Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 40. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2020).                     Sidst opdateret 05 november 2020 18:27:57 

 

 

 


   

Lørdag den 31. oktober 2020                 Solopgang: 07:20 Solnedgang: 16:42

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 7 FU, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5 R
Egsmade: Rødhals 1 R. Lars Kirk
Skårupøre Sund
: Bramgås 340 V, Isfugl 2 R. Lars Kirk
Hesselagergård
: Musvåge 3 OF FU, Skovskade 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Slipshavn Enge, Østerø Sø, færgehavnen m.m.: Hjejle 10 FU R, Almindelig Ryle 100 FU, Grågås 1000 R OF, Skarv 150 FU R, Bjergirisk 12 OF, Sortgrå Ryle 3 FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 50 R, Knarand 40 R, Krikand 300 R, Toppet Lappedykker 86 FU, Huldue 5 OF,
Sølvhejre 6 R, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 9 T, Spurvehøg 32 T, Hedelærke 9 T, Bjergvipstjert 1 T, Kvækerfinke 1100 T, Stillits 145 T. Ole Goldschmidt
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum:
Hvidøjet And (SU) 1 M AD R . Per Rasmussen
Gulstav: Ringdrossel 1 R. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Hjejle 400 R. Søren G. Nielsen
Lumby Middelgrund: Isfugl 1 FU. Peter Lillesø
Skårupøre Sund: Isfugl 2 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 45 FU, Knarand 335 FU, Spidsand 105 FU, Krikand 285 FU, Huldue 9 T, Vandrikse 6 TH,
Sølvhejre 8 FU, Thorshane 1 FU, Skægmejse 8 TH. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU. Susanne Rørdam Skov 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU , Skægmejse 4 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor
Sølvhejre 4 R, Thorshane 1 FU . Claus Dalskov
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 32 R, Strandhjejle 27 FU, Stenvender 5 FU, Skægmejse 27 FU. Kurt Kaack Hansen

  

Fredag den 30. oktober 2020                 Solopgang: 07:18 Solnedgang: 16:44

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 16 R, Bramgås 90 V
Siø
: Bramgås 2000 + FU OF, Grågås 150 FU, Skærpiber 3 FU, Toppet Skallesluger 25 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 5 R, Havørn 2 1K R. Steen Vagner
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Thorshane 1 FU, Skeand 14 FU, Knarand 45 FU, Spidsand 44 FU, Sølvhejre 2 FU,  Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R,
Thorshane 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU. Henrik Mørup-Petersen


  

Torsdag den 29. oktober 2020                Solopgang: 07:16 Solnedgang: 16:46

Ny Gesinge, Taasinge: Spurvehøg 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 4 FU, Thorshane 1 FU. Lars Kirk
Gultved (16:05-16:45):
Rød Glente 13 R NAT (5 satte sig i den lille kendte skov ved Gultvedgyden for natten - 8 andre fløj i samlet flok fløj mod syd/sydøst og kunne ikke ses hvor de satte sig til nat - der var rapporteret 27 i går, men i dag må nogen vel så fløjet et andet sted hen?), Fiskehejre 1 OF, Husskade 2 OF. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg, matriklen
: Stor flagspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bregnør Bugt: Strandhjejle 20 R, Storspove 63 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 300 R,
Sølvhejre 13 R, Havørn 5 R, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Fløjlsand 86 T, Sortand 360 T, Huldue 15 T, Ringdue 1900 T, Rødstrubet Lom 6 T, Spurvehøg 23 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 T, Stillits 95 T, Snespurv 11 T. Søren Bøgelund
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 R. Kurt Due Johansen
Flyvesandet: Grønspætte 2 R, Bjergirisk 160 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Bjerglærke 3 SV, Bjergirisk 100 R. Esben Eriksen
Gudbjerg Skov/Højbjerg: Kernebider 16 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Østerskov: Skovsneppe 2 R. Søren Bøgelund
Gåsebadet (Odense Fjord): Hjejle 4500 OF. Evald Mehlsen
Hav nord for Flyvesandet: Sule 3 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Made: Bramgås 1200 FU, Skeand 55 FU, Krikand 650 R, Vandrefalk 1 AD R, Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs: Marker nord for Maden: Hjejle 560 FU. Niels Bomholt Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Havørn 3 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Pibeand 400 R, Strandskade 56 R,
Storspove 240 R, Almindelig Ryle 3000 R. Ella Mikkelsen
Stengade Sø: Fiskeørn 1 FU. Claus Dalskov 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU, Thorshane 1 FU. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU, Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Isfugl 1 OF, Allike 3000 OF, Råge 1150 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 R. Lars Kirk
Vigelsø: Almindelig Ryle 1000 OF. Evald Mehlsen 


  

Onsdag den 28. oktober 2020                 Solopgang: 07:14 Solnedgang: 16:48

Vejlen, Taasinge: Isfugl 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 4 R, Thorshane 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 FU, Thorshane 1 FU. Lars Kirk
Ravnholt
: Ravn 50+ OF R FU, Stær 200 FU OF (2 flokke), Vibe 15 FU, Rød glente 2 OF FU, Havørn 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 500 R,
Sølvhejre 16 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Ringdue 1600 T, Fiskeørn 1 TF, Spurvehøg 28 T, Rød Glente 2 T, Vandrefalk 1 T, Stillits 85 T. Søren Bøgelund
Gultved:
Rød Glente 27 R NAT. Leif Sørensen
Hav v/Æbelø: Sule 4 FU. Kurt Due Johansen
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 1 R. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 35 R. Karl Top
Sundet - Faaborg: Skeand 34 FU. Leif Kristensen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Kurt Due Johansen
Thurø Rev: Krikand 215 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 223 R, Spidsand 65 R, Krikand 180 R,
Sølvhejre 6 R, Thorshane 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R , Thorshane 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 FU, Thorshane 1 FU . Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 R, Thorshane 1 VDR FU Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU. Morten Müller
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 390 R, Krikand 180 R. Niels Bomholt Jensen
Ålemose v/Humble: Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen


  

Tirsdag den 27. oktober 2020                 Solopgang: 07:12 Solnedgang: 16:50

Svendborg Golfbane: Bramgås 60 V, Blishøne 2 R, Havørn 1 2K+ OF, Stor Flagspætte 2 R, Tårnfalk 1 FU, Skovskade 2 R, Spætmejse 2 R, Solsort 18 R
Nørresø
: Havørn Juv 1 R. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Brændegård Sø
: Havørn 3 R (mindst 2 AD). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Fiskerup Skov
: Musvåge 6 FU + OF, Tårnfalk 2 FU, Ravn 4 OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg
: Hættemåge 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Gultved:
Rød glente 10 R NAT. Johnny Vølund
Helnæs Strand: Gråspurv 1 R M, Gråspurv 1 R F. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 100 R, Skægmejse 2 R. Bent Juhler
Brændegård Sø: Krikand 300 R, Toppet Lappedykker 60 R,
Sølvhejre 20 R, Duehøg 1 OF, Havørn 5 R, Ravn 7 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø:  Krikand 300 R, Toppet Lappedykker 65 FU,
Sølvhejre 21 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 5 , Ravn 9 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Krikand 200 FU, Toppet Lappedykker 108 FU,
Sølvhejre 20 FU, Havørn 4 FU, Ravn 4 R. Kurt Kaack Hansen
Bøjden By: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Taffeland 123 R, Spidsand 12 R, Hjejle 270 R T. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Ederfugl 1170 T, Huldue 12 OF, Ringdue 4100 T, Blå Kærhøg 1 M AD T, Spurvehøg 61 T, Hedelærke 8 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2350 T. Søren Bøgelund
Hjallese: Husskade 41 R. Martin Rheinheimer
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 6 R, Havørn 2 IMM OF. Niels Andersen
Keldsnor: Sortgrå Ryle 2 R, Vandrefalk 1 OF. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Sejler sp. 1 SV (Gråsejler/Mursejler). Thomas Varto Nielsen
Lille Skræppenborg Skov: Rød Glente 2 R. Thomas Varto Nielsen
Lindelse Nor: Blishøne 500 R. Jane Ditzel 
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 FU, Isfugl 1 OF. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Revsøre: Stenvender 4 R. Lars Kirk
Søbo Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Thurø Rev: Krikand 157 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor:Ringdue 1300 S,
Sølvhejre 5 R, Thorshane 1 R . Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 VDR FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 VDR R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU,
Thorshane 1 FU. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenvender 2 R, Thorshane 1 R. Søren Bøgelund
Universitetet, Odense: Allike 900 FU. Martin Rheinheimer
Ørnehøj-området (Gulstav): Spurvehøg 22 T, Vandrefalk 1 OF. Søren Bøgelund
 


  

 


   

Mandag den 26. oktober 2020                 Solopgang: 07:10 Solnedgang: 16:52

Svendborg Golfbane: Sangsvane 5 V, Fasan 3 R, Blishøne 2 FU, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Spætmejse 1 R, Vindrossel 28 OF, Solsort 18 R, Dompap 2 R, Hare 1 R
Gesinge, Taasinge: Bramgås 3000 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Hav ved Tryggelev:
Thorshane 1 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev:
Thorshane 1 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Knopsvane 130 R
. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Knopsvane 5 R, Bramgås 41 OF, Grågås 3 R, Hvinand 1 F FU, Taffeland 80 FU, Troldand 68 R, Pibeand 29 FU, Gråand 70 , Spidsand 32 FU, Spidsand 3 R, Krikand 24 FU, Krikand 9 , Fiskehejre 11 R, Skarv 36 R, Strandhjejle 2 FU, Hjejle 136 R, Almindelig Ryle 39 FU, Hættemåge 54 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 11 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Allike 2 FU, Råge 16 FU, Gråkrage 1 FU, Solsort 3 FU, Skovspurv 1 R, Engpiber 5 FU
, Skærpiber 1 FU, Bogfinke 4 FU, Kvækerfinke 1 FU, Bjergirisk 46 FU. Leif Kristensen
Holckenhavn inderfjord: Havørn AD 2 R, Lille lappedykker 20 FU, Toppet Skallesluger 6 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Blishøne 25 FU.
Poul Brugs Rasmussen
Helnæs Made: Knopsvane 5 OF, Bramgås 60 OF, Storspove 1 OF, Stormmåge 3 OF, Sølvmåge 2 OF, Tårnfalk 2 R, Ravn 2 R, Gråkrage 15 OF, Gærdesmutte 4 R
, Stær 100 OF, Stillits 15 R, Gulspurv 30 R. Leif Sørensen


   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 100 R, Isfugl 1 OF. Bent Juhler
Bøjden Nor: Spidsand 32 R NAT. Leif Kristensen
Dovns Klint: Ederfugl 2100 T, Huldue 18 T, Ringdue 1350 T, Sortstrubet Lom 3 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 77 T, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 2 T, Blåmejse 65 T, Hedelærke 103 T, Sanglærke 245 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4600 T, Stillits 210 T. Søren Bøgelund
Dørholmbugten: Storspove 50 FU, Almindelig Ryle 555 FU. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Strandhjejle 20 FU, Hjejle 1100 R, Almindelig Ryle 700 FU. Kurt Due Johansen 
Gulstav: Huldue 9 S. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Stor Tornskade 1 R, 
Hvidbrynet Løvsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Gultved: Rød Glente 17 OF. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 122 R, Knarand 245 R, Pibeand 600 R, Spidsand 45 FU, Krikand 385 R, Lille Lappedykker 38 FU,
Sølvhejre 7 FU, Hjejle 320 R, Vibe 1240 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 55 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 2 AD R, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 339 FU. Kurt Due Johansen
Helnæs, Hegnedskov: Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 FU. Merry Sunke Larsen 
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 10 R. Jens-Gert Hansen
Lillebælt, Ny Lillebæltsbro: Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen 
Odense Kanal: Klippedue (tamdue) 200 R, Isfugl 1 OF. Bent Juhler
Ravnholt (Midtfyn): Duehøg 1 OF, Ravn 20 R. Per Rasmussen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 R. Michael Mosebo Jensen
Skåstrup Strand Sommerhusområde: Stor Tornskade 1 R. Anne Grete Kærsholm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 36 FU, Knarand 162 FU, Spidsand 72 FU, Krikand 185 FU,
Sølvhejre 5 FU, Thorshane 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R
, Thorshane 1 FU . Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 FU . Lilly Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Thorshane 1 R. Søren Bøgelund
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R, Allike 2600 OF, Råge 2200 OF. Martin Rheinheimer 
Vejlen, Tåsinge: Krikand 205 R. Niels Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 FU. Merry Sunke Larsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 25/10 - 2020:
               3 vigtige sager fra EU: Massakre, 30 procents håb og sojastop
              
Fredet duehøg fanget i fælde: Ulovlig fældefangst med levende lokkedue politianmeldt
               EU-politikere slagter grøn fremtid med kulsort landbrugspolitik

              
Nyt naturfænomen i Jylland: Traner stimler sammen i jyske sovesale


   
                                                                Større foto...

Søndag den 25. oktober 2020                 Solopgang: 07:08 Solnedgang: 16:55

Vejlen, Taasinge: Isfugl 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Bøsøre
: Rødben 8 FU OF, Præstekrave 2 FU, Alm Ryle 4 FU OF, Skærpiber 4 FU OF, Skarv 2 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Svartbag 2 R, Sølvmåge 1 R, Ederfugl 2 FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Skeand 15 R,
Sølvhejre 23 R, Havørn 2 R, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Ederfugl 1300 R, Huldue 32 T, Ringdue 4350 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 550 FU, Blå Kærhøg 2 1K T, Spurvehøg 46 T, Havørn 2 AD OF, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 2 , Vandrefalk 1 1K FU, Bjergvipstjert 1 T, Kvækerfinke 1650 T, Stillits 68 T. Ole Goldschmidt
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 28 R, Spidsand 16 R,
Krikand 1200 R. Ella Mikkelsen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Træløber 3 FU. Gustav Nyberg
Hofmansgave: Bramgås 1500 R. Ella Mikkelsen
Kalovnshuse: Ravn 10 R NAT. Per Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 2 R. Kurt Due Johansen
Seden: Bjergvipstjert 3 SV. Esben Eriksen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 425 R, Krikand 250 R. Niels Andersen
Torø: Sule 1 3K S, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU. Kristoffer Hansen


   

Lørdag den 24. oktober 2020                 Solopgang: 08:06 Solnedgang: 17:57

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 12 R
Lundeborg
: Tårnfalk 1 FU, Sjagger 100 OF, Stær 25 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Isfugl 1 OF. Bent Juhler
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint, Bakken nord for Dovns: Huldue 7 T, Ringdue 6000 T, Spurvehøg 44 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 OF, Allike 540 T, Hedelærke 23 T, Sanglærke 245 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8200 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 30 T,
Stillits 323 T. Frank Jensen-Hammer
Dørholmbugten: Strandhjejle 45 T, Hjejle 700 R. Gregers Johannesen
Fyns Hoved: Pibeand 253 R, Skarv 750 R, Hjejle 803 R. Esben Eriksen
Husby (Vestfyn): Hjejle 800 R. Mads Syndergaard
Keldsnor: Skeand 30 FU, Hedelærke 5 T. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 85 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 23 FU, Knarand 65 R, Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 AD R. Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R. Carsten Skou 
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Krikand 100 R, Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Thurø Rev: Enkeltbekkasin 1 R, Grønirisk 105 FU. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 420 FU, Krikand 236 FU, Fiskehejre 27 R. Ralph Qwinten
Ålebæk v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


   

Fredag den 23. oktober 2020                 Solopgang: 08:04 Solnedgang: 17:59

Svendborgsund ved Iholm: Storspove 16 FU
Svendborg Golfbane: Rød Glente 1 FU, Musvåge 2 R, Ravn 1 R, Vindrossel 6 OF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 130 R, Toppet Lappedykker 52 FU,
Sølvhejre 24 FU, Havørn 3 OF, Ravn 14 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 4 T, Spurvehøg 30 T, Hedelærke 6 T, Sanglærke 140 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 7000 T, Tornirisk 190 T, Stillits 152 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Sule 3 AD S. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 14 R T, Sortgrå Ryle 2 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Ib Johannes Bager
Gardersø: Blå Kærhøg 1 OF. Ib Johannes Bager
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Grønspætte 2 OF. Jørn Knudsen
Vigelsø: Hjejle 2000 R, Storspove 90 R. Henrik Mørup-Petersen


  

Torsdag den 22. oktober 2020               Solopgang: 08:02 Solnedgang: 18:01

Svendborgsund ved Iholm: Toppet Skallesluger 22 R, Fiskehejre 18 R, Strandskade 3 FU, Storspove 9 FU, Hættemåge 80 R
Svendborg Golfbane
: Blishøne 2 R, Havørn 1 2K+ OF, Musvåge 2 OF, Ravn 2 R, Sjagger 18 S,
Vejlen, Taasinge
: Isfugl 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 AS FU, Bramgås 2000 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Bogfinke 4 FU, Grønirisk 6 FU, Vandrefalk 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Pibeand 2 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 21 R, Havørn 4 R, Ravn 25 OF. Leif Sørensen
Gulstav: Huldue 7 T, Sølvhejre 3 OF, Dværgfalk 2 T, Bjergvipstjert 1 R. Søren Bøgelund
Hjallese: Allike 600 OF, Råge 800 OF. Martin Rheinheimer
Hønsehave Grusgravssø: Bjergvipstjert 1 OF. Jan Sørensen 
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 R, Vandrefalk 1 FU, Ravn 27 R. Morten Kristiansen
Lindø + vade v/Jersore: Stillits 100 R. Mogens Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 800 R, Skeand 16 R, Knarand 74 R, Pibeand 640 R,
Sølvhejre 7 FU, Isfugl 2 R, Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Skaboeshuse: Bjergvipstjert 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Universitetet, Odense: Isfugl 1 FU, Allike 730 OF, Råge 660 FU. Martin Rheinheimer 
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 M OF. Mogens Hansen


   

Onsdag den 21. oktober 2020               Solopgang: 07:57 Solnedgang: 18:02

Rudkøbing færgehavn: Sølvhejre 1 OF S. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Skeand 27 FU,
Sølvhejre 9 T R, Havørn 3 . Erik Ehmsen
Dovns Klint: Skarv 500 R, Bjergvipstjert 4 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 21 T. Frank Jensen-Hammer
Knudshoved Færgehavn: Isfugl 1 R. Mikkel Høegh Post
Monnet, Tåsinge: Toppet Skallesluger 66 R, Spidsand 14 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Skærpiber 6 R. Niels Bomholt Jensen
Rudkøbing Løb m.m.: Sølvhejre 1 OF. Steen Winkel
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR R. Jens Bækkelund


     

Tirsdag den 20. oktober 2020               Solopgang: 07:58 Solnedgang: 18:06

Bøsøre: Stenvender 4 R, Almindelig Ryle 17 R, Rødben 2 R, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Øksendrup
: Tyrkerdue 2 FU, Hedelibel 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 650 R, Krikand 150 R, Toppet Lappedykker 53 FU,
Sølvhejre 18 FU, Havørn 4 , Ravn 7 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøsøre: Stenvender 4 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Ederfugl 2540 T, Måge sp. 1000 T. Frank Jensen-Hammer
Fællesstrand (inkl. Tornen): Storspove 63 R, Rødben 61 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Havørn 2 R. Erik Busk 
Helnæs Made: Bramgås 3000 FU, Blå Kærhøg 2 , Vandrefalk 1 FU, Stor Tornskade 1 FU. Søren G. Nielsen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 25 R, Fiskehejre 33 R, Havørn 2 AD R, Isfugl 2 R. Peter Pelle Clausen
Hundstrup Å (vej 44 til udløb): Isfugl 1 R. Mads Syndergaard
Nyborg Slot: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Odense Kanal: Isfugl 1 OF. Gunhild Brink
Revsøre: Stenvender 8 R. Lars Kirk
Rolsted: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Sjagger 280 R, Bjergvipstjert 4 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 480 R, Krikand 240 R, Strandhjejle 28 FU. Ella Mikkelsen


    

Mandag den 19. oktober 2020               Solopgang: 07:56 Solnedgang: 18:08

Vejlen, Taasinge: Isfugl 2 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Taasinge
: Sølvhejre 1 R, Isfugl 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg havn
: Sølvmåge 15 R FU ( mågen slugte hele bundtet af små blåmuslinger på én gang - den har et godt synk). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Skeand 20 R, Toppet Lappedykker 73 R, Ravn 3 OF, Misteldrossel 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Ederfugl 1200 T, Huldue 8 T, Ringdue 1400 T, Mosehornugle 1 OF, Allike 530 T,  Hedelærke 5 T, Sjagger 1370 T, Dompap 24 T, Tornirisk 55 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 34 T, Stillits 67 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Mosehornugle 1 OF. Søren Bøgelund 
Eriks Hale (Ærøs Hale): Sølvhejre 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Føns Vang: Grågås 500 R, Skeand 11 R, Sølvhejre 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Davinde: Knarand 56 R. Per Rasmussen
Gulstav: Skægmejse 40 OF. Søren Bøgelund
Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Allike 1530 R, Råge 2350 R. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Rød Glente 3 OF, Isfugl 2 R. Lars Kirk


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 16/10 - 2020:
               Høgeuglen har forsøgt at yngle i Danmark

               Mere vand i marsken gav straks flere engfugle

              
Københavns Kommune ødelægger unik adgang til guldgrube af biodiversitet midt i byen
               Netfugl 2.0 trækker i yngledragten og leverer nyheder fra felten
              
Kom til fernisering: Stor Claus Bering-udstilling i Fuglenes Hus
               Knarand i fremgang: Ændernes grå eminence har mangedoblet sin bestand i Danmark
               Vadefugle til tælling 10.-11. oktober: Vibe, hjejle og storspove skal skrives i mandtal


  

Søndag den 18. oktober 2020               Solopgang: 07:54 Solnedgang: 18:11

Svendborg, Hospice: Grønspætte 1 DØD. Grethe Jørgensen
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 2K, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Siø
: Havørn 2 AD FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg
: Bramgås 1 OF (halsbåndmærket), Gråkrage 2 FU (Valnød
). Poul Brugs Rasmussen
Gyldensteen: Bramgås 2500 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 2 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø: Krikand 150 R, Toppet Lappedykker 72 FU, Sølvhejre 3 R, Havørn 3 , Ravn 4 OF, Bjergvipstjert 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 16 R, Krikand 120 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Havørn 2 AD OF, Stor Tornskade 2 R, Stor Tornskade 1 TF. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Bramgås 2900 OF, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD T, Ravn 4 R. Ella Mikkelsen
Fredmosen: Fiskeørn 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Gudbjerg Mark: Agerhøne 6 R, Vandrefalk 1 OF. Peter Pelle Clausen
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann 
Kohave v/Skovmøllevej: Havørn 2 R. Kurt Due Johansen
Lindeskov v/Ørbæk: Havørn 4 OF. Søren Duer
Lunkebugten & Nørreskov Nor:
Sortklire 11 R. Søren Bøgelund
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 370 R, Bramgås 1100 FU, Vandrefalk 1 JUV R. Leif Bisschop-Larsen
Munkebjerg-kvarteret, Odense: Skovsneppe 1 OF. Anders Vedel
Rath: Mosehornugle 2 S. Arnbjørn Jens Jørgensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skovsneppe 1 R. Erik Lemming
Sadelmagermosen: Skægmejse 1 R. Bo K. Stephensen
Seden Strand: Pibesvane 8 R. Anders Vedel
Stige Ø: Tajgasædgås/Tundrasædgås 1 SV, Stillits 100 FU. Kurt Due Johansen
Sybergland: Bjergvipstjert 1 FU. Kirsten Halkjær Lund
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 175 R, Krikand 415 R, Fiskehejre 31 R. Niels Andersen
Torø: Ederfugl 1150 NV, Trane 3 V, Allike 520 NV, Sortstrubet Bynkefugl 1 M FU, Bjergvipstjert 1 NV, Bjergvipstjert 2 R NV. Kristoffer Hansen
Vigelsø: Strandhjejle 25 R, Hjejle 500 OF, Blå Kærhøg 1 M AD FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 5000 R, Storspove 130 R. Ella Mikkelsen


    

Lørdag den 17. oktober 2020               Solopgang: 07:52 Solnedgang: 18:13

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 36 FU
Siø: Bramgås 300 R
Siø Sund: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 36 FU
Brændegård Sø
: Knopsvane 135 R, Sangsvane 2 R, Bramgås 150 OF, Grågås 500 R, Blisgås 25 OF, Fasan 3 R, Blishøne 80 R, Fiskehejre 5 R,
Sølvhejre 12 R, Skarv 11 R, Vibe 50 R, Havørn 4 OF, Musvåge 1 OF, Skovskade 1 OF, Allike 47 OF, Gråkrage 6 OF, Halemejse 4 R, Stær 2 R, Rødhals 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Taffeland 12 FU R, Bramgås 1000+ FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 500 R,
Sølvhejre 12 R, Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 60 FU,
Sølvhejre 8 R, Havørn 2 , Ravn 14 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Isfugl 1 FU. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Knortegås 210 T,
Bramgås 11400 T, Ederfugl 2560 T, Toppet Skallesluger 76 T, Ringdue 16900 OF, Rødstrubet Lom 9 T, Stor Tornskade 1 T, Allike 1380 T, Hedelærke 10 T, Sjagger 270 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1100 T, Tornirisk 65 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås 216 T,
Bramgås 12100 T, Huldue 87 T, Ringdue 17400 T, Rødstrubet Lom 9 V, Vandrefalk 1 T, Tornirisk 90 T. Frank Jensen-Hammer
Dørholmbugten: Sølvhejre 1 FU, Strandhjejle 52 R, Hjejle 900 OF. Gregers Johannesen
Frellesvig: Spætmejse, Lysbuget (ssp. europaea) 1 FU. Jane Ditzel
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 OF, Skovskade 15 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Gustav Nyberg
Fuglevig/Udsigten (Vissenbjerg): Blå Kærhøg 1 F OF. Jørgen Hjorth Jensen 
Fællesskov m.m. v/Gyldensteen: Skovsneppe 1 R. Jens Bækkelund
Grusgrave v/Birkum: Knarand 28 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Knarand 77 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Isfugl 1 R, Stor Tornskade 2 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 FU, Hjejle 500 R. Jens Peter Bech
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Bramgås 2000 R. Jens Peter Bech
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Peter Bech
Hav Ø f/Æbelø Holm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 153 FU, Toppet Skallesluger 610 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Lindø + vade v/Jersore: Måge sp. 1100 R. Kurt Due Johansen
Lumby Middelgrund: Sortsvane 1 R, Storspove 60 FU. Peter Lillesø
Marslev: Agerhøne 8 R. Evald Mehlsen
Møllehave v/Langkildegård: Havørn 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Mågeøerne: Hjejle 315 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 59 R, Isfugl 1 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1300 R, Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 OF. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Almindelig Ryle 5700 FU. Kurt Due Johansen 
Odense Kanal: Isfugl 1 R. Gregers Johannesen 
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Grønspætte 2 SY. Kurt Due Johansen
Paddesø Skov & Paddesø Høl: Ravn 4 R. Ib Jensen 
Ristinge Klint: Stor Korsnæb 1 NV. Henrik Mørup-Petersen
Skårupøre Sund: Duehøg 1 FU, Isfugl 3 FU. Sigurd Bruun Knudsen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 1 R. Gregers Johannesen
Thurø Rev: Sølvhejre 1 V. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 2 FU. Christian Svenstrup
Vomme Sø: Havørn 2 AD R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 300 R, Krikand 170 R,Fiskehejre 32 R. Per Rasmussen


   

Fredag den 16. oktober 2020               Solopgang: 07:50 Solnedgang: 18:15

Hospice Svendborg: Stillits 3 R. Grethe Jørgensen
Kongshøj mølle
: Sjagger 200 + FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 500 R,
Sølvhejre 19 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 600 R,
Sølvhejre 19 FU. Michael L.J. Glentedal
Bøjden Nor: Spidsand 50 R, Hjejle 370 R. Michael L.J. Glentedal
Dovns Klint: Knortegås 110 T, Bramgås 5270 T, Ederfugl 4090 T, Huldue 65 T, Ringdue 13500 T, Sortstrubet Lom 1 T, Natugle 3 R, Dværgfalk 1 T, Allike 2900 T, Blåmejse 150 T, Hedelærke 17 T, Skægmejse 6 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T, Tornirisk 85 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 39 T, Rørspurv 32 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 BR T, Hedelærke 4 T. Susanne Rørdam Skov
Gudbjerg: Blå Kærhøg 1 M SV, Havørn 2 JUV OF, Rød Glente 7 T, Musvåge 40 T. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Sølvhejre 1 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 68 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 OF. Jens Zeeberg
Halmø: Havørn 2 R
. Bjarne Jørgensen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF, Havørn 2 OF. Tom Giersing
Ommels Hoved (Trillerne): Sølvhejre 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Ristinge Hale: Knortegås 108 FU, Spidsand 10 FU, Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 R. Freya Mørup-Petersen
Slipshavn Enge: Isfugl 1 R. Kristoffer Kaack
Søen, Valdemarsslot: Krikand 360 R, Isfugl 2 FU. Arne Bruun 
Torø: Havørn 2 AD OF, Musvåge 150 NV, Isfugl 1 R, Skægmejse 8 R, Bjergvipstjert 1 V, Lapværling 1 OF. Kristoffer Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 FU, Skægmejse 3 FU. Jane Ditzel


         

Torsdag den 15. oktober 2020             Solopgang: 07:48 Solnedgang: 18:18

Lundeborg strand: Splitterne 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blandskov (Ravnholt): Duehøg 1 FU. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Grågås 1000 R,
Sølvhejre 21 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 900 R, Toppet Lappedykker 52 FU,
Sølvhejre 20 FU, Havørn 3 . Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 620 T,
Bramgås 50380 T, Ederfugl 3560 T, Sortand 110 T, Toppet Skallesluger 149 T, Huldue 680 T, Ringdue 13600 T, Rødstrubet Lom 8 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 23 T, Havørn 3 OF, Rød Glente 7 T, Musvåge 250 T, Allike 2030 T, Blåmejse 450 T, Hedelærke 31 T, Misteldrossel 49 T, Vindrossel 140 T, Sjagger 380 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2300 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 26 T, Stor Korsnæb 1 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 520 T,
Bramgås 44500 T, Ederfugl 3240 T, Sortand 110 T, Toppet Skallesluger 139 T, Ringdue 13400 T, Rødstrubet Lom 6 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 20 T, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 4 T, Musvåge 61 T, Allike 2010 T, Hedelærke 19 T, Misteldrossel 49 T, Sjagger 380 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2300 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 26 T, Stor Korsnæb 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Pibesvane 8 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 24 R, Knarand 68 R, Lille Lappedykker 26 R,
Sølvhejre 4 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Jens Zeeberg
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 115 R. Jens Zeeberg 
Hagenskov Slotsmølle: Ravn 10 OF. Thomas Kampmann
Hasseløre/Hvenegårdsholm: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Holms Mose: Havørn 2 AD OF. Hans-Henrik Wienberg
Ristinge Hale: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Bisschop-Larsen
Sebbelung-søerne: Sølvhejre 2 R. Peter Lillesø
Thurø Rev: Sortgrå Ryle 2 FU
. Sigurd Bruun Knudsen, Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bjergvipstjert 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 


   

Onsdag den 14. oktober 2020              Solopgang: 07:46 Solnedgang: 18:20

Vejlen, Taasinge: Grønspætte 1 OF, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tåsinge, Stjovlvej: Havørn 2 R, Hjejle 500+ R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Grågås 500 R,
Sølvhejre 19 R, Havørn 7 R, Ravn 6 OF. Leif Sørensen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bregninge (Tåsinge): Havørn 2 AD OF. Anton Thøger Larsen 
Brændegård Sø: Grågås 500 R,
Sølvhejre 19 R, Havørn 7 R, Ravn 6 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 360 T, Bramgås 1380 T, Blisgås 51 T, Ederfugl 1740 T, Fløjlsand 31 T, Toppet Skallesluger 108 T, Ringdue 66400 T, Rødstrubet Lom 7 T, Sortstrubet Lom 1 T, Dværgmåge 14 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 39 T, Rød Glente 27 T, Musvåge 372 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 1 R, Allike 2400 T, Bjerglærke 7 T, Hedelærke 20 T, Misteldrossel 43 T, Vindrossel 520 T, Sjagger 470 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint:
Huldue 664 T, Bjergvipstjert 7 T, Bogfinke/Kvækerfinke 5500 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Hedelærke 2 Ø, Bjergvipstjert 1 FU. Anton Thøger Larsen
Drejet (Ærø): Musvåge 320 T. Lars Tom-Petersen
Ellemose Banke: Musvåge 150 V. Bjarne Jørgensen
Faaborg: Ringdue 1230 SV, Musvåge 240 SV, Allike 1020 SV, Hedelærke 1 SV, Vindrossel 480 SV. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Havørn 2 OF, Ravn 28 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Ringdue 3740 T, Rød Glente 8 T, Musvåge 335 T, Tårnfalk 5 R, Vandrefalk 1 T, Ravn 4 R, Hedelærke 3 T, Misteldrossel 16 T, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Søren Bøgelund 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 243 FU. Leif Kristensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Ringdue 5900 S, Rød Glente 2 S, Musvåge 89 S. Henrik Thormann
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 360 R, Grågås 1500 R, Tajgasædgås/Tundrasædgås 5 R, Musvåge 100 T. Leif Bisschop-Larsen
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Musvåge 177 SV. Claus Dalskov
Ristingehalvøen: Bramgås 1200 T, Huldue 9 T, Ringdue 4600 T, Spurvehøg 11 T, Havørn 2 R, Rød Glente 3 T, Musvåge 780 T, Tornirisk 90 R. Gregers Johannesen
Sibirien: Rød Glente 2 OF. Lilly Sørensen
Skov ved Ny Nyby: Ravn 4 OF. Jan Sørensen
Slipshavn Enge: Isfugl 1 FU. Kristoffer Kaack
Store Rise: Musvåge 250 T. Lars Tom-Petersen
Thurø Rev: Musvåge 65 SV. Arne Bruun 
Tullebølle: Musvåge 565 SV, Misteldrossel 35 V, Kernebider 6 OF. Hans-Henrik Wienberg
Vejsnæs Nakke: Gås sp. 250 T, Ringdue 1425 T, Blå Kærhøg 1 BR FU, Rød Glente 3 V, Musvåge 360 T, Vandrefalk 1 V, Stor Tornskade 1 SØ, Sanglærke 55 T, Skægmejse 6 TF, Bjergvipstjert 3 T. Lars Tom-Petersen 


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 02/10 - 2020:
              
DOF BirdLife: Slapt at Regeringen ikke vil beskytte 30 procent natur i Danmark
               Sidste Boligfugl - Vær med og få chancen for at vinde en kikkert

               Ny DOF-undersøgelse: Fredet område overrendt af løse hunde

               Millionstøtte til nyt fugleområde i Tøndermarsken
               Mistanke bekræftet: Havørne blev forgiftet


    

Tirsdag den 13. oktober 2020              Solopgang: 07:44 Solnedgang: 18:23

Ristinge Hale: Sølvhejre 1 R, Tornirisk 120 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav: Rød glente 3 R, Lærkefalk 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ørnehøj, Gulstav: Alpesejler 1 R. Torbjørn Eriksen
Hesselagergård: Musvåge 38 OF S (2 skruer). Poul Brugs Rasmussen   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 74 FU,
Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Krikand 130 R, Sølvhejre 14 R, Musvåge 50 SV, Ravn 9 OF. Gunnar Jørgensen
Bukkemose Strand og Langelandsbælt ud for: Knortegås 960 T, Bramgås 1060 T, Tajgasædgås/Tundrasædgås 33 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 12 T, Musvåge 69 T, Dværgfalk 2 S, Vandrefalk 1 T, Ravn 3 OF. Gregers Johannesen
Bøjden Nor: Taffeland 105 FU, Spidsand 50 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Knortegås 2100 T, Bramgås 5550 T, Grågås 1640 T, Ederfugl 1950 T, Toppet Skallesluger 105 T, Knarand 26 T, Huldue 1860 T, Ringdue 186000 T, Rødstrubet Lom 6 T, Sortstrubet Lom 2 T, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 76 T, Rød Glente 43 T, Musvåge 740 SV, Musvåge 600 Ø, Dværgfalk 3 Ø, Vandrefalk 2 T, Stor Tornskade 1 R, Allike 2220 T, Blåmejse 60 T, Hedelærke 68 T, Misteldrossel 19 T, Vindrossel 480 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4200 T, Tornirisk 140 T, Stor Korsnæb 2 T, Stillits 110 T. Frank Jensen-Hammer

Dovns Klint: Knortegås 1180 T, Bramgås 3080 OF, Grågås 1200 T, Ederfugl 1900 T, Toppet Skallesluger 88 T,
Ringdue 130000 T, Rødstrubet Lom 5 T, Sortstrubet Lom 2 T, Spurvehøg 18 T, Rød Glente 28 T, Musvåge 225 T, Mosehornugle 1 R, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 19 T, Misteldrossel 16 T, Vindrossel 190 T, Stor Korsnæb 2 T. Søren Bøgelund  
Faaborg: Ringdue 1800 SV, Musvåge 972 SV, Dværgfalk 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Spurvehøg 10 SV, Musvåge 775 SV, Ravn 24 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 S, Rød Glente 5 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 3 Ø. Anton Thøger Larsen
Gulstav: Stor Tornskade 1 FU, Bjergvipstjert 2 R. Sigurd Bruun Knudsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 FU, Odinshane 1 FU
, Havørn 2 . Henrik Frier
Helnæs Strand Sommerhusområde: Ringdue 8450 SV. Henrik Thormann
Klise Nor: Ringdue 3370 S, Alpesejler (SU) 1 SØ
, Trane 3 S, Musvåge 44 S, Ringdrossel 1 F 2K+ R S. Morten Müller
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 307 V. Ivan Sejer Beck

Leby (Ærø): Sangdrossel 25 R. Lars Tom-Petersen
Lehnskov/Fredskov: Bjergvipstjert 2 T. Jens-Gert Hansen

Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget:
Alpesejler (SU) 1 OF. Søren Bøgelund
Nyborg: Musvåge 365 S. Søren Bøgelund  
Nørreballe Nor: Pibeand 300 R, Sølvhejre 8 FU, Skægmejse 5 R. Ole Tonnesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 21 SV, Sandløber 4 R, Blå Kærhøg 1 BR SØ, Rød Glente 3 S, Musvåge 650 S, Dværgfalk 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Svendborg Havn: Isfugl 1 FU. Johnny Rasmussen
Søndre Stenrøn, Lillebælt: Ederfugl 3000 R. Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Blå Kærhøg 1 BR V, Rød Glente 2 V, Musvåge 46 V. Per Rasmussen
Vitsø: Taffeland 520 R, Skeand 52 R, Vandrikse 12 R, Hedelærke 5 T, Sanglærke 107 T, Skægmejse 1 R, Gærdesmutte 25 R, Bjergvipstjert 2 R, Bjergvipstjert 6 T. Lars Tom-Petersen
Ørbæk: Grågås 1123 SV, Musvåge 701 SV. Hans Rytter


   

Mandag den 12. oktober 2020              Solopgang: 07:42 Solnedgang: 18:25

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvidklire 2 R, Isfugl 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge:Stær 100 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Sdr. Højrup
: Kvækerfinke 1 FU. Leif Sørensen
Nyborg, Lindholm
: Blå kærhøg 1 T S, Husrødstjert 6 FU, Stær 25 FU OF, Bogfinke/ Kvækerfinke 20 FU, Solsort 4 FU, Skovspurv 6 FU, Grønirisk 12 FU, Husskade 2 FU, Gulspurv 2 FU, Bramgås 15 OF S. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok"
Bjernekrogen: Skægmejse 6 R. Per Damgaard Poulsen
Botofte Skovmose: Skægmejse 4 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Grågås 1000 R,
Sølvhejre 21 R, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Dageløkke:Trane 26 SV, Musvåge 75 SV. Theo Askov
Dovns Klint: Knortegås 500 T, Bramgås 1710 T, Blisgås 75 T, Huldue 465 T, Ringdue 41500 T, Sølvhejre 1 T, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 97 T, Rød Glente 21 T, Sort Glente 1 T, Musvåge 836 T, Dværgfalk 4 T, Lærkefalk 1 R, Stor Tornskade 1 R, Hedelærke 25 T, Landsvale 250 R, Skærpiber 9 T, Bjergvipstjert 9 T, Bogfinke/Kvækerfinke 7100 T, Tornirisk 80 T, Stor Korsnæb 7 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 245 SV, Rød Glente 7 S, Musvåge 160 S, Stillits 70 TF, Stor Tornskade 1 R. Carsten Skou
Drejet (Ærø): Blå Kærhøg 1 BR T, Hedelærke 6 V, Sortstrubet Bynkefugl 1 M R, Sangdrossel 25 R. Lars Tom-Petersen
Fakkebjerg:
Steppehøg 1 F OF. Carsten Skou
Fredmosen: Bramgås 1065 SV, Fiskeørn 1 FU S, Spurvehøg 12 S, Havørn 2 OF, Musvåge 521 SV, Vandrefalk 1 1K SV. Morten Müller 
Faaborg: Rød Glente 2 SV, Musvåge 200 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Per Damgaard Poulsen 
Gudbjerg: Fiskeørn 1 S, Havørn 2 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 350 SV. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose: Isfugl 1 R, Skægmejse 5 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 886 R, Skeand 45 R, Knarand 197 R, Pibeand 544 FU, Spidsand 23 FU Krikand 275 R, Lille Lappedykker 82 R,
Sølvhejre 8 FU, Hjejle 800 R, Vibe 558 R, Sortklire 19 R, Odinshane 1 1K FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1100 OF,
Sølvhejre 8 R, Hjejle 900 R, Odinshane 1 R. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 134 FU, Lille Lappedykker 31 FU,
Sølvhejre 7 FU, Sølvhejre 2 R, Odinshane 1 FU, Hjejle 650 R. Leif Kristensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 R, Hjejle 850 R, Odinshane 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 R, Odinshane 1 FU. Pierre Bentzen
Hagenskov Slotsmølle: Bjergvipstjert 1 R. Thomas Kampmann
Hellemose Skov: Rørdrum 1 OF. Leif Sørensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 210 R. Henrik Thormann
Hestehave v/Sønder Nærå: Ringdue 1000 SV. Per Rasmussen
Hou Nordstrand (Langeland): Enkeltbekkasin 1 R, Bjergvipstjert 1 T. Laila Neermann 
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Kertinge: Isfugl 1 R. Jeppe Holm Kristensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Vandrefalk 1 T. Henrik Kalckar Hansen
Langagre (Ærø): Spurvehøg 14 V, Rød Glente 5 V, Musvåge 1080 V, Dværgfalk 1 V, Vandrefalk 1 V, Sanglærke 62 V, Bjergvipstjert 1 V. Lars Tom-Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Strandhjejle 22 FU, Storspove 110 FU. Leif Kristensen
Rantzausminde: Bjergvipstjert 1 T. Jens-Gert Hansen
Ristingehalvøen: Knortegås 110 T, Huldue 13 T, Ringdue 4100 T, Spurvehøg 39 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 12 T, Musvåge 321 T, Allike 675 T, Hedelærke 13 T, Sanglærke 178 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3700 T, Tornirisk 55 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Sølvhejre 1 FU, Strandhjejle 22 T R, Spurvehøg 12 S, Rød Glente 3 S, Hedelærke 4 V, Tornirisk 70 FU. Morten Müller
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 R. Laila Neermann
Stoense Udflyttere: Musvåge 158 T, Bjergvipstjert 1 T. Laila Neermann
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Kurt Due Johansen
Thurø By m.m.: Huldue 3 S, Musvåge 132 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 20 FU, Spidsand 60 FU,
Sølvhejre 7 FU, Skægmejse 2 R. Ole Tonnesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Musvåge 110 S. Carsten Skou 
Vigelsø: Blå Kærhøg 1 FU. Kurt Due Johansen
Åløkkeskoven: Huldue 6 T, Bjergvipstjert 1 T. Esben Eriksen


  

Søndag den 11. oktober 2020              Solopgang: 07:40 Solnedgang: 18:28

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 7 R , Isfugl 2 FU. Morten Kristiansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 FU. Erik Thomsen
Hesselagergård: Blåmejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok"
Brangstrup v/Ringe: Musvåge 162 SV. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Krikand 300 R,
Sølvhejre 15 FU, Havørn 3 , Musvåge 46 SV, Vandrefalk 1 FU, Ravn 10 FU, Ravn 16 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Havørn 3 R, Musvåge 30 T, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø
Sølvhejre 17 R, Havørn 3 R, Ravn 7 R, Skægmejse 4 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Knortegås 2850 T, Toppet Skallesluger 75 T,
Huldue 582 T, Ringdue 40000 T, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 1800 R, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 443 T, Rød Glente 58 T, Musvåge 140 T, Tårnfalk 11 T, Vandrefalk 1 T, Blåmejse 400 T, Hedelærke 124 T, Sanglærke 60 T, Misteldrossel 50 T, Vindrossel 1000 T, Sjagger 1550 T, Engpiber 210 T, Bjergvipstjert 9 T, Bogfinke/Kvækerfinke 155300 T, Tornirisk 470 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 27 T, Stillits 105 T, Grønsisken 320 T, Rørspurv 20 T. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Ringdue 1000 S. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 6 FU, Odinshane 1 FU, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R Lille Lappedykker 26 FU, Sølvhejre 2 FU, Hjejle 500 OF,
Gyldensteen: Kystlagunen:  Skægmejse 2 OF. Peter Dam-Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Vandrefalk 1 OF. Thomas Kampmann
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU, Hedelærke 4 S. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Almindelig Kjove 1 T, Rød Glente 10 SV, Musvåge 764 SV, Halemejse 22 SV. Ella Mikkelsen
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 640 V, Bjergvipstjert 1 V. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 1 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Vandrefalk 1 SV. Sigurd Bruun Knudsen
Knudshoved Færgehavn: Blå Kærhøg 1 M V. Hans Rytter
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Spurvehøg 31 V,
Sort Glente 1 V, Musvåge 520 V. Per Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Kurt Due Johansen
Kullerup v/Nyborg: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Ringdrossel 1 M FU. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Huldue 71 T,
Ringdue 15400 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 22 T, Rød Glente 6 T, Musvåge 43 T, Ravn 3 R, Hedelærke 2 T, Sanglærke 260 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1600 T. Gregers Johannesen
Søen, Valdemarsslot: Krikand 200 R. Niels Andersen
Sømose v/Sludegård: Rød Glente 2 SV, Musvåge 190 SV. Hans Rytter
Universitetet - Odense: Isfugl 1 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Krikand 375 R, Skægmejse 4 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R,  Isfugl 2 FU. Morten Kristiansen
Vejsnæs Nakke: Spurvehøg 21 T, Rød Glente 10 SV, Tårnfalk 6 FU, Tårnfalk 8 S, Stor Tornskade 2 T, Misteldrossel 24 SV, Engpiber 210 S, Bjergvipstjert 2 S, Bogfinke/Kvækerfinke 9290 S, Tornirisk 115 S. Lars Tom-Petersen
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Jacob Sterup
Volderslev: Musvåge 163 V. Henrik Kalckar Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 490 R, Krikand 200 R, Fiskehejre 31 R, Strandhjejle 27 R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 59 FU, Strandhjejle 36 FU. Sigurd Bruun Knudsen


   

Lørdag den 10. oktober 2020               Solopgang: 07:38 Solnedgang: 18:30

Gulstav Østerskov NØ-hjørne: Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Rødtoppet fuglekonge 2 R. Esben Eriksen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok"
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Stor Tornskade 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Havørn 4 R. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Grågås 500 R, Taffeland 129 R, Skeand 38 R, Spidsand 19 FU, Dværgfalk 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 500 R,  Spidsand 15 R, Tornirisk 76 R. Ralph Qwinten
Bøjden Nor: Grågås 500 R, Taffeland 129 R, Skeand 38 R, Spidsand 15 R, Dværgfalk 1 OF, Tornirisk 60 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Spurvehøg 37 T, Tårnfalk 5 T, Vandrefalk 1 TF, Hedelærke 3 T, Misteldrossel 16 T, Vindrossel 432 T, Bjergvipstjert 9 T, Bogfinke/Kvækerfinke 10300 T, Tornirisk 365 T, Stillits 53 T, Lapværling 1 T. Esben Eriksen
Dovns Klint: Knortegås 575 T, Huldue 3 T, Trane 14 T, Ride 1 JUV T, Spurvehøg 44 T, Rød Glente 3 OF, Dværgfalk 3 T, Vandrefalk 1 OF, Hedelærke 23 T, Misteldrossel 17 T, Vindrossel 451 T, Ringdrossel 1 OF, Bjergvipstjert 11 T, Tornirisk 400 T, Stillits 70 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Bogfinke/Kvækerfinke 31600 T. Frank Jensen-Hammer 
Dræby Fed: Storspove 100 FU, Vandrefalk 1 F FU. Peter Lillesø
Eget Skov (Gulstav):
Hvidbrynet Løvsanger 1 SY. Søren Bøgelund
Erhvervsområde Øst, Nyborg: Bjergvipstjert 1 R. Kristoffer Hansen 
Fakkemose: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Esben Eriksen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Pibeand 267 R, Skarv 565 R, Strandhjejle 35 R, Rødben 59 R. Mogens Ribo Petersen 
Grusgrave v/Birkum: Krikand 110 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Knarand 77 R. Per Rasmussen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 T, Skovhornugle 2 R, Isfugl 1 R, Dværgfalk 2 T,
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Bjergvipstjert 1 T. Esben Eriksen
Gulstav: Spurvehøg 17 T, Rød Glente 4 R, Bjergvipstjert 6 T, Tornirisk 165 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Isfugl 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Skeand 42 FU, Knarand 68 FU, Pibeand 500 FU, Krikand 1000 FU,
Sølvhejre 4 FU, Sortklire 10 FU, Odinshane 1 1K FU , Havørn 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Sortkrage 15 OF. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Langø: Hjejle 320 R. Jens Bækkelund
Horne By: Musvåge 82 SV. Ralph Qwinten
Hudevad: Musvåge 43 SV. Per Rasmussen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 3 R. Ralph Qwinten
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 4 R,  Havørn 2 R. Arne Bruun
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 2 V, Musvåge 26 V, Dværgfalk 1 V. Henrik Kalckar Hansen
Lindholm, Nyborg: Husrødstjert 3 R. Kristoffer Hansen
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 3 R. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 5 R. Per Rasmussen
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 109 R, Storspove 105 FU. Jens Bækkelund
Lumby Middelgrund: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Mågeøerne: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 7 FU, Storspove 73 FU. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 890 R, Skeand 18 R,Pibeand 460 R, Blishøne 640 R, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R, Isfugl 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Rød Glente 3 SV. Jørn Knudsen
Nymark Skov v/Nørre Søby: Fiskeørn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Rath: Dværgfalk 1 R. Søren Bøgelund
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 3 R. Per Rasmussen
Ristinge Hale: Pibeand 250 R, Havørn 2 V, Dværgfalk 1 FU, Tornirisk 60 FU. Morten Müller
Ristingehalvøen: Huldue 11 T, Hedelærke 8 T, Sanglærke 90 T, Tornirisk 65 T. Gregers Johannesen 
Rødme Svinehaver: Rød Glente 2 OF, Ravn 4 OF. Arne Bruun
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 245 SV, Blåmejse 55 T. Lars Tom-Petersen
Slipshavn Enge: Bjergvipstjert 1 SV. Kristoffer Hansen
Storebælt u.f. Slude Strand-Bøsøre:  Stenvender 4 R.  Lars Kirk
Storeholm + øhavet nord for: Fiskeørn 1 N. Børge Langkilde Rasmussen 
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Jan Stener Jørgensen
Søby (Ærø): Bjergvipstjert 1 F R. Lars Tom-Petersen
Søgård (Langeland): Trane 22 T, Rød Glente 2 OF,
Hvidbrynet Løvsanger 1 SY, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Tranekær: Ravn 4 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Krikand 511 FU. Ralph Qwinten
Ørnehøj-området (Gulstav): Enkeltbekkasin 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 28 FU, Strandhjejle 28 FU, Dværgfalk 1 OF. Kristoffer Hansen
Åsø Skov: Bjergvipstjert 1 R. Claus Dalskov


  

Fredag den 9. oktober 2020             Solopgang: 07:36 Solnedgang: 18:32

Bøjden Nor: Engpiber 1 R. Erik Thomsen
Hesselagergård
: Engpiber 4 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Tårnfalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Holluf Pile Golfbane: Blishøne 6 R, Sølvhejre 1 SØ, Isfugl 1 R, Skovskade 6 R
Sybergland: Grågås 400 R, Hvid Vipstjert 2 R
Flyvesandet: Ringdue 3 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Skovskade 1 OF, Husskade 3 R, Topmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 6 R, Bogfinke 6 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 86 R, Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 FU, Vibe 520 R, Ravn 3 FU. Carsten Skou
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 FU, Rød Glente 2 OF, Vandrefalk 1 OF, Ravn 21 R. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Sølvhejre 15 R, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 OF, Ravn 5 OF. Morten Kristiansen
Bøjden Nor: Pibeand 275 FU, Spidsand 26 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Knortegås 3680 T, Huldue 164 T, Ringdue 1500 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 203 T, Rød Glente 10 T, Musvåge 112 T, Tårnfalk 14 T, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 T, Blåmejse 1050 T, Hedelærke 82 T, Sanglærke 117 T, Vindrossel 110 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 32700 T, Tornirisk 90 T, Rørspurv 28 T. Frank Jensen-Hammer
Grusgrave v/Birkum: Krikand 110 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gudbjerg: Musvåge 30 SV. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Sølvhejre 1 R. Lars Jørn Olsen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R. Tom Giersing
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 102 V, Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Solsort 25 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 360 SV. Ella Mikkelsen 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 470 V. Per Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 36 R. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU, Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 FU. Carsten Skou
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Huldue 9 SV, Musvåge 72 SV. Jørn Knudsen
Skårupøre Sund: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Småstenskrog: Isfugl 1 R. Henrik Mørup-Petersen 
Sollerup: Lærkefalk 1 R. Leif Kristensen
Strandeng & nor v/Ristinge Havn: Sølvhejre 1 R. Erik Lemming
Thurø Rev: Bjergvipstjert 1 SV, Tornirisk 50 R. Arne Bruun


   

Torsdag den 8. oktober 2020             Solopgang: 07:34 Solnedgang: 18:35

Strandeng v/Horseskov: Havørn 1 2K+ R (set fra Fyn)
Keldsnor Fugletation: Hvidbrynet Løvsanger 1 RI. Jesper Brinkmann

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 40 R, Krikand 110 R,
Sølvhejre 12 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 2 , Ravn 8 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Taffeland 185 R, Skeand 27 R, Krikand 205 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 487 T, Spidsand 10 T, Huldue 17 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 191 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 3 T, Hedelærke 33 T, Landsvale 264 T, Misteldrossel 77 T, Engpiber 190 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 54 T, Bogfinke/Kvækerfinke 31900 T, Tornirisk 290 , Grønsisken 340 T. Frank Jensen-Hammer
Grusgrave v/Birkum: Sølvhejre 2 R. Henrik Kalckar Hansen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Kongshøj Mølle: Rød Glente 3 S. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 3 R. Per Rasmussen
Ringe: Løvsanger, Almindelig (ssp. trochilus) 1 FU. Vibeke Hedvig Hestekær
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 2 R. Evald Mehlsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen


   

Onsdag den 7. oktober 2020             Solopgang: 07:32 Solnedgang: 18:37

Hospice Svendborg: Grønspætte 1 R. Grethe Jørgensen
Thurø By
, Søndervej: Hvidbrynet Løvsanger 1 FU
. Lars Kirk
Tange å: Halemejse 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernekrogen: Sølvhejre 2 FU. Per Damgaard Poulsen
Bjørnemose (Ravnholt): Ravn 42 R. Per Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 21 R, Vibe 500 R, Havørn 3 R, Ravn 5 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 960 SV, Huldue 34 TF, Blå Kærhøg 1 M TF, Spurvehøg 40 T, Rød Glente 9 T, Lærkefalk 1 FU, Hedelærke 11 T, Misteldrossel 33 TF, Bogfinke 2000 T, Kvækerfinke 300 T. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Knortegås 2410 T, Tajgasædgås/Tundrasædgås 23 T, Blisgås 261 T, Spidsand 22 T, Huldue 74 T, Spurvehøg 259 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 61 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 5 T, Lærkefalk 1 OF, Vandrefalk 1 T, Blåmejse 375 T, Hedelærke 66 T, Landsvale 345 T, Misteldrossel 80 T, Engpiber 110 T, Bjergvipstjert 5 T, Bogfinke/Kvækerfinke 28200 T, Tornirisk 200 T. Frank Jensen-Hammer
Faaborg: Bogfinke/Kvækerfinke 1400 SV. Per Damgaard Poulsen
Gudbjerg: Rød Glente 5 R, Ravn 15 R. Leif Bisschop-Larsen 
Gulstav: Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 7 FU, Vibe 800 R, Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund
Hesselagergård: Rød Glente 2 FU. Peter Pelle Clausen  
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Stenvender 5 R, Musvåge 25 V. Per Rasmussen

Lindkær v/Ravnholt: Krikand 100 R, Musvåge 115 SV. Per Rasmussen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Sølvhejre 2 S. Evald Mehlsen
Skovparken, Nyborg: Musvåge 681 T, Hedelærke 4 S, Sanglærke 61 S, Bjergvipstjert 2 S. Eske Frank Morthensen
Thurø By, Søndervej: Hvidbrynet Løvsanger 1 FU. Arne Bruun

Thurø By, Søndervej: Hvidbrynet Løvsanger 1 FU
. Lars Kirk
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 397 R, Krikand 175 R, Fiskehejre 32 R, Strandhjejle 31 R, Stor Præstekrave 31 R, Stenvender 3 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen


    

Tirsdag den 6. oktober 2020             Solopgang: 07:30 Solnedgang: 18:40

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 37 FU
Hospice Svendborg: Grønspætte 1 R. Grethe Jørgensen
Lundeborg, matriklen: Bogfinke 2 FU, Grønirisk 4 FU, Ringdue 4 FU, Gråspurv 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

Keldsnor Fugletation: Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Jesper Brinkmann

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 21 R. Leif Sørensen
Dovns Klint (07:00 - 11:30): Blisgås 1312 T, Huldue 62 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 212 T, Rød Glente 4 T, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 51 T, Misteldrossel 25 T, Bjergvipstjert 6 T, Bogfinke/Kvækerfinke 151500 T, Tornirisk 170 T, Stillits 90 T, Grønsisken 440 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint (12:30 - 15:10): Blisgås 409 T, Huldue 17 T, Spurvehøg 13 T, Dværgfalk 3 T, Hedelærke 10 T, Misteldrossel 97 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 21200 T, Tornirisk 220 T, Grønsisken 240 T. Frank Jensen-Hammer
Fjællebroen: Blå Kærhøg 1 OF. Carsten Skou
Frellesvig: Blisgås 60 S. Jane Ditzel
Grusgrave v/Birkum: Krikand 110 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Knarand 75 R. Per Rasmussen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing 
Knudshoved Færgehavn: Blisgås 267 SV, Engpiber 130 V, Bjergvipstjert 4 V, Bogfinke 3000 V, Bogfinke/Kvækerfinke 5000 V, Grønirisk 200 R. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Ladby v/Kerteminde: Tornirisk/Bjergirisk 50 R. Evald Mehlsen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 82 R, Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 3 V. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 324 FU, Gravand 220 FU, Strandskade 50 FU, Klyde 114 R, Strandhjejle 111 FU, Hjejle 600 R, Storspove 400 FU, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 5710 FU, Havørn 2 AD R, Skægmejse 1 R. Kurt Due Johansen
Sanderum: Bjergvipstjert 1 SV. Martin Søgaard Nielsen
Slipshavn Enge: Stenvender 1 R, Sandløber 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Thurø By m.m.: Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU. Bente Larsen 
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 600 R, Krikand 230 R, Strandhjejle 30 R, Stor Præstekrave 20 R, Sandløber 1 R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 260 R, Krikand 160 FU, Strandhjejle 36 R, Sortgrå Ryle 1 R, Sandløber 1 FU. Niels Bomholt Jensen 


   

Mandag den 5. oktober 2020             Solopgang: 07:28 Solnedgang: 18:42

Svendborg Golfbane: Bramgås 60 V, Gråand 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 3 FU, Blishøne 2 R, Musvåge 1 S, Skovskade 12 R, Gråkrage 8 R, Blåmejse 3 R, Spætmejse 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 16 R, Bogfinke 40 SV
Brændegård Sø: Sølvhejre 21 R , Havørn 2 (ung + gammel). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg strand: Mørkbuget knortegås 50 S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø
: Krikand 183 R, Sølvhejre 21 FU. Leif Kristensen
Christiansminde: Blisgås 51 S. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Knortegås 210 T,
Blisgås 3140 T, Spidsand 28 T, Huldue 31 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 201 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 1 T, Blåmejse 200 T, Hedelærke 13 T, Sanglærke 72 T, Engpiber 300 T, Bjergvipstjert 10 T, Hvid Vipstjert 50 T, Bogfinke/Kvækerfinke 100400 T, Tornirisk 90 T, Stillits 80 T, Grønsisken 390 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Blisgås 110 T, Spidsand 21 OF, Huldue 28 T, Spurvehøg 25 T, Tårnfalk 5 T, Blåmejse 500 T. Leif Sørensen 
Eventyrhaven: Rørhøne (Grønbenet) 12 R. David Damgaard Dysager
Grusgrave v/Birkum: Krikand 100 R. Per Rasmussen
Gulstav:
Blisgås 7570 T (Kom meget højt i flotte V-formationer mod S. Mod afslutning af periode trak de mere mod SØ måske forsøg på at undgå regn. Må have overset mange flokke!!), Huldue 50 T, Sølvhejre 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Hedelærke 183 T, Bogfinke/Kvækerfinke 72800 T. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Isfugl 1 OF. Kjeld Lund
Knudshoved Færgehavn: Musvåge 30 V, Sanglærke 60 V. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Gås sp. 1500 V, Blisgås 257 V, Rød Glente 3 V, Musvåge 141 V, Dværgfalk 1 V, Vandrefalk 1 V. Per Rasmussen
Odense Å v/Sankt Klemens: Isfugl 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Piledybet: Blisgås 130 V, Hedelærke 1 S. Arne Bruun
Rantzausminde: Blisgås 202 S, Blisgås 62 Ø, Bjergvipstjert 2 T. Jens-Gert Hansen
Risinge Hoved: Hjejle 800 T. Evald Mehlsen
Ristingehalvøen: Tajgasædgås/Tundrasædgås 26 T, Blisgås 180 T, Huldue 6 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4100 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1200 T. Gregers Johannesen
Siø: Spidsand 70 S. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk


    

Søndag den 4. oktober 2020              Solopgang: 07:26 Solnedgang: 18:45

Svendborgsund ved Iholm: Duehøg 1 S, Musvåge 1 NØ, Tårnfalk 1 FU
Brændegård sø
:
Sølvhejre 19 R FU OF, Ravn 20 R OF FU, Vibe 300 R OF, Havørn 2 AD R. Jette og Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor
:
Sølvhejre 20 R, Fiskeørn 1 FU. Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe og Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint
: Spurvehøg 1 R, Dværgmåge 1 T, Dværgfalk 1 T. Lars Kirk
Dovns Klint
:
Sort glente 1 T S, Rød glente 4 TS. John Frikke

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Knarand 110 R, Sølvhejre 17 FU, Havørn 2 AD R, Skovskade 12 OF, Ravn 6 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 17 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Tajgasædgås/Tundrasædgås 10 T, Spidsand 48 T, Huldue 35 T, Hjejle 300 T, Dværgmåge 3 T, Blå Kærhøg 11 T, Spurvehøg 271 T, Rød Glente 10 T,
Sort Glente 1 1K T, Musvåge 35 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 6 T, Vandrefalk 1 1K TF, Vandrefalk 1 F AD T, Blåmejse 3800 T, Hedelærke 86 T, Engpiber 115 T, Skærpiber 15 T, Bjergvipstjert 10 T, Bogfinke/Kvækerfinke 85000 T, Tornirisk 425 T, Stillits 130 T, Grønsisken 950 , Rørspurv 20 T. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Spidsand 63 T, Sølvhejre 1 OF, Hjejle 300 TF. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 T. Arne Bruun
Egebjerggård Storskov: Duehøg 1 M AD R. Aksel Christensen 
Fyns Hoved: Sule 2 2K R, Sule 2 AD V. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Lærkefalk 1 1K OF, Bjergvipstjert 2 T. Martin Søgaard Nielsen
Gulstav Mose: Kortnæbbet Gås 10 OF, Rød Glente 7 S, Isfugl 1 R. Børge Langkilde Rasmussen
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 T, Rød Glente 2 T, Lærkefalk 1 FU, Isfugl 1 R. David Damgaard Dysager
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 40 R, Sølvhejre 3 R, Sortklire 21 FU, Havørn 2 F R, Isfugl 2 R, Vandrefalk 1 M 3K+ FU. Flemming Falk 
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Skarv 500 FU. Arne Bruun
Hesselager: Bjergvipstjert 1 OF. Jens-Gert Hansen  
Horseklint: Sule 1 AD S. Martin Søgaard Nielsen
Keldsnor: Grågås 1190 R, Islandsk Ryle 12 T R, Spurvehøg 14 S, Dværgfalk 2 S, Hedelærke 3 FU. Nis Rattenborg
Kohave v/Fjellerup Sø: Ravn 6 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen
Monnet, Tåsinge: Strandhjejle 26 R. Carsten Skou
Moser ved Præstevænget, Stenstrup: Hjejle 300 R. Jan Sørensen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 225 R, Almindelig Ryle 3700 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Dværgmåge 1 AD VDR OF, Dværgfalk 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 4 FU. Palle Bo Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Spurvehøg 19 OF. Erik Lemming
Ristingehalvøen: Tajgasædgås/Tundrasædgås 10 T, Huldue 4 T, Spurvehøg 24 T, Musvåge 36 T, Hedelærke 3 T, Sanglærke 385 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1800 T, Tornirisk 60 T. Gregers Johannesen
Rudkøbing: Hedelærke 19 T, Bjergvipstjert 1 T. Ole Goldschmidt
Rødme Svinehaver: Ravn 13 OF. Jan Sørensen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 120 R, Krikand 160 R. Niels Andersen
Søgård (Langeland): Hedelærke 2 OF. Ole Bo Olsen  
Søndenbro: Hedelærke 9 FU, Bogfinke 1650 FU, Kvækerfinke 930 FU. Nis Rattenborg
Sønderhjørne: Blå Kærhøg 1 S, Musvåge 43 S. Henrik Kalckar Hansen
Thurø Rev: Stor Tornskade 1 R. Arne Bruun
Universitetet, Odense: Isfugl 1 R. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Sølvhejre 12 FU, Skægmejse 4 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 25 R, Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 21 R, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 1 R. David Damgaard Dysager
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 4 OF, Fiskeørn 2 , Fiskeørn 1 S. Børge Langkilde Rasmussen
Vesteregn: Spurvehøg 16 S, Rød Glente 2 S, Lærkefalk 1 OF, Hedelærke 12 FU. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 400 R, Strandhjejle 37 R, Tornirisk 50 R. Per Rasmussen


  

Lørdag den 3. oktober 2020               Solopgang: 07:23 Solnedgang: 18:48

Kogtved, matrikel: Bramgås 40 V
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 49 FU, Bramgås 18 V, Toppet Skallesluger 10 R

Thurø
: Svartbag 11 R, Sølvmåge 3 R. Lars Kirk
Skt. Klemens: Trane 130 T V. Jesper Vinter, Jan Stener Jørgensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bellinge:
Trane 300 OF. Poul Bjerager
Bøjden Nor: Tornirisk 65 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Bramgås 2400 T, Ederfugl 2400 T, Huldue 63 T, Ringdue 5000 T, Trane 60 T, Trane 29 Ø NAT, Blå Kærhøg 6 T, Spurvehøg 73 T, Rød Glente 5 OF, Dværgfalk 3 T, Hedelærke 17 T, Engpiber 220 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 71 T, Bogfinke/Kvækerfinke 97300 T, Tornirisk 970 T, Grønsisken 220 T, Rørspurv 45 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 12 S, Ringdue 1000 OF, Spurvehøg 20 S, Rød Glente 3 OF, Dværgfalk 2 OF, Hedelærke 6 S, Bjergvipstjert 5 S. Flemming Falk
Dømmestrup:
Trane 50 SV. Anne Veber Døssing
Frellesvig: Trane 67 S. Jane Ditzel
Føns Vang: Havørn 2 AD R. Ralph Qwinten
Faaborg: Trane 50 SV. Nina Bjørn
Gulstav: Huldue 11 T, Blå Kærhøg 2 OF, Isfugl 1 R, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 1 T, Bjergvipstjert 5 T. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 1K Ø. Morten Müller
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Hedelærke 1 S, Bjergvipstjert 1 S. Flemming Falk
Hagenskov Slotsmølle:
Trane 150 S. Thomas Kampmann
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Lille Kjove 2 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Kjove sp. 1 SV. Esben Eriksen
Hjortholm (Langeland): Huldue 35 R, Trane 66 S, Rød Glente 2 OF, Hedelærke 4 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Huldue 18 SØ, Blå Kærhøg 2 , Havørn 2 OF, Hedelærke 4 S, Misteldrossel 11 SØ, Bogfinke/Kvækerfinke 3000 SØ. Morten Müller
Kohave v/Skovmøllevej:
Trane 90 SV. Kurt Due Johansen
Lillebælt, Ny Lillebæltsbro: Vandrefalk 1 OF. Geoffrey Charles Preston 
Lindkær v/Ravnholt: Rød Glente 2 FU. Leif Sørensen

Lindved Frugtplantage: Trane 80 OF. Lars Andersen
Monnet, Tåsinge: Tundrasædgås 6 R, Sølvhejre 1 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Ristingehalvøen: Huldue 9 T, Trane 50 T, Hjejle 250 OF, Blå Kærhøg 1 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 3 R, Lærkefalk 1 T, Ravn 4 R, Hedelærke 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 T. Gregers Johannesen
Rynkeby Hestehave: Trane 53 SV. Peter Hartoft-Jacobsen
Rosengårdcentret: Trane 60 OF. Kirsten Halkjær Lund
Skaboeshuse: Trane 44 SV. Kurt Kaack Hansen
Skrams Vænge/Præsteskov: Rød Glente 5 FU, Ravn 5 OF. Leif Bisschop-Larsen 
Thurø Rev: Krikand 120 R, Stor Tornskade 1 FU. Arne Bruun
Tornbjerg: Trane 55 S. Michael L.J. Glentedal
Tornbjerg: Trane 32 S. Jens Bjerg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 80 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 8 R, Isfugl 1 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tajgasædgås/Tundrasædgås 3 R, Sølvhejre 13 R, Fiskeørn 1 R, Blå Kærhøg 1 M AD OF, Rød Glente 4 OF, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 2 F AD OF, Hedelærke 32 OF. Flemming Falk
Tykhave: Trane 53 SV. Peter Hartoft-Jacobsen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Trane 60 SV. Gunnar Knudsen
Vognsbjerg: Trane 21 S, Rød Glente 7 S. Arnbjørn Jens Jørgensen

Ørnehøj-området (Gulstav): Spurvehøg 14 TF, Rød Glente 2 OF. Morten Müller


   

Fredag den 2. oktober 2020               Solopgang: 07:25 Solnedgang: 18:50

Kogtved, matriklen: Bramgås 230 T V, Tårnfalk 1 FU
Ny Bjerreby (Tåsinge)
: Stillits 80 FU. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R, Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 160 T, Bramgås 1310 T, Blisgås 113 T, Ederfugl 4270 T, Nilgås 1 OF, Spidsand 32 T, Huldue10 T, Skarv 1000 R, Spurvehøg 16 T, Rød Glente 3 OF, Misteldrossel 18 T, Engpiber 110 T, Bjergvipstjert 7 T, Hvid Vipstjert 93 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 23500 T, Tornirisk 70 T, Grønsisken 310 T. Frank Jensen-Hammer
Grusgrave v/Birkum: Sølvhejre 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Grusgrave v/Birkum: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Huldue 90 OF. Søren Bøgelund
Gulstav: Trane 3 OF. Frank Jensen-Hammer
Havet ud for Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 166 V, Ederfugl 1640 V, Almindelig Kjove 1 SV, Dværgmåge 3 SV. Nis Rattenborg
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 5 FU. Leif Sørensen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Keldsnor: Grågås 860 R, Hjejle 370 R, Sandløber 1 FU T, Sortklire 10 FU, Dværgfalk 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Ny Bjerreby (Tåsinge): Stillits 80 FU. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 3 R, Dværgmåge 2 JUV R, Sorthovedet Måge 1 AD VDR R. Nis Rattenborg 
Rantzausminde: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Jens-Gert Hansen
Ristinge Nor (Ristinge Mose): Sølvhejre 2 R. Erik Lemming
Sandholt Gods m/enge og marker: Ravn 4 OF. Leif Kristensen 
Stat-ene: Trane 6 S. Morten Müller
Sundet, Faaborg: Canadagås 28 R, Skeand 125 FU, Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Thurø By m.m.: Grønspætte 2 R. Arne Bruun
Thurøsund/Pilekrogen: Isfugl 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 16 R, Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen, Ole Sørensen
Vesteregn: Rød Glente 3 OF. Nis Rattenborg
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 4 OF, Dværgfalk 1 T, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Spurvehøg 10 TF, Tårnfalk 5 FU. Morten Müller


    

Torsdag den 1. oktober 2020               Solopgang: 07:21 Solnedgang: 18:53

Kogtved, matriklen: Bramgås 60 V, Ravn 1 R
Tryggelev Nor: Skeand 5 OF, Knarand 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD, Havørn 2 JUV (den ene ringmærket)
. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Sandholt Gods m/enge og marker: Bjergvipstjert 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Bjergvipstjert 2 R. Leif Kristensen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Ballen: Sølvhejre 2 OF. Niels Andersen
Brændegård Sø: Krikand 175 R, Ravn 5 OF,
Sølvhejre 12 R. Niels Andersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Havørn 3 OF,  Havørn 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 13 R, Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 R. Poul Bjerager
Bøjden Nor: Spidsand 19 , Spidsand 12 R, Krikand 238 R, Hjejle 300 OF, Bjergvipstjert 2 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 221 T, Huldue 37 T, Spurvehøg 21 T, Rød Glente 9 T, Stor Tornskade 1 R, Blåmejse 150 T, Hedelærke 1 T. Kresten Madsen, Ole Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 120 V, Spidsand 20 V, Huldue 120 T, Spurvehøg 30 T, Rød Glente 29 T, Tårnfalk 10 R, Stor Tornskade 1 R, Misteldrossel 18 T. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Knortegås 100 SV, Huldue 40 SØ, Spurvehøg 24 S, Rød Glente 16 SV, Musvåge 28 S. Søren G. Nielsen
Fakkemose: Vandrefalk 1 R. Kresten Madsen, Ole Sørensen
Grusgrave v/Davinde: Tårnfalk 15 FU. Søren Peter Pinnerup
Gulstav: Sølvhejre 3 OF, Rød Glente 5 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rød Glente 2 V. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 10 R. Karsten Hansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 400 R. Karsten Hansen
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann 
Helnæs Made: Tårnfalk 7 FU. Tom Giersing
Højnæs (Kerteminde Fjord): Sølvhejre 1 FU. Niels Aage Madsen
Keldsnor: Hjejle 480 R, Stor Præstekrave 25 FU. Leif Bisschop-Larsen
Keldsnor: Hjejle 500 R. Søren G. Nielsen
Klise Nor: Blå Kærhøg 2 SV, Rød Glente 16 S, Dværgfalk 1 S. Kurt Kaack Hansen 
Lumby Middelgrund: Sortsvane 1 R, Storspove 68 FU, Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 51 R, Krikand 120 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 AD R. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Grågås 1000 R, Fiskeørn 1 OF. Niels Erik Simonsen
Nørreballe Nor:
Rovterne 4 R, Dværgfalk 1 OF. Søren Bøgelund 
Ristingehalvøen: Huldue 5 T, Sølvhejre 3 S, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 11 T, Rød Glente 2 T. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Bjergvipstjert 1 R. Leif Sørensen
Søgård Mose (Langeland): Rød Glente 3 SØ. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 48 R, Knarand 26 R, Spidsand 80 R,
Sølvhejre 20 R, Fiskeørn 1 FU. Ole Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 16 R, Fiskeørn 1 FU, Vandrefalk 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 11 FU, Fiskeørn 1 R. Søren G. Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Steppehøg 1 FU, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Tårnfalk 5 FU, Lærkefalk 1 FU. Leif Bisschop-Larsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 nov 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk