Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:18:20 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


                 Sangsvanefamilie ved Tiselholt

Tirsdag den 30. november 2010.

Svendborg: Solsort 8 FU, Sjagger 1 R, Musvit 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 36 R NAT
Vejstrup, Tiselholtvej - Maglehøjvej
: Stormmåge 400 FU, Silkehale 60 FU, Sjagger 200 FU, Råge 80 FU, Kvækerfinke 30 FU
Lundeborg havn
: Sølvmåge 30 FU, Hættemåge 25 FU, Svartbag 2 FU, Hvinand 1 FU (inde i havnebassinet), Skarv 4 FU, Stor Skallesluger 1 FU, Ederfugl 24 FU. Poul Brugs Rasmussen
Caroline Amalievej (frugtplantage): Sjagger mindst 500 FU, Solsort 8 FU, Silkehale 20 FU, Bogfinke 15 FU, Stillits 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ringe
: Blå Kærhøg 1 brun. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Silke Å
: Vandstær 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brahetrolleborg Slotssø
: Sangsvane 26. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Inderfjord
(11:30-11:45): Lille Lappedykker 30 FU, Blishøne 600 FU, Skærpiber 2 FU, Silkehale 20 R, Sjagger 50 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Assistens Kirkegård, Odense
(11:20): Kernebider 11 FU. Dieter Maaszen
Højstrup, Øvelsesplads
(07:35-08:00): Husskade 193 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge: Sangsvane 323, Måge sp. 400 R, Ringdue 210 FU, Sanglærke 25 FU, Kragefugl sp. 300 FU. Peder Rasmussen
Sø V.f. Skinballegård, Vornæs: Sangsvane 25, Grågås 275 R, Stillits 18 FU, Grønsisken 4 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 75 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 23 R, Sangsvane 7, Gravand 2 R, Pibeand 6 R, Krikand 15 R, Gråand 27 R, Hvinand 19 FU, Musvåge 2 R, Rødben 1 FU. Peder Rasmussen
Horne By: Musvåge 1 R, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 11 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Husskade 193 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Hunderup Skov (Sejerskov): Fuglekonge 1 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU. Evald Mehlsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Roerslev v/Nr. Aaby: Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Stavrby Skov: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen


                 Mange Sjaggere på Østfyn i øjeblikket! Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 29. november 2010.

Svendborg, Sætting Strandvej: Silkehale 4 NØ, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 8 R NAT
Vornæs Skov, Taasinge
: Havørn 1 AD ( hvid hale - langt ned flyvende over lysning, der hvor de skover lige nu). Bettina Gerti Groß
Bjernemark, Taasinge
: Hjejle 800 OF
Tiselholtvej, Vejstrup
(14:00): Musvåge 3 R, Ringdue 50 OF, Sjagger/Vindrossel/Solsort 1000 - 2000 FU, Silkehale 75 FU. Poul Brugs Rasmussen
Boelsmosevej, Oure
: Sjagger 200 FU, Vindrossel 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Spurvehøg 1, Husskade 2, Sjagger 1, Solsort 8, Kvækerfinke 1, Bogfinke 4, Spætmejse 2, Sumpmejse 2, Blåmejse 2 , Musvit 4, Skovspurv 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(09:30-09:35): Silkehale 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Årslev: Silkehale 36 R. Per Rasmussen
Sorgenfribækken. Fruens Bøge ,Odense
(12:05): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense (11:15): Kernebider 8 R. Dieter Maaszen
Kesselleddet ved Højby (14:30-15:00): Agerhøne 12 FU, Sjagger 150 FU. Henrik Hein
Krogsbølle Skole (10:00): Træløber 1 FU ("løb" på skolens mure. Og nej- det var ikke en murløber). Skolebørn, Kresten Madsen
Bregnør Bugt (15:00): Fjeldvåge 1 FU. Ole Reuther
Nærå Strand (15:00): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Vandrefalk 1 R, Bjergirisk 100 R. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:00-09:00): Dobbeltbekkasin 5 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Matriklen: Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 OF, Silkehale 8 R, Solsort 2 R, Grønirisk 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Årslev (11:30-): Silkehale 36 R. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Kernebider 8 R. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense: Sjagger 6 OF. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Spurvehøg 1 F FU, Musvåge 1 MF FU, Rødhals 1 FU, Grønsisken 25 FU. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Hættemåge 160 VDR R, Sjagger 2 FU. Evald Mehlsen
Fogense Enge (Lillestrand): Storspove 30 FU. Jens Bækkelund


               Skarv fra broen ved havnen vest for Vejlen Taasinge

Søndag den 28. november 2010.

Svendborg: Silkehale 10 OF (Johs Jørgensensvej ved Netto)
Svendborgsund ved Iholm
: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 22 R, Knopsvane 12 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 4 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 8 FU, Rødben 1 R, Svartbag 4 FU
Skårupøresund: Rødben 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejstrup, Tiselholtvej
(14:30): Måger 500 FU (Sølvmåger, Hættemåger, Stormmåger), Musvåge 6 FU, Ringdue 50 FU, Kragefugle 300 FU, Sjagger/Vindrossel 1000 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegårdsøen
(12:00): Havørn 1 R AD (Søen var helt tilfrosset). Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Arreskovsø
(11:00-11:30): Lille Skallesluger 10 R (6 hun 4 han), Ravn 1 OF. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Sollerup Enge
(10:30-11:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Svanninge Bakker
(14:00): Stor Tornskade 1 FU. Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Åsum
: Blå Kærhøg 1 FU han, Dobbeltbekkasin 12 OF. Leif Knudsen
Odense (O3 ved. Nyborgvej)
(11:00): Fjeldvåge 1 R. Ole Reuther
Skaboeshuse (12:40): Havørn 1 SV JUV, Grønspætte 1 R, Snespurv 2 V han. Kurt Hansen
Bregnør Bugt (10:00): Agerhøne 11 R. Ole Reuther
Emtekær Nor (11:30-13:00): Hvinand 138 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Stor Tornskade 1 R. DOF Fyn-tur m 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Emtekær (11:10): Sjagger 120 R. DOF Fyn-tur m 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (10:20-11:00): Duehøg 1 R 1K hun, Dobbeltbekkasin 1 R, Snespurv 13 R. DOF Fyn-tur m 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Eskør, Tybrind (09:45-10:30): Blå Kærhøg 1 R (Hunfarvet), Vandrefalk 1 R (Han), Skægmejse 5 R. DOF Fyn-tur m 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (08:30-09:30): Taffeland 400 R, Lille Skallesluger 5 R (1 han + 4 hun). DOF Fyn-tur m 6 deltagere, Michael Mosebo Jensen
Agernæsgård Agernæs (17:30): Skovsneppe 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Sjagger 2 R, Kernebider 12 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 3 R, Knarand 7 R, Krikand 2 R, Gråand 31 R, Taffeland 15 R, Troldand 140 R, Bjergand 21 R, Ederfugl 370 R, Sortand 110 R, Hvinand 4 R, Blishøne 35 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (Isdækket. Dog to små våger i nordsø, henholdsvis sydsø): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 22 R, Grågås 880 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 190 R, Krikand 55 R, Gråand 120 R, Skeand 1 R, Hvinand 2 R, Blishøne 455 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 2 OF, Grågås 750 FU, Pibeand 200 FU, Krikand 89 R, Gråand 80 R, Skeand 1 R, Taffeland 2 R, Troldand 14 R, Musvåge 3 SV, Blishøne 560 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 47 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 6 R, Gråkrage 10 R, Stær 15 FU. Morten Müller
Påø Enge (tørre): Krikand 2 R, Gråand 70 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 35 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Musvåge 3 R, Silkehale 85 R, Sjagger 270 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor : Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 2 R, Knarand 2 R, Krikand 7 R, Gråand 4 R, Taffeland 15 R, Troldand 1080 R, Bjergand 34 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 , Fjeldvåge 1 SV, Tårnfalk 1 R, Blishøne 55 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 1 R, Stormmåge 7 R, Rødhals 1 R, Solsort 5 R, Vindrossel 2 R, Musvit 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 8 R, Bjergirisk 3 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Dompap 3 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Sangsvane 5 AD R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 9 R, Grågås 760 R, Bramgås 455 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Dværgfalk 1 R. Morten Müller
Hågerup Å (Karlsmosen - Sundsgård): Stor Flagspætte 1 R, Korttået Træløber 1 R, Grønsisken 15 R, Stor Gråsisken 15 R. Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Ravn 13 R. Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Ferritslev: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Silkehale 40 R, Sjagger 100 R. Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov Sø: Knopsvane 15, Hvinand 11 R, Lille Skallesluger 4 M FU, Musvåge 6 FU, Sjagger 40 R, Allike 30 R, Kernebider 1 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 1 R, Knopsvane 3 AD FU, Grågås 94 R, Canadagås 20 R, Pibeand 27 FU, Krikand 47 FU, Gråand 240 R, Taffeland 200 R, Troldand 600 R, Bjergand 2500 R, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 1 M FU, Blishøne 17 FU, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 3 FU, Svartbag 2 R, Grønirisk 1 M FU, Gulspurv 3 FU. Erik Ehmsen
Korinth: sad og parterede studsmus Tårnfalk 1 FU, Gulspurv 60 FU. Erik Ehmsen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Agerhøne 6 FU (På mark ved Grubbe Mølle.). Jacob Sterup
Odense: Skærpiber 1 R (Englandsvej, havnen), Silkehale 45 R. Mark Andrew Hammond
Assistens Kirkegård, Odense: Sangdrossel 1 R NAT, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Grønirisk 7 FU, Kernebider 10 VDR R. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Musvåge 1 OF, Sumpmejse 2 FU. Evald Mehlsen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Skarv 3 AD FU. Evald Mehlsen
Bispeenge: Tårnfalk 1 R, Silkehale 22 FU, Sjagger 175 R, Råge 200 OF. Gunhild Brink
Bogensø: Sangdrossel 1 R (ved ex-grusgrav). Bo K. Stephensen
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 FU, Sangsvane 270 FU, Grågås 300 FU, Gravand 13 FU, Krikand 3 R, Gråand 250 R, Ederfugl 200 FU, Toppet Skallesluger 1 M FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 13 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Storspove 1 OF, Stormmåge 11 OF, Sølvmåge 6 FU, Svartbag 3, Sjagger 120 FU, Stor Tornskade 1 R, Gråkrage 5 FU, Lille Gråsisken 4 FU, Snespurv 2 OF. DOFFyn tur ved Michael Mosebo Jensen + 8 deltagere, Børge L Rasmussen
Flægen v/Tybrind: Sangsvane 12, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 M OF, Ringdue 68 R, Gærdesmutte 2 KA, Sjagger 45 FU, Skægmejse 5 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 KA, Musvit 3 KA, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bjergirisk 100 OF, Lille Gråsisken 1 OF. DOFFyn tur ved Michael Mosebo Jensen + 8 deltagere, Børge L Rasmussen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 1 FU, Knopsvane 31 FU, Grågås 120 R, Gråand 11 R, Taffeland 400 R, Troldand 200 R, Hvinand 8 FU, Lille Skallesluger 5 , Stor Skallesluger 4 OF, Musvåge 1 OF, Blishøne 65 FU, Hættemåge 12 OF, Stormmåge 9 OF, Sølvmåge 19 OF, Sanglærke 1 OF, Solsort 1 KA, Sjagger 1 OF, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 OF, Stillits 1 OF, Lille Gråsisken 3 OF, Gulspurv 1 OF. DOFFyn tur ved Michael Mosebo Jensen + 8 deltagere, Børge L Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 FU, Grågås 58 OF, Gråand 16 R, Ederfugl 40 FU, Hvinand 17 FU, Lille Skallesluger 2 F OF, Toppet Skallesluger 2 FU, Stor Skallesluger 2 OF, Duehøg 1 F OF, Almindelig Ryle 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sølvmåge 3 R, Sjagger 200 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 14 OF, Snespurv 13 FU. DOFFyn tur ved Michael Mosebo Jensen + 8 deltagere, Børge L Rasmussen


             Snespurv på sydkysten. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Lørdag den 27. november 2010. 

Svendborg: Silkehale 30 R (Johannes Jørgensensvej)
Monnet, Tåsinge
(13:15): Snespurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge
: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 6, Knarand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 300 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R
Højestene Løb (Omr.26)
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Svartbag 2 R
Bjergvej NØ for Ballen
: Silkehale 38 FU (På hvidtjørn). Niels Andersen
Åsmosen, Ørbæk
(15:00): Skovsneppe 1 R. Hans Rytter
Thomas B Thrigesgade/Skibhusvej
: Silkehale 32 R (10:20),  Silkehale 110 R (14:00). Erik Lemming
Marinestation Slipshavn: Dobbeltbekkasin 2 R, Bjergirisk 110 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Knudshoved: Vandrefalk 1 TI, Skærpiber 9 R, Snespurv 2 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Matriklen Sangsvane 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Maegård Odde: Fiskehejre 2 R, Strandskade 13 R, Rødben 2 R, Svaleklire 1 R. Peder Rasmussen
Skårup Skovmølle: Silkehale 9 R, Gærdesmutte 2 R, Sjagger 2 FU, Vindrossel 7 FU, Blåmejse 4 FU, Grønsisken 12 FU, Dompap 1 R. Peder Rasmussen
Skårupøre Sund: Knopsvane 14 R, Sangsvane 29, Krikand 100 R, Hvinand 32 FU, Stor Skallesluger 1 R. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Skarv 15 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 32 R, Pibeand 50 R, Gråand 50 R, Spidsand 20 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 5 R, Musvåge 1 R, Storspove 7 OF, Svartbag 2 R, Solsort 1 R, Allike 200 OF, Gråkrage 5 R, Bjergirisk 15 R, Snespurv 1 M R ( Fouragerede langs vandkanten på den sydlige del. Meget tillidsfuld - set både på vej mod Vårø Knude og tilbage igen.). Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 170 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 3 R, Sangsvane 4 AD R, Grågås 520 R, Bramgås 52 R, Pibeand 170 R, Knarand 6 R, Krikand 140 R, Gråand 270 R, Taffeland 35 R, Troldand 70 R, Stor Skallesluger 2 R, Rød Glente 1 1K R, Musvåge 3, Tårnfalk 1 R, Vibe 18 R, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 8 R, Gråkrage 8 R, Grønirisk 45 SV, Stillits 4 R, Grønsisken 7 SV, Bjergirisk 30 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 SV, Lapværling 1 SV, Snespurv 5 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Havn: Kaspisk Måge 2 1K R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle: Grågås 32 R, Pibeand 17 R, Krikand 12 R, Gråand 30 R, Grønbenet Rørhøne 1 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 3, Knopsvane 6, Sangsvane 10 AD FU, Krikand 30 R, Skeand 40 FU, Troldand 2500 R, Hvinand 15 FU, Stor Skallesluger 1 M FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Spurvehøg 1 M FU, Sjagger 120 FU, Kernebider 1 R. Erik Ehmsen
          Havørn 2K ved Vitsø med Brasen       Foto: Morten Müller
Vitsø: Skarv 1 R, Grågås 35 R, Canadagås 20 FU, Pibeand 3 R, Krikand 95 R, Gråand 180 R, Taffeland 175 R, Troldand 230 R, Hvinand 31 FU, Havørn 1 2K FU (Kostede rundt med alt der kunne flyve, fangede derefter i 3-4 forsøg en fisk som den åd på engen.Sjovt at der i Vitsø allerede er fisk så store at de kan interessere en havørn. på et stærkt forstørret billede kan der fint være tale om Brasen.), Vibe 9 R, Dobbeltbekkasin 3 OF, Storspove 18 FU, Stormmåge 15 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 5 FU, Rødhals 4 R, Solsort 7 R, Blåmejse 7 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 11 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 FU, Gulspurv 6 R. Morten Müller
Ørbæk: Åsmosen Skovsneppe 1 R. Hans Rytter
Fruens Bøge: Bag Zoo Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 AD FU, Bag Zoo Skovskade 2 TH, Bag Zoo Een samlet flok Grønsisken 50 FU. Evald Mehlsen


              Stor flagspætte      Foto: Leif Kristensen

Fredag den 26. november 2010. 

Østre Skole: Silkehale 700 R, Grønirisk 30 R, Musvåge 6 R, Stær 40 R. Christian Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
: Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 4 R, Sølvmåge 44 R
Tranekær
: Skovsneppe 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor
(11:00): Havørn 1 R (3-4 k), Bramgås 250 R + 400 V, Bjergirisk 65 FU. Poul Rasmussen
Vejstrup å udløb (10:30): Skarv 25 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 15 R, Gråand 15 R, Sangsvane 5 R. Poul Brugs Rasmussen
Stubmark ved Tiselholt: Ringdue 200 FU, Allike-Råge 150 FU, Sjagger 200 FU. Poul Brugs Rasmussen
V. Hæsinge matriklen, foderbræt: Kvækerfinke 1 FU, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 4 FU, Skovspurv 12 FU, Solsort 2 FU, Rødhals 1 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Gråspurv 2 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge (10:10): Dompap 3 FU. Leif Kristensen
Dalkildegård ( golfbanen) (10:55): Stor Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Sandholt (12:10): Stor Skallesluger 4 FU, Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Sandholtvej ved V. Hæsinge: Agerhøne 10 FU. Leif Kristensen
Espe: Spætmejse 2, Musvit 4, Sumpmejse 3, Blåmejse 2, Rødhals 1, Skovspurv 10, Bogfinke 7, Solsort 8. (ved foderbræt). . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Skaboeshuse (11:45): Fjeldvåge 1 SV, Agerhøne 8 R, Grønspætte 1 R han, Snespurv 8 R. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Assistens Kirkegård, Odense: Grågås 40 SV, Skovskade 2 TH. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Musvåge 1 MF R, Vandstær 1 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 FU. Evald Mehlsen
Morud: Tyrkerdue 1 FU, Jernspurv 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 1 FU. Kurt G. Holm
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 105 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 5 FU. Jens Bækkelund


                 Gærdesmutte Spodsbjerg havn

Torsdag den 25. november 2010.  

Tryggelev Nor: Rød Glente 1 OF, Bjergirisk 35 FU. Poul Rasmussen
Broholm
(09:30): Vibe 8 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Solsort 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Sangsvane 2 OF kl. 10:15, Bramgås + hørt OF kl. 20:55. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg (13:15-13:20): Lille Korsnæb 1 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsespladsen (07:35-08:00): Husskade 190 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horne By: Solsort 15 R, Sjagger 6 R, Vindrossel 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tornæs Hoved: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 6 R, Krikand 7 R, Gråand 100 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 9 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Højstrup: Husskade 190 OF (Fra overnatning ). Dieter Maaszen


              Rødhals fotograferet af Poul Brugs Rasmussen sidst vi havde vinter

Onsdag den 24. november 2010.  

Thurø Skole, Thurø (09:00): Silkehale 40 OF, Gråkrage x Sortkrage 1 R (14:50)
Sdr. Vornæs
: Grågås 1500 R, Bramgås 1 R, Grågås x Canadagås 1 R. Poul Rasmussen
Vornæs Skov
: Vindrossel 25 R. Poul Rasmussen
Lundeborg
: Rødhals 1 FU, Solsort 12 FU, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 6 FU, Ringdue 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg
(11:45-12:30): Toppet Lappedykker 25 FU, Skarv 7 R, Knopsvane 20 FU, Gråand 30 FU/R, Knarand 42 FU/R, Taffeland 30 R, Troldand 1500 R, Blishøne 70 FU, Svartbag 2 FU/R, Stor Gråsisken 15 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker/Bjerge (10:00-11:25): Knopsvane 6 T, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 3 FU, Halemejse 10 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Musvit 10 FU, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 FU, Bogfinke 10 FU, Stillits 7 R, Stor Gråsisken 14 FU, Dompap 6 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gl.Thorøhusevej, Assens
: Silkehale ca. 50 FU. Leif Kristensen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge, Odense
(10:00): Vandstær 1 RI 1K han. Hans Rytter
Fruens Bøge, Odense
(12:50): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Assistens Kirkegård, Odense (12:15): Gråsisken 13 FU. Dieter Maaszen
Højstrup, Øvelsespladsen (07:40-08:00): Husskade 211 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Tårup v. Fyns Hovedvej (15:15): Agerhøne 11 R. Lars Philip Nørtoft
Fogense enge: Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Horne By: Musvåge 1 R, Solsort 9 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Kværndrup: Grågås 200 FU. Jens Gregersen
Assistens Kirkegård, Odense: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 13 FU. Dieter Maaszen
Fruens Bøge, Sorgenfribækken: Vandstær 1 M 1K RI. Hans Rytter
Fruens Bøge: Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Fruens Bøge: Musvåge 1 MF FU. Evald Mehlsen
Højstrup: Husskade 211 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Emtekær Nor: Knopsvane 6 R, Sangsvane 2 R, Gravand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 110 FU, Storspove 4 R T, Musvit 7 R, Husskade 5 R, Skovspurv 14 R, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 30 FU, Stillits 8 FU. Helle Suadicani, Kirsten Pedersen
Føns Vang: Knopsvane 3 R, Sangsvane 1 R, Grågås 400 R, Gråand 12 R, Taffeland 2 R, Troldand 55 R, Hvinand 18 R, Blishøne 80 R. Helle Suadicani, Kirsten Pedersen
Kirkemade, området vest Kirkemade Ringdue 80 OF, Sjagger 200 FU, Vindrossel 10 FU, Allike 3000 OF. Helle Suadicani, Kirsten Pedersen


           Vandstær fra arkivet           

Tirsdag den 23. november 2010.

Thurø Skole, Thurø (09:45-15:00): Silkehale 60 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø
: Havørn 2 AD R. Erik Ehmsen
Fogense Enge (Lillestrand)
: Grågås 125 FU, Gråand 30 R, Storspove 20 R. Jens Bækkelund


               DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 11/11-2010:
             
                   Ekstremt sjælden ugle fundet af danskere i Indonesien
                                Fornuften sejrede – digebyggeri i fredet fugleområde stoppet
                                Kig efter fjæreplytter med flag på       Se også...  +  denne... 


            Almindelig ryle fra Monnet (arkivfoto)

Mandag den 22. november 2010.

Svendborg, Johannes Jørgensens vej (13:15): Silkehale 6 R
Svendborg, Ryttervej
(13:20): Silkehale 48 R
Brobyværk, Odense Å
(12:15-12:20): Vandstær 1 R. Peder Blommegård
Faaborg (10:20-11:10): Silkehale 65 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:15-11:30): Musvåge 4 R, Blishøne 5 FU, Ringdue 20 R, Stor Flagspætte 1 T, Silkehale 20 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Sjagger 60 R, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 10 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Råge 25 FU, Gråkrage 20 FU, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 5 R, Grønsisken 20 FU, Dompap 4 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (13:55): Fjeldvåge 1 FU. Jens Kristian Holm
Højstrup, Øvelsesplads (07:20-07:50): Husskade 218 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:00-10:50): Knarand 18 FU, Krikand 240 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun, 10:15). Dieter Maaszen
Odense Å, Erik Bøghs Sti (14:20): Vandstær 1 R. Søren Gjaldbæk
Egeby Frugtplantage (09:50): Sjagger 200 R, Stillits 30 R. Ella Mikkelsen
Lumby (09:20): Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Smidstrupvej, 2 km syd for Bogense (12:45): Stor Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Vesterby (12:05): Sangsvane 205 R, Blisgås 146 R. Søren Gjaldbæk
Lindøhoved (14:00): Hvinand 110 R, Vibe 300 R, Stor Regnspove 150 R. Ella Mikkelsen
Jersore / set fra frysehuset (13:30): Sangsvane 194 R (Af dem var 28 1k), Blisgås 172 R. Ella Mikkelsen
Nr. Nærå strand (10:15-11:40): Grågås 600 R, Gråand 800 R, Spidsand 56 R, Hvinand 300 R, Havørn 2 R AD, Strandskade 110 R, Strandhjejle 18 R, Stor Regnspove 126 R, Bjergirisk 200 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Storskov (10:15-13:00): Ravn 1 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (10:30-11:45): Spidsand 76 R, Havørn 2 R AD, Vandrefalk 1 R AD, Strandskade 109 R, Strandhjejle 36 R, Stor Regnspove 125 R, Alk 1 V, Lomvie/Alk 1 V. Søren Gjaldbæk
Mågeøerne (14:45-15:10): Lysbuget Knortegås 1 R, Strandskade 72 R, Stor Regnspove 80 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 1 R, Strandskade 110 R, Stenvender 10 R, Bjergirisk 130 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ulbølle: Tyrkerdue 40 FU ( pæn flok ved foderstoffen). Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 16 R, Knopsvane 4, Grågås 72 R, Knarand 9, Krikand 140 R, Skeand 240 FU, Troldand 2300 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 13, Stor Skallesluger 3 M OF, Musvåge 4 FU, Tyrkerdue 1 R, Kvækerfinke 6 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Skarv 8 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Grågås 61 R, Pibeand 150 R, Knarand 4 R, Krikand 12 FU, Gråand 200 R, Spidsand 3 R, Taffeland 100 R, Troldand 220 R, Bjergand 800 R, Vibe 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R. Erik Ehmsen
Assistens Kirkegård, Odense: Sangdrossel 1 R. Evald Mehlsen
Universitetet - Odense: Gråand 2, Stormmåge 1 OF, Ringdue 48 R, Allike 32 OF, Grønsisken 11 FU. Philippe Provençal
Højstrup: Fra overnatning Husskade 218 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 204 FU, Bramgås 204 FU, Gravand 2 FU, Pibeand 91 FU, Knarand 18 FU, Krikand 240 FU, Gråand 15 FU, Spidsand 14 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Storspove 28 OF. Dieter Maaszen
Egebjerggård Storskov: Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Fasan 11 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 2 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 40 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Husskade 8 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 7 R, Gravand 58 R, Hvinand 110 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 300 R, Storspove 150 R, Husskade 1 R, Kragefugl sp. 200 R. Ella Mikkelsen
Lumby: Sjagger 200 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 R, Strandskade 72 R, Hjejle 40 R, Storspove 80 R. Ella Mikkelsen
Roerslev: Hjejle 30 R, Sjagger 12 R. Ella Mikkelsen
Gyldensten Gods: Grågås 205 FU, Bramgås 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 50 R, Vibe 200 R, Storspove 60 R. Jens Bækkelund


            Gærdesmutten var hjemme i dag - som altid! Opholder sig ved nordmolen.

Søndag den 21. november 2010.

Svendborgsund ved Iholm (09:15): Lille Lappedykker 8 R, Skarv 80 FU (Fællesfisker mod vest gennem sundet), Knopsvane 26 R, Gråand 72 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 12 R, Blishøne 80 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 4 R
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene: Havørn 1 AD (15:15 - fra bugten mod skovbrynet/ søen i skoven), Havørn 2 AD (16:00 over Skoven bagved nr. 17). Chris Dam Jensen, Bettina Gerti Groß
Løkkeby Enge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Gråand 4 R, Hættemåge 46 R, Sjagger 8 R, Gråkrage 12 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R
Siø: Grågås 300 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Hjejle 1200 R, Vibe 60 R
Spodsbjerg Havn: Sølvmåge 16 R, Gærdesmutte 1 R, Grønirisk 2 R
Stengade Strand, Slagterstræde Sjagger 60 FU
Botofte Skovmose: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 14 R, Hvinand 3 R, Blishøne 20 R, Bogfinke 80 R
Espe: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Allike 50, Råge 20. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup Davinde grusgrave: Fjeldvåge 1 FU. Henrik Hein
Vigelsø
(11:15): Fjeldvåge 1 FU, Hjejle 2500 R (Obs. fra Stige Ø). Lars Philip Nørtoft
Munkebo Bakke (10:15): Silkehale 55 R. Lars Philip Nørtoft
Odense, Fruens Bøge, Sorgenfribækken (10:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Silkehale 43 R. Søren Gjaldbæk
Skt Klemens (09:45): Silkehale 25 N. Kell Grønborg
Odense M
(15:30): Silkehale 28 R. Ella Mikkelsen
Højstrup Øvelsesplads
(07:20-07:45): Husskade 166 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (13:05-13:45): Vandrefalk 1 R. Kurt Gamborg Holm
Ølundgårds Inddæmning: Stor Regnspove 220 R. Anders Vedel
Salby: Silkehale 25 R. Bo K. Stephensen
Fællesstrand, Fynshoved (11:40-12:40): Strandskade 74 R, Islandsk Ryle 2 R, Grønirisk 60 R, Snespurv 2 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Hvinand 15 V, Rødben 2 R, Svartbag 43 R NAT. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Blisgås 1 1K FU, Grågås 188 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 3 R, Silkehale 35 R. Arne Bruun
Silkeå: Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Allike 2 OF, Råge 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Ravn 1 OF. Britt Høj
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 14, Fiskehejre 9, Knopsvane 4 R, Grågås 95, Pibeand 86 R, Knarand 4 R, Krikand 79 R, Gråand 180 R, Spidsand 8, Taffeland 135 R, Troldand 750 R, Bjergand 800 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 4, Tårnfalk 1 R, Blishøne 47 R, Vibe 21 R, Hættemåge 25, Stormmåge 14, Sølvmåge 10, Svartbag 4, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 3 R, Solsort 2, Blåmejse 4, Musvit 2, Husskade 1 R HØ, Allike 4 T HØ, Råge 2 FU, Gråkrage 2, Ravn 2 R, Skovspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Grågås 56 R, Pibeand 5 FU, Krikand 50 FU, Gråand 200 FU, Taffeland 190 R, Troldand 235 FU, Hvinand 34 FU, Stor Skallesluger 1 F R, Fasan 1 R, Vibe 8 FU, Hættemåge 56 FU, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 9 R, Blåmejse 20 FU, Musvit 10 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 44 V, Bogfinke 3 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 70 FU, Gulspurv 17 R, Bomlærke 2 R. Morten Müller
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU (Uden ring). Dieter Maaszen
Lammesø: Bramgås 250, Knarand 8 R, Spidsand 1 M R, Skeand 4 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 105 R, Storspove 30 R, Stillits 42. David B. Collinge
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 750 R, Bramgås 660 R, Pibeand 250 R, Knarand 19 R, Krikand 6 R, Spidsand 4 R, Musvåge 6 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 12 R, Allike 300 OF. Morten Møller Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Vandrefalk 1 R, Vibe 40 R, Storspove 51 R, Jernspurv 1 R HØ, Stillits 40 R, Grønsisken 50 R. René Christensen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 300 R, Bramgås 200 R, Gravand 3 R, Pibeand 150 R, Spidsand 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Sølvmåge 6 R. Kurt G. Holm
Firtalsstrand: Fiskehejre 21 R, Gravand 21 FU, Pibeand 6 R, Hjejle 20 R, Vibe 150 R, Storspove 30 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R. Kurt G. Holm
Firtalsstrand: Vibe 85 R, Storspove 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Stillits 30 R, Grønsisken 10 OF. Morten Møller Hansen
Firtalsstrand: Vibe 105. René Christensen
Højstrup: Husskade 166 OF (Øvelsespladsen ved Pårup kirke - fra overnatning). Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Knopsvane 3 R, Gravand 8 R, Pibeand 34 R, Gråand 4 R, Strandskade 74 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 27 R, Engpiber 1 R, Gråkrage 15 R, Stær 40 FU, Grønirisk 60 FU, Bjergirisk 70 FU, Snespurv 2 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Assens: Musvåge 1 R, Sjagger 130 FU. Kirsten Pedersen


              Solsort fra haven, Svendborg

Lørdag den 20. november 2010.

Svendborg, Odensevej (13:55): Silkehale 28 OF.
Svendborgsund ved Iholm
(08:45 - ): Lille Lappedykker 6 R, Skarv 12 R, Knopsvane 30 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 48 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 60 FU, Svartbag 2 R
Svendborg, matrikelobs: Ringdue 6 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 14 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Gråspurv 3 R, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 42 FU
Bagenkop, Mosevej (11:35): Silkehale 110 R. Frits Thomsen
Lundeborg (09:30): Silkehale 12 FU, Grønirisk 30 R. Poul Brugs Rasmussen
Hellemosen ved Korinth (07:45): Sangsvane 32 R. Leif Kristensen
Brændegård sø (07:50-09:45): Musvåge 3 R/ OF, Ravn 5 OF, Gråand 81 FU/R, Stor Skallesluger 15 FU, Grågås 49 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 21 FU/R, Sangsvane 4 FU, Fasan 5 FU, Bogfinke 2 FU, Skovspurv 5 R, Ringdue 1 OF, Skovskade 1 OF, Skarv 1 FU, Gråkrage 3 R, Hvinand 4 R, Krikand 39 R, Havørn 1 R, Hættemåge 45 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Allike 30 R/ OF, Rødhals 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 1 FU. Leif Kristensen
Silke Å (10:15): Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Fruens Bøge (08:30-09:00): Vandstær 1 R, Spætmejse 6 R, Korttået Træløber 4 R. Michael Mosebo Jensen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (11:20): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Odense Ådal v/ Skt. Klemens (15:30-16:30): Husskade 120 R (Indflyvende til rast), Allike 750 Ø. Kell Grønborg
Firtalsstrand (13:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 1 R 1K, Hjejle 180 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 330 R (+250 Ølundgård). Søren Gjaldbæk
Ølundgård (11:30-12:30): Grågås 525 R, Bramgås 740 R, Pibeand 560 R, Knarand 45 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Regnspove 193 R, Sjagger 125 R, Stillits 45 R. Søren Gjaldbæk
Slipshavn skov (14:30-15:30): Huldue 15 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (12:15-12:45): Tejst 3 R, Gråsisken 65 R. Kristoffer Hansen
Føns Vang (14:35-15:10): Grågås 600 R, Taffeland 300 R, Hvinand 270 R, Lille Skallesluger 8 R, Blå Kærhøg 1 OF, Sjagger 120 R. Ella Mikkelsen
Ronæs (14:30): Silkehale 26 R. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage (11:20-13:50): Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Vesterby (12:20): Sangsvane 120 FU. Jens Bækkelund
Nørreby (11:45): Silkehale 30 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (15:25): Havørn 1 OF. Peder Rasmussen
Hav øst for Thurø: Toppet Lappedykker 53 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sortand 1 R, Hvinand 7 R, Toppet Skallesluger 55 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 13 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Krikand 7 R, Hvinand 15 R, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 190 R, Silkehale 73 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 194 R, Grågås x Bramgås (hybrid) 1 R (Eller med kanadagås, hvidt ansigt ), Silkehale 37 OF, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 31 R, Krikand 56 R, Gråand 35 R, Strandskade 5 R, Vibe 12 R, Bjergirisk 19 R, Snespurv 1 OF . Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 5, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 20, Sangsvane 4 FU, Grågås 42 R, Knarand 2 R, Krikand 39 R, Gråand 81 R, Troldand 33 R, Hvinand 4 R, Stor Skallesluger 13 FU, Havørn 2 AD R, Musvåge 4, Fasan 33, Hættemåge 14 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 7 JUV R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 1 R, Solsort 2, Musvit 1 R, Skovskade 6, Allike 20, Gråkrage 8, Ravn 7, Skovspurv 7, Bogfinke 20, Grønirisk 6 OF, Grønsisken 130 OF, Dompap 1 R HØ, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Grågås 340 R, Knarand 6 R, Krikand 12 R, Stor Skallesluger 37 R, Havørn 1 AD R, Ravn 32 R. Arne Bruun
Horne By: Stor Flagspætte 1 F 2K+ R, Rødhals 1 SY, Solsort 25 R, Blåmejse 1 R, Musvit 15 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Odense Å v/Sankt Klemens: indflyvende til rast Husskade 120 R, Allike 750 Ø. Kell Grønborg
Knudshoved Færgehavn: Sangsvane 4 V, Skærpiber 1 R, Dompap 2 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Toppet Lappedykker 11 R, Tejst 3 R, Skærpiber 1 R, Stor Gråsisken 65 R. Kristoffer Hansen
Nyborg: Engpiber 3 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Skærpiber 1 R, Bjergirisk 2 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Huldue 15 R (fløj frem og tilbage i én flok, for til sidst at gå ned i skoven). Kristoffer Hansen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 600 R, Gråand 42 R, Taffeland 300 R, Hvinand 270 R, Lille Skallesluger 8 R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 1 R, Blishøne 50 R, Sjagger 120 R, Gråkrage 4 R, Stær 100 R. Ella Mikkelsen
Gamborg By: Silkehale 9 FU. Ella Mikkelsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Musvåge 1 R, Ringdue 22 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 2 R, Knopsvane 21 R, Gråand 8 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 13 R. Ella Mikkelsen
Ronæs: Silkehale 26 R, Sjagger 50 R. Ella Mikkelsen
Nørreby: Silkehale 30 R. Jens Bækkelund


                Toppet lap fra arkivet

Fredag den 19. november 2010.

Thurø, dæmningen (12:25 -14:30): Silkehale 30 R
Vornæs Skov/Bøgebjerghusene: Havørn 2 R (ved skovbrynet/ kystdiget bagved nr. 17). Bettina Gerti Groß
Tryggelev Nor (10:45): Havørn 2 R AD. Frits Thomsen
Broholm gods (14.30): Musvåge 3 FU (på åben mark), Vibe 14 R, Stormmåge 100 FU, Krage 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Silke å - Søen ved Brahetrolleborg (12:05): Vandstær 2 R. Leif Kristensen
Boltinge: Sjagger 40. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sandholt (12:20): Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Brobyværk ved vandmøllen (13:55): Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Nr. Broby ved åen: Stillits ca 20 FU (i Rødel), Grønbenet Rørhøne 1 FU, Bogfinke 2 FU, Skovspurv 3 FU, Blåmejse 1 FU. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg (10:20-11:10): Toppet Lappedykker 30 FU/R, Skarv 5 R, Knopsvane 25 FU, Grågås 25 R, Gråand 30 R, Knarand 35 FU/R, Taffeland 30 R, Troldand 1700 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 40 FU, Hættemåge 40 R, Silkehale 20 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fjeldvåge 1 R. Jens Bækkelund
Vesterby: Sangsvane 40 FU, Blisgås 130 FU. Jens Bækkelund


              Troldand Foto: Poul brugs Rasmussen

Torsdag den 18. november 2010.

Broholm (10:00): Troldand 4 FU (voldgraven), Vibe 8 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, mit foderhus: Skovspurv 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 1, Skovskade 2.. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sorgenfribækken Fruens Bøge (11:00): Vandstær 1 FU AD. Dieter Maaszen
Odense M, Kragsbjerg (09:55): Silkehale 27 R. Sandra Døssing
Vesterby (12:45): Blisgås 120 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fruens Bøge: Vandstær 1 AD FU. Dieter Maaszen
Harritslev: Blå Kærhøg 1 BR OF. Jens Bækkelund
Vesterby: Sangsvane 25 FU, Blisgås 120 FU, Bramgås 1 FU. Jens Bækkelund


                Rødben Thurø Rev november 2009

Onsdag den 17. november 2010.

Thurø Skole (09:45): Silkehale 40 R, Pibeand 2 OF N. Esben Eriksen
Svendborg, Odensevej (11:00): Silkehale 50 OF. Poul Brugs Rasmussen
Oure: Silkehale 30 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:40-12:10): Toppet Lappedykker 30 FU/R, Skarv 6 R, Knopsvane 8 FU, Grågås 100 R, Gråand 30 R, Knarand 40 FU/R, Krikand 7 R, Taffeland 40 R, Troldand 1400 R, Hvinand 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Svartbag 2 R, Silkehale 5 FU, Grønsisken 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker/Bjerge (09:50-11:30): Musvåge 1 R, Ringdue 100 R, Silkehale 30 FU, Vindrossel 10 R, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 5 FU, Blåmejse 10 FU, Grønsisken 30 R, Stor Gråsisken 5 R, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 2 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Odense Ådal Skt. Klemens (09:20): Skovsneppe 1 OF. Kell Grønborg
Ølundgårds Inddæmning (09:15-10:30): Bramgås 500 FU, Hjejle 500 OF, Stor Regnspove 70 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:00): Vibe 260 OF. Dieter Maaszen
Kullerup (lille skov) (14:00): Allike 500 R (Mindst). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hestehave, Valdemarsslot: Min. tal kom fra Thurø, hvor de blev set fra. Ringdue 700 R NAT. Arne Bruun
Kidholm ved Thurø: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 380 R NAT, Strandskade 10 R, Vibe 90 R, Måge sp. 1100 R NAT. Arne Bruun
Thurø By: På vinterraps Grågås 140 FU, Silkehale 42 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 60 SV, Pibeand 27 R, Krikand 53 R, Stor Skallesluger 2 SV, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 15 R, Bogfinke 2 R, Bjergirisk 7 R. Arne Bruun
Østerskov, Thurø: Silkehale 70 R. Arne Bruun
Helnæs Made: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 142 R, Krikand 65 FU, Gråand 11 FU, Vibe 26 FU, Storspove 11 FU. Kirsten Pedersen
Feddet v/Brydegård: Vibe 8 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 7 R, Stær 43 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Knopsvane 77 R, Blishøne 750 FU. Kirsten Pedersen
Hjallese, Kold College: Silkehale 50 R, Sjagger 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Assistens Kirkegård, Odense: Silkehale 7 S. Evald Mehlsen
Odense Å v/Sankt Klemens: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Skovsneppe 1 OF. Kell Grønborg
Firtalsstrand: Grågås 220, Vibe 260 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 500 FU, Krikand 125 R, Spidsand 13 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 500 OF, Vibe 150 OF, Storspove 70 OF, Stor Flagspætte 1 FU. Dieter Maaszen


              Stor flagspætte FU i tagrenden på udhuset Sætting Strandvej               

Tirsdag den 16. november 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Blishøne 60 FU
Svendborg, Sætting Strandvej: Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 10 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 16 R
Vemmenæs (15:45): Havørn 1 3-4K OF. Poul Rasmussen
Strynø: Grågås 1000 R, Bramgås 120 OF (11:25), Pibeand 386, Storspove 38, Lillespove 1 R. Poul Rasmussen
Strynø, øst for (08:00): Ederfugl 4500 R. Poul Rasmussen
Lundeborg, Campingpladsen (10:00-11:00): Grønirisk 10 FU, Grønsisken 12 FU, Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Dompap 4 FU, Silkehale 12 R, Gæs 85 SP OF S. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, naboens foderhus: Grønirisk 20 FU, Bogfinke 4 FU, Spætmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Solsort 5 FU, Skovspurv 10 FU, Gråspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fredskoven, Oure (17:15-17:25): Allike 2000 TI (Trak ind fra flere sider og foretog overflyvninger under ivrig kalden inden de faldt til ro i skovtoppen). Børge L Rasmussen
Aborg ved Assens (10:05): Havørn 1 OF NV. Leif Kristensen
Arreskov Sø (14:15-16:15): Toppet Lappedykker 82 R, Knarand 7 R, Skeand 135 FU, Lille Skallesluger 12 R, Hættemåge 3000 R, Stormmåge 3000 R, Gransanger 1 FU, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø (11:20-12:10): Havørn 2 R AD (Kortvarigt på jagt uden held). Kell Grønborg
Horne Land (Egsgyden) (10:45): Vindrossel 27 FU, Gråsisken 46 FU. Kell Grønborg
Bøjden Nor (08:15-10:40): Grågås 784 R, Bjergand 1270 R, Dværgmåge 1 R 1K , Silkehale 38 OF, Ravn 1 OF. Lars Bonne Rasmussen, Kell Grønborg
Sorgenfribækken Fruens Bøge Odense (14:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstranden (14:15-15:15): Knarand 32 R, Hjejle 110 R, Vibe 270 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård Inddæmning (12:45-14:15): Grågås 600 R, Bramgås 500 R, Pibeand 300 R, Krikand 250 R, Havørn 1 R AD, Vibe 300 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø (12:00-13:15): Misteldrossel 1 R, Snespurv 5 S. Kristoffer Hansen
Seden Strand (12:00-13:30): Lille Lappedykker 75 R (Ved Odense Ås udløb). Kristoffer Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brahetrolleborg Gods: Knopsvane 4, Sangsvane 8, Vandstær 1 R (U/ring). Jacob Sterup
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 82 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 R, Sangsvane 12 R, Grågås 250 R, Pibeand 140 R, Knarand 7 R, Krikand 16 R, Skeand 135 FU, Taffeland 3 R, Troldand 450 R, Hvinand 5 FU, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 3 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 R, Hættemåge 3000 R NAT, Stormmåge 3000 R NAT, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 R, Korttået Træløber 1 FU, Allike 75 FU, Gråkrage 5 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 1 R, Stillits 2 R, Grønsisken 20 FU, Lille Gråsisken 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Horne By: Skarv 2 NV, Sølvmåge 100 R, Ringdue 8 R, Tyrkerdue 22 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 12 R, Blåmejse 5 R, Musvit 15 R, Spætmejse 1 R, Husskade 1 R, Allike 65 Ø, Råge 67 Ø, Gråspurv 5 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 4 R, Grønsisken 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Sangsvane 6 R (2 1k), Grågås 784 R, Canadagås 2 R, Bramgås 46 R, Pibeand 142 R, Krikand 100 R, Gråand 160 R, Taffeland 176 R, Troldand 600 R, Bjergand 1270 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Vibe 28 R, Rødben 1 R, Silkehale 38 OF,Ravn 1 OF, Bjergirisk 62 FU. Lars Bonne Rasmussen, Kell Grønborg
Sønderhjørne: Musvåge 3 R, Vindrossel 27 FU, Sortkrage 1 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 46 FU. Kell Grønborg
Fredskov, obs fra Fredskovvej 16: Knortegås 165 SV, Rødhals 1 KA, Gærdesmutte 1 KA, Halemejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 KA, Allike 2000 TI R (Trak fra alle sider sammen over skoven og fløj ivrigt kaldende rundt i tusmørket inden de gik til ro), Grønsisken 40 FU. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 17 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 9, Ederfugl 714 R (i 1 lang stribe fra Lundeborg til Elsehoved ca 4 km fra kyst), Toppet Skallesluger 11 FU, Hættemåge 165 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 3 R. Børge L Rasmussen
Stige Ø: Fiskehejre 4 R, Knarand 2 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 2 R, Rødben 9 R, Misteldrossel 1 R, Stær 7 R, Bjergirisk 80 R, Snespurv 5 S. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Gravand 11 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand: Fiskehejre 80 R, Knopsvane 2 R, Grågås 80 R, Gravand 7 R, Pibeand 35 R, Knarand 32 R, Krikand 5 R, Gråand 8 R, Troldand 70 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 110 R, Vibe 270 R, Almindelig Ryle 5 R, Storspove 20 R, Hættemåge 110 R, Sølvmåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 50 R, Allike 90 OF, Gråkrage 12 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 600 R, Bramgås 500 R, Pibeand 300 R, Krikand 250 R, Spidsand 3 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 110 R, Vibe 300 R, Storspove 5 R, Hættemåge 40 R, Ringdue 1 R, Solsort 3 R, Allike 110 OF, Gråkrage 11 R, Gråspurv 8 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Gl. Slambassin, ved Lumby Rende: Sjagger 60 FU. Evald Mehlsen
Klintebjerg: Allike 60 OF. Evald Mehlsen


             Mørkbuget knortegæs fouragerer på ålegræspudder, som driver med strømmen igennem Svendborgsund.

Mandag den 15. november 2010.

Svendborg, Viebæltet (13:30): Silkehale 30 R
Svendborg, Glarmestervej (08:00): Silkehale 100 R. Grethe Jørgensen
Svendborg, Sætting Strandvej - foderbrætobs: Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 12 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 6 FU, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 1 FU
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 60 FU
Strynø (14:45): Grågås 500 R. Poul Rasmussen
Strynø, øst for (08:00): Ederfugl 4000 R (heraf ca 80% hanner). Poul Rasmussen
Lundeborg (09:30): Sangsvane 5 OF, Silkehale 10 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård sø (10:00-10:30): Knarand 220 R (Min.), Havørn 3 R (2 ad. og 1 1K), Ravn 12 R. Lars Bonne Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:30): Lille Lappedykker 3 FU, Grågås 60 T, Troldand 8 R, Hvinand 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 4 R, Blishøne 5 FU, Sjagger 100 R, Vindrossel 10 R, Halemejse 10 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 4 R, Bogfinke 20 FU/R, Kvækerfinke 10 FU/R, Dompap 10 FU/R, Gulspurv 30 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Tarup-Davinde Phønix området (11:15): Fjeldvåge 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Sorgenfribækken (10:10): Vandstær 1 FU (Uden ring). Dieter Maaszen
Odense, Middelfartvej (09:45): Silkehale 60 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (13:10): Bramgås 700 R (og OF), Vandrefalk 1 R (13:40), Vibe 310 OF. Dieter Maaszen
Gyldensteen (08:50): Blisgås 145 FU. Jens Bækkelund
Egebjerggaard Storskov: Vandrefalk 1 R, Grønspætte 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Silkehale 50 R. Peder Rasmussen
Odense, Store glasvej: Silkehale 30 OF. Mark Andrew Hammond
Elmelund, Ellegårdsvej: Agerhøne 8 FU, Sjagger 20 FU, Halemejse 4 FU. Evald Mehlsen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU (Uden ring). Dieter Maaszen
Odense, Middelfartvej: Silkehale 60 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Knopsvane 4 R, Grågås 30 R, Gravand 15 R, Pibeand 67 R, Knarand 2 R, Krikand 8 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hjejle 18 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 15 R, Solsort 5 R, Sjagger 40 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Pibeand 70 FU, Vibe 310 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knopsvane 4 R, Grågås 700 R, Pibeand 5 R, Krikand 45 R, Spidsand 14 R, Havørn 1 R V, Musvåge 3 FU, Vibe 10 R,  Brushane 1 FU (Hø. vinge brækket. Ivrigt fouragerende), Gråkrage 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 400 FU, Bramgås 700 R (Set også flyvende), Pibeand 135 FU, Spidsand 16 FU, Vandrefalk 1 R, Vibe 310 OF. Dieter Maaszen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 185 FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods, NØ for Tyskerladen: Blisgås 145 R, Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Tårnfalk 1 FU, Silkehale 2 FU. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Sjagger 220 FU. Jens Bækkelund


               Poul Rasmussen havde tur for Svendborg kommune til Monnet. Ca 20 deltagere i diset vejr og regn!

Søndag den 14. november 2010.

Svendborgsund ved Iholm (09:00): Skarv 12 R, Knopsvane 18 R, Gråand 40 R, Ederfugl 16 R, Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 12 R
Monnet, Tåsinge
: Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 16 R, Gravand 18 R, Pibeand 16 R, Spidsand 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Ny Gesinge
: Sølvmåge 40 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Odden
: Skarv 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Musvåge 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Skovballe
: Ringdue 100 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Søby Monnet, Tåsinge
: Gravand 42 R, Pibeand 30 R, Gråand 20 R, Spidsand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 1 KA, Grågås 2 R, Knarand 9 R, Taffeland 6 R, Troldand 300 R, Hvinand 10 R, Blishøne 13 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 9 R, Sjagger 36 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Rørspurv 1 KA. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Siø
: Grågås 300 R, Hjejle 800 R, Vibe 120 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Siø:
Mørkbuget Knortegås 270 R, Hjejle 4945 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg havn
(12:30): Ederfugl 20 S, Sølvmåge 8 R, Bjergpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Ecklon
Keldsnor: Pibesvane 4 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint
: Ederfugl 8800 R, Silkehale 45 S. Ole Goldschmidt
Lundeborg
(10:30): Silkehale 25 R, Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
(15:15): Havørn 3 R (2 ad + 1 juv). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brahetrolleborg Silke å
(15:00): Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Odense Å ved Borrebyvej, Sølevadvej
(11:45): Grønsisken 100 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord
(09:45-10:45): Hvinand 205 FU, Havørn 1 R IMM (10:10). Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Føns Vang
(08:15-09:50): Lille Skallesluger 6 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Otterup, Strandvejen
(12:00): Sangsvane 126 R (Heraf 16 unger). Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 14 R, Knarand 111 R, Krikand 14 R, Gråand 95 R, Skeand 9 R, Taffeland 20 R, Troldand 490 R, Blishøne 260 R. Ole Goldschmidt
Monnet, Tåsinge (09:00 -12:30): Fiskehejre 2 R, Sangsvane 1 OF, Gravand 25 R, Havørn 1 JUV OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 12 NØ, Almindelig Ryle 1 R, Bjergirisk 45 R. Arne Bruun -Tur med Poul Rasmussen og 17 delt.
Thurø By m.m.: Grågås 195 R, Grå Gås sp. 1 R (Ung blisgås?), Musvåge 1 R, Vibe 80 R, Silkehale 28 R. Arne Bruun
Siø: Grågås 260 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 270 R, Toppet Skallesluger 90 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 4945 R, Vibe 240 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R. Erhardt Ecklon, Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint (regn fra 07:40): Ederfugl 8800 R, Havlit 20 R, Sortand 50 R, Hvinand 3 R, Engpiber 15 S, Silkehale 45 S, Sjagger 260 S, Stær 225 S, Kvækerfinke 35 S, Grønirisk 70 S, Stillits 15 S, Grønsisken 245 S, Tornirisk 20 S, Bjergirisk 15 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 S, Dompap 3 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Pibesvane 4 R, Sangsvane 78 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Sangsvane 3 FU,  Havørn 3 R (2 ad + 1 juv.). Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe Tingskov: Ringdue 1 R, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 2 OF, Dompap 8 FU, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Silkeå: Vandstær 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sanderum: Silkehale 16 OF. Martin Søgaard Nielsen
Odense Å (Borreby-Dalumvej): Borrebyvej/Solevadvej Grønsisken 100 FU. Dieter Maaszen, Kell Grønborg
Føns Vang: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 5 R, Knopsvane 2 FU, Sangsvane 4 FU, Grågås 950 R, Gråand 84 R, Taffeland 224 FU, Troldand 30 FU, Hvinand 28 FU, Lille Skallesluger 6 FU, Blishøne 180 FU, Vibe 4 R, Hættemåge 66 FU. Kell Grønborg, Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 48 FU, Skarv 2 R, Knopsvane 6 FU, Hvinand 205 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Havørn 1 IMM R, Tårnfalk 1 R, Stormmåge 1 OF, Svartbag 1 R. Kell Grønborg, Dieter Maaszen


               Lille lappedykker fotograferet ved Holckenhavn Nor af Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 13. november 2010.

Vestergade Svendborg (08:00 - 12:00): Silkehale 10 FU, Topmejse 1 KA
Gesinge, Taasinge
(09:15): Sangsvane 65 R, Allike 800 OF. Poul Rasmussen
Siø
(15:30): Hjejle 1200 R, Vibe 125 R, Fjeldvåge 1 R. Poul Rasmussen
Dyrehave, Hvidkilde
: Ringdue 6 OF, Sjagger 20 OF, Vandstær 0
Ortemølle, Hvidkilde
: Blishøne 2 R, Solsort 4 R, Blåmejse 2 R, Vandstær 0
Espe
: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(08:00-10:00): Allike 9 OF, Havørn 4 R/OF, Stor Skallesluger 23 FU, Fiskehejre3 R, Ravn 7 OF, Knopsvane 12 FU, Skarv 4 FU, Musvåge 6 R/ OF, Sangsvane 3 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Skeand 75 R, Knarand 180 R, Gråand 6 OF/FU, Gråand 5 FU, Ringdue 8 OF, Bogfinke 1 OF, Skovskade 1 OF, Musvit 1 FU, Stor Flagspætte 1 HØ, Fasan 6 FU, Vindrossel 1 OF, Hættemåge 18 R, Stormmåge 1 R, Krikand 160 R, Svartbag 1 R, Sølvmåge 10 R, Dompap 3 FU, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård sø
(11:40-12:15): Havørn 3 R (2 ad og 1 juv), Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Silkeå, Korinth
(10:15-10:45): Vandstær 2 FU, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Silkeå, Korinth
(10:30-11:45): Vandstær 2 R. Ella Mikkelsen, Gunnar Jørgensen
Gærup Skov Holstenshus
(15:15-16:30): Silkehale 32 R, Stor Tornskade 1 R, Gråsisken 25 FU, Kernebider 10 FU. Niels Bomholt
Bøjden nor
(12:50-15:30): Grågås 700 R, Krikand 350 R, Bjergand 400 R, Hjejle 126 R. Ella Mikkelsen
Grønneskov i Lundeborg
: Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Broholm mark
: Vibe 1 FU, Musvåge 1 OF, Sjagger 2 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Holckenhavn nor
: Knopsvane 13 FU, Blishøne 400 FU, Skav 4 OF, Hvinand 15 FU, Sølvmåge 10 FU, Grågås 500 FU, Hættemåge 12 FU, Toppet skallesluger 1 FU, Lille lappedykker 10 FU, Ringdue 8 OF, Gråand 10 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Nyborg slot, Voldgraven
: Silkehaler 5 R, Stor flagspætte 1 FU, Blishøne 30 FU, Gråand 15 FU. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Slipshavn
: Tårnfalk 2 OF, Musvåge 1 OF, Skarv 3 OF, Spurvehøg 1 OF, Grønirisk 50 OF, Knopsvane 50 FU, Sølvmåge 35 FU. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Østerøsø, Knudshoved
: Musvåge 2 OF, Skav 2 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Nyborg by
: Silkehale 20 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Bynkel
: Silkehale 12 OF, Musvit 2 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Lille Mølle
: Musvåge 1 OF, Vandstær 0 (desværre). Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Sentved
: Sjagger 300 OF. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Hesselager gård
: Ringdue 300 OF, Stormmåge 500 FU. Poul Brugs Rasmussen, Christian Rasmussen
Odense, Grønløkkevej
(11:30): Silkehale 50 FU. Dieter Maaszen
Bogensø
(11:40-11:50): Stor Tornskade 1 R. Lars Philip Nørtoft
Ladby ved Kerteminde: Agerhøne 7 FU (På vejen ...). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Horseklint (10:20-11:00): Lomvie/Alk 4 N. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved (09:00-11:00): Strandhjejle 5 R, Islandsk Ryle 19 R, Tejst 1 R. Lars Philip Nørtoft
Baagø, Ferskersø (11:35-11:45): Blå Kærhøg 2 R han. Kell Grønborg
Baagø, Noret (10:25-11:10): Blå Kærhøg 1 R hun. Kell Grønborg
Baagø, Nord for campingpladsen (09:05-09:20): Havørn 2 R (1-2K). Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skovsbo: Spurvehøg 1 OF. Peder Rasmussen
Tankefuld: Silkehale 50 OF. Peder Rasmussen
Ortemølle, Hvidkilde: Musvåge 1 OF, Sjagger 6 FU, Vindrossel 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 OF, Bogfinke 5 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 5 FU. Peder Rasmussen
Vester Skerninge, Vestermølle: Fiskehejre 1 R, Vandstær 1 FU, Sjagger 90 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 17 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22 R, Grågås 275 R, Canadagås 2 R, Troldand 400 R, Bjergand 2 R, Hvinand 45 R, Skovskade 1 R HØ. Peder Rasmussen
Gærup Skov: Musvåge 2 FU, Ringdue 2 OF, Silkehale 32 R, Blåmejse 7 FU, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 R, Kvækerfinke 1 R, Grønsisken 23 FU, Stor Gråsisken 25 FU, Lille Korsnæb 4 OF, Kernebider 10 FU, Gulspurv 11 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 11 R, Grågås 90 R, Gråand 12 R, Stor Skallesluger 9 R, Havørn 3, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gråkrage 8 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Skarv 8 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 3 R, Grågås 700 R, Bramgås 33 R, Pibeand 140 R, Krikand 350 R, Gråand 152 R, Spidsand 18 R, Taffeland 200 R, Troldand 500 R, Bjergand 400 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Hjejle 126 R, Almindelig Ryle 1 R, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 9 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Bjergirisk 40 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Tårnfalk 1 R, Vandstær 2 R, Solsort 1 R, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Pibeand 275 R, Knarand 2 R, Troldand 3 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 2 R, Rødben 5 R, Engpiber 1 R, Jernspurv 1 R, Vindrossel 4 R, Stær 8 R, Bjergirisk 30 R, Dompap 1 R, Rørspurv 3 R. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Gråand 140 R, Skeand 5 R, Troldand 150 R, Fjeldvåge 1 R. Kristoffer Hansen
Odense: Grønløkkevej ved Aldi Silkehale 50 FU. Dieter Maaszen
Svanedam, ved stationen: Halemejse 2 AD FU. Evald Mehlsen
Nyborg Strand: Toppet Skallesluger 3. Evald Mehlsen
Fyns Hoved, Sommerhusområdet: Silkehale 10 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Horseklint: Rødstrubet Lom 1 S, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 2 NV, Gråstrubet Lappedykker 4 NV, Fløjlsand 12 R, Islandsk Ryle 7 R, Lomvie/Alk 4 NV, Sanglærke 2 , Silkehale 28 S, Råge 2 NV, Kvækerfinke 1 OF, Grønirisk 12 R, Stillits 4 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Ladby: Agerhøne 7 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund


              Vandstærene er ved at indfinde sig. Denne er fotograferet ved Sandholt af Leif Kristensen

Fredag den 12. november 2010.

Østre skole, Svendborg : Musvåge 4 R, Silkehale 275 R, Husskade 4 R. Christian Rasmussen
Havnen, Svendborg
(12:00): Silkehale 85 R. Poul Rasmussen
Glarmestervej, Svendborg: Silkehale 16 R. Grethe Jørgensen
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 42 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 48 FU, Ederfugl 36 R, Hvinand 16 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 2 R
Siø, ved dæmningen (14:05-14:15): Grågås 600 R, Hjejle 200 R. Børge L Rasmussen
Sandholt (12:00): Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Hesselagergård: Musvåge 2 FU, Sjagger 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændeskov: Blå kærhøg 1 FU, Sjagger 75 OF, Stormmåge 200 FU, Gråkrage 24 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gravvænge, eng syd for Sortemosen: Musvåge 1 FU, Blå kærhøg 2 FU, Gråkrage 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Kilen Børnehave: Sjagger 200 R, Stillits 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg Gymnasium (10:30): Silkehale 50 R. Lars Bonne Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (11:00-11:45): Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 5 R, Knopsvane 45 FU, Grågås 110 R, Gråand 20 R, Ederfugl 50 R, Blishøne 200 FU,Hjejle 120 T, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 5 FOU, Hættemåge 160 FU, Sølvmåge 50 FU/R, Svartbag 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vestermaden (13:30): Blå Kærhøg 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hovedvej v. Dalby (13:15): Ravn 1 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Grågås 600 FU, Hjejle 200 R, Vibe 150 R. Børge L Rasmussen
Horne By: Spurvehøg 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Krikand 250 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 15 R, Sjagger 35 FU SØ. Kirsten Pedersen
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Skarv 30 R, Knopsvane 4 FU, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Krikand 55 R, Gråand 16 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Min. Grågås 950 FU. Jens Bækkelund
Føns Vig: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 30 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hættemåge 60 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Hjejle 370 R, Ravn 2 FU. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Skarv 12 R, Vibe 370 R, Hættemåge 120 FU, Stær 3 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Knopsvane 7 R. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Knopsvane 2 R. Jens Bækkelund


                  Gærdesmutte fotograferet i Lundeborg af Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 11. november 2010.

Østre skole, Svendborg : Musvåge 3 OF, Silkehale 100 R. Christian Rasmussen
Skårupøre Sund
: Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 8 R
Svendborg, Møllergade
: Silkehale 40 OF
Vornæs Havn/ Bøgebjerghusene
(11:15- 11:30): Havørn 2 OF (sejlede langt ned over strandengen/ kystdiget, forsvandt mod Tåsinge Vejle). Bettina Gerti Groß
Lundeborg, matriklen og campingpladsen
(10:00): Knopsvane 3 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Skarv 6 FU, Sølvmåge 12 R, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 18 FU, Dompap 4 FU, Silkehale 12 FU, Skovspurv 30 FU, Gråspurv 15 FU, Gærdesmutte OF, Stor flagspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Silke Å
: Vandstær 2 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(08:25): Silkehale 160 OF (I 6 flokke). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg (11:25-11:30): Silkehale 140 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vigelsø, set fra Stige Ø (11:45): Hjejle 2500 OF. Dieter Maaszen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge Odense (09:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund, Trappebækken
: Bjergvipstjert 1 R. Peder Rasmussen
Horne By
: Musvåge 1 R, Klippedue/Tamdue 8 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 F 2K+ R, Rødhals 1 R, Solsort 22 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Allike 80 V, Råge 20 V, Skovspurv 45 R, Bogfinke 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Odense Å v/Brobyværk
: Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup
Klinte Strand
: Hjejle 300 FU, Vibe 22 FU. Jacob Sterup
Nærå Strand/Agernæs Flak
: Fiskehejre 1 R, Hvinand 1040 FU, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 116 FU, Strandhjejle 76 FU, Islandsk Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 1251 FU, Lille Kobbersneppe 94 FU, Storspove 141 FU, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 3 R, Bjergirisk 210 FU. Jacob Sterup
Hasseløre/Hvenegårdsholm
: Musvåge 1 AD MF FU. Evald Mehlsen
Slambassinet: Rødstrubet Lom 1 JUV VDR R (- obs.: grå hals.), Troldand 150 EKL FU. Evald Mehlsen
Horseklint: Fløjlsand 2 R. Søren Louis Rasmussen


               Bjergirisk november Knudshoved

Onsdag den 10. november 2010.

Østre skole - Fruestuevej, Svendborg (07:45) Silkehale 700 R (I dag kl. 7.45 da jeg stod skolepatrulje ved Østre skole i Svendborg, så jeg omkring 700 Silkehaler R i nogle store træer på Fruestuevej. Der var mange flokke i området.). Christian Rasmussen
Siø
(15:40): Hjejle 1200 R, Vibe 150 R. Poul Rasmussen
Strynø Havn
: Skærpiber 1 R. Poul Rasmussen
Strynø
: Mørkbuget knortegås 250 R, Ederfugl 1200 R. Poul Rasmussen
Hundtofte ved Stenstrup
(15:45): Blå Kærhøg 1 OF hun. Niels Andersen
Brændegård Sø: Havørn 2 (prøvede i længere tid at få fat på en and ude på søen, men uden held), Stor Skallesluger 65, Sangsvane 8, Musvåge 3, Ravn 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (11:15-11:45): Toppet Lappedykker 31 R, Skarv 5 R, Knarand 21 FU, Troldand 1400 R, Gransanger 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (09:30-11:00): Lille Lappedykker 3 FU, Blishøne 5 FU, Vindrossel 30 FU/R, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R, Ravn 2 R, Dompap 10 FU/R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg Gymnasium (13:45): Silkehale 60 R. Lars Bonne Rasmussen
Lillemølle, Refsvindinge (15:00): Vandstær 1 R (Uden ring!). Hans Rytter
Bogø Havekoloni, Stige Ø (17:05): Skovhornugle 2 R (Udflyvende). Ella Mikkelsen
Vestermaden (13:15): Fjeldvåge 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Dalby, Hindsholm (08:30-09:30): Silkehale 45 R. Michael Glentedal, Lars Philip Nørtoft
Husby Strandvej (09:55): Agerhøne 5 R. Frits Thomsen
Brænde Mølle, Fisketrappen (09:45): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Kertedalen, Brænde Å (09:15): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Neverkær v/Årupvejen (08:45): Ravn 2 R. Frits Thomsen
Jersore (13:00-13:30): Silkehale 34 R, Gulspurv 30 R. Sten Pedersen
Bogense, Smidstrupvej (14:30): Stor Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (13:15-14:15): Lysbuget Knortegås 31 FU, Strandskade 56 R, Bjergirisk 120 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand Agernæs Flak (09:00-11:30): Grågås 800 FU, Hvinand 520 FU, Havørn 1 FU (11:00), Strandskade 59 FU, Almindelig Ryle 600 FU, Stor Regnspove 96 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårup
: Sangsvane 46 R (På stub efter majs vest for Skårup. 6 var 1 K). Arne Bruun
Horne By
: Musvåge 3 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 60 S, Tyrkerdue 4 R, Silkehale 30 R, Solsort 25 R,
Blåmejse 2 R, Musvit 20 R, Allike 50 R, Råge 10 R, Gråspurv 30 R, Skovspurv 100 R, Bogfinke 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sinebjerg
: Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lillemølle (Ørbæk Å)
: Vandstær 1 R. Hans Rytter
Firtalsstrand
: Skarv 1 FU, Fiskehejre 2 R, Gravand 8 FU, Pibeand 58 R, Knarand 12 R, Krikand 42 R, Gråand 2 R, Spidsand 5 FU, Hjejle 3 R, Vibe 57 R, Almindelig Ryle 55 R, Storspove 48 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 10 R, Stær 8 OF. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning
: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 13 , Grågås 144 R, Gravand 12 R, Pibeand 250 R, Knarand 15 R, Gråand 33 R, Spidsand 23 R, Taffeland 1 R, Troldand 19 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 45 FU, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 1 R, ,Lille Kobbersneppe 3 FU Storspove 145 FU, Svartbag 2 AD R, Rødhals 5 R, Solsort 7 R, Sjagger 8 R, Bogfinke 4 R, Stillits 20 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Kerteminde
: Silkehale 14 R. Søren Louis Rasmussen
Ørritslev, Mark nord for Skebyvej mellem Skeby og Ørritslev:
Grågås 360 R, Bramgås 4 FU. Jacob Sterup
Harritslevgård Møllebæk, Smidstrupvej
Stor Tornskade 1 FU. Dieter Maaszen
Mågeøerne
: Knortegås, Lysbuget (hrota) 31 FU, Hvinand 75 FU, Toppet Skallesluger 73 FU, Strandskade 56 R, Bjergirisk 120 FU. Dieter Maaszen
Bogense
: Silkehale 18 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 800 FU, Hjejle 750 R. Jens Bækkelund


               DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 28/10-2010:
             
                   Naturens rygrad er ved at knække
                                Gæstfrie fuglelokaliteter rummer nøglen til øget biodiversitet
                                Til kamp på udebane for mangfoldigheden


               Ederfugle på Svendborgsund sen eftermiddag i skumringen!

Tirsdag den 9. november 2010.

Nyborgvej, ”Stjernes” gamle boldanlæg, Svendborg: Silkehale 500 R (Flokken i dag var meget større end den på de 500 fugle i går, der var fugle overalt i træerne, på jorden og i luften). Christian Elnegård Rasmussen
Svendborgsund ved Iholm
(15:00): Lille Lappedykker 10 R, Skarv 18 R, Knopsvane 36 R, Gråand 120 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 16 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 160 R, Svartbag 1 R
Siø
(15:40): Fjeldvåge 1 R, Hjejle 1200 R. Poul Rasmussen
Rudkøbing Skole
(15:30): Silkehale 75 R. Poul Rasmussen
Fårevejle syd for Rudkøbing
(08:00): Hjejle 600 R. Poul Rasmussen
Silke å (15:20): Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/ Ravnholt (08:10-09:40): Havørn 2 R (1 ad), Duehøg 1 OF, Sjagger 240 OF, Ravn 3 R. Kell Grønborg
Brændegård sø: Knarand 485 R, Skeand 31 R, Havørn 2 OF AD (Senere rast ved søen), Havørn 1 R JUV (På øen), Ravn 27 OF. Kell Grønborg
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Erik Ehmsen
Faaborg (08:00-08:05): Silkehale 70 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Dalum Landbrugsskole, Odense: Silkehale 40 R. Hans Rytter
Blommenslyst Golfbane (12:00-14:00): Agerhøne 7 R. Sten Pedersen
Nordfyns Gymnasium, Søndersø (11:45): Ravn 2 OF. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Faaborg
: Silkehale 70 R. Per D Poulsen
Arreskov Sø
: Skarv 300 (overnattende ved søens sydvestlige del), Sangsvane 18 AD FU, Måge sp. 6000. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge
: Rød Glente 1 FU. Erik Ehmsen
Ulbølle
: Tyrkerdue 25 R, Jernspurv 1 FU, Solsort 2 R, Sjagger 1 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Husskade 1 R, Skovspurv 13 FU, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt
Pilegårdsskoven Vester-Aaby
: Fiskehejre 1 FU, Musvåge 1 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 2 R, Halemejse 5 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 42 R, Knarand 485 R, Skeand 28 R, Stor Skallesluger 37 FU,  2 ad. 1 juv Havørn 3 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 7 FU, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 12 OF, Ravn 27 OF, Stær 12 R. Kell Grønborg
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Duehøg 1 OF, Sjagger 240 OF, Ravn 3 OF. Kell Grønborg
Hjallese, Dalum Landbrugsskole: Silkehale 40 R. Hans Rytter
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Grønsisken 12 FU. Evald Mehlsen


              Solsort fra matriklen d. 8. november 2010 - let kendelig!

Mandag den 8. november 2010.

Nyborgvej, ”Stjernes” gamle boldanlæg, Svendborg (14:00): Silkehale 500 R. Christian Elnegård Rasmussen
Blåby, Thurø
(08:00): Silkehale 35 FU. Anders Anker Bendtsen
Vornæs, Bøgebjerghuse
(15:00): Havørn 1 OF (stor flot havørn med hvid hale og meget lyst næb, langt ned over marken ved siden af nummer 17/ skovbrynet  - over Bøgebjerghusene sammen med regnbue og fødselsdag Dannebrog i vinden). Bettina Gerti Groß
Dyrehave, Hvidkilde
: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 6 R, Spætmejse 1 R, Grønirisk 14 FU, Stillits 12 FU
Ortemølle, Hvidkilde
: Solsort 8 FU, Stillits 4 R, Dompap 2 KA
Vejstrup å til Skårup Skovmølle
(10:00 – 11:00): Vibe 5 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 22 R, Råge 200 FU, Allike 80 FU, Gråkrage 30 FU, Ederfugl 16 T, Sjagger 30 FU, Stor Skallesluger 4 FU, Hvinand 24 FU, Sangsvane 3 OF. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg Gymnasium
(15:00): Silkehale 160 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Gymnasium
(10:25): Silkehale 60 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Fjord (09:45-11:30): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 30 FU, Skarv 65 R, Knopsvane 85 FU, Knortegås 8 FU, Gråand 30 FU/R, Pibeand 55 R, Krikand 15 FU/R, Ederfugl 500 FU/R, Hvinand 80 FU/R, Toppet Skallesluger 30 FU/R, Musvåge 3 SV, Blishøne 470 FU, Hjejle 220 FU/R (Bjørnø), Vibe 15 R (Bjørnø), Hættemåge 70 R, Sølvmåge 40 FU/R, Svartbag 10 FU/R, Silkehale 80 FU, Sjagger 15 FU, Vindrossel 20 FU, Allike 60 SV, Grønirisk 40 FU/R, Rørspurv 1 R, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (10:45): Vandstær 1 R (Ring om højre ben). Ella Mikkelsen
Stige Ø (11:30-14:00): Sædgås 2 N (Skov), Bramgås 400 R (Vigelsø), Fjeldvåge 1 R (Vigelsø), Agerhøne 6 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Søren Gjaldbæk
Bågø Kolonihave (14:15): Skovhornugle 1 R. Søren Gjaldbæk
Bågø Kolonihaver (11:20): Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (14:00): Vandrefalk 1 NV han, Skovsneppe 1 R, Alk 1 DØD. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By
: Silkehale 35 FU. Anders Anker Bendtsen
Thurø By
: Storspove 4 SV. Arne Bruun
Faaborg, Nørregade
: Silkehale 9 OF. Jacob Sterup
Fynsværket + gl. kanal
: Skovhornugle 3 R. Dieter Maaszen
Enebærodde: Silkehale 5 FU. Evald Mehlsen
Hessum: Bomlærke 30 FU ( - fouragerende på jorden, 1 syngende fra hegn.). Evald Mehlsen
Hofman Bangs Holme: Gravand 15 FU. Evald Mehlsen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Troldand 18 FU. Evald Mehlsen
Stige By: Grågås 200 SV. Evald Mehlsen
Stige Ø: Vibe 100 OF. Evald Mehlsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 6 FU, Knopsvane 9 FU, Grågås 650 FU, Gråand 25 FU, Taffeland 32 FU, Troldand 80 FU, Havlit 5 FU, Hvinand 82 FU, Blishøne 35 FU. Kirsten Pedersen
Fønsskov, marker: Almindelig Ryle 180 FU. Kirsten Pedersen


             Fundet af Jacob Sterup og jeg twitchede den fra Nyborg. Set på det nordligste af Gl. Losseplads, hvor den fløj sydpå for at gå ned på den sydlige losseplads, hvor jeg ikke kunne genfinde den). Foto og tekst Tim Hesselballe

Søndag den 7. november 2010.

Iholm, Svendborg (11:45): Fjeldvåge 1 R, Sangsvane 4 R, Mørkbuget knortegås 8 R. Morten Kristiansen
Tange å
: Knopsvane 7 R, Grønsisken 20 R, Skovskade 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
(15:00-15:45): Knarand 420 R, Havørn 2 R AD (15:13), Ravn 3 OF. Dieter Maaszen
Brændegård Sø (13:05-14:50): Duehøg 1 R, Ravn 21 OF. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor
(09:30-11:30): Grågås 620 R, Bjergand 110 R, Ravn 1 HØ. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker
(08:30-09:00): Grønspætte 1 OF. Dieter Maaszen
Espe By: Ravne 2. Jakob Kristensen [MidtfynsNatur]
Espe: Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Falsled
(16:00): Silkehale 28 R. Helle Suadicani
Håre Mose (11:25): Stor Tornskade 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Stige Ø, Gl. losseplads (11:15): Vandrefalk 1 R (På Vigelsø),
Storpiber 1 R (Fundet af JSA på den nordlige del. Sidst set flyve mod syd, hvor den gik ned på sydligste del af lossepladsen). Tim Hesselballe
Vigelsø (13:30-14:30): Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 3000 R, Vibe 500 R. Michael Glentedal
Østerø Sø (12:10-13:15): Rødben 10 R, Taffeland 7 FU/R, Pibeand 16 FU, Skarv 19 R, Troldand 25 FU/R, Svartbag 5 R, Gråand 26 FU/R, Husskade FU, Gråkrage 3 FU. Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Bramgås 250 SV, Vibe 30 SV, Silkehale 15 R. Arne Bruun
Dovns Klint
(06:50 - 13:00): Lom sp. 4 SV, Toppet Lappedykker 3 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 18 SV, Fiskehejre 3 SV, Knopsvane 7 SV, Sangsvane 3 SV, Grågås 285 SV,
Bramgås 11280 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 126 SV, Gråand 8 SV, Ederfugl 1630 SV, Havlit 2 SV, Sortand 26 SV, Fløjlsand 1 SV, Hvinand 234 SV, Toppet Skallesluger 121 SV, Stor Skallesluger 2 SV, Havørn 2 1K N (12.10 og 12.25. Begge fugle indtrækkende fra Lolland/Østersøen og langsomt mod nord. Den sidste fugl sidst set over søgård mose ved 13 tiden), Blå Kærhøg 1 F AD S, Spurvehøg 9 S, Musvåge 66 S, Fjeldvåge 1 S, Vandrefalk 2 , Hjejle 30 SV, Strandhjejle 4 SV, Vibe 94 SV, Almindelig Ryle 4 SV, Huldue 52 S, Ringdue 10300 S, Stor Flagspætte 1 R, Hedelærke 4 S, Sanglærke 22 S, Engpiber 6 S, Skærpiber 7 S, Hvid Vipstjert 3 S, Silkehale 74 S, Jernspurv 3 S, Sjagger 140 S, Vindrossel 2 S, Blåmejse 6 S, Stor Tornskade 1 R, Allike 1015 S, Råge 9 S, Gråkrage 1 S, Stær 475 S, Kvækerfinke 8 S, Finke sp. 35 S, Grønirisk 315 S, Stillits 61 S, Grønsisken 385 S, Bjergirisk 81 S, Stor Gråsisken 7 S, Dompap 11 S, Snespurv 5 N, Gulspurv 4 S, Rørspurv 7 S. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale:
Havørn 1 1K FU, Storspove 50 FU, Bjergirisk 300 R, Stor Gråsisken 3 R. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Nørreballe Nor
: Knarand 96 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 13 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 28 R, Grågås 1070 R, Bramgås 130 R, Pibeand 120 R, Knarand 68 R, Krikand 119 R, Gråand 172 R, Spidsand 19 R, Skeand 77 R, Taffeland 680 R, Troldand 415 R, Bjergand 48 R, Hvinand 16 R, Blishøne 330 R, Vibe 45 R, Sortklire 1 R, Huldue 7 R, Silkehale 4 R, Gærdesmutte 1 R, Skægmejse 6 R, Blåmejse 2 R, Allike 60 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Bjergirisk 6 R, Stor Gråsisken 2 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 1K R, Grågås 81 R, Canadagås 2 R, Gråand 20 R, Troldand 18 R, Hvinand 49 R, Musvåge 4 OF, Fasan 7 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 9 OF, Solsort 1 R, Fuglekonge 10 R, Musvit 7 R, Spætmejse 1 R, Husskade 2 R, Allike 190 OF, Gråkrage 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø
: Sangsvane 5 FU, Knarand 420 R, Stor Skallesluger 15 FU, Havørn 2 AD R, Ravn 3 OF. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 26 R, Fiskehejre 7 R, Knarand 120 R, Stor Skallesluger 11 FU, Duehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Ravn 21 OF. Kirsten Pedersen
Sønderhjørne (07:00-11:45): Knopsvane 2 V, Sangsvane 2 SV, Grågås 150 SV, Bramgås 25 V, Ederfugl 70 V, Sortand 2 SØ, Hvinand 32 V, Toppet Skallesluger 7 V, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 10 SV, Vibe 12 SV, Hættemåge 20 SV, Huldue 7 SV, Ringdue 5060 SV, Hedelærke 1 SV, Engpiber 3 SV, Silkehale 14 SV, Sjagger 85 SV, Vindrossel 8 SV, Blåmejse 25 SV, Allike 2500 SV, Råge 5 SV, Ravn 2 R, Stær 130 SV, Kvækerfinke 80 SV, Grønirisk 27 SV, Stillits 5 SV, Grønsisken 15 SV, Stor Gråsisken 18 SV, Lille Korsnæb 11 SV, Dompap 8 SV. Per Damgård Poulsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 80 R, Canadagås 4 R, Bramgås 38 R, Pibeand 14 FU, Knarand 3 FU, Gråand 21 FU, Troldand 220 FU, Bjergand 3 FU, Toppet Skallesluger 14 R, Svartbag 3 R, Ravn 8 OF. Kirsten Pedersen
Hårby: Hjejle 80 FU, Vibe 120 R. Kirsten Pedersen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Sangsvane 4 R, Grågås 620 R, Canadagås 2 R, Bramgås 41 R, Pibeand 70 FU, Knarand 3 FU, Krikand 20 R, Gråand 25 R, Spidsand 2 R, Taffeland 75 FU, Troldand 300 R, Bjergand 110 R, Toppet Skallesluger 25 FU, Svartbag 5 R, Ravn 1 SY, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 FU. Dieter Maaszen
Faldsled: Silkehale 28 R. Helle Suadicani
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 12 FU, Sangsvane 4 FU, Grågås 540 R, Canadagås 1 R, Taffeland 50 R, Troldand 440 R, Hvinand 175 FU, Musvåge 1 OF, Ravn 2 SY. Dieter Maaszen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU. Dieter Maaszen
Vitsø: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 2 OF, Fiskehejre 8 OF, Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 2 AD R, Grågås 53 , Bramgås 118 V, Krikand 6 R, Gråand 37 R, Taffeland 156 FU, Troldand 128 FU, Hvinand 19 FU, Spurvehøg 3 V, Musvåge 10 , Fjeldvåge 1 V, Blishøne 15 FU, Vibe 3 R, Storspove 21 FU, Hættemåge 153 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Huldue 2 V, Ringdue 340 V, Sanglærke 3 V, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 2 R, Solsort 7 R, Sjagger 6 OF, Blåmejse 9 FU, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Allike 710 V, Sortkrage 2 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2 OF, Stær 82 V, Skovspurv 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 420 V, Stillits 7 NV, Grønsisken 28 NV, Dompap 12 V, Gulspurv 4 R, Rørspurv 3 R. Morten Müller
Stavre Skov/Stavreshoved: Natugle 2 R (I vedbend ved husmur overfor Stavre skov). Bo K. Stephensen
Vigelsø: Skarv 3 R, Sangsvane 26 AD R, Grågås 190 FU, Bramgås 390 FU, Gravand 7 FU, Pibeand 700 R, Krikand 1150 R, Gråand 480 R, Spidsand 46 FU, Skeand 25 R, Troldand 795 R, Havørn 1 AD R ( Formentlig adult (lyst hoved og næb), men halen kunne ikke set. Sad i starten på en stenbunke, men forsvandt på et tidspunkt.), Spurvehøg 2 FU, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD FU (På fangfolden. Fløj på et tidspunkt ud og fangede en mindre fugl (Alm. Ryle?).),  Strandskade 1 R, Hjejle 5000 R, Vibe 1300 R, Almindelig Ryle 270 R, Storspove 51 R, Rødben 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 10 R, Halemejse 5 R, Skovskade 2 R. Jacob Sterup
Stige Ø: Musvåge 1 R, Tårnfalk 3 R, Agerhøne 2 R , Bogfinke 50 R, Bjergirisk 70 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R, Sisken sp. 120 SV, Rørspurv 2 R(tramp efter storpiberen, som desværre var væk..). Martin Strømkjær, Kristoffer Hansen
Stige Ø: Tårnfalk 1 R, Storspove 3 R, Rødben 3 R,
Storpiber 1 1K FU ( I forbindelse med at jeg tjekkede nogle forbiflyvende småfugle, kom der pludselig en stor piber med kraftig krop og lang hale ind i kikkertfeltet. Fuglen fløj i dybe buer. Jeg blev straks sporet ind på Storpiber (som jeg havde set dårligt i Blåvand dagen før), og et par hæse, gråspurve-lignende kald bekræftede dette. Fuglen gik ned på strandengen på den nordlige del af Stige Ø, 3-400 m væk. Jeg besluttede mig for at afslutte min optælling af fuglene i Seden Strand og derpå prøve at genfinde fuglen, men 10 minutter senere hørte jeg fuglen igen. Denne gang kom den flyvende lavt, passerede ret tæt forbi mig og landede, efter en kort 'musen', i græsset på NØ-skråningen af den gamle losseplads. I starten kunne den ses fouragere i græsset, men den forsvandt snart af syne. THH twitchede fuglen fra Nyborg og ankom en halv time senere. Vi så herefter Storpiberen rigtig fint på kort afstand og medlys sidde i toppen af en vissen frøstand, hvorefter den lettede og fløj langt sydpå, kaldende mange gange. THH fik fine fotos! Fuglen så ud til at lande på den sydligste del af den gamle losseplads, hvor THH eftersøgte den uden held. Fuglen sås i tidsrummet 10:17-11:15. Det er vist første fund på Fyn i 6½ år og ny art for Odense Fjord. Ny Fyns- og ædelart for undertegnede., Bjergirisk 7 FU. Jacob Sterup
Stige Ø:
Storpiber 1 R (Fundet af Jacob Sterup, og jeg twitchede den fra Nyborg. Set på det nordligste af Gl. Losseplads, hvor den fløj sydpå for at gå ned på den sydlige losseplads, hvor jeg ikke kunne genfinde den) Tim Hesselballe
Vejlby: Tyrkerdue 16 R. Erik Røjgaard
Enebærodde: Storspove 3 FU. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Silkehale 7 FU. Evald Mehlsen
Ægholm: Skarv 70 R. Evald Mehlsen
Bogense: Silkehale 45 OF. Jens Friis-Walsted
Drætlingen v/Drættegrund: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Ved Avlsgården. Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Pibeand 90 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund


              Sjagger bader på Taasinge i går. Foto: Tom Willestofte

Lørdag den 6. november 2010.

Strandvænget, Svendborg (15:15): Silkehale 42 FU (I dag på paradisæble). Niels Andersen
Svendborg, Pløjeholmen
: Silkehale mindst 200 OF. Poul Brugs Rasmussen
Thurø By, Hyldebærvænget
: Silkehale 2 R, Musvit 2 R, Sortkrage 2 R
Brændegård Sø
(08:00-09:35): Knopsvane 12 FU/R, Fiskehejre 3 FU/R, Ravn 10 FU, Stor Skallesluger 34 FU/R, Havørn 3 R, Stor Flagspætte 1 FU, Musvåge 1 OF, Vibe 1 OF, Krikand 228 FU/R, Gråkrage 1 OF, Grønsisken 14 FU, Blåmejse 1 FU, Knarand 200 FU/R, Skeand 30 FU/R, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 1 FU, Musvit 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Skovskade 4 OF, Allike 14 OF. Leif Kristensen
Silke Å
(09:50): Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Stryget ved Brobyværk Kro
(11:15): Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø
(15:30): Knarand 800 R, Krikand 180 R, Havørn 2 R AD, Ravn 44 R. Søren Gjaldbæk
Sollerup
(15:00): Gransanger 1 R. Søren Gjaldbæk
Fåborg (16:10): Silkehale 150 R. Søren Gjaldbæk
Lundeborg: Skarv 500 FU (fællesfiskeri), Grågås 75 OF SV (10:30) 100 OF SV (14:00), Silkehale 0. Poul Brugs Rasmussen
Brudager: Vindrossel 5 RA. Poul Brugs Rasmussen
Gravvænge, eng mod Sortemosen: Vibe 24 FU, Stær 18 FU, Spurvehøg 1 M R. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Rød Glente 1. Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Sorgenfribækken, Fruens Bøge Odense (14:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg
(08:50-09:35): Silkehale 160 OF (I to flokke på hhv. 125 og 35), Misteldrossel 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Horseklint, Fynshoved (10:45-12:45): Ederfugl 2800 R, Sortand 900 R, Fløjlsand 50 R, Islandsk Ryle 15 R, Lomvie 7 N, Alk 1 N, Lomvie/Alk 26 N, Tejst 7 N, Søkonge 1 N (Kl. 11.34 50 meter fra kysten), Grønirisk 80 V. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Odense Å, Brobyværk (11:11): Bjergvipstjert 1 R. Peder Blommegård
Ølsted (10:10): Sjagger 100 R. Peder Blommegård
Grindløse ås (13:00): Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge (10:00): Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 6 V, Gråand 30 R, Strandskade 4 V. Arne Bruun
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 55 R, Gravand 8 R, Pibeand 150 R, Gråand 35 R, Spidsand 28 FU, Toppet Skallesluger 9 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 70 OF, Storspove 5 R. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 440 R, Bramgås 29 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 4000 R, Vibe 370 R, Stær 475. Peder Rasmussen
Fårevejle: Fjeldvåge 1 R, Silkehale 80 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Silkehale 620 R, Husrødstjert 1 SY, Sjagger 150 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 540 R, Bramgås 29 R, Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 3200 R, Vibe 315 R, Silkehale 45 S, Stær 400 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn, nord for færgehavn: Bjergpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Grønirisk 5 FU, Snespurv 7 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 6, Knopsvane 28, Grågås 255, Knarand 200 R, Krikand 325 R, Gråand 85 R, Skeand 70 R, Troldand 28 R, Stor Skallesluger 31, Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2, Fasan 34, Blishøne 3 FU, Vibe 1 OF, Hættemåge 12, Sølvmåge 1 JUV R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2, Rødhals 2, Solsort 3, Sjagger 2 T HØ, Vindrossel 6 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 2 OF, Allike 16, Gråkrage 9, Ravn 10, Skovspurv 12, Bogfinke 1 R, Grønsisken 14 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T HØ. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Silkehale 30 R. Sten Nielsen
Tarup Grusgrave: Silkehale 30 R (DOF's Uglegruppe, samt andre deltagere i årets uglemøde). Per Rasmussen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense: Grågås 60 SV,  Silkehale 5 R. Evald Mehlsen

            Vandstæren ved Silke å er på plads. Foto: Leif Kristensen


             Hærfuglen fra Revninge som overnattede hos Peder Høite Hansen i papkassen fra torsdag d. 4. nov. til fredag d. 5. november, hvor den blev sat fri igen. Tak til fotografen Peder høite Hansen

Fredag den 5. november 2010.

Strandvej, Svendborg (09:00): Silkehale 150 R. Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund ved Iholm
(15:15): Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 R, Ederfugl 12 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 22 R, Vibe 30 R
Vindeby, Taasinge
: Sjagger 400 R. Tom Willestofte
Sundhøjskolen
(10:00): Silkehale 300 R. Erik Ehmsen
Gl Nyby
: Silkehale 110 R. Erik Ehmsen
Thurø Skole, Thurø (08:05 ): Silkehale ca. 400 R (i træer og luften). Esben Eriksen
Thurø Skole, Thurø
(08:30 -     ): Silkehale 300 R
Thurø Skole, Thurø
(07:30 -     ): Silkehale 50 FU (i rønnebærtræer foran skolen). Claus Ellef
Siø: Hjejle 1500 R. Poul Rasmussen
Rudkøbing: Silkehale 40 R. Poul Rasmussen
Tange å: Knopsvane 4 R, Skarv 5, Toppet Skallesluger 4 R, Sløvmåge 12 R, Ederfugl 16 R, Bogfinke 6 R, Gærdesmutte 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Sollerup / Arreskov Sø (12:00 -13:45): Sjagger 44 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 55 FU, Solsort 9 FU, Vindrossel 2 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 2 FU, Grønirisk 10 FU, Hvinand 2 FU, Troldand 47 FU/ R, Skarv 35 R, Toppet Lappedykker 15 FU, Fiskehejre 1 R, Blishøne 17 Fu / R, Grågås 31 R, Musvåge 1 FU, Allike 49 FU, Råge 5 FU. Leif Kristensen
Espe: Musvåge 2 , Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg (14:00): Silkehale 50 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Gymnasium (09:00): Silkehale 90 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (10:00-10:30): Grågås 25 R, Skeand 25 FU, Stormmåge 30 FU, Silkehale 85 FU/R, Grønsisken 20 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Sorgenfribækken, Fruens Bøge, Odense (11:00): Vandstær 1 RI 1K han. Hans Rytter
Ølundgårds Inddæmning (11:30-12:45): Grågås 600 R, Pibeand 170 R, Knarand 17 R, Spidsand 45 FU, Vandrefalk 1 R AD (11:55), Vibe 400 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fruens Bøge, Sorgenfribækken
: Vandstær 1 M 1K RI. Hans Rytter
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 600 R, Bramgås 3 R, Gravand 3 R, Pibeand 170 R, Knarand 17 R, Spidsand 45 FU, Skeand 5 R, Troldand 7 FU, Vandrefalk 1 AD R, Vibe 400 OF, Brushane 2 FU. Dieter Maaszen
Stubberup: Sjagger 20 R. Evald Mehlsen
Vestermade: Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Hindemae: Ringdue 40 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Assens: Grågås 14 R, Sjagger 220 FU. Kirsten Pedersen


             Kernebider fouragerer på Navren

Torsdag den 4. november 2010.

Iholm (15:00): Havørn 2 R (På Iholms vestre rev). Niels Andersen
Svendborgsund ved Iholm
: Ederfugl 16 R, Hvinand 30 R, Toppet Skallesluger 28 R, Havørn 1 AD FU, Blishøne 200 R, Vibe 32 R, Hættemåge 60 R, Svartbag 2 R
Thurø Skole, Thurø
(11:00-13:15): Silkehale 300 R (De var på et tidspunkt samlet ved skolen, men senere fouragerede de på insekter overalt på øen - Det er ikke kun os ! Se Norge...), Stor Skallesluger 3 R (ved dæmningen)
Lundeborg: Allike 100 N, Solsort 20 FU, Stillits 12 R (15:00). Poul Brugs Rasmussen
Engene ved Nr. Broby (13:30-14:30): Blå Kærhøg 1 FU, Råge 13 FU, Musvåge 2 R, Hættemåge 180 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Gråkrage 16 FU, Allike 32 FU, Stær ca 20 FU, Ringdue 5 R, Husskade 1 HØ, Solsort 3 FU, Vibe 57 R, Bogfinke 16 FU, Skovspurv 1 R. Leif Kristensen
Nydam Vester Hæsinge (15:30-16:00): Stær 13 R, Solsort 6 FU/R, Musvit 5 FU, Sumpmejse 1 FU, Ringdue 4 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Espe: Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (15:15-16:15): Toppet Lappedykker 99 R, Knarand 455 FU, Krikand 470 R, Skeand 134 FU, Ravn 29 FU. Niels Bomholt
Faaborg (12:00-12:30): Silkehale 55 V, Vindrossel 25 V. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sorgenfribækken, Fruens Bøge Odense (08:30): Vandstær 1 R AD. Dieter Maaszen
Odense Å ved Skt. Klemens (11:50-13:00): Silkehale 28 OF, Skovskade 9 R. Kell Grønborg
Revninge, Kerteminde:
Hærfugl 1 R (Fuglen er krydsbar hos Peder Høite Hansen, hvis kat har hjembragt. Fuglen er uskadt og bliver genudsat imorgen). Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm:
Havørn 1 AD R (Kom kl. 8.10 ind fra vest til rast på østrevet.), Strandskade 1 R, Vibe 25 R, Storspove 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 99 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 25 R, Grågås 80 R, Knarand 455 FU, Krikand 470 R, Skeand 134 FU, Stor Skallesluger 22 FU,Blishøne 4 FU, Hættemåge 3 R, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 28 R, Ravn 29 FU, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 52 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 18 R, Grågås 160 R, Pibeand 28 R, Krikand 18 R, Taffeland 110 R, Troldand 350 R, Bjergand 2 R, Hvinand 33 R, Lille Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 75 R, Silkehale 25 FU, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 1 R, Kvækerfinke 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Fruens Bøge, Sorgenfribækken: Vandstær 1 AD R. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 2 R, Gråand 15 R, Grønbenet Rørhøne 7 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 39 R, Stormmåge 1 R, Ringdue 27 R, Rødhals 1 FU, Solsort 4 R, Halemejse 7 FU, Blåmejse 5 R, Musvit 3 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 5 R, Råge 3 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Odense Å v/Sankt Klemens: Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Silkehale 27 OF, Solsort 12 FU, Vindrossel 1 FU, Musvit 14 FU, Skovskade 9 R, Husskade 10 R, Gråspurv 14 FU, Grønirisk 22 FU, Dompap 2 FU. Kell Grønborg
Agernæs, Helnæsbugt: Lille Lappedykker 13 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Knopsvane 42 R, Skeand 2 M FU, Blishøne 1500 FU. Kirsten Pedersen
Assens: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 R, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Solsort 8 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 23 FU. Kirsten Pedersen
Udby: Silkehale 25 SV. Jørn Vinther Sørensen


             Grønirisk fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 3. november 2010.

Lundeborg (09:30 -10:30): Allike 50 OF, Silkehale 25 OF, Solsort 20 R, Bogfinke 1 FU, Gulspurv 1 FU, Grønsisken 10 FU, Grønirisk 20 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Dompap 2 FU, Skovspurv 12 FU, Ringdue 2 FU, Gærdesmutte 1 OF, Stillits 3 FU, Edderfugl 16 RA, Toppet Lappedykker 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Silkehale 10 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Ravn 1, Hættemåge 300 OF (aftentræk mod SV). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(12:00-12:15): Silkehale 50 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg
(11:00-11:45): Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 5 FU/R, Knopsvane 8 FU, Gråand 25 R, Knarand 21 FU, Skeand 15 FU/R, Krikand 20 R, Taffeland 30 R, Bjergand 2 R, Troldand 1050 R, Blishøne 30 FU, Silkehale 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nr. Broby
(10:50): Rød Glente 1 R. Frits Thomsen
Vigelsø ,set fra Stige Ø (11:00-11:45): Havørn 1 FU (11:20), Hjejle 7000 OF, Vibe 800 OF. Dieter Maaszen
Brenderup: Hjejle 100 R. Michael Mosebo Jensen
Horseklint, Fynshoved (13:45-15:00): Sule 1 N 2K, Lomvie 3 N, Alk 4 N, Lomvie/Alk 4 N, Tejst 1 N. Mogens Ribo Petersen
Egebjerggaard Godskontor (10:15): Silkehale 30 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm: Havørn 2 R. Peder Rasmussen
Havn v/Vejlen: Storspove 29 FU. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Gravand 7 FU, Spidsand 9 FU, Musvåge 1 R, Storspove 6 FU. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Musvåge 1 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 1 OF, Silkehale 25 OF, Sjagger 75 FU, Vindrossel 23 FU. Peder Rasmussen
Stjovl: Grågås 106 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 6 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Toppet Skallesluger 3 R, Strandhjejle 5 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 32 FU. Peder Rasmussen
Siø: Grågås 320 R, Bramgås 3 R, Hjejle 3500, Vibe 425 R, Stær 250 FU. Peder Rasmussen
Horne By: Klippedue/Tamdue 2 OF, Ringdue 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Råge 2 OF, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 10 R, Bogfinke 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Stige Ø: Havørn 1 FU, Hjejle 7000 OF, Vibe 800 OF. Dieter Maaszen
Nørreby: Grågås 400 FU. Jens Bækkelund


             Mørkbuget knortegås

Tirsdag den 2. november 2010.

Svendborg, Nyborgvej, boldbanen (13:00): Silkehale 150 R. Christian Elnegård Rasmussen
Strandvænget, Svendborg (14:50): Silkehale 42 FU (På tjørnebær). Niels Andersen
Huusomsvej, Svendborg
: Kvækerfinke 18 FU, Sjagger 75 OF. Poul Brugs Rasmussen
Glarmestervej, Svendborg
(07:45): Silkehale 20. Grethe Jørgensen
Vindeby, Taasinge
(13:30): Silkehale 300 R. Erik Ehmsen
Thurø Bund
: Silkehale 20 OF
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Bramgås 3 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Pibeand 30 R, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Svartbag 12 R, Sanglærke 1 R, Gråkrage 8 R, Grønirisk 90 FU, Bjergirisk 20 R
Strynø
: Skarv 600 FU (fællesfisker) (08:15), Storspove 20 R, Lillespove 1 R, Ederfugl 2000 R, Mørkbuget knortegås 150 R, Silkehale 20 R. Poul Rasmussen
Rudkøbing
: Silkehale 300 R FU. Poul Rasmussen
Siø
(07:45): Fjeldvåge 1 FU: Poul Rasmussen
Vejstrup å, udløb
(10:00): Mørkbuget Knortegås 10 FU, Gråand 10 FU, Knopsvane 3 FU, Skarv 22 R, Hættemåge 250 R, Sløvmåge 180 R, Svartbag 4 R, Toppet Skallesluger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
(09:20-10:30): Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 14 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 400 R, Gråand 57 FU/R min, Spidsand 10 FU, Pibeand 111 FU, Krikand 60 FU, Taffeland 28 R, Bjergand 50 R, Troldand 580 R, Hjejle 500 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 100 R, Sortklire 2 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R, Bjergirisk 70 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (06:45-09:00): Sortstrubet Lom 1 SØ, Ederfugl 330 T, Sortand 4 SØ, Toppet Skallesluger 2 SØ, Spurvehøg 1 SV, Ringdue 450 R, Sanglærke 2 SV, Rødhals 15 R, Sjagger 80 TF, Vindrossel 28 TF, Stær 585 SV, Bogfinke 390 SV, Kvækerfinke 162 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 10 SV, Dompap 4 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose
(10:00): Grønbenet Rørhøne 18 FU. Ella Mikkelsen
Sorgenfribækken, Fruens Bøge (09:30): Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning (08:35-09:30): Knarand 5 FU, Krikand 160 FU, Havørn 2 FU AD, Vandrefalk 1 R AD han. Dieter Maaszen
Bregnør Bugt (14:30): Fjeldvåge 1 FU. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 75 S, Havørn 2 OF . Peder Rasmussen
Hallindskoven: Silkehale 200 R (Som i går fløj en flok rundt ved Porthuset, da det blev lyst.
Fløj muligvis ud fra overnatning. Derefter syd mod Thurø.). Esben Eriksen
Sydf. Øhav: Rødlok, Søren Bilds Strand, Ulbølle: Ringdue 200 TF, Rødhals 2 R, Sjagger 150 R, Sumpmejse 1 R. Niels Bomholt
Rudkøbing: Silkehale 725 R (fra overnatningsplads til fu i havneområdet ). Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 450 R, Hjejle 4400 R, Vibe 150. Ole Goldschmidt
Fruens Bøge, Sorgenfribækken: Vandstær 1 FU. Ella Mikkelsen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 18 FU. Ella mikkelsen
Småstenskrog: Rødhals 2 R, Solsort 15 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 1 R, Grønsisken 12 R, Stor Gråsisken 1 R, Dompap 1 R, Rørspurv 1 R. Kristoffer Hansen
Munkebjerg Skov: Musvåge 1 OF, Skovskade 1 FU, Grønirisk 2 FU. Egon Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 FU, Bramgås 60 FU, Pibeand 130 FU, Knarand 5 FU, Krikand 160 FU, Spidsand 22 FU, Havørn 2 AD FU, Vandrefalk 1 F AD R, Vibe 200 OF. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Skærpiber 1 R, Silkehale 40 R, Gærdesmutte 4 R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Hjejle 1200 OF. Jens Bækkelund


           Kernebider fotograferet ved Horne af Anders Odd Wulff Nielsen

Mandag den 1. november 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 FU, Ederfugl 12 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 200 FU, Svartbag 2 R, Råge 60 OF
Myrehøjvej, Svendborg
(13:45): Silkehale 20 FU
Thurø
: Silkehale 70 FU. Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Svendborg øst
(07:45): Silkehale 120 R. Esben Eriksen
Lindkær, Ravnholt
(13:30- ): Vandrefalk 1 AD, Havørn 1 Ad + 1 JUV. Henrik Knudsen
Tange å
(15:00): Skovspurv 25 R, Gråsisken 30 FU, Silkehale 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg
(09:00): Sjagger 25 FU, Silkehale 15 OF, Allike 50 OF S (10:30). Poul Brugs Rasmussen
Broholm
(11:00): Stormmåge 200 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Tårnfalk 1, Sangdrossel 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Skt Klemens
(10:00): Silkehale 37 OF (Til rast i bøgetræ). Kell Grønborg
Mark ved Stenløse Kirke (15:00): Agerhøne 15 FU. Anni Osther
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 1 R hun. Lars Andersen
Stavrevej, Hindsholm (11:00-12:00): Sjagger 150 R, Dompap 13 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: V. Porthuset Silkehale 120 R. Esben Eriksen
Thurø By m.m.: Bramgås 40 V, Silkehale 100 R. Esben Eriksen
Horne By: Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 5 R, Solsort 20 R, Sjagger 4 R, Vindrossel 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Grønirisk 2 R, Kernebider 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fruens Bøge: Knopsvane 2 AD R, Troldand 4 R, Grønbenet Rørhøne 14 R, Hættemåge 295 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 11 R. Jacob Sterup
Hollufgård/Glisholm: Silkehale 10 OF, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 R, Grønsisken 100 R, Stor Gråsisken 2 R. Jacob Sterup
Universitetet - Odense: Gråand 2 R, Musvåge 1 NV, Hættemåge 25 OF, Stormmåge 1 OF, Ringdue 9 OF, Solsort 3 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 FU, Allike 13 OF, Råge 7 R, Gråkrage 1 FU. Philippe Provençal
Odense Å v/Sankt Klemens: senere rast i bøgetæ Silkehale 37 OF. Kell Grønborg
Bispeenge: Tårnfalk 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Pibeand 10 FU, Gråand 36 FU, Spidsand 16 FU, Vibe 26 R SV, Hættemåge 42 R, Sølvmåge 3 R. Kirsten Pedersen
Sønder Åby, enge SV for: Fasan 20 R, Ringdue 210 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 2 FU, Bogfinke 8 R, Dompap 1 M R. Kirsten Pedersen
Fænø Sund: Gråand 20 R. Svend Aage Linderström
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Ringdue 30 R, Gråkrage 10 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Middelfart: Gråand 30 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Solsort 10 R, Vindrossel 5 R, Fuglekonge 4 R, Husskade 10 R, Allike 50 R, Råge 200 R, Bogfinke 10 R, Grønirisk 30 R, Kernebider 2 OF. Svend Aage Linderström
Nr. Aaby: Tårnfalk 1 R, Råge 100 R. Svend Aage Linderström


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk