Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 40. -  44. ( 1. oktober - 31. oktober 2009).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:35 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

           Fuglekonge fra krattet under Udsigten Fyns Hoved

Lørdag den 31. oktober 2009.

Strandvænget, Svendborg (10:36): Havørn 2 OF (Retning mod Tåsinge). Niels Andersen
Keldsnor
(08:40): Rødtoppet Fuglekonge 1 RI. Jacob Sterup, Michael Højgaard Hansen
Dovns klint (07:15-11:15): Ederfugl 2540 R (2000 r og 540 v), Rød Glente 2 S (Kl. 9.15), Havørn 1 Ø (Kl. 8.10), Spurvehøg 26 S, Dværgmåge 6 SV, Huldue 7 SV, Ringdue 18160 S, Hedelærke 4 S, Bjergpiber 1 S, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Allike 4900 SV, Grønirisk 61 S, Grønsisken 110 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nørreballe nor (13:45): Blisgås 15 R. Ella Mikkelsen
Espe: Stær 50 S, Ringdue 6, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Solsort 10 (blev skræmt ud af skoven p.g.a. klapjagt). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fyns Hoved: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv 40 R, Bramgås 4 TI, Ederfugl 80 R, Fløjlsand 8 R, Toppet Skallesluger 14 OF, Lomvie 3 Ø, Alk 2 Ø, Lomvie/Alk 2 Ø, Tejst 3 1K R, Engpiber 1 R, Skærpiber 2 R, Gærdesmutte 8 R, Fuglekonge 6 R, Allike 30 OF, Stær 160 S, Grønirisk 16 R
Fællesstrand/Tornen: Skarv 60 R, Fiskehejre 8 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 R, Gravand 16 R, Hvinand 160 R, Toppet Skallesluger 70 R, Strandskade 40 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 60 R, Rødben 28 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 12 R, Grønirisk 8 R, Bjergirisk 80 R
Horseklint: Rødstrubet Lom 1 Ø, Ederfugl 800 R, Sortand 200 R, Fløjlsand 6 Ø, Musvåge 1 TI, Lomvie 4 Ø
Dalby bugten: Blå Kærhøg 1 FU. Bo K. Stephensen
Sohovedbugt / Gersø (12:38-12:57): Stor Regnspove 134 R. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Lammesø / Galtehoved (10:05-10:20): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Stige Ø (09:50): Blå Kærhøg 1 R han. Anthony Carter
Firtalsstrand (14:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun ,14:30). Dieter Maaszen
Firtalstranden (10:25-11:30): Krikand 152 FU, Blå Kærhøg 1 FU (Brun 10.53), Blå Kærhøg 1 FU han (10.38), Vandrefalk 1 R (10.45 derpå N mod Hoffmansgave), Hjejle 2500 OF (Samme som Ølund indd.?), Vibe 350 OF, Isfugl 1 R (Der på N langs kysten). Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (13:30): Krikand 150 R, Hjejle 1500 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:40-08:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Hjejle 2500 OF. Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Højstrup, Øvelsesplads (06:55-07:10): Husskade 94 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Odense å udløb: Lille Lappedykker 150 R. Anthony Carter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund: Lille Lappedykker 108 FU, Knopsvane 22 R, Sangsvane 7 SV, Pibeand 28 FU, Krikand 41 R, Troldand 1 R, Hvinand 3 R, Blishøne 275 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Pibeand 105 FU, Krikand 50 FU, Skærpiber 3 FU, Bjergirisk 11 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Skarv 20 R, Grågås 1 R, Bramgås 3 R, Gravand 12 R, Pibeand 2 R, Gråand 14 R, Spidsand 2 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Storspove 1 R, Svartbag 2 R, Engpiber 2 OF, Gærdesmutte 1 OF, Rødhals 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 5 OF, Grønirisk 30 FU, Bjergirisk 80 OF, Gulspurv 1 R. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 28 R, Grågås 1 R, Bramgås 3 R, Gravand 12 R, Pibeand 5 R, Gråand 19 R, Spidsand 2 R, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 10 OF, Storspove 6 FU,  Rødhals 1 FU (I krattet ved fugletårnet), Råge 2 R, Gråkrage 2 R, Grønirisk 120 R. Anders Odd Wulff Nielsen

           Juv Havørn Vejlen Taasinge Foto: Anders Odd Wulff Nielsen
Søby Monnet, Tåsinge: Skarv 30 R, Knopsvane 18 R, Gravand 2 R, Pibeand 30 R, Krikand 5 R, Gråand 40 R, Spidsand 4 R, Havørn 1 AD FU (Kom flyvende ind og greb en fugl, som åbenlyst var for svag til at forsvinde - fortærede derefter fuglen), Musvåge 1 OF, Strandhjejle 9 , Almindelig Ryle 9 FU, Storspove 28 , Hættemåge 20 R, Sølvmåge 1 R, Gråkrage 12, Grønirisk 10 R. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 28 R, Grågås 107 T, Spidsand 4 R, Troldand 140 R, Hvinand 3 R, Havørn 3 OF (2 AD + 1 JUV 13:10-13:21), Musvåge 3, Hjejle 18 OF, Vibe 100 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 15 OF, Hættemåge 82 R, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Gråkrage 1 R, Stær 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 35 R, Bramgås 150 V, Gråand 25 R, Troldand 22 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 2 OF, Fasan 2 R, Hjejle 25 OF, Vibe 25 OF, Storspove 45 FU, Hættemåge 50, Stormmåge 8 R, Ringdue 100 OF, Rødhals 1 SY, Solsort 4 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 10 OF, Gråkrage 5 , Stær 2 OF, Skovspurv 1 R HØ, Bogfinke 1 R HØ. Poul Brugs, Gunnar Jørgensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 3 RI, Solsort 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 M 1K RI.   Dagstotal 9 på 6 arter. Ringmærket efterårstotal 3237. Keldsnor fuglestation ved Jacob Sterup, Michael Højgaard Hansen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 66 R, Knarand 8 R, Krikand 80 R, Gråand 200 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 17 R, Skarv 10 R, Knopsvane 4 AD R, Grågås 410 R, Canadagås 1 R, Bramgås 70 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 1K FU, Skeand 37 FU, Toppet Skallesluger 2 R, Rød Glente 3 S (Over Gulstav/Dovns Klint ), Havørn 2 1K R (Stod på strandengen. Jagede noget rundt efter de rastende fugle. Forsvandt til sidst mod Lunden. I hvert fald den ene ringmærket. Fugl fra (øst)Tyskland med stor metalring på v. ben (med kode, ufuldstændigt aflæst, 5 A øverst, 9 ? nederst) og gullig metalring h. ben. [Havørne med farvede ringe. Link fra webmaster]), Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 150 R, Strandhjejle 8 FU, Vibe 48 R, Islandsk Ryle 10 R, Almindelig Ryle 35 FU, Sortklire 8 FU, Stær 70 R, Bjergirisk 20 FU. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 16 R, Sangsvane 4, Grågås 475 R, Bramgås 225, Bjergand 4 R, Rød Glente 1 S, Havørn 5, Hjejle 390 R, Vibe 210 R, Almindelig Ryle 40 R, Sortklire 4 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 7 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 14 R, Grågås 180 R, Pibeand 56 R, Knarand 6 R, Krikand 70 R, Gråand 6 R, Skeand 4 R, Taffeland 8 R, Troldand 38 R, Stor Skallesluger 2 R, Rød Glente 6 S, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 35 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Blisgås 4 R, Grågås 525 R, Bramgås 440 , Knarand 46 R, Vibe 450 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 5 R, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 1 R, Sædgås 4 R, Blisgås 9 R, Grågås 710 R, Bramgås 185 R, Pibeand 72 R, Krikand 174 R, Gråand 29 R, Spidsand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 13 R, Hvinand 12 R, Rød Glente 2 S, Havørn 1 1K V ( ikke identisk med de to fugle fra Keldsnor), Blå Kærhøg 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Klyde 3 R, Hjejle 55 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 14 R, Svartbag 3 R, Bjergirisk 21 R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: Knopsvane 10 FU, grågås 150 FU, Pibeand 35 FU, Gråand 200 R, Skeand 15 FU, Taffeland 55 R, Troldand 400 R, Blishøne 26 FU, Vibe 299 R, Svartbag 5 R, Måge sp. 100 R, Skærpiber 1 FU, Solsort 3 FU, Musvit 5 FU, Stær 150 TI R. Egon Iversen
Firtalsstrand: Blå Kærhøg 1 F BR FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 11 FU, Krikand 150 R, Hjejle 1500 OF, Vibe 12 OF, Storspove 26 R, Gråkrage 11 FU. Dieter Maaszen
Højstrup: Husskade 94 OF. Dieter Maaszen
Bispeenge: Skarv 19 R, Fiskehejre 15 R, Grågås 4 R, Pibeand 9 FU, Krikand 40 R, heraf 1 hvid med orange næb Gråand 4 FU, Tårnfalk 4 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 3 FU, Hættemåge 72 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 OF, Husskade 13 FU, Allike 2 FU, Gråkrage 7 FU. Børge L Rasmussen
Dørholm & Dørholmbugten: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 12 R, Gråand 17 R, Ederfugl 3 R, Toppet Skallesluger 7 R, Islandsk Ryle 1 R, Storspove 10 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 160 R. Anders Myrtue
Firtalsstrand: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 28 FU, Krikand 152 R, Blå Kærhøg 2. Anders Myrtue
Firtalsstrand. Tårnfalk 1 FU, der på N mod Hofmannsgave Vandrefalk 1 R, Vibe 300 OF, Storspove 16 R, Hættemåge 400 R, Skovskade 2 FU, Allike 62 FU, Råge 57 FU, Gråkrage 34 FU. Børge L Rasmussen
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen): Fiskehejre 2 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Engpiber 2 FU, Rødhals 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Allike 1 R, Råge 3 R, Gråkrage 1 R, Skovspurv 15 FU, Stillits 1 FU, Tornirisk 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Kurt Due Johansen
Gåsebadet (Odense Fjord): Knopsvane 190 R, Gråand 16 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 150 R, Hjejle 200 S, Vibe 50 S, Rødben 20 R. Anders Myrtue
Kærby Fed: Gravand 9 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Engpiber 3 R, Rødhals 2 R, Råge 17 R, Gråkrage 3 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 R. Kurt Due Johansen
Omr. B6, Od.Fj. (Egensedybet): Fiskehejre 1 R, Ederfugl 23 FU, Toppet Skallesluger 32 FU, Hættemåge 81 R, Sølvmåge 9 FU, Svartbag 1 R. Børge L Rasmussen
Omr. B7, Od.Fj. (Egensedybet): Knopsvane 1 FU, Toppet Skallesluger 33 FU, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 9 R, Ringdue 12 OF, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 12 OF. Børge L Rasmussen
Omr. B9, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 13 SV, Grågås 2 SV, Bramgås 37 SV, Pibeand 4 FU, Ederfugl 31 FU, Toppet Skallesluger 14 FU, brun Blå Kærhøg 1 FU, mest hvid Musvåge 1 R, Tårnfalk 3 , Fasan 2 KA, Vibe 300 OF, Hættemåge 11 FU, Sølvmåge 8 R, Svartbag 6 R, Gærdesmutte 3 KA, Solsort 4 KA, Gråkrage 9 R, Bogfinke 5 OF, Grønirisk 12 FU, Gulspurv 6 OF. Børge L Rasmussen
Omr. G1, Od.Fj. (Galtehoved-Roholm): Toppet Skallesluger 10 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 24 R, Sølvmåge 3 R, Engpiber 1 OF. Børge L Rasmussen
Omr. G2, Od.Fj. (Roholm-Flintholm): Skarv 1 FU, Knopsvane 2 S, Pibeand 12 R, Hvinand 3 , Toppet Skallesluger 27 FU, Sølvmåge 5 R, Råge 1 SV, Skarv 2 FU, Pibeand 11 R, Ederfugl 6 , Hjejle 5 R, Sølvmåge 2 R. Børge L Rasmussen
Omr. H2, Od.Fj. (Hvidegrund V): Skarv 42 R, Hvinand 8 FU, Toppet Skallesluger 9 FU, Svartbag 4 R. Børge L Rasmussen
Seden Strand: Lille Lappedykker 198 FU, Skarv 25 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1910 R, Sangsvane 11 R, Grågås 6 R, Knortegås 1 FU, Pibeand 7625 FU, Gråand 862 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Blishøne 2900 FU, Hjejle 350 R, Strandhjejle 6 FU, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 110 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Storspove 52 FU, Rødben 53 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 330 FU, Sølvmåge 20 FU, Svartbag 8 FU. Kurt Due Johansen
Slambassinet: Grågås 13 SØ, Krikand 23 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 KA, Ringdue 2 OF, Musvit 3 FU, Allike 50 FU, Råge 50 FU, Gråkrage 100 FU. Børge L Rasmussen
Sohovedbugten: Skarv 1 R, Hvinand 6 FU, Toppet Skallesluger 22 R, Storspove 134 R, Hættemåge 211 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 12 , Husskade 1 FU, Råge 5 FU, Gråkrage 3 FU, Gulspurv 18 FU. Børge L Rasmussen
Tarup (Odense): Gråand 79 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 200 R, Vindrossel 20 OF. Anders Myrtue
Vigelsø: Fiskehejre 18 R, Sangsvane 27 R, Grågås 16 R, Bramgås 600 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 18 R, Pibeand 60 R, Krikand 880 R, Gråand 1306 , Spidsand 7 R, Skeand 1 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Han og hun Vandrefalk 2 AD R, Hjejle 1111 , Vibe 905 , Storspove 11 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 30 R, Stær 30 R, Bjergirisk 300 R. Anders Myrtue
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Grågås 4 N, brun Blå Kærhøg 1 FU, brun Musvåge 1 FU, Fasan 1 KA, Hjejle 2500 OF, Vibe 31 N, til R i Sohovedbugt Storspove 28 SV, Hættemåge 25 N, Ringdue 1 OF, Gærdesmutte 1 KA, Solsort 3 KA, Allike 65 FU, Råge 12 FU, Gråkrage 75 FU, Stær 64, Gulspurv 20 FU. Børge L Rasmussen


             De første Silkehaler er set på Fyn dette efterår

Fredag den 30. oktober 2009.

Sdr. Vornæs: Havørn 3 AD + 1 JUV (Set flere gange i løbet af dagen). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Kogtved til Thurø
(07:15-07:45): Skarv 110 FU (fælles), Grågås 40 V, Topmejse 1 FU
Thurø (13:50): Bramgås 60 V
Purreskoven (09:30): Grønirisk 20 R, Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs
Lundeborg: Mørkbuget knortegås 195 S (65 og 125), Bramgås 150 V. Poul Brugs
Horne Land (06:50-12:00): Skarv 80 SV, Grågås 56 SV, Bramgås 160 SV, Ederfugl 400 T, Sortand 6 SØ, Hvinand 15 SØ, Rød Glente 2 SV, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 31 SV, Hættemåge 60 SV, Sildemåge 1 SØ, Alk 2 T, Huldue 15 SV, Ringdue 3200 SV, Natugle 1 SY, Hedelærke 7 SV, Sanglærke 112 SV, Engpiber 23 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Rødhals 10 R min, Sangdrossel 2 SV, Vindrossel 15 SV, Gransanger 1 R, Fuglekonge 15 FOU, Allike 3320 SV, Råge 30 SV, Stær 1270 SV, Bogfinke 760 SV, Kvækerfinke 30 SV min, Grønirisk 30 SV, Grønsisken 65 SV, Tornirisk 50 SV, Bjergirisk 5 SV, Lille Korsnæb 1 SV, Rørspurv 7 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (09:20 - ?):
Fuglekongesanger 1 R. (Det første krat til højre, når man går ud på Fyns Hoved), Bjergvipstjert 1 S, Skægmejse 3 R, Snespurv 2 T. Sebastian Klein
Højstrup, Øvelsesplads (07:50-08:10): Husskade 66 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Ejby Mølle (11:00-11:30): Bjergvipstjert 1 R. Ole Tønder
Seden Strand (11:05): Knopsvane 1200 R, Blå Kærhøg 1 OF (Brun, 12:00), Blishøne 2800 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø,set fra Stige Ø (11:00): Hjejle 2000 R. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 12 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 425 R, Bramgås 2 OF, Pibeand 42 R, Knarand 17 R, Krikand 47 R. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: 6 flokke Bramgås 1150 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Gravand 8 R, Pibeand 32 R, Havørn 1 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Strandhjejle 7 R, Almindelig Ryle 6 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 7 R, Bjergirisk 325 FU, Snespurv 24 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Bramgås 250 SV, Pibeand 75 R, Krikand 35 R, Spidsand 11 R, Strandhjejle 13 R, Almindelig Ryle 4 R, Storspove 82 R. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gærdesmutte 13 RI, Rødhals 9 RI, Solsort 2 RI, Fuglekonge 11 RI, Halemejse 8 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 31 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI.   Dagstotal 79 på 11 arter. Ringmærket efterårstotal 3228. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Fyns Hoved:
Fuglekongesanger 1 R (Meget, meget, meget pæn fugl! Den rastede i første større buskads på højre hånd, når man går fra P-pladsen ad stien ud på selve Fyns Hoved. Fuglen sås først et stykke inde i krattet, hvor jeg blev opmærksom på den mere grønlige rygfarve ifht. f.eks. Fuglekonge. jeg nåede lige at tænke på Rødtoppet, da den satte sig fremme og viste gigantisk gul øjenstribe og ditto issestribe. Begge dele fik hovedet til at syne voldsomt stort ifht. andre phyller. Undersiden var hvid/lys og der var to tydelige hvidgule bånd henover vingen. Fuglen sad ret åbent, men dog i kort tid og forsvandt derefter med Fuglekongerne dybere ind i krattet. Jeg forsøgte at genfinde den, men forfaldt desværre alt for hurtigt til de obligatoriske pralende telefonopkald og så ikke fuglen igen. Fuglen var tavs. Dermed en længe ventet/savnet ædelart til mig - og jeg tissede kun en lille smule i bukserne... ). Sebastian Klein
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Ole Tønder
Seden Strand: Knopsvane 1200 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Blishøne 2800 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Bramgås 90 FU, Hjejle 2000 R. Dieter Maaszen
Dørholm & Dørholmbugten: Sangsvane 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 FU, Storspove 8 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand: Gravand 4 FU, Pibeand 31 FU, Knarand 1 FU, Krikand 50 R, Skeand 6 FU, Hjejle 14 R, Vibe 257 R, Storspove 8 FU, Allike 5 FU, Gråkrage 30 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Allike 87 FU, Råge 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods: Grågås 550 FU, Hjejle 1600 OF, Vibe 35 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


          Bjergirisk første ringmærket på keldsnor Fuglestation af Michael Højgaard Hansen

Torsdag den 29. oktober 2009.

Ny Gesinge (08:45):  Hjejle 1000 R, Vibe 200 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-12:00): Blisgås 4 SV, Grågås 869 SV, Bramgås 820 SV, Mørkbuget Knortegås 280 SV, Pibeand 327 SV, Spidsand 42 SV, Ederfugl 2000 R, Hvinand 107 SV, Vandrefalk 2 S (Kl. 8.10 og 9.40), Dobbeltbekkasin 2 Ø, Skovpiber 1 R, Sjagger 160 S, Allike 1400 S, Stær 12300 S, Bjergirisk 180 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, Sydlangeland:
Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen, Ella Mikkelsen
Espe: Grågæs 9. Birgit Nielsen  [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø: Dværgmåge 1 R AD. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (14:45-15:55): Toppet Lappedykker 44 FU, Fiskehejre 8 R, Grågås 200 R, Gravand 1 FU, Pibeand 42 R, Knarand 420 R, Gråand 160 R, Skeand 120 R, Havørn 2 AD + 1 IMM (De to gamle havørne jog en Immatur på porten mod nordøst) , Blå Kærhøg 2 (1 Hunfarvet + 1 Han), Duehøg 2 FU (En syd for søen og en på tværs foran gården mod nord), Spurvehøg 1 FU, Musvåge 6 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 2 R, Hættemåge 160 R, Svartbag 1 R, Ringdue 60 R, Bjergvipstjert 1 OF, Gråkrage 18 R, Ravn 38 R+, Grønsisken 140 R (Tre flokke).
Lundeborg: Ringdue 500 S, Stær 25 S. Poul Brugs
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 20 FU, Gråand 65 R, Knarand 2 R, Skeand 15 R, Krikand 3 FU, Taffeland 65 R, Bjergand 8 R, Troldand 1200 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 360 FU, Hættemåge 95 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 20 R, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 1 FU, Stær 10 V, Grønsisken 10 FU, Lille Korsnæb 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gyldensteen enge: Dobbeltbekkasin 11 R. Jens Christensen
Nærå Strand (14:30): Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen
Gyldensteen Enge (11:30-12:50): Vandrefalk 1 R (AD), Dobbeltbekkasin 2 OF. Helle Regitze Boesen, Suzette Frydensberg 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Pibeand 130 FU, Krikand 145 FU, Tårnfalk 1 M FU, Vibe 1 R. Arne Bruun
Vester Skerninge
: Bjergvipstjert 1 R S (Overløbsbassin ved Miljø og teknik ), Rødhals 1 SY
Kvækerfinke 1 OF. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gærdesmutte 2 RI, Bjergirisk 1 RI , Solsort 1 RI.   Dagstotal 4 på 3 arter. Ringmærket efterårstotal 3149. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Brahetrolleborg Gods: Blå Kærhøg 1 BR FU (Over marker ved Silkeå ca. 1 km NNV for Brahetrolleborg). Jacob Sterup
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 3 FU, Sangsvane 8 OF, Grågås 400 R, Gravand 1 FU, Pibeand 30 FU, Knarand 5 FU, Gråand 120 FU. Helle Regitze Boesen, Suzette Frydensberg
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund


           Turkerdue på terrasse i Valdemarsgade Svendborg. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Onsdag den 28. oktober 2009.

Svendborg Valdemarsgade: Turkerdue 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs
: Toppet Lappedykker 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 38 R
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 2 R, Pibeand 18 R, Krikand 80 R, Gråand 40 R, Skeand 2 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 200 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Sortkrage 1 R
Dovns Klint
(06:50-10:00): Knortegås 262 SV, Ederfugl 1500 R. Dieter Maaszen
Gulstav Mose
(11:30):
Sølvhejre 1 OF. Dieter Maaszen
Tryggelev Nor
(13:15-14:15): Havørn 2 R AD (Hun blå ring venstre fod+Han 13:25), Blå Kærhøg 1 FU hun (13:15), Klyde 3 R, Skægmejse 2 OF. Dieter Maaszen
Espe
: Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Ørbæk
(08:30): Silkehale 35 SV (Obs nr 2 af arten dette efterår - de første er set d. 15. oktober. Webmaster). Bodil og  Hans Rytter
Kirkendrup (15:50): Vindrossel 35 OF. Henrik Andersen
Brobyværk Elværk (09:05): Bjergvipstjert 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gærdesmutte 6 RI, Jernspurv 1 RI , Rødhals 8 RI , Solsort 2 RI , Dompap 2 RI .   Dagstotal 19 på 5 arter. Ringmærket efterårstotal 3145. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Ørbæk: Silkehale 35 SV. Bodil og  Hans Rytter
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hjejle 1600 R+. Jens Bækkelund
Nørreby: Hjejle 1500 R+. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 1/10-2009:
            Magre år for arktiske knortegæs
            Fri dynamik eller kuvøse-natur?


             Sortstrubet bynkefugl Han på Benved ved "De gamle karpedamme", Valdemar slot

Tirsdag den 27. oktober 2009.

Valdemar Slots Sø (13:30-13:55): Knarand 22 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R han. Søren Gjaldbæk
Søen, Valdemarsslot (14:15 - 15:15): Lille Lappedykker 8 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 6 R, Grågås 200 R, Bramgås 44 V, Knarand 62 R, Krikand 80 R, Gråand 40 R, Skeand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 30 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R (Opdaget af Søren Gjaldbæk), Halemejse 2 R, Korttået Træløber 1 KA, Bogfinke 12 R
Thurødæmningen (13:15): Lille lappedykker 24 R, Marsvin 1 FU (07:45) (Svømmede nord - syd gentagende gange på vestsiden)
Vornæs
(09:00): Sjagger 50 R, Vindrossel 32. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Siø (08:50): Vandrefalk 1 R Han. Nis Rattenborg
Dovnsklint (07:00-11:30): Blisgås 5 SV, Ederfugl 2500 R, Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 26 S, Vandrefalk 3 (2 V, 1 TF), Dobbeltbekkasin 1 OF, Huldue 88 SV (+10 R), Ringdue 10500 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 107 SV, Engpiber 104 V, Skærpiber 10 V, Bjergvipstjert 2 V (+ 18 hvide), Sjagger 140 V, Misteldrossel 39 T, Allike 2050 T, Bogfinke 1700 SV, Kvækerfinke 104 SV, Stillits 34 V, Grønsisken 186 SV, Bjergirisk 107 V, Lille Korsnæb 10 TF (+3 sp.), Rørspurv 30 V. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen, Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose (11:30):
Sølvhejre 1 R. Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen, Søren Gjaldbæk
Ristinge Hale (12:00): Hjejle 112 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (11:50): Blisgås 12 R, Pibeand 200 R (Min), Taffeland 500 R (Min). Søren Gjaldbæk
Gulstav (11:40): Hjejle 124 R. Søren Gjaldbæk
Fjællebro Mark: Blå Kærhøg 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:45-11:15): Sortstrubet Lom 1 SØ, Skarv 87 SV, Ederfugl 300 T, Sortand 5 SØ, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 1 SV, Huldue 1 SV, Ringdue 430 SV, Sanglærke 4 SV, Engpiber 11 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Rødhals 10 R, Sangdrossel 1 SV, Vindrossel 5 SV, Misteldrossel 2 SV, Allike 1460 SV, Råge 10 SV, Stær 1800 SV, Bogfinke 830 SV, Grønirisk 27 SV, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 45 SV, Bjergirisk 20 SV, Lille Korsnæb 8 SV, Gulspurv 20 TF, Rørspurv 3 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Tårup Vestergyde, Bregnør Bugt (11:00): Hjejle 350 R. Lars Philip Nørtoft

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Spurvehøg 2 TI FU (har huseret i haven i et par dage, så alle spurvene er væk), Ringdue 1 FU. Kjeld Korsholm
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 7 R, Grågås 240 R, Bramgås 43 V, Pibeand 22 R, Knarand 66 R, Krikand 290 R, Gråand 45 R, Skeand 23 R, Taffeland 12 R, Troldand 25 R, Grønbenet Rørhøne 11 R, Blishøne 490 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Gransanger 2 R, Korttået Træløber 3 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Fjeldvåge 1 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 12:00): Gærdesmutte 13 RI, Rødhals 8 RI, Solsort 2 RI, Gransanger 2 RI, Fuglekonge 5 RI, Grønsisken 6 RI, Rørspurv 1 RI.   Dagstotal 37 på 7 arter. Ringmærket efterårstotal 3126. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Svanninge Bakker (14:00-16:00): Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 5 R, Grønirisk 10 FU, Grønsisken 35 FU, Lille Korsnæb 16 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 42 R, Skarv 19, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 8, Gravand 3 FU, Pibeand 37 R, Knarand 250 R, Krikand 300 R, Gråand 65 R, Skeand 140 R, Havørn 4, Musvåge 2, Tårnfalk 1 FU, Fasan 31, Vibe 220 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 50 R, Ringdue 4 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R HØ, Musvit 1 R HØ, Allike 1 R, Gråkrage 4, Ravn 5, Stær 20 FU, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 5 FU. Gunnar Jørgensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Blisgås 2 R, Mindst Grågås 600 FU, Mindst Hjejle 1600 R, Vibe 200 R. Jens Bækkelund
Lisbjerg Mose: Blå Kærhøg 1 BR R. Jens Bækkelund


             Vandstær ved Rønninge Mølle, Hvidkilde sø

Mandag den 26. oktober 2009.

Hvidkilde Sø (15:45-16:50): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 12 OF, Gråand 30 R, Taffeland 80 R, Troldand 120 R, Hvinand 18 R, Musvåge 1 KA, Blishøne 40 R, Vandstær 1 R (Rønninge Mølle andet obs Vandstær i dette efterår og samtidig med første melding fra Ejby Mølle Odense), Råge 30 R
Gulstav Mose
(07:20):
Sølvhejre 1 FU. Ella Mikkelsen, Michael Højgaard Hansen
Keldsnor (11:30): Blisgås 12 OF, Klyde 1 R, Hjejle 130 R, Bjergirisk 120 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Espe: Rød Glente 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:30-10:30): Lille Lappedykker 85 FOU, Knopsvane 45 FOU, Gravand 5 R, Gråand 6 R, Toppet Skallesluger 4 FOU, Blishøne 120 FOU, Strandhjejle 2 FOU, Vibe 2 FOU, Almindelig Ryle 40 FOU, Stor Regnspove 6 FOU, Rødben 45 FOU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Bjernevej (09:06-09:10): Ringdue 400 R, Stær 20 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ejby Mølle (16:10-16:20): Bjergvipstjert 1 FU, Vandstær 1 FU. Jesper Mads Eriksen
Egebjerggaard Storskov (11:15): Lille Korsnæb 23 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Flyvesandet: Grågås 300 FU, Krikand 120 FU, Toppet Skallesluger 30 FU, Sandløber 12 FU, Almindelig Ryle 200 FU, Storspove 150 FU, Sortklire 10 FU, Rødben 20 FU, Hvidklire 1 FU, Engpiber 26 FU, Bjergpiber 2 FU. Martin Strømkjær
Søndersø: Agerhøne 8 FU. Martin Strømkjær
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Grågås 23 R, Bramgås 35 OF, Pibeand 55 FU, Gråand 8 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Hjejle 7 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 125 R, Almindelig Ryle 19 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Gravand 14 R, Gråand 82 FU, Strandskade 75 FU, Almindelig Ryle 42 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 73 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 1 R. Jens Bækkelund


          Sølvhejre bremser op over Gulstav. Arkivfoto fra d. 14. oktober 2009

Søndag den 25. oktober 2009.

Dovns klint (07:00-12:00): Ederfugl 1100 V, Spurvehøg 21 S, Huldue 1 S, Skærpiber 5 S, Bjergvipstjert 2 S, Lille Korsnæb 15 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(09:30):
Sølvhejre 1 OF (Fløj til Keldsnor 9.30 og kom retur 10.20). Michael Højgaard Hansen
Gulstav Mose (12:50):
Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav (13:30): Blisgås 85 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Lundeborg, Purreskov (15:00): Stillits 10 FU, Bramgæs 50 SV. Poul Brugs
Arreskov Sø (09:30-12:45): Toppet Lappedykker 340 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 R AD (Hvid hale med sorte pletter yderst), Vindrossel 12 R, Misteldrossel 6 R, Sumpmejse 5 R, Ravn 4 R, Lille Gråsisken 1 R. Niels Bomholt
Espe: Spurvehøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Seden Strand (11:30-12:30): Knopsvane 1700 R, Blishøne 3000 R, Hjejle 700 OF, Vibe 500 OF, Almindelig Ryle 300 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet (14:15-15:30): Knopsvane 1940 R (I fjorden), Sædgås 8 S, Krikand 180 R, Gråand 700 R (Min), Fjeldvåge 1 R (Vigelsø), Vibe 400 R (Mudderflade i fjorden), Isfugl 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (13:15): Blå Kærhøg 2 R AD (Han og hun), Vandrefalk 1 R AD hun. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (08:30-11:15): Nordisk Lappedykker 3 R, Skovhornugle 1 R, Bjergpiber 3 R (I tang på stranden), Snespurv 1 Ø. Tim Hesselballe
Gyldenstens Enge (13:10-14:15): Blisgås 102 R, Vandrefalk 1 R AD, Isfugl 2 R. Tim Hesselballe
Bogense Marina (12:15): Kaspisk Måge 1 R 1K. Tim Hesselballe
Jersore (11:45): Blå Kærhøg 1 R 1K. Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 147, Fiskehejre 12 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Pibeand 85 R, Toppet Skallesluger 35 R, Storspove 4 R, Hættemåge 1200 R. Ole Goldschmidt
Siø: Fiskehejre 11 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 890 R, Vibe 170 R, Stær 175 R, Bjergirisk 11 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Hedelærke 2 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 11:30): Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 2 RI.   Dagstotal 13 på 9 arter. Ringmærket efterårstotal, 3089. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Brændegård Sø: på gården Husrødstjert 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 340 R, Skarv 9 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 3 R, Grågås 150 R, Bramgås 1 R, Pibeand 41 R, Krikand 32 R, Troldand 75 R, Hvinand 3 R, Lille Skallesluger 2 R, Havørn 1 R, Spurvehøg 1 S, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 9 OF, Ringdue 11 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 4 R, Solsort 15 R, Vindrossel 12 R, Misteldrossel 6 R, Gransanger 1 SY, Halemejse 12 FU, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 10 R, Musvit 17 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Allike 7 R, Gråkrage 25 R, Ravn 4 OF, Skovspurv 15 R, Bogfinke 10 R, Kvækerfinke 4 R, Grønirisk 4 R, Stillits 10 R, Grønsisken 35 R, Lille Gråsisken 1 R, Lille Korsnæb 2 OF, Gulspurv 6 R. Niels Bomholt
Kelstrupskov: Musvåge 1 R . Michael Køie Poulsen
Seden Strand: Knopsvane 1700 R, Grågås 160 FU, Blishøne 3000 R, Hjejle 700 OF, Vibe 500 OF, Almindelig Ryle 300 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø: Bramgås 160 FU. Dieter Maaszen
Langemosen v/Måle: Bjergirisk 4 FU. Bo K. Stephensen
Flyvesandet: Nordisk Lappedykker 3 R, Alk 1 R, Skovhornugle 1 R, Bjergpiber 3 R (I opskyl på stranden), Misteldrossel 1 R. Tim Hesselballe


Lørdag den 24. oktober 2009.

Dovns Klint (07:40-13:00): Blisgås 36 SV, Blå Kærhøg 1 S han (Kl. 11.06), Dobbeltbekkasin 2 S, Dværgmåge 4 V, Huldue 66 S, Ringdue 10200 S, Hedelærke 29 S, Skærpiber 10 S, Bjergvipstjert 1 S, Ravn 3 S, Grønirisk 75 S, Grønirisk 104 S, Lille Korsnæb 12 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor
(07:00-12:45):
Sølvhejre 1 OF (Fløj til Gulstav Mose kl. 10), Løvsanger 1 RI. Michael Højgaard Hansen
Tange å og Purreskov
: Bramgås 200 T, Stillits 8 R, Tårnsfalk 1 R, Sølvmåge 30 R. Poul Brugs
Holckenhavn
: Lille lappedykker 12 R. Poul Brugs
Espe: Ravn 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Nakkebølle Inddæmning
(16:20-17:45): Knarand 22 R, Krikand 750 R, Skeand 40 R, Taffeland 330 R, Troldand 1070 R, Hjejle 360 R, Isfugl 2 R, Ravn 1 R, Grønirisk 52 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Knarand 641 R, Havørn 2 R (Ad + 1k), Ravn 3 R. Torstein Danielsen, Anne Rud Svenning, Lars Philip Nørtoft, Tim Hesselballe
Fjordmarken (14:00): Isfugl 2 R. Kresten Madsen
Horsebækken, Otterup (10:00): Isfugl 1 R (Neden for Emmelev Mølle). Kresten Madsen
Sundet, Faaborg (09:20): Skægmejse 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Højstrup, Odense (07:50-08:10): Husskade 118 R (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Sortemosen, Lakkendrup (07:15-14:30): Bramgås 500 SV, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Isfugl 1 RI 1K han, Rørsanger 1 RI 1K. Hans Rytter
Helnæs Made: Havørn 1 N IMM, Vandrefalk 1 R 1K, Dobbeltbekkasin 25 R. Torstein Danielsen, Anne Rud Svenning, Lars Philip Nørtoft, Tim Hesselballe
Føns Vang: Blisgås 2 R AD, Lille Skallesluger 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Bjergvipstjert 1 R. Torstein Danielsen, Anne Rud Svenning, Lars Philip Nørtoft, Tim Hesselballe
Assens Sukkerbassiner: Blisgås 1 R 1K, Krikand 400 R, Skægmejse 2 R. Torstein Danielsen, Anne Rud Svenning, Lars Philip Nørtoft, Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav syd for Thurø: Grågås 120 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 FU, Pibeand 40 SV, Dværgmåge 2 FU (1 juv og en ad), Svømmesneppe 1 R - S (Odinshane eller Thorshane - Læs Arnes beretning: Vi var ude på årets sidste tur i sejlbåden på "Hav syd for Thurø" og mens jeg kigger på en fin dværgmåge FU, siger Lotte, hvad er den der lille en for en. Det var så en tydelig svømmesneppe (som ikke ka' puttes ind i databasen). Og den gik ned og lå og fouragerede som den nu skal. Men jeg fik den ikke rigtig tæt på og lyset ikke for godt. Det med næbtykkelsen var svært at vurdere synes jeg. Så hvidt vingebånd og noget mørkt i hovedet men det skiller jo ikke de 2 ungfugle fra hinanden. Hørte et højt piit da den fløj op anden gang (og fortsatte bort mod syd). Den lyd passer på Thorshane iflg. nordens fugle, hvor der om thorshane står at den har et skarpt spætteagtigt pit. Men i min svenske fåglar i europa står der at odinshane har et flagspætteagtigt kitt. Så den nød får jeg vist ikke knækket. Arne). Arne Bruun
Skårupøre Sund
: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 116 FU, Knopsvane 25 FU, Pibeand 98 FU, Troldand 14 R, Blishøne 320 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9, Pibeand 22 FU, Krikand 50, Gråand 30 R, Toppet Skallesluger 45 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Skærpiber 3 FU, Bjergirisk 2 R, Dompap 1 R. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen
: Isfugl 1 R HØ. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 11 RI, Rødhals 13 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 9 RI, Blåmejse 2 RI.   Dagstotal 41 på 8 arter. Ringmærket efterårstotal, 3076. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 26 R, Grågås 20 TF, Gravand 1 R, Pibeand 7 R, Gråand 6 R, Spidsand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 17 R, Husskade 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 18 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Grågås 410 R, Taffeland 181 R, Troldand 384 R (ja......og ellers rast som 23/10 2009). Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 20 R, Grågås 350 R, Pibeand 90 R, Knarand 22 R, Krikand 750 R, Spidsand 10 R, Skeand 40 R, Taffeland 330 R, Troldand 1070 R, Hvinand 18 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 320 R, Hjejle 360 S R, Hættemåge 120 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 1 R, Isfugl 2 FU, Gærdesmutte 2 R, Halemejse 9 OF, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Ravn 1 R, Stillits 7 FU. Niels Bomholt
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.)
: Ringdue 50 OF, Halemejse 3 FU, Bogfinke 1 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 52 FU. Niels Bomholt
Sortemosen: Dagstotal: Bramgås 500 SV, Blå Kærhøg 1 BR R, Isfugl 1 M 1K RI, Gærdesmutte 5 RI, Rødhals 4 RI, Rørsanger 1 1K RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 2 RI, Halemejse 18 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 M 1K RI, Rørspurv 1 F 2K+ RI. Hans Rytter (37 nymærkninger fordelt på 10 arter. Minimumstal... )
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 38 R, Skarv 39, Fiskehejre 9, Knopsvane 9, Gravand 1 R, Pibeand 23 R, Knarand 470 R, Krikand 135 R, Gråand 13 R, Spidsand 3 R, Skeand 155 R, Troldand 1 FU, Lille Skallesluger 1 F R, Stor Skallesluger 21 FU, Havørn 3, Duehøg 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 130 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 4 FU, Hættemåge 145, Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 T HØ, Gærdesmutte 3, Rødhals 3, Solsort 5, Vindrossel 6 OF, Sumpmejse 3, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Skovskade 1 OF, Allike 36, Sortkrage 1 R, Gråkrage 9, Ravn 8, Stær 25 OF, Skovspurv 18, Bogfinke 5, Grønsisken 9 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SV, Toppet Lappedykker 1 SV, Gråstrubet Lappedykker 10 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 11 SV, Blisgås 38 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 127 SV, Pibeand 41 SV, Krikand 1 SV, Skeand 2 SV, Ederfugl 565 SV, Havlit 1 SV, Sortand 17 SV, Fløjlsand 1 SV, Toppet Skallesluger 13 SV, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 24 S, Dobbeltbekkasin 2 S, Dværgmåge 4 SV, Hættemåge 64 SV, Huldue 227 S, Ringdue 8300 S, Hedelærke 74 S, Sanglærke 39 S, Landsvale 7 S, Engpiber 59 S, Skærpiber 23 S, Bjergvipstjert 4 S, Hvid Vipstjert 17 S, Jernspurv 6 S, Halemejse 8 TF, Allike 3110 S, Råge 37 S, Stær 570 S, Skovspurv 30 TF, Finke sp. 510 S, Grønirisk 139 S, Stillits 49 S, Grønsisken 205 S, Tornirisk 41 S, Bjergirisk 84 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 S, Lille Korsnæb 23 S, Stor Korsnæb 10 S, Gulspurv 26 S, Rørspurv 13 S. Ole Goldschmidt
Højstrup: Husskade 118 OF. Dieter Maaszen
Odense Å v/Sankt Klemens: Isfugl 1. Poul Vesterlund Pedersen


       Korttået træløber

Fredag den 23. oktober 2009.

Frederiksø, Svendborg (13:30): Havørn 1 2K Ø. Nis Rattenborg
Naturskolen, Svendborg: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Øgavl, Thurø (16:00): Blisgås 120 SV. Michael Mosebo Jensen
Arreskov sø: Blisgås 3 R, Bramgås 1 R, Stær 4000 R (til overnatning med 1 lys imellem - ikke bestemt). Erik Ehmsen
Gulstav (15:30):
Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovnsklint (07:50-14:00): Blisgås 129 SV, Blå Kærhøg 1 S, Ringdue 4900 S, Hedelærke 2 S, Misteldrossel 5 S, Lille Korsnæb 16 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Lundeborg (09:00): Skarv 1500 FU (Fællesfisker - minimumstal). Poul Brugs
Langelandssundet ud for Lundeborg-Elsehoved (11:00-12:00): Skarv 1000 NØ (Min. - lavt over vandet i små flokke på 10 - 50 fugle). Børge L Rasmussen
Langelandssundet ud for Lundeborg-Elsehoved (10:03-10:08): Skarv 2200 SV (Min. kom i stor samlet flok mere kompakt end i går.). Børge L Rasmussen
Espe: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker/Bjerge (09:10-11:10): Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Engpiber 10 SV, Rødhals 3 FU, Sjagger 1 R, Vindrossel 40 SV, Misteldrossel 2 SV, Misteldrossel 5 R, Fuglekonge 20 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 10 FU, Musvit 10 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 4 FU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 25 SV, Stor Gråsisken 3 R,
Lille Korsnæb 100 FU/R , Dompap 5 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Gyldensten Enge, Reservatet (15:30): Hjejle 1300 R, Isfugl 1 OF. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Skæregårde,Agernæs Flak (13:25-15:00): Toppet Lappedykker 92 FU, Toppet Skallesluger 490 FU, Vandrefalk 1 FU AD hun (14:25), Almindelig Ryle 2900 FU, Stor Regnspove 67 FU. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:20): Blå Kærhøg 1 FU AD han (11:20), Vandrefalk 1 R AD han. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Egensedybde, Hofmanns Gave (09:40): Vandrefalk 1 R AD han (9:50), Almindelig Ryle 950 FU, Rødben 96 FU. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Lumby, Otterupvej (09:20): Hjejle 500 OF. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge
: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 19 R, Grågås 219 R, Gravand 2 R, Pibeand 84 R, Gråand 21 R, Spidsand 3 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 FU, Spurvehøg 3 , Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R HØ, Vibe 19 OF, Storspove 2 OF, Rødben 1 R, Engpiber 4 R, Solsort 1 R, Råge 100 OF, Stær 70 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 37 R, Gråand 8 R, Troldand 120 R, Blishøne 1 R, Vibe 10 R, Storspove 6 R, Skægmejse 1 R HØ. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 9 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 90 R, Fiskehejre 22 R, Knopsvane 6 R, Blisgås 56 R, Grågås 350 R, Bramgås 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 310 R, Krikand 110 R, Gråand 60 R, Skeand 62 R, Taffeland 20 R, Troldand 70 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 1 F JUV R  (efterårets første obs af arten Vh webmaster), Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 55 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 95 R, Vibe 15 R, Almindelig Ryle 69 R, Sortklire 17 R, Hvidklire 8 R, Hættemåge 15 R, Svartbag 32 R. Ole Goldschmidt
Lindelse Nor: Sjagger 14 R, Bjergirisk 6 R. Ole Goldschmidt
Fredskov (Præsteskov)
: Skovspurv 1 1K+ RI (Lukket pga regn). Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Skarv 2200 SV + 1000 NØ (Min. - de kom i en stor og noget mere kompakt flok end gårdagens). Børge L Rasmussen
Egensedybet: Grågås 250 R, Vandrefalk 1 M AD R, Vibe 40 FU, Almindelig Ryle 950 FU, Rødben 96 FU, Firtalsstrand: Knopsvane 1 R, Grågås 6 R, Gravand 3 FU, Krikand 145 FU, Gråand 2 FU, Skeand 24 R, Sortklire 1 OF, Allike 110 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 60 FU, Bramgås 119 NV, Pibeand 14 FU, Gråand 40 R, Musvåge 1 OF, Hjejle 1300 R, Vibe 150 R, Isfugl 1 OF, Sanglærke 25 OF, Engpiber 1 SY, Solsort 20 OF, Gråkrage 10 R, Stillits 22 OF. Dieter Maaszen
Lumby: Hjejle 500 OF, Vibe 80 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skæregårde Toppet Lappedykker 92 FU, Grågås 256 FU, Bramgås 55 NV, Knortegås 35 R, Krikand 178 FU, Hvinand 250 FU, Toppet Skallesluger 490 FU, Vandrefalk 1 F AD FU, Strandhjejle 60 FU, Almindelig Ryle 2900 FU, Dobbeltbekkasin 3 OF, Lille Kobbersneppe 6 FU, Storspove 88 , Sanglærke 10 OF, Skæregårde Skærpiber 1 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 395, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Dieter Maaszen
Bogense: Bramgås 80 V. Jens Bækkelund


        Ung Spurvehøg fotograferet af Poul "Brugs" Rasmussen Lundeborg

Torsdag den 22. oktober 2009.

Trappebækken (16:00): Bjergvipstjert 1 R. Steen Winkel
Hallindskoven
(10:30): Ravn 1 R. Steen Winkel
Tange Å
: Mørkbuget knortegås 24 S + 85 S (14:00), Ederfugl 200 S, Hættemåge 100 FU. Poul Brugs
Fredskovvej 16, Oure, havet ud for
(11:05-11:15): Skarv 1800 SV (Overrullede hinanden som i bedste cykelrytterstil - forfulgte måske fiskestime?). Børge L Rasmussen
Espe: Halemejse 4, Ravn 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
A9, "Dynden", Ringe (13:00): Rød Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 17 FU, Gråand 40 FU/R, Skeand 26 R, Pibeand 2 R, Krikand 3 FU, Taffeland 90 R, Bjergand 8 R, Troldand 1100 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 270 FU, Isfugl 1 FU, Allike 60 V, Rørspurv 2 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Odense Å, Skovsøen til Munke Mose (13:55-14:30): Grønbenet Rørhøne 58 R, Halemejse 15 R. Søren Gjaldbæk
Vissenbjerg, Bakkevej (17:45): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Lene Thomsen, Frits Thomsen
Mågeøerne (10:30): Lysbuget Knortegås 11 R. Michael Højgaard Hansen
Æbelø Holm (11:45): Snespurv 2 FU. Jens Bækkelund
Æbelø (11:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot
(14:45): Lille Lappedykker 9 R, Pibeand 40 R, Knarand 37 R, Krikand 134 R, Skeand 13 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 2 IMM FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 OF (Kl.16:15), Tårnfalk 1 OF, Vandrikse 1 FU, Grønbenet Rørhøne 7 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Gærdesmutte 1 R, Sortkrage 4 R, Gråkrage 11 R, Ravn 4 OF. Peder Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved
: Skarv 1800 SV (Lavt over vandet - overrullede hinanden i bedste cykelrytterstil - forfulgte måske fiskestime?). Børge L Rasmussen
Ullerslev: Musvåge 1 OF. Steen Reimers
Mågeøerne, Bogense (10:00-11:40): Skarv 8 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 6 OF, Bramgås 32 Ø Tid, Knortegås, Lysbuget (hrota) 11 FU, Gravand 12 R, Pibeand 55 R, Gråand 75 R, Ederfugl 4 V, Toppet Skallesluger 22 R, Strandskade 28 FU, Hjejle 22 R, Strandhjejle 4 FU, Almindelig Ryle 62 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Storspove 31 FU, Rødben 12 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 1 S, Gråkrage 1 R, Bjergirisk 85 FU. Michael Højgaard Hansen
Drætlingen v/Drættegrund: Skarv 80 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Ederfugl 24 R. Jens Bækkelund
Hav V f/Bogense: Skarv 2 R, Toppet Skallesluger 17 FU, Hættemåge 50 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Skarv 25 R, Ederfugl 145 R, Sortand 1 T, Toppet Skallesluger 20 R, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knopsvane 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Ederfugl 900 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 6 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 R, Gravand 15 R, Gråand 28 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 26 FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 3 R, Hættemåge 34 R. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Bramgås 30 V, Dobbeltbekkasin 2 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Fiskehejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Skovskade 4 R. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Pibeand 64 R, Gråand 55 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 40 R, Storspove 11 R, Hvidklire 2 R, Snespurv 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Hejre sp. 3 OF, Grågås 450 FU, Bramgås 38 FU, Pibeand 80 FU, Gråand 6 FU, Havørn 2 OF, Hjejle 500 OF, Vibe 75 FU, Sølvmåge 14 OF, Gråkrage 20 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Gråand 58 FU, Toppet Skallesluger 10 FU, Strandskade 3 FU, Strandhjejle 1 FU, Almindelig Ryle 220 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 2 FU, Hættemåge 39 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 5 R. Suzette Frydensberg
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 4 FU, Skarv 76 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 635 , Gravand 87 FU, Gråand 135 FU, Spidsand 22 FU, Ederfugl 170 FU, Sortand 6 FU, Hvinand 235 FU, Toppet Skallesluger 16 FU, Blishøne 110 FU, Strandskade 8 FU, Klyde 12 FU, Hjejle 47 FU, Vibe 85 FU, minimum Almindelig Ryle 2000 FU, Storspove 221 FU, Hættemåge 230 FU, Stormmåge 95 FU, Sølvmåge 47 FU, Svartbag 4 FU, Gråkrage 45 FU. Palle Jørgensen


        Lille lappedykker Vejlen Taasinge

Onsdag den 21. oktober 2009.

Skårupøre Sund (14:15-14:40): Lille Lappedykker 26 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 28 R, Grågås 28 OF, Gråand 40 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 14 R, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 34 R, Ringdue 4 R, Allike 6 R, Sortkrage 2 R, Stillits 8 OF
Dovnsklint
(07:45-12:00): Rød Glente 2 S, Huldue 5 S, Ringdue 3000 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Tangeå´s udløb
(09:00). Skarv 500 FU (Fællesfisker), Mørkbuget knortegås 55 S (5-15-35: 3 flokke). Poul Brugs
Purreskov
: Musvåge 4 R. Poul Brugs
Lundeborg
: Skovspurv 1 R, Spurvehøg 1 FU. Poul Brugs
Lydinge Møllevej, Espe
: Hjejle 150. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Havørn 2 unge. Musvåge 10, Duehøg 1, Fiskehejre 15 . Kai Hertzum Nissen, Reik Thomsen, Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup
(07:40): Skovsneppe 2 OF. Hans Rytter
Bøjden Nor (09:30-11:00): Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 135 FU/R, Gråand 150 FU, Spidsand 18 FU/R, Pibeand 270 FU, Krikand 25 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 100 R, Ederfugl 230 T, Sortand 3 SØ, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 FU, Agerhøne 8 R, Blishøne 10 FU, Hjejle 110 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 14 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Hættemåge 8 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 48 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Vindrossel 20 SV, Stær 50 SV, Stillits 10 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup øvelsesplads (07:40-08:00): Husskade 128 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Bred (10:20): Rød Glente 1 OF. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Ingen mærking pgr af vind.   Dagstotal 0 på 0 arter. Ringmærket efterårstotal, 3035. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Snarup
: Skovsneppe 2 OF. Hans Rytter
Fredskov (Præsteskov): Rødhals 1 1K+ RI, Solsort 1 M 1K RI , Blåmejse 1 F 1K RI, Musvit 1 M 1K+ RI, Skovspurv 6. Børge L Rasmussen
Højstrup: Husskade 128 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Bogense: Bramgås 30 V. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Bramgås 60 V. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 400 R, 1 ad. + 1 imm. Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Grågås 380 R, Bramgås 2 R, Knortegås 3 R. Jens Bækkelund


          Sangsvanerne er ankommet til Vejlen, Taasinge

Tirsdag den 20. oktober 2009.

Vejlen, Tåsinge (15:15 - 16:10): Lille Lappedykker 16 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 5 R (De første registreret i dette halvår i Vejlen og på Taasinge), Grågås 22 R, Troldand 32 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Hjejle 1200 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Jernspurv 1 R, Stær 12 R. Poul Rasmussen, Erhardt Ecklon
Siø (10:00): Hjejle 500 R. Poul Brugs
Skjoldemose (16:00): Skovsneppe 1 R. Niels Bomholt
Hillerslev (13:25): Rød Glente 2 R. Lilly Sørensen
Sønderhjørne (07:20-12:00): Sortstrubet Lom 2 SØ, Knopsvane 8 N, Ederfugl 340 T, Sortand 6 SØ, Toppet Skallesluger 3 SØ, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 5 SV, Alk 2 SØ, Huldue 1 SV, Ringdue 50 SV, Tyrkerdue 11 TF, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 68 SV, Landsvale 6 SV, Engpiber 21 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Vindrossel 7 SV, Allike 1620 SV, Råge 15 SV, Stær 720 SV, Bogfinke 160 SV, Grønirisk 51 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 45 SV, Tornirisk 60 SV, Bjergirisk 9 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Gulspurv 20 SV, Rørspurv 6 SV, Hare 1 R, Admiral 1 SV, Marsvin 1 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Helnæs mark s.f. Gl. Avernæs (12:45-13:00): Hjejle 300 R. Kurt Gamborg Holm
Viby å, Middelfart (14:14): Vandstær 1 R (Første obs i år). Harald Pedersen
Gamborg fjord (15:20): Isfugl 1 R (ved udløbet). Harald Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:30 - 09:30) : Gærdesmutte 2 RI, Munk 1 RI, Grønsisken 1 RI.   Dagstotal 4 på 1 arter. Ringmærket efterårstotal, 3035. Keldsnor fuglestation ved Ole Tønder
Fredskov (Præsteskov): Skarv 4 OF, Fiskehejre 1 JUV OF, Knortegås 28 SSØ, Musvåge 1 FU, Sølvmåge 7 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 4, Gransanger 1 1K+ RI, Sumpmejse 1 1K+ RI, Blåmejse 3, Musvit 6, Skovspurv 3, Korsnæb sp. 4 S. Børge L. Rasmussen
Mølleskov v/Skjoldemose: Skovsneppe 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 10 OF. Niels Bomholt
Bispeenge, Odense: Skarv 21 FU, Fiskehejre 15 FU, Grågås 45 FU, Pibeand 12 FU, Krikand 84 FU, Skeand 4 FU, Vibe 56 FU. Gunhild Brink
Ålebæk, Fælleden SØ for Bogense: Musvåge 2 R, Vandrikse 1 KA, Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Lille Lappedykker 15 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 35 FU, Grågås 165 R, Pibeand 150 FU, Knarand 4 R, Krikand 85 FU, Gråand 175 R, Spidsand 5 FU, Skeand 25 FU, Taffeland 75 R, Troldand 175 FU, Hvinand 35 FU, Musvåge 1 FU, Fasan 1 , Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 350 FU, Vibe 31 R, Almindelig Ryle 36 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 550 R, Sølvmåge 100 R, Ringdue 1 , Solsort 1 , Gråkrage 15. Christian A. Jensen


           Stenpikker Grønningen Blåvand d. 17. oktober 2009

Mandag den 19. oktober 2009.

Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (16:30): Lille Lappedykker 64 R, Skarv 34 R, Knopsvane 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 36 R, Ederfugl 18 R, Toppet Skallesluger 6 R, Blishøne 400 R, Svartbag 2 R
Dovns klint
(07:30-10:00): Ederfugl 2113 V (+ min. 1000 R), Bjergvipstjert 1 V, Vindrossel 22 TF, Grønsisken 120 V. Søren Gjaldbæk
Keldsnor (11:00): Hjejle 180 R, Islandsk Ryle 3 R, Sortklire 10 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose (10:30):
Sølvhejre 1 R, Sjagger 100 R, Lille Korsnæb 12 OF. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor
(12:30-13:30): Grågås 600 R, Pibeand 210 R, Krikand 390 R, Blå Kærhøg 1 R 1K, Sortklire 23 R, Skægmejse 8 R. Søren Gjaldbæk
Brændegaard Sø: Havørn 5 R. (Så ud til at være 2K fugle - alle sammen set i modlys og siddende!). Erik Ehmsen
Tarup Davinde
(10:00): Havørn 1 OF. Poul Brugs
Sønderhjørne
(07:20-11:30): Pibeand 4 SØ, Ederfugl 1230 T, Sortand 6 T, Toppet Skallesluger 9 SØ, Engpiber 15 SV, Vindrossel 2 SV, Allike 470 SV, Råge 11 SV, Stær 290 SV, Grønirisk 45 SV, Gulspurv 8 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang
: Lille Lappedykker 5 FU, Knarand 15 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 8 FU, Hvinand 2 FU, Almindelig Ryle 50 R. Erik Røjgaard
Håre Mose
(13:30-14:00): Vindrossel 60 FU (Ca), Misteldrossel 2 R, Lille Korsnæb 22 FU. Frits Thomsen
Kerte (13:15): Blå Kærhøg 1 R (Brun). Frits ThomsenNørreballe Nor (14:00): Sædgås 1 R, Knarand 126 R, Skeand 30 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor: Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 225 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 42 FU, Sortklire 9 FU, Hvidklire 2 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stenpikker 1 FU, Bjergirisk 75 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 28 R, Pibeand 65 R, Knarand 95 R, Krikand 27 R, Spidsand 2 R, Skeand 24 R, Taffeland 300 R, Troldand 125 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 4 R, Vibe 42 R, Almindelig Ryle 30 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stær 200 R. Peder Rasmussen
Bellinge: Lille Lappedykker 1, Fiskehejre 1, Spurvehøg 1, Ringdue 150, Gærdesmutte 1, Skovskade 1, Skovspurv 6. Poul Vesterlund Pedersen
Dræet: Strandskade 95 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Grågås 850 FU, Hjejle 1600 R. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Korsnæb sp. 7 OF. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 250 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Pibeand 50 FU, Krikand 55 FU, Gråand 215 FU, Tårnfalk 1 R, Hjejle 90 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 40 R, Storspove 117 FU. Jens Bækkelund
Strandenge v/Jersore: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 R, Vibe 52 R, Storspove 55 R, Stær 200 R. Jens Bækkelund


          Pibeænder og Krikænder Monnet

Søndag den 18. oktober 2009.

Søen, Valdemarsslot (09:15-10:15): Dobbeltbekkasin 6 R, Landsvale 3 FU
Monnet, Tåsinge (14:20-15:30): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 40 R, Grågås 300 R, Gravand 12 R, Pibeand 200 R, Krikand 3 R, Spidsand 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 3 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 10 R, Svartbag 1 R, Engpiber 4 R, Stær 30 R, Bjergirisk 4 R
Gulstav mose (15:30):
Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns klint (07:45-12:30): Bramgås 305 SV, Rød Glente 1 TF (Kl. 9.45), Ringdue 1350 SV. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns klint (07:20-13:10): Ederfugl 1720 SV, Dværgmåge 1 SV, Huldue 107 S, Ringdue 3475 S, Hedelærke 5 S, Bjergvipstjert 3 S, Misteldrossel 18 S. Ole Goldschmidt
Espe: Ravn 1, Allike 75, Råge 50. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø: Toppet lappedykker 398 R, Skarv 140 FU (Fællesfiskende). Erik Ehmsen
Brændegård Sø (12:30-13:30): Havørn 1 R (UNG/mørk på øen), Havørn 1 FU AD (På sydbreden med fisk), Havørn 1 R AD (I toppen af grantræ modsatte bred), Ravn 7 R (Kiggede nysgerrigt på FU Havørn), Ravn 1 OF. Børge L Rasmussen
Silkeå, Korinth (11:45-12:00): Bjergvipstjert 1 FU. Børge L Rasmussen
Horne Land (07:15-11:30): Skarv 10 SV, Grågås 4 SV, Ederfugl 220 V, Sortand 2 V, Toppet Skallesluger 11 V, Musvåge 23 SV, Strandskade 4 T, Huldue 11 SV, Ringdue 2040 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 47 SV, Landsvale 14 SV, Engpiber 10 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Vindrossel 1 SV, Gransanger 1 R, Allike 3380 SV, Råge 20 SV, Stær 10 SV, Bogfinke 160 SV Bog/Kvækerfinke, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 50 SV, Bjergirisk 6 SV, Lille Korsnæb 2 SV, Dompap 1 SV, Rørspurv 8 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (13:10-14:20): Musvåge 34 V. Hans Ole Matthiesen, Anders Myrtue, Søren Gjaldbæk
Grævlingevænget, Nyborg (08:20): Grønspætte 1 FU. Eske Frank Morthensen
Løkkegravene ved æbleplantage (12:15): Dværgfalk 1 R (Lille, mørk falk slog ud (vendte rundt i luften med fangerne opad) efter lille flagermus!). Ole H. Scharff
Nærå Strand (08:45): Vandrefalk 1 R, Isfugl 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søen, Valdemarsslot: Pibeand 15 FU, Knarand 15 FU, Krikand 265 FU, Skeand 15 FU, Taffeland 104 R, Troldand 30 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Landsvale 3 FU, Grønsisken 20 OF. Erhardt Ecklon, Arne Bruun
Knudedyb (Omr.27): Dværgfalk 1 R (Rastede på engen ud for Knudedyb). Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Krikand 30 R, Spidsand 6 R, Musvåge 1 OF, Strandhjejle 16 R, Almindelig Ryle 25 R, Storspove 18 R, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 12 FU, Musvåge 7 R, Hjejle 1000 R. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Spurvehøg 2 V, Musvåge 15 NV, Vibe 45 SV, Sanglærke 10 SV. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SV, Lom sp. 4 SV, Toppet Lappedykker 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 4 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 57 SV, Knopsvane 11 SV, Grågås 22 SV, Bramgås 685 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 SV, Knarand 1 SV, Krikand 23 SV, Ederfugl 1720 SV, Sortand 3 SV, Toppet Skallesluger 7 SV, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 8 S, Musvåge 14 S, Strandskade 3 Ø, Almindelig Ryle 10 SV, Dværgmåge 1 SV, Huldue 107 S, Ringdue 3475 S, Hedelærke 5 S, Sanglærke 26 S, Landsvale 38 S, Engpiber 8 S, Skærpiber 7 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 46 S, Jernspurv 2 S, Sangdrossel 5 S, Misteldrossel 18 S, Allike 585 S, Stær 30 S, Skovspurv 25 TF, Finke sp. 380 S, Grønirisk 24 S, Stillits 11 S, Grønsisken 170 S, Tornirisk 2 S, Bjergirisk 7 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 S, Lille Korsnæb 11 S, Stor Korsnæb 5 S, Dompap 2 S, Rørspurv 7 S. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Krikand 90 R, Engpiber 8 R, Bjergirisk 30 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 R, Sangsvane 2 R, Grågås 550 R, Bramgås 95 R, Pibeand 210 R, Skeand 32 R, Klyde 1 R, Hjejle 170 R, Vibe 90 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 35 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 17 R, Hvidklire 4 R, Skægmejse 5 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 132 R, Musvåge 17 V. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 45 R, Skarv 91, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 14, Grågås 31 R, Gravand 3 FU, Pibeand 37 R, Knarand 650 R, Krikand 175 R, Gråand 21 R, Skeand 149 R, Hvinand 5 R, Stor Skallesluger 4 R, Havørn 3, Musvåge 15, Tårnfalk 1 R, Fasan 69, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 10 FU, Hættemåge 225, Stormmåge 4 R, Svartbag 2, Ringdue 10 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 3 OF, Gærdesmutte 3, Solsort 3, Halemejse 15, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 OF, Allike 8 OF, Gråkrage 7, Ravn 7, Stær 35, Skovspurv 3 OF, Bogfinke 5, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 3, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Gråkrage 9 R, Ravn 8. Børge L Rasmussen
Silkeå: Bjergvipstjert 1 FU (inden for de 25 m nedstrøms fra broen). Børge L Rasmussen
Fynsværket + gl. kanal: Ravn 1 R (Kredsede højt på himlen, opdaget på kaldet). Mark Andrew Hammond
Holckenhavn Bugt/strandeng: Toppet Lappedykker 4, Skarv 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Grågås 630, Gråand 3, Toppet Skallesluger 5 FU, Blishøne 15, Hættemåge 8, Sølvmåge 24, Svartbag 2, Ringdue 3, Isfugl 1, Solsort 5, Husskade 1, Gråspurv 6 FU, Skovspurv 5 FU. Kristian Angelo-Nielsen


           Sortstrubet bynkefugl Grønningen Blåvand

Lørdag den 17. oktober 2009.

Søen, Valdemarsslot (16:45): Tredækker 1 R, Dobbeltbekkasin 19 R (alle på den sydlige ø). Nis Rattenborg
Søen, Valdemarsslot
(18:00): Krikand 30 R, Skeand 1 M R, Dobbeltbekkasin 6 R, Stær 2000 R NAT (sort-sol)
Nørreballe nor
(15:40): Allike 1200 OF. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor
(10:10-12:30): Grågås 650 R, Klyde 1 FU, Hjejle 210 R, Islandsk Ryle 2 R, Sortklire 10 R. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns klint
(07:30-10:00):
Sølvhejre 1 R (Gulstav mose), Ederfugl 1250 V, Blå Kærhøg 1 FU. Keldsnor fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(14:00): Knarand 300 R (I een flok), Havørn 1 R AD (Badede i søen). Jan Skriver, Henrik Mørup-Petersen
Vester Hæsinge, over matriklen
(16:40): Rød Glente 2 OF. Leif Kristensen
Sollerup Skov
: Topmejse 2 FU. Leif Kristensen
Odensevej ved Ø.Hæsinge
: Ravne 3 Fu på et ådsel (Torsdag var 16 Ravne på samme dyr). Leif Kristensen
Espe
: Musvåge 2. Stor Vandsalamander 1 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(12:35-14:40): Knarand 465 R, Krikand 275 R, Skeand 110 R, Havørn 4 R (2 AD, 1 IMM, 1 1K), Ravn 28 R. Gunnar Jørgensen
Horseklint:
Sodfarvet Skråpe 1 FU (Set både formiddag og eftermiddag men ret langt ude.), Sule 3 N. Mogens Ribo Petersen
Nørreby Hals: Blisgås 10 R. Jens Bækkelund
Gyldensten: Grågås 600 R (Min.), Havørn 2 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Grågås 130 FU (FU på stubmarken ml. Søndervej og Nordvej hver dag et par
timer morgen og igen et par timer aften). Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:30 - 09:30) : Rødhals 2 RI.   Dagstotal 2 på 1 arter. Ringmærket efterårstotal, 3030. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen og Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Skarv 106, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 15, Gravand 3 FU, Pibeand 7 R, Knarand 465 FU, Krikand 275 R, Gråand 2 R, Skeand 110 FU, Havørn 4 , Musvåge 7 , Tårnfalk 1 R HØ, Fasan 28 R, Vibe 33 , Hættemåge 115, Svartbag 1 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 OF, Solsort 4 R, Fuglekonge 1 FU, Halemejse 8 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Gråkrage 4 , Ravn 28 , Stær 22 R, Bogfinke 7 , Grønirisk 3 R, Stillits 2 FU, Grønsisken 19 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Gyldensten Gods: Mindst. Grågås 600 FU, Bramgås 22 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Nørreby: Blisgås 10 FU, Grågås 280 FU. Jens Bækkelund


         Mørkbuget knortegås

Fredag den 16. oktober 2009.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 32 FU, Skarv 26 R, Knopsvane 60 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Ederfugl 6 R, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 240 R, Sortkrage 2 FU,  Gråkrage 34 FU (Fu på spidsen af Saksenborg)
Sundet, Faaborg
(10:35-11:10): Knopsvane 25 FU, Gråand 50 FU/R, Knarand 10 FU/R, Skeand 45 FU/R, Taffeland 25 R, Troldand 400 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 300 FU, Hættemåge 60 FU/R, Stormmåge 12 FU/R, Ravn 1 R, Stær 10 R, Grønsisken 10 T.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Krogsbølle (15:30): Tyrkerdue 16 FU. Aksel Christensen
Strandager (08:00-10:00): Blå Kærhøg 1 S, Isfugl 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:45 - 08:45) : Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI.   Dagstotal 2 på 2 arter. Ringmærket efterårstotal, 3028. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen og Jacob Sterup


          Sølvhejre Gulstav d. 14. oktober 2009

Torsdag den 15. oktober 2009.

Monnet, Taasinge (13:30-15:20) (Obset fra volden ved fugletårnet pga. højvande): Musvåge 10 T, Fiskehejre 3 R, Ringdue 60 OF, Kærhøg 2 OF, Landsvale 1 FU, Storspove 4 R, Stær 40 R, Gravand 8 R, Skeand 1 R, + en del pibeænder og gråænder, samt knopssvaner og grågæs, Havørn 1 JUV + 1 AD (14:40-14:50)(Fik mange gæs og ænder på vingerne). Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose
(13:00):
Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Huldue 8 OF, Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor, Sydlangeland obs under ringmærkning
(07:00-16:00): Ederfugl 2000 V (Min.), Rød Glente 1 N (11.25), Blå Kærhøg 1 N AD hun (08.40), Huldue 18 OF (13.15), Ringdue 800 S (10.45), Ravn 2 N (08.03). Jens Kristian Holm, Børge L Rasmussen
Brændegård Sø
: Havørn 4, Musvåge 20 , Spurvehøg 1, Ravn 25. Bent Staugaard m.f.  [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne, Horne Land
(07:15-11:30): Toppet Lappedykker 1 V, Skarv 38 SV, Sangsvane 2 SV, Ederfugl 380 V, Sortand 5 T, Fløjlsand 1 V, Hvinand 6 V, Toppet Skallesluger 37 V, Musvåge 8 SV, Vandrefalk 1 SV, Huldue 2 SV, Ringdue 2230 SV, Hedelærke 4 SV, Sanglærke 59 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Sangdrossel 3 SV, Vindrossel 5 SV, Allike 2470 SV, Råge 25 SV, Stær 60 SV, Bogfinke 320 SV, Grønsisken 10 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Husby Strand / Wedellsborg
(14:55): Havørn 1 FU AD. Frits Thomsen
Gyldensteen enge: Havørn 2 OF. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 13:30) : Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 3 RI, Solsort 1 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI, Grønsisken 11 RI, Rørspurv 1 RI.   Dagstotal 30 på 11 arter. Ringmærket efterårstotal, 3026. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup og Hans Rytter
Revninge: 57 FU (fu i tjørnehegn). Lars Hansen


           Havørn Nørreballe Nor

Onsdag den 14. oktober 2009.

Svendborgsund ved Horseskov (16:55): Havørn 1 R derefter N, Mørkbuget knortegås 18 OF (skræmt op af Havørnen), Knopsvane 60 R, Gråand 30 R
Monnet, fugletårnet
(12:39-15:10): Storspove 21 FU, Knopsvane 21 R, Skeand 1 R, Gravand 2 R, Hjejle 86 R, Tårnfalk 2 FU, Musvåge 2 OF, Husskade 1 R, Fiskehejre 3 R, Vibe 5 R, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 1 JUV OF (mobbet af krager), Pibeand 50 R, Gråand 20 R, Spidsand 1 AD HAN R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Pungmejse 1 RI, Fuglekonge 1 aflæst - Finland. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup og Hans Rytter
Keldsnor, Sydlangeland obs under ringmærkning
(07:00-16:00): Sølvhejre 1 R (13.35-?), Rød Glente 1 N (11.48-11.53), Blå Kærhøg 1 FU AD hun (15.25-15.45), Misteldrossel 6 N (11.30), Skægmejse 8 OF, Pungmejse 1 R (10.20-1045), Ravn 2 OF (09.30). Jens Kristian Holm, Helle Suadicani, Børge L Rasmussen
Gulstav
:
Sølvhejre 1 R (Fløj til Keldsnor hvor den stod i lå på nordsiden ved Skarvtræet), Bramgås 90 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 1K R (Gulstav Mose), Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Huldue 2 R, Ringdue 160 TF, Landsvale 2 FU, Bjergvipstjert 1 V, Sjagger 1 R, Misteldrossel 10, Gransanger 1 R, Skægmejse 9 R, Sumpmejse 1 FU, Musvit 8 R, Korttået Træløber 1 FU, Allike 200 TF, Bogfinke 80 TF
Gulstav
(10:00-14:00):
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 1 N, Vandrefalk 1 N, Huldue 4 S, Ringdue 2000 SV, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 R. Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor
: Havørn 2 AD (Hunnen fangede 1 Taffelandm medens fatter så på!)
Sønderhjørne, Horne Land
(07:15-11:30): Gråstrubet Lappedykker 1 V, Skarv 50 SV, Bramgås 4 V, Ederfugl 340 V, Sortand 9 T, Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 50 SV, Strandhjejle 2 SV, Alk 1 V, Huldue 2 SV, Ringdue 3100 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 95 SV, Landsvale 4 SV, Engpiber 3 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Sangdrossel 3 SV, Vindrossel 8 SV, Allike 3460 SV, Råge 44 SV, Stær 230 SV, Bogfinke 140 SV, Kvækerfinke 10 SV, Grønirisk 10 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 20 SV, Rørspurv 1 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled
(14:30-15:00): Klyde 2 R, Strandhjejle 48 R, Islandsk Ryle 3 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Storskov: Havørn 2 R, Duehøg 3 R 1K. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 13:30) :Gærdesmutte 10 RI, Jernspurv 11 RI, Rødhals 12 RI,
Sangdrossel 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 8 RI, Skægmejse 2 RI, Blåmejse 1 RI, Pungmejse 1 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 1 RI.   Dagstotal 55 på 13 arter. Ringmærket efterårstotal, 2.996. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup og Hans Rytter
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 69 FU, Knopsvane 16 FU, Pibeand 12 FU, Troldand 9 FU, Blishøne 220 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 R, Bramgås 40 VNV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 FU (2 ad med en 1 k), Pibeand 159 FU, Krikand 40 FU, Gråand 35 FU, Tårnfalk 1 R, Vibe 2 OF, Almindelig Ryle 8 FU,  Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 FU, Landsvale 1 Ø, Stillits 5 R, Grønsisken 1 R,  Bjergirisk 19 FU (På strandkarse). Arne Bruun
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 NV, Blå Kærhøg 2 NV, Musvåge 10 NV, Bjergvipstjert 1 V, Misteldrossel 14 NV, Ravn 2 N. Ole Goldschmidt
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Bramgås 110 V, Knortegås 12 R, Rød Glente 1 N, Musvåge 11 T, Vandrefalk 1 N, Huldue 4 S, Ringdue 2000 SV. Ella-Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Søgård: Husrødstjert 1 R, Skægmejse 6 FU (Fouragerende i skoven vest for søgård !! Der må være insekter i det bærbærende skovbryn !!). . Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Lappedykker 8 R,  Knopsvane 3 R (1 ad med blåt halsbånd XE19....................gammel kending) (Set helt tilbage d. 13. nov. 2005. Vh Webmaster), Grågås 113 R, Krikand 6 R, Spidsand 3 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 3, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 64 R. Ole Goldschmidt
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Grågås 865 FU, Bramgås 23 FU, Havørn 1 AD N, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 130 R. Jens Bækkelund


          Topskarv fra Esbjerg trafikhavn

Tirsdag den 13. oktober 2009.

Monnet, fugletårnet (15:46-17:35): Havørn 2 (Jagtende over lavt havet. På skiftevis slående ned mod havet, med hurtige "dyk"), Ravn 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 50 R, Hvidklire 2 FU, Storspove 2 FU, Fiskehejre 3 R, Pibeand 50 R, Gravand 2 R, Musvåge 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(17:35-17:40):
Sølvhejre 1 OF (Lettede og efter rundtur over mosen mod NØ / Keldsnor). Pia Ellegaard Jørgensen, Helle Suadicani, Børge L Rasmussen
Brændegård Sø
(08:30-12:00): Toppet Lappedykker 112 FU, Knarand 500 R, Krikand 330 R, Skeand 260 FU, Rød Glente 1 S, Havørn 4 R (2 ad + 2 juv) , Musvåge 30 T, Ravn 12 R. Leif Bisschop-Larsen, Bent Staugaard m.fl.
Horne Land (07:00-12:00): Skarv 24 SV, Grågås 40 SV, Ederfugl 150 V, Sortand 3 V, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 56 SV, Huldue 3 SV, Ringdue 3090 SV, Hedelærke 12 SV, Sanglærke 68 SV, Engpiber 3 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Sangdrossel 3 SV, Vindrossel 10 SV, Misteldrossel 1 SV, Allike 1720 SV, Råge 32 SV, Stær 1000 SV, Bogfinke 160 SV, Kvækerfinke 10 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 20 SV, Stor Gråsisken 4 SV, Rørspurv 12 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund
: Fiskehejre 12 R, Knopsvane 33 R, Gråand 35 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 20 R, Musvåge 3 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø By m.m
.: Grågås 30 SV, Kærhøg sp. 1 SV, Musvåge 15 OF, Sanglærke 17 SV, Allike 70 SV, Stær 20 V, Stillits 4 FU, Dompap 3 V. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 15:00) :Gærdesmutte 17 RI, Jernspurv 12 RI, Rødhals 20 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Gransanger 7 RI, Fuglekonge 4 RI, Skægmejse 8 RI, Blåmejse 5 RI, Bogfinke 3 RI, Grønsisken 39 RI, Rørspurv 1 RI.    Dagstotal 119 på 12 arter. Ringmærket efterårstotal, 2.941. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup og Hans Rytter
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 112 FU, Skarv 60 FU, 10 ad + 3 juv Knopsvane 13 R, Pibeand 30 R, Knarand 500 R, Krikand 330 R, Gråand 20 R, Skeand 260 FU, Rød Glente 1 S, Havørn 4 , Musvåge 30 T, Vibe 150 R, Hættemåge 150 FU, Sortkrage 2 OF, Ravn 12 R. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensten Gods: Inddæmningen. Vandrefalk 1 FU. Jens Bækkelund

Billedet er nok et fejlskud af Sibirisk fløjlsand? Blåvand d. 13. oktober 2009
         Fløjlsanden ser ikke rigtig ud! Det er et fejlskud fra min side! Se de rigtige fotos: , ,


           Ringmærket gransanger sidder i læ for den kolde nordenvind og nyder solvarmen ved Keldsnor Fuglestation

Mandag den 12. oktober 2009.

Svendborg, Frederiksø (09:00-13:00): Musvåge 49 VSV, Blå kærhøg 2 SV. Nis Rattenborg
Gulstav:
Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 6 TI, Musvåge 30 TI, Gærdesmutte 6 R, Rødhals 22 R, Gransanger 1 R
Dovns klint (07:00-15:00): Bramgås 880 SV, Mørkbuget Knortegås 660 SV, Ederfugl 3780 SV, Rød Glente 46 T, Blå Kærhøg 4 S, Duehøg 1 S, Musvåge 166 T, Huldue 28 S, Ringdue 13400 S, Hedelærke 16 S, Bjergvipstjert 9 S, Hvid Vipstjert 86 S, Misteldrossel 7 S, Stor Tornskade 1 R (Krattet på den lille høj v/hestene), Bogfinke/Kvækerfinke 3720 S, Grønirisk 1250 S, Grønsisken 140 S, Lille Korsnæb 12 S. Søren Bøgelund, Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland: Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Mørkbuget Knortegås 8 R
Ristinge, Langeland (12:55-13:30): Musvåge 230 T. Hans Ole Matthiesen
Siø: Hjejle 300 R, Vibe 300 R. Ella Mikkelsen
Siø: Musvåge 8 NØ, Hjejle 300 R, Vibe 40 R, Stær 90 R
Søgård: Rød Glente 1 FU
Odense å ml Ejbymølle og Ejbygade (13:00-13:30): Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Søren Binderup Larsen
Knudshoved, Østerøsø (12:15-13:15): Allike 785 SV, Grønirisk 120 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 16:00) : Gærdesmutte 55 RI, Jernspurv 13 RI, Rødhals 104 RI, Sangdrossel 8 RI, Rørsanger 2 RI, Munk 5 RI, Gransanger 16 RI, Fuglekonge 56 RI, Blåmejse 1 RI, Skovspurv 1 RI, Bogfinke 4 RI, Grønsisken 6 RI, Rørspurv 1 RI.  Dagstotal 272 på 13 arter. Ringmærket, efterårstotal, 2.822. Keldsnor fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup og Hans Rytter
Dovns Klint
: Knopsvane 15 S, Grågås 40 SV, Bramgås 880 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 660 SV, Pibeand 1 V, Ederfugl 3780 SV, Toppet Skallesluger 47 SV, Rød Glente 46 T, Rørhøg 1 1K T, Blå Kærhøg 4 S, Duehøg 1 S, Spurvehøg 19 S, Musvåge 166 T, Tårnfalk 8 S, Strandhjejle 3 T, Huldue 28 S, Ringdue 13400 S, Hedelærke 16 S, Sanglærke 3 S, Landsvale 68 S, Engpiber 41 S, Bjergvipstjert 9 S, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 86 S, Jernspurv 12 S, Misteldrossel 7 S, Gransanger 1 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 30 TF, Stær 15 S, Skovspurv 30 R, Bogfinke/Kvækerfinke 3720 S, Grønirisk 1250 S, Stillits 12 TF, Grønsisken 140 S, Tornirisk 10 S, Lille Korsnæb 12 S, Rørspurv 13 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
: Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: Rød Glente 2 R, Hedelærke 6 NV, Bjergvipstjert 1 NV. Ella Mikkelsen
Siø
: Hjejle 300 R, Vibe 400 R. Ella Mikkelsen
Hav Ø f/Æbelø Holm
: Min. Ederfugl 800 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Nørreby Hals. Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Vester Egense: Blisgås 20 V. Jens Bækkelund


           Mosehornugle trækforsøgende ved Dovns Klint

Søndag den 11. oktober 2009.

Hallindskov: Musvåge 150 T, Rød glente 5 T, Duehøg 1 Hun, Grønspætte 1 KA. Esben Eriksen
Monnet
(13:00):
Jagtfalk 1 FU JUV (Meget mørk fugl (mørkere end fuglen fra forrige vinter). Meget stor, tung, langvinget og langhalet. K jog den op på klos hold helt ude på yderkanten af Vorø Knude. den tog et kort sving ud over vandet og tilbage ind over Monnet, hvor den lavt jagede ænder og endeligt satte sig midtpå ved 'kraterne' - for atter at blive jaget op af forbipasserende. Fløj mod Skovballe, skruede op over skoven, tog højde - og forsvandt mod vest. Et prægtigt skue!). Kathrine SJ, Jan Stener Jørgensen
          Ornitter på Dovns Klint
Dovnsklint
(07:10-13:15): Sortstrubet Lom 3 SV (+7 røde),
Sølvhejre 1 OF (Til Keldsnor), Blisgås 53 SV, Bramgås 1010 SV, Knortegås 1870 SV, Pibeand 312 SV, Ederfugl 4060 SV, Toppet Skallesluger 213 SV, Rød Glente 71 S, Blå Kærhøg 4 S, Spurvehøg 61 S, Musvåge 168 S, Dværgfalk 3 (1 S, 2 R), Lærkefalk 1 TF, Vandrefalk 1 S, Dobbeltbekkasin 8 S, Dværgmåge 3 SV, Splitterne 4 SV, Huldue 15 S, Mosehornugle 2 TF, Hedelærke 22 S, Sanglærke 62 S, Skærpiber 6 S, Bjergvipstjert 7 S. Ole Goldschmidt m.fl.
Dovns Klint
(07:00-14:00): Sortstrubet Lom 3 V, Sølvhejre 1 OF (Til Keldsnor), Ederfugl 4170 V, Toppet Skallesluger 151 V,
Rød Glente 71 S, Blå Kærhøg 3 S, Spurvehøg 46 S, Musvåge 138 T, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Dobbeltbekkasin 5 V, Dværgmåge 3 V, Splitterne 5 V, Huldue 17 S, Ringdue 1260 S, Mosehornugle 2 S, Hedelærke 16 S, Bjergvipstjert 4 S, Misteldrossel 53 S, Bogfinke/Kvækerfinke 7270 S, Grønsisken 440 SV. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(07:00-16:00): Rød Glente 11 R, Rød Glente 88 T. Søren Bøgelund
Gulstav
: Skægmejse 6 R
Gulstav mose (16:00):
Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav (07:00-13:00): Rød glente 138 T/TF. Søren Bøgelund
Gulstav, Gulstavvej 14 (13:00-16:30): Blå Kærhøg 3 T (Brunfarvet), Blå Kærhøg 1 T han, Spurvehøg 34 T, Musvåge 47 T, Hedelærke 28 SV, Ringdrossel 1 R han, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Keldsnor (17:00): Hjejle 180 R, Sortklire 14 R, Svartbag 41 R, Landsvale 115 FU. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor (07:50):
Sølvhejre 1 R
Klise Nor (13:30-14:00): Musvåge 29 SV, Rød glente 13 SV. Nis Rattenborg
Vesteregn (14:30-17:00): Musvåge 172 SV + 76 R, Rød glente 18 SV + 38, Spurvehøg 19 SV, Blå kærhøg 1 SV + 1 2K Han, Dværgfalk 1 1 R, Tårnfalk 4 R, Hedelærke 18. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor (14:00): Havørn 2 AD,
Sølvhejre 1 R, Sortklire 16 R, Klyde 2 R, Ravn 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor (14:30): Havørn 2 AD,
Sølvhejre 1 R, Stor tornskade 1 R, Storspove 19 R. Nis Rattenborg
Lindelse: Rød Glente 1 NØ
Siø: Hjejle 400 R
Øster Hæsing (13:30-14:15): Rød Glente 1 FU, Havørn 1 N, Musvåge 400 SV (Kl. 14 - 14.15 , ca. tal, fløj i skyhøjde og kunne let passere uset.). Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bakker (11:30): Grønspætte 1 R, Ravn 3 OF. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Havørn 5 (1 AD på øen, 1 i skoven bag ved, 3 unge overflyvende) , Musvåge 6, Fiskehejre 8, Skarv 250, Vibe 500, Stær 20, Toppet Lappedykker 30, Ravn 8, Rørhøg 1, Hættemåge 500. Jesper Steiniche, Bent Staugaard m.f.  [MidtfynsNatur]
Knudshoved (12:35-14:15): Musvåge 718 SV. Palle Bo Larsen
Trellerup v. Munkebo (09:00): Agerhøne 5 R. Lars Philip Nørtoft
Horseklint, Fynshoved (10:45-12:15): Sule 1 N 4K, Sule 1 N AD, Ederfugl 1900 R, Sortand 400 R, Stor Tornskade 1 R. Mogens Ribo Petersen
Sommerhusområdet, Fynshoved (09:00): Topmejse 15 R. Mogens Ribo Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Bramgås 140 SV, Rød Glente 5 V, Duehøg 1 F AD FU, Spurvehøg 2 V, Musvåge 152 V, Grønspætte 1 SY. Esben Eriksen
Hav syd for Thurø: Canadagås 2 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R,  Ederfugl 280 R (Blev jagtet rundt af et par motorbådsjægere). Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 104 FU (Kommer morgen og aften til FU på stubmark ml. Nord- og Søndervej), Bramgås 395 V FU (35 var nede og FU på grågæssenes mark en tid), Landsvale 2 V, Sjagger 7 V, Stær 2 SY. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 70, Krikand 50 R, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 2 OF, Dobbeltbekkasin 3 OF, Hvidklire 1 R, Skærpiber 3 FU, Stenpikker 1 FU. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 7 SV, Sortstrubet Lom 3 SV, Toppet Lappedykker 3 SV,
Sølvhejre 1 OF, Blisgås 53 SV, Grågås 64 S, Bramgås 1010 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1870 SV, Pibeand 312 SV, Krikand 15 SV, Gråand 2 SV, Spidsand 4 SV, Skeand 1 S, Taffeland 4 SV, Ederfugl 4060 SV, Sortand 81 SV, Fløjlsand 8 SV, Hvinand 7 SV, Toppet Skallesluger 213 SV, Rød Glente 71 S, Blå Kærhøg 4 S, Spurvehøg 61 S, Musvåge 168 S, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 3 , Lærkefalk 1 TF, Vandrefalk 1 S, Vibe 27 SV, Almindelig Ryle 9 SV, Dobbeltbekkasin 8 S, Hvidklire 1 S, Dværgmåge 3 SV, Splitterne 4 SV, Huldue 15 S, Mosehornugle 2 TF, Hedelærke 21 S, Sanglærke 62 S, Landsvale 67 S, Engpiber 44 S, Skærpiber 6 S, Bjergvipstjert 7 S, Hvid Vipstjert 34 S, Jernspurv 2 S, Sangdrossel 22 S, Vindrossel 4 S, Misteldrossel 43 S, Allike 45 S, Stær 480 S, Finke sp. 7270 S, Stillits 2 S, Grønsisken 535 S, Tornirisk 30 S, Lille Korsnæb 17 S, Rørspurv 4 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 16:00) : Gærdesmutte 22 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 36 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 9 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 14 RI, Fuglekonge 56 RI, Skægmejse 1 M RI, Blåmejse 1 RI, Bogfinke 2 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 153 på 13 arter. Ringmærket, efterårstotal, 2.550. Keldsnor fuglestation ved Jacob Sterup og Hans Rytter
Brylle: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 4 FU, Solsort 3 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 40 FU. Søren G. Nielsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Halemejse 4. Søren G. Nielsen
Knudshoved Færgehavn
: Bramgås 60 SV, Spurvehøg 1 SV, på træk Musvåge 718 SV, Landsvale 9 S, Skærpiber 2 R. Palle Bo Larsen


        Sølvhejre overflyver fugletårnet ved Gulstav og kigger ned på fotografen Tom Willestofte

Lørdag den 10. oktober 2009.

Svendborgsund ved Iholm:  Bramgås 2000 V (indtil nu - massivt bramgåsetræk i dag), Ringdue 1000 R (Horseskov)
Vesteregn (06:50): Vendehals 1 R. Nis Rattenborg
Lindelse Nor (10:00 - 13:00): Bramgås 4780 SV, Røde glente 5 R, Havørn 1 R, Blå kærhøg 1 R, Musvåge 11 SV. Nis Rattenborg
Lundemosen: Mosehornugle 1 R, Blå kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor :
Sølvhejre 4 R. Nis Rattenborg
Gulstav(07:00-13:00):
Rød glente 138 T/TF. Søren Bøgelund
Horne By: Stær 2000 R
Bjernekrogen: Fjeldvåge 1 FU
Espe (9:45 - 13:30): Bramgås 1840 V (fordelt på 22 flokke, hvoraf den støste var på 250), Blisgås 10 V, Musvåge 82 V, Rød Glente 1 V, Spurvehøg 2 V, Tårnfalk 1 V, Ringdue 400 V, Allike 40 V, Stær 225, Bogfinke + V, Sangdrossel 2, Stillits 30 R, Fuglekonge 2 R, Stor Flagspætte 1, Fiskehejre 2, Skarv 12. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Ravn 6 R, Stær 500 R
Brændegård Sø
(08:25-11:50): Toppet Lappedykker 126 R, Knarand 425 R, Krikand 450 R, Havørn 3 R, Blå Kærhøg 1 OF (Brun), Duehøg 1 OF, Dobbeltbekkasin 3 R, Ravn 25 OF. Gunnar Jørgensen
Odense Ørbækvej lige N for OCC (08:20): Trane 10 V (Set fra bil cirkatal). Anthony Carter
Skaboeshuse, Nyborg (08:00-13:00): Bramgås 1808 V, Musvåge 56 V. Kurt Hansen
Flyvesandet (13:00-15:00): Sædgås 22 V, Blisgås 150 V, Grågås 500 R (+), Hjejle 150 R, Almindelig Ryle 1200 R, Stor Regnspove 268 R, Misteldrossel 12 R (Ved boldbanen). Henrik Andersen
Bogense (11:30): Sædgås 10 V. Jens Bækkelund
Gyldensten (10:15-11:00): Bramgås 250 V, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Hjejle 1200 R, Isfugl 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen enge (12:30): Blisgås 43 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Grågås 45 V, Bramgås 40 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 82 , Pibeand 201, Krikand 50 SV, Gråand 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 1 OF,
Dværgmåge 26, Ringdue 2850 V. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 13:00) : Gærdesmutte 16 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 18 RI, Sangdrossel 10 RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 5 RI, Rørspurv 6 RI. Dagstotal 62 på 7 arter. Ringmærket, efterårstotal, 2.397. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint (07:20 - 15:00): Sortstrubet Lom 2 SV, Toppet Lappedykker 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 139 SV, Blisgås 174 SV, Grågås 211 SV, Canadagås 12 SV, Bramgås 2615 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1890 SV, Gravand 1 SV, Pibeand 1723 SV, Knarand 4 SV, Krikand 18 SV, Gråand 6 SV, Spidsand 274 SV, Skeand 5 SV, Bjergand 5 SV, Ederfugl 8430 SV, Sortand 29 SV, Fløjlsand 5 SV, Hvinand 12 SV, Toppet Skallesluger 141 SV,
Rød Glente 131 , 1 AD HAN + 3 1K Rørhøg 4 S, 1 AD HAN+1HUN AD+1 1K+4 HUN/JUV Blå Kærhøg 7 S, Spurvehøg 26 S, Musvåge 13 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 4 , Hjejle 2 S, Vibe 47 S, Almindelig Ryle 4 SV, Enkeltbekkasin 1 Ø, Dobbeltbekkasin 1 S, Dværgmåge 92 SV, Huldue 211 S, Ringdue 8030 S, Hedelærke 21 S, Sanglærke 54 S, Digesvale 1 S, Landsvale 36 S, Bysvale 4 S, Engpiber 139 S, Skærpiber 6 S, Bjergvipstjert 8 S, Hvid Vipstjert 38 S, Vindrossel 60 S, Misteldrossel 142 S, Allike 395 S, Råge 33 S, Stær 320 S, Finke sp. 71300 S, Grønirisk 15 S, Stillits 41 S, Grønsisken 170 S, Tornirisk 340 S, Rørspurv 9 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 170 R, Vibe 120 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 35 R, Sortklire 26 R, Hvidklire 6 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 126 R, Skarv 178, Fiskehejre 7, Knopsvane 19, Grågås 56, Bramgås 180 OF, Gravand 2 R, Pibeand 35 R, Knarand 425 R, Krikand 450 R, Gråand 5 OF, Skeand 300 R, Hvinand 3 R, Havørn 3, Brun fugl Blå Kærhøg 1 OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 8, Tårnfalk 1 OF, Fasan 30 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 3 OF, Hættemåge 280, Svartbag 1 R, Ringdue 130 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 12 SØ, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 3 R, Halemejse 12 OF, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 FU, Allike 30 OF, Gråkrage 10, Ravn 25 OF, Stær 35 OF, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 15 OF, Rørspurv 2 R. Gunnar Jørgensen
Odense Havn: Bramgås 200 SV. Anders Vedel
Gyldensten Gods (Inddæmningen): Fiskehejre 3 R, Grågås 30 R, Bramgås 250 V, Musvåge 1 R, Hjejle 1200 R, Vibe 150 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 350 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Isfugl 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Sædgås 10 V. Jens Bækkelund


            Pibeand fra Vejlen, Taasinge

Fredag den 9. oktober 2009.

Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 4 R, Pibeand 40 R, Spidsand 12 R, Vibe 30 R, Skægmejse 2 R, Rørspurv 3 R
Dovnsklint
(07:45-12:00): Bramgås 568 SV, Rød Glente 11 S, Ringdue 3880 S, Hedelærke 1 S. Ella Mikkelsen
Tranekær
(14:20-15:30): Rød Glente 4 S (3 1K, 1 AD), Duehøg 1 S 1K, Musvåge 45 S, Hedelærke 22 S. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
: Knarand 500 R, Krikand 600 R, Havørn 2 OF (1 JUV + 1 AD), Duehøg 1 FU, Musvåge 80 V, Vibe 600 R, Landsvale 6 FU, Ravn 2 OF, Stær 1000 R
Brændegård Sø: Havørn 4, Musvåge 86 V + 6 R, Duehøg 1, Spurvehøg 2, Tårnfalk 2, Fiskehejre 15, Vibe 1200, Almindelig Ryle 5, Dobbeltbekkasin 5, Krikand 500, Stær 500, Ringdue 400 V, Bjergvipstjert 2 (først R senere V). Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Syd for Espe: Musvåge 8 FU på nysået mark. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor: Grågås 160 R, Hjejle 400 R, Almindelig Ryle 16 R, Sortklire 6 R, Hvid Vipstjert 4 R
Odense å, Skovsøen til Erik Bøghs Sti (12:45): Isfugl 1 R, Korttået Træløber 5 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 16:00) : Gærdesmutte 10 RI, Jernspurv 10 RI, Rødhals 4 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 1 RI, Korttået Træløber 2 RI, Bogfinke 4 RI, Grønsisken 1 RI. Dagstotal 35 på 10 arter. Ringmærket, efterårstotal, 2.335. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Tranekær
(14:20 - 15:30): 3 1k + 1 ad Rød Glente 4 S, Duehøg 1 1K S, Musvåge 45 S, Hedelærke 22 S. Ole Goldschmidt
Klinte Strand
: Hjejle 1100 R, Vibe 200 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak (Højvande): Skarv 34 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 62 R, Knortegås 1 R, Gravand 60 R, Pibeand 65 R, Gråand 78 R, 1 ad. + 1 imm. Havørn 2 R, Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 28 R, Stær 40 R, Roerslev: Hjejle 180 R. Jens Bækkelund


           Bramgæs

Torsdag den 8. oktober 2009.

Ørnehøj, Sydlangeland (14:00): Stor Tornskade 2 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns klint (07:15-11:15): Bramgås 866 SV, Mørkbuget Knortegås 487 SV, Ederfugl 2110 SV, Rød Glente 10 S, Landsvale 644 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 141 S, Grønirisk 121 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor (14:50):
Sølvhejre 2 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav (12:30-14:00): Rød Glente 3 S (Kl. 14.00), Bjergvipstjert 1 OF, Skægmejse 5 R (Mosen). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Syd for Espe
: Musvåge 6 FU på nysået mark. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Horne Land
(07:15-14:00): Sortstrubet Lom 3 SV, Knopsvane 4 N, Grågås 3 SV, Ederfugl 60 T, Spurvehøg 5 SV, Musvåge 692 SV, Lærkefalk 1 SV, Huldue 1 SV, Ringdue 133 SV, Hedelærke 16 SV, Sanglærke 42 SV, Landsvale 66 SV, Engpiber 12 SV, Hvid Vipstjert 7 SV, Sangdrossel 11 SV, Vindrossel 10 SV, Misteldrossel 4 SV, Allike 30 SV, Råge 31 SV, Ravn 2 R, Stær 860 SV, Bogfinke 1820 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 45 SV, Tornirisk 55 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Lille Korsnæb 13 SV, Dompap 1 SV, Rørspurv 30 SV, Marsvin 3 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg
(10:30): Rød Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Fyns Hovedvej v. Bregnør Bugt (08:35): Isfugl 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Knudshoved (13:30-14:03): Musvåge 125 V, Fiskeørn 1 V, Dværgfalk 1 SV. Kell Grønborg
Flyvesandet (11:00-13:40): Dværgmåge 5 V AD, Grønspætte 1 R, Bjergvipstjert 1 V, Misteldrossel 13 R, Halemejse 16 R, Lille Korsnæb 12 R. Søren Gjaldbæk
Grønnemose Gelstedvej 14 (12:40-12:50): Havørn 1 OF (Blev mobbet af musvåge. Samtlige børn og voksne fra Lærkeskolen, John Kirema Jørstrøm
Middelfart: Isfugl 1 R. Claus Høyer

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 15:00) : Gærdesmutte 26 RI, Jernspurv 15 RI, Rødhals 28 RI, Sangdrossel 1 RI, Rørsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 11 RI, Gransanger 54 RI, Fuglekonge 5 RI, Korttået Træløber 1 RI, Grønsisken 14 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 159 på 12 arter. Ringmærket, efterårstotal, 2.300. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 133 FU, Gråand 105 R, Taffeland 20 R, Troldand 85 R, Blishøne 30 R, Hjejle 350 R, Vibe 60 R, Rødben 5 FU, Sølvmåge 3 R. Gabor Graehn
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 8 FU, Toppet Lappedykker 28 R, Grågås 1000 R, Pibeand 300 R, Knarand 24 R, Krikand 110 R, Skeand 45 R, Taffeland 520 R, Troldand 180 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R, Stor Flagspætte 1 FU. Peder Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 125 V, Fiskeørn 1 V, Dværgfalk 1 SV. Kell Grønborg
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 15 R, Pibeand 26 R, Gråand 38 R, Spidsand 4 R, Taffeland 6 FU, Tårnfalk 3 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 1 JUV FU, Vibe 18 R, Almindelig Ryle 220 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 FU, Landsvale 1 V. Kell Grønborg


           Engpiber

Onsdag den 7. oktober 2009.

Thurø Rev: Skarv 60 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 120 R, Krikand 7 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 S, Tårnfalk 2 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 6 R, Landsvale 26 S, Engpiber 66 R, Skærpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 SV, Gransanger 1 R, Gråkrage 6 R, Stillits 1 R, Rørspurv 6 R
Dovns klint
(07:30-12:00):  Ederfugl 3020 V, Dværgfalk 2 S, Hjejle 200 R (Keldsnor), Huldue 19 S, Hedelærke 3 S, Landsvale 1010 S, Hvid Vipstjert 68 S, Grønsisken 270 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor (13:00):
Sølvhejre 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor (17:10-17:35):
Sølvhejre 5 R, Hjejle 205 R, Landsvale 410 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe nor (16:00-16:55):
Sølvhejre 1 R, Knarand 169 R, Krikand 380 R, Havørn 1 R AD, Dværgfalk 1 NV, Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergvipstjert 2 R, Bogfinke 1900 R, Tornirisk 440 R. Ole Goldschmidt
Gulstav klint (14:00-15:00): Rød Glente 2 T, Musvåge 65 T. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Brændegård Sø (12:25-15:25): Knarand 86 R, Krikand 700 R, Skeand 135 R, Havørn 3 R (2 AD, 1 1K), Ravn 11 R. Gunnar Jørgensen
Faaborg, Sundvejen (14:00): Rød Glente 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg (13:00-15:00): Spurvehøg 3 SV, Musvåge 150 SV, Landsvale 6 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Horne Land (07:00-12:30): Grågås 4 SV, Knortegås 4 SØ, Ederfugl 30 SØ, Toppet Skallesluger 5 SØ, Blå Kærhøg 1 SV AD han, Spurvehøg 8 SV, Musvåge 144 SV, Dobbeltbekkasin 3 SV, Huldue 2 SV, Ringdue 150 SV, Hedelærke 25 R, Hedelærke 20 SV, Sanglærke 100 R min, Landsvale 134 SV, Engpiber 50 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 12 SV, Gransanger 3 R, Stær 1190 SV, Bogfinke 3260 SV, Kvækerfinke 10 SV min, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 210 SV, Tornirisk 20 SV, Rørspurv 4 SV, Flagermus 1 FU, Dværgflagermus 1 FU.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Wedellsborg/Husby Strand (10:15): Vandrefalk 1 R. Frits Thomsen
Flyvesandet (13:00-13:45): Lomvie/Alk 5 V, Misteldrossel 1 R, Lille Korsnæb 10 R. Søren Gjaldbæk
Nordfyns Gymnasium, Søndersø: Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor:
Sølvhejre 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 205 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle 56 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 2 R, Landsvale 410 , Bysvale 30 SV. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 42 R,
Sølvhejre 1 R, Pibeand 80 R, Knarand 169 R, Krikand 380 R, Skeand 102 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 2 NV, Musvåge 12 NV, Dværgfalk 1 NV, Vibe 251 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 18 R, Landsvale 3 R, Engpiber 110 R, Bjergvipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 40 R, Bogfinke 1900 R, Kvækerfinke 50 R, Tornirisk 440 R. Ole Goldschmidt
Svanninge: Natugle 1 SY (Svanningevej 40). Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 86 R, Skarv 144, Fiskehejre 17, Knopsvane 11, Gravand 6, Pibeand 33 R, Knarand 86 FU, Krikand 700 R, Gråand 11 R, Skeand 135 FU, Havørn 3, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 3 OF, Fasan 42, Vibe 230 R, Almindelig Ryle 14 FU, Hættemåge 90, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 6, Solsort 1 R, Halemejse 11, Musvit 2 FU, Gråkrage 6, Ravn 11, Stær 107 , Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 13 FU, Stillits 3 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen


          Skærpiber på Knudshoved nordstrand

Tirsdag den 6. oktober 2009.

Vornæs, Taasinge (09:00): Bramgås 45 V. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovns klint (07:00-14:00): Mørkbuget Knortegås 1463 V, Ederfugl 7050 V, Rød Glente 7 S, Spurvehøg 36 SV, Musvåge 84 S, Huldue 24 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 283 S, Engpiber 204 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 182 S, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke 4200 SV, Stillits 42 SV, Grønsisken 120 SV, Tornirisk 350 S, Lille Korsnæb 13 SV. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Henninge (15:30): Havørn 2 OF. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen Mikkelsen
Gulstav (15:15):
Sølvhejre 1 R (Kom fra Keldsnor 13.15), Blå Kærhøg 1 R AD hun. Erik Thomsen
Keldsnor (12:00):
Sølvhejre 4 R. Erik Thomsen
Tange å (07:00-07:45): Ederfugl 500 S. Poul Brugs
Faaborg Gymnasium (07:40): Misteldrossel 2 T. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (07:00-14:00): Grågås 20 SV, Ederfugl 360 V, Rød Glente 3 SV, Spurvehøg 26 SV, Musvåge 1033 SV, Tårnfalk 1 SV, Huldue 11 SV, Ringdue 500 SV, Natugle 1 FU, Hedelærke 17 SV, Sanglærke 81 SV, Landsvale 63 SV, Engpiber 246 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 50 SV, Sangdrossel 10 SV, Vindrossel 3 SV, Misteldrossel 1 SV, Allike 20 SV, Råge 31 SV, Stær 1750 SV, Bogfinke 12060 SV, Grønirisk 40 SV, Grønsisken 210 SV, Tornirisk 160 SV, Gulspurv 30 SV, Rørspurv 36 SV, Flagermus 1 FU, Admiral 3 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg (10:10): Fiskeørn 1 S. Frits Thomsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen) (15:30-16:50): Musvåge 2 V, Tårnfalk 2 FU, Skærpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1 V, Stenpikker 1 R, Skovspurv 14 R
Knudshoved Nordstrand (09:00): Snespurv 10 R (Set fra toget!). Thomas Vikstrøm, Farum

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gyldensten Gods
: Inddæmningen. Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 1 R, Grågås 1190 R, 1 ad. + 1 imm. Havørn 2 R, Musvåge 2 R, Vibe 250 R, Hvidklire 4 R, Landsvale 4 FU, Ravn 1 KA, Grønirisk 40 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Skarv 60 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 7 R, Bramgås 30 V, Gravand 28 R, Pibeand 135 R, Gråand 55 R, Ederfugl 45 V, Toppet Skallesluger 18 R, Strandskade 35 FU, Strandhjejle 2 FU, Storspove 17 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 235 R. Jens Bækkelund
Odense: Tyrkerdue 1 SY (Vindegade; set sammen med mage). Thomas Vikstrøm
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Snespurv 10 R (set fra toget). Thomas Vikstrøm


        Hættemåge R ved Tange ås udløb - ringmærket. Foto Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 5. oktober 2009.

Hvidkilde Sø: Skarv 20 R (1 med grøn plastikbånd men kunne ikke aflæses måske R8?), Fiskehejre 8 R, Knopsvane 5 R, Gråand 16 R, Taffeland 12 R, Troldand 36 R, Hvinand 18 R, Musvåge 3 R, Blishøne 120 R, Bjergvipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Allike 32 R, Grønsisken 18 R
Svendborgsund ved Iholm
: Skarv 40 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 48 R, Grågås 250 R, Knortegås Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Ederfugl 16 R, Blishøne 200 R, Vibe 6 R
Keldsnor: Sølvhejre 5 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor :
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Dovnsklint
(07:00-11:30): Ederfugl 5290 SV, Rød Glente 14 S, Musvåge 52 SV, Huldue 19 S, Hedelærke 2 S, Bjergvipstjert 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Tange å
(15:00): Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 1 R (Ringmærket). Poul Brugs
Brændegård Sø
(16:20-17:20): Havørn 2 R AD. Ole Goldschmidt
Faaborg
(13:00-15:30): Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 102 SV, Ravn 2 T.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne
(07:00-11:30): Toppet Lappedykker 1 SØ, Skarv 15 SV, Grågås 25 SV, Ederfugl 240 V, Sortand 2 SØ, Toppet Skallesluger 5 V, Rød Glente 1 SV, Havørn 1 SV 1 k kl. 11:25, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 155 SV, Hjejle 400 T opskræmt, Alk 2 V Alk/Lomvie, Huldue 2 SV, Ringdue 17 SV, Sanglærke 36 SV, Landsvale 6 SV, Engpiber 96 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 17 SV, Sangdrossel 3 SV, Vindrossel 3 SV, Gransanger 2 R, Råge 4 SV, Stær 180 SV, Bogfinke 4060 SV, Kvækerfinke 10 SV min, Stillits 10 SV, Grønsisken 140 SV, Tornirisk 100 SV, Lille Korsnæb 1 R, Rørspurv 5 SV, Hare 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Højstrup Øvelsesplads
(07:05-07:20): Husskade 106 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Årup-afkørslen (motorvejen) (08:35): Rød Glente 1 R. Michael Mosebo Jensen
Vigelsø (08:00): Havørn 2 R (Ad + subad). Jacob Sterup
Knudshoved (15:10-16:30): Rød Glente 1 T, Musvåge 1200 T, Spurvehøg 4 T. Kurt Due Johansen
Fyns Hoved (07:10-12:50): Rødstrubet Lom 20 V (+ 1 sortstrubet), Ederfugl 2400 R, Sortand 197 V, Dværgfalk 1 TI AD han, Strandhjejle 5 V, Dobbeltbekkasin 2 V, Almindelig Kjove 1 V, Ride 1 V AD, Splitterne 29 V, Alk 3 V, Lomvie/Alk 29 V, Tejst 20 V. Søren Gjaldbæk
Guldbjerg (11:25): Rød Glente 1 R. Jens Bækkelund
Røjle Klint (16:30-17:30): Nordisk Lappedykker 1 T (Trak ind fra NØ -> R). Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 31 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 2 R, Pibeand 2 R, Gråand 14 R, Skeand 3 R, Taffeland 84 R, Troldand 730 R, Hvinand 48 R, Musvåge 4 R, Blishøne 66 R, Hættemåge 11 R, Stormmåge 2 R, Bjergvipstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 219 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1110 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 2 R, Grågås 53 R, Pibeand 78 R, Gråand 390 R, Taffeland 110 R, Troldand 390 R, Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 16 R, Vibe 345 R, Almindelig Ryle 6 R, Hættemåge 800 R, Stormmåge 7600 R, Sølvmåge 120 R, Landsvale 140 R, Hvid Vipstjert 20 R, Ravn 2 R, Stær 3200 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 93 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 135 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 22 R, Grågås 95 R, Gravand 6 R, Pibeand 34 R, Knarand 695 R, Krikand 1410 R, Gråand 165 R, Skeand 413 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 3 R, Vibe 530 R, Almindelig Ryle 22 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hættemåge 170 R, Fjordterne 2 R, Natugle 1 R, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 10 R, Ravn 11 R, Stær 90 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R, Lille Korsnæb 4 R. Ole Goldschmidt
Nørresø:
Toppet Lappedykker 17 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 46 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 12 R, Gråand 133 R, Skeand 7 R, Taffeland 8 R, Troldand 24 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 1K R, Duehøg 1 1K R, Musvåge 2 R, Blishøne 8 R, Halemejse 6 R, Ravn 7 R, Bogfinke 400 R, Grønirisk 130 R, Bjergirisk 30 R. Ole Goldschmidt 
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 12:00): Gærdesmutte 4 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 7 RI, Sangdrossel 4 RI, Vindrossel 1 RI, Munk 6 RI, Gransanger 10 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 3 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 17 RI. Dagstotal 58, ringmærket:11 arter. , efterårstotal 2.141. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Højstrup
: Husskade 106 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Vigelsø: Havørn 2, Vandrefalk 1 AD R, Hvidklire 1 R. Jacob Sterup
Guldbjerg, Smidstrup Rød Glente 1 OF. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Hjejle 800 R+. Jens Bækkelund


          Gulspurv Fynshav Færgehavn Als

Søndag den 4. oktober 2009.

Dovnsklint (07:00-12:00): Ederfugl 4620 SV, Dværgfalk 6 S, Ride 1 V. Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(07:30-09:30): Dværgfalk 5 T (3 SV + 1 SØ + 1 TF). Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor:
Sølvhejre 4 R. Iben Sørensen, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor Fyr:
(07:00-09:00): Edderfugl 2710 R + 1830 V, Mørkbuget knortegås 22 V, Grågås 44 V, Sortand 32 V, Toppet skallesluger 21 V, Sortstrubet lom 1 V, Ride 1 JUV V, Almindelig kjove 2 V, Landsvale 19 SV, Rød glente 2 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: (07:00-09:00): Sølvhejre 5 R, Vandrefalk 1 Han, Nordisk lappedykker 1 R, Sorthalset lappedykker 1 R, Sortklire 9 R. Nis Rattenborg
Nordenbro: Rød glente 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå kærhøg 1 R, Dværgfalk 2 S. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor :
Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 19 R, Almindelig ryle 32 R, Brushane 3 R, Vibe 76 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Storspove 68 R, Mørkbuget knortegås 23 R. Nis Rattenborg
Hesselbjerg: Blå kærhøg 1 Han. Nis Rattenborg
Flaskevej, Dalbybugten (13:45): Stenpikker 1 R. Ole Reuther
Ibjerg, Sdr. Nærå rensningsanlæg (11:50-12:00): Rød Glente 1 SV. Peter Oxholm, Børge L Rasmussen
Knudshoved Østerøsø - obs fra fugletårn (09:00-10:30): Mudderklire 2 FU. 8 Fuglekursus ekskursion,Peter Oxholm, Børge L Rasmussen
Horseklint:
Sodfarvet Skråpe 3 V, Vandrefalk 1 R, Almindelig Kjove 2 V. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Flyvesandet (14:10-15:40): Alk 2 V, Lomvie/Alk 5 V. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (15:40-18:00):
Sodfarvet Skråpe 1 NV (16.30-16.40), Lomvie 1 V, Tejst 2 V. Tim Hesselballe
Vigelsø (09:30-12:00): Grågås 750 FU, Vandrefalk 1 R (10:25). Doffyneskursion med 6 deltagere, Dieter Maaszen
Odense Kanal (18:35): Isfugl 1 R (Ved roklubben). Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening: 
Hav øst for Thurø
: Isfugl 1 FU (I læ af smørmoseskoven ), Landsvale 2 FU, Bysvale 14 FU (Med landsvaler i læ af Smørmoseskoven). Arne Bruun
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 29, Knopsvane 1 R, Grågås 244, Gravand 1 JUV R, Pibeand 116 R, Krikand 12 R, Gråand 85 R, Spidsand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 33 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 3, Hjejle 200 R, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 3, Sortklire 9, Rødben 1 R, Hvidklire 2, Hættemåge 14 R, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 17, Svartbag 3, Ringdue 1 OF, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 3, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2, Stær 250 R, Bogfinke 3 OF. Gunnar Jørgensen
Vigelsø (09:30-12:00): Grågås 750 FU, Bramgås 7 FU, Knortegås 1 FU, Krikand 250 R, Gråand 50 R, Spidsand 7 FU, Vandrefalk 1 R, Rødben 19 FU, Hvidklire 1 FU. Dieter Maaszen
Bispeenge: Fiskehejre 8 FU, Grågås 19 FU, Pibeand 13 FU, Krikand 59 FU, Vibe 17 FU, Hættemåge 256 FU. Gunhild Brink
Flyvesandet:
Sodfarvet Skråpe 1 NV (16:30-16:40), Tejst 2 V. Tim Hesselballe


        Lille kobbersneppe

Lørdag den 3. oktober 2009.

Tryggelev Nor: Almindelig kjove 2, Klyde 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor : Vandrefalk 1 Han,
Sølvhejre 1 R, Vintervåge 1 R, Atlingand 2 R. Nis Rattenborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Pibeand 70 FU, Krikand 130 FU, Gråand 20 R, Almindelig Ryle 1 R, Allike 50 R, Råge 800 R (Rast før overnatning i Østerskoven). Arne Bruun
Ringe Sø
: Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 20 FU, Knarand 2 FU, Gråand 150 R, Skeand 4 FU, Taffeland 60 FU, Troldand 20 FU, Blishøne 200 FU, Hættemåge 200 FU. Thomas Secher Jensen


         Sildemåge, Blåvand d. 27. september 2009

Fredag den 2. oktober 2009.

Nielstrup, Hvidkilde (14:45-15:15): Musvåge 250 SV (minimum), Rød glente 1 SV. Poul Brugs
Siø
:Hjejle 980 R, Vibe 420 R. Nis Rattenborg
Dovnsklint
(06:50-12:00): Ederfugl 2040 SV, Rød Glente 14 S, Dværgfalk 2 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovnsklint/Keldsnor
(07:00-11:00):
Sølvhejre 3 R, Rød Glente 3 S. 6.a Fra Hindsholmskolen+4 fædre, Ole Reuther, Lars Philip Nørtoft
Keldsnor (18:15):
Sølvhejre 4 R, Islandsk ryle 2 R, Almindelig ryle 34 R, Hjejle 310 R, Hvidklire 9 R. Nis Rattenborg
Gulstav Fuglestation
(06:45-14:45): Løvsanger 1 RI. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Nørreballe Nor
(16:00): Havørn 1 AD, Fiskeørn 1 R, Rød glente 2 R, Almindelig ryle 29 R, Brushane 2 R, Ravn 2 R, Dværgryle 2 R, Mudderklire 2 R, Sortklire 2 R, Vibe 80 R,
Sølvhejre 1 R (sydenden), Hvidklire 1 R. Nis Rattenborg
Henninge, Langeland (16:00): Rød Glente 1 SV. Hans Rytter
Faaborg
(15:00-16:30): Rød Glente 7 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 223 SV, Landsvale 3 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne
(07:15-11:00): Skarv 10 SV, Ederfugl 25 T, Sortand 13 T, Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 52 SV, Dværgfalk 1 SV, Vandrefalk 1 SV kl. 7:40, Huldue 1 SV, Ringdue 6 SV, Sanglærke 23 SV, Landsvale 34 SV, Skovpiber 1 SV, Engpiber 100 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Sangdrossel 2 SV, Misteldrossel 1 SV, Stær 500 SV, Bogfinke 1700 SV, Grønsisken 90 SV, Tornirisk 90 SV, Lille Korsnæb 1 R, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 4 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Højstrup, Odense (06:55-07:15): Husskade 149 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Føns Vang
(15:00-16:30): Nordisk Lappedykker 1 R, Atlingand 1 R (I vestenden. Sands. 1k.). Tim Hesselballe
Knudshoved
(10:00-12:30): Rød Glente 1 SV, Musvåge 62 SV. Ivan Sejer Beck
Egebjerggaard Dammarken (17:15): Havørn 1 R AD. Aksel Christensen
Nærå Strand (11:30-12:15): Havørn 1 R JUV, Duehøg 1 R 1K hun, Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:45 - 14:45) :Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 10 RI, Rødhals 31 RI, Sangdrossel 7 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 12 RI, Gransanger 18 RI, Løvsanger 1 RI, Halemejse 6 RI, Skovspurv 1 RI, Grønsisken 10 RI. Dagstotal 100. Ringmærket, efterårstotal 2.083. Keldsnor fuglestation ved Hans Rytter
Henninge Nor: Rød Glente 1 SV. Hans Rytter
Tankefuld, Svendborg: Kl 16:38 Rød Glente 1 SV, Havørn 1 IMM V. Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Grågås 625 R, Knarand 2 . Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 3. Erik Ehmsen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 62 SV, Tårnfalk 3 R. Ivan Sejer Beck


          Strandskader, Lille kobbersneppe og Stenvender trækker forbi ved Blåvand

Torsdag den 1. oktober 2009.

Dovnsklint (07:00-11:00): Rød Glente 6 TF (Set samtidigt), Fjeldvåge 1 TF. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Heden
(08:10): Rød Glente 1 FU. Lilly Sørensen
Ringe (13:50): Havørn 1 OF 1K (Muligvis 2k. Set uden kikkert). Per Rasmussen
Slipshavn, Nyborg: Stenpikker 1 R. Poul Brugs
Sundet, Faaborg (10:30-11:15): Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 2 FU, Gråand 20 FU/R, Knarand 10 FU/R, Skeand 50 FU/R, Krikand 15 FU, Taffeland 20 R, Troldand 180 R, Blishøne 660 FU, Isfugl 1 FOU, Landsvale 2 FU, Ravn 1 R.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fynshoved (13:15-17:20):
Sodfarvet Skråpe 3 T (13.23 V, 16.47 NØ, 16.50 V. Alle kom fra Storebælt. De vesttrækkende passerede Fyns Hoved på omkring 300 meters afstand.), Sule 3 (2K R, 3K+4K V), Sortand 246 V, Dværgfalk 1 TI hun, Dobbeltbekkasin 5 SV, Almindelig Kjove 1 R 1K, Storkjove 2 V (15.55 - kom sammen), Splitterne 79 (4V, 75R), Lomvie 1 V, Alk 5 V, Lomvie/Alk 43 V, Tejst 13 V. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard Nrd. Fælled (13:30): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen


          Mørkbuget knortegæs på vej mod syd i Storebælt

Onsdag den 30. september 2009.

Taasinge, markerne før Siø broen: Stær 500 - 1000 FU, Hættemåger + Stormmåger 800
Sdr. Vornæs, Taasinge
: Grønspætte 1 KA, R, Topmejse 3 R . Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovns Klint: Musvåge 3 R, Knortegås (mørkbuget, bernicla) 120 T, Ederfugl 75 T, Spurvehøg 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor:
Sølvhejre 5 R, Hvidklire 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Nørreballe Nor: Canadagås 2 R, Havørn 2 AD R, Bjergirisk 75 R, Musvåge 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Spodsbjerg Havn (15:30 - 17:00): Skarv 160 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 234 S (De kom ind fra ca Vejrø og de fleste flokke ramte kysten nord for Spodsbjerg og gik syd langs kyst - enkelte flokke fortsatte mod vest), Ederfugl 6 R, Sortand 38 N, Toppet Skallesluger 6 N, Musvåge 9 S, Stor Præstekrave 1 NV, Vibe 22 S, Almindelig Ryle 4 S, Svartbag 18 R, Splitterne 4 FU, Landsvale 40 FU, Grønirisk 40 S
Tange å: Isfugl 2 R. Poul Brugs
Fjællebro Mark (16:30): Musvåge 12 V, Rød Glente 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg (13:00-14:00): Spurvehøg 1 SV, Musvåge 50 SV.  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (07:00-11:00): Knopsvane 5 N, Grågås 18 SV, Sortand 1 SØ, Toppet Skallesluger 7 SØ, Spurvehøg 5 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 55 SV, Landsvale 85 SV, Skovpiber 3 SV, Engpiber 100 SV, Bjergvipstjert 5 SV, Hvid Vipstjert 31 SV, Sangdrossel 15 SV, Misteldrossel 2 SV, Stær 350 SV, Bogfinke 4450 SV, Kvækerfinke 15 SV, Grønirisk 20 SV, Grønsisken 80 SV, Tornirisk 285 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Lille Gråsisken 1 R, Lille Korsnæb 3 R, Gulspurv 5 SV, Rørspurv 20 SV .  Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved, Nyborg
(08:00-16:00)  
Sabinemåge 1 1K S (Klassisk 1 k fugl. Kom rundt langs molen og fortsatte mod syd, få hundrede meter ude. Er nok blevet presset ned i Storebælt af de sidste dages NV-vind.) (09:05), Sule 1 R 1K (Nord for broen.), Hvid Stork 1 TI (Lavt over broen. kl. 12.30), Rød Glente 51 TI (Må da vist være ny Knudshoved rekord?), Spurvehøg 24 TI, Musvåge 1095 TI (De fleste trak ind over Teglværksskoven.), Vandrefalk 1 TI (Kl.15.15), Sanglærke 145 TI, Engpiber 3120 TI, Bjergvipstjert 1 TI. Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Knudshoved Færgehavn:
Sabinemåge 1 1K S (Kom trækkende rundt langs med molen og fortsatte langs
kysten mod syd. Kun få hundrede meter ude. Er uden tvivl blevet presset ned i Storebælt af de forgående dages NV-vind. Ny art på min Fynsliste:-). Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 3 N, Nord for broen. Nok også blevet blæst ud af kurs. Sule 1 1K R, Kom ind langs broen og fortsatte mod V
Hvid Stork 1 TI, Grågås 8 V, Rød Glente 51 TI, Spurvehøg 24 TI, De fleste af vågerne trak NV og kom ind over Teglværksskoven Musvåge 1095 TI, Vandrefalk 1 TI, Almindelig Ryle 18 V, Splitterne 2 R, Sanglærke 145 TI, Landsvale 25 TI, Engpiber 3120 TI, Bjergvipstjert 1 TI, Hvid Vipstjert 35 TI, Stær 500 TI, Rørspurv 12 TI. Per Rasmussen
Føns Vang: Lille Lappedykker 40 FU, Toppet Lappedykker 6 FU,
Hvid Stork 1 N, Grågås 400 FU, Canadagås 3 FU, Strandskade 1 FU, Hjejle 12 FU, Strandhjejle 1 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Storspove 4 FU, Korttået Træløber 1 FU. Martin Strømkjær
Fællesstrand/Tornen: Skarv 300 R,Fiskehejre 2 R, Gravand 9 R, Toppet Skallesluger 34 R, Musvåge 1 R, Strandskade 22 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 6 FU, Rødben 1 FU, Sildemåge 3 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 5 R, Splitterne 67 R, Engpiber 2 OF, Husskade 3 R, Stær 500 OF. Peder Rasmussen
Vågebakken (F.H.): Musvåge 3 R, Storspove 44 FU. Peder Rasmussen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 24/9-2009:
            Danske hedehøge sender nyheder hjem via satellit
            Fuglejagt bliver forbudt i februar
            Husk at forudbestille Fugleåret 2008 i Naturbutikken


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk