Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2021).                     Sidst opdateret 05 december 2021 10:23:56 

 

 

 

Tirsdag den 30. november 2021                         Solopgang: 08:18 Solnedgang: 15:55

Ny Gesinge: Sangsvane 16 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gudbjerg
(10:00): Duehøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøllemosen (Sydfyn): Nilgås 1 R. Leif Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 100 FU. Tom Tjørnum
Gultved:
Rød Glente 56 R NAT. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 30 FU, Sølvhejre 12 FU. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Hans Rytter
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 4 FU, Havørn 2 OF, Ravn 20 OF. Erik Damm
Scheelenborg Skov + Gods: Havørn 2 OF. Martin Rheinheimer 
Silkeå: Vandstær 1 R. Oliver Christian Gram
Staurby v/Middelfart: Agerhøne 9 OF. Michael Mosebo Jensen
Thurø Rev: Krikand 120 R. Arne Bruun


 

Mandag den 29. november 2021                         Solopgang: 08:16 Solnedgang: 15:56

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Skarv 40 FU, Strandskade 4 R
Gultved (15:20-16:25):
Rød Glente 28 R NAT. Erik Thomsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøllemosen: Sangsvaner 15 FU, Grågås 500+ FU, Bramgås 2 FU, Rød glente 1 OF, Musvåge 3 OF, Sjagger 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Vindrossel 15 R, Kernebider 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Drejet (Ærø): Sortgrå Ryle 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Ferritslev: Blå Kærhøg 1 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 25 FU, Knarand 30 FU, Spidsand 12 FU, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU. Merry Sunke Larsen
Fyns Hoved: Fløjlsand 25 Ø, Sortand 100 Ø R, Ride 2 N. Oliver Christian Gram
Glorup Park m/Holmesø: Havørn 3 R. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 39 R, Skeand 23 R, Knarand 93 R, Spidsand 27 FU, Krikand 530 R,
Sølvhejre 12 FU, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 147 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU, Storspove 70 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 160 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Krikand 140 R. Michael Mosebo Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU
. Jørn Knudsen
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 8 R NAT. Erik Damm
Silkeå: Vandstær 1 R. Claus Dalskov
Sundet, Faaborg: Stor Skallesluger 52 FU, Skeand 55 R. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 3000 OF, Skeand 34 R, Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 OF, Skægmejse 3 FU. Ole Goldschmidt
Vester Hæsinge: Blisgås 158 FU. Leif Kristensen
Wedellsborg Gods: Ravn 4 R. Michael Mosebo Jensen
Øghaven: Duehøg 1 OF. Jonas Morsing Thomasen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 100 FU. Merry Sunke Larsen


 

Søndag den 28. november 2021                         Solopgang: 08:14 Solnedgang: 15:57

Svendborg Golfbane: Gråand 4 R, Fasan 18 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gråkrage 1 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU, Vindrossel 30 R, Solsort 24 R, Sjagger 60 R, Kvækerfinke 18 R, Dompap 1 R
Silkeå
: Vandstær 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Blå Kærhøg 1 1K R, Råge 500 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 15 R
, Knarand 45 FU, Krikand 200 R, Sølvhejre 12 FU, Sølvhejre 4 R , Havørn 2 AD R Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 23 . Børge Langkilde Rasmussen
Fogense Enge (Lillestrand): Mosehornugle 1 FU. Jens David Kofoed Mogensen
Gultved:
Rød Glente 55 R NAT. Leif Sørensen
Gultved:
Rød Glente 28 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Hav øst for Thurø: Toppet Skallesluger 125 R. Arne Bruun
Kirkendrup Skov: Solsort 25 R. Kristoffer Hansen
Paddesø: Natugle 3 SY. Anton Markvard
Silkeå: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Gunnar Jørgensen
Skårupøre Sund: Hvinand 328 Ø. Arne Bruun
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 2 R, Sildemåge 1 AD R. Jan Stener Jørgensen
Æbelø: Stenvender 10 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Bjergirisk 200 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1000 OF, Knarand 30 FU, Spidsand 18 FU, Sølvhejre 2 FU, Hjejle 500 OF, Vibe 500 OF, Storspove 50 FU, Havørn 3 OF. Freya Mørup-Petersen


 

Lørdag den 27. november 2021                          Solopgang: 08:12 Solnedgang: 15:58

Brændeskov: Fuglekonge 1 R. Lars Kirk
Purreskoven
: Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Ole Goldschmidt
Bregnør Bugt: Havørn 2 R. Geert Mørk
Brændegård Sø: Sølvhejre 23 R, Blå Kærhøg 1 OF. Morten Kristiansen
Fårevejle: Sjagger 400 FU. Ole Goldschmidt
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Grågås 2000 FU. Hans Rytter
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 500 R. Jens Bækkelund
Hannebjerg Mose: Taffeland 200 R, Troldand 2200 R. Ole Goldschmidt
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 56 FU. Jørn Knudsen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Jan Sørensen
Håre Bjerge: Ravn 3 R. Anders Myrtue
Keldsnor: Allike 2400 FU. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Kongshøj Å ved udløb: Isfugl 1 R T. Jørn Knudsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Skallesluger 12 R, Havørn 2 AD R. Kurt Kaack Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Nørreballe Nor: Skeand 18 FU, Sølvhejre 3 FU. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Knortegås, Sortbuget (ssp. nigricans) 1 FU
. Ole Goldschmidt
Stokkebækken (Hesselager - udløb): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Storeholm + øhavet nord for: Bjergirisk 200 FU. Ole Goldschmidt 
Søby Sø (Nr. Søby): Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Thurø Rev: Krikand 180 R. Arne Bruun
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen


 

Fredag den 26. november 2021                          Solopgang: 08:11 Solnedgang: 15:59

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 40 R, Hvinand 86 R, Toppet Skallesluger 40 R, Gråand 60 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 190 FU. Ole Henrik Scharff
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 59 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 28 R. Leif Kristensen
Egense v/Svendborg: Grågås 550 R. Niels Andersen
Flyvesandet: Skovhornugle 3 R. Ella Mikkelsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Grågås 1720 FU. Hans Rytter
Gultved:
Rød Glente 60 R NAT. Per Rasmussen
Frellesvig: Trane 1 FU. Jane Ditzel
Helnæs Made: Storspove 59 R, Havørn 2 FU. Mikael Kristensen
Horseklint:
Sortand 5000 FU, Sortgrå Ryle 2 FU. Geert Mørk
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Silkeå: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 4 T. Søren Bøgelund


 

Torsdag den 25. november 2021                         Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:00

Vejlen, Taasinge: Storspove 39 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Strammelse: Havørn 1 OF AD. Poul Vestergård Rasmussen

Lunkebugten
: Rødben 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Siø Sund: Bramgås 1 R (vingeskadet). Lars Kirk
Bøllemosen: Sangsvane 1 R. Lars Kirk
Fruens Bøge, Skovalleen: Blishøne. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 600 R, Pibeand 354 FU, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Vandstær 1 R
. Pierre Bentzen
Ferritslev: Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 41 R NAT. Karl Top
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU. Tom Tjørnum
Hjallese: Allike 700 OF. Martin Rheinheimer
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 OF, Ravn 8 OF. Leif Sørensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 2 FU. Geert Mørk
Sandholt Gods m/enge og marker: Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Strandenge v/Jersore: Bjergirisk 150 FU. Jens Bækkelund
Svendborg, Trappebækken: Vandstær 1 R. Niels Andersen
Æbelø: Snespurv 8 FU. Jens Bækkelund


 

Onsdag den 24. november 2021                         Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:01

Lunkebugten: Rødben 1 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Havørn 2 R. Erik Thomsen
Purreskoven
: Rødhals 1 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Skægmejse 4 FU. Ole Frøstrup Andersen
Gultved:
Rød Glente 27 . Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 137 FU. Jørn Knudsen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Niels Andersen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 15 R. Jens Bækkelund
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Slipshavn Enge: Gråstrubet Lappedykker 14 R. Flemming Johansen
Sortemosen: Havørn 1 AD R, Trane 5 R. Morten Kristiansen
Østerø Sø (Knudshoved): Hvinand 150 FU. Jørn Knudsen


 

Tirsdag den 23. november 2021                         Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:02

Brændegård Sø: Krikand 250 R, Sølvhejre 31 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Lundeborg, havet nord for
: Ederfugl 200 + FU, Toppet skallesluger 5 FU, Hvinand 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Halsmose (16:33):
Rød glente 20 R NAT . Mikael Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 650 R, Pibeand 960 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 IMM R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Lille Skallesluger 12 R, Stor Skallesluger 73 R,
Sølvhejre 4 FU, Sølvhejre 22 R, Duehøg 1 OF, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 250 R,
Sølvhejre 31 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Bjergand 835 R, Skeand 10 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 2 FU. Jens Rasmussen
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 300 FU, Krikand 100 R. Jens Bækkelund
Gultved:
Rød Glente 19 R. Ole Frøstrup Andersen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 400 R. Jens Bækkelund
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 1 FU. Thomas Kampmann
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 8 R. Jens Bækkelund 
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 FU. Jens Rasmussen
Silkeå: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen
Silkeå: Vandstær 1 R. Laila Bøhrk


  

Mandag den 22. november 2021                        Solopgang: 08:04 Solnedgang: 16:04

Svendborg Golfbane: Gråand 8 R, Fasan 2 R, Havørn 1 OF, Musvåge 3 R, Ravn 3 R, Vindrossel 30 R, Solsort 20 R,
Sørup Sø v/Svendborg: Stor Skallesluger 24 R
Knudshoved Færgehavn: Alk 1 FU, Marsvin 3 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skeand 10 FU. Gunhild Brink
Gultved:
Rød Glente 20 R. Erik Overlund
Gyldensteen: Reservatet: Storspove 105 FU, Bjergirisk 200 FU. Jens Bækkelund
Kværndrup: Havørn 4 R. Jan Stener Jørgensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Duehøg 1 OF. Jørn Knudsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Siø: Blå Kærhøg 1 M R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 . Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 2 . Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Råge 520 OF. Martin Rheinheimer
Vesteregn: Bramgås 1830 R. Nis Rattenborg
Æbelø: Havørn 3 R. Jens Bækkelund


 
                                          Skal ses i stor størrelse - klik på foto!

Søndag den 21. november 2021                        Solopgang: 08:02 Solnedgang: 16:05

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Blisgås 110 R, Knarand 130 R, Krikand 225 R,
Sølvhejre 10 FU, Sølvhejre 22 R , Havørn 2 AD OF, Havørn 3 IMM FU, Havørn 2 JUV R, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Lars Rasmussen
Bøjden Nor: Bramgås 1200 R, Bjergand 1300 R. Morten Møller Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 40 R, Sølvhejre 1 FU. David B. Collinge
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 FU. Martin Høj Hansen
Fjelsted Skov: Havørn 2 OF. Hans Henrik Pinnerup
Grusgrave v/Birkum: Grågås 800 R, Tundrasædgås 2 R, Blisgås 57 R, Knarand 51 R, Krikand 130 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Tundrasædgås 10 R. Anton Markvard
Grusgrave vest for Rolsted: Knarand 70 R. Per Rasmussen
Gulstav: Mosehornugle 1 SV. Søren Bøgelund
Gultved:
Rød Glente 15 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 5000 FU, Grågås 600 FU,
Sølvhejre 19 R, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 25 FU, Sølvhejre 12 FU, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum 
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Søkonge 0 R. Martin Høj Hansen
Hesbjerg Skov: Kernebider 20 R. Terje Seidenfaden
Kattekilde: Grågås 1300 FU. Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Sule 1 S,
Søkonge 6 , Ride 2 OF, Bjerglærke 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Lammesø: Havørn 3 R. Ingelise Aarøe Petersen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Bjergirisk 250 FU. Niels Andersen
Munke Mose: Rørhøne (Grønbenet) 48 R. Terje Seidenfaden
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Lars Rasmussen
Nordskov (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 FU. John Jensen 
Odense Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm: Havørn 2 R. Martin Høj Hansen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 R. Andreas Winding Mønsted
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Bjerglærke 4 S. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Bramgås 1260 SV, Krikand 115 R. Arne Bruun
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Jørn Knudsen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 3 FU, Skægmejse 10 FU. David B. Collinge
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 4 R. Martin Høj Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 3 R, Skægmejse 12 R. Stefan Stürup


 

Lørdag den 20. november 2021                        Solopgang: 08:00 Solnedgang: 16:06

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 2 N, Hvinand 22 R, Toppet Skallesluger 47 R, Lille Lappedykker 24 FU
Brændegård Sø (14:00):
Sølvhejre 28 R, Havørn 2 R, Stor skallesluger 18 R, Ilder 1 R (tæt på ca 20 minutter-videofilmet). Birte og Flemming Byskov
Holckenhavn Fjord: Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 4 OF, Lille Lappedykker 28 R, Blishøne 125 R, Musvåge 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Skeand 30 FU, Knarand 70 FU, Krikand 250 R,
Sølvhejre 35 R, Havørn 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Davinde
: Blå Kærhøg 1 FU. Andreas Winding Mønsted
Davinde: Blå Kærhøg 1 BR FU. Sten Nielsen
Flyvesandet: Hjejle 300 R, Bjergirisk 200 FU. Morten Møller Hansen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 2 R. Ole Friis Larsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 2 R, Bjergvipstjert 1 R. Stefan Stürup
Grusgrave v/Birkum: Knarand 29 R. Andreas Winding Mønsted
Grusgrave v/Birkum: Knarand 29 R. Sten Nielsen
Gultved:
Rød Glente 46 R NAT . Palle Bo Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2100 R, Lille Skallesluger 15 R, Skeand 18 R, Gråand 550 R, Krikand 240 R,
Sølvhejre 14 FU. Morten Møller Hansen
Gyldensteen: Langø: Duehøg 1 F OF. Morten Møller Hansen 
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 28 R. Leif Sørensen
Martofte: Ringdue 1000 OF. Bo K. Stephensen
Munkebo: Klippedue (tamdue) 60 FU. Peter Lillesø
Nyborg Slot: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Nyløkke v/Ørbæklunde: Vandstær 1 FU T. Jørn Knudsen
Odense Havn: Snespurv 9 R
. Laura Rytter Holm
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 R. Ingelise Aarøe Petersen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. David B. Collinge
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 R. Martin Høj Hansen
Odense Å (fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Martin Høj Hansen
Ryslinge: Rød Glente 2 FU. Palle Bo Larsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Sellebjerg v/Marslev: Isfugl 1 R. Allan Palmgren
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 150 R, Krikand 150 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 FU. Claus Dalskov


 

Fredag den 19. november 2021                        Solopgang: 07:58 Solnedgang: 16:08

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 OF
Svendborgsund ved Iholm: Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 68 R, Gråand 80 R, Lille Lappedykker 16 FU, Fiskehejre 14 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 18 R, Strandskade 2 R, Musvåge 1 R,
Vemmenæs: Knortegås 28 R
, Bramgås 400 R, Grågås 100 R, Ringdue 120 R. Lars Kirk
Gultved
(15:10-15:55):
Rød glente 35 R NAT. Erik Thomsen
Lindkær v/Ravnholt
: Knopsvane 2 R, Vibe 75 OF, Duehøg 1 OF, Ravn 15 OF
Purreskoven: Musvit 4 FU, Blåmejse 6 FU, Bogfinke 4 FU, Spætmejse 1 FU, Rødhals 1 FU, Dompap 2 FU, Grønirisk 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Havørn 2 OF. Geert Mørk
Brændegård Sø: Knarand 75 R, Krikand 110 R,
Sølvhejre 28 R, Havørn 2 , Ravn 4 R. Ole Friis Larsen
Bøjden Nor: Taffeland 175 R, Bjergand 325 R, Skeand 12 R, Sortkrage 15 R. Aase Busk Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 25 FU, Knarand 25 FU, Sølvhejre 10 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 500 R, Dobbeltbekkasin 30 R. Andreas Winding Mønsted 
Hellemose Skov: Sølvhejre 1 OF. Flemming Johansen
Kerteminde Havn: Lomvie 1 FU. Søren Louis Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 OF, Ravn 15 OF. Leif Sørensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 26 R,
Sølvhejre 5 FU. Carsten Skou
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 8 R, Ravn 12 OF. Lars Petersen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 3 FU. Geert Mørk 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 2 OF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Sortebjerg Vænge m.m.: Ravn 6 OF. Arne Bruun
Vindinge Å, Kalvehave-E20/Gedsbjerg: Isfugl 1 FU, Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU T. Jørn Knudsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 55 R, Knarand 96 R, Spidsand 10 R, Krikand 260 R, Sølvhejre 1 R, Storspove 70 R, Skægmejse 14 R. Anders Myrtue


 

Torsdag den 18. november 2021                        Solopgang: 07:56 Solnedgang: 16:09

Gultved (15:14-15:46): Rød glente 40 R NAT, Rød glente 12 R NAT (i en skov der ligger sydligere). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Freddy Hansen
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Havørn 3 R Ø. Ulla Baslund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 16 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Vibe 630 R. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Jordløse Skov: Skovsneppe 1 R. Leif Kristensen
Lillemølle (Ørbæk Å): Vandstær 1 R. Hans Rytter
Rud, Ålehoved: Sølvhejre 1 FU, Hjejle 300 FU T. Ulla Baslund 
Sømark Skov: Havørn 3 R. Arnbjørn Jens Jørgensen
Teglværkskoven: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Jørn Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Claus Dalskov


 

Onsdag den 17. november 2021                        Solopgang: 07:54 Solnedgang: 16:11

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 24 R, Sangsvane 6 R, Toppet Skallesluger 68 R, Lille Lappedykker 12 R, Storspove 4 FU, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Ravn 1 R, Marsvin 3 FU
Gultved:
Rød Glente 37 R NAT ( 2 glenter drog dog videre mod NV og tog ikke plads i træerne i lunden sammen med de andre, hvor hovedparten kom flyvende fra de høje piletræer mod SØ. Nyt supplerende overnatningssted i den retning?), Musvåge 2 FU (på mark). Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk] 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 15 FU. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Fiskehejre 42 R, Isfugl 1 FU T. Jørn Knudsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU. Leif Kristensen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU, Bjergvipstjert 2 R. Jan Sørensen
Slæbæk Skov: Skovsneppe 1 R. Jan Sørensen
Thurø Rev: Snespurv 5 FU. Arne Bruun
Tranekær: Blå Kærhøg 1 OF. Claus Dalskov


  

Tirsdag den 16. november 2021                         Solopgang: 07:52 Solnedgang: 16:12

Faaborg Golfklub: Gråand 6 R, Musvåge 2 R, Ravn 2 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Bramgås 1160 T, Sortand 244 T, Sortstrubet Lom 2 T, Dværgmåge 26 T, Dværgfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Kragholm Huse: Hjejle 750 R. Erik Overlund
Møllemade/Ellemose: Dobbeltbekkasin 23 R, Mosehornugle 1 R, Gulspurv 60 R. Michael Brunhøj Hansen
Odense Havn: Snespurv 8 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Toppet Lappedykker 158 R. Gregers Johannesen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 R. Morten Kristiansen
Thurø Rev: Krikand 133 R, Snespurv 5 R. Arne Bruun


 

Mandag den 15. november 2021                        Solopgang: 07:50 Solnedgang: 16:14

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Enkeltbekkasin 1 R. Aksel Christensen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Dværgfalk 1 FU. Erik Busk
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø:
Sølvhejre 33 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Havlit 251 T, Rødstrubet Lom 8 T, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 20 T, Sortstrubet Lom 1 T, Fjeldvåge 3 T. Anton Markvard
Jersore: Islandsk Ryle 14 FU. Aage Wichmann
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 3 FU. Anton Markvard
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Merry Sunke Larsen
Lohals: Snespurv 18 FU. Laila Neermann
Møllemade/Ellemose: Stillits 130 R, Gulspurv 74 R. Michael Mosebo Jensen
Noret v/Holckenhavn: Lille Lappedykker 150 FU. Merry Sunke Larsen
Skåstrup Strand Sommerhusområde:
Fyrremejse 1 FU. Erik Damm 
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K OF. Anton Markvard

Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Anders Myrtue
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 89 FU, Spidsand 22 FU, Sølvhejre 2 FU, Storspove 57 FU, Skægmejse 2 FU. Ole Goldschmidt 
Universitetet, Odense: Allike 750 R NAT, Råge 800 R NAT. Martin Rheinheimer


 

Søndag den 14. november 2021                        Solopgang: 07:48 Solnedgang: 16:16

Svendborg Golfbane: Sangsvane 12 V, Gråand 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Vindrossel 22 R, Grønsisken 18 R
Brændegård Sø:  Stor Skallesluger 52 R,
Sølvhejre 33 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Skovhornugle 3 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Dværgmåge 1 1K R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 55 FU, Skeand 12 FU, Knarand 75 FU,
Sølvhejre 7 FU , Sølvhejre 26 R, Havørn 2 AD R, Ravn 3 FU, Ravn 8 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:  Stor Skallesluger 52 R,
Sølvhejre 33 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Ringdue 1200 TF, Skarv 680 OF, Blå Kærhøg 1 M T. Frank Jensen-Hammer
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Egebjerggård Storskov: Skovhornugle 3 R. Karen Hasselbalch Thomsen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R T. Morten Jensen
Gultved:
Rød Glente 50 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 18 FU, Blå Kærhøg 1 M R. Jørgen Hjorth Jensen 
Gyldensteen: Langø Plantage: Isfugl 1 FU. Geert Mørk
Helnæs Made: Stor Tornskade 1 R. Tom Giersing
Klæsø Nor: Troldand 1100 R. Niels Bomholt Jensen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindelse Nor: Sølvhejre 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 6 FU, Havørn 2 OF, Snespurv 28 FU. Carsten Skou
Møsteskov/Hanneslund: Rød Glente 15 R NAT, Ravn 30 R NAT. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU, Sjagger 1200 FU. Kurt Kaack Hansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 9 R. Jan Stener Jørgensen
Søby Monnet, Tåsinge: Havørn 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Æbelø Holm: Bjergirisk 250 FU. Jens Bækkelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 27 FU, Knarand 45 FU, Krikand 103 FU. Gunhild Brink
Årslev (Midtfyn): Allike 1000 OF. Per Rasmussen


 

Lørdag den 13. november 2021                        Solopgang: 07:46 Solnedgang: 16:17

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 160 V
Sandholdt: Blå kærhøg 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bjergand 300 FU, Spidsand 40 FU. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Knarand 78 R, Krikand 100 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Helnæs Made: Ravn 3 FU. Stig Prehn 
Hunderup-kvarteret, Odense: Bjergvipstjert 1 OF. Søren Gjaldbæk
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blishøne 500 R. Peter Lillesø
Ladby v/Kerteminde: Bramgås 2000 OF. Birthe Karpfen
Lamdrup v/Nyborg: Grågås 550 R. Hans Rytter
Møllemade/Ellemose: Kortnæbbet Gås 37 V, Ravn 3 R. Michael Mosebo Jensen
Nyborg Havn: Bjergvipstjert 1 R. Laila Neermann
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Michael L.J. Glentedal
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Sybergland: Bramgås 1500 OF, Havørn 2 FU. Jens Peter Bech
Sybergland: Knarand 25 R. Allan Palmgren
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 38 R, Spidsand 15 R, Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Østerø Sø (Knudshoved): Snespurv 12 FU. Julie W. Broge


 

Fredag den 12. november 2021                        Solopgang: 07:44 Solnedgang: 16:19

Ny Gesinge (09:45): Nøddekrige 1 R (kortvarigt i haven fløj mod nord - Vejlen/Vornæs Skov?). Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vårø: Havørn 1 R, Grønirisk 6 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 109 R. Anders Myrtue
Dovns Klint: Bramgås 3440 T, Fløjlsand 46 T, Sortand 111 T, Toppet Skallesluger 122 T, Rødstrubet Lom 37 T, Sortstrubet Lom 5 T, Dværgmåge 2 T, Rød Glente 2 T, Stor Tornskade 1 T, Hedelærke 4 T, Vindrossel 600 T, Sjagger 290 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1080 T, Snespurv 6 T. Frank Jensen-Hammer
Ferritslev: Ravn 5 FU. Per Rasmussen
Gulstav:
Bramgås 10000 OF, Bramgås 1500 T. Frank Jensen-Hammer
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU. Tom Giersing 
Horseklint: Sortand 1100 R, Søkonge 1 R. Mogens Ribo Petersen
Kerteminde: Snespurv 14 R. Ivan Sejer Beck
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 FU. Pierre Bentzen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Carsten Skou
Ny Gesinge:
Nøddekrige 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Laila Neermann
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 FU. Leif Sørensen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 4 . Laila Neermann
Sybergland: Sølvhejre 1 OF. Birthe Karpfen 
Søndersø (Nordfyn): Skovsneppe 1 DØD. Anders Nielsen


 

Torsdag den 11. november 2021                      Solopgang: 07:42 Solnedgang: 16:21

Svendborg Golfbane: Sangsvane 6 SV, Gråand 6 R, Ringdue 30 R, Stor Flagspætte 1 R, Ravn 1 R, Vindrossel 16 R, Grønsisken 14 R
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 2 R, Fjeldvåge 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Grusgrav v/Ravnegårdsvej, Ollerup
: Blå kærhøg 1 FU. Søren Wiggers
Gultved (15:50-16:25):
Rød glente 60+ R NAT. Erik Thomsen
Gultved:
Rød glente 60+ R NAT. Karsten Nielsen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Tårnsfalk 1 FU. Leif Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 5 R, Skarv 125 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Tårnfalk 1 R, Skærpiber 2 R, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Havn: Bramgås 1920 , Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Niels Kristian Bech Jensen
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Ringdrossel 1 M R. Aksel Christensen
Faaborg: Sjagger 250 V, Bjergvipstjert 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU. Mikael Kristensen
Helnæs Made: Skeand 10 FU, Pibeand 1283 R, Storspove 59 R, Blå Kærhøg 1 FU. Mikael Kristensen
Hjallese: Halemejse 30 FU. Martin Rheinheimer
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Leif Kristensen
Monnet, Tåsinge: Skeand 12 FU, Spidsand 72 FU, Sølvhejre 2 FU, Vandrefalk 1 FU. Carsten Skou
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R. Leif Sørensen
Thurø Rev: Krikand 123 R. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Allike 875 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Havørn 4 FU. Carsten Skou
Østerø Sø (Knudshoved): Spidsand 13 FU. Leif Kristensen


  

Onsdag den 10. november 2021                      Solopgang: 07:40 Solnedgang: 16:22

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 5000 R, Hvinand 32 R, Toppet Skallesluger 26 R
Odense Å v/Brobyværk
: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Dværgmåge 25 S. Erik Overlund
Dovns Klint: Tajgasædgås/Tundrasædgås 30 T, Havlit 103 T, Ederfugl 1030 T, Toppet Skallesluger 304 T, Rødstrubet Lom 40 T, Skarv 700 OF, Dværgmåge 184 T. Frank Jensen-Hammer
Enemærket v/Holstenshus: Bjergvipstjert 1 V. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Tajgasædgås/Tundrasædgås 14 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 21 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Bramgås 1110 R. Nis Rattenborg
Lindved Frugtplantage: Skovsneppe 1 R. Lars Andersen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 29 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 500 R, Pibeand 800 R, Isfugl 1 OF. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Rørdrum 2 R, Sølvhejre 2 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R. Nis Rattenborg
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 FU
. Leif Kristensen
Ormstrup (Langeland): Bramgås 3690 R. Nis Rattenborg
Rath: Bramgås 2270 R. Nis Rattenborg
Storeholm + øhavet nord for: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 140 R, Strandhjejle 20 R, Hjejle 1600 R, Storspove 50 R, Bjergirisk 110 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Hættemåge 745 OF, Allike 660 OF. Martin Rheinheimer 


  

Tirsdag den 9. november 2021                      Solopgang: 07:38 Solnedgang: 16:24

Holckenhavn Fjord: Sangsvane 12 OF, Hvinand 12 R, Gråand 14 R, Lille Lappedykker 47 R, Toppet Lappedykker 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brobyværk: Vandstær 1 FU. Jens Rasmussen
Brændegård Sø: Grågås 2000 FU, Sølvhejre 17 FU, Havørn 2 FU, Ravn 5 FU. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Bjergand 600 FU, Skeand 13 FU, Sortgrå Ryle 1 FU. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Bjergand 750 FU, Skeand 21 FU, Krikand 121 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Havørn 2 R, Bjergirisk 160 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Havlit 191 T, Ederfugl 1630 T, Sortand 298 T, Hvinand 258 T, Toppet Skallesluger 539 T, Bjergand 166 T, Spidsand 39 T, Rødstrubet Lom 132 T, Sortstrubet Lom 6 T, Almindelig Kjove 1 1K T, Ride 1 1K T, Dværgmåge 677 T, Blå Kærhøg 1 T, Vindrossel 100 T, Bjergirisk 170 T. Frank Jensen-Hammer
Ferritslev: Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Flyvesandet:
Søkonge 2 V. Anton Markvard
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Grusgrave v/Birkum: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 25 FU, Sølvhejre 20 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Havndrup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 47 R. Leif Sørensen
Hovedskov v/Sandholt: Havørn 2 AD OF. Leif Kristensen
Keldsnor: Bramgås 2170 R. Nis Rattenborg
Kerteminde: Snespurv 17 FU. John Jensen
Munkebo: Bramgås 1000 T NAT. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Bramgås 2260 R, Skeand 30 R, Spidsand 20 R, Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU, Rød Glente 3 OF, Ravn 4 OF. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:  Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 2040 R. Nis Rattenborg
Æbelø: Havørn 7 FU, Æbelø Holm: Bjergirisk 200 FU. Jens Bækkelund
Ålemose v/Humble: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun


  

Mandag den 8. november 2021                      Solopgang: 07:36 Solnedgang: 16:26

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Krikand 285 R, Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 700 R, Spidsand 20 FU, Krikand 137 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 21 FU, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 255 R. Jens Bækkelund
Munkebo: Bramgås 1000 T NAT. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Tajgasædgås/Tundrasædgås 19 S, Huldue 4 R. Michael Mosebo Jensen
Møllemade/Ellemose: Tajgasædgås/Tundrasædgås 19 S, Sanglærke 50 R. Michael Brunhøj Hansen 
Odense Havn: Skovsneppe 1 DØD. Henrik Mørup-Petersen
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Ravn 6 OF. Mikael Kristensen
Universitetet, Odense: Allike 800 OF, Råge 630 OF. Martin Rheinheimer


  

Søndag den 7. november 2021                      Solopgang: 07:34 Solnedgang: 16:28

Flyvesandet: Skovhornugle 3 R . Søren Gjaldbæk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs By (Nordfyn): Bjergvipstjert 1 OF. Brian Wielsøe
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Bjergvipstjert 1 R. Jens-Gert Hansen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Bramgås 2000 OF. Anders Myrtue
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Knarand 90 R,
Sølvhejre 32 FU, Ravn 16 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 29 R, Høg sp. 1 OF, Ravn 6 OF. Jens-Gert Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Bjergand 725 R. Mikael Kristensen
Fiskerup Skov: Ravn 14 OF. Per Rasmussen
Flyvesandet: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 2 V, Spidsand 18 V, Sule 6 V,  Alkefugl sp. 12, Skovhornugle 1 R
,  Snespurv 8 V. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Spidsand 18 T, Sule 4 T. Leif Sørensen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Fløjlsand 100 R, Sortand 2000 R. Anders Myrtue
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R. Marianne Bjerre
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 25 R,
Sølvhejre 15 FU, Havørn 3 OF. Tom Tjørnum
Keldsnor: Bramgås 1940 R, Skeand 70 R, Trane 6 SV. Nis Rattenborg
Langø Hoved: Snespurv 5 FU. Søren G. Nielsen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 4 R, Vandrefalk 2 R, Snespurv 30 FU. Leif Bisschop-Larsen
Møllemade/Ellemose: Lapværling 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Skeand 80 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 3 R, Sølvmåge, Britisk (ssp. argenteus) 2 R, Havørn 2 . Nis Rattenborg 
Ormstrup (Langeland): Bramgås 3600 R. Nis Rattenborg
Rath: Bramgås 1320 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R. Nis Rattenborg
Siø: Trane 7 OF. Karen Kusk
Storeholm + øhavet nord for: Strandhjejle 35 R, Hjejle 1600 R. Nis Rattenborg
Svanninge Bjerge NØ (Knagelbjerg Skov): Ravn 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Svindinge: Grågås 1300 FU. Hans Rytter 
Tangkrog: Blå Kærhøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Tangkrog: Havørn 2 R. Per Rasmussen 
Thurø Rev: Krikand 125 R, Snespurv 9 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Æbelø: Snespurv 15 FU. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 6. november 2021                        Solopgang: 07:32 Solnedgang: 16:30

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 18 R. Leif Kristensen
Dræby Fed: Blå Kærhøg 1 FU. Peter Lillesø
Flyvesandet: Sule 2 OF. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Knarand 44 R, Krikand 130 R, Havørn 2 AD FU. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 FU. Karen Koefoed
Lindholm v/Allested: Trane 12 T FU. Stoffer Jaeger
Lumby Middelgrund: Pibeand 300 FU, Blå Kærhøg 1 S. Peter Lillesø
Munkebo: Bramgås 1000 T NAT. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Sangdrossel 110 T, Stor Korsnæb 10 S. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Skaboeshuse: Skægmejse 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sybergland: Skeand 20 R, Pibeand 360 FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Tranekær: Duehøg 1 F AD OF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg


 

Fredag den 5. november 2021                        Solopgang: 07:30 Solnedgang: 16:32

Espe: Grågås 50 T V . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Kværndrup Vænge
: Hjejle 250 R, Vibe 40 R, Sjagger 14 FU. Lars Kirk
Sandholt Gods m/enge og marker
: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 31 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 17 R, Havørn 2 AD OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 3 OF. Flemming Johansen
Bøsøre: Stenvender 3 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Bramgås 1000 OF, Bramgås 6960 T, Ringdue 6000 T, Rød Glente 3 T Musvåge 122 T, Hedelærke 1 T. Frank Jensen-Hammer
Ferritslev: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Flyvesandet: Sule 1 T FU, Blå Kærhøg 1 R. Anders Myrtue
Flyvesandet: Sule 3 OF. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sule 2 Ø, Bjergirisk 200 FU, Snespurv 17 V. Ella Mikkelsen
Faaborg: Ringdue 1680 SV. Per Damgaard Poulsen
Gultved:
Rød Glente 25 R NAT. Erik Overlund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 17 R. Jens Bækkelund
Gyngstrup: Bramgås 2000 FU. Søren G. Nielsen
Holstenshus Slotspark: Blå Kærhøg 1 BR SV, Stor Tornskade 1 SV, Ravn 4 R, Hedelærke 7 SV. Per Damgaard Poulsen
Juelsberg Skove: Rød Glente 3 OF. Jørn Knudsen
Keldsnor: Skeand 85 R, Rødstrubet Lom 9 V, Sortstrubet Lom 1 V, Musvåge 28 SV, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Kværndrup Vænge: Hjejle 250 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R, Havørn 3 . Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 OF, Havørn 2 IMM R. Claus Dalskov  
Odense Å v/Brobyværk: Vandstær 1 R, Bjergvipstjert 1 FU. David Damgaard Dysager
Revninge: Vandrefalk 1 SV. Evald Mehlsen
Ristingehalvøen: Blå Kærhøg 1 FU, Rød Glente 6 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Blå Kærhøg 1 V, Havørn 5 V. Esben Eriksen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Stengade (by + agerland): Tornirisk 70 R. Niels Bomholt Jensen
Stengade Skov: Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Storeholm + øhavet nord for: Strandhjejle 26 R, Stenvender 2 R, Vandrefalk 1 OF, Snespurv 9 R. Nis Rattenborg
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 1100 R. Nis Rattenborg 
Thurø Rev: Grønirisk 100 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 3070 R, Hjejle 470 R. Nis Rattenborg


 

Torsdag den 4. november 2021                        Solopgang: 07:28 Solnedgang: 16:34

Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Spidsand 1 R, Krikand 3 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav: Blisgås 92 T, Skovsneppe 1 R, Musvåge 41 T, Vandrefalk 1 FU T, Hedelærke 1 T. Søren Bøgelund
Gultved:
Rød Glente 39 R NAT. Per Rasmussen
Kalvehave v/Rolsted: Duehøg 1 OF. Per Rasmussen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 250 R. Rune Sø Neergaard
Sundet, Faaborg: Skeand 81 FU. Leif Kristensen


 

Onsdag den 3. november 2021                        Solopgang: 07:26 Solnedgang: 16:36

Vejlen, Tåsinge: Bramgås 700 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 R. Thomas Gulmark
Bøjden Nor: Bramgås 52 R, Taffeland 11 R, Pibeand 8 FU, Krikand 95 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bjergand 1000 R. Poul Bjerager
Egebjerggård Gods (parken og marker omkring): Bramgås 3800 R. Aksel Christensen
Fyns Hoved: Pibesvane 12 AD R V. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Grågås 660 R, Havørn 2 1K+ R, Isfugl 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gultved:
Rød Glente 38 R NAT , Vandrefalk 1 AD R. Gunnar Jørgensen
Juelsberg Skove: Rød Glente 3 OF, Musvåge 27 V, Træløber 3 FU. Jørn Knudsen
Karlsmosen, Egeskov: Duehøg 1 R. Morten Kristiansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sølvhejre 1 R. Aksel Christensen
Sundet, Faaborg:
Hvidøjet And x Taffeland (hybrid) (SU) 1 M R . Rune Sø Neergaard
Sybergland: Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 2 R. Niels Peter Utzon


 

Tirsdag den 2. november 2021                        Solopgang: 07:24 Solnedgang: 16:38

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 29 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Bramgås 3500 T, Huldue 16 T, Ringdue 4600 T, Sortstrubet Lom 4 T, Skarv 840 R, Dværgmåge 3 T, Spurvehøg 11 T, Musvåge 59 T, Allike 2380 T, Hedelærke 9 T, Bogfinke/Kvækerfinke 9370 T, Grønsisken 215 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Sortand 260 R, Strandskade 52 R, Stor Tornskade 1 R, Skægmejse 2 R, Skærpiber 5 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Blå Kærhøg 1 F FU V. Niels Bomholt Jensen 
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R, Krikand 150 R. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 25 R NAT. Leif Sørensen 
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 3500 FU, Skeand 23 FU, Sølvhejre 4 R, Blå Kærhøg 1 FU. Johnny Meilvang Lawcock.
Helnæs Made: Bramgås 1800 R, Skeand 22 FU, Krikand 219 R, Vandrefalk 1 R. Leif Kristensen
Helnæs: Marker syd for Maden: Bramgås 2500 R. Leif Kristensen
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 FU. Pierre Bentzen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Mogens Hansen
Kongshøj Mølle: Vandstær 1 FU. Lars Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Møllemade/Ellemose: Dobbeltbekkasin 28 R. Michael Brunhøj Hansen
Rudkøbing: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Erik Overlund
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Stige Ø: Enkeltbekkasin 1 R, Bjergirisk 200 R. Kristoffer Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R. Claus Dalskov
Vejlby v/Middelfart: Kernebider 5 R. Michael Brunhøj Hansen
Ålemose v/Humble: Sølvhejre 1 FU. Claus Dalskov


  

Mandag den 1. november 2021                        Solopgang: 07:22 Solnedgang: 16:40

Brændegård Sø: Stor Skallesluger 42 R, Fiskehejre 11 R, Sølvhejre 25 R, Vibe 100 R, Duehøg 1 R, Havørn 4 OF, Musvåge 2 OF, Skovskade 2 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 25 R, Duehøg 1 R, Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 29 R . Leif Kristensen
Flyvesandet: Sortand 120 R., Toppet Skallesluger 65 R, Grønspætte 2 R, Snespurv 22 R. Ella Mikkelsen
Fuglehave: Blå Kærhøg 1 BR OF, Havørn 2 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 600 R, Blisgås 75 R, Skeand 107 R, Knarand 219 R, Pibeand 294 R, Spidsand 12 R, Krikand 284 R,
Sølvhejre 19 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 279 R, Toppet Skallesluger 53 R, Vibe 845 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Storspove 60 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 28 R, Krikand 122 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R T. Jørn Knudsen
Kongshøj Å (Kongshøj Mølle til Åhuse): Vandstær 1 FU. Jørn Knudsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hjejle 3000 R
. Ella Mikkelsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Ravn 3 OF. Leif Kristensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 dec 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk