Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 40. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:35 

Via [DofCall] [De sidste 250] 
 

         Vandstær, Odense Munke Mose          Foto: Erik Thomsen

Onsdag den 31. oktober 2007.

Fyn: Slørugle 5 YP (Årstotalen blev altså 5 YP. Det største antal i nyere tid). Lars Hansen, Kjeld Meiling, Per Rasmussen
Vejlen
(16:05): Isfugl 1 R. Julie og Christoffer, Poul Rasmussen
Siø
(11:30): Hjejle 500 R, Vibe 500 R. Ella Mikkelsen
Siø
(11:10): Hjejle 1600 R, Vibe 250 R . Jacob Sterup
Langelandsbroen:
Tårnfalk 1 FU. Jacob Sterup
Ristinge Hale
: Blishøne 700 R, Storspove 13 R. Jacob Sterup
Ristingehalvøen
: Sangsvane 6 AD R, Grågås 4 R . Jacob Sterup
Storeholm + Havet omkr. (KA44)
: Musvåge 1 FU. Jacob Sterup
Keldsnor
(13:50-14:45): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 100 R, Knopsvane 2 AD R T, Grågås 140 R, Pibeand 120 FU, Krikand 1 M R, Gråand 12 R, Skeand 13 FU, Taffeland 4 R, Troldand 47 R, Hjejle 19 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 380 R, Almindelig Ryle 15 FU, Brushane 4 FU, Sortklire 6 R, Skærpiber 1 R, Stenpikker 1 FU (Ved P-pladsen ved fyret. Sent). Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30-10:00): Gærdesmutte 2 RI, Solsort 1 RI, Gransanger 1 RI , Dompap 1 RI. Dagstotal: 5. Sæson og årstotal: 4474. Det er den næstbedste sæson nogensinde i stationens historie. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder. Stationen lukker for i år. Tak for i år.
Gulstav, Sydlangeland
(10:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Dovns klint
(07:00-09:30): Havørn 1 S JUV (Kl. 9.15), Ringdue 16000 S, Bjergvipstjert 1 S, Sjagger 1500 R, Bogfinke 1900 S, Grønirisk 480 S, Grønsisken 500 S, Bramgås 19 V, Spurvehøg 3 S, Engpiber 54 S, Stillits 16 FU, Bjergirisk 32 FU, Dompap 5 R. Ella Mikkelsen
Gudme
: Dværgfalk 1 M FU (slog sanglærke på golfbanen), Sanglærke 2 OF. Torben Møller
Vester Åby
(12:00): Blå Kærhøg 1 FU han. Ella Mikkelsen
Brændegaard Sø
: Havørn 3 1K. Erik Ehmsen
Brændegård sø
(12:10): Havørn 4 R (2 ad og 2 juv). Ella Mikkelsen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:45): Trækobs : Rødhals min 10 R, Fuglekonge 10 R, Vindrossel min 190 SV, Sjagger 1340 SV, Misteldrossel 3 SV, Stær 255 SV, Engpiber 8 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Sanglærke 4 SV, Blåmejse 160 SV, Gråsisken 1 SV, Lille Korsnæb 7 R, Kvækerfinke min 280 SV, Tornirisk 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 950 SV, Grønsisken 65 SV, Grønirisk 30 SV, Ringdue 1900 SV, Huldue 3 SV, Allike 810 SV, Råge 16 SV, Spurvehøg 3 SV, Ederfugl 270 T, Sortand 2 T, Toppet Skallesluger 6 SØ, Toppet Lappedykker 3 V, Skarv 32 SV.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Snarup (11:50): Rød Glente 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Faurskov/Håre (09:59): Havørn 1 OF. Frits Thomsen
Odense Å, Munke Mose: Vandstær 2 R (hvoraf den ene blev jaget opstrøms og forbi stemmeværket). Erik Thomsen
Odense, Munke Mose (16:20): Vandstær 1 R. Gregers Johannesen
Odense Fjord, Firtalsstrand: Pibeand 12 R, Krikand 15 R, Vibe 150 R, Hættemåge 100 R. Kurt Due Johansen
Odense Fjord, Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 600 R, Knarand 40 R, Krikand 820 R, Spidsand 15 R, Skeand 20 R, Taffeland 10 R, Troldand 5 R, Blishøne 40 R, Vibe 200 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 30 R, Storspove 65 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 1 R. Kurt Due Johansen
Jersore, Orestrand (13:00): Blisgås 35 R, Grågås 600 R. Jens Bækkelund
Alleen Agernæs (10:30): Bomlærke 3 R. Aksel Christensen


     DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 25/10:                    
                        Foruroligende mange alke fundet døde


      Skærpiber Thurø Rev

Tirsdag den 30. oktober 2007.

Skårupøre Sund: Knopsvane 11 FU, Gråand 100 R, Isfugl 1 R, Stær 45 SV. Arne Bruun
Thurø Rev
(13:20 - 14:55): Knopsvane 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R, Pibeand 160 R, Krikand 90 R, Gråand 40 R, Revet Ederfugl 400 R, Toppet Skallesluger 6 R, Almindelig Ryle 14 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 10 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 2 R, Grønirisk 18 R, Bjergirisk 5 R
Nørreballe Nor
(13:00-15:45): Grågås 530 R, Taffeland 300 R, Troldand 1100 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(08:15): Havørn 1 FU. Poul Rasmussen
Ristinge Hale
: Mørkbuget Knortegås 360 R, Bramgås 96, Rødben 2 HØ. Poul Rasmussen
Dovns klint
(07:00-11:30): Rød Glente 1 R (Kl. 10.05), Blå Kærhøg 1 FU (Kl. 7.40), Fjeldvåge 1 S, Vibe 300 R (Keldsnor), Huldue 6 S, Ringdue 3600 S, Mosehornugle 1 SV (Kl. 7.15), Sjagger 130 S, Bogfinke 1340 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30-10:30): Gærdesmutte 4 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Solsort 2 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 4 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 3 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 19. Dagsgennemsnit 2007: 51. Sæson og årstotal: 4469. Det er den næstbedste sæson nogensinde i stationens historie. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Brændegård sø
(12:05-12:50): Havørn 5 R (2 ad og 3 unge), Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:45): Trækobs : Natugle 1 SY, Fuglekonge 5 R, Vindrossel 6 SV, Sjagger 80 SV, Sanglærke 13 SV, Hedelærke 20 SV, Engpiber 11 SV, Rørspurv 3 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Grønsisken 10 SV, Grønirisk 20 SV, Gråsisken 3 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 270, Kvækerfinke 120 SV, Bjergirisk 12 SV, Dompap 3 SV, Stillits 5 SV, Musvit 10 R, Blåmejse 180 SV, Stær 24 SV, Silkehale 1 R, Allike 720 SV, Råge 7 SV, Ringdue 1010 SV, Musvåge 1 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( brun ), Spurvehøg 2 SV, Ederfugl 500 T, Sortand 14 SØ, Skarv 22 SV, Toppet Skallesluger 10 SØ, Toppet Lappedykker 1 V, Lomvie/Alk 2 SØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Knudshoved (11:00): Silkehale 26 SV. Kurt Hansen
Hollufgård / Odense: Dobbeltbekkasin 45 R (Desuden en ret stor flagermus aktivt fouragerende over sø midt på dagen), Vindrossel 250 R, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Odense Å, Munke Mose: Vandstær 2 R (1 lufttørrer fjerdragten), Isfugl 1 OF (13:25), Havørred 1 (springer ved Havhesten - den sørste fisk var over 80 cm). Erik Thomsen
        Vandstær Munke Mose tørrer fjerdragt       Foto: Erik Thomsen
Munke Mose (16:35): Bjergvipstjert 1 R. Gregers Johannesen, Tim Hesselballe
Ejby Mølle (16:15): Bjergvipstjert 1 R, Vandstær 2 R. Tim Hesselballe
Ejby Mølle, Odense (10:30-10:50): Vandstær 2 R. Frits Thomsen
Odense Havn (07:45-08:45): Mudderklire 1 R, Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Tim Hesselballe
Odense, Baagø Kolonihaver (10:00): Skovhornugle 1 R. Dieter Maaszen
Seden Strand (11:00): Knopsvane 1100 R, Pibeand 350 FU, Blishøne 1000 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (10:30): Spidsand 32 FU, Hjejle 8000 OF, Vibe 300 OF. Dieter Maaszen
Tornø: Stor Præstekrave 1 R. Kurt Due Johansen
Stegø Mølle (17:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Ålebæk, Stegø Mølle: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


         Topmejse nyder solsikkerfrø

Mandag den 29. oktober 2007.

Svendborg, Sætting Strandvej (14:30-16:30):Mørkbuget Knortegås 2 V, Gærdesmutte 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 1 FU
Tryggelev Nor
(13:30): Rørhøg 1 FU Hun. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Salme Nor
: Sortgrå ryle 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav:
Ingen ringmærkning pgr af regn!. Ole Tønder
Sundet Faaborg
(10:45-11:45): Skeand 70 FU/R, Knarand min 17 FU, Krikand min 20 R, Troldand 550 R, Taffeland 50 R, Blishøne 300 FU, Toppet Lappedykker 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 5 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 1 R.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Munke Mose (14:40): Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Odense Å ved Banebroen (13:30): Mandarinand 2 FU. Mogens Elnif Thomsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 220 R, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 90 R, Krikand 246 R, Skeand 7 R, Hjejle 2000 R, Storspove 370 R. Kurt Due Johansen
Nørreby, vest for byen: Blisgås 35 R, Grågås 850 R, Bramgås 129 R. Kurt Due Johansen


          Bjergvipstjert Munkemosen Odense     Foto: Erik Thomsen

Søndag den 28. oktober 2007.

Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 4 R, Krikand 20 R, Taffeland 30 R, Blishøne 40 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sjagger 150 OF
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 R, Vindrossel 37 R. Dorthe og Poul Rasmussen
Vornæs Skov
: Musvåge 2 R, Ringdue 30 R, Skovspurv 26 R
Dovns Klint
(07:30-): Dværgfalk 1 S, Sjagger 200 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30-10:00):Gærdesmutte 5 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI. Dagstotal: 10. Årstotal: 4450. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Børge L Rasmussen
Vester Aaby, Pilegårdsskoven
(15:30-16:00): Musvåge 1 R, Ringdue 20 R, Bjergvipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt
Vester Aaby, Rødkilde Enge
: Fiskehejre 2 R, Musvåge 2 R, Blåmejse 1 R, Råge 20 R, Gråkrage 10 R. Niels Bomholt
Sydf. Øhav, Søren Bilds Strand
: Lille Lappedykker 8 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 33 R, Knortegås 6 R, Ederfugl 10 T, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 1 R, Ringdue 10 R, Solsort 6 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 13 R, Fuglekonge 3 R, Husskade 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 12 R, Gulspurv 7 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø (11:45-12:15): Toppet Lappedykker 57 R, Ravn 2 OF. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Brændegård Sø (10:00-11:30): Knarand 16 R, Krikand 250 R, Gråand 450 R, Skeand 58 R, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R JUV, Vibe 250 R, Toppet Lappedykker 36 R, Knopsvane 34 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Vibe 250 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Odense, Baagø Kolonihaver (13:30): Skovhornugle 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense Å, Brobyværk (12:30): Vandstær 1 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Odense, Erik Bøghs Sti (10:40-11:00): Vandstær 1 FU. Bjarne Jørgensen
Odense Å, Munke Mose (15:30-15:55): Vandstær 2 FU, Bjergvipstjert 1 R. Erik Thomsen
Odense Å/ Munke Mose (10:00-10:25): Vandstær 1 FU. Bjarne Jørgensen
Ejby Mølle, Odense (11:45): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (11:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:50-08:10): Husskade 141 OF (Overnatningstræ). Dieter Maaszen
Mølleskov/Hverringe: Rød Glente 1 T. Bo K. Stephensen
Tarup Vandmølle: Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Lillemølle: Bjergvipstjert 1 R 1K. Per Rasmussen
Fyns Hoved (07:00-09:45): Laplandsværling 1 R, Snespurv 7 R. Tim Hesselballe
Vågebakken, Hindsholm (11:45): Rød Glente 1 R 1K, Vandrefalk 1 R 1K (På pløjemark). Tim Hesselballe
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Rødben 11 R. Kurt Due Johansen
Kerteminde Havn (09:00-09:30): Alk 1 FU. Per Rasmussen
Kerteminde Havn: Sølvmåge 30 R, Svartbag 5 R, Alk 1 FU. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sortand 1 M R, Bjergirisk 20 R. Per Rasmussen
Ølundgaard Inddæmning (13:00): Hjejle 300 OF. Gregers Johannesen
Flyvesandet (16:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen


        Vandstær Munkemose, Odense   Foto: Erik Thomsen 

Lørdag den 27. oktober 2007.

Dovns Klint (08:00-10:00): Fjeldvåge 1 FU. Keldsnorfuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:30-11:00): Gærdesmutte 4 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 4 RI, Solsort 4 RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 14 RI. Dagstotal: 30. Årstotal: 4440 (Der mangler 29 for at lave den næstbedste sæson). Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Brændegård Sø
(10:20-12:00): Havørn 2 AD + 2 JUV , Musvåge 3, Fiskehejre 33, Knopsvane 31, Skarv 45, Svartbag 7, Sølvmåge 1, Hættemåge 130, Vandrikse 2, Toppet Lappedykker 15, Lille Lappedykker 1, Gråand 100, Krikand 430, Knarand 35, Skeand 10, Taffeland 7, Vibe 200, Dobbeltbekkasin 1, Ravn 2, Gråkrage 25, Allike 2, Solsort 2, Vindrossel 5, Bogfinke 2, Stillits 8, Halemejse 18. Erhardt Ecklon, Erik Danielsen, Erik Thomsen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø
(12:30-17:15): Knarand 44 R, Krikand 300 R, Havørn 4 R (31k + 1 imm), Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl), Ravn 7 R,  Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 19 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 46, Grågås 38 OF, Pibeand 3 R, Gråand 25 R, Skeand 3 R, Taffeland 3 R, Troldand 5 R, Hvinand 1 F R, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 45 FU, Vandrikse 1 R HØ, Blishøne 16 R, Vibe 200 R, Hættemåge 75 FU, Svartbag 7, Gærdesmutte 2 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Solsort 6 R, Halemejse 2 R HØ, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 2 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 8 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R, Stillits 1 OF. Gunnar Jørgensen
Nørresø
(11:15-11:20): Stor Tornskade 1 R. Peder Blommegård
Sønderhjørne ( Horne Land )
(7:30-11:30): Trækobs : Natugle 4 SY, Vindrossel 15 SV, Misteldrossel 1 SV, Sjagger 155 SV, Solsort min 10 R, Rødhals 10 R, Gransanger 1 R, Stor Flagspætte 1 FOU, Gærdesmutte 2 FOU , Silkehale 2 R, Sanglærke 15 SV, Hedelærke 5 SV, Rørspurv 11 SV, Gulspurv 10 R, Grønsisken 20 SV, Kvækerfinke 90 SV, Dompap 2 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 310 SV, Bjergirisk 3 SV, Gråsisken 1 SV, Stillits 5 SV, Tornirisk 30 SV, Grønirisk 45 SV, Blåmejse 20 SV, Engpiber 31 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Stær 230 SV, Ringdue 1400 SV, Huldue 2 SV, Allike 320 SV, Råge 9 SV, Ederfugl 110 T, Sortand 4 T, Toppet Skallesluger 1 SØ, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 3 R  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Trunderup
: Rød Glente 1 FU. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Knudshoved Nordstrand
: Toppet Lappedykker 2 N, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 S, Svartbag 1 R, Alk 16 R, Engpiber 8 R, Skovspurv 40 R, Bjergirisk 12 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Østerøsø - Knudshoved
: Skarv 26 R, Gravand 4 R, Pibeand 4 R, Taffeland 30 R, Strandhjejle 1 R, Rødben 10 R, Hvidklire 1 R, Grønirisk 5 R, Rørspurv 4 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Sohoved Bugt
(14:30-15:00): Grågås 700 R, Bramgås 250 R, Stor Regnspove 200 R. Grethe Myrtue, Anders Myrtue
Odense, Munkemose (15:00 - 16:00): Vandstær 2 R. Erik Thomsen
Odense Å/ Munkemose (12:50-13:15): Vandstær 2 FU. John Kirema Jørstrøm
Odense, Munkemose (10:20): Vandstær 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Erik Bøghs Sti (10:40): Isfugl 2 FU. Mogens Elnif Thomsen
Næsbyhovedbroby/ Valkendrupsgyden (11:00): Ravn 1 OF. John Kirema Jørstrøm
Vigelsø (09:00-14:00): Krikand 590 R, Fjeldvåge 1 R, Vandrefalk 2 R, Hjejle 9000 R, Vibe 2200 R. Grethe Myrtue, Anders Myrtue
Enebærodde (08:30-10:45): Gråand 1800 R, Toppet Skallesluger 140 R, Strandhjejle 29 R, Almindelig Ryle 970 R, Stor Regnspove 62 R, Rødben 35 R. Kresten Madsen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 16 R, Knortegås 10 R, Gravand 12 R, Pibeand 90 R, Gråand 1240 R, Skeand 1 R, Strandskade 5 R, Strandhjejle 29 R, Almindelig Ryle 970 R, Lille Kobbersneppe 38 R, Storspove 59 R, Rødben 35 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 41 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 5 R. Kresten Madsen
Omr. B5, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 80 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 111 R, Gråand 550 R, Hvinand 90 R, Toppet Skallesluger 15 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Hættemåge 210 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 160 R, Svartbag 4 R. Kresten Madsen
Omr. B8, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 13 R, Gråand 6 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 85 R, Strandskade 4 R, Storspove 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R. Kresten Madsen
Mågeøerne: Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Toppet Skallesluger 29 R, Strandskade 91 FU, Hjejle 600 R, Storspove 4 FU, Rødben 15 FU, Gråkrage 4 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Sadelmagermosen/Måle: Skægmejse 3 R. Bo K. Stephensen
Baagøgade - Stige Ø: Lille Lappedykker 90 R, Toppet Lappedykker 55 R, Knopsvane 1100 R, Pibeand 300 R, Fjeldvåge 1 R, Blishøne 1200 R, Hjejle 300 R, Rødben 30 R, Sjagger 200 R, Stillits 60 R, Bjergirisk 100 R. Kurt Due Johansen, Gregers Johannesen
Nærå Strand (15:15): Vandrefalk 1 R, Hjejle 2000 OF, Stor Regnspove 390 R. Jens Bækkelund
Stegø Mølle og havet ud for. (12:20-12:35): Stor Skallesluger 75 FU (Havet nær Mågeøerne.), Isfugl 1 FU (Kanalen lige ved møllen). Suzette Frydensberg


         Råge - ungfugl

Fredag den 26. oktober 2007.

Nørreballe Nor (14:00): Blisgås 13 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(11:00-12:30): Rødhovedet And 1 R AD han, Blå Kærhøg 1 FU AD han. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:30-10:30): Gærdesmutte 6 RI, Rødhals 2 RI, Solsort 3 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 7 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 22. Årstotal: 4410. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Arreskov Sø
: Toppet lappedykker 298 R, Pibeand 238 R. Erik Ehmsen
Brændegård sø
(10:30): Havørn 4 R (1 ad. & 3 unge), Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Snarup: Sjagger 200. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Ulbølle: Silkehale 1 R. Niels Bomholt
Høje Ris (Sønderhave): Rød Glente 1 OF (Set fra hovedvejen). Jørn Vinther Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 4, Havørn 2 AD R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Morten DD Hansen, Thomas Secher Jensen
Tarup Grusgrave: Vandstær 1 R (Vindinge Å vest for Naturskolen). Peder Rasmussen
Sundet Faaborg (11:10-11:50): Skeand min 55 R, Knarand min 6 R/FU, Krikand min 55 R, Gråand 40 R, Troldand 550 R, Taffeland 35 R, Knopsvane 28 FU, Blishøne 350 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 30 R, Stormmåge 5 R, Svartbag 2 R, Fiskehejre 2 FU, Isfugl 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Dalby Bugt: Alk 3 FU (four. v. kyst ud for Skoven). Lars Hansen
Midskov:  Alk 3 FU (lå tæt ved kyst). Lars Hansen
Taarup Inddæmmede Strand (14:45): Fjeldvåge 1 FU. Lars Philip Nørtoft
Odense, Munkemose (12:45-13:00): Bjergvipstjert 1 R AD han, Vandstær 1 FU. Egon Delbæk, Henrik Kalckar Hansen
Odense, Søparken (13:30): Isfugl 1 OF (Krydsede stien i retning væk fra åen). Henrik Kalckar Hansen
Ejby Mølle, Odense (10:15): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:35-08:05): Husskade 182 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Nørreby, Halsvej: Grågås 250 R, Bramgås 68 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 170 R . Jens Bækkelund


         Død Alk fra forlandet på Mandø                 

Torsdag den 25. oktober 2007.

Svendborg Havn, Ring-Andersen: Isfugl 1. Carsten Müller
Caroline Amalielund
: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Sdr. Vornæs
: Stenpikker 1 R. Poul Rasmussen
Siø
: Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Siø: Hjejle 1000 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:30-10:30): Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 1 RI, Solsort 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 10 RI, Blåmejse 2 RI. Dagstotal: 18. Årstotal: 4388. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Løkkeby Enge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Knarand 2 R, Krikand 17 R, Gråand 125 R. Per Damsgaard-Sørensen
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 59 R, Grågås 235 R, Pibeand 169 R, Knarand 72 R, Krikand 17 R, Gråand 20 R, Spidsand 4 R, Skeand 29 R, Rødhovedet And 1 M AD R, Taffeland 275 R, Troldand 650 R, Hvinand 3 R, Blishøne 278 R, Vibe 1 OF, Ravn 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ristinge Hale
: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 11 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 312 FU, Spurvehøg 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Søgård Mose
: Grågås 229 R. Per Damsgaard-Sørensen
Dovns Klint
(08:00-11:00): Stor tornskade  1 TI, Rød glente 8 S, Blå kærhøg 1 S (hunfarvet 10:00). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Espe: Ravn 1, Musvåge 2. Birgit Nielsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:30-11:45): Trækobs : Natugle 3 SY, Vindrossel 3 SV, Sangdrossel 2 SV, Solsort min 10 R, Sjagger 160 SV, Misteldrossel 1 SV, Fuglekonge 5 R, Rødhals 10 R, Engpiber 13 SV, Bjergvipsjert 3 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Rørspurv 10 SV, Grønirisk 15 SV, Gråsisken 3 SV, Grønsisken 10 SV, Dompap 10 SV, Lille Korsnæb 2 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 240 SV, Tornirisk 10 SV, Blåmejse 23 SV, Hedelærke 22 SV, Sanglærke 52 SV, Stær 70 SV, Ringdue 660 SV, Huldue 4 SV, Råge 16 SV, Allike 360 SV, Silkehale 3 R, Spurvehøg 3 SV, Hjejle 50 SV, Vibe 15 SV, Ederfugl 70 T, Sortand 4 T, Gråstrubet Lappedykker 3 V.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Munke Mose (16:15): Bjergvipstjert 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (09:00): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Munke Mose (10:40): Isfugl 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Odense, Ejby Mølle (08:40): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:35-08:00): Husskade 191 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (09:45-09:50): Sortspætte 1 OF (Senere FU i udgået kork-elm). Aksel Christensen
Odense å Dalum havn (11:20): Vindrossel 12 R. Mogens Elnif Thomsen


          Sumpmejse fouragerer

Onsdag den 24. oktober 2007.

Ærøskøbing (16:45): Storfalk sp. 1 OF (skræmte 100 kragefugle på aftentræk op i en høj tæt, vred flok). Lars Ole Gjesing
Svendborg Havn, Ring-Andersen
: Isfugl 1. Carsten Müller
Svendborg
: Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R , Solsort 3 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 5 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 1 FU, Egern 1 R (Roklubbens hus ved starten af Christiansmindestien)
Hav syd for Thurø
: Toppet Lappedykker 1 R, Gråand 40 R, Toppet Skallesluger 43 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø
: Toppet Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 28 R, Ederfugl 3740 R, Sortand 8 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Pibeand 65 FU, Krikand 25 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R, Råge 400 R, Bjergirisk 35 FU. Arne Bruun
Thurødæmningen
: Lille Lappedykker 14 R
Rudkøbing
: Silkehale 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:30-10:30): Gærdesmutte 5 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 3 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Vindrossel 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI. Dagstotal: 17. Årstotal: 4370. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Espe
: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Bøjden Nor
(9:45-10:50): Grågås 130 R, Troldand 280 R, Bjergand 10 R, Hvinand 2 FU, Taffeland 60 R, Pibeand 15 FU, Skeand 6 FU, Gråand 100 FU/R, Krikand 23 R, Toppet Skallesluger 5 R, Knopsvane 12 FU, Lille Lappedykker 32 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Blishøne 100 FU, Skarv 1 R, Svartbag 2 R, Fiskehejre 5 FU/R, Hjejle 10 R, Vibe 1 R, Vindrossel 5 R, Stillits 5 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense, Højstrup Øvelsesplads
(07:37-08:00): Husskade 178 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Ejby Mølle (11:05): Vandstær 1 R. Frits Thomsen
Odense: Vandstær 2 FU . Søren Pedersen
Odense, Munke Mose (13:10-13:15): Vandstær 2 FU. Aage Wichmann
Odense Å, Frederiksbroen (16:38): Isfugl 2 OF (Midt i myldretidstrafikken). Jesper Mads Eriksen
Flyvesandet (09:30): Vandrefalk 1 R AD hun, Splitterne 4 R (2 R, 2 Ø), Alk 14 Ø, Hedelærke 1 R, Snespurv 4 R. Søren Gjaldbæk
Vester Egense Mark: Stor Tornskade 1 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Dammarken (11:45): Strandhjejle 119 R. Aksel Christensen
Halsvej Nørreby (09:00-09:30): Grågås 800 FU (Heraf en med leucisme, og en hybrid fugl, grågås x bramgås.). Aksel Christensen
Jersore, Orestrand (11:20-12:15): Blisgås 30 R, Grågås 200 R, Hjejle 420 R, Vibe 360 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen (10:30-10:45): Hjejle 2200 R, Vibe 250 R. Jens Bækkelund
Nørreby, Halsvej: Blisgås 1 R, Grågås 450 R, Bramgås 78 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 82 R. Jens Bækkelund


        DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 17/10:                    
                        Debat om falkejagt på Naturama, Svendborg søndag d. 21. okt                        
                        Tøndermarskens fremtid skal afgøres nu
                        EU opruster mod Maltas fuglejægere
                        Ekstremt sjælden tornskade gæster Skallingen


           Bomlærke SY

Tirsdag den 23. oktober 2007.

Svendborg, matriklen: Jernspurv 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 3 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU
Ny Gesinge, Taasinge
(13:55): Havørn 1 Ø. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 90 R, Grågås 2 R, Gravand 12 R, Pibeand 130 R, Toppet Skallesluger 8 R, Musvåge 7 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 12 R, Engpiber 26 R, Allike 160 R, Gråkrage 50 R, Stær 60 R, Bjergirisk 30 R,
Ny Gesinge, Søren Lolksvej: Sangsvane 8 (5 AD + 3 1K), Grågås 200 R
Siø (16:30): Hjejle 5000 R, Vibe 300 R. Erik Danielsen
Siø (14:50): Hjejle 500 R (+). Henrik Andersen
Nørreballe Nor (11:15-13:15): Knarand 60 R, Skeand 29 R, Rødhovedet And 1 R han, Taffeland 370 R, Blå Kærhøg 1 S, Huldue 2 R, Vindrossel 10 R, Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 7 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 57 R, Grågås 125 R, Bramgås 40 SV, Pibeand 92 R, Krikand 12 R, Troldand 680 R, Hvinand 4 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Blishøne 320 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Ringdue 40 R, Sanglærke 17 OF, Gærdesmutte 2 R, Solsort 7 R, Blåmejse 1 R, Allike 35 R, Råge 2 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 5 R, Stillits 4 R, Grønsisken 1 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 42 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 56 R, Blisgås 13 R, Grågås 232 R, Bramgås 32 R, Pibeand 277 R, Knarand 128 R, Krikand 66 R, Gråand 95 R, Spidsand 6 R, Skeand 84 R, Rødhovedet And 1 M AD R, Taffeland 527 R, Troldand 1242 R, Bjergand 3 R, Hvinand 7 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Blishøne 455 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 7 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 130 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 80 R, Råge 8 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 15 R, Stillits 6 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 33 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Blisgås 4 R, Grågås 583 R, Bramgås 33 R, Pibeand 97 R, Knarand 18 R, Krikand 102 R, Gråand 107 R, Spidsand 23 R, Skeand 13 R, Taffeland 12 R, Troldand 38 R, Hvinand 29 R, Blå Kærhøg 1 1K R, Musvåge 3 R, Blishøne 24 R, Almindelig Ryle 33 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 4 R, Svartbag 1 R, Blåmejse 6 R, Husskade 1 R, Gråkrage 15 R, Bogfinke 9 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-11:00):Gærdesmutte 4 RI, Rødhals 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 12 RI. Dagstotal: 20. Årstotal: 4353. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Mullerup Skov: Sangsvane 3 OF, Musvåge 2 OF, Ringdue 48 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Spætmejse 2 SY, Træløber 1 FU, Ravn 4 OF, Kvækerfinke 2 FU, Dompap 4 FU. Torben Møller
Espe (19:20): Natugle 1 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegårdsø (12:50-14:15): Knarand 100 R, Havørn 1 R 1K, Ravn 2 OF.Birgitte, Claus, Mogens Elnif Thomsen
Bøjden By (på bakken mellem Byst.vej 66 og 68): Sangsvane 3 R. Erik Damm
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:15-11:00): Trækobs : Natugle 3 SY, Vindrossel 4 SV, Vindrossel 10 R, Sangdrossel 3 SV, Rørspurv 3 SV, Fuglekonge 10 R, Engpiber 8 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Stær 700 SV, Hedelærke 10 SV, Sanglærke 13 SV, Ringdue 1300 SV, Allike 1270 SV, Råge 53 SV, Blåmejse 42 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 160 SV, Tornirisk 30 SV, Stillits 5 SV, Grønirisk 5 SV, Grønsisken 10 SV, Lille korsnæb 2 SV, Gråsisken 3 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 5 SV, Skarv 19 SV, Toppet Lappedykker 1 V, Grågås 40 SV, Bramgås 22 SV, Knortegås 5 SØ, Knopsvane 3 V, Sortand 4 T, Ederfugl 60 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Fænø (10:00-13:30): Fiskehejre 30 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R, Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 12 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Vindrossel 4 R, Spætmejse 4 R, Allike 140 R, Krage sp. 30 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Odense, Munke Mose (13:30): Vandstær 1 FU. Dieter Maaszen
Odense, Højstrup Øvelsesplads (07:25-08:00): Musvåge 2 R, Skovskade 2 OF, Husskade 152 OF (Fra overnatningstræ). Dieter Maaszen
Lumby Inddæmmede Strand: Vibe 850 R. Kurt Due Johansen
Slambassinet: Fjeldvåge 1 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Skarv 16 R, Grågås 350 R, Bramgås 50 R, Fjeldvåge 2 R, Vandrefalk 2, Hjejle 3600 R, Vibe 450 R, Almindelig Ryle 350 R, Ravn 2 OF. Kurt Due Johansen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hjejle 1500 R, Vibe 500 R, Brushane 1 R (Usædvanligt sted for Brushane!), Sanglærke 12 R, Stær 30 R
Hav v/Æbelø: Ederfugl 600 R, Toppet Skallesluger 18 R
Jersore (Jersorevej - Rugbjergvej): Bomlærke 26 SY
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 R, Gravand 40 R, Pibeand 150 R, Hvinand 80 R, Almindelig Ryle 1200 R, Storspove 200 R
Gyldensteen Golfbane (15:25): Misteldrossel 2 FU. Michael Højgaard Hansen


           Topmejse i haven

Mandag den 22. oktober 2007.

Svendborgsund v/ Iholm: Lille Lappedykker 64 R, Skarv 12 R, Knopsvane 80 R, Ederfugl 40 R, Musvåge 1 R, Sumpmejse 1 R, Topmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R
Kidholm v/Thurø
: Skarv 330 R, Fiskehejre 15 R, Strandskade 1 R , Vibe 39 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Thurø Bund, Gambøt
: Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.
: Lille Lappedykker 14 R
Siø
(12:50): Hjejle 300 R, Vibe 400 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-10:00): Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 1 RI, Vindrossel 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Gråsisken 2 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 12. Årstotal: 4333. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Dovns Klint (07:30-12:00): Rød Glente 5 S, Lærkefalk 1 R, Huldue 4 S, Ringdue 1890 S, Allike 1340 S, Grønirisk 220 S, Stillits 28 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg (08:30): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:15-11:00): Trækobs : Natugle 2 SY, Gransanger 1 R, Vindrossel 27 SV, Misteldrossel 1 R, Stær 570 SV, Silkehale 1 TF, Stillits 20 SV, Dompap 2 SV, Grønirisk 60 SV, Gråsisken 2 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 190 SV, Grønsisken 60 SV, Tornirisk 30 SV, Sanglærke 32 SV, Stor Tornskade 1 TF/R, Råge 65 SV, Allike 1110 SV, Ringdue 710 SV, Huldue 2 V, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Rørspurv 4 SV, Gulspurv 10 SV, Engpiber 41 SV, Spurvehøg 1 SV, Hvinand 4 SØ, Ederfugl 340 V, Toppet Skallesluger 6 V, Lomvie/Alk 1 V, Sortstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 1 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønder Nærå: Isfugl 1 OF (Vindinge Å ved SuperBest ). Per Rasmussen
Espe:Spætmejse 1. Birgit Nielsen
Vigelsø set fra Stige Ø (10:30): Hjejle 7000 OF, Vibe 370 R. Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense (10:30): Blishøne 1200 FU, Blishøne 370 FU, Sanglærke 1 OF. Dieter Maaszen
Odense, Bolbro: Skovskade 5 OF, Husskade 75 OF (Fra overnatnings træ). Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: Inddæmningen. Vibe 350 R. Jens Bækklund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Vandrefalk 1 R. Jens Bækklund
Jersore, Jersore Mark: Grågås 350 R
Nørreby: Blisgås 62 R, Bramgås 4 R, Hjejle 200 R, Bomlærke 1 R. Jens Bækklund
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (16:30): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (07:30): Duehøg 1 OF 1K hun. Aksel Christensen


       Efterårsferiens fugl. Foto: Lars Hansen

Søndag den 21. oktober 2007.

Ny Gesinge: Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(08:10-15:30): Bramgås 2250 V, Knortegås 402 V, Ederfugl 4240 V, Rød Glente 1 S (Kl. 9.00), Blå Kærhøg 1 S (Kl 8.03), Lærkefalk 1 FU, Dværgmåge 1 Ø, Huldue 2 S, Ringdue 6400 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
(13:50-15:10): Lom sp. 1 S, Grågås 16 NV, Bramgås 140 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 V, Pibeand 300 R (Keldsnor + Søgaard Mose ), Rød Glente 2 V, Spurvehøg 2 V, Musvåge 9 V, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 2 SØ, Ringdue 1500 R, Rødhals 1 R, Sjagger 12 NV, Misteldrossel 1 NV, Kragefugl sp. 2000 R
Nørreballe Nor
(10:30-16:00): Sædgås 68 N, Bramgås 1785 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 V, Rød Glente 5 1K V, Havørn 2, Blå Kærhøg 1 V, Spurvehøg 29 V, Musvåge 560 V, Huldue 3 S, Ringdue 7500 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe nor
(16:10-17:30): Knarand 52 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Kædeby
(12:05): Havørn 1 1K NV. Ole Goldschmidt
Åsø Skov
: Musvåge 10 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00-11:00): Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 2 RI, Solsort 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 1 RI, Sangdrossel 1 RI,Grønsisken 2 RI, Vindrossel 2 RI. Dagstotal: 11. Årstotal: 4321. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm Jensen og Ole Tønder
Lakkendrup Skov
(15:00): Rød Glente 2 SV. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø
(12:30-14:00): Knarand 80 FU, Havørn 2 R AD, Havørn 2 R 1K, Duehøg 1 OF, Ravn 1 RI. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Lindkær v/Ravnholt
: Havørn 2 AD OF (Flyvende rundt i området i en time, samme par som 14-10-07), Musvåge 12 SV, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 75 SV, Sjagger 34 R, Skovskade 2 OF. Peder Rasmusen
Espe
: Bramgås 125 SV, Allike 150 SV, Musvåge 1, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nyborg Strand
: Alk 1 DØD. Via Tim Hesselballe
Wedellsborg
(10:15-12:15): Grågås 1500 R. Peter Hvenegaard
Assens
: Råge 2 OF. Dieter Maaszen
Bågø
: Ringdue 2 OF. Dieter Maaszen
Emtekær Nor
: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 7 R, Knopsvane 35 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 FU, Gravand 3 FU, Pibeand 23 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 300 R, Hættemåge 20 FU, Sølvmåge 166 R, Svartbag 3 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Stær 20 OF. Dieter Maaszen
Feddet
: Rørdrum 1 OF, Knopsvane 1 R, Grågås 13 OF, Musvåge 1 R, Hjejle 500 OF, Vibe 22 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Ringdue 12 OF, Vindrossel 12 OF. Dieter Maaszen
Ferskesø (Bågø)
: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 OF. Dieter Maaszen
Noret (Bågø)
: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 50 R, Sangsvane 1 R, Grågås 1 R, Pibeand 160 FU, Krikand 1 R, Gråand 8 FU, Skeand 6 FU, Ederfugl 2 OF, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 40 R. Dieter Maaszen
Sommerodde (Bågø)
: Toppet Lappedykker 4 FU, Knopsvane 7 R, Ederfugl 90 R, Toppet Skallesluger 3 OF, Fjeldvåge 1 R. Dieter Maaszen
Vestermose (Bågø)
: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Musvåge 2 R, Strandhjejle 87 R, Vibe 14 R, Almindelig Ryle 10 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R, Stær 6 OF. Dieter Maaszen
Enghaven - Fønsskov
: Fiskehejre 2 R, Grågås 350 R, Krikand 53 R, Gråand 21 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Hjejle 250 OF. Jens Bækkelund
Eskør Inddæmning (Hybæk)
: Gråand 52 R. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind
: Fiskehejre 3 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Hjejle 130 OF, Vibe 400 OF, Dobbeltbekkasin 26 R. Jens Bækkelund
Føns Vig
: Toppet Lappedykker 37 R, Skarv 165 R, Ederfugl 650 R, Toppet Skallesluger 9 R, Svartbag 4 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand)
: Sangsvane 2 OF, Hjejle 2000 R, Vibe 600 R, Brushane 1 R, Storspove 3 R. Jens Bækkelund
Ålebæk, Gyldensteen
(09:25): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg
: Fiskehejre 1 R, Grågås 525 R, Bramgås 33 R, Krikand 11 R, Gråand 10 R, Havørn 1 AD R, Vibe 90 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov
: Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 5 R, Ederfugl 600 R. Jens Bækkelund
Føns Vang
: Grågås 1500 FU, Knarand 16 FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Bent Carstensen
Wedellsborg Hoved
: Grågås 3000 FU. Bent Carstensen
Grævlingevænget 66, Nyborg
(11:15-12:30): Musvåge 83 SV. Eske Frank Morthensen
Langesø Gods + Langesø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråand 50 R, Blishøne 15 R, Grønspætte 1 R. Kurt Due Johansen
Skt. Klemens, Præstens Eng
(11:50-12:50): Musvåge 151 SV (Trækkende langs ådalen). Henrik Kalckar Hansen
Vigelsø (obs. fra E. Nielsens Plads)
(10:00-10:20): Hjejle 4500 R, Vibe 650 R. Gregers Johannesen
Strandager (10:00-10:45): Hjejle 250 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Lindved / Odense: Vindrossel 55 R. Lars Andersen

      Falkeopvisning ved Naturama i dag, - selvfølgelig skal der ikke gives tilladelse til falkejagt i Danmark. Vh Erik Thomsen
       Følg debatten på Netfugl


        Dværgværling 1k, Landsende Rømø

Lørdag den 20. oktober 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-10:00): Gærdesmutte 6 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 2 RI. Dagstotal: 9. Årstotal: 4310. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Nørreballe Nor
: Rødhovedet and 1 R, Nis Rattenborg
Gråsten Nor
: Bramgås 50 SV, Spurvehøg 2 V, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Huldue 3 V, Ringdue 125 V, Hedelærke 1 V, Sanglærke 30 V, Engpiber 21 V, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Sjagger 1 R, Vindrossel 10 R, Allike 900 V, Råge 39 V, Sortkrage 2 R, Stær 250 V, Bogfinke/Kvækerfinke 80 V, Grønsisken 35 V, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 2 V,  Lille Korsnæb 11. Lars Tom-Petersen 
Nevre Strand
: Grågås 600 R, Bramgås 5 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Spurvehøg 1 OF, Hjejle 350 R, Vibe 50 R. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær
: Vandrikse 1 R HØ. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke
: Rødstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 1 Ø, 5 Ø + 3 V. Gråstrubet Lappedykker 8 T, Skarv 44 T, Knopsvane 2 S, Pibesvane 1 SV, Grågås 5 Ø, Bramgås 7 N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 V, Bjergand 1 M V, Ederfugl 1700 V, Sortand 16 V, Hvinand 2 M V, Toppet Skallesluger 4 V, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Almindelig Ryle 4 V, Sanglærke 6 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Sortkrage 2 SV, Kvækerfinke 2 S, Grønirisk 15 R, Stillits 2 R, Tornirisk 2 R, Bomlærke 1 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø
: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 36 FU, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 28 R, 2ad+4juv. Sangsvane 6 R, Pibeand 30 R, Knarand 34 FU, Krikand 50 R, Skeand 48 R, Havørn 4, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 2 SY, Ravn 2 OF, Stær 150 OF. Torben Møller
Sandager losseplads: Isfugl 1 R. Verner Havsager
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 35 R, Fiskehejre 7, Knopsvane 1 R, Pibeand 27, Krikand 1 F BR TI, Gråand 18, Taffeland 25 R, Troldand 23 R, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Spurvehøg 1 M AD FU NØ, Tårnfalk 1 BR R, Vandrikse 1 KA, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 FU SY, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 4 R, Blåmejse 2 FU, Husskade 1 OF, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 60 R TU. Hans Kristian Munkejord
Horseklint (08:15-11:45): Sortstrubet Lom 5 NV (I samlet flok kl. 10.25), Sule 1 N AD (Kl. 10.45), Ederfugl 3100 R (+), Sortand 150 R (+), Islandsk Ryle 2 R, Sortgrå Ryle 1 TI, Sabinemåge 1 FU (Set første gang kl. 9.55-9.58, og igen flere gange sammen med Mogens (MRP) og Kirsten (KHL)), Lomvie 3 (2 NV - 1 SØ), Alk 79 (64 NV - 4 SØ - 11 R), Lomvie/Alk 84 (67 NV - 17 SØ), Tejst 3 (2 NV - 1 R), Snespurv 1 R. Henrik Andersen
Vester Egense: Ravn 1 R. Henrik Andersen
Nordskov: Gråkrage 250 R (+, mellem Vågebakken og Nordskov). Henrik Andersen
Mesinge: Ravn 1 R. Henrik Andersen
Dørholm & Dørholmbugten: Toppet Skallesluger 20 R, Almindelig Ryle 80 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 16 R, Hvidklire 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 639, Bramgås 133 R, Pibeand 185 R, Knarand 2 R, Krikand 35 R, Spidsand 15 R, Skeand 7 R, Blishøne 47 R, Almindelig Ryle 25 FU, Lille Kobbersneppe 23 FU, Storspove 55 FU, Hvidklire 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensteen Golfbane (09:40): Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Bogense: Sangsvane 5 S. Jens Bækkelund
Jersore (13:15-14:30): Blisgås 2 R, Pomeransfugl 1 R, Hjejle 3900 R (+), Vibe 500 R (+), Huldue 3 R, Sanglærke 125 R (+). Henrik Andersen

          Pomeransfugl mellem Hjejler ved Jersore


          Pomeransfugl blandt Hjejler set ved Jersore - dog ikke fuglen på dette billede

Fredag den 19. oktober 2007.

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Fiskehejre 2 R, Musvåge 16 N
Dovns Klint
: Lom sp. 1 V, Bramgås 2000 V, Knortegås 200 V, Rød Glente 8 SV, Spurvehøg 30 SV, Musvåge 75 SV, Fjeldvåge 1 SV, Lærkefalk 1 FU, Vandrefalk 1 V, Splitterne 1 V, Huldue 22 S, Ringdue 10000 SV, Hedelærke 7 V, Bjergvipstjert 1 S. Leif Bisschop-Larsen
Gudbjerg
: Kirkeugle 1 SY. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (
07:00-15:00): Gærdesmutte 15 RI, Jernspurv 10 RI, Rødhals 4 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 3 RI, Blåmejse 56 RI, Musvit 13 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 4 RI, Dompap 3 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 113. Årstotal: 4301 Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder, Jacob Sterup og Børge L. Rasmussen
Faaborg
(12:30): Ravn 3 OF. Lars Bonne Rasmussen
Brændegård sø
(08:50-09:55): Knarand 134 R (+), Havørn 6 R (3 1K, 2 imm. og 1 ad), Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:15-12:20): Trækobs : Natugle 3 SY, Gransanger 1 FOU, Misteldrossel 1 R, Sjagger 1 R, Vindrossel 15 SV, Vindrossel 30 R, Sangdrossel 3 SV, Ringdue 4845 SV, Huldue 3 SV, Allike 5200 SV, Råge 31 SV, Stær 110 SV, Sanglærke 97 SV, Blåmejse 60 SV, Gråsisken 3 SV, Lille Korsnæb 12 SV, Bjergirisk 10 SV, Dompap 5 SV, Grønsisken 45 SV, Bogfinke 80 SV, Engpiber 7 SV, Rørspurv 3 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 100 SV, Hjejle 35 N, Vibe 5 SV, Skarv 68 SV, Lomvie/Alk 1 V, Toppet Skallesluger 11 V, Grågås 28 SV, Knortegås 3 V, Hvinand 2 V, Ederfugl 160 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (15:20): Isfugl 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (08:15-11:15): Sule 4 V (1 ad, 1 4k+, 2 4k), Ride 4 V (3 ad, 1 1k), Lomvie 9 V, Alk 49 T (43V, 6Ø), Lomvie/Alk 178 T (168V, 10 Ø), Tejst 7 T (6V, 1Ø), Søkonge 1 V. Søren Gjaldbæk
Gyldensteens marker (16:00-17:15): Hjejle 3500 R (Pom.Fugl neg.). Michael Højgaard Hansen
Jersore (13:30-14:30): Pomeransfugl 1 R 1K (Med Hjejler på den sydlige af de 2 store flade marker 700 m syd for Jersore, vest for vejen), Hjejle 2000 R, Strandhjejle 15 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Flyvesandet: Sule 3 V, Vandrefalk 1 R AD hun, Ride 2 R 1K, Lomvie/Alk 50 R, Lille Korsnæb 15 R. Bente Christensen, Tim Hesselballe
Mark ca. 500 m. syd for Jersore (14:20-14:45): Pomeransfugl 1 R (Fundet tidligere af THH), Hjejle 2000 R. Gregers Johannesen
Ejlinge (13:55): Stor Regnspove 60 R. Gregers Johannesen
Ejlinge: Fiskehejre 3 R, Almindelig Ryle 15 R, Storspove 55 R. Jens Bækkelund
Jersore (13:00-14:10): Almindelig Ryle 275 R. Gregers Johannesen
Havet N. Æbeløholm (13:00-14:10): Sule 1 R. Gregers Johannesen
Nørreby (12:50): Vibe 275 R. Gregers Johannesen
Nr. Nærå Strand/Flyvesandet (10:00-12:30): Sule 1 V, Grågås 550 R, Pibeand 425 R, Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 1200 R, Stor Regnspove 250 R, Ride 1 V. Gregers Johannesen
Nr, Nærå Strand (17:30): Vandrefalk 1 R AD hun (Sad på sin faste plads). Aksel Christensen
Egebjerggaard Rørmosen (17:00): Dværgfalk 1 OF (Med bytte i fangerne). Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (16:45): Strandhjejle 109 R. Aksel Christensen


       Vandrefalk

Torsdag den 18. oktober 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-12:00): Gærdesmutte 4 RI, Rødhals 5 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 32 RI, Musvit 6 RI, Bogfinke 3 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal: 55. Årstotal: 4188 Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Børge L. Rasmussen
Brændegård Sø
(11:50-15:20): Knarand 37 FU, Krikand 300 R, Havørn 6 R (2 ad + 3 1k + 1 imm), Duehøg 1 OF, Ravn 3 OF, Toppet Lappedykker 16 R, Skarv 8 OF, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 37 , Pibeand 13 FU, Gråand 12 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 9 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 14 R, Vandrikse 1 R HØ, Blishøne 2 R, Vibe 61 R, Hættemåge 27 R, Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 1 R, Allike 2 R HØ, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 6 OF, Stær 6 OF, Grønsisken 8 OF. Henrik Kalckar Hansen, Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg
(08:10): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 23 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 7 R, Grågås 146 R, Pibeand 14 R, Krikand 2 R, Gråand 49 R, Taffeland 133 R, Troldand 148 R, Hvinand 1 R, Blishøne 120 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 52 FU, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 4 , Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 OF, Engpiber 2 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Allike 24 OF, Råge 22 FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 7 FU, Stær 16 FU, Bogfinke 3 R, Tornirisk 10 OF. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(7:15-10:45): Trækobs : Vindrossel 10 SV, Allike 370 SV, Råge 20 SV, Ringdue 2600 SV, Huldue 1 SV, Stær 340 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Engpiber 3 SV, Jernspurv 1 R, Sanglærke 41 SV, Blåmejse 20 TF, Bogfinke 200 SV, Grønsisken 25 SV, Spurvehøg 4 SV, Dværgfalk 1 SV, Musvåge 18 SV, Svartbag 7 N, Skarv 210 SV, Grågås 30 SV, Toppet Skallesluger 9 SØ, Ederfugl 200 SØ, Lomvie/Alk 2 T.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gl. losseplads, Stige Ø
(15:40-17:00): Knopsvane 1000 R, Fjeldvåge 1 FU. Ella Mikkelsen
Egebjerggaard Gallemarken (13:30): Strandhjejle 44 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (12:45): Vandrefalk 2 S. Aksel Christensen
Slambassinet: Krikand 60 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Bjergirisk 60 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (10:40-11:25): Grågås 550 FU, Bramgås 70 FU, Pibeand 70 R, Knarand 9 FU, Krikand 120 FU, Gråand 10 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 7 FU, Lille Kobbersneppe 30 R, Storspove 110 FU, Sortklire 7 FU, Hvidklire 3 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (obs. fra Gasenhed Nord) (10:40-11:30): Grågås 500 R, Pibeand 200 R, Hjejle 2500 R, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 350 R, Rødben 30 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord/Odense A (10:25-11:30): Lille Lappedykker 60 R, Pibeand 250 R, Fjeldvåge 1 R, Bjergirisk 110 R. Gregers Johannesen
Restaurant Næsbyhoved Skov (10:20): Bjergvipstjert 1 R 1K (Rast i en lille dam med springvand). Tim Hesselballe
Nr, Nærå Strand (09:30): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Bispeengen ,Odense (09:00): Ravn 2 OF. Dieter Maaszen
Lindved / Odense: Grønspætte 1 HØ (Hørt flere gange i skov mellem frugtplantage og motorvej). Lars Andersen

        Grønspætte ved Lindved. Foto: Lars Andersen


       DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 11/10:                    
                         For lidt natur i Skjern Å nationalpark
                         Sandløber fra Grønland aflæst på Grenen
                         Ikke mere fuglejagt i Grønland
                         De blågule invaderer os


       Langhalet tornskade

Onsdag den 17. oktober 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-09:30): Gærdesmutte 3 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 1 RI, Munk 1 RI. Dagstotal: 6. Årstotal: 4133 Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder, Børge L. Rasmussen & Jacob Sterup
Lindved / Odense
: Grønspætte 1 R (Nu med foto), Vindrossel 35 R, Ravn 2 R. Lars Andersen
Kysten ved Egebjerggaard
(14:00): Alk 2 FU. Aksel Christensen
Hedemarken Jerstrup (08:45): Blisgås 52 FU (Sammen med 84 grågæs heraf en med leucisme (meget lys). Aksel Christensen


        Sortstrubet bynkefugl

Tirsdag den 16. oktober 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-10:30): Gærdesmutte 5 RI, Munk 1 RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 3 RI, Dompap 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 16. Årstotal: 4127 Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder & Jacob Sterup
Sundet, Faaborg (10:45-11:30): Skeand 50 R, Knarand 10 FU, Krikand 27 R, Gråand 40 R/FU, Troldand 500 R, Taffeland 80 R, Knopsvane 25 FU, Blishøne 330 FU, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Lille Lappedykker 3 R, Skarv 3 R, Hættemåge 30 R, Sølvnmåge 20 R, Svartbag 1 R, Fiskehejre 2 FU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ejby Mølle, Odense (13:50-14:40): Bjergvipstjert 6 FU. Frits Thomsen
Harritslev, Bogense (12:20): Ravn 2 R. Jens Bækkelund


       

Mandag den 15. oktober 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 13:00): Gærdesmutte 15 RI, Jernspurv 1 RI, Vindrossel 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 2 RI, Bogfinke 2 RI, Gulspurv 2 RI. Dagstotal: 34 Årstotal: 4111 Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder & Jacob Sterup
Brændegaard Sø (17:00): Havørn 4 R (Rastede samlet på væltet træ på øen). Casper GH 11år, Kurt Gamborg Holm
Horne Land (7:00-13:00): Trækobs : Natugle 1 SY, Vindrossel 5 SV, Sangdrossel 4 SV, Misteldrossel 1 SV, Sjagger 10 SV, Engpiber 18 SV, Skovpiber 1 SV, Rørspurv 6 SV, Jernspurv 2 SV, Blåmejse 95 SV, Stær 1230 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 11 SV, Kvækerfinke 140 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 880 SV, Grønirisk 45 SV, Lille Korsnæb 5 SV, Stillits 10 SV, Tornirisk 90 SV, Gråsisken 2 SV, Grønsisken 70 SV, Hedelærke 5 SV, Sanglærke 7 SV, Allike 1620 SV, Råge 50 SV, Ravn 2 T, Ringdue 300 SV, Huldue 3 SV, Spurvehøg 9 SV, Musvåge 108 SV, Vibe 70 R, Ederfugl 480 SØ, Grågås 4 SV, Alk 1 SØ, Lomvie 1 SØ, Lomvie/Alk 1 SØ, Toppet Skallesluger 7 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Slambassinerne (14:35-14:45): Dværgryle 8 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs. fra Kanalstien) (14:25): Hjejle 2600 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Fjordmarken (12:50): Krikand 160 R. Gregers Johannesen
Egensedybet (12:50-13:55): Pibeand 200 R, Gråand 850 R, Strandhjejle 6 R, Almindelig Ryle 350 R, Rødben 28 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (11:40-12:30): Grågås 550 R, Pibeand 175 R, Knarand 6 R, Krikand 575 R, Stor Regnspove 92 R, Rødben 28 R, Stær 700 R. Gregers Johannesen
Firtalsstrand (11:00-11:35): Fiskeørn 1 R. Gregers Johannesen
Dørholmbugten (10:30-10:50): Hjejle 225 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Stor Regnspove 90 R, Rødben 122 R, Hvidklire 16 R. Gregers Johannesen
Strandager (10:25): Hjejle 250 R, Vibe 350 R. Gregers Johannesen
Gl. Losseplads, Stige Ø (10:10): Fjeldvåge 1 R. Gregers Johannesen
Odense å udsigtstårn ved Søparken (18:00): Isfugl 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Føns Vang (14:00-14:30): Grågås 600 R (På stubmark af majs og i søen), Havørn 1 R IMM (Sad i træ på < 100 m afstand fra vejen mod Føns Kirke), Fjeldvåge 1 R (Først i træ på N siden af Føns Vang, derefter TS). Anker Scharff, Ole H. Scharff


      Snespurv

Søndag den 14. oktober 2007.

Svendborg, matriklen (02:05): Natugle 1 HØ
Siø
: Hjejle 100 OF.Mette, Michael Højgaard Hansen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R, Husrødstjert 2 M 2K+ R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 22 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 3 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 5 RI, Fuglekonge 13 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 F 1K RI, Blåmejse 49 RI, Musvit 3 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 2 RI. Dagstotal: 101 Årstotal: 4077 Keldsnor Fuglestation v/Michael Højgaard Hansen & Jacob Sterup
Dovns Klint (15:45): Rød Glente 14 SV (En flok). Bjarne Holck Nielsen, Michael Højgaard Hansen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 102 SV, Pibesvane 7 AD SV, Grågås 128 SV, Bramgås 967 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 118 SV, Pibeand 91 SV, Krikand 18 SV, Gråand 11 SV, Spidsand 40 SV, Ederfugl 2870 SV, Hvinand 2 SV, Toppet Skallesluger 33 SV, Stor Skallesluger 2 SV, Rød Glente 64, Spurvehøg 51 S, Musvåge 173, Fjeldvåge 6 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 2 S, Strandhjejle 2 SV, Dværgmåge 107 SV, Hættemåge 5 SV, Huldue 87 S, Ringdue 4600 S, Sanglærke 39 S, Digesvale 1 S, Landsvale 10 S, Engpiber 131 S, Skærpiber 3 S, Bjergvipstjert 18 S, Hvid Vipstjert 17 S, Vindrossel 6 S, Misteldrossel 9 S, Blåmejse 245 S, Musvit 9 S, Allike 2530 S, Råge 67 S, Stær 60 S, Kvækerfinke 70 S, Finke sp. 1020 S, Grønirisk 240 S, Stillits 111 S, Grønsisken 214 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rød Glente 12 1K S. Ole Goldschmidt
Ristinge (14:15-15:30): Rød Glente 5 S (I en flok), Fiskeørn 1 NV. Henrik Mørup-Petersen
Vesteregn: Aftenfalk 1 M 2K+ SV. Ole Goldschmidt
Espe: Musvåge 18 SV, Rød Glente 1 SV, Tårnfalk 1, Musvåge 3 R (lokale). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Karlsmosen, Egeskov: Knopsvane 55 R, Pibeand 15 R. Eskild Nielsen
Hillerslev (set ved Højrup put og take): Isfugl 1, Ravn 2 S . Gerner Majlandt
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 AD R (Den mindste ringmærket på venstre ben), Musvåge 6 OF. Peder Rasmussen
Ravnholt, Ryslinge (09:30): Hjejle 700 R (+). Bodil og Hans Rytter
Knudshoved, nord for broen (13:30-14:15): Bjergpiber 1 FU (Fundet af HEL. FU sammen med Skærpiber og Bjergvipstjert på stenmolen), Bjergvipstjert 1 FU. Per Rasmussen
Knudshoved
(08:00-13:30): Fjeldvåge 1 TI, Dværgfalk 1 TI, Alk 2 S, Isfugl 1 R, Allike 1500 TI, Grågås 15 V, Bramgås 240 V, Spurvehøg 5 TI, Musvåge 25 TI, Stær 230 TI. Per Rasmussen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Rød Glente 2 V. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Odense å Ejby mølle (15:50-16:10): Isfugl 2 FU (Er obset jævnligt/dagligt siden ultimo august, men aldrig 2.). Søren Binderup Larsen
Ølundgaard Inddæmning (13:40-14:25): Grågås 525 R, Pibeand 175 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 300 R, Vibe 275 R. Gregers Johannesen
Strandager (11:00-11:40): Hjejle 400 R, Vibe 650 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs fra E. Nielsens Plads) (10:45-11:10): Hjejle 4000 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs. fra Klintebjerg Havn): Hjejle 3800 R, Vibe 450 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord (10:30): Blishøne 1100 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (10:15-10:40): Krikand 165 R, Dværgryle 9 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet, havet ud for Campingpladsen (09:00-10:30): Alk 2 FU, Alk 3 V, Tejst 1 V. 16 fra UNI-hold ved Tim Hesselballe, Børge L. Rasmussen
Flyvesandet, Nr. Nærå Strand (10:30-12:30): Fjeldvåge 1 OF, Hjejle 3000 SV, Strandhjejle 30 FU, Almindelig Ryle 1500 R, Stor Regnspove 175 FU. 16 fra UNI-hold ved Tim Hesselballe, Børge L. Rasmussen
Jersore strand Gyldensteen (16:30-17:00): Hjejle 900 R (+), Vibe 300 R (+). Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen
Middelfart havn (18:00): Lomvie 1 R, Isfugl 2 R. Jens Bækkelund

       


       Bramgæs på træk

Lørdag den 13. oktober 2007.

Svendborgsund ved Iholm (07:25): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 110 V
Rantzausminde (11:00): Bramgås 100 SV, Stor Flagspætte 1 OF, Topmejse 1 FU. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Spurvehøg 1 M 2K+ RI, Gærdesmutte 39 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 29 RI, Solsort 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 11 RI, Fuglekonge 16 RI, Blåmejse 5 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 1 RI. Dagstotal: 117 Årstotal: 3.976 Keldsnor Fuglestation v/Michael Højgaard Hansen & Hans Rytter
Fakkebjerg: Bramgås 430 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 SV, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 6 S, Musvåge 15 S, Tårnfalk 2 FU, Ringdue 2500 S. Michael Bjerregaard 
Gulstav: Bramgås 1610 S, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 3 S, Musvåge 6 S, Fjeldvåge 2 S, Huldue 9 S, Ringdue 1100 S, Bjergvipstjert 1 S, Grønsisken 15 S
Hav ved Tryggelev Nor (KA45): Toppet Lappedykker 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 68 R, Ederfugl 350 R, Lomvie 2 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SØ, Lom sp. 14 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 152 SV, Knopsvane 11 SV, Blisgås 21 SV, Grågås 33 SV, Bramgås 4080 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 332 SV, Gravand 1 SV, Pibeand 8 SV, Gråand 6 SV, Spidsand 2 SV, Ederfugl 5830 SV, Sortand 1 SV, Hvinand 12 SV, Toppet Skallesluger 52 SV, Rød Glente 3 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 29 S, Musvåge 22 S, Fjeldvåge 5 S, Almindelig Ryle 1 SV, Stormmåge 85 SV, Alk 1 SV, Huldue 43 S, Ringdue 57600 S, Hedelærke 4 S, Sanglærke 67 S, Landsvale 12 SV, Engpiber 22 S, Skærpiber 5 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 21 S, Jernspurv 4 S, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD R, Solsort 8 S, Sangdrossel 11 S, Vindrossel 45 S, Misteldrossel 11 S, Blåmejse 390 S, Allike 580 S, Råge 26 S, Stær 60 S, Kvækerfinke 170 S, Finke sp. 335 S, Grønirisk 55 S, Stillits 46 S, Grønsisken 35 S, Tornirisk 16 S, Bjergirisk 95 SV, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 6 S, Stor Korsnæb 17 S, Gulspurv 2 S, Rørspurv 8 S. Ole Goldschmidt
Gulstav: Bramgås 1610 S, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 3 S, Musvåge 6 S, Fjeldvåge 2 S, Huldue 9 S, Ringdue 1100 S, Bjergvipstjert 1 S, Grønsisken 15 S. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 17 R, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 68 R, Grågås 815 R, Pibeand 147 R, Knarand 94 R, Krikand 35 R, Gråand 35 R, Spidsand 14 R, Skeand 126 R, Taffeland 895 R, Troldand 270 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 715 R, Vibe 4 R, Hættemåge 65 R, Sølvmåge 800 R, Ringdue 800 R, Stær 225 R, Stillits 12 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Toppet Lappedykker 80 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3200 R, Knopsvane 70 R, Blisgås 14 R, Grågås 190 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 725 R, Gravand 13 R, Pibeand 14 R, Gråand 340 R, Spidsand 35 R, Musvåge 2 R, Strandskade 2 R, Hjejle 450 R, Vibe 65 R, Almindelig Ryle 3400 R, Storspove 205 R, Rødben 28 R, Hættemåge 600 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 42 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 22 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 7 R, Blisgås 12 SV, Grågås 535 R, Bramgås 2480 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 4 R, Pibeand 84 R, Knarand 185 R, Krikand 145 R, Gråand 56 R, Spidsand 21 R, Skeand 9 R, Taffeland 42 R, Troldand 42 R, Hvinand 16 R, Sort Glente 1 AD SV, Rød Glente 6 SV, Musvåge 220 , Fjeldvåge 1 SV, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 SV, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 67 R, Vibe 194 , Almindelig Ryle 6 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 48 R, Svartbag 8 R, Engpiber 27 R, Stenpikker 2 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 2 R, Skægmejse 14 R, Allike 330 R, Gråkrage 14 R, Tornirisk 35 SV, Bjergirisk 101 , Stor Korsnæb 2 SV, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor (11:00-12:00): Rørdrum 1 R (Set ved minimuseum). Henrik Mørup-Petersen
Ristinge: Bramgås 1900 SV, Rød Glente 1 NV, Musvåge 130 NV (Mod Marstal kl 15.45- 16.30), Fjeldvåge 1 SV. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Hale: Bramgås 135 V, Rød Glente 1 V, Musvåge 4 V, Fjeldvåge 1 V. Arne Bruun
Rudkøbing: Musvåge 15 S, Ravn 1 S. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning (10:30-12:30): Lille Lappedykker 29 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 64 R, Grågås 330 R, Gravand 7 R, Pibeand 95 R, Knarand 14 R, Krikand 140 R, Spidsand 4 R, Skeand 93 R, Taffeland 41 R, Troldand 190 R, Hvinand 27 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 400 R, Vibe 170 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 33 R, Sølvmåge 41 R, Svartbag 2 R, Ringdue 30 R, Isfugl 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 OF, Engpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Husrødstjert 1 R, Solsort 1 R, Blåmejse 4 R, Musvit 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Allike 5 OF, Gråkrage 2 R, Stær 30 R, Bogfinke 20 R, Kvækerfinke 10 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (09:15): Isfugl 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Ringe Syd, Kløvervej (14:00-15:30): Musvåge min. 100 SV, Vindrossel min. 25 FU. Karsten Nielsen MOF
Espe (16:00-16:35): Musvåge 350 SV, Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Vigelsø (obs. fra Gasenhed Nord) (11:40-13:20): Grågås 500 R, Pibeand 275 R, Spidsand 30 R, Klyde 3 R, Hjejle 4000 R, Vibe 700 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord (11:40-13:20): Toppet Lappedykker 55 R, Knopsvane 1025 R, Blishøne 1200 R, Stillits 30 R. Gregers Johannesen
Baagøgade/Fynsværket (11:20): Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet (11:00): Sortbuget knortegås 1 AD R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Flyvesandet/Nr. Nærå strand (12:30-14:45): Toppet Lappedykker 173 R, Krikand 300 R (+), Gråand 450 R (+), Hvinand 150 R (+), Toppet Skallesluger 400 R (+), Hjejle 2000 R (+), Vibe 350 R (+), Almindelig Ryle 1800 R (+), Lille Kobbersneppe 55 R, Stor Regnspove 329 R, Hættemåge 1400 R (+), Alk 9 R. Henrik Andersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 35 R, Gravand 67 R, Pibeand 52 R, Krikand 140 R, Gråand 170 R, Toppet Skallesluger 25 R, Strandskade 15 R, Vibe 450 R, Almindelig Ryle 550 R, Lille Kobbersneppe 24 R, Storspove 315 R. Jens Bækkelund
Grævlingevænget 66, Nyborg (11:15-17:15): Rød Glente 1 SV, Havørn 1 OF IMM (Kl. 13.00), Musvåge 1027 SV, Fjeldvåge 4 SV. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Horseklint (08:00-11:00): Ederfugl 1400 R (+), Sortand 150 R (+), Strandhjejle 5 R, Lomvie 4 (2 R - 2 NV), Alk 56 (32 R - 22 SØ - 2 N), Lomvie/Alk 23 SØ, Tejst 1 N, Misteldrossel 7 S, Fuglekonge 100 R (+, i sommerhusområdet). Henrik Andersen
Mesinge: Ravn 2 R. Henrik Andersen
Jersore: Vibe 360 R. Henrik Andersen


      Rørspurv Thurø Rev

Fredag den 12. oktober 2007.

Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 110 R, Toppet Skallesluger 1 R, Rød Glente 1 V (12:00), Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 12 R, Skærpiber 2 R, Rødhals 4 R, Fuglekonge 1 R, Grønirisk 8 R, Tornirisk 3 R, Rørspurv 10 R + Admiral
       Rød glente fra Thurø Rev
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:10 - 12:45): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Blåmejse 23 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal 28. Dagssnit: 53,6. Årstotal 3859. Indtil videre den 3. bedste sæson - kun 166 bagud i forhold til bedste sæson. Keldsnor Fuglestation v/Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen
Brændegård sø
(13:00-14:30): Knarand 6 R, Havørn 2 R AD, Vindrossel 12 R, Ravn 2 OF. Mogens Elnif Thomsen
Trunderup
(13:55-13:59): Rød Glente 1 FU (Over marken på adressen Gl. Nyborgvej 41. Fløj sydøst.). Tommy Dalnæs
Sundet, Faaborg
(11:30-12:15): Skeand 33 R, Knarand 4 FOU, Gråand 20 R/FOU, Troldand 300 R, Taffeland 40 R, Knopsvane 27 FOU, Toppet Lappedykker 3 R, Grønbenet Rørhøne 5 FOU, Blishøne 300 FOU, Skarv 3 R, Svartbag 1 R, Fiskehejre 3 FOU, Vindrossel 7 R, Stillits 10 FOU, Grønsisken 10 FOU, Fuglekonge min 5 FOU, Musvåge 15 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Føns vang (16:00-16:45): Lille Lappedykker 53 R, Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 21 R, Grågås 750 R, Pibeand 26 R, Knarand 4 R, Gråand 6 R, Skeand 11 R, Taffeland 18 R, Troldand 40 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Blishøne 57 R. Jens Bækkelund


        Dværgryle bag skumbjerg, Keldsnor

Torsdag den 11. oktober 2007.

Bregninge, Tåsinge: Sjagger 150. Bent Staugaard
Svendborghavn (PS-motor)
(15:45): Turkerdue 42 R
E9 - rundkørsel ved Kværndrup
(14:18): Rød Glente 1 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev
: Rød glente 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
(12:50): Havørn 2 FU (Fløj derefter S). Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(07:00-11:45): Mørkbuget Knortegås 520 V, Ederfugl 1340 V, Rød Glente 1 R (Kl. 11.30), Havørn 1 TI (Kl 11.05 trak ind fra SØ og fløj mod NV), Dværgmåge 2 V, Bjergvipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 56 V, Bogfinke 1530 S, Grønirisk 115 S. Keldsnorfuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 12:30): Gærdesmutte 6 RI, Rødhals 6 RI, Sangdrossel 1 RI, Vindrossel 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 19 RI, Fuglekonge 24 RI, Blåmejse 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal 60. Dagssnit: 53,95 Årstotal 3831. Indtil videre den 3. bedste sæson - kun 146 bagud i forhold til bedste sæson. Keldsnor Fuglestation v/Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(7:00-12:40): Trækobs. Regn fra 7:00-9:30 : Gransanger 1 R, Vindrossel 20 SV, Sangdrossel 5 SV, Solsort 5 SV, Sjagger 290 SV, Rørspurv 15 SV, Engpiber 150 SV, Hvid Vipstjert 12 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1410 SV, Grønsisken 230 SV, Tornirisk 70 SV, Lille Korsnæb 7 SV, Grønirisk 30 SV, Sanglærke 46 SV, Hedelærke 29 SV, Allike 180 SV, Blåmejse 20 TF, Stær 60 SV, Spurvehøg 4 SV, Havørn 1 SV/N ad ( kl. 12:30 ), Fjeldvåge 1 TF, Musvåge 10 TF, Musvåge 8 SV, Dobbeltbekkasin 3 SV, Skarv 6 SV, Grågås 14 SV, Gråand 2 V, Ederfugl 60 T, Sortand 10 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved / Odense
: Isfugl 1 R (Ved lille pisrende). Lars Andersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand) (09:50-11:40): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Blisgås 12 R, Grågås 675 R, Bramgås 68 R, Pibeand 142 R, Gråand 20 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 600 R, Vibe 160 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 1 R, Skægmejse 1 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore (11:30): Strandhjejle 15 R, Almindelig Ryle 90 R, Rødben 2 R, Rød Glente 1 R (A. og P. Abild). Jens Bækkelund
Bred (12:25): Rød Glente 2 R. Frits Thomsen
Wedellsborg (11:10-11:55): Havørn 1 R, Ravn 2 R. Frits Thomsen


          Mørkbuget knortegås

Onsdag den 10. oktober 2007.

Fyn: Slørugle 5 RI PUL (Stort andet kuld. Årstotal: 16 RI. Mangler endnu at tjekke 3 par for 2. kuld.). Lars Hansen, Per Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gransanger 32 RI, Rødhals 6 RI, Fuglekonge 40 RI, Blåmejse 9 RI,
Gærdesmutte 19 RI, Munk 1 RI, Jernspurv 4 RI, Musvit 2 RI, Gulspurv 1 RI, Sangdrossel 3 RI, Bogfinke 1 RI, Halemejse 2 RI, Grønsisken 1 RI, Spurvehøg 1 RI. Dagstotal 123. årstotal 3769. Keldsnor Fuglestation v/Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen
Monnet, Taasinge
(16:00-17:00): Rødstrubet Lom 2 SØ, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 90 R, Grågås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 R, Krikand 60 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 9 V, Storspove 9 R, Engpiber 12 R, Skærpiber 2 R, Fuglekonge 8 R, Krage sp. 500 R, Stær 160 R, Stillits 22 R
Thurø Rev
: Fiskehejre 10 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 13 R SV, Pibeand 70 FU, Krikand 10 FU, Strandskade 3 R. Arne Bruun
Thurø Dæmningen
: Lille Lappedykker 6 R
Tryggelev
: Bramgås 200 OF. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 18 R, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 89 R, Grågås 360 R, Bramgås 271 SV, Mandarinand 2 M AD R, Pibeand 148 R, Knarand 122 R, Krikand 14 R, Gråand 56 R, Spidsand 7 R, Skeand 98 R, Taffeland 308 R, Troldand 435 R, Blishøne 580 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 240 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 45 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 13 R, Hvid Vipstjert 23 R, Gransanger 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 35 R, Stillits 18 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Løb m.m.:
Toppet Lappedykker 15 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 590 R, Ederfugl 300 R. Ole Goldschmidt
Strynø
: Bramgås 190 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 430 R, Skærpiber 8 R. Ole Goldschmidt
Brændeskov (skoven)
: Ravn 1 R HØ. Arne Bruun
Brændeskov by
: Isfugl 1 R (Ved møllen). Arne Bruun
Vester Hæsinge
(15:30): Rød Glente 2 V (Mobbet af en ravn). Peder Blommegård
Sønderhjørne ( Horne Land )
(7:00-11:15): Trækobs : Natugle 1 SY, Vindrossel 8 SV, Sangdrossel 4 SV, Solsort 10 R, Sjagger 1 R, Gransanger 4 FOU, Fuglekonge 20 R, Blåmejse 80 TF, Rørspurv 21 SV, Jernspurv 2 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 21 SV, Engpiber 54 SV, Sanglærke 4 SV, Sanglærke 80 R, Stær 290 SV, Ravn 1 R, Grønirisk 25 SV, Kvækerfinke min 50 SV, Bogfinke 3140 SV, Grønsisken 260 SV, Tornirisk 180 SV, Lille Korsnæb 2 SV, Dværgfalk 2 SV, Spurvehøg 3 SV, Hjejle 1 T, Strandskade 1 V, Grågås 9 V, Bramgås 150 V, Knortegås 110 V, Gråand 2 SØ, Ederfugl 130 V, Sortand 12 V, Sortstrubet Lom 1 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ejby Mølle, Odense
(10:30): Bjergvipstjert 2 R. Frits Thomsen
Hjallese, Industrivej: Agerhøne 3 R (Opskræmt bag en stor lagerbygning). Jørn Vinther Sørensen
Hollufgård / Odense: Isfugl 1 R, Ravn 3 R. Lars Andersen
Odense ådal ved Skt.Klemens (16:30-17:30): Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl), Skovsneppe 1 S, Vindrossel 16 R (Senere sø), Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 58 OF, Tyrkerdue 2 R, Solsort 14 R, Skovskade 2 R, Husskade 28 R, Råge 12 R, Gråkrage 22 R. Kell Grønborg
Nellerud-skovene, Hindevad, Rugårdsvej (10:40): Dværgfalk 1 SV. Michael højgaard Hansen
Vigelsø: Bramgås 118 R, Hjejle 8000 R. Kurt Due Johansen
Stegø Mølle (09:50): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (09:25): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Strib: Skarv 3 FU, Gråand 25 FU, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Alk 21 FU. Sten Nielsen


       DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 4/10:                    
                         Danmarks kongeørne har fået to unger på vingerne


         Bjerglærker fouragerer ved Keldsnor

Tirsdag den 9. oktober 2007.

Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 171 R, Grågås 316 OF, Bramgås 80 OF, Pibeand 28 R, Toppet Skallesluger 4 R, Stor Skallesluger 12 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 215 R, Hjejle 47 OF, Almindelig Ryle 37 OF, Dobbeltbekkasin 8 FU, Storspove 8 OF, Rødben 1 R, Hvidklire 2 OF, Svartbag 4 R, Bjerglærke 2 R, Stillits 126 FU, Bjergirisk 13 R. Torben Møller
Mullerup Skov
: Spurvehøg 1 FU, Sangdrossel 2 FU, Ravn 2 FU. Torben Møller
Noret, Tåsinge
: Grågås 2 R, Storspove 6 FU. Torben Møller
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 16 FU, Knopsvane 4 R, Troldand 42 R, Gråkrage Duehøg 1 OF, Fjeldvåge 1 OF, Rørspurv 12 FU. Torben Møller
Tinghaveskoven Taasinge
(13:10): Ravn 1 HØ. Hans Jørn Hansen, Poul Rasmussen
Bregninge (08:45): Ravn 1 OF. Poul Rasmussen
Keldsnor: Fiskehejre 1 R, Bramgås 60 R, Grågås 350 R, Bramgås 200 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Pibeand 36 R, Rørhøg 1 1K FU, Strandhjejle 4 R, Dværgryle 4 R, Almindelig Ryle 18 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 2 R, Bjerglærke 2 FU, Ravn 3 OF, Stær 4 R
Siø: Hjejle 250 R
Keldsnor (16:00): Pibesvane 11 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 11:00): Gærdesmutte 11 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 5 RI, Solsort 4 1K RI, Sangdrossel 6 RI, Munk 2 RI, Gransanger 16 RI, Blåmejse 3 RI, Rørspurv 1 RI, Fuglekonge 42 RI. Dagstotal 96, årstotal 3646. Keldsnor Fuglestation v/Jacob Sterup
Keldsnor: Vandrikse 1 R HØ. Jacob Sterup
Gulstav: Bramgås 145 V, Enkeltbekkasin 1 R, Sangdrossel 75 R, Vindrossel 40 R, Ravn 3 R. Jacob Sterup
Espe: Bramgås 65 V, Musvåge 2, Sangdrossel 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø: Havørn 1 AD + 3 JUV. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Søren Bilds Strand, Ulbølle (18:00-18:30): Rørspurv 25 R. Niels Bomholt
Sønderhjørne ( Horne Land ) (7:00-10:15): Trækobs : Vindrossel min 20 SV, Sangdrossel 6 SV, Solsort min 8 SV, Hvid Vipstjert 19 SV Bjergvipstjert 1 SV, Engpiber 18 SV, Rørspurv 6 SV, Stær 20 SV, Ringdue 250 SV, Grønirisk 20 SV, Kvækerfinke min 20 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2730 SV, Lille Korsnæb 1 SV, Tornirisk min 20 SV, Bjergirisk min 1 SV, Grønsisken 320 SV, Knortegås 3 SØ, Toppet Skallesluger 1 SØ, Spurvehøg 1 SV, Sortand 2 SØ, Ederfugl 60 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nørre Lyndelse: Bjergvipstjert 1 T HØ. Per Rasmussen
Årslev: Tyrkerdue 10 R. Per Rasmussen
Assistens Kirkegård, Odense: Vindrossel 8 SV, Misteldrossel 10 SV, Korttået Træløber 1 KA. Mark Hammond
Flyvesandet
(11:00-14:00): Blå Kærhøg 1 S, Klyde 31 R, Hjejle 1850 R, Strandhjejle 26 R, Almindelig Ryle 1900 R, Stor Regnspove 366 R, Alk 13 V, Tejst 1 R, Misteldrossel 3 R, Fuglekonge 150 R, Halemejse 20 R, Stor Tornskade 1 R (Syd for fugletårnet), Ravn 1 R, Lille Korsnæb 20 R. Søren Gjaldbæk
Fælledgård (16:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen
Egebjerggaard nordlige Fælled
(11:30): Isfugl 1 R (Ved afvandingskanal). Aksel Christensen
Halsvej Nørreby (10:45-11:00): Grågås 600 FU (+), Hjejle 210 R, Vibe 350 R. Aksel Christensen
Krogsbøllevej Kørup (10:30): Hjejle 600 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard ved godskontoret (09:15): Dværgfalk 1 OF. Aksel Christensen
Haveskoven Egebjerggaard (07:35): Duehøg 1 OF 1K han. Aksel Christensen


         Grønirisk fouragerer i haven

Mandag den 8. oktober 2007.

Thurø (Obs fra Thurø Skole): Hvid Vipstjert 1 OF, Lille Korsnæb 3 OF
Christiansminde
: Lille Lappedykker 1 R, Grønbenet Rørhøne 2, Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Svendborg
: Spurvehøg 1 S, Musvåge 8. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 12:00): Gærdesmutte 11 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 3 RI,
Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 5 RI, Bogfinke 3 RI, Lille Gråsisken 1 RI. Dagstotal: 50 Årstotal: 3.552 Keldsnor Fuglestation v/Hans Rytter.
Sdr. Vornæs Taasinge
: Rød Glente 1 OF, Sanglærke 140 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint (07:00 - 13:00): Blå kærhøg 1 S, Rød glente 6 S, Mørkbuget knortegås 2900 V, Bramgås 715 V, Dværgfalk 1 S, Stor tornskade 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Strynø (+ overfarten): Knortegås ca 20 R, Skærpiber 1 R. Bent Staugaard
Lundeborg Camping (8:30): Rød glente 1 V (mobbet af Gråkrager), Stillits 14 FU. Poul Brugs
Sundet, Faaborg (11:40-12:25): Skeand min 20 R, Knarand 6 FOU, Gråand 20 R/FOU, Troldand 300 R, Taffeland 45 R, Knopsvane 23 FOU, Blishøne 300 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 5 FOU/R. Fiskehejre 3 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved / Odense: Grønspætte 1 HØ, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Marinastranden, Bogense
(11:15): Alk 2 DØD (Nr. 2 og 3 på 2 dage!?). Alberte, Amanda, Michael Højgaard Hansen


 

         Vindrossel ringmærket og fotograferet af Erik Thomsen

Søndag den 7. oktober 2007.

Monnet, Tåsinge: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 80 R, Grågås 28 R, Knortegås 7 R, Pibeand 126 R, Krikand 52 R, Spidsand 6 R, Skeand 2 R, Toppet Skallesluger 24 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 60 R, Almindelig Ryle 14 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 45 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 7 R, Gråkrage 4 R, Stær 10 R, Stillits 20 OF. Niels Bomholt
Dovns Klint
(07:00-14:00): Rød Glente 69 T (Største flok 33), Spurvehøg 41 T, Dværgfalk 2 T, Ringdue 700 T, Bjergvipstjert 1 T, Misteldrossel 2 R, Ravn 1 OF. Dof-tur, Eske Frank Morthensen
Dovns Klint
(13:15): Lille Skallesluger 1 V AD han. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Vognsbjerg
: Blå Kærhøg 1 OF (Brun). Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Gulstav
: Bramgås 220 SV, Pibeand 4 R, Krikand 4 R, Skeand 1 R, Rød Glente 6, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 11, Musvåge 26, Dværgfalk 1 S, Ringdue 25 TF, Sanglærke 2 OF, Landsvale 40 TF, Engpiber 15 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 2 R, Vindrossel 9 OF, Munk 1 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 34 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 8 R, Musvit 2 R, Allike 30 TF, Ravn 1 TF, Bogfinke 5 SV, Grønirisk 23 TF, Stillits 2 R, Grønsisken 6 TF, Tornirisk 35 R. niels Bomholt
Holmegård/Langelandsfortet
(14:05): Blå Kærhøg 1 BR FU
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 11:30): Gærdesmutte 14 RI, Rødhals 10 RI, Sangdrossel 2 RI, Vindrossel 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 13 RI, Fuglekonge 49 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal: 101 Årstotal: 3502. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder, Børge L Rasmussen, Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor
(09:00-10:00): Skarv 700 T (Trak mod syd i næsten samlet flok kl 9.30), Havørn 1 R, Dværgfalk 1 R. Kresten Madsen
Arreskov Sø: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 3 AD R, Grågås 597 R, Pibeand 46 R, Skeand 8 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Hvepsevåge 1 VNV, Musvåge 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD + 2 JUV , Musvåge 20, Duehøg 1, Spurvehøg 2, Ravn 2. Admiral 15, Det Hvide C 1 (ved pæretræer bag laden). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nørresø: Ravn 14 (Var ved at fjerne en død fasan fra vejen). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Horne Land (6:50-15:00): Trækobs. Tåge fra kl. 9:30-12:00 : Vindrossel 5 SV, Solsort min 10 SV, Sangdrossel 2 SV, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 10 R, Gransanger 3 R, Landsvale 5 SV, Stær 116 SV, Engpiber 11 SV, Hvid Vipstjert 15 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Rørspurv 5 SV, Gulspurv 15 SV, Bogfinke 270 SV, Gråsisken 1 SV, Kvækerfinke 5 SV, Grønsisken 65 SV, Grønirisk 30 SV, Tornirisk 20 SV, Blåmejse 40 TF, Hedelærke 6 SV, Sanglærke 28 SV, Råge 2 SV, Allike 110 SV, Ravn 2 T, Rød Glente 3 SV, Musvåge 200 SV, Spurvehøg 10 SV, Tårnfalk 1 SV, Hjejle 1 T, Grågås 45 SV, Bramgås 50 SV, Sortand 15 T, Ederfugl 1400 SØ, Toppet Skallesluger 9 T, Toppet lappedykker 1 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Vandmølle: Bjergvipstjert 1 OF. Lars Hansen, Per Rasmussen
Knudshoved (11:00-13:00): Fjeldvåge 1 V 1K, Alk 1 R. Søren Gjaldbæk
Vigelsø (obs. fra E. Nielsens Plads) (10:45): Hjejle 400 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord (10:45): Knopsvane 1025 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (10:25): Krikand 160 R. Gregers Johannesen
         Slørugleunge fra Fyn 2007        Foto: Lars Hansen
Fyn: Slørugle 4 RI PUL (Andet kuld i år. Årstotal: 11 RI fra 5 YP. Største ynglebestand i nyere tid.). Lars Hansen, Per Rasmussen
Fyns Hoved: Strandskade 20 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 6 R, Almindelig Ryle 90 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 90 R, Rødben 60 R, Fuglekonge 50 R, Grønirisk 60 R. Kirsten Halkjær Lund
Enebærodde: Alk 10 R (Obs fra Lars Hugo Sørensen, minimumstal, obs fra havkajak). Kresten Madsen
Storskoven, Egebjerggård (15:00-15:15): Rød Glente 2 OF, Duehøg 1 OF (Sammen med 5 Musvåger og 2 Spurvehøge - alle rovfugle i luften samtidig). . Henrik Andersen
Flyvesandet/Nr. Nærå strand (13:00-15:00): Gravand 102 R, Gråand 350 R (+), Hjejle 4000 R (+), Strandhjejle 5 Ø, Almindelig Ryle 2500 R (+), Stor Regnspove 410 R. Henrik Andersen
Flyvesandet Camping (11:15-12:45): Misteldrossel 2 R, Topmejse 10 R (+), Træløber 2 R, Lille Korsnæb 10 R (+). Henrik Andersen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (10:00-13:00): Krikand 168 R, Spidsand 42 FU, Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl), Klyde 43 R, Hjejle 2700 R (Anslået), Strandhjejle 36 R, Vibe 575 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 3000 R (Anslået), Stor Regnspove 215 R, Isfugl 1 R, Stær 600 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 104 FU, Skarv 151 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5,  Sangsvane 2 FU, Blisgås 1 FU, Grågås 113 FU, Grå Gås sp. 1 FU (Meget lys fjerdragt og lidt større end alm. grågås), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 23 FU, Gravand 78 FU, Pibeand 152 FU, Gråand 334 FU, Skeand 4 FU, Hvinand 179 FU, Toppet Skallesluger 8 FU, Blishøne 688 FU, Min. 4000 Hjejle 4000 FU, Vibe 260 FU, Almindelig Ryle 2500 FU, Storspove 356 FU, Hættemåge 142, Stormmåge 149, Sølvmåge 63, Svartbag 2 FU. Palle Jørgensen
Vestre Enge (16:55): Hjejle 120 V. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (Ø-obs) (12:20-15:40): Skarv 75 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Gråand 8 R, Ederfugl 4 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Tårnfalk 1 V, Strandskade 60 FU, Stor Præstekrave 14 FU, Hjejle 112 R, Strandhjejle 10 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Lille Kobbersneppe 21 FU, Storspove 54 FU, Rødben 29 R, Stenvender 1 FU, Hættemåge 125 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 6 R, Alk 1 DØD, Sanglærke 3 V, Stær 40 R, Grønirisk 35 FU. Michael Højgaard Hansen
Gyldenstens Enge (Ore-Strand) (11:30-14:15): Grågås 550 R, Rød Glente 3 OF (13:20 kredsede i 15 minutter), Hjejle 280 OF, Vibe 450 OF. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Havet ud for Gyldenstenenge (11:00): Strandskade 64 FU, Stor Regnspove 60 R, Søkonge 1 FU. Suzette Frydensberg, Dieter Maaszen
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 35 R, Gråand 6 R, Ederfugl 4 R, Strandskade 45 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 6 R, Ederfugl 375 R, Sortand 3 R, Svartbag 2 R, Alk 13 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 7 R, Knopsvane 4 R, Grågås 250 R, Gråand 7 R, Ederfugl 24 R, Alk 5 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knopsvane 1 R, Gråand 4 R, Toppet Skallesluger 105 R, Strandskade 140 R, Strandhjejle 3 R, Storspove 15 R, Hættemåge 520 R, Sølvmåge 20 R, Stær 50. Jens Bækkelund
Æbelø: Skarv 35 R, Fiskehejre 6 R, Krikand 13 R, Gråand 4 R, Spurvehøg 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Skarv 1 R, Gråand 2 R, Sortand 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 12 R, Strandhjejle 9 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 8 R, Storspove 65 R, Hvidklire 2 R, Stenvender 1 R, Sølvmåge 55 R, Grønirisk 150 FU . Jens Bækkelund
Helnæs, Halen: Knopsvane 50 FU, Blishøne 2000 R (2000- 3000 dvs meget stor antal over et stort område), Storspove 20 FU. Klaus Flemløse
Hårby:  Musvåge 40 SV (En skrue på ca 40 musvåger sv for Haarby). Klaus Flemløse


          Engpiber

Lørdag den 6. oktober 2007.

Dovns Klint (07:15-12:00): Bramgås 510 V, Rød Glente 40 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 78 S, Musvåge 1100 S, Fjeldvåge 3 S, Vandrefalk 2 S, Huldue 8 S, Ringdue 7600 S, Misteldrossel 3 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 14:00): Gærdesmutte 7 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 27 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Vindrossel 2 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 18 RI, Fuglekonge 84 RI, Blåmejse 19 RI, Musvit 2 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal: 174 Årstotal: 3401. Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder, Børge L Rasmussen, Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Keldsnor
(14:00-15:00): Bjerglærke 2 FU. Kresten Madsen
Svendborg, matriklen:
Havørn 1 NV (Så ud som 1K på foto :-)), Ørn sp. 1 Ø, Ringdue 1 1K R (Nyudfløjet - kunne næste ikke flyve), Fuglekonge 3 FU
Svendborgsund ved Iholm: Fiskehejre 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 FU, Ederfugl 80 R, Havørn 1 NØ (Nok den samme som set tidligere på dagen), Vibe 2 R
Monnet, Tåsinge
(06:45 - 14:30): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 51 R, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 169 R, Grågås 628 R, Bramgås 446, Gravand 3 R, Pibeand 593 R, Krikand 133 R, Gråand 129 R, Spidsand 11 R, Toppet Skallesluger 26 R, Blå Kærhøg 2 F FU, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 93 R, Strandhjejle 13 R, Vibe 26 R, Almindelig Ryle 68 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 102 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 723 R, Sølvmåge 257 R, Svartbag 3 R, Ringdue 892 SV, Sanglærke 42 R, Engpiber 40 R,  Bjergvipstjert 1 R (ved knuden), Gærdesmutte 1 R, Rødrygget Tornskade 1 FU, Allike 3 OF, Gråkrage 14 R, Ravn 1 OF, Stær 84 R, Grønirisk 24 OF, Stillits 54 FU. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
(16:20): Bjergvipstjert 1 R (i haven ved havedam). Poul Rasmussen
Brændegård Sø
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 75 FU, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 27 , Grågås 30 R, Pibeand 46 R, Knarand 24 R, Krikand 280 R, Gråand 125 R, Skeand 75 R, Havørn 5, Musvåge 15 , Fasan 9 R, Blishøne 12 R, Vibe 250 R, Hættemåge 35 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 2 T HØ, Hvid Vipstjert 3 , Gærdesmutte 3 , Solsort 2 R, Gransanger 1 R HØ, Halemejse 8 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 R HØ, Allike 1 OF, Gråkrage 15 R, Ravn 6 , Stær 6 OF, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke 4 OF, Grønsisken 6 OF, Lille Korsnæb 4 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg
(12:30-17:00): Trækobs : Musvåge 733 SV, Rød Glente 2 SV, Spurvehøg 5 SV, Ravn 2 V, Landsvale 11 SV. Dorthe og Sabine, Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-9:30): Trækobs. Tågedis. Tåge fra kl. 8:15: Natugle 1 SY, Vindrossel 7 SV, Sangdrossel 8 SV, Solsort min 5 SV, Sjagger 1 R, Misteldrossel 1 R, Rødhals 15 R, Gransanger 3 R, Sanglærke 11 SV, Hedelærke 1 SV, Engpiber 5 SV, Skovpiber 1 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Rørspurv 2 SV, Tornirisk 5 SV, Kvækerfinke 5 SV, Bogfinke 30 SV, Grønirisk 10 SV, Lille Korsnæb min 1 SV, Grønsisken 10 SV, Stær 20 SV, Ringdue 40 SV, Råge 9 SV, Allike 95 SV, Hjejle 1 T, Fiskehejre 1 T, Knopsvane 2 T, Grågås min 32 SV, Toppet Skallesluger 6 V, Gråand 15 T, Taffeland 27 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden By
(12:55): Havørn 1 OF
Knudshoved
(12:15): Rød Glente 3 TI. Peder Blommegård
Knudshoved, Østerssø
(12:20-14:00): Musvåge 194 SV. Søren Gjaldbæk
Ejby
: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Vejlby
: Vindrossel 3 R, Munk 1 KA. Svend Aage Linderström
Føns Vang
(12:45-14:30): Lille Lappedykker 100 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 1500 R, Pibeand 11 R, Knarand 4 R, Gråand 18 R, Spidsand 5 R, Skeand 6 R, Taffeland 57 R, Troldand 100 R, Hvinand 48 R. Michael Mosebo Jensen
Bogense, Almindevej (09:00): Hjejle 450 R. Jens Bækkelund
Kauslunde (15:50): Hjejle 150 R. Michael Højgaard Hansen

          Vandrefalk     Foto Bent Staugaard
          Rød glente Foto Bent Staugaard
          Fjeldvåger. Foto Bent Staugaard


           Bynkefugl

Fredag den 5. oktober 2007.

Kidholm v/Thurø: Skarv 350 R, Fiskehejre 20 R, Vibe 30 R. Arne Bruun
Thurø Bund
: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 13:25): Gulstav: Spurvehøg 1 RI, Gærdesmutte 19 RI, Jernspurv 9 RI, Rødhals 22 RI, Husrødstjert 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 11 RI, Fuglekonge 163 RI, Blåmejse 15 RI, Musvit 3 RI, Grønirisk 1 RI, Dompap 2 RI. Dagstotal: 251 Årstotal: 3227 Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder, Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Dovns Klint
(07:00-11:30): Bramgås 850 SV, Ederfugl 1700 SV, Rød Glente 44 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Musvåge 466 SV, Ringdue 6900 SV, Mosehornugle 1 R (Kl. 10.30). Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(11:30-16:30): Bramgås 760 SV, Rød Glente 32 SV, Blå Kærhøg 4 R (Alle hun og ungfugle), Spurvehøg 52 S, Musvåge 2800 S (Alle udtrækkende fra kl. 15.10 til 16.00), Fjeldvåge 5 SV, Fiskeørn 4 S (Fu og senere udtrækkende SV), Dværgfalk 1 SØ, Lærkefalk 1 S (Først fu siden SV), Vandrefalk 2 S (Den ene fu på trækkende dueflok), Ringdue 1625 S, Stor Tornskade 1 R (Gulstav enge). Ella Mikkelsen, Henrik K. Hansen
Gulstav
: Fjeldvåge 2, Mosehornugle 1 R, Hedelærke 2 TF, Ringdrossel 1 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fiskeørn 1 1K FU. Jacob Sterup
Keldsnor
: Vandrikse 1 R HØ, Skægmejse 5 R HØ. Jacob Sterup
Tryggelev By
: Rød Glente 1 R, Fjeldvåge 1 T. Jacob Sterup
Tryggelev
(08:30-15:00): Rød Glente 3 OF, Musvåge 400 OF (Her af godt 300 i en skrue - trak både N og S), Huldue 1 OF, Rødstjert 1, Skovskade 3, Ringdue 500, Bramgås 200. Poul Ramussen, Bent Staugaard
Ristinge Hale
: Sangsvane 1. Poul Rasmussen
Fakkebjerg
(16:00): Musvåge 1500 N. Bent Staugaard
Rudkøbing
: Havørn 1 IMM SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 60 SV. Ole Goldschmidt
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-16:00): Trækobs : Sangdrossel 17 SV, Misteldrossel 1 R, Munk 1 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 10 R, Jernspurv 1 R, Hvid Vipstjert 6 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Engpiber 13 SV, Rørspurv 6 SV, Stær 1450 SV, Grønirisk 20 SV, Grønsisken 20 SV, Bogfinke 100 SV, Kvækerfinke 5 SV. Råge 31 SV, Allike 220 SV, Hedelærke 40 SV, Sanglærke 19 SV, Blåmejse 29 SV, Ringdue 115 SV, Huldue 20 SV, Rød Glente 3 SV, Musvåge 840 SV, Spurvehøg 30 SV, Havørn 1 SV ( 13:50 ), Hjejle min 1 T, Grågås 57 SV, Toppet Skallesluger 3 T, Ederfugl 30 V. Dorthe Poulsen, Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled )
(11:00-12:30): Pibeand 212 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Dværgfalk 1 S, Klyde 47 R, Hjejle 600 OF, Vibe 400 R (+). Aksel Christensen
Vigelsø,set fra Stige Ø
(10:00-13:30): Grågås 500 R, Hjejle 6000 OF, Vibe 450 OF, Bramgås 40 FU
Troldand 100 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Stige Ø, Odense
(10:00-13:30): Spidsand 5 OF, Musvåge 1 OF, Sanglærke 7 OF, Stillits 60 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Seden Strand
(10:00-13:30): Toppet Lappedykker 16 FU, Knopsvane 1250 R, Pibeand 200 FU, Blishøne 2200 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søndersø Skov
(08:20): Huldue 8 R. Anny Frandsen, Søren Gjaldbæk
Røjle Klint: Alk 2 R. Michael Mosebo Jensen


         Knarand, Sundet Faaborg - September d. 22. 2007.   Foto: Erik Thomsen

Torsdag den 4. oktober 2007.

Vornæs, Taasinge: Bramgås 225 V, Stillits 25 OF, Ringdue 2200 V. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 14:00): Gærdesmutte 5 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 13 RI, Sangdrossel 4 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 11 RI, Fuglekonge 96 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 10 RI, Musvit 7 RI , Grønsisken 1 RI. Dagstotal: 153 Årstotal. Dagsgennemsnit 48. Årstotal: 2.976 Keldsnor Fuglestation v/Ole Tønder & Hans Rytter
Gulstav, Sydlangeland (08:00): Stor Korsnæb 1 OF. Hans Rytter
Dovns Klint
(07:00 - 14:00): Rød glente 45 S + 5 R, Sortstrubet bynkefugl 1 R, Musvåge 487 S, Vandrefalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Brændegaard Sø
: Stor skallesluger 14 R. Erik Ehmsen
Brændegaard Sø
: Havørn 1 AD FU. Erik Thomsen
        Havørn med bytte. Foto: Erik Thomsen
Svanninge bakker
(08:10-09:00): Grønspætte 1 HØ, Lille Korsnæb 16 OF (flokken også hørt i går). Lars Bonne Rasmussen
Hillerslev
(14:15): Rød Glente 1 R .Henrik Mørup-Petersen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-11:30): Trækobs : Natugle 1 SY, Munk 1 R, Vindrossel 4 SV, Sangdrossel 16 SV, Misteldrossel 14 TF, Sjagger 25 TF, Jernspurv 1 R, Bjergvipstjert 15 SV, Hvid Vipstjert 11 SV, Engpiber 33 SV, Rørspurv 26 SV, Råge 15 SV, Allike 30 SV, Grønirisk 30 SV, Tornirisk 140 SV, Gråsisken 1 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2250 SV, Kvækerfinke min 20 SV, Lille Korsnæb 10 SV, Grønsisken 110 SV, Landsvale 4 SV, Stær 610 SV, Sanglærke 94 SV, Hedelærke 9 SV, Blåmejse 20 TF, Huldue 14 SV, Ringdue 1790 SV, Spurvehøg 13 SV, Rød Glente 1 SV, Musvåge 5 SV, Rørhøg 1 SV ( ad han ), Vibe 21 SV, Skarv 17 SV, Ederfugl 80 V, Toppet Skallesluger 13 T, Knopsvane 2 T, Bramgås 70 SV, Grågås 53 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Færgehavn
(07:05-14:15): Grågås 49 V, Bramgås 474 V, Rød Glente 4 TI, Spurvehøg 9 TI, Musvåge 60 TI, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 54 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 20 TI, Landsvale 3 TI, Engpiber 195 TI, Bjergvipstjert 3 TI. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen)
(07:05-14:15): Grågås 184 V, Bramgås 120 V, Rød Glente 6 TI, Musvåge 155 TI, Alk 3 R, Mosehornugle 1 TI, Sanglærke 45 TI, Engpiber 60 TI. Per Rasmussen
Østersø, Knudshoved
(11:00): Ederfugl 45 S. Poul Brugs
Skaboeshuse, Nyborg
(11:00-12:00): Bramgås 414 V, Blå Kærhøg 1 SV AD han, Musvåge 145 SV. Kurt Hansen
Langøvej v Martofte
(13:45): Rød Glente 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Slambassinet
(12:40-13:50): Vandrefalk 1 FU (Jagtede krikænder uden held. trak senere mod Vigelsø), Krikand 150 R, Gråand 8 R, Troldand 38 R, Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 42 R SV, Gråspurv/Skovspurv 50 R, Rørspurv 3 OF. Kell Grønborg
Gyldensteens enge
(12:45): Blisgås 28 R. Jens Christensen via Aksel Christensen
Kragelund Møllebæk (12:30): Isfugl 1 R. Jens Christensenvia Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (08:50): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen
Flyvesandet Agernæs Flak (08:30): Stor Regnspove 212 R. Aksel Christensen


         Fuglekonger dominerer trækket i disse dage

Onsdag den 3. oktober 2007.

Vejlen, Taasinge (10:30): Skægmejse 25 R (i rørskoven lige neden for dæmningen ca. 10 m. fra vejen). Poul Brugs
Nørreskoven, Taasinge
(17.00): Bramgås 100 V. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
(17:30): Bramgås 225 V. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(07:00 - 15:30): Blå kærhøg 1 S, Musvåge 734 S, Fiskeørn 1 FU, Mørkbuget knortegås 3021 V, Bramgås 1020 V, Ringdue 3800 S, Rød glente 4 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 11:30): Gærdesmutte 14 RI, Jernspurv 16 RI, Rødhals 48 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 5 RI, Vindrossel 1 RI, Rørsanger 2 RI, Munk 4 RI, Gransanger 26 RI, Fuglekonge 119 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI, Stillits 2 RI. Dagstotal: 246. Årstotal: 2823. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Thurøsund/Pilekrogen
: ca. 17.30 Bramgås 90 VSV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 VSV, Isfugl 1 R, Skovskade 1 S. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov
: Knopsvane 32 FU. Eskild Nielsen
Mullerup Skov
: Musvåge 1 FU, Vibe 4 OF, Sangdrossel 2 FU, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Ravn 2 R, Stær 6 OF. Torben Møller
Espe: Musvåge 1, Sangdrossel 1, Stor Flagspætte 1, Gransanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Svanninge bakker (08:30): Misteldrossel 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-15:00): Trækobs : Natugle 1 SY, Sangdrossel 20 SV, Vindrossel 26 SV, Sjagger 1 R, Misteldrossel 5 SV, Rødhals 10 R, Rødstjert 1 FU, Munk 2 FU, Gransanger 5 FU, Fuglekonge 40 R, Rørspurv 14 SV, Huldue 5 SV, Ringdue 420 SV, Stær 145 SV, Stær 500 R, Sanglærke 120 SV, Hedelærke 2 SV, Blåmejse 50 SV, Kvækerfinke min 90 SV, Grønsisken 180 SV, Tornirisk 110 SV, Korsnæb 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1900 SV, Engpiber 16 SV, Skovpiber 3 SV, Landsvale 11 SV
Hvid Vipstjert 13 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Råge 31 SV, Allike 40 SV, Skovskade 2 T, Tårnfalk 2 SV, Rød Glente 1 SV, Musvåge 1470 SV, Spurvehøg 28 SV, Skarv 50 SV, Grågås 7 SV, Toppet Skallesluger 1 SØ, Sortand 5 T, Ederfugl 20 T, Pibeand 10 NV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hollufgård/Glisholm: Grønspætte 1 R. Kurt Due Johansen
Dalum Landbrugsskole (18:00): Bjergvipstjert 1 T. Thomas Vikstrøm, Timme Nygaard. Michael Højgaard Hansen
Firtalsstranden (16:40-17:10): Hjejle 300 R, Vibe 300 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 200 FU. Dieter Maaszen, Kell Grønborg, Torben Møller, Ivan Sejer Beck, Peder Rasmussen, Thomas Vikstrøm, Keld Meiling, Timme Nygaard, Michael Højgaard Hansen
Ølundgaards Inddæmning (15:45-16:30): Vandrefalk 1 FU JUV (Slog dobbeltbekkasin efter lang dramatisk jagt), Vibe 250 R. Dieter Maaszen, Torben Møller, Kell Grønborg, Ivan Sejer Beck, Peder Rasmussen, Thomas Vikstrøm, Keld Meiling, Timme Nygaard, Michael Højgaard Hansen
Slambassinet (15:00-15:40): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Dværgryle 11 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Kell Grønborg
Flyvesandet (07:30-10:30): Nordisk Lappedykker 1 R, Alk 55 R, Skovpiber 3 V, Bjergvipstjert 2 V, Bynkefugl 1 R, Misteldrossel 2 R, Halemejse 15 R. Søren Gjaldbæk


         Isfugl ved Knudshoved Færgehavn

Tirsdag den 2. oktober 2007.

Dovns Klint (07:00-13:00): Mørkbuget knortegås 3120 V, Rød glente 2 S, Musvåge 81 S, Lille korsnæb 20 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 11:30): Gærdesmutte 18 RI, Jernspurv 11 RI, Rødhals 64 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 6 RI, Rørsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 6 RI, Gransanger 43 RI, Fuglekonge 43 RI, Blåmejse 2 RI, Grønsisken 1 RI, Dompap 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal: 201. Årstotal: 2577. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Gulstav
(kratlusk) (08:10-14:00): Knortegås 880 SV, Rød Glente 1 SV, Huldue 1 TF, Landsvale 410 V, Bjergvipstjert 1 NØ, Rødhals 63 R (Set), Vindrossel 36 R, Misteldrossel 5 SV, Gransanger 56 R (Set), Fuglekonge 62 R (Set), Stor Tornskade 1 OF, Kvækerfinke 50 R, Skarv 30 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 5 SV, Bramgås 46 SV, Pibeand 6 SV, Ederfugl 280 SV, Rørhøg 2 JUV S, Spurvehøg 5 R, Musvåge 22 TF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Hættemåge 1 V, Sølvmåge 8 OF, Svartbag 2 OF, Ringdue 75 TF, Tyrkerdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 22 SV, Bysvale 2 T, Skovpiber 2 T, Engpiber 56 R, Hvid Vipstjert 21 T, Gærdesmutte 22 R, Jernspurv 6 R, Rødstjert 1 M R, Solsort 1 R, Sjagger 1 OF, Sangdrossel 8 R, Munk 4 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 45, Musvit 16, Korttået Træløber 1 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 15 TF, Bogfinke 70, Grønirisk 40 R, Stillits 8 R, Grønsisken 60 R, Tornirisk 25 R, Lille Korsnæb 2 SV, Dompap 1 R, Rørspurv 8 R. Niels Bomholt
Keldsnor
(14:15-15:30): Klyde 2 R, Hjejle 112 R, Vibe 275 R, Dværgryle 17 R, Lille Lappedykker 2 R, Skarv 230 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 200 R, Bramgås 1 R, Pibeand 62 R, Krikand 1 R, Skeand 12 R, Taffeland 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 TI, Tårnfalk 1 TI, Almindelig Ryle 72 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 100 R, Hvid Vipstjert 6 R, Rødhals 7 R, Allike 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 40 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 1 R, Tornirisk 20 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Ulbølle
(18:00): Tyrkerdue 12 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt
Klise Nor
(16:00-16:30): Skægmejse 2 R, Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 7 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 17 R, Engpiber 25 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 2 R, Stær 45 R, Bogfinke 100 R, Kvækerfinke 30 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 7 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Brændegård sø
(14:00-16:00): Knarand 30 R, Havørn 1 R AD, Havørn 2 R 1K, Vibe 400 R, Ravn 1 OF. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Faaborg
(17:15): Vandrefalk 1 ad V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-16:00): Trækobs : Vindrossel 4 SV, Sangdrossel 3 SV, Gransanger 3 R, Gulspurv 6 SV, Rørspurv 10 SV, Jernspurv 1 SV, Engpiber 26 SV, Skovpiber 1 SV, Landsvale 6 SV, Kvækerfinke 10 SV, Grønsisken 100 SV, Grønirisk 15 SV, Bogfinke 760 SV, Tornirisk 45 SV, Stillits 5 SV, Hedelærke 33 SV, Sanglærke 52 SV, Stær 190 SV, Blåmejse 25 SV, Blåmejse 20 TF, Skovskade 1 T, Ravn 3 T, Ringdue 37 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 11 SV, Tårnfalk 2 FU, Musvåge 330 SV, Spurvehøg 8 SV, Fiskehejre 1 T, Ederfugl 140 T, Toppet Skallesluger 5 V, Grågås 2 V, Grågås min 100 R ( Helnæs ), Knopsvane 4 N, Skarv 33 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Færgehavn
: Fiskehejre 20 R, Pibeand 12 R, Musvåge 20 V, Tårnfalk 1 R, Ringdue 2 R, Isfugl 1 FU, Sanglærke 18 V, Skærpiber 1 R, Bjergvipstjert 1 V, Jernspurv 6 R, Rødhals 10 R, Bynkefugl 1 R, Solsort 6 R, Gransanger 8 R, Fuglekonge 8 R, Bogfinke 30 V, Grønirisk 12 R, Rørspurv 4 R
Tarup Vandmølle
(17:00): Bjergvipstjert 1 HØ. Per Rasmussen
Dørholm & Dørholmbugten
: Gråand 1 R, Strandskade 1 R, Hjejle 360 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 50 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 47 R, Rødben 52 R, Hvidklire 12 R, Hættemåge 250 R. Kurt Due Johansen
Dørholm,Klintebjerg
(09:30): Hjejle 500 R. Dieter Maaszen
Egensedybet
: Skarv 210 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 5 R, Pibeand 300 R, Krikand 60 R, Gråand 2120 R, Toppet Skallesluger 10 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Klyde 1 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 300 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 162 R, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 2500 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand
: Lille Lappedykker 3 R, Grågås 50 R, Pibeand 100 R, Krikand 150 R, Spidsand 10 R, Skeand 20 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 6 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 150 R, Sangdrossel 3 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand
: Knopsvane 1000 R, Pibeand 3750 R, Gråand 500 R, Blishøne 5000 R, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 22 R, Storspove 5 R, Hættemåge 1000 R. Kurt Due Johansen
Tornø
: Hjejle 600 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø
: Skarv 100 R, Fiskehejre 15 R, Grågås 1042 R, Bramgås 64 R, Knortegås 4 R, Gravand 3 R, Pibeand 10 R, Krikand 1787 R, Gråand 50 R, Spidsand 30 R, Skeand 90 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 900 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 1450 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 30 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 11 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 2 R, Husskade 1 R, Stær 5 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 1 R, Gråsisken sp.1 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø,set fra E. Nielsens Plads
(11:45): Hjejle 1500 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning
: Lille Lappedykker 10 R, Knopsvane 6 R, Grågås 500 R, Pibeand 184 R, Knarand 6 R, Krikand 190 R, Spidsand 10 R, Skeand 34 R, Musvåge 2 R, Blishøne 65 R, Vibe 105 R, Storspove 8 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Sangdrossel 2 R, Stær 850 R. Kurt Due Johansen
Assistens Kirkegård, Odense
: Sanglærke 1, Engpiber 3 T, Sangdrossel 5 R, Vindrossel 4 T, Korttået Træløber 1 KA. Mark Hammond
Flyvesandet (11:15-11:30): Stor Tornskade 1 FU (Mobbet af flere grønirisker.Blev set musende 3 gange). Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (09:30-11:00): Hjejle 1400 R, Vibe 525 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Haveskoven (07:15-07:30): Dværgfalk 1 OF, Dværgfalk 1 TI. Aksel Christensen
Egebjerggaard (07:15-07:30): Lærkefalk 1 R 1K (Mellem Have og Storskov). Aksel Christensen
Kattegat (07:10): Alk 3 FU (Ud for Egebjerggaard). Aksel Christensen
Wedellsborg
(11:10-11:50): Hjejle 400 R, Isfugl 1 R. Frits Thomsen


       Hvidbrynet løvsanger ringmærket d. 1. oktober 2007 på KNF. Tak til Søren Gjaldbæk for foto

Mandag den 1. oktober 2007.

Svendborg: Stor Flagspætte 1 N (Mødte flagspætten på vej mod nord midt på Svendborgsundbroen)
Vejlen, Tåsinge
: Rørhøg 1 1K FU, Jernspurv 2 FU, Rødhals 4 FU, Gransanger 4 FU, Skægmejse 4 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Stær 60 R, Bogfinke 12 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 11:30): Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 11 RI, Rødhals 10 RI, Sangdrossel 1 RI, Rørsanger 1 RI,
Hvidbrynet Løvsanger 1 RI , Gransanger 51 RI, Fuglekonge 11 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI (Rødtop nr. 3 i år), Sumpmejse 1 RI, Sortmejse 1 RI (Sjælden fangst på stationen), Blåmejse 7 RI, Musvit 1 RI, Korttået Træløber 1 RI. Dagstotal: 106. Årstotal: 2376. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Dovnsklint (07:15-12:30): Knortegås 594 V, Pibeand 483 V, Spidsand 349 V, Hvepsevåge 1 S 1K, Blå Kærhøg 1 S 1K, Spurvehøg 61 S, Musvåge 131 T, Tårnfalk 5 R (1 S), Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 S, Vibe 300 T, Huldue 7 S, Landsvale 100 S, Bjergvipstjert 3 V, Hvid Vipstjert 195 V, Misteldrossel 8 S (6 S, 2 TF), Bogfinke 1540 V, Grønirisk 180 V, Stillits 90 V, Grønsisken 593 V, Tornirisk 100 V, Rørspurv 15 V. Ella Mikkelsen, Søren Gjaldbæk
Dovns Klint (09:30-12:30): Canadagås 7 OF, Knortegås 490 S, Spidsand 112 S, Spurvehøg 43 S, Musvåge 115 S, Grønirisk 70 OF, Bramgås 30 S, Pibeand 10 S, Ederfugl 535 S, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 S, Ringdue 15 OF, Landsvale 25 S, Engpiber 15 S, Hvid Vipstjert 2 OF, Stær 10 OF, Stillits 40 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Keldsnor, Langeland (12:50-15:15): Grågås 1000 R, Vibe 260 OF, Dværgryle 8 FU, Lille Lappedykker 15 R, Canadagås 7 R, Pibeand 100 FU, Musvåge 6 OF, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 70 R, Dværgryle 8 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 6 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 6 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 19 FU, Pibeand 110 FU, Knarand 60 FU, Skeand 67 FU, Taffeland 380 FU, Blishøne 200 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Arreskov Sø: Nordisk lappedykker 2 R. Erik Ehmsen
Sortemosen, Gudme (11:30): Havørn 1 FU. Knud Mortensen
Arreskov sø (16:00): Sortterne 1 FU 1K, Ravn 3 OF. Lars Bonne Rasmussen
Lindved / Odense: Grønspætte 1 R (I frugtplantage. Tilsyneladende i eller omkring frugtplantagen gennem længere tid), Ravn 2 OF. Lars Andersen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:30): Trækobs : Natugle 1 SY, Sangdrossel 5 SV, Vindrosel 1 SV, Rødhals 10 R, Gransanger 3 R, Havesanger 1 FOU, Rødstjert 2 FOU, Jernspurv 2 SV, Engpiber 34 SV, Skovpiber 1 SV, Rørspurv 3 SV, Gulspurv 5 SV, Hvid Vipstjert 16 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Stær 70 R, Hedelærke 5 SV + 6 TF, Sanglærke 25 SV, Råge 17 SV, Allike 4 SV, Landsvale 6 SV, Bogfinke 520 SV, Grønsisken 25 SV, Gråsisken 2 SV, Kvækerfinke 5 SV, Tornirisk 35 SV, Ringdue 50 SV, Huldue 1 SV, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 4 SV, Fiskehejre 1 T, Pibeand 27 SV, Gråand 1 SØ, Ederfugl 130 T, Toppet Skallesluger 9 V, Grågås 17 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Seden Strand: Toppet Lappedykker 54 R, Pibeand 2200 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Hjejle 1100 R, Vibe 500 R. Kurt Due Johansen
Assistens Kirkegård, Odense: Spætmejse 1 KA, Korttået Træløber 3 KA. Mark Hammond
Egebjerggaard Langeløkken (17:30): Misteldrossel 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard nordlige Fælled (17:15): Vandrefalk 1 R JUV hun. Aksel Christensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk