Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2016).                     Sidst opdateret 31 januar 2017 22:24:32 

 

 

  


        

Onsdag den 30. november 2016                                   Solopgang: 08:18 Solnedgang: 15:55

Broholm (10:00): Tårnfalk 1 R, Gråkrage 6 FU, Råge 50 FU. Poul Brugs Rasmussen
Strandeng v/Horseskov: Fiskehejre 19 R, Hættemåge 20 R,
Svendborg Golfbane: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 24 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 60 FU, Dompap 3 R,
Sørup: Sjagger 60 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ollerup Sø: Silkehale 23 FU. Troels Guldager Nielsen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle) (15:30):
Rød Glente 16 R NAT (Kort besøg. Næppe hele flokken) . Per Rasmussen
Espeskov v/Havndrup: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Per Rasmussen
Helnæs Made: Havørn 1 2K+ FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 FU. Tom Giersing


       

Tirsdag den 29. november 2016                                   Solopgang: 08:16 Solnedgang: 15:56

Arreskov sø: Havørn 2 AD, Havørn 1 IMM R, Rød glente 1 R. Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen (10:00): Skovspurv 4 FU, Gråspurv 10 FU, Ringdue 4 FU, Solsort 4 FU, Musvit 2 FU, Rødhals 1 R, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

Odense Universitetshospital
: Vandrefalk 1 R (SØ siden af den høje skorsten på OUH ). Jan Stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU. Hans Rytter
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Grågås 480 R, Bramgås 2200 R, Pibeand 135 R, Knarand 9 R, Krikand 15 R, Gråand 10 R, Skeand 4 R, Taffeland 90 R, Troldand 950 R, Bjergand 350 R, Stor Skallesluger 2 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 OF, Stormmåge 40 R, Ravn 2 OF, Stær 2 R, Stillits 15 R, Gulspurv 6 R. Nis Rattenborg
Botofte Skovmose: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 T, Knopsvane 11 R, Pibeand 14 R, Knarand 54 FU, Taffeland 3 R, Troldand 35 R, Stor Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 40 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 170 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 3 OF, Halemejse 13 FU, Blåmejse 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 6 R. Niels Bomholt Jensen
Hou Nordstrand (Langeland): Skarv 12 R, Knopsvane 2 R, Troldand 20 R, Ederfugl 1700 R, Havlit 2 R, Sortand 250 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 1 R, Sølvmåge 95 R, Ringdue 170 R, Jernspurv 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 25 OF, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 7 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 11 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 10 R, Bjergirisk 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Stengade Skov: Ringdue 60 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Stillits 5 FU, Grønsisken 20 R. Niels Bomholt Jensen
Svalebølle Lung: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Ringdue 13 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 3 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 12 FU, Korttået Træløber 1 FU, Husskade 1 R, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 4 R, Grønsisken 3 R, Stor Gråsisken 10 FU, Dompap 3 FU, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Bøllemosen: Grågås 450 FU, Bramgås 20 FU, Ravn 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Gudbjerg: Bjergvipstjert 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Hønsehave Grusgravssø: Gråand 400 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Sangsvane 6 R, Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Sollerup:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 10 OF, Havørn 1 OF, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 1 R, Solsort 3 FU, Sjagger 15 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 6 FU, Ravn 3 R, Bogfinke 12 FU, Grønirisk 5 FU, Grønsisken 35 R, Gulspurv 3 R. Kirsten Pedersen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 11 FU, Grågås 150 R, Lille Skallesluger 21 FU, Stor Skallesluger 13 FU, Havørn 2 OF, Isfugl 1 FU. Kirsten Pedersen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 1 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Enkeltbekkasin 1 R, Ringdue 40 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 3 R, Sjagger 65 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 8 FU, Gråkrage 6 FU, Stillits 5 FU. Kirsten Pedersen
Faaborg: Silkehale 10 V. Per Damgaard Poulsen
Sølvbjerg Skov: Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Ravn 2 R. Jacob Sterup
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle):
Rød Glente 13 R. Per Rasmussen 
Stige Ø: Sangsvane 6 OF, Fjeldvåge 1 FU, Almindelig Ryle 40 OF, Engpiber 11 R, Skærpiber 2 R,
Rørspurv 1 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø: Fiskehejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Solsort 6 R, Blåmejse 3 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 6 R, Stillits 45 FU, Bjergirisk 200 R, Dompap 5 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge: Isfugl 1 R. Aage Wichmann
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 8 R, Fiskehejre 12 R. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Skarv 8 R, Hættemåge 6 R, Svartbag 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Husskade 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Vieeng v/Østrup: Sangsvane 300 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund 
Kærby Fed: Blå Kærhøg 1 OF, Engpiber 1 R, Husskade 1 OF, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 3 R. Gunnar Jørgensen
Seden Strand: Knopsvane 450 R, Pibeand 500 R, Skeand 10 R, Blishøne 600 R, Vibe 30 OF, Isfugl 2 R. Ella Mikkelsen
Tornø: Bramgås 18 OF, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 OF, Vibe 41 R, Storspove 18 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Bjergirisk 20 OF. Gunnar Jørgensen
Vigelsø: Havørn 1 AD R. Gunnar Jørgensen
Østergård-Hovedgård: Musvåge 1 OF, Skovsneppe 1 R, Ringdue 1 R, Solsort 2 R, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 98 R, Gråand 107 R, Hvinand 24 R, Stor Skallesluger 5 R, Svartbag 2 OF, Ringdue 8 OF, Råge 1 OF. Gunnar Jørgensen
Rønninge Søgård: Skarv 3 FU, Fiskehejre 2 FU, Grågås 5 R, Gråand 125 R, Stor Skallesluger 19 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Fasan 1 R, Måge sp. 1 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 29 FU, Fuglekonge 4 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 8 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 5 R, Musvit 3 FU, Spætmejse 3 FU, Træløber 5 FU, Allike 4 R, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 11 FU. Else Klint


            

Mandag den 28. november 2016                                   Solopgang: 08:15 Solnedgang: 15:57

Slipshavn enge, inderfjord (10:00): Bjergirisk 15 FU R, Rødben 5 OF, Musvåge 2 OF, Fiskehejre 5 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Sangsvane 58 FU, Blisgås 3 FU, Grågås 75 FU, Havørn 1 JUV R. Niels Andersen
Rudkøbing: Grågås 75 OF, Duehøg 1 M JUV OF, Silkehale 25 R. Nis Rattenborg
Fuglsbølle: Sangsvane 75 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Skarv 35 R, Fiskehejre 10 R, Sangsvane 16 R, Grågås 180 R, Pibeand 150 R, Krikand 30 R, Gråand 20 R, Taffeland 300 R, Troldand 70 R, Bjergand 10 R, Lille Skallesluger 8 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 F AD R, Sølvmåge 650 R, Svartbag 35 R, Gråkrage 45 R, Snespurv 8 R. Nis Rattenborg
Magleby: Blå Kærhøg 1 M AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Rath: Knopsvane 5 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 20 R. Leif Sørensen
Søllinge: Havørn 1 IMM OF. Per Rasmussen
Trente Mølle m.m.: Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 3 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 FU, Skovskade 1 R, Ravn 1 R, Dompap 3 FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Grågås 310 T, Gråand 8 R, Troldand 1 R, Musvåge 1 OF, Fasan 1 OF. Leif Kristensen
Fruens Bøge: Skarv 1 R, Gråand 20 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 11 R, Blishøne 7 R, Hættemåge 100 , Sølvmåge 3 R, Ringdue 20 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 5 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 4 R, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Allike 8 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 3 R. Ella Mikkelsen
Stige Ø: Bjergirisk 300 FU. Jens O. Hansen
Egensedybet: Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 4 R, Grågås 950 R, Pibeand 216 R, Gråand 900 R, Spidsand 10 R, Havørn 1 AD OF. Kurt Due Johansen
Vestermade: Storspove 25 R. Michael L.J. Glentedal
Wedellsborg Gods: Bramgås 200 R. Michael L.J. Glentedal
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU, Skovskade 1 R. Erik Busk
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 31 FU, Skarv 4 R, Knopsvane 15 R, Sangsvane 46 R, Gråand 18 R, Troldand 4 R, Hvinand 145 FU, Blishøne 70 FU, Hættemåge 5 R, Husskade 1 R, Grønirisk 10 R, Bjergirisk 20 FU, Gulspurv 6 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 28 FU, Grågås 180 FU, Gravand 16 R, Gråand 15 FU, Hvinand 65 FU, Toppet Skallesluger 21 FU, Blishøne 140 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 5 R, Sangsvane 10 OF, Sangsvane 6 R, Grågås 105 FU, Bramgås 145 OF, Pibeand 105 FU, Knarand 1 R, Krikand 25 R, Gråand 27 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 57 R, Storspove 6 FU, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R, Ringdue 1 R, Engpiber 6 FU, Gærdesmutte 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 35 FU, Stær 80 FU, Gråspurv 8 FU, Bjergirisk 8 R. Kirsten Pedersen
Lillebælt ud for Assens: Skarv 45 R, Grågås 8 OF, Ederfugl 480 FU. Kirsten Pedersen
Sandager v/Assens:Sangsvane 23 FU, Sjagger 8 FU, Allike 100 R. Kirsten Pedersen
Sønderby Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 43 FU, Taffeland 8 R, Troldand 145 R, Blishøne 24 FU, Gærdesmutte 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 107 R, Sangsvane 2 R, Blisgås 6 R, Grågås 318 R, Bramgås 330 R, Pibeand 95 R, Knarand 128 R, Krikand 210 R, Gråand 725 R, Spidsand 16 FU, Skeand 13 R, Taffeland 35 R, Troldand 230 R, Hvinand 7 R, Lille Skallesluger 7 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 825 R, Svartbag 1 R, Gråkrage 20 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 21 R, Pibeand 10 R, Gråand 32 R, Ederfugl 1 R, Fløjlsand 1 R, Hvinand 43 R, Toppet Skallesluger 3 R, Strandskade 2 R, Storspove 4 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 10 R, Råge 1 R, Gråkrage 7 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 12 R, Bramgås 1 R, Troldand 1 R, Allike 30 FU, Råge 22 FU, Gråkrage 23 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 4 R, Pibeand 30 R, Krikand 10 R, Gråand 6 R, Skeand 12 R, Vibe 150 R, Storspove 109 R, Allike 2 R. Jens Bækkelund


           

Søndag den 27. november 2016                                   Solopgang: 08:13 Solnedgang: 15:58

Hesselagergård (10:00): Stillits 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 33 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet, Tåsinge: Havørn 1 AD OF. Tom Giersing
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 OF. Tom Giersing
Dovns Klint: Bramgås 920 SV, Ederfugl 6200 R, Havørn 1 1K T NAT, Havørn 1 OF, Skærpiber 11 T. Ole Goldschmidt
Gulstav:
Sølvhejre 1 R, Ederfugl 3500 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Ederfugl 6000 R, Havlit 50 R, Havørn 1 N, Skærpiber 7 T. Nis Rattenborg
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Skærpiber 6 R. Nis Rattenborg
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 11800 R, Havlit 1100 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 900 SV, Taffeland 310 R, Rød Glente 1 S, Havørn 1 JUV NØ, Blå Kærhøg 1 F R, Vandrefalk 1 F AD R, Sølvmåge 980 R, Svartbag 95 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Taffeland 405 R, Vandrefalk 1 F AD R, Sølvmåge 1150 R, Svartbag 100 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 14 R, Krikand 115 R, Skeand 46 R, Havørn 1 1K R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Bramgås 1400 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Skeand 14 R, Taffeland 110 R, Troldand 1100 R, Bjergand 390 R, Havørn 1 SUB R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Skeand 12 R, Skeand 12 R, Troldand 1050 R,Bjergand 420 R, Blå Kærhøg 1 M AD R. Ole Goldschmidt
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1500 R. Leif Sørensen
Sollerup: Fiskehejre 23 R, Solsort 6 FU, Gråkrage 26 FU. Leif Kristensen
Sollerup:
Sølvhejre 1 FU, Lille Skallesluger 12 FU, Blå Kærhøg 1 BR R. Henrik Kalckar Hansen
Sandholt: Knopsvane 6 R, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 20 R, Sangsvane 8 R, Grågås 420 R, Pibeand 2 R, Troldand 1540 R, Hvinand 11 FU, Lille Skallesluger 2 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 R, Ringdue 2 OF, Rødhals 1 R, Sjagger 1 R, Gråkrage 10 FU, Ravn 1 OF, Dompap 1 FU. Leif Kristensen
Gammel Stenderup: Grågås 377 FU, Musvåge 4 R, Vibe 35 R. Leif Kristensen 
Brændegård Sø: Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Gråand 26 R, Hvinand 7 FU, Stor Skallesluger 33 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 IMM OF, Havørn 2 , Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fasan 2 FU, Fasan 24 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 5 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 3 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R, Ravn 1 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 2 R, Stillits 2 FU, Grønsisken 4 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 45 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 600 R, Troldand 1500 R, Blå Kærhøg 1 R. Arne Bruun
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Krikand 160 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Espe: Musvåge 1 FU, Stormmåge 2 R. Gunnar Jørgensen
Storskov (Brahetrolleborg): Havørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 5 R, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 7 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 3 FU, Ravn 1 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Ravn 2 OF. Leif Kristensen 
Fagsted Lung: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge: Vandstær 1 FU. Aage Wichmann 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Gransanger 1 R. Kristoffer Hansen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen
Slambassinet (Odense): Svaleklire 1 R. Kristoffer Hansen
Stavrby Skov: Havørn 1 IMM OF. Thomas Varto Nielsen
Stige Ø: Blå Kærhøg 2 BR R, Vandrefalk 1 OF, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 28 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 25 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Skægmejse 4 R, Bjergirisk 300 R. Kristoffer Hansen
Stige Ø:  Vandrefalk 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Bjergirisk 200 R. Tim Hesselballe Hansen
Stige Ø: Skægmejse 4 R, Bjergirisk 200 FU. Søren G. Nielsen
Sellebjerg v/Marslev: Dværgfalk 1 SV. Evald Mehlsen
Røjle Klint:
Ride 171 NØ. Michael Mosebo Jensen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Duehøg 1 F 1K R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made: Bramgås 800 R, Mosehornugle 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lillebælt (Snævringen): Sule 1 AD R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 78 FU,Havørn 1 OF. Gunhild Brink
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 IMM FU, Havørn 2 AD R , Blå Kærhøg 1 F FU. Keld Skytte Petersen


          

Lørdag den 26. november 2016                                     Solopgang: 08:11 Solnedgang: 15:59

Purreskoven, skovfogedboligen (10:00): Sortmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Blåmejse 4 FU, Sumpmejse 5 FU, Spætmejse 2 FU, Rødhals 1 FU, Bogfinke 10 FU, Stor flagspætte 1 FU, Grønirisk 2 FU, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 1 F FU, Solsort 6 FU, Grågås 5 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Ederfugl 100, Skarv 4 R, Gråand 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 R, Ederfugl 2460 R, Havlit 70 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sangsvane 35 R, Pibeand 170 R, Lille Skallesluger 9 R, Stor Skallesluger 4 R, Hjejle 110 R, Ravn 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD OF. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Vandrefalk 1 AD R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 2 R, Musvåge 1 OF, Ravn 6 OF. Inger Christensen
Gudbjerg: Sangsvane 65 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Årslev: Sjagger 40 R. Thomas Varto Nielsen
Højby Skov: Rød Glente 1 R. Thomas Varto Nielsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 R T. Niels Lund
Munke Mose: Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Træløber 3 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 10 FU. Søren G. Nielsen
Stige Ø:(09:00 - 13:00): Havørn 2 OF, Fjeldvåge 1 2K+ FU, Engpiber 2 R, Skærpiber 8 R, Piber sp. 1 R (Et mystisk piberkald hørt 2 gange på Strandengen ved Stige Ø, da en piber af ca samme størrelse blev skræmt op med skærpibere. Kaldet var entonet og lidt rullende, tænke først i retning af storpiber. Tjekkede så hedepiber japonicus på tlf og det lød ca. sådan. I felten havde jeg desværre kun et dårlig optagelse fra Xeno-canto. Jeg så ikke fuglen på jorden. Eftersøges i morgen ved solopgang. Er langtfra sikker på det er et hit, men afvigende nok til at jeg eftersøger den. Kan nogen hjælpe med et kamera?), Stillits 20 R, Bjergirisk 300 FU. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 76 R, Lille Skallesluger 7 R, Musvåge 3 R, Strandhjejle 18 R, Ravn 1 OF. Kresten Madsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gravand 35 R, Knarand 42 R, Krikand 260 R, Vibe 160 R, Storspove 46 R. Kresten Madsen
Lundager : Allike 300 SV. Kirsten Pedersen
Båring Vig: Rødstrubet Lom 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Hvinand 40 R, Blå Kærhøg 1 1K R, Rødben 2 R, Lomvie/Alk 1 Ø, Grønirisk 50 R. Michael Mosebo Jensen


         

Fredag den 25. november 2016                                     Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:00

Broholm: Fuglekonge 2 FU, Dompap 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Svendborg Golfbane: Musvåge 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 12 R, Bogfinke 2 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vindeby (Tåsinge): Fjeldvåge 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Ulbølle: Ringdue 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Ringe: Rød Glente 1 FU. Kurt Due Johansen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 OF. Niels Lund
Æble Skov: Musvåge 1 R, Fasan 2 FU, Hjejle 9 OF, Ringdue 31 FU, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gærdesmutte 4 FU, Solsort 6 FU, Fuglekonge 2 R, Halemejse 5 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 7 FU, Træløber 4 FU, Skovskade 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2 R, Bogfinke 5 FU, Dompap 3 R. Else Klint
Egensedybet: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Hedelærke 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R. Evald Mehlsen
Hasmark Mose (Vestermose): Stor Gråsisken 1 OF. Evald Mehlsen
Knudshoved Færgehavn: Dompap 8 R. Thomas Varto Nielsen
Ålsbo: Tårnfalk 1 FU. Hans Christensen
Lundager : Topmejse 2 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU. Kirsten Pedersen


        

Torsdag den 24. november 2016                                     Solopgang: 08:08 Solnedgang: 16:01

Vejlen, Taasinge: : 550 grågås 550 R, Bramgås 125 R, Blisgås 3 R, Vandrefalk 1 JUV M, Hjejle 75 R, Vibe 15. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet: Bramgås 1500 R, Grågæs 55 R, Havørn 1 R, Vibe 55 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Strynø: Bramgås 2500+ OF/R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nakkebølle inddæmning: Havørn 1 1K R. Finn Skov
Bøjden Nor: Knopsvane 1 DØD, Fiskehejre 1 DØD. Finn Skov
Purreskoven (Skovfogedboligen): Spætmejse 3 FU, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 5FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 R, Bogfinke 6 FU, Grønsisken, 8 FU, Solsort 4 FU, Rødhals 1 SY.. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Isfugl 1 R. Ian Utke Heilmann
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 3 SV, Ederfugl 1100 R, Ederfugl 180 SV, Havlit 70 R, Musvåge 1 TF. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 2130 R, Lille Skallesluger 3 R, Vandrefalk 1 AD R, Bjergirisk 25 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 1200 OF, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 JUV R, Silkehale 30 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 19 R, Fuglekonge 3 R, Blåmejse 7 R, Musvit 6 R. Nis Rattenborg
Søren Bilds Strand: Sangsvane 10 S, Sølvmåge 3 FU, Hedelærke 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Solsort 4 R, Blåmejse 5 FU, Musvit 2 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Rød Glente 2 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF. Leif Sørensen
Sundet, Faaborg: Fiskehejre 3 FU, Blisgås 2 R, Grågås 62 R, Knarand 3 R, Gråand 12 R, Taffeland 2 R, Troldand 130 R, Blishøne 4 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 5 R, Silkehale 8 FU T, Sjagger 30 V, Vindrossel 5 V, Skægmejse 5 FU, Grønsisken 20 FU. Per Damgaard Poulsen 
Lindholm v/Allested: Rød Glente 1 OF. Niels Lund
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 7 R. Per Rasmussen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 4 R, Musvåge 1 OF, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Vigelsø: Knopsvane 1100 R, Pibeand 1450 R, Gråand 600 R, Havørn 1 1K R, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 1K FU. Gregers Johannesen
Nyborg: Ringdue 3 OF, Silkehale 2 FU, Silkehale 9 OF, Allike 35 OF. Aleks Lund 
Billeshave: Silkehale 8 R. Erik Busk
Tornø: Pibeand 600 R, Spidsand 16 R, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 2 R, Musvåge 5 R. Ivan Sejer Beck
Føns Vang: Lille Skallesluger 2 F R. Carsten Moth Iversen 
Helnæs Made: Grågås 100 R, Bramgås 4500 R, Havørn 1 JUV R, Musvåge 3 R,
Ravn 4 R. Leif Bisschop-Larsen 
Båring Vig: Toppet Lappedykker 1 AD FU,
Nordisk Lappedykker 2 1K FU, Hvinand 6 FU. Erling Kock Jensen
Hav N & NV for Flyvesandet: Hvinand 15 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 1 M OF, Vandrefalk 1 FU, Lomvie/Alk 5 OF. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 F FU, Mosehornugle 1 R, Grønspætte 1 R, Bjergirisk 150 FU, Snespurv 3 JUV FU. Kirsten Pedersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 2 IMM R V, Blå Kærhøg 1 F FU Ø. Keld Skytte Petersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 5 R, Grågås 100 R, Gravand 35 FU, Pibeand 30 FU, Gråand 60 R, Spidsand 13 R, Strandskade 7 FU, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 100 FU, Storspove 97 FU. Kirsten Pedersen
Storeø Strand: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 4 FU, Blåmejse 3 R, Grønirisk 5 FU. Kirsten Pedersen


         

Onsdag den 23. november 2016                                     Solopgang: 08:06 Solnedgang: 16:02

Gesinge, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU M. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven: Egern 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård: Tårnfalk 1 FU, Skægmejse 5 R. Susanne Rørdam Skov
Skårupøre Sund: Lille Lappedykker 40 FU, Hvinand 110 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Isfugl 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Rødme Svinehaver: Grønspætte 1 FU, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun 
Søby Monnet - Tåsinge:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 50 FU, Sangsvane 36 FU, Grågås 30 OF, Bramgås 330 OF, Gravand 22 R, Krikand 10 R, Storspove 25 FU. Leif Bisschop-Larsen
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 3800 R, Havlit 110 R, Dværgmåge 2 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 2400 R, Lille Skallesluger 8 R, Vandrefalk 1 R, Bjergirisk 25 R. Nis Rattenborg
Søndenbro Østeregn: Bramgås 1950 R, Blå Kærhøg 1 OF. Nis Rattenborg
Magleby Nor: Bramgås 1620 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg   
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 50 T, Skarv 10 R, Fiskehejre 7 R, Sangsvane 34 R, Blisgås 70 NØ, Grågås 180 FU, Pibeand 60 R, Krikand 100 R, Skeand 180 FU, Troldand 4500 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 19 R, Stor Skallesluger 2 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 5 FU, Hættemåge 4 R, Stormmåge 100 FU, Sølvmåge 5 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 6 FU, Solsort 16 FU, Sjagger 5 OF, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 3 R, Fuglekonge 4 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 4 R, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Allike 2 OF, Gråkrage 12 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 2 R, Stillits 11 R, Grønsisken 20 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 8 R. Niels Bomholt Jensen
Bremerhave: Duehøg 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Kræmmerhaven: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lundeborg: Fiskehejre 1 R, Gråand 11 R, Toppet Skallesluger 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Hættemåge 1 R, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 6 R, Sumpmejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 4 FU, Spætmejse 2 R, Gråkrage 3 R, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 R, Skovspurv 3 FU, Skovspurv 6 R, Bogfinke 6 R, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Grønsisken 14 OF, Grønsisken 4 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 OF, Gulspurv 3 R. Gunnar Jørgensen
Noret v/Holckenhavn: Grågås 600 OF. Evald Mehlsen
Ryslinge: Natugle 1 TH. Palle Bo Larsen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Rød Glente 3 R. Per Rasmussen
Stige Ø: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Torben Skytte Hvass
Tårup Strand: Skærpiber 7 OF. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 1 AD R V, Tårnfalk 1 F AD FU, Vandrefalk 1 R, Mosehornugle 1 R. Keld Skytte Petersen 


          

Tirsdag den 22. november 2016                                     Solopgang: 08:04 Solnedgang: 16:03

Vejlen, Taasinge: Krikand 167 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brahetrolleborg: Rød glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Sangsvane 2 R. Finn Skov
Langå: Silkehale 50 FU . Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn: Knopsvane 12 FU, Rødben 4 FU (det ene ringmærket), Sølvmåge 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn: Lille lappedykker 8 FU, Blishøne 50 FU, Toppet skallesluger 2 FU, Hættemåge 6 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Søgård, Sydlangeland: Silkehale 25 R . Ole Bo Olsen

           

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vesteregn: Musvåge 4 R, Vandrefalk 1 JUV R, Silkehale 35 R, Sjagger 210 OF. Nis Rattenborg
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Skarv 14 OF, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Blisgås 2 R, Grågås 24 R, Grågås 90 OF, Krikand 42 R, Gråand 8 R, Taffeland 12 R, Troldand 18 R, Hvinand 22 FU, Havørn 2 JUV R, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 5 FU, Fasan 18 OF, Fasan 4 R, Blishøne 1 R, Vibe 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R, Allike 11 OF, Gråkrage 1 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 OF, Grønsisken 14 OF, Lille Korsnæb 9 OF. Gunnar Jørgensen
Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle): Grågås 5 OF,
Rød Glente 21 R NAT, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 9 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Allike 4 R, Allike 8 OF, Råge 40 FU, Gråkrage 1 R, Gråkrage 2 OF, Grønirisk 6 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen 
Bøjden Nor: Skarv 3 R, Fiskehejre 15 R, Sangsvane 77 FU, Bramgås 37 FU, Bramgås 33 OF, Pibeand 83 FU, Krikand 99 R, Gråand 169 R, Spidsand 39 FU, Taffeland 38 R, Troldand 720 R, Bjergand 300 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Hjejle 3 R, Solsort 2 R, Råge 24 FU, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 12 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 4 R, Sangsvane 84 , Grågås 61 R, Bramgås 160 R, Pibeand 300 R, Krikand 120 R, Gråand 200 R, Spidsand 21 R, Skeand 1 R, Taffeland 48 R, Troldand 1100 R, Bjergand 300 R, Ederfugl 7 R, Havlit 2 R, Hvinand 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 1 R, Blishøne 250 R, Hjejle 4 R, Almindelig Ryle 5 R, Hættemåge 24 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 2 R, Engpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Musvit 3 R, Korttået Træløber 2 R, Råge 21 R, Gråkrage 5 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 23 R. Ella Mikkelsen
Illumø: Havørn 1 AD R. Ella Mikkelsen
Knold Nor: Lille Lappedykker 42 FU, Fiskehejre 2 R, Gravand 8 FU, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 530 FU, Storspove 2 R, Svartbag 1 R. Leif Kristensen 
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Frørup: Tårnfalk 1 R. Else Klint
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Knopsvane 2 FU, Gråand 11 FU, Spidsand 1 FU, Taffeland 8 , Troldand 12 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 FU, Hættemåge 49 R, Stormmåge 1100 R, Sølvmåge 34 R, Piber sp. 1 R, Husskade 1 R, Allike 2 FU, Gråkrage 5 FU, Skovspurv 3 FU. Else Klint
Assistens Kirkegård, Odense: Vindrossel 11 FU. Merry Sunke Larsen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 5 R,
Nordisk Lappedykker 1 VDR R, Skarv 6 R, Ederfugl 6 R, Sortand 4 R, Toppet Skallesluger 3 R, Lomvie 1 R. Eske Frank Morthensen
Kroghenlund Skov: Musvåge 2 FU, Ringdue 50 R, Stor Flagspætte 1 FU, Blåmejse 3 FU, Spætmejse 1 R, Gulspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Vandrefalk 1 1K R, Mosehornugle 2 R, Grønspætte 3 T, Jernspurv 3 R, Gransanger 1 R, Snespurv 2 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 91 FU, Sangsvane 1 R, Blisgås 15 R, Grågås 112 R, Pibeand 171 FU, Knarand 365 FU, Krikand 538 R, Gråand 1077 FU, Spidsand 56 FU, Skeand 56 FU, Taffeland 69 R, Troldand 438 FU, Hvinand 65 FU, Lille Skallesluger 5 FU, Stor Skallesluger 3 R, Blishøne 1813 FU, Vibe 100 R, Hættemåge 85 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 85 R, Engpiber 1 OF. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 4 R, Grågås 104 R, Pibeand 2 R, Gråand 122 FU, Fløjlsand 1 M AD R, Hvinand 38 FU, Toppet Skallesluger 4 FU, Strandskade 16 FU, Storspove 5 FU, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 37 R, Svartbag 2 FU, Gråkrage 11 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 115 FU, Bramgås 60 FU, Pibeand 154 FU, Krikand 460 FU, Gråand 70 FU, Troldand 1 FU, Sølvmåge 25 R, Allike 270 FU, Gråkrage 2 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 23 R, Bramgås 2000 R, Pibeand 4 R, Krikand 8 R, Gråand 49 R, Hvinand 3 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Vandrefalk 1 M AD R, Hættemåge 1 FU, Engpiber 2 R, Gråkrage 9 FU. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 142 R. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 7 FU. Kurt Due Johansen


             

Mandag den 21. november 2016                                     Solopgang: 08:02 Solnedgang: 16:05

Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 4 OF, Havørn 3 , Vandrefalk 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nørreballe Nor: Pibeand 180 FU, Vandrefalk 1 1K R . Claus Dalskov
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Hjejle 230 Ø NAT, Ringdue 120 OF, Sjagger 170 OF. Nis Rattenborg
Frellesvig: Trane 1 OF. Jane Ditzel
Hvidkilde Sø: Bramgås 25 OF, Stor Skallesluger 12 R, Havørn 1 AD R. Arne Bruun
Bølkemose (Ærø): Skovskade 1 FU. Michael Larsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Nakkebølle Gods (søen og parken): Stor Skallesluger 21 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 43 R, Lille Skallesluger 4 FU, Havørn 3 , Vandrefalk 1 R. Susanne Rørdam Skov
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle)
: Rød Glente 22 R NAT. Per Rasmussen
Slambassinet (Odense): Bjergirisk 350 R. Evald Mehlsen
Rosengårdcentret: Havørn 2 S. Kristoffer Hansen
Feddet v/Brydegård: Tårnfalk 1 R. Helle Suadicani
Helnæs Made: Fiskehejre 2 FU, Grågås 65 FU, Bramgås 1000 FU, Pibeand 135 FU, Krikand 33 FU, Gråand 65 FU, Havørn 1 JUV R, Musvåge 2 FU, Storspove 12 FU, Engpiber 1 FU, Husskade 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 49 FU, Gulspurv 2 FU. Helle Suadicani 
Orestrand: Bramgås 2800 FU. Jens Bækkelund


           

Søndag den 20. november 2016                                     Solopgang: 08:00 Solnedgang: 16:06

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R. Ivan Sejer Beck
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 5 R, Grågås 23 OF, Bramgås 220 OF, Gråand 200 R, Hvinand 13 FU, Havørn 4 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 8 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 75 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Ravn 11 R. Leif Bisschop-Larsen
Lammehave/Kostenborg: Rød Glente 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Vibe 220 OF, Ravn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Nørresø: Rød Glente 1 R, Havørn 1 JUV FU . Leif Bisschop-Larsen
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Musvåge 2 R. Leif Kristensen
Brockdorff Skov: Skovsneppe 1 R. Lars Philip Nielsen
Marslev: Fasan 3 R, Sjagger 45 R. Thomas Varto Nielsen

Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU, Storspove 20 FU. Tom Giersing


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 18/11 - 2016:
              Skuddrab på kongeørn er uopklaret
              Ikonisk fugl truet af udryddelse


          

Lørdag den 19. november 2016                                     Solopgang: 07:58 Solnedgang: 16:08

Nakkebølle Indæmning: Havørn 2 R, Havørn 1 1K, Rød glente 1 R, Vandrefalk 2 R (Leger og skriger til hinanden i luften), Ravn 2 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Knopsvane 5 R, Sangsvane 55 R, Grågås 68 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 6 FU, Solsort 12 FU, Sjagger 65 R, Skovskade 1 R, Husskade 2 R, Allike 20 FU, Råge 325 FU, Gråkrage 12 FU, Bogfinke 25 FU. Niels Andersen
Thurø Bund: Grågås 17 R, Krikand 20 R, Hvinand 55 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 56 FU, Bramgås 90 FU, Pibeand 20 R, Krikand 10 R, Gråand 25 R, Strandskade 2 R, Sandløber 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 6 R, Bogfinke 5 R, Grønirisk 35 R, Bjergirisk 30 R. Arne Bruun
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 17 V, Ederfugl 4370 R, Ederfugl 1780 V, Havlit 1080 R, Toppet Skallesluger 26 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 3030 R, Pibeand 220 R, Krikand 30 R, Spidsand 18 R, Skeand 8 R, Taffeland 40 R, Troldand 90 R, Bjergand 45 R, Lille Skallesluger 14 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 F AD R, Almindelig Ryle 22 R, Rødben, Islandsk (robusta) 4 R, Bjergirisk 20 R. Nis Rattenborg
Rath: Sangsvane 10 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 45 R, Bramgås 5230 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 OF, Vibe 280 R, Skovsneppe 3 R, Stor Flagspætte 1 OF. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Sangsvane 70 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 R, Pibeand 310 R, Krikand 40 R, Gråand 700 R, Spidsand 35 R, Havørn 1 JUV R, Strandskade 22 R, Almindelig Ryle 290 R, Storspove 95 R, Rødben 35 R, Stillits 30 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Fiskehejre 3 OF, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 FU, Sangsvane 6 , Krikand 12 R, Gråand 2 R, Hvinand 9 FU, Stor Skallesluger 8 R, Havørn 3 , Havørn 1 JUV OF, Musvåge 2 OF, Fasan 6 R, Fasan 4 OF, Vibe 13 R, Hættemåge 1 OF, Stormmåge 13 OF, Stormmåge 20 R, Ringdue 40 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 4 R, Musvit 1 R, Allike 2 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 6 OF, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 35 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 1 R, Troldand 1 R, Hvinand 4 R, Lille Skallesluger 2 R, Stor Skallesluger 2 R, Isfugl 1 R. Sandra Døssing
Sollerup:
Sølvhejre 1 R. Sandra Døssing
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 1 OF, Sangsvane 2 OF, Havørn 2 AD R, Allike 3 YF, Råge 7 FU, Gråkrage 9 FU. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Egensedybet: Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 550 OF, Lille Skallesluger 1 F R, Vibe 160 OF. Kresten Madsen
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Kresten Madsen
Kerteminde: Silkehale 15 FU. Niels Peter Utzon
Klintebjerg: Bjergvipstjert 1 R. Kresten Madsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 15 FU, Isfugl 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Langå: Silkehale 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Øksendrup: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 220 FU, Gråand 15 FU, Troldand 400 R. Leif Bisschop-Larsen 


           

Fredag den 18. november 2016                                     Solopgang: 07:56 Solnedgang: 16:09

Rudkøbing Vejle: Pibeand 100+ FU, Gråand 50 FU, Grågås 50 FU, Gråkrage - Allike 200 FU OF, Hybrid grågås x Bramgås 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Sangsvane 21 FU, Grågås 78 FU. Niels Andersen
Rath: Rød Glente 1 OF. Nis Rattenborg
Tullebølle
: Havørn 1 OF. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Hvinand 9 FU, Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Knold Nor: Lille Lappedykker 30 FU, Skarv 30 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 65 FU, Grågås 10 T, Bramgås 6 T, Gravand 9 R, Pibeand 74 FU, Havlit 4 T, Hvinand 14 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 150 FU, Almindelig Ryle 1 FU, Storspove 35 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 100 FU, Svartbag 30 R, Sjagger 50 FU. Per Damgaard Poulsen 
Heden: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 1 R. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 1 OF. Nis Rattenborg
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Ørbæklunde: Tårnfalk 1 FU. Else Klint
Grynborg Skov: Musvåge 2 R. Dan Blohm
Indslev: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Dan Blohm
Lund s.f.Motorvej Voldby: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Dan Blohm 


       

Torsdag den 17. november 2016                                     Solopgang: 07:54 Solnedgang: 16:10

Albjerg, gadekæret (11:00): Sjagger 75 FU på Rønnebær, Vindrossel 1 FU, Blåmejse 4 FU, Bogfinke 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD + 1 JUV, Vibe 35 R, Fasan 1 R. Finn Skov  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Sjagger 300 R. Niels Andersen
Hvidkilde Sø: Stor Skallesluger 12 R, Allike 75 FU, Råge 75 FU, Gråkrage 12 FU. Niels Andersen
Frellesvig: Trane 1 OF. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 3 R, Gråand 28 R, Havørn 4 , Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Vibe 35 R, Ringdue 8 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 FU, Ravn 3 R, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 5 FU, Grønsisken 50 OF. Susanne Rørdam Skov 
Arreskov Sø: Havørn 1 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Sjagger 31 FU. Leif Kristensen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Ravnholt: Havørn 2 R, Musvåge 3 R, Ravn 8 OF. Leif Sørensen
Boltinge: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 15 OF, Ringdue 1 OF, Råge 4 OF, Gråkrage 1 OF. Gunnar Jørgensen
Holckenhavn Fjord: Grågås 650 R, Havørn 1 R, Isfugl 2 R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Skærpiber 1 R, Snespurv 5 R. Peter Pelle Clausen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 69 R, Skarv 41 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 357 R, Pibeand 602 R, Gråand 13 R, Ederfugl 11 R, Hvinand 90 FU, Toppet Skallesluger 59 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2433 R, Rødben 2 R, Hættemåge 112 R, Stormmåge 97 R, Sølvmåge 73 R, Svartbag 21 R. Steen Lauritsen
Fraugde: Musvåge 1 R. Ole Frøstrup Andersen
Fænø: Natugle 1 TH. Jens Mortensen
Hjallese Hegning (S.f. motorvej): Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R. Ole Frøstrup Andersen
Langeskov: Musvåge 1 OF. Ole Frøstrup Andersen
Mose v/Hvidkærvej, Odense (Kiilsmade): Musvåge 2 OF. Ole Frøstrup Andersen
Svanedam: Musvåge 2 OF. Ole Frøstrup Andersen
Vesterholm Mose: Musvåge 1 R. Ole Frøstrup Andersen
Langesø Gods + Langesø: Isfugl 1 FU. Kurt G. Holm


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 14/10 - 2016:
              Hvem finder først sibirisk jernspurv? Det gjorde...
              Hvidkindet værling på heftig dag
              Schwarz - og brun løvsanger kan muntre os op
              Vind gratis adgang til nyt trækfuglecenter


          

Onsdag den 16. november 2016                                     Solopgang: 07:52 Solnedgang: 16:12

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Havørn 1 IMM R NV, Musvåge 1 R, Bjergirisk 35 R. Nis Rattenborg
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 V, Bramgås 280 OF, Ederfugl 1100 R, Ederfugl 340 V, Havlit 80 R. Nis Rattenborg 
Rath: Sangsvane 10 R, Dværgfalk 1 M R. Nis Rattenborg
Faaborg
: Stor Gråsisken 15 FU. Per Damgaard Poulsen
Sundet,  Faaborg: Fiskehejre 4 FU Gråand 10 R Stor Skallesluger 1 R Musvåge 1 OF Blishøne 5 FU Hættemåge 10 R Stormmåge 5 R Isfugl 1 FU Vindrossel 2 R. Per Damgaard Poulsen
Hillerslev: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Lindholm v/Allested: Gærdesmutte 1 FU, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Lund
Grusgrav øst for Nybølle: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Sandager v/Gislev: Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Evald Mehlsen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 R Fiskehejre 1 R Krikand 8 R Gråand 20 R Grønbenet Rørhøne 3 R Blishøne 5 R Hættemåge 90 R Sølvmåge 2 R Ringdue 25 R Stor Flagspætte 1 R Gærdesmutte 2 R Solsort 1 R Sumpmejse 1 R Blåmejse 1 R Musvit 1 R Korttået Træløber 1 R Husskade 1 R Allike 14 R Råge 5 R Gråkrage 1 R. Ella Mikkelsen
Elmelund: Musvåge 4 R Tårnfalk 1 FU Sjagger 50 R Husskade 6 R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Pibesvane/Sangsvane 8 Ø. Ella Mikkelsen
Skovparken, Nyborg: Silkehale 1 OF. Eske Frank Morthensen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 5 FU, Grågås 5 S, Ederfugl 3 R, Sortand 13 N, Toppet Skallesluger 8 R, Sølvmåge 4 R, Lomvie 1 N. Eske Frank Morthensen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 7 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 1 R, Bramgås 1 R, Pibeand 180 R, Krikand 4 R, Gråand 42 R, Taffeland 31 R, Troldand 210 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 OF, Engpiber 6 OF, Skærpiber 1 OF, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 8 FU. Eske Frank Morthensen


        

Tirsdag den 15. november 2016                                     Solopgang: 07:51 Solnedgang: 16:14

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Nakkebølle Inddæmning: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Musvåge 1 FU, Dompap 1 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Bogfinke 1 R, Dompap 2 FU. Leif Kristensen
Lumby Inddæmmede Strand: Sjagger 125 R, Vindrossel 7 R, Gulspurv 40 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergirisk 180 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 30 R, Krikand 150 R, Gråand 60 R, Spidsand 1 R, Lille Skallesluger 2 F R, Musvåge 1 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 220 R, Storspove 7 R, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 5 R, Solsort 12 R, Sjagger 100 R, Vindrossel 3 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 9 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 5 R, Grågås 5 R, Bramgås 200 R, Gravand 9 R, Pibeand 50 R, Krikand 300 R, Gråand 40 R, Spidsand 4 R, Skeand 6 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 125 R, Storspove 100 R, Ringdue 20 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 12 R, Lille Korsnæb 3 R, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen


       

Mandag den 14. november 2016                                     Solopgang: 07:49 Solnedgang: 16:15

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor: Rød Glente 1 TF. Nis Rattenborg
Rath: Sangsvane 8 R, Silkehale 25 R. Nis Rattenborg
Magleby Nor: Grågås 660 R, Bramgås 580 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Sangsvane 1 R, Havørn 1 OF. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Grågås 27 OF, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 LF R, Musvåge 1 FU, Ringdue 3 R, Solsort 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 12 FU, Stillits 1 OF, Grønsisken 8 OF. Susanne Rørdam Skov
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Rød Glente 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 11 FU, Knopsvane 22 R, Pibeand 1 OF, Toppet Skallesluger 2 FU, Blishøne  90 R, Storspove 4 FU , Hættemåge 35 R, Hættemåge 7 FU, Sølvmåge 15 R, Allike 2 FU, Gråkrage 6 FU. Susanne Rørdam Skov
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Grågås 500 OF, Havørn 2 R, Isfugl 3 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Lappedykker 21 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Musvåge 1 FU. Leif Kristensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 6 FU. Leif Kristensen

Knudshoved Færgehavn: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 42 R, Sortgrå Ryle 3 FU, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 FU, Skærpiber 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 FU, Gråkrage 4 FU, Dompap 4 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 FU, Storspove 1 R, Svartbag 5 R, Gråkrage 5 FU. Leif Kristensen
Emtekær Nor: Hvinand 200 R. Kurt Due Johansen
Flægen v/Tybrind: Ravn 1 OF. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Knopsvane 8 R, Grågås 4 R, Gråand 27 R, Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Rud - Ålehoved: Grågås 27 R, Bramgås 60 R, Storspove 2 R. Kurt Due Johansen
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Hundslev: Agerhøne 12 R. Evald Mehlsen

Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 102 R, Sangsvane 1 R, Grågås 36 R, Pibeand 71 R, Knarand 176 R, Krikand 560 R, Gråand 434 R, Spidsand 19 R, Skeand 53 R, Taffeland 21 R, Troldand 93 R, Hvinand 1 R, Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 2 R, Havørn 1 JUV FU, Fjeldvåge 1 FU, Blishøne 1710 R, Hættemåge 140 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 19 FU, Knopsvane 4 R, Grågås 146 FU, Pibeand 21 R, Gråand 64 R, Fløjlsand 1 M R, Hvinand 26 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 14 R, Strandhjejle 1 FU, Storspove 8 R, Rødben 1 FU, Sølvmåge 22 R, Svartbag 3 R, Allike 4 FU, Råge 6 FU, Gråkrage 27 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Krikand 7 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 R, Allike 15 R, Gråkrage 22 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Gråand 4 R, Spurvehøg 1 FU, Storspove 2 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


        

Søndag den 13. november 2016                                     Solopgang: 07:47 Solnedgang: 16:17

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Ollerup Sø: Grågås 150 R, Bramgås 350 R. Carsten Skou
Bogøgård m.m.: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 280 R. Nis Rattenborg
Rath: Blå Kærhøg 1 F AD R, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 1 SV, Hjejle 230 R, Silkehale 35 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Grågås 670 R, Bramgås 410 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Spurvehøg 1 S, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 20 R. Nis Rattenborg
Havet ud for Keldsnor: Bramgås 430 V, Ederfugl 460 R, Ederfugl 1600 V, Havlit 110 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Vandrefalk 1 AD R V, Almindelig Ryle 8 R, Engpiber 4 SV. Nis Rattenborg
Nordenbro: Rød Glente 1 SV, Musvåge 2 R, Hjejle 240 R. Nis Rattenborg
Fårevejle: Sangsvane 46 R, Rød Glente 1 S, Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 1 S, Musvåge 2 OF, Musvåge 1 R. Nis Rattenborg
Bølkemose (Ærø): Gærdesmutte 1 M AD YF SY, Sangdrossel 1 YF B. Michael Larsen 
Brændegård Sø: Havørn 1 R. Carsten Skou
Ulbølle: Ringdue 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 2 R, Solsort 5 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 22 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 1 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 38 R, Sangsvane 12 R, Grågås 120 R, Pibeand 360 R, Knarand 14 R, Krikand 28 R, Skeand 11 FU, Taffeland 7 R, Troldand 280 R, Hvinand 25 R, Lille Skallesluger 6 FU, Toppet Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 5 FU, Havørn 2 AD R, Blishøne 50 FU, Hættemåge 140 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 R, Ringdue 500 R NAT, Solsort 9 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Allike 40 OF, Råge 20 OF, Gråkrage 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Pibeand 170 R, Skeand 4 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 1 AD FU. Carsten Skou
Brændegård Sø: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 12 OF, Havørn 3 OF, Musvåge 3 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Krikand 10 FU, Gråand 50 FU, Taffeland 10 R, Troldand 2000 R, Bjergand 2 R, Bjergirisk 50 FU. Bjarne Nielsen
Lundeborg: Ederfugl 520 R, Rød Glente 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Heden: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallinge Å (Findinge - Dahls Mølle):
Rød Glente 22 R NAT. Per Rasmussen
Tårup Inddæmmede Strand: Havørn 1 OF. Bo K. Stephensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 48 FU, Fiskehejre 38 R, Knopsvane 12 OF, Grågås 800 FU T, Knarand 3 OF, Gråand 300 OF, Taffeland 60 OF, Troldand 200 OF, Havørn 2 JUV OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 600 FU, Isfugl 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Nyborg Strand: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Bramgås 8 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 4 R, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 30 R, Pibeand 300 R, Taffeland 8 R, Troldand 300 R, Tårnfalk 1 R, Solsort 9 R, Musvit 1 R, Husskade 3 R. Ella Mikkelsen
Brockdorff Skov: Vandrefalk 1 R, Sjagger 75 FU. Lars Philip Nielsen
Munke Mose: Vandstær 2 FU. Erik Lemming
Hunderup Skov (Sejerskov): Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 5 FU, Skovskade 1 FU. Gert Thorhauge Andersen
Odense Kanal: Lille Lappedykker 57 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 5 R. Mogens T. Kofod
Seden Strand: Skarv 50 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1000 R, Krikand 50 OF, Gråand 1000 R, Hvinand 1 M FU, Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 R, Blishøne 20 FU, Svartbag 20 OF. Bjarne Nielsen
Stige Ø: Lille Lappedykker 1 FU, Stor Skallesluger 4 , Musvåge 1 OF, Sølvmåge 10 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 OF, Solsort 3 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 5 R, Allike 5 OF, Gråkrage 25 FU, Grønirisk 3 R, Bjergirisk 3 FU, Gulspurv 10 R. Bjarne Nielsen
Stige Ø: Fiskehejre 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 13 FU, Engpiber 2 OF, Bjergirisk 4 R, Dompap 5 FU. Mogens T. Kofod
Stige Ø: Musvåge 1 R,Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU. Ole F. Jensen
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 FU. Ole F. Jensen
Østermose (Grindløse): Hjejle 2 R, Vibe 42 R. Morten Christensen
Brenderup (Vestfyn): Vibe 27 R. Morten Christensen
Middelfart: Lille Lappedykker 9 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Røjle By: Sjagger 40 OF, Vindrossel 2 R. Morten Møller Hansen
Strib: Alk 1 SV, Sortkrage 1 T R, Grønirisk 40 R, Dompap 3 R. Morten Møller Hansen
Helnæs Made: Vibe 35 FU, Storspove 22 FU, Bjerglærke 5 FU , Skærpiber 1 FU, Grønirisk 20 FU. Søren G. Nielsen
Bogensø Enge
: Duehøg 1 R. Evald Mehlsen
Gyldensteen Gods: Grågås 950 FU, Bramgås 3500 FU, Vibe 50 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 18 R, Vibe 12 R. Morten Christensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 300 R, Rødben 9 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 4 R, , Rødben 9 R. Morten Christensen
Gyldensteen: Langø: Pibeand 50 FU, Hjejle 15 R. Kurt Due Johansen 


          

Lørdag den 12. november 2016                                     Solopgang: 07:45 Solnedgang: 16:19

Ny Gesinge: Agerhøne 1 R. Anne-Dorte Schjerning Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Silkehale 25 FU. Uffe B. Nielsen
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Sangsvane 10 S, Grågås 160 FU Pibeand 160 R, Krikand 75 R, Gråand 40 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Grønirisk 40 FU, Bjergirisk 22 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Ederfugl 1700 R. Arne Bruun
Ærøskøbing: Pibeand 50 R. Uffe B. Nielsen
Brændegård Sø: Fiskehejre 3 OF, Fiskehejre 3 R, Sangsvane 6 OF, Grågås 82 OF, Gråand 4 OF, Gråand 3 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 4 R, Fasan 16 OF, Fasan 22 R, Hættemåge 1 OF, Ringdue 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sjagger 18 SV, Halemejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Allike 1 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 2 FU, Ravn 1 OF, Ravn 2 R, Bogfinke 1 OF, Grønirisk 2 OF, Stillits 2 R, Grønsisken 4 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Fagsted Lung: Havørn 2 IMM R. Gunnar Jørgensen
Heden: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Fiskehejre 21 R, Sangsvane 73 FU, Bramgås 1500 FU, Hvinand 1 FU, Vibe 1 OF, Rødhals 1 R, Solsort 12 FU, Mejse sp. 8 FU. Søren G. Nielsen
Helnæs Made: Rødstrubet Lom 1 FU, Havørn 1 JUV FU, Bjerglærke 3 FU, Skærpiber 1 FU, Ravn 1 R, Grønirisk 6 FU. Søren G. Nielsen
Nyborg (09:15-09:20)::
Lille Fluesnapper 1 M AD R (Sad i det første af de små træer foran stationen - frit i solskinnet og kaldte med flot orange strube, hvid øjenring og hvide kanter på inderhalefjerene- spøjst sted og tidspunkt). Jan Stener Jørgensen
Odense Havn: Lille Lappedykker 3 FU. Anders Nielsen
Otterup: Hjejle 200 R. Kresten Madsen
Roerslev: Hjejle 300 R. Kresten Madsen
Stavre Skov/Stavreshoved: Gransanger 1 R, Dompap 4 R. Michael Mosebo Jensen
Storeø Strand: Grønspætte 1 R. Kresten Madsen
Agernæs Fælled, syd:
Sølvhejre 1 R, Agerhøne 22 R. Kresten Madsen
Flyvesandet: Sule 1 4K+ V, Mosehornugle 2 R, Grønspætte 1 R, Skærpiber 1 R, Silkehale 33 V, Gransanger 1 R, Bjergirisk 60 R, Rørspurv 1 R. Søren Gjaldbæk


          

Fredag den 11. november 2016                                     Solopgang: 07:43 Solnedgang: 16:20

Hellev, Taasinge: Sanglærk 62 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Landet
: Sangsvane 62 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegaard sø: Havørn 2 R AD. Finn Skov

Odense, OUH
: Vandrefalk 1 R. Jan Stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Knopsvane 5 FU, Sangsvane 28 FU, Grågås 4 FU, Vibe 7 FU, Sjagger 125 R. Niels Andersen
Engene: Grønspætte 1 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 2 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 52 FU, Krikand 14 FU, Spidsand 12 R, Storspove 3 FU, Solsort 5 FU. Leif Kristensen
Noret, Tåsinge: Sangsvane 13 R. Leif Kristensen
Sønder Vornæs: Sangsvane 7 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 14 R, Krikand 43 R, Hvinand 5 FU. Leif Kristensen
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 V, Bramgås 600 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 900 V, Ederfugl 3800 R, Ederfugl 1250 V, Havlit 90 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 2100 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 SV, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 2 S, Musvåge 5 SV, Vandrefalk 1 AD R, Almindelig Ryle 25 R, Ringdue 1800 S, Bjergvipstjert 2 S. Nis Rattenborg
Rath: Sangsvane 8 R, Musvåge 2 R, Stær 45 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Musvåge 2 R, Silkehale 65 R. Nis Rattenborg
Bregninge (Ærø): Blå Kærhøg 2 M FU. Michael Larsen
Stokkeby Nor: Grågås 100 R, Bramgås 800 R, Vibe 150 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 20 R. Arne Bruun
Store Rise: Blå Kærhøg 1 V. Arne Bruun
Tivoli (Ærø): Hjejle 150 R. Arne Bruun
Urehoved: Sangsvane 3 R, Pibeand 240 R, Krikand 15 R, Spidsand 1 R, Blishøne 700 R, Strandskade 5 R, Storspove 1 R. Arne Bruun
Vitsø: Grågås 510 R, Bramgås 180 R, Gravand 1 R, Pibeand 75 R, Knarand 12 R, Taffeland 160 R, Troldand 1410 R, Havørn 1 AD R, Dobbeltbekkasin 3 R. Arne Bruun
Borgnæs (Ærø): Sangsvane 26 R, Storspove 8 R. Arne Bruun
Dejrø: Fiskehejre 8 R, Bramgås 1000 OF. Arne Bruun
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 300 R. Arne Bruun
Nørreholm: Hvinand 100 R, Blishøne 500 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Skarv 5 R, Fiskehejre 16 R, Sangsvane 58 , Grågås 35 R, Bramgås 1500 FU, Pibeand 40 FU, Krikand 150 R, Gråand 150 R, Spidsand 32 R, Taffeland 50 R, Troldand 2300 R, Bjergand 20 R, Ederfugl 50 R, Havlit 2 FU, Fløjlsand 3 T, Hvinand 5 FU, Musvåge 2 T, Blishøne 130 FU, Hjejle 2 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 5 R, Isfugl 1 FU, Sanglærke 2 T, Engpiber 3 FU, Skærpiber 4 FU, Grønirisk 6 FU, Bjergirisk 80 FU. Per Damgaard Poulsen
Ejby Mølle: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 R, Gråand 25 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 5 R, Ringdue 3 OF, Ringdue 1 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 3 R, Blåmejse 2 R, Husskade 1 OF, Husskade 1 R, Allike 12 OF, Råge 8 OF, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 1 R, Gråspurv 1 OF, Gråspurv 5 R, Grønsisken 4 OF. Gunnar Jørgensen
Fruens Bøge: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Grønbenet Rørhøne 10 R, Blishøne 8 R, Hættemåge 82 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 11 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 4 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 2 R, Skovskade 2 R, Husskade 2 R, Allike 1 R, Gråkrage 10 R, Bogfinke 1 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gravand 5 FU, Knarand 17 FU, Krikand 500 FU, Gråand 120 FU, Skeand 10 FU, Troldand 3 FU, Musvåge 1 R, Vibe 150 R, Sjagger 120 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 230 FU, Krikand 230 FU, Spidsand 7 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 M FU, Vibe 85 FU, Storspove 75 FU. Dieter Maaszen
Slipshavn Enge: Knopsvane 10 R, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 5 FU, Hættemåge 50 FU, Rødhals 1 R, Fuglekonge 4 FU, Gråkrage 6 FU. Søren G. Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Bramgås 1 R, Rødhals 1 FU, Solsort 1 R, Rørspurv 1 M R. Søren G. Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Sangsvane 3 R, Grågås 15 R, Rød Glente 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Hjejle 13 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 100 R, Ringdue 100 R, Natugle 2 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 FU, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 FU, Sjagger 50 R, Vindrossel 3 R, Fuglekonge 3 FU, Halemejse 7 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Allike 15 R, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R, Stær 20 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R, Grønsisken 40 FU, Lille Korsnæb 12 R, Dompap 6 R, Kernebider 3 R, Gulspurv 1 R. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Storspove 26 FU. Tom Giersing

Flyvesandet: Mosehornugle 2 R, Grønspætte 1 R. Kresten Madsen


            

Torsdag den 10. november 2016                                     Solopgang: 07:41 Solnedgang: 16:22

Landet: Brun kørhøg 1 FU (Brun fugl). Poul Vestergaard Rasmussen
Slipshavn:
Almindelig ryle 12 FU, Storspove 1 FU, Rødben 1 FU, Havørn 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Svartbag 1 RI, Sølvmåge 8 R, Bjergirisk 8 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn (øst for vejbroen): Lille lappedykker 45 FU, (aldrig set så mange på en gang). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 V, Ederfugl 400 R, Ederfugl 750 V, Havlit 45 R, Havlit 15 V, Dværgmåge 3 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Musvåge 1 R, Musvåge 2 SV, Vandrefalk 1 AD R, Almindelig Ryle 35 R, Stillits 25 R. Nis Rattenborg
Rath: Sangsvane 8 R, Blå Kærhøg 1 OF, Hjejle 80 R, Stær 90 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Sangsvane 6 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Havørn 4 , Havørn 1 JUV OF. Gunnar Jørgensen
Espe: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Faaborg: Lille Lappedykker 25 FU, Toppet Skallesluger 150 FU, Havørn 1 FU, Blishøne 700 FU. Per Damgaard Poulsen
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kværndrup: Sangsvane 150 R. Carsten Skou
Mølleskov v/Skjoldemose: Duehøg 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Noret v/Holckenhavn: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Nørresø: Ravn 12 R. Evald Mehlsen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 15 R NAT. Gunnar Jørgensen
Skov SV for Vantinge:
Rød Glente 15 R NAT. Per Rasmussen
Sollerup:
Sølvhejre 1 FU. Jesper Vagn Christensen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 FU. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD OF, Stor Tornskade 1 R. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen Gods: Bramgås 730 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Pibeand 385 FU, Knarand 581 FU, Krikand 1448 FU, Spidsand 123 FU, Skeand 139 FU, Taffeland 102 R, Lille Skallesluger 10 FU, Havørn 1 R, Blishøne 1475 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 535 R, Hvinand 185 R, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 1 F AD R. Kurt Due Johansen
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Strandskade 100 R. Jens Bækkelund


          

Onsdag den 9. november 2016                                     Solopgang: 07:38 Solnedgang: 16:24

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 113 R, Pibeand 65 R, Krikand 25 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 6 R, Vibe 4 R, Svaleklire 1 R. Arne Bruun
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Diernæs: Sjagger 50 R, Misteldrossel 2 R. Per Damgaard Poulsen
Lyndelse: Rød Glente 1 YF. Leif Kristensen
Odense Kanal: Islandsk Ryle 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Skægmejse 3 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Sangsvane 52 OF. Gunhild Brink
Egensedybet: Islandsk Ryle 4 R. Evald Mehlsen
Hessum: Stor Gråsisken 3 R T. Evald Mehlsen
Hofmansgave: Stillits 58 R. Evald Mehlsen
Hårby: Sangsvane 14 OF. Kirsten Pedersen


           

Tirsdag den 8. november 2016                                     Solopgang: 07:36 Solnedgang: 16:26

Trunderup, matriklen: Rød Glente 1 OF SV, Havørn 1 OF SØ, Tyrkerdue 2 FU R, Dompap 2 R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rath: Blå Kærhøg 1 M R. Nis Rattenborg
Rudkøbing: Rød Glente 1 SV, Havørn 1 AD OF. Nis Rattenborg
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Bisschop-Larsen
Havet ud for Keldsnor: Bramgås 950 V, Ederfugl 1100 R, Havlit 120 M R, Dværgmåge 2 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Rød Glente 1 SV, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 21 FU, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F AD R, Silkehale 35 OF. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R,  Skeand 22 R,Huldue 4 OF. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Pibeand 270 FU, Skeand 30 FU, Taffeland 400 R, Troldand 1300 R. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg: Knarand 10 FU, Skeand 85 FU. Per Damgaard Poulsen
Bjernekrogen: Havørn 2 AD OF. Per Damgaard Poulsen
Faaborg: Ringdue 1070 SV, Silkehale 50 FU. Per Damgaard Poulsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Karl Top
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Sølvhejre 1 R. Aksel Christensen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 M OF. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Hvinand 180 R, Dværgfalk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Sandløber 2 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Kystlagunen: Blå Kærhøg 1 1K R. Søren Gjaldbæk


          

Mandag den 7. november 2016                                     Solopgang: 07:34 Solnedgang: 16:28

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav:
Hvidbrynet Løvsanger 2 FU (Set og hørt på samme tid. Gulstavvej 14). Søren Bøgelund
Havet ud for Keldsnor: Sangsvane 12 V, Bramgås 2800 V, Ederfugl 3200 V, Ederfugl 1100 R, Havlit 120 M R, Dværgmåge 3 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Spurvehøg 3 SV, Musvåge 4 SV, Vandrefalk 1 F AD R, Stor Præstekrave 5 R, Almindelig Ryle 110 R, Ringdue 1900 SV. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F AD R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 550 OF. Gregers Johannesen 
Arreskov Sø: Sangsvane 11 R. Leif Kristensen
Hågerup: Knopsvane 10 R, Sangsvane 6 OF, Gråand 10 R, Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Skovspurv 2 R, Dompap 1 M R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Sandholt: Sangsvane 2 OF. Leif Kristensen
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 59 FU. Kurt Due Johansen
Orestrand: Storspove 17 FU. Kurt Due Johansen
Ubberud: Silkehale 1 T. Evald Mehlsen 
Skaboeshuse: Skarv 63 R, Pibesvane 18 V, Grågås 65 V, Bramgås 54 SV, Spurvehøg 3 OF, Silkehale 86 FU, Gærdesanger 1 FU (Fuglen har fourageret i strandkrattet siden den 27. oktober og ser ud til at klare sig fint.), Skovskade 3 FU, Dompap 4 FU, Gulspurv 6 FU. Kurt Kaack Hansen

Lillebælt (Snævringen): Rødstrubet Lom 3 R, Rødstrubet Lom 3 SV, Rødstrubet Lom 2 NØ, Sule 1 AD NØ, Bramgås 22 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 NØ, Havlit 1 M NØ, Dværgmåge 2 AD R, Lomvie 1 R, Lomvie 1 NØ, Lomvie 1 SV, Alk 3 R, Alk 1 NØ, Lomvie/Alk 2 SV, Lomvie/Alk 2 NØ, Alkefugl sp. 5 SV, Alkefugl sp. 1 NØ, Skærpiber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lillebælt (Snævringen): Knortegås 4 OF, Knarand 2 R, Ederfugl 10 R, Hvinand 3 OF, Dværgmåge 2 FU, Lomvie 2 T, Alk 2 T. Niels Bomholt Jensen


       

Søndag den 6. november 2016                                      Solopgang: 07:32 Solnedgang: 16:30

Ny Gesinge: Spurvehøg 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge (15:15):  Blå kærhøg 1 R. Morten Kristiansen
Lundeborg (10:00-11:30): Bramgås 500+ OF SV. Poul Brugs Rasmussen
Fredericia Østerstrand (13:35-14:23):
Atlantisk/scopolis skråpe 1 R. Tim Hesselballe m.fl

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Maegård Odde: Sangsvane 2 SØ, Hvinand 24 Ø, Toppet Skallesluger 11 Ø,Tårnfalk 1 FU, Rødben 1 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 23 R, Grågås 26 FU, Bramgås 800 OF, Knortegås 12 R, Gravand 1 R, Pibeand 60 R, Hvinand 100 R, Toppet Skallesluger 5 R, Musvåge 1 SV, Vandrefalk 1 R T, Strandhjejle 2 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Storspove 4 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 5 OF, Engpiber 100 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 15 FU, Ravn 2 OF, Stillits 25 FU, Tornirisk 2 R, Bjergirisk 15 OF,
Lapværling 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Søby Monnet, Tåsinge: Knopsvane 50 FU, Pibesvane 2 FU, Sangsvane 17 OF. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 SV, Sortstrubet Lom 7 SV, Sangsvane 9 S, Canadagås 11 SV, Bramgås 1160 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 84 SV, Pibeand 95 SV, Knarand 7 SV, Krikand 14 SV, Gråand 108 SV, Spidsand 3 SV, Bjergand 4 SV, Ederfugl 3500 R, Havlit 120 M R, Sortand 47 SV, Hvinand 16 SV, Toppet Skallesluger 21 SV, Rød Glente 2 S, Havørn 1 1K TF, Spurvehøg 8 S, Musvåge 10 S, Dværgmåge 1 SV, Sanglærke 2 S, Engpiber 55 S, Skærpiber 4 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 7 S, Silkehale 27 S, Allike 190 S, Stær 900 S, Bogfinke/Kvækerfinke 790 S, Grønirisk 7 S, Stillits 19 S, Grønsisken 215 S, Tornirisk 27 S, Bjergirisk 180 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 255 S, Lille Korsnæb 56 S, Dompap 14 S. Ole Goldschmidt
Havet ud for Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 R, Ederfugl 3500 R, Havlit 160 M R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sangsvane 9 S, Sangsvane 1 T R, Bramgås 1800 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Rød Glente 2 TF, Rød Glente 1 T, Spurvehøg 6 T, Musvåge 7 S, Strandhjejle 5 R, Almindelig Ryle 60 R, Stær 800 S, Stillits 35 R, Tornirisk 80 R, Bjergirisk 130 FU. Nis Rattenborg
Hav ved Tryggelev Nor: Skarv 1 OF, Bramgås 1 R, Ederfugl 10 R, Almindelig Ryle 5 OF. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sangsvane 2 AD OF, Bramgås 30 OF, Pibeand 81 FU, Skeand 1 M FU, Lille Skallesluger 4 F R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Skægmejse 20 FU. Jan Sørensen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 5 FU,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Skeand 8 FU. Jan Sørensen
Lindelse: Bramgås 150 OF, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU. Jan Sørensen
Tullebølle: Silkehale 40 FU. Jane Ditzel
Fjællebroen: Bramgås 70 V, Tårnfalk 1 R Ringdue 220 R. Carsten Skou
Vester Hæsinge: Sjagger 22 R. Leif Kristensen
Fjællebroen: Bramgås 70 V, Tårnfalk 1 R. Carsten Skou
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 OF, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 2 R, Grågås 2 OF, Gråand 16 R, Troldand 9 R, Hvinand 10 R, Havørn 1 FU, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Musvåge 2 OF, Fasan 1 R, Fasan 2 OF, Vibe 2 R, Hættemåge 13 R, Gærdesmutte 2 SY, Halemejse 1 OF, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 14 R, Ravn 2 R, Ravn 5 OF, Bogfinke 4 OF, Grønsisken 27 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 7 R, Fiskehejre 14 R, Sangsvane 9 2K+ FU, Pibeand 260 FU, Krikand 185 FU, Spidsand 60 FU, Skeand 6 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 3 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Brushane 1 R, Svartbag 15 R, Bjergirisk 35 R. Jacob Sterup
Dyreborg Vig: Skarv 2 R, Knopsvane 26 2K+ R, Gråand 4 R, Hættemåge 1 FU, Sølvmåge 35 R, Svartbag 5 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Svartbag 13 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 65 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 39 , Gravand 5 R, Pibeand 1 R, Hvinand 10 FU, Blishøne 410 FU, Strandhjejle 7 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 2 R. Jacob Sterup 
Tarup Grusgrave:
Sølvhejre 2 OF, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Sortand 1 R, Havørn 2 OF. Peter Pelle Clausen
Nyborg Havn: Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Silkehale 13 R, Jernspurv 1 R, Fuglekonge 2 R, Grønirisk 15 R. Thomas Varto Nielsen
Ladegårdskov, moser nord for: Ringdue 220 R. Thomas Varto Nielsen
Mose v/Julsgård: Fjeldvåge 1 R. Thomas Varto Nielsen
Brockdorff Skov: Sule 1 FU, Bramgås 65 OF, Musvåge 3 R, Vandrefalk 1 R, Træløber 1 FU, Grønirisk 14 FU. Lars Philip Nielsen 
Husby (Vestfyn): Vandrefalk 1 FU, Hjejle 300 R. Mads Syndergaard
Kærum Mose v/Assens: Musvåge 1 FU, Ringdue 10 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 4 FU, Skovskade 1 FU, Husskade 2 FU, Allike 15 OF, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 30 FU, Dompap 3 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Knopsvane 9 R, Grågås 200 R, Bramgås 800 R, Havørn 2 , Spurvehøg 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 200 R, Vibe 100 R, Stær 40 R. Kurt G. Holm
Stavrby Skov: Havørn 4 Nis Rattenborg
Røjle Klint:
Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe (SU) 1 R , Dværgmåge 1 AD R, Lomvie/Alk 6 Ø. Michael Mosebo Jensen
Røjle Klint:
Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe (SU) 1 R. Anton Herrig Liebermann


          

Lørdag den 5. november 2016                                       Solopgang: 07:30 Solnedgang: 16:31

Svendborg, Hallindskovvej (14:30): Silkehale 50 FU . Esben Eriksen
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 1 R 1K. Poul Brugs Rasmussen

Krogsbølle: Vendhals 1 R . Helle Andersen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Grågås 67 R, Bramgås 6 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Pibeand 100 FU, Krikand 95 FU, Gråand 20 R, Strandskade 4 R, Stenvender 1 R, Stær 10 R, Grønirisk 50 FU, Snespurv 2 R SØ. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Bramgås 45 NV, Silkehale 75 R, Silkehale 55 S. Arne Bruun
Hav ved Tryggelev Nor: Bramgås 2300 NV. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 2 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 130 R, Hjejle 90 R, Strandhjejle 30 R, Vibe 160 R, Almindelig Ryle 190 R, Storspove 120 R, Rødben 35 R, Stenvender 8 R, Bjerglærke 3 R, Bjergvipstjert 2 R Bjergirisk 70 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Dværgfalk 1 OF, Mosehornugle 1 R. Nis Rattenborg
Borgnæs (Ærø): Bramgås 6400 T NAT. Kurt Due Johansen
Urehoved: Grågås 25 FU, Pibeand 130 FU, Gråand 100 FU, Ederfugl 100 R. Kurt Due Johansen 
Ulbølle: Tyrkerdue 12 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 1 R, Halemejse 7 FU, Musvit 2 FU, Bogfinke 2 R, Dompap 3 R. Niels Bomholt Jensen
Krogsbølle: Vendehals 1 R. Helle Andersen


         

Fredag den 4. november 2016                                       Solopgang: 07:28 Solnedgang: 16:33

Svendborg, Hallindskovvej: Silkehale 32 FU. Esben Eriksen
Monnet, Taasinge
: Havørn 1 R. Morten Kristiansen
Broholm (15:00): Gråand 15 FU R, Rørhøne 2 FU, Fiskehejre 1 R, Ringdue 15 R, Gråspurv 10 FU, Knopsvane 1 FU, Allike 12 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Silkehale 48 R. Susanne Rørdam Skov
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Ringe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Husby (Vestfyn): Vandrefalk 1 OF. Mads Syndergaard
Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen


          

Torsdag den 3. november 2016                                      Solopgang: 07:26 Solnedgang: 16:35

Holckenhavn inderfjord (vejbroen): Gråstrubet lappedykker 2 FU, Toppet skallesluger 4 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Lille lappedykker 6 FU, Hættemåge 10 FU R, Blishøne 50 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Sangsvane 3 S, Bramgås 1930 SV, Hvinand 2 V, Stor Skallesluger 2 V, Vibe 3 N, Ringdue 1450 S, Sanglærke 2 T, Landsvale 1 FU, Engpiber 9 TF, Hvid Vipstjert 1 SV, Jernspurv 1 TF, Allike 50 TF, Skovspurv 5 TF, Kvækerfinke 10 TF, Grønirisk 8 TF, Stillits 2 R, Grønsisken 12 TF, Bjergirisk 22 TF, Gulspurv 1 TF. Niels Bomholt Jensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Skarv 230 FU, Ederfugl 300 R, Havlit 4 R, Sortand 5 R, Toppet Skallesluger 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Grågås 10 R, Pibeand 8 OF, Knarand 2 R, Krikand 14 R, Skeand 10 R, Musvåge 1 R, Musvåge 8 T, Blishøne 3 FU, Hættemåge 1 R, Mosehornugle 1 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Hedelærke 1 OF, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Fuglekonge 1 FU, Skægmejse 11 TF, Blåmejse 6 FU, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Havet ud for Keldsnor: Blisgås 950 R, Bramgås 2100 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 410 V, Ederfugl 2800 R, Ederfugl 3100 V, Dværgmåge 4 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Vandrefalk 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 15 R, Strandhjejle 5 R, Almindelig Ryle 35 R, Hedelærke 12 R, Stær 40 R. Nis Rattenborg
Rath: Bramgås 170 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 2 R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor (14:00-14:15)
Hvid Stork 1 R . Birthe og Børge  Flintegård
Ristinge Hale: Fiskehejre 2 R, Bramgås 90 NV, Knortegås 2 R, Spidsand 2 R, Skeand 9 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Strandhjejle 11 FU, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 10 FU, Rødben 3 R, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 5 R, Bjergirisk 120 FU. Niels Bomholt Jensen
Ristingehalvøen: Musvåge 2 T, Tyrkerdue 2 R, Gærdesmutte 1 R, Grønirisk 20 R, Stillits 5 FU, Grønsisken 30 TF. Niels Bomholt Jensen
Storeholm + øhavet nord for: Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Frellesvig: Trane 2 OF, Sjagger 11 R. Jane Ditzel
Pæregård Skov og Snave Skov: Sangsvane 2 OF, Ringdue 2000 FU, Natugle 1 R. Jane Ditzel
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 FU, Knopsvane 6 R, Gråand 16 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Fasan 1 R, Skovsneppe 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 T, Allike 2 FU, Bogfinke 4 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 41 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 7 FU, Sangsvane 6 R, Grågås 187 R, Pibeand 121 FU, Gråand 78 FU, Skeand 4 FU, Troldand 287 R, Hvinand 3 FU, Vandrikse 2 R, Vibe 3 R, Stormmåge 48 R, Isfugl 2 OF, Allike 2 FU. Leif Kristensen
Bredbjerg: Stor Tornskade 1 R T. Flemming G. Andersen
Bredholt: Knopsvane 6 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Ringdue 2 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 7 FU, Vindrossel 1 R, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Træløber 2 FU, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg: Huldue 1 SV, Ringdue 1770 SV, Silkehale 5 R, Allike 150 SV, Stær 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 110 SV. Per Damgaard Poulsen
Espe: Fasan 1 R, Hættemåge 4 OF, Sølvmåge 2 OF, Ringdue 6 OF, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 8 R, Sjagger 2 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 1 OF, Råge 4 OF, Råge 3 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 OF, Grønsisken 1 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF, Dompap 1 OF, Gulspurv 16 R. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Musvåge 2 R, Storspove 60 R. Jens O. Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 F R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Jens O. Hansen  
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 5 R, Ederfugl 7 R, Sortand 8 R, Toppet Skallesluger 4 R, Lomvie 12 R, Alk 1 R. Eske Frank Morthensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 47 R, Sangsvane 12 AD R, Grågås 100 R, Bramgås 20 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Pibeand 220 R, Krikand 200 R, Spidsand 102 FU, Hvinand 620 FU, Toppet Skallesluger 15 R, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 AD R, Almindelig Ryle 600 FU, Dobbeltbekkasin 15 OF, Lille Kobbersneppe 20 FU, Storspove 290 FU. Kurt Due Johansen
Græsholm syd for Bågø: Ederfugl 5000 R. Kirsten Pedersen
Middelfart: Silkehale 17 OF. Michael Mosebo Jensen


         

Onsdag den 2. november 2016                                      Solopgang: 07:24 Solnedgang: 16:38

Monnet, Taasinge: Blå kærhøg 1 R, Dobbeltbekkasin 1 OF. Morten Kristiansen
Grusgravssøen, Hønsehaven
(11:00): Sangsvane 1 FU, Gråand 200+ FU, Troldand 6 FU, Blishøne 15 FU, Musvåge 1 OF, Gråkrage 15 FU OF, Ringdue 8 OF. Poul Brugs Rasmussen
Ellerup: Grønirisk 25 OF FU R. Poul Brugs Rasmussen
Ærøskøbing: Dværgmåge 1 AD FU. Mogens Lind Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Amalielyst: Duehøg 1 FU. Niels Andersen
Løgeskov: Stor Tornskade 1 R, Ravn 4 OF. Arne Bruun
Faaborg: Skarv 25 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 3 SV, Huldue 3 SV, Ringdue 2410 SV, Sjagger 80 SV, Vindrossel 40 SV, Allike 140 SV, Stær 30 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 110 SV, Lille Korsnæb 10 SV. Per Damgaard Poulsen
Skov SV for Vantinge: Gråand 6 FU,
Rød Glente 10 R NAT , Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 20 SV, Ringdue 22 OF, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 2 OF, Solsort 2 R, Sjagger 11 SV, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Allike 50 OF, Råge 7 OF, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 5 R, Ravn 1 R, Stær 40 OF, Bogfinke 4 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Hillerslev: Spurvehøg 1 OF, Råge 1 FU, Gråkrage 1 FU. Gunnar Jørgensen
Heden: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Sønder Højrup: Sjagger 52 R. Leif Sørensen
Elmelund: Grågås 25 OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 3 FU, Hættemåge 1 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 10 R, Sjagger 100 OF, Vindrossel 20 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 6 R, Allike 4 R, Råge 4 R, Gråkrage 4 R, Dompap 1 M R. Ella Mikkelsen
Sanderum: Kernebider 1 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 T, Skarv 40 OF, Knopsvane 8 R, Ederfugl 60 R, Sortand 11 T, Toppet Skallesluger 15 T, Blishøne 7 FU, Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 1 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 95 FU, Storspove 1 R, Rødben 5 FU, Hættemåge 150 FU, Stormmåge 6 OF, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 3 OF, Ride 5 NV, Alk 25 NV, omvie/Alk 50 T, Tejst 1 VDR T R, Silkehale 16 OF, Husskade 2 R, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 3 FU. Niels Bomholt Jensen  
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 49 FU, Skarv 68 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 176 FU, Bramgås 13 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 FU, Pibeand 323 FU, Gråand 26 R, Ederfugl 18 R, Hvinand 2 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 2719 FU, Hættemåge 16 R, Stormmåge 63 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 8 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Jens Bækkelund


         

Tirsdag den 1. november 2016                                      Solopgang: 07:22 Solnedgang: 16:40

Sortemosen (10:35): Havørn 2 R, Ravn 2 R. Morten Kristiansen
Vantinge, 1 km SV for:
Rød Glente 22 NAT (Gik ikke ned i den sædvanlige skov. Syv fløj mod NV mens resten synes at gå ned i en mindre skov ca. 100 NØ for det oprindelige sted). Bent Staugaard [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, Ny camping (11:00): Stor flagspætte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Frellesvig: Trane 2 AD FU . Jane Ditzel
Syltemade Å: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 1 OF, Sølvmåge 5 R, Solsort 4 R, Sjagger 45 OF, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Råge 35 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 FU. Niels Andersen
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Havndrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Skaboeshuse: Blisgås 316 FU, Bramgås 69 OF, Spurvehøg 1 OF, Agerhøne 16 FU, Tyrkerdue 15 FU, Gærdesanger 1 FU (8. dag), Skovskade 4 FU, Grønirisk 46 FU, Stillits 23 R, Dompap 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Voldtofte: Rød Glente 2 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Pibeand 74 FU, Gråand 23 FU, Storspove 8 FU. Leif Kristensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 47 FU, Gravand 4 R, Pibeand 21 FU, Gråand 30 FU, Hjejle 380 R, Vibe 17 R, Almindelig Ryle 41 FU, Storspove 16 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Grågås 330 R, Bramgås 800 FU, Pibeand 141 FU, Krikand 135 R, Gråand 8 R, Skeand 15 FU, Musvåge 1 R, Vibe 8 R, Engpiber 2 FU, Stor Tornskade 1 FU, Gråkrage 15 FU, Stær 36 FU. Leif Kristensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

31 jan 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk