Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:37 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

          Sumpmejse

Fredag den 30. november 2007.

Svendborg: Tårnfalk 1 R, Råge 100 R. Svend Aage Linderström
Vejlen, Taasinge (15:20): Krikand 197 R, Hvidklire 2 R, Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
(14:10-14:45): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 60 R, Sangsvane 77 R, Blisgås 1 R, Grågås 2 R, Gravand 18 R, Pibeand 60 R, Spidsand 8 R, Hvinand 40 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 4 R, Sjagger 200 OF, Ravn 1 OF, Bjergirisk 60 FU
Hvidkilde Sø: Troldand 30 R
Ollerup
: Råge 40 R. Svend Aage Linderström
Vester Skerninge
: Tårnfalk 1 R, Tyrkerdue 1 R. Svend Aage Linderström
Vester Aaby
: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Åstrup:
Tyrkerdue 2 R. Svend Aage Linderström
Sundet, Faaborg
(8:50-10:50): Hjejle 60 R, Vibe 3 R, Stormmåge 20 R, Svartbag 2 R, Fiskehejre 5 FU, Troldand 3800 R, Bjergand 200 R, Taffeland 60 R, Hvinand 5 FU, Ederfugl 100 FU ( på havet ), Gråand 60 R/FU, Pibeand 30 FU, Krikand 3 R, Grågås 220 FU, Canadagås 18 FU, Sangsvane 30 FU, Knopsvane 14 FU, Toppet Skallesluger 25 R, Blishøne 70 FU, Lille Lappedykker 15 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Lomvie/Alk 4 R ( ph ), Engpiber 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sundet, Faaborg
(09:00): Silkehale 35 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg: Tyrkerdue 9 R. Svend Aage Linderström
Faaborg Fjord: Gråand 4 R
Svartbag 1 R. Svend Aage Linderström
Hesselager: Tyrkerdue 1 R. Svend Aage Linderström
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 2 AD R, Blishøne 40 R. Svend Aage Linderström
Langå: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Oure: Tyrkerdue 2 R. Svend Aage Linderström
Skårup: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 1 R HØ (Set hele dagen), Silkehale 3 R, Sjagger 155 R, Vindrossel 350 R. Lars Andersen
Egensedybet, Odense: Bramgås 22 R, Pibeand 60 R, Gråand 2500 R, Vandrefalk 1 AD R, Storspove 25 R. Kurt Due Johansen
Stige Ø, Odense: Pibeand 3 R, Blishøne 600 R, Almindelig Ryle 5 R, Storspove 1 R, Rødben 34 R. Kurt Due Johansen
Strandeng v/Seden strand: Råge 10 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø, Otterup: Grågås 100 R, Bramgås 640 R, Vandrefalk 1 AD R, Almindelig Ryle 100 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Grågås 650 R, Pibeand 500 R, Krikand 300 R, Gråand 15 R, Spidsand 16 R, Skeand 3 R, Blishøne 70 R, Vibe 50 R, Storspove 130 R, Stær 6 R. Kurt Due Johansen
Egebjerggaard Storskoven (14:40): Havørn 1 R 3K. Aksel Christensen


              Blåmejse ved foderbrættet

Torsdag den 29. november 2007.

Vejlen Taasinge (15:35): Krikand 158 R, Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Rød Glente 2 FU, Ravn 2 FU.  Jens Gregersen
Korinth
: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Krarup: Tyrkerdue 1 R. Svend Aage Linderström
Faaborg Gymnasium
(09:30): Silkehale 30 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Isfugl 1 FU, Silkehale 50 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Husskade 4 FU, Hættemåge 34 FU, Stormmåge 14 FU, Svartbag 1 R, Knarand 34 FU, Skeand 7 R, Krikand 8 R, Gråand 20 R, Troldand 230 R, Taffeland 15 R, Knopsvane 55 FU, Blishøne 300 FU, Skarv 3 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Faaborg Havn: Svartbag 2 AD R. Svend Aage Linderström
Odense, Munke mose (14:50): Grønbenet Rørhøne 22 FU. Mogens Elnif Thomsen
Odense å Erik Bøeghs sti (14:40): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Svinekrog/Slettemose Skov, Bogense: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU. Jens Bækkelund


   Foto og tekst: Erik Thomsen

Onsdag den 28. november 2007.

Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 86 R
Svendborg
: Jernspurv 1 FU, Solsort 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 FU, Grønirisk 6 FU
Tankefuld, Svendborg
: Natugle 2 HØ, Silkehale 10 R. Peder Rasmussen
Nørresø: Stor Tornskade 1 R (I toppen af grantræ tæt ved P-plads til Nørresø), Ravn 8 R. Lars Andersen
Brahetrolleborg Gods: Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 3 1K R, Havørn 1 1K OF, Vandstær 2 R, Sjagger 40 R. Jacob Sterup
Trunderup: Silkehale 1 OF. Jacob Sterup
Bøjdenvejen lige nord for Nørre Sø (7:40): Skovsneppe 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:40-10:30): Gråand 50 FU, Pibeand 10 FU, Gravand 2 FU, Hvinand 13 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Knopsvane 35 FU, Grågås 4 T, Blishøne 350 FU, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Hættemåge 20 FU, Lille Lappedykker 30 FU, Rødben 2 FU, Stor Regnspove 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Ravn 2 T, Gråkrage 16 FU, Husskade 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 2 FU, Kvækerfinke 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tarup Vandmølle (09:00): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Knudshoved: Enkeltbekkasin 1 R. Lars Andersen
Vittinge Å (11:50): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Brobyværk (11:25): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Munke Mose, Odense (12:00): Vandstær 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:35-08:00): Husskade 143 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Egebjerggaard (16:15): Skovsneppe 1 OF. Aksel Christensen
Profitten, Skåstrup (13:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Jens Bækkelund
Helnæs overdrev (11:00): Vandrefalk 1 R JUV. Jan Pilsmark
Skrillinge: Hjejle 150 R. Michael Mosebo Jensen


   DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 22/11:                    
                        Digesvaler har ret til at bo i stejle kystskrænter også på Langø nær Fyns Hoved!
                        Den enestående natur på Hyllekrog trues af ny havvindmøllepark
                        Tossefugl på landlov


        Foto: Erik Thomsen

Tirsdag den 27. november 2007.

Bjørnemosegård, Svendborg: Skovsneppe 1 R. Erik Ehmsen
Noret, Taasinge
(12:30): Blå Kærhøg 1 R han. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Canadagås 26 R, Hvidklire 2 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 8 R, Grågås 155 R, Canadagås 1 R, Musvåge 3 R, Blishøne 28 R, Storspove 4 FU, Hættemåge 9 R, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Skægmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Monnet, Taasinge
: Vandrefalk 1 Fu (spurvehøg som fangede en bjergirisk hvorefter vandrefalken jagtede den, uden resultat, - hvorefter den fløj over på Vogterholm.), Spurvehøg 1 FU. Erik Thomsen
Monnet, Taasinge
(08:30-11:55): Knopsvane 96 R, Sangsvane 28 R, Grågås 80 R, Bramgås 1 R, Gravand 16 R, Pibeand 40 R, Krikand 40 R, Gråand 60 R, Spidsand 27 R, Ederfugl 200 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 180 R, Stor Skallesluger 6 OF, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Strandhjejle 5 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Storspove 80 R, Rødben 1 R, Hættemåge 26 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 3 R, Bjergirisk 140 R
Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 21 R, Sangsvane 3 R, Gravand 16 R, Pibeand 70 R, Krikand 11 R, Spidsand 13 R, Toppet Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 19 R, Hættemåge 10 R, Gråkrage 20 R, Bjergirisk 20 R. Niels Bomholt
Monnet, Tåsinge
(16:00-16:30): Sjagger 160 R, Kragefugl sp. 5000 R, Fiskehejre 3 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Skovballe, Taasinge
: Topmejse 1 R. Niels Bomholt
Søby, Taasinge
: Hjejle 240 FU. Niels Bomholt
Keldsnor, Langeland
(11:15-11:50): Pibeand 220 R, Skarv 90 R, Grågås 7 R, Krikand 6 R, Skeand 8 R, Hjejle 42 R, Vibe 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 6 R, Gråkrage 24 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(09:45-11:00): Ederfugl 1200 R, Gransanger 1 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Knopsvane 2 V, Havlit 17 R, Sortand 2 R, Toppet Skallesluger 6 V, Musvåge 2 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 R, Dompap 1 KA. Ella Mikkelsen
Gulstav
: Knopsvane 2 FU, Sangsvane 16 FU, Pibeand 52 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(14:20-15:15): Grågås 600 FU, Pibeand 340 R, Knarand 12 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 16 R, Gråand 120 R, Skeand 2 R, Troldand 800 R, Hvinand 4 R, Vibe 10 R, Tamdue 5 FU, Stær 5 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev og Salme Nor
: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 45 R, Pibeand 2 R, Knarand 3 R, Krikand 11 R, Gråand 24 R, Spidsand 11 R, Skeand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 64 R , Hvinand 6 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 9 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Musvit 3 FU, Råge 1 R, Gråkrage 8 R, Stillits 8 R. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø
: Sangsvane 8 R. Erik Ehmsen
Nørresø
: Stor Tornskade 1 R. Erik Ehmsen
Brahetrolleborg Gods, Silke Å
: Vandstær 2 R, Sjagger 10 R. Jacob Sterup
Kværndrup
: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU. Jacob Sterup
Svanninge Bakker
(09:45-11:30): Grønspætte 2 ( Set sammen ), Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 3 FU, Halemejse 20 FU, Blåmejse 15 FU, Musvit 10 FU, Topmejse 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Skovskade 2 FU, Dompap 4 FU, Bogfinke 10 FU, Kernebider 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Allike 10 V, Ringdue 5 FU, Solsort 10 FU, Rødhals 2 FU, Musvåge 2 FU, Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindkær v/ Ravnholt
: Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 (Skræmte ca 40 duer op), Stor Tornskade 1 R, Ravn 21 OF, Knopsvane 31 R, Gråand 50 R, Skeand 1 R, Sjagger 60 R, Gråkrage 52 NV, Kvækerfinke 16 FU, Gulspurv 7 FU. Kell Grønborg
Tarup Grusgrave
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Gråand 51 R, Taffeland 81 R, Troldand 250 R, Stor Skallesluger 5 R, Blishøne 67 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 10 R, Sjagger 42 OF. Per Rasmussen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
: Husskade (07:25) 195 Overflyvende fugl(e). Dieter Maaszen
Seden Strand (12:45): Knopsvane 900 FU, Pibeand 320 FU, Hvinand 150 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (12:00): Bramgås 340 FU, Vandrefalk 1 R (12:00), Canadagås 4 R
Taffeland 140 FU. Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (11:20): Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1000 FU, Bjergirisk 50 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Vandstær (11:10) 1 R (Jernbanebroen). Ole Tønder
Nr, Nærå Strand (09:15): Blisgås 112 R. Aksel Christensen
Alleen Agernæs (12:21): Grønspætte 1 OF (Senere R ved Tørresøvej). Aksel Christensen
Gyldensten Gods: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 56, Blisgås 25 FU, Grågås 540 FU, Bramgås 80 FU, Musvåge 1 R, Hjejle 180 R, Vibe 65 R. Jens Bækkelund
Bogensø, Hindsholm (11:30-11:35): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Ivan Sejer Beck
Røjle Bygade 102, Middelfart (09:26): Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen


    Tekst og foto: Erik Thomsen

Mandag den 26. november 2007.

Bjørnemosegård, Svendborg: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Thurøsund/Pilekrogen
: Lille Lappedykker 37 R. Erik Ehmsen
Hvidkilde Sø
(15:45-16:05): Skarv 8 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 2 R, Grågås 30 R, Gråand 30 R, Taffeland 20 R, Troldand 110 R, Hvinand 18 R, Stor Skallesluger 40 hun R, Stor Skallesluger 44 han R, Musvåge 1 R, Blishøne 80 R
Monnet, Taasinge
(15:05-15:35): Sangsvane 12 OF,
Jagtfalk (SU) 1 1K R. Peder Rasmussen
     Foto: Lars Hansen
Vejlen Taasinge
: Hvidklire 3 R, Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet
: Stor Regnspove 114 R. Poul Rasmussen
Arreskov Sø
: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (09:10)
: Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (08:30): Silkehale 60 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Fjord (9:00-10:40): Blishøne 330 FU, Knopsvane 31 FU, Toppet Skallesluger 100 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Gråand 40 R/FU, Skeand 3 R, Ederfugl 82 FU, Hvinand 170 FU, Skarv 50 R/FU, Toppet Lappedykker 76 FU, Lille Lappedykker 104 FU, Sølvmåge 18 R, Svartbag 3 R, Hættemåge 55 R, Stormmåge 10 R, Husskade 4 FU, Silkehale 20 FU, Grønirisk 10 FU, Musvåge 3 FU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Hættemåge 300 SV 16:00 (trækker sandsynligvis over hver aften mod en overnatningsplads, men hvor). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Snarup: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense Havn (11:30): Bjergvipstjert 1 OF. Anders Myrtue 
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:30-07:55): Husskade 212 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Odense Ådal, Skt. Klemens (15:45-16:30): Husskade 54 R, Fiskehejre 3 R, Gråand 29 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 350 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Skovskade 1 R, Kragefugl sp. 1300 NØ. Kell Grønborg
Stige ø, Gl. losseplads (15:00-15:30): Knopsvane 640 R, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1150 R, Gråand 32 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 500 Ø, Solsort 2 R, Sjagger 2 R, Vindrossel 1 R, Musvit 2 R, Husskade 7 R . Ella Mikkelsen
Stige ø, Odense Å's udløb (14:30-15:00): Lille Lappedykker 84 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Ella Mikkelsen
Ejby mølle, Odense Å (14:00): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved (08:45 - 13:45): Rødstrubet Lom 7 V, Sortstrubet Lom 3 V, Toppet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 11 V, Mallemuk (11:38) 1 V, Skarv 300 R, Ederfugl 100 R, Sortand 125 V, Fløjlsand 23 V, Hvinand 12 V, Toppet Skallesluger 25 R, Almindelig Ryle 35 Ø, Ride 5 1K V, Lomvie 3 V, Alk 6 V, Lomvie/Alk 90 V, Tejst 2 R. Per Rasmussen
Wedellsborg/Husby Strand (12:10-12:45): Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits Thomsen
Brydegård, Assens: Skærpiber 3 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2, Islandsk Rødben 2 FU. Bjarne Eskelund


   Tekst og foto: Erik Thomsen

Søndag den 25. november 2007.

Svendborg, foderbrætobs: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU
Tankefuld, Svendborg
: Isfugl 1 OF. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Pibeand 40 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 26 R, Skærpiber 3 R
Fiskerup Skov
: Musvåge 3 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 11 R, Træløber 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Kernebider 2 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Fiskehejre 3 R, Skeand 22 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 R, Allike 30 R, Råge 60 R, Krage sp. 40 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(12:30-14:00): Krikand 360 R, Havørn 4 R (1 AD, 2 1k, 1 IMM),  Skarv 2 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 2 R, Gråand 260 R, Musvåge 6 R, Vibe 110 R. Ella Mikkelsen
Silke Å (12:00): Vandstær 1 FU, Sjagger 12 R. Ella Mikkelsen
Silke Å
(08:20): Vandstær 1 R. Gunnar Jørgensen
Bøgebjerglund, Faaborg (12:30): Havørn 1 T (Mod øhavet). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Haagerup (11:45): Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen
Brobyværk (11:20): Lille lappedykker 1 FU, Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Bellinge, Lettebæk (16:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
 
Vigelsø, obs fra Klintebjerg Havn (14:20): Hjejle 900 R, Vibe 700 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:10-14:10): Grågås 725 R, Pibeand 550 R, Krikand 325 R, Vibe 275 R. Gregers Johannesen
Ølund, Ølundgyden (13:05): Sangsvane 132 R. Gregers Johannesen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Krikand 150 R, Gråand 10 R, Taffeland 10 R, brun Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 OF, Gærdesmutte 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Andebølle, Vestfyn (13:25): Rød Glente 1 OF (13:25). Børge L. Rasmussen, Dieter Maaszen
Emtekær Nor (12:00): Hjejle 700 OF. DOF FYN-tur med 15. deltager, Dieter Maaszen
Sandager Næs (11:15): Sangsvane 120 FU. DOF FYN-tur med 15. deltager, Dieter Maaszen
Vestfyn, Nakke (11:00): Grønirisk 350 FU. DOF FYN-tur med 15. deltager, Dieter Maaszen
Husby Strand (10:30-11:00): Grågås 1000 FU. DOF FYN-tur med 15. deltager, Dieter Maaszen
Føns Vang (08:40-10:00): Havørn 1 R 3K (+), Blå Kærhøg 1 OF (Brun). DOF FYN-tur med 15. deltager, Dieter Maaszen
Vesterby: Sangsvane 100 FU, Sjagger 100 FU. Børge L. Rasmussen, Dieter Maaszen

    Jagtfalk, Monnet sidst set torsdag d. 22. november 2007. Foto: Erik Thomsen


    Foto: Erik Thomsen

Lørdag den 24. november 2007.

     Sortgrå ryle - farvemærket      Foto: Lars Hansen
Sprogø
: Skarv 160 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 210 R, Krikand 190 R, Gråand 6 R, Troldand 35 R, Blishøne 70 R, Strandskade 3 FU, Klyde 1 FU, Hjejle 1 R, Strandhjejle 3 FU, Vibe 24 R,  Sortgrå Ryle 31 FU (1 farvemærket fugl aflæst (>8 år gammel) og mindst 1
metalring set), Almindelig Ryle 135 FU, Storspove 1 R, Stenvender 5 FU, Svartbag 45 R, Engpiber 6 FU, Bjergpiber 1 FU. Lars Hansen
Svendborg
: Havørn 1 1K+ OF, Havørn 1 AD OF (2 fugle i leg over byen). Michael Bjerregaard
Hav øst for Thurø
: Sangsvane 11 SV, Ederfugl 30 R, Sortand 30 R, Fløjlsand 13 FU, Alk 1 R. Arne Bruun
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 93 FU, Knopsvane 2 R, Pibeand 6 FU, Troldand 3 R, Hvinand 13 FU, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 82 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 125 R, Krikand 142 R. Arne Bruun
Monnet, Taasinge
: Knopsvane 60 R, Gravand 12 R, Pibeand 8 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 16 R, ,Sjagger 20 R Halemejse 4 R
Skovballe Havn:Toppet Lappedykker 14 R, Sangsvane 16 R, Grågås 600 R, Hvinand 300 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 2 R, Bjergirisk 200 FU (Mejlholm)
Vejlen, Taasinge: Sangsvane 6 R, Gravand 2 R, Krikand 6 R, Taffeland 40 R, Troldand 60 R, Skægmejse 2 R
Brændegård Sø (10:15-13:15): Krikand 390 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 1k), Ravn 2 HØ, Skarv 2 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 7 OF, Grågås 43 OF, Gråand 50 R, Troldand 92 OF, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 41 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 9 R, Vandrikse 2 HØ, Vibe 55 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 3 R, Halemejse 5 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 OF, Allike 18 OF, Gråkrage 12 R, Bogfinke 22 OF, Grønsisken 4 OF, Gulspurv 1 HØ. Leif Bisschop-Larsen, Gunnar Jørgensen
Silke Å (14:30): Vandstær 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Brændegård Sø (12:30): Stor Skallesluger 52 R, Blå Kærhøg 1 R han. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Rudme: Rød Glente 2. Erik Pedersen
Boltinge Mølle, Ringe (10:30): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Lindkær (11:30-12:30): Knarand 8 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU AD hun, Ravn 25 FU (Små flokke i området),  Fiskehejre 5 R, Knopsvane 31 R, Grågås 25 V, Skeand 1 R, Taffeland 6 R, Troldand 4 R, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 50 R. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Ravnholt: Musvåge 8 FU på regnorm. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Sundet, Faaborg: Silkehale (09:00) 60 FU, Skægmejse (09:35) 5 FU. Gunnar Knudsen
Ejby Mølle/Jernbanebroen (11:45): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs. fra Gasenhed Nord) (10:20-11:15): Bramgås 325 R, Pibeand 475 R, Spidsand 38 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 1200 R, Vibe 600 R, Almindelig Ryle 300 R. Gregers Johannesen
Odense Fjord/Odense Å\'s udløb (10:10-11:25): Lille Lappedykker 155 R, Pibeand 400 R, Hvinand 210 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1300 R. Gregers Johannesen
Nørreby/Vesterby (12:40): Sangsvane 152 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand (12:00-12:30): Sangsvane 35 R, Gravand 55 R, Krikand 25 R, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 200 R, Vibe 100 R, Storspove 180 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (11:00-11:45): Blisgås 50 R, Hjejle 350 R, Grågås 400 R, Bramgås 70 R, Vibe 235 R, Storspove 26 R, Ræv 1 R. Jens Bækkelund
Middelfart (14:00): Fjeldvåge 1 FU. Torben S. Hvass
  


   3 1K havørne     Foto: Erik Thomsen

Fredag den 23. november 2007.

Gesinge: Sangsvane 12 R
Landet
: Grågås 16 R, Canadagås 24 R
Monnet, Taasinge
: Knopsvane 80 R, Gravand 26 R, Pibeand 16 R, Spidsand 2 R, Hvinand 60 R, Stor Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 32 R, Bjergirisk 90 FU
Skårupøre Sund
: Lille Lappedykker 32 R
Brændegård Sø
: Skarv 3 R, Fiskehejre 5 FU, Krikand 100 FU, Gråand 60 FU, Stor Skallesluger 10 FU, Havørn 4 R, Blishøne 50 FU, Vibe 120 R, Svartbag 1 AD FU, Allike 30 FU, Dompap 5 FU. Kjeld Hansen
Horne Mølleå Enge
: Pibeand 20 FU, Krikand 10 FU, Gråand 25 FU, Musvåge 1 FU
Engpiber 9 FU. Kjeld Hansen
Karlsmosen, Egeskov
: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 10 FU, Grågås 14 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 25 FU, Stormmåge 250 R, Hare 2 FU. Kjeld Hansen
Lindkær v/Ravnholt
: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 26 FU, Knarand 6 FU, Troldand 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 80 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 15 R. Kjeld Hansen
Holstenshuus
(10:45-11:45): Stor Tornskade 1 FU, Skovskade 3 FU, Kernebider 5 FU, Bogfinke 30 FU, Grønirisk 10 FU, Grønsisken 10 FU, Dompap 6 FU, Spætmejse 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Fuglekonge 10 FU, Ringdue 10 FU, Musvåge 4 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 4 FU, Gråand 6 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Hættemåge 30 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(12:00-12:30): Isfugl 1 FU, Silkehale 25 FU, Engpiber 1 FU, Vandrikse 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved / Odense: Grønspætte 1 HØ, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Ejby Mølle / Jernbanebroen
(10:50): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Munke Mose, Odense
: Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen
Vigelsø, Otterup
: Hjejle 3500 R, Vibe 1400 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup
: Grågås 900 R, Bramgås 600 R, Pibeand 600 R, Krikand 450 R, Sortklire 2 R. Kurt Due Johansen
Røjle, Røjle Bygade 102
(09:25-09:26): Grønspætte 1 OF (Kom flyvende ivrigt gjaldende og landede ovre ved naboen). Michael Mosebo Jensen
Båring Vig: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 11, Hvinand 3 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R. Erling Kock Jensen 
  


     Overgreb mod Digesvaler         Foto: Lars Hansen

Torsdag den 22. november 2007.

Christiansminde: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge
:
Jagtfalk 1, Mosehornugle 1, Skærpiber 1, Dobbeltbekkasin 2 R. Erik Thomsen
Monnet, Taasinge
(14:45):
Jagtfalk 1 1K R (rast ca. 1 time - flyver så lavt over vandet mod Vårø havn), Dobbeltbekkasin 3 R, Sjagger 45 OF. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Sangsvane 2 OF, Gravand 6 R, Pibeand 75 R, Skeand 5 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 7 R, Storspove 83 R, Gulspurv 12 R. Peder Rasmussen
Siø
(08:30): Hjejle 1200 R. Poul Rasmussen
Mullerup Skov
: Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Ringdue 20 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 R, Sjagger 6 R, Spætmejse 3 FU, Ravn 2 FU, Kvækerfinke 5 FU, Dompap 4 R. Torben Møller
Egeskov Slot/Fjællebro Skov Natugle
(04:30) 1 KA. Jens Gregersen
Bøjden Nor (9:40-11:15): Gråand 130 R, Spidsand 1 FU, Krikand 8 FU, Pibeand 50 FU, Troldand 500 R, Bjergand 260 R, Taffeland 50 R, Hvinand 5 FU, Knopsvane 18 FU, Sangsvane 22 FU, Grågås 180 FU, Canadagås 8 R, Knortegås 1 R, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 40 FU, Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 20 R, Sortklire 1 R, Vibe 20 R, Bjeririsk 10 R, Sangdrossel 1 FU, Solsort 10 FU, Vindrossel 3 FU, Rødhals 2 FU, Grønirisk 5 FU,Gærdesmutte 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bellinge bro
(11:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Munke Mose, Odense: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:30-07:55): Husskade 105 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Hjallese: Tårnfalk 1 R. Jens Gregersen
Flyvesandet (11:20): Ravn 2 R. Aksel Christensen
Halsvej Nørreby (10:30): Blisgås 12 R, Bomlærke 1 R (Og syngende). Aksel Christensen
Nørreby Hals (10:20): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (08:15): Duehøg 1 R. Aksel Christensen
Middelfart: Spurvehøg 1 R. Jens Gregersen


        Almindelig ryle i vinterdragt

Onsdag den 21. november 2007.

Vejlen, Tåsinge (12:45-13:45): Hvidklire 4 R,  Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 R, Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 1 1K R, Grågås 73 R, Canadagås 20 R, Knarand 4 R, Krikand 53 R, Gråand 4 R, Troldand 76 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 2 han OF, Blishøne 38 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 52 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 15 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge
(10:00-12:30): Spidsand 48 R, Blå Kærhøg 1 FU, Bjergirisk 100 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 74 R, Sangsvane 1 AD R, Grågås 16 R, Bramgås 1 R, Gravand 6, Pibeand 52 R, Krikand 8 R, Gråand 108 R, Skeand 5 han R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 12 V, Musvåge 3 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 42 R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 2 R, Kragefugl sp. 100 R. Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge
(14:30-16:00): Gravand 8 R, Pibeand 60 R, Spidsand 30 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Almindelig Ryle 4 FU, Storspove 10 R, Skærpiber 4 R, Bjergirisk 120 FU
Brændegård sø
(14:30-15:10): Krikand 220 R, Havørn 4 R (2 ad. og 2 juv.), Fiskehejre 7 R, Knopsvane 4 R, Gråand 122 R, Stor Skallesluger 44 R, Musvåge 2 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Ringdue 20 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg
(10:45-11:30): Isfugl 1 FU, Silkehale 27 FU, Grønsisken 10 FU, Bogfinke 10 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 10 FU, Skeand 42 R/FU, Knarand 8 FU, Gråand 25 R/FU, Krikand 30 R, Taffeland 40 R, Troldand 260 R, Knopsvane 50 FU, Blishøne 330 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lillemølle, Refsvindinge (14:45): Vandstær 1 RI 1K hun. Hans Rytter
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:25-07:50): Husskade 63 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Søparken Sø v/Odense Å: Ringdue 480 OF. Henrik Kalckar Hansen


    DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 15/11:                    
                        Fremmed musling invaderer Gudenåsystemet
                        Vandrefalk versus stormmåge
                        Fugleværnsfonden genskaber eng på Lolland


    Snespurv rast på Tornen Hindsholm

Tirsdag den 20. november 2007.

Monnet (13:30-14:45): Sædgås 12 R, Spidsand 24 R, Skeand 7 R, Toppet Skallesluger 130 R, Stor Skallesluger 9 R, Blå Kærhøg 1 hun AD R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Jagtfalk (SU) 1 1K R (set kortvarigt), Rødben 1 R, Sjagger 3 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 30 R, Halemejse 3 R, Bjergirisk 210 R . Ole Goldschmidt
Søby Monnet, Tåsinge
: Gravand 4 FU, Skeand 4 R, Stor Skallesluger 6 FU, Blå Kærhøg 1 hun FU, Fjeldvåge 2 R, Strandskade 1 FU, Storspove 66 FU. Torben Møller
Vejlen, Taasinge
: Knopsvane 20 R, Sangsvane 3 OF, Krikand 12 R, Taffeland 8 R, Troldand 56 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Isfugl 1 OF, Skægmejse 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Mullerup Skov
: Stor Flagspætte 1 FU, Sjagger 6 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF, Kvækerfinke 5 FU, Grønirisk 12 FU, Dompap 2 FU. Torben Møller
Kværndrup
: Rød Glente 1 Ø
Faaborg Gymnasium
(09:30): Silkehale 25 R. Lars Bonne Rasmussen
Svanninge Bjerge
(10:00-11:00): Silkehale 25 FU, Kernebider 9 FU, Lille Korsnæb 11 FU, Træløber 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Dompap 4 FU, Bogfinke 10 FU, Ringdue 15 R, Ravn 2 R, Skovskade 3 FU, Musvåge 2 R, Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved / Odense (15:30): Grønspætte 1 R. Lars Andersen
Bellinge: Ringdue 20 R, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 1 OF, Blåmejse 1 HØ, Musvit 1 R, Gråkrage 30 OF, Grønirisk 8 R. Andreas Winding Mønsted
Lund s.f.Motorvej Voldby: Hjejle 100 OF. Andreas Winding Mønsted
Dalby: Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU
Fyns Hoved: Sangsvane 4 S, Skærpiber 1 R, Husskade 1 R
Fællesstrand/Tornen: Rødstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 80 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 6 R, Pibeand 8 R, Gråand 30 R, Ederfugl 1000 R, Sortand 400 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 16 R, Strandskade 34 R, Strandhjejle 26 R, Islandsk Ryle 14 R, Almindelig Ryle 26 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 36 R, Rødben 64 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 20 R, Svartbag 12 R, Skærpiber 7 R, Grønirisk 14 R, Bjergirisk 1 R, Snespurv 1 R, Spættet Sæl 1 R
Vågebakken, Hindsholm: Sjagger 160 R, Grønirisk 16 R
Føns Vang: Sangsvane 30 FU, Skeand 10 FU, Hvinand 20 FU, Storspove (08:00) 7 FU. Bent Carstensen
Wedellsborg (13:30): Grønirisk 250 FU. Helle Suadicani
Bugt ved Sandager næs (13:00): Hvinand 210 R, Havørn 2 FU. Helle Suadicani
Gyldensten Gods: Grågås 440 R, Bramgås 115 R, Spurvehøg 1 R, Egern 1 R, Dådyr 5 han R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Grågås 140 R. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


    Skadet Bramgås opholder sig på Monnet - kan flyve - men dårligt

Mandag den 19. november 2007.

Monnet, Taasinge (15:20 - 16:30): Gravand 6 R, Krikand 6 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Halemejse 10 R, Kragefugl sp. 5000 OF, Bjergirisk 40 FU.
Monnet, Taasinge
: Blå kærhøg 1 FU. Søren Gjaldbæk
Siø
(09:05): Hjejle 900 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Gulstav Mose,Langeland
(14:30): Sølvhejre 1 OF AD (14:30). Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Kelds Nor Langeland
(13:40): Svartbag 40 R, Pibeand 130 FU, Sølvmåge 50 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Ristinge Hale
(10:30): Hjejle 200 OF, Knopsvane 85 FU, Sangsvane 14 FU, Bramgås 7 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 FU, Musvåge 1 OF, Storspove 25 FU, Bjergirisk 20 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Ristinge Havn m/strandeng & nor: Almindelig Ryle 50 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(09:35-10:00): Knarand 19 FU, Troldand 1000 R, Toppet Lappedykker 15 FU, Sangsvane 6 OF, Pibeand 110 FU, Musvåge 2 OF, Almindelig Ryle 2 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg
(10:45-11:35): Isfugl 1 FU, Silkehale 27 FU, Kernebider 3 FU, Stillits 5 FU, Musvåge 1 FU, Knarand 25 FU, Skeand 25 R/FU, Gråand 45 R/FU, Krikand 5 FU, Troldand 140 R, Taffeland 30 R, Knopsvane 50 FU, Blishøne 330 FU, Skarv 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Lille Lappedykker 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bogense, Nedermølle (12:40): Vandstær 1 FU. Jens Bækkelund
Harritslevgård, Bogense (12:30): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen, avlsgården (12:00): Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Stegø Mølle (11:50): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne (11:45): Lysbuget Knortegås 34 FU. Jens Bækkelund
Halsvej Nørreby (11:00): Sangsvane 178 R, Blisgås 42 R. Aksel Christensen
Føns Vang (11:00-11:40): Silkehale 35 OF. Spirevippens naturgruppe, Michael Højgaard Hansen
Fyens hoved (09:15-13:15): Ederfugl 1000 R, Strandhjejle 16 R, Rødben 32 R, Alk 1 FU, Tejst 2 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 212 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 AD R, Sangsvane 4 1K R, Grågås 4 OF, Gravand 1 R, Pibeand 14 R, Gråand 86 R, Spidsand 2 R, Sortand 6 Ø, Hvinand 24 R, Toppet Skallesluger 38 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Strandskade 30 R, Almindelig Ryle 120 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 26 R, Hættemåge 27 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 13 R, Solsort 1 FU, Husskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 1 R, Skovspurv 6 R. Ella Mikkelsen
Bogensø (14:20-15:00): Sjagger 250 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 19 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Ringdue 400 R, Kragefugl sp. 220 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (14:00): Sjagger 140 T, Musvåge 3 R. Ella Mikkelsen


      Mosehornugle. Langodde      Foto: Poul Rasmussen

Søndag den 18. november 2007.

Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 30 FU, Sangsvane 2 R, Gråand 110 R, Blishøne 90 R, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Grågås 68 FU, Strandskade 2 FU. Arne Bruun
Vejlen, Taasinge
: Hvidklire 1 HØ. Arne Bruun
Vårø haver
(07:15): Kragefugl sp. 6500 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (06:45-13:15): Pibeand 502 R, Gråand 377 R, Toppet Skallesluger 116 R, Mosehornugle 1 R, Skarv 3 OF, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 149 R, Sangsvane 40 R, Grågås 513 R, Bramgås 1 R, Gravand 27 R, Spidsand 4 R, Skeand 3 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 31 R, Toppet Skallesluger 115 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Storspove 8 R, Hættemåge 197 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 2 R, Engpiber 16 R, Skærpiber 1 R, Solsort 1 R, Gråkrage 26 R, Bjergirisk 263 R, Ræv 1 FU. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Toppet Skallesluger 157 R, Havørn 1 JUV R. Kell Grønborg
Monnet, Taasinge:
Toppet Lappedykker 58 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 12 AD R, Knopsvane 5 JUV OF, Sangsvane 12 OF, Grågås 27 OF, Canadagås 2 OF, Bramgås 1 R, Gravand 7 R, Pibeand 65 R, Krikand 5 R, Gråand 55 R, Spidsand 12 R, Skeand 2 R, Ederfugl 3 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 157 R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Fasan 1 R, Strandhjejle 3 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 4 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 OF, Sanglærke 1 OF, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Halemejse Nordlig (caudatus) 6 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Allike 6 OF, Gråkrage 16 FU, Gråspurv 2 R, Grønirisk 1 OF, Bjergirisk 90 OF, Snespurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Monnet, Tåsinge
: Toppet Lappedykker 120 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 120 R, Sangsvane 32 R, Grågås 500 R, Canadagås 2 Ø, Bramgås 1 R, Gravand 22 R, Pibeand 200 R, Krikand 16 R, Gråand 250 R, Spidsand 8 R, Skeand 4 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 160 R, Havørn 1 JUV R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 2 R, Engpiber 4 R, Skærpiber 1 R, Sjagger 16 R, Bjergirisk 80 R, Snespurv 1 OF, Hare 3 R.
Monnet, Taasinge
(12:00-15:30): Toppet Lappedykker 95 R, Fiskehejre 8 R, Sangsvane 35 R, Grågås 130 R, Bramgås 1 R, Gravand 18 R, Pibeand 135 R, Krikand 29 R, Gråand 150 R, Spidsand 11 R, Skeand 2 R, Ederfugl 130 R, Hvinand 60 R, Toppet Skallesluger 185 R, Stor Skallesluger 14 R, Blå Kærhøg 1 hun AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 3 R, Vandrefalk 1 1K R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 85 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 3 R, Sjagger 18 R, Ravn 2 R, Bjergirisk 110 R. Ole Goldschmidt
Siø
: Fiskehejre 6 R, Grågås 320 R, Grågås x Bramgås 1 R, Hjejle 3150 R, Vibe 135 R, Storspove 21 R, Sortkrage 1 R, Stær 140 R. Ole Goldschmidt
       Jagtfalk sidste søndag: set mandag og igen i går lørdag d. 17. november
Søby Monnet, Taasinge
: Musvåge 1 R, Storspove 60 R
Tryggelev Nor
(15:00): Nordisk Lappedykker 1 R (På havet ud for stendyssen). Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Mose
(13:30-14:30): Sølvhejre 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Søgård Pyt, Sydlangeland
(09:30): Sølvhejre 1 R (Set fredag + lørdag ved Gulstav). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Sollerup
: Ravn 2 R. Lars Andersen
Brændegård Sø
: Skarv 2 JUV R, Fiskehejre 10 R, Grågås 3 KA, Krikand 100 R, Gråand 250 R. Thomas Vikstrøm  Svømmeand sp. 1 R, Stor Skallesluger 3 hun R, Stor Skallesluger 14 han R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 JUV R, Fasan 5 R, Vandrikse 2 HØ, Vibe 1 R, Hættemåge 5 R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 20 OF, Isfugl 1 KA, Gærdesmutte 1 SY, Gråkrage 1 KA, Skovspurv 2 KA, Bogfinke 1 KA, Grønirisk 1 OF, Stillits 9 OF, Grønsisken 1 OF, Lille Korsnæb 1 KA, Kernebider 1 OF. Thomas Vikstrøm
Espe: Vibe 72 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Tarup Vandmølle
(10:15): Svaleklire 1 OF. Per Rasmussen
Lillemølle, Ørbæk
: Spurvehøg 1 han FU, Vandstær 1 FU. Lars Hansen
Lindved / Odense
: Grønspætte 1 R. Lars Andersen
Odense Å v/Brobyværk
: Bjergvipstjert 1 R, Stillits 1 OF. Thomas Vikstrøm
Odense Fjord (obs fra E. Nielsens Plads)
(10:35-10:50): Pibeand 275 R, Hvinand 150 R. Gregers Johannesen
Odense Fjord (fra Klintebjerg Havn) (15:25): Blishøne 1200 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (14:25-15:05): Grågås 550 R, Pibeand 225 R, Krikand 185 R, Misteldrossel 1 R. Gregers Johannesen
Bellinge: Lille Lappedykker 1 Vinterdragt R, Gråand 2 FU, Vandstær 2 FU, Fuglekonge 2 KA, Halemejse 2 R, Korttået Træløber 1 KA. Thomas Vikstrøm
Bellingebroen (13:30): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Munke Mose (12:55): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle, Jernbanebroen (12:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (17:00): Allike 700 OF. Dieter Maaszen
Vaden v. Lindøhoved (10:30): Stor Regnspove 60 R. Jens Bækkelund
Æbelø (09:30): Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Langø Hoved, Hindsholm (11:45-13:15): Sangsvane 3 S, Hvinand 80 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Skovspurv 13 R, Grønirisk 20 R, Snespurv 14 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Helnæs Made: Grågås 1480 FU, Bramgås (08:30) 180 FU. Lars Mogensen
Føns Vang (14:00-15:20): Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 4 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 4 R, Grågås 464 R, Pibeand 16 R, Gråand 90 R, Skeand 1 han R, Taffeland 170 R, Troldand 250 R, Bjergand 4 R, Hvinand 110 R, Lille Skallesluger 3 hun R, Havørn 1 IMM R, Vibe 120 R, Storspove 16 R, Hættemåge 400 R. Michael Mosebo Jensen


      Lomvie - aalge (N. europa) - havnen Kerteminde

Lørdag den 17. november 2007.

Monnet, Tåsinge (10:00 - ?): Jagtfalk 1 R. Henrik Knudsen
Monnet / Tåsinge
(12:00): Jagtfalk 1 OF. Lars Andersen
Monnet, Tåsinge
(13:00-14:30): Jagtfalk 1 FU (Sad i græsset på toppen af Vårø Knude, let at se selv på meget lang afstand. Fou. på Langodde på Pibeænder og Bjergirisker - uden held.), Bjergirisk 150 R. Henrik Andersen
Mullerup Skov
: Spurvehøg 1 han FU, Musvåge 2 OF, Stormmåge 800 OF, Stor Flagspætte 1 Sy, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Sjagger 37 FU, Vindrossel 2 FU, Munk 1 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 OF, Ravn 2 FU, Dompap 4 FU, Dådyr 6 R, Rådyr 1 R. Torben Møller
Arreskov Sø, Sollerup
(12:40-15:40): Knarand 26 R, Taffeland 289 R, Sorthovedet Måge 1 R 2K (Solleruptårnet) (14.30-14.40), Isfugl 1 R. Tim Hesselballe
Arreskov Sø
: Fiskehejre 8 R, Knopsvane 4 AD R, Knopsvane 8 JUV R, Sangsvane 21 FU, Sangsvane 2 S, Knarand 6 R, Krikand 8 R, Troldand 3500 R, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 3 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 74 R. Erik Ehmsen
Sundet Fåborg
: Knarand 26 R (Men næsten ingen dykænder!), Isfugl 1 R. Tim Hesselballe
Nakkebølle inddæmning
: Knarand 55 R. Tim Hesselballe
Brændegård Sø
: Krikand 345 R, Gråand 280 R, Troldand 70 R, Stor Skallesluger 32 R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 JUV R, Musvåge 3 R, Svartbag 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(08:30-12:30): Havørn 5 R (2 ad + 2 1k + 1 imm OF), Isfugl 1 HØ, Ravn 2 OF,  Skarv 5 R
Fiskehejre 9 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 1 JUV R, Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Krikand 228 R, Gråand 150 R, Spidsand 2 R, Troldand 32 R, Stor Skallesluger 19 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Fasan 28 FU, Hættemåge 12 R, Svartbag 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Allike 33 OF, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R: Tim Hesselballe, Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg
(09:45): Silkehale 24 OF. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden By: Sangsvane 31 FU, Canadagås 7 FU, Hvinand 50 R, Toppet Skallesluger 16 R. Freddy Hansen
Vindinge, Nyborg: Tårnfalk 2 R
Lillemølle, Ørbæk Å: Skovsneppe 1 R, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Lars Hansen
Seden Strand: Pibeand 1400 R. Kurt Due Johansen
Strandeng v/Bjergegård, Odense: Sjagger 470 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Hjejle 2400 R, Vibe 750 R. Kurt Due Johansen
Ejby Mølle (jernbanebroen) (10:20): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:25-07:50): Husskade 130 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Dørholm & Dørholmbugten, Otterup
: Sangsvane 2 FU, Ryle sp. 70 FU, Storspove 37 FU, Rødben 22 FU, Sjagger 12 FU, Træløber 2 FU, Kvækerfinke 14 FU. Gunhild Brink
Måle Strand, Hindsholm
(13:30): Bjergpiber 1 FU
Havet udfor Graftebjerg/Hindsholm
: Alk 6 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde Havn: Lomvie 1 AD Vinterdragt R
Langemosen v/Måle - Måle strand : Fiskehejre 1 R, Krikand 9 R, Ederfugl 2000 R, Sortand 18 R, Vibe 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 40 R, Svartbag 38 R, Alk 1 FU, Tejst 1 FU, Engpiber 4 FU, Skærpiber 9 FU, Bjergpiber 1 FU
Risinge Hoved, Ullerslev: Hjejle 150 OF, Vibe 40 OF
Æbelø (10:00-16:00): Skovsneppe 2 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund


        Fiskehejre.            Foto: Erik Thomsen

Fredag den 16. november 2007.

Gulstav: Sølvhejre 2 R. Søren Bøgelund
Monnet, Taasinge
(14:30-15:30): Knopsvane 40 R, Gravand 14 R, Pibeand 8 R, Hvinand 16 R, Stor Skallesluger 1 han R, Vandrefalk 1 JUV FU, Blå kærhøg 1 FU (Brun - Vårø Have), Storspove 12 R, Kragefugl sp. 300 R, Bjergirisk 60 R
       Ung vandrefalk på tue, Monnet d. 16. november 2007
Bøjden Nor
(12:50-15:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Ride 1 FU,  Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 30 R, Grågås 251 R, Canadagås 8 R, Knortegås 1 R, Gravand 1 R, Pibeand 38 R, Knarand 4 R, Krikand 8 R, Gråand 121 R, Spidsand 3 R, Taffeland 152 R, Troldand 650 R, Bjergand 62 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 13 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 68 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 R, Solsort 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 1 R, Stillits 6 FU. Ella Mikkelsen
Brændegaard Sø syd
: Rød glente 1 FU (på ådsel af fasan). Erik Thomsen
Brændegård sø
(09:55-12:00): Krikand 320 R, Havørn 4 R (2 ad og 2 1k), Duehøg 1 FU (Slog efter krikand), Fjeldvåge 1 OF, Ravn 2 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 8 R, Gråand 180 R, Stor Skallesluger 7 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Hættemåge 16 R, Gærdesmutte 1 SY, Allike 2 R, Gråkrage 36 OF. Ella Mikkelsen
Arreskov
(09:30): Sjagger 200 R, Grønirisk 100 R, Tårnfalk 1 FU, Stær 8 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke/Kvækerfinke 300 FU. Ella Mikkelsen
Holstenshuus ( Diernæs )
(10:30-11:45): Stor Tornskade 2 FU, Skovskade 3 FU, Husskade 2 FU, Dompap 6 FU, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 5 FU, Grønsisken 10 FU, Spætmejse 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Blåmejse 4 FU, Engpiber 1 T, Gulspurv 10 FU, Silkehale 15 FU, Vindrossel 2 FU, Solsort 10 FU, Fuglekonge 5 FU, Musvåge 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Blishøne 5 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lille Mølle, Refsvindinge
(15:00): Vandstær 1 R. Bodil og Hans Rytter
Bellinge Lettebækken
(13:45-13:55): Vandstær 2 R. Aage Wichmann
Odense Å, Kratholmbroen
(13:30-13:35): Vandstær 1 R. Aage Wichmann
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:25-07:50): Husskade 65 OF, Allike 300 OF. Dieter Maaszen
Nyborg: Silkehale 15 FU. Lars Hansen
Ejby Mølle, Odense (11:20-11:40): Isfugl 1 R, Vandstær 1 R (Jernbanebroen). Ole Tønder
Odense Å, Munke Mose (11:00): Vandstær 2 R (I voldsom territoriekamp over og under vandet). Henrik Mørup-Petersen
Mågeøerne (11:00): Lysbuget Knortegås 12 R, Strandskade 75 R. Jens Bækkelund
Lindved / Odense (10:00-12:00): Grønspætte 1 R (Set adskillige gange). Lars Andersen
Odense, Færgevej gl.kanal (11:20): Lille Lappedykker 70 FU, Isfugl 1 R. Dieter Maaszen
Seden Strand
(10:50): Knopsvane 1050 R. Dieter Maaszen
Romsø
(09:00): Fjeldvåge 1 R (Set fra Måle Strand). Tim Hesselballe
Måle Strand
(09:00): Nordisk Lappedykker 2 R, Alk 8 S, Bjergpiber 1 R (Med Eng- og Skærpibere). Tim Hesselballe
Kerteminde fjord: Lille Lappedykker 60 R. Bo K. Stephensen


        Rødhals ved foderbrættet

Torsdag den 15. november 2007.

Skårupøre Sund (14:55): Lille Lappedykker 30 R, Toppet Skallesluger 6 FU
Svendborgsund ved Iholm
(16:00): Lille Lappedykker 48 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 28 R, Gråand 30 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 6 R, Blishøne 200 R, Hættemåge 16 R, Svartbag 1 R
Arreskov Sø
: Skarv 3 R, Sangsvane 1 AD R, Pibeand 50 R, Knarand 1 han R, Skeand 16 R, Taffeland 110 R, Troldand 2400 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 R, Allike 40 R, Råge 40 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 AD R, Knopsvane 1 JUV R, Sangsvane 5 AD R, Sangsvane 1 JUV R, Krikand 450 R, Gråand 175 R, Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Brændegård sø
(09:45-10:15): Havørn 2 R 1K, Duehøg 1 R AD, Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Helnæs Bugt ( Sønderfjord ) (10:00-11:00): Alle antal er min. : Ederfugl 130 FU, Hvinand 63 FU, Gråand 77 FU, Toppet Skallesluger 91 FU, Knopsvane 71 FU, Sangsvane 3 FU, Knortegås 2 FU, Blishøne 900 FU, Toppet Lappedykker 116 FU, Skarv 15 R, Svartbag 3 FU, Sølvmåge 30 FU, Hættemåge 20 FU, Fiskehejre 2 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 3 FU, Stor Regnspove 4 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Bjergirisk 20 FU, Gulspurv 5 R, Engpiber 1 R, Sanglærke 1 T, Sjagger 1 R, Vindrossel 1 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Allike 20 FU, Stær 20 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Brende Mølle (11:10): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Odense å, Søparken (14:30): Vindrossel 12 FU. Mogens Elnif Thomsen


       Sølvhejre fortsat ved Gulstav

Onsdag den 14. november 2007.

Gulstav Mose (09:15-09:55): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor: Skægmejse 3 R. Per Rasmussen
Keldsnor: Svartbag 60 R. Per Rasmussen
Arreskov Sø: Skarv 3 R, Knarand 1 hun R, Knarand 1 han R, Skeand 8 R, Hvinand 11 R, Kvækerfinke 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Krikand 450 R, Gråand 250 R, Havørn 3 JUV R, Ravn 2 R. Erik Ehmsen
Svanninge Bakker (10:00-11:15): Misteldrossel 1 R, Solsort 5 FU, Dompap 6 FU, Grønsisken 5 FU, Bogfinke 5 FU, Lille Korsnæb 10 V, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Ringdue 40 R, Allike 10 V, Musvåge 4 R, Fjeldvåge 1 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe
(18:10): Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Tarup Vandmølle
: Silkehale (07:30) 1 OF. Per Rasmussen
Bellinge, Lettebæk (14:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Bellinge bro (14:00): Vandstær 2 R. Poul V. Pedersen
Odense Å fra Munke Mose til Skovsøen (12:00): Grønbenet Rørhøne 91 FU. Mogens Elnif Thomsen
Kerteminde Havn: Dværgmåge 1 R 1K, Ride 1 R 1K, Lomvie 1 R. Tim Hesselballe
Egebjerggaard Skovmosen (09:30): Blå Kærhøg 1 OF AD han. Aksel Christensen


    DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 9/11:                    
                        Staten driver jagt på beskyttede fugle på sine egne arealer
                        Danmark nøler med naturbeskyttelse
                        Giv Filsø tilbage
                        Flamingoerne ved Lake Natron får endnu en chance
                        Skold dit foderbræt!


       Bjergirisk Monnet d. 13. november 2007

Tirsdag den 13. november 2007.

Svendborg, fuglebrætobs: Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 R, Skovspurv 2 FU, Grønirisk 12 FU
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 10 FU, Sangsvane 14 R, Bramgås 29 R, Vandrikse 1 HØ, Dobbeltbekkasin 9 FU, Storspove 3 OF, Hvidklire 4 R. Peder Rasmussen
Monnet, Taasinge
(13:00-15:30): Fjeldvåge 1 R, Strandhjejle 5 FU, Bjergirisk 170 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 26 R, Sangsvane 7 R, Bramgås 1 R, Gravand 5 R, Pibeand 7 R, Krikand 5 R, Gråand 12 R, Ederfugl 2 R, Sortand 3 R, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 8 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 13 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 1 HØ, Halemejse, Nordlig (caudatus) 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 R, Allike 70 FU, Råge 60 FU, Gråkrage 32 FU, Gråspurv 2 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 HØ. Gunnar Jørgensen
Monnet, Taasinge
: Skarv 3 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 48 R, Grågås 4 R, Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 32 R, Krikand 5 R, Gråand 40 R, Spidsand 8 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 1 M SV, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 800 OF, Vibe 30 OF, Storspove 12 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 S, Bjerglærke 1 R, Skærpiber 4 R, Vindrossel 6 R, Råge 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 18 R, Bjergirisk 130 R
Monnet, Taasinge
(08:45): Bjergirisk 130 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Blå Kærhøg 1 N AD han, Dværgfalk 1 Ø, Bjerglærke 1 R. Søren Gjaldbæk
Fakkebjerg
: Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Poul Rasmussen
Arreskov Sø
: Skarv 2 FU, Sangsvane 22 AD R, Grågås 114 R, Lille Skallesluger 1 Hun-farvet R, Musvåge 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(16:10-16:20): Krikand 150 R, Havørn 3 R (2 ad + 1 1k), Ravn 6 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Gråand 8 R, Fasan 12 R, Gråkrage 5 R, Ravn 6 FU. Gunnar Jørgensen
Mullerup Skov
(8:00): Sjagger 6 FU, Vindrossel 2 FU, Husskade 1 R, Ravn 1 OF. Torben Møller
Tved (11:35): Knopsvane 2 OF, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 OF. Torben Møller
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 OF, Dobbeltbekkasin 8 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 3 OF, Isfugl 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R, Sjagger 45 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 2 OF, Stillits 2 R. Henrik Stenholt
Sundet, Faaborg (09:15): Skægmejse 5 R (Min. antal.). Gunnar Knudsen
Faaborg Fjord (9:15-11:00): Toppet Skallesluger 60 FU, Knopsvane 54 FU, Knortegås 24 FU, Krikand 4 R, Skeand 2 FU, Gråand 28 FU/R, Pibeand 26 FU, Hvinand 173 FU, Ederfugl 145 FU, Blishøne 917 FU, Lille Lappedykker 113 FU, Toppet Lappedykker 40 FU, Skarv 30 R, Stormmåge 15 R, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 54 FU, Svartbag min 2 FU, Allike 36 V, Isfugl 1 FU, Stær 5 R, Solsort 10 FU, Jernspurv 1 FU, Sanglærke 1 T, ( Sæl 1 R på sandbanke ).. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Jersore (12:40): Blisgås 45 R, Grågås 550 R, Bramgås 40 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Bogense: Sangsvane 82 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 125 R, Storspove 45 FU + Storspove 35 FU. Jens Bækkelund


        Sølvhejre, Gulstav Mose              Foto: Lars Andersen

Mandag den 12. november 2007.

Thurø By m.m.: Grågås 56 FU, Vibe 10 NØ, Dompap 1 R. Arne Bruun
Taasinge, Vårø
(14:30): Sjagger 200 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Monnet, Taasinge (14:00-16:00): Jagtfalk 1 FU (Fløj lavt over terrænet kl 15.30). Ella Mikkelsen
Monnet, Taasinge
(11:15-13:30): Jagtfalk 1 OF 1K (11:15), Hjejle 400 OF, Bjergirisk 130 OF, Musvåge 1 Of. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Monnet, Taasinge (7:10-8:40): Fiskehejre 6 R, Knopsvane 35 R, Sangsvane 115 R, Grågås 70 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 7 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 R, Pibeand 240 R, Krikand 35 R, Gråand 20 R, Spidsand 6 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 3 R, Hjejle 6 R, Almindelig Ryle 4 R, Storspove 106 R, Sanglærke 1 R, Sjagger 2 R, Allike 1200 R, Råge 300 R, Gråkrage 200 R, Bjergirisk 120 R, Snespurv 4 R. Ole Goldschmidt
Vårø, Svendborg: Sangsvane 3 FU, Pibeand 60 OF, Sjagger 200 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Vejlen, Tåsinge (09:00): Dobbeltbekkasin 25 OF, Hvidklire 1 FU, Isfugl 1 R, Krikand 40 FU
Hvidklire 1 OF, Sjagger 30 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Siø (15:00): Hjejle 300 R (Set fra Monnet). Ella Mikkelsen
Tryggelev: Rød Glente 1 OF (Mobber ravn), Ravn 1 OF (Mobber rød glente). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Kelds Nor: Skeand 25 R. Lars Andersen
Dovns Klint: Alk 1 R, Ringdue 750 T. Lars Andersen
Gulstav Mose
(12:10-13:00): Sølvhejre 1 R (12.10-12.40). Lars Andersen
Sundet, Faaborg (10:30): Skægmejse 1 SY (Måske flere fugle, kald hørt fra rørskoven.). Gunnar Knudsen
Sollerup (09:45-09:46): Skovsneppe 1 FU. Aage Wichmann
Bøjden Nor (10:15-11:50): Pibeand 45 FU, Spidsand 3 R, Gråand 100 R, Troldand 300 R, Bjergand 80 R, Taffeland 90 R, Hvinand 4 FU, Ederfugl min 100 R ( på havet ), Toppet Skallesluger 11 R, Grågås 140 FU/R, Knortegås 1 R, Sangsvane 29 FU, Knopsvane 11 FU, Blishøne 50 FU, Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker min 5 R ( ph ), Lomvie 1 R ( ph ), Alk/Lomvie 3 T ( ph ), Stormmåge 20 R, Svartbag 1 R, Sølvmåge 10 R, Fiskehejre 2 FU, Rødben min 1 T, Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergirisk 22 R, Sangdrossel 1 FU, Musvit 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tangeåens udløb (9:00): Toppet skallesluger 15 R, Grågås 60 SV. Jette og Poul Brugs
Vantinge (18:20): Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Præstens Eng, Skt. Klemens (15:30-16:30): Fjeldvåge 1 R, Ravn 3 R (Nær redetræ), Musvåge 1 OF, Ringdue 70 OF, Vindrossel 4 N, Kragefugl sp. 800 OF. Lisbeth, Kell Grønborg
Bellinge, Lettebæk (14:00): Vandstær 1 R, [PVP]
Østerhæsinge (12:00-12:04): Rød Glente 1 FU. Aage Wichmann
Flyvesandet (12:00-14:00): Ride 31 V (24 ad, 7 1k), Lomvie 1 V, Alk 17 V, Lomvie/Alk 72 T (5 Ø, 67 V). Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (10:15-12:15): Ride 9 V, Lomvie 4 V, Alk 18 V. Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard Skovriddermarken (15:10): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (11:15): Strandhjejle 61 R, Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskoven (08:30): Duehøg 1 R 1K hun. Aksel Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 130 T. Jens Bækkelund
Nørreby, Bogense: Sangsvane 62 R. Jens Bækkelund
Rostrup, Søndersø: Ravn 2 T. Jens Bækkelund
Føns Vang, Nørre Åby: Knopsvane 20 R, Grågås 7 R, Pibeand 8 R, Knarand 11 R, Gråand 160 R, Troldand 315 R, Hvinand 12 R, Blishøne 375 R, Vibe 14 R, Ravn 1 T. Jens Bækkelund


    Jagtfalk, Monnet            Foto: Leif Bisschop-Larsen

Søndag den 11. november 2007.

Skårupøre Sund, Svendborg: Lille Lappedykker 34 R, Fiskehejre 4 R, Sangsvane 3 R, Blishøne 65 R, Isfugl 2 FU (måske 3). Arne Bruun
Monnet, Taasinge
(12:25 - ?): Jagtfalk 1 1K R - slog en krikand og fløj til Langodde - opholdt sig der stadig kl. 15.00), Grågås 100 FU, Bramgås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 1 R, Skærpiber 2 FU, Bjergirisk 100 FU. Leif Bisschop-Larsen m. fl
Vejlen, Taasinge: Hvidklire 3 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 23 R, Sangsvane 46 R, Grågås 490 R, Knarand 8 R, Krikand 158 R, Spidsand 4 R, Taffeland 59 R, Troldand 329 R, Bjergand 9 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 74 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Storspove 7 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 275 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 4 R, Isfugl 2 R, Sjagger 120 R, Skægmejse 1 R. Ole Goldschmidt
Bjerreby, Taasinge: Sangsvane 132 R, Musvåge 2 R, Storspove 36 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Siø: Fiskehejre 9 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 600 R, Vibe 290 R, Stær 150 R. Ole Goldschmidt
Gulstav (08:10 - 11:00): Sølvhejre 1 R, Pibeand 40, Ringdue 200, Sjagger 60 R, Skægmejse 4 R, Skovskade 1 R
Gulstav
: Sølvhejre 1 AD R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 1 SV, Lom sp. 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 670 R, Sangsvane 3 SV, Bramgås 84 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 SV, Krikand 1 SV, Gråand 4 SV, Ederfugl 2200 R, Havlit 8 SV, Sortand 119 SV, Hvinand 22 SV, Toppet Skallesluger 34 SV, Stor Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 4 SV, Spurvehøg 2 S, Huldue 4 S, Ringdue 4550 S, Engpiber 9 S, Skærpiber 7 S, Allike 85 S, Råge 19 S, Kvækerfinke 5 S, Grønirisk 70 S, Stillits 22 S, Grønsisken 31 S, Bjergirisk 12 SV, Gulspurv 2 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 25 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv Mellemskarv (sinensis) 17 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Grågås 1020 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 2 R, Pibeand 2 R, Knarand 12 R, Krikand 158 R, Gråand 206 R, Spidsand 21 R, Skeand 2 R, Taffeland 88 R, Troldand 98 R, Hvinand 11 R, Spurvehøg 1 NV, Musvåge 3 NV, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 36 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 2 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 10 R, Grønirisk 155 NV, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn, Sydlangeland
: Sangsvane 2 R, Hjejle 410 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 21 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, Blisgås 7 R, Grågås 730 R, Pibeand 237 R, Knarand 46 R, Krikand 58 R, Gråand 181 R, Spidsand 6 R, Skeand 47 R, Taffeland 440 R, Troldand 1810 R, Musvåge 4 R, Blishøne 455 R, Vibe 14 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Sortklire 1 R, Stormmåge 160 R, Råge 2 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 2 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle
: Havørn 1 OF. Anne-Dorte Rasmussen, Poul Rasmussen
Silke Å
: Bjergvipstjert 2 R . Carsten Poulsen
Espe
: Sjagger 90 OF, Vindrossel 2 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Allike 50 OF, Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Ringe Svendborgvej v/spejderhytte(Blå Spejdere)
(11,15): Isfugl flyvende over Sallinge Å, Stillits 15 R (min.). Karsten Urup Nielsen
Lindkær, Ravnholt
(08:45-09:15): Stor Tornskade 2 R. Henrik K. Hansen
Bøjden Nor
: Sangsvane 30, Grågås 200, Spidsand 2, Taffeland 100, Hvinand 2, Vibe 50. Troels Torstein
Vigelsø (obs fra Gasenhed Nord)
(09:45-10:45): Bramgås 275 R, Pibeand 325 R, Spidsand 62 R, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 300 R. Gregers Johannesen
Baagøgade - Stige Ø (09:35-10:45): Lille Lappedykker 160 R, Pibeand 650 R, Hvinand 525 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1500 R, Stillits 35 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (12:55-14:00): Grågås 575 R, Pibeand 425 R, Krikand 175 R, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 175 R, Stor Regnspove 63 R, Sjagger 450 R. Gregers Johannesen
Slambassinet, Odense: Bjergirisk 60 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup (10:15-11:20): Grågås 600 R, Bramgås 9 FU, Pibeand 400 FU, Knarand 22 FU, Krikand 260 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 4 FU, Vibe 250 OF, Almindelig Ryle 50 FU, Storspove 65 FU, Sjagger 300 OF. Dieter Maaszen
Odense å, Ejby mølle v. jernbanebroen (12:00): Vandstær 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Ejby Mølle, Odense (15:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (11:00): Grønbenet Rørhøne 23 R, Bjergvipstjert 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Skovsøen (10:30): Grønbenet Rørhøne 11 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense å Dalum havn (10:15): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Stenløsevej (16:15): Allike 1800 OF. Mogens Elnif Thomsen
Hollufgaard (16:00): Vandstær 1 R. Michael Glentedal
Kalvehave/Måle: Ravn 4 T. Bo K. Stephensen
Flyvesandet: Almindelig ryle 80 FU (FUragerede på parkeringspladsen og i kanten af klitbevoksningen, men hvorfor her.... det viser sig efter højvande er tanglopper blevet skyllet højt op på land, men har ikke fulgt med da vandet trak sig tilbage, derfor har de gravet sig ned i sandet. - Det har rylen kunne se - de var meget tillidsfulde selv om folk gik tæt forbi). Erik Thomsen
Enebærodde, havet (12:45-13:45): Sortstrubet Lom 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Bramgås 25 OF, Fløjlsand 15 RAlk 3 R. Ib Hellesen, Thomas Hellesen

        Sølvhejre - Gulstav


        Husskade

Lørdag den 10. november 2007.

Trappebæk, Svendborg (11:00): Bjergvipstjert 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Kidholm v/Thurø
: Skarv 430 R, Vibe 1 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 20 R. Arne Bruun
Thurø By m.m
.: Grågås 40 FU, Bramgås 40 SV, Sjagger 50 OF. Arne Bruun
Hav syd for Thurø: Ederfugl 1880 R, Hvinand 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Ederfugl 2000 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 FU, Pibeand 170 FU, Krikand 40 FU, Gråand 40 FU, Vibe 7 FU, Almindelig Ryle 7 R, Bjergirisk 20 FU. Arne Bruun
Hvidkilde Sø (16:20): Duehøg 1 OF. Ella Mikkelsen
Vejlen Taasinge
: Hvidklire 4 R. Poul Rasmussen
Monnet, Søby Strandvej (14:15-15:45): Fjeldvåge 1 FU (Kl. 15.25), Strandhjejle 8 R, Stor Regnspove 92 R, Sjagger 160 R,  Fiskehejre 2 R, Knopsvane 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 12 R, Gråand 120 R, Spidsand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 FU, Kragefugl sp. 600 R. Ella Mikkelsen
Vejlen, Taasinge (12:15-14:00): Grågås 620 R, Knarand 18 R, Krikand 150 R, Fjeldvåge 1 FU, Sortklire 1 R, Lille Lappedykker 8 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 22 R, Sangsvane 2 R, Gråand 20 R, Spidsand 3 R, Skeand 3 R, Taffeland 71 R, Troldand 720 R, Musvåge 1 R, Blishøne 78 R, Storspove 8 R, Hættemåge 410 R, Sølvmåge 56 R, Ringdue 26 R, Sjagger 28 R, Allike 20 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Vornæs, Tåsinge (11:30): Havørn 1 SV JUV, Musvåge 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Siø: Fiskehejre 1 R, Grågås 110 R, Bramgås 195 R, Bramgås 70 SV, Hjejle 970 R, Vibe 160 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 17 R, Sangsvane 8 R, Pibeand 18 R, Knarand 4 R, Krikand 13 R, Gråand 48 R, Musvåge 2 R, Vindrossel 15 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 5 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor:, Stormmåge 600 R, Sølvmåge 150 R, Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Kongeederfugl 1 Han AD R (150 meter fra kysten). Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Grågås 45 SV, Skærpiber 2 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Bramgås 26 SV, Ederfugl 6300 R, Kongeederfugl 1 han AD R, Sortand 8 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 15 R, Stor Skallesluger 2 SV, Musvåge 19 V, Ringdue 575 V, Bjergirisk 17 V. Ole Goldschmidt
Fårevejle, Rudkøbing: Musvåge 1 R, Vibe 9 R, Sjagger 120 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 AD R, Pibeand 68 R, Krikand 12 R, Skeand 3 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Pibeand 41 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 90 R, Grågås 97 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Pibeand 95 R, Krikand 29 R, Skeand 12 R, Taffeland 8 R, Troldand 23 R, Musvåge 1 R, Vibe 11 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 270 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 11 R, Allike 15 R, Råge 45 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 35 R, Bjergirisk 11 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Grågås 660 R, Bramgås 17 R, Musvåge 8 NV, Vandrefalk 1 1K R, Hjejle 375 R, Vibe 12 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 22 R, Blisgås 8 R, Grågås 520 R, Pibeand 220 R, Knarand 52 R, Musvåge 4 R, Vibe 14 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr.: Bjergirisk 350 R. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Sangsvane 15 R, Bramgås 73 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 R, Silkehale 5 R, Stor Korsnæb 1 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø (09:00-11:50): Havørn 5 R (2 ad + 3 1k), Duehøg 1 OF, Ravn 4 OF, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 11 AD R, Knopsvane 3 JUV R, Sangsvane 3 AD R, Sangsvane 2 JUV R, Pibeand 3 R, Knarand 3 OF, Krikand 150 R, Gråand 80 R, Skeand 4 OF, Troldand 2 R, Hvinand 2 han R, Stor Skallesluger 5 R, Musvåge 6 OF, Fasan 12 R, Vandrikse 1 HØ, Vibe 2 R, Hættemåge 18 R, Svartbag 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 1 HØ, Solsort 4 R, Sjagger 45 OF, Blåmejse 4 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 1 HØ, Skovskade 1 OF, Allike 34 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Bogfinke 4 R, Grønsisken 3 HØ, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 1 OF, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
       Søkonge        Foto: Erik Thomsen
Bøjden: Søkonge 1 død (ilanddrevet søkonge, fin foderstand). Erik Thomsen
Espe: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Husskade 2, Hættemåge 105 (trak SV kl. 16:30), Solsort 6, Ringdue 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ejby Mølle (under jernbanebroen) (14:50): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense Å v/Frederiksbroen (12:05-12:30): Grønbenet Rørhøne 11 R. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Jersore (12:00): Blisgås 115 R, Hjejle 800 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Gamborg Vildtreservat (11:05): Isfugl 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Munke Mose (09:45): Vandstær 2 FU. Anders Drostrup
Lindkær (09:45-11:30): Havørn 1 R AD (Senere OF), Fjeldvåge 1 FU, Ravn 26 OF (Bare i en samlet flok, et forsigtigt skøn har der været min. 50 i området). Henrik K. Hansen
Flyvesandet (07:30-11:15): Sodfarvet Skråpe 1 V (9.01), Sule 1 Ø (4k+), Ride 1 V AD, Lomvie 1 V, Alk 50 V, Lomvie/Alk 97 V, Søkonge 1 V. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Nørreby Mark (10:10): Stor Regnspove 55 R, Bomlærke 12 R,  Stær 30 R. Jens Bækkelund


     DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 1/11:                    
                        Naturen skranter i landbrugslandet
                        Lake Natron i Tanzania trues af storindustri
                        Nye øer (Nørreballe Nor) er magneter for fuglelivet
                        Se den ægte gejrfugl
 


Fredag den 9. november 2007.

Gulstav, Sydlangeland: Sølvhejre 2 R (Fra Gulstav Mose og en ½ km nord på...). Søren Bøgelund
Sundet, Faaborg (9:30-11:00): Isfugl 1 FOU, Gransanger 1 FOU, Grønsisken 5 FOU, Spætmejse 1 FOU, Sjagger 1 T, Husskade 1 FOU, Dobbeltbekkasin 1 R, Skeand 45 R/FOU, Knarand 42 FOU, krikand min 30 R/FOU, Gråand 20 R/FOU, Troldand 700 R, Taffeland 20 R, Knopsvane 25 FOU, Grågås 6 T, Blishøne 300 FOU, Skarv 5 R/FOU, Toppet Lappedykker 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved / Odense: Grønspætte 1 R (Fundet af Per). Per Rasmussen, Lars Andersen
Bellingebroen (15:15): Vandstær 1 R (Meget tillidsfuld, en lystfisker fiskede lige over for den). Ella Mikkelsen
Bellinge, Lettebæk (14:00): Vandstær 1 R. Poul V. Pedersen
Odense å dalum havn (14:45): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Fyns Hoved (08:00-13:30): Dværgfalk 1 TI, Mellemkjove 2 V (1 1K 13:00 + 1 1K 13:30), Almindelig Kjove 9 V, Svartbag 52 V, Ride 14 V, Lomvie 24 V, Alk 82 V, Lomvie/Alk 101 V, Snespurv 2 R, Snespurv 21 R (Ved P-plads). Erik Danielsen
Nørreby Hals (15:00-15:40): Pibeand 600 R, Almindelig Ryle 300 R, Bjergirisk 160 R, Fiskehejre 1 R
Sangsvane 80 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 230 R, Gravand 54 R, Hvinand 32 R, Vibe 40 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (10:30-14:00): Blå Kærhøg 1 R, Almindelig Kjove 1 Ø (12.30), Alk 6 V, Lomvie/Alk 54 T (12 ø og 42 v), Skarv 6 V, Gråand 2 V, Ederfugl 52 R, Sortand 30 R, Toppet Skallesluger 5 Ø, Musvåge 1 R,  Svartbag 1 FU, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 FU. Ella Mikkelsen
Jersore (15:50): Blisgås 6 FU, Vindrossel 18 R, Sjagger 20 R. Ella Mikkelsen


      Havørred ved Havhesten, Odense          Foto: Erik Thomsen

Torsdag den 8. november 2007.

Christiansminde: Isfugl 1 R
Skårupøre Sund
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Skallesluger 12 R
Bjerreby, Taasinge
: Sangsvane 52 R. Poul Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Gravand 5 R, Pibeand 43 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Storspove 19 R, Sjagger 125 R, Stillits 13 R, Gulspurv 15 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Storspove 7 R, Hvidklire 3 R. Peder Rasmussen
Vårø
: Vandrefalk 1 FU, Sjagger 100 R. Peder Rasmussen
Siø
: Hjejle 1000 R. Poul Rasmussen
Siø
: Bramgås 175 R, Hjejle 800 R, Vibe 250 R. Peder Rasmussen
Ristinge Hale
: Knopsvane 45 R, Sangsvane 6 R, Grågås 15 R, Bramgås 81 R, Hjejle 100 R, Strandhjejle 22 R, Storspove 6 R, Stær 50 R. Peder Rasmussen
Rudkøbing
: Silkehale 106 R. Ole Goldschmidt
Lundeborg
(8:30): Silkehale 8 R. Poul Brugs
Mullerup Skov
: Rødhals 2 FU, Sjagger 5 FU, Vindrossel 1 FU, Ravn 2 OF, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 2 FU, Dompap 4 FU, Gulspurv 2 FU. Torben Møller
Syd for Espe (16:00): Rød Glente 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Gudbjerg (14:00): Sjagger 300 R. Leif Bisschop-Larsen
Tarup Grusgrave (10:00-11:15): Blå Kærhøg 1 V (Brun fugl), Svaleklire 1 OF, Ravn 2 OF, Musvåge 1 OF, Stær 5 OF, Grønsisken 4 R. Per Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:00-10:15): Trækobs : Vindrossel 11 SV, Rødhals 10 R, Engpiber 7 SV, Grønirisk 45 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 110 SV, Grønsisken 15 SV, Stillits 5 SV, Stær 60 SV, Allike 250 SV, Råge 11 SV, Ringdue 280 SV, Huldue 1 SV, Musvåge 2 SV, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 FOU, Fiskehejre 1 R, Grågås 22 NV, Knopsvane 4 SV, Sangsvane 4 T, Toppet Skallesluger 10 SØ, Ederfugl 570 T, Hvinand 4 T, Sortand 7 T, Fløjlsand 1 SØ, Skarv 10 V, Sortstrubet Lom 2 T, Toppet Lappedykker 1 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ejby Mølle/Odense Å (14:30-16:00): Grønbenet Rørhøne 15 FU, Vandstær 2 FU (Kl. 15.00 (jernbanebroen) og kl. 15.45). Ella Mikkelsen
Munke Mose, Odense (14:00): Grønbenet Rørhøne 13 FU. Ella Mikkelsen
Dalum papir/Odense Å (13:20): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand: Tårnfalk 1 R. Jens Gregersen
Flyvesandet (11:30): Silkehale 27 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard ved godskontoret (10:30): Silkehale 32 R. Kim Villumsen, Aksel Christensen
Brænde Mølle (09:55): Bjergvipstjert 1 FU. Fritz Thomsen
Kohaveskoven, Tornbjerg (08:00): Skovsneppe 1 R. Michael Glentedal
Vissenbjerg: Musvåge 3 R. Jens Gregersen


         Kanadagås

Onsdag den 7. november 2007.

Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet
(13:45-14:20): Vandrefalk 1 R JUV han, Strandhjejle 11 R, Stor Regnspove 99 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge (08:25): Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge (15:25): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Poul Rasmussen
Siø (09:15): Hjejle 950 R. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00): Isfugl 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:15-10:15): Pibeand 26 FU, Gråand 15 FU, Knopsvane 27 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Blishøne 40 FU, Lille Lappedykker 60 FU, Stor Regnspove 4 R, Rødben 5 FU, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 20 R, Fiskehejre 2 FU, Allike 50 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 3 R, Rødhals 5 FU, Vindrossel 1 FU, Solsort 6 FU, Fuglekonge 3 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lindved Frugtplantage: Silkehale 4 FU. Lars Andersen
Odense å, Dalum havn (15:30): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Dalum Papir (10:10): Isfugl 1 R. Frits Thomsen
Ejby Mølle (11:00-11:15): Vandstær 3 R (Den ene under jernbanebroen). Frits Thomsen
Nærå Strand (10:45-11:15): Krikand 270 R (I søen v. Nørreby Hals), Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R AD (Vaskede sig i søen v. Nørreby Hals), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 R, Gravand 4 R, Pibeand 4 R, Grågås 32 R, Gråand 12 R, Blishøne 250 R, Almindelig Ryle 25 R.  Jens Bækkelund
Jersore, Orestrand (09:45-10:15): Blisgås 63 R, Grågås 550 R, Hjejle 600 R, Sangsvane 20 R, Bramgås 105 R, Storspove 35 R . Jens Bækkelund
Gyldensteen, inddæmningen (09:40): Hjejle 700 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Halsvej: Sangsvane 63 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 48 R, Vibe 85 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård, Bogense (15:10): Vandstær 1 R. Meggie, Michael Højgaard, Hansen
Egebjerggaard Storskoven (15:20): Ravn 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (12:15): Blå Kærhøg 1 S (Brun fugl). Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovriddermarken (11:25): Vandrefalk 1 R AD hun. Kim Villumsen, Aksel Christensen


        Sangsvanerne er kommet til Vejlen

Tirsdag den 6. november 2007.

Svendborg, Ryttervej: Stormmåge 300 FU
Søby Monnet, Taasinge
: Gravand 6 FU, Krikand 7 FU, Strandhjejle 8 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 88 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sangsvane 18 R, Grågås 120 R, Knarand 18 R, Krikand 4 R, Spidsand 10 R, Taffeland 140 R
Siø
: Hjejle 600 R
Dovns Klint
: Gråstrubet Lappedykker 2 V, Grågås 12 V, Ederfugl 800 R, Sortand 1 V, Hvinand 6 V, Spurvehøg 1 S, Almindelig Kjove 3 S (Langelandsbæltet), Dværgmåge 12 V, Skærpiber 1 OF
Eget Skov (Gulstav)
: Ringdue 500 R
Keldsnor
: Gråstrubet Lappedykker 2 V, Skarv 60 R, Sangsvane 11 S, Pibeand 60 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 6 R, Svartbag 14 R, Skærpiber 2 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 8 R, Stær 30 R, Stillits 1 V, Snespurv 5 R S
Nørreballe Nor
: Knarand 16 R, Spidsand 2 R, Troldand 900 R, Vibe 12 R
Rath
: Grågås 110 R, Bramgås 40 R, Hjejle 300 R, Vibe 40 R, Snespurv 8 R
        Rødhovedet and med taffelænder - Kan du finde den :-) ?
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Skarv 8 R, Knopsvane 4 R, Grågås 400 R, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Skeand 28 R, Rødhovedet And 1 M R, Taffeland 30 R, Troldand 50 R, Hvinand 8 R, Musvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Svartbag 1 R, Sortkrage 1 R, Troldand 400 R
Tryggelev
(14:00): Rød Glente 1 OF. Bent Staugaard
Vester Hæsinge
(08:15): Rød Glente 1 OF. Peder Blommegård
Arreskov sø/Sollerup (11:15-13:40): Toppet Lappedykker 174 R, Havørn 1 R 1K (Kl. 12.50), Duehøg 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
        Havørne ved Brændegaard  Foto: Erik Thomsen
Brændegaard Sø: Havørn 2 AD, Havørn 2 1K, Havørn 1 2K. Erik Thomsen
Brændegaard Sø (09:30-11:00): Krikand 310 R, Havørn 4 FU (2 ad. og 2 1k). Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (11:00-11:50): Knarand 53 FU, Skeand 70 R, Krikand min 20 R/FU, Gråand 15 R/FOU, Troldand 850 R, Taffeland 30 R, Knopsvane 36 FU, Blishøne 300 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Skarv 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Hættemåge 50 R/FU, Stormmåge 15 R/FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Musvåge 1 FU, Blå Kærhøg 1 T, Fiskehejre 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Æbleskoven, Refsvindinge (15:00-15:30): Bjergvipstjert 1 FU. Bodil og Hans Rytter
Munke Mose, Odense (09:15-09:20): Vandstær 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Odense, Munke Mose (13:00): Vandstær 1 OF. Erik Eshof, Dieter Maaszen
Odense, Ejby Mølle Jernbanebroen (11:45): Vandstær 2 FU. Erik Eshof, Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (10:00): Skovhornugle 3 R. Erik Eshof, Dieter Maaszen
Dalum Papirfabrik (08:30-08:45): Isfugl 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Egebjerggaard Andemosen (13:30): Silkehale 33 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Gallemarken (11:00): Strandhjejle 67 R. Aksel Christensen
Uggerslev (14:30): Blå Kærhøg 1 OF han. Ole Runge, Jens Bækkelund
Harritslevgård, Bogense (12:30-12:45): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund        Sangsvaner kom fra Sjælland og fløj mod sydvest

Mandag den 5. november 2007.

Vejlen, Taasinge (13:00-15:00): Havørn 1 R JUV (Sad på ø i samme træ i 2 timer). Poul Rasmussen
Siø
(07:45): Hjejle 1000 R. Poul Rasmussen
Lundeborg Ny camping
(15:30): Silkehale 50 S. Poul Brugs
Mullerup Skov
: Bramgås 12 OF, Sjagger 37 OF. Torben Møller
Arreskov Sø
: Rød glente 1 R. Erik Ehmsen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:30): Trækobs : Natugle 1 SY, Rødhals 10 R, Fuglekonge 5 R, Jernspurv 1 R, Vindrossel 45 SV, Sjagger 600 SV, Sanglærke 3 SV, Kvækerfinke min 50 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 560 SV, Grønsisken 80 SV, Tornirisk 10 SV, Gråsisken 3 SV, Lille Korsnæb 2 SV, Stillits 5 SV, Grønirisk 50 SV, Engpiber 21 SV, Gulspurv 13 SV, Ringdue 300 SV, Allike 420 SV, Råge 9 SV, Stær 200 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( brun ), Spurvehøg 2 SV, Fiskehejre 1 SV, Sortand 2 SØ, Fløjlsand 2 V, Ederfugl 1080 T, Bjergand 6 SØ, Krikand 4 SØ, Gråand 5 SØ, Knopsvane 2 SV, Sangsvane 1 NØ, Grågås 7 NØ, Toppet Skallesluger 6 V, Skarv 5 SV, Toppet Lappedykker 1 SØ, Lomvie/Alk 4 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nr. Broby, Vesterågade
(13:30-13:40): Vandstær 1 R. Peder Blommegård
Båring Vig
: Toppet Lappedykker 6 FU, Skarv 5 FU, Ederfugl 30 R, Lomvie 2 FU, Alk 8 FU. Erling Kock Jensen
Dalum Papir (11:40): Bjergvipstjert 1 FU. Frits Thomsen
Ejby Mølle, Odense (11:11): Bjergvipstjert 1 R (Ved jernbanebroen), Vandstær 1 R (Ved jernbanebroen). Ole Tønder
Ejby Mølle, Odense (10:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (09:30): Grønbenet Rørhøne 10 FU, Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:00-07:20): Husskade 129 OF (Fra overnatnings træ), Dieter Maaszen
Jersore, Orestrand (11:00-12:10): Lille Lappedykker 4 R, Sangsvane 15 R, Blisgås 48 R, Grågås 580 R, Bramgås 104 R, Krikand 7 R, Gråand 30 R, Vibe 210 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 7 R, Sangsvane 5 R, Gravand 3 R, Gråand 79 R, Toppet Skallesluger 45 R, Strandskade 22 R, Storspove 26 R, Rødben 15 R, Hættemåge 105 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund


        Sangsvane Fyns Hoved

Søndag den 4. november 2007.

Grasten, Thurø (10:00): Rød glente 1. Hans Schlichtkrull
Gulstav
(09:30-11:00): Sølvhejre 1 FU (I mosen), Rød Glente 2 R, Lærkefalk 1 FU, Spurvehøg 6, Musvåge 8, Bramgæs 350. Sommerfugl 2 Admiral. Eve Mortensen, Knud Mortensen
Gulstav Mose
(11:00-12:30): Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 1 R, Fjeldvåge 1 V, Ella-Maria og Leif Bisschop-Larsen
Mullerup Skov
: Tårnfalk 1 R, Ravn 2 FU. Torben Møller
Lundeborg
: Kaspisk Måge 1 R 2K. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Arreskov Sø vestbred
(12:00-13:00): Rød Glente 1 FU, Fjeldvåge 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Arreskov Sø, nordlige holm (07:50-09:35): Toppet Lappedykker 15 FU, Sangsvane 2 FU, Pibeand 120 FU, Hvinand 5 FU, Vibe 60 OF, Ravn 3 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Brahetrolleborg Gods (13:35): Fjeldvåge 1 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Brændegård Sø (08:05-11:45): Knarand 18 R, Krikand 350 R, Havørn 4 R (2 ad + 2 1k), Ravn 3 OF, Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 21 R, Knopsvane 27, Sangsvane 10, Grågås 14 R, Pibeand 17 R, Knarand 18 R, Krikand 350 R, Gråand 200 R, Skeand 22 R, Taffeland 2 FU, Troldand 4 R, Hvinand 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 4, Musvåge 3 OF, Fasan 28 FU, Vandrikse 1 R HØ, Vibe 250 R, Dobbeltbekkasin 5 OF, Hættemåge 38 R, Svartbag 3, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 6 R, Sjagger 45 OF, Halemejse 4 R HØ, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Allike 46 OF, Gråkrage 5 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 4 FU, Grønsisken 4 OF, Gulspurv 3 R. Flemming Byskov, Birte Sørensen, Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (12:45-13:30): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 R AD, Havørn 2 OF JUV, Havørn 1 OF 2K, Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 OF, Vibe 300 OF, Ravn 2 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Brændegårdsøen (11:50-13:15): Knarand 11 R, Krikand 200 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 R AD, Havørn 6 OF 1K (+), Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 OF 1K han, Vibe 400 R, Ravn 2 OF. 18 fra UNI-hold, Børge L. Rasmussen, Tim Hesselballe
Brændegård Sø (12:30-14:15): Knarand 12 R, Havørn 2 R AD, Havørn 2 R 1K, Duehøg 1 OF, Vibe 300 R, Ravn 1 OF. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Bøjden Nor (09:15-09:50): Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Sangsvane 7 FU, Grågås 140 R, Knarand 4 R, Spidsand 7 R, Bjergand 110 R, Hvinand 10 FU, Vindrossel 21 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Bøjden Nor (15:00): Bjergand 100 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Bøjden Nor (09:00-10:45): Bjergand 250 R, Vindrossel 10 FU. 18 fra UNI-hold, Børge L. Rasmussen, Tim Hesselballe
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-11:30): Trækobs : Rødhals 10 R, Gransanger 1 FOU, Vindrossel 10 SV, Sjagger 70 SV, Grønirisk 22 SV, Tornirisk 6 SV, Grønsisken 22 SV, Bjergirisk 10 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 160 SV, Kvækerfinke 50 SV, Lille Korsnæb 1 SV, Engpiber 3 SV, Huldue 3 SV, Ringdue 3170 SV, Allike 1570 SV, Råge 14 SV, Gråkrage 5 SV, Blåmejse 35 SV, Sanglærke 31 SV, Stær 26 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 9 SV, Hvidklire 1 ( N kl 9:30, S 9:50 ), Hjejle 1 T, Vibe 60 R, Hættemåge 20 SV, Ederfugl 150 T, Sortand 6 V, Hvinand 34 NV, Grågås 30 SV, Knortegås 1 SØ, Knopsvane 1 SV, Sangsvane 8 T, Toppet Skallesluger 10 T, Skarv 27 SV, Lomvie/Alk 1 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Lille Svelmø & Græsholm: Sangsvane 2 SV, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Strandhjejle 14 FU, Almindelig Ryle 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 18 R, Rødben 5 R, Stenvender 1 FU, Bjergirisk 20 FU. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 3 R, Gravand 6 FU, Hvinand 180 R, Blishøne 670 R. Arne Bruun
Nakkebølle Fjord (11:00-12:20): Sangsvane 7 FU, Grågås 450 R, Pibeand 130 FU, Knarand 4 R, Krikand 40 R, Spidsand 4 FU, Troldand 400 R, Hvinand 120 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Vibe 300 OF, Ravn 1 SY. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg (10:15): Troldand 1300 R. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tårnfalk 2 R. Jacob Sterup
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup
Lindkær, Ravnholt: Havørn 1 R AD, Stor Tornskade 1 R AD. Per Raasmussen
Ravnholt (13:50-15:00): Havørn 1 R AD, Stor Tornskade 1 FU, Ravn 8 OF. 8 fra UNI-hold, Børge L. Rasmussen, Tim Hesselballe
Lillemølle: Bjergvipstjert 1 R 1K. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Ferritslev v. Marius Pedersen: Vandstær 1 FU. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Nyborg Strand: Ederfugl 7, Toppet Skallesluger 4. Jesper Høy Hansen
Brockdorff enge: Musvåge 1 R, Storspove 26 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Brockdorff Skov: Rødhals 2 R, Vindrossel 10 R, Fuglekonge 2 R, Bogfinke 2 R, Dådyr 8, Rådyr
Bøgebjerg Strand: Ederfugl 500 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Fyns Hoved (07:50 - 11:45): Rødstrubet Lom 12, Sortstrubet Lom 3, Lom sp. 1 V, Gråstrubet Lappedykker 11, Sule 2 AD NV, Svane sp. 7, Grågås 8 S, Pibeand 14 V, Skeand 2 V, Ederfugl 1500 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 35 V, Hvinand 7 V, Toppet Skallesluger 27 , Storspove 3 R, Almindelig Kjove 2 FU (Kl 08:30, 10:30), Lomvie 1 V, Alk 253, Lomvie/Alk 23, Tejst 4 V, Sanglærke 2 S, Engpiber 3 R, Silkehale 1 1K R, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 1 R, Allike 40 N, Sortkrage 2 N, Gråkrage 2 NØ, Bjergirisk 20 R, Lapværling 1 S, Snespurv 2 R
Fællesstrand/Tornen: Skarv 230 R, Fiskehejre 1 R, Hvinand 100 R, Almindelig Ryle 25 R, Bjergirisk 70 R. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Gammelkær, Måle: Blå Kærhøg 1 M 2K FU, Tårnfalk 1 FU. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Vågebakken (F.H.): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 150 R, Storspove 26 S, Sanglærke 8 SV, Sjagger 200 FU, Allike 30 NØ. Erik Danielsen, Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Lille-Salbyvej 24 ved Mesinge: Husrødstjert 1 R. Bo K. Stephensen
Bågø, Østre Kanalvej, Odense (16:15-16:45): Skovhornugle 1 R, Vindrossel 29 OF. 3 ra UNI-hold, Børge L. Rasmussen, Tim Hesselballe
Ejby Mølle, Odense (16:45): Vandstær 2 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle, Odense (15:45-16:00): Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 2 FU. 6 fra UNI-hold, Børge L. Rasmussen, Tim Hesselballe
Vigelsø (obs. fra Gasenhed Nord): Spidsand 35 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 5500 R, Vibe 800 R, Almindelig Ryle 450 R. Gregers Johannesen
Odense Fjord (09:45-11:10): Lille Lappedykker 120 R, Pibeand 400 R, Blishøne 1200 R, Halemejse 18 R, Stillits 35 R. Gregers Johannesen
Ølundgård inddæmning (14:30-15:00): Grågås 625 R, Bramgås 285 R. Jens Bækkelund
Nr. Nærå Strand/Flyvesandet (14:00-15:00): Strandskade 55 R, Hjejle 900 R, Almindelig Ryle 2100 R, Stor Regnspove 275 R, Rødben 46 R, Bjergirisk 130 R. Gregers Johannesen
Nr, Nærå Strand (07:30): Vandrefalk 1 R AD hun (Havde kortvarigt opgør med duehøg, som hurtigt fortrak.). Aksel Christensen
Drætlingen (16:45): Strandskade 90 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (16:30-16:45): Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård, Bogense (10:50): Vandstær 1 R. Jens Bækkelund
Bogense Marina (10:15): Rødben 91 R. Jens Bækkelund


      Solsort i haven

Lørdag den 3. november 2007.

Ny Gesinge (14:25): Blå Kærhøg 1 R han. Poul Rasmussen
Svendborg, foderbræt obs
: Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 12 FU
Svendborgsund ved Iholm
(09:00): Fouragerings træk Skarv 120 V
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 28 R, Pibeand 80 R, Taffeland 160 R, Troldand 300 R, Blishøne 800 R, Almindelig Ryle 9 R
Siø
: Grågås 150 R, Bramgås 30 R, Hjejle 500 R, Vibe 200 R
Tryggelev Nor, fra pumpestationen
: Pibeand 30 R, Vindrossel 10 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R
Sundet, Faaborg
(09:40): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Espe: Musvåge 2, Allike 30 OF, Grågås 48 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense, Ejby Mølle (13:20): Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (13:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (11:20): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense, Stenløsevej (16:00): Vindrossel 12 OF, Allike 800 OF. Mogens Elnif Thomsen
Kerteminde Havn (13:00-13:15): Alk 1 R. Niels Peter Utzon, Ivan Sejer Beck
Vester Egense: Ravn 2 T. Jens Bækkelund
Kørup, Nordfyn (08:30): Sjagger 150 R. Michael Højgaard Hansen


    Topmejse i dæmringen, haven d. 2. november 2007

Fredag den 2. november 2007.

Svendborg, foderbræt obs: Jernspurv 1 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 1 FU
Monnet, Taasinge
: Bramgås 32 R, Pibeand 75 R, Spidsand 5 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 55 R, Ravn 1 OF, Stillits 14 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge
: Vandrefalk 1 OF (Mobbet af 2 krager), Storspove 62 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge
(12:30): Isfugl 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Landet, Taasinge (10:45): Ravn 2 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Espe: Sjagger 20, Sangdrossel 1, Stor Flagspætte 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-10:45): Trækobs : Natugle 1 SY, Rødhals 5 R, Vindrossel 16 SV, Sjagger 1310 SV, Misteldrossel 1 R, Engpiber 21 SV, Rørspurv 3 SV, Kvækerfinke 460 SV, Bogfinke 40 SV, Grønsisken 50 SV, Grønirisk 20 SV, Tornirisk 15 SV, Bjergirisk 10 SV, Gråsisken 2 SV, Dompap 3 SV, Blåmejse 60 SV, Stær 105 SV, Allike 1150 SV, Råge 10 SV, Ringdue 1800 SV, Huldue 2 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 38 SV, Musvåge 1 SV, Spurvehøg 2 SV, Grågås 36 SV, Ederfugl 160 T, Sortand 1 V, Hvinand 3 SØ, Toppet Lappedykker 4 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Munke Mose (10:30): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (09:45): Hjejle 5000 OF, Vibe 1200 OF, Almindelig Ryle 300 OF. Dieter Maaszen
Odense, Baagø Kolonihaver (09:15): Vindrossel 20 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Vestergade: Silkehale 12 R. Jens Bækkelund


       Bramgås

Torsdag den 1. november 2007.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 40 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R
Thurø, dæmningen
: Lille Lappedykker 28 R
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 7 FU, Skarv 4 FU, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 30 FU, Grågås 200 R, Krikand 50 FU, Gråand 14 FU, Taffeland 40 R, Blishøne 40 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 14 OF, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 14 R, Ringdue 4 OF, Gærdesmutte 2 KA, Rødhals 1 KA, Solsort 3 FU, Sjagger 4 FU, Vindrossel 2 FU, Fuglekonge 4 FU, Skægmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 6 OF, Krage sp. 4 FU, Bogfinke 3 FU. Svend Erik Jessen
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 4 R, Grågås 800 R, Spidsand 4 R, Taffeland 8 R, Blishøne 40 R, Ringdue 20 R, Rødhals 2 R, Rørspurv 1 R
Vejlen, Taasinge
: Grågås 1000 R. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs, Taasinge
: Sjagger 300 R, Stillits 35 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
: Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge
: Fiskehejre 9 R, Musvåge 1 R
Skovballe, Taasinge
: Knortegås 4 R, Storspove 16 R, Svartbag 1 R
Søby Monnet, Taasinge
: Gravand 6 R, Pibeand 30 R, Fjeldvåge 1 FU, Strandhjejle 4 R, Storspove 60 R, Kragefugl sp. 300 R, Bjergirisk 60 R
Sundet, Faaborg
(11:10-12:00): Skeand 33 R, Knarand 18 FU, Gråand 15 R, Krikand min 20 R, Troldand 750 R, Taffeland 25 R, Knopsvane 31 FU, Blishøne 300 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Hættemåge 150 FU/R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Fiskehejre 1 FU..  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Nyborg Station
: Silkehale 25 OF. Gregers Johannesen
Ejby Mølle, Odense
(10:55): Vandstær 2 FU. Frits Thomsen
Ejby Mølle, Odense (12:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Præstens eng, Søparken Sø, Odense (10:30-11:30): Fjeldvåge 1 FU, Skovskade 8 R. Kell Grønborg
Odense Ådal, Skt Klemens (09:30-10:30): Vindrossel 19 R. Kell Grønborg
Odense, Munke Mose (12:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 312 FU, Bramgås 330 R, Pibeand 381 FU, Knarand 21 FU, Krikand 430 R, Spidsand 19 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 350 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Lille Kobbersneppe 27 FU, Storspove 88 FU, Allike 220 R. Henrik Kalckar Hansen
Nordlige Fælled Egebjerggaard (08:30): Ravn 9 FU. Aksel Christensen
Nabbegård Vester Egense (07:20): Blisgås 60 OF. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled: Enkeltbekkasin 2 R (Sammen med 8 dobbeltbekkasiner). Aksel Christensen
Alleen Agernæs: Bomlærke 5 R. Aksel Christensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk