eskild Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 350 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 34 R, Gravand 52 , Pibeand 17 FU, Knarand 7 R, Krikand 24 R, Gråand 8 R, Skeand 33 R, Taffeland 4 R, Troldand 53 R, Hvinand 2 M R, Havørn 2 , Duehøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 3 R HØ, Blishøne 7 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 , Hættemåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 2 , Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R HØ, Vindrossel 11 , Musvit 1 R HØ, Allike 16 , Gråkrage 8, Stær 2 FU, Bogfinke 14 OF, Kvækerfinke 3 FU, Grønsisken 4 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Hvinand 5 YF (3 hun og 2 han. Primært i min sø, vest for Møllevej. Der bliver trængsel i den ene ledige redekasse. Jeg bliver nok nødt til at få lavet en mere...). Per Rasmussen
Fruens Bøge: Hættemåge 170 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 13 R. Jacob Sterup
Odense: Ejby Mølle Vandstær 1 R. Ole Tønder
Ejby/Kindstrup Mose
: Rød Glente 1 FU (Set fra motorvejen). Lars Fenger Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.
: Sangsvane 2 , Lomvie 8 R, Alk 27 R, Lomvie/Alk 40 R, Stor Flagspætte 3 SY, Korttået Træløber 2 SY. Michael Mosebo Jensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 4 R, Blisgås 230 R, Grågås 145 R, Gravand 19 R, Pibeand 4 R, Krikand 28 R, Gråand 31 R, Spidsand 4 R, Vandrikse 1 KA, Strandskade 5 R, Klyde 20 FU, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 84 R, Stær 160 R. Jens Bækkelund


      Bjergvipstjert ved Trappebækken Svendborg d. 26. marts

Torsdag den 26. marts 2009.

Svendborg, Hallindskoven (16:00): Grønspætte 1 SY (Huusomvej). Esben Eriksen
Svendborgsund ved Iholm
(06:45): Skarv 160 FU (Fællesfisker ved træk mod vest)
Svendborg, Kogtvedvej (07:40): Silkehale 22 R
Trappebækken Svendborg (08:00-08:45): Bjergvipstjert 1 R, Gransanger 1 SY
Syd for Espe: Stormmåge 800 FU på mark, Hættemåge 100 FU på mark. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:15-09:30): Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 10 R, Knopsvane 2 FOU, Knortegås 5 SØ, Gravand 1 T, Spidsand 6 SØ, Ederfugl 160 SØ, Sortand 111 V, Sortand 100 SØ, Fløjlsand 3 SØ, Fløjlsand 10 V, Havlit 5 SØ, Toppet Skallesluger 60 SØ, Musvåge 8 NØ, Hættemåge 63 NØ, Stormmåge 20 NØ, Svartbag 1 T, Splitterne 21 SØ, Lomvie 4 V, Lomvie 5 SØ, Alk 23 SØ, Ringdue 10 T, Engpiber 5 NØ, Sjagger 70 R, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Motorvejsfletningen til Svendborg v/Odense (12:30): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Radby
(08:05): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Dalene, Roerslev
(15:30): Skovsneppe 1 R. Kresten Madsen
Ejby Mølle
(09:30): Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Morud (syd) (19:15-19:20): Skovsneppe 1 OF. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Ejby Mølle
: Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Krikand 10 R, Blå Kærhøg 1 FU (brun fugl). Kurt Due Johansen
Odense, Kongens Have Silkehale 20 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Tarup, Odense: Krikand 8 R, Gråand 60 R, Grønbenet Rørhøne 8 R, Vibe 14 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Stær 1 R. Anders Myrtue
Bellinge: Kvækerfinke 1 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Flyvesandet: Solsort 1 RI, Grønirisk 3 RI, Stillits 1 RI. Ringmærket i dag i alt: 5 fugle. Til dato total: 86 fugle Dag 14. Nord-Fyns-Feltstation forår 2009 ved Jan Holm Jensen 


      Strandskade på ormejagt

Onsdag den 25. marts 2009.

Trappebækken, Svendborg (hele dagen): Bjergvipstjert 1 FU. Steen Winkel
Svendborg, Wandallsvej
(17:15): Silkehale 32 R
Thurø Skole
: Munk 1 R. Esben Eriksen
Dovns Klint
: Toppet Lappedykker 1 R, Bramgås 8 TI, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Ederfugl 1000 R, Havlit 60 R, Sortand 40 R, Spurvehøg 1 TI, Musvåge 1 TI, Splitterne 4 FU
Hav ved Tryggelev Nor (KA45)
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 200 R, Sortand 30 R, Splitterne 4 FU
Keldsnor
: Skarv 54 R, Gravand 8 R, Pibeand 90 R, Krikand 6 R, Skeand 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Almindelig Ryle 26 R, Rødben 2 R, Splitterne 9 R
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 6 R, Gravand 8 R, Hvinand 21 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 4 S, Stær 20 R, Rørspurv 1 R
Brændegård Sø
: Skarv 200 R, Knopsvane 4 R, Grågås 22, Gravand 12 R, Pibeand 13 FU, Krikand 10 OF, Gråand 8 R, Skeand 2 OF, Troldand 20 R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 R HØ, Fasan 3 R, Vandrikse 1 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 9 , Bogfinke 9 FU, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
: Havørn 2 R (1 2K, 1 AD). Erik Thomsen
Sundet, Faaborg
(10:45-11:35): Sorthalset Lappedykker 8 FU, Lille Lappedykker 1 FU , Toppet Lappedykker 24 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 30 FU, Grågås 20 FU/R, Gravand 1 R, Gråand 10 FU, Knarand 6 FU, Skeand 50 FU, Krikand 2 FU, Bjergand 15 R, Troldand 500 R, Stor Skallesluger 1 R han, Vandrikse 1 SY, Blishøne 80 FU, Gransanger 1 FU, Stillits 5 SY, Lille Gråsisken 2 T . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand
(14:15-15:15): Gravand 105 R. Ella Mikkelsen
Hofmansgave
(12:45): Bogfinke 1000 FU (På majsmark). Ella Mikkelsen
Enebærodde
(10:00-12:30): Huldue 1 R. Ella Mikkelsen
Egensedybet
(10:00-12:30): Gravand 156 R, Havørn 1 R (11:10)Stor Regnspove 216 R. Ella Mikkelsen
Ejby Mølle, v. Jernbanebroen (
09:50): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Sdr. Nærå rensningseanlæg
: Sildemåge 1 R AD. Per Rasmussen
Enebærodde
(06:10-09:40): Gravand 145 R, Lille Kobbersneppe 141 R, Stor Regnspove 223 R, Huldue 1 NØ, Grønirisk 103 SØ, Tornirisk 139 Ø. Søren Gjaldbæk

Flyvesandet, fugletårnet (06:30): Vandrefalk 1 R. Børge L Rasmussen, Jan Holm Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Ejby Mølle
: Ved Ejby Mølle,Jernbanebroen Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Munke Mose: Hvid Vipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Odense: Hans Mules Gade Silkehale 12 OF. Dieter Maaszen
Bellinge: Tyrkerdue 2, Husskade 2, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 3 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Dyrup: Kvækerfinke 1 FU, Stillits 2 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Egensedybet: Skarv 18 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 156 R, Pibeand 102 R, Gråand 180 R, Havørn 1 IMM R, Strandskade 40 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 32 R, Storspove 216 R, Rødben 2 R, Hættemåge 68 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 22 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ederfugl 50 R, Sortand 5 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 12 R, Musvåge 4 R, Huldue 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 4 NØ. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Knopsvane 4 R, Grågås 21 R, Gravand 105 R, Pibeand 28 R, Krikand 55 R, Gråand 18 R, Troldand 8 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 32 R, Strandskade 2 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 21 R, Storspove 2 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Fiskehejre 3 R, Grågås 17 R, Gravand 21 R, Pibeand 16 R, Krikand 72 R, Gråand 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 R, Vibe 8 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Ringdue 42 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Gråkrage 14 R, Bogfinke 100 R. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Bogfinke 1000 FU (på majsmark). Ella Mikkelsen
Vitsø: Grågås 20 FU, Gravand 10 FU, Krikand 20 FU, Gråand 25 FU, Taffeland 4 R, Troldand 12 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 10 FU, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 30 R. Kurt Due Johansen
Flyvesandet: Slog på Ringdue lige foran fugletårnet Vandrefalk 1 AD R, Rødhals 1 RI, Solsort 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 3 RI, Spætmejse 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 2 RI. Ringmærket i dag i alt: 11 fugle. Til dato total: 79 fugle Dag 13. Nord-Fyns-Feltstation forår 2009 ved Børge L Rasmussen, Jan Holm Jensen


         Dompap

Tirsdag den 24. marts 2009.

Trappebækken, Svendborg (11:00): Bjergvipstjert 1 FU. Steen Winkel
Lunkebugten, Taasinge
: Nilgås 2 R. Nis Rattenborg
Søen v Valdemar Slot (15:30-15:50): Knarand 6 R. Niels Bomholt
Vejlen, Tåsinge (14:00-15:15): Blisgås 4 OF, Blå Kærhøg 1 NØ han, Klyde 8 R. Niels Bomholt
Hesselagergård (10:00): Blishøne 8 R, Krikand 10 R. Poul Brugs
Fjællebro Mark: Rød Glente 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sødinge/Ringe (13:50): Sildemåge 1 R AD (På mark mellem Ringe og Sødinge). Per Rasmussen
Brobyværk (16:00): Bjergvipstjert 1 R HUN. Erik Danielsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:20-10:00): Knopsvane 6 FOU, Gravand 35 FU/R, Gråand 5 FU, Pibeand 21 FU, Krikand 2 R, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 T, Blishøne 80 FU, Strandskade 10 R, Stor Regnspove 14 R, Rødben 20 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Splitterne 1 T, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Rørspurv 2 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgård (09:15-10:30): Blisgås 15 R, Pibeand 400 R, Knarand 30 R, Skeand 30 R, Klyde 64 R, Lille Kobbersneppe 160 R, Stor Regnspove 140 R. Kurt Due Johansen
Tarup, Odense NV: Silkehale 90 R. Gregers Johannesen
Vester Egense, Nabbegaarden (06:30): Agerhøne 2 R ( han hun ). Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Gravand 21 FU, Pibeand 79 FU, Krikand 50 FU, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 FU, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 19 FU, Bjergirisk 1 R, Snespurv 1 FU .Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 30 R, Gravand 14 R, Knarand 6 R, Krikand 16 R, Skeand 2 R, Taffeland 12 R, Troldand 140 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 42 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Svartbag 1 R, Allike 2 R. Niels Bomholt
Vejlen - Tåsinge
: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Blisgås 4 OF, Grågås 72 R, Gravand 10 R, Krikand 13 R, Gråand 6 R, Taffeland 1 R, Troldand 620 R, Hvinand 1 R, Blå Kærhøg 1 M FU NØ, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 9 R, Strandskade 2 R, Klyde 8 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 5 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R HØ, Knarand 4, Rørhøg 1 M FU. Peder Rasmussen
Hav ved Dovns Klint (KA46)
: Toppet Lappedykker 3 R, Ederfugl 2000 FU, Havlit 8 FU, Sortand 1 R
Keldsnor: Knopsvane 4 R, Blisgås 14 R, Grågås 165, Bramgås 17 R, Gravand 2 R, Pibeand 105 R, Krikand 12 FU, Strandskade 5 R, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 28 FU, Sanglærke 15 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 28 R, Gravand 28 R, Pibeand 175 R, Knarand 2 R, Krikand 11 R, Skeand 1 R, Taffeland 26 R, Troldand 500 R, Hvinand 17 R, Klyde 14 FU, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 25 R, Rødben 5 FU, Måge sp. 2500 R, Sanglærke 3 SY, Sjagger 16 FU, Stær 160 FU. Peder Rasmussen
Snaremose Sø
: Skarv 16 R, Fiskehejre 1 R, Blisgås 155 R (R. på vintersæd vest for mosen), Grågås 36 R, Gravand 4 R, Pibeand 250 R, Knarand 22 R, Krikand 75 R, Spidsand 10 R, Skeand 4 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 8 R, Storspove 5 R, Sanglærke 8 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Bjergirisk 65 FU. Peder Rasmussen
Indelukket v/Søding
: Sildemåge 1 AD R (R på mark mellem Ringe og Sødinge. den første i år). Per Rasmussen
Firtalsstrand
: Grågås 20 FU, Gravand 120 FU, Pibeand 50 R, Krikand 10 FU, Gråand 10 FU, Troldand 10 R, Storspove 254 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 30 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Grågås 6 FU, Gravand 20 FU, Pibeand 10 FU, Musvåge 2 R, Vibe 2 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Blisgås 15 FU, Grågås 30 FU, Bramgås 1 FU, Gravand 220 FU, Pibeand 400 FU, Knarand 30 FU, Krikand 100 FU, Gråand 20 FU, Skeand 30 FU, 3 par Taffeland 6 R, Troldand 20 R, Blishøne 300 FU Strandskade 80 FU Klyde 64 FU, Vibe 100 FU, Almindelig Ryle 140 FU, Lille Kobbersneppe 160 FU, Storspove 140 R, Hættemåge 50 FU Stær 125 FU. Kurt Due Johansen
Fogense Enge (Lillestrand): Vestre enge Stær 220 FU. Jens Bækkelund


     Sorthalset lappedykker

Mandag den 23. marts 2009.

Espe: Tårnfalk 1 FU , Husskade 2, Dompap 1, Ringdue 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sollerup (14:00): Stor tornskade 1 R. Erik Danielsen
Sundet, Faaborg
(10:55-11:40): Sorthalset Lappedykker 4 FU, Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 24 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 6 FU/R, Skarv 12 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 25 FU, Grågås 30 FU, Gråand 15 FU/R, Knarand 12 FU, Skeand 25 FU, Krikand 2 FU, Taffeland 10 R, Bjergand 25 R, Troldand 420 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 80 FU, Hættemåge 220 R, Jernspurv 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg, Skovgårdsvej
(13:30): Silkehale 62 R. Frits Thomsen
Faurskov
(13:15): Rød Glente 1 R. Frits Thomsen
Neverkær, Årupvejen
(12:40): Rød Glente 1 R. Frits Thomsen
Lillemølle
(12:20): Bjergvipstjert 1 R han. Else V. Klint
Tarup, Odense NV
(07:00): Silkehale 50 R. Gregers Johannesen
Ringe
(07:30): Silkehale 48 OF. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Findinge
: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov
:  Havørn 1 FU (Var også på besøg i går.). Eskild Nielsen


        Kommet i onsdags d. 18. marts og set første gang i år af Lars Bonne Rasmussen

Søndag den 22. marts 2009.

Snaremose: Rørhøg 1 R HUN, Atlingand 1 par, Krikand 68 R, Pibeand 170 R, Skeand 18 R, Knarand 6 R, Gravand 8 R, Gråand 21 R, Grågås 6 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 22 R, Storspove 16 R, Hedelærke 3. Nis Rattenborg
Snaremose Sø: Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gravand 6 R, Pibeand 90 R, Knarand 6 R, Krikand 14 R, Atlingand 1 M R, Skeand 6 R, Vibe 8 R, Storspove 22 R, Sanglærke 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 80 R
Henninge Nor: Rørhøg 1 FU
       Hvid vipstjert Lundeborg              Foto: Poul Brugs
Lundeborg (11:00): Hvid vipstjert 1 R. Poul Brugs
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv 16 R, Grågås 16 R, Krikand 14 R, Skeand 18 R, Troldand 200 R, Bjergand 12 R, Vandrikse 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 80 R, Stær 1 FU
Maden, Helnæs
: Hjejle 150 R (+). Henrik Andersen
Fiskeholm
: Sorthovedet Måge 1 R. Henrik Andersen
Brobyværk
(15:20): Rød Glente 1 OF (Mobbet af krager). Peder Blommegård
Juelsbergskoven, Nyborg
: Huldue 2 R (Søgte egnede indkvarteringsforhold), Ravn 1 R. Eske Frank Morthensen
Ejby mølle jernbanebroen (14:00): Vandstær 1 R (Plus en lille flagermus som fløj rundt under broen). Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Ejby Mølle (16:45): Bjergvipstjert 3 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård Inddæmning (12:00-14:00): Blisgås 19 R, Gravand 209 R, Pibeand 400 R, Knarand 36 R, Klyde 16 R, Hjejle 140 R. Ella Mikkelsen
Bjerrumvej, Otterup (13:00): Bomlærke 1 SY. Gregers Johannesen
Nordskov, Hindsholm (16:00): Fjeldvåge 1 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Stubberup, Hindsholm (16:15): Blå Kærhøg 1 OF han. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Horseklint (06:00): Rødstrubet Lom 17 V, Sule 3 N AD (1 kl. 8.35 + 2 kl. 8.50), Sortand 180 N, Fløjlsand 47 (33 N + 14 R), Splitterne 12 (8 N + 4 R), Tejst 6 (4 N + 2 R), Grønirisk 70 N. Iben Hove Sørensen, Kirsten Halkjær Lund, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lundby (Tåsinge)
: Bogfinke 8 FU, Gulspurv 25 FU. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge
: Gravand 12 R, Strandskade 6 R, Storspove 21 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 4 R, Bogfinke 2 R. Peder Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Skarv 325 FU, Ederfugl 100 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge
: Gravand 23 R, Pibeand 48 R, Gråand 50 R, Spidsand 26 R, Musvåge 1 R, Strandskade 5 R, Storspove 29 R, Rødben, Islandsk (robusta) 5 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 11 R, Grågås 25 R, Nilgås 1 R, Gravand 16 R, Knarand 11 R, Krikand 9 R, Taffeland 90 R, Troldand 350 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 7 R, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 75 R, Ringdue 25 OF, Gærdesmutte 2 SY. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs
: Knopsvane 43 R, Sangsvane 13 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge
: Blisgås 50 OF, Troldand 1500 R. Peder Rasmussen
Brændeskov (skoven)
: Halemejse 2 YF B, Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Ravn 1 R HØ, Kernebider 2 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 3 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 20 R (Sammen med en helt hvid tamgås.), Gravand 2 R, Pibeand 55 R, Krikand 8 R, Gråand 65 R, Taffeland 14 R, Troldand 140 R, Bjergand 1560 R, Toppet Skallesluger 2 M R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 10 R, Engpiber 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 2 , Grågås 10 R, Gravand 16 R, Pibeand 30 R, Krikand 25 R, Gråand 10 R, Spidsand 12 , Troldand 30 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 R, Husskade 1 R, Stær 20 R, Stillits 1 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Gråand 3 R, Troldand 2 R, Blishøne 2 R, Sølvmåge 2 AD FU, Gråkrage 5 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Hvid Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 1 AD SDR R. Henrik Andersen
Holevad: Stor Flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU. Leif Schack-Nielsen
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 6 R, Stor Skallesluger 5 R, Sangdrossel 3 SY. Leif Schack-Nielsen
Odense: Silkehale 46 R SY ( I frugttræ nord for Skt. Knuds Gymnasium). Hans Ole Matthiesen
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Ravn 1 . Bo K. Stephensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 22 R, Blisgås 19 R, Grågås 160 R, Gravand 209 R, Pibeand 400 R, Knarand 36 R, Krikand 96 R, Gråand 86 R, Spidsand 7 R, Skeand 17 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 128 R, Strandskade 42 R, Klyde 16 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 140 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 46 R, Storspove 2 FU, Rødben 6 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 8 R, Stær 200 FU, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Blisgås 19 R, Knortegås 1 R, Gravand 300 R, Pibeand 300 R, Krikand 30 R, Spidsand 2 FU, Skeand 5 FU, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 2K R, Blishøne 200 R, Strandskade 10 FU, Almindelig Ryle 30 R, Lille Kobbersneppe 25 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Anders Kristian Bærholm
Nordskov: Fjeldvåge 1 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Stubberup: Blå Kærhøg 1 M OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Horseklint: Rødstrubet Lom 17, Toppet Lappedykker 3 N, Gråstrubet Lappedykker 8 N, 1 kl. 8.35 + 2 kl. 8.50 Sule 3 AD N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 N, Krikand 2 N, Sortand 180 N, Fløjlsand 47, Toppet Skallesluger 80 N, Spurvehøg 2 N, Splitterne 12, Tejst 6, Sanglærke 3 N, Engpiber 7 N, Hvid Vipstjert 22, Stær 22 N, Bogfinke 125 N, Grønirisk 70 N, Grønsisken 4 N, Tornirisk 3 N, Rørspurv 1 N. Iben Hove Sørensen, Kirsten Halkjær Lund, Michael Mosebo Jensen

        Atlingand Snaremose, Langeland - årets første obs på Fyn i 2009. Fundet af Nis Rattenborg


      Ringdue fra matriklen, Svendborg

Lørdag den 21. marts 2009.

Monnet (05:40-10:15): Gravand 115 R, Pibeand 176 R, Spidsand 36 R, Ederfugl 1525 S, Strandskade 71 R, Stor Regnspove 93 R. Poul Rasmussen
Skovballe Taasinge
: Blisgås 5 R. Poul Rasmussen
Siø
: Grågås 46 R, Gravand 16 R, Pibeand 36 R, Hjejle 40 R, Storspove 1 R
Hov Nordstrand
: Hættemåge 45 N, Ringdue 400 N, Hedelærke 3 N, Sanglærke 33 N, Hvid Vipstjert 14 N, Vindrossel 29 N, Stær 292 N, Bogfinke/Kvækerfinke 8000 N, Rørspurv 40 N. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen
Hov Fyr
: Musvåge 13 N, Hættemåge 100 N, Hvid Vipstjert 4 N, Stær 19 N, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 N. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen
Spodsbjerg
(11:30): Havørn 1 V AD. Morten Kristiansen
Broholm Gods
(10:00): Troldand 8 R. Poul Brugs
Svanninge Bakker
(14:25-14:55): Grønspætte 1 OF. Kurt Gamborg Holm
Vestermade
(10:15): Fjeldvåge 1 R, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint
(06:10-09:25): Rørhøg 1 R hun, Splitterne 1 NV, Huldue 1 V, Hedelærke 2 NV, Bjergvipstjert 2 NV, Misteldrossel 29 V, Stær 516 NV, Bogfinke 5660 NV, Grønirisk 172 NV, Grønsisken 368 NV, Gråsisken 53 NV, Laplandsværling 1 NV, Rørspurv 197 NV. Kirsten Halkjær Lund, Søren Gjaldbæk
Horseklint
(11:00-12:30): Sule 1 R AD (Lå længe på havet), Havørn 1 OF 2K (Kom ind fra øst og fløj mod syd). Henrik Mørup-Petersen
Horseklint, Sommerhusområdet
(06:05): Skovsneppe 1 R. Søren Gjaldbæk
Martofte
: Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Bogensø Skov: sandsynlig ynglende Ravn 1 YF. Bo K. Stephensen
Kerteminde: Mølleløkken Havørn 1 T. Bo K. Stephensen
Kirkendrup Skov: Silkehale 37 R. Henrik Andersen
Ølundgård Inddæmning (15:30-17:30): Blisgås 19 R, Knarand 42 R, Vandrefalk 1 R 2K. Tim Hesselballe
Odense Fjord, Mesinge (10:30): Fjeldvåge 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Teglværksskoven, Nyborg (07:30): Grønspætte 1 HØ. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Silkehale 70 OF. Eske Frank Morthensen
Vaden v. Lindøhoved (09:55): Stor Regnspove 140 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven:
Fouragerede i have på Hallindskovvej Grønspætte 1 M FU, Hvid Vipstjert 5 R, Gransanger 1 R. Esben Eriksen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved
: Toppet Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 2 FU, Gråand 2 R, Ederfugl 31 FU, Havlit 5 FU, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 29 FU, Strandskade 2 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 7 FU. Børge L Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 350 R, Grågås 18 R, Gravand 59 R, Pibeand 15 FU, Knarand 6 FU, Krikand 21 R, Gråand 12 R, Skeand 22 , Taffeland 4 R, Troldand 94 R, Stor Skallesluger 1 M R, Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 1 R, Musvit 2 FU, Gråkrage 8 , Gulspurv 1 R HØ, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 4, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 18 R, Gravand 5 R, Pibeand 39 FU, Knarand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 60 R, Taffeland 18 R, Troldand 237 R, Bjergand 950 R, Hvinand 1 F R, Toppet Skallesluger 13 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 14 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 7, Vibe 3 R, Hættemåge 23 R, Stormmåge 28 R, Sølvmåge 12 , Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 1 OF, Sanglærke 12 , Engpiber 6 OF, Hvid Vipstjert 9 , Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Musvit 1 R, Råge 1 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 4 , Bogfinke 2 R, Snespurv 19 OF. Gunnar Jørgensen
Findinge: Rød Glente 2 OF. Gunnar Jørgensen
Fredskov (Præsteskov): Rødhals 1 2K+ RI, Fuglekonge 2 2K+ RI, Sumpmejse 1 2K+ RI, Musvit 1 2K+ RI. Børge L Rasmussen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Pibeand 14 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 23 OF, Almindelig Ryle 50 FU, Dobbeltbekkasin 18 FU, Storspove 16 FU, Rødben 17 FU, Gulspurv 1 SY. Gunhild Brink
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 140 R. Jens Bækkelund
Vissenbjerg: cruisede syd for motorvejen - flot syn Rød Glente 1 OF. Steen Reimers


        Gråkrage

Fredag den 20. marts 2009.

Svendborg, centrum (08:10): Bjergvipstjert 1 R. Henrik Knudsen
Vårø
: Hjejle 500 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Ristinge Hale (15:30-18:00): Sortbuget knortgås 1 R, Mørkbuget knortegås 490 R, Islandsk ryle 44 R. Henrik Knudsen
Snaremose (14:00-14:15): Blisgås 18 R, Knarand 5 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor (12:40-13:30): Pibeand 230 R, Lille Skallesluger 5 R (2 han + 3 hun), Klyde 10 R, Huldue 2 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (11:40-12:30): Rørhøg 2 R (Han + hun). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (09:30-10:30): Blisgås 29 R, Pibeand 211 R, Klyde 7 R, Hjejle 210 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (06:15-09:15): Pibesvane 14 N (6 ad + 4 2K kl. 7.50 + 4 ad kl. 8.00), Blisgås 4 R (I Gulstav Mose kl. 8.30), Ederfugl 3080 Ø, Havlit 150 R, Sortand 223 T (187 Ø + 36 V), Splitterne 22 Ø, Alk 3 (1 Ø-R + 2 Ø), Lomvie/Alk 1 Ø, Misteldrossel 1 SY, Bomlærke 1 TF. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose (06:00-06:15): Rørdrum 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
         Sortkrage         Foto: Poul Brugs
Tange Å: Sortkrage 1 R. Poul Brugs
Espe: Musvåge 2, Jernspurv 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Stær 2, Gravand 2, Gråand 1, Sumpmejse 1 SY. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:20-10:15): Sortstrubet Lom 2 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 4 SØ, Skarv 50 NØ, Fiskehejre 1 SV, Sangsvane 17 NØ, Grågås 25 NV, Bramgås 80 V, Knortegås 1 SØ, Gravand 1 T, Bjergand 20 N, Ederfugl 510 SØ, Sortand 132 SØ, Sortand 84 V, Fløjlsand 14 T, Hvinand 3 V, Stor Skallesluger 1 NV, Toppet Skallesluger 25 SØ, Musvåge 205 NØ, Strandskade 2 T, Vibe 2 SV, Hættemåge 20 NØ, Svartbag 2 FOU, Splitterne 3 NV, Lomvie 4 SØ, Alk 75 SØ 39 bestemt, Alk 11 V, Tyrkerdue 1 SY, Engpiber 5 NØ, Hvid Vipstjert 7 NØ, Vindrossel 1 T, Misteldrossel 1 R, Halemejse 10 FU, Allike 45 NØ, Ravn 1 R Revirflugt, Grønsisken 5 NØ, Tornirisk 15 NØ, Rørspurv 1 R, Marsvin 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense, Munke Mose (11:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Bremerskov: Grønspætte 1 R. Bo K. Stephensen
Flyvesandet, fugletårnet (07:00): Misteldrossel 2 RI. Jan Holm Jensen
Nordskov, marken ved vågebakken (08:15): Blisgås 22 R. Søren L. Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 64 FU, Gravand 6 FU, Krikand 15 FU, Strandskade 6 FU, Vibe 5 YF R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 7 Ø, Toppet Lappedykker 6 Ø, Gråstrubet Lappedykker 6 , Fiskehejre 7 NV, Pibesvane 14 , Grågås 16 N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 AD S, Gravand 4 Ø, Troldand 1 M Ø, Bjergand 14 Ø, Ederfugl 3080 Ø, Havlit 150 R, Sortand 223 , Fløjlsand 5 Ø, Hvinand 11 Ø, Toppet Skallesluger 95 , Stor Skallesluger 2 N, Storspove 1 Ø, En flok på 14 Splitterne 22 Ø, Alk 4 , Lomvie/Alk 1 Ø, Engpiber 12 Ø, Skærpiber 3 Ø, Hvid Vipstjert 23 Ø, Jernspurv 3 Ø, Misteldrossel 1 SY, Stær 3 NV, Bogfinke 20 Ø, Grønirisk 24 Ø, Tornirisk 22 Ø, Gulspurv 2 Ø, Rørspurv 10 Ø, Bomlærke 1 TF. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor
: Blisgås 29 R, Grågås 15 R, Bramgås 20 R, Pibeand 211 R, Knarand 2 R, Kl. 10.00 Musvåge 8 AD N, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 210 R, Almindelig Ryle 29 R, Sanglærke 20 R, Skærpiber 1 R, Bjergirisk 9 R, Rørspurv 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor
: Pibeand 230 R, Taffeland 200 R, Troldand 500 R, Lille Skallesluger 5 , Klyde 10 R, Stor Præstekrave 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 8 R, Huldue 2 N. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Snaremose Sø
: Blisgås 18 R, Pibeand 83 R, Knarand 5 R, Krikand 57 R, Spidsand 4 , Skeand 5 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Skeand 8 R, Rørhøg 2 , Vibe 60 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Munke Mose
: Vandstær 1 FU . Dieter Maaszen
Odense Jernbaneterræn
: Skovhornugle 1 DØD. Jørgen Lund Bjerregaard
Otterup
: Sildemåge 2 R. Jan Holm Jensen
Flyvesandet
: Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 5 RI, Misteldrossel 2 RI, Gransanger 1 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 RI, Topmejse 2 RI, Musvit 5 RI, Bogfinke 2 RI, Kernebider 1 V. Ringmærket i dag i alt: 21 fugle. Til dato total: 71 fugle.  Nord-Fyns-Feltstation forår 2009 ved Jan Holm Jensen
Horseklint: Splitterne 2 V, Bjergvipstjert 1 N, Hvid Vipstjert 7 N, Misteldrossel 1 N. Hans Ole Matthiesen
Kongens Have: Silkehale 1 AD R SY (Syngende enlig fugl lige ved teatret ). Hans Ole Matthiesen
Vissenbjerg: Midt i rundkørslen i Bred. Stær 4 FU. Heidi Lund Bjerregaard
Årup: Lungerne Hvid Vipstjert 1 R. Heidi Lund Bjerregaard
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 2 R, Krikand 16 R, Gråand 15 R, Troldand 8 R, Blishøne 6 TH, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 9 R, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 TH, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 2 TH, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Sangdrossel 1 R HØ, Blåmejse 2 FU, Musvit 7 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 2 R, Bogfinke 7 R, Gulspurv 2 R. Steen Christensen
Strib: Silkehale 30 FU. Sten Nielsen


       Sangdrossel fra morgencykelturen

Torsdag den 19. marts 2009.

Svendborg, Hallindskoven: Rød Glente 2 R AD (Kl. 17.20), Grønspætte 1 SY (Kl. 07.00 Set og hørt Hallindskovvej/Huusomvej), Bjergvipstjert 1 R (Kl. 15.30 Naturskolen øst for skoven). Esben Eriksen
Brændegård sø
(10:10): Duehøg 2 OF (Han og hun i territorieflugt). Lars Bonne Rasmussen
Espe: Allike 25, Husskade 2, Musvåge 1, Gravand 2, Hvid Vipstjert 1. Humlebi 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:15-10:15): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 11 NØ, Knopsvane 2 N, Sangsvane 12 NØ, Grågås 5 NØ, Gråand 2 R, Bjergand 2 NV, Ederfugl 350 SØ, Sortand 360 SØ, Havlit 2 V, Hvinand 2 SØ, Toppet Skallesluger 26 T, Agerhøne 2 R, Strandskade 2 T, Hættemåge 222 N, Stormmåge 25 N, Sildemåge 1 N, Svartbag 1 N, Splitterne 2 SØ, Alk 1 SØ, Alk 9 V, Ringdue 40 V, Sanglærke 50 NV, Engpiber 10 NØ, Hvid Vipstjert 22 NØ, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Råge 2 NØ, Sortkrage 1 T, Gråkrage 3 T, Ravn 2 T, Stær 9 NØ, Skovspurv 6 TF, Bogfinke 10 R, Stillits 2 R, Grønsisken 5 NØ, Tornirisk 16 NØ, Lille Gråsisken 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 NØ, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]Fællesstrand, Fyns Hoved (09:30): Splitterne 2 R. Ella Mikkelsen
Horseklint (07:30-11:30): Duehøg 1 N, Vandrefalk 1 Ø (Kl. 8.10), Splitterne 1 N, Tejst 1 V, Huldue 1 N, Hedelærke 1 N, Blåmejse 86 N, Stær 660 N, Bogfinke 1660 N. Ella Mikkelsen
Kærby Fed (14:20): Blisgås 14 R, Pibeand 200 R, Klyde 14 R. Ella Mikkelsen
Måle Strand (12:55): Gulspurv 30 FU. Ella Mikkelsen
Bøgebjerg Strand (12:20): Huldue 4 N. Ella Mikkelsen
Stubberup (12:15): Kragefugl sp. 1000 FU. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Rød Glente 2 AD FU, Grønspætte 1 SY ( Set og hørt kl 07.00 i haverne i Hallindskov huse ), Bjergvipstjert 1 R (Ved naturskolen øst for skoven). Esben Eriksen
Christiansminde
: Lille Lappedykker 1 FU, Vandrikse 2 R HØ, Grønbenet Rørhøne 1 R HØ. Arne Bruun
Svanninge Bakker
: Grønspætte 2 R, Gærdesmutte 3 SY, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 2 R, Korttået Træløber 1 FU, Dompap 4 R. Peder Rasmussen
Bispeenge
: Hejre sp. 1 FU, Grågås 40 FU, Gravand 5 FU, Krikand 26 FU, Blishøne 37 FU, Strandskade 2 OF, Vibe 12 OF, Hættemåge 62 FU, Sølvmåge 14 FU, Svartbag 1 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Skovskade 1 FU. Gunhild Brink
Bøgebjerg Strand: Knopsvane 6 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Huldue 4 N, Hvid Vipstjert 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Stor Flagspætte 1 KA, Gærdesmutte 2 R, Solsort 2 R, Musvit 2 SY, Allike 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 4 R, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 170 R ,Fiskehejre 1 R ,Grågås 4 R, Gravand 42 R, Pibeand 7 R, Krikand 5 R, Gråand 8 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 35 R, Strandskade 18 R, Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 30 R, Storspove 40 R, Rødben 4 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 10 R, Splitterne 2 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Horseklint: Lom sp. 1 V, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 NØ, Gravand 15 Ø, Sortand 17 R, Fløjlsand 5 N, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 6 Ø, kl. 9.20 Duehøg 1 N, Musvåge 6 TF, kl. 8.10 Vandrefalk 1 Ø, Strandskade 6 R, Sølvmåge 32 R, Splitterne 1 N, Tejst 1 V, Huldue 1 N, Ringdue 340 N, Hedelærke 1 N, Sanglærke 32 N, Hvid Vipstjert 18 N, Blåmejse 86 N, Allike 390 N, Stær 660 N, Bogfinke 1660 N, Stillits 2 N, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Kærby Fed: Knopsvane 250 R, Sangsvane 8 R, Blisgås 14 R, Grågås 80 R, Gravand 22 R, Pibeand 200 R, Krikand 20 R, Blishøne 200 R, Strandskade 20 R, Klyde 14 R, Vibe 14 R, Hættemåge 270 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R. Ella Mikkelsen
Måle: Knopsvane 2 R, Grågås 98 R, Gravand 17 R, Ederfugl 200 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Vibe 4 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 30 R. Ella Mikkelsen
Romsø: Skarv 50 R, Set fra Måle strand Knopsvane 2 R. Ella Mikkelsen
Stubberup: Sanglærke 1 SY, Gråkrage 2 R, Kragefugl sp. 1000 FU, Gulspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Grågås 23 R, Musvåge 2 N, Vibe 22 N, Storspove 6 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 11 SY, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Ringdue 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 2 RI, Musvit 2 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 1 RI. Ringmærket i dag i alt: 9 fugle. Til dato total: 49 fugle.  Nord-Fyns-Feltstation forår 2009 ved Jan Holm Jensen


       Silkehale         Hans Villum Christensen

Onsdag den 18. marts 2009.

Svendborg, Sætting Strandvej (15:10): Hvid vipstjert 1 R
Noret, Taasinge
: Hvid vipstjert 1 R. Poul Rasmussen
 Ny Gesinge
: Blisgås 48 R. Poul Rasmussen
Lundeborg, Camping
: Ringdue 2000 N, Musvåge 3 N. Poul Brugs
Lindkær v/Ravnholt
(12:40-14:45): Havørn 1 R AD, Duehøg 2 OF (Både han og hun. Sikkert det lokale yp), Træløber 2 SY, Ravn 2 HØ. Per Rasmussen
Espe
: Pibesvane 35 OF mod NØ, Musvåge 4 (2 NØ + 2 lokale), Stær 2, Hvid Vipstjert 2, Gravand 2 , Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:10): Sorthalset Lappedykker 1 R (Ankomst). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Fjord (09:10-11:30): Lille Lappedykker 70 FU, Toppet Lappedykker 36 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Skarv 20 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 FU, Grågås 2 FU, Gravand 14 FU, Gråand 10 FU, Troldand 15 R, Ederfugl 340 R, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 37 FU, Musvåge 41 NØ, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 160 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 4 FU, Ringdue 115 NØ, Sanglærke 10 NØ, Engpiber 6 NØ, Hvid Vipstjert 5 NØ, Jernspurv 3 SY, Allike 60 NØ, Bogfinke 200 NØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg, Ærtekilen (07:52): Ravn 1 OF. Frits Thomsen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (17:30): Huldue 2 T. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet, fugletårnet (07:00): Hedelærke 1 V. Jan Holm Jensen
Horseklint (06:00-12:00): Sortand 162 NV, Fløjlsand 46 R, Ride 6 N AD, Tejst 4 R, Huldue 34 N, Hedelærke 16 NV, Sanglærke 91 NV, Bjergvipstjert 3 NV, Misteldrossel 13 T, Blåmejse 515 N, Musvit 185 N, Bogfinke 2133 N, Grønirisk 116 NV, Grønsisken 142 NV, Rørspurv 75 NV. Søren Gjaldbæk
Martofte, Langøvej: Blå Kærhøg 1 R 2K. Søren Gjaldbæk
Korshavn: Misteldrossel 3 R. Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt: Rørhøg 1 R 2K han. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
:  Natugle 1 YF BR (Da jeg ville sikre en af mine hvinandekasser, som hang
usikkert, kunne jeg konstatere at kassen i år bliver benyttet af natugle ( rugede på 2 æg ). Så er der altså 2 yp på matriklen, med en indbyrdes afstand på under 200 meter. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 KA, Havørn 1 AD R, Han og hun. Sikkert det lokale YP Duehøg 2 OF, Musvåge 5 R, Blishøne 180 R, Ringdue 400 R, Træløber 2 SY, Korttået Træløber 3 SY, Ravn 2 KA. Per Rasmussen
Lillemølle (Ørbæk Å): Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 2 SY, Skovskade 1 R, Ravn 2 OF, Dompap 4 R SY. Peder Rasmussen
Slipshavn Enge: Knopsvane 5 R, Gravand 6 R, Trane 2 OF (Kredsede rund over Slipshavn Enge), Strandskade 3 R, Rødben 3 FU, Sølvmåge 10 R, Splitterne 1 R, Sanglærke 4 SY. Peder Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 7 R, Grågås 53 R, Gravand 18 R, Pibeand 35 R, Krikand 38 R, Skeand 5 R, Taffeland 35 R, Troldand 44 R, Bjergand 1 R, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 1 FU, Rødben 3 R, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Husskade 2 R, Stær 35 FU, Rørspurv 6 FU. Peder Rasmussen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Halemejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Grindløse: Vesterby. Hvid Vipstjert 1 R. Jens Bækkelund
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 T. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 12/3-2009:
           Havørn skudt med riffel
           Jagtfredede bramgæs skal tælles
           Gåseflokke er en naturrigdom for os alle
           Svalbards bramgæs balancerede på randen af udryddelse


    Skovspurv fra haven soler sig

Tirsdag den 17. marts 2009.

Øster Hæsinge (16:04): Rød glente 1 (ikke samme fugl som tidligere på dagen). Erik Ehmsen
Gulstav Mose
: Bramgås 90 R. Hans Villum Christensen
Fredskovvej 16 (tidl. 11), Oure
(07:15-07:45): Grønspætte 2 SY (Par, indflyvende til samme træ). Børge L Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Toppet Lappedykker 24 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv 12 R, Knopsvane 30 FU, Grågås 16 FU/R, Gråand 15 FU, Knarand 5 FU, Skeand 10 R, Krikand 2 FU, Taffeland 20 R, Bjergand 50 R, Troldand 800 R, Musvåge 1 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 60 FU, Vibe 1 SY, Hættemåge 250 R, Rørspurv 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ejby Mølle
(17:00-17:15): Bjergvipstjert 1 OF, Vandstær 1 R. Jesper Mads Eriksen
Helnæs Made
(14:00-17:15): Hjejle 120 R, Brushane 8 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet
(10:30-11:45): Sule 1 V AD, Fløjlsand 30 R. Søren Gjaldbæk
Vestermadegyden, Mesinge: Blå Kærhøg 1 FU hun, Bomlærke 1 SY. Ole Reuther
Horseklint (09:30): Sule 1 NV. Ivan Sejer Beck

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Sø
: Skarv 1 FU, Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Pibeand 110 R, Hvinand 56 R, Lille Skallesluger 9 , Rød Glente 1 R, Strandskade 4 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Sjagger 10 R, Allike 60 N. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Skovhornugle 1 DØD (ihjelkørt ved hovedvejen). Erik Ehmsen
Sollerup: Musvåge 15, Sanglærke 4 SY, Råge 31 OF, Gråkrage 3 R, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Fredskov (Præsteskov): Ringdue 16 SØ, Grønspætte 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU. Børge L. Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 22 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 4 FU, Fiskehejre 1 R, Gravand 12 R, Gråand 7 R, Ederfugl 36 FU, Hvinand 10 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 1875 , Stormmåge 354 , Sølvmåge 102 , Svartbag 2 R. Børge L. Rasmussen
Agernæs: Blishøne 100 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 2 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Fyr og havet ud for: Skarv 5 R, Ederfugl 150 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 1 SY. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, ,Knopsvane 2 R Sangsvane 18 R, Grågås 128 R, Bramgås 13 R, Gravand 24 R, Krikand 116 R, Gråand 187 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 4 R, Hjejle 120 R, Vibe 150 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 9 SY, Engpiber 2 R, Solsort 3 R, Husskade 5 R, Råge 1 R, Gråkrage 14 R, Stær 300 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Helnæs, Halen: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 14 R, Krikand 10 R, Vibe 100 R, Sanglærke 10 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 200 R. Ella Mikkelsen
Odense Inderfjord: Lille Lappedykker 6 FU, Knopsvane 15 FU, Ederfugl 11 FU, Hvinand 1 FU, Blishøne 17 FU, Stillits 7 OF. Gunhild Brink
Emtekær Nor: Spidsand 2, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 8 FU, Storspove 6 FU. Poul-Asger Olesen
Horseklint: Sule 1 NV. Ivan Sejer Beck


         Sortand

Mandag den 16. marts 2009.

Hallindskoven, Svendborg: Blå Kærhøg 1 N AD hun, Grønspætte 1 SY (Hørt i perioden 07.00-08.00 fra Hallindskovvej ved 90 gradersving). Esben Eriksen
Svendborg, Kogtvedparken
Silkehale 14 R
Ny Gesinge, Taasinge
: Blisgås 46 R. Poul Rasmussen
Søen, Valdemarsslot
: Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Gravand 12 R, Krikand 12 R, Gråand 16 R, Taffeland 12 R, Troldand 120 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 8 R, Vibe 1 R
Brændegård sø
(13:00): Sædgås 5 R. Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle inddæmningen
(12:15-12:40): Blå Kærhøg 1 R AD han, Dobbeltbekkasin 23 R (Skræmt op af ræv/mink ?), Hvidklire 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Espe
: Grønspætte 1 hørt, Gravand 2, Vibe 2, Stær 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor + havet syd for
(10:30-11:50): Toppet Lappedykker 30 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 18 FU, Gravand 2 R, Gråand 40 R, Pibeand 30 FU, Taffeland 20 R, Bjergand 2000 R, Troldand 160 R, Ederfugl 350 R, Sortand 2 T, Havlit 5 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 16 FU/R, Vibe 6 FU/R, Almindelig Ryle 10 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 1 R, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (15:00-16:00): Klyde 3 R. Kresten Madsen
Skaboeshuse
(11:45-12:00): Dværgfalk 1 N. Kurt Hansen
Smidstrupvej, Harritslev
(14:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen avlsgård
(09:00): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m
.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 5 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 2 FU, Sortkrage 1 KA, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 FU. Kjeld Korsholm
Bissebjerg - Tåsinge
: Grågås 89 R, Musvåge 3 R. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Skarv 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 14 R, Gravand 6 R, Knarand 8 R, Krikand 45 R, Gråand 15 R, Strandskade 6 R, Vibe 15 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 30 R, Stær 55 FU. Peder Rasmussen
Ny Gesinge: Blisgås 40 R, Grågås 35 R, Tårnfalk 2 R, Sanglærke 2 SY. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 2 R, Gravand 46 R, Pibeand 50 R, Gråand 65 R, Spidsand 24 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 16 R, Klyde 1 R, Storspove 68 FU, Rødben 2 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Knopsvane 31 R, Sangsvane 60 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 16 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 4 R, Troldand 710 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 11 FU, Stor Flagspætte 1 R HØ, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 15 FU, Stillits 2 R. Peder Rasmussen
Sønder Nærå: Hvid Vipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Odense: Silkehale 6 R. Gunnar Jørgensen
Bispeenge: Gravand 5 FU, Pibeand 7 FU, Krikand 30 FU, Gråand 20 FU, Blishøne 39 FU, Vibe 19 OF, Hættemåge 31 FU, Sølvmåge 7 FU, Gærdesmutte 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 7 FU. Gunhild Brink
Fællesstrand/Tornen: Spidsand 4, Lille Kobbersneppe 19 FU. Hans Ole Matthiesen 
Horseklint: Musvåge 17 TF, Hvid Vipstjert 4 N, Halemejse 4 N. Hans Ole Matthiesen 


         Se efter de to underarter af skarver: Phalacrocorax carbo carbo og Phalacrocorax carbo sinensis

Søndag den 15. marts 2009.

Svendborg, Wandallsvej: Silkehale 14 R
Ny Gesinge, Udflyttervej
(16:00): Blisgås 28 OF. Poul Rasmussen
Ristinge Hale
: Splitterne 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Fredmosen
(12:10): Rørdrum 1 SY (Også hørt fre + lø). Frits Thomsen
Dovns Klint
(10:45): Havlit 100 R (+). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Syltemade Å ved Vestermølle
(15:05): Vandstær 1 FU. Niels Andersen
Tange å
(08:30): Knopsvane 6 R, Gravand 2 R, Strandskade 1 R, Stormmåge 200 R, Hættemåge 100 R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 24 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 20 R, Hvinand 2 R, Skarv 16 R, Grønirisk 15 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R. Poul Brugs
Brændegård sø
(09:00-12:10): Duehøg 1 OF, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Brændegaard sø (
12:45-13:00): Rørhøg 1 OF 2K han (I fældning) (Årets første), Duehøg 1 OF. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Nakkebølle Sanatorium
: Ravn 2 OF. Niels Andersen
Øster Skerninge
: Ravn 2 OF. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning
(15:15-16:15): Blisgås 3 R, Nilgås 1 R, Hvinand 134 R, Lille Skallesluger 6 R. Niels Bomholt
Nakkebølleinddæmning
(11:30-12:30): Hvinand 171 FU, Lille Skallesluger 10 FU. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Arreskov
(12:25): Havørn 1 R AD. Ella Mikkelsen
Espe
: Ravn 1, Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ejby Mølle
(17:45): Vandstær 1 R. Jesper Mads Eriksen
Odense, Assistens Kirkegård
(09:00): Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Odense, Thomas B. Trigesgade (08:20): Silkehale 42 FU. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (11:30): Blå Kærhøg 1 N 2K han. Kurt Hansen
Ølundgaard Inddæmning (10:15-12:30): Gravand 160 R, Pibeand 650 R, Knarand 42 R, Krikand 185 R, Spidsand 65 R, Strandskade 80 R, Klyde 28 R, Hjejle 140 R, Stor Regnspove 73 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand: Blå Kærhøg 1 R (Brun), Agerhøne 2 R, Klyde 4 R. Gregers Johannesen
Bederslev (10:00): Sildemåge 1 FU. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Skovsneppe 1 R, Topmejse 1 SY, Sortmejse 2 SY, Bogfinke 6 SY, Dompap 1 R
Horseklint: Rødstrubet Lom 15, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 14 Ø, Ederfugl 300 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 40 R, Toppet Skallesluger 32 R, Spurvehøg 1 FU, Hjejle 1 V, Tejst 1 SDR R, Ringdue 300 R, Sanglærke 12 N, Engpiber 8 N, Hvid Vipstjert 1 N, Blåmejse 10 N, Musvit 40 N, Allike 60 TF, Sortkrage 2 TF, Stær 54 N, Bogfinke 400 N, Grønirisk 120 N, Rørspurv 4 N
Føns Vang (08:20-09:30): Sangsvane 109 R, Knarand 8 R, Lille Skallesluger 21 R, Klyde 1 R, Træløber 1 SY, Burfugl 1 R (Magellan Gås, hun , N-siden m. Grågæs) (Måske den samme set Lerdrup syd for Odder, Danmark d. 4. januar 2009 ). Michael Mosebo Jensen
Tybrind Bjerge: Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Knarand 20 R, Blå Kærhøg 1 R (Hunfarvet), Hjejle 300 R, Huldue 2 R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Nr. Allé, Strib (14:00): Silkehale 120 R. Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (07:30-08:00): Spidsand 96 R, Klyde 84 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Fiskehejre 3 FU ( Også gang i kolonien på Ravnholt bakke), Grågås 2 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 FU, Pibeand 78 FU, Krikand 44 FU, Stor Skallesluger 2 NØ, Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 3 YF, Sanglærke 6 FU, Engpiber 4 , Skærpiber 1 FU, Bjergpiber/Skærpiber 2 FU (Yderste eng ), Træløber/Korttået Træløber 1 FU (I næstyderste tjørn ), Ravn 1 OF, Tornirisk 1 R, Bjergirisk 1 OF, Snespurv 3 FU (Enge mod syd, nok Monnetfuglene), Rørspurv 1 SY. Arne Bruun
Sortemosen: Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 , Grågås 82 R, Gravand 32 R, Pibeand 104 R, Knarand 5 FU, Krikand 28 R, Gråand 22 , Spidsand 5 R, Skeand 3 FU, Troldand 2 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 106 R, Strandskade 2 R, Vibe 23 R, Hættemåge 4 OF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 , Ringdue 16 , Sanglærke 2 SY, Engpiber 3 OF, Hvid Vipstjert 1 T HØ, Sjagger 1 T HØ, Musvit 2 R HØ, Husskade 1 R HØ, Allike 2 R, Gråkrage 8 ,Stær 1 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar JørgensenArreskov Dyrehave: Havørn 1 AD R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods: Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 8 R, Gravand 6 R, Gråand 11 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 8 R, Vibe 13 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 SY, Silkehale 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 1 SY. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 80 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 110 R, Gravand 58 R, Pibeand 28 R, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 17 R, Skeand 13 R, Troldand 23 R, Lille Skallesluger 1 M FU, Havørn 4 , Duehøg 1 OF, Musvåge 4 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Sølvmåge 110 R, Ringdue 300 R, Stor Flagspætte 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 3 R, Allike 30 R, Gråkrage 13 R, Ravn 2 R, Bogfinke 5 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen

Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Odense, Østre Stationsvej------Thomas B. Thriges Gade: Silkehale 42 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gravand 89 R. Dieter Maaszen
Gersø: ca.! Blisgås 20 R, Grågås 100 R . Anders Myrtue
Hessum: Sangsvane 43 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 29 FU, Gravand 126 R, Pibeand 350 FU, Knarand 44 FU, Spidsand 35 R, Skeand 24 FU, Blå Kærhøg 1 M AD FU, Blishøne 60 FU, Strandskade 105 R, Klyde 13 FU, Hjejle 210 R, Storspove 113 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R, Stær 90 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 50 R, Grågås 100 R, Gravand 20 R, Pibeand 500 R, Knarand 30 R, Krikand 50 R, Spidsand 20 R, Skeand 10 R, Troldand 20 R, Blishøne 30 R, Strandskade 10 R, Klyde 7 R, Hjejle 60 R, Vibe 100 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Stær 100 R. Anders Myrtue
Nyborg: Set fra motorvejen Rød Glente 1 Ø. Leif Novrup
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 4, Toppet Lappedykker 2, Skarv 1 FU, Gravand 4, Ederfugl 3, Toppet Skallesluger 2, Sølvmåge 1, Ringdue 2, Rødhals 1 FU, Solsort 2, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 3 F FU. Kristian Angelo-Nielsen 
Kerteminde: Mølleløkken Blåmejse 15 T. Bo K. Stephensen
Nordskov Enge: Krikand 80 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU. Bo K. Stephensen
Føns Vang: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sangsvane 109 R, Knarand 8 R, Krikand 12 R, Bjergand 10 R, Lille Skallesluger 21 R, Klyde 1 R, Sangdrossel 1 SY, Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Pibeand 4 R, Knarand 20 R, Krikand 20 R, Spidsand 2 R, Hunfarvet Blå Kærhøg 1 N, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 300 R, Huldue 2 R, Isfugl 1 R, Skærpiber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Strib: Silkehale 120 R. Michael Mosebo Jensen
Strib: strandvejen Silkehale 25 OF .Sten Nielsen
Tybrind Vig: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Pibeand 33 R Ederfugl 500 R, Havlit 4 R, Sortand 40 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI. Hans Rytter
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 96 R, Klyde 84 R. Aksel Christensen


      For tiden gæstes havet ud for Dovns Klint af mange Havlitter her i marts måned, ca 80 fugle, men kun 10% er hunner... Tekst og foto: Erik Thomsen

Lørdag den 14. marts 2009.

Svendborg, Wandallsvej (15:04): Silkehale 18 R
Hvidkilde Sø
: Troldand 1500 R, Taffeland 200 R, Hvinand 50 R, Blishøne 30 R, Lillle skallesluger 8 R, Grågås 550 R, Skarv 5o R, Strandskade 6 R, Stor Skallesluger 2 R. Erik Danielsen
Monnet, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 R (Brun), Snespurv 3 R. 50-60 DN-turdeltagere, Poul Rasmussen
Hov Nordstrand
(06:30-13:30):Stær 75, Ederfugl 2ooo R, Toppet skallesluger 33 Ø, Ringdue1o3o N, Kvæker/bogfinke 3000 N, Huldue 16 N, Allike 175 N, Musvåge 3 NØ, Sanglærke 101 N, Misteldrossel 1 N, Hedelærke 36 N, Silkehale 9 R derefter N, Spurvehøg 1 N, Rød glente 1 N, Rødstrubet lom 1 SV. Erik Danielsen
Dovns Klint
: Havlit 80 R (heraf 10 % hunner). Erik Thomsen
Søgård
(10:55): Silkehale 65 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Vesteregn
(10:10): Blisgås 62 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Sædballe, Fredmosevejen
(07:45): Nilgås 2 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Gudbjerg
: Agerhøne 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Kværndrup A9
(14:50): Rød glente 1 FU
Espe: Spurvehøg 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø
: Havørn 2 AD, Kortnæbbet gås 1 R (stadig udparret med grågås). Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(08:15-11:10): Skeand 25 OF, Havørn 1 R JUV, Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl). Gunnar Jørgensen
Fruelundsvej, Dømmestrup: Agerhøne 2 R. Per Rasmussen
Birkebjerg, Dalby (13:00-14:00): Grønspætte 1 R (Hørt og set flyvende). Vivian Neidel
Chr. Lehns Vænge, Næsbyhoved-Broby (14:15): Kernebider 6 OF. Ruben F. Scharff, Ole H. Scharff
Odense Fjord, Lindøterminalen (10:50-11:50): Havørn 2 OF (Den ene AD fløj kl. 10.50 mod Kertinge Nor, den anden IMM 10 min. senere samme vej). Ella Mikkelsen
Odense Fjord, Hvidegrund (06:30-10:15): Hvinand 128 R, Svartbag 25 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning (12:30-13:15): Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 30 R, Knarand 20 R, Skeand 25 R, Blå Kærhøg 1 FU AD han. Henrik Mørup-Petersen
Ølundgård (09:30): Havørn 2 R. Anthony Carter
Bregnør Bugt (06:30-10:05): Hvinand 174 R. Ella Mikkelsen
Hasmark (16:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Bodil og Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Hang ud med stærene Silkehale 1 R, Stær 15 YF. Arne Bruun
Keldsnor: Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 18 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor
: til rast kornmark Blisgås 60 OF, Blå Kærhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 15 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 12, Knopsvane 2 R, Grågås 89, Gravand 52 R, Pibeand 19 R, Knarand 3 R, Krikand 11 R, Gråand 14 R, Skeand 25 OF, Taffeland 12 R, Troldand 39 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 JUV R, Brun fugl Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 2 R, Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 18 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 44 R, Svartbag 2 R, Ringdue 8, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 4 R, Vindrossel 22 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Allike 78, Gråkrage 8, Stær 4, Bogfinke 4, Grønirisk 1 R, Stillits 1 SY, Gulspurv 1 R HØ, Rørspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Bregnør Bugt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 11 R, Knopsvane 4 R, Grågås 1 OF, Gravand 16 R, Gråand 27 R, Ederfugl 266 R, Hvinand 174 R, Toppet Skallesluger 13 R, Strandskade 19 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 151 R, Storspove 49 R, Hættemåge 157 R, Sølvmåge 226 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 12 SY, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 4 R, Sjagger 4 R, Musvit 1 SY, Stær 23 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 5 R. Ella Mikkelsen
Lumby Middelgrund: Skarv 22 R, Knopsvane 23 R, Gravand 56 R, Pibeand 12 R, Gråand 23 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 24 R, Hættemåge 215 R, Sølvmåge 140 R. Ella Mikkelsen
Omr. G2, Od.Fj. (Roholm-Flintholm): Skarv 26 R, Knopsvane 6 R, Ederfugl 48 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 7 R, Svartbag 2 R, Husskade 3 R. Ella Mikkelsen
Omr. H2, Od.Fj. (Hvidegrund V): Ederfugl 10 R. Ella Mikkelsen
Omr. H3, Od.Fj. (Hvidegrund Ø): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 14 R, Knopsvane 5 R, Gravand 7 R, Gråand 12 R, Ederfugl 334 R, Hvinand 128 R, Toppet Skallesluger 64 R, Fasan 4 R, Hættemåge 42 R, Sølvmåge 299 R, Svartbag 25 R, Ringdue 1 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 7 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Omr. H4, Od.Fj. (Fjord ved Lindøværftet): Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 2, Strandskade 3 R, Vibe 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 54 R, Sølvmåge 76 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 SY, Silkehale 1 R
Flyvesandet: Silkehale 8 R, Rødhals 1 R (Ringmærket med Helgolandring), Solsort 4 RI, Gulspurv 1 M 2K RI. Hans Rytter

       Sort hugorm 1 af 7 sorte


        Blisgås

Fredag den 13. marts 2009.

Monnet ved fugletårnet: Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R. Deltagere ved indvielsen af fugletårnet, Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Gravand 26 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Sanglærke 12 SY, Hvid Vipstjert 1 R
Vårø Taasinge
: Rød Glente 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Søby Monnet: Fjeldvåge 1 . Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Blisgås 47 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Blisgås 9 R, Grågås 30 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 24 R
Espe: Hvid Vipstjert 1 (årets første på matriklen). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Rygård (10:00): Sjagger 1000+ R. Poul Brugs
Bøjden Nor + havet syd for (08:50-11:45): Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 2 R, Grågås 16 FU, Gravand 4 R, Gråand 50 R, Pibeand 35 FU, Taffeland 30 R, Bjergand 2000 R, Troldand 140 R, Ederfugl 350 R, Sortand 30 R, Havlit 2 R, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 40 R, Toppet Skallesluger 17 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 NV Mod Illumø, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 15 FU/R, Hjejle 2 T, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 18 FU, Hættemåge 60 R, Hættemåge 35 NV, Sølvmåge 6 R, Ringdue 140 NV, Sanglærke 10 NV, Sanglærke 10 SY, Engpiber 4 FU, Stær 1 SY, Bogfinke 4 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg] 
Håre Bjerge (11:20): Ravn 6 R. Frits Thomsen
Faurskov (10:20): Ravn 2 R. Frits Thomsen
Klakkebjerg (09:55): Ravn 2 R. Frits Thomsen
Skaboeshuse (09:26): Trane 4 N. Kurt Hansen
Vågebakken (12:30): Blisgås 8 R, Fjeldvåge 1 R, Stor Regnspove 70 R, Huldue 10 R, Ringdue 500 R (Min.). Hans Ole Matthiesen, Søren Gjaldbæk
Odense, Assistens Kirkegård (09:00): Kernebider 9 R. Dieter Maaszen
Ølundgård (09:45-10:45): Havørn 2 R (1 AD, 1 Subadult). Kurt Due Johansen
Vissenbjerg ved motorvejen (16:00-16:35): Rød Glente 1 R. Elsebeth Greve Schak
Horseklint (07:00-11:30): Blå Kærhøg 1 NV 2K, Trane 4 NV (Er iflg. Professor Hesselballe trukket Skaboeshuse-Fyns Hoved med 28,78245 km/t.), Skovsneppe 1 TF, Splitterne 2 T (1 9.03, 1 1020), Huldue 19 NV, Ringdue 721 NV, Grønspætte 1 R hun, Hedelærke 24 NV, Sanglærke 167 NV, Jernspurv 37 NV, Misteldrossel 20 NV, Musvit 56 T (21 NV, 35 TF), Bogfinke 2408 NV, Grønirisk 69 NV, Tornirisk 6 NV, Rørspurv 68 NV. Ivan Sejer Beck, Hans Ole Matthiesen, Søren Gjaldbæk
Føns Vang (11:30): Sangsvane 221 FU, Lille Skallesluger 8 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 13 R, Gravand 11 R, Pibeand 26 R, Knarand 28 R, Krikand 125 R, Gråand 50 R, Taffeland 12 R, Troldand 45 R, Musvåge 2 R, Blishøne 115 R. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 2 R, Grågås 77 R, Gravand 26 R, Hvinand 1 M R, Musvåge 1 R, Blishøne 100 R, Strandskade 2 R, Vibe 50 R, Sanglærke 5 SY, Stær 10 OF. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 105 R, Spidsand 2 , Taffeland 16 R, Troldand 25 R, Lille Skallesluger 5 , Stor Skallesluger 3. Peder Rasmussen
Nørre Søby: Hvid Vipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 9 R. Dieter Maaszen
Bolbro: Sangdrossel 1 SY. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Grågås 30 FU, Gravand 70 FU, Pibeand 10 FU, Krikand 10 FU, Gråand 10 FU, Stor Skallesluger 2 R, Vibe 60 R, Storspove 30 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Gravand 32 R, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 20 FU, Strandskade 50 R, Engpiber 3 SY. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Sangsvane 504 R, Grågås 10 FU, Gravand 70 R, Pibeand 1500 FU, Krikand 100 FU, Storspove 12 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 10 FU, Gravand 80 FU, Pibeand 60 FU, Knarand 34 FU, Krikand 100 FU, Gråand 150 R, Spidsand 42 FU, Taffeland 1 F R, Troldand 30 R, Havørn 2, Musvåge 1 R, Blishøne 200 FU, Strandskade 104 FU, Hjejle 193 R, Vibe 140 R, Almindelig Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 40 R, Storspove 170 R, Hættemåge 60 FU, Stær 50 FU. Kurt Due Johansen


       Officiel indvielse af nyt fugletårn på Monnet, Monnetvej Tåsinge. Der bliver serveret kaffe, øl/vand og lidt at spise. Flemming Madsen, formand for Udvalget for Miljø og Teknik og Henrik Kalckar Hansen formand for Dansk Ornitologisk Forening Fyn, holder åbningstaler. Når den røde snor er klippet over, vil der, under kyndig vejledning fra den lokale fuglekender Poul Rasmussen, være mulighed for at studere det rige fugleliv på Monnet.
         Læs også 1, 2, og 3

Torsdag den 12. marts 2009.

Strynø set fra Monnet: Bramgås 500 R. Poul Rasmussen
Skovballe Taasinge: Blisgås 12 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge: Blisgås 47 R. Poul Rasmussen
Monnet: Blå Kærhøg 1 R han, Stor Regnspove 59 R. Poul Rasmussen
Thurø Rev (08:50 - 09:30): Fiskehejre 4 YF B ( 2 par i kolonien i skoven), Sangsvane 13 NØ (to flokke krydser Thurø Rev . Ligner nogle der komme fra Taasinge og fortsætter mod nordøst - Sjælland og videre), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Gravand 12 R, Pibeand 26 R, Krikand 16 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 14 R, Strandskade 4 R, Vibe 1 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 SY + 12 R , Engpiber 1 R, Sangdrossel 1 SY (Østerskov), Bogfinke 6 SY
Espe: Ravn 1, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Spætmejse 1, Skovspurv 20, Bogfinke 5, Solsort 7, Ringdue 3, Husskade 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:30-11:10.): Toppet Lappedykker 22 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 20 R, Skarv 10 FU/R, Knopsvane 38 FU, Grågås 16 FU, Gråand 20 FU/R, Knarand 16 FU, Skeand 10 FU/R, Taffeland 20 R, Bjergand 25 R, Troldand 950 R, Hvinand 2 FU, Blishøne 60 FU, Hættemåge 80 FU/R, Svartbag 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense, Assistens Kirkegård (09:30): Kernebider 12 R. Dieter Maaszen
Odense, Østre Stationsvej og Thomas B. Thriges Gade (08:40): Silkehale 54 R. Dieter Maaszen
Bolbro, Øvelsespladsen (08:00): Grønsisken 150 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nørre Lyndelse: I Hvidkærparken Silkehale 24 R. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 12 R. Dieter Maaszen
Bolbro: Øvelsespladsen mod Rismarksvej Grønsisken 150 FU. Dieter Maaszen
Odense: Østre Stationsvej og Thomas B Thriges Gade Silkehale 54 FU. Dieter Maaszen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Knopsvane 2, Sølvmåge 1, Ringdue 1, Solsort 1 SY, Blåmejse 2 FU, Husskade 1, Allike 2 FU, Bogfinke 1 F FU. Kristian Angelo-Nielsen
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Silkehale 6 R. Gunnar Jørgensen
Strib: Silkehale 15 FU. Anne Marie Kirk via Sten Nielsen


            Fast fiskehejre ved Roklubben Svendborg

Onsdag den 11. marts 2009.

Skovballe, Taasinge (07:45): Blisgås 12 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge (07:40): Blisgås 33 R. Poul Rasmussen
Monnet: Spidsand 44 R, Vandrefalk 1 R han. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Sollerup Enge/Arreskov sø (17:00-18:00): Rørdrum 1 SY (Paukende i den østlige del), Stor tornskade 1 R, Hvid vipstjert 8 R, Hættemåge og Sølvmåge 5000 R. Erik Danielsen
Espe:Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (09:30): Musvåge 2 FU, Ringdue 25 NV, Grønspætte 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 3 FU, Skovskade 1 FU, Bogfinke 15 NV, Dompap 8 FU, Kernebider 2 FU, Gulspurv 5 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindkær, Ravnholt (10:00): Ravn 8 R. Valgfagshold fra Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Odense, Ø. Stationsvej/Thomas B. Thrigesgade (09:05): Silkehale 52 R (Set for anden morgen i træk). Jesper Mads Eriksen
Firtalsstrand (13:10): Blå Kærhøg 1 R AD han. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:40-12:50): Blisgås 14 FU, Gravand 149 FU, Pibeand 320 FU, Knarand 13 FU, Hjejle 100 R, Stor Regnspove 173 R. Dieter Maaszen
Hessum (11:05): Pibesvane 2 FU, Sangsvane 140 FU. Dieter Maaszen
Horseklint (06:45-11:45): Huldue 2 V, Ringdue 1002 V, Hedelærke 63 NV, Sanglærke 235 NV, Bjergvipstjert 1 NV, Jernspurv 28 NV, Misteldrossel 7 NV, Bogfinke 1136 NV, Grønsisken 108 NV, Tornirisk 22 NV, Nordlig Gråsisken 42 NV, Rørspurv 63 NV. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Skovmosen (12:30): Enkeltbekkasin 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (Østsiden) (10:15-10:45): Agerhøne 2 R, Klyde 60 R. Kurt Due Johansen, Kurt Gamborg Holm
Flyvesandet (08:45-09:00): Strandskade 60 R, Stor Regnspove 200 R. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Spidsand 18 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 11 R, Sanglærke 25 R, Engpiber 7 R, Silkehale 2 R, Stær 20 FU, Snespurv 3 FU. Peder Rasmussen
Noret, Tåsinge: Gravand 8 R, Knarand 10, Krikand 55 R, Strandskade 6 R, Vibe 31 R, Dobbeltbekkasin 12 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 47 R, Gravand 12 R, Gråand 28 R, Taffeland 10 R, Troldand 110 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Vibe 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Knopsvane 35 R, Pibesvane 4 R, Sangsvane 60 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blisgås 11 R, Grågås 325 R, Taffeland 9 R, Troldand 400 R, Musvåge 2 OF, Hjejle 350 OF, Vibe 12 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rørspurv 5 R. Peder Rasmussen
Vårø: Sangsvane 110 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 46, Canadagås 1 R, Gravand 81 R, Pibeand 4 R, Knarand 2 FU, Krikand 28 R, Gråand 12 R, Skeand 14 FU, Taffeland 17 R, Troldand 65 R, Hvinand 6 FU, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 3, Musvåge 3, Fasan 18, Vandrikse 1 R HØ, Strandskade 2 R, Vibe 18 R, Sølvmåge 15 R, Ringdue 2, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 3, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 4 R, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Allike 11 R, Gråkrage 16, Bogfinke 4, Grønirisk 3 R, Grønsisken 22 OF, Gulspurv 3 OF, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Assistens Kirkegård, Odense: Musvåge 1 OF, Kernebider 8 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gravand 74 FU, Blå Kærhøg 1 AD R, Vibe 50 R, Hættemåge 90 R. Dieter Maaszen
Hessum: Pibesvane 2 FU, Sangsvane 140 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 14 FU, Gravand 149 FU, Pibeand 320 FU, Knarand 13 FU, Spidsand 8 R, Skeand 2 FU, Hjejle 100 R, Vibe 120 OF, Almindelig Ryle 50 FU, Storspove 173 R. Dieter Maaszen
Fænø: Fiskehejre 1 R, Ringdue 1 TH. Svend Aage Linderström
Fænø Kalv: Skarv 20 R. Svend Aage Linderström
Fænø Sund: Knopsvane 2 AD R. Svend Aage Linderström
Hindemae: Musvåge 2 R. Svend Aage Linderström
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:Skovsneppe 1 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 30 R, Huldue 1 SY, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 KA, Sanglærke 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 3 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 R, Korttået Træløber 3 KA, Gråkrage 4 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 R, Kernebider 5 R. Svend Aage Linderström
Hjallese Hegning (S.f. motorvej): Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Hjulby Sø: Grågås 4 OF. Svend Aage Linderström
Holckenhavn Bugt/strandeng: Knopsvane 2 AD R, Sølvmåge 30 R. Svend Aage Linderström
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 1 FU, Knopsvane 2, Gravand 4, Gråand 2, Fasan 1 M, Blishøne 4, Strandskade 3 FU, Hættemåge 1, Sølvmåge 2, Ringdue 2, Blåmejse 1 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 5 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Grågås 2 OF, Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Lillebælt (Snævringen): Skarv 2 R. Svend Aage Linderström
Middelfart: Gråand 10 R, Hættemåge 100 R. Svend Aage Linderström
Middelfart, Industrikvarter: Råge 50 R. Svend Aage Linderström
Nr. Aaby: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Fjord: Knopsvane 2 AD R. Svend Aage Linderström
Odense: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Enge: Grågås 2 R, Strandskade 1 R, Stormmåge 20 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Skov: Gærdesmutte 1 SY, Bogfinke 2 SY. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Ringdue 10 R. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 30 R, Grågås 48 R, Gravand 16 R, Pibeand 18 R, Gråand 12 R, Spidsand 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 160 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 2 R, Sølvmåge 30 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Gråkrage 2 R. Svend Aage Linderström
Nærå Strand/Agernæs Flak: Agerhøne 2 R, Klyde 60 R. Kurt Gamborg Holm
Flyvesandet: Strandskade 60 R, Storspove 200 R. Kurt Gamborg Holm


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 5/3-2009:
           Skestorken er ankommet med foråret
           På midnatslusk - lyt efter perleuglen
           Friluftsrådet vil kåre Danmarks Friluftskommune


       Pibesvane og knopsvane

Tirsdag den 10. marts 2009.

Noret Taasinge: Pibesvane 5 R, Sangsvane 100 R. Poul Rasmussen
Arreskov Sø
(14:39): Havørn 2 TI fra NØ. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
(15:30-17:15): Rørdrum 1 HØ, Knarand 6 R, Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF hun. Niels Bomholt
Espe
: Halemejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
A9 syd for Kværndrup
: Musvåge 4 FU på græsmark. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:15-10:00): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 11 R, Knopsvane 2 R, Gravand 27 FU, Gråand 10 FU, Pibeand 7 FU, Ederfugl 200 R, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Blishøne 130 FU, Strandskade 30 FU, Vibe 12 FU, Stor Regnspove 11 FU, Rødben 8 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 5 T, Silkehale 17 R, Sumpmejse 1 FU, Stær 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Selleberg, Marslev
(16:00): Gransanger 1 R. Mogens Ribo Petersen
Ringe, Nordfyn
(09:50): Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev, Nordfyn (09:30): Bomlærke 5 R. Søren Gjaldbæk
Emtekær Nor (11:45): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits Thomsen
Flyvesandet, fugletårnet (07:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Jan Holm Jensen
Flyvesandet (07:15-09:00): Huldue 2 V, Ringdue 720 V, Ravn 1 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Fruelunden (10:30): Ravn 2 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard (09:15): Blå Kærhøg 1 V (Brun fugl). Aksel Christensen
Gyldensteens enge (13:15-14:15): Sædgås 1 R (Tundrasædgås), Blisgås 160 R, Vandrefalk 1 R, Huldue 1 SY. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Gærdesmutte 1 FU, Solsort 4 FU, Fuglekonge 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 4 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 170 R, Bramgås 1 R, Gravand 9 R, Pibeand 44 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Troldand 175 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 6 R, Rød Glente 1 OF, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt
Sollerup: Fiskehejre 3 R, Grågås 15 R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 3 R, Blishøne 2 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 R, Sjagger 8 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R, Stær 5 R, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 160 R, Grågås 190 R, Bramgås 81 R, Gravand 9 R, Krikand 8 R, Gråand 27 R, Spidsand 1 M R, Hvinand 1 M R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 105 R, Huldue 1 SY. Jens Bækkelund


         Stær Vårø Taasinge søndag d. 8. marts 2009

Mandag den 9. marts 2009.

Skovballe Taasinge: Blisgås 10 R, Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Granly, Espe
: Stær 200 OF (2 er gået i kassen). Erik Pedersen via [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Skarv 15 R, Knopsvane 41 FU, Grågås 20 FU, Gravand 2 R, Gråand 25 FU, Knarand 24 FU, Skeand 1 FU 
Taffeland 15 R, Bjergand 50 R, Troldand 1300 R, Blishøne 80 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Rørspurv 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horseklint
(07:15-11:45): Vandrefalk 1 N AD han (Var på trækforsøg 8.15, trak N 10.24), Huldue 14 NV, Ringdue 3750 NV, Hedelærke 10 T, Sanglærke 300 NV, Bjergvipstjert 4 NV, Hvid Vipstjert 5 T, Tornirisk 7 NV, Rørspurv 102 NV. Søren Gjaldbæk
Vågebakken (12:15): Blisgås 22 R. Søren Gjaldbæk
Voldby (10:38): Stor Tornskade 1 R (Sad i busk ud til motorvejen). Erling Krabbe
Den Fynske Landsby, Odense (10:15): Bjergvipstjert 1 R (På præstegårdens mødding), Sangdrossel 150 R (+). M&N-klasse 08, Dalum landbrugsskole, Hans Rytter
Hessum (12:30): Pibesvane 2 FU , Sangsvane 125 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:00-11:50): Blisgås 38 FU, Knarand 8 FU, Havørn 2 R AD (1.med hvid hale,2. hale med mørk bagkant) , Vandrefalk 1 FU 2K, Strandskade 50 R, Stor Regnspove 179 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (09:30): Klyde 46 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov: Skarv 1 R, Grågås 250 FU, Gravand 7 FU, Blishøne 50 FU, Vibe 1 R HØ. Eskild Nielsen
Voldby: Stor Tornskade 1 FU (I en busk helt ud til kanten af motorvejen, ca. ud for
Voldby). Erling Krabbe
Hessum: Pibesvane 2 FU, Sangsvane 125 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås (albifrons) 38 FU, Grågås 100 FU, Gravand 95 FU, Pibeand 60 FU, Knarand 8 FU, Gråand 100 R, Spidsand 15 R, Skeand 23 FU, Havørn 2 AD R (1. ad , 2. ad med mørk halespids), Vandrefalk 1 2K FU, Blishøne 220 FU, Strandskade 50 R, Hjejle 75 R, Almindelig Ryle 60 FU, Storspove 179 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 46 R. Aksel Christensen


Søndag den 8. marts 2009.

Monnet, Taasinge: Snespurv 3 R. DOF-turdeltagere, Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge, DOF-Fyn tur Poul Rasmussen (09:00-11:30): Snespurv 3 FU. Jens Kristian Holm, Elisabeth, Peter Oxholm, Børge L Rasmussen
Noret, Taasinge: Fiskehejre 2 R, Pibesvane 3 R, Grågås 60 R, Gravand 8 R, Knarand 8 R, Krikand 60 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vibe 24 R
Søby Monnet, Taasinge: Gravand 38 R, Pibeand 12 R, Spidsand 12 R, Strandskade 14 R, Vibe 8 R, Storspove 86 R, Svartbag 1 R
Hov Plantage - Frankelund (15:30): Hedelærke 11 R. Aksel Christensen
Fiskerup Skov (17:15-17:50): Stor Tornskade 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Havørn 2 AD + 1 2K, Vandrefalk 1 N, Grågås 274 R. Erik Ehmsen
Brændegaard Sø: Hvid vipstjert 1 R. Erik Ehmsen
Brændegaard Sø (18:00): Havørn 1 R AD (Rastede og trak derefter SØ). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Assistens Kirkegaard/Ansgar Anlæg, Odense (13:25-14:00): Kernebider 5 R. Gregers Johannesen
Ejby Mølle, v. Jernbanebroen (14:05): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å, v. Skovsøen (15:10): Mandarinand 8 FU. Dieter Maaszen
Bredbjerg (16:00-16:10): Fjeldvåge 1 OF. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Bredbjerg ved Stavids å (14:15-14:30): Træløber 1 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Ore Strand (15:00-16:10): Kortnæbbet Gås 4 OF, Blisgås 45 OF, Vibe 250 R. Kurt G. Holm
Grævlingevænget 66, Nyborg: Huldue 1 NØ, Hvid Vipstjert 1 R. Eske Frank Morthensen
Fællesstrand, Fyns Hoved: Huldue 3 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Gravand 23 R, Stor Skallesluger 1 M R, Strandskade 50 FU, Stor Præstekrave 5 R, Rødben 3 FU. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 32 R, Gravand 22 R, Pibeand 36 FU, Krikand 9 FU, Gråand 12 R, Taffeland 40 R, Troldand 215 R, Blishøne 120 R, Vibe 14 R, Hættemåge 26 R, Svartbag 1 R, Musvit 2 SY. Børge L Rasmussen
Sønder Vornæs: Knopsvane 41 R, Sangsvane 73 R. Børge L Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Skarv 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 3 R, Sangsvane 1 R, Grågås 58 R, Gravand 8 R, Pibeand 3 FU, Knarand 2 FU, Krikand 7 FU, Gråand 17 R, Skeand 2 FU, Taffeland 10 R, Troldand 415 R, Hvinand 5 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 54 R, Vibe 42 R, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 KA, Fuglekonge 6 FU, Stær 3 FU. Børge L Rasmussen
Bjerreby: Knopsvane 7 R, Strandskade 1 R, Vibe 18 R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 14 R, Gråkrage 4 FU, Gulspurv 2 FU. Børge L Rasmussen
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Knopsvane 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 1 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Blishøne 100 R. Børge L Rasmussen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Skarv 2 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 8 FU, Strandskade 1 FU, Vibe 15 FU, Rødben 10 FU, Hættemåge 22 R, Stormmåge 6 R, Gråkrage 2 FU. Børge L Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 39 R, Gravand 22 R, Gråand 8 R, Stor Skallesluger 2, Strandskade 8 R, Sanglærke 10 SY, Engpiber 3 KA, Skærpiber 1 OF, Silkehale 10 OF, Snespurv 3 FU. (DOF-Fyn tur ledet af Poul Rasmussen og med 14 fugleinteresserede. Turen lettere generet af den stærke blæst med tæt finregn). Børge L Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 11, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 R, Grågås 150 R, Gravand 49 R, Pibeand 22 FU, Knarand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 35 R, Skeand 8 R, Taffeland 23 R, Troldand 75 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 9 R, Blå Kærhøg 1 M OF, Musvåge 2, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 FU, Vandrikse 1 R HØ, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 38, Stormmåge 9 OF, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 OF, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Halemejse 4 FU, Musvit 1 FU, Husskade 5, Allike 3, Gråkrage 18, Stær 27, Bogfinke 2 R, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Fiskerup Skov: Ringdue 2 R, Solsort 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Stor Tornskade 1 R, Gulspurv 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sundet - Faaborg: Hvid Vipstjert 1 OF. Gunnar Knudsen
Odense: Blå Kærhøg 1 BR FU. Lars Tom-Petersen
Bispeenge: Hejre sp. 2 FU, Grågås 19 FU, Krikand 25 FU, Troldand 3 FU, Vibe 42 FU. Gunhild Brink
Bredbjerg: Matrikel Spurvehøg 1 M R, Fjeldvåge 1 OF, Træløber 1 R. Laila Bøhrk
Ejby Mølle: Ved Jernbanebroen Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Snave/Mårhøj: Rød Glente 1 AD FU SV. Hans Ole Matthiesen
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk: Knarand 2. Bo K. Stephensen
Kerteminde: Hvid Vipstjert 1 FU, Allike 120 N. Bo K. Stephensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Kortnæbbet Gås 4 OF, Blisgås 45 OF, Grågås 350 R, Gravand 15 R, Vibe 250 R, Stær 75 OF. Kurt G. Holm


         Sumpmejse

Lørdag den 7. marts 2009.

Noret, Tåsinge (10:00): Blisgås 6 R. Morten Kristiansen
Monnet
(15:00-16:00): Spidsand 25 R, Vandrefalk 1 R. Ella Maria og Leif Bisschop-Larsen
Monnet
(10:00): Fjeldvåge 1 R. Morten Kristiansen
Odense, Assistens Kirkegård
(12:00): Kernebider 7 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Kærby Fed (12:00): Pibeand 2160 R, Fjeldvåge 1 R, Klyde 25 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Dalby Bugt (11:15): Hvid Vipstjert 1 T. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Vågebakken (10:30): Blisgås 13 R, Stor Regnspove 50 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (08:45-09:45): Stor Regnspove 74 R, Misteldrossel 3 R (En uden hale). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Beldringe (09:00): Bomlærke 1 R. Kell Grønborg
Slambassinet: Krikand 150 R (+), Gråsisken 27 R. Henrik Andersen
Odense Fjord: Knopsvane 1000 R (Ca.), Sangsvane 500 R (Ca.), Hvinand 300 R (+). Henrik Andersen
Hessum/Gerskov: Pibesvane 1 R, Sangsvane 247 R, Ringdue 500 R (+), Ravn 1 OF. Henrik Andersen
Fjordmarken: Vibe 300 R. Henrik Andersen
Jersore (10:30): Bomlærke 1 R. Kell Grønborg
Uggerslev (10:10): Silkehale 32 FU. Kell Grønborg
Egebjerggaard S. Fælled (17:50): Agerhøne 2 R (Han og hun). Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (17:45): Klyde 21 R. Aksel Christensen
Mark ved Stegø Mølle. Bogense (10:30-10:45): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Fårevejle: Blisgås 145 R, Grågås 105 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 SY. Peder Rasmussen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 90 R, Knarand 4 , Skeand 1 M R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Vibe 5 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU. Peder Rasmussen
Hav ved Dovns Klint (KA46): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ederfugl 4500 R, Havlit 22 R, Sortand 2 R. Peder Rasmussen
Keldsnor: Skarv 375 R, Grågås 150 R, Gravand 21 R, Pibeand 135 R, Taffeland 42 R, Troldand 20 R, Hvinand 15 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Sanglærke 16 OF. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Knopsvane 47 R, Grågås 145 R, Gravand 25 R, Pibeand 150 R, Skeand 4 M R, Taffeland 22 R, Troldand 1100 R, Bjergand 3 R, Hvinand 8 R, Strandskade 7 R, Vibe 25 R, Stær 55 FU. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 225 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Skovballe: Skaregårdsvej Sangsvane 275 R. Peder Rasmussen
Snaremose Sø: Grågås 27 R, Pibeand 235 R, Knarand 7 , Krikand 33 R, Skeand 2 M R, Musvåge 1 R, Vibe 13 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 11 RStær 15 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Knopsvane 50 R, Pibesvane 5 R, Sangsvane 60 R. Peder Rasmussen
Vårø: Sangsvane 220 R. Peder Rasmussen
Svanninge Bakker: Skarv 1 NØ, Grågås 25 NV, Grønspætte 1 M R (Ivrigt kaldende + set fint. Nord for trolden Finn), Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 5 R, Fuglekonge 5 R, Halemejse 10 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R. Jacob Sterup
Damsbo Skove: Halemejse 1 R HØ, Ravn 2 R HØ, Dompap 1 R HØ. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Minimumstal Lille Lappedykker 140 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 30 R, Stor Skallesluger 5 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Knopsvane 2 AD R, Blisgås 12 3K+ FU, Grågås 23 FU, Gravand 18 R, Pibeand 90 R, Krikand 160 R, Gråand 60 R, Spidsand 4, Troldand 25 R, Musvåge 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 80 R, Sanglærke 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Ejby: Ringdue 2500 R. Jens Gregersen
Enebærodde: Stor Præstekrave 8 AD FU (På fladen syd for den lille egeskov først på Enebærodde). Hans Ole Matthiesen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 7 R. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Hessum: Sangsvane 270 FU. Anders Vedel
Hessum: Pibesvane 2 AD FU. Hans Ole Matthiesen
Omr. B1, Od.Fj. (Egensedybet): Lille Skallesluger 1 F FU. Anders Vedel
Vigelsø: Havørn 2 R (Gammel fugl plus 3-4K fugl. Fløj til Ølundgård inddæmning
11.45). Anders Vedel
Mesinge: Ringdue 600 FU. Bo K. Stephensen
Tårup Inddæmmede Strand: Blå Kærhøg 1 M FU. Bo K. Stephensen
Flyvesandet: Rødhals 2 RI, Musvit 5 RI, Bogfinke 1 RI. Hans Rytter, Jan Holm Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 115 R, Bramgås 55 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 R. Jens Bækkelund


          Rødhals fra haven

Fredag den 6. marts 2009.

Svendborg, Wandallsvej ved Spar (13:40): Silkehale 68 R
Vårø Taasinge
: Sangsvane 254 R, Hjejle 125 R. Poul Rasmussen
Ristinge
(13:00): Nøddekrige 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor
(11:00): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Henrik Mørup-Petersen
Findinge
: Stormmåge 200, Råge 150. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Bogfinke 7, Skovspurv 20, Allike 25, Gråkrage 4, Husskade 2, Ringdue 4, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegårdssøen
(09:30): Ravn 2 OF. Morten Kristiansen
Holstenshuus, Diernæs (09:15-10:30): Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 10 FU, Gråand 6 FU, Taffeland 2 R, Troldand 10 R, Musvåge 4 FU, Blishøne 8 FU, Vibe 4 R, Hættemåge 20 T, Sanglærke 5 SY, Sjagger 20 R, Vindrossel 30 FU, Misteldrossel 2 R 1 SY, Skovskade 1 FU, Bogfinke 10 R, Dompap 20 FU, Kernebider 2 FU, Gulspurv 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Torø (09:00 - 12:00): Blishøne 100 R, Lille lappedykker 40 R, Strandskade 12 R, Hvinand 50 R, Sortkrage 2 R, Gravand 78 R, Ederfugl 4000 R, Toppet lappedykker 18 R, Havlit 20 R, Rødben 9 R, Gråstrubet lappedykker 10 R, Stor præstekrave 3 R. Erik Danielsen
Assens sukkerfabrik, Slambassinet (12:00): Blishøne 50 R, Troldand 60 R, Grågås 2 R, Klyde 1 R, Taffeland 40 R, Gråand 10 R. Erik Danielsen
Enebærodde (07:00-09:00): Gravand 154 R, Blå Kærhøg 1 FU 2K, Trane 1 Ø (8.20), Almindelig Ryle 320 R, Stor Regnspove 207 R, Huldue 2 Ø, Sortstrubet Bynkefugl 1 R han. Søren Gjaldbæk
Slambassinet (13:30): Krikand 220 R, Fjeldvåge 3 R (1 bassinet, 1 Vigelsø, 1 Stige Ø), Tornirisk 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (11:45): Agerhøne 2 R, Rødben 26 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (11:00): Gravand 139 R, Pibeand 349 R, Knarand 5 R, Krikand 172 R, Blå Kærhøg 1 R AD han, Vibe 300 R (Min), Bomlærke 1 SY. Søren Gjaldbæk
Lunde, 2 km øst: Stillits 120 R. Søren Gjaldbæk
Hofmansgave: Huldue 1 R, Sjagger 300 R. Søren Gjaldbæk
Hessum, mark 1 km syd for: Pibesvane 1 R, Sangsvane 246 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjørnemosegård: Blå Kærhøg 1 BR R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Skarv 2 FU, Havørn 2 AD R, Svartbag 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Gravand 59 R, Skeand 8 R, Havørn 3, Musvåge 6 R, Vibe 60 R, Ravn 4 R. Erik Ehmsen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 2 FU, Stor Skallesluger 1 M FU. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Pibeand 50 FU, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 40 FU, Strandskade 51 R, Storspove 1 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Knopsvane 10 R, Sangsvane 620 R, Bramgås 140 R, Troldand 300 R. Kurt Due Johansen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Ringdue 250 T. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU. Jens Bækkelund
Ålsbo Banker: Havørn 1 SØ (Observeret fra motorvejen). Hans Kristian Munkejord
Føns Vang: Knarand 2. Erik Røjgaard
Aulby: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Hindemae: Tårnfalk 1 R . Svend Aage Linderström
Hjallese Hegning (N.f. motorvej): Råge 150 R. Svend Aage Linderström
Hjulby Sø: Fiskehejre 1 OF. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Silkehale 20 OF . Svend Aage Linderström
Langeskov: Råge 80 R . Svend Aage Linderström
Nyborg Strand: Skarv 20 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 2 R, Sanglærke 1 R, Grønirisk 1 SY . Svend Aage Linderström
Rønninge Søgård: Grågås 4 R, Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Staurby Mose: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Ringdue 10 R . Svend Aage Linderström
Ullerslev: Stormmåge 200 R. Svend Aage Linderström
Vissenbjerg: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Østerskov (Årup): Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström


       Forårsbebudere

Torsdag den 5. marts 2009.

Svendborg, Kogtved (15:15): Silkehale 32 R
Svendborgsund ved Iholm (16:30): Skarv 30 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 26 R, Gravand 22 R, Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 3 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 60 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2 R
Vejlen, Taasinge (07:05): Havørn 1 2K (flyvende lavt over Vejlen). Poul Rasmussen
Lundeborg: Grågås ca 100 N. Poul Brugs
Boltinge: Blå kærhøg 1 FU Han. Poul Rasmussen
Espe: Halemejser 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
A9 - syd for Kværndrup: Sjagger 500. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:15-12:00): Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 15 FU/R, Knopsvane 45 FU, Grågås 16 FU, Gravand 5 FU, Gråand 25 FU, Knarand 20 FU, Skeand 12 FU/R, Taffeland 30 R, Bjergand 50 R, Troldand 2300 R, Blishøne 60 FU, Vibe 1 SY, Hættemåge 20 R, Stormmåge 15 R, Sanglærke 2 T, Rørspurv 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holluf Pile: Hvid vipstjert 1 R. Ib Ketelsen
Kirkendrup, Stærehusvej: Silkehale 28 R. Henrik Andersen
Bred, Assenbøllevej (13:05): Silkehale 36 R. Frits Thomsen
Odense S Skt Klemens
(12:30): Silkehale 68 R (Have-obs). Kell Grønborg
Odense, Assistens Kirkegård (15:15): Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Odense, Bolbro (08:45): Grønsisken 200 FU. Dieter Maaszen
Norupvej Otterup (15:50): Stillits 40 R. Aksel Christensen
Gerskov (14:45): Blisgås 38 R, Agerhøne 1 HØ (Kaldende). Aksel Christensen
Ølund (14:30): Agerhøne 2 R (Han og hun). Aksel Christensen
Hessum (14:10): Ravn 4 OF. Aksel Christensen
Gyngstrup (16:30): Agerhøne 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Sanglærke 5 R. Carsten Friager
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 5 R. Dieter Maaszen
Bolbro: Gærdesmutte 1 FU, Grønsisken 200 FU. Dieter Maaszen


          Gråstrubet lappedykker Gulstav

Onsdag den 4. marts 2009.

Vejlen, Taasinge (08:00): Blisgås 55 R. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæsvej, Taasinge: Pibesvane 3 R. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Dovns Klint: Ederfugl 1500 R, Havlit 200 R, Sortand 30 R
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 40 R, Stær 2 R
Holmegård/Langelandsfortet: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Blisgås 36 R, Grågås 40 R
Keldsnor: Skarv 26 R, Grågås 80 R, Gravand 28 R, Pibeand 26 R, Krikand 14 R, Spidsand 1 M R, Ederfugl 300 R, Sortand 12 R, Hvinand 16 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 2 R, Svartbag 8 R, Ringdue 40 R, Stær 20 R, Bjergirisk 10 R, Gulspurv 3 R
Nørreballe Nor: Pibeand 180 R, Vibe 30 R, Huldue 2 R, Ringdue 10 R, Stær 40 R
Vester Skerninge: Silkehale 40. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Vester Åby: Silkehale 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 4, Stor Skallesluger 2, Vibe 5, Gravand 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Allike 15, Stor Flagspætte 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær v/Ravnholt
(11:00): Tundrasædgås 2 R, Blå Kærhøg 1 FU AD han, Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov (11:00): Havørn 1 SØ. Hans Rytter
Arreskov sø: Kortnæbbet gås 1 R (i par med grågås!). Erik Ehmsen
Brændegard Sø (13:10-13:50): Havørn 1 OF (13:10). Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (12:00-12:40): Bjergand 170 R, Hvinand 173 FU, Lille Skallesluger 25 FU. Dieter Maaszen
Bøjden Nor (08:50-10:00): Bjergand 3000 R. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker/Bjerge (08:54-10:40): Musvåge 2 FU, Ringdue 10 R, Grønspætte 2 FU (Sammen), Misteldrossel 1 SY, Halemejse 10 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 1 YFU (Ved rede), Bogfinke 10 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Emtekær Nor (11:40): Havørn 1 R (Ung). Frits Thomsen
Helnæs, Halen: Blishøne 200 R, Ederfugl 25 R. Poul Brugs
Helnæs, Maden: Sangsvaner 100 R, Grågås 100 R, Vibe 50 FU, Sanglærke 10 SY, Strandskade 4 R, Sortand 20 R PH. Poul Brugs
         1 ud af 4 Røde glenter           Foto: Poul Brugs
Helnæs, Lindhoved fyr: Rød glente 4 N. Poul Brugs
Norup, Otterup (15:00): Rød Glente 1 T. Mogens Christensen, Kresten Madsen
Enebærodde (07:00-11:50): Gravand 151 R, Rød Glente 2 T (1 Ø, 1 NØ), Blå Kærhøg 1 FU 2K, Strandskade 70 R, Stor Regnspove 180 R, Huldue 87 NØ, Ringdue 3103 NØ, Sanglærke 110 Ø, Hvid Vipstjert 1 Ø, Misteldrossel 3 Ø, Allike 794 NØ, Grønirisk 52 Ø, Tornirisk 2 Ø, Gulspurv 26 Ø, Rørspurv 28 Ø. Søren Gjaldbæk
Hessum, mark 1 km syd for: Sangsvane 280 R. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken, mark nord for: Hedelærke 1 N. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Fælledgård (13:50): Rød Glente 4 T. Aksel Christensen
Tørresøvej (13:15): Rød Glente 1 T. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (16:45): Grønirisk 130 R (Min.). Aksel Christensen
Egebjerggaard Nrd. Fælled (14:00): Huldue 7 FU. Aksel Christensen
Tørresø (13:20): Blå Kærhøg 1 Ø (Brun). Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (08:30-08:45): Spidsand 134 R, Stor Præstekrave 23 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:20): Vandrefalk 1 R AD hun, Ravn 1 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Kattegatkysten (08:05): Vandrefalk 1 Ø AD han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge: Grågås 155 R, Gravand 31 R, Knarand 2 R, Krikand 45 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 8 R, Hjejle 250 R, Vibe 48 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 95 R, Pibeand 100 R, Skeand 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 450 R, Vibe 90 R, Sanglærke 6 SY, Stær 50 FU, Kejsergås 1 R. Peder Rasmussen
Skovballe: Skaregårdsvej Sangsvane 350 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Grågås 172 R, Bramgås 2 R, Gravand 37 R, Pibeand 56 R, Spidsand 39 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 25 R, Vibe 50 R, Storspove 43 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 55 R, Gravand 15 R, Knarand 5 R, Krikand 11 R, Gråand 20 R, Taffeland 21 R, Troldand 175 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs: Knopsvane 40 R, Pibesvane 1 R, Sangsvane 28 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Grågås 127 R, Taffeland 12 , Troldand 200 R, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Vårø: Knopsvane 5 R, Sangsvane 110 R, Grågås 45 R, Strandskade 5 R, Sanglærke 2 SY. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Knarand 4 R, Blå Kærhøg 1 M AD FU, Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Arreskov Sø, sydlige holm: Lille Skallesluger 3 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Gravand 66 FU, Skeand 13 FU, Stor Skallesluger 10 R, Havørn 1 OF. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Bjergand 3000 R, Hvinand 5 FU, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 5 R, Almindelig Ryle 10 FU. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 3 R, Gravand 4 R, Krikand 6 R, Gråand 18 R, Troldand 5 R, Bjergand 2000 R, Ederfugl 110 FU, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 6 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 10 FU, Strandskade 7 R, Stor Præstekrave 5 FU, Almindelig Ryle 22 FU, Hættemåge 5 R, Sanglærke 21 FU. Steen Christensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 9 FU, Gravand 36 FU, Pibeand 20 FU, Bjergand 170 R, Lille Skallesluger 27 FU. Dieter Maaszen
Sundet - Faaborg: Troldand 1400 FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Gravand 5, Pibeand 2, Krikand 19, Blishøne 21, Vibe 18. Gunhild Brink
Odense Kanal: Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 5 FU. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Gravand 14 R, Taffeland 3 R, Troldand 10 R, Blå Kærhøg 1 FU, Strandskade 2 R, Storspove 1 FU, Sanglærke 10 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Knopsvane 10 R, Sangsvane 550 R, Spidsand 60 R. Kurt Due Johansen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Stor Skallesluger 13 R. Kurt Due Johansen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 26/2-2009:
           Hermed erklærer vi sangsæsonen for åbnet
           Skovens finke bliver foderbrættets fugl
 
           Grønlandsk fuglebekendtgørelse bryder med principper for bæredygtighed


        Pibesvane 3 Ad sammen med 2 2K knopsvane

Tirsdag den 3. marts 2009.

Svendborg, Kogtved - Thurø (07:10-07:45): Stor flagspætte 3 SY (trommer), Sangdrossel 2 SY, Spætmejse 3 SY, Korttået træløber 1 SY, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 8 SY, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 SY
Bjerreby, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs: Pibesvane 3 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Knarand 1 Han + 1 Hun. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge: Blisgås 9 R, Stor tornskade 1 R. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 30 R, Pibesvane 5 AD R, Sangsvane 18 R, Blisgås 24 R, Grågås 300 R, Gravand 10 R, Knarand 1 M R, Krikand 26 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 4 R, Vibe 18 R, Sjagger 20 R, Stor Tornskade 1 R, Stillits 12 R
Monnet, Taasinge: Vandrefalk 1 (mobber ræv), Bramgås 175 Ø. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:35-10:10): Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 FU, Knortegås 2 FU, Gravand 31 FU/R, Gråand 25 FU/R, Pibeand 25 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 10 FU, Strandskade 40 FU/R, Vibe 1 R, Stor Regnspove 3 FU, Rødben 1 FU, Svartbag 3 R, Jernspurv 1 SY, Sortkrage 1 FU, Stillits 10 R, Rørspurv 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (09:18-09:25): Musvåge 3 R, Vibe 15 R, Hættemåge 360 R, Sanglærke 10 SY, Stær 3 R, Bogfinke 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (07:45-07:46):Sangsvane 45 NØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved: Tejst 4 R. Per Rasmussen
Enebærodde (09:45-12:45): Huldue 13 Ø, Hedelærke 3 Ø. Kurt Due Johansen
Bolbro Rende, Tarup NV: Isfugl 1 R. Anders Myrtue
Gammelsø/Næsby: Hvid Vipstjert 2 OF. Henrik Andersen
Egebjerggaard Alleen (14:45): Huldue 4 R. Emil, Aksel Christensen
Egebjerggaard Fruelunden (14:00): Skovsneppe 1 R. Emil, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Ederfugl 200 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 15 R, Blishøne 375 R. Peder Rasmussen
Christiansminde: Isfugl 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 8 FU, Spætmejse 3 SY. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Troldand 160 R, Hvinand 14 R, Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 2 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 100 R, Gravand 48 R, Skeand 6 M R, Taffeland 75 R, Stor Skallesluger 6, Havørn 1 AD R. Peder Rasmussen
Sollerup: Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 M FU, Sjagger 175 OF, Dompap 6. Peder Rasmussen
Åmosen: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Pibesvane 1 R, Sangsvane 14 R, Blisgås 3 R, Grågås 44 R, Vibe 8 R. Peder Rasmussen
Bellinge: Silkehale 60 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Tarup (Odense): Bolbro Rende, Tarup NV Isfugl 1 R. Anders Myrtue
 
Småstenskrog, Seden
: Silkehale 29 FU. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Skarv 20 R, Pibeand 22 FU, Gråand 200 FU, Storspove 50 FU, Hættemåge 150 FU. Kurt Due Johansen
Enebærodde: Gråand 15 R, Musvåge 2, Tårnfalk 2 FU, Vandrikse 1 KA, Blishøne 1 R, Strandskade 25 FU, Huldue 13 Ø, Ringdue 44 Ø, Hedelærke 3 Ø, Sanglærke 30 Ø, Engpiber 1 Ø, Skærpiber 3 R, Jernspurv 1 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 SY, Allike 22 Ø, Gråkrage 40 R, Bogfinke 10 R, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 1 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Grågås 30 FU, Krikand 50 FU, Vibe 130 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 3 SY, Blisgås 41 FU, Grågås 140 FU, Pibeand 40 FU, Knarand 2 FU, Krikand 100 FU, Gråand 20 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 7 FU, Troldand 16 R, Blishøne 120 FU, Strandskade 30 R, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 35 R, Vibe 70 FU, Almindelig Ryle 68 FU, Storspove 1 R, Stær 100 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 1 KA, Knopsvane 18 R, Gravand 161 R, Pibeand 82 R, Krikand 61 FU, Gråand 99 R, Spidsand 7 R, Skeand 8 FU, Troldand 19 R, Blishøne 119 FU, Strandskade 18 R, Hjejle 13 R, Vibe 184 R, Storspove 36 R, Sanglærke 2 SY, Stær 2 FU, Gulspurv 1 R SY. Per Damsgaard-Sørensen
Dørholm & Dørholmbugten: Gravand 28 FU, Gråand 23 FU, Strandskade 10 R, Vibe 2 R, Storspove 9 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Gravand 82 R, Pibeand 32 R, Krikand 7 FU, Gråand 3 R, Troldand 6 R, Blishøne 29 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 80 R, Sanglærke 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Hessum: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 220 FU (25 nø.f.byen og 195 s.f.byen). Per Damsgaard-Sørensen
Bogense: Havlit 1 R (Ud for Søbadet). Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Vibe 120 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


        Skærpiber

Mandag den 2. marts 2009.

Monnet, Taasinge: Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø
: Havørn 1 FU (Brasen). Erik Thomsen
       Havørn Hun med friskfanget Brasen. Foto Erik Thomsen
Bøjden Nor + havet syd for
(10:15-11:50):Toppet Lappedykker 35 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 FOU, Grågås 24 R, Gravand 4 R, Gråand 70 FOU/R, Pibeand 40 FOU, Krikand 11 FOU, Taffeland 85 R, Bjergand 4500 R, Troldand 350 R, Ederfugl 500 R, Sortand 15 R, Havlit 3 R, Lille Skallesluger 1 FOU, Toppet Skallesluger 40 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 8 FOU/R, Vibe 5 R, Vibe 14 NØ, Almindelig Ryle 14 FOU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Alk 1 T, Sanglærke 20 NØ, Engpiber 1 FOU, Allike 30 NØ, Stær 1 R, Bjergirisk 15 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Odense, Stige Ø (14:00): Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Seden Strand (14:30): Lille Lappedykker 61 FU, Knopsvane 1150 R, Pibeand 900 FU, Hvinand 440 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (14:45): Sangsvane 210 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark
: Sangsvane 68 R, Blisgås 125 R, Grågås 145 R. Peder Rasmussen
Noret, Taasinge
: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 54 R, Gravand 13 R, Krikand 48 R, Strandskade 8 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Peder Rasmussen
Sønder Vornæs
: Knopsvane 28 R, Pibesvane 4 R, Sangsvane 37 R, Grågås 170 R, Sjagger 100 OF. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Grågås 34 R, Krikand 11 R, Troldand 350 R, Musvåge 3 R. Peder Rasmussen
Åmosen, Ollerup
: Fiskehejre 6 R, Pibesvane 1 AD FU, Sangsvane 24 FU, Knarand 2 R, Krikand 6 R, Blishøne 25 R, Vibe 15 R. Arne Bruun
Bellinge
: Silkehale 25 FU, Dompap 2. Poul Vesterlund Pedersen
Seden Strand
: Sangsvane 830 FU, Hvinand 500 R, Lille Skallesluger 1 M FU, Stor Skallesluger 11 FU, Rødben 10 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Lille Lappedykker 61 FU, Pibeand 900 R, Hvinand 440 R, Han og Hun Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 450 R. Dieter Maaszen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 F FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Sanglærke 10 R, Bjergirisk 20 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Sangsvane 210 R. Dieter Maaszen
Vigelsø: Sangsvane 18 R, Gravand 20 R, Krikand 18 R, Spidsand 18 R, Trk SØ kl 12.30 Havørn 1 SUB SØ, Strandskade 5 R, Vibe 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Agerhøne 2 AD FU, Storspove 4 FU. Hans Ole Matthiesen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 4 AD R, Misteldrossel 1 AD FU. Hans Ole Matthiesen
Middelfart: Gråand 10 R, Silkehale 3 R. Svend Aage Linderström
Middelfart, Industrikvarter: Råge 50 R. Svend Aage Linderström


         Musvit med genfejl

Søndag den 1. marts 2009.

Svendborg, matriklen: Ringdue 2 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 3 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Skovspurv 2 FU
Hvidkilde Sø
(16:50-17:30): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 2 R, Grågås 20 R, Gråand 30 R, Taffeland 40 R, Troldand 200 R, Hvinand 28 R, Stor Skallesluger 18 R, Strandskade 2 R, Bogfinke 1 M FU, Grønirisk 3 FU
Nakkebølle inddæmning
(09:50-12:30): Troldand 1200 R, Bjergand 210 R, Lille Skallesluger 24 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Arreskov
(08:45): Sjagger 300 R. Ella Mikkelsen
Brændegård sø
(09:00-09:40): Havørn 1 R 2K. Ella Mikkelsen
Espe
: Musvåge 2, Halemejse 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Fåborg
: Hybrid Fugl 1 R AD han (Trold x Taffeland. Ikke den samme som 22.2.). Tim Hesselballe
Bøjden Nor
: Strandhjejle 1 R, Hybrid Fugl 3 R AD han (3 stk. Trold x Bjergand). Tim Hesselballe
Bøjden Nor
(10:00-12:30): Troldand 1200 R, Bjergand 2800 R. Helle Suadicani, Jens Kristian Holm, Gunnar Jørgensen, Allan Gudio & Per Bak +3 arbejdsgruppen Bøjden Nor, Børge L Rasmussen
Odense
: Hvid vipstjert 1 R. Stig Poulsen
Munke Mose
(12:20): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Kerteminde Havn
: Isfugl 1 FU. Kell Grønborg
Nyborg, Knudshovedvej
(12:45): Silkehale 90 FU (Ved Nyborg Lynfrost). Erik Lemming, Dieter Maaszen
Harritslev, Smidstrupvej
: Stor Tornskade 1 R. Henrik Andersen
Flyvesandet/Nr. Nærå strand: Grågås 700 R, Gravand 100 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 150 R, Strandskade 65 R, Almindelig Ryle 800 R, Stor Regnspove 231 R, Misteldrossel 1 R (Campingpladsen), Lille Korsnæb 17 R (Campingpladsen). Henrik Andersen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 44 R, Strandskade 111 R, Rødben 48 R. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Arreskov Slotspark: Musvåge 3 R, Ringdue 1 R, Sjagger 300 R, Gråkrage 14 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Gravand 32 R, Pibeand 5 R, Gråand 8 R, Taffeland 120 R, Troldand 36 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 12 R, Havørn 1 2K R, Musvåge 4 R, Blishøne 22 R, Strandskade 4 R, Vibe 13 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 1 R, Ringdue 9 R, Solsort 2 R, Sjagger 25 R, Allike 3 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 10 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 3 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 350 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Grågås 4 R, Knarand 1 R, Gråand 36 R, Troldand 1200 R, Bjergand 210 R, Hvinand 24 R, Lille Skallesluger 24 R, Blishøne 35 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 500 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 1 SY, Allike 200 R, Ravn 1 R, Stillits 4 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Nørresø: Bogfinke 200 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 4 R, Grågås 25 R, Gravand 2 R, Pibeand 28 R, Krikand 3 R, Gråand 40 R, Skeand 1 M R, Taffeland 100 R, Troldand 1200 R, Troldand x Bjergand (hybrid) 3 R, Bjergand 2800 R, Ederfugl 50 FU, Lille Skallesluger 3, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 20 FU, Strandskade 4 FU, Stor Præstekrave 4 TI FU, Strandhjejle 1 R, Vibe 4 FU, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 50 R, Sanglærke 3 SY, Gærdesmutte 1 KA, Musvit 1 SY, Bogfinke 2 SY. Helle Suadicani, Jens Kristian Holm, Gunnar Jørgensen, Allan Gudio & Per Bak +3 arbejdsgruppen Bøjden Nor, Børge L Rasmussen
Nyborg
: Silkehale 90 FU. Erik Lemming, Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Skærpiber 2 FU (På stranden slipshavn). Erik Lemming, Dieter Maaszen
Scheelenborg, Noret: Skovsneppe 1 (Granplantage ved Bogensøvej), Skovspurv 90. Bo K. Stephensen
Kerteminde Havn: Isfugl 1 FU. Kell Grønborg
Munkebo: Silkehale 22 R. Kell Grønborg
Øksenrade Skov: Silkehale 30 FU, Spætmejse 2 FU. Michael Gammelholm Jensen
Gyldensten Gods: Hjejle 60 R, Vibe 600 R. Jens Bækkelund

Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk