Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 39. - 43. ( 1. oktober - 31. oktober 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:35 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 

             Knopsvaner fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Søndag den 31. oktober 2010.

Iholm, Svendborgsund (12:20): Havørn 2 R (Blev sendt på vingerne af to vandscootere). Niels Andersen
Iholm, Svendborgsund
(11:00): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen
Svendborgsund ved Iholm
(07:00):  Marsvin 1 V
Nyborgvej 206, Svendborg: Silkehale 40 FU. Johnny Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Bjergpiber 1 R, Engpiber 1 R, Hvid vipstjert 1 R. Henrik Knudsen
Hou Nordstrand: Stenvender 2 R. Henrik Knudsen
Dovns Klint (07:10-14:30): Vandrefalk 1 TF 1K, Huldue 28 S, Ringdue 3200 S, Hedelærke 32 S, Skærpiber 12 S, Bjergvipstjert 8 S, Silkehale 76 S, Stor Tornskade 1 TF, Bjergirisk 158 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Pibesvane 17 R AD. Ole Goldschmidt
Lundeborg: Silkehale mindst 40 OF FU, Gråspurv /Skovspurv mindst 50 FU, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 20 FU, Solsort 15 FU, Blåmejse 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 4 FU, Ringdue 500 OF S, Stor Flagspætte 1 FU, Knopsvane 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Sangdrossel 2, Allike 33 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 2 AD, Musvåge 8, Ravn 10, Vibe 75 . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fiskerup Skov (15:00-16:30): Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 OF, Gråsisken 50 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sollerup Enge, Arreskovsø (09:00-10:00): Stor Tornskade 1 R,. Henrik Kalckar Hansen
Østerøsø: Mosehornugle 1 R. Kristoffer Hansen
Fruens Bøge, Sorgenfribækken (14:00): Vandstær 1 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand (16:00): Pibesvane 6 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (10:30): Vandrefalk 1 R JUV, Ravn 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 SV, Ederfugl 330 R Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 12 R, Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 29 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 155 R Arne Bruun
Thurø Rev: Bramgås 38 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 31 R, Krikand 25 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Skovskade 1 R, Stillits 20 R, Bjergirisk 5 R, Dompap 6 R. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Strandskade 4 R, Vibe 90 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 110 T, Bramgås 30 N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 145 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 7 SV, Knopsvane 2 SV, Grågås 21 SV, Bramgås 620 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 136 SV, Pibeand 172 SV, Gråand 9 SV, Ederfugl 1260 SV, Havlit 1 SV, Sortand 9 SV, Fløjlsand 3 SV, Hvinand 7 SV, Toppet Skallesluger 22 SV, Blå Kærhøg 1 1K S, Spurvehøg 26 S, Musvåge 1 S, Fjeldvåge 1 TF,  Vandrefalk 1 1K TF (flere trækforsøg), Hjejle 1 SV, Almindelig Ryle 36 SV, Huldue 48 S, Ringdue 3200 S, Hedelærke 28 S, Sanglærke 13 S, Landsvale 1 TF, Engpiber 141 S, Skærpiber 12 S, Bjergvipstjert 8 S, Hvid Vipstjert 1 S, Silkehale 76 S, Jernspurv 5 S, Sjagger 305 S, Vindrossel 4 S, Skægmejse 1 TF, Blåmejse 129 S, Musvit 13 S, Stor Tornskade 2, Allike 2325 S, Råge 149 S, Stær 480 S, Skovspurv 15 TF, Bogfinke 195 S, Kvækerfinke 295 S, Finke sp. 925 S , Grønirisk 930, Stillits 131 S, Grønsisken 810 S, Tornirisk 21 S, Bjergirisk 158 S, Stor Gråsisken 6 S, Lille Gråsisken 4 S, Dompap 46 S, Gulspurv 16 S, Rørspurv 4 S (ingen trækkende fugle efter 12:45). Ole Goldschmidt
Keldsnor: Pibesvane 17 AD R, Sangsvane 4 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 11 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 34 R, Grågås 540 R, Bramgås 195 R, Pibeand 35 R, Knarand 162 R, Krikand 145 R, Gråand 102 R, Spidsand 29 R, Skeand 52 R, Taffeland 530 R, Troldand 260 R, Bjergand 28 R, Hvinand 2 R, Vandrikse 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 410 R, Hjejle 190 R, Vibe 185 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Skærpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Skægmejse 1 R, Bjergirisk 28 R. Ole Goldschmidt
Fiskerup Skov: Grågås 13 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 14 R, Stor Flagspætte 2 R, Silkehale 25 FU (FU på insekter højt over skoven), Solsort 1 R, Sjagger 20 R, Fuglekonge 1 R, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 OF, Kvækerfinke 1 OF, Grønsisken 15 FU, Stor Gråsisken 50 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sønder Nærå: Silkehale 5 OF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Silkehale 11 OF. Per Rasmussen
Svanninge: Silkehale 2 OF. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5, Skarv 12, Fiskehejre 7, Sangsvane 1 R, Grågås 266, Bramgås 34 R, Pibeand 109, Krikand 44, Gråand 205 R, Spidsand 6 R, Taffeland 150 R, Troldand 430 R, Bjergand 29 R, Toppet Skallesluger 14, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 47 R, Hjejle 1128, Vibe 53, Almindelig Ryle 125, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 190 R, Sølvmåge 28, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R HØ, Sanglærke 2, Engpiber 2 OF, Gærdesmutte 3, Rødhals 2, Solsort 2 R HØ, Musvit 3, Husskade 2, Allike 9, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 3, Ravn 1 OF, Stær 21, Bogfinke 2, Grønirisk 9 FU, Grønsisken 4 R HØ, Tornirisk 35 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R HØ, Gulspurv 5 OF. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Blisgås 2 FU, Grågås 8 FU, Pibeand 7 R, Gråand 32 FU, Taffeland 67 FU, Troldand 119 FU, Hvinand 22 FU, Spurvehøg 2 FU, Vandrikse 1 R, Blishøne 12 FU, Vibe 72 TF, Storspove 16 FU, Hættemåge 135 FU, Stormmåge 80 FU, Sølvmåge 15 R, Svartbag 3 OF, Gærdesmutte 6 FU, Rødhals 2 SY, Solsort 3 FU, Misteldrossel 1 OF, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Allike 235 TF, Råge 8 OF, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 7 FU, Stær 65 TF, Bogfinke 12 R, Stillits 1 FU, Grønsisken 120 V, Gulspurv 2 FU. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn: Huldue 1 SV, Skærpiber 1 OF, Vindrossel 1 R, Halemejse 6 R, Allike 400 VSV, Stær 100 VSV, Stor Gråsisken 2 R, Dompap 2 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Silkehale 8 FU, Sortkrage 1 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Sangsvane 17 V, Strandhjejle 2 OF, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mosehornugle 1 R, Skærpiber 1 VSV, Bjergirisk 23. Kristoffer Hansen
Fruens Bøge: Sorgenfribækken Vandstær 1 AD R. Dieter Maaszen
Beldringe Flyveplads: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Bogense: Stær 5 R. Svend Aage Linderström
Bogense Havn: Skarv 20 R, Ederfugl 20 R, Sølvmåge 200 R. Svend Aage Linderström
Båring: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Grindløse: Vibe 30 R. Svend Aage Linderström
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Gråand 10 R, Musvåge 1 R, Stormmåge 200 R. Svend Aage Linderström
Lunde v/Otterup: Stormmåge 200 R. Svend Aage Linderström
Odense Havn: Gråand 20 R, Sølvmåge 50 R. Svend Aage Linderström
Odense Kanal: Gråand 20 R. Svend Aage Linderström
Stavrby Skov: Ringdue 40 R. Svend Aage Linderström
Stige Ø: Gråand 10 R. Svend Aage Linderström
Uggerslev: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Vejlby: Hjejle 30 R. Svend Aage Linderström
Vester Egense: Tyrkerdue 3 R. Svend Aage Linderström
Æbelø: Skarv 20 R. Svend Aage Linderström


              Store badedag     Silkehaler ved Rudkøbing   Foto: Erik Thomsen

Lørdag den 30. oktober 2010.

Iholm, Svendborgsund (11:00): Havørn 1 AD R
Svendborg Sund, Lehnskov Bro
: Havørn 1 R. Peder Rasmussen
Iholm: Havørn 2 R. Peder Rasmussen
Hallindskovvej, Svendborg
(09:00): Silkehale 50 V. Esben Eriksen
Spodsbjerg, Langeland, 2 km s f havnen (13:00): Mørkbuget knortegås 140 R (50 % ungfugle),
Sortbuget knortegås 1 AD R, Landsvale 1 R. Henrik Knudsen
Nørre Broby (15:30-13:30): Ravn 1 OF, Ringdue 65 R, Grågås 5 FU, Råge 15 FU, Gråkrage 10 FU, Allike 20 FU/OF, Sølvmåge R, Hættemåge 7 R, Vibe 23 OF, Blå Kærhøg (hunfarvet) 1 FU, Musvåge 1 OF (Obs. fra det nye fugletårn på engene ved Nørre Broby. Indkørsel til fugletårnet sker fra Kohavegyden i Nr.Broby. Man kører ud mod rensninganlægget) . Leif Kristensen
Espe: Musvåge 2, Tårnfalk 1, Ravn 1, Sangdrossel 1. Hare 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Egeskov: Grågås 125 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Tarup-Davinde Phønix (14:00): Skovsneppe 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Vigelsø, set fra Stige Ø (12:15-13:00): Vandrefalk 2 R AD (12:45), Hjejle 4000 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Odense Fjord (08:00-09:00): Skarv 710 R. Ella Mikkelsen
Bregnør Bugt (08:00-12:15): Pibesvane 9 R. Preben Baltersen, Ella Mikkelsen
Ølundgårds inddæmning (14:00-15:40): Bramgås 400 R, Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 R AD. Anders Vedel
Hofmansgave (12:30): Vandrefalk 1 R AD. Anders Vedel
Hofmansgave (09:20): Havørn 1 R AD. Anders Vedel
Vigelsø (09:00-14:00): Pibeand 1280 R, Krikand 1580 R, Spidsand 39 R, Skeand 138 R, Havørn 1 R (14.00), Vandrefalk 2 R AD (Han og hun), Hjejle 12000 R, Vibe 2000 R, [AMY, Grethe Myrtue]
Tornen, Horseklint (08:30-10:50): Sule 1 S, Bjerglærke 6 TI, Bjergpiber 2 R, Skærpiber 6 R, Laplandsværling 1 R, Snespurv 11 R. Tim Hesselballe
Fyns Hoved (11:40): Stor Tornskade 1 TI (Indtræk fra nord til rast i de nordligste træer). Tim Hesselballe
Husby Strand, Wedelsborg: Duehøg 1 FU. Jacob Sterup
Føns Vang: Grågås 1600 R, Dværgmåge 2 V (2K+). Jacob Sterup
Bøjden Nor: Grågås 720 R, Taffeland 500 R, Hjejle 3570 S. Erik Ehmsen, Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Havørn 3 R. Gunnar Jørgensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Krikand 350 R, Skægmejse 4 R. Jacob Sterup

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm
: Havørn 2 R, Vibe 150 OF. Peder Rasmussen
Iholm
: Musvåge 1 R, Vibe 52 R. Arne Bruun
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
:  Havørn 1 FU ( Kl 12:45 flere forsøg på Blishøns, men ude held, tog en rast i Tankefuld Skov. Kl 13:15 var det en and der blev jagtet med held ,efter flere forsøg kom den med på sin sidste flyvetur til Iholm), Blishøne 800 R. Peder Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Knopsvane 49 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R, Blishøne 730 R. Arne Bruun
Hallindskoven
: Silkehale 50 V, Ravn 2 OF. Esben Eriksen
Årslev
: Ravn 2 OF. Esben Eriksen
Hvidkilde Gods
: Ravn 3 R (160 deltagere på Løvfaldstur fik set og hørt den.). Arne Bruun
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 43 R, Skarv 3, Fiskehejre 5, Knopsvane 44, Grågås 478, Pibeand 16 R, Knarand 200 R, Krikand 350 R, Gråand 22 R, Skeand 120, Troldand 18 R, Hvinand 3 R, Stor Skallesluger 10 R, Havørn 3, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2, Fasan 85, Blishøne 3 R, Vibe 55 OF, Hættemåge 30, Sølvmåge 1 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 1 T HØ, Gærdesmutte 2 R HØ, Solsort 7, Sjagger 1 T HØ, Musvit 3 R, Skovskade 4 OF, Allike 71, Sortkrage 1 R, Gråkrage 10, Ravn 18, Skovspurv 7, Bogfinke 5, Grønirisk 4 OF, Stillits 3 OF, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 5 R, Sangsvane 1 R, Grågås 720 R, Bramgås 34 R, Pibeand 150 R, Krikand 100 R, Gråand 200 R, Spidsand 20 R, Taffeland 500 R, Troldand 800 R, Ederfugl 24 R, Toppet Skallesluger 14 R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 55 R, Hjejle 3570 S, Vibe 112 , Almindelig Ryle 140 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 2 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 4 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 7 R, Skærpiber 1 R, Rødhals 5 R, Solsort 7 R, Musvit 3 R, Allike 11 OF, Råge 4 OF, Gråkrage 2 R, Stær 45 , Skovspurv 27 R, Grønirisk 28 R, Stillits 2 R, Bjergirisk 40 R. Erik Ehmsen,  Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø
: Skarv 3 R, Bramgås 250 V, Blå Kærhøg 1 BR OF, Spurvehøg 4 V, Hjejle 1 OF, Vibe 340 V, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 12 FU, Huldue 8 V, Ringdue 220 V, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 1 R, Gransanger 1 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 13 FU, Allike 178 V, Stær 90 V, Bogfinke 170 SV, Stillits 1 R, Grønsisken 6 OF. Morten Müller
Tarup Grusgrave
(10:00): Bramgås 40 NV. Per Rasmussen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Krikand 350 R, Gråand 2 R, Blishøne 6 FU, Rødhals 2 R, Skægmejse 4 R. Jacob Sterup
Bredningen v/Sdr.Åby: Grågås 1 R, Storspove 21 FU. Jacob Sterup
Bregnør Bugt: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 16 R, Pibesvane 9 R, Bramgås 234 N, Pibeand 114 R, Gråand 8 R, Ederfugl 30 R, Hvinand 4 R, Toppet Skallesluger 46 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Strandskade 14 R, Hjejle 58 R, Storspove 41 R, Hættemåge 368 R, Sølvmåge 585 R, Svartbag 1 R, Solsort 4 R, Sjagger 67 R, Gråkrage 9 R, Stær 290 R, Skovspurv 5 R, Grønirisk 4 R. Ella Mikkelsen
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 11 R, Knopsvane 24 AD FU, Gravand 26 FU, Pibeand 46 R, Hvinand 70 FU, Toppet Skallesluger 13 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 320 FU, Hjejle 250 R, Vibe 80 R, Storspove 2 FU. Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Grågås 150 FU. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 40 R, Skarv 15 R, Knopsvane 7 , Grågås 1600 R, Bramgås 85 FU, Pibeand 16 R, Knarand 11 R, Gråand 40 R, Skeand 1 R, Taffeland 130 R, Troldand 200 R, Hvinand 50 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 20 FU, Vibe 12 R,Dværgmåge 2 2K+ V,Hættemåge 175 R,Rødhals 2 R. Jacob Sterup
Gamborg Fjord: Toppet Lappedykker 40 R, Knopsvane 14 AD R, Hvinand 55 FU, Hættemåge 200 R. Ella Mikkelsen
Husby Strand, Wedellsborg: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 410 FU, Bramgås 91 FU, Pibeand 6 R, Krikand 14 R, Gråand 116 R, Duehøg 1 FU,Blåmejse 4 R, Ravn 2 R, Grønirisk 10 R, Stillits 4 FU. Jacob Sterup
Omr. G2, Od.Fj. (Roholm-Flintholm): Gråand 10 R, Toppet Skallesluger 3 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 10 R. Ella Mikkelsen
Omr. H2, Od.Fj. (Hvidegrund V): Skarv 23 R, Knopsvane 3 R, Ederfugl 300 R. Ella Mikkelsen
Omr. H3, Od.Fj. (Hvidegrund Ø): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 710 R, Gråand 16 R, Ederfugl 57 R, Toppet Skallesluger 17 R, Musvåge 1 R, Strandskade 12 R, Storspove 1 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 440 R, Svartbag 28 R, Tyrkerdue 4 R, Skærpiber 4 R, Gråkrage 6 R, Stær 2 R, Bjergirisk 15 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Omr. H4, Od.Fj. (Fjord ved Lindøværftet): Gråand 16 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 29 R, Storspove 2 R, Rødben 6 FU, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 51 R, Svartbag 5 R, Gråkrage 4 R, Skovspurv 6 R, Grønirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Torø: Ederfugl 2500 R, Sortand 10 R. Jacob Sterup
Tybrind Vig: Ederfugl 200 R. Jacob Sterup
Vigelsø: Vandrefalk 2 AD R, Hjejle 4000 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen


               Viberne er på vej ud af landet

Fredag den 29. oktober 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Stor skallesluger 6 OF SV, Knopsvane 12 R
Wandallsvej, Svendborg:
(12:45): Silkehale 8 OF
Thurø
: (07:30 - 12:30): Silkehale 40 FU (hele byen!)
Siø (15:45): Hjejle 1500 R, Vibe 250 R. Poul Rasmussen
Rudkøbing: Silkehale 25 R. Poul Rasmussen
Ulbølle (08:50): Silkehale 30 OF. Niels Bomholt
Horne: Blå Kærhøg 1 M AD OF FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Svanninge Bakker/Bjerge (09:15-11:00): Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 2 FU, Vindrossel 10 FU, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 10 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 3 FU, Korttået Træløber 2 FU, Skovskade 3 R, Bogfinke 10 FU, Kvækerfinke 110 R, Grønsisken 15 FU, Stor Gråsisken 3 T, Dompap 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Faaborg (09:00-09:05): Vindrossel  15 V. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Assens Sukkerfabriks jordbassiner (11:30-14:00): Krikand 250 R (Jaget op flere gange af hundeluftere med løsgående hunde). Kirsten Pedersen
Føns Vang: Havørn 2 R. Bent Bundgaard
Tornbjerg (17:00): Agerhøne 7 R. Michael Glentedal

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing
: Silkehale 260 R (endelig silkehaler i byen efter en periode med silkehaler
alle andre steder i landet), Sjagger 40 R. Ole Goldschmidt
Humble
: Silkehale 130 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 115 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Pibesvane 16 AD R, Sangsvane 5 AD R, Grågås 360 R, Bramgås 490 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 SV, Pibeand 305 R, Krikand 78 R, Gråand 5 R, Skeand 8 R, Taffeland 2 R, Troldand 23 R, Vandrefalk 1 1K R, Hjejle 185 R, Vibe 380 R, Almindelig Ryle 29 R, Brushane 1 R, Sortklire 11 R, Stormmåge 620 R, Sølvmåge 120 R, Svartbag 45 R, Stær 90 R, Bjergirisk 230 R, Snespurv 1 R. Ole Goldschmidt
Rath
: Brushane 3 R, Stær 400 R, Stillits 30 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle
: Silkehale 30 OF. Niels Bomholt
Bjernekrogen: Skarv 4 N, Knopsvane 76 R, Gråand 2 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 M AD FU, Fasan 7 R, Blishøne 200 R, Vibe 9 SV, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 100 R, Ringdue 121 SV, Engpiber 6 R, Blåmejse 1 R, Allike 80 OF, Råge 10 OF, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 7 R, Rørspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Blå Kærhøg 1 M AD OF, Musvåge 1 S, Fasan 1 R, Klippedue/Tamdue 2 OF, Ringdue 26 , Sanglærke 1 OF, Rødhals 5 R, Solsort 7 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 5 R, Halemejse 1 R, Allike 500 R, Råge 20 R, Gråkrage 1 R, Stær 200 R, Gråspurv 4 R, Bogfinke 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 6 R, Krikand 250 FU, Gråand 2 R, Troldand 5 R, Musvåge 2, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 M R, Blishøne 35 R, Hættemåge 4 R, Silkehale 24 R S, Musvit 5 R, Gråkrage 10 R, Stær 30 R, Stillits 2 R. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Blisgås 35 FU, Grågås 660 FU, Bramgås 51 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Pibeand 140 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU,Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 M AD R, Hjejle 70 OF, Vibe 480 R, Storspove 1 R, Hvidklire 3 R, Husskade 1 R, Allike 7 R, Gråkrage 8 R, Stær 100 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R, Storspove 30 R. Jens Bækkelund


            Silkehale Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 28. oktober 2010.

Wandallsvej, Svendborg:
(17:30): Silkehale 12 NØ
Østre Skole, Svendborg
: (17:05): Silkehale 25+ R. Esben Eriksen
Thurø Skole
: (17:00): Silkehale 6 R
Thurø Skole
: (15:05): Silkehale 81 FU. Esben Eriksen
Siø v/dæmningen (14:50): Hjejle 650 R. Børge L Rasmussen
Keldsnor, Sydlangeland, obs u. ringmærkning (08:00-14:00): Pibesvane 18 FU (Sammen med 5 Sang- + 4 Knopsvaner), Pibeand 265 R, Hjejle 250 R, Svartbag 54 R, Stær 1505 SV (09.05-09.20+13.10 i flokke af 250+50+75+100+30+400+600). Børge L Rasmussen
Lundeborg (15:00): Silehale 35 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (08:35): Bjergvipstjert 1 OF, Burfugl 1 R (Chilensk pibeand). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:00-11:50): Toppet Lappedykker 25 R, Skarv 6 FU/R, Knopsvane 10 FU, Gråand 30 FU/R, Knarand 43 FU, Skeand 60 FU, Taffeland 30 R, Troldand 900 R, Blishøne 50 FU, Grønsisken 20 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
H. P. Simonsens Alle, Sanderum (09:20): Silkehale 35 R. Martin Søgaard
Dalum Landbrugsskole, Odense (11:00): Silkehale 25 R (+). Hans Rytter

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (08:00 - 14:00) : Rødhals 7 RI, Sangdrossel 1 1K RI, Gransanger 1 1K RI, Musvit 1 F 2K+ RI, Dompap 1 F 1K RI.  11 fugle fordelt på 5 arter. Efterårstotal = 4205 fugle. Årstotal = 4733. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen
Keldsnor: Skarv 90 R, Knopsvane 4 R, Pibesvane 18 FU, Sangsvane 5 FU, Grågås 35 R, Pibeand 265 R, Gråand 41 R, Ederfugl 54 FU, Hjejle 250 OF, Hættemåge 38 OF, Sølvmåge 38 R, Svartbag 54 R, Engpiber 6 FU, ,Solsort 3 OF Husskade 1 KA, Allike 35 OF, Gråkrage 7 OF, Stær 1505 , Grønsisken 40 OF. Børge L Rasmussen
Hjallese, Dalum Landbrugsskole: Silkehale 25 R (Minimumstal ). Hans Rytter


               Så kom Silkehalerne endelig til Thurø Skole efter at være set langs hele østkysten af Fyn - desværre elendigt fotovejr ved ankomsten sent om eftermiddagen!

Onsdag den 27. oktober 2010.

Thurø Skole: Silkehale 60 FU. Esben Eriksen, Erhardt Ecklon
Thurø Skole (08:50): Stor skallesluger 1 V, Silkehale 1 V. Esben Eriksen
Nyborgvej, Svendborg: Silkehale 15 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fruerstuevej, Svendborg: Silkehale 25 OF. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Havørn 2 AD FU. Peder Rasmussen
Thurø By m.m.: Ringdue 2 R, Solsort 3 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Skovspurv 52 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 3 R, Grønirisk 4 R. Kjeld Korsholm
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:15-14:30) : Gærdesmutte 5 RI, Rødhals 8 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 6 RI, Fuglekonge 3 RI, Grønirisk 1 RI.   25 fugle fordelt på 7 arter. Efterårstotal: 4194. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Bjernekrogen: Svartbag 1 R, Allike 300 R, Stær 300 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Faaborg: Vibe 30 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Sundet - Faaborg:  Toppet Lappedykker 15 R,  Gråstrubet Lappedykker 3 R,  Skarv 6 R,  Knopsvane 8 R,  Knarand 30 R,  Gråand 14 R,  Troldand 750 R,  Hvinand 2 R,  Blishøne 10 R,  Hættemåge 100 R,  Svartbag 3 R,  Gærdesmutte 1 R,  Allike 1 R,  Råge 3 R,  Grønsisken 3 R, Chilensk Pibeand 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tarup Grusgrave: Vibe 150 R. Kurt Due Johansen
Blommenslyst: Silkehale 150 OF. Torben Nielsen
Nyborg: Silkehale 55 OF. Torben Nielsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Agerhøne 8 R. Jens Bækkelund


                DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 14/10-2010:
             
                   Massivt musvågetræk fra Falsterbo ramte Sydsjælland
                                Fuglefolk vil bremse massejagt på blishøns
                                Verdens største naturorganisation opfordrer EU til at prioritere biodiversitet


                Pelle Haleløs - Gransanger fra Gulstav d. 21. oktober 2010.

Tirsdag den 26. oktober 2010.

Iholm, Svendborgsund: Havørn 2 R. Personalet på Skarøfærgen
Thurødæmningen
(14:05): Lille lappedykker 8 R
Tryggelev Nor (14:30): Skægmejse 10 FU. Niels Bomholt
Keldsnor (13:05-14:00): Pibesvane 17 FU, Sortklire 11 FU, Skægmejse 5 HØ. Niels Bomholt
Keldsnor (08:15-13:15): Pibesvane 11 FU (7 sangsvaner), Sortklire 11 FU, Silkehale 25 R, Skægmejse 4 OF, Dompap 10 R (3 ri). Michael Højgaard Hansen
Dovns Klint (08:15-10:20): Tundrasædgås 2 TF, Bramgås 620 SV, Fjeldvåge 1 TF, Huldue 2 SV, Ringdue 2400 SV. Niels Bomholt
Hou, Nordlangeland: Silkehale 13 R. Henry Nielsen
Brændegård Sø: Havørn 3, Musvåge 15, Spurvehøg 2, Ravn 12, Stor Skallesluger 23, Fiskehejre 18 , Sjagger 60. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lydinge Haver: Sjagger 45. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lundeborg: Grønirisk 80 R, Silkehale 45 R. Poul Brugs Rasmussen
Ørbæk (17:29-17:36): Silkehale 29 R. Terkel Bjerg, Bodil og Hans Rytter
Sønderhjørne (07:30-12:15): Skarv 10 SV, Sangsvane 1 T, Bramgås 9 V, Ederfugl 80 T, Sortand 1 SØ, Toppet Skallesluger 8 SØ, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 13 SV, Ringdue 3870 SV, Sanglærke 40 SV, Engpiber 3 SV, Sjagger 100 SV, Vindrossel 2 SV, Halemejse 10 TF, Blåmejse 90 SV, Allike 5220 SV, Råge 41 SV, Stær 1240 SV, Bogfinke 220 SV, Kvækerfinke 435 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 40 SV, Tornirisk 30 SV, Bjergirisk 10 SV, Stor Gråsisken 17 SV, Lille Korsnæb 1 SV, Dompap 6 SV, Gulspurv 20 SV, Rørspurv 2 SV, Marsvin 1 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knudshoved Færgehavn, Nyborg (11:00-13:30): Grønspætte 1 OF (12:15 Hø,12:30 Hø,12:40 of), Silkehale 40 FU, Allike 700 V. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Silkehale 12 R. Arne Bruun
Thurø Rev (11:50-13:00): Skarv 85, Pibeand 45, Krikand 50, Gråand 16, Toppet Skallesluger 4, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 3, Vibe 6, Hættemåge 5, Sølvmåge 1, Svartbag 6, Gråkrage 12, Stær 75, Grønirisk 2, Bjergirisk 85. Niels Andersen
Dyrehave (Hvidkilde): Sjagger 4 R. Arne Bruun
Skovmark (Hvidkilde): Ravn 1 R. Arne Bruun
Åmosen, Ollerup: Fiskeørn 1 V. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (08:15-13:15) : Gærdesmutte 3 RI, Rødhals 21 RI, Solsort 3 RI, Sangdrossel 3 RI, Gransanger 1 RI, Grønirisk 1 RI, Grønsisken 1 RI, Dompap 2 RI.   35 fugle fordelt på 8 arter. Efterårstotal: 4169. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Bramgås 160 SV, Gråand 30 R, Musvåge 3 SV, Fjeldvåge 8 SV, Ringdue 150, Grønspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Allike 350 SV, Stær 100 FU SV, Gulspurv 20 SV. Erling Sørensen
Gulstav: Silkehale 8 FU. Erling Sørensen
Gulstav Østerskov: Grønspætte 1 R. Erling Sørensen
Dovns Klint: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 TF, Bramgås 620 SV, Knortegås 220 SV, Spurvehøg 3 T, Fjeldvåge 1 TF, Huldue 2 SV, Ringdue 2400 SV, Silkehale 19 S, Allike 200 TF. Niels Bomholt
Keldsnor: Skarv 60 R, Knopsvane 2 R, Pibesvane 17 FU, Sangsvane 2 FU, Grågås 30 FU, Gravand 3 R, Pibeand 105 FU, Krikand 32 R, Spidsand 2 R, Skeand 5 R, Taffeland 2 R, Troldand 15 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 36 R, Sortklire 11 FU, Engpiber 6 V, Grønsisken 15 SV, Bjergirisk 95 FU. Niels Bomholt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 3 R, Gråand 3 R , Troldand 20 R. Erling Sørensen
Rath: Brushane 3 FU. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 10 FU. Niels Bomholt
Marstal Havn: Landsvale 1 FU, Husrødstjert 3 FU. Morten Müller
Bjernekrogen: Knopsvane 10 R, Blishøne 200 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dyreborg Skov: Ringdue 500 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Musvåge 3, Ringdue 70, Stor Flagspætte 1 F 2K+ R, Sanglærke 2 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 5 R, Sjagger 105 R, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Allike 125 T, Bogfinke 9 R, Grønsisken 4 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Ørbæk: Silkehale 29 R. Terkel Bjerg, Bodil og Hans Rytter
Knudshoved Færgehavn: Rødstrubet Lom 2 N, 4 flokke Grågås 90 SV, Bramgås 15 SV, Lille Skallesluger 3 SØ, Stor Skallesluger 1 F OF, Spurvehøg 5 VSV, Musvåge 7 VSV, Tårnfalk 1 VSV, Sanglærke 41 VSV, Silkehale 65 R, Munk 1 M R, Gransanger 1 R, Allike 2150 VSV, Stær 820 VSV, 22 Bjergirisk 37 TI, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 10 OF. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Grågås 425 V, Spurvehøg 2 V, Musvåge 7 V, Tårnfalk 1 V, Grønspætte 1 OF, Silkehale 40 FU, Allike 700 V. Dieter Maaszen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Hjejlevej/Øhavevej Silkehale 50 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Slipshavnvej ved Golfbanerne Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Troldand 85 R, Hvidklire 3 R, Skægmejse 2 OF. Kristoffer Hansen
Kølstrup: Grågås 20 OF. Evald Mehlsen
Lindved Å (Lindved til Åsum): Grågås 35 OF. Evald Mehlsen
Måle: Grågås 40 OF. Evald Mehlsen
Mågeøerne: Skarv 24 R, Grågås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 22 R, Gravand 14 FU, Pibeand 7 FU, Gråand 6 FU, Toppet Skallesluger 11 FU, Strandskade 56 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 30 R, Rødben 9 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund


             Fjeldvåge FU        Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 25. oktober 2010.

Hvidkilde Sø (15:00-15:25): Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 4 FU, Gråand 16 R, Troldand 40 R, Hvinand 18 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 6 R, Gærdesmutte 1 R, Sumpmejse 1 FU
Ravnholt, Stubbendrupvej
(13:00): Vandrefalk 1 AD R. Henrik Knudsen
Nyborg, Slipshavn: Fjeldvåge 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Grågås 125 OF, Allike 40 OF, Grønirisk 20 FU, Bjergirisk 15 FU, Knopsvane 28 FU, Silkehale 45 OF, Stær 14 OF Rådyr 4 FU (Holckenhavn). Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Sønderhjørne (07:30-12:15): Skarv 31 SV, Grågås 19 SV, Krikand 1 V, Ederfugl 250 T, Sortand 1 SØ, Hvinand 6 V, Toppet Skallesluger 5 NV, Spurvehøg 6 SV, Musvåge 2 SV, Hjejle 350 T, Huldue 3 SV, Ringdue 1820 SV, Natugle 1 R, Hedelærke 3 SV, Sanglærke 29 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Sjagger 125 SV, Vindrossel 6 SV, Blåmejse 35 SV, Allike 7500 SV, Råge 32 SV, Stær 1040 SV, Bogfinke 330 SV, Kvækerfinke 105 SV, Grønirisk 40 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 30 SV, Bjergirisk 7 SV, Stor Gråsisken 44 SV, Dompap 6 SV, Rørspurv 1 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgårds Inddæmning (09:00-11:35): Grågås 500 FU, Bramgås 409 FU, Knarand 12 FU, Krikand 280 R, Havørn 1 FU AD (19:50), Vandrefalk 1 OF (9:20), Vibe 485 R, Dobbeltbekkasin 7 R. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner (14:00-15:00): Krikand 350 R, Atlingand 2 R. Kirsten Pedersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Marstal Havn: Husrødstjert 2 FU. Morten Müller
Horne By: Musvåge 2, Sølvmåge 67, Ringdue 25 OF, Sanglærke 1 OF, Rødhals 3 R, Solsort 6 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Allike 105 R, Råge 6 R, Gråkrage 3 OF, Bogfinke 21 R, Gulspurv 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Skeby Strand: Ved Skebykirke Sangsvane 3 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 3 FU, Grågås 500 FU, Bramgås 409 FU, Pibeand 100 R, Knarand 12 FU, Krikand 280 R, Spidsand 16 FU, Vandrefalk 1 FU, Vibe 485 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 1 FU. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Allike 200 V, Stær 4 V, Bogfinke/Kvækerfinke 100 V. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Troldand 20 R, Blishøne 2 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Strand: Ederfugl 4 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Bogfinke 20 R. Svend Aage Linderström
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Knopsvane 4 R, Pibeand 1 R, Krikand 350 R, Gråand 7 R, Atlingand 2 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 6 R, Troldand 12 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 M R, Blishøne 88 FU, Sølvmåge 14 R, Allike 160 R, Gråkrage 7 TH, Stær 110 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 8 R. Kirsten Pedersen
Vestermade: Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Mågeøerne: Knortegås 23 FU. Suzette Frydensberg
Gyldensten Gods, Inddæmningen.: Blisgås 8 FU, Grågås 850 FU, Bramgås 28 FU, Min. Hjejle 1200 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Vibe 160 R, Storspove 60 R, Stær 140 R. Jens Bækkelund


              Skrivebordsobs af Skovspurv på en efterårsregnvejrsdag i oktober og tillige med fotograferet gennem vinduet!

Søndag den 24. oktober 2010.

Saksenborg: Vibe 20 R
Svendborgsund ved Iholm: Skarv 30 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 7 R, Blishøne 300 R
Broholm: Silkehale 40 R, Stær 200 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Vindrossel 7. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (17:30): Ravn 43 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hjulby: Silkehale 42 OF. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget 66, Nyborg: Silkehale 35 R. Eske Frank Morthensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Iholm (13:30-14:25): Havørn 2 AD R (Rastede på den sydlige odde fløj så nordøst,  hvor de i 15 min. stressede en skarv. Den ene måtte en tur i vandet for at få fuglen med ind til Iholm. Den anden var også ude og prøve lykken flere gange, det blev kun til en lille fisk i strandkanten, men ingen fælles spisning.). Peder Rasmussen
Thurø Rev: Pibeand 29 FU, Krikand 43, Gråand 50 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sanglærke 5 R, Stær 35 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 50 R, Bjergirisk 120 FU. Arne Bruun
Brændegård Sø: Ravn 43 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skålholm: Knopsvane 1 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Vibe 120 R, Storspove 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Strandeng Øst for Nabbe: Hvidklire 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vitsø: Vibe 45 R. Morten Müller


               Stor tornskade fra Gulstav.            Foto: Erik Thomsen

Lørdag den 23. oktober 2010.

Saksenborg, Svendborgsund (16:35 - 15:55): Havørn 2 AD R (Nu dagligt i området!)
Gesinge
: Agerhøne 2 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R
Havn v/Vejlen
: Storspove 28 S
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 22 R
Vornæs Skov: Musvåge 1 R, Fuglekonge 4 R, Blåmejse 6 R, Musvit 8 R, Spætmejse 6 R, Korttået Træløber 1 R, Skovspurv 8 R
Lundeborg (15:00): Silkehale 75 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegårdsøen (10:00-13:00): Knarand 375 R, Krikand 725 R, Havørn 3 R (2 ad og 1 1k), Duehøg 1 FU AD hun, Vandrefalk 1 FU AD han. Henrik Kalckar Hansen
Sommerhusområdet, Fynshoved: Silkehale 60 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Kerteminde: Silkehale 30 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Horseklint: Ederfugl 2300 R, Sortand 150 R. Kirsten Halkjær Lund, Mogens Ribo Petersen
Helnæs Made (16:30-17:45): Sædgås 1 R (Ssp. rossicus), Blisgås 12 R (3 ad + 9 1k), Stor Tornskade 1 R. Martin Søgaard
Egebjerggaard: Fjeldvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Misteldrossel 5 R, Ravn 2 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Gravand 10 R, Pibeand 110 R, Krikand 20 R, Gråand 50 R, Spidsand 20 FU, Strandhjejle 10 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Storspove 46 FU, Engpiber 2 R, Bjergirisk 185 R. Arne Bruun
Keldsnor: Pibesvane 9 AD R, Sangsvane 2 AD FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 38, Fiskehejre 7, Knopsvane 43, Grågås 75 R, Pibeand 24 R, Knarand 290 R, Krikand 320 R, Gråand 85 R, Skeand 195 FU, Taffeland 3 R, Troldand 1 R, Hvinand 8, Stor Skallesluger 29 R, Havørn 3, Duehøg 1 OF, Musvåge 3, Fasan 155, Blishøne 1 R, Vibe 130 R, Hættemåge 39, Gærdesmutte 2, Solsort 4, Musvit 3 R, Skovskade 2, Allike 9, Gråkrage 10, Ravn 4, Stær 75, Skovspurv 13, Bogfinke 4 OF, Grønirisk 2 OF, Grønsisken 13 OF. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 1 FU, Grågås 6 R, Pibeand 12 FU, Krikand 15 FU, Gråand 19 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 88 FU, Troldand 93 FU, Hvinand 9 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 2 FU, Vibe 10 R, Hættemåge 36 R, Stormmåge 32 FU, Sølvmåge 28 R, Svartbag 3 R, Engpiber 7 R, Sjagger 3 OF, Blåmejse 1 R, Allike 80 OF, Råge 2 OF, Sortkrage 3 FU, Gråkrage 8 FU, Ravn 1 OF, Stær 10 OF, Grønirisk 2 OF, Tornirisk/Bjergirisk 20 R. Morten Müller
Fruens Bøge: Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen


             Fuglekongesanger Skallingen d. 22. oktober 2010.

Fredag den 22. oktober 2010.

Siø (15:40): Hjejle 1200 R. Poul Rasmussen
Keldsnor, obs under ringmærkning
(07:30-17:00): Pibesvane 7 R, Hjejle 200 OF (08.10), Bjerglærke 4 S (12.10), Sjagger 100 TF (10.10), Stillits 70 SV (08.40). Hans Rytter, Børge L Rasmussen
Tryggelev Nor/Salme Nor
(15:00-16:45): Knarand 24 R, Spidsand 28 R, Dværgryle 4 R, Skægmejse 2 R. Michael Glentedal
Storeholm, Ristinge (14:30): Vandrefalk 1 R IMM hun. Hans Rytter
Brændegaard Sø: Havørn 1 1K (på øen), Knopsvaner 30 R, Grågås 80 R, Gråand 20 R, Musvåge 5 R (to lyse), Tårnfalk 1 R, Hættemåge 60 R, Vibe 100 R, Krikand 400+ R, Fiskehejre 14 R, Ravn 6 OF, Allike 15 OF, Gråkrage 10 OF. Poul Brugs Rasmussen
Engene-Lundegård Nr. Broby (15:30-15:55): Hættemåge 45 R, Ravn 2 OF, Allike 11 FU, Råge 2 FU, Gråkrage 2 FU, Råge 2 FU, Fiskehejre 1 FU. Leif Kristensen
Stryget ved Brobyværk Kro (16:00): Bjergvipstjert 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU. Leif Kristensen
Espe: Rød Glente 1, Musvåge 1, Tårnfalk 1, Vindrosler 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Boltinge: Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Skaboeshuse (16:30): Silkehale 46 R. Kurt Hansen
Fyns Hoved (11:00-12:30): Lomvie 3 R. Lars Philip Nørtoft
Flyvesandet (15:30-16:45): Nordisk Lappedykker 1 FU (Blev opdaget langt mod øst. Fouragerede stille og roligt mod vest, lige forbi obsposten.). Martin Søgaard

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro) (09:00): Havørn 1 IMM OF (Kredsede over Horseskov, landede senere på Iholm). Peder Rasmussen
Helle Nor: Knopsvane 6. Jacob Sterup
Klise Nor: Skarv 3 R, Knopsvane 2 AD R, Gravand 7 FU, Krikand 2 FU, Gråand 2 R, Troldand 6 FU, Grønbenet Rørhøne 1 1K R, Blishøne 6 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 260 FU, Knarand 20 FU, Taffeland 315 R, Hvidklire 4 R. Jacob Sterup
Ristinge Hale: Rødben 3 R, Blåmejse 4 R, Sortkrage 1 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 FU, Bjergirisk 15 R. Jacob Sterup
Storeholm + Havet omkr. (KA44): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 20 R, Knopsvane 190 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU, Gravand 9 FU, Pibeand 180 FU, Knarand 10 FU, Gråand 140 FU, Spidsand 65 FU, Hvinand 3 R, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 F 1K R, Hjejle 35 R, Strandhjejle 22 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Lille Kobbersneppe 101 FU, Storspove 141 FU, Rørspurv 2 R. Jacob Sterup
Sortemosen: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 1K R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 60 R, Sølvmåge 20 R, Stillits 12 R. Arne Bruun
Bispeenge: Fiskehejre 4 R, Pibeand 11 R, Krikand 14 R, Vibe 43 FU. Gunhild Brink
Mesinge
: Ringdrossel 1 R (Kaldet: hårdt, gentaget tak. . Set i opskræmt flugt (fra markskel). To?). Evald Mehlsen
Stubberup
: Agerhøne 15 FU. Evald Mehlsen
Østergård-Hovedgård
: Grågås 100 OF. Evald Mehlsen
Nørreby, Halsvej
: Hjejle 230 R. Jens Bækkelund


              Silkehaler ved Lundeborg       Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 21. oktober 2010.

Iholm, Svendborgsund (16:50 - ?): Havørn 1 AD R
Saksenborg, Svendborgsund
(16:35 -16:50): Havørn 1 AD R
Iholm, Svendborgsund (12:15): Havørn 2 R
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene (13:00): Havørn 2 OF (over Skolekrogen). Bettina Gerti Groß
Vornæs (16:50): Hjejle 600 OF
Dovns Klint: Rød Glente 1 TF, Ringdue 200 S, Sjagger 400 S, Bogfinke/Kvækerfinke 80 S
Keldsnor
(12:40): Pibesvane 9 R, Sorthovedet måge 1 1K R. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 260 R
Keldsnor, obs. under ringmærkning (09:00-16:00): Rød Glente 1 FU (11.20 og blev set flere gange senere), Sjagger 100 SV, Stillits 80 FU. Børge L Rasmussen
Kædeby: Landsvale 1 OF
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 24 R, Pibeand 110 R, Knarand 12 R, Krikand 120 R, Skeand 16 R, Taffeland 300 R, Troldand 80 R, Blishøne 200 R, Vibe 26 R, Hættemåge 30 R, Gulspurv 2 R
Ristinge Hale
Wilsons Svømmesneppe 1 vdr R . Ole Tonnesen. Læs mere om fundet.
Siø: Grågås 90 FU, Hjejle 200 R
Lundeborg (13:45): Silkehale 30 R . Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 1, Husskade 2, Skovskade 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (08:30-12:30): Grågås 5 SV, Ederfugl 130 V, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 10 SV, Ringdue 1000 SV, Hedelærke 7 SV, Sanglærke 31 SV, Engpiber 5 SV, Silkehale 1 R, Halemejse 15 TF, Blåmejse 30 SV, Allike 2590 SV, Råge 30 SV, Stær 300 SV, Bogfinke 520 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 500 SV, Grønirisk 20 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 90 SV, Tornirisk 5 SV, Bjergirisk 28 SV, Stor Gråsisken 10 SV, Lille Korsnæb 6 SV, Dompap 3 SV, Rørspurv 2 SV . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knudshoved (11:00-13:00): Musvåge 25 V, Fjeldvåge 1 V, Grønspætte 1 R hun, Stenpikker 1 R, Allike 1200 NV, Grønsisken 550 V. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Tåsinge
: Skarv 23 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 90 R, Grågås 82 R, Gravand 22 R, Pibeand 64 R, Krikand 11 R, Gråand 70 R, Spidsand 25 R, Toppet Skallesluger 12 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R, Agerhøne 3 R, Fasan 3 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 18 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Storspove 3 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 9 R, Ringdue 14 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 4 R, Allike 200 R, Råge 70 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 30 R, Stær 100 R, Bogfinke 30 R, Stillits 10 R, Bjergirisk 101 R, Gulspurv 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(09:00 - 16:00) : Jernspurv 1 RI, Rødhals 9 RI, Sangdrossel 3 RI, Munk 1 F RI, Gransanger 3 RI, Blåmejse 1 M RI, Bogfinke 1 F RI, Grønsisken 2 RI, Dompap 3 M RI.   24 fugle fordelt på 9 arter. Efterårstotal: 4111. Årstotal 4639. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Keldsnor:
Sangsvane 2 V, Grågås 150 V, Bramgås 85 V, Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 FU, Ringdue 360 SV, Sanglærke 35 SV, Landsvale 2 FU, Sjagger 100 SV, Skovspurv 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 25 S, Stillits 80 , Kernebider 2 S, Gulspurv 1 R. Børge L Rasmussen
Keldsnor:
Skarv, Mellemskarv (sinensis) 320 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Pibesvane 9 AD R, Sangsvane 2 AD R, Grågås 85 R, Bramgås 160 S, Pibeand 45 R, Krikand 15 R, Gråand 8 R, Skeand 7 R, Vibe 55 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 2 R, Sorthovedet Måge 1 1K R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 36 R, , Gråkrage 7 R, Bjergirisk 60 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 42 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 19 R, Grågås 420 R, Pibeand 170 R, Knarand 66 R, Krikand 95 R, Gråand 60 R, Spidsand 8 R, Skeand 30 R, Taffeland 410 R, Troldand 70 R, Bjergand 6 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Blishøne 510 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 170 R, Svartbag 31 R, Allike 350 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn
: Hjejle 132 R. Ole Goldschmidt
Kølstrup
: Toppet Lappedykker 2 ODR FU, Tårnfalk 1 M AD FU. Evald Mehlsen
Helnæs Made
: Grågås 110 R S, Vibe 90 R, Musvit 25 S, Allike 200 T, Sortkrage 4 FU, Stær 250 FU. Kirsten Pedersen
Bogense
: Grågås 10 OF, Spurvehøg 1 FU, Bjergvipstjert 1 T ( Ved sommerhusene på Bro Strand), Rødhals 2 R, Solsort 2 R. Claus Barnewitz
Gyldensten Gods: Bramgås 60 FU (Mark over for Tyskerladen). Jens Bækkelund


            Høgesangeren fra Golfbanen Rømø

Onsdag den 20. oktober 2010.

Keldsnor (07:00-15:00): Vandrefalk 1 OF AD. Børge L Rasmussen
Gulstav
: Stor Tornskade 1 RI. Børge L Rasmussen
Ollerup
(14:00): Agerhøne 7 R. Lilly Sørensen
Lundeborg
: Gråspurve/Skovspurve 50 FU. Poul Rasmussen
Sønderhjørne
(07:15-11:00): Toppet Lappedykker 1 V, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Skarv 10 SV, Grågås 7 SV, Ederfugl 820 SØ, Sortand 7 SØ, Toppet Skallesluger 8 SØ, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 4 SV, Vandrefalk 1 SV AD kl. 08:15, Sanglærke 7 SV, Engpiber 2 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Vindrossel 2 SV, Blåmejse 25 TF, Allike 2180 SV, Råge 14 SV, Stær 330 SV, Bogfinke 160 SV Bog/Kvækerfinke, Grønirisk 30 SV, Grønsisken 20 SV, Tornirisk 5 SV, Bjergirisk 10 SV, Hare 1 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vejsnæs Nakke (10:10-10:40): Nordisk Lappedykker 1 R (På havet lige ud for P-plads ved Sjoen. Var kortvarigt oppe at flyve -ellers havde jeg næppe fundet den i bølgerne.). Lars Tom-Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Caroline Amalielund
: Skarv 1 R, Gråand 45 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 4 R, Hættemåge 67 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 4 R, Husskade 1 R, Allike 20 R, Råge 20 R, Bogfinke 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø Rev
: Pibeand 10 R, Krikand 25 R, Grønirisk 65 R, Stillits 6 R, Bjergirisk 25 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 50 R, Dompap 4 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 15:00): Musvåge 2 RI, Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 4 RI, Munk 2 RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 5 RI, Blåmejse 3 RI, Stor Tornskade 1 RI, Dompap 1 F 2K R.   21 fugle fordelt på 8 arter. Efterårstotal: 4087. Årstotal 4615. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Keldsnor
: Musvåge 1 TF, Vandrefalk 1 AD OF, Halemejse 9 FU, Blåmejse 25 , Skovskade 4 OF, Gråkrage 13 FU, Stillits 20 OF, Grønsisken 15 FU, Lille Gråsisken 1 R, Dompap 2 KA, Kernebider 1 OF. Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Gråsten Nor
: Fiskehejre 3 T, Grågås 41 OF, Bramgås 17 Ø, Spurvehøg 5 T, Fjeldvåge 1 OF, Ringdue 220 T, Sanglærke 4 T, Landsvale 2 T, Engpiber 13 T, Skærpiber 2 T, Hvid Vipstjert 16 T, Sjagger 6 T, Blåmejse 9 T, Husskade 2 OF, Allike 30 T, Sortkrage 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 510 T, Grønirisk 24 T, Stillits 1 T, Grønsisken 115 T, Tornirisk 21 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 T, Lille Korsnæb 2 T, Rørspurv 12 T. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Nordisk Lappedykker 1 R, Ederfugl 800 R, Spurvehøg 2 V, Hvid Vipstjert 3 R, Vindrossel 4 T, Tornirisk 5 R. Lars Tom-Petersen


             Fuglekongesanger ringmærket d. 18. oktober 2010 på Keldsnor Fuglestation af Børge L Rasmussen og Jacob Sterup. Foto: Jacob Sterup

Tirsdag den 19. oktober 2010.

Trappebækken, Svendborg (10:00): Vandstær 1 R. Steen Winkel
Nørreballe Nor, P-pladsen (15:30-15:45): Rødhovedet And 1 R han (Sammen m. Taffelænderne). Søren Bøgelund
Tange å: Husskade 2 R, Dompap 2 R, Gråkrage 1 FU (Dropped valnød fra stor højde). Poul Brugs Rasmussen
Espe: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 1, Musvåge 2, Duehøg 1, Misteldrossel 1, Bramgås 17. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (07:15-11:30): Toppet Lappedykker 1 V, Ederfugl 240 T, Sortand 9 SØ, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 2 SV, Hedelærke 7 SV, Sanglærke 21 SV, Engpiber 11 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Sangdrossel 2 SV, Blåmejse 50 SV, Allike 720 SV, Råge 32 SV, Ravn 2 R, Stær 330 SV, Bogfinke 70 SV, Kvækerfinke 100 TF, Grønirisk 40 SV, Grønsisken 10 SV, Stor Gråsisken 2 SV . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (15:15-16:45): Hjejle 465 R. Niels Bomholt
Halen Helnæs (13:40-14:25): Hjejle 370 R. Niels Bomholt
Maden Helnæs (11:00-13:30): Krikand 158 R. Niels Bomholt
Knudshoved (08:45-11:30): Musvåge 82 V, Fjeldvåge 1 V, Grønspætte 2 R, Skægmejse 1 R han, Allike 672 V, Bjergirisk 250 V. Kurt Hansen
Fællesstrand, Fynshoved (16:15-17:45): Strandhjejle 23 R, Islandsk Ryle 21 R. Mogens Ribo Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Anslået tal Hjejle 2000 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 16:00): Gærdesmutte 1 1K RI, Sangdrossel 1 1K RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 F 1K RI, Grønsisken 1 F 1K RI, Dompap 2 RI.   7 fugle fordelt på 7 arter. Efterårstotal: 4071. Årstotal 4594. Keldsnor Fuglestation ved Anders Odd Wulff Nielsen, Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 2 R, Mindst 3 var ringmærket Skarv 78 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 OF, Sangsvane 2 R, Grågås 7 R, Bramgås 1 R, Pibeand 118 R, Krikand 20 R, Spidsand 1 F R, Troldand 17 R, Spurvehøg 1 T, Vibe 1 R, Sortklire 2 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 19 R, Ringdue 20 TF, Sanglærke 13 S, Engpiber 3 R, Sangdrossel 2 R, Halemejse 5 R, Skovskade 1 OF, Gråkrage 14 R, Stær 50 R, Bogfinke 20 S, Stillits 90 OF, Grønsisken 10 R, Bjergirisk 86 R, Dompap 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fakkebjerg
: Musvåge 2 SV, Tårnfalk 1 FU. Arne Bruun
Klise Nor
: Spurvehøg 2 N, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 5 S, Allike 7 S. Arne Bruun
Søgård Mose
: Grågås 570 FU, Bramgås 9 FU, Pibeand 40 R, Krikand 75 R, Skeand 1 R, Almindelig Ryle 25 R, Sortklire 11 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor
: Rødhovedet And 1 R. Søren Bøgelund
Nevre Strand
: Grågås 350 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Toppet Lappedykker 6 R, Ederfugl 1000 R, Sortand 19 R, Toppet Skallesluger 1 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Misteldrossel 13 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 7 R, Halemejse 5 R, Blåmejse 27, Husskade 1 R, Stær 110 V, Gråspurv 5 R, Bogfinke 150 R, Kvækerfinke 20 R, Grønsisken 18 V, Tornirisk 1 T, Bjergirisk 12 V, Gulspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø:Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 15 R, Pibeand 25 R, Krikand 10 R, Skeand 4 R, Taffeland 65 R, Troldand 75 R, Hvinand 2 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 10 R, Sortkrage 1 R. Lars Tom-Petersen
Knudshoved Færgehavn: Lomvie 1 SV, Grønspætte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 3 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skærpiber 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Jernspurv 1 R, Munk 1 M R, Fuglekonge 2 R, Sortkrage 1 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 6 R, Pibeand 38 R, Krikand 28 R, Taffeland 12 R, Troldand 86 R, Bjergirisk 110 R. Kristoffer Hansen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 6 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 260 R, Bramgås 2 R, Pibeand 133 FU, Krikand 75 FU, Spidsand 3 R, Taffeland 50 R, Troldand 300 R, Bjergand 20 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 465 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 31 FU, Sortklire 5 FU, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 30 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 5 R, Engpiber 4 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 3 FU, Stær 10 R, Tornirisk 15 R. Niels Bomholt
Helnæs Fyr og havet ud for: Skarv 1 OF, Ederfugl 46 T, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 3 TF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Musvit 1 R, Allike 35 TF, Stær 22 SV, Gråspurv 7 R, Skovspurv 1 R, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt
Helnæs Made: Skarv 12 R, Fiskehejre 2 , Knopsvane 2 R, Grågås 1 R, Pibeand 97 R, Knarand 2 R, Krikand 158 R, Skeand 4 R, Spurvehøg 1 SØ, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 39 OF, Vibe 74 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 1 R, Hættemåge 41 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 4 R, Engpiber 6 R, Musvit 1 R, Husskade 1 FU, Råge 9 OF, Gråkrage 14 R, Stær 50 FU, Grønirisk 4 FU, Stillits 1 FU, Bjergirisk 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt,
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 32 FU, Gravand 2 R, Pibeand 117 FU, Blishøne 440 FU, Hjejle 370 R, Almindelig Ryle 24 FU, Storspove 8 FU, Hættemåge 70 FU, Jernspurv 1 R, Gråkrage 1 R, Stær 70 FU, Bjergirisk 25 FU, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt


                Fjeldvåge mobbet af krager. Foto: Bent Staugaard

Mandag den 18. oktober 2010.

Svendborgsund: Havørn 1 OF AD. Peder Rasmussen
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene
(07:45): Havørn 1 OF (fra skoven mod bugten/ havn). Bettina Gerti Groß
Keldsnor Fuglestation
(08:30):
Fuglekongesanger 1 RI. Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Lundeborg (08:30): Grønirisk 40 FU, Hvid vipstjert 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Østerø: Fjeldvåge 1 (mobbet af 5 Krager), Bjergirisk 600, Dobbeltbekkasin 1, Hvidklire 1, Fiskehejre 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (07:15-11:00): Bjergand 4 SØ, Ederfugl 900 T, Sortand 10 V, Hvinand 4 V, Toppet Skallesluger 4 V, Hedelærke 4 SV, Sanglærke 3 SV, Engpiber 8 SV, Sangdrossel 2 SV, Misteldrossel 2 SV, Allike 2500 SV, Råge 40 SV, Ravn 2 R, Stær 480 SV, Bogfinke 300 SV, Kvækerfinke 1030 SV, Grønirisk 90 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 50 SV, Tornirisk 10 SV, Stor Gråsisken 18 SV, Lille Korsnæb 2 SV, Gulspurv 15 SV, Rørspurv 2 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Brandsø, Lillebælt (10:00-14:00): Havørn 1 OF. Jesper Nabbegaard Christensen, Jens Christensen
Vestermaden, Mesinge: Stillits 40 R. Ole Reuther
Ålebæk: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund ved Iholm: Havørn 1 AD OF (fulgte stranden langs Tankefuld Skov). Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:15 - 16:15): Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 4 RI, Solsort 1 RI, Munk 1 RI,
Fuglekongesanger 1 RI, Gransanger 4 RI, Fuglekonge 11 RI, Halemejse 2 RI, Blåmejse 1 RI, Grønirisk 2 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 1 RI, Dompap 1 RI, Rørspurv 1 RI.   33 fugle fordelt på 14 arter. Efterårstotal: 4064. Årstotal 4587. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Keldsnor (07:15 - 16:15): Skarv 37 V, Grågås 250 TI R, Spurvehøg 3 S, Musvåge 1 FU, Engpiber 5 FU, Sjagger 35 S, Halemejse 11 FU, Allike 150 TF, Gråkrage 8 OF, Grønsisken 40 S. Jacob Sterup, Børge L Rasmussen.

Stegø Mølle: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


                  På vej til fællestramp på Mandø. Det blev aflyst fordi træffet ville finde Hedepiber på Skallingen!

Søndag den 17. oktober 2010.

Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene (9.30 og 13.30): Havørn 1 (Set to gange - Havørn på fisketur ved bundgarnene). Bettina Gerti Groß
Gulstav, Sydlangeland, obs u. ringmærkning
(07:00-18:30): Dobbeltbekkasin 2 OF (16.25), Huldue 1 V, Ringdue 1150 S (50/50 kl. 8.55 + 9.30), Grønsisken 650 S (5 flokke). Børge L Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30-18:30): Træløber 1 RI, Lille Gråsisken 4 RI. Hans Rytter, Børge L Rasmussen
Espe
: Musvåge 5, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
: Musvåge 27, Duehøg 1, Stor Skallesluger 4, Grågås 500, Vibe 250, Stær 200, Fiskehejre 15, Knopsvane 40. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(10:30-12:30): Grågås 550 R, Knarand 350 R, Krikand 200 R, Skeand 130 R, Havørn 1 R JUV, Fiskeørn 1 FU, Ravn 10 R (Min.). Leif Bisschop-Larsen
Sønderhjørne (07:15-12:00): Gråstrubet Lappedykker 2 V, Skarv 45 SV, Ederfugl 50 T, Sortand 3 V, Fløjlsand 1 V, Blå Kærhøg 1 SV Br, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 61 SV, Fjeldvåge 1 SV, Huldue 6 SV, Ringdue 2160 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 48 SV, Landsvale 4 SV, Engpiber 5 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Vindrossel 2 SV, Gransanger 3 R, Blåmejse 95 SV, Skovskade 5 TF, Allike 2800 SV, Råge 30 SV, Stær 970 SV, Bogfinke 90 SV, Kvækerfinke 710 SV, Grønirisk 40 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 25 SV, Tornirisk 25 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Lille Korsnæb 6 R, Dompap 2 SV, Kernebider 2 SV, Rørspurv 20 SV, Marsvin 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved Færgehavn (09:30-12:00): Bjergirisk 150 FU Søren L. Rasmussen
Vitsø
(09:00-16:34): Havørn 2 R, Blå Kærhøg 1 FU, Dobbeltbekkasin 23 R, Hedelærke 23 NV, Sanglærke 83 NV, Allike 720 R, Sortkrage 4 FU. Morten Müller
Siø
: Hjejle 1820 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor
: Rødhovedet And 1 R. Arne Bruun
Knudshoved
(11:30-12:30): Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergvipstjert 1 V, Bjergirisk 125 R. Kurt Hansen
Knudshoved (09:30-12:00): Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergirisk 150 R. Søren L. Rasmussen
Ølundgårds inddæmning (09:30-11:00): Grågås 960 R, Vandrefalk 2 FU AD (Slog alm. ryle), Stor Regnspove 90 R. Anders Vedel
Hofmansgave (12:45-13:15): Vandrefalk 2 R. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skov ved Ny Nyby: Silkehale 2 R Ø. Arne Bruun
Siø
: Hjejle 1820 R, Vibe 350 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:30-09:30): Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 8 RI, Rødhals 15 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 10 RI, Fuglekonge 11 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Træløber 1 RI, Skovspurv 1 RI, Bogfinke 2 RI, ,Stillits 1 RI, Grønsisken 1 RI, Stor Gråsisken 2 RI, Lille Gråsisken 4 RI, Dompap 3 RI, Rørspurv 1 RI.   73 fugle fordelt på 18 arter. Efterårstotal: 4031. Årstotal 4554. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen, Hans Rytter
Nørreballe Nor
: Rødhovedet And 1 M R (Oppe i NV-hjørnet udfor det lille hus). Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 90 R, Spidsand 40 R, Vandrikse 1 R. Arne Bruun
Vitsø: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 4 OF, Grågås 2 R, Pibeand 38 FU, Krikand 30 FU, Gråand 35 FU, Skeand 5 FU, Taffeland 60 FU, Troldand 67 FU, Hvinand 29 FU, Musvåge 3 V, Blishøne 8 FU, Hættemåge 210 FU, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 25 R, Ringdue 43 V, Stor Flagspætte 1 OF, Sjagger 2 OF. Morten Müller
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 30 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 57 , Grågås 550 R, Bramgås 9 R, Pibeand 40 R, Knarand 350 R, Krikand 200 R, Gråand 80 R, Skeand 130 R, Stor Skallesluger 11 R, Havørn 1 JUV OF, Fiskeørn 1 R, Blishøne 30 R, Vibe 220 R, Hættemåge 180 R, Ravn 10 RLeif Bisschop-Larsen
Odense: Sjagger 4 R. Per Damsgaard-Sørensen
Hofmansgave: Vandrefalk 2 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 960 R, Bramgås 176 R, slog alm. ryle Vandrefalk 2 FU, Storspove 90 R. Anders Vedel
Knudshoved Færgehavn: Dobbeltbekkasin 1 R, Bjergirisk 150 FU. Søren Louis Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg: Sangsvane 8 R NAT (4ad + 4juv), Grågås 500 R NAT. Kirsten Pedersen
Gyldensten Gods: Blisgås 54 FU, Grågås 1720 FU, Bramgås 79 FU. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Pibeand 11 FU, Musvåge 2 R, Isfugl 1 FU, Halemejse 10 FU. Jens Bækkelund


                 Fuglekonge Sønderstrand Rømø

Lørdag den 16. oktober 2010.

Bækkehave, Tåsinge (09:00): Hjejle 800 OF
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene (15:30 -17:00, 17:15): Havørn (adult/ flot hvid hale!) kom fra bugten/havn og gik ned cirka ved dammen i skoven) - 18:00 2 stk gik ned i Skolekrogen. Bettina Gerti Groß

Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene (08:10): Havørn (adult) mod Skolekrogen. Bettina Gerti Groß
Tryggelev Nor, Sydlangeland, FVF Arbejdsgruppe (10:00-15:00): Blisgås 5 OF, Grågås 1125 R (Inkl. på tilliggende marker), Knarand 101 FU, Spidsand 78 FU, Rød Glente 1 FU (14.15), Rød Glente 1 FU (11.35), Dobbeltbekkasin 2 FU, Stenpikker 1 R, Bjergirisk 100 FU. Børge L Rasmussen m.fl.
Nørreballe Nor, Sydlangeland, (08:00-09:00): Krikand 171 R, Skeand 27 R, Rødhovedet And 1 R, Taffeland 540 R. Børge L Rasmussen m.fl.
Nørreballe Nor (10:45-13:30): Rødhovedet And 1 R AD han. Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Nørreballe Nor (17:50-18:10): Rødhovedet And 1 R han (I en flok af taffelænder. Ve.del af nordlig ø i noret.). Poul Pedersen, Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Havørne 4 R ( 2 AD + 2 JUV). Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø (07:35-11:45): Knarand 320 R, Krikand 180 R, Skeand 90 R, Havørn 4 R, Fiskeørn 1 OF, Ravn 20 R. Gunnar Jørgensen
Wedellsborg (10:30-11:00): Grågås 1000 FU (plus), Havørn 1 FU JUV (Slog forgæves efter gråænder). Dorthe, Agnes og Ib, Peter Hvenegaard
Husby Kirke (08:45): Lærkefalk 1 Ø. Mads Syndergaard

Vigelsø (11:30): Havørn 1 FU IMM (Set fra Kærby Fed). Anders Vedel
Kærby Fed: Hjejle 500 R (På marker op til Kertemindevej). Anders Vedel
Dræby Fed: Hjejle 300 OF. Anders Vedel

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 35 R, Skarv 4, Fiskehejre 3, Knopsvane 46, Grågås 665, Pibeand 24 R, Knarand 320 R, Krikand 180 R, Gråand 22 R, Skeand 90 R, Troldand 18 R, Hvinand 1 M R, Havørn 4, Spurvehøg 4 OF, Musvåge 17, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 85, Vibe 75 R, Hættemåge 105, Svartbag 2, Ringdue 8 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 9, Vindrossel 1 OF, Gransanger 1 OF, Blåmejse 3 FU, Musvit 3, Spætmejse 2 R HØ, Skovskade 5 OF, Allike 11, Gråkrage 18, Ravn 20, Stær 55 OF, Skovspurv 9 R, Bogfinke 8, Grønirisk 9 OF, Stillits 2 OF, Grønsisken 35 OF, Rørspurv 2. Gunnar Jørgensen
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 M AD R (Rødhovedet And er observeret med scop blandt en flok Taffelænder kl.11:05 i fuld sollys. Observationen er i fuld overensstemmelse med beskrivelsen i "Fugle i Felten". Jan Bøhrk, Laila Bøhrk
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 M R. Kisten Pedersen
Dalum: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Dybmose: Hjejle 4 OF. Svend Aage Linderström
Fænø: Gråkrage 4 R. Svend Aage Linderström
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sangdrossel 1 R, Spætmejse 3 R, Træløber 1 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Nr. Aaby: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 14 R, Gråand 16 R, Taffeland 6 R, Troldand 28 R. Svend Aage Linderström
Stængholm Enge: Hjejle 500 R. Anders Vedel
Dræby Fed: Hjejle 300 OF Anders Vedel
Vigelsø: Havørn 1 IMM FU Anders Vedel


                  Stor tornskade trækforsøgende og siden rast

Fredag den 15. oktober 2010.

Bækkehave: Havørn 2 (Kom fra Vornæs Skov og fløj i retning af Iholm, ret højt og meget tæt sammen (et par meter).), Bramgås 240 V (60 + 60 + 120), Musvåge 4, Sangsvane 1 V. Bent Staugaard
Bækkehave Tåsinge
(09:40): Hjejle 1200 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Vejlen og Noret, Tåsinge (11:00-12:40): Grågås 600 R, Troldand 1100 R, Havørn 2 (Fløj over området i 1½ time), Musvåge 139 V, Fjeldvåge 1 R, Hjejle 1100 (800 R, 300 NV), Sanglærke 55 R, Stær 515 R. Niels Andersen
Siø:Tårnfalk 1 R, Hjejle 400 R. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon
Dovns klint (07:30-11:00): Blisgås 3 SV, Rød Glente 3 S, Blå Kærhøg 1 T han, Spurvehøg 21 S, Fjeldvåge 1 S, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S, Dobbeltbekkasin 4 T, Huldue 14 S, Ringdue 31000 S, Hedelærke 4 T, Bjergvipstjert 2 S, Misteldrossel 12 T, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 11 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 1340 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Musvåge 12 V, Fjeldvåge 2 V, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 1K S. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon
Hesselbjerg: Rød Glente 1 FU. Erik Ehmsen, Erhardt Ecklon
Nørreballe Nor:Sangsvane 1 R, Rød Glente 1 V, Spurvehøg 1 S, Musvåge 110 V, Sanglærke 1 KA,
Sandholt (08:30): Grønsisken 5 FU, Spætmejse 1 FU, Musvåge 2 FU/R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 R. Leif Kristensen
Faaborg (11:00-14:00): Musvåge 921 SV. Dorthe, Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (07:00-11:30): Skarv 12 SV, Fiskehejre 4 SV, Sangsvane 1 N, Grågås 4 T, Bramgås 78 V, Gråand 3 SØ, Ederfugl 170 V, Hvinand 7 SØ, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 60 SV, Hjejle 1 SV, Vibe 112 T, Huldue 1 SV, Ringdue 1700 SV, Natugle 1 R, Hedelærke 11 SV, Sanglærke 107 SV, Landsvale 9 SV, Skovpiber 1 SV, Engpiber 7 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Ringdrossel 1 R 1 k han, Sjagger 1 TF, Sangdrossel 3 SV, Vindrossel 3 SV, Gransanger 1 FOU, Blåmejse 190 SV, Skovskade 5 TF, Allike 1180 SV, Råge 14 SV, Stær 470 SV, Bogfinke 600 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 465 SV , Grønirisk 20 SV, Grønsisken 100 SV, Tornirisk 45 SV, Bjergirisk 11 SV, Stor Gråsisken 16 SV, Rørspurv 18 SV, Dværgflagermus 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Knudshoved (11:00-14:30): Skarv 1200 R, Rød Glente 2 SV, Blå Kærhøg 1 V (Brun), Musvåge 432 SV, Grønspætte 2 R. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge (08:00): Agerhøne 7 R. Ole Reuther
Husby Strand / Wedellsborg (09:20-09:35): Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 R AD han. Frits Thomsen
Bogense (12:06): Havørn 2 R (1 AD, 1 3K+. Kredsede over byen.). Søren Gjaldbæk
Næråstrand ved møllen (11:20): Toppet Lappedykker 96 R, Grågås 500 R, Toppet Skallesluger 100 R (Min.), Dværgfalk 1 S hun. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (07:30-10:30): Strandhjejle 13 Ø, Dobbeltbekkasin 1 OF, Fjordterne 1 V 1K, Grønspætte 1 R (Måske 2), Stor Flagspætte 11 R, Sanglærke 61 T, Silkehale 1 OF, Misteldrossel 1 R, Fuglekonge 160 R, Topmejse 15 R, Korttået Træløber 7 R, Ravn 2 R, Gråsisken 38 V, Lille Korsnæb 14 R, Dompap 15 T, Laplandsværling 1 R, Gulspurv 42 R. Søren Gjaldbæk
Næråstrand: Pibeand 180 R, Gråand 530 R, Toppet Skallesluger 129 R, Vandrefalk 1 R AD, Strandhjejle 7 R, Almindelig Ryle 1200 R, Stor Regnspove 240 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Assistens Kirkegård (Svendborg): Solsort 12 R, Fuglekonge 20 R, Blåmejse 1 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 10 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lystbådehavnen - Svbg.: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Gråand 18 R, Blishøne 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 9 R, Klippedue/Tamdue 10 OF, Ringdue 1 OF, Musvit 2 R, Allike 6 OF, Bogfinke 5 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 12, Skarv 1, Fiskehejre 8, Knopsvane 6, Grågås 600 FU, Bramgås 220 VSV, Knortegås 2, Krikand 55, Gråand 15, Taffeland 25 R, Troldand 1100 R, Havørn 2 OF, Spurvehøg 3, Musvåge 137 V, Fjeldvåge 1 R, Vandrikse 3 , Blishøne 10, Hjejle 1100, Vibe 62 FU, Hættemåge 50, Stormmåge 3, Ringdue 20, Stor Flagspætte 1, Sanglærke 45 FU, Stær 510. Niels Andersen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:30-09:30): Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 2 RI, Havesanger 1 RI, Gransanger 5 RI, Fuglekonge 17 RI, Musvit 1 RI, Rørspurv 1 RI.   29 fugle fordelt på 7 arter. Efterårstotal: 3.856. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 42 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 32 R, Knopsvane 23 R, Grågås 185 R, Pibeand 115 R, Knarand 28 R, Krikand 152 R, Gråand 48 R, Spidsand 9 R, Skeand 36 R, Taffeland 930 R, Troldand 442 R, Bjergand 4 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 1K R, Blishøne 415 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 130 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 30 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 300 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 24 R, Grågås 160 R, Pibeand 145 R, Knarand 156 R, Krikand 43 R, Gråand 170 R, Spidsand 85 R, Skeand 39 R, Taffeland 340 R, Troldand 26 R, Hvinand 9 R, Musvåge 2 R, Vandrikse 9 R, Blishøne 635 R, Vibe 45 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Gærdesmutte 2 R, Fuglekonge 30 R, Skægmejse 3 R, Allike 600 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Grågås 930 R, Bramgås 39 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Rød Glente 1 V, Blå Kærhøg 2, Musvåge 50, Fjeldvåge 5 NV, Vandrefalk 1 OF. Morten Müller
Svanninge: Grågås 170 SV (130+40). Jacob Sterup
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 53 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 55 SV, Pibeand 21 R, Gråand 108 R, Taffeland 5 R, Troldand 61 R, Musvåge 5 SV, Rødben 4 R, Hvidklire 7 R, Gråkrage 5 R. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensten Gods, Inddæmningen:Grågås 850 FU. Jens Bækkelund

               Dagens ornitter på Dovns Klint med den stadig rygende Lisco Gloria i baggrunden. Fra venstre Erik Ehmsen [EEH], Frank Jensen-Hammer [FJH] , Søren Bøgelund [SØB], Ella Mikkelsens skop [ELM]. Ella havde sidste dag på KNF!


                Uge 41 var musvågeugen!

Torsdag den 14. oktober 2010.

Taasinge flyveplads: Blå kærhøg 1 FU (Brun), Sanglærke 55 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Bækkehave
: Hjejle 600 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Horsekov
(09:10): Havørn 1 R. Poul Rasmussen
Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene
(07:25): Havørn 2 OF. (flyvende fra Vornæs Havn/bugt mod skoven). Bettina Gerti Groß
Dovns Klint (07:15-15:00): Ederfugl 2800 V, Rød Glente 2 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 69 S, Musvåge 203 SV, Fjeldvåge 3 S, Dværgmåge 2 V, Huldue 3 S, Bjergvipstjert 2 S, Skovskade 12 R. Ella Mikkelsen
Lundeborg: Stær 100 FU (På hyldebærbuske). Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 3 V. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg (17:30-17:35): Fjeldvåge 1 NØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Skt. Klemens (08:15): Havørn 1 OF JUV (Kredsede nogle minutter over området, mobbet af kragefugle). Kell Grønborg
Skaboeshuse (15:00): Hjejle 150 R, Grønspætte 1 R han. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bissebjerg - Tåsinge: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 R. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Fiskehejre 4 R, Grågås 550 R, Krikand 50 R, Gråand 45 R, Hjejle 75 R, Vibe 55 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Stær 30 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 43 R, Pibeand 65 FU, Krikand 30 R, Spidsand 6 FU, Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 1 OF, Strandhjejle 12 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 57 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 145 R. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 14 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Knarand 2 R, Troldand 1200 R, Hvinand 7 R, Musvåge 1 R, Hjejle 300 OF, Hvidklire 2 FU, Ringdue 1000 OF, Skovskade 2 OF. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00-09:00):  Munk 1 RI, Gransanger 3 RI, Dompap 1 RI.    5 fugle fordelt på 3 arter. Efterårstotal: 3.827. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Vitsø:Blå Kærhøg 1 1K NV, Spurvehøg 15 , Musvåge 305 , Fjeldvåge 3 NV. Morten Müller
Vitsø Grund m.m.: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 50 SØ, Grågås 2 OF, Ederfugl 610 FU, Sortand 14 FU, Vibe 2 NV, Dobbeltbekkasin 6 OF, Sølvmåge 70 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 3 OF, Allike 160 V. Morten Müller
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 3 FU, Gråand 4, Toppet Skallesluger 5 FU, Hættemåge 350 R, Sølvmåge 2 FU, Svartbag 2 FU + Spættet sæl 1 R. Børge L Rasmussen
Småstenskrog: Blå Kærhøg 1 BR R, Sanglærke 3 R V, Engpiber 13 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 4 R. Kristoffer Hansen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Krikand 68, Gråand 17 R, Atlingand 18 R, Skeand 14 FU, Taffeland 4 R, Blishøne 41 FU. Kirsten Pedersen


                 Havørn forsøgte at presse en fugl (Blishøne?), men uden succes i dag

Onsdag den 13. oktober 2010.

Iholm, Svendborgsund (16:45 - 15:45): Havørn 1 AD FU
Dovns Klint
(07:15-14:00): Bramgås 2140 SV, Ederfugl 2800 V, Rød Glente 37 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 46 S, Musvåge 1587 T, Fjeldvåge 2 S, Dværgmåge 1 V, Huldue 9 S, Ringdue 8600 S, Landsvale 160 S, Bjergvipstjert 1 S, Misteldrossel 3 S, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 23 TF, Stillits 26 S, Lille Korsnæb 11 S. Ella Mikkelsen
Østerhuse, Lohals
(09:30-15:50): Rød Glente 3 TI, Spurvehøg 37 TI, Musvåge 2222 TI, Fjeldvåge 4 TI. Jan Holm Jensen
Lundeborg
: Grågås 28 S (09:30), 60 S (14:15), Grønirisk 35 FU, Stillits 15 FU, Stær 25 FU, Solsort 15 FU, Gulspurv 6 FU, Skovspurv 40 FU. Poul Brugs Rasmussen
Fredskovvej, Oure
(07:57-08:05): Grønspætte 1 FU (+kaldende). Børge L Rasmussen
Langelandssund, mellem Lundeborg og Elsehoved (09:30-18:00): Ederfugl 1350 R (Blev indtil ca. kl. 16 udsat for konstant jagen frem og tilbage og skydning fra båd/motorsejler med 5 personer). Børge L Rasmussen
Sundet, Faaborg (08:30): Burfugl 1 R (Chilensk pibeand). Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (07:00-14:30): Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 10 SV, Blisgås 11 SV, Grågås 7 SV, Bramgås 13 SV, Ederfugl 100 V, Sortand 1 SØ, Fløjlsand 2 V, Toppet Skallesluger 9 T, Rød Glente 6 SV, Spurvehøg 8 SV, Musvåge 1900 SV Horne Land-Faaborg 16:24, Fjeldvåge 1 SV, Vandrefalk 1 SV AD kl. 12:50, Dværgmåge 2 SØ 1 k, Huldue 2 SV, Ringdue 300 SV, Natugle 1 FU, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 90 SV, Landsvale 2 SV, Engpiber 8 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Rødhals 5 R, Sjagger 10 TF, Sangdrossel 10 SV, Vindrossel 7 SV, Halemejse 10 TF, Blåmejse 70 SV, Skovskade 10 TF, Allike 3000 SV, Råge 70 SV, Ravn 2 R, Stær 1500 SV, Bogfinke 1500 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 200 SV, Grønirisk 10 SV, Stillits 35 SV, Grønsisken 30 SV, Tornirisk 50 SV, Stor Gråsisken 7 SV, Lille Korsnæb 12 SV, Dompap 4 SV, Rørspurv 20 SV, Marsvin 2 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nyborg, Motorvej E20, 1 km V for afkørsel Nyborg Ø (12:30): Musvåge 120 T (Minimumsantal samlet for 2 skruer, 1 højt og 1 lavt over motorvej). Ole H. Scharff
Skaboeshuse (13:45-15:15): Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 52 V, Musvåge 2572 SV (Kl. 1415 en skrude med 642 musvåger der indtrak fra Reersø), Fjeldvåge 10 SV. Kurt Hansen
Sprogø (13:45): Musvåge 140 T (I skrue. Set fra IC 3 tog.). Jens Kristian Holm
Føns Vang (16:45-17:30): Dværgfalk 1 R. Kirsten Pedersen
Føns Vang (13:30-14:15): Sorthalset Lappedykker 4 R, Knarand 8 R. Kirsten Pedersen
Faurskov, Hårevej (11:15): Misteldrossel 1 R, Ravn 2 R. Frits Thomsen
Husby Strand / Wedellsborg (09:40-10:50): Blisgås 6 R, Grågås 750 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Dobbeltbekkasin 3 FU. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 10:30):  Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 3 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 2 RI, Gransanger 25 RI, Fuglekonge 12 RI, Grønirisk  1 RI.    56 fugle fordelt på 9 arter. Efterårstotal: 3.822. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Østerhuse, Lohals
: Rød Glente 3 TI, Spurvehøg 37 TI, Musvåge 2222 TI, Fjeldvåge 4 TI. Jan Holm Jensen
Vester Skerninge: Kloakoverløbsbassin ved Miljø og teknik Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Fredskov (Præsteskov): Grågås 21 SV, Spurvehøg 2 TI, Grønspætte 3, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 RI, Gransanger 1 RI, Halemejse 14 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 3 FU, Skovspurv 3 FU, Grønsisken 30 SV. Børge L Rasmussen
Langelandssund u.f. Lundeborg-Elsehoved: Toppet Lappedykker 23 FU, Skarv 7 FU, Grågås 61 S, Ederfugl 1350 R, Toppet Skallesluger 32 FU, Hættemåge 27 FU, Sølvmåge 9 FU, Svartbag 2 R. Børge L Rasmussen
Vitsø: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 2 FU, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 2 R, Blisgås 10 R, Grågås 96 R, Canadagås 1 R, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 R, Bramgås 14 R, Gravand 3 FU, Pibeand 14 R, Krikand 3 R, Gråand 25 FU, Taffeland 36 FU, Troldand 46 R, Hvinand 12 FU, Rød Glente 2 V, Spurvehøg 10 V, Musvåge 914 V, Fjeldvåge 5 V, Blishøne 5 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 4 OF, Storspove 11 FU, Dværgmåge 5 AD S, Hættemåge 136 FU, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 50 R, Huldue 1 V, Ringdue 119 , Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 6 OF, Landsvale 4 FU, Jernspurv 2 FU, Rødhals 1 R, Solsort 5 FU, Sangdrossel 8 R, Vindrossel 25 R, Misteldrossel 11 R, Gransanger 6 FU, Fuglekonge 36 FU, Halemejse 15 FU, Blåmejse 28 FU, Musvit 9 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 23 OF, Husskade 1 OF, Allike 373 , Råge 32 OF, Sortkrage 5 FU, Gråkrage 4 FU, Stær 235 FU, Bogfinke/Kvækerfinke 1500 V, Grønsisken 400 V, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 15 OF, Lapværling 1 FU, Gulspurv 5 R, Rørspurv 14 FU. Morten Müller
Ejby Mølle
: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 15 R, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Blishøne 1 FU, Hættemåge 4 R, Ringdue 1 OF, Allike 2 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 1 OF. Christian A. Jensen
Bøgebjerg Hovedgård
: Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Asperup
: Rød Glente 2 OF. Steen Flex
Føns Vang: Lille Lappedykker 11 FU, Toppet Lappedykker/Gråstrubet Lappedykker 28 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 16 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 350 R SV, Knarand 8 FU, Skeand 7 FU, Troldand 42 FU, Hvinand 91 , Musvåge 2 R, Dværgfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU. Kirsten Pedersen
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R,  Gråand 28 R, Taffeland 66 R, Troldand 185 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 365 R, Hættemåge 75 R, Skovskade 2 OF. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods, Inddæmningen: Fiskehejre 10 R, Blisgås 40 FU, Grågås 780 FU, Bramgås 30 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 5 R, Hjejle 1200 OF, Vibe 180 R, Storspove 7 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 12 R, Ringdue 24 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R,,Skovskade 2 OF, Sortkrage 2 R, Gråkrage 36 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 2 R, Grønirisk 3 R, Stillits 6 R. Jens Bækkelund


                DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 7/10-2010:
             
                    Svære tider for sjældne arktiske knortegæs


                Havørn 1K Ø ved Lundeborg     Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 12. oktober 2010.

Iholm (08:05): Marsvin 3 FU. Poul Rasmussen
Christiansminde, Myrehøjvej: Topmejse 1 KA
Thurø dæmningen: Lille Lappedykker 10 R
Skarø: Mørkbuget knortegås 400 R (omkring øen). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovns Klint (07:30-12:00): Sortstrubet Lom 4 V, Blisgås 7 T, Hvepsevåge 1 TF JUV (Med et hængende ben), Rød Glente 15 T, Havørn 1 TF IMM, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 29 SV, Musvåge 368 T (Flest VNV), Fjeldvåge 3 SV, Dværgfalk 1 SV, Vandrefalk 2 T (1 s + 1 ø), Huldue 8 T, Ringdue 5500 SV, Hedelærke 8 SV, Bjergvipstjert 4 HØ, Hvid Vipstjert 95 S, Misteldrossel 17 T, Skovskade 38 TF. Niels Bomholt
Gulstav Mose (12:15-13:15): Bysvale 1 FU,  Sortstrubet Bynkefugl 1 R han. Niels Bomholt
Østerhuse, Lohals (09:30-16:30): Rød Glente 4 TI, Spurvehøg 24 TI, Musvåge 1827 TI, Vandrefalk 1 TI (15:00, kortvarigt R, SV). Jan Holm jensen
Lundeborg: Havørn 1 1K Ø (11:30), Skarv 45 S (09:00), Grågås 75 S (15:00). Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø (13:50-14:15): Musvåge 354 VSV, Duehøg 1 HUN JUV VSV. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg (08:00): Burfugl 1 R (Chilensk pibeand). Lars Bonne Rasmussen
Hvedholm Skov (14:30-16:00): Rød Glente 1 SV, Musvåge 212 SV, Vindrossel 5 T. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne
(07:00-13:45): Fiskehejre 1 SV, Gråand 10 V, Troldand 10 V, Ederfugl 50 SØ, Sortand 3 SØ, Rød Glente 6 SV, Blå Kærhøg 1 SV Br, Spurvehøg 7 SV, Musvåge 230 SV, Hjejle 20 SV, Dværgmåge 3 SØ 1 ad, Hættemåge 10 SV, Huldue 3 SV, Ringdue 600 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 66 SV, Landsvale 90 SV, Engpiber 8 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Rødhals 5 R, Sjagger 5 SV, Sangdrossel 10 SV, Vindrossel 10 SV, Misteldrossel 2 R, Misteldrossel 1 SV, Munk 2 R, Blåmejse 50 SV, Skovskade 16 SV, Allike 1500 SV, Råge 112 SV, Stær 1500 SV, Bogfinke 2030 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 1000 SV min, Grønirisk 40 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 100 SV ,Tornirisk 40 SV, Stor Gråsisken 5 SV , Lille Korsnæb 2 SV, Kernebider 1 SV, Gulspurv 10 SV , Rørspurv 8 SV, Rådyr 1 R, Dværgflagermus 1 FOU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grævlingevænget 66 Nyborg (16:30-17:00): Musvåge 102 SV. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn (07:40-13:15): Rød Glente 1 FU, Musvåge 729 TI, Fjeldvåge 1 TI, Grønspætte 2 R (Ved Monarch), Sanglærke 317 TI, Allike 2309 TI, Kvækerfinke 129 TI. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Knudshoved (12:30-15:15): Musvåge 684 V, Grønspætte 2 R. Ivan Sejer Beck
Vestermaden, Mesinge (08:00): Gul Vipstjert 10 R. Mona, Ole Reuther
Wedellsborg (15:45): Vandrefalk 1 R JUV. Peter Hvenegaard
Mågeøerne (IBA-tælling) (12:20-13:30): Strandskade 85 R, Hjejle 1700 R (Ank. 12.50, men fløj SØ 13.10), Strandhjejle 5 R. Michael Højgaard Hansen
Halsvej, Nærå Strand, IBA-tælling (11:15-11:30): Havørn 1 FU (Lettede fra rapsmark med noget i fangerne. Fløj til S-bredden for FU. Gult næb - hvid hale), Strandhjejle 6 FU. Børge L Rasmussen
Nærå Strand, IBA-tælling (10:00-10:50): Toppet Lappedykker 89 FU, Grågås 1030 R, Toppet Skallesluger 103 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sanglærke 400 S (Min.), Skovskade 12 S, Stillits 100 S. Børge L Rasmussen
Flyvesandet, IBA-tælling (08:30-09:45): Gråand 365 R, Hjejle 350 R, Almindelig Ryle 3500 FU, Stor Regnspove 390 FU, Skovskade 9 S. Børge L Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Grågås 40 SV, Bramgås 91 SV, Rød Glente 1 NV, Musvåge 58 V. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Natugle 1 R, Stær 500 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 10 R, Krikand 16 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 2 R, Engpiber 25 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 138 FU, Knopsvane 60 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 850 FU, Pibeand 240 FU. Kurt Due Johansen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav  (07:00 - 13:30): Gærdesmutte 10 RI, Rødhals 22 RI, Solsort 3 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 9 RI, Fuglekonge 32 RI, Halemejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 1 RI, Lille Gråsisken 2 RI, Dompap 4 RI.    Dagstotal 92. fugle på 13 art. Efterårstotal: 3473. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder og Jacob Sterup
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 4 V, Skarv 80 T, Blisgås 7 T, Grågås 175 SV, Bramgås 195 SV, Knortegås 25 SV, Spidsand 4 SV, Troldand 3 OF, Ederfugl 150 R, Sortand 5 V, Hvinand 6 SV, Toppet Skallesluger 8 T, Hvepsevåge 1 JUV TF ( tilsyneladende med skadet ben), Rød Glente 15 T, Havørn 1 IMM TF, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 29 SV, Musvåge 368 T, Fjeldvåge 3 SV, Tårnfalk 1 SV, Dværgfalk 1 SV, Vandrefalk 2 T (1 sv + 1 ø), Stor Præstekrave 1 SV, Huldue 8 T, Ringdue 5500 SV, Stor Flagspætte 2 TF, Hedelærke 8 SV, Sanglærke 30 SV, Landsvale 150 T, Hvid Vipstjert 95 S, Jernspurv 1 OF, Rødhals 2 R, Sangdrossel 1 TF, Gransanger 3 FU, Halemejse 7 TF, Blåmejse 45 TF, Skovskade 38 TF, Allike 300 SV, Råge 35 SV, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 6 R, Skovspurv 25 TF, + Bogfinke 200 T, + Kvækerfinke 200 T, Stillits 40 TF, Grønsisken 60 T, Bjergirisk 15 OF, Kernebider 2 TF, Gulspurv 3 TF, Rørspurv 3 OF. Niels Bomholt
Gulstav: Bysvale 1 FU, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 3 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Sangdrossel 5 R, Munk 1 FU, Gransanger 3 R, Fuglekonge 2 FU, Stær 100 OF, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Gulstav: Hvepsevåge 1 1K T, Rød Glente 10 T, Havørn 1 2K OF, Musvåge 300 V, Fjeldvåge 3 SV, Hedelærke 1 T HØ, 1 S 8:53, 2 SV 9:25 Bjergvipstjert 3 SV, Skovskade 15 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Vandrikse 1 R HØ, Bjergvipstjert 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R (Fundet af NBJ. Rastede i tjørnene langs Gulstavvej. Set i 10-15 minutter, inden den forsvandt og ikke kunne genfindes.). Jacob Sterup
Keldsnor: Lille Lappedykker 6 R, Knopsvane 3 1K R, Bramgås 16 FU, Hjejle 300 R. Jacob Sterup
Østerhuse, Lohals: Bramgås 23 S, Rød Glente 4 TI, Spurvehøg 24 TI, Musvåge 1827 TI, Vandrefalk 1 TI, Allike 297 TI. Jan Holm Jensen
Vitsø: Rød Glente 9 V, brun Blå Kærhøg 1 V, Duehøg 1 AD V, Spurvehøg 16, 1155 v. Musvåge 3096 V (Flest i perioden 13:30-14:00), Fjeldvåge 1 V (Observeret fra Søbygård gamle fæstningsvolde, 32 m.o.h. Alle fugle trak vest ind over Vitsø og til Als). Morten Müller
Horne By: Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 199 R, Ringdue 14 R, Sanglærke 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 5 R, Musvit 2 R, Allike 100 R, Råge 28 R, Gråkrage 3 R, Stær 25 OF, Bogfinke 1 R, Grønsisken 2 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 2 SV, Musvåge 1200 SV, Grønspætte 1 R, Rødhals 5 R, Solsort 11 R, Sangdrossel 7 R, Gransanger 1 R, Halemejse 15 R, Bjergirisk 35 OF. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Fjeldvåge 1 SV, Sanglærke 20 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Rødhals 2 R, Munk 2 M R, Allike 530 SV, Stær 100 SV, Bjergirisk 2 R, Rørspurv 2 R. Kristoffer Hansen
Mågeøerne: Skarv 18 R, Fiskehejre 2 FU, Knortegås 2 Ø, Gråand 12 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 85 R, Stor Præstekrave 5 FU, Hjejle 1700 R SØ, Strandhjejle 5 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 95 FU, Storspove 31 FU, Rødben 18 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 2 R, Stillits 5 OF, Bjergirisk 85 R. Michael Højgaard Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 89 FU, Skarv 145, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 11, Grågås 690, Gravand 84, Gråand 375, Ederfugl 146 FU, Hvinand 12 FU, Toppet Skallesluger 151, Havørn 1 AD FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 190 FU, Strandskade 104, Hjejle 1450, Strandhjejle 6 FU, Vibe 210 R, Almindelig Ryle 3508, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 390 FU, Hættemåge 715, Sølvmåge 282, Svartbag 9, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Sanglærke 400 S, Engpiber 2 S, Solsort 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 21, Husskade 1 FU, Gråkrage 13, Skovspurv 10 R, Bogfinke 25 S, Grønirisk 4 S, Stillits 100 S, Gulspurv 2 R. Børge L Rasmussen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 3 FU, Blisgås 40 FU, Grågås 1000 FU, Bramgås 55 FU, Gråand 14 FU, Hjejle 450 OF, Vibe 225 FU, Hvidklire 12 R, Sølvmåge 6 OF, Ravn 2 R. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Skarv 1 FU, Gravand 2 R, Gråand 10 R, Toppet Skallesluger 4 FU, Vibe 75 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 65 FU, Stormmåge 18 FU, Sølvmåge 8 R. Suzette Frydensberg
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 38 FU, Gråand 219 , Strandskade 93 FU, Vibe 156 , Almindelig Ryle 40 FU, Storspove 142 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 1130 FU, Sølvmåge 45 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 30 R, Gråand 2 R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 3 R. Jens Bækkelund
Æbelø: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 16 R, Krikand 6 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Strandskade 5 R, Svartbag 5 R, Skovhornugle 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 3 R, Ravn 2 R, Korsnæb sp. 6 OF. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Bjergirisk 25 R. Jens Bækkelund
Hav v/Æbelø: Ederfugl 945 R, Sortand 4 R, Hvinand 3 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 21 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 42 FU, Gråand 46 R, Ederfugl 48 R, Toppet Skallesluger 29 FU. Jens Bækkelund


              Havørne set fra Bregninge Kirke. I baggrunden Marstal - Ærø og Birkholm

Mandag den 11. oktober 2010.

Skårupøre (14:30-17:00): Grågås 934 SV, Rød Glente 5 1K V, Duehøg 1 M 3K+ OF (Kredsede over området - mobbet af krager.9, Spurvehøg 17 V, Musvåge 2708 V ( Alle trak ind fra Langeland og ramte kysten ved Skårupøre, pånær 300 der trak ind over Thurø), Vandrefalk 1 F 1K S. Esben Eriksen
Huusomsvej
(16:20). Musvåger 50 S (1 skrue). Trine via Poul Brugs Rasmussen
Vornæs Skov
(13:50): Havørn 3 OF (Skruede sig højere og højere op og forsvandt i skyerne. "snakkede" meget.). Lone Nymand
Bregninge:
Havørn 3 (2 AD + 1 1K), Musvåge 6 S, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Toppet Lappedykker 160 R, Knopsvane 110 R, Grågås 40 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1300 FU, Pibeand 200 FU, Ederfugl 20 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Hvidklire 1 OF
Ny Gesinge
(17:10): Blå kærhøg 1 FU (brun fugl ): Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint
(07:00-15:30): Sortstrubet Lom 3 V, Pibesvane 12, Blisgås 6 SV, Grågås 970 SV,
Bramgås 7745 SV, Rød Glente 10 S, Spurvehøg 25 S, Musvåge 970 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Huldue 23 S, Ringdue 25200 S, Hedelærke 2 S, Landsvale 126 S, Bysvale 1 S, Bjergvipstjert 5 S, Skovskade 9 TF, Allike 770 S, Kvækerfinke 2120 S, Stillits 70 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor / Ristinge Hale
: Bramgås 1070, Musvåge 111 S, Ringdue 4000 S. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Lundeborg
: Bramgæs 35 V (10:00), Skovskade 16 N (11:15), Bramgæs 175 SV (12:25), Bogfinke 20 R (15:00). Poul Rasmussen
Sundet, Faaborg. Prices have skoven
(13:20): Grønspætte 1 HØ (Hørt flere gange.). Lars Bonne Rasmussen
Faaborg
(15:00-16:00): Grågås 50 SV, Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 645 SV. Dorthe, Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølund
(16:00-17:00): Spidsand 82 R, Havørn 1 R. Kresten Madsen
Håre Mose
(11:30-11:55): Ravn 5 R, Lille Korsnæb 21 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund
: Grågås 934 SV, Bramgås 43 SV, Rød Glente 5 1K V, Duehøg 1 M 3K+ OF, Spurvehøg 17 V, Musvåge 2708 V, Fjeldvåge 1 V, Vandrefalk 1 F 1K S, Strandskade 3 NØ, Storspove 1 SV, Skovskade 5 SV, Stær 35 SV. Esben Eriksen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:45 - 12:45):  Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 15 RI, Solsort 5 RI, Sjagger 1 RI, Sangdrossel 8 RI, Munk 8 RI, Gransanger 37 RI, Fuglekonge 34 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 1 RI, Dompap 1 RI.    129 fugle fordelt på 14 arter. Efterårstotal: 3.756. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Ølundgårds Inddæmning
: Pibesvane 3 AD NV. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 30 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Musvåge 3 OF, Dværgfalk 1 OF, Dværgmåge 9. Helle Regitze Boesen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, 1 ad.+8 juv. Dværgmåge 9 FU. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 90 R, Skarv 14 R, Knarand 6 R, Troldand 75 R, Misteldrossel 5 R. Thomas Vikstrøm
Føns Vang: Dværgmåge 9. Timme Nyegaard


            Lige nu mange rødhalse på vej

Søndag den 10. oktober 2010.

Dovns Klint (07:30-12:00): Pibesvane 1 T, Blisgås 8 T, Rød Glente 4 T, Musvåge 38 T, Vandrefalk 1 FU (Med bytte i fangerne), Hedelærke 8 T, Bysvale 1 T, Misteldrossel 19 T, Stor Tornskade 2 R. DOF-tur, Søren L. Rasmussen
Ristinge Halvøen
(15:15-17:15): Rødhals 53 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørballe Nor
(12:30): Rødhovedet And 1 FU. DOF-tur, Søren L. Rasmussen
Espe
: Sangdrossel 5, Vindrossel 1, Solsort 4, Spætmejse 1, Topmejse 1, Musvit 4, Allike 15, Råge 25. Hare 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Faaborg
(12:00-16:00): Havørn 1 T AD, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 81 SV. Dorthe, Sabine, Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne
(07:00-10:40): Fiskehejre 1 T, Knopsvane 2 SØ , Bramgås 25 SV, Gråand 12 SØ, Ederfugl 80 T, Sortand 1 SØ, Toppet Skallesluger 3 SØ,  Spurvehøg 2 SV, Dværgmåge 5 SØ 1 ad, Huldue 1 SV, Ringdue 830 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 47 SV, Landsvale 40 SV, Skovpiber 1 SV, Engpiber 8 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 12 SV, Sangdrossel 25 SV, Vindrossel 6 SV, Misteldrossel 6 SV, Blåmejse 40 SV, Skovskade 10 TF, Allike 630 SV, Råge 145 SV, Ravn 1 R, Stær 680 SV, Bogfinke 1500 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 50 SV, Grønirisk 10 SV, Stillits 20 TF, Grønsisken 25 SV, Tornirisk 10 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Dompap 2 SV, Rørspurv 32 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Vigelse - Obs fra E. Nielsens Plads
(14:30-15:45): Grågås 800 R, Gråand 750 R, Havørn 2 R, Hjejle 4200 R, Vibe 900 R. Gregers Johannesen
Knudshoved
(07:15-12:30): Sædgås 18 S (Fabalis), Dobbeltbekkasin 1 R, Grønspætte 2 R (Stod på tangen på et tidspunkt!), Bjerglærke 3 S, Jernspurv 26 (R/T), Misteldrossel 1 HØ, Skægmejse 2 TF, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 13 R, Grønirisk 85 R (Min.), Stillits 34 (R/T). Søren Gjaldbæk
Knudshoved (09:30-13:45): Splitterne 1 FU, Grønspætte 1 R, Skægmejse 7 FU, Stor Tornskade 2 R, Skovskade 5 FU. Tur fra folkeuniversitetet naturvejleder Anders Frikke, Kirsten Pedersen
Sommerhusområdet Fynshoved: Lille Korsnæb 15 S. Mogens Ribo Petersen
Kertinge Nor: Blishøne 2150 R, Hættemåge 2800 R. Mogens Ribo Petersen
Fællesstrand, Fynshoved: Strandhjejle 19 R, Islandsk Ryle 15 R, Stor Regnspove 98 R, Rødben 52 R, Sildemåge 11 R, Splitterne 26 R. Mogens Ribo Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Bramgås 170 SV, Strandskade 11 R, Splitterne 2 Ø. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Grågås 4 R, Bramgås 55 SV, Strandskade 15 R, Vibe 50 R, Rødben 1 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 158 R, Knopsvane 105 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1240 FU (Mange! Fordelt rundt i stort set hele bugten.), Pibeand 150 FU (Anslået antal; ikke talt.). Jacob Sterup
Skarø: Knortegås 250 R, Gravand 5 R, Troldand 3 R, Musvåge 2 FU, Hjejle 30 R, Vibe 7 R, Almindelig Ryle 2 R, Storspove 6 R, Sanglærke 15 R, Engpiber 45 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 3 R, Sangdrossel 8 R, Gransanger 1 SY, Stær 30 R, Gråspurv 50 FU, Bogfinke 80 R, Kvækerfinke 21 R, Grønirisk 13 R, Tornirisk 5 R, Rørspurv 2 FU. Benny Kristensen
Dovns Klint: Lom sp. 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 56 SV, Pibesvane 1 AD SV, Blisgås 42 SV, Grågås 117 SV, Bramgås 380 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 SV, Troldand 6 SV, Ederfugl 100 SV, Rød Glente 6 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 106 S, Musvåge 44 S, Tårnfalk 3 S, Vandrefalk 1 M AD TF, Splitterne 1 Ø, Huldue 51 S, Ringdue 2625 S, Hedelærke 9 S, Sanglærke 83 S, Landsvale 204 S, Bysvale 13 S, Engpiber 54 S, Skærpiber 4 S, Bjergvipstjert 6 S, Hvid Vipstjert 67 S, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 6 S, Rødhals 20 R, Sangdrossel 2 S, Misteldrossel 73 S, Gransanger 10 R, Blåmejse 85 S, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 80 , Allike 1540 S, Råge 115 S, Stær 1700 S, Skovspurv 30 TF, Finke sp. 5400 S, Grønirisk 35 S, Stillits 92 S, Grønsisken 670 S, Tornirisk 135 S, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 7 S, Lille Korsnæb 2 S, Dompap 3 S, Gulspurv 15 S, Rørspurv 7 S. Ole Goldschmidt
Gulstav: Bramgås 410 SV, Rød Glente 5 TF, Musvåge 24 TF, Lærkefalk 1 FU, Stor Tornskade 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: Fiskehejre 6 S, Blisgås 3 S, Bramgås 75 S, Rød Glente 5 TF, Spurvehøg 5 S, Musvåge 80 TF, Fjeldvåge 1 V, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 NØ, Stor Tornskade 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Søgård Mose: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 2 R, Grågås 140 R, Pibeand 37 R, Knarand 12 R, Krikand 46 R, Skeand 17 R, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 8 S, Musvåge 54 S, Fjeldvåge 1 S, Dværgfalk 1 S, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 16 R, Vibe 48 R, Almindelig Ryle 26 R, Brushane 18 R, Sortklire 19 R, Ringdue 2200 S, Hedelærke 1 S, Digesvale 1 S, Landsvale 110 S, Bjergvipstjert 1 S, Gransanger 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 8 R, Nordisk Lappedykker 1 S, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 23 R, Sædgås 2 R, Blisgås 178 SV, Grågås 680 R, Bramgås 220 SV, Pibeand 113 R, Knarand 116 R, Krikand 130 R, Gråand 43 R, Spidsand 59 R, Skeand 24 R, Taffeland 77 R, Troldand 46 R, Bjergand 1 R, Hvinand 12 R, Rød Glente 8 S, Rørhøg 2 1K S, Blå Kærhøg 1 1K S, Spurvehøg 12 S, Musvåge 221 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 2 , Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 515 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 90 R, Sortklire 14 R, Hættemåge 180 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 5400 , Landsvale 70 S, Engpiber 40 R, Skærpiber 1 S, Skægmejse 10 R, Blåmejse 20 R, Bjergirisk 21 S. Ole Goldschmidt
Ristingehalvøen: Spurvehøg 2 OF, Musvåge 10 SØ, Sanglærke 7 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 53 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 8 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 12 R, Blåmejse 2 R, Skovskade 3 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 5 R, Skovspurv 5 R, Bogfinke 30 R, Kvækerfinke 2 R, Gulspurv 14 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Søndenbro: Musvåge 39 OF ( i skrue) . Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bagenkop Havn: Sølvmåge 100 R, Svartbag 20 R. Jacob Sterup
Søgård Mose: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 5 , Grågås 48 FU, Pibeand 29 FU, Knarand 7 R, Krikand 70 FU, Gråand 6 R, Skeand 3 R, Almindelig Ryle 37 FU, Brushane 18 FU, Sortklire 19 FU. Jacob Sterup
Vitsø: Grågås 225 R, Bramgås 117, Stor Tornskade 1 FU. Morten Müller
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 132 FU, Blisgås 29 R, Bramgås 1 FU, Knarand 3 R, Krikand 6 R, Skeand 120 FU, Musvåge 3 SØ, Sangdrossel 8 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Pibeand 40 R, Krikand 130 R, Skeand 6 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 700 R, Vibe 180 R, Almindelig Ryle 110 FU, Brushane 1 FU, Hvidklire 2 FU, Sangdrossel 1 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: kom ind nordfra Havørn 1 TI, Musvåge 5 SV, Falk sp. 1 SV (stor falk kom højt ind fra nø og gik landsomt mod sv ) . Erik Ehmsen
Knudshoved Færgehavn: Rødstrubet Lom 1 N, Bramgås 20 V, Rød Glente 1 V, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 8 V, Musvåge 90 V, Splitterne 2 FU, Grønspætte 2 TF ( Kun den ene forsøgte træk. Den anden set R ved Fyret.), Sanglærke 12 V, Bjergirisk 9 R, Kernebider 1 TF. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Bramgås 14 SV, Dværgmåge 1 2K+ SV, Stor Flagspætte 2 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 6 R, Sangdrossel 5 R, Gransanger 3 R, Korttået Træløber 1 R, Fyret Stor Tornskade 1 R, Skovskade 6 TF. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Sortklire 1 R, Rødben 6 R, Hvidklire 2 R, Hvid Vipstjert 7 R, Rørspurv 5 R. Kristoffer Hansen
Nyborg: Husrødstjert 3 R ( 2 på jordskrænt langs naturstien Slipshavn til Nyborg + 1 ved Vognmandsvej, stien der går mod nordøst herfra), Skovskade 11 TF. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Skarv 40 S, Bramgås 27 SV, Ringdue 120 SV,  Grønspætte 2 R (allersydligst ved kysten), Gærdesmutte 3 R, Rødhals 8 R, Munk 2 R, Gransanger 10 R, Blåmejse 5 R, Musvit 12 TF, Allike 81 SV, Stær 95 SV, Dompap 2 R. Kristoffer Hansen
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 3 , Knopsvane 8, 1 med skadet vinge Grågås 4 R, Pibeand 0 , Knarand 0 , Krikand 0 , En del af dem sandsynligvis sat ud. Gråand 131 R, Spidsand 0 , Skeand 0 , Taffeland 0 , Troldand 6 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 41 FU, Rødhals 1 SY, Sangdrossel 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Bispeenge: Fiskehejre 5 R, Pibeand 17 R, Krikand 43 FU, Gråand 17 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU. Gunhild Brink
Odense: - nær Assistens Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Gl. Slambassin: Vibe 20 OF. Evald Mehlsen
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Skarv 30 R, Gråand 80 R, Strandskade 35 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Blisgås 10 FU, Grågås 1150 FU, Bramgås 13 FU, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Musvåge 1 R, Hjejle 220 OF, Vibe 140 OF, Isfugl 2 FU. Jens Bækkelund


         Sandløber

Lørdag den 9. oktober 2010.

Svendborgsundbroen (12:05): Havørn 1 AD. Morten Kristiansen
Nørreballe Nor (13:45): Rødhovedet And 1 R han. Søren Bøgelund
Søgård Mose:
Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Søgård Mose, Sydlangeland (12:45):
Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Dovns klint (07:00-11:00): Huldue 108 S, Stor Tornskade 1 S. Ole Goldschmidt
Lunkebugten (17:30): Knortegås 650 R. Ella og Leif Bisschop-Larsen
Gulstav (12:30-14:00): Rød Glente 2 S, Blå Kærhøg 1 S (Brun). Ella og Leif Bisschop-Larsen
Vitsø (08:45-13:00): Sædgås 22 Ø. Morten Müller
Brændegård Sø (07:45-11:50): Bramgås 550 V, Knarand 300 R, Skeand 75 R, Havørn 3 R (2 R ad + 1 OF 1k), Duehøg 2 FU, Ringdue 2900 OF, Ravn 20 OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Arreskov sø (13:55-15:50): Toppet Lappedykker 255 R. Ole Goldschmidt
Hesselagergård (16.30): Fiskeørn 1 FU, Musvåge 5, Stormmåge 400, Stær 100, Viber 200 R.Poul Brugs Rasmussen
Espe:  Spætmejse 1, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Råge 15 (henter valnødder i mit valdnøddetræ). værgflagermus 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 1 R AD hun. Lars Andersen
Hofmansgave (12:15): Havørn 1 FU AD. Anders Vedel
Ølundgårds inddæmning (09:00-11:30): Bramgås 300 SV, Vandrefalk 1 R AD. Anders Vedel
Knudshoved (08:10): Stor Tornskade 1 R. Eske Morthensen
Mesinge (13:10): Havørn 1 OF AD. Anders Myrtue
Fyns Hoved (10:00-13:00): Strandhjejle 22 R, Stor Regnspove 65 R, Splitterne 71 R, Huldue 1 R. Anders Myrtue
Fællesstrand, Fynshoved: Stor Regnspove 103 R, Sildemåge 8 R, Splitterne 68 R. Mogens Ribo Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen - Svbg.: Spurvehøg 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Bramgås 180 SV, Dværgfalk 1 SV. Arne Bruun
Sørup
: Bramgås 50 V. Niels Bomholt
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4, Fiskehejre 14, Knopsvane 12, Blisgås 1, Grågås 14, Knarand 32, Krikand 150, Gråand 60, Skeand 18, Troldand 50, Rørhøg 1, Musvåge 1, Grønbenet Rørhøne 3, Blishøne 135, Hættemåge 75, Stormmåge 1, Svartbag 1, Allike 2, Råge 1, Ravn 3, Rørspurv 1.Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Bramgås 75, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 325, Ederfugl 2, Storspove 2, Sølvmåge 15, Sanglærke 2. Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1210 R. Ole Goldschmidt
Siø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 35 R, Hjejle 530 R, Vibe 180 R, Stær 300 R. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 S, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 272 SV, Fiskehejre 2 S, Blisgås 19, Grågås 90 S, Bramgås 240 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 227 SV, Ederfugl 720 SV, Sortand 1 SV, Toppet Skallesluger 9 SV, Rød Glente 1 1K S, Spurvehøg 79 S, Musvåge 2 S, Tårnfalk 2 S, Strandhjejle 1 SV, Huldue 108 S, Ringdue 1900 S, Hedelærke 2 S, Sanglærke 37 S, Landsvale 46 S, Engpiber 86 S, Skærpiber 4 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 56 S, Misteldrossel 89 S, Stor Tornskade 1 S, Allike 640 S, Råge 31 S, Stær 35 S, Skovspurv 20 TF, Finke sp. 875 S, Grønirisk 85 S, Stillits 185 S, Grønsisken 610 S, Tornirisk 140 S, Rørspurv 15 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 12:00): Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 7 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 9 RI, Gransanger 35 RI, Fuglekonge 24 RI, Blåmejse 3 RI, Grønirisk 5 RI.    Dagstotal 92. fugle på 10 art. Efterårstotal: 3381. Keldsnor Fuglestation ved Bodil og Hans Rytter
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 M R. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Taffeland 1420 R, Bjergand 10 R, Musvåge 20 S, Tårnfalk 1 S. Arne Bruun
Søgård Mose:
Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Søgård Mose: Blisgås 2 R, Rørhøg 1 1K S, Musvåge 10 S, Sortklire 30 FU. Arne Bruun
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 14 R, Gråand 85 R, Rødhovedet And 1 M R, Taffeland 190 R, Troldand 330 R, Hvinand 12 R, Musvåge 3 R, Blishøne 43 R, Hættemåge 20 R, Gransanger 2 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 18, Fiskehejre 3, Knopsvane 25, Grågås 250 R, Bramgås 550 V, Pibeand 35 R, Knarand 300 R, Krikand 70 R, Gråand 45 R, Skeand 75 R, Troldand 15, Hvinand 6 R, Havørn 3, Duehøg 2, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 6, Fasan 33, Blishøne 30 R, Vibe 60 R, Hættemåge 150, Svartbag 1 R, Ringdue 2900 SV, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 5, Landsvale 7 OF, Hvid Vipstjert 4, Solsort 3, Blåmejse 1 R, Skovskade 4 OF, Allike 5 OF, Gråkrage 10, Ravn 18, Stær 300 OF, Skovspurv 4, Bogfinke 3, Grønirisk 1 OF, Stillits 2 OF, Grønsisken 18 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T HØ, Gulspurv 1 R HØ, Rørspurv 3. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 41 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 29 R, Grågås 720 R, Bramgås 205 SV, Pibeand 45 R, Fynsrekord !! Knarand 955 R, Krikand 55 R, Gråand 190 R, Spidsand 2 R, Skeand 305 R, Troldand 8 R, Rød Glente 1 1K R, Havørn 4 , Blå Kærhøg 1 SV, Duehøg 1 1K R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 14 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 2 SV, Vandrefalk 1 1K R, Blishøne 31 R, Vibe 190 R, Hættemåge 380 R, Stormmåge 24 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Gråkrage 6 R, Ravn 12 R, Stær 200 R, 12.05- 13.10 samt 16.00-16.15 havørn og duehøg jager rundt med ænderne som samles på den åbne vandflade.......det gør det let at tælle svømmeænderne. Ole Goldschmidt
Nørresø: Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 240 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 4 R, Bramgås 150 SV, Knarand 8 R, Gråand 240 R, Taffeland 28 R, Troldand 149 R, Hvinand 3 R, Blå Kærhøg 1 1K SV, Musvåge 1 R, Blishøne 2 R, Stormmåge 1 R, Ravn 3 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 226 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 85 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 3 R, Grågås 78 R, Bramgås 2 R, Pibeand 285 R, Krikand 107 R, Gråand 185 R, Spidsand 6 R, Skeand 46 R, Troldand 151 R, Rød Glente 1 R, Musvåge 5 R, Blishøne 14 R, Vibe 12 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 20 R, Svartbag 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 20 R, Vindrossel 6 R, Misteldrossel 1 R, Gransanger 5 R, Råge 10 R, Gråkrage 80 R, Ravn 1 R, Gulspurv 8 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Skarv 245 FU, Blisgås 42 TI R, Bramgås 1 R, Skeand 3 FU, Hvid Vipstjert 30 FU. Erik Ehmsen
Hofmansgave: Havørn 1 FU. Anders Vedel
Odense Å v/Sankt Klemens: Bramgås 200 SV, Topmejse 5 R, Sortmejse 10 R, Skovskade 5 R. Michael Mosebo Jensen
Vitsø: Lille Lappedykker 12 FU, Skarv 45 SØ, Knopsvane 2 AD FU, Sædgås 22 Ø, Blisgås 7 R, Grågås 121 FU, Canadagås 1 R, 8 flokke Bramgås 405 SV, Gravand 3 FU, Pibeand 22 FU, Krikand 17 FU, Gråand 40 FU, Skeand 5 FU, Taffeland 26 FU, Troldand 51 FU, Hvinand 2 R, Rørhøg 1 M AD FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 9 FU, Vibe 5 R, Storspove 4 FU, Hættemåge 50 FU, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 85 R, Hedelærke 1 OF, Sanglærke 4 SØ, Landsvale 9 SØ, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 2 R, Sjagger 2 R, Sangdrossel 6 R, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 1 OF, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 6 FU, Halemejse 4 R, Blåmejse 3 FU, Allike 225 SV, Råge 17 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 4 FU, Stær 40 OF, Bogfinke 55 SØ,Kvækerfinke 12 R, Bogfinke/Kvækerfinke 300 R, Grønirisk 2 R, Grønsisken 15 OF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 R. Morten Müller
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 300 SV. Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 150 R. Anders Vedel
Hjulby: Hjejle 20 OF. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R. Svend Aage Linderström
Midskov: trak højt Bramgås 120 SV. Lars Hansen
Nr. Aaby: Ederfugl 30 S. Svend Aage Linderström


                 Stenvender

Fredag den 8. oktober 2010.

Strandvænget ved Fiskop, Svendborg Sund (12:58): Bramgås 310 V. Niels Andersen
Tryggelev Nor
(14:30-15:10): Blisgås 20 R, Bramgås 300 SV, Knarand 79 R, Vandrefalk 1 R 1K hun, Vibe 400 R, Engpiber 120 R, Stenpikker 1 R, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor
(13:10): Pibeand 210 R. Søren Gjaldbæk
Mark ved Keldsnorvej
(12:30): Hjejle 132 R, Vibe 320 R, Brushane 21 R (+ 1 Islandsk Ryle), Huldue 1 R, Stenpikker 1 R, Misteldrossel 1 Ø. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint
(07:00-11:45): Blisgås 4 SV, Knortegås 632 V, Spurvehøg 29 SV, Tårnfalk 7 S, Huldue 52 S, Ringdue 540 S, Hedelærke 3 SØ, Landsvale 272 S, Skovpiber 4 S, Engpiber 108 SØ, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 172 S, Misteldrossel 13 SØ, Skovskade 6 R, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 T (Min.), Grønirisk 61 T, Stillits 74 (25 R, 49 SØ), Grønsisken 170 T, Rørspurv 37 S. Søren Gjaldbæk
Dovns klint
(07:00-10:30): Blisgås 4 V, Mørkbuget Knortegås 270 V, Spurvehøg 21 S, Tårnfalk 5 S, Huldue 26 S, Ringdue 850 S, Hedelærke 2 S, Landsvale 240 S, Skovpiber 7 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 95 S, Misteldrossel 6 S, Skovskade 12 R, Stillits 55 R. Ella Mikkelsen
Gulstav
: Blisgås 8 SV (12.00), Rød Glente 1 S (12.10),
Lille Fluesnapper 1 RI 1K (Af RYT, 13.30), Stor Tornskade 1 RI 1K (Af JHJ 12.00). Søren Gjaldbæk
Sandholt Enge
(15:10 -15:45): Krikand 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 1 R, Fiskehejre2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Gråkrage 8 FU, Musvåge 1 FU. Leif Kristensen
Posen /Søbo v.V.Hæsinge
(11:15 -12:15): Rørspurv 6 FU, Bogfinke 5 FU, Musvåge 4 FU/R, Tårnfalk 1 FU, Stillits 7 FU, Ravn 2 OF, Knortegås ca.120 SV, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Troldand ca. 150 FU/R, Toppet Lappedykker 1 FU, Gråand ca. 100 Fu/ Udsatte ænder. Leif Kristensen
Espe
: Musvåge 2, Spætmejse 1, Gærdesmutte 2, Landsvale 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Phønix, Tarup-Davinde
(13:30): Bramgås 425 V. Henrik Kalckar Hansen
Sønderhjørne
(07:00-11:45): Bramgås 32 V, Ederfugl 60 T, Toppet Skallesluger 6 SØ, Rørhøg 1 SV 1 K, Strandskade 1 T, Huldue 1 SV, Ringdue 20 SV, Natugle 1 SY, Hedelærke 4 SV, Sanglærke 15 SV, Landsvale 68 SV, Skovpiber 3 SV, Engpiber 16 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 28 SV, Rødhals 5 R, Sjagger 11 TF, Sangdrossel 10 SV, Vindrossel 3 SV, Misteldrossel 2 SV, Halemejse 15 TF, Blåmejse 75 TF, Allike 60 SV, Råge 4 SV, Ravn 1 R, Stær 460 SV, Bogfinke 6000 SV Bog/Kvækerfinke, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 15 SV, Tornirisk 250 SV, Stor Gråsisken 3 SV, Rørspurv 20 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Wedellsborg
(11:00): Havørn 1 R AD. Frits Thomsen
Klakkebjerg v/Ørsbjerg Skov (10:35): Grønspætte 1 R. Frits Thomsen
Føns Vang (11:25-12:15): Sorthalset Lappedykker 5 R, Dværgmåge 11 R 1K. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 16:00) : Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 42 RI, Rødstjert 2 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 9 RI, Gransanger 39 RI, Løvsanger 3 RI, Fuglekonge 60 RI, Lille Fluesnapper 1 RI (Hans Rytter ca. kl. 13), Halemejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 5 RI, Korttået Træløber 1 RI,  Stor Tornskade 1 RI (Jan Holm Jensen, kl. 11), Bogfinke 2 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 2 RI.    Dagstotal 170. fugle på 17 art. Efterårstotal: 3289 Årets total: 3813. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter, Michael Højgaard Hansen og Jan Holm Jensen
Thurø By m.m.
: Bramgås 600 SV, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 SV, Skovskade 1 OF. Arne Bruun
Horne By
: Spurvehøg 1 S, Fasan 1 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 12 R, Sanglærke 12 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 7 R, Gransanger 3 R, Musvit 2 R, Skovskade 2 S, Allike 8 OF, Råge 27 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Føns Vang: Lille Lappedykker 15 R, Sorthalset Lappedykker 5 R, Grågås 300 R, Gravand 2 R, Pibeand 26 R, Krikand 7 R, Gråand 37 R, Skeand 19 R, Taffeland 40 R, Dværgmåge 11 1K R, Hvid Vipstjert 35 R. Michael Mosebo Jensen
Bispeenge: Fiskehejre 4 R, Grågås 10 R, Pibeand 14 R, Krikand 38 R, Gråand 40 R. Gunhild Brink
Knudshoved Færgehavn: Spurvehøg 1 OF, Jernspurv 3 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 12 TF. Kristoffer Hansen
Nyborg: gåtur Nyborg mod Knudshoved Gransanger 5 R, Fuglekonge 5 R, Stær 140 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Enge: Rødstrubet Lom 2 N, 300+300+100 Bramgås 700 T, Knortegås 1 N, Tårnfalk 3 R, Dværgmåge 1 AD S, Landsvale 20 T, Skovpiber 1 R, Engpiber 20 R, Stær 50 R, Stillits 11 R, Rørspurv 15 R. Kristoffer Hansen
Slipshavn Skov: Musvåge 3 R, Skovpiber 3 R, Husrødstjert 1 R, Sangdrossel 10 R, Vindrossel 1 OF, Misteldrossel 5 OF, Munk 3 R, Gransanger 55 R, Fuglekonge 30 R, Halemejse 20 R, Topmejse 4 R, Bogfinke 400 Ø, Grønsisken 300. Kristoffer Hansen
Østerøsø - Knudshoved: Krikand 6 R, Almindelig Ryle 1 1K R, Hvidklire 1 R, Stenvender 1 R, Splitterne 1 S, Engpiber 40 R, Skærpiber 1 R, Rørspurv 12 R. Kristoffer Hansen


                 Gråkrage          Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 7. oktober 2010.

Vejlen/Vornæs skov (15:00): Lærkefalk 1 FU. Poul Rasmussen
Dovnsklint (08:00-14:00): Blisgås 18 N, Rød Glente 10 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 2 (1S, 1R), Huldue 39 S, Hedelærke 18 S, Landsvale 430 S, Bjergvipstjert 1 S, Halemejse 17 TF, Blåmejse 80 TF. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (08:30 - 17:00) : 229 fugle RI. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Keldsnor (08:30-17:30): Dværgfalk 1 OF, Hedelærke 3 OF, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 8 RI, Fuglekonge 89 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 55 RI (dagens rmk gav 229 fugle ialt!). Michael Højgaard Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 R, Hættemåge 60 R
Siø: Stær 30 FU
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 4 R, Blisgås 1 R, Knarand 42 R, Spidsand 16 R, Skeand 14 R, Taffeland 36 R, Troldand 26 R, Blishøne 60 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Fjordterne 1 1K R, Engpiber 6 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Skægmejse 1 KA, Grønirisk 20 FU, Gulspurv 6 FU, Rørspurv 8 FU
Lundeborg (10:00): Mørkbuget knortegås 30 S (15:00), Stillits 10 FU, Stær 100 OF, Bogfinke 8 FU, Musvit 25 FU, Skovspurv 25 FU, Knopsvane 12 FU (heraf 5 1K), Gråkrage 7 R, Sortkrage 1 R. Jette og Poul Brugs Rasmussen
Sandholt (15:30 -16:30): Fiskehejre 3 FU, Ringdue 27 FU/OF, Gråkrage 2 OF, Gråand 13 R, Blishøne 2 FU, Grønirisk 3 OF, Bogfinke 15 FU, Skovskade 1 OF, Allike 4 R, Stor Flagspætte 1 OF, Musvit 3 FU, Blåmejse 3 FU, Musvåge 2 OF, Skovspurv 12 FU/R, Gråspurv 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Espe: Sangdrossel 3. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Odense, Bispeengen (10:30): Knarand 6 R, Dobbeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Havn v/Vejlen: Knopsvane 145 R, Knortegås 445 R, Ederfugl 3 R, Vibe 1 R. Hanne Kapala
Monnet - Tåsinge: Skarv 11 R, Knopsvane 5 R, Pibeand 52 FU, Spurvehøg 1 F 1K R, Almindelig Ryle 50 R, Storspove 4 FU, Sanglærke 5 R, Engpiber 1 R, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 5 R, Gråkrage 1 R, Stær 205 R, Gråspurv 20 R, Bogfinke 1 R. Hanne Kapala
Noret - Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 120 R, Krikand 8 R, Vibe 22 R, Hvidklire 2 R, Gransanger 1 R, Stær 50 R, Bogfinke 1 R. Hanne Kapala
Søby Monnet - Tåsinge: Skarv 42 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Pibeand 188 FU, Krikand 10 R, Spidsand 3 FU, Almindelig Ryle 13 R, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 42 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 10 FU, Stær 45 R, Stillits 4 R, Grønsisken 1 OF. Hanne Kapala
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 1 VDR R, Gråstrubet Lappedykker 1 VDR R, Fiskehejre 1 R, Gråand 13 R, Taffeland 2 R, Troldand 14 R, Hvinand 1 M R, Blishøne 69 FU, Gransanger 3 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Grønsisken 3 OF. Hanne Kapala
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (08:30 - 17:00) : Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 19 RI, Rødhals 3 RI, Munk 1 RI, Gransanger 41 R, Løvsanger 8 RI, Fuglekonge 89 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 55 RI, Musvit 6 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 3 RI, Rørspurv 1 RI.    Dagstotal 229. fugle på 13 art. Efterårstotal: 3119 Årets total: 3643. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 3 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 1 R, Gråand 64 R, Skeand 2 F FU, Taffeland 86 R, Troldand 156 R, Hvinand 11 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Hættemåge 82 R, Stormmåge 12 R, Gransanger 3 , Blåmejse 1 R, Spætmejse 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 2 R, Stillits 1 OF, Grønsisken 2 OF. Hanne Kapala
Vester Skerninge: Rød Glente 1 NØ, Musvåge 1 NØ, Halemejse 3 R. Arne bruun
Horne By: Musvåge 2, Tårnfalk 2 OF, Sølvmåge 15 R, Klippedue/Tamdue 3 OF, Ringdue 24 R, Tyrkerdue 1 SY, Stor Flagspætte 6, Sanglærke 9 R, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Sjagger 1 R, Sangdrossel 7 OF, Gransanger 14 R, Skovskade 1 OF, Råge 30 R, Gråkrage 1 R, Stær 32 OF, Gråspurv 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 2 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 14 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 33 FU. Hanne Kapala
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 39 R, Toppet Skallesluger 8 R, Fasan 1 R, Vibe 22 R, Rødben, Almindelig (totanus) 1 ODR R, Hvidklire 5 R, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 1 OF. Hanne Kapala
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 21 R, Skarv 9 R, Knopsvane 1 AD R, Grågås 250 R (Kom i lange bånd fra de sydlige marker.), Pibeand 17 R, Gråand 28 FU, Taffeland 4 R, Troldand 3 R, Blishøne 310 FU. Hanne Kapala
Moser vest f/Ejby: Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Svanedam: Spurvehøg 1 R. Thomas Varto Nielsen
Ålsbo Banker: Ravn 2 R. Thomas Varto Nielsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 170 R, Vandrefalk 1 R (Vist ungfugl. Sad på pæl syd for Flyvesandet.), Klyde 5 FU. Jacob Sterup
Mosehornugle 1 R (Nørreby Hals), Lapværling 2 R (Nok samme 2 set/hørt flere gange: 8:15 kun hørt overflyvende mod NØ Nørreby Hals, 9:55 2 vist opflyvende fra rast, derefter bortflyvende V/SV Nørreby Hals, 10:35 2 flyvende N langs vestsiden af Nærå Strand ved enden af Skærvej. Dragtdetaljer ikke set, men kald hørt mange gange.). Jacob Sterup
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knopsvane 8 Ø, Grågås 350 NØ, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 700 R, Vibe 40 Ø. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Inddæmningen Musvåge 1 R, Hjejle 220 OF. Jens Bækkelund


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 30/9-2010:
             
             Føderige græsenge sikret for Mandøs engfugle


              Stillits Foto: Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 6. oktober 2010.

Svendborg Havn (07:35): Husrødstjert 1 M SY
Thurø By, skolen
: Sortkrage 1 R
Lehnskov mod Ballen
(16:30): Ravn 2. Niels Andersen
Dovnsklint
(07:00-12:00): Blisgås 37 SV, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 120 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Huldue 33 S, Hedelærke 9 S, Landsvale 420 S, Bjergvipstjert 1 S, Skovskade 51 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 18300 S. Ella Mikkelsen
Åstrup (12:00): Rød glente 2 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Lundeborg (07:30-08:00): Mørkbuget knortegås 11 S, Ederfugl 16 S, Stær 500 S, Hjejle 30 S, Grønirisk 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Tange å (15:30): Knopsvane 2, Svartbag 2, Hættemåge 200, Sølvmåge 25, Gulspurv 4, Skovspurv 30, Gråkrage 8, Mørkbuget Knortegås 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Ulbølle (12:30): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Sønderhjørne (07:00-11:45): Fiskehejre 1 T, Bramgås 5 V, Troldand 30 SØ, Ederfugl 430 SØ, Sortand 15 SØ, Dværgmåge 1 SØ 1 k, Hættemåge 10 SV, Natugle 1 SY, Hedelærke 17 SV, Sanglærke 24 SV, Landsvale 44 SV, Engpiber 42 SV, Gul Vipstjert 3 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 37 SV, Rødhals 5 R, Sjagger 1 TF, Sangdrossel 5 SV, Blåmejse 50 TF, Allike 20 SV, Stær 230 SV, Bogfinke 5560 SV Bog/Kvækerfinke, Grønirisk 20 SV, Stillits 30 SV, Grønsisken 45 SV, Tornirisk 65 SV, Kernebider 1 SV, Gulspurv 5 SV, Rørspurv 27 SV, Dværgflagermus 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (09:15-10:00): Pibeand 270 FU, Knarand 7 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (07:45-09:00): Blisgås 31 FU, Grågås 650 RI, Knarand 6 FU, Spidsand 111 FU, Hjejle 200 OF. Dieter Maaszen
Vestermaden, Bregnør (08:00): Hjejle 300 R. Michael Glentedal
Gyldensteens marker (09:00): Blisgås 105 FU. Jens Bækkelund
Egebjerggaard (08:30): Gøg 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand: Grågås 20 FU, Pibeand 270 FU, Knarand 7 FU, Krikand 10 FU, Spidsand 18 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 31 R, Grågås 650 R, Gravand 5 FU, Pibeand 125 FU, Knarand 6 FU, Krikand 145 FU, Spidsand 111 FU, Skeand 1 FU, Musvåge 3 OF, Hjejle 200 OF, Vibe 40 OF, Lille Kobbersneppe 10 R. Dieter Maaszen
Gyldensten Gods: N. F. Tyskerladen Blisgås 105 FU. Jens Bækkelund
Juelsberg: Skovskade 1 R. Thomas Varto Nielsen
Nyborg: Tyrkerdue 2 R. Thomas Varto Nielsen
Skellerup: Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Båring: Hjejle 150 R. Thomas Varto Nielsen


             Almindelig ryle Monnet d. 2. oktober 2010.

Tirsdag den 5. oktober 2010.

Lunkebugt Tåsinge (14:40): Knortegås 285 R. Niels Bomholt
Siø
(09:00): Hjejle 210 R. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Dovnsklint
(07:00-12:00): Sortstrubet Lom 3 V, Knortegås 860 V, Dværgfalk 1 S, Dværgmåge 3 V, Bjergvipstjert 1 S, Bogfinke/Kvækerfinke 3500 S, Lille Korsnæb 11 S. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (09:45-13:00): Nordisk Lappedykker 1 R, Blisgås 29 R, Knarand 55 R, Spidsand 33 R, Dværgfalk 1 S, Dobbeltbekkasin 1 FU, Bjergvipstjert 1 S, Stenpikker 1 R, Stillits 25 R, Rørspurv 35 R. Niels Bomholt
Keldsnor (06:30-13:00): Havesanger 1 RI, Stor Tornskade 1 SØ 1K (Fløj i jordhøjde tværs over Gulvstavvej kl. 13). Michael Højgaard Hansen
Tange å: Stillits 7 R, Hvid Vipstjert 10 R, Grønirisk 30 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Mørkbuget knortegås 300 S, Skov - og Gråspurv 50 R. Poul Brugs Rasmussen
Gudme: Bjergvipstjert 1 OF
Sønderhjørne (07:00-12:00): Sortstrubet Lom 1 SØ, Fiskehejre 2 SV, Bramgås 40 SV, Knortegås 17 SØ, Gråand 1 SØ, Troldand 2 SØ, Ederfugl 20 V, Ederfugl 370 SØ, Sortand 8 T, Havlit 1 V, Toppet Skallesluger 5 SØ, Vandrefalk 1 SV 1 k kl. 11:25, Rødben 2 NV, Sanglærke 3 SV, Landsvale 52 SV, Skovpiber 2 SV, Engpiber 115 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 65 SV, Rødhals 5 R, Sjagger 2 TF, Sangdrossel 5 SV, Vindrossel 1 SV, Stær 250 SV, Bogfinke 2270 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 50 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 100 SV, Tornirisk 65 SV, Stor Gråsisken 3 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 46 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Vestermaden, Mesinge (14:00): Hjejle 390 FU (På vintersæd). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 58 SV, Dværgmåge 1 AD S, Landsvale 26 S, Hvid Vipstjert 26 SØ, Allike 2 SØ, Råge 12 SØ. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 R (Heraf 9 1 K), Pibeand 11 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 10 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 9 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås 285 R, Gråand 20 R. Niels Bomholt
Siø: Grågås 12 R, Musvåge 1 FU, Hjejle 210 R, Gråkrage 3 R, Stær 40 R. Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 13:00) : Rødhals 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Blåmejse 9 RI, Musvit 1 RI.  Dagstotal 18. fugle på 7 art. Efterårstotal: 2890 Årets total: 3414. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Hesselbjerg: Rødstjert 1 R. Niels Bomholt
Ristingehalvøen: Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 2 R, Rødstjert 1 R, Skovspurv 4 FU, Bogfinke 160 FU, Kvækerfinke 5 FU, Tornirisk 20 FU, Gulspurv 2 FU, Rørspurv 2 FU. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 3 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Skarv 50, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 25 R, Blisgås 29 R, Grågås 6 R, Pibeand 76 FU, Knarand 55 R, Krikand 139 FU, Gråand 30 R, Spidsand 33 R, Skeand 11 R, Taffeland 5 R, Troldand 10 R, Hvinand 6 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 S, Blishøne 290 R, Vibe 125 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 5 R, Hættemåge 27 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 1K FU, Sanglærke 6 S, Digesvale 20 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 10 R, Skærpiber 2 FU, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 FU, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 FU, Stær 12 OF, Bogfinke 500 S (stort finketræk langs kysten) , Kvækerfinke 75 S, Grønirisk 15 R, Stillits 25 FU, Grønsisken 50 S, Tornirisk 25 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 35 R. Niels Bomholt
Vesteregn: Blisgås 10, FU, Landsvale 1 OF, Engpiber 40 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt


           Vandrefalk jagter bytte ved Brændegaard Sø.     Foto: Erik Thomsen

Mandag den 4. oktober 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Blisgås 5 OF
Vejlen/Vornæs skov
: Lærkefalk 2 FU. Knud og Lone Nymann, Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Stær 800 FU
Vejlen - Tåsinge
: Rørhøg 1 1K FU
Vornæs Skov
: Musvåge 1 R, Lærkefalk 1 FU, Ringdue 10 OF
Monnet, Taasinge
: Stor Regnspove 75 R, Bjergirisk 150 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30-13:45):
Lille Fluesnapper 1 RI 1K (11.30), Rødrygget Tornskade 1 FU hun (Dræbte gransanger i net, men undslap). Lene og Frits Thomsen, Jørgen og Ella Mikkelsen, Michael Højgaard Hansen
Keldsnor Fuglestation, Nørreballe Nor (13:30-17:30): Taffeland 800 R, Pungmejse 1 R, Tornirisk 120 S. Ella Mikkelsen
Lundeborg (07:30-08:00): Mørkbuget knortegås 400 S, Ederfugl 100 S. Poul Brugs Rasmussen
Tange å (16:30): Mørkbuget knortegås 250 S. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Landsvale 20 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (14:10): Vandrefalk 1 FU (fik ikke noget fløj videre syd over efter 2 minutters forløb). Erik Thomsen
Faaborg (18:40-18:45): Hvid Vipstjert 70 R til overnatning. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (10:45-11:30): Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 12 FU/R, Knopsvane 15 FU, Grågås 100 R, Gråand 30 FU/R, Knarand 15 FU, Skeand 55 FU/R, Krikand 5 FU, Taffeland 30 R, Troldand 550 R, Hvinand 3 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 80 FU, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 1 R, Gransanger 5 FU, Stær 500 R min kl. 18:00. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor: Chilensk pibeand 1 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 6 R, Strandhjejle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 3 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 24 R, Stenvender 1 R, Ravn 2 R. Henrik Knudsen
Husby (16:00): Mosehornugle 1 R. Mads Syndergaard
Ølundgård (13:48-14:23): Sædgås 1 R (Fabalis), Blisgås 41 R, Grågås 791 R, Pibeand 387 R, Knarand 22 R, Krikand 350 R, Spidsand 45 R, Dobbeltbekkasin 9 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (plus Mellemstykket) (12:00): Blisgås 5 R, Pibeand 260 R, Knarand 14 R, Sortklire 32 S, Stillits 30 R, Tornirisk 80 R. Søren Gjaldbæk
Jersore (11:30): Hjejle 255 R, Stor Regnspove 163 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Blisgås 7 R, Hjejle 1000 R (Min), Vibe 770 R, Sanglærke 65 R, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 13:45) : Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 3 RI, Sangdrossel 4 RI, Munk 2 RI,
Lille Fluesnapper 1 1K RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI, Grønsisken 2 RI.   Dagstotal 21. fugle på 9 art. Efterårstotal: 2872 Årets total: 3396. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Spurvehøg 2 OF, Musvåge 6 OF, Hjejle 1150 R, Vibe 525 R, Stær 260 R. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 ODR R, Skarv 23 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 R, Pibeand 150 R, Krikand 30 R, Gråand 50 R, Spidsand 2 F R, Toppet Skallesluger 2 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 900 R, Vibe 2 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 30 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 10 R, Dværgmåge 1 1K S, Hættemåge 100 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Bysvale 4 N, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 2 R, Fuglekonge 1 R, Stær 15 R, Grønirisk 3 R, Tornirisk 200 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Universitetet - Odense: Gråand 4 R, Ringdue 3, Skovskade 2 OF, Husskade 1 FU, Allike 3 R, Råge 6, Gråkrage 1 OF, Bogfinke 2 R. Philippe Provençal
Blommenslyst: Rød Glente 1 FU. Peter Østrup Jensen


              Spidsand Monnet

Søndag den 3. oktober 2010.

Hav øst for Thurø (07:30-09:30): Blisgås 72 SV, Knortegås 1130 SV. Arne Bruun
Eskebjerg Gulstav (10:15-11:00): Blisgås 40 OF, Rødrygget Tornskade 1 R hun. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt M.fl.
Dovns Klint (07:00-09:15): Sædgås 1 SV, Blisgås 138 SV, Knortegås 710 SV, Dværgfalk 1 SØ, Lærkefalk 2 (1 sv + 1 fu), Huldue 9 TF, Mosehornugle 1 SV (Kl. 8.15), Skovskade 25 OF. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt M.fl.
Dovns Klint (07:00-12:00): Sortstrubet Lom 4 V, Blisgås 206 SV, Mørkbuget Knortegås 2040 SV, Lærkefalk 1 S, Dværgmåge 7 V, Huldue 6 S, Mosehornugle 1 S. Ella Mikkelsen
Ristinge (14:00): Blisgås 120 SV. Henrik Mørup-Petersen
Skovsgaard, Langeland (10:00): Grønspætte 1 R. Marianne Krag Petersen, Mogens Lind Jørgensen
Øster Hæsinge: Rød glente 2 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (08:00-08:40): Havørn 3 R/FU, Skovskade 1 Of, Musvåge 3 R, Ravn 8 FU/Of, Pibeand 2 R, Vibe 175 R, Allike 8 Of, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 24 FU, Grågås 276 R
Bøjden Nor (09:00-11:05): Pibeand 189 R/FU, Chilensk pibeand 1 R, Hvidklire 13 FU, Brushane 3 FU, Stor Præstekrave 9 FU, AlmRyle 57 FU, Hjejle 575R, Skarv 35 R, Klyde 2 R, Fiskehejre 7 FU, Bramgås 1 R, Grågås 330 R/FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Lille Lappedykker 1 FU, Tornirisk Ca 200 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor (17:00-17:30): Blisgås 4 R (2 ad+2 juv). Carsten Moth Iversen
Lundeborg (08:00-10:00): Mørkbuget knortegås 1000 S (flokstørrelser på 10 - 100), Sildemåge 45 S, Hættemåge 15 S, Svartbag 1 S, Bramgås 30 S, Pibeand 15 S, Knopsvane 15 S, Skarv 6 S, Ederfugl 110 S, Gravand 1 S, Grønirisk 30 S, Splitterne 4 S. Poul Brugs Rasmussen
Ellerup (11:00): Hjejler 40 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Bramgås 200 V + 35 V, Musvåge 3, Ravn 1, Landsvale 45 FU i læ ved skoven, Rødhals 1, Spætmejse 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær (13:45-14:45): Havørn 1 V (1-2 K, hale m. mørke kanter ellers en del hvidt). Henrik Kalckar Hansen
Odense Å v. Skt. Klemens: Blisgås 4 SV (M. 54 Bramgæs), Bjergvipstjert 1 R, Skovskade 12 R. Michael Mosebo Jensen
Motorvejen 2 km vest for Vissenbjerg (16:50): Fiskeørn 1 S. Kristoffer Hansen, Martin Søgaard
Husby Strand (16:00-17:00): Blisgås 6 R, Grågås 2000 R, Krikand 500 R, Havørn 2 R, Dværgfalk 1 R. Lars L. Christensen
Firtalsstrand (16:40): Pibeand 170 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:00-13:00): Blisgås 11 FU (4 juv.-6,ad.), Grågås 640 FU, Knarand 10 FU, Hvidklire 14 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Grågås 6 TI, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 24 R, Ederfugl 400 R, Sortand 300 R, Fløjlsand 10 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Almindelig Kjove 1 FU (Hvidlig vingeforkant), Svartbag 12 S, Splitterne 6 FU, Lomvie 1 Ø, Tejst 1 1K TI, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Skovskade 3 R
Fællesstrand/Tornen: Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Tornirisk 6 R, Lapværling 2 R S
Horseklint (14:30-16:30): Sædgås 2 S, Blisgås 3 V, Sortand 300 R, Fløjlsand 25 R (+), Strandhjejle 11 R (Fællesstrand), Sandløber 1 R (Fællesstrand), Almindelig Kjove 1 FU (Med atypisk hvid vingeforkant - samme fugl som MRP's), Sildemåge 18 (3 S + 15 R), Svartbag 30 R (+), Tejst 2 S. Henrik Andersen
Pugesø (F.H.): Tornirisk 2 R
Vågebakken (F.H.): Vibe 200 FU, Misteldrossel 1 FU, Stær 60 FU

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø
:  Blisgås 72 SV ( 3 flokke og der var også ca 50 ubestemte gæs), Grågås 2 S,  Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1130 SV (En enkelt flok smuttede ind gennem Skårupsund), Gravand 1 S, Pibeand 40 S, Spidsand 4 S, Troldand 1 S, Ederfugl 100 S, Splitterne 3 S, Landsvale 8 SV. Arne Bruun
Thurø Rev
:  Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 R (Heraf 9 1K), Pibeand 14 R, Krikand 20 R, Dværgmåge 1 AD SV. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 12:00) : Fuglekonge 4 RI.   Dagstotal 4. fugle på 1 art. Efterårstotal: 2851 Årets total: 3375. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom 1 S, Sortstrubet Lom 1 V, Sædgås 1 S, Blisgås 148 SV, Knortegås 710 SV, Pibeand 35 SV, Spidsand 21 SV, EderFUgl 280 SV, Toppet Skallesluger 2 SV, Spurvehøg 3 TF, Dværgfalk 1 SØ, Lærkefalk 2 , Hættemåge 5 SØ, Sølvmåge 10 , Svartbag 3 SØ, Huldue 9 TF, kl815 Mosehornugle 1 SV, Landsvale 13 TF, Hvid Vipstjert 6 TF, Skovskade 25 OF, Bogfinke 100 TF, Stillits 5 TF,Grønsisken 35 TF. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt M.fl.
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 69 SV, Spurvehøg 4 R, Skovskade 49 TF, Stillits 21 S, Grønsisken 7 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 BR FU. Hans Rytter
Eskebjerg: Blisgås 40 OF, Bramgås 50 OF, Musvåge 1 OF, Dobbeltbekkasin 2 OF, Sanglærke 1 OF, Rødrygget Tornskade 1 F R, Lille Korsnæb 3 S. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt M.fl.
Søgård Mose: Blisgås 4 R, Grågås 120 R, Hjejle 5 Ø, Brushane 4 OF. Søren Bøgelund, Lilly Sørensen, Niels Bomholt M.fl.
Keldsnor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 265 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Svane sp. 35 R, Grågås 790 R, Bramgås 110 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 61 R, Krikand 19 R, Gråand 16 R, Skeand 13 R, Troldand 16 R, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 1 R, Lærkefalk 1 1K R, Hjejle 110 R, Vibe 18 R,Almindelig Ryle 14 R, Brushane 6 R, 1 ad plus 15 1k Sortklire 16 R, Stormmåge 7 R, Engpiber 3 R, Husskade 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 12 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Sædgås 2 SV, Blisgås 76 SV, Krikand 9 R, Landsvale 45 R, Stillits 30 S. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Knarand 9 R, Gråand 8 R, Taffeland 345 R, Troldand 140 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 F AD Ø, Hættemåge 35 R, Skovspurv 40 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Sangsvane 2 AD R, Knarand 5 R. Ole Goldschmidt
Rath: Brushane 8 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Huldue 7 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Blisgås 7 R, Musvåge 4 R, Vibe 45 R, Hættemåge 2800 R, Stormmåge 50 R, Stær 1200 R, Stillits 7 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 16 R, Toppet Lappedykker 7 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis)23 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 26 R, Blisgås 85 , Grågås 24 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 215 SV, Pibeand 89 R, Knarand 94 R, Krikand 59 R, Gråand 83 R, Spidsand 51 R, Skeand 20 R, Taffeland 12 R, Troldand 8 R, Sortand 1 R, Hvinand 9 R, Spurvehøg 3 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 360 R, Vibe 14 R, Almindelig, Ryle 1 R, Sortklire 4 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 16 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 R, Digesvale 20 R, Landsvale 40 R, Bysvale 7 R, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 8 R, Skægmejse 2 R, Rørspurv 40 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Blisgås 10 FU,, Grågås 250 FU, Canadagås 1 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 190 SV. Morten Müller
Arreskov Sø: Blisgås 41 V, Pibeand 162 R, Spurvehøg 1 S, Hvid Vipstjert 25 , Stær 10000 TI R, Grønirisk 60 FU ( fouragerede sammen med stillits), Stillits 50. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knarand 515 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Klyde 3 R. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Rød Glente 2 FU, Musvåge 1 FU. Erik Ehmsen
Mølleskov v/Skjoldemose: Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 11 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 6 R, Stillits 2 R. Niels Bomholt
Ørbæk: Bramgås 200 SV. Hans Rytter
Firtalsstrand: Pibeand 170 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Pibeand 157 R, Krikand 15 FU, Spidsand 8 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås 11 FU, Grågås 145 FU, Spidsand 14 FU, Tårnfalk 1 R. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Blisgås (albifrons) 11 FU, Grågås 640 FU, Bramgås 21 OF, Pibeand 45 FU, Spidsand 13 FU, Storspove 34 R, Hvidklire 14 R. Dieter Maaszen
Fyns Hoved: Skarv 89 OF ( kom i flere flokke fra retning af Samsø), Ederfugl 56 T NAT, Svartbag 3 FU, Engpiber 4 FU, 
Rødstrubet Piber 1 R SØ (slog op på få meters afstand men fløj desværre med det samme), Skærpiber 3 FU, Stær 36 FU. Per Huniche Jensen


              Stenpikker ved Vårø Knude Monnet d. 2. oktober 2010. ©

Lørdag den 2. oktober 2010.

Monnet, Tåsinge (12:30-13:45): Knopsvane 40 R, Grågås 300 R, Bramgås 20 R, Pibeand 120 R, Krikand 60 R, Spidsand 6 R, Havørn 1 IMM FU Ø, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 12 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 8 R, Sanglærke 8 R, Engpiber 9 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 R, Stær 180 FU, Stillits 6 R
Dovns Klint/Kelds Nor
(07:25-10:00): Grågås 500 R, Rød Glente 4 R, Dværgmåge 3 SV. Steen Sillerslev samt 11 andre fra Østfyn, Lars Philip Nørtoft, Ole Reuther, Michael Glentedal
Gulstav Vesterskov
(11:30): Lærkefalk 1 S. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor
(12:00): Knarand 14 R, Havørn 1 R AD (Sad i lille granbevoksning på modsat side af fugletårn), Stenpikker 1 R. Steen Sillerslev samt 11 andre fra Østfyn, Lars Philip Nørtoft, Ole Reuther, Michael Glentedal
Lundeborg
(07:30-08:30): Mørkbuget knortegås 500 S, Ederfugle 300 S. Poul Brugs Rasmussen
Espe
: Landsvale 7, Spurvehøg 2, Allike 20, Råge 100, Sangdrossel 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(14:00-14:45): Sædgås 2 OF (Tundra), Blisgås 1 OF AD, Havørn 3 R (1 ad. R og 2 1k fu.). Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Sundet, Faaborg
(10:00): Chilensk pibeand. Lars Bonne Rasmussen
Strandvænget, Nyborg
(07:56): Rød Glente 1 SV. Eske Frank Morthensen
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby (18:15): Fiskeørn 1 OF (I lav højde mod syd), Stær 1200 R (Sort sol + i tagrørene). Ole H. Scharff
Horseklint, Fynshoved (11:00):
Sodfarvet Skråpe 1 FU (12.15-12.20 fouragerede over revet tæt på flere gange og landede uden at blive fundet igen), Kortnæbbet Gås 2 V, Almindelig Kjove 2 FU (Den ene med ekstremt hvid forvinge), Lomvie 1 S, Tejst 3 R. Mogens Ribo Petersen
Sommerhusområdet Fynshoved (16:20): Skovsneppe 1 R. Kirsten Halkjær Lund
Gyldensteens Enge (14:05): Blisgås 10 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Kirkegård
Skovskade 23 S. Anders Odd Wulff Nielsen
Hallindskoven
: Knortegås 130 SV, Rødstjert 2 R, Kernebider 6 R. Esben Eriksen
Hav øst for Thurø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 196, Ederfugl 50 SV, Dværgmåge 3 1K S. Arne Bruun
Thurø Bund: Lille Lappedykker 12 R, Knopsvane 11 R, Pibeand 38 R, Krikand 11 R, Blishøne 100 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knopsvane 2 R, Heraf 3 1K Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R, Pibeand 63 , Gråand 25 R, Spidsand 2 SV, Vibe 1 SV, Digesvale 1 SØ, Landsvale 41 SØ, Grønirisk 55 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 13:30): Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 2 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 2 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI.   Dagstotal 9. fugle på  6 arter. Efterårstotal: 2847 Årets total: 3371. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 41 R, Skarv 7, Fiskehejre 5, Knopsvane 30, Grågås 250 R, Pibeand 33 R, Knarand 340 R, Krikand 175 R, Gråand 49, Skeand 65 FU, Taffeland 1 M R, Troldand 17, Hvinand 5 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 4, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 6, Fasan 77, Vibe 85, Hættemåge 28, Svartbag 1 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 1 T HØ, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 5, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 4, Misteldrossel 8 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 , Spætmejse 1 R HØ, Skovskade 2 OF, Husskade 1 OF, Allike 19 OF, Gråkrage 11, Ravn 4 OF, Stær 130, Skovspurv 4 R, Bogfinke 4, Stillits 2 R, Grønsisken 13 OF, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 2. Gunnar Jørgensen
Bred Mose: Tornirisk 70 R. Thomas Varto Nielsen
Båring: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Thomas Varto Nielsen
Gelsted: Gråand 70 R. Thomas Varto Nielsen
Hesbjerg Skov: Musvåge 2 R. Thomas Varto Nielsen
Høgsholt: Skovskade 1 R. Thomas Varto Nielsen
Kavslunde: Huldue 1 R, Ringdue 8 R. Thomas Varto Nielsen
Ørsbjerg Skov: Skovskade 1 R. Thomas Varto Nielsen


             Skarver på vej mod syd på morgentræk/fourageringstræk.    Foto: Poul Brugs, Lundeborg

Fredag den 1. oktober 2010.

Lundeborg (07:15-13:30): Bramgås 28 S (to flokke - de først i år), Skarv 18 S (07:15). Poul Brugs Rasmussen
Hundstrup
: Gransanger 1, Landsvale 1, Musvåge 1. Dværgflagermus 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe
: Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg
(09:45): Chilensk pibeand. Lars Bonne Rasmussen
Håre Bjerge ved fårefolden
(14:30): Ravn 5 R (På vingerne over fårefolden for at drille musvåge). Ole H. Scharff
Sønderhjørne
(06:50-11:30): Sortstrubet Lom 1 SØ, Skarv 10 SV, Grågås 10 SV, Gråand 1 SØ, Ederfugl 650 SØ, Ederfugl 310 V, Sortand 11 SØ, Fløjlsand 2 SØ, Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 1 SV, Hjejle 3 SV, Dværgmåge 33 SØ 6 ad, Hedelærke 5 SV, Sanglærke 15 SV, Landsvale 118 SV, Skovpiber 1 SV, Engpiber 11 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 34 SV, Rødhals 10 R, Sangdrossel 15 SV, Blåmejse 80 TF, Allike 30 SV, Råge 4 SV, Stær 550 SV, Bogfinke 500 SV, Kvækerfinke 50 SV, Grønirisk 30 SV, Grønsisken 15 SV, Tornirisk 45 SV, Rørspurv 9 SV, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bissebjerg - Tåsinge: Stor Tornskade 1 R. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge: Musvåge 1 OF, Hvidklire 9 R, Rødstjert 1 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 29 R, Grågås 175 R, Bramgås 65 R, Pibeand 160 FU, Krikand 80 R, Spidsand 14 FU, Tårnfalk 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 43 FU. Peder Rasmussen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 15 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 1K R, Sangsvane 1 FU, Knarand 5 FU, Skeand 2 R, Vibe 11 R, Hvidklire 3 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Gods: Rød Glente 1 Ø (Var nede på marken og stå før den fløj øst). Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 14:30): Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 9 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 6 RI, Blåmejse 4 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 1 RI.   Dagstotal 33. fugle på 11 arter. Efterårstotal: 2838 Årets total: 3365. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen
Vitsø: Lille Lappedykker 10 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 165 R, Bramgås 45 SV,Gravand 1 FU, Pibeand 15 FU, Knarand 1 FU, Krikand 11 R,Gråand 28 R, Skeand 1 FU,Taffeland 21 R, Troldand 45 FU, Hvinand 6 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 13 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Storspove 7 FU, Hættemåge 78 FU, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 14 R, Huldue 1 SV, Ringdue 45 SV,Engpiber 16 , Rødstjert 1 R, Sangdrossel 1 R, Vindrossel 4 R, Gransanger 6 FU, Fuglekonge 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Stor Tornskade 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 FU. Morten Müller
Firtalsstrand (09:30-10:30): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 180 R, Gravand 6 R, Pibeand 53 R, Krikand 150 R, Spidsand 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 3 R, Hættemåge 190 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk