Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 45. -  49. ( 1. november - 30. november 2009).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:37 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


        De sidste viber ved Brændegaard Sø

Mandag den 30. november 2009.

Vejlen, Taasinge: Havørn 1 R. Lone, Morten Kristiansen, Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Mørkbuget knortegås 133 R, Storspove 30 R. Poul Rasmussen
Brændegård Sø
(14:30-15:20): Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 7 R, Bramgås 360 OF, Krikand 260 R, Stor Skallesluger 2 M R, Havørn 2 AD R, Musvåge 7 R, Vibe 15 R, Hættemåge 160 TI, Ringdue 600 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 11 OF, Gråkrage 6 R, Ravn 3 R, Grønsisken 120 OF
Faaborg Fjord
(10:15-11:30): Lille Lappedykker 100 FU, Toppet Lappedykker 60 FU, Skarv 70 R, Knopsvane 70 FU, Knortegås 30 FU, Gråand 20 FU, Ederfugl 400 R, Toppet Skallesluger 120 FU, Blå Kærhøg 1 FU Br, Blishøne 1000 FU, Ringdue 110 R, Isfugl 1 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgards Inddæmning (11:35-12:30): Blisgås 1 FU, Bramgås 650 FU, Knarand 3 RI, Stor Regnspove 110 FU. Erik Eshof, Dieter Maaszen
Kongebroskoven, Middelfart (14:00): Hvid Vipstjert 1 R. Lars L. Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen,  Svendborg
: Lille Lappedykker 11 FU, Skarv 12, Gråand 14 R, Blishøne 13 FU, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 9 R, Råge 3 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Havn v/Vejlen
: Toppet Skallesluger 37 R. Peder Rasmussen
Ny Gesinge
: Søren Lolks Vej Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 130 FU, Hjejle 25 OF, Storspove 44 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge
: Knopsvane 11 R, Sangsvane 7 R, Bramgås 75 V, Gravand 14 R, Pibeand 32 R, Knarand 4 R, Gråand 44 R, Spidsand 9 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 8 R, Grønirisk 25 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 OF, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 9 OF, Ringdue 75 OF. Peder Rasmussen
Svanninge
: Natugle 1 SY (Svanningevej 36). Jacob Sterup
Svanninge Bakker
: Natugle 1 SY (Sad i bøgene ved trolden Finn ). Jacob Sterup
Fruens Bøge
: Mandarinand 3, Grønbenet Rørhøne 3 R, Ringdue 400 R, Stor Flagspætte 1 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 2 R, Husskade 3 R, Bogfinke 5 R, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning
: Blisgås 1 FU, Grågås 350 FU, Bramgås 650 FU, Knortegås 6 FU, Gravand 14 FU, Knarand 3 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 35 OF, Storspove 111 FU. Dieter Maaszen
Fogense Enge
(Lillestrand): Vestre enge Grågås 175 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Inddæmningen Grågås 200 S, Musvåge 2 R, Vibe 180 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 260 FU, Bramgås 5 FU, Pibeand 55 FU, Gråand 13 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Vibe 185 R, Almindelig Ryle 20 OF, Storspove 97, Rødben 5 R, Gråkrage 60 R, Stær 9 OF. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Hvinand 70 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 12 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


         Poul 'Brugs' Rasmussen har fotograferet disse Silkehaler ved Langå i fredags

Søndag den 29. november 2009.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 16 R, Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R, Gravand 2 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 300 R
Lydinge Møllevej
: Hjejle 350, Stormmåge 500. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Torø, Assens
(09:30): Gransanger 1 R. Erik Danielsen, Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Lille Lappedykker 106 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 16 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 FU, Pibeand 5 FU, Krikand 11 FU, Blishøne 330 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø (08:15 - 10:55): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 3, Knopsvane 5 R, Sangsvane 22, Grågås 3, Gravand 2 R, Pibeand 7 R, Knarand 110 R, Krikand 540 R, Gråand 86 R, Skeand 48 R, Taffeland 45 R, Troldand 82 R, Hvinand 2 R, Havørn 2 AD R, Duehøg 1 M OF, Musvåge 7,
Fiskeørn 1 OF (Fiskeørnen opholder sig for tiden ved Brahetrolleborg ifølge ejeren. Information fra Poul Brugs), Fasan 35, Vibe 14 OF, Hættemåge 80 R, Ringdue 24, Stor Flagspætte 2, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 1 SY, Solsort 6, Vindrossel 1 R, Sumpmejse 2 R HØ, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 FU, Skovskade 2 R HØ, Husskade 1 OF, Allike 4 OF, Gråkrage 21, Ravn 9, Skovspurv 4 R, Bogfinke 23 OF, Grønsisken 70 OF, Gulspurv 1 R HØ. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen m. fl.
Svanninge: Misteldrossel 3 R, Ravn 1 OF. Jacob Sterup
Egsmarken, Horne Sommerland: Skarv 9 R, Ederfugl 200 FU, Tårnfalk 1 FU, Sølvmåge 15 FU, Stor Flagspætte 1 FU. Erling Kock Jensen
Brobyværk, Odense Å : Vandstær 1 R. Erik Danielsen, Hans Rytter
Lundegård, Enge mellem Lundegård og Nr. Broby: Pibesvane 2 R, Sangsvane 14 R, Grågås 40 R. Erik Danielsen, Hans Rytter
Torø: Gransanger 1 R. Erik Danielsen, Hans Rytter
Sadelmagermosen, Måle: Skægmejse 1 FU. Bo K. Stephensen
Bogense Havn: Skærpiber 1 R. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


        Vandstær der ringmærket i Norge

Lørdag den 28. november 2009.

Ortemølle, Hvidkilde: Vandstær 1 HUN FU  (Ring aflæst fra Stavanger: 8B37327). Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Amalielyst: Bjergvipstjert 2 R, Vandstær 1 R (Rønninge Mølle). Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Hvidkilde Gods: Stor Flagspætte 1 R, Vandstær 1 R (Ved EPA - tre vandstær i området), Sumpmejse 3 R, Spætmejse 1 R. Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Grågås 60 R, Troldand 1500 R, Hvinand 16 R. Hans Rytter, Erhardt Ecklon
Lydinge Møllevej: Hjejle 400 R . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 2 AD, Sangsvane 32, Ravn 20, Musvåge 4, Tårnfalk 1, Stor Flagspætte 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge: Grågås 24 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 96 R, Krikand 35 OF, Gråand 4 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Storspove 30 FU, Hættemåge 8 R, Svartbag 8 , Ringdue 25 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Bjergvipstjert 1 OF, Blåmejse 3 R, Gråkrage 12 FU, Bogfinke 12 OF. Gunnar Jørgensen
Søby Monnet, Tåsinge: Skarv 25 R, Knopsvane 4 R, Grågås 45 FU, Gravand 10 R, Gråand 21 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 , Storspove 36 FU, Hættemåge 18 , Sølvmåge 4 , Gråkrage 2. Gunnar Jørgensen
Espe: Hjejle 300 R. Niels Bomholt
Ulbølle: Fuglekonge 1 R, Sortmejse 1 R. Niels Bomholt
Sortemosen: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 R, Sangsvane 19 R, Grågås 320 R, Gravand 6 R, Pibeand 4 R, Krikand 11 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 M FU, Vandrefalk 1 AD NV. Arne Bruun m. fl.
Brændegård Sø: Sangsvane 22 R, Havørn 2 AD R, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Arreskov Sø, sydlige holm: Toppet Lappedykker 43 FU, Sangsvane 21 R, Grågås 35 R, Gråand 70 R, Troldand 80 FU, Hvinand 50 FU. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Fiskehejre 7 R, Grågås 35 OF, Pibeand 9 R, Krikand 30 R, Taffeland 150 R, Troldand 360 R, Bjergand 400 R, Toppet Skallesluger 5 R, Hjejle 130 R, Vibe 66 R. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 26 FU, Taffeland 91 R, Troldand 2500 R. Dieter Maaszen
Rønninge: Tårnfalk 1. Klaus Malling Olsen
Østerskov (Årup): Kom flyvende lige hen over motorvejen ved Gribsvad Rød Glente 1 FU. Jesper Johannes Madsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 72 R, Fiskehejre 18 R, Grågås 65 R, Gravand 2 R, Pibeand 150 R, Krikand 55 R, Gråand 80 R, Taffeland 54 R, Troldand 225 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Rødben 1 R, Engpiber 1 R, Bjergirisk 125 R. Peder Rasmussen
Strandenge v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 8 R, Bjergirisk 110 FU. Jens Bækkelund


        Stor flagspætte Mølleskov v/Skjoldemose

Fredag den 27. november 2009.

Thurø Skole (10:25): Sortkrage 1 R
Langå (14:00): Silkehale 8 R, Sjagger 100 R. Poul Brugs
Svanninge Bakker/Bjerge (09:15-11:30): Musvåge 1 FU, Ringdue 30 R, Gærdesmutte 2 FU, Sjagger 13 T, Vindrossel 10 FU, Fuglekonge 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 3 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 15 FU, Kvækerfinke 15 FU, Grønirisk 5 FU, Lille Korsnæb 100 FU/R, Dompap 8 FU, Hare 1 R .  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Amalielyst, Hvidkilde: Musvåge 6 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 100 R, Vandstær 1 R (Ved Rønninge Mølle), Gærdesmutte 2 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 5 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 7 R, Spætmejse 3 FU, Træløber/Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 20 R, Kvækerfinke 4 R. Peder Rasmussen
Ortemølle, Hvidkilde: Vandstær 1 FU (Ring på venstre ben). Peder Rasmussen
          Dagsaktuel billede fra Brændegaard Sø. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 FU, Grågås 45 OF, Spidsand 7 R, Skeand 10 R, Lille Skallesluger 1 FU, Havørn 2 AD R, Halemejse 5 R, Ravn 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen


          Grønsisken med pjusket fjerdragt efter et bad

Torsdag den 26. november 2009.

Svendborg, Christiansminde (07:40): Skarv 120 V
Ny Gesinge
: Havørn 2 OF ( 1 ny JUV). Poul Rasmussen
Nielstrup ved Hvidkilde (16:30): Fiskehejre 8 R
Holstenshuus, Diernæs (09:15-11:00): Fiskehejre 2 FU, Spurvehøg 1 T, Musvåge 4 R, Blishøne 5 FU, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 4 FU, Sjagger 35 FU, Fuglekonge 15 FU, Halemejse 10 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 5 FU, Musvit 5 FU, Skovskade 4 FU, Ravn 4 T, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 60 V, Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb 10 FU, Dompap 3 FU, Kernebider 10 FU, Gulspurv 35 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Brobyværk, Odense Å (10:20): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (14:20): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteens Enge (09:45-10:00): Blisgås 33 R, Grågås 700 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Lille Lappedykker 2 FU (Ved Roklubben), Grågås 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hallindskoven: Musvåge 2 KA. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Grågås 205 R V (Var meget urolige og fløj på stor afstand). Arne Bruun
Siø: Grågås 230 R, Canadagås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 29 FU. Arne Bruun
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 33 FU, Grågås 700 FU (minimum), Bramgås 35 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 OF. Jens Bækkelund


         Grågås bader ved christiansmindestien

Onsdag den 25. november 2009.

Svendborg Christiansmindestien (11:00): Grågås 1 R, Gråand 30 R, Lille lappedykker 2 R.
Vornæs Skov
: Vindrossel 35 R. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs
: Husrødstjert 1 R. Poul Rasmussen
Vornæs
(09:45 -  ): Havørn 2 R. Poul Rasmussen
Hennetved (15:00): Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev nor (12:40-14:20): Troldand 1400 R, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor (10:00-12:00): Sædgås 11 R, Blisgås 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Dværgmåge 1 R, Svartbag 34 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint (08:45-10:00): Ederfugl 2500 R, Havlit 56 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 15 FU, Gråand 30 FU/R, Knarand 5 FU, Skeand 5 FU, Krikand 20 FU/R, Taffeland 120 R, Bjergand 5 R, Troldand 1200 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 FU, Hættemåge 90 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Isfugl 1 FU, Grønsisken 20 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (13:45-14:15): Isfugl 1 R, Vandstær 1 RI 1K hun. Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fruens Bøge: Sorgenfribækken Isfugl 1 R, Sorgenfribækken Vandstær 1 F 1K RI. Hans Rytter
Strandenge v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU, Bjergirisk 70 OF. Jens Bækkelund 


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 19/11-2009:
           
Knaranden har ingen grund til knurre
            Verdens største falk jager i Vejlerne
            DOF samarbejder med Miljøministeriet om fuglebeskyttelse


         To af snepurvene på Thurø Revs sydøstlige hjørne

Tirsdag den 24. november 2009.

Thurø Rev (14:15 - 14:45): Pibeand 40 R, Rødben 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Bjergirisk 16 R, Dompap 3 KA, Snespurv 4 R (På den sydøstlige spids), Gulspurv 6 R
Kongshøj Mølle
: Vandstær 0 R. Poul Brugs
Tåruplunde
(10:00): Sjagger 50 FU (Hvidtjørn), Vindrossel 1 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs
Lundeborg
(20:00): Solsort 1 SY (synger julen ind for fuld musik). Poul Brugs
Brændegård Sø
(12:34): Vandrefalk 1 R AD hun . Erik Thomsen
Nakkebølle Inddæmning
(09:20-10:40): Troldand 1200 R, Lille Skallesluger 29 R, Havørn 3 R JUV, Isfugl 1 R. Niels Bomholt
Knold Nor/Strand (Dyreborg)
(09:18-10:18): Lille Lappedykker 40 FU, Skarv 10 R, Knopsvane 47 FU, Sangsvane 3 SV, Gravand 18 FU, Gråand 5 FU/R, Toppet Skallesluger 30 FU, Blishøne 100 FU, Stor Regnspove 13 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 40 FU/R, Svartbag 3 R, Tyrkerdue 3 R, Allike 60 FU, Gråkrage 5 FU, Grønirisk 5 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning
(09:25-10:30): Grågås 625 FU, Bramgås 750 FU, Hjejle 750 R, Stor Regnspove 85 OF. Dieter Maaszen
Odense Kanal
(08:15): Ringdue 2200 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet
(08:30-11:00): Nordisk Lappedykker 1 R, Havlit 35 R, Lomvie/Alk 3 V, Misteldrossel 11 R, Lille Korsnæb 19 R. Søren Gjaldbæk
Agernæs, Alleen (08:10): Bomlærke 10 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev, Kørupvej: Bomlærke 3 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hovedvej v. Mesinge (11:30): Agerhøne 7 R. Lars Philip Nørtoft
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 600 FU, Bramgås 5 FU. Jens Bækkelund
Vester Egense: Ravn 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 35 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 21 R, Grågås 30 R, Gravand 1 R, Taffeland 120 R , Troldand 1200 R, Bjergand 2 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 29 R, Havørn 3 JUV R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 55 R, Hættemåge 10 R, Ringdue 10 R, Isfugl 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 5 R, Halemejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Allike 10 OF, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Odense Kanal: Ringdue 2200 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 625 FU, Bramgås 750 FU, Hjejle 750 R, Vibe 120 R, Storspove 85 OF. Dieter Maaszen
Bispeenge: Fiskehejre 6 FU, Grågås 63 R, Krikand 39 FU, Skeand 9 FU, Tårnfalk 1 OF, Vibe 18 R, Hættemåge 130 R. Gunhild Brink


        Spætmejse på foderbrætte i weekenden

Mandag den 23. november 2009.

Hennetved (15:00): Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev nor
(12:40-14:20): Troldand 1400 R, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor
(10:00-12:00): Sædgås 11 R, Blisgås 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Dværgmåge 1 R, Svartbag 34 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(08:45-10:00): Ederfugl 2500 R, Havlit 56 R. Ella Mikkelsen
Espe
: Rød Glente 1. Birgit Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(14:30-15:15): Fiskehejre 11 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 8 R, Grågås 60 R, Pibeand 30 R, Knarand 110 R, Krikand 200 R, Skeand 100 R, Lille Skallesluger 2 FU, Havørn 2 AD R (på deres sædvanlig plads i den nordvestlige ende af søen, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 12 FU, Tårnfalk 1 R, Vibe 40 R, Ringdue 300 R, Gråkrage 8 R, Ravn 12 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Skarv 28 R, Ederfugl 2500 R, Havlit 56 R, Sortand 18 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 600 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Hennetved: Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 210 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Sædgås 11 R, Blisgås 3 R, Grågås 47 R, Pibeand 24 R, Gråand 10 R, Skeand 8 R, Troldand 23 R, Blå Kærhøg 1 FU, Dværgmåge 1 R, Hættemåge 3 R, Svartbag 34 R, Rødhals 2 R, Musvit 8 R, Gråkrage 6 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 18 R, Krikand 62 R, Gråand 7 R, Troldand 1400 R, Bjergand 12 R, Ederfugl 120 R, Sortand 10 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 1 R, Solsort 1 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Vandrefalk 1R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Skeand 60 R. Erik Ehmsen
Nørre Esterbølle: Snespurv 1 M R. Jens Bækkelund
Nørreby: Blå Kærhøg 1 BR R. Jens Bækkelund


        Vandstær på plads ved IPA - Røde Mølle

Søndag den 22. november 2009.

Dyrehave, Hvidkilde (13:00): Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Ringdue 60 R,  Vandstær 1 R (Ved IPA Røde Mølle), Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R
Kelds Nor
(10:15): Havørn 2 R (Ad + juv). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Lundeborg
(15:30): Ringdue 2000 S. Poul Brugs
Brændegård Sø
(13:40):
Sølvhejre 1 R. Erik Thomsen
Nørresø
(11:45-13:00): Isfugl 1 R, Ravn 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Landevejen mellem Sallinge og Heden
(16:38): Agerhøne 12 OF. Erik Thomsen
Lindved Å, Lindved Mølle, Odense
(12:00): Vandstær 1 RI 1K hun. Hans Rytter
Seden Strand v. Bogø kolonihaver
: Isfugl 1 R, Skægmejse 1 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Grævlingevænget , Nyborg
(11:45): Grønspætte 1 FU hun. Eske Frank Morthensen
Tårup ind.strand: Sildemåge 1 R. Bo K. Stephensen
Husby Strand: Havørn 2 R AD. Doffyn-tur med 15 deltagere, Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Eskør: Sjagger 100 R. Doffyn-tur med 15 deltagere, Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Emtekær Nor: Bjergirisk 200 R. Doffyn-tur med 15 deltagere, Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørresø (11:45-13:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Taffeland 5 R, Troldand 86 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 14 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 3 R, Ringdue 2 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 10 R, Grønsisken 5 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Lindved Å (Lindved til Åsum): Lindved Vandmølle Vandstær 1 F 1K RI. Hans Rytter
Lindø + vade v/Jersore: Blå Kærhøg 2 FU. Jens Bækkelund


         Munk ved foderbrættet på matriklen, Svendborg

Lørdag den 21. november 2009.

Svendborg, fugle på matriklen Sætting Strandvej, Svendborg : Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Munk 1 M R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 6 FU, Grønirisk 14 FU
Ortemølle, Hvidkilde: Blishøne 4 FU ( I mølledammen.), Vandstær 1 FU ( For rette vedkommende er det værd at bemærke, at denne vandstær er ringmærket! Ringen sidder på venstre ben. Sad på strækningen lige efter møllens frugthave). Jan Sørensen
Hjortø
: Rødben 5 R, Hvidklire 1 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor (12:00): Havørn 1 R AD (Efter halvhjertet forsøg på at tage en gråand). Henrik Mørup-Petersen
Bagenkop Havn (11:45-12:10): Skærpiber 11 R, Husrødstjert 3 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Mølleskov v/Skjoldemose (10:00 - 12:00): Musvåge 1 R, Ringdue 60 R, Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 1 R, Skovskade 1 KA, Gråkrage 2 FU, Ravn 2 KA, Grønsisken 16 R, Lille Korsnæb 16 R (To flokke - i nærheden af jagthytten på Mynderup Hestehavevej)
Sandholt: Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Hellebjerg / Ø.Hæsinge: Sangsvane 11 FU. Leif Kristensen
Espe: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Rødhals 1, Allike 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Vandrefalk 1, Havørn 3, Musvåge 5 , Ravn 15, Lille Skallesluger 1 han, Sangsvane 8. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø (11:50-13:30): Havørn 2 R AD (16:00), Knarand 100 R, Krikand 510 R, Skeand 92 R, Vandrefalk 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning (13:45-15:30): Toppet Lappedykker 55 R, Troldand 2000 R, Hvinand 221 R, Lille Skallesluger 18 R. Ella Mikkelsen
Lundeborg Camping (10:00): Bogfinke 15 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 R, Skovspurv 12 R, Gråspurv 10 R, Musvit 4 R, Grønirisk 25 FU. Poul Brugs
Sulkendrup: Sjagger 7 FU, Skovskade1 FU. Lotte Sørensen
Vigelsø, set fra Stige Ø (13:40-14:00): Bramgås 400 FU, Vandrefalk 1 R (13.50), Hjejle 4000 R, Vibe 550 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand (13:25): Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Wedelsborg (09:00-10:00): Grågås 500 R. Carsten Moth Iversen
Røjle Bygade 102 (12:15): Bjergvipstjert 1 OF han. Michael Mosebo Jensen
Juelsbergskov, Nyborg (08:10): Ringdue 2000 SV (Min.). Eske Frank Morthensen
Nærå Strand: Havørn 1 JUV OF , Musvåge 1 OF. Keld Skytte Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Lille Lappedykker 109 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 FU, Pibeand 8 FU, Hvinand 12 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Blishøne 325 FU, Vibe 28 OF, Ringdue 230 SV, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev (10:00): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 AD FU, Pibeand 240 R (De fleste på fladvandet mod sv), Krikand 60 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Ringdue 240 SV, Sanglærke 1 R, Bjergirisk 2 R,  Snespurv 3 FU (SØ spidsen). Arne Bruun
Sortemosen (16:00): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 9 R, Sangsvane 8 R, Grågås 12 R (Kom ind fra SØ kl. 16), Blå Kærhøg 1 M AD FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 FU, Sjagger 100 FU, Stær 30 OF, Stillits 1 OF, Bjergirisk 2 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø (08:15 - 11:35): Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 46 OF, Fiskehejre 3, Knopsvane 5, Sangsvane 8, Grågås 116, Gravand 1 R, Pibeand 35 R, Knarand 120 R, Krikand 225 R, Gråand 23 R, Skeand 120 R, Taffeland 14 R, Troldand 35 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 1 M R, Havørn 3, Musvåge 5, Tårnfalk 1 OF, Fasan 40 R, Vibe 38 OF, Hættemåge 21 R, Ringdue 70, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 3, Sjagger 32 OF, Vindrossel 18 OF, Sumpmejse 2 R HØ, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R HØ, Spætmejse 1 R HØ, Allike 3 OF, Gråkrage 7, Ravn 9, Skovspurv 9, Bogfinke 22, Grønirisk 15, Stillits 5 FU, Grønsisken 12 OF, Lille Korsnæb 7 OF, Gulspurv 8. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 19 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 8 R, Grågås 108 R, Knarand 100 R, Krikand 510 R, Skeand 92 R, Lille Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 7 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Fasan 10 R, Vibe 70 R, Hættemåge 120 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Grønsisken 2 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 22 R, Toppet Skallesluger 14 R, Blishøne 86 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 55 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 23 R, Gråand 16 R, Taffeland 130 R, Troldand 2000 R, Hvinand 221 R, Lille Skallesluger 18 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 120 R, Hættemåge 85 R, Ringdue 204 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Halemejse 12 FU, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Allike 3 R, Gråkrage 2 R, Lille Korsnæb 1 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor(14:25 - 15:00): Fiskehejre 9 R, Sangsvane 14 R, Grågås 350 FU, Canadagås 4 FU, Pibeand 250 FU, Krikand 50 FU, Gråand 350 FU, Spidsand 5 , Taffeland 200 R, Troldand 1000 R, Bjergand 30 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Vibe 50 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 5 OF, Tamdue 80 OF, Ringdue 60 OF, Stor Flagspætte 1 KA,. Bjarne Nielsen
Sundet - Faaborg (12:55 - 14:05): Skarv 4, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 FU, Knarand 2, Krikand 10 FU, Gråand 90 FU, Spidsand 2, Skeand 7 FU, Chilensk pibeand, fotos haves Svømmeand sp. 1 FU, Taffeland 200 R, Troldand 1500 R, Bjergand 35 R, Blishøne 25 FU, Hættemåge 400 R, Stormmåge 3 FU, Sølvmåge 21 , Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 KA, Rødhals 4, Solsort 1 KA, Vindrossel 1 OF, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 KA, Korttået Træløber 1 KA, Allike 50, Råge 45, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 1 KA, Stillits 2 OF, Grønsisken 1 OF. Bjarne Nielsen
Brobyværk: Ravn 2 OF. Niles Bomholt
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 5 FU, Musvåge 2 R, Misteldrossel 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Fjordmarken: Isfugl 1 . Anders Vedel
Hofmansgave: Blå Kærhøg 1, Storspove 130. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 400, Bramgås 600, Storspove 75. Anders Vedel
Højstrup: Natugle 1 SY. Dieter Maaszen
Seden Strand: Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Bramgås 400 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 4000 R, Vibe 550 OF. Dieter Maaszen          Havørn på Saksenborg fotograferet fra Fynsiden - ca 1 km

Fredag den 20. november 2009.

Svendborgsund ved Iholm (14:30 - ): Lille Lappedykker 36 R, Skarv 40 R, Knopsvane 80 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 120 R, Hvinand 6 V, Toppet Skallesluger 12 R,  Havørn 1 IMM R (Sidder på Saksenborg indtil 15:30), Blishøne 250 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 120 R
Siø
(14:45): Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge
: Blisgås 1 OF, Rød Glente 1 FU. Poul Rasmussen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tange å: Tårnfalk 1 R, Musvåge 1 R, Stillits 25 R. Poul Brugs
Mynderup Hestehave: Lille korsnæb 1 R Han, Grønsisken 1 R.  Tom Willestofte
Bøjden Nor(08:50-12:00): Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 10 FU/R, Sangsvane 3 R, Grågås 270 FU/R, Canadagås 4 R, Gråand 160 FU/R, Spidsand 4 FU, Pibeand 120 FU/R, Krikand 35 R, Taffeland 30 R, Bjergand 500 R, Troldand 800 R, Ederfugl 100 R, Sortand 2 T, Toppet Skallesluger 10 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 35 R, Dværgmåge 1 R AD, Hættemåge 100 R, Isfugl 1 FU, Skærpiber 1 FU, Misteldrossel 1 R, Bjergirisk 15 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Æble skov (16:15): Grønspætte 1 HØ. Else V. Klint
Vigelsø, set mellem Klintebjerg og E.Nielsens pl. (13:00): Hjejle 3000 OF. Dieter Maaszen
Firtalstrand (11:35-12:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Stor Regnspove 180 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (14:45-15:15): Stor Regnspove 133 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning (09:50-11:15): Grågås 520 FU, Bramgås 610 FU, Havørn 1 FU 1K (Med bytte). Dieter Maaszen
Ølund Inddæmning (12:20-13:40): Blisgås 1 R, Grågås 560 R, Bramgås 600 R, Havørn 1 FU, Hjejle 380 R, Stor Regnspove 86 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (11:00-12:20): Blå Kærhøg 1 FU hun, Stor Regnspove 186 R, Stillits 42 R. Ella Mikkelsen
Ølund (14:00-14:30): Hjejle 600 R. Kresten Madsen
Odense, Ruggårdsvej v. Kronsbjerg (07:55-08:15): Ringdue 4000 OF (Fra overnatning i Snapind Skov). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 12, Gråand 9 R, Blishøne 7 FU, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Råge 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand: Sangsvane 9 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Storspove 180 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Knopsvane 3 R, Sangsvane 9 R, Grågås 21 R, Gravand 5 R, Pibeand 64 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 186 R, Hættemåge 251 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 R, Gråkrage 18 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 1 R, Stillits 42 FU. Ella Mikkelsen
Hessum: Sangsvane 11 R. Ella Mikkelsen
Odense: Ruggårdsvej ved Kronsbjerg auto Ringdue 4000 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø: Set mellem Klintebjerg og E. Nielsens Plads Hjejle 3000 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 520 FU, Bramgås 610 FU, Med bytte Havørn 1 1K FU, Musvåge 1 R, Vibe 25 OF, Storspove 45 FU, Stær 20 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 3 R, Blisgås 1 R, Grågås 560 R, Bramgås 600 R, Havørn 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Hjejle 380 R, Vibe 128 R, Storspove 86 R, Hættemåge 46 R, Sølvmåge 6 R, Solsort 2 R, Gråkrage 12 R. Ella Mikkelsen


        Lille korsnæb fra Svanninge Bakker november 2009.

Torsdag den 19. november 2009.

Monnet (09:15-11:15): Stor Regnspove 53 FU, Grønirisk 60 R. Ella Mikkelsen
Egeskov
: Lille Korsnæb 20 R, Allike 75 R, Tårnfalk 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Sort Egern 1 R. Poul Rasmussen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (14:00 - 15:15): Vandrefalk 1 FU, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Vandrefalk 1 FU JUV. Erik Ehmsen
Brændegård sø (13:00-14:30): Knarand 410 R, Krikand 420 R, Skeand 82 R, Vandrefalk 1 R 1K, Ravn 17 R. Ella Mikkelsen
Sandholt (15:40): Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
E9, frakørsel 14 Kværndrup (08:40): Rød Glente 1 V. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg(10:45-11:40): Skarv 2 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 15 FU, Gråand 30 FU/R, Skeand 6 R, Krikand 40 R, Taffeland 80 R, Troldand 1350 R, Blishøne 20 FU, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 8 R, Halemejse 10 FU, Ravn 1 R, Grønsisken 15 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Kløvervej, Sdr. Nærå (08:50): Bjergvipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Højstrup Øvelsesplads (07:35-07:55): Husskade 104 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Wedellsborg (11:55): Grågås 500 R (Min). Frits Thomsen
Gamborg Vildtreservat (11:15): Isfugl 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 7 R, Gråand 30 R (Med en helt hvid imellem. Sandsynligvis en Tamand), Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 11 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet - Tåsinge: Skarv 27 R, Fiskehejre 2 R, 1 knopsvane havde gul halsbånd Knopsvane 55 R, Sangsvane 4 R, Grågås 26 R, Gravand 15 R, Pibeand 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Storspove 53 R, Hættemåge 182 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 5 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 38 R, Grønirisk 60 R, Gulspurv 12 R. Ella Mikkelsen
Vejlen - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 21 R, Grågås 58 R, Troldand 5 R, Vibe 10 R, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 7 R, Engpiber 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 4 R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 R. Ella Mikkelsen
Hvidkilde Sø: Fiskehejre 1 R, Taffeland 200 R, Troldand 90 R, Hvinand 11 R, Blishøne 4 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 9 R, Knarand 410 R, Krikand 420 R, Skeand 82 R, Lille Skallesluger 1 R, Stor Skallesluger 8 , Musvåge 5 R, Vandrefalk 1 1K R, Vibe 140 R, Hættemåge 4 R, Ravn 17 R. Ella Mikkelsen
Kværndrup: Rød Glente 1 V. Ella Mikkelsen
Sønder Nærå: Kløvervej Bjergvipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Højstrup: Husskade 104 OF. Dieter Maaszen
Fogense Enge (Lillestrand): Vestre Enge Grågås 65 FU, Musvåge 1 R, Almindelig Ryle 15 R, Rødben 5 FU, Hættemåge 350 R, Allike 30 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Musvåge 2 R, Hjejle 550 R, Vibe 80 R, Storspove 5 R. Jens Bækkelund


          Toppet lappedykker på en vindstille Arreskov sø i søndags

Onsdag den 18. november 2009.

Røde Mølle, Hvidkilde sø: Vandstær 1 R (den fløj højt mod NV - sikkert om til den anden Mølle) Arne Bruun
Sundet, Faaborg
(11:20-11:35): Krikand 80 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:00-11:00): Musvåge 2 R, Ringdue 20 R, Vindrossel 3 R, Fuglekonge 15 FU, Halemejse 15 FU, Allike 70 FU, Ravn 2 FU, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 5 FU, Stillits 5 FU, Lille Korsnæb 20 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Motorvej E20, mellem afkørsler Vissenbjerg og Årup, retning mod Jylland
(08:20-08:22): Rød Glente 2 R (Set med 1 km mellemrum ca., begge i luften over motorvejsrabat. Den ene set på hjemtur 9.20 ud for 5 km skilt for Kildebjerg Rasteplads). Ole H. Scharff
Knudshoved (10:40-11:30): Grønirisk 50 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Valdemarsgade 21: Topmejse 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 26 R, Knopsvane 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Grønirisk 50 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 12 R, Fiskehejre 10 R, Grågås 55 R, Pibeand 5 R, Gråand 68 R, Troldand 102 R, Rødben 10 FU, Hættemåge 122 R, Svartbag 8 R, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 12/11-2009:
            Pibesvanen flyver uden om Danmark


           Musvåge ved vildremise syd for Brændegaard sø

Tirsdag den 17. november 2009.

Neergårdsmindeskoven, Thurø (15:10): Vindrossel 14 OF
Vesteregnen
(15:30): Blå Kærhøg 1 FU. Niels Bomholt
Tryggelev Nor
(13:50-15:20): Blisgås 13 FU, Grågås 600 FU, Krikand 220 R, Klyde 1 R, Sortklire 1 R, Gransanger 1 FU. Niels Bomholt
Klise Nor
(13:20-13:45): Blå Kærhøg 1 FU han. Niels Bomholt
Dovns Klint
(11:45-12:30): Ederfugl 1200 R, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt
Nordenbro
(11:00): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(08:50-10:45): Knarand 350 R, Krikand 1090 R, Skeand 100 FU, Havørn 2 R AD (9:00), Vindrossel 10 R, Ravn 7 OF. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker
(13:05): Grønspætte 1 OF (13:25). Dieter Maaszen
Bøjden Nor
(14:00-15:15): Troldand 1200 R, Bjergand 110 R. Dieter Maaszen
Bøjden Nor
(09:45-11:30): Lille Lappedykker 5 FUm Grågås 260 R, Canadagås 4 FU, Gråand 220 FU/R, Spidsand 18 FU, Pibeand 145 FU/R, Krikand 80 FU/R, Taffeland 30 R, Bjergand 600 R, Troldand 700 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 15 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 100 R, Vibe 20 R, Dværgmåge 4 SØ, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 1 FU, Sjagger 30 SV, Misteldrossel 1 R, Stær 10 R, Stillits 10 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holckenhavn fjord ved P-pladsen
: Lille lappedykker 25 R, Fiskehejre 6 R, Hættemåge 15 R, Toppet skallesluger 18 R, Troldand 34, Blishøne 50. Poul Brugs
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skærpiber 8 FU. Per Rasmussen
Firtalsstranden, Odense Fjord: Tårnfalk 1 R. Kurt Due Johansen
Vester Egense Mark (14:30): Agerhøne 6 R. Jens Christensen
Vester Egense Nabbegaarden (14:00): Agerhøne 12 R. Jens Christensen
Flyvesandet (14:50-16:00): Stor Regnspove 400 R, Bjergirisk 500 R. Henrik Andersen
Flyvesandet (12:30-14:30): Bjerglærke 1 R, Misteldrossel 1 R, Bjergirisk 500 R, Snespurv 14 R. Søren Gjaldbæk
Roerslev - Kørupvej (12:15): Bomlærke 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Lille Lappedykker 7 FU, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 2 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 7 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 AD OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø: Knopsvane 5 V, Grågås 30 FU, Knortegås 26 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Niels Bomholt
Dovns Klint: Skarv 17 OF, Ederfugl 1200 R, Havlit 17 R, Sortand 30 R, Tårnfalk 1 SØ, Sølvmåge 15 OF, Svartbag 2 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Grønsisken 9 S. Niels Bomholt
Gulstav: Pibeand 19 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 TF, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 20 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 7 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 13 FU, Allike 35 TF, Råge 4 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 10 R, Stillits 22 OF. Niels Bomholt
Klise Nor: Lille Lappedykker 6 R, Knopsvane 3 R, Grågås 18 R, Pibeand 5 R, Krikand 6 R, Spidsand 5 R, Troldand 1 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Nordenbro: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 4 R, Sangsvane 7 S, Blisgås 13 FU, Grågås 600 FU, Bramgås 170 FU, Pibeand 125 FU, Krikand 220 R, Spidsand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 800 R, Bjergand 24 R, Hvinand 2 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Klyde 1 R, Vibe 13 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 8 R, Svartbag 1 R, Skærpiber 1 R, Gransanger 1 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 12 S. Niels Bomholt
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt
Arreskov Sø, sydlige holm: Toppet Lappedykker 38 FU, Sangsvane 10 FU, Hvinand 30 FU, Lille Skallesluger 13 F FU, Vandrikse 1 SY. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 17 FU, Sangsvane 6 R, Grågås 110 R, Knarand 350 FU, Krikand 1090 R, Skeand 100 FU, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 OF, Vibe 245 OF, Vindrossel 10, Allike 250 OF, Ravn 7 OF. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 AD OF. Dieter Maaszen
Bøjden Nor: Grågås 190 R, Pibeand 110 FU, Krikand 8 R, Gråand 230 R, Spidsand 1 R, Taffeland 70 R, Troldand 1200 R, Bjergand 110 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hjejle 8 R. Dieter Maaszen
Fønsskov, marker: Sangsvane 4 R, Grågås 520 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund
Ålebæk: Ringdue 170 OF, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


          Hvinand han Hvidkilde sø

Mandag den 16. november 2009.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 16 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 138 R (sendt på vingerne af en sort havkajak), Ederfugl 22 R, Toppet Skallesluger 12 R, Blishøne 200 R
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 6 R, Taffeland 80 R, Troldand 300 R, Hvinand 32 R, Lille Skallesluger 2 F R, Musvåge 1 R (Ulovlig kørsel med minicrosser i den sydlige del af Amalielyst. De to unge fyre set senere på Egense Kirkevej )
Vester Åby nord for
: Stor tornskade 1 R (Lige ved det fældede stykke og nyistandsatte hus). Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Havørn 2 R, Vandrefalk 1 AD Hun. Finn Eriksen, Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(08:00-09:20): Toppet Lappedykker 16 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 5 R, Grågås 46 R, Canadagås 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 18 R, Knarand 400 R, Krikand 500 R, Skeand 80 R, Taffeland 40 R, Troldand 120 R, Hvinand 6 R, Havørn 1 OF, Duehøg 1 FU, Musvåge 5 R, Vandrefalk 1 1K FU, Hættemåge 66 R, Ringdue 60 R, Sumpmejse 2 R, Allike 24 OF, Ravn 16 R, Kvækerfinke 3 R, Grønsisken 80 R
Spodsbjerg Havn
(11:40): Kaspisk måge 1 4K/AD (Den første gamle kaspiske måge ved havnen), Husrødstjert 1 R. Henrik Knudsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg )
(09:25-10:30): Lille Lappedykker 100 FU/R, Toppet Lappedykker 2 FU, Knopsvane 45 FU, Grågås 2 T, Gravand 12 R, Gråand 10 FU/R, Pibeand 17 R, Troldand 3 R, Ederfugl 500 R ph, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 7 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 100 FU, Hjejle 250 SV, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 30 R, Stær 20 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (09:16-09:20): Vindrossel 5 FU, Stillits 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads
(08:35-08:50): Husskade 72 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge Skov (11:30): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (14:00): Vandstær 1 R. Erik Thomsen
Fyns Hoved (11:30-14:00): Bjergirisk 200 FU. Søren L. Rasmussen
Føns Vang (13:05): Isfugl 1 R. Frits Thomsen
Mågeøerne (13:40-14:00): Lysbuget Knortegås 26 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Sangsvane 19 SV, Ederfugl 250 R, Havlit 17 R, Sortand 20 R, Spurvehøg 7 SV, Sjagger 1080 SV, Misteldrossel 3 S, Allike 90 TF, Stær 238 S, Kvækerfinke 50 S, Grønsisken 40 S, Bjergirisk 6 S, Lille Korsnæb 14 S. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Taffeland 210 R, Havørn 2 AD R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Storspove 15 FU. Arne Bruun
Højstrup:  Husskade 72 OF. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Gråand 35 R, Troldand 3 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 55 R, Svartbag 1 1K R, Ringdue 15 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 9 R, Musvit 3 R, Husskade 2 R, Allike 13 R, Råge 3 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 26 FU, Gravand 4 R, Gråand 7 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Strandskade 46 FU, Almindelig Ryle 170 FU, Storspove 27 FU, Rødben 17 FU, Grønirisk 20 FU. Jens Bækkelund
Bårdesø: På mark nord for byen Sangsvane 104 FU, Sammen med Sangsvaner Canadagås 7 FU. Martin Strømkjær
Flyvesandet: Grågås 500 FU, Musvåge 2 FU, Ringdue 400 FU, Sjagger 34 FU, Skovskade 1 FU, Grønirisk 30 FU, Gulspurv 13 FU. Martin Strømkjær
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Knopsvane 10 FU, Gravand 1000 FU, Gråand 2500 FU, Ederfugl 600 FU, Toppet Skallesluger 74 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 55 FU, Ringdue 400 FU, Rødhals 6 FU, Sjagger 42 FU. Martin Strømkjær
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 700 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Hvinand 4 FU, Almindelig Ryle 150 FU, Storspove 300 FU. Martin Strømkjær


          Ung Vandrefalk ved Brændegaard Sø denne søndag den 15. november 2009. Foto: Tom Willestofte

Søndag den 15. november 2009.

Ny Gesinge, Taasinge (10:30): Rød Glente 1 OF. Hanne og Preben Petersen, Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge: Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Bramgås 10 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 8 R, Tårnfalk 1 R, Svartbag 16 R
Hjelmshoved: Fjeldvåge 1 FU
Hjortø: Hjejle 1000 R
Vejlen, Taasinge: Grågås 160 R
Fakkebjerg (11:05): Rød Glente 1 R. Lene og Frits Thomsen
Brændegård Sø: Vandrefalk 1 , Havørn 2, Duehøg 1, Musvåge 3, Stor Skallesluger 10, Vibe 500, Ravn 10, Sangsvane 8, Knopsvane 2, Grågås 125. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lydinge Mølle: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (15:20-15:50):
Sølvhejre 1 OF (Sølvhejren stod 15:20,når du ser mod øen på venstre side 200 m til venstre langs med søens bred.15:50 fløj den når du ser på højre side af øen - lige ud mod enden af søen, der er et siv område her gik den tilsyneladende til ro.), Knarand 119 R, Havørn 2 FU AD (15:50), Ravn 7 FU. Dieter Maaszen
Brændegård sø (09:40-11:20): Knarand 404 R, Krikand 470 R, Skeand 68 R, Havørn 2 R AD, Vibe 250 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Sollerup og Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 320 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 10 R, Grågås 80 R, Skeand 38 R, Taffeland 40 R, Troldand 200 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 3 F R, Stor Skallesluger 8 (4 Han + 4 Hun ) , Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 KA, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 6 R, Måge sp. 2000+ R (Flest Stormmåger ), Solsort 8 KA, Sjagger 14 OF, Ved broen syd for tårnet Skægmejse 2 R, Ravn 1 OF, Stær 3 OF, Rørspurv 3 KA
Arreskov sø (09:45-12:00): Toppet Lappedykker 200 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun 10:05), Ravn 3 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (14:10-15:00): Grågås 520 R. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg (13:35): Troldand 1680 FU. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker (12:35): Grønspætte 1 FU (12:35), Ravn 1 SY. Dieter Maaszen
Bøjden nor (11:50-15:00): Pibeand 258 R, Troldand 1200 R, Bjergand 140 R, Fjeldvåge 1 FU (Over Illum), Hjejle 120 R, Stillits 28 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved (11:30-13:30): Skærpiber 8 R. Søren L. Rasmussen
Æbelø Holm (11:00): Stenvender 1 R, Bjergirisk 200 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 SV, Lom sp. 1 SV, Sangsvane 3 AD SV, Sædgås 1 SV, Grågås 2 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 SV, Ederfugl 4265 , Havlit 40 R, Sortand 130 R, Fløjlsand 2 R, Hvinand 2 SV, Toppet Skallesluger 11 SV, Stor Skallesluger 1 SV, Rød Glente 2 1K S, 5 1k + 2 hun/juv Blå Kærhøg 7 S, Spurvehøg 46 S, Musvåge 9 S, Hættemåge 31 SV, Stormmåge 129 SV, Hedelærke 16 S, Engpiber 49 S, Skærpiber 2 S, Misteldrossel 8 S, Allike 1820 S, Råge 96 S, Stær 110 S, Kvækerfinke 840 S, Finke sp. 450 S, Grønirisk 335 S, Stillits 96 S, Grønsisken 70 S, Tornirisk 35 S, Bjergirisk 56 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 S, Lille Korsnæb 22 S, Gulspurv 21 S. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Ederfugl 1840 R, Havlit 10 R, Sortand 140 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Fjeldvåge 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sangsvane 2 AD R, Grågås 390 R, Pibeand 130 R, Knarand 40 R, Krikand 80 R, Havørn 1 AD R, Vibe 35 R, Bjergirisk 15 R. Ole Goldschmidt
Rath, Keldsnor: Musvåge 5 R, Hjejle 95 R, Vibe 170 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 7 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 780 R, Bramgås 285 R, Pibeand 197 R, Knarand 8 R, Krikand 1155 R, Gråand 100 R, Spidsand 4 R, Taffeland 15 R, Troldand 1140 R, Bjergand 82 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Klyde 1 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 33 R Stormmåge 36 R, Skægmejse 4 R, Bjergirisk 14 R, Snespurv 6 S, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Lyø: Lille Lappedykker 6 FU, Knopsvane 40 R, Grågås 340 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Pibeand 25 R, Krikand 10 R, Ederfugl 100 R, Havlit 3 F R, Sortand 21 R, Toppet Skallesluger 25 R, Vandrefalk 1 F AD R, Strandskade 3 R, Storspove 5 R, 95-96% adulte fugle! Sølvmåge 400 R, Ringdue 60 SV, Engpiber 2 R, Skærpiber 2 R, Grønsisken 4 R. Richard Burzynski
Sibirien, nord for Hundstrup: Musvåge 2 R, Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Skovskade 1 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 50 FU, Grønirisk 1 R, Grønsisken 2 OF, Dompap 3 FU, Gulspurv 20 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø (15:20-15:50):
Sølvhejre 1 FU, Sangsvane 8 R, Knarand 119 R, Havørn 2 AD FU, Vibe 65 R, Ravn 7 FU. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 8 R, Grågås 126 R, Knarand 404 R, Krikand 470 R, Skeand 68 R, Stor Skallesluger 2 M R, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 R, Vibe 250 R, Hættemåge 38 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Allike 6 R, Gråkrage 8 R, Ravn 3 R, Bogfinke 50 R. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø, sydlige holm: Toppet Lappedykker 200 FU, Sangsvane 10 R, Grågås 140 R, Gravand 340 R, Taffeland 10 R, Troldand 680 R, Hvinand 9 FU, Toppet Skallesluger 5 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Ravn 3 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 30 FU, Grågås 520 R, Knarand 4 R, Troldand 840 R, Hvinand 36 FU, Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Sundet - Faaborg: Troldand 1680. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R, Ravn 1 SY. Dieter Maaszen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 300 R, Toppet Skallesluger 25 R, Sølvmåge 10 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 306 R, Canadagås 4 R, Bramgås 78 FU, Pibeand 158 R, Gråand 176 R, Spidsand 16 R, Taffeland 100 R, Troldand 1200 R, Bjergand 140 R, Toppet Skallesluger 9 R, Tårnfalk 3 FU, Blishøne 11 R, Hjejle 120 R, Vibe 189 R, Hættemåge 146 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Musvit 3 R, Allike 70 R, Bogfinke 1 R, Stillits 28 FU. Ella Mikkelsen
Illumø: Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Lammesø: Blå Kærhøg 1 M AD FU, Vandrefalk 1 . David B. Collinge
Lammesø: Allike 115 NV NAT, én flok overflyvende ved dæmningen, som fløj til rast i de høje træer på Lammesø, Bomlærke 12 R. Morten Møller Hansen
Firtalsstrand: Grågås 12 OF, Bramgås 90 OF, Gravand 4 R, Pibeand 15 R, Krikand 2 R, Skeand 1 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 M R, Vibe 6 OF, Storspove 1 R. Morten Møller Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Inkluderer også obs. fra Lammesø. Knopsvane 3 FU, Sangsvane 3 FU, Grågås 150 OF, Bramgås 450 OF, Gravand 2 R, Gråand 114 R, Blå Kærhøg 2, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Storspove 83 , Hættemåge 50 R, Stor Flagspætte 2 OF, Gærdesmutte 3 KA, Rødhals 2, Sjagger 40 OF, Allike 31 R, Gråkrage 15 FU, Grønsisken 25 OF. Mogens T. Kofod
Ølundgårds Inddæmning: Sangsvane 1 AD OF, Grågås 250 R, En stor del af flokken blev jaget op af en Ræv, hvorefter, 235 returnerede til området ud for fugletårnet Bramgås 430 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 4 R, Desuden sås en "tusindtallig flok" på 10+ km afstand syd for fugletårnet Hjejle 40 OF, Vibe 135 R, Storspove 39 R, Sanglærke 2 OF, Engpiber 5 R, Stær 70 FU, Stillits 3 OF, Rørspurv 1 R. Morten Møller Hansen
Vissenbjerg: Kildebjerg rasteplads Ringdue 110 V, Rødhals 1 SY, Vindrossel 6 R. Erik Groth-Andersen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Isfugl 1 R. Tommy Kaae
Æbelø Holm: På Brådet. Stenvender 1 R, Bjergirisk 200 R. Jens Bækkelund


          Sangsvaner overflyvende Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Lørdag den 14. november 2009.

Svendborgsund ved Iholm (08:00 - ): Lille Lappedykker 30 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 12 R, Sangsvane 9 SV, Knopsvane 60 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 FU, Blishøne 200 R, Sølvmåge 16 R, Ringdue 60 OF
Strandvejskvarteret/Kanalen, Svendborg (08:30): Havørn 1 OF (Set uden kikkert, gled lavt over haverne mod vest og over broen. Set bagfra i dårligt lys - svært at skelne detaljer.). Jan Stener Jørgensen
Hesselbjerg: Havørn 1 SV
Ristinge Hale: Skarv 200 R, Knopsvane 40 R, Grågås 40 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 260 R, Gravand 32 R, Pibeand 200 R, Krikand 300 R, Gråand 60 R, Ederfugl 200 R, Sortand 30 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 400 R, Strandskade 3 R, Hjejle 2000 R, Almindelig Ryle 120 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 42 R, Rødben, Almindelig (totanus) 1 R, Rødben, Islandsk (robusta) 2 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 40 R, Skærpiber 3 R, Grønirisk 60 R
Sortemosen (nu med vand): Musvåge 1 R. Poul Brugs
Hesselagergård: Fiskehejre 1 R, Fasan 10 R AD M. Poul Brugs
Espe: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Fuglekonge 1, Gærdesmutte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Vigelsø set fra Stige Ø (12:00-13:10): Vandrefalk 1 R (12:45), Hjejle 4000 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand: Lille Lappedykker 80 FU, Knopsvane 1560 R, Blishøne 4000 FU. Dieter Maaszen
Boels Bro (11:00): Svartbag 29 R. Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet (11:00-12:00): Misteldrossel 26 TF, Lille Korsnæb 19 R, Snespurv 9 R. Tim Hesselballe
Langø hoved: Snespurv 8 R. Bo K. Stephensen
Fønsvang (11:00-13:30): Grågås 1000 FU (Over 1000). Poul-Asger Olesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge (11:30 - 13:29): Skarv 25 R, Knopsvane 11 R, Sangsvane 3 OF, Grågås 30 OF, Pibeand 2 OF + 27 R , Toppet Skallesluger 5 OF, Tårnfalk 1 R, Storspove 50 R, Sølvmåge 3 AD + 1 JUV R , Svartbag 2 AD R (Jagt i nærheden af fugletårnet). Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 176 FU, Knopsvane 20 FU, Sangsvane 2 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 29 FU, Pibeand 10 FU, Hvinand 14 FU, Isfugl 1 R, Sjagger 10 S. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Ringdue 320 NØ ( Kl. 7.50, nok fra natterast i Nørreskoven), Sjagger 2 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 10 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 FU, Pibeand 207 , Krikand 127 R, Gråand 60 R, Strandskade 9 FU, Rødben 1 R HØ, Engpiber 5 SV, Skærpiber 4 FU, Kvækerfinke 150 S, Tornirisk 15 FU. Arne Bruun
Barager Nebbe, Langeland: Skarv 205 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 5 R, Grågås 28 R, Gråand 32 R, Spidsand 1 M R, Ederfugl 1 M R, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Almindelig Ryle 3 R, Rødben 4 FU, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 75 R. Peder Rasmussen
Ristingehalvøen: Knopsvane 3 R, Grågås 27 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 210 R. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 84 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25 R, Hjejle 48 R, Vibe 7 R. Peder Rasmussen
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Strandhjejle 7 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 26 R, Storspove 32 R, Rødben 6 R. Peder Rasmussen
Fruens Bøge: Grønbenet Rørhøne 24 FU. Henrik Holm Brask
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 FU, ved Odense zoo Grønbenet Rørhøne 7 FU, Stor Flagspætte 3 R, Skovskade 3 R. Henrik Holm Brask
Seden Strand: Lille Lappedykker 80 FU, Knopsvane 1560 FU, Blishøne 4000 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Bramgås 100 FU, Set fra Stige Ø Vandrefalk 1 R, Hjejle 4000 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Misteldrossel 26 TF, Lille Korsnæb 19 R, Snespurv 9 R. Tim Hesselballe
Strib: Solsort 1 M SY (subsang). Sten Nielsen


        Bjergirisk - arkiv billede fra november 2007

Fredag den 13. november 2009.

Sundet, Faaborg (10:00-10:40): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 20 FU, Knarand 2 R, Skeand 2 FU, Taffeland 60 R, Bjergand 55 R, Troldand 2100 R, Hvinand 3 FU, Lille Skallesluger 4 R, Blishøne 50 FU, Hættemåge 60 FU/R, Svartbag 3 FU, Isfugl 1 FU, Grønirisk 10 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Røjle, Bygade 102
(11:30): Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund ved Iholm (13:04): Havørn 2 V (Fra sundet over matriklen vestpå, i dis og finregn). Kirsten og Peder Rasmussen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 160 R, Knopsvane 20 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 FU, Pibeand 8 FU, Troldand 4 R, Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 15 R, Blishøne 300 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Skovsneppe 1 R. Arne Bruun
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen


         Mørkbuget knortegås Lunkebugten   Foto: Poul Brugs

Torsdag den 12. november 2009.

Lundeborg (07:30): Bramgås 150 S, Spurvehøg 1 FU (Skovspurv). Poul Brugs
Holstenshuus, Diernæs
(10:30-11:30): Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 10 FU, Ringdue 20 R, Engpiber 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 15 FU, Vindrossel 12 T, Misteldrossel 2 T, Fuglekonge 10 FU , Sumpmejse 1 FU, Skovskade 2 FU, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 5 FU, Grønsisken 120 FU, Lille Korsnæb 45 FU/R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Å, Erik Bøghs Sti
(09:45): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Sorgenfribækken, Fr.Bøge Skov (11:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Årup (13:00): Rød Glente 1 FU. Helle Suadicani

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum), ved Erik Bøghs sti: Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: I Sorgenfribækken Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne: Strandskade 47 FU, Hjejle 450 OF, Strandhjejle 1 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Korsnæb sp. 16 FU. Jens Bækkelund


         Toppet lappedykker - vingetegninger

Onsdag den 11. november 2009.

Svendborg, Huusomsvej (10:00): Sjagger 25 FU på Hvidtjørn. Poul Brugs
Lille Mølle, Refsvindinge
(11:30): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Ejby Mølle
(14:25): Bjergvipstjert 1 OF. Dieter Maaszen
Sorgenfribækken (11:40): Vandstær 1 FU. Frits Thomsen
Over landevej Nr. Broby-Jordløse ca 2 km SV for "femvejskrydset" (11:00-11:00): Rød Glente 1 FU (Set i svæveflugt imod øst i ca 20 m højde). Jørgen Heidemann
Faaborg Fjord (08:45-10:45): Lille Lappedykker 110 FU, Toppet Lappedykker 65 FOU, Skarv 160 R, Knopsvane 85 FOU, Knortegås 33 FOU, Gråand 10 FOU, Pibeand 40 FOU, Ederfugl 460 FOU, Hvinand 10 FOU, Stor Skallesluger 2 R, Toppet Skallesluger 200 FOU, Blishøne 1040 FOU, Hjejle 100 R, Hættemåge 50 R, Sildemåge 1 FOU/R, Svartbag 2 FOU/R, Engpiber 4 R, Rørspurv 1 T.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Bøjden Nor:Lille Lappedykker 21 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Grågås 150 FU, Bramgås 1 FU, Pibeand 270 FU, Knarand 210 FU, Krikand 45 FU, Gråand 140 FU, Spidsand 22 FU, Taffeland 120 FU, Troldand 210 FU, Bjergand 150 FU, i havet Ederfugl 160 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, Spurvehøg 1 M R, Hjejle 230 FU, Rødben 1 T, Rødhals 1 FU, Stillits 24 FU, Grønsisken 12 FU. Martin Strømkjær
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 160 R, Bramgås 11 R, Gravand 6 R, Pibeand 55 FU, Krikand 16 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 2 FU, Vibe 14 R, Hættemåge 170 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Blisgås 2 R, Grågås 60 R, Bramgås 48 R, Pibeand 62 FU, Krikand 14 R, Gråand 12 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Hessum: Tyrkerdue 10 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 100 FU, Storspove 44 FU, Rødben 17 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 6/11-2009:
            Den bedste klimatilpasning er bedre naturbeskyttelse
            Gæs fanget i klimafælde


       Stenvender fra kysten ud for Tryggelev Nor. Fuglene var der i weekenden og måske stadig....

Tirsdag den 10. november 2009.

Ny Gesinge, Taasinge: Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Brændegård sø (15:30-16:15): Knarand 355 R, Skeand 95 R, Havørn 1 R JUV, Duehøg 1 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Espe: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:30-11:30): Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 17 FU, Gråand 45 FU/R, Skeand 12 FU/R, Krikand 5 FU, Taffeland 45 R, Bjergand 42 R, Troldand 2100 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 50 FU, Hættemåge 70 FU, Stormmåge 15 R, Svartbag 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 5 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 5 FU, Grønsisken 20 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge, Vest for Søren Lolks Vej: Bramgås 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 R, Hjejle 300 R, Vibe 185 R, Storspove 11 OF. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Gravand 3 R, Pibeand 3 R, Gråand 15 R, Spidsand 14 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 33 R, Sjagger 6 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Musvåge 1 R, Isfugl 1 OF. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 4 R, Grågås 115 R, Pibeand 38 R, Knarand 355 R, Krikand 60 R, Skeand 95 R, Troldand 6 R, Stor Skallesluger 14 R, Havørn 1 JUV R, Duehøg 1 R, Vibe 150 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 3 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 12 R, Knarand 300 R, Krikand 100 R, Gråand 4 R, Hvinand 1 R, Havørn 2 AD R, Fasan 35 R, Vibe 80 R, Hættemåge 14, Ringdue 3 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Gråkrage 12, Ravn 1 R HØ, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 3 OF, Grønsisken 65. Gunnar Jørgensen


        Nord og syd mødes på dette billede - Sangsvaner fra nord og Sølvhejre fra syd!

Mandag den 9. november 2009.

Sdr. Vornæs, Taasinge (12:15): Grønspætte 1 KA. Poul Rasmussen, Bent Staugaard
Ny Gesinge
(10:00): Mørkbuget knortegås 50 R, Bramgås 15 R, Vibe 175 R. Poul Rasmussen
Lunkebugten
: Gråand 75 R, Knopsvane 65 R, Mørkbuget Knortegæs 45 R. Poul Brugs
Siø
: Hjejle 1000+ R, Vibe 35 R, Grågås 25 R, Mørkbuget knortegås 15 R. Poul Brugs
Brændegård Sø
(08:15-08:40):Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 8 R,
Sølvhejre 1 R , Fiskehejre 12 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 7 R, Pibeand 30 R, Knarand 400 R, Krikand 450 R, Skeand 300 R, Havørn 2 (som et ældre ægtepar ved siden af hinanden på den sædvanlige plads på øen ), Vibe 200 R, Almindelig Ryle 1 R, Flere hørt Ravn 1 KA + plus 1 dødt (trafikdræbt?) rådyr i skovkanten
Bøjden Nor + havet syd (10:15-11:50): Sortstrubet Lom 1 T, Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 17 R, Grågås 280 FU/R, Bramgås 60 FU/R, Gråand 130 FU/R, Spidsand 5 FU, Pibeand 220 FU, Krikand 30 R, Taffeland 100 R, Bjergand 400 R, Troldand 100 R, Ederfugl 200 R, Sortand 6 T, Blishøne 10 FU, Hjejle 110 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 1 R, Dværgmåge 4 SØ, Grønirisk 15 FU, Snespurv 3 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads (07:10-07:30): Husskade 144 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Odense Å, Skovsøen-Zoo (14:30-16:30): Ringdue 3860 (Trak SØ til overnatning - formodentligt i Holluf Pile), Tyrkerdue 13 R (Zoo), Isfugl 1 R (Erik Bøghs Sti), Vandstær 1 R (Erik Bøghs Sti) , Gransanger 2 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstranden (10:30-11:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun fase), Fjeldvåge 1 R. Anthony Carter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Stengade Sø: Rød Glente 1 V. Arne Bruun
Arreskov Sø: Sangsvane 4 AD R, Pibeand 230 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Højstrup: Husskade 144 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Flyvesandet: Lille Lappedykker 8 FU, Grågås 800 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, Musvåge 6 T. Martin Strømkjær
Ålebæk: Stegø Mølle. Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


         Stenvender på kysten ved Tryggelev Nor for anden dag. Set i går af Helle Suadicani

Søndag den 8. november 2009.

Monnet tur med Taasinge museum (10:00): Skærpiber 8 R. Poul Rasmussen
Siø (15:00): Hjejle 1000 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Siø (15:55): Hjejle 1000 R. Ella Mikkelsen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R, Tårnfalk 1 OF, Hjejle 1200 R
Dovns Klint. Sydlangeland (07:15-09:30): Ederfugl 2000 R, Havørn 1 NV (9.15), Fjeldvåge 1 S, Dværgmåge 2 SV. Ella Mikkelsen
Keldsnor, Sydlangeland (10:00-11:00): Pibeand 286 R, Havørn 1 FU JUV, Hjejle 200 R, Strandhjejle 8 R, Svartbag 34 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 12 R, Pibesvane 0 , Grågås 60 R, Pibeand 80 R, Krikand 30 R, Gråand 26 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 30 R, Troldand 60 R, Bjergand 20 R, Hvinand 1 M R, Blishøne 6 R, Hjejle 12 OF, Vibe 250 R, Sortklire 11 R, Hvidklire 2 R, Stenvender 8 FU, Hættemåge 18 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Skægmejse 11 R (Ved stien nø for minimuseet og foran Tryggelev fugletårn), Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Bjergirisk 7 R (På dæmning ved udløbet), Rørspurv 2 R
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Pibesvane 0, Pibeand 200 R, Knarand 60 R, Skeand 1 M R, Taffeland 300 R
Nørreballe Nor, Sydlangeland (11:30-13:30): Knarand 72 R, Taffeland 316 R, Huldue 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev, Sydlangeland (15:30): Rød Glente 3 SØ. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale, Sydlangeland (14:00): Fjeldvåge 1 FU, Strandhjejle 7 R, Hvidklire 1 R. Ella Mikkelsen
Hou Nordstrand (12:00-13:30): Stenvender 1 R, Grønirisk 80 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Stoense Udflytter (14:15): Dværgmåge 1 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø (13:45):
Sølvhejre 1 R Erik Thomsen
Brændegård Sø (14:05-15:00):
Sølvhejre 1 R, Knarand 425 R, Krikand 450 R, Skeand 300 R, Havørn 2 R AD. Gunnar Jørgensen
Espe: Sangdrossel 2, Solsort 20, Stillits 80, Musvit 4, Sumpmejse 1, Ringdue 250. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense Å, Erik Bøghs Sti (12:15): Vandstær 1 R . Niels Gjaldbæk, Søren Gjaldbæk
Vigelsø (12:10-13:20): Havørn 2 FU AD (Ad + subad (4k?)), Blå Kærhøg 1 FU 1K, Vandrefalk 2 R AD. Jacob Sterup
Emtekær Nor (12:30-12:55): Hvinand 100 R. Kurt G. Holm
Lillebælt ved Feddet (Assens) (11:55-12:30): Ederfugl 1200 R. Kurt G. Holm
Noret Baagø (09:00-09:25): Pibeand 250 R. Kurt G. Holm
Lillebælt syd for Baagø (08:40-09:00): Ederfugl 2000 R. Kurt G. Holm
Føns Vang (09:00-10:00): Isfugl 1 R (Østlig ende. Sad længe på død træstamme i vandet 100 m ude). Carsten Moth Iversen
Nærå Strand og Agernæs Flak (08:05-11:00): Grågås 900 FU, Hvinand 330 FU, Stor Regnspove 310 FU, Sortklire 1 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne (12:45-13:30): Lysbuget Knortegås 18 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Hjejle 1000 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Siø: Hjejle 1000 R. Ella Mikkelsen
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R, Fjeldvåge 1 R, Agerhøne 9 R, Hjejle 1375 R, Vibe 60 R, Rødben 2 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 V, Skarv 2 V, Grågås 12 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 SV, Spidsand 4 V, Ederfugl 2000 R, Toppet Skallesluger 3 SV, Havørn 1 NV, Spurvehøg 23 S, Musvåge 2 S, Fjeldvåge 1 S, Dværgmåge 2 SV, Hættemåge 4 SV, Sølvmåge 48 FU, Ringdue 150 S, Hvid Vipstjert 1 S, Allike 230 S, Gråkrage 2 R, Stær 260 S, Bogfinke/Kvækerfinke 710 S, Grønsisken 28 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 87 R, Fiskehejre 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Gravand 3 R, Pibeand 286 R, Krikand 34 R, Skeand 16 R, Havørn 1 JUV FU, Hjejle 200 R, Strandhjejle 8 R, Vibe 223 R, Almindelig Ryle 24 R, Svartbag 34 R, Stær 30 FU, Bjergirisk 83 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Knopsvane 19 R, Grågås 107 R, Pibeand 136 R, Knarand 72 R, Skeand 6 R, Taffeland 316 R, Troldand 800 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 38 R, Almindelig Ryle 7 FU, Hættemåge 800 R, Stormmåge 3 R, Huldue 1 R, Ringdue 6 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale: Fjeldvåge 1 FU, Strandskade 4 R, Strandhjejle 7 R, Storspove 15 R, Hvidklire 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev By: Rød Glente 3 SØ. Ella Mikkelsen
Barager Nebbe: Rødben 2 R. Ole Goldschmidt
Longelse Bondegårdsskov: Sangsvane 15 AD R, Vibe 15 R, Storspove 5 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge: Fiskehejre 4 R, Grågås 4 R, Krikand 8 R, Gråand 12 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 8 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Sølvmåge 1 1K R (Ringmærket. Venstre ben metalring. Højre ben rød plasticring
med hvid skrift H453), Kaspisk Måge 2 1K R, Skærpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Stoense, Stoense Udflytter: Dværgmåge 1 FU. Niels Bomholt
Hov Nordstrand: Skarv 2 OF, Ederfugl 110 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Stenvender 1 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 1 R, Solsort 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 3 R, Gråspurv 6 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 20 FU, Grønirisk 80 FU, Stillits 2 R, Bjergirisk 4 R, Gulspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 14,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2, Knopsvane 11, Pibesvane 0, Sangsvane 7 R, Grågås 96, Gravand 2 R, Pibeand 32 R, Knarand 425 R, Krikand 450 R, Gråand 24 R, Skeand 300, Hvinand 1 R, Havørn 2 AD R (Ankom kl 9.15 fra vest - fløj igen kl 9.30 mod nord), Musvåge 2, Fasan 12, Vibe 210 R, Almindelig Ryle 1 R, Hættemåge 34, Svartbag 2 OF, Ringdue 14, Gærdesmutte 2, Rødhals 2, Solsort 7, Halemejse 3 OF, Sumpmejse 2, Blåmejse 7, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Allike 12, Gråkrage 16, Ravn 7, Skovspurv 5 R, Bogfinke 7, Grønirisk 2 OF, Stillits 5 FU, Grønsisken 28 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Dompap 1 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bakker: Skarv 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 25 R, Blåmejse 3 FU, Bogfinke 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lindkær v/Ravnholt:  Vandrefalk 1 R (Nodlige del af området), Sjagger 113 R, Korttået Træløber 1 FU, Grønsisken 100 R. Palle Bo Larsen
Bellinge: Stor Flagspætte 2 . Poul Vesterlund Pedersen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 50 FU, Bramgås 420 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 5 , Fasan 1, Hjejle 1800 R (Lette to gange i flok ), Vibe 244 R, Storspove 6 R, Råge 230 SV, Gråkrage 11 R, Stær 42 FU. Niels Riis
Bågø: Lillebælt s.f. Baagø Skarv 3 OF, Ederfugl 2000 R, Havlit 1 OF, Sortand 5 OF, Stensætningen v/Baagø Havn Bjergpiber 5 R. Kurt G. Holm
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 5 OF, Knopsvane 129 R, Grågås 12 R, Gravand 2 FU, Gråand 15 R, Hvinand 100 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 450 FU, Sølvmåge 56 R, Gråkrage 1 OF. Kurt G. Holm
Feddet (Assens Kommune): Fiskehejre 1 OF, Gråand 1 SY, Ederfugl 1200 R, Vibe 28 OF, Storspove 37 OF, Solsort 1 OF, Gråkrage 1 R. Kurt G. Holm
Ferskesø (Bågø): Knopsvane 2 R, Gråand 5 R, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 75 R. Kurt G. Holm
Noret (Bågø): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 83 FU, Grågås 260 , Gravand 3 FU, Pibeand 250 R, Gråand 50 R, Taffeland 6 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Sildemåge 35 R. Kurt G. Holm
Sommerodde (Bågø): Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Gravand 1 OF, Ederfugl 28 OF, Stor Skallesluger 3 R. Kurt G. Holm
Vestermose (Bågø): Lille Lappedykker 12 FU, Knopsvane 40, Gravand 1 R, Krikand 1 R, Fasan 1 OF, Vibe 106 R, Sølvmåge. Kurt G. Holm
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 18 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 6 FU, Skarv 47 R, Grågås 900 FU, Bramgås 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 OF, Gravand 59 FU, Pibeand 140 FU, Gråand 210 FU, Hvinand 330 FU, Strandskade 15 FU, Almindelig Ryle 72 FU, Storspove 310 FU, Sortklire 1 FU. Dieter Maaszen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 29/10-2009:
            Måger sover sammen på Danmarks dybeste sø
            Alke i titusindvis på vej ind i Kattegat


         
           Læs mere om Pibesvane
           Se flere billeder af Pibesvane på Netfugl.dk
           Se seneste observationer af Pibesvane - tast gerne 0 obs for eftersøgt!
           Se seneste observationer af Pibesvaner på et kort - lørdag kun set ved Dovns Klint på Fyn

Lørdag den 7. november 2009.

Svendborgsund ved Iholm (08:45): Skarv 200 FU ( Fællesfouragerer med retning mod ø) Lille Lappedykker 24 R, Fiskehejre 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 64 R, Ederfugl 12 R, Blishøne 200 R,  Islandsk Ryle 6 FU (FU på Saksenborg), Sølvmåge 22 R
Siø (15:00): Nilgås 1 R. Helle Suadicani
Tryggelev nor (10:30): Havørn 2 OF, Stenvender 6 FU. Helle Suadicani
Ollerup (11:30): Vibe 350 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøgebjerglund Sø: Musvåge 6 S
Stensgård Skove, Svanninge Bjerge: Musvåge 2 OF, Ringdue 16 FU, Fuglekonge 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 4 KA, Bogfinke 12 FU, Lille Korsnæb 4 R
Brændegård Sø (15:45): Ravn 37 R (Trak til overnatning). Søren Gjaldbæk
Arreskov Sø, Solleruptårnet (14:50): Toppet Lappedykker 186 R, Halemejse 32 R. Søren Gjaldbæk
Fangel, syd for (12:05): Rød Glente 1 R. Søren Gjaldbæk
Seden Strand (14:00-14:35): Lille Lappedykker 100 FU, Blishøne 3300 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:00): Blå Kærhøg 1 R AD han, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl fangede en mus), Vandrefalk 1 R AD. Henrik Mørup-Petersen
Gamborg Inderfjord (10:05-11:30): Stor Tornskade 1 OF. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Føns Vang (07:50-10:00): Grågås 773 R, Pibeand 291 FU, Skeand 36 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Husby Strand (11:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Frits Thomsen
Neverkær v/Årupvejen (10:40): Fiskeørn 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Vædehave/Ornebjerg (09:45): Blå Kærhøg 1 R han. DN Geologitur, Kurt Gamborg Holm
Egebjerggård (13:00): Misteldrossel 3 R. Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint (07:10 - 11:15): Rødstrubet Lom 2 SV, Sortstrubet Lom 1 SV, Lom sp. 6 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Pibesvane 6 SV (3 ad + 3 1k ), Blisgås 9 SV, Grågås 4 SV, Canadagås 14 SV, Bramgås 22 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 31 SV, Pibeand 7 SV, Gråand 12 SV, Bjergand 23 SV, Ederfugl 2420, Sortand 13 SV,
Hvinand 2 SV, Toppet Skallesluger 3 SV, Stor Skallesluger 2 SV, Rød Glente 4 , Spurvehøg 41 S, Musvåge 5 S,  Vandrefalk 5 SV (1 ad 8.10 + 1 1k 8.30 + 1 1k 8.45 + 2 1k 9.30), Hjejle 260 S, Vibe 201 SV, Dværgmåge 2 AD SV, Hættemåge 7 SV, Stormmåge 41 SV, Huldue 21 S, Ringdue 685 S, Hedelærke 11 S, Sanglærke 1 S, Engpiber 21 S, Skærpiber 5 S, Hvid Vipstjert 1 S, Misteldrossel 1 S, Allike 1230 S, Råge 91 S, Gråkrage 1 S, Stær 20 S, Skovspurv 3 TF, Kvækerfinke 85 S, Finke sp. 885 S, Grønirisk 386 S, Stillits 49 S, Grønsisken 305 S, Bjergirisk 17 S, Gulspurv 2 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Pibeand 400 R, Knarand 59 R, Spidsand 4 R, Skeand 15 R, Vibe 190 R, Hvidklire 2 R, 3 ad + 1 1k Dværgmåge 4 R, Stormmåge 1200 R. Ole Goldschmidt
Ollerup: Vibe 350 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sydf. Øhav: Rødlok, Søren Bilds strand: Skovhornugle 2 FU, Rødhals 1 R, Vindrossel 5 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 39 R, Kortnæbbet Gås 4 R, Grågås 650 R (en helt hvid,og en med blå halsmærke CB/E), Bramgås 2 R, Pibeand 18 R, Knarand 3 R, Krikand 125 R, Taffeland 110 R, Troldand 2000 R, Bjergand 4 R, Hvinand 15 R, Lille Skallesluger 6 R, ikke AD Havørn 2 R, Musvåge 3 R, Vibe 100 OF, Isfugl 1 R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 2 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 6, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 8, Sangsvane 7 R, Grågås 136 R, Gravand 2 FU, Pibeand 24 R, Knarand 450 R, Krikand 260 R, Gråand 90 R, Skeand 200, Lille Skallesluger 5 F FU, Havørn 2, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3, Fasan 11, Vibe 225 R, Hættemåge 35, Ringdue 2, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 1 SY, Solsort 5, Halemejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Allike 8 R, Gråkrage 22, Ravn 8, Skovspurv 2 R, Bogfinke 8, Bogfinke/Kvækerfinke 40 OF, Grønirisk 1 OF, Grønsisken 18 OF, Dompap 1 F R. Gunnar Jørgensen
Seden Strand: Lille Lappedykker 100 FU, Blishøne 3300 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 1 R, Sølvmåge 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skærpiber 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Slipshavn Enge: Gråand 29 R, Ederfugl 13 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 82 R, Fiskehejre 18 R, Grågås 44 R, Pibeand 46 R, Gråand 64 R, Troldand 37 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 28 R, Husskade 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 70 R, Grågås 773 R, Canadagås 1 R, Pibeand 291 FU, Knarand 9 R, Krikand 96 R, Gråand 251 R, Spidsand 6 FU, Skeand 38 FU, Taffeland 94 R, Troldand 120 R, Hvinand 88 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 140 FU, Vibe 22 OF, Storspove 4 FU, Hættemåge 187 R, Ringdue 195 OF, Engpiber 1 OF, Sjagger 10 OF, Husskade 5 OF, Allike 26 OF, Råge 2 OF, Gråkrage 10 OF, Stillits 13 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 16 FU, Skarv 13 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 40 R, Ederfugl 5 FU, Hvinand 66 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Sølvmåge 58 OF, Svartbag 21 R, Stor Tornskade 1 OF, Gråkrage 29 OF. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Bogense: Grågås 8 OF, Troldand 7 R, Toppet Skallesluger 14 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 25 R, Strandskade 2 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 1 R (1.5km vest for Havnen v landsbyen Fogense), Isfugl 1 FU (Sad på en af pælene ved stranden ca 1km vest for Havnen. Fløj herefter over diget og gik formentlig ned ved en af kanalerne.), Engpiber 12 R (Stranden vest for Havnen. Giftigt område med pænt med småfugle, desværre intet sjovt.), Skærpiber 3 FU (Sammen, ca 1.5km vest for Havnen), Gulspurv 10 FU. Rasmus Due Nielsen
Gyldensten Gods: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jens Bækkelund
Nørreby: Blisgås 70 R. Jens Bækkelund


         Endnu en grå dag

Fredag den 6. november 2009.

Frederiksø Svendborg: Isfugl 1 Ø. Nis Rattenborg
Monnet, Taasinge (14:15-15:30): Skarv 12 R, Knopsvane 16 R, Grågås 18 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 R, Gravand 6 R, Pibeand 40 R, Gråand 30 R, Spidsand 18 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 2 R (Den ene jog indtrængende Vandrefalk på flugt), Strandhjejle 2 R, Storspove 1 KA (Flere kunne høres men ikke ses), Hættemåge 160 TI (De kom fra nord), Svartbag 6 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 22 R, Skærpiber 8 R, Rødhals 1 R, Fuglekonge 2 FU, Kragefugle 500 TI R ( Først og fremmest Gråkrager og Allike. De kom fra syd og sydvest)
Lundeborg (10:00): Bramgås 35 V. Poul Brugs
Miljø og teknik, Svendborgvej 135, Vester Skerninge (12:30): Vandrefalk 1 N. Arne Bruun
Brændegaard sø: Vandrefalk 1 R. Erik Ehmsen
Svanninge Bakker/Bjerge (08:55-10:55): Ringdue 22 R, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 5 FU/R, Rødhals 10 FU/R, Vindrossel 50 FU/R, Misteldrossel 2 R, Fuglekonge 20 FU, Topmejse 1 FU, Sortmejse 2 SY, Blåmejse 10 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 1 R, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 5 FU, Grønsisken 5 FU, Stor Gråsisken 25 FU, Lille Korsnæb 70 FU, Dompap 3 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nr. Lyndelse: Sildemåge 1 R AD. Per Rasmussen
Odense Å, Erik Bøghs Sti (15:30): Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk
Ejby Mølle (15:00): Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Højstrup, Øvelsesplads (07:05-07:25): Husskade 149 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Røjle: Agerhøne 11 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Vildtreservat (11:05): Isfugl 1 R. Frits Thomsen
Husby Strand (10:30-11:30): Havørn 2 R AD (Sad sammen i trætop). Peter Hvenegaard
Wedellsborg (13:00): Grågås 520 FU. Jens Bækkelund
Fønsskov (11:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Jens Bækkelund
Sparretorn, Fønsskov (09:20): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (08:30-12:45): Havørn 2 R (1 AD, 1 2K), Vandrefalk 1 R AD hun, Bjergirisk 500 R (150 Flyvesandet +350 Nørreby Hals). Jacob Sterup

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Gravand 10 R, Pibeand 3 R, Spidsand 1 R, Storspove 2 R, Bjergirisk 100 R. Peder Rasmussen (Læs Snatur-Blog)
Ny Gesinge: Vest for Søren Lolks Vej Bramgås 7 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 51 R, Musvåge 2 R, Storspove 57 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Gravand 1 R, Pibeand 24 FU, Spidsand 3 R, Strandhjejle 4 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 69 FU, Sjagger 22 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 8 R, Pibeand 47 R, Knarand 54 R, Krikand 50 R, Skeand 7 R, Taffeland 12 R, Troldand 23 R, Grønbenet Rørhøne 2 R. Peder Rasmussen
Nørre Lyndelse: Sildemåge 1 AD R. Per Rasmussen
Bispeenge: Fiskehejre 6 FU, Pibeand 6 FU, Krikand 11 FU, Gråand 28 FU, Skeand 4 FU. Gunhild Brink
Højstrup: Husskade 149 OF. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Fasan 20 R. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 1 R, Krikand 130 R, Gråand 55 R, Spidsand 2 R, Stor Skallesluger 2 M R, Musvåge 1 R, Fasan 20 R. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Fiskehejre 1 R, Grågås 65 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Føns By: Grønirisk 40 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Grågås 450 R, Canadagås 4 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Lille Lappedykker 24 R, Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 158 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 231 R, Sortand 20 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 1 R, Måge sp. 140 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Grågås 435 FU, Bramgås 20 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 60 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Fiskehejre 2 R, Gråand 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 66 R, Storspove 6 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Tornskade 1 R, Gråspurv 4 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Skarv 4 R, Ederfugl 125 R. Jens Bækkelund
Wedellsborg Gods: Ved leddet til indkørslen. Fiskehejre 10 R, Sangsvane 1 R, Grågås 520 FU, Bramgås 10 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2, Vandrefalk 1 F AD R ( Nørreby Hals, Sad på hegnspæl ved den inddæmmede strandeng. ), Strandskade 21 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Lille Kobbersneppe 35 FU, Sortklire 1 FU, Sanglærke 10 R (Nørreby Hals ), Skærpiber 6 FU, Bjergirisk 500 FU (350 Nørreby Hals, 150 Flyvesandet), Gulspurv 20 R ( For enden af Skærvej), Bomlærke 7 R ( For enden af Skærvej). Jacob Sterup


       Sen Sortklire ved Bøjden Nor            Foto: Poul "Brugs" Rasmussen, Lundeborg

Torsdag den 5. november 2009.

Svendborg Roklub (15:05): Lille lappedykker 8 FU
Thurø Rev
: Havørn 2 AD R (fløj fra SØ-hjørnet til det tidl. reservat). Lotte Knudsen via Arne Bruun
Nørreskoven, Taasinge
(09:45-11:30): Havørn 1 SØ (mod Lunkebugten). Gitte Skov Hansen
Søen ved Valemarslot
(09:45-11:30): Isfugl 1 R. Gitte Skov Hansen
Thurø Skole
(07:40): Sortkrage 1 FU (skolegården)
Vornæs, Taasinge (11:00): Havørn 2 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegård Sø (12:00-12:15): Knarand 150 R, Havørn 1 FU AD, Vandrefalk 1 FU. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Miljø og teknik, Svendborgvej 135, Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R, Fuglekonge 2 R, Rødhals 1 SY. Arne Bruun
Vester Hæsinge på matriklen: Spurvehøg 1 FU (med bytte i kløerne), Gærdesmutte 1 FU, Skovspurv 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Halemejse 10 FU, Dompap 4 FU, Bogfinke 15 FU, Ringdue 8 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Sønderhjørne (07:00-10:30): Pibeand 15 V, Ederfugl 700 T, Sortand 17 T, Vibe 6 SV, Dværgmåge 1 SØ AD, Hættemåge 50 SV, Hedelærke 2 SV, Engpiber 13 SV, Vindrossel 1 SV, Stær 330 SV, Grønirisk 55 SV, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 30 SV, Rørspurv 9 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Brende Mølle (11:15): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen
Stegø Mølle (14:40): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens marker (12:30): Blisgås 130 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand (12:15): Havørn 2 R, Duehøg 2 R 1K, Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø (12:00-12:15): Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Knarand 150 OF, Krikand 75 OF, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 FU, Vibe 125 OF, Hættemåge 15 R, Solsort 4 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 2 R, Grønsisken 35 OF. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 500, Bramgås 63 R, Pibeand 157, Krikand 28 R, Gråand 97 R, Spidsand 12, Skeand 3 R, Taffeland 113 R, Troldand 310 R, Bjergand 50 R, Toppet Skallesluger 7, Fasan 2 R, Blishøne 6 FU, Hjejle 300 OF, Vibe 189, Sortklire 1 R, Hættemåge 22 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 14, Svartbag 4 R, Gærdesmutte 2 R HØ, Blåmejse 1 FU, Musvit 3, Gråkrage 4, Ravn 1 OF, Bogfinke 1 R HØ, Grønirisk 20 R, Grønsisken 13 OF, Rørspurv 9. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Gyldensten Gods: Blisgås 130 FU, Grågås 270 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Gravand 15 R, Bjergirisk 40 FU. Jens Bækkelund
Ålebæk, Stegø Mølle: Isfugl. Jens Bækkelund
Søndersø: Natugle 2 KA ( i vores Egetræ). Martin Strømkjær


         Fiskehejre lander ved Søby Monnet Taasinge december 2008  

Onsdag den 4. november 2009.

Svendborg Roklub: Grågås 1 R, Lille lappedykker 2 FU
Svendborg Naturskole
: Skovsneppe 3 R. Erik Ehmsen
Espe
: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Allike 100. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(10:40-11:40): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Knopsvane 16 FU, Knarand 5 FU, Skeand 30 FU, Krikand 60 FU/R, Bjergand 16 R, Troldand 2000 R, Blishøne 330 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sorgenfribækken, Fruens Bøge Skov (11:00): Isfugl 1 FU. Aage Wichmann


          Kurmageri hos Toppet skallesluger ved Christiansminde, Svendborg            

Tirsdag den 3. november 2009.

Christiansminde: Lille Lappedykker 1 KA, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Gråand 30 R, Hættemåge 4 R, Stor Flagspætte 1 KA, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Korttået Træløber 1 FU
Vejlen, Taasinge
(09:20): Havørn 2 AD + 1 JUV, Troldand 1500 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge (11:00-13:00): Strandhjejle 17 R, Hvidklire 1 R. Niels Bomholt
Langå (10:00): Sjagger 200 FU (Rønnebærbuske). Poul Brugs
Hesselagergaard: Sjagger 100 OF. Poul Brugs
Arreskov Sø: Ederfugl 4 Han + 3 Hun. Erik Ehmsen
Gl. Avernæs / Helnæs Dæmningen (13:00): Bramgæs 20 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Faaborg Fjord (10:30-11:30): Lille Lappedykker 60 FU, Toppet Lappedykker 70 FU, Skarv 80 R, Knopsvane 74 FU, Knortegås 170 FU, Gråand 30 FU/R, Krikand 14 R, Ederfugl 800 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Blishøne 850 FU, Rødben 1 FU, Engpiber 1 R, Allike 200 R, Grønirisk 20 FU, Dompap 5 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup, Øvelsesplads (07:10-07:30): Husskade 117 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Taasinge
: Skarv 41 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20 R, Grågås 6 R, Gravand 15 R, Pibeand 91 R, Krikand 19 R, Spidsand 11 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 15 S, Strandhjejle 17 R, Almindelig Ryle 6 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 4 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 5 R, Allike 4 OF, Gråkrage 17 R, Stær 10 S, Grønsisken 17 OF, Bjergirisk 25 FU. Niels Bomholt
Søby Monnet, Taasinge
: Musvåge 2 R, Storspove 55 R, Solsort 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle
: Tyrkerdue 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 8 FU, Bogfinke 1 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 175 R, Knarand 325 R, Krikand 275 R, Skeand 150 R, Havørn 1 AD R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Vibe 255 R, Ringdue 100 R, Skovskade 1 OF, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 18 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 54 R, Pibeand 250 R, Knarand 8 R, Krikand 70 R, Spidsand 5 R, Skeand 43 R, Taffeland 125 R, Troldand 600 R, Hvinand 14 R, Havørn 1 AD R. Peder Rasmussen
Silkeå: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 22 R, Stær 25 FU, Stillits 20 FU. Peder Rasmussen
Højstrup: Husskade 117 OF. Dieter Maaszen
Strib (16:35- ): Sortand 1 M R ( under ny Lillebæltsbro), Solsort 1 M SY (Solsort med kuk i årstiderne). Sten Nielsen 


          Lille korsnæb Knagelbjerg d. 1. november 2009, Svanninge Bakker

Mandag den 2. november 2009.

Skårup Skovmølle: Isfugl 1 OF ( Fløj over vejen med retning mod nord op til møllen)
Thurø By, Thurødæmningen : Lille Lappedykker 36 R
Svendborgsund ved Iholm
(16:00): Lille Lappedykker 26 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 76 R, Ederfugl 12 R, Blishøne 250 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R
Sundet, Faaborg
(10:40-11:40): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 25 FU, Gråand 50 R, Knarand 8 FU/R, Spidsand 2 R han, Skeand 27 R, Krikand 5 FU, Taffeland 50 R, Bjergand 15 R, Troldand 2100 R, Lille Skallesluger 2 FU, Blishøne 330 FU, Hættemåge 60 FU/R, Stormmåge 30 FU/R, Svartbag 1 R, Ringdue 100 R, Gransanger 1 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vester Egense Nabbegaarden (16:05): Agerhøne 12 R. Jens Christensen
Sorgenfribækken, Fr. Bøge Skov (12:00): Vandstær 1 FU. Aage Wichmann

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mågeøerne
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 R. Suzette Frydensberg


           Lille korsnæb Svanninge Bakker

Søndag den 1. november 2009.

Dovns Klint (6:50-9:00): Rød glente 7 syd. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Enkeltbekkasin 1 R. Ole Goldschmidt
Hundstrup Å ved vejen vest for Vester Åby
(10:15): Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Bjergvipstjert 1 OF
Svanninge Bakker:
(10:30-13:00) Musvåge 1 R, Skovsneppe 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Vindrossel 8 OF, Fuglekonge 4 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 FU, Bogfinke 8 FU, Stillits 8 R, Grønsisken 80 FU, Lille Korsnæb 90 FU ( Mange små flokke. Den største flok på 40 ved Knagelbjerg Se Kort PDF-fil), Dompap 8 R
Sundet Faaborg
(10:00-11:30): Skeand 58 R, Taffeland 250 R, Troldand 1750 R. Børge L Rasmussen + 13 kursister
Bøjden Nor
(08:00-10:30): Pibeand 182 R, Hjejle 2000 R, Brushane 9 FU (2 AD + 7 JUV), Dobbeltbekkasin 1 OF. Børge L Rasmussen + 13 kursister
Espe
: Allike 100 S, Råge 50, Ravn 1 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov sø
(11:00-13:00): Lille Skallesluger 5 R (Hunfarvede), Vandrefalk 1 FU JUV (Jagede vandfugle, der kort fløj op, derefter forsøgte den forgæves at jage dem på vingerne ved gentagne gange at dykke ned over dem, fløj til rast i "ørnetræet" nord for tårnet.), Ravn 4 OF. Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø
(12:00-13:30): Pibeand 220 R, Knarand 125 R, Krikand 350 R, Skeand 122 R, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R 2K (Næb halvt gul/sort), Duehøg 2 R AD (Par), Vibe 400 R, Ravn 9 FU. Børge L Rasmussen + 13 kursister
Nyborg Strand
(13:45): Bjergpiber 1 R. Tim Hesselballe
Knudshoved
(11:00-13:15): Bjergpiber 4 R (I opskyl nord for motorvejen). Tim Hesselballe
Lundemarken/Brobyværk
(14:10): Rød Glente 2 FU. Helle Suadicani
Ejby Mølle ,Odense
(08:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Tarup Davinde (12:00): Fjeldvåge 1 FU. Henrik Hein
Gl Byvej 88 ? (14:00): Vandrefalk 1 FU (Slog hættemåge som den så flåede. Blev efter 15 minutter forvist fra sit bytte af den lokale musvåge.). Henrik Hein
Højstrup, Øvelsesplads (06:55-07:15): Husskade 134 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Maden Helnæs (12:00-14:00): Ravn 2 R. Niels Bomholt Lilly Sørensen
Agernæs (14:35): Isfugl 1 R. Lilly Sørensen
Daleskoven (Roerslev) (11:30): Havørn 1 OF (Mobbet af 7 ravne). Jagtselskab med Aksel Christensen
Vaden ved Jersore (14:00-16:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 2200 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Isfugl 1 R, Korttået Træløber 2 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø (09:35 - 11:45): Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 12, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 9, Sangsvane 4 R, Grågås 62 R, Pibeand 35 R, Knarand 500 R, Krikand 250 R, Gråand 80 R, Skeand 150 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 4 (2 AD + 1 1K + 1 IMM), Musvåge 4, Fasan 10, Vibe 225 R, Hættemåge 55, Ringdue 70 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 3, Musvit 1 R HØ, Allike 27, Gråkrage 16, Ravn 8, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 3, Grønsisken 2 OF. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Lille Skallesluger 5 R, Vandrefalk 1 JUV FU (jagede vandfugle som kortvarrigt fløj op, derefter forsøgte den forgæves at få dem på vingerne ved at dykke ned over dem. Gik til rast i træ.), Ravn 4 OF. Henrik Kalckar Hansen
Brobyværk: Rød Glente 2 FU. Helle Suadicani
Ejby Mølle: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Husskade 134 OF. Dieter Maaszen
Helnæs Made: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 7 R, Grågås 250 R, Bramgås 180 R, Knortegås 1 R, Pibeand 120 R, Krikand 6 R, Troldand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Hjejle 6 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Sølvmåge 5 R, Ringdue 2 R, Gråkrage 55 R, Ravn 2 R, Grønirisk 2 R, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Agernæs: Vibe 70 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Føns Vang: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 67 FU, Grågås 550 TI R, Pibeand 11 FU, Gråand 250 FU, Spidsand 3 FU, Troldand 25 FU, Musvåge 1 MF R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 150 FU. Arne Lilhauge
Lindø + vade v/Jersore: Sangsvane 2 R, Hjejle 2200 OF, Vibe 200 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk