Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:32 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

      Dværgfalk

Søndag den 30. september 2007.

Dovns Klint: Almindelig Kjove 2 IMM V. Michael Bjerregaard
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 13:00): Spurvehøg 1 RI, Gærdesmutte 6 RI, Jernspurv 5 RI, Rødhals 15 RI, Sangdrossel 2 RI, Gransanger 17 RI, Fuglekonge 14 RI. Dagstotal: 60. Årstotal: 2270. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder, Jan Holm Jensen, Jacob Sterup
Fakkebjerg (10:00-13-00): Musvåge 300, Rød Glente 3, Lærkefalk 1, Tårnfalk 4, Spurvehøg 10. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Fakkebjerg på mark (14:40): Sorthovedet måge 1K R. Jacob Sterup
Fakkemose
: Sildemåge 1 1K R (Mark syd for Fakkemosevej). Jacob Sterup
Gulstav Mose
: Pungmejse 1 R HØ (Kaldte 6-7 gange). Jacob Sterup
Klise Nor
: Skarv 2 R,Knopsvane 5 2K+ R ( Halsbånd Blå XE19), Krikand 2 R, Gråand 12 R, Troldand 19 R, Blishøne 10 R, Sølvmåge 6 R, Gærdesmutte 1 R, Bogfinke 30 FU, Tornirisk 50 FU. Jacob Sterup
Lunden
: Rød Glente 2 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 24 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 116 , Grågås 30 R, Pibeand 85 FU, Knarand 89 FU, Krikand 30 FU, Gråand 30 R, Spidsand 6 FU, Skeand 116 FU, Taffeland 340 R, Troldand 300 R, Hvinand 1 R, Fiskeørn 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 870 FU, Vibe 20 R, Stormmåge 100 R. Jacob Sterup
       Havørn AD           Foto: Bent Staugaard
Nørreballe Nor
: Havørn 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Dejrø
: Grågås 26 R, Pibeand 50 R, Strandskade 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Storspove 2 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke
: Ederfugl 450 V, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 7 V, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 BR V, Almindelig Ryle 2 R, Landsvale 12 S, Engpiber 140 SV, Rødhals 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Skovspurv 1 R, Grønsisken 80, Tornirisk 22 SV. Lars Tom-Petersen
Lyø
(09:00-11:00): Grågås 300 R, Krikand 15 R, Hjejle 400 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 75 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 1 R, Landsvale 1 R, Ravn 1 R. Richard Burzynski
Brændegård Sø
(08:15-11:45): Knarand 22 R, Skeand 175 FU, Havørn 4 R (2 ad + 2 1k), Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø
(13:30-14:30): Knarand 10 R, Krikand 320 R, Skeand 640 FU, Havørn 3 R (2 ad + 1 1K), Vibe 450 R, Ravn 3 R. Erik Thomsen, Ella og Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø
(15:15-15:45): Havørn 2 R (1 ad + 1 1K). Elisabeth, Kim F. Haselmann
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-11:00): Trækobs : Sangdrossel 5 R, Rødhals 5 R, Jernspurv 2 SV, Engpiber 44 SV, Skovpiber 1 SV, Hvid Vipstjert 16 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Rørspurv 7 SV, Gulspurv 3 SV, Tornirisk 15 SV, Grønirisk 20 SV, Bogfinke 2000 SV, Kvækerfinke min 10 SV, Grønsisken 50 SV, Gråsisken 4 SV, Huldue 3 SV, Sanglærke 34 SV, Hedelærke 17 SV, Hedelærke 20 R, Stær 70 SV, Landsvale 5 SV, Blåmejse 5 TF, Dobbeltbekkasin 4 SV, Dværgfalk 2 SV, Musvåge 11 SV, Spurvehøg 3 SV, Skarv 10 S, Grønbenet Rørhøne 1 ( Horne ), Knortegås 2 SØ, Knopsvane 2 V, Toppet Skallesluger 4 V, Pibeand 1 SØ, Troldand 3 V, Sortand 7 T, Ederfugl 90 . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sollerup
: Knopsvane 5 R, Musvåge 4 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 3 R, Halemejse 2 R, Sumpmejse 4 R, Blåmejse 4 R, Musvit 5 R, Spætmejse 3 R, Allike 4 R, Gråkrage 17 R, Bogfinke 6 R, Grønsisken 3 R, Dompap 1 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Husby Strand
(16:00): Lærkefalk 1 R 1K. Lars L. Christensen
Ølundgaard Inddæmning
(13:30-14:15): Grågås 500 R, Krikand 165 R, Vandrefalk 1 R, Vibe 375 R, Stor Regnspove 58 R. Gregers Johannesen
Seden Strand (12:00-12:30): Knopsvane 1050 R, Blishøne 3500 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø set fra Stige Ø (11:30-12:00): Grågås 500 R, Vandrefalk 1 R (11:30), Hjejle 500 R, Vibe 400 OF, Bramgås 16 R. Dieter Maaszen
Odense Inderfjord (10:45): Knopsvane 1100 R, Pibeand 235 R, Blishøne 2100 R. Gregers Johannesen
Pumpehus, Strandager (10:30): Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (10:00): Dværgryle 1 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs. fra E. Nielsens Plads): Hjejle 600 R. Gregers Johannesen


      Havørne ungfugle i luftlagtagfat

Lørdag den 29. september 2007.

Thurø Rev: Pibeand 17 SV, Krikand 15, Hjejle 6 OF, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 73, Hvidklire 3 FU, Tornirisk 50 FU. Arne Bruun
Dovns Klint
(06:55 - 14:30): Rødstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 1 R, Lom sp. 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 159 S, Grågås 21 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 413, Pibeand 2120 S, Knarand 1 S, Krikand 147 SV, Gråand 4 S, Troldand 4 SV, Ederfugl 7140 SV, Sortand 41 SV, Toppet Skallesluger 106 S, Hvepsevåge 8 1K S, Rød Glente 34 S, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 7 S, Spurvehøg 413 S, Musvåge 497 S, Tårnfalk 41, Dværgfalk 7 S, Lærkefalk 2, Strandskade 2 S, Hjejle 255 S, Strandhjejle 2 S, Vibe 32 S, Almindelig Ryle 4 S, Dobbeltbekkasin 5 S, Mudderklire 1 SV, Dværgmåge 12 S, Splitterne 16 S, Huldue 93 S, Ringdue 1530 S, Hedelærke 17 S, Sanglærke 17 S, Landsvale 505, Skovpiber 14 S, Engpiber 635 S, Skærpiber 14 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 52 S, Jernspurv 14 S, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 7 S, Misteldrossel 209 S, Stær 55 S, Finke sp. 3925 S, Grønirisk 9 S, Stillits 7 S, Grønsisken 270 S, Tornirisk 95 S, Lille Korsnæb 13 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev By
(14:45): Trane 4 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 11:00): Spurvehøg 1 RI, Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 17 RI, Rødhals 17 RI, Sangdrossel 8 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 6 RI, Gransanger 12 RI, Fuglekonge 17 RI, Bogfinke 2 RI, Gråsisken1 RI. Dagstotal: 90. Årstotal: 2210. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Brændegård Sø (11:00 - 11:45): Pibeand 28 R, Knarand 12 R, Skeand 250 R, Havørn 5 R (2AD + 3 1K), Spurvehøg 1 R, Musvåge 12 SV, Vibe 150 R, Ravn 8 R
Helnæs Bugt, Sønderfjord: Sortand 11 V, Musvåge 33 N, Rørspurv 3 Ø. Bjarne Nielsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Nordisk Lappedykker 1 VDR FU, Skarv 19 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 18 FU, Grågås 130 FU, Pibeand 40 FU, Knarand 3 FU, Krikand 8 FU,
Gråand 150 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 250 FU, Troldand 25 R, Hvinand 2 R, Rød Glente 1 V, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 N, Fasan 2 M FU, Blishøne 200 R, Hjejle 1 R, Vibe 65 R, Dobbeltbekkasin 8 OF, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 350 R, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 5 FU, Sanglærke 10 Ø, Landsvale 17 FU, Engpiber 6 FU, Skærpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Gærdesmutte 1 KA, Phylloscopus sp. 1 KA, Musvit 2 FU, Husskade 1 KA, Gråkrage 5 FU, Stær 250 FU, Bogfinke 3 Ø, Grønirisk 7 R, Tornirisk 25 FU, Bjergirisk 10 FU, Gulspurv 3 OF, Rørspurv 1 KA. Bjarne Nielsen
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1, Fiskehejre 6 OF, Grågås 1, Ringdue 5, Råge 5, Gråkrage 6, Allike 30, Husskade 2, Stær 65, Sangdrossel 9, Solsort 10, Stor Flagspætte 2, Grønirisk 5, Skovspurv 5, Bogfinke 1, Gulspurv 6, Hvid Vipstjert 1, Musvit 2, Gransanger 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Lindkær, Ravnholt (13:00-14:00): Havørn 2 R. Bodil og Hans Rytter
Højstrup Øvelsesområde (18:10): Husskade 38 R. Gregers Johannesen
Vigelsø - obs. fra Gasenhed Nord (10:30-11:30): Grågås 550 R, Pibeand 1200 R, Krikand 175 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 1800 R, Vibe 600 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord (10:30-11:30): Knopsvane 1050 R, Pibeand 325 R, Blishøne 2200 R. Gregers Johannesen


       Munk ringmærket ved KNF af Ole Tønder

Fredag den 28. september 2007.

Vejlen, Taasinge (16:15-17:00): Lille Lappedykker 8 R, Pibeand 2 R, Knarand 3 OF, Taffeland 500 R, Troldand 90 R, Musvåge 2 R, Blishøne 80 R, Hættemåge 120 R, Landsvale 1 OF, Gransanger 5 R, Skægmejse 1 R HØ
Ny Gesinge
: Stenpikker 1 DØD (Hænger på hegnet ved jordbærmarken! )
Maries Eng v/Vornæs Skov
: Hjejle 150 R
Gulstav
(10:25): Rød Glente 5 R, Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 TF. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg
(7:00-7:50): Isfugl 1 FU, Grønsisken 10 R, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert min 10 R, Stær min 20 T, Skeand 85 FU, Knarand 20 FU, Krikand 7 FU, Gråand 30 FU/R Troldand 200 R, Taffeland 40 R, Grågås 170 R, Knopsvane 15 FU, Blishøne 800 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 3 FU, Hættemåge 150 R/FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fyns Hoved (17:00): Hvidbrystet Præstekrave 1 R. Anne Helstrup og Torben Steenberg


        Sandløber på klippe :-)

Torsdag den 27. september 2007.

Svendborg Naturskole: Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Gulstav Mose
(15:20): Huldue 360 SV (I en flok!). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(07:00-11:30): Rød Glente 9 S, Musvåge 128 SV, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 SØ, Hedelærke 4 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
: Rød Glente 2 S. Dieter Maaszen
Keldsnor
: Grågås 360 R, Skeand 20 FU, Fiskeørn 1 S, Klyde 2 FU, Hjejle 200 R, Vibe 300 OF, Almindelig Ryle 13 FU, Brushane 2 R, Sortklire 8 FU, Hvidklire 4 R, Splitterne 2 R, Engpiber 3 FU, Stenpikker 2 FU. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Knopsvane 100 FU, Grågås 650 R, Pibeand 50 FU, Knarand 56 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 80 FU, Taffeland 200 R, Troldand 50 R, Havørn 2, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1100 FU, Vibe 20 R, Stær 15 FU, Stillits 40 FU. Dieter Maaszen
Nørreballegård
: Havørn 1 FU. Dieter Maaszen
Mullerup Skov
: Sangdrossel 2 FU, Ravn 2 OF, Stillits 9 FU, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 19 FU. Torben Møller
Svanninge
: Aftentræk Grågås 60 Ø. Jacob Sterup
Svanningevej 36
: Natugle 2 R HØ. Jacob Sterup
Sundet Faaborg
(10:00): Isfugl 1 R. Gunnar Knudsen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:00): Trækobs : Natugle 1 SY, Rødstjert 2 R, Sangdrossel 12 SV, Vindrossel 4 SV, Misteldrossel 3 TF, Gulspurv 2 SV, Rørspurv 12 SV, Hvid Vipstjert 21 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Skovpiber 9 SV, Engpiber 12 SV, Grønirisk 15 SV, Kvækerfinke 20 SV, Bogfinke 400 SV, Grønsisken 50 SV, Stillits 5 SV, Tornirisk 100 SV, Stær 1160 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 63 SV, Råge 13 SV, Allike 12 SV, Gråkrage 5 SV, Ravn 4 T, Huldue 4 SV, Landsvale 42 SV, Musvit 10 TF, Blåmejse 20 SV, Stor Flagspætte 1 TF, Spurvehøg 11 SV, Tårnfalk 2 SV, Musvåge 6 SV, Strandskade 2 V, Hættemåge 10 SV, Skarv 25 SV, Grågås 62 SV, Toppet Skallesluger 11 V, Knopsvane 2 T, Gravand 1 S, Gråand 4 SØ, Ederfugl 15 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Mølledammen, Savmøllevej, Tommerup
(13:45-14:00): Isfugl 1 FU. Helle Suadicani
Fyns Hoved (08:50-12:10): Tejst 2 R. Anthony Carter
Nr, Nærå Strand (10:00-11:00): Grågås 640 R. Aksel Christensen


       Sabinemåge fra søndag d. 23. september

Onsdag den 26. september 2007.

Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 V, Skarv 185 SV, Sølvhejre 1 R S, Fiskehejre 2 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 766 V, Pibeand 121 V, Krikand 7 V, Ederfugl 337 V, Sortand 6 V, Fløjlsand 1 V, Hvepsevåge 4 S, Rød Glente 21 S, Rørhøg 13 S, Steppehøg 1 1K S (Fouragerede i Gulstav Mose kl 8:30 - 09:15), Spurvehøg 333 S, Musvåge 101 S, Tårnfalk 8 S, Dværgfalk 14 S, Lærkefalk 2 SV, Hjejle 35 SV, Vibe 46 SV, Storspove 1 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Dværgmåge 15 SV, Splitterne 10 SV, Fjordterne 11 SV, Huldue 100 S (En enkelt flok på 65), Sanglærke 3 S, Digesvale 120 S, Landsvale 3900 S, Bysvale 30 S, Engpiber 50 S, Gul Vipstjert 4 S, Hvid Vipstjert 32 S, Stær 101 S, Bogfinke 23200 S, Stillits 19 SV, Grønsisken 125 S, Tornirisk 500 S. Ella Mikkelsen, Claus Dalskov, Erik Danielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 09:30):Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 7 RI, Sangdrossel 3 RI, Munk 3 RI, Gransanger 13 RI, Fuglekonge 3 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Bogfinke 2 RI, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 3 RI. Dagstotal 37, Årstotal efterår: 2120. Keldsnor Fuglestation v. Jan Holm Jensen
Rønninge Søgård
: Almindelig Kjove 1 FU. Stig Bille Brahe Selby
Løkkeby Enge
: Lille Lappedykker 7 R , Fiskehejre 6 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 31 R, Knarand 42 R, Krikand 21 R, Gråand 72 R, Skeand 8 R, Rød Glente 8 1K S, Havørn 1 1K S, Spurvehøg 100 S, Musvåge 375 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 8, Vandrefalk 1 1K S, Blishøne 35 R, Hættemåge 940 R, Landsvale 200 S, Skægmejse 2 R, Grønsisken 150 S. Ole Goldschmidt
Siø
: Engpiber 230 R. Ole Goldschmidt
Vejlen, Taasinge
(9:20-11:20): Lille Lappedykker 44 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 37 R, Grågås 5 OF, Knortegås 16 V, Pibeand 5 R, Knarand 9 R, Krikand 36 R, Gråand 14 R, Taffeland 794 R, Troldand 179 R, Hvinand 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Vandrikse 1 R, Blishøne 244 R, Vibe 23 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 556 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 1 R, Ringdue 17 OF, Isfugl 2 R, Sanglærke 1 OF, Landsvale 57 FU, Rørsanger 2 R, Munk 1 R, Gransanger 6 R, Skægmejse 9 R, Halemejse 12 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 4 R, Gråkrage 7 R, Stær 80 OF. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(09:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 RI. Jan Holm Jensen
Bjørnø
: Stenvender 11, Hjejle 450, Almindelig ryle 60, Tårnfalk 2, Musvåge 3, Strandskade 17. Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Stær 10000. Erik Ehmsen
Faaborg (17:00-17:30): Trækobs : Havørn 1 V, Musvåge 40 V.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:30): Trækobs : Natugle 2 SY, Agerhøne 1 SY, Tornsanger 1 R, Gransanger 5 R, Rødhals 10 R, Sjagger 1 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 5 SV, Gulspurv 5 SV, Rørspurv 9 SV, Bjergvipstjert 6 SV, Hvid Vipstjert 24 SV, Landsvale 200 SV, Skovpiber 8 SV, Engpiber 78 SV, Sanglærke 27 SV, Stillits 5 SV, Bogfinke 2450 SV, Kvækerfinke 16 SV, Grønsisken 380 SV, Tornirisk 25 SV, Gråsisken 3 SV, Grønirisk 10 SV, Blåmejse 10 TF, Musvit 10 TF, Stær 940 SV, Dværgfalk 1 ad SV, Tårnfalk 1 SV, Falk sp 1 SV, Musvåge 30 SV, Spurvehøg 18 SV, Skarv 31 SV, Ederfugl 5 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Spurvehøg 2 SØ, Musvåge 8 SØ. Per Rasmussen
Seden Strand: Knopsvane 1080 R, Pibeand 3500 R, Blishøne 5000 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Hjejle 2700 R, Vibe 2000 R. Kurt Due Johansen
Fruens Bøge: Knopsvane 6, Hættemåge 66 R. Jacob Sterup
Søby Sø (Nr. Søby): Toppet Lappedykker 1 R, Grågås 100 R, Gråand 6 R, Musvåge 2 R, Blishøne 1 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 120 R, Sildemåge 2 AD R, Sølvmåge 280 R, Svartbag 3 IMM R, Fuglekonge 2 FU. Jacob Sterup
Bolbro: Nordisk Halemejse 11 VDR FU. Dieter Maaszen
Skaboeshuse (14:35): Fiskeørn 1 SV. Kurt Hansen
Østerøsø (09:00-12:15): Stenvender 14 R. Kurt Hansen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (09:45-10:45): Pibeand 279 R, Krikand 210 R, Spidsand 81 R, Vandrefalk 1 R AD hun, Klyde 112 R, Strandhjejle 7 R, Stor Regnspove 96 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (08:45): Ravn 2 R. Aksel Christensen
Kattegat (08:30): Alk 1 FU (Ca 100 m fra kysten ud for Egebjerggaard). Aksel Christensen


       DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 20/-07:                    
                         DOF: Vandrefalke skal ikke udsættes
                         Sangfugle jages stadig med limpinde 'Skriv under, og stop illegal fangst i Spanien'
                        
Herut med hyben


       Rødtoppet fuglekonge ringmærket på Keldsnor Fuglestation Foto: Ole Tønder

Tirsdag den 25. september 2007.

Vejlen, Taasinge: Isfugl 2 R (10:30), Isfugl 1 R (17:00),  Ravn 1 OF (10:30). Poul Rasmussen
Noret, Taasinge (10:00): Grågås 800 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge (08:10): Hjejle 250 R. Poul Rasmussen
Rudkøbing (09:45): Hjejle 150 R. Poul Rasmussen
Dovnsklint (06:30-14:00): Rød Glente 6 S 1K, Blå Kærhøg 4 S (3 ad hun, 1 1k), Spurvehøg 188 S, Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 6 S, Huldue 34 S, Mursejler 2 S, Landsvale 3297 S, Engpiber 160 S, Bjergvipstjert 4 T, Bogfinke 2530 S, Grønsisken 830 S, Rørspurv 29 S. Ella Mikkelsen, Søren Gjaldbæk
Gulstav: Spidsand 24 SV, Toppet Skallesluger 10 SV, Hvepsevåge 3 1K S, Rød Glente 5 , Steppehøg 1 1K S (Fouragerende omkring Fakkebjerg og træk syd 15.42), Spurvehøg 62 S, Musvåge 23 S, Tårnfalk 10 , Dværgfalk 1 F 1K S, Landsvale 350 S, Bjergvipstjert 1 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 11 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 290 R, Knopsvane 2 R, Grågås 370 R, Pibeand 22 R, Krikand 23 R, Gråand 60 R, Skeand 14 R, Taffeland 45 R, Troldand 12 R, Hvinand 4 R, Blishøne 22 R, Klyde 6 R, Hjejle 145 R, Vibe 380 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 14 R, Sortklire 22 R, Rødben 6 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 130 R, Fjordterne 3 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 121 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 36 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 19 R, Grågås 95 R, Gravand 2 R, Pibeand 28 R, Knarand 36 R, Krikand 485 R, Gråand 107 R, Spidsand 33 R, Skeand 187 R, Taffeland 94 R, Troldand 53 R, Hvinand 11 R, Rød Glente 2 1K R, Spurvehøg 8 , Musvåge 6 R, Tårnfalk 2 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 84 R, Vibe 43 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 340 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Fjordterne 2 R, Landsvale 35 R, Gul Vipstjert 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 R, Skægmejse 11 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 37 R, Stær 80 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 22 R, Toppet Lappedykker 26 R, Knopsvane 119 R, Grågås 1040 R, Nilgås 5 R, Pibeand 256 R, Knarand 198 R, Krikand 14 R, Gråand 85 R, Spidsand 8 R, Skeand 74 R, Taffeland 760 R, Troldand 35 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 2 R, Fiskeørn 2 1K R, Blishøne 1920 R, Vibe 12 R, Engpiber 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 2 R, Stær 450 R, Grønirisk 7 R
Søgård Pyt: Knarand 7 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (15:00): Nilgås 1 R, Pibeand 200 R, Knarand 130 R, Skeand 30 R, Fiskeørn 2 R, Stillits 100 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor (09:00-09:30): Knarand 132 R, Havørn 1 R AD, Stær 1200 R. Poul Rasmussen
Mullerup Slot + Sø: Bjergvipstjert 1 FU. Torben Møller
Brændegård Sø: Skeand 370 R, Havørn 2 R (1 ad, 1 1k). Søren Gjaldbæk
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 42 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 30 R (5 1k), Grågås 12 OF, Pibeand 8 R, Knarand 40 R, Krikand 180 R, Gråand 60 R, Skeand 240 R, Havørn 3 , Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 4 R, Svartbag 1 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 48 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Skovskade 1 KA, Allike 2 R, Ravn 4 R, Stær 30 R, Bogfinke 60 FU, Grønsisken 16 OF
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-11:10): Trækobs : Sangdrossel 5 SV, Jernspurv 1 SV, Bjergvipstjert 6 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 7 SV, Engpiber 68 SV, Skovpiber 3 SV, Huldue 10 SV, Sanglærke 2 SV, Grønsisken 410 SV, Tornirisk 15 SV, Bogfinke 470 SV, Stær 1380 SV+ 500 R, Gulspurv 5 SV, Landsvale 42 SV, Vibe 7 SV, Tårnfalk 1 FU, Musvåge 3 FU, Spurvehøg 10 SV, Stormmåge 300 R ( på mark ), Sølvmåge 50 R ( på mark ), Toppet Skallesluger 6 T, Knopsvane 1 SV, Ederfugl 10 T, Sortand 2 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Dræby Fed: Stær 700 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Pibeand 2875 R. Kurt Due Johansen
Egebjerggaard Enghaven (13:30): Hjejle 400 FU. Aksel Christensen
Bogense: Hjejle 4000 OF (Over marker sydvest for Bogense ved Almindehuse).Jens Gregersen


       Ung havørn lander i hylden på øen     Foto: Erik Thomsen

Mandag den 24. september 2007.

Thurø By m.m.: Vibe 50 NØ, Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Stær 90 NØ. Arne Bruun
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 18 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 8 R, Taffeland 20 R, Troldand 18 R, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 80 R, Svaleklire 1 R, Ringdue 6 R, Rødhals 1 R, Gransanger 1 R, Ravn 4 V, Skovspurv 30 FU, Rørspurv 1 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:45 - 10:15): Rød Glente 3 R, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 4 RI, Rødstjert 1 F RI, Sangdrossel 4 RI, Rørsanger 3 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal: 21 Årstotal: 2083 Keldsnor Fuglestation v/Børge L. Rasmussen, Hans Rytter
Dovns Klint
(6:40-12:30: Rød Glente 3 TF, Spurvehøg 176 S, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 2 S, Dværgmåge 14 S, Huldue 251 S, Hvid Vipstjert 104 S, Bogfinke 10470 S. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Millinge: Svanninge Skole Kernebider 7 OF. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-12:00): Trækobs. Alle træktal er min. : Natugle 1 SY, Sangdrossel 10 SV, Hvid Vipstjert 33 SV, Bjergvipstjert 10 SV, Rørspurv 11 SV, Gulspurv 5 SV, Engpiber 74 SV, Skovpiber 5 SV, Bysvale 8 SV, Landsvale 66 SV,Grønsisken 260 SV, Tornirisk 110 SV, Bogfinke 17.050 SV, Kvækerfinke 50 SV, Sanglærke 11 SV, Stær 1030 SV, Ringdue 5 SV, Huldue 29 SV, Hjejle 6 SV, Spurvehøg 36 SV, Musvåge 29 SV, Dværgfalk 1 SV, Tårnfalk 3 SV, Grågås 15 SV, Ederfugl 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Gyldenstens Enge (Ore-strand): Lille Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 1 R, Grågås 780 R, Pibeand 36 R, Krikand 6 R, Gråand 28 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 3 R, Blishøne 2 R, Hjejle 300 R, Vibe 535 R, Storspove 6 R, Hvidklire 12 R, Stær 45 R. Jens Bækkelund


       Lille kjove

Søndag den 23. september 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 11:30): Landsvale 5 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 8 RI, Rødhals 13 RI, Munk 6 RI, Gransanger 40 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI, Bogfinke 2 RI. Dagstotal: 80. Årstotal: 2062. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder, Børge L. Rasmussen, Jan Holm Jensen, Jacob Sterup
Dovns Klint
: Bramgås 38 V, Pibeand 25 V, Spidsand 15 V, Ederfugl 80 V, Rød Glente 1 S, Spurvehøg 67 S, Musvåge 52 S, Tårnfalk 4 , Dværgfalk 6 S, Huldue 6 S, Landsvale 350 S, Bysvale 50 S, Hvid Vipstjert 12 S, Stær 271 S, Bogfinke 23600 S, Grønirisk 120 S, Stillits 55 S. Claus Dalskov
Dovns Klint, Gulstav (09:00-13:00): Rød Glente 1 SØ, Spurvehøg 70 S, Musvåge 50 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 2 S, Huldue 7 S, Bjergvipstjert 3 S, Bogfinke 4000 S (Min.). Ella Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Rød Glente 1 S (13:00, muligvis samme fugle TF 12:40), Rørhøg 1 F S, Spurvehøg 59 S, Musvåge 39 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 4 S (11:20, 11:30,11:58 og 12:54), Vibe 48 SV. Jan holm Jensen
Gulstav: Bramgås 100 V, Rørhøg 1 1K SV, Dværgfalk 3 S (Ca. 9:30 + 9:53 + 9:57), Bogfinke 10000 S. Jacob Sterup
Gulstav: Hvepsevåge 2 1K S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 1K S, Spurvehøg 45 S, Musvåge 35, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 S, Digesvale 6 S, Landsvale 500, Bysvale 24 S, Bjergvipstjert 2 S, Stær 400 S, Finke sp. 6500 S, Stillits 35 R, Tornirisk 300 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørhøg 1 FU. Jacob Sterup
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 270 R, Knopsvane 4 2K+ R, Grågås 147 R, Bramgås 37 R, Pibeand 207 R, Krikand 16 R, Gråand 10 R, Spidsand 1 R, Hvinand 4 R, Musvåge 13 TF, Blishøne 8 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 250 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 10 R, Sortklire 24 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 1 1K R S, Hættemåge 30 FU, Splitterne 2 1K OF, Fjordterne 3 1K R, Gul Vipstjert 2 S, Stær 50 R. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Rød Glente 6 R (6-7 fugle set samtidig nord for Fakkebjerg i skrue), Musvåge 15 TF. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Skarv 15 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 40 R, Hvid Vipstjert 10 R, Rødstjert 1 F R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor (14:30-15:00): Fiskeørn 2 FU, Dværgmåge 4 FU, Skægmejse 3 HØ. Ella Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (17:00): Nilgås 5 R, Knarand 70 R, Fiskeørn 2 FU (Uden held). Henrik Mørup-Petersen
Ristinge (13:00-15:00): Rød Glente 8 S (1 flok kl. 15), Spurvehøg 21 T (5 trak ud, resten langs kysten), Bogfinke 2000 T (Ca.30 % trak ud), Henrik Mørup-Petersen
Snaremose Sø: Havørn 1 FU (flyver ud i Lindelse Nor). Ole Goldschmidt
Tange Ås udløb, Lundeborg: Bramgås ca 100 S. Poul Brugs
Arreskov Sø: Krikand 70 R, Gråand 350 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 6 (Havørneopvisning ). Erik Thomsen
Brændegård Sø (11:00-14:40): Knarand 43 FU, Skeand 73 FU, Amerikansk Skarveand 1 FU, Havørn 1 OF JUV (12:45), Havørn 1 OF 3K (13:10), Havørn 1 OF 2K (13:30), Vibe 300 FU, Ravn 5 OF, Toppet Lappedykker 14 FU, Grågås 48 R, Musvåge 5 S, Vandrikse 1 SY, Hjejle 4 R, Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 1 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Brændegård Sø (11:00-14:50): Havørn 2 R 2K+, Musvåge 5 S + 3 R, Knopsvane 31, Fiskehejre 4, Vandrikse 1, Vibe 300, Amerikansk Skarvand 1, Skeand 125, Gråand 150, Knarand 43, Krikand 110, Grågås 48, Hjejle 4 R, Toppet Lappedykker 25, Skarv 30, Hættemåge 2, Ravn 2, Stær 105, Stor Flagspætte 1, Hvid Vipstjert 1.Peder Rasmussen, Dieter Maaszen,. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe:Ravn 1, Musvåge 2 SV. Det Hvide C 1, Admiral 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Natugle 1 (00:05). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
A 9 nord f. Kværndrup (09:15): Rød Glente 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørresø: Ravn 29, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nakkebølle Inddæmning (09:00-10:45): Knarand 40 FU, Skeand 100 FU, Blishøne 1000 FU, Pibeand 70 FU, Taffeland 90 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Vibe 120 OF. Dieter Maaszen
Svanninge: Svanningevej 40 Natugle 2 R. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-12:30): Trækobs. Alle træktal er min. : Natugle 2 SY, Sangdrossel 12 SV, Gærdesmutte 2 R, Solsort 10 R, Rødhals 10 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Gransanger 10 R, Gul Vipstjert 1 SV, Bjergvipstjert 18 SV, Hvid Vipstjert 41 SV, Stær 2190 SV, Tornirisk 165 SV, Kvækerfinke min 100 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 25.310 SV, Grønsisken 380 SV, Stillits 15 SV, Engpiber 81 SV, Skovpiber 20 SV, Ringdue 5 TF, Huldue 8 SV, Landsvale 125 SV, Jernspurv 2 SV, Rørspurv 6 SV, Sanglærke 20 SV, Sortmejse 5 TF, Fiskehejre 1 T, Strandskade 1 T, Hjejle 1 S, Vibe 20 SV, Rød Glente 3 SV, Musvåge 69 SV, Spurvehøg 30 SV, Dværgfalk 2 SV, Tårnfalk 1 SV, Lærkefalk 1 SØ, Grågås 3 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Vissenbjerg (13:00): Grønspætte 1 HØ. Peter Hvenegaard
Tarup/Davidne grusgrave: Sortterne 1 FU (over fiskesø), Lille korsnæb 1. MOF-tur Karsten Urup Nielsen
Knudshoved (08:30-15:30): Duehøg 1 TI, Alk 1 FU (Set ned til ca. 10 meters afstand), Bjergvipstjert 2 TI, Bogfinke 10000 TI (+). DOF-FYN TUR, Eske Frank Morthensen
Lille Mølle, Refsvindinge (15:00): Bjergvipstjert 2 R. Hans Rytter
Dørholm & Dørholmbugten: Hjejle 20 R, Vibe 100 R, Storspove 70 R, Rødben 40 R, Hættemåge 100 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Pibeand 900 R, Gråand 300 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Skarv 10 R, Fiskehejre 20 R, Grågås 1500 R, Pibeand 40 R, Krikand 1300 R, Gråand 200 R, Spidsand 35 R, Skeand 249 R, Vandrefalk 1 JUV R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 890 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 6 R, Storspove 1 R, Sortklire 7 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Sølvmåge 600 R, Svartbag 26 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Fuglekonge 1 R. Kurt Due Johansen
Ølundgaard Inddæmning (14:30): Hjejle 225 R. Gregers Johannesen
Odense Inderfjord (10:30): Knopsvane 1050 R, Blishøne 2100 R. Gregers Johannesen
Vigelsø (obs. fra E. Nielsens Plads) (10:25): Hjejle 900 R, Vibe 300 R. Gregers Johannesen
Slambassinerne (09:55-10:40): Sortklire 11 R, Stillits 30 R. Gregers Johannesen
Mølleskov/Hverringe på skovvej: Bjergvipstjert 3 R. Bo K. Stephensen
Odense å, Dalum havn (17:00): Isfugl 1 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Bogense Havn, Marinastranden: Stor Præstekrave 6 R, Islandsk Ryle 4 R, Rødben 30 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Vibe 250 R. Jens Bækkelund


        Nordisk lappedykker, Amager

Lørdag den 22. september 2007.

Dovns Klint: Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 22 S, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 FU, Hjejle 15 S, Digesvale 14 S, Landsvale 250 S, Bysvale 150 S, Bogfinke 45 S, Stillits 30 S. Claus Dalskov
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 11:00): Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 2 RI, Sangdrossel 2 RI, Rørsanger 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 11 RI, Løvsanger 2 RI, Bogfinke 8 RI. Dagstotal: 33. Årstotal: 1982. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Jan Holm Jensen
Fakkebjerg, Langeland (10:50): Havørn 1 OF, Rørhøg 5 SV, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 75 SV, Musvåge 22 SV, Tårnfalk 2 SV. Ole Tønder, Jan Holm Jensen
Thurø Rev: Pibeand 42 R, Tornirisk 40 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Splitterne 3 FU. Arne Bruun
Kysten Øgavl Thurø Isfugl 2 FU. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Toppet Skallesluger 85 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5 SV, Engpiber 4 SV, Grå Fluesnapper 1 FU, Stær 5 R. Arne Bruun
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 38, Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 13 R, Grågås 130 R, Pibeand 25 R, Krikand 12 R, Gråand 15 R, Spidsand 10 R, Taffeland 230 R, Troldand 35 R, Rørhøg 1 M FU, Fasan 2 FU, Blishøne 120 R, Hjejle 75 R, Vibe 80 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 130 R, Sølvmåge 22, Svartbag 2 R, Terne sp. 1 R, Ringdue 1 R, Isfugl 1 FU, Sanglærke 2 T HØ, Landsvale 14 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 T HØ, Gærdesmutte 2 FU, Jernspurv 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Gransanger 3 R HØ, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Gråkrage 2 FU, Stær 350 R, Bogfinke 2 R, Grønsisken 2 FU, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor (10:00-13:00): Isfugl 1 FU. Mogens Elnif Thomsen
Faaborg (12:00-17:00): Trækobs. : Rød Glente 1 SV, Musvåge 136 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:30): Trækobs. : Munk 1 R, Gransanger 10 R, Fuglekonge 10 FOU, Sangdossel 5 SV, Stor Flagspætte 2 T, Rørspurv 11 SV, Gulspurv 13 SV, Jernspurv 5 SV, Engpiber 36 SV, Skovpiber 3 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 22 SV, Landsvale 156 SV, Stær 180 SV, Husskade 8 TF, Gråkrage 18 SV, Blåmejse 10 TF, Musvit 10 TF, Sanglærke 33 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 100 SV, Grønirisk 20 SV, Bogfinke 2430 SV, Kvækerfinke min 3 SV, Tornirisk 85 SV, Spurvehøg 11 SV, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 2 FOU, Vibe 35 SV, Hjejle 50 SV, Lille Kobbersneppe 1 S, Fiskehejre 1 S, Toppet Skallesluger 12 NV, Grågås 15 T, Knopsvane 1 N, Skarv 30 S. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brændegård sø (09:10): Havørn 1 R AD, Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Seden Strand (14:50): Knopsvane 1200 R, Blishøne 1500 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø, set fra Stige Ø (14:45): Vibe 800 OF.Dieter Maaszen
Hofmandsgave (14:10-14:30): Vandrefalk 1 R. Kurt Gamborg Holm


         Havørn 1K med ring - vores unge :-)

Fredag den 21. september 2007.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 11:00): Rødhals 2 RI, Gransanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Blåmejse RI, Jernspurv 1 RI, Bogfinke 2 RI. Dagstotal: 9. Årstotal: 1949. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Michael Højgaard Hansen
Tarup Vandmølle
(12:00): Bjergvipstjert 1 R. Per Rasmussen
Trunderup (14:50-14:51): Isfugl 1 FU (Sad på cement kant ved den nye rørunderføring under cykelsti ved motorvejsbyggeriet. Fløj op og forsvand hen langs det nyanlagte å-løb ind i trægruppen på Gl. Nyborgvej 39.). Tommy Dalnæs
Brændegårds sø (12:00-12:20): Amerikansk Skarveand 1 R, Havørn 2 R (Ad + 1K). Michael Højgaard Hansen
Brændegård sø (09:40-10:05): Knarand 55 R (Min.), Amerikansk Skarveand 1 R han (Eklipsedragt), Havørn 2 R (1 ad. og en ung.), Ravn 8 R. Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 R, Gravand 2 R, Knarand 32 R, Krikand 42 R, Skeand 90 R, Havørn 1 1K R, Vibe 48 R, Hvid Vipstjert 6 R, Ravn 1 KA, Stær 40 R
Brændegård sø (13:00-16:00): Knarand 50 R, Skeand 38 R, Havørn 1 R AD, Havørn 1 R JUV, Vibe 300 R, Ravn 8 R .Mogens Elnif Thomsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 28 FU, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 25 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 10 R, Grågås 102 R, Gravand 1 JUV R, Pibeand 55 R, Krikand 16 R, Gråand 85 R, Spidsand 15 R, Taffeland 200 R, Troldand 20 R, Bjergand 5 R, Toppet Skallesluger 1 R, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 130 R, Hjejle 83, Vibe 200 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 4 OF, Lille Kobbersneppe 10 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 45 R, Sølvmåge 6, Svartbag 3, Fjordterne 5 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 T HØ, Engpiber 2 T HØ, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 FU, Solsort 1 FU, Tornsanger 2 FU, Gransanger 4, Blåmejse 3 FU, Musvit 4 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 150 FU, Bogfinke 2 FU, Grønirisk 1 R HØ, Stillits 2 FU. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:30): Trækobs. : Natugle 1 ( Hvedholm ), Engpiber 200 SV, Bjergvipstjert 7 SV, Hvid Vipstjert 15 SV, Jernspurv 2 SV, Gulspurv 10 SV, Stær 210 SV, Landsvale 35 SV, Sanglærke 19 SV, Allike 10 SV, Gråkrage 5 SV, Grønirisk 10 SV, Tornirisk 100 SV, Bogfinke 2350 SV, Kvækerfinke 8 SV, Grønsisken 360 SV, Huldue 1 SV, Spurvehøg 37 SV, Musvåge 2 R, Ederfugl 10 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Vigelsø, set fra Stige Ø (12:05-12:30): Grågås 500 FU, Vandrefalk 1 R (12:05). Dieter Maaszen
Odense, Stige Ø (12:00-12:30): Knopsvane 1100 R, Blishøne 2000 R. Dieter Maaszen
Bolbro: Mursejler 1 OF. Dieter Maaszen


         Allike

Torsdag den 20. september 2007.

Rantzausminde: Fiskeørn 1 SV (lige over matriklen). Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor
(13:30): Havørn 1 AD OF. Keldsnor Fuglestation v/ Michael Højgaard Hansen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 10:30): Rødhals 2 RI, Gærdesmutte 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Rødtoppet fuglekonge 1 (09.45) RI. Dagstotal: 6. Årstotal: 1940. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder og Michael Højgaard Hansen
Mullerup Skov: Spurvehøg 1 FU, Natugle 1 SY, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 2 FU, Gransanger 1 R, Fuglekonge 1 FU, Ravn 2 OF, Dompap 2 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg (11:15-12:15): Skeand 65 R/FU, Knarand 17 FU, Krikand 3 R, Pibeand 3 FU, Troldand 70 R, Taffeland 30 R, Knopsvane 14 FU, Blishøne 800 FU, Grønbenet Rørhøne 10 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Tårnfalk 1 FU, Musvåge 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Nr. Nærå Strand (11:00): Vandrefalk 1 R AD hun. Aksel Christensen


         Jernspurv

Onsdag den 19. september 2007.

Svendborg: Gransanger 3 Sy
Bjernemark
(14:10): Vibe 500 R. Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(07:00 - 09:15): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 8 RI, Bogfinke 2 RI. Dagstotal: 14. Årstotal: 1934. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Gudme skov øst for
: Rødhøne 1 R. Poul Rasmussen
Espe
: Grønsisken 12, Grønirisk 15, Stær 4, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:50-10:30): Trækobs. : Natugle 1 ( Hvedholm ), Sangdrossel 5 R, Misteldrossel 1 R, Rødhals 5 R, Sanglærke 6 SV, Engpiber 155 SV, Skovpiber 11 SV, Rørspurv 6 SV, Gulspurv 10 SV, jernspurv 2 SV, Grønsisken 230 SV, Tornirisk 125 SV, Kvækerfinke min 10 SV, Bogfinke 4050 SV, Stillits 10 SV, Stær 80 SV, Huldue 6 SV, Hvid Vipstjert 12 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Landsvale 30 SV, Spurvehøg 16 SV, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 SV, Lille Kobbersneppe 2 V, Hjejle 1 V, Hvidklire 1 T, Vibe 10 SV, Sølvmåge 70 R, Hættemåge 10 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Flyvesandet (06:30-10:30): Rødstrubet Lom 11 T (10V, 1Ø), Sule 1 V 3K, Dværgfalk 1 TI, Alk 4 R, Lomvie/Alk 10 V, Bjergvipstjert 1 V, Ravn 2 R, Grønsisken 432 V, Gråsisken 10 V. Søren Gjaldbæk
Ølund Inddæmning (15:00-16:40): Knarand 15 R, Dobbeltbekkasin 30 R, Stor Regnspove 66 R. Ella Mikkelsen
Æbelø Ebbevej, Lindø (14:00-14:30): Hjejle 230 R, Stor Regnspove 68 R. Ella Mikkelsen
Nørreby Mark (13:00-13:40): Hjejle 140 R, Stær 1800 R. Ella Mikkelsen
Agernes Flak, Flyvesandet (09:25-12:25): Vandrefalk 1 R, Almindelig Ryle 2000 R, Stor Regnspove 267 R, Landsvale 220 V, Ravn 12 R. Ella Mikkelsen
Nyborg Strand: Ederfugl 10 R, Toppet Skallesluger 2 R, Splitterne 8 R, Hvid Vipstjert 5 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Sangdrossel 1 R, Sumpmejse 2 R. Svend Aage Linderström


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 27/8-07:                    
                  Svenskerne satser på sønderjyske slørugler
                  Kom til Hvepsevågens Dag
                  Havarerede havørne hjulpet i hundekurv


        Edderfugle Svendborgsund ved Iholm

Tirsdag den 18. september 2007.

Svendborg - Rantzausmindehavn: Splitterne 2 FU, Hvid Vipstjert 18 R, Gransanger 1 SY
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(08:00 - 10:00): Fiskeørn 1 SV, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal: 10. Årstotal: 1920. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Henninge Nor: Pibeand 12 FU, Krikand 22 FU, Skeand 16 FU, Hjejle 24 FU, Vibe 165 FU, Storspove 32 FU. Per Jørgensen
Nørreballe Nor: Havørn 2 R (sad ved en lille ø i den sydlige ende og badede). Carsten Friager 
Arreskov Sø, nord (12:30): Grågås 600 R, Vibe 150 OF, Stær 250 OF, Toppet Lappedykker 24 FU. Dieter Maaszen
Brændegaard Sø (16:35): Vandrefalk 1 FU (troldand, viber) JUV. Erik Ehmsen + DN-tur
Brændegård Sø (13:00-16:00): Knarand 8 FU, Skeand 31 FU, Havørn 1 R AD (13:00), Havørn 1 OF JUV (14:30), Vibe 300 OF, Ravn 1 OF. Mogens Elnif Thomsen
Brændegård Sø (09:30-12:00): Knarand 38 FU, Havørn 1 R AD (9:40), Havørn 1 R JUV (11:10), Vibe 300 OF, Ravn 1 OF, Toppet Lappedykker 11 FU, Rørhøg 1 FU, Stær 200 OF. Dieter Maaszen
Nakkebølle Inddæmning (08:05-09:00): Skeand 30 FU, Hjejle 300 OF, Vibe 300 OF. Dieter Maaszen
Mullerup Skov: Skarv 2 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Stormmåge 115 OF, Ringdue 14 OF, Natugle 2 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Tornsanger 2 R, Munk 1 R, Skovsanger 1 R, Gransanger 2 FU, Spætmejse 2 FU, Træløber 1 FU, Allike 4 R, Råge 21 FU, Gråkrage 12 OF, Ravn 2 OF, Stær 12 OF, Stillits 6 FU, Tornirisk 1 FU. Torben Møller
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:30): Trækobs. : Sangdrossel 1 T, Jernspurv 5 SV, Rørspurv 2 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Engpiber 33 SV, Skovpiber 5 SV, Landsvale 50 SV, Bysvale 4 SV, Tornirisk 10 SV, Kvækerfinke min 3 SV, Bogfinke 2440 SV, Stillits 10 SV, Grønsisken 170 SV, Grønirisk 5 SV, Stær 80 SV, Sanglærke 2 SV, Spurvehøg 10 SV, Blå Kærhøg 1 SV ( brun ), Fiskehejre 1 SV, Hættemåge 23 SV, Splitterne 1 FU, Skarv 6 S, Grågås 30 SV, Pibeand 42 SV, Ederfugl 15 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nyborg Strand: Skarv 20 R, Ederfugl 10 R, Splitterne 18 R, Tejst 1 VDR R, Bjergvipstjert 1 R, Gransanger 6 R, Træløber 1 KA, Korttået Træløber 2 KA. Svend Aage Linderström
Fyns Hoved (11:30-16:15): Mallemuk 2 V, Sule 2 NV, Almindelig Kjove 2 V (Efter at have jagtet splitterner), Storkjove 1 R,
Sabinemåge 1 NV, Ride 1 FU, Splitterne 42 R (+ 15 fu), Alk 3 R, Skarv 120 FU, Fiskehejre 5, Pibeand 33 V, Krikand 7 NV, Ederfugl 5 R, Sortand 10 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 1 JUV R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 5, Sildemåge 4 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 6 V, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 R, Blåmejse 1 R, Bogfinke 130 NV, Grønirisk 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 10 R. Niels Bomholt
Fyns Hoved: Dobbeltbekkasin 1 R, Splitterne 41 R, Stillits 7 FU. Peder Rasmussen
Fællesstrand/Tornen: Tårnfalk 1 FU, Storspove 9 OF, Splitterne 9 R. Peder Rasmussen
Fællesstrand/Tornen: Toppet Skallesluger 8 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 30 R. Niels Bomholt
Bregnør Bugt: Hjejle 500 R, Vibe 450 R, Storspove 1 R. Peder Rasmussen
Dalby Bugt: Tårnfalk 1 FU, Strandskade 13 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Sandløber 4 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Rødben 12 FU, Splitterne 5 R. Peder Rasmussen
Vågebakken (F.H.): Storspove 110 R. Peder Rasmussen
Vågebakken (F.H.): Hjejle 120 OF, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 55 FU. Niels Bomholt


         Gråkrage ved Christiansminde

Mandag den 17. september 2007.

Svendborg, Havnen (14:20): Tyrkerdue 24 R
Vejlen, Taasinge
(14:15): Vandrikse 1 OF, Lille lappedykker 20 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Hjejle ca 1000. Poul Rasmussen
Gudme: Ravn 1 HØ. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 08:00): Munk 2 RI, Gærdesanger 1 RI. Dagstotal: 3. Årstotal: 1910. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Knudshoved Færgehavn: Skarv 20 R, Splitterne 1 R. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Skarv 40 R, Fiskehejre 5 R, Grågås 240 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 50 R, Fjordterne 1 1K R, Engpiber 8 R, Gærdesmutte 1 KA, Jernspurv 1 KA, Gransanger 1 KA, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Stær 30 R, Stillits 1 OF. Svend Aage Linderström
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:55-10:00): Trækobs. : Munk 1 R, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 17 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Sanglærke 2 SV, Grønsisken 100 SV, Bogfinke 1230 SV, Grønirisk 10 SV, Stillits 25 SV, Gråsisken 1 SV, Tornirisk 30 SV, Skovpiber 5 SV, Engpiber 40 SV, Gulspurv 3 SV, Jernspurv 1 SV, Landsvale 66 SV, Stær 80 SV, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Spurvehøg 6 SV, Hættemåge 10 SV, Splitterne 1 FOU, Ederfugl 12 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Lindved / Odense: Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen (Lindvedfrugt)
Reveldrup, Bogense (07:55): Hjejle 400 OF. Michael Højgaard Hansen


       Almindelig ryle Monnet

Søndag den 16. september 2007.

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 22 R, Skarv 28 R, Knopsvane 36 R, Ederfugl 76 R, Toppet Skallesluger 16 R, Blishøne 90 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 4 R
Birkholm
: Skarv 45 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 OF, Pibeand 4 R, Spidsand 2 R, Ederfugl 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 5 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 1 R, Løvsanger 1 R, Musvit 1 R, Stær 22 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hjortø
: Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 80 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 70 R, Stor Præstekrave 10 R, Islandsk Ryle 5 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 11 R, Rødben 1 R, Hvidklire 1 R, Sølvmåge 4 R, Ringdue 7 R, Landsvale 3 FU, Engpiber 2 R, Solsort 1 R, Stær 1 R, Gråspurv 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Store Egholm
: Knopsvane 14 R, Gravand 1 R, Pibeand 22 R, Krikand 3 R, Ederfugl 3 R, Musvåge 1 SØ, Dværgfalk 1 SØ, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 20 R, Hvidklire 2 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 3 R, Tornirisk 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ny Gesinge, Udflyttervej
: Stær 1 SY, Solsort 1 SY. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Grågås 250 R, Krikand 30 R, Tårnfalk 1 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 12 R, Rødben 4 R, Hvidklire 8 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 24 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 60 R, Stillits 6 R, Tornirisk 4 R
Søby Monnet, Taasinge
: Pibeand 28 R, Spidsand 32 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 10 FU, Stor Kobbersneppe 3 FU, Storspove 34 FU, Stær 450 OF. Peder Rasmussen
Ristinge
: Sandløber 13 FU. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint
(07:15-10:30):  Pibeand 15 V, Krikand 6 V, Spidsand 4 V, Spurvehøg 11, Tårnfalk 3, Dværgfalk 3 SV, Almindelig Ryle 2 S, Huldue 4 SV, Digesvale 5 SV, Landsvale 80 SV, Bysvale 2 TF, Skovpiber 2 TF, Hvid Vipstjert 21 SV. Arne Bruun
Keldsnor
: Grågås 285 R, Pibeand 30 FU, Klyde 18 FU, Sortklire 14 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 10:00): Rødhals 2 RI, Solsort 1 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Grønsisken 1 RI. Dagstotal: 7. Årstotal: 1907. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Nørreballe Nor
: Kortnæbbet Gås 1 R, Grågås 990 R, Nilgås 4 R, Knarand 93 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 8 FU. Arne Bruun
Arreskov Sø
: Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Spætmejse 2 R, Ravn 3 R. Erik Ehmsen
Fyns Hoved
(14:45-16:00): Ride 2 V. Bodil og Hans rytter
Vissenbjerg
(10:54): Fiskeørn 1 T. Søren Gjaldbæk
Føns Vang
: Havørn 1 IMM FU. Henrik Baumgarten
Lindved / Odense: Grønspætte 1 R. Lars Andersen (Lindvedfrugt)
Odense: Mursejler 6 FU. Anders Kristian Bærholm
Odense Å, Zoologisk Have (16:00): Isfugl 1 R. Anders Drostrup
Krogsbølle (10:00): Ravn 9 R (Ved ådsel). Anders Myrtue
Firtalsstrand (13:30): Hvepsevåge 1 SV, Fiskeørn 2 SV. Gregers Johannesen
Dørholm, Klintebjerg (11:00-11:45): Sandløber 2 FU JUV, Hjejle 50 R, Storspove 39 FU, Sortklire 4 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:00-10:00): Sangsvane 1 FU, Knarand 11 FU, Skeand 40 FU, Lille Lappedykker 15 FU, Grågås 130 R, Pibeand 100 FU, Krikand 50 R. Dieter Maaszen
Flyvesandet (07:20-11:20): Sule 4 V (8.00, 8.15, 8.41, 11.15), Sandløber 2 Ø, Lomvie 2 V, Lomvie/Alk 10 V. Mette, Michael Højgaard Hansen
Gyldenstens Enge (Ore-strand) (09:45-10:15): Grågås 900 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore (10:30): Strandskade 115 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 325 R. Jens Bækkelund


      Rider ved Blåvand

Lørdag den 15. september 2007.

Christiansminde: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Egsmade, Svendborg: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Skallesluger 6 R, Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose
(14:50): Rød glente 2 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Flyvesandet (11:35-18:05): Sortstrubet Lom 1 V AD, Mallemuk 1 V, Sodfarvet Skråpe 7 V (V og NV. Fynsrekord. Kl. 1218 + 1310 + 1438 + 1543 + 1600 + 1747 + 1753), Sule 46 V, Almindelig Kjove 5 V (1 1k mørk 1202 + 2 1k + 1 1k 1330 + 1 imm 1717), Storkjove 8 V, Kjove sp. 5 V, Ride 24 V (20 1k + 4 ad), Tejst 3 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet (10:30-14:15): Sodfarvet Skråpe 1 V (12.03 (ikke så langt ude)), Sule 8 V (12.33; 12.39 (3 stk); 12.45 (fiskende); 12.46; 12.52; 13.29. Omk. kl. 14.00, 8-10 fiskende længere vest på (ss. gengangere) - f.. flotte fugle. Både ad og juv.), Fiskeørn 1 T. Thomas Nielsen


        Havterne - juli 2007

Fredag den 14. september 2007.

Lundeborg, Tange Å: Mørkbuget knortegås 4 FU. Poul Brugs
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose
( 13:40): Rørdrum 1 R -set på 10 meters afstand fra fugletårnet. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 09:00): Gærdesmutte 1 RI, Rørsanger 2 RI, Munk 3 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 1 RI. Dagstotal: 11. Årstotal: 1900. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-9:00): Trækobs. : Stær 40 SV, Engpiber 36 SV, Skovpiber 5 SV, Rørspurv 2 SV, Gulspurv 4 SV, Hvid Vipstjert 19 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Grønsisken min 115 SV, Kvækerfinke min 5 SV, Bogfinke min 3250 SV, Grønirisk 10 SV, Tornirisk 20 SV, Stillits 5 SV, Landsvale 50 SV, Allike 7 TF, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 2 R, Stormmåge 10 SV, Hættemåge 48 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Fiskeørn FU ved Nørreballe Nor

Torsdag den 13. september 2007.

Gudme: Fiskeørn 1 (10:15), Fiskeørn 1 (14:37), Ravn OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Mullerup Skov
: Duehøg 1 FU, Musvåge 3 OF, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU (FU på landsvaler), Landsvale 20 FU, Bysvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 R, Husskade 2 R, Ravn 2 OF, Stillits 3 FU, Tornirisk 2 R, Dompap 2 R. Torben Møller
Dovns Klint
(13:00): Hvepsevåge 1 , Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 1 OF, Stillits 30 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Klise Nor
: Sortkrage 2 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(08:30-10:10): Toppet Lappedykker 7 FU, Knopsvane 86 FU, Grågås 350 FU, Nilgås 4 FU, Pibeand 50 FU, Knarand 44 FU, Taffeland 400 FU, Rød Glente 1 OF, Havørn 2, Rørhøg 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Dværgfalk 1 OF, Blishøne 1300 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 12 FU, Hvidklire 2 FU, Landsvale 12 OF, Ravn 1 OF, Stillits 75 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Søgård
(12:00): Stillits 30 OF. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor & Salme Nor
(10:45-11:45): Lille Lappedykker 18 FU, Knarand 9 FU, Skeand 100 FU, Rørhøg  OF , Musvåge 1 OF, Dværgfalk 1 OF, Digesvale 150 OF, Bysvale 13 FU. Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 11:00): Rødhals 9 RI, Rødstjert 5 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 4 RI, Munk 10 RI, Gransanger 9 RI, Løvsanger 8 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal: 53. Årstotal: 1889. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Nakkebølle Inddæmning (
09:30-12:15): Lille Lappedykker 41 R , Toppet Lappedykker 16 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 45 R, Grågås 89 R, Pibeand 10 R, Knarand 41 R, Krikand 20 R, Spidsand 5 R, Atlingand 1 R, Skeand 123 R, Taffeland 10 R, Troldand 46 R, Hvinand 5 R, Spurvehøg 1 NV, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 1140 R, Vibe 120 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 5 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 18 R, Hættemåge 160 R, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 6 R, Fjordterne 1 JUV R, Ringdue 8 R, Isfugl 2 R, Digesvale 20 FU, Hvid Vipstjert 1 NV, Gransanger 1 R, Stær 40 R, Grønirisk 20 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Fjord
: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 1 R, Knopsvane 70 R, Toppet Skallesluger 24 R, Blishøne 320 R. Niels Bomholt

       Havørn med and som bytte. Foto: Erik Thomsen
Brændegaard Sø
(12:56): Havørn 1 FU på and AD. Erik Thomsen
Karlsmosen, Egeskov
: Knopsvane 16 FU, Rørhøg 1 FU. Eskild Nielsen
Espe
: Ravn 1, Musvåge 1. Det Hvide C 1, Admiral 2, Nældens takvinge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(08:15): Bjergvipstjert 1 T. Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:50-10:20): Trækobs. : Stenpikker 1 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 5 R, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 21 SV, Skovpiber 4 SV, Engpiber 31 SV, Jernspurv 6 SV, Rørspurv 2 SV, Gulspurv 7 SV, Digesvale 1 SV, Bysvale 2 SV, Landsvale 32 SV, Grønsisken 170 SV, Tornirsk 27 SV, Grønirisk 9 SV, Kvækerfinke 7 SV, Bogfinke 800 SV, Spurvehøg 3 SV, Vandrefalk 1 ad SV/R/NV ( kl 9:55 ), Sortand 10 V, Ederfugl 5 V, Gråand 1 V, Pibeand 2 V, Toppet Lappedykker 3 SØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Stenløseskoven (10:15): Ravn 2 R (Ved redestedet). Mogens Elnif Thomsen
Stige Ø, 100 m syd for gl. losseplads v. fjordkysten (15:20): Isfugl 1 R. Jesper Mads Eriksen


       Sortterne 1K ved Nørreballe Nor

Onsdag den 12. september 2007.

Dovns Klint (06:15-11:15): Pibeand 407 V, Dværgfalk 2 R (Den ene FU, den anden S(Kl. 09.00)), Landsvale 1870 SV, Hvid Vipstjert 62 V, Fiskehejre 1 FU, Bramgås 15 V, Knortegås 16 V, Gravand 2 V, V
Krikand 4 V, Ederfugl 170 V, Toppet Skallesluger 6 V, Rørhøg 1 TI R, Spurvehøg 6 S, Skarv 17 FU, Fasan 1 R, Strandskade 2 Ø, Vibe 2 FU, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Bysvale 2 SV, Gråkrage 8 R, Bogfinke 150 V, Stillits 12 FU. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
: Stillits 40 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Tryggelev Nor Langeland
(14:40-15:05): Knarand 7 FU, Skeand 70 FU, Lille Lappedykker 17 FU, Spidsand 10 FU, Taffeland 50 FU, Hvinand 3 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Søgård, Langeland
(13:50): Stillits 45 FU, Tornirisk 75 FU, Rørhøg 1 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Kelds Nor Langeland
(11:00-12:00): Dværgryle 2 FU, Sortklire 10 FU, Stillits 40 OF, Grågås 300 R
Bramgås 30 R, Klyde 9 OF, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 70 OF, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 10 FU, Stenpikker 3 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor,Langeland
(15:45): Nilgås 2 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(09:35-10:30): Fiskeørn 1 FU (10:30), Dværgfalk 2 FU, Blishøne 1300 FU, Dværgryle 2 FU, Stillits 50 FU, Lille Lappedykker 10 FU, Knopsvane 100 FU, Grågås 220 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 200 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 5 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 700 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(12:15-13:40): Grågås 520 R, Nilgås 5 R, Dværgryle 3 FU, Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 102 R, Skeand 2 R, Taffeland 72 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 800 R, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Rødben 4 R, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 900 R, Gråkrage 4 FU, Stær 100 R, Bogfinke 2 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(14:50-15:55): Knarand 13 R, Hvepsevåge 1 OF (Mobbede havørn (1K)), Havørn 3 R (2 AD. og 1 1K), Fiskeørn 1 R, Vibe 300 R, Ravn 6 R,  Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 1 R, Knopsvane 39 R, Krikand 127 R, Skeand 2 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 8 R, Fjordterne 2 FU, Ravn 6 OF. Ella Mikkelsen
Gudme
: Fiskeørn 1 (9:05), Fiskeørn 1 (12:05). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Knopsvane 1 R, Gråand 20 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R, Sumpmejse 6 R, Spætmejse 8 R, Korttået Træløber 2 KA, Grønsisken 1 R. Svend Aage Linderström
Gislev
: Musvåge 1 R, Landsvale 20 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn
: Hvid Vipstjert 9 SV . Svend Aage Linderström
Kværndrup
: Landsvale 20 R . Svend Aage Linderström
Ørbæk
: Musvåge 1 R, Landsvale 2 R. Svend Aage Linderström
Sundet, Faaborg
(11:30-12:20): Skeand min 40 R, Knarand min 10 FU/R, Krikand 5 R, Pibeand 2 FU, Blishøne 1100 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


        Havørn AD Nørreballe Nor

Tirsdag den 11. september 2007.

Dovns Klint (06:15-11:30): Rød Glente 2 TF, Rød Glente 1 S (Kl 9:35), Dværgfalk 1 R, Landsvale 247 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint
: Sortstrubet Lom 2 V, Stor Præstekrave 4 V, Almindelig Ryle 13 V, Skovpiber 6 S, Grønsisken 30 S. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 09:30): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 30 RI, Rødstjert 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 11 RI, Gransanger 11 RI, Fuglekonge 9 RI, Blåmejse 1 RI, Skovspurv 2 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal: 80. Årstotal Efterår: 1836. Keldsnor Fuglestation/v. Jan Holm Jensen.
Gulstav Mose (19:24): Blå Kærhøg 1 FU hun (Brun). Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav
: Sortstrubet Lom 2 V, Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 10 OF, Fiskehejre 2 R, Knarand 1 R, Krikand 1 R, Ederfugl 3 R, Sortand 1 SØ, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 4 V, Hjejle 2 V, Almindelig Ryle 13 V, Splitterne 3 FU, Ringdue 1 R, Digesvale 2 T, Landsvale 6 TF, Bysvale 3 TF, Skovpiber 12 TF, Gul Vipstjert 1 NV, Bjergvipstjert 1 NV, Hvid Vipstjert 1 NV, Jernspurv 4 TF, Gærdesanger 5 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 2 R, Gråkrage 4 R, Bogfinke 220 NV, Kvækerfinke 20 TF, Stillits 14 R, Grønsisken 100 NV, Gulspurv 1 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor
(12:00-15:15): Lille Lappedykker 37 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 44 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 20 R, Grågås 300 R, Bramgås 230 V, Gravand 2 R, Pibeand 22 R, Knarand 18 R, Krikand 144 R, Spidsand 15 R, Skeand 76 R, Taffeland 103 R, Troldand 100 R, Hvinand 10 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD S, Rørhøg 1 JUV R, Spurvehøg 14, Musvåge 5 V, Fiskeørn 1 OF, Grønbenet Rørhøne 10 R, Blishøne 135 R, Strandskade 4 S, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 1 S, Rødben 1 R, Stenvender 1 R, Hættemåge 6 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 R, Fjordterne 2 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 10 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 5 NV, Skægmejse 1 R, Musvit 7 R, Råge 10 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 60 NV, Grønsisken 30 NV. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Søgård, Sydlangeland
(12:35-15:00): Bramgås 272 SV, Rød Glente 1 S (KL. 12.40), Havørn 1 N 1K (Kl. 14.15), Blå Kærhøg 1 FU (Kl. 12.55, brun), Lille Regnspove 1 V, Huldue 2 SV, Landsvale 478 V, Bysvale 114 SV, Bjergvipstjert 1 SV. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 26 R, Toppet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 120 R, Grågås 800 R, Bramgås 7 R, Nilgås 2 R, Gravand 8 R, Pibeand 80 R, Knarand 110 R, Skeand 40 R, Taffeland 300 R, Troldand 30 R, Rød Glente 1 R, Havørn 2 (1IMM + AD), Rørhøg 1 1K FU, Fiskeørn 2, Tårnfalk 1 R, Islandsk Ryle 8 R, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Hvidklire 4 R, Svartbag 1 R, Sortterne 1 1K FU, Stillits 60 FU.
Mullerup Slot + Sø
: Gråand 19 R, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 12 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 18 FU, Bjergvipstjert 1 OF, Gransanger 1 R, Træløber 1 FU, Stillits 4 FU. Torben Møller
Stenstrup
: Stormmåge 650 R. Torben Møller
Mullerup Skov
: Skarv 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Natugle 1 OF, Ravn 2 OF, Dompap 2 R. Torben Møller
Sundet, Faaborg
(11:00-11:50): Skeand 45 FU, Grønbenet Rørhøne 15 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-10:00) Trækobs. : Natugle 1 SY ( Hvedholm ), Sangdrossel 5 R, Rødhals 5 R, Tornsanger 1 FU, Løvsanger 1 FU, Bjergvipstert 5 SV, Gul Vipstjert 7 SV, Hvid Vipstjert 30 SV, Skovpiber 7 SV, Engpiber 22 SV, Jernspurv 10 SV, Grønsisken 90 SV, Bogfinke 410 SV, Kvækerfinke 6 SV, Grønirisk 20 SV, Tornirisk 22 SV, Stær 6 SV, Landsvale 52 SV, Rørspurv 4 SV, Gulspurv 5 TF, Ringdue 2 SV, Tyrkerdue 6 R, Tårnfalk 1 FU, Musvåge 1 FU, Spurvehøg 5 SV, Spidsand 4 SØ, Sortand 6 SØ, Ederfugl 3 SØ, Toppet Skallesluger 1 SØ, Knopsvane 6 N, Skarv 5 S, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Splitterne 2 FU, Stor Regnspove 5 SVU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Slambassinet Strandager
(13:00-14:00): Vibe 650 R, Dværgryle 18 FU, Temmincksryle 1 FU. Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand
(12:00-12:15): Gravand 117 R, Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (10:15-11:00): Dværgryle 9 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Enghaven (17:15): Hjejle 275 R. Aksel Christensen


        Overflyvende spurvehøg Gulstav Mose

Mandag den 10. september 2007.

Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 11 FU, Grønbenet Rørhøne 12 , Sortklire 1 FU, Hvidklire 3 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 12 FU, Hjejle 125 R, Vibe 100 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R. Peder Rasmussen
Dovns Klint
(10:15-13:00): Pibeand 154 V, Landsvale 300 V, Bysvale 160 V. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Bjernemark
: Vibe 225 R, Måge sp. 400 R. Peder Rasmussen
Arreskov Sø
: Skarv 70 R, Fjordterne 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Krikand 40 R, Havørn 4, Musvåge 2 R, Ravn 4 R. Erik Ehmsen
Sundet, Faaborg
(11:00-11:50): Skeand 45 R, Krikand 10 R, Grågås 20 R, Troldand 160 R, Taffeland 20 R, Grønbenet Rørhøne 15 FU, Svartbag 1 R, Stær 20 T, Mursejler 1 FU, Grønsisken 15 R, Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Næsbyhoved Skov (15:15): Isfugl 2 R. Torstein Danielsen
V. Egense Nabbegård (07:15): Isfugl 1 OF. Aksel Christensen
Skt. Klemens (15:30-16:00): Isfugl 1 T (Flyvende nedstrøms), Ravn 1 YP (F). Henrik Kalckar Hansen


        Stenpikker ved Dovns Klint

Søndag den 9. september 2007.

Thurø, Søndervej 107: Musvåge 12 NV, Spurvehøg 5 NV, Rørhøg 1 1 k NØ, Tårnfalk 1 R, Grå fluesnapper 1 fu., Munk 1 hun r, Ravn 2 OF. Arne Bruun
Tåsinge Vejle
(16:15): Fiskeørn 1 FU. Anthony Carter
Tryggelev Nor
(12:50-14:45): Knarand 10 R, Spurvehøg 20 R, Fiskeørn 1 R, Dværgryle 10 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Anthony Carter
Dovns Klint
: Sortstrubet Lom 1 V, Fiskehejre 2 R, Grågås 10 V, Bramgås 12 V, Pibeand 6 V, Havørn 1 1K R, Spurvehøg 10 S, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 R, Islandsk Ryle 6 R, Storspove 1 V, Stenvender 1 V, Splitterne 2 V, Splitterne 1 FU, Huldue 1 R, Landsvale 200 S, Skovpiber 8 S, Engpiber 4 V, Skærpiber 1 V, Hvid Vipstjert 80 V, Stenpikker 2 R, Allike 6 V, Gråkrage 12 V, Skovspurv 30 TF, Stillits 16 R
Dovns Klint (06:00-11:10): Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 1 S (Trak ud kl. 10.49), Havørn 1 S (Trak ud kl.10.30), Blå Kærhøg 1 S han (Trak ud kl. 11.10), Stenvender 1 V, Huldue 2 S, Landsvale 980 SV, Hvid Vipstjert 108 SV, Stenpikker 10 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Dovns Klint (11:40): Rød Glente 1 S. Anthony Carter
Ørnehøj, Sydlangeland (11:30): Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 1 S (Trak ud kl. 11.50), Blå Kærhøg 1 S (Brun, trak ud kl. 12.50), Spurvehøg 34 SV, Grønirisk 100 FU. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Havørn 1 1K OF, Rødstjert 2 R, Gærdesanger 1 R
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 R, Skarv 200 R, Grågås 400 R, Pibeand 1 R, Krikand 6 R, Gråand 12 R, Skeand 6 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 3 V, Blishøne 26 R, Klyde 5 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 40 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 16 R, Rødben 6 R, Hvidklire 8 R, Stenvender 1 R, Stenpikker 1 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 11:00): Jernspurv 2 RI, Rødhals 5 RI, Rødstjert 5 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 6 RI, Løvsanger 3 RI. Dagstotal: 33. Årstotal: 1756. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 27 R, Toppet Lappedykker 21 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Knopsvane 119 R, Grågås 910 R, Nilgås 3 AD R, Pibeand 78 R, Knarand 81 R, Krikand 34 R, Gråand 82 R, Spidsand 2 R, Skeand 42 R, Taffeland 295 R, Troldand 26 R, Hvepsevåge 1 AD T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 2 1K T, Spurvehøg 7 T, Musvåge 2 T, Blishøne 2140 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 44 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 11 R, Hættemåge 800 R, Stormmåge 300 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 3 R, Gul Vipstjert 80 R, Gråkrage 3 R, Stillits 55 R, Tornirisk 45 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Rørhøg 1 1K T, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 25 R, Toppet Lappedykker 23 R, Musvåge 1 S, Isfugl 2 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø, skov syd for
(17:50): Fiskeørn 1 R 1K. Anthony Carter
Brændegård Sø
(07:40-11:50): Toppet Lappedykker 17 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 20 AD R, Knopsvane 5 JUV R, Grågås 50 R, Knarand 12 R, Krikand 50 R, Gråand 45 R, Skeand 6 R, Havørn 2  AD R (Foto: Gunnar Jørgensen), Havørn 2 1K R, Rørhøg 1 OF, Duehøg 1 JUV OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Fjeldvåge 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 35 R, Vibe 40 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 1 OF, Svartbag 1 OF, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 6 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 HØ, Rødhals 1 FU, Solsort 2 R, Gransanger 2 HØ, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse 11 OF, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 HØ, Musvit 2 FU, Skovskade 1 OF, Allike 5 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 8 OF, Stær 2 OF, Bogfinke 4 FU, Stillits 2 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård sø
(09:45-13:00): Knarand 12 R, Havørn 2 R AD, Havørn 1 R 1K, Duehøg 1 R, Ravn 1 OF. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Brændegård sø, Doffyn tur / Fyns Stiftstidende
(09:00-12:30): Knarand 16 R, Havørn 3, Duehøg 2 (Turen sluttede med havørn mobbet af duehøg), Fjeldvåge 1 OF. Kell Grønborg
Arreskov Sø, nordlige holm
: Grågås 1000 R, Musvåge 3 R, Vibe 100 R, Stær 200. Peder Rasmussen
Svanninge: Natugle (02:30) 2 HØ, Halemejse 10 FU, Skovskade 2 HØ. Jacob Sterup
Helnæs Made
: Skarv 4 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 160 R, Gravand 2 R, Pibeand 8 R, Knarand 1 R, Krikand 78 R, Spidsand 1 R, Skeand 22 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 4 FU, Blishøne 22 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 1 OF, Vibe 80 R, Dværgryle 8 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 28 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Lille Kobbersneppe 2 SV, Sortklire 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 2 R, Sølvmåge 22 R, Svartbag 5 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 4 FU, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rødhals 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 R, Tornirisk 11 R. Niels Bomholt
Flyvesandet
(06:50-10:30): Strandhjejle 5 V, Islandsk Ryle 12 V, Almindelig Kjove 3 V (8.58,9.50,9.55 alle mørk), Splitterne 28 V. Michael Højgaard Hansen
Strandager, dræningskanal 1 km. vest for pumpehus (11:00): Isfugl 1 R. Gregers Johannesen
Odense å udsigtstårn ved søparken (19:35): Isfugl 1 R, Landsvale 110 FU. Mogens Elnif Thomsen
Vigelsø, Otterup: Grågås 1200 R, Vandrefalk 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen, Tyskerladen (16:20-16:25): Fiskeørn 1 T. Jens Bækkelund
Aborg Minde, Assens: Mursejler 1. Bo K. Stephensen


       Skadet lille kjove fra hindsholm fundet af Jørgen T C Buch

Lørdag den 8. september 2007.

Thurø By: Fiskeørn (15:45) 1 V. Arne Bruun
Dovns Klint (09:19-09:20): Vandrefalk 1 T han. Claus Dalskov
Keldsnor: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 220 R, Knopsvane 2 R, Grågås 320 R, Pibeand 12 R, Krikand 32 R, Gråand 16 R, Spidsand 5 R, Skeand 8 R, Taffeland 1 R, Hvinand 6 R, Hvepsevåge 1 S, Hvepsevåge 1 V, Spurvehøg 1 SV, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 1 SV, Tårnfalk 1 R, Blishøne 31 R, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 95 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 4 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle 12 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 11 SV, Dobbeltbekkasin 4 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 42 R, Rødben 16 R, Hvidklire 14 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 15 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 280 R, Svartbag 58 R, Splitterne 1 SV, Splitterne 1 R, Mursejler 4 SV, Digesvale 960 SV, Landsvale 3600 SV, Bysvale 8400 SV, Gul Vipstjert 35 SV, Husskade 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 22 R, Stillits 2 SV. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Hjejle 135 R, Vibe 280 R, Brushane 4 R, Kaspisk Måge 1 1K R. Ole Goldschmidt
Midskov, Nordre Skovvænge: Lille kjove 1 1K. Jørgen T C Buch
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 10:30): Jernspurv 2 RI, Rødhals 2 RI, Rødstjert 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 5 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 5 RI. Dagstotal: 22. Årstotal: 1723. Keldsnor Fuglestation v/ Børge L. Rasmussen & Ole Tønder
Fyns Hoved (13:00 - 13:45): Nordisk Lappedykker 1 FU, Ederfugl 80 R, Sortand 26 R, Toppet Skallesluger 6 R, Almindelig Kjove 2 FU, Splitterne 40 FU, Svale sp. 200 NV
Fællesstrand/Tornen: Strandskade 34 R, Stor Præstekrave 6 R, Islandsk Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Sildemåge 1 AD R, Splitterne 30 R
Gabet, Odense Fjord: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 OF, Ederfugl 30 R
Føns Vang (16:10-17:10): Lille Lappedykker 72 R, Toppet Lappedykker 65 R, Nordisk Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Havørn 1 V (Ikke adult), Blishøne 1500 R. Michael Højgaard Hansen


        Svartbag - Topskarv - Skarv

Fredag den 7. september 2007.

Rantzausminde: Spurvehøg 1 R. Peder Rasmussen
Gulstav Mose
(8:20- ): Rød glente 1 R. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 11:00): Jernspurv 1 RI, Rødhals 5 RI, Rødstjert 4 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 7 RI, Gærdesanger 3 RI, Havesanger 1 RI, Munk 8 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 7 RI, Fuglekonge 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal: 43. Årstotal: 1701. Keldsnor Fuglestation v/ Børge L. Rasmussen & Ole Tønder
Sortemosen, Gudme: Gråand 29 R, Rørhøg 1 han FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R, Skovskade 1 OF. Peder Rasmussen
Knold Nor, Dyreborg  (9:10-10:10): Islandsk Ryle 13 FU, Alm. Ryle 30 FU, Rødben 15 FU, Stor Regnspove 1 FU, Hvidklire 15 FU, Strandhjejle 2 FU, Mudderklire 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Vibe 30 T ( 10 R ), Hættemåge 45 R, Svartbag 10 R, Sølvmåge 7 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 22 R ( en mærket ), Toppet Skallesluger 6 R, Skarv 5 R, Isfugl 1 FU, Gransanger 5 FU, Stenpikker 1 FU, Tornirisk 20 V, Grønsisken 10 V, Skovpiber 2 T, Hvid Vipstjert 10 R, Landsvale 50 R, Digesvale 15 R, Bysvale 30 R, Rørhøg 1 FU ( ad hun ), Spurvehøg 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fyns Hoved (15:00): Sodfarvet Skråpe 1 V. Anthony Carter
Lindved / Odense (09:30-16:00): Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen
Odense Havn (19:35): Lille Kobbersneppe 30 SV (Matrikelart nr. 100!). Tim Hesselballe
Odense å Stenløseskoven (16:15): Isfugl 1 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Odense å Dalum havn (14:00): Isfugl 1 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen


        Hvidklire

Torsdag den 6. september 2007.

Svendborgsund (matriklen) (17:55): Mudderklire 1 FU
Vejlen, Taasinge
(16:30-16:45): Lille Lappedykker 12 R, Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 150 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Isfugl 1 R, Gul Vipstjert 6 R, Bjergvipstjert 1 R
Ny Gesinge
: Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Sønder Vornæs
: Landsvale 200 FU
Dovns Klint
(06:15-11:00): Hvepsevåge 2 S, Landsvale 1880 SV, Digesvale 110 SV, Huldue 9 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 09:00): Jernspurv 1 RI, Rødstjert 2 RI, Rørsanger 3 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 8 RI, Løvsanger 2 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, . Dagstotal: 18. Årstotal: 1658. Keldsnor Fuglestation v/ Jan Holm Jensen & Ole Tønder
Espe
: Musvåge 1, Stillits 2. Hedelibel 15, Stor Kejserguldsmed 2, Blå Mosaikguldsmed 2, Admiral 3, Nældens Takvinge 4, Lille Kålsommerfugl 2. Markfirben 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brobyværk
: Korttået Træløber 1 SY (kaldende og syngende langs åen ca. 200 m øst for Brobyværk Kro). Alex Sand Frich
Horseklint
(07:20-10:30): Fløjlsand 98 NV, Sandløber 4 FU, Dværgryle 8 FU (I flok med 48 alm ryle), Stenvender 13 R (6 juv), Almindelig Kjove 1 FU (Angreb furagerende splitterner), Splitterne 26 FU, Skarv 160 R, Grågås 3 N, Ederfugl 260 R, Sortand 11 R, Strandskade 5 R, Hjejle 60 N, Almindelig Ryle 48 FU, Rødben 10 FU, Svartbag 22 R, Fjordterne 6, Stenpikker 6 R. Kell Grønborg
Fyns Hoved: Knopsvane 8 R, Rørhøg 1 han FU, Stillits 22 FU. Kell Grønborg
Sundet, Faaborg
(6:00-7:00): Skeand 70 FU, Knarand min 10 FU, Krikand 3 FU, Gråand 40 FU, Troldand 110 R, Taffeland 15 R, Blishøne 1200 FU, Grønbenet Rørhøne 15 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 FU, Hættemåge 100 R/FU, Fiskehejre 3 FU, Stær 1000 R, Landsvale/Digesvale 400 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 10 R, Spurvehøg 1 FU, Skovpiber 3 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled) (09:30-13:00): Grågås 600 R, Spidsand 36 R, Vandrefalk 1 R 1K han, Vibe 475 R, Dværgryle 4 R, Lille Regnspove 1 R. Michael Højgaard Hansen, Aksel Christensen
Boelsbro: Ederfugl 4 R. Dieter Maaszen
Lindø Knæ, Munkebo: Sølvmåge 1 OF. Dieter Maaszen
Munkebo: Ringdue 1 OF. Dieter Maaszen
Mågeø, Munkebo: Sølvmåge 10 R. Dieter Maaszen
Stenøerne, Munkebo: Ederfugl 1 R. Dieter Maaszen
Sø v/Lindøværftet: Fiskehejre 1 FU, Blishøne 1 FU. Dieter Maaszen
Drætlingen, Bogense (17:00): Strandskade 85 R. Jens Bækkelund


          Lille udsnit af de mange rastende turkerduer på Svendborg Havn

Onsdag den 5. september 2007.

Svendborg Havn v/ Sørensen&Pedersen (16:45): Tyrkerdue 44 R
Vejlen, Taasinge
: Fiskeørn 1 R (på en lygtepæl på dæmningen). Anne-Dorte Rasmussen
Gudme
: Hvepsevåge 2 S, Musvåge 2 OF, Ringdue 12 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Spætmejse 2 FU, Ravn 2 OF. Torben Møller
Lunkebugten & Nørreskov Nor, Taasinge
: Toppet Lappedykker 224 R, Toppet Skallesluger 70 R, Islandsk Ryle 4 R. Ole Goldschmidt
Siø
: Rørhøg 2 1K R, Landsvale 450 R. Ole Goldschmidt
Siø
: Stær 1000 R. Peder Rasmussen
Løkkeby Enge, Tranekær
: Lille Lappedykker 6 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 1 R, Grågås 3 OF, Pibeand 32 FU, Knarand 8 FU, Krikand 30 FU, Gråand 35 FU, Spidsand 1 FU, Skeand 2 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 25 FU, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 8 R, Stillits 2 OF. Søren Sørensen
Skovsgård, Sydlangeland
: Hvepsevåge 8 S, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 2 FU, Bysvale 10 FU, Musvit 3 FU, Allike 4 R, Skovspurv 15 FU. Søren Sørensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 13:30): Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 26 RI, Rødstjert 7 RI, Kærsanger 5 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 7 RI, Tornsanger 11 RI, Havesanger 6 RI, Munk 14 RI, Gransanger 9 RI, Løvsanger 4 RI, Fuglekonge 6 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønirisk 1 RI, Grønsisken 1 RI . Dagstotal: 117 Årstotal: 1640. Keldsnor Fuglestation v/ Ole Tønder & Hans Rytter
Keldsnor
: Grågås 750 R, Bramgås 80 SV, Klyde 15 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 135 R, Vibe 350 R, Islandsk Ryle 4 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 8 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 4 FU, Stenpikker 6 FU, Stær 100 R. Peder Rasmussen
Dovns Klint
(13:00): Bramgås  85 SV. Keldsnor Fuglestation v/ Hans Rytter
Dovns Klint
(06:15-11:00): Bramgås 62 V, Hvepsevåge 1 S, Dværgmåge 4 V, Huldue 11 S. Keldsnor Fuglestation v/ Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(08:30-10:00): Knarand 85 FU, Hvepsevåge 10 T, Havørn 4 R (2 ad + 2 1K), Duehøg 1 R, Fiskeørn 1 FU JUV, Ravn 8 R. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø
: Knarand 4 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 1 V, Fiskeørn 1 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 95 FU, Skarv 35 R, Grågås 900 R, Krikand 2 R, Hvinand 14 R, Dværgmåge 1 JUV R, Fjordterne 2 R. Erik Ehmsen
Gudme: Løvsanger 2 SY, Gransanger 1 SY. Bent Staugaard
Egeskov
: Rørhøg 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Knold Nor, Faaborg
(9:00-10:00): Rødben min 30 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 3 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Stor Regnspove 1 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Gravand 1 FU, Knopsvane 7 FU, Toppet Skallesluger 7 FU, Skarv 30 R, Fiskehejre 3 FU, Hættemåge 65 R, Landsvale 50 R, Skovpiber 3 T, Grønsisken 15 R, Rørhøg 1 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nærå Strand (09:00-10:30): Vandrefalk 2 R (1 ad hun, 1 1k han. Den unge slog et Rødben, som den gamle prompte stjal), Hjejle 700 R, Strandhjejle 12 R, Islandsk Ryle 24 R, Sandløber 1 R, Dværgryle 19 R, Almindelig Ryle 900 R, Dobbeltbekkasin 24 R (11 T, 13 R), Lille Regnspove 2 R, Stor Regnspove 345 R, Hvidklire 10 R, Stenvender 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (06:10-08:30): Lille Regnspove 1 SØ, Kjove sp. 3 T (2N, 1 Ø), Fjordterne 19 V, Lomvie/Alk 1 R. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk


           Bairdsryle på Skagen d. 4. september

Tirsdag den 4. september 2007.

Vejlen, Taasinge (16:30): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Brændegaard Sø
(16:26): Havørn 1 FU (gråand) AD. Erik Thomsen
Arreskov Sø: Brushane 1 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 3 R. Erik Ehmsen
Drejø: Vagtel 1 Død. Erik Ehmsen
Lohals: Spurvehøg 1 T, Kernebider 2 R. Erik Ehmsen
Fynshoved
(06:40-13:15): Almindelig Kjove 26 V (kl.8-9: 4, kl.9-10: 4, kl.10-11: 3, kl.11-12: 14, kl.12-13: 2), Lille Kjove 1 V 1K (Passerede forbi Fynshoved på under 100 m. afstand), Ride 1 V 1K (Set af RYT), Splitterne 115 V, Rødstrubet Lom 2 V, Gråstrubet Lappedykker 3 V, Pibeand 1 V, Sortand 30 V, Fløjlsand 8 V, Fjordterne/Havterne 45 V. Per Rasmussen
Flyvesandet
(10:40-15:30): Mallemuk 6 V, Almindelig Kjove 6 V (1 ad, 5 1k), Lille Kjove 3 T 1K (2 R/V, 1 S!!), Kjove sp. 4 V, Ride 1 V AD, Fjordterne 16 V (10 ad, 6 1k), Lomvie 2 V, Alk 2 V, Lomvie/Alk 2 V. Søren Gjaldbæk
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 -10:00): Jernspurv 7 RI, Rødstjert 6 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 8 RI, Løvsanger 12 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, . Dagstotal: 44. Årstotal: 1523. Keldsnor fuglestation / Ole Tønder
Keldsnor
: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 310 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 260 R, Bramgås 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 10 R, Hvinand 6 R, Blishøne 35 R, Klyde 13 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 110 R, Vibe 435 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 15 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 15 R, Rødben 3 R, Hvidklire 10 R, Hættemåge 100 R, Sølvmåge 200 R, Svartbag 35 R, Splitterne 6 R, Fjordterne 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Lille Lappedykker 35 R, Toppet Lappedykker 22 R, Knopsvane 70 R, Grågås 830 R, Knarand 38 R, Krikand 35 R, Skeand 54 R, Taffeland 165 R, Troldand 25 R, Hvinand 15 R, Blishøne 1225 R, Vibe 35 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 600 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 120 R, Svartbag 3 R, Digesvale 900 R, Landsvale 200 R, Ravn 2 R. Ole Goldschmidt
Espe
: Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Svanninge
: Natugle 1 HØ. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg
(11:15-12:15): Skeand 53 R, Knarand 20 FU, Troldand 140 R, Taffeland 30 R, Blishøne 1030 FU, Grønbenet Rørhøne 15 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 2 FU, Mursejler 1 FU, Bysvale 30 FU, Grønsisken 5 T, Korttået Træløber 1 SY, Spurvehøg 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Skt Klemens, Præstens Eng (16:30): Blå Kærhøg 1 FU han. Kell Grønborg
Bogense: Hjejle 250 R. Jens Bækkelund

            Foto: Erik Thomsen - gammel havørn med bytte


        Stor kobbersneppe Monnet  Foto: Erik Thomsen

Mandag den 3. september 2007.

Ny Gesinge, Taasinge: Hjejle 200 R. Poul Rasmussen
Monnet, Taasinge
: Stor kobbersneppe 1 R 1K. Erik Thomsen
Monnet, Taasinge
(09:35): Grågås 350 R, Tårnfalk 2 FU, Strandhjejle 4 R, Islandsk Ryle 28 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 12 R, Sanglærke 6 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 6 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 5 FU, Stær 1000 FU. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 -10:00): Jernspurv 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 5 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 10 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 2 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, . Dagstotal: 31. Årstotal: 1479. Dagssnit pr. dags dato: 38. Keldsnor fuglestation / Ole Tønder
Brændegård
(11.36): Havørn 1 1K OF. Erik Thomsen
Arreskov Sø
: Hvepsevåge 4 T, Rørhøg 1 JUV R, Tårnfalk 1 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 2 JUV R, Fjordterne 7 R. Erik Ehmsen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Ravn 2 FU. Palle Jørgensen
Bøjden Nor
(10:50-11:50): Stor Regnspove 6 T, Sortklire 5 R, Rødben 6 R, Dobbeltbekkasin 18 R, Mudderklire 1 FU, Vibe 100 R, Hjejle 150 R, Spidsand 6 FU, Krikand 3 R, Taffeland 80 R, Troldand 30 R, Hvinand 2 FU, Grågås 90 R, Knopsvane 12 FU, Grågås 90 R, Skarv 30 R, Blishøne 80 FU, Lille Lappedykker 15 FU, Hættemåge 210 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 3 R, Stormmåge 10 R, Rørhøg 1 FU ( ad han ), Stær 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brobyværk
(5:00): Natugle 2 (han og hun) HØ. Peder Blommegård via [MidtfynsNatur]
Favrskov/Håre (10:05-10:10): Fiskeørn 1 R, Ravn 1 OF. Frits Thomsen
Fyns Hoved (06:15-15:30): Sodfarvet Skråpe 5 V (11.25, 11.43, 13.26,13.50, 14.55), Lille Regnspove 2 V, Almindelig Kjove 4 R (2 1k V, 1 ad + 1 1k R), Kjove sp. 2 T, Splitterne 111 V, Fjordterne 12 V, Tejst 4 R (1 1k, 3 ad), Stillits 28 R. Søren Gjaldbæk
Slambassinet, Strandager: Temmincksryle 1 FU (11:30), Vibe 400 R (09:45). Dieter Maaszen
Nr, Nærå Strand (20:15): Vandrefalk 1 FU AD han. Aksel Christensen
Fogense enge (17:00): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


            Rødben med Islandsk ryle og alm. ryle

Søndag den 2. september 2007.

Strandvænget, Rantzausminde (07:20): Havørn 1 OF. Niels Andersen
Søby Monnet, Taasinge
: Knopsvane 6 R, Gravand 1 R, Pibeand 1 R, Spidsand 3 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Stor Præstekrave 18 R, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 9 R, Almindelig Ryle 26 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 22 R, Rødben 8 R, Hvidklire 5 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 18 R, Svartbag 1 R, Digesvale 90 R, Stær 80 R
Søby Monnet, Taasinge: Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 15 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 55 FU, Rødben 2 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Rørhøg 1 han FU, Fiskeørn 1 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 18 R, Lille Lappedykker 2 YF,  Lille Lappedykker 3 PUL R, Toppet Lappedykker 2 YF, Toppet Lappedykker 1 1K R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Krikand 8 R, Gråand 16 R, Blishøne 140 R, Digesvale 150 R, Stær 40 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 -08:30): Fiskeørn (07:08) 1 S, Kærsanger 1 RI, Gulbug 1 RI, Havesanger 6 RI, Munk 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI. Dagstotal: 10. Årstotal: 1448. Keldsnor fuglestation / Ole Tønder
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 10 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 30 R, Knarand 8 R, Spidsand 4 R, Spurvehøg 2 S, Blishøne 150 R, Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 6 R, Fjordterne 5 R, Bjergvipstjert 1 R
Arreskov Sø: Skarv 30 R, Knarand 3 R, Rørhøg 1 JUV R, Musvåge 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 6 R, Mursejler 1 R. Erik Ehmsen
Sortemosen, Lakkendrup (16:00): Digesvale 1000 R (+), Landsvale 100 R (+). Bodil Rytter, Hans Rytter
Brændegård sø (13:00-15:00): Havørn 4 R (2ad, 2juv), Fiskeørn 1 OF, Ravn 2 OF. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Brændegaard Sø (16:00-17:15): Havørn 2 AD + 2 1 K, Fiskeørn (15:04 - 15:24)) 1 JUV FU. Erik Thomsen
              Havørn 1K. Foto: Erik Thomsen
Espe: Ravn 4, Tårnfalk 2, Gran-/Løvsanger 1. Landsvale 2 AD travlt beskæftiget med at fodre 3 store unger. Blå Mosaikguldsmed 1, Hedelibel 4, Admiral 3, Nældens Takvinge 2. Lille Vandsalamander 10+ (er begyndt at gå på land for at overvindre). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nørre Lyndelse
: Hjejle 350 R. Erik Ehmsen
Vestermose, Bågø: Skarv 1 R, Gravand 2 R, Pibeand 1 R, Rørhøg 1 han OF, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 400 OF, Vibe 42 R, Islandsk Ryle 32 FU, Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 8 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 V, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 13 R, Splitterne 2 OF, Digesvale 25 FU, Landsvale 40 OF, Gråkrage 3 R, Stær 120 R, Tornirisk 35 R. Michael Højgaard Hansen
Noret, Bågø: Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 28 R, Grågås 140 R, Gråand 1 R, Spidsand 3 R, Rørhøg 1 hun OF, Hjejle 400 OF, Vibe 112 R, Islandsk Ryle 26 FU, Almindelig Ryle 65 FU, Storspove 15 FU, Rødben 29 FU, Hvidklire 1 FU, Engpiber 15 R. Michael Højgaard Hansen
Aborg Minde, Assens: Lille Lappedykker 2 FU, Rørhøg 1 han R, Musvåge 1 OF, Svartbag 1 R. Michael Højgaard Hansen
Bågø: Ederfugl 32 OF, Sortand 52 V, Rørhøg 1 JUV OF, Spurvehøg 2 OF, Hvid Vipstjert 2 OF. Michael Højgaard Hansen
Emtekær Nor, Assens: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 6 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Blishøne 110 R, Strandhjejle 6 R, Lille Kobbersneppe 9 FU, Storspove 12 FU, Rødben 1 OF, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 150 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Stær 30 R. Michael Højgaard Hansen
Tybrind Vig: Toppet Lappedykker 7 R, Skarv 8 R, Ederfugl 122 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 2 R, Marsvin 1 R. Jens Bækkelund
Spidsen af Fønsskov: Troldand 1 R, Musvåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 21 R, Grågås 20 R, Pibeand 4 R, Hjejle 100 R, Vibe 80 R. Jens Bækkelund
Føns Vig: Skarv 126 R, Ederfugl 40 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 1 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 980 R, Gråand 90 R, Skeand 20 R, Troldand 3 R, Musvåge 1 R. Jens Bækkelund
Eskør Inddæmning: Gråand 35 R, Rørhøg 1 hun R, Blishøne 4 R. Jens Bækkelund
Feddet: Landsvale 15 OF. Jens Bækkelund
Flægen v/Tybrind: Grågås 7 R, Gråand 40 R, Rørhøg 1 JUV R, Dobbeltbekkasin 8 T, Gråkrage 25 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Lille Lappedykker 47 R, Toppet Lappedykker 77 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 16 R, Knopsvane 31 R, Grågås 370, Pibeand 4 R, Krikand 58 R, Gråand 99 R, Taffeland 30 R, Troldand 38 R, Hvinand 49 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 JUV FU, Musvåge 1 FU, Blishøne 1450 R, Vibe 420 OF, Dobbeltbekkasin 4 OF, Dværgmåge 2 JUV FU, Hættemåge 42 R, Stormmåge 8, Sølvmåge 4, Splitterne 2 FU, Fjordterne 22 FU, Dværgterne 3 FU, Sortterne 1 FU, Ringdue 12 OF, Digesvale 250, Landsvale 350, Bysvale 500, Hvid Vipstjert 12 R. Kell Grønborg
Gamborg Fjord: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 12 R, Fiskehejre 24 R, Grågås 49 OF, Musvåge 1 Lys fase, Musvåge 4, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 58 OF, Hættemåge 470, Stormmåge 178, Sølvmåge 220, Svartbag 65 R, Gråkrage 4 R. Kell Grønborg
Sønder Åby, enge SV for Ejby: Rørhøg 1 han 2K FU, Rødben 12 FU. Peter Hvenegaard
Wedellsborg Hoved: Skarv 74 FU, Ravn 2 FU. Peter Hvenegaard


            Stenpikker, Monnet d. 31. august 2007

Lørdag den 1. september 2007.

Søen, Valdemarsslot (15:00-15:30): Lille Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Gråand 18 R, Skeand 12 R, Troldand 8 R, Grønbenet Rørhøne 14 R, Blishøne 300 R, Digesvale 30 R, Bysvale 10 R + Blåmusling, Sandmusling
Thurø By
: Ringdue 2 SY, Løvsanger 1 Sy, Grønsisken 8 OF, Dompap 4 FU. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
. (06:00 -11:00): Skovpiber 1 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 7 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 2 RI, Munk 11 RI, Løvsanger 13 RI. Dagstotal: 42. Årstotal: 1438. Keldsnor fuglestation / Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Gulstav Mose: Rørhøg 2 FU, Rødstjert 2 FU . Peder Nygaard Nielsen
Keldsnor: Grågås 400 FU, Klyde 9 FU, Vibe 80 R, Islandsk Ryle 1 OF, Sortklire 1 FU, Almindelig Kjove 13 V, Gul Vipstjert 2 V, Bjergvipstjert 1 V, Stenpikker 1 R, Grønsisken 60 V . Peder Nygaard Nielsen
Magleby (12:30): Blå Kærhøg 1 R (Brun fugl). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (10:30): Havørn 1 R AD. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Grågås 600 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 OF, Fiskeørn 3 OF, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 2 FU, Gul Vipstjert 3 OF. Peder Nygaard Nielsen
Vandværk vest for Hesselbjerg (12:20): Fiskeørn 1 SV. Jan Holm Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sorthalset Lappedykker 2 FU, Knarand 70 R, Fjordterne 2 FU, Havterne 1 FU, Skægmejse 3 R. Peder Nygaard Nielsen
Arreskov Sø: Skarv 85 FU, Grågås 635 R, Havørn 1 JUV R, Fjordterne 5 R. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Musvåge 1 R, Sanglærke 1 R, Stenpikker 1 R, Grønirisk 80 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (9:00-10:00):Fiskeørn 1, Havørn 1 AD + 1 JUV, Spurvehøg 1, Ravn 3, Gråkrage 1, Toppet Lappedykker 29, Grågås 125, Gråand 100, Krikand 50, Knarand 3, Skeand 30, Troldand 12, Knopsvane 14, Blishøne 50, Skarv 1, Vibe 175, Mudderklire 1, Stær 11, Digesvale 150, Landsvale 10, Bysvale 15. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
 
Brændegård Sø: Duehøg 1 OF, Vandrefalk 1 V, Mudderklire 2 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø (11:00-13:00): Havørn 2 R AD, Havørn 2 FU JUV, Vandrefalk 1 FU (Forsøgte jagt på viberne). Peder Rasmussen, Erik Thomsen, Henrik Kalckar Hansen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 28 R, Knopsvane 24 R, Grågås 450 R, Havørn 2 AD R, Havørn 1 1K OF (Ringmærket), Rørhøg 1 OF, Vibe 58 R, Halemejse 10 OF, Skovskade 1 OF. Torben Møller
Fiskerup Skov: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Husrødstjert 1 R, Fuglekonge 10 FU, Halemejse 12 FU, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Espe: Musvåge 5, Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense å udsigtstårn ved søparken (20:00): Landsvale 120 R. Birgitte, Mogens Elnif Thomsen
Slambassinet (17:15-17:45): Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 34 R, Vibe 500 R (+), Dværgryle 2 R. Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning (16:40-17:00): Knarand 9 R. Henrik Andersen
Firtalsstranden (16:00-16:30): Knarand 15 R, Vibe 250 R (+). Henrik Andersen
Føns Vig: Grågås 500 R, Fiskeørn 1 FU. Peder Nygaard Nielsen

Hav v/Æbelø (14:30): Mudderklire 1 R, Kjove sp. 1 FU, Splitterne 5 R, Marsvin 2 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk