Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 39. - 42. ( 1. oktober - 31. oktober 2021).                     Sidst opdateret 02 november 2021 06:03:10 

 

 

 


 

Fredag den 29. oktober 2021                            Solopgang: 08:16 Solnedgang: 17:46

Vejlen, Tåsinge: Lille skallesluger 1 R , Blishøne 1 R , Skægmejse 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Bøjden Nor: Krikand 12 FU, Hjejle 4 R. Erik Thomsen
Gultved:
Rød Glente 33 R NAT. Leif Sørensen 

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Bramgås 3000 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Dreslette: Sølvhejre 3 SV. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 48 R, Knarand 175 FU, Spidsand 38 FU, Sølvhejre 1 FU. Gunhild Brink
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 60 FU, Sule 8 FU, Almindelig Ryle 500 FU. Søren G. Nielsen
Faaborg: Ringdue 2340 SV, Musvåge 30 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 SV. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 625 R, Musvåge 52 V. Henrik Kalckar Hansen
Gultved:
Rød Glente 33 R NAT. Leif Sørensen 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 FU. John Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Langø: Bramgås 3000 R. John Jensen
Helnæs Made: Bramgås 3600 FU, Skeand 34 R, Krikand 410 R, Musvåge 43 SØ. Niels Bomholt Jensen
Hunderup-kvarteret, Odense: Sølvhejre 1 NØ. Søren Gjaldbæk
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 4 R. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Hættemåge 500 R, Lapværling 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Ravnholt (Midtfyn): Vandrefalk 1 AD R. Karen Koefoed
Rolsted: Musvåge 36 SV. Per Rasmussen
Sabbesborg Klint: Blå Kærhøg 1 F LF OF. Richard Hansen
Skaboeshuse: Musvåge 32 V. Kurt Kaack Hansen
Småstenskrog: Sølvhejre 1 FU, Dværgmåge 1 1K FU, Bjergpiber 2 R. Kristoffer Hansen
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å: Hedelærke 4 SV. Kristoffer Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 R. Børge Langkilde Rasmussen
Vester Egense: Blå Kærhøg 1 OF. John Jensen


  

Torsdag den 28. oktober 2021                          Solopgang: 08:14 Solnedgang: 17:48

Tåsinge, Monnetvej: Storspove 20 R. Henning Steen Hansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 17 R, Havørn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Lille Skallesluger 13 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 21 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 19 R, Havørn 4 . Bjarne Golles 
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 52 R,
Sølvhejre 16 FU. Carsten Skou
Dovns Klint: Bramgås 1560 T, Ringdue 1800 T, Sortstrubet Lom 12 T, Skarv 1000 OF , Hjejle 250 T Spurvehøg 60 T, Allike 1700 T, Hedelærke 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T, Tornirisk 55 T, Grønsisken 215 T. Frank Jensen-Hammer
Enemærket v/Holstenshus: Rød Glente 2 SV, Vandrefalk 1 1K R. Per Damgaard Poulsen 
Flyvesandet: Sule 1 V, Søkonge 1 V, Lomvie/Alk 62 V, Grønspætte 2 R. Gregers Johannesen
Gulstav: Bramgås 1200 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Bramgås 1340 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 13 T, Rød Glente 4 T, Musvåge 67 T, Allike 700 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gultved:
Rød Glente 32 R NAT. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 3600 OF, Skeand 30 R, Knarand 52 R, Spidsand 20 R, Sølvhejre 18 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Engsøen:  Sølvhejre 14 R, Blå Kærhøg 1 1K R. Anders Myrtue
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Kædeby: Blå Kærhøg 1 M AD SV. Claus Dalskov
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R T. Jørn Knudsen
Keldsnor: Rødtoppet Fuglekonge 3 RI. Søren Bøgelund
Kædeby: Blå Kærhøg 1 M AD SV. Claus Dalskov
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU
. Liselotte Kahns 
Nakkebølle Inddæmning: Pibeand 1200 R. Carsten Skou
Rudkøbing Havn: Ringdrossel 2 FU, Kvækerfinke 1200 T R. Morten Müller
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 1 N. Jørn Knudsen
Søgård (Langeland): Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 3 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Krikand 210 R, Huldue 3 OF. Niels Bomholt Jensen


 

Onsdag den 27. oktober 2021                          Solopgang: 08:12 Solnedgang: 17:51

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, syd: Grågås 1100 V. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Skeand 20 R, Knarand 110 R, Krikand 100 R,
Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 18 R, Duehøg 1 OF, Ravn 26 OF. Gunnar Jørgensen
Duered: Ravn 6 OF. Leif Kristensen
Egebjerggård Storskov: Havørn 3 OF. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Søkonge 1 V. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Pibeand 450 FU., Krikand 100 FU. Jens Bækkelund
Gultved:
Rød Glente 29 R NAT. Karl Top
Hvidkilde Sø: Taffeland 115 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Johnny Rasmussen
Kalovnshuse: Rød Glente 6 R, Ravn 7 R, Ravn 14 OF. Leif Kristensen
Keldsnor: Skarv 980 R. Nis Rattenborg 
Mågeøerne: Hjejle 4000 R. Jens Bækkelund
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 520 R, Pibeand 1180 R, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Hjejle 3000 R T, Almindelig Ryle 2000 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Bramgås 2240 R, Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Rudkøbing Havn: Havørn 2 OF. Morten Müller
Sortemosen (Sydfyn): Stormmåge 3500 R. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R, Dværgfalk 1 R,
Rosenstær 1 JUV R NAT. Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Stillits 70 R. Martin Rheinheimer
Ølsted v/Broby: Blå Kærhøg 1 OF. Stoffer Jaeger
Øster Skerninge: Stormmåge 1000 FU. Niels Andersen


 

Tirsdag den 26. oktober 2021                          Solopgang: 08:10 Solnedgang: 17:53

Lunkebugten: Mørkbuget knortegås 3 R. Erik Thomsen
Flyvesandet
: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2 OF, Ederfugl 12 R, Fløjlsand 3 OF, Sortand 12 R, Toppet Skallesluger 11 OF, Sule 2 T, Skarv 14 OF, Strandskade 10 OF, Svartbag 1 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 4 R, Snespurv 4 OF. Leif Sørensen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 1007 R, Sølvhejre 4 R, Dværgmåge 34 FU., Måge sp. 4000 R NAT. Erik Ehmsen
Bispeenge: Skægmejse 2 R. Ole Henrik Scharff
Brændegård Sø: Sølvhejre 18 R, Sølvhejre 5 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1500 R. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Huldue 14 T, Dværgmåge 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 22 T, Rød Glente 9 TF. Frank Jensen-Hammer 
Flyvesandet: Sule 2 T. Leif Sørensen
Fogense Enge (Lillestrand): Knortegås 500 R. Anders Myrtue
Grusgrave v/Birkum: Grågås 800 R. Per Rasmussen
Gultved:
Rød Glente 20 R NAT. Per Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Dobbeltbekkasin 30 R, Hættemåge 600 R. Michael Brunhøj Hansen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU, Skægmejse 12 FU. Kurt Kaack Hansen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Bramgås 1400 V, Sule 2 S FU, Musvåge 54 V. Jørn Knudsen
Strandeng vest for Seden Strandby: Skægmejse 19 FU. Ole Henrik Scharff
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 2200 R, Sølvhejre 2 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU. Nis Rattenborg
Skægmejse 9 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Bramgås 2000 R. Leif Kristensen
Vesteregn: Rød Glente 2 R. Nis Rattenborg


 

Mandag den 25. oktober 2021                          Solopgang: 08:07 Solnedgang: 17:55

Vejlen, Tåsinge: Spidsand 1 R, Halemejse 1 R. Henning Steen Hansen
Lunkebugten: Mørkbuget knortegås 1 R , Knopsvane 8 R. Henning Steen Hansen
Bøjden Nor: Almindelig ryle 1 R, Dværgryle 1 R VDR. Erik Thomsen
Lundeborg, matriklen: Gærdesmutte 1 R, Gråspurv 15 FU, Grønirisk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Bastholm: Spidsand 18 R. Jørn Vinther Sørensen
Brandsø: Blå Kærhøg 1 FU. Jannik Sølyst Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 21 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 17 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Huldue 22 SV, Allike 817 . Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Bramgås 1020 SV, Huldue 8 T, Ringdue 2500 SV, Sortstrubet Lom 1 T, Skarv 1200 OF, Dværgmåge 6 SV, Spurvehøg 10 SV, Rød Glente 8 SV, Allike 600 T, Bjergvipstjert 1 T. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Allike 650 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1830 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Huldue 26 T, Ringdue 1850 T, Dværgmåge 14 V, Spurvehøg 21 T, Rød Glente 11 T, Musvåge 78 T, Hedelærke 3 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 AD OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Træløber 3 FU, Bjergvipstjert 2 OF. Niels Bomholt Jensen 
Gulstav: Spurvehøg 10 TF, Rød Glente 7 TF, Musvåge 50 TF. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Gulstav Vesterskov: Vandrefalk 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Skægmejse 4 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen Gods: Bramgås 4000 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 27 FU, Skeand 36 R, Knarand 41 FU, Spidsand 26 FU, Sølvhejre 10 FU. Leif Kristensen
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Skallesluger 111 FU, Sule 2 V. Leif Kristensen
Havn v/Vejlen: Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Holckenhavn Fjord: Sølvhejre 1 FU, Dværgmåge 3 R, Havørn 2 OF, Isfugl 1 FU T. Jørn Knudsen
Holms Mose: Blå Kærhøg 1 R SV. Claus Dalskov
Kappendrup v/Rolfsted: Musvåge 27 SV. Per Rasmussen
Keldsnor: Skeand 62 FU, Bjergirisk 275 FU, Tornirisk 60 FU. Ole Goldschmidt
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 R. Peter Lillesø 
Lindø + vade v/Jersore: Bramgås 2000 OF, Strandhjejle 24 R, Islandsk Ryle 12 FU. Leif Kristensen
Nyborg Fjord: Dværgmåge 2 FU. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Bramgås 1400 R, Skeand 66 FU, Knarand 25 FU, Sølvhejre 2 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Skeand 72 FU. Ole Goldschmidt
Ravnebjerg Skov (Tranekær): Ringdue 3200 SV. Claus Dalskov
Slipshavn Enge: Stenpikker 7 T. Jørn Knudsen
Smedebakker: Ringdue 6500 SV. Claus Dalskov
Småholmene: Strandhjejle 30 R. Jørn Vinther Sørensen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 4 FU. Peter Pelle Clausen
Tange Å (vej 163 til udløb): Blå Kærhøg 1 T R. Jørn Knudsen
Teglværkskoven: Musvåge 253 V. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 69 FU, Spidsand 12 FU, Krikand 110 R, Sølvhejre 1 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU, Skægmejse 6 FU. Ole Goldschmidt
Vejlby Fed Sommerhusområde: Spidsand 21 SV. Michael Mosebo Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Skægmejse 16 R. Peter Pelle Clausen


 

Søndag den 24. oktober 2021                          Solopgang: 08:05 Solnedgang: 17:57

Svendborg Golfbane: Knopsvane 2 1K FU, Bramgås 400 V, Musvåge 4 R, Ravn 2 OF
Ny Gesinge, Tåsinge
: Storspove 12 R, Sanglærke 90 R. Poul Vestergård Rasmussen

Søby, Tåsinge
: Bramgås 4000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lydinge Mølle
: Sangsvane 3 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broløkke Strand: Skægmejse 13 R. Bo K. Stephensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 17 R, Duehøg 1 OF, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Bøjden By: Klippedue (tamdue) 55 OF. Erik Damm
Bøjden Nor: Bramgås 1000 R, Bjergand 92 R, Spidsand 22 R, Havørn 2 AD OF, Musvåge 520 SV. Ralph Qwinten
Bøjden Nor: Musvåge 429 SV. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Knortegås 698 T, Blisgås 66 T, Ederfugl 9230 T, Sortand 140 T, Toppet Skallesluger 359 T, Pibeand 569 T, Skarv 2000 OF, Ride 1 AD T, Spurvehøg 48 T, Hedelærke 0 T, Sanglærke 111 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T, Tornirisk 120 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 6 T, Spurvehøg 25 T. Carsten Skou 
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 65 R, Nordisk Lappedykker 2 R, Rødstrubet Lom 7 V, Sortstrubet Lom 2 V, Sule 13 V, Hjejle 300 SV,
Søkonge 2 R, Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 125 R, Sule 11 FU, Søkonge 1 OF. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Sule 1 FU, Dværgmåge 13 V. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Snespurv 5 R. Steen Vagner
Føns Vang: Havørn 3 R. Ib Johannes Bager
Faaborg: Blå Kærhøg 1 BR SV, Musvåge 450 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 14 FU. Jens Bækkelund
Hav nord for Flyvesandet: Sule 2 OF. Jens Bækkelund
Helnæs: Marker syd for Maden: Musvåge 100 T. Ralph Qwinten
Horne By: Musvåge 36 SV. Niels Bomholt Jensen
Horseklint: Sortand 800 R, Sule 3 NV, Blå Kærhøg 2 V, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Snespurv 18 V. Mogens Ribo Petersen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Ralph Qwinten
Korinth: Musvåge 29 SV. Else Klint
Longelse Bondegårdsskov: Musvåge 38 S. Jan Stener Jørgensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Musvåge 80 SV. Carsten Skou
Møllemade/Ellemose: Enkeltbekkasin 1 R, Hættemåge 1000 R. Michael Brunhøj Hansen
Ristingehalvøen: Bramgås 2150 T, Grågås 600 OF, Huldue 7 T, Sølvhejre 1 S, Hjejle 2000 OF, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 19 T, Havørn 2 AD OF, Musvåge 96 T, Hedelærke 6 T, Sanglærke 315 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1000 T. Gregers Johannesen
Ronæs (Ærø): Blå Kærhøg 1 OF. Bjarne Jørgensen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Knortegås 127 S, Allike 750 V. Jørn Knudsen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Musvåge 53 SV. Jan Stener Jørgensen
Sønderhjørne: Musvåge 78 SV, Stor Tornskade 1 R, Tornirisk 50 FU. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 86 SV, Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Vitsø: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R
. Bjarne Jørgensen


 

Lørdag den 23. oktober 2021                          Solopgang: 08:03 Solnedgang: 18:00

Kogtved, matriklen: Husskade 1 R
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 14 R. Erik Thomsen
Dovns Klint
: Ederfugl 1000 R. Poul Vestergård Rasmussen
Flyvesandet
: Knopsvane 4 OF, Sangsvane 4 T, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5 T, Bramgås 180 T, Canadagås 1 T, Grågås 6 T, Ederfugl 60 T, Fløjlsand 11 T, Sortand 17 T, Hvinand 40 T, Toppet Skallesluger 35 T, Gravand 6 T, Pibeand 165 T, Gråand 30 T, Spidsand 6 T, Krikand 30 T, Sule 14 T, Skarv 25 T, Strandskade 5 T, Almindelig Ryle 7 T,
Søkonge 5 T, Lomvie/Alk 35 T, Hættemåge 55 T, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 40 T, Rødhals 1 R, Grønirisk 150 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Havørn 4 OF, Musvåge 26 FU. Stoffer Jaeger
Ellemose Banke: Musvåge 300 SV. Bjarne Jørgensen
Espe: Huldue 3 OF. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Sule 14 T,
Søkonge 5 T, Grønirisk 150 OF. Leif Sørensen
Flyvesandet: Sule 11 , 
Søkonge 5 V, Grønirisk 150 V. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Sule 3 OF, Søkonge 3 OF. Vibeke Hansen
Fogense Enge (Lillestrand): Bramgås 1100 FU, Grågås 500 FU, Krikand 100 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved: Fløjlsand 30 T, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 5 V, Sule 7 V,  Tejst 5 R, Søkonge 1 V, Alkefugl sp. 245 V. Lars Philip Nielsen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 6 NV, Sule 3 NV, Ride 10 NV. Kristoffer Hansen
Fænø: Duehøg 1 1K+ OF, Havørn 2 AD OF. Kristian Birchvald Jensen
Gulstav: Rød Glente 6 T, Hedelærke 3 T. Michael L.J. Glentedal
Gyldensteen Gods: Bramgås 2500 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 R. Peter Lange
Horseklint: Rødstrubet Lom 6 NV, Sule 16 NV, Tejst 12 NV, Alk 174 NV, Søkonge 1 NV, Ride 3 NV, Ride 1 FU, Dværgmåge 3 AD NV, Dværgmåge 1 AD R, Hedelærke 1 N, Snespurv 11 R. Kristoffer Hansen
Keldsnor: Sølvhejre 1 R, Hjejle 380 R. Nis Rattenborg
Kidholm v/Thurø: Skarv 600 R NAT. Arne Bruun 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Blå Kærhøg 3 V, Musvåge 95 V, Allike 885 V. Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg 
Ristingehalvøen: Bramgås 1800 T, Huldue 11 T, Ringdue 2800 T, Spurvehøg 28 T, Havørn 2 OF, Musvåge 688 T, Allike 1600 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 2000 T. Gregers Johannesen
Smedebakker: Huldue 3 SV. Claus Dalskov
Stengade Sø: Blå Kærhøg 1 SV. Claus Dalskov
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Knortegås 250 NV, Bramgås 1000 V, Sule 1 T FU, Havørn 2 V, Musvåge 57 NV. Jørn Knudsen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Blå Kærhøg 1 NV, Musvåge 49 T. Palle Bo Larsen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Musvåge 25 SV, Skægmejse 3 R. Jan Stener Jørgensen
Sønderhjørne: Blå Kærhøg 1 M AD SV,
Hærfugl 1 FU . Jakob Sunesen  
Thurø Bund: Fiskeørn 1 FU,
Thurø Rev: Pibeand 300 R, Krikand 100 R, Musvåge 25 V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 12 R, Krikand 150 R, Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1380 R, Sølvhejre 6 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU, Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg


 

Fredag den 22. oktober 2021                          Solopgang: 08:01 Solnedgang: 18:02

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 27 FU
Lindkær v/Ravnholt: Knopsvane 1 R, Grågås 8 OF, Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R, Musvåge 3 OF, Ravn 30 FU, Stær 6 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Sølvhejre 12 R, Havørn 3 OF, Ravn 8 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 FU, Blå Kærhøg 1 M AD R. Anton Markvard
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen
Fogense Enge (Lillestrand): Sortgrå Ryle 1 R. Jens David Kofoed Mogensen
Fyns Hoved: Fløjlsand 36 T, Sortand 159 T, Toppet Skallesluger 52 T, Sule 4 T,
Lunde 1 T, Tejst 9 T, Ride 2 T. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Sortand 500 R, Sule 1 AD V, Sule 3 FU, Tejst 6 R, Snespurv 10 T R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Huldue 31 T, Ringdue 1430 V, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 12 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 42 T, Dværgfalk  T, Allike 840 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Misteldrossel 46 T, Sjagger 370 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Reservatet: Havørn 3 FU. Jens Bækkelund
Hav ved Tryggelev Nor:
Søkonge 1 T. Kresten Madsen, Ole Sørensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 59 R, Spidsand 11 R, Krikand 100 R, Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 OF, Sortkrage 3 OF. Kresten Madsen, Ole Sørensen
Hårby Made: Rød Glente 2 OF. Per Toft Johansen
Kasmose Skov:
Søkonge 1 NØ R, Dværgmåge 5 AD FU. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Bramgås 1000 R. Poul Bjerager
Kværndrup: Rød Glente 2 OF. Ella Mikkelsen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 30 FU. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 59 R, Spidsand 11 R, Krikand 100 R, Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 1 R, Vandrefalk 1 OF, Sortkrage 3 OF. Ole Sørensen
 


 

Torsdag den 21. oktober 2021                          Solopgang: 07:59 Solnedgang: 18:04

Svendborgsund ved Iholm: Spættet sæl 1 R
Svendborg Golfbane: Knopsvane 3 1K FU, Hættemåge 60 FU, Musvåge 4 R, Stær 12 R, Vindrossel 16 R
Ølund, Mellemstykket: Skeand 3 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R, Havørn 4 R. Jan Stener Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 13 R, Sølvhejre 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bjergand 50 R, Spidsand 50 FU, Dværgfalk 1 OF. Anton Markvard
Flyvesandet: Spidsand 32 V, Sule 9 AD FU, Sule 6 . Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Davinde: Sølvhejre 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 4000 R, Skeand 10 R, Pibeand 300 R, Sølvhejre 15 R. Bo Tureby Hansen
Gyngstrup: Hættemåge 1000 R, Stormmåge 1000 R. Ella Mikkelsen
Helnæs, havet ud for Maden: Sortgrå Ryle 1 FU. Erik Ehmsen
Hågerup Å vest for Hågerup: Knarand 39 FU. Leif Kristensen
Kasmose Skov: Sule 4 , Dværgmåge 15 . Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Skarv 750 R, Sortklire 10 R, Dværgfalk 1 T. Ole Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 45 FU. Leif Sørensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 54 R, Havørn 2 AD OF, Ravn 3 R, Bjergvipstjert 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Enkeltbekkasin 1 R, Stormmåge 2700 FU. Hans Rytter
Svendborg: Dværgfalk 1 SV. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1140 R, Sølvhejre 6 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 3 FU, Havørn 2 AD FU. Nis Rattenborg
Vesteregn: Rød Glente 3 R. Nis Rattenborg
Østereng, Bogense: Hjejle 2500 R. Jens Bækkelund


 

Onsdag den 20. oktober 2021                          Solopgang: 07:57 Solnedgang: 18:07

Kogtved: Bramgås 60 V
Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1 R, Bramgås 40 V, Storspove 12 FU, Dværgmåge 3 T V (2 AD + 1 1K), Spættet sæl 1 R, Marsvin 1 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Jacob Sterup
Hallingskov Huse: Skovsneppe 1 R. Niels Andersen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Ederfugl 4370 S, Sortand 365 S, Toppet Skallesluger 78 S, Knarand 56 S, Pibeand 1970 S, Spidsand 35 S, Rødstrubet Lom 11 S, Skarv 660 FU, Ride 3 S,
Dværgmåge 970 S. Nis Rattenborg
Keldsnor: Hjejle 490 R, Sortklire 12 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R. Michael L.J. Glentedal
Spodsbjerg Havn: Stenpikker 1 FU. Else Klint


 

Tirsdag den 19. oktober 2021                          Solopgang: 07:55 Solnedgang: 18:09

Svendborg Golfbane: Knopsvane 5 R, Bramgås 1800 V, Gråand 4 R, Hættemåge 60 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 16 R
Lundeborg, matriklen: Grønirisk 4 R. Poul Brug Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Krikand 127 FU,
Sølvhejre 20 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 25 FU, Krikand 175 FU, Strandhjejle 23 R, Hjejle 750 R,
Almindelig Ryle 665 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Bramgås 4680 T, Ederfugl 12320 T, Sortand 278 T, Toppet Skallesluger 143 T, Skeand 11 T, Pibeand 1296 T, Spidsand 90 T, Huldue 59 T, Rødstrubet Lom 12 T, Sortstrubet Lom 12 T, Sølvhejre 1 TF, Skarv 1750 R, Almindelig Kjove 1 AD MF T, Dværgmåge 14 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 119 T, Rød Glente 7 T, Dværgfalk 5 T, Hedelærke 112 T, Misteldrossel 61 T, Ringdrossel 1 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 19000 T, Tornirisk 110 T, Stillits 107 T, Grønsisken 860 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Pibesvane 4 V, Bramgås 5200 SV, Dværgfalk 1 SV, Skægmejse 2 TF, Bjergvipstjert 2 SV, Lapværling 1 SV. Esben Eriksen
Gulstav: Dværgfalk 1 M AD SV, Hedelærke 6 T, Misteldrossel 20 T. Jacob Sterup
Gulstav: Rødtoppet Fuglekonge 3 RI. Keldsnor Fuglestation
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen: Vandrefalk 1 R, Træløber 3 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 18 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 1000 R. Tom Tjørnum 
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 83 FU, Sølvhejre 2 FU. Hans Rytter.
Keldsnor: Dværgmåge 3 SV. Henrik Mørup-Petersen
Kerteminde: Husrødstjert 3 FU. John Jensen
Mågeøerne: Hjejle 3500 R. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Skeand 37 R, Knarand 99 R. Leif Kristensen
Rath: Bjerglærke 7 R, Tornirisk 85 R. Søren Bøgelund
Sanderum: Stillits 50 FU. Ella Mikkelsen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Sølvhejre 1 FU. Ole Henrik Scharff
Thurø Rev: Ederfugl 1150 SV, Toppet Skallesluger 55 SV, Dværgmåge 11 5K+ SV. Arne Bruun.
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 1890 R. Nis Rattenborg


 

Mandag den 18. oktober 2021                         Solopgang: 07:53 Solnedgang: 18:11

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Spidsand 52 FU, Hjejle 300 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Dværgfalk 1 T. Søren Bøgelund
Fyns Hoved: Dværgfalk 1 SV, Fuglekonge 50 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Gærdesmutte 60 R, Skærpiber 10 R, Bjergvipstjert 7 SV, Rørspurv 60 SV. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Ole Bøgh Vinther
Keldsnor: Hjejle 510 R, Dværgfalk 1 F AD R, Sortkrage 5 R. Nis Rattenborg
Middelfart: Sangdrossel 835 T, Vindrossel 1617 T , Solsort 226 T. Michael Brunhøj Hansen
Thurø Rev: Bjerglærke 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Skægmejse 6 R, Bjergvipstjert 3 R. Nis Rattenborg
Ørnehøj-området (Gulstav): Sort Glente 1 R. Søren Bøgelund


 

Søndag den 17. oktober 2021                         Solopgang: 07:51 Solnedgang: 18:14

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 110 V, Hjejle 250 OF, Storspove 3 FU, Alk 1 R, Rød Glente 4 SV, Sanglærke 2 V
Tåsinge: Bramgås 2000 V

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 FU, Sølvhejre 9 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 107 T, Bramgås 4900 T, Ederfugl 7560 T, Toppet Skallesluger 107 T, Huldue 25 T, Ringdue 7300 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Rød Glente 5 OF, Rød Glente 5 T, Allike 520 T, Hedelærke 11 T, Grønsisken 400 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Islandsk Ryle 10 R, Skærpiber 6 FU. Peter Lillesø
Hagenskov Slotsmølle: Musvåge 136 V. Thomas Kampmann
Keldsnor: Hjejle 510 R. Nis Rattenborg
Middelfart: Sangdrossel 26 T, Vindrossel 133 T. Michael Brunhøj Hansen 
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Musvåge 116 OF. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Stillits 90 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 OF, Vandrefalk 1 1K FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skægmejse 6 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 R, Vandrefalk 1 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Bramgås 2640 V. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 253 R, Blå Kærhøg 1 SV, Sortkrage 4 OF. Palle Bo Larsen 


 

Lørdag den 16. oktober 2021                          Solopgang: 07:49 Solnedgang: 18:16

Brændegård Sø: Knopsvane 95 R, Blisgås 30 R, Stor Skallesluger 30 R, Spidsand 4 R, Krikand 100 R, Ringdue 1 OF, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 22 R, Vibe 350 R, Duehøg 1 R, Havørn 8 OF, Musvåge 6 OF, Musvåge 20 T, Ravn 15 OF, Blåmejse 6 R, Halemejse, Nordlig (ssp. caudatus) 1 R, Stær 100 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernekrogen: Musvåge 25 V. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Knarand 210 FU, Krikand 125 R,
Sølvhejre 22 FU . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 22 R, Havørn 8 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 19 FU, Duehøg 1 R, Havørn 8 R. Morten Kristiansen
Digerne (Bjørnø): Sølvhejre 1 OF. Leif Kristensen
Dovns Klint: Bramgås 4500 T, Ederfugl 6340 T, Toppet Skallesluger 105 T, Huldue 42 T, Ringdue 4900 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 57 T, Rød Glente 2 OF, Rød Glente 10 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 6 T, Bogfinke/Kvækerfinke 18400 T, Tornirisk 60 T, Stillits 63 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Bramgås 2830 T, Ederfugl 5650 T, Toppet Skallesluger 79 T, Huldue 4 T, Ringdue 4500 T, Spurvehøg 40 T, Rød Glente 9 T, Rød Glente 3 TF, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 6 T. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved:
Atlantisk Skråpe/Scopolis Skråpe (SU) 1 FU , Sortgrå Ryle 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Føns Vang: Skeand 10 R. Ralph Qwinten
Gulstav: Bramgås 1130 T, Spurvehøg 17 T, Rød Glente 14 T, Rød Glente 3 TF, Sort Glente 1 TF, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 9 T, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund 
Harritslev Fælled: Hjejle 2000 R. Jens Bækkelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 5 R. Peter Lillesø
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Musvåge 86 OF. Jørn Knudsen
Piledybet: Huldue 3 OF, Rød Glente 8 NV. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Klint: Blå Kærhøg 1 BR V. Morten Müller
Vester Hæsinge: Rød Glente 2 OF. Flemming Johansen
Vesteregn: Bramgås 2400 V, Huldue 25 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Spurvehøg 36 R SV, Rød Glente 8 NV, Rød Glente 3 V, Dværgfalk 1 R, Hedelærke 6 S. Nis Rattenborg 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Bramgås 3000 R, Grågås 1200 R, Krikand 600 R, Sølvhejre 1 R, Strandhjejle 21 FU, Storspove 133 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Ella Mikkelsen


 

Fredag den 15. oktober 2021                          Solopgang: 07:47 Solnedgang: 18:18

Vejlen, Tåsinge: Bramgås 2000 R, Grågås 200 R, Lille Lappedykker 2 R, Vandrikse 1 R. Lars Kirk
Hav nord for Flyvesandet
(13:05):
Sodfarvet skråpe 1 V. Søren Gjaldbæk
Hav nord for Flyvesandet: Knortegås 4 T, Havlit 1 T, Ederfugl 15 T, Fløjlsand 17 T, Sortand 12 T, Hvinand 3 T, Toppet Skallesluger 52 T, Troldand 1 T, Pibeand 90 T, Gråand 10 T, Spidsand 3 T, Krikand 40 T, Rødstrubet Lom 1 T, Sule 8 T, Skarv 28 T, Strandskade 1 T, Strandhjejle 1 T, Almindelig Ryle 22 T, Tejst 1 T, Stormmåge 7 T, Sølvmåge 2 T, Svartbag 1 R, Stor Tornskade 1 OF, Allike 7 T, Skærpiber 20 OF, Grønirisk 20 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 FU, Havørn 4 FU. Carsten Skou
Dovns Klint: Ederfugl 1830 T, Toppet Skallesluger 201 T, Ride 2 AD V, Dværgmåge 4 T, Spurvehøg 13 T, Rød Glente 5 T, Dværgfalk 2 T, Grønsisken 210 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Rød Glente 4 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Allan Steensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 11 FU. Jens Bækkelund
Hav nord for Flyvesandet: Toppet Skallesluger 52 T, Sule 8 T, Stor Tornskade 1 OF, Skærpiber 20 OF. Leif Sørensen
Kasmose Skov: Sule 2 , Almindelig Kjove 1 MF V. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Skeand 45 R, Skarv 900 R, Hjejle 420 R, Sortklire 14 FU, Rød Glente 2 TF, Rørspurv 35 R T. Nis Rattenborg
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1000 R,
Sølvhejre 9 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 45 R. Carsten Skou
Påø Enge (tørre): Blå Kærhøg 2 BR R, Lærkefalk 1 S. Leif Bisschop-Larsen
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Dværgmåge 2 R. Leif Bisschop-Larsen 
Rudkøbing: Skovsneppe 1 OF. Lars Kirk
Skaboeshuse: Grågås 650 FU, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Sundet, Faaborg: Skægmejse 2 R. Per Damgaard Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 1240 T NAT, Sølvhejre 4 T NAT, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU, Dværgfalk 1 R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Bramgås 2000 R. Lars Kirk 
Vesteregn: Huldue 35 R, Rød Glente 3 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg


 

Torsdag den 14. oktober 2021                          Solopgang: 07:45 Solnedgang: 18:21

Brændegård Sø: Sangsvane 2 OF. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Odense, Legeplads v. Lettebækken
: Grønspætte 1 FU. Ove Hvidtfeldt

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Stor Kobbersneppe 3 FU. Leif Kristensen
Caroline Amalielund: Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Knortegås 296 T, Bramgås 3110 T, Ederfugl 3180 T, Sortand 149 T, Toppet Skallesluger 651 T, Huldue 7 T, Rødstrubet Lom 11 T, Sortstrubet Lom 10 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sule 1 AD SV, Almindelig Kjove 1 MF T, Dværgmåge 476 T, Dværgmåge 78 T, Svartbag 59 T, Blå Kærhøg 1 OF, Rød Glente 8 OF, Rød Glente 4 T, Dværgfalk 1 T, Misteldrossel 28 T, Vindrossel 107 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås 296 T, Bramgås 2930 T, Ederfugl 3270 T, Sortand 144 T, Toppet Skallesluger 651 T, Rødstrubet Lom 21 T, Sortstrubet Lom 10 T, Sule 1 AD T, Dværgmåge 463 T, Rød Glente 8 OF, Rød Glente 4 T, Dværgfalk 1 T, Misteldrossel 33 T, Bjergvipstjert 1 T, Tornirisk 50 T. Frank Jensen-Hammer 
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 2 FU. G. Antonio Obando-Calderón
Grusgrave v/Birkum: Grågås 1300 R, Hjejle 270 OF, Musvåge 34 V. Per Rasmussen
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Rød Glente 8 TF, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Allan Steensen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Skarv 980 R. Nis Rattenborg
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 3 R. Peter Lillesø
Ny Gesinge: Grågås 650 FU. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Purreskov: Rød Glente 3 T, Musvåge 25 SV. Leif Bisschop-Larsen
Rath: Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg 
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Enkeltbekkasin 1 R, Skægmejse 5 R. Niels Bomholt Jensen
Tarup (Årslev): Hjejle 750 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Hjejle 750 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 5 R, Skægmejse 11 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Bramgås 3500 R, Krikand 325 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Vesteregn: Huldue 60 OF, Rød Glente 3 R, Bogfinke 1100 R, Kvækerfinke 350 R. Nis Rattenborg


 

Onsdag den 13. oktober 2021                          Solopgang: 07:44 Solnedgang: 18:23

Landet: Vandrefalk 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Arreskov Sø
: Sølvhejre 9 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knopsvane 100 R, Stor Skallesluger 16 R, Fiskehejre 4 R,
Sølvhejre 15 R, Skarv 50 OF, Havørn 2 R, Musvåge 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 75 R, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Botofte Strand og Langelandsbælt ud for: Småspove 7 FU
. Jane Ditzel 
Brændegård Sø: Sølvhejre 7 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 41 FU, Hjejle 390 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Knortegås 126 T, Bramgås 2470 T, Toppet Skallesluger 258 T, Huldue 78 T, Ringdue 21600 T, Rødstrubet Lom 8 T, Sortstrubet Lom 18 T, Sølvhejre 1 OF, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 39 T, Rød Glente 6 T, Musvåge 121 T, Allike 1470 T, Hedelærke 28 T, Sanglærke 85 T, Skægmejse 35 OF,
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Halemejse 20 R, Misteldrossel 43 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3070 T, Tornirisk 59 T, Stillits 55 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Bogfinke/Kvækerfinke 10000 T. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Sølvmåge 700 FU. Jane Ditzel
Faaborg: Huldue 3 SV, Ringdue 1130 SV, Musvåge 384 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Rød Glente 3 T, Skægmejse 4 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Jesper Brinkmann Nielsen 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Tom Giersing
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Arne Bruun
Keldsnor: Hjejle 345 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Allike 870 V, Hedelærke 2 V, Sanglærke 300 V, Bjergvipstjert 2 V. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Blå Kærhøg 1 F AD V, Rød Glente 3 V, Musvåge 925 V, Dværgfalk 1 V, Bjergvipstjert 1 V. Per Rasmussen
Kongshøj Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Landet: Vandrefalk 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Rantzausminde: Musvåge 400 V. Jens-Gert Hansen
Rudkøbing: Musvåge 140 S. Lars Kirk
Skaboeshuse:
Gransanger, Sibirisk (ssp. tristis) 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Sollerup: Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Havørn 2 V, Rød Glente 6 , Musvåge 119 T, Musvåge 605 . Jørn Knudsen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 3 FU. Jane Ditzel
Svendborg Havn: Vandrefalk 1 F AD R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Canadagås 25 SV. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 41 R, Sølvhejre 6 R. Allan Steensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 FU. Nis Rattenborg
Tullebølle: Musvåge 72 SV. Morten Müller
Vester Skerninge: Musvåge 90 V. Arne Bruun
Vester Aaby: Duehøg 1 SV, Musvåge 395 SV. Else Klint
Vigelsø: Sortgrå Ryle 1 FU, Havørn 2 R. Jan Eriksen
Åmosen v/Ollerup: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun


  

Tirsdag den 12. oktober 2021                          Solopgang: 07:42 Solnedgang: 18:26

Lunkebugten & Nørreskov Nor: Canadagås 27 R, Grågås 1 R, Toppet Skallesluger 6 R. Lars Kirk
Vejlen,  Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Dovns Klint: Bramgås 2560 T, Canadagås 61 T, Grågås 5180 T, Huldue 150 T, Ringdue 37200 T, Trane 142 T, Sølvhejre 4 OF, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 31 T, Rød Glente 33 T, Musvåge 269 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 15 T, Sanglærke 471 T, Skægmejse 16 TF, Misteldrossel 55 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T, Rørspurv 21 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Canadagås 39 T, Huldue 41 T, Ringdue 29000 T, Sølvhejre 3 T, Ride 1 AD T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 28 T, Rød Glente 31 T, Musvåge 157 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 11 T, Sanglærke 284 T, Skægmejse 9 OF, Misteldrossel 38 T. Søren Bøgelund 
Frellesvig: Skovspurv 50 FU. Jane Ditzel
Faaborg: Ringdue 6800 SV, Havørn 2 OF, Rød Glente 5 SV, Musvåge 50 SV, Dværgfalk 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Grønderup: Rød Glente 2 R, Ravn 10 R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Trane 150 T, Rød Glente 2 T, Musvåge 100 T, Skægmejse 20 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Sangdrossel 500 R T,
Bjergvipstjert 2 T. Jesper Brinkmann Nielsen
Gulstav: Trane 212 T, Rød Glente 5 T, Musvåge 38 T, Skægmejse 4 R, Sangdrossel 30 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R, Musvåge 43 T, Skægmejse 19 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 R, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Langesø Gods + Langesø: Duehøg 1 FU. Gregers Johannesen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF. Tom Giersing
Keldsnor: Hjejle 430 R, Sortklire 14 R. Nis Rattenborg
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 R. Peter Lillesø
Langesø Gods + Langesø: Duehøg 1 FU. Gregers Johannesen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Canadagås 27 R. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Carsten Skou
Møllemade/Ellemose: Dværgcanadagås 1 SV, Enkeltbekkasin 1 R, Sanglærke 60 R, Rødstrubet Piber 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Dværgcanadagås 1 S
, Enkeltbekkasin 1 R , Sanglærke 55 R, Rødstrubet Piber 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sollerup: Blå Kærhøg 1 F OF. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 3 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou
Vejruplund v/Marslev: Kongeørn 1 OF. Jørn Knudsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Tornskade 1 V. Jørn Knudsen


  

Mandag den 11. oktober 2021                          Solopgang: 07:40 Solnedgang: 18:28

Brændegård Sø: Knopsvane 110 R, Grågås 500 R, Ringdue 60 OF, Fiskehejre 5 R, Sølvhejre 17 R, Vibe 300 FU, Havørn 6 R, Musvåge 5 OF, Allike 3 OF. Leif Sørensen
Lundeborg, matriklen
: Gråspurv 12 FU, Topmejse 2 FU, Husskade 2 R. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Skeand 11 FU, Pibeand 255 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Trane 35 SV. Børge Langkilde Rasmussen
Brændegård Sø: Grågås 500 R,
Sølvhejre 17 R, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Knarand 122 R,
Sølvhejre 15 R, Havørn 2 IMM R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Spidsand 47 T, Huldue 146 T, Ringdue 9800 T, Sølvhejre 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 154 T, Rød Glente 67 T, Musvåge 190 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 18 T, Misteldrossel 14 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3700 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Spidsand 42 T, Huldue 69 T, Ringdue 9800 T, Sølvhejre 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 163 T, Rød Glente 67 T, Musvåge 191 T, Tårnfalk 5 T, Hedelærke 18 T, Misteldrossel 25 T, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Spidsand 31 SV, Huldue 6 T, Ringdue 1100 T, Sølvhejre 1 SV, Spurvehøg 40 T, Rød Glente 24 T, Musvåge 103 T, Hedelærke 18 S, Bjergvipstjert 2 T. Niels Bomholt Jensen
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 M AD R S, Rød Glente 2 S, Musvåge 56 SV. Nis Rattenborg
Flyvesandet: Spidsand 42 V, Sule 39 , Almindelig Kjove 1 V. Ella Mikkelsen
Gulstav: Ringdue 1000 T, Sølvhejre 1 R, Spurvehøg 20 T, Rød Glente 50 T, Musvåge 74 T, Kragefugl sp. 5000 T NAT,
Pungmejse 1 R, Hedelærke 1 T, Skægmejse 5 T, Gransanger 25 R, Gærdesmutte 25 R, Rødhals 60 R, Misteldrossel 15 T, Bjergvipstjert 6 TT. Jesper Brinkmann Nielsen
Gulstav: Blå Kærhøg 2 M T, Spurvehøg 18 T, Rød Glente 7 T, Musvåge 72 T, Stor Tornskade 1 R, Hedelærke 3 T, Hedelærke 3 T, Misteldrossel 12 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 R. Jens Bækkelund
Kasmose Skov: Sule 10. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Skarv 1240 R, Sortklire 14 R. Nis Rattenborg
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 1 R. Peter Lillesø
Sandager v/Assens: Duehøg 1 OF, Isfugl 1 R. Henrik Stenholt
Skovballe: Bramgås 1600 R. Poul Vestergård Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 125 R, Skeand 13 FU, Krikand 210 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Brushane 21 R, Sortklire 12 R, Rød Glente 7 R SV. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Hvidklire 34 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vester Aaby: Musvåge 62 SV. Else Klint


 

Søndag den 10. oktober 2021                          Solopgang: 07:38 Solnedgang: 18:31

Brændegård Sø: Sølvhejre 18 FU R OF, Havørn2 OF R FU, Blishøne 200 FU. Jette og Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Skægmejse 10 R. Poul Bjerager
Brændegård Sø: Skeand 90 R, Knarand 250 FU, Toppet Lappedykker 56 FU,
Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 15 R, Havørn 2. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Huldue 137 T, Ringdue 8200 T, Trane 3 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 141 T, Rød Glente 33 T, Musvåge 517 T, Tårnfalk 13 T, Dværgfalk 2 OF, Dværgfalk 6 T, Hedelærke 18 T, Skægmejse 2 TF, Bjergvipstjert 4 T, Bogfinke/Kvækerfinke 7000 T, Tornirisk 120 T, Stillits 68 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 32 T, Ringdue 2760 T, Trane 3 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sølvhejre 5 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 42 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 70 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 3 T, Hedelærke 4 T, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Rød Glente 4 S, Hedelærke 4 TF. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Huldue 5 OF, Rød Glente 7 S, Musvåge 223 S, Bjergvipstjert 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Fiskerup Skov: Musvåge 78 SV. Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Ringdue 1360 SV, Musvåge 36 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1170 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Ringdue 1000 T, Rød Glente 13 T, Musvåge 50 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Huldue 17 S, Rød Glente 2 S, Hedelærke 6 S. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 1500 FU. Jens Bækkelund
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 TH. Peter Hvenegaard
Munkebo: Blå Kærhøg 1 F OF. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 1210 R, Pibeand 630 R, Krikand 130 R, Huldue 5 R, Havørn 3 FU, Vandrefalk 1 AD FU N. Niels Bomholt Jensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Musvåge 150 V. Jørn Knudsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Storspove 410 R. Jens Bækkelund
Ristingehalvøen: Huldue 22 T, Ringdue 5500 T, Trane 3 T, Spurvehøg 14 T, Rød Glente 31 T, Musvåge 241 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 2500 T. Gregers Johannesen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Havørn 2 SV, Musvåge 53 T, Musvåge 191 . Jørn Knudsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Hjejle 300 OF, Musvåge 183 SV. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 2 FU, Enkeltbekkasin 1 R, Sortklire 15 OF, Rød Glente 5 R, Musvåge 87 S. Freya Mørup-Petersen
Ørbæk: Musvåge 157 SV. Hans Rytter
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 36 T, Ringdue 1940 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 36 T, Rød Glente 26 T, Musvåge 237 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 1 T, Ringdrossel 1 R. Søren Bøgelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 08/10 - 2021:
               Efterlysning: Døde musvåger og natugler skal til sundhedstjek

               Fugletrækket bliver markeret internationalt og alle kan være med lørdag d. 9/10-21


 

Lørdag den 9. oktober 2021                          Solopgang: 07:36 Solnedgang: 18:33

Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 200 R, Storspove 1 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Bramgås 250 FU, Taffeland 18 R, Hjejle 200 R, Stær 30 R, Hvid Vipstjert 6 R
Bøsøre
: Bramgås 37 S, Toppet Skallesluger 5 R, Gråand 1 R, Storspove 2 R, Rødben 2 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 8 R, Splitterne 15 R, Stær 350 R. Lars Kirk
Kværndrup Vænge: Grågås 5 OF, Rød Glente 4 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Sanglærke 1 SY, Gulspurv 1 R. Lars Kirk
Revsøre: Knortegås 2 R, Skarv 7 R, Rødben 2 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 2 R, Musvåge 12 SV, Tårnfalk 1 FU, Gråkrage 11 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen
f Sørensen
Dovns Klint: Bramgås 1140 T, Huldue 118 T, Ringdue 10600 T, Skarv 1300 T, Hjejle 250 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 114 T, Rød Glente 42 T, Musvåge 655 T, Dværgfalk 2 T, Allike 530 T, Hedelærke 42 T, Skærpiber 13 T, Bjergvipstjert 5 T, Bogfinke/Kvækerfinke 9300 T, Tornirisk 230 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Bramgås 2400 SV, Huldue 26 T, Ringdue 5400 S, Skarv 1000 R, Spurvehøg 28 S, Rød Glente 36 S, Musvåge 950 T, Hedelærke 1 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Huldue 14 OF, Huldue 7 V, Rød Glente 3 T, Hedelærke 7 OF. Leif Kristensen
Dovns Klint: Rød Glente 13 S, Musvåge 400 S, Hedelærke 7 TF. Freya Mørup-Petersen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Skarv 500 R, Strandskade 63 R, Hjejle 340 R, Storspove 102 R, Sortklire 13 FU. Palle Bo Larsen
Gulstav: Sort Glente 1 S. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Bramgås 2230 T, Ringdue 14300 T, Rød Glente 34 NV, Musvåge 410 NV, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 5 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Huldue 6 T,  Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 23 T, Rød Glente 33 SV, Musvåge 134 SV,Stor Tornskade 1 R, Hedelærke 8 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Bjergvipstjert 6 T, Kernebider 5 T. Kristoffer Hansen
Gulstav: Huldue 46 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 97 S, Rød Glente 61 S, Musvåge 774 S, Hedelærke 12 S, Skærpiber 9 S, Bjergvipstjert 8 S, Stor Korsnæb 2 S. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Sølvhejre 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Huldue 25 T, Rød Glente 3 OF, Musvåge 136 T. Leif Kristensen
Gulstav Østerskov: Stor Korsnæb 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 10 FU, Knarand 40 FU, Spidsand 10 FU, Sølvhejre 6 FU, Vandrefalk 1 R. Tom Tjørnum
Havet ud for Keldsnor: Sule 1 AD R. Søren Bøgelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 72 FU, Huldue 75 OF, Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Holmdrup v/Svendborg: Rød Glente 2 OF. Niels Andersen
Klise Nor: Huldue 19 S, Blå Kærhøg 2 BR S, Spurvehøg 22 S, Rød Glente 34 S, Sort Glente 1 S, Musvåge 225 S. Kristoffer Hansen 
Knudshoved Færgehavn: Engpiber 120 V, Bjergvipstjert 3 V. Per Rasmussen
Kværndrup Vænge: Rød Glente 4 FU. Lars Kirk
Kærby v/Båring: Vandrefalk 1 OF. Nis Rattenborg 
Lumby Middelgrund: Knopsvane 300 R, Toppet Skallesluger 50 FU, Fiskeørn 1 R. Peter Lillesø
Middelfart: Sangdrossel 253 T. Michael Brunhøj Hansen
Nordskov (Hindsholm): Hjejle 600 OF. Palle Bo Larsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt  
Nørreballe Nor: Havørn 2 R. Freya Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Ristingehalvøen: Huldue 11 T, Ringdue 1300 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 16 T, Havørn 3 AD R, Rød Glente 31 T, Musvåge 288 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1500 T. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 30 FU, Knarand 25 FU, Spidsand 65 FU, Huldue 12 R, Sølvhejre 3 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU, Jensen Rødrygget Tornskade 1 1K FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Huldue 36 S, Rørdrum 1 OF, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU, Sortklire 22 FU, Fiskeørn 1 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 22 S, Havørn 2 OF, Rød Glente 46 S, Musvåge 181 S, Rødrygget Tornskade 1 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 R, Sortklire 22 R, Rødrygget Tornskade 1 R, Skægmejse 6 R. Søren Bøgelund

Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 2 S, Rød Glente 30 S. Freya Mørup-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 71 T, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 116 T,
Rød Glente 126 T, Musvåge 1130 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 13 T. Søren Bøgelund


 

Fredag den 8. oktober 2021                          Solopgang: 07:34 Solnedgang: 18:36

Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Hjejle 100 OF, Havørn 3 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 4 OF, Ravn 22 OF, Gransanger 4 R, Halemejse 5 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Havørn 3 R, Ravn 22 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 19 R, Krikand 210 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Bramgås 2290 T, Huldue 187 T, Ringdue 28700 T, Spurvehøg 75 T, Rød Glente 40 T, Musvåge 350 T, Musvåge 200 TF, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 20 T, Bjergvipstjert 4 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T, Stillits 101 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 12 T. Carsten Skou
Holms Mose: Spurvehøg 14 S, Rød Glente 37 S, Musvåge 759 S. Morten Müller
Middelfart: Sangdrossel 811 T, Vindrossel 171 T. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Huldue 3 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt 
Ravnholt (Midtfyn): Sølvhejre 1 FU, Ravn 5 R. Niels Bomholt Jensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Spurvehøg 11 SØ, Musvåge 195 , Vandrefalk 1 SØ, Hedelærke 7 SØ. Freya Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Knortegås 130 T, Bramgås 1150 T, Grågås 550 T, Huldue 31 T, Ringdue 3600 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 28 T,
Rød Glente 72 T, Musvåge 1015 T, Vandrefalk 1 OF, Hedelærke 1 T, Sanglærke 240 R, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Huldue 9 T, Ringdue 2400 T, Blå Kærhøg 1 T,
Rød Glente 51 T, Musvåge 750 T. Pierre Bentzen
Rudkøbing : Spurvehøg 12 SV, Rød Glente 45 SV, Musvåge 25 S, Musvåge 870 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Ole Goldschmidt  Morten Müller 
Slipshavn Enge:
Skærpiber 30 FU T. Jørn Knudsen
Smedebakker: Blå Kærhøg 1 S. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1000 FU, Taffeland 240 R, Skeand 80 FU, Knarand 66 FU, Spidsand 46 FU, Krikand 150 FU, Rørdrum 1 FU, Sølvhejre 10 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 4 FU, Skægmejse 10 FU. Ole Goldschmidt 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU. Carsten Skou


 

Torsdag den 7. oktober 2021                        Solopgang: 07:32 Solnedgang: 18:38

Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 T S, Rød glente 1 T S. Poul Vestergård Rasmussen
Klise Nor: Rød glente 5 T S, Musvåge 6 T S. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skægmejse 6 R, Blisgås 80 R, Sølvhejre 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor: Bramgås 3 R. Erik Thomsen
Tryggelev mark: Bogfinke 3 R. Erik Thomsen
Brændegård Sø, Sølund: Landsvale 60 i samlet flok (trækkende), Musvåge 60 SV ( kom i småflokke af 10 - 20 stk.). Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundeborg Havn: Hvid vipstjert 2 R, Sølvmåge 20 R FU, Skarv 6 FU, Bramgås 200 OF S (mange små flokke), Det Hvide C 1 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 56 FU, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 2 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Spidsand 19 FU
, Hjejle 800 OF, Hjejle 250 R, Stor Præstekrave 43 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås 670 T, Bramgås 2650 T, Huldue 630 T, Ringdue 32300 T, Skarv 587 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 115 T, Rød Glente 30 T, Musvåge 668 T, Tårnfalk 14 T, Dværgfalk 1 T, Stor Tornskade 1 T, Hedelærke 55 T, Landsvale 288 T, Misteldrossel 17 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 52 T, Bogfinke/Kvækerfinke 42300 T, Tornirisk 320 T, Stillits 132 T, Grønsisken 500 T, Lapværling 1 T, Rørspurv 71 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 910 T, Bramgås 1250 T, Huldue 88 T,
Turteldue 1 R, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 38 T, Rød Glente 8 T, Musvåge 67 T, Vandrefalk 1 T, Sortkrage 3 T, Blåmejse 97 T, Hedelærke 26 T, Landsvale 670 T, Misteldrossel 13 T, Skærpiber 7 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 74 T, Bogfinke/Kvækerfinke 5200 T, Tornirisk 325 T, Stillits 186 T, Grønsisken 1440 T, Rørspurv 23 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Musvåge 30 T. Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg: Huldue 16 S, Spurvehøg 30 S, Rød Glente 9 S, Musvåge 279 S, Vandrefalk 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg: Dværgfalk 1 OF, Hedelærke 5 R, Stenpikker 11 R, Bogfinke 1100 R. Nis Rattenborg
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R, Krikand 110 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 42 R, Knarand 142 R, Pibeand 250 R, Spidsand 21 R, Krikand 280 R, Lille Lappedykker 90 FU,
Sølvhejre 11 R, Brushane 28 R, Havørn 2 , Vandrefalk 1 M AD R. Karin Abildgaard
Helnæs Made: Grågås 500 R, Skeand 12 R, Sølvhejre 1 R, Musvåge 35 SØ, Tårnfalk 5 R, Vandrefalk 1 AD R, Sortkrage 4 R. Niels Bomholt Jensen 
Helnæs Made: Grågås 700 R, Havørn 2 R, Sortkrage 4 R. Henrik Gerner Baark
Holms Mose: Rød Glente 2 S, Musvåge 50 S. Jane Ditzel
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 4 R. Arne Bruun
Keldsnor: Bramgås 1860 V, Skarv 980 FU, Sortklire 26 R, Vandrefalk 1 R T, Hvid Vipstjert 80 R, Rørspurv 35 R. Nis Rattenborg
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 3 FU. Peter Lillesø
Kædeby: Rød Glente 5 T. Leif Bisschop-Larsen
Langesø Golfklub: Havørn 3 OF. Hans Peter Utoft

Middelfart: Sangdrossel 192 T. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Ristingehalvøen: Bramgås 1750 T, Grågås 650 T, Huldue 58 T, Ringdue 6300 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 56 T, Havørn 3 OF, Rød Glente 11 T, Musvåge 336 T, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 3 T, Sanglærke 110 T, Bogfinke/Kvækerfinke 6300 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Huldue 18 T, Rød Glente 3 T, Vandrefalk 1 T. Pierre Bentzen
Slipshavn Enge: Stenpikker 11 FU T. Jørn Knudsen
Smedebakker: Huldue 4 SV, Rød Glente 2 SV, Musvåge 43 SV. Claus Dalskov
Snage Strand og Langelandssund ud for: Fiskeørn 1 S. Jane Ditzel
Strandparken m.m., Nyborg: Rød Glente 4 SV. Hans Rytter
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R, Brushane 32 R,  Fiskeørn 1 SV, Blå Kærhøg 1 BR SV, Spurvehøg 19 S, Rød Glente 12 S, Musvåge 128 S, Tårnfalk 6 S, Skægmejse 9 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 250 R, Krikand 100 FU, Skærpiber 8 FU T. Jørn Knudsen


   

Onsdag den 6. oktober 2021                         Solopgang: 07:30 Solnedgang: 18:41

Gudme: Stær 100+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Stær 200 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Huldue 99 T, Spurvehøg 108 T, Rød Glente 9 T, Hedelærke 57 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke 35100 T, Tornirisk 90 T, Grønsisken 310 T. Frank Jensen-Hammer
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 1 R. Henrik Dissing
Fakkebjerg: Tårnfalk 6 R, Dværgfalk 1 M IMM S. Nis Rattenborg
Flyvesandet: Sule 6 . Ulla Bondrup Sørensen 
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 137 FU, Sølvhejre 11 FU, Sortklire 12 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 190 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 46 FU, Sølvhejre 1 FU. Jørn Knudsen
Keldsnor: Sortklire 14 R. Nis Rattenborg
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 3 FU. Peter Lillesø
Middelfart: Sangdrossel 153 T. Michael Brunhøj Hansen
Rath: Huldue 35 R, Hedelærke 4 R. Nis Rattenborg
Slipshavn Enge: Musvåge 27 T. Bo Hansen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD R. Leif Bisschop-Larsen
Sybergland: Krikand 800 R. Mogens Ribo Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R, Sortklire 22 R, Rovterne 1 AD R. Nis Rattenborg


 

Tirsdag den 5. oktober 2021                         Solopgang: 07:28 Solnedgang: 18:43

Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R, Havørn 4 R, Duehøg 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 150 R, Knarand 250 R, Krikand 500 R,
Sølvhejre 11 FU , Vibe 550 R, Duehøg 1 JUV OF, Havørn 4 , Ravn 3 FU, Ravn 7 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 34 FU, Hjejle 590 R, Stor Præstekrave 22 R, Vandrefalk 1 1K FU, Bjergvipstjert 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Knortegås 613 T, Huldue 328 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 139 T, Rød Glente 5 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 3 T, Hedelærke 120 T, Engpiber 110 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 55 T, Bogfinke/Kvækerfinke 78000 T, Tornirisk 190 T, Stillits 66 T, Grønsisken 870 T, Rørspurv 69 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 318 T,
Hvidnæbbet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 116 T, Rød Glente 5 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 122 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 52 T, Tornirisk 180 T, Stillits 60 T, Grønsisken 790 T, Rørspurv 37 T. Søren Bøgelund 
Fagsted Lung: Ravn 13 FU. Gunnar Jørgensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Hjejle 300 R, Storspove 71 R, Islandsk Ryle 28 R. Leif Kristensen
Grusgrave v/Davinde: Blå Kærhøg 1 V. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 FU, Sortklire 12 FU. Bent Lindhardt 
Keldsnor: Sortklire 14 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Stenpikker 9 FU. Jørn Knudsen
Lehnskov/Fredskov: Fiskeørn 1 V. Tom Giersing
Lillegrund m.m. (hav nord for Fyns Hoved-området): Sule 2 N, Sule 9 NV, Sule 4 R, Sule 4 S. Leif Kristensen
Mejlø (inkl. Enø): Blå Kærhøg 1 M FU. Leif Kristensen
Pipstorn: Rød Glente 2 R. Else Klint
Purreskov: Tornirisk 200 FU. Leif Bisschop-Larsen
Slipshavn Enge: Knortegås 250 SV, Grågås 750 SV, Stenpikker 50 FU T, Engpiber 100 FU T. Jørn Knudsen
Sønderhjørne: Huldue 4 T, Bjergvipstjert 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 10 R. Nis Rattenborg
Tullebølle: Hedelærke 8 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 S. Morten Müller
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 OF, Hedelærke 12 R. Nis Rattenborg 
Vestermade Rev: Pibeand 260 FU. Leif Kristensen


 

Mandag den 4. oktober 2021                         Solopgang: 07:26 Solnedgang: 18:46

Svendborg Golfbane: Spurvehøg 1 FU, Hvid Vipstjert 26 SV, Bogfinke 120 V
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 3K, Hvidklire 17 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lunkebugten:Knopsvaner 4 R. Erik Thomsen
Lundeborg: Splitterne 4 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 R, Havørn 6 R, Ravn 22 OF. Leif Sørensen
Båring Vig: Bjergvipstjert 1 S. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Huldue 3 T, Spurvehøg 149 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 20 T, Engpiber 310 T, Bjergvipstjert 4 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 231600 T, Tornirisk 420 T, Grønsisken 3050 T, Rørspurv 20 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 790 R, Skeand 99 FU, Knarand 136 R, Pibeand 278 R, Spidsand 26 FU, Krikand 330 R, Lille Lappedykker 119 FU,
Sølvhejre 13 FU, Skestork 7 R, Hjejle 300 R, Vibe 700 R, Brushane 30 FU, Havørn 3 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 185 R, Hjejle 310 R. Jens Bækkelund 
Knudshoved Færgehavn: Spidsand 14 SV, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 2000 SV. Ella Mikkelsen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Storspove 58 R. Carsten Skou
Nyborg: Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Nis Rattenborg
Svanedam: Musvit 50 FU T. Jørn Knudsen
Tarup (Odense): Isfugl 1 OF. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 1140 R,
Sølvhejre 10 R, Sortklire 26 R, Vandrefalk 1 IMM R, Skægmejse 6 . Nis Rattenborg
Universitetet, Odense: Agerhøne 8 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Carsten Skou


  

Søndag den 3. oktober 2021                         Solopgang: 07:24 Solnedgang: 18:48

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 70 R, Canadagås 52 R, Grågås 90 R, Toppet Skallesluger 16 R, Pibeand 2 R, Gråand 60 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Skeand 52 R, Knarand 540 R, Krikand 300 R,
Sølvhejre 9 R, Vibe 500 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 3 R, Ravn 9 R. Annette Friis
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 6 FU, Ravn 11 OF. Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Sortand 260 T, Sortstrubet Lom 3 T, Sule 4 T, Skarv 16000 R, Dværgmåge 33 T, Svartbag 87 T, Spurvehøg 16 T, Dværgfalk 2 T, Landsvale 370 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2100 T. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 24 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Gunhild Brink
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Atlingand 1 R, Skeand 175 R, Pibeand 800 R, Spidsand 50 R, Krikand 750 R, Lille Lappedykker 55 R, Sølvhejre 10 R, Sortklire 15 R. Flemming Falk 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF. Tom Giersing
Holckenhavn Bugt/strandeng: Sølvhejre 1 R. Peter Pelle Clausen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 85 FU, Fiskehejre 25 R. Annette Friis
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Ravn 9 R. Annette Friis
Monnet, Tåsinge: Grågås 700 R, Sølvhejre 1 R,  Blå Kærhøg 1 FU. Annette Friis
Rudkøbing Havn: Vandrefalk 1 OF. Morten Müller
Sortemosen (Sydfyn): Ravn 15 R. Annette Friis
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Canadagås 52 OF. Niels Andersen
Torpeløkke: Ravn 8 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Jan Sørensen 
Vornæs Skov: Havørn 4 FU. Annette Friis


 

Lørdag den 2. oktober 2021                         Solopgang: 07:22 Solnedgang: 18:51

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Havørn 4 R, Ravn 40 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 400 R. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Skarv 500 Ø, Spurvehøg 10 S, Vandrefalk 1 1K TF, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T. Morten Müller
Dovns Klint: Spurvehøg 21 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 4 T, Grønsisken 205 T. Flemming Falk
Dovns Klint: Spurvehøg 18 T, Dværgfalk 1 R. Annette Friis 
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 BR FU. Morten Müller
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 350 R, Sølvhejre 1 R, Stor Kobbersneppe 3 R. John Dreyer Andersen
Fyns Hoved: Dværgfalk 1 SV. Esben Eriksen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Flemming Falk
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU, Lærkefalk 1 FU. Steen Winkel 
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 600 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing 
Keldsnor: Grågås 540 R, Skeand 52 R, Skarv 600 R, Hjejle 250 R, Sortklire 12 FU, Spurvehøg 11 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 1K T, Vandrefalk 2 1K T, Ravn 4 R, Bogfinke/Kvækerfinke 2316 T. Annette Friis
Keldsnor: Canadagås 25 R, Pibeand 250 FU. Flemming Falk
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Isfugl 1 R. Peter Lillesø
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 F AD FU. Flemming Falk
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sølvhejre 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 3 FU. Morten Müller
Søgård Mose (Langeland): Dværgfalk 1 OF. Flemming Johansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 40 R, Spidsand 52 R, Sølvhejre 4 FU, Stor Kobbersneppe 2 R, Sortklire 21 R, Skægmejse 3 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R, Brushane 40 R, Sortklire 11 R, Rovterne 1 OF, Fiskeørn 1 OF. Flemming Falk
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Pibeand 325 R, Sølvhejre 1 R, Skestork 7 R, Vandrefalk 1 FU. John Dreyer Andersen 
Østereng, Bogense: Fiskehejre 29 R. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 1800 R, Spidsand 19 R, Krikand 195 R. Per Rasmussen


 

Fredag den 1. oktober 2021                         Solopgang: 07:20 Solnedgang: 18:53

Gulstav Mose: Tårnfalk 1 R, Knarand 2 R. Steen Winkel

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 51 R, Sølvhejre 2 R, Grønspætte 2 R. Annette Friis
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Rød Glente 2 R. Annette Friis
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 1 OF,  Havørn 6 R, Ravn 45 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 95 R, Knarand 320 R, Krikand 200 R,
Sølvhejre 8 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R, Ravn 10 R. Annette Friis
Bøjden Nor: Grågås 1085 R, Hjejle 250 R. Annette Friis
Fiskerup Skov: Ravn 16 R. Annette Friis 
Flyvesandet: Sule 1 V, Blå Kærhøg 1 BR FU, Vandrefalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Davinde: Sølvhejre 2 OF. Henrik Kalckar Hansen 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Holckenhavn Fjord: Grågås 750 R, Fiskehejre 67 FU, Sølvhejre 1 OF, Vibe 500 FU T, Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 5 R. Annette Friis
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 850 R, Pibeand 395 R, Spidsand 10 R. Annette Friis
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 3 FU. Leif Kristensen
Søen, Valdemarsslot: Skeand 10 R. Annette Friis
Torpeløkke: Ravn 19 R. Annette Friis


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

02 nov 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk