Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2011).                     Sidst opdateret 01 december 2011 22:36:14 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

              Fjeldvåge indtrækkende Fyns Hoved d. 28. november 2011

Onsdag den 30. november 2011

Sundet, Faaborg (08:00-08:35): Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 FU, Dobbeltbekkasin 23 R (Skræmt op af kærhøgen). Lars Bonne Rasmussen
Højstrup Øvelsesplads (07:30-08:00): Husskade 268 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:15-12:45): Knarand 38 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:45): Knarand 28 R, Krikand 440 R. Dieter Maaszen
Bregnør bugt (15:00): Vibe 300 R, Stillits 30 FU. Ella Mikkelsen
Fynshoved (10:50-14:40): Sule 1 V, Sortand 350 R, Sandløber 1 FU, Alk 2 V. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 8, Gråand 40 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 227 R, Sølvmåge 52, Tyrkerdue 1 OF, Solsort 4 R, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 4. Anders Odd Wulff Nielsen
Lundby, Tåsinge: Sangsvane 30. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 12 R, Sangsvane 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 FU, Pibeand 120 R, Spidsand 13 R, Hjejle 22 OF, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 41 FU, Sjagger 20 OF. Peder Rasmussen
Siø: Fiskehejre 4 R, Grågås 7 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 5 R, Storspove 4 FU. Peder Rasmussen
Siø: Fjeldvåge 1. Henrik Knudsen R
Spodsbjerg: Sangsvane 21 AD R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Gransanger 1 R, Bjergirisk 4 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Rørspurv 4 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Lomvie 1 R, Alk 1 R, Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 1 R, Grågås 8 R, Pibeand 1 M R, Knarand 11 R, Krikand 300 R, Gråand 110 R, Taffeland 14 R, Troldand 28 R, Hvinand 12 R, Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 32 FU, Havørn 3, Musvåge 3, Fasan 7 R, Hættemåge 24 R, Stormmåge 9 R, Svartbag 1 JUV OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Allike 8 OF, Gråkrage 15, Ravn 4 OF, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 80 FU. Gunnar Jørgensen
Højstrup: Husskade 268 OF ( Fra overnatning). Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Sangsvane 16 R, Knarand 38 R, Spidsand 16 FU, Storspove 5 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 65 R, Bramgås 75 FU, Knarand 28 R, Krikand 440 R, Spidsand 6 FU, Vibe 110 R. Dieter Maaszen
Juelsberg Skove: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Bregnør Bugt: Musvåge 1 R, Vibe 300 R, Stillits 30 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sule 1 2K V, Ederfugl 500 R, Sortand 351, Toppet Skallesluger 12 R, Spurvehøg 1 FU, Sandløber 1 FU, Svartbag 10 R, Alk 2 V, Lomvie/Alk 14 V, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Vindrossel 1 R, Blåmejse 1 R, Husskade 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 7 R. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 200 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Knortegås 1 R, Gravand 4 R, Gråand 32 R, Hvinand 90 R, Toppet Skallesluger 16 R, Musvåge 1 R, Strandskade 13 R, Storspove 28 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 42 R, Gråkrage 10 R. Ella Mikkelsen
Jøvet, Fyns Hoved: Musvåge 1 R, Ringdue 2 R. Ella Mikkelsen
Martofte: Sjagger 30 R. Ella Mikkelsen
Nordskov: Ringdue 110 R. Ella Mikkelsen
Særslev: Grågås 53 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 360 R, Tyrkerdue 2 R, Ravn 1 R, Snespurv 35 R. Jens Friis-Walsted

Håre Bjerge: Gråand 16 FU, Musvåge 3 FU, Ringdue 12 FU, Halemejse 20 FU, Gråkrage 3 OF. Villy-Erik Schødts
Torø Vig: Skarv 13 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 11 R, Stor Skallesluger 24 FU, Vibe 18 R, Storspove 7 FU, Hættemåge 25 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 10 FU, Gråkrage 5 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt syd for Torø: Hættemåge 25 R. Kirsten Pedersen
Tommerup: Fasan 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Skovskade 1 FU, Gråspurv 3 FU. Helle Suadicani
Flyvesandet: Fjeldvåge 1 FU , Tårnfalk 2 F AD FU . Keld Skytte Petersen


                  Spurvehøg Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 29. november 2011

Svendborg, matriklen: Rødhals 1 FU, Solsort 12 FU, Musvit 4 FU
Nakkebølle Inddæmning (11:30-12:25): Toppet Lappedykker 28 R,
Sølvhejre 3 FU ( Dogmevideo), Knopsvane 6 R, Pibesvane 1 S, Grågås 110 R, Gravand 8 R, Pibeand 80 R, Krikand 40 R, Taffeland 40 R, Troldand 600 R, Hvinand 18 R, Lille Skallesluger 6 R, Stor Skallesluger 16 R, Musvåge 1 R, Blishøne 60 R, Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 40 R, Sumpmejse 2 R, Musvit 8 R, Spætmejse 4 R, Ravn 3 R, Kvækerfinke 16 R
Sundet, Faaborg
(08:20): Dobbeltbekkasin 2 R. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg Fjord (10:15-11:15): Toppet Lappedykker 25 FU/R, Skarv 30 R, Knopsvane 50 FU/R, Grågås 200 R, Gråand 15 FU/R, Ederfugl 1000 FU/R, Hvinand 200 FU/R, Toppet Skallesluger 20 FU/R, Blishøne 200 FU, Hættemåge 100 FU, Allike 100 FU, Råge 50 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Lundeborg (13:45): Spurvehøg 1 R (Spurvehøg i min have. Den har dog ikke held med sit
forehavende hver gang, men den laver voldsom ravage blandt de andre fugle). Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø
: Fjeldvåge 1 R. Henrik Knudsen
Lohals: Engpiber 2 R, Solsort 15 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 F R, Gransanger 1 R (Sås fint, meget grøn fugl og ivrigt kaldende). Henrik Knudsen
Botofte
: Blå Kærhøg 1 BR R FU. Henrik Knudsen
Søby Sø (Nr. Søby)
: Toppet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 71 R, Pibeand 1 R, Gråand 30 R, Troldand 9 R, Stor Skallesluger 17 R, Stormmåge 70 R, Allike 50 OF, Råge 30 OF, Gråkrage 4 R. Jacob Sterup
Universitetet,  Odense
: Sjagger 47 FU, Vindrossel 6 FU. Helle Suadicani
Ejby: Vindrossel 10 FU. Erik Busk
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 350 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Sjagger 250 R. Jens Bækkelund
Nørre Esterbølle: Sjagger 120 R. Jens Bækkelund

                 Klik på billedet for større og mere læsevenlig tekst


           Toppet skallesluger med ålekvabbe. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 28. november 2011

Søby, Taasinge : Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Tåsinge Vejle
(12:00-13:00): Blisgås 20 R, Knarand 12 R, Svaleklire 1 R, Skægmejse 1 R (Hørt, muligvis flere). Søren L. Rasmussen, Ivan Sejer Beck
Monnet Tåsinge
(12:50-14:40): Vandrefalk 1 R (13:10). Dieter Maaszen
Spodsbjerg havn
: Kaspisk måge 1 R, Bjergpiber 1 R. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor
(10.50-?):
Sølvhejre 1 R. Henrik Knudsen
Skårupøre Strandvej
(10:00):Toppet Skallesluger 12 FU (en han med Ålekvabbe i næbbet), Edderfugl 4 FU, Skarv 15 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård
(11:00): Tårnfalk 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Faaborg
(08:30-10:00): Sjagger 50 V, Kvækerfinke 150 V. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:20-11:30): Lille Lappedykker 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 FU, Fuglekonge 6 FU, Halemejse 10 FU, Topmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU, Stor Tornskade 1 FU , Skovskade 2 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 10 R, Stillits 5 FU, Grønsisken 20 R, Lille Korsnæb 4 T, Dompap 10 FU, Kernebider 4 FU, Gulspurv 10 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skaboeshuse
(08:30): Nordisk Lappedykker 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Lomvie 2 N, Alk 9 N. Kurt Hansen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 14 V, Sortstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 16 V, Gråstrubet Lappedykker 6 V, Grågås 4 SV, Gravand 5 SV, Ederfugl 1000 R, Havlit 2 V, Sortand 200 R, Fløjlsand 13 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 80 R, Stor Skallesluger 2 SV, Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 1 T FU, Fjeldvåge 1 S, Hættemåge 20 R, Svartbag 8 R, Lomvie 2 V, Alk 15 R, Lomvie/Alk 148 R, Tejst 13 R,
Søkonge 5 V, Snespurv 5 T R, Spættet sæl 1 R
Fællesstrand/Tornen: Skarv 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Gravand 3 R, Pibeand 18 R, Gråand 6 R, Hvinand 12 R, Strandskade 16 R, Storspove 6 R
Flyvesandet (12:45-15:45): Sortand 240 R, Agerhøne 1 R, Alk 11 V, Sjagger 220 R. Ella Mikkelsen
Nærå strand (14:40-15:30): Stor Regnspove 82 R. Ella Mikkelsen

          Bjergpibe ved det sædvanlige sted nord for molen Spodsbjerg havn. Foto: Henrik Knudsen

Fra DOFbasen, wwwdofbasendk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Gravand 38 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 22 R, Bjergirisk 80 FU. Dieter Maaszen
Siø: Grågås 410 FU, Musvåge 1 R, Storspove 1 R. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Henrik Knudsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R (Stod inde i havnen. Har opholdt sig i havnen siden den
22.11-2011), Bjergpiber 1 R (Fuglen gik lige bag nordmolen, som er det primære sted de plejer at opholde sig når de raster her). Henrik Knudsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 15 R, Blisgås 21 SV, Grågås 130 R, Knarand 23 R, Krikand 500 R, Gråand 175 R, Skeand 2 FU, Taffeland 20 R, Troldand 66 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 29 R, Stor Skallesluger 48 R, Havørn 3, Musvåge 1 R, Fasan 8 R, Vibe 1 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 1 OF, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R HØ, Sjagger 33 SV, Musvit 1 R HØ, Allike 7 R, Gråkrage 6 FU, Ravn 5 OF, Skovspurv 3 R, Bogfinke 5 OF, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Krikand 45 R, Skeand 2 FU, Havørn 3, Ravn 2 OF. Torben Skytte Hvass
Firtalsstrand: Blå Kærhøg 1 F AD FU . Keld Skytte Petersen
Nørre Broby: Ravn 9 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Musvåge 1 FU, Rødhals 1 FU. Helle Suadicani
Tommerup Made: Tårnfalk 1 FU, Sjagger 31 FU. Helle Suadicani
Verninge: Fiskehejre 1 FU. Helle Suadicani
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sangsvane 8 OF, Grågås 280 R, Gråand 27 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Fasan 1 FU, Vibe 85 R, Hættemåge 45 R, Husskade 5 FU, Allike 26 FU, Råge 55 FU, Gråkrage 10 FU, Dompap 2 F R
Barløseborg Skov: Musvit 2 FU, Ravn 1 R. Villy-Erik Schødts
Billeskov Skov, Hjerte: Blå Kærhøg 1 MF FU. Kirsten Pedersen
Kertedalen, Kerte: Stor Flagspætte 1 FU, Fuglekonge 4 FU, Spætmejse 4 FU, Træløber 2 FU, Bogfinke 1 FU, Kvækerfinke 3 R. Kirsten Pedersen
Brænde Å (Åbro-Brende Mølle): Gråand 130 R, Troldand 24 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 23 R, Ringdue 4 R, Sjagger 8 FU, Sumpmejse 3 R, Musvit 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 1 R, Kvækerfinke 2 R, Dompap 1 R. Kirsten Pedersen
Klakkebjerg: Grågås 2 OF, Musvåge 1 FU, Fasan 25 M R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 4 FU, Fuglekonge 15 FU, Sumpmejse 3 FU, Sortmejse 1 R, Musvit 7 R, Spætmejse 8 FU, Træløber 6 FU, Skovskade 3 R, Husskade 3 FU, Gråkrage 17 R, Ravn 1 FU, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 70 FU, Grønirisk 22 FU, Grønsisken 65 FU, Kernebider 2 R, Gulspurv 21 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 200 SØ. Kirsten Pedersen
Bubel, Nordvestfyn: Fjeldvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 4 V, Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 110 FU, Knopsvane 3 V, Sangsvane 3 R, Knortegås 7 R, Ederfugl 400 R, Havlit 10 R, Sortand 240 R, Fløjlsand 4 R, Toppet Skallesluger 23 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Agerhøne 1 R, Fasan 12 R, Svartbag 2 R, Alk 11 V, Lomvie/Alk 5 V, Ringdue 200 OF, Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 1 R, Sjagger 220 R, Topmejse 2 R, Grønirisk 14 R, Grønsisken 15 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 415 R, Gravand 18 R, Storspove 82 R. Ella Mikkelsen

            Sølvhejre Tryggelev Nor           Foto: Henrik Knudsen


            Ingen rødhalset gås i flokken i dag. Tjek selv på panoramabilledet

Søndag den 27. november 2011

Svendborgsund ved Iholm (09:00 - ): Lille Lappedykker 9 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 42 R, Gravand 2 R, Ederfugl 6 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Hættemåge 300 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 5 R
Vejlen, Taasinge: Fjeldvåge 2 R, Spurvehøg 1 R. Morten Kristiansen
Siø: Grågås 10 R, Bramgås 278 FU, Musvåge 1 R, Vibe 1 R
Hollufgård (10:00-10:45): Stillits 25 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, wwwdofbasendk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejsnæs Nakke: Lom sp. 6 V, Skarv 4 V, Bramgås 18 V, Ederfugl 1345 V, Havlit 79 V, Sortand 84 V, Stormmåge 55 V, Svartbag 3 V. Morten Müller
Helnæs Fyr og havet ud for: Ederfugl 12 SV, Sølvmåge 7 FU, Ride 1 1K FU. Claus Lindskov Møller
Barløse: Solsort 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Skovspurv 1 FU, Grønirisk 3 FU. Villy-Erik Schødts
Lindø + vade v/Jersore (08:00 - 09:20): Skarv 6 FU, Grågås 2 FU, Gravand 11 FU, Pibeand 250 FU, Toppet Skallesluger 137 FU, Strandskade 73 FU, Hjejle 14 FU, Vibe 50 FU, Lille Kobbersneppe 31 FU, Storspove 184 FU, Hættemåge 279 FU, Sølvmåge 26 FU, Svartbag 3 R, Husskade 1 FU, Allike 4 FU, Råge 2 FU, Gråkrage 7 FU. Ekskursion DK Fugle 9 deltagere derfor fokus alene på antal arter. Det anførte antal er minimum antal sete. Børge L Rasmussen


          Hjejler og Viber ved Bøjden Nor fotograferet af Leif Kristensen

Lørdag den 26 november 2011

Monnet, Tåsinge: Sangsvane 6 R, Grågås 80 R, Gravand 16 R, Pibeand 200 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 2 R (set samtidig), Strandhjejle 2 R, Storspove 16 R, Engpiber 2 R, Sjagger 12 R, Vindrossel 8 R, Ravn 1 R, Bjergirisk 120 R, Dompap 6 R
Tåsinge, ved dæmning til Siø: Fjeldvåge 1 FU.  Henrik Andersen
Siø (16:45):
Rødhalset gås 1 R Anders Myrtue, Nis Rattenborg
Siø (14:45):
Rødhalset gås 1 R Nis Rattenborg
Siø (14:30): Bramgås 400 FU (+),
Rødhalset Gås 1 FU. Henrik Andersen
Siø (13:00):
Rødhalset gås R Jesper Madsen
Siø: Grågås 120 R, Bramgås 250 R, Strandskade 2 R, Storspove 18 R, Sanglærke 2 R
Arreskov Sø: Havørn 2 AD Erik Ehmsen
Brændegaard sø: Havørn 1 Ad, Havørn 1 1K Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Rød glente 1 FU Erik Ehmsen
Espe: Hjejle 300 R Erik Ehmsen
Espe, matriklen: Ravn 1.  Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (08:00 – 09:15): Havørn 3 R, Stor Skallesluger 41 FU, Lille Skallesluger 28 FU, Ravn 2 OF, Hvinand 1 FU, Krikand 650 R, Gråand 104 FU/R, Knarand 17 FU/R, Taffeland 18 R, Toppet Lappedykker12 FU, Skarv 51 FU, Musvåge 3 Of/R, Allike 7 R, Gråkrage 2 R, Pibeand 26 FU, Bogfinke 4 FU, Solsort 1 FU, Svartbag 1 R, Grågås 22 R, Skovspurv 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor (10:00 – 11:15): Sangsvane 24 FU/R, Pibesvane 15 FU / R, Taffeland 87 R, Troldand 110 R, Bjergand 250 R, Pibeand 74 FU /R, Gråand 121 FU / R, Grågås 14 R, Vibe 37 R, Hjejle min 200 R, Skarv 4 R, Krikand 27 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Strandhjejle 9 FU/ R, Stor Præstekrave 3 R, Alm Ryle 39 FU, Lille Lappedykker 1 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds Inddæmning
(11:00-11:30): Vandrefalk 1 R, Stor Regnspove 50 R Ebbe Larsen
Firtalsstrand (10:15-11:00): Stor Regnspove 275 R, Sjagger 200 R Ebbe Larsen
Vigelsø (09:00-09:45): Havørn 1 R JUV, Blå Kærhøg 1 R Ebbe Larsen
Langemosen/Måle: Grønirisk 60 R Bo K Stephensen

Fra DOFbasen, wwwdofbasendk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Pibeand 45 R, Krikand 40 R, Strandskade 3 R, Vibe 41 R, Hvid Vipstjert 1 (Kom fra nord til rast på revspidsen) R , Stor Tornskade 1 R (I læsiden af tjørnene midt på) Arne Bruun
Firtalsstrand: Musvåge 2 FU NØ, Tårnfalk 1 F AD FU Keld Skytte Petersen
Ølundgårds Inddæmning: Musvåge 2 FU, Vandrefalk 1 F AD FU, Stor Flagspætte 1 M AD FU Keld Skytte Petersen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Vandrefalk 1 AD R Michael Fink Jørgensen
Å vest for Brydegård: Ederfugl 200 R, Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 20 R, Gråkrage 4 OF Erik Busk


        Kaspisk måge stationær i Bagenkop havn

Fredag den 25 november 2011

Siø: Grågås 140 R, Bramgås 300 R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 1 R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Gulstav Mose
: Musvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Vindrossel 20 R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Keldsnor
: Knopsvane 8 R, Sangsvane 24 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 1K+ FU, Snespurv 1 R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Nørreballe Nor
: Blisgås 23 R, Grågås 200 R, Pibeand 160 R, Krikand 30 R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Rath
: Hjejle 110 R, Sjagger 20 R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 1 R, Sangsvane 4 R, Skeand 18 R, Troldand 200 R, Bjergand 10 R, Blå Kærhøg 1 BR R Henrik Knudsen, Erhardt Ecklon
Lundeborg
: Spurvehøg 1 FU, Skovspurv50 FU Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Sjagger 200+ FU, Vindrossel 15 FU, Stær 1 FU Poul Brugs Rasmussen
Bøjden nor (12:15-15:10): Pibesvane 12 R, Pibeand 210 R, Bjergand 250 R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 14 R Ella Mikkelsen
Brændegård sø (10:40-11:40): Knarand 12 R, Krikand 300 R, Gråand 310 R, Lille Skallesluger 27 R, Ravn 8 R Ella Mikkelsen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-11:00): Lille Lappedykker 15 FU/R, Knopsvane 100 R, Gråand 20 R, Pibeand 10 R, Toppet Skallesluger 15 R, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 200 FU/R, Vibe 10 R, Stor Regnspove 16 FU/R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 130 FU, Stor Flagspætte 1 R, Bjergirisk 15 FU Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Egebjerggaard (15:30): Ravn 3 OF Aksel Christensen
Agernæs Agernæsminde (15:00): Kortnæbbet Gås 2 R (Sammen med 45 grågæs) Aksel Christensen

Fra DOFbasen, wwwdofbasendk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mølledammen, Svendborg: Gråand 9 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 1 3K+ R, Tyrkerdue 6 OF, Allike 1 R Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 46 R, Fiskehejre 11 R, Knarand 12 R, Krikand 300 R, Gråand 310 R, Spidsand 1 R, Taffeland 9 R, Troldand 12 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 27 R, Stor Skallesluger 21 R, Hættemåge 5 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 6 R, Ravn 8 R, Bogfinke 5 R, Grønsisken 80 OF Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 16 R, Pibesvane 12 R, Sangsvane 30 R, Grågås 102 R, Bramgås 123 R, Pibeand 210 R, Krikand 24 R, Gråand 180 R, Spidsand 1 R, Taffeland 54 R, Troldand 850 R, Bjergand 250 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 120 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 14 R, Vibe 48 R, Almindelig Ryle 72 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 56 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 3 R, Solsort 1 R, Husskade 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Grønirisk 2 R Ella Mikkelsen
Knold Nor: Lille Lappedykker 15 FU, Knopsvane 100 R, Pibeand 10 R, Gråand 20 R, Toppet Skallesluger 15 R, Musvåge 1 FU Per D Poulsen
Silkeå: Knopsvane 2 R, Ringdue 10 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Allike 8 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 2 R, Stillits 10 FU Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Sjagger 70 FU Kirsten Pedersen
Barløse: Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Ringdue 15 R, Skovskade 1 OF, Husskade 2 FU Anders Odd Wulff Nielsen


        Dogmefoto af Rødhalset gås på Siø

Torsdag den 24. november 2011.

Siø (15:00 - ?): Rødhalset gås 1 R . Nis Rattenborg
Siø
(14:15 - ?):
Rødhalset gås 1 R . Per Rasmussen, Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
(12:40 - ?):
Rødhalset gås 1 R (vest for gården). Esben Eriksen
Siø
(10:45-12:00): Bramgås 1000 R,
Rødhalset Gås 1 R. Ella Mikkelsen
Siø
(08:50 - ?):
Rødhalset gås 1 R, Bramgås 500 R, Grågås 250 R, Hjejle 60 OF. Ole Goldschmidt*, Henrik Knudsen, Peder Rasmussen, Ella Mikkelsen, Erhardt Ecklon
Spodsbjerg havn, Langeland (11:30): Kaspisk måge 1 R. Henrik Knudsen
Bagenkop havn: Kaspiske måge 3 R (Kiev (stålring L011054) og gul plastikring med sort skrift PSPH). Henrik Knudsen
Nørreballe Nor: Brushane 2 R, Vibe 100 R, Blisgås 17 R. Henrik Knudsen
V.Hæsinge (09:40): Sangsvane 6 FU (på majsmark). Leif Kristensen
Ejby Mølle (13:45): Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Husby Strand (15:10-15:20): Havørn 1 R AD. Mads Syndergaard
Egebjerggaard Storskov: Silkehale 32 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Mølledammen, Svendborg
: Gråand 8 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 1 3K+ R, Musvit 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg
: Vindrossel 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
:
Rødhalset Gås 1 FU (Sammen med mindre flok Bramgås. Gåsen haltede, men så ellers frisk ud). Per Rasmussen
Siø
: Bramgås 500 R,
Rødhalset Gås 1 1K+ FU , Musvåge 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Siø
(10:45 - 12:00): Bramgås 1000 R,
Rødhalset Gås 1 R , Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 7 R, Pibeand 6 R, Knarand 22 R, Krikand 250 R, Gråand 150 R, Skeand 1 R, Taffeland 9 R, Troldand 1 M FU, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 20 R, Stor Skallesluger 34 R, Musvåge 1 FU, Fasan 32 R, Vibe 3 R, Hættemåge 8 R, Svartbag 1 JUV R, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R HØ, Skovskade 1 R HØ, Allike 6 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 4, Bogfinke 3 FU, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Sønder Nærå
: Kernebider 1 OF. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Musvåge 2 OF, Vandrefalk 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen
Barløse: Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Husskade 2 FU. Villy-Erik Schødts

        Collage fra Spodsbjerg havn og Bagenkop havn med Kaspisk måge. Fotograf Henrik Knudsen


         Skovspurv - to ens november 2011.

Onsdag den 23. november 2011.

Siø (11:45 - ?): Rødhalset gås 1 R, Bramgås 500 R. Henrik Knudsen
Sundet, Faaborg
(11:25-12:00): Toppet Lappedykker 3 FU/R, Skarv 3 FU/R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 35 FU/R, Gråand 20 FU/R, Knarand 160 FU, Krikand 15 FU/R, Taffeland 85 R, Troldand 3500 R, Blishøne 200 FU/R, Vibe 10 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Sjagger 70 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sortemosen, Lakkendrup (07:55)
: Havørn 1 R. Hans Rytter
Nordfyns Gymnasium (15:45): Grønirisk 230 R. Søren Gjaldbæk
Lindøhoved, Æbelø ebbevej (14:20-15:20): Hvinand 120 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 200 R, Stor Regnspove 52 R. Ella Mikkelsen
Roerslev (13:40): Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand (13:00): Grågås 610 FU, Knarand 44 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:30-12:45): Knarand 12 FU, Spidsand 30 FU, Vandrefalk 1 FU (11:30). Dieter Maaszen
Nærå strand (10:45-13:20): Gråand 300 R, Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 107 R, Almindelig Ryle 1100 R, Lille Kobbersneppe 110 R, Stor Regnspove 116 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (10:45-13:20): Sjagger 110 R. Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Fjeldvåge 1 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Sortemosen, Lakkendrup (07:55): Havørn 1 R. Hans Rytter
Arreskov Sø: Grågås 600 FU, Pibeand 450 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 4, Stor Skallesluger 73, Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Bøjden By: Spurvehøg 1 M FU. Erik Damm
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 3 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 35 FU, Knarand 160 FU, Krikand 15 FU, Gråand 20 FU, Taffeland 85 R, Troldand 3500 R, Blishøne 200 FU, Vibe 10 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Sjagger 70 R. Per D Poulsen
Firtalsstrand: Sangsvane 5 FU, Grågås 610 FU, Knarand 44 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 30 FU, Pibeand 100 FU, Knarand 12 FU, Krikand 140 R, Spidsand 31 FU, Vandrefalk 1 AD FU, Vibe 100 OF. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Fasan 5 R, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 110 R, Sumpmejse 2 R, Topmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Bogfinke 9 R, Dompap 3 R. Ella Mikkelsen
Jersore: Sangsvane 60 R, Sjagger 50 R. Ella Mikkelsen
Krogsbølle: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 R. Ella Mikkelsen
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 42 R, Hvinand 120 R, Strandskade 20 R, Almindelig Ryle 200 R, Lille Kobbersneppe 200 R, Storspove 52 R, Hættemåge 150 R, Svartbag 4 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 12 R, Sangsvane 2 R, Grågås 200 R, Gravand 25 R, Gråand 300 R, Spidsand 2 R, Havørn 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R, Strandskade 107 R, Almindelig Ryle 1100 R, Lille Kobbersneppe 110 R, Storspove 116 R, Hættemåge 50 R, Gråkrage 20 R, Bjergirisk 50 FU. Ella Mikkelsen
Roerslev: Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Sønderby Sø: Gråand 62 FU, Troldand 34 FU, Blishøne 4 FU, Hættemåge 65 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 7 R, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 8 R, Blåmejse 5 R, Musvit 8 R, Husskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 13 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 16 FU, Grønirisk 6 R, Dompap 1 R. Kirsten Pedersen
Tommerup: Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 7 FU, Topmejse 2 FU.Helle Suadicani
Barløse: Musvåge 1 R, Ringdue 4 OF, Musvit 2 FU, Allike 6 FU. Villy-Erik Schødts
Ålebæk: Blå Kærhøg 1 BR FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Skærpiber 1 R. Jens Bækkelund


         Spætmejse på matriklen, Svendborg

Tirsdag den 22. november 2011.

Svendborg, Matriklen: Spætmejse 2 FU, Rødhals 1 R, Musvit 4 FU, Skovspurv 7 FU
Arreskov Sø: Vandrefalk 1 FU. Erik Ehmsen
Helnæs Bugt ( Sønderfjord )
(10:00-11:00): Toppet Lappedykker 90 FU/R, Skarv 60 R, Knopsvane 150 FU/R, Sangsvane 20 FU/R, Grågås 40 T, Gråand 50 FU/R, Pibeand 40 FU/R, Hvinand 30 FU/R, Toppet Skallesluger 250 FU/R, Havørn 1 FU 1 K, Blå Kærhøg 1 FU Br, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 650 FU, Sølvmåge 30 R, Ringdue 15 R, Solsort 5 R, Sjagger 40 FU/R, Ravn 2 FU, Grønsisken 20 T, Stor Gråsisken 3 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vestermosen, Bogø (14:30-15:00): Havørn 2 R AD. Mads Syndergaard
Egholm v. Bogø (13:30-14:00): Snespurv 1 FU. Mads Syndergaard
Mågeøerne: Lysbuget Knortegås 10 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld, Rantzausminde: Natugle 3 R HØ. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Natugle 2 SY, Solsort 1 SY. Arne Bruun
Svendborg, Andedammen, Møllergade: Gråand 9 R, Hættemåge 43 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Caroline Amalielund, Svendborg: Gråand 50 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 6 R, Gråand 9 R, Hættemåge 43 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 24 R, Skarv 51 FU, Fiskehejre 14 R, Knarand 12 R, Krikand 300 R, Gråand 60 R, Taffeland 33 R, Troldand 45 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 7, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 52 FU, Havørn 3, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Fasan 45 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 2 R, Ringdue 13 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R HØ, Træløber/Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 3 OF, Allike 24, Gråkrage 8 R, Ravn 15, Skovspurv 2 R, Bogfinke 15, Grønsisken 27 OF, Dompap 4 M R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 28 R, Skarv 2 FU, Fiskehejre 3 R, Krikand 50 R, Gråand 20 R, Lille Skallesluger 6, Stor Skallesluger 73 R, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Bremerhave: Ravn 15 OF. Jacob Sterup
Søllinge: Hjejle 13 R. Jacob Sterup
Krarup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 2 R (kaldende, kun hørt). Per Rasmussen
Flyvesandet: Tårnfalk 1 AD FU, Vandrefalk 1 M AD FU (Lavede et par flotte men forgæves angreb på måger.). Keld Skytte Petersen
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 15 R, Knopsvane 1 OF, Krikand 7 OF, Hvinand 3 FU. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 145 FU, Fjeldvåge 1 FU, Husskade 12 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sangsvane 60 FU, Blisgås 15 FU, Grågås 645, Bramgås 320 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 75 R, Storspove 6 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 44 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 FU, Gravand 12 R, Pibeand 130 FU, Gråand 10 R, Storspove 4 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Fiskehejre 2 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 10 R, Gråand 6 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 24 FU, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 13 FU, Rødben 6 FU. Jens Bækkelund


         Sorthovedet sanger

Mandag den 21. november 2011.

Espe, matriklen: Musvåge 1, Sumpmejse 3 , Musvit 4, Blåmejse 4. Admiral 1.  Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Fogense Enge
: Sortstrubet Bynkefugl 1 R han. Jens Fries-Walsted

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Topmejse 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 FU, Skarv 51 FU, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 7 R, Grågås 84 R, Pibeand 3 R, Knarand 8 FU, Krikand 250 R, Gråand 200 R, Spidsand 2 R, Skeand 1 R, Taffeland 28 R, Troldand 42 FU, Hvinand 7 R, Stor Skallesluger 23 FU, Havørn 3, Vibe 101, Ringdue 3 OF, Ravn 15 FU. Kirsten Pedersen
Svanninge: Blisgås 2 SV, Grågås 34 SV. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Toppet Lappedykker 5 R, Sædgås 9 S, Grågås 14 OF, Knarand 1 F R, Gråand 10 R, Taffeland 86 R, Troldand 520 R, Hvinand 4 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 30 R, Sanglærke 3 SV, Ravn 1 OF. Per Rasmussen
Fagsted Lung: Musvåge 4 MF R. Kirsten Pedersen
Assens: Gærdesmutte 1 FU, Topmejse 2 FU, Kvækerfinke 11 FU. Kirsten Pedersen
Søndersø (Nordfyn): Natugle 2 R. Martin Strømkjær
Fogense Enge (Lillestrand): Sølvmåge 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Solsort 1 R, Gråkrage 9 R. Jens Friis-Walsted


         Gransanger

Lørdag den 19. november 2011.

Syltemade Ådal (10:30): Ravn 42 FU. Niels Andersen
Brændegård Sø
(08:10 – 09:50): Knarand 23 FU 7 R, Stor Skallesluger 9 FU/R, Allike 11 Of, Fiskehejre 3 FU, Skeand 4 FU, Hættemåge 3 R, Svartbag 2 R, Ravn 3 Of, Grønbenet rørhøne 1 FU, Skarv 62 FU/R, Solsort 4 FU, Musvit 3 FU, Stor flagspætte 2 Hø, Gulspurv 10 R, Dompap 6 FU/R, Sjagger 30 Of, Bogfinke 1 FU, Toppet Skallesluger FU, Lille Skallesluger 1 FU, Toppet Lappedykker 9 FU, Hvinand 3 FU. Leif Kristensen
Hellemosen ved Brahetrolleborg (10:05): Knopsvane 2 R, Sangsvane 47 R. Leif Kristensen
Engene ved Lundegård / Nr Broby (10:30 – 11:00): Musvåge 1 FU, Vibe 120 R, Hjejle 96 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 5 R, Grågås 5 Of, Gråkrage 3 FU, Gråand 3 R, Stor Tornskade 1 R, Stillits 1 R, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Vigelsø (10:30-11:00): Havørn 2 FU AD (Set fra Klintebjerg). Anders Vedel
Ølundgårds inddæmning: Blå Kærhøg 1 R hun, Vandrefalk 1 FU AD. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Syltemade Å: Musvåge 1 OF, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Allike 50 FU, Råge 55 FU, Gråkrage 5 FU,
Ravn 42 FU. Niels Andersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 64 FU, Fiskehejre 6 R, Pibeand 2 R, Knarand 23 R, Krikand 350 R, Gråand 225 R, Spidsand 2 R, Taffeland 24 R, Troldand 13 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 1 F FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 27 R, Havørn 3, Musvåge 2 R, Fasan 23 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 8 R, Svartbag 2 R, Natugle 1 R HØ, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 4 R, Sjagger 25 SV, Vindrossel 1 R, Musvit 2 FU, Allike 16, Gråkrage 7 R, Ravn 4 OF, Bogfinke 4 R, Grønsisken 12 OF, Dompap 4 R, Gulspurv 6. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 8 R, Pibesvane 19, Sangsvane 32, Grågås 67 R, Bramgås 90 FU, Pibeand 305 R, Knarand 6, Krikand 60 R, Gråand 190 R, Spidsand 4 R, Taffeland 245 R, Troldand 500 R, Bjergand 415 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 1 M R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 130 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 850 R, Strandhjejle 10 R, Vibe 32 R, Almindelig Ryle 9 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 42 R, Svartbag 17 R, Rødhals 1 R, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 10 R, Knopsvane 3, Pibeand 86 FU, Knarand 2, Krikand 520 R, Gråand 30 R, Troldand 1 R, Fasan 2 R, Vibe 1 R. Jacob Sterup
Vigelsø: Havørn 2 AD FU. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Blå Kærhøg 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Anders Vedel
Sømose, Tommerup (09:45 - 09:50): Ringdrossel 1 FU V (Hun-farvet, Fouragerende, derefter trækkende mod vest, sidende på foderbræt tydelig lys halsring, virker stresset, hurtig flugt). Hans Henrik Bay
Knudshoved Færgehavn: Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen


          Silkehjere på jagt ved kysten af La Gomera ved Valle Gran Rey

Fredag den 18. november 2011.

Espe, matriklen: Sjagger 2, Spætmejse 1.  Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Faaborg Fjord
(10:00-11:00): Toppet Lappedykker 52 FU/R, Knopsvane 50 FU/R, Ederfugl 1000 FU/R, Hvinand 600 FU/R, Toppet Skallesluger 50 FU/R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Engpiber 2 R, Bjergirisk 3 V. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved
(11:00-13:00): Fjeldvåge 1 FU, Grønspætte 1 R, Skærpiber 6 FU, Husrødstjert 1 R, Stor Tornskade 1 FU, Snespurv 1 FU han. Kurt Hansen
Østerø Sø og Knudshoved (13:15 – 14:50): Silkehale 9 FU, Grønirisk 11 FU, Pibeand 18 R, Skarv  31 R/ Of,
Troldand 2 R, Svartbag 8 R, Sølvmåge 10 R, Fiskehejre 2 FU, Blåmejse 1 FU, Grågås 2 FU, Gråkrage 1 R,
Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Toppet Lappedykker 2 FU. Leif Kristensen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense
(10:00): Halemejse 16 R. Søren Gjaldbæk
Knudshoved, Nyborg (07:30-10:00): Stor Tornskade 1 R. Hans Rytter
Holluf Pile (07:30): Allike 2500 OF. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stor Tornskade 1 R. Hans Rytter
Dueholm: Skrv 18 R, Hvinand 25 FU, Svartbag 8 R, Måge sp. 150 R. Evald Mehlsen
Hessum: Sjagger 300 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Føns Vig: Skarv 31 R, Musvåge 1 FU. Villy-Erik Schødts
Fogense Enge (Lillestrand): Sangsvane 3, Bramgås 9 R, Musvåge 2 R, Strandskade 1 R, Rødben 13 R, Sølvmåge 6 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Jens Friis-Walsted


        Stor præstekrave La Medano

Torsdag den 17. november 2011.

Bøjden Nor (10:10 – 12:00): Vibe 23 R, Hjejle 190 R, Gråand 126 Fu / R, Pibeand 294 Fu/ R, Troldand 400 R, Taffeland 181 R, Bjergand 167 R, Spidsand 11 Fu / R, Krikand 57 Fu  / R, Fiskehejre 24 R, Skarv 7 R, Svartbag 1 R, Stormmåge 69 R, Hættemåge 13 Fu / R, Sølvmåge 6 R, Solsort 2 Fu, Sangsvane 29 Fu / R, Pibesvane 16 Fu / R, Lille Lappedykker 3 Fu, Blishøne 105 Fu, Grågås 79 R, Blisgås 6 R, Bramgås   16 R, Almindelig Ryle 61 Fu, Stor Kobbersneppe 1 Fu, Strandhjejle 4 Fu. Leif Kristensen
Bøjden Nor
(09:50-11:20): Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 20 R, Fiskehejre 21 R, Sangsvane 41 FU/R, Pibesvane 5 R, Gråand 150 FU/R, Knarand 3 R, Spidsand 12 FU/R, Pibeand 300 FU, Krikand 30 FU/R, Taffeland 220 R, Bjergand 330 R, Troldand 450 R, Ederfugl 10 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 30 FU, Hjejle 220 R, Strandhjejle 11 FU/R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 75 FU/R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 110 R, Sølvmåge 20 R, Ravn 2 R, Bjergirisk 10 FU, Snespurv 4 FU , Rørspurv 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Søndersø
: Silkehale 50 R (Min). Merete Moss

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Sildemåge 1 R. Arne Lilhauge
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R,  Fiskehejre 2 R, Knarand 8 R, Spidsand 1 R, Lille Skallesluger 6 FU, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 OF, Ravn 14 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 50 FU. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Fiskehejre 19 R, Pibesvane 10, Sangsvane 53 R, Blisgås 8 R, Grågås 375 R, Bramgås 64 R, Pibeand 220 R, Krikand 60 R, Spidsand 14 R, Spurvehøg 1 OF, Hjejle 300 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 53 R, Almindelig Ryle 54 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 9 R,
Sølvhejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 125 R, Pibeand 16 R, Knarand 3 R, Krikand 200 R, Gråand 110 R, Taffeland 70 R, Troldand 1000 R, Bjergand 13 R, Hvinand 16 R, Lille Skallesluger 14 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sjagger 25 R, Spætmejse 2 R. Peder Rasmussen
Skålholm: Toppet Lappedykker 8 FU, Fiskehejre 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Spidsand 5 FU, Hvinand 5 FU, Toppet Skallesluger 18 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vibe 4 R, Storspove 1 FU. Peder Rasmussen
Ejby Mølle: Ovenfor slusen. Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 7/11-2011:            
            Sølvhejren sætter rekord
            Hjælp til fugle i Uganda
            Fuglefodring er godt for mennesker
            Lemming-år i Lapland giver flere fjeldvåger i Danmark


        Kanarisk piber Teide krateret

Onsdag den 16. november 2011.

Tarup-Davinde: Fjeldvåge 1 R, Musvåge 1 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning
(13:15-14:00): Havørn 1 R JUV, Sjagger 150 R. Ebbe Larsen
Vigelsø (09:30-12:30): Bramgås 600 R, Krikand 350 R, Spidsand 180 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 2 R, Vandrefalk 2 R, Hjejle 2500 R, Vibe 400 R. Ebbe Larsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Gråand 55 R, Grønbenet Rørhøne 3 R,Blishøne 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 1 1K R.  Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 10, Gråand 31 R, Troldand 1 F R, Toppet Skallesluger 5 R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 68 R, Sølvmåge 9 R, Allike 9 OF, Råge 3 OF, Gråkrage 3 R.  Anders Odd Wulff Nielsen
Marstal Havn: Vandrefalk 1 JUV SV. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 16, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD OF, Fasan 2 R HØ, Blishøne 4 R, Sanglærke 1 OF, Musvit 1 R HØ, Allike 6 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 2, Gulspurv 1 R HØ. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Ejby Mølle: Skarv 2 R, Musvåge 1 R. G. Antonio Obando-Calderón
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Hvinand 15 FU, Musvåge 1 TH, Fjeldvåge 1 F AD FU, Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Kanal:  Isfugl 1 R, Skærpiber 1 R. Evald Mehlsen
Klakkebjerg: Stor Flagspætte 1 FU, Halemejse 11 FU. Villy-Erik Schødts
Vigelsø: Bramgås 600 R, Krikand 350 FU, Spidsand 180 FU, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 4, Vandrefalk 2 R, Hjejle 2500 R, Vibe 400 FU. Ebbe Larsen
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 1 R, Sjagger 150 OF. Ebbe Larsen
Østereng, Bogense: Grågås 160 R, Bramgås 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Gråand 1 M R, Fasan 2 R, Gråkrage 8 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R. Jens Friis-Walsted
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Bramgås 70 V. Jens Bækkelund
Jersore: Agerhøne 8 R. Jens Bækkelund


          Stenvender

Tirsdag den 15. november 2011.

Skårup (09:00): Grønirisk 50+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning
(09:45-11:00): Blisgås 2 R, Grågås 700 R, Knarand 41 FU, Spidsand 38 R, Vandrefalk 1 FU (10:00), Hjejle 500 OF, Vibe 330 OF. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads
(07:10-07:40): Husskade 262 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Husby Strand / Wedellsborg (14:30): Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Topmejse 1 R.  Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Grågås 341 FU, Bramgås 1 R. Arne Bruun
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 12 R, Blishøne 690 R, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 3 R, Grønspætte 1 R. Jacob Sterup
Trunderup Dong: Hjejle 4 SV, Ravn 1 R. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Lappedykker 50 FU, Skarv 20 R, Knopsvane 70 FU, Pibeand 100 FU, Gråand 20 FU, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, , Blishøne 1200 FU, Skærpiber 1 FU. Per D. Poulsen
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 15 OF, Blisgås 2 R, Grågås 700 R, Bramgås 88 FU, Pibeand 100 FU, Knarand 41 FU, Spidsand 38 FU, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 500 OF, Vibe 330 OF. Dieter Maaszen
Højstrup: Ringdue 250 OF, Husskade 262 OF. Dieter Maaszen
Dueholm: Hvinand 3 M FU. Evald Mehlsen
Hasseløre/Hvenegårdsholm:
Sangsvane 10 OF, Musvåge 1 TH, Fjeldvåge 2 M FU, Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Slambassinet: Krikand 50 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Vigelsø: Hjejle 700 T R, Vibe 400 R, Ravn 1 OF. Evald Mehlsen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 FU, Troldand 2 FU, Musvåge 1 R, Hættemåge 80 R. Antonio Obando-Calderón
Mågeøerne: Grågås 125 FU, Bramgås 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU, Toppet Skallesluger 10 FU. Suzette Frydensberg


          Stillits arkivfoto

Mandag den 14. november 2011.

Ejby Mølle (12:00): Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Sundet, Faaborg
(11:30-12:00): Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 30 FU/R, Gråand 10 FU/R, Knarand 207 FU, Krikand 30 FU/R, Taffeland 70 R, Troldand 2000 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 200 FU, Vibe 7 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, gymnasiet: Halemejse 15 R.  Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 OF, Havørn 1 R. Villy-Erik Schødts
Nørresø: Skarv 7 R, Fiskehejre 1 FU, Taffeland 45 FU, Troldand 11 R, Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Ravn 2 OF. Villy-Erik Schødts 
Stige Ø (10:40 - 12:15): Blå Kærhøg 2 BR FU, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Engpiber 9 R, Stor Tornskade 1 R (På sydligste del af østsiden ved det store krat. Blot 2. observation på lokaliteten iflg Dofbasen.), Bjergirisk 70 FU. Mark Andrew Hammond
Seden Strand: Lille Lappedykker 50 R. Mark Andrew Hammond
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 11 R, Isfugl 1 R. Mark Andrew Hammond
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Fjordmarken: Sangsvane 30 R, Jernspurv 1 R, Vindrossel 50 FU. Evald Mehlsen 
Hofmansgave: Sjagger 200 R, Ravn 2 OF. Evald Mehlsen
Enebærodde: Bjergirisk 70 FU. Evald Mehlsen
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Ederfugl 5 R, Fløjlsand 2 R. Evald Mehlsen


           Rødstrubet lom selvom næbbet virker lidt kraftigt

Søndag den 13. november 2011.

Hallindskoven, Svendborg (06:30-07:30): Spurveugle 0. Esben Eriksen
Egense ved Svendborg
(09:05): Ravn 2 OF. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge
: Bramgås 1 R, Gråand 6 R, Spidsand 1 R, Troldand 8 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 8 R, Ringdue 14 R, Sjagger 40 R, Blåmejse 6 R, Spætmejse 1 R
Spodsbjerg havn, Nordmolen, Langeland
(07:45-13:30): Bjergpiber 1 R (R/FU ved molen til kl. 13:15, hvor den fløj ind over engene.)(første efterårsobs). Jan Holm Jensen, Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor (11:45): Stenpikker 1 R (Sandsynlig grønlandsk, Stor og mørk fugl (ved sommerhuset)). Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø (12:15-13:35): Spisand 1 R, Hvinand 3 FU, Stor Skallesluger 11 FU, Taffeland 14 R, Troldand 10 R, Krikand 26 R, Skarv 14 FU, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 1 R, Bogfinke 1 R, Skeand 2 R, Havørn 1 R, Ravn2 FU, Toppet Lappedykker 7 FU, Allike 8 OF, Vibe 23 R, Gråkrage 11 FU/R. Leif Kristensen
Brændegård Sø (11:45): Havørn 1 R JUV, Ravn 4 R. Ebbe Larsen
Nørresø (11:10): Havørn 1 R JUV, Ravn 2 R. Ebbe Larsen
Arreskov Sø: Stor skallesluger 5 R. Erik Ehmsen
Faaborg (07:00-10:00): Skarv 7 SV, Kvækerfinke 120 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højrup ved Odense å: Stor tornskade 1 R. Erik Ehmsen
Ravnholt (14:00-14:45): Havørn 2 R AD. Ellis, Christian, Jacob, Aira Utzon, Niels Peter Utzon
Ølundgård Inddæmning (11:55-14:10): Grågås 1150 R, Pibeand 450 R, Knarand 115 R, Krikand 850 R, Gråand 400 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 400 R, Vibe 250 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 36 R, Stor Regnspove 72 R, Sjagger 125 R. Gregers Johannesen
Tornen/Fællesstrand (11:45-12:45): Stor Regnspove 94 R, Snespurv 4 FU. Lars Philip Nørtoft
Brende Mølle (10:00): Vandstær 1 R. Lene og Frits Thomsen
Husby Strand (13:00): Knarand 6 R, Ravn 1 HØ. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord (09:30-12:00): Toppet Lappedykker 83 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang (07:30-09:30): Blisgås 65 OF, Grågås 1880 R, Blå Kærhøg 1 OF (BRUN 8:50), Sølvmåge 1800 OF. Dieter Maaszen
Baagø, mark nord for Campingpladsen. (09:10-09:15): Havørn 1 R (Så senere en fugl mere ved Sommerodden men på grund af kraftig dis var det ikke muligt at se om det var den samme.). Kurt G. Holm
Lillebælt S for Baagø (08:45-09:00): Ederfugl 2500 R. Kurt G. Holm
Baagø ( Sommerodde) (10:25-10:40): Fjeldvåge 1 R. Kurt G. Holm
Lillebælt ved Feddet (Sandager Næs) (12:00-12:15): Ederfugl 1500 R. Kurt G. Holm
Fællesstrand, Fynshoved (11:00-12:30): Strandskade 85 R, Stor Regnspove 65 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fynshoved (11:00-12:30): Dobbeltbekkasin 1 R, Alk 1 R, Munk 1 R han. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Flyvesandet (12:30-14:00): Sortand 300 R, Blå Kærhøg 1 R 1K, Hjejle 500 R, Alk 19 R, Bjerglærke 1 OF, Misteldrossel 4 R, Korttået Træløber 8 R, Ravn 1 R, Bjergirisk 350 R, Stor Korsnæb 3 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Sangsvane 6 NØ, Topmejse 1 SY.  Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø: Krikand 25 R, Ederfugl 770 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 34 NØ, Pibeand 30 R, Krikand 145 T, Gråand 20 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 22 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 1 T, Almindelig Ryle 1 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Skærpiber 1 R, Stor Tornskade 1 R, Bjergirisk 3 FU. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn: Knopsvane 2 N, Bramgås 335 S, Fjeldvåge 1 S, Skærpiber 11 S, Bjergpiber 1 R, Silkehale 1 S, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 10 R, Sjagger 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 OF. Jan Holm Jensen, Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Lom sp. 6 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 28 SV, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 20 S, Blisgås 71 SV, Grågås 157 SV, Bramgås 53 SV, Knarand 2 SV, Bjergand 2 R, Ederfugl 1100 R, Havlit 36 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 12 SV, Rød Glente 7 S, Blå Kærhøg 2 M AD S, Spurvehøg 17 S, Musvåge 12 S, Fjeldvåge 4 S, Vibe 1 S, Huldue 13 S, Ringdue 1540 S, Engpiber 16 S, Skærpiber 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Silkehale 1 S, Jernspurv 2 S, Sjagger 360 S, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 8 S,
Pungmejse 1 S, Allike 690 S, Råge 27 S, Ravn 3 TF, Stær 55 S, Bogfinke/Kvækerfinke 890 S, Grønirisk 33 S, Stillits 13 S, Grønsisken 153 S, Tornirisk 2 S, Bjergirisk 58 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 29 S, Stor Korsnæb 2 S, Dompap 14 S, Snespurv 1 S, Gulspurv 6 S, Rørspurv 2 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sangsvane 7 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 8 R, Blisgås 14 R, Grågås 350 R, Bramgås 63 R, Pibeand 210 R, Skærpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 31 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 28 R, Pibesvane 5 R, Sangsvane 1 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Blisgås 24 R, Grågås 1085 R, Bramgås 135 R, Pibeand 204 R, Knarand 182 R, Krikand 310 R, Gråand 155 R, Spidsand 12 R, Skeand 229 R, Taffeland 360 R, Hvidøjet And  1 R, Troldand 1780 R, Bjergand 268 R, Hvinand 9 R, Lille Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 11 R, Stor Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 228 R, Vibe 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 7 R, Svartbag 3 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 3 R, Bjergirisk 3 R. Ole Goldschmidt
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 16 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Ederfugl 3100 FU, Havlit 45 FU, Sortand 80 FU, Fløjlsand 4 FU. Morten Müller
Skjoldnæs Fyr: Grågås 10 SØ, Bramgås 11 SV, Ederfugl 115 S, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 9 FU, Solsort 5 R, Gransanger 1 FU T, Blåmejse 1 FU, Husskade 1 R, Allike 60 TF, Stær 4 TF, Gråspurv 6 R, Skovspurv 3 R, Bogfinke 15 R, Kvækerfinke 6 R, Grønirisk 2 R. Morten Müller
Ulbølle: Ringdue 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Vester Aaby: Ravn 2 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Havørn 1 JUV R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R. Torben Skytte Hvass
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 5 R, Krikand 104 R, Taffeland 8 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 12 R, Havørn 1 JUV R, Allike 2 OF, Råge 1 R, Gråkrage 24 R, Bogfinke 3 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 R, Fuglekonge 5 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Ravn 1 FU, Bogfinke 9 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 2 FU, Grønsisken 2 FU, Lille Korsnæb 1 OF, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 1 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Lille Korsnæb 30 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Lille Korsnæb 5 OF. Per Rasmussen
Fjordmarken: Sangdrossel/Vindrossel 7 FU, Vindrossel 1 FU. Evald Mehlsen
Hofmansgave: Ravn 3 FU SV, Lille Gråsisken 2 FU
Odense Kanal: Skærpiber 1 FU. Evald Mehlsen
Omr. B1, Od.Fj. (Egensedybet): Stor Skallesluger 20 FU. Evald Mehlsen
Sommerodde (Bågø): Skarv 1 R, Grågås 6 R, Stor Skallesluger 1 R, Fjeldvåge 1 R, Sølvmåge 30 R. Kurt G. Holm
Vestermose (Bågø): Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Vibe 9 R, Storspove 1 R. Kurt G. Holm
Aborg Minde: Lille Lappedykker 2 R, Storspove 3 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 40 R. Kurt G. Holm
Bågø: Skarv 2 R, Grågås 1 R, Ederfugl 2500 R, Havlit 5 M R, Sortand 6, Havørn 1 R, Sølvmåge 6 R. Kurt G. Holm
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 36 R, Gråand 44 R, Hvinand 18 R, Toppet Skallesluger 10 R, Stor Skallesluger 30 R, Blishøne 200 R, Storspove 4 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R. Kurt G. Holm
Noret (Bågø): Fiskehejre 9 R, Knopsvane 38 R, Grågås 250 R, Bramgås 50 R, Pibeand 250 R, Troldand 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Storspove 24 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 32 R. Kurt G. Holm
Feddet v/Sandager (Assens):, Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 1500 R,Hvinand 5 R. Kurt G. Holm
Ferskesø (Bågø): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R. Kurt G. Holm
Fønsskov, marker: Musvåge 2 OF. Villy-Erik Schødts
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Krikand 30 R, Troldand 5 R, Dompap 1 R. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Musvåge 1 OF. Jens Bækkelund
Fænø: Ravn 2 KA. Jens Bækkelund
Føns Vang: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 3 R, Knopsvane 3 FU, Blisgås (albifrons) 65 OF, Grågås 1900 R, Gråand 10 FU, Taffeland 200 FU, Troldand 400 FU, Hvinand 5 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF, Musvåge 1 OF, Vibe 30 OF, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 1800 OF. Dieter Maaszen
Føns Vig: Toppet Lappedykker 55 R, Skarv 170 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Gråand 4 R, Ederfugl 9 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 17 R, Strandskade 4 OF, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Skarv 15 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 220 Ø, Musvåge 1 R, Hjejle 35 OF, Vibe 6 R, Sølvmåge 110 R, Gråkrage 30 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 83 FU, Skarv 21 FU, Knopsvane 9 FU, Blishøne 600 FU, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 113 R, Svartbag 17 R. Dieter Maaszen
Husby Strand, Wedellsborg: Knarand 6 R, Toppet Skallesluger 14 FU, Ravn 1 SY. Dieter Maaszen
Rud - Ålehoved: Blå Kærhøg 1 M FU, Musvåge 2 R, Storspove 9 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Knopsvane 9 R, Pibeand 100 R, Gråand 4 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 23 R, Sølvmåge 23 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved: Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Alk 1 R, Tejst 2 VDR R, Sanglærke 2 OF, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 10 R, Munk 1 M FU, Stillits 2 FU. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fællesstrand/Tornen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 28 R, Strandskade 85 R, Strandhjejle 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 65 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund


           1 af 2 Sølvhejrer Tryggelev Nor d. 12. november 2011.

Lørdag den 12. november 2011.

Vejlen, Taasinge (16:30): Fjeldvåge 1 R. Morten Kristiansen
Vornæs Skov, Vornæs Havn
(16:00): Havørn 2 OF. Bettina Gerti Groß
Vornæs Skov, Skolekrogen mod Tåsinge Vejle
(10:00): Havørn 2 OF. Bettina Gerti Groß
Tryggelev Nor
:
Hvidøjet and 1 R, Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 R, Havørn 1 R, Lille Lappedykker 22 R, Vandrikse 2 R, Blå kærhøg 2 R, Stor tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor
: Toppet Lappedykker 6 R,
Sølvhejre 2 R, Sangsvane 2 R, Spidsand 8 R, Skeand 240 R, Taffeland 80 R, Troldand 300 R, Bjergand 12 R, Blishøne 200 R
Klæsøgårde
: Rørhøg 1 M FU (Sen)
Lindelse, Langeland
(15:50-15:55): Rørhøg 1 FU (Set FU lavt over markerne N for Lindelse. Sent!!!). Bodil og Hans Rytter
Nakkebølle inddæmning
(10:30-11:45):
Sølvhejre 3 FU, Sædgås 31 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Havørn 2, Ravn 10 , Vibe 300, Lille Skallesluger 7, Stor Skallesluger 1.  Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 3 R, Rød Glente 1 OF, Toppet Lappedykker 34 FU, Hvinand 7 FU, Knarand 5 R, Svartbag 1 R, Stor skallesluger 5 R, Musvåge 2 R/FU, Ravn 2 OF, Fiskehejre 8 R / FU, Musvit 2 FU, Bjergvipstjert 1 OF, Skarv 42 FU, Lille Skallesluger 9 FU / R, Stillits 1 FU, Grønirisk 3 R. Leif Kristensen
Engene v/ Lundegård Nr Broby: Vibe min 100 OF, Hættemåge 123  R, Stormmåge 2 R, Grågås 3 R, Gråand 25 R, Musvåge 2 R, Knopsvane 6 R, Råge 1 R. Leif Kristensen
Øksendrup: Blå kærhøg 1 FU (Brun fugl): Poul Brugs Rasmussen
Vigelsø (13:50): Bramgås 520 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Hjejle 2000 OF, Vibe 300 OF. Dieter Maaszen
Seden Strand (13:35): Knopsvane 750 R. Dieter Maaszen
Seden strand (14:10-15:20): Knopsvane 1200 R, Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Stige ø (14:10-15:20): Blå Kærhøg 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Stillits 30 FU. Ella Mikkelsen
Stige Ø (13:30): Blå Kærhøg 1 FU (BRUN), Fjeldvåge 1 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø - obs fra Gasenhed Nord (12:45-14:15): Grågås 550 R, Bramgås 700 R, Pibeand 900 R, Gråand 1100 R, Spidsand 135 R, Skeand 42 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fjeldvåge 2 R, Hjejle 1600 R, Vibe 325 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Caroline Amalielund: Gråand 50 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 3 R, Stor Flagspætte 2 R, Gråkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Tyrkerdue 12 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 38 FU, Sangsvane 4 FU, Blisgås 10 FU, Grågås 120 FU, Canadagås 1 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 2 FU, Bramgås 105 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Pibeand 300 FU, Knarand 54 FU, Krikand 225 FU, Gråand 150 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 35 FU, Taffeland 225 R, Troldand 550 FU, Hvinand 5 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Spurvehøg 3 FU, Musvåge 13 SØ, Fjeldvåge 1 SØ, Hjejle 11 OF, Vibe 165 FU, Almindelig Ryle 2 OF, Dobbeltbekkasin 4 R. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 2 FU, Ederfugl 2550 FU, Sortand 30 FU, Sølvmåge 80 FU. Morten Müller
Lindelse: Rørhøg 1 FU (Set FU lavt over markerne N for Lindelse). Bodil og Hans Rytter
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 32 R, Skarv 10 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Sædgås 31 R, Grågås 230 R, Pibeand 2 R, Krikand 5 R, Taffeland 66 R, Troldand 5 R, Bjergand 8 R, Hvinand 28 FU, Lille Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 8 R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 70 R, Hættemåge 90 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 20 OF, Gråkrage 2 R, Grønirisk 30 FU, Stillits 2 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 39 R, Skarv 47 FU, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 1 R, Grågås 24 OF, Knarand 6 R, Krikand 275 R, Gråand 120 R, Skeand 12 R, Taffeland 57 R, Troldand 60 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 10 FU, Stor Skallesluger 3 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 3, Musvåge 3, Vandrefalk 1 OF, Fasan 23 R, Vibe 150 OF, Hættemåge 13 R, Stormmåge 101 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 R, Huldue 3 OF, Bjergvipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 1 T HØ, Musvit 1 OF, Skovskade 1 R, Allike 13 OF, Gråkrage 14 R, Ravn 14, Stær 1 OF, Skovspurv 19 R, Bogfinke 11, Grønirisk 3 R, Stillits 1 R, Grønsisken 14 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 5 OF. Gunnar Jørgensen
Højby: Sjagger 8 OF, Vindrossel 3 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Fiskehejre 15 R. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Knopsvane 1200 R, Blishøne 1000 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stillits 30 FU. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Grågås 20 R, Grå Gås sp. 1 FU N, Pibeand 10 FU, Skeand 4. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Skærpiber 2 FU. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Fjeldvåge 1 OF, Sangdrossel/Vindrossel 4 FU, Vindrossel 1 FU. Evald Mehlsen
Helnæs Made: Musvåge 2 R, Fjeldvåge 5 OF, Tårnfalk 1 OF, Vandrefalk 1 S, Hjejle 19 R. Torben Skytte Hvass
Feddet v/Brydegård: Knortegås 6 FU. Torben Skytte Hvass
Strib: Lomvie/Alk 12 NV, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Tybrind Vig: Agerhøne 4 FU, Sortkrage 3 FU, Ravn 1 FU. Kell Grønborg
Søndersø (Nordfyn): Stor Tornskade 1 R. Martin Strømkjær
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 105 FU, Bramgås 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Sædgås 2 R, Fjeldvåge 1 R, Allike 50 R. Jens Bækkelund
Bogense Havn: Skærpiber 1 FU. Suzette Frydensberg
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 10 FU. Suzette Frydensberg


          Bonapartemåge AD Hirtshals havn d. 11. november 2011.

Fredag den 11. november 2011.

Monnet, Taasinge: Havørn 1 FU, Bramgås 400 R. Poul Rasmussen
Søby, Taasinge: Stor tornskade 1 R. Poul Rasmussen
Vårø, Taasinge: Sjagger 600. Poul Rasmussen
Magleby Nor, Sydlangeland
(15:45):
Sølvhejre 4 R. Søren Bøgelund
Sundet, Faaborg:
Sølvhejre 3 R (Flotte fotos af fuglene på Midtfyns-naturfoto. Vh Webmaster ). Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(07:40):
Sølvhejre 3 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(16:00-16:10):
Sølvhejre 3 R. Peder Blommegård
Espe, matriklen
: Musvåge 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Duehøg 1, Ravn 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
C.F. Tietgens Boulevard Odense
(10:00): Havørn 1 OF. Anders Vedel
Højstrup Øvelsesplads
(07:00-07:26): Husskade 247 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Emtekær Nor (14:00-15:00): Hvinand 250 R (+), Snespurv 8 R. Bodil Rytter, Hans Rytter
Helnæs Made
(10:30-12:00): Blisgås 43 R (+), Bramgås 800 R (+), Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Mosehornugle 4 R, Sjagger 500 FU. Bodil Rytter, Hans Rytter
Husby Strand / Wedellsborg (10:15): Vandrefalk 1 R AD han. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Spurvehøg 1 OF, Hættemåge 60 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Spidsand 8 FU. Peder Rasmussen
Stjovl: Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Sjagger 300 FU, Stær 25 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Grågås 900 R, Bramgås 1450 R, Gravand 13 R, Pibeand 30 R, Gråand 25 R, Spidsand 4 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Storspove 4 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 40 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Gravand 3 R, Pibeand 35 FU, Gråand 28 R, Spidsand 2 R, Musvåge 2 R, Strandhjejle 6 R, Sjagger 120 FU, Vindrossel 1 FU, Stær 50 FU. Peder Rasmussen
Sundet, Faaborg:
Sølvhejre 3 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 21 R, Knopsvane 6, Pibesvane 27 AD R, Sangsvane 10 AD R, Grågås 160 R, Canadagås 1 R, Bramgås 70 FU, Pibeand 520 R, Knarand 18 FU, Krikand 45 R, Spidsand 14 R, Skeand 3 R, Bjergand 310 R, Musvåge 1 R, Hjejle 420 R, Strandhjejle 13 R, Vibe 105 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Svartbag 5 R, Grønirisk 2 R. Jacob Sterup
Højstrup: Fra overnatning Husskade 247 OF . Dieter Maaszen
Gl. Slambassin: Sangsvane 9 OF, Grågås 200 OF, Almindelig Ryle 30 OF, Sjagger 75 OF. Evald Mehlsen
Vigelsø: Hjejle 300 T R. Evald Mehlsen
Stavrby Skov: Musvåge 1 FU, Vibe 80 R. Leif Frederiksen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 85 FU, Bramgås 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 20 R, Blisgås 75 FU, Grågås 480 R, Canadagås 6 R, Bramgås 320 FU, Krikand 14 R, Gråand 12 R, Musvåge 1 R, Hjejle 60 R, Vibe 200 R, Storspove 7 R, Sjagger 250 OF, Allike 10 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund


            Alle tre Sølvhejrer fotograferet ved Sundet i dag d. 10. november af Leif Kristensen

Torsdag den 10. november 2011.

Svendborgsund ved Iholm (13:00): Skarv 22 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 28 R, Gråand 87 R, Hvinand 18 FU, Toppet Skallesluger 22 R
Egense, Svendborg
: Stor Flagspætte 1 R, Sjagger 20 R, Sumpmejse 1 FU
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 4 R, Troldand 40 R, Hvinand 48 FU, Vandrefalk 1 1K FU, Hættemåge 60 R, Ringdue 6 R, Gærdesmutte 1 R, Grønsisken 110 OF
Sundet, Faaborg
(11:30-12:45):
Sølvhejre 3 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg
(07:40):
Sølvhejre 3 R. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (09:20-09:30):
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Skeand 17 R, Sjagger 100 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Svanninge Bakker/Bjerge (09:35-11:00): Stor Flagspætte 2 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 5 FU, Musvit 7 FU, Korttået Træløber 2 FU, Stor Gråsisken 5 R, Lille Korsnæb 13 FU, Dompap 12 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lundeborg, matriklen: Grågås 45 OF S (15:45), Vibe 35 OF S (09:45), Sjagger 45 OF V, Spurvehøg 1 FU, Havørred 1 FU M (set ved det gamle færgeleje). Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (11:30-12:15): Grågås 850 R, Havørn 1 R AD (10:30). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:15-08:40): Grågås 600 R, Knarand 105 R, Vandrefalk 1 FU (7:25). Dieter Maaszen
Nærå Strand, Ågernæs Flak (09:40-10:20): Grågås 500 R, Gravand 127 FU, Hvinand 180 R, Vandrefalk 1 R (8:45), Strandskade 64 FU, Hjejle 200 R, Almindelig Ryle 750 R, Lille Kobbersneppe 180 R, Stor Regnspove 177 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 1450, Bramgås 200, Gravand 43 R, Pibeand 100 FU, Knarand 105 FU, Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 FU, Vibe 160 R, Stillits 20 OF. Dieter Maaszen
Gl. Slambassin: Bramgås 70 OF, Sjagger 70 R. Evald Mehlsen
Gåsebadet (Odense Fjord): Hjejle 3000 T R. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Sjagger 200 R. Evald Mehlsen
Slambassinet: Stillits 9 R. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 9 R, Grågås 500 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 FU, Gravand 127 FU, Hvinand 180 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 64 FU, Hjejle 200 R, Almindelig Ryle 750 FU, Lille Kobbersneppe 180 R, Storspove 177 FU, Gråkrage 14 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 11 R, Grågås 550 R, Canadagås 6 R, Bramgås 350 R, Krikand 50 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vibe 150 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Isfugl 1 OF. Jens Bækkelund


            Ænder ved Sundet Faaborg

Onsdag den 9. november 2011.

Taasinge, Sdr. Vornæs: Havørn 1 OF AD. Poul Rasmussen
Skårup Skovmølle, Svendborg Natur- og Miljøskole
(09:25 - 10:30): Ringdue 80 SV, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 300 SV, Phylloscopus sp. 1 R (Lille sanger i buskene bag naturskolen! Sammen med en del mejser der jo altid er der! Ingen kikkert , så da fuglen fløj ud af det tætte buskads fulgte jeg efter, og var så heldig på 2-3 meters afstand at have fuglen siddende frit fremme med siden til. Dog kun 15 sekunder! Ud fra tegninger og lyd, er det bedste bud en Humes, men hvis ikke andre kan finde den, forbliver den ubestemt! Men flot vingebånd og meget tydeligt! Mojn Erik Ehmsen), Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 10 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 R, Dompap 2 R
Sundet, Faaborg
(07:40):
Sølvhejre 3 R . Lars Bonne Rasmussen
Espe, matriklen: Natugle 1, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindeskov, Ørbæk (07:30-11:30): Grønspætte 1 HØ (Hørt klart og tydeligt - men kun én gang!). Hans Rytter
Stavidsåen, Stavadgyden Ø for Stavids Bro (16:30): Fjeldvåge 1 FU (Musende. Tydelig hvid overhale set trods aftagende dagslys). Ole H. Scharff
Ølundgårds inddæmning (14:00-15:20): Blisgås 2 R, Grågås 600 R, Bramgås 300 R, Krikand 250 R, Spidsand 58 R, Havørn 1 R, Vibe 300 R, Sjagger 300 OF (Hessum). Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning (07:00-09:30): Blisgås 2 FU, Grågås 550 FU, Knarand 113 R, Spidsand 61 FU, Vandrefalk 1 FU AD (7:55), Vibe 300 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sundet, Faaborg
(08:30 - ):
Sølvhejre 3 R (Stod og ordnede fjer ved engen i NØ-enden), Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 36, Sangsvane 1 AD R, Grågås 2 R, Knarand 212 FU, Skeand 7 R, Vibe 7 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg (11:10 - 12:20): Toppet Lappedykker 11 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 37, Grågås 2 R, Knarand 121 R, Krikand 8 R, Gråand 15 R, Skeand 20 R, Taffeland 12 R, Troldand 400 R, Vibe 4 R, Svartbag 3, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R HØ, Allike 11 FU, Råge 13 FU, Gråkrage 1 FU. Gunnar Jørgensen
Lindeskov v/Ørbæk: Grønspætte 1 R HØ, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 8 RI, Vindrossel 1 RI, Blåmejse 1 RI, Ravn 1 FU. Hans Rytter
Gl. Slambassin: Sjagger 80 R. Evald Mehlsen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Fjeldvåge 1 M FU, Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Sjagger 120 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 2 R, Grågås 600 R, Bramgås 300 R, Krikand 250 R, Spidsand 58 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Vibe 300 R, Sjagger 300 OF, Blåmejse 3 FU, Musvit 1 R, Stillits 18 FU, Dompap 1 F R, Gulspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 2 FU, Grågås 580 FU , Bramgås 100 R, Gravand 24 R, Pibeand 131 FU, Knarand 113 R, Gråand 61 FU, Spidsand 61 FU, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Vibe 300 OF, Storspove 45 FU, Sjagger 130 R, Stillits 2 R. Dieter Maaszen
Universitetet, Odense: Hættemåge 8, Stormmåge 3 OF, Ringdue 10, Solsort 2 R, Vindrossel 1 FU, Drossel sp. 30 Ø, Blåmejse 1 FU, Musvit 2, Husskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Skovspurv 3 R. Philippe Provençal
Vejlby: Rød Glente 1 R, Husskade 2 R. Jens Gregersen


           Så er der igen 3 Sølvhejre ved Sundet Faaborg. Denne er fotograferet d. 25. oktober ved Sundet Faaborg.

Tirsdag den 8. november 2011.

Monnet (13:30): Havørn 1 R, Grågås 2000+. Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg
(07:40):
Sølvhejre 3 R. Lars Bonne Rasmussen
Holstenshuus, Diernæs
(10:00-11:00): Duehøg 1 R, Musvåge 2 R, Ringdue 20 R, Jernspurv 2 FU, Rødhals 5 R, Sjagger 20 R, Spætmejse 4 R, Skovskade 3 R, Ravn 2 R, Dompap 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Lundeborg, matriklen
(09:30): Bramgås 30 N. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning
(11:08):
Rødhalset Gås 1 FU (Mellem 650 bramgæs). Peter Oxholm, Jens Kristian Holm
Flyvesandet (07:15-11:00): Sule 1 V AD, Vandrefalk 1 R AD, Strandskade 82 R, Strandhjejle 30 R, Almindelig Ryle 500 R, Lille Kobbersneppe 80 R, Stor Regnspove 108 R, Alk 5 R, Lomvie/Alk 16 R, Silkehale 28 R, Sjagger 180 R, Misteldrossel 2 R, Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Højstup Øvelsesplads (07:10-07:35): Husskade 258 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Enebærodde: Fiskehejre 1 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 14 R, Musvåge 1 R, Strandskade 8 R, Storspove 1 R, Ringdue 80 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Fuglekonge 2 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Skovskade 1 R, Stær 30 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 26 R, Grønsisken 22 R, Gulspurv 16 FU
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 9 R, Grågås 500 R, Bramgås 200 R, Gravand 5 R, Pibeand 30 R, Knarand 6 R, Krikand 210 R, Spidsand 12 R, Skeand 4 R, Taffeland 30 R, Musvåge 1 R, Vibe 40 R, Hvidklire 3 R, Sjagger 120, Stillits 18 R
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 8 FU, Ederfugl 400 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 8 R, Toppet Skallesluger 8 R, Svartbag 4 R, Alk, Almindelig (torda) 2 R, Lomvie/Alk 5 NØ, Gråkrage 26 R
Hofman Bangs Holme: Skarv 60 R, Gravand 60 R, Pibeand 110 R, Gråand 220 R, Spidsand 2 R, Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 32 R, Strandhjejle 64 R, Almindelig Ryle 260 R, Lille Kobbersneppe 70 FU, Storspove 30 R, Bjergirisk 120 R

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Gymnasiet: Ringdue 50 R, Sjagger 20 OF, Vindrossel 30 OF, Topmejse 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bjerge SV, Stensgård Skov: Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 R, Vindrossel 15 OF, Fuglekonge 7 FU, Halemejse 14 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 18 FU, Musvit 5 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Lille Gråsisken 1 FU, Lille Korsnæb 15 FU, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg:
Sølvhejre 3 FU  . Per D Poulsen
Sundet, Faaborg:
Sølvhejre 3 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knarand 12 R, Krikand 550 R, Spidsand 2 M R, Skeand 12 R, Taffeland 60 R, Havørn 2 AD R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 15 R, Ravn 4 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 7, Pibesvane 25 R, Sangsvane 8, Grågås 2 R, Pibeand 400 R, Krikand 44 R, Gråand 182 R, Spidsand 13 R, Taffeland 155 R, Troldand 500 R, Bjergand 165 R, Toppet Skallesluger 6 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Fasan 2 R HØ, Blishøne 79 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 480 R, Strandhjejle 12 R, Vibe 54 R, Almindelig Ryle 65 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 28 R, Stormmåge 48 R, Sølvmåge 45, Svartbag 3 R, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 2 R, Solsort 1 R HØ, Sjagger 8 SV, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R HØ, Husskade 1 R HØ, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2, Skovspurv 3 R HØ, Grønirisk 32, Bjergirisk 35 OF, Gulspurv 2 OF, Rørspurv 1 R HØ, Gunnar Jørgensen
Ølundgårds Inddæmning:
Rødhalset Gås 1 FU. Peter Oxholm, Jens Kristian Holm
Højstrup: Husskade 258 OF. Dieter Maaszen
Odense Losseplads: Musvåge 1 MF R, Fjeldvåge 2. Evald Mehlsen
Stige Ø: Fjeldvåge 2 FU. Evald Mehlsen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Fiskehejre 3 R, Stor Tornskade 1 FU. Geoffrey Charles Preston
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6, Svartbag 1 AD OF, Engpiber 1 R, Skovspurv 10 R, Grønirisk 15 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 FU. Geoffrey Charles Preston
Gamborg Fjord: Hvinand 60 R. Geoffrey Charles Preston
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 4 R, Sangsvane 6 R, Blisgås 22 R, Grågås 600 R, Bramgås 160 R, Pibeand 25 R, Vibe 250 R, Ravn 4 R. Jens Bækkelund  


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 24/10-2011:            
            Nordamerikansk sangfugl fløj over Atlanterhavet til Vadehavet


          Denne Spurveugle er fotograferet d. 12. marts 2006 ved Hareskov på Nordsjælland. Vær med til at finde den på Fyn!
 

Mandag den 7. november 2011.

Sundet, Faaborg (10:50-11:45): Toppet Lappedykker 10 FU/R, Skarv 3 FU/R, Fiskehejre 1 R, Gråand 55 FU/R, Knarand 202 FU (Rekord mange knarænder), Skeand 10 R, Krikand 12 FU/R, Taffeland 35 R, Troldand 2000 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 200 FU, Vibe 7 R, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 20 FU, Svartbag 2 R, Sjagger 50 R, Vindrossel 10 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup
: Fra overnatning Husskade 220 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, matriklen: Rødhals 1 R, Solsort 25 FU, Drossel sp. 40 OF, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Skovspurv 20 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 3 FU, Fiskehejre 1 R, Knarand 202 FU, Krikand 12 FU, Gråand 55 FU, Skeand 10 R, Taffeland 35 R, Troldand 2000 R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 200 FU, Vibe 7 R, Hættemåge 100 FU, Stormmåge 20 FU, Svartbag 2 R, Sjagger 50 R, Vindrossel 10 R. Per D Poulsen
Højstrup Øvelsesplads (07:12-07:30): Husskade 220 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Gl. Slambassin: Stillits 3 R, Bjergirisk 7 R SV. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Vindrossel 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet: Krikand 35 FU. Evald Mehlsen
Stige Ø: Fjeldvåge 1 FU. Evald Mehlsen
Mågeøerne: Hvinand 50 FU, Toppet Skallesluger 12 FU. Suzette Frydensberg


          Middelhavssstenpikker ved Thorsminde

Søndag den 6. november 2011.

Vejlen, Tåsinge (09:45-10:15): Taffeland 375 R, Troldand 1450 R, Skovsneppe 2 R (Kanal langs sti til fugletårnet). Niels Andersen
Dovns Klint
(07:15-10:20): Sædgås 18 S, Fjeldvåge 3 S, Ringdue 8800 S. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor (11:15-14:30): Pibesvane 12 FU,
Hvidøjet And 1 AD FU , Knarand 45 FU, Skeand 63 FU, Blå Kærhøg 1 FU (BRUN 13:00). Dieter Maaszen
Oure-Vejstrup-Tiselholt: Sjagger 500+ R. Poul Brugs Rasmussen
Skårupøre: Skarv 45 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Spurvehøg 1, Vindrossel 3. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Kværndrup, OF motorvejen (13:35): Agerhøne 9 R. Michael Mosebo Jensen
Vigelsø (15:00): Hjejle 2500 R. Gregers Johannesen
Firtalstranden (12:45-13:35): Hvidklire 3 R. Michael Glentedal
Ølundgaard (10:15-12:35): Blisgås 12 R, Grågås 950 R, Bramgås 270 R, Pibeand 225 R, Knarand 82 R, Skeand 38 R, Havørn 3 R (1 adult og 2 juv. Den ene juv med mange hvide rygfjer.), Vandrefalk 1 R AD, Hjejle 1800 R, Vibe 350 R. Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Ølundgård Inddæmning (13:15-14:30): Blisgås 16 R, Grågås 1100 R, Bramgås 325 R, Pibeand 275 R, Knarand 106 R, Krikand 450 R, Spidsand 43 R, Skeand 26 R, Havørn 3 R (2 i objektiv pardannelse), Vibe 375 R. Gregers Johannesen
Skovparken, Nyborg: Bramgås 390 N (Hvorfor ikke SV ??). Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse: Agerhøne 9 R. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66 Nyborg: Blisgås 32 SØ (Medobservatør opdagede dem ca. 2 minutter, før de fløj over matriklen.), Sjagger 220 OF. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skjoldnæs Fyr
: Grågås 17 SV, Bramgås 310 SV, Tårnfalk 1 FU, Skovsneppe 1 R, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 14 FU, Solsort 1 FU. Morten Müller
Dovns Klint: Fiskehejre 2 V, Knopsvane 3 S, Sædgås 18 SV, Grågås 164 SV, Knortegås 70 SV, Ederfugl 175 SV, Spurvehøg 9 S, Musvåge 8 S, Fjeldvåge 3 S, Ringdue 8800 S, Allike 1420 S. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 9 FU, Pibesvane 12 FU, Grågås 300 R, Pibeand 110 FU, Knarand 45 FU, Spidsand 17 FU, Skeand 63 FU, Taffeland 110 FU,
Hvidøjet And 1 AD FU, Troldand 600 FU, Bjergand 17 FU, Hvinand 3 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Dieter Maaszen
Sortemosen: Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 110 R, Stormmåge 50 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 5,
Pibesvane 22 AD R, Sangsvane 11 AD R, Blisgås 20 R, Grågås 950 R, Bramgås 210 R, Knarand 5 R, Bjergand 150 R, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 900 R, Strandhjejle 9 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 70 FU, Brushane 1 M FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben, Islandsk (robusta) 1 FU, Hvidklire 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Skovspurv 40 R. Jacob Sterup
Dybmose: Musvåge 1 R. Dan Blohm
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 5 R, Blisgås 25 R, Grågås 600 R, Bramgås 300 R, Krikand 75 R, Vibe 250 R. Jens Bækkelund
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Pibesvane 1 SV. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (hrota) 9 R. Jens Bækkelund
Lumby Inddæmmede Strand: Sjagger 70 R, Gulspurv 20 R. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Gulspurv 20 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Bramgås 100 OF. Evald Mehlsen
Stige Ø: Knarand 2 R, Gråand 76 R, Troldand 20 R, Musvåge 2 R. Kristoffer Hansen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 23 R, Spidsand 22 R, Skeand 19 R, Havørn 2 AD R, Vibe 530 R. Karsten Busk Laursen
Fyns Hoved: Havørn 1 SV. Sofus Ryge Petersen
Middelfart: Fjeldvåge 3 R. Esben Eriksen
Bogense: Silkehale 24 R Jens Bækkelund
Dallund Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråand 27 R, Taffeland 24 R, Troldand 350 R, Blishøne 50 R, Stormmåge 120 R Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand):Fiskehejre 5 R, Blisgås 25 R, Grågås 600 R, Bramgås 300 R, Krikand 75 R, Vibe 250 R Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Lysbuget (hrota) 9 R Jens Bækkelund
Ålebæk: Blå Kærhøg 1 OF. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Fjeldvåge 1 FU. Suzette Frydensberg


         Hvidvinget korsnæb Gribskov (det sædvanlige område 500 nø for Kagerup station)

Lørdag den 5. november 2011.

Søby – Monnet (10:00–11:00): Vandrefalk 1 R, Havørn 2 R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Grågås 1000+. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor
(10:30-13:00):
Sølvhejre 1 R, Pibesvane 5 R, Tundrasædgås 8 S, Blisgås 8 R, Hvidøjet And 1 R, Skægmejse 1 HØ. Tim Hesselballe, Henrik Mørup-Petersen M.fl.
Tryggelev Nor
:
Hvidøjet And 1 R han. Henrik Andersen
Arreskov sø
: Lille skallesluger 1 R (første obs i søen dette efterår!). Erik Ehmsen
Lundeborg
: Gærdesmutte 2 R ( i carport). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
(09:50-10:55):  Grågås 1234 R, Spidsand 18 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Bramgås 214 R, Knortegås 2 R, Hjejle 700R, Vibe 12R, Hvidklire 3 FU, Krikand 27 R, Fiskehejre 14 R, Almindelig Ryle 103, Brushane 1 FU, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 2 R, Rødben 1 FU, Sædgås 3 R. Leif Kristensen
Vigelsø - obs fra Gasenhed Nord
(13:15-14:30): Grågås 500 R, Bramgås 475 R, Fjeldvåge 2 R, Hjejle 1000 R, Hvidklire 2 R. Gregers Johannesen
Højstrup Øvelsesplads (07:03-07:25): Husskade 235 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Østerskov (Thurø): Kvækerfinke 800 R S. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Pibeand 26 SV, Ederfugl 1700, Lomvie/Alk 3 R. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 17 R, Pibeand 2 R, Krikand 26 R, Hvinand 4 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 140 SØ. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 5 SV, Bramgås 50 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R, Pibeand 75 R, Krikand 70 R, Gråand 20 T, Strandskade 2 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Bjergirisk 5 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 119 SV, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 49 S, Blisgås 12 SV, Grågås 147 SV, Bramgås 691 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 SV, Pibeand 1 SV, Bjergand 1 SV, Ederfugl 1110 SV, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 51 S, Musvåge 98 S, Fjeldvåge 15 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 F 1K S, Huldue 48 S, Ringdue 9450 S, Tyrkerdue 1 TF, Hedelærke 11 S, Sanglærke 52 S, Engpiber 32 S, Skærpiber 5 S, Hvid Vipstjert 1 S, Silkehale 5 S, Jernspurv 4 S, Sjagger 860 S, Sangdrossel 1 S, Vindrossel 20 S, Misteldrossel 2 S, Allike 4470 S, Råge 58 S, Gråkrage 2 S, Ravn 1 S, Stær 190 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1860 S, Grønirisk 165 S, Stillits 62 S, Grønsisken 93 S, Tornirisk 6 S, Bjergirisk 34 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 13 S, Lille Korsnæb 3 S, Dompap 12 S, Kernebider 4 S, Gulspurv 26 S, Rørspurv 7 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 5 S, Musvåge 38 S, Fjeldvåge 1 S, Vandrefalk 1 F 1K R, Ringdue 2200 S, Skærpiber 3 R, Bjergirisk 19 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Rørhøg 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Højstrup: Fra overnatning Husskade 235 OF. Dieter Maaszen
Lumby Inddæmmede Strand: Musvåge 1 MF FU, Tårnfalk 1 R, Sjagger 70 R S, Kragefugl sp. 70 R, Stubmark. Gulspurv 80 FU. Evald Mehlsen
Slambassinet: Krikand 70 FU. Evald Mehlsen
Vestermade: Sangsvane 8 R, Rørspurv 1 JUV R. Ole Reuther
Kerteminde: Silkehale 5 T. Bo K. Stephensen
Ebberup: Musvåge 2 LF R, Gråkrage 5 TH. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 9 FU, Sangsvane 1 R, Grågås 850, Bramgås 180 R, Pibeand 70 FU, Krikand 20 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 80 R, Vibe 300 R, Dobbeltbekkasin 12 FU, Storspove 1 R, Svartbag 3 R, Måge sp. 40 R, Ringdue 80 S, Mosehornugle 3 R, Sanglærke 1 SY, Engpiber 1 R, Solsort 3 FU, Husskade 2 R, Allike 335, Gråkrage 22 FU, Stær 88, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 9 R SV, Gulspurv 17 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 150 SV. Kirsten Pedersen


           Pungmejse ved fugleskjulet Tryggelev Nor Foto: Søren Gjaldbæk   

Fredag den 4. november 2011.

Svendborgsund ved Iholm (08:40): Blisgås 51 Ø. Niels Andersen
Mark syd for Tvede Skov: Sangsvane 3 R
Siø (14:40): Fjeldvåge 1 R. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (07:10-09:10): Sædgås 3 SØ, Bramgås 1203 SV, Ederfugl 1360 V, Spurvehøg 28 S, Fjeldvåge 6 S, Huldue 9 S, Ringdue 4600 S, Hedelærke 2 S, Sjagger 300 TF, Allike 690 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1110 S, Kvækerfinke 58 R, Stillits 28 S, Grønsisken 137 S. Søren Gjaldbæk
Rudkøbing; Ringdue 1000 S
Statene: Silkehale 10 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Pibesvane 5 FU, Sangsvane 2 FU, Hvidøjet And 1 M 2K+ FU I dag mere aktiv. Fouragerede, fløj og mobbede nogle af troldænderne. Den opholdt sig mest i den sydøstlige del af hovedsøen og endnu en dag med dårligt lys og for stor afstand derfor ikke bedre fotos. Vi (SG, NBJ og senere OHG) fik set bug vingeunder og -overside), Vandrefalk 1 FU, Rørspurv 1 R
Tryggelev Nor (09:45-13:30):
Sølvhejre 1 R, Pibesvane 5 R , Tundrasædgås 1 R, Grågås 800 R, Knarand 68 R, Spidsand 26 R, Skeand 270 R, Hvidøjet And 1 R han, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 2 R (1 AD, 1 1K), Lille skallesluger 1 R (efterårets første obs), Strandhjejle 6 S, Huldue 2 S, Ringdue 1300 R, Skægmejse 2 R, Pungmejse 2 R . Søren Gjaldbæk
Nordenbro (09:30): Sjagger 400 R. Søren Gjaldbæk
Espe, matriklen: Korttået Træløber 1, Musvåge 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Vormark: Sjagger 300+ (200 OF + 100 Fu på Bornholmsk røn), Bogfinke 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (09:25-10:30): Blisgås 10 FU, Grågås 640 FU, Knarand 70 FU, Vandrefalk 1 R AD hun (9:27), Hjejle 250 OF, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (08:50-09:15): Blisgås 5 FU. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesplads
(07:03-07:25): Husskade 223 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Skaboeshuse (13:00): Fjeldvåge 2 V, Silkehale 29 R, Ravn 3 R. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Topmejse 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen, Svendborg
.: Skarv 3, Fiskehejre 1 R, Gråand 20 R, Blishøne 4, Hættemåge 216, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Solsort 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skanseodde/Vindeby Nor, Set fra Lystbådehavnen: Lille Lappedykker 12 R, Skarv 13 R, Gråand 2 R, Blishøne 7 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 4K+ R, Råge 6 R, Gråkrage 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Rudkøbing: Musvåge 10 S, Fjeldvåge 1 S, Ringdue 6000 S, Silkehale 70 S, Sjagger 300 S, Vindrossel 100 S, Allike 1000 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Hvidøjet And 1 M 2K+ R, Musvåge 5 S, Fjeldvåge 1 S, Vandrefalk 1 1K R, Huldue 14 S, Ringdue 600 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 15 R,
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 26 R, Pibesvane 5 R, Sangsvane 2 R, Grågås 340 R, Bramgås 70, Pibeand 120 R, Knarand 65 R, Krikand 70 R, Spidsand 8 FU, Skeand 245 FU, Taffeland 90 R, Hvidøjet And 1 R, Troldand 300 R, Bjergand 5 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 5 R, Spurvehøg 2 S, Musvåge 4 S, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 200 FU, Strandhjejle 7 S, Vibe 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 FU, Svartbag 2 R, Huldue 6 S, Ringdue 1300 S, Vindrossel 2 FU, Allike 130 S. Niels Bomholt
Fårevejle: Vindrossel 11 R. Niels Bomholt
Vitsø: Rørhøg 1 1K FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 TF. Morten Müller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 4 R, Knarand 8 R, Krikand 300 R, Gråand 130 R, Skeand 79 R, Taffeland 49 R, Troldand 2 R, Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R HØ, Fasan 45 R, Hættemåge 28 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 14 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 8 R, Sjagger 1 T HØ, Halemejse, Sydlig (europaeus) 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Gråkrage 13 R, Ravn 8, Bogfinke 8 OF, Grønsisken 80 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 7 R, Knopsvane 12 R, Pibesvane 21 R, Sangsvane 4 R, Sædgås 7 R, Blisgås 9 R, Grågås 400 R, Canadagås 1 R, Bramgås 62 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 500 R, Krikand 80 R, Gråand 150 R, Spidsand 13 R, Skeand 7 FU, Taffeland 90 R, Troldand 250 R, Bjergand 22 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 40 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 900 R, Strandhjejle 14 R, Vibe 40 R, Sortgrå Ryle 1 R, Almindelig Ryle 150 R, Brushane 4 R, Lille Kobbersneppe 6 FU, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 60 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 4 R. Kirsten Pedersen
Sønderhjørne: Blisgås 30 FU, Grågås 700 FU, Bramgås 120, Ederfugl 850 T, Sortand 10 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Toppet Skallesluger 6 SØ, Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 3 SV, Hjejle 1 N, Vibe 30 SV, Sildemåge 2 SØ, Alk 1 SØ, Huldue 2 SV, Ringdue 2160 SV, Sanglærke 5 SV, Engpiber 26 SV, Sjagger 220 SV, Vindrossel 25 SV, Misteldrossel 2 SV, Gransanger 1 R, Allike 620 SV, Stær 235 SV, Kvækerfinke 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 SV, Grønirisk 20 SV, Stillits 5 SV, Tornirisk 3 SV, Bjergirisk 10 SV, Stor Gråsisken 20 SV, Dompap 5 SV, Rørspurv 6 SV. Per D Poulsen
Enge v/Odense Ås udløb: Fiskehejre 14 R, Allike 12 R. Ela Mikkelsen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 27 FU, Troldand 20 R, Blishøne 10 R, Solsort 4 R, Sjagger 1 R. Ela Mikkelsen
Hennings Holm: Knopsvane 7 R, Pibeand 13 R, Sølvmåge 50 R. Ela Mikkelsen
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Skarv 2 R, Knopsvane 24 R, Gråand 12 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 1 R, Solsort 6 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Husskade 3 R, Råge 1 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 1 R. Ela Mikkelsen
Seden Strand: Knopsvane 1100 R, Blishøne 1000 R, Svartbag 4 R. Ela Mikkelsen
Stige Ø: Grågås 60 OF, Bramgås 7 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 50 OF, Rødhals 1 R, Gråkrage 1 R, Stillits 20 FU, Bjergirisk 30 FU, Gulspurv 1 R. Ela Mikkelsen
Firtalsstrand: Blisgås (albifrons) 5 FU, Grågås 260 FU, Krikand 120 FU, Stillits 10 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Fra overnatning Husskade 223 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås (albifrons) 10 FU, Grågås 640 FU, Bramgås 220 FU, Pibeand 130 FU, Knarand 70 FU, Gråand 50 FU, Spidsand 22 FU, Musvåge 2 FU, Hjejle 250 OF, Vibe 130 FU, Storspove 16 FU, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Hessum: Grågås 200 FU, Bramgås 300 FU. Evald Mehlsen
Hofmansgave: Musvåge 1 ML FU, Ravn 1 R. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Grågås 90 OF, Sjagger 60 R. Evald Mehlsen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Fjeldvåge 1 FU, Storspove 7 FU. Evald Mehlsen
Omr. B5, Od.Fj. (Egensedybet): Strandskade 4 FU, Storspove 43 FU. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 6 R, Engpiber 1 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 5 R, Stær 22 R, Rørspurv 1 R. Thomas Varto Nielsen


        Bøjden Nor er et besøg værd lige for tiden. Har jeg glemt nogen? Ja faktisk 1. Send gerne et svar på, hvad det er for en ;-)

Torsdag den 3. november 2011.

Påø enge ved Fugletårnet, Skovsgaard (14:15): Vandrefalk 1 FU HUN, Stor tornskade 1 R. Poul Rasmussen
Egense, Sydfyn: Sjagger 110 OF
Horne By: Sjagger 30 OF
Ollerup: Sjagger 80 OF
Skedeslung v/Åstrup: Silkehale 30 OF
Åstrup: Sjagger 40 OF
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 7 R, Knarand 8 R, Krikand 500 R, Skeand 300 R, Havørn 1 1K R, Gråkrage 12 R, Lille Korsnæb 12 OF
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 5 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Sanglærke 2 S Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 4 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 6 R,
Pibesvane 23 R, Sangsvane 4 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Blisgås 23 R, Canadagås 1 R, Bramgås 170 R, Pibeand 500 R, Knarand 2 R, Krikand 30 R, Gråand 120 R, Spidsand 11 FU, Skeand 1 R, Taffeland 120 R, Troldand 300 R, Bjergand 28 R, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 FU, Blishøne 60 R, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 600 R, Strandhjejle 18 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 240 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 22 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 1 R, Husskade 6 R, Sortkrage 1 FU, Grønirisk 30 FU
Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 FU, Mørkbuget knortegås 6 OF S, Topmejse 2 FU, Skovspurv 25 FU, Husskade 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Vindrossel 1 SY. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Nyborg syd for Sommerbyen
: Skærpiber RI Læs mere på Ringmærkerbloggen. Hans Rytter
Højstrup Øvelsesplads
(07:10-07:30): Husskade 240 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (15:00-16:00): Grågås 800 R, Knarand 7 R, Skeand 25 R, Strandhjejle 6 R, Stor Regnspove 61 R. Ella Mikkelsen
Ølundgård inddæmning (13:30-15:00): Blisgås 2 R, Pibeand 200 R, Knarand 37 R, Spidsand 26 R, Skeand 29 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 210 R, Vibe 400 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Regnspove 66 R. Ella Mikkelsen
Hessum (13:25): Grågås 600 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand / Wedellsborg (13:30): Stor Tornskade 1 FU. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Skarv 11, Knortegås 4 V, Gråand 27 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 49 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 1 1K R, Ringdue 1 OF, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ringe: Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Højstrup: Husskade 240 OF. Dieter Maaszen
Bispeenge: Fiskehejre 2 R, Grågås 30 R, Pibeand 12 FU, Krikand 12 FU, Skeand 2, Taffeland 36 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 2 R, Grågås 800 R, Gravand 11 R, Knarand 7 R, Krikand 110 R, Gråand 30 R, Skeand 25 R, Troldand 1 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 4 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 40 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 61 R, Hættemåge 370 R, Solsort 3 R, Husskade 1 R, Stær 50 R. Ella Mikkelsen
Hessum: Grågås 600 R, Bramgås 200 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Blisgås 2 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 8 R, Pibeand 200 R, Knarand 37 R, Krikand 40 R, Gråand 24 R, Spidsand 26 R, Skeand 29 R, Taffeland 1 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 90 R, Hjejle 210 R, Vibe 400 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 66 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 7 R, Ringdue 60 R, Gråkrage 20 R, Stær 8 R, Stillits 20 FU, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Krikand 200 R. Kirsten Petersen
Jersore: Fjeldvåge 1 FU. Jens Bækkelund


         Ørkenstenpikker fra slamdepotet ved Hanstholm. Har rastet i området siden d. lørdag 29. oktober 2011

Onsdag den 2. november 2011.

Svendborg Naturskole: Mosehornugle 1 R. Erik Ehmsen
Tryggelev Nor
(10:50-15:20):
Sølvhejre 1 R, Knarand 7 R, Hvidøjet And 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Lindeskov, Ørbæk (07:30-15:15): Grønspætte 1 R (Set og hørt kalde flere gange i området). Hans Rytter
Espe, matriklen
: Gærdesmutte 1, Rødhals 1, Spætmejse 2, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Højstrup Øvelsesplads
(07:02-07:20): Husskade 139 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Nørreby Hals (11:45): Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor (11:30):
Hvidøjet And 1 R. (Det var Ella Mikkelsens skarpe øje der genfandt den i tågen, det var den hvide undergump, der var mest iøjnefaldende ( 100 m sigt). Det var heldig at den rastede så tæt på fugletårn). Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R,
Sølvhejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 300 R, Bramgås 23 OF, Pibeand 23 R, Knarand 7 R, Gråand 28 R, Spidsand 1 M R, Skeand 19 R, Taffeland 50 R, Hvidøjet And 1 R, Troldand 400 R, Bjergand 15 R, Blishøne 25 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hættemåge 9 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Ella Mikkelsen
Ørbæk, Lindeskov
: Grønspætte 1 FU. Hans Rytter
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 24 R, Sangsvane 1 R, Pibeand 450 R, Gråand 50 R, Spidsand 4 FU, Taffeland 20 R, Troldand 15 R, Blishøne 30 R, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 400 R, Sortgrå Ryle 1 R, Almindelig Ryle 28 R, Brushane 4 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 6 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 7 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Engpiber 5 FU, Stær 5 R. Kirsten Pedersen
Højstrup
: Husskade 139 OF. Dieter Maaszen
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Hvinand 60 R. Jens Bækkelund
Nørreby: Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund


         Hvidøjet and han

Tirsdag den 1. november 2011.

Tryggelev Nor: Bramgås 190 R, Blisgås 28 R, Grågås 1000+ R, Sædgås  3 R (Skov), Sædgås 11 R (Tundra), Hvidøjet and 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor
: Sølvhejre 1 R, Stor tornskade 1 R,
Hvidøjet and 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 8 R, Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 1 FU, Pibesvane 5 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 1 R, Bramgås 400 V, Pibeand 20 R, Knarand 30 R, Krikand 6 R, Spidsand 5 R, Skeand 277 R, Taffeland 90 R,
Hvidøjet And 1 M R  , Troldand 500 R, Bjergand 14 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 2 S, Musvåge 2 S, Skægmejse 3 R, Stær 30 SØ, Bogfinke 600 S
Tvede Skov (A9): Silkehale 100 SV
Rudkøbing: Ringdue 500 S
Tange å (10:00-11:00): Kvækerfinke 1 FU, Bogfinke 15 FU, Gulspurv 20 FU, Grønirisk 12 FU, Skovspurv 12 FU, Solsort 4 FU, Stor flagspætte 1 FU, Sjagger 30 OF, Bramgås 35 S (10:15)+ 18 S (10:30) + 80 S (10:40), Skarv 20 S, Vindrossel 1 FU (Den første i år her i området), Dompap 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sønderhjørne
(06:30-10:30): Grågås 500 R, Bramgås 5 V, Ederfugl 650 T, Sortand 24 SØ, Toppet Skallesluger 2 SØ, Spurvehøg 2 SV, Hjejle 75 SV, Alk 1 SØ, Sanglærke 2 SV, Engpiber 6 SV, Sjagger 30 SV, Vindrossel 25 SV, Stær 2320 SV, Bogfinke 600 SV, Kvækerfinke 40 SV, Grønirisk 20 SV, Stillits 5 SV, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 55 SV, Bjergirisk 5 SV, Stor Gråsisken 17 SV, Dompap 5 SV, Rørspurv 2 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Munke Mose
(10:00): Isfugl 1 R (Kortvarigt ved Saabys Stryg). Henrik Mørup-Petersen
Højstrup Øvelsesplads (07:06-07:30): Husskade 157 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 1 R, Hvidøjet And 1 M R Hvidøjet and digiscopet med IPhoneHvidøjet and digiscopet med IPhoneHvidøjet and digiscopet med IPhone, Skægmejse 2 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Hvidøjet And 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 AD VDR R. Per Damsgaard-Sørensen
Sønderhjørne: Grågås 500 R, Bramgås 5 V, Ederfugl 650 T, Sortand 24 SØ, Toppet Skallesluger 2 SØ, Spurvehøg 2 SV, Hjejle 75 SV, Lomvie/Alk 1 SØ, Sanglærke 2 SV, Engpiber 6 SV, Sjagger 30 SV, Vindrossel 25 SV, Stær 2320 SV, Kvækerfinke 40 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 600 SV, Grønirisk 20 SV, Stillits 5 SV, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 55 SV, Bjergirisk 5 SV, Stor Gråsisken 17 SV, Dompap 5 SV, Rørspurv 2 SV. Per D Poulsen
Søby Sø (Nr. Søby): Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 44 R, Gråand 25 R, Skeand 3 R, Taffeland 1 R, Troldand 10 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 R, Stormmåge 50 R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Gåsebadet (Odense Fjord): Grå Gås sp. 300 OF, Vibe 350 OF, Stær 400 OF. Evald Mehlsen
Odense Losseplads: Grønirisk 1 R, Stillits 10 R, Gulspurv 25 R. Evald Mehlsen
Bispeenge
: Pibeand 11 FU. Evald Mehlsen
Dueholm: Toppet Skallesluger 25 FU. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Bramgås 230 OF. Evald Mehlsen
Højstrup: Husskade 157 OF. Dieter Maaszen
Odense Losseplads: Stillits 10 R, Gulspurv 25 R
Slambassinet: Krikand 50 R. Evald Mehlsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

01 dec 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk