Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 9. - 13. ( 1. marts - 31. marts 2012).                     Sidst opdateret 25 juni 2012 09:55:20 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


             Dompap Hun matriklen

Lørdag den 31. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:50. Solnedgang: 19:53.

Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 4 R, Grønirisk 5 R, Dompap 2 FU
Kirkeby Sand
(08:30): Havørn 1 OF, Grågås 4 R. Peder Skou
Åmosen, Ollerup
(14:30): Havørn 1 OF. Peder Skou
Nyborg Strand
: Rødhøne 1 FU, Dompap 2 han+hun FU. Hjalte Kjærby
Jordbassinerne, Assens Sukkerfabrik
(09:30-10:45): Atlingand 4 R, Troldand 40 R, Taffeland 4 R, Knarand 4 Fu, Gråand 10 Fu/R, Knopsvane 7 Fu, Gråstrubet Lappedykker 6 Fu, Skeand 10 Fu, Krikand 54 Fu/R, Gravand 2 R, Hættemåge 15 R, Blishøne 22 Fu/R, Hvinand 3 R, Hvid Vipstjert 11 Fu, Sølvmåge 2 R, Gulspurv 1 R, Musvit 2 Fu, Vibe 1 OF, Gråkrage 3 Of, Ringdue 1 Of, Engpiber 2 R. Leif Kristensen
Ravnholt gods
(13:05-13:10):
Kongeørn 1 OF JUV. Niels Peter Utzon
Lindkær v. ravnholt
(12:00-12:30): Rød Glente 1 OF AD, Havørn 2 R AD. Niels Peter Utzon
Sdr.Lyndelse
(00:05): Natugle 1  FU (Uglen slog på et eller andet i vejsiden da vi kom kørende). Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 55 FU, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Klæsø Nor
: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 37 R, Gravand 48 R, Krikand 14 R, Gråand 4 R, Taffeland 6 R, Troldand 1080 R, Rørhøg 4 R, Blishøne 49 R, Strandskade 1 R, Vibe 20 R, Rødben 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Klyde 118 R. Ole Goldschmidt
Vitsø
:
Sorthovedet Måge 1 AD SDR TH. Morten Müller
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Bramgås 130 R, Knarand 20 R, Blå Kærhøg 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Gitte Nielsen Larsen
Ravnholt:
Kongeørn 1 JUV OF. Niels Peter Utzon
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 12 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 250 R, Fiskehejre 4, Knopsvane 10 R, Grågås 8 R, Gravand 26 R, Knarand 9 R, Krikand 34 R, Gråand 24 R, Skeand 75 R, Taffeland 5 R, Troldand 38 R,  Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 18 R, Blishøne 4 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 3 OF, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R HØ, Solsort 4, Sangdrossel 5, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 2 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 R, Allike 7 R, Gråkrage 9, Ravn 3, Stær 13, Skovspurv 6 R, Bogfinke 4, Stillits 3 OF, Grønsisken 1 OF, Gulspurv 4, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 4 R, Atlingand 4 R, Troldand 19 R, Blishøne 12 R, Hættemåge 5 R, Hvid Vipstjert 11 R. Willy Schrøder Andersen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 R, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 SY, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 2 SY, Stillits 3 SY, Dompap 1 SY, Kernebider 4 SY, Gulspurv 1 SY. Thomas Kampmann
Hjallese: Stormmåge 2 OF, Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Skovspurv 3 R. Niles Riis
Seden Strand: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 30 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Pibeand 100 R, Krikand 10 R, Strandskade 7 R, Stor Præstekrave 9 R, Brushane 1 R, Storspove 2 R, Rødben 7 R, Sildemåge 4 AD N, Mosehornugle 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 130 R, Tornirisk 1 OF. Kristoffer Hansen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Rørhøg 1 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Rørhøg 1 M R, Musvåge 3 R, Hvid Vipstjert 1 R  Gråkrage 2 R. Thomas Kampmann


         Lille præstekrave Skarø

Fredag den 30. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:53. Solnedgang: 19:51.

Vejlen, Taasinge: Hybrid  Troldand x Taffeland 1 R (Denne frække hybrid mellem Troldand og Taffeland lå i Vejlen i dag og prøvede på at ligne en Lille Bjergand, sgu lidt en skam vi ikke kunne få den rigtige istedet for Læs Henrik's kommentar... ). Henrik Knudsen
Skarø
: Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Bogfinke 2 R
Skarø Kalveodde
: Knopsvane 32 R, Grågås 41, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Gravand 2 R, Krikand 30 R, Gråand 3 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 5 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 10 R, Storspove 3 R, Rødben, Almindelig (totanus) 1 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 8
Skarø Rev
: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 18 R, Grågås 38 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 26 R, Pibeand 60 R, Krikand 30 R, Gråand 4 R, Spidsand 4 FU, Skeand 4 FU, Ederfugl 16 OF, Toppet Skallesluger 26 R, Stor Skallesluger 3 OF, Fjeldvåge 2 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 6 R,
Lille Præstekrave 7 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 800 R, Rødben 2 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 6 R, Sanglærke 8 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 40 R
Øhavet: Skarø Nord:
Ederfugl 60 R
Ollerup, Åmosen
(14:00): Havørn 2 R (Jeg sidder netop nu og betragter den ene ørn der svæver over Musikefterskolen. For en halv time siden lavede begge ørne synkronflyvning 40 meter oppe og tæt på huset. Jeg har stadig ingen kikkert hernede, men kunne tydeligt se de hvide haler). Peder Skou
Knudshoved: Halemejse 2 Fu, Skærpiber 1 R. Leif Kristensen
Østerø Sø: Pibeand 22 Fu, Gravand 9, Strandskade 2 R, Stær 30 R, Husskade 1 Of, Rørspurv 1 R, Krikand 22 Fu, Stor Præstekrave 5 Fu, Skarv 16 R, Rødben 1 Fu, Grågås 10 R, Troldand 31 Fu/R, Toppet Skallesluger 2 R, Vibe 2 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Musvåge 1, Sangdrossel 1, Blishøne 1, Gråand 2, Spætmejse 1, Gulspurv 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet og Prices have Faaborg
(09:30-11:00): Gråstrubet Lappedykker 5 Fu, Troldand 465 R, Knarand 27 Fu/R, Taffeland 43 R, Toppet Lappedykker 30 Fu/R, Grågås 30 Fu/R, Hvid Vipstjert 3 Fu, Gråand 10 Fu, Skarv 4 R, Knopsvane 30 Fu, Krikand 9 R, Strandskade 2 R, Sorthalset Lappedykker 6 Fu, Spætmejse 3 Fu, Bogfinke 6 Fu/Sy, Blåmejse 4 Fu, Halemejse 2 Fu, Stor Flagspætte 1 Fu, Musvit 4 Fu/Sy. Leif Kristensen

Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 10 FU/R, Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 20 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 10 FU/R, Skarv 2 R, Knopsvane 36 FU, Grågås 30 FU/R, Gravand 4 FU/R, Gråand 10 FU/R, Knarand 16 FU/R, Krikand 10 FU/R, Taffeland 30 R, Bjergand 1 R, Troldand 400 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 60 FU, Strandskade 2 FU/R, Hættemåge 90 FU/R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Lille Gråsisken 1 SY . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads
(06:30-06:50): Husskade 50 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (13:30-15:15): Gravand 115 R, Knarand 24 R, Klyde 85 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 R, Pibeand 34 R, Krikand 19 R, Vandrefalk 1 JUV R SV, Strandskade 4 R, Vibe 7 R, Splitterne 3 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Grågås 16 R, Toppet Skallesluger 12 R, Strandskade 10 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 6 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Krikand 74 R,
Taffeland x Troldand (hybrid) 1 M R   (Denne frække hybrid mellem Troldand og Taffeland lå i Vejlen i dag og prøvede på at ligne en Lille Bjergand, sgu lidt en skam vi ikke kunne få den rigtige istedet for. Læs Henrik's kommentar...     ), Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben Almindelig (totanus) 1 R. Henrik Knudsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 6 SØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 SØ, Ederfugl 600 SØ, Havlit 10 R, Hvinand 20 R, Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Henrik Knudsen
Tryggelev By: Rørhøg 1 M R. Henrik Knudsen
Åmosen: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 FU, Vibe 10 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 300 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 10 R, Grågås 18 R, Gravand 31 R, Knarand 6 R, Krikand 3 R, Gråand 22 R, Skeand 56 R, Troldand 70 R, Hvinand 4 FU, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 4, Tårnfalk 2 OF, Fasan 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 4, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 46 R, Svartbag 4 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 SY, Solsort 1 R HØ, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Allike 12 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 2, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 1 SY, Grønsisken 2 OF, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 19 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 96 R, Grågås 62 R, Gravand 115 R, Pibeand 16 R, Knarand 24 R, Krikand 104 R, Gråand 14 R, Skeand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 32 R, Musvåge 1 R, Blishøne 102 R, Strandskade 4 R, Klyde 85 R, Vibe 10 R, Storspove 35 R, Rødben 2 R, Hættemåge 600 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 2 R, Stær 5 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22 R, Grågås 6 R, Krikand 50 R, Gråand 6 R, Spidsand 2 R, Troldand 14 R, Fasan 2 R, Blishøne 40 R, Vibe 13 R, Hættemåge 800 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Gråkrage 20 R, Stær 29 R. Ella Mikkelsen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 50 OF. Dieter Maaszen
Aarupvej, Orte: Knopsvane 2 FU, Rustand 2 FU , Gravand 2 FU, Gråand 3 FU, Blishøne 4 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 2 FU, Sanglærke 2 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Stær 1 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Assens: Vandrefalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Knopsvane 10 R, Grågås 7 FU, Gravand 17 FU, Pibeand 7 R, Gråand 10 R, Atlingand 2, Skeand 2, Taffeland 11 R, Troldand 76 FU, Fasan 1 R, Blishøne 15 R, Hættemåge 10 OF, Sølvmåge 4 R, Ringdue 3 R, Gråkrage 4 R, Gulspurv 5 SY, Rørspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Fiskeholm: Skarv 7 R, Grågås 3 R, Gråand 2 R, Strandskade 2 FU,
Sorthovedet Måge 4, Hættemåge 250 FU, Stormmåge 200 R, Splitterne 17 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 2 R, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 1 SY, Ravn 1 R. Kirsten Pedersen
Klakkebjerg: Gråand 2 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 FU, Gransanger 1 R, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 12, Spætmejse 1 OF, Bogfinke 12. Villy-Erik Schødts
Rynkeby Hestehave: Fiskehejre 1 OF, Rød Glente 2 FU, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 TH, Tårnfalk 3, Fasan 3 TH, Hættemåge 200 OF, Stormmåge 160 OF, Ringdue 10 TH, Stor Flagspætte 2 TH, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 2 R, Gråkrage 6 TH, Ravn 1 YF TH, Stær 2 SY, Skovspurv 3 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 OF, Dompap 2 FU, Gulspurv 3 SY. Per Quaade
Ræveskov v/Bullerup: Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 OF. Evald Mehlsen
Saltofte: Gravand 24 R, Måge sp. 120 R, Hvid Vipstjert 1 R. Kirsten Pedersen
Østergård-Hovedgård: Agerhøne 2 R, Fasan 3 R, Vibe 2 R, Måge sp. 3 OF, Ringdue 12 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 0 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 7 SY, Fuglekonge 1 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv/Skovspurv 2 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 15 FU, Dompap 2 SY, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Barløse: Hvid Vipstjert 1 R. Villy-Erik Schødts
Ålebæk: Rørhøg 2 OF. Jens Bækkelund


           Bogfinke han

Torsdag den 29. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:58. Solnedgang: 19:47.

Thurø: Munk 1 SY, Grævling 1 DØD (Søndervej) . Esben Eriksen
Vornæs Skov, Taasinge
(15:10): Havørn 2 N (Så dem kort i kikkert, men nok 3-4K). Morten Kristiansen
Svendborgsund ud for Lehnskov
(15:13): Havørn 2 N (De samme to som Morten meldte fra Taasinge)
Noret, Tåsinge
: Gravand 2 R, Krikand 30 FU, Atlingand 1 M FU, Musvåge 1 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 9 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 4 FU, Sangdrossel 1 SY
Ollerup, Åmosen
(14:30): Havørn 2 OF. Peder Skou
Espe, matriklen: Musvåge 2, Tårnfalk 2, Blishøne 1, Sangdrossel 1, Hvid Vipstjert 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:10): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 FU/R, Gravand 12 FU, Gråand 15 FU, Ederfugl 100 R, Toppet Skallesluger 2 R, trandskade 19 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Stor Regnspove 19 FU, Rødben 1 T, Hættemåge 15 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Stær 10 FU, Tornirisk 4 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølund (15:00-16:00): Gravand 157 R, Klyde 117 R, Husrødstjert 1 R. Kresten Madsen
Kerteminde fjord (17:50): Rørhøg 1 FU AD han. Niels Aage Madsen
Drigstrup (13:45): Rørhøg 1 R han. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brahetrolleborg Gods: Sorthalset Lappedykker 4 YF TH, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Skeand 4, Taffeland 5, Troldand 6 R, Hvinand 1 FU, Hættemåge 178 YF. Per Damsgaard-Sørensen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Knopsvane 6, Grågås 4 R, Pibeand 39 R, Krikand 32 FU, Gråand 24 R, Taffeland 12 R, Troldand 176 R, Bjergand 119 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 4 FU, Svartbag 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Strandeng Øst for Nabbe: Gravand 2 R, Knarand 5 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Skovspurv 50 R. Per Damsgaard-Sørensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 8 R. Per Damsgaard-Sørensen
Højstrup Øvelsesterræn: Gråstrubet Lappedykker 2 AD SDR R. Kristoffer Hansen
Assens: Vandrefalk 1 R. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12, Gråand 8 R, Taffeland 3 R, Troldand 11 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 14 FU, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 OF. Villy-Erik Schødts
Søndersø (Nordfyn): Svaleklire 1 FU. Martin Strømkjær


            Sortmejser synger lige nu!

Onsdag den 28. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:55. Solnedgang: 19:49.

Svendborg Nymarkskolen (12:55): Trane 1 N. Esben Eriksen
Bjernemark, Taasinge (09:20): Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Sandholt (08:45-09:10): Sangdrossel 2 SY, Blå Kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Troldand 2 R, Taffeland 1 R, Gråand 7 FU, Gulspurv 2 OF, Engpiber 1 R, Knopsvane 6 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Vibe 8 R, Rørspurv 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Dobbelt Bekkasin 1 FU, Allike 2 FU, Stær 6 OF. Leif Kristensen
Viemose i Gl. Stenderup: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Blishøne 2 FU, Grågås 14 FU/R, Ringdue 2 R. Leif Kristensen
Trente Mølle (09:25-10:50): Sangdrossel 3 SY, Bogfinke 7 FU/SY, Musvit 8 FU, Solsort 3 FU, Fiskehejre 1 OF, Skovskade 3 R, Gråand 3 R, Stor Flagspætte 3 FU, Gransanger 3 SY, Spætmejse 2 SY, Rødhals 1 SY, Blåmejse 2 FU, Stær 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Ringdue 39 OF/R, Gråkrage 2 OF, Sortmejse 2 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Sumpmejse 1 FU. Leif Kristensen
Brændegaard Sø (10:45-11:00):
Sølvhejre 1 R. Hans Rytter
Sønderhjørne (07:00-11:00): Rødstrubet Lom 1 SØ, Sortstrubet Lom 5 FU/R senere SØ, Sortstrubet Lom 17 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 5 T, Grågås 2 SV, Knortegås 3 V, Gravand 1 SØ, Troldand 1 V, Ederfugl 4360 SØ, Sortand 480 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Havlit 2 R, Hvinand 12 SØ, Stor Skallesluger 1 N, Toppet Skallesluger 12 SØ, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 2 NØ, Strandskade 2 R, Hjejle 10 V, Hættemåge 55 NØ, Stormmåge 200 R, Stormmåge 56 NØ, Sildemåge 1 V, Splitterne 2 V, Lomvie 2 SØ, Alk 2 V Alk/Lo, Ringdue 15 NV, Sanglærke 5 NV, Engpiber 5 NØ, Ravn 1 R, Marsvin 4 FOU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Trane 1 N. Esben Eriksen
Lystbådehavnen, Svendborg : Husrødstjert 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Poul Smeds Mose, Svendborg: Stor Flagspætte 1 SY, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 FU, Musvit 3 SY, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gravand 3 Ø, Krikand 90 R, Gråand 1 M R, Atlingand 3 R , Musvåge 2, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 8 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Rødben 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 4 R, Stær 20 R, Stillits 4 R, Gulspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 9 NØ, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3, Grågås 38 R, Gravand 9 R, Krikand 60 R, Gråand 5 R, Troldand 950 R, Lille Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 5 R, Klyde 4 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sildemåge 4 AD R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Mose (nord for Botofte): Atlingand 1 M R (Nok den der er meldt tidligere i marts. Blot anden gang jeg har denne art i marts.), Strandskade 4 R, Klyde 1 R, Rødben 3 R. Henrik Knudsen
Sortemosen: Fiskehejre 3 R, Grågås 10 R, Gravand 4 R, Pibeand 12 R, Krikand 380 R, Skeand 4 R, Rød Glente 1 2K N, Tårnfalk 1 R, Vibe 8 R, Hvid Vipstjert 2 R. Arne Bruun
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 R (Sølvhejren rastede sammen med en halv snes Fiskehejrer i den NV del af søen). Hans Rytter
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 AD FU, Blå Kærhøg 1 F FU, Fjeldvåge 1 2K FU, Stor Præstekrave 6 FU, Sortklire/Rødben 1 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Knopsvane 3 R, Grågås 5 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Krikand 9 FU, Gråand 12 FU, Musvåge 2 FU, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 2 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 9 R, Engpiber 1 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 21 FU. Helle Suadicani
Slipshavn Skov: Gravand 7 R, Strandskade 3 R, Rødben 3 FU, Hættemåge 2 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 SY, Musvit 5 TH, Spætmejse 2 SY, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 2 SY, Gulspurv 1 SY. Helle Suadicani
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 14 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 31 R, Gravand 17 R, Pibeand 28 FU, Krikand 33 FU, Troldand 19 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 4 FU, Vibe 3 R, Rødben 4 R, Hættemåge 4 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 FU, Solsort 2 FU, Stær 35 FU. Helle Suadicani
Kærum Mose v/Assens: Grågås 3 R, Gråand 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 2 OF, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 5 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 5 SY, Fuglekonge 3 R, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 9 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Stær 2 R, Bogfinke 7 SY, Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 16 FU, Rørspurv 3. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Gråand 10 R, Troldand 12 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 FU, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 11 FU, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 1 FU, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 5 SY, Sumpmejse 6 R, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 12 R, Spætmejse 3 SY, Gråkrage 2 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 6 SY, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Dompap 6 R, Gulspurv 2 R. Kirsten PedersenHelnæs Bugt, Nørrefjord: Skarv 11, Knopsvane 22 R, Grågås 9, Gravand 32 R, Gråand 3 R, Hvinand 8 OF, Strandskade 24 FU, Klyde 2 FU, Storspove 6 FU, Rødben 2 FU, Måge sp. 120 R. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Knopsvane 4 R, Grågås 13, Gråand 3 R, Hjejle 70 OF, Vibe 14 SY, Stormmåge 4 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 1 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 12 FU, Stær 35 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs, Halen: Grågås 6 R, Gravand 2 OF, Krikand 7 R, Gråand 4 R, Blå Kærhøg 1 OF, Fjeldvåge 1 R, Fasan 1 FU, Vibe 8 SY, Rødben 2 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 28 FU, Tornirisk 6 R, Gulspurv 2 R. Villy-Erik Schødts

Elmelund: Sangdrossel 1 R, Stær 10 FU. Evald Mehlsen
Hovhave: Musvåge 3 FU, Blishøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 1 SY, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 SY, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 7 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 4 R, Grønirisk 3 R. Evald Mehlsen
Højstrup Øvelsesterræn:, Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Vibe 2 YF TH, Jernspurv 1 SY, Husskade 8 R, Allike 20 R, Råge 2 R, Gråkrage 2 R. Evald Mehlsen


          Hvinand Han      Foto: Morten Müller

 

Tirsdag den 27. marts 2012.                                                   Solopgang: 07:00. Solnedgang: 19:45.

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 18 R, Splitterne 4 OF
Hellegårdsvej ved Svendborg
(16:40): Agerhøne 2 FU. Niels Andersen
Skræddervænget NF Stengade skov
(12:00-12:30): Rød Glente 1 OF. Allan Østergaard
Kværndrup A9 syd for
(09:20): Havørn 1 Ø. Morten Kristiansen
Ringe (10:45): Rød glente 1 R, Musvågetræk. Per Rasmussen
Lindeskov: Grønspætte 1 R. Hans Rytter
Svanninge Bjerge (09:15-11:15): Solsort 5 Fu/R, Musvit 9 Fu/R, Gråkrage 6 Fu/Of, Ringdue 10 Sy/Fu, Sangdrossel 4 Sy, Stær 1 R, Bogfinke 11 Fu/R, Spætmejse 1 Fu, Spurvehøg 1 Of, Blishøne 2 Fu, Gråand 2 Of, Musvåge 6 Of, Skovskade 1 Hø, Gulspurv 3 Sy/R, Gransanger 3 Sy, Blåmejse 1 Fu, Halemejse 3 Fu, Allike 1 R, Grønspætte 1 Sy. Leif Kristensen
Sandholt (16:30-17:30): Blå Kærhøg 1 FU, Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (18:15-19:15):
Sorthalset Lappedykker 16 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vågebakken, Brockdorf (14:15): Blisgås 56 FU. Dieter Maaszen
Fynshoved ( Hindsholm) (11:45-14:00): Tejst 5 FU. Dieter Maaszen
Horseklint (FH) (08:00-11:00): Rød Glente 7 NØ (9:40). Dieter Maaszen
Langesø (09:00-11:10): Duehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggaard Nrd Fælled (08:00-08:30): Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg : Hvid Vipstjert 1 SY, Gulspurv 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Gråand 8 R, Troldand 1 F 2K+ FU, Hættemåge 6 R, Tyrkerdue 1 SY, Solsort 1 R, Musvit 1 SY, Allike 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Knopsvane 1 R, Gråand 29 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 3, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 13 R, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Husrødstjert 1 M 3K+ R, Allike 8 R, Råge 2 R, Gråspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø: Strandskade 4 TH, Klyde 7 FU, Stor Præstekrave 4 TH, Vibe 26 TH, Brushane 1 M ODR FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Rødben 4 FU,
Sorthovedet Måge 1 AD SDR TH (På tredie dag er den stadig gal i knoppen og også noget andet. Den kurtiserer stadig en ad stormmåge, og har nu taget til genmæle overfor andre stormmåger. Den blev idag flere gange fulgt af en 2k hættemåge. Gid der kunne indfinde sig en sorthoved mere). Morten Müller
Åmosen: Sangsvane 1 R, Grågås 55 R, Pibeand 2 R, Krikand 33 R, Vibe 18 R, Rødben 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Husskade 2 R, Stær 5 FU. Peder Rasmussen
Amalielyst: Natugle 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Spætmejse 2 SY, Korttået Træløber 2 FU, Dompap 2 SY. Peder Rasmussen
Faaborg Havn:
Sorthovedet Måge 1 4K+ R (Stod på mole vest for mågekolonien (men stadig i det afspærrede område ved værftet). Lettede kort efter jeg havde fundet den og forsvandt ud af mit synsfelt.). Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 400 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Grågås 33 R, Gravand 18 R, Knarand 10 R, Krikand 26 R, Gråand 37 R, Skeand 22 R, Taffeland 4 R, Troldand 38 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 2 FU, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 9 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 11 R, Stormmåge 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 62 R, Svartbag 4 R, Ringdue 30 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 R HØ, Sumpmejse 3 FU, Musvit 3 FU, Allike 8 FU, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 1 R, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 1 R, Knarand 4 R, Krikand 12 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Musvåge 5 OF, Blishøne 9 R, Vibe 11 R, Ringdue 7 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Husrødstjert 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 4 OF, Gransanger 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Stær 2 R, Bogfinke 10 FU, Gulspurv 14 FU. Niels Bomholt
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 3 R, Troldand 260 R, Stor Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 8 R, Ringdue 2 R, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 2 FU, Stillits 1 FU. Niels Bomholt
Bispeenge: Krikand 68 R, Skeand 1 M R, Rødben 1 R, Sildemåge 1 AD R. Kristoffer Hansen
Odense Havn: Husrødstjert 1 SY. Kristoffer Hansen
Assistens Kirkegård, Odense: Ringdue 25 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 7 SY, Jernspurv 2 SY, Solsort 5 R, Drossel sp. 1 R, Gransanger 8 SY, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 SY, Husskade 2 R, Allike 8 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 5 R. Evald Mehlsen
Tusindårsskoven: Grågås 2 R, Troldand 1 R, Ringdue 10 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 6 R, Gransanger 6 R, Blåmejse 7 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 10 R, Grønirisk 2 R, Dompap 4 SY, Gulspurv 1 R. Evald Mehlsen
Troelse v/Ubberud: Fjeldvåge 1 R, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Slipshavn Enge: Krikand 19 FU, Rødben, Almindelig (totanus) 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Lise Nielsen
Langesø Gods + Langesø: Grågås 14 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 R, Fasan 2 R, Vibe 3 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 50 OF, Ringdue 77 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 40 R, Sangdrossel 2 SY, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 3 R, Gråkrage 10 R, Ravn 2 R, Stær 3 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 4 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 N. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Tejst 5 FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Rød Glente 6 NØ. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Blisgås 56 FU. Dieter Maaszen
Kerte: Rød Glente 1 OF. Villy-Erik Schødts
Mesinge: Hjejle 60 R. Søren Louis Rasmussen
Torø Vig: Gravand 44 R. Kirsten Pedersen
Ulvemosehule Skov: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 R, Gråand 10 R, Troldand 6 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 5, Fasan 2 R, Blishøne 5 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 5 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 6 FU, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 R, Gransanger 4 SY, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 2 SY, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 3 OF, Ravn 2 R, Bogfinke 8 R, Grønirisk 2 SY, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 3 M R. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods:  Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Jerstrup Gård + Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 18 R, Gråand 2 R, Troldand 46 R, Musvåge 1 R, Huldue 1 SY. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Ravn 2 TH. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 27/03-2012:
            Årets første landsvale set
            Nationalparker risikerer at blive naturens narresutter
            Souschef med lederpotentiale til Naturbutikken
            Biodiversitet kan reddes med planlægning, pleje og mere plads
            Der skal sættes tal på bramgåsens himmelflugt
           
På optur med bramgåsen


             Sølvhejre ved Brændegaard Sø. Foto: Hans Hemmingsen

Mandag den 26. marts 2012.                                                   Solopgang: 07:03. Solnedgang: 19:43.

Rudkøbing, badeanstalten: Landsvale 1. Søren Bøgelund
Løkkeby Enge
(13:15-13:45): Rørhøg 1 FU han. Allan Østergaard
Brændegaard Sø (14:07): Havørn 2 (1 OF+ 1 R), Blå kærhøg 1 HUN OF,
Sølvhejre 1 FU. Hans Hemmingsen
Sandholt  (13:30-16:15): Skarv 4 OF, Grågås 6 FU, Gråkrage 16 FU/R, Bogfinke 7 Sy/FU, Gulspurv 1 R, Musvit 2 FU, Solsort 3 FU, Sangdrossel 2 Sy, Ravn 2 R, Musvåge 9 OF, Gråand 10 FU/R, Stillits 5 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Knopsvane 6 FU, Sølvmåge 2, Hættemåge 1 R, Blishøne 9 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Vibe 9 FU/R, Stær 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Ringdue 7 OF, Spætmejse 1 HØ, Kernebider 1 R, Sjagger4 FU, Sanglærke 3 SY, Rød Glente 2 OF, Halemejse 2 FU, Havørn 1 FU (Den sad på marken og fu på noget der lignede en måge). Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg.: Hvid Vipstjert 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor: Knopsvane 4 R, Grågås 1 R, Gravand 3 R, Strandskade 3 R
Svendborg: Husrødstjert 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø: Grågås 240 R, Pibeand 60 R, Krikand 30 R, Strandskade 4 R, Hjejle 270 R, Vibe 12 R, Stær 120 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 21 R, Gravand 8 R, Krikand 10 R, Gråand 3 R, Taffeland 32 R, Troldand 1350 R, Hvinand 4 R, Blishøne 22 R, Vibe 8 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Fiskehejre 1 R, Grågås 5 R, Pibeand 170 R, Knarand 9 R, Krikand 200 R, Gråand 67 R, Spidsand 66 R, Skeand 19 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R Dværgfalk 1 M AD R, Blishøne 23 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Allike 4 R, Råge 5 R, Gråkrage 8 R, Stær 7 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Rørhøg 1 M 2K FU, Sorthovedet Måge 1 AD SDR TH. Morten Müller
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Havørn 1 AD OF. Arne Bruun
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 3 YF TH, Gravand 6 R, Pibeand 2 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 R, Hættemåge 1200 R. Aren Bruun
Brahetrolleborg Gods: Knarand 2 R. Villy-Erik Schødts
Brændegård Sø: Havørn 1 OF. Villy-Erik Schødts
Nørresø: Toppet Lappedykker 5, Skarv 75 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 1 FU, Grågås 18, Gravand 2 R, Gråand 12 R, Taffeland 14 R, Troldand 57 R, Hvinand 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 16 FU, Strandskade 2 R, Stor Flagspætte 5, Solsort 2 R, Sangdrossel 3 SY, Sumpmejse 2 SY, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 12 FU. Villy-Erik Schødts
Hesbjerg Skov: Gråand 2 R, Fasan 4 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 4 R, Solsort 8 SY, Gransanger 9 SY, Sumpmejse 4 R, Sortmejse 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 13 R, Dompap 3 SY, Gulspurv 9 R. Evald Mehlsen
Søndersø (Nordfyn): Rød Glente 1 OF. Martin Strømkjær
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Grågås 20 R, Gravand 8 R, Pibeand 4 FU, Krikand 37 R, Gråand 3 R, Troldand 3 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Klyde 8 FU, Vibe 28 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 75 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Allike 2 R, Stær 20 FU. Jens Bækkelund


             Sildemåge Mandø

Søndag den 25. marts 2012.                                                   Solopgang: 07:06. Solnedgang: 19:41.

Svendborg, matriklen: Dobbeltbekkasin 1 OF. Esben Eriksen
A9 lige nord for Svendborg
: Havørn 2 (1 AD + 1 IMM) V. Esben Eriksen
Svendborg Hallindskov
: Havørn 2 4K (han og hun kredser en time over huset). Esben Eriksen
Thurø, Østerskov
: Silkehale 1 R. Lars Hjortø
Thurø Rev
: Stor tornskade 1 R, Skrubtudse par i omklamring. Lars Hjortø
Ulbølle
(11:00): Rørhøg 1 N 2K hun. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Stengade Sø (12:00): Rørhøg 3 R (2 hanner og 1 hun - opførte sig som de lokale ynglefugle). Jan Stener Jørgensen
Øksendrup (16:00): Vibe 25 OF, Grågås 11 FU, Gravand 4 FU, Krikand 4 FU, Skarv 2 FU, Blishøne 8 FU, Troldand 8 FU, Sildemåge 5 FU, Hætte/Stormmåge 250+ FU, Gråand 4 FU, Gråstrubet lappedykker 4 FU, Ringdue 50 OF, Musvåge 1 OF, Stor præstekrave 1 FU (den første på lokaliteten dette forår). Hare 4, havde meget travlt med at føre slægten videre. Poul Brugs Rasmussen
Ørbæk (16:00): Rørhøg 1 Ø hun (I stor højde). Hans Rytter
Sandholt: Blå kærhøg 1 OF (Brun fugl). Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 2, Musvåge 2, Allike 15, Sangdrossel 1, Stor Flagspætte 2, Husskade 2, Musvit 6, Blåmejse 2, Sortmejse 2 , Hvid Vipstjert 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense (12:46): Bjergvipstjert 1 V. Søren Gjaldbæk
Kirkendrup: Rørhøg 1 NØ han. Henrik Kingo Andersen
Lammesø Inddæmming (09:30): Havørn 1 OF, Dobbeltbekkasin 50 R (min.). Jens Christensen
Tørresø (12:30): Rød Glente 1 NV. Aksel Christensen
Vågebakken, Brockdorf (13:30-14:00): Rød Glente 2 N (13:35), Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Dieter Maaszen
Fynshoved, Hindsholm (11:55-13:00): Tejst 2 FU, Stor Tornskade 1 FU (11:55). Dieter Maaszen
Horseklint (06:35-11:30): Blisgås 31 OF, Spurvehøg 11 NØ, Musvåge 40 TF, Huldue 6 NØ, Ringdue 1010 NØ, Hedelærke 2 N. Dieter Maaszen
Koledhus grusgrav: Lille Præstekrave 1 HØ. Bo K. Stephensen

              Sorthovedet måge Vitsø d. 25. marts 2012. Fotodokumentation af Morten Müller

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vitsø: Toppet Lappedykker 4 YF P, Gråstrubet Lappedykker 14 YF P, Skarv 15 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 17, Grågås 76 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 AD R, Gravand 16 R, Pibeand 75 FU, Knarand 13 FU, Krikand 55 FU, Gråand 80 R, Spidsand 2 M FU, Taffeland 33 R, Troldand 330 FU, Hvinand 21 FU, Spurvehøg 3 NV, Musvåge 9, Tårnfalk 1 M AD FU, Strandskade 9 YF TH, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 6 YF P, Vibe 34 YF TH, Dobbeltbekkasin 5 FU, Rødben 2 FU, Sorthovedet Måge 1 AD SDR TH, Hættemåge 385 FU, Stormmåge 600 TH, Sølvmåge 70 R, Svartbag 9 R, Ringdue 7 YF TH, Sanglærke 6 YF SY, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 SY, Musvit 4 YF AA, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 5 FU, Ravn 1 OF, Stær 180 FU, Gråspurv 1 M R, Bogfinke 2 YF SY, Tornirisk 5, FU, Rørspurv 1 R. Morten Müller
Ulbølle: Rørhøg 1 F 2K N. Niels Bomholt
Grusgrave nord for Ibjerg (Sønder Nærå): Gravand 4 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 155 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Blisgås 1 OF, Grågås 100 R, Taffeland 4 R, Hvinand 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 8 R, Brushane 1 R, Hættemåge 500 YF, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 8 R, Engpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Allike 20 R, Rørspurv 1 SY. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Grågås 8 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 180 YF, Stormmåge 8 YF. Per Rasmussen
Glorup Park m/Holmesø: Huldue 1 SY, Træløber 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Ravn 1 R, Kernebider 2 R. . Bo K. Stephensen
Fyns Hoved: Tejst 2 FU, Stor Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Horseklint: Blisgås 31 OF, Krikand 25 OF, Spurvehøg 11 NØ, Musvåge 40 TF, Splitterne 5 OF, Ringdue 1010 NØ, Hedelærke 2 NØ, Sanglærke 5 N, Hvid Vipstjert 7 NØ, Jernspurv 4 NØ, Halemejse 1 TF, Husskade 6 TF, Stillits 2 NØ. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Rød Glente 2 AD N, Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 M 2K FU, Brushane 3 FU, Rørspurv 1 M SY. Søren G. Nielsen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 2 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 3 R, Ringdue 2 OF, Grønspætte 1 M OF, Stor Flagspætte 4, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 SY, Fuglekonge 1 SY, Musvit 5 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 6 SY, Grønsisken 10 FU, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Højstrup Øvelsesterræn: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Gråand 5 R, Blishøne 2 R, Vibe 2 R, Måge sp. 3 OF, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 3 R, Husskade 17 R, Kragefugl sp. 7 R, Gulspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Langesø Gods + Langesø: Knopsvane 2 OF, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 4, Gransanger 8 SY, Fuglekonge 1 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 5 R, Blåmejse 1 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 6 TH, Allike 5 R, Råge 3 R, Gråkrage 10 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 25 R, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen


           Stor kobbersneppe Mandø 4 par på øen

Lørdag den 24. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:08. Solnedgang: 18:39.


Svendborg, afk. nord på motorvejen
: Havørn 1 (mod Hvidkilde). Esben Eriksen
Sdr. Vornæs
: Blå kærhøg 1 1 FU (brun fugl), Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Lindeskov, Ørbæk (11:00): Grønspætte 2 R. Serber
Sandvejen, Korshavn (10:35): Rødtoppet Fuglekonge 1 R . Søren Gjaldbæk
Sundet, Faaborg (08:45-09:40): Sorthalset Lappedykker 7 R, Misteldrossel 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Korshavn (13:30): Musvåge 300 N (Ca. tal, samledes i store skruer og trak ud i løbet af 20 min. ved opklaring). Henrik Mørup-Petersen
Stavre, Hverringe (13:00): Fjeldvåge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Kerteminde: Rød Glente 1 T. Bo K. Stephensen
Broløkke Strand: Rørhøg 1 R. Bo K. Stephensen
Ølund (14:40-16:15): Gravand 110 R, Knarand 14 R, Spidsand 35 R, Havørn 1 R. Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Firtalstrand (13:30-14:30): Knarand 34 R, Klyde 82 R. Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Firtalsstrand (11:40-12:30): Gravand 117 R, Knarand 18 FU, Klyde 112 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:45-11:40): Knarand 5 FU, Spidsand 32 FU, Hjejle 400 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Musvåge 2 NØ, Hvid Vipstjert 1 R, Silkehale 12 R, Sortkrage 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Kernebider 1 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gravand 42 R, Pibeand 4 R, Knarand 12 FU, Krikand 34 FU, Gråand 38 R, Skeand 18 FU, Taffeland 6 R, Troldand 43 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 1 F R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Fasan 19 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 5, Hættemåge 76 FU, Stormmåge 150 FU, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 SY, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 10 R, Sjagger 1 T HØ, Sangdrossel 2 SY, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4, Allike 6 R, Gråkrage 18, Ravn 2, Stær 2 R, Skovspurv 9 R, Bogfinke 6, Grønirisk 3, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Lille Gråsisken 1 R, Dompap 2 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Faaborg Fjord: Bogfinke 4 R, Grønirisk 5 R, Stillits 4 R, Grønsisken 1 R. Kathrine Petersen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 6 R , Gråstrubet Lappedykker 15 SY, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Skarv 1 R, Knopsvane 19 R, Grågås 10 R, Knarand 18 R, Gråand 5 R, Taffeland 20 R, Troldand 300 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 80 R, Vibe 1 SY, Hættemåge 200 R, Spætte sp. 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 1 R, Gransanger 3 SY, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 SY, Spætmejse 3 R, Allike 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 20 SY, Bogfinke 6 SY, Rørspurv 2 SY. Kathrine Petersen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 1 SY, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 10 R, Skarv 3 FU, Knopsvane 44, Grågås 6 R, Knarand 31 R, Krikand 6 R, Gråand 6 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Hættemåge 900 R. Jacob Sterup
Føns Vang: Toppet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 5 R, Gråand 10 R, Troldand 12 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 3 R, Sanglærke 1 R, Musvit 2 R, Bogfinke 4 R, Rørspurv 1 R. Michael Køie Poulsen
Stenløse: Fjeldvåge 1 R. Ivan Olsen
Firtalsstrand: Knopsvane 77 R, Gravand 117 R, Pibeand 46 FU, Knarand 18 FU, Stor Skallesluger 2 R, Klyde 112 R, Hættemåge 400 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Pibeand 30 FU, Knarand 5 FU, Krikand 84 FU, Spidsand 32 FU, Hjejle 400 OF, Hættemåge 500 R, Svartbag 2 R. Dieter Maaszen
Måle
: Musvåge 84 NV. Ivan Sejer Beck
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 4, Grågås 26, Gråand 15 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 9 FU, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 8 SY, Rørspurv 1 SY. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Musvåge 3 OF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 5, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Musvit 7 FU, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 5 SY, Kvækerfinke 9 FU, Gulspurv 2 R. Villy-Erik Schødts
Middelfart: Rød Glente 1 AD OF. Klaus T. Sørensen
Snapind Skov: Musvåge 2 R, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Musvit 4 R, Spætmejse 1 SY, Skovskade 4 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Nørre Esterbølle: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Nørreby: Ravn 1 FU. Jens Bækkelund


            Sølvhejre Brændegaard Sø. Tak til fotograf: Hans Hemmingsen

Fredag den 23. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:11. Solnedgang: 18:37.

Svendborgsund ved Iholm: Splitterne 1 R
Svendborg, Hallindskov
: Havørn 1 4K OF. Esben Eriksen
Snaremose Sø
: Sortstrubet bynkefugl 1 R (på pæle ved dykkercenter). Nis Rattenborg
Egense: Fjeldvåge 1 OF NV for Egense. Arne Bruun
Ollerup, Åmosen (13:30): Havørn 2 OF. (Jeg så dem i 5 min inden de gled mod SØ). Peder Skou
Karlsmosen: Rørhøg 1 R. Morten Kristiansen
Karlsmosen (13:30): Fjeldvåge 1 R. Michael Glentedal
Albjergs gadekær: Grønbenet rørhøne 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Hvid Vipstjert 1, Humlebi 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegaard sø: Duehøg 1 OF,
Sølvhejre 1 R
Trente Mølle
(13:00-16:20): Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Musvit 11 FU /SY, Bogfinke 9 FU/SY, Stor Flagspætte 5 FU, Natugle 1 HØ, Musvåge 1 OF, Ravn 3 OF/FU, Fuglekonge 2 FU, Solsort 6 FU/R, Dompap 1 HØ, Grønsisken 4 FU, Fasan 1 HØ, Gulspurv 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 HØ, Spætmejse 1 FU, Halemejse 2 FU, Sangdrossel 1 SY, Sort Egern 1. Leif Kristensen
Faaborg
(11:30-14:00): Rød Glente 3 NØ, Spurvehøg 3 NØ, Musvåge 175 NØ, Allike 50 NØ. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ravnholt, Lindkær
(14:25-15:15): Havørn 2 R (Set kredsende højt oppe i det flotte vejr.). Michael Glentedal
Langesø
(09:00): Duehøg 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R NV, Stor Flagspætte 1 TH. Arne Bruun
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 43, Gråand 8 R, Svartbag 10, Ringdue 3 OF, Tyrkerdue 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Grønirisk 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg: Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 T, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 2, Musvit 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Ederfugl 2400 R, Havlit 50 R, Sortand 900 R, Hvinand 200 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 3 R, Grågås 25 R, Gravand 24 R, Pibeand 4 R, Krikand 13 R, Gråand 22 R, Taffeland 7 R, Troldand 16 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 36 R, Strandskade 4 R, Vibe 12 R, Hættemåge 9 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 6 R, Rørspurv 4 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 9 R, Bramgås 2 R, Pibeand 200 R, Knarand 9 R, Krikand 270 R, Gråand 30 R, Spidsand 48 R, Skeand 26 R, Havørn 1 F AD R, Musvåge 1 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 1 R, Jernspurv 2 R, Sortstrubet Bynkefugl, Europæisk (rubicola) 1 M AD R, Sangdrossel 1 R, Stær 70 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov
: Blisgås 120 R, Grågås 30 R,
Rødhalset Gås 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 1 OF. Kathrine Petersen
Øster Hæsinge: Rød Glente 2, Musvåge 2 T. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Spidsand 2, Ravn 2 FU. Erik Ehmsen
Faaborg Havn:
Sorthovedet Måge 1 4K+ SDR TH, Hættemåge 50 YF, Stormmåge 100 YF, Sølvmåge 3 YF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 14 R, Gravand 8 R, Pibeand 48 R, Krikand 26, Gråand 19 R, Taffeland 19 R, Troldand 210 R, Bjergand 400 R, Havlit 5 R, Sortand 4 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 R HØ, Strandskade 12 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 130 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 18 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 76 R, Stormmåge 46 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 11, Engpiber 2 R HØ, Hvid Vipstjert 6 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 R, Husskade 1 R HØ, Allike 2 R HØ, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 3, Ravn 1 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 7, Tornirisk 8 R, Gulspurv 6, Rørspurv 3 R HØ. Gunnar Jørgensen
Ringe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 1 AD FU, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Brushane 4 FU. Søren G. Nielsen
Gelsted: Ravn 2 YF P. Evald Mehlsen
Lunge Bjerge: Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Bøgebjerg Hovedgård: Rød Glente 3 N, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 16 N, Musvåge 327 N. Jan Holm Jensen
Horseklint: Stor Skallesluger 2 R, Strandskade 2 OF, Storspove 1 OF, Sølvmåge 4 R, Gråkrage 3 R. Henrik Pedersen
Kerteminde Havn: Musvåge 14 N. Henrik Pedersen
Marstal Havn: Hedelærke 1 NØ, Husskade 3 R. Morten Müller
Snave/Mårhøj: Spurvehøg 3 N, Musvåge 94 N, Trane 1 N. Jan Holm Jensen
Ålsbo Banker: Rød Glente 2 FU NØ. Evald mehlsen
Aarupvej, Orte: Grågås 6 OF, Musvåge 2 OF, Strandskade 2 OF, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Sangdrossel 2 SY, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 OF, Husskade 2 FU, Allike 21 OF, Råge 29 OF, Gråkrage 18 FU, Skovspurv 32 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 6 FU, Dompap 2 FU, Kernebider 1 OF, Gulspurv 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Assens: Vandrefalk 2 2K R. Kirsten Pedersen
Barløse: Sangdrossel 1 SY. Villy-Erik Schødts
Ejby Mølle: Strandskade 2 R, Sangdrossel 2 OF, Gransanger 2 SY. Kristoffer Hansen
Kohave v/Tornbjerg:
Sorthovedet Måge 1 3K+ R, Hættemåge 500 R, Sildemåge 1 AD FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 3 SY, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 1 SY, Spætmejse 10 R, Korttået Træløber 3 SY. Kristoffer Hansen
Langesø Gods + Langesø: Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 9 R, Fasan 1 R, Hættemåge 100 OF, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 SY, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 6 R, Gråkrage 2 R, Ravn 4 R, Stær 1 R. Ella Mikkelsen


           Dokumentationsfoto af Amerikansk krikand Snaremose Sø fotograferet af Jacob Sterup

Onsdag den 21. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:16. Solnedgang: 18:33.

Strandeng v/Horseskov: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU
Snaremose Sø
(18:30): 
Amerikansk krikand 1 R AD HAN.( set bag den irriterende gruppe træer der er ude i mosen , dukkede først frem efter et par timer - nåede den lige for det blev for mørkt). Nis Rattenborg
Snaremose Sø
Amerikansk krikand 1 R AD HAN. Jacob Sterup
Botofte
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 26 R, Grågås 1 YF BR, Gravand 16 R, Pibeand 36 R, Krikand 20 R, Spidsand 1 M R, Skeand 1 M R, Taffeland 22 R, Troldand 30 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 1 F R, Musvåge 3 T, Blishøne 80 R, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 20 R, Hættemåge 60 R, Huldue 9 N, Sanglærke 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 30 R, Tornirisk 12 T
Gudme, gl. forsamlingshus (09:30): Allike 2 R (Den ene med pigmentfejl) . Ole Grønquist
Svindinge, Ørbæk
(13:30): Rørhøg 1 T hun. Bodil og Hans Rytter
Karlsmosen (17:00-17:30): Blisgås 300 R,
Rødhalset Gås 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Siø (16:20): Blisgås 5 R, Mørkbuget Knortegås 250 R, Hjejle 200 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor (13:00): Pibeand 250 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Klyde 42 R. Ella Mikkelsen
Lindelse Nor (11:30): Fjeldvåge 1 FU, Splitterne 2 R. Ella Mikkelsen
Snaremosen (10:05-12:30): Pibeand 180 R, Havørn 1 OF 2K (Kl. 12.30), Rørhøg 1 FU han, Brushane 1 R. Ella Mikkelsen
Karlsmosen
: Brushøne 6 . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Karlsmosen (11:00-12:00):
Rødhalset Gås 1 R. Bodil og Hans Rytter
Sollerup Enge og Arreskov sø (13:00-14:45): Gråkrage 11 FU, Blishøne 12 FU, Gulspurv 1 R, Troldand 255 R, Toppet Lappedykker 33 FU/R, Taffeland 4 R, Gråand 2 R, Hvinand 2 2 FU, Grågås 79 FU/R, Skarv R, Stor Flagspætte 1 FU, Bogfinke 2 SY, Musvåge 2 OF, Solsort 1 R, Vibe 2 R, Fjeldvåge 1 R. Leif Kristensen
Lundeborg, matriklen: Stillits 10 R, Nældens takvinge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Åstrup (09:55): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:20-11:15): Musvåge 12 NØ, Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 2 FU, Fuglekonge 5 SY, Sumpmejse 1 SY, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 1 YFU, Grønsisken 15 R en i sangflugt, Lille Gråsisken 1 SY, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 5 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vigelsø (11:00-12:30): Krikand 230 R, Blå Kærhøg 1 R, Klyde 28 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Havørn 2 SUB R (I sædv. træ på Storeholm). Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Gransanger 1 SY. Jens-Gert Hansen
Siø: Blisgås 30 R, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R, Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 360 FU, Rødben 1 R. Jacob Sterup
Snaremose Sø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 AD R, Grågås 20 R, Bramgås 100 SØ, Pibeand 90 FU, Knarand 2, Krikand 60 R,
Amerikansk Krikand 1 M FU (Set godt fra Klæsøvej i ca. 15 minutter, indtil en Havørn kl. 9:05 kom ind over og fik alt på vingerne. Herefter ikke set igen, selv om en pæn del af Krikænderne returnerede til engene), Spidsand 23, Skeand 9, Havørn 1 AD OF, Strandskade 2 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 2 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 45 R, Huldue 1 OF, Engpiber 1 R, Sortkrage 2 R, Stillits 2 R. Jacob Sterup
Snaremose Sø: Fiskehejre 1 R, Grågås 33, Pibeand 70 R, Krikand 50 R, Gråand 15 R, Spidsand 4 R, Skeand 8 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 SY, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 37 OF, Bogfinke 2 SY, Stillits 2 OF, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 M R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hedevejens Pyt: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 FU, Kortnæbbet Gås 1 FU, Grågås 152 FU, Pibeand 2 FU, Knarand 4, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Blishøne 2 R. Jacob Sterup
Klæsø Nor: Fjeldvåge 1 FU. Jacob Sterup
Lindelse Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 OF, Splitterne 2 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Pibeand 194 FU, Klyde 38 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Rørsløkke Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 AD R, Grågås 54 FU. Jacob Sterup
Karlsmosen, Egeskov: Skarv 2 OF, Knopsvane 2 R, Blisgås 200 R, Grågås 75 R,
Rødhalset Gås 1 R, Gravand 14 R, Knarand 2 R, Krikand 35 R, Gråand 20 R, Skeand 12 R, Taffeland 4 R, Troldand 24 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 40 R, Strandskade 6 R, Vibe 26 R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 200 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Solsort 3 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 8 R, Stær 6 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 4 R, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov:
Rødhalset Gås 1 R, Gransanger 1 SY. Bodil og Hans Rytter
Barløse: Musvåge 1 OF, Husskade 2 OF, Ravn 2 OF. Villy-Erik Schødts
Klakkebjerg: Musvåge 2 OF, Ringdue 3 R, Sangdrossel 1 SY, Musvit 6 SY, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 4 R, Grønsisken 25 OF. Villy-Erik Schødts
Ørsbjerg Skov: Musvåge 5 OF. Villy-Erik Schødts
Tusindårsskoven: Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Gransanger 1 SY. Evald Mehlsen
Elmelund: Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Måge sp. 3 OF, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R. Evald Mehlsen
Agernæs Havn: Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 R . Kirsten Pedersen
Assens: Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 2K R . Kirsten Pedersen
Ebberup: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Knopsvane 2 R, Grågås 13 R, Gråand 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 4 R, Måge sp. 65 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 9 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Musvit 4 SY, Husskade 3 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 4 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 8 R . Kirsten Pedersen
Fiskeholm: Skarv 3 R, Gråand 4 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Sorthovedet Måge 1 AD R, Hættemåge 220 R, Stormmåge 250 R, Sølvmåge 34 R . Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten ved Fiskeholm: Knopsvane 4 R, Toppet Skallesluger 7 FU, Strandskade 4, FU, Vibe 1 R, Svartbag 1 R . Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Hjejle 180 R . Kirsten Pedersen
Nordby Sø: Stær 90 R . Kirsten Pedersen


            Kongeederfugl han trækker forbi Gulstav klint d. 20. marts 2012. © Foto: Michael Mosebo Jensen

Tirsdag den 20. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:18. Solnedgang: 18:31.

Gulstav Klint, Sydlangeland 06:10-10:00): Kongeederfugl 1 AD HAN Ø (tirsdag (09:29) Kongeederfugl han Ø ved Hyllekrog, Lolland Preben Berg ) Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Gulstav Klint (: ), Pibesvane 22 NØ, Ederfugl 10500 R (1500 R + 9000 Ø), Dværgmåge 2 Ø AD, Splitterne 3 Ø, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Vandhul S f Nørreballe Nor: Knarand 14 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor: Knarand 8 R, Klyde 40 R. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R 2K. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Snaremose Sø: Nilgås 1 R
Snaremose (13:30-14:30): 
Amerikansk krikand 1 R AD HAN (Kun set kortvarigt, men genfundet (igen kortvarigt) kl. 16 af HKN. Michael Mosebo Jensen, Søren Gjaldbæk
Lindkær Ravnholt (13:00-15:15): Havørn 2 R, Ravn 2 R. Henrik Hein
Nakkebølle Inddæmning (08:15-10:15): Blisgås 65 R, Knarand 9 R, Krikand 150 R, Bjergand 130 R, Hvinand 254 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Havørn 2 R IMM, Blå Kærhøg 1 FU hun. Niels Bomholt
Stenstrup Lergrave (13:15-13:25): Isfugl 1 OF. Niels Bomholt
Karlsmosen Egeskov (11:30-13:00): Blisgås 210 FU,
Rødhalset gås 1 FU, Knarand 6 R, Fjeldvåge 1 R, Sildemåge 2 R. Niels Bomholt
Lundeborg, campingplads (10:00): Rødhals 1 FU, Grønirisk 25 FU, Stillits 12 FU (på Lærk). Poul Brugs Rasmussen
Hellebjerg Dam: Krikand 42 FU/R, Pibeand 29 FU, Stær 6 R, Gråand 32 FU/R, Grågås 32 FU, Hættemåge 73 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Blishøne 20 FU, Knopsvane 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Gråkrage 2 FU, Vibe 5 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R, Grågås 1 YP (Højderekord??? Efter at have set - troede jeg- en ung havørn på reden ved Arreskov i går aftes! Så jeg til morgen en lyshovedet fugl i reden, det var tidligt og dårligt lys begge gange!! Men her midt på eftermiddagen fik jeg syn for sagen! Der ruger nu  måske den højst rugende grågås i Danmark i reden 29 meter over jorden!). Erik Ehmsen
Østerø Sø (11:00): Fjeldvåge 1 R, Klyde 6 FU, Misteldrossel 2 R. Kurt Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 32 R, Gravand 8 R, Troldand 600 R, Bjergand 240 R, Havlit 1 M R, Stor Skallesluger 2 R, Klyde 1 R, Stor Flagspætte 2 TH
Nakkebølle Inddæmning (08:15-10:15): Blisgås 65 R, Knarand 9 R, Krikand 150 R, Bjergand 130 R, Hvinand 254 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Havørn 2 R IMM, Blå Kærhøg 1 FU hun. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg
: Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv 6 R, Knarand 16 R, Fjeldvåge 1 FU, Korttået Træløber 1 SY, Stillits 8 R, Ravn 2 R
Højstrup Øvelsesplads
(05:45-06:05): Husskade 83 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Gyldensteen (08:15): Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Æbelø: Fjeldvåge 1 R, Skovsneppe 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund

            Amerikansk kirkand fotograferet af Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 1 Ø, Pibesvane 22 NØ, Bramgås 121, Bjergand 18 Ø, Ederfugl 10500,
Kongeederfugl 1 M AD Ø, Havlit 50 R, Sortand 184 Ø, Toppet Skallesluger 27 Ø, Dværgmåge 2 AD Ø, Engpiber 6 S, Rørspurv 4 SV. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Knarand 22 R, Bjergand 50 R, Klyde 40 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Snaremose Sø: Pibeand 50 R, Krikand 70 R,
Amerikansk Krikand 1 M R, Spidsand 7 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Siø: Blisgås 10 R, Bramgås 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 330 R + Knortegås 1 R Variant . Henrik Knudsen
Spodsbjerg: Splitterne 2 R. Henrik Knudsen
Snaremosen:
Amerikansk Krikand 1 R. Henrik Knudsen
Karlsmosen, Egeskov: Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Blisgås 210 FU, Grågås 130 FU,
Rødhalset Gås 1 FU, Gravand 7 R, Pibeand 1 R, Knarand 6 R, Krikand 80 R, Spidsand 2 R, Skeand 7 R, Taffeland 5 R, Troldand 57 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 27 R, Strandskade 3 R, Vibe 70 R, Hættemåge 110 R, Stormmåge 70 R, Sildemåge 2 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 2 R, Blåmejse 2 R, Råge 3 OF, Gråkrage 4 R, Stær 4 FU, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov: Blisgås 302 R, Grågås 100 R,
Rødhalset Gås 1 2K FU , Fjeldvåge 1 FU, Trane 1 N, Hjejle 130 R, Vibe 90 R, Sildemåge 2 AD R. Jacob Sterup
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 65 FU, Gravand 4 R, Krikand 11 R, Taffeland 5 FU, Troldand 18 R, Blishøne 18 R, Strandskade 3 R, Vibe 4 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 1 R, Isfugl 1 OF, Allike 2 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord: Toppet Skallesluger 28 R, Blishøne 260 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 31 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 7 R, Blisgås 65 R, Grågås 45 R, Bramgås 2 R, Gravand 7 R, Pibeand 47 FU, Knarand 9 R, Krikand 150 FU, Skeand 1 M R, Taffeland 25 R, Troldand 840 R, Bjergand 130 R, Hvinand 254 FU, Lille Skallesluger 14 FU, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 2 IMM R, Blå Kærhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Blishøne 15 R, Vibe 3 OF, Ringdue 50 R, Sanglærke 4 OF, Hvid Vipstjert 1 NV, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Blåmejse 3 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R, Stillits 2 OF, Gulspurv 5 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 270 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Grågås 24 R, Gravand 26 R, Knarand 10 R, Krikand 2 R, Gråand 55 R, Spidsand 2 M R, Skeand 19 R, Taffeland 6 FU, Troldand 90 R, Hvinand 9 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 OF, Fasan 3 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 37 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 4, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Blåmejse 1 R HØ, Musvit 1 R, Allike 13 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R HØ, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Højstrup Øvelsesterræn (05:45-06:05): Husskade 83 OF. Dieter Maaszen
Hjulby Mose: Tårnfalk 1 FU. Erik Røjgaard
Assens: Vandrefalk 2. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods: Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 SY, Knopsvane 2 R, Grågås 7 R, Gråand 5 R, Troldand 5 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1 R, Skovsneppe 1 R, Ringdue 420 FU, Stor Flagspætte 2 R, Sangdrossel 1 SY, Ravn 2 OF, Stær 30 R,Bogfinke 40 FU. Jens Bækkelund


            Den første Rørhøg er på plads ved Fredmosen. En gammel hun er kommet.

Mandag den 19. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:21. Solnedgang: 18:29.

Botofte (16:40): Atlingand 1 FU M . Hans Hemmingsen
Gulstav
: Bramgås 26 R, Musvåge 2 T, Sanglærke 3 T, Hvid Vipstjert 1 R, Ravn 1 R
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 V, Ederfugl 900, Sortand 16 R
Fredmosen: Knopsvane 4 R, Grågås 200 R, Troldand 18 R, Rørhøg 1 F AD FU , Blishøne 20 R, Vibe 4 OF, Husskade 6 R, Allike 50 OF, Rørspurv 2 SY
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 TH, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 OF, Grågås 40 R, Gravand 2 R, Pibeand 34 R, Knarand 16 R, Krikand 2 R, Troldand 6 R, Musvåge 4 T, Blishøne 18 R, Strandhjejle 1 N, Vibe 26, Gransanger 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 20 OF, Gulspurv 20 R
Nørreballe Nor: Pibeand 80 R, Krikand 30 R, Klyde 36 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 30 R, Hættemåge 110 R, Stær 200 FU
Påø Enge (tørre): Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R
Storebælt, Påø Strand: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Ederfugl 5000 R, Sortand 3 R
Skovfoged huset, Purreskoven (14:00): Rødhals 1 FU, Jernspurv 1 FU, Gulspurv 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU, Trælæber 1 FU, Skovspurv 10 FU, Musvåge 4 OF, Gråkrage 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nydam og Sandholt (15:00 -17:20): Musvåge 7 OF, Sjagger 40 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Sangdrossel 1SY, Ravn 4 OF, Gråkrage 5 FU/R, Bogfinke 3 SY, Ringdue 12 R, Blå Kærhøg 2 FU (hunfarvet), Blåmejse 5 FU, Rød Glente 2 OF, Musvit 5 FU, Krikand 23 R, Grågås 20, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Vibe 11 FU/R, Knopsvane 6 FU, Gråand 17 FU/R, Blishøne 8 FU, Gravand 2 R, Sølvmåge 2 R. Leif Kristensen
Assens Sukkerfabrik (07:45): Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Jordbassinerne v/ Assens Sukkerfabrik (07:50-08:55): Fasan 2 FU, Troland 41 R, Krikand 132 R, Knopsvane 6 FU, Grågås 6 R, Gråstrubet Lappedykker 6 FU (fordelt parvis i 3 bassiner), Blishøne 37 FU, Musvåge 1 FU, Gråand 6 FU/R, Gravand 1 R, Taffeland 45 R, Svartbag 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor tornskade 1 R, Gråkrage 4 FU. Leif Kristensen
Ravnholt (08:00-08:15): Havørn 2 R. Karl Top
Gamborg Inderfjord (07:00-10:30): Ravn 2 FU. Kell Grønborg
Føns Vang (07:00-10:30): Toppet Lappedykker 116 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 6 FU, Hvinand 169 R. Kell Grønborg
Ørsbjerg Skov, Kohavebakken (16:10): Stor Tornskade 1 R. Lene og Frits Thomsen
Sundet, Faaborg (11:26-12:26): Sorthalset Lappedykker 4 FU/R, Toppet Lappedykker 15 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 15 FU/R, Skarv 4 R, Knopsvane 45 FU, Grågås 50 FU/R, Gråand 10 R, Knarand 20 R, Krikand 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 600 R, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 2 NØ, Fjeldvåge 1 FU , Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 60 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R,
Sorthovedet Måge 1 R AD , Hættemåge 80 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dalby Bugt (12:00): Havørn 1 S IMM, Rørhøg 1 R AD han (I gang med reden). Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:30-10:00): Nilgås 1 TI (Senere rast ved hullet nord for Nordskov, ), Sortand 200 R, Fløjlsand 25 R, Rød Glente 2 N , Vandrefalk 1 NV AD, Sildemåge 1 NV, Splitterne 1 NV, Tejst 1 NV, Huldue 8 NØ, Ringdue 4625 NØ, Misteldrossel 2 TF, Bogfinke 1770 NV, Rørspurv 21 NV. Søren Gjaldbæk
Skaboeshuse: Fjeldvåge 1 N, Skovsneppe 1 FU (Fu i haven), Ravn 2 R. Kurt Hansen
Slipshavn Enge (15:35): Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved (14:30-15:30): Misteldrossel 2 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggaard (14:00-16:00): Rød Glente 1 NV, Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 2 R, Huldue 13 R, Misteldrossel 17 R. Aksel Christensen
Gyldensteen, inddæmningen (10:00-11:00): Blisgås 470 FU (Største antal de sidste 40 år!). jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 TH. Arne Bruun
Faaborg: Musvåge 26 NØ, Hættemåge 110 NØ, Stær 25 NØ. Per D. Poulsen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 15 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 4 R, Knopsvane 45 FU, Grågås 50 FU, Knarand 20 FU, Krikand 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 600 R, Spurvehøg 1 NØ, Musvåge 2 NØ, Fjeldvåge 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 60 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R,
Sorthovedet Måge 1 AD R , Hættemåge 80 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Rørspurv 3 SY. Per D. Poulsen
Arreskov Sø: Knarand 8 FU, Havørn 1 (det var vist en ungfugl der hen mod aften puslede rundt i reden i hvert fald 20 minutter), Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 40 R. Erik Ehmsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 116 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 26 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 R, Gravand 8 R, Knarand 6 FU, Gråand 24 R, Skeand 2 R, Taffeland 140 R, Troldand 328 R, Hvinand 169 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 340 R, Hættemåge 755 R, Sølvmåge 16 R, Ringdue 20 OF, Gråkrage 6 R, Stær 11 OF. Kell Grønborg
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 24 R, Grågås 53 R, Gravand 3 R, Gråand 8 R, Hvinand 74 FU, Hættemåge 240, Sølvmåge 79 R, Gråkrage 6 R, Ravn 2 FU. Kell Grønborg
Tarup, Årslev: Spidsand 1 M SDR R. Annelise Skov
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 2 R, Knopsvane 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sølvmåge 2 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Knopsvane 3 R, Gravand 7 R, Gråand 4 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 7 R, Rødben 4 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 3 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 7 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 4 SY, Gråkrage 2 R
Slipshavn Skov: Musvåge 5 R, Tårnfalk 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 1 SY, Musvit 3 R, Stær 3 R, Bogfinke 2 SY. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 15 R, Gravand 7 R, Pibeand 9 R, Krikand 5 R, Gråand 8 R, Troldand 46 R, Toppet Skallesluger 9 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R, Storspove 1 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 1 R, Misteldrossel 2 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 20 R, . Ella Mikkelsen
Elmelund: Hvid Vipstjert 2 R, Ravn 1 OF. Evald Mehlsen
Gyldensten Gods: Blisgås 470 FU, Spurvehøg 1 OF, Agerhøne 1 R. Jens Bækkelund


              Fortsat Dompap under foderbrædtet

Søndag den 18. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:23. Solnedgang: 18:27.

Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 FU SY
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Gravand 2 FU, Ederfugl 40 R, Strandskade 4 R, Svartbag 4 R
Lundeborg, campingpladsen (10:30): Hvid vipstjert 2 R (årets første). Poul Brugs Rasmussen
Lunkebugten: Rødben 38 R. Nis Rattenborg
Siø: Mørkbuget knortegås 360 R, Lysbuget knortegås 2 R, Bramgås 35 R, Grågås 270 R, Vandrefalk 1 Hun. Nis Rattenborg
Sortemosen (13:30-15:10): Havørn 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 220 R FU, Strandskade 10 R, Gravand 20 R, Gråand 20 R FU, Krikand 8 R, Gråkrage 6 R, Ringdue 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 70 OF, Vibe 1 OF, Sanglærke 3 OF. Finn Sørensen
Hylkedam, Håre Bjerge (11:15): Grønspætte 1 SY. Leif Kristensen
Sortemosen (14:30): Isfugl 1 R. Bodil og Hans Rytter
Lindeskov, Ørbæk (07:00-11:00): Grønspætte 1 R (HØ mange gange - obses bedst fra Magelund Voldsted!). Hans Rytter
Espe, matriklen: Sangdrossel 1, Stær 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Granly, Espe: Musvåge 150 T NØ. Erik Pedersen  [MidtfynsNatur]
Ravnholt/Lindkær (10:30): Havørn 2 T Ø, Dådyr 56. Jakob Kristensen  [MidtfynsNatur]
Ølundgårds Inddæmning (08:45-10:30): Knarand 80 FU, Spidsand 29 FU, Vandrefalk 1 R hun (8:45), Klyde 17 R. Dof-Fyn begyndertur med 7 deltager Dieter Maaszen
Firtalsstrand (07:15-13:00): Pibesvane 4 FU, Sangsvane 115 FU, Knarand 17 FU, Klyde 53 R. Dof-Fyn begyndertur med 7 deltager Dieter Maaszen
Stige Ø (10:50-11:15): Mosehornugle 2 R. Leif Knudsen
Strandvænget, Nyborg (07:40): Splitterne 2 S. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66 Nyborg: Vandrefalk 1 SØ. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Svendborg: Gråand 22 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Korttået Træløber 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Gråand 11 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R, Klippedue/Tamdue 120 FU, Hvid Vipstjert 1 2K+ R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gravand 20 R, Pibeand 34 FU, Krikand 2 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 6 YF TH, Engpiber 2 YF SY. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Bjergand 80 R, Ederfugl 640 R, Fløjlsand 4 R, Hvinand 25 R. Arne Bruun
Østerskov, Thurø: Sangdrossel 3 SY, Gransanger 1 SY, Skovskade 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge (10:45 - 12:15): Lille Skallesluger 2 R (En han og en 2k/hun), Blå Kærhøg 1 R, Sildemåge 1 AD R, Hvid Vipstjert 2 R, Skægmejse 2 R. Henrik Knudsen
Siø: Grågås 150 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 385 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Strandskade 10 R, Hjejle 600 R, Vibe 30 R, Storspove 10 R, Sanglærke 10 R, Sortkrage 1 R, Stær 130 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 27 R, Gravand 9 R, Pibeand 4 R, Knarand 10 R, Gråand 21 R, Troldand 10 R, Blishøne 12 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø: Grågås 75 R, Havørn 2 AD R. Peder Rasmussen
Ollerup: Blisgås 5 OF, Grågås 250 R. Peder Rasmussen
Sortemosen: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 80 R, Pibeand 210 R, Krikand 240 R, Spidsand 7, Skeand 4, Strandskade 2 R, Sanglærke 6 SY. Peder Rasmussen
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 1 R, Grågås 10 R, Pibeand 90 R, Krikand 210 R, Spidsand 5 R, Havørn 2 R, Tårnfalk 1 M FU, Hvid Vipstjert 1 R, Ravn 1 R. Arne Bruun
Sortemosen: Isfugl 1 R. Bodil og Hans Rytter
Lindeskov v/Ørbæk (07:00 - 11:00): Grønspætte 1 R (Obses bedst fra Magelund Voldsted). Hans Rytter
Faaborg: Gransanger 1 SY. Per D Poulsen
Bøjden Nor: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 5 R, Grågås 14 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 OF, Gravand 8 R, Pibeand 28 R, Krikand 8 R, Gråand 20 R, Taffeland 50 R, Troldand 375 R, Bjergand 450 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 OF, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 103 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 23 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 SY, Engpiber 1 R HØ, Hvid Vipstjert 3, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 2 R, Musvit 3 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 FU, Stær 1 OF, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke 2 R, Gulspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Fiskeholm (12:00 - 12:15): Sorthovedet Måge 1 AD SDR R (Kunne ikke se ringe, men ben ikke set godt). SKI, Tim Hesselballe
Rynkeby Hestehave: Vandrefalk 1 R. Per Quaade
Tommerup: Spurvehøg 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 17 R, Grågås 15 R, Gravand 38 R, Knarand 4 FU, Krikand 17 R, Gråand 26 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 11 FU, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 85 R, Brushane 2 FU, Hættemåge 66 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 5 SY, Hvid Vipstjert 9 FU, Gråkrage 10 R, Stær 50 FU. Helle Suadicani
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knopsvane 66 R, Pibesvane 4 R, Sangsvane 138 R, Knarand 12 R, Taffeland 25 FU, Troldand 16 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 61 FU, Strandskade 2 R, Klyde 7 R, Stor Præstekrave 2 R, Stær 9 YF, Rørspurv 1 FU. Helle Suadicani
Firtalsstrand: Knopsvane 69 R, Pibesvane 4 FU, Sangsvane 115 FU, Grågås 140 FU, Pibeand 52 FU, Knarand 17 FU, Taffeland 50 R, Klyde 53 R. Dof-Fyn begyndertur med 7 deltager Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 37 FU, Pibeand 100 FU, Knarand 8 FU, Spidsand 29 FU, Skeand 10 FU, Vandrefalk 1 F R, Strandskade 5 R, Klyde 17 R, Almindelig Ryle 100 R. Dof-Fyn begyndertur med 7 deltager Dieter Maaszen
Bispeenge: Jernspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Evald Mehlsen
Dueholm: Ederfugl 15 R. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Stor Skallesluger 15 R, Strandskade 2 R. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Fjeldvåge 1 F FU, Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Broløkke Strand: Vandrikse 1 R. Bo K. Stephensen
Horseklint: Tårnfalk 1 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 2 OF. Leif Schack-Nielsen
Kerteminde: Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 TH, Spætmejse 1 R. Leif Schack-Nielsen
Holmehaven: Strandskade 2 R. Thomas Varto Nielsen
Kavslunde: Hættemåge 150 R. Thomas Varto Nielsen
Kildebjerg Rasteplads N: Sildemåge 1 AD R, Sølvmåge 10 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sildemåge 2 AD R. Thomas Varto Nielsen
Røjerup Sø: Hættemåge 200 R. Thomas Varto Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Vibe 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Fuglekonge 1 R, Ravn 1 R, Grønsisken 3 R, Kernebider 2 R. Thomas Kampmann
Soldatermade: Solsort 5 R, Vindrossel 11 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R. Thomas Kampmann
Assens: Vandrefalk 1 2K R (Sad kortvarigt på skorstenen ved rådhuset). Kirsten Pedersen
Assens: Vandrefalk 1 R. Jaocb Sterup
Kærum Å, Assens (07:00 - 08:00): Troldand 7 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 35 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 5 R, Gærdesmutte 8 SY, Rødhals 3 R, Solsort 10 R, Sangdrossel 3 SY, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 R, Sumpmejse 3 R (Ved viadukten under Østre Ringvej., Blåmejse 7 R, Musvit 15 R, Spætmejse 4 R, Korttået Træløber 2 SY, Stær 10 R, Bogfinke 10 R. Jaocb Sterup
Kærum Å, Assens: Stor Flagspætte 5 FU, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 2 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Grønsisken 4 R, Dompap 2 FU. Freddy Hansen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 9 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Krikand 20 R, Gråand 10 R, Taffeland 29 R, Troldand 56 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 4 R, Sangdrossel 5 R, Stor Tornskade 1 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 15 R, Rørspurv 10 R. Jaocb Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 15 R. Jaocb Sterup
Torø Vig: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 2K R, Blishøne 15 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 1 SY. Jaocb Sterup
Torø Vig: Gravand 34 R. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 2 OF, Gråand 4 R, Troldand 1 M R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 2 SY, Ringdue 164, Stor Flagspætte 5, Sanglærke 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Musvit 3 FU, Skovskade 2 OF, Bogfinke 12 R, Gulspurv 1 OF. Villy-Erik Schødts
Aborg Strand: Toppet Lappedykker 6, Knopsvane 2, Ederfugl 50, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 2, Stor Skallesluger 2, Strandskade 1 S, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2, Husskade 1, Gråkrage 1. Søren G. Nielsen
Feddet v/Sandager (Assens): Ederfugl 800, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Stor Skallesluger 2 FU. Søren G. Nielsen


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 9/03-2012:
            Canadiske og grønlandske måger gæster danske havne
            Skumringskoncert med skovens konge


             Lille gråsisken Foto: Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 17. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:26. Solnedgang: 18:25.

Svendborgsund øst for Iholm: Hættemåge 1500 R
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs
: Knopsvane 60 R, Gravand 4 R, Toppet Skallesluger 16 R, Strandskade 4 R
Nørreskov, Tåsinge
: Musvåge 2 TH, Stor Flagspætte 2 YF, Ravn 1 R, Bogfinke 60 FU, Springfrø 100 YF (To vandhuller med kvækkende individer, par i amplexus og ægklumper (få) set)
Søen, Valdemarsslot
: Grågås 60 R, Knarand 6 R, Skeand 2 R, Troldand 300 R, Hættemåge 200 TH
Arreskov sø nordenden
:
Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
V.Hæsinge, matriklen (07:10): Jernspurv 2 SY + matrikelårsartskonkurrencen. Leif Kristensen
V. Hæsinge (07:15): Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø (07:35 -09:30): Stor Skallesluger 2 R, Skeand 6 FU/R, Hvinand 5 FU, Gravand 25 FU/R, Spidsand 4 FU, Gråkrage 2 R, Grågås 26, Fiskehejre 4 R, Grønsisken 20 FU, Allike 5 R, Troldand 5 R, Taffeland 2 FU, Blishøne 2 FU, Sølvmåge 58 R, Svartbag 2 R, Skarv 150 R, Fasan 5 FU, Vibe 2 R, Strandskade 2 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Lille Skallesluger 8 FU, Knarand 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Skovspurv 6 R, Bogfinke 1 SY, Solsort 1 R, Stær 4 Of, Sangdrossel 1 SY, Blåmejse 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Krikand 6 FU/R, Pibeand 4 R, Vipstjert 1 OF, Gulspurv 1 SY, Sumpmejse 2 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge/fjord: Stær 20 FU, Strandskade 4 FU, Rødben 4 FU, Stor præstekrave 18 FU, Gravand 4 FU, Gråand 14 FU, Gråkrage 8 FU, Sanglærke 3 SY, Vibe 2 FU + 3 OF, Krikand 12 FU, Fjeldvåge 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Toppet skallesluger 1 RA, Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 6 FU. Grågås 6 OF + 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Skaboeshuse (11:30-13:30): Duehøg 1 N hun, Musvåge 33 N, Ravn 1 FU. Kurt Hansen
Grævlingevænget 66, Nyborg (21:45): Skovhornugle 1 OF (Kaldte). Eske Frank Morthensen
Skovparken, Nyborg: Musvåge 28 TF. Eske Frank Morthensen
Horseklint, Fyns Hoved (09:10-11:05): Splitterne 2 R, Bjergvipstjert 1 N. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg:Ringdue 3 R, Rødhals 1 OF, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 R, Skovspurv 6 R. Peter Teglhøj
Svendborg Havn (08:05 - ): Husrødstjert 1 F DØD (Fortov ved Fakta). Jens-Gert Hansen
Sørup: Havørn 1 JUV NØ. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Rørdrum 1 SY, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 3 R, Blisgås 136 R, Knortegås 28 OF, Gravand 4 R, Knarand 4 R, Troldand 55 FU, Lille Skallesluger 2 F FU, Havørn 1 FU, Strandskade 2 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 1 FU. Helle Suadicani
Marstal Havn: Hvid Vipstjert 1 R. Morten Müller
Gråsten Nor: Blisgås 18 R, Bramgås 12 R. Kjeld Hansen
Stokkeby Nor: Huldue 2 T, Ringdue 200 T. Kjeld Hansen
Søby (Ærø): Skovsneppe 1 T NAT. Kjeld Hansen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 150 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 1 OF, Sangsvane 4, Grågås 47 R, Gravand 26 R, Pibeand 4 R, Knarand 5 R, Krikand 23 R, Gråand 60 R, Spidsand 4 R, Skeand 8 R, Taffeland 2 R, Troldand 26 R, Hvinand 13 R, Lille Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 2, Musvåge 1 R, Fasan 12 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 57 R, Sølvmåge 58 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 9, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 6 R, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 SY, Allike 12 OF, Gråkrage 5, Ravn 1 R HØ, Stær 4 OF, Skovspurv 11 R, Bogfinke 7 , Grønsisken 20 FU, Gulspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 201 NØ, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 6 N, Vibe 6 Ø, Ringdue 850 NØ. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Gravand 30 R, Vandrefalk 1 JUV R, Vibe 90 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF. Arne Bruun
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 2 YF TH, Knopsvane 2 R, Knarand 9 R, Krikand 22 R, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Strandskade 2 R. Arne Bruun
Assistens Kirkegård, Odense: Måge sp. 3 OF, Ringdue 15 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 5 R, Råge 2 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 10 R, Grønirisk 8 R, Dompap 1 R, Kernebider 2 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 8 R, Gravand 9 R, Pibeand 12 R, Krikand 45 R, Gråand 7 R, Troldand 9 R, Blishøne 25 R, Vibe 20 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 1 R, Ringdue 5 R, Gråkrage 1 R, Stær 6 R. Evald Mehlsen
Åløkkeskoven: Sangdrossel 1 SY. Evald Mehlsen
Kærum Å, Assens: Sumpmejse 2 FU (Set mange gange det sidste år. Er for det meste i området tæt på den nye bro over Kærum Å ved mosen . Har set 3 fyrremejser samtidig for 14 dage siden. Har tydeligt større hagesmæk end sumpmejse og lyst bånd på vinge .Hoved og hals er større. Har lidt gyldent på flanke. Har hørt kaldet. flere gange. Enkelte gange er fuglen set vest for viadukt under ringvejen.). Kirsten Pedersen
Barløseborg Golfbane: Spurvehøg 1 OF. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Knopsvane 1 OF, Grågås 2 R, Gråand 4 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 1 OF, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Sanglærke 2 SY, Gærdesmutte 2 SY, Jernspurv 1 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 2 SY, Halemejse 2 YF BR, Sumpmejse 2 SY, Sortmejse 1 R, Blåmejse 4 SY, Musvit 4 SY, Spætmejse 2 SY, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 SY, Grønirisk 5 SY, Stillits 2 R, Gulspurv 3 SY. Thomas Kampmann
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 5, Knopsvane 2 R, Grågås 22 R, Gråand 13, Musvåge 2 OF, Fasan 3 R, Blishøne 13, Vibe 2 OF, Ringdue 32 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 2 R, Musvit 6, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 3 R. Villy-Erik Schødts
Rynkeby Hestehave: Sangsvane 1 OF, Rød Glente 2 FU, Musvåge 2 TH, Tårnfalk 2 TH, Hættemåge 100 OF, Ringdue 25, Stor Flagspætte 2 TH, Sanglærke 5 OF, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 SY, Sangdrossel 1 SY, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 SY, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 FU, Gråkrage 6 TH, Ravn 2 YF TH, Bogfinke 8 SY, Grønirisk 2 SY, Grønsisken 2 FU, Gulspurv 3 SY. Per Quaade
Soldatermade: Grågås 5 OF, Musvåge 1 R, Vandrikse 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 R. Thomas Kampmann
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 3 YF, Stor Præstekrave 3 R, Hættemåge 800 YF, Stormmåge 15 YF, Engpiber 3 SY, Hvid Vipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Huldue 7 OF, Hvid Vipstjert 1 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Horseklint: Skarv 88 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 17, Gravand 18 R, Ederfugl 700 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 12 TF, Trane 2 N, Strandskade 25 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 5 R, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Splitterne 2 R (første obs på Fyn i år), Bjergvipstjert 1 N, Jernspurv 2 R, Sangdrossel 2 R, Allike 40 TF, Stær 14 N. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Grusgrave v/Davinde: Hættemåge 200 YF, Stormmåge 10 YF, Engpiber 1 SY. Per Rasmussen
Assens, på sukkerfabrikkens skorsten (10:40 - ): Vandrefalk 2 R. Villy-Erik Schødts
Assens: Vandrefalk 1 2K R. Kirsten Pedersen


             Stormågerne er på plads i kolonien på Iholm Rev

Fredag den 16. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:29. Solnedgang: 18:24.

Lehnskov, Svendborg (08:15-08:45): Grønspætte 1 SY, Ravn 2 OF (Blev mobbet af gråkrager). Niels Andersen
Egense ved Svendborg
(15:45): Agerhøne 1 R. Niels Andersen
Iholm, Svendborgsund,
(Økosejltur): Grågås 26 R (fugle der stod parvis - leder efter yngleplads!), Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 6 R, Vibe 4 R, Stormmåge 80 YF, Sølvmåge 30 YF
Vindeby: Grønspætte 1 S. Esben Eriksen
Skjoldnæs, Ærø
(07:30): Mosehornugle 1 R. Kim Bang Jensen
Lundeborg, campingpladsen:
Gråsisken 8+ matrikelårsartskonkurrencen, Stillits 6 FU, Grønirisk 4 FU, Skovspurv 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gudme sø
: Strandskade 1 R (netop ankommet, så vi afventer magen, de har været her nu 3 år i træk
den/de opholder sig ofte på broen, pt sky, men de bliver mere tamme, som tiden går), Stor Flagspætte 1 R, Toppet lappedykker 6 R (foråret er kommet, der er gang i kurmageriet), Fiskehejre 3 R (spændende om vi kommer op på samme antal som sidste år nemlig 4). Ole Grønquist
Sandholt
: Rød Glente 1 OF, Vibe 8 FU/R, Blåmejse 2 FU, Taffeland 5 FU, Troldand 2 FU, Gråand 7 FU/R, Gravand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Grågås 7 R, Knopsvane 6 FU, Blishøne 8 FU, Sanglærke 2 SY, Sølvmåge 2 R, Musvåge 2 YF. Leif Kristensen
Engene V/Nr. Broby og Lundegård: Ringdue 3 Of, Vibe  58 R, Fiskehejre 1 Fu, Hættemåge 78 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 2 R, Gravand 24 Fu /R, Strandskade 4 R, Knopsvane 17 Fu, Grågås 28 Fu/R, Gråkrage 4 Fu, Pibeand 21 Fu, Gråand 17 R, Blishøne 3 Fu, Ravn 2 Of, Krikand 2 R, Sanglærke 1 Sy, Tårnfalk 1 Fu, Musvåge 1 fu, Stor Præstekrave 2 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (07:30): Sorthalset Lappedykker 4 R AD (Ankomst). Lars Bonne Rasmussen
Skaboeshuse (12:30-13:15): Duehøg 1 NØ, Musvåge 58 NØ, Fjeldvåge 1 NØ, Agerhøne 2 FU (Fu på græsplænen). Kurt Hansen
Otterup landevej tæt på Lunde (13:30-13:32): Rød Glente 1 FU AD, Blå Kærhøg 2 FU AD hun (Enebærodde), Hugorm 1 (sort (Enebærodde)). Thomas Birkesholm
Agernæs (13:15): Sildemåge 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Egense: Agerhøne 1 M. Niels Andersen
Thurø By, matriklen: Silkehale 20 FU (Har været hos os dagligt i over en uge - Søndervej). Arne Bruun
Hvidkilde Sø (08:10): Havørn 2 R (Højt og synligt i træ på østenden af Storeholm (den vestlige ø). Arne Bruun
Siø: Blisgås 41 R, Grågås 125 R, Bramgås 27 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 175 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 115 R, Vibe 30 R, Storspove 2 R, Sanglærke 6 SY, Stær 50 FU. Peder Rasmussen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Henrik Knudsen
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 R HØ, Grågås 125 R, Bramgås 4 R, Pibeand 45 R, Spidsand 1 M R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Sanglærke 2 SY, Halemejse 2 FU, Sortkrage 2 R, Stær 3 FU, Gulspurv 8 R. Peder Rasmussen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Ederfugl 3000 R, Havlit 22 FU, Sortand 9 V. Peder Rasmussen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 95 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 6 N, Grågås 75 R, Gravand 14 R, Pibeand 70 R, Troldand 21 R, Sortand 1 M R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 2 R. Peder Rasmussen
Søgård Pyt: Grågås 35 R, Bramgås 31 R. Peder Rasmussen
Klise Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Gravand 8 R, Krikand 6 R, Taffeland 5 R, Troldand 14 R, Blishøne 16 R, Strandskade 2 R, Vibe 17 R. Peder Rasmussen,
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Grågås 80 R, Gravand 12 R, Pibeand 245 R, Krikand 36 R, Skeand 2 R, Troldand 800 R, Musvåge 1 R, Strandskade 6 R, Klyde 23 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 25 R, Sanglærke 8 SY, Stær 38 FU. Peder Rasmussen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 400 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Tårnfalk 1 R. Henrik Knudsen
Påø: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Træløber 1 FU. Peder Rasmussen
Påø Enge (tørre): Blisgås 4 R, Grågås 38 R, Gravand 19 R, Krikand 8 R, Gråand 25 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vibe 2 R, Sanglærke 2 R, Gulspurv 3 R. Peder Rasmussen
Rath: Sangsvane 6 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 65 R, Grågås 55 R, Bramgås 4 R. Peder Rasmussen
Strandeng Øst for Nabbe: Knopsvane 200 R, Sangsvane 12 R, Grågås 12 R, Bramgås 116 NØ, Gravand 12 R, Knarand 2 R, Gråand 45 R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 TH, Hættemåge 75 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 50 R, Sanglærke 5 SY, Stær 4 R. Niels Andersen
Sortemosen: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 2 AD R, Pibesvane 2 AD R, Sangsvane 12 R, Grågås 10 R, Gravand 12 R, Pibeand 150 FU, Krikand 400 FU, Spidsand 3, Skeand 4, Blishøne 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 10 R . Jacob Sterup
Vitsø: Bjergand 11 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Rørhøg 1 F AD FU, Dobbeltbekkasin 9 OF, Gransanger 1 FU. Morten Müller
Skallebølle: Musvåge 41 NV. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Hættemåge 5 OF, Ringdue 22 R, Gærdesmutte 4 SY, Solsort 1 R, Blåmejse 8 SY, Musvit 3 SY, Spætmejse 1 SY, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Husskade 3 R, Gråkrage 8 R, Bogfinke 3 SY. Ella Mikkelsen
Hesbjerg Skov: Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Misteldrossel 1 SY, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Spætmejse 4 R, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 8 R, Grønsisken 3 R, Gulspurv 5 R. Evald Mehlsen
Dalum: Jernspurv 1 SY. Evald Mehlsen
Langsted v/Verninge: Stær 1 SY. Evald Mehlsen
Nårup Skov: Gråand 2 R, Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 , Halemejse 1 R, Sortmejse 3 R, Blåmejse 1 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 5 R, Grønsisken 5 R. Evald Mehlsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 106 FU, Gravand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 12 FU, Havørn 2 AD FU, Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 7 FU, Trane 1 R, Vibe 12 FU, Sølvmåge 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU,  Sanglærke 3 FU, Solsort 2 FU, Blåmejse 7 SY, Musvit 9 FU, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 SY, Gråkrage 5 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 5 R, Bogfinke 4 SY. Helle Suadicani
Firtalsstrand: Grågås 50, Gravand 55, Pibeand 12, Krikand 67, Stor Skallesluger 2, Strandskade 3, Klyde 23, Vibe 10, Storspove 28, Stormmåge 6, Gråkrage 25, Stær 30. Søren G. Nielsen
Lammesø: Gråstrubet Lappedykker 6, Fiskehejre 1, Knopsvane 42, Sangsvane 232, Grågås 22, Gravand 2, Pibeand 36, Knarand 47, Taffeland 30, Strandskade 8, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 8, Sanglærke 3, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1, Stær 1, Gulspurv 1. Søren G. Nielsen
Andebølle Mose: Grågås 2 R. Svend Aage Linderström
Grønnemose: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Hindemae: Vibe 1 TH. Svend Aage Linderström
Hollufgård/Glisholm: Råge 100 TH. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 7 R, Grønirisk 20 R, Tornirisk 1 OF. Svend Aage Linderström
Langeskov: Råge 50 R. Svend Aage Linderström
Middelfart: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Nørre Aaby: Stær 20 R. Svend Aage Linderström
Skallebølle: Grågås 4 R. Svend Aage Linderström
Skellerup: Grågås 4 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Ringdue 30 R. Svend Aage Linderström
Aborg Strand: Ederfugl 500 R, Toppet Skallesluger 7 FU. Kirsten Pedersen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Fasan 2 R, Blishøne 5 FU T, Ringdue 10 T, Stor Flagspætte 7 FU, Solsort 7 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 24 SY, Spætmejse 8 SY, Skovskade 2 R, Gråkrage 110 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 12 FU, Grønsisken 4 FU, Gulspurv 4 SY. Kirsten Pedersen
Feddet v/Sandager (Assens): Grågås 16 R, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 20 R, Blishøne 2 FU, Strandskade 4 FU, Vibe 4 FU, Sanglærke 4 SY, Rørspurv 1 M SY. Kirsten Pedersen
Billeskov Skov: Pibesvane 2 R, Sangsvane 135 R , Grågås 21 R. Kirsten Pedersen
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle): Havørn 1 OF, Ravn 3 FU. Kirsten Pedersen
Mygind: Sanglærke 3 SY, Råge 17 FU. Kirsten Pedersen
Jersore: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Fjeldvåge 1 R, Fasan 2 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 40 R, Ringdue 130 R, Sanglærke 5 R, Solsort 1 R, Husskade 3 R, Allike 42 R, Råge 6 R, Gråkrage 37 R, Stær 12 R, Gulspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Strandenge v/Jersore: Grågås 2 R, Vibe 2 SY, Sanglærke 5 SY, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts
Nørreby Halse: Grågås 8 R, Gravand 20 R, Pibeand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 11 R, Fasan 1 R, Strandskade 7 R, Vibe 6 R, Rødben 1 R, Hættemåge 160 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 70 R, Ringdue 1 R, Sanglærke 18 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 SY, Solsort 2 R, Allike 1 OF, Råge 3 R, Gråkrage 5 R, Stær 140 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 R, Gulspurv 2 R. Jens Friis-Walsted
Nørreby: Strandskade 7 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 58 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3 SY, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts
Lindø + vade v/Jersore: Sangsvane 1 R, Gravand 22 FU, Gråand 3 R, Strandskade 46 FU, Klyde 2 FU, Storspove 12 FU, Måge sp. 120 R. Villy-Erik Schødt
Østereng, Bogense: Skarv 2 OF, Blisgås 2 OF, Grågås 30, Gravand 3 R, Musvåge 1 OF, Agerhøne 2 R, Strandskade 4 R, Rødben 2 FU, Mosehornugle 1 OF, Sanglærke 1 SY, Gråkrage 2 FU, Gulspurv 2 OF. Villy-Erik Schødts


             I dag hverken fugl eller fisk, men Fereje
              Et foto mere plus beskrivelse af Forårsfereje på FugleogNatur.dk

Torsdag den 15. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:31. Solnedgang: 18:22.

Svendborg, matriklen: Sumpmejse 1 FU + matrikelårsartskonkurrencen
Svendborgsund ved Iholm
(06:45 - ): Bramgås 22 Ø (første obset trækflok i år + matrikelårsartskonkurrencen, Havørn 1 N (07:55 tidlig på færde i dag - opdaget over Horseskov - fik alt på Sundet på vingerne - fortsatte mod nord retning Hvidkilde? - ligende AD)
Ny Gesinge: Rørhøg 1 T. (nummer 15 i DK i år).  Dorte Rasmussen
Monnet, Taasinge (17:20): Vandrefalk 1 R HAN AD. Poul Rasmussen
Hvidkilde Sø, Storeholm (08:20 - ?): Havørn 2 R. Erik Ehmsen
Ravnebjerg Skov: Musvåge 1 KA, Duehøg 1 KA, Sumpmejse 2 R, Ferejer IKKE talt!
Amalielyst ved Hvidkilde: Tårnfalk 1 FU, Natugle 1 R (sad i sit hul i stort egetræ)
Kirkeby Hede: Duehøg 1 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Skovskade 1 FU, Springfrø ca 10 kvækkende, Skrubtudse 1 død (trafikdræbt)
Sortemosen (15:30-15:50):
Rødhalset Gås 1 R. Ivan Sejer Beck
Sortemosen (14:30): Havørn 1 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (12:35-?):
Rødhalset gås 1 R (ses fra Sortemosevej 200m s f Ørbækvej. Esben Eriksen
Sortemosen, fra Ørbækvej: (07:45 - 09:00): Havørn 1 OF (gæssene blev skræmt op, da havørnen nærmede sig, men vendte dog lidt efter tilbage igen),
Rødhalset gås 1 R, Grågæs 40 R, Blisgæs 20 R, Blåmejse 1 OF. Ole Grønqvist
Sortemosen (08:30-09:10): Blisgås 40 R (+ 50 Grågæs),
Rødhalset Gås 1 R (Samme sted som i går), Havørn 1 R (Fik det hele på vingerne). Henrik Andersen
Brændegård Sø: Knarand 8 R, Havørn 2 R (1 ad. + 1 3K). Henrik Andersen
Allested (09:00): Rød Glente 1 R. Grethe Berndt Madsen
Vågebakken, Brockdorf (12:00): Blisgås 33 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Natugle 2 YF TH, Grønspætte 1 TH (Hørt af Magnus Bruun), Silkehale 9 R. Arne Bruun
Landet: Natugle 2 R. Henrik Knudsen
Noret - Tåsinge: Krikand 75 R. Henrik Knudsen
Søby (Tåsinge): Pibeand 47 R, Krikand 6 R, Spidsand 22 R, Storspove 8 R. Henrik Knudsen
Siø: Blisgås 40 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 174 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 2 R. Henrik Knudsen
Botofte: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knarand 3 R, Krikand 60 R, Spidsand 2 R, Lille Skallesluger 2 R, Fjeldvåge 1 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 4 R. Henrik Knudsen
Sortemosen: Blisgås 40 FU, Grågås 50 FU,
Rødhalset Gås 1 FU, Havørn 1 OF. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Grågås 30 R, Gravand 18 R, Knarand 8 FU, Krikand 25 R, Spidsand 2 R, Skeand 15 R, Havørn 2 R, Musvåge 2 FU, Strandskade 2 R, Svartbag 2 R, Natugle 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Svanninge (05:55): Sangdrossel 1 SY. Jacob Sterup
Sønderhjørne: Havlit 2 FU. Erik Damm
Nyborg: Tårnfalk 1 FU. Jens Gregersen
Vissenbjerg: Vibe 2 TH. Jens Gregersen
Vågebakken (F.H.): Sangsvane 87 R, Blisgås 33 FU. Dieter Maaszen
Søparken Sø v/Odense Å: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gråand 12 R, Troldand 9 R, Fasan 1 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 5 R, Ringdue 15 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 SY, Musvit 10 R, Spætmejse 2 SY, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Allike 1 R, Råge 1 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 SY. Christian A. Jensen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Toppet Lappedykker 8 FU, Skarv 28 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 4000 R, Sortand 230 R, Stor Skallesluger 22 R, Andefugl sp. 500 R, Sølvmåge 30 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 5 R, Gråand 10 T, Ederfugl 25 R, Sortand 4 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 1 R, Strandskade 3 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 70, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 14 SY, Rødhals 1 TH, Musvit 5 R, Gråkrage 6 R, Stær 5 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 8 R, Gulspurv 6 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 55 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 6 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 9 R, Allike 2 R, Gråkrage 13 R. Kirsten Pedersen
Østereng, Bogense: Skarv 1 OF , Fiskehejre 2 OF , Grågås 10 R , Vibe 3 R , Hættemåge 51 R , Stormmåge 14 R, Gråkrage 2 R. Jens Friis-Walsted
Ejlinge: Mosehornugle 1 FU. Jens Friis-Walsted
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 14 R, Gråand 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 3 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 53 R, Sølvmåge 31 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 4 R, Gråkrage 4 R, Stær 1 R, Grønirisk 1 R. Jens Friis-Walsted
Fogense Pynt/Fogense Ø: Gråand 19 R, Fjeldvåge 1 JUV R, Fasan 4 R, Ringdue 20 R, Sanglærke 1 SY, Solsort 2 R, Gråkrage 37 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 20 R. Jens Friis-Walsted
Jerstrup Skov:, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 JUV R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 4 R, Gråand 10 R, Strandskade 60 R, Storspove 11 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 15 R, Ringdue 1 R, Mosehornugle 2 FU, Husskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 1 R. Jens Friis-Walsted
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Fiskehejre 8 R, Grågås 16 R, Gravand 15 R, Gråand 11 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Hjejle 180 R. Jens Friis-Walsted
Langø Plantage: Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Huldue 1 SY, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 4 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Spætmejse 2 SY, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Stær 9 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 2 SY. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 48 FU, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 80 R, Vibe 46 R, Stormmåge 20 R, Ringdue 2 OF, Gråkrage 11 R, Stær 28 R, Grønsisken 20 FU, Gulspurv 16 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 27 FU, Gravand 10 R, Krikand 28 R, Gråand 10 R, Hvinand 1 R, Klyde 2 FU, Vibe 80 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Rødben 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 7 R, Sanglærke 1 SY, Musvit 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 60 FU. Jens Bækkelund  


              Sorthalset lappedykker Sundet Faaborg fra sidste år: 2011!

Onsdag den 14. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:34. Solnedgang: 18:20.

Svendborg, Hallindskovvej: Sangdrossel 1 R. Esben Eriksen
Svendborg, matriklen (13:15): Fasan 1 OF + matrikelårsartskonkurrencen
Svendborgsund ved Iholm (08:35): Havørn 2 NV (To havørne fløj igen samme rute mod nv Hvidkilde Sø? De kommer fra SØ på tværs af Sundet. Nok de samme som i går på ca samme tid! I går 09:45)
Ristinge Hale (11:55-13:00): Knortegås 520 R, Sortbuget Knortegås 1 R. Henrik Knudsen
Sortemosen (07:45-08:20):
Rødhalset Gås 1 R (På hjørnet mellem Ørbækvej og Sortemosevej, med blisgæs Se kort...). Lars Bonne Rasmussen
Sortemosen: Havørn 1 R, Pibeand 200+ FU, Krikand 75 FU, Skeand 1 FU, Spidsand 6 FU, Gravand 18 FU, Sangsvane 20 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, campingpladsen (10:00): Musvåge 6 T V, Spurvehøg 2 T V, Grønspætte 1 SY (den første jeg har set på min matrikel, som besøgte min gamle Kastanie). Poul Brugs Rasmussen
Ristinge Hale (11:55-? ): Sortbuget knortegås 1 R, Mørkbuget knortegås 520 R. Henrik Knudsen
Højrup: Blå kærhøg 1 FU Brun, Ravn 2 HØ. Poul Rasmussen
Brændegård Sø (12:40-15:40): Grågås 38 FU/R, Gravand 27 FU/R, Skeand 9 R, Krikand 20R, Gråand 49 FU/R, Hvinand 4 FU, Knarand 2 R, Troldand 67 R, Stor Skallesluger 6 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Strandskade 2 R, Sangsvane 9 R, Skarv 139 R, Fiskehejre 5 FU/R, Svartbag 2 R, Sølvmåge 51 R, Blishøne 7 FU, Vibe 10 R, Musvåge 1 FU, Fasan 3  FU, Gråkrage 3 R, Allike 11 OF, Lille Skallesluger 6 FU, Musvit 1 FU, Spidsand 1 R, Stor Flagspætte 3 OF, Sumpmejse 2 FU, Pibeand 2 R, Havørn 3 (1R 2 Of), Ringdue 2 YF, Solsort 1 R, Bogfinke 1 Sy. Leif kristensen
Brændegård (11:30-15:00): Stor Tornskade 1 FU AD han. Kai Hertzum Nissen
Hellemosen (15:55): Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Natugle 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:50-12:05): Sorthalset Lappedykker 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:05-11:40): Grågås 24 FU/R, Gråand 6 FU/R, Troldand 25 R, Havørn 1 T, Musvåge 6 R, Hjejle 2 T, Vibe 2 FU, Hættemåge 20 NØ, Ringdue 5 SY, Stor Flagspætte 2 FU, Fuglekonge 8 SY, Halemejse 4 R, Spætmejse 5 SY, Korttået Træløber 2 SY, Ravn 1 YFU, Bogfinke 60 NØ, Dompap 5 R, Kernebider 2 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Yderfjord (09:20-09:50): Knopsvane 12 FU/R, Sangsvane 20 NØ, Grågås 12 T, Ederfugl 750 FU/R, Toppet Skallesluger 50 FU/R, Blishøne 200 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøgebjerglund Sø, katterød (09:15-09:20): Gråand 2 FU, Krikand 5 R, Troldand 15 R, Musvåge 1 T, Blishøne 2 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 12 R, Tornirisk 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lindeskov, Ørbæk (07:00-08:00): Grønspætte 1 R (SY - meget aktiv). Hans Rytter
Ølundgårds Inddæmning (08:15-09:00): Spidsand 30 FU, Hættemåge 1100 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (07:50-10:00): Sangsvane 330 FU, Knarand 6 FU, Klyde 56 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg (11:25): Havørn 3 OF (Set fra Indianerkrydset mod vest). Kirsten og Peder Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R (paukende). Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Klyde 13 R. Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 520 R, Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 R (stort foto), Hvid Vipstjert 1 OF. Henrik Knudsen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Blisgås 200 R. Henrik Knudsen
Siø: Blisgås 27 FU, Grågås 165 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 106 FU, Strandskade 6 R, Hjejle 21 R, Vibe 19 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 17 R, Stær 130 FU. Kirsten Pedersen
Hav øst for Thurø: Ederfugl 560 R, Sortand 13 R, Fløjlsand 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Pibeand 40 R, Krikand 20 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 YF TH, Engpiber 5 R, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Ollerup Sø: Hvid Vipstjert 1 N. Arne Bruun
Åmosen: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 1 AD R, Krikand 50 R, Vibe 5 R. Arne Bruun
Sortemosen (11:45 - 12:15):
Rødhalset Gås 1 R (Skræmt væk af Havørn). Jens-Gert Hansen
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Grågås 60 R. Thomas Varto Nielsen
Lindkær v/Ravnholt (14:10): Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Blisgås 4 R, Grågås 185 R, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 11 R, Taffeland 3 R, Troldand 16 R, Musvåge 4 OF, Trane 2 FU (De gik roligt rundt og fu. lettede kl 15:10 med retning mod syd), Vibe 30 R, Stor Tornskade 1 R. Karlo Korsgård, Peder Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1, Knopsvane 16, Sangsvane 1 FU, Grågås 29, Gravand 29, Knarand 2, Krikand 74 FU, Gråand 15, Blå Kærhøg 1 F, Fjeldvåge 1 JUV, Blishøne 1, Vibe 110, Stormmåge 1 R, Ringdue 7, Sanglærke 2, Husskade 1 R, Gråkrage 10. Søren G. Nielsen
Brangstrup v/Ringe: Sanglærke 2 SY. Thomas Varto Nielsen
Gudbjerg: Vibe 2 R, Skovspurv 6 R. Thomas Varto Nielsen
Gudbjerg Mark: Husskade 5 R. Thomas Varto Nielsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Musvåge 2 R. Thomas Varto Nielsen
Højme: Hættemåge 100 R. Thomas Varto Nielsen
Ikær Mose (v/Nordtorpe Skov): Skovspurv 10 R. Thomas Varto Nielsen
Mullerup Slot + Sø: Skovspurv 4 R. Thomas Varto Nielsen
Råhave: Hættemåge 300 R. Thomas Varto Nielsen
Trunderup: Sanglærke 3 R. Thomas Varto Nielsen
Trunderup Dong: Knopsvane 2 R, Sangsvane 10 R, Vibe 2 R, Stær 10 R. Thomas Varto Nielsen
Tarup Grusgrave: Duehøg 1 F AD FU. Henrik Kalckar Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 1 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Gråand 5, Ederfugl 12, Hvinand 13, Toppet Skallesluger 8, Fasan 1 M R, Blishøne 5 FU, Strandskade 2 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Allike 2 R, Skovspurv 4 FU. Kristian Angelo-Nielsen
Firtalsstrand: Knopsvane 80 R, Sangsvane 330 FU, Gravand 45 R, Knarand 6 FU, Klyde 56 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 10 FU, Krikand 116 R, Spidsand 30 FU, Hættemåge 1100 R. Dieter Maaszen
Hovhave: Musvåge 3 LF R, Blishøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 9 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Allike 3 R, Råge 4 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 9 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 4 R. Evald Mehlsen
Favrskov Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 5 OF, Gråand 2 OF, Blishøne 4 FU, Vibe 1 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 4, Solsort 3 R, Halemejse 2 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 4 SY. Villy-Erik Schødts
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 6 R, Gravand 31, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 150 R NAT, Taffeland 10 R, Troldand 43 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Blishøne 16 FU, Ringdue 10 R, Musvit 3 R, Stor Tornskade 1 R, Gråkrage 7 R, Stær 14 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 6 SY. Kristen Petersen
Østereng, Bogense: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 N. Jens Friis-Walsted  


              Rødhalset gås dag tre ved Sortemosen

Tirsdag den 13. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:36. Solnedgang: 18:18.

Svendborgsund ved Iholm (09:45): Havørn 2 1 2K + 1 AD N (Trækkende mod nord hen over matriklen)
Gesinge: Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Stengade Sø: Trane 2 R (Parret fra Tranekær). Claus Dalskov
Sortemosen (18:00): Rødhalset Gås 1 R. Søren Gjaldbæk, Hans Rytter
Sortemosen: Blisgås 200 R, Grågås 100 R,
Rødhalset Gås 1 2K+ FU (Se kort på SYFN)
Sortemosen (15:35):  Rødhalset Gås 1 R . Henrik Knudsen
Tange Å: (14:30): Stillits 15 FU, Grønsisken 8 FU, Knopsvane 12 FU, Ederfugl 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
V. Hæsinge, matriklen: Hvid Vipstjert 1 R (den første i år + matrikelårsartskonkurrencen), Grønirisk 5 R. Leif Kristensen
Søbo Sø (14:00-15:05): Troldand 315 R, Blishøne 8 FU, Gråand 4 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 6 FU/SY, Grønsisken 4 FU, Toppet Lappedykker5 FU, Musvåge 1 R, Pibeand 12 FU/R, Spætmejse 1 FU, Stor Skallesluger 1 R, Ravn 1 Of, Stormmåge 12 R, Hættemåge 4 R, Kvækerfinke 6 FU. Leif kristensen
Hestehaveskoven/Søbo (15:15-16:00): Ringdue 45 R, Bogfinke 12 FU/SY, Spætmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Musvit 2 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Espe, matriklen: Blisgås 55 V, Spurvehøg 1 han (tog en musvit fem m. fra mig), Tårnfalk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg (08:35-08:40): Havørn 1 T, Stær 5 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fællesstrand/Tornen ( Hindsholm) (07:05-09:30): Misteldrossel 2 FU. Dieter Maaszen
Vågebakken, Brockdorf: Blisgås 3 R. Dieter Maaszen
Ølundgård Inddæmning (16:20-17:30): Krikand 210 R, Hættemåge 1000 R, Hvid Vipstjert 2 OF. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (14:45-16:20): Pibesvane 2 R, Sangsvane 384 R, Gravand 103 R, Knarand 23 R, Klyde 51 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU (BRUN). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Jernspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Bjørnemosegård: Musvåge 4 NØ. Erik Ehmsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Vibe 2 R. Morten Hjorth
Sortemosen
Rødhalset Gås 1 FU. Hans Rytter
Sortemosen (16:20-16:50):
Rødhalset Gås 1 FU . Lars Tvetene Ernst
Sortemosen:
Rødhalset Gås 1 R. Henrik Knudsen
Sortemosen: Sangsvane 2 R, Blisgås 200 R, Grågås 100 R,
Rødhalset Gås 1 2K+ FU , Sanglærke 3 R, Gråkrage 2 R, Grønsisken 2 OF. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Blisgås 150 R, Grågås 225,
Rødhalset Gås 1 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Duehøg 1 F OF. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Knarand 4 R, Lille Skallesluger 4, Stor Skallesluger 5. Erik Ehmsen
Lindkær v/Ravnholt: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 R, Gravand 4 R, Gråand 5 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Fasan 4 R, Blishøne 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 2 SY, Halemejse 2 R, Sortmejse 1 SY ,Blåmejse 5 R Musvit 2 R, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY, Bogfinke 20 R, Grønsisken 2 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Nyborg Havn: Duehøg 1 T FU. Peter Pelle Clausen
Øksendrup: Havørn 1 2K+ N. Peter Pelle Clausen
Fællesstrand/Tornen: Misteldrossel 2 FU. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Blisgås 3 FU. Dieter Maaszen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 84 R, Pibesvane 2 R, Sangsvane 384 R, Grågås 132 R, Gravand 103 R, Knarand 23 R, Krikand 52 R, Taffeland 4 R, Troldand 50 R, Lille Skallesluger 3 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 72 R, Strandskade 2 R, Klyde 51 R, Vibe 56 R, Storspove 42 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 30 R, Solsort 1 R, Gråkrage 16 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 4 R, Grågås 50 R, Gravand 58 R, Krikand 210 R, Gråand 28 R, Spidsand 22 R, Troldand 60 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 100 R, Strandskade 4 R, Vibe 22 R, Hættemåge 1000 R, Svartbag 2 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 3 R, Musvit 1 R, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Barløse: Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Husskade 2 R, Allike 9 OF, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 6 FU, Dompap 2 FU. Villy-Erik Schødts


               Rødhalset gås blev eftersøgt i dag. Den var dog negativ!

Mandag den 12. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:39. Solnedgang: 18:16.

Svendborgsund ved Iholm (06:45 - ): Pibeand 6 R
Svendborg, matriklen: Stær 1 OF, Dompap 2 FU, Tyrkerdue 1 R, Halemejse 2 FU
Pavevænge ved Lehnskov (17:15): Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Tranekær Flået: Trane 2 R. Claus Dalskov
Hvidkilde Sø (17.05): Havørn 1 4K. Erik Ehmsen
Sortemosen (13:00): Havørn 1 AD. Erik Ehmsen
Sortemosen: Sangsvane 60 R, Sædgås 8 NØ, Blisgås 120 R, Grågås 120 R, Pibeand 90 R, Krikand 110 R, Spidsand 9 R, Musvåge 8 NV, Stær 20 N (Rødhalset gås eftersøgt af Henrik Knudsen, Peder Rasmussen og Erhardt Ecklon uden held)
Linkær - Ravnholt: Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R, Grønspætte 1 HØ, Stor tornskade 1 R. Johannes Påske
Purreskoven, Skovfogedhuset (10:00): Rødhals 1 FU, Spætmejse 1 FU, Jernspurv 1 FU, Gulspurv 2 FU, Skovspurv 10 FU, Stor flagspætte 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Stillits 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gudme Sø (10:00-12:00): Skarv 1 R, Musvåge 1 R, Fiskehejre 1 R, Musvit 1 R, Blishøns 1 R, Stor skallesluger 1 R, Gråand 1 R, Grågås 2 R, Toppet lappedykker 1 R, Silkehale 1 R. Ole Grønqvist
Brændegård Sø: Havørn 4 R (1 Ad + 3 ungfugle). Leif Kristensen
Brændegård Sø (07:20): Havørn 4 R (2K og 3K fugle). Erik Ehmsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:20): Grågås 6 T, Gravand 28 FU/R, Gråand 10 FU, Musvåge 2 NØ, Blishøne 50 FU, Strandskade 38 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hættemåge 25 FU/R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 40 FU/R, Svartbag 2 R, Sanglærke 5 R, Allike 40 NØ, Stillits 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Kirkendrup (06:30): Hvid Vipstjert 1 R. Henrik Andersen
Elmelund, Odense (13:00): Agerhøne 2 OF. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads (06:05-06:25): Husskade 157 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov: Grønspætte 1 SY. Niels Andersen
Thurø By (07:40-07:45): Silkehale 15 R (I lærk ved Thurø Børnehave kl. 07.40-?). Esben Eriksen
Siø: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Bramgås 27 R, Hjejle 25 R. Arne Bruun
Gudbjerg (14:30 - ): Havørn 4 OF (juv/imm. Kom flyvende fra NV i tæt samling lavt over matriklen. Cirklede op og trak videre mode SØ.). Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen: Pibesvane 2 AD R, Sangsvane 220 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 140 R, Pibeand 100 R, Krikand 200 R, Spidsand 10 R, Havørn 2 SUB R, Musvåge 5 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Stær 45 R. Henrik Knudsen
Brændeskov by
: Pibesvane 2 AD FU, Sangsvane 85 FU, Blisgås 35 FU, Grågås 130 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 60 R, Fiskehejre 9 R, Sangsvane 44, Blisgås 65 R, Grågås 35 R, Gravand 14 R, Pibeand 1 F R, Krikand 45 R, Gråand 50 R, Skeand 3 R, Troldand 40 R, Lille Skallesluger 7 R, Havørn 2, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Strandskade 4, Vibe 18 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 170 R, Sølvmåge 38 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 3, Blåmejse 1 FU, Allike 6 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Stær 40 OF, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 AD N. Per Rasmussen
Elmelund: Agerhøne 2 OF. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesterræn (06:05 - 06:25): Husskade 157 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Barløseborg Golfbane: Knopsvane 2 R, Gravand 2 OF, Blishøne 5 FU, Gulspurv 6 OF. Villy-Erik Schødts
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 18 R, Gråand 13 R, Troldand 7 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 8 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Halemejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 1 OF. Villy-Erik Schødts
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 16 FU, Grågås 34, Gravand 28, Pibeand 6 FU, Gråand 50, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Fjeldvåge 1 2K FU, Tårnfalk 2 FU, Vibe 90, Ringdue 5, Stær 30 FU. Søren G. Nielsen
Åkrog Bugt: Sortand 75 R. Erik Busk
Kærum Å (Assens): Knopsvane 4 R, Gråand 31 R, Troldand 24 R, Musvåge 2 R, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 54 FU, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 5 M FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 6 FU, Fuglekonge 2 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 17 FU, Spætmejse 5 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 5 FU, Stillits 3 FU, Grønsisken 45 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 100 FU. Kirsten Pedersen 


               Taasinge havørne på restaurant ved Sundet d. 11. marts kl 17:00. Hannen har lige fanget byttet Blishøne og afleverer lidt senere til hunnen. Han dropper blishønen i vandet og hun henter den.

Søndag den 11. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:41. Solnedgang: 18:14.

Svendborgsund ved Iholm (06:45 - ): Havørn 2 AD FU (17:00 Begge fik taget en Blishøne som hannen fisker op og afleverer til hunnen, Hun flyver derefter til Saksenborg, hvor hun lige i øjeblikket spiser byttet (1712) - 17:40 hannen får lov til at spise resterne!),Toppet Lappedykker 1 SDR FU (årets første obs på Sundet + matrikelårsartskonkurrencen)
Egense ved Svendborg (16:15): Havørn 2 OF. Niels Andersen
Egensevang ved Rantzausminde (15:00): Hvid Vipstjert 2 FU ("Efter bondens plov"). Niels Andersen
Hallindskoven: Grønspætte1 SY. Esben Eriksen
Nørreskoven, Taasinge: (14:45): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Monnet,  Tåsinge (09:00-12:00): Fjeldvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Siø (13:00): Blisgås 56 FU. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor (14:30): Klyde 3 R. Dieter Maaszen
Lindelse Langeland (14:15): Sangsvane 144 FU, Sædgås 5 FU, Blisgås 32 FU. Dieter Maaszen
Løkkeby (13:30):
Sølvhejre 1 R. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor (13:00): Havørn 1 FU, Klyde 13 R (På øen ud for P-plads). Ebbe Larsen
Tryggelev Nor (12:15): Rørdrum 1 HØ, Lille Skallesluger 11 R. Ebbe Larsen
Gulstav Mose (11:30): Rørdrum 1 R. Ebbe Larsen
Lundeborg, matriklen: Grønirisk 3 FU, Stillits 2 FU, Gråkrage 4 OF, Sangsvane 8 OF N, Allike 1 R, Grønspætte 1 SY (ny matrikelart i år), Ravn 3 OF, Stor flagspætte 1 FU, Spurvehøg 1 OF. Ringdue 25 OF N. Poul Brugs Rasmussen
Grusgraven øst for Øksendrup: Strandskade 4 FU, Vibe 1 FU, Allike 8 OF, Fjeldvåge 1 OF, Gråand 4 R, Sanglærke 4 SY, Gråstrubet lappedykker 3 FU, Knopsvane 2 FU, Blishøne 6 FU, Musvit 2 R, Sangsvane 9 OF, Gravand 2 R, Ringdue 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Golfbanen Nyborg - 15. hul (13:00): Fjeldvåge 1 FU. Ivan Sejer Beck
Firtalsstrand (10:30-11:00): Klyde 44 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning: Pibeand 200 R, Knarand 8 R, Vandrefalk 1 R AD, Hvid Vipstjert 1 OF. Søren Gjaldbæk, Henrik Andersen
Firtalsstranden: Sangsvane 530 R, Blisgås 2 R, Knarand 55 R, Klyde 42 R. Søren gjaldbæk, Henrik Andersen
Kajbjerg Skov: Grønspætte 1 HØ. Bo K. Stephensen
Horseklint (07:30-09:30): Huldue 14 NØ, Ringdue 860 NØ, Hedelærke 5 NØ, Sanglærke 56 NØ, Misteldrossel 8 NØ, Blåmejse 26 NØ, Musvit 47 NØ, Allike 610 NØ, Tornirisk 4 NØ, Gulspurv 31 NØ. Henrik Andersen
Fyns Hoved: Tejst 1 R, Hedelærke 1 R.Henrik Andersen

           Stor tornskade ved Nørresø. Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Grønspætte 1 SY (Første gang at jeg hører Grønspætte i skoven i ca. et år). Esben Eriksen
Hallindskoven: Sumpmejse 1 SY. Jan Holm Jensen
Skårupøre Sund: Spidsand 2 R. Esben Eriksen
Skårupøre Sund: Stor Skallesluger 1 R. Jan Holm Jensen
Sø syd for Huusomvej: Vindrossel 7 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 1 SY. Jan Holm Jensen
Siø: Blisgås 56 FU, Grågås 78 FU, Bramgås 11 FU. Dieter Maaszen
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 AD R. Dieter Maaszen
Monnet, Tåsinge (09:00-12:00): Bramgås 35 OF, Gravand 41 FU, Pibeand 16 FU, Spidsand 17 FU, Toppet Skallesluger 42 FU, Fjeldvåge 1 OF. Dof-tur Dieter Maaszen
Noret, Tåsinge: Krikand 100 R. Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Pibeand 126 FU, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 4 FU. Dieter Maaszen
Sortemosen: Fiskehejre 1 R,
Pibesvane 9 AD R, Sangsvane 420 R, Sædgås 2 R, Blisgås 29 R, Grågås 200 R, Pibeand 55 R, Krikand 40 R, Spidsand 2 R, Havørn 2 R. Arne Bruun
Egense: Grågås 600 R, Havørn 2 AD OF. Peder Rasmussen
Brændeskov by: Sangsvane 152, Blisgås 30 R, Grågås 150 R,
Rødhalset Gås 1 R. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 135 R, Grågås 300 R, Gravand 32 R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 11 R, Gråand 30 R, Spidsand 3, Troldand 15 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 8 R, Sanglærke 2 SY, Husskade 2 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Grågås 180 R, Gravand 2 R, Gråand 6 R, Taffeland 6 R, Troldand 14 R, Blishøne 25 R, Strandskade 4 R, Vibe 4 R. Peder Rasmussen
Åmosen: Sangsvane 1 R, Grågås 65 R, Pibeand 6 R, Krikand 10 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 12 R, Sanglærke 4 R, Stær 15 FU, Gulspurv 1 SY. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 100 FU, Fiskehejre 15 R, Sangsvane 100 R, Blisgås 6 R, Grågås 40 R, Gravand 9 FU, Pibeand 8 R, Skeand 6 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 60 FU, Hvinand 2 FU, Lille Skallesluger 3 FU, Stor Skallesluger 3 FU, Havørn 2 R, Musvåge 2 OF, Sølvmåge 4 FU, Svartbag 4 FU, Korttået Træløber 2 R. Lars Tvetene Ernst
Arreskov Sø: Havørn 2 2K R. Henrik Knudsen
Nørresø: Stor Tornskade 1 R, Tornirisk 1 OF. Henrik Knudsen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam) (15:15 - 15:35): Gråstrubet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 2 AD R, Kortnæbbet Gås 1 FU (Sammen med Grågæs på mark ned til engene), Blisgås 6 FU, Grågås 42 FU, Gravand 5 R, Pibeand 35 R, Krikand 110 FU, Gråand 40 R, Troldand 130 R, Blishøne 2 R, Strandskade 1 R, Vibe 13 R, Husskade 3 R. Jacob Sterup
Grusgrave v/Birkum: Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 10 R, Strandskade 5 R, Vibe 76 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sangsvane 10 NØ, Blisgås 12 FU, Grågås 200 FU, Havørn 1 AD OF, Musvåge 6 OF, Stor Tornskade 1 R. Per Rasmussen
Bredbjerg: Vibe 2 TH, Sanglærke 2 SY. Flemming G. Andersen
Klakkebjerg: Grågås 2 SV, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 10, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Ravn 5, Bogfinke 8 SY. Villy-Erik Schødts
Lillebælt (Snævringen): Dværgfalk 1 OF, Hættemåge 1 SDR R, Sølvmåge 1 R. Philippe Provençal


                Dokumentationsfoto af Dværgmåge Noret Taasinge. En tidlig og sjælden indlandsobs af Dværgmåge. Dokumentationsfoto: Henrik Knudsen

Lørdag den 10. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:44. Solnedgang: 18:12.

Svendborgsund ved Iholm (08:00 -  ): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 FU, Vibe 2 OF
Noret, Taasinge (11:50): Dværgmåge 1 R 3K/AD (tidligt indlandsfund). Henrik Knudsen
Skårupøre Strandvej (10:00): Toppet skallesluger 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Have på Skårupørevej (10:30): Halemejse 5 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 2 FU, Skovspurv 6 FU, Gulspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vesterskov Marstal Ærø:
Blisgås 213 R. Carlo Klavsen
Kærby Fed (13:15): Pibesvane 7 R (6 ad, 1 2k), Pibeand 1160 R. Søren Gjaldbæk
Nørreby Hals (11:00-12:00): Gravand 160 R, Strandskade 190 R, Lille Kobbersneppe 40 R, Stor Regnspove 210 R. Kresten Madsen
Klinte Kirke (10:45): Sangsvane 112 R. Kresten Madsen
Holme Mølle (10:00): Sædgås 4 R, Blisgås 18 R. Kresten Madsen
Vågebakken (10:45): Blisgås 38 R, Hvid Stormmåge 1 R , Hedelærke 13 (Rast, nord 10.55). Søren Gjaldbæk
Horseklint (07:00-10:00): Rød Glente 3 (2 NV, 1 NØ), Huldue 4 N, Ringdue 1080 N, Hedelærke 5 N, Sanglærke 80 N, Skærpiber 9 N, Hvid Vipstjert 3 N, Misteldrossel 5 TF, Musvit 78 N (+ 15 Blåmejse), Tornirisk 5 N (2 NV, 1 NØ), Rørspurv 53 N. Søren Gjaldbæk
Skaboeshuse (15:30): Hvid Vipstjert 7 FU (FU efter bondens plov). Kurt Hansen
Slipshavnskoven, Nyborg: Misteldrossel 2 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Egebjerggaard (14:30): Fjeldvåge 1 R. Aksel Christensen
V. Egense Nabbegård (11:15-11:45): Rød Glente 2 NV, Blå Kærhøg 1 R. Jens Christensen, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Vandrefalk 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Vandrefalk 1 AD FU. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen: Sangsvane 10 R, Grågås 400 R, Gravand 6 R, Pibeand 15 R, Krikand 150 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 450 R, Stær 8 R. Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 103 R, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 14, Blisgås 147 R, Grågås 38 R, Gravand 15 R, Pibeand 14 R, Knarand 3 R, Krikand 34 R, Gråand 105 R, Spidsand 2 M R, Skeand 1 M R, Troldand 67 R, Hvinand 2 F R, Lille Skallesluger 23 R, Stor Skallesluger 8, Havørn 1 AD R, Musvåge 3, Fasan 13 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 28 R, Sølvmåge 33 R, Svartbag 2 R, Ringdue 8, Stor Flagspætte 4, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 4, Vindrossel 7 R, Sumpmejse 1 SY, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Allike 13 R, Gråkrage 14, Ravn 1 OF, Stær 4, Skovspurv 2 R, Bogfinke 7, Kvækerfinke 4 R, Grønirisk 1 R HØ, Stillits 1 FU, Grønsisken 10, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 FU, Gulspurv 5. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Skarv 80 YF, Pibesvane 2 AD FU, Sangsvane 250 FU, Blisgås 245 FU, Grågås 140 R, Gravand 27 R, Skeand 3 M R, Stor Skallesluger 10 R, Strandskade 1 R, Vibe 10 R, Sølvmåge 40 AD YF, Svartbag 2 AD YF, Stær 30 R. Jacob Sterup
Frisenvænge: Stor Tornskade 1 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Blisgås 26 FU, Grågås 110 R, Skeand 4 M R, Lille Skallesluger 5 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 1000 R. Jacob Sterup
Svanninge: Kernebider 1 OF. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Korttået Træløber 1 SY, Grønsisken 100 R, Dompap 5 R, Kernebider 2 R. Jacob Sterup
Brahetrolleborg Gods: Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 8 NV, Grågås 23 R, Gravand 8 R, Gråand 16 R, Taffeland 14 R, Troldand 11 R, Blishøne 5 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 3 FU. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Hellebjergdam: Knopsvane 1 AD R, Grågås 15 R, Pibeand 34 R, Krikand 70 R, Gråand 90 R, Blishøne 25 R, Strandskade 1 R, Vibe 16 R, Hættemåge 25 R, Gråkrage 6 R. Jacob Sterup
Sandholt: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 AD R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Taffeland 3 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Vibe 8 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Sebbelung-søerne: Grågås 4 R, Krikand 8 R, Gråand 2 R, Blishøne 6 R. Jacob Sterup
Stokkeby Nor: Blisgås 220 FU, Grågås 150 FU, Bramgås 8 FU. Morten Müller
Søby Bugt, Ærø: Gravand 40 FU, Pibeand 20 FU, Gråand 50 FU, Spidsand 6 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R, Strandskade 50 FU, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Storspove 50 FU. Lars Tvetene Ernst
Kohave, Tommerup: Rød Glente 1 R, Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Dalum: Spurvehøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Gremmeløkke: Vibe 3 R. Thomas Varto Nielsen
Indslev Tårup: Grågås 2 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Toppet Skallesluger 4 R, Sanglærke 6 R. Thomas Varto Nielsen


                    J4904  GMC6 4.10.08 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK m‘rket  ynglefugl   V8791        288; J4904  GMC6 8.10.08 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK ring afl. ynglefugl   V8791   5     ’E#; J4904  GMC6 7.04.10 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK ring afl. ynglefugl   GMC3         288; J4904  GMC6 14.04.10 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK ring afl. ynglefugl   GMC3         288; J4904  GMC6 3.07.11 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK ring afl. ynglefugl   GMC3   9     PI+; J4904  GMC6 21.07.11 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK ring afl. ynglefugl   GMC3   9     PI+; J4904  GMC6 8.03.12 KNUDSHOVED FYN        5518/1051E DK ring afl.                  UB+ Foto: Poul Brugs Rasmussen
                Hent filen fra Pelle Andersen-Harild

Fredag den 9. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:46. Solnedgang: 18:10.

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 80 R, Gravand 12 R, Stor skallesluger 2 R, Hvinand 30 R, Fiskehejre 1 R, Storspove 1 FU
Ny Gesinge, matriklen: Silkehale 1 R. Poul Rasmussen
Klintholm Kalkgrav (11:20 - ): Rødtoppet fuglekonge  1 R. Henrik Knudsen
Lundeborg (09:00–10:00): Bramgås 28 NØ, Stær 8 OF. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg: Tyrkerdue 2 (forelsket). Poul Brugs Rasmussen
Hellebjerg Dam (14:45 -15:30): Grågås 117 FU/R, Blisgås 51 FU/R, Musvåge 1 FU, Sangsvane 28 R, Spidsand 3 FU, Krikand 39 FU, Pibeand 19 FU, Vibe 12 FU, Strandskade 1 R, Troldand 1 R, Gråand 46 FU/R, Hættemåge 47 R, Blishøne 41 FU, Allike 14 FU. Leif Kristensen
Sandholt (16:30-17:00): Vibe 8 R, Knopsvane 5 FU, Grågås 4 FU, Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Blishøne 2 FU, Taffeland 2 R, Troldand 3 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (07:45): Fjeldvåge 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Stige Ø (14:00): Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Seden Strand (12:55-14:30): Knopsvane 520 R. Ella Mikkelsen
Kærby Fed (12:10-12:40): Pibeand 200 R. Ella Mikkelsen
Hessum (12:30): Pibesvane 2 R (Måske fra Firtalsstrand ?). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:45-10:45): Knarand 7 FU, Vandrefalk 1 R (9;45). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:00-12:00): Pibesvane 2 FU, Sangsvane 520 FU, Knarand 46 FU, Klyde 35 R. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (16:00): Blisgås 43 N, Rød Glente 1 FU, Musvåge 29 N,
Hvid Vipstjert 36 FU (FU efter bondens plov). Kurt Hansen

                    Kaspisk måge Kerteminde Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Matriklen, Valdemarsgade (09:17 - ): Havørn 1 2K+ V. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Havørn 1 4K+ OF. Esben Eriksen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 55 R, Sangsvane 26 NØ, Grågås 47 R, Bramgås 9 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 NØ, Gravand 68 R, Pibeand 101 R, Gråand 27 R, Spidsand 26 R, Ederfugl 100 NØ, Sortand 2 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 36 R, Rød Glente 1 2K+ NØ, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 2 R, Strandskade 18 R, Vibe 5, Storspove 42 R, Hættemåge 35 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 66 R, Engpiber 13 R, Musvit 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 20 R, Stær 20 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 FU, Lille Skallesluger 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 5 R, Spidsand 15 R, Troldand 1000 R, Bjergand 20 R, Havørn 1 JUV R, Vandrefalk 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen: Knopsvane 2 R, Sangsvane 139, Grågås 42 R, Gravand 28 R, Pibeand 75 R, Knarand 2 R, Krikand 15 R, Troldand 4 R, Havørn 2 SUB R, Blå Kærhøg 1 F FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 25 R, Sanglærke 4 SY. Peder Rasmussen
Brændeskov by: Sangsvane 106, Blisgås 32 R, Grågås 110 R. Peder Rasmussen
Faaborg Havn: Skarv 16 R, Hættemåge 4 YF, Stormmåge 25 YF TH, Svartbag 9 R, Hvid Vipstjert 1 OF. Jacob Sterup
Kerteminde Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Henrik Knudsen
Klintholm: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sildemåge 1 AD R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R (Opdagede den da den sad og kaldte i et stort krat. Efter lidt tid kom den ud og dens smukke farver og ikke mindst kraftige hvide øjenbrynstribe kunne nydes på få meters afstand. Må være en af skandinaviens smukkeste småfugle.), Rørspurv 2 R. Henrik Knudsen
Sibirien: Pibeand 60 R, Knarand 6 R, Krikand 20 R. Henrik Knudsen
Kærby Fed: Knopsvane 10 R, Grågås 6 R, Pibeand 200 R, Gråand 41 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 18 R, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 8 SY, Råge 10 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Skarv 30 R, Knopsvane 520 R, Grågås 11 R, Pibeand 50 R, Spidsand 2 R, Hvinand 45 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 400 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 20 R, Måge sp. 300 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 4 SY, Solsort 1 R, Råge 108 R, Gråkrage 5 R, Stær 7 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Pibesvane 2 FU, Sangsvane 520 FU, Gravand 40 FU, Knarand 46 FU, Taffeland 36 FU, Troldand 63 FU, Klyde 35 R, Stor Præstekrave 2 FU, Storspove 48 FU. Dieter Maaszen
Hessum: Pibesvane 2 R, Sangsvane 50 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 21 FU, Gravand 24 FU, Pibeand 28 FU, Knarand 7 FU, Spidsand 21 FU, Troldand 29 FU, Vandrefalk 1 R, Vibe 110 R, Hættemåge 220 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 FU, Stær 9 FU. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Sangsvane 12 FU, Pibeand 23 R, Bjergand 1600 R, Musvåge 1 R, Strandskade 10 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 26 FU, Rødben 2 FU, Ravn 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 4 R, Knopsvane 41 R, Gravand 155 FU, Hvinand 140 R, Toppet Skallesluger 27 FU, Stor Skallesluger 11 R, Strandskade 6 R, Vibe 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 160 R, Svartbag 6 R. Kirsten Pedersen
Hårby Å v/udløb (Skovgrave): Grågås 19 FU, Ringdue 9 FU, Stor Flagspætte 1 R, Skovspurv 7 R, Gulspurv 22 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Sjagger 80 FU, Skovspurv 20 R, Gulspurv 12 R. Kirsten Pedersen


                        Blisgæs ved Hellebjerg Dam fotograferet af Leif Kristensen

Torsdag den 8. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:49. Solnedgang: 18:08.

Vornæs, Taasinge (16:15): Ravn 2 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge
: Grågås 40 R, Gravand 2 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 60 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 20 R, Stær 2 OF
Trente Mølle
(12:00-14:00): Gråand 2 FU, Blishøne 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Musvit 14 FU, Bogfinke 7 FU/SY, Solsort 5 FU, Grønsisken 2 FU, Blåmejse 5 FU, Stor Flagspætte 2 HØ, Sumpmejse 1 FU, Ravn 2 OF, Musvåge 2 R/FU, Gulspurv 1 R, Halemejse 2 FU. Leif Kristensen
Hellebjerg Dam 
(14:10 -14:45): Sangsvane 117 R, Blisgås 118 R, Sædgås 2 R, Grågås 162 FU/R, Pibeand 32 FU, Spidsand 3 FU, Krikand 30 FU/R, Gråand 31 FU /R, Gravand 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 74 R, Stormmåge 7 R, Blishøne 16 FU. Leif Kristensen
Knudshoved
: Knopsvane 5 (en familie RI 2 AD med GUL-PLAST MC3 & MC6 + 3 2K BLÅ-PLAST A49, A51 & A52), Gråand 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 5 (1 gammel resten ungfugle), Musvåge 20, Sangsvane 220, Blisgås 208, Grågås 250, Lille Skallesluger 75, Vibe 36. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård sø (11:00-13:00): Sangsvane 220 R, Blisgås 203 FU, Lille Skallesluger 72 FU, Havørn 5 FU (1 ad og 4 juv), Ravn 2 R. Kurt Hansen
Nakkebølle Inddæmningen (13:15-14:15): Knarand 8 R, Troldand 1800 R, Bjergand 325 R, Lille Skallesluger 33 R. Kurt Hansen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:50-10:50): Grågås 20 T, Gravand 22 FU/R, Gråand 10 FU/R, Ederfugl 30 R, Musvåge 50 NØ, Strandskade 40 FU/R, Vibe 1 R, Lille Kobbersneppe 2 FU/R, Hættemåge 10 FU/R, Stormmåge 10 FU/R, Sølvmåge 50 FU/R, Svartbag 5 FU/R, Allike 300 NØ, Stær 2 R, Stær 5 T . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bjernekrogen (09:15-09:30): Grågås 2 FU, Gravand 2 R, Gråand 2 FU/R, Tårnfalk 1 R, Vibe 20 FU/R, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 5 R, Stær 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (09:35-09:50): Vibe 22 FU/R, Sanglærke 15 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lyø (09:35-09:40): Ederfugl 1000 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse (15:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Fjeldvåge 1 FU, Agerhøne 7 R, Grønspætte 1 FU, Ravn 2 R. Kurt Hansen
Brahesborg Skov
(07:45): Duehøg 1 V, Sjagger 150 FU, Ravn 1 R (Ved rede), Kernebider 6 FU (Fu i bøgetræ). Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Maegård Odde: Havørn 1 R. Jan Holm Jensen
Svendborg Havn: Havørn 2 IMM OF, Jernspurv 1 SY. Esben Eriksen
Svendborg, Sø syd for Huusomvej: Vindrossel 1 SY. Jan Holm Jensen
Svendborg, Strandvej: Jernspurv 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Svendborg: Ringdue 10 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 R, Halemejse, Nordlig(caudatus) 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 5 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 6 SY, Grønsisken 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Noret, Tåsinge: Blisgås 3 R, Grågås 100 R, Pibeand 3 R, Knarand 2 R, Krikand 141 R, Spidsand 2 R, Fjeldvåge 1 R, Hybrid sp. 1 R. Henrik Knudsen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 13 R, Knarand 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 1000 R, Bjergand 1 R, Musvåge 2 R, Vibe 3 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Korttået Træløber 2 SY. Henrik Knudsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Lille Skallesluger 6 R. Arne Bruun 
Ollerup Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 6 R, Lille Skallesluger 2 R (et par), Vandrikse 1 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Silkehale 46 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Sangsvane 185 R, Blisgås 215 R, Grågås 130 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 R, Vibe 3 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 45 R, Fiskehejre 14 R, Sangsvane 31, Blisgås 86, Grågås 45 R, Gravand 15 R, Pibeand 9, Krikand 31 R, Gråand 50 R, Spidsand 1 M R, Skeand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 32 R, Hvinand 3, Lille Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 17 R, Havørn 1 AD FU, Musvåge 5 OF, Fasan 3 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 50, Hættemåge 8 R, Stormmåge 43 R, Sølvmåge 41 R, Svartbag 2 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 SY, Solsort 3 R, Sortmejse 1 R, Musvit 1 FU, Allike 12 FU, Gråkrage 8 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 12, Grønirisk 1 OF, Grønsisken 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Sangsvane 20 N, Duehøg 1 V, Musvåge 6, Stor Flagspætte 6 R, Sjagger 150 FU, Ravn 1, Bogfinke 22 FU, Kernebider 6 FU. Kell Grønborg
Barløse: Rød Glente 1 OF (hjemkommet fra tur til Sdr Åby ser min kone en rød glente kredsende over matriklen, hvorefter den flyver NØ). Birgitte
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 7 R, Grågås 2 OF, Gråand 2 FU, Ederfugl 240 R, Havlit 1 R, Sortand 60 R, Musvåge 1 OF, Hættemåge 70 R, Måge sp. 120 R, Mosehornugle 1 OF, Sanglærke 4 OF, Musvit 2 R, Allike 12 OF
Barløse (16:30): Rød Glente 1 OF (hjemkommet fra tur til Sdr Åby ser min kone en rød glente kredsende over matriklen, hvorefter den flyver NØ). Birgitte Schødts
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 7 R, Grågås 2 OF, Gråand 2 FU, Ederfugl 240 R, Havlit 1 R, Sortand 60 R, Musvåge 1 OF, Hættemåge 70 R, Måge sp. 120 R, Mosehornugle 1 OF, Sanglærke 4 OF, Musvit 2 R, Allike 12 OF. Villy-Erik Schødts
Sønder Åby, enge SV for: Knopsvane 45 R, Sangsvane 200 R, Grågås 275 R, Gravand 42 R, Sølvmåge Almindelig (argentatus) 55 R, Skærpiber 2 FU, Stær 80 R. Willy Schrøder Andersen
Kærum Å (Assens): Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Fuglekonge 5 FU, Sumpmejse 2 FU T, Sortmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 9 FU, Spætmejse 2 FU, Bogfinke 4 SY, Grønsisken 15 FU, Stor Gråsisken 5 FU, Dompap 3 R, Gulspurv 2 SY, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 OF. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Grågås 65 R, Gravand 21 R, Strandskade 15 R, Hættemåge 35 R. Willy Schrøder Andersen
Feddet v/Sandager (Assens): Ederfugl 1000 R, Hvinand 2 N, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Gulspurv 1 R. Willy Schrøder Andersen
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Gråand 20 R, Skeand 4 R, Taffeland 23 R, Troldand 27 R, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 67 R, Vibe 48 R, Stor Tornskade 1 R. Willy Schrøder Andersen
Troelse v/Ubberud: Gråand 10 R, Tårnfalk 1 OF, Vibe 1 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 300 R, Sanglærke 2 R, Allike 80 R, Råge 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R. Evald Mehlsen
Øghaven: Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 5 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 8 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Evald Mehlsen
Gyldensten Gods: Fiskehejre 10 R, Blisgås 200 FU, Grågås 132 FU, Gråand 12 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 1 R, Hjejle 130 R, Vibe 145 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 5 SY, Allike 8 R, Gråkrage 28 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 20 FU, Gravand 46 R, Krikand 22 R, Gråand 19 R, Hvinand 4 R, Vandrefalk 1 F AD R, Vibe 525 R, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 10 R,Stær 15 R. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Huldue 1 SY,Ringdue 3 OF,Stor Flagspætte 2 SY, Solsort 6 R, Misteldrossel 2 SY, Sumpmejse 2 SY, Musvit 3 SY, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 4 SY, Grønirisk 1 SY, Stillits 1 FU, Gulspurv 3 SY. Jens Bækkelund


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 1/03-2012:
            Skumringskoncert med skovens konge
           
Slørugler kan lægge æg allerede i februar
            Indiske gribbe stadig hårdt ramt af gift i ådsler
 


          De to gamle Havørne jager en ung havørn på porten ved Svendborgsund

Onsdag den 7. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:51. Solnedgang: 18:06.

Svendborgsund ved Iholm: Havørn 3 OF (11:30 - 11.50): En ung havørn blev jaget på porten af to gamle fugle. De to gamle havørne kom retur og fløj mod vest kl 11:50)
Strandeng v/Horseskov, Saksenborg: Havørn 1 AD FU (FU på spidsen af Saksenborg kl 12:15 - fløj mod syd 12:38), Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Klippedue/Tamdue 6 R, Gråkrage 3 FU
Lundeborg: Stillits 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegaard Sø, skoven syd for (12:00): Egern (sort) 1 R. Poul Rasmussen
Lundby, Tåsinge (15:00): Sangsvane 158 R. Ella Mikkelsen
Siø (14:20-14:45): Blisgås 56 R, Hjejle 105 R. Ella Mikkelsen
Løkkeby enge (13:10-13:30):
Sølvhejre 1 R (på lokaliteten siden d. 23. februar). Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose (11:15-11:45): Knarand 8 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Tranekær (10:40-12:50): Havørn 1 R AD, Grønsisken 80 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand (07:10-10:00): Blisgås 12 NØ, Ederfugl 2000 R, Sortand 300 R, Rød Glente 1 NØ (Kl. 9.45), Huldue 7 T, Ringdue 2300 NØ, Grønirisk 55 T. Ella Mikkelsen
Selleberg, Marslev (09:55-10:00): Rød Glente 4 N. Mogens Ribo Petersen
Egebjerggaard (10:00-10:30): Rød Glente 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lundby, Tåsinge: Sangsvane 158 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 240 R. Ella Mikkelsen
Siø: Blisgås 45 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 R, Stær 50 R. Henrik Knudsen
Siø: Blisgås 56 R, Grågås 125 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 102 R, Strandskade 4 R, Hjejle 105 R, Vibe 47 R, Stær 50 R. Ella Mikkelsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Henrik Knudsen
Løkkeby Enge:
Sølvhejre 1 R (på lokaliteten siden d. 23. februar), Knopsvane 2 R, Sangsvane 28 R, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Knarand 2 R, Gråand 6 R, Fasan 1 R, Blishøne 30 R, Vibe 1 R, Skovspurv 10 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Knopsvane 76 R, Grågås 8, Gravand 2 R, Pibeand 26 R, Knarand 8 R, Krikand 40 R, Gråand 13 R, Taffeland 40 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 7, Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 45 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 2 R, Hættemåge 3 R, Sanglærke 1 SY, Sjagger 29 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Tranekær: Grågås 1 R, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 12 R, Vindrossel 4 R, Sortmejse 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 9 R, Stær 3 R, Bogfinke 40 R, Grønsisken 80 R. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 12 NØ, Grågås 53 NØ, Bramgås 6 FU, Gravand 2 R, Rød Glente 1 NØ, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3, Huldue 7 T, Ringdue 2300 NØ, Sanglærke 9 T, Solsort 5 R, Sjagger 20 T, Musvit 8 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 61 T, Gråspurv 10 R, Bogfinke 100 FU, Grønirisk 55 T, Gråsisken x Hvidsisken (hybrid) 40 T, Dompap 2 R, Gulspurv 8 SY, Rørspurv 2 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 120 T. Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, havet ud for: Skarv 20 R, Ederfugl 2000 R, Sortand 300 R, Strandskade 4 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 100 R. Ella Mikkelsen
Heden (11:08 - ): Rød Glente 1 FU (Over markerne på vestsiden af landevejen få hundrede m nord for Heden). Jaob Sterup
Sebbelung-søerne, nord for Arreskov Sø (10:30 - ): Knopsvane 2 AD R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 3 FU, Blisgås 142 R (Minimumstal, 90 % lå på søen), Grågås 80 R, Krikand 2 R, Troldand 2 R, Musvåge 3 R. Jaob Sterup
Brændegård Sø: Fiskehejre 3 FU, Sangsvane 148 FU, Grågås 68 FU, Havørn 1 AD OF, Musvåge 3 OF, Ravn 1 OF. Torben Skytte Hvass
Nældemose: Sangsvane 14 FU, Blisgås 3 FU, Grågås 12 FU. Kirsten Pedersen
Voldtofte: Musvåge 1 R, Sjagger 130 FU, Stær 60 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 140 R, Gravand 1 R, Gråand 92 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 7 R, Vibe 7 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 45 R, Ringdue 60 R, Sanglærke 2 SY, Husskade 10 FU, Gråkrage 65 FU, Stillits 4 FU, Gulspurv 36 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Fjeldvåge 1 R, Strandskade 13 R. Kirsten Pedersen
Snave: Troldand 550 R. Kirsten Pedersen
Torø Banke m.m.: Ederfugl 25 R, Sortand 150 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Sølvmåge 18 R. Kirsten Pedersen
Barløse: Sjagger 45 FU, Stær 9 FU. Villy-Erik Schødts
Æbelø: Ravn 2 OF. Jens Bækkelund


            Trækkende bramgæs mod N over Lundeborg. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 6. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:54. Solnedgang: 18:04.

Svendborg, centrum (11:00): Havørn 2 AD OF. Henrik Knudsen
Svendborgsund ved Iholm
: Sanglærke 4 Ø
Lundeborg (10:30): Bramgæs 18 T N. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø (15:30): Havørn 4 R (alle 2K eller 3K fugle). Erik Ehmsen
Brændegaard Sø: Havørn 4 (1 AD + 3 2K+), Musvåge 3, Ravn 2, Lille Skallesluger 14, Stor Skallesluger 4, Strandskade 2, Vibe 15. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegaard Sø, enge syd for: Sangsvane 200, Blisgås 80 , Grågås 120, Vibe 10. (Gæssene blev senere skræmt op af en Havørn og fløj ud på søen.). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegaard Sø, enge syd for (08:30): Sangsvane 250 R, Blisgås 87 R. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø (08:35): Havørn 1 JUV. Poul Rasmussen
Faurshøjvej (17:15): Stor Tornskade 1 R. Jette Bram Böcher
Holstenshuus, Diernæs (10:00-11:50): Skarv 20 T, Knopsvane 7 FU, Grågås 20 FU/R, Gråand 10 FU/R, Duehøg 2 YFU par, revirflugt, Spurvehøg 1 R, Musvåge 6 R, Blishøne 15 FU/R, Vibe 2 FU, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 5 R, Huldue 1 SY, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 3 FU, Sanglærke 15 R, Solsort 15 FU/R, Sjagger 60 FU/R, Fuglekonge 5 SY, Halemejse 4 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 8 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 3 SY, Korttået Træløber 2 SY, Allike 150 NØ, Gråkrage 4 FU, Ravn 1 R, Stær 15 FU/R, Bogfinke 10 SY, Kvækerfinke 10 FU/R, Grønsisken 15 FU/R, Kernebider 4 FU/R, Gulspurv 10 SY, Rådyr 3 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bramstrup Gods (12:43): Stor Tornskade 1 R. Sandra Døssing
Kelstrupskov (13:50-15:00): Havørn 1 Ø (Kl. 14.35), Fjeldvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand (09:15): Klyde 38 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Vandrefalk 1 R AD, Misteldrossel 13 R, Ravn 3 R. Aksel Christensen 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Sanglærke 1 T (matriklen), Jernspurv 1 SY (Strandvej). Anders Odd Wulff Nielsen
Hallindskoven: Musvåge 5 TH. Anders Odd Wulff Nielsen
Egsmade, Svendborg øst: Ringdue 1 R, Sanglærke 3 T, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 5 R, Gulspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårup Skovmølle: Grågås 11 NV, Musvåge 1 R, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 3 T, Gærdesmutte 2, Rødhals 1 FU, Solsort 8 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 6 R, Fuglekonge 3 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 1 SY, Blåmejse 10 R, Musvit 16 R, Spætmejse 6 TH, Korttået Træløber 1 SY, Råge 30 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Bogfinke 9 R, Grønirisk 3 R, Stillits 2 OF, Grønsisken 18 R, Dompap 5 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Knopsvane 27 R, Gravand 6 R, Gråand 4 R, Hvinand 24 R, Hættemåge 59 R, Stormmåge 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen: Sangsvane 280 R, Pibeand 70 R, Krikand 40 R, Havørn 2 SUB R, Tårnfalk 1 FU. Arne Bruun
Sortemosen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 386, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 8 R, Kortnæbbet Gås 1 R, Blisgås 12 R, Grågås 245 R, Bramgås 1 R, Gravand 29 R, Pibeand 158 R, Krikand 45 R, Gråand 35 R, Stor Skallesluger 1 M FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 24 R, Sanglærke 2 R. Peder Rasmussen
Svanninge, Svanningevej 40: Tyrkerdue 1 SY, Natugle 1 SY, Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 4 R, Grågås 300 R, Vibe 25 R. Evald Mehlsen
Søllinge: Sjagger 80 R. Evald Mehlsen
Kelstrupskov: Gråand 8 R, Taffeland 2 R, Havørn 1 Ø, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 4 R, Ringdue 200 R, Spætmejse 1 SY, Skovskade 2 R, Grønirisk 12 R. Ella Mikkelsen
Langesø Gods + Langesø: Grågås 7 OF, Musvåge 9 R, Fasan 1 R, Ringdue 43 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 12 R, Grønirisk 2 SY, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Årslev: Sangsvane 9 NØ. Morten Brendstrup-Hansen
Barløse: Sjagger 68 R. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Toppet Lappedykker 2 R, Grågås 2 R, Musvåge 1 OF, Fasan 2 R, Blishøne 4 FU, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 1 R, Husskade 1 OF, Ravn 3 OF, Grønsisken 20 FU, Lille Gråsisken 4 FU, Gulspurv 1 R. Villy-Erik Schødts


Mandag den 5. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:59. Solnedgang: 18:00.

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 8 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 28 R, Toppet Skallesluger 18 R, Stor Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Strandskade 6 R
Vejlen, Taasinge
: Knarand 1 par. Poul Rasmussen
Bagenkop Havn: Havørn 1 IMM TI,
Kaspisk måge 5 R (AD + 3K + 3 2K), Middelhavssølvmåge 1 2K. Jacob Sterup, Henrik Knudsen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 60 R, Pibeand 8 R, Krikand 6 R, Gråand 16 R, Troldand 200 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 6 R, Musvåge 4 R, Stormmåge 40 R, Huldue 1 SY, Ringdue 2 R, Allike 12 R
Vøjstrup (13:40): Sjagger 250 R. Niels Andersen
Slipshavn, Nyborg: Gravand 2 FU, Strandskade 4 FU, Stor præstekrave 18 FU, Rødben 11 FU, Almindelig ryle 6 FU, Toppet skallesluger 4 FU, Krikand 14 FU, Gråand 12 FU, Fiskehejre 2 FU, Engpiber/Skærpiber? 1 FU, Grågås 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge (11:50): Rød glente 1 R. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Spurvehøg 1, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Rødhals 1, Grønirisk 20, Stillits 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tarup - Davinde (15:00): Silkehale 27 OF. Keld, Jens-Gert Hansen
Kirstinebjergvej, Årslev (15:00): Sjagger 300 FU. Henrik Hein
Faaborg Inderfjord (12:05-12:15): Havørn 1 FU/R 2 k. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Sundet, Faaborg (11:10-12:00): Toppet Lappedykker 18 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 7 FU/R, Skarv 4 FU/R, Grågås 90 R, Gravand 2 FU/R, Gråand 15 FU/R, Knarand 32 FU, Krikand 6 R, Taffeland 50 R, Bjergand 4 R, Troldand 1000 R, Havørn 1 FU/R 3 k, Blishøne 100 FU, Korttået Træløber 1 SY, Dompap 2 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fogense Pynt (14:20): Lysbuget Knortegås 12 R. Ella Mikkelsen
Jersore (13:20): Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Lindøhoved, Æbelø ebbevej (12:50-13:15): Blisgås 2 R, Stor Regnspove 142 R. Ella Mikkelsen
Klinte (12:15): Sangsvane 110 R, Blisgås 2 R, Grågås 800 R, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 300 R. Ella Mikkelsen
Roerslev (12:00): Sangsvane 102 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand (09:20-11:40): Blisgås 11 R, Gravand 112 R, Gråand 450 R, Strandskade 110 R, Stor Regnspove 240 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (09:20-11:40): Sortand 120 R, Hvinand 130 R, Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerg storskov (09:00): Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Vestermaden ved Mesinge (14:10): Havørn 1 OF AD (Skræmte en stor flok gæs på vingerne.). Michael Glentedal
Musegyden, Højby (13:35): Blå Kærhøg 1 FU han. Anne Veber Døssing
Bullerup (07:30): Blå Kærhøg 1 OF hun. Michael Glentedal

            Kaspisk måge Bagenkop Havn. Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde, mose øst for godset: Grågås 8 R, Gråand 16 R, Lille Skallesluger 2 R, Blishøne 2 R. niels Andersen
Bagenkop Havn: Havørn 1 3K OF, Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 4 R. Henrik Knudsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R ( . HKn havde i samme tidsrum yderligere 1 ad + 1 3k + 1 2k, altså i alt 5 Kaspiske set på havnen i dag. Alle på nær den ene 2k sås kun kortvarigt.). . Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knopsvane 2 AD R, Grågås 14 R, Pibeand 34 R. Jacob Sterup
Hedevejens Pyt: Blisgås 25 FU. Jacob Sterup
Langelandsbroen: Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Langholm: Havørn 1 IMM FU. Morten Müller
Brændekilde: Blå Kærhøg 1 BR FU. Evald Mehlsen
Korsebjerg Skov: Spurvehøg 1 OF. Evald Mehlsen
Øghaven: Ravn 2 OF. Evald Mehlsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 FU, Troldand 22 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 1 M OF, Stor Skallesluger 2 R, Blishøne 7 FU, Strandskade 3 R. Villy-Erik Schødts
Gamborg Fjord: Hvinand 9 R, Stor Skallesluger 6 R. Villy-Erik Schødts
Gardersø: Grågås 2 OF, Vibe 5 R, Sanglærke 1 OF, Husskade 2 R, Gråkrage 4 R. Villy-Erik Schødts
Sudden, Hindsgavl: Skarv 9, Fiskehejre 1 OF, Gravand 1 R, Gråand 4 OF, Sølvmåge 7 OF, Ringdue 8, Solsort 3 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 8 FU, Bogfinke 5 R. Villy-Erik Schødts
Udby: Tårnfalk 1 OF. Villy-Erik Schødts
Egebjerggård Storskov: Musvåge 2 R, Fasan 2 FU, Ringdue 20 FU, Solsort 1 FU, Sjagger 200 FU, Musvit 3 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Sortand 120 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Musvit 4 R. Ella Mikkelsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Knortegås, Lysbuget (hrota) 12 R, Strandskade 38 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Stor Tornskade 1 R. Ella Mikkelsen
Klinte: Sangsvane 110 R, Blisgås 2 R, Grågås 800 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 80 R, Vibe 300 R, Sanglærke 4 SY, Stær 14 FU. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Blisgås 2 R, Grågås 98 R, Gravand 40 R, Strandskade 26 R, Storspove 142 FU, Hættemåge 550 FU, Svartbag 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 10 FU. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 32 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 20 R, Sangsvane 75 , Blisgås 11 R, Grågås 26 R, Gravand 112 FU, Gråand 450 R, Hvinand 130 R, Strandskade 110 R, Almindelig Ryle 70 FU, Storspove 240 R, Hættemåge 500 R, Sølvmåge 70 FU, Svartbag 6 R, Sanglærke 4 SY. Ella Mikkelsen
Roerslev: Knopsvane 4 R, Sangsvane 102 R. Ella Mikkelsen  


            Hvem må flytte når bysvalerne vender retur. Gråspurv eller Bysvale - eller sameksistens?  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 4. marts 2012.                                                   Solopgang: 06:56. Solnedgang: 18:01.

Svendborgsund ved Iholm: Pibeand 20 R, Blishøne 400 R
Horseskov, Taasinge: Natugle 1 HØ. Morten Kristiansen
Monnet, Taasinge: Fjeldvåge 1 R, Stor præstekrage 2 R. DN-tur ca 30 ledet af Poul Rasmussen
Birkholm: Havørn 1 R. . DN-tur ca 30 ledet af Poul Rasmussen
Broholm (10:30): Stær 15 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Øksendrup, grusgrav: Knopsvane 2 FU, Allike 15 OF, Gråkrage 12 FU, Råge 25 FU, Gråstrubet lappedykker 3 FU, Vibe 45 OF, Krikand 12 R, Blishøne 4 FU, Troldand 2 FU, Tårnfalk 1 OF, Grågås 2 OF, Gravand 2 FU, Gråand 2 FU, Sanglærke 30 OF_FU_SY, Stormmåge 100 OF. Poul Brugs Rasmussen
Lykkesholm, Gislev (08:30-09:45): Stor Tornskade 1 R, Kernebider 6 R. Hans Rytter
Lindkær, Ravnholt (14:00-15:30): Havørn 2 R. Michael Glentedal
Espe, matriklen: Natugle 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Lille Gråsisken 7 , Husskade 2, Allike 6, Ringdue 2, Solsort 4, Spætmejse 1, Musvit 7, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Bogfinke 4, Grønirisk 4, Skovspurv 15, Stor Flagspætte 1, Korttået Træløber 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg (11:30-11:33): Silkehale 3 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgård Inddæmning (12:00-13:50): Sangsvane 461 R, Blisgås 3 R, Pibeand 175 R, Knarand 45 R, Havørn 2 R AD, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Ålemarksgyden, Skovshøjrup (11:00): Rød Glente 1 R (Cirklede over Stavidsåen). Ole H. Scharff
Husby Strand / Wedellsborg (11:00): Havørn 1 R AD, Stor Tornskade 1 R. Lene og Frits Thomsen
Fønsvang (16:00): Sædgås 22 R, Blisgås 44 R, Lille Skallesluger 5 R. Lars L. Christensen
Ålebæk, Gyldensteen (10:00): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Spurvehøg 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø: Bjergand 100 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Silkehale 7 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Gravand 10 R, Pibeand 50 R, Krikand 5 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 6 R, Sanglærke 10 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Krikand 40 R, Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 2 R. Henrik Knudsen
Fårevejle: Sjagger 55 FU. Helle Suadicani
Gulstav Mose: Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 2 R, Blisgås 14 OF, Pibeand 28 FU, Knarand 2 R, Stillits 14 FU, Gulspurv 12 FU. Helle Suadicani
Søgård Mose (Langeland): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 45 R, Taffeland 9 R, Troldand 7 R, Dompap 6 FU. Helle Suadicani
Kædeby: Vibe 50 R. Helle Suadicani
Lindelse: Trane 1 OF. Helle Suadicani
Brahetrolleborg Gods: Sangsvane 120 R. . Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 31 FU, Hvinand 120 FU, Lille Skallesluger 42 FU. . Dieter Maaszen
Faaborg Havn: Knopsvane 2 AD R, Hvidvinget Måge 0 R, Skærpiber 2 R. Jacob Sterup
Svanninge: Blisgås 13 NØ. Jacob Sterup
Lykkesholm: Stor Tornskade 1 R, Kernebider 6 R. Hans Rytter
Grusgrav v/Kappendrup: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Havørn 1 IMM OF. Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Grågås 4 R, Krikand 8 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 14 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 1 R, Rødben 9 R. Thomas Varto Nielsen
Slipshavn Enge: Stor Præstekrave 17 R, Storspove 1 R, Rødben 9 R. Henrik Knudsen
Østerøsø - Knudshoved: Pibeand 30 R, Krikand 4 R, Taffeland 7 R, Troldand 45 R, Bjergand 3 R. Thomas Varto Nielsen
Seden Strand: Ederfugl 80 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 R, Mosehornugle 1 R, Stær 15 R, Bjergirisk 19 OF. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Havørn 1 AD R. Kristoffer Hansen
Gåsebadet (Odense Fjord): Ederfugl 120 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Skallesluger 1 F R. Martin Strømkjær
Barløse: Ringdue 2 R, Tyrkerdue 1 FU, Solsort 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 OF, Stær 2 R, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 9 FU, Dompap 2 R. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Sjagger 28 R.Thomas Kampmann
Hindemae: Musvåge 1 OF. Dan Blohm
Svanedam: Musvåge 1 OF. Dan Blohm
Vejrup (Odense V): Musvåge 1 OF. Dan Blohm
Andebølle: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF. Dan Blohm
Hollufgård/Glisholm: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Højme: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 15 NØ, Ederfugl 700 R. Thomas Varto Nielsen
Koelbjerg: Fiskehejre 1 R. Thomas Varto Nielsen
Nyborg Fjord: Toppet Lappedykker 1 R, Hvinand 6 R. Thomas Varto Nielsen
Sanderumgård: Musvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Ålsbo: Vibe 10 R. Thomas Varto Nielsen
Gyldensten Gods: Skarv 1 OF, Knopsvane 2 FU, Grågås 17 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 M FU, Solsort 2 FU. Aleks Lund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Spurvehøg 1 M R, Musvåge 1 FU, Sanglærke 4 OF, Stær 5 OF, Bomlærke 8 FU. Aleks Lund
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 1 OF, Grågås 28 R, Gravand 65 FU, Gråand 7 FU, Strandskade 14 R, Stor Præstekrave 2 FU, Storspove 75 FU, Hættemåge 200 FU, Stormmåge 31 FU, Sølvmåge 15 FU, Gråkrage 13 FU. Aleks Lund
Egebjerggård Storskov: Grågås 1 OF, Gravand 3 OF, Gråand 6 R, Musvåge 2 R, Fasan 11 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 2 TH, Fuglekonge 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 9 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Skovskade 2 R, Gråkrage 4 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 7 FU. Aleks Lund
Ålebæk: Musvåge 1 R. Aleks Lund
Ålebæk: Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund  


             Toppe skallesluger. Foto: Leif Kristensen

Lørdag den 3. marts 2012.                                                   Solopgang: 07:01. Solnedgang: 17:58.

Strandenge SV f/Skovhuse: Havørn 1 AD R (Sidder på indtastningsøjeblikket på den store sten mellem Iholm og Skovhuse. Fotodoku fra Fynssiden afstand ca 1,5 km)
Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 5 OF, Gravand 16 R, Hvinand 20 R, Stor Skallesluger 1 R, Blishøne 500 FU
Ulbølle (07:50): Munk 1 R hun. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fåborg Havn: Toppet Skallesluger 1 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker (09:00 -10:20): Bogfinke 7 SY/FU, Dompap 1 R, Grønspætte 2 HØ, Gråkrage 8 FU /R, Råge 9 OF, Blåmejse 10 FU, Musvit 5 FU, Kvækerfinke 11 FU, Stor Flagspætte 6 FU, Tårnfalk 1 R, Ringdue 4 OF, Spætmejse 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 3 , Fjeldvåge 1, Musvåge 6, Duehøg 1, Strandskade 1, Stor Skallesluger 8. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lydinge Mølle: Musvåge 5. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (15:50-17:15): Lille Skallesluger 12 FU (9 F ,3 M), Havørn 1 FU 3K (15:50), Havørn 1 FU AD (16:20), Fjeldvåge 1 FU (16:05), Sølvmåge 1500 R. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (14:45-15:30): Blisgås 15 FU, Hvinand 170 FU, Lille Skallesluger 8 FU (3 F,5 M). Dieter Maaszen
Bøjden Nor (12:30-13:30): Bjergand 1300 R. Dieter Maaszen
Lindeskov, Ørbæk (07:00-11:40): Grønspætte 1 R (Meget aktiv - hørt mange gange!). Bodil og Hans Rytter
Firtalsstrand (13:15-15:00): Sangsvane 436 R, Blisgås 7 R, Knarand 9 R. Anders, Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By, Søndervej: Blisgås 22 Ø, Grønspætte 1 R, Silkehale 5 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 FU, Grågås 85 R, Gravand 2 R, Krikand 24 R, Blishøne 6 R, Vibe 7 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 3 R. Henrik Krogh-Jensen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 2 R, Sangsvane 9 R, Grågås 112 R, Gravand 11 R, Gråand 16 R, Taffeland 83 R, Troldand 550 R, Hvinand 4 FU, Strandskade 1 R, Vibe 23 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 19 R, Solsort 2 R, Musvit 3 SY. Henrik Krogh-Jensen
Tved: Blisgås 30 Ø. Peder Rasmussen
Gudbjerg: Trane 5 NØ. Henrik Knudsen
Ulbølle: Munk 1 F R, Stær 1 SY. Niels Bomholt
Brændegård Sø (07:30 - 11:40): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 26, Grågås 220 R, Gås sp. 1 R (Udseende meget lig Bramgås men manglede bramgåsens klare farvetegninger. Størrelsesmæssigt syntes fuglen også større end en Bramgås), Gravand 37 R, Pibeand 2 R, Krikand 13 R, Gråand 68 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 14 R, Troldand 41 R, Hvinand 13 FU, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 1 AD R, Duehøg 2, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 6 OF, Vandrefalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 16 OF, Hættemåge 4 R, Stormmåge 49 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 2 R, Ringdue 8 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3 R, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 22, Gråkrage 22 R, Ravn 2 Stær 3 FU Skovspurv 6 R Bogfinke 2 SY Bogfinke/Kvækerfinke 25 OF Grønsisken 3 R Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R Dompap 1 R HØ, Gulspurv 4. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Grågås 250 R, Gravand 34 R, Lille Skallesluger 12 FU, Havørn 2, Fjeldvåge 1 FU, Sølvmåge 1500 R. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Krikand 28 R, Lille Skallesluger 8 R, Havørn 1 AD FU, Duehøg 2 AD R, Vandrefalk 1 2K R, Ravn 5 R. Tim Hesselballe Hansen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 42 FU, Sangsvane 72 R, Stor Skallesluger 2 R. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Blisgås 15 FU, Grågås 270 R, Havlit 1 FU, Hvinand 170 FU, Lille Skallesluger 8 FU, Stor Skallesluger 40 FU, Fjeldvåge 1 R. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Sædgås 3 Ø, Blisgås 159, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Knarand 4 R, Havlit 1 M AD R, Lille Skallesluger 48 R, Havørn 1 AD R, Duehøg 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Faaborg Fjord: Havørn 1 IMM OF. Tim Hesselballe Hansen
Faaborg Havn: Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 40 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 3 R. Thomas Varto Nielsen
Sundet, Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 24 R, Knarand 9 R, Troldand x Bjergand (hybrid) 2 M R (En adult og en 2k i en ret lille flok dykænder - ca 400. Et billede af hver oploades), Fjeldvåge 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 30 R, Gravand 2 R, Pibeand 46 R, Krikand 24 R, Gråand 127 R, Taffeland 66 R, Troldand 300 R, Bjergand 1575 R, Hvinand 13 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 5 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 13 FU, Hættemåge 19 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 1 2K R, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 R, Solsort 1 R, Blåmejse 3 R, Stær 2 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Bjergand 1300 R, Havlit 1 R. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Troldand x Bjergand (hybrid) 1 F R (I flok med 1 Taffel, 5 Trold, ca. 2000 Bjergænder og en Havlit. Opdaget sovende, hvor den var meget stor som en Bjergand, men med et lille hak på issen. Flanker lysere og ryg mørkere end Bjergand hun, og med mindre vatrede tegninger end denne. Ryggen var dog lysere end Trold huns jævnt mørkebrune ryg. Bryst varmt brunt som Bjerg hun. Da den endelig vågnede virkede den underligt smånæbbet med bredere mørk spids end hos Bjerg. Hvidt om næbbet var mindre ned hos Bjerg og kunne ikke ses, da den sov. Stadig ret meget hvidt for en Trold. Undergump hvidlig og iris gul. Nok ikke samme fugl, som Rasmus Strack så samme sted i 2009 (foto på Netfugl), da denne iflg RS var ret lille), Bjergand 2000 R, Havlit 1 M AD R, Havørn 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 18 R. Tim Hesselballe Hansen
Horne By: Havørn 1 AD R. Tim Hesselballe Hansen
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Sangsvane 27, Blisgås 22 NV. Jacob Sterup
Heden:
Rød Glente 1 FU. Tim Hesselballe Hansen
Lindeskov v/Ørbæk
(07:00 - 11:45): Grønspætte 1 TH (Meget aktiv - hørt mange gange!). Bodil og Hans Rytter
Seden Strand: Gravand 56 R, Pibeand 850 R, Klyde 13 R. Kristoffer Hansen
Kærby Fed: Vibe 24 R, Gulspurv 12 R. Kristoffer Hansen
Småstenskrog: Sangsvane 21 OF, Sædgås 3 V, Blisgås 12 N, Grågås 5 R, Grå Gås sp. 70 N, Fjeldvåge 1 R, Vibe 2 R, Engpiber 1 R. Kristoffer Hansen
Tornø: Stor Præstekrave 5 R. Kristoffer Hansen
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å: Rørspurv 2 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 73 R, Sangsvane 436 R, Blisgås 7 R, Grågås 380 R, Gravand 24 R, Pibeand 4 R, Knarand 9 R, Krikand 26 R, Gråand 16 R, Spidsand 2 R, Troldand 96 R, Hvinand 1 R, Blishøne 125 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 82 R, Hættemåge 20 R, Musvit 1 SY, Gråkrage 16 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Knopsvane 40 R, Sangsvane 450 FU, Blisgås 14 R, Grågås 200 R. Anders vedel
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 18 R, Knopsvane 9 R, Grågås 15 R, Krikand 40 R, Gråand 20 R, Spidsand 3 R, Troldand 110 R, Blishøne 90 R, Hjejle 16 R, Vibe 50 R, Ringdue 36 R, Grønirisk 9 R, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 AD R. Anders Vedel
Favrskov Bjerge: Toppet Lappedykker 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 4 FU, Solsort 1 OF, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 8 R, Gulspurv 2 FU. Villy-Erik Schødts
Hagenskov Slotsmølle: Sangsvane 9 OF, Ringdue 6 R, Natugle 2 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 5 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2, Træløber 1 SY, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 SY, Stillits 1 R, Dompap 2 R, Gulspurv 4 SY. Thomas Kampmann
Aborg: Sanglærke 2 R. Thomas Varto Nielsen
Assens Havn: Ederfugl 4000 R, Stær 6 R. Kirsten Pedersen
Bred Mose: Grågås 40 R. Thomas Varto Nielsen
Bred Mose: Sortmejse 1 R- Evald Mehlsen
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle): Ringdue 200 R. Thomas Varto Nielsen
Bubel: Musvåge 4 NØ. Thomas Varto Nielsen
Bukkerup Kohave: Spurvehøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Damsbo Skove: Blåmejse 5 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R. Thomas Varto Nielsen
Duered: Rødhals 1 R, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 3 R, Spætmejse 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 10 R. Thomas Varto Nielsen
Ebberup: Sanglærke 2 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 3 R. Thomas Varto Nielsen
Elmelund: Grågås 5 OF, Agerhøne 2 R, Vibe 5 TH, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 1 R, Måge sp. 40 R, Ringdue 5 R, Sanglærke 3 SY, Jernspurv 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Husskade 1 R, Allike 70 R, Råge 25 R, Gråkrage 2 R, Stær 6 T R, Gråspurv/Skovspurv 25 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 7 R. Evald Mehlsen
Fladmosen: Vibe 50 T R. Evald Mehlsen
Gelsted: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 15 R, Gråand 30 R, Blishøne 10 R. Thomas Varto Nielsen
Glamsbjerg: Spurvehøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Hjærup: Sangsvane 4 R. Thomas Varto Nielsen
Højbjerg øst f/Glamsbjerg: Knopsvane 2 R, Sanglærke 1 R. Thomas Varto Nielsen
Hårby: Allike 10 R, Bogfinke 3 R. Thomas Varto Nielsen
Håstrup: Sangdrossel 1 R. Thomas Varto Nielsen
Jordløse By: Skovspurv 10 R. Thomas Varto Nielsen
Kelstrupskov: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Evald Mehlsen
Korsebjerg Skov: Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Hattebækken: Musvåge 2 R. Thomas Varto Nielsen
Langemose: Blisgås 61 NØ. Thomas Varto Nielsen
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Ederfugl 3000 R. Kirsten Pedersen
Melbyskov: Musvåge 1 R, Sanglærke 3 R, Gulspurv 3 R. Thomas Varto Nielsen
Skånemosen (vest for Håstrup): Sanglærke 1 R. Thomas Varto Nielsen
Stensgård Gods (Millinge): Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 20 R. Thomas Varto Nielsen
Søllested: Fiskehejre 1 R. Thomas Varto Nielsen
Søndergårde Skov: Musvåge 1 R, Husskade 2 R. Thomas Varto Nielsen
Tornæs Hoved: Skarv 15 R, Knopsvane 25 R, Sølvmåge 120 R. Thomas Varto Nielsen
Vedtofte: Musvåge 3 R. Thomas Varto Nielsen
Neverkær: Grågås 126 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 1 R, Vibe 21, Sølvmåge 25 R, Sanglærke 2 OF, Sjagger 70 SV, Gråkrage 2 OF. Villy-Erik Schødts
Østerskov (Årup): Sangsvane 8 Ø, Grågås 7 SØ, Musvåge 1 OF, Ringdue 28, Stor Flagspætte 5, Fuglekonge 4 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Skovskade 2 OF, Bogfinke 12 R, Dompap 2 R. Villy-Erik Schødts
Vestermose (Bågø): Skarv 11 OF, Grågås 103 FU, Gravand 8 FU T, Pibeand 51 FU, Gråand 8 FU, Troldand 114 FU T, Havørn 1 AD FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 2 R, Strandskade 5 FU T, Vibe 27 R, Klippedue/Tamdue 3 FU, Ringdue 6 OF, Mosehornugle 1 FU, Sanglærke 8 SY, Gærdesmutte 2 T, Musvit 3 TH, Allike 7 FU, Gråkrage 46 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 4 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods: Blå Kærhøg 2 FU. Suzette Frydensberg
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 FU, Blisgås 110 FU, Krikand 14 FU, Gråand 12 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Misteldrossel 2 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Sangsvane 102 FU, Gravand 18 FU, Toppet Skallesluger 2 OF, Strandskade 90 FU. Suzette Frydensberg
Mågeøerne: Strandskade 70 R. Jens Bækkelund


        Sølvhejre fortsat ved Løkkeby Enge. Opdaget af Ella Mikkelsen torsdag d. 23. februar 2012. Har været der siden!

Fredag den 2. marts 2012.                                                   Solopgang: 07:04. Solnedgang: 17:56.

Svendborg, matriklen: Halemejse, Nordlig (caudatus) 1 FU
Bækkehave: Havørn 2 OF (Begge opdaget på kald og set fra Svendborg, matriklen. Kredsede sammen over det nordlige Taasinge. Alder IMM)
Løkkeby Enge
:
Sølvhejre 1 FU (på plads siden torsdag d. 23. februar), Fiskehejre 3 R, Gravand 26 R, Krikand 32 R, Rørspurv 2 SY
Siø: Grågås 60 R, Strandskade 8 R, Stær 10 R
Ollerup, Åmosen
(09:30-10:30): Havørn 2 R. Peder Skou
Espe, matriklen
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Musvit 4, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 2 , Musvåge 2, Fjeldvåge 1, Duehøg 2, Lille Skallesluger 2, Stor Skallesluger 4, Fiskehejre 11, Halemejse 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(09:40): Træløber 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg havn
(07:25):
Hvidvinget Måge 1 3K R (siden d. 19. januar). Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (11:00-11:18): Ederfugl 50 R, Sortand 4 R, Toppet Skallesluger 20 R, Hedelærke 1 R, Gulspurv 5 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor + havet syd for (09:15-10:30): Fiskehejre 1 R, Sangsvane 7 T, Grågås 55 R, Gravand 1 R, Gråand 25 FU, Pibeand 30 FU, Krikand 45 FU, Taffeland 30 R, Bjergand 1100 R, Troldand 350 R, Ederfugl 150 R, Sortand 4 R, Havlit 2 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 10 FU, Sanglærke 5 FU, Engpiber 1 R, Stær 2 R, Rørspurv 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (15:00-16:30): Sangsvane 246 FU (217 ad-- 29 juv), Blisgås 4 FU, Knarand 24 FU, Klyde 2 R. Dieter Maaszen
Kærby Fed (14:00): Pibeand 1660 R, Fjeldvåge 1 R, Klyde 2 R. Søren Gjaldbæk
Boels Bro (16:30): Vandrefalk 1 R, Ravn 2 FU. Lars Philip Nørtoft
Horseklint (07:00-11:00): Tornirisk 1 N, Snespurv 1 R . Søren Gjaldbæk

Favrskov - Håre (16:30-16:45): Grønspætte 1 R, Træløber 2 FU. Frits Thomsen
Nærå Strand (09:00-10:00): Blisgås 62 OF, Spidsand 78 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 127 R, Stor Regnspove 396 R. Aksel Christensen
Æbelø (08:00-15:30): Fjeldvåge 1 R, Huldue 1 SY, Ravn 2 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Stor Flagspætte 1 OF, Halemejse 3 R. Lars Tvetene Ernst
Thurø By: Ravn 1 OF. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Havørn 1 3K FU, Vandrefalk 1 2K R, Kaspisk Måge 1 2K R, Skærpiber 2 R. Henrik Knudsen
Ristinge Hale: Fjeldvåge 2 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 2, Sangsvane 84, Grågås 44 R, Gravand 19 R, Pibeand 1 M R, Knarand 1 M R, Krikand 1 M R, Gråand 45 R, Taffeland 15 R, Troldand 12 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 16 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 2 AD R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 72 R, Svartbag 4 R, Ringdue 4 OF, Musvit 2 SY, Allike 18, Gråkrage 17, Bogfinke 1 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 21 R, Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 3K R, Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 7 T, Grågås 55 R, Gravand 1 R, Pibeand 30 FU, Krikand 45 FU, Gråand 25 FU, Taffeland 30 R, Troldand 350 R, Bjergand 1100 R, Ederfugl 150 R, Havlit 2 R, Sortand 4 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 21, Strandskade 6 R, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 10 FU, Sanglærke 5 FU, Engpiber 1 R, Stær 2 R, Rørspurv 1 R. Per D poulsen
Sønderhjørne: Ederfugl 50 R, Sortand 4 R, Toppet Skallesluger 20 R, Hedelærke 1 R, Gulspurv 5 R. Per D poulsen
Sønder Nærå: Havørn 1 OF, Musvåge 20 N. Per Rasmussen
Firtalsstrand: Knopsvane 62 R, Sangsvane 246 FU, Blisgås 4 FU, Gravand 57 FU, Knarand 24 FU, Musvåge 1 R, Klyde 2 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 17 FU, Krikand 56 R, Spidsand 11 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Vibe 63 R. Dieter Maaszen
Bremerskov: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 9 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Bogfinke 3 R, Dompap 1 R, Gulspurv 3 R. Evald Mehlsen
Bellinge: Ringdue 10 R, Musvit 2 R, Allike 20 R. Thomas Varto Nielsen
Hellevad v/Brylle: Råge 40 R, Gråkrage 15 R. Thomas Varto Nielsen
Hjulby: Stær 3 R. Thomas Varto Nielsen
Hjulby Mose: Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Langeskov: Råge 110 R. Thomas Varto Nielsen
Vejruplund v/Marslev: Vibe 11 R. Thomas Varto Nielsen
Vissenbjerg: Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 7 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 3 R. Thomas Varto Nielsen
Kærum Å, Assens: Musvåge 2 FU, Ravn 2 R. Kirsten Pedersen
Gamtofte: Allike 5 FU, Råge 52 FU. Kirsten Pedersen
Klakkebjerg: Musvåge 3 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 5 FU, Sjagger 14 FU, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 16 R, Spætmejse 5 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 11 SY, Grønsisken 26 FU, Dompap 4 R, Gulspurv 2 FU. Kirsten Pedersen
Ørsbjerg Skov: Gråand 4 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 5 FU, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 4 FU, Musvit 3 SY, Spætmejse 2 SY, Ravn 2 OF, Grønirisk 5 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Håre Bjerge: Gråstrubet Lappedykker 2, Grågås 29 R, Gråand 26, Troldand 14 R, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Blishøne 16, Ringdue 9 OF, Musvit 7, Skovskade 1 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 4 FU. Villy-Erik Schødts
Odense: Solsort 1 SY. Evald Mehlsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Kortnæbbet Gås 2 FU, Blisgås 100 FU, Grågås 400 FU, Knarand 2 FU, Krikand 6 OF, Gråand 16 FU, Skeand 2 FU, Troldand 5 FU, Hvinand 4 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 140 FU, Vibe 300 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 40 FU, Sølvmåge 10 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Engpiber 1 OF, Blåmejse 5 FU, Ravn 1 R, Grønsisken 4 SY. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 1 FU, Gravand 14 FU, Hvinand 40 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Strandskade 20 FU, Storspove 12 FU. Suzette Frydensberg
Lindø + vade v/Jersore: Mosehornugle 2 FU. Suzette Frydensberg


          Stor præstekrave og Almindelig ryle Fællesstrand Fyns Hoved

Torsdag den 1. marts 2012.                                                   Solopgang: 07:06. Solnedgang: 17:54.

Svendborg, matriklen: Stillits 2 R
Svendborg Naturskole
: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Vejlen, Taasinge
: Grågås X Bramgås 1 R. Poul Rasmussen
Vestergade/V. Hæsinge: Vibe 8 R, Husskade1 OF, Bogfinke 2 SY, Blåmejse 1 FU, Musvåge 3 OF, Ringdue 2 OF, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Søbo Sø: Spætmejse 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Troldand 250 min R, Gråand 13 FU/R, Blishøne 8 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Knopsvane 1 R, Toppet Lappedykker 5 FU, Ringdue 50 R, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 5 FU, Kålsommerfugl 1. Leif Kristensen
Posen / V. Hæsinge: Havørn 1 OF (Ungfugl), Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Sjagger 20 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 3 OF, Gråkrage 4 FU/OF, Solsort 1 R, Allike 1 OF, Fasan 2 FU. Leif Kristensen
Tange Å: Toppet skallesluger 1 R Hun. Poul Brugs Rasmussen
Langå: Sangsvane 8 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Fuglekonge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 1, Sangsvane 86 (på engen syd for), Grågås 165 (på engen syd for), Ravn 3, Musvåge 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Havn (14:00):
Hvidvinget Måge 1 3K R (siden d. 19. januar). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Havn (12:05-12:15):
Hvidvinget Måge 1 3K R (Læs mere...). Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (11:15-12:00): Toppet Lappedykker 8 FU/R, Skarv 5 R, Knopsvane 30 FU, Grågås 15 FU/R, Gråand 20 FU/R, Knarand 8 FU, Taffeland 130 R, Bjergand 4 R, Troldand 1000 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 80 FU, Hættemåge 130 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Husskade 2 FU, Gråkrage 2 FU, Grønsisken 20 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgårds Inddæmning (15:30): Blisgås 2 R, Knarand 8 R, Vandrefalk 2 R. Niels Aage Madsen, Søren Louis Rasmussen
Fyns Hoved: Musvåge 1 R, Vibe 12 T R, Sanglærke 8 T, Stær 4 T R, Grønirisk 30 T
Fællesstrand/Tornen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 28 FU, Pibeand 10 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 14 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 4 FU, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 16 FU, Hættemåge 18 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2 R
Klinten/Mejlø: Havørn 1 2K+ FU

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 32 R, Pibeand 2 R, Krikand 57 R, Gråand 68 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 TH, Blishøne 3 R, Vibe 7 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Stær 5 OF, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 18, Grågås 280 R, Gravand 8 R, Gråand 16 R, Taffeland 200 R, Troldand 1000 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 80 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 3 R, Silkehale 10 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 SY, Gulspurv 3 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Løkkeby Enge (15:15 - 16:00):
Sølvhejre 1 R ( Var atter på plads. Først i NØ enden senere i SW). Henrik Knudsen
Sortemosen: Blå Kærhøg 1 BR FU. Arne Bruun
Nordtorpe Skov, Kværndrup: Sangsvane 1 R. Helene Demant Waldhorn
Øster Åby: Grønspætte 1 TH (Ved Vængemosevej. Kaldte ivrigt, fløj lidt mod SØ og kaldte videre). Arne Bruun
Faaborg Havn:
Hvidvinget Måge 1 3K R. Per D Poulsen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 5 R, Knopsvane 30 FU, Grågås 15 FU, Knarand 8 FU, Gråand 20 FU, Taffeland 130 R, Troldand 1000 R, Bjergand 4 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 80 FU, Hættemåge 130 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Husskade 2 FU, Gråkrage 2 FU, Grønsisken 20 FU. Per D Poulsen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Blisgås 2 R, Knarand 8 R, Vandrefalk 2 R. Søren Louis Rasmussen
Stige Ø: Lille Lappedykker 42 R. Søren Louis Rasmussen
Bremerskov ved Ullerslev: Grønspætte 1 SY. Evald Mehlsen
Marslev: Agerhøne 5 R. Evald Mehlsen
Gammellung, Rynkeby: Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 M R, Tårnfalk 1 R, Ravn 2 R. Evald Mehlsen
Assens: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 FU, Pibeand 25 FU, Knarand 2 FU, Krikand 17 FU, Gråand 28 FU, Taffeland 9 FU, Troldand 42 FU, Fasan 2 FU, Blishøne 15 FU, Strandskade 2 R, Husskade 1 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Sangsvane 9 OF. Helle Suadicani
Wedellsborg, Lystskov: Stor Flagspætte 2 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 4 SY, Musvit 6 FU, Spætmejse 5 SY, Træløber 2 SY, Bogfinke 5 FU. Helle Suadicani 


  DOF's aktuelle nyhedsbrev d 23/02-2012:
            Lærker i luften fra Skagen til Gedser
           
Eksotisk fugl overlevede tocifrede kuldegrader
            Flere end 3.500 danskere spejdede efter store vingefang
            Invitation til konference om CAP-reformen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

25 jun 2012
This page is part af: Http://www.Snatur.dk