Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 10. - 14. ( 1. marts - 31. marts 2020).                     Sidst opdateret 05 april 2020 06:54:32 

 

   

Tirsdag den 31. marts 2020           Solopgang: 06:51 Solnedgang: 19:54

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 12 R, Knopsvane 1 YF, Bramgås 288 OF, Grågås 105 R, Grågås 7 YF, Hvinand 2 R, Gravand 18 R, Gravand 3 YF, Troldand 3300 R, Skeand 2 M R, Knarand 35 R, Pibeand 4 R, Gråand 11 R, Gråand 7 YF, Krikand 99 R, Lille Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Toppet Lappedykker 10 YF, Ringdue 17 OF, Blishøne 48 R, Fiskehejre 12 R, Skarv 2 OF, Strandskade 1 YF, Klyde 42 FU, Vibe 4 YF, Dobbeltbekkasin 9 R, Hættemåge 23 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 118 R, Rørhøg 1 FU, Havørn 1 OF, Grønspætte 1 TH, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 24 OF, Blåmejse 6 R, Skægmejse 12 R, Gransanger 2 SY, Halemejse 4 R, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Hvid Vipstjert 6 R, Bogfinke 2 SY, Rørspurv 7 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU, Bjergirisk 8 FU. Lars Kirk
Lundeborg Ny Camping
: Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 4 R, Bramgås 3000 R, Taffeland 10 R, Troldand 50 R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Leif Sørensen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Jacob Sterup
Bispeenge:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Bispeenge: Lille Præstekrave 1 FU. Gunhild Brink
Broby Sø: Atlingand 3 R, Skægmejse 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Skeand 20 R, Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Mikael Kristensen
Bøjden Nor: Hjejle 350 R. Sune Højgaard Hansen 
Eskør Inddæmning (Hybæk): Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 3000 R, Sorthalset Lappedykker 3 R. Leif Sørensen
Fiskerup Skov: Duehøg 1 R. Gunnar Jørgensen
Flægen v/Tybrind: Sølvhejre 3 R,
Blåhals 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Faaborg: Munk 1 SY. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 4000 YF. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 YF SY. Jacob Sterup
Gyldensteen Gods: Huldue 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2000 OF, Atlingand 3 R, Skeand 50 R, Knarand 35 R, Krikand 230 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 44 FU. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Spidsand 11 FU, Hjejle 300 FU. Leif Kristensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 R. Kjeld Lund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 OF, Solsort 31 FU. Martin Rheinheimer
Hou Nordstrand (Langeland): Bramgås 4235 NØ. Erik Danielsen, Eske Frank Morthensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Korinth: Kernebider 5 YF. Helle Lundsfryd
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1100 R, Storspove 70 R. Carsten Skou
Ommel: Fiskeørn 1 T, Havørn 2 OF. Carlo Klavsen
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 35 R. Lars Kirk
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 N. Kurt Kaack Hansen 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Hans Ole Matthiesen
Syltemade Å: Isfugl 1 R,
Blåhals 1 SY. Mikael Kristensen
Søgård Mose (Langeland): Skeand 10 R. Jacob Sterup
Tangkrog: Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Troldand 3300 R, Knarand 35 R, Klyde 42 FU, Skægmejse 12 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Amerikansk Pibeand (SU) 1 M R. Anders Vedel


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 13/03 - 2020:
               Kohejren er klar til at kolonisere nyt land i nord
               Hvad laver ørnene om natten?
               Hvor går turen hen i weekenden?


 

Mandag den 30. marts 2020           Solopgang: 06:54 Solnedgang: 19:52

Ny Gesinge, Taasinge: Hjejle 160 R, Storspove 24 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
, Caroline Amalievej: Vindrossel 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Botofte Skovmose: Hættemåge 600 R,
Sorthovedet Måge 1 AD R. Niels Bomholt Jensen 
Broby Sø: Atlingand 2 M R, Skægmejse 2 R. Henrik Kingo Andersen
Dovns Klint: Blisgås 67 T, Ederfugl 2070 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 AD T, Skarv 500 OF. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig
: Trane 4 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen
: Skeand 89 R, Knarand 58 R, Pibeand 268 R, Krikand 454 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 60 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1230 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 78 R. Jens Bækkelund
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 2 R. Kurt Due Johansen
Lunget (Ørbæk): Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Neverkær: Trane 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Ravn 4 R. Esben Eriksen
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Siø: Bramgås 2400 FU, Nilgås 2 R, Skeand 71 FU. Niels Bomholt Jensen
Rolsted: Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R, Rød Glente 1 OF. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R . Magnus Hjuler Højgaard
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Per Rasmussen


  

Søndag den 29. marts 2020           Solopgang: 06:56 Solnedgang: 19:50

Taasinge: Slørugle 2 YF. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Gråstrubet lappedykker 2 YF, Gråstrubet lappedykker 1 R T, Blishøne 2 R
. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstranden, Mellemstykket: Krikand 1 R. Erik Thomsen
Gyldensteen: Huldue 10 R, Råge 1 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen:
Blåhals 1 SY. Erik Damm
Blangstedgård: Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Kristoffer Hansen
Egense v/Svendborg: Hjejle 560 R. Niels Andersen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 3 FU. Thyge Enevoldsen
Gulstav: Fiskeørn 2 NØ. Søren Bøgelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 R. Flemming Thomasen
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 2 R. Kurt Due Johansen
Korinth: Grønspætte 2 OF, Kernebider 5 YF. Helle Lundsfryd 
Lunget (Ørbæk): Fiskeørn 1 FU. Michael Højgård Hansen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Rød Glente 2 NØ. Jørn Knudsen
Ravnebjerg Skov (Svendborg): Kernebider 6 R. Per Rasmussen
Slæbæk Skov: Rødtoppet Fuglekonge 2 . Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Martin Rheinheimer


  

Lørdag den 28. marts 2020            Solopgang: 05:59 Solnedgang: 18:48

Bjørnemose: Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 1 FU, Stær 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Knarand 1 R M. Erik Thomsen
Hønsehave Grusgravssø: Knopsvane 6 R, Gravand 12 R, Troldand 18 R, Pibeand 14 R, Fiskehejre 2 R, Strandskade 1 YF BR, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 120 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 60 R, Gransanger 2 YF SY, Hvid Vipstjert 6 R
Ballen, Syltemade åens udløb
(08:00):
Sydlig Blåhals 1 SY. Tom Willestofte

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 72 R, Havørn 2 IMM R. Erik Ehmsen
Bispeenge: Pibeand 254 R, Rørdrum 1 SY, Skægmejse 2 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Esben Eriksen
Bøjden Nor: Bjergand 110 R, Klyde 20 . Leif Kristensen
Bøjden Nor: Klyde 23 FU. Merry Sunke Larsen
Dalby Bugt: Blå Kærhøg 1 T. John Jensen
Dovns Klint: Ederfugl 4460 T, Sortand 214 T, Toppet Skallesluger 103 T, Sortstrubet Lom 2 T. Frank Jensen-Hammer 
Emtekær Nor: Mosehornugle 1 R. Mads Syndergaard
Frellesvig: Huldue 9 R. Jane Ditzel
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 11 FU. Ralph Qwinten
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 7 FU. Bo Levesen 
Gulstav: Bramgås 3000 OF, Vandrefalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Bramgås 2050 OF, Rørdrum 2 SY, Havørn 2 IMM OF, Ravn 5 OF, Husrødstjert 3 R, Gulirisk 1 M OF. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen:, Atlingand 3 R. Bo Levesen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 , Skeand 55 R, Knarand 56 R, Krikand 189 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 4 R, Skeand 45 R, Knarand 42 R, Krikand 100 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 2 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 1 R, Sorthovedet Måge x Hættemåge (hybrid) 1 3K+ SDR R. Anders Odd Wulff Nielsen  
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Toppet Skallesluger 63 R. Bo Levesen
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1000 R. Erik Busk 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 SY,
Sortspætte 1 SY. Peter Pelle Clausen 
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 12 FU. Gunnar Jørgensen
Kærby v/Bogense: Blå Kærhøg 1 BR FU. Peter Hartoft-Jacobsen 
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1100 OF, Spidsand 39 FU, Sølvhejre 1 FU. Peder Rasmussen
Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 120 FU,
Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 2 FU. Kurt Due Johansen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Havørn 4 OF. Martin Rheinheimer 
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR R. Leif Kristensen
Siø: Bramgås 3000 R, Nilgås 2 FU, Skeand 60 FU. Morten Müller
Sortemosen (Sydfyn): Kohejre (SU) 1 R. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Jacob Sterup
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Arne Bruun
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 6 T. Ole Henrik Scharff
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Stor Tornskade 1 FU, Ravn 6 OF. Martin Rheinheimer
Sybergland: Skeand 11 FU, Klyde 25 R. Jens Peter Bech
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 120 FU. Kurt Due Johansen
Syltemade Å:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Palle Bo Larsen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Sølvhejre 2 FU. Karlo Jeppesen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Æbelø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund 


  

Fredag den 27. marts 2020            Solopgang: 06:01 Solnedgang: 18:46

Svendborgsund ved Iholm, Boligbirding: Splitterne 2 R
Horseskov, Boligbirding: Rød Glente 1 Ø
Ny Gesinge, matriklen: Hjejle 200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ristinge Hale: Mørkbuget knortegås 200 R,
Sortbuget knortegås 2 R. Laila Neermann
Brændeskov (skoven): Stor Tornskade 1 FU. Lars Kirk
Broholm: Gråstrubet lappedykker 2 YF (Gennem de senere år har et par Gråstrubet lappedykker hold til i voldgraven på Broholm , og med succes fået unger hvert forår. Normalt er hannen kommet først, fra 14 dage og op til en måned før hunnen ankom. Nogle år har jeg tænk, bare hun dog kommer. Situationen er meget anderledes i år, idet begge fugle allerede er ankommet med én dags mellemrum. Kurmageriet er allerede i fuld gang, så vi kan nok forvente unger deroppe igen i år). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen: Fiskehejre 3 R, Ravn 1 OF, Gærdesmutte 1 SY,
Blåhals 1 SY, Rørspurv 6 SY. Jane Ditzel
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Kim Møller
Brenderup Vænge: Træløber 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændeskov (skoven): Stor Tornskade 1 FU. Lars Kirk
Dovns Klint: Toppet Skallesluger 58 T. Frank Jensen-Hammer
Dyrehave (Nørre Søby): Knopsvane 2 R, Gravand 1 R, Fiskehejre 2 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R. Stoffer Jaeger
Gulstav: Bramgås 3000 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Huldue 3 Ø,  Rørdrum 1 SY, Havørn 3 IMM R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 38 R. Gregers Johannesen
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Vibe 2 R, Musvåge 1 R, Sanglærke 3 R. Per Rasmussen
Hagenskov: Huldue 2 R. Thomas Kampmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 F AD FU. Hans Ole Matthiesen
Hønsehave Grusgravssø: Gråstrubet Lappedykker 21 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt Jensen
Jordløse Skov: Gråand 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 SY, Skovskade 1 OF, Ravn 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Musvit 3 , Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 OF, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 3 SY, Gulspurv 5 FU. Leif Kristensen
Juelsberg Skove: Grønspætte 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Kohave v/Skovmøllevej: Trane 2 OF. Kurt Due Johansen
Korinth: Kernebider 5 YF. Helle Lundsfryd
Lindkær v/Ravnholt: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Carsten Skou 
Rudkøbing: Fiskeørn 1 NØ. Ole Goldschmidt
Siø: Bramgås 7800 R, Skeand 45 R, Krikand 105 R. Ole Goldschmidt
Sundet, Faaborg: Skægmejse 4 FU. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1950 R, Skeand 61 R, Knarand 119 R, Pibeand 287 R, Krikand 132 R,
Rørdrum 7 SY, Stor Tornskade 1 R, Skægmejse 8 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 42 FU, Stor Tornskade 1 FU. Britta Merete Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Pierre Bentzen 
Tullebølle: Rød Glente 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Universitetet, Odense: Isfugl 2 YF P. Martin Rheinheimer 
Årslev (Midtfyn): Knopsvane 14 R, Silkehale 11 OF. Per Rasmussen


  

Torsdag den 26. marts 2020          Solopgang: 06:04 Solnedgang: 18:44

Vornæs Skov, Bøgebjerghusene (12:45): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 48 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 98 R, Bramgås 3950 R, Grågås 45 R, Ederfugl 239 OF, Stor Skallesluger 1 OF, Toppet Skallesluger 42 R, Gravand 32 R, Pibeand 139 R, Gråand 41 R, Spidsand 92 R, Krikand 14 R, Ringdue 6 R, Fiskehejre 15 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 102 OF, Strandskade 15 R, Strandhjejle 1 OF, Hjejle 66 R, Stor Præstekrave 3 R, Storspove 26 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Rødben 1 R, Hættemåge 129 R, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 43 OF, Sølvmåge 81 R, Svartbag 4 R, Fiskeørn 1 TF, Havørn 2 R, Musvåge 2 OF, Gråkrage 41 R, Blåmejse 4 OF, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Sanglærke 136 SY, Jernspurv 1 SY, Engpiber 39 R, Hvid Vipstjert 4 R, Bogfinke 2 SY, Stillits 4 R, Rørspurv 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ballen
:
Blåhals 1 R + SY, Rørspurv 1 R, Hvid Vipstjert 3 R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Ballen
:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Steen Winkel
Lundeborg, matriklen
(11:00): Tornirisk 12 R. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Hvinand 1 R M. Erik Thomsen

Sprogø: Sorthovedet måge 1 R. Peter Pelle

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen: Skægmejse 2 FU,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 M SY . Steen Winkel
Ballen: Skægmejse 2 R, 
Blåhals 1 SY . Leif Kristensen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 TH. Carsten Skou
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Leif Sørensen
Bispeenge: Skægmejse 6 R. Henrik Kingo Andersen
Broby Sø: Atlingand 2 M R, Skægmejse 3 R,
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Henrik Kingo Andersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Atlingand 2 FU. Leif Kristensen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 OF. Jette Frederiksen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 2 R. Henrik Kingo Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 18 R, Atlingand 2 R, Skeand 75 R, Knarand 125 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Henrik Kingo Andersen
Henninge Nor: Rørdrum 1 R. Lars Kirk
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 TH , Træløber 3 FU. Henrik Frier
Kohave v/Tornbjerg: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Poul Bjerregaard
Monnet, Tåsinge: Bramgås 3950 R
, Spidsand 92 R , Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 T, Havørn 2 R, Sanglærke 136 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 R, Blå Kærhøg 1 F OF. Nis Rattenborg 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rørdrum 1 R. Leif Rasmussen
Rudkøbing: Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt
Siø: Nilgås 2 R, Skeand 60 R. Leif Sørensen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Thyge Enevoldsen
Staurby Mose: Skægmejse 1 R. Erik Busk
Stavrby Skov: Duehøg 1 OF. Erik Busk
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 R, Havørn 2 2K+ OF. Henrik Mørup-Petersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 141 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 2 , Rørdrum 2 R, Vandrefalk 1 M R, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 . Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 YF. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R. Martin Rheinheimer
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 2 R. Henrik Kingo Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Sortgrå Ryle 1 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Onsdag den 25. marts 2020           Solopgang: 06:06 Solnedgang: 18:42

Ny Gesinge: Natugle 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Havørn 1 R. Kresten Thomsen
Sdr. Vornæs: Spurvehøg 1 R. Kresten Thomsen
Syltemade Å:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 YF TH
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Kresten Thomsen
Brændegaard Sø: Havørn 1 R. Annette Møller
Nørresø: Strandskade 2 R. Annette Møller
Broholm: Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Tarup: Isfugl 1 R M. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø
: Isfugl 1 OF. Aage Wichmann
Ballen
:
Blåhals 1 YF TH. Carsten Skou
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY. Susanne Rørdam Skov 
Bispeenge: Skægmejse 2 F R. Henrik Kingo Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 16 R, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R, Hættemåge 1340 R. Ole Goldschmidt  
Bredbjerg: Trane 6 OF. Flemming G. Andersen
Brudager: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU. Gunnar Jørgensen
Frellesvig Huse: Trane 8 R. Claus Dalskov
Gulstav: Trane 3 OF, Blåmejse 50 R. Frank Jensen-Hammer
Hagenskov Slotsmølle: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Thomas Kampmann
Holms Mose: Atlingand 2 M AD R, Knarand 52 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R. Ole Goldschmidt
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 4000 FU, Sortand 300 FU, Trane 35 NØ. Morten Müller
Hårby (Sydvestfyn):
Hvid Stork 1 OF. Søren Bøgelund 
Neverkær: Trane 4 R, Isfugl 2 YF. Gunner Munk
Siø:
Bramgås 5500 R. Søren Bøgelund
Sortemosen (Sydfyn): Pibeand 300 FU, Krikand 150 FU, Vandrefalk 1 FU. Hans Rytter 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Stig Rubæk
Sundet, Faaborg: Skeand 26 R, Sorthalset Lappedykker 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Svendborg: Havørn 3 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 2 R Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Claus Dalskov 
Universitetet, Odense: Isfugl 2 R. Martin Rheinheimer
Vormark: Havørn 2 LF OF. Hanne Fransson 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 44 R, Knarand 70 R, Pibeand 400 R, Krikand 300 R, Vandrefalk 1 OF. Ella Mikkelsen


 

Tirsdag den 24. marts 2020           Solopgang: 06:09 Solnedgang: 18:40

Hallindskoven & Gammel Hestehave: Ringdue 6 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Musvit 4 FU, Halemejse, Sydlig (ssp. europaeus) 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Træløber 1 FU, Rødhals 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Solsort 2 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU. Lars Kirk
Noret, Taasinge: Knarand 2 YF (Et par). Kresten Thomsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:  Rørdrum 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU
Arreskov sø
: Rød glente 1 OF, Vindrossel 42 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
: Bjerglori 1 R. (Der må være nogen, som savner den). Poul Brugs Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.
: Huldue 4 FU, Grønspætte 1 R. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Blisgås 73 R, Taffeland 225 R, Skeand 11 R, Toppet Lappedykker 87 R, Trane 19 N, Træløber 3 SY. Niels Bomholt Jensen
Bispeenge: Havørn 2 OF. Bent Juhler
Bispeenge: Skægmejse 3 FU. Henrik Kingo Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 OF, Skægmejse 1 R. Peter Pelle Clausen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Lars Kirk 
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel 
Broby Sø: Atlingand 3 FU, Skægmejse 2 R. Henrik Kingo Andersen
Dovns Klint: Ederfugl 3220 T, Sortand 115 T, Huldue 20 T. Frank Jensen-Hammer
Ejby Mølle: Trane 33 Ø.
G. Antonio Obando-Calderón
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård:
Atlingand 5 FU , Spidsand 14 FU. Søren G. Nielsen
Gråsten Nor: Trane 3 NØ
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Trane 3 T. Morten Müller 
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 112 FU, Hvinand 317 R NAT, Lille Skallesluger 14 , Atlingand 1 M AD FU, Skeand 92 FU, Knarand 150 FU, Pibeand 270 FU, Krikand 406 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 51 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 102 FU, Klyde 63 R. Kurt Due Johansen
Havndrup: Sjagger 250 R. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Huldue 4 FU. Steen Winkel
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 SY,
Sortspætte 1 M FU, Isfugl 1 M R, Sumpmejse 12 R, Træløber 3 SY. Michael Brunhøj Hansen
Longelse Bondegårdsskov: Stor Flagspætte 10 TH. Jane Ditzel
Lundsbjerg Skov & Lunden v/Hverringe: Duehøg 1 FU, Ravn 3 R. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 242 FU, Spidsand 268 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY. Ole Goldschmidt 
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 3 OF, Ravn 16 OF. Ebbe Larsen
Snaremose Sø: Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Sortstrubet Bynkefugl 1 M 2K+ FU. Morten Müller 
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Peter Pelle Clausen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 145 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 26 R, Trane 3 AD Ø, Rørdrum 1 SY, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Havørn 2 OF. Morten Müller
Ulriksholm Skove: Korttået Træløber 6 SY. Ivan Sejer Beck
Østerskov (Thurø): Grønspætte 2 TH. Arne Bruun
Åløkkeskoven: Korttået Træløber 5 SY. Esben Eriksen
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou


  

Mandag den 23. marts 2020           Solopgang: 06:11 Solnedgang: 18:38

Ny Gesinge: Havørn 2 OF. Emma og Marie Gregersen
Ny Gesinge: Hjejle 55 OF, Storspove 58 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn v/Vejlen
: Gravand 2 R, Fiskehejre 1 FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R. Lars Kirk
Påø Enge (tørre)
: Grågås 90 R, Gravand 92 R, Knarand 2 R, Gråand 15 R, Krikand 2 R, Blishøne 1 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 35 R. Lars Kirk
Påø Strand
: Ederfugl 8 S, Skarv 2 R, Splitterne 3 R. Lars Kirk
Broholm
: Blishøne 6 FU, Troldand 20 FU R , Stær 2 SY. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 R. Pierre Bentzen
Bispeenge: Skægmejse 1 R. Ella Mikkelsen
Bjerne: Trane 40 NØ. Freddy Hansen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Bøjden Nor: Bjergand 195 R, Hjejle 305 R. Niels Bomholt Jensen
Dalby: Trane 4 NØ. Lars Philip Nielsen
Egense v/Svendborg: Trane 115 NØ. Carsten Skou
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2000 OF. Leif Sørensen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Faaborg: Trane 47 N
. Gunnar Knudsen
Grasten:
Hvid Stork 1 FU . Malin Lindskog
Gulstav: Trane 17 N. Steen Winkel
Gyldensteen: Kystlagunen: Bramgås 1600 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 72 R, Havørn 2 AD OF, Ravn 4 OF. Gregers Johannesen
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 2 TH. Thomas Kampmann
Langesø Gods + Langesø: Trane 38 OF. Bent Lindhardt
Leby (Ærø): Trane 25 NV. Birgit Engemann
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Toppet Lappedykker 54 FU. Lars Ole Gjesing
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 139 R, Storspove 244 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 R. Lars Kirk
Rantzausminde: Trane 60 N. Jens-Gert Hansen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 R. Peter Lillesø
Snaremose Sø: Sortstrubet Bynkefugl 1 M 2K+ FU
. Morten Müller
Teglværksgraven: Trane 12 T. Kristoffer Hansen
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1050 R, Skeand 10 R, Knarand 32 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Bregninge Mark (Ærø): Havørn 2 YF BR. Lars Ole Gjesing 
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 2 YF BR. Peter Hvenegaard


  

Søndag den 22. marts 2020           Solopgang: 06:14 Solnedgang: 18:36

Ballen (16:00): Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Leif Sørensen
Tranekær, Lyseng (lokalt. "Lysens eng")
(12:00-13:00): Rørhøg 2 AD (M+F) YF (Revirflugt, kald og "kådhed"- ankomst?). Jan Stener Jørgensen
Hesselagergård
(11:00): Tårnfalk 1 R, Stor skallesluger 4 FU OF, Fiskehejre 4 R FU, Troldand 1 FU, Gråand 8 FU, Blishøne 6 FU, Ringdue 8 OF, Knopsvane 2 (et par, samler til rede). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Blisgås 140 N, Vandrefalk 1 M FU. Erik Ehmsen
Ballen (16:00): 
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 R. Leif Sørensen
Ballen:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 1 SY R.(tilbage på vante plads ved Ballen. Webmaster) . Peter Pelle Clausen
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Bent Juhler
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 TH, Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou
Espeskov v/Havndrup: Duehøg 1 M OF, Kernebider 6 R. Per Rasmussen
Ferritslev: Hættemåge 600 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sortsvane 1 FU. Kell Grønborg
Frellesvig: Trane 4 OF, Rørdrum 1 SY. Jane Ditzel
Fænø Kalv: Havørn 2 OF. Henriette Bjerregaard
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Gulstav:  Havlit 29 Ø, Ederfugl 93 Ø, Fløjlsand 3 V, Fløjlsand 13 Ø, Sortand 78 Ø, Toppet Skallesluger 143 Ø, Toppet Lappedykker 1 Ø, Tejst 2 Ø, Alk 1 Ø, Hættemåge 3 Ø Hedelærke 2 R. Esben Eriksen
Gyldensteen: Engsøen: Atlingand 3 R. Hans Ole Matthiesen
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Rødtoppet Fuglekonge 2 SY. Esben Eriksen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Henninge Nor: Ørn sp. 1 R Ø (Kan være den haleløse røde glente, webmaster), Vandrefalk 1 FU T. Henrik Mørup-Petersen
Hvidkilde Sø: Havørn 3 R. Peter Pelle Clausen
Lakkendrup Skov/Charlottenlund: Duehøg 1 OF. Palle Bo Larsen
Lindelse Nor: Toppet Skallesluger 70 R. Henrik Mørup-Petersen
Lodskov v/Ferritslev: Duehøg 1 R. Per Rasmussen 
Marstal Bugt ud for Ristinge:
Nordisk Lappedykker 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1600 R, Spidsand 53 FU, Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Måle Strand / Romsø Sund syd: Havørn 2 OF. Niels Peter Utzon
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 R, Havørn 1 OF. Claus Dalskov
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 F R. Morten Müller
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Fiskeørn 1 R NØ. Nis Rattenborg
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Eske Frank Morthensen
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 2 R. Peter Pelle Clausen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Trane 15 NØ, Bjergvipstjert 1 F FU. Per Rasmussen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Sølvhejre 3 FU, Havørn 2 AD FU. Kurt Kaack Hansen
Øster Hæsinge: Vandrefalk 1 OF. Erik Ehmsen


 

Lørdag den 21. marts 2020           Solopgang: 06:17 Solnedgang: 18:34

Vornæs Skov, Bøgebjerghusene (11:55: Havørn 1 AD OF (med hvid hale). Bettina Gerti Groß
Gulstav mose: Bramgås 3000 OF, Gråstrubet lappedykker 4 R (2 par). Poul Vestergaard Rasmussen
Humble: Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Snarremosen: Rørhøg 2 R F, Rørhøg 1 R M. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegaard Sø: Havørn 2 R. Erik Thomsen
Lundeborg: Havørn 1 OF V (ungfugl). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Jacob Sterup
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Jens Peter Bech
Broby Sø: Blå Kærhøg 1 FU. Jens Peter Bech
Brændeskov (skoven): Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Brændeskov (skoven): Stor Tornskade 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Spidsand 12 R, Klyde 24 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 225 R, Spidsand 10, Klyde 20 R, Hjejle 300 R. Leif Kristensen
Dræet: Strandskade 80 R. Michael Mosebo Jensen
Duered: Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Fænø Kalv: Skovhornugle 1 M SY. Henriette Bjerregaard 
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 2 ODR FU. Ralph Qwinten
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Bramgås 1000 OF. Esben Eriksen
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 1200 R, Atlingand 2 M R, Skeand 35 R, Knarand 58 R, Krikand 187 R, Klyde 55 R, Træløber 3 R. Michael Mosebo Jensen
Heden (Midtfyn): Hættemåge 800 FU. Per Rasmussen
Hylken Mølle: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Jørgen Hjorth Jensen
Juelsberg: Huldue 3 SY, Grønspætte 2 SY. Kurt Kaack Hansen
Kalovnshuse: Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Keldsnor: Bramgås 1000 R. Søren G. Nielsen
Lindelse: Hedelærke 1 N. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 R. Leif Sørensen
Løkkeby Enge: Knarand 34 FU. Jacob Sterup
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 38 R, Lille Kobbersneppe 52 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Rørdrum 1 SY. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Bramgås 1100 FU,
Rødhovedet And 1 F FU , Rørdrum 1 SY. Søren G. Nielsen
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 F R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Havørn 2 OF . Anders Odd Wulff Nielsen 
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 4 R. Morten Kristiansen
Rundeskov: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Sølvhejre 1 SY. Per Rasmussen
Siø: Skeand 27 FU. Søren G. Nielsen
Siø: Skeand 26 R. Jacob Sterup
Skaboeshuse: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kurt Kaack Hansen
Skovsbo v/Svendborg: Grønspætte 2 SY. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 75 R,
Kohejre (SU) 1 FU. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 FU. Stoffer Jaeger
Stengade Skov: Stor Tornskade 1 FU. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Stor Tornskade 1 FU, Skægmejse 6 FU. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 SY, Skægmejse 6 FU, Stor Tornskade 1 FU. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Henrik Mørup-Petersen
Ulbølle: Munk 1 M SY. Niels Bomholt Jensen
Østrup v/Faaborg: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen


   

Fredag den 20. marts 2020           Solopgang: 06:19 Solnedgang: 18:32

Christiansminde: Troldand 20 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Rørhøne (Grønbenet) 2 YF B, Blishøne 6 YF B, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 T. Steen Winkel
Bregninge, Taasinge
: Ravn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Sortemosen: Blisgås 350 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Gærdesmutte 1  FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bispeenge: Skægmejse 5 R. Henrik Kingo Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 6 R. Leif Sørensen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 2 R. Arne Bruun 
Broby Sø: Atlingand 3 R, Skægmejse 2 R. Henrik Kingo Andersen
Brobyværk: Vandstær 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Carsten Skou
Brændeskov (skoven): Skovsneppe 1 OF, Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Hjejle 301 R. Stoffer Jaeger
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1000 R, Klyde 46 R. Ella Mikkelsen
Frellesvig: Stor Tornskade 1 R. Claus Dalskov
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1273 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 SY, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU
. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov: Korttået Træløber 5 R. Jacob Sterup
Gyngstrup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU
. Carsten Moth Iversen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 R,
Sortspætte 1 R. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Kokskov v/Boltinggård: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Nyborg Strand: Rød Glente 2 FU. Søren Brinch Pedersen 
Nørreballe Nor: Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Bramgås 1700 FU, Havørn 2 OF. Morten Müller
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Ravnholt (Midtfyn): Trane 3 R, Havørn 3 R. Stoffer Jaeger
Siø: Skeand 66 FU. Morten Müller
Stengade Skov: Stor Tornskade 1 R. Allan Østergaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY. Jens O. Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 SY, Stor Tornskade 1 FU. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1500 OF, Rørdrum 1 SY, Havørn 2 OF, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Ølsted v/Broby: Stor Tornskade 1 FU. Stoffer Jaeger
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 1100 FU. Jacob Sterup


  

Torsdag den 19. marts 2020           Solopgang: 06:22 Solnedgang: 18:30

Bjørnemosegård (Svendborg): Rørhøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 OF. Leif Sørensen
Kogtved, Boligbirding: Sortand 1 T, Hjejle 30 OF, Havørn 1 AD OF, Gransanger 1 R 
Thurø Bund:
Havørn 1 OF, Trane 2 R T. Ole Ryge Petersen
Noret, Tåsinge
: Blå Kærhøg 1 FU
Ny Gesinge, matriklen
: Blå kærhøg 1 brun FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Klyde 24 R, Skægmejse 1 R, Rørhøg 1 F FU

Vejlen, Taasinge: Klyde 2 R, Skægmejse 25 R, Vandrikse 2 HØ, Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Skarø: Bramgås 4000 R NAT
Nørballe Nor: Blisgås 92 R, Havørn 3 R, Rødhovedet and 1 R F. Steen Winkel
Tryggelev Nor: Snespurv 1 R
. Steen Winkel
Lundeborg, Ny Camping (11:00): Grønirisk 6 FU, Citronsommerfugl FU på Følfod ( den første i år ). Poul Brugs Rasmussen
Broholm: Grågås 2 R, Troldand 20 R, Gråand 3 FU, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 6 FU, Sølvmåge 1 R, Allike 8 FU, Blåmejse 2 FU, Halemejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Solsort 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg)
: Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 R. Susanne Rørdam Skov
Botofte Skovmose: Hættemåge 2000 TH. Morten Müller
Brahetrolleborg Gods og enge m.m
: Sølvhejre 1 R. Gunnar Jørgensen
Bregninge (Tåsinge): Trane 5 OF. Morten Kristiansen
Bøgebjerg (Håstrup): Duehøg 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 250 FU, Spidsand 14 FU, Hjejle 275 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 2000 FU, Hjejle 300 R. Søren G. Nielsen
Flådet (Tranekær): Trane 9 FU. Morten Müller
Frellesvig: Trane 4 TH. Jane Ditzel
Gyldensteen: Reservatet: Klyde 30 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 TH, Ravn 3 R. Thomas Kampmann
Havndrup: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 SY,
Sortspætte 2 R, Spætmejse 12 SY. Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:  Grønspætte 2 R,
Sortspætte 1 R. Michael L.J. Glentedal
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 M FU. Jens O. Hansen 
Hou Nordstrand (Langeland): Stor Tornskade 1 FU, Stor Tornskade 1 FU, Jernspurv 30 FU. Morten Müller
Hovlung: Havørn 2 R. Niels Lund 
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Lejbølle: Vandrefalk 1 OF. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 R
. Asger Rasmussen
Neverkær: Trane 3 R, Sølvhejre 1 R, Duehøg 3 OF. Esben Eriksen 
Ny Gesinge: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Bramgås 1230 R, Rødhovedet And 1 F R, Rørdrum 2 SY, Rørdrum 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Blisgås 92 FU, Rødhovedet And 1 F FU, Rørdrum 1 SY, Havørn 3 OF
. Steen Winkel
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 FU
. Søren G. Nielsen 
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 310 FU. Hans Rytter
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 250 R. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1000 R, Rørdrum 1 SY, Stor Tornskade 1 R, Skægmejse 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Stor Tornskade 1 R, Skægmejse 2 R. Sten Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Snespurv 1 FU. Steen Winkel
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 25 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ørsted Grave: Havørn 4 OF. Carsten Moth Iversen


   

Onsdag den 18. marts 2020           Solopgang: 06:24 Solnedgang: 18:28

Kogtved, Boligbirding: Stillits 1 R
Siø
: Skeand 5 OF. Poul Brugs Rasmussen
Slæbæk: Nordlig Gråsisken 1 FU. Lars Kirk
Slæbæk Skov: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 5 R, Sjagger 100 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Skeand 17 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Søren G. Nielsen 
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 2 SY,
Sortspætte 2 R. Michael Mosebo Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 SY. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 F R, Sorthovedet Måge 1 OF. Nis Rattenborg 
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Siø:
Bramgås 5400 R, Skeand 92 R, Knarand 42 R. Ole Goldschmidt
Sollerup: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Skægmejse 1 R. Per Damgaard Poulsen
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1025 R, Bjergand 790 R, Grønspætte 2 R. Ole Goldschmidt


   

Tirsdag den 17. marts 2020           Solopgang: 06:27 Solnedgang: 18:26

Kogtved, Boligbirding: Tyrkerdue 1 OF
Svendborgsund ved Iholm
: Pibeand 4 R,
Strandeng v/Horseskov
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 26 FU,
Svendborg Golfbane: Grågås 2 OF, Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 R, Husskade 1 YF B, Ravn 1 R, Gransanger 1 FU, Sangdrossel 1 SY, Sjagger 40 OF, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 1 R, Dompap 1 SY,
Hesselagergård
(08:30): Rød glente 1 OF, Tårnfalk 3 FU, Spurvehøg 1 OF, Sanglærke 6 SY, Gravand 4 FU, Fiskehejre 4 R, Stor skallesluger 1 FM FU, Grågås 3 OF, Blishøne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Klintholm: Gransanger 1 R. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Blangstedgård: Isfugl 1 F R. Kristoffer Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R. Carsten Skou
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 13 FU, Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Flådet (Tranekær): Trane 3 R. Claus Dalskov
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Vandrefalk 1 OF. Martin Rheinheimer
Fyns Hoved: Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Bramgås 1200 R. Claus Dalskov
Gulstav:
Lille Flagspætte 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Sortkrage 4 FU. Per F. Kristensen
Holmdrup v/Svendborg: Rød Glente 2 FU. Lars Kirk
Klæsøgårde: Bramgås 3500 R. Søren Bøgelund
Knudshoved Færgehavn: Splitterne 2 N, Isfugl 2 R. Hans Rytter
Kohave v/Skovmøllevej: Sjagger 400 FU. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 4 R. Leif Sørensen
Middelfart: Sortand 200 T. Michael Brunhøj Hansen
Mose/sø SV for Rugård: Ravn 4 OF. Ella Mikkelsen
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 439 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Carsten Skou
Neverkær: Krikand 103 R, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 R. Esben Eriksen
Ny Stenderup: Grønspætte 2 TH. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Bramgås 1430 R,
Rødhovedet And 1 R (07:20) Rødhovedet And 0 R (09:20), Rørdrum 2 SY. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Bjergand 175 R, Rørdrum 3 SY, Hættemåge 1475 R. Ole Goldschmidt
Siø: Skeand 68 R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Thomas Siig Kristensen
Sønderskovs Have: Trane 19 N. Jan Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Teglværksgraven: Kaspisk Måge 1 2K R. Kristoffer Hansen
Thurø By m.m.:
Trane 100 N. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 45 NØ, Rørdrum 1 SY, Havørn 2 R, Rød Glente 3 N, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Tullebølle: Trane 4 N. Hans-Henrik Wienberg
Æbelø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Klyde 35 FU. Poul Vesterlund Pedersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4000 R. Søren Bøgelund


  

Mandag den 16. marts 2020           Solopgang: 06:29 Solnedgang: 18:24

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 OF 4K, Blå kærhøg 1 FU (Hunfarvet), Blisgås 5 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Østerskov (Thurø): Gransanger 1 FU, Træløber 2 FU, Spætmejse 1 FU, Sangdrossel 1 SY. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 OF. Jan Nielsen
Lundeborg, matriklen: Grønirisk 5 FU, Solsort 2 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen:
Kohejre 1 R. Martin Strømkjær

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn
: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 R. Peter Pelle Clausen
Bredbjerg: Havørn 2 OF. Flemming G. Andersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 17 FU, Duehøg 1 F OF. Henrik Kalckar Hansen
Fakkebjerg: Bramgås 3500 R. Carsten Skou
Fakkebjerg: Bramgås 1800 R. Peter Pelle Clausen
Flådet (Tranekær): Trane 4 R. Claus Dalskov
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 165 R, Skeand 49 R, Knarand 30 R, Pibeand 308 R, Krikand 166 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 15 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jørn Vinther Sørensen
Gyldensteen: Reservatet: Atlingand 3 R, Knarand 30 R, Storspove 74 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:Skovsneppe 1 R, Grønspætte 2 R,
Sortspætte 1 R, Træløber 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 25 R. Bent Carstensen
Hårby Made: Atlingand 2 R. Niels Andersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 24 R, Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 542 , Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 300 R, Sølvhejre 2 R, Isfugl 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Blisgås 60 R, Rødhovedet And 1 F R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 F R. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor: Blisgås 60 R, Rødhovedet And 1 F R. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 F R, Rødhovedet And 1 F R, Bjergand 180 R, Skeand 11 R, Rørdrum 2 SY. Nis Rattenborg
Siø: Bramgås 1700 R, Skeand 72 R. Ole Goldschmidt
Siø: Skeand 55 R. Carsten Skou
Søby Monnet, Tåsinge: Spidsand 35 R. Leif Bisschop-Larsen
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Henrik Kingo Andersen


  

Søndag den 15. marts 2020           Solopgang: 06:32 Solnedgang: 18:22

Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R
Vejlen, Bøgebjerghusene (13:10): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Nørreballe Nor (16:45): Rødhovedet and 1 R F. Anders Odd Wulff Nielsen
Hønsehaven, grusgravssøen (10:00). Rød glente 1 FU, Vibe 2 FU, Troldand 16 R FU, Blishøne 20 FU, Gråstrubet lappedykker 12 FU, Gravand 6 FU, Skarv 10 R. Poul Brugs Rasmussen
Lakkendrup (11:00):
Kohejre 1 FU (Kohejren gik sammen med sine køer, i det samme område hvor den har holdt til længe. Dog var de trukket nogen 100 m mod øst),  Blisgås 300+ R FU, Sanglærke 6 R SY, Sangsvane 0. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Sortstrubet bynkefugl 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Skeand 11 FU, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Rød Glente 3 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Erik Ehmsen
Dovns Klint: Spidsand 12 SV, Sortstrubet Lom 1 Ø, Sule 1 Ø, Duehøg 1 OF. Esben Eriksen
Dovns Klint: Trane 5 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Herringe: Blå Kærhøg 1 F FU. Palle Bo Larsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 2 SY. Michael Brunhøj Hansen
Hvidkilde Sø: Grønspætte 2 TH. Inger Christensen
Kohave v/Skovmøllevej: Sjagger 410 R. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Ravn 5 OF. Martin Rheinheimer
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 F 2K+ R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Rath: Kortnæbbet Gås 1 R. Esben Eriksen
Skovsbo v/Svendborg: Grønspætte 2 TH. Inger Christensen
Stengade (by + agerland): Blisgås 215 FU. Claus Dalskov
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 4000 R, Skeand 30 R, Kaspisk Måge 1 R, Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 R. Esben Eriksen
Søgård Mose (Langeland): Kaspisk Måge 1 3K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Esben Eriksen
Tullebølle: Trane 11 NV. Hans-Henrik Wienberg
Ulriksholm Skove: Skovsneppe 1 R. Peter Lillesø
Vejrup Skov: Vandrefalk 1 2K OF. Per Rasmussen
Vesteregn: Middelhavssølvmåge 1 3K R
. Anders Odd Wulff Nielsen
Vittinge: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen


   

Lørdag den 14. marts 2020           Solopgang: 06:34 Solnedgang: 18:20

Kogtved, Boligbirding: Blisgås 140 Ø
Svendborg: Lille Lappedykker 2 FU, Blishøne 2 FU. Lars Kirk
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knopsvane 13 R, Bramgås 2500 OF, Grågås 2 R, Blisgås 22 Ø, Ederfugl 120 R, Hvinand 12 OF, Toppet Skallesluger 6 R, Gravand 6 R, Gråand 3 R, Toppet Lappedykker 15 FU, Skarv 9 OF, Strandskade 4 R. Lars Kirk
Skarø: Bramgås 2500, Trane 2 , Havørn 2 OF, Fjeldvåge 2 R, Mosehornugle 2 R TH. Benny Kristensen
Thurø By m.m.: Canadagås 1 R, Grågås 80 R, Stormmåge 100 R. Lars Kirk
Ny Gesinge: Havørn 1 AD OF. Anne Dorte Rasmussen
Vejlen,Bøgebjerghusene (15:34): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Taasinge, Bøgebjerghusene, Skolekrogen og Søren Lolks Vej 17:  Havørn 2 AD OF. Bettina Gerti Groß
Siø: Bramgås 2000+ R FU OF. Christian og Poul Brugs Rasmussen
Tranekær (16:00-17:30): Havørn 1 AD, Trane 150+ NØ (ialt 6 flokke a 25-30 stk flyvende kredsende lavt og ivrigt kaldende). Jan Stener Jørgensen
Rudkøbing: Havørn 1 OF 2K. Jan Stener Jørgensen
Arreskov sø: Trane 63 T Ø. Erik Ehmsen
Munkebo: Blå kærhøg 1 M FU. Per Vestergaard Rasmussen
Fyns Hoved: Gråstrubet lappedykker 2 (1 par), Ravn 2 OF. Per Vestergaard Rasmussen
Måle Strand: Bramgås 2500 R, Blisgås 108 R. Per Vestergaard Rasmussen


   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bjørnemose (Ravnholt): Ravn 4 R. Per Rasmussen
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 2 R. Pierre Bentzen
Bredbjerg: Vandstær 1 R. Laila Bøhrk 
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bjergand 330 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 150 R. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Tundrasædgås 1 Ø, Sølvmåge x Gråmåge (hybrid) 1 3K R V, Blåmejse 64 Ø. Anders Odd Wulff Nielsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Trane 21 NØ, Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 12 FU, Storspove 438 FU. Britta Merete Larsen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 1000 YF. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Blisgås 86 R. Per Rasmussen
Gulstav:
Lille Flagspætte 1 SY, Hedelærke 4 SV. Søren Bøgelund
Gulstav: Huldue 3 Ø, Rørdrum 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Gråsten Nor: Trane 9 NØ
. Bjarne Jørgensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 80 FU. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF, Ravn 5 OF. Leif Sørensen
Lyø: Huldue 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Munkebo: Blå Kærhøg 1 M FU. Poul Vestergård Rasmussen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Bramgås 2500 R, Blisgås 108 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Havn: Trane 60 NV. Helle Hjorth
Odense Kanal: Trane 100 N. Nis Pedersen
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 2 OF, Ravn 8 R. Per Rasmussen
Rødme Svinehaver: Trane 65 N. Palle Bo Larsen
Skarø: Bramgås 3000 SØ. Lars Kirk
Skibhuskvarteret: Trane 91 N. Jens Kristian Holm
Skovsbo v/Svendborg: Blisgås 75 OF. Niels Andersen
Snage Strand og Langelandssund ud for: Ravn 10 OF. Hans-Henrik Wienberg
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 450 R. Leif Bisschop-Larsen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Blisgås 200 FU. Palle Bo Larsen
Svanninge Bakker: Trane 104 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Svendborg: Trane 25 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 FU, Blisgås 200 FU, Skeand 12 R. Henrik Mørup-Petersen
Søgård (Langeland): Hedelærke 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Søren Bøgelund
Sønder Åby, enge SV for: Sølvhejre 1 R. Carsten Moth Iversen   
Thurø Rev: Blisgås 56 NØ. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tajgasædgås 4 Ø, Rørdrum 3 SY, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 16 NØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Tullebølle: Trane 24 T. Hans-Henrik Wienberg
Vejlen, Tåsinge: Klyde 21 FU. Jane Ditzel 
Vesteregn: Trane 319 NØ, Rød Glente 2 NØ, Ravn 4 OF. Nis Rattenborg
Ærøskøbing: Trane 30 N. Lars Ole Gjesing 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 120 R, Vandrefalk 1 M AD R. Britta Merete Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Hedelærke 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Jens Peter Bech
Østerø Sø (Knudshoved): Bynkefugl 1 R. John Jensen
Østrig: Stor Tornskade 1 FU. Jane Ditzel 
Åløkkeskoven: Blisgås 57 NØ, Trane 122 NØ. Esben Eriksen


  

Fredag den 13. marts 2020           Solopgang: 06:37 Solnedgang: 18:18

Bjørnemosegård (Svendborg) (18:14): Stær 400 R (Mini sort sol i solnedgangens skær.). Lars Kirk
Svendborgsund ved Iholm, Boligbirding: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 18 FU, Bramgås 40 V, Grågås 16 R, Ederfugl 400 R, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 30 R, Gravand 12 R, Pibeand 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 8 OF, Storspove 2 FU, Ravn 1 R, Sanglærke 1 N, Sanglærke 1 NV, Sanglærke 1 NØ, Stær 2 OF
Lundeborg, matriklen
: Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Åstrup: Grønspætte 1 R. Winnie Jespersen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 FU, Skægmejse 1 R. Susanne Rørdam Skov
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Bramgås 5000 R, Blisgås 185 R. Ella Mikkelsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Skeand 15 FU. Leif Kristensen
Havn v/Vejlen: Fiskehejre 25 R. Leif Sørensen
Helnæs Made: Bramgås 2300 FU, Pibeand 250 R, Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Carsten Skou
Lillebælt (Snævringen): Alk 52 FU. Karin Abildgaard
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 OF. Leif Sørensen
Mesinge: Bramgås 1000 R. Ella Mikkelsen
Neverkær: Pibesvane 15 R. Esben Eriksen
Ravnholt (Midtfyn): Blå Kærhøg 1 FU. Tina Hansen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Sjagger 370 R. Nis Rattenborg
Sellebjerg v/Marslev: Blisgås 107 FU. Kirsten Halkjær Lund
Sortemosen (Sydfyn):
Blisgås 600 R, Havørn 2 R. Carsten Skou
Søby Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 F OF. Kasper Falck-Rasmussen
Vester Hæsinge: Blisgås 216 FU. Leif Kristensen
Vågebakken (F.H.): Storspove 58 FU. Ella Mikkelsen
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen


  

Torsdag den 12. marts 2020          Solopgang: 06:39 Solnedgang: 18:16

Svendborgsund ved Iholm, Boligbirding: Ederfugl 400 R, Fasan 1 M R, Fiskehejre 4 FU, Vibe 7 R, Storspove 12 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 59 R (bag dæmningen i læ for stormen). Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Isfugl 1 R. Kresten Thomsen
Hesselagergårds voldgrav: Stor Skallesluger 4 FU (2 par). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjerreby: Sangsvane 0 R. Lars Kirk
Bjørnemose (Ravnholt): Musvåge 2 OF. Per Rasmussen
Christiansminde, Boligbirding: Stær 100 OF. Susanne Rørdam Skov
Havndrup: Musvåge 1 R. Per Rasmussen
Hestehave v/Ellerup: Rød Glente 2 YF TH. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Gråand 2 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 50 R. Svend Aage Linderström
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 OF. Merry Sunke Larsen 
Langeskov:
Hvid Stork 1 FU. Bo Levesen
Lergravene ved Fjellerup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr, Boligbirding: Knopsvane 2 OF, Bramgås 10 OF, Ederfugl 6 OF, Fasan 1 R, Halemejse 2 R, Stær 2 R,. Leif Rasmussen
Siø: Bramgås 700 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 64 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Østrig: Bramgås 1300 FU. Claus Dalskov
Søen, Valdemarsslot: Troldand 1200 R, Bjergand 600 R. Arne Bruun
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3500 FU, Blisgås 160 R, Skeand 12 R, Rød Glente 2 T. Jacob Sterup
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 1200 FU. Morten Müller
Søgård Pyt: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Susanne Rørdam Skov 
Tommerup Stationsby: Havørn 2 OF. Lone Jørs Larsen
Tranekær: Trane 3 NØ. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 55 FU, Knarand 37 R. Niels Bomholt Jensen 
Vejlen, Tåsinge: Troldand 1500 R, Skægmejse 1 R. Arne Bruun
Vitsø: Krikand 150 R. Niels Munch Kofoed 


   

Onsdag den 11. marts 2020          Solopgang: 06:42 Solnedgang: 18:14

Monnet, Taasinge: Bramgås 3500 OF, Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Knarand 1 R M, Gravand 2 R. Steen Winkel
Purreskoven: Dompap 8 R FU, Blåmejse 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Løkkeby Enge: Vibe 1 R. Lars Kirk
Tarup: Isfugl 2 YF. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Bramgås 1000 FU, Havørn 2 OF. Jane Ditzel
Flintholm Hestehave: Duehøg 1 M FU, Rød Glente 2 FU. Pierre Bentzen
Flyvesandet: Sule 1 OF, Stor Præstekrave 20 R. Leif Sørensen
Grusgrave v/Birkum: Hættemåge 990 R. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Trane 7 NV, Havørn 3 OF, Rød Glente 2 NØ, Vandrefalk 1 NØ, Landsvale 2 OF. Søren Bøgelund
Herringe: Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen
Horseklint: Huldue 9 T, Rød Glente 2 T, Hedelærke 7 T, Rørspurv 20 T. Aske Keiser-Nielsen
Kohave v/Skovmøllevej: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF, Ravn 8 R. Per Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Bramgås 3500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Bjergand 300 R, Sølvhejre 1 FU. Pierre Bentzen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Carsten Skou 
Skaboeshuse:
Pibesvane 37 Ø. Kurt Kaack Hansen
Vejlby Fed Sommerhusområde: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Duehøg 1 IMM R. Kasper Falck-Rasmussen
Vesterskov v/Ommel: Skovsneppe 1 R. Carlo Klavsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Blisgås 340 T, Blå Kærhøg 1 R. Søren Bøgelund


  

Tirsdag den 10. marts 2020          Solopgang: 06:45 Solnedgang: 18:12

Strammelse, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Gyldensteen Gods: Huldue 28 R. Klaus Malling Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 14 , Knarand 27 . Klaus Malling Olsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Steen Winkel
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Lars Kirk
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Stor Tornskade 1 R. Niels Andersen 
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 350 R. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blisgås (ssp. albifrons) 79 R, Storspove 234 R. Klaus Malling Olsen


  

Mandag den 9. marts 2020          Solopgang: 06:57 Solnedgang: 18:10

Kogtved, Boligbirding: Stor Flagspætte 1 OF, Husskade 1 R
Vejlen, Tåsinge, Boligbirding: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Taffeland 2 R, Troldand 10 R, Gråand 10 R, Krikand 1 R, Lille Lappedykker 1 R, Ringdue 3 R, Blishøne 5 YF, Skarv 1 OF, Hættemåge 10 R, Havørn 1 OF, Gråkrage 1 R, Solsort 1 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Kasper Falck-Rasmussen
Vemmenæs, Taasinge: Havørn 1 R. Lars Kirk

Nakkebølle Inddæmning: Rødhovedet and 1 R M. Niels Bomholt Jensen
Tange å: Hvid vipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg, Hjulbyvej: Vandrefalk 1 FU (på bytte på mark 25 meter fra vejen). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Alk 6 NØ, Stor Flagspætte 1 YF TH, Topmejse 2 R, Hvid Vipstjert 2 R,
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 8 R, Huldue 2 R, Trane 3 R, Havørn 3 R, Rød Glente 2 R, Musvåge 3 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Bramgås 1000 FU, Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Rød Glente 1 OF. Morten Kristiansen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Jan Svejgaard Jensen
Herringe: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 50 OF. Per Rasmussen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Sølvhejre 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 17 R, Hvid Vipstjert 1 R. Hans Rytter 
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 R, Havørn 3 R, Rød Glente 2 R. Leif Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr, Boligbirding: Dompap 8 FU, Stillits 10 FU. Leif Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning:
Rødhovedet And 1 M R, Bjergand 370 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Sølvhejre 2 FU, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Merry Sunke Larsen


  

Søndag den 8. marts 2020          Solopgang: 06:50 Solnedgang: 18:08

Svendborg Golfbane: Trane 13 N
Strammelse
, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen
: Ravn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Hvid vipstjert 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Hjejle 65 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Hvid vipstjert 4 R, Musvåge 1 R, Blisgås 7 OF. Poul Vestergaard Rasmussen + 9 deltagere
Sortemosen: Blisgås 44 R. Lars Kirk
Ringe Sø: Kaspisk måge 1 R 2K (den med et ben!). Lars Kirk
Blangstedgård:
Sorthovedet Måge 2 R . Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Blangstedgård:
Sorthovedet Måge 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 FU, Spidsand 16 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Ederfugl 1336 Ø, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 OF. Esben Eriksen
Egelund v/Lyndelse: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Stoffer Jaeger
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 2K R. Henrik Mørup-Petersen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Pibesvane 3 FU, Blisgås 60 FU, Sølvhejre 1 FU. Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Pibesvane 3 IMM R
. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Pibesvane 3 FU. Leif Kristensen
Fuglehave: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav:
Bramgås 5000 OF. Frank Jensen-Hammer
Hudevad: Trane 10 NØ. Henrik Kalckar Hansen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Lappedykker sp. 80 FU. Peter Lillesø
Kohave v/Tornbjerg:
Sorthovedet Måge 2 3K+ FU. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 R,
Sort Glente 1 OF, Ravn 11 R. Michael L.J. Glentedal
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF,
Sort Glente 1 OF, Ravn 8 OF. Leif Sørensen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Trane 12 NØ. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Dobbeltbekkasin 22 R. Poul Vestergård Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Søren G. Nielsen
Ringe Sø: Kaspisk Måge 1 R. Lars Kirk
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 M 2K R. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Stoffer Jaeger
Siø: Skeand 22 R. Carsten Skou
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Esben Eriksen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Morten Müller
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 200 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Jytte Fuglsang Nissen
Strammelse (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 FU
. Poul Vestergård Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Musvåge 152 NØ. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 108 FU. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 2 R. Carsten Skou


  

Lørdag den 7. marts 2020           Solopgang: 06:52 Solnedgang: 18:06

Svendborg: Troldand 2 R. Lars Kirk
Vindeby (Tåsinge): Trane 20 OF. Morten Kristiansen
    
Kogtved, Boligbirding: Trane 7 T NØ

Bjernemark
, Taasinge: Trane 7 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Melby, Taasinge: Landsvale 1 OF. Anne Dorte Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge: Grønspætte 1 HØ. Anne Dorte Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Jacob Sterup
Bjernemark: Trane 7 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Bjerreby: Pibesvane 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Botofte Skovmose: Rørdrum 1 YF SY, Sølvhejre 1 R. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Duehøg 1 OF, Havørn 2 YF B. Carsten Skou
Bøjden Nor: Bramgås 1400 R. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R, Bjergand 105 R, Spidsand 17 FU. Leif Kristensen
Dyrehave (Nørre Søby): Blisgås 50 OF,
Kongeørn 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Esben Eriksen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Stoffer Jaeger
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 300 R, Vibe 500 OF. Henrik Frier
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 5000 R, Sortand 200 R, Hedelærke 2 R, Gransanger 1 SY. Esben Eriksen
Keldsnor: Bramgås 2000 FU, Havørn 2 OF. Niels Bomholt Jensen 
Klæsø Nor: Blisgås 150 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 14 FU. Kristoffer Hansen
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Isfugl 1 FU. Merry Sunke Larsen
Lillebælt (Snævringen):
Alk 52 R. Karin Abildgaard
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Havørn 2 OF, Ravn 6 OF. Jytte Fuglsang Nissen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Trane 14 N. Arne Bruun
Magleby Nor: Havørn 4 IMM OF. Morten Müller
Melby (Tåsinge): Landsvale 1 OF. Anne Dorte Rasmussen 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Noret, Tåsinge: Krikand 100 R. Arne Bruun
Påø: Havørn 2 OF. Esben Eriksen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Stor Tornskade 1 R. Pierre Bentzen
Rath: Bramgås 1200 FU. Morten Müller
Seden Strand: Bramgås 3000 OF, Hvinand 250 R, Pibeand 275 R. Gregers Johannesen
Siø: Skeand 23 R. Niels Bomholt Jensen 
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 280 R,
Kohejre (SU) 1 FU. Arne Bruun
Sortemosen (Sydfyn): Kohejre (SU) 0 R,  Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Esben Eriksen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Havørn 2 OF. Ole Henrik Scharff
Stavids Å (Vej 335 til Bredbjerg): Vandstær 1 R. Flemming G. Andersen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N:
Toppet Lappedykker 184 R. Kristoffer Hansen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Stor Tornskade 1 R
. Mikael Kristensen 
Sybergland: Taffeland 200 R, Pibeand 300 R. Jens Peter Bech


   

Fredag den 6. marts 2020           Solopgang: 06:55 Solnedgang: 18:04

Tåsinge, Bukkehave: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov: Musvåge 1 R. Lars Kirk
Tarup: Isfugl 2 YF
(i gang med at udgrave boet). Erik Thomsen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Odense, Blangstedgaard:
Sorthovedet måge 2 OF. Finn Henriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Egense v/Svendborg: Grønspætte 2 TH. Niels Andersen
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 450 FU. Jens Bækkelund
Mørkemose v/Sandholt: Blisgås 144 FU. Leif Kristensen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen

Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 1 FU. Per Damgaard Poulsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 3/02 - 2020:
               Opret et rejsehold til opklaring af faunakriminalitet


  

Torsdag den 5. marts 2020          Solopgang: 06:57 Solnedgang: 18:02

Vejlen, Tåsinge: Hvid vipsjert 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Slipshavn enge: Rødben 17 FU, Gravand 10 FU R, Strandskade 2 FU, Husskade 4 R, Grågås 16 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Blisgås 50 R T, Rørdrum 2 SY, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 R T. Claus Dalskov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 OF. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby): Blisgås 54 SØ,
Kongeørn 1 R , Ravn 4 R. Knud-Erik Andersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 1500 R, Klyde 20 R. Martin Rheinheimer
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R. Per F. Kristensen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 R. Leif Sørensen
Skovparken, Nyborg: Bjergvipstjert 1 OF. Eske Frank Morthensen
Østrig: Blisgås 290 R. Claus Dalskov


  

Onsdag den 4. marts 2020          Solopgang: 06:59 Solnedgang: 18:00

Svendborgsund ved Iholm: Gravand 6 R, Toppet Lappedykker 4 R, Stor skallesluger 2 R, Storspove1 N, Ederfugl 400 R, Spættet sæl
Vejlen, Tåsinge
: Gravand 12 R, Vandrikse 1 SY, Vibe 15 R, Tårnfalk 1 R,
Vornæs Skov: Fasan 2 R, Huldue 1 R, Ringdue 140 R, Fiskehejre 9 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Grønspætte 3 SY, Stor Flagspætte 3 YF TH, Halemejse 7 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 8 R, Gulspurv 5 R,
Ravnholt
: Rød glente 3 R,
Sort glente 1 R. Tina Kierkegaard Hansen
Lundeborg, havnen
: Hættemåge 12 R, Sølvmåger 8 R. Toppet skallesluger 3 R FU.
Dyrehaven(Nr.Søby)
(09.15): Grønspætte 1 SY. Karsten Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjerreby: Pibesvane 1 R. Lars Kirk
Bleget: Rød Glente 2 . Per Rasmussen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU. Gunnar Jørgensen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Stoffer Jaeger
Fangel Mose:
Kongeørn 1 R. Kurt Kaack Hansen
Hvidkilde Sø: Havørn 2 YF BR. Arne Bruun
Kongebroskoven: Grønspætte 2 SY. Michael Brunhøj Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 3 FU, Ravn 9 R. Pierre Bentzen
Nymark Skov v/Nørre Søby:
Kongeørn 1 R, Blå Kærhøg 1 R. Leif Sørensen
Nymark Skov v/Nørre Søby: Duehøg 2 OF. Kurt Kaack Hansen
Pæregård: Trane 4 R. Susanne Rørdam Skov
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 3 OF,
Sort Glente 1 FU T . Tina Hansen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 7 OF. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Blisgås 750 FU. Hans Rytter
Strib: Isfugl 1 R. Erik Busk
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grønspætte 2 SY. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Blisgås 122 FU. Leif Kristensen


  

Tirsdag den 3. marts 2020          Solopgang: 07:02 Solnedgang: 17:58

Svendborgsund ved Iholm: Grågås 20 R, Hvinand 36 R, Lille Skallesluger 1 F R, Gravand 1 R, Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 4 R, Strandskade 9 R, Storspove 26 V, Stormmåge 2 R, Svartbag 6 R
Tange å
: Halemejse 10 OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Flintholm Hestehave: Grågås 80 R, Musvåge 2 FU, Sortmejse 2 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Halemejse 2 FU, Træløber/Korttået Træløber 4 FU, Vindrossel 1 FU, Bogfinke 30 FU, Stillits 5 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU. Lars Kirk
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Erik Damm
Egense v/Svendborg: Vandrefalk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Splitterne 2 Ø. Søren Bøgelund
Havrevænge v/Gislev: Ravn 3 OF. Per Rasmussen
Helnæs Made: Skeand 11 R, Spidsand 12 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Trane 4 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Lunden (Sydlangeland): Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Nymark Skov v/Nørre Søby: Rød Glente 2 OF. Stoffer Jaeger
Magleby Nor: Blisgås 240 R, Skovhornugle 1 SY. Søren Bøgelund
Odense Lufthavn: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Grønspætte 2 . Niels Andersen
Rath: Blisgås 70 R. Søren Bøgelund
Vestermade Rev: Storspove 107 R. Michael L.J. Glentedal
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 5500 R,
Rødhalset Gås 1 R. Søren Bøgelund


   

Mandag den 2. marts 2020          Solopgang: 07:04 Solnedgang: 17:56

Svendborg Golfbane: Grågås 200 R, Blisgås 1 R, Musvåge 5 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 YF TH, Ravn 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Bogfinke 1 YF SY
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 12 R, Bramgås 580 OF, Grågås 92 R, Hvinand 102 R, Toppet Skallesluger 21 R, Gravand 22 R,  Pibeand 134 R, Gråand 28 R, Spidsand 27 R, Ringdue 2 R, Fiskehejre 11 R, Strandskade 8 R, Hjejle 103 OF, Vibe 27 R, Storspove 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 56 R, Havørn 2 OF, Råge 2 R, Ravn 3 OF, Gråkrage 44 OF, Sanglærke 111 R, Stær 2 R, Engpiber 21 R, Bogfinke 1 SY. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Marie Gregersen
Noret, Tåsinge: Knopsvane 4 R, Skeand 4 R, Knarand 28 R, Pibeand 4 R, Gråand 18 R, Krikand 68 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Blishøne 171 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 1 R, Strandskade 2 R, Spurvehøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Ravnholt
: Trane 5 OF FU (jeg kunne høre flere i Lindkær, kunne dog ikke se dem), Havørn 2 R, Ravn 15 OF R, Ringdue 25 OF R, Knopsvane 15 FU, Sanglærke 6 SY, Vibe 200+ OF R, Musvåge 4 OF. Dådyr 50 FU (en flok). Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet, Storeø Strand: Sortsvane 1 R, Gravand 45 R, Klyde 12 R
, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 11 R. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Blisgås 140 R, Rørdrum 2 SY. Claus Dalskov
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Steen Vagner
Eriks Hale (Ærøs Hale)
: Sortgrå Ryle 2 FU
. Bjarne Jørgensen
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 SY. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 345 R, Lille Skallesluger 10 R, Skeand 20 R, Knarand 33 R, Krikand 236 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 295 R, Krikand 175 R, Storspove 180 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havndrup: Duehøg 1 M OF. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.:
Sortspætte 1 FU. Peter Hvenegaard
Kalovnshuse: Rød Glente 2 R, Ravn 22 R. Leif Kristensen
Lillebælt (Snævringen): Lomvie/Alk 110 OF. Karin Abildgaard
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 , Rød Glente 3 OF. Steen Vagner 
Monnet, Tåsinge: Hvinand 102 R, Spidsand 27 R, Havørn 2 OF, Ravn 3 OF, Sanglærke 111 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Knarand 28 R. Poul Vestergård Rasmussen
Noret, Tåsinge: Knarand 57 R, Sølvhejre 1 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nårup Skov v/Tommerup: Trane 4 AD R. Carsten Moth Iversen 
Ravnsmose: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blisgås 56 OF. Leif Kristensen
Sollerup: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 FU. Stig Linander
Storeø Strand: Sortsvane 1 R, Blå Kærhøg 1 R. Leif Sørensen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 4000 FU. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 11 R, Vandrefalk 1 AD OF, Skægmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Blisgås 171 FU. Leif Kristensen  
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 4500 R,
Rødhalset Gås 1 R, Bjergpiber 1 R. Søren Bøgelund


   

Søndag den 1. marts 2020          Solopgang: 07:07 Solnedgang: 17:54

Tåsinge, Bukkehave: Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Noret,Tåsinge: Havørn 1 FU (samme fugl som torsdag i sidste uge). Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille skallesluger 13 R. Poul Vestergård Rasmussen
Purreskoven: Grønirisk 12 FU R, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brahetrolleborg Gods og enge m.m
: Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Dyrehave (Nørre Søby)
:
Kongeørn 1 R. Martin Rheinheimer
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 OF. Britta Merete Larsen
Dyrehave (Nørre Søby):
Kongeørn 1 R. Arne Bruun
Fiskerup Skov: Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Davinde: Lille Skallesluger 11 R. Per Rasmussen
Havndrup: Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen
Horseklint: Huldue 25 TF, Vandrefalk 1 AD OF, Ravn 3 OF, Hedelærke 5 N, Hedelærke 3 TF, Sanglærke 207 N, Bjergvipstjert 1 N R. Kristoffer Hansen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Stor Skallesluger 60 FU, Toppet Skallesluger 53 FU, Lappedykker sp. 100 FU. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Middelfart: Rørdrum 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Mullerup Skov: Stor Tornskade 1 R. Jens-Gert Hansen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 3 FU. Leif Kristensen
Noret, Tåsinge: Havørn 1 4K+ FU
. Poul Vestergård Rasmussen
Rantzausmindeskoven (Povlinelund): Stor Tornskade 1 R. Tom Giersing
Sortemosen (Sydfyn):
Kohejre (SU) 1 AD FU . Steen Winkel
Strammelse (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Skallesluger 13 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Vesterholm Mose: Trane 3 FU. Kurt Kaack Hansen 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 apr 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk