Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 44. - 48. ( 1. november - 30. november 2022).                     Sidst opdateret 05 december 2022 06:32:39 

 

 


 

Onsdag den 30. november 2022     Solopgang: 08:17 Solnedgang: 15:55

Kogtved, matriklen: Spurvehøg 1 FU
Tarup: Sjagger 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernekrogen: Blishøne 850 FU, Isfugl 1 R. Per Damgaard Poulsen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Hvinand 160 R, Spidsand 16 R, Krikand 120 R, Strandskade 59 R, Storspove 71 R. Mogens Ribo Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 12 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 R
. Tom Tjørnum
Kattekilde: Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen
Middelfart: Ringdue 1000 Ø NAT. Michael Brunhøj Hansen
Skaboeshuse: Silkehale 34 FU. Kurt Kaack Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Krikand 120 FU, Skovsneppe 1 R. Hans Rytter 
Thurø Rev: Sule 1 AD S. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Ravn 4 OF. Arne Bruun


 

Tirsdag den 29. november 2022     Solopgang: 08:15 Solnedgang: 15:56

Svendborgsund ved Iholm : Knopsvane 90 FU, Ederfugl 30 FU, Hvinand 40 FU, Lille Lappedykker 18 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Musvåge 1 S
Tarup
: Sumpmejse 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 16 FU, Skeand 14 R, Knarand 173 R, Spidsand 33 FU, Krikand 240 R,
Sølvhejre 16 FU, Blå Kærhøg 1 M FU, Havørn 4 IMM R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 24 FU, Pibeand 280 FU, Krikand 450 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Kværndrup: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev By:
Rød Glente 5 R NAT . Søren Bøgelund


 

Mandag den 28. november 2022     Solopgang: 08:14 Solnedgang: 15:57

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 100 FU, Hvinand 26 R, Toppet Skallesluger 16 R, Lille Lappedykker 22 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Spidsand 38 FU, Krikand 210 FU, Sølvhejre 2 FU, Stenvender 1 FU. Leif Kristensen
Fraugde: Ringdue 1100 R. Søren Brinch Pedersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Paddesø: Rød Glente 2 OF. Anton Markvard
Sanderum: Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 1 F FU. Ella Mikkelsen
Tårup (Hindsholm): Agerhøne 21 R
. Benjamin Bech


 

Søndag den 27. november 2022     Solopgang: 08:12 Solnedgang: 15:58

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 R, Ederfugl 24 R, Sortand 1 M R, Hvinand 26 R, Lille Lappedykker 24 FU, Svartbag 2 R, Spættet sæl 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 60 FU, Krikand 400 R,
Sølvhejre 15 R, Sølvhejre 4 FU, Havørn 5 , Ravn 8 OF, Misteldrossel 35 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 70 R ,
Sølvhejre 20 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Grusgrave v/Birkum: Knarand 72 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen 
Grusgrave v/Davinde:: Lille Skallesluger 10 R, Pibeand 273 R. Per Rasmussen
Hellemose Skov: Rød Glente 2 FU. Leif Sørensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Lindholm v/Allested: Sølvhejre 1 R. Niels Lund 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 1K R, Ravn 15 R. Per Rasmussen
Måle: Sjagger 315 FU. John Jensen
Ollerup: Bramgås 1650 R. Niels Andersen 
Rosenlund: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 R S. Peter Pelle Clausen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Blå Kærhøg 1 F FU, Skægmejse 3 R. Jan Stener Jørgensen
Tornehave: Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen 
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Vornæs Skov: Havørn 3 R. Morten Kristiansen


 

Lørdag den 26. november 2022     Solopgang: 08:10 Solnedgang: 15:59

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 FU, Ederfugl 18 R, Hvinand 20 FU, Toppet Skallesluger 12 R, Ringdue 18 SV
Kogtved, matriklen: Spurvehøg 1 FU, Bogfinke 4 R, Grønirisk 12 FU 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 5 R. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 R. Søren Bøgelund
Bispeenge: Krikand 400 R. Anders Myrtue
Bøjden Nor: Stenvender 1 R. Gunnar Knudsen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Grågås 700 FU. Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Alk 3 R
. Pierre Bentzen
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 50 OF. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1500 FU, Pibeand 400 FU, Havørn 2 FU, Vandrefalk 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Strib: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sybergland: Bramgås 2000 R, Taffeland 160 R, Pibeand 400 FU, Hjejle 400 R, Vibe 500 R, Svaleklire 13 R. Henrik Kalckar Hansen
Sybergland: Bramgås 1200 OF, Hjejle 400 OF, Sandløber 13 FU, Skægmejse 1 R. John Jensen
Thurø By m.m.: Isfugl 1 AD FU. John Christensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Skovsneppe 2 R,  Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund


 

Fredag den 25. november 2022     Solopgang: 08:09 Solnedgang: 16:00

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 90 R, Krikand 450 R,
Sølvhejre 34 R , Havørn 3 , Havørn 3 , Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 108 R,
Sølvhejre 34 FU. Carsten Skou
Bøjden Nor: Spidsand 51 R, Vandrefalk 1 FU. Carsten Skou
Båring Vig: Lapværling 1 V. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 21 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Bramgås 4500 R NAT, Blisgås 50 OF, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Johnny Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Silkehejre 1 FU, Storspove 120 R. Jens Bækkelund 
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 58 R. Arne Bruun


  

Torsdag den 24. november 2022     Solopgang: 08:07 Solnedgang: 16:01

Lundeborg, matriklen: Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Karen Kusk
Brændegård Sø:
Sølvhejre 18 R, Havørn 2 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Havlit 50 R. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 12 FU, Skeand 20 FU, Knarand 200 FU, Spidsand 57 FU, Krikand 250 FU, Sølvhejre 12 FU, Havørn 2 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 R. Tom Tjørnum
Mølleskov v/Skjoldemose: Skovsneppe 1 R, Ravn 5 R. Niels Bomholt Jensen 
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Vejruplund v/Marslev: Stor Tornskade 1 R. Bjarne Hove-Jensen


 

Onsdag den 23. november 2022     Solopgang: 08:05 Solnedgang: 16:03

Lundeborg, matriklen: Grønirisk 5 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 80 R, Krikand 130 R,
Sølvhejre 10 R, Sølvhejre 14 FU, Ravn 7 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 200 R, Havørn 3 T. Peter Dam-Hansen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 65 R. Arne Bruun


   

Tirsdag den 22. november 2022     Solopgang: 08:03 Solnedgang: 16:04

Lundeborg, matriklen: Dompap 2 R (et par). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Munke Mose: Vandstær 1 AD R. Evald Mehlsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Isfugl 1 OF, Vandstær 1 FU SV. Jakob Lyngbo
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Turup: Enkeltbekkasin 1 R. Henrik Stenholt


 

Mandag den 21. november 2022    Solopgang: 08:01 Solnedgang: 16:05

Lundeborg: Allike 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Andebølle: Enkeltbekkasin 1 R. Henrik Stenholt
Broløkke Strand: Bramgås 1200 FU, Blå Kærhøg 1 F FU. John Jensen
Enge/marker v/Odense Å Nr. Broby-Lundegård: Tundrasædgås 1 R S. Jakob Lyngbo
Høsletbækken: Enkeltbekkasin 1 R. Henrik Stenholt
Lindved Frugtplantage: Sjagger 450 R. Lars Andersen
Nakkebølle Fjord: Blishøne 1175 R. Niels Andersen
Nordskov (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 F OF. John Jensen
Rantzausminde: Dværgfalk 1 OF. Niels Andersen
Tranekær Slot m/borgsø: Skovsneppe 1 R. Claus Dalskov
Østrig: Grønirisk 125 FU, Stillits 125 FU. Laila Neermann
Øster Skerninge: Bramgås 1150 R. Niels Andersen


  

Søndag den 20. november 2022    Solopgang: 07:59 Solnedgang: 16:07

Lundeborg, matriklen: Solsort 2 FU, Allike 2 FU, Ringdue 2 FU, Musvit 1 FU, Blåmejse 4 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU, Rødhals 1 FU, Grå/Skovspurv 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R. Leif Sørensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Vandrefalk 1 R. Ole Tønder
Bøjden Nor: Bramgås 1300 FU. Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Spidsand 10 R, Snespurv 40 FU. Ole Tønder
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Tundrasædgås 1 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sølvhejre 1 N. Jens Peter Bech
Faaborg: Rød Glente 2 SV. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Lille Skallesluger 10 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 R. Stefan Stürup
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 OF. Bjarne Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 2K+ R. Kim Skelmose
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 AD R. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave v/Birkum: Isfugl 2 R. Ole Friis Larsen
Gultved: Rød Glente 14 R NAT. Leif Sørensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 200 FU. Peter Lillesø
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 2 FU. Merry Sunke Larsen
Løkkeby (by + åbent land): Stillits 70 FU. Laila Neermann  
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Vandstær 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Seden Strand: Kaspisk Måge 1 1K R
. Kristoffer Hansen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 3K R. Laila Neermann 
Sprattenborg Huse: Rød Glente 8 OF. Anton Markvard
Stige Ø: Bjergirisk 300 FU. Kristoffer Hansen


  

Lørdag den 19. november 2022    Solopgang: 07:57 Solnedgang: 16:08

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 14 FU, Vandrefalk 1 FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Stor Skallesluger 85 FU, Krikand 500 R, Sølvhejre 14 R, Havørn 5 , Havørn 2 IMM OF, Rød Glente 2 FU, Ravn 7 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Stor Skallesluger 80 R, Krikand 500 R, Sølvhejre 14 R, Havørn 8 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Hans Olrik
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 85 FU, Spidsand 32 FU, Krikand 1000 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 R. Freya Mørup-Petersen
Flyvesandet: Sølvhejre 5 FU, Almindelig Ryle 3000 FU, Blå Kærhøg 1 M AD R, Bjergirisk 300 R. Freya Mørup-Petersen
Føns Vang: Havørn 3 . Jørgen Hjorth Jensen
Gultved:
Rød Glente 7 R NAT. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Skallesluger 15 FU, Sølvhejre 15 FU, Havørn 3 TH. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R. Liva Gerd Bonnesen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 . Liva Gerd Bonnesen
Gyldensteen: Reservatet: Blå Kærhøg 1 F R. Liva Gerd Bonnesen
Hav nord for Flyvesandet: Sule 1 OF. Søren G. Nielsen
Herringe: Rød Glente 5 R NAT. Per Rasmussen
Nørreballe By (Langeland): Tajgasædgås/Tundrasædgås 11 R. Anton Markvard
Roerslev: Blå Kærhøg 1 M FU. Søren G. Nielsen
Roerslev: Bomlærke 30 R. Freya Mørup-Petersen
Thurø By m.m.: Silkehale 30 OF. Michael Mosebo Jensen


 

Fredag den 18. november 2022    Solopgang: 07:55 Solnedgang: 16:10

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 24 FU, Sølvhejre 2 FU. Ole Friis Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 30 R, Spidsand 15 R, Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum 
Thurø Rev: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 14 SV. Arne Bruun
 


Torsdag den 17. november 2022    Solopgang: 07:54 Solnedgang: 16:11

Bøjden Nor: Krikand 120 R, Pibeand 4 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR OF. Claus Dalskov
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 OF. Mogens Hansen
Lindø + vade v/Jersore: Silkehejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Mogens Hansen
Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 OF. Carsten Skou
Sollerup: Havørn 4 OF, Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Trunderup:
Rød Glente 27 R NAT. Palle Bo Larsen
Tryggelev By: Bramgås 3100 FU. Morten Müller
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 6 V, Sjagger 600 R, Skovspurv 70 FU. Søren Bøgelund


 

Onsdag den 16. november 2022    Solopgang: 07:52 Solnedgang: 16:13

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 FU
Kogtved, matriklen: Bramgås 80 V, Grønspætte 1 FU
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Bramgås 30 V
Horseskov: Storspove 16 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 50 R,
Sølvhejre 22 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R, Havørn 6 R. Morten Kristiansen
Dalby: Havørn 2 OF. Benjamin Bech
Magleby Nor: Bramgås 3000 R. Søren Bøgelund 
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Pibesvane 5 R. Søren Bøgelund


 

Tirsdag den 15. november 2022    Solopgang: 07:50 Solnedgang: 16:14

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Bramgås 288 T V , Grågås 2 NØ, Hvinand 36 R, Toppet Skallesluger 24 R, Lille Lappedykker 26 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 110 FU
Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 FU
Vemmenæs: Stillits 1 R. Lars Kirk
Vester Gulstav Skov, kysten: Sortand 75 R, Havlit 12 R, Rødstrubet lom 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Allike 2 FU, Grå/skovspurv 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Sangsvane 14 R,
Sølvhejre 22 R, Havørn 2 R, Musvåge 1 R, Sangdrossel 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 22 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 21 R, Krikand 123 FU, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Tajgasædgås/Tundrasædgås 4 T, Havlit 70 R, Ederfugl 1650 T, Fløjlsand 36 T, Toppet Skallesluger 89 T, Ringdue 4670 T, Hjejle 250 TF, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 12 T, Rød Glente 2 T, Hedelærke 7 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 90 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Keldsnor: Skeand 11 FU, Hjejle 320 R, Sortgrå Ryle 7 R. Niels Bomholt Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 4 R NAT. Peter Lillesø
Tommerup Made: Agerhøne 8 FU. Henrik Stenholt


 

Mandag den 14. november 2022   Solopgang: 07:48 Solnedgang: 16:16

Holluf Pile Golfbane: Troldand 1 R, Blishøne 1 R, Spurvehøg 1 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 2 R, Halemejse 12 FU, Rådyr 2 R, Sort egern 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Ballen: Sjagger 375 R. Niels Andersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 420 T, Bramgås 2040 T, Ederfugl 2380 T, Toppet Skallesluger 265 T, Skeand 20 T, Spidsand 70 T, Ringdue 1450 T, Rødstrubet Lom 26 T, Sortstrubet Lom 2 T, Dværgmåge 16 T, Blå Kærhøg 4 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Skovhornugle 1 R T. Vibeke Hansen
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Havørn 3 R NAT , Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Gultved: Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Hverringe Skove: Skovsneppe 1 R. Allan Palmgren
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset:Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kongshøj Mølle: Isfugl 1 R. Claus Dalskov
Piledybet: Skovsneppe 2 R. Gregers Johannesen
Sasserod: Rød Glente 3 OF. Anton Markvard
Trunderup:
Rød Glente 17 R NAT, Sort Glente 1 R NAT. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 183 FU, Spidsand 17 FU, Krikand 340 FU, Sølvhejre 2 FU, Dværgryle 1 FU. Niels Bomholt Jensen


 

Søndag den 13. november 2022   Solopgang: 07:46 Solnedgang: 16:18

Svendborg, genbrugspladsen: Tårnfalk 2 R. Lars Kirk
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Gråand 60 R, Lille Lappedykker 26 R
Svendborg Golfbane: Bramgås 80 SV, Grågås 9 OF, Tårnfalk 1 R, Ravn 4 R, Spætmejse 1 R, Stær 30 OF, Solsort 18 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R, Ravn 4 OF. Niels Andersen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 68 FU, Skeand 150 FU,
Sølvhejre 18 FU, Havørn 8 R, Ravn 50 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: Bjergand 84 R, Spidsand 15 R, Krikand 180 R, Bjergirisk 130 R. Mogens Ribo Petersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1794 T, Bramgås 2950 T, Blisgås 52 T, Ederfugl 3410 T, Toppet Skallesluger 115 T, Huldue 3 T, Ringdue 3330 T, Rødstrubet Lom 12 T, Dværgmåge 2 T, Spurvehøg 15 T, Sjagger 1330 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 133 T, Stillits 58 T. Frank Jensen-Hammer
Fællesstrand (inkl. Tornen): Snespurv 25 FU. John Jensen 
Føns Vang: Havørn 3 R, Isfugl 1 R. Anton Markvard
Føns Vang: Havørn 3 . Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 16 FU, Vibe 1150 R, Havørn 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 AD R. Søren Ferdinand Hansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 FU. Jens Bækkelund
Hellevad v/Brylle: Bjergvipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Jøvet ved Fyns Hoved: Skærpiber 6 FU. John Jensen
Kavslunde:
Tyrkerdue 56 R. Michael Mosebo Jensen
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Jens-Gert Hansen
Lindholm v/Allested: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 F R, Havørn 2 AD FU. Morten Krog
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 80 FU, Spidsand 10 FU, Storspove 50 R, Mosehornugle 1 R, Stillits 150 FU. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 F FU, Havørn 2 R, Bjergirisk 180 R. Niels Bomholt Jensen
Mose/sø SV for Rugård: Havørn 2 AD R. Anton Markvard
Paddesø: Blå Kærhøg 1 F FU. Anton Markvard  
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Stor Korsnæb 3 OF. Freya Mørup-Petersen
Sandholt Gods m/enge og marker: Blisgås 53 OF, Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Skårupøre Sund: Toppet Skallesluger 52 R. Jacob Sterup
Sortemosen (Sydfyn): Bramgås 1615 SV. Hans Rytter
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Bramgås 1200 SV. Niels Andersen
Sybergland: Bramgås 1000 R NAT, Taffeland 269 R, Skægmejse 2 FU. Jens Peter Bech
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 BR S, Silkehale 3 FU Ø (obs efterår + kort). Arne Bruun 
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 66 R, Dværgmåge 1 AD SV. Arne Bruun
Tårup (Hindsholm): Trane 3 SV. Jens Peter Bech
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Spidsand 58 FU. Gunhild Brink


 

Lørdag den 12. november 2022   Solopgang: 07:44 Solnedgang: 16:19

Svendborgsund ved Iholm:Knopsvane 80 R, Bramgås 9 V, Hvinand 26 R, Toppet Skallesluger 40 R, Gråand 60 R, Fiskehejre 8 R, Strandskade 1 R
Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R,

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 55 R, Spidsand 12 FU, Krikand 500 R,
Sølvhejre 26 FU, Sølvhejre 2 OF, Havørn 4 , Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Egebjerggård Storskov: Stor Korsnæb 4 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Egebjerggård Storskov: Stor Korsnæb 2 FU. Søren G. Nielsen
Egebjerggård Storskov: Stor Korsnæb 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Flyvesandet: Bjergirisk 350 FU. Søren G. Nielsen
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 400 R. Anders Myrtue
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gardersø: Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 18 R, Vibe 600 R. Karen Hasselbalch Thomsen
Hav nord for Flyvesandet: Sortand 100 FU, Toppet Skallesluger 75 R. Søren G. Nielsen
Hav syd for Thurø: Fløjlsand 30 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Kidholm v/Thurø: Skarv 550 R NAT. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 13 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 3 FU, Isfugl 1 FU. Ove E. Andersen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF. Ole Goldschmidt
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Skibhusene: Vandrefalk 1 FU. Carsten Skou
Strib: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sybergland: Taffeland 200 FU. Peter Lillesø
Thurø By m.m.: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 85 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 146 FU, Spidsand 19 FU, Krikand 535 FU, Sølvhejre 3 FU, Skægmejse 1 FU. Ole Goldschmidt


 

Fredag den 11. november 2022   Solopgang: 07:42 Solnedgang: 16:21

Sørup Sø: Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, matriklen
:  Trane 4 OF. Anne-Dorte Schjerning Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset:  Sølvhejre 1 R, Rød glente 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård sø: Sølvhejre 2 R, Ravn 12 R, Rød glente 4 FU. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 FU, Havørn 3 OF, Ravn 3 OF. Inge-Lise Mortensen
Egensedybet: Toppet Skallesluger 75 R. Anders Myrtue
Gultved:
Rød Glente 32 R NAT, Sort Glente 1 R NAT (Fløj med et par røde glenter mod vest, så måske er der også en overnatningsplads ved Rudme i år? Der skulle i hvert fald gerne være mere end 32 røde glenter her i området). Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 24 FU, Vibe 600 R. Jens Bækkelund
Horseklint: Ederfugl 1200 R, Fløjlsand 30 R, Sortand 900 R. Mogens Ribo Petersen
Lammesø: Blå Kærhøg 1 F OF. Anders Myrtue
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 3 OF. Lars Kirk


Torsdag den 10. november 2022   Solopgang: 07:40 Solnedgang: 16:23

Svendborg Golfbane: Rød Glente 3 R, Ravn 2 R, Solsort 16 R, Sjagger 60 OF, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 30 R
Brændegård Sø
: Sangsvane 6 R, Krikand 300 R,
Sølvhejre 16 R, Skarv 71 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 6 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Ravn 11 OF, Halemejse 8 R. Leif Sørensen
Knudshoved, lavbroen: Skarv 30 R, Silkehale 3 T (langs brovingen i læ af broen på nordsiden). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bissebjerg, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 300 R,
Sølvhejre 16 R, Havørn 6 R, Ravn 11 OF. Leif Sørensen
Dalum: Bjergvipstjert 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Eget Skov (Gulstav): Skovsneppe 1 R. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Sortand 150 R, Toppet Skallesluger 60 R, Blå Kærhøg 1 S. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 150 R. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Bramgås 1200 FU. Jens Bækkelund
Fællesstrand (inkl. Tornen): Bjergirisk 120 R. Mogens Ribo Petersen
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Hjejle 2500 FU. Ulla Baslund
Harritslev Mark: Bramgås 1000 FU. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 4 FU. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Blå Kærhøg 1 F FU, Havørn 2 OF. Carsten Skou 
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 850 FU, Blishøne 560 FU, Ravn 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Bent Juhler
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Sybergland: Taffeland 190 FU, Nordlig Gråsisken 20 R. John Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU. Stig Prehn
Vejlen, Tåsinge: Krikand 188 R, Sjagger 310 R. Leif Kristensen


Onsdag den 9. november 2022      Solopgang: 07:38 Solnedgang: 16:25

Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R. Henning Steen Hansen
Ny Gesinge, matriklen: Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Sølvhejre 18 R. Ove E. Andersen
Brændegård Sø: Havørn 4 OF, Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 12 T, Allike 590 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4220 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 101 T, Stillits 186 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Blå Kærhøg 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav: Sjagger 800 R. Frank Jensen-Hammer
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Nakkebølle Inddæmning: Tundrasædgås 2 R, Pibeand 1850 R, Sølvhejre 1 FU, Sorthovedet Måge 1 FU, Havørn 4 1K R, Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Pederstrup (Midtfyn): Rød Glente 2 OF.  Per Rasmussen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse: Silkehale 32 S. Kurt Kaack Hansen
Tommerup: Vandrefalk 1 OF, Skovspurv 50 FU. Jakob Lyngbo 
Ørnehøj-området (Gulstav): Sjagger 1250 R. Søren Bøgelund


 

Tirsdag den 8. november 2022      Solopgang: 07:36 Solnedgang: 16:27

Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Ravn 4 R, Sjagger 20 OF
Lundeborg havn: Mørkbuget knortegås 25 S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Krikand 350 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Vandrefalk 1 R. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Huldue 14 T, Spurvehøg 32 T, Allike 870 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1420 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 110 T, Stillits 297 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Havørn 3 R, Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg 
Hagenskov Slotsmølle: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Thomas Kampmann
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R NAT. Peter Lillesø
Morud: Bjergvipstjert 1 OF. Anton Markvard
Neverkær: Rød Glente 2 R. Esben Eriksen 
Røjle By: Ravn 3 OF, Bjergvipstjert 2 OF, Nordlig Gråsisken 50 R. Michael Mosebo Jensen
Salby: Bramgås 1100 OF. Benjamin Bech


 

Mandag den 7. november 2022      Solopgang: 07:34 Solnedgang: 16:28

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 1 FU, Stor Skallesluger 1 M R, Gråand 60 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 120 FU , Storspove 18 FU
Lundeborg, matriklen
: Gråspurv 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Leif Kristensen
Bøjden By: Bramgås 1100 . Børge Langkilde Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 2 OF. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 85 R, Knarand 350 R, Spidsand 40 R, Krikand 480 R, Sølvhejre 14 R, Havørn 6 R, Vandrefalk 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 2 AD R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 230 R. Leif Kristensen
Rudkøbing Løb m.m.: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 540 FU. Ole Goldschmidt
Røjle Mose: Pibesvane 2 OF. Erik Busk
Stenløse v/Odense: Agerhøne 10 FU T. Anni Osther


 

Søndag den 6. november 2022      Solopgang: 07:31 Solnedgang: 16:30

Lundeborg havn: Skarv 3 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 50 R, Krikand 300 R,
Sølvhejre 22 R, Havørn 5 R, Rød Glente 2 OF, Ravn 10 FU. Leif Sørensen
Gultved: Vandrefalk 1 OF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 202 R, Knarand 130 R, Pibeand 330 R, Spidsand 30 R, Krikand 350 R,
Sølvhejre 20 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund 
Hellerup v/Ravnholt: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skægmejse 1 FU. John Jensen
Lumby Middelgrund: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU. Peter Lillesø
Møsteskov/Hanneslund:
Rød Glente 6 R NAT, Ravn 15 OF. Per Rasmussen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 10 R. Leif Sørensen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R, Ravn 7 R. Per Rasmussen
Seden Strand: Krikand 146 FU, Sølvhejre 2 FU, Kaspisk Måge 2 AD R, Isfugl 1 R. Kristoffer Hansen 
Skov øst for Espe: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 80 R. Arne Bruun
Østereng, Bogense: Fiskehejre 41 R. Jens Bækkelund


 

Lørdag den 5. november 2022      Solopgang: 07:29 Solnedgang: 16:32

Brændegård Sø: Havørn 4 R, Rød Glente 2 OF, Musvåge 16 T, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Hesselagergård
: Bogfinke 15 FU, Kvækerfinke 10 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Sølvhejre 22 R, Blå Kærhøg 1 SV, Sort Glente 1 R, Vandrefalk 1 JUV OF. Jakob Sunesen
Brændegård Sø: Havørn 3 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 5 FU
. Stig Hansen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 71 R, Skeand 210 R, Spidsand 50 R, Toppet Lappedykker 69 R,
Sølvhejre 26 FU, Havørn 7 FU, Musvåge 55 T. Carsten Skou
Brændegård Sø: Sølvhejre 16 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 6 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø:
Havørn 11 R. Jakob Sunesen
Dovns Klint: Trane 3 S. Nis Rattenborg
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Havørn 3 R. Kim Mogensen
Flyvesandet: Sortand 100 R, Toppet Skallesluger 60 R. Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Trane 3 OF. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Trane 7 OF. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 15 R, Sortklire 10 R, Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Husby Strand, Wedellsborg: Trane 4 OF, Vandrefalk 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Løgeskov: Rød Glente 2 OF. Jørgen Scheel
Magleby Nor: Bramgås 2150 R. Nis Rattenborg 
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 38 R. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 150 R, Storspove 350 R, Almindelig Ryle 2000 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Knarand 32 FU, Krikand 375 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 FU. Nis Rattenborg
Nørresø v/Brahetrolleborg: Stor Korsnæb 1 R. Esben Eriksen 
Odense Å v/Brobyværk: Sølvhejre 1 OF. David Damgaard Dysager
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 2 FU. Leif Sørensen
Ristingehalvøen: Knopsvane 400 FU, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 800 R, Sølvhejre 1 FU, Allike 1150 V. Morten Müller
Rudkøbing: Sjagger 325 FU. Ole Goldschmidt
Rødme Svinehaver: Havørn 3 SV. Michael Larsen Hansen
Siø: Hjejle 340 R V. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Stillits 55 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 1400 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 1400 FU. Ole Goldschmidt


Fredag den 4. november 2022      Solopgang: 07:27 Solnedgang: 16:34

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 R, Bramgås 60 V, Hvinand 40 R, Toppet Skallesluger 18 R, Lille Lappedykker 22 FU, Hættemåge 60 R
Lundeborg, havn
: Råge 3 FU
. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 17 R, Blå Kærhøg 2 OF, Havørn 6 OF. Flemming Johansen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 175 FU, Krikand 400 R,
Sølvhejre 20 FU, Hjejle 4000 R, Vibe 500 R, Havørn 7 R. Jens Bækkelund
Leammer: Havørn 2 R. Jens Kristian Holm
Pederstrup (Midtfyn): Isfugl 1 OF. Per Rasmussen
Røjle By: Bjergvipstjert 3 OF. Michael Mosebo Jensen
Svendborg: Blisgås 80 V. Lars Kirk
Sydf. Øhav øst for Strynø: Knopsvane 250 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 900 R, Krikand 110 R. Arne Bruun


 

Torsdag den 3. november 2022      Solopgang: 07:25 Solnedgang: 16:36

Vejstrup: Sjagger 300+ FU R. Poul Brugs Rasmussen
Broholm : Sjagger 100 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden By: Bramgås 5000 V NAT. Erik Damm
Egensedybet: Pibesvane 14 R
. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Grønirisk 100 T, Bjergirisk 100 FU. Ella Mikkelsen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Flyvesandet: Enkeltbekkasin 1 R, Grønspætte 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD R NAT. Nis Rattenborg
Faaborg: Bjergvipstjert 1 T. Per Damgaard Poulsen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2500 OF, Spidsand 58 R, Sølvhejre 19 R, Havørn 4 , Vandrefalk 1 R. Michael Mosebo Jensen
Ladby v/Kerteminde: Vandrefalk 1 FU. Niels Jessen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 OF. Morten Kristiansen
Mågeøerne: Storspove 69 R, Bjergirisk 150 R. Michael Mosebo Jensen
Odense Jernbaneterræn: Vandrefalk 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 OF. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg: Skeand 200 FU, Knarand 30 R. Per Damgaard Poulsen 
Sybergland: Bramgås 1000 OF. John Jensen
Vejrup v/Indslev: Blå Kærhøg 1 BR OF. Nis Rattenborg


 

Onsdag den 2. november 2022       Solopgang: 07:23 Solnedgang: 16:38

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 1 M R, Lille Lappedykker 22 FU, Fiskehejre 5 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 60 FU, Storspove 23 , Svartbag 2 R
Horseskov
: Natugle 1R
. Henning Steen Hansen
Horseskov: Ringdue 400 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 R, Sjagger 60 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sølvhejre 1 R, Hvidklire 1 R. Lars Kirk 
Purreskoven: Musvit 2 R FU, Blåmejse 4 FU, Skovspurv 6 FU, Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 33 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Huldue 20 T, Ringdue 2180 T, Spurvehøg 42 T, Rød Glente 4 TF, Stillits 189 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD R, Hedelærke 2 R. Nis Rattenborg
Gardersø: Duehøg 1 IMM R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1000 R, Sølvhejre 10 R, Sortklire 10 FU, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Lindsbjerg (Ærø): Almindelig Kjove 1 SV
. Bjarne Jørgensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk 
Sasserod: Sølvhejre 1 OF. Anton Markvard
Skaboeshuse: Silkehale 67 SV. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 1. november 2022       Solopgang: 07:21 Solnedgang: 16:40

Svendborg Golfbane: Bramgås 120 OF, Fasan 8 R, Ringdue 40 V, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Sjagger 200 SV

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Trane 3 OF, Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Grågås 600 R,
Stor Skallesluger 52 R, Skeand 14 R, Krikand 500 R, Sølvhejre 21 FU, Sølvhejre 2 R, Havørn 7 , Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 3 T, Havørn 2 OF. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 32 FU, Spidsand 27 FU, Krikand 1700 FU, Blå Kærhøg 1 M FU. Martin Rheinheimer
Føns Vang: Knarand 35 R, Sølvhejre 2 R, Enkeltbekkasin 1 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gardersø: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Stubberup (Hindsholm): Blå Kærhøg 1 F FU. John Jensen
Ståby: Blå Kærhøg 1 OF. David Damgaard Dysager
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vejrup v/Indslev: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 dec 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk