Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2017).                     Sidst opdateret 02 december 2017 23:10:01 

 

 

 

 


      

Torsdag den 30. november 2017               Solopgang: 08:17 Solnedgang: 15:55

Svendborg Golfbane: Musvåge 2 R, Blishøne 3 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Lille Korsnæb 12 OF
Thurø By m.m.: Lille Lappedykker 22 R  
Silkeå
: Vandstær 2 R. Erik Thomsen
Brændegård Sø, græsmarkerne øst: Ravn 35. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R. Erik Thomsen

Sortemosen
(09:30): Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Broholm (10:30): Musvåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Gråand 24 R, Troldand 3 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 5 R, Solsort 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Bogfinke 3 R, Stor Gråsisken 130 FU. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Bramgås 410 T, Sanglærke 2 T, Engpiber 4 T, Skærpiber 3 T, Grønsisken 160 T, Stor Gråsisken 40 T, Lille Gråsisken 30 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Bramgås 2000 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Solsort 25 R, Husskade 5 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Vandrikse 2 R, Skægmejse 1 R, Dompap 5 R. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Kragefugl sp. 1500 R NAT. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Vandrikse 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Skægmejse 1 R. Søren Bøgelund
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 R. Niels Bomholt Jensen
Hågerup: Knopsvane 2 R, Knarand 59 R, Gråand 25 R, Troldand 4 R, Blishøne 10 FU, Musvit 1 R,
Silkeå: Fiskehejre 2 OF, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Musvit 1 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 2 FU,
Silkeå vest for gl. jernbane: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 FU, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R, Husskade 1 OF, Husskade 1 R, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 5 R, Grønirisk 3 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 770 R, Knarand 42 R, Lille Skallesluger 5 R, Stor Skallesluger 7 R, Skægmejse 4 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 3 R. Finn Skov 
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Toppet Lappedykker 43 FU, Skarv 36 FU, Fiskehejre 8 OF, Ederfugl 350 FU, Sortand 200 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 73 R, Svartbag 3 R, Tejst 4 FU. Kurt Kaack Hansen
Skaboeshuse: Natugle 1 OF. Kurt Kaack Hansen
Lundager : Ringdue 15 R, Rødhals 1 SY, Solsort 10 FU, Sumpmejse 1 FU, Topmejse 1 FU, Musvit 4 R, Husskade 2 R, Skovspurv 20 R, Dompap 3 FU. Kirsten Pedersen
Nyhuse v/Assens: Gråand 25 OF, Storspove 5 R, Hættemåge 110 R, Ringdue 200 T R, Sjagger 15 R. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Sangsvane 15 FU, Bramgås 350 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 400 FU, Stormmåge 300 FU, Sølvmåge 150 R, Ringdue 300 T R, Sjagger 100 OF, Vindrossel 15 FU, Husskade 2 R, Allike 100 FU, Råge 40 FU. Kirsten Pedersen
Sønderby Sø: Skarv 4 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 42 OF, Gråand 25 FU, Taffeland 5 , Troldand 38 R, Blishøne 15 FU, Hættemåge 45 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 FU, Sjagger 2 FU, Musvit 4 R, Bogfinke 8 R. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 8 FU, Gråstrubet Lappedykker 5 FU, Skarv 2 R, Gråand 6 OF, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Storspove 3 FU, Måge sp. 150 R. Kirsten Pedersen
Strib: Lille Lappedykker 11 R. Erik Busk
Staurby Mose: Skægmejse 4 FU. Erik Busk
Stavrby Skov: Skovsneppe 1 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 AD FU, Havørn 1 R NØ, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 2 FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Langø Plantage: Gærdesmutte 4 FU, Jernspurv 1 R, Lille Korsnæb 12 FU, Dompap 6 FU. Keld Skytte Petersen


       

Onsdag den 29. november 2017               Solopgang: 08:16 Solnedgang: 15:56

Christiansminde, Myrehøjvej: Stor flagspætte 1 R, Fuglekonge 1 R, Dompap 1 R. Finn Skov
Kogtved, matriklen
: Grønsisken 400 OF (meget stor flok som fortsatte mod vest langs sundet)
Thurø By m.m.: Lille Lappedykker 26 FU, Fiskehejre 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Råge 6 FU, Sortkrage 1 FU
Svendborg Golfbane: Musvåge 2 R, Blishøne 3 FU, Lille Korsnæb 12 FU
Vornæs Skov (11:20): Vindrossel 45 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Lunkebugten (11:00): Rødben 5 FU, Knopsvane 2 FU, Hættemåge 15 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Isfugl 1 R, Jernspurv 3 R, Sumpmejse 1 R, Stor Gråsisken 25 R. Jens-Gert Hansen
Monnet, Tåsinge: Skarv 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 85 R, Sangsvane 40 R, Grågås 115 R, Bramgås 650 R, Gravand 24 R, Pibeand 150 R, Gråand 110 R, Spidsand 6 R, Toppet Skallesluger 6 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 3 R, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 6 R, Engpiber 2 R, Rødhals 1 R, Allike 15 OF, Gråkrage 8 R, Gulspurv 18 R. Niels Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 24 SV, Sortstrubet Lom 3 SV, Ederfugl 340 T, Toppet Skallesluger 13 SV, Dværgmåge 2 AD SV, Ringdue 600 OF, Stillits 58 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Blå Kærhøg 2 R, Stor Gråsisken 100 OF. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Sortstrubet Lom 1 R, Ederfugl 4600 R, Havlit 85 R, Sortand 38 R, Fløjlsand 14 R. Søren Bøgelund
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 12 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 25 R, Knarand 25 R, Gråand 120 R, Taffeland 210 R, Troldand 300 R, Bjergand 5 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 5 R. Pierre Bentzen  
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Lille Skallesluger 2 F R, Isfugl 1 OF. Søren Bøgelund
Sulkendrup:Gråspurv 130 R. Søren Bøgelund
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 R. Søren Bøgelund
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Peter Pelle Clausen
Lillemølle (Ørbæk Å): Natugle 1 R, Isfugl 1 R, Vandstær 1 R, Sumpmejse 4 R, Korttået Træløber 1 SY, Stor Gråsisken 35 R, Lille Gråsisken 10 R. Søren Bøgelund
Vesterholm Mose: Blå Kærhøg 1 BR R, Isfugl 1 FU. Hans Rytter
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Vibe 100 R. Leif Sørensen
Sødinge v/Ringe: Sjagger 100 R, Vindrossel 2 R. Leif Sørensen
Stige Ø: Isfugl 1 OF. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gravand 6 FU, Knarand 65 FU, Krikand 120 FU, Skeand 12 FU, Taffeland 40 FU, Lille Skallesluger 5 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 30 FU, Bramgås 550 FU, Gravand 35 FU, Krikand 250 FU, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 R, Vibe 130 FU, Storspove 77 FU, Sjagger 30 FU, Vindrossel 23 FU. Dieter Maaszen
Ejby Mølle: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Stubberup: Spurvehøg 1 R. Evald Mehlsen
Viby: Husrødstjert 1 F R. Evald Mehlsen
Juelsberg: Tårnfalk 1 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Duehøg 1 R, Ringdue 15 R. Kirsten Pedersen
Flægen v/Tybrind: Fiskehejre 2 R, Bramgås 15 OF, Musvåge 1 LF R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 10 FU, Ringdue 15 R, Sjagger 150 FU, Vindrossel 70 FU, Skægmejse 5 FU, Skovspurv 30 FU, Grønirisk 11 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Skarv 2 R, Sangsvane 117 FU, Grågås 100 R, Bramgås 2500 R, Gråand 7 R, Troldand 9 R, Blishøne 10 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 3 R, Måge sp. 100 R, Ringdue 2000 T R, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 14 FU, Blåmejse 2 R, Råge 6 R. Kirsten Pedersen
Fønsskov, marker: Fiskehejre 1 OF, Hættemåge 10 R, Stormmåge 20 R, Ringdue 15 R, Solsort 2 R, Sjagger 55 FU, Musvit 3 R, Allike 18 R, Gråkrage 7 R, Stær 2 FU, Skovspurv 10 FU, Bogfinke 4 R, Gulspurv 23 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Sortstrubet Lom 1 S, Toppet Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 2 S, Sangsvane 5 AD SV, Blisgås 8 NØ, Blisgås 4 SV, Ederfugl 300 R, Havlit 1 R, Sortand 110 R, Toppet Skallesluger 4 R, Lomvie/Alk 9 N, Lomvie/Alk 1 S, Snespurv 1 OF. Jacob Sterup
Helnæs Made: Bramgås 500 R. Jacob Sterup
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 5 OF, Bramgås 50 OF, Havørn 2 AD R, Allike 5 OF. Kirsten Pedersen
Sparretorn Skov: Fasan 4 R, Ringdue 5 R, Solsort 2 FU, Sjagger 3 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 FU, Bogfinke 20 FU, Kvækerfinke 30 FU. Kirsten Pedersen
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Fasan 5 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 2 R, Ringdue 5 OF, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R. Kirsten Pedersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Almindelig Ryle 200 R, Storspove 410 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Stenvender 1 FU, Grønspætte 1 F FU, Skærpiber 1 FU, Stenpikker 1 FU , Solsort 5 FU, Misteldrossel 2 FU, Topmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Lille Korsnæb 22 FU, Stor Korsnæb 8 FU, Dompap 3 R. Ella Mikkelsen


        

Tirsdag den 28. november 2017               Solopgang: 08:14 Solnedgang: 15:57

Lundeborg: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:Assistens
Christiansminde: Halemejse 12 FU, Kvækerfinke 200 FU, Grønsisken 40 FU, Stor Gråsisken 150 FU. Jens-Gert Hansen
Gulstav: Grågås 850 T, Bramgås 1800 R, Rød Glente 2 T, Havørn 2 3K R, Musvåge 4 T, Natugle 1 R, Sjagger 850 R, Stær 70 R, Stor Gråsisken 160 R, Dompap 5 R. Søren Bøgelund 
Ollerup: Bramgås 1800 R, Sjagger 22 R. Niels Andersen
Ulbølle: Rødhals 1 FU, Solsort 2 R, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 R, Skovspurv 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Vester Aaby: Sjagger 450 FU. Else Klint
Nørresø: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Pibeand 1 R, Knarand 116 R, Krikand 260 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R, Hvinand 1 R, Stor Skallesluger 6 FU, Havørn 3 IMM R, Duehøg 1 1K R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 240 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 6 FU, Blåmejse 9 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 3 FU, Træløber 1 FU, Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 5 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 160 FU, Stillits 18 FU, Grønsisken 50 FU, Stor Gråsisken 10 FU, Dompap 2 R. Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Ringdue 1 FU, Solsort 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 5 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 1 FU. Leif Kristensen
Søholm Sø: Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU. Kirsten Pedersen 
Nørre Lyndelse: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Vindrossel 6 R. Evald Mehlsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU, Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund 


        

Mandag den 27. november 2017               Solopgang: 08:12 Solnedgang: 15:58

Svendborg Golfbane: Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Sjagger 60 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 16 R
Bøjden Nor: Spidsand 2 R, Taffeland 40 R, Troldand 300 R.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Musvåge 1 R, Grønspætte 1 FU, Topmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 R, Skovspurv 9 FU, Stillits 5 FU, Grønsisken 20 OF, Lille Korsnæb 5 FU. Susanne Rørdam Skov
Sydf. Øhav øst for Strynø: Dværgmåge 5 OF. Steen Winkel
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 R, Bjergvipstjert 1 DØD, Vandstær 1 R, Stor Gråsisken 45 R. Søren Bøgelund
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 31 R, Fiskehejre 2 R, Bramgås 330 FU, Bramgås 29 OF, Krikand 43 FU, Gråand 110 R, Spidsand 7 FU, Spidsand 2 R, Taffeland 69 R, Troldand 177 R, Bjergand 44 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 33 FU, Svartbag 2 R, Gærdesmutte 1 FU, Sjagger 113 FU, Vindrossel 6 FU, Blåmejse 1 FU, Gråkrage 2 OF, Gulspurv 8 FU. Leif Kristensen
Horne By:Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Hvedholm (Horne): Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Knopsvane 7 FU, Gråand 7 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Sollerup: Musvåge 5 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønsisken 15 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 50 FU. Per Rasmussen
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 2 FU. Peter Pelle Clausen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 FU. Gorm Gaarde
Bispeenge: Ringdue 300 OF, Sjagger 200 OF. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 47 R, Skarv 2 FU, Vandrefalk 1 M AD R, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Holev Huse: Sjagger 500 T, Vindrossel 5 T. Evald Mehlsen
Røjle Mose: Stor Gråsisken 42 FU. Erik Busk
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gråand 52 R, Strandskade 16 R, Almindelig Ryle 300 FU, Storspove 180 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Gods: Ringdue 10 FU, Solsort 10 FU, Sjagger 800 FU, Vindrossel 12 FU, Bogfinke 12 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Stenvender 1 FU, Grønspætte 1 FU, Skærpiber 2 FU, Stenpikker 1 FU , Bogfinke 50 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Skarv 2 R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 88 R, Sangsvane 14 R, Grågås 42 R, Pibeand 103 R, Knarand 383 R, Krikand 109 R, Gråand 460 R, Spidsand 21 R, Skeand 49 R, Taffeland 2 R, Troldand 177 R, Hvinand 15 R, Lille Skallesluger 4 R, Havørn 3 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 67 R, Storspove 1 R, Stær 20 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 9 R, Pibeand 12 R, Gråand 2 R, Ederfugl 1 R, Hvinand 98 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 1 R, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 5 R, Gråkrage 8 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 44 R, Krikand 37 R, Gråand 55 R, Sjagger 250 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 105 R, Krikand 75 R, Gråand 12 R, Skeand 4 R, Storspove 88 R, Gråkrage 4 R, Stær 10 R, Bjergirisk 30 R. Jens Bækkelund


        

Søndag den 26. november 2017               Solopgang: 08:11 Solnedgang: 15:59

Svendborgsund ved Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 140 FU
Skårupøre Strandvej (11:00): Ederfugl 6 FU, Sjagger 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By, Halfdansvej 15 (12:05 - ): Stor Korsnæb 1 OF. Lars Jørvad Rasmussen, Michael Mosebo Jensen
Flådet (Tranekær): Duehøg 1 JUV OF. Claus Dalskov
Stågerup: Spurvehøg 1 OF, Sjagger 90 R. Niels Andersen
Ulbølle: Solsort 6 R, Topmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Skovspurv 6 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Musvåge 2 R, Ringdue 10 R, Jernspurv 1 R, Solsort 3 R, Fuglekonge 4 FU, Musvit 1 R, Ravn 7 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 4 R, Grønsisken 4 FU, Stor Gråsisken 20 FU, Lille Korsnæb 6 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Vandstær 1 R. Jacob Sterup
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 4 FU. Hans-Henrik Wienberg
Nydam: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Sjagger 63 FU. Leif Kristensen
Vantinge:
Rød Glente 16 R NAT. Ole Larsen    
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Vandstær 1 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 4 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 1 AD FU. Per Rasmussen
Hakkehave: Musvåge 2 R, Ringdue 300 R, Ravn 2 R, Kvækerfinke 100 R. Per Rasmussen
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Bjergirisk 80 R. Evald Mehlsen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Misteldrossel 1 R. Bo K. Stephensen
Nyborg: Hættemåge 85 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Fløjlsand 1 M R, Sortgrå Ryle 0 R. Jacob Sterup 
Østerø Sø (Knudshoved): Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 21 R, Pibeand 62 R, Gråand 39 R, Taffeland 11 R, Troldand 41 R, Fløjlsand 1 M FU, Toppet Skallesluger 2 R, Bjergirisk 12 FU. Martin Strømkjær
Husby (Vestfyn): Silkehale 1 R, Sjagger 120 FU, Vindrossel 14 FU. Mads Syndergaard
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU, Bramgås 12 FU, Havørn 2 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Storspove 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Sjagger 20 FU, Skovskade 2 R, Lille Korsnæb 5 FU. Vibeke Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R, Bjergirisk 22 FU. Conny Brokholm
Gyldensteen: Langø: Vandrefalk 1 FU, Vibe 1 OF. Jens Bækkelund


     

Lørdag den 25. november 2017               Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:00

Nørreskoven: Grønspætte 1 R SY. Morten Kristiansen
Tåsinge: Sangsvane 33 R. Susanne og Finn Skov
Keldsnor: Sangsvane 52 R, Almindelig ryle 3 R, Snespurv 3 FU. Susanne og Finn Skov 
Bøllemosen (10:00): Grågæs 500 + FU, Sangsvane 10 OF, Vibe 40 OF, Gråkrage 20 FU, Måge SP 200 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hønsehavens grusgravsø: Sangsvane 20 FU OF, Gråand 100 + FU R, Troldand 12 FU, Spidsand 1 FU, Blishøne 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Ravnholt: Stor Tornskade 1 R . Søren Gjaldbæk
Gravvænge: Stor tornskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav syd for Thurø: Pibeand 55 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Lom sp. 1 S, Skarv 150 FU, Pibeand 15 R, Ederfugl 50 R, Sortand 12 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 304 R, Bramgås 5 OF, Pibeand 156 R, Krikand 55 R, Toppet Skallesluger 52 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Fasan 11 R, Strandskade 2 NØ, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 R, Sanglærke 4 S, Engpiber 3 R, Skærpiber 5 FU, Grønirisk 45 FU, Bjergirisk 65 FU. Arne Bruun
Thurø Rev:  Grågås 300 R, Bramgås 5 OF, Pibeand 150 R, Krikand 50 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sanglærke 1 T, Grønirisk 40 FU. Carsten Skou
Kohave (Valdemarsslot): Fuglekonge 1 FU Halemejse 8 FU, Spætmejse 1 FU, Kvækerfinke 30 FU, Dompap 1 M FU. Tom Giersing
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 50 R, Sangsvane 60 R, Grågås 700 R, Bramgås 1200 R, Gravand 3 R, Gråand 4 R, Spidsand 4 R, Hvinand 14 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Storspove 1 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 3 R, Vindrossel 150 R, Blåmejse 4 R, Musvit 2 R, Råge 35 OF, Gråkrage 7 R, Ravn 1 R, Grønirisk 2 R, Dompap 1 F R. Pierre Bentzen 
Dovns Klint: Ederfugl 3000 FU, Rød Glente 2 S, Havørn 1 FU, Sjagger 350 FU. Morten Müller
Keldsnor: Sangsvane 52 R , Almindelig Ryle 3 R . Snespurv 3 R . Finn Skov
Stenbanker og Snævren v/Stenstrup: Sjagger 6 OF, Lille Korsnæb 24 R T. Jens-Gert Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Lille Skallesluger 8 R, Isfugl 2 R, Sjagger 100 R, Træløber 1 R. Leif Sørensen
Espe: Tårnfalk 1 R. Leif Sørensen
Ringe Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Toppet Skallesluger 2 R. Leif Sørensen
Surskov: Musvåge 1 R. Tim Andersen
Vester Hæsinge: Natugle 1 SY. Leif Kristensen
Seden Strand: Bramgås 800 OF, Pibeand 475 R, Spidsand 82 R, Havørn 1 OF, Snespurv 10 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 2 R, Knarand 46 R, Spidsand 12 R, Lille Skallesluger 3 R, Storspove 54 R, Sjagger 80 R. Kresten Madsen
Dalene: Grønspætte 1 R, Spætmejse 2 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1350 R, Havørn 1 OF, Vibe 225 R, Halemejse 5 R. Kresten Madsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Vestermade: Fjeldvåge 1 T. Bo K. Stephensen
Kongebroskoven: Musvåge 1 R, Sølvmåge 9 , Svartbag 1 3K+ R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Vindrossel 4 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Spætmejse 4 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 2 R Dompap 1 R. Michael Brunhøj Hansen 
Egholm v/Bågø: Havørn 3 OF, Sortgrå Ryle 1 FU, Snespurv 14 R. Mads Syndergaard
Helnæs Made: Skarv 2 OF, Fiskehejre 3 FU, Grågås 100 FU, Bramgås 1400 FU, Gravand 8 FU, Krikand 10 FU, Gråand 150 FU, Havørn 1 2K R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 700 FU, Vibe 100 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Storspove 21 FU, Måge sp. 200 FU, Gærdesmutte 1 R, Husskade 2 R, Kragefugl sp. 300 FU, Grønirisk 15 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Sangsvane 55 R, Grågås 900 R, Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Båring Vig: Sortstrubet Lom 1 2K+ VDR FU. Martin Strømkjær
Gyldensteen: Reservatet: Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 R, Storspove 60 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 AD FU, Havørn 2 JUV R, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Isfugl 1 R, Sjagger 50 FU. Keld Skytte Petersen


       

Fredag den 24. november 2017               Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:01

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 18 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 16 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 16 R, Gråand 28 R, Ederfugl 130 R, Hvinand 26 R, Toppet Skallesluger 13 R, Stor Skallesluger 4 R, Strandskade 2 R, Svartbag 1 R, Ravn 2 R
Kirkeby, A9 (15:05): Havørn i OF (sydøst mod Brændeskov, svært i forbifarten og lyset at se dragt/alder). Jan Stener Jørgensen
Brændegaard Sø: Fiskehejre 1 R. Finn Skov
Broholm (14:00): Sjagger 25 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Nordenbro Vesteregn: Rød glente 3 OF. Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe Sydlangeland Børge Langkilde Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU, Kvækerfinke 150 R. Pierre Bentzen
Rudkøbing: Stor Korsnæb 1 R. Ole Goldschmidt
Enemærket v/Holstenshus: Musvåge 1 OF, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 2 R, Grønsisken 8 R, Lille Korsnæb 10 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Knopsvane 8 R, Gråand 110 R, Taffeland 15 R, Troldand 20 R, Musvåge 4 R, Ravn 1 R, Grønsisken 50 FU. Ella Mikkelsen
Silkeå
: Fiskehejre 1 R, Musvåge 2 R, Fasan 3 R, Gærdesmutte 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Stillits 4 R, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 80 R, Isfugl 1 OF. Carsten Skou
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 50 FU, Skarv 20 R, Fiskehejre 5 R, Sangsvane 2 OF, Grågås 2 R, Bramgås 1 R, Bramgås 20 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 5 R, Krikand 15 R, Gråand 20 R, Spidsand 23 R, Taffeland 40 R, Troldand 180 R, Toppet Skallesluger 14 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 3 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 2 FU, Rødben 1 FU, Hættemåge 12 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 55 R, Svartbag 15 R, Isfugl 1 R, Solsort 4 FU, Sjagger 300 R, Vindrossel 4 R, Blåmejse 1 R, Allike 4 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 R, Bjergirisk 6 FU, Gulspurv 30 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge: Isfugl 1 FU. Gunhild Brink
Assistens Kirkegård, Odense: Vindrossel 30 R. Evald Mehlsen
Lillebælt (Snævringen): Lille Lappedykker 3 R. Erik Busk
Gyldensteen Gods: Hjejle 600 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


        

Torsdag den 23. november 2017             Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:03

Svendborg Golfbane: Havørn 2 , Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU T, Blishøne 2 R, Sjagger 40 R, Vindrossel 2 FU, Ravn 3 V, Grønsisken 30 FU, Lille Korsnæb 18 R 
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R, Havørn 2 R (hannen kom flyvende med redemateriale). Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egsmade: Fiskehejre 3 FU, Grågås 7 OF, Grågås 2 R, Gråand 5 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Ringdue 3 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 8 FU, Sjagger 5 R, Vindrossel 11 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 17 OF, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 7 OF.Susanne Rørdam Skov
Gulstav: Rød Glente 3 FU, Musvåge 5 R, Stær 340 R. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Natugle 1 SY, Kragefugl sp. 1200 R NAT. Søren Bøgelund
Søgård (Langeland): Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Søgård Mose (Langeland): Grågås 300 R, Bramgås 1280 R, Pibeand 300 R, Krikand 170 R, Vibe 57 R, Skovsneppe 2 R, Skovhornugle 5 R, Stor Flagspætte 5 R. Søren Bøgelund
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Rødhals 1 R, Sjagger 20 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 8 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 5 R, Spætmejse 2 FU, Ravn 4 OF, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 10 R, Lille Korsnæb 7 R, Dompap 2 R, Kernebider 5 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 2 FU. Leif Kristensen
Højme: Rød Glente 1 FU. Søren G. Nielsen
Freltofte Mose: Rød Glente 2 FU. Jacob Sterup
Neder Holluf: Vandstær 1 FU. Jens Bjerg
Odense Å(fra Åsum t/udløb): Vindrossel 3 R. Evald Mehlsen
Bredbjerg: Havørn 2 OF. Flemming G. Andersen
Bårdesø: Natugle 1 SY. Keld Skytte Petersen


     

Onsdag den 22. november 2017              Solopgang: 08:03 Solnedgang: 16:04

Lundeborg, matriklen: Ringdue 4 R, Tyrkerdue 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Ortemølle (Hvidkilde): Grågås 2 OF, Solsort 4 R, Sjagger 80 FU, Fuglekonge 2 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg, matriklen: Bjergvipstjert 1 OF. Jens-Gert Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben, Islandsk (robusta) 34 R, Hvidklire 1 R. Ole Goldschmidt
Mølleskov v/Skjoldemose: Musvåge 1 R, Ringdue 130 R, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 6 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønsisken 25 FU, Lille Korsnæb 2 OF, Kernebider 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Kristensen


    

Tirsdag den 21. november 2017              Solopgang: 08:02 Solnedgang: 16:05

Siø Sund: Bramgås 400 R,
Stjovl:
Bramgås 5000 R
Lindelse
: Vandrefalk 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Statene: Vandrefalk 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, havet nord for
: Ederfugle 250 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup landsby, v/den gamle skydebane: Skovsneppe 1 FU + OF, Musvåge: 2 FU + R
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Langelands Golfklub: Sangsvane 6 NØ, Grågås 60 SV, Bramgås 600 V, Sjagger 80 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Ringdue 3 FU, Tyrkerdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 2 R, Gråspurv 12 FU, Skovspurv 12 FU, Bogfinke 1 F FU. Niels Andersen
Maegård Odde: Isfugl 1 FU. Steen Winkel
Amalielyst: Musvåge 1 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Rødhals 1 R, Musvit 1 R. Niels Andersen
Brændegård Sø: Halemejse 3 FU. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Vindrossel 19 R, Kernebider 6 R. Evald Mehlsen
Revninge:
Bomlærke 51 FU. Evald Mehlsen
Åsum: Vindrossel 35 R. Evald Mehlsen
Bovense: Fjeldvåge 1 R. Henrik Gerner Baark
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 10 R, Hvinand 8 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Gråand 2 R, Fasan 12 R, Gråkrage 2 R. Henrik Gerner Baark
Kerteminde: Gråand 50 R, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 FU, Musvit 1 R, Allike 5 R. Henrik Gerner Baark
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Torø: Bogfinke/Kvækerfinke 1000 TF. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Skarv 1 FU,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 10 FU, Knopsvane 116 FU, Sangsvane 6 SV, Blisgås 54 R, Grågås 160 R, Bramgås 160 R, Pibeand 170 FU, Knarand 751 FU, Krikand 369 R, Gråand 940 R, Spidsand 33 FU, Skeand 85 R, Taffeland 24 R, Troldand 364 FU, Hvinand 16 FU, Lille Skallesluger 8 F FU, Havørn 2 , Musvåge 1 R, Blishøne 125 FU, Brushane 1 FU, Hættemåge 25 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 34 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 3 R, Bramgås 170 V, Pibeand 11 FU, Gråand 100 R, Hvinand 109 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Stor Skallesluger 3 , Strandskade 1 FU, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 23 FU, Hættemåge 16 FU, Sølvmåge 23 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Krikand 138 FU, Gråand 28 FU, Tårnfalk 1 R, Råge 1 FU, Gråkrage 8 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 3 R, Pibeand 52 FU, Krikand 5 FU, Gråand 20 R, Skeand 26 FU, Storspove 8 R, Engpiber 2 OF, Rødhals 1 SY. Kurt Due Johansen


      

Mandag den 20. november 2017              Solopgang: 08:00 Solnedgang: 16:06

Kogtved, matriklen: Grågås 5 NØ, Ringdue 2 R, Jernspurv 1 FU, Solsort 16 FU, Vindrossel 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 6 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 12 FU, Grønsisken 8 FU,
Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 16 FU, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 180 FU, Knopsvane 20 R, Toppet Skallesluger 3 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R
Nakkebølle Inddæmning
: Troldand 120 R, Lille Skallesluger 4 FU. Susanne Rørdam Skov og Finn Skov
Silkeå
: Vandstær 1 FU . Gunnar Knudsen
Holckenhavn inderfjord
(10:00): Lille Lappedykker 12 FU, Sølvmåge 8 FU, Hættemåge 6 FU, Blishøne 150 FU, Toppet skallesluger 1 FU, Knopsvane 6 FU, Gråand 50 FU, Hvinand 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet (09:00-11:00): Rødstrubet lom 11 V, Ride 1 AD V, Aule 3 AD V, Alk/lomvie 110 V, Lapværling 1 V, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Natugle 2 SY. Steen Winkel
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 25 R, Knopsvane 25 R, Hvinand 100 R, Toppet Skallesluger 23 R, Svartbag 1 R. Ella Mikkelsen
Bjerreby: Sangsvane 140 R, Grågås 100 R, Bramgås 5000 R. Ella Mikkelsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 55 FU, Skarv 8 FU, Ederfugl 6 R, Hvinand 250 FU, Toppet Skallesluger 50 FU. Kurt Due Johansen
Søby Monnet, Tåsinge: Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Bramgås 2000 V, Gravand 12 R, Pibeand 37 R, Krikand 8 R, Gråand 40 R, Spidsand 42 R, Skeand 1 R, Hvinand 7 R, Musvåge 1 R, Storspove 6 R, Gråkrage 12 R, Bjergirisk 30 FU, Gulspurv 30 FU. Ella Mikkelsen
Søen, Valdemarsslot: Grønspætte 1 SY. Kurt Due Johansen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knopsvane 250 R, Musvåge 1 OF. Ella Mikkelsen
Søgård Mose (Langeland): Grågås 380 R, Bramgås 890 R, Pibeand 145 R, Krikand 40 R, Musvåge 5 R, Vibe 26 R, Skovhornugle 7 R NAT, Isfugl 2 R, Stor Flagspætte 4 R, Skægmejse 5 R, Halemejse 12 R, Sumpmejse 3 R, Stor Gråsisken 37 R. Søren Bøgelund  
Frellesvig: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 F FU, Musvåge 7 FU. Jane Ditzel
Strynø: Bramgås 500 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 FU, Skeand 25 R, Hvinand 25 R, Storspove 50 R. Stig Rubæk
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 44 FU, Knopsvane 4 R, Troldand 6 R, Toppet Skallesluger 3 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 16 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 32 FU, Sangsvane 19 R, Blisgås 10 R, Grågås 1090 R, Bramgås 21 R, Pibeand 38 R, Knarand 20 R, Krikand 81 R, Spidsand 1 M R, Taffeland 75 R, Troldand 310 R, Bjergand 3 R, Hvinand 54 R, Lille Skallesluger 6 FU, Havørn 2 AD R, Vandrikse 1 SY, Blishøne 210 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 3 R, Solsort 6 FU, Blåmejse 2 R, Gråkrage 6 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 25 OF. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 8 FU, Skarv 7 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 19 FU, Sangsvane 3 FU, Grågås 100 R, Knarand 18 R, Krikand 35 R, Gråand 21 R, Spidsand 4 FU, Spidsand 4 R, Taffeland 250 R, Troldand 120 R, Hvinand 45 FU, Lille Skallesluger 4 FU, Stor Skallesluger 1 M R, Havørn 1 AD R, Vandrefalk 1 R, Vandrikse 1 FU, Blishøne 400 R, Natugle 1 SY, Isfugl 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 R, Grønsisken 20 OF, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 5 OF. Susanne Rørdam Skov
Silkeå: Vandstær 1 FU. Gunnar Knudsen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 AD OF. Gunnar Knudsen
Vester Hæsinge: Jernspurv 2 FU, Solsort 2 FU, Sjagger x Solsort (hybrid) 5 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Gråspurv 8 FU, Skovspurv 11 FU. Leif Kristensen
Brobyværk: Vandstær 2 FU . Finn og Vibeke Hansen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Sølung/Søen (Nr. Broby): Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 2 R, Dompap 2 R. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Spurvehøg 1 R. Leif Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Gransanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU. Per Rasmussen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU, Vindrossel 25 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 FU, Kernebider 1 FU. Aage Wichmann
Nyborg Slot: Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse: Fjeldvåge 1 FU, Grønspætte 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 11 R, Sangsvane 24 R, Grågås 230 R, Canadagås 36 R, Canadagås 45 OF, Troldand 8 R, Hvinand 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 12 R, Sølvmåge 18 R, Ringdue 240 OF, Gråkrage 2 OF. Ib Johannes Bager
Helnæs Made: Storspove 51 FU. Tom Giersing


     

Søndag den 19. november 2017              Solopgang: 07:58 Solnedgang: 16:08

Spodsbjerg: Skærpiber 1 R. Erik Thomsen
Hou Nordstrand
: Ederfugl 2000 R. Finn Skov
Purreskove
n (13:30): Kvækerfinke 50 FU, Grønsisken 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brobyværk: Vandstær 1 R . Leif Sørensen
Flyvesandet (13:00-14:40): Storkjove 1, Sule 1, Ride 7, Vandrefalk 1, Bjerpiber 1. Esben Eriksen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU, Ravn 1 OF. Steen Winkel
Caroline Amalielund: Halemejse, Nordlig (caudatus) 14 R, Blåmejse 12 R. Pierre Bentzen
Thurø Rev: Sangsvane 5 S, Grågås 302 R, Pibeand 100 R, Krikand 26 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 4 R, Grønirisk 10 R, Bjergirisk 55 FU. Arne Bruun
Nørreskov (Tåsinge): Havørn 1 OF. Pierre Bentzen
Søen, Valdemarsslot: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 25 R, Grågås 1 R, Knarand 80 R, Krikand 30 R, Gråand 25 R, Taffeland 80 R, Troldand 500 R, Toppet Skallesluger 2 R, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 550 R, Rødben 1 OF, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Blåmejse 8 R, Musvit 2 R, Råge 2 OF, Gråkrage 3 R, Dompap 4 R. Pierre Bentzen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 16 R, Grågås 1 R, Knarand 50 R, Krikand 35 R, Gråand 40 R, Taffeland 125 R, Troldand 600 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 3 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 560 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 6 R, Stor Flagspætte 1 R. Niels Andersen
Bukkemose Strand (KA46): Skarv 2 OF, Ederfugl 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Hættemåge 12 S, Stormmåge 10 S. Jan Sørensen
Forreste Slottehave (Tranekær): Rød Glente 2 AD OF. Claus Dalskov
Strynø: Havørn 1 AD OF. Stig Rubæk
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Bjergvipstjert 1 OF, Silkehale 4 R. Jens-Gert Hansen
Nørresø: Havørn 1 OF. Leif Sørensen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 7 FU, Blishøne 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Gråkrage 3 OF. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Musvåge 4 OF. Leif Sørensen
Elmelund: Musvåge 2 R, Tårnfalk 3 FU, Skovsneppe 1 R, Sjagger 80 R, Husskade 11 FU. Ella Mikkelsen
Dalum: Hættemåge 1 OF, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 2 OF, Sjagger 29 OF, Vindrossel 10 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 OF, Allike 8 OF, Råge 8 R, Råge 25 R. Andreas Winding Mønsted m. fl.
Skibhuskvarteret: Havørn 1 OF. Jacob Sterup
Bispeenge: Pibeand 47 FU, Vibe 55 OF. Gunhild Brink
Hofmansgave: Grågås 400 R, Canadagås 1 R. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Bjergirisk 100 R. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sangsvane 1 R, Grågås 50 R, Bramgås 500 R, Gravand 15 R, Pibeand 12 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 30 R, Sjagger 5 R, Vindrossel 3 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 3 R, Gråspurv 4 R, Stillits 30 R, Lille Korsnæb 1 R. Stefan Stürup
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 1 R. Peter Bonne Eriksen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sangsvane 1 AD FU, Grågås 100 R, Bramgås 550 R, Gravand 25 R, Pibeand 50 R, Knarand 26 FU, Krikand 235 R, Spidsand 11 R, Skeand 32 R, Troldand 150 R, Lille Skallesluger 2 F FU, Vibe 10 R, Storspove 155 R, Vindrossel 3 R, Stillits 30 R, Lille Korsnæb 1 OF. Morten Møller Hansen
Hessum: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Hans Pinstrup
Lund s.f.Motorvej Voldby: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Stavrby Skov: Musvåge 3 R, Ravn 2 R. Svend Aage Linderström
Strib: Råge 40 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Ringdue 20 R. Svend Aage Linderström
Eskør Inddæmning (Hybæk): Blisgås 2 OF, Grågås 150 R, Bramgås 25 OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Vibe 18 OF, Sjagger 15 R, Skægmejse 6 R, Stær 1 R. DOF FYN-tur m 13 deltagere Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Hvinand 25 R. DOF FYN-tur m 13 deltagere Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 R, Bramgås 300 R, Pibeand 50 R, Havørn 1 1K+ R, Agerhøne 2 R, Hjejle 800 R. DOF FYN-tur m 13 deltagere Michael Mosebo Jensen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 FU, Krikand 200 R, Havørn 1 R, Havørn 1 FU, Blå Kærhøg 1 F FU, Dobbeltbekkasin 18 R, Storspove 51 FU. Kirsten Pedersen 
Lillebælt (Snævringen): Rødstrubet Lom 1 V R, Lomvie/Alk 1 Ø. DOF FYN-tur m 13 deltagere Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Bramgås 50 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 2 R. DOF FYN-tur m 13 deltagere Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Sule 1 AD V, Vandrefalk 1 R, Storkjove 1 V, Ride 7 V, Lomvie/Alk 10 V, Bjergpiber 1 R, Bjergirisk 2 R. Esben Eriksen
Flyvesandet: Gravand 115 R, Spidsand 40 R, Ederfugl 7 V, Sortand 10 R, Hvinand 1 R, Almindelig Ryle 8 R, Storspove 22 R, Grønspætte 1 FU, Bjergirisk 50 R. Morten Møller Hansen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 R, Blisgås 70 R, Havørn 1 R, Sjagger 200 R. Kresten Madsen


       

Lørdag den 18. november 2017              Solopgang: 07:56 Solnedgang: 16:09

Svendborgsund øst for Iholm: Fiskehejre 14 FU, Havørn 1 NV, Strandskade 1 R
Lundeborg, Ny Camping
(10:30): Fuglekonge 1 FU, Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Bramgås 210 V, Sjagger 50 FU. Niels Andersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Havørn 1 N. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Pibeand 85 R, Spidsand 10 R, Storspove 69 FU. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Pibeand 27 R, Krikand 148 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Knarand 10 R, Taffeland 120 R, Troldand 480 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 24 R, Pibeand 23 R, Knarand 220 R, Krikand 50 R, Gråand 40 R, Skeand 3 R, Dykand sp. (Aythya sp.) 600 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 11 R, Havørn 1 IMM OF, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 1050 R, Isfugl 2 FU, Skægmejse 1 R, Korttået Træløber 2 R, Ravn 1 OF, Dompap 6 R. Jens-Gert Hansen
Hannebjerg Mose: Taffeland 2 M R, Troldand 300 R, Musvåge 1 FU. Jan Sørensen
Hennetved Mose: Havørn 1 1K OF, Ringdue 2 OF, Allike 4 OF. Jan Sørensen
Hennetved Haver: Musvåge 1 OF, Ringdue 50 OF, Fuglekonge 3 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 2 R, Lille Korsnæb 10 OF. Jan Sørensen
Lindelse: Musvåge 2 OF, Ringdue 10 OF, Tyrkerdue 2 FU, Jernspurv 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Bogfinke 1 OF, Stillits 1 OF. Jan Sørensen
Løkkeby Enge: Blå Kærhøg 1 BR OF, Gråkrage 2 R. Jan Sørensen
Løkkeby Strand og Storebælt ud for: Skarv 41 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 3 FU. Jan Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Bjarne Golles
Brændegård Sø: Havørn 1 JUV R. Bjarne Golles
Hellemose Skov: Havørn 3 JUV R. Bjarne Golles
Nørresø: Havørn 2 JUV R. Bjarne Golles
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Dalum: Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 3 R, Ringdue 1 R, Ringdue 13 OF, Solsort 1 R, Allike 2 R, Råge 12 R, Gråkrage 1 R, Gråkrage 2 OF. Andreas Winding Mønsted
Dalum: Spurvehøg 1 OF,Spurvehøg 1 OF. Ole Friis Larsen
Dalum: Stor Flagspætte 1 R. Erik Agertoft
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Klaus Laursen
Sanderumgård: Rød Glente 1 OF. Ejnar Korsgaard
Hersnap: Grønspætte 1 R. Vivian Risør Neidel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Odinshane 3 R. Kresten Madsen
Føns Vang: Grågås 270 R, Bramgås 250 R. Kurt G. Holm
Gamborg Inderfjord: Isfugl 1 R. Kurt G. Holm
Margård Skov: Spurvehøg 1 FU, Ravn 2 R, Stillits 40 FU, Grønsisken 20 FU. Martin Strømkjær
Skellerup (Nyborg): Havørn 1 OF. David B. Collinge 


      

Fredag den 17. november 2017              Solopgang: 07:54 Solnedgang: 16:11

Silke Å-Brahetrolleborg Mølle: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tange å
(15:00): Sortkrage 1 FU, Gråkrage 4 FU, Ringdue 25 OF, Sølvmåge 4 OF, Skarv 6 R, Ederfugl 25 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Vandstær 0 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Kongshøj mølle: Vandstær 0 R. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Tange å: Vandstær 0 R. . Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Elmelund, Odense: Rødhovedet tornskade 0 R . Kristoffer Hansen
Fynsværket: Vandrefalk 1 R F (Til næste år er Vandrefalk hunnen fuldvoksen, og vi får det første ynglepar af Vandrefalken på Fyn). Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausmindeskoven (Povlinelund)
: Ravn 1 R. Niels Andersen
Amalielyst
: Musvåge 2 R. Niels Andersen
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 2 FU, Spætmejse 1 FU. Troels Guldager Nielsen
Skårupøre Sund: Hvinand 175 Ø. Arne Bruun 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 8 FU, Knopsvane 6 FU, Gråand 50 R, Taffeland 20 R, Troldand 145 R, Hvinand 15 FU, Stor Skallesluger 60 FU. Per Quaade
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 58 R. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 60 FU, Havørn 7 R, Stor Tornskade 1 R T, Ravn 32 R. Per Quaade 
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 2 F FU,Havørn 1 IMM R,Isfugl 1 R, Grønspætte 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 1 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 R, Grønspætte 1 R, Kvækerfinke 8 R. Leif Sørensen
Sundet, Faaborg: Skeand 145 R. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Spidsand 49 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 2 R, Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Espe: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Vantinge: Rød Glente 1 FU,
Rød Glente 14 R NAT. Per Rasmussen
Varbjerg: Isfugl 1 R. Flemming G. Andersen
Geelskov v/Hundslev: Sjagger 60 R, Vindrossel 4 R. Steen Lauritsen
Gestelev: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Gudbjerg: Havørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Havørn 1 AD OF, Musvåge 5 R, Ravn 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Elmelund: Bjergirisk 150 FU. Ella Mikkelsen
Seden Strand: Pibesvane 2 R, Pibeand 425 R, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 R, Storspove 84 R, Bjergirisk 60 R. Gregers Johannesen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 112 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 289 R, Grågås 15 FU, Pibeand 550 R, Gråand 77 R, Ederfugl 11 R, Hvinand 33 R, Toppet Skallesluger 29 R, Blishøne 2092 R, Storspove 10 FU, Hættemåge 517 R, Stormmåge 148 R, Sølvmåge 350 R, Svartbag 12 R, Isfugl 1 R. Steen Lauritsen
Kirkendrup Skov: Havørn 1 OF. Finn Just Christensen
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 2 OF. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 2 OF. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 71 FU, Blishøne 1800 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Toppet Skallesluger 52 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng SV f/Damsbo: Ravn 4 R. Kirsten Pedersen   
Strib: Alk 1 FU. Erik Busk
Dræby Fed: Havørn 1 AD OF. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 4 R, Knopsvane 8 R, Grågås 350 R, Bramgås 19 R, Gravand 94 FU, Pibeand 170 R, Gråand 620 R, Spidsand 12 R, Vandrikse 1 SY, Vibe 1 R, Storspove 101 R, Hættemåge 20 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 13 R, Skærpiber 2 R, Skægmejse 15 R, Bjergirisk 151 FU. Kurt Due Johansen
Flyvesandet: Grønspætte 1 FU, Træløber 3 FU. Søren G. Nielsen
Lumby: Havørn 1 OF. Søren G. Nielsen 
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 143 R. Kurt Due Johansen 
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Rørdrum 1 R. Jens Bækkelund


     

Torsdag den 16. november 2017              Solopgang: 07:52 Solnedgang: 16:12

Gesinge: Vindrossel 70 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Brobyværk
: Bjergvipstjert 2 R . Leif Sørensen
Sandager Skov v/Gislev: Grønspætte 1 HØ (højlydt advarselsskrig og flugt, men uset pga. tusmørke, dis og skovens tæthed)
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav: Bramgås 170 T, Rød Glente 2 R, Spurvehøg 3 R, Vandrefalk 1 JUV R, Sjagger 400 R, Gransanger 6 R, Halemejse 14 R, Lille Korsnæb 22 OF. Søren Bøgelund
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 2 FU. Leif Sørensen
Assistens Kirkegård, Odense: Vindrossel 14 R. Evald Mehlsen
Bispeenge: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Assens: Blå Kærhøg 1 M FU. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R, Misteldrossel 3 R. Kresten Madsen
Æbelø: Havørn 1 IMM R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund


     

Onsdag den 15. november 2017              Solopgang: 07:50 Solnedgang: 16:14

Lundeborg (09:00-09:30): Bramgås 110 T S. Poul Brugs Rasmussen
Silke Å: Vandstær 1 R. Erik Thomsen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 101 R, Pibeand 90 R, Krikand 15 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Siø: Grågås 1200 R,
Bramgås 7000 R, Stor Skallesluger 5 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 JUV R, Bjergvipstjert 1 R, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Natugle 2 SY. Søren Bøgelund
Hjortholm (Eskebjerghave): Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF. Søren Bøgelund
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 12 R, Sangsvane 34 R, Blisgås 68 T, Grågås 440 R, Bramgås 140 R, Krikand 214 R, Gråand 85 R, Skeand 30 R, Havørn 1 JUV R, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 1 T, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 37 R, Dobbeltbekkasin 2 T, Bjergvipstjert 1 R, Skovskade 5 R. Søren Bøgelund
Ryslinge: Natugle 1 SY. Palle Bo Larsen
Trente Mølle m.m.: Halemejse 23 R, Topmejse 3 T, Korttået Træløber 1 SY, Lille Korsnæb 26 OF. Søren Bøgelund
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Stor Skallesluger 9 R, Blishøne 65 FU. Kurt Due Johansen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sangsvane 2 OF, Gråand 25 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 5 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Gråkrage 3 FU. Else Klint 
Bøjden Nor: Skarv 8 R, Fiskehejre 4 R, Krikand 40 R, Spidsand 32 R, Bjergand 3 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 700 R, Lille Skallesluger 2 R, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 FU, Isfugl 1 R. Kirsten Pedersen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Vandstær 1 R. Per Rasmussen
Bregnør Bugt: Pibeand 60 R, Hvinand 30 R, Strandskade 8 R. Ella Mikkelsen
Dalby: Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Toppet Lappedykker 4 R, Sule 1 1K FU, Skarv 250 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sangsvane 6 R, Grågås 6 R, Gravand 23 R, Pibeand 22 FU, Gråand 12 R, Hvinand 31 R, Toppet Skallesluger 51 R, Musvåge 1 R, Strandskade 16 FU, Hjejle 20 S, Storspove 3 FU, Rødben 16 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 FU, Husskade 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 FU, Grønirisk 1 FU. Ella Mikkelsen
Gabet (Odense Fjord): Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 200 OF, Ederfugl 500 R, Musvåge 1 R, Strandskade 5 R, Skærpiber 4 R, Sjagger 300 R, Gråspurv 20 R. Ella Mikkelsen
Nordskov (Hindsholm): Tårnfalk 1 R, Sjagger 400 R, Grønsisken 30 FU. Ella Mikkelsen
Vestermade: Storspove 110 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Grågås 12 SV, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 220 SV, Svartbag 1 R, Sjagger 60 R, Bogfinke 50 R. Ella Mikkelsen
Vomme Sø: Havørn 1 OF. Jens Kristian Holm
Enebærodde: Bramgås 3000 OF. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sangsvane 3 R, Knortegås 105 R, Gravand 47 FU, Spidsand 49 FU, Storspove 210 R. Leif Kristensen 
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 3 OF, Rødhals 1 FU, Stenpikker 1 FU, Solsort 6 FU, Misteldrossel 1 FU, Halemejse 4 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 3 FU, Bogfinke 4 FU, Bjergirisk 125 FU, Lille Korsnæb 4 FU, Dompap 5 FU. Leif Kristensen


     

Tirsdag den 14. november 2017              Solopgang: 07:48 Solnedgang: 16:16

Svendborgsund øst for Iholm: Musvåge 2 T NV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 300 FU, Svartbag 2 R
Purreskoven: Grønsisken 20 FU, Grønirisk 2 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 2 FU, Musvit 2 FU, Blåmejse 2 FU, Dompap 2 FU, Solsort 4 FU, Gråkrage 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Millinge Klint, Falsled:
Sølvhejre 1 OF. Michael Winther

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 2 FU (Svar fra kommunen ang. forurening. Læs her...    ). Steen Winkel
Frellesvig: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 5 FU. Jane Ditzel
Hågerup: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10 R, Knarand 81 R, Gråand 75 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 8 FU, Sølvmåge 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Silkeå: Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Taffeland 35 R, Troldand 40 R, Bjergand 25 R. Mikael Kristensen
Hellerup: Rød Glente 1 FU, Musvåge 10 FU. Per Rasmussen
Stavids Å v/Margård: Skovsneppe 1 R. Martin Strømkjær
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 450 FU, Bramgås 735 FU, Pibeand 232 FU, Krikand 5 R, Gråand 30 FU, Hjejle 10 R, Vibe 110 R, Sølvmåge 45 R, Stær 5 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen Gods: Sjagger 100 R, Ravn 3 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Hvinand 70 T NAT. Kurt Due Johansen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (hrota) 4 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 6 FU, Storspove 15 FU, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 300 R. Kurt Due Johansen


       

Mandag den 13. november 2017              Solopgang: 07:46 Solnedgang: 16:17

Tange å: Stor skallesluger 2 OF V, Ederfugl 75 FU, Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Siø: Bramgås 2000+ R
Hannebjerg Mose, Lindelse: Rød Glente 1 FU
Langelands golfbane: Bramgås 180 V, Musvåge 3 V, Sjagger 3 FU
Flyvesandet (08:50-11:25): Sule 2, Storkjove 1, Ride 61 T , Misteldrossel 1 R , Sjagger 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund
: Vandstær 2 FU. Steen Winkel
Søen, Valdemarsslot:
Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 5 R, Grågås 6 R, Gravand 2 R, Knarand 32 R, Krikand 26 R, Gråand 47 R, Taffeland 4 R, Troldand 200 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 130 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 SY, Grønsisken 15 FU. Steen Winkel
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 300 FU, Sangsvane 16 R, Grågås 280 R, Bramgås 550 R, Pibeand 60 R, Krikand 10 R, Gråand 20 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Vibe 50 R, Storspove 10 R, Skærpiber 4 FU, Snespurv 13 FU. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Ederfugl 430 T, Havlit 70 R, Sortand 110 R, Bogfinke/Kvækerfinke 150 T, Stillits 125 T, Stor Gråsisken 68 T, Lille Korsnæb 37 T. Søren Bøgelund
Keldsnor: Sangsvane 24 T, Grågås 400 R, Bramgås 1000 R, Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Lunden: Munk 1 T, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Skægmejse 16 R. Søren Bøgelund 
Gudbjerg: Trane 5 OF. Leif Bisschop-Larsen
Fjellerup v/Ryslinge: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Landerne, Fjellerup: Rød Glente 1 R. Palle Bo Larsen
Ibjerg
: Spurvehøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Stillits 5 FU, Grønsisken 25 FU, Stor Gråsisken 20 FU, Lille Korsnæb 20 FU. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 30 R, Sangsvane 3 OF, Grågås 200 R, Knarand 6 R, Taffeland 8 R, Troldand 75 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 100 R, Isfugl 1 R, Engpiber 1 R, Dompap 8 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 F FU, Bjergvipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Odense Kanal: Isfugl 2 OF, Isfugl 1 SY. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Bjergirisk 27 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sangsvane 5 OF, Bramgås 300 R, Storspove 40 OF, Storspove 220 R, Stær 150 R. Kresten Madsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 FU, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Skovparken, Nyborg: Gråspurv 41 FU. Eske Frank Morthensen
Aborg: Tyrkerdue 3 R, Solsort 10 FU, Sjagger 125 FU, Allike 3 R, Bogfinke 5 FU. Kirsten Pedersen
Aborg Strand: Skarv 4 OF, Musvåge 5 V, Fasan 2 R, Svartbag 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 FU, Ravn 2 R, Skovspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Agernæs Havn: Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Emtekær Nor: Skarv 3 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Gravand 21 R, Pibeand 2 R, Gråand 17 R, Hvinand 80 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 4 R, Vindrossel 1 R, Allike 80 OF, Gråkrage 6 FU, Stær 7 FU, Grønirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 67 R, Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 55 R, Sangsvane 1 S, Blishøne 1350 R, Svartbag 5 R. Jacob Sterup
Helnæs Fyr og havet ud for: Gråstrubet Lappedykker 2 N, Hvinand 5 N, Musvåge 1 SV, Alk 4 N, Lomvie/Alk 1 N, Skærpiber 1 R, Stillits 5 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 90 T, Snespurv 7 N. Jacob Sterup
Helnæs, Halen: Havørn 1 JUV R. Jacob Sterup
Kirkemade v/Sandager: Fiskehejre 1 FU, Fasan 3 R, Allike 20 R. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Gråand 45 R, Troldand 18 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 20 R, Hættemåge 35 R, Ringdue 8 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 7 R, Blåmejse 4 R, Bogfinke 12 FU. Kirsten Pedersen
Lillebælt ud for Assens: Ederfugl 50 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 3 FU. Kirsten Pedersen
Lundager : Musvåge 2 FU, Hættemåge 500 R. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 10 R, Gulspurv 4 R. Kirsten Pedersen
Sandager v/Assens: Musvåge 1 FU, Ringdue 10 R, Allike 30 R. Kirsten Pedersen
Skarris Odde: Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup  
Otterup: Grønspætte 1 SY. Kresten Madsen
Enebærodde: Musvåge 1 FU, Musvåge 4 V, Fasan 25 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 4 FU, Fuglekonge 6 FU, Topmejse 4 FU, Stillits 4 R. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Grønspætte 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 6 FU, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 6 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Korttået Træløber 2 FU, Bogfinke 8 FU, Lille Korsnæb 4 FU, Snespurv 6 FU. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Grønspætte 2 R , Rødhals 2 R, Misteldrossel 1 R , Fuglekonge 20 R , Topmejse 8 R, Sortmejse 6 R, Korttået Træløber 1 R, Grønirisk 15 R, Stillits 8 R , Lille Korsnæb 11 FU, Bjergirisk 100 FU. Leif Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 110 R, Gravand 72 R, Gråand 112 R, Spidsand 12 R, Storspove 28 R. Ella Mikkelsen
Egebjerggård Storskov: Fasan 32 R, Ringdue 100 R, Sjagger 20 R, Bogfinke 50 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 5 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 67 R, Sangsvane 12 R, Blisgås 305 R, Grågås 128 R, Bramgås 1600 R, Pibeand 88 R, Knarand 246 R, Krikand 246 R, Gråand 460 R, Spidsand 19 R, Skeand 76 R, Taffeland 3 R, Troldand 206 R, Hvinand 3 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 198 R, Vibe 4 R, Hættemåge 63 R, Sølvmåge 8 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 R ,Sjagger 100 OF. Leif Sørensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 59 R, Pibeand 13 R, Gråand 65 R, Hvinand 110 R, Lille Skallesluger 1 F R, Toppet Skallesluger 3 R, Storspove 25 R, Rødben 1 R, Hættemåge 37 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 42 R, Svartbag 3 R, Allike 120 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Pibeand 1 R, Gråand 4 R, Lille Korsnæb 8 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 R, Gravand 4 R, Pibeand 20 R, Gråand 16 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 122 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 R, Isfugl 1 R, Gråkrage 20 R, Stillits 4 R. Jens Bækkelund


     

Søndag den 12. november 2017              Solopgang: 07:44 Solnedgang: 16:19

Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU . Inger Christensen
Amalielyst
: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 20 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R
Siø: (15:30):
Bramgås 6500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hvidkilde Sø: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 22 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 40 R, Troldand 80 R, Hvinand 6 R, Stor Skallesluger 2 FU, Havørn 2 AD R, Blishøne 30 FU
Hønsehaven
: Sangsvane 1 DØD . Steven j Legene
Sortemosen
: Fjeldvåge 1 R, Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Lundeborg, matriklen: Spurvehøg 1 FU (uden succes) M. Poul Brugs Rasmussen
Ommel, Ærø: Havørn 1 OF IMM . Bjarne Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund
: Vandstær 1 FU. Inger Christensen
Skårupøre Sund: Hvinand 330 R, Toppet Skallesluger 30 Ø, Strandskade 4 R, Rødben 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Musvåge 4 FU, Silkehale 1 V, Sjagger 4 R, Vindrossel 4 R, Halemejse 7 R, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 1 OF. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Hedeskov/Fruensvænge (Kirkebyskovene): Fjeldvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 65 OF, Lille Korsnæb 45 OF. Steen Winkel
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 22 R, Sangsvane 28 R, Grågås 13 OF, Knarand 26 R, Gråand 125 R, Taffeland 6 R, Troldand 50 R, Hvinand 5 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 60 R, Svartbag 6 R, Skægmejse 2 FU. Niels Andersen
Sønder Vornæs:
Grågås 225 R, Bramgås 850 R, Sjagger 7 R. Niels Andersen
Vornæs Skov:
Vindrossel 50 FU, Kvækerfinke 10 R. Niels Andersen
Ulbølle
:
Hvidsisken 1 RI. Michael Bjerregaard
Nakkebølle Fjord
: Lille Lappedykker 45 R. Carsten Skou
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 150 R, Pibeand 11 R, Gråand 22 R, Troldand 58 R, Hvinand 52 R, Lille Skallesluger 2 F R, Vandrikse 2 SY. Henrik Kalcker, Kell Grønborg
Sollerup: Trane 2 FU, Hvid Vipstjert 1 SY, Sjagger 1 SY, Vindrossel 1 R, Halemejse 10 FU, Grønirisk 11 FU T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 14 FU, Gulspurv 3 R. Henrik Kalcker, Kell Grønborg
Sallinge: Rød Glente 2 OF. Lars Philip Nielsen  
Odense Å, Brobyværk - Nr. Broby: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Henrik Kalcker, Kell Grønborg
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 115 R, Skeand 88 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1000 OF, Spidsand 9 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 240 R, Storspove 140 R. Kresten Madsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 21 OF. Eske Frank Morthensen
Slude: Musvåge 1 R. Eske Frank Morthensen
Tårup: Musvåge 1 OF, Sjagger 14 FU. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Sortgrå Ryle 12 FU , Skærpiber 5 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 8 R, Grønirisk 11 R, Dompap 2 R, Gulspurv 3 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rødhals 1 FU, Solsort 4 FU, Bogfinke 7 FU, Grønirisk 4 FU, Stor Gråsisken 18 FU, Dompap 6 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 9 R, Grågås 22 SV, Pibeand 420 R, Taffeland 60 R, Troldand 150 R, Hvinand 8 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 1 R, Rødben 4 R, Jernspurv 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Grønirisk 3 R, Bjergirisk 20 FU. Ella Mikkelsen
Vissenbjerg: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Hagenskov Slotsmølle: Skovsneppe 1 R, Grønspætte 1 R. Thomas Kampmann
Noret v/Torøhuse: Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 1 FU, Troldand 8 R, Hvinand 17 FU, Blishøne 18 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 10 R. Kirsten Pedersen
Saltofte: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Storspove 8 R, Sjagger 400 FU, Gråkrage 5 R, Stær 200 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 5 OF, Knopsvane 2 R, Musvåge 1 FU, Storspove 5 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 2 FU, Solsort 3 FU, Sjagger 15 FU, Allike 8 OF, Gråkrage 10 FU, Stær 15 FU, Skovspurv 50 FU, Bogfinke 40 T FU, Grønirisk 50 T FU, Bjergirisk 28 FU,  måfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 T. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 31 R, Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 12 R, Knopsvane 2 FU, Sortand 1 R, Hvinand 26 FU, Toppet Skallesluger 12 FU, Sølvmåge 15 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Grønspætte 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Flyvesandet: Grågås 400 R, Bramgås 150 R, Havørn 1 OF, Storspove 1 FU, Lille Korsnæb 15 OF. Pierre Bentzen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R, Blisgås 300 R, Havørn 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Henrik Mørup-Petersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 3 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 164 R. Henrik Mørup-Petersen
Bogense: Bramgås 600 FU. Jens Bækkelund 


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 1/11 - 2017:
              Truede vadefugle boomer i rævefrit reservat
              Vandplaner virker: Udsigt til rekord i svømmeænder
              
Fuglevenner kårer bedste danske fuglefoto


      

Lørdag den 11. november 2017              Solopgang: 07:42 Solnedgang: 16:21

Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU (Så er bækken fin igen og vandstæren tilbage). Steen Winkel
Purreskoven
: Grønspætte 1 FU, Stor flagspætte 1 FU, Gråkrage /Sortkrage 2 FU, Dompap 2 FU, Solsort 6 FU, Grønsisken 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Sortmejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Bogfinke 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Rødtoppet Fuglekonge 1 M 1K+ R. Peter Teglhøj
Caroline Amalielund: Fiskehejre 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Vandstær 1 FU, Gærdesmutte 4 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 300 FU, Grønsisken 9 FU, Dompap 4 FU. Steen Winkel
Caroline Amalielund: Gråand 30 R, Spurvehøg 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 6 R, Vandstær 1 FU, Jernspurv 1 R, Solsort 5 R, Musvit 12 R, Spætmejse 1 FU, Råge 12 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 3 R, Kvækerfinke 5 R. Pierre Bentzen
Thurø By m.m.: Lille Korsnæb 11 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 27 R, Pibeand 90 R, Krikand 11 R, Gråand 12 R, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 3 R, Skærpiber 4 R, Grønirisk 35 FU, Bjergirisk 1 R. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 32 R, Pibeand 1 R, Knarand 268 R, Krikand 56 R, Gråand 30 R, Taffeland 45 R, Troldand 490 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 6 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 910 R, Isfugl 3 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gransanger 1 R, Halemejse 12 R, Blåmejse 6 R, Spætmejse 3 R, Korttået Træløber 2 R, Stær 80 R. Ole Goldschmidt
Siø: Grågås 200 R, Bramgås 8500 R NAT, Havørn 2 OF. Ole Goldschmidt 
Klæsø Nor: Fiskehejre 7 R, Pibeand 1 R, Krikand 5 R, Blishøne 7 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 14 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 23 R, Bramgås 65 R, Pibeand 80 R, Krikand 17 R, Gråand 25 R, Skeand 5 R, Taffeland 710 R, Troldand 130 R, Bjergand 2 R, Musvåge 6 R, Engpiber 9 R, Stillits 7 R, Gulspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Lindelse: Vandrefalk 1 1K R. Ole Goldschmidt
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU T, Vandstær 1 R. Leif Kristensen
Ringe Sø: Toppet Skallesluger 10 R. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Musvåge 8 OF, Vibe 65 R. Leif Sørensen
Sandøen: Havørn 1 OF. Evald Mehlsen
Vestermade: Blå Kærhøg 1 OF. Lars Philip Nielsen 
Lundager : Sjagger 15 FU. Kirsten Pedersen
Kærum Å (Assens): Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Canadagås 10 R, Troldand 9 FU, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 9 FU, Hættemåge 38 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 9 R, Rødhals 4 FU, Solsort 12 FU, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 21 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 4 FU, Træløber 2 FU, Husskade 2 FU, Allike 14 OF, Gråkrage 10 FU, Bogfinke 6 FU. Kirsten Pedersen
Lundager : Sjagger 15 FU. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 28 R, Bramgås 14 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 FU, Fasan 1 R, Ringdue 60 R, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 4 FU, Solsort 6 FU, Sjagger 3 R, Vindrossel 12 FU, Fuglekonge 2 FU, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU, Halemejse 12 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Spætmejse 2 FU, Korttået Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 R, Ravn 2 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 8 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 R, Lille Korsnæb 6 R, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R. Thomas Kampmann
Langesø God s + Langesø: Toppet Lappedykker 4 FU, Troldand 14 R, Blishøne 4 R, Isfugl 1 SY, Lille Korsnæb 1 OF. Kurt Due Johansen  
Flyvesandet: Snespurv 9 R. Kresten Madsen
Gyldensteen Gods: Blisgås 125 FU, Sjagger 250 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund


         

Fredag den 10. november 2017              Solopgang: 07:40 Solnedgang: 16:23

Svendborg, Trappebækken (15:30): Vandstær 0 R (Ingen vandstær på dette sted i eftermiddag. Bækken var forurenet af enorme mængder af skum/sulfo. Noget forbandet svineri). Steen Winkel
Svendborgsund øst for Iholm
: Toppet Skallesluger 14 R
Horseskov: Ringdue 160 R
Arreskov Sø: Dværgmåge 2 JUV. Erik Ehmsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R S (Sad i bækken på en sten, hvorefter den fløj syd. Har billeder af den til sammenligning med den næste obs), Vandstær 1 R(Her sad der så for enden af bækken endnu en vandstær! det gir jo godt i point, men jeg er i tvivl om det bare var den samme fugl der er drønet forbi mig. Jeg gik og kiggede hele vejen men så ikke nogen der fløj imod nord. Jeg vendte tilbage ved enden af åen og så ikke mere til den/dem. Billede haves fra begge steder), Kvækerfinke 14 FU. Troels Guldager Nielsen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SV, Ederfugl 155 T, Rød Glente 1 R, Mosehornugle 1 R, Stor Gråsisken 36 T. Søren Bøgelund
Lindelse: Musvåge 1 OF, Sjagger 70 OF, Ravn 1 OF, Grønirisk 3 FU, Tornirisk 2 OF. Jan Sørensen
Højes Dong: Rød Glente 1 FU. Pierre Bentzen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Pierre Bentzen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 AD FU. Leif Bisschop-Larsen
Vester Aaby: Skarv 3 OF, Grågås 11 OF, Spurvehøg 1 FU, Ringdue 3 FU, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 5 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 5 OF, Råge 8 OF, Stær 35 OF, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 7 FU, Gulspurv 1 R. Else Klint
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle)
: Musvåge 1 OF, Ringdue 1 OF, Fuglekonge 1 FU, Lille Korsnæb 7 FU. Leif Kristensen
Nyborg Slot: Lille Lappedykker 1 FU. Peter Pelle Clausen
Ravnebjerg: Hjejle 50 OF. Kurt Due Johansen
Saltofte: Fjeldvåge 1 FU, Hjejle 45 R, Stær 250 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Toppet Lappedykker 2 R, Hvinand 11 R. Kirsten Pedersen
Østereng, Bogense: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen


       

Torsdag den 9. november 2017              Solopgang: 07:38 Solnedgang: 16:24

Svendborg Golfbane: Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Grønsisken 20 R, Lille Korsnæb 16 R
Kværndrup
(08:22): Havørn: 2 OF (de kom i lav højde ca. 75-100 meter oppe, strygende fra vest mod øst hen over rundkørslen ved ramperne ned til motorvejen. Overraskende sted at se dem der og så lavt nede. Diset og svært at se alder og køn
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Knudshoved (09:00-12:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Mosehornugle 1 R, Stenpikker 1 R, Stenvender 2 R, Enkeltbekkasin 1 R. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU . Inger Christensen
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Steen Winkel
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 3 T, Sædgås 2 T, Ederfugl 170 T, Toppet Skallesluger 3 OF, Musvåge 1 T, Vandrefalk 2 2K R, Bjergvipstjert 1 T, Sangdrossel 10 T, Stær 70 T, Bogfinke/Kvækerfinke 350 T, Grønirisk 65 T, Stillits 65 T, Grønsisken 28 T, Stor Gråsisken 120 T, Lille Korsnæb 36 T. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Rødstrubet Lom 1 R, Ederfugl 4000 R, Havlit 170 R, Sortand 110 R, Fløjlsand 30 R. Søren Bøgelund
Hou Nordstrand (Langeland): Grønirisk 25 R. Henry Nielsen
Sandholt: Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Bogfinke 18 FU. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 AD OF. Per Rasmussen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 OF, Bjergvipstjert 1 FU. Gorm Gaarde
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum):Isfugl 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Fjordmarken:
Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Kærum Mose v/Assens: Musvåge 1 FU, Sølvmåge 5 R, Ringdue 70 T R, Rødhals 3 R, Solsort 4 FU, Fuglekonge 10 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Gråkrage 4 R, Stær 40 FU, Grønsisken 50 FU, Lille Korsnæb 1 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Middelhavssølvmåge 0 1K FU, Kaspisk Måge 2 1K FU, Svartbag 15 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 100 R, Toppet Skallesluger 50 R, Blishøne 1650 R. Jacob Sterup 


        

Onsdag den 8. november 2017              Solopgang: 07:36 Solnedgang: 16:26

Svendborg Golfbane: Skarv 26 T, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 6 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 8 Ø, Dompap 1 SY
Gyldensteen Strand:
Sølvhejre 3 R . Birgit Errebo-Hansen‎ 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Kvækerfinke 25 R, Lille Korsnæb 7 FU. Susanne Rørdam Skov
Caroline Amalielund: Vandstær 1 FU (Ædlet af jgh* og vist til Troels, som også fik den at se;) https://aulaenred.ibercaja.es/wp-content/uploads/322_DipperC.cinclus.pdf). Jens-Gert Hansen
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 2 FU, Vandstær 1 FU . Troels Guldager Nielsen
Bjørnemosegård (Svendborg): Ringdue 43 R, Isfugl 1 R, Rødhals 1 SY, Solsort 3 FU, Musvit 2 FU, Allike 5 OF, Skovspurv 6 R, Bogfinke 1 FU, Grønirisk 4 FU. Susanne Rørdam Skov
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 15 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 25 R, Sangsvane 4 R, Sangsvane 25 S, Grågås 2100 R, Bramgås 75 R, Gråand 130 R, Taffeland 250 R, Troldand 310 R, Havørn 2 R, Blishøne 300 R, Vibe 1 R, Hættemåge 250 R, Solsort 3 R, Musvit 1 R, Gråkrage 7 R, Ravn 2 R. Pierre Bentzen
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 27 FU, Toppet Lappedykker 35 FU, Skarv 140 R, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 150 FU, Gråand 30 R, Ederfugl 110 FU, Hvinand 80 FU, Toppet Skallesluger 60 FU, Blishøne 380 FU, Vibe 2 R, Hættemåge 420 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 10 R. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 12 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 1 FU, Knarand 20 R, Gråand 10 R, Skeand 145 R, Taffeland 20 R, Troldand 400 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Isfugl 1 FU. Jens Kristian Holm
Bøjden Nor: Grågås 50 R, Bramgås 140 R, Pibeand 14 R, Krikand 52 R, Spidsand 37 R, Taffeland 43 R, Troldand 80 R, Bjergand 20 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blå Kærhøg 1 F OF, Almindelig Ryle 11 FU, Sortklire 5 FU, Hættemåge 28 R, Svartbag 13 R, Sortkrage 1 R, Tornirisk 28 FU. Kell Grønborg
Bøjden Nor:  Isfugl 1 FU. Jens Kristian Holm
Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Jens Kristian Holm
Brobyværk: Bjergvipstjert 2 FU, Vandstær 1 R. Kell Grønborg 
Gestelev: Rød Glente 6 R Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 143 R NAT. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R, Sangsvane 4 R, Grågås 300 R, Bramgås 3500 R, Gravand 36 R, Pibeand 10 R, Knarand 48 R, Krikand 120 R, Spidsand 12 R, Skeand 42 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 400 R, Hjejle 2000 OF, Vibe 500 S, Vibe 60 R, Storspove 31 FU, Måge sp. 500 R, Isfugl 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Råge 65 R, Gråkrage 6 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Gråand 6 R, Skeand 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 8 R, Hjejle 100 R, Vibe 100 R, Storspove 22 R, Solsort 2 R, Sjagger 150 R, Halemejse 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Dompap 2 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Slot: Bjergvipstjert 1 OF. Peter Pelle Clausen
Strib: Spurvehøg 1 OF, Lomvie 4 FU, Alk 1 FU, Lomvie/Alk 2 N. Kell Grønborg
Føns Vang: Toppet Lappedykker 9 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 27 R, Grågås 210 R, Bramgås 500 R, Pibeand 5 R, Gråand 16 R, Taffeland 15 R, Troldand 8 FU, Hvinand 68 R, Havørn 2 R. Kell Grønborg
Agernæs: Fiskehejre 8 R, Gråand 35 R, Fasan 5 R, Hjejle 120 R, Vibe 5 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 20 T. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 300 R. Kirsten Pedersen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 2 R, Knopsvane 68 FU, Bramgås 43 OF, Pibeand 52 FU, Toppet Skallesluger 41 FU, Blishøne 1500 FU, Hættemåge 20 FU, Svartbag 1 R, Bjergirisk 8 FU. Kirsten Pedersen 
Helnæs By: Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 3 OF, Fiskehejre 5 R, Blisgås 5 R, Grågås 800 R, Bramgås 1200 R, Gravand 13 FU, Pibeand 176 FU, Knarand 11 R, Krikand 90 FU, Gråand 20 R, Skeand 26 R, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 1200 R, Vibe 340 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 4 R, Ringdue 3 OF, Husskade 2 R, -Allike 150 R, Råge 10 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 20 FU, Stær 50 FU, Grønirisk 2 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Sangsvane 3 R, Hvinand 60 R, Sanglærke 1 OF, Bjergirisk 200 FU, Snespurv 3 M FU. Merry Sunke Larsen 
Æbelø: Husrødstjert 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund


        

Tirsdag den 7. november 2017              Solopgang: 07:34 Solnedgang: 16:28

Svendborgsund øst for Iholm (07:42): Bramgås 90 V, Lille Lappedykker 18 FU, Fiskehejre 9 R NAT, Hættemåge 26 R, Svartbag 1 R
Fakkebjerg: Vandrefalk 1 OF . Ole Bo Olsen
Ollerup, Åmosen (14:45):
Sølvhejre 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 1 R, Hvinand 1 R F, Fiskehejre 1 R, Gråkrage 1 R. Finn Skov
Faaborg Golfbane: Musvåge 7 NV, Allike 80 OF.

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 380 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Sangsvane 2 T, Blisgås 35 YF, Bramgås 3200 T, Knortegås 40 T, Ederfugl 670 T, Sortand 10 T, Hvinand 2 T, Toppet Skallesluger 16 T, Stor Skallesluger 4 T, Spurvehøg 3 T, Vandrefalk 1 JUV R, Huldue 24 T, Ringdue 3100 T, Sanglærke 6 T, Landsvale 2 T, Engpiber 5 T, Skærpiber 3 T, Bjergvipstjert 1 T, Sangdrossel 4 OF, Allike 220 T, Stillits 48 T, Grønsisken 85 OF, Bjergirisk 30 T, Stor Gråsisken 35 OF, Lille Korsnæb 15 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Bramgås 1400 T, Vandrefalk 1 JUV R, Ringdue 2450 T, Bjergvipstjert 1 OF. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1375 SV, Rød Glente 2 S, Havørn 3 OF, Musvåge 308 T, Vandrefalk 1 S, Huldue 11 T, Ringdue 2550 T, Allike 850 T. Gregers Johannesen
Dejrø: Bramgås 1150 FU. Arne Bruun
Græsholm v/Drejø: Havørn 2 AD R, Vibe 65 R. Arne Bruun
Lillebælt SV f/Søby (Omr.07): Ederfugl 900 R. Arne Bruun
Ommels Hoved (Trillerne): Havørn 1 JUV R. Arne Bruun
Stokkeby Nor: Bramgås 3900 FU, Havørn 2 JUV OF. Arne Bruun
Vitsø: Musvåge 17 S, Vibe 100 R, Ravn 2 R. Arne Bruun
Gudbjerg: Rød Glente 2 AD FU, Havørn 2 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 52 R, Skarv 1 FU, Pibeand 13 R, Gråand 4 R, Taffeland 4 R, Troldand 1600 R, Bjergand 2 R, Hvinand 5 R, Lille Skallesluger 2 R, Vandrikse 1 R. Leif Kristensen
Sollerup: Krikand 1 R, Solsort 18 FU, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 1 FU, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 4 FU, Grønsisken 10 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 FU. Leif Kristensen 
Bredholt: Knopsvane 1 R, Musvåge 2 R, Blishøne 1 R, Gærdesmutte 2 FU, Skovskade 1 R, Skovskade 1 OF. Leif Kristensen
Gammelskov: Bramgås 65 OF, Bogfinke 2 R, Dompap 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Gråand 5 R, Taffeland 2 R, Musvåge 1 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Ringdue 20 R, Skovskade 1 OF, Allike 2 R, Bogfinke 1 FU, Gulspurv 3 FU. Leif Kristensen
Vantinge:
Rød Glente 13 R NAT. Anni Osther
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 SY. Henrik Kalckar Hansen
Odense Å v/Brobyværk: Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 FU. Susanne Rørdam Skov 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Lille Lappedykker 4 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Vandstær 1 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 3 FU, Skovskade 3 FU, Dompap 2 FU. Kell Grønborg
Kyst m.m. Vestermade-Gabet: Bramgås 1200 R. Michael L.J. Glentedal
Vestermade: Toppet Skallesluger 14 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 15 R, Vibe 30 R, Storspove 60 R. Michael L.J. Glentedal
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 F 2K+ R. Peter Pelle Clausen
Glamsbjerg: Havørn 2 OF, Grønspætte 1 OF. Erik Damm
Strib: Ringdue 3 YF FU. Erik Busk
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Skarv 25 R, Ederfugl 1000 FU, Sortand 15 FU, Fløjlsand 20 FU. Kirsten Pedersen
Torø: Lille Lappedykker 2 FU, Skærpiber 2 FU, Bjergirisk 70 FU, Snespurv 23 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Lille Lappedykker 27 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Toppet Skallesluger 7 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 OF, Storspove 1 FU, Grønspætte 2 R, Fuglekonge 10 R, Topmejse 6 R, Stor Korsnæb 1 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 AD OF, Vibe 21 SV, Stor Korsnæb 1 M FU. Karin Abildgaard


      

Mandag den 6. november 2017              Solopgang: 07:32 Solnedgang: 16:30

Caroline Amalielund, Svendborg: Bjergvipstjert 1 R . Troels Nielsen
Siø Sund: Bramgås 1500 R
Langelands Golfklub, Fredmosen: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 300 R, Rødhals 2 SY
Odense Å: Isfugl 1 R . Ella Mikkelsen
Billesbølle Mark: Hvidsisken 1 R . Jesper Brinkmann
Flyvesandet: Grønspætte 3 R . Leif Sørensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 FU. Steen Winkel
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 1K VDR FU, Rødhals 5 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 10 R, Spætmejse 3 R, Bogfinke 5 R. Troels Guldager Nielsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 13 T, Toppet Lappedykker 9 T, Gråstrubet Lappedykker 11 T, Skarv 170 T, Knopsvane 9 T, Pibesvane 7 T, Sangsvane 1 T, Grågås 115 T, Bramgås 1330 T, Krikand 70 T, Havlit 30 T, Sortand 64 T, Toppet Skallesluger 18 T, Rød Glente 3 T, Spurvehøg 1 T, Musvåge 28 T, Vandrefalk 1 T, Dværgmåge 14 T, Huldue 7 T, Ringdue 900 T, Hedelærke 17 T, Sanglærke 49 T, Engpiber 18 T, Skærpiber 4 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 2 T, Misteldrossel 8 OF, Drossel sp. 200 T,
Fuglekongesanger 1 FU, Gransanger 5 R, Fuglekonge 8 FU, Allike 540 T, Bogfinke/Kvækerfinke 250 T, Grønirisk 140 OF, Stillits 60 T, Grønsisken 190 T, Bjergirisk 125 T, Stor Gråsisken 370 R, Lille Korsnæb 22 T, Dompap 11 OF, Gulspurv 8 T, Rørspurv 4 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Bramgås 1490 T, Musvåge 112 T, Sangdrossel 2 R, Stor Gråsisken 90 R, Lille Korsnæb 14 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 12 R, Bramgås 85 R, Knarand 17 R, Skeand 21 R, Vandrikse 3 R, Rørspurv 3 R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Ederfugl 5500 R, Havlit 85 R, Sortand 70 R, Fløjlsand 20 R. Søren Bøgelund
Keldsnor: Snespurv 5 R . Finn Skov 
Vesteregn: Blisgås 12 R, Grågås 410 R, Bramgås 1180 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 OF, Havørn 2 , Musvåge 4 R, Sjagger 320 R, Ravn 2 OF, Stær 80 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 9 R, Blisgås 12 R, Grågås 560 R, Bramgås 1470 R, Pibeand 320 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Ravn 2 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skarv 550 OF, Blisgås 35 OF, Bramgås 620 SV, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 V, Musvåge 662 NV, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 V, Ringdue 2200 T, Allike 625 T. Gregers Johannesen
Fårevejle: Råge 10 R, Gråkrage 15 R. Klaus Malling Olsen
Vester Aaby: Agerhøne 3 R. Leif Kristensen 
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 2 FU, Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Grønbenet Rørhøne 21 R, Blishøne 9 R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 1 R, Ringdue 30 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 M R, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 2 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 7 FU, Skovskade 3 R, Husskade 7 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 5 R. Kresten Madsen
Fjordmarken: Sølvhejre 1 FU. Kurt Due Johansen
Nyborg Slot: Isfugl 1 M 1K R. Peter Pelle Clausen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Klinten ved Lundsgård: Bjergirisk 11 R. Evald Mehlsen
Brahesborg og Brahesborg Skov: Fuglekonge 5 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Ravn 4 R. Kirsten Pedersen
Roerslev: Hjejle 600 R. Kurt Due Johansen
Flyvesandet: Grønspætte 3 R , Bjergirisk 70 R. Leif Sørensen


        

Søndag den 5. november 2017              Solopgang: 07:30 Solnedgang: 16:32

Svendborg Golfbane: Grågås 22 NØ, Blishøne 2 FU, Ravn 1 R, Stær 60 V, Grønsisken 60 FU, Grønsisken 40 R
Brændegård Sø
: havørn 1 R AD M. Erik Thomsen
Odense Å v/Brobyværk
: Vandstær 1 R . Leif Sørensen
Lundeborg, matriklen: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Susanne Rørdam Skov
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 17 R, Toppet Lappedykker 7 R, Pibeand 2 R, Knarand 57 R, Krikand 1 R, Taffeland 25 R, Troldand 300 R, Hvinand 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 400 R, Huldue 1 R, Lille Korsnæb 13 OF. Annette Friis
Gl. Nyby: Grønspætte 1 R,  Stor Flagspætte 1 R. Annette Friis 
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 R Knarand 2 R, Skægmejse 11 R. Annette Friis
Nørreskov (Tåsinge): Grønspætte 1 R. Annette Friis
Monnet, Tåsinge: Gravand 3 R, Spidsand 4 R, Storspove 1 R. Annette Friis
Siø: Havørn 1 OF. Steen Winkel
Gulstav: Stillits 45 R, Stor Gråsisken 675 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Østerskov: Fuglekonge 30 FU, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Ole Goldschmidt  
Keldsnor: Blisgås 10 R, Grågås 670 R, Bramgås 1100 R, Pibeand 340 R, Musvåge 1 R, Ravn 2 R. Nis Rattenborg
Bagenkop Havn: Middelhavssølvmåge 1 1K R, Kaspisk Måge 5 , Svartbag 20 R, Skærpiber 3 R. Jacob Sterup
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 2 FU, Rødben 1 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 20 R. Jacob Sterup
Klise Nor: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 , Grågås 75 R, Pibeand 5 R, Knarand 7 R, Krikand 15 R, Blishøne 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Råge 30 FU. Jacob Sterup
Løkkeby Enge: Grønirisk 120 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 AD R, Grågås 150 R, Bramgås 500 R, Pibeand 80 FU, Krikand 18 FU, Gråand 55 R, Skeand 20 FU, Taffeland 490 R, Troldand 500 R, Bjergand 50 R, Musvåge 4 R, Stormmåge 500 FU, Svartbag 1 AD FU. Jacob Sterup
Spodsbjerg Havn: Bramgås 88 S, Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 30 R, Skærpiber 1 R, Bjergpiber 1 FU. Jacob Sterup
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Engpiber 4 R, Sortkrage 1 R. Jacob Sterup
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 75 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 20 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 2 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Havørn 2 AD R, Dobbeltbekkasin 7 R, Svartbag 2 AD R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 725 OF, Bramgås 1500 OF, Bjergirisk 110 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Pibeand 410 R, Krikand 40 R, Spidsand 30 R, Skeand 60 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blisgås 20 R, Grågås 710 R, Bramgås 1480 R, Havørn 2 , Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 35 OF, Dobbeltbekkasin 2 OF, Sjagger 770 R, Ravn 4 R, Stær 160 R, Stillits 20 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Bramgås 2240 T NAT. Gregers Johannesen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Lille Korsnæb 12 FU. Tom Giersing
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle):Lille Korsnæb 8 FU. Inger Christensen
Sollerup: Trane 4 OF. Tom Giersing
Sollerup: Trane 4 OF. Inger Christensen
Hornenæs Skov: Musvåge 4 R, Sjagger 9 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 1 FU, Skarv 36 R, Fiskehejre 14 R, Grågås 26 R, Bramgås 410 OF, Bramgås 97 FU, Pibeand 56 FU, Krikand 35 R, Gråand 229 R, Spidsand 11 FU, Taffeland 67 R Troldand 300 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 1 OF, Vibe 7 R, Hættemåge 98 R, Stormmåge 73 R, Sølvmåge 33 R, Svartbag 4 R, Solsort 1 FU, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Stær 5 OF, Bjergirisk 23 FU, Gulspurv 6 R. Leif Kristensen
Hornenæs Skov: Musvåge 4 R, Sjagger 9 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Sangsvane 7 FU. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 25 R, Sangsvane 6 R, Grågås 350 R, Gråand 150 R, Taffeland 80 R, Troldand 120 R, Lille Skallesluger 3 R, Havørn 1 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 400 R, Hættemåge 350 R, Ringdue 5 R, Solsort 5 R, Musvit 2 R, Gråkrage 12 R, Skovspurv 5 R, Gulspurv 1 R. Pierre Bentzen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 16 FU, Blishøne 1 FU, Vandstær 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 90 R NAT. Dieter Maaszen
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Isfugl 2 FU, Isfugl 1 V, Skærpiber 2 R. Evald Mehlsen  
Ferritslev: Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. Eske Frank Morthensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 55 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 350 R, Stær 10 R. Annette Friis
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 3 SV. Eske Frank Morthensen
Nyborg Havn: Isfugl 1 R. Eske Frank Morthensen
Nyborg Slot: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. Peter Pelle Clausen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Huldue 2 OF. Kjeld Lund 
Aborg: Tyrkerdue 3 FU, Solsort 12 FU, Sjagger 2 FU, Husskade 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Langø: Blisgås 70 OF, Bramgås 1650 FU. Jens Bækkelund


       

Lørdag den 4. november 2017               Solopgang: 07:28 Solnedgang: 16:34

Svendborgsund øst for Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU
Siø (12:20): Havørn 1 1 R 2K. Poul Vestergaard Rasmussen
Nakkebølle: Havørn 1 R JUV (ringmærket). Erik Thomsen
Prices Have, Fåborg (13:00): Isfugl 1 R. Michael Raunholst
Purreskoven: Dompap 2 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 4 FU, Solsort 5 FU, Sort egern 1 FU, Bramgås 200 OF S (3 flokke). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Gærdesmutte 1 R. Pierre Bentzen
Brydevang (Svendborg): Solsort 2 SY, Topmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Grønirisk 1 FU, Stillits 8 FU, Dompap 2 FU. Inger Christensen
Thurø By m.m.: Ravn 2 OF, Lille Korsnæb 8 FU, Kernebider 1 R. Arne Bruun
Ristingehalvøen: Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Bramgås 1300 OF. Gregers Johannesen
Hellerup: Vindrossel 2 R, Spætmejse 2 R, Gulspurv 12 R. Leif Sørensen
Hennetved: Musvåge 1 OF. Jan Sørensen
Korsebølle Rev m.m. (hav): Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 3 R, Toppet Skallesluger 6 FU. Jan Sørensen
Lejbølle: Tårnfalk 1 OF. Jan Sørensen
Lindelse: Havørn 1 OF, Huldue 1 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Stær 70 OF. Jan Sørensen
Dageløkke: Knopsvane 1 N, Fløjlsand 1 M FU, Sølvmåge 16 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 FU. Jan Sørensen
Stengade Sø: Musvåge 1 OF. Jan Sørensen
Øster Prisskov: Skovskade 1 FU. Henry Nielsen 
Hvidkilde Sø: Tårnfalk 1 R. Annette Friis
Gudbjerg: Rød Glente 2 AD FU. Leif Bisschop-Larsen 
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 20 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 3 R, Gravand 1 R, Pibeand 40 R, Skeand 26 R, Troldand 1775 R, Bjergand 2 R, Hvinand 20 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 1 R, Halemejse 5 R, Grønsisken 40 OF, Lille Korsnæb 5 OF. Annette Friis
Hågerup: Knopsvane 9 R, Knopsvane 2 OF, Knarand 11 T, Gråand 25 R, Musvåge 2 R, Blishøne 2 FU, Gråkrage 3 FU. Leif Kristensen
Korinth: Havørn 2 R. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5 FU, Hættemåge 3 FU, Gråkrage 4 R. Leif Kristensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Knarand 14 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 70 R. Annette Friis
Brændegård Sø: Sangsvane 5 R, Skeand 35 R, Stor Skallesluger 16 R, Havørn 2 AD OF, Isfugl 1 R. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 30 R, Sangsvane 19 R, Grågås 90 R, Knarand 30 R, Gråand 200 R, Skeand 32 R, Taffeland 120 R, Troldand 250 R, Lille Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD R, Vandrikse 1 R, Blishøne 250 R. Annette Friis
Fagsted Lung: Havørn 1 1K R. Annette Friis
Vantinge:
Rød Glente 20 R NAT. Annette Friis
Vantinge:
Rød Glente 18 R NAT. Leif Sørensen
Eskildstrup v/Ringe: Vandrefalk 1 AD R. Palle Bo Larsen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 R, Vibe 50 R, Halemejse, Nordlig (caudatus) 5 FU. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Bramgås 170 SV. Palle Bo Larsen
Sønder Højrup: Sjagger 75 OF. Leif Sørensen
Søsted: Sjagger 55 R. Leif Sørensen   
Broløkke Strand: Isfugl 1 R. Bo K. Stephensen
Holckenhavn Fjord: Isfugl 2 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Vibe 120 R. Eske Frank Morthensen
Kongshøj Mølle: Isfugl 1 R NAT, Bjergvipstjert 1 R. Eske Frank Morthensen
Lillemølle (Ørbæk Å): Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Sulkendrup Mølle (Ørbæk Å): Bjergvipstjert 2 R. Peter Pelle Clausen
Brylle: Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 6 FU, Dompap 2 R. Søren G. Nielsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 4 FU, Knopsvane 3 R, Grågås 130 NV, Bramgås 460 V, Gravand 20 R, Krikand 25 R, Gråand 11 R, Taffeland 22 R, Troldand 9 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 29 FU, Hættemåge 50 OF, Ringdue 14 OF, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 5 R, Rødhals 4 R, Solsort 4 FU, Vindrossel 1 R, Skægmejse 1 R, Musvit 3 R, Husskade 2 FU, Allike 30 OF, Gråkrage 12 R, Stær 20 FU, Stillits 8 R, Grønsisken 250 TF Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 T. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Bjergirisk 26 FU. Leif Kristensen
Husby Strand, Wedellsborg: Snespurv 1 R. Mads Syndergaard
Flyvesandet: Fasan 20 FU, Ringdue 2 R, Grønspætte 1 FU, Solsort 3 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 7 FU, Musvit 5 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 3 FU, Bjergirisk 95 R, Lille Korsnæb 15 FU, Stor Korsnæb 2 FU, Snespurv 3 FU. Søren G. Nielsen
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 150 FU, Toppet Skallesluger 26 R, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 1 R. Søren G. Nielsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 10 FU, Almindelig Ryle 300 FU, Storspove 40 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Pibeand 20 FU, Vibe 140 T FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund 


     

Fredag den 3. november 2017               Solopgang: 07:26 Solnedgang: 16:36

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Bramgås 500 V. Troels Guldager Nielsen
Brændeskov (skoven): Havørn 1 OF, Tårnfalk 5 FU, Ravn 6 OF. Inger Christensen
Siø: Havørn 1 R. Troels Guldager Nielsen
Rudkøbing: Rød Glente 1 OF. Søren Bøgelund 
Hedeskov/Fruensvænge (Kirkebyskovene): Stor Tornskade 1 FU. Tom Giersing
Ristingehalvøen: Blisgås 285 SV, Grågås 1200 OF, Bramgås 1475 SV, Sjagger 550 R. Gregers Johannesen
Ørnehøj-området (Gulstav): Vandrefalk 1 SV. Troels Guldager Nielsen
Nørreballe Nor: Havørn 2 R. Troels Guldager Nielsen  
Bøjden Nor: Bramgås 550 FU, Spidsand 46 R, Taffeland 140 R, Skærpiber 5 FU, Sjagger 560 SV. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 BR FU. Søren G. Nielsen
Grusgrav øst for Nybølle: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Ormstrup: Bramgås 1710 R, Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Revninge: Bomlærke 35 SY. Evald Mehlsen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Topmejse 6 R, Ravn 11 R, Stor Korsnæb 7 FU. Søren Bøgelund
Skov SV for Vantinge: Havørn 1 OF. Per Rasmussen 
Trente Mølle m.m.: Isfugl 1 R, Grønspætte 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Bøgelund
Vantinge: Rød Glente 15 R NAT. Per Rasmussen
Helnæs Made: Grågås 800 R, Bramgås 2000 R, Bramgås 3000 SØ, Skeand 11 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 1200 R. Kirsten Pedersen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skægmejse 3 R. Evald Mehlsen
Billeshave: Bramgås 450 SV. Erik Busk
Flyvesandet: Grønspætte 3 FU, Stor Korsnæb 1 F FU. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Stor Korsnæb 4 FU. Sten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 23 FU, Bramgås 1800 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage:  Ravn 1 R. Jens Bækkelund


     

Torsdag den 2. november 2017               Solopgang: 07:24 Solnedgang: 16:38

Arreskov Sø: Duehøg 2 F (to duehøge hunner der forfulgte hinanden), Dværgfalk 1 R, Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen: Gråspurv 20 FU R, Solsort 5 FU, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 FU, Allike 4 R, Dompap 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bjerreby: Sangsvane 17 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Gesinge: Sjagger 80 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 20 FU, Sangsvane 2 R, Knarand 31 R, Gråand 11 R, Taffeland 44 R, Troldand 350 R, Hvinand 2 FU, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 3 FU, Solsort 1 R, Solsort 1 OF, Gråkrage 1 OF, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Søby Monnet, Tåsinge: Gravand 9 R. Leif Kristensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 79 FU, Hvinand 32 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Rødben 3 FU. Leif Kristensen
Ristinge Klint: Havørn 1 OF, Spurvehøg 3 V, Musvåge 52 V, Fjeldvåge 1 V. Ole Bo Olsen  
Frellesvig: Musvåge 10 , Ringdue 200 FU, Stillits 4 FU, Grønsisken 7 FU, Lille Korsnæb 16 FU, Stor Korsnæb 3 FU. Jane Ditzel
Gudbjerg: Rød Glente 1 AD FU, Musvåge 3 FU, Ravn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen (Sydfyn): Vibe 120 R, Stormmåge 1500 R. Leif Bisschop-Larsen
Lundeborg: Isfugl 1 R, Kvækerfinke 12 R. Peter Pelle Clausen
Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lundeborg: Isfugl 1 R, Kvækerfinke 12 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg Slot: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 FU. Aage Wichmann
Odense Kanal: Isfugl 2 R. Evald Mehlsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 R. Niels Lund
Flyvesandet: Tårnfalk 1 OF, Grønspætte 1 M AD FU, Stor Flagspætte 5 FU, Fuglekonge 10 FU, Topmejse 5 FU, Bjergirisk 15 FU. Keld Skytte Petersen


     

Onsdag den 1. november 2017               Solopgang: 07:22 Solnedgang: 16:40

Tange å: Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Gråand 25 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 65 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 3 R, Isfugl 1 FU, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 1 R. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 6 SV, Sortstrubet Lom 2 SV, Toppet Lappedykker 7 SV, Gråstrubet Lappedykker 23 SØ, Fiskehejre 1 SV, Knopsvane 5 SV, Blisgås 2 SV, Knortegås 3 SV, Bjergand 2 V, Havlit 15 SV, Sortand 57 SV, Fløjlsand 19 T, Hvinand 19 SV, Toppet Skallesluger 32 SV, Vandrefalk 1 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Dværgmåge 63 SV, Alk 9 V, Landsvale 4 SV, Engpiber 14 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Misteldrossel 18 SØ, Stillits 11 SØ, Grønsisken 60 SV, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 12 SV, Lille Korsnæb 12 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Knarand 23 R, Vandrikse 2 R, Isfugl 1 T, Misteldrossel 3 R, Gransanger 6 R, Skægmejse 8 R. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Rødstrubet Lom 1 T, Lom sp. 4 R, Ederfugl 7000 R, Havlit 40 R, Sortand 65 R, Lomvie/Alk 8 R. Søren Bøgelund
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Grønsisken 2 FU, Lille Korsnæb 2 FU. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Solsort 5 OF, Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Træløber 1 DØD, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Toppet Lappedykker 2 FU, Knortegås 1 R, Stor Skallesluger 1 R. Søren G. Nielsen
Vantinge:
Rød Glente 20 R NAT (Rastende på overnatningsplads, set fra 16:40 til 17:00) Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R (Efterårets første). Søren G. Nielsen
Espe Tingskov: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vantinge: Rød Glente 20 R NAT. Per Rasmussen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 143 R NAT. Dieter Maaszen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 298 R, Blishøne 2000 R. Jacob Sterup
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 2 Ø, Toppet Lappedykker 4 R, Sule 4 FU, Ederfugl 120 R, Havlit 4 R, Sortand 80 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 25 R, Musvåge 2 R, Alk 1 FU, Lomvie/Alk 11 V, Grønspætte 1 R, Sjagger 40 R, Lille Korsnæb 30 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 2 FU, Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 dec 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk