Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 39. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2017).                     Sidst opdateret 05 november 2017 14:55:21 

 

 

 

        

Tirsdag den 31. oktober 2017               Solopgang: 07:20 Solnedgang: 16:42

Tange å, havet: Ederfugl 75 FU. Poul Brugs Rasmussen
Purreskoven: Kvækerfinke 4 FU, Bogfinke 4 FU, Solsort 8 FU, Dompap 2 FU, Lille korsnæb 0 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hallindskoven & Gammel Hestehave: Sangsvane 1 OF, Lille Korsnæb 20 OF. Susanne Rørdam Skov
Egsmade: Grågås 65 FU, Krikand 2 R, Gråand 3 FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 1 FU, Hættemåge 80 R, Isfugl 1 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 5 FU, Vindrossel 4 FU, Gråkrage 6 R, Gråkrage 2 OF, Stær 6 OF, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 3 R, Stillits 10 FU, Lille Korsnæb 10 OF, Dompap 1 R. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 58 SV, Sortstrubet Lom 5 SV, Lom sp. 3 SV, Toppet Lappedykker 14 SV, Gråstrubet Lappedykker 9 SV, Knopsvane 56 SV, Sædgås 4 SV, Blisgås 39 SV, Grågås 101 SV, Canadagås 2 SV, Bramgås 1450 SV, Knortegås 26 V, Pibeand 12 SV, Troldand 3 SV, Bjergand 2 SV, Ederfugl 400 SV, Sortand 24 SV, Fløjlsand 7 SV, Hvinand 51 SV, Toppet Skallesluger 38 SV, Spurvehøg 1 SV, Dværgmåge 10 SV, Alk, Almindelig (torda) 1 SV, Huldue 14 SV, Ringdue 1300 SV, Natugle 1 SY, Landsvale 12 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Sjagger 30 T, Allike 800 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1650 SV, Stillits 66 SV, Grønsisken 90 SV, Bjergirisk 5 SV, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 40 SV, Lille Korsnæb 10 SV. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Rødstrubet Lom 3 R, Ederfugl 12000 R, Havlit 60 R. Søren Bøgelund
Svanninge Bakker: Stor Flagspætte 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Musvit 1 R. Leif Kristensen
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Bjergirisk 60 OF. Evald Mehlsen
Helnæs Made: Havørn 2, Hjejle 300 FU, Storspove 41 FU. Tom Giersing
Røjle Klint: Sule 1 OF, Bramgås 214 OF, Stor Skallesluger 2 OF, Solsort 25 FU, Sjagger 15 FU, Vindrossel 3 FU,
Kvækerfinke 30 OF. Ejnar Korsgaard
Røjle By: Rød Glente 1 NV. Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Langø: Rød Glente 3 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 R, Blisgås 34 R, Havørn 1 OF. Mogens Ribo Petersen


      

Mandag den 30. oktober 2017               Solopgang: 07:18 Solnedgang: 16:44

Purreskoven: Grønsisken 15 FU, Grønirisk 4 FU, Kvækerfinke 4 FU, Bogfinke 2 FU, Solsort 4 FU, Ringdue 25 OF S, Gråkrage 2 R, Gulvinget flue 6 R, Admiral 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille skallesluger 2 R, Havørn 1 R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Isfugl 1 F FU, Bjergvipstjert 1 1K R. Jens-Gert Hansen
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R, Skægmejse 10 R, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 18 T, Sortstrubet Lom 4 OF, Lom sp. 12 OF, Toppet Lappedykker 11 T, Gråstrubet Lappedykker 8 T, Nordisk Lappedykker 1 T, 
Sodfarvet Skråpe 1 Ø, Knopsvane 31 YF, Sangsvane 6 T, Sædgås 33 DØD, Bramgås 3670 T, Knortegås 85 T, Pibeand 45 T, Ederfugl 1640 T, Sortand 68 T, Fløjlsand 16 T, Hvinand 22 T, Toppet Skallesluger 114 T, Spurvehøg 7 T, Musvåge 89 T, Almindelig Kjove 4 T, Storkjove 1 Ø, Kjove sp. 6 T, Dværgmåge 1 JUV T, Hættemåge 1380 SV, Stormmåge 1230 SØ, Ride 3 T, Ringdue 1100 T, Sanglærke 12 T, Engpiber 37 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 8 T, Sangdrossel 3 T, Skægmejse 36 TF, Stær 240 T, Grønirisk 80 T, Stillits 62 T, Grønsisken 120 T, Lille Korsnæb 65 T. Søren Bøgelund
Eget Skov (Gulstav): Skægmejse 10 R. Søren Bøgelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Bramgås 740 SV, Ederfugl 2500 R, Ederfugl 870 SV, Havlit 34 T, Kjove sp. 4 S, Dværgmåge 17 S, Ride 2 S, Tejst 1 R. Søren Bøgelund
Lunden: Blå Kærhøg 1 R, Munk 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Skægmejse 13 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:Skægmejse 30 R. Søren Bøgelund
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Skægmejse 45 R. Søren Bøgelund
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rød Glente 6 OF, Musvåge 121 OF. Erik Lemming
Frellesvig: Rød Glente 1 AD OF, Musvåge 6, Lille Korsnæb 10 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 15 FU, Knopsvane 13 FU, Sangsvane 10 R, Grågås 30 R, Gråand 60 R, Skeand 20 R, Taffeland 20 R, Troldand 10 R, Hvinand 15 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 4 T. Leif Bisschop-Larsen
Bøllemosen: Hjejle 130 R, Vibe 90 R. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD OF, Musvåge 40 V. Leif Bisschop-Larsen
Faaborg: Skarv 108 SV, Musvåge 6 SV, Ringdue 4160 SV, Sjagger 50 SV, Vindrossel 5 SV, Allike 108 SV, Råge 15 SV, Stær 20 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 510 SV, Grønsisken 30 SV. Per Damgaard Poulsen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 3 FU, Musvåge 8 R. Leif Sørensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Sangsvane 22 T, Fuglekonge 10 R, Sortmejse 10 R, Grønsisken 16 R. Leif Sørensen
Sølung/Søen (Nr. Broby): Rød Glente 2 OF, Musvåge 2 OF, Gærdesmutte 3 R, Rødhals 2 R. Leif Sørensen
Trente Mølle m.m.: Træløber 2 R. Leif Sørensen 
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Torben Skytte Hvass
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Stige Ø: Lille Lappedykker 45 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 140 FU, Grågås 21 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 60 FU. Torben Skytte Hvass
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sangsvane 1 R, Bramgås 930 R, Storspove 160 R. Kresten Madsen 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 40 R, Knarand 79 R, Spidsand 12 R, Skeand 114 R, Storspove 25 R. Kresten Madsen 
Fyns Hoved: Sortstrubet Lom 1 V, Lom sp. 2 V, Sule 6 NV, Skarv 90 R, Havørn 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Lomvie/Alk 60 NV. Lars Philip Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Lom sp. 3 S, Toppet Lappedykker 2 T, Sule 1 FU, Knopsvane 2 OF, Grågås 52 T, Bramgås 100 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 T, Spurvehøg 1 T, Musvåge 46 T, Fjeldvåge 1 T, Splitterne 1 OF, Skærpiber 2 FU, Stenpikker 1 FU, Allike 1500 T, Stær 60 T, Bogfinke 20 T, Bjergirisk 4 FU, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 130 T. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 58 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 1 R, Pibeand 120 R, Gråand 4 R, Taffeland 9 R, Troldand 280 R, Hvinand 3 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 6 R, Solsort 2 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R, Bjergirisk 30 FU. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 1 OF. Peter Pelle Clausen
Nyborg Slot: Isfugl 1 OF. Peter Pelle Clausen
Enebærodde: Bjergirisk 60 R. Evald Mehlsen
Hav nord for Flyvesandet: Sortstrubet Lom 6 V, Sule 22 V, Hvinand 115 V, Ride 2 V, Alk 172 V, Lomvie/Alk 117 V, Bjergvipstjert 2 V. Gregers Johannesen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Havørn 4 OF, Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 300 OF, Storspove 125 R, Grønspætte 1 R, Bjergirisk 100 R. Gregers Johannesen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 30 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 110 R, Sangsvane 1 R, Blisgås 15 R, Grågås 150 R, Bramgås 510 R, Gravand 1 R, Pibeand 337 R, Knarand 130 R, Krikand 185 R, Gråand 182 R, Spidsand 45 FU, Skeand 57 R, Taffeland 22 R, Troldand 100 R, Hvinand 3 FU, Havørn 2 IMM R, Blishøne 141 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 9 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 160 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 13 R, Pibeand 2 R, Gråand 50 R, Hvinand 24 R, Toppet Skallesluger 10 R, Strandskade 1 R, Vibe 101 R, Storspove 35 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 682 R, Svartbag 1 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blisgås 6 R, Grågås 40 R, Bramgås 780 FU, Pibeand 25 FU, Krikand 310 FU, Gråand 5 R, Sølvmåge 450 FU, Stær 150 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Blisgås 22 FU, Grågås 25 R, Bramgås 550 FU, Pibeand 120 R, Krikand 520 R, Gråand 8 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 R, Storspove 230 R, Gråkrage 5 FU. Jens Bækkelund 


  DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 11/10 - 2017:
              DOF skal hjælpe miljøministeren med at stoppe drab på rovfugle
              Succes for hvid vipstjert i Danmark
              Få nogle fantastiske dage med rovfugle på Lolland
             
Felttræf 2017 uge 42 i Skagen


      

Søndag den 29. oktober 2017               Solopgang: 07:16 Solnedgang: 16:46

Bøjden Nor: Lille stormsvale 1 R. Erik Ehmsen
Lundeborg
(10:00): Lille korsnæb 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Bund: Grågås 22 R, Isfugl 1 FU, Skovskade 1 OF,
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 130 R, Bramgås 565 SV, Pibeand 125 R, Krikand 1 R, Krikand 20 R S, Gråand 15 R, Spurvehøg 1 V, Musvåge 2 V, Tårnfalk 1 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 3 OF, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Ringdue 130 NV, Isfugl 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 2 R, Skærpiber 3 R, Ravn 2 R, Bjergirisk 10 FU S. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 60 R, Pibeand 45 R, Gråand 20 R. Pierre Bentzen 
Østerskov (Thurø): Musvåge 5 V, Ravn 2 R. Arne Bruun
Grasten Fredskov: Kragefugl sp. 2000 R NAT. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 17 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 80 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 12 R, Blisgås 160 R, Grågås 560 R, Bramgås 2840 R, Pibeand 405 R, Knarand 129 R, Krikand 165 R, Gråand 160 R, Skeand 236 R, Taffeland 105 R, Troldand 540 R, Bjergand 2 R, Hvinand 18 R, Rød Glente 4 NV, Musvåge 15 NV, Blishøne 240 R, Vibe 41 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Skærpiber 1 R, Skægmejse 2 R, Stær 200 R, Bjergirisk 9 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Lindelse: Grågås 32 OF, Huldue 2 OF. Jan Sørensen
Hennetved Haver: Havørn 1 IMM OF. Jan Sørensen 
Svanninge: Agerhøne 7 R. Jacob Sterup
Sandholt: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 FU, Gråand 9 R, Rød Glente 4 FU, Musvåge 2 FU, Blishøne 2 FU, Ringdue 2 OF, Gærdesmutte 1 FU, Musvit 2 OF, Ravn 1 OF, Bogfinke 5 FU. Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Toppet Lappedykker 2 OF,
Lille Stormsvale 1 N, Skarv 4 OF, Pibeand 9 OF, Ederfugl 18 R, Toppet Skallesluger 1 F R. Erik Ehmsen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 50 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 150 FU, Grågås 500 R, Canadagås 13 R, Bramgås 350 R, Pibeand 45 R, Gråand 65 R, Taffeland 75 R, Troldand 275 R, Musvåge 2 OF, Blishøne 60 R, Almindelig Ryle 34 FU, Hættemåge 2 FU, Hættemåge 13 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 7 R, Engpiber 9 OF, Råge 6 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 14 OF, Tornirisk 6 FU. Gunnar Jørgensen
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Rød Glente 2 OF, Fiskeørn 1 OF. Torben Skytte Hvass
Lindkær v/Ravnholt: Sangsvane 2 OF, Havørn 2 OF, Musvåge 10 OF, Vindrossel 12 R, Kvækerfinke 30 R, Dompap 6 R. Leif Sørensen
Ryslinge: Lille Korsnæb 10 OF. Palle Bo Larsen
Vejle: Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Leif Sørensen
Sølung/Søen (Nr. Broby): Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Allested: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen 
Stenløse: Havørn 1 AD OF. Anni Osther
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Munk 1 M FU. Per Rasmussen
Odense Kanal: Bjergirisk 25 OF. Evald Mehlsen
Fjordmarken: Dobbeltbekkasin 1 T, Isfugl 2 R, Skægmejse 3. Evald Mehlsen
Bøgelund v/Strib: Kernebider 1 R. Erik Busk
Tragten, sydvestlige del: Ride 4 OF, Alk 7 OF. Erik Busk
Røjle Klint: Misteldrossel 60 T. Erik Busk
Skallebjerg Grusgrav: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 15 SV, Rødstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 2 V, Toppet Lappedykker 1 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV R, Mallemuk 1 LF NV, Sule 50 SV, Sule 2 Ø, Svane sp. 2 S, Svane sp. 9 V, Grågås 84 SV, Bramgås 216 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 V, Gravand 18 SV, Pibeand 50 SV, Krikand 1 SV, Gråand 5 SV, Troldand 3 SV, Ederfugl 30 R, Ederfugl 142 SV, Sortand 52 SV, Sortand 22 Ø, Fløjlsand 2 SV, Hvinand 70 SV, Hvinand 1 Ø, Toppet Skallesluger 40 SV, Toppet Skallesluger 18 Ø, Almindelig Ryle 5 V, Almindelig Kjove 2 MF T, Storkjove 3 SV, Storkjove 2 T R, Dværgmåge 1 V, Sabinemåge 1 1K NØ, Hættemåge 556 SV, Stormmåge 75 SV, Ride 122 SV, Ride 1 Ø, Splitterne 2 SV, Lomvie 18 SV, Alk 191 V, Alk 35 Ø, Lomvie/Alk 140 SV, Lomvie/Alk 59 Ø, Tejst 5 SV Søkonge 1 SV, Lunde 1 N, Sanglærke 19 S. Michael Mosebo Jensen
Kasmose Skov: Gråstrubet Lappedykker 1 T, Sule 50 T, Grågås 80 T, Bramgås 216 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 T, Gravand 18 T, Pibeand 50 T, Krikand 1 T, Ederfugl 196 T, Sortand 42 T, Hættemåge 385 T, Stormmåge 65 T, Alk 200 T, Lomvie/Alk 54 T, Tejst 3 T, Søkonge 1 T, Lunde 1 T. Ole Zoltan Göller
Flyvesandet: Sortand 8 R, Krumnæbbet Ryle 40 R. Carsten Skou
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 2 OF, Skarv 10 OF, Grågås 2 N, Ederfugl 40 R, Sortand 10 R, Hvinand 4 V, Toppet Skallesluger 18 V, Almindelig Ryle 60 FU,  Sølvmåge 15 FU, Lomvie 6 V, Lomvie/Alk 9 V, Tejst 1 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 6 OF. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Lom sp. 1 T, Havørn 1 OF, Ride 1 T, Lomvie/Alk 14 T, Almindelig Ryle 150 R, Grønspætte 1 R. Kresten Madsen


      

Lørdag den 28. oktober 2017               Solopgang: 08:14 Solnedgang: 17:49

Holckenhavn inderfjord (16:00): Toppet skallesluger 2 FU, Gråstrubet lappedykker 1 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Hættemåge 20 FU R, Sølvmåge 15 R FU, Svartbag 1 R, Ringdue 50 OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 75 FU R, Gråand 10 FU R, Knopsvane 7 FU (2 AD+ 5 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 2 FU. Steen Winkel
Caroline Amalielund: Bjergvipstjert 1 R, Ravn 1 OF. Jens-Gert Hansen
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 49 R, Bramgås 12 SV, Pibeand 60 R, Krikand 15 R, Gråand 12 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 2 R, Bjergirisk 5 R. Arne Bruun 
Hennetved: Vindrossel 2 OF, Fuglekonge 4 R. Jan Sørensen
Hennetved Haver: Grågås 9 OF, Bramgås 42 OF, Sortkrage 1 R. Jan Sørensen
Hennetved Mose: Grågås 29 OF, Musvåge 2 OF. Jan Sørensen
Sortemosen (Sydfyn): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Lindelse: Musvåge 2 OF, Ringdue 26 OF. Jan Sørensen
Lærkedal/Naturskole (Nr.Broby): Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 6 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 1 FU, Gråkrage 1 OF. Søren G. Nielsen
Nydam: Skarv 1 FU, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 2 R, Knarand 2 R, Gråand 64 R, Troldand 2 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 FU, Ringdue 8 R, Ravn 2 OF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 OF. Leif Kristensen
Sandholt: Rød Glente 4 OF. Leif Kristensen
Solevad: Rød Glente 1 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 6 FU, Fuglekonge 7 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 10 FU. Søren G. Nielsen
Sulkendrup: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sølung/Søen (Nr. Broby): Rød Glente 1 OF, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 1 OF. Torben Skytte Hvass
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Odense Losseplads: Bjergirisk 117 T. Evald Mehlsen
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 3 V, Rødstrubet Lom 3 Ø, Sortstrubet Lom 3 V, Sule 1 R, Sule 3 V, Fiskehejre 1 V, Gråand 1 M V, Ederfugl 60 V, Ederfugl 16 Ø, Sortand 2 V, Hvinand 2 V, Toppet Skallesluger 11 V, Storspove 1 V, Hættemåge 13 V, Lomvie 3 V, Alk 1 R, Alk 51 V, Lomvie/Alk 1 V, Lomvie/Alk 13 Ø, Alkefugl sp. 2 V, Gransanger 1 R, Halemejse 11 R, Korttået Træløber 1 R, Lille Korsnæb 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 8 FU. Jens Bækkelund


       

Fredag den 27. oktober 2017               Solopgang: 08:12 Solnedgang: 17:51

Ny Gesinge, matriklen (18:00): Vandrefalk 2 AD hun OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor: Blisgås 4 R, Grågås 40 R , Tårnfalk 1 R, Skeand 1 R. Susanne og Finn Skov
Sortemosen (12:00): Havørn 2 AD R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skovsbo v/Svendborg: Musvåge 5 OF. Carsten Skou
Broerne (Svendborg): Isfugl 1 OF. Inger Christensen
Brydevang (Svendborg): Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 1 T, Musvåge 4 T, Halemejse 5 R, Ravn 2 OF, Ravn 2 OF. Inger Christensen
Svendborg: Lille Korsnæb 7 OF. Jens-Gert Hansen
Skanseodde/Vindeby Nor: Lille Lappedykker 8 R, Fiskehejre 26 R, Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 OF, Ravn 3 OF. Jens-Gert Hansen
Dovns Klint: Skarv 39 T, Grågås 87 T, Bramgås 2630 T, Ederfugl 15000 R, Ederfugl 800 T, Toppet Skallesluger 14 T, Rød Glente 8 T, Rørhøg 1 1K T, Spurvehøg 73 T, Musvåge 134 T, Fjeldvåge 1 OF, Fiskeørn 1 T, Vandrefalk 2 OF, Dværgmåge 134 T, Huldue 44 T, Ringdue 77500 T, Engpiber 42 T, Skærpiber 3 T, Bjergvipstjert 2 OF, Sjagger 1340 T, Sangdrossel 26 T, Vindrossel 80 T, Misteldrossel 160 T, Drossel sp. 2760 OF, Allike 8800 YF, Grønirisk 140 T, Stillits 90 T, Grønsisken 210 T, Lille Gråsisken 25 T, Lille Korsnæb 51 T. Søren Bøgelund
Magleby: Bramgås 4000 FU. Søren Bøgelund
Stoense Udflyttere: Musvåge 12 T, Vindrossel 80 OF, Sortmejse 2 R, Lille Korsnæb 12 R. Helle Regitze Boesen
Sortemosen (Sydfyn): Knopsvane 2 AD R, Grågås 2 OF, Havørn 2 R, Vibe 5 R, Stær 5 V. Arne Bruun
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Bramgås 180 OF, Musvåge 1 OF, Ringdue 83 OF, Sortmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Grønsisken 22 FU, Lille Korsnæb 31 FU. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 3 R. Per Rasmussen
Trente Mølle m.m.: Spætmejse 1 FU, Allike 2 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Hvinand 140 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 35 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 2 R, Grågås 900 R, Bramgås 1100 R, Pibeand 15 R, Gråand 250 R, Spidsand 3 R, Taffeland 100 R, Troldand 75 R, Vandrefalk 1 FU, Hættemåge 20 R, Svartbag 35 R, Solsort 4 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Råge 15 R, Skovspurv 45 R, Bjergirisk 55 R. Pierre Bentzen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 3 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 88 R NAT. Dieter Maaszen 
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 R, Ringdue 7 R, Isfugl 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 FU, Rødhals 6 FU, Husrødstjert 1 M R, Solsort 20 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 15 FU, Husskade 4 R, Gråkrage 9 R, Stær 30 OF, Bogfinke 1 F FU, Grønirisk 6 R. Søren G. Nielsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 F R. Torben Skytte Hvass
Nyborg Slot: Isfugl 1 R,  Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen 
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Grønspætte 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 16 R, Knopsvane 92 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 FU, Pibeand 6 R, Havørn 2 R, Blishøne 400 FU, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 38 FU, Storspove 18 FU, Hættemåge 35 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 10 R, Bjergirisk 18 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 6 R, Grågås 2100 R, Bramgås 3000 R, Gravand 4 R, Pibeand 280 FU, Krikand 31 FU, Gråand 28 FU, Taffeland 20 R, Hjejle 800 R, Vibe 300 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 37 FU, Hættemåge 50 R, Gærdesmutte 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Allike 100 SV, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 30 FU, Ravn 2 OF, Stær 250 FU, Skovspurv 10 R. Kirsten Pedersen
Kongebroskoven: Sølvmåge 1 AD R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 2 R, Træløber 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 3 R, Kvækerfinke 10 R. Michael Brunhøj Hansen
Bårdesø: Blå Kærhøg 1 F AD OF. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 800 FU. Jens Bækkelund 


      

Torsdag den 26. oktober 2017               Solopgang: 08:09 Solnedgang: 17:53

Bøjden Nor: Taffeland 14 R, Troldand 3 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor
: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 1 R, Bramgås 500 R, Pibeand 20 FU, Troldand 300 R, Blishøne 40 R, Hjejle 80 R NV, Almindelig Ryle 2 R, Gærdesmutte 1 R, Musvit 2 R, Sortkrage 1 R
Lundeborg, matriklen (10:00): Grønirisk 4 FU, Grønsisken 12 FU, Stillits 4 FU, Bogfinke 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

        

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor: Spidsand 22 R, Taffeland 102 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø, Bramgås 1100 SV, Ederfugl 1000 R, Ederfugl 2100 SV, Rød Glente 2 S,
Steppehøg 1 M TF, Spurvehøg 91 S, Musvåge 29 S, Huldue 19 S, Ringdue 10400 S, Bjergvipstjert 1 S, Misteldrossel 17 S, Allike 1170 S, Bogfinke/Kvækerfinke 8000 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 3000 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Ederfugl 4220 T, Spurvehøg 168 SV, Hættemåge 840 SØ, Engpiber 140 SV, Bogfinke/Kvækerfinke  14050 V, Grønsisken 480 SV. Søren Bøgelund
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 M FU. Kirsten Thinggaard
Klise Nor: Havørn 1 FU. Kirsten Thinggaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 2500 R, Bramgås 4000 R, Bjergvipstjert 1 S, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen 
Freltofte Mose: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Gestelev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Sølvhejre 1 R, Havørn 1 FU, Grønspætte 1 SY. Henrik Kalckar Hansen
Gudbjerg: Rød Glente 2 AD FU. Leif Bisschop-Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 AD OF. Kurt Due Johansen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 72 FU. Steen Lauritsen
Føns Vang: Fiskeørn 1 FU. Evald Mehlsen
Faaborg: Rød Glente 1 SV, Havørn 1 AD OF, Musvåge 55 SV, Hedelærke 3 SV. Per Damgaard Poulsen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 1000 R. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Kaspisk Måge 1 M 1K R. Jacob Sterup
Flægen v/Tybrind: Havørn 1 IMM FU. Evald Mehlsen
Wedellsborg Hoved: Ravn 5 R. Evald Mehlsen
Øksenrade Skov: Sumpmejse 11 R. Michael Brunhøj Hansen


        

Onsdag den 25. oktober 2017               Solopgang: 08:07 Solnedgang: 17:55

Dovns Klint: Spurvehøg 1 T . Ole Bo Olsen
Lundeborg
(13:30): Bramgås 200 T S. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Grågås 91 R, Pibeand 20 R, Krikand 14 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Sanglærke 1 R, Bjergirisk 5 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 AD FU, Havørn 1 AD FU, Vandrefalk 1 F AD R. Claus Dalskov
Faaborg: Toppet Lappedykker 15 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 200 R, Knarand 5 R, Gråand 10 R,
Skeand 200 R, Taffeland 50 R, Troldand 300 R, Hættemåge 170 R, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 10 R, Halemejse 10 FU. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Musvåge 8 OF. Leif Sørensen
Ryslinge: Lille Korsnæb 12 FU. Palle Bo Larsen
Espe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 1600 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove 170 R. Kresten Madsen
Middelfart: Bjergvipstjert 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Agernæs: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 630 R, Bramgås 2600 R, Pibeand 83 FU, Musvåge 1 FU, Hjejle 1230 R, Vibe 62 R, Storspove 14 FU, Stenpikker 1 FU, Stor Tornskade 1 R, Stær 145 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


         

Tirsdag den 24. oktober 2017               Solopgang: 08:05 Solnedgang: 17:57

Svendborg Golfbane: Blisgås 18 V, Bramgås 2500 V, Musvåge 6 V, Ringdue 60 V, Solsort 8 R, Sjagger 40 OF, Stær 18 V, Bogfinke 1 R
Tange å
(10:00-11:00): Vindrossel 100 OF S, Mørkbuget Knortegås 1 FU + 8 OF S, Bramgås 400 OF SV (mange små flokke) Ederfugl 10 FU, Gråand 12 OF, Toppet Skallesluger 2 OF, Stær 25 OF S, Hættemåge 6 FU, Stormmåge 8 FU, Svartbag 2 R, Skarv 4 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SØ, Skarv 135 SØ, Knopsvane 7 SV,
Pibesvane 36 SV, Grågås 8 T, Bramgås 925 SV, Knortegås 6 SV, Pibeand 59 SV, Gråand 30 SV, Troldand 16 SV, Ederfugl 2080 SV, Havlit 15 SV, Sortand 50 SV, Hvinand 111 SV, Toppet Skallesluger 239 Ø, Rød Glente 1 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 66 SV, Musvåge 10 R, Tårnfalk 3 SV, Dværgfalk 19 SV, Lærkefalk 1 SV, Vandrefalk 9 SV, Huldue 74 SV, Ringdue 18450 SV, Hedelærke 10 SV, Landsvale 8 SV, Engpiber 42 SV, Skærpiber 2 SV, Bjergvipstjert 2 SØ, Hvid Vipstjert 4 SV, Jernspurv 38 SV, Sjagger 210 SV, Vindrossel 40 SV, Misteldrossel 142 SV, Fuglekonge 150 SV, Stor Tornskade 1 SØ, Allike 3070 SV, Stær 65 SV, Bogfinke 5560 SV, Stillits 28 SV, Grønsisken 205 SV, Tornirisk 340 SV, Lille Korsnæb 67 SV, Lapværling 1 SV, Snespurv 5 SV. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Skægmejse 8 R. Søren Bøgelund
Søgård (Langeland): Blisgås 280 SV, Bramgås 1830 SØ, Spurvehøg 18 SV, Fjeldvåge 1 R, Fuglekonge 70 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Halemejse 23 R, Blåmejse 30 R, Dompap 3 R. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Blisgås 14 R, Grågås 190 R, Bramgås 3100 R, Pibeand 330 R, Skeand 160 R, Havørn 1 OF, Musvåge 5 R Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Ormstrup: Blisgås 9 R, Grågås 320 R, Canadagås 12 R, Bramgås 220 R, Musvåge 2 R. Nis Rattenborg
Hou Frankeklint: Ringdue 800 S. Henry Nielsen
Skiften (Lohals): Ravn 1 OF. Henry Nielsen
Søren Bilds Strand: Bramgås 750 SV, Ringdue 900 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Husskade 3 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 19 R, Bogfinke 6 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Gulspurv 3 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nyborg Slot: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Slipshavn Skov: Skovsneppe 1 R. Peter Pelle Clausen 
Røjle Klint: Bramgås 100 SV, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Strib: Bramgås 500 SV, Musvåge 1 R, Skærpiber 2 FU, Bjergirisk 40 FU. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Fiskehejre 8 R, Grågås 45 V, Bramgås 860 T, Havørn 1 IMM R, Blå Kærhøg 1 M SV, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 1 R, Solsort 2 R, Sjagger 2 FU, Fuglekonge 60 FU, Halemejse 6 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Træløber 1 FU, Skovskade 3 R, Bogfinke 4 FU, Bjergirisk 140 FU, Dompap 1 R. Ella Mikkelsen
Hav nord for Flyvesandet: Sule 1 JUV FU, Canadagås 6 R, Sortand 140 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 260 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 24 FU, Toppet Lappedykker 7 T, Skarv 2 FU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 81 FU, Blisgås 57 R, Grågås 1635 R, Bramgås 925 R, Pibeand 1654 FU, Knarand 626 FU, Krikand 350 FU, Gråand 501 FU, Spidsand 109 FU, Skeand 179 FU, Taffeland 55 R, Troldand 160 FU, Blishøne 660 FU, Vibe 5 R, Brushane 1 R, Sortklire 10 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 54 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 18 R, Sanglærke 4 OF, Engpiber 1 OF. Kurt Due Johansen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 141 FU, Ederfugl 400 R, Toppet Skallesluger 169 FU. Kurt Due Johansen


      

Mandag den 23. oktober 2017               Solopgang: 08:03 Solnedgang: 18:00

Svendborgsund øst for Iholm: Blisgås 1 V, Grågås 60 V, Bramgås 6300 V
Lindelse
(11:20); Ringdue 600 S. Poul Vestergaard Rasmussen
Nordlangeland: Skarv 200 R, Ederfugl 1 R M. Erik Thomsen
Lundeborg (12:00): Rød glente 3 T V, Bramgås 25 OF V, Blisgås 20 OF V, Grågås 1 OF V. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Sangsvane 10 V. Jens-Gert Hansen
Christiansminde: Misteldrossel 1 FU, Topmejse 1 FU, Lille Korsnæb 8 FU. Susanne Rørdam Skov
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Jens-Gert Hansen
Rantzausminde: Bramgås 55 V. Niels Andersen
Troense: Bramgås 225 SV. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Knarand 75 FU, Krikand 18 FU, Blishøne 650 FU, Vibe 7 R. Niels Andersen
Noret, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Lundby (Tåsinge): Grågås 2 SV, Bramgås 215 SV, Knortegås 48 SV, Hjejle 600 OF. Niels Andersen
Vårø: Ravn 4 OF. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 225 FU, Blisgås 5 OF, Grågås 800 R, Bramgås 5000 R, Bramgås 2400 SV, Pibeand 75 FU, Gråand 65 R, Toppet Skallesluger 2 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 3 OF, Storspove 7 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 25 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 10 R, Engpiber 8 R, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Allike 35 R, Råge 12 R, Gråkrage 30 FU, Stær 600 FU, Snespurv 1 M R. Niels Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 SV, Sortstrubet Lom 3 SV, Skarv 270 SØ, Sølvhejre 4 SV, Grågås 110 SV, Bramgås 3580 SV, Knortegås 71 SV, Pibeand 1290 SV, Gråand 20 SV, Ederfugl 1620 SØ, Sortand 70 SV, Hvinand 105 SV, Toppet Skallesluger 32 SV, Havørn 1 AD R, Havørn 1 SV, Blå Kærhøg 1 M SV, Spurvehøg 72 SV, Dværgfalk 2 SV, Huldue 27 SV, Ringdue 7600 SV, Mosehornugle 1 SØ, Hedelærke 12 SV, Landsvale 3 SV, Engpiber 70 SØ, Skærpiber 5 SØ, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 21 T, Vindrossel 8 T, Misteldrossel 174 SV, Fuglekonge 200 R, Skægmejse 28 SV, Allike 850 SV, Stær 180 SV, Bogfinke 6800 SV, Grønsisken 190 T, Grønsisken 210 V, Tornirisk 200 SV, Bjergirisk 45 SV, Lille Gråsisken 4 SV, Lille Korsnæb 110 SV. Søren Bøgelund
Eget Skov (Gulstav): Munk 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Grågås 340 SV, Bramgås 4775 SV, Spurvehøg 55 SV, Musvåge 18 SV, Engpiber 70 SV, Halemejse 16 R, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Skovsneppe 1 R. Søren Bøgelund
Strandeng & nor v/Ristinge Havn:
Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund 
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 68 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 56 R, Blisgås 4 R, Grågås 450 R, Bramgås 310 SV, Pibeand 120 R, Knarand 13 FU, Krikand 3 R, Skeand 8 R, Taffeland 240 R, Troldand 235 R, Hvinand 10 R, Lille Skallesluger 1 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Blishøne 240 FU, Hættemåge 10 R, Stormmåge 40 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 10 R, Isfugl 2 R, Gærdesmutte 4 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 4 R, Halemejse 8 R, Blåmejse 6 R, Musvit 2 R, Spætmejse 3 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, Havørn 3 R, Musvåge 4 R. Frank Møller Nielsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 FU, Pibeand 4 R, Troldand 41 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 54 SV, Blishøne 2 R, Stormmåge 45 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Engpiber 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 OF, Grønsisken 2 OF, Gulspurv 3 OF. Gunnar Jørgensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Bogfinke 3 R. Leif Kristensen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Bramgås 245 SV, Musvåge 13 SV, Ringdue 2 OF, Blåmejse 2 R, Bogfinke 1 FU, Lille Korsnæb 12 FU, Lille Korsnæb 33 OF, Lille Korsnæb 6 R, Dompap 1 R. Leif Kristensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Bramgås 265 SV, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Musvåge 14 SV, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 OF, Solsort 2 R, Sjagger 1 OF, Vindrossel 1 T, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 2 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 1 FU, Bogfinke 1 OF, Lille Korsnæb 18 FU, Lille Korsnæb 35 OF, Dompap 1 R. Gunnar Jørgensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Rød Glente 1 SV, Lille Korsnæb 50 R. Kirsten Pedersen  
Trente Mølle m.m.: Spurvehøg 1 OF, Blishøne 1 FU, Stor Flagspætte 2 FU, Sanglærke 13 OF, Solsort 3 OF, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 1 OF, Sumpmejse 1 FU, Musvit 7 FU, Træløber 1 FU, Gråkrage 1 R, Lille Korsnæb 80 OF, Gulspurv 3 R. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Spurvehøg 1 OF, Blishøne 1 R, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 13 V, Gærdesmutte 1 FU, Gærdesmutte 3 SY, Rødhals 4 R, Solsort 1 OF, Fuglekonge 14 FU, Halemejse 4 OF, Sumpmejse 2 R, Sumpmejse 1 SY, Topmejse 2 R, Sortmejse 1 R, Musvit 3 FU, Musvit 1 OF, Musvit 3 R, Spætmejse 3 OF, Korttået Træløber 1 FU, Skovskade 2 R, Allike 12 OF, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 FU, Lille Korsnæb 40 FU, Lille Korsnæb 41 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Trente Mølle m.m.: Solsort 1 OF,Halemejse 4 OF,Musvit 1 OF, Musvit 3 R. Gunnar Jørgensen
Jordløse By: Ravn 12 FU. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Bramgås 750 SV, Tårnfalk 1 R, Sanglærke 3 OF, Rødhals 25 R, Solsort 50 R, Sangdrossel 4 R, Vindrossel 1 R, Gransanger 10 R, Fuglekonge 100 R, Halemejse 8 R, Blåmejse 10 R, Musvit 10 R, Husskade 5 R, Allike 75 V, Bogfinke 25 R, Grønirisk 75 R, Grønsisken 4 OF, Lille Korsnæb 15 OF. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Fiskehejre 3 SV, Grågås 88 SV, Bramgås 3600 T, Knortegås 36 SV, Musvåge 11 SV, Tårnfalk 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Engpiber 65 FU, Solsort 53 FU, Fuglekonge 160 FU, Kvækerfinke 64 SV. Kurt Kaack Hansen 
Strib: Alk 1 FU, Landsvale 3 T, Grønirisk 45 R. Erik Busk
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Fiskehejre 1 OF, Ringdue 3 S, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 SY, Vindrossel 5 SØ, Fuglekonge 10 R, Halemejse 17 R, Sumpmejse 9 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 6 R, Musvit 8 R, Spætmejse 3 R, Træløber 2 R, Korttået Træløber 1 R, Grønsisken 10 OF. Michael Brunhøj Hansen
Øksenrade Skov: Fiskehejre 1 OF, Fasan 3 M R, Jernspurv 1 R, Solsort 1 R, Vindrossel 16 Ø, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Træløber 1 R, Korttået Træløber 1 R, Grønsisken 50 OF, Dompap 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Havørn 1 R, Blishøne 1 R, Sanglærke 1 DØD, Gråkrage 1 OF. Ib Johannes Bager
Gamborg Inderfjord: Blisgås 40 T, Fjeldvåge 1 R, Vandrikse 3 R. Evald Mehlsen
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 91 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Bjerglærke 1 FU , Skærpiber 1 FU, Bjergirisk 35 FU, Snespurv 1 FU . Finn og Vibeke Hansen
Flyvesandet: Havørn 1 JUV R SØ, Tårnfalk 1 F AD FU, Snespurv 1 M FU . Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 FU, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 1 R. Jens Bækkelund


       

Søndag den 22. oktober 2017               Solopgang: 08:01 Solnedgang: 18:02

Svendborg Golfbane: Skarv 30 SV, Grågås 36 V, Bramgås 80 V, Musvåge 3 R, Blishøne 6 R, Solsort 12 R
Noret, Taasinge
: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Hou Nordstrand: Strandskade 1 R , Skægmejse 50 R
(Se også Snaturbloggen), Engpiber 1 R . Finn Skov
Tange å (11:00): Bramgås 75 OF S, Bogfinke 6 FU, Solsort 10 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Bramgås 120 V. Niels Andersen
Langelandsbroen: Sildemåge 1 R. Pierre Bentzen
Rudkøbing: Rød Glente 1 T, Spurvehøg 15 T, Musvåge 350 T, Vandrefalk 1 F AD T, Ringdue 6000 T. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 1K R. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 T, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 120 R, Blisgås 136 T, Grågås 85 T, Bramgås 1290 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 T, Pibeand 890 T, Krikand 14 T, Gråand 9 T, Spidsand 19 T, Troldand 2 T, Ederfugl 2600 T, Havlit 7 T, Sortand 17 T, Hvinand 6 T, Toppet Skallesluger 32 T, Rød Glente 16 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 218 T, Musvåge 240 T, Fjeldvåge 4 T, Tårnfalk 1 T, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 T, Trane 2 T, Huldue 87 T, Ringdue 7400 T, Hedelærke 58 T, Sanglærke 24 T, Landsvale 41 T, Engpiber 331 T, Skærpiber 6 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 4 T, Jernspurv 3 T, Misteldrossel 66 T, Allike 530 T, Bogfinke/Kvækerfinke 36000 T, Grønirisk 1 T, Stillits 148 T, Grønsisken 470 T, Tornirisk 370 T, Stor Gråsisken 3 T, Lille Korsnæb 22 T, Stor Korsnæb 13 T, Dompap 14 T, Rørspurv 8 T. Ole Goldschmidt
Hou Nordstrand (Langeland): Skægmejse 50 R . Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 35 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 8 R, Grågås 2100 R, Bramgås 2300 R, Gråand 110 R, Taffeland 6 R, Troldand 3 R, Blishøne 185 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 35 R, Hættemåge 4 R, Svartbag 1 R, Engpiber 45 R, Skægmejse 1 R, Råge 3 R, Gråkrage 5 R, Stær 150 R, Grønirisk 3 R, Gulspurv 1 R. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 16 , Grågås 400 R, Pibeand 4 R, Knarand 18 R, Gråand 55 R, Spidsand 1 M R, Skeand 70 OF, Taffeland 65 R, Troldand 300 R, Hvinand 12 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 , Havørn 1 AD R, Duehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Musvåge 1 R, Musvåge 42 S, Fasan 2 R, Blishøne 2 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 4 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 1 OF, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 OF, Solsort 2 R, Vindrossel 1 OF, Halemejse 6 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Allike 24 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 3 OF, Ravn 1 R, Stær 85 OF, Bogfinke 7 OF, Kvækerfinke 2 OF, Grønsisken 40 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Moser v/Nabbe: Blå Kærhøg 1 M FU. Arne Bruun
Strandeng Øst for Nabbe: Ringdue 850 OF, Landsvale 2 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Arne Bruun
Nabbe: Knortegås 160 R, Blå Kærhøg 1 R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 2 T, Dobbeltbekkasin 4 OF, Storspove 1 OF, Ringdue 1000 T, Engpiber 25 T, Bjergvipstjert 1 T, Kvækerfinke 1 T. Carsten Skou
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 28 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 14 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 57 R, Grågås 550 R, Pibeand 50 R, Knarand 30 R, Skeand 5 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 1 BR R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 2 T, Musvåge 64 V, Vandrikse 1 R, Isfugl 2 R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 2 R, Knopsvane 50 R, Grågås 550 R, Pibeand 50 R, Skeand 5 R, Taffeland 650 R, Troldand 700 R, Hvinand 20 R, Lille Skallesluger 1 R, Musvåge 60 SV, Vandrikse 1 R, Isfugl 1 R. Carsten Skou
Lille Svelmø & Græsholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 160 R. Arne Bruun
Faaborg: Bramgås 40 SV, Rød Glente 3 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 110 SV, Ringdue 810 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 5 SV, Engpiber 21 SV, Allike 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 630 SV, Grønsisken 20 SV, Lille Korsnæb 5 SV. Per Damgaard Poulsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 OF, Halemejse, Nordlig (caudatus) 15 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 10 R, Grønsisken 2 R, Lille Korsnæb 32 R. Leif Sørensen
Trente Mølle m.m.: Fuglekonge 11 R, Sumpmejse 8 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 6 R, Blåmejse 6 R, Musvit 10 R, Træløber 2 R. Leif Sørensen
Sønder Højrup: Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Kildebjerg Rasteplads S: Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Sølvmåge 100 R, Ringdue 4 R, Solsort 2 R, Spætmejse 1 R. Eilif S. Bendtsen
Vigelsø:
Sølvhejre 1 R, Spidsand 18 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 2500 R. Gregers Johannesen
Odense Losseplads: Bjergirisk 35 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Isfugl 1 OF, Skægmejse 13. Evald Mehlsen
Østerø Sø (Knudshoved): Musvåge 1280 SV. Dieter Maaszen
Kongebroskoven: Bjergvipstjert 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Middelfart, Industrikvarter: Vandrefalk 1 FU. Gorm Thyge Wæhrens 
Strib: Isfugl 1 R. Erik Busk
Hav nord for Flyvesandet: Havørn 1 JUV R SV, Blå Kærhøg 1 M AD SV. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Havørn 1 OF. Aage Wichmann
Flyvesandet: Grønspætte 1 R. Keld Skytte Petersen 
Lindø + vade v/Jersore: Toppet Skallesluger 170 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 IMM R. Jens Bækkelund


     

Lørdag den 21. oktober 2017               Solopgang: 07:59 Solnedgang: 18:04

Svendborg Golfbane: Grågås 26 V, Bramgås 450 V, Spurvehøg 1 T, Blishøne 6 FU, Solsort 16 R, Musvit 4 FU, Stær 40 V, Bogfinke 30 T, Lille Korsnæb 16 OF
Monnet, marker nord for
: Trane 3 R, Bramgås min 3500 R, Sjagger 25 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunden: Rødtoppet fuglekonge 3 R. Esben Eriksen
Dovns Klint
: Rødtoppet fuglekonge 1 R. Esben Eriksen
Lundeborg (09:00 - 14:00): Bramgås 2000 T. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (13:00): Musvåge 25 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Brændegårdssøen og skovene (14:00-16:10): Havørn 3 R FU (2 AD 1 JUV - Den unge på fasanbytte på marken SØ for søen), Musvåge 10 R FU OF, Stor Skallesluger 2 M R, Toppet Lappedykker 10 FU, Lille Lappedykker 2 FU, Skeand 40 FU R, Taffeland 70 FU R, Troldand 100 FU R, Fiskehejre 4 FU, Vibe 30 OF T SØ, Landsvale 8 FU
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Egeskov (16:30): Stær 100 OF FU
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Trunderup, matriklen: Knortegæs 70+ (2 flokke) OF T S, Stær 6 FU + OF, Spurvehøg 1 OF T S, Rød Glente 1 FU, Tyrkerdue 2 FU (holder fast til hver dag i mit foderhus og har med afbrydelser holdt til i området (Kværndrup) i årevis), Stær 40 FU (17:00)
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

      

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Kogtved: Bramgås 335 SV. Niels Andersen
Rantzausminde: Bramgås 55 SV. Niels Andersen
Thurø Bund: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Skallesluger 118 R, Fiskeørn 1 R, Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Bramgås 850 SV, Tårnfalk 3 R, Sjagger 1 OF, Gransanger 2 R. Arne Bruun 
Hav syd for Thurø: Bramgås 1000 SV, Dværgmåge 1 1K S, Sanglærke 12 S. Arne Bruun
Kidholm v/Thurø: Skarv 260 R, Strandskade 10 R, Vibe 112 R, Rødben 3 R. Arne Bruun
Gesinge: Bramgås 195 SV. Niels Andersen
Rudkøbing Havn: Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU. Henry Nielsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 1K R, Svartbag 45 R, Skærpiber 1 R, Husrødstjert 4 R. Jacob Sterup 
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 T, Skarv 122 T, Blisgås 180 T, Grågås 58 T, Bramgås 6200 T, Knortegås 149 T, Pibeand 2 T, Troldand 30 T, Ederfugl 2660 T, Havlit 5 T, Sortand 27 T, Hvinand 9 T, Toppet Skallesluger 114 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 1 1K T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 5 T, Musvåge 79 T, Vandrefalk 1 T, Vibe 50 T, Dværgmåge 21 T, Hættemåge 195 T, Huldue 100 T, Ringdue 5300 T, Hedelærke 8 T, Sanglærke 54 T, Landsvale 62 T, Storpiber 1 S, Engpiber 345 T, Skærpiber 11 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 16 T, Jernspurv 3 T, Misteldrossel 6 T, Blåmejse 1 T, Allike 600 T, Råge 3 T, Stær 1520 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8200 T, Grønirisk 10 T, Stillits 39 T, Grønsisken 340 T, Tornirisk 90 T, Bjergirisk 14 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 5 T, Lille Korsnæb 42 T, Stor Korsnæb 13 T, Dompap 13 T, Gulspurv 4 T, Rørspurv 12 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 T, Sortstrubet Lom 2 T, Bramgås 980 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 14 T, Rørhøg 1 M 2K T, Spurvehøg 32 T, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 AD T, Huldue 41 T, Sanglærke 32 T, Storpiber 1 T, Engpiber 42 T, Skærpiber 3 T, Bjergvipstjert 1 T, Rødtoppet Fuglekonge 2 RI, Bjergirisk 9 T. Ole Goldschmidt 
Gulstav Østerskov: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Gulstav: Blisgås 32 T, Solsort 10 R, Misteldrossel 30 OF, Fuglekonge 10 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Bogfinke/Kvækerfinke 30 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Sædgås 9 T, Landsvale 31 S, Bjergvipstjert 3 OF,
Rødtoppet Fuglekonge 9 R, Stor Tornskade 1 T. Esben Eriksen
Holmegård/Langelandsfortet: Stor Korsnæb 13 NØ, Stor Korsnæb 4 OF. Jens-Gert Hansen
Magleby Nor: Misteldrossel 85 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 2 R,
Sølvhejre 1 R,  Fiskehejre 5 R, Pibeand 30 R, Krikand 8 R, Skeand 69 R, Taffeland 1320 R, Troldand 260 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint: Dværgfalk 1 SV, Hedelærke 3 SV. Leif Bisschop-Larsen
Skovsgård: Bramgås 4400 T. Nis Rattenborg
Spodsbjerg Havn: Strandskade 1 OF, Sølvmåge 150 R, Kaspisk Måge 2 1K R, Svartbag 25 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 45 R, Havørn 2 AD FU, Rørhøg 1 BR S, Blå Kærhøg 2 1K FU, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Huldue 1 S, Skærpiber 5 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Hou Frankeklint: Sjagger 25 R. Henry Nielsen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R . Finn Skov
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 10 FU, Knopsvane 9 R, Blisgås 18 R, Knarand 22 R, Krikand 50 R, Skeand 9 FU, Taffeland 5 R, Troldand 250 R, Hvinand 8 FU, Stor Skallesluger 12 FU, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Isfugl 1 R, Bysvale 10 FU, Ravn 4 OF, Lille Korsnæb 8 OF. Finn og Susanne Rørdam Skov
Vester Hæsinge: Blisgås 11 OF, Spurvehøg 1 R. Leif Kristensen
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Carsten Skou
Tarup Grusgrave: Grågås 500 R, Havørn 1 2K+ OF, Havørn 2 AD FU, Isfugl 1 R, Gransanger 1 R Halemejse 8 R. Per Rasmussen
Vigelsø: Rød Glente 1 SØ. Kurt Due Johansen
Seden: Bjergvipstjert 1 OF. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Blisgås 11 T, Bramgås 1275 T, Spidsand 28 R, Rød Glente 1 S, Havørn 1 AD R, Hjejle 4000 R, Vibe 550 R, Almindelig Ryle 200 R, Stillits 125 R. Gregers Johannesen
Storebælt ud for Skaboeshuse: Skarv 26 FU, Bramgås 360 SV, Ederfugl 620 FU, Sortand 95 FU, Fløjlsand 6 FU, Hvinand 3 FU, Musvåge 15 V, Svartbag 12 R, Tejst 11 S. Kurt Kaack Hansen 
Middelfart: Sangdrossel 1 T. Michael Brunhøj Hansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 1 R, Knopsvane 126 FU, Grågås 40 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 R, Ederfugl 6 OF, Tårnfalk 2 R, Blishøne 450 FU, Storspove 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Blisgås 7 R, Grågås 400 R, Bramgås 500 R, Blå Kærhøg 1 M FU, Vibe 135 R, Hættemåge 200 R, Allike 100 R, Stær 250 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Dværgfalk 1 F R. Torben Skytte Hvass
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 500 R, Bramgås 1500 R, Pibeand 110 FU, Gråand 5 OF, Hjejle 1200 T R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 38 R, Ringdue 10 R, Husskade 2 R, Allike 150 T R, Gråkrage 48 R, Stær 150 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU, Hjejle 700 R, Dobbeltbekkasin 14 R, Skærpiber 5 FU, Stor Tornskade 1 FU. Mads Syndergaard
Agernæs: Fiskehejre 2 R, Hjejle 210 R, Hættemåge 150 R, Svartbag 20 R. Kirsten Pedersen
Brunshuse: Grågås 20 OF, Tårnfalk 2 FU. Kirsten Pedersen
Ebberup: Stær 1000 R. Kirsten Pedersen
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 1 R, Musvåge 18 S, Munk 1 FU, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Sortmejse 1 FU. Thomas Kampmann
Bårdesømoserne: Havørn 1 JUV OF. Keld Skytte Petersen
Flyvesandet: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Flyvesandet: Spurvehøg 1 F AD FU, Grønspætte 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 6 R, Pibeand 20 R, Skeand 8 R, Havørn 3 OF, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 R, Storspove 1 R, Gulspurv 4 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Sangsvane 4 OF, Bramgås 800 R. Jens Bækkelund


       

Fredag den 20. oktober 2017               Solopgang: 07:57 Solnedgang: 18:07

Ny Gesinge, matriklen (17:40): Havørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Bjerreby
, Taasinge: Bramgås 1200 R (på mark). Poul Vestergaard Rasmussen
Hou Nordstrand: Bjerglærke 1 R . Hans-Henrik Wienberg
Lundeborg: Bramgæs 1000+ T SV (også trukket i nat), Sumpmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Hav øst for Thurø
: Bramgås 35 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Krikand 2 S, Ederfugl 380 S, Havlit 1 S, Hvinand 2 S. Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 1 R, Grågås 30 R, Bramgås 210 SV, Pibeand 28 R, Krikand 12 R, Strandskade 1 R, Hjejle 27 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Engpiber 4 R, Grønsisken 30 SV, Bjergirisk 9 R. Arne Bruun
Dovns Klint
(07:20 - 08:20): Bramgås 280 T, Dværgfalk 1 S, Engpiber 13 T, Hvid Vipstjert 1 T (tåget under 1 km sigt). Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Bramgås 100 SV, Pibeand 16 T R, Krikand 2 R, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 5 FU, Hjejle 5 T, Vibe 30 OF, Dobbeltbekkasin 4 OF, Ringdue 140 T, Engpiber 6 R, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 6 TF, Gærdesmutte 6 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 8 R, Solsort 15 FU, Sangdrossel 9 R, Misteldrossel 15 OF, Gransanger 11 FU, Fuglekonge 5 FU, Blåmejse 3 FU, Stær 60 OF, Bogfinke 2 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Skarv 50 R, Fiskehejre 6 FU, Knarand 9 FU, Blå Kærhøg 1 M 3K+ SV, Spurvehøg 9 FU, Musvåge 5 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 F R,
Slørugle 1 SY (Slørugle hørt fra den røde lade hele natten af Poul Præstgaard Struer), Husrødstjert 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Henninge Nor: Rød Glente 2 FU. Jan Sørensen
Vester Hæsinge: Grågås 328 FU, Bramgås 79 FU. Leif Kristensen
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 4 R. Evald Mehlsen
Espe: Vindrossel 40 SØ. Gunnar Jørgensen
Kullerup: Rødhals 1 R, Stillits 4 R. Svend Aage Linderström
Findinge: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Højby: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Kongens Have: Lille Fluesnapper 1 1K R. Michael Bjerregaard 
Odense Kanal: Isfugl 1 M FU, Bjergvipstjert 1 R. Evald Mehlsen
Helnæs Made: Havørn 1 FU. Tom Giersing
Middelfart: Vindrossel 5 T. Michael Brunhøj Hansen


       

Torsdag den 19. oktober 2017               Solopgang: 07:55 Solnedgang: 18:09

Svendborg, Strandvej, matriklen 10:30-14.40: Bramgås 1000+ T V (min. - mange små og større flokke på 20-70 stk - pågår atter kl. 16:30 og fortsatte), Dværgfalk 1 S (13:30). Jan Stener Jørgensen
Svendborg Golfbane
: Grågås 22 V, Bramgås 320 V, Spurvehøg 2 V, Musvåge 16 V, Stor Flagspætte 1 R, Bogfinke 40 V
Siø: Havørn 1 3K. Poul Vestergaard Rasmussen
Lindelse
: Bramgås 1000 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav
: Misteldrossel 2 T . Ole Bo Olsen
Tullebølle
(12:00): Trane 2 R . Hans-Henrik Wienberg
Lundeborg, matriklen
: Spurvehøg 2 OF, Bogfinke 8 OF, Bramgås 200 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Bramgås 90 SV
Bøjden Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 20 R, Grågås 60 R, Taffeland 40 R, Blishøne 40 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rantzausminde: Bramgås 2195 V. Niels Andersen
Svendborg: Bramgås 850 V. Thomas Vikstrøm
Egense: Bramgås 190 S. Niels Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 8 T, Skarv 413 T,
Sølvhejre 2 OF, Fiskehejre 3 T, Grågås 81 T, Bramgås 11700 T, Knortegås 5300 T, Gravand 2 Ø, Pibeand 447 T, Krikand 23 T, Gråand 9 T, Spidsand 20 T, Ederfugl 4300 T, Kongeederfugl 1 M 2K EKL SV, Sortand 32 T, Hvinand 8 T, Toppet Skallesluger 521 T, Rød Glente 3 T, Rørhøg 1 1K T, Spurvehøg 117 T, Musvåge 163 T, Tårnfalk 2 T, Dværgfalk 6 T, Vandrefalk 1 T, Almindelig Ryle 6 T, Dværgmåge 35 T, Hættemåge 1500 T, Stormmåge 430 T, Huldue 80 T, Ringdue 12300 T, Hedelærke 20 T, Sanglærke 113 T, Landsvale 18 T, Bysvale 1 T, Engpiber 195 T, Skærpiber 2 T, Bjergvipstjert 6 T, Hvid Vipstjert 15 T, Sjagger 92 T, Misteldrossel 600 T, Allike 1000 T, Råge 8 T, Sortkrage 1 T, Stær 320 T, Bogfinke/Kvækerfinke 21500 T, Grønirisk 7 T, Stillits 27 T, Grønsisken 115 T, Tornirisk 30 T, Bjergirisk 8 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 3 T, Lille Korsnæb 18 T, Rørspurv 16 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Skarv 255 SV, Fiskehejre 2 SV,
Kongeederfugl 1 M SV, Rød Glente 2 SV, Havørn 1 4K+ R, Ringdue 10041 SV, Bysvale 1 SØ, Engpiber 111 1K SV, Bjergirisk 8 V. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Sølvhejre 2 OF, Ringdrossel 1 F R. Michael Bjerregaard
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rød Glente 2 T, Musvåge 55 T, Dværgfalk 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Drejet (Ærø): Musvåge 15 V, Bjergvipstjert 1 SV. Arne Bruun
Eriks Hale (Ærøs Hale): Bramgås 250 SV, Bjergirisk 150 FU. Arne Bruun
Højestene Løb (Omr.26): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 450 FU. Arne Bruun
Møllegab (Omr.33): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 R. Arne Bruun
Sydf. Øhav syd for Strynø: Ederfugl 750 R. Arne Bruun
Vodrup Klint: Havørn 1 SUB V, Musvåge 25 V. Arne Bruun 
Faaborg: Bramgås 400 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 290 SV, Dværgfalk 1 SV, Ringdue 90 SV, Allike 30 SV, Kvækerfinke 140 SØ. Per Damgaard Poulsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Bramgås 2360 SØ, Lille Korsnæb 41 FU, Stor Korsnæb 3 FU. Søren Bøgelund 
Espe: Agerhøne 2 R. Leif Kristensen
Espe Tingskov: Musvåge 2 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Herringe: Solsort 2 FU, Dompap 2 FU. Leif Kristensen
Højrup v/Hillerslev: Stær 38 R, Gulspurv 6 FU. Leif Kristensen
Ringe: Ringdue 2 FU, Ringdue 3 OF, Solsort 8 FU, Musvit 2 FU, Husskade 2 R, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Sandholt: Bramgås 220 SV. Leif Kristensen 
Vester Hæsinge: Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Hesselager: Storpiber 1 OF. Peter Pelle Clausen
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Nyborg Slot: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Slipshavn Enge: Knopsvane 4 , Grågås 100 T, Bramgås 780 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 45 SV, Toppet Skallesluger 9 R, Fasan 1 R, Engpiber 15 T, Solsort 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 FU, Skovspurv 6 R, Grønirisk 3 FU. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 110 R, Fiskehejre 10 R, Pibeand 185 FU, Krikand 3 V, Gråand 8 R, Taffeland 30 R, Troldand 42 R, Hvinand 1 R, Musvåge 3 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Strandhjejle 1 R, Storspove 2 FU, Rødben 1 R, Svartbag 2 R, Skærpiber 3 FU, Stillits 10 FU, Bjergirisk 20 FU, Gulspurv 4 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 S. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


      

Onsdag den 18. oktober 2017               Solopgang: 07:53 Solnedgang: 18:11

Svendborgsund øst for Iholm: Lille Lappedykker 22 R, Bramgås 120 V, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 12 FU
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (12:37):
Hvidbrynet løvsanger 1 RI. , Hvidbrynet løvsanger 1 R (ved fugletårnet, uden ring)   Keldsnor Fuglestation ved Michael Bjerregaard
Bredholt: Skovsneppe 1 FU
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Sollerup v/engen: Vindrossel 3 OF + R, Musvåge 5 FU + R
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg: Ederfugl 100 S, Tyrkerdue 5 OF N. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 SV, Toppet Lappedykker 1 SV, Fiskehejre 2 SV, Grågås 50 SV, Bramgås 2770 SV, Knortegås 17 SV, Ederfugl 385 SV, Fløjlsand 1 SV, Toppet Skallesluger 3 SV, Rød Glente 16 SV, Havørn 2 R, Spurvehøg 220 SV, Musvåge 650 SV, Tårnfalk 2 SV, Dværgfalk 1 SV, Trane 1 SV, Huldue 64 SV, Ringdue 16080 SV, Hedelærke 7 SV, Sanglærke 8 SV, Digesvale 1 SV, Landsvale 40 SV, Bysvale 1 SV, Engpiber 135 T, Bjergvipstjert 7 SV, Hvid Vipstjert 12 SV, Jernspurv 7 SV, Misteldrossel 19 SV, Skægmejse 24 SV, Allike 1450 SV, Sortkrage 5 SV, Gråkrage 5 SV, Stillits 16 SV, Grønsisken 140 SV, Tornirisk 66 SV, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 6 SV, Lille Korsnæb 48 SV, Dompap 2 SV, Rørspurv 7 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Skarv 28 T, Grågås 77 T, Bramgås 3510 T, Knortegås 25 T, Spidsand 6 T, Ederfugl 790 T, Havørn 2 OF, Spurvehøg 252 T, Fiskeørn 1 T, Stor Flagspætte 1 T, Sanglærke 17 T, Landsvale 102 T, Skærpiber 1 T, Sjagger 42 T, Misteldrossel 24 T, Råge 25 T, Sortkrage 5 T, Gråkrage 15 T, Stær 90 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8500 T, Grønirisk 13 T, Stillits 25 T, Grønsisken 290 T, Tornirisk 80 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 12 T, Lille Korsnæb 63 T, Gulspurv 4 T, Rørspurv 9 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Rødstrubet Lom 2 SV, Bramgås 1780 SV, Rød Glente 5 SV, Spurvehøg 41 SV, Dværgfalk 1 SV, Hedelærke 16 SV, Landsvale 4 SV, Engpiber 23 SØ, Bjergvipstjert 1 SV, Misteldrossel 2 SV. Søren Bøgelund
Gulstav:
Hvidbrynet Løvsanger 2 R. Michael Bjerregaard
Gulstav Mose:
Hvidbrynet Løvsanger 2 FU, Skægmejse 6 FU. Søren Bøgelund
Fakkebjerg: Rød Glente 1 OF, Musvåge 260 SV. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 8 T, Spurvehøg 53 T, Musvåge 347 T, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2017 R, Skægmejse 3 R, Stor Tornskade 1 R. Pierre Bentzen 
Humble: Rød Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Pierre Bentzen
Ristingehalvøen:
Hvid Stork 1 T, Bramgås 600 T, Knortegås 110 T, Spurvehøg 29 T, Musvåge 34 T, Huldue 11 T, Ringdue 1550 T, Misteldrossel 2 T, Stær 2600 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1300 T. Gregers Johannesen
Svalebølle Lung: Blisgås 7 T, Bramgås 1760 T, Rød Glente 7 T, Duehøg 1 JUV OF, Spurvehøg 38 T, Musvåge 410 T, Fjeldvåge 5 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Ringdue 7700 T, Ravn 4 OF. Nis Rattenborg
Faaborg: Skarv 8 SV, Knopsvane 1 JUV T, Blisgås 1 T, Grågås 5 T, Spurvehøg 1 SV, Ringdue 370 SV, Engpiber 10 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Vindrossel 10 SV, Stær 85 SV, Kvækerfinke 60 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1120 SV, Grønsisken 70 SV. Per Damgaard Poulsen
Rundeskov: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Slambassinet (Odense): Enkeltbekkasin 1 SV, Skægmejse 5. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Krikand 510 R, Havørn 1 1K R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 90 R, Storspove 130 R. Kresten Madsen
Østerø Sø (Knudshoved):Fiskehejre 11 FU, Pibeand 95 FU, Spurvehøg 1 OF, Strandhjejle 1 FU, Storspove 1 FU, Stenvender 4 FU S, Engpiber 7 FU, Skærpiber 2 FU, Stenpikker 1 FU, Bjergirisk 14 FU. Erik Jensen
Knudshoved ved fyret: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Eske Frank Morthensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gråand 18 R, Fasan 1 R, Stor Flagspætte 3 R, Gærdesmutte 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 15 R, Halemejse 5 R, Sumpmejse 30 R, Topmejse 7 R,  Sortmejse 7 R, Blåmejse 17 R, Musvit 18 R, Spætmejse 7 R, Træløber 5 R, Korttået Træløber 1 SY, Korttået Træløber 5 R, Skovskade 6 R, Ravn 1 OF, Bogfinke 3 R, Grønirisk 8 R, Lille Korsnæb 8 S FU, Lille Korsnæb 5 OF. Michael Brunhøj Hansen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Toppet Lappedykker 4 R, Sule 2 FU, Sædgås 65 SV, Bramgås 100 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 161 FU, Toppet Skallesluger 75 R. Kurt Due Johansen
Ålebæk: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund


     

Tirsdag den 17. oktober 2017               Solopgang: 07:51 Solnedgang: 18:14

Svendborg Golfbane: Canadagås 13 V, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Gransanger 2 R, Lille Korsnæb 3 R
Tryggelev nor, P pladsen ved stranden: (12:00-13:30) Dobbeltbekkasin 7 OF, Stær 25 OF, Vibe 35 OF, Gråand 30 FU OF, Krikand 45 FU OF, Skarv 25 OF R, Bramgås 200 OF, Grågås 200 OF R, Lærkefalk 1 OF, Spurvehøg 5 OF, Musvåge 8 OF, Rød glente 2 OF, Fiskehejre 4 FU,
Sølvhejre 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Noret, Tåsinge:
Sølvhejre 1 FU. Søren Peter Pinnerup
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Bramgås 1185 SV, Havørn 1 AD OF, Blå Kærhøg 2 M SV, Spurvehøg 186 SØ, Vandrefalk 1 SV, Dværgmåge 2 JUV SV, Hedelærke 18 SV, Sanglærke 55 SV, Engpiber 565 SV, Bjergvipstjert 8 SV, Stillits 75 SV, Tornirisk 204 SV, Lille Korsnæb 92 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint:  Sortstrubet Lom 3 T, Bramgås 1790 T, Ederfugl 2640 T, Huldue 44 T, Engpiber 900 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 26500 T, Grønsisken 475 T,Tornirisk 345 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Ringdrossel 1 R. Michael Bjerregaard
Gulstav: Knarand 10 R, Havørn 1 AD FU, Spurvehøg 16 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Magleby: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Hjortholm (Eskebjerghave): Rød Glente 2 S. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor, obs fra nordenden (09:40 - 11:50):
Sølvhejre 1 R, Bramgås 1150 T, Rød Glente 2 R, Spurvehøg 12 T, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 1500 T. Gregers Johannesen
Trente Mølle m.m.: Lille Korsnæb 28 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rød Glente 3 FU, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Tarup Grusgrave: Grågås 700 R, Havørn 1 AD FU. Per Rasmussen
Tietgenbyen: Havørn 1 OF. Klaus Malling Olsen 
Nyborg Havn: Isfugl 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Storpiber 1 SV. Eske Frank Morthensen
Teglskov: Musvåge 5 R. Erik Busk
Øksenrade Skov: Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Halemejse 14 R, Sumpmejse 3 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 9 R, Gråkrage 2 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 3 OF, Stillits 1 R, Dompap 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Billeskov Skov: Rød Glente 1 FU. Evald Mehlsen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Dværgfalk 1 R. Jørgen Eng Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 12 R, Havørn 2 OF, Blishøne 500 R. Leif Sørensen
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund 


         

Mandag den 16. oktober 2017               Solopgang: 07:49 Solnedgang: 18:16

Svendborgsund øst for Iholm: Bramgås 180 V
Svendborg Golfbane
: Bramgås 120 V, Spurvehøg 3 S, Blishøne 6 R, Rødhals 1 R, Gransanger 1 SY, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Lille Korsnæb 8 OF, Dompap 2 R,
Gulstav (09.20 - slippes 09.40:
Schwartz løvsanger RI (Den 5. i DK i dag -helt vildt). Mange + Michael Bjerregaard
Lindelse: Bramgås 1500 OF, Vindrossel 75 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Ristinge Hale: Mørkbuget knortegås 1 R , Sortstrubet bynkefugl 1 R . Hugo Boelsmand Pedersen, Hugo Boelsmand Pedersen
Tange å og Purreskoven (13:30-14:00): Skarv 3 OF, Bramgås 400 OF S (150 - 250), Gråand 2 R, Bogfinke 15 FU, Grønsisken 50 FU, Grønirisk 6 FU, Musvåge 4 OF V. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Skårupøre Sund: Toppet Skallesluger 60 FU. Susanne Rørdam Skov
Egsmade: Fiskehejre 1 OF, Bramgås 80 OF, Havørn 1 IMM OF, Dobbeltbekkasin 1 FU, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 1 R, Solsort 7 FU, Fuglekonge 2 FU, Skægmejse 2 R, Halemejse 9 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Allike 9 OF, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 OF, Gråkrage 12 R, Bogfinke 2 R, Stillits 5 OF, Grønsisken 8 OF, Gulspurv 1 R. Susanne Rørdam Skov
Rudkøbing: Bramgås 115 V, Spurvehøg 3 S. Torben Nielsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 17 T, Gråand 2 T, Spidsand 4 T, Taffeland 11 T, Troldand 3 T, Rød Glente 5 TF, Spurvehøg 251 T, Tårnfalk 3 T, Dværgfalk 3 T,
Vandrefalk 7 T, Huldue 117 T, Ringdue 3200 T, Hedelærke 183 T, Sanglærke 194 R, Landsvale 595 T, Bjergvipstjert 17 T, Hvid Vipstjert 51 T, Jernspurv 4 T, Sjagger 5 T, Vindrossel 6 T, Misteldrossel 9 T, Schwarz´ Løvsanger (SU) 1 RI, Allike 450 T, Bogfinke/Kvækerfinke 54000 T, Grønirisk 9 T, Stillits 59 T, Grønsisken 1710 T, Tornirisk 590 T, Lille Korsnæb 509 T, Kernebider 1 T, Gulspurv 17 T, Rørspurv 97 T. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Skarv 113 T, Grågås 24 T, Knortegås 275 T, Spurvehøg 264 T, Musvåge 18 T, Dobbeltbekkasin 1 T,
Hedelærke 212 T, Skærpiber 6 T, Bjergvipstjert 21 T, Blåmejse 5 T, Stær 600 T, Stillits 71 T, Lille Korsnæb 612 T, Gulspurv 24 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Hedelærke 12 SV, Rødstrubet Piber 1 SV. Søren Bøgelund
Gulstav: Bramgås 140 T,
Schwarz´ Løvsanger (SU) 1 RI. Frank Jensen-Hammer
Gulstav:
Schwarz´ Løvsanger (SU) 1 RI. Nis Rattenborg
Keldsnor (08:30 - ):
Schwarz´ Løvsanger (SU) 1 1K RI (Fuglen blev fanget og ringmærket, derefter sluppet ved p-pladsen nær mosen. Den var i god kondition. Den blev ikke hørt kalde og forsvandt hurtigt efter den var sluppet.). Michael Bjerregaard
Keldsnor:
Schwarz´ Løvsanger (SU) 1 FU. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Bramgås 3050 T, Knortegås 32 T, Rød Glente 2 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 14 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 FU, Engpiber 325 T, Stor Tornskade 1 R, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 T, Grønsisken 75 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1200 T. Gregers Johannesen
Tryggelev By: Bramgås 310 T, Spurvehøg 5 S. Torben Nielsen
Ristinge Klint: Bramgås 85 V, Huldue 11 TF, Sanglærke 41 T, Engpiber 85 T, Misteldrossel 5 T, Sortmejse 6 T, Blåmejse 23 T, Stær 1470 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1400 T, Grønsisken 220 T, Tornirisk 75 T, Bjergirisk 23 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 7 T, Lille Korsnæb 13 T, Gulspurv 12 T. Torben Nielsen
Trente Mølle m.m.: Fuglekonge 5 R, Sortmejse 2 R, Træløber 2 R, Grønsisken 4 FU, Lille Korsnæb 5 FU . Leif Sørensen
Faaborg: Bramgås 190 SV, Engpiber 25 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Vindrossel 25 SV, Stær 55 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 7070 SV, Grønsisken 200 SV. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 2 FU, Skarv 24 R, Fiskehejre 19 R, Grågås 310 R, Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Bramgås 1 OF, Pibeand 154 FU, Krikand 34 R, Gråand 68 R, Spidsand 19 FU, Taffeland 123 R, Troldand 408 R, Bjergand 9 R, Toppet Skallesluger 1 FU, Blishøne 580 FU, Almindelig Ryle 4 FU, Hættemåge 49 R, Stormmåge 32 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 1 R, Solsort 3 FU, Gransanger 4 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Allike 12 FU, Råge 16 FU, Gråkrage 1 OF, Ravn 1 FU, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Bøgebjerg Sø: Bramgås 85 V, Rød Glente 1 FU. Torben Nielsen
Brangstrup v/Ringe: Musvåge 11 V, Tårnfalk 1 FU. Palle Bo Larsen
Hjallese: Rød Glente 1 R. Peter Triantafillou  
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 JUV R, Blå Kærhøg 1 F AD R T, Musvåge 4 Ø, Tårnfalk 1 F AD FU, Vandrefalk 1 F AD FU, Grønspætte 1 SY. Keld Skytte Petersen
Kongebroskoven: Ringdue 16 R, Isfugl 1 R, Rødhals 3 SY, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 2 SY, Blåmejse 15 R, Musvit 20 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 12 R, Korttået Træløber 2 R, Gråkrage 8 R. Michael Brunhøj Hansen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 15 R, Taffeland 7 R, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Hættemåge 20 OF, Ringdue 10 OF, Solsort 3 R, Skægmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Husskade 2 R, Stær 30 R. Kirsten Pedersen 
Lundager : Musvåge 7 SV. Kirsten Pedersen 
Lillebælt syd for Torø: Skarv 18 R, Ederfugl 20 OF. Kirsten Pedersen
Å vest for Brydegård: Bramgås 65 OF, Skægmejse 19 R. Erik Busk
Å vest for Brydegård: Dobbeltbekkasin 1 R, Skægmejse 3 R, Stær 12 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Helnæs Made: Grågås 1100 R, Bramgås 1800 R, Havørn 1 FU, Musvåge 6 R, Dværgfalk 1 FU, Vandrefalk 1 M R, Hjejle 400 OF, Sortkrage 1 R. Henrik Thormann
Flyvesandet: Grønspætte 1 F JUV FU. Keld Skytte Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 126 R, Sangsvane 1 R, Blisgås 35 R, Grågås 917 R, Pibeand 1186 R, Knarand 135 R, Krikand 423 R, Gråand 277 R, Spidsand 41 FU, Skeand 81 R, Taffeland 21 R, Troldand 35 R, Rørhøg 1 F R, Musvåge 4 OF, Vandrefalk 2 R, Blishøne 490 R, Vibe 317 R, Brushane 5 FU, Stor Kobbersneppe 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 350 R, Sølvmåge 70 R, Ravn 1 R, Lille Korsnæb 10 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 2 R, Grågås 2 R, Pibeand 9 R, Gråand 4 R, Hvinand 160 R, Toppet Skallesluger 22 R, Strandskade 6 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 42 R, Rødben 7 R, Hættemåge 62 R, Sølvmåge 327 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Grågås 405 R, Bramgås 885 R, Pibeand 5 R, Krikand 32 R, Gråand 6 R. Jens Bækkelund


       

Søndag den 15. oktober 2017               Solopgang: 07:47 Solnedgang: 18:19

Christiansminde: Fuglekonge 2 R. Finn Skov
Svendborgsund øst for Iholm: Mørkbuget knortegås 2 ad + 1 1K, 2 AD + 3 1K
Sydlangeland (Dovns Klint, Fakkebjerg) (13:30-16:00): Bramgås >500 V, Knortegås (mørkbuget) 12 S, Rød Glente 20 (min) T/OF, Blå Kærhøg 1 M Ad. SØ, Brun kærhøg spec. 1 S (slanke vinger, tydelig hvid overgump, lang hale - langt ude i disen syd for Vestre Gulstav), Spurvehøg 60 (min) S, Musvåge 250 (min) T, Fjeldvåge 2 T, Tårnfalk 5 T/FU, Hjejle 200 (min) T. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen
Nørreballe Nor (16:30):
Sølvhejre 1 FU. Jørgen Staun, Jan Stener Jørgensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde: Fuglekonge 2 R. Finn Skov
Thurø Rev: Grågås 230 R, Bramgås 35 SV, Vandrefalk 1 F R, Vibe 12 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Bjergirisk 20 R. Carsten Skou
Hav øst for Thurø: Bramgås 200 SV. Arne Bruun 
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 5 R, Pibeand 5 R, Knarand 130 R, Krikand 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 120 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 870 R, Vibe 8 R, Landsvale 25 FU, Bjergvipstjert 1 SV. Arne Bruun
Noret, Tåsinge:
Sølvhejre 2 R . Finn Skov
Dovns Klint: Engpiber 20 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 7 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Bramgås 776 S, Rød Glente 4 TF, Spurvehøg 17 TF, Musvåge 47 TF, Hjejle 2 OF, Bjergvipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Skægmejse 4 R, Lille Korsnæb/Stor Korsnæb 5 OF. Michael Bjerregaard
Gulstav Østerskov: Spurvehøg 9 OF, Tårnfalk 2 OF, Grønsisken 68 OF, Lille Korsnæb 32 OF. Kurt Kaack Hansen
Klise Nor: Bramgås 390 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 S, Rød Glente 8 S, Spurvehøg 7 S, Musvåge 122 S, Dværgmåge 8 AD S, Engpiber 80 S, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Blå Kærhøg 1 M 2K+ FU, Rød Glente 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Lindelse: Bramgås 2200 SV. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 70 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 21 R, Blisgås 6 R, Grågås 840 R, Canadagås 9 R, Bramgås 775 R, Bramgås 1645 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 220 V, Pibeand 162 R, Knarand 87 R, Krikand 73 R, Gråand 93 R, Skeand 177 R, Taffeland 108 R, Troldand 491 R, Hvinand 8 R, Rød Glente 5 S, Havørn 2 R, Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 1 S, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 4 R, Blishøne 415 R, Hjejle 2 R, Vibe 55 R, Brushane 15 R, Dobbeltbekkasin 56 R, Sortklire 3 R, Hættemåge 700 R, Svartbag 3 R, Hedelærke 12 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 R, Gransanger 2 R, Skægmejse 11 R, Blåmejse 6 R, Stær 6500 T NAT, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 22 R, Grågås 840 R, Bramgås 1900 T, Bramgås 775 R, Knortegås 105 T, Krikand 110 R, Gråand 93 R, Troldand 491 R, Rød Glente 17 T, Rød Glente 2 R, Havørn 2 FU, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 16 T, Musvåge 64 T. Gregers Johannesen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgfalk 1 FU. Kenneth Hummelmose Sønderby
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Kurt Kaack Hansen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 1 R, Havørn 2. Nis Rattenborg
Tryggelev By: Bramgås 4200 T, Havørn 1 IMM OF, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 7 T, Musvåge 32 T. Nis Rattenborg
Vesteregn: Rød Glente 1 R, Musvåge 9 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Bjernekrogen: Skægmejse 5 FU. Per Damgaard Poulsen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Ringdrossel 2 FU, Ravn 14 FU, Lille Korsnæb 90 FU. Søren Bøgelund
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Grønsisken 21 FU,Skovskade 1 FU, Lille Korsnæb 33 FU. Leif Kristensen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 OF. Torben Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 IMM OF, Isfugl 1 OF. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 2 R, Hjejle 500 R. Anders Vedel
Vejrup Skov: Havørn 1 OF. Thomas Varto Nielsen
Helnæs Made: Vandrefalk 1 FU. Erik Busk
Kalovnshuse: Ravn 8 R. Per Rasmussen
Moser v/Nonnebo: Fasan 5 R. Carl Bohn
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Skarv 3 R, Svartbag 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Grønirisk 17 R. Carl Bohn
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Sølvmåge 7 R, Svartbag 4 R, Hvid Vipstjert 2 R. Carl Bohn
Renehuse: Bramgås 440 SV, Hedelærke 4 S, Stor Tornskade 1 R T, Stær 400 R. Flemming Søndergaard 
Å vest for Brydegård: Spurvehøg 1 FU, Skægmejse 10 R. Erik Busk
Føns Vang: Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Rud - Ålehoved: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Agernæs: Fiskehejre 2 R, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 500 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Blishøne 500 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Grågås 500 R, Bramgås 1000 R, Gås sp. 1 R, Pibeand 110 FU, Gråand 15 R, Skeand 8 FU, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 1300 R, Vibe 200 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 41 FU, Svartbag 7 R, Hvid Vipstjert 8 OF, Råge 5 FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 25 R, Stær 200 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Vibe 60 R. Kirsten Pedersen
Flyvesandet: Grønspætte 2 R. Leif Sørensen


       

Lørdag den 14. oktober 2017               Solopgang: 07:45 Solnedgang: 18:21

Svendborgsund øst for Iholm: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 120 FU (fællesfisker), Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 R
Svendborg lystbådehavn: Lille lappedykker 2 R, Nymfeparakit 1 DØD. Jan Stener Jørgensen
Lundeborg, matriklen: Sølvmåge 6 OF R, Gråspurv 15 R FU, Dompap 1 OF, Skarv 4 OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 1K R, Isfugl 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 1K R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Rød Glente 1 R, Rød Glente 2 T, Havørn 1 IMM OF, Spurvehøg 2 R, Spurvehøg 3 T, Musvåge 36 T, Tårnfalk 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 12 R, Gransanger 1 R, Ravn 2 OF, Gråspurv 135 R, Bogfinke 1100 R, Kvækerfinke 300 R. Nis Rattenborg
Stenhus Løkker: Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 SY, Rødhals 2 R, Solsort 1 OF, Gransanger 1 SY, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 OF, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Ravn 1 R. Gunnar Jørgensen
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Stor Flagspætte 1 FU, Solsort 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 1 R, Grønsisken 8 FU, Lille Korsnæb 22 FU, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Skov nord for Østrup (Trente Mølle): Skovskade 1 OF, Skovskade 2 R, Bogfinke 2 FU. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Bogfinke 5 FU. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD R Ø, Grønspætte 1 SY. Keld Skytte Petersen
Lund s.f.Motorvej Voldby: Klippedue (Tamdue) 15 OF. Michael Køie Poulsen
Vindinge Å ved udløb: Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF. Thomas Stjernegaard Jeppesen 
Askeby: Bramgås 400 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 OF, Tårnfalk 2 R, Hættemåge 100 R, Engpiber 10 R. Tommy Jensen
Flyvesandet: Grønspætte 2 FU, Lille Korsnæb 11 FU. Martin Strømkjær
Hav nord for Flyvesandet: Sule 18 FU, Pibeand 11 NV, Krikand 1 NV, Gråand 5 NV, Ederfugl 200 R, Sortand 55 FU, Fløjlsand 1 T, Toppet Skallesluger 4 NV, Splitterne 1 NV, Tejst 3 R. Martin Strømkjær
Hav nord for Flyvesandet: Sule 14 FU. Jens Bækkelund 
Gyldensteen: Engsøen: Sangsvane 1 R, Bramgås 600 R, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


      

Fredag den 13. oktober 2017               Solopgang: 07:43 Solnedgang: 18:23

Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU. Erik Ehmsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Lille fluesnapper 1 RI (13:30).   Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann, Peter Teglhøj, Alex
Søgaard: Rør glente 8 T . Ole Bo Olsen
Gulstav: Lille fluesnapper 1 R (13:30) . Ole Bo Olsen
Rath, Keldsnor: Stær 90 R. Erik Thomsen
Purreskoven (10:30): Grønirisk 12 FU. Poul Brugs Rasmussen
Østerøsø, Knudshoved: Rødben 7 FU, Fiskehejre 9 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 4 T, Sortstrubet Lom 2 T, Skarv 58 T, Knopsvane 4 T, Bramgås 1220 T, Knortegås 7 T, Pibeand 88 T, Spidsand 45 T, Troldand 4 T, Ederfugl 2250 T, Sortand 15 T, Toppet Skallesluger 15 T, Rød Glente 55 T, Spurvehøg 72 T, Musvåge 133 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 T, Hjejle 7 T, Brushane 2 T,  Dværgmåge 1 T, Hættemåge 30 T, Huldue 3 T, Ringdue 700 T, Hedelærke 21 T, Sanglærke 30 T, Landsvale 144 T, Engpiber 1300 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 69 T, Vindrossel 10 T, Misteldrossel 33 T, Blåmejse 5 T, Allike 310 T, Sortkrage 3 T, Stær 1070 T, Bogfinke/Kvækerfinke 31100 T, Grønirisk 15 T, Stillits 42 T, Grønsisken 260 T, Tornirisk 300 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 4 T, Lille Korsnæb 98 T, Stor Korsnæb 8 T, Gulspurv 6 T Rørspurv 31 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Isfugl 1 R, Gærdesmutte 37 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 19 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 3 RI, Vindrossel 5 RI, Munk 2 RI, Gransanger 70 RI, Fuglekonge 27 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI , Lille fluesnapper 1 RI (13:30), Halemejse 14 RI, Blåmejse 3 RI, Bogfinke 3 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 2 RI, Grønsisken 3 RI, Rørspurv 10 RI .   Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann, Peter Teglhøj, Alex
Ormstrup: Grågås 1090 R, Bramgås 1140 R, Rød Glente 1 T, Havørn 1 IMM R, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Rød Glente 4 OF, Musvåge 105 OF. Erik Lemming
Ristingehalvøen: Rød Glente 18 SV, Musvåge 14 SV, Tornirisk 75 R. Gregers Johannesen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Rød Glente 2 R. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 3 OF, Musvåge 10 T. Leif Sørensen
Nakkebølle Fjord: Vandrikse 1 R , Isfugl 2 R, Gærdesmutte 1 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 450 R, Havørn 1 R. Carsten Skou
Høbbet: Knopsvane 2 R, Knarand 64 R, Gråand 75 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 7 FU. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Musvåge 9 T. Leif Kristensen
Faaborg: Rød Glente 3 SV, Musvåge 200 SV, Huldue 3 SV, Hedelærke 22 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1300 SV. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Blishøne 750 FU. Per Damgaard Poulsen
Nyborg Slot: Isfugl 2 R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 1 SV, Dværgfalk 1 SV. Ella Mikkelsen
Lamdrup v/Nyborg: Vandrefalk 1 AD T. Bjarne Golles
Lindkær v/Ravnholt: Fasan 500 R. Pierre Bentzen
Nyborg Strand: Hættemåge 600 R. Svend Aage Linderström
Torø: Engpiber 12 R, Stær 150 FU, Bjergirisk 26 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Rød Glente 1 N, Blå Kærhøg 1 BR SV, Musvåge 80 SØ, Musvåge 70 N, Vandrefalk 1 1K OF, Bjergvipstjert 3 T. Jacob Sterup
Helnæs Made: Grågås 700 FU, Bramgås 600 FU, Krikand 230 R, Hjejle 700 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Hjejle 2000 R. Jacob Sterup
Flyvesandet: Grønspætte 2 FU. Kurt Due Johansen
Hav nord for Flyvesandet: Sule 3 FU. Kurt Due Johansen
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 142 FU. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 74 FU, Pibeand 278 R, Gråand 504 R, Toppet Skallesluger 331 FU, Havørn 2 R, Strandskade 54 FU, Almindelig Ryle 1772 FU, Storspove 266 FU, Hættemåge 703 FU. Kurt Due Johansen 


     

Torsdag den 12. oktober 2017              Solopgang: 07:42 Solnedgang: 18:26

Noret Taasinge: Sølvhejre 1 FU. Finn Skov
Åmosen, Ollerup
: Landsvale 1 OF. Peder Skou  [Apollo Books]
Nakkebølle Inddæmning: Toppet lappedykker 1 R. Finn Skov
Lundeborg, matriklen (10:00): Ringdue 50 OF S, Gråspurv/ Skovspurv 20 R FU, Spurvehøg 1 FM OF, Allike 3 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn: Rødben 3 R. Erik Thomsen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint 12 T, Bramgås 60 T, Knortegås 7 T, Pibeand 47 T, Krikand 9 T, Spidsand 39 T, Ederfugl 2360 T, Sortand 4 T, Toppet Skallesluger 5 T, Spurvehøg 4 T, Tårnfalk 1 T, Brushane 15 T, Landsvale 21 T, Engpiber 570 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 13 T, Stær 100 T, Bogfinke/Kvækerfinke 50 T, Grønirisk 5 T, Stillits 25 T, Tornirisk 90 T. Frank Jensen-Hammer
Sandholt: Musvåge 2 FU, Musvåge 1 OF, Musvåge 1 R, Ravn 4 FU. Leif Kristensen
Viemose v/Gammel Stenderup: Knopsvane 7 FU, Grågås 112 FU, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Håstrup Bjerge: Gråand 17 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 22 R, Fuglekonge 1 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 2 FU, Skovskade 2 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Musvåge 2 OF. Leif Kristensen
Gudbjerg: Rød Glente 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Lammehave Skov: Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Ravnholt (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 OF. Leif Sørensen
Freltofte Mose: Rød Glente 1 FU, Rød Glente 6 R. Per Rasmussen
Hagenskov: Misteldrossel 1 R. Thomas Kampmann
Hagenskov Slotsmølle: Blå Kærhøg 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Thomas Kampmann


      

Onsdag den 11. oktober 2017              Solopgang: 07:40 Solnedgang: 18:28

Svendborgsund øst for Iholm: Almindelig Ryle 16 V
Arreskov sø: Rødglente 1 R, Fjeldvåge 1 R (jeg tror ikke, jeg har set fjeldvåge her i over fem år). Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen (11:30): Landsvale 50+ OF FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 40 OF, Bramgås 25 SV, Pibeand 90 R, Krikand 1 R, Strandskade 4 SV, Vibe 14 R, Hvidklire 3 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SDR SV, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 10 R, Knortegås 27 T, Pibeand 65 SV, Krikand 1 SV, Spidsand 19 SV, Ederfugl 1290 SV, Havlit 2 FU T, Sortand 2 R, Toppet Skallesluger 9 V, Spurvehøg 2 S, Engpiber 20 OF, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 1 OF, Allike 20 TF, Stillits 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 7 T, Bramgås 0 T, Knortegås 4 T, Pibeand 63 T, Krikand 1 T, Spidsand 17 T, Ederfugl 1940 T, Sortand 4 T, Toppet Skallesluger 7 T, Havørn 2 AD FU, Spurvehøg 4 T, Dværgfalk 1 T, Sanglærke 3 T, Landsvale 290 T, Engpiber 630 T, Bjergvipstjert 7 T, Hvid Vipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 100 T, Grønsisken 30 T, Tornirisk 60 T, Lille Korsnæb 17 T, Rørspurv 3 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Lille Lappedykker 1 R, Knarand 8 R, Rød Glente 2 1K TF, Havørn 2 AD TF, Havørn 1 SUB R, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 4 FU, Landsvale 15 FU, Engpiber 20 R, Gærdesmutte 26 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 3 FU, Gransanger 10 FU, Fuglekonge 9 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Halemejse 10 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 10 FU, Gråkrage 2 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Toppet Lappedykker 13 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 6 R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 150 R, Knarand 5 R, Gråand 15 R, Skeand 85 FU, Taffeland 50 R, Troldand 150 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Vibe 12 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stær 50 FU. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Rød Glente 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Hillerslev: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sallinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Mursejler 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sprogø: Skarv 260 R, Grågås 145 R, Bramgås 550 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 R, Pibeand 600 R, Gråand 130 R, Troldand 25 R, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 27 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 FU, Vibe 40 R, Storspove 8 R, Hvidklire 1 R, Tejst 7 R, Ringdue 1200 V, Engpiber 8 R, Skærpiber 2 R, Gærdesmutte 7 R, Sangdrossel 5 R, Fuglekonge 30 FU, Gråkrage 25 R. Peter Pelle Clausen  
Billeshave: Korttået Træløber 1 SY. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 42 FU, Grågås 900 FU, Pibeand 150 FU, Knarand 97 FU, Spidsand 5 FU, Skeand 34 FU, Tårnfalk 2 OF, Vibe 300 OF, Brushane 6 FU, Sortklire 8 FU, Hvidklire 5 FU. Gunhild Brink


        

Tirsdag den 10. oktober 2017              Solopgang: 07:38 Solnedgang: 18:31

Vejlen, Taasinge: Isfugl 2 R. ‎Nana Agger‎ 
Arreskov sø: Havørn 1 FU (hættemåge). Erik Ehmsen
Tange å
: Knopsvane 6 FU (2 AD + 1k), Skovskade 1 OF, Sort egern 3 FU (det er ikke ofte man ser 3 på en gang), Det hvide C 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Klippedue (Tamdue) 150 R. Pierre Bentzen
Rudkøbing:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R (kaldende (tzzuiii-t) fra tæt krat lige nord for broen…..lettede og fløj ind i haver). Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Bramgås 680 T, Ederfugl 4240 T, Rød Glente 2 T, Havørn 1 AD OF, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 16 T, Dværgfalk 1 T, Huldue 25 T, Hedelærke 49 T, Sanglærke 60 T, Landsvale 530 T, Engpiber 1920 T, Bjergvipstjert 19 T, Hvid Vipstjert 172 T, Misteldrossel 14 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 88200 T, Stillits 390 T, Grønsisken 810 T, Tornirisk 1030 T, Lille Korsnæb 70 T, Rørspurv 71 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 720 R. Nis Rattenborg
Nørre Broby: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen 
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 54 FU Skeand 26 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Spidsand 18 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Enge v/Odense Ås udløb: Havørn 1 AD OF. Torben Skytte Hvass
Faaborg: Rød Glente 2 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1040 SV. Per Damgaard Poulsen
Hovlung: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Sollerup:
Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 5 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kristoffer Hansen
Skaboeshuse: Grønspætte 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Slipshavn Enge: Rød Glente 3 SV. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Odinshane 1 1K FU . Kristoffer Hansen
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU. Tom Giersing


     

Mandag den 9. oktober 2017               Solopgang: 07:36 Solnedgang: 18:33

Lundeborg, matriklen (10:30): Sølvmåge 6 FU, Svartbag 2 R, Hættemåge 8 FU OF, Grågås 20 OF, Bramgås 30 OF SV. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Skarv 127 T, Fiskehejre 2 T, Knopsvane 3 T, Blisgås 1 T, Grågås 109 T, Bramgås 1140 T, Knortegås 23 T, Ederfugl 1090 T, Toppet Skallesluger 15 T, Rød Glente 5 T, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 14 T, Musvåge 69 T, Fjeldvåge 1 T, Huldue 10 T, Ringdue 720 T, Stor Flagspætte 2 T, Hedelærke 10 T, Sanglærke 6 T, Digesvale 1 T, Landsvale 250 T, Bysvale 3 T, Engpiber 960 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 9 T, Hvid Vipstjert 52 T, Jernspurv 7 T, Vindrossel 5 T, Misteldrossel 3 T, Musvit 6 T, Allike 54 T, Gråkrage 7 T, Stær 10 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3500 T, Stillits 41 T, Grønsisken 110 T, Tornirisk 10 T, Lille Korsnæb 41 T, Stor Korsnæb 23 T, Gulspurv 6 T, Rørspurv 20 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Vandrikse 2 RI, Isfugl 1 RI, Landsvale 1 RI, Gærdesmutte 14 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 23 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 4 RI, Vindrossel 1 RI, Munk 9 RI, Gransanger 49 RI, Fuglekonge 10 RI, Skægmejse 16 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 2 RI, Korttået Træløber 1 RI, Grønsisken 4 RI, Dompap 3 RI, Rørspurv 9 RI.   Keldsnor Fuglestation ved Jesper Brinkmann
Gulstav: Bramgås 280 T. Frank Jensen-Hammer
Ristinge Klint: Bramgås 700 T, Rød Glente 22 T, Havørn 1 AD OF, Musvåge 665 T, Fjeldvåge 3 T, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 T, Huldue 5 T, Hedelærke 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3200 T, Lille Korsnæb 42 T, Stor Korsnæb 9 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1200 T. Gregers Johannesen
Øster Prisskov: Spurvehøg 1 R. Henry Nielsen 
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 54 R, Fiskehejre 24 R, Grågås 64 R, Pibeand 107 FU, Krikand 56 FU, Gråand 102 R, Spidsand 1 R, Taffeland 51 R, Troldand 438 R, Hvinand 6 R, Fasan 3 R, Vibe 9 R, Almindelig Ryle 12 FU, Sølvmåge 21 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 OF, Solsort 1 FU, Stær 22 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 5 R, Tornirisk 3 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Rød Glente 1 OF. Erik Damm
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen 
Tarup Grusgrave: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Troldand 16 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 T, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Musvåge 25 T, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 1K OF, Vandrefalk 1 R, Klyde 2 R, Strandhjejle 2 OF, Vibe 350 OF, Almindelig Ryle 100 R, Storspove 120 R, Halemejse 10 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 18 R, Knarand 95 R, Skeand 71 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 10 NV, Sule 12 FU, Skarv 3 R, Skarv 40 T, Fiskehejre 2 R, Ederfugl 40 OF, Sortand 17 T, Sort Glente 1 N, Spurvehøg 1 OF, Vandrefalk 2 OF, Strandskade 8 FU, Storspove 1 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 7 R, Alk 1 NV, Tejst 4 R, Mosehornugle 1 V, Sanglærke 4 SV, Landsvale 2 S, Engpiber 15 R, Skærpiber 5 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Bynkefugl 1 R, Sangdrossel 1 R, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 R, Husskade 4 R, Allike 1 OF, Råge 1 OF, Gråkrage 3 R, Stær 100 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 1 R, Stillits 4 OF, Grønsisken 1 OF, Gulspurv 4 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 27 FU, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 74 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 2 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 82 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Vester Kærby: Hjejle 2500 T R. Evald Mehlsen
Revninge: Lille Korsnæb 2 R. Evald Mehlsen
Juelsberg Skove: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 14 SV, Spurvehøg 15 SV, Musvåge 1040 SV, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Kjove 2 S, Sanglærke 18 SV, Husskade 1 R, Stær 250 SV, Bogfinke 120 V. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 3 SV, Rørhøg 1 M AD SV, Musvåge 100 SV. Erik Jensen 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 6 V, Musvåge 67 V. Søren G. Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Vandrefalk 1 SV. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 9 FU, Pibeand 140 R, Storspove 1 FU, Sanglærke 1 FU, Engpiber 32 FU, Skærpiber 3 FU, Sangdrossel 2 FU. Erik Jensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Gråstrubet Lappedykker 3 N, Fløjlsand 1 N, Toppet Skallesluger 2 N, Blå Kærhøg 1 BR SV, Musvåge 63 SV, Strandskade 1 SØ, Lomvie/Alk 1 S, Ringdue 1580 SV, Sanglærke 30 T, Engpiber 50 T, Bjergvipstjert 3 SV. Jacob Sterup
Helnæs Fyr og havet ud for: Skarv 5 FU, Ederfugl 35 R, Sortand 3 T, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 36 SV, Lomvie/Alk 2 T, Stenpikker 8 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 20 T. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 45 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 162 R, Blishøne 300 R, Strandskade 1 R, Vibe 32 R, Hættemåge 20 FU, Stormmåge 30 R, Allike 7 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs By: Storspove 6 FU, Landsvale 2 FU, Stær 50 FU, Gråspurv 20 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Hjejle 1500 R. Jacob Sterup
Helnæs Made: Skarv 3 OF, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 1700 R, Bramgås 550 R, Pibeand 40 FU, Musvåge 3 SV, Musvåge 2 R, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 60 SV, Hjejle 1000 R, Vibe 325 R, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 37 R, Svartbag 3 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 2 FU, Bysvale 1 FU, Stenpikker 3 R, Allike 5 R, Råge 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 26 R, Gråkrage 15 FU, Stær 1500 FU, Tornirisk 2 FU. Kirsten Pedersen
Hårby Made: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 6 R, Pibeand 24 R, Gråand 2 R, Musvåge 1 SV, Musvåge 1 R, Hættemåge 40 R. Kirsten Pedersen
Skånemosen (vest for Håstrup): Gråand 30 R, Rørhøg 1 NV, Musvåge 8 NV, Fasan 2 R, Isfugl 1 FU, Gærdesmutte1 R, Rødhals 4 R,  Solsort 8 FU, Vindrossel 16 R, Fuglekonge 14 FU, Sumpmejse 4 R, Musvit 6 R, Ravn 4 R, Grønirisk 8 R. Mikael Kristensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Grønspætte 1 SY. Kurt Due Johansen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 06/10 - 2017:
              Rekord af sultne korsnæb på koglejagt
              Sjælden sortbrynet albatros set ud for Nordsjælland
              Internationalt trækfugle-træf på fuglestationer i Danmark
             
Felttræf 2017 uge 42 i Skagen


   

Søndag den 8. oktober 2017               Solopgang: 07:34 Solnedgang: 18:36

Dovns Klint: Skægmejse 23 TF . Ole Bo Olsen
Brændegård Sø
: Havørn 1 OF, Musvåge 7 R + OF, Ravn 5 OF, Toppet Skallesluger 6 FU, Stilits 1 FU, Bogfinke 25+ FU, Landsvale 2 OF
. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tange å: Isfugl 1 OF, Stillits 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg, matriklen (11:45): Musvåge 25 OF V. Poul Brugs Rasmussen

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 11 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 19 R, Knarand 33 R, Krikand 10 R, Troldand 30 R, Blishøne 90 FU, Vibe 7 R, Engpiber 1 OF, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 FU, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 3 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 R, Havørn 1 R, Musvåge 22 OF, Fiskeørn 1 R, Skægmejse 2 R, Halemejse 10 OF. Carsten Skou
Havn v/Vejlen: Bjergvipstjert 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Toppet Lappedykker 3 T, Skarv 143 T, Knopsvane 6 T, Blisgås 2 T, Grågås 87 T, Canadagås 11 OF, Bramgås 5230 T, Knortegås 234 T, Pibeand 19 T, Gråand 4 T, Taffeland 2 T, Ederfugl 1700 T, Sortand 20 T, Toppet Skallesluger 88 T, Rød Glente 13 T, Rørhøg 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 100 T,
Musvåge 1126 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 3 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 OF, Trane 4 T, Strandhjejle 3 T, Vibe 85 T, Hættemåge 54 T, Huldue 19 T, Ringdue 2300 T, Hedelærke 5 T, Sanglærke 38 T, Digesvale 4 T, Landsvale 750 T, Bysvale 13 T, Engpiber 600 T, Skærpiber 2 T, Gul Vipstjert 1 T, Bjergvipstjert 13 T, Hvid Vipstjert 78 T, Jernspurv 3 T, Sangdrossel 1 T, Misteldrossel 2 T, Skægmejse 31 T, Blåmejse 18 T, Allike  9 T, Ravn 8 OF, Stær 130 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1500 T, Grønirisk 9 T, Stillits 7 T, Grønsisken 100 T, Tornirisk 10 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 T, Lille Korsnæb 15 T, Stor Korsnæb 3 T, Rørspurv 28 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:  Blå Kærhøg 1 BR T, Vandrefalk 1 T. Ole Sørensen
Dovns Klint: Canadagås 13 R, Bramgås 1440 V, Knortegås 270 V, Spurvehøg 14 T, Musvåge 36 V, Hjejle 1000 T, Ringdue 700 T, Landsvale 400 OF, Stor Korsnæb 3 OF. Carsten Skou
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Toppet Lappedykker 3 T, Knopsvane 5 T, Blisgås 2 T, Grågås 37 T, Canadagås 16 T, Bramgås 3650 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 89 T, Taffeland 2 T, Ederfugl 1700 T, Sortand 2 T, Rød Glente 11 T, Rørhøg 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 56 T,
Musvåge 317 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 2 T, Hjejle 850 OF, Vibe 145 T, Dværgmåge 10 T, Huldue 19 T, Ringdue 450 T, Hedelærke 3 T, Sanglærke 40 T, Digesvale 4 T, Landsvale 485 T, Bysvale 8 T, Engpiber 420 T, Skærpiber 2 T, Bjergvipstjert 11 T, Hvid Vipstjert 87 T, Jernspurv 6 T, Sangdrossel 1 T, Misteldrossel 2 T, Gransanger 75 T FU, Skægmejse 23 TF, Blåmejse 13 T, Stær 165 T, Bogfinke/Kvækerfinke 800 T, Grønirisk 2 T, Stillits 17 T, Grønsisken 50 T, Tornirisk 15  T, Lille Korsnæb 12 T, Stor Korsnæb 6 T, Dompap 2 T, Rørspurv 13 T. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 17 T, Havørn 2 R, Havørn 2 T, Spurvehøg 24 T, Musvåge 4170 T, Fjeldvåge 4 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 2 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 2 T, Huldue 40 T, Ringdue 4500 T, Engpiber 500 T. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint: Rød Glente 3 NV, Rørhøg 1 NV, Spurvehøg 10 NV, Musvåge 1090 NV, Fjeldvåge 2 NV, Huldue 30 NV, Landsvale 2 NV. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Rød Glente 3 T, Rød Glente 2 R, Havørn 3 OF, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 16 T, Musvåge 3075 T, Dværgfalk 1 T, Huldue 38 T, Ringdue 4800 T, Hedelærke 2 T. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 R, Knarand 40 R, Rød Glente 1 T, Havørn 2 R, Musvåge 250 V, Fiskeørn 1 R, Vibe 500 R. Carsten Skou
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 1 OF, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 14 AD R, Knopsvane 2 1K FU, Grågås 350 R, Grågås 36 OF, Knarand 4 R, Krikand 85 R, Gråand 70 R, Skeand 18 FU, Taffeland 10 R, Troldand 300 R, Hvinand 12 FU, Stor Skallesluger 14 F R, Rød Glente 2 FU, Havørn 4 , Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 32 SV, Musvåge 1 R, Fasan 3 FU, Blishøne 1 R, Vibe 40 OF, Hættemåge 2 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 3 OF, Landsvale 1 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 OF, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 OF, Gransanger 1 FU, Halemejse 3 FU, Halemejse 3 OF, Blåmejse 1 FU, Blåmejse 1 OF, Musvit 1 R, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Allike 16 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 11 OF, Skovspurv 2 R, Gråspurv/Skovspurv 5 R,  Bogfinke 2 FU, Bogfinke 2 OF, Bogfinke 4 S, Grønsisken 5 OF, Grønsisken 8 FU. Gunnar Jørgensen
Lyndelse: Rød Glente 3 FU, Musvåge 4 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskehejre 10 R, Havørn 2 OF, Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Rød Glente 2 OF, Havørn 4 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Isfugl 3 OF, Havesanger 5 R, Halemejse 8 R, Skovskade 1 OF, Ravn 2 OF. Leif Sørensen 
Nørresø: Havørn 1 OF, Allike 4 FU, Gråkrage 2 OF, Ravn 6 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 2 OF. Gunnar Jørgensen
Skånemosen (vest for Håstrup): Spurvehøg 1 R, Musvåge 35 NV, Ringdue 16 OF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 12 R, Vindrossel 12 T, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 7 R, Musvit 8 R, Allike 5 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 8 R, Bogfinke 5 R, Grønsisken 30 R, Kernebider 1 R. Mikael Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Canadagås 1 R, Pibeand 8 R, Rød Glente 2 SV, Havørn 1 AD R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 32 SV, Tårnfalk 2 SV, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 180 R, Brushane 4 R, Hættemåge 80 R, Sølvmåge 6 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Allike 3 FU, Råge 17 R, Gråkrage 4 FU, Stær 200 FU, Bogfinke 40 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 2 R, Gulspurv 9 FU. Ella Mikkelsen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Spurvehøg 1 OF. Annette Friis
Odense Kanal: Isfugl 1 OF. Gunhild Brink 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knopsvane 25 R, Grågås 250 R, Pibeand 120 R, Knarand 70 R, Krikand 200 R, Skeand 130 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 450 R, Vibe 370 R, Almindelig Ryle 130 R, Storspove 71 R, Natugle 1 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 R, Fjordmarken:Fiskehejre 4 R, Grågås 4 R, Blishøne 5 R, Vibe 50 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 350 OF, Vibe 250 R. Annette Friis
Egensedybet: Toppet Lappedykker 18 R, Bramgås 100 OF. Annette Friis
Horseklint: Sule 132 NV. Mogens Ribo Petersen
Flyvesandet: Ringdue 3 FU, Grønspætte 2 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Gærdesmutte 2 TH, Rødhals 2 R, Solsort 2 FU, Fuglekonge 8 FU, Topmejse 3 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 15 FU, Træløber 3 FU, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 4 FU. Søren G. Nielsen
Hav nord for Flyvesandet: Rødstrubet Lom 1 OF, Sule 12 FU, Skarv 10 FU, Ederfugl 25 R, Almindelig Ryle 40 FU, Hættemåge 18 OF, Stormmåge 4 OF, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 2 R. Søren G. Nielsen
Kasmose Skov: Sule 39 V, Sule 2 N, Grågås 6 SV, Pibeand 44 V, Krikand 5 Ø, Spidsand 9 V, Troldand 6 V, Ederfugl 91 V, Ederfugl 21 Ø, Ederfugl 150 R, Sortand 5 V, Toppet Skallesluger 8 Ø, Almindelig Ryle 2 V, Almindelig Kjove 1 LF V, Storkjove 1 V R, Hættemåge 111 V, Stormmåge 6 V, Ride 1 AD V, Lomvie 1 Ø, Lomvie 2 V, Lomvie/Alk 3 V, Lomvie/Alk 1 N, Landsvale 3 SØ, Engpiber 9 SV, Korttået Træløber 1 R. Michael Mosebo Jensen


       

Lørdag den 7. oktober 2017               Solopgang: 07:32 Solnedgang: 18:38

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Lehnskov/Fredskov: Landsvale 15 FU. Niels Andersen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 36 FU. Jan Sørensen
Siø Sund: Landsvale 4 1K T. Jan Sørensen
Dovns Klint: Skarv 59 T, Grågås 6 T, Canadagås 7 T, Bramgås 80 T, Knortegås 9 T, Ederfugl 90 T, Sortand 15 T, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 12 T, Ringdue 50 T, Landsvale 70 T, Engpiber 60 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 10 T, Hvid Vipstjert 74 T, Jernspurv 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8900 T, Stillits 52 T, Grønsisken 130 T, Tornirisk 90 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T, Rørspurv 11 T. Frank Jensen-Hammer
Hennetved Haver: Musvåge 1 OF, Natugle 1 F R. Jan Sørensen
Lindelse: Fiskeørn 1 OF, Natugle 1 M SY, Bogfinke 30 R. Jan Sørensen
Svanninge: Vindrossel 20 R. Jacob Sterup
Ulbølle: Ringdue 1 R, Solsort 5 R, Vindrossel 13 OF, Topmejse 1 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 3 FU, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Spurvehøg 1 SV, Ringdue 80 SV, Landsvale 4 SV, Engpiber 10 SV, Hvid Vipstjert 1 SV, Vindrossel 17 SV, Stær 70 SV, Kvækerfinke 100 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 SV, Grønsisken 130 SV, Tornirisk 20 SV. Per Damgaard Poulsen
Skånemosen (vest for Håstrup): Natugle 2 R, Jernspurv 2 R, Solsort 8 R, Vindrossel 12 R, Halemejse 14 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 4 R, Musvit 6 R, Ravn 2 OF, Dompap 4 R. Mikael Kristensen
Ørbæk: Grønspætte 1 R. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 5 R, Fiskehejre 2 R, Gravand 6 R, Pibeand 250 R, Knarand 50 R, Krikand 300 R, Skeand 25 R, Tårnfalk 1 R, Storspove 91 R, Natugle 2 R, Gransanger 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Fiskehejre 2 R, Blisgås 1 R, Grågås 50 R, Bramgås 75 R, Musvåge 2 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 150 R, Storspove 110 R. Annette Friis
Egensedybet: Grågås 702 R, Pibeand 50 R, Gråand 250 R, Spidsand 2 R, Storspove 1 R, Rødben 12 R. Annette Friis
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 100 R, Knortegås 17 R, Krikand 20 R, Toppet Skallesluger 167 R, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 5 R, Strandskade 25 R, Hjejle 1500 R, Vibe 300 R, Almindelig Ryle 40 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 220 R, Sølvmåge 300 R, Sanglærke 10 T, Landsvale 2 T. Annette Friis
Knudshoved Færgehavn: Canadagås 7 OF, Sanglærke 11 SV, Landsvale 6 SV, Engpiber 110 SV, Bjergvipstjert 7 SV, Hvid Vipstjert 15 SV, Sangdrossel 30 R, Gransanger 25 R, Fuglekonge 10 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 30 R, Bogfinke 900 SV, Kvækerfinke 40 SV, Grønsisken 400 SV. Martin Søgaard Nielsen
Røjle Mose: Lille Korsnæb 20 OF. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 21 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 80 R, Grågås 10 R, Pibeand 650 R, Knarand 46 R, Gråand 100 R, Spidsand 1 R, Skeand 25 R, Taffeland 25 R, Troldand 20 R, Blishøne 1000 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 7 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Blisgås 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 75 R, Strandskade 1 R, Hjejle 300 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 5 R, Storspove 17 R, Rødben 3 R. Annette Friis
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Skallesluger 157 R. Annette Friis


      

Fredag den 6. oktober 2017               Solopgang: 07:30 Solnedgang: 18:41

Ny Gesinge, Taasinge: Havørn 1 OF, Rød glente 1 OF, Musvåge 3 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Musvåge 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Rørhøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU + 1 OF,
Sølvhejre 1
FU
, Fiskehejre 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden By
: Tårnfalk 1 FU,
Bøjden Nor: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 40 R, Grågås 300 R, Bramgås 60 R, Blishøne 60 R, Svartbag 6 R, Stær 40 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge
:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Spurvehøg 5 OF, Musvåge 7 OF, Fiskeørn 1 FU, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint
: Grågås 81 SV, Bramgås 365 SV, Toppet Skallesluger 18 SV, Hvepsevåge 1 AD SV, Rød Glente 2 SØ, Rørhøg 13 SV, Spurvehøg 59 SV, Musvåge 367 SV, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 4 SV, Dværgfalk 6 SV, Trane 4 OF, Hjejle 70 SV, Huldue 43 SØ, Ringdue 2800 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 42 SV, Landsvale 405 SV, Bysvale 11 SØ, Engpiber 175 SØ, Gul Vipstjert 1 T, Bjergvipstjert 16 SV, Hvid Vipstjert 130 SV,  Jernspurv 47 SV, Ringdrossel 2 FU, Sangdrossel 5 V, Vindrossel 8 SØ, Misteldrossel 116 SV, Ravn 3 OF, Grønirisk 38 SV, Lille Korsnæb 63 SV, Stor Korsnæb 6 SØ, Rørspurv 12 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Skarv 145 T, Grågås 107 T, Bramgås 400 T, Knortegås 6 T, Pibeand 25 T, Spidsand 1 T, Ederfugl 40 T, Toppet Skallesluger 19 T, Hvepsevåge 1 T, Rød Glente 2 T, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 13 T, Spurvehøg 85 T, Musvåge 400 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 7 T, Trane 4 TF, Huldue 45 T, Ringdue 2600 T, Stor Flagspætte 1 T, Hedelærke 6 T, Sanglærke 30 T, Digesvale 1 T, Landsvale 880 T, Bysvale 27 T, Engpiber 620 T, Skærpiber 4 T, Gul Vipstjert 1 T, Bjergvipstjert 19 T, Hvid Vipstjert 202 T, Jernspurv 25 T, Sangdrossel 25 T, Vindrossel 12 T, Misteldrossel 115 T, Blåmejse 9 T, Ravn 3 OF, Stær 140 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 81000 T, Stillits 6 T, Grønsisken 100 T, Tornirisk 50 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 T, Lille Korsnæb 112 T, Stor Korsnæb 5 T, Rørspurv 30 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Broget Fluesnapper 1 FU. Jens-Gert Hansen
Fakkebjerg: Trane 4 FU. June Petersen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 M OF. Jens-Gert Hansen
Ristingehalvøen: Rød Glente 1 T, Rød Glente 2 R, Spurvehøg 27 T, Musvåge 942 T, Fjeldvåge 3 T, Fiskeørn 1 SV, Huldue 18 T, Ringdue 2200 T, Sanglærke 125 T, Bogfinke 1400 T, Tornirisk 75 R. Gregers Johannesen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF, Musvåge 8 OF, Fiskeørn 1 R. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 AD OF, Musvåge 5 OF, Fiskeørn 1 FU, Isfugl 2 R, Ravn 2 R. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Grågås 900 R, Havørn 4 R, Musvåge 10 OF, Vibe 200 R. Leif Bisschop-Larsen
Faaborg: Skarv 15 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 2 SV, Hjejle 30 T, Vibe 10 SV, Ringdue 150 SV, Sanglærke 11 SV, Landsvale 5 SV, Engpiber 30 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Vindrossel 116 SV, Stær 65 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2630 SV, Grønsisken 110 SV, Tornirisk 45 SV, Lille Korsnæb 10 SV, Rørspurv 2 SV. Per Damgaard Poulsen
Nørresø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Pibeand 9 R, Knarand 137 R, Krikand 70 R, Skeand 68 R, Taffeland 1 R, Troldand 30 R, Hvinand 8 R, Musvåge 3 OF, Blishøne 195 FU, Vibe 2 OF, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 R, Munk 1 F R, Gransanger 5 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 5 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 8 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 1 OF, Ravn 3 OF, Bogfinke 15 FU, Kvækerfinke 10 FU, Grønsisken 15 R. Niels Bomholt Jensen
Nørresø: Rød Glente 2 FU, Havørn 1 JUV FU. Leif Bisschop-Larsen  
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 95 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 18 R, Grågås 150 R, Bramgås 28 R, Pibeand 140 FU, Knarand 1 R, Krikand 95 R, Gråand 75 R, Taffeland 100 FU, Troldand 100 FU, Toppet Skallesluger 3 R, Blishøne 200 FU, Vibe 3 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 5 R, Landsvale 5 OF. Mikael Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 6 FU, Gråand 5 R, Musvåge 1 OF, Vibe 75 R, Måge sp. 220 R, Husskade 2 R, Stær 208 FU. Leif Kristensen
Lundegård: Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 OF, Vibe 71 R, Stormmåge 18 R, Stær 112 FU. Leif Kristensen
Præsteskov (Broby): Musvåge 3 OF. Leif Kristensen
Halsmose v/Faldsled
: Isfugl 1 R. Mikael Kristensen
Findinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Vigelsø
: Havørn 4. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Lille Lappedykker 8 R, Knopsvane 12 R, Grågås 350 R, Pibeand 320 R, Knarand 80 R, Skeand 10 R, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 1500 R, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 1 R, Storspove 1 R. Annette Friis
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Fiskehejre 3 R, Grågås 550 R, Pibeand 150 R, Krikand 300 R, Skeand 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 950 R, Almindelig Ryle 150 R, Storspove 115 R. Annette Friis
Fyns Hoved
: Lom sp. 3 NV, Sule 47 NV, Toppet Skallesluger 33 OF, Splitterne 7 NV, Lomvie/Alk 8 NV, Tejst 2 FU, Bogfinke 2 T. Lars Philip Nielsen
Slipshavn Enge
: Grågås 600 T, Pibeand 10 T, Spidsand 2 T, Toppet Skallesluger 2 T, Spurvehøg 5 T, Musvåge 3 T, Splitterne 1 FU, Sanglærke 51 T, Landsvale 1 T, Skovpiber 3 T, Engpiber 48 T, Hvid Vipstjert 7 T, Stær 30 T, Bogfinke 360 T, Grønirisk 5 T, Tornirisk 13 T. Ella Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 15 R, Grågås 35 R, Pibeand 90 R, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Holts Mølle v/Vindinge Å:
Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Kasmose Skov:
Rødstrubet Lom 7 V, Lom sp. 3 Ø, Toppet Lappedykker 1 V, Sule 4 AD V, Ederfugl 15 Ø, Ederfugl 46 V, Ederfugl 100 R, Sortand 130 V, Fløjlsand 3 V, Toppet Skallesluger 19 V, Almindelig Kjove 1 S, Storkjove 6 V, Hættemåge 250 V, Splitterne 8 V, Lomvie 1 Ø, Lomvie/Alk 5 V, Lomvie/Alk 4 Ø, Landsvale 2 S, Sumpmejse 5 R, Korttået Træløber 3 R. Michael Mosebo Jensen
Kavslunde Å: Enge v/Rørbæk:
Lærkefalk/Aftenfalk 1 FU, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R. Evald Mehlsen
Gyldensteen: Engsøen
: Havørn 2 R, Sortklire 1 FU, Ravn 4 R, Stillits 18 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


      

Torsdag den 5. oktober 2017               Solopgang: 07:28 Solnedgang: 18:43

Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøjden Nor
:
Sølvhejre 2 FU, Grågås 500 R, Pibeand 30 R, Blishøne 300 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 1 FU, Stær 110 FU
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 R. Erik Thomsen
Nakkebølle Inddæmning: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 4 R, Vandrefalk 1 AD R
Flyvesandet (14:00-16:30) Storkjove 1, Almindelig kjove 1, Ride 1, Sule 31. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Stær 75 OF, Bogfinke 25 R. Niels Andersen
Thurø Rev: Grågås 200 R, Pibeand 50 R, Krikand 6 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 45 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 20 T, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 2 T, Musvåge 2 T, Tårnfalk 30 S,
Dværgfalk 18 S, Lærkefalk 1 T, Landsvale 21 T, Bysvale 3 T, Engpiber 520 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 51 T, Ringdrossel 1 M T, Vindrossel 17 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1700 T, Grønsisken 20 T, Grønsisken 180 T, Tornirisk 10 T, Lille Korsnæb 347 T, Rørspurv 7 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Sangdrossel 15 R, Vindrossel 10 R, Munk 3 R, Gransanger 50 R, Korttået Træløber 1 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Vandrefalk 1 V. Søren Bøgelund
Ollerup Sø: Misteldrossel 2 S. Arne Bruun 
Kohave v/Tornbjerg: Agerhøne 9 R. Lilly Sørensen
Lyndelse: Rød Glente 4 FU, Stær 32 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Trente Mølle m.m.: Gråand 2 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 1 FU, Dompap 3 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 70 OF, Skarv 59 R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 5 R, Blisgås 2 OF, Grågås 150 R, Grågås 40 OF, Canadagås 5 R, Pibeand 200 R, Krikand 52 R, Gråand 75 R, Spidsand 4 R, Skeand 6 R, Taffeland 105 R, Troldand 50 R, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 3 FU, Blishøne 600 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 22 R, Almindelig Ryle 21 FU, Sortklire 1 R, Hættemåge 28 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 12 R, Ringdue 6 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 17 FU, Gærdesmutte 2 R, Munk 1 M FU, Musvit 4 FU, Råge 14 R, Gråkrage 6 R, Stær 360 FU, Skovspurv 3 R, Bogfinke 4 FU, Gulspurv 18 FU. Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Stær 500 OF. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Knopsvane 18 R, Grågås 12 R, Troldand 110 R, Havørn 1 AD R, Duehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Vibe 16 R, Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Allike 2 R, Ravn 11 R. Ella Mikkelsen
Nørresø: Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 7 FU, Knopsvane 1 AD R, Grågås 7 OF, Gråand 2 R, Taffeland 4 R, Troldand 2 R, Musvåge 1 OF, Fasan 4 FU, Blishøne 5 R, Trane 2 OF, Vibe 14 OF, Ringdue 21 OF, Landsvale 2 FU, Gråkrage 1 OF, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R. Gunnar Jørgensen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Toppet Lappedykker 21 R, Skarv 42 R, Knopsvane 153 FU, Pibeand 90 FU, Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 21 R, Blishøne 2805 FU, Vibe 8 R, Rødben 1 R, Hættemåge 1668 FU, Stormmåge 24 FU, Svartbag 5 R. Kurt Due Johansen
Østerø Sø, Knudshoved: Fiskehejre 7 FU, Pibeand 75 R, Strandhjejle 3 FU, Storspove 1 FU, Skærpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU. Erik Jensen


    

Onsdag den 4. oktober 2017               Solopgang: 07:26 Solnedgang: 18:46

Svendborg Golfbane: Blishøne 4 FU, Solsort 6 R, Gråkrage 6 R, Lille Korsnæb 9 R, Lille Korsnæb 1 OF, Dompap 1 R
Knarreborg mølle: Gråand 1 FU. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Siø: Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 33 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint (07:00 - 10:00):
Sølvhejre 1 TF, Ederfugl 37 V, Spurvehøg 3 TF, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 FU, Dværgfalk 1 TF, Digesvale 1 TF, Landsvale 165 TF, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 26 TF, Stillits 21 TF, Grønsisken 30 TF. DofFyn tur, Kell Grønborg
Dovns Klint: Skarv 24 T, Knortegås 7 T, Pibeand 20 T, Spurvehøg 7 T, Tårnfalk 1 T, Dværgfalk 2 T, Dværgfalk 2 FU T, Landsvale 162 T, Engpiber 530 T, Bjergvipstjert 9 T, Hvid Vipstjert 94 T, Sjagger 2 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 10000 T, Grønsisken 140 T, Tornirisk 160 T, Lille Korsnæb 18 T, Rørspurv 2 T. Frank Jensen-Hammer
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 R, Hjejle 360 R, Vibe 15 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 R. Nis Rattenborg
Helle Nor: Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 9 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Spurvehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Tårnfalk 1 R, Hjejle 20 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Skægmejse 5 R. Nis Rattenborg 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 17 FU, Toppet Lappedykker 6 R,
Sølvhejre 1 R, Grågås 200 T R, Bramgås 170 T R, Pibeand 79 FU, Knarand 68 FU, Gråand 47 R, Spidsand 2 FU, Skeand 18 FU, Taffeland 82 R, Hvinand 5 FU, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU, Hjejle 22 OF, Stenpikker 1 R, Skægmejse 3 R. DofFyn tur, Kell Grønborg
Frellesvig: Natugle 1 SY. Jane Ditzel
Drejet (Ærø): Skarv 90 R, Pibeand 15 SV, Sortand 5 R, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 2 V, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 AD SV, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 31 SV, Bysvale 3 SV, Engpiber 155 SV, Gul Vi pstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Gærdesmutte 6 R, Rødhals 5 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 9 R, Fuglekonge 3 R, Husskade 1 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 38 V, Grønsisken 12 SV. Lars Tom-Petersen
Lyndelse: Rød Glente 2 FU, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Søsted: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen
Kerteminde: Allike 4 FU. Jens Gregersen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Tårnfalk 1 FU. Jens Gregersen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 07/9 - 2017:
              Ni ud af ti digesvaler er forsvundet fra Danmark
              Svaler ændrer adfærd i en trådløs tidsalder
             
Felttræf 2017 uge 42 i Skagen


      

Tirsdag den 3. oktober 2017               Solopgang: 07:24 Solnedgang: 18:48

Svendborg Golfbane: Grågås 40 SV, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 6 FU, Solsort 6 R, Gransanger 3 R, Spætmejse 1 R, Dompap 1 R
Påø Enge
(11:40): Fiskeørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 FU, Havørn 1 R. Finn Skov
Arreskov sø: Sortterne 1 R. Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen (12:00 - ): Gråspurv 20 FU, Allike 6 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg: Nymfeparakit 1 R (Fløj forvildet rundt ml. havnepladsen (hvorfra den lettede); Bendixen og Føtex, hvor den satte sig på vejen og tillod tilnærmelse. Højre vinge hang lidt. Ca. samme str. og form som Alexander parakitten hjemme for 1 månd siden, men hvidgrå, gule issefjer og et lidt anderledes kald). Jens-Gert Hansen
Bjerreby: Blisgås 6 , Spurvehøg 2 SV, Musvåge 7 T, Tårnfalk 1 R, Hjejle 85 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 2 FU. Tom Giersing
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 2 R, Hvepsevåge 1 OF, Spurvehøg 1 R, Grønspætte 1 R, Skægmejse 5 R, Halemejse 9 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Blisgås 1 OF, Ederfugl 48 SV, Sortand 8 SV, Toppet Skallesluger 9 SV, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 , Spurvehøg 48 SV, Musvåge 29 SV, Tårnfalk 7 SV, Dværgfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 SV, Almindelig Ryle 10 SV, Huldue 8 SV, Ringdue 2 SV, Sanglærke 20 SV, Landsvale 190 SV, Engpiber 144 SV, Gul Vipstjert 47 SV, Bjergvipstjert 9 SV, Hvid Vipstjert 160 SV, Jernspurv 26 SV, Bogfinke 12340 SV, Grønirisk 65 SV, Stillits 85 SV, Tornirisk 75 SV, Lille Korsnæb 106 SØ, Rørspurv 39 SØ. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Skarv 44 T, Knortegås 7 T, Pibeand 9 T, Spidsand 5 T, Ederfugl 60 T, Toppet Skallesluger 7 T, Rød Glente 1 T, Havørn 2 OF, Rørhøg 7 T, Spurvehøg 60 T, Musvåge 168 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 9 T, Lærkefalk 1 FU, Trane 7 OF, Stor Præstekrave 1 T, Almindelig Ryle 20 T, Huldue 11 T, Ringdue 2 T, Sanglærke 21 T, Landsvale 500 T, Engpiber 460 T, Skærpiber 2 T, Gul Vipstjert 3 T, Bjergvipstjert 10 T, Hvid Vipstjert 181 T, Stær 80 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 28000 T, Grønirisk 15 T, Stillits 43 T, Grønsisken 390 T, Tornirisk 190 T, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 T, Lille Korsnæb 150 T, Rørspurv 100 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Rørhøg 2 SV, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 26 SV, Fjeldvåge 1 SV, Dværgfalk 1 SV. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU. Søren Bøgelund
Keldsnor: Skarv 200 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 150 R, Canadagås 5 R, Taffeland 100 R, Spurvehøg 25 T, Musvåge 35 T, Tårnfalk 4 FU, Lærkefalk 3 FU, Sølvmåge 15 R Landsvale 20 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 FU, Grågås 1200 FU, Trane 8 OF. Søren Bøgelund
Ærøskøbing: Canadagås 12 OF, Gransanger 6 R. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 1K V, Spurvehøg 4 T, Musvåge 7 V, Tårnfalk 2 FU, Tårnfalk 3 V, Dværgfalk 1 V, Hjejle 12 OF, Brushane 1 V, Dobbeltbekkasin 1 OF, Landsvale 40 FU, Engpiber 22 V, Hvid Vipstjert 8 SV, Gransanger 2 R, Bogfinke 120 V, Kvækerfinke 2 V. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Grågås 22 S, Sortand 10 Ø, Rød Glente 1 FU, Rørhøg 1 1K SV, Spurvehøg 12 SV, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 3 FU, Sanglærke 5 SV, Sanglærke 20 R, Landsvale 45 SV, Engpiber 270 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 92 SV, Gransanger 2 R, Skovskade 1 V, Husskade 1 R, Sortkrage 2 SV, Sortkrage 2 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 340 SV, Grønirisk 12 SV, Stillits 6 SV, Grønsisken 140 SV, Tornirisk 89 SV, Rørspurv 22 SV. Lars Tom-Petersen
Vester Aaby: Sanglærke 5 V, Hvid Vipstjert 2 R. Else Klint
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 R , Fiskeørn 1 R . Finn Skov
Sandholt: Trane 4 R. Leif Kristensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 1 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Ringdue 4 R, Ringdue 2 OF, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Skovskade 2 FU, Gråkrage 3 R, Gråkrage 3 FU, Bogfinke 1 R, Bogfinke 3 FU, Grønsisken 32 OF. Leif Kristensen
Lyndelse: Rød Glente 6 R, Musvåge 3 FU, Landsvale 2 FU, Ravn 1 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Blå Kærhøg 1 FU, Klyde 4 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 84 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 113 R, Grågås 420 R, Bramgås 25 OF, Pibeand 1965 FU, Knarand 101 R, Krikand 759 R, Gråand 212 R, Spidsand 77 FU, Skeand 153 R, Troldand 73 R, Toppet Skallesluger 1 R, Havørn 1 IMM R, Blishøne 2360 R, Vibe 98 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 11 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 22 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 30 R, Pibeand 14 R, Gråand 34 R, Ederfugl 2 R, Hvinand 74 R, Toppet Skallesluger 36 R, Strandhjejle 5 R, Vibe 318 R, Almindelig Ryle 30 R, Storspove 6 R, Rødben 4 R, Hvidklire 9 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 182 R, Stær 27 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 24 R, Bramgås 34 R, Pibeand 30 R, Krikand 390 R, Gråand 15 R. Jens Bækkelund


       

Mandag den 2. oktober 2017               Solopgang: 07:22 Solnedgang: 18:51

Lundeborg: Stær 25 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Monnet, Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Pibeand 180 R, Dværgfalk 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 16 R, Hvidklire 4 R. Nis Rattenborg
Søby Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 19 R, Pibeand 310 R, Krikand 35 R, Gråand 45 R, Spidsand 18 R, Spurvehøg 1 R, Dværgfalk 1 OF, Strandskade 2 R, Hjejle 230 R, Strandhjejle 24 R, Vibe 22 R, Islandsk Ryle 5 R, Almindelig Ryle 12 R, Storspove 62 R, Hvidklire 9 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 2 SV, Spurvehøg 2 SV, Dværgryle 1 SV, Dværgmåge 28 SV, Landsvale 12 SV. Søren Bøgelund
Gulstav: Havørn 3 , Tårnfalk 7 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Lærkefalk 1 FU T, Enkeltbekkasin 1 FU. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor: Grågås 1200 R, Bramgås 780 R, Havørn 1 AD R, Vibe 170 R, Brushane 9 R, Stær 1400 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD R, Vibe 210 R, Brushane 21 R, Dobbeltbekkasin 18 R, Hvidklire 2 R, Landsvale 4 R, Stær 2100 T NAT. Nis Rattenborg
Vesteregn: Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R. Nis Rattenborg
Snøde - By: Aftenfalk 1 OF. Henry Nielsen
Marstal: Lille Lappedykker 5 R, Rødben 16 R, Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Toppet Lappedykker 1 R, Ederfugl 1100 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 NV, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 BR R, Landsvale 2 OF, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 3 R, Gransanger 8 R. Lars Tom-Petersen
Tivoli (Ærø): Tårnfalk 1 FU. Lars Tom-Petersen 
Sandholt: Trane 4, Gærdesmutte 1 FU. Leif Kristensen
Lyndelse: Rød Glente 7 R. Leif Kristensen
Lamdrup Kohave: Musvåge 4 T. Niels Andersen 
Lammehave Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 4 OF , Musvåge 8 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 200 R, Stær 100 OF. Leif Sørensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 JUV FU SØ, Musvåge 1 FU NØ, Tårnfalk 1 F AD FU, Vandrefalk 2. Keld Skytte Petersen  
Slipshavn Enge: Splitterne 14 1K R. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 FU, Rørhøg 1 F FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund


     

Søndag den 1. oktober 2017               Solopgang: 07:20 Solnedgang: 18:53

Vejlen, Tåsinge (16:30): Fiskeørn 4 R . Erik Thomsen
Vejlen, Tåsinge
: Fiskeørn 4 R . Finn Skov
Vejlen, Taasinge
(12.00-13.00): Fiskeørn 2 FU , Isfugl 1(ved dæmningen), Skægmejse 10 (min). Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge
(11:30): Fiskeørn 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
(10:25): Fiskeørn 1 R, Skægmejse 20 R. Morten Kristiansen
Dovns Klint, Gulstav, Langeland (13:45-14:30): Musvåge 75+75 T (min. - store skruer, gik meget højt fra Fakkebjerg mod hhv. SV og V), Spurvehøg 15 T. Jan Stener Jørgensen
Bagenkop Havn: Husrødstjert 1 M. Jan Stener Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Fiskeørn 1 FU , Musvåge 7 T SV, Havørn 1 R. Bent Staugaard [Midtfyns-Naturfoto]
Knarreborg mølle: Troldand 2 FU, Gråand 2 FU, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Bjergvipstjert 1 R, (de første jeg har set der), Allike 15 OF. Poul Brugs Rasmussen
Mullerup: Dådyr  3 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge:
Fiskeørn 5 FU, Grønspætte 2 R. Inger Christensen
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 4 R. Finn Skov
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 3 FU, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Bagenkop Havn:
Kaspisk Måge 10 1K FU. Ole Goldschmidt
Dovns Klint:
Sølvhejre 1 FU, Spurvehøg 21 SV, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 2 SV, Trane 1 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint:
Sølvhejre 1 S, Sølvhejre 1 R, Blisgås 70 S, Rød Glente 5 S, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 91 S, Musvåge 426 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 16 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 2 S, Trane 4 TF, Huldue 52 S, Hedelærke 74 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 114 SV, Jernspurv 30 S, Bogfinke/Kvækerfinke 5600 S, Grønsisken 315 S, Tornirisk 135 S, Lille Korsnæb 77 S, Rørspurv 46 S. Ole Goldschmidt
Gulstav: Dværgfalk 2 SV,Lærkefalk 1 SV, Vandrefalk 1 S, Huldue 56 SV, Isfugl 1 FU. Søren Bøgelund
Gulstav: Spurvehøg 10 OF, Musvåge 30 T, Dværgfalk 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Leif Sørensen
Keldsnor: Sort Glente 1 S, Rød Glente 6 S, Spurvehøg 14 S, Musvåge 361 S, Trane 4 SV. Søren Bøgelund
Klise Nor: Rød Glente 4 S, Havørn 1 AD Ø, Lærkefalk 1 1K R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 2600 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 2 R, Brushane 34 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Knarand 62 R, Skeand 55 R, Taffeland 230 R, Rød Glente 1 FU, Musvåge 135 V, Vandrikse 6 R, Skægmejse 7 R, Ravn 3 OF. Lars Tom-Petersen
Tværby Mark: Sortstrubet Lom 1 OF. Lars Tom-Petersen
Store Rise: Vandrefalk 1 SV, Huldue 13 R, Tyrkerdue 84 R. Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Huldue 7 V. Lars Tom-Petersen  
Åmosen v/Ollerup: Havørn 1 OF. Carsten Skou  
Brændegård Sø: Knarand 14 R, Havørn 1 AD R, Havørn 3 , Duehøg 1 OF, Duehøg 1 FU, avn 3 FU. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 51 FU, Skeand 130 FU, Taffeland 270 R, Havørn 2 AD R, Blishøne 600 FU,
Isfugl 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Vester Hæsinge: Havørn 2 AD OF. Leif Kristensen
Ellested: Havørn 2 AD OF. Palle Bo Larsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Blå Kærhøg 1 FU. Søren G. Nielsen
Broholm: Rød Glente 1 OF. Peter Pelle Clausen
Oure: Fjeldvåge 4 OF. Pierre Bentzen
Revsøre: Stenvender 2 R. Peter Pelle Clausen  
Tarup Grusgrave: Isfugl 4 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Odense Å v/Brobyværk: Isfugl 1 OF. Søren G. Nielsen
Seden Strand: Spidsand 47 R, Havørn 3 R, Dværgfalk 1 OF, Hedelærke 1 OF. Gregers Johannesen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Grønspætte 1 R. Erik Busk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 28 R, Havørn 1 OF. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Snegås 3 JUV R, Havørn 1 OF. Conny Brokholm


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 nov 2017
This page is part af: Http://www.Snatur.dk