Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 40. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2019).                     Sidst opdateret 11 november 2019 18:25:46 

 

 

 

  

Torsdag den 31. oktober 2019               Solopgang: 07:19 Solnedgang: 16:43

Svendborgsund (17:00):  Delfin 1 R (Hvis nogen har mod på mere delfin så er den nu tilbage i Svendborg Sund. Set ved den sædvanlige grønne kost ml kajakklubben og skansen efter kl. 17). Arne Bruun
Christiansminde, Sundet
Delfin 1 R. Finn og Susanne Rørdam Skov
Sørup v/Svendborg: Isfugl 1 R
Hou Nordstrand: Snespurv 2 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

Lindkær, Ravnholt: Havørn 2 1R 1 OF, Allike 100+ OF, Gråkrage 10 FU, Ravn 25+ FU OF, Dådyr 1200+ (dronetælling). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Minde: Vandrefalk 1 R, Skægmejse 1 R. Kirsten Pedersen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 48 R, Blå Kærhøg 1 1K R, Stor Tornskade 1 R. Jakob Sunesen
Brydevang (Svendborg): Topmejse 4 FU, Fuglekonge 1 FU, Rødhals 1 TH. Inger Christensen
Brændegård Sø: Knopsvane 20 R, Sangsvane 3 R, Stor Skallesluger 15 R, Fiskehejre 2 R,
Sølvhejre 5 R, Havørn 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Grønirisk 1 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Knopsvane 2 AD FU, Bramgås 400 R, Grågås 80 R, Hvinand 1 M R, Taffeland 50 R, Troldand 200 R, Bjergand 1 FU, Knarand 6 R, Pibeand 39 FU, Pibeand 30 R, Gråand 24 R, Spidsand 22 R, Krikand 55 R, Fasan 1 M R, Lille Lappedykker 9 FU, Blishøne 59 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 4 R, Skarv 3 OF, Skarv 32 R, Vibe 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 4 AD R, Musvåge 1 OF, Allike 4 OF, Råge 9 FU, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 1 R, Musvit 2 R, Gærdesmutte 1 FU, Stær 90 FU, Rødhals 1 SY, Solsort 1 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Pibesvane 31 T, Ederfugl 1100 T,
Nordisk Lappedykker 1 T, Rødstrubet Lom 6 T, Sortstrubet Lom 3 T, Blå Kærhøg 1 T, Stor Tornskade 2 T, Allike 550 T, Hedelærke 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Isfugl 2 R. Søren Bøgelund
Gultved: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen 
Hav nord for Flyvesandet: Sule 1 Ø. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 2000 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Stenvender 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Bramgås 3500 R, Grågås 800 R, Krikand 110 R, Vandrefalk 1 R, Ravn 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker nord for Maden: Hjejle 370 R. Kirsten Pedersen 
Hellerup v/Ravnholt: Musvit 3 R, Kvækerfinke 2 R, Dompap 2 R. Leif Sørensen
Hestehave v/Sønder Nærå: Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 OF. Leif Sørensen
Lumby Inddæmmede Strand: Sølvhejre 1 R. Evald Mehlsen
Mose/sø SV for Rugård: Knopsvane 4 YF UF, Skarv 2 R. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 142 FU. Ella Mikkelsen
Strib:
Søkonge 1 R. Poul Carsten Pedersen
Åmosen v/Ollerup: Grågås 250 R, Duehøg 1 OF, Musvåge 40 SV. Jens-Gert Hansen
Sundet, Faaborg: Skeand 70 FU, Knarand 35 R, Rørdrum 1 R. Per Damgaard Poulsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Allike 1500 R. Søren Bøgelund


   

Onsdag den 30. oktober 2019               Solopgang: 07:17 Solnedgang: 16:45

Svendborgsund ved Iholm: Sangsvane 6 OF, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 12 FU
Nakkebølle Inddæmning: Grønspætte 1, Isfugl 1, Sangsvane hørt. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5. Erik Thomsen
Brændegård Sø: Havørn 1 ung,
Sølvhejre 5. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Hellemosen: Rød Glente 1, Musvåge 10 . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, matriklen: Topmejse 1 FU, Grønirisk 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Gråspurv 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sprogø
:
Sibirisk gransanger 1 R. Peter Pelle

  

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Allerup Mark v/Højby: Musvåge 2 OF. Jan Sørensen
Dovns Klint
: Sangsvane 3 S, Toppet Skallesluger 9 V, Ringdue 4610 S, Blå Kærhøg 2 S, Blå Kærhøg 1 M R, Musvåge 10 S, Allike 700 S. Claus Dalskov
Ellerup
: Musvåge 2 OF. Per Rasmussen
Ferritslev
: Rød Glente 1 FU, Musvåge 1 OF. Per Rasmussen
Flyvesandet: Sangsvane 22 OF, Grønspætte 1 R, Blåmejse 3 R, Korttået Træløber 1 R. Leif Sørensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Vandstær 1 FU
. Vibeke Hansen
Grusgrave v/Nærågårdsvej: Agerhøne 8 R. Per Rasmussen
Gulstav: Stor Tornskade 1 FU
. Claus Dalskov
Gultved: Rød Glente 5 R, Musvåge 3 FU. Jan Sørensen 
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Havlit 30 FU, Ederfugl 300 FU, Sortand 20 FU, Hvinand 3 R, Lom sp. 2 Ø. Leif Bisschop-Larsen
Havndrup: Rød Glente 2 FU, Allike 30 FU, Råge 50 FU. Per Rasmussen
Juelsberg Skove: Skovsneppe 2 R. Eske Frank Morthensen
Keldsnor: Knopsvane 1 R, Bramgås 850 R, Gravand 4 R, Taffeland 50 R, Troldand 80 R, Skeand 4 R, Pibeand 150 R, Krikand 14 R, Skarv 70 R, Strandhjejle 2 R, Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 10 FU, Havørn 1 JUV OF, Bjergirisk 140 FU. Leif Bisschop-Larsen
Klingstrup Gods: Vandstær 1 FU. Christian Carlsen
Knudshoved Færgehavn: Bjergirisk 15 FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Allike 1615 SV. Eske Frank Morthensen
Kragelund Skov: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Letmose Skov (Sellebjerg): Natugle 1 SY. Kirsten Halkjær Lund
Lindelse: Natugle 1 M SY, Solsort 1 R. Jan Sørensen
Ristinge Klint: Storspove 65 OF, Havørn 3 OF, Musvåge 21 T, Allike 1100 T. Gregers Johannesen
Skov ved Gultvedholm: Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 1 FU, Spætmejse 1 FU, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Bogfinke 5 FU. Jan Sørensen
Slipshavn Enge: Dobbeltbekkasin 5 R, Enkeltbekkasin 1 R. Eske Frank Morthensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Eske Frank Morthensen
Tarup (Årslev): Hjejle 400 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 3 FU. Tom Giersing
Ørnehøj-området (Gulstav): Havørn 2 AD OF. Leif Bisschop-Larsen


   

Tirsdag den 29. oktober 2019               Solopgang: 07:15 Solnedgang: 16:47

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Rudkøbing, Rudkøbingløbet
Delfin 1 R. Steen Winkel
Lydinge Mølle Vej, ved oversvømmelse på mark: Havørn 1. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Nakkebølle Inddæmning: Grønspætte 1 R, Isfugl 2 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg, matrikel: Sangsvane 8 OF (17:00), Bramgås 600 S, Allike 60 V, Solsort 6 FU (10:00). Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: Rødtoppet Fuglekonge 2 R
. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 98 FU, Huldue 4 OF, Havørn 4 . Erik Ehmsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 2K R. Jacob Sterup
Flyvesandet: Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Leif Sørensen
Flyvesandet: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Edvin Haupt 
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Vandstær 1 FU. Aage Wichmann
Faaborg: Ringdue 7450 SV, Allike 500 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Bramgås 1700 V, Ringdue 2900 SV, Blå Kærhøg 1 BR SV, Stor Tornskade 1 RI, Ravn 8 OF, Hedelærke 10 T. Jacob Sterup
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 1 FU T. Niels Andersen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 7 FU, Sortgrå Ryle 5 FU. Jane Ditzel
Juelsberg Skove: Grågås 500 OF. Jørn Knudsen
Keldsnor: Skægmejse 4 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Inddæmning: Tundrasædgås 4 R, Blisgås 52 R, Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 AD R, Isfugl 2 R, Skægmejse 7 FU. Niels Bomholt Jensen
Nyborg Fjord: Isfugl 1 R NØ. Jørn Knudsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Skaboeshuse: Blå Kærhøg 1 BR V. Kurt Kaack Hansen
Skovparken, Nyborg: Silkehale 28 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Eske Frank Morthensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Stor Tornskade 1 R. Leif Kristensen
Søndergårde Skov: Ravn 3 R. Evald Mehlsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1200 OF, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 3 OF, Rød Glente 2 R, Vandrefalk 1 1K FU, Stor Tornskade 2 R, Skægmejse 18 R. Gregers Johannesen
Universitetet - Odense: Råge 2000 R NAT. Martin Rheinheimer 
Åmosen v/Ollerup: Bjergvipstjert 2 FU. Rasmus Reiter


   

Mandag den 28. oktober 2019               Solopgang: 07:13 Solnedgang: 16:50

Svendborg Golfbane: Grågås 80 V, Blisgås 4 V, Musvåge 3 R, Stær 80 R
Ny Gesinge (15:10): Rød glente 8 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU (Brun), Rød glente 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Rudkøbing, Rudkøbingløbet:
Delfin 1 R. Steen Winkel
Lundeborg: Bramgås 1000+ S, Splitterne 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Andebølle: Musvåge 1 R. Bjarne Hove-Jensen
Bregninge (Tåsinge): Rød Glente 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Ferritslev: Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Husrødstjert 1 R. Per Rasmussen
Feddet v/Sandager (Assens): Skovspurv 100 FU. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU , Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Flyvesandet: Stenvender 1 FU. Karin Abildgaard
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Lille Lappedykker 8 R, Fiskehejre 4 R, Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Faaborg: Ringdue 7100 SV, Musvåge 165 SV, Sjagger 460 SV. Per Damgaard Poulsen
Havndrup: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Knopsvane 14 R, Grågås 70 R, Hvinand 18 R, Troldand 22 R, Skeand 135 R, Knarand 119 R, Pibeand 46 R, Gråand 92 R, Spidsand 2 R, Krikand 825 R, Fiskehejre 4 R, Sølvhejre 2 FU, Hjejle 340 R, Vibe 705 R, Storspove 14 FU, Hvidklire 3 R, Hættemåge 150 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 183 R, Toppet Skallesluger 68 FU, Pibeand 5 R, Gråand 18 R, LilleLappedykker 6 R, Fiskehejre 6 R, Skarv 4 R, Storspove 5 R, Hvidklire 3 R, Rødben 52 R, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 39 R, Svartbag 1 R, Råge 30 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Knopsvane 2 R, Bramgås 1020 FU, Grågås 66 R, Blisgås 94 R, Pibeand 160 R, Gråand 2 R, Krikand 225 R, Storspove 8 R, Hvidklire 2 R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Knopsvane 3 R, Bramgås 1300 FU, Grågås 54 FU, Blisgås 2 R, Gravand 2 R, Skeand 3 R, Pibeand 30 R, Spidsand 2 R, Krikand 175 R, Fiskehejre 2 R, Storspove 32 R, Sortklire 1 OF, Havørn 1 OF. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Storspove 49 FU, Havørn 1 OF. Tom Giersing
Hjulby: Musvåge 1 T. Bjarne Hove-Jensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen 
Kattekilde: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 1K S. Joakim Dybbroe
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 9 FU S. Jørn Knudsen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 9 FU SV. Kurt Kaack Hansen
Langeskov v/Søllinge: Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 2 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 FU, Havørn 3 R , Rød Glente 3 FU,
Sort Glente 1 FU, Ravn 35 FU. Pierre Bentzen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Skallesluger 115 R. Jacob Sterup
Munke Mose: Isfugl 2 R. Evald Mehlsen
Ny Gesinge: Rød Glente 8 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nydam (V. Hæsinge): Knopsvane 1 R, Gråand 2 R, Fasan 3 FU, Blishøne 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Skovskade 1 OF, Sumpmejse 1 OF, Solsort 3 OF, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vandrikse 2 R, Klyde 100 R, Storspove 10 R, Musvåge 2 OF, Skovskade 1 OF, Gærdesmutte 2 R, Stillits 6 R. Leif Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Almindelig Ryle 1200 R. Karin Abildgaard
Odense: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Skovskade 4 FU, Husskade 2 FU, Spætmejse 2 FU, Gærdesmutte 1 FU,Vandstær 1 FU
. Vibeke Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Huldue 11 T, Ringdue 3550 T, Vibe 110 T, Havørn 2 AD OF, Musvåge 26 T, Allike 2800 T, Sanglærke 475 T, Vindrossel 150 R, Sjagger 450 R. Gregers Johannesen
Røjle By: Bramgås 40 SV. Michael Mosebo Jensen
Siø: Bramgås 1000 FU, Grågås 300 FU, Blisgås 10 FU, Toppet Skallesluger 30 FU T, Nilgås 3 R, Skarv 50 FU. Jane Ditzel
Skaboeshuse: Bramgås 210 SV, Grågås 366 SV, Blisgås 4 SV, Pibeand 32 S, Fiskehejre 9 R, Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Rødhals 6 FU, Solsort 21 FU, Sjagger 800 SV. Kurt Kaack Hansen
Skibhuskvarteret: Bramgås 525 SV. Jacob Sterup
Storebælt nord for Vestbroen: Allike 235 SV. Bjarne Hove-Jensen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 9 R, Toppet Skallesluger 3 R, Taffeland 350 R, Skeand 12 R, Knarand 100 R, Gråand 20 R, Krikand 140 R, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 6 R, Ringdue 3 OF, Blishøne 350 FU, Fiskehejre 14 R, Skarv 1 R, Vibe 4 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 3 R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 1 R, Allike 11 R, Gråkrage 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Rødhals 1 R. Niels Andersen
Vejlen - Tåsinge: Blå Kærhøg 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Vester Hæsinge: Spurvehøg 1 OF, Råge 1 OF, Råge 3 R, Vindrossel 3 R, Sjagger 1 R. Leif Kristensen
Voldby: Musvåge 1 R. Bjarne Hove-Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 158 R. Anders Vedel
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 19 R, Grågås 280 FU, Grågås 680 SV, Taffeland 88 R, Pibeand 300 FU, Krikand 29 FU, Fiskehejre 3 OF, Skarv 120 R, Storspove 1 R, Rødben 19 FU, Sølvmåge 12 R, Svartbag 3 R, Musvåge 7 SV, Tårnfalk 2 FU, Allike 200 V, Gråkrage 5 FU, Blåmejse 5 FU, Musvit 6 FU, Rødhals 9 FU, Solsort 26 FU, Bogfinke 16 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Vandrefalk 1 SV. Jørn Knudsen 


   

Søndag den 27. oktober 2019               Solopgang: 07:10 Solnedgang: 16:52

Svendborgsund øst for Iholm: Lille Lappedykker 38 R
Svendborg Golfbane
: Fasan 3 R, Musvåge 3 SV, Sjagger 60 R, Sjagger 20 FU, Bogfinke 8 R
Gesinge: Musvåge 1 FU (død måge), Hjejle 500+ R. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Taasinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Isfugl 1R (ved vandhul ved fugletårn), Bramgæs 4500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vårø haver: Huldue 8 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm: Musvåge 6 OF V. Poul Brugs Rasmussen
Oure: Sjagger 200+ OF R . Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Taffeland 1 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Krikand 100 OF, Sølvhejre 2 FU, Havørn 2 FU. Martin Rheinheimer
Brændeskov (skoven): Skovsneppe 1 R. Jens-Gert Hansen
Dovns Klint: Tajgasædgås/Tundrasædgås 1 T, Havlit 60 T, Huldue 41 OF, Ringdue 3175 T, Dværgmåge 2 T, Svartbag 70 FU, Spurvehøg 53 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Allike 800 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1250 T. Søren Bøgelund
Flyvesandet: Sortgrå Ryle 1 R. Søren G. Nielsen
Gesinge: Hjejle 500 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav: Huldue 44 T, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 12 T. Pierre Bentzen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 76 FU, Blishøne 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Bramgås 3000 FU, Grågås 800 FU, Krikand 175 R, Hjejle 330 R, Storspove 78 FU, Dværgfalk 1 FU, Stor Tornskade 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Havørn 2 . Tom Giersing 
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 14 FU, Sortgrå Ryle 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 F JUV R, Havørn 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Blå Kærhøg 1 F FU. Susanne Rørdam Skov
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 8 FU. Ella Mikkelsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 R. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF, Rød Glente 8 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 5 R, Rød Glente 6 R, 
Sort Glente 1 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 20 R. Morten Kristiansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Fiskeørn 1 FU. Gregers Johannesen
Monnet - Tåsinge: Bramgås 4500 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Munkebo: Havørn 2 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 F AD FU. Carsten Skou
Noret - Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Rath: Allike 1300 FU, Bjerglærke 4 R. Søren Bøgelund
Ravnholt (Midtfyn): Duehøg 2 R, Rød Glente 5 R, Rød Glente 6 R. Poul Bjerager
Ravnholt (Midtfyn):
Sort Glente 1 R. Karl Top
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Ringe: Rød Glente 2 OF. Martin Rheinheimer
Skaboeshuse: Rød Glente 4 OF. Jørn Knudsen
Stige Ø: Blishøne 1200 R. Poul Bjerager
Vårø Skov: Huldue 8 OF. Poul Vestergård Rasmussen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 18/10 - 2019:
               Rekordstort antal traner til træf i Vejlerne          
              
Droslerne er over os: Højsæson for hvinende stemmer fra nattehimlen              
               DOF UNG finder fede pibere til Felttræf
               Fernisering i Fuglenes Hus onsdag d. 23. oktober 2019 klokken 16.00


   

Lørdag den 26. oktober 2019                Solopgang: 08:08 Solnedgang: 17:54

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 32 FU, Ederfugl 140 R, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 1 FU, Storspove 14 FU, Hættemåge 60 R, Svartbag 2 R,

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Klippedue (tamdue) 30 OF, Allike 15 R, Stær 200 OF, Husrødstjert 1 R. Kirsten Pedersen
Brændegård Sø: Knopsvane 18 FU, Hvinand 8 FU, Taffeland 11 FU, Troldand 20 FU, Pibeand 2 FU, Gråand 25 FU, Toppet Lappedykker 14 VDR FU,
Nordisk Lappedykker 0 R, Blishøne 4 FU. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 2 R,
Nordisk Lappedykker 1 R, Fiskeørn 1 R, Skovhornugle 1 OF, Isfugl 1 R, Landsvale 2 R. Flemming Falk
Bøjden Nor: Stor Tornskade 1 FU. Else Klint
Bøjden Nor: Bramgås 500 R, Troldand 22 R, Gråand 9 R, Krikand 35 OF, Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 1 R, Skarv 14 OF, Strandhjejle 2 OF, Hjejle 30 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 3 AD R, Blåmejse 1 R, Musvit 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 OF, Engpiber 1 R, Gulspurv 2 FU. Gunnar Jørgensen 
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Knopsvane 2 FU, Grågås 230 FU, Pibeand 200 FU, Gråand 20 FU, Vibe 200 FU, Måge sp. 400 FU, Husskade 1 OF, Gråkrage 4 FU, Stær 40 FU. Søren G. Nielsen
Hjallese: Ringdue 1 FU, Blåmejse 1 FU, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 23 FU, Grønirisk 1 FU. Martin Rheinheimer
Krarup:
Rød Glente 22 R NAT, Ravn 4 R. Søren Bøgelund
Neder Holluf/Holluf Pile: Tårnfalk 1 OF. Bjarne Hove-Jensen
Nyborg Fjord: Knopsvane 4 FU, Gravand 1 FU, Almindelig Ryle 23 FU T, Hættemåge 20 FU T, Sølvmåge 3 FU. Jørn Knudsen
Odense Å v/Brobyværk: Gråand 7 R, Lille Lappedykker 1 FU. Søren G. Nielsen
Pavebæk (syd for Middelfartvej): Duehøg 1 M IMM R, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Silkeå: Musvit 8 FU. Søren G. Nielsen
Skrams Vænge/Præsteskov: Havørn 1 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Slipshavn Enge: Husskade 1 OF, Stær 2 OF, Solsort 3 FU T, Rørspurv 3 FU T. Jørn Knudsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Fasan 2 FU Ø, Ringdue 27 OF, Tårnfalk 1 Ø R, Allike 50 OF, Sumpmejse 1 FU V, Blåmejse 7 FU Ø, Musvit 5 FU Ø, Spætmejse 1 FU T, Rødhals 1 FU S, Bogfinke 11 FU V. Jørn Knudsen
Vesterholm Mose: Musvåge 1 OF. Bjarne Hove-Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 26 FU, Fiskehejre 1 FU, Skarv 47 R, Rørspurv 1 FU T. Jørn Knudsen


  

Fredag den 25. oktober 2019                Solopgang: 08:06 Solnedgang: 17:56

Rudkøbing, Rudkøbingløbet: Delfin 1 R. Steen Winkel
Tange å
: Fasan 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Huldue 3 TF, Spurvehøg 10 T, Bjergvipstjert 2 SV. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Hedelærke 9 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Halmø Sund: Knopsvane 260 R, Knortegås 200 R, Pibeand 365 R. Jan Pedersen
Hellerup v/Ravnholt: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Per Rasmussen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Sortand 400 R. Niels Kristian Bech Jensen
Helnæs Made: Bramgås 3000 R, Havørn 2 JUV OF, Vandrefalk 2 AD R, Stor Tornskade 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Højrup v/Glamsbjerg: Rød Glente 2 FU. Kirsten Pedersen
Kildemose v/Ryslinge: Rød Glente 2 OF. Kirsten Pedersen 
Kløven m.m. (Omr.34): Blishøne 850 R. Jan Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 4 FU. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Blå Kærhøg 1 1K FU, Duehøg 1 1K OF, Havørn 5 , Rød Glente 6 FU,
Sort Glente 1 1K FU , Ravn 10 FU. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 ,  Rød Glente 8 OF,
Sort Glente 1 OF, Ravn 9 OF, Ravn 3 FU, Misteldrossel 18 OF, Sjagger 250 OF. Gunnar Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 R, Rød Glente 8 FU,
Sort Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 17 OF,
Sort Glente 1 OF. Leif Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 100 OF. Leif Sørensen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU T. Steen Winkel
Sundet, Faaborg: Skeand 100 R, Knarand 30 R. Per Damgaard Poulsen
Sundet, Faaborg: Skeand 90 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sødinge v/Ringe: Rød Glente 2 FU. Kirsten Pedersen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 2 FU. Kirsten Pedersen 
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 4 FU. Gunnar Jørgensen


   

Torsdag den 24. oktober 2019              Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:59

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Bramgås 180 SØ, Gråand 16 R, Hættemåge 120 R
Rudkøbing færgehavn
(15:50 - 18:00):
Delfin 1 R. (fulgte færgen ud i 10 minutter). Steen Winkel
Strynø (17:45):
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Bramgås 480 FU, Grågås 6 OF, Taffeland 83 , Taffeland 5 FU, Troldand 119 , Troldand 7 FU, Pibeand 47 , Pibeand 97 , Gråand 121 , Spidsand 19 R, Krikand 22 FU, Krikand 146 , Lille Lappedykker 5 , Blishøne 17 , Fiskehejre 9 R, Strandhjejle 3 R, Hjejle 184 , Vibe 3 R, Almindelig Ryle 38 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 260 T, Bjergvipstjert 1 T,
Lapværling 1 T. Frank Jensen-Hammer
Flemløse: Hættemåge 150 FU, Rød Glente 6 FU, Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Ederfugl 28, Skarv 24 R. Karin Abildgaard
Gulstav: Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T. Frank Jensen-Hammer 
Hårby Made: Troldand 12 R, Skeand 2 FU, Pibeand 34 R, Gråand 30 R, Ringdue 3 R, Blishøne 4 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 2 R, Vibe 5 R, Hættemåge 150 R, Sølvmåge 60 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Råge 16 R, Ravn 3 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 4 R, Skovspurv 5 R. Kirsten Pedersen
Keldsnor: Blå Kærhøg 1 F 2K+ FU,
Steppehøg 1 M 3K+ SØ. Joakim Dybbroe
Køng v/Glamsbjerg: Grågås 7 OF, Rød Glente 2 FU, Husskade 2 R. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF,  Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Sandholt Gods m/enge og marker: Rød Glente 2 OF. Søren Bøgelund
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel
Voldtofte: Gråand 15 R, Huldue 4 T R, Ringdue 60 T R, Blishøne 6 R, Hættemåge 50 OF, Rød Glente 1 FU, Husskade 4 R. Kirsten Pedersen 


  

Onsdag den 23. oktober 2019              Solopgang: 08:02 Solnedgang: 18:01

Svendborg Golfbane: Spurvehøg 1 FU, Ravn 1 R, Sumpmejse 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Knortegås 15 T, Bramgås 1190 T, Blisgås 9 T, Ederfugl 840 T, Toppet Skallesluger 72 T, Troldand 10 T, Spidsand 5 T, Huldue 21 T, Ringdue 50 T, Storspove 1 T, Hættemåge 13 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 144 T, Rød Glente 1 T, Musvåge 101 T, Musvåge 20 TF, Tårnfalk 2 T, Dværgfalk 2 T, Allike 4660 T, Råge 21 T, Gråkrage 1 T, Hedelærke 29 T, Sanglærke 5 T, Landsvale 6 T, Stær 2630 T, Misteldrossel 5 T, Vindrossel 190 T, Sjagger 660 T, Jernspurv 2 T, Engpiber 120 T, Skærpiber 7 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 18 T, Bogfinke/Kvækerfinke 6100 T, Dompap 40 T, Grønirisk 4 T, Tornirisk 120 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 33 T, Stillits 146 T, Grønsisken 340 T, Gulspurv 2 T, Rørspurv 15 T. Frank Jensen-Hammer
Faaborg: Bjergvipstjert 1 R. Per Damgaard Poulsen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 900 R, Blisgås 86 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Langø Plantage: Sølvhejre 1 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Fiskeørn 1 SV, Blå Kærhøg 1 BR R. Per Damgaard Poulsen
Klintebjerg v/Otterup: Isfugl 1 FU. Stig Prehn 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 4 V, Bramgås 115 V, Grågås 84 V, Grågås 100 Ø, Blisgås 13 V, Ederfugl 6 R, Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 15 OF, Tejst 3 R, Hættemåge 4 OF, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Spurvehøg 9 V, Musvåge 18 V, Tårnfalk 1 R, Husskade 1 OF, Allike 166 V, Råge 4 V, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 3 V, Sanglærke 22 V, Gærdesmutte 1 R, Stær 250 V, Rødhals 2 R, Skovspurv 7 OF, Engpiber 1 OF, Bogfinke 5 V, Grønirisk 5 R, Stillits 1 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 2 R, Bramgås 20 OF, Grågås 20 OF, Ringdue 300 R, Spurvehøg 2 FU, Duehøg 1 AD R, Duehøg 1 1K OF, Havørn 2 AD FU, Havørn 3 1K+ R, Rød Glente 4 FU,
Sort Glente 1 FU, Musvåge 1 OF, Stor Tornskade 1 R, Ravn 20 R. Per Rasmussen
Nyborg: Isfugl 1 FU. Stig Prehn 
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Dværgmåge 1 V. Niels Andersen
Vesteregn: Musvåge 96 SV. Nis Rattenborg 


  

Tirsdag den 22. oktober 2019              Solopgang: 08:00 Solnedgang: 18:03

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 1210 V, Dværgmåge 8 V
Vårø: Bramgås 350 R. Lars Kirk
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 20 R NAT,
Sort Glente 1 FU , Musvåge 3 OF. Leif Sørensen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Hjejle 280 R. Kirsten Pedersen
Bjørnemose (Ravnholt): Duehøg 1 OF, Rød Glente 9 R,
Sort Glente 1 1K FU, Ravn 10 R. Per Rasmussen
Dovns Klint: Bramgås 1550 T, Ederfugl 1350 T, Huldue 72 T, Ringdue 4700 T, Spurvehøg 214 T, Musvåge 49 T, Allike 10490 T, Hedelærke 36 T, Misteldrossel 16 T, Engpiber 290 T, Bjergvipstjert 7 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 23200 T, Tornirisk 180 T, Rørspurv 32 T. Frank Jensen-Hammer 
Faaborg: Hedelærke 4 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 5150 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Hedelærke 3 T. Pierre Bentzen
Helnæs Made: Bramgås 2000 R, Bramgås 3000 T, Grågås 1500 FU, Havørn 2 FU, Ravn 4 R. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 5 FU. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Bjerglærke 3 R. Per Rasmussen
Lindelse: Sjagger 300 R. Jan Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 20 R NAT,
Sort Glente 1 FU , Musvåge 3 OF. Leif Sørensen
Rath: Dværgfalk 1 OF, Hedelærke 11 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 337 R. Per Rasmussen


   

Mandag den 21. oktober 2019              Solopgang: 07:58 Solnedgang: 18:05

Svendborgsund ved Iholm : Bramgås 260 T,  Sjagger 200 NØ

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agerland syd for Vester Skerninge: Sanglærke 3 OF, Sjagger 12 OF. Niels Andersen
Bjørnemose (Ravnholt): Havørn 2 OF, Rød Glente 11 OF, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 7600 T,
Bramgås 16560 T, Canadagås 8 T, Grågås 7 T, Blisgås 190 T, Ederfugl 1550 T, Sortand 15 T, Toppet Skallesluger 22 T, Pibeand 248 T, Krikand 20 T, Huldue 96 T, Ringdue 5200 T, Rødstrubet Lom 12 T, Skarv 130 T, Strandhjejle 3 T, Hjejle 250 T, Sortklire 1 T, Hættemåge 300 T, Dværgmåge 82 T, Stormmåge 100 T, Spurvehøg 39 T, Fjeldvåge 1 T, Musvåge 3 T, Allike 4000 T, Hedelærke 83 T, Sanglærke 27 T, Landsvale 32 T, Stær 1760 T, Misteldrossel 145 T, Vindrossel 7600 T, Sjagger 11500 T, Ringdrossel 2 T, Engpiber 560 T, Skærpiber 2 T, Bjergvipstjert 13 T, Hvid Vipstjert 7 T, Bogfinke/Kvækerfinke 43400 T, Dompap 20 T, Tornirisk 200 T, Stillits 25 T, Grønsisken 240 T, Gulspurv 5 T, Rørspurv 200 T. Frank Jensen-Hammer
Enemærket v/Mullerød: Bramgås 35 R, Gråand 6 R, Ringdue 50 R, Fiskehejre 2 R, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 10 R, Stær 15 FU, Stillits 8 FU, Gulspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Storspove 30 FU. Merry Sunke Larsen
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 30 FU, Skeand 7 FU, Knarand 3 FU, Pibeand 172 FU, Gråand 60 FU, Krikand 12 FU, Hættemåge 35 FU, Sølvmåge 9 R, Stær 50 R. Kurt Due Johansen  
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 8 FU, Knarand 6 FU, Gråand 35 FU , Fiskehejre 4 FU, , Gråkrage 5 FU, Stær 41 OF. Sørn Nordhald
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Knopsvane 5 R, Hvinand 30 FU, Taffeland 2 R, Troldand 63 R, Skeand 319 FU, Knarand 482 FU, Pibeand 142 FU, Gråand 66 R, Krikand 889 FU, Lille Lappedykker 12 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 3 FU, Hjejle 3500 R, Vibe 838 R, Almindelig Ryle 60 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 120 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 29 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 178 FU, Toppet Skallesluger 38 FU, Skeand 2 R, Pibeand 25 R, Gråand 8 R, Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 4 R, Skarv 4 R, Strandhjejle 3 T, Vibe 35 OF, Storspove 22 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 3 R, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 1 AD R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2315 FU, Grågås 600 R, Blisgås 161 R, Pibeand 110 FU, Gråand 190 FU, Spidsand 5 FU, Krikand 90 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Knopsvane 4 R, Grågås 4 R, Knarand 2 R, Pibeand 345 FU, Gråand 42 R, Krikand 580 FU, Fiskehejre 5 R, Sølvhejre 2 R, Vibe 3 R, Hættemåge 3 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Havørn 1 1K FU, Tårnfalk 1 R, Råge 2 FU, Ravn 1 FU, Gråkrage 32 FU, Engpiber 1 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Nabben: Knopsvane 236 FU, Bramgås 45 OF, Hvinand 10 FU, Stor Skallesluger 6 FU, Toppet Skallesluger 44 R, Pibeand 25 FU, Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 4 FU, Hættemåge 5 R, Svartbag 12 R. Kirsten Pedersen
Hjorte, Gelsted: Stor Tornskade 1 R. Hans Erik Dylmer
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3 R, Gråand 115 R, Skarv 85 R, Strandskade 25 R, Rødben 13 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 10 R. Kurt Due Johansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 65 R. Lars Kirk
Løgismoseskov (agerland m.m.): Ringdue 60 R, Tårnfalk 1 R, Gærdesmutte 3 R, Bogfinke 35 R, Dompap 2 R. Kirsten Pedersen
Noret v/Løgismose: Grågås 60 R, Gråand 25 R, Spurvehøg 1 FU, Allike 100 R, Råge 100 R, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Nældemose: Grågås 70 OF, Stær 100 FU. Kirsten Pedersen
Nørre Aaby: Musvit 3 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Jernspurv 1 R, Skovspurv 8 R. Jørgen Hjorth Jensen
Rantzausminde: Hedelærke 1 T. Jens-Gert Hansen
Skårup Skovhaver: Ringdue 100 R, Allike 20 R, Ravn 3 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 50 OF. Kirsten Pedersen
Strandby v/Hårby: Bramgås 60 OF, Allike 50 FU, Gråkrage 10 R, Stær 1500 T FU, Misteldrossel 12 T FU, Sjagger 10 FU. Kirsten Pedersen
Strandeng syd f/Nabben: Stær 300 T FU, Sjagger 2000 TF. Kirsten Pedersen
Strærup Bys Skovhaver: Ringdue 5 R, Blåmejse 5 R, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 5 FU, Bogfinke 10 FU, Grønsisken 30 FU. Kirsten Pedersen
Sø ved Brydegaardsvej/Smedegyden (Snave): Bramgås 70 OF, Grågås 5 R, Stor Skallesluger 1 R, Taffeland 42 R, Troldand 160 R, Gråand 30 R, Fiskehejre 1 R, Gråkrage 5 R, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Rødhals 1 R, Solsort 15 FU. Kirsten Pedersen
Ungersbjerg Skov: Bogfinke 25 FU. Kirsten Pedersen
Åmosen v/Ollerup: Knopsvane 5 R, Grågås 193 R, Gråand 56 R, Fiskehejre 3 R, Skarv 3 R, Musvåge 1 R. Niels Andersen


  

Søndag den 20. oktober 2019              Solopgang: 07:56 Solnedgang: 18:08

Svendborgsund øst for Iholm: Toppet Skallesluger 20 FU, Gråand 20 R
Påø strand: Skarv 24 R, Skærpiber 1 R, Bramgås 1247 R, Knortegås 58 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Espe: Grønspætte 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Brahetrolleborg: Musvåge 1 R. Steen Winkel
Bøjden Nor: Krikand 26 R, Vibe 6 R. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Assens: Gulspurv 60 T FU. Kirsten Pedersen
Bjørnemose (Ravnholt): Rød Glente 8 FU, Ravn 5 FU. Per Rasmussen
Bogense: Halemejse 25 FU. Suzette Frydensberg
Bøjden Nor: Knopsvane 2 AD OF, Bramgås 16 FU, Bramgås 355 OF, Grågås 25 R, Taffeland 25 R, Troldand 35 R, Pibeand 12 FU, Pibeand 300 R, Gråand 18 R, Spidsand 20 R, Krikand 150 R, Fasan 1 FU, Lille Lappedykker 11 FU, Ringdue 2 OF, Blishøne 75 R, Fiskehejre 3 FU, Fiskehejre 6 R, Skarv 2 OF, Skarv 28 R, Strandhjejle 8 FU, Hjejle 200 OF, Hjejle 15 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 20 R, Almindelig Ryle 36 FU, Hættemåge 15 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 2 AD R, Allike 66 OF, Råge 3 FU, Gråkrage 2 R, Gråkrage 1 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Sanglærke 12 OF, Gransanger 1 R, Gærdesmutte 2 R, Stær 25 OF, Stær 1 FU, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Engpiber 8 OF, Gulspurv 2 OF, Gulspurv 1 M R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås 273 T, Bramgås 3900 T, Blisgås 108 T,
Dværggås 1 AD T, Ederfugl 1880 T, Huldue 88 T, Dværgmåge 3 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 244 T, Rød Glente 5 T, Dværgfalk 3 T, Stor Tornskade 1 TF, Allike 5500 T, Hedelærke 113 T, Misteldrossel 12 T, Vindrossel 315 T, Engpiber 210 T, Skærpiber 9 T, Bjergvipstjert 9 T, Bogfinke/Kvækerfinke 26300 T, Dompap 21 T, Tornirisk 120 T, Stillits 113 T, Rørspurv 28 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 150 T, Bramgås 2940 T, Blisgås 116 T,
Dværggås 1 T, Ederfugl 1850 T, Huldue 22 T, Dværgmåge 3 T, Spurvehøg 206 T, Dværgfalk 3 T, Stor Tornskade 1 T, Allike 2960 OF, Sortkrage 7 T, Hedelærke 49 T, Bjergvipstjert 11 T, Finke sp. 25000 T, Dompap 23 T, Tornirisk 110 T, Stillits 61 T, Grønsisken 370 T. Søren Bøgelund 
Dovns Klint: Knortegås 190 V, Knortegås 190 V, Spurvehøg 50 T, Rød Glente 4 T. Carsten Skou
Dovns Klint: Dværgmåge 3 V, Bjergvipstjert 10 S. Jens-Gert Hansen
Fakkebjerg:  Bramgås 2500 R, Blisgås 150 R. Carsten Skou
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2 R. Kurt Due Johansen
Faaborg: Bogfinke/Kvækerfinke 1200 SV. Per Damgaard Poulsen
Gyldensteen: Langø: Blisgås 73 FU. Jens Bækkelund
Hellerup v/Ravnholt: Musvåge 1 OF, Gransanger 1 R, Solsort 3 R, Ringdrossel 1 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 2 R. Leif Sørensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Musvåge 3 V. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt:
Rød Glente 50 FU. Tina Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Hættemåge 1000 R, Vandrefalk 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F AD R, Hedelærke 9 R. Nis Rattenborg
Ørnehøj-området (Gulstav): Blisgås 240 T, Spurvehøg 27 T, Rød Glente 3 OF, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 1 OF, Allike 900 T, Hedelærke 12 T. Søren Bøgelund  
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 3 TF. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 250 R, Vandrefalk 1 T FU. Jørn Knudsen 


    

Lørdag den 19. oktober 2019              Solopgang: 07:54 Solnedgang: 18:10

Svendborgsund øst for Iholm: Knopsvane 20 R, Bramgås 59 , Hvinand 3 R, Ringdue 40 R, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 10 V
Noret, Taasinge
: Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovn Klint
:
Kongeederfugl 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor
: Krikand 1 R. Erik Thomsen
Tange å
: Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop: Hedelærke 1 NV. Jens-Gert Hansen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 2K R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Husrødstjert 4 FU. Susanne Rørdam Skov
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 R, Havørn 4 FU, Rød Glente 5 R. Kurt Kaack Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knopsvane 25 R, Stor Skallesluger 8 OF, Havørn 4 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Blisgås 70 SV,
Kongeederfugl 1 M 3K+ R, Gråsejler 0 TF, Spurvehøg 30 T, Hedelærke 3 T, Bjergpiber 1 V, Bjergvipstjert 2 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Sølvhejre 1 OF, Spurvehøg 20 TF. Frank Jensen-Hammer
Faaborg: Bjergvipstjert 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU, Hjejle 600 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane1 R, Pibeand 500 R, Gråand 1000 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 600 R. Jan Svejgaard Jensen
Gyldensteen: Langø: Blisgås 40 R. Jens Bækkelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Ederfugl 1000 FU. Jacob Sterup
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 62 FU, Blishøne 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Bramgås 4000 R, Grågås 2000 R, Skeand 21 FU, Vandrefalk 2 R. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 1 R, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lumby Middelgrund: Storspove 69 FU. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 R
. Asger Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1400 R NAT, Hvinand 145 T NAT, Skeand 15 FU. Svend Erik Mikkelsen 
Noret, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Nyhuse v/Assens: Ravn 4 R. Kirsten Pedersen
Ristinge Hale: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jacob Sterup
Silkeå: Sølvhejre 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Sjoen v/Dunkær: Sortstrubet Lom 2 T, Dværgmåge 1 T, Dværgfalk 1 T. Aske Keiser-Nielsen
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Storeholm + øhavet nord for: Knopsvane 368 R, Skeand 56 R, Spidsand 29 R, Storspove 175 FU. Jacob Sterup
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 520 R. Jacob Sterup
Søer v/Sellebjerg (Marslev): Blisgås 60 SV. Kirsten Halkjær Lund
Thurø Rev: Krikand 220 R. Arne Bruun
Torø: Hedelærke 6 T. Kirsten Pedersen


  

Fredag den 18. oktober 2019              Solopgang: 07:52 Solnedgang: 18:12

Gulstav: Rød glente 2 T, Blisgås 7 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 4 FU R, Allike 2 FU, Husskade 2 R, Bramgås 30 OF SV, Gærdesmutte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Hovlung: Fiskeørn 1 FU
. Leif Sørensen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Svartbag 120 R. Jacob Sterup
Bjergkammer: Mosehornugle 1 FU. Mikael Kristensen
Brændegård Sø: Skeand 50 FU, Knarand 35 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås 385 T, Bramgås 1660 T, Blisgås 638 T, Ederfugl 2600 T, Spidsand 21 T, Huldue 150 T, Ringdue 2100 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 114 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 30 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 OF, Allike 6420 T, Hedelærke 27 T, Sanglærke 55 T, Vindrossel 105 T, Engpiber 280 T, Bjergvipstjert 5 T, Bogfinke/Kvækerfinke 59400 T, Tornirisk 60 T, Stillits 96 T, Grønsisken 500 T, Rørspurv 60 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Grønspætte 2 FU. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Havørn 2 R. Leo Bøjlesen
Faaborg: Vandrefalk 1 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1470 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Natugle 3 SY- Søren Bøgelund
Gulstav: Kernebider 17 T. Jacob Sterup
Gulstav: Blisgås 140 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen:  Sortsvane1 R, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 650 R, Vibe 500 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 600 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Bramgås 2000 R, Grågås 3000 R, Hjejle 400 R Havørn 3 . Kirsten Pedersen
Hovlung: Fiskeørn 1 FU . Leif Sørensen
Monnet - Tåsinge: Knopsvane 220 R, Bramgås 1200 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 111 FU, Hjejle 250 SV, Storspove 181 FU, Lille Kobbersneppe 60 FU, Almindelig Ryle 3000 FU. Ella Mikkelsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Bramgås 1450 T, Blisgås 210 T, Huldue 12 T, Storspove 55 OF, Stor Tornskade 1 T, Sanglærke 275 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T. Gregers Johannesen
Søren Bilds Strand: Sølvhejre 2 OF. Tom Giersing
Thurø Rev: Blisgås 84 SV, Spidsand 27 SV. Arne Bruun


   

Torsdag den 17. oktober 2019              Solopgang: 07:50 Solnedgang: 18:15

Lundeborg, havn: Hættemåge 15 R FU, Sølvmåge 12 R FU, Svartbag 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Huldue 6 T, Sortstrubet Lom 1 T, Spurvehøg 220 T, Rød Glente 2 T, Dværgfalk 1 T, Allike 2420 T, Hedelærke 11 T, Bjergvipstjert 3 T, Tornirisk 70 T, Lapværling 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 24 FU, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 500 R. Lars Falck
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Storspove 50 FU. Lars Falck
Siø: Bramgås 2140 R, Grågås 670 R, Havørn 2 R, Vandrefalk 2 R. Nis Rattenborg
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 M AD VDR FU. Stig Rubæk
Søgård Mose (Langeland): Krikand 210 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Vesteregn: Dværgfalk 1 R, Hedelærke 35 R. Nis Rattenborg


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 10/10 - 2019:
               Bogudsalg i bøgeskovene: Fede tider forude for finkefugle          
              
23.620 ederfugle blev talt i Danmark              
               Bestil Fugleåret 2018
 


   

Onsdag den 16. oktober 2019              Solopgang: 07:48 Solnedgang: 18:17

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Knarand 2 R, Hvidklire 2 R, Havørn 1 OF. Morten Kristiansen
Holckenhavn vejbroen: Toppet lappedykker 2 AD + 1 1K FU, Grågås 500+ FU, Blishøne 75 FU, Gråand 12 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Fiskehejre 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 75 R, Kaspisk Måge 3 , Svartbag 90 R, Skærpiber 3 R, Hvid Vipstjert 5 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø:
Sølvhejre 3 FU. Michael Bjerregaard
Espe: Ringdue 1 OF, Allike 4 OF, Råge 1 OF, Sanglærke 1 OF, Gærdesmutte 1 R, Vindrossel 2 OF, Solsort 1 R, Skovspurv 14 FU, Skovspurv 6 R. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Gulstav: Skovhornugle 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Sortklire 9 R. Jacob Sterup
Lyseng: Havørn 1 JUV OF. Jørgen Staun
Strynø: Bramgås 1200 FU. Stig Rubæk
Thurø Rev: Grågås 190 R, Pibeand 90 R, Krikand 105 R, Fasan 9 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Skovspurv 6 R, Skærpiber 3 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1400 OF, Havørn 1 IMM OF, Vandrefalk 1 AD R. Gregers Johannesen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Peter Lillesø
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 13 R, Bramgås 65 R, Grågås 80 R, Fiskehejre 3 R, Strandskade 2 R, Strandhjejle 3 FU, Hættemåge 22 R, Skovskade 2 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Sanglærke 1 R, Gransanger 2 R, Solsort 5 FU, Engpiber 4 R, Bogfinke 8 FU. Ella Mikkelsen


   

Tirsdag den 15. oktober 2019              Solopgang: 07:46 Solnedgang: 18:20

Lundeborg (10:00): Bramgås 1000+ T, Mørkbuget knortegås 200 S, Pibeand 25 S, Ederfugl 12 OF, Marsvin 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holmdrup Mose: Knopsvane 2 R, Grågås 1 R (er stadig sammen med deres adopterede grågås), Toppet lappedykker 1 R. Lars Kirk
Elsehoved: Skovspurv 1 R, Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Fyns hoved: Stor tornskade 1 R, Havørn 1 2k R, Blå kærhøg 2 R, Bjergvipstjert 1 R, Hedelærke 1 R, Husskade 8 R, Bramgås 3500 SV, Marsvin 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 4K+ R, Svartbag 62 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Bramgås 1450 SV, Skeand 70 R, Krikand 200 R,
Sølvhejre 8 FU, Spurvehøg 11 SV, Havørn 3 JUV OF, Rød Glente 4 SV, Musvåge 80 SV, Ravn 8 R. Per Quaade 
Dovns Klint: Knortegås 570 T, Bramgås 2210 T, Ederfugl 2300 T, Huldue 332 T, Ringdue 12000 T, Spurvehøg 119 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 46 T, Dværgfalk 1 T, Allike 2600 T, Hedelærke 42 T, Misteldrossel 20 T, Engpiber 430 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 47200 T, Tornirisk 50 T, Rørspurv 35 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:  Rød Glente 13 R,Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Egensedybet: Strandhjejle 31 FU, Hjejle 250 R, Hættemåge 500 R, Vandrefalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Elsehoved: Skovspurv 100 R. Lars Kirk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 34 FU, Knarand 145 FU, Pibeand 550 FU, Spidsand 11 FU, Krikand 360 R. Kirsten Pedersen
Fyns Hoved: Bramgås 3500 OF, Blå Kærhøg 2 T, Stor Tornskade 1 FU, Hedelærke 1 OF, Bjergvipstjert 1 T. Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav: Rødtoppet Fuglekonge 6 R. Jacob Sterup
Gulstav: Bjergvipstjert 3 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Spurvehøg 15 S, Rød Glente 16 TF. Pierre Bentzen
Gulstav: Blå Kærhøg 2 BR FU, Rød Glente 11 T. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Grågås 1000 R, Skeand 45 R, Pibeand 1000 R, Gråand 2000 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 1 R. Peter Lange
Hav øst for Thurø: Bramgås 3800 T. Arne Bruun
Helletofte: Due sp. 2300 S. Arne Bruun
Hofmansgave: Huldue 5 R. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Isfugl 1 FU. Peder Rasmussen
Monnet - Tåsinge: Bramgås 7250 R, Grågås 900 R, Spidsand 32 FU, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R, Engpiber 100 FU. Peder Rasmussen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Hættemåge 1500 R. Peder Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Musvåge 25 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Bramgås 2900 T, Huldue 21 T, Ringdue 1400 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 19 T, Havørn 2 IMM OF, Rød Glente 2 R, Sanglærke 335 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3600 T. Gregers Johannesen
Siø: Bramgås 1550 R, Grågås 800 R, Måge sp. 1000 R. Peder Rasmussen 
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 FU . Henrik Mikkelsen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 OF. Jørgen Munck
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 FU. Frank Desting
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen):
Alpesejler (SU) 1 FU. Leif Frederiksen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Stor Tornskade 1 R. Ole Henrik Scharff 
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel
Svendborgsund (Bro-Mårodde): Isfugl 3 R. Arne Bruun
Teglværkskoven: Rød Glente 2 S. Jørn Knudsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 230 SV, Ederfugl 1300 R, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 21 T, Dværgmåge 1 AD V, Blå Kærhøg 3 BR T, Spurvehøg 10 S, Dværgfalk 1 S, Sanglærke 250 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blisgås 90 SV, Stor Tornskade 1 R. Gregers Johannesen
Æbelø Holm: Stenvender 15 FU, Sortgrå Ryle 1 FU, Sandløber 1 FU. Jens Bækkelund


   

Mandag den 14. oktober 2019              Solopgang: 07:44 Solnedgang: 18:22

Siø: Bramgås 2000+ FU R OF, Grågås 200 FU, Mørkbuget Knortegås 35 OF + 25 FU, Havørn 1 OF, Musvåge 4 FU, Tårnfalk 1 Musende FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 , Bjergvipstjert 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Knortegås 320 T, Ederfugl 1240 T, Huldue 82 T, Spurvehøg 95 T, Rød Glente 8 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 2 T, Allike 500 T, Hedelærke 90 T, Sanglærke 107 T, Engpiber 190 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 71 T, Bogfinke/Kvækerfinke 33400 T, Tornirisk 470 T, Rørspurv 50 T. Frank Jensen-Hammer 
Flyvesandet: Grønspætte 2 R, Topmejse 6 R. Leif Sørensen
Faaborg: Dværgfalk 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Stor Tornskade 1 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Knarand 27 FU. Jacob Sterup
Gulstav Østerskov:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R. Torbjørn Eriksen
Gyldensteen: Engsøen: Sortsvane 1 R, Skeand 180 R, Knarand 97 R, Spidsand 17 R, Krikand 1035 R, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 350 R, Vibe 572 R, Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 710 R, Vandrefalk 1 AD R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 418 SV, Hjejle 560 R, Hættemåge 800 R NAT . Jacob Sterup
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Kidholm v/Thurø: Skarv 500 R NAT, Svartbag 55 R NAT. Arne Bruun
Lundager v/Assens: Skovhornugle 1 R. Kirsten Pedersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Toppet Lappedykker 82 R, Spurvehøg 11 T, Rød Glente 8 NV, Musvåge 45 NV. Henrik Mørup-Petersen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU . Steen Winkel
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 475 R, Knarand 100 FU. Niels Andersen
Thurøsund/Pilekrogen: Toppet Skallesluger 94 R. Arne Bruun
Ørnehøj-området (Gulstav): Knortegås 170 T, Bramgås 1410 T, Enkeltbekkasin 1 R, Hedelærke 7 OF, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 325 FU, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 S. Jørn Knudsen


  

Søndag den 13. oktober 2019              Solopgang: 07:42 Solnedgang: 18:25

Thurø By m.m.: Musvåge 1 R, Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF, Stær 6 R, Vindrossel 50 OF. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5 R, Bramgås 80 S, Canadagås 1 R, Grågås 72 R, Pibeand 15 SV, Pibeand 50 R, Spidsand 2 FU, Spidsand 3 SV, Krikand 30 R, Fiskehejre 2 R, Strandhjejle 1 OF, Hjejle 20 S, Tårnfalk 1 R, Skovspurv 2 R, Snespurv 1 BR R. Arne Bruun
Thurø Rev: Snespurv 1 R. Lars Kirk
Hesselagergård: Ravn 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav
: Blå Kærhøg 1 T. Poul Vestergaard Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aborg Skydeterræn m.m.: Skægmejse 2 R. Kirsten Pedersen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R, Bjergvipstjert 1 FU. Erik Ehmsen
Dovns Klint: Knortegås 470 T, Spidsand 10 T, Blå Kærhøg 1 T, Mosehornugle 1 R, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 12 T, Sanglærke 55 T,
Landsvale 562 T, Misteldrossel 40 T, Vindrossel 14000 T, Sjagger 2500 T, Ringdrossel 2 T, Engpiber 470 T, Hvid Vipstjert 176 T, Bogfinke/Kvækerfinke 72000 T, Tornirisk 2700 T, Stillits 58 T, Grønsisken 1100 T, Rørspurv 90 T. Frank Jensen-Hammer
Emtekær Nor: Lille Lappedykker 46 FU, Hedelærke 2 T. Kirsten Pedersen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 100 R. Peter Lange
Gulstav: Blå Kærhøg 1 T, Stor Tornskade 1 OF, Hedelærke 6 T, Ringdrossel 3 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Dværgfalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Gulstav: Hedelærke 4 T, Vindrossel 500 T, Ringdrossel 2 R. Jacob Sterup
Rantzausminde: Grønspætte 2 R, Husrødstjert 3 R, Vindrossel 500 R. Jens-Gert Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Tullebølle: Bjergvipstjert 1 T. Jan Sørensen
Vester Aaby: Vindrossel 450 SØ. Else Klint
Vestermade Rev: Pibeand 400 FU. Peter Lillesø
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Krikand 130 R, Hjejle 7000 R, Vibe 510 R, Vandrefalk 1 R. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Anders Vedel
Ørnehøj-området (Gulstav): Dværgfalk 1 T, Stor Tornskade 2 R. Søren Bøgelund


   

Lørdag den 12. oktober 2019              Solopgang: 07:41 Solnedgang: 18:27

Svendborgsund øst for Iholm: Knopsvane 50 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 9 FU, Ederfugl 60 R, Gråand 12 R, Lille Lappedykker 36 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Storspove 12 FU, Hættemåge 22 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 18 R, Splitterne 1 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 8 FU
Svendborg Golfbane: Blishøne 2 FU, Havørn 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Dværgfalk 1 T, Hedelærke 14 T, Engpiber 195 T, Bjergvipstjert 4 T, Tornirisk 260 T, Grønsisken 1260 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet:
Grønspætte 4 FU. Vibeke Hansen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 229 R, Blishøne 1300 FU. Peter Lillesø
Lundager v/Assens: Blå Kærhøg 1 BR FU. Kirsten Pedersen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 45 R. Jørn Knudsen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 3 R, Isfugl 1 Ø FU. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Spidsand 12 R, Rød Glente 3 OF. Jens Gregersen
Rantzausminde: Bjergvipstjert 2 R. Jens-Gert Hansen
Siø: Bramgås 1100 R, Pibeand 250 FU, Krikand 170 R. Claus Dalskov
Thurø Rev: Svartbag 50 R, Mosehornugle 1 T. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 3 OF. Jørgen Madsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 30 ODR FU, Knarand 45 FU, Spidsand 25 FU, Krikand 150 R, Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 2 R. Jens Gregersen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Susanne Rørdam Skov


     

Fredag den 11. oktober 2019              Solopgang: 07:39 Solnedgang: 18:29

Svendborgsund øst for Iholm: Knopsvane 56 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 9 V, Ederfugl 60 R
Landet, Taasinge: Havørn 1 JUV OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Hvid vipstjert 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Spidsand 1 M R, Pibeand 4 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Egebjerggård Storskov
: Musvåge 5 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet:Sortand 6 V, Toppet Skallesluger 7 V, Pibeand 90 V, Gråand 3 V, Spidsand 35 V, Krikand 8 V, Sule 4 V, Hjejle 20 V, Tejst 2 SDR R, Lomvie/Alk 1 V, Grønspætte 1 F R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 1 SV, Landsvale 8 SV, Grønirisk 3 FU. Ella Mikkelsen
Holckenhavn Bugt/strandeng
: Knopsvane 2 , Fiskehejre 2 FU, Skarv 4 FU, Sølvmåge 6 FU. Jørn Knudsen
Holckenhavn Fjord: Knopsvane 2 FU, Gråand 18 , Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Blishøne 17 FU, Fiskehejre 1 FU, Skarv 1 FU, Hættemåge 19 FU, Sølvmåge 4 FU. Jørn Knudsen
Keldsnor
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 35 R, Canadagås 1 R, Pibeand 80 R, Gråand 40 R, Krikand 30 R, Skarv 90 R, Hjejle 540 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 5 R, Almindelig Ryle 18 R, Almindelig Ryle 17 R V, Dværgryle 2 R V, Dværgmåge 2 V, Landsvale 30 T, Tornirisk 90 R. Nis Rattenborg
Kildebjerg Rasteplads N: Fiskeørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Fjeldvåge 1 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 1 R. Nis Rattenborg
Lindholm, Nyborg: Ringdue 7 N, Fiskehejre 1 FU, 
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 3 OF, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Fiskehejre 1 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Rødben 21 FU. Jan Sørensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 260 FU, Almindelig Ryle 3000 FU. Ella Mikkelsen
Ravnebjerg: Klippedue (tamdue) 250 FU, Musvåge 1 R. Ella Mikkelsen
Slipshavn Enge: Knopsvane 6 FU, Gravand 1 FU, Ringdue 20 V, Fiskehejre 1 FU, Skarv 14 R, Sølvmåge 17 FU, Stær 8 S. Jørn Knudsen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 4 R, Canadagås 1 R, Grågås 90 R, Pibeand 40 R, Gråand 25 R, Krikand 50 R, Fiskehejre 1 R, Hvidklire 1 R, Snespurv 2 R. Arne Bruun 
Vestermose m.m. v/Ejby: Havørn 1 IMM R. Thomas Varto Nielsen
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 17 FU, Pibeand 7 R, Skarv 16 R. Jørn Knudsen 


    

Torsdag den 10. oktober 2019              Solopgang: 07:37 Solnedgang: 18:32

Lundby, Taasinge: Hjejle 250 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Storspove 9 R, Hvidklire 9 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Mullerup
: Stær 200+ FU R, Vibe 100 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Knopsvane 17 FU, Bramgås 313 FU, Grågås 450 R, Blisgås 2 R, Taffeland 70 R, Troldand 145 R, Skeand 2 R, Pibeand 325 FU, Gråand 125 R, Spidsand 10 R, Krikand 90 R, Lille Lappedykker 9 FU, Ringdue 2 OF, Ringdue 1 R, Blishøne 125 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 3 R, Skarv 1 FU, Skarv 5 OF, Skarv 32 R, Strandhjejle 11 FU, Hjejle 45 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 28 R, Brushane 1 FU, Almindelig Ryle 103 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 7 , Svartbag 3 AD R, Musvåge 2 OF, Allike 2 FU, Råge 11 FU, Sortkrage 1 FU, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Musvit 1 R, Sanglærke 6 FU, Sanglærke 3 OF, Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Gærdesmutte 1 R, Stær 140 FU, Stær 600 R, Engpiber 9 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Tornirisk 7 FU. Jørgen Hjorth Jensen, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås 750 T, Bramgås 8 T, Ederfugl 300 T, Sortand 10 T, Toppet Skallesluger 7 T, Pibeand 28 T, Spidsand 13 T, Spurvehøg 20 T, Havørn 1 AD OF, Dværgfalk 2 T, Ravn 2 OF, Hedelærke 1 T, Sanglærke 33 T, Landsvale 36 T, Stær 25 T, Engpiber 230 T, Skærpiber 1 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 37 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1240 T, Grønirisk 12 T, Tornirisk 440 T, Stillits 6 T, Grønsisken 170 T, Rørspurv 2 T. Frank Jensen-Hammer
Elmelund: Rød Glente 1 OF. Martin Rheinheimer 
Grønnemose: Tyrkerdue 25 OF. Per Rasmussen
Hjulby Sø: Knopsvane 8 R, Gråand 2 F R, Gråand 3 M FU, Havørn 1 SV, Musvåge 5 V, Tårnfalk 1 NØ, Husskade 1 FU. Jørn Knudsen
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Juelsberg Skove: Fasan 10 , Ringdue 7 S, Skovskade 2 FU V, Husskade 3 FU T, Allike 7 FU, Råge 21 FU, Musvit 2 FU, Gransanger 3 FU, Bogfinke 2 F FU, Bogfinke 3 M FU T. Jørn Knudsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Gråand 29 R, Musvåge 1 T NAT, Stær 55 T NAT. Peter Lillesø
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 AD R. Peter Pelle Clausen
Kohave (Valdemarsslot): Havørn 1 AD OF. Tom Giersing
Ladegård Å fra Hjulby Sø til Ladegård Sø: Skovskade 2 SV, Solsort 2 FU. Jørn Knudsen
Nyborg Slot: Rørhøne (Grønbenet) 2 FU, Blishøne 2 FU, Musvåge 1 NØ. Jørn Knudsen
Øster Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Peter Lillesø


  

Onsdag den 9. oktober 2019              Solopgang: 07:35 Solnedgang: 18:34

Monnet øst, Taasinge: Bramgås 7500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Knudevejlen, Taasinge
: Storspove 25 R, Blisgås 1 R, Stær 3000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovballe havn, vådområde øst
(09:30): Storspove 25 OF R, , Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Rådyr 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vester Kærby
: Hjejle 400 FU.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 134 T, Spidsand 99 T, Blå Kærhøg 1 TF, Spurvehøg 18 T, Dværgfalk 2 T, Ravn 3 OF, Landsvale 270 T, Engpiber 285 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 95 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 T, Tornirisk 505 T, Grønsisken 430 T. Frank Jensen-Hammer
Frankfri: Nilgås 8 . Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum: Taffeland 130 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 74 R, Isfugl 2 R, Vandrefalk 1 FU. Jakob Engelhard
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Nyborg Strand: Havørn 2 OF. Peter Pelle Clausen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen


  

Tirsdag den 8. oktober 2019              Solopgang: 07:33 Solnedgang: 18:37

Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R. Erik Thomsen
Lundeborg, strand og havn
: Gråspurv 40 FU, Splitterne 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Isfugl 1 T. Poul Andersen krage 1 FU, Musvit 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Bogfinke 6 FU. Leif Kristensen
Brunshuse: Hjejle 250 T R. Kirsten Pedersen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Ringdue 5 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Skovskade 2 OF, Skovskade 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 2 OF, Blåmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Gulspurv 1 R. Leif Kristensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Lille Lappedykker 36 R, Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Jakob Engelhard
Helnæs Made: Bramgås 1500 T R, Vandrefalk 1 R. Kirsten Pedersen
Lindkær v/Ravnholt:
Havørn 5 OF. Leif Sørensen
Nyborg Slot:
Sort Glente 1 S, Halemejse 36 R. Peter Pelle Clausen
Sandholt Gods m/enge og marker: Knopsvane 5 , Gråand 5 FU, Gråand 14 R, Blishøne 4 , Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 1 R, Allike 2 OF. Leif Kristensen
Tarup Grusgrave: Grågås 800 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Blå Kærhøg 1 BR FU. Arne Bruun
Trøstemosegård m.m. v/Øster Hæsinge: Måge sp. 200 FU, Skovskade 2 OF, Sortmejse 1 R, Topmejse 1 FU, Fuglekonge 1 FU, Stær 230 FU, Hvid Vipstjert. Leif Kristensen


  

Mandag den 7. oktober 2019              Solopgang: 07:31 Solnedgang: 18:39

Svendborg, Christiansminde: Troldand 1 R. Steen Winkel
Svendborg Golfbane: Bramgås 180 V, Ravn 3 R, Gærdesmutte 1 R
Ny Gesinge:  Hjejle 1000 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Bramgås 245 OF, Storspove 13 OF, Skægmejse 6 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Bramgås 2640 T, Ederfugl 3840 T, Huldue 60 T, Ringdue 7000 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 2 R, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 16 T, Rød Glente 11 T, Musvåge 34 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 8 T, Sanglærke 58 T, Misteldrossel 12 T, Rørspurv 23 T. Søren Bøgelund
Ebberup v/Assens: Hjejle 300 T R. Kirsten Pedersen
Favrskov Bjerge: Havørn 2 , Ravn 5 R. Kirsten Pedersen
Frellesvig: Trane 4 AD S. Jane Ditzel 
Gamtofte: Havørn 2 AD FU. Kirsten Pedersen
Gulstav: Blå Kærhøg 2 T, Rød Glente 2 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund 
Harritslev Fælled: Agerhøne 8 R. Jens Bækkelund
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Duehøg 1 V, Musvåge 145 V. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 233 V. Jan Holm Jensen
Storeø Strand: Skægmejse 10 R. Leif Sørensen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R, Stor Tornskade 1 R. Jørn Knudsen, Ella Mikkelsen, Per Rasmussen


 

Søndag den 6. oktober 2019              Solopgang: 07:29 Solnedgang: 18:42

Kogtved, matriklen: Bramgås 80 V
Ristinge Havn: Skovspurv 1 R. Erik Thomsen

Gulstav Mose
: Mursejler 1 OF, Stor tornskade 1 R, Hedelærke 2 OF. Kristoffer Hansen
Bagenkop Camping, minigolfbanen (08:18-09:30-?): Hvidbrynet løvsanger 1 R ( birketræer v minigolfbane). Esben Eriksen
Klise Nor
: Havørn 2 R, Vandrefalk 1 SØ. Ole Bo Olsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop
:
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU. Jacob Sterup
Bagenkop:
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU. Kristoffer Hansen
Bagenkop:
Hvidbrynet Løvsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Bagenkop:
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Bagenkop:
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU, Husrødstjert 8 R. Ole Sørensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3 , Rød Glente 3 S, Bjergvipstjert 1 S, Rørspurv 30 FU. Kristoffer Hansen 
Botofte: Rød Glente 6 OF. Karen Kusk
Bredstens Bjerg v/Søgård: Blå Kærhøg 2 BR FU. Kristoffer Hansen
Bøjden Nor: Pibeand 530 R, Spidsand 30 R, Hjejle 840 R, Tornirisk 190 FU. Erik Ehmsen
Dovns Klint: Bramgås 1920 T, Ederfugl 3900 T, Huldue 40 T, Ringdue 8200 T, Sølvhejre 1 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 40 T, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 10 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 R T, Stor Tornskade 1 R, Blåmejse 60 OF, Sanglærke 300 T, Misteldrossel 97 T, Jernspurv 37 T, Hvid Vipstjert 100 T, Bogfinke 1200 T, Tornirisk 185 T, Stillits 65 T, Rørspurv 85 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Huldue 8 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 11 T, Rød Glente 3 T, Hedelærke 13 T, Sanglærke 105 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Huldue 46 T, Rød Glente 6 T, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 1 OF, Hedelærke 13 T, Bjergvipstjert 3 T. Kristoffer Hansen
Gulstav:  Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 OF, Hedelærke 4 OF. Kurt Kaack Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Misteldrossel 13 FU. Thomas Kampmann
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Bjergvipstjert 1 OF. Peter Hartoft-Jacobsen
Keldsnor: Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 20 FU, Hedelærke 6 S. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor:
Hvidbrynet Løvsanger 1 SY. Søren Bøgelund 
Nørre Aaby:
Kortnæbbet Gås 120 OF, Musvåge 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Ristingehalvøen: Bramgås 4300 T, Huldue 12 T, Ringdue 2200 T, Spurvehøg 14 T, Rød Glente 5 R, Dværgfalk 1 T, Allike 1100 T. Gregers Johannesen 
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Bramgås 225 T, Ederfugl 27 M S, Musvåge 23 SV, Blåmejse 6 S FU, Musvit 3 FU S, Halemejse 2 S FU, Fuglekonge 1 R, Solsort 7 . Jørn Knudsen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU (Nu på tredje måned) Steen Winkel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1500 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 FU, Hedelærke 18 S, Sanglærke 82 S, Skægmejse 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 3 BR R. Jan Holm Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 2 BR FU, Rød Glente 4 T. Leif Bisschop-Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Knopsvane 19 R, Knortegås 7 OF, Grågås 6 R, Gravand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 47 R, Pibeand 200 R, Fiskehejre 11 R, Skarv 250 R, Strandhjejle 1 FU, Storspove 1 FU, Almindelig Ryle 31 R, Rødben 16 R, Gråkrage 5 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 R, Stær 13 R, Solsort 3 R, Engpiber 3 FU, Stillits 12 FU. Jeppe Holm Kristensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 4/10 - 2019:
               Godt nyt til Danmarks rovfugle: Jægere bakker op om en udfasning af bly i riffelpatroner          
               Europa vil kigge efter millioner af trækfugle
- også på Dovns Klint, Langeland

               Vær med: Hele Europa ser på fugle
 


  

Lørdag den 5. oktober 2019              Solopgang: 07:27 Solnedgang: 18:44

Kogtved, matriklen: Halemejse 9 R
Bøjden Nor: Hjejle 200 R. Erik Thomsen
Klise Nor (09:10): Vandrefalk 1 AD S, Vandrefalk 1 S (10:03), Rødstrubet piber 1 S. Esben Eriksen
Lundeborg, strand og havn: Skarv 3 R, Mellemskarv 1 R OF, Hættemåge 8 FU, Sølvmåge 30 R FU, Svartbag 3 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Canadagås 6 R, Landsvale 4 FU. Leif Kristensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4, Svartbag 137 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Skeand 65 FU, Knarand 110 FU, Krikand 275 R, Blå Kærhøg 1 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 2 AD FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 2 R, Musvåge 35 SV. Claus Dalskov
Dovns Klint: Knortegås 148 T,
Bramgås 34750 T, Ederfugl 1100 T, Toppet Skallesluger 52 T, Huldue 150 T, Ringdue 28500 T, Rødstrubet Lom 8 T, Sortstrubet Lom 3 T, Sølvhejre 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 79 T, Rød Glente 31 T, Musvåge 154 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 1 OF, Ravn 8 OF, Hedelærke 22 T, Sanglærke 95 T, Landsvale 320 T, Misteldrossel 162 T, Engpiber 300 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 78 T, Bogfinke 1050 T, Tornirisk 205 T, Stillits 70 T. Søren Bøgelund
Fakkemose: Blå Kærhøg 1 M S, Sanglærke 130 R, Engpiber 230 R. Esben Eriksen
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Bramgås 2200 T, Huldue 16 T, Ringdue 1120 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 23 T, Rød Glente 9 T, Musvåge 33 OF, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 21 T, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 2 R NAT, Hvid Vipstjert 100 T NAT. Esben Eriksen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1700 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 2 OF, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Fiskeørn 1 S. Esben Eriksen
Klise Nor: Bramgås 5270 SV, Huldue 8 S, Ringdue 16060 S, Ringdue 1340 SV, Sortstrubet Lom 1 V, Blå Kærhøg 1 F SV, Blå Kærhøg 2 T R, Spurvehøg 14 SV, Rød Glente 17 SV, Rød Glente 2 FU, Rød Glente 4 SV, Musvåge 56 SV, Mosehornugle 1 R, Vandrefalk 2 F AD S, Vandrefalk 1 M AD FU, Hedelærke 16 SV, Ringdrossel 1 R, Rødstrubet Piber 1 SV, Bjergvipstjert 1 S. Esben Eriksen
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 3 R, Vibe 125 R, Rørhøg 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Duehøg 1 R, Havørn 1 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 14 OF. Leif Sørensen
Mynderup Hestehave: Bjergvipstjert 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 3 IMM R. Claus Dalskov
Ristingehalvøen: Bramgås 3250 T, Huldue 8 T, Ringdue 1100 T, Sølvhejre 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Rød Glente 4 T, Musvåge 46 T, Dværgfalk 1 T. Gregers Johannesen
Skaboeshuse: Huldue 4 R, Sanglærke 82 FU. Kurt Kaack Hansen
Sollerup: Knopsvane 2 OF,  Knopsvane 2 R, Bramgås 60 SV, Gråand 15 R, Fiskehejre 6 R, Musvåge 1 OF, Gråkrage 2 R, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 , Landsvale 1 FU, Gransanger 3 FU, Halemejse 7 FU, Spætmejse 2 R, Solsort 2 FU, Bogfinke 1 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Bramgås 341 SV, Isfugl 1 FU. Hans Rytter
Søgård (Langeland): Ringdue 1500 SV, Blå Kærhøg 1 1K FU, Blå Kærhøg 1 M AD SV, Hedelærke 24 SV, Bjergvipstjert 3 SV. Esben Eriksen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 53 FU, Knarand 44 R, Spidsand 31 FU, Krikand 100 R, Blå Kærhøg 2 FU, Skægmejse 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR OF. Marianne Aamann
Vejsnæs Nakke: Bramgås 7200 SV, Huldue 3 T, Sortstrubet Lom 1 V, Rød Glente 4 T, Musvåge 79 T, Hedelærke 12 SØ, Tornirisk 50 T, Rørspurv 30 T. Lars Tom-Petersen
Vollsmose: Blå Kærhøg 1 SV. Kristoffer Hansen 


  

Fredag den 4. oktober 2019              Solopgang: 07:25 Solnedgang: 18:47

Svendborg Golfbane: Bramgås 4500 V, Rød Glente 3 V, Musvåge 360 V
Lundeborg
: Bramgås 1000 T V (Fra sidst på natten til kl. 12:00, har det været den helt stor trækdag for Bramgæs over Lundeborg. De er kommet i en lind strøm, store som små flokke, alle trækkende mod vest og nok videre mod Vadehavet. Ofte har jeg set dem trække direkte mod syd, det har vel noget at gøre med vindretningen som i dag er i det syd - østlige hjørne Hvor mange der har overfløje området i dag vides ikke, men der er tale om 1000 eller flere. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen
: Havørn 2 AD, Trane 7 OF. Morten Kristiansen
Espe: Havørn 1 OF, Bramgås 710 T (150 + 150 + 100 + 120 + 100 + 90), Gransanger 1 FU, Landsvale 6 FU. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU (Nu på tredje måned) Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Hjejle 800 R. Kirsten Pedersen
Assens: Husrødstjert 4 FU. Henrik Kingo Andersen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 R, Svartbag 125 R, Husrødstjert 7 FU. Jacob Sterup
Dovns Klint: Knortegås 1910 T,
Bramgås 24700 T, Ederfugl 2440 T, Sortand 130 T, Toppet Skallesluger 172 T, Huldue 100 T, Ringdue 5000 T, Rødstrubet Lom 7 T, Sortstrubet Lom 3 T, Skarv 511 T, Tinksmed 1 T, Dværgmåge 88 T, Blå Kærhøg 11 T, Spurvehøg 48 T, Rød Glente 48 T, Dværgfalk 5 T, Hedelærke 26 T, Sanglærke 85 T, Landsvale 290 T, Misteldrossel 23 T, Engpiber 150 T, Bjergvipstjert 8 T, Bogfinke/Kvækerfinke 133800 T, Tornirisk 1170 T, Stillits 50 T, Grønsisken 210 T. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg: Bjergvipstjert 1 T. Jens-Gert Hansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 500 OF. Gunhild Brink
Faaborg: Bramgås 4000 V, Hjejle 260 T, Musvåge 170 SV, Vandrefalk 1 FU T. Per Damgaard Poulsen
Gråsten Nor:
Bramgås 19200 , Rajgås sp. 14000 , Spurvehøg 10 V, Rød Glente 7 V, Vandrefalk 1 FU, Hedelærke 4 V, Sangdrossel 50 , Bogfinke/Kvækerfinke 3600 SV. Lars Tom-Petersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 500 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 235 R, Skovspurv 50 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 800 T R, Skeand 14 R, Vandrefalk 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Havørn 2 R. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker nord for Maden: Dværgfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Hvedholm (Horne): Hættemåge 1000 FU. Per Damgaard Poulsen
Jordløse Skov: Ravn 9 FU, Ravn 7 OF. Leif Kristensen
Lehnskov/Fredskov: Bramgås 2200 SV, Dværgfalk 1 V, Bjergvipstjert 2 V. Jens-Gert Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 310 FU, Almindelig Ryle 900 R, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Karin Abildgaard
Olde Mark: Rød Glente 9 FU. Lars Tom-Petersen
Rantzausminde: Bramgås 1500 V. Niels Andersen
Ristingehalvøen:
Bramgås 14200 T, Huldue 6 T, Ringdue 1800 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 11 T, Havørn 3 OF, Rød Glente 17 T, Musvåge 37 T, Sanglærke 300 T, Bogfinke 1500 T. Gregers Johannesen
Rolsted: Stillits 50 FU. Per Rasmussen
Seden Strand: Lille Lappedykker 45 R, Blishøne 500 R. Ella Mikkelsen
Sjoen v/Dunkær: Sortstrubet Lom 2 R, Dværgfalk 1 BR OF. Lars Tom-Petersen
Skovsbo v/Svendborg:
Hvid Vipstjert 90 FU. Niels Andersen
Strynø:
Nordisk Lappedykker 1 AD VDR FU. Steen Winkel
Søgård Mose (Langeland): Havørn 2 AD FU. Jacob Sterup
Søren Bilds Strand: Bramgås 3120 SV, Blå Kærhøg 1 F SV, Skovspurv 125 R. Niels Bomholt Jensen
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen 
Vejsnæs Nakke: Bramgås 5700 SV, Dværgmåge 1 1K SV, Rød Glente 2 OF, Musvåge 103 , Hedelærke 1 SØ, Bogfinke/Kvækerfinke 2320 SØ, Tornirisk 60 SØ. Lars Tom-Petersen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 26 FU, Knarand 40 FU, Spidsand 35 FU, Krikand 100 FU, Brushane 20 FU. Gunhild Brink
Østerø Sø (Knudshoved): Bramgås 1800 SV. Jørn Knudsen 
Åmosen v/Ollerup: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 2 R. Jens-Gert Hansen


 

Torsdag den 3. oktober 2019              Solopgang: 07:23 Solnedgang: 18:49

Arreskov sø: Hedehøg 1 R JUV. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Pibeand 339 , Spidsand 14 R, Tornirisk 62 FU. Leif Kristensen
Christianlund, Nyborg: Trane 125 SV, Fiskeørn 1 T, Musvåge 424 SV. Jørn Knudsen
Dovns Klint: Knortegås 2840 T,
Bramgås 11500 T, Canadagås 53 T, Sortand 110 T, Toppet Skallesluger 85 T, Spidsand 30 T, Huldue 90 T, Ringdue 3600 T, Sølvhejre 4 T, Hjejle 260 T, Blå Kærhøg 5 T, Spurvehøg 56 T, Rød Glente 6 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 7 T, Misteldrossel 12 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1500 T, Grønsisken 310 T, Rørspurv 20 T. Frank Jensen-Hammer
Drejet (Ærø): Bramgås 1075 T, Canadagås 52 V, Huldue 31 V, Sølvhejre 1 NV, Spurvehøg 28 V, Rød Glente 4 T, Musvåge 516 T, Dværgfalk 1 SV, Ravn 8 SV, Bjergvipstjert 2 T. Lars Tom-Petersen
Ellerup: Musvåge 2 OF. Per Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 2 OF. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Vandrefalk 1 OF. Jens Bækkelund
Kattekilde: Musvåge 1 OF, Gransanger 1 R. Per Rasmussen
Lille Rise: Dværgfalk 1 SV. Lars Tom-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 R. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Trane 380 T, Blå Kærhøg 1 R, Havørn 2 AD FU, Lærkefalk 1 T, Bjergvipstjert 1 T. Gregers Johannesen
Siø: Grågås 1800 R, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Siø Sund: Grågås 1000 R. Lars Kirk
Sortemosen (Sydfyn): Musvåge 2 OF. Per Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 425 R, Knarand 110 FU, Fiskeørn 1 R. Niels Andersen
Sønder Nærå: Musvåge 30 SV. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 R. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Fiskeørn 1 SV, Blå Kærhøg 2 V, Musvåge 443 NV, Dværgfalk 1 T. Arne Bruun
Thurø Rev: Krikand 110 R, Tornirisk 60 R. Arne Bruun
Tullebølle: Trane 200 SV. Claus Dalskov
Østerø Sø (Knudshoved): Musvåge 163 SV. Ella Mikkelsen
Åsum: Sort Glente 1 V, Musvåge 85 V. Nis Rattenborg


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 27/09 - 2019:
               For første gang i Danmark: Blyforgiftet kongeørn sat ud efter afgiftning
              
Baggrund: Bly vejer tungt som en trussel mod rovfugle
               Vær med: Hele Europa ser på fugle
 


  

Onsdag den 2. oktober 2019              Solopgang: 07:21 Solnedgang: 18:53

Brændegård sø: Havørn 2 AD, Havørn 1 R JUV, Sølvhejre 3 R, Stor skallesluger 6 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Brændegård sø
(10:00): Vibe 300 OF FU R, Sølvhejre 3 R, Fiskehejre 5 FU OF, Havørn 3 OF R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg:
Amerikansk Fyrretæge 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs Havn: Kortnæbbet Gås 12 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov (Vester Åby): Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Ellerup: Musvåge 6 SV. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Susanne Rørdam Skov
Helnæs Made: Sandløber 1 FU, Dværgfalk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Ravn 3 R, Jernspurv 1 R. Kurt Due Johansen
Nydam (V. Hæsinge): Rød Glente 3 FU. Leif Kristensen
Siø: Vandrefalk 2 AD R. Claus Dalskov
Skjoldnæs Fyr: Huldue 26 T, Jernspurv 50 T, Tornirisk 180 T. Lars Tom-Petersen


   

Tirsdag den 1. oktober 2019              Solopgang: 07:19 Solnedgang: 18:54

Svendborg, Ring Nord- Ørbækvej: Allike 1 R (browni). Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn Fjord
: Gråand 11 R, Lille Lappedykker 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 65 R, Skarv 2 R, Hættemåge 27 R, Sølvmåge 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Lars Kirk 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs: Hvid Vipstjert 70 T FU. Kirsten Pedersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3800 SV, Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 520 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Grønsisken 520 SØ. Ella Mikkelsen
Dræby Fed: Agerhøne 3 R. Peter Lillesø
Grusgrave v/Birkum: Hvid Vipstjert 50 R NAT. Per Rasmussen
Gulstav: Knortegås 100 SV, Blå Kærhøg 1 F FU, Gransanger 56 FU,
Rødtoppet Fuglekonge 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 550 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Vandrefalk 1 R, Tornirisk 80 T FU. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker nord for Maden: Gulspurv 150 T FU. Kirsten Pedersen
Knudshoved Færgehavn: Skærpiber 8 R. Lars Kirk
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 95 FU, Storspove 65 OF. Peter Lillesø
Nyborg Slot: Isfugl 1 OF. Peter Pelle Clausen
Slipshavn Enge: Isfugl 1 FU. Lars Kirk
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 2 T R, Dværgfalk 1 BR R, Engpiber 460 T, Bjergvipstjert 7 T, Hvid Vipstjert 125 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1290 T, Tornirisk 555 T, Rørspurv 203 T. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 R, Isfugl 2 R. Peter Pelle Clausen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

11 nov 2019
This page is part af: Http://www.Snatur.dk