Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 36. - 40. ( 1. september - 30. september 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:32 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


       Rørdrum fra Gulstav          Foto: Klaus Dichmann

Mandag den 29. september 2008.

Vejlen Taasinge: Taffeland 560 R, Isfugl 1 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint (7:00-11:00): Blå kærhøg 1 S, Nøddekrige 3 R  (fotos taget af Erik Thomsen i går - Læs mere...), Misteldrossel 5 S, Bjergvipstjert 1 S, Huldue 4 S, Hvid Vipstjert 107 S, Blåmejse 100 SV, Stor Tornskade 1 R, Grønirisk 72 SV, Stillits 46 FU, Tornirisk 91 SV. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (10:00-11:00): Stor tornskade 1 R, Dværgfalk 1 R. Steen Winkel
Nørreballe Nor (18:00): Amerikansk pibeand 1 R Hun AD (ingen ringe at se), Almindelig ryle 5 R, Sandløber 1 R, Lille præstekrave 2 R, Sortklire 5 R, Brushane 3 R, Taffeland 1385 R. Ole Goldschmidt, Nis Rattenborg
Brændegård sø (09:45): Havørn 4 R (2 ad. og 2 unge). Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) - Faaborg (6:45-14:00): Trækobs : Sangdrossel 10 R, Rødhals 5 R, Engpiber 56 SV, Skovpiber 1 SV, Hvid Vipstjert 15 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Rørspurv 7 SV, Gulspurv 10 SV, Grønirisk 10 SV, Tornirisk 30 SV, Tornirisk 100 R, Kvækerfinke min 6 SV, Bogfinke 770 SV, Grønsisken 22 SV, Sanglærke 36 SV, Hedelærke 7 SV, Stær 35 SV, Blåmejse 114 SV, Landsvale 1 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 221 SV, Rød Glente 1 SV, Ederfugl 20 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brende Å, Nedermarken (13:55): Bjergvipstjert 1 FU. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Odense, Østerbro
: Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Krikand 300 R, Spidsand 2 R, Vandrefalk 1 FU (Jagede rødben på vaden). Anders Vedel
Firtalsstrand: Krikand 250 R. Anders Vedel
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 500 FU, Krikand 60 R, Havørn 2 FU (Rastede i Odense Fjord v Roholm. Fløj herefter ind over Ølundgård inddæmning, hvor den ene fangede en ung gravand.). Anders Vedel 


          Lærkefalk Gulstav       Foto: Klaus Dichmann

Søndag den 28. september 2008.

Vejlen, Taasinge (15:05-16:00): Lille Lappedykker 24 FU, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 5 R, Krikand 26 FU, Troldand 16 FU, Spurvehøg 2 VNV, Musvåge 14 NNV, Tårnfalk 2 R, Hjejle 1 OF, Vibe 250 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Stær 500 FU, Skovspurv 16 FU
Dovns Klint
(7:00-11:00): Blå kærhøg 2 S, Hvid vipstjert 253 SV, Nøddekrige 2 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
           Nøddekrige         Foto: Erik Thomsen (Her et billede af Nøddekrigen...... det bedste lokkkemiddel er lyden af en super hurtig kameramotor der køre med 8 billeder i sec. Her et billede af Nøddekrigen...... det bedste lokkkemiddel er lyden af en super hurtig kameramotor der køre med 8 billeder i sec. - det gav en lyd som nøddekrigen skulle undersøge nærmere. Fuglen fløj over mig og forbi, - jeg forsatte med og fotografere den, lyden fra motoren fik den til og vende om, det skulle undersøges ......den fløj i mod mig og satte sig i en tjørn 12 meter væk og lyttede forsat til kameramotoren, jeg fik de billeder jeg ville have hvorefter den fløj.
Gulstav
(14:07): Lærkefalk 1 FU, Dværgfalk 1, Nøddekrige 1. Erik Thomsen
Gulstav
: Lærkefalk 1 FU, Nøddekrige 3 R, Isfugl 1 R, Rødstrubet piber 1 R -T, Dværgfalk 1. Nis Rattenborg
Gulstav
: Nøddekrige 2 R. Poul Rasmussen
Brændegård Sø (07:15-12:00): Knarand 240 FU, Krikand 400 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 4 R (2 ad + 1 1k + 1 2k), Duehøg 1 OF han, Fiskeørn 1 FU. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Lundeborg (15:00-15:30): Musvåge 45 V. Poul Brugs
Firtalsstranden (11.30): Vandrefalk 1R. Anni Hvidtfeldt
Firtalsstrand (12:45): Vandrefalk 1 R JUV (12:45). Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (13:30): Grågås 820 FU, Vandrefalk 1 OF JUV (13:45). Dieter Maaszen
Stige Ø, Gasenhed Nord (14:30-15:50): Lille Lappedykker 57 R, Toppet Lappedykker 54 R, Knopsvane 800 R, Grågås 1400 R, Pibeand 700 R, Gråand 450 R, Havørn 2 R, Blishøne 1500 R, Klyde 42 R, Hjejle 275 R, Vibe 750 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand (11:10): Gravand 140 FU, Almindelig Ryle 1000 FU, Stor Regnspove 540 R. Dieter Maaszen
Bogense, Mågeøerne (08:40): Strandskade 100 OF, Rødben 44 R. Dieter Maaszen
Måle Strand (12:00): Blå Kærhøg 1 FU AD han. Bodil og Hans Rytter
Fyns Hoved: Stor Regnspove 105 R, Grønirisk 50 R. Anthony Carter
Horseklint, Fynshoved: Tredækker 3 NV (Kl 11.47. Trak kun 25 meter fra strandkanten og forsvandt forbi Pivhøj. De er formentlig fortsat forbi Fynshoved.). Mogens Ribo Petersen
Føns Vang (16:15-16:45): Canadagås 1 FU, Isfugl 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Højt Havørn 1 SV, Musvåge 4 SV. Arne Bruun
Thurø Rev
: Krikand 13 FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 4 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Skægmejse 3 R S (Rast i strandkogleaks derefter højt om og syd ), Tornirisk 120 FU. Arne Bruun
Østerskov (Thurø)
: Lærkefalk 1 1K FU ( Fangede guldsmede fra høj eg ved østkysten og senere på
dagen ved skovsøen ), Isfugl 1 R. Arne Bruun
Gråsten Nor: Rød Glente 1 T, Spurvehøg 10 T, Musvåge 55 T, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 80 FU, Stillits 3 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 19 S, Ederfugl 500 R, Sortand 1 SØ, Landsvale 5 FU, Engpiber 16 NV, Hvid Vipstjert 4 NV, Rødhals 2 R, Gransanger 1 R, Sortmejse 10 TF, Blåmejse 310 NV, Musvit 6 NV, Husskade 1 R, Stær 44 NV, Bogfinke/Kvækerfinke 65 NV, Stillits 1 R, Grønsisken 10 NV, Tornirisk 33 NV, Lille Korsnæb 7 NV, Gulspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Gråand 10 R, Musvåge 3 SV, Tårnfalk 1 FU, Landsvale 8 FU, Grønsisken 4 NV. Lars Tom-Petersen 
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Toppet Lappedykker 283 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 119 R, Pibeand 89 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 50 R, Musvåge 1 T, Rødben 1 R, Hvidklire 3 R. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 2 RI, Munk 1 RI, Gransanger 1 RI, Blåmejse 2 RI, Rørspurv 1 RI.   Dagstotal: 8 Årstotal: 3.746. Keldsnor Fuglestation ved Jacob Sterup
Gulstav: Nøddekrige 2 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 19 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 30, Knopsvane 7, Grågås 7, Pibeand 20, Knarand 65, Krikand 50, Gråand 75, Spidsand 4 R, Skeand 8 R, Taffeland 80, Spurvehøg 1, Musvåge 3, Fiskeørn 1 R, Vandrikse 1, Blishøne 80, Vibe 25, Hættemåge 10, Stormmåge, Almindelig (canus) 10, Landsvale 12 R, Skovpiber 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 8, Jernspurv 1, Rødhals 3, Sangdrossel 1, Gransanger 1, Fuglekonge 1, Skægmejse 21, Nøddekrige 1 S, Gråkrage 5, Tornirisk 10, Rørspurv 4. Klaus Malling Olsen
Hesselbjerg: Stær 65. Klaus Malling Olsen
Lindelse: Gråspurv 35. Klaus Malling Olsen
Rudkøbing: Tyrkerdue 2. Klaus Malling Olsen
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 8, Toppet Lappedykker 30, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 25, Fiskehejre 8, Knopsvane 31, Grågås 660, Knarand 45, Krikand 200, Gråand 110, Spidsand 6, Skeand 30, Taffeland 1000 R, Troldand 450 R, Havørn 2 AD R, Musvåge 3 , Tårnfalk 1 , Blishøne 200 , Vibe 30 , Brushane 3 1K , Hættemåge 50 , Stormmåge 30 , Sølvmåge 5 , Ringdue 10 , Engpiber 2 , Blåmejse 2 , Musvit 1, Husskade 1,
Allike, Almindelig (monedula) 5, Råge 10 1K, Gråkrage 5, Stær 20, Stillits 15, Tornirisk 5, Rørspurv 1 R. Klaus Malling Olsen
Oure: Tårnfalk 1, Hættemåge 1250, Stormmåge 200, Hvid Vipstjert 1, Råge 60. Klaus Malling Olsen
Siø: Fiskehejre 6, Hjejle 80 R, Vibe 200 R, Ringdue 2, Stær 299. Klaus Malling Olsen
Svendborg: Knopsvane 12, Sølvmåge 100. Klaus Malling Olsen
Tressebølle: Tårnfalk 1, Hættemåge 200, Stormmåge 30, Ringdue 1, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Gærdesmutte 1, Jernspurv 2 S, Allike 2, Bogfinke 70, Gulspurv 2. Klaus Malling Olsen
Øksendrup: Hættemåge 900, Stær 100, Bogfinke 8. Klaus Malling Olsen
Måle: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Hans Rytter


           Lærkefalk Gulstav Mose

Lørdag den 27. september 2008.

Gulstav (14.00): Lærkefalk 1 FU, Nøddekrige 2 R. Rørdrum 1 R (fløj over mosen). . Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav
: Lærkefalk 3 FU, Rørdrum 1 OF. Christine Raaschou-Nielsen, Klaus Dichmann
Gulstav
: Rødstjert 1 R, Rød glente 1 TF, Musvåge 34 TF, Lærkefalk 1 FU, Nøddekrige 3 R
Gulstav
(10:15-11:30): Lærkefalk 1 R, Nøddekrige 1 R. Anthony Carter
Dovns Klint
(7:00-10:30): Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Langeland
(11:30): Rød Glente 1 OF (11:55), Lærkefalk 1 OF (11:30), Bjergvipstjert 1 V. Gunhild Brink, Dieter Maaszen
Vesteregn
(11.40-15.40): Dværgfalk 2 R, Vandrefalk 2 R, Rød glente 1 R, Musvåge 238 T, Spurvhøg 18 T, Fiskeørn 1 R, Fjeldvåge 1 R, Rørhøg 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor
(12:20-12:50): Knarand 45 R, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2 R. Anthony Carter
Tryggelev Nor (13:50): Knarand 57 FU, Fiskeørn 1 FU 1K, Skægmejse 7 OF. Gunhild Brink, Dieter Maaszen
Siø: Hjejle 150 R, Vibe 300 R, Stær 500 R
Thurø Rev (16:30): Isfugl 1. Henrik M Hestbech
Østerskov, Thurø (15:00): Lærkefalk 1 FU. Henrik M Hestbech
Heden - Nr. Søby (14:30): Rød Glente 1 S. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Syd for Espe: Vibe 30. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Sumpmejse 1, Stillits 2. Lille Ildfugl 1, Admiral 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær
(10:00-11:15): Duehøg 1 NØ, Ravn 9 R. Kell Grønborg, Henrik Kalckar Hansen
Arreskov Sø (09:50-11:00): Huldue 1 OF, Ravn 1 OF. Gunnar Jørgensen
Arreskov, skoven ved slottet (12:00): Huldue 2 SY (Overraskende sent at høre Huldue). Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen, Lakkendrup (08:15): Isfugl 1 RI AD han. Hans Rytter
            Falken fra Odense Havn. Foto: Torstein Danielsen
Odense Havn (19:25): Vandrefalk 1 R 1K (En ubestemt storfalk, der er stukket af fra sin ejer i Nordjylland. Han er i Dubai, så han kan ikke hjælpe med bestemmelsen. Sikkert en hybrid, og der er nok Slagfalk i den. Er for 2. nat lagt i seng på vestsiden af stor hvid FAF-bygning England-/Skotlandkaj. Ses fint fra Rest. Næsbyhovedskovs indkørsel.). Tim Hesselballe
Stige Ø, Gasenhed Nord (13:45-15:45): Lille Lappedykker 65 R, Knopsvane 800 R, Grågås 1500 R, Pibeand 450 R, Gråand 325 R, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Blishøne 1600 R, Hjejle 1100 R, Vibe 575 R, Stær 600 R. Gregers Johannesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gærdesmutte 5 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 5 RI, Rødstjert 1 RI, Stenpikker 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 3 RI, Gransanger 10 RI, Fuglekonge 6 RI, Skægmejse 4 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Rørspurv 1 RI . Dagstotal: 42 Årstotal: 3.738. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen, Jacob Sterup
Gulstav, Mark ml. Eget og Keldsnor: Sædgås, Tajgasædgås (fabalis) 2 R, Blisgås 12 R, Grågås 530 FU, Vindrossel 5 R, Misteldrossel 1 R, Sortmejse 2 R, 1-2 set ad gangen mange gange. Nøddekrige 4 R. Jacob Sterup
Søgård: Halemejse 21 FU, Nøddekrige 3 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn: Hættemåge 5 AD, Sølvmåge 75, Svartbag 15, Skærpiber 1 R, Tornirisk 4 R. Klaus Malling Olsen
Lundemosen: Skarv 35, Ederfugl 21, Musvåge 1, Tårnfalk 1 SV, Fasan 5, Sølvmåge 10, Stor Flagspætte 1, Fuglekonge 2, Gråkrage 4. Klaus Malling Olsen
Sortemosen: Isfugl 1 M 2K+ RI. Hans Rytter
Odense Inderfjord: Grågås 1700 NØ, Hjejle 300 OF. Anders Vedel


            Grå fluesnapper

Fredag den 26. september 2008.

Hvidkilde (17:30): Havørn 1 JUV. Tine Skovby
Thurø Skole
(07:40): Sortkrage 2 FU
Monnet ved Fugletårnet
: Isfugl 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Gulstav: Nøddekrige, Tyknæbbet (caryocatactes) 2 FU . Per Poulsen
Tange Å: Isfugl 1 R. Poul Brugs
Arreskov Sø (13:30): Havørn 1 2K SV, Blå kærhøg 2 SV, Hede/steppehøg 1 SØ. Erik Ehmsen
Espe: Spurvehøg 1, Musvåge 3, Gransanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-10:00): Trækobs : Sangdrossel min 10 R, Vindrossel 2 R, Solsort 15 R, Rødhals 10 R, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 14 SV, Engpiber 4 SV, Skovpiber 3 SV, Landsvale 9 SV, Grønirisk 20 R, Bogfinke 40 SV, Tornirisk 20 SV, Tornirisk 120 R, Stillits min 20 R, Kvækerfinke 3 SV, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 35 SV, Stær 20 SV, Fiskehejre 2 R, Dobbeltbekkasin 3 T, Skarv 10 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense Havn (16:30-19:00): Vandrefalk 1 R 1K (En undsluppen falkonerfugl!!!), Anne, Torstein Danielsen Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Egsmade
: Isfugl 1 R . Peder Rasmussen
Maegård Odde
: Dobbeltbekkasin 2 R, Skærpiber 2 R. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Fiskeørn 1 S. Arne Bruun
Thurø Rev: Tårnfalk 1 R, Hvidklire 2 R, Tornirisk 110 FU. Arne Bruun
Østerskov (Thurø): Lærkefalk 1 R. Arne Bruun
Tved, Byhavegård: Hvid Vipstjert 11 FU, Husrødstjert 4 FU, Bynkefugl 2 R. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Jernspurv 7 RI, Rødhals 13 RI, Stenpikker 1 RI, Sangdrossel 2 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 15 RI, Løvsanger 1 RI, Blåmejse 1 RI.  Dagstotal: 44 Årstotal: 3.696. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen
Vigelsø: Havørn 1 SØ (Set fra Stige Ø. Hvidt i halen, men ikke til at aldersbestemme. Fløj målrettet til overnatning i Strandskoven ved Kertinge Nor.). Anders Vedel


           Dokumentationsfoto af Lille fluesnapper ved Stenbækgaard, Vesteregn Langeland

Torsdag den 25. september 2008.

Vejlen/Vornæs Skov: Lærkefalk 1 FU. Poul Rasmussen
Vesteregn, Stenbækgaard
: Lille fluesnapper 1 R, Grå fluesnapper 2, Broget fluesnapper 1 R, Sortmejse 1 R, Gransanger 12 FU, Spurvehøg 3 FU, Musvåge 1 OF
Vesteregn, Stenbækgaard
: Lille fluesnapper 1 R, Lærkefalk 1 Fu, Rødtoppet fuglekonge 1 R, Korttået træløber 1 R. Nis Rattenborg
Vesteregn
(11:00-17:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Lille Fluesnapper 1 R. Nis Rattenborg, Erhardt Ecklon, Esben Eriksen
Tryggelev Nor
: Fiskeørn 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation
(12:00): Stor Tornskade 1 RI (Vist nok kun den 2. RI fugl på Keldsnor Fuglestation). Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint
(06:40-13:00): Rød Glente 3 S, Blå Kærhøg 5 S, Spurvehøg 27 S, Musvåge 142 S, Fjeldvåge 1 S, Fiskeørn 1 S (Kl. 7.50), Lærkefalk 2 S, Huldue 10 SØ, Landsvale 372 SØ, Hvid Vipstjert 153 SØ, Stor Tornskade 1 RI, Nøddekrige 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg (10:30-13:00): Rød Glente 2 TF, Musvåge 100 TF (Tilsyneladende var vinden ikke optimal for rovfuglene. Langt de fleste kom ind igen), Fjeldvåge 2 TF, Nøddekrige 1 S (Kl. 11.27). Per Rasmussen
Tryggelev Nor (12:40-14:05): Havørn 1 SØ AD han (Trak fra NV mod SØ svær over noret kl. ca. 13:30.), Fiskeørn 1 FU AD (Dykkede 2 gange lige foran fugletårnet.). Tommy Dalnæs
Svendborg Naturskole: Lærkefalk 1 R. Tom Willestofte
           Lærkefalk    Foto: Tom Willestofte
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:45-10:00): Trækobs : Sangdrossel 10 R, Solsort 10 R, Misteldrossel 2 TF, Rødhals 10 R, Munk 1 R, Gransanger 8 R, Engpiber 8 SV, Skovpiber 4 SV, Rørspurv 19 SV, Hvid Vipstjert 47 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Lille Korsnæb 1 FOU, Tornirisk 150 SV, Stillits 25 SV, Grønirisk 10 SV, Bogfinke 275 SV, Kvækerfinke 6 SV, Grønsisken 40 SV, Stær 50 SV, Ringdue 35 SV, Landsvale 84 SV, Bysvale 1 SV, Blåmejse 165 SV, Sanglærke 132 SV, Hedeærke 1 SV, Skarv 10 SV, Ederfugl 10 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Ølundgård (17:20): Vandrefalk 1 R. Anthony Carter
Ejlinge (14:15-15:00): Mosehornugle 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 15:15): Engpiber 1 RI, Gærdesmutte 20 RI, Jernspurv 26 RI, Rødhals 46 RI, Rødstjert 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 6 RI, Rørsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 13 RI, Gransanger 22 RI, Fuglekonge 16 RI, Blåmejse 3 RI, Stor Tornskade 1 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 1 RI.  Dagstotal: 161 Årstotal: 3.652. Keldsnor Fuglestation v/Hans Rytter
Dovns Klint: Grågås 12 V, Knortegås 11 V, Ederfugl 850 V, Rød Glente 3 S, Blå Kærhøg 5 S, Spurvehøg 27 S, Musvåge 142 S, Fjeldvåge 1 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 4 S, Lærkefalk 2 S, Sølvmåge 16 V FU, Svartbag 2 R, Huldue 10 S, Ringdue 350 S, Sanglærke 4 S, Digesvale 3 S, Landsvale 372 S, Skovpiber 8 S, Engpiber 24 S, Hvid Vipstjert 153 S, Stor Tornskade 1 RI, Husskade 3 R, Nøddekrige 3 R, Gråkrage 2 R, Stær 30 SV, Bogfinke 890 S, Grønsisken 6 S. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen


          Musvaager i en skrue på 30 over Gulstav

Onsdag den 24. september 2008.

Svendborg Naturskole: Lærkefalk 1 R, Musvåge 11 T, Det hvide C 1 R. Erik Ehmsen
Vesteregn
(13:50-14:10): Lille skrigeørn 1 NV 2-3K (Se artikel på Dof-Fyn) lignede Falsterbofuglen Se mere... ), Havørn 1 TI, Musvåge TI, Rødtoppet fuglekonge 2 R. Esben Eriksen
Dovns Klint (6:30-13.10): Stor Tornskade 2 R, Dværgfalk 2 S, Huldue 56 S, Misteldrossel 13 SØ, Landsvale 960 SØ, Lærkefalk 1 FU, Musvåge 113 SØ, Hvepsevåge 1 SØ, Hedelærke 11 Sø, Fjeldvåge 3 SØ, Blå Kærhøg 1 SØ, Nøddekrìge 2 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(12:20-12:50): Stor Tornskade 2 R (Sad flot fremme med 1m mellemrum i krat i område ned mod Gulstav Mose). Ib Hellesen + 10
Gulstav
: Rød Glente 3 TF, Musvåge 30 TF, Huldue 10 TF, Sangdrossel 1 R, Misteldrossel 3 Ø, Nøddekrige 4 FU
Keldsnor
: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 200 R, Krikand 36 R, Spidsand 2 FU, Hvinand 14 R, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 180 R, Vibe 2 R, Sandløber 3 R, Dværgryle 3 FU Ø, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 2 NNV, Huldue 10 R, Engpiber 9 FU, Skærpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 18 R, Stenpikker 2 R, Misteldrossel 1 OF, Nøddekrige 1 OF
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:00): Trækobs : Sangdrossel 10 R, Rødhals 7 R, Gransanger 8 R, Halemejse 10 TF, Blåmejse 175 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 74 SV, Rørspurv 37 SV, Skovpiber 8 SV, Engpiber 13 SV, Stær 15 SV, Landsvale 32 SV, Digesvale 2 SV, Stillits 20 SV, Tornirisk 170 SV, Kvækerfinke 5 SV, Bogfinke 350 SV, Grønsisken 25 SV, Kernebider 2 R, Lille Korsnæb 12 SV, Sanglærke 101 SV, Hedelærke 3 SV, Ringdue 12 SV, Huldue 6 SV, Musvåge 4 SV, Spurvehøg 1 SV, Knopsvane 2 V, Toppet Skallesluger 6 V, Ederfugl 30 V, Alk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Havn, Englandsgade
(11:00): Vandrefalk 1 FU JUV (Fløj længe rundt med et bytte (due?) i fangerne). Henrik Mørup-Petersen
Kertinge Nor (18:30-19:30): Stær 900 R (til overnatning), Måge sp (flest hættemåge) 5100 R (til overnatning), Dobbeltbekkasin 2 OF, Isfugl 1 HØ. Kurt Due Johansen
Middelfartvej v. Grønnemose (15:50): Rød Glente 1 OF. John Kirema Jørstrøm
Nr. Åby (13:25): Ravn 3 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Vildtreservat (11:10): Isfugl 1 R. Frits Thomsen
Husby Strand (10:30): Stor Tornskade 1 R. Frits Thomsen
Brende Mølle, Mølledam (10:05): Isfugl 1 R. Frits Thomsen
Brende Å, Nedermarken (08:55): Isfugl 1 R. Frits Thomsen
Eskelund Mose, Sdr. Esterbølle (11:00): Fiskeørn 1 OF. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 4 FU, Solsort 4 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Råge 15 OF, Sortkrage 1 OF, Stær 10 R, Skovspurv 28 FU, Bogfinke 4 FU, Grønirisk 6 FU. Kjeld Korsholm
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 10:15): Spurvehøg 1 M 2K+ RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 11 RI, Rødhals 49 RI, Rødstjert 5 RI, Sangdrossel 14 RI, Havesanger 1 1K RI, Munk 11 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 5 RI, Broget Fluesnapper 2 1K RI, Blåmejse 15 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 2 RI.  Dagstotal 121, årstotal 3489. Keldsnor Fuglestation v/Jan Holm Jensen
Faaborg: Lavt over Odensevej/Sundvejen NV for Sundet. Udflyvende fra
overnatning i Sundet? Grågås 105 NV. Jacob Sterup


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 18/9-2008:                    
           Danmarks første satellitmærkede rovfugl er fløjet over Middelhavet
           Nøddekrigerne kommer         De er kommet til Gulstav, men hvor gemmer de deres depot?
           Fiskeribiologer har glemt den toppede skallesluger


          Isfugl - arkivbillede

Tirsdag den 23. september 2008.

Svendborg, Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Grethe Jørgensen
Svendborg Naturskole
: Lærkefalk 1 FU. (Har været ved skolen i mere end 5 dage). Erik Ehmsen
Vejlen, Taasinge
(18:50): Skægmejse 8 R (fløj over dæmningen). Poul Rasmussen
Kværndrup
(16:00): Rød Glente 2 R. Niels Bomholt
Lindkær
(09:15-10:45): Havørn 1 R, Duehøg 1 FU, Lærkefalk 1 (Forsøgte at tage en stær), Ravn 4 FU. Kell Grønborg
Knudshoved
(12:15-15:15): Skærpiber 5 R, Grønirisk 50 R. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg
(10:45-11:45): Skeand 55 FU/R, Knarand min 63 FU/R, Troldand 120 R, Taffeland 15 R, Knopsvane 18 FU, Grågås 165 R, Blishøne 1200 FU, Grønbenet Rørhøne min 10 FU, Toppet Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Tårnfalk 1 FU, Lille Korsnæb 1 R/T, Isfugl 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Vigelsø: Havørn 1 ad + 1 subad jagende, Vandrefalk 1 (samme kikkertfelt som ørnene !), Tårnfalk 1, Musvåge 1, Grågås 2.400, Bramgås 9, Krikand 400, Vibe 700, Hjejle 200, Almindelig ryle 5, Stær 110. Kurt Due Johansen
Dræby Fed: Råge 45, Hvidklire 1 trk s. Kurt Due Johansen
Tornø vest: Musvåge 1, Stor regnspove 1, Gråand 25, Skarv 2. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Pibeand 2.400. Kurt Due Johansen
Stige Ø nord: Stor regnspove 1, Blishøne 1.100. Kurt Due Johansen
Egensedybet: Stor regnspove 289, Lille kobbersneppe 5, Almindelig ryle 10, Hættemåge 300, Krikand 35, Musvåge 2, Grågås 7 trk syd + 12 rst. Kurt Due Johansen
Ølundgårdens Inddæmning: Stor regnspove 140, Lille kobbersneppe 19, Grågås 105, Indisk gås 1, Krikand 85, Skeand 51, Gråand 10, Blishøne 25, Dværgryle 1, Strandhjejle 3, Engpiber 1, Gråkrage 10. Kurt Due Johansen
Firtalsstranden: Krikand 260, Spidsand 2, Skeand 5, Gravand 10, Stor regnspove 2, Dobbeltbekkasin 1, Brushane 5, Hættemåge 300. Kurt Due Johansen
Hasselø, Lumby Inddæmmede Strand: Vibe 200, Stær 50, Råge 100, Engpiber 1. Kurt Due Johansen
Gyldensteens enge (09:50-12:00): Blisgås 1 R, Grågås 1470 R, Canadagås 1 R, Vandrefalk 2 R (1 ad. + 1 juv.). Jens Bækkelund


        Rødhals på hjørnet af P-pladsen, Gulstav søndag d. 22. september 2008

Mandag den 22. september 2008.

Thurø By, dæmningen (14:50): Lille Lappedykker 30 R
Vejlen, Taasinge
(16:20): Isfugl 2 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(06:45-12:00): Rød Glente 3 SV, Musvåge 69 SV, HedeLærke 1 S, Nøddekrìge 2 R , Stor Tornskade 1 R, Natravn 1 død - (sendt til konservator- "Mange har jo hørt om KNFs fangst og ringmærkning af en Natravn forleden, så derfor får I lidt opfølgning på den historie her:
I går havde Niels Bomholt og som så mange andre valgt at aflægge Dovns et besøg. De kom lidt tidligt, medens det stadig var mørkt, og da de rundede svinget ved Dovnsgården, sad der en Natravn lige midt på vejen (
Denne historie kan måske misforstås, som om det er os der har kørt fuglen ned.
Men det var det ikke. Vi holdt stille og så på den, indtil lettede og fløj ind i skoven. Kommentar fra Niels Bomholt).
I dag kom John, SNs skovløber, ud og besøgte Ella & Jørgen på klinten, og han fik selvfølgelig historien også. Han kunne så til gengæld berette om en mærkelig solsort, der lå død oppe i vejgrøften, og efter hans beskrivelse af fuglen, fik Ella mange betænkeligheder om et eventuelt sammenfald. Selvfølgelig blev kræet hentet ned på klinten, og Ella kunne straks konstatere, at det var en Natravn – uden ring! Så der har mindst været 2 Natravne på Dovns i dette efterår.
Det kan oplyses, at den døde Natravn vil få et nyt ”liv” på en hylde hjemme hos Ella. Ella opsøgte sporenstregs konservatoren på Tåsinge, der gerne ville lave den til hende. Besked fra Børge L. Rasmussen
"), Blå Kærhøg 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
(17:15): Fjeldvåge 1 FU. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor
: Odinshane 2 R, Hjejle 170 R, Almindelig ryle 45 R, Krumnæbbet ryle 3 R, Dværgryle 7 R, Brushane 18 R, Stor præstekrave 9 R, Lille præstekrave 4 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Gærdesmutte 10 RI, Jernspurv 8 RI, Rødhals 36 RI, Rødstjert 2 RI, Sangdrossel 2 RI, Rørsanger 2 RI, Havesanger 2 RI, Munk 7 RI, Gransanger 20 RI, Fuglekonge 8 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 5 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 7 RI, Stillits 1 RI Dagstotal 113, efterårstotal: 3.369. (Blæst og kulde gjorde nettene tomme så der har kun været åbent i 4 timer i k5 6 7b og k8erne) Keldsnor Fuglestation ved Børge L. Rasmussen.
Vester Åby: Rød glente 1 OF. Erik Ehmsen
Espe: Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:00): Trækobs : Sangdrossel 5 R, Gransanger 8 FU, Bjergvipstjert 6 SV, Hvid Vipstjert 66 SV, Engpiber 11 SV, Rørspurv 23 SV, Gulspurv 5 SV, Kvækerfinke 3 SV, Bogfinke 180 SV, Stillits 10 SV, Tornirisk 104 SV, Lille Korsnæb 1 FU, Grønirisk 12 SV, Grønsisken 40 SV, Blåmejse 75 SV, Sanglærke 24 SV, Hedelærke 2 SV, Stær 70 SV, Landsvale 290 SV , Bysvale 20 SV, Musvåge 3 SV, Spurvehøg 2 SV, Rød Glente 1 SV ( Faaborg 11:15 ), Hjejle 3 N, Vibe 25 SV, Ederfugl 25 V, Skarv 18 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]


      Det er hasselnødder, som Nøddekrigene fouragerer på.
       Se mere om Nøddekrigernes hasselnødder-depotruter fra Gulstav Vesterskov

Søndag den 21. september 2008.

Vejlen, Tåsinge (14:00): Lille Præstekrave 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Dovns klint + Gulstav
(06:25-15:30): Hvepsevåge 1 T, Rød Glente 7 SV, Havørn 1 TF AD, Blå Kærhøg 2 FU, Lærkefalk 1 N, Huldue 28 TF, Natravn 1 R (set på vejen ved Dovnsgaard ca 6:25), Landsvale 150 FU, Bysvale 50 FU, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 75 T, Rødstjert 11 R, Bynkefugl 11 R, Misteldrossel 14 TF, Grå Fluesnapper 10 R, Blåmejse 100 TF, Stor Tornskade 1 R, Nøddekrige 6 OF (Min.), Ravn 2 OF, Grønsisken 90 S. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
       Endnu et bevis på at det er hasselnødder, som flyves i depot. Foto: Bent Staugaard
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Løvsanger 4 RI, Rørsanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Gransanger 28 RI, Rødhals 60 RI, Fuglekonge 7 RI, Kærsanger 3 RI, Blåmejse 6 RI, Gærdesmutte 10 RI, Munk 17 RI, Jernspurv 13 RI Havesanger 2 RI, Rødstjert 1 RI, Rørspurv 1 RI, Grønirisk 1 RI, Skovpiber 4 RI.   Dagstotal 160, efterårstotal: 3.256. Keldsnor Fuglestation ved Børge L. Rasmussen
Kelds Nor, Bruns Banke (11:15-13:00): Rød Glente 1 V, Havørn 1 OF AD (Derefter N), Blå Kærhøg 1 V (Brun fugl). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (17:00): Dværgryle 3 R, Dværgmåge 2 FU, Fiskeørn 1 R, Rød glente 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor (14:00): Havørn 1 AD (Kom cruisende ind fra øst og skræmte alt med fjer på vingerne). Henrik M Hestbech
Ristinge (14:15-17:00): Havørn 1 OF JUV (Derefter Ø), Lærkefalk 2 FU JUV, Huldue 6 SØ, Nøddekrige 1 R (Moppede lærkefalken, da den satte sig i et grantræ). Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø (07:10-11:50): Knarand 80 FU, Krikand 344 R, Rød Glente 2 OF, Havørn 4 R (2 ad R + 1 1k R + 1 3k+ OF), Fiskeørn 1 FU, Ravn 8 OF. Gunnar Jørgensen
Espe: Natugle 1. Dværgflagermus 5. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet - Faaborg (18:55-19:20): Knarand 108 FU (Lokalitetsrekord?), Skeand 51 FU. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning (14:15): Vandrefalk 1 R AD hun (14:15). Dieter Maaszen
Sedenstrand, Set fra Vigelsø (11:30): Knopsvane 760 R. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:20-12:30): Fiskehejre 77 R, Gråand 440 R, Havørn 1 R AD (12:00), Vandrefalk 2 R AD (10:30 Han, og Hun), Hjejle 110 R, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Slambassinet Strandager (09:30): Grågås 750 OF, Dværgryle 2 FU, Stillits 45 OF, Bjergirisk 10 OF. Dieter Maaszen
Gasenhed Nord (13:15-14:40): Lille Lappedykker 82 R, Fiskehejre 55 R, Knopsvane 750 R, Grågås 1750 R, Pibeand 600 R, Blishøne 1800 R. Gregers Johannesen
Nærå Strand (17:00): Almindelig Ryle 1500 R (Mindst), Stor Regnspove 390 R. Jens Bækkelund
Harritslev, Bogense (11:10): Stillits 140 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Solsort 3 FU, Gransanger 1 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Skovspurv 25 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU. Kjeld Korsholm
Gulstav: Hvepsevåge 1 T, Rød Glente 7 SV, Havørn 1 AD TF, Lærkefalk 1 N, Huldue 28 TF, Natravn 1 R,
Bjergvipstjert 2 T, Rødstjert 11 R, Bynkefugl 11 R, Sangdrossel 2 R, Misteldrossel 14 TF, Grå Fluesnapper 10 R, Stor Tornskade 1 R, Nøddekrige 6 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Svanninge Bakker: Vindrossel 2 R. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Knopsvane 106. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 13 , Grågås 1 NØ, Pibeand 3 FU, Knarand 108 FU, Spidsand 1 R, Skeand 51 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Jacob Sterup
Flæsberis Skov: Fiskeørn 1 FU. Henrik Baumgarten


       Nøddekrige Gulstav

Lørdag den 20. september 2008.

Vornæs, Tåsinge (10:45): Isfugl 1 FU. Morten Kristiansen
Dovns Klint (06:40-13:30): Rød Glente 6 S, Havørn 2 OF (Kl. 11.20 1-2k), Blå Kærhøg 1 S, Dværgfalk 1 S, Landsvale 1280 S, Hvid Vipstjert 117 SV, Blåmejse 102 S, Nøddekrige 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Langeland (13:50): Havørn 1 OF 1K (14:10). Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Dovns Klint (10:00-12:00): Rød Glente 4 OF, Havørn 2 OF (11:20), Nøddekrige 1 FU. Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor (16:00): Knarand 8 FU. Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Kelds Nor, Langeland (15:00): Grågås 700 R. Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Keldsnor (14:30): Isfugl 1 OF. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Keldsnor, Langeland (08:00-09:00): Rød Glente 2 OF (8:20), Stor Præstekrave 34 FU, Vibe 250 OF, Dværgryle 10 FU, Landsvale 150 OF. Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav   (06:00 - 15:00): Gærdesmutte13 RI, Sangdrossel 2 RI, Rødhals 16 RI, Munk 13 RI, Blåmejse 6 RI, Rørsanger 3 RI, Havesanger 2 RI, Jernspurv 8 RI, Gransanger 54 RI, Gærdesanger 4 RI, Fuglekonge 4 RI, Skovpiber 1 RI, Tornsanger 1 RI, Løvsanger 1 RI.   Dagstotal 128 Årstotal: 3.002. Keldsnor Fuglestation ved jan Holm Børge L. Rasmussen
Kelds Nor, Bruns Banke (11:00-12:00): Havørn 2 OF JUV (Kredsede længe sammen, derefter N), Nøddekrige 1 OF (Med agern i næbbet). Henrik Mørup-Petersen
      
Gulstav - Ørnehøj: Nøddekrige 5 FU (minimum - fourageringstræk bl a forbi Ørnehøj), Dværgfalk 1 FU, Blå kærhøg 1 FU (brun), Rød glente 4 FU, Skovskade 2 FU, Stillits 12 FU.
Ristinge (15:00-16:00): Rød Glente 1 NV, Lærkefalk 1 FU, Nøddekrige 2 R (Derefter SØ). Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Hale (14:00): Rød Glente 4 V (Gik ud over Storeholm). Halens Kogræsserlaug, Mogens Lind Jørgensen
Brændegård Sø (08:05-09:35): Knarand 36 R, Havørn 1 R 1K, Ravn 2 OF. Gunnar Jørgensen
Espe: Natugle 1, Musvåge 2, Tårnfalk 1, Dompap 2, Gransanger 1. Dværgflagermus 6. Nældens Takvinge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær: Lille lappedykker 6 R, Krikand 15 R, Blishøne 25 R, Lærkefalk 2 fu, Musvåge 4, Ravn 4, Sangdrossel 18, Skovskade 2, Firben 1. Kurt Due Johansen
Lindkær, set fra alléen (10:30-13:45): Havørn 2 FU (1 ad og 1 Imm (4k?)), Duehøg 1 OF JUV (Jagtede havørn, blev senere selv jagtet af krager), Lærkefalk 2 FU (Insektfangst over nærmeste vandhul i hele perioden), Ravn 3 R. Henrik Kalckar Hansen
Bred, Lergyden (07:50-08:45): Ravn 2 FU. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Gyldensteens enge (10:30): Hjejle 800 OF (Mindst). Jens Bækkelund
Tybrind: Hjejle 415 R. Michael Mosebo Jensen
Kauslunde: Hjejle 145 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Grågås 570 R, Rød Glente 1 R AD, Havørn 2 R (AD + IMM), Vibe 600 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 1 S, Dobbeltbekkasin 1 FU ( I vores egen sø), Landsvale 150 S, Bysvale 15 S. Arne Bruun
Thurø Rev
: Krikand 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 7 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Tornirisk 60 FU. Arne Bruun
Holckenhavn Bugt/strandeng
: Fiskehejre 2, Blishøne 120, Vibe 1, Hættemåge 10, Sølvmåge 3, Svartbag 4, Sumpmejse 1, Musvit 2, Gråspurv 2 F, Skovspurv 12. Kristian Angelo-Nielsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vandrikse 3 R, Sandløber 4 FU, Stenvender 1 FU,  Burfugl sp. 1 F R (Sydafrikansk Rustand/Kaprustand (Tadorna cana) hun. Med Gråænder syd for Nørreby Hals. Nok samme fugl, der tidligere på året sås ved Ølundgård Inddæmning. Jacob Sterup


        Indiske gæs ved Brændegaard Sø.  Foto: Hans Villum Christensen

Fredag den 19. september 2008.

Vornæs, Taasinge: Rød Glente 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovns Klint
(6:30-12:30): Hedelærke 1 TF, Nøddekrige 3 R, Almindelig kjove 1 FU, Fiskeørn 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor
: Dværgmåge 7 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Rødhals 67 RI, Gransanger 16 RI, Munk 11 RI, Jernspurv 6 RI, Havesanger 4 RI, Gærdesanger 4 RI, Rødstjert 3 RI, Fuglekonge RI, Gærdesmutte 2 RI, Blåmejse 2 RI, Løvsanger 1 RI, Bogfinke 1 RI, Græshoppesanger 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Grønsisken 1 RI, Landsvale 1 RI.   Dagstotal 124, efterårstotal: 2969. Keldsnor Fuglestation ved Børge L. Rasmussen
         Indiske gæs med farveringe  Foto: Erik Thomsen
Brændegaard Sø
(12:00): Indisk gås 3 R. Erik Ehmsen
Brændegaard Sø
: Indisk gås 3 R. Hans Villum Christensen
Knudshoved
: Rød glente 3 SV, Musvåge 34 SV. Esben Eriksen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:00): Trækobs : Sangdrossel 5 R, Gransanger 10 FOU, Rødhals 3 FOU, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 57 SV, Skovpiber 8 SV, Engpiber 7 SV, Rørspurv 20 SV, Gulspurv 5 SV, Grønirisk 20 SV, Kvækerfinke 4 SV, Bogfinke 120 SV, Grønsisken 10 SV, Stillits 20 SV, Kernebider 1 TF, Tornirisk 55 SV ( 80 R ), Landsvale 261 SV, Stær 20 SV, Sanglærke 58 SV, Hedelærke 1 SV, Skovskade 2 FOU, Ravn 1 FOU, Husskade 2 FOU, Blåmejse 80 SV, Sortmejse 6 SV, Sumpmejse 2 FOU, Huldue 1 R ( Hvedholm ), Spurvehøg 2 SV, Musvåge 11 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Toppet Skallesluger 2 SØ, Grågås 15 SV, Skarv 15 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Bund
: Knopsvane 6 FU, Pibeand 2 FU, Vandrikse 1 R HØ, Strandskade 3 Ø, Hvidklire 3 FU, Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Musvåge 18 SV, Landsvale 10 SV. Arne Bruun


      Grå fluesnapper Gulstav

Torsdag den 18. september 2008.

Svendborg Naturskole: Lærkefalk 2 T. Erik Ehmsen
Dovns Klint
(06:30-12:00): Landsvale 2500 SV, Lærkefalk 1 S, Nøddekrige 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav
: Gransanger 8 FU, Broget fluesnapper 6 FU, Fuglekonge 4 FU, Dompap 2 R, Nøddekrige 3 FU, Bjervipstjert 1 S, Spurvehøg 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 TI
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
: Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 11 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 35 RI, Rødstjert 3 RI, Sangdrossel 3 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 8 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 5 RI, Munk 17 RI, Gransanger 99 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 3 RI, Blåmejse 25 RI, Musvit 3 RI.   Dagstotal 224, efterårstotal: 2845. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen
Ristinge Klint
(13:30-15:30): Rød glente 10 SV, Bogfinke 750 V. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Espe syd
(16:00): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:45-10:00): Trækobs: Sangdrossel 2 R, Munk 1 FU, Gransanger 6 FU, Fuglekonge 15 FU, Bysvale 42 SV, Landsvale 190 SV, Hvid Vipstjert 60 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Jernspurv 3 SV, Rørspurv 17 SV, Gulspurv 5 SV, Engpiber 18 SV, Skovpiber 3 SV, Stær 65 TF, Blåmejse 65 SV, Gråsisken 2 R, Bogfinke 210 SV, Tornirisk 80 SV, Grønsisken 10 SV, Stillits 30 FU, Grønirisk 20 R, Tårnfalk 1 FU, Rød Glente 1 SV, Sortand 1 V, Ederfugl 5 T, Toppet Skallesluger 9 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Volderslev
(19:00): Hvid Stork 1 R JUV (Lige syd for Volderslev med ring på begge ben). Ole Bent Olesen
Hjadstrup
(12:30): Rød Glente 1 SV, Bysvale 100 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/ Agernæs Flak (09:30-11:10): Grågås 500 R, Gravand 200 FU, Vandrefalk 1 R AD (10:25), Almindelig Ryle 2100 FU, Stor Regnspove 400 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hjadstrup
: Rød Glente 1 SV, Landsvale 100 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 90 R, Grågås 500 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5 R, Gravand 200 FU, Toppet Skallesluger 46 FU, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 15 FU, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 2100 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 400 FU, Hættemåge 300 FU, Grønirisk 30 OF. Dieter Maaszen


       Musvåge trækforsøgende ved Dovns Klint

Onsdag den 17. september 2008.

Gulstav (07:45): Nøddekrige 2 R. Per Rasmussen
Bagenkop havn: Kaspisk Måge 1 R 1K (Muligvis 2 fugle). Per Rasmussen
Fakkebjerg (10:15-13:00): Havørn 2 V AD (Langsomt kredsende langt mod nord), Lærkefalk 1 S 1K. Per Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:40-10:00): Trækobs : Sangdrossel 3 R, Munk 1 R, Gransanger 10 FU, Lille Korsnæb 5 SV, Grønirisk 21 SV, Tornirisk 177 SV, Grønsisken 10 SV, Bogfinke 100 SV, Blåmejse 251 SV, Sortmejse min 32 SV, Bysvale 18 SV, Landsvale 116 SV Gul Vipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 73 SV, Stær 10 SV, Sanglærke 20 SV, Rørspurv 11 SV, Engpiber 24 SV, Skovpiber 6 SV, Jernspurv 5 SV, Rød Glente 2 SV, Grågås 30 SØ, Toppet Skallesluger 3 V, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Toppet Lappedykker 2 V, Skarv 15 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (10:30-12:00): Krikand 390 FU, Dværgryle 8 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:45-10:25): Vandrefalk 1 R AD (9:45). Dieter Maaszen
Slambassinet, Strandager (08:45): Dværgryle 19 FU. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav
: Nøddekrige 2 R. Per Rasmussen
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 1 1K R. Per Rasmussen
Fakkebjerg: Havørn 2 AD V, Lærkefalk 1 S. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 13 FU, Knortegås 60 SV, Pibeand 13 FU, Krikand 31 FU, Gråand 28 FU, Duehøg 1 F R, Musvåge 18 SV, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Landsvale 171 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 KA, Rødstjert 3 FU, Stenpikker 1 FU, Grå Fluesnapper 2 FU, Krage sp. 42 FU, Stillits 2 FU. Kaj Abildgaard
Gulstav Vesterskov: Fuglekonge 10 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 20 FU. Kaj Abildgaard
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 7 FU, Skarv 2 OF, Knopsvane 19 FU, Knarand 28 FU, Gråand 22 FU, Skeand 3 F FU, Troldand 160 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 1100 FU, Gærdesmutte 1 SY. Kaj Abildgaard
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 4 FU, Grågås 145 R, Gråand 18 FU, Taffeland 42 FU, Troldand 58 FU, Blishøne 106 FU, Vibe 14 R, Hvid Vipstjert 3 OF. Kaj Abildgaard
Dørholm & Dørholmbugten: Hjejle 53 R, Vibe 200 R, Almindelig Ryle 3 FU, Storspove 33 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Pibeand 2 FU, Krikand 390 FU, Musvåge 1 OF, Dværgryle 8 FU, Brushane 13 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 150 FU, Grønirisk 40 OF, Stillits 1 R. Dieter Maaszen
Slambassinet: Dværgryle 19 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 90 R, Gravand 5 FU, Krikand 75 FU, Skeand 15 FU, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 AD R. Dieter Maaszen
Nyborg Strand: Skarv 50 R, Splitterne 4 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Gærdesmutte 1 SY, Rødstjert 1 R, Munk 1 R, Gransanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 10 R, Spætmejse (europaea) 4 R, Korttået Træløber 1 KA, Gråkrage 2 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 2 R. Svend Aage Linderström
Føns Vang: brune Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 F FU, Musvåge 2 FU, Gransanger 1 SY, Ravn 3 R. Erik Røjgaard


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 11/9-2008:                    
           Sorte Svaner med danske vaner
           Havørnen har kurs mod Nordgrønland


      Havørneungen fra Arreskov, der allerede har haft besøg af en 4K fugl. Foto og besked Erik Thomsen

Tirsdag den 16. september 2008.

Dovns Klint (06:30-12:00): Spidsand 40 V, Rød Glente 4 S, Blå Kærhøg 2 S (Brune), Tårnfalk 7 S, Lærkefalk 1 FU, Huldue 5 S, Landsvale 310 S, Nøddekrige 1 R, Ravn 1 TF. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Arreskov Sø
: Havørn 3 R JUV (ingen over 3K!). Erik Ehmsen
Helnæs Halen
(14:45-15:15): Sølvhejre 1 FU. Niels Bomholt
Maden Helnæs
(11:45-14:30): Knarand 11 R, Krikand 170 R, Blå Kærhøg 1 FU hun, Hjejle 280 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Brydegård
(11:30): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Geels Å ved Østergårdskoven, Munkebo
(12:00-12:30): Isfugl 1 (Lodsejer oplyser, at han hver dag iagttager et par, der fisker i åen og i et par vandhuller. Fuglene var der også sidste år.), [ISB]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:40-9:30): Trækobs : Sangdrossel 2 R, Solsort min 10 R, Rødhals 3 R, Munk 2 FOU, Rørspurv 10 SV, Engpiber 10 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 18 SV, Lille Korsnæb 9 SV, Bogfinke 80 SV, Grønsisken 32 SV, Tornirisk 50 SV, Tornirisk 80 R, Landsvale 81 SV, Stær 30 SV, Rød Glente 1 SV, Grågås 41 SØ, Ederfugl 17 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bårdesø (Vestmosen) (11:50): Isfugl 1 R. Stefan, Aksel Christensen
Ringe Å (Daleskoven) (11:15): Isfugl 1 R. Stefan, Aksel Christensen
Kørup (slusemøllen) (09:45): Isfugl 1 R. Stefan, Aksel Christensen
Egebjerggaard parken (07:15): Isfugl 1 R. Aksel Christensen
 

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 4 FU, Grågås 100 R, Gravand 4 R, Pibeand 80 R, Spidsand 1 R, Rød Glente 1 S, Musvåge 1 OF, Fjeldvåge 1 FU, Strandhjejle 1 R, Storspove 60 FU, Hvidklire 1 FU, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 10:00) Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 31 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Havesanger 2 RI, Munk 7 RI, Gransanger 55 RI, Løvsanger 3 RI, Fuglekonge 1 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Blåmejse 2 RI, Bogfinke 1 RI.   Gulstav: Ialt 118, efterår total: 2621. Keldsnor Fuglestation /Jan Holm Jensen
Gulstav Mose: Spurvehøg 3 S, Tårnfalk 2 S, Nøddekrige 1 R. Peder Rasmussen
Keldsnor: Grågås 525 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 11 R, Hjejle 110 R, Vibe 225 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 6 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Splitterne 2 FU, Landsvale 12 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Stenpikker 3 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 ØSØ, Dværgryle 1 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 10 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Stillits 25 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Grågås 450 R, Krikand 10 R, Havørn 1 AD FU, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Odinshane 1 1K FU, Engpiber 2 R, Rødhals 1 R. Peder Rasmussen
Bispeenge
: Lille Lappedykker 3, Krikand 8, Gråand 5, Rørhøg 1 BR, Strandskade 1 AD, Lille Præstekrave 2, Stor Præstekrave 7, Strandhjejle 1 M AD, Vibe 15, Almindelig Ryle 5, Dobbeltbekkasin 1, Svaleklire 6, Tinksmed 7 1K, Mudderklire 4, Hættemåge 80 AD, Splitterne 1 AD, Ringdue 1, Digesvale 10, Landsvale 15, Solsort 1, Rørsanger 3, Løvsanger 1,
Brydegård Mose: Rød Glente 1 S. Niels Bomholt
Helnæs Made: Fiskehejre 1 R, Grågås 12 R, Pibeand 39 R, Knarand 11 R, Krikand 170 R, Skeand 5 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 4 R, Hjejle 280 R, Vibe 155 R, Brushane 9 R, Storspove 18 R, Sortklire 3 R, Sølvmåge 20 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 35 S, Skovpiber 2 R, Engpiber 9 R, Gul Vipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 2 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 2 R, Gransanger 5 R, Fuglekonge 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Husskade 14 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Ravn 2 R, Stær 35 R, Stillits 10 R, Tornirisk 2 OF, Gulspurv 16 R. Niels Bomholt
Helnæs, Halen: Skarv 6 R, Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 4 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 150 R, Storspove 2 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 10 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornsanger 1 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 12 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt


          Husrødstjert, Bagenkop havn

Mandag den 15. september 2008.

Salme Nor (16:00): Skeand 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Odinshane 1 1K R, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 1 R
Bagenkop Havn: Middelhavssølvmåge 1 1K R , Kaspisk Måge 2 1K R , Husrødstjert 5 R
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 11:00) Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 10 RI,
Rødstjert 4 RI, Græshoppesanger 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 12 RI, Gransanger 24 RI, Løvsanger 2 RI, Fuglekonge 2 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Halemejse 2 RI, Sortmejse 1 RI, Blåmejse 7 RI, Korttået Træløber 1 RI.   Dagstotal: 79 Årstotal: 2.503 Keldsnor Fuglestation v/Børge L. Rasmussen
Keldsnor: Skarv 120 R, Grågås 600 R, Gravand 1 R, Pibeand 22 R, Krikand 16 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 60 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 18 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU, Svartbag 26 R
Dovns Klint (06:30-10:15): Rød Glente 2 S, Spurvehøg 29 S, Tårnfalk 5 S, Huldue 8 S, Landsvale 595 S, Hvid Vipstjert 75 S, Nøddekrige 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nørreballe nor (15:40-16:30): Knarand 52 R, Skeand 38 R, Taffeland 280 R, Stillits 50 FU, [ELM, Knf]
Tryggelev nor (13:00-15:20): Knarand 23 R, Fiskeørn 2 FU. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Fakkebjerg (10:45-12:20): Lærkefalk 1 R, Nøddekrige 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Ristinge (10:00-11:00): Fjeldvåge 2 NV, Dværgfalk 1 SV (Meget højt). Henrik Mørup-Petersen
Lindkær, Ravnholt (16:15-16:30): Lærkefalk 1 FU. Hans Rytter
Espe
: Ravn 1, Musvåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:40-10:00): Trækobs : Natugle 1 ( Hvedholm ), Rødhals 5 R, Sangdrossel 3 R, Engpiber 8 SV, Skovpiber 8 SV, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 85 SV, Bogfinke 140 SV, Bysvale 3 SV, Landsvale 177 SV, Digesvale 7 SV, Sortmejse 14 SV, Blåmejse 265 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 84 SV, Rørspurv 3 SV, Sanglærke 4 SV, Stær 10 SV, Spurvehøg 3 SV, Rød Glente 1 SV, Dobbeltbekkasin 1 T, Dværgmåge 1 FOU, Ederfugl 10 V. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense Å Skt Klemens
(15:30-16:15): Isfugl 2 FU, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Gyldensteens enge (09:10): Isfugl 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Faaborg, Bryggergården: Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Ravnholt: Lærkefalk 1 FU. Hans Rytter
Blommenslyst:  Isfugl 1 R. (Set af Birgit Lykke, Middelfartvej 724, Blommenslyst). DOF Fuglenes Hus 
Odense Å v/Sankt Klemens: Musvåge 1 FU, Isfugl 2 FU, Skovskade 4 R, Husskade 18 R, Ravn 2 OF. Kell Grønborg
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 5, Vibe 120, Blåmejse 1, Musvit 5, Skovspurv 2. Kristian Angelo-Nielsen


          Nøddekrige overflyvende ved P-pladsen Gulstav Foto: Bent Staugaard

Søndag den 14. september 2008.

Dovns Klint: Nøddekrige 7 TF, Rød glente 3 S
Dovns Klint (11:00-12:00): Lærkefalk 1 FU, Bjergvipstjert 1 TF. Erhardt Ecklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav (12:00-14:00): Rødrygget Tornskade 1 R JUV, Nøddekrige 4 OF . Erhardt Ecklon, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fakkebjerg: Hvid stork 2 R - N
           Middelhavs måge til venstre - Kaspisk måge til højre - fotos: Hans Rytter
Bagenkop havn: Middelhavssølvmåge 1 R 1K, Kaspisk Måge 3 R (2 1k + 1 2k). Tim Hesselballe
Magleby: Havørn 2 1K. Ole Goldschmidt
Ristinge: Havørn 2. Ole Goldschmidt
Salme Nor: Odinshane 1 R. Ole Goldschmidt
Salme Nor (15:30-16:00): Odinshane 1 FU. Finn Eriksen, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ristinge (15:00): Blå Kærhøg 1 SØ (Brun fugl), Nøddekrige 1 R (Senere NV). Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (11:00): Fiskeørn 2 FU (Fløj begge med en Skalle). Henrik Mørup-Petersen
Espe: Natugle 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Arreskov Sø (17:10): Rød glente 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (07:35-12:30): Knarand 13 R, Skeand 55 FU, Havørn 4 R (2 ad+ 1 1k + 1 imm), Fiskeørn 3 FU, Ravn 16 OF. Gunnar Jørgensen
Ølundgårds Inddæmning (14:00-15:00): Knarand 5 FU. Dieter Maaszen
Vigelsø (10:15-12:00): Grågås 2000 R, Pibeand 150 FU, Krikand 180 R, Vandrefalk 1 R AD (10:30), Hjejle 350 OF, Vibe 350 OF. Dieter Maaszen
Odense, Stavids å ved Bogensevej (09:00): Isfugl 1 OF. Dieter Maaszen
Føns Vang "Naturens Dag": Sorthalset Lappedykker 1 FU, Lille Lappedykker 72 FU, Toppet Lappedykker 55 FU, Grågås 1000 R (Anslået), Havørn 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Odinshane 1 FU JUV (Fu 3½ time. Forsvandt så), Isfugl 1 SV (Til rast). Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 14:30): Skovpiber 2 RI, Gærdesmutte 12 RI, Jernspurv 9 RI, Rødhals 52 RI, Rødstjert 5 RI, Solsort 2 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 8 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 7 RI, Havesanger 5 RI, Munk 28 RI, Gransanger 37 RI, Løvsanger 10 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Halemejse 3 RI, Blåmejse 15 RI, Musvit 1 RI, Min. Nøddekrige 5 R, Bogfinke 2 RI, Rørspurv 2 RI .   Dagstotal: 207 (foreløbig højeste dagstal i 2008!) Årstotal: 2.424 Keldsnor Fuglestation v/Børge Rasmussen, Ole Tønder, Jan Holm Jensen & Hans Rytter
Egsmade
: Krikand 12 R S. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 30 R, Gråand 50 R, Toppet Skallesluger 55 R, Isfugl 3 FU
Stær 40 S. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Grågås 7 NØ, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 61 SV, Gul Vipstjert 1 OF. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 26 R, Skarv 125 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 13 , Grågås 215 R, Gravand 3 JUV R, Pibeand 4 R, Knarand 13 R, Krikand 60 R, Gråand 45 R, Skeand 55 FU, Troldand 7 R, Hvinand 1 FU, Stor Skallesluger 5 FU, Havørn 4 , Spurvehøg 2 OF, Musvåge 5 OF, Fiskeørn 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Fasan 65 FU Blishøne 4 R, Vibe 250 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 100 FU, Sølvmåge 2 , Svartbag 1 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Digesvale 15 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 13 , Gærdesmutte 2 , Rødhals 1 OF, Solsort 3 R, Gransanger 1 R, Halemejse 5 FU, Musvit 9 FU, Spætmejse 1 OF, Allike 9 OF, Gråkrage 9 R, Ravn 16 OF, Stær 35 OF, Bogfinke 2 FU, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Bagenkop Havn: Middelhavssølvmåge 1 R, Kaspisk Måge 2 R . Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 84 SV, Fiskehejre 3 S, svenske projektstorke ! Hvid Stork 2 1K R, Grågås 42 SV, Pibeand 73 SV, Ederfugl 145 SV, Sortand 4 SV, Hvinand 1 SV, Toppet Skallesluger 2 SV, Hvepsevåge 8 1K S, Rød Glente 3 1K S, Rørhøg 4 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 107 S, Musvåge 47 S, Tårnfalk 10 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 3 , Sildemåge 1 1K S, Splitterne 4 SV, Huldue 52 , Tyrkerdue 6 TF, Mursejler 1 S, Digesvale 7 S, Landsvale 49 S, Bysvale 12 S, Skovpiber 19 S, Engpiber 17 S, Skærpiber 4 S, Gul Vipstjert 27 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 66 S, Jernspurv 2 S, Stenpikker 1 R, Misteldrossel 1 S, Nøddekrige 8 TF, Bogfinke 200 S, Kvækerfinke 2 S, Grønirisk 12 S, Stillits 35 TF, Grønsisken 32 S, Tornirisk 18 S, Rørspurv 4 S. Ole Goldschmidt
Hannebjerg Mose: Rød Glente 2 1K FU, Spurvehøg 16 , Musvåge 33. Ole Goldschmidt
Humble: Spurvehøg 10 NV, Musvåge 10 NV, Tårnfalk 1 V, Dværgfalk 2 V. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Spurvehøg 6 T , Musvåge 26 SV, Lærkefalk 1 FU, Splitterne 2 FU, Digesvale 10 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 10 FU, Bjergvipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 7 TI, Blåmejse 8 TI, Nøddekrige 4 OF, Skovspurv 2 TF . Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gulstav: Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sortklire 1 TI, Skovpiber 3 R, Engpiber 1 R, Jernspurv 1 OF, Rødhals 1 R, Rødstjert 4 R, Bynkefugl 1 R, Munk 1 R, Gransanger 3 FU, Broget Fluesnapper 2 FU, Halemejse 5 R, Sortmejse 6 R, Rødrygget Tornskade 1 JUV R, Bogfinke 10 OF, Grønsisken 8 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Keldsnor: Grågås 775 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 70 R, Vibe 95 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 35 R, Brushane 6 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 1K R, Sortklire 1 R, Stenpikker 1 R. Ole Goldschmidt
Magleby: Havørn 2 1K S (ikke samme fugle som de 2 fra Hannebjerg Mose kl 13,00 ), Musvåge 12 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev By: Ravn 1 OF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødstrubet Lom 2 R, Lille Lappedykker 124 R, Toppet Lappedykker 13 R, Skarv Mellemskarv (sinensis) 43 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 9 R, Grågås 685 R, Pibeand 57 R, Knarand 88 R, Krikand 152 R, Gråand 104 R, Spidsand 18 R, Skeand 16 R, Taffeland 6 R, Troldand 76 R, Bjergand 3 R, Hvinand 3 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 1K S, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 7 R, Blishøne 374 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 32 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 1 R, Sortklire 6 R, Svaleklire 1 R, Mudderklire 2 R, Odinshane 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Landsvale 15 R, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 2 R, Skægmejse 3 R, Råge 35 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 12 R. Ole Goldschmidt
Salme Nor: Fiskehejre 1 R, Krikand 12 R, Skeand 2 R, Sortklire 1 R, Odinshane 1 FU, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stenpikker 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt  
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 17 R, Toppet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 81 R, Grågås 310 R, Pibeand 114 R, Knarand 113 R, Gråand 46 R, Spidsand 18 R, Skeand 81 R, Taffeland 803 R, Troldand 119 R, Hvinand 2 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 2 1K R, Blishøne 1910 R, Vibe 117 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 8 R, Sortklire 6 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 650 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 125 R, Gul Vipstjert 8 R, Gråkrage 4 R, Stær 35 R, Stillits 45 R, Tornirisk 14 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Fiskehejre 1 R, Krikand 85 R, Skeand 2 R. Ole Goldschmidt
Skovsgård: Rødstrubet Lom 3 R, Rød Glente 1 1K R, Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 115 R, Stær 325 R. Ole Goldschmidt
Vigelsø: Fiskehejre 48 R, Grågås 2025 FU, Gravand 10 R, Krikand 210 FU, Gråand 110 R, Spidsand 3 FU, Skeand 54 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 M AD R, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 350 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 350 R, Almindelig Ryle 60 FU, Storspove 15 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 10 R, Landsvale 5 FU, Gul Vipstjert 1 , Hvid Vipstjert 5 FU, Gråkrage 10 FU, Stær 450 FU
Stillits 5 FU. Kurt Due Johansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 2, Fiskehejre 3, Vibe 280, Hættemåge 75, Sølvmåge 2, Svartbag 2. Kristian Angelo-Nielsen
Føns Vang: Lille Lappedykker 72 FU, Toppet Lappedykker 55 FU, Gråstrubet Lappedykker 6 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 69 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 16 FU, anslået Grågås 1000 R, Knarand 4 FU,
Krikand 80 R, Gråand 55 R, Spidsand 16 FU, Taffeland 43 R, Troldand 21 FU, Bjergand 4 FU, Hvinand 18 FU, Havørn 2 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 13 FU, Vibe 56 R, Odinshane 1 JUV FU, Hættemåge 600 R, Svartbag 1 R, Splitterne 3 FU, Isfugl 1 SV R, Allike 8 , Stær 200 OF. Kell Grønborg


          Nøddekrige OF Tyknæbbet

Lørdag den 13. september 2008.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Rød Glente 2 R, Blå Kærhøg 1 R, Fiskeørn 1 R, Lærkefalk 1 R. Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00-11:00): Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 9 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Havesanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 6 RI, Broget Fluesnapper 4 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI, Dompap 1 RI.   Dagstotal: 36 Årstotal: 2217. Keldsnor Fuglestation ved Børge L. Rasmussen, Ole Tønder
Fakkemosen
(09:30): Kaspisk Måge 1 R 1K. Tim Hesselballe
Nørreballe Nor
: Atlingand 2 R (Ad + 1k), Taffeland 730 R, Havørn 1 R AD, Lille Præstekrave 2 R 1K, Kaspisk Måge 1 R 1K, Hybrid Fugl 1 R han (Trold x taffeland). Tim Hesselballe
Keldsnor
: Dværgfalk 2 SØ, Sandløber 1 R 1K, Stor Kobbersneppe 1 R 1K (Islandsk Stor Kobbersneppe). Børge L. Rasmussen, Tim Hesselballe
Dovns Klint
: Rødstrubet Piber 1 T. Ole Goldschmidt, Tim Hesselballe
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 3 R (1 2k + 2 1k). Tim Hesselballe
Dovns Klint
(08:00-14:00): Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 4 S, Blå Kærhøg 4 S, Spurvehøg 55 S, Fiskeørn 5 S, Tårnfalk 16 S, Dværgfalk 5 S, Lærkefalk 3 S, Kaspisk Måge 1 OF, Huldue 53 S, Nøddekrige 12 TF (Blev ikke konstateret udflyvende!), Ravn 1 S (Trækkende!). Ivan Sejer Beck, Ole Goldschmidt, Henrik Kalckar Hansen
Ristinge
(15:00-16:00): Rød Glente 1 SØ, Fiskeørn 1 SØ, Fiskeørn 1 FU (I Tryggelev Nor og kysten uden for noret). Henrik Mørup-Petersen
Brændegård sø
(09:15-10:30): Havørn 4 R (2 ad. + 2 unge), Duehøg 1 R AD hun, Ravn 10 R (Min.). Lars Bonne Rasmussen
Gyldensteens enge (10:00-11:00): Grågås 1140 R. Jens Bækkelund
Daleskoven (Roerslev) (18:30-19:00): Vandrefalk 1 R, Misteldrossel 8 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Spurvehøg 2 SV, Musvåge 11 SV , Tårnfalk 1 FU , Gransanger 1 SY.  Arne Bruun
Thurø Bund: Pibeand 3 FU, Krikand 9 FU, Blishøne 50 FU, Hvidklire 1 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 3 FU, Pibeand 16 FU, Krikand 13 FU, Gråand 30 FU, Spurvehøg 1 S, Stor, lys. Falk sp. 1 S, Strandskade 2 FU, Vibe 2 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Lom sp. 3 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 56 SV, Fiskehejre 11 S, Grågås 21 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 34 SV, Gravand 3 SV, Pibeand 486 SV, Knarand 1 SV, Krikand 4 SV, Spidsand 31 SV, Bjergand 2 SV, Ederfugl 820 SV, Sortand 112 SV, Toppet Skallesluger 17 SV, Hvepsevåge 8 1K S, Rød Glente 5 , Rørhøg 8 S, Blå Kærhøg 6 S, Spurvehøg 221 , Musvåge 76 , Fiskeørn 7 S, Tårnfalk 26 , Dværgfalk 11 S, Lærkefalk 5 S, Vandrefalk 1 1K S, Dværgryle 5 SV, Almindelig Ryle 6 SV, Dobbeltbekkasin 1 S, Rødben 2 SV, Dværgmåge 33 SV, Hættemåge 26 SV, Kaspisk Måge 1 1K S, Splitterne 9 SV, Huldue 193 S, Landsvale 62 S, Bysvale 18 S, Skovpiber 67 S, Engpiber 26 S, Rødstrubet Piber 1 S, Skærpiber 6 S, Gul Vipstjert 118 S, Bjergvipstjert 8 S, Hvid Vipstjert 57 S, Rødhals 10 R, Rødstjert 3 R, Nøddekrige 9 TF, Ravn 1 TF, Stær 19 S, Bogfinke 1260 S, Stillits 23 TF, Grønsisken 35 S, Tornirisk 8 S,
Lille Korsnæb 11 S. Ole Goldschmidt
Fakkemose:Hjejle 3 R, Vibe 175 R, Brushane 4 FU, Gul Vipstjert 35 FU, Hvid Vipstjert 15 FU. Peder Rasmussen
Gulstav Mose: Hvid Stork 2 OF, Rød Glente 2 S, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 1 FU, Huldue 15 OF, Nøddekrige 4 OF Stillits 20 OF. Peder Rasmussen
Keldsnor: Grågås 450 R, Spidsand 4 FU, Rød Glente 1 FU, Musvåge 12 S, Stor Præstekrave 16 FU, Hjejle 65 R, Vibe 80 R, Islandsk Ryle 5 FU, Sandløber 1 FU, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 8 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 1 FU, Sortkrage 2 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Rød Glente 2 S, Havørn 1 AD FU, Fiskeørn 2 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Brushane 2 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU, Bynkefugl 3 FU, Stillits 45 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev By: Fiskeørn 1 OF. Peder Rasmussen
Ulbølle: Tyrkerdue 22 R, Sortmejse 6 R. Niels Bomholt
Fogense Enge (Lillestrand): Fiskehejre 6 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Husskade 12 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 7 R, Rastede i sø. Grågås 1140 R, Rørhøg 1 JUV R, Musvåge 1 R, Blishøne 46 R, Vibe 135 R, Brushane 1 R, Rødben 8 R, Hvidklire 6 R. Jens Bækkelund
Føns Vang: Grågås 1350 R, Hvinand 6 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Vibe 100 R
Fjordterne 1 JUV FU. Kurt Due Johansen


         To svenske projektstorke gæster Langeland i disse dage
Utmärkt bild på de två skånska projektstorkar som går på Langeland. Båda är födda i år, blå-vit-ljusblå (804) i Östra Tvet och blå-gul med pink ring under den gula (815) på Viderups slott. Den 31 augusti flög 12 storkar över till Själland. Det var två vilda som drog med sig 10 projektstorkar. Bästa hälsningar Berith Cavallin

Fredag den 12. september 2008.

Noret, Tåsinge (7:45): Blå Kærhøg 1 (brun). Bent Staugaard
Lunden, Sydlangeland
(07:00- 19:00): Sortand 83 SV, Spidsand 34 SV, Ederfugl 1o5o SV, Alm.hjejle 2 SV, Skarv 57 SV, Gråstrubet lappedykker 3 N, Pibeand 616 SV, Mørkbuget knortegås 1373 SV, Krikand 37 SV, Blisgås 2 SV, Tårnfalk 4 SV, Dværgmåge 197 SV, Lille kjove 5 SV, (15:15) Dværgfalk 1 SV, Splitterne 5 SV, Fjordterne 14 SV, Toppet skallesluger 7 SV, Skeand 14 SV, Rørhøg 1 SV, Alm.kjove 1 SV. Erik Danielsen
Sydlangeland, Fakkemosevej
(12:05): Hvid stork 2 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Tryggelev Nor
(17:00): Pibeand 175 R, Knarand 39 R, Fiskeørn 1 FU 1K, Stor Kobbersneppe 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor (
16:45): Taffeland 300 R (Skønnet), Fiskeørn 1 FU 1K. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge
(15:00): Rød Glente 1 NV, Lærkefalk 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:40-10:00): Trækobs : Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 22 SV, Gul vipstjert 5 SV, Skovpiber 11 SV, Engpiber 9 SV, Rørspurv 4 SV, Jernspurv 2 SV, Bogfinke 50 SV, Tornirisk 25 SV, Grønsisken 10 SV, Mursejler 3 SV, Landsvale 284 SV, Sortmejse 15 TF, Blåmejse 25 TF, Grågås 44 SV, Skeand 3 SØ, Skarv 65 SV, Fiskehejre 1 SV, Stor Præstekrave 1 T, Hjejle 1 SØ, Splitterne 1 T, Rørhøg 1 SV, Hvepsevåge 6 SV, Musvåge 3 SV, Spurvehøg 4 SV, Dværgfalk 1 SV, Fiskeørn 1 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Kauslunde: Hjejle 252 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand
: Grågås 750 R, Huldue 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fønsskov
: Ravn 4 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang
: Grågås 624 R, Skeand 28 R, Havørn 2 R (AD + IMM). Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Rudkøbing: Lærkefalk 1 S. Ole Goldschmidt
Egensedybet: Grågås 60 FU, Krikand 150 FU, Fiskeørn 1 R, Storspove 180 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 2 FU, Gravand 10 FU, Pibeand 60 , Krikand 250 FU, Gråand 25 T, Spidsand 10 FU, Islandsk Ryle 19 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 426 FU, Brushane 12 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Digesvale 50 FU. Kurt Due Johansen
Hofmansgave: Rørhøg 1 JUV FU, Spurvehøg 2 S. Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 600 R, Gravand 40 R, Pibeand 50 FU, Krikand 110 FU, Klyde 54 R, Almindelig Ryle 1400 R, Storspove 550 R, Hættemåge 500 FU. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 2 FU, Krikand 5 FU, Blishøne 10 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 80 R, Digesvale 15 FU, Landsvale 50 FU. Kurt Due Johansen
Føns Vang: Grågås 624 R, Skeand 28 R, Havørn 2 . Michael Mosebo Jensen
Fønsskov, marker: Grågås 60 R, Hjejle 25 R, Ravn 4 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 750 R, Huldue 1 R. Michael Mosebo Jensen
Røjle By: Hjejle 252 R (Røjle-Kauslunde på stubmark). Michael Mosebo Jensen
Jerstrup Skov: Jerstrup Bæk. Isfugl 2 R. Jens Bækkelund


         Rørhøg Han trækkende mod S ved Dovns Klint

Torsdag den 11. september 2008.

Vornæs, Taasinge (12:00): Dværgfalk 1 R (15:45), Bramgås 155 V. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge
(16:10): Hvepsevåge 42 S. Poul Rasmussen
Gulstav
(18:30-18:50): Steppehøg 1K R - SV. Søren Bøgelund, Esben Eriksen
Dovns Klint
(07:30- 11:20): Spurvehøg 89, Hvepsevåge 8, Rørhøg 19, Tårnfalk 8, MuSVåge 3 ( Ca 10 i luften over Gulstav mose, da jeg måtte afsted ), Ederfugl 225, Knortegås 95, Pibeand 90, LandSVale 730, DigeSVale 10, Mursejler 4, Hvid Vipstjert 31, Gul Vipstjert 3, Grønirisk 27. Claus Dalskov
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 10:00): Natravn 1 RI (07:00) .   Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Espe: MuSVåge 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Snarup: Tårnfalk 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sortemosen, Lakkendrup (15:50): Fiskeørn 1 SV. Hans Rytter
Hundstrup (16:30): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen
         Havørn med fangst. Ål på menuen       Foto: Erik Thomsen
Brændegård sø (16:30-17:30): Toppet Lappedykker 67 R, Havørn 3 R (2 ad 1 juv), Duehøg 1 OF, Sortterne 2 FU JUV, Ravn 14 (11 fu på nyslået græsmark). Kell Grønborg
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:40-11:00): Trækobs : Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 47 SV, Gul Vipstjert 5 SV, Engpiber 23 SV, Skovpiber 15 SV, Jernspurv 11 SV, Rørspurv 13 SV, Stær 180 SV, Råge 10 TF, Allike 1 TF, Mursejler 5 SV, Skovspurv 55 TF, Sortmejse 42 TF, Blåmejse 10 TF, Stor Flagspætte 2 TF, Grønirisk 30 SV, Grønsisken 10 SV, Bogfinke 80 SV, Tornirisk 125 SV, Digesvale 1 SV, Landsvale 743 SV, Bysvale 3 SV, Løvsanger 1 FU, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 10 FU, Skarv 40 SV, Grågås 20 SV, Bramgås 40 SV, Fjordterne 1 SV, Splitterne 2 T, Spurvehøg 12 SV, Tårnfalk 1 SV, Rørhøg 3 SV, MuSVåge 4 SV, Fiskeørn 4 SV. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Stige ø (17:10-17:15): Fiskeørn 1 SV. Ib Hellesen
Kørup (slusemøllen) (10:00): Isfugl 1 R. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (08:00-08:30): Stor Regnspove 605 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav (17:45 - 19:30): Hvid Stork 2 R (svenske projektstorke. Stod på mark ved vejen ud til fyret. Set flyve og gå ned ved Lundemosen kl. 19.30 ), Hvepsevåge 5 R, Rørhøg 8 SV, Blå Kærhøg 5 SV, Steppehøg 1 1K SV (Opdaget som ubestemt, da den gled syd ved Jættesstuen ved Søgård. Indhentede den lidt længere mod syd, hvor den krydsede vejen tæt forbi. Her sås fin halskrave, og kunne bestemmes til Steppehøg. Rastede nord for Gulstav Vesterskov i 15 min før den trak SV.), Hedehøg 1 1K S (Trak syd tæt forbi P-pladsen ved Gulstav Mose), Spurvehøg 40 R, MuSVåge 2 R, Fjeldvåge 1 SV, Fiskeørn 8 SV (her er 3 syd kl. 17.00 ved Vesteregn medtaget), Tårnfalk 30 R (fra landevejen til sydspidsen - flere trak nok ud ), Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 6 R ( 2 rast Gulstav Mose + 4 Søgårdsmose. Efter kl. 19.00 var alle pludselig væk. Nok trukket), Nøddekrige 5 R (Vesterskov ). Esben Eriksen
Dovns Klint (08:40 - 13:35): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 114 OF, Pibeand 160 OF, Spidsand 2 OF, Sortand 55 N, Rørhøg 22 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 220 FU, Tårnfalk 28 FU, Dværgfalk 1 S, Hjejle 15 OF, Splitterne 8 FU, Huldue 7 FU, Mursejler 3 OF, Skovpiber 45 T, Sortmejse 14 FU, + set Kvækerfinke 1 KA, Lille Korsnæb 3 OF. Anni & Peter Nielsen
Gulstav Mose (11:25 - 13:25): Hvepsevåge 27 S, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 2 FU (den ene røg om i Kelds Nor - og kom tilbage senere ), Lærkefalk 3 FU , Munk 1 FU, Nøddekrige 9 FU (Rodede noget rundt, var bange for rørhøgene, var undertiden nede i skoven ved Dovns). Anni & Peter Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Natravn 1 RI. (Første ringmærkede Natravn på Sydlangeland i nyere tid), Gærdesmutte 5 RI, Jernspurv 9 RI, Rødhals 4 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 1 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 10 RI, Gransanger 17 RI, Løvsanger 8 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Halemejse 1 RI, Blåmejse 10 RI, Musvit 2 RI, .  Dagstotal: 81 Årstotal: 2.181. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 67 R, Skeand 8 R, Havørn 3 , Duehøg 1 OF, MuSVåge 7 OF, Tårnfalk 1 FU, Sortterne 2 JUV FU, Ravn 14. Kell Grønborg
SVanninge
: Natugle 1 SY. Jacob Sterup
Årslev
: Mursejler 2 OF, Isfugl 1 KA. Per Rasmussen
Odense, Østerbro: Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Seden Strand: Toppet Lappedykker 4 FU, KnopSVane 1100 FU, Bramgås 53 SV R, Pibeand 3200 FU, Blishøne 2800 FU. Kurt Due Johansen
Strandeng v/Seden strand: Skægmejse 4 FU. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 1885 R, Bramgås 53 R, Krikand 400 R. Kurt Due Johansen
Fællesstrand/Tornen: Fiskehejre 9 R, Strandskade 21 FU, Stor Præstekrave 16 R, Hjejle 54 R, Islandsk Ryle 5 FU, Sandløber 1 FU, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 39 FU, Brushane 12 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 12 R, Storspove 59 FU, Rødben 67 FU, Splitterne 48 R, Engpiber 1 R, Gulspurv 2 R. Peder Rasmussen


        Nøddekrige raster fortsat ved Gulstav

Onsdag den 10. september 2008.

Sdr. Vornæs: Grønsisken 200 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint
(06:20-09:30): Hvepsevåge 3 S, Spurvehøg 31 S, Dværgfalk 1 S (Kl. 8.15), Digesvale 380 S, Landsvale 360 S, Hvid Vipstjert 61 S, Nøddekrige 1 FU, Stillits 30 FU. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Gulstav
(08:30 - 10:30): Pibeand 40 V, Knarand 1 R, Ederfugl 40 V, Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 4 R (2 1K + Han + Hun ), Spurvehøg 8 S, Lærkefalk 1 R, Vandrikse 1 R HØ, Strandhjejle 1 V, Storspove 1 V, Mursejler 3 S, Stor Flagspætte 1 TF, Landsvale 600 S, Skovpiber 1 R, Bjergvipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 60 S, Nøddekrige 2 R, Stær 60 Ø
Nørreballe Nor (17:15): Fiskeørn 1 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 2 R, Rørhøg 1 Hun. Nis Rattenborg
Vesteregn: Vandrefalk 1 JUV R, Rørhøg 1 R Hun + 1 R Han, Hvepsevåge 3 S. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor: Fiskeørn 1 R, Svaleklire 3 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 2 R, Stillits 32 R, Rørhøg 1 R Han, Blå kærhøg 1 R Hun. Nis Rattenborg
Lundeborg
(09:00 - 09:30): Sortbuget knortegås 50 S (4. flokke), (15:00) 75 S. Poul Brugs
Brændegård sø
(09:15-09:45): Havørn 3 R (2 ad. + 1 ung. Den unge var ringmærket: Venstre ben en hvid-rød ring, højre med stålring.), Sortterne 1 FU 1K, Ravn 1 OF. Lars Bonne Rasmussen
Knold Nor, Dyreborg (8:40-9:30): Dobbeltbekkasin 1 T, Hvidklire 11 FU, Rødben 6 FU, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 30 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Stor Regnspove 4 FU, Strandskade 3 FU, Krikand 4 FU, Knopsvane 28 FU, Blishøne 50 FU, Toppet Skallesluger 9 FU ( et kuld ), Grågås 18 V, Skarv 15 R, Hættemåge 80 FU, Sølvmåge 10 FU/R, Svartbag 2 R, Skovpiber 7 SV, Gul Vipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 5 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Egense: Hvepsevåge 1 S, Musvåge 3 S. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 24 R, Havørn 1 S, Måge sp. 2500 R, Sortterne 1 FU. Peder Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 19 R, Toppet Lappedykker 11 R, Knopsvane 19 , Grågås 550 R, Knarand 12 R, Skeand 7 R, Taffeland 250 R, Troldand 300 R, Havørn 2 Ø, Musvåge 4 S, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 2500 R, Vibe 55 R, Mudderklire 1 FU, Sortterne 2 1K FU, Ringdue 37 R, Isfugl 2 OF, Husskade 3 R. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Skarv 267 V, Fiskehejre 1 S, Grågås 4 V, Pibeand 12 V, Spidsand 48 SV, Ederfugl 295 V, Sortand 1 V, Hvepsevåge 3 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 31 S, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 1 S, Strandhjejle 1 V, Storspove 1 V, Sølvmåge 12 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 380 S, Landsvale 360 S, Bysvale 1 S, Skovpiber 21 S, Gul Vipstjert 23 S, Hvid Vipstjert 61 S, Nøddekrige 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 46 S, Stillits 30 FU. Ella Mikkelsen
Dræby Fed: Rørhøg 1 M JUV S, Musvåge 1 FU, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Engpiber 3 R, Råge 45 FU. Kurt Due Johansen
Lumby Middelgrund: Pibeand 5 FU, Gråand 25 FU, Spidsand 5 FU, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 50 R, Almindelig Ryle 25 FU, Storspove 133 FU, Hættemåge 100 FU. Kurt Due Johansen
Od. Fjord: Galtehoved-Gersø-Roholm: Skarv 100, Pibeand 18, Ederfugl 50, Fiskeørn 1 R, Hjejle 100 R, Storspove 80 FU, Hættemåge 400 FU, Sølvmåge 50 FU. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Pibeand 1777 FU. Kurt Due Johansen
Tornø: Knopsvane 270 R, Gråand 93 R, Hjejle 600 R, Vibe 200 R. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 1400 R, Havørn 1 R V, Vibe 500 R. Kurt Due Johansen
Slambassinet: Lille Lappedykker 9 R, Grågås 41 OF, Bramgås 60 SV, Gravand 1 R, Krikand 104 R, Gråand 7 R, Vibe 2 OF, Dværgryle 4 R, Almindelig Ryle 24 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 4 R, Rødben 1 R, Hvidklire 4 R, Mudderklire 1 R, Digesvale 60 FU, Hvid Vipstjert 17 R, Stær 150 OF. Kirsten Halkjær Lund
Røjle By: Bramgås 65 SV. Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 825 R, Strandhjejle 41 FU, Islandsk Ryle 14 FU, Sandløber 1 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, min. Almindelig Ryle 2000 FU. Aksel Christensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 4/9-2008:                    
           Stevns Klint satte verdensrekord i træk af spurvehøge
           Rekordstort træk af sortmejser i Jylland
           Havørnen i Danmark Se filmen her


          Kvist til Havrevimpen i det nye tårn på Monnet - læs mere i Fyns Amts Avis

Tirsdag den 9. september 2008.

Vornæs Taasinge: Fiskeørn 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Ollerup
(12:00): Hedehøg 1 V AD han. Henrik Kalckar Hansen
Hvidkilde Sø
(16:00): Dværgmåge 3 FU (1 ad + 2 juv). Niels Bomholt
Hvidkilde Sø
(16:00-16:30): Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 40 R, Skarv 80 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 400 R, Skeand 16 R, Taffeland 400 R, Troldand 90 R, Hvinand 12 R, Tårnfalk 2 R, Blishøne 1000 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 3 (1 AD + 2 1K) , Hættemåge 4 R, Ringdue 6 R, Digesvale 30 R, Bysvale 30 R, Råge 16 R
Bagenkop Havn
(14:40-15:00): Stenvender 2 R, Kaspisk Måge 1 R 1K. Niels Bomholt
Keldsnor
(17:45):Vandrefalk 1 T. Nis Rattenborg
Keldsnor
(11:30-13:20): Hvepsevåge 3 SV, Fiskeørn 1 SV, Dværgryle 1 R. Niels Bomholt
Gulstav
(18:00): Lærkefalk 1 R, Hvepsevåge 2 R, Nøddekrige 3 R. Nis Rattenborg
Gulstav
: Nøddekrige 4 R. Hans Rytter, Ella Mikkelsen, Niels Bomholt
Dovns Klint
(06:20-14:00):Spurvehøg 159 S, Rørhøg 7 S, Nøddekrige 4 R, Vandrefalk 1 S, Hvepsevåge 28 S, Landsvale 3800 S, Fiskeørn 2 S. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(06:30): Sortterne 1 AD + 1 JUV, Dværgmåge 4 R, Sortklire 9 R, Lille præstekrave 4 R, Hvidklire 2 R, Brushane 2 R, Blå kærhøg 1 HUN, Lærkefalk 1 FU. Nis Rattenborg
          Havørn og Rørhøg Brændegaard Sø       Foto: Tom Willestofte
Brændegaard Sø (12:00): Havørn 1 AD, Rørhøg 1 R. Tom Willestofte
Brændegård Sø
(09:00-09:45): Havørn 3 R (1 ad. + 2 unge), Sortterne 1 FU 1K, Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(10:40-11:40): Skeand 90 R, Knarand 45 FU/R, Krikand 2 R, Taffeland 25 R, Troldand 130 R, Blishøne 1300 FU, Grønbenet Rørhøne min 10 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (11:20-12:30): Vandrefalk 1 R JUV (11:30). Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Ølundgaard Inddæmning (09:11): Fiskeørn 1 OF. Peter Oxholm, Dieter Maaszen
Egebjerggaard Nr. Fælled
(17:30): Vandrefalk 1 R, Misteldrossel 16 R, Ravn 2 OF. Aksel Christensen
Føns Vang (14:30-15:00): Skestork 1 R, Dværgmåge 4 FU, Sortterne 1 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 13:15) Spurvehøg 1 RI, Rødstjert 1 RI, Rørsanger 10 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 7 RI, Havesanger 3 RI, Munk 2 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 3 RI, Fuglekonge 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI Dagstotal: 33 Årstotal: 2.100 KNF. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Gulstav
: Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 5 FU, Tårnfalk 2 FU, Bynkefugl 1 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Nøddekrige 4 R, Dompap 2 R. Niels Bomholt
Dovns Klint
: Skarv 10 OF, Knopsvane 2 Ø, Pibeand 112 SV, Krikand 1 SV, Spidsand 11 SV, Hvepsevåge 3 S, Rørhøg 1 TF, Spurvehøg 48 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 S, Splitterne 4 V, Huldue 10 S, Mursejler 7 SV, Stor Flagspætte 1 TF, Digesvale 12 S, Landsvale 470 S, Bysvale 2 S, Skovpiber 1 S, Gul Vipstjert 17 TF, Hvid Vipstjert 9 V, Gråkrage 2 OF, Stær 16 S, Stillits 6 TF. Niels Bomholt
Bagenkop Havn
: Spurvehøg 1 S, Stenvender 2 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 50 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Svartbag 10 R, Hvid Vipstjert 10 R. Niels Bomholt
Keldsnor
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 83 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Grågås 310 R, Bramgås 5 R, Knortegås 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 9 R, Krikand 28 R, Spidsand 9 R, Skeand 5 R, Taffeland 8 R, Troldand 3 R, Hvinand 3 R, Hvepsevåge 3 SV, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 7 SV, Musvåge 2 V, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 2 SV, Blishøne 10 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 45 R, Vibe 180 R, Islandsk Ryle 3 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 5 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 5 R, Svartbag 10 R, Splitterne 1 R, Mursejler 2 SV, Landsvale 30 SV, Bysvale 25 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 SV, Gråkrage 2 R, Stær 10 R, Gråspurv 2 R. Niels Bomholt
Odense, Østerbro:
Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY . Jørgen Lund Bjerregaard
Egensedybet: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 250 R, Grågås 27 FU, Pibeand 300 FU, Krikand 680 FU, Gråand 880 FU, Spidsand 6 FU, Skeand 5 FU, Rørhøg 2 JUV FU, Spurvehøg 1 S, Musvåge 4 FU, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 3 FU, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 140 R, Vibe 250 FU, Almindelig Ryle 100 FU, Storspove 225 FU, Rødben 35 FU, Hvidklire 40 FU, Stær 200 FU. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Lumby Inddæmmede Strand: Rørhøg 1 JUV FU, Musvåge 1 FU, Råge 40 FU, Ravn 1 FU. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Storspove 4 FU, Rødben 33 FU. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 1375 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 2 FU, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 60 FU, Storspove 20 R, Råge 150 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Fiskeørn 1 R, Raster med bytte Vandrefalk 1 1K R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Brushane 8 FU. Dieter Maaszen
Slambassinet: Gravand 6 R, Krikand 33 R, Troldand 2 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 4 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 2 R. Kirsten Halkjær Lund
Fyns Hoved, Sommerhusområdet: Munk 1 M R, Grå Fluesnapper 1 R. Kirsten Halkjær Lund


        Spurvehøg på træk ved Dovns Klint, søndag

Mandag den 8. september 2008.

Svendborg Naturskole (11:10): Havørn 1 JUV S. Erik Ehmsen
Vornæs Tåsinge
: Rød Glente 1 OF, Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Hvidkilde - sø over for avlsgården
(12:05): Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:15-14:00): Hvepsevåge 28 S, Spurvehøg 140 S, Fiskeørn 8 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2 S, Nøddekrige 2 TF. Ella Mikkelsen
Klintholm: Måge sp 1 R (Måge sp. 1 Klintholm på størrelse med stormmåge/sølvmåge - et sted der i mellem
ekstremt langbenet, mørkt næb kunne ikke se farve sammen med sølv-, storm- og hættemåger på bygningernes tage). Erik Ehmsen
Vester Åby (13:05): Havørn 1 R 1K. Lilly Sørensen
Arreskov Sø: Musvåge 3 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 3 R, Ravn 2 S. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 AD R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (11:00-11:20): Havørn 3 R (2 ad+ 1 juv.), Duehøg 1 R, Fiskeørn 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegård Sø
: Havørn 2 AD + 1 JUV (kunne godt være ungen fra i år), Fiskeørn 1, Musvåge 1, Rørhøg 1, Duehøg 1, Ravn 6, Vibe 400, Landsvale 1000, Sangsvane 1. Poul Rasmussen, . Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fynshav-Bøjden Nor
(10:00-11:30): Isfugl 1 FU ( Fynshav ), Rørhøg 1 SV ( på havet 1k ), Spurvehøg 1 SV ( ph ), Falk 1 SV ( ph ), Tårnfalk 1 FU, Landsvale 10 SV ( ph ), Gul Vipstjert 1 T, Engpiber 7 R, Tornirisk 15 FU, Hjejle 400 R, Vibe 140 R, Alm. Ryle 30 FU, Hvidklire 10 R, Rødben 2 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Fiskehejre 10 FU, Grågås 240 R, Knopsvane 6 R, Gråand 50 R, Krikand 14 FU, Pibeand 3 FU, Taffeland min 50 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Gelskov
(14:10): Rød Glente 1 OF. Leif Kristensen
Føns Vang
(11:40): Sorthalset Lappedykker 4 R, Skestork 1 R, Sortterne 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Nissekrogen: Gul Vipstjert 2 R, Gråspurv 50 R. Kurt Due Johansen
Seden Strand: Vibe 100 R, Storspove 2 FU. Kurt Due Johansen
Tornø: Skarv 7 R, Knopsvane 250 R, Gråand 65 R, Vibe 60 R, Storspove 1 FU, Hættemåge 20 FU, Gråkrage 2 FU. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Hjejle 350 R, Vibe 200 R. Kurt Due Johansen


         Nøddekriger trækforsøgende Dovns Klint d. 7. september 2008

Søndag den 7. september 2008.

Svendborgsund (14:00 - 17:30): Havterne 1 1K, Splitterne 2 FU, Musvåge 2 S
Hvidkilde Sø
: Fiskeørn 1 R 1K, Lærkefalk 1 FU 1K, Dværgmåge 4 R (1 2k + 3 1k). Anne, Torstein Danielsen, Tim Hesselballe
Rudkøbing Havn
: Burfugl 1 R (Nymfeparakit med Tamduer). Anne, Torstein Danielsen, Tim Hesselballe
Nørreballe Nor
: Rød Glente 1 S, Blå Kærhøg 1 S AD han, Fiskeørn 1 FU 1K, Lærkefalk 2 FU. Folkeuniversitetets fuglekursus, Tim Hesselballe
Magleby (13:00): Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 OF 1K. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor
: Havørn 1 TF 1K, Lærkefalk 1 FU, Dværgryle 1 R 1K. Folkeuniversitetets fuglekursus, Tim Hesselballe
Dovns Klint
: Hvepsevåge 30 S, Blå Kærhøg 2 T, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S, Dværgmåge 1 SV, Kaspisk Måge 2 SØ 1K, Bjergvipstjert 1 T, Sortmejse 31 TF, Nøddekrige 5 TF, Bomlærke 1 TF. Folkeuniversitetets fuglekursus, Tim Hesselballe
Espe
: Landsvale 100, Musvåge 3. Citronsommerfugl 1, Lille Ildfugl 2, Admiral 4, Nældens Takvinge 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Slambassinet
(11:45-13:40): Fiskeørn 1 OF (Duel med 2 musvåger), Vandrefalk 1 OF JUV (Med afvigende lyst hoved). Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Firtalstrand (10:00-11:20): Duehøg 1 FU, Stor Præstekrave 45 FU, Hjejle 400 R, Brushane 26 FU, Isfugl 2 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Odense Inderfjord (13:45-15:15): Knopsvane 1150 R, Grågås 1300 R, Blishøne 2800 R, Rødben 35 R, Digesvale 125 R. Gregers Johannesen
Knudshoved (16:17): Vandrefalk 1 TI AD. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Østerøsø - Knudshoved: Indisk Gås 1 R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Lunge og Faurskov Bjerge, Gelsted (10:00-11:30): Hvepsevåge 1 R, Hvepsevåge 2 T (S), Misteldrossel 1 HØ, Ravn 2 R. Ole H. Scharff
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (10:00-11:15): Grågås 1250 R (Min.), Vandrefalk 1 OF AD, Klyde 47 R, Islandsk Ryle 14 FU, Dværgryle 3 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 2 FU, Mursejler 1 FU, Bysvale 6 FU, Solsort 3 FU, Topmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Råge 105 OF, Skovspurv 31 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 6 FU. Kjeld Korsholm
Smørmose Skov (Thurø)
: Rød Glente 1 VSV, Musvåge 1 NV. Kjeld Korsholm
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 13:15):  Skovpiber 2 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 9 RI, Rødhals 6 RI, Rødstjert 1 RI, Kærsanger 3 1K RI, Rørsanger 5 RI, Gulbug 6 1K RI, Gærdesanger 14 RI, Tornsanger 4 RI, Havesanger 8 RI, Munk 6 RI, Gransanger 22 RI, Løvsanger 17 RI, Grå Fluesnapper 1 RI, Halemejse 1 RI, Sortmejse 4 RI Dagstotal 111 fugle. Efterår i alt: 2067. Keldsnor Fuglestation ved Jacob Sterup, Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Grågås 5 SV, Ederfugl 22 SV, Hvepsevåge 20 , Rørhøg 9 , Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 242 S, Musvåge 25 , Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 1 S, Hjejle 11 SV, Almindelig Ryle 80 SV, Storspove 3 SV, Rødben 6 SV, Svaleklire 2 SV, Dværgmåge 1 SV, Kaspisk Måge 2, SØ, Splitterne 2 SV, Fjordterne 1 SV, Huldue 4 S, Mursejler 43 S, Stor Flagspætte 1 TF, Digesvale 37 S, Landsvale 580 S, Bysvale 310 S, Skovpiber 584 S, Engpiber 6 S, Gul Vipstjert 186 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 74 S, Jernspurv 3 S, Sangdrossel 1 S, Sortmejse 37 SV, Korttået Træløber 1 SY, Husskade 2 TF, Nøddekrige 5 TF, Skovspurv 45 TF, Bogfinke 860 S, Stillits 20 S, Tornirisk 14 S, Rørspurv 2 S, Bomlærke 2 S. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg: Nøddekrige 2 S. Ole Goldschmidt
Humble: Hvepsevåge 2 1K S, Havørn 1 1K S, Spurvehøg 10 S, Musvåge 6 S, Fiskeørn 2 S. Ole Goldschmidt
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR SV, Sortmejse 30 R, Nøddekrige 4 S (Flok, der fløj over ringmærkningsområdet mod Østerskov/Dovns Klint. Yderligere en fugl var set på trækforsøg tre gange ved Dovns Klint om morgenen (eller tre fugle set hver en gang!?). ). Jacob Sterup
         Nøddekrige - Nucifraga caryocatactes ssp. caryocatactes = Tyknæbbet Nøddekrige. Her ses den tyknæbbede Nøddekriges sorte spidser på mellemste halefjer; normalt er selve spidsen hvid hos Tyndnæbbet.
Helle Nor: Knopsvane 1 AD R. Jacob Sterup
Klise Nor: Lille Lappedykker 1 R, En med blåt halsbånd, XE19 Knopsvane 2 AD R, Troldand 5 R
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 210 R, Skarv 16 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 40 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 40 R, Hættemåge 300 FU, Skovpiber 2 T HØ. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 19 R, Skarv 33 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 7 R, Grågås 261 R, Gravand 4 JUV R, Pibeand 9 R, Knarand 1 R, Krikand 2 R, Gråand 105 R, Spidsand 2 F R, Skeand 1 FU, Taffeland 48 R, Troldand 119 R, Rørhøg 2 , Spurvehøg 3 OF, Blishøne 85 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 59 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 34 R, Brushane 2 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sortklire 2 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 7 FU, Hættemåge 140 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 3 , Ringdue 6 , Sanglærke 1 T HØ, Digesvale 1 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 7 OF, Hvid Vipstjert 14 , Gærdesmutte 2 , Rødhals 1 R HØ, Stenpikker 1 R, Gransanger 5 , Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 45 R, Skovspurv 14 OF, Bogfinke 1 FU, Tornirisk 19 OF, Rørspurv 2 R HØ. Gunnar Jørgensen
Aarupvej, Orte: Rød Glente 1 FU SV. Jørgen Lund Bjerregaard
Firtalsstrand: Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 45 FU, Hjejle 400 R, Almindelig Ryle 100 FU, Brushane 26 FU, Isfugl 2 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Slambassinet: Gravand 7 R, Krikand 50 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Vandrefalk 1 JUV OF, Brushane 12 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 4 FU, Mudderklire 2 FU. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Seden Strand: Pibeand 890 FU, Blishøne 2900 FU. Kurt Due Johansen
Stige Ø: Dobbeltbekkasin 12 OF, Svaleklire 5 OF. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Grågås 750 R, Krikand 500 R, Vibe 250 R. Kurt Due Johansen
Østerøsø - Knudshoved: Indisk Gås 1 AD R. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knopsvane 4, Troldand 2 R, Sortmejse 2 R. Svend Aage Linderström
Nyborg: Rørhøg 1 M AD R, Musvåge 1 R, Ringdue 10 R, Tyrkerdue 2 R, Mursejler 2 R, Landsvale 20 R, Bysvale 4 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Rødstjert 1 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R, Sortmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Bogfinke 1 R, Tornirisk 4 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Fjord: Hættemåge 50 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Enge: Skarv 40 R, Stor Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 11 R, Stenvender 1 1K R, Sølvmåge 40 R, Mursejler 1 R, Digesvale 5 R, Landsvale 60 R, Bysvale 40 R. Svend Aage Linderström
Slipshavn Skov: Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Spurvehøg 1 R. Svend Aage Linderström
Holckenhavn Bugt/strandeng: Vibe 250. Kristian Angelo-Nielsen
Fogense Pynt/Fogense Ø: Mudderklire 1 R, Stenvender 1 R. Jens Bækkelund


        Gul vipstjert, Nørreballe Nor

Lørdag den 6. september 2008.

Thurø Rev (11:05): Stenvender 1 FU, Svartbag 26 R. Niels Andersen
Monnet, Taasinge
: Knopsvane 200 R, Grågås 60 R, Gravand 6 R, Pibeand 16 R, Spidsand 3 R, Tårnfalk 2 R, Storspove 12 R, Hvidklire 1 R, Sildemåge 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 3 R, Stær 60 R
Nørreballe nor
(10:45-11:15): Fiskeørn 2 FU (Senere trak de mod syd). Allan Østergaard
Arreskov Sø
(08:00): Toppet lappedykker 317 R, Havørn 1 TI 2K. Erik Ehmsen
Føns Vang (16:10-17:15): Grågås 600 R, Canadagås 1 R, Dværgmåge 1 R 1K, Sortterne 3 R, Isfugl 1 R (Vestenden). Bent Staugaard, Michael Mosebo Jensen
Hofmansgave (12:25-12:55): Fiskeørn 1 R. Kurt Gamborg Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
(07:25 - 14:30): Gravand 14 SV, Pibeand 12 SV, Spidsand 1 SV, Hvepsevåge 132 , Rørhøg 3 S, Spurvehøg 242 , Musvåge 3 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 1 S, Lille Præstekrave 2 SV, Dværgryle 1 SV, Almindelig Ryle 8 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Tinksmed 1 SV, Dværgmåge 5 AD SV, Splitterne 4 SV, Huldue 58 S, Mursejler 136 S, Stor Flagspætte 1 TF, Digesvale 42 S, Landsvale 770 S, Bysvale 2230 S, Skovpiber 37 S, Gul Vipstjert 880 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 16 S, Sortmejse 4 S, Korttået Træløber 2 R, Husskade 2 TF, Nøddekrige 7 (3 R + 4 S), Skovspurv 12 TF, Grønirisk 4 S, Stillits 27 S, Tornirisk 9 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Stor Præstekrave 21, Hjejle 80, Vibe 295, Islandsk Ryle 6, Dværgryle 1, Krumnæbbet Ryle 3, Almindelig Ryle 51, Brushane 11, Sortklire 1, Hvidklire 1. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Knarand 123 R, Fiskeørn 3, Sortterne 1 AD R. Ole Goldschmidt
Hundstrup
: Rørhøg 1 FU. Niels Bomholt
Mølleskov v/Skjoldemose
: Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 R, Musvit 2 R, Skovskade 2 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 317 R, Skarv 96 FU , Gråand 255 R, Havørn 1 2K TI ( kom trækkende fra nordøst), Rørhøg 2 , Mudderklire 3 R. Erik Ehmsen
Føns Vang
: Lille Lappedykker 33 R, Grågås 600 R, Canadagås 1 R, Knarand 2 R, Spidsand 3 R, Spurvehøg 1 SV, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 9 R, Sortklire 5 R, Hvidklire 4 R, Dværgmåge 1 1K R, Fjordterne 10 R, Sortterne 3 R. Bent Staugaard, Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand
: Rørhøg 1 F AD FU. Keld Skytte Petersen
Fjordmarken: Musvåge 1 FU, Isfugl 2 FU. Keld Skytte Petersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås. Jens Bækkelund


      Lærkefalk over Fakkebjerg d. 5. sep. 08

Fredag den 5. september 2008.

Monnet (11:00): Gøg 1 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Dovns Klint (07:00 - 14:30): Spurvehøg 259 S, Sort glente 1 S (13:40), Lærkefalk 3 S, Hvepsevåge 71 S, Blå kærhøg 3 S, Dværgfalk 3 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Sortterne 1 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg (14:00-15:30): Havørn 1 TF IMM (Kl. 14.10-14.30), Lærkefalk 1 TF AD. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor (13:15-13:40): Knarand 25 R, Lille Præstekrave 2 R, Sortterne 1 R AD (Fældning). Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor (11:30-13:00): Lille Lappedykker 53 R, Knarand 10 R, Skeand 80 R, Fiskeørn 1 R, Skægmejse 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor (09:35-10:45): Grågås 1000 R, Hvepsevåge 4 S, Hjejle 140 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkemosen (09:30): Hvepsevåge 1 S, Dværgmåge 1 R AD. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose (09:20): Hvepsevåge 5 S. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (06:30-09:15): Hvepsevåge 24 S, Blå Kærhøg 1 S 2K han, Spurvehøg 53 S, Dværgfalk 7 S, Dværgmåge 1 SV 1K, Huldue 6 TF, Landsvale 170 S, Gul Vipstjert 212 S. Erik Danielsen, Ella Mikkelsen, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Lunkeris (06:55): Dværgfalk 1 S. Nis Rattenborg
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 3 RI, Løvsanger 3 RI, Halemejse 2 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal 18 fugle. Efterår i alt: 1956. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor (06:30): Fiskeørn 2 R, Dværgmåge 2 R, Sortklire 12 R, Hvidklire 3 R. Nis Rattenborg
Vester Hæsinge (13.00- ): Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Fællesstrand, Fyns Hoved (14:15-17:10): Islandsk Ryle 29 R, Stor Regnspove 74 R, Splitterne 112 R. Kirsten Halkjær Lund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Knopsvane 4 S, Krikand 5 SV, Sortand 3 S, Hvepsevåge 24 S, Rørhøg 1 1K TF, Blå Kærhøg 1 M 2K S, Spurvehøg 53 S, Dværgfalk 7 S, Dværgmåge 1 1K SV, Splitterne 1 N, Huldue 6 TF, Mursejler 3 S, Digesvale 2 S, Landsvale 170 S, Bysvale 18 S, Skovpiber 2 S, Gul Vipstjert 212 S, Hvid Vipstjert 3 S, Sortkrage 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 93 S R, Spurvehøg 30 TF, Fiskeørn 1 S, Huldue 4 S. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Hvepsevåge 23 AD SV, Rørhøg 1 SV, Spurvehøg 10 SV, Tårnfalk 1 SV. Ole Goldschmidt
Rørsløkke Mose: Fiskeørn 1 R. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg: kl. 14.10-14.30 Havørn 1 IMM TF, Rørhøg 1 1K TF, Lærkefalk 1 AD TF. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Fakkemose: Hvepsevåge 1 S, Dværgmåge 1 2K R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Hvepsevåge 5 S. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Grågås 1000 R, Pibeand 6 R, Krikand 20 R, Skeand 1 R, Hvinand 2 R, Hvepsevåge 4 S, Spurvehøg 4 S, Stor Præstekrave 10 R, Hjejle 140 R, Islandsk Ryle 4 R, Dværgryle 1 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 59 R, Brushane 10 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Knarand 25 R, Lille Præstekrave 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R, Sortterne 1 AD ODR R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 53 R, Pibeand 70 R, Knarand 10 R, Spidsand 5 R, Skeand 80 R, Fiskeørn 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Sortklire 7 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 4 R. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Nattergal 1 SY. Henry Larsen, Randers
Egensedybet: Skarv 125 R, Grågås 87 FU, Pibeand 50 FU, Krikand 55 R, Gråand 500 R, Skeand 2 R, Spurvehøg 1 T, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 F R, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 2 FU, Strandhjejle 1 T R, Vibe 30 FU, Almindelig Ryle 550 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 262 FU, Rødben 35 FU, Hvidklire 11 FU, Hættemåge 300 FU, Mursejler 10 FU, Landsvale 10 FU, Stenpikker 1 FU, Ravn 2 OF. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand: Gravand 6 FU, Krikand 3 FU, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 JUV FU, Hættemåge 1 R. Kurt Due Johansen
Lindø + vade v/Jersore: Islandsk Ryle 20 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU. Jens Bækkelund
Lumby Inddæmmede Strand: Lille Lappedykker 7 FU, Rørhøg 1 JUV FU, Stær 125. Kurt Due Johansen
Vigelsø: Vibe 250 OF. Kurt Due Johansen


    Fiskeørn 1K (halen fint tværbåndet, tværbåndede store dækfjer)

Torsdag den 4. september 2008.

Hvidkilde Sø (17:30): Mudderklire 1 R, Digesvale 300 R, Bysvale 200, Dværgmåge 5 R, Skarv 200 R, Troldand 1000 R, Skeand 100 R, Gråand 50 R, Blishøne 1000 R, Grågås 400 R, Lille lappedykker 6 R, Krikand 100 R, Fjordterne 1 R, Hvinand 6 R, Taffeland 800 R, Hybrid fugl 1R (Lille gås), Leucistisk bramgås eller Snegås 1 R. Erik Danielsen
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 12 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 , Grågås 1 R, Gravand 1 1K FU, Krikand 6 R, Gråand 9 R, Troldand 16 R, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 1K FU, Blishøne 40 R, Hjejle 1600 R, Vibe 400 R, Hættemåge 300 R, Ringdue 4 R, Landsvale 20 FU, Bysvale 16 FU, Hvid Vipstjert 6 R, Gråkrage 2 R, Stær 40 R. 7c Thurø Skole
Vejlen, Taasinge
: Stor præstekrave 4 1K + 1 AD. Tom Willestofte
Vejlen (mark ved Gesinge)
: Hjejle 400+, Spurvehøg 1 FU. Tom Willestofte
Tvede Skov, Taasinge
(15:30): Fiskeørn 1, Musvåge 3 R, Tårnfalk 6 R, Duehøg 1 JUV. Esben Eriksen, Nis Rattenborg
Tryggelev Nor
(18:30): Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 R JUV, Lille lappedykker 59 R, Sortklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Nørballe Nor
(16:15): Fiskeørn 2 R, Sortterne 1 R, Sortklire 12 R, Sildemåge 1 R. Nis Rattenborg
Nørballe Nor
(06:30): Sortterne 1 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 3 R, Rørhøg 3 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor
(9:00-10:50): Hjejle 400 R, Vibe 80 R, Stor Præstekrave 6 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 10 FU, Rødben 2 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Hættemåge 220 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Fiskehejre 6 FU, Grågås 220 R/FU, Knopsvane 5 FU, Gråand 20 R, Skeand 1 FU, Krikand 5 FU, Troldand 110 R, Taffeland 90 R, Blishøne 80 FU, Lille Lappedykker 13 FU, Skarv 20 R, Spurvehøg 1 FU, Tornirisk 20 FU Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Fællesstrand / Tornen
(07:45-11:30): Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 29 FU, Sandløber 2 FU, Dværgryle 6 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 22 FU, Rødben 55 FU, Svartbag 31 R, Splitterne 130 R. Kell Grønborg
Odense fjord, Bregnør: Hjejle 800 R, Rødben 36 FU. Kell Grønborg
Firtalsstranden (09:30-11:00): Fiskeørn 1 R AD. Keld Skytte Petersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Lærkefalk 1 N. Arne Bruun
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 FU, Spurvehøg 2 FU, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 100 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 150 R, Islandsk Ryle 3 FU, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Brushane 12 FU, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 2 FU, Dværgmåge 1 1K FU, Splitterne 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Stær 125 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Knarand 32 R, Fiskeørn 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 145 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 11 FU, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 38 FU, Pibeand 75 R, Krikand 35 R, Hvepsevåge 3 OF, Rørhøg 1 F FU, Spurvehøg 2 OF, Fiskeørn 2 OF, Svaleklire 1 R. Peder Rasmussen
Seden Strand: Pibeand 450 FU. Kurt Due Johansen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 800 R, Vibe 200 R, Lille Kobbersneppe 7 FU, Rødben 36 FU, Hvidklire 1 FU. Kell Grønborg
Fællesstrand/Tornen: Skarv 250 R, Ederfugl 200 FU, Sortand 1 R, Toppet Skallesluger 7 R, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 42 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stor Præstekrave 29 FU, Sandløber 2 FU, Dværgryle 6 FU, Temmincksryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 22 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 30 FU, Sortklire 7 FU, Rødben 55 FU, Hvidklire 2 FU, Sildemåge 2 R, Svartbag 31 R, Splitterne 150 FU. Kell Grønborg
Firtalsstrand: Spurvehøg 1 AD FU, Fiskeørn 1 AD R. Keld Skytte Petersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 900 R. Aksel Christensen


 

          
            Send dit bud via Kontakt

  Jeg hælder mest til en fejlfarvet Stær. De lyse partier ser ret grumsede ud og er ikke som man normalt  ser det hos adult Rosenstær. En delvist albino Stær får ikke hvide/lyse partier helt tilfældige steder, der er en tendens til at de får tegninger, der 'ghoster' Rosenstærens, dog uden at være lyserød. Det kan sammenlignes med Mursejlere, der af og til får en hvid overgump, som hos de helt sjældne sejlerarter.
Selvom det ikke kommer til udtryk hos de normalt tegnede fugle, skal der åbenbart kun en ret simpel genetisk fejl til at fuglen får lyse tegninger, der hvor den sjældne fætter har det.

Hvis den aktuelle fugl ikke er set i felten og kun på billedet, så mener jeg ikke at det er tilstrækkeligt til at bestemme den til Rosenstær. Findes der et billede i bedre opløsning?

THH (Tim Hessselballe)

Svar:

Tak til THH.
Der er desværre kun dette billede at gøre godt med.
mvh Tom Willestofte
       

Onsdag den 3. september 2008.

Svendborg, Frederiksø:  Husrødstjert 5 R. Nis Rattenborg
Søgaard Mose
(15:45): Lille præstekrave 8 R, Sortklire 9 R, Tinksmed 2 R, Dværgryle 1 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint
(06:30-11:00): Spidsand 28 V, Hvepsevåge 19 S, Spurvehøg 21 S, Lærkefalk 1 TF, Landsvale 320 SV, Gul Vipstjert 164 S. Keldsnor Fuglestation, Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
: (07:00): Fiskeørn 2 R, Dværgmåge 2 R, Fjordterne 3 R, Knarand 170 R, Lille lappedykker 40+ R, Sortklire 9 R, Hvidklire 3 R. Nis Rattenborg
Karlsmosen, Egeskov (16:15-16:35): Fiskeørn 1 FU. Hans Rytter
Sundet, Faaborg (10:35-11:30): Skeand 55 FU, Knarand 54 FU, Krikand 16 R/FU, Gråand 20 R/FU, Pibeand 2 FU, Troldand 100 R, Taffeland 25 R, Blishøne 1300 FU, Grønbenet Rørhøne 10 FU
Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 5 FU, Mursejler 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Egensedybet (11:50-12:20): Hvepsevåge 1 OF, Havørn 2 OF (Stjal fisk fra Fiskeørn og fortærede den efterfølgede på strandeng ved Hofmansgave), Rørhøg 6 OF, Fiskeørn 1 FU, Isfugl 1 SY. Kurt Due Johansen, Kurt Gamborg Holm
Hessum (16:30-17:00): Fiskeørn 1 FU (Fin oplevelse at se fuglen kæmpe sig mod vind og kraftig byge, med en pænt stor Hornfisk i fangerne.). Keld Skytte Petersen
Firtalsstranden (10:30-11:15): Fiskeørn 1 R. Kurt Due Johansen, Kurt Gamborg Holm
Røjle Bygade 102 (08:45): Dværgfalk 1 R han. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang (16:00-17:00): Havørn 1 V 4K (Fløj lige over pumpehuset over hovedet på mig). Carsten Moth Iversen
Føns Vang (07:00): Sorthalset Lappedykker 4 R, Fiskeørn 1 V, Sortterne 3 R. Carsten Moth Iversen
Helnæs fyr (06:45-08:45): Dværgmåge 5 S (3 ad, 2 1k). Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde: Isfugl 1 R. Peder Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Rørhøg 1 1K R, Fiskeørn 1 FU. Hans Rytter
Hessum: Fiskeørn 1 FU. Keld Skytte Petersen
Lindø + vade v/Jersore: Musvåge 1 R, Tårnfalk 4 R, Hjejle 1200 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Jens Bækkelund


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 21/8-2008:                    
           Havterner flygter fra højvande og rovdyr op på havnens tage
           Danske sangsvane femlinger ringmærket
           Store naturoplevelser venter i Sølsted Mose


       Ung spurvehøg ringmærket af Hans Rytter på Keldsnor Fuglestation

Tirsdag den 2. september 2008.

Monnet, Taasinge: Hvepsevåge 4 S, Dværgfalk 1 FU. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Keldsnor
(18:30): Fjordterne 4 R, Sortterne 2 R, Splitterne 4 R, Dværgmåge 2 R, Dværgryle 4 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet ryle 18 R, Kærløber 1 R, Almindelig ryle 48 R, Islandsk rye 2 R, Brushane 3 R, Hjejle 160 R, Vibe 85 R, Sortklire 14 R,  Hvidklire 4 R, Stor præstekrave 18 R, Lille præstekrave 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Nis Rattenborg
Dovns Klint
(06:10-11:00): Hvepsevåge 29 S, Spurvehøg 68 S, Lærkefalk 1 S (Kl. 9.20), Huldue 16 S, Mursejler 200 S, Digesvale 436 S, Landsvale 1270 R, Gul Vipstjert 82 S, Bjergvipstjert 1 S. Keldsnor Fuglestation, Ella Mikkelsen
Svanninge Bakker/Bjerge
(8:30-10:00): Misteldrossel 15 FU ( en flok ), Korttået Træløber 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 5 FU, Stor Flagspætte 3 FU, Spætmejse 2 FU, Tornsanger 1 FU, Gransanger 6 FU, Skovpiber 4 R, Tårnfalk 4 FU, Musvåge 1 T, Spurvehøg 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Arreskov Sø (09:45-13:30): Toppet Lappedykker 297 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Sangsvane 1 R, Grågås 1730 R, Knarand 12 R (1 parring), Havørn 1 OF JUV, Fiskeørn 1 TI, Dværgmåge 5 S, Sortterne 1 FU, Misteldrossel 5 R, Ravn 2 R. Niels Bomholt
Fællesstrand, Fyns Hoved (09:30): Islandsk Ryle 17 R, Sandløber 1 R, Stor Regnspove 78 R, Splitterne 124 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Ølundgårds Inddæmning: Blå Kærhøg 1 FU AD han, Fiskeørn 1 FU. Thomas og Ib Hellesen
Agernæs Flak (11:30): Stor Regnspove 105 R. Aksel Christensen
Nærå Strand - digeobs. S. Fælled (10:00-11:15): Vandrefalk 1 R AD han, Hjejle 800 R, Strandhjejle 32 R, Islandsk Ryle 24 R, Sandløber 1 R JUV, Almindelig Ryle 1600 R (Anslået), Stor Regnspove 520 R. Aksel Christensen
Egebjerggård/Haveskov: Fiskeørn 2 AD R (Skræmte først een fugl, der efter en større rundtur
forenedes med sin makker, herefter fløj begge mod SV). Keld Skytte Petersen
Egebjerggaard rørmosen (08:30): Havørn 1 R (3-4 k), Ravn 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard parken (07:45): Duehøg 1 OF JUV han. Aksel Christensen
Egeby efterskole (boldbanen) (06:45): Misteldrossel 8 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Ringdue 2 FU, Tyrkerdue 1 FU, Solsort 3 FU, Topmejse 1 FU, Gråkrage 1 KA, Gråspurv 2 FU, Skovspurv 51 FU, Bogfinke 3 FU, Grønirisk 4 FU, Lille Gråsisken 1 FU. Kjeld Korsholm
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 297 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 30 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 7 R, Sangsvane 1 R, Grågås 1730 R, 1 parring Knarand 12 R, Skeand 1 R, Taffeland 30 R, Troldand 580 R, Hvinand 6 R, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Fiskeørn 1 TI FU, Blishøne 70 R, Vibe 120 R, Mudderklire 2 R, Dværgmåge 5 S, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 7 R, Sortterne 1 FU, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 5 FU, Landsvale 10 FU, Bysvale 17 FU, Hvid Vipstjert 13 R, Solsort 2 R, Misteldrossel 5 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Musvit 4 R, Skovskade 1 R, Råge 40 R, Gråkrage 12 R, Ravn 2 R, Stær 60 R, Bogfinke 12 R, Stillits 7 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Egebjerggård Storskov:Havørn 1 3K+ OF, Misteldrossel 8 FU, Ravn 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggård/Haveskov: Duehøg 1 M JUV OF. Aksel Christensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vandrefalk 1 M AD R, Hjejle 800 R, Strandhjejle 32 FU, Islandsk Ryle 24 FU, Sandløber 1 JUV R, Almindelig Ryle 1600 R, Storspove 625. Aksel Christensen
 


         Bynkefugl Gulstav Mose søndag d. 31. august 2008

Mandag den 1. september 2008.

Ny Gesinge: Rørhøg 1 M AD FU, Hjejle 600 R
Vejlen, Taasinge
: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 8 R, Gravand 2 R, Gråand 8 R, Troldand 12 R, Rørhøg 1 1K R, Blishøne 20 R, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 180 OF, Vibe 170 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 6 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R, Stær 80 R
Dovns Klint
(06:00-11:00): Skeand 48 V, Hvepsevåge 19 S, Blå Kærhøg 1 S (Brun kl. 6.50), Spurvehøg 20 S, Huldue 1 S, Digesvale 410 S, Landsvale 300 S, Gul Vipstjert 157 S. Keldsnor Fuglestation, Ella Mikkelsen
Birkebjerg mellem Dalby og Viby, Hindsholm
(15:25-15:35): Grønspætte 1 R (Sad i træ, fløj hen og satte sig på græsset), (15:55-17:00) Grønspætte 1 FU JUV (Spiste myrer m.m.på græsplænen). Vivian Neidel
Sundet, Faaborg
(10:15-11:10):Fiskeørn 1 FU/T, Tårnfalk 1 FU, Skeand 110 R, Knarand 50 FU/R, Taffeland 25 R, Blishøne 1200 FU, Vandrikse 1 SY, Hættemåge 50 R, Fiskehejre 1 FU
Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 2 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Husby Strand (14:00-14:30): Grågås 800 R, Indisk Gås 1 R, Havørn 1 S, Vibe 350 R. Thomas og Ib Hellesen
Føns Vang
(12:45-13:40): Sorthalset Lappedykker 1 R, Canadagås 1 R, Nilgås 2 R, Atlingand 1 R, Havørn 1 R AD (4-5k), Odinshane 1 R 1K. Thomas og Ib Hellesen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Canadagås 1 R, Nilgås 2 R, Atlingand 1 R, Havørn 1 SUB R (4-5k - lignede ad, men havde mørk kant yderst på de ellers, hvide halefjer.), Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 8 R, Hvidklire 5 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 R, Odinshane 1 1K R, Fjordterne 3 R. Thomas og Ib Hellesen
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 800 R, [Indisk Gås] 1 R, Havørn 1 FU S, Vibe 350 R, Huldue 1 OF. Thomas og Ib Hellesen
Lindø + vade v/Jersore: Hjejle 1200 R. Jens Bækkelund
Strandsøer & Eng v/St.Stegø: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk