Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2013).                     Sidst opdateret 01 december 2013 21:30:52 

 

 


Lørdag den 30. november 2013                                             Solopgang: 08:17 Solnedgang: 15:55

Svendborgsund omkring Iholm: Lille Lappedykker 32 R
Ny Gesinge, Taasinge (17:00) Sangsvane 500 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Ravn 2 R, Hjejle 150 OF. Poul Rasmussen
Tange å (13:30): Toppet skallesluger 4 OF, Sangsvane 7 OF, Bogfinke 4 FU, Rødhals 1 FU, Grønirisk 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (14:00): Spurvehøg 1 FU (i dag havde Spurvehøgen held til at fange en Skovspurv (barsk oplevelse)). Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle inddæmning (1427-?):
Sølvhejre 1 R, Lille skallesluger 2 R, Havørn 1 IMM, Blå kærhøg 1 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Tyrkerdue 3, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 3, Blåmejse 1, Sumpmejse 2, Skovspurv 7, Bogfinke 2, Allike 12, Råge 15. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Valdemarsgade: Lille Korsnæb 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Lehnskov/Fredskov: Gærdesmutte 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 F FU, Musvit 6 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Gråkrage 2 OF, Gråspurv 1 R, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 1 M FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Thurø, Søndervej: Grønspætte 1 R (hørt fra matriklen). Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Toppet Lappedykker 5 R, Sangsvane 3 SV, Ederfugl 250 R, Sortand 6 R, Fløjlsand 1 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 70 R, Krikand 65 R, Gråand 55 T, Hvinand 2 R, Tårnfalk 1 M FU, Strandskade 2 R, Vibe 11 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R, Bjergirisk 1 R, Snespurv 6 R (2 hanner, spidsen mod sø), Gulspurv 5 R. Arne Bruun
Ristinge Hale: Skarv 115 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 FU, Bramgås 310 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 38 FU, Gravand 7 V, Musvåge 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 250 FU, Storspove 4 FU, Engpiber 12 FU, Stær 1 R. Morten Müller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Krikand 7 FU, Gråand 328 R, Taffeland 29 R, Troldand 6 R, Hvinand 5 R, Musvåge 1 OF, Solsort 1 R, Allike 9 OF, Grønsisken 23 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 1 JUV R, Sangsvane 2 FU, Sangsvane 8, Krikand 20 R, Gråand 260 R, Taffeland 17 R, Troldand 13 R, Hvinand 3 FU, Stor Skallesluger 30 R, Havørn 2 AD FU, Havørn 2 JUV R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 50 FU, Hættemåge 6 OF, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 OF, Halemejse 4 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 23 R, Ravn 13 OF, Bogfinke 1 R, Grønsisken 200 FU. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 2 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 15 R, Blisgås 30 R, Grågås 100 R, Pibeand 70 R, Knarand 10 R, Krikand 25 R, Taffeland 70 R, Troldand 1450 R, Bjergand 34 R, Hvinand 30 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 1K FU, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 R, Stillits 1 R, Grønsisken 2 R, Lille Korsnæb 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg Fjord: (10:45 - 11:30): Lille Lappedykker 39 R, Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 30 R (Rød PP3 aflæst), Knopsvane 61, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 FU, Troldand 5 R, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 40 R, Stor Skallesluger 4 M R, Blishøne 930 R, Vibe 14 S, Rødben 11 R, Svartbag 20 R. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 6 R, Gravand 7 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 109 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 5 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 19 R, Knopsvane 26, Pibeand 1 R, Troldand 18 R, Hvinand 8 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 1000 R. Jacob Sterup
Sydf. Øhav: Lyø Krog: Skarv 50 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor (12:30 - 13:15): Skarv 3 R, Fiskehejre 9 R,
Skestork 1 1K R (Kun set, da den var oppe at flyve for en kort bemærkning. Står nok og gemmer sig bag hegnet mellem bjergandeskjulet og hovedvejen), Knopsvane 17, Sangsvane 47, Grågås 145 R, Bramgås 69 R, Krikand 120 R, Spidsand 19 R, Hvinand 2 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Toppet Skallesluger 2 R, Almindelig Ryle 10 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Jacob Sterup
Hagenskov Slotsmølle: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 FU, Skovsneppe 1 R, Ringdue 3 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 FU, Solsort 3 FU, Sjagger 16 R, Vindrossel 4 FU, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 2 FU, Skovskade 2 R, Ravn 4 R, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønsisken 12 FU, Lille Korsnæb 8 R. Thomas Kampmann
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Lille Lappedykker 13 R, Toppet Lappedykker 1 R. Jacob Sterup
Nørresø: Musvåge 1 FU, Ravn 9 FU. Leif Kristensen
Ringe Sø: Knarand 10 R, Stor Skallesluger 8 R. Leif Kristensen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Fasan 1 F R, Skovsneppe 2 R, Ravn 3 OF. Arnbjørn Jens Jørgensen
Ejby Mølle: Isfugl 1 R. Klaus Laursen
Vigelsø: Havørn 1 SUB R, Blå Kærhøg 1 F R, Fjeldvåge 2 R, Hjejle 500 R, Vibe 300 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Bramgås 300 R, Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Grusgrave v/Sellebjerg Skov: Gransanger 1 R. Mogens Ribo Petersen
Tommerup: Sangsvane 7 OF, Halemejse 1 FU. Helle Suadicani 
Aborg Strand: Skarv 3 FU, Skarv 4 R, Ederfugl 9 R, Musvåge 2 R, Husskade 1 OF, Gulspurv 5 OF. Villy-Erik Schødts
Barløse: Sangsvane 14 NØ. Villy-Erik Schødts
Strib, matriklen: Spurvehøg 1 F AD FU, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 16 R. Willy Schrøder Andersen


        Sumpmejse

Fredag den 29. november 2013                                             Solopgang: 08:16 Solnedgang: 15:56

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Ederfugl 60 R, Hvinand 20 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 200 FU, Hættemåge 28 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 4 R
Lundeborg (09:30): Spurvehøg 1 R, Fiskehejre 8 FU, Svartbag 4 OF, Sølvmåge 15 FU, Hættemåge 8, Skarv 4 R. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Valdemarsgade: Munk 1 M R (På matriklen). Anders Odd Wulff Nielsen
Broby Sø: Lille Gråsisken 14 FU. Finn Just Christensen
Ejby Mølle: Isfugl 1 FU. G. Antonio Obando-Calderón 


        Topmejse sommerhusområdet FH

Torsdag den 28. november 2013                                             Solopgang: 08:14 Solnedgang: 15:57

Ny Gesinge, Taasinge (09:50): Canadagås 8 R, Hjejle 200 R. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Solsort 11, Sjagger 1, Ringdue 2, Musvit 3, Sumpmejse 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård Sø: Havørn 4 , Rød Glente 1, Duehøg 1, Musvåge 3, Ravn 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Tange å - Purreskoven (14:00): Stillits 10 FU, Grønsisken 8 FU, Grønirisk 5 R, Hvinand 10 FU, Knopsvane 3 FU, Ederfugl 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:45-10:30): Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 20 R, Knopsvane 50 FU, Gravand 7 R, Havørn 1 T (senere Bjørnø), Blishøne 600 FU, Almindelig Ryle 10 FU/R, Stor Regnspove 15 FU, Rødben 20 FU, Hættemåge 20 FU/R, Sølvmåge 30 R, Gråkrage 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Lyø (09:30-09:40): Grågås 100 R, Havørn 1 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Dyreborgvej (09:30-09:40): Hjejle 110 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 18 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved: Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 T, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R, Bogfinke 2 T
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Rødhals 2 R, Solsort 8 R, Vindrossel 6 R, Topmejse 2 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 10 FU, Grønsisken 1 R,
Fællesstrand/Tornen: Strandskade 1 FU, Strandhjejle 2 R, Storspove 1 R, Hættemåge 26 FU
Lillegrund m.m. (FE05+06): Rødstrubet Lom 2 R, Rødstrubet Lom 2 V, Toppet Lappedykker 1 V, Sangsvane 1 T, Ederfugl 400 R, Sortand 60 R, Toppet Skallesluger 6 R, Toppet Skallesluger 12 V, Svartbag 2 R, Ride 1 V, Alk 3 V, Lomvie/Alk 7 V, Tejst 3 R, Tejst 3 V, Søkonge 1 SV,
Nordskov Enge (Enghave): Sjagger 80 FU,
Scheelenborg Skov + Gods: Musvåge 1 RVestermade:Storspove 16 R,

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 5 FU, Fiskehejre 19 R, Grågås 215 R, Knarand 14 R, Krikand 28 R, Gråand 45 R, Taffeland 125 R, Troldand 1700 R, Musvåge 2 OF,  Strandskade 1 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Fiskehejre 14 R, Knarand 29 R, Taffeland 100 R, Troldand 600 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sumpmejse 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge (13:06 - 13:58): Fiskehejre 2 R, Sangsvane 268 R, Grågås 1 R, Knarand 8 R, Krikand 112 R, Gråand 11 R, Spidsand 3 M R, Troldand 12 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 1 M R (To-farvet flanke; hvid nederst (ca. 50%), grå øverst. Bryst, hoved og ryg var sort. Hovedet virkede kraftigere og kantet, sammenlignet med troldand han. Kun antydning af top. Mit bedste bud er hybrid Bjergand x Troldand, men afstanden var for lang til at jeg tør afgøre det), Svartbag 1 R, Engpiber 2 R, Rødhals 1 R, Vindrossel 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 234, Gravand 6 R, Pibeand 160 R, Gråand 70 R, Hvinand 11 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Canadagås 7 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Monnet, Tåsinge: Gravand 18 R, Pibeand 35 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 32 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Gravand 6 R, Pibeand 14 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 42 R, Strandhjejle 8 R, Almindelig Ryle 16 R, Storspove 9 R, Sjagger 325 FU, Stær 4 FU, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 272 R NAT. Dieter Maaszen
Allerup Mark v/Højby: Allike 300 R. Thomas Varto Nielsen
Højby: Sjagger 60 R. Thomas Varto Nielsen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 5 R, Gravand 14 FU, Pibeand 11 FU, Krikand 30 R, Gråand 15 FU, Troldand 6 FU, Ederfugl 6 R, Hvinand 50 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Toppet Skallesluger 16 OF, Blishøne 65 R, Hjejle 17 R, Almindelig Ryle 3 FU, Storspove 11 FU, Hættemåge 24 FU, Stormmåge 18 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 OF, Grønirisk 5 FU, Bjergirisk 17 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Toppet Skallesluger 2 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Sangsvane 9 OF, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 R, Storspove 27 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 23 FU, Grønirisk 8 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skarv 5 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 7 OF, Grågås 0 R, Bramgås 9 R, Gravand 5 FU, Pibeand 14 FU, Krikand 150 R, Gråand 90 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 AD FU, Blishøne 5 R, Storspove 29 FU, Hættemåge 54 FU, Ringdue 25 OF, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 92 FU, Grønirisk 26 FU, Gulspurv 40 FU. Kirsten Pedersen
Teglskov: Musvåge 1 R, Ringdue 30 R, Ravn 2 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Skarv 23 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 27 FU, Gråand 12 R, Ederfugl 44 R, Hvinand 35 FU, Storspove 5 FU, Hættemåge 30 FU, Svartbag 5 R, Gråkrage 5 FU. Kirsten Pedersen
Hav N & NV for Flyvesandet: Sule 1 AD OF, Sortand 400 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Strandhjejle 25 VDR OF. Dieter Maaszen
Gyldensteen Gods: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


        Stor skallesluger

Onsdag den 27. november 2013                                             Solopgang: 08:12 Solnedgang: 15:58

Ny Gesinge, Taasinge (09:10): Blisgås 11 OF, Sangsvane 353 R. Poul Rasmussen
Broholm (12:30): Stormmåge 500 FU. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Solsort 10 R, Spætmejse 1 R. Bent Jakobsen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen 
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 R, Gråand 31 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 31 R, Ringdue 22 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 R, Halemejse 4 R, Musvit 1 R, Husskade 3 R, Allike 16 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 18 FU. Ella Mikkelsen
Næsbyhoved-Broby: Silkehale 2 FU. Finn Just Christensen
Nørreby: Sangsvane 115 FU, Blå Kærhøg 1 M OF. Jens Bækkelund


          Stær  Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 26. november 2013                                             Solopgang: 08:11 Solnedgang: 15:59

Svendborgsund øst for Iholm: Sangsvane 8 T SV
Broholm (11:00): Hjejle 150 FU, Vibe 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Vandrefalk 2 R . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg Fjord (10:00-11:30): Skarv 40 FU/R, Sangsvane 1 T, Grågås 13 FU, Knortegås 14 FU, Ederfugl 150 FU/R, Hvinand 230 FU/R, Stor Skallesluger 3 FU/R, Musvåge 3 R, Strandskade 3 R, Vibe 11 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 100 R, Skærpiber 1 FU/R, Stær 3 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Knopsvane 255 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 140 R, Strandskade 10 R, Rødben 1 R. Jan Holm Jensen
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 23 R, Hvinand 122 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Sangsvane 29 SV, Pibeand 10 R, Krikand 15 R, Havørn 1 OF, Rødben 1 R, Halemejse 3 R. Jan Holm Jensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 2 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Pibeand 41 R, Krikand 28 R, Troldand 1320 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 24 R, Havørn 1 R, Solsort 1 FU, Skægmejse 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 OF, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 1 R, Musvit 1 FU, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Svanninge Bakker: Ringdue 4 OF, Solsort 7 FU, Sumpmejse 3 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Træløber 2 FU, Gråkrage 5 OF, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Sellebjerg v/Marslev (06:00): Natugle 1 SY HØ. Kirsten Halkjær Lund
Odense Havn (11:00 - 12:00): Sølvmåge 500 R (Godt med fugle over for Bispeenge. Talt 375 synligt fremme, men mange opholder sig i containerne ude af syne, hvor de spiser affald. Derfor mindst 500. Ingen spændende måger i dag på trods af rimeligt grundigt tjek i skop), Isfugl 1 R (I kanalen omkring Bispeenge, hvor Stavids Å løber ud. Fløj tilsyneladende ind i Stavids Å.). Kristoffer Hansen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 3 R, Ederfugl 1 R, Sølvmåge 5 R, Solsort 3 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Fjord: Skarv 4 R, Knopsvane 21, Rødben 3 FU, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 27 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Musvit 1 R, Gråkrage 13 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R. Ella Mikkelsen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 1 R, Sangsvane 1 R, Pibeand 42 R, Gråand 45 R, Troldand 31 R, Hvinand 3 R, Toppet Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 17 FU, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 3 R. Ella Mikkelsen
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 7 R, Skarv 5 OF, Knopsvane 10 V, Grågås 176 NØ, Grågås 240 V, Ederfugl 55 R, Musvåge 1 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 18 FU, Gråkrage 5 R, Ravn 1 OF. Villy-Erik Schødts
Båring Vig: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 62 R, Gråand 116 R, Ederfugl 15 R, Hvinand 13 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 1 R, Rødben, Almindelig (totanus) 3 R, Hættemåge 53 R, Sjagger 27 R, Gråkrage 12 R, Snespurv 15 R. Willy Schrøder Andersen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås 120 R.Jens Bækkelund
Nørreby: Agerhøne 3 R, Vibe 30 R.Jens Bækkelund


Pandions nyhedsbrev d 29/08-2013:
            Andet år i træk med succes for fiskeørnene i Gribskov
            Feltbestemmelse af stor og lille kobbersneppe
            DOF er i gang med et feltornitologisk sundhedstjek + debat på Netfugl


       Sortgrå ryle Foto Leif Kristensen
          AEC ringmærket Sprogø d. 14/1-13 - aflæst 9 gange - første i efteråret. Lars Hansen

Mandag den 25. november 2013                                             Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:00

Vornæs Skov, Taasinge (10:05): Misteldrossel 1 R. Poul Rasmussen
Svendborgsund øst for Iholm: Lille Lappedykker 32 FU, Fiskehejre 6 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 6 R, Svartbag 4 R
Lundeborg (14:00): Hvinand 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Skovskade 1, Husskade 1, Tyrkerdue 1, Ringdue 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Solsort 7, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 1, Bogfinke 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor (09:30-11:00): Fiskehejre 14 R, Knopsvane 24 FU/R, Sangsvane 42 FU/R, Grågås 300 R, Bramgås 60 R, Gråand 95 FU/R, Spidsand 7 FU/R, Pibeand 60 FU/R, Krikand 70 FU/R, Taffeland 65 R, Bjergand 200 R, Troldand 2000 R, Ederfugl 50 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 FU/R, Blishøne 220 FU, Sølvmåge 5 R, Engpiber 2 R, Allike 15 SV, Stær 7 R, Grønirisk 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen: Fiskehejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU, Hvinand 11 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Musvåge 2 R, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sangsvane 31 R, Spidsand 2 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Sangsvane 16 OF, Tårnfalk 1 DØD, Engpiber 2 R, Skærpiber 1 R, Snespurv 1 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Grågås 100 R, Gravand 6 R, Bjergirisk 35 R, Snespurv 9 R. Jan Holm Jensen
Søby Monnet, Tåsinge: Storspove 1 OF KA. Anne Bannick
Søby Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8 R, Grågås 110 R, Gravand 8 R, Pibeand 80 R, Gråand 35 R, Spidsand 9 FU, Hvinand 15 FU, Musvåge 5 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 175 OF, Strandhjejle 3 R, Vibe 1 R, Storspove 68 FU, Sjagger 55 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø (13:05 - 14:10) (Søen næsten tilfrosset): Troldand 1 OF, Havørn 1 JUV R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 R, Fasan 60 FU, Solsort 2 R, Allike 8 FU, Gråkrage 22 FU, Ravn 9 FU, Grønsisken 30 OF, Gulspurv 16 FU. Gunnar Jørgensen
Hellebjergdam: Musvåge 1 R, Stormmåge 27 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 1 OF, Allike 38 OF, Allike 8 FU T, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 2 FU, Gulspurv 3 FU. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Ringdue 15 OF, Stor Flagspætte 1 F FU, Solsort 2 FU, Sumpmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 6 OF, Grønsisken 16 FU, Lille Korsnæb 1 M R, Dompap 3 M FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Spurvehøg 1 OF, Sølvmåge 1 R, Grønspætte 1 OF, Solsort 3 FU, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 7 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Bogfinke 2 R, Grønsisken 9 FU. Leif Kristensen
Letmose Skov (Sellebjerg): Natugle 1 FU, Natugle 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Ørsbjerg Skov: Ravn 1 R. Evald Mehlsen
Hesbjerg Skov: Ravn 1 R. Evald Mehlsen 
Kerte, Klakkebjerg: Musvåge 1 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 2 OF, Gråkrage 1 R. Villy-Erik Schødts
Dalene: Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb 6 FU. Dieter Maaszen
Dalene: Musvåge 2 OF, Fasan 3 R, Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 1 R, Skovskade 3 R, Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb 6 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 R, Fuglekonge 3 FU, Topmejse 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Lille Korsnæb 11 FU, Stor Korsnæb 9 FU. Ella Mikkelsen
Hav N & NV for Flyvesandet: Lom sp. 1 Ø, Ederfugl 250 R, Sortand 120 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 8 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Bjergirisk 300 R, Stor Korsnæb 8 FU. Søren L Rasmussen, Niels Aage Madsen
Krogsbølle: Sangsvane 11 OF. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 220 FU. Dieter Maaszen
Husby (Vestfyn): Grågås 2000 OF, Ringdue 600 R. Mads Syndergaard
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Toppet Lappedykker 18 FU, Skarv 8 R, Knopsvane 86 FU, Bramgås 200 OF, Gravand 8 FU, Pibeand 10 R, Gråand 8 R, Hvinand 45 FU, Toppet Skallesluger 61 FU, Stor Skallesluger 2 FU, Blishøne 200 FU, Storspove 5 R, Svartbag 2 R, Grønirisk 8 R, Bjergirisk 36 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Vandrefalk 2 AD R, Stær 35 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 35 FU, Toppet Lappedykker 16 FU, Skarv 18 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 21 R, Gravand 4 FU, Ederfugl 45 FU, Hvinand 55 R, Toppet Skallesluger 8 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 16 FU, Storspove 2 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 8 R. Kirsten Pedersen

Nørreby: Sangsvane 26 FU. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 18/11-2013:
            Sortanden spreder sig i de danske farvande
           
Nu arbejder DOF for bæredygtigt træ
            DOF: Hvor er naturen i kommunalvalget?


       

Søndag den 24. november 2013                                              Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:01

Broholm (10:00): Sjagger 200+ FU( på stubmark), Vibe 40 OF R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg havn: Svartbag 6 R, Sølvmåge 50 R, Hættemåge 20 R. Poul Brugs Rasmussen
Silke Å: Vandstær 1 R (Den er ikke ringmærket). Hans Villum Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skårupøre Sund: Knopsvane 257 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Søby Monnet, Tåsinge:  Rød Glente 1 R, Storspove 70 R, Ride 1 1K R. Leif Bisschop-Larsen
Tullebølle: Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Ærøskøbing: Grågås 400 OF. Lars Ole Gjesing 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 1 JUV R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Havørn 3 JUV R. Torben Skytte Hvass
Faaborg: Havørn 1 OF. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Sule 1 T. Leif Kristensen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 F AD R, Vandrefalk 1 AD R. Finn Just Christensen, Dieter Maaszen, Michael Mosebo Jensen + 16 DOFFyntur 
Helnæs, Halen: Bramgås 400 R. Finn Just Christensen, Dieter Maaszen, Michael Mosebo Jensen + 16 DOFFyntur 
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 3, Snespurv 40 FU. Willy Schrøder Andersen, Finn Just Christensen, Dieter Maaszen, Michael Mosebo Jensen + 16 DOFFyntur
Hav N & NV for Flyvesandet: Sortand 235 R, Ride 1 V. Jens Friis-Walsted
Flyvesandet: Stor Korsnæb 8 R. Jens Friis-Walsted


         Rødhals

Lørdag den 23. november 2013                                              Solopgang: 08:03 Solnedgang: 16:04

Kongshøj mølle (10:00): Krikand 8 OF, Gråand 60 OF FU, Musvåge 1 R, Fiskehejre 2 R, Vandstær 0 (har endnu ikke vist sig i dette efterår), Sjagger 8 R, Rådyr 1. Poul Brugs Rasmussen
Sollerup: Lille Skallesluger 10 R. Lars Riber
Espe, matriklen: Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Musvit 5, Blåmejse 2, Sumpmejse 2, Bogfinke 2, Skovspurv 7, Dompap 1. Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Knopsvane 293 R, Hvinand 120 FU. Arne Bruun
Bøjden Nor:
Skestork 1 R (Set fra Bjergand-skjulet). Annette Friis
Bøjden Nor: Fiskehejre 14 R, Knopsvane 9 FU, Pibesvane 6 R, Sangsvane 47 FU, Grågås 8 R, Pibeand 73 FU, Krikand 44 FU, Gråand 90 FU, Spidsand 14 FU, Taffeland 183 R, Troldand 791 R, Bjergand 29 R, Hvinand 5 FU, Blishøne 190 FU, Hættemåge 2 FU, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Rødhals 1 R, Sjagger 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 82 R. Dieter Maaszen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gråand 6 , Ederfugl 1 F FU, Fasan 1 M FU, Blishøne 8 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 M FU, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 2 , Blåmejse 6 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 2 FU, Husskade 2 R, Allike 4 R, Gråkrage 2 R, Gråspurv 5 , Skovspurv 10 FU, Bogfinke 3. Kristian Angelo-Nielsen
Fyns Hoved: Lomvie 1 FU, Bjergirisk 12 R. Niels Aage Madsen
Kirkendrup Skov: Skarv 6 OF, Gråand 4 OF, Musvåge 4 FU, Fasan 1 R, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 25 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 SY, Solsort 5 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 FU, Husskade 2 OF, Allike 5 R, Råge 1 OF, Gråkrage 2 OF, Grønsisken 4 FU, Dompap 5 FU, Gulspurv 1 R. Dennis just Christensen
Næsbyhoved-Broby: Sumpmejse 3 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Skovspurv 2 FU, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 5 FU, Dompap 2 FU. Dennis just Christensen
Broby Sø: Knopsvane 8 R, Knarand 7 R, Gråand 3 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 3 R. Dennis just Christensen
Torø Vig: Havlit 1 R. Tom Giersing
Bredningen v/Sdr.Åby: Sangsvane 220 OF. Mads Syndergaard


        Trodland Broholm voldgraven. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 22. november 2013                                              Solopgang: 08:05  Solnedgang: 16:03

Langelandsbroen (16:10): Vandrefalk 1 FU (jagede rundt med en tæt klump duer ved broen). Claus Dalskov
Ny Gesinge, Taasinge (08:40): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Broholm, voldgraven (09:30): Troldand 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Bogfinke 2, Musvit 4, Blåmejse 1, Sumpmejse 1, Spætmejse 2, Råge 100, Allike 10, Solsort 4, Skovspurv 6. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bjørnø (10:35-10:50): Havørn 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Hanse Bugt, Nab (10:00-10:15): Toppet Lappedykker 20 FU, Skarv 20 FU/R, Toppet Skallesluger 50 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nabgyden (09:45-10:00): Sangsvane 12 FU, Grågås 60 FU, Musvåge 2 FU/R, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 30 FU, Grønsisken 10 T. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Langholmshoved v/Marstal:
Havørn 1 AD + 1 1K, Sortgrå Ryle 4 R (Meget sjælden i Øhavet, men måske overset (?) ), Strandskade 12 R, Almindelig Ryle 80 R, Bjergirisk 110 FU. Lars Hansen
Ærøs Hale
: Bjergirisk 210 R. Lars Hansen
Brændegård Sø:
Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 1 OF, Grågås 2 OF, Krikand 16 R, Gråand 250 R, Taffeland 4 R, Troldand 37 R, Hvinand 6 FU, Havørn 3, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 30 FU, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 OF, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sjagger 1 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 4 OF, Ravn 8 FU, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 10 FU, Stillits 1 R, Grønsisken 250 OF, Lille Korsnæb 7 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Svanninge (17:43): Sortand 2 T (Nattræk, ny matrikelart. "Gyv"-kaldet hørt adskillige gange). Jacob Sterup
Bjørnø: Havørn 2 R. Per Damgaard Poulsen
Hanse Bugt (Omr.15): Toppet Lappedykker 20 FU, Skarv 20 FU, Toppet Skallesluger 50 FU. Per Damgaard Poulsen
Højstrup Øvelsesterræn
(07:25 - 08:30): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 120 OF, Ringdue 120 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Husskade 260 R NAT, Allike 140 R, Gråkrage 3 R, Grønsisken 1 R. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen


       Brillesanger

Torsdag den 21. november 2013                                              Solopgang: 08:02 Solnedgang: 16:05

Bregninge, Taasinge (08:10): Silkehale 30 R. Poul Rasmussen
Purreskoven (10:00): Spætmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (09:00): Bramgås 250 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:50-10:50): Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 78 FU, Grågås 13 T, Toppet Skallesluger 15 FU/R, Blishøne 1150 FU 550, Strandskade 1 FU, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 19 FU, Hættemåge 20 FU/R, Sølvmåge 50 FU/R, Bjergirisk 5 T . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjerreby: Sangsvane 6. Peder Rasmussen
Havn v/Vejlen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Gravand 18 R, Pibeand 130 R, Vandrefalk 1 OF. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 7 R, Sangsvane 1 R, Pibeand 120 R, Gråand 80 R, Spidsand 2 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 52 R, Havørn 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 13 R, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 57 R, Sjagger 125 R, Vindrossel 2 R, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Hvinand 220 OF, Vandrikse 1 R, Blishøne 710 R. Arne Bruun
Faaborg: Stor Korsnæb 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Ringe Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 OF, Gråand 65 R, Skeand 12 R, Taffeland 26 R, Troldand 21 R, Blishøne 47 FU T. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen 
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 250 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 340 FU, Bramgås 4 FU, Pibeand 65 FU, Krikand 240 FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 AD R, Vibe 35 R, Bjergirisk 45 FU. Dieter Maaszen
Barløse: Spurvehøg 1 OF, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 FU. Villy-Erik Schødts
Ørslev Bjerge: Grønspætte 2 SY, Stor Flagspætte 3 R, Halemejse 11 FU, Sortmejse 4 FU. Mads Syndergaard
Assens: Bramgås 325 OF. Kirsten Pedersen
Noret v/Torøhuse: Hvinand 16 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 18 R, Sølvmåge 42 R, Gråkrage 23 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 15 OF. Kirsten Pedersen
Torø: Skarv 54 R, Knopsvane 2 OF, Grågås 1 YF, Ederfugl 10 R, Havørn 1 IMM FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Storspove 2 R, Sølvmåge 12 FU, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 1 FU, Skærpiber 2 FU, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Halemejse 1 FU, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 18 R, Skovspurv 18 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 16 R, Bjergirisk 5 FU, Gulspurv 45 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 39 FU, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 21 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 24 R, Gravand 2 R, Ederfugl 24 R, Hvinand 16 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 FU, Storspove 10 FU, Hættemåge 8 FU, Stormmåge 16 R, Svartbag 8 R, Allike 3 OF, Gråkrage 6 FU. Kirsten Pedersen


        Tårnfalk

Onsdag den 20. november 2013                                              Solopgang: 08:00 Solnedgang: 16:06


Ny Gesinger: Halemejse 2 FU. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Sumpmejse 3, Musvit 4, Blåmejse 2, Dompap 1, Grønirisk 1, Skovspurv 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg Fjord (10:50-12:30): Lille Lappedykker 40 FU, Toppet Lappedykker 85 FU, Skarv 50 FU/R, Knopsvane 75 FU, Sangsvane 5 FU, Knortegås 13 FU, Gråand 20 FU/R, Pibeand 50 FU/R, Ederfugl 200 FU/R, Hvinand 130 FU/R, Toppet Skallesluger 110 FU/R, Blishøne 1300 FU/R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Helnæs Bugt ( Sønderfjord ) (09:00-10:15): Toppet Lappedykker 110 FU/R, Skarv 30 R, Fiskehejre 5 FU/R, Knopsvane 350 FU/R, Sangsvane 10 FU, Grågås 200 FU/R, Knortegås 30 FU, Gråand 90 FU/R, Pibeand 100 FU, Hvinand 30 FU/R, Stor Skallesluger 2 FU/R, Toppet Skallesluger 200 FU/R, Musvåge 1 R, Blishøne 20 FU, Ringdue 10 R, Sanglærke 1 T, Misteldrossel 1 R, Ravn 2 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Græsholmene Skov: Ringdue 17 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 17 FU, Sortmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Ravn 1 R, Grønsisken 9 FU, Lille Korsnæb 6 OF, Dompap 1 R. Jan Holm Jensen
Thurø By m.m.: Bramgås 85 SV, Hvinand 20 Ø.Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 76 T, Krikand 40 R, Gråand 30 R, Tårnfalk 1 M FU, Rødben 1 R.Arne Bruun
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 2 FU, Sangsvane 1 AD FU, Musvåge 1 OF. Jane Ditzel
Eskebjerg: Musvåge 1 R, Stormmåge 100 R, Ringdue 1 R, Gråkrage 1 R. Klaus Malling Olsen
Ristinge Hale: Skarv 1200 R, Ederfugl 800 R, Havlit 3 R, Vandrefalk 1 AD FU. Rasmus Due Nielsen
Ristinge Klint: Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Nordisk Lappedykker 2 R, Bjergand 3 R, Ederfugl 1500 R, Havlit 10 R, Sortand 150 R,Fløjlsand 8 R. Rasmus Due Nielsen
Fårevejle: Stær 20 R. Klaus Malling Olsen
Gudbjerg, Stokkebækken: Vandstær 1 FU. Hans Rytter 
Brændegård Sø: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 8, Sangsvane 6 SV, Grågås 2 R, Pibeand 2 R, Krikand 300 R, Gråand 275 R, Taffeland 29 R, Troldand 59 R, Hvinand 22 FU, Havørn 4, Duehøg 1 FU, Musvåge 4 R, Fasan 40 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 1 FU, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 OF, Spætmejse 1 FU, Skovskade 3 OF, Allike 8 OF, Gråkrage 8 FU, Ravn 7 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 6 FU, Stillits 2 OF, Grønsisken 70 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 2 R, Sangsvane 6 SV, Grågås 12 R, Pibeand 5 R, Krikand 340 R, Gråand 240 R, Taffeland 30 R, Troldand 14 R, Hvinand 22 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 4, Musvåge 5 R, Fasan 32 R, Vibe 23 R, Hættemåge 1 R, Ringdue 60 R, Solsort 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 8 R, Gråkrage 5 R, Ravn 7 R, Bogfinke 50 FU, Stillits 2 FU, Grønsisken 50 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Ella Mikkelsen
Silkeå: Musvåge 1 OF, Hættemåge 5 R, Ringdue 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Allike 1 R, Bogfinke 2 R. Ella Mikkelsen
Sollerup (15:30 - ): Trane 3 FU (2 ad + 1 juv på engen). Leif Bisschop-Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 2 R, Havørn 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 2 R, Solsort 17 M FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 9 FU, Musvit 18 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Allike 63 SØ, Råge 7 FU, Gråkrage 12 FU, Ravn 7 OF, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 26 FU, Bogfinke 38 FU, Grønsisken 42 FU, Dompap 2 FU. Kell Grønborg
Hellebjergdam: Rød Glente 1 FU, Musvåge 3 R. Leif Kristensen
Kølstrup: Sangsvane 7 OF, Dompap 14 FU. Steen Lauritsen
Helnæs Made: Havørn 2 OF, Storspove 14 FU. Tom Giersing
Dallund Sø: Troldand 270 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Fiskehejre 7 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund


       Blå boginke han Tenerife, Las Lajas

Tirsdag den 19. november 2013                                              Solopgang: 07:58 Solnedgang: 16:08

Skarø: Mosehornugle 7 R. Gitte Loftlund [Cafe Sommersild]
Lundeborg
: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge Bakker: Musvåge 1 OF, Ringdue 54 R, Solsort 1 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 2 T. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Blåmejse 3 FU, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 244 R NAT. Dieter Maaszen
Barløse: Natugle 2 R. Villy-Erik Schødts
Båring Vig: Fiskehejre 1 R, Grågås 70 OF, Krikand 3 OF, Gråand 3 R, Hvinand 2 R, Vandrikse 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 240 R, Sølvmåge 20 R, Gærdesmutte 9 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 12 R, Solsort 12 R, Skægmejse 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Allike 720 R NAT, Gråkrage 38 R, Skovspurv 7 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 1 R, Bjergirisk 43 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 3 R. Jens Friis-Walsted
Harritslevgård Møllebæk: Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Vandstær 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Vindrossel 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Bogfinke 3 R. Jens Friis-Walsted


      Musvit Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 18. november 2013                                              Solopgang: 07:56 Solnedgang: 16:09

Faaborg (08:00-13:00): Sangsvane 2 T, Bramgås 30 SV, Havørn 3 T (1 ad SY), Musvåge 3 SV, Ringdue 40 SV, Sanglærke 1 T, Sjagger 12 SV, Bogfinke 80 SV, Stor Gråsisken 5 R, Lille Korsnæb 5 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Jordløse Bakker: Solsort 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 12 FU, Grønsisken 2 FU, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 7 FU, Dompap 2 R. Leif Kristensen
Broby Sø: Topmejse 1 R. Finn Just Christensen
Assens: Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen 
Hagenskov: Musvåge 1 R, Ringdue 160 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Skarv 17 FU, Fiskehejre 8 OF, Knopsvane 5 R, Gråand 8 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Blishøne 650 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 1300 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Havørn 2 R, Musvåge 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 7 R, Sangsvane 1 R, Grågås 400 FU, Bramgås 1200 FU, Gravand 4 FU, Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 60 R, Vibe 32 R, Storspove 14 FU, Hættemåge 33 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 3 R, Solsort 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 47 FU, Stær 86 FU, Grønirisk 20 FU, Gulspurv 7 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Blisgås 11 FU, Grågås 340 FU, Bramgås 1860 FU, Musvåge 1 FU. Jens Bækkelund


     

Søndag den 17. november 2013                                              Solopgang: 07:54 Solnedgang: 16:11

Kirkeby Skoven: Lille Korsnæb 5-10 R, Fuglekonge 10 R. Lars Hjortø
Lundeborg, Ny Camping (10:00): Bramgås 85 OF S (hvor længe bliver de dog ved med at trække?), Solsort 4 FU, Skovspurv 10 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 4 FU, Gærdesmutte 1 FU. Admiral 1 R ( er den dog ikke sent ude?). Poul Brugs Rasmussen
Lydinge Møllevej: Sangsvane 38 , Knopsvane 5, Grågås 131. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 119 R, Knopsvane 227. Jacob Sterup
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Bramgås 300 S. Arnbjørn Jens Jørgensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 15 S, Bramgås 1680 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 106 SV, Ederfugl 11780 SV, Ederfugl 5700 R, Havlit 268 SV, Sortand 129 SV, Rød Glente 2 S, Musvåge 111 S, Vandrefalk 1 1K S, Almindelig Kjove 1 SV, Dværgmåge 49 SV, Hættemåge 600 SV, Huldue 6 S, Ringdue 4100 S, Hedelærke 2 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 132 S, Stor Korsnæb 6 S. Ole Goldschmidt
Gulstav: Musvåge 145 NV. Jan Holm Jensen
Keldsnor: Bramgås 140 R, Skægmejse 15 R. Ole Goldschmidt 
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 54 R, Bramgås 2200 R, Spidsand 11 R, Skeand 145 R, Taffeland 650 R, Troldand 3250 R, Bjergand 480 R, Musvåge 55 NV, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 550 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Blisgås 20 R, Grågås 300 R, Havørn 1 SV, Musvåge 35 NV, Skægmejse 1 R. Jan Holm Jensen
Rudkøbing Vejle: Pibeand 290 R, Krikand 118 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R, Bjergpiber 1 R. Jacob Sterup 
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 AD FU. Jane Ditzel
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 M 3K+ OF. Morten Müller
Brændegård Sø: Havørn 1 4K+ R, Duehøg 1 OF. Torben Skytte Hvass
Bøjden Nor:
Skestork 1 R, Grågås 275 R, Pibeand 450 R, Taffeland 200 R, Bjergand 300 R, Blishøne 520 R. Gunnar Jørgensen
Skaboeshuse: Grønspætte 1 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 22 OF. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 28 R, Krikand 850 R, Vandrefalk 1 R. Boris Schønfeldt, Gregers Johannesen, Tim Andersen
Vigelsø: Hjejle 3500 R. Tim Andersen
Tarup (Odense): Bramgås 175 SV. Gregers Johannesen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 2500 R, Krikand 100 R, Storspove 285 R. Gregers Johannesen, Tim Andersen, Dieter Maaszen
Helnæs Made: Bramgås 2000 R, Krikand 100 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 2. Kirsten Pedersen
Hegnet v/Grønnemose: Havørn 1 OF. Boris Schønfeldt
Båring Vig: Skægmejse 5 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 17 V, Sule 10 , Sortand 515 V, Storkjove 3 V, Dværgmåge 1 AD V, Ride 9 , Grønspætte 1 R, Stor Korsnæb 4 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Stor Korsnæb 2 FU. Dieter Maaszen
Hav N & NV for Flyvesandet: Sule 3 V, Sortand 400 OF, Ride 4 V. Dieter Maaszen
Jersore: Bramgås 900 FU. Kurt G. Holm
Jersore: Bramgås 1600 R. Michael Mosebo Jensen
Æbelø: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gråand 750 R, Bjergirisk 150 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteen Gods: Blå Kærhøg 1 F FU. Kurt G. Holm
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 FU. Suzette Frydensberg, Finn Just Christensen


          Fjeldvåge

Lørdag den 16. november 2013                                              Solopgang: 07:52 Solnedgang: 16:12

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 51 FU, Ederfugl 25 FU, Sortand 1 M R, Toppet Skallesluger 5 R. Peder Rasmussen
Lehnskov/Fredskov
: Rødhals 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Bagenkop Havn (15:00 - 15:35): Sølvmåge 120 R (Rød H8A4 aflæst), Kaspisk Måge 2 R (Grøn XUDV fra Tyskland), Svartbag 50 R (Sort JYA10 + JYA85 aflæst). Jacob Sterup
Barager Nebbe: Storspove 11 R, Landsvale 1 R, Grønirisk 150 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Hesselbjerg: Tårnfalk 1 FU. Helle Suadicani
Ristinge Hale: Grågås 15 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Gravand 18 FU, Spidsand 17 FU, Almindelig Ryle 36 FU, Storspove 19 FU, Svartbag 12 R. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sjagger 200 FU. Helle Suadicani
Vesteregn: Bramgås 800 R, Musvåge 3 R. Helle Suadicani 
Brændegård Sø (08:00-09:10): Sangsvane 2 R, Grågås 25 R, Knarand 3 R, Krikand 121 R, Gråand 70 R, Taffeland 67 R, Troldand 66 R, Havørn 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Vibe 2 R, Solsort 3 FU, Sjagger 1 FU, Vindrossel 1 FU, Halemejse 7 FU, Allike 8 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 4 OF, Bogfinke 1 R, Grønsisken 28 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 JUV R, Grågås 460 R, Havørn 3, Havørn 2 IMM OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Fasan 4 R, Vibe 2 R, Hættemåge 3 OF, Ringdue 25 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Vindrossel 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 2 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 3 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 12 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 OF, Stillits 5 OF, Grønsisken 18 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn (13:50 - ): Svartbag 10 R (Sort JYA20 + JYC03 aflæst). Jacob Sterup
Kohave v/Fjellerup Sø: Lille Korsnæb 3 R. Thomas Varto Nielsen
Bøgebjerg Hovedgård: Havørn 1 T. Bo K. Stephensen
Årup: Blisgås 4 R, Grågås 1000 R, Canadagås 17 R. Frits Thomsen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 278 R NAT. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 6 OF, Grågås 300 R, Bramgås 1400 OF, Pibeand 120 FU, Knarand 84 FU, Krikand 700 R, Storspove 180 FU, Sjagger 160 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 120 OF, Gravand 11 FU, Krikand 110 R, Vibe 105 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Storspove 72 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 47 FU, Bramgås 1200 FU, Pibeand 76 FU, Krikand 200 FU, Skeand 8 FU, Taffeland 25 FU. Gunhild Brink
Bogense: Silkehale 5 FU. Suzette Frydensberg 


          Gråspurv han malet af Poul Rasmussen
            Tåsinge kunst 2013                                                                     De åbne atelierdøre

Fredag den 15. november 2013                                              Solopgang: 07:50 Solnedgang: 16:14

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 28 FU, Ederfugl 120 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 8 R
Bøjden Nor (09:15-11:00): Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 13 FU/R, Knopsvane 11 FU/R, Sangsvane 4 FU, Pibesvane 5 FU, Grågås 10 FU/R, Gråand 130 FU/R, Spidsand 17 FU/R, Pibeand 70 FU/R, Krikand 80 FU/R, Taffeland 160 R, Bjergand 510 R, Troldand 750 R, Ederfugl 40 R, Blishøne 180 FU, Hjejle 10 R, Almindelig Ryle 2 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 2 R, Ravn 2 R, Stær 7 SV, Bjergirisk 10 R, Laplandsværling 1 N (måske R), Gulspurv 5 R . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skaboeshuse (14:30 - 16:30): Pibesvane 4 V R, Sangsvane 54 V R, Svaleklire 1 FU S (Fu i tangen ved Rendebæks udløb i Storebælt), Grønspætte 1 FU, Bjergirisk 52 FU. Kurt Kaack Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 74 R. Kresten Madsen
Ølundgårds Inddæmning: Skovsneppe 1 R, Gulspurv 35 R. Kresten Madsen
Aborg Minde: Lille Lappedykker 6 FU, Pibeand 9 R, Gråand 14 R, Troldand 32 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 R, Blishøne 16 R, Vibe 48 FU, Ringdue 7 R, Solsort 4 R, Halemejse 8 FU, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 26 FU, Bogfinke 8 R, Grønirisk 6 R. Kirsten Pedersen
Aborg Skov: Musvåge 2 R, Ringdue 500 R. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 8 FU, Skarv 8 R, Knopsvane 53 R, Gråand 16 FU, Troldand 10 FU, Hvinand 105 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 OF, Blishøne 1100 FU, Hættemåge 34 R, Svartbag 3 T, Grønirisk 65 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Havørn 1 OF, Ravn 1 FU. Tom Giersing
Orelund Skov: Blå Kærhøg 1 M R. Kirsten Pedersen
Bogense Fredskov: Kvækerfinke 5 FU. Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 3 R, Grågås 350 FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Harritslevgård Møllebæk: Vandstær 1 R. Jens Bækkelund


         Bjergirisk

Torsdag den 14. november 2013                                              Solopgang: 07:48 Solnedgang: 16:16

Faaborg (09:15-09:45): Sjagger 370 V, Bogfinke 20 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holstenshuus, Diernæs (10:15-11:15): Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Sjagger 210 SV, Fuglekonge 10 FU, Topmejse 2 FU, Spætmejse 5 FU, Korttået Træløber 1 FU, Bogfinke 20 SV, Grønsisken 10 FU, Sto Gråsisken 5 FU/R, Dompap 5 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (09:50-10:10): Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 10 FU/R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 FU, Gråand 15 R, Knarand 80 FU/R, Skeand 10 R, Taffeland 40 R, Troldand 800 R, Havørn 1 T AD, Blishøne 10 FU, Rødhals 1 SY, Dompap 4 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skovsbo v/Svendborg: Sangsvane 8 OF. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge (09:10 - 10:45): Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 4 SV, Grågås 120 FU, Krikand 40 R, Troldand 6 R, Hvinand 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Hættemåge 7 R, Stormmåge 16 R, Sølvmåge 31 R, Ringdue 5 R, Grønspætte 1 F R (sad i den lille lund SØ for havnen, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Sjagger 1 R, Vindrossel 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 2 R, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Havn v/Vejlen: Knortegås 45 FU, Toppet Skallesluger 12 R. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Skarv 39 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 26 FU, Sangsvane 13 FU, Grågås 21 R, Bramgås 580 SV, Gravand 16 R, Pibeand 76 R, Krikand 6 R, Spidsand 1 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 3 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 2 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 2 OF, Engpiber 16 FU, Gråkrage 18 R, Stær 11 FU, Stillits 1 FU, Bjergirisk 35 FU. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge: Storspove 18 FU. Niels Bomholt Jensen 
Lehnskov/Fredskov, 1000m N for Fredskoven: Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 1 M VDR FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 14 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 16 R, Knarand 4 R, Krikand 4 R, Gråand 35 R, Troldand 9 R, Musvåge 3 R, Blishøne 4 R, Allike 40 R, Råge 30 R, Gråkrage 10 R.Ole Goldschmidt
Stokkeby Nor: Grågås 200 FU, Snegås 1 FU , Bramgås 800 FU. Lars Hansen
Posen: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 5 R, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 4 OF, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Søbo Sø: Grågås 39 R, Gråand 14 R, Taffeland 3 R, Troldand 600 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 14 R, Musvit 4 FU, Stær 22 OF. Leif Kristensen
Lydinge Haver: Sangsvane 20 AD FU. Jacob Sterup
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Nybølle: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Søndersø (Nordfyn): Rørhøg 1 1K V. Søren Gjaldbæk
Slude Mose v/Sludebakken, vest for landevej: Isfugl 1 R KA. Jens-Gert Hansen
Assens: Silkehale 7 R. Kirsten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Vibe 245 R. Jens Bækkelund


         Grønirisk Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 13. november 2013                                              Solopgang: 07:46 Solnedgang: 16:17

Søby Monnet: Hvinand 4 FU, Knopsvane 22 FU, Mørkbuget Knortegås 9 FU, Skarv 30 R, Sortand 22 FU, Stor Regnspove 35 R. Lars Riber
Lundeborg (10:30): Grønirisk 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lydinge Møllevej: Sangsvane 25 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Svanninge Bakker/Bjerge (10:00-11:30): Havørn 2 T AD, Spurvehøg 1 T, Musvåge 15 SV, Tårnfalk 1 FU, Spætmejse 2 SY, Ravn 2 R, Grønsisken 10 FU/R, Stor Gråsisken 4 R, Lille Korsnæb 5 FU, Dompap 2 FU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Faaborg Inderfjord (09:15-09:40): Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Knopsvane 65 FU, Grågås 10 FU, Knortegås 5 FU, Gråand 10 FU/R, Pibeand 90 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU/R, Havørn 2 R, Blishøne 800 FU, Allike 30 SV, Stær 20 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Hjelmerup: Knopsvane 2 R, Stillits 6 R, Egern 1 R. Niels Erik Simonsen
Middelfart: Gråspurv 10, Skovspurv 30. Ole Bo Olsen
Flyvesandet: Lille Korsnæb 8 AD FU, Stor Korsnæb 10 AD FU . Kai Nissen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Vibe 57 R. Arne Bruun
Græsholmene Skov, Svendborg Nord: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Fuglekonge 25 R, Blåmejse 20 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 1 R, Dompap 2 R. Jan Holm Jensen
Botofte Skovmose (09:30 - ):
Sølvhejre 2 FU (I sydøst området), Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 5 FU, Bogfinke 9 FU, Stillits 10 FU, Gulspurv 6 FU.Hans-Henrik Wienberg
Vester Skerninge: Jernspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle: Topmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 5 FU, Skovspurv 8 FU, Dompap 7 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 JUV FU, Sangsvane 2 OF, Grågås 130 R, Knarand 3 R, Krikand 56 R, Gråand 125 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 28 R, Troldand 110 R, Hvinand 22 FU, Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 7 R, Vibe 11 R, Hættemåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 38 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 OF, Rødhals 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 1 FU, Vindrossel 1 FU, Skovskade 1 R, Allike 20 OF, Gråkrage 10 R, Ravn 11 OF, Skovspurv 5 OF, Stillits 25 FU, Grønsisken 20 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (08:35 - 10:10): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 2 OF, Grågås 65 R, Knarand 3 R, Krikand 42 R, Spidsand 1 R, Taffeland 18 R, Troldand 82 R, Hvinand 27 FU, Havørn 3 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Vibe 1 OF, Hættemåge 5 R, Svartbag 1 R, Ringdue 35 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 1 FU, Vindrossel 1 FU, Allike 12 R, Gråkrage 20 R, Ravn 8 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 OF, Stillits 6 FU, Grønsisken 8 OF, Gulspurv 2 OF. Gunnar Jørgensen, Bent Staugaard, Flemming Byskov, Kurt Due Johansen, Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Tårnfalk 1 R, Stillits 5 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Fiskehejre 1 DØD, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 OF, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Dompap 4 FU. Leif Kristensen
Faaborg: Silkehale 7 R. Per Damgaard Poulsen
Bispeenge: Grågås 11 OF, Krikand 72 R, Skeand 4 FU. Gunhild Brink
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 7 R, Grågås 400 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 300 FU, Stær 300 FU. Søren G. Nielsen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Vibe 75 FU. Søren G. Nielsen
Slipshavn Enge: Knopsvane 1 JUV R, Toppet Skallesluger 1 FU, Piber sp. 7 FU, Husskade 4 R, Gråkrage 16 FU, Grønirisk 6 FU. Søren G. Nielsen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 7 FU, Fiskehejre 4 R, Pibeand 100 FU, Krikand 2 R, Gråand 30 FU, Taffeland 2 FU, Troldand 300 FU, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 25 FU, Silkehale 10 OF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 FU, Solsort 7 FU, Vindrossel 1 FU, Sanger sp. 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Husskade 1 FU, Gråkrage 8 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 15 FU, Dompap 2 FU. Søren G. Nielsen
Bro Frihed: Musvåge 2 OF, Ravn 6 OF. Jens Friis-Walsted
Båring Vig: Hættemåge 480 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 4 R. Jens Friis-Walsted
Varbjerg: Skarv 45 R, Gråand 11 R, Ederfugl 49 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 , Strandskade 3 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 48 R, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 7 R, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Husskade 2 R, Allike 115 R, Råge 3 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 25 R, Ravn 7 R, Skovspurv 7 R, Grønirisk 17 R, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 1 R. Jens Friis-Walsted
Vejlby Fed Sommerhusområde: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Hættemåge 125 R, Stormmåge 8 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 1 R, Ringdue 4 R, Husskade 3 R, Allike 30 R, Råge 20 R, Gråkrage 35 R. Jens Friis-Walsted
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 7 OF, Grågås 280 OF, Bramgås 540 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Storspove 120 FU, Hvidklire 1 FU, Stormmåge 18 OF. Suzette Frydensberg


          Havørn fotograferet af Leif Kristensen. Den er ringmærket i Schleswig-Holstein d. 3. juni 2009

Tirsdag den 12. november 2013                                              Solopgang: 07:44 Solnedgang: 16:19

Kogtved, matriklen: Solsort 8 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 2 FU
Svendborgsund omkring Iholm: Knopsvane 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 FU, Blishøne 60 FU

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Helnæs Made: Grågås 225 FU, Bramgås 1 FU, Musvåge 1 R, Husskade 2 R, Stær 320 FU. Leif Kristensen
Skamby, mark vest for Skamby: Stormmåge 10 R, Sølvmåge 40 R, Kaspisk Måge 1 AD R. Jens Friis-Walsted


             Bjergpiberen ved Spodsbjerg havn er retur

Mandag den 11. november 2013                                              Solopgang: 07:42 Solnedgang: 16:21

Ny Gesinge (13:25): Sangsvane 35 R. Poul Rasmussen
Siø: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 FU
Bagenkop Havn: Måge sp. 1 R (Måske en Hybrid mellem Kaspisk og sølvmåge. Den er ringmærket som sølvmåge pullus med grøn plastring hvid skrift XUDV i Reddern, Oberspreewald-Lausitz d. 7. juni 2013 )
Dovns Klint: Grågås 20 S, Musvåge 30 SV, Fjeldvåge 1 S, Ringdue 1000 S, Stillits 12 R
Gulstav: Sortstrubet Lom 1 SØ, Grågås 8 S, Bramgås 132 S, Knarand 8 R, Spurvehøg 1 R, Spurvehøg 2 S, Musvåge 14 S, Ringdue 200 S, Rødhals 1 R, Halemejse 2 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 12 S, Grønirisk 1 R, Dompap 1 M FU
Keldsnor: Skarv 12 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 34 V, Bramgås 280 V, Spurvehøg 6 V, Musvåge 16 TF, Hjejle 10 R, Svartbag 8 R, Ringdue 2000 S, Stær 60 V, Tornirisk 3 V, Bjergirisk 60 FU,
Klæsø Nor: Rødben 12 R, Ravn 2 R, Stillits 22 FU, Gulspurv 6 R
Klæsøgårde: Rød Glente 1 FU
Sortemosen (11:45): Havørn 1 R. Morten Kristiansen
Lundeborg Ny Camping (09:00-12:25): Bramgås 2000+ S, Grågås 25 OF S, Sangsvane 4 S, Knopsvane 8 OF N, Skarv 40 FU, Toppet skallesluger 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Broholm (10:00): Hjejle 45 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor:
Skestork 1 R. Ole Grønqvist, Rasa Niels Ohmann
Faaborg (07:30-10:00): Skarv 13 SV, Bramgås 60 SV, Hættemåge 15 SV, Ringdue 5320 SV (rekord for lok), Sanglærke 1 SV, Sjagger 20 SV, Allike 230 SV, Stær 25 SV, Bogfinke 280 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose (14:00 - ): Rørdrum 1 FU (Sad helt stille mellem dunhammer),
Sølvhejre 2 FU (Østområde og sydområde), Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Bogfinke 20 FU, Stillits 20 FU, Grønsisken 8 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte: Gærdesmutte 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Ringdue 1000 S, Gærdesmutte 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Mølleskov v/Skjoldemose: Musvåge 3 R, Ringdue 3 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 4 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 3 FU, Ravn 2 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 2 R, Grønsisken 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 1 OF, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 JUV FU, Grågås 300 R, Grågås 60 SV, Bramgås 22 SV, Knarand 4 R, Krikand 29 R, Gråand 16 R, Troldand 44 R, Hvinand 13 R, Havørn 4, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 8 R, Vibe 11 R, Hættemåge 2 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 6 FU, Vindrossel 1 FU, Allike 1 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 6 OF, Bogfinke 2 FU, Stillits 15 R, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 3 OF, Skarv 8 R, Knopsvane 10 R, Grågås 120 R, Canadagås 5 R, Pibeand 170 R, Knarand 2 R, Gråand 160 R, Troldand 1470 R, Hvinand 24 FU, Havørn 1 AD OF (Havørnen sort/blå B713 er ringmærket af os den 3 juni 2009 ved Dänischenhagen / Schleswig-Holstein. Der var to unge fugle i reden. Det er den første observation af fuglen siden ringmærkningen i 2009. En meget værdifuld observation! Fuglen er nu 4 år gammel. Venlig hilsen Bernd Struwe-Juhl fra Kiel ) Blishøne 38 FU, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Ravn 1 OF, Stær 70 OF, Bogfinke 1 R, Grønsisken 15 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Spætmejse 1 T, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen 
Bredholt: Fiskehejre 1 OF, Solsort 4 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Hellebjergdam: Musvåge 1 R, Solsort 1 OF, Gråkrage 1 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 12 OF, Ringdue 9 T, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 OF, Sjagger 2 R, Musvit 2 FU, Allike 11 OF, Bogfinke 7 R, Dompap 3 FU T. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 312 R NAT. Dieter Maaszen
Birkende: Vandrefalk 1 AD FU (Fangede og åd en hættemåge). Martin Strømkjær
Slipshavn Enge: Skarv 16 R, Knopsvane 4 FU, Ederfugl 20 FU, Hættemåge 6 FU, Stormmåge 5 FU, Sølvmåge 1 FU, Svartbag 1 FU, Ringdue 1 R, Gråkrage 14 FU, Stær 40 FU, Gulspurv 2 R. Søren G. Nielsen
Østerøsø, Knudshoved: Fiskehejre 1 R, Pibeand 87 FU, Gråand 30 FU, Grønspætte 1 FU, Silkehale 69 FU, Solsort 7 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 7 FU, Musvit 1 FU, Husskade 1 FU, Gråkrage 12 FU, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 50 FU. Søren G. Nielsen
Sønderby Sø: Isfugl 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Bjergirisk 24 FU, Snespurv 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Sangsvane 5 R, Grågås 580 FU, Bramgås 2340 R, Gravand 1 R, Krikand 190 R, Blå Kærhøg 1 SV, Vandrefalk 1 R, Hjejle 380 R, Vibe 56 FU. Kirsten Pedersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 29/10-2013:
            Polarlomvien truet af udryddelse i Grønland
           
Titusindvis af vindrosler trækker lige nu
            Dæmpet lys på bro redder trækkende drosler fra døden 


     
                                                  Se samme kortudsnit på Google Maps

Søndag den 10. november 2013                                              Solopgang: 07:40 Solnedgang: 16:23

Svendborgsund omkring Iholm: Lille Lappedykker 24 FU, Hvinand 8 FU, Dværgmåge 1 AD FU
Horseskov, Taasinge: Havørn 1 FU
Lundeborg (14:00): Sangsvaner 6 OF. (de første jeg ser her i dette efterår). Poul Brugs Rasmussen
Bøllemosen, oversvømmelsen (10:00): Blishøne 2 FU, Troldand 12 FU, Knopsvane 2 FU, Husskade 2 FU, Ravn 1 OF, Gråkrage 4 FU, Allike 4 FU, Hjejle 150 OF R, Vibe 100+ FU, Stær 20 FU, Stormmåge 200+ FU, Sjagger 20 OF, Grågås 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Allike 40, Råge 10, Dompap 6, Musvit 3, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Silkehale 3 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Knopsvane 231 R, Sangsvane 2 R, Bramgås 70 NV, Pibeand 3 R, Gråand 150 R, Hvinand 70 R, Vandrefalk 1 F JUV FU, Blishøne 75 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 1K S, Spurvehøg 6 S, Musvåge 62 S, Mosehornugle 1 S, Hvid Vipstjert 1 S, Bjergirisk 35 S. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Knarand 4 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 4 R, Bramgås 950 R, Gravand 1 R, Pibeand 48 R, Krikand 138 R, Taffeland 3 R, Troldand 14 R, Bjergand 1 R, Vibe 70 R, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 26 R, Lapværling 1 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 4 R, Knarand 16 R, Taffeland 135 R, Troldand 70 R, Vibe 120 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 1 R, Blisgås 24 R, Bramgås 950 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 620 R, Pibeand 190 R, Krikand 130 R, Taffeland 14 R, Troldand 20 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 575 R, Stær 140 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 7 R, Sangsvane 1 R, Grågås 1110 R, Pibeand 80 R, Krikand 260 R, Gråand 80 R, Spidsand 3 R, Skeand 109 R, Taffeland 560 R, Troldand 1635 R, Bjergand 253 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 4 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 17 R, Sortklire 4 R, Sølvmåge 1 R, Skægmejse 2 R, Musvit 2 R, Stær 220 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Grågås 450 R, Bramgås 2900 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose: Lille Lappedykker 2 FU,
Sølvhejre 2 FU, Knopsvane 14 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Dobbeltbekkasin 15 OF. Claus Dalskov
Botofte Skovmose (14:20 - 16:00): Skarv 5 OF,
Sølvhejre 1 AD FU (Så den 2 gange flyve op fra det samme sted. Måske var det to forskellige, men er ikke sikker), Fiskehejre 1 AD FU, Knopsvane 4, Musvåge 1 R, Svartbag 1 AD R, Stær 3 AD R. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Grågås 250 R, Troldand 56 R, Hvinand 12 R, Havørn 3, Musvåge 10 R, Vibe 14 R, Gærdesmutte 1 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 9 R, Grønsisken 1 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 R. Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulff Nielsen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 1 R NAT (Tja så er det vel over en uge, der har været op til to sølvhejrer ved søen - lettest at finde morgen tidligt eller mod aften, hvor de/den går til overnatning i søens sydvestlige del), Skeand 4 R, Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 25 R, Fiskehejre 6 R, Sangsvane 2 2K+ R, Grågås 300 R, Pibeand 100 R, Knarand 20 R, Skeand 15 R, Troldand 300 R, Bjergvipstjert 1 OF. Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulff Nielsen
Sollerup
: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 4 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Ravn 1 OF, Stillits 2 R, Grønsisken 20 R. Brian Odd Nielsen, Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov)
: Grågås 95 SV, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 SV, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 SY. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Bjernekrogen
: Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor (08:20 - 10:00): Lille Lappedykker 7 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 15 R,
Skestork 1 1K R (Fortsat på plads (12. dag). Stod først alene i noret, senere på land sammen med Fiskehejrer.), Knopsvane 8, Pibeand 170 FU, Krikand 110 FU, Gråand 160 FU, Spidsand 6 R, Skeand 1 R, Taffeland 165 R, Troldand 850 R, Bjergand 330 R, Toppet Skallesluger 5 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 imm. Den adulte kom først og rodede gevaldigt rundt i fuglene, hvorefter den satte sig i et træ ved noret. Kort efter kom den yngre (2K+), og de var oppe at flyve sammen, hvorefter den yngre forsvandt igen.), Blishøne 630 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Ravn 2 R, Stær 3 R, Bjergirisk 25 R. Jacob Sterup
Digerne (Bjørnø): Skarv 8 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 FU, Svartbag 5 R. Jacob Sterup
Dyreborg Vig (10:20 - 10:30): Skarv 3 R (Rød PP3 aflæst), Knopsvane 52 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 SV, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 9 R (Sort JYC03 aflæst). Jacob Sterup
Bøjden Fiskerihavn (09:30 - ): Svartbag 5 R (Sort JYC20 (1K) aflæst). Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 11 R, Knopsvane 37, Gravand 6 R, Pibeand 103 FU, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 15 R, Blishøne 650 FU, Storspove 1 FU, Rødben 30 FU, Hættemåge 10 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 JUV R, Pibesvane 3 R, Grågås 440 R, Bramgås 33 FU, Musvåge 2 R, Husskade 1 R, Stær 40 FU. Helle Suadicani
Nørre Broby: Musvåge 1 R, Ravn 5 FU. Helle Suadicani
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Lykkesholm (12:00 - 13:00): Isfugl 1 FU (min. 1 fugl aktivt fiskende set og hørt). Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Knudshoved Færgehavn: Stær 1500 V. Thomas Varto Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Krikand 1930 R, Vandrefalk 1 R, Storspove 130 R, Ravn 4 OF. Anders Vedel
Hessum: Grågås 150 R, Bramgås 450 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Pibesvane 2 R, Sangsvane 10 OF, Havørn 1 R, Storspove 80 R. Anders Vedel
Vigelsø: Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 300 OF, Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Sohovedbugten: Knortegås 12 R. Anders Vedel
Nærå Strand/Agernæs Flak: Pibesvane 7 FU, Knortegås 12 FU. Finn Just Christensen
Flyvesandet: Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Fuglekonge 2 FU, Musvit 2 FU, Træløber 2 FU, Lille Korsnæb 5 OF, Stor Korsnæb 2 FU. Finn Just Christensen 
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 350 R, Bramgås 10 R, Gråand 25 FU, Stær 10 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Blisgås 125 FU, Grågås 100 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 85 FU, Bramgås 1300 FU, Vandrefalk 1 AD R, Ravn 1 FU. Jens Bækkelund
Vester Egense: Grågås 135 FU, Musvåge 3 R. Jens Bækkelund


          Pibesvane

Lørdag den 9. november 2013                                              Solopgang: 07:38 Solnedgang: 16:24

Ny Gesinge, Taasinge (08:35): Hjejle 350 R. Poul Rasmussen
Melby, Taasinge (08:30): Ravn 2 R. Poul Rasmussen
Arreskov sø :
Sølvhejre 2R. Erik Ehmsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Pibeand 180 R, Krikand 125 T, Gråand 50 R, Sanglærke 1 R. Arne Bruun
Arreskov Sø:
Sølvhejre 2 R NAT (De sad som tidligere i søens sydvestlige ende sammen med skarver. i modsætning til silkehejren der overnattede på skarvernes nordvestlige overnatningsplads. Sølvhejrerne virkerlige så store som skarverne når de sidder til overnatning), Tårnfalk 1 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Spidsand 6. Erik Ehmsen
Bøjden Nor (14:00 - 15:30): Spidsand 1 F FU, Klyde 1 FU, Strandhjejle 1 FU,
Snespurv 60 S (3 grupper a ca 20 kæmpede tappert i modvinden langs kysten. De første 2 grupper set ved ankomst, den sidste ved afgang fra lokaliteten, så der har nok været en god del ind imellem også.). Søren G. Nielsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 250 FU. Søren G. Nielsen


          Gransanger Foto: Poul Brugs Rasmussen

Fredag den 8. november 2013                                              Solopgang: 07:36 Solnedgang: 16:26

Svendborgsund omkring Iholm: Skarv 80 FU, Fiskehejre 13 R, Havørn 2 R (08:05)
Lundeborg, Ny Camping
(13:30): Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
:
Skestork 1 R . Ole Grønqvist
Årslev, Vindinge å
(11:05): Isfugl 1 HØ (Høres fra Vindinge å). Per Rasmussen
Middelfart
(07:56): Silkehale 9 OF (Lille flok på 9 set flyvende ved Middelfart station). Lars Malmborg
Sønderhjørne (07:00-12:00): Sortstrubet Lom 1 SØ, Knopsvane 4 V, Grågås 13 SV, Bramgås 33 SV, Ederfugl 700 T, Hvinand 1 SØ, Toppet Skallesluger 4 SØ, Rød Glente 1 SV, Havørn 1 RT 1 k, Spurvehøg 10 SV, Musvåge 177 SV, Dværgmåge 4 SØ AD, Hættemåge 10 SV, Stormmåge 10 SV, Huldue 1 SV, Ringdue 2880 SV, Sanglærke 5 SV, Engpiber 9 SV, Sjagger 70 SV, Vindrossel 5 SV, Misteldrossel 2 SV, Blåmejse 20 SV, Allike 3760 SV, Råge 15 SV, Ravn 6 R, Stær 550 SV, Bogfinke 1930 SV, Grønirisk 70 SV, Stillits 42 SV, Grønsisken 170 SV, Stor Gråsisken 66 SV, Dompap 33 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 2 SV, Admiral 1 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Botofte Skovmose: Skarv 16 FU,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 4 FU, Sangsvane 3 OF, Havørn 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Gærdesmutte 2 FU, Bogfinke 10 FU, Stillits 20 FU, Grønsisken 10 R. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 2 AD FU , Havørn 2. Jane Ditzel
Tullebølle: Rødhals 1 FU, Solsort 7 FU, Allike 50 S. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Havørn 3, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Brændegård Sø: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 600 R, Knarand 15 R, Krikand 44 R, Gråand 70 R, Taffeland 42 R, Troldand 109 R, Hvinand 26 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 35 R, Vibe 100 R, Stormmåge 33 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 8 R, Ravn 12 OF, Grønsisken 29 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 6 R, Hvinand 12 R, Havørn 1 AD OF, Fasan 1 R, Gærdesmutte 1 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 3 R, Allike 1 OF, Bogfinke 3 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 T. Gunnar Jørgensen 
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 25 FU,
Sølvhejre 1 FU, Pibeand 20 FU, Taffeland 70 R, Troldand 800 R, Havørn 1 2K FU, Hjejle 240 OF, Hættemåge 200 FU, Ravn 1 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 21 FU, Hvinand 14 FU, Havørn 1 AD OF. Kirsten Pedersen
Arreskov Slotspark
: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Pibesvane 6 SV. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bakker: Lille Korsnæb 1 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Blå Kærhøg 1 M FU. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 225 FU. Jacob Sterup
Faaborg Havn (14:00 - ): Svartbag 20 R (Sort JYA92 aflæst), Skærpiber 1 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 8 FU,
Sølvhejre 1 FU, Skestork 1 OF, Sangsvane 2 FU, Pibeand 110 FU, Krikand 100 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Musvåge 1 OF. Dieter Maaszen
Årslev: Isfugl 1 R KA HØ. Per Rasmussen
Kirkendrup Mose: Sjagger 32 OF, Vindrossel 5 OF, Lille Korsnæb 4 OF KA. Henrik Kingo Andersen
Vigelsø: Bramgås 550 FU, Havørn 2 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 6000 FU. Ebbe Larsen 
Skaboeshuse (08:31-09:00): Knortegås 6 FU, Tyrkerdue 6 FU, Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Vindrossel 14 OF, Dompap 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stor Gråsisken 200 SV. Jens-Gert Hansen
Sønder Åby, enge SV for: Tårnfalk 2 FU, Gulspurv 55 R. Mads Syndergaard
Husby, Vestfyn: Hjejle 600 R. Mads Syndergaard
Husby Strand, Wedellsborg: Blisgås 1 R, Grågås 550 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Vandrefalk 1 FU. Mads Syndergaard
Agernæs Havn: Skarv 1 OF, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 10 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Grågås 430 FU, Bramgås 1140 FU, Gravand 3 R, Pibeand 18 R, Krikand 345 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 S, Musvåge 1 FU, Musvåge 1 R, Musvåge 13 TF, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 220 R, Vibe 92 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 3 OF, Sortklire 2 R, Hættemåge 46 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 8 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 6 R, Engpiber 13 R, Rødhals 1 R, Solsort 12 FU, Sangdrossel 1 FU, Vindrossel 10 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 3 FU, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 2 R, Allike 180 S, Gråkrage 45 FU, Stær 110 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 40 FU, Stillits 1 OF, Gulspurv 5 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 2200 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 180 FU, Bjergirisk 23 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 240 R, Canadagås 1 R, Bramgås 900 FU, Krikand 256 R, Gråand 16 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Vibe 61 R, Storspove 18 FU, Sortklire 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Blåmejse 2 FU, Husskade 2 R, Allike 150 OF, Stær 50 FU, Skovspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Klinteskov: Havørn 2 AD OF, Musvåge 3 OF. Kirsten Pedersen
Sønderby Sø: Sjagger 35 FU. Kirsten Pedersen


         Snespurv

Torsdag den 7. november 2013                                              Solopgang: 07:34 Solnedgang: 16:28

Havnen, Vejlen, Taasinge (10:00): Mørkbuget knortegås 260 R. Poul Rasmussen
Botofte Skovmose
(17:00):
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD + 2 JUV. Claus Dalskov
Botofte Skovmose
: Havørn 2 AD + 1 JUV, Duehøg 1 1K . Jane Aasted Ditzel
Arreskov sø
(07:30):
Silkehejre 1 R, Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Gudme: Silkehale 4 R , Dompap 4 R. Ole Grønqvist
Bøjden Nor:
Sølvhejre 1 AD . Kai Nissen
Espe, matriklen: Musvåge 1, Ravn 2, Gransanger 2, Halemejse 10, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sønderhjørne (07:00-11:30): Skarv 31 SV, Knopsvane 2 SØ, Sangsvane 2 SV, Ederfugl 400 T, Toppet Skallesluger 2 SØ, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 41 SV, Fjeldvåge 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Dværgmåge 2 SØ AD, Huldue 1 SV, Ringdue 1290 SV, Hedelærke 5 SV, Sanglærke 30 SV, Engpiber 32 SV, Silkehale 1 SV, Sjagger 355 SV, Vindrossel 22 SV, Misteldrossel 4 SV, Blåmejse 60 SV, Allike 2320 SV, Stær 1490 SV, Bogfinke 1800 S, Kvækerfinke 60 SV, Grønirisk 55 SV, Stillits 25 SV, Grønsisken 140 SV, Stor Gråsisken 156 SV, Lille Korsnæb 64 SV, Dompap 59 SV, Kernebider 5 SV, Rørspurv 9 SV . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 165 FU, Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 FU, Ederfugl 35 FU. Peder Rasmussen
Svendborg Caroline Amalielund
(12:53 - 13:30): Gråand 47 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Hættemåge 72 R (Aflæst: Hvid farvering A761 (tysk) og LATVIA S?5272), Sølvmåge 2 R, Ringdue 14 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 5 R, Vindrossel 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 2 R, Grønsisken 50 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ballen
: Knortegås 50 FU. Niels Bomholt Jensen
Syltemade Å
: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 28 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 1 FU, Sjagger 1 R, Vindrossel 14 FU, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Husskade 4 FU, Råge 1 R, Gråkrage 4 FU, Skovspurv 6 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R, Grønsisken 10 OF, Dompap 5 FU, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Skerninge
: Blå Kærhøg 1 S. Niels Bomholt Jensen
Ulbølle
: Spurvehøg 2 OF, Ravn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Strandeng NV f/Fjellebroen
: Agerhøne 3 R. Carsten Skou
Arreskov Sø:
Silkehejre 1 R (Den sad fra overnatning sammen med skarver ved Teglgårdsnæs), Havørn 1 AD R, Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 3 IMM R, Duehøg 2 R. Erik Ehmsen 
Bøjden Nor
: Skarv 19 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 13 R, Skestork 1 1K R, Knopsvane 40, Pibesvane 10 AD R, Sangsvane 6 AD R. Jacob Sterup
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 6 FU,
Sølvhejre 1 FU , Fiskehejre 11 R, Skestork 1 R , Knopsvane 34 R, Pibesvane 8 R, Sangsvane 9 FU, Spidsand 31 R, lyde 1 R, Gærdesmutte 1 R. Steen Lauritsen
Højstrup Øvelsesterræn
: Husskade 249 R NAT. Dieter Maaszen
Kerteminde Havn (13:00 - 13:30): Sølvmåge 1 1K R (Gul ring HX960), Kaspisk Måge 1 1K R. Søren Gjaldbæk
Kølstrup: Grønspætte 1 R, Rødhals 1 FU, Lille Gråsisken 4 FU. Steen Lauritsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Spurvehøg 1 T, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 FU, Bjergpiber/Skærpiber 2 OF, Bjergvipstjert 1 T, Snespurv 2 R. Jens-Gert Hansen
Nyborg: Silkehale 5 OF. Jens-Gert Hansen
Flyvesandet: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 12 R, Stor Flagspætte 6 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 3 R, Træløber/Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 10 R, Ravn 1 R, Bogfinke 20 R, Grønirisk 6 R, Lille Korsnæb 13 FU. Ella Mikkelsen
Hav N & NV for Flyvesandet: Skarv 8 R, Knortegås 2 V, Ederfugl 100 R, Sortand 250 R, Toppet Skallesluger 16 R, Sølvmåge 10 R. Ella Mikkelsen


           1 ud af 3 Sølvhejrer på Fyn i dag. Foto: Bent Staugaard

Onsdag den 6. november 2013                                              Solopgang: 07:29 Solnedgang: 16:29

Vejlen, Taasinge: Hvidklire 1 R. Poul Rasmussen
Havnen, Vejlen, Taasinge (10:40): Mørkbuget knortegås 260 R. Poul Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 18 R. Poul Rasmussen
Bøjden Nor:
Skestork 1 1K R, Vandrefalk 1 FU. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Bøjden Nor:
Skestork 1 1K R, Pibesvane 9 R
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1.Sort Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Egense: Musvåge 5 FU, Hættemåge 15 FU, Stormmåge 40 FU, Sølvmåge 5 FU, Ringdue 8 FU, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Sjagger 150 FU, Vindrossel 10 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Husskade 2 FU, Allike 30 FU, Ravn 2 OF, Bogfinke 6 FU. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 R, Havørn 1 IMM R, Strandhjejle 5 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Storspove 4 R, Hvidklire 2 OF, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Stillits 15 FU, Bjergirisk 70 OF. Peder Rasmussen
Siø: Fiskehejre 4 R, Hjejle 475 R, Vibe 1 R, Storspove 2 FU, Stær 65 FU. Peder Rasmussen
Botofte Skovmose: Skarv 5 FU,
Sølvhejre 1 FU, Skeand 11 FU, Havørn 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Stillits 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Rødhals 1 SY. Hans-Henrik Wienberg
Klæsø Nor:
Sølvhejre 1 FU. Frits Thomsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 16 FU, Skarv 10 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 11 R, Skestork 1 R, Knopsvane 35, Pibesvane 11 FU, Sangsvane 3 FU, Grågås 3 R, Spidsand 4 R, Bjergand 80 R, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Almindelig Ryle 3 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Allike 28 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 45 FU, Bogfinke 1 R, Grønirisk 13 OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Heden:
Rød Glente 6 OF. Robert Børgesen
Heden: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Svanninge: Dobbeltbekkasin 2 T. Jacob Sterup
Næsbyhoved, Broby: Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 16 FU, Vindrossel 4 FU, Musvit 8 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 2 FU, Råge 1 FU, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R, Dompap 4 FU, Kernebider 1 FU, Gulspurv 3 R. Finn Just Christensen
Broby Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 1 R, Knarand 26 R, Gråand 12 R, Skeand 6 R, Skovskade 1 FU. Finn Just Christensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 8 R, Pibesvane 4 R, Sangsvane 13 R S, Grågås 200 R, Pibeand 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Vibe 50 FU, Hættemåge 40 FU, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 3 FU, Gråkrage 1 R, Stær 70 FU. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 325 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 3 OF, Vandrefalk 1 FU, Storspove 140 R, Sortklire 5 FU. Kresten Madsen
Favrskov Bjerge: Grågås 34 V, Musvåge 1 OF, Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Knopsvane 8 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3500 FU, Grønirisk 8 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 100 SV. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 20 R, Knopsvane 63 R, Grågås 26 R, Ederfugl 80 FU, Toppet Skallesluger 18 R, Blishøne 250 FU, Almindelig Ryle 35 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 5 OF, Fiskehejre 7 FU, Grågås 550 FU, Canadagås 1 FU, Bramgås 1500 FU, Krikand 310 FU, Gråand 24 FU, Musvåge 1 FU, Hjejle 400 R, Vibe 80 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 24 FU, Hættemåge 10 FU, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 30 FU, Svartbag 8 R, Stor Tornskade 1 FU, Husskade 1 R, Allike 35 FU, Allike 180 SV, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 30 FU, Ravn 3 FU, Stær 200 FU, Stær 80 OF, Stillits 7 FU, Gulspurv 26 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 60 SV. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 OF, Grågås 164 FU, Bramgås 185 FU, Gravand 1 R, Pibeand 44 R, Krikand 169 FU, Gråand 91 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Hjejle 300 R, Vibe 77 R, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 24 FU, Stær 20 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 22 FU, Grønirisk 1 R, Gulspurv 7 R. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Grågås 134 FU, Gravand 4 R, Pibeand 52 FU, Gråkrage 11 FU, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen 
Helnæs, Rørmose: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Husskade 1 R. Leif Kristensen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rød Glente 1 SV, Sjagger 55 R, Kvækerfinke 30 R. Kirsten Pedersen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 75 R, Lille Kobbersneppe 7 FU, Storspove 70 FU, Bjergirisk 200 FU. Niels Bomholt Jensen
Hav N & NV for Flyvesandet: Sule 2 V, Skarv 5 OF, Grågås 30 V, Knortegås 3 V, Ederfugl 190 R, Sortand 320 R, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 16 R, Stormmåge 1 V, Sølvmåge 2 R. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 5 V, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 4 FU, Silkehale 3 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 FU, Solsort 12 FU, Sjagger 1 FU, Misteldrossel 3 OF, Fuglekonge 7 FU, Sumpmejse 5 FU, Topmejse 3 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 20 FU, Skovspurv 5 R, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 25 FU, Stillits 1 R, Lille Korsnæb 3 FU, Lille Korsnæb 17 OF,
Stor Korsnæb 15 FU, Dompap 7 FU, Gulspurv 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Langø: Sjagger 150 FU. Jens Bækkelund
Langø Plantage: Spurvehøg 1 F OF.Jens Bækkelund
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 255 FU, Bramgås 3 FU, Gråand 18 R, Musvåge 1 R.Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Grågås 35 FU, Bramgås 520 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Stær 450 OF.Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 7 R, Blisgås 3 R, Grågås 545 R, Bramgås 720 R, Pibeand 65 R, Krikand 280 R, Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 M FU, Stær 20 OF. Jens Bækkelund


            Grå jaco

Tirsdag den 5. november 2013                                              Solopgang: 07:30 Solnedgang: 16:32

Monnet, Taasinge (14:10): Misteldrossel 1 R. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Vindrossel 3. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Lydinge Møllevej: Hjejle 275 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sønderhjørne (07:00-11:30): Sortstrubet Lom 1 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Skarv 50 SV, Sangsvane 4 SV, Grågås 19 SV, Ederfugl 400 T, Hvinand 2 SØ, Toppet Skallesluger 13 SØ, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 53 SV, Vandrefalk 1 FU/R, Dværgmåge 1 SØ AD, Hættemåge 40 SV, Stormmåge 170 SV, Alk 5 SØ Alk/Lo, Huldue 2 SV, Ringdue 1100 SV, Sanglærke 83 SV, Vindrossel 15 SV, Allike 5000 SV, Råge 17 SV, Ravn 2 R, Stær 800 SV, Bogfinke 1210 SV, Grønirisk 20 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 30 SV, Bjergirisk 20 SV, Stor Gråsisken 15 SV, Dompap 8 SV, Rådyr 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Fiskehejre 18 R, Knarand 22 FU. Carsten Skou
Botofte Skovmose: Skarv 12 FU,
Sølvhejre 1 FU , Fiskehejre 2 AD FU, Knopsvane 7, Grågås 17 OF, Skeand 9 FU, Troldand 3 AD FU, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 AD R, Husskade 2 AD R. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 350 R, Taffeland 20 R, Troldand 30 R, Hvinand 3 R, Havørn 5 IMM R, Fasan 24 R, Ringdue 32 R, Solsort 4 R, Gråkrage 10 R, Ravn 4 R, Bogfinke 25 R, Grønsisken 120 FU. Ella Mikkelsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 11 R, Fiskehejre 3 R,
Skestork 1 JUV FU, Knopsvane 35, Pibesvane 11 R, Sangsvane 5 R, Bramgås 104 R, Pibeand 184 R, Krikand 26 R, Gråand 42 R, Skeand 2 R, Taffeland 40 R, Troldand 50 R, Bjergand 200 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Blishøne 270 R, Klyde 1 FU, Hættemåge 26 R, Svartbag 2 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Allike 2 R, Stær 120 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 6 FU, Stillits 4 FU, Gulspurv 5 FU. Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker: Musvåge 1 R, Ringdue 11 R, Stor Flagspætte 1 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Solsort 10 FU, Sjagger 24 FU, Fuglekonge 5 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 2 FU, Allike 37 FU, Råge 63 FU, Gråkrage 6 OF, Ravn 2 OF, Bogfinke 3 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 240 R, Pibeand 110 FU, Krikand 1200 R, Spidsand 3 R, Musvåge 1 AD R, Storspove 30 FU. Dieter Maaszen
Højstrup Øvelsesterræn: Natugle 1 SY. Dieter Maaszen
Vindinge Å, E20-Vindinge: Havørn 1 OF. Karlo Jeppesen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 145 FU, Bramgås 84 FU, Gravand 15 FU, Krikand 80 R, Vandrefalk 1 AD R, Vibe 100 FU, Storspove 41 R, Stær 90 OF. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Sule 3 FU, Sule 1 NV, Fiskehejre 2 R, Gråand 2 OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Strandhjejle 15 R, Almindelig Ryle 5 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Råge 2 OF, Gråkrage 9 R, Bogfinke 9 OF, Grønirisk 11 R, Dompap 4 FU. Steen Lauritsen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Sjagger 120 R. Steen Lauritsen


            

Mandag den 4. november 2013                                              Solopgang: 07:28 Solnedgang: 16:34

Svendborgsund omkring Iholm: Skarv 120 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 78 FU, Pibesvane 4 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 FU, Toppet Skallesluger 16 R, Musvåge 1 OF, Svartbag 1 R.
Svendborg, Glarmestervej 5 (16:40): Fiskehejre 2 NV. Grethe Jørgensen
Espe, matriklen: Natugle 1, Solsort 6, Sangdrossel 1, Vindrossel 3, Musvit 4, Stor Flagspætte 1 , Træløber 1.Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Faaborg (11:00-11:10): Vindrossel 30 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:19-13:06): Toppet Lappedykker 4 FU/R, Skarv 10 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Gråand 30 FU/R, Knarand 70 FU/R, Skeand 115 FU, Taffeland 20 R, Troldand 1300 R, Blishøne 15 FU, Hættemåge 50 FU/R, Stormmåge 10 FU/R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 FU/R, Gransanger 1 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Vandrefalk 1 R. Rasmus Romme
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Husskade 2 R. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (15:20 - 16:30): Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 7 R,
Sølvhejre 1 R (fløj henover vandrefalken og rastede derefter på stubmark), Fiskehejre 4 R, Sangsvane 1 R, Grågås 10 R, Pibeand 1 R, Krikand 6 R, Taffeland 88 R, Troldand 700 R, Bjergand 2 R, Hvinand 20 FU, Stor Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Ringdue 17 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Husskade 1 R, Ravn 2 OF, Stær 400 R NAT, Stillits 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Havørn 2 R, Grønsisken 125 FU. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 FU,
Skestork 1 R, Knopsvane 37 R, Pibesvane 3 FU, Sangsvane 14 FU, Grågås 14 R, Spidsand 6 R, Klyde 1 FU, Rødben 1 FU, Stær 125 FU. Peder Rasmussen
Sandholt: Gråand 3 R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 34 OF, Stor Flagspætte 3 R, Rødhals 1 R, Halemejse 5 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 OF, Ravn 1 OF, Skovspurv 14 R, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 8 R, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Munk 1 FU, Dompap 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Kølstrup: Spurvehøg 1 M FU, Ringdue 350 R, Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Vindrossel 14 FU, Spætmejse 2 FU, Dompap 8 FU. Steen Lauritsen 
Assistens Kirkegård, Odense: Solsort 30 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 12 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket
: Grågås 400 OF, Gravand 13 R, Pibeand 14 R, Knarand 26 R, Krikand 1250 R, Gråand 11 R, Spidsand 7 R, Skeand 6 R, Taffeland 14 R, Spurvehøg 1 F FU, Vibe 130 R, Storspove 5 R. Jens Bækkelund


            Dværgmåge Sundet kl 0815

Søndag den 3. november 2013                                              Solopgang: 07:26 Solnedgang: 16:36

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 FU, Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 FU  , Gråand 60 R, Blishøne 40 FU, Dværgmåge 1 FU, Sanglærke 1 V
Strandeng v/Horseskov: Svaleklire 1 R TI
Espe, matriklen: Ravn 1, Allike 7, Ringdue 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Tangebjerg ved Hverringe: Grønspætte 1. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (11:25): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 95 FU, Ederfugl 45 FU, Dværgmåge 1 AD FU. Peder Rasmussen
Siø: Hjejle 300 R. Finn Just Christensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Finn Just Christensen
Gulstav Mose: Havørn 1 AD OF (Åbent tårn 10 gæster). Lissi Strøjer
Gulstav Mose: Bramgås 40 T, Pibeand 19 R, Knarand 10 FU, Gråand 90 R, Havørn 1 T, Spurvehøg 18 FU, Musvåge 15 T, Blishøne 2 FU, Sjagger 100 T, Allike 120 TF, Stær 67 T. Finn Just Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor (13:00 - 15:00) : Lille Skallesluger 1 F 1K FU (Åbent tårn 5 gæster). Lissi Strøjer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 8 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 50 FU, Grågås 25 R, Knarand 16 FU, Krikand 6 FU, Skeand 18 FU, Taffeland 400 FU, Troldand 250 FU, Bjergand 220 FU, Hvinand 1 FU, Lille Skallesluger 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 25 T, Stær 50 T. Finn Just Christensen
Botofte Skovmose (12:15 -):
Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3, Grågås 325 R, Krikand 110 R, Gråand 18 R, Skeand 4 R, Taffeland 28 R, Troldand 42 R, Hvinand 1 FU, Lille Skallesluger 1 F FU, Havørn 5, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 8 R, Vibe 54 R, Hættemåge 6 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 5 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Vindrossel 62 SV, Musvit 1 R, Allike 3 OF, Gråkrage 9 R, Ravn 11 OF, Grønsisken 25 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn: Svartbag 18 R (Sort JYC15 (1K) aflæst; desuden en 2K med metalring h. ben). Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Krikand 65 R, Vibe 2 OF, Hættemåge 10 R. Jacob Sterup
Bøjden By: Grågås 160 FU. Jacob Sterup 
Bøjden Nor:Lille Lappedykker 13 FU, Skarv 19 R, Fiskehejre 10 R, 
Skestork 1 FU (Den har et dårligt ben.), Knopsvane 30 FU, Pibesvane 9 FU, Sangsvane 6 FU, Gravand 2 R, Spidsand 7 FU, Skeand 2 FU, Stor Skallesluger 1 R, Hjejle 13 OF, Svartbag 2 R, Stær 70 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor (09:30 - 10:30): Skarv 20 R, Fiskehejre 16 R,
Skestork 1 1K FU (Sen fugl. Ingen ringe. Stod det meste af tiden sammen med Skarverne. Lyst næb), Knopsvane 34, Pibesvane 10 AD FU, Sangsvane 7 AD FU, Grågås 18 FU, Gravand 2 R, Pibeand 550 FU, Knarand 2 R, Krikand 160 FU, Gråand 160 R, Spidsand 12 R, Spurvehøg 1 FU, Vandrefalk 1 F AD FU (Stjal bytte (Stær?) fra Spurvehøg, og plukkede den derefter på strandengen), Vibe 5 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 3 R, Stær 50 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor:
Skestork 1 FU . Ole Bo Olsen
Odense Havn (11:00 - 12:30): Kaspisk Måge 0 R (Lyst hoved og typisk næbform. Dog synes ben ikke specielt lange, lige som der er to ting jeg ikke kan få til at passe med kaspisk måge er: tertiærerne lyse rand når de store dækfjer og den centrale del af bugen er tæt brunstribet). Kristoffer Hansen
Bispeenge (11:00 - 12:30): Pibeand 23 FU, Krikand 84 FU, Skeand 27 FU,
Enkeltbekkasin 4 R (Fyns bedste sted for arten? - Fyns bedste sted for arten? Trådt op lige umiddelbart vest for den nord-sydgående cykel- og gangsti, modsat søen med ænderne ca. ud for hvor vandet er tættest på stien), Dobbeltbekkasin 1 R, Kaspisk Måge 0 1K R (Proportioner, hoved og næb passer godt på kaspisk, men et par afvigelser. Sandsynligvis samme fugl som sås på havnen. Se kommentarer under denne. I flugten og når fuglen baskede bemærkedes fine lyse undervinger.), Rørspurv 1 R. Kristoffer Hansen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Musvåge 6 R. Jens Friis-Walsted
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Skærpiber 4 FU. Lars Philip Nørtoft
Kerteminde: Natugle 1 R HØ Silkehale 1 T. Bo K. Stephensen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 136 R, Skarv 7 OF, Gravand 9 R, Pibeand 82 R, Gråand 26 R, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 29 FU, Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 47 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 21 FU, Rødben 8 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Husskade 1 OF, Gråkrage 2 OF. Preben Nielsen
Jøvet, Fyns Hoved: Blishøne 2 R, Ringdue 2 OF, Rødhals 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 8 R, Husskade 1 OF, Gråkrage 5 R, Skovspurv 6 R, Bogfinke 16 R. Preben Nielsen
Horseklint: Ederfugl 700 R. Preben Nielsen
Nordskov, Hindsholm: Fiskehejre 28 OF, Knopsvane 1 R,  Solsort 1 R, Sjagger 80 FU, Bogfinke 2 R. Preben Nielsen


          Mørkbuget knortegås

Lørdag den 2. november 2013                                              Solopgang: 07:24 Solnedgang: 16:38

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 240 V (16:05), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 86 R, Ederfugl 120 R
Kogtved, matriklen: Rødhals 1 R, Halemejse 12 Ø, Husskade 2 R
Espe, matriklen: Solsort 12, Sangdrossel 2, Gærdesmutte 1, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Allike 7. Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø:
Ederfugl 100 R, Sortand 35 R. Arne Bruun
Thurø Rev:
Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 4 SV, Grågås 1 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 R, Pibeand 140 R, Krikand 80 R, Vibe 5 R, Bjergirisk 50 FU. Arne Bruun
Gulstav Østerskov: Gransanger 4 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 38 SV, Pibeand 1 SV, Ederfugl 6000 R, Havlit 1 R, Sortand 18 SV, Hvinand 3 SV, Spurvehøg 103 S, Dværgfalk 1 S, Almindelig Ryle 2 S, Dværgmåge 41 SV, Sanglærke 45 S, Engpiber 15 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 2 S, Sjagger 640 S, Vindrossel 45 S, Allike 110 S, Stær 420 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 S, Grønirisk 150 S, Stillits 55 S, Grønsisken 190 S, Bjergirisk 24 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 16 S, Stor Korsnæb 29 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 270 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 380 R, Krikand 160 R, Skeand 2 R, Taffeland 14 R, Troldand 2 R, Spurvehøg 5 R, Musvåge 2 R, Hjejle 320 R, Almindelig Ryle 1 R, Sortklire 15 R, Dværgmåge 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Dværgmåge 2 R. Ole Goldschmidt
Botofte Skovmose
: Havørn 2 FU, Musvåge 2 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bøjden Nor (14:10 - 16:00): Lille Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 12 FU,
Skestork 1 JUV FU (Først set FU i SV-hjørnet (på vej mod Klydeskjulet) - lidt senere flyttede den over mod færgehavne, hvor den FU ivrigt i stort set hele obs-per. Til sidst R), Knopsvane 32 FU, Pibesvane 9 FU, Sangsvane 5 FU, Grågås 60 FU, Bramgås 47 FU, Gravand 1 M FU, Pibeand 200 FU, Krikand 15 FU, Gråand 75 FU, Spidsand 3 M FU, Skeand 2 F FU, Ederfugl 70 FU, Toppet Skallesluger 1 FU, Stor Skallesluger 1 R, Solsort 2 SY, Stær 8 OF. Søren G. Nielsen
Ringe, Stationsvej 8: Silkehale 10 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket (10:30 - 12:00): Lille Lappedykker 3 R,
Sølvhejre 1 R (rastede på mellemstykket 5 minutter og fløj herefter til Egensedybet), Grågås 30 R, Gravand 25 R, Pibeand 11, Knarand 22 R, Krikand 350, Gråand 50, Skeand 21 R, Taffeland 16 R, Troldand 5 R, Lille Skallesluger 1 F R, Hjejle 50 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 400, Brushane 1 R, Storspove 55 OF, Sortklire 5 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Klintebjerg: Hjejle 5000 R. Anders Vedel
Vigelsø: Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 100 R, Gravand 20 R, Pibeand 20 R, Krikand 160 R, Gråand 10 R, Havørn 1 IMM R, Strandskade 2 R, Hjejle 500 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 150 R, Storspove 80 R. Anders Vedel
Østerøsø, Knudshoved:
Sølvhejre 1 OF (Stor hvid hejre , fløj mod DSB ´s uddannelsescenter . Kunne ikke genfindes). Erik Røjgaard


           Hvidvinget korsnæb

Fredag den 1. november 2013                                              Solopgang: 07:22 Solnedgang: 16:44


Svendborg N
(07.15): Fiskeørn 1 (over A9). Jan Stener Jørgensen
Tange å udløb
: Kortnæbbet gås 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: (09:30): Sjagger 150 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Sønderhjørne (07:00-11:30): Ederfugl 360 T, Sortand 4 T, Toppet Skallesluger 4 SØ, Spurvehøg 9 SV, Musvåge 3 SV, Vandrefalk 1 SV han efter R , Dværgmåge 3 SØ 1 1k, Ringdue 30 SV, Engpiber 5 SV, Sjagger 80 SV, Vindrossel 5 SV, Gransanger 1 FU/R, Allike 440 SV, Råge 16 SV, Ravn 14 R, Stær 1460 SV, Bogfinke 400 SV, Grønirisk 30 SV, Stillits 5 SV, Grønsisken 60 SV, Stor Gråsisken 5 SV . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søby Monnet - Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 190 FU, Knortegås, Sortbuget (nigricans) 1 FU (Bugen ku ikke ses, men hvid plet på siden, mere markant halsplet og mørkere ryg end de andre). Arne Bruun
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R, Ravn 20 OF. Kell Grønborg
Vigelsø: Hjejle 8000 FU. Ebbe Larsen
Hagenskov: Sjagger 300 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 900 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 1200 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 700 FU, Bramgås 1500 R, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 1000 R. Kirsten Pedersen
Jersore: Strandskade 105 R, Strandhjejle 33 R, Storspove 140 R. Kresten Madsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

01 dec 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk