Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 39. - 44. ( 1. oktober - 31. oktober 2022).                     Sidst opdateret 05 november 2022 22:20:56 

 

 


 

Mandag den 31. oktober 2022         Solopgang: 07:19 Solnedgang: 16:43

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 86 R, Bramgås 350 V, Gråand 58 R, Fiskehejre 4 R
Svendborg Golfbane
: Ringdue 40 OF, Ravn 4 R, Blåmejse 1 R, Halemejse 6 R
Lundeborg: Ringdue 200+ OF S ( Mange flokke er set de sidste dage). Poul Brugs Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrikse 1 R
. Bent Staugaard Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Isfugl 1 M R. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Claus Dalskov
Broholm: Havørn 3 1K OF. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 23 R. Jakob Sunesen
Ejby Mølle: Bjergvipstjert 2 R. Henrik Dissing 
Føns Vang: Sølvhejre 1 FU. Kjeld Lund
Faaborg: Kvækerfinke 1100 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav Mose: Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 770 R, Blisgås 68 R, Skeand 217 R, Knarand 137 R, Gråand 755 R, Spidsand 47 FU, Krikand 775 R,
Sølvhejre 21 FU, Vibe 650 R, Sortklire 18 FU, Hættemåge 620 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 862 R, Storspove 52 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2030 FU, Storspove 81 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 275 R, Krikand 170 R, Vandrefalk 1 FU. Jens Bækkelund
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 FU. Else Klint
Korinth: Bjergvipstjert 1 OF. Jakob Sunesen
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 140 FU. Jens Bækkelund
Moser v/Nonnebo (ved Geelså): Skovsneppe 1 OF. Per Rasmussen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 M R. Michael Brunhøj Hansen  
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 120 R, Pibeand 400 R, Sølvhejre 2 R, Hjejle 810 R, Almindelig Ryle 700 R, Bjergirisk 200 R. Holger Daugaard
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Agerhøne 9 OF. Per Rasmussen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 V. Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 24 FU. Claus Dalskov  
Tarup (Odense): Pibesvane 2 OF. Anders Myrtue


 

Søndag den 30. oktober 2022         Solopgang: 07:17 Solnedgang: 16:45

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 400 V
Bøjden Nor
: Bjergirisk 40 OF. Erik Thomsen
Knudshoved Færgehavn
: Sortgrå Ryle 6 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Sølvhejre 25 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R . Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 700 R, Skeand 130 R, Knarand 30 R, Krikand 1300 R, Sølvhejre 14 R. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Tornirisk 90 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Pibesvane 14 SV, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 305 SV, Bramgås 1600 SV, Huldue 35 S, Ringdue 28100 S, Sortstrubet Lom 2 S, Blå Kærhøg 4 S, Spurvehøg 37 S, Rød Glente 2 S, Musvåge 44 S, Stor Tornskade 1 S, Allike 2200 S, Hedelærke 21 S, Sjagger 2875 S, Skærpiber 11 S, Bjergvipstjert 1 S, Bogfinke/Kvækerfinke 3000 S, Tornirisk 165 S, Stillits 98 S, Grønsisken 460 S. Ole Goldschmidt
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 500 FU, Storspove 50 FU. Viktor Bendiksen
Frellesvig: Huldue 4 FU, Trane 3 S. Jane Ditzel
Fyns Hoved:
Bjerglærke 18 V. Anton Markvard
Fyns Hoved: Enkeltbekkasin 1 R T. Jakob Lyngbo
Føns Vang: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R NAT, Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Faaborg: Sjagger 300 SV. Per Damgaard Poulsen
Grusgrave v/Birkum: Knarand 60 OF, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Bramgås 2650 FU. Jens Bækkelund
Helnæs: Marker nord for Maden: Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen 
Keldsnor: Hjejle 300 R. Søren G. Nielsen
Klise Nor: Bramgås 3100 R, Blisgås 155 R, Sortklire 11 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Sortgrå Ryle 6 R. Leif Sørensen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Skovsneppe 1 DØD. Niels Andersen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Spidsand 30 FU, Krikand 150 R, Sølvhejre 3 FU, Strandskade 105 FU, Hjejle 1000 R, Stenvender 3 R,
Almindelig Ryle 3000 FU, Bjerglærke 6 S , Bjergirisk 200 FU, Snespurv 6 R,. Ella Mikkelsen
Rath: Sjagger 600 S . Søren G. Nielsen
Røjle By: Bjergvipstjert 1 SØ. Michael Mosebo Jensen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 275 R, Krikand 210 R. Niels Andersen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 2000 R, Trane 3 S . Søren G. Nielsen 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 210 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 85 FU, Krikand 465 R, Sølvhejre 4 R, Hedelærke 3 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Vejrup v/Indslev: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 R, Skægmejse 15 R. Viktor Bendiksen
Åmosen v/Ollerup: Blå Kærhøg 1 OF, Rød Glente 4 OF. Jens-Gert Hansen 


 

Lørdag den 29. oktober 2022         Solopgang: 08:15 Solnedgang: 17:47

Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 OF, Rød glente 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge:
Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Søby Monnet:
Storspove 49 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Bjergirisk 12+ R
. Bent Staugaard Nielsen
Spodsbjerg (Langeland)
: Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 4 R,
Sandløber 27 R, Rødben 4 R. Leif Sørensen
Revsøre
: Bramgås 90 S, Toppet Skallesluger 6 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 50 R, Svartbag 2 R. Lars Kirk
Hesselagergård: Natugle 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor
: Havørn 1 FU, Grågås 1 DØD. Erik Thomsen
Fyns Hoved
(12:08-12:13):
Gråsejler 1 T N. Esben Eriksen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broby Sø: Knarand 50 FU. Ole Henrik Scharff
Bøjden Nor: Trane 3 OF. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Pibeand 250 R, Spidsand 18 FU. Michael Marcher
Bøsøre: Stenvender 1 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Bramgås 1490 T Huldue 77 T Ringdue 24050 T Hjejle 375 T Spurvehøg 47 T Rød Glente 10 T Musvåge 142 T Stor Tornskade 1 R Allike 3240 T Hedelærke 47 T Skægmejse 4 T Sjagger 650 T Bogfinke/Kvækerfinke 6000 T Kernebider 12 T Dompap 49 T Tornirisk 110 T Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 212 T Stillits 130 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Rød Glente 7 OF, Musvåge 150 OF, Sjagger 300 OF. Carsten Skou
Flyvesandet: Skovhornugle 3 R. Søren G. Nielsen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Fyns Hoved:
Gråsejler (SU) 1 N. Esben Eriksen
Føns Vang: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R, Isfugl 1 R, Halemejse 22 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Ringdue 1360 T, Spurvehøg 27 T, Rød Glente 8 T, Musvåge 161 T. Søren Bøgelund
Havn v/Vejlen: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Lindholm v/Allested: Sølvhejre 1 R. Niels Lund
Lindkær v/Ravnholt: Vandrefalk 1 R, Ravn 5 OF, Ravn 5 FU. Gunnar Jørgensen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 42 FU. Carsten Skou
Røjle By: Klippedue (tamdue) 90 OF. Michael Mosebo Jensen
Spodsbjerg (Langeland):
Sandløber 27 R. Leif Sørensen
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 1 R, Sjagger 300 R. Gregers Johannesen
Søgård Mose (Langeland): Bramgås 3000 R, Blisgås 72 R, Knarand 80 R. Carsten Skou
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 106 R. Arne Bruun


 

Fredag den 28. oktober 2022         Solopgang: 08:13 Solnedgang: 17:49

Vejlen, Tåsinge: Vandrikse 1 R. Henning Steen Hansen
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vornæs Skov
: Grønspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø
: Knopsvane 58 R, Grågås 420 R,
Sølvhejre 23 R, Skarv 23 R, Vibe 50 R, Hvidklire 2 R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 55 R, Krikand 450 R, Sølvhejre 8 R, Sølvhejre 15 FU, Vandrefalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 23 R, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 281 T, Bramgås 1590 T, Tajgasædgås/Tundrasædgås 19 T, Huldue 139 T, Ringdue 27370 T, Sølvhejre 3 T, Spurvehøg 40 T, Rød Glente 2 T, Musvåge 113 T, Allike 2060 T, Hedelærke 12 T, Bogfinke/Kvækerfinke 20300 T, Kernebider 18 T, Dompap 60 T, Tornirisk 150 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 154 T, Stillits 190 T, Grønsisken 275 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R, Ravn 4 OF. Erik Busk
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Sølvhejre 2 R. Henrik Kolsbjerg
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F FU. Peter Christiansen
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R. Søren Louis Rasmussen
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F R. Ivan Sejer Beck
Føns Vang: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 2 R. Leo Bøjlesen
Gardersø: Enkeltbekkasin 1 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Ringdue 2640 T, Spurvehøg 21 T, Rød Glente 7 T, Musvåge 37 T, Sjagger 1050 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rød Glente 2 TF. Morten Müller 
Keldsnor: Bramgås 3500 R. Søren Bøgelund
Lundby (Tåsinge): Blå Kærhøg 1 OF. Leo Bøjlesen
Rudkøbing: Silkehale 35 R. Søren Bøgelund
Røjle By: Bjergvipstjert 2 V. Michael Mosebo Jensen
Smedebakker: Musvåge 36 SV. Claus Dalskov   
Sødinge v/Ringe: Blå Kærhøg 1 BR OF. Per Rasmussen
Tarup (Odense): Lille Gråsisken 20 OF. Anders Myrtue 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 194 R, Vandrefalk 1 JUV R. Arne Bruun
Vejrup v/Indslev: Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 1500 FU T. Morten Müller


 

Torsdag den 27. oktober 2022        Solopgang: 08:11 Solnedgang: 17:51

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 AD FU, Rørhøne (Grønbenet) 1 1K R, Musvåge 4 R
Fyns Hoved
: Mursejler 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøgebjerg (Håstrup): Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Bramgås 1000 OF. Flemming Johansen
Dømmestrup: Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 40 FU. Anne Veber Døssing
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 3 FU. Per Rasmussen
Fyns Hoved: Mursejler 1 OF. Poul Vestergård Rasmussen 
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F R, Bramgås 1300 R, Grågås 600 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 3 . Michael Brunhøj Hansen
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F R, Sølvhejre 2 R, Havørn 3 . Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F R, Sølvhejre 3 R . Henrik Frier
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R. Peter Pelle Clausen
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F AD R, Sølvhejre 2 R. Søren G. Nielsen
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F FU, Sølvhejre 4 R, Havørn 3 R, Isfugl 1 R. Nis Rattenborg
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F FU, Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R T. Ulla Baslund
Gardersø: Blå Kærhøg 1 F AD R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg 
Grusgrave v/Birkum: Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Helnæs Made: Pibeand 365 FU, Krikand 263 FU. Leif Kristensen
Kattekilde: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Rud, Ålehoved: Hedelærke 1 R. Nis Rattenborg 
Røjle By: Bjergvipstjert 1 T R. Michael Mosebo Jensen
Stjovl:
Rødhalset Gås 1 R. Erik Overlund
Sundet, Faaborg: Skeand 120 FU, Knarand 25 FU. Per Damgaard Poulsen
Vigelsø: Sølvhejre 3 R. Jens O. Hansen


 

Onsdag den 26. oktober 2022        Solopgang: 08:09 Solnedgang: 17:53

Stjovl: Rødhalset Gås 1 FU. Erik Thomsen
Stjovl Knude
: Bramgås 350 FU,
Rødhalset Gås 1 FU , Blisgås 4 FU, Fiskehejre 2 OF, Storspove 26 FU, Stær 100 R. Leif Sørensen
Tåsinge, Stjoul Fiskervej: Bramgås R,
Rødhalset gås 1 R . Henning Steen Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 13 R. Leif Kristensen
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Skestork 2 V. Kaj Abildgaard
Bøjden Nor: Spidsand 11 R, Bjergirisk 120 R. Lars Peter Hansen
Bøjden Nor: Bjergirisk 120 FU. Peter Schwartz Jensen
Bøjden Nor: Hjejle 270 FU, Bjergirisk 120 FU. Kaj Abildgaard
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 614 T, Huldue 22 T, Ringdue 3450 T, Rødstrubet Lom 9 T, Sølvhejre 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Rød Glente 5 T, Stor Tornskade 2 TF, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 69 T. Frank Jensen-Hammer 
Føns Vang:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 F VDR R , Grågås 510 R , Skeand 30 R , Knarand 35 R , Sølvhejre 2 R , Havørn 2 AD FU , Isfugl 2 R . Nis Rattenborg
Gardersø: Stor Tornskade 1 R . Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R. Tom Tjørnum
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Hjejle 10000 R. Anders Myrtue
Rudkøbing Havn: Sort Glente 1 TF. Morten Müller
Stjovl:
Rødhalset Gås 1 FU . Pierre Bentzen
Stjovl: Bramgås 1000 R,
Rødhalset Gås 1 FU. Claus Dalskov
Stjovl Knude:
Rødhalset Gås 1 FU. Leif Sørensen
Thurø Rev:
Nordisk Lappedykker 2 R. Arne Bruun


  

Tirsdag den 25. oktober 2022        Solopgang: 08:07 Solnedgang: 17:56

Stjovl, Tåsinge:Bramgås 500 R, Blisgås 1 R, Rødhalset gås 1 R [se bloggen], Storspove 1 R. Lars Kirk
Purreskoven
: Dompap 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R. Karen Kusk
Brændegård Sø:Skeand 50 R, Krikand 400 R, Sølvhejre 17 R, Sølvhejre 5 FU, Havørn 4 , Rød Glente 2 FU, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 22 R, Havørn 5 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen 
Bøjden Nor: Taffeland 102 R, Pibeand 285 FU, Krikand 237 FU, Sølvhejre 2 FU, Skarv 812 R, Hjejle 360 R, Tornirisk 60 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 59 T, Rød Glente 6 TF, Tornirisk 150 T. Frank Jensen-Hammer 
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 M AD S. Claus Dalskov
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 13 R, Hjejle 1000 R. Anders Myrtue
Stjovl (16:00):
Rødhalset Gås 1 R (Sammen med 500 Bramgæs og 1 Blisgås. Flokken blev skræmt op af Havørn, men landede kort efter 200 m nord for markering) . Lars Kirk
Sønderskov v/Ferritslev: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen


 

Mandag den 24. oktober 2022       Solopgang: 08:05 Solnedgang: 17:58

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 90 FU, Bramgås 400 SV, Hættemåge 140 R, Rød Glente 1 V, Tårnfalk 1 R, Spættet Sæl 1 R, Øresvin 1 R
Kogtved, matriklen: Rødhals 1 R, Solsort 4 R, Jernspurv 1 R, Grønirisk 6 R
Tåsinge, Monnetvej: Sangsvane 3 R. Henning Steen Hansen
Tåsinge, Stjoul Fiskervej 11: Storspove 36 R. Henning Steen Hansen
Gulstav: Havørn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lindelse: Havørn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor: Bramgæs 4000 R, Havørn 1 R, Skægmejse 1 R, Vandrikse 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Jernspurv 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Bramgås 40 R, Grågås 300 R, Stor Skallesluger 48 R, Skeand 50 R, Spidsand 10 R, Krikand 300 R,
Sølvhejre 25 R, Havørn 3 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF, Blåmejse 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø
: Blå Kærhøg 1 R. Jakob Sunesen
Brændegård Sø
: Skeand 50 R, Spidsand 10 R, Krikand 300 R,
Sølvhejre 25 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 1388 T, Ederfugl 1940 T, Huldue 15 T, Ringdue 1100 T, Rødstrubet Lom 5 T, Spurvehøg 45 T, Dværgfalk 1 T, Allike 805 T, Hedelærke 23 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3800 T, Tornirisk 155 T, Stillits 165 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Ederfugl 2580 T, Spurvehøg 55 T, Allike 1210 T, Hedelærke 27 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4400 T, Stillits 175 T. Frank Jensen-Hammer 
Frellesvig
: Gråspurv/Skovspurv 70 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Skeand 20 R, Knarand 35 R, Spidsand 10 R, Sølvhejre 4 R, Dværgmåge 2 R V, Havørn 3 R. Nis Rattenborg
Faaborg: Hedelærke 4 SV. Per Damgaard Poulsen
Gardersø: Blå Kærhøg 1 F R, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Blisgås 63 T, Spurvehøg 16 T, Stor Tornskade 1 T, Hedelærke 6 T. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Bramgås 2500 R,Sølvhejre 9 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 40 R, Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 FU. Tom Tjørnum
Odense Å v/Brobyværk: Isfugl 1 OF. David Damgaard Dysager
Ommels Hoved (Trillerne): Blå Kærhøg 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Røjle By: Sølvhejre 3 SØ. Michael Mosebo Jensen
Stavids Å (Dybvad bro til Rydså): Blå Kærhøg 1 F BR OF, Rød Glente 2 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU. Ole Henrik Scharff 
Vejsnæs Nakke: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 205 SV, Skægmejse 8 TF. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Grønirisk 122 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Søndag den 23. oktober 2022       Solopgang: 08:03 Solnedgang: 18:00

Ny Gesinge, matriklen: Lille gråsisken 6 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vissenbjerg:
Turteldue 1 R 1K . Stina Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Krikand 130 R. Anders Myrtue
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 OF. Karen Kusk
Brændegård Sø: Skeand 140 FU, Krikand 350 R, Toppet Lappedykker 50 FU, Sølvhejre 5 R, Sølvhejre 10 FU, Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Krikand 300 R,
Sølvhejre 15 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Havørn 2 OF. Hans Olrik
Dovns Klint: Sølvhejre 1 T. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 65 FU, Spidsand 33 FU. Peter Lillesø
Flyvesandet: Skovhornugle 2 R, Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Lærkefalk 1 FU. Anton Ræbild Jensen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 19 R, Hjejle 7800 R, Vibe 1470 R, Sortklire 32 R, Blå Kærhøg 1 BR R, Havørn 3 R, Isfugl 2 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Bjergvipstjert 2 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 207 T. Kristoffer Hansen
Lammesø: Blå Kærhøg 1 FU, Aftenfalk 1 JUV FU. Anton Ræbild Jensen
Langø Hoved:
Skærpiber 7 FU. John Jensen
Lindholm, Nyborg: Dværgfalk 1 S. Kristoffer Hansen
Mågeøerne: Fiskehejre 25 R, Strandskade 65 R, Strandhjejle 35 R, Storspove 90 R. Nis Rattenborg  
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 400 R, Bramgås 1500 R, Grågås 1000 R, Sølvhejre 8 OF, Strandskade 60 R,
Hjejle 5000 R, Storspove 120 FU, Almindelig Ryle 3000 R, Dværgfalk 1 SØ, Bjergirisk 200 FU. Ella Mikkelsen
Skarø Flak (vest for Skarø): Krikand 250 R. Arne Bruun
Skarø Kalveodde: Krikand 300 R. Arne Bruun
Skarø Rev: Bjergirisk 170 FU. Arne Bruun
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Vandrefalk 1 AD S, Stor Tornskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Slambassinet (Odense): Krikand 100 R. Anders Myrtue
Slambassinet (Odense): Blå Kærhøg 1 R. Per Rasmussen
Stige Ø: Skægmejse 9 R. Per Rasmussen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 175 V. Arne Bruun
Sybergland: Krikand 109 FU. Jens Peter Bech
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vitsø: Bjergvipstjert 2 SV. Lars Tom-Petersen
Ølsted v/Broby: Musvåge 38 S. Stoffer Jaeger
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Hjejle 800 R. Peter Lillesø


 

Lørdag den 22. oktober 2022       Solopgang: 08:01 Solnedgang: 18:02

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Blisgås 95 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Blisgås 97 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Vandrefalk 1 AD R. John Christensen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 FU. Aage Wichmann
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 6 R. Lars Tom-Petersen


 

Fredag den 21. oktober 2022       Solopgang: 07:59 Solnedgang: 18:05

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 29 FU
Søby, Tåsinge: Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF, Sjagger 100 OF, Bramgås 250 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg: Rødhals 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Billesbølle: Skovsneppe 1 R. Jesper Brinkmann Nielsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 FU, Sølvhejre 15 R, Havørn 2 . Leif Kristensen 
Bøjden Nor: Pibeand 350 FU, Spidsand 22 R, Krikand 120 FU, Vandrefalk 1 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Blisgås 71 T, Ederfugl 3150 T, Toppet Skallesluger 165 T, Spidsand 10 T, Rødstrubet Lom 7 T, Sølvhejre 2 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 58 T, Rød Glente 23 T, Dværgfalk 1 T, Tornirisk 135 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Blisgås 80 T, Ederfugl 4810 T, Spidsand 14 T, Allike 1200 T, Tornirisk 150 T . Frank Jensen-Hammer
Fakkemose: Stor Tornskade 1 R . Søren Bøgelund
Gyldensteen Gods: Bramgås 2000 FU . Jens Bækkelund
Helnæs Strand Sommerhusområde: Rød Glente 7 S. Henrik Thormann
Rath: Bramgås 1800 R, Bjerglærke 4 R . Søren Bøgelund
Stokkeby: Hættemåge 600 R . Lars Tom-Petersen
Sydf. Øhav: Egholm Flak: Ederfugl 1000 R . Lars Tom-Petersen
Thurø Rev: Fløjlsand 70 S,
Nordisk Lappedykker 1 FU, Sortgrå Ryle 1 JUV R, Dværgmåge 33 SV. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Isfugl 1 R. Arne Bruun


 

Torsdag den 20. oktober 2022       Solopgang: 07:57 Solnedgang: 18:07

Gyldensteen: Almindelig ryle 75 R, Grågås 1000+ R, Bramgås 100 OF, Fiskehejre 10 R, Skeand 1 1 R M. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 2 OF, Havørn 2 R, Rød Glente 8 R, Skægmejse 6 R. Karen Koefoed
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Ravn 30 R NAT. Erik Damm
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Skeand 100 R, Krikand 350 R, Toppet Lappedykker 73 FU, Sølvhejre 27 R, Havørn 5 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 5 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Musvåge 100 SV. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Pibesvane 16 T, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 146 T, Bramgås 5790 T, Ederfugl 7650 T, Toppet Skallesluger  348 T, Huldue 80 T, Ringdue 15800 T, Rødstrubet Lom 32 T, Sortstrubet Lom 2 T, Dværgmåge 2 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 26 T, Rød Glente 46 T, Musvåge 100 T, Dværgfalk 1 T, Allike 1560 T, Hedelærke 4 T, Sanglærke 53 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T, Tornirisk 50 T, Stillits 170 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Spurvehøg 15 T, Rød Glente 11 T, Musvåge 63 T. Palle Bo Larsen
Faaborg: Huldue 3 SV, Ringdue 4700 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Musvåge 115 SV, Allike 500 SV, Hedelærke 5 SV. Per Damgaard Poulsen
Gråsten Nor: Blå Kærhøg 2 OF
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Spurvehøg 18 S, Rød Glente 16 S, Musvåge 41 S, Dværgfalk 1 S, Stor Tornskade 1 R. Palle Bo Larsen 
Gyldensteen: Kystlagunen: Sølvhejre 3 R, Havørn 4 R. Lars Falck
Helnæs Fyr og havet ud for: Havørn 2 OF, Musvåge 148 V. Henrik Thormann
Helnæs Made: Stor Tornskade 1 R. Lars Petersen
Hillerslev: Blå Kærhøg 1 FU. Gunnar Jørgensen
Jøvet ved Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 JUV, Stor Tornskade 1 R. John Jensen
Middelfart: Sangdrossel 61 T, Vindrossel 185 T, Solsort 149 T. Michael Brunhøj Hansen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Karen Koefoed
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rød Glente 8 SV. Freya Mørup-Petersen
Søgård (Langeland): Huldue 8 OF, Spurvehøg 12 OF, Rød Glente 17 OF, Musvåge 36 OF. Bo Gregersen
Søgård Mose (Langeland): Knarand 82 R, Blå Kærhøg 1 1K FU, Rød Glente 6 OF, Mosehornugle 1 OF. Palle Bo Larsen 
Tangkrog: Blå Kærhøg 1 OF. Karen Koefoed
Thurø Rev: Toppet Skallesluger 54 SV, Blå Kærhøg 1 BR V, Grønirisk 140 R. Arne Bruun
Tjørnehoved: Skægmejse 14 R. Anders Holm Jessen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 15 R, Knarand 40 R, Spidsand 10 R, Sølvhejre 5 FU, Stor Tornskade 1 R. Bo Gregersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Huldue 23 T, Ringdue 1700 T, Sølvhejre 1 R, Spurvehøg 32 T, Rød Glente 11 T, Musvåge 182 T, Allike 840 T. Gregers Johannesen 
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Morten Kristiansen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 17/10 - 2022:
             Sult og jagt på føde er fugletrækkets motor. Af Jan Skriver DOF
             GPS skal gøre os klogere på grågåsens vaner. Af Jan Skriver DOF + Følg grågæssenes træk
             Lær om Danmarks fugle i efterårsferien: Nyt website skal gøre danskerne til fuglekendere DOF
             GUIDE: Skal du se fugletræk: Her er tre ting at være opmærksom på- Af Anton Gundersen Lihn DOF


 

Onsdag den 19. oktober 2022       Solopgang: 07:55 Solnedgang: 18:09

Thurø By m.m.: Bramgås 400 T V, Grønspætte 2 R
Vejlen, Tåsinge
: Krikand 200 R, Vandrikse 1 R, Sortklire 10 R, Havørn 1 OF, Skægmejse 2 R. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 117 R, Bramgås 1773 OF, Bramgås 210 R, Canadagås 5 OF, Grågås 87 OF, Toppet Skallesluger 35 R, Gravand 3 R, Skeand 2 R, Pibeand 524 R, råand 92 R, Spidsand 73 R, Krikand 104 R, Ringdue 17 OF, Fiskehejre 7 R, Sølvhejre 3 R
, Skarv 68 OF, Skarv 7 R, Strandhjejle 22 R, Hjejle 133 R, Vibe 68 R, Storspove 43 R, Almindelig Ryle 60 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvidklire 3 R, Rødben 1 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 53 R, Svartbag 4 R, Havørn 3 R, Musvåge 1 OF, Vandrefalk 1 OF, Allike 225 OF, Råge 31 R, Ravn 2 OF, Gråkrage 27 R, Sanglærke 53 R, Gransanger 1 R, Stær 183 R, Solsort 3 R, Engpiber 34 R, Bogfinke 12 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Trane 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tåsinge, Søby Strandvej: Sortstrubet bynkefugl 2 R. Allan Østergaard
Kelds Nor: Sortklire 7 R. Erik Thomsen
Gulstav: Stor tornskade 4 R. Erik Thomsen 
Lundeborg, havn
: Skarv 6 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 16 R, Havørn 3 OF, Rød Glente 6 T. Bo Gregersen
Bøjden Nor: Skeand 27 R, Dværgfalk 1 OF, Stor Tornskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1980 T,
Bramgås 61700 T, Grågås 623 T, Ederfugl 1210 T, Toppet Skallesluger 156 T, Huldue 2200 T, Ringdue 159600 T, Hættemåge 1100 T, Dværgmåge 27 T, Spurvehøg 35 T, Allike 2790 T, Hedelærke 2 T, Hedelærke 8 T, Sanglærke 80 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 T, Tornirisk 110 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 1200 OF,
Bramgås 60620 T, Tajgasædgås/Tundrasædgås 10 T, Ringdue 157300 T, Rødstrubet Lom 20 T, Sortstrubet Lom 2 T, Sølvhejre 4 T, Dværgmåge 14 OF, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 28 T, Havørn 6 OF, Rød Glente 23 T, Sort Glente 1 T, Musvåge 229 T, Allike 1035 T, Hedelærke 2 T, Bjergvipstjert 1 T, Tornirisk 65 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Bramgås 5600 T, Sortstrubet Lom 1 T, Dværgmåge 14 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 26 T, Hedelærke 4 T, Bjergvipstjert 1 T. Michael L.J. Glentedal
Dovns Klint: Huldue 100 T. Carsten Skou
Føns Vang: Grågås 680 R, Skeand 30 R, Knarand 35 R, Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 3 R. Nis Rattenborg
Faaborg: Ringdue 15700 SV, Blå Kærhøg 1 M AD SV, Rød Glente 2 SV, Musvåge 60 SV. Per Damgaard Poulsen
Gamborg By: Vandrefalk 1 S. Lars Witting
Gardersø: Blå Kærhøg 1 F AD R, Stor Tornskade 1 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Nis Rattenborg 
Gulstav: Huldue 15 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Rød Glente 4 OF, Stor Tornskade 4 R, Hedelærke 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Stor Tornskade 4 R. Michael L.J. Glentedal
Gulstav Østerskov:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Søren Bøgelund
Hagenskov Slotsmølle: Duehøg 1 R. Thomas Kampmann
Hav ved Tryggelev Nor: Sølvhejre 4 OF, Blå Kærhøg 1 OF. Flemming Johansen
Middelfart: Sangdrossel 36 T, Vindrossel 426 T, Solsort 42 T, Ringdrossel 1 T. Michael Brunhøj Hansen 
Monnet, Tåsinge: Bramgås 1773 OF, Pibeand 524 R, Spidsand 73 R, Krikand 104 R, Sølvhejre 3 R, Strandhjejle 22 R, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 OF, Sanglærke 53 R. Poul Vestergård Rasmussen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R. Michael L.J. Glenteda
Ringe:
Dværgmåge 30 S. Ole Goldschmidt
Ristinge Klint: Canadagås 26 T, Havørn 2 JUV OF. Leif Bisschop-Larsenl
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 75 T. Michael L.J. Glentedal
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 80 SV, Stor Tornskade 1 R. Freya Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Bramgås 1200 T, Havørn 3 R, Sort Glente 1 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Havørn 4 R, Sort Glente 1 T. Pierre Bentzen
Rudkøbing Vejle: Trane 136 . Erik Overlund
Smørmose Skov (Thurø): Musvåge 376 OF. Henrik Mathiasen
Stokkebækken (Hesselager - udløb): Blå Kærhøg 1 BR S, Rød Glente 3 . Eigil Thomasen
Sundet, Faaborg: Rørdrum 1 R. Per Damgaard Poulsen 
Sybergland: Pibesvane 3 T R , Blå Kærhøg 1 F FU, Skægmejse 1 FU. John Jensen
Søgård (Langeland): Blå Kærhøg 1 F AD OF. John Christensen
Thurø By m.m.: Rød Glente 5 V, Musvåge 1152 V. Arne Bruun
Thurø Rev: Grønirisk 130 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 45 R, Spidsand 32 R, Sølvhejre 5 R, Skægmejse 6 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Krikand 220 R, Trane 75 S, Stor Tornskade 1 R. Leif Bisschop-Larsen 
Vejlen, Tåsinge: Krikand 200 R, Sortklire 10 R, Skægmejse 2 R. Lars Kirk
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 2 T. Michael L.J. Glentedal


 

Tirsdag den 18. oktober 2022       Solopgang: 07:53 Solnedgang: 18:12

Svendborg Golfbane: Gråand 4 R, Musvåge 4 SØ, Grønspætte 1 R, Spætmejse 1 R
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 25 R. Jakob Sunesen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Stor Korsnæb 1 OF. Michael Brunhøj Hansen
Broløkke Strand: Blå Kærhøg 1 F FU. John Jensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skeand 16 FU. Kristina Svendsen
Dovns Klint: Huldue 124 T, Ringdue 26000 T, Rødstrubet Lom 5 T, Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 3 T, Blå Kærhøg 5 T, Rød Glente 23 T, Musvåge 66 T, Dværgfalk 3 T, Stor Tornskade 1 TF, Hedelærke 103 T, Bjergvipstjert 2 T, Tornirisk 65 T, Stillits 55 T. Søren Bøgelund 
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 R. Erik Busk
Gulstav: Huldue 16 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 41 T, Rød Glente 2 T, Dværgfalk 1 T, Misteldrossel 18 T. Søren Bøgelund
Hellemose Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Sølvhejre 2 FU. Peter Lillesø
Møllemade/Ellemose: Huldue 27 R. Michael Brunhøj Hansen
Ravnholt (Midtfyn): Blå Kærhøg 1 1K OF, Duehøg 1 F R, Havørn 2 OF, Rød Glente 4 OF, Ravn 6 OF. Eigil Thomasen
Ristingehalvøen: Spurvehøg 21 T, Rød Glente 2 T, Musvåge 26 T. Gregers Johannesen
Røjle By: Stillits 50 FU. Erik Busk
Thurø Rev: Krikand 102 R. Henrik Mathiasen
Thurø Rev: Dværgmåge 12 SV. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Sortklire 10 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Bramgås 1000 OF. Søren Bøgelund


 

Mandag den 17. oktober 2022      Solopgang: 07:51 Solnedgang: 18:14

Svendborg og Svendborgsund:  Bramgås 1000 T (kl 10:00), Ringdue 300 T (13:30), Musvåge 3 T. Jan Stener Jørgensen
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Bramgås 2440 T V, Ringdue 15000 T V, Spurvehøg 2 V
Purreskoven: Stor flagspætte 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broholm: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 R, Havørn 2 R, Rød Glente 5 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 985 T, Bramgås 2730 T, Ederfugl 3210 T,
Huldue 630 T, Ringdue 122800 T, Dværgmåge 2 T, Spurvehøg 248 T, Musvåge 96 T, Allike 2190 T, Hedelærke 22 T, Sanglærke 121 T, Bogfinke/Kvækerfinke 40000 T, Tornirisk 410 T, Stillits 360 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 2110 T, Bramgås 1110 T, Ederfugl 1560 T, Huldue 173 T, Ringdue 104500 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 7 T, Spurvehøg 183 T,
Rød Glente 55 T, Musvåge 72 T, Dværgfalk 2 T, Allike 2080 T, Råge 740 T, Hedelærke 15 T, Sanglærke 66 T, Bjergvipstjert 1 T, Tornirisk 540 T, Stillits 105 T. Søren Bøgelund
Flyvesandet: Mosehornugle 1 FU. Anton Ræbild Jensen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 133 R. Jens David Kofoed Mogensen
Faaborg: Huldue 3 SV, Ringdue 6440 SV. Per Damgaard Poulsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 15 FU, Hjejle 1100 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 3 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Havørn 2 AD R. Søren Bøgelund
Klæsøgårde: Sølvhejre 1 OF. Jan Sørensen
Lillebælt/Snævringen ud for Hindsgavl: Fiskeørn 1 OF, Isfugl 2 R. Nis Rattenborg 
Lindved Frugtplantage: Bjergvipstjert 1 OF. Lars Andersen
Nørreballe Nor: Rød Glente 5 S. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 M R NAT. Jens-Gert Hansen
Ørbæk: Vandrefalk 1 SV. Hans Rytter
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 90 T, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 101 S, Rød Glente 20 SØ, Musvåge 213 T, Hedelærke 5 OF, Misteldrossel 25 T. Henrik Mørup-Petersen
Østereng, Bogense: Fiskehejre 35 R. Jens Bækkelund


 

Søndag den 16. oktober 2022      Solopgang: 07:49 Solnedgang: 18:17

Bøjden Nor: Fiskehejre 4 R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 1 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Gulspurv 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 23 R, Fiskeørn 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 20 R. Susanne Lilholt
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R, Havørn 3 FU. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 21 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 4 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R
. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Freddy Hansen
Dovns Klint: Ederfugl 1080 T, Spidsand 32 T, Huldue 79 T, Spurvehøg 204 T, Rød Glente 5 T, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 5 T, Hedelærke 9 T, Tornirisk 170 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Tornirisk 400 T, Stillits 70 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Skeand 17 SV. Ella Mikkelsen
Føns Vang: Fiskeørn 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Føns Vang: Fiskeørn 1 R, Blå Kærhøg 1 F AD R, Havørn 3 R NAT. Nis Rattenborg
Gardersø: Blå Kærhøg 1 JUV R, Stor Tornskade 1 R. Nis Rattenborg
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 R. Peter Pelle Clausen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Bramgås 2000 R, Strandhjejle 29 FU,
Hjejle 5000 R, Storspove 90 FU, Stenvender 2 R, Almindelig Ryle 4000 R. Ella Mikkelsen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 12 OF. Leif Sørensen
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Rød Glente 6 SV. Henrik Mørup-Petersen 
Thurø Rev: Spidsand 29 SV, Dværgmåge 2 JUV SV. Arne Bruun
Tranekær: Blå Kærhøg 1 SV. Claus Dalskov
Ørbæk: Husskade 28 R NAT. Hans Rytter


 

Lørdag den 15. oktober 2022       Solopgang: 07:47 Solnedgang: 18:19

Svendborgsund ved Iholm: Dværgmåge 2 AD + 1 1K T V.
Bøjden Nor:
Nonnestenpikker 1 R . Esben Aagaard 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 75 R, Knarand 75 R, Krikand 400 R,
Sølvhejre 20 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 4 , Havørn 3 , Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Fiskeørn 2 OF, Havørn 4 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor:
Nonnestenpikker (SU) 1 R. Esben Aagaard
Dovns Klint: Ederfugl 1020 T, Toppet Skallesluger 53 T, Spidsand 25 T, Huldue 39 T, Sølvhejre 12 T, Sølvhejre 1 OF, Dværgmåge 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 165 T, Rød Glente 84 T, Musvåge 44 T, Dværgfalk 4 T, Hedelærke 8 T, Sanglærke 52 T, Sjagger 410 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2400 T, Tornirisk 420 T, Stillits 80 T. Frank Jensen-Hammer
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 FU, Havørn 2 R. Freya Mørup-Petersen
Herslev (Langeland): Sortkrage 3 FU, Hedelærke 1 S, Hedelærke 12 R, Bjergvipstjert 1 S. Jan Sørensen
Hersnap: Havørn 2 OF. Bo K. Stephensen 
Knudshoved Færgehavn: Hedelærke 24 V, Sanglærke 128 V. Kristoffer Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sølvhejre 6 FU, Hjejle 500 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 6 FU. Gunnar Jørgensen
Rudkøbing Havn: Hedelærke 3 T. Morten Müller
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Skægmejse 2 FU. Jan Stener Jørgensen
Thurø Rev: Dværgmåge 5 AD SV. Arne Bruun

Tørresø: Blå Kærhøg 1 BR R. Freya Mørup-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 29 R, Strandhjejle 22 R, Stenvender 1 FU. Kristoffer Hansen


 

Fredag den 14. oktober 2022      Solopgang: 07:45 Solnedgang: 18:21

Kogtved, matriklen: Bramgås 16 V
Vejlen, Tåsinge, fugleskjulet: Skægmejse 8 R. Henning Steen Hansen
Lundeborg: Bramgås 500+ T SV. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Blisgås 6 R, Krikand 110 R. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Hjejle 1 FU. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Musvåge 27 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU
. Leif Kristensen
Bøllemosen (Sydfyn): Hjejle 325 OF. Niels Andersen
Faaborg: Musvåge 62 SV, Hedelærke 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Kidholm v/Thurø: Skarv 600 R NAT. Arne Bruun
Lindholm v/Allested: Sølvhejre 1 R. Niels Lund 
Nyborg Strand: Rød Glente 3 V. Hans Rytter
Rudkøbing Havn: Isfugl 1 R. Morten Müller
Ryslinge: Trane 48 SV. Hans Rytter
Røjle By: Klippedue (tamdue) 110 OF. Michael Mosebo Jensen
Skaboeshuse: Musvåge 64 SV. Kurt Kaack Hansen
Storå (fra Bogensevej til udløb): Grønspætte 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Strynø: Knortegås 150 FU, Toppet Skallesluger 55 FU. Stig Rubæk
Thurø Rev: Dværgmåge 17 SV. Arne Bruun
Tranekær: Musvåge 37 SV. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R. Henrik Mørup-Petersen 
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Musvåge 60 SV. Gunnar Knudsen


 

Torsdag den 13. oktober 2022      Solopgang: 07:43 Solnedgang: 18:24

Svendborg Golfbane: Grønspætte 2 OF

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 17 R, Havørn 6 R. Henrik Kolsbjerg
Bøjden Nor: Pibeand 280 FU, Sølvhejre 4 FU, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU, Tornirisk 85 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 146 T, Ederfugl 1550 T, Toppet Skallesluger 72 T, Spidsand 63 T, Huldue 179 T, Ringdue 15450 T, Blå Kærhøg 1 T,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 100 T, Dværgfalk 4 T, Hedelærke 11 T, Sanglærke 64 T, Vindrossel 385 T, Sjagger 380 T, Bjergvipstjert 2 T, Bogfinke/Kvækerfinke 21400 T, Tornirisk 280 T, Stor Korsnæb 1 T, Stillits 250 T. Frank Jensen-Hammer
Havndrup: Rød Glente 3 FU. Per Rasmussen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Blishøne 500 R. Ib Johannes Bager
Helnæs Made: Skeand 19 R, Rød Glente 6 OF, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 OF. Ib Johannes Bager
Helnæs, Halen: Dværgryle 18 R, Fiskeørn 1 R. Ib Johannes Bager
Herslev (Langeland): Bjergvipstjert 1 S. Jan Sørensen
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Skaboeshuse: Enkeltbekkasin 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Universitetet, Odense: Stillits 92 FU. Martin Rheinheimer


Onsdag den 12. oktober 2022      Solopgang: 07:41 Solnedgang: 18:26

 Lundeborg, matriklen: Grønirisk 2 FU, Gråspurv/Skovspurv 8 FU, Duehale 1 FU . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø:
Sølvhejre 33 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 33 FU, Sølvhejre 1 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Havørn 2 OF, Bjergvipstjert 1 FU. Flemming Johansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Musvåge 400 SV. Freddy Hansen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 168 T, Bramgås 2460 T, Ederfugl 1160 T, Huldue 198 T, Ringdue 20500 T, Blå Kærhøg 4 T,
Spurvehøg 150 T, Rød Glente 40 T, Musvåge 60 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 13 T, Misteldrossel 60 T, Sangdrossel 100 T, Vindrossel 19100 T, Sjagger 2300 T, Engpiber 240 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 14200 T, Tornirisk 660 T, Stillits 80 T. Frank Jensen-Hammer  
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 T. Leif Bisschop-Larsen
Føns Vang: Fiskeørn 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Fiskeørn 1 R, Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen 
Gråsten Nor: Stor Tornskade 1 R
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Blå Kærhøg 4 SV, Spurvehøg 100 T, Rød Glente 26 SV, Musvåge 30 SV, Hedelærke 2 T. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 2 R, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Hjortebjerg Huse:
Tyrkerdue 25 R. Lars Jørn Olsen
Hvedholm (Horne): Rød Glente 2 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Klise Nor: Huldue 10 T, Fiskeørn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Rødben, Islandsk (ssp. robusta) 24 FU. Ole Goldschmidt 
Lydinge Mølle: Musvåge 50 T. Leif Sørensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 4 R, Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Odense Å v/Brobyværk: Isfugl 1 R. David Damgaard Dysager
Røjle By: Vindrossel 110 T. Michael Mosebo Jensen
Slipshavn Enge: Lærkefalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Strynø Kalv: Havørn 5 R. Stig Rubæk


 

Tirsdag den 11. oktober 2022      Solopgang: 07:39 Solnedgang: 18:29

Lundeborg: Svartbag 6 R, Sølvmåge 12 R, Skarv 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 32 R. Erik Thomsen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 22 R. Henning Steen Hansen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 180 R, Sølvhejre 6 R. Jacob Sterup
Bjernekrogen: Musvåge 25 OF. Flemming Johansen
Brændegård: Grågås 680 R, Skeand 520 FU, Knarand 146 FU, Spidsand 27 R, Krikand 1710 R,
Sølvhejre 33 R, Fiskeørn 2 FU, Duehøg 1 AD FU, Havørn 4 IMM R, Musvåge 85 V, Ravn 30 OF. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Grågås 700 R, Sølvhejre 22 R, Fiskeørn 2 R, Havørn 3 OF, Rød Glente 4 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Tornirisk 80 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Huldue 81 T, Ringdue 2700 T, Sortstrubet Lom 5 T, Sølvhejre 2 OF, Blå Kærhøg 26 T,
Steppehøg 2 T, Spurvehøg 466 T, Rød Glente 170 T, Musvåge 91 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 44 T, Bjergvipstjert 3 T, Bogfinke/Kvækerfinke 5600 T, Tornirisk 80 T, Stor Korsnæb 4 T, Stillits 135 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Dværgmåge 1 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 50 T, Rød Glente 32 T, Hedelærke 12 T, Stor Korsnæb 2 T. Ole Sørensen
Egsmarken (Horne Sommerland): Blå Kærhøg 1 F SV. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Sule 9 FU, Dværgfalk 1 OF. Anders Myrtue
Flyvesandet: Knortegås, Lysbuget (ssp. hrota) 3 OF, Stenvender 1 FU, Sortgrå Ryle 1 OF, Havørn 2 R. Anton Ræbild Jensen
Faaborg: Ringdue 1110 SV, Hedelærke 2 SV. Per Damgaard Poulsen
Hvidkilde: Sølvhejre 2 R. Jacob Sterup 
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Højbjerg v/Langesø: Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 FU, Bjergvipstjert 3 T. Gregers Johannesen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 28 R, Sølvhejre 5 R. Niels Bomholt Jensen
Møllemade/Ellemose: Huldue 6 R, Blå Kærhøg 1 OF, Isfugl 1 R. Erik Busk
Nyborg: Musvåge 59 SV. Joakim Matthiesen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 10 OF. Leif Sørensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Taffeland 105 R, Knarand 908 FU, Krikand 100 R, Blishøne 510 FU, Havørn 2 R, Ravn 15 R. Jacob Sterup
Ringe: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU, Grågås 590 FU, Skeand 42 R. Jacob Sterup
Ryslinge: Musvåge 41 T. Karl Top
Røjle By: Bjergvipstjert 2 SV. Michael Mosebo Jensen
Storebælt nord for Vestbroen: Musvåge 34 V. Jens Peter Bech
Strynø: Sølvhejre 1 OF. Stig Rubæk
Søby (Tåsinge): Hjejle 520 OF. Niels Bomholt Jensen
Sønderhjørne: Rød Glente 2 SV, Hedelærke 2 SV. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Sortgrå Ryle 1 JUV R. Arne Bruun
Vejlen, Tåsinge: Pibesvane 2 FU, Sølvhejre 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Pierre Bentzen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun 
Østerhuse, Lohals: Rød Glente 12 V, Musvåge 97 V. Claus Dalskov


 

Mandag den 10. oktober 2022      Solopgang: 07:37 Solnedgang: 18:31

Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Enkeltbekkasin 1 R, Lærkefalk 2 FU
Lundeborg: Spurvehøg 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Canadagås 55 SV, Sølvhejre 4 FU, Rød Glente 8 SV. Erik Ehmsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 FU. Carsten Skou 
Bøjden Nor: Grågås 500 R . Troels Torstein
Bøjden Nor: Rød Glente 7 SV . Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 247 T, Ederfugl 4020 T, Spidsand 10 T, Huldue 570 T,
Ringdue 86820 T, Trane 27 T, Rødstrubet Lom 5 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 19 T, Steppehøg 2 1K T, Spurvehøg 568 T, Duehøg 1 SV, Rød Glente 255 T, Sort Glente 1 T, Musvåge 170 T, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 9 T, Stor Tornskade 1 T, Hedelærke 10 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 12300 T, Tornirisk 160 T, Stillits 55 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 8 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 125 T, Duehøg 1 T, Rød Glente 33 T, Stillits 60 T . Ole Sørensen
Egensedybet: Strandhjejle 140 FU, Storspove 81 FU, Islandsk Ryle 47 FU, Almindelig Ryle 850 FU . Jacob Sterup
Fakkebjerg: Rød Glente 16 T . Ole Sørensen
Faaborg: Trane 51 SV . Nina Bjørn
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 FU, Hjejle 400 VDR FU, Havørn 6 AD OF. Merry Sunke Larsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Sortstrubet Lom 1 R . Ole Sørensen
Keldsnor: Skarv 800 R . Ole Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Rød Glente 2 V. Carsten Skou 
Nyborg Strand: Trane 40 V . Hjalte Kjærby
Nørresø v/Brahetrolleborg: Blå Kærhøg 1 OF, Rød Glente 7 OF, Musvåge 25 T, Ravn 15 R . Leif Sørensen
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Rød Glente 8 OF. Thomas Secher Jensen 
Rolsted: Musvåge 37 S . Per Rasmussen
Rudkøbing: Trane 32 S. Ole Goldschmidt
Røjle By: Stor Korsnæb 1 S . Michael Mosebo Jensen
Sønderhjørne: Spurvehøg 12 SV, Rød Glente 15 SV, Musvåge 131 SV, Bjergvipstjert 2 FU. Else Klint
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 78 R, Spidsand 28 R, Sølvhejre 2 R . Ole Sørensen
Vesteregn: Blå Kærhøg 2 T, Rød Glente 6 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 R . Ole Sørensen
Vesteregn: Blå Kærhøg 1 F OF, Rød Glente 2 OF. Thomas Secher Jensen
Æbelø: Stenvender 15 FU, Havørn 4 R . Jens Bækkelund


 

Søndag den 9. oktober 2022        Solopgang: 07:35 Solnedgang: 18:34

Lundeborg: Bramgås 500+ OF SV (flere småflokke). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Agernæs Fælled, nord: Vandrefalk 1 OF. Ella Mikkelsen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Sortstrubet Bynkefugl 1 BR R. Michael Mosebo Jensen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen 
Bagenkop Havn: Husrødstjert 5 R. Ole Sørensen
Bispeenge: Skægmejse 8 R. Anders Myrtue
Brændegård Sø: Skeand 120 FU, Knarand 200 FU, Krikand 250 FU, Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 16 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 , Rød Glente 3 FU, Rød Glente 2 OF, Musvåge 110 SV, Vandrefalk 1 OF, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 OF Rød Glente 6 T, Musvåge 139 T. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU, Sølvhejre 2 OF, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 AD OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Grågås 1200 R, Skeand 128 R, Knarand 160 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 8 R, Fiskeørn 2 OF, Havørn 2 AD OF, Musvåge 66 T. Vibbe Damm
Bøjden By: Rød Glente 2 SV, Musvåge 200 SV. Erik Damm 
Bøjden Nor: Skeand 12 R, Sølvhejre 3 FU, Rød Glente 11 SV, Bjerglærke 1 FU, Bjergvipstjert 1 OF. Jørgen Lund Bjerregaard
Bøjden Nor: Rød Glente 11 SV, Musvåge 957 SV. Børge Langkilde Rasmussen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 780 T,
Bramgås 14930 T, Ederfugl 1390 T, Huldue 213 T, Ringdue 14920 T, Sølvhejre 3 OF, Skarv 650 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 10 T, Spurvehøg 366 T, Rød Glente 43 T, Musvåge 157 T, Dværgfalk 4 T, Hedelærke 39 T, Landsvale 268 T, Misteldrossel 28 T, Vindrossel 660 T, Engpiber 150 T, Bogfinke/Kvækerfinke 14100 T, Tornirisk 280 T, Stillits 155 T, Grønsisken 230 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 V, Rød Glente 3 V, Rød Glente 2 . Søren G. Nielsen
Fjordmarken: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Flyvesandet: Toppet Skallesluger 180 V, Almindelig Kjove 1 T. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sortgrå Ryle 1 R, Blå Kærhøg 1 T, Bjerglærke 1 T. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Bjergvipstjert 1 T. Martin Søgaard Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Ravn 6 OF, Hedelærke 2 SV. Martin Søgaard Nielsen
Faaborg: Musvåge 378 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 1020 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Sølvhejre 3 R, Blå Kærhøg 1 SV, Rød Glente 12 SV, Sortstrubet Bynkefugl 2 R, Misteldrossel 12 S, Bjergvipstjert 3 OF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 23 SV, Rød Glente 6 SV, Musvåge 53 V, Misteldrossel 35 S. Søren G. Nielsen
Gulstav: Gransanger 28 FU. Kristoffer Hansen
Gulstav Mose: Knortegås 572 T, Sølvhejre 1 R, Skestork 5 T, Rød Glente 12 T, Drossel sp. 1050 T. Vibbe Damm
Gulstav Mose:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kristoffer Hansen
Herslev (Langeland): Bramgås 2904 SV, Huldue 5 S, Rød Glente 10 S, Musvåge 26 S, Dværgfalk 1 SV Lærkefalk 1 SV, Hedelærke 4 S, Sanglærke 86 OF. Jan Sørensen
Kavslunde Å: Enge v/udløbet: Isfugl 1 R. Bo K. Stephensen
Millinge: Rød Glente 4 R, Rød Glente 9 SV, Sort Glente 1 OF, Musvåge 3475 SV, Ravn 17 R, Misteldrossel 20 SV. Henrik Dissing
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Musvåge 100 T. Leif Sørensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 3 FU. Gunnar Jørgensen
Piledybet: Blå Kærhøg 1 M AD OF. Freya Mørup-Petersen
Ravnsmose: Blå Kærhøg 1 OF. Palle Bo Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Blå Kærhøg 1 SØ, Rød Glente 2 T, Bjergvipstjert 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Ryslinge: Fiskeørn 1 SV, Rød Glente 4 FU, Musvåge 223 SV. Palle Bo Larsen
Seden Strand: Pibeand 1700 FU. Peter Lillesø
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Bramgås 2000 S. Jane Ditzel
Sybergland: Havørn 2 OF, Ravn 4 OF, Rørspurv 25 FU. John Jensen
Søgård Mose (Langeland): Rød Glente 2 OF. Søren G. Nielsen
Sønderhjørne: Huldue 3 TF, Blå Kærhøg 1 F T, Spurvehøg 23 SV,
Rød Glente 33 SV, Sort Glente 1 1K T, Musvåge 4353 SV, Lærkefalk 2 T , Stor Tornskade 1 SV ,Hedelærke 1 SV. Niels Bomholt Jensen
Sønderhjørne: Rød Glente 8 SV,
Musvåge 3489 SV, Lærkefalk 1 SV. Else Klint
Tornø: Pibeand 400 FU. Torben Skytte Hvass
Ørnehøj-området (Gulstav): Enkeltbekkasin 1 R, Blå Kærhøg 3 SV, Rød Glente 18 SV, Sort Glente 1 SV, Musvåge 52 SV, Stor Tornskade 1 R, Ravn 3 OF, Hedelærke 16 SV, Misteldrossel 10 OF, Ringdrossel 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Freya Mørup-Petersen
Østrig: Bramgås 1000 V. Jane Ditzel


 

Lørdag den 8. oktober 2022          Solopgang: 07:33 Solnedgang: 18:36

Bækkehave: Sanglærke 1 R. Lars Kirk
Siø
: Havørn 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Gråspurv / Skovspurv 12 FU, Grønirisk 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 6 R, Knortegås 2 R, Grågås 700 R, Skarv 55 R, Strandskade 4 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 15 R, Svartbag 2 R, Spurvehøg 1 OF, Sortkrage 1 R, Hvid Vipstjert 3 R

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 5 R. Leif Bisschop-Larsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 7 FU. Jan Sørensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 3 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 126 SØ. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø: Sølvhejre 13 R, Fiskeørn 2 FU, Fiskeørn 1 V, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 V, Musvåge 75 V. Claus Dalskov
Bøjden Nor: Grågås 700 R. Leif Sørensen
Føns Vang: Sølvhejre 1 R. Erik Busk
Gulstav: Huldue 50 TF, Huldue 52 S, Rovterne 1 SØ, Spurvehøg 50 S, Rød Glente 66 , Rød Glente 18 TF, Rød Glente 11 , Musvåge 44 S, Dværgfalk 1 SV, Hedelærke 55 S, Misteldrossel 12 OF, Bjergvipstjert 6 OF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 130 S, Spurvehøg 45 S, Rød Glente 6 S, Musvåge 85 S, Hedelærke 29 S, Misteldrossel 16 S. Ole Goldschmidt
Gyldensteen Gods: Bramgås 1330 FU, Hjejle 475 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Skeand 25 R, Sølvhejre 5 R, Havørn 2 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Havet ud for inddæmningen og Langø: Toppet Skallesluger 110 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Hav Ø f/Æbelø Holm: Strandskade 60 V. Jens Bækkelund
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Indslev: Hjejle 600 OF. Hans Rytter
Keldsnor: Skeand 46 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 1920 R, Strandhjejle 24 FU, Hjejle 625 R, Stor Præstekrave 64 FU, Brushane 35 FU, Sortklire 21 FU, Stormmåge 1900 R, Tornirisk 100 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Grågås 780 FU, Skeand 11 FU, Spidsand 12 FU,
Steppehøg 2 S. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 2 V, Musvåge 78 V. Poul Larsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen):
Musvåge 4119 V. Kurt Kaack Hansen 
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Musvåge 1389 V. Jens Peter Bech
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 29 R, Strandskade 105 R, Storspove 57 R. Jens Bækkelund
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Poul Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 910 R, Taffeland 155 R, Knarand 54 R, Pibeand 390 R, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Skallesluger 87 FU, Spidsand 108 FU, Toppet Lappedykker 72 FU, Strandskade 63 FU, Almindelig Ryle 2400 FU. Jens Bækkelund 
Nørreballe By (Langeland): Rød Glente 5 R. Freya Mørup-Petersen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 OF, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Ristinge Hale: Strandhjejle 53 R, Hjejle 300 R, Dværgmåge 4 S, Havørn 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Simmerbølle: Rød Glente 14 R. Jane Ditzel
Storebælt nord for Vestbroen: Musvåge 32 T. Søren Peter Pinnerup 
Svanninge Bakker: Rød Glente 6 R, Musvåge 500 SV. Henrik Dissing 
Sybergland: Grågås 551 R, Taffeland 102 R. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Knarand 96 FU. Ole Goldschmidt
Thurø Rev: Bjergvipstjert 1 V. Arne Bruun
Tranekær: Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Tullebølle: Rød Glente 5 1K S. Ole Goldschmidt
Vejlby Fed Sommerhusområde: Sortstrubet Bynkefugl 1 BR R
. Michael Mosebo Jensen
Vejlen, Tåsinge: Pibesvane 2 R, Spidsand 20 FU, Krikand 240 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen, Tåsinge: Pibesvane 2 R
. Pierre Bentzen


 

Fredag den 7. oktober 2022          Solopgang: 07:31 Solnedgang: 18:39

Svendborgsund ved Iholm: Sølvhejre 2 FU
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 1 R, Toppet Skallesluger 8 R, Taffeland 288 R, Troldand 225 R, Skeand 5 R, Knarand 5 R, Gråand 73 R, Krikand 334 R, Lille Lappedykker 2 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 2 R, Fiskehejre 9 R, Skarv 19 R, Vibe 96 R, Brushane 1 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 16 R, Svartbag 1 R, Spurvehøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 14 R, Bramgås 905 OF, Grågås 81 R, Pibeand 123 R, Gråand 84 R, Spidsand 18 R, Krikand 139 R, Lille Lappedykker 22 R, Blishøne 64 R, Vibe 220 R, Brushane 9 R, Hættemåge 90 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Rørspurv 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Arreskov Sø: Sølvhejre 32 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 3 FU, Rød Glente 2 OF. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø:
Sølvhejre 15 R, Fiskeørn 2 R, Havørn 9 R, Rød Glente 4 FU, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 3 OF, Havørn 3 OF, Rød Glente 3 OF. Torben Skytte Hvass
Dovns Klint: Knortegås 257 T, Huldue 78 T, Rødstrubet Lom 5 T, Dværgmåge 7 T, Blå Kærhøg 11 T, Spurvehøg 265 T,
Rød Glente 41 T, Dværgfalk 2 T, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 28 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 56 T, Tornirisk 2175 T, Stillits 1230 T, Grønsisken 440 T. Søren Bøgelund 
Dovns Klint: Huldue 15 OF, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 15 OF Rød Glente 12 TF. Poul Larsen 
Espe: Rød Glente 2 FU. Gunnar Jørgensen
Fandens Mose (Krarup Mose): Rød Glente 4 FU. Leif Sørensen 
Føns Vang: Fiskeørn 1 R. Lars Witting
Føns Vang: Sølvhejre 1 R. Henrik Frier
Faaborg: Hedelærke 6 SV. Per Damgaard Poulsen 
Gardersø: Stor Tornskade 1 R. Lars Witting
Gremmeløkke: Rød Glente 2 FU. Erik Busk
Gulstav Mose: Krikand 110 R, Vibe 750 T, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 18 OF, Rød Glente 13 TF, Tårnfalk 31 TF, Sortkrage 5 OF. Vibbe Damm
Kirkebyskovene: Løvehave, Troldekrog m.m.: Stor Tornskade 1 R. Pierre Bentzen
Mågeøerne: Hjejle 450 R, Storspove 77 R. Jens Bækkelund
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 1 R. David Damgaard Dysager
Smedebakker: Blå Kærhøg 1 M AD SV. Claus Dalskov
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N:
Musvåge 652 T. Jan Svejgaard Jensen 
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 288 R, Krikand 334 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tranekær: Rød Glente 2 SV. Claus Dalskov
Tranekær Slot m/borgsø: Fiskeørn 1 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 2 FU. Poul Larsen 
Vejlen, Tåsinge: Spidsand 18 R, Krikand 139 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vester Hæsinge: Rød Glente 5 OF. Michael Bjerregaard
Vester Aaby: Blå Kærhøg 1 FU. Else Klint
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Rød Glente 28 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund
Ørsted Grave: Sølvhejre 1 R SØ. Carsten Moth Iversen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 5/20 - 2022:
                17 organisationer kræver naturlov efter valget
                Trækfugle og fuglekiggere trodsede regn og rusk
                20 år gammel snehvid musvåge holder stand med udsigt til motorvej
                Fjord og eng skal forenes til gavn for knortegæs og engfugle
                Kend din rovfugl


 

Torsdag den 6. oktober 2022          Solopgang: 07:29 Solnedgang: 18:41

Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3 FU, Bramgås 2 NV, Bramgås 80 OF, Grågås 12 R, Toppet Skallesluger 5 R, Gråand 26 FU, Krikand 6 FU, Fiskehejre 8 FU, Sølvhejre 1 FU, Storspove 16 R, Almindelig Ryle 14 FU, Hættemåge 40 FU, Sildemåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 1 V,
Bregninge, Tåsinge: Sjagger. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU,
Sølvhejre 14 R. Henning Steen Hansen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 140 R, Knarand 300 R, Krikand 350 R, Sølvhejre 13 FU, Fiskeørn 2 FU
, Havørn 2 IMM R, Havørn 5 , Vandrefalk 1 FU, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 FU. Pierre Bentzen
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Skeand 26 FU, Bjerglærke 5 FU, Skeand 23 R, Bjergvipstjert 1 FU
, Tornirisk 185 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor
: Grågås 700 R, Skeand 58 R, Pibeand 470 FU, Hættemåge 500 R, Bjerglærke 5 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Tornirisk 220 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Bjergvipstjert 1 R. Esben Aagaard
Dovns Klint: Blå Kærhøg 6 T, Spurvehøg 25 T, Hedelærke 12 T, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund
Føns Vang: Fiskeørn 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Fiskeørn 1 R, Havørn 3 FU. Nis Rattenborg
Gardersø: Blå Kærhøg 1 F R, Stor Tornskade 1 R. Lars Witting
Havet ud for Keldsnor: Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S. Jan Sørensen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun  
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF, Ravn 5 R. Morten Kristiansen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Huldue 62 FU. Jan Sørensen 
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Krikand 100 FU, Sølvhejre 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 2 R. Arne Bruun 


 

Onsdag den 5. oktober 2022          Solopgang: 07:27 Solnedgang: 18:44

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 44 FU, Fiskehejre 8 R, Sølvhejre 3 FU
Noret, Tåsinge: Havørn 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ny Gesinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 FU, Bjergvipstjert 1 R. Stoffer Jaeger
Ferritslev: Bjergvipstjert 1 OF . Per Rasmussen
Flyvesandet: Sule 5 , Sule 1 2K V, Stenvender 2 R . Ella Mikkelsen
Føns Vang: Skeand 20 R, Knarand 35 R, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 2 R, Havørn 4 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 30 R, Sølvhejre 15 FU. Tom Tjørnum
Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R. Arne Bruun 
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Almindelig Ryle 3000 FU . Ella Mikkelsen
Sjoen v/Dunkær: Sandløber 9 FU
. Bjarne Jørgensen
Universitetet, Odense: Stillits 80 FU. Martin Rheinheimer
Vitsø: Blå Kærhøg 1 F FU. Poul Larsen
Voderup Klint: Dværgfalk 1 FU. Poul Larsen


 

Tirsdag den 4. oktober 2022          Solopgang: 07:26 Solnedgang: 18:46

Bækkehave m.m. (Tåsinge): Bramgås 180 V, Havørn 1 V
Svendborg Golfbane
: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Skovskade 3 R, Vindrossel 60 V, Bogfinke 120 V
Thurø By m.m.
: Bramgås 100 SV. Lars Kirk
Siø Sund
: Knortegås 110 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Duehale 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Langelandsbælt syd for Spodsbjerg
: Knortegås 8 R, Bramgås 800 S, Almindelig Ryle 9 R. Lars Kirk
Purreskoven
: Gråkrage 6 R, Sortkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 13 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 FU, Stor Tornskade 1 R. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 14 R, Fiskeørn 2 FU, Stor Tornskade 1 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 OF, Rød Glente 4 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 1K OF, Rød Glente 3 S. Poul Larsen
Bøjden Nor: Skeand 100 FU, Spidsand 10 FU, Sølvhejre 4 FU, Tornirisk/Bjergirisk 50 FU. Poul Larsen
Bøjden Nor: Bjergvipstjert 2 R. Esben Aagaard
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 FU. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Stor Tornskade 1 R, Misteldrossel 20 T. Leif Bisschop-Larsen 
Fogense Enge (Lillestrand): Grågås 700 R. Anders Myrtue
Føns Vang: Sølvhejre 4 FU. Gunner Munk
Faaborg: Hedelærke 2 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 1K T. Joakim Dybbroe
Monnet, Tåsinge: Spidsand 44 R, Sølvhejre 3 R, Sølvhejre 4 SV, Havørn 7 IMM R. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge: Hedelærke 4 FU. Pierre Bentzen
Nørreballe Nor: Rød Glente 5 SV. Leif Bisschop-Larsen
Ristingehalvøen: Havørn 2 AD R, Bogfinke/Kvækerfinke 1500 T. Gregers Johannesen 
Røjle By: Vindrossel 169 SV, Ringdrossel 2 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Michael Mosebo Jensen
Siø Sund: Knortegås 110 R. Lars Kirk
Sybergland: Grågås 1000 R. Ivan Sejer Beck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 3 FU, Skægmejse 2 OF, Skægmejse 2 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Vejlen, Tåsinge: Spidsand 33 FU. Pierre Bentzen


 

Mandag den 3. oktober 2022          Solopgang: 07:24 Solnedgang: 18:49

Svendborg Golfbane: Grønspætte 1 R
Søby Monnet
: Storspove 2 FU. Henning Steen Hansen
Brændegård Sø
: Fiskehejre 4 R, Sølvhejre 11 R, Fiskeørn 3 R, Spurvehøg 1 OF, Havørn 7 R, ød Glente 2 OF, Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 2 OF, Landsvale 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø
: Havørn 6 R FU OF, Fiskeørn 3 OF FU, Rød glente 1 OF, Musvåge 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Sølvhejre 7 R OF, Grågås 500+ OF R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet
: Isfugl 1 R. Erik Busk
Brændegård Sø
: Sølvhejre 11 R, Fiskeørn 3 R, Havørn 7 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Dømmestrup: Hvid Vipstjert 56 FU. Anne Veber Døssing
Føns Vang: Skeand 20 R, Spidsand 10 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 4 R NAT. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 64 FU, Knarand 48 R, Pibeand 480 R, Spidsand 84 FU, Krikand 940 R, Lille Lappedykker 45 R,
Sølvhejre 18 FU, Vibe 530 R, Havørn 2 JUV R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 15 R, Havørn 4 FU. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 51 R. Jens David Kofoed Mogensen
Gyldensteen: Reservatet: Pibeand 360 R, Krikand 195 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Langesø Gods + Langesø: Skovsneppe 1 R. Flemming G. Andersen
Ristingehalvøen: Knortegås 475 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Havørn 3 R, Rød Glente 19 T, Musvåge 61 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Blå Kærhøg 1 BR T, Rød Glente 11 T, Musvåge 46 T. Pierre Bentzen
Vejrup v/Indslev: Ravn 5 R. Nis Rattenborg


 

Søndag den 2. oktober 2022          Solopgang: 07:22 Solnedgang: 18:51

Svendborg Golfbane: Bramgås 26 V, Canadagås 22 SV, Rørhøne (Grønbenet) 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Skovskade 4 R
Vejlen, Tåsinge: Skeand 8 FU, Krikand 23 FU, Vandrikse 1 FU, Brushane 6 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Dværgryle 3 FU, Havørn 1 OF, Skægmejse 1 R. Lars Kirk 
Vejlen, Tåsinge:Guløret terrapin 1 R. Bettina Gerti Groß
Strandeng v/Horseskov: Tårnfalk 1 FU
Lundeborg, Purreskov:Svampeudvalg med Carl Johan, Blækhat osv. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bogensø Enge: Hjejle 300 FU. Søren Louis Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 14 R, Fiskeørn 2 R, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 R, Sølvhejre 5 FU, Fiskeørn 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Canadagås 41 R, Grågås 1500 R, Taffeland 200 R, Pibeand 500 R, Lille Lappedykker 40 R. Flemming Falk
Bøjden Nor: Grågås 600 R, Skeand 43 FU, Pibeand 690 FU, Spidsand 35 FU, Krikand 130 FU, Sølvhejre 3 FU, Vandrefalk 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Tornirisk 250 FU. Martin Rheinheimer 
Dovns Klint: Rød Glente 3 T. Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Spidsand 28 SV, Huldue 27 S, Blå Kærhøg 7 S, Spurvehøg 122 S, Dværgfalk 4 S, Vandrefalk 2 1K S, Ravn 3 OF, Hedelærke 12 S, Engpiber 700 S, Skærpiber 7 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 52 S,
Bogfinke/Kvækerfinke 120000 S, Tornirisk 250 S, Grønsisken 1200 S. Ole Goldschmidt
Dræby Fed: Blå Kærhøg 1 FU. Peter Lillesø
Dømmestrup: Blå Kærhøg 2 FU, Rød Glente 2 FU. Anne Veber Døssing 
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 2 OF, Spurvehøg 13 OF, Rød Glente 2 OF, Rød Glente 4 S. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Sule 1 N. Benjamin Bech
Gudbjerg: Ravn 12 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 OF. Søren G. Nielsen 
Helnæs Made: Dværgfalk 2 R. Flemming Falk
Lindkær v/Ravnholt: Duehøg 2 R, Havørn 3 R. Henrik Kalckar Hansen
Monnet, Tåsinge: Havørn 5 FU. Asger Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 690 R, Krikand 157 R, Sort Glente 1 OF, Lærkefalk 1 FU T. Niels Bomholt Jensen
Nydam (V. Hæsinge): Havørn 4 AD OF, Rød Glente 5 OF. Leif Kristensen 
Nærå Strand/Agernæs Flak:
Sølvhejre 18 R. Aksel Christensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 20 FU. Leif Sørensen
Skovballe: Havørn 2 OF. Asger Rasmussen
Søgård Mose (Langeland): Huldue 15 S, Spurvehøg 19 OF, Havørn 2 OF. Søren G. Nielsen
Torø: Tornirisk 60 R. Bent Jakobsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R, Vandrefalk 1 AD FU. Henrik Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 3 FU, Skægmejse 1 R. Lars Kirk
Vejsnæs: Engpiber 290 V, Bjergvipstjert 3 V, Tornirisk 150 R. Lars Tom-Petersen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 FU. Niels Andersen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 FU. Pierre Bentzen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 35 OF, Rørhøg 12 OF, Blå Kærhøg 2 OF, Dværgfalk 1 OF, Bjergvipstjert 2 . Freya Mørup-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Tundrasædgås 2 R, Stenvender 1 FU. Peter Hartoft-Jacobsen
Aarup (Vestfyn): Havørn 2 OF. Bent Jakobsen


 

Lørdag den 1. oktober 2022          Solopgang: 07:20 Solnedgang: 18:54

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 FU
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Vibe 48 OF, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 OF, Rød Glente 3 OF, Musvåge 3 OF, Vandrefalk 1 OF, Skovskade 2 OF, Ravn 10 R, Hvid Vipstjert 48 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 4 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 OF, Rød Glente 3 OF, Vandrefalk 1 OF, Ravn 10 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skeand 13 FU, Sølvhejre 3 FU, Tornirisk 300 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Blisgås 56 T, Ederfugl 1310 T, Spidsand 15 T, Spurvehøg 15 TF, Dværgfalk 1 T, Bjergvipstjert 3 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Spidsand 13 T, Dværgfalk 1 , Bjergvipstjert 4 T. Søren Bøgelund
Flyvesandet: Sule 1 OF, Klyde 50 R, Strandhjejle 41 R, Storspove 250 , Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 3 1K R, Almindelig Ryle 2500 R. Flemming Falk
Fyns Hoved: Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Sangdrossel 40 R, Ringdrossel 1 R, Skærpiber 6 R. Esben Eriksen
Føns Vang: Skeand 40 R, Spidsand 10 R, Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Trane 150 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Trane 150 T, Sølvhejre 1 OF, Blå Kærhøg 2 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 T. Søren Bøgelund 
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU, Spurvehøg 10 FU, Tårnfalk 6 FU, Ravn 4 OF. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Skeand 300 R, Knarand 250 R, Pibeand 2000 R, Gråand 2500 R, Spidsand 100 R, Krikand 2000 R, Lille Lappedykker 40 R, Sølvhejre 11 R, Sortklire 11 R, Havørn 4 R. Flemming Falk
Keldsnor: Skeand 77 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 1650 R, Hjejle 470 FU, Stor Præstekrave 76 FU, Islandsk Ryle 23 FU, Dværgryle 6 FU, Sortklire 21 FU, Dværgmåge 12 FU, Blå Kærhøg 1 F AD FU, Tornirisk 110 FU. Ole Goldschmidt 
Klintebjerg v/Otterup: Pibeand 350 R, Sølvhejre 5 R. Flemming Falk
Lundsgård Storskov/Grønbæk Skov: Stillits 50 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R, Hedelærke 1 OF. Michael Brunhøj Hansen 
Påø Strand og Langelandsbælt ud for: Dværgmåge 2 FU, Dværgfalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Rath: Tornirisk 700 FU. Ole Goldschmidt 
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Havørn 2 NV. Sangdrossel 25 R. Bjergvipstjert 2 TF. Bogfinke/Kvækerfinke 1375 SØ. Lars Tom-Petersen
Skovsgaard Mølle: Trane 110 T. Mogens Lind Jørgensen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 180 SV, Dværgmåge 8 SV. Arne Bruun
Tårup (Hindsholm): Huldue 5 SV. Jens Peter Bech
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 FU. Asger Rasmussen
Vejrup v/Indslev: Huldue 8 R. Nis Rattenborg
Vejsnæs Nakke: Dværgmåge 4 SØ. Lars Tom-Petersen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 nov 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk