Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 39. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2016).                     Sidst opdateret 31 oktober 2016 07:35:47 

 

 

 


        

Lørdag den 29. oktober 2016                                      Solopgang: 08:16 Solnedgang: 17:46

Ringe, motorvejen: Rød glente 2 R. Morten Kristiansen
Lindholm, Nyborg (10:00): Gransanger 4 FU, Solsort 2 FU, Sjagger 25 OF, Ringdue 20 OF, Husskade 4 FU, Knopsvane 25 FU, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Grønirisk 2 FU, Stillits 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde
: Havørn 1 OF. Carsten Skou
Nørreskov (Tåsinge)
: Grønspætte 1 OF. Carsten Skou
Thurø By m.m.
: Grønspætte 1 F FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Blisgås 27 SV, Grågås 89 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 , Pibeand 100 FU, Krikand 10 R, Gråand 35 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 3 R, Grønspætte 1 FU, Stenpikker 1 FU, Halemejse 5 R, Korttået Træløber 1 R, Grønirisk 40 FU. Arne Bruun
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 9 R, Grågås 790 R, Bramgås 700 R, Pibeand 23 R, Knarand 9 R, Krikand 230 R, Gråand 55 R, Skeand 48 R, Taffeland 2 R, Troldand 220 R, Bjergand 1 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 3 R, Vibe 170 R, Stær 1300 R, Grønirisk 5 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 4 T, Musvåge 6 OF. Leif Sørensen
Vester Hæsinge: Spurvehøg 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Musvit 2 FU. Leif Kristensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 62 R, Spidsand 10 R, Skeand 48 R. Kresten Madsen
Enebærodde: Almindelig Ryle 50 R. Evald Mehlsen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 2 V,
Sule 183 V, Grågås 649 SV, Ederfugl 230 V, Sortand 256 V, Fløjlsand 29 V, Toppet Skallesluger 99 V, Ride 18 V, Alk 619 V, Lomvie/Alk 123 V, Silkehale 108 S. Henrik Mørup-Petersen
Lundager: Sjagger 35 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU, Rødhals 3 SY, Vindrossel 2 R. Thomas Kampmann
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 2 V, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Sule 44 , Sule 1 AD SV, Grågås 64 S, Grågås 82 V, Krikand 1 V, Ederfugl 32 V, Sortand 126 V, Sortand 10 Ø, Havørn 1 V, Hjejle 19 V, Ride 48 , Lomvie 3 V, Alk 66 V, Alk 20 Ø, Lomvie/Alk 211 V, Lomvie/Alk 32 Ø. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 JUV R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fjeldvåge 1 R, Ravn 2 R. Jens Bækkelund


      

Fredag den 28. oktober 2016                                      Solopgang: 08:14 Solnedgang: 17:48

Svendborg Golfbane: Blisgås 8 OF, Grågås 2 OF 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 18 R, Knopsvane 106 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 142 R, Hvinand 35 R, Toppet Skallesluger 45 R. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Grågås 130 R, Bramgås 280 R, Pibeand 190 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 14 FU, Almindelig Ryle 85 FU, Storspove 37 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Storspove 2 FU,  Sanglærke 25 T, Ravn 1 FU. Niels Andersen
Keldsnor fuglestation (07:30 - 16:00): Sølvhejre 2 FU, Stor Flagspætte 1 M 2K+ RI, Gærdesmutte 3 RI, Rødhals 12 RI, Solsort 5 RI, Vindrossel 4 RI, Gransanger 2 RI, Fuglekonge 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 3 RI.  Dagstotal 34 / 10 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Vesteregn: Grågås 780 R, Bramgås 2140 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 7 R, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 OF, Vandrefalk 1 R, Hjejle 110 R, Vibe 35 R, Brushane 5 R, Hedelærke 11 R, Sanglærke 90 R, Landsvale 2 OF. Nis Rattenborg
Hvidkilde Sø: Stillits 2 OF. Leo Bøjlesen
Brændegård Sø: Grågås 300 R, Havørn 2 R, Vibe 200 R. Leo Bøjlesen
Arreskov Sø: Vibe 30 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Havørn 1 AD OF, Skægmejse 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Knopsvane 5 FU, Bramgås 8 OF, Pibeand 146 FU, Krikand 10 FU, Gråand 59 FU, Bjergand 55 FU, Tårnfalk 3 OF, Svartbag 6 FU. Gunhild Brink
Bøsøre: Stormmåge 8 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 2 R, Rødhals 2 TH, Solsort 10 FU, Sjagger 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 R, Allike 27 T, Skovspurv 7 FU, Bogfinke 14 FU, Kvækerfinke 5 FU, Grønirisk 4 FU, Dompap 1 R. Else Klint
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Knopsvane 4 R, Gråand 16 R, Troldand 28 R, Hvinand 1 F R, Blishøne 6 R, Hjejle 79 T FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Svaleklire 2 FU, Stormmåge 70 R, Engpiber 3 FU, Blåmejse 2 FU, Råge 7 R. Else Klint
Kongshøj Mølle: Gråand 6 R, Musvåge 1 FU, Råge 4 R. Else Klint
Kværndrup: Rød Glente 1 FU. Tom Giersing
Nørre Broby: Havørn 1 OF. Leif Sørensen
Sønderskov v/Ferritslev: Grønspætte 1 OF. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 1K OF, Blå Kærhøg 1 BR R, Vibe 700 R. Kresten Madsen
Middelfart, Industrikvarter: Fjeldvåge 1 FU. Leif Frederiksen
Vejrup (Odense V): Fasan 2 M R. Leif Frederiksen
Vesterholm Mose: Musvåge 1 R. Leif Frederiksen 


       

Torsdag den 27. oktober 2016                                    Solopgang: 08:12 Solnedgang: 17:50

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 FU
Svendborg Golfbane
: Grågås 6 OF, Musvåge 1 R, Hættemåge 200 R, Stor Flagspætte 1 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 SY
Arreskov sø:
Silkehejre 1 R. Erik Ehmsen
Birkende:
Hærfugl 1 R. Gerda og Hans Jacobsen
Nyborg, Slipshavnsbugten: Rødben 4 FU. Erik Thomsen

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav:
Sølvhejre 1 R,Ederfugl 2500 FU, Rød Glente 1 S, Musvåge 20 V. Leif Bisschop-Larsen
Skovsgård: Havørn 1 JUV OF. Leif Bisschop-Larsen
Storskov (Brahetrolleborg): Duehøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Solsort 3 R, Sjagger 40 OF, Vindrossel 10 OF, Halemejse 6 FU, Sumpmejse 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 6 R, Ravn 1 R, Bogfinke 1 R, Stillits 4 R, Dompap 1 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Fiskehejre 21 R, Rød Glente 1 T ,
Havørn 6 OF , Musvåge 31 T, Vibe 200 OF, Allike 20 OF. Leif Sørensen
Sundet, Faaborg: Blisgås 80 R. Per Damgaard Poulsen
Bjernekrogen: Lille Lappedykker 25 FU, Skarv 25 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 80 FU, Knortegås 150 FU, Pibeand 50 FU, Gråand 15 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Musvåge 8 SV, Blishøne 700 FU, Vibe 25 R, Storspove 10 FU, Rødben 10 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 50 R, Sjagger 100 R, Allike 150 FU, Stær 50 FU, Tornirisk 20 FU. Per Damgaard Poulsen
Faaborg: Spurvehøg 2 SV, Sanglærke 4 SV, Engpiber 12 SV, Sjagger 20 SV, Vindrossel 125 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 130 SV, Kernebider 1 R. Per Damgaard Poulsen 
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skaboeshuse (15:30-15:50): Gærdesanger 1 FU (Meget lille lysrygget gærdesanger observeret i strandkrattet ved Rendebæks udløb i Storebælt. Obs. ned til 5 meters afstand med 10x42. Fuglen fu på jorden). Kurt Kaack Hansen 
Skovparken, Nyborg: Rød Glente 1 S, Musvåge 12 T, Vibe 5 SV, Hættemåge 300 OF, Stormmåge 100 OF, Sølvmåge 75 OF, Grønspætte 1 OF, Silkehale 24 FU, Sjagger 21 SV, Vindrossel 4 SV. Eske Frank Morthensen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 3 FU, Knarand 2 R, Krikand 288 R, Gråand 29 R, Skeand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 1 R, Tårnfalk 1 OF, Rødhals 1 SY, Solsort 5 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Allike 42 OF, Gråkrage 2 R, Grønirisk 5 R, Rørspurv 3 R. Leif Kristensen
Røjle Mose: Stor Flagspætte 2 R, Rødhals 2 SY, Misteldrossel 1 R, Allike 70 R, Grønirisk 10 FU. Erik Busk
Agernæs: Fiskehejre 2 R, Hjejle 400 R, Hættemåge 50 FU, Svartbag 6 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 16 FU, Fiskehejre 1 FU, Grågås 30 OF, Grågås 2 R, Knortegås 11 FU, Gravand 6 R, Pibeand 2 FU, Gråand 5 FU, Blishøne 350 FU, Hjejle 17 R, Vibe 54 R, Almindelig Ryle 18 FU, Storspove 23 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 45 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 3 FU, Allike 20 OF, Stær 35 FU, Bjergirisk 18 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Grågås 600 R, Bramgås 3300 FU, Gravand 2 R, Pibeand 110 FU, Krikand 50 FU, Gråand 26 R, Stor Skallesluger 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Blishøne 2 R, Hjejle 350 FU, Vibe 130 FU, Storspove 1 OF, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 16 R, Engpiber 15 FU, Stenpikker 1 R, Stor Tornskade 1 FU, Husskade 6 FU, Allike 6 OF, Gråkrage 20 FU, Stær 100 R, Grønirisk 5 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Fjeldvåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Åkrog Bugt: Skarv 4 FU, Ederfugl 31 FU. Kirsten Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU. Gert Nicolaisen


      

Onsdag den 26. oktober 2016                                    Solopgang: 08:10 Solnedgang: 17:52

Thurø, dæmningen: Lille Lappedykker 16 FU
Silke Å v/Grønderupvej (16:05): Stillits 19 FU, Grønsisken 14 R, Musvåge 2 OF.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Svanninge Nørremark
: Musvåge 2 R, Halemejse 2 FU, Allike 18 V, Stær 60 R

Nyborg, Grævlingevænget
: Bramgås 90 SV, Rød Glente 1 S, Musvåge 93 SV, Silkehale 70 S FU, Sjagger 59 S, Vindrossel 7 SV, Misteldrossel 1 S. Eske Frank Morthensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 110 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 R, Toppet Skallesluger 67 R, Rødben 26 R. Ella Mikkelsen
Rudkøbing: Silkehale 5 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor fuglestation (07:30 - 09:30): Silkehale 1 OF, Gærdesmutte 11 RI, Rødhals 7 RI, Fuglekonge 10 RI, Grønsisken 5 RI. Dagstotal 33 / 4 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SV, Skarv 5 SV, Sangsvane 2 V, Grågås 78 SV, Bramgås 2500 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25 SV, Pibeand 5 SV, Ederfugl 4000 SV, Havlit 2 R, Toppet Skallesluger 50 SV, Rød Glente 1 S, Spurvehøg 14 S, Musvåge 10 S, Fjeldvåge 1 S, Vandrefalk 1 S, Trane 1 SØ, Vibe 12 T, Storspove 2 SV, Huldue 7 S, Ringdue 8800 SV, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 12 S, Engpiber 12 T, Silkehale 10 TF, Jernspurv 1 S, Solsort 1 R, Sjagger 2200 S, Vindrossel 85 S, Misteldrossel 3 S, Allike 1800 S, Råge 110 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 S, Stillits 40 TF, Grønsisken 500 S, Grønsisken 40 T, Tornirisk 200 S, Bjergirisk 4 T, Lille Korsnæb 10 T, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Canadagås 31 SV, Bramgås 1300 SV, Knortegås 8 T, Troldand 1 S, Ederfugl 150 SV, Toppet Skallesluger 16 T, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 8 T, Huldue 1 T, Ringdue 2800 S, Sanglærke 22 T, Engpiber 20 T, Hvid Vipstjert 2 OF, Sjagger 1400 S, Vindrossel 55 T, Misteldrossel 5 OF, Allike 100 OF, Kvækerfinke 30 T, Stillits 12 OF, Grønsisken 250 T, Bjergirisk 9 T. Niels Bomholt Jensen 
Gulstav: Skarv 3 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Knarand 2 R, Krikand 9 R, Musvåge 4 OF, Trane 1 SV, Vibe 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 18 R, Rødhals 11 R, Solsort 8 R, Vindrossel 20 R, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 R, Træløber 1 FU, Gråkrage 4 R, Grønirisk 8 FU, Grønsisken 10 FU, Dompap 6 OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Rath: Sanglærke 40 R, Stær 80 FU, Tornirisk 100 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 100 R, Fiskehejre 3 R, Blisgås 12 SV, Knortegås 7 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 18 R, Krikand 32 FU, Spidsand 8 FU, Taffeland 85 R, Troldand 170 R, Hvinand 11 R, Blishøne 150 R, Stor Præstekrave 1 FU, Strandhjejle 6 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Dværgmåge 3 FU, Svartbag 50 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 7 FU, Skovspurv 9 R, Bjergirisk 20 FU, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Musvåge 7 R, Hjejle 90 R, Vibe 80 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 8 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 2360 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 6 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 2000 FU. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Fiskehejre 2 R, Pibeand 60 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 2 M R. Arne Bruun  
Brændegård Sø: Skarv 2 OF, Skarv 1 R, Fiskehejre 13 OF, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 3 , Blisgås 45 R, Grågås 200 R, Krikand 190 R, Gråand 22 R, Taffeland 6 R, Troldand 8 R, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 4 , Havørn 1 JUV OF, Musvåge 2 OF, Fasan 7 R, Vibe 100 OF, Vibe 26 R, Hættemåge 18 R, Ringdue 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 2 OF, Musvit 1 R, Allike 4 OF, Gråkrage 3 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 4 OF, Ravn 2 R, Bogfinke 3 OF, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen 
Jordløse Bakker: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Ringdue 1 OF, Blåmejse 1 R. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Musvåge 3 NØ, Ringdue 2 OF, Solsort 5 FU, Sjagger 84 OF, Skovskade 1 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Faaborg: Spurvehøg 1 T, Huldue 1 SV, Ringdue 300 SV, Sanglærke 5 SV, Engpiber 12 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Sjagger 105 SV, Vindrossel 300 SV, Misteldrossel 1 T R, Allike 60 SV, Stær 100 SV, Kvækerfinke 60 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 360 SV. Per Damgaard Poulsen
Mølleskov (Ringstedgård Skov): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Kværndrup: Tårnfalk 1 FU, Stær 75 OF. Jens Gregersen
Ryslinge: Silkehale 10 FU. Hans Rytter
Nørre Aaby: Musvåge 2 OF. Jens Gregersen
Odense: Tårnfalk 1 FU, Allike 25 R. Jens Gregersen
Skovparken, Nyborg: Bramgås 90 SV, Rød Glente 1 S, Musvåge 93 SV, Silkehale 70 S FU, Sjagger 59 S, Vindrossel 7 SV, Misteldrossel 1 S. Eske Frank Morthensen
Skaboeshuse: Rød Glente 1 V, Agerhøne 16 FU, Grønspætte 1 FU, Silkehale 15 SV. Kurt Kaack Hansen
Assens: Sjagger 100 FU. Kirsten Pedersen
Røjle Klint: Bjergvipstjert 3 FU. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Jens Bækkelund


       

Tirsdag den 25. oktober 2016                                    Solopgang: 08:08 Solnedgang: 17:55

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 1 R. Carsten Skou
Keldsnor fuglestation (07:30 - 17:30): Gærdesmutte 14 RI, Jernspurv 11 RI, Rødhals 12 RI, Solsort 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 2 RI, Fuglekonge 43 RI, Skægmejse 5 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Træløber 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 3 RI, Grønsisken 26 RI, Dompap 4 RI. Dagstotal: 129 / 15 arter. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Skarv 42 SV, Blisgås 35 SV, Bramgås 4200 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 SV, Pibeand 6 SV, Ederfugl 2000 R, Havlit 4 R, Hvinand 3 SV, Toppet Skallesluger 5 SV, Rød Glente 4 T, Spurvehøg 6 T, Musvåge 220 T, Tårnfalk 2 S, Trane 38 S, Huldue 12 S, Ringdue 9100 S, Sanglærke 6 S, Hvid Vipstjert 10 S, Gærdesmutte 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R, Blåmejse 10 T, Allike 3400 S, Bogfinke/Kvækerfinke 3600 S, Grønirisk 15 S, Stillits 20 TF, Grønsisken 80 T, Dompap 2 R, Rørspurv 12 S. Ella Mikkelsen
Gulstav: Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 4 R, Husrødstjert 1 M R, Fuglekonge 3 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Rød Glente 2 T, Spurvehøg 2 T, Musvåge 200 T, Husrødstjert 1 R. Leif Sørensen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 20 R, Strandhjejle 14 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 35 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Blå Kærhøg 2 SV, Musvåge 62 TF. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Vibe 20 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 5 R, Musvåge 9 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Skægmejse 6 R, Grønsisken 12 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 10 R, Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 2 R, Grågås 485 R, Bramgås 1400 R, Bramgås 550 V, Pibeand 255 R, Knarand 19 R, Krikand 310 R, Gråand 110 R, Spidsand 1 R, Hvinand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 325 R, Vibe 430 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 8 R, Rødben, Islandsk (robusta) 1 R, Hættemåge 30 R, Svartbag 2 R, Engpiber 7 R, Skærpiber 4 R, Gærdesmutte 2 R, Gransanger 3 R, Skægmejse 8 R, Blåmejse 1 R, Allike 300 R, Råge 300 R, Gråkrage 50 R, Stær 800 R, Bjergirisk 14 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt 
Vesteregn: Bramgås 1670 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Hjejle 340 R, Vibe 90 R, Brushane 5 R, Stillits 60 R. Nis Rattenborg
Fiskerup Skov: Musvåge 2 R, Musvåge 19 OF, Ringdue 4 R, Solsort 2 R, Fuglekonge 3 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 FU, Stor Tornskade 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 4 R, Kvækerfinke 5 R. Niels Bomholt Jensen
Håstrup: Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sortmejse 2 FU, Skovskade 1 FU, Allike 36 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 17 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 13 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 34 R, Pibeand 305 R, Knarand 51 R, Krikand 52 R, Skeand 27 FU, Taffeland 13 R, Troldand 90 R, Hvinand 4 FU, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 55 FU, Hættemåge 32 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 50 OF, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 3 FU, Skægmejse 6 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 R, Stillits 2 R, Grønsisken 20 OF. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 3 , Blisgås 60 OF, Grågås 58 R, Krikand 70 R, Gråand 35 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Hvinand 7 FU, Lille Skallesluger 1 M OF, tor Skallesluger 11 R, Havørn 4 , Havørn 3 JUV OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Musvåge 27 SV, Fasan 2 OF, Fasan 1 R, Vibe 12 OF, Vibe 12 R, Dobbeltbekkasin 9 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 7 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 OF, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 T, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 9 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 1 R, Gråkrage 2 FU, Ravn 7 OF, Grønsisken 2 OF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 OF. Gunnar Jørgensen
Dørholm & Dørholmbugten: Storspove 19 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 18 FU, Bramgås 300 OF, Pibeand 24 FU, Knarand 32 FU, Skeand 16 FU. Gunhild Brink
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Lumby Inddæmmede Strand: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Dalby: Gråand 5 R, Hættemåge 2 OF, Måge sp. 200 R, Ringdue 2 R, Blåmejse 2 OF, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Allike 3 OF, Råge 1 R, Gråkrage 2 R, Skovspurv 2 R. Steen Højmark-Jensen
Agernæs: Musvåge 1 FU, Hjejle 450 FU, Vibe 130 R, Ringdue 1500 S, Allike 300 S, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 76 FU, Havørn 1 OF, Blishøne 650 FU, Bjergirisk 40 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 2 R, Blisgås 3 R, Grågås 1100 T R, Bramgås 3000 R, Bramgås 450 SV, Pibeand 200 FU, Knarand 1 R, Krikand 85 FU, Gråand 10 R, Skeand 2 R, Troldand 5 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Musvåge 66 SV, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 300 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Storspove 8 FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 18 R, Ringdue 70 SV, Engpiber 17 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Husskade 4 FU, Allike 200 T, Gråkrage 20 FU, Stær 150 FU, Skovspurv 4 FU, Stillits 2 R, Gulspurv 2 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 R, Grågås 55 R, Knortegås 16 FU, Pibeand 148 FU, Gråand 55 R, Vandrefalk 1 FU, Fasan 1 R, Hjejle 110 R, Ringdue 18 S, Engpiber 4 R, Gærdesmutte 1 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 10 OF. Kirsten Pedersen
Bogense Havn: Stor Præstekrave 11 R, Sortgrå Ryle 1 R, Rødben 48 R, Isfugl 1 R, Misteldrossel 2 V. Søren Gjaldbæk


        

Mandag den 24. oktober 2016                                    Solopgang: 08:06 Solnedgang: 17:57

Brændegård Sø: Stor skallesluger 15 R. Erik Thomsen
Nakkebølle og Brændegaard Sø
: Havørn 1 AD, Fiskehejre 1 R. Finn Skov

       

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Sørup:
Sølvhejre 1 SV. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 14 R, Knopsvane 36 R, Grågås 265 R, Strandskade 3 R. Arne Bruun 
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 170 SV, Knopsvane 1 SV, Blisgås 4 SV, Grågås 47 SV, Bramgås 1230 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 15 SV, Ederfugl 3000 SV, Sortand 6 SV, Toppet Skallesluger 4 SV, Blå Kærhøg 1 1K S, Spurvehøg 9 FU S, Musvåge 48 TF, Tårnfalk 1 FU, Splitterne 1 SV, Huldue 4 S, Ringdue 6500 S, Sanglærke 11 S, Landsvale 2 T, Hvid Vipstjert 6 T, Solsort 1 R, Sjagger 100 S, Halemejse 20 TF, Allike 1500 S, Ravn 1 R, Stær 100 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 S, Grønirisk 30 S, Stillits 23 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav: Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 14 FU, Blåmejse 1 R, Grønsisken 20 FU. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 10 R, Skeand 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 OF, Musvåge 18 T, Skægmejse 8 OF, Stor Tornskade 1 R,
Grønsisken 30 R. Helle Regitze Boesen
Rath: Stormmåge 16 R, Sanglærke 180 FU, Landsvale 2 FU, Misteldrossel 1 FU, Gråkrage 8 R, Stær 100 FU, Kvækerfinke 10 FU, Tornirisk 200 FU. Ella Mikkelsen
Egeløkke Lung: Rød Glente 2 S, Blå Kærhøg 5 S, Spurvehøg 40 S, Musvåge 130 S, Tårnfalk 2 S. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 1630 R, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 M AD R, Spurvehøg 3 R, Ringdue 2100 OF, Sanglærke 45 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 1650 OF. Nis Rattenborg 
Ristingehalvøen: Bramgås 650 T, Havørn 1 IMM OF, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 20 T, Musvåge 152 S, Huldue 7 T, Ringdue 2835 T, Allike 1720 T. Gregers Johannesen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 89 R, Skarv 1 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Grågås 138 R, Gråand 63 FU, Skeand 59 FU, Troldand 284 R, Havørn 2 R, Tårnfalk 1 FU, Svartbag 1 R, Musvit 1 FU, Allike 3 R, Gråkrage 9 FU, Ravn 2 R, Skovspurv 2 R. Leif Kristensen
Bredholt: Knopsvane 8 R, Musvåge 1 FU, Ringdue 29 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 3 R, Ravn 6 OF. Leif Sørensen   
Hågerup Å vest for Hågerup: Knopsvane 2 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 3 FU, Ringdue 1 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg: Skarv 50 SV, Grågås 45 SV, Spurvehøg 1 SV, Huldue 2 SV, Ringdue 2640 SV, Natugle 1 SY, Sanglærke 5 SV, Engpiber 5 SV, Sjagger 20 SV, Vindrossel 10 SV, Allike 170 SV, Råge 40 SV, Stær 250 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 320 SV. Per Damgaard Poulsen
Silkeå vest for gl. jernbane: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Fasan 1 R, Gråkrage 23 FU. Leif Kristensen
Nyhave v/Hesselager: Grønspætte 1 TH. Niels Andersen
Sohovedbugten: Havørn 1 AD OF. Evald Mehlsen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 4 OF. Per Rasmussen 
Søby Sø (Nr. Søby): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 R, Musvåge 12 T. Leif Sørensen
Fruens Bøge: Grønbenet Rørhøne 16 R. Kresten Madsen
Lumby Inddæmmede Strand: Huldue 1 SV. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Isfugl 1 OF. Jens O. Hansen
Skaboeshuse: Havørn 1 AD OF, Husrødstjert 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 1 FU. Flemming G. Andersen
Strandenge v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 R. Christian Glahder
Gyldensteen: Langø: Blisgås 72 FU, Bramgås 1100 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 75 R, Grågås 250 R, Bramgås 1200 R. Christian Glahder
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 60 FU, Svømmeand sp. 3000 R, Havørn 3 R. Christian Glahder
Gyldensteen: Kystlagunen: Strandskade 2 R, Strandhjejle 45 R, Almindelig Ryle 75 R, Rødben 1 R, Hvidklire 4 R. Christian Glahder
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 350 R, Gærdesmutte 1 R, Blåmejse 4 R. Christian Glahder


         

Søndag den 23. oktober 2016                                    Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:59

Ny Gesinge: Musvåge 31 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Hesselagergård
(14:00): Ravn 2 OF, Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 41 R, Bramgås 250 SV, Engpiber 20 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 R, Ederfugl 1100 R. Arne Bruun
Keldsnor fuglestation: Spurvehøg 1 RI, Gærdesmutte 106 RI, Jernspurv 15 RI, Rødhals 31 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 3 RI, Munk 1 RI, Gransanger 29 RI, Fuglekonge 120 RI, Skægmejse 1 RI, Halemejse 9 RI, Blåmejse 7 RI, Musvit 2 RI, Træløber 1 RI, Bogfinke 2 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 23 RI, Lille Gråsisken 6 RI, Dompap 8 RI, Rørspurv 3 RI. Dagstotal 372 fugle / 21 arter. Keldsnor Fuglestation ved Jacob Sterup, Hans Rytter, Alejandro, Michael Angel Bjerregaard
Bagenkop: Grågås 43 OF, Fasan 7 , Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 2 FU, Musvit 4 FU, Korttået Træløber 2 FU, Råge 24 OF, Gråkrage 1 FU. Kirsten Thinggaard
Nørreballe Nor: Grønbenet Rørhøne 2 FU. Kirsten Thinggaard  
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 1000 R, Sortand 12 R, Rød Glente 1 T, Musvåge 18 T, Stor Præstekrave 12 R, Stor Flagspætte 1 R, Kvækerfinke 300 FU. Helle Regitze Boesen
Steensgård Gods (Lohals): Blå Kærhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 OF, Dværgfalk 1 OF. Helle Regitze Boesen
Andemose: Fiskehejre 2 R, Fjeldvåge 1 OF, Svartbag 8 R. Helle Regitze Boesen 
Ristingehalvøen: Blisgås 60 SV, Blisgås 33 OF, Bramgås 1300 SV, Bramgås 800 OF, Havørn 3 OF, Blå Kærhøg 2 R, Spurvehøg 13 T, Huldue 28 T, Ringdue 7400 T, Allike 1600 T, Råge 325 T. Gregers Johannesen
Boltinge: Rød Glente 2 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 2 OF, Husskade 1 R, Råge 30 FU, Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Rød Glente 1 OF, Rødhals 1 SY, Musvit 1 FU, Allike 5 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 3 FU. Gunnar Jørgensen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Ravn 2 R. Arne Bruun
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Blisgås 24 OF, Musvåge 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 OF. Helle Suadicani 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Blisgås 52 R. Anders Vedel
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 AD R, Vibe 80 OF, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Skaboeshuse:Agerhøne 7 FU. Kurt Kaack Hansen
Tommerup
: Fiskehejre 1 FU, Blisgås 24 OF, Musvåge 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 OF. Helle Suadicani
Voldby
: Vandrefalk 1 R. Niels Lund
Hagenskov Slotsmølle
: Isfugl 1 R, Vandstær 1 FU. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Sangsvane 1 R, Blisgås 46 FU, Grågås 350 FU, Bramgås 700 FU, Knortegås 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Gråkrage 7 FU. Helle Suadicani
Bogense Havn: Taffeland 2 R, Ederfugl 1 FU, Fasan 2 OF, Stor Præstekrave 11 FU, Svartbag 2 R, Jernspurv 1 SY. Gert Nicolaisen


        

Lørdag den 22. oktober 2016                                    Solopgang: 08:02 Solnedgang: 18:01

Brændegård Sø: Havørn 1 R, Musvåge 1 R , Fasan 2 R. Finn Skov
Lundeborg, matriklen
: Solsort 6 FU, Skov og Gråspurv 20 FU, Gråkrage 6 FU, Allike 4 R, Musvit 2 FU, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lykkesholm, Gislev: Fjeldvåge 1 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Blisgås 350 FU. Niels Andersen
Keldsnor fuglestation: Spurvehøg 1 RI, Gærdesmutte 34 RI, Jernspurv 60 RI, Rødhals 40 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 2 RI, Vindrossel 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 30 RI, Fuglekonge 140 RI, Rødtoppet Fuglekonge 3 RI, Skægmejse 1 RI, Halemejse 42 RI, Blåmejse 3 RI, Musvit 4 RI, Træløber 1 RI, Bogfinke 1 RI, Kvækerfinke 2 RI, Grønirisk 1 RI, Dompap 3 RI. Dagstotal 376 fugle / 20 arter. Keldsnor Fuglestation ved Alejandro, Michael Angel Bjerregaard
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 3 T, Ederfugl 2000 R, Spurvehøg 60 T, Dværgfalk 1 T,
Huldue 470 T, Ringdue 48000 T, Mosehornugle 1 T, Hedelærke 40 T, Bjergvipstjert 6 T, Allike 2600 T, Bogfinke/Kvækerfinke 22800 T, Bjergirisk 103 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 60 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Dværgfalk 1 T. Ole Bo Olsen
Ristinge Klint: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Rød Glente 1 R, Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen
Snaremose Sø: Sjagger 375 FU. Else Klint
Spodsbjerg: Blå Kærhøg 2 , Duehøg 1 R. Else Klint
Torpeløkke: Havørn 1 JUV R, Ravn 4 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 3, Havørn 1 JUV OF, Ravn 6 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 11 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 5 FU, Bramgås 8 OF, Pibeand 156 FU, Knarand 2 FU, Krikand 107 FU, Gråand 79 FU, Spidsand 27 FU, Taffeland 16 R, Troldand 346 R, Klyde 1 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 15 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen 
Knudshoved Færgehavn: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 16 R, Taffeland 7 R, Troldand 189 R, Strandhjejle 3 R, Rødben 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 6 R, Fuglekonge 11 R, Grønsisken 90 OF, Bjergirisk 10 OF, Dompap 1 OF. Martin Søgaard Nielsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 AD R, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Rostrup: Blå Kærhøg 1 M FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 4 R. Jens Bækkelund 


       

Fredag den 21. oktober 2016                                    Solopgang: 08:00 Solnedgang: 18:08

Svendborg: Kvækerfinke 2 FU, Rødhals 1 FU. Finn Skov
Langå
(15:00): Sjagger 150 FU, Ringdue 100 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 41 R, Bramgås 16 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 SV, Pibeand 125 R, Krikand 30 R, Gråand 25 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvid Vipstjert 5 OF. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Ederfugl 1400 R, Sortand 15 R, Fløjlsand 4 R. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Husrødstjert 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor fuglestation: Gærdesmutte 26 RI, Jernspurv 15 RI, Rødhals 60 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 10 RI, Gransanger 59 RI, Fuglekonge 193 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Halemejse 26 RI, Blåmejse 3 RI, Musvit 3 RI, Træløber 1 RI, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal 400 fugle / 15 arter. Keldsnor Fuglestation ved Alejandro, Michael Angel Bjerregaard
Dovns Klint: Blisgås 33 T, Grågås 7 T, Bramgås 260 T, Knortegås 1 T, Ederfugl 0 T, Sortand 15 T, Toppet Skallesluger 11 T, Rød Glente 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 54 T, Vandrefalk 1 T, Vibe 41 T, Huldue 138 T, Ringdue 5300 T, Tyrkerdue 1 T, Stor Flagspætte 1 T, Hedelærke 9 T, Sanglærke 25 T, Landsvale 83 T, Engpiber 8 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 10 T, Jernspurv 5 T, Sjagger 4300 T, Vindrossel 130 T, Misteldrossel 280 T, Allike 2300 T, Råge 5 T, Stær 1070 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4900 T, Grønirisk 2 T, Stillits 3 T, Grønsisken 30 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 T, Dompap 3 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Blisgås 100 OF, Bramgås 1500 OF, Rødhals 10 R, Sjagger 50 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 50 R, Halemejse 15 R, Korttået Træløber 2 R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Dværgmåge 3 AD VDR FU, Bjergirisk 50 R. Henrik Mørup-Petersen
Vesteregn: Fjeldvåge 1 OF, Hedelærke 8 R, Engpiber 30 R, Gærdesmutte 6 R, Jernspurv 9 R, Rødhals 18 R, Gransanger 21 R, Fuglekonge 35 R, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke 700 R, Kvækerfinke 400 R, Stillits 25 R, Tornirisk 80 R, Gulspurv 5 R, Rørspurv 4 R. Nis Rattenborg
Storeholm + øhavet nord for: Havørn 4 R. Gregers Johannesen
Spodsbjerg, sommerhusområdet: Skarv 3 R, Knortegås 6 S, Gråand 49 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 4 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 FU, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 FU, Jernspurv 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 15 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 8 FU, Husskade 1 FU, Allike 9 OF, Skovspurv 5 FU, Bogfinke 5 FU, Grønirisk 2 FU. Else Klint
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Bjergirisk 60 R. Evald Mehlsen
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU . Thomas Kampmann


        

Torsdag den 20. oktober 2016                                  Solopgang: 07:58 Solnedgang: 18:06

Brændegaard sø: Havørn 1 1K. Erik Thomsen
Nakkebølle Inddæmning
: Havørn 1 1K, Mellemskarv 1 R. Finn Skov
Hønsehavens grusgravsø
(10:00): Grågås 300+ FU R. Bramgås 14 R ( de første jeg har set R derude), Gråand 300 FU, Troldand 8 FU, Lille lappedykker 1 FU, Blishøne 15 FU, Vibe 25 R OF. Poul Brugs Rasmussen
Stubmark ved Mullerup (10:15): Grågås 200 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Havørn 4 . Nis Rattenborg
Keldsnor fuglestation: Jernspurv 24 RI, Rødhals 77 RI, Sangdrossel 3 RI, Vindrossel 4 RI, Munk 9 RI, Gransanger 42 RI, Fuglekonge 393 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 4 RI, Bogfinke 5 RI. Dagstotal 570 fugle / 10 arter. Keldsnor Fuglestation ved Alejandro, Michael Angel Bjerregaard
Dovns Klint: Blisgås 237 T, Bramgås 2140 T, Rød Glente 2 T, Blå Kærhøg 1 T,
Spurvehøg 110 T, Musvåge 54 T, Vandrefalk 1 T, Huldue 835 T, Ringdue 81000 T, Hedelærke 276 T, Sanglærke 65 T, Bjergvipstjert 2 T, Sjagger  7400 T, Vindrossel 1100 T, Misteldrossel 160 T, Stor Tornskade 1 T, Allike 19600 T, Bogfinke/Kvækerfinke 39500 T, Stillits 138 T, Grønsisken 630 T, Tornirisk 150 T, Stor Korsnæb 7 T, Rørspurv 36 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Strandhjejle 22 R, Dværgmåge 3 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rød Glente 3 R, Havørn 1 AD R, Havørn 1 IMM OF. Nis Rattenborg
Rath: Blå Kærhøg 1 JUV R, Hedelærke 3 R. Nis Rattenborg
Stoense Udflyttere: Musvåge 35 SV, Ringdrossel 1 1K FU.Helle Regitze Boesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 3 S, Blå Kærhøg 2 , Enkeltbekkasin 3 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Huldue 12 S, Ringdue 1400 S. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 BR R, Vandrefalk 1 R, Ringdue 1100 S, Allike 800 S, Råge 530 S. Nis Rattenborg 
Ristingehalvøen: Sædgås 23 OF, Blisgås 135 OF, Bramgås 1125 T, Havørn 2 AD OF, Blå Kærhøg 2 R, Spurvehøg 21 T, Musvåge 42 T, Vandrefalk 1 S, Hjejle 1275 OF, Huldue 16 T, Ringdue 4300 T, Sanglærke 175 T, Allike 1800 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1500 T. Gregers Johannesen
Søren Bilds Strand: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Flintholm Hestehave: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF. Niels Bomholt Jensen 
Arreskov Sø: Havørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 5 R. Henrik Kalckar Hansen
Faaborg: Vindrossel 130 SØ, Allike 610 SV. Per Damgaard Poulsen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 OF. Gunnar Jørgensen
Stige Ø: Blå Kærhøg 1 R. Sune Riis Sørensen 
Helnæs Made: Havørn 2 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 F AD FU, Skærpiber 5 FU, Stor Tornskade 1 R. Michael Larsen Hansen 
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Knopsvane 218 R, Blishøne 2680 R. Steen Lauritsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Krikand 150 FU, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R, Strandhjejle 50 R, Almindelig Ryle 2900 FU, Lille Kobbersneppe 70 FU, Storspove 283 FU. Kurt Due Johansen


            Isabellastenpikker

Onsdag den 19. oktober 2016                                  Solopgang: 07:56 Solnedgang: 18:08

Lundeborg, matriklen (10:30): Blisgås 6 OF S, Bramgås 1 OF S, Blisgås 18 OF S (11:00). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gl. Nyby: Havørn 1 R. Annette Friis
Keldsnor fuglestation: Rødtoppet Fuglekonge 2 RI , Lille Fluesnapper 1 1K RI . Keldsnor Fuglestation Alejandro, Michael Angel Bjerregaard
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose
: Rørhøg 1 F OF. Carsten Skou
Ristinge Hale
: Gravand 3 R, Blå Kærhøg 1 R, Strandskade 20 R, Lille Kobbersneppe 10 FU, Svartbag 8 R, Grønirisk 15 R, Stillits 40 R. Carsten Skou
Hav ved Tryggelev Nor
: Ederfugl 600 R. Henrik Mørup-Petersen
Magleby Nor
: Sædgås, Tundrasædgås (rossicus) 50 R, Blisgås 100 R, Grågås 200 R, Bramgås 300 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD R, Skærpiber 4 T, Stenpikker 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 1 R, Pibesvane 3 R, Grågås 550 R, Krikand 125 R, Skeand 38 R. Gregers Johannesen
Feddet v/Brydegård
: Stor Tornskade 1 R. Erik Busk
Hagenskov Slotsmølle: Vandstær 1 FU. Thomas Kampmann
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Skægmejse 2 R. Erik Busk
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Hjejle 12000 R, Almindelig Ryle 4000 R, Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen


             Stor flagspætte Foto. Finn Skov

Tirsdag den 18. oktober 2016                                  Solopgang: 07:54 Solnedgang: 18:11

Svendborg: Stor flagspætte 1 R, Korttået træløber 1 R, Fuglekonge 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Spurvehøg 1 OF, Ringdue 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 FU, Husrødstjert 1 FU, Solsort 3 FU, Munk 2 FU, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 2 FU, Korttået Træløber 1 R, Skovspurv 1 FU, Bogfinke 3 FU, Kvækerfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU. Susanne Rørdam Skov
Thurø By m.m.: Sjagger 1 R, Misteldrossel 1 S, Sortmejse 1 R, Dompap 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 29 R, Pibeand 32 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Engpiber 8 T, Bjergvipstjert 2 OF, Stor Tornskade 1 FU, Stær 130 R, Rørspurv 5 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås 100 R. Carsten Skou
Dovns Klint: Bramgås 40 T, Ederfugl 2000 T, Spurvehøg 20 T, Tårnfalk 2 T, Hjejle 5 OF, Gærdesmutte 1 R, Halemejse 5 R, Bogfinke/Kvækerfinke 200 T, Stillits 2 R. Carsten Skou
Keldsnor: Blisgås 80 R, Grågås 350 R, Bramgås 950 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Musvåge 3 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 25 R, Strandhjejle 9 R, Vibe 45 R, Almindelig Ryle 130 R, Dværgmåge 6 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 14 R, Blisgås 40 R, Dværggås 1 JUV R, Grågås 1500 R, Bramgås 1200 R, Pibeand 12 R, Skeand 100 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 5 OF, Vibe 300 R, Stenpikker 2 R, Skægmejse 4 R, Halemejse 12 R, Stillits 12 R. Carsten Skou 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Blisgås 129 OF, Knarand 8 R, Krikand 110 R, Spidsand 22 R, Skeand 41 R, Blå Kærhøg 1 R, Dværgmåge 2 R, Skægmejse 8 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 19 R, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 30 R, Vibe 460 R, Almindelig Ryle 25 R, Brushane 10 R, Dværgmåge 2 R SV, Landsvale 2 R, Stenpikker 4 R, Stær 1800 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 360 R, Blå Kærhøg 1 M AD R, Musvåge 3 R, Hedelærke 2 R, Misteldrossel 26 OF. Nis Rattenborg
Andemose: Fiskehejre 2 OF, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 OF, Vibe 5 OF, Engpiber 5 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 80 OF. Helle Regitze Boesen
Steensgård Gods (Lohals): Skovsneppe 1 R. Helle Regitze Boesen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 4 FU, Blisgås 15 R, Grågås 330 R, Bramgås 25 SV, Knarand 25 R, Krikand 2 R, Gråand 15 R, Skeand 155 FU, Taffeland 35 R, Troldand 500 R, Musvåge 1 FU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Hættemåge 110 R, Sølvmåge  10 R, Svartbag 2 R, Isfugl 1 FU, Engpiber 7 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Per Damgaard Poulsen  
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Bispeenge: Pibeand 21 FU, Vibe 14 FU, Skægmejse 8 OF. Gunhild Brink
Seden Strand: Havørn 2 AD FU, Havørn 1 1K R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Rørhøg 1 M AD FU. Kurt Due Johansen
Husby Strand, Wedellsborg: Vandrefalk 1 OF, Mosehornugle 1 R. Mads Syndergaard
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 14 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 72 FU, Grågås 46 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 111 FU, Gravand 2 FU, Pibeand 35 FU, Fasan 1 R, Blishøne 630 FU, Hjejle 40 OF, Hjejle 65 R, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 28 FU, Storspove 33 FU, Hættemåge 35 FU, Gråkrage 4 R, Stær 10 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 10 T. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 FU, Sædgås 3 R, Blisgås 26 FU, Grågås 400 R, Bramgås 300 T R, Pibeand 85 FU, Krikand 135 R, Gråand 35 R, Spidsand 12 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 2 FU, Hjejle 200 R, Vibe 140 R, Almindelig Ryle 30 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 50 FU, Svartbag 6 R, Ravn 1 FU, Stær 30 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 100 SV. Kirsten Pedersen
Saltofte: Tårnfalk 1 FU, Tyrkerdue 2 R, Stær 2000 T R. Kirsten Pedersen
Sønderby Bjerge: Skarv 2 OF, Grågås 22 OF, Fjeldvåge 1 SØ, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Storspove 1 R, Sølvmåge 15 FU, Ringdue 8 R, Sanglærke 12 FU, Engpiber 7 FU, Stær 30 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 90 SØ. Kirsten Pedersen
Ejlinge: Fiskehejre 5 FU, Bramgås 150 SV, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 R, Hjejle 40 OF, Strandhjejle 2 R. Jens Bækkelund


        

 Søndag den 16. oktober 2016                                  Solopgang: 07:50 Solnedgang: 18:16

Svendborg, Hallindskovvej 70: Ringdrossel 1 R. Esben Eriksen
Brændegaard Sø: Havørn 1 AD, Musvåge 1 R, Sølvhejre1 R. Finn Skov
Trunderup: Ravn 9 FU. Niels Bomholt, Erhardt Ecklon
Lundeborg (10:00): Bramgås 100 OF SV, Mørkbuget knortegås 4 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave
: Ringdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Lapværling 1 SV. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot
: Fiskehejre 7 R, Grågås 145 R, Krikand 80 R, Taffeland 730 R, Hvinand 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, Vandrikse 2 R, Gærdesmutte 5 R. Annette Friis
Gl. Nyby, Taasinge: Fasan 500 R, Ringdue 350 R, Tyrkerdue 1 R, Hvid Vipstjert 3 T, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 100 R, Råge 100 R, Gråkrage 100 R, Stær 200 R, Gråspurv 5 R. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 R, Bramgås 448 OF, Knarand 95 R, Vandrikse 3 R, Jernspurv 2 R, Skægmejse 16 R. Annette Friis
Hav øst for Thurø: Ederfugl 1400 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Blisgås 110 SV, Vandrefalk 1 AD R V, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Keldsnor fuglestation (07:00 - 18:30): Blisgås 840 SV, Dobbeltbekkasin 1 RI, Rødstjert 1 F RI, Rørsanger 1 1K RI, Hvidbrynet Løvsanger 2 R (1 hørt i Vesterskov af RYT+JSA kl. 13:40, og 1 set+hørt ved Gulstavvej 14 kl. 14:50 af RYT), Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 400 RI, Broget Fluesnapper 1 F 2K+ RI, Sortmejse 1 RI, . Keldsnor Fuglestation 623 fugle mærket (hidtil tredjestørste dagstotal på KNF). Jacob Sterup, Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Dovns Klint: Blisgås 215 T, Ederfugl 3000 R, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 28 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 3 T, Huldue 26 T, Lille Flagspætte 0 SØ, Hedelærke 29 T, Engpiber 121 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 63 T, Misteldrossel 10 T, Bogfinke/Kvækerfinke 14300 T, Grønsisken 1730 T, Tornirisk 620 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 T, Lille Korsnæb 30 T, Lapværling 1 SØ, Rørspurv 98 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Blisgås 307 T, Bramgås 700 OF, Trane 1 OF, Fuglekonge 20 R. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Grågås 560 R, Bramgås 1140 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandhjejle 22 R, Dværgmåge 14 R SV, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 85 R, Stenpikker 11 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Nis Rattenborg
Magleby Nor: Blisgås 70 R, Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 690 R, Hedelærke 7 R. Nis Rattenborg
Rath: Blå Kærhøg 1 R, Huldue 12 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Vandrefalk 1 M 3K+ OF, Enkeltbekkasin 2 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD R, Dværgfalk 1 JUV R, Mosehornugle 1 R, Stenpikker 9 R. Nis Rattenborg 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Blisgås 732 SV, Blisgås 352 SV, Blå Kærhøg 1 R. Gregers Johannesen
Strynø: Havørn 1 JUV R. Stig Rubæk
Ulbølle: Misteldrossel 9 SV. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Grågås 1250 R, Havørn 6 R, Vandrefalk 1 R, Ravn 5 R. Annette Friis
Vester Hæsinge: Ravn 4 OF. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Havørn 1 AD OF, Dværgmåge 2 FU T. Jens-Gert Hansen
Dalby Bugt: Enge v/Ålekisterenden: Skægmejse 2 R. Bo K. Stephensen
Bøgebjerg Skov: Havørn 2 OF. Lars Philip Nielsen
Harritslevgård Møllebæk: Blisgås 100 OF. Jens Bækkelund


       

 Lørdag den 15. oktober 2016                                  Solopgang: 07:48 Solnedgang: 18:18

Hesselagergård (10:00): Tårnfalk 1 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Langmosegård ved Vormark (10:30): Grønbenet Rørhøne 3 FU, Pibeand 8 FU, Gråand 42 FU, Blishøne 12 FU, Knopsvane 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Sjagger 3 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Knarand 150 R, Skægmejse 2 R. Annette Friis
Gl. Nyby: Havørn 1 AD OF. Annette Friis
Søen, Valdemarsslot: Grågås 550 OF, Knarand 35 R, Taffeland 700 R, Havørn 2 AD OF, Isfugl 1 R. Annette Friis
Hav øst for Thurø: Spidsand 10 S, Dværgmåge 1 JUV S. Arne Bruun 
Hvidkilde Sø: Havørn 1 OF. Annette Friis
Dovns Klint: Blisgås 213 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 15 T, Vandrefalk 1 T, Dværgmåge 1 T, Huldue 16 T, Bjergvipstjert 2 T, Stor Tornskade 1 OF, Tornirisk 310 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor fuglestation (07:00 - 17:30): Gærdesmutte 7 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 33 RI, Solsort 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 1 M 1K RI, Gransanger 6 RI, Fuglekonge 119 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI, Bogfinke 1 RI, Dompap 1 RI. Keldsnor Fuglestation Dagstotal 181 fugle / 12 arter. Peter Teglhøj, Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 OF. Palle Bo Larsen
Rath: Vandrefalk 1 1K R, Huldue 6 FU. Palle Bo Larsen
Nordenbro: Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 IMM OF, Blå Kærhøg 2 R, Enkeltbekkasin 2 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 OF, Hjejle 690 FU, Hedelærke 3 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Spidsand 12 S, Bjergvipstjert 2 S. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Blisgås 122 S, Hjejle 300 R. Gregers Johannesen
Strynø: Bramgås 2000 R. Vagn Højkjær Larsen
Sydf. Øhav syd for Strynø: Krikand 150 R. Vagn Højkjær Larsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Grågås 500 R, Krikand 185 R, Havørn 3 , Duehøg 1 OF, Ravn 5 FU, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Grågås 630 R,Havørn 1 AD R,Ravn 15 R. Annette Friis
Grønnemose: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 6 OF. Niels Bomholt Jensen  
Tårup Inddæmmede Strand: Blå Kærhøg 1 R. Bo K. Stephensen


          

 Torsdag den 13. oktober 2016                                  Solopgang: 07:44 Solnedgang: 18:23

Svendborg Golfbane: Ravn 1 R
Bregninge Bakker, Taasinge
(11:34): Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen

Landet, Taasinge
(08:45): Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 R. Tommy Post Jensen
Brændegaard Sø: Havørn 2 AD + 2 JUV, Sølvhejre 8 R, Fiskehejre 4 R, Mellemskarv 5 R, Gråand 6 R. Finn Skov
Tange å (15:00): Spurvehøg 1 OF Ø, Tårnfalk 1 FU (fangede 2 mus indenfor 5 min. og slugte dem omgående i flugten). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Skarv 59 T, Sædgås 2 T, Blisgås 738 S, Grågås 3 T, Bramgås 10 T, Knortegås 67 T, Pibeand 24 T, Ederfugl 650 T, Sortand 12 T, Toppet Skallesluger 5 T, Rød Glente 9 T, Spurvehøg 90 T, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 T, Huldue 134 T, Ringdue 3360 T, Hedelærke 40 T, Sanglærke 36 T, Landsvale 180 T, Bysvale 2 T, Engpiber 40 T, Rødstrubet Piber 1 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 72 T, Sjagger 17 T, Vindrossel 2 T, Misteldrossel 34 T, Halemejse 15 TF, Blåmejse 5 T, Stor Tornskade 1 T, Allike 220 T, Råge 4 T, Stær 980 T, Bogfinke/Kvækerfinke 5200 T, Grønirisk 2 T, Stillits 175 T, Grønsisken 110 T, Tornirisk 115 T, Bjergirisk 1 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 T, Dompap 2 T, Kernebider 4 T, Rørspurv 27 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Blisgås 240 T, Grågås 25 T, Bramgås 50 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Spurvehøg 2 R, Vandrefalk 1 IMM R, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 580 R, Strandhjejle 9 R, Almindelig Ryle 75 R, Brushane 2 R, Storspove 8 SV, Dværgmåge 38 R, Landsvale 45 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 15 R. Nis Rattenborg
Lundemosen: Rørhøg 1 M AD R, Blå Kærhøg 1 BR R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Rath: Dværgfalk 1 M AD R, Landsvale 20 R, Stær 900 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Vibe 80 R, Almindelig Ryle 70 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Landsvale 25 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 BR R, Spurvehøg 2 R, Hjejle 680 R, Brushane 20 R, Hedelærke 11 R, Stær 900 R. Nis Rattenborg
Vester Hæsinge: Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Gråspurv 7 FU, Skovspurv 13 FU, Kvækerfinke 1 FU, Grønirisk 2 FU. Leif Kristensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 R, Bramgås 300 OF, Gravand 6 R, Pibeand 250 R, Knarand 90 R, Krikand 305 R, Spidsand 6 R, Skeand 10 R, Havørn 2 OF, Blå Kærhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 1 R, Stær 20 OF. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 700 R, Krikand 180 R, Spidsand 12 R, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 R, Bysvale 2 T, Halemejse 4 R. Annette Friis
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 06/10 - 2016:
              Få nogle fantastiske dage med rovfugle på Lolland
              Færre havfugle vil dø i fiskernes net i Namibia
              Ny naturvejleder ansat til Skagen Fuglestation
              Er du blevet ringet op af DOF?
              Optræk til invasion af tillidsfulde høgeugler


         

 Onsdag den 12. oktober 2016                                  Solopgang: 07:42 Solnedgang: 18:25

Brændegaard Sø: Havørn 2 AD + 1 1K , Sølvhejre 1 R , Fiskehejre 2 R, Mellemskarv 10 R, Gråand 2 R. Finn Skov
Bøjden Nor (10:30): Hvidklire 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup: Gransanger 1 R.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Glamsbjerg Hegn: Grønspætte 1 R, Sjagger 40 FU, Gråkrage 4 FU

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Havørn 2 AD OF. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Blisgås 60 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R, Pibeand 88 R, Krikand 25 R, Gråand 25 R, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 4 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Arne Bruun
Rudkøbing: Rød Glente 1 S, Musvåge 11 S. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Sortstrubet Lom 5 T, Skarv 10 T, Fiskehejre 1 T, Blisgås 22 OF, Blisgås 1954 SØ, Grågås 20 T, Bramgås 1080 T, Knortegås 40 T, Pibeand 28 T, Gråand 20 T, Bjergand 5 Ø, Ederfugl 180 T, Sortand 15 T, Fløjlsand 1 T, Toppet Skallesluger 24 T, Rød Glente 4 T, Rørhøg 1 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 28 T, Musvåge 11 T, Fjeldvåge 3 T, Tårnfalk 1 T, Vibe 8 T, Huldue 65 T, Ringdue 9500 T, Stor Flagspætte 1 T, Hedelærke 52 T, Sanglærke 220 T, Landsvale 100 T, Bysvale 1 T, Engpiber 80 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 35 T, Jernspurv 45 T, Sjagger 0 T, Vindrossel 3 T, Misteldrossel 210 T, Blåmejse 3 T, Allike 60 T, Ravn 3 OF, Stær 130 T, Bogfinke/Kvækerfinke 25400 T, Stillits 195 T, Grønsisken 75 T, Tornirisk 70 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 T, Kernebider 2 T, Gulspurv 5 T, Rørspurv 30 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Blisgås 90 T, Misteldrossel 50 OF. Frank Jensen-Hammer
Havet ud for Keldsnor: Dværgmåge 2 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 380 R, Bramgås 770 R, Blå Kærhøg 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 90 R, Hjejle 470 R, Strandhjejle 9 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 80 R, Sortklire 2 R, Landsvale 120 R, Landsvale 40 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 15 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 15 R. Nis Rattenborg
Rath: Blisgås 16 R, Blisgås 1 R, Grågås 2 R, Dværgfalk 1 R, Strandhjejle 8 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 9 R, Bjergirisk 60 R. Nis Rattenborg
Lundemosen: Blå Kærhøg 2 , Misteldrossel 7 R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Espe
: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Findinge: Rød Glente 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Heden: Rød Glente 2 FU, Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Munke Mose: Bjergvipstjert 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Vigelsø: Hjejle 1200 R, Vibe 475 R, Almindelig Ryle 25 R, Storspove 3 R, Hættemåge 55 FU, Sølvmåge 10 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 F R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R. Jens O. Hansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 OF, Rørhøg 1 F R, Vandrefalk 1 R, Landsvale 6 R. Jens O. Hansen
Knudshoved Færgehavn: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 T, Vandrefalk 1 M AD OF, Rødstjert 1 R. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R, Gærdesmutte 1 FU, Gråkrage 6 FU,Skovspurv 8 R. Leif Kristensen 


        

 Tirsdag den 11. oktober 2016                                  Solopgang: 07:40 Solnedgang: 18:28

Lundeborg, Ny Camping (11:00): Spurvehøg M (slog en Gråspurv 2 m. fra mig, lynhurtigt og nådesløst, en barsk oplevelse), Bramgås 60 OF SV (10:30), Bramgås 125 OF SV (11:15). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing: Bramgås 870 OF. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 12 T, Sortstrubet Lom 3 T, Skarv 4 T,
Sølvhejre 1 OF, Blisgås 884 SØ, Blisgås 4 OF, Bramgås 1280 T, Knortegås 66 T, Pibeand 58 T, Krikand 14 T, Spidsand 1 T, Ederfugl 250 T, Sortand 10 T, Fløjlsand 1 T, Toppet Skallesluger 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 1 T, Hjejle 9 T, Dobbeltbekkasin 3 OF, Huldue 7 T, Sanglærke 23 T, Landsvale 45 T, Engpiber 27 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 23 T, Sjagger 1320 T, Vindrossel 42 T, Misteldrossel 470 T, Halemejse 12 TF, Stær 210 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4300 T, Stillits 8 T, Grønsisken 35 T, Tornirisk 90 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T, Rørspurv 7 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Havørn 1 IMM R, Vandrefalk 1 JUV R T, Hjejle 90 R, Strandhjejle 11 R, Islandsk Ryle 9 R, Almindelig Ryle 110 R, Stenvender 2 R, Hedelærke 3 R T, Landsvale 190 R, Bjergvipstjert 2 R T, Hvid Vipstjert 15 R, Stær 750 R. Nis Rattenborg
Rath: Musvåge 9 R, Hedelærke 6 R, Stær 600 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 15 R,
Sølvhejre 6 R, Fiskehejre 10 R, Blisgås 11 R T, Stor Skallesluger 3 FU, Havørn 6 R, Ravn 5 OF. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Bramgås 52 OF, Gråand 5 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Grønspætte 1 R, Solsort 2 R, Skovskade 3 OF, Gråkrage 2 R, Gråkrage 3 OF. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Grønspætte 1 OF. Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 25 R, Skarv 50 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 3 FU, Blisgås 25 V, Grågås 100 R, Grå Gås sp. 1 1K FU, Knarand 5 R, Gråand 20 R, Skeand 145 FU, Taffeland 25 R, Troldand 270 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Dobbeltbekkasin 6 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Grønsisken 20 FU. Per Damgaard Poulsen 
Egensedybet: Vandrefalk 1 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 1K FU. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 7 R, Hjejle 600 R, Vibe 180 R,  Almindelig Ryle 115 FU, Storspove 34 FU, Hættemåge 50 FU, Sølvmåge 55 R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 AD R. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Kirsten Pedersen
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 77 R, Pibeand 365 R, Gråand 110 R, Spidsand 20 R, Toppet Skallesluger 260 R, Klyde 140 R, Storspove 130 R, Stillits 200 FU. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Gravand 77 R, Pibeand 365 R, Gråand 110 R, Spidsand 20 R, Toppet Skallesluger 260 R, Klyde 140 R, Storspove 130 R, Stillits 200 FU. Jens Bækkelund


      

 Mandag den 10. oktober 2016                                  Solopgang: 07:38 Solnedgang: 18:30

Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskehejre 12 R, Grågås 600 R, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 3 R, Vibe 120 R, Landsvale 10 FU
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 300 R, Bramgås 110 R, Pibeand 60 R, Spidsand 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 8 FU 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Bramgås 270 SV. Carsten Skou
Rudkøbing: Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Munk 1 R, Gransanger 3 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 T, Sortstrubet Lom 2 T, Skarv 6 T, Blisgås 5 T, Grågås 28 T, Bramgås 1130 T, Knortegås 201 T, Ederfugl 190 T, Fløjlsand 1 T, Toppet Skallesluger 16 T, Rød Glente 2 T, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 9 T, Musvåge 2 T, Huldue 19 T, Ringdue 2600 T, Stor Flagspætte 3 T, Hedelærke 20 T, Sanglærke 87 T, Digesvale 1 T, Landsvale 280 T, Bysvale 3 T, Engpiber 40 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 10 T, Hvid Vipstjert 240 T, Jernspurv 3 T, Sjagger 3 T, Misteldrossel 4 T, Blåmejse 120 T, Allike 70 T, Råge 15 T, Stær 170 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T, Stillits 5 T, Grønsisken 230 T, Tornirisk 285 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 35 T, Lille Korsnæb 23 T, Dompap 2 T, Gulspurv 13 T, Rørspurv 30 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Skægmejse 8 R. Kresten Madsen
Keldsnor: Vandrefalk 1 R, Strandskade 1 R, Hjejle 190 R, Strandhjejle 12 R, Sortgrå Ryle 1 R, Almindelig Ryle 110 R, Stenvender 1 R, Dværgmåge 4 R T, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 15 R, Stær 2200 R. Nis Rattenborg
Rath: Hvepsevåge 1 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 2 R, Stær 1600 R, Bjergirisk 40 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 18 R, Krikand 120 R, Spidsand 22 R, Skeand 72 R, Taffeland 285 R, Rød Glente 1 S, Havørn 1 AD OF, Skægmejse 12 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD R, Hjejle 70 R, Vibe 220 R, Brushane 15 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Stær 2000 R NAT. Nis Rattenborg 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 30 FU, Skarv 180 FU,
Sølvhejre 8 FU, Fiskehejre 20 FU, Grågås 600 R, Krikand 290 R, Gråand 80 FU, Havørn 6 FU, Duehøg 1 R, Musvåge 2 R, Vibe 70 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 2 R, Hættemåge 200 FU, Ravn 20 R. Leif Bisschop-Larsen
Nørresø: Grågås 200 R, Knarand 370 R, Gråand 150 R, Skeand 4 R, Blishøne 250 R. Leif Bisschop-Larsen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 5 R. Leif Sørensen
Søsted: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Fruens Bøge: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Odense Kanal: Fiskehejre 6 OF, Alk 1 R. Jens O. Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 66 FU, Toppet Lappedykker 1 JUV R, Knopsvane 79 R, Blisgås 3 OF, Grågås 2060 R, Bramgås 800 R, Pibeand 2371 FU, Knarand 356 FU, Krikand 1277 FU, Gråand 544 FU, Spidsand 186 FU T, Skeand 549 FU, Taffeland 17 FU T, Troldand 46 FU, Hvinand 4 FU, Toppet Skallesluger 7 R, Havørn 1 JUV R, Spurvehøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2325 FU, Strandhjejle 21 FU, Vibe 11 R, Almindelig Ryle 137 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 21 R, Sølvmåge 11 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 2 FU, Tornirisk 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 11 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 5 R, Krikand 2 R, Gråand 64 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 240 FU, Toppet Skallesluger 41 FU, Strandskade 2 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 18 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 85 R, Gråkrage 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 JUV R. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Langø: Digesvale 1 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 800 FU, Landsvale 10 FU. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Reservatet: Blisgås 40 FU, Grågås 20 FU, Bramgås 50 FU, Pibeand 25 FU, Krikand 1750 FU, Gråand 25 FU, Strandskade 1 R, Strandhjejle 5 FU, Almindelig Ryle 15 FU T, Isfugl 1 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


     

 Søndag den 9. oktober 2016                                  Solopgang: 07:36 Solnedgang: 18:33

Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Blishøne 3 R, Vindrossel 18 OF, Ravn 2 R
Lundborg Ny Camping
(09:30): Solsort 6 FU R, Ringdue 4 FU, Allike 6 R OF, Gråkrage 1 R, Hybrid krage 1 R, Gråspurv 8 R, Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Topmejse 2 R. Inger Christensen
Søby (Tåsinge): Havørn 1 OF. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Knarand 101 R, Skeand 8 R, Taffeland 45 R, Troldand 40 R, Vibe 2 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hvidklire 1 OF, Skægmejse 15 R, Ravn 1 R. Annette Friis
Knudedyb / Sydf. Øhav ud for Skovballe: Havørn 1 OF. Annette Friis
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 5 R, Knarand 45 R, Skeand 6 R, Taffeland 205 R, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 350 R. Annette Friis
Keldsnor fuglestation (07:00 - 14:30): Gærdesmutte 12 RI, Jernspurv 7 RI, Rødhals 16 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 5 RI, Munk 9 RI, Gransanger 18 RI, Fuglekonge 4 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Skægmejse 8 RI, Sortmejse 1 RI, Blåmejse 16 RI, Musvit 8 RI, Bogfinke 1 RI, Kvækerfinke 1 RI, Rørspurv 2 RI. Keldsnor Fuglestation Dagstotal 110 fugle / 16 arter. Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Keldsnor: Spurvehøg 1 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 410 R, Strandhjejle 9 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 90 R, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 60 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Sortgrå Ryle 1 FU, Stenvender 1 FU, Dværgmåge 1 R. Ole Sørensen 
Magleby Nor: Spurvehøg 1 R, Hjejle 6 R, Vibe 220 R, Hedelærke 5 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 140 R, Tornirisk 30 R. Nis Rattenborg
Rath: Dværgfalk 1 R, Landsvale 40 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 80 R, Bogfinke 600 R, Kvækerfinke 400 R, Grønirisk 70 R, Stillits 10 R, Tornirisk 80 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 R S, Spurvehøg 1 R, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 460 R, Vibe 300 R, Brushane 15 R, Hedelærke 6 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 45 R, Fiskehejre 24 R, Knopsvane 13 R, Grågås 380 R, Bramgås 35 R, Pibeand 30 R, Knarand 23 R, Krikand 335 R, Gråand 60 R, Spidsand 33 R, Skeand 135 R, Taffeland 357 R, Troldand 385 R, Hvinand 4 R, Dværgfalk 1 M AD R, Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 24 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 240 R, Almindelig Ryle 14 R, Brushane 9 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hættemåge 300 R, Stormmåge 25 R, Svartbag 1 R, Landsvale 540 FU, Bysvale 8 R, Engpiber 35 R, Hvid Vipstjert 15 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 9 R, Skægmejse 12 R, Stær 2000 R, Rørspurv 90 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 14 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 7 R, Grågås 400 R, Bramgås 35 R, Pibeand 69 R, Krikand 65 R, Gråand 15 R, Skeand 41 R, Taffeland 330 R, Troldand 10 R, Hættemåge 500 R, Stormmåge 500 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 2 R. Ole Goldschmidt
Langemark v/Ulbølle: Bramgås 25 T, Hjejle 190 R, Grønirisk 25 R, Stillits 6 R. Carsten Skou
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R, Havørn 7 R. Carsten Nielsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Havørn 9 R, Spurvehøg 1 F FU, Ravn 1 R. Ole Friis Larsen
Sollerup: Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen 
Ryslinge: Gærdesmutte 1 R, Sumpmejse 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 1 R. Palle Nielsen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU, Dværgfalk 1 FU. Tom Giersing


         

 Lørdag den 8. oktober 2016                                   Solopgang: 07:34 Solnedgang: 18:35

Ny Gesinge : Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 6 R, Vibe 65 R, hjejle 275 R, Knarand 114 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet: Knopsvane 300 FU, Pibe- Sangsvane 1 FU?, Grågås 50 FU, Bramgås 45 OF, Havørn 1 R, Storspove 15 OF R FU, Vibe 25 FU, Stær 200+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Hou Nordstrand: Sortgrå ryle 1 R . Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø:
Havørn 11 JUV R, Havørn 2 AD. Finn Skov
Brændegård Sø:
Havørn 12 R, Sølvhejre 8 R. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

           

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gl. Nyby
: Bramgås 85 OF, Havørn 1 OF, Musvåge 4 R, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 2 R, Ravn 2 OF, Grønsisken 1 OF. Annette Friis
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 13 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11 R, Knarand 92 R, Skeand 6 R, Skægmejse 12 R. Annette Friis
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 6 T, Sortstrubet Lom 3 V, Sortstrubet Lom 2 Ø, Skarv 24 T, Knopsvane 6 T, Sangsvane 2 T, Grågås 28 T, Bramgås 4410 T, Knortegås 120 T, Gravand 1 Ø, Pibeand 1 T, Krikand 1 T, Gråand 2 T, Ederfugl 800 T, Sortand 26 T, Toppet Skallesluger 29 T, Rød Glente 3 T, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 44 T, Musvåge 87 T, Tårnfalk 3 T, Strandhjejle 6 T, Hættemåge 60 T, Splitterne 1 T, Huldue 103 T, Ringdue 5400 T, Stor Flagspætte 4 T, Hedelærke 46 T, Sanglærke 27 T, Landsvale 280 T, Engpiber 55 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 155 T, Jernspurv 7 T, Misteldrossel 9 T, Skægmejse 8 T, Skægmejse 7 TF, Blåmejse 450 T, Stor Tornskade 2 T, Stor Tornskade 1 R, Allike 50 T, Stær 48 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2900 T, Stillits 20 T, Grønsisken 34 T, Tornirisk 70 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 T, Lille Korsnæb 36 T, Dompap 1 T, Gulspurv 4 T, Rørspurv 26 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor fuglestation (07:00 - 17:00): Gærdesmutte 7 RI, Jernspurv 31 RI, Rødhals 25 RI, Solsort 2 RI, Munk 6 RI, Gransanger 72 RI, Fuglekonge 12 RI,Blåmejse 16 RI, Musvit 6 RI, Bogfinke 4 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 8 RI. Keldsnor Fuglestation Dagstotal 191 fugle / 13 arter. Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Gulstav: Bramgås 60 T, Blå Kærhøg 2 R, Spurvehøg 4 R, Spurvehøg 5 SV, Musvåge 18 SV, Musvåge 7 TF, Tårnfalk 4 R, Huldue 12 TF, Ringdue 380 TF, Ringdue 190 S, Stor Flagspætte 1 R, Hedelærke 1 T, Landsvale 45 R T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 40 R T, Blåmejse 20 T, Stor Tornskade 1 R, Kernebider 2 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Rødstrubet Lom 3 V, Splitterne 1 V, Huldue 6 T, Hedelærke 5 T, Stor Tornskade 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Grågås 250 R, Bramgås 400 R. Annette Friis
Broløkke/Drostehave: Lærkefalk 1 R. Nis Rattenborg
Påø Enge (tørre): Havørn 1 OF, Musvåge 4 OF. Annette Friis
Ristinge Klint: Havørn 1 IMM TF, Spurvehøg 3 R, Musvåge 7 TF, Tårnfalk 2 R, Misteldrossel 2 R. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Bramgås 825 SV, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 11 S, Musvåge 44 S, Vandrefalk 1 SV, Hjejle 225 R. Gregers Johannesen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 800 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spurvehøg 2 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 320 R, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvid Vipstjert 25 R, Stenpikker 2 R, Skægmejse 2 R, Stær 3100 R NAT. Nis Rattenborg
Vesteregn: Havørn 1 AD OF, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 3 R, Spurvehøg 5 SV, Musvåge 2 R, Musvåge 11 SV, Dværgfalk 1 R S, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 410 R, Vibe 320 R, Brushane 20 R, Hedelærke 4 R, Landsvale 15 R S, Hvid Vipstjert 30 R, Stær 300 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 12 R, Blå Kærhøg 1 BR OF, Landsvale 20 FU, Ravn 10 R. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Grågås 405 R,
Havørn 9 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Landsvale 10 T, Ravn 30 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Skarv 17 R, Knopsvane 16 , Grågås 65 R, Bramgås 23 V, Bramgås 120 R, Pibeand 140 R, Gråand 31 R, Spidsand 6 R, Tårnfalk 1 OF, Vandrefalk 1 F AD OF, Fasan 1 OF, Fasan 1 R, Vibe 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 6 OF, Sølvmåge 13 R, Svartbag 4 R, Ringdue 1 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 4 SV, Sanglærke 6 R, Landsvale 2 FU, Engpiber 3 SV, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 11 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Musvit 2 R, Allike 50 OF, Råge 5 OF, Råge 7 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 OF, Stær 37 OF, Grønirisk 5 OF, Stillits 103 OF, Tornirisk 12 FU. Gunnar Jørgensen
Lydinge Mølle: Rødhøne 1 R. Gunnar Jørgensen
Enge v/Odense Ås udløb: Dobbeltbekkasin 8 R, Skægmejse 6 R. Kristoffer Hansen
Munke Mose: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Halemejse 8 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Pibeand 350 FU. Kristoffer Hansen
Strandeng vest for Seden Strandby: Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 2 R, Isfugl 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 17 R, Skægmejse 1 R, Halemejse 3 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 2 OF, Stær 300 OF, Dompap 8 R. Kristoffer Hansen
Vollsmose: Bjergvipstjert 1 OF, Rødhals 5 R, Sangdrossel 1 R, Fuglekonge 3 R, Skovskade 2 R, Dompap 2 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 4 T, Spurvehøg 7 T, Musvåge 32 T, Hedelærke 3 T, Sanglærke 71 T, Engpiber 90 T, Bjergvipstjert 5 SV, Hvid Vipstjert 17 T, Bogfinke/Kvækerfinke 115 T, Lapværling 2 SV, Gulspurv 4 T, Rørspurv 9 T. Eske Frank Morthensen
Føns Vang: Lille Lappedykker 21 FU, Toppet Lappedykker 32 R, Skarv 118 R, Fiskehejre 36 R, Pibeand 2 FU, Knarand 2 FU, Taffeland 1 M R, Troldand 8 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 72 OF, Hættemåge 75 R, Skægmejse 2 OF. Ralph Qwinten
Glamsbjerg: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Ralph Qwinten
Torø: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 1 R, Musvåge 2 OF, Strandhjejle 1 FU, Storspove 3 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Gransanger 1 FU, Sortkrage 6 FU, Grønirisk 4 R, Rørspurv 2 R. Ralph Qwinten

Gyldensteen: Engsøen: Stillits 80 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 27 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 74 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 211 R, Gråand 75 R, Hvinand 191 R, Toppet Skallesluger 27 R, Havørn 1 JUV OF, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 21 R, Almindelig Ryle 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 18 R, Hættemåge 34 R, Sølvmåge 11 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gråkrage 14 R. Lars Nielsen, Carsten Søndergaard


        

 Fredag den 7. oktober 2016                                   Solopgang: 07:32 Solnedgang: 18:38

Thurø By m.m.: Musvåge 8 V, Hættemåge 40 NØ, Stær 12 OF
Svendborg Golfbane: Musvåge 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Vindrossel 24 N, Grønirisk 40 OF
Søen, Valdemarsslot: Havørn 1 AD R. Finn Skov
Ny Gesinge (12:25): Hjejle 400 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hønsehave Grusgravssø (15:00): Dobbeltbekkasin 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rødme Svinehaver: Grønspætte 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gl. Nyby: Havørn 1 R. Annette Friis
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 4 T, Bramgås 900 T, Knortegås 214 T, Krikand 12 T, Spidsand 1 T, Skeand 12 T, Ederfugl 320 T, Sortand 12 T, Toppet Skallesluger 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 2 T, Landsvale 110 T, Engpiber 55 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 48 T, Jernspurv 5 T, Misteldrossel 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1700 T, Stillits 1 T, Grønsisken 57 T, Tornirisk 47 T, Lille Korsnæb 12 T, Gulspurv 1 T, Rørspurv 12 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor fuglestation (07:00 - 16:30): Gærdesmutte 12 RI, Jernspurv 53 RI, Rødhals 6 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 53 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 10 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 3 RI, Grønirisk 3 RI . Keldsnor Fuglestation Dagstotal 147 fugle / 13 arter. Hans Rytter
Keldsnor: Dværgfalk 1 R V, Stor Præstekrave 9 R, Strandhjejle 12 R, Islandsk Ryle 8 R, Almindelig Ryle 85 R, Almindelig Ryle 25 R SV, Skærpiber 1 R T. Nis Rattenborg
Rath: Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 1 M AD R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 40 R, Huldue 2 R, Landsvale 30 R, Hvid Vipstjert 25 R, Bogfinke 460 R, Kvækerfinke 380 R, Grønirisk 110 R, Stillits 15 R, Tornirisk 90 R, Bjergirisk 30 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hjejle 20 R, Vibe 240 R, Brushane 10 R, Landsvale 15 R, Hvid Vipstjert 35 R, Stenpikker 4 R, Stær 400 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 310 R, Brushane 15 R, Stær 350 R. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Bramgås 610 T, Knortegås 450 OF, Havørn 1 1K OF, Musvåge 21 T, Hjejle 225 R. Gregers Johannesen
Magleby: Sangsvane 1 AD OF, Bramgås 900 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 36 FU, Skarv 50 R,
Sølvhejre 2 FU, Blisgås 12 R, Grågås 230 R, Bramgås 30 OF, Krikand 70 R, Gråand 20 FU, Troldand 20 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 5 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 5 OF, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 70 FU. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 R, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 11 , Havørn 5 , Vibe 250 R, Svaleklire 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 32 R, Skarv 27 FU, Skarv 29 R,
Sølvhejre 2 FU , Fiskehejre 26 R, Knopsvane 7 , Grågås 135 R, Bramgås 9 S, Krikand 400 OF, Gråand 41 R, Troldand 24 R, Hvinand 5 FU, Stor Skallesluger 3 F R, Havørn 5 , Havørn 1 JUV OF, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Musvåge 27 SV, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 R, Vibe 500 OF, Hættemåge 90 FU, Stormmåge 1 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 4 OF, Landsvale 7 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Halemejse 2 R, Allike 14 OF, Gråkrage 2 OF, Gråkrage 2 FU, Ravn 2 OF, Stær 60 R, Bogfinke 4 OF, Stillits 1 OF, Grønsisken 12 OF. Gunnar Jørgensen 
Ringe Sø: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 21 , Grågås 100 R, Pibeand 11 FU, Knarand 33 FU, Skeand 28 FU, Taffeland 40 R, Troldand 45 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 470 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 29 R, Sølvmåge 4 R, Korttået Træløber 1 R. Jacob Sterup 
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 40 FU, Grågås 750 R, Pibeand 130 FU, Knarand 40 FU, Krikand 40 FU, Gråand 20 FU, Spidsand 2 FU, Skeand 110 FU, Taffeland 60 FU, Troldand 120 R, Havørn 2 1K R, Musvåge 2 OF, Blishøne 120 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vester Hæsinge: Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Palleshave: Rød Glente 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Ryslinge: Musvåge 16 V. Karl Top
Nyborg: Sortstrubet Lom 2 N. Jens-Gert Hansen
Hjulby Mose: Musvåge 2 OF. Ole Frøstrup Andersen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Indslev: Tårnfalk 1 FU. Ole Frøstrup Andersen
Lund s.f.Motorvej Voldby: Tårnfalk 1 FU. Ole Frøstrup Andersen
Rønninge: Tårnfalk 1 FU. Ole Frøstrup Andersen
Ravnebjerg: Musvåge 3 FU. Ole Frøstrup Andersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 700 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 3 FU, Knopsvane 153 FU, Pibeand 5 FU, Blishøne 600 FU, Hvid Vipstjert 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Musvåge 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 600 R, Vibe 300 FU T, Hættemåge 30 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Gråkrage 30 FU, Stær 150 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 T. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 2 R, Bramgås 250 R T, Pibeand 22 FU, Pibeand 25 R, Krikand 20 FU, Krikand 100 R, Gråand 58 FU, Skeand 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 70 R, Vibe 20 R, Storspove 2 FU, Hættemåge 78 R, Sølvmåge 3 R, Halemejse 15 FU, Gråkrage 5 R, Stær 20 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Bramgås 400 R SØ. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 6 , Grågås 15 OF, Grågås 13 R, Pibeand 3 FU, Knarand 2 FU, Gråand 15 R, Troldand 4 FU, Hættemåge 10 R, Engpiber 2 R, Gråkrage 5 FU, Stillits 7 R. Kirsten Pedersen
Sarup v/Hårby: Blå Kærhøg 1 BR FU, Hjejle 130 R, Vibe 130 R, Drossel sp. 20 FU, Allike 4 R, Råge 23 FU, Gråkrage 10 FU, Ravn 3 FU, Stær 150 FU, Stillits 3 FU. Kirsten Pedersen  
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 3 R. Jens Bækkelund


       

 Torsdag den 6. oktober 2016                                 Solopgang: 07:30 Solnedgang: 18:40

Svendborg Golfbane: Grågås 2 S, Bramgås 30 V, Blishøne 3 FU, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8 FU, Gråkrage 6 R
Brændegaard Sø: Havørn 2 AD R . Hans Kurt Øksnebjerg Larsen
Holckenhavn inderfjord (10:00): Lille lappedykker 2 FU, Toppet skallesluger 4 FU, Toppet lappedykker 3 FU,, Blishøne 200 + FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Skarv 0 T, Fiskehejre 4 T, Knopsvane 9 T, Blisgås 124 T, Grågås 22 T, Bramgås 1250 T, Knortegås 493 T, Pibeand 13 T, Spidsand 3 T, Ederfugl 960 T, Sortand 23 T, Fløjlsand 6 T, Toppet Skallesluger 22 T, Rød Glente 1 T, Spurvehøg 4 T, Musvåge 4 T, Tårnfalk 1 T, Huldue 4 T, Ringdue 520 T, Hedelærke 2 T, Sanglærke 1 T, Landsvale 80 T, Engpiber 80 T, Skærpiber 2 T, Bjergvipstjert 7 T, Hvid Vipstjert 53 T, Jernspurv 4 T, Sjagger 40 T, Sangdrossel 3 T, Misteldrossel 17 T, Blåmejse 25 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2200 T, Stillits 1 T, Grønsisken 45 T, Tornirisk 20 T, Rørspurv 40 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Bramgås 600 T, Engpiber 200 R. Frank Jensen-Hammer
Havet ud for Keldsnor: Ederfugl 1890 V, Almindelig Kjove 2 R V, Dværgmåge 19 R V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 9 R, Strandhjejle 3 R, Islandsk Ryle 8 R, Almindelig Ryle 85 R, Hedelærke 1 R SV, Bjergvipstjert 1 R SV. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Bramgås 730 T, Vandrefalk 1 S, Hjejle 250 R, Ravn 2 R. Gregers Johannesen
Skovsgård: Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 9 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Huldue 6 R, Korttået Træløber 1 R, Ravn 4 R. Nis Rattenborg
Rønnekær Skov: Misteldrossel 4 V. Arne Bruun 
Sandholt: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Gråand 5 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU T, Blishøne 3 R, Ringdue 11 OF, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 7 FU, Gråkrage 3 FU. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Ravn 5 YF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 21 R, Fiskehejre 5 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 16 FU, Grågås 61 R, Bramgås 16 R, Pibeand 178 FU, Krikand 72 R, Gråand 131 R, Skeand 5 FU, Troldand 32 R, Blishøne 324 FU, Hjejle 5 R, Rødben 1 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Råge 3 FU T, Gråkrage 1 FU T. Leif Kristensen
Tarup (Årslev): Hjejle 400 R. Per Rasmussen
Vigelsø: Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Blå Kærhøg 1 BR R. Evald Mehlsen


         

 Onsdag den 5. oktober 2016                                 Solopgang: 07:28 Solnedgang: 18:43

Svendborg Golfbane: Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gransanger 1 SY, Skovskade 2 FU
Ny Gesinge
(09:05): Blå kærhøg 1 R M. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet: Storspove 3 FU. Finn Skov
Ravnholt: Musvåge 1 R, Havørn 2 R JUV, Havørn 1 AD. Ole Grønqvist
Tange å: Ravn 1 R, Knopsvane 6 FU (2 AD + 4 1K), Hættemåge 8 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Pibeand 65 FU, Krikand 40 R, Hjejle 1 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 9 FU, Hvidklire 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 8 R, Halemejse 4 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 Ø, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 T, Sortstrubet Lom 3 T, Skarv 92 T, Fiskehejre 1 T, Knopsvane 22 T, Blisgås 18 T, Grågås 2 T,
Bramgås 15260 T, Knortegås 500 T, Pibeand 15 T, Gråand 13 T, Troldand 3 T, Ederfugl 3200 T, Sortand 23 T, Fløjlsand 5 T, Hvinand 2 T, Toppet Skallesluger 41 T, Rød Glente 4 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 24 T, Musvåge 60 T, Fjeldvåge 1 T, Tårnfalk 3 T, Strandhjejle 2 T, Brushane 1 OF, Huldue 45 T, Ringdue 5660 T, Hedelærke 3 T, Sanglærke 41 T, Landsvale 260 T, Engpiber 110 T, Skærpiber 2 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 55 T, Misteldrossel 10 T, Blåmejse 1000 T, Allike 60 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8000 T, Stillits 12 T, Grønsisken 20 T, Tornirisk 210 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T,
Rørspurv 75 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Grågås 60 T, Bramgås 850 T. Frank Jensen-Hammer
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 FU, Havørn 3 R, Musvåge 5 OF, Vibe 125 R. Karl Top
Sandholt: Musvåge 1 FU, Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Vesteregn: Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 4 R, Dværgfalk 1 R, Trane 1 OF, Hjejle 300 R, Vibe 200 R, Brushane 20 R, Hedelærke 2 R. Nis Rattenborg
Drejet (Ærø): Bramgås 75 SV, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Munk 1 R, Gransanger 15 R, Korttået Træløber 1 R. Lars Tom-Petersen
Nevre Strand:Havørn 1 JUV OF, Hjejle 400 R. Lars Tom-Petersen
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 9 V. Eske Frank Morthensen
Skovparken, Nyborg:Spurvehøg 3 V, Musvåge 81 V. Eske Frank Morthensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 73 FU, Pibeand 303 FU, Gråand 4 R, Ederfugl 48 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 1 AD FU, Blishøne 2894 FU, Hættemåge 524 FU, Stormmåge 142 FU, Sølvmåge 432 FU, Svartbag 3 R, Stær 2 FU. Kurt Due Johansen
Feddet v/Sandager (Assens): Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Gråand 12 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 21 S, Tårnfalk 2 FU, Vibe 15 OF, Storspove 12 FU, Ringdue 10 FU, Sanglærke 5 FU, Digesvale 1 R, Landsvale 2 FU, Engpiber 4 R, Gråkrage 3 R, Stær 18 FU, Bogfinke 20 S, Stillits 4 FU, Gulspurv 1 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 OF. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 1 R, Bramgås 120 R. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 07/09 - 2016:
              Dødsfald og kamp om jagtmarkerne hos Danmarks kongeørne
              VIDEO: Mudderkliren på besøg
              Følg DOF på IUCN's verdenskongres


          

 Tirsdag den 4. oktober 2016                                 Solopgang: 07:26 Solnedgang: 18:45

Gesinge: Blå kærhøg 1 R (Hunfarvet). Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 8 FU . Rasa Ohmann
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 1 R, Havørn 1 R, Vibe 20 R. Finn Skov
Brændegård Sø
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 24 R,
Sølvhejre 2 R, Grågås 60 R, Havørn 3 , Vibe 400 R
Nybo Mose: Landsvale 12 FU
Svanninge Nørremark: Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 4 R, Ravn 2 R 
Lundeborg, Ny Camping
(10:00 - 11:30): Canadagås 28 S + 38 OF S, Sølvmåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

         

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing: Hvepsevåge 1 OF. Nis Rattenborg
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 AD R, Svartbag 50 R, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 15:30): Gærdesmutte 16 RI, Jernspurv 57 RI, Rødhals 36 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 7 RI, Munk 1 RI, Gransanger 37 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 14 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 8 RI, Grønsisken 4 RI, Rørspurv 1 RI. Keldsnor Fuglestation Dagstotal 186 fugle / 14 arter ved Jacob Sterup
Dovns Klint: Rød Glente 3 T. Tom Giersing
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Skarv 365 T, Fiskehejre 3 T, Knopsvane 7 T, Grågås 68 T,
Bramgås 25800 T,
Knortegås 980 T, Pibeand 110 T, Krikand 2 T, Spidsand 1 T, Ederfugl 3240 T, Sortand 28 T, Toppet Skallesluger 96 T, Rød Glente 7 T, Havørn 1 1K T, Blå Kærhøg 2 T,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 39 T, Musvåge 238 T, Fjeldvåge 1 T, Tårnfalk 4 T, Dværgfalk 1 T, Trane 43 T, Vibe 18 T, Hvidklire 1 TF, Splitterne 3 T, Huldue 81 T, Ringdue 15200 T, Stor Flagspætte 1 T, Hedelærke 18 T, Sanglærke 50 T, Digesvale 2 T, Landsvale 410 T, Bysvale 11 T, Engpiber 190 T, Skærpiber 3 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 47 T, Jernspurv 5 T, Sjagger 6 T, Misteldrossel 29 T, Blåmejse 215 T, Gråkrage 5 T, Stær 30 T, Bogfinke/Kvækerfinke 20000 T, Stillits 17 T, Grønsisken 80 T, Tornirisk 130 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 T, Lille Korsnæb 20 T, Dompap 1 T, Gulspurv 3 T, Rørspurv 220 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Blå Kærhøg 2 M S,Trane 43 SV,Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Gulstav: Bramgås 370 T, Blå Kærhøg 1 T, Musvåge 4 T, Natugle 2 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Hedelærke 3 T, Rød Glente 1 SV, Havørn 1 1K SV, Blå Kærhøg 1 1K SV,Musvåge 150 T. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Jacob Sterup  
Fakkemose: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 150 V. Jacob Sterup
Gulstav: Rød Glente 5 T, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 3 T, Musvåge 55 T, Huldue 21 T, Hedelærke 2 T. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav, pyt N f/fugletårn: Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 M FU. Tom Giersing
Keldsnor: Rød Glente 2 TF, Blå Kærhøg 2 TF, Musvåge 3 TF, Fjeldvåge 1 SV, Strandskade 1 JUV R, Hjejle 35 R, Almindelig Ryle 140 R, Hvid Vipstjert 40 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Rath: Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 R, Hjejle 80 R, Hjejle 35 R, Vibe 25 R, Vibe 60 R, Stenpikker 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Blå Kærhøg 2 R T, Spurvehøg 2 R T, Musvåge 4 R T, Hjejle 600 FU, Hjejle 320 R, Vibe 200 FU, Vibe 210 R, Brushane 20 FU, Brushane 20 R, Stær 1500 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R NV, Vibe 35 R, Dobbeltbekkasin 5 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 FU, Grågås 210 R, Pibeand 45 FU, Knarand 10 FU, Krikand 5 R, Gråand 20 FU, Spidsand 22 FU, Skeand 75 FU, Taffeland 110 R, Troldand 160 R, Blå Kærhøg 1 OF, Vibe 250 R. Leif Bisschop-Larsen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Havørn 1 OF. Tom Giersing
Vejsnæs Nakke: Skarv 90 T, Knopsvane 7 S, Grågås 9 T, Grå Gås sp. 38 S, Bramgås 1980 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 T, Rajgås sp. 500 SV, Pibeand 14 SV, Krikand 2 SV, Ederfugl 650 V, Sortand 4 V, Hvinand 1 V, Toppet Skallesluger 36 T, Rørhøg 1 1K SV, Spurvehøg 6 T, Musvåge 27 SV, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 120 R, Vibe 16 OF, Ringdue 520 T, Sanglærke 20 T, Landsvale 13 T, Engpiber 40 T, Engpiber 30 R, Skærpiber 1 R, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 56 T, Hvid Vipstjert 8 R, Rødhals 2 R, Sangdrossel 4 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 5 R, Blåmejse 8 T, Råge 3 SV, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 150 T, Grønirisk 13 T, Grønsisken 20 T, Tornirisk 40 T, Tornirisk 145 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Stor Tornskade 1 FU. Michael Larsen
Arreskov Sø: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 80 FU, Knopsvane 6 , Grågås 1100 R, Bramgås 40 V, Rød Glente 7 SV, Havørn 2 , Rørhøg 1 F AD FU, Duehøg 1 FU, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 12 SV, Tårnfalk 2 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 6 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 9 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 15 OF, Stær 2500 T NAT, Stillits 8 FU, Gulspurv 8 FU, Rørspurv 4 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Knarand 6 R, Havørn 1 R, Musvåge 15 R, Vandrefalk 1 R, Ravn 6 R. Henrik Dissing
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Evald Mehlsen
Elmelund: Spurvehøg 2 S, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 3 FU, Tårnfalk 3 S, Klippedue (Tamdue) 5 R, Ringdue 4 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Husskade 3 R, Allike 1 R, Stillits 5 FU. Ella Mikkelsen
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 7 R, Skarv 15 R NAT, Fiskehejre 11 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 175 R, Husskade 1 R, Råge 75 R, Gråkrage 25 R. Jens Gregersen
Seden Strand: Knopsvane 4 R, Pibeand 120 FU, Gråand 10 R, Blishøne 180 R, Sølvmåge 200 R. Jens Gregersen
Stige By: Tårnfalk 1 R. Jens Gregersen
Stige Ø: Tårnfalk 1 R, Ringdue 10 R, Musvit 1 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 1 R. Jens Gregersen
Vissenbjerg: Musvåge 1 R. Jens Gregersen
Flyvesandet: Hedelærke 2 SV. Søren Gjaldbæk


         Sort svane Søby Monnet Foto: Finn Skov

 Mandag den 3. oktober 2016                                 Solopgang: 07:25 Solnedgang: 18:48

Søby Monnet: Knopsvane 2 R, Sort svane 1 R. Finn Skov
Keldsnor
:
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU, Skægmejse 16 R. Per Rasmussen
Lundeborg (14:00): Skarv 1 FU, Toppet skallesluger 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søby Monnet, Tåsinge
: Sortsvane 1 FU . Finn Skov
Rudkøbing
: Musvåge 200 SV,
Trane 126 S,. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Musvåge 32 SV. Nis Rattenborg
Dovns Klint:(07:15 - 14:10): Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 64 T, Fiskehejre 16 T, Knopsvane 2 T, Grågås 177 T, Canadagås 3 T,
Bramgås 19400 T, Knortegås 1750 T, Pibeand 3550 T, Krikand 65 T, Spidsand 70 T, Ederfugl 580 T, Sortand 168 T, Toppet Skallesluger 53 T, Rød Glente 30 T, Rørhøg 4 T, Blå Kærhøg 2 T, Steppehøg 2 1K T, Spurvehøg 19 T, Musvåge 54 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 5 T, Vandrefalk 3 T, Trane 27 T, Stor Præstekrave 6 T, Hjejle 400 TF, Strandhjejle 4 T, Vibe 6 T, Almindelig Ryle 12 T, Dværgmåge 18 T, Hættemåge 65 T, Splitterne 6 T, Huldue 15 T, Ringdue 4850 T, Landsvale 300 T, Skovpiber 2 T, Engpiber 70 T, Skærpiber 6 T, Gul Vipstjert 1 T, Bjergvipstjert 6 T, Hvid Vipstjert 78 T, Jernspurv 3 T, Sangdrossel 20 T, Misteldrossel 45 T, Blåmejse 10 T, Stær 660 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1600 T, Stillits 7 T, Grønsisken 20 T, Tornirisk 150 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 8 T, Rørspurv 30 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 9 S. Per Rasmussen
Keldsnor:
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU, Skægmejse 16 R. Per Rasmussen
Keldsnor: Strandskade 1 JUV R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 35 R, Strandhjejle 7 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Almindelig Ryle 280 R, Munk 2 R,
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Gransanger 7 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 35 R, Vibe 160 R, Brushane 9 R. Nis Rattenborg
Vesteregn:
Bramgås 11600 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4100 V, Musvåge 9 SV, Dværgfalk 1 R, Hjejle 620 V, Hjejle 210 R, Vibe 140 R, Brushane 18 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 1K R. Per Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 59 OF. Erik Lemming
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Karen Kusk
Olde (Ærø): Skarv 30 V, Fiskehejre 8 SV, Grågås 40 S, Bramgås 1800 SV, Rajgås sp. 1000 T, Rød Glente 2 NV, Havørn 2 T, Spurvehøg 18 V, Musvåge 940 T, Dværgfalk 1 BR R, Trane 26 SV, Ringdue 370 T, Bogfinke 500 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 58 V, Knopsvane 3 R, Bramgås 160 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 SV, Pibeand 80 SV, Ederfugl 35 SV, Sortand 1 OF, Toppet Skallesluger 3 OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 60 NV, Dobbeltbekkasin 1 V, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 1 R, Gransanger 5 R, Husskade 1 R, Stær 130 V, Skovspurv 3 R, Bogfinke/Kvækerfinke 250 NV, Grønsisken 24 NV, Tornirisk 5 NV. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Fiskehejre 1 R, Knarand 38 R, Krikand 2 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 2 R, Gransanger 2 R. Lars Tom-Petersen
Arreskov Sø: Skarv 12 FU, Knopsvane 7 , Rød Glente 2 T, Musvåge 61 V. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 38 R,
Sølvhejre 16 R , Fiskehejre 4 R, Knopsvane 15 , Grågås 160 R, Canadagås 7 R, Knarand 29 R, Gråand 40 , Troldand 28 R, Hvinand 5 FU, Stor Skallesluger 1 F OF, Havørn 1 AD R, Havørn 3 , Havørn 1 JUV FU, Musvåge 3 OF, Musvåge 15 SV, Fasan 1 R, Vibe 130 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 32 FU, Svartbag 1 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Allike 23 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 2 OF, Stær 14 R, Stillits 10 OF, Grønsisken 2 OF. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 M OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 2 OF, Stor Kobbersneppe 1 OF, Skægmejse 2 R. Gorm Gaarde
Bøjden Nor: Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 32 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 108 FU, Sortklire 3 R, Rødben 2 FU. Nis Rattenborg
Espe Tingskov: Rød Glente 2 FU, Ringdue 1 OF, Gråkrage 2 R. Gunnar Jørgensen
Hellemose Skov: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Hågerup: Landsvale 1 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8 R. Gunnar Jørgensen
Kværndrup:Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Søllinge: Hjejle 300 R. Per Rasmussen
Bispeenge: Pibeand 28 FU, Krikand 138 FU, Skeand 12 FU, Vibe 2 FU. Gunhild Brink 
Vigelsø: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 27 FU, Grågås 8 R, Strandskade 8 FU, Strandhjejle 7 FU, Vibe 260 R, Storspove 20 FU, Sølvmåge 22 R. Kurt Due Johansen
Skovparken, Nyborg: Rød Glente 2 SV, Musvåge 36 SV. Eske Frank Morthensen 
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 29 R, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Stigmose: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Hellemose Skov: Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen
Ålebæk: Stær 3000 T NAT. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


       

 Søndag den 2. oktober 2016                                  Solopgang: 07:23 Solnedgang: 18:50

Trappebækken, Svendborg: Bjergvipstjert 1 R. Steen Winkel
Ny Gesinge, Taasinge:
Bjergvipstjert 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor Fuglestation
:
Hvidbrynet løvsanger 1 RI (Årets 9. Ringmærkede - Vi er på 388 fugle mærket pt). Michael Angel Bjerregaard
Gulstav Østerskov
(08:10)
Steppehøg 1 T S. EE SB CH + 5, Jens Ballegaard
Kongshøj mølle (14:30): Bjergvipstjert 3 R (aldrig før set 3 på én gang), Isfugl 2 OF, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Rørspurv 1 R. Leif Kristensen
Langesø Gods + Langesø: Grønspætte 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Fiskehejre 3 S, Grågås 6 S, Pibeand 35 R, Krikand 10 R, Krikand 30 SV, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 OF, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Landsvale 2 S, Engpiber 30 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Bramgås 780 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 23 SV, Pibeand 25 R, Pibeand 31 SV, Spidsand 7 SV, Ederfugl 250 R, Ederfugl 80 S, Fløjlsand 1 S, Strandskade 1 SV. Arne Bruun
Thurø Bund: Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 6 R, Bramgås 23 OF, Pibeand 20 R, Knarand 45 R, Krikand 40 R, Skeand 5 R, Taffeland 100 R, Havørn 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Vandrikse 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Annette Friis
Sønder Vornæs: Hjejle 175 FU, Vibe 55 FU, Stær 125 FU. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 8 R, Knarand 85 R, Vandrikse 2 R, Vibe 20 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hvidklire 2 R, Skægmejse 16 R. Annette Friis
Gl. Nyby: Fiskehejre 5 OF, Grågås 66 OF, Duehøg 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 1 R, Skovskade 2 OF. Annette Friis
Bregninge: Ravn 1 OF. Annette Friis
Rudkøbing: Hedelærke 2 SV, Bjergvipstjert 1 S, Sangdrossel 20 SV,
Bogfinke 80000 SV, Grønsisken 200 SV, Tornirisk 300 SV. Ole Goldschmidt
Dovns Klint:
Sølvhejre 2 OF, Sædgås 6 SV, Knortegås 850 SV, Spidsand 16 SV, Rød Glente 5 S, Blå Kærhøg 1 BR S, Steppehøg 1 S, Spurvehøg 12 S, Fiskeørn 2 S, Dværgfalk 2 S, Sandløber 2 SV, Hedelærke 1 S, Tornirisk 200 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 2000 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Sølvhejre 2 OF, Knortegås 180 SV, Rød Glente 5 S, Steppehøg 1 S, Spurvehøg 38 S, Dværgfalk 1 S. Dof-Fyntur, Kell Grønborg
Dovns Klint:
Sølvhejre 2 OF, Sædgås 6 T, Bramgås 930 T, Knortegås 1690 T, Spidsand 38 T, Ederfugl 1500 T, Rød Glente 5 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 73 T, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 4 T, Vandrefalk 1 T, Huldue 6 T, Hedelærke 14 T, Landsvale 460 T, Engpiber 810 T, Skærpiber 5 T, Bjergvipstjert 25 T, Hvid Vipstjert 304 T, Sangdrossel 52 T, Blåmejse 140 T, Bogfinke/Kvækerfinke 78000 T, Stillits 57 T, Grønsisken 590 T, Tornirisk 860 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 T, Rørspurv 180 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Trane 2 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 10000 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 190 T, Isfugl 1 FU. Birthe Karpfen
Gulstav Mose: Fiskeørn 1 OF, Isfugl 1 R, Skægmejse 2 R. Dof-Fyntur, Kell Grønborg
Gulstav:
Hvidbrynet Løvsanger 1 RI. Keldsnor Fuglestation
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Knarand 28 FU, Spidsand 23 FU, Skeand 65 FU, Brushane 28 FU. Dof-Fyntur, Kell Grønborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Bramgås 575 T, Spidsand 55 V, Rød Glente 106 SV, Havørn 2 OF, Rørhøg 8 SV, Blå Kærhøg 3 SV, Spurvehøg 62 SV, Musvåge 77 SV, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 6 SV, Dværgfalk 5 SV, Trane 2 AD SV, Dværgmåge 1 AD R, Hedelærke 2 SV, Engpiber 150 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 9000 SV, Grønsisken 300 SV, Tornirisk 450 SV. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Grågås 500 R, Knarand 12 R, Skeand 20 FU, Skægmejse 3 R. Birthe Karpfen
Drejet (Ærø): Engpiber 134 SV, Bjergvipstjert 1 R, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 60 SV, Sangdrossel/Vindrossel 60 T. Lars Tom-Petersen
Olde Mark: Spidsand 120 SV, Dværgfalk 1 S, Engpiber 160 R, Lapværling 1 OF. Lars Tom-Petersen
Tranderup Mark: Rød Glente 2 OF, Sangdrossel 60 R, Tornirisk 85 R. Lars Tom-Petersen   
Faaborg Fjord: Lille Lappedykker 18 R, Knopsvane 134 , Bramgås 2 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 46 FU, Pibeand 145 FU, Blishøne 650 FU. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg: Grågås 650 R, Knarand 25 FU, Skeand 110 FU, Havørn 1 AD R. Per Damgaard Poulsen
Tommerup: Bjergvipstjert 1 FU. Helle Suadicani
Slambassinet (Odense): Enkeltbekkasin 1 R. Evald Mehlsen
Holckenhavn Fjord: Blishøne 1060 R, Isfugl 1 R. Annette Friis
Skovparken, Nyborg
:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Enge: Engpiber 200 R, Bjergvipstjert 4 T. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Lapværling 1 R T. Jens-Gert Hansen
Torø Vig: Isfugl 1 FU. Kirsten Pedersen  
Flyvesandet: Gravand 86 R, Strandskade 145 R, Storspove 130 R, Grønspætte 3 R, Kvækerfinke 4 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 210 R, Toppet Skallesluger 30 R. Jens Bækkelund


          Knarand  Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Lørdag den 1. oktober 2016                                  Solopgang: 07:21 Solnedgang: 18:53

Vejlen, Taasinge: Knarand 95 R, Skægmejse 9 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Vornæs, Taasinge: Blå kærhøg 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor Fuglestation
:
Hvidbrynet løvsanger 4 RI (Årets 8. Ringmærkede), Hvidbrynet løvsanger 1 R. Michael Angel Bjerregaard
Nakkebølle: Skovskade 1 FU, Halemejse 1 R. Finn Skov
Ullerslev: Havørn 1 R. Birgitte Skov Hansen
Glamsbjerg, Bogensevej: Hvepseedderkop 1 R. Bo Madsen

           Skovskade    Foto: Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø
: Fiskehejre 1 V, Spidsand 18 V, Havørn 1 V, Landsvale 3 SØ. Arne Bruun
Thurø Rev: Bramgås 10 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 SV, Pibeand 32 R, Krikand 20 R, Gråand 10 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 R, Strandhjejle 2 SV, Almindelig Ryle 9 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 1 N, Hvidklire 1 R, Sanglærke 6 R, Sanglærke 3 SV, Engpiber 20 R, Engpiber 125 SV, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 5 R, Hvid Vipstjert 5 SV, Skovskade 1 R, Bogfinke 3 T. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 4 R, Knarand 105 R, Troldand 125 R, Vandrikse 1 R, Vibe 31 OF, Hvidklire 2 R, Skægmejse 6 R. Annette Friis
Gl. Nyby: Havørn 1 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Gransanger 1 R, Ravn 21 R. Annette Friis
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 326 SV, Spidsand 32 SV, Rød Glente 8 T, Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 40 S, Tårnfalk 9 S, Dværgfalk 4 S, Hedelærke 1 S, Bjergvipstjert 4 S, Hvid Vipstjert 157 S, Blåmejse 110 S, Grønsisken 200 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 8500 S. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Vitsø: Skarv 32 S, Bramgås 62 SV, Rørhøg 1 M S, Spurvehøg 4 T, Musvåge 1 R, Musvåge 6 V, Tårnfalk 2 SV, Tårnfalk 2 R, Vibe 9 SV, Dobbeltbekkasin 2 R, Sanglærke 16 SV, Landsvale 24 SV, Skovpiber 1 SV, Engpiber 330 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 36 SV, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 7 R, Sortstrubet Bynkefugl 4 R, Sjagger 1 NV, Munk 1 R, Gransanger 8 R, Fuglekonge 2 R, Skægmejse 2 TF, Blåmejse 18 TF, Sortkrage 1 R, Stær 360 V, Skovspurv 2 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 2200 SV, Stillits 14 SV, Grønsisken 220 SV, Tornirisk 90 T, Gulspurv 2 R, Rørspurv 61 SV, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 500 SV. Lars Tom-Petersen
Bredland Skov: Rød Glente 1 OF. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 R, Havørn 1 AD R, Fiskeørn 3 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Spidsand 16 FU, Vandrefalk 1 FU, Brushane 33 FU, Tornirisk 200 FU. Søren G. Nielsen
Ravnholt: Havørn 3 R, Havørn 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 6 OF, Vibe 200 R. Leif Sørensen
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Grusgrave ved Anhof (Øksendrup): Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 JUV FU, Knopsvane 3 AD R, Gråand 3 R, Troldand 10 R, Musvåge 1 FU, Falk sp. 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 JUV FU, Blishøne 10 FU, Hættemåge 42 R, Stormmåge 172 R, Sølvmåge 4 , Sanglærke 17 T, Hvid Vipstjert 3 JUV FU, Musvit 1 FU, Allike 56 FU, Råge 17 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 13 FU, Skovspurv 17 FU. Else Klint
Brylle: Munk 3 F FU. Søren G. Nielsen  
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 52 R, Spidsand 14 R, Skeand 62 R, Strandhjejle 12 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 550 R, Dobbeltbekkasin 9 OF, Hvidklire 1 R, Stenpikker 1 R, Ravn 2 OF. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 1400 OF, Skeand 5 FU, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 600 FU, Hættemåge 350 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Gulspurv 2 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 9 FU, Krikand 170 FU, Havørn 1 1K R, Vibe 140 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Storspove 25 FU. Dieter Maaszen  
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 13 R, Knarand 20 R, Havørn 1 1K+ R, Vibe 225 R, Almindelig Ryle 310 R, Storspove 80 R, Sortklire 34 R, Hvidklire 3 R, Ravn 2 OF. Kresten Madsen
Østerø Sø (Knudshoved): Rørhøg 1 SV, Musvåge 22 SV, Tårnfalk 2 R, Klyde 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 12 R, Almindelig Ryle 145 R Hvidklire 1 R. Kristoffer Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Grønspætte 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Thomas Kampmann
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 35 R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

31 okt 2016
This page is part af: Http://www.Snatur.dk