Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 9. - 13. ( 1. marts - 31. marts 2011).                     Sidst opdateret 02 april 2011 08:24:37 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

           Mørkbuget knortegås med Sølvmåge Svendborgsund

Torsdag den 31. marts 2011

Arreskov Sø (11:50): Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 6 FU/R, Havørn 1 R, Gransanger 2 SY. Leif Kristensen
Arreskov Sø
: Hedelærke 1 Ø. Michael Mosebo Jensen
Svanninge Bakker
: Rød Glente 1 R. Grethe Berndt Madsen
Lundeborg
(12:00): Rød glente 1 SV. Poul Brugs Rasmussen
Broholm
: Spætmejse 1 FU, Sangdrossel SY, Grønbenet rørhøne 1 FU, Gransanger 2 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Gråand 8 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Ringdue 10 SY, Gravand 2 FU, Blishøne 8 FU, Stor skallesluger 7 FU, Troldand 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Stor Flagspætte 1 (I fuld gang med at tromme.), Sangdrossel 1, Rødhals 1, Ringdue 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Odense, Bauhaus P-plads
(17:30): Sorthovedet måge 1 KA. Kurt Due Johansen
Lundsgård skoven, Kerteminde
(16:50-17:00): Stor Tornskade 1 R. Niels Peter Utzon

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Bro-Mårodde)
: Havørn 1 OF (Trak mod V ). Lars Tvetene Ernst
Kværndrup
:
Landsvale 1 OF (Fyns første i år). Gunnar Jørgensen
Strynø
: Gulspurv 2 FU. Stig Rubæk
Faaborg
: Storspove 1 T. Per Damgaard Poulsen
Pederstrup:
 Blå Kærhøg 1 M AD FU. Per Rasmussen
Morud
: Kernebider 3. Kurt G. Holm
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 2 R (Sad kort i pil på NØ-side af broen og fløj derefter mod N ), Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU. Søren G. Nielsen
Ejlby: Gravand 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 280 R, Stormmåge 87 R, Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 60 R, Sanglærke 1 R, Bogfinke 7 R. Jens Friis-Walsted
Sandager Mølle + Dam: Musvåge 1 R, Hættemåge 130 R, Stormmåge 61 R, Sildemåge 4 AD R, Sølvmåge 30 R, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 R, Rødhals 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R. Jens Friis-Walsted
Særslev: Skarv 4 OF, Spurvehøg 1 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 124 R, Sølvmåge 23 R, Ringdue 350 R, Sanglærke 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 9 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Allike 34 R, Gråkrage 1 R, Gråspurv 20 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 9 R. Jens Friis-Walsted


             Agerhøns på græsmark i hjørnet af Hvidkildevej og Hellegårdsvej ved Egense, Svendborg

Onsdag den 30. marts 2011

Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene (19:13): Havørn 2 AD OF (Kom fra bugten > kystdiget> gik ned i skoven Fløj ret lang ned....jeg kunne næsten klappe dem...). Bettina Gerti Groß
Egense
: Agerhøne 2 YF
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 60 YF, Taffeland 8 R, Troldand 80 R, Hvinand 32 R, Lille Skallesluger 1 F FU, Blishøne 20 R, Ringdue 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Springfrø 10 YF ( ca 10 kvækkende - 3 ægklumper talt (der kan være mange flere))
Bagenkop havn
: Middelhavssølvmåge 1 R (Var lidt rundt i disen på sydlangeland. Ikke rigtig nogen store højdepunkter, dog svigtede den faste Middelhavssølvmåge i Bagenkop Havn ikke, igen afslørede dens pivende stemme den.). Henrik Knudsen
Ristinge Hale
: Mørkbuget knortegås 400 R, Lysbugede knortegås 4 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg
: Blå kærhøg 1 FU Han. Henrik Knudsen
Faaborg
(11:30): Gransanger 3 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov sø ved Bredholdt (15:49):
Sølvhejre 1 R. (rastede på Bredholdt - blev ikke set de fire andre gange jeg var ved søen!). Erik Ehmsen
Arreskov sø: Nordisk lappedykker 0, Sølvhejre 0. Anders Odd Wulff Nielsen
Espe: Tårnfalk 1, Allike 14, Sangdrossel 1, Solsort 4, Tyrkerdue 2, Ringdue 4, Gråkrage 2, Spætmejse 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Hvid Vipstjert 1, Gulspurv 2, Skovspurv 20, Stormmåge 1, Gråand 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sortemosen, Lakkendrup (07:15-11:15): Havørn 2 SV (Trak ind fra NØ. Kredsede over mosen en halv time før de trak SV), Duehøg 1 FU (Slog en Krikand). Hans Rytter
Faaborg (07:00-07:00): Sangdrossel 1 R, Vindrossel 3 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:05-12:00): Sorthalset Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 28 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 16 FU/R, Skarv 3 R, Knopsvane 25 FU, Grågås 40 FU/R, Gravand 2 R, Gråand 8 FU/R, Knarand 14 FU/R, Skeand 1 R, Krikand 3 R, Taffeland 30 R, Troldand 200 R, Stor Skallesluger 1 FU, Vandrikse 1 SY, Blishøne 90 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 SY, Hættemåge 80 FU/R, Stormmåge 10 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 2 SY, Gransanger 6 FU, Stillits 4 R, Rørspurv 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (09:30-11:00): Knarand 7 FU, Klyde 84 R (Mellemstykket),
Temmincksryle 2 FU.(ca 1 måned for tidligt!!!). Dieter Maaszen
Ølundsgårds Inddæmning (08:15-09:30): Knarand 41 FU, Spidsand 39 FU, Skeand 26 FU, Klyde 47 R, Hættemåge 1100 R. Dieter Maaszen
Gyldensteen (11:30-11:45): Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Ålebæk, Gyldensteen: Rørhøg 2 YF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 JUV R . Eskild Nielsen
Sortemosen
: Havørn 2 SV (Trak ind fra NØ. Kredsede over mosen en halv time
før de trak SV ), Duehøg 1 FU, Rødhals 1 2K RI, Sumpmejse 1 RI, Bogfinke 1 F RI, Kernebider 2 OF. Hans Rytter
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 70 R, Skarv 33 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 YF, Grågås 150 R, Gravand 4 R, Pibeand 100 R, Gråand 50 R, Skeand 3 R, Troldand 200 R, Hvinand 50 R, Lille Skallesluger 10 R, Musvåge 4 R, Fasan 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 OF, Svartbag 2 R, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 4 SY, Sanglærke 12 R, Hvid Vipstjert 18 R, Gærdesmutte 4 YF, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 11 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 10 SY, Spætmejse 8 R, Skovskade 1 R, Allike 4 YF, Råge 6 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Ravn 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 55 R, Grønirisk 3 R, Stillits 4 R, Grønsisken 30 R, Dompap 6 YF, Gulspurv 14 R, Rørspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Korinth
: Fiskehejre 2 T, Musvåge 2 T, Gransanger 2 SY, Ravn 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet - Faaborg
: Sorthalset Lappedykker 2 YF, Gransanger 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg
: Gransanger 3 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård
: Knopsvane 1 AD R, Grågås 15 R, Gravand 14 R, Krikand 13 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 OF, Vibe 70 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Svaleklire 2 FU. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk
: Gråand 4 R, Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Natugle 2 YF ( De lokale ynglefugle i haven ). Per Rasmussen
Pederstrup: Gransanger 1 SY (ved Beholderfabrikken. Den første i år). Per Rasmussen
Firtalsstrand: Knarand 7 FU, Skeand 3 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Klyde 84 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 41 R,
Temmincksryle 2 FU (ca 1 måned for tidligt!!!), Rødben 20 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Gravand 9 FU, Pibeand 100 FU, Knarand 41 FU, Spidsand 39 FU, Skeand 26 FU, Klyde 47 FU, Rødben 8 FU, Hættemåge 1100 R. Dieter Maaszen
Røjle Klint: Jernspurv 2 SY, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 2 R, Gransanger 1 SY, Husskade 1 R, Gulspurv 3 R. Jacob Sterup
Tragten, sydvestlige del: Toppet Lappedykker 5 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 3 Ø, Ederfugl 600 R, Sortand 1300 R ( Heraf lå halvdelen inden for rimelig obs-afstand, resten lå langt ude i Tragten (anslået 3-4 km NNØ for Røjle Klint), og jeg kan ikke udelukke, at der kunne have gemt sig en Brilleand blandt disse.), Fløjlsand 10 R, Toppet Skallesluger 15 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 10 R. Jacob Sterup
Gyldensten Gods: Fiskehejre 10 YF BR, Knopsvane 5 R, Agerhøne 1 R, Huldue 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Grågås 4 R, Gravand 9 R, Gråand 1 R, Troldand 1 M R, Blishøne 4 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 2 TH, Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 R. Jens Bækkelund

          Middelhavssølvmåge Bgenkop Havn fotograferet af Henrik Knudsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 24/0-2011:
                                Biobrændstoffet jatropha udleder flere klimagasser end olie
                                Rovternen rykker ind
                                En af verdens største havørne er død


         Dokufoto af dagens Fiskeørn - min første i år

Tirsdag den 29. marts 2011

Lunkebugten & Nørreskov Nor: Hjejle 40 R
Siø
: Gravand 6 R, Pibeand 110 R, Knarand 4 R, Skeand 2 R, Fiskeørn 1 N (17:20), Hjejle 120 R, Vibe 4 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 40 R
Rudkøbing Vejle
: Gravand 4 R, Pibeand 60 R, Knarand 6 R, Krikand 18 R, Gråand 12 R, Atlingand 2 R, Hættemåge 18 R
Rudkøbing Vejle
: Sorthovedet måge 1 R, Atlingand 2 R (1 par), Knarand 6 R (3 par), Skeand 4 (2 par), Pibeand 75 R, Krikand 22 R, Gravand 20 R, Gråand 16 R, Strandskade 4 R. Nis Rattenborg
Langelandsbroen (08:40): Vandrefalk 1 JUV. Nis Rattenborg
Vormark, ”Langemosegård”
(10:00): Gråstrubet lappedykker 1 FU, Grågås 4 FU, Blishøne 8 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård, parken
: Grønspætte 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Rødhals 1, Spætmejse 2, Sangdrossel 1, Tårnfalk 1 (ved kassen), Stormmåge 1 , Sølvmåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Arreskov sø
(12:00):
Sølvhejre 1 R. Henrik Knudsen
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 16 R,
Sølvhejre 1 FU (Kort), Knarand 6 R, Lille Skallesluger 5 R
Arreskov sø
(07:45):
Sølvhejre 1 R, Nordisk lappedykker 1 R. Erik Ehmsen
Nr. Søby (11:30): Rød glente 1. Henrik Knudsen
Sønderhjørne (07:00-10:30): Sortstrubet Lom 14 SØ, Toppet Lappedykker 10 T, Gråstrubet Lappedykker 2 SØ, Skarv 5 N, Grågås 3 NØ, Gravand 1 T, Krikand 2 SØ, Bjergand 5 SØ, Ederfugl 2210 SØ, Sortand 380 SØ, Fløjlsand 5 SØ, Fløjlsand 3 V, Havlit 2 SØ, Hvinand 2 SØ, Toppet Skallesluger 14 T, Spurvehøg 1 V, Dværgfalk 1 FU/R, Strandskade 1 SØ, Klyde 1 N, Hættemåge 25 NØ, Stormmåge 74 NØ, Sildemåge 2 SØ, Svartbag 2 T, Splitterne 5 T, Lomvie 2 SØ, Alk 4 T Alk/Lo, Ringdue 18 V, Sanglærke 5 V, Engpiber 5 V, Hvid Vipstjert 2 NØ, Stillits 3 V, Tornirisk 14 V, Hare 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Engene, Svendborg: Sangdrossel 2 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 R. Uffe B. Nielsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 43 FU, Nordisk Lappedykker 1 FU (kun lige startet i fældning til sommerdragt, set på 40 meters afstand),
Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Sorthalset Lappedykker 3 R. Lars Tvetene Ernst
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Tarup (Årslev): Sorthovedet Måge 1 AD SDR FU (På mark syd for byen. Sammen med Hættemåger og Stormmåger. Efter pløjende traktor ). Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1000 YF, Svartbag 2 R. Per Rasmussen
Universitetet - Odense: Gråand 2, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 F FU, Solsort 1 R, Musvit 1 SY, Råge 17, Gråkrage 2 R. Philippe Provençal
Slipshavn Enge: Fiskehejre 4 OF, Knopsvane 7 FU, Ederfugl 54 FU, Blishøne 10 , Strandskade 59 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Rødben 11 FU, Sanglærke 2 FU, Stær 13 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Skov: Misteldrossel 1 SY. Søren G. Nielsen
Østerskov (Årup): Middelfartvej v. Lille Roldvej Rød Glente 1 R. Heidi Lund Bjerregaard
Assens: Gærdesmutte 2 FU. Kirsten Pedersen
Neverkær: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Gråand 7 R, Kærhøg sp. 1 M R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Fasan 5 R, Vibe 8 R, Ringdue 110 R, Sanglærke 7 SY, Gærdesmutte 2 R, Sjagger 11 R, Blåmejse 2 R, Musvit 11 R, Gråkrage 9 R, Bogfinke 250 FU, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Dompap 3 M R, Gulspurv 20 R. Helle Suadicani, Kirsten Pedersen


           Havørn        Foto: Hans Hemmingsen ©

Mandag den 28. marts 2011

Christiansminde, Svendborg: Gransanger 1 SY
Noret Taasinge (16:35): Rørhøg 1 FU han. Poul Rasmussen
Houvej Langeland (12:26): Havørne 2 juv.( kredsede over Nygårdskoven og Houvej 8 til Mørkholmskoven ). Hans Hemmingsen
Hesselagergård (15:00): Sangdrossel 1 SY, Knopsvane 2 (i gang med at bygge rede), Blishøne 8 FU, Krikand 12 FU, Stor skallesluger 3 FU, Gravand 2 FU, Gråand 12 FU, Fiskehejre 1 FU. Sanglærke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø, N (15:15):
Sølvhejre 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Arreskov Sø (14:40):
Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Tarup Vandmølle (07:45): Isfugl 1 R (Første obs i 1,5 år i området!). Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt (11:45): Rørhøg 1 FU AD hun. Per Rasmussen
Espe: Tyrkerdue 2, Spætmejse 2, Rødhals 1, Sangdrossel 2, Stor Flagspætte 1, Allike 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Slipshavn Skov (08:15-09:05): Huldue 2 R, Grønspætte 1 SY (I den sydvestlige del af skoven). Per Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs (10:25-12:00): Knopsvane 2 FU, Grågås 10 FU/R, Gråand 10 FU/R, Knarand 4 FU, Krikand 2 R, Troldand 15 R, Duehøg 2 R, Musvåge 6 R, Blishøne 10 FU, Vibe 1 R, Sanglærke 15 R, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 SY, Sortmejse 2 SY, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Ravn 1 R, Tornirisk 2 R, Dompap 4 SY, Hare 1 R, Egern 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Fjord (09:45-10:15): Toppet Lappedykker 5 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gravand 2 FU, Ederfugl 2000 FU/R, Hvinand 20 FU/R, Stor Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Blishøne 100 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Husby Strandvej (11:25): Blå Kærhøg 1 FU. Frits Thomsen
Nedermarken, Brende Å (09:55): Bjergvipstjert 2 R. Frits Thomsen
Bregnør Bugt (14:45-15:45): Stor Regnspove 51 R, Hættemåge 1100 R. Ella Mikkelsen
Mesinge (14:40): Pibesvane 2 R. Ella Mikkelsen
Nordskov enge (11:10-12:00): Blisgås 1 R. Ella Mikkelsen
Horseklint (07:30-11:00): Sule 1 V (Kl. 10.00), Sortand 110 R, Huldue 1 T, Ringdue 1080 T, Misteldrossel 32 T, Musvit 60 T, Bogfinke 3570 T, Grønsisken 132 T, Rørspurv 47 T. Ella Mikkelsen
Fynshoved, sommerhusområdet (07:05-07:30): Musvit 42 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (06:55): Blisgås 42 R. Ella Mikkelsen
Fyens Hoved (13:10-13:20): Mosehornugle 1 R. Sten Pedersen
Tornen, Fyens Hoved (12:00-12:15): Stor Præstekrave 20 R. Sten Pedersen
Nordskov (09:42): Havørn 1 SV. Sten Pedersen
Mesinge (09:20-09:30): Pibesvane 2 R. Sten Pedersen
Nordskov enge: Trane 2 R. Sten Pedersen
Røjle Klint (16:55-17:20):
Brilleand 1 R han.(Find vej til obsstedet) Per Rasmussen, Erhardt Ecklon
Føns Vang (18:20-19:10): Sorthalset Lappedykker 7 R (Vestlige ende), Knarand 5 R, Hvinand 100 R (+), Hættemåge 1000 R (Ca.). Henrik Andersen
Fogense og Lillestrand (11:15-12:00): Sortand 233 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (12:30-14:30): Lysbuget Knortegås 31 FU, Almindelig Ryle 400 OF, Sølvmåge 1280 R, Svartbag 28 R. Dieter Maaszen
Vaden ved Lindø Hoved: Strandskade 110 FU, Stor Regnspove 192 FU. Jens Bækkelund
Havet v. Æbelø: Sortand 428 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 33 FU. Peder Rasmussen
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 132 FU, Pibeand 32 FU, Krikand 8 R, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Rødben 4 R, Engpiber 2 YF SY. Arne Bruun
Flådet (Tranekær)
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 12 R, Gråand 6 R, Rød Glente 3 NØ, Rørhøg 1 M 4K+ NØ, Trane 2 R, Vibe 4 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen
: Blisgås 45 R, Grågås 125 R, Gravand 27 R, Pibeand 65 R, Knarand 5 R, Krikand 155 R, Spidsand 4 R, Skeand 14 R, Havørn 1 IMM NØ, Vibe 80 R, Sanglærke 6 R SY. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 2 OF (Kresende over Karlsmosen). Eskild Nielsen
Lindkær v/Ravnholt
: Rørhøg 1 F AD FU. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R (Den første i 1,5 år i området!). Per Rasmussen
Slipshavn Skov: Huldue 2 R, Grønspætte 1 SY ( I den sydvestlige del af skoven), Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel 2 SY, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 SY, Skovskade 4 R. Per Rasmussen
Hvedholm (Horne): Knopsvane 2 YF, Blishøne 2 YF, Sølvmåge 2 YF, Klippedue/Tamdue 5 OF, Ringdue 10 YF, Stor Flagspætte 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 6 YF, Sangdrossel 1 R, Sumpmejse 2 YF, Blåmejse 8 YF, Musvit 10 YF, Spætmejse 2 YF, Allike 1 R, Gråkrage 3 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 10 YF, Bogfinke 4 YF, Grønirisk 6 R, Stillits 3 R, Grønsisken 4 YF, Dompap 1 SY, Gulspurv 2 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 6 R, Grågås 2 R, Gravand 48 R, Pibeand 178 FU, Knarand 12 R, Krikand 11 R, Gråand 35 FU, Spidsand 45 FU, Skeand 3 R, Taffeland 5 R, Troldand 69 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 7 R, Vibe 31 R, Rødben 14 R, Gulspurv 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Dørholm & Dørholmbugten: Gravand 30 FU, Pibeand 3 FU, Gråand 56 R, Skeand 2 FU, Strandskade 13 R, Storspove 1 R, Rødben 9 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Knopsvane 5 R, Sangsvane 4 R T, Grågås 12 R, Gravand 54 R, Pibeand 51 R, Knarand 2 R, Krikand 28 R, Gråand 35 R, Spidsand 1 R, Skeand 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 11 R, Blishøne 36 R, Strandskade 7 R, Klyde 105 R, Vibe 59 R, Rødben 5 FU, Stær 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Bøgebjerg Strand: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Ederfugl 76 R, Havlit 1 R, Sortand 50 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 40 R, Splitterne 4 R, Ringdue 200 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 30 R, Solsort 1 R, Musvit 42 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 110 R, Knopsvane 2 R, Gravand 42 R, Hvinand 4 R, Strandskade 4 R, Storspove 40 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 8 R, Splitterne 4 R. Ella Mikkelsen
Horseklint: Toppet Lappedykker 2 R, Sule 1 V, Sangsvane 3 N, Krikand 15 R, Sortand 110 R, Fløjlsand 3 R, Spurvehøg 1 FU, Stormmåge 1 R, Huldue 1 T, Ringdue 1080 T, Sanglærke 27 T, Hvid Vipstjert 36 T, Misteldrossel 32 T, Musvit 60 T, Allike 310 T, Stær 75 T, Bogfinke 3570 T, Grønirisk 20 T, Stillits 10 T, Grønsisken 132 T, Tornirisk 29 T, Lille Korsnæb 3 T, Rørspurv 47 T. Ella Mikkelsen
Kærby Fed: Knopsvane 32 R, Grågås 16 R, Gravand 47 R, Krikand 60 R, Gråand 9 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Vibe 12 R, Rødben 4 R, Hættemåge 185 R, Sanglærke 2 R. Ella Mikkelsen
Langemosen v/Måle: Knopsvane 2 R, Grågås 150 R. Ella Mikkelsen
Mesinge: Knopsvane 14 R, Pibesvane 2 R, Sangsvane 3 R. Ella Mikkelsen
Måle: Ederfugl 21 R, Sortand 14 R, Toppet Skallesluger 1 R, Fasan 1 R, Sølvmåge 16 R, Solsort 2 R, Husskade 2 R. Ella Mikkelsen
Nordskov Enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 7 NV, Fasan 1 R, Blishøne 9 R, Vibe 3 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 20 NV, Hvid Vipstjert 3 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Vestermade: Grågås 26 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 10 R, Sanglærke 3 R, Solsort 1 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Vestermade Rev: Knopsvane 1 R, Gravand 10 R, Pibeand 34 R, Strandskade 25 R, Stor Præstekrave 4 R, Storspove 51 R, Rødben 22 R, Hættemåge 1100 R, Sølvmåge 118 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Blisgås 42 R, Canadagås 1 R, Bramgås 2 R, Ringdue 200 R. Ella Mikkelsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 2 FU, Blisgås 50 FU, Grågås 78 FU, Gravand 40 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 14 FU, Troldand 2 R, Agerhøne 2 FU, Strandskade 4 R, Klyde 3 R, Vibe 4 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 35 FU, Sølvmåge 110 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Gravand 7 FU, Ederfugl 120 FU, Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 80 FU, Stormmåge 35 FU, Sølvmåge 48 FU. Suzette Frydensberg
Æbelø: Skarv 12 R, Gråand 2 R, Troldand 7 R, Musvåge 2 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Gravand 10 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 560 R, Sortand 428 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 8 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Lappedykker sp. 2 R, Knortegås 22 R, Ederfugl 210 R, Sortand 5 R, Hvinand 29 R, Toppet Skallesluger 8 R . Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 2 R, Blisgås 80 FU, Grågås 12 R, Bramgås 4 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Pibeand 2 R, Gråand 58 R, Strandskade 110 FU, Stor Præstekrave 11 R, Storspove 192 FU, Rødben 22 FU, Hættemåge 300 R, Stormmåge 50 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Ederfugl 140 R, Toppet Skallesluger 1 R. Jens Bækkelund
Ejlinge: Grågås 8 R, Gravand 11 R. Jens Bækkelund


          21 traner stoppede op over Svendborgsund og fortsatte mod øst

Søndag den 27. marts 2011

Maries Eng v/Vornæs Skov: Trane 21 NØ
Noret, Tåsinge
: Krikand 12 R, Rørhøg 1 M YF TH, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 26 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvid Vipstjert 2 R
Vejlen,  Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 30 R, Gravand 12 R, Knarand 7 R, Krikand 6 R, Spidsand 2 R, Troldand 80 R, Lille Skallesluger 4 R, Rørhøg 1 M OF, Vandrikse 1 R  (Set i kanten af rørskoven ved indgangen mod øst), Strandskade 2 R, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R
Sortemosen
(09:30-10:30): Agerhøne 2 R, Trane 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Anders Anker Bendtsen
Sandholt
(17:50 - 18:20): Hvid Vipstjert 6 FU, Blishøne 24 FU, Gravand 4 FU/R, Grågås 26 FU/ R, Troldand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 FU, Vibe 11 R, Sjagger 43 R. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam
(18:25 - 18:50): Krikand 21 FU/ R, Gråand 35 FU/R, Strandskade 2 R, Sangdrossel 1 SY, Knopsvane 2 FU, Sølvmåge 18 R, Stormmåge 33 FU/R, Hættemåge 209 FU/R, Gulspurv 1 R, Blishøne 24 FU/R, Stær 43 FU, Gråkrage 4 R, Allike 8 FU. Leif Kristensen
Øster Hæsinge
: Fiskeørn 1 NØ (15:10), Rød glente 1 FU (11:30). Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Havørn 2 subad. Erik Ehmsen
Lindkær, Ravnholt
(11:40-12:35): Rørhøg 1 R AD hun, Ravn 5 R. Michael Glentedal
Birkum Grusgrav (11:10-11:25): Sorthovedet Måge 1 R (Set i vandet yderst til venstre for øen.), Hættemåge 1100 R. Michael Glentedal
Røjle Klint (08:05-08:17):
Brilleand 1 R han (Tak til THH for en fin rapand). Sten Nielsen
Skaboeshuse (17:15): Vandrefalk 1 N hun, Ringdue 1800 N. Kurt Hansen
Friesengårdsvej, Nyborg v/ "Triga": Fiskeørn 1 NØ. Eske Frank Morthensen
Vestermaden (18:10): Blå Kærhøg 1 FU.  Lars Philip Nørtoft
Dræby (09:15): Rød Glente 1 NØ.  Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet (08:00-10:00): Lysbuget Knortegås 15 R, Havlit 25 R (+), Sortand 300 R (+), Fløjlsand 75 R (+), Stor Regnspove 350 R. Henrik Andersen
Dalene, Bederslev: Skovsneppe 1 R, Vindrossel 50 R (Flere af dem syngende), Ravn 2 R. Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose:
Gråstrubet Lappedykker 12 R, Grågås 38 R, Bramgås 4 R, Gravand 14 R, Krikand 14 R, Gråand 32 R, Skeand 9 R, Taffeland 6 R, Troldand 21 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 25 R, Rødben 1 R, Sanglærke 4 SY, Bjergirisk 130 FU. Peder Rasmussen
Flådet (Tranekær)
: Fiskehejre 2 R, Musvåge 1 R, Trane 2 R. Peder Rasmussen
Stengade Sø
: Rørdrum 1 R HØ, Vandrikse 1 R HØ, Skovsneppe 1 R. Peder Rasmussen
Siø
: Kortnæbbet Gås 3 R, Blisgås 19 R, Grågås 290 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 8 R, Pibeand 23 R, Knarand 4 R, Hjejle 500 R, Vibe 110 R, Sanglærke 5 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 175 FU, Kejsergås Burfugl sp. 1 R. Peder Rasmussen
Syltemade Å
: Rød Glente 1 FU (Via min far). Anders Odd Wulff Nielsen
Stokkeby Nor
: Gravand 2 FU, Gråand 2 FU, Vibe 4 YF TH, Ringdue 5 YF SY, Halemejse 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 YF SY, Gråkrage 4 FU, Stær 4 R, Bogfinke 1 SY. Morten Müller
Vitsø
: Gråstrubet Lappedykker 4 TH, Knopsvane 8 AD TH, Sangsvane 2 AD FU, Grågås 134 FU, Gravand 56 TH, Pibeand 66 FU, Knarand 5 FU, Krikand 23 FU, Gråand 40 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 17 FU, Taffeland 34 FU, Troldand 103 FU, Hvinand 28 FU, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 72 TH, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 26 FU, Vibe 15 TH, Dobbeltbekkasin 9 FU. Morten Müller
Tarup Grusgrave
: Bramgås 7 FU (Ganske sjældent at denne art raster i området.), Hvid Vipstjert 7 FU. Per Rasmussen
Ørbæk
: Agerhøne 1 R. Britta Overgaard Jensen
Arreskov Sø
: Knopsvane 2 AD FU, Havørn 2 SUB R, Ringdue 800 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 40 TI. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge
: Rød Glente 1 FU, Fiskeørn 1 NØ, Sjagger 21 FU. Erik Ehmsen
Faaborg
: Sangsvane 20 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)
: Trane 2 AD S, Grønspætte 2 R. Gunnar Knudsen
Trente Mølle m.m.: Grågås 2 OF, Blishøne 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 3 SY, Rødhals 2 TH, Solsort 2 SY, Sangdrossel 4 SY, Topmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 1 FU. Egon Iversen
Trente Mølle m.m.: Hedelærke 1 OF, Topmejse 2 R. Erik Mandrup Jacobsen
Trente Mølle m.m.: Skarv 1 OF, Natugle 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Halemejse 3 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 SY, Skovskade 1 OF, Ravn 1 OF. Britta Overgaard Jensen
Røjle Klint: Ederfugl 600 FU, Sortand 900 FU,
Brilleand (SU) 1 M AD FU ( 3. gang var lykkens gang i forsøget på at finde fuglen. Forsøgte også onsdag og lørdag. Herlig Rapand. Tydelig hvid nakke og rød-orange næb. Tak til THH for et nyt DK-kryds.), Fløjlsand 150 FU. Sten Nielsen
Søndersø: Svaleklire 1 FU, Gransanger 2 SY, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Nordlig Halemejse x Sydlig Halemejse (hybrid) 2 R, Sumpmejse 1 R, Træløber 3 R. Allan Haagensen
Hellebjergdam: Knopsvane 2 AD R, Pibeand 16 FU, Krikand 14 R, Gråand 40 R, Skeand 2 FU, Blishøne 26 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 13 R, Råge 3 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 53 R, Hjejle 200 R, Almindelig Ryle 300 R, Bjergirisk 4 R . Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Gransanger 1 SY. Jacob Sterup


           Sortstrubet Bynkefugl ved Henne Mølle å d. 27. marts i morgenlys!

Lørdag den 26. marts 2011

Bregninge Bakker Tåsinge: Havørn 1 OF (Og årets første citronsommerfugl). Poul Rasmussen
Nørreballe Nor (16:30): Klyde 62 R. Henrik Mørup-Petersen
Flintager, Munkebo (12:45): Trane 1 Ø. Lars Philip Nørtoft
Leammer: Havørn 1 R AD, Havørn 1 R AD. Anders Vedel
Bremerskov: Huldue 1 SY, Træløber 2 SY. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 19 R, Knopsvane 11 R, Grågås 35 R, Gravand 7 R, Knarand 42 R, Krikand 24 R, Gråand 25 R, Skeand 6 R, Taffeland 15 R, Troldand 240 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 125 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 160 R. Arne Bruun
Bregninge: Havørn 1 OF, Spurvehøg 1 NØ, Gulspurv 1 YF SY. Arne Bruun
Ulbølle: Kernebider 1 FU. Niels Bomholt
Bøjden Nor: Klyde 5 FU. Erik Damm
Horne By: Natugle 5 SY, Musvit 1 DØD. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 30 R, Gravand 11 R, Pibeand 80 R, Krikand 90 R, Gråand 20 R, Spidsand 3 R, Troldand 40 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Strandskade 2 R Vibe 40 R, Rødben 1 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 30 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Allike 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 60 R, Gulspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Steensgård Gods: Gråand 6 R, Fasan 1 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Fuglekonge 4 R, Blåmejse 5 R, Musvit 5 R, Allike 17 R, Stær 3 R, Bogfinke 13 R, Grønirisk 5 R, Stillits 2 R, Grønsisken 2 R, Gulspurv 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tornæs Hoved: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 8 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 R, Gravand 13 R, Gråand 10 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 NØ, Blishøne 15 R, Vibe 2 R, Ringdue 2 SY, Hvid Vipstjert 3 OF, Solsort 1 R, Stær 14 OF, Grønirisk 2 R, Grønsisken 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 15 , Knopsvane 5 TH, Blisgås 12 FU, Grågås 130 FU, Bramgås 12 FU, Gravand 70 FU, Pibeand 65 FU, Knarand 1 FU, Krikand 52 FU, Gråand 50 FU, Spidsand 14 FU, Skeand 18 FU, Taffeland 42 FU, Troldand 105 FU, Hvinand 40 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 YF P, Tårnfalk 1 M FU, Blishøne 105 FU, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 11 R, Vibe 21 TH, Hættemåge 35 FU, Stormmåge 50 R, Sildemåge Nordsøsildemåge (intermedius) 1 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 SY, Sanglærke 4 YF SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Musvit 1 YF SY, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 30 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 3 FU, Ravn 1 OF, Stær 60 FU, Bogfinke 4 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 1 YF SY. Morten Müller
Føns Vang: Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Grågås 4 R, Gravand 9 R, Skeand 30 R, Troldand 90 R, Hvinand 200 R, Lille Skallesluger 4 FU, Strandskade 4 R. Martin Strømkjær
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 8 R, Lille Skallesluger 2 R. Carsten Moth Iversen
Noret v/Torøhuse: Knopsvane 2 R, Gravand 4 R, Gråand 4 R, Blishøne 5 R, Vibe 11 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 5 R. Kirsten Pedersen
Torø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Fasan 1 R, Strandskade 12 R, Sanglærke 21 R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand: Grågås 20 FU, Knarand 1 FU, Krikand 7 R, Klyde 54 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 10, Storspove 29 FU, Rødben 3 FU, Musvit 2 , Gulspurv 1 R. Søren G. Nielsen
Gersø: Sangsvane 1 FU, Gravand 27 FU, Pibeand 2 FU, Strandskade 5 FU, Klyde 13 FU, Ringdue 3 OF. Søren G. Nielsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 11 FU, Sangsvane 5 FU, Grågås 47 FU, Canadagås 2 R, Knarand 3, Skeand 7 FU, Klyde 3 FU, Vibe 35, Hvid Vipstjert 1, Rødhals 1 R, Stær 60 FU, Gulspurv 2 SY. Søren G. Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Natugle 1 F YF BR. Evald Mehlsen
Nyborg: Skarv 2 R, Grågås 2 OF, Tyrkerdue 2 TH, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 20 N, Grønirisk 4 R, Stillits 4 R, Grønsisken 2 R, Tornirisk 2 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Fjord: Skarv 20 R, Knopsvane 10 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Slot: Gråand 30 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Enge: Grågås 8 R, Gravand 4 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Strandskade 2 R, Sanglærke 2 SY, Stær 10 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Skov: Stillits 1 SY. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 6 OF. Svend Aage Linderström


             Troldand Fruens Bøge

Fredag den 25. marts 2011

Christiansminde, Svendborg (07:50): Gransanger 1 SY (Den første syngende i år ved Svendborg)
Broholm (16:00): Spætmejse 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Troldand 18 FU, Grågås 1 FU (det er første gang ser en sådan i voldgraven), Stor skallesluger 7 FU (2 M +5 FM), Gråand 6 FU, Blishøne 6 FU, Knopsvane 2 FU, Stormmåge 300+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Bjernekrogen (10:40-10:50): Grågås 2 FU, Gravand 10 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 2 FU, Stær 10 FU, Grønirisk 10 R, Tornirisk 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:15): Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 3 FU, Gravand 30 FU/R, Gråand 8 FU/R, Pibeand 2 FU, Krikand 1 FU, Ederfugl 400 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 40 FU, Strandskade 26 FU/R, Stor Præstekrave 9 FU/R, Stor Regnspove 5 FU/R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Stær 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Teglværksskoven, Nyborg (07:20): Grønspætte 1 HØ. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse (06:45-13:00): Bogfinke 21600 N, Grønsisken 160 N. Kurt Hansen
Knudshoved (11:00-14:00): Sortgrå Ryle 2 FU. Ella Mikkelsen
Birkum grusgrav (09:30-10:30): Sorthovedet Måge 1 R (Var på øen på den yderste spids til venstre), Hættemåge 1100 R (Koloni). Ella Mikkelsen
Motorvejskrydset ved Odense SØ: Havørn 1 OF AD (Gammel fugl, hvid hale). Niels Andersen
Firtalsstrand (09:15): Knarand 7 FU, Klyde 61 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:20-09:00): Knarand 30 FU, Vandrefalk 1 R AD (08:20), Klyde 44 R. Dieter Maaszen
Horseklint (06:30-11:30): Rød Glente 1 NV, Huldue 1 NV, Ringdue 761 NV, Hedelærke 9 NV, Sanglærke 81 NV, Bjergvipstjert 2 NV, Jernspurv 62 NV, Misteldrossel 10 T, Blåmejse 32 NV, Musvit 55 NV, Bogfinke 26680 NV, Kvækerfinke 270 NV, Grønirisk 230 NV, Stillits 27 NV, Grønsisken 1841 NV, Tornirisk 153 NV, Gråsisken 209 NV, Lille Korsnæb 10 NV, Rørspurv 58 NV. Søren Gjaldbæk
Mesinge: Pibesvane 3 R. Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Pibeand 180 R. Søren Gjaldbæk
Korshavn: Misteldrossel 6 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 52 R, Gravand 16 R, Knarand 67 R, Krikand 22 R, Gråand 17 R, Skeand 16 R, Taffeland 8 R, Troldand 370 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 110 R, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Hættemåge 180 R, Sølvmåge 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 1 R, Korttået Træløber 3 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.
: Toppet Lappedykker 100 R, Ederfugl 16500 R, Hvinand 300 R. Ole Goldschmidt
Siø
: Kejsergås 1 R, Kortnæbbet Gås 3 R, Blisgås 28 R, Grågås 294 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 37 R, Pibeand 35 R, Havørn 1 OF, Hjejle 455 R, Vibe 40 R, Storspove 1 R. Ole Goldschmidt
Siø
: Kortnæbbet Gås 3 R, Blisgås 19 R, Grågås 179 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 47 R, Pibeand 25 R, Knarand 2 R, Gråand 23 R, Strandskade 8 R, Hjejle 130 R, Vibe 17 R, Stær 34 R. Esben Eriksen
Botofte
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Grågås 40 R, Pibeand 22 R, Knarand 2 R, Krikand 14 R, Gråand 20 R, Skeand 3 R, Taffeland 4 R, Troldand 14 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 20 R, Rødben 4 R. Esben Eriksen
Tranekær
: Havørn 1 AD R, Trane 2 YF (Fouragerede på gammel majsmark nær landevejen). Esben Eriksen
Horne By
: Fasan 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 50 R, Sanglærke 2 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Stær 3 YF SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne)
: Stor Flagspætte 1 F R, Jernspurv 1 SY, Spætmejse 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 100 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 43 R, Grågås 11 R, Gravand 54 R, Knarand 43 R, Krikand 33 R, Gråand 44 R, Skeand 5 R, Taffeland 6 R, Troldand 106 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 3 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R HØ, Fasan 4 R, Blishøne 14 R, Strandskade 2 R, Vibe 11 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 43 R, Svartbag 2 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 SY, Halemejse 2 R HØ, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 2 OF, Allike 18 OF, Gråkrage 12 FU, Stær 1 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum
: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 11 R, Knopsvane 2 R, Grågås 68 R, Gravand 8 R, Gråand 4 R, Troldand 10 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 35 R, Blishøne 4 R, Strandskade 15 R, Sorthovedet Måge 1 R, Hættemåge 1100 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn
: Toppet Lappedykker 3 R, Ederfugl 11 R, Toppet Skallesluger 4 R, Sortgrå Ryle 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved
: Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 13 R, Pibeand 16 R, Krikand 26 R, Gråand 8 R, Troldand 30 R, Blishøne 6 R, Strandskade 6 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Engpiber 5 R, Gråkrage 3 R, Stær 30 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 4 R. Ella Mikkelsen
Universitetet - Odense
: Gråand 2, Grønbenet Rørhøne 2 R, Ringdue 4 OF, Gærdesmutte 1 SY, Blåmejse 3, Musvit 2 SY, Husskade 1 R, Råge 6 OF, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 4 R. Philippe Provençal
Firtalsstrand
: Pibeand 74 FU, Knarand 7 FU, Klyde 61 R, Vibe 80 R, Rødben 4 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Pibeand 94 FU, Knarand 30 FU, Spidsand 18 FU, Skeand 12 FU, Vandrefalk 1 AD R, Klyde 44 R. Dieter Maaszen


                Hvid vipstjert ankom til matriklen i dag d. 24. marts 2011.

Torsdag den 24. marts 2011

Svendborg, matriklen: Fasan 1 M R, Hvid Vipstjert 1 R, Grønirisk 12 R
Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 6 FU, Knopsvane 3 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Gravand 4 R, Ederfugl 600 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Strandskade 6 R, Svartbag 2 R
Thurø dæmningen
(07:30): Toppet lappedykker 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R
Borgnæs Nakke, Ærø: Toppet lappedykker 1 DØD (Nok naturligt, men man kan jo ikke lade være med at tænke på Chattonella-algerne!). Kim Bang Jensen
Broholm (16:00-17:00): Vibe 2 FU, Knopsvane 2 FU, Blishøne 6 FU, Troldand 16 FU, Stor skallesluger 2 F FU, Gråand 6 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 2 FU (Desværre blev ”mit” Spætmejse rede træ fældet den anden dag, håber mejserne finder et andet sted at bygge rede), Blåmejse 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Skovskade 2, Stær 4 (undersøgte deres kasser), Hvid Vipstjert 1 (første på matriklen i år), Spætmejse 2, Tårnfalk 1. Humlebi 1 (årets første). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (12:30-13:10): Sorthalset Lappedykker 9 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 32 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Knopsvane 25 FU, Grågås 50 FU/R, Gråand 10 FU/R, Knarand 8 FU/R, Krikand 3 FU, Taffeland 20 R, Troldand 200 R,Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Blishøne 120 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Gransanger 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 4 SY,Grønsisken 10 FU, Rørspurv 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nedermarken, Brende Å (08:20): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Ølundgaard Inddæmning (17:00-18:10): Pibeand 200 R (+), Knarand 24 R. Henrik Andersen
Ølundgård Inddæmning (10:45-12:10): Pibeand 260 R, Knarand 16 R, Spidsand 26 R, Havørn 1 R (Kl. 11.15 - fløj mod vest - var en 2 - 3k), Hættemåge 1100 R (I 2 kolonier). Ella Mikkelsen
Firtalsstranden (17:00-18:10): Knarand 22 R, Klyde 98 R. Henrik Andersen
Firtalsstrand (09:00-10:45): Havørn 1 OF (Kl. 9.10 - 2 - 3k), Klyde 72 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Povlinelund
: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 2 FU, Spætmejse 2 SY, Ravn 2 R, Grønsisken 3 FU, Dompap 2 SY. Peder Rasmussen
Botofte Skovmose
: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 3 NØ, Grågås 42 R, Gravand 22 R, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Gråand 26 R, Skeand 5 R, Taffeland 5 R, Troldand 32 R, Lille Skallesluger 3 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M 3K+ NØ, Musvåge 3 R, Blishøne 130 R, Strandskade 4 R, Vibe 28 R, Hættemåge 16 R, Hvid Vipstjert 2 R, Husskade 3 R, Gråkrage 4 R. Ole Goldschmidt
Flådet (Tranekær)
: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Trane 2 R, Vibe 4 R, Stormmåge 140 R. Ole Goldschmidt
Tranekær Slot m/borgsø
: Toppet Lappedykker 6 R, Grågås 6 R, Gråand 40 R, Stor Skallesluger 12 R, Blishøne 10 R. Ole Goldschmidt
Horne By
: Musvåge 1 N, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R, Hjejle 15 R, Vibe 6 R, Stormmåge 22 R, Klippedue/Tamdue 1 R, Ringdue 11 R, Sanglærke 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Musvit 7 R, Husskade 1 R, Stær 10 R, Gråspurv 15 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 5 SY, Stillits 13 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Emtekær Nor: Knopsvane 4 R, Gravand 20 R, Strandskade 9 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 21 R, Sanglærke 6 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 11 R, Stær 1 R. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Gråand 1 R, Ringdue 21 R, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 2 M FU, Solsort 4 R, Halemejse 5 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 14 R, Spætmejse 4 FU, Træløber 3 R, Husskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 13 R, Grønirisk 2 R, Stillits 6 R, Grønsisken 60 FU, Dompap 6 R. Kirsten Pedersen


             Lille præstekrave ankommet til Arreskov Sø i går. Set af Erik Ehmsen. Foto er et arkivbillede fra d. 7. april ved afkørsel Kirkeby nord for Svendborg

Onsdag den 23. marts 2011

Svendborg, Kogtved-Thurø (07:10-07:40): Ringdue 2 SY, Tyrkerdue 1 SY, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 7 SY, Rødhals 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 4 SY, Korttået Træløber 2 SY, Skovspurv 6 SY, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 3 SY
Siø, nordøstlige del
: Kejsergås 1 R, Hjejle 230 FU, Grågås 80 R, Blisgås 45 R, Stær 60 R, Vandrefalk 1 AD Hun. Nis Rattenborg
V. Hæsinge: Spurvehøg 1 R. Leif Kristensen
Ravnebjergskov
(16:15): Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Tangeåens udløb
(15:00 - 16:00): Sølvmåge 5 FU, Hættemåge 4 FU, Strandskade 2 FU, Gravand 2 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Hvinand 6 FU, Gråkrage 9 FU, Sortkrage 1 FU, Edderfugl 65 FU, Knopsvane 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, Grønneskoven
(07:00): Grønspætte 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup
(07:00-11:00): Blisgås 104 R. Hans Rytter
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 AD SDR YF (Lå på vandet med Hættemågerne). Per Rasmussen
Espe: Tårnfalk 1 (sad ved kassen), Tyrkerdue 2, Husskade 2, Spætmejse 2, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Solsort 5, Sangdrossel 2, Gulspurv 2, Skovspurv 15, Allike 2, Sølvmåge 10 OF, Knopsvane 2 OF. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:30-10:15): Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 9 SØ, Skarv 26 N, Sangsvane 20 NØ, Grågås 7 NØ, Knortegås 3 V, Bjergand 3 V, Ederfugl 1000 SØ, Sortand 530 SØ, Fløjlsand 3 V, Fløjlsand 1 SØ, Havlit 6 V, Hvinand 1 V, Stor Skallesluger 2 NØ, Toppet Skallesluger 19 SØ, Strandskade 2 SØ, Vibe 1 SV, Hættemåge 90 NØ, Stormmåge 50 NØ, Alk 1 SØ Alk/Lo, Ringdue 150 NV, Sanglærke 1 NV, Engpiber 12 NV, Jernspurv 5 NV, Misteldrossel 3 NV, Stær 15 NØ, Bogfinke 10 NV, Bogfinke 130 NØ, Rørspurv 1 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knudshoved (09:00-11:00): Rød Glente 1 N, Blå Kærhøg 1 FU, Klyde 1 FU, Sortgrå Ryle 3 FU (Svømmede langs sydmolen), Grønspætte 2 FU, Skærpiber 6 FU, Misteldrossel 2 NØ, Laplandsværling 1 FU. Kurt Hansen
Nordfyn (08:30): Hedelærke 1 SY. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 70 R, Gravand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 7 R, Taffeland 10 R, Troldand 25 R, Vibe 1 R, Hættemåge 15 R, Kernebider 2 OF. Arne Bruun
Prises Have, Faaborg:
Gransanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Svanninge Bakker: Musvåge 5 N, Skovsneppe 1 R, Grønspætte 1 SY (Jeg hørte den først 930, hvorefter der gik næsten en time til jeg så den ved lågen ind til det indhegnede egeareal, hvor jeg så den igen 1230. Den sang med jævne mellemrum til jeg forlod området.), Halemejse 1 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 3 SY, Spætmejse 2 R, Dompap 2 M R. Karsten Busk Laursen
Sortemosen: Blisgås 104 FU, Grågås 70 R, Bramgås 1 FU, Pibeand 50 FU, Krikand 200 R, Spidsand 2 R, Skeand 12 R, Korttået Træløber 1 RI, Rørspurv 2 M RI. Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 120 R, Knopsvane 42 R, Grågås 31 R, Gravand 68 R, Knarand 39 FU, Krikand 45 R, Gråand 55 R, Skeand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 112 R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 1 F R, Musvåge 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 22 R, Strandskade 2 R, Vibe 34 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Rødhals 1 R HØ, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse 1 R HØ, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R HØ, Allike 5 FU, Gråkrage 8 FU, Ravn 1 R HØ, Bogfinke 5 SY, Gulspurv 1 M R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Knopsvane 5 R, Grågås 15 R, Pibeand 36 R, Krikand 18 R, Gråand 110 R, Taffeland 10 R, Troldand 126 R, Bjergand 2 F R, Hvinand 1 M R, Toppet Skallesluger 13 R, Blishøne 30 R, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 20 R, Vibe 2 R, Hættemåge 75 R, Stormmåge 150 R, Sølvmåge 75 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 1 R, Solsort 1 R, Stær 4 R, Gulspurv 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Musvåge 4 NØ, Hvid Vipstjert 2 YF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hornenæs Skov: Toppet Lappedykker 4 R, Ederfugl 20 R, Sortand 1 SV, Toppet Skallesluger 30 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 10 NØ, Fasan 5 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Fuglekonge 2 R, Halemejse 6 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 15 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 4 R, Dompap 8 R, Gulspurv 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vandhul v/Næsholt, Sønderhjørnevej: Lille Lappedykker 2 SY, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gråand 2 YF, Troldand 5 R, Blishøne 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 17/0-2011:
                                Fremgang for Danmarks største måge
                                Vandene ved at tø op til grågæssenes familieliv
                               
Svømmefuglene på Tipperne 1929-2007


             6 Sortalsede lappedykker er ankommet til Sundet Faaborg.

Tirsdag den 22. marts 2011

Engene, Svendborg vest: Sangdrossel 1 SY
Svendborg Havn
: Hvid Vipstjert 1 SY
Vornæs Skov
(10:20): Grønspætte 1 R (hørt og set). Henrik Knudsen
Hvidkilde Sø
: Skarv 6 R, Grågås 200 R, Hvinand 16 R, Strandskade 1 R
Egeskov
: Huldue 1 OF, Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Arreskov Sø
:
Lille præstekrave 1 R (årets første obs på Fyn). Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 14 R, Sorthalset Lappedykker 6 YF TH, Taffeland 16 R, Troldand 80 R, Hættemåge 90 R
Sundet, Faaborg
(08:20): Sorthalset Lappedykker 5 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet (09:50-11:30): Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 30 NØ, Hættemåge 30 NØ, Ringdue 16 NØ, Allike 100 NØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Brobyskov - Søbo (15:50): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Nydamsmosen og Nydamsvej V.Hæsinge (16:35-17:40): Sangdrossel 1 SY, Gulspurv 2 R, Solsort 4 SY, Grågås 32 FU, Ringdue ca.100 R, Sanglærke 4 SY, Skovspurv 13 R, Bogfinke 1 SY, Musvit 5 FU, Fiskehejre 1 OF, Gråand 20 R, Agerhøne 2 R, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Nakkebølle (08:45-11:15): Knarand 8 R, Bjergand 135 R (+ 1 Havlit), Lille Skallesluger 12 R, Huldue 1 SY, Isfugl 2 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Sortehusene, Stige Ø: Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Strandskade 35 R, Stær 6 OF, Blishøne 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Leammer fra Hofmansgave (17:15-18:30): Havørn 2 R (1 i reden og 1 ved siden af). Leif Knudsen
Hofmansgave (17:15-18:30): Ravn 1 R. Leif Knudsen
Enebærodde fra Hofmansgave (17:15-18:30): Vandrefalk 1 R AD. Leif Knudsen
Mesinge (15:40): Pibesvane 3 FU JUV, Pibesvane 2 FU AD. Dieter Maaszen
Vågebakken, Hindsholm (14:55): Blisgås 70 FU. Dieter Maaszen
Horseklint og Tornen (11:00-14:00): Skovsneppe 1 R (Fløj op 2m fra mig), Splitterne 1 OF, Mosehornugle 1 R (Fløj op 1 m fra mig). Vivian Neidel
Horseklint, Hindsholm (07:55-11:20): Rød Glente 2 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ AD han (10.00), Splitterne 2 OF, Ringdue 1480 NØ, Misteldrossel 3 NØ, Blåmejse 130 NØ, Musvit 185 NØ. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Ederfugl 1250 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R. Peder Rasmussen
Thurø Rev: Skarv 11 R, Fiskehejre 1, Knopsvane 5 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 204, Gravand 22,
Pibeand 36, Krikand 18, Ederfugl 1000 R, Toppet Skallesluger 15, Strandskade 4, Vibe 10, Hættemåge 50, Stormmåge 1, Sølvmåge 35, Svartbag 2, Stor Flagspætte 2 SY, Sanglærke 20, Engpiber 1, Sangdrossel 3 SY, Blåmejse 2, Musvit 3 SY, Skovskade 1, Allike 5 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 15, Bogfinke 10 SY, Gulspurv 3. Nils Andersen
Siø: Sangsvane 1 R, Blisgås 28 AD R, Grågås 265 R, Bramgås 1 R, Gravand 12 R, Pibeand 130 R, Vandrefalk 1 M 2K R ( høj rød ring på venstre ben ), Strandskade 6 R, Hjejle 290 R, Vibe 42 R, Hættemåge 300 R, Sanglærke 11 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 11 R, Blisgås 132 FU, Grågås 170 R, Pibeand 245 R, Knarand 5 R, Krikand 170 R, Spidsand 6 R, Skeand 3 R, Troldand 2 R, Blishøne 20 R, Vibe 70 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 29 R, Skarv 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 16 R, Gravand 5 R, Pibeand 50 R, Knarand 8 R, Krikand 61 R, Gråand 100 R, Taffeland 41 R, Troldand 520 R, Bjergand 135 R, Havlit 1 R, Hvinand 72 FU, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 4 R, Blishøne 20 R, Strandskade 3 R, Vibe 11 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Isfugl 2 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 4 R, Stær 2 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 SY. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Huldue 1 SY, Ringdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 7 R, Korttået Træløber 1 FU, Allike 50 Ø, Ravn 1 R, Bogfinke 8 R, Grønsisken 2 FU, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Horne By: Falk sp. 1 N ( Mørk korthalet falk, set på lang afstand uden kikkert. Nok en Dværgfalk eller en lille Vandrefalk), Fasan 1 R, Vibe 1 TH, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 YF, Stillits 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Sinebjerg: Musvåge 4 NØ, Hvid Vipstjert 1 OF, Stær 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 2 AD R (God anvisning af PRA, 2 set sammen.). Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 R HØ, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 5 OF, Grågås 85 R, Gravand 8 R, Pibeand 19 R, Knarand 11 R, Krikand 28 R, Gråand 45 R, Taffeland 8 R, Troldand 10 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Vibe 12 R, Ringdue 275 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 4 SY, Halemejse 2 FU, Spætmejse 3 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 1 R, Dompap 3 R, Gulspurv 12 R. Peder Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Natugle 1 F R. Evald Mehlsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 3 R, Gravand 7 R, Knarand 6 R, Krikand 170 FU, Gråand 8 R, Taffeland 36 R, Troldand 60 R, Blishøne 18 R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 5 R, Sanglærke 2 SY, Allike 3 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 R. Kristen Pedersen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Ederfugl 105, Fasan 1 M R. Kristian Angelo-Nielsen
Horseklint: Sangsvane 2 NØ, Rød Glente 2 NØ, Blå Kærhøg 1 M NØ, Spurvehøg 3 NØ, Musvåge 16 NØ, Splitterne 2 OF, Ringdue 1480 NØ, Sanglærke 5 NØ, Jernspurv 1 R, Sjagger 10 NØ, Misteldrossel 3 NØ, Halemejse 3 NØ, Blåmejse 130 NØ, Musvit 185 NØ, Allike 65 NØ, Stær 170 NØ, Bogfinke 390 NØ, Grønirisk 20 NØ, Kernebider 3 R. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Blisgås 70 FU. Dieter Maaszen


           Forvildet and ved Skovsøen Odense

Mandag den 21. marts 2011

Søen, Valdemarslot: Skeand 7 R, Knarand 23 R. Henrik Knudsen
Sortemosen, Lakkendrup
(16:30-17:00): Blisgås 30 R (+), Krikand 200 R (+). Bodil og Hans Rytter
Espe
: Sangdrossel 1 SY, Musvit 5, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Solsort 4, Bogfinke 5, Skovspurv 15, Spætmejse 2, Ringdue 4, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor
(10:00-13:00): Trane 1 OF, Klyde 10 R, Skovsneppe 1 R, Ravn 2 OF. Helle Hjorth, Henrik Mørup-Petersen
Sønderhjørne
(06:30-10:15): Sortstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 9 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 23 NØ, Fiskehejre 1 T, Sangsvane 15 NØ, Pibesvane 1 NØ, Grågås 21 NØ, Knortegås 3 V, Ederfugl 1200 SØ, Sortand 401 SØ, Fløjlsand 3 SØ, Havlit 7 V, Toppet Skallesluger 17 SØ, Spurvehøg 1 T, Strandskade 4 SØ, Hættemåge 70 NØ, Stormmåge 20 NØ, Sildemåge 4 SØ, Splitterne 4 SØ, Ringdue 60 T, Sanglærke 34 NV, Engpiber 10 NV, Hvid Vipstjert 8 NØ, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Misteldrossel 5 NV, Bogfinke 130 NV, Grønirisk 26 NV, Kernebider 2 T, Rørspurv 7 NV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Næsskov (06:20-06:25): Sangdrossel 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne By (06:00-06:05): Sangdrossel 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hvedholm Skov (05:50-05:55): Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Vest (05:40-05:45): Rødhals 3 SY, Sangdrossel 1 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grusgrave v/Birkum
: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 30 R, Stor Skallesluger 48 R, Agerhøne 2 R, Strandskade 12 R, Vibe 10 R, Sorthovedet Måge 1 AD R (Lå på vandet i den sydøstlige ende og gik i land på det sted. Der er meget modlys midt på eftermiddagen 21 marts kl 15:30 - 16:00! Er nok bedst at besøge lokaliteten om morgenen med medlys! ), Hættemåge 400 YF TH, Stormmåge 20 R, Svartbag 2 R (Læs artiklen, med beskrivelsen af lokaliteten...)
           Se efter Sorthovedet måge i den sydøstlige ende på vandet eller i kanten af øen. Bedst lys om morgenen/formiddagen!
Fruens Bøge
: Mandarinand 3 FU, Troldand 3 R, Hættemåge 60 R
Nedermarken
(14:00): Rød Glente 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ollerup: Kernebider 1 R. Niels Bomholt
Åmosen: Grågås 115, Krikand 75 R, Musvåge 1 R, Vibe 28 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 24, Toppet Skallesluger 23 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 550 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 17 R, Knopsvane 6 R, Grågås 37 R, Gråand 65 R, Taffeland 22 R, Troldand 575 R, Bjergand 127 R, Hvinand 45 R, Lille Skallesluger 9 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Isfugl 1 R, Sangdrossel 2 SY, Ravn 2 OF, Stær 30 OF. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 2 YF B, Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 110 R, Grågås 38 R, Gravand 21 R, Pibeand 185 R, Knarand 7 R, Krikand 175 R, Gråand 90 R, Spidsand 3 R, Skeand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 16 R, Blishøne 60 R, Vibe 48 R, Sanglærke 4 R, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 96 R, Grågås 38 R, Bramgås 1 R, Gravand 15 R, Pibeand 125 R, Knarand 4 FU, Krikand 130 FU, Gråand 55 R, Spidsand 5 R, Skeand 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 8 FU, Duehøg 1 R, Musvåge 3 OF, Blishøne 25 R, Strandskade 1 OF, Vibe 100 R, Hættemåge 95 R, Stormmåge 9 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 50 OF, Sanglærke 2 OF, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Allike 3 OF, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Stær 25 OF. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Blisgås 30 R, Grågås 150 R, Gravand 10 R, Pibeand 50 R, Krikand 200 R, Gråand 150 R, Spidsand 2 R, Skeand 1 R, Vibe 80 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Bodil og Hans Rytter
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Troldand 50 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 SY. Troels Torstein
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gravand 2 R, Pibeand 5 R, Krikand 50 R, Troldand 30 R, Havørn 1 IMM R N (Sad ved bredden af en af søerne. Lettede derpå og fløj nordpå. Gult næb, men ungfugleagtig hale), Blishøne 4 R, Vibe 24 R. Jacob Sterup
Hvedholm (Horne): Knopsvane 2 R, Gråand 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 10 R, Blåmejse 10 R, Musvit 15 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 4 R, Dompap 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Urehoved: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 FU. Kristoffer Hansen
Vodrup: Knopsvane 4 R, Blisgås 18 OF, Knarand 2 R, Gråand 4 R, Hjejle 30 OF, Skovsneppe 1 R, Sjagger 40 FU, Vindrossel 1 FU, Stær 140 FU, Bogfinke 200 FU, Gulspurv 10 R. Kristoffer Hansen
Vodrup Klint: Sanglærke 4 SY, Bomlærke 2 SY. Kristoffer Hansen
Assens: Natugle 1 R, Stær 17 FU. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Grønsisken 55 FU. Kirsten Pedersen


           Rørspurv er ankommet i disse dage og synger flittigt, når de er på plads

Søndag den 20. marts 2011

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 2 R, Ederfugl 900 R, Strandskade 8 R,  Klyde 3 R (Østrevet af Iholm)
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 8 R, Gravand 6 R, Knarand 32 R, Skeand 1 M R, Taffeland 26 R, Troldand 200 R, Vandrefalk 1 NØ, Blishøne 60 R, Vibe 1 R, Hættemåge 60 YF TH
Siø
(12:00): Blisgås 28 R (Sammen med 1 Kejsergås), Hjejle 1100 R. Ella Mikkelsen
Konappe Skov, Skovsgard
(11:00): Skovsneppe 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Hov Nordstrand, Langeland
(06:00-11:00): Sortand 420 R, Rød Glente 1 T, Misteldrossel 13 T, Gulspurv 20 R. Ella Mikkelsen
Langå
(13:30): Sangsvane 250+ FU, Vibe 25 FU, Knopsvane 2 FU (underligt at der kun var de to), Gravand 3 FU, Canadagås 1 FU, Grågås 200+ FU, Blisgås 6 FU, Sølvmåge 30 FU, Hætte og Stormmåge 500+, Gråand 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg
: Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Natugle 1 (4:30), Stær 4 (de første på matriklen i år), Halemejse 4, Gulspurv 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Birkum Grusgrav
(14:50-16:00): Stor Skallesluger 60 R, Sorthovedet Måge 1 R AD (På venstre side af øen). Henrik Knudsen, Charlotte Treu, Dieter Maaszen
Grusgrave v. Birkum
(11:30-12:10): Sorthovedet Måge 1 YF AD (Territoriehævdende. Sandsynligvis en han). Per Rasmussen (Læs artiklen, med beskrivelsen af lokaliteten...)
Lindved Frugtplantage
(09:00-09:30): Grønspætte 1 SY (Aktivt syngende i en halv time i området). Lars Andersen
Firtalsstrand (10:20-11:45): Klyde 21 R. Begyndertur Doffyn + 9 friske observatører, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:15-10:10): Knarand 14 FU, Spidsand 26 FU, Vandrefalk 1 FU (8:15), Klyde 16 FU. Begyndertur Doffyn + 9 friske observatører, Dieter Maaszen
Slipshavnskoven, Nyborg: Skovsneppe 2 R (1 stk øst + vest for Slipshavnsvej), Huldue 3 HØ, Grønspætte 1 SY, Misteldrossel 1 OF. Eske Frank Morthensen
Horseklint (11:00-14:00): Rørhøg 1 T, Dobbeltbekkasin 15 T, Splitterne 1 OF. Søren L. Rasmussen
Fyns Hoved (14:00-15:00): Skovsneppe 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Søren L. Rasmussen
Langø hoved/tange: Skovsneppe 2 R. Bo K. Stephensen
Jersore (12:30): Blisgås 34 R. Kresten Madsen
Flyvesandet (11:00-12:30): Rød Glente 1 FU, Trane 2 OF. Suzette Frydensberg
Gyldensteens Enge: Blisgås 40 R, Rød Glente 1 OF, Snespurv 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 R, Gravand 5 R, Pibeand 10 R, Krikand 10 R, Gråand 15 R, Ederfugl 70 R, Sortand 20 R, Fløjlsand 9 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 11 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Vibe 9 R, Hættemåge 10 R, Sanglærke 7 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 1 R, Musvit 10 R, Stær 23 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 88 FU, Pibeand 20 R, Krikand 25 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R, Sanglærke 3 YF SY. Arne Bruun
Siø: Blisgås 28 R (sammen med en Kejsergås), Grågås 300 R, Hjejle 1100 R, Vibe 75 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R (Paukende i rørskoven vest for pumpestationen). Helle Hjorth
Hov Nordstrand: Knopsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 T, Gråand 10 R, Ederfugl 480, Sortand 420 R, Fløjlsand 1 R, Rød Glente 1 T, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Strandskade 6 R, Hættemåge 20 T, Svartbag 2 R, Ringdue 31 T, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 7 R, Hvid Vipstjert 6 T, Jernspurv 2 R, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Misteldrossel 13 T, Blåmejse 16 R, Musvit 11 R, Gråkrage 14 R, Stær 156 T, Bogfinke 55 , Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 17 T, Tornirisk 2 R, Gulspurv 24. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Gås sp. 1 OF (tamgås), Pibeand 40 FU, Knarand 8 R, Krikand 110 R, Lille Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 1 M FU. Erik Ehmsen
Svanninge: Bramgås 56 SØ, Hvid Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Ulbølle: Hvid Vipstjert 3 T, Skovspurv 28 FU, Dompap 2 SY, Kernebider 1 SY. Niels Bomholt
Hellebjergdam: Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 14, Grågås 29 R, Krikand 11 R, Gråand 45 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 142 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 45 R, Sangdrossel 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Gulspurv 4 R. Jacob Sterup
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 7 AD R, Grågås 32 R, Krikand 15 R, Gråand 21 R, Taffeland 1 R, Troldand 7 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 10 R, Vibe 5 R, Engpiber 10 R, Vandstær 1 R, Sangdrossel 1 SY, Stær 3 R. Leif Kristensen, Jacob Sterup
Birkum: Stor Skallesluger 60 FU, Sorthovedet Måge 1 AD R, Hvid Vipstjert 1 R. Henrik Knudsen, Charlotte Treu, Dieter Maaszen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 SDR YF TH (Sandsynligvis en han.). Per Rasmussen
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 1 SY. Lars Andersen
Firtalsstrand: Stor Skallesluger 4 R, Klyde 21 R, Stor Præstekrave 3 R, Storspove 5 R. Begyndertur Doffyn + 9 friske observatører, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Bramgås 30 R, Pibeand 140 FU, Knarand 14 FU, Spidsand 26 FU, Skeand 1 R, Stor Skallesluger 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Klyde 16 FU. Begyndertur Doffyn + 9 friske observatører, Dieter Maaszen
Slipshavn Skov: Skovsneppe 2 R (Trådt op henholdsvis Øst og vest for Slipshansvej),  Huldue 3 SY, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 TH, Misteldrossel 1 OF, Halemejse 2 FU, Korttået Træløber 1 SY. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Stor Præstekrave 2 R, Engpiber 2. Leif Schack-Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 11 R, Gravand 11 R, Pibeand 23 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Vibe 1 R. Leif Schack-Nielsen
Østerøsø - Knudshoved: Grågås 12 FU, Gravand 13 R, Pibeand 30 R, Krikand 51 R, Gråand 19 R, Troldand 41 R, Blishøne 34 FU, Strandskade 5 R, Rødben 3 T R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 3 R, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Rørspurv 5 SY. Eske Frank Morthensen
Brockdorff Skov: Skovsneppe 2 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Spurvehøg 2 N, Musvåge 47 S, Stær 40 N. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Vågebakken (F.H.): Sangsvane 7 Ø, Grågås 5 V, Gråand 4 V, Bjergand 3 N, Spurvehøg 1 N, Musvåge 23 N, Vibe 20 N, Ringdue 272 N, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 350 R, Stær 79 N, Bogfinke 15 N, Grønsisken 1 N. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Kosterslev: Grågås 25 R, Gråand 7 R, Taffeland 5 R, Troldand 30 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 3 R. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Træløber 1 FU. Evald Mehlsen
Stingsted Skov: Sjagger 3 R, Sangdrossel 2 SY, Gulspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Særslev: Grågås 40 FU, Sølvmåge 50 R, Ringdue 25 FU, Sanglærke 2 SY. Evald Mehlsen
Gyldensten Gods: Inddæmningen. Hjejle 400 OF. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 40 R, Gravand 24 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 OF, Vibe 40 R, Snespurv 1 R. Jens Bækkelund


             Middelhavssølvmågen er forsat på plads i Bagenkop Havn. Den hænger nu ikke længere med sin vinge, den virkede meget frisk og var meget mobil. I de 4 timer, jeg var i havnen, kunne der gå lange perioder, hvor den ikke var til at finde. Den opholdt sig flere steder i havnen. Det gamle favorit sted i NW-delen af havnen blev ikke så flittigt benyttet i dag, var til gengæld flere gange oppe på taget af bygningen, hvor fiskerne afleverer dagens fangst, hvor dens karakteristiske pivende stemme afslørede den.

Lørdag den 19. marts 2011

Siø: Hjejle 650 R. Poul Rasmussen
Siø
(15:50): Pibeand 250 R. Ella Mikkelsen
Siø
(06:45): Blisgås 27 R, Grågås 600 R, Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Bagenkop Havn
: Middelhavssølvmåge 1 R . Henrik Knudsen
Ristinge
: Mørkbuget knortegås 50 R, Lysbuget knortegås 1 R. Henrik Knudsen
Botofte Skovmose
(12:50-14:10): Vandrefalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, Nordlangeland
(07:25-12:15): Ederfugl 1200 R, Sortand 110 R, Havørn 2 R (2k - 3k, "legende"), Musvåge 41 T, Alk 2 Ø, Huldue 1 T, Ringdue 1100 T, Sanglærke 51 R (31 T og 20 R), Blåmejse 270 T, Grønirisk 52 T. Ella Mikkelsen
Bredholt ved Arreskov sø
(13:30): Blå kærhøg 1 FU Hun. Carsten Poulsen
Hellebjerg Dam
: Pibesvane 2 R (Den ene er ringmærket med 005E). Leif Kristensen
Brændegård Sø
(07:45 - 09:00): Havørn 1 R, Stor Skallesluger 5 FU, Hvinand 4 FU, Strandskade 2 R, Gravand 49 FU /R, Ravn 1 OF, Vibe 25 R, Krikand 41 R, Taffeland 7 R, Lille Skallesluger 1 FU, Grågås 6 R, Knopsvane 15 FU/ R, Skarv 61 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 1 R, Pibeand 1 R, Gråand 38 FU/ R, Troldand 81 R, Allike 9 R, Sanglærke 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Skovspurv 2 R, Ringdue 1 Of, Knarand 2 R. Leif Kristensen
Brændegård sø
(16:50-17:15): Havørn 1 R AD. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø
(16:15): Grågås 550 R. Ella Mikkelsen
Engene ved Nr Broby og Lundegård
(09:30 - 11:00): Strandskade 5 R, Spidsand 1 R, Pibeand 7 FU/ R, Krikand 12 R, Vibe 44 FU/ R, Stær 25 FU, Grågås 74 R, Gravand 32 FU/ R, Hættemåge 44 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Musvåge 2 OF, Husskade OF, Blå Kærhøg 1 FU hunfarvet. Leif Kristensen
Leammer
: Havørn 1 FU (Gedde!) . Keld Skytte Petersen
Skovsøen, Odense
(14:45): Mandarinand 2 FU (HUN +HAN). Dieter Maaszen
Mesinge (13:00): Pibesvane 4 FU. Søren L. Rasmussen
Firtalsstrand (09:40-10:10): Klyde 12 FU. Dieter Maaszen
Ølungårdsindæmning (07:55-09:20): Sangsvane 168 FU (På mark mod pumpehuset), Pibeand 150 FU, Knarand 17 FU, Spidsand 38 FU, Vandrefalk 1 R (08:10), Klyde 6 FU, [DMZ]
Horseklint (06:50-11:20): Pibesvane 1 NØ (Med 22 Sangsvaner), Fløjlsand 40 R (Heraf en næsten hvid - kun med mørke tegninger i armhulerne ), Rød Glente 3 N (6.52-6.54), Splitterne 1 NV, Huldue 37 NV, Ringdue 1919 NV, Hedelærke 9 NV, Sanglærke 194 NV, Jernspurv 37 V, Misteldrossel 12 T, Blåmejse 212 NV, Musvit 184 NV, Laplandsværling 1 NV (10.05), Rørspurv 58 NV. Søren L. Rasmussen, Kirsten Halkjær Lund, Søren Gjaldbæk
Slipshavn skov: Huldue 1 SY, Grønspætte 1 HØ. Bo K. Stephensen
Grævlingevænget Nyborg: Fjeldvåge 1 Ø (Og kun sølle 17 musvåger på TF), Sanglærke 71 N, Bjergvipstjert 1 NØ. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Blisgås 27 R, Grågås 600 R, Pibeand 250 R, Spurvehøg 1 FU, Hjejle 300 R, Vibe 52 R, Storspove 1 R, Hvid Vipstjert 2 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 33 R, Gravand 16 R, Troldand 16 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 26 R, Vibe 40 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 2 SY, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Skarv 41 T, Knopsvane 20 , Sangsvane 12 T, Grågås 92 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 72 T, Gravand 2 R, Gråand 14 R, Ederfugl 1200 R, Sortand 110 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 7 R, Havørn 2 R, Musvåge 41 T, Fasan 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 T, Hættemåge 24 T, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Lomvie/Alk 2 Ø, Huldue 1 R, Ringdue 1100 T, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 51, Engpiber 1 T, Jernspurv 1 R, Blåmejse 270 T, Musvit 19 T, Husskade 8 R, Allike 44 T, Gråkrage 20 R, Stær 25 T, Skovspurv 3 R, Bogfinke 320 T, Grønirisk 50 T, Tornirisk 5 R, Dompap 2 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Spurvehøg 2 N, Musvåge 35 NØ, Bjergvipstjert 1 N. Esben Eriksen
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 32 R, Sangsvane 13 N, Grågås 60 R, Gravand 10 R, Pibeand 12 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 N, Ringdue 4 R. Ella Mikkelsen
Middelgrund m.m.: Gråand 16 R, Toppet Skallesluger 18 R, Måge sp. 1200 R. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø: Grågås 550 R, Troldand 50 R, Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 26 R. Ella Mikkelsen
Sortemosen: Blisgås 50 R, Trane 1 FU, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Sortemosen: Sangsvane 58, Blisgås 61 R, Grågås 125 R, Gravand 26 R, Pibeand 50 R, Krikand 45 R, Gråand 120 R, Skeand 4 R, Troldand 18 R, Musvåge 2 R, Blishøne 40 R, Strandskade 2 R, Vibe 140 R, Sanglærke 2 SY. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 IMM OF, Musvåge 3 OF, Vibe 4 R, Sanglærke 3 SY, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 100 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 20 R, Sangsvane 3 OF, Grågås 11 R, Gravand 49 R, Pibeand 1 M R, Knarand 8 R, Krikand 50 R, Gråand 55 R, Taffeland 2 R, Troldand 80 R, Hvinand 4 FU, Lille Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 11 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 OF, Fasan 6 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Vibe 25 R, Hættemåge 6 OF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Ringdue 9 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 OF, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Allike 12 OF, Gråkrage 6 R, Ravn 5 OF, Gråspurv 6 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 1 SY, Dompap 1 R HØ, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 12 R, Gravand 18 R, Krikand 12 R, Havørn 1 AD R, Vibe 16 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 1 AD R, Kortnæbbet Gås 2 R, Grågås 95 R, Gravand 33 R, Pibeand 6 FU, Gråand 90 R, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 85 R, Hættemåge 5 R, Sanglærke 3 R. Jacob Sterup
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 3 TH, Skarv 18 N, Knopsvane 9, Blisgås 12 FU, Grågås 149 FU, Canadagås 1 FU, Gravand 33 FU, Pibeand 58 FU, Knarand 7 FU, Krikand 5 FU, Gråand 110 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 2 M FU, Taffeland 16 FU, Troldand 132 FU, Hvinand 10 FU, Musvåge 7 NV, Blishøne 45 FU, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 300 FU, 1 Vibe 80 FU, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 65 FU, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 SY, Sanglærke 6 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Allike 5 OF,  Råge 2 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 24 R, Stær 55 FU, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 12 R, Rørspurv 1 SY. Morten Müller
Gråsten Nor: Grågås 17 FU, Gravand 5 FU, Musvåge 1 R, Hjejle 35 V, Vibe 33 FU, Hættemåge 3 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 35 R, Sanglærke 2 SY, Råge 35 FU, Gråkrage 8 FU, Stær 50 FU, Gulspurv 2 R. Morten Müller
Borrebylavet: v.Borreby. Gulspurv 15 FU. Evald Mehlsen
Brændekilde: Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 2 R. Evald Mehlsen
Lindved Å (s.f. Bramstrup Hovedgård): Grågås 40 FU. Evald Mehlsen
Nymark Skov: Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Søparken Sø v/Odense Å: Fiskehejre 1 FU, Grågås 4 FU, Gravand 5 FU, Troldand 5 FU, Strandskade 2 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Sangsvane 168 FU, Grågås 61 FU, Gravand 23 FU, Pibeand 150 FU, Knarand 17 FU, Krikand 22 FU, Spidsand 38 FU, Skeand 6 R, Troldand 27 FU, Vandrefalk 1 R, Klyde 6 R, Hjejle 2 R, Vibe 9 FU, Hættemåge 220 R, Sanglærke 3 FU
Stær 50 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gravand 57 FU, Klyde 12 FU, Vibe 25 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Misteldrossel 5 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Horseklint: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 N, Pibesvane 1 NØ, Sangsvane 48, Grågås 24 T, Krikand 17 S,  Fløjlsand 40 R, Rød Glente 4, Spurvehøg 1 T, Musvåge 4 T, Vibe 65 T, Splitterne 1 NV, Huldue 37 NV, Ringdue 1919 NV, Hedelærke 10, Sanglærke 194 NV, Engpiber 28 NV, Skærpiber 4 NV, Hvid Vipstjert 21 NV, Silkehale 1 V, Jernspurv 37 V, Misteldrossel 12 T, Blåmejse 212 NV, Musvit 184 NV, Husskade 2 T, Allike 274 NV, Sortkrage 3 T, Stær 112 NV, Skovspurv 2 NV, Bogfinke 310 NV, Kvækerfinke 1 NV, Grønirisk 29 NV, Grønsisken 7 NV, Tornirisk 11 NV, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 1 NV, Lapværling 1 NV, Gulspurv 20 NV, Rørspurv 58 NV. Søren L. Rasmussen, Kirsten Halkjær Lund, Søren Gjaldbæk
Teglværkskoven: Sangsvane 25 Ø, Musvåge 17 Ø, Sanglærke 43 N, Bjergvipstjert 1 NØ. Eske Frank Morthensen
Kærum Å (Assens): Duehøg 1 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 7 R, Musvit 10 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 150 FU, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Hvid Vipstjert 1 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 10/0-2011:
                                Blyhagl vejer fortsat for tungt i dansk natur
                                Forår med færre stære
                                Albatros på 60 år er netop blevet mor


              Nilgås. "Slæbte" den ene vinge med sig og må siges at være ude af stand til at flyve. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Fredag den 18. marts 2011

Svendborgsund ved Iholm (14:00): Grågås 240 R, Ederfugl 1600 R, Havørn 1 V, Strandskade 12 R
Vornæs Skov
(18:30): Havørn 2 AD OF. Bettina Gerti Groß
Vejlen, Tåsinge
: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 2 OF, Gravand 8 R, Troldand 300 R, Havørn 2 R (AD + IMM), Hjejle 140 R, Vibe 60 R, Ringdue 40 R, Grønspætte 1 KA, Hvid Vipstjert 4 R, Stær 8 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R
Grusgrave v. Birkum
(16:10-17:30): Sorthovedet Måge 1 R AD (Holder til samme sted hvor en 3k-fugl var sidste år. Den samme fugl der nu er blevet voksen?), Hættemåge 1000 YF. Per Rasmussen
Tornæs Hoved
: Nilgås 1 R (Skadet - "slæbte" den ene vinge). Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet, Faaborg
(10:50-11:30): Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 32 FOU/R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Knopsvane 52 FU, Grågås 50 FU, Gravand 2 FU/R, Gråand 25 FU, Knarand 12 FU, Skeand 1 FU, Taffeland 60 R, Troldand 450 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Vandrikse 2 SY, Blishøne 120 FU, Hættemåge 20 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 3 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Nørreby Hals (15:30): Fjeldvåge 1 FU. Aksel Christensen
Skaboeshuse (14:50): Rød Glente 1 SØ. Kurt Hansen
Bogense Tofte (12:15): Rød Glente 1 N. Aksel Christensen
Skalbjerg (12:00): Rød Glente 1 OF. Helle Suadicani

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Torpe, Nordfeldvej 28 Langeland: Rød Glente 1 FU. Tom Giersing
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Skarv 1 R, Grågås 11 R, Gravand 4 R, Pibeand 85 R, Krikand 80 R, Gråand 25 R, M+F Spidsand 2 R, Troldand 50 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 15 R, Strandskade 2 R, Vibe 40 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 1 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 15 R, Stær 21 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tornæs Hoved: Toppet Lappedykker 2 ODR R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 R, Sangsvane 2 R, Nilgås 1 R, Gravand 11 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 150 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 30 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dyreborg Skov:  Rød Glente 2 Ø (Set fra Faaborg Havn. Sammen kredsende østpå
over Horne Land og videre ud over Bjørnø.). Jacob Sterup
Svanninge: Svanningevej 36 Natugle 1 R. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Sangsvane 13 NØ, Hvinand 9 YF P. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Sorthovedet Måge 1 AD SDR YF (Holder til i sydenden af mågekolonien. Samme sted holdt en 3k-fugl til sidste år. Måske er det den samme fugl der nu er blevet voksen?), Hættemåge 1000 YF, Stormmåge 40 YF. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense:  Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Natugle 2 YF BR. Evald Mehlsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 9 R, Grågås 4 R, Gravand 15 R, Pibeand 3 R, Knarand 4 R, Krikand 140 R, Gråand 12 R, Taffeland 14 R, Troldand 91 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 35 R, Hættemåge 32 R, Ringdue 17 R, Gråkrage 3 R, Gulspurv 1 R . Kirsten Pedersen
Jersore: Blisgås 210 FU, Grågås 40 FU, Bramgås 20 FU, Hjejle 200 OF, Gråspurv 5 R. Jens Bækkelund


              Traner ved Tranekær. Foto © Claus Dalskov

Torsdag den 17. marts 2011

Tranekær: Trane 2 R. Claus Dalskov
Longelse
(08:10): Rød glente 1 N. Claus Dalskov
Stengade
(08:40) Rød glente 1 R (kan være sammme fugl som ved Longelse). Claus Dalskov
Håstrup, Stubbedam 8
(08:55):
Hvid Stork 1 R. Eva Rowley
Håstrup, Stubbedam 8 (17:00):
Hvid stork 0. Leif Kristensen
Engene ved Nr. Broby og Lundegård (12:15 - 13:15): Strandskade 3 R, Vibe 40 FU/R, Grågås 64 FU/R, Krikand 48 R, Hættemåge 238 R, Gravand 26 FU/R, Kortnæbbet Gås 2 R, Gråand 64 FU/R, Pibeand 6 FU, Stær 44 FU, Blishøne 9 FU, Blå Kærhøg 2 FU/Of Hunfarvet, Blå Kærhøg 1 FU Han, Tårnfalk 2 FU, Allike 74 FU, Sanglærke 5 SY, Ringdue 2 OF, Bogfinke 1 SY. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam (14:00 - 14:35): Sangsvane 271 R, Pibesvane 2 R, Grågås 682 FU/R, Bramgås 2 FU, Kortnæbbet Gås 2 FU, Blisgås 16 FU/R, Strandskade 2 R, Gråand 45 FU/R, Pibeand 8 FU. Leif Kristensen
Espe: Spurvehøg 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Siø (13:30): Blisgås 28 R, Pibeand 213 R, Knarand 5 R, Hjejle 600 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Snaremosen (13:10): Knarand 16 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Lindelse, mark 2 km nord for (13:00): Sangsvane 200 R, Blisgås 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Ristinge Hale (12:30): Blisgås 21 R, Knortegås 253 R (Heraf 2 leucistiske), Fjeldvåge 1 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (12:00): Sædgås 1 R (Fabalis), Knarand 31 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor (10:45-11:50): Sortand 120 R (På havet), Splitterne 2 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Klise Nor (10:30): Huldue 2 T. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Vesteregn (10:20): Blisgås 33 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Fakkemose - Keldsnorvej (10:00): Blisgås 4 R, Burfugl 1 R (Svanegås). Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (06:45-09:15): Ederfugl 1000 R (Min.), Havlit 233 Ø (+ 100+ R), Sortand 130 T, Tejst 1 R, Huldue 7 Ø, Hedelærke 2 Ø, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Kærum å (14:00): Duehøg 1 R, Træløber 1 FU. Kirsten Pedersen, Helle Suadicani
Egebjerggaard (16:30): Misteldrossel 7 R. Aksel Christensen
Kjørup Skovfolden (14:00): Huldue 6 FU (På nysået mark). Aksel Christensen
Nærå Strand (13:50): Klyde 136 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard S. Fælled (13:30): Rød Glente 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horne By
: Engpiber 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bakker
: Grønspætte 1 SY (Hørt fra Svanningevej, sad oppe i bakkerne.). Jacob Sterup
Karlsmosen, Egeskov: Sangsvane 100 R. Eskild Nielsen
Lundeborg: Stor Præstekrave 1 N. Steen Flex
Lundeborg Skov (Bjergeskov): Misteldrossel 1 OF. Steen Flex
Fjordmarken: Rød Glente 1 AD NØ. Keld Skytte Petersen
Leammer: Havørn 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Storeø Strand: Rød Glente 1 AD NØ, Klyde 100 AD FU. Keld Skytte Petersen
Grønnemose: Havørn 1 JUV OF. Torben Skytte Hvass
Bredbjerg: Natugle 2 YF BR, Sortkrage 2 FU. Evald Mehlsen
Kærum Å, Assens: Duehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Fasan 1 FU, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 3 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 2 R, Fuglekonge 6 FU, Halemejse 2 FU, Topmejse 1 R, Sortmejse 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 5 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 2 FU. Kirsten Pedersen, Helle Suadicani


              Kejsergås Siø

Onsdag den 16. marts 2011

Thurø Rev (08:30): Gravand 6 R, Havørn 1 IMM OF, Vibe 6 R, Sanglærke 2 R
Vornæs Skov (16:23-16:35): Grønspætte 1 SY (ved T-kryds i Vornæs Skov lige før dæmningen). Esben Eriksen 
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene: Havørn 2 AD OF. Bettina Gerti Groß
Siø: Blisgås 12 R, Grågås 120 R, Bramgås 2 R, Pibeand 40 R, Hjejle 30 R, Vibe 60 R, Ringdue 12 R, Sanglærke 14 R, Stær 120 R, Kejsergås 1 R
Søen, Valdemarsslot: Gråstrubet Lappedykker 8 YF P, Fiskehejre 1 R, Knarand 32 R, Skeand 1 M FU, Troldand 60 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 60 FU, Hættemåge 40 YF P
Espe: Halemejse 5, Sortmejse 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (10:00-11:00): Musvåge 2 R, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 3 SY, Træløber 1 FU, Bogfinke 10 FU, Stillits 20  R, Grønsisken 10 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 5 FU, Nældens Takvinge 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgård Inddæmning (15:30-16:45): Sangsvane 120 R, Pibeand 230 R, Knarand 21 R, Spidsand 36 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (14:30): Knarand 6 R, Krikand 170 R, Klyde 1 R. Ella Mikkelsen
Hofmannsgave (12:30): Sangsvane 110 R. Ella Mikkelsen
Enebærodde (11:00-13:00): Blisgås 10 Ø, Havørn 1 R (Leammer), Strandskade 56 R, Stor Præstekrave 31 R, Stor Regnspove 313 R, Huldue 3 Ø (Foto i Galleri), Ravn 3 Ø. Søren Gjaldbæk
Egensedybet (09:30-14:20): Blisgås 10 Ø, Gravand 210 R, Havørn 1 R ((Leammer) set ved reden kl. 11.00 - var der også kl.14.00.), Strandskade 58 R, Stor Præstekrave 26 R, Stor Regnspove 300 R, Hættemåge 1200 R, Huldue 1 R. Ella Mikkelsen
Bred N (14:45): Rød Glente 1 R. Frits Thomsen
Favrskov, Hårevej (ved åen) (14:10): Grønspætte 2 R. Frits Thomsen
Krogsbølle (07:30): Havørn 1 OF. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Havørn 1 Ø NAT. Torben Strange Pedersen
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 SY (Ved t-kryds i skoven kort før dæmningen ved Vejlen). Esben Eriksen
Svanninge Bakker
: Skarv 2 OF, Huldue 1 R, Fuglekonge 1 SY, Halemejse 4 R, Topmejse 2 SY, Musvit 5 R, Stillits 17 R, Grønsisken 20 R, Dompap 2 SY, 2 KA, 1 SY Gulspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Spurvehøg 2, Musvåge 1 TH, Ravn 1 TH. Jens Gregersen
Tommerup Made
: Sangsvane 20 R, Grågås 10 FU, Vibe 20 R. Jens Gregersen
Verninge
: Råge 250 FU. Jens Gregersen
Kirkeby
: Vibe 1 OF. Jens Gregersen
Kværndrup
: Vibe 5 R. Jens Gregersen
Odense, Bolbro
: Rød Glente 1 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Strandskade 2 FU. Evald Mehlsen
Sellebjerg: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 21 FU. Evald Mehlsen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Toppet Lappedykker 1 FU, Grågås 50 R, Gråand 100 R, Taffeland 20 R, Troldand 500 R. Evald Mehlsen
Egensedybet: Skarv 24 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 10 Ø, Grågås 60 R, Gravand 210 R, Pibeand 80 R, Krikand 3 R, Gråand 140 R, Hvinand 8 R, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 58 R, Stor Præstekrave 26 R, Almindelig Ryle 3 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 300 R, Hættemåge 1200 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 6 R, Huldue 1 R, Sanglærke 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 6 Ø, Stær 7 Ø. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Musvåge 11, Tårnfalk 1 FU, Musvit 2 R, Skovspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 2 R, Grågås 26 R, Gravand 14 R, Pibeand 6 R, Knarand 6 R, Krikand 170 R, Gråand 53 R, Spidsand 4 R, Troldand 5 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Blishøne 80 R, Klyde 1 R, Vibe 12 R, Hættemåge 12 R, Gråkrage 14 R, Stær 3 R. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Skarv 2 R, Grågås 2 R, Gråand 6 R, Musvåge 1 N, Blishøne 4 R, Hættemåge 4 R, Ringdue 100 R. Ella Mikkelsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Ederfugl 12 R, Sortand 5 R, Fløjlsand 3 R, Sølvmåge 4 R. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Sangsvane 110 R, Musvåge 1 R, Ringdue 5 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 120 R, Bramgås 4 R, Pibeand 230 R, Knarand 21 R, Spidsand 36 R, Skeand 7 R, Taffeland 12 R, Troldand 250 R, Blishøne 150 R, Vibe 52 R, Solsort 2 R, Stær 150 R. Ella Mikkelsen
Leammer:  Havørn 1 R (var ved reden - var der igen kl. 14.00). Ella Mikkelsen
Leammer: Havørn 2. Keld Skytte Petersen
Føns Vang: Knarand 5 R, Lille Skallesluger 2 R. Jørn Vinther Sørensen
Udby: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 3 R, Blisgås 8 R, Grågås 50 R. Jørn Vinther Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 200 FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Musvåge 1 R, Hjejle 400 R, Vibe 20 R. Jens Bækkelund


            Svartbag ved roklubben Svendborg

Tirsdag den 15. marts 2011

Espe: Stormmåge 200 FU. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(10:00-10:40): Toppet Lappedykker 40 FU/R, Skarv 30 R, Knopsvane 30 FU, Gravand 2 FU, Gråand 30 FU/R, Pibeand 2 FU, Ederfugl 2000 FU/R, Hvinand 50 FU, Stor Skallesluger 5 FU/R, Toppet Skallesluger 80 FU/R, Blishøne 200 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knudshoved (15:10-15:50): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Firtalsstranden (15:00-15:30): Rød Glente 1 OF. Søren L. Rasmussen
Kertinge-Kølstrup (11:00-11:15): Duehøg 1 OF. Søren L. Rasmussen
Munkebo (07:45-08:00): Dobbeltbekkasin 1 R. Søren L. Rasmussen
Vestermaden (13:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Lars Philip Nørtoft
Jersore: Havørn 1 OF AD. Jens Bækkelund
Havet v. Æbelø: Ederfugl 1220 R, Sortand 440 R. Jens Bækkelund


Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjerreby
: Blisgås 24 R, Grågås 320 R. Peder Rasmussen
Lille Rallen
: Knopsvane 21, Sangsvane 12 R, Pibeand 4 R, Gråand 11 R, Toppet Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 2 R, Rødben 2 FU, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge
: Grågås 175 R. Peder Rasmussen
Siø
: Blisgås 21 R, Grågås 315 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 11 R, Hjejle 900 R, Vibe 95 R, Sanglærke 2 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Kejsergås Burfugl sp. 1 R. Peder Rasmussen
Søby (Tåsinge)
: Knopsvane 24 , Sangsvane 3 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge
: Grågås 30 R, Gravand 16 R, Pibeand 12 R, Krikand 10 R, Gråand 42 R, Spidsand 4 R, Strandskade 14 R, Storspove 29 R, Rødben 1 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Knopsvane 3 R, Troldand 1000 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Vårø Skov
: Misteldrossel 2 R. Peder Rasmussen
Åmosen
: Knopsvane 2 R, Grågås 145 R, Gravand 2 R, Krikand 55 R, Gråand 16 R, Vibe 24 R, Stær 50 FU. Peder Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset
: Lille Skallesluger 4 R T. Arne Bruun
Sundet, Faaborg
: Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 7 R, Knopsvane 36 R, Grågås 7 R, Gravand 2 R, Knarand 15 FU, Taffeland 125 R, Troldand 460 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 3 FU, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 130 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 R. Niels Bomholt
Horne By: Musvåge 1 OF, Vibe 17 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 15 R, Sanglærke 2 SY, Allike 20 R, Råge 30 R, Stær 2 OF, Kernebider 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hvedholm (Horne): Knopsvane 2 R, Krikand 1 M R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 10 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 2 SY, Solsort 5 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 15 R, Spætmejse 2 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 10 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 25 R, Dompap 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Grønirisk 20 R NAT. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Skeand 6 R, Rød Glente 1 OF. Søren L. Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 12 R, Ederfugl 30 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, ,Blishøne 60 R Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 40 R, Ederfugl 30 R, Blishøne 80 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knopsvane 2 R, Ederfugl 100 R, Sortand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Gravand 2 R, Ederfugl 20 R, Hvinand 2 R, Blishøne 20 R, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 18 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Grågås 6 R, Gravand 2 R, Gråand 14 R, Sortand 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 6 SY. Ella Mikkelsen
Slipshavn Skov: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Knopsvane 3 R, Grågås 4 R, Gravand 6 R, Pibeand 16 R, Knarand 2 R, Krikand 10 R, Gråand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 30 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 22 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 30 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Gråand 50 R, Troldand 30 R, Blishøne 20 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 10 R. Svend Aage Linderström
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Duehøg 1 OF. Søren L. Rasmussen
Munkebo: Dobbeltbekkasin 1 OF. Søren L. Rasmussen
Fraugde: Råge 100 R. Svend Aage Linderström
Grønnemose: Vibe 10 R. Svend Aage Linderström
Hjulby: Grågås 10 OF, Allike 50 OF. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Gråand 50 R, Råge 150 R. Svend Aage Linderström
Skallebølle: Vibe 5 R. Svend Aage Linderström
Hav v/Æbelø: Skarv 20 R, Ederfugl 1220 R, Sortand 440 R, Fløjlsand 18 R, Toppet Skallesluger 22 R. Jens Bækkelund
Jersore: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Æbelø: Musvåge 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Strandskade 90 R, Stor Præstekrave 6 R. Jens Bækkelund


              Engpiber på Monnet - endnu et forårstegn

Mandag den 14. marts 2011.

Hallindskoven, Svendborg (17:30): Sangdrossel 1 SY. Esben Eriksen
Skårup
: Hvid stork 1 FU. Jørgen Schiøttz-Christensen
Sortemosen, Lakkendrup
(15:57-16:03): Trane 2 NV. Hans Rytter
Espe
: Sortmejse 1, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Musvit 7, Fuglekonge 1, Bogfinke 7, Solsort 5, Skovspurv 20, Husskade 2, Gråkrage 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(11:00-11:45): Toppet Lappedykker 24 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 35 FU, Grågås 65 FU, Gravand 1 R, Gråand 25 FU, Knarand 24 FU, Skeand 1 FU, Taffeland 70 R, Troldand 650 R, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Blishøne 100 FU, Strandskade 1 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Rørspurv 3 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nr. Broby
(12:10): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Søgård (08:50): Silkehale 45 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Assistens Kirkegård, Odense (15:00): Kernebider 10 R (Overvintrende flok?). Evald Mehlsen
Horseklint, Tornen (07:15-10:00): Tejst 1 R. Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Natugle 1 YF SY. Arne bruun
Sortemosen: Knopsvane 20 R, Sangsvane 14 R, Gravand 4 R Krikand 100 R, Gråand 100 R, Spidsand 4 R, Trane 2 NV, Vibe 100 R. Hans Rytter
Morud: Tyrkerdue 1 R, Natugle 1 R, Sumpmejse 1 FU, Råge 1 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 2 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 3 FU. Kurt G. Holm
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 10 R. Evald Mehlsen
Horseklint: Fløjlsand 7 R, Strandskade 22 R, Stor Præstekrave 10 R, Storspove 60 R, Rødben 10 R, Tejst 1 SDR Ø, Skærpiber 3 FU, Rørspurv 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Martofte: Sangsvane 7 R. Kirsten Halkjær Lund
Mose vest for Mårhøj Jættestue, Snave: Allike 500 FU. Kirsten Halkjær Lund
Sellebjerg: Spætmejse 1 FU, Ravn 1 KA. Kirsten Halkjær Lund
Kærum Å (Assens): Gråand 6 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 4 R, Solsort 6 R, Halemejse 4 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 14 FU, Spætmejse 3 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 5 R, Stillits 2 R, Grønsisken 12 FU, Dompap 9 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Ålebæk: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


             Endnu en olieskadet fugl fra Hindsholm!

Søndag den 13. marts 2011.

Svendborg (11:30): Havørn 1 IMM (Kom nord fra Svendborgsundbroen og trak syd langs kysten af Taasinge). Morten Kristiansen
Ny Gesinge (18:00): Blisgås 35 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (09:00-12:30): Havørn 1 OF, Enkeltbekkasin 1 R, Mosehornugle 1 R, Snespurv 15 R. 30 Dn-turs deltagere, Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge: Krikand 6 R, Vandrefalk 1 AD R SV, Strandskade 6 R, Storspove 60 R, Sanglærke 12 R, Engpiber 8 R, Snespurv 15 R
Vårø: Stær 12 R
Siø (15:30): Hjejle 275 R, Vibe 250 R. Aksel Christensen
Hou Nordstrand (10:00): Hvid Vipstjert 11 R. Aksel Christensen
Posen ved Vester Hæsinge (15:30 - 17:20): Stor Flagspætte 2 FU, Vibe 2 R, Bogfinke 3 R/SY, Solsort 2 R, Musvåge 1 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 1 SY, Gulspurv 1 R, Knopsvane3 R, Troldand 2 R, Gråand 5 R, Blishøne 5 FU, Grågås 2 R. Leif Kristensen
Søbo og Søbo Sø: Sangsvane 6 R, Sanglærke 1 SY,
Sangdrossel 1 SY (årets første syngende på Fyn!), Troldand Ca350 R, Krikand 30 R, Taffeland 4 R, Stor Skallesluger 5 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Toppet Lappedykker 5 FU/R, Knopsvane 4 R, Blishøne 5 FU, Gråand 6 R, Fiskehejre 1 R, Ravn 1 R, Grågås 22 OF. Leif Kristensen
Espe: Sortmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 4, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Grusgrave v. Davinde: Hvid Vipstjert 1 Ø. Per Rasmussen
Grusgrave v. Birkum:
Lille Præstekrave 2 R (14 dage tidligere end normalt. Nok de lokale ynglefugle), Hættemåge 1000 R (Yngleforberedelserne i fuld gang. Sorthovedet Måge er nok lige på trapperne). Per Rasmussen
Lindøterminal (10:00-10:30): Hvid Vipstjert 1 R. Ella Mikkelsen
Bregnør bugt (06:35-09:40): Hvinand 179 R, Ravn 1 R, Stillits 30 R. Ella Mikkelsen
Ud for Enebærodde (07:00): Bjergand 120 R, Sortand 200 R. Grethe Myrtue, Anders Myrtue
Egensedybet (10:00): Gråand 492 R, Klyde 2 R, Huldue 1 R. Anders Myrtue
Egensedybet ved Otterup Lystbådehavn (11:30): Stor Skallesluger 52 R, Havørn 1 R. Anders Myrtue
Sellebjerg:
Sangdrossel 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Grævlingevænget 66, Nyborg (13:30-15:30): Musvåge 172 T (Tror meget stærkt at Kurt Hansen og undertegnede har delt våger :-)), Hvid Vipstjert 9 N. Eske Frank Morthensen
Østerøsø, Nyborg: Dobbeltbekkasin 1 FU. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn (sydmolen): Sortgrå Ryle 2 FU. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse (14:30): Rød Glente 1 R, Musvåge 172 SØ, Splitterne 1 SØ, Huldue 3 N, Hvid Vipstjert 8 R. Kurt Hansen
Mark nord for Martofte (15:10-15:50): Tundrasædgås 1 R, Blisgås 91 R, Grågås 500 R (Ikke talt - sikkert flere). Mogens Ribo Petersen
Måle strand (12:30-14:30): Rød Glente 1 SV, Musvåge 28 OF, Fjeldvåge 1 OF, Agerhøne 3 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Ravn 2 OF. Niels Peter Utzon
Flyvesandet: Gravand 150 R, Spidsand 33 R, Sortand 500 R, Fløjlsand 150 R, Havørn 2 R (Nr. Nærå stranden - sad sammen på stor sten), Strandskade 125 R, Stor Regnspove 400 R, Hvid Vipstjert 4 NV, Misteldrossel 11 R, Ravn 1 HØ, Tornirisk 2 R, Gråsisken 22 NV. Henrik Andersen
Vester Egense Nabbegaarden (09:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Tårnfalk 1 M R, Halemejse 4 R, Stær 14 FU. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 14 R, Sangsvane 20, Grågås 135 R, Gravand 18 R, Pibeand 6 R, Knarand 3 , Krikand 38 R, Gråand 50 R, Taffeland 7 R, Troldand 85 R, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 6, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Vibe 120 R, Sortkrage 1 R,
Gråkrage 6 R, Stær 5 OF. Peder Rasmussen
Sortemosen: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 15 R, Sangsvane 220 R, Blisgås (albifrons) 73 FU, Grågås 50 R, Gravand 18 R, Pibeand 130 R, Knarand 6 R, Krikand 200 R, Gråand 680 R, Spidsand 2 R, Skeand 1 M R, Taffeland 12 R, Troldand 10 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 126 R, Rørspurv 1 SY. Arne Bruun
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Knopsvane 2 R, Grågås 100 R, Gravand 2 R, Gråand 21 R, Blishøne 25 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R. Peder Rasmussen
Åmosen: Grågås 295 R, Krikand 52 R, Gråand 32 R, Stor Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 18 R, Svaleklire 1 FU, Stær 20 R. Peder Rasmussen
Horne By: Vibe 1 R, Natugle 2 R (Den ene sang og den anden skreg lystigt tilbage. Nok et par). Anders Odd Wulff Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 30 R, Gravand 2 R, Knarand 1 M R, Stor Skallesluger 30 R, Strandskade 23 R, Lille Præstekrave 2 R (De første i år. Vel godt 14 dage tidligere end normalt. Nok de lokale ynglefugle. ), Vibe 20 R, Hættemåge 1000 R (Yngleforberedelserne er i fuld gang. Desværre ingen Sorthovedet Måger set, men de er nok lige på trapperne), Stormmåge 20 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Toppet Lappedykker 9 R, Knopsvane 7 R, Grågås 23 R, Gravand 5 R, Troldand 160 R, Hvinand 1 M R, Stor Skallesluger 35 R, Blishøne 30 R, Strandskade 10 R, Hættemåge 18 TH, Stormmåge 2 R, Hvid Vipstjert 1 Ø, Lille Korsnæb 1 OF. Per Rasmussen
Leammer: Havørn 1 AD R (Den enlige fugl, opholdt sig som vanligt i og omkring reden, lå dog ikke så meget i reden som den har gjort på det sidste.). Keld Skytte Petersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Knopsvane 17 , Grågås 13 R, Gravand 7 R, Pibeand 21 R, Knarand 2 FU, Krikand 7 FU, Gråand 43 R, Spidsand 4 R, Taffeland 3 R, Troldand 170 R, Bjergand 12 R, Ederfugl 40 R, Havlit 4 R, Sortand 2 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Fasan 1 R, Blishøne 15 R, Strandskade 8 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 29 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 4 FU, Rødben 2 OF, Hættemåge 22 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 FU, Sanglærke 7 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Rødhals 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 SY, Husskade 1 OF, Allike 2 OF, Råge 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 2 FU, Gråspurv 1 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 R HØ, Gulspurv 4 SY, Rørspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen
Bovense: Ringdue 400 FU, Ravn 1 R. Evald Mehlsen
Kavslunde Å: Grågås 125 FU, Gravand 8 FU. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Huldue 3 Ø, Halemejse 7 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sangsvane 23 , Blisgås 8 S, Grågås 16 , Fløjlsand 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Sanglærke 20 T, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Blåmejse 27 SØ, Musvit 5 SØ, Mejse sp. 7 SØ, Allike 320 NØ, Sortkrage 1 R, Stær 10 Ø, Tornirisk 1 SØ. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Huldue 1 SY, Grønspætte 1 KA ( kly kly hørt flere gange). Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Krikand 71 R. Kristoffer Hansen
Horseklint (06:45 - 11:00): Toppet Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 1 TI, Sangsvane 63 T, Grågås 24 T, Canadagås 3 T, Gravand 2 T, Pibeand 16 NV, Krikand 2 NV, Gråand 7 NV, Ederfugl 200 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 60 FU, Hvinand 22 FU, Toppet Skallesluger 26 T, Stor Skallesluger 6 T, Spurvehøg 3 T, Musvåge 15 T, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 2 T, Stor Præstekrave 4 T, Hjejle 2 TI, Vibe 54 T, Almindelig Ryle 6 T, Tamdue 2 T, Huldue 16 T, Ringdue 900 T, Sanglærke 78 T, Engpiber 12 T, Hvid Vipstjert 11 , Jernspurv 42 T, Sangdrossel 2 TF, Misteldrossel 26 T, Topmejse 1 R, Blåmejse 86 T, Musvit 36 T, Husskade 1 Ø, Allike 250 T, Ravn 1 OF, Bogfinke 80 T, Grønirisk 36 T, Grønsisken 36 T, Tornirisk 2 T, Gulspurv 12 R, Rørspurv 8 T. Anders Odd Wulff Nielsen, Mogens Ribo Petersen, Erhardt Ecklon
Vågebakken (F.H.): Blisgås 18 R, Grågås 120 R, Helt hvid Stormmåge 1 R, Ringdue 900 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 42 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Bregnør Bugt: Toppet Lappedykker 36 R, Skarv 5 R, Knopsvane 12 R, Svane sp. 23 R, Gravand 62 R, Pibeand 130 R, Gråand 55 R, Ederfugl 525 R, Sortand 3 R, Hvinand 179 R, Toppet Skallesluger 43 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 2 R, Strandskade 24 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 10 R, Hættemåge 185 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 297 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 7 R, Solsort 5 R, Gråkrage 13 R, Ravn 1 R, Stær 5 R, Skovspurv 10 R, Stillits 30 R, Gulspurv 13 R. Preben Baltersen, Ella Mikkelsen
Omr. G2, Od.Fj. (Roholm-Flintholm): Knopsvane 2 R, Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 5 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 6 R. Preben Baltersen, Ella Mikkelsen
Omr. H2, Od.Fj. (Hvidegrund V): Ederfugl 62 R. Preben Baltersen, Ella Mikkelsen
Omr. H3, Od.Fj. (Hvidegrund Ø): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 30 R, Knopsvane 14 R, Grågås 8 R, Ederfugl 279 R, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 5 R, Blishøne 9 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 56 R, Svartbag 5 R, Ringdue 6 R, Solsort 2 R, Gråkrage 6 R, Grønirisk 6 R, Gulspurv 2 R. Preben Baltersen, Ella Mikkelsen
Omr. H4, Od.Fj. (Fjord ved Lindøværftet): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 58 R, Knopsvane 1 R, Gravand 4 R, Gråand 6 R, Ederfugl 15 R, Hvinand 63 R, Toppet Skallesluger 33 R, Blishøne 2 R, Strandskade 8 R, Hættemåge 51 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 170 R, Svartbag 18 R, Ringdue 135 R, Sanglærke 18 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 10 R, Gulspurv 2 R. Preben Baltersen, Ella Mikkelsen
Søndersø:  Agerhøne 2 AD FU (Ved Vedby. Før vinteren 7 stk der nu er reduceret til kun to, men heldigvis én af hvert køn, så gode chancer for at få flokstørrelsen tilbage, hvis bare husmåren kan lade dem være...). Martin Strømkjær


             Stor præstekrave ved kysten, Tryggelev. Stor præstekraves yngleplads!

Lørdag den 12. marts 2011.

Vejlen, Taasinge (16:40): Havørn 1 AD, Rørhøg 1 FU (Fyns første i år!). Morten Kristiansen
Vornæs Havn/Vejlen
: Havørn 1 AD (med hvid hale sad cirka 20 min på isen ved ”Barones ø” - Forsvandt mod Skolekrogen): Klaus Jørgensen, Morten Kristiansen, Bettina Gerti Groß
Siø:
Kejsergås 1 R. Børge L Rasmussen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45)
: Knopsvane 2 R, Blisgås 2 OF, Ederfugl 200 R, Havlit 6 R, Sortand 80 R, Herslev: Sangsvane 400 R, Grågås 200 R
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 12 R, Pibeand 60 R, Knarand 4 R, Krikand 16 R, Taffeland 70 R, Troldand 1600 R, Stor Skallesluger 4 R, Blishøne 60 R, Strandskade 6 R, Vibe 42 R
Nørreballe Nor: Blisgås 9 OF, Knarand 27 R, Troldand 3000 R, Klyde 2 R. Tim Hesselballe
Nørreballe Nor (15:00-16:00): Troldand 1200 R, Klyde 2 R. Niels Aage Madsen Børge Rasmussen, Søren Louis Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 34 R, Blisgås 200 R, Bramgås 60 R, Gravand 32 R, Pibeand 8 R, Krikand 8 R, Gråand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 120 R, Bjergand 34 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 2 R, Blishøne 30 R, Stor Præstekrave 1 YF, Vibe 8 R, Stormmåge 12 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 N, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Stær 80 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 1 R
Tryggelev Nor
(10:20): Vandrefalk 1 S 2K, Hvid Vipstjert 1 R. Tim Hesselballe
Brændegård Sø
(07:35 - 10:20): Hvinand 8 FU, Troldand 59 FU/R, Taffeland 5 R, Krikand 48 R, Gråand 49 FU/R, Skeand 1 R, Strandskade 2 FU, Stor Skallesluger 59 FU/R, Gravand 19 FU/R, Knopsvane 28 FU/R, Sangsvane 1 R, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 91 R, Sølvmåge 44 R, Svartbag 4 R, Blishøne 37 Fu/ R, Knarand 4 FU, Ravn 1 OF, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Allike 5 OF, Musvit 2 FU, Skovspurv 5 R, Stor Flagspætte 1 HØ, Gråkrage 4 OF, Halemejse 2 FU, Pibeand 1 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Bogfinke 2 Sy, Sumpmejse 1 FU, Ringdue 1 OF, Fasan 1 R, Vibe 9 R, Fiskehejre1 OF, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam (10:45): Grågås 658 FU/R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 22 R, Sangsvane 36 R, Knopsvane 3 R, Gråand 21 FU/R, Pibeand 2 FU, Vibe 2 R, Gulspurv 1 R, Hættemåge 7 R, Ringdue 2 OF. Leif Kristensen
Sandholt og Sandholt Enge: Gravand 9 FU/R, Vibe 5 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 22 FU, Knopsvane 4 FU/R, Stær 11 FU, Ravn 1 HØ, Ringdue 10 OF, Sanglærke 1 SY, Blishøne 3 FU, Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(15:30-16:10):
Sorthalset Lappedykker 1 R AD  (Fyns første i år!), Knarand 7 R, Hvid Vipstjert 1 R. Tim Hesselballe
Sortemosen
(15:00-16:00): Sangsvane 260 R (3 flokke på marker omkring Sortemosen). Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Vissenbjerg by
(10:00-12:00): Rød Glente 1 T AD (Mod nord), Havørn 1 T JUV (Mod syd.). Ib, Peter Hvenegaard
Skovparken, Nyborg
(23:29): Skovhornugle 1 HØ. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66 Nyborg
(12:20): Trane 2 N,  Hvid Vipstjert 2 N (08:00-08:07). Eske Frank Morthensen
Mark nord for Martofte (16:30-17:00): Blisgås 65 R, Grågås 770 R. Mogens Ribo Petersen
Horseklint, Fynshoved (09:10-10:40): Hvid Vipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 3 N. Mogens Ribo Petersen
Fyns Hoved/Jøvet (11:10-13:15): Huldue 3 R, Misteldrossel 31 FU (Fouragerede på Jøvet og trak efterfølgende N), Ravn 1 OF. Leif Knudsen
Gyldensten Gods: Hjejle 180 R, Vibe 50 R. Jens Bækkelund
Harritslev: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 69 R, Strandskade 5 TH, Vibe 13 OF, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Sanglærke 1 Ø, Råge 2 R, Gråkrage 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gesinge: Hjejle 260 R. Helle Hjorth
Lundby (Tåsinge): Rød Glente 1 OF. Helle Hjorth
Søby (Tåsinge): Sangsvane 28 R. Helle Hjorth
Dovns Klint: Havlit 90 FU. Søren Louis Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Blisgås 7 R, Grågås 110 R, Sanglærke 2 SY. Peder Rasmussen
Nielstrup Sø: Knopsvane 6, Sangsvane 24, Grågås 150 R, Musvåge 2 R, Sumpmejse 2 SY. Peder Rasmussen
Ollerup: Grågås 185 R, Strandskade 2 R. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 18, Pibesvane 1 R, Sangsvane 250, Blisgås 12 R, Grågås 115 R, Gravand 18 R, Pibeand 47 R, Krikand 105 R, Gråand 325 R, Stor Skallesluger 5, Trane 2, Vibe 102, Ringdue 12 R, Sanglærke 6 SY. Peder Rasmussen
Åmosen: Grågås 55 R, Gravand 3 R, Krikand 28 R, Gråand 45 R, Vibe 8 R, Svaleklire 1 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 91 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 28 R, Sangsvane 1 R, Grågås 22 R, Gravand 40 R, Pibeand 1 M FU, Knarand 8 R, Krikand 65 R, Gråand 60 R, Skeand 1 M R, Taffeland 6 R, Troldand 55 R, Hvinand 12 FU, Lille Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 47 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Fasan 6 FU, Blishøne 18 R, Strandskade 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 4 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 6 OF, Rødhals 1 OF, Solsort 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 OF, Allike 9 OF, Gråkrage 7 R, Ravn 1 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 SY. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg:
Sorthalset Lappedykker 1 SDR FU (Fyns første i år!). Tim Hesselballe
Bispeenge: Grågås 5 FU, Gravand 11 FU, Pibeand 8 FU, Krikand 2 FU, Troldand 5 FU, Vibe 4 R. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 FU. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Sangsvane 28 NØ, Blisgås 5, Knarand 2 S, Havlit 1 M S, Vibe 30 N, Huldue 7 Ø, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 1 SY, Misteldrossel 3 R, Blåmejse 16 TF, Musvit 12 TF, Allike 250 NØ, Rørspurv 3 TF. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 1 SØ, Tamdue 15 OF, Huldue 4 , Hvid Vipstjert 2 OF, Mejse sp. 37 Ø, Sortkrage 1 V, Stillits 1 Ø. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 5 R, Huldue 2 S. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Krikand 34 R, Spidsand 4 R. Kristoffer Hansen


               Et lille udvalg af fugle på Siø

Fredag den 11. marts 2011.

Tranekær (13:00): Trane 2 YP (yngleparret? fra sidste år er tilbage). Claus Dalskov
Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 400 R, Storspove 1 FU
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs
: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 16 R
Rudkøbing Løb m.m.
: Gravand 2 R, Ederfugl 2000 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 30 R
Siø
: Blisgås 27 FU, Grågås 120 R, Bramgås 2 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 11 FU, Gravand 5 R, Knarand 2 R, Krikand 6 FU, Gråand 42 R, Strandskade 4 R, Hjejle 40 FU, Vibe 220 FU, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 90 R, Sanglærke 26 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Stær 90 FU
Søen, Valdemarsslot
: Knopsvane 6 R, Grågås 18 R, Gravand 12 R, Knarand 18 R, Gråand 36 R, Taffeland 60 R, Troldand 240 R, Blishøne 160 R
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:50-10:30): Lille Lappedykker 6 FU, Grågås 10 FU, Gravand 24 FU/R, Gråand 50 FU/R, Pibeand 16 R, Ederfugl 200 FU/R, Toppet Skallesluger 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU Br, Musvåge 5 NØ, Strandskade 24 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Rødhals 1 R, Stillits 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Nærå Strand (08:30-09:00): Spidsand 32 R, Klyde 42 R, Huldue 1 OF. Aksel Christensen
Vester Egense Nabbegaarden (13:00): Bjergvipstjert 1 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven (09:05): Hedelærke 1 S. Esben Eriksen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 80 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Ederfugl 1200 R, Toppet Skallesluger 2 R. Peder Rasmussen
Søgård: Grågås 8 R. Gabor Graehn
Egense: Knopsvane 4 R, Sangsvane 1 R, Grågås 650 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Troldand 1100 R. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov: Blisgås 3 R, Grågås 132 R, Stillits 14 R, Gulspurv 24 R. Peder Rasmussen
Ollerup: Grågås 245 R. Peder Rasmussen
Leammer: Havørn 1 AD R ( Lå i reden fra 8,30 til 12,00 kun afbrudt af få minutter på kanten indimellem, 12,00 satte fuglen sig lidt fra reden, i en halv times tid, hvorefter der atter placerede sig på redekanten. Tyder ikke på æg, da krager var i skålen i mellemtiden.). Keld Skytte Petersen
Lundegård: Sangsvane 6 R, Grågås 110 R, Gravand 22 FU, Pibeand 7 FU, Krikand 65 FU, Gråand 85 FU, Troldand 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 3 FU, Vibe 14 FU, Allike 200 FU, Råge 300 FU, Stær 25 OF. Helle Suadicani
Krengerup Gods: Gråand 140 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 2 OF, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 M R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Grønsisken 20 FU, Dompap 2 KA. Ella Mikkelsen
Assens: Jørgensvej Spurvehøg 1 FU, Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 6 R, Blishøne 14 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hættemåge 5 FU, Sølvmåge 8 FU, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 SY. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: på mark Knopsvane 2 FU, Agerhøne 2 R, Vibe 3 FU, Sanglærke 12 SY. Kirsten Pedersen
Torø Banke m.m.: Ederfugl 14 R, Hættemåge 60 FU, Sølvmåge 110 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 9 R, Knopsvane 6 R, Gravand 28 R, Gråand 45 R, Ederfugl 130 FU, Hvinand 14 FU, Blishøne 126 R, Strandskade 4 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 30 FU, Gråkrage 8 FU. Kirsten Pedersen
Hindemae: Grågås 12 R. Svend Aage Linderström
Hjulby Mose: Grågås 10 R. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Råge 150 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Knopsvane 2 AD R, Ederfugl 10 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Strand: Toppet Skallesluger 40 R. Svend Aage Linderström


              Gulnæbede svaner, som vi snart skal tage afsked med.

Torsdag den 10. marts 2011.

Ny Gesinge: Blisgås 14 R. Poul Rasmussen
Bøjden Nor: Stor præstekrave 2 R. Erik Ehmsen
Agernæs ved Helnæs dæmningen (11:30): Stær 17 FU, Vibe 10 FU/R, Strandskade 2 R. Leif Kristensen
Helnæs Made (12:15 - 13:00): Grågås 31 FU, Gravand 4 FU, Sølvmåge 7 R, Stær 48 FU, Vibe 3 FU, Hættemåge 18 FU/R, Gråkrage 41 FU/R. Leif Kristensen
Agernæs Havn (13:15): Stranskade 1 FU, Sølvmåge 14 FU/R, Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Blishøne 1 FU. Leif Kristensen
Espe: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Stor Flagspætte 1, Gulspurv 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Stær 40 OF. Esben Eriksen
Universitetet - Odense: Blå Kærhøg 1 BR OF. Kristoffer Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 OF, Ederfugl 16, Hvinand 3, Fasan 1 M R, Blishøne 6 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 R, Solsort 3 , Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 4 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Skallebølle: Rød Glente 1 OF (Fløj i lav højde og langsomt over motorvejen mod syd). Steen Flex


                Vibe

Onsdag den 9. marts 2011.

Ny Gesinge: Vibe 66 R, Stær 3 R. Poul Rasmussen
Svanninge Bakker
(09:30-10:40): Musvåge 1 R, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 4 FU, Musvit 5 FU, Bogfinke 10 FU, Dompap 4 FU, Gulspurv 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Harritslev (15:30): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Løkkeby Enge: Knopsvane 15 R, Grågås 45 R, Gravand 14 R, Pibeand 8 R, Krikand 10 R, Musvåge 2 R, Stær 8 OF. Peder Rasmussen
Siø: Blisgås 13 R, Grågås 288 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 11, Vibe 19 R, Sanglærke 2 SY . Peder Rasmussen
Stengade Strand: Snespurv 1 FU. Peder Rasmussen
Vester Skerninge: Hvid Vipstjert 1 R, Kernebider 3 R. Arne Bruun
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Sortmejse 1 FU, Ravn 1 FU, Stær 2 TH. Jens Gregersen
Harritslev: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 3/0-2011:
                                Mystisk massedød blandt københavnske svaner
                               
Mørke udsigter for hvid solsort


                Billederne er taget ved Fyns Hoved i dag d. 8. marts. Så det først, da jeg kom hjem og fik billederne op på skærmen. Det undrede mig også, at se Sortænder sidde på sten helt inde ved kysten. De holder jo som regel til længere ude i Storebælt. Foto: bent Staugaard

Tirsdag den 8. marts 2011.

Egense ved Svendborg (08:00-09:10): Grågås 2400 R (Flokke ved Hellegårdsvej, Hvidkildevej, Hvidkilde Sø og Lehnskov Strandvej). Niels Andersen
Hvidkilde Sø
: Troldand 4000 R. Niels Andersen
Ristinge Hale / Storeholm
(14:20-15:10): Fjeldvåge 1 OF, Stor Præstekrave 25 R, Huldue 8 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
(13:20-14:00): Blisgås 38 R, Troldand 1800 R. Niels Bomholt
Tryggelev nor (11:00-12:50): Blisgås 360 FU, Troldand 3530 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt
Mark nord f Lindelse
: Sangsvane 400 FU. Niels Bomholt
Egeskov
(11:15): Havørn 1 OF, Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Stubberup, Hindsholm: Havørn 1 AD . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kølstrup (15:40): Pibesvane 3 R, Sangsvane 114 R. Ella Mikkelsen
Sandager (14:30): Ravn 1 R. Helle Suadicani
Bregnør bugt (14:30): Pibeand 180 R, Stor Regnspove 66 R. Ella Mikkelsen
Mesinge (14:00): Sangsvane 191 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand (14:00): Ravn 2 FU. Helle Suadicani
Fællesstrand, Fynshoved (10:30): Blisgås 3 V. Ella Mikkelsen
Horseklint (10:10): Sortand 325 R. Ella Mikkelsen
Fynshoved, sommerhusområdet (09:45): Blåmejse 36 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (09:25): Blisgås 23 R. Ella Mikkelsen
Egsgyden ( Horne Land ) (12:10-12:20): Musvåge 3 NØ, Vibe 10 R, Sanglærke 60 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Sønderhjørne (10:50-11:50): Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 20 R, Vibe 5 T, Allike 30 NØ, Ravn 1 R, Stær 6 R, Gulspurv 2 SY, Hare 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet syd (10:00-10:30): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 9 R, Gravand 4 R, Gråand 30 R, Pibeand 20 FU, Taffeland 20 R, Troldand 30 R, Ederfugl 200 R ph, Sortand 1 R ph, Hvinand 20 FU, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 1 R, Vibe 7 T, Sanglærke 10 R, Allike 40 NØ, Stær 2 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven
: Sædgås 16 V. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Musvåge 1 NØ, Vibe 7 SV. Esben Eriksen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Skarv 1 OF, Knopsvane 3 R, Spidsand 7 S, Ederfugl 155 R, Havlit 8 R, Sortand 110 R, Hvinand 4 R, Blishøne 40 R, Hættemåge 3 S. Niels Bomholt
Herslev: Sangsvane 400 FU, Grågås 200 FU. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Skarv 1 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 5 R, Blisgås 38 R, Grågås 100 R, Pibeand 50 R, Knarand 2 R, Krikand 13 R, Taffeland 65 R, Troldand 1800 R, Bjergand 35 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 85 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Niels Bomholt
Ristinge Hale: Skarv 20 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 30 R, Grågås 160 R, Canadagås 12 R, Knortegås 80 R, Gravand 94 R, Pibeand 123 R, Krikand 2 R, Spidsand 11 R, Toppet Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 12 R, Fjeldvåge 1 OF, Strandskade 19 R, Stor Præstekrave 25 R, Vibe 6 Ø, Almindelig Ryle 9 FU, Storspove 44 FU, Hættemåge 5 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 2 R, Huldue 8 R, Sanglærke 3 R, Gråkrage 1 FU. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knopsvane 34 R, Sangsvane 8 R, Blisgås 360 R, Grågås 200 R, Bramgås 70 FU, Gravand 15 R, Taffeland 12 R, Troldand 3530 R, Bjergand 28 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Blishøne 20 R, Vibe 6 OF, Stormmåge 2 R, Sanglærke 2 R, Skægmejse 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 100 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Spurvehøg 1 FU, Stær 1 SY. Niels Bomholt
Sellebjerg Skov: Stor Flagspætte 1 R, Stillits 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Troldand 250 R. Kirsten Halkjær Lund
Leammer: Havørn 2. Keld Skytte Petersen
Bogensø
: Toppet Lappedykker 4 R, Grågås 7 R, Ederfugl 80 R, Sortand 5 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 1 R, Vibe 6 R, Gråkrage 21 R, Stær 10 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt: Gravand 36 R, Pibeand 180 R, Hvinand 32 R, Strandskade 20 R, Storspove 66 R, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 12 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Ringdue 1 R, Blåmejse 36 R, Musvit 6 R, Husskade 3 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 6 R, Grønsisken 12 R, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 130 R, Knopsvane 17 R, Sangsvane 6 N, Blisgås 3 V, Gravand 52 R, Pibeand 4 R, Gråand 6 R, Hvinand 21 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 16 R, Hættemåge 72 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 3 R. Ella Mikkelsen
Horseklint: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 20 R, Ederfugl 430 R, Sortand 325 R, Fløjlsand 13 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 TF, Blishøne 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 8 N, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 4 R, Allike 160 N. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 14 R, Gravand 24 R, Gråand 12 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 8 R, Gråkrage 14 R. Ella Mikkelsen
Kølstrup: Knopsvane 10 R, Pibesvane 3 R, Sangsvane 114 R, Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Mesinge: Knopsvane 10 R, Sangsvane 191 R. Ella Mikkelsen
Vestermade: Fiskehejre 4 R, Grågås 300 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 1 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Bågø (Od. Fjord): Stær 2 R. Evald Mehlsen
Gabet (Odense Fjord): Gråstrubet Lappedykker 1 FU. Evald Mehlsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Toppet Lappedykker 1 R, Bjergand 900 FU, Ederfugl 600 FU, Sortand 300 R, Toppet Skallesluger 20 FU. Evald Mehlsen
Ægholm: Gravand 12 R, Strandskade 4 FU. Evald Mehlsen
Lundegård: Knopsvane 2 R, Sangsvane 6 R, Grågås 165 FU, Gravand 9 R, Musvåge 1 R, Vibe 4 R, Sanglærke 4 OF, Gråkrage 5 OF, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Sandager Mølle + Dam: Ravn 1 R. Helle Suadicani
Vågebakken (F.H.): Sangsvane 78 R, Blisgås 23 R, Grågås 230 R. Ella Mikkelsen
Nørreby: Havørn 1 IMM OF. Jens Bækkelund

Vester Egense: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund


              De to første Havrevimper er meldt fra det fynske område. I lørdags havde Bent Staugaard den første overflyvende ved Søby Monnet og i dag havde Nis Rattenborg 1 ved Siø. Billedet er fra sidste år og en dag senere!

Mandag den 7. marts 2011.

Svendborg, Bjørnemosegård: Stor Tornskade 1 FU. Erik Ehmsen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 4 R, Gravand 28 R, Hvinand 12 R, Stor Skallesluger 9 R, Blishøne 200 R, Strandskade 8 R, Vibe 6 R, Storspove 1 R
Øhavet: Skarø Nord: Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 1500 R
Rudkøbing løb N for broen:
Ederfugl 10600 R, Toppet skallesluger 210 R, Stor skallesluger 46 R. Nis Rattenborg
Siø: Hvid vipstjert 1 R, Vibe 32 R, Strandskade 12 R, Sangsvane 6 R, Blisgås 22 R, Grågås 320 R, Lysbugede knortegås 12 R. Nis Rattenborg
Kværndrup (16:00): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Højrup Led ved Glamsbjerg (09:30): Havørn 1 AD OF mod syd. Leif Kristensen
Tange å (15:00): Gråand 25 FU, Sangsvane 4 FU, Knopsvane 8 FU, Ederfugl 30 FU, Hvinand 4 FU, Gravand 9 FU, Strandskade 3 FU, Svartbag 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:45-12:00): Knopsvane 35 FU/R, Sangsvane 2 T, Grågås 50 FU/R, Gråand 16 R, Knarand 1 FU, Taffeland 70 R, Troldand 1000 R, Lille Skallesluger 1 FU, Blishøne 70 FU, Allike 50 NØ . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:00-11:30): Sangsvane 5 NØ, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 13 NØ, Vibe 7 T, Stor Flagspætte 1 SY, Sanglærke 20 R, Sjagger 30 R, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Allike 120 NØ, Ravn 2 R, Bogfinke 10 SY. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Seden Strand (12:10): Knopsvane 560 R, Lille Skallesluger 28 R, Stor Skallesluger 80 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (07:00-10:00): Blisgås 24 Ø (+ 214 gråg), Huldue 31 NV, Ringdue 1615 NV, Sanglærke 58 T, Misteldrossel 4 V, Grønsisken 274 NV, Gråsisken 46 NV, Lille Korsnæb 18 N, Gulspurv 26 NV. Søren Gjaldbæk
Vågebakken (06:45): Sædgås 16 R, Blisgås 6 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Nrd. Fælled (15:00): Misteldrossel 4 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Bjørnemosegård
: Sanglærke 2 SY, Stor Tornskade 1 FU. Erik Ehmsen
Skårupøre Sund: Sangsvane 80 R, Troldand 15 R, Blishøne 590 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Troldand 2800 R. Arne Bruun
Marstal Havn: Havørn 1 AD Ø. Morten Müller
Arreskov Sø: Blisgås 2 R, Canadagås 6 R, Gravand 10 R, Pibeand 6 FU, Troldand 130 FU, Havørn 1 SUB R, Blishøne 110 FU, Vibe 1 OF, Stær 1 SY. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Gravand 19 R, Stor Skallesluger 2, Havørn 1 AD R, Blishøne 2 FU, Strandskade 1 R. Erik Ehmsen
Leammer
: Havørn 2 (1 Ad + IMM - Yngre fygl 2-3k ankom fra øst, lavede et par jagtforsøg på rastende fugle på fjorden øst for Leammer, satte sig herefter på isen, hvorfra den senere fløj mod SØ). Keld Skytte Petersen
Nørre Broby: Knopsvane 2 R, Grågås 140 R, Vibe 5 R, Hættemåge 15 R, Sanglærke 7 OF. Helle Suadicani
Juelsberg Skove: Duehøg 1 OF (Cirklede over motorvejen med kurs mod nord i 30-50 m højde). Steen Flex
Marslev: Vibe 5 R. Evald Mehlsen
Romsø Sund: Sortand 10 OF. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Sjagger 10 FU, Stær 4 FU. Evald Mehlsen
Vestermade Rev: Gravand 30 FU, Pibeand 5, Strandskade 4 FU. Evald Mehlsen
Føns Vang: Knopsvane 4 R, Sangsvane 2 R, Blisgås 22 R, Grågås 75 R, Gravand 16 R, Krikand 5 R, Gråand 50 R, Taffeland 105 FU, Troldand 175 FU, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 2 M R, Blishøne 100 FU, Vibe 1 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 10 R, Gråkrage 2 R. Christian A. Jensen


                 Så denne lidt eftertænksomme rødben ved Boels Bro/Odense Fjord Munkebo. Ser ud som om den tænker: "Skal jeg hoppe i - det ser godt nok koldt ud." Tekst og foto Lars Hjortø

Søndag den 6. marts 2011.

Svendborgsund omkring Iholm: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 80 R, Gravand 16 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 120 R, Strandskade 8 R, Svartbag 4 R
Hvidkilde Sø
: Grågås 400 R
Rødme Svinehaver
: Grønirisk 1 SY, Dompap 2 R
Monnet Taasinge:
Blisgås 14 R, Stor Skallesluger 55 R, Ravn 3 OF. Doffyn-tur med Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
(11:30-12:00): Blisgås 35 R, Troldand 1000 R (Skønnet, kun 20 % isfrit). Henrik Mørup-Petersen
Arreskov Sø, Sollerup
(08:45-10:10): Sangsvane 290 R, Grågås 920 R, Lille Skallesluger 30 FU (6 HAN, 24 HUN), Havørn 1 R (9:05 ,3 K), Havørn 1 R AD (9:55). Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (12:10): Lille Skallesluger 19 FU (14 HUN, 5 HAN). Dieter Maaszen
Fjællebroen (13:40): Bjergand 2500 R (Bjergand og Trodand). Dieter Maaszen
Svanninge Bakker (10:45): Grønspætte 1 HØ (3 X), Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Boltinggård
: Vibe 5, Stær 7 (Bare for at markere at nu er det forår). Steen Bak Henriksen  [MidtfynsNatur]
Espe
: Ravn 1, Gråkrage 2, Husskade 2, Spætmejse 2, Blåmejse 2, Sumpmejse 1 (syngende), Musvit 6 (syngende), Bogfinke 5 (syngende), Gulspurv 1, Skovspurv 20, Ringdue 2, Solsort 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Seden Strand
(14:15-16:00): Grågås 550 R, Pibeand 240 R, Spidsand 42 R, Hvinand 390 R, Lille Skallesluger 30 R, Havørn 1 R AD. Søren Gjaldbæk
Seden Strand
(16:15-17:30): Havørn 1 R AD. Leif Knudsen
Seden strand
(11:00-12:00): Pibeand 210 R, Troldand 1000 R, Stor Skallesluger 54 R. Ella Mikkelsen
Odense Å udløb
(10:00): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Havekoloni Bogø
(10:00): Skovhornugle 1 R. Ella Mikkelsen
Leammer
(09:30-11:00): Havørn 2 R AD. Anders Vedel
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense
: Lille Gråsisken 2 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved /Jøvet
(10:15-12:25): Rød Glente 1 N. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 2 R
Vibe 1 R. Arne Bruun
Sortemosen: Fiskehejre 1 FU,  Sangsvane 40 R NAT (De 26 til overnatning udfor tårnet), Blisgås 17 R, Grågås 310 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Skarv 6 OF, Knopsvane 18 R, Sangsvane 58 , Grågås 59 R, Gravand 21 R, Gråand 24 R, Hvinand 4 FU, 1 han + 3 hun Lille Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 6 R, Havørn 2 AD R, Duehøg 2 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 6 R, Vibe 3 OF, Stormmåge 6 OF, Sølvmåge 28 R, Svartbag 2 AD R, Ringdue 250 OF, Sanglærke 3 SY, Rødhals 1 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 OF, Allike 38 OF, Gråkrage 7 FU, Ravn 3 R HØ, Skovspurv 8 R, Bogfinke 12 FU,Dompap 1 R HØ, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD OF, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Arreskov Sø: Sangsvane 290 R, Grågås 920 R, Knarand 2 R, Troldand 500 FU, Hvinand 50 FU, Lille Skallesluger 30 FU (6 M-24F ), Havørn 2 , Stor Flagspætte 1 OF, Kragefugl sp. 100 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 110 R, Gravand 17 FU, Troldand 380 FU, Bjergand 2 R, Lille Skallesluger 19 FU (14 F---5 M). Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg: Taffeland 60 FU, Troldand 730 FU. Dieter Maaszen
Svanninge: Grønspætte 1 R SY, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: Pibeand 210 R, Troldand 1000 R, Stor Skallesluger 54 R, Blishøne 300 R. Ella Mikkelsen
Odense NV: Tyrkerdue 1 KA. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Tårnfalk 1 R, Sanglærke 21 R. Ella Mikkelsen
Nymark Skov: Sjagger 4 FU T, Ravn 1 R, Stær 3 R T. Evald Mehlsen
Søby Sø (Nr. Søby): Grågås 200 FU. Evald Mehlsen
Bramstrup Hovedgård: Sanglærke 1 SY. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 2 R, Troldand 4 R, Ederfugl 2 R. Britta Overgaard Jensen
Hakkehave: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Roerslev v/Nr. Aaby: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Roerslev v/Nr. Aaby: Silkehale 37 R. Thomas Vikstrøm
Vejrup Skov: Grågås 35 Ø. Thomas Vikstrøm
Lund s.f.Motorvej Voldby: Vibe 9 R. Leif Frederiksen
Voldby: Sangsvane 50 R, Vibe 10 R. Thomas Vikstrøm
Søndersø: Agerhøne 1 R. Martin Strømkjær
Fogense Pynt/Fogense Ø: Spurvehøg 1 R. Jens Bækkelund


               Hybriden på Taasinge - Grågås x Canadagås?

Lørdag den 5. marts 2011.

Svendborgsund omkring Iholm (09:00 - ) : Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 12 R, Grågås 56 R, Gråand 24 R, Ederfugl 210 R, Hvinand 22 R, Stor Skallesluger 8 R, Blishøne 60 R, Strandskade 10 R
Søby Monnet: Hvid Vipstjert 1 OF. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Noret, Tåsinge: Krikand 16 FU
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 200 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 R, Troldand 120 R, Lille Skallesluger 22 R, Stor Skallesluger 1 F R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Vibe 1 OF, Ringdue 22 R, Grønspætte 1 KA
Egense ved Svendborg: Grågås 1550 FU. Niels Andersen
Engene ved Nr Broby og Lundegård: (16:15 -17:25): Blå Kærhøg1 FU ( Hunfarvet), Blå Kærhøg 1 FU Ad Han, Tårnfalk 1 FU, Grågås 1 FU, Gråand 14 R, Knopsvane 4 R, Vibe 1 R, Blishøne 1 FU, Sanglærke 1 SY. Leif Kristensen
Arreskov sø v/avlsgård (15:00 ): Havørn 3 R. (Havørne på isen. 2 parrede sig åbenlyst med tilsyneladende succes med en tilskuer tæt på! Det var med højt løftet bagende for hunnen og tilsvarende efterfølgende hoveren af hannen med åbent næb og skrig i vejret. min. 500 grågæs på brinken og på isen - ca. 10 Canadagæs og mange sangsvaner/knobsvaner). Karsten Urup Nielsen
Brændegård Sø (07:30 - 09:10): Sangsvane 15 R, Grågås 92 R/OF, Canadagås 1 OF, Knopsvane 9 R, Skarv 36 FU / R, Gravand 3 R, Troldand 7 R, Lille Skallesluger 1 R, Sølvmåge 42 R, Svartbag 4 R, Havørn 1 R, Fasan 2 FU, Ringdue 21 OF, Musvåge 1 R, Allike 28 OF/R, Halemejse 4 FU, Husskade 1 OF, Ravn 1 R, Gråkrage 3 R, Gråand 6 Fu/ R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knopsvane 6, Sølvmåge 15. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe: Halemejse 2 , Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Musvit 5. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Hellebjerg Dam (10:00): Sangsvane 7 R, Grågås 34 R, Gråand 3 R, Hættemåge 43 R, Allike 150 min R. Leif Kristensen
Lundeborg (07:30): Ringdue 1000+ OF, Ravn 8 OF. Poul Brugs Rasmussen
Boels Bro/Odense Fjord Munkebo: Rødben 1 R. Lars Hjortø
Leammer (17:00-18:00): Havørn 1 R (Sad i de lave trær til højre for reden). Thomas Birkesholm
Leammer (16:00): Stor Skallesluger 55 FU . Dieter Maaszen
Leammer (11:10-12:45): Havørn 1 R AD (R i træ ved reden - 11.20 NV). Jens Kristian Holm
Firtalsstrand (14:45): Sangsvane 138 FU, Grågås 500 FU . Dieter Maaszen
Fyns Hoved/Jøvet/Fællesstrand (15:00-17:25): Stor Regnspove 74 FU. Leif Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Sanglærke 1 OF, Solsort 10 R, Sjagger 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 10 R, Grønsisken 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Østerskov (Thurø)
: Natugle 1 TH. Arne Bruun
Hav syd for Thurø
: Toppet Lappedykker 1 DØD, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø
: Bjergand 60, Ederfugl 750 R, Sortand 100 R, Fløjlsand 1 R, Hættemåge 350 R NAT (Tog nattoget på en isflage med retning mod Rudkøbing). Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 3 OF, Pibeand 54 R, Krikand 45 R, Strandskade 2 R, Sanglærke 2 R. Arne Bruun
Egense
: Sangsvane 10, Grågås 1550 FU, Musvåge 1, Sanglærke 50 FU SY, Allike 75, Råge 25, Gråkrage 30. Niels Andersen
Knudedyb (Omr.27)
: Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 215 R, Gravand 18 R, Stor Skallesluger 17 R, Havørn 1 IMM SØ. Peder Rasmussen
Stjovl
: Sangsvane 59, Grågås 120 R, Canadagås 35 R, Bramgås 5 R, Havørn 3, Musvåge 2 R. Peder Rasmussen
Stjovl
: Knopsvane 12 R, Sangsvane 2 OF, Grågås 87 R, Snegås 2 R, Canadagås 39 R, Gravand 25 R, Pibeand 7 R, Gråand 18 R, Spurvehøg 1 F R, Strandskade 4 R, Sølvmåge 35 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 OF, Gråkrage 2 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Søby (Tåsinge)
: Knopsvane 17. Peder Rasmussen
Vornæs Skov
: Skarv 1 OF, Sangsvane 5 R, Kortnæbbet Gås 2 OF, Grågås 12 OF, Gravand 2 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 1 OF, Hættemåge 5 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 10 OF, Sanglærke 3 OF, Solsort 2 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Allike 4 R, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 5 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 OF, Gulspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Søby Monnet - Tåsinge
: Grågås 435 R, Gravand 33 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 5 R, Storspove 16 R, Sanglærke 4 SY. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge
: Knopsvane 7, Grågås 150 R, Troldand 110 R, Lille Skallesluger 22 R, Stor Skallesluger 2 M R. Peder Rasmussen
Syltemade Å
: Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 12 NV NAT, Musvåge 2 OF, Vibe 4 OF, Sjagger 4 FU, Ravn 2 OF, Gulspurv 2 R. Morten Hjorth
Knudshoved Færgehavn
: Sanglærke 25 T. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sangsvane 3 NV, Blisgås 5, Grågås 180 T, Sortand 22 R, Fløjlsand 3 V, Fjeldvåge 1 OF, Stor Præstekrave 1 R, Sanglærke 25 T, Skærpiber 5 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Rødben 13 R, Stær 1 OF. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Halemejse 3 R, Ravn 1 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Musvåge 4 N, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 V. Kristoffer Hansen
Søby Sø (Nr. Søby): Grågås 200 FU, Stor Skallesluger 4 M R. Evald Mehlsen
Søby Søgård: Sanglærke 1 SY. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Sangsvane 138 FU, Grågås 500 FU, Canadagås 3 R, Gravand 17 FU, Pibeand 37 FU, Kragefugl sp. 400 R . Dieter Maaszen
Leammer: Stor Skallesluger 55 FU . Dieter Maaszen
Leammer: Havørn 1 AD R, Musvåge 1 AD FU. Keld Skytte Petersen
Vigelsø: Havørn 1 3K+ R (Sad først på sydenden, fløj derefter til nordenden hvor den satte sig i høje popler. ). Keld Skytte Petersen
Gyldensten Gods: Stor Tornskade 1 FU. Suzette Frydensberg
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fjeldvåge 1 FU. Suzette Frydensberg


               Grønsisken

Fredag den 4. marts 2011.

Tved (14:40): Blå kærhøg 1 FU (Brun). Poul Rasmussen
Siø
(13:50): Lysbuget Knortegås 9 R. Ella Mikkelsen
Tranekær
(11:40): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Lohals
(10:30): Silkehale 25 R. Ella Mikkelsen
Hou Fyr
(10:10): Silkehale 30 R. Ella Mikkelsen
Hou Nordstrand
(08:45-10:00): Bjergand 5000 R, Ederfugl 2000 R, Sortand 300 R, Hvinand 150 R, Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Sollerup og Arreskov Sø
(14:00 - 15:35): Sjagger 11 FU, Grågås 816 R, Snegås? 1 R, Sangsvane 1 R, Havørn 1 R, Hvinand 5 FU, Troldand 74 R/FU, Stor Skallesluger 1 OF, Lille Skallesluger 2 R, Gråand 131 FU/ R. Leif Kristensen
Diernæs Profitgyden
(16:40): Tornirisk 55 FU. Niels Bomholt
Espe
: Husskade 1, Spætmejse 1, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Musvit 4, Bogfinke 2, Skovspurv 25, Solsort 2, Ringdue 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bjernekrogen
(11:15-11:25): Havørn 1 FU 4 k, Blå Kærhøg 1 FU Br, Musvåge 1 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-11:00): Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 5 FU, Gravand 20 FU, Gråand 140 FU, Pibeand 30 FU, Ederfugl 800 FU/R, Sortand 2 R, Havlit 1 R, Hvinand 10 FU, Blishøne 100 FU, Strandskade 4 FU, Stor Regnspove 6 FU, Sjagger 5 R, Stær 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assens Sukkerfabriks jordbassiner (14:10): Mosehornugle 2 FU. Kirsten Pedersen
Leammer fra Hofmansgave
(16:25-17:15): Havørn 1 R (Ved reden). Leif Knudsen
Søndersø Skov: Silkehale 25 R. Anny, Søren Gjaldbæk
Harritslev, Smidstrupvej: Nordlig Gråsisken 55 R, Lille Gråsisken 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 6 R, Knortegås 40 R, Gråand 15 R, Ederfugl 180 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 585 R, Sølvmåge 25 R. Niels Andersen
Thurø, Søndervej
: Stær 2 R (De første 2 i år ved kasserne). Arne Bruun
Siø
: Knortegås, Lysbuget (hrota) 9 R. Ella Mikkelsen
Botofte Strand:
Skarv 2 R, Ederfugl 80 R, Toppet Skallesluger 2 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand:
Ringdue 50 R, Stor Flagspætte 2 R, Silkehale 30 R, Solsort 3 R, Sjagger 30 R, Allike 4 R, Ravn 1 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 6 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for:
Skarv 8 R, Knopsvane 1 R, Grågås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 2 R, Gråand 40 R, Troldand 200 R, Bjergand 5000 R, Ederfugl 2000 R, Havlit 2 R, Sortand 300 R, Hvinand 150 R, Strandskade 6 R, Sølvmåge 12 R. Ella Mikkelsen
Lohals
: Silkehale 25 R. Ella Mikkelsen
Stengade Skov:
Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Stengade Strand:
Skarv 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 56 , Pibeand 60 S, Ederfugl 12 R, Sortand 5 R. Ella Mikkelsen
Stoense:
Knopsvane 72 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Sølvmåge 2 R, Gråkrage 4 R. Ella Mikkelsen
Tranekær
: Blå Kærhøg 1 FU, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Diernæs
: Musvit 1 R, Skovspurv 15 FU, Tornirisk 55 FU, Gulspurv 20 FU. Niels Bomholt
Gærup Skov
: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Topmejse 3 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Kvækerfinke 2 R, Grønsisken 8 FU. Niels Bomholt
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor
: Knopsvane 5 R, Sangsvane 5 R, Gravand 1 F R, Stor Skallesluger 15 R. Evald Mehlsen
Kerteminde Havn
: Strandskade 2 FU. Evald Mehlsen
Kølstrup
:Sangsvane 75 FU, Musvåge 1 MF R. Evald Mehlsen
Langemosen v/Måle
: Bramgås 2 OF. Evald Mehlsen
Marslev
: Musvåge 2 MF FU, Agerhøne 10 R, Sanglærke 1 SY. Evald Mehlsen
Måle
: Sanglærke 2 SY. Evald Mehlsen
Romsø Sund
: Ederfugl 250 R. Evald Mehlsen
Stavre Skov/Stavreshoved
: Grågås 250 FU, Sanglærke 1 SY, Engpiber 7 FU. Evald Mehlsen
Ravnebjerg
: Ringdue 200 R. Leif Frederiksen
Vejrup Skov
: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen
Østerskov (Årup): Solsort 1 FU, Gråkrage 1 R. Leif Frederiksen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner
: Knopsvane 2 R, Krikand 1 M R, Gråand 11 R, Troldand 25 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 9 R, Mosehornugle 2 FU, Sanglærke 4 R, Husskade 2 R, Gråkrage 7 R. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens)
: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 M FU, Musvit 14 R, Spætmejse 1 FU, Grønsisken 70 FU. Kirsten Pedersen


                Toppet skallesluger havnen ved Vejlen

Torsdag den 3. marts 2011.

Svendborg Naturskole (14:10): Vandrefalk 1 AD Han. Erik Ehmsen
Vornæs Skov, ved damen sydl. grusvej
(18:00): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Vornæs
(16:20): Havørn 1 AD R, Halemejse 17 R. Morten Kristiansen
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene
(11:05): Havørn 1 AD OF (hvid hale ses - mod Skolekrogen). Bettina Gerti Groß
Bagenkop havn: Sølvmåge 1 R (ssp. agentatus). Per Rasmussen
Engene og Odense å ved NrBroby og Lundegård (12:45 - 14:15): Grågås 75 FU, Musvåge 2 R, Gråkrage 11 FU, Gråand 28 FU/OF, Tårnfalk 1 R, Troldand 2 FU, Sangsvane 3 FU, Blå Kærhøg 2 FU (hunfarvet), Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt (14:30 - 14:45): Vandstær 1 R, Fiskehejre 2 FU, Ringdue 14 R. Leif Kristensen
Gestelev Lunde
: Ringdue 500 FU. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Odense Å, Albanigade
(12:45): Grønsisken 80 FU. Dieter Maaszen
Odense,Assistens Kirkegård
(11:45): Kernebider 12 R. Dieter Maaszen
Odense, Fruens Bøge
(11:25): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Høstrup, Øvelsesplads
(06:40-07:05): Husskade 201 R (Overnatning). Dieter Maaszen
Knudshoved, Nyborg (11:00): Ravn 1 SV. Hans Rytter
Kerteminde Fjord (11:30-12:00): Havørn 2 R (Sad sammen på isen). Ivan Sejer Beck
Gyldensteens Enge (12:00): Blisgås 65 R, Grågås 880 R. Søren Gjaldbæk
Jersore (11:15): Lysbuget Knortegås 1 R, Sanglærke 95 R. Søren Gjaldbæk
Nørre Nærå, Nordfyn (10:30): Blisgås 12 R, Canadagås 63 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (08:00-10:00): Sortand 320 R, Fløjlsand 55 R, Strandskade 168 R, Stor Regnspove 407 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand, ved møllen: Sangsvane 160 R, Ringdue 1000 R. Søren Gjaldbæk
Agernæsvej, Agernæs: Bomlærke 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Solsort 1 SY (Det var bar' dejlig.). Arne Bruun
Højstrup
: Husskade 201 R NAT. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 12 FU, Kernebider 3 R. Dieter Maaszen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Grønsisken 80 FU. Dieter Maaszen
Kerteminde Fj& Kertinge Nor: Sammen på isen i fjorden Havørn 2 R. Ivan Sejer Beck


                Stor skallesluger hun til venstre og Toppet skallesluger hun

Onsdag den 2. marts 2011.

Vornæs Skov/ Vornæs Pynt (vestside) (15:45): Havørn 1 OF AD (Fra øhavet mod skoven). Bettina Gerti Groß
Vornæs Skov/ kystdiget ved havnen
(10:30): Rørdrum 1 R (sad ved pumpen på kystdiget på nordsiden af havnen og fløj til skovbrynet. Kan være på stedet stadig), Havørn 1 IMM OF. Bettina Gerti Groß
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene
(07:48): Havørn 2 AD (Fra skoven mod havnen). Bettina Gerti Groß
Havn v/Vejlen: Toppet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 6 FU, Grågås 4 OF, Krikand 9 FU, Ederfugl 80 FU, Lille Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Gråkrage 6 R
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 1 F FU, Toppet Skallesluger 1 F FU, Stor Skallesluger 1 M FU, Ringdue 30 OF
Lundeborg: Spurvehøg 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Halemejse 6, Musvit 6, Blåmejse 2, Supmmejse 2, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Bøjden Landevej (11:40-11:45): Blå Kærhøg 1 FU Br, Musvåge 1 R, Ravn 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor + havet syd (10:00-11:30): Toppet Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 1 Død 2 k, Knopsvane 20 FU, Sangsvane 3 R, Pibeand 30 FU, Taffeland 15 R, Troldand 40 R, Ederfugl 200 R, Sortand 25 R, Havlit 3 FU, Hvinand 6 FU, Lille Skallesluger 1 FU AD han, Toppet Skallesluger 60 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 15 FU, Sanglærke 3 FU, Stor Gråsisken 4 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stenløse Kirke
(08:15-09:00): Agerhøne 8 R (Lige før gyllevognen kørte i stilling). Anni Osther
Havet u.f. Gyldensteen (15:30-15:45): Lysbuget Knortegås 103 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (14:00): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Grågås 209 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 180 R. Arne Bruun
Hvedholm (Horne)
: Gråand 6 R, Ringdue 10 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 12 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 15 R, Spætmejse 2 R, Stær 1 R, Bogfinke 5 R, Grønsisken 5 R, Dompap 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørre Broby
: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Brockdorff enge
: Sangsvane 14 R, Canadagås 13 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fællesstrand/Tornen
: Knopsvane 1 R, Sangsvane 8 R, Gravand 40 R, Pibeand 3 R, Gråand 93 R, Hvinand 3 R, Strandskade 20 FU, Storspove 1 FU, Svartbag 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Vestermade
: Grågås 78 FU, Canadagås 11 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Kærby Fed
: Spurvehøg 1 M R. Evald Mehlsen
Lumby Middelgrund
: Lille Skallesluger 8 R, Stor Skallesluger 47 R. Kurt Due Johansen
Marslev
: Sortkrage 1 FU. Evald Mehlsen
Nissekrogen
: Sangsvane 60 R. Evald Mehlsen
Seden Strand
: Gravand 9 R, Pibeand 6 R, Taffeland 12 R, Troldand 240 R. Martin Strømkjær
Seden Strand
: Lille Skallesluger 64 R, Stor Skallesluger 110 FU, Havørn 2 IMM R. Kurt Due Johansen
Åkrog Bugt
: Toppet Lappedykker 2 FU, Ederfugl 600 FU, Havlit 3 R, Sortand 28 FU, Hvinand 10 FU, Sølvmåge 17 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt syd for Torø
: Gråand 16 R, Ederfugl 88 FU, Sortand 300 FU, Sølvmåge 4 R. Kirsten Pedersen
Saltofte: Knopsvane 4 R, Sangsvane 2 R, Musvåge 1 R, Agerhøne 3 R, Sølvmåge 8 R, Gråkrage 8 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Gravand 39 FU. Kirsten Pedersen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor
: Havørn 1 1K R. Ivan Sejer Beck
Leammer
: Havørn 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Lindø + vade v/Jersore
: Gravand 71 R, Pibeand 31 R, Gråand 280 R, Strandskade 3 R. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø
: Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 3 R, Rødben 2 R. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Gravand 23 R, Gråand 56 R, Ederfugl 650 R, Sortand 25 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 12 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 350 FU, Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Knortegås, Lysbuget (hrota) 103 R, Pibeand 4 R, Ederfugl 260 R, Hvinand 55 R, Stor Skallesluger 6 M R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 24/02-2011:
                                Lærker i kø for at bebude forårets komme
                                Kassetænkning baner vejen for perleuglen


                 Traner: to Traner som kom trækkende syd fra indover Søgårdsmose, tror faktisk de kom direkte indtrækkende. Fuglene forsvandt i retning mod N, måske Tranekær-fuglene på vej til ynglepladsen. Foto Henrik Knudsen

Tirsdag den 1. marts 2011.

Sdr. Vornæs (09:30): Sanglærke 250 + R. Poul Rasmussen
Siø (16:10): Vandrefalk 1 R. Mogens Lind Jørgensen
Tullebølle (16:30 - 17:15): Natugle 1 R, Ørn sp 1 FU (jagtede uglen -Rovfuglen var mørkebrun med smal sort
halespids. Dobbelt så stor som en Musvåge), Spurvehøg 1 FU ( Spurvehøg komme glidende lige forbi mig direkte ned på min hund. Den har muligvis set de 2 til 3 halvstore sorte pletter på hunden som værende solsorte). Hans-Henrik Wienberg
Søgaardmose: Trane 2 N (To Traner, som kom trækkende syd fra indover Søgårdsmose, tror faktisk de kom direkte indtrækkende. Fuglene forsvandt i retning mod N, måske Tranekær-fuglene på vej til ynglepladsen). Peder Rasmussen, Henrik Knudsen
Bagenkop havn: Middelhavssølvmåge 1 R (den er muligvis kommet lidt til skade, da venstre vinge hænger). Henrik Knudsen
Espe: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Sjagger 1, Solsort 5, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 6, Sumpmejse 2, Blåmejse 2, Bogfinke 7, Skovspurv 30, Ringdue 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Knopsvane 10 FU, Taffeland 20 R, Troldand 100 R, Lille Skallesluger 1 FU, Blishøne 20 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Rødhals 1 FU, Halemejse 8 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermade (12:45): Sædgås 7 R, Stor Regnspove 73 R. Søren Gjaldbæk
Vågebakken (10:00): Sædgås 10 R, Kortnæbbet Gås 2 R, Blisgås 17 R, Canadagås 50 R. Søren Gjaldbæk
Horseklint (07:45-09:15): Sortand 130 R, Misteldrossel 3 R. Søren Gjaldbæk
Måle Strand: Nordisk Lappedykker 1 R, Ederfugl 2600 R, Sortand 550 R, Fløjlsand 40 R, Huldue 9 R, Ringdue 1000 R, Sanglærke 90 R, Gulspurv 60 R. Søren Gjaldbæk
Langtved (12:50): Agerhøne 4 FU. Anne Veber Døssing

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Skarv 65, Fiskehejre 1, Sangsvane 6, Gravand 2, Gråand 6, Hvinand 8, Blishøne 40, Strandskade 36, Vibe 2, Rødben 2, Sølvmåge 15, Svartbag 4 . Niels Andersen
Thurø Rev: Knopsvane 35, Sangsvane 4, Knortegås 4, Gravand 12, Pibeand 48, Gråand 40, Ederfugl 1500, Havlit 25, Hvinand 35, Toppet Skallesluger 10, Stor Skallesluger 1, Spurvehøg 1, Strandskade 4, Sølvmåge 25, Svartbag 8, Sanglærke 6 N, Gråkrage 15. Niels Andersen
Bagenkop Havn: Middelhavssølvmåge 1 R, Skærpiber 2 OF. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Dovns Klint: Sjagger 18 FU, Stær 50 FU. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Hav ved Dovns Klint (KA46): Canadagås 2 OF, Pibeand 18 R, Ederfugl 2200 R, Havlit 185 R, Sortand 140 R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Helle Nor: Grågås 220 R, Bramgås 75 R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Herslev: Sangsvane 134, Grågås 150 R, Canadagås 24 R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Keldsnor: Grågås 600 R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Sangsvane 14 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 4 R, Blisgås 27 R, Grågås 500 R, Havørn 1 IMM R. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Søgård Mose (Langeland): Grågås 200 R, Trane 2 N. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Vesteregn: Blisgås 44 R, Grågås 800 R, Sanglærke 2 OF. Henrik Knudsen, Peder Rasmussen
Hvedholm (Horne): Gråand 8 R, Ringdue 7 R, Sanglærke 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 20 R, Blåmejse 10 R, Musvit 20 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 4 R, Allike 4 OF, Gråkrage 1 R, Bogfinke 15 R, Grønirisk 2 SY, Dompap 9 R, Kernebider 2 R, Gulspurv 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 R. Martin Strømkjær
Bredbjerg: Ravn 1 OF. Flemming G. Andersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 apr 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk