Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009]

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2010).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:31 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

               Hjejler på Siø          Foto: Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 30. september 2010.

Dovns Klint (07:10-10:40): Ederfugl 8900 SV, Rød Glente 2 TF (1 1K), Dværgmåge 31 Ø, Huldue 27 S, Ringdue 530 S, Hedelærke 8 TF, Bjergvipstjert 1 S, Misteldrossel 4 S, Skovskade 15 TF, Stillits 60 TF, Grønsisken 100 S. Michael Mosebo Jensen + 12
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint, Sydlangeland (06:45-13:30): Sortstrubet Lom 11 V, Ederfugl 8900 SV, Rød Glente 3 S, Spurvehøg 18 S, Lærkefalk 1 S, Dværgmåge 27 Ø, Huldue 32 S, Ringdue 1240 S, Hedelærke 8 TF, Landsvale 220 T, Misteldrossel 4 S, Skovskade 59 R (24 T, 35 R), Bogfinke/Kvækerfinke 1050 T, Stillits 60 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor, obs u. RI (06:30-14:00): Skovskade 15 S, Skovskade 27 TF, Ravn 3 NV. Børge L Rasmussen
Fakkebjerg (07:00): Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Lunden (10:55-12:10): Dværgmåge 4 Ø. Michael Mosebo Jensen
Siø (10:30): Hjejle 450 FU, Vibe 250 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg (07:15): Mørkbuget knortegås 18 S. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård (16:00): Musvåge 5 FU, Stormmåge 250 FU, Hættemåge 250 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vitsø (17:00-18:00): Rød Glente 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Stor Tornskade 1 R. Morten Müller
Rynkeby, Ringe (12:05): Rød Glente 1 OF (Vel en af de lokale?). Per Rasmussen
Sønderhjørne (06:50-12:30): Knopsvane 10 V, Grågås 3 T, Bramgås 20 SV, Ederfugl 40 SØ, Ederfugl 200 V, Toppet Skallesluger 15 SØ, Rød Glente 8 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 24 SV, Hjejle 450 T, Stor Regnspove 2 S, Almindelig Kjove 1 V 1 k, Dværgmåge 8 SØ 1 k, Huldue 10 SV, Ringdue 42 SV, Tyrkerdue 10 TF, Hedelærke 3 SV, Sanglærke 63 SV, Landsvale 424 SV, Bysvale 10 SV, Skovpiber 5 SV, Engpiber 11 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 27 SV, Rødhals 10 SV, Sangdrossel 20 SV, Vindrossel 2 SV, Misteldrossel 11 SV, Fuglekonge 10 R, Blåmejse 115 SV, Skovskade 17 TF, Allike 65 SV, Råge 26 SV, Stær 45 SV, Bogfinke 420 SV, Kvækerfinke 40 SV, Stillits 20 SV, Grønsisken 35 SV, Tornirisk 100 R, Tornirisk 70 SV, Rørspurv 15 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand, Odense Fjord (18:10):
Terekklire 1 R. Peder Pedersen, Svend Erik Petersen + 3
Firtalsstrand, Odense Fjord (09:25): Havørn 1 OF AD (9:25). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (15:00): Pibeand 158 R, Havørn 1 N AD (Fløj til Leammer). Søren Gjaldbæk
Ølundgård (13:00): Grågås 635 R, Pibeand 213 R, Knarand 35 R, Krikand 186 R, Spidsand 75 R, Skeand 25 R, Fjeldvåge 1 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Ravn 1 NØ. Søren Gjaldbæk
Roerslev - Kørupvej (10:30): Sanglærke 70 R. Søren Gjaldbæk
Skaboeshuse (11:00-12:30): Blå Kærhøg 2 SV han, Musvåge 58 SV, Fjeldvåge 1 SV, Grønspætte 1 R han, Skovskade 28 SV. Kurt Hansen
Nærå Strand Agernæs Flak (10:20-13:20): Grågås 1200 R, Klyde 25 OF, Hjejle 1000 OF, Vibe 520 R, Almindelig Ryle 1900 FU, Stor Regnspove 287 FU, Hættemåge 1700 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteen: Blisgås 5 R, Havørn 1 R AD. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30-14:00): Gærdesmutte 8 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 17 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 5 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 4 RI, Gransanger 24 RI, Fuglekonge 45 RI, Blåmejse 17 RI, Musvit 2 RI, Grønsisken 1 RI.   Dagstotal 129. fugle på 12 arter. Efterårstotal: 2.805 Årets total: 3.332. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen
Dovns Klint: Sortand 5 R, Toppet Skallesluger 10 Ø, Rød Glente 3 S, Spurvehøg 2 S, Dværgmåge 10 T, Huldue 5 SV, Sanglærke 7 S, Stenpikker 4 R, Skovskade 35 T, Stillits 147 T, Tornirisk 20 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 NØ, Skarv 95 SV, Grågås 32 SV, Bramgås 90 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 52 SV, Pibeand 1 SV, Ederfugl 8900 SV, Sortand 72 SV, Toppet Skallesluger 53 SV, Rød Glente 2, Spurvehøg 6, Dværgmåge 31 Ø, Splitterne 1 Ø, Huldue 27 S, Ringdue 530 S, Hedelærke 8 TF, Sanglærke 8 S, Landsvale 60 S, Skovpiber 3 S, Engpiber 65 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 30 SV, Misteldrossel 4 S, Skovskade 15 TF, Husskade 4 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 300 S, Grønirisk 20 S, Stillits 60 TF, Grønsisken 100 S , Rørspurv 9 S. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 V, Sortstrubet Lom 11 V, Skarv 72 V, Knopsvane 1 R, Grågås 9 S, Bramgås 180 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 63 V, Pibeand 3 V, Ederfugl 8900 SV, Sortand 27 T, Toppet Skallesluger 78 V, Rød Glente 3 S, Spurvehøg 18 S, Musvåge 5 T, Lærkefalk 1 S, Dværgmåge 27 Ø, Hættemåge 4 V, Stormmåge 2 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 1 R, Huldue 32 S, Ringdue 1240 S, Hedelærke 8 TF, Landsvale 220 T, Skovpiber 3 S, Engpiber 1 S, Hvid Vipstjert 16 S, Misteldrossel 4 S, Skovskade 59, Husskade 6 R, Gråkrage 4 R, Stær 11 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1050 S, Grønirisk 3 S, Stillits 60 FU, Grønsisken 30 S. Ella Mikkelsen
Lunden: Ederfugl 140 S, Sortand 4 S, Dværgmåge 4 Ø. Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Brushane 2 R, Rødben 6 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 1 R, Bramgås 1 T, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 R, Vibe 70 R, Stenpikker 1 R, Stillits 5 R, Rørspurv 22 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø: Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 3 R, Stor Tornskade 1 FU. Morten Müller
Brændegård Sø: Skarv 3 OF, Knopsvane 5 R, Grågås 2 OF, Havørn 2, Musvåge 1 OF, Fasan 12, Blishøne 7 R, Vibe 30 R, Svartbag 1 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Skovskade 5, Allike 5 OF, Gråkrage 2, Stær 50 OF, Bogfinke 14 FU, Grønsisken 22 OF. Gunnar Jørgensen
Ringe: Rød Glente 1 OF (Vel en af de lokale?). Per Rasmussen
Firtalsstrand (06:45-12:15): Lille Lappedykker 1 FU, Havørn 1 AD OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 1 1K R, Hjejle 3 R, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 18 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Jens Rye Larsen
Firtalsstrand: Havørn 1 AD OF. Dieter Maaszen
Bogensø: Tårnfalk 1 FU. Evald Mehlsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 1200 R, Gravand 45 R, Gråand 90 R, Klyde 25 OF, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 1000 OF, Vibe 520 R, Almindelig Ryle 1900 FU, Lille Kobbersneppe 22 FU, Hættemåge 1700 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Knopsvane 3 R, Blisgås 5 R, Grågås 530 FU, Pibeand 38 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 R, Blishøne 1 R, Vibe 26 R, Landsvale 5 OF, Stær 10 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 12 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 70 R, Hjejle 250 R, Vibe 135 R. Jens Bækkelund


             Lille kjove                       (Arkivfoto)

Onsdag den 29. september 2010.

Vejlen, Taasinge (07:45): Havørn 1 Ø (ved Lille Vejlegård). Bettina Gerti Groß
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint, Sydlangeland (06:45-11:30): Bramgås 2870 SV (Dagstotal), Ederfugl 2800 V, Rød Glente 2 SV, Havørn 1 R 1K (Kl.08.40), Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 10 S, Musvåge 65 SV, Vandrefalk 1 S, Huldue 3 S, Landsvale 390 S, Misteldrossel 3 SØ, Stor Tornskade 1 R, Stillits 80 FU, Grønsisken 100 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose, Sydlangeland (17:30): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor, Sydlangeland: Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Ristinge Hale, Sydlangeland (15:00-16:15): Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Søgård, Sydlangeland (14:30): Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Lundeborg (07:30): Ederfugle 30 S. Poul Brugs
Lindved Frugtplantage
: Grønspætte 1 R, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Firtalsstrand, Odense Fjord
(17.15):
Terekklire 1 R. TE, ME
Firtalsstrand, Odense Fjord (09:30-11:15): Fjeldvåge 1 R, Temmincksryle 6 R. Sv. Erik Lund, Søren L. Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning
(17:35): Dobbeltbekkasin 17 R. Jens Christensen
Nyborg Færgehavn, DSB Kursuscenter
(10:00-14:15): Rød Glente 1 V (11:06), Musvåge 155 V, Vandrefalk 1 V (12:35), Stenpikker 1 R, Skovskade 8 OF. Per Rasmussen, Dieter Maaszen
Nyborg Østerøsø (09:00): Dobbeltbekkasin 1 OF. Dieter Maaszen
Bøjden (10:00): Rød Glente 3 T. Peter Madsen
Nærå Strand/Agernæs flak (10:00-11:00): Grågås 625 R, Spidsand 26 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 R AD hun, Hjejle 600 R, Vibe 275 R, Almindelig Ryle 2600 R, Lille Kobbersneppe 44 R, Stor Regnspove 486 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (07:50): Stillits 45 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret - Tåsinge
: Tårnfalk 1 FU, Vibe 25 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 12 R, Hvid Vipstjert 9 FU. Peder Rasmussen
Sortemosen
: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 2 OF, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 50 R, Dobbeltbekkasin 5 OF, Sanglærke 4 R, Landsvale 4 FU, Engpiber 5 FU, Bynkefugl 1 FU, Skovskade 1 OF, Husskade 5 R, Stær 250 OF, Stillits 50 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge
: Knopsvane 52 R, Pibeand 250 R, Krikand 110 R, Spidsand 8 FU, På Monnet Vandrefalk 1 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 23 FU, Hvidklire 6 R, Fu. på resterne fra Vandrefalk. Svartbag 1 FU, Engpiber 15 FU. Peder Rasmussen
Svanninge
: Bramgås 25 V. Jacob Sterup
Bøjden By
: Musvåge 5 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 S. Anders Odd Wulff Nielsen
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 95 N, Rød Glente 1 V, Spurvehøg 3 V, Musvåge 155 V, Vandrefalk 1 V, Splitterne 2 R, Stenpikker 1 R, Skovskade 8 N. Dieter Maaszen
Østerøsø - Knudshoved: Dobbeltbekkasin 1 OF, Grønirisk 80 FU. Dieter Maaszen
Knudshoved Færgehavn: Bramgås 260 V, Rød Glente 1 V, Spurvehøg 3 V, Musvåge 155 V, Vandrefalk 1 V, Splitterne 2 R. Per Rasmussen


                 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 23/9-2010:
             
                                    Danmarks hættemåger hænger med næbbet
                                                 Dagbog fra BirdLife Malta Raptor Camp 2010 


            Skovspurve fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 28. september 2010.

Svendborgsund ved Iholm (17:30): Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Ederfugl 14 R, Blishøne 60 R, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 7, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Gråand 14 R, Taffeland 240 R, Troldand 40 R, Hvinand 12 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Ravn 1 OF
Gulstav Klint, Sydlangeland
(11:00): Nordisk Lappedykker 1 FU. Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-11:30): Sangsvane 2 R, Bramgås 560 V, Mørkbuget Knortegås 870 SV, Ederfugl 1400 V, Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 2 SV, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 3 S, Spurvehøg 68 S, Musvåge 77 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 8 S, Lærkefalk 2 S, Dobbeltbekkasin 1 OF, Huldue 14 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 126 S, Misteldrossel 18 S, Stor Tornskade 2 R, Skovskade 9 R, Bogfinke/Kvækerfinke 1200 S. Lars Bonne Rasmussen
Nørreballe Nor (16:15-18:30): Knortegås 930 V, Rød Glente 18 (2 R, 16 NV), Havørn 3 R (2 1K, 1 AD), Dværgfalk 2 S. Ole Goldschmidt
Kædeby Haver (11:00): Stor Regnspove 140 R (Rast på nysået mark). Leif Bisschop-Larsen
Tange å (14:30): Grågås 150 SV, Skarv 12, Skovspurv 25, Hvid Vipstjert 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (15:16-17:41): Blå Kærhøg 1 R (Brun), Dværgryle 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hundstrup: Grønspætte 1, Sangdrossel 2, Landsvale 2, Musvåge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:45-11:30): Sorthalset Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 17 R, Skarv 10 R, Knopsvane 25 FU, Gråand 30 R, Knarand 15 FU, Skeand 85 R, Krikand 15 R, Taffeland 30 R, Troldand 200 R, Blishøne 150 FU, Vibe 40 T, Landsvale 10 FU, Skovpiber 1 T, Engpiber 5 R, Jernspurv 1 R, Stillits 8 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fraugde (19:00): Agerhøne 8 FU. Henrik Hein
Firtalsstrand, Odense Fjord (11:30-13:30):
Terekklire 1 R (Fløj N kort før 13.30). Lars Bonne Rasmussen +4]
Firtalsstrand, Odense Fjord (13:23):
Terekklire 1 R (fløj N). Frank Desting, Leif Frederiksen + 3

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ulbølle
: Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 19 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 32 R, Grågås 120 R, Bramgås 215 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 930 V, Pibeand 130 R, Knarand 97 R, Krikand 170 R, Gråand 50 R, Spidsand 18 R, Skeand 90 R, Taffeland 710 R, Troldand 100 R, Hvinand 15 R, Rød Glente 18 , Havørn 3 , Musvåge 30 NV, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 2 S, Blishøne 495 R, Vibe 145 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 60 R, Svartbag 1 R, Landsvale 3 R, Engpiber 10 R, Skærpiber 2 R, Stær 200 R, Tornirisk 90 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 18 R, Toppet Lappedykker 8 R, Skarv, Mellemskarv(sinensis) 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 22 R, Gravand 1 R, Pibeand 48 R, Knarand 62 R, Krikand 4 R, Gråand 240 R, Spidsand 81 R, Skeand 32 R, Troldand 95 R, Hvinand 17 R, Rød Glente 1 1K R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 580 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 9 R, Sortklire 9 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 300 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 R, Digesvale 300 R, Landsvale 200 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 45 R, Husrødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R, Gransanger 10 R, Råge 100 R, Gråkrage 30 R, Stær 80 R, Rørspurv 9 R. Ole Goldschmidt
Bøjden By
: Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Ravn 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 9 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 64 R, Knarand 2 R, Gråand 109 R, Taffeland 150 R, Troldand 100 R, Blå Kærhøg 1 BR FU S, Musvåge 1 OF, Blishøne 49 R, Klyde 16 R, Hjejle 800 R, Vibe 177 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 79 R, Hvidklire 12 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 14 R, Stær 20 R, Skovspurv 10 R, Tornirisk 100 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand
: Lille Lappedykker 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 5 OF, Gravand 6 R, Pibeand 38 R, Krikand 40 R, Spidsand 3 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 2 R, hørt Strandhjejle 1 OF, Vibe 4 R, Islandsk Ryle 10 R, Almindelig Ryle 165 R, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Storspove 15 R, Hvidklire 2 R,
Terekklire 1 AD R N (stod for sig selv i den nordlige del blandt nogle Krikænder og hvilede sig samt pudsede sig lidt, hvorefter den kl. ca.
13:23 brat lettede og trak N ), Sanglærke 2 R, Engpiber 1 R, Stenpikker 1 R, Stær 120 R, Stillits 4 R, flok Tornirisk 155 R. Leif Frederiksen, Frank Desting
Firtalsstrand
(09:30-11:10): Skarv 3 R, Knopsvane 11 R, Gravand 11 FU, Pibeand 155 FU, Krikand 70 R, Spidsand 4 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 1 R, Almindelig Ryle 65 FU, Brushane 4 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 1 R, Hættemåge 75 R, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 1 FU, Stær 30 FU, Stillits 5 FU, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt
Ølundgårds Inddæmning: Fiskehejre 1 R, Grågås 13 OF, Spidsand 12 R, Fasan 1 R HØ, Vibe 50 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Sortklire 1 R HØ, Hvidklire 1 R HØ, Landsvale 1 OF, Engpiber 1 R HØ, Gransanger 2 KA, Stær 40 R. Leif Frederiksen, Frank Desting


            Stæreflok i haven, Svendborg

Mandag den 27. september 2010.

Svendborgsund ved Iholm (17:45): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 V
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 6 R, Knopsvane 14 R, Grågås 500 R, Knarand 10 R, Krikand 30 R, Gråand 40 R, Skeand 10 R, Taffeland 10 R, Troldand 20 R, Havørn 1 AD FU, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 120 R
Gesinge
: Stillits 75 R. Poul Rasmussen
Skarø
: Blå Kærhøg 1 R JUV. Lis Steincke
Nørreballe Nor
(14:40): Sangsvane 2 R, Havørn 1 R 1K. Ella Mikkelsen
Espe
: Musvåge 1, Stær 7, Landsvale 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Firtalsstranden (11:30-12:30):
Terekklire 1 R (Set fremme 3 gange, men den er ret flyvsk og er ikke sigtbar ret lang tid ad gangen.). Lars Andersen
Firtalsstrand
(12:25-13:30): Pibeand 230 R, Krikand 220 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 120 R, Vibe 450 R, Dobbeltbekkasin 10 OF, Lille Kobbersneppe 27 R,
Terekklire 1 R, Stillits 60 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand, Odense Fjord
(08:30-11:15):
Terekklire 1 R. Per Rasmussen
Firtalsstrand, Odense Fjord (07:00-11:00): Pibeand 170 FU, Hjejle 180 R,
Terekklire 1 FU (9:30). Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (11:20-12:30): Vandrefalk 1 R AD (11:50), Vibe 400 OF, Stor Regnspove 114 R. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nørreballe Nor
: Sangsvane 2 R, Havørn 1 1K R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Stær 100 R. Ella Mikkelsen
Bispeenge
: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 7 R, Knortegås 6 SV, Pibeand 14 R, Krikand 40 R, Skeand 10 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Vibe 270 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Hvid Vipstjert 5 R. Kristoffer Hansen
Firtalsstrand:
Terekklire 1 FU (FU i den nordlige del af Firtalsstranden.). Per Rasmussen
Firtalsstrand: Pibeand 170 FU, Hjejle 180 R, Vibe 130 R, Storspove 36 R,
Terekklire 1 FU. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Bramgås 45 V, Pibeand 350 FU, Blå Kærhøg 1 BR R, Hjejle 250 R, Vibe 175 R, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 12 FU, Storspove 2 FU, Hvidklire 2 FU, 
Terekklire 1 FU (Kl.12:35). Peder Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning: Bramgås 31 R, Knortegås 11 OF, Pibeand 114 FU, Spidsand 60 FU, Vandrefalk 1 AD R, Vibe 400 OF, Storspove 114 R, Sortklire 9 R. Kurt Due Johansen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Musvåge 1 OF, Kl. 13:30 Lærkefalk 1 OF, Kl. 11:00 Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 275 R, Vibe 450 R, Storspove 98 FU, Sortklire 8 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 3 FU. Peder Rasmussen


            Rødhovedet and Hvidkilde Sø

Søndag den 26. september 2010.

Hvidkilde Sø (12:20-12:50): Rødhovedet And 1 R han (Eclipsedragt). Niels Bomholt
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 1 M EKL R
Vejlen Tåsinge (11:15-12:00): Lærkefalk 1 SØ, Bynkefugl 1 R. Niels Bomholt
Noret - Tåsinge: Rørhøg 1 M FU, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 10 R, Stær 30 FU
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 6 R, Grågås 40 R, Knarand 12 R, Krikand 26 R, Gråand 22 R, Troldand 20 R, Grønbenet Rørhøne 14 R, Vibe 12 R, Hættemåge 6 R, Allike 12 R, Råge 18 R
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 1 1K R, Rørhøg 1 1K FU
Noret Tåsinge (10:50-11:15): Fiskeørn 1 FU. Niels Bomholt
Nørreballe Nor (11:10): Dobbeltbekkasin 6 R. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg, Sydlangeland (10:50): Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Dovns Klint (07:00-10:00): Dværgfalk 2 S, Huldue 8 S, Landsvale 430 S. Ella Mikkelsen
Carsten Hauchs Vænge 4, Odense: Skovskade 5 FU. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand, Odense Fjord (15:35-15:55):
Terekklire 1 FU (15.40-15.50). Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Firtalsstrand (08:30-10:30):
Terekklire 1 FU (Obs 9.55 - 10.05 i nordlig del). Anni Osther, Jens Kristian Holm
Strandskov, Ulriksholm (12:00): Ravn 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Søndersø: Rød Glente 3 OF (1 16.45, 2 17.15), Ravn 5 R. Martin Strømkjær

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 10 R, Pibeand 5 R, Krikand 1 R, eclipsedragt Rødhovedet And 1 M R, Taffeland 145 R, Troldand 85 R, Hvinand 17 R, Hættemåge 120 FU, Stormmåge 3 FU. Niels Bomholt
Åbyskov: Rød Glente 1 S, Rørhøg 1 SV, Spurvehøg 10 SV, Musvåge 20 SV. Esben Eriksen
Noret - Tåsinge: Fiskeørn 1 FU. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortterne 2 R. Kurt Due Johansen
Espe: Gråand 2 R HØ, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 35 R, Sølvmåge 3 JUV R, Ringdue 3 OF, Engpiber 2,
Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1 R HØ, Solsort 4, Gransanger 1 R HØ, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 FU, Allike 10, Råge 6, Gråkrage 2 R, Stær 18 R, Skovspurv 33, Bogfinke 2 R, Grønsisken 1 R, Tornirisk 6 OF, Gulspurv 19. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand:
Terekklire 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Firtalsstrand:
Terekklire 1 R (I en nordlige del). Anni Osther, Jens Kristian Holm
Søndersø: Rød Glente 3 OF, Ravn 5 R. Martin Strømkjær


            Indisk gås fortsat ved Bøjden Nor - her fotograferet den 10. september

Lørdag den 25. september 2010.

Dovns Klint, Sydlangeland (06:45-11:30): Mørkbuget Knortegås 558 V, Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 54 S, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 52 S, Musvåge 61 S, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 1 S, Hjejle 300 R (Keldsnor), Alk 1 V, Huldue 9 S, Landsvale 172 S, Gul Vipstjert 5 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 54 S, Bogfinke/Kvækerfinke 1600 S. Ella Mikkelsen
Ristinge
(13:40-14:40): Rød Glente 1 SV, Musvåge 140 NV (Mod Ristinge Hale). Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø
: Havørn 1, Rød Glente 2, Musvåge 10 , Spurvehøg 5, Ravn 11, Vibe 800, Stær 150, Stor Skallesluger 1 hun. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Lindkær, Ravnholt
: Fiskeørn 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker
(08:10-10:55): Tårnfalk2 FU, Gråkrage min 15 FU /R, Allike 6 Of, Skovskade 5 FU /OF, Blåmejse 6 FU, Musvit 5 FU, Træløber 1 FU, Grønspætte 2 HØ (Jeg har brugt hele for middagen på om det kunne lykkedes at få et billede af grønspætterne. Det lykkedes ikke de var lige omkring mig hele tiden, men de ville ikke vise sig frem), Stor Flagspætte 2 FU, Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Kistrup / Sollerup (11:00): Musvåge 5 FU. Leif Kristensen
Sandholt Enge/Sandholt Sø: Rørhøg 1 FU, Knopsvane 2 FU, Fiskehejre 1 FU, Gråkrage 5 FU, Allike 3 OF, Bogfinke 3 FU, Gulspurv 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråand 4 FU/R, Lille Lappedykker 1 R, Blishøne 2 FU, Musvit 1 FU, Musvåge 1 FU, Bjergvipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Taup-Davinde (13:30): Hjejle 130 OF. Niels Bomholt
Søllinge (13:50): Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Knudshoved (12:00-14:00): Spidsand 25 SV, Rød Glente 1 V, Havørn 1 SV IMM, Musvåge 381 V. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Morud Skov (12:00-12:30): Ravn 2 R (I klinch med 2 musvåger, på et tidspunkt i luftkamp højt over skoven). Ole H. Scharff
Flyvesandet (16:30): Bjergvipstjert 1 R (Sammen med ca. 20 hvide vipstjerter på strandengen), Lille Korsnæb 10 R. Ole H. Scharff
Flyvesandet: Bjergvipstjert 1 OF, Lille Korsnæb 10 FU. Ole H. Scharff, Henrik Andersen
Firtalsstranden: Hvidklire 18 R. Ole H. Scharff, Henrik Andersen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Skarv 380 R NAT, Vibe 40 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 44, Vibe 1 R, Skærpiber 1 R. Arne Bruun
Skårupøre Sund: Fiskehejre 7 R, Knopsvane 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 AD R, Toppet Skallesluger 39 R, Rørhøg 1 1K T, Vibe 21 NØ, Stær 100 SV. Arne Bruun
Noret - Tåsinge: Fiskehejre 6 R, Krikand 35 R, Vibe 140 R T, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 2 R. Arne Bruun
Vejlen - Tåsinge 15 cm. vand på stien ud til skjulet: Knarand 1 R, Rørhøg 1 1K R, Musvåge 3 SV, Tårnfalk 1 V, Storspove 15 SV, Skovskade 23 NV. Arne Bruun
Rødme Svinehaver: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Rødhals 2 FU, Rødstjert 3 FU, Skovskade 1 OF, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 09:00): Rødhals 6 RI, Rødstjert 1 RI, Rørsanger 2 RI, Munk 4 RI, Gransanger 15 RI.   Dagstotal 28. fugle på 5 arter. Årstotal 2217. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 6 R, Knopsvane 7, Gråand 6 R, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 37 R, Vibe 225 OF, Landsvale 10 FU, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Bøjden Færgehavn: Skarv 12 R, Ederfugl 15 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 3 OF, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 7 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 8 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Skarv 17 R, Fiskehejre 10 R, Grågås 800 R, Indisk Gås 1 R, Gravand 3 R, Pibeand 78 R, Gråand 138 R, Taffeland 79 R, Troldand 26 R, Spurvehøg 1 Ø, Blishøne 51 R, Klyde 10 R, Hjejle 750 R, Vibe 146 R, Dværgryle 2 1K R, Almindelig Ryle 69 R, Brushane 4 R, Sortklire 12 R, Rødben 5 R, Hvidklire 7 R, Hættemåge 250 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 OF, Splitterne 1 OF, Ringdue 2 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 12 R, Hvid Vipstjert 13 R, Stær 90 R, Gråspurv 4 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 50 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 9 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 16, Knopsvane 1 R, Grågås 940 R, Indisk Gås 1 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 R, Gravand 3, Pibeand 118 R, Krikand 7 R, Gråand 69 R, Spidsand 3 R, Taffeland 95 R, Troldand 45 R, Hvinand 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Klyde 9, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 1100 R, Vibe 144 R, Almindelig Ryle 38 , Brushane 4 FU, Storspove 1 OF, Sortklire 3 R, Rødben 11 R, Hvidklire 26 , Tinksmed 1 R, Hættemåge 360 R, Sølvmåge 12 , Ringdue 2 OF, Sanglærke 6, Engpiber 7 OF, Hvid Vipstjert 13, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R HØ, Solsort 1 R, Gransanger 2 R HØ, Blåmejse 4 FU, Musvit 2 R HØ, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R HØ, Ravn 1 R HØ, Stær 80 FU, Grønsisken 7, Tornirisk 200 FU. Gunnar Jørgensen
Vitsø: Grågås 302 R, Bramgås 26 SV, Dobbeltbekkasin 5 OF, Storspove 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Bjergvipstjert 1 SV, Stor Tornskade 1 FU. Morten Müller
Ibjerg: Hjejle 130 OF. Niels Bomholt
Kærby Fed: Spurvehøg 4 T, Vandrefalk 1 AD OF, Agerhøne 9 R, Islandsk Ryle 12 R, Lille Kobbersneppe 16 R, Hvidklire 10 R, Stenpikker 1 R, Gransanger 2 R, mindst 3 nordlige. Ingen sydlige set Halemejse 8 R. Kristoffer Hansen
Seden Strand: Pynten nord for Seden Strand Spurvehøg 2 T, Musvåge 6 T, Sølvmåge 80 R, Gransanger 5 R. Kristoffer Hansen
Kerteminde: Natugle 1 R. Bo K. Stephensen
Tommerup Stationsby: Gransanger 20 R, Stillits 90 R. Michael Mosebo Jensen


              Lærkefalk Vejlen Taasinge

Fredag den 24. september 2010.

Vornæs skov ud til Vejlen (14:50): Lærkefalk 1 FU. Poul Rasmussen
Sdr. Vornæs, Taasinge (14.15): Dværgfalk 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Hjejle 1200 FU (FU på stubmark ved Udflyttervej )
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 8 FU, Troldand 16 R, Toppet Skallesluger 2 FU, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Hjejle 800 OF, Hvidklire 1 OF, Svaleklire 3 TI FU, Ringdue 16 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 10 FU, Rørspurv 3 FU
Lundeborg
: Mørkbuget knortegås 87 S (07:00-08:00), Viber 300 OF S (10:30), Grønirisk 30 FU (08:00), Blåmejse 5 FU (10:00). Poul Brugs
Nørreballe Nor
(15:00-16:30): Havørn 1 R AD, Fiskeørn 1 R (På platformen). Henrik Mørup-Petersen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(14:15): Havørn 1 R 1K. Ole Tønder, Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland
(06:30-13:30): Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 8 TF,
Rød Glente 194 S (Ny fynsk rekord), Rørhøg 9 S, Spurvehøg 239 S, Musvåge 102 S, Tårnfalk 25 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 FU, Huldue 81 S, Landsvale 355 S, Engpiber 120 S, Gul Vipstjert 28 S, Bjergvipstjert 4 S, Skovskade 25 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 2000 S, Stillits 40 S. Henrik Mørup-Petersen, Ole Tønder, Ella Mikkelsen
Bregnebjerg/Dalby
: Rød Glente 1 T. Bo K. Stephensen
Skaboeshuse
(16:45): Rød Glente 1 V, Fjeldvåge 2 V. Kurt Hansen
Ølundgårds Inddæmning
(08:05): Grågås 570 R, Spidsand 30 FU. Dieter Maaszen
Hessum (07:15): Havørn 1 OF. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Fakkebjerg: Mursejler 2 S. Jan Holm Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 09:00): Rødhals 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 10 RI, Fuglekonge 1 RI, Bogfinke 1 RI.   Dagstotal 20. fugle på 7 arter. Årstotal 2189. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Horne By, Ny-gødet mark : Hjejle 4 T, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 137 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 4 S, Landsvale 11 OF, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 3 R, Allike 7 R, Råge 25 R, Gråkrage 1 R, Stær 28 OF, Stillits 5 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vitsø: Lille Lappedykker 11 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5, Grågås 110 FU, Canadagås 1 FU, Gravand 3 R, Pibeand 5 FU, Gråand 25 R, Skeand 1 FU, Taffeland 29 FU, Troldand 35 FU, Hvinand 9 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 OF, Lærkefalk 1 AD FU, Blishøne 32 FU, Storspove 21 FU, Hættemåge 110 FU, Stormmåge 80 R, Sølvmåge 20 R, Engpiber 30 FU, Bynkefugl 1 R, Solsort 10 R, Sangdrossel 20 R, Stor Tornskade 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 40 R, Bogfinke 25 OF. Morten Müller
Søndersø: Set gennem flere uger. Agerhøne 7 R. Martin Strømkjær
Ålsbo: Fiskeørn 1 SV. Thomas Varto Nielsen


              Gransanger. "Læg mærke til fluen"  Foto: Anders Odd Wulff Nielsen        

Torsdag den 23. september 2010.

Hallindskoven (17:05): Fiskeørn 1 OF. Esben Eriksen
Skarø
: Rød glente 1 OF, Hjejle 300 R. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Lundeborg (07:00-08:00): Mørkbuget knortegås 500 S (minimum 10 flokke a 30 - 75 individer), Musvåger 3 TI (15:00), Grønirisk 25 FU. Poul Brugs
Hesselbjerg, vandværket på Ristingevej (12:10-16:10): Sort Glente 1 S (Kl. 13.40), Rød Glente 27 S (Heraf 6 1K + 1 AD), Rørhøg 9 S, Spurvehøg 71 S, Musvåge 58 S, Tårnfalk 16 S, Dværgfalk 2 S, Dobbeltbekkasin 17 S, Huldue 45 S, Gul Vipstjert 3 S. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint (06:45-11:55): Pibeand 594 SV, Hvepsevåge 1 S, Spurvehøg 60 S, Tårnfalk 5 (1 R + 4 S), Dværgfalk 5 S, Splitterne 25 S, Huldue 60 S, Digesvale 185 S, Landsvale 1540 S, Engpiber 329 S, Gul Vipstjert 6 S, Bjergvipstjert 12 S, Hvid Vipstjert 116 S, Misteldrossel 1 S, Skovskade 22 TF, Grønirisk 52 S, Grønsisken 260 S. Dieter Maaszen, Claus Dalskov, Keldsnor Fuglestation + 8, Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Sivsanger 1 RI. Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Espe: Rød Glente 1, Blå Kærhøg 1 (brun) , Spurvehøg 2, Tårnfalk 1, Skovskade 2, Grønsisken 50, Landsvale 5. Dværgflagermus 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 3 R. Erik Thomsen
Sønderhjørne (06:35-14:00): Skarv 15 SV, Sortand 1 SØ, Rød Glente 1 TF, Rød Glente 14 SV, Spurvehøg 27 SV, Musvåge 28 SV, Tårnfalk 3 SV, Vandrefalk 1 SV AD kl. 13:00, Hjejle 3 SV, Alk 2 R, Huldue 3 SV, Mursejler 2 SV, Sanglærke 7 SV, Digesvale 1 SV, Landsvale 400 SV, Bysvale 2 SV, Skovpiber 25 SV, Engpiber 106 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Bjergvipstjert 6 SV, Hvid Vipstjert 80 SV, Jernspurv 5 SV min, Rødhals 20 R, Stenpikker 2 SV, Sangdrossel 20 SV, Misteldrossel 1 SV, Munk 1 R, Grå Fluesnapper 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Blåmejse 55 TF, Blåmejse 85 SV, Skovskade 8 TF, Ravn 1 R, Stær 580 SV, Bogfinke 6700 SV Bog/Kvækerfinke, Kvækerfinke 100 SV min, Grønirisk 25 SV, Stillits 46 SV, Grønsisken 130 SV, Tornirisk 125 SV, Lille Gråsisken 5 SV, Rørspurv 10 SV, Dværgflagermus 1 FOU, Admiral 11 TF min, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (17:00-18:15): Havørn 1 OF AD (Ingen Terekklire, set hele eftermiddagen. Så fuglen er vel væk. Også meget få vadefugle). 4 sjællændere, Dieter Maaszen, Martin Thomsen, Per Rasmussen
Seden Strand (09:30-12:00): Pibeand 550 R, Sortterne 1 R. Kristoffer Hansen
Kærby Fed (09:30-12:00): Havørn 1 R IMM. Kristoffer Hansen
Knudshoved (11:19): Rød Glente 2 V. Svend Åge Linnerstrøm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Fiskeørn 1 OF (Fløj lavt over vores hus og inspicerede de lokale andedamme for fiskemuligheder og forvandt mod SØ). Esben Eriksen
Hannebjerg Mose: Gråand 175 R, Taffeland 270 R, Troldand 50 R, Hvepsevåge 2 S, Rovfuglene trak mellem ca. kl. 12 og 14 Rød Glente 11 S, Rørhøg 2 1K S, Spurvehøg 10 S, Musvåge 25 S, Tårnfalk 2 S. Arne Bruun
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 12:30): Jernspurv 4 RI, Rødhals 8 RI, Rødstjert 2 RI, Sangdrossel 5 RI, Sivsanger 1 RI, Rørsanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 10 RI, Gransanger 5 RI, Skovspurv 1 RI, Bogfinke 3 RI, Gulspurv 1 RI.   Dagstotal 45. fugle på 13 arter. Årstotal 2169. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen, Ole Tønder
Horne By (Buske og træer omkring efterskolen. Overraskende mange småfugle. Krattene var klart domineret af gransangere og rødhalse, men en del mejse-kald hørtes også.): Hjejle 11 S, Ringdue 2 OF, Tyrkerdue 1 R, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 5 R, Rødhals 13 R, Solsort 6 R (En var ringmærket ), Gransanger 50 R, Løvsanger 1 R, Musvit 2 R, Allike 3 OF, Skovspurv 4 R, Bogfinke 5 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bågø (Od. Fjord): Tårnfalk 1 FU, Skovspurv 12 R. Leif Frederiksen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 2 FU, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 30 R, Gravand 12 R, Pibeand 60 R, Et par Knarand 2 FU, Nok lidt flere Krikand 85 R, Gråand 8 R, Spidsand 12 FU, Kom pænt tæt forbi fugletårnet ved Firtalsstrand, mest sandsynlig en ad. men måske 5k Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 2 , Musvåge 4 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Strandskade 1 OF, Måske flere flokke Hjejle 62 R, Vibe 120 R, Krumnæbbet Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 160 R, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 8 R, Endvidere en hørt Sortklire 2 R, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 600 R, Ringdue 16 OF, Landsvale 1 S, Hvid Vipstjert 15 R, 1 set samt en Kaldende Rødstjert 2 R, Husskade 1 R, Sammen med en Gråkrage Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 50 R, Bogfinke 3 R, De 28 Syd Stillits 36 R S. Leif Frederiksen
Lammesø: Stranden Fiskehejre 6 R, Hjejle 8 OF, Ved Stranden Hvidklire 8 R, Gransanger 3 R HØ. Leif Frederiksen
Moser v/Nonnebo: Vibe 6 OF. Leif Frederiksen
Næsbyhoved Skov: Otterupvej Skovskade 1 OF. Leif Frederiksen
Omr. B7, Od.Fj. (Egensedybet): Nok flere, rastende på vade langt ude . Skarv 200 R, Pibeand 40 R, Ederfugl 80 R. Leif Frederiksen
Rønninge: Set fra Motorvejen Skarv 1 OF, Musvåge 1 T. Leif Frederiksen
Skov v/Lindved Å, Lindved: Ved motorvejen Tårnfalk 1 FU. Leif Frederiksen
Kærby Fed: Havørn 1 IMM R, Spurvehøg 7 VSV, Musvåge 16 VSV, Tårnfalk 2 R, Skovskade 5 T, Bogfinke 200 VSV, Stillits 25 OF. Kristoffer Hansen
Seden Strand, talt fra kysten ud for Kærby Fed: Pibeand 550 R, Strandhjejle 1 AD R, Islandsk Ryle 1 1K R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 18 R, Hvidklire 10 R, Sortterne 1 R. Kristoffer Hansen
Martofte: Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Vestermade Rev: Klyde 2 FU. Evald Mehlsen
Nyborg Strand: Skarv 60 OF, Spurvehøg 1 R, Hættemåge 200 R, Landsvale 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Spætmejse 1 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 2 V (set omkring 1 km ude ad vestbroen, fulgte broen ind mod Knudshoved), Stær 80 R. Svend Aage Linderström
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Varmedis Vestbroen Spurvehøg 2 V. Leif Frederiksen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skærvej. Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund


              Mørkbuget knortegås på vej til vinterkvarter     Foto: Poul Brugs

Onsdag den 22. september 2010.

Firtalsstrand (16:30-18:05): Hjejle 150 R, Terekklire 1 FU   . Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (14:10-17:00): Havørn 1 N AD, Ravn 1 R (Mobbede en spurvehøg). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint (06:30-12:30): Mørkbuget Knortegås 525 V, Spidsand 105 V, Hvepsevåge 6 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 22 S, Tårnfalk 7 T, Hjejle 120 R (Keldsnor), Huldue 23 S, Digesvale 110 S, Landsvale 1750 S, Engpiber 232 S, Gul Vipstjert 39 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 166 S, Misteldrossel 7 S, Bogfinke 8000 S (Dagstotal), Stillits 194 S, Tornirisk 165 S. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg
: Tårnfalk 3 R. Jette og Poul Brugs
Nørreballe Nor
: Havørn 1 K OF. Jette og Poul Brugs
Påø Strand
: Mørkbuget knortegås 50 S. Jette og Poul Brugs
Svanninge
(15:20): Rød Glente 2 T. Peter Madsen
Bogø, Vestermose
(13:52):
Sølvhejre 1 R (DMU  fly obs). Kent Olsen
Espe: Stær 20, Skovskade 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:35-13:15): Skarv 10 SV, Fiskehejre 3 T, Knopsvane 7 R, Grågås 7 SV, Bramgås 30 SV, Ederfugl 15 T, Sortand 3 SØ, Hvinand 4 SØ, Toppet Skallesluger 15 NV, Havørn 1 SV 1 k 12:30 Helnæs, Spurvehøg 13 SV, Musvåge 9 SV, Tårnfalk 1 SV, Lærkefalk 1 SV 11:45, Alk 3 R, Huldue 3 SV, Sanglærke 37 SV, Digesvale 10 SV, Landsvale 750 SV, Skovpiber 38 SV, Engpiber 78 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 68 SV, Jernspurv 5 SV min, Rødhals 15 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 20 SV, Misteldrossel 6 SV, Tornsanger 1 R, Munk 1 R, Sumpmejse 2 FOU, Blåmejse 15 SV, Blåmejse 50 TF, Skovskade 21 TF en flok, Ravn 1 R, Stær 190 SV, Bogfinke 4370 SV Bog/kvækerfinke, Kvækerfinke 30 SV min, Grønirisk 20 SV, Stillits 10 SV min, Grønsisken 165 SV, Tornirisk 400 SV, Lille Gråsisken 4 SV, Gulspurv 15 SV, Rørspurv 11 SV, Hare 1 R, Rådyr 2 R, Dværgflagermus 1 FU, Marsvin 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (16:00): Terekklire 1 FU   . Jacob Sterup
Firtalsstrand (15:40): Dværgryle 1 FU,
Terekklire 1 FU   . Peter Oxholm, Jens Kristian Holm
Skaboeshuse (10:30-17:30): Havørn 2 SV 3K (1 3k + 1 ad kl. 1525 indtræk fra Reersø), Spurvehøg 32 SV, Musvåge 1108 SV (Indtræk fra Reersø og Halsskov), Fiskeørn 2 V. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Grågås 7 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 SV, Pibeand 2 R, Krikand 140 R, Vibe 17 R, Almindelig Ryle 1 SV, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvid Vipstjert 12 R, Tornirisk 80 R. Arne Bruun
Kølle Nor: Havørn 1 JUV OF, Musvåge 4 T. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 09:45): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 9 RI, Rødhals 15 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 4 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 RI, Munk 4 RI, Gransanger 25 RI, Løvsanger 6 RI, Grå Fluesnapper 1 RI.   Dagstotal 70. fugle på 12 arter. Årstotal 2124. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Skarø Rev: Havørn 1 AD R. Kent Olsen
Horne By, Hvedholm Slotspark og omkringliggende marker og træer: Grågås 5 R, Ringdue 36 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 3 FU, Solsort 1 R, Løvs/Grans Phylloscopus sp. 10 R, Spætmejse 3 R, Skovskade 2 R, Råge 2 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Skovspurv 25 R, Bogfinke 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 3 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 , Gravand 11 FU, Pibeand 27 FU, Krikand 257 R, Gråand 7 R, Spidsand 3 FU, Spurvehøg 1 F 1K FU, Blishøne 7 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 150 R, Vibe 200 R, Krumnæbbet Ryle 10 1K FU, Almindelig Ryle 128 R, Brushane 2 1K FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Hvidklire 4 FU,
Terekklire 1 FU   (Først fundet kl. 17.00. Derefter set rastende og fouragerende på ret stor afstand (2-300 m) gennem resten af obs.perioden (frem til 18:05). Lille klire, kroppen lidt større end Alm. Ryle. Næb langt (længere end Alm. Ryle) og svagt opadbøjet. Grå-brunlig overside, hvid underside. Karakteristisk hovedprofil med stejl pande. Tendens til mørk 'knoplet' og desuden mørk længdestribe ved overgangen mellem ryg og vinge. Ikke specielt langbenet. Ben rødorange (ca.  som Stor Præstekrave). I flugt sås tydelig hvid vingebagkant, der dog ikke var så bred som på Rødben. Fuglens fjerde dag på stedet - den blev fundet af OBO om sidst på eftermiddagen søndag d. 19/9. Andet fund af arten i det gamle Fyns Amt; første var en fugl i Keldsnor 29/7-92). Jacob Sterup
Vestermose (Bågø)
Sølvhejre 1 R (havde hvide hejre i baghovedet på hele dagens tælling i det sydfynske øhav og lillebælt, årstiden var perfekt og om kystnære vådområder med fiskehejre, så kunne det ikke gå galt, det var derfor ikke den store overrraskelse, da en stor vhid hejre fløj om fra vådområdet i Vestermose, første obs sås den blot bagfra idet det fløj væk, så vendte vi om og fløj to runder over den igen, hvor de lange sorte ben kunne ses sammen med kraftigt gult næb, desuden fløj den til sidst sammen med fiskehejre, hvor sølvhejren var lidt mere fyldig og bredvinget, helt i stil med min opfattelse af arten, sås således på en tælling fra fly.) Kent Olsen
Vresen: set fra DMU fly Fiskeørn 1 T, Snespurv 4 T. Kent Olsen
Odense Losseplads: Grønsisken 15 FU. Evald Mehlsen
Enebærodde:
Markpiber 1 AD FU (Fourag. på stranden: underside uden tegninger, markant øjenstribe). Evald Mehlsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Skarv 10 R, Splitterne 12 R, Gul Vipstjert 2 V, Hvid Vipstjert 8 R, Rødstjert 1 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 1 R. Svend Aage Linderström
Nyborg Strand: Splitterne 6 R, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 4 R. Svend Aage Linderström
Teglværkskoven: Rødstjert 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 R, Grå Fluesnapper 1 R, Spætmejse 2 R, Korttået Træløber 1 KA. Svend Aage Linderström


                 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 16/9-2010:
             
                                    Danske hedehøge er nået til Afrika
                                                 Nu bliver effekten af græsning og bevanding i Tøndermarsken undersøgt
                
                                Fyn bliver endnu finere for fuglene
                                                 Jægerformand rammer forbi i sin kritik af DOF
                                                 Dagbog fra BirdLife Malta Raptor Camp 2010
                                                 Europas største rovfugl på besøg i Nordjylland
               


             Terekklire ved Firetalsstrand - det er fuglen med et let opadbøjet næb og stejl pande

Tirsdag den 21. september 2010.

Gulstav Mose, Sydlangeland (06:45): Rørdrum 1 R, Sølvhejre 2 R . Ella Mikkelsen
Gulstav Mose
(12:00-14:15):
Sølvhejre 1 R , Blå Kærhøg 1 (brun), Rørhøg 7, Musvåge 10, Spurvehøg 8. Bent Staugaard
Tryggelev Nor (8:30-11:15): Fiskeørn 1,
Sølvhejre 1 R (måske to), Sortterne 2, Fjordterne 5. Bent Staugaard
Lundeborg: Splitterne 6 R. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen (13:30): Odinshane 2 R. Peder Rasmussen
Brændegård sø (09:00-09:20): Knarand 470 R (Min.), Havørn 2 R (1 ad. og 1 1K), Ravn 24 R (Heraf de 18 i én gruppe på mark). Lars Bonne Rasmussen
Brobyværk (16:17): Grågås 1000 S. Peder Blommegård
Sønderhjørne (06:50-11:00): Skarv 19 SV, Ederfugl 5 T, Rørhøg 1 SV, Blå Kærhøg 1 SV Br, Spurvehøg 12 SV, Tårnfalk 1 SV, Hjejle 2 SV, Sølvmåge 100 R, Splitterne 2 S, Huldue 2 SV, Sanglærke 11 SV, Landsvale 11 SV, Skovpiber 5 SV, Engpiber 72 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 20 SV, Jernspurv 2 SV, Rødstjert 2 R, Sangdrossel 1 SV, Tornsanger 1 R, Stær 30 SV, Bogfinke 640 SV, Kvækerfinke 7 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 25 SV, Tornirisk 30 SV, Dværgflagermus 1 FU . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fjordmarken (15:43-16:30): Isfugl 1 R. Thomas Birkesholm
Firtalsstrand
(18:10-18:40): Sort Glente 1 V (Fløj fra syd mod vest lavt over området),
Terekklire 1 FU   . Michael Glentedal, SSS, Michael Højgaard Hansen
Firtalsstrand
(18:20-18:30): Sort Glente 1 NV,
Terekklire 1 FU   . Anders Vedel, Børge L Rasmussen
Firtalsstrand
(16:45-18:30):
Terekklire 1 FU  
Firtalsstrand
(16:00):
Terekklire 1 FU   . Ella Mikkelsen
Firtalsstrand
(13.25-):
Terekklire 1 R   . Tim Hesselballe
Firtalsstrand
(13:15):
Terekklire 1 R   . (Nordlige del). Jens Kristian Holm
Firtalsstrand (14:45-15:45): Kærløber 1 R,
Terekklire 1 FU   . Henrik Andersen
Firtalsstrand (14:30-14:50):
Terekklire 1 R   . Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand (14:20-16:00): Hjejle 180 R, Kærløber 1 R 1K,
Terekklire 1 R   . Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (08:00-11:00): Havørn 2 R, Vibe 300 R, Krumnæbbet Ryle 25 R (+), Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 35 R, Dværgmåge 2 R, Isfugl 1 OF. Henrik Andersen
Firtalsstrand (07:10-08:00): Grågås 650 R (Kom fra Ølund, de ku' ikke li' Havørnen), Havørn 1 R (3K+). Søren Gjaldbæk
Seden Strand (07:05-10:00): Pibeand 290 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 5 R, Broget Fluesnapper 1 R, Rørspurv 15 R. Kristoffer Hansen
Bispeengen: Vibe 450 R. Henrik Andersen
Flyvesandet (08:30-12:00): Sandløber 2 R 1K, Almindelig Kjove 4 V, Tejst 4 V, Laplandsværling 1 NØ. Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 08:30): Jernspurv 2 RI, Rødhals 1 RI, Rørsanger 1 RI, Havesanger 1 RI, Gransanger 1 RI.   Dagstotal 6. fugle på 5 arter. Årstotal 2054. Keldsnor Fuglestation ved Ole Tønder
Hennetved: Spurvehøg 4 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 1 S, Brandsby Hjejle 25 OF, Rødstjert 1 R. Arne Bruun
Sortemosen: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 1 R, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Odinshane 2 FU, Sanglærke 4 R, Landsvale 65 FU, Engpiber 6 R, Bynkefugl 4 R, Skovskade 3 OF. Peder Rasmussen
Sibirien: Natugle 1 R. Niels Bomholt
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 9 R, Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Knopsvane 16 , Grågås 215 FU, Knarand 56 FU, Krikand 15 FU, Skeand 210 FU, Vandrikse 1 R HØ, Blishøne 145 FU, Hvidklire 1 R. Jacob Sterup
Dyreborg By: Lille Kjove 1 AD R (På mark Dyreborgvej umiddelbart før vejen ned til Knold Stod på en mark ved stor bondegaard, umiddelbart før vejen ned til Knold.Stod og pussede sig, og jeg kunne komme meget tæt på den, troede at den var skadet, men det var den ikke. Den fløj op og det kunne konstateres at individet i flugten fløj med elegante lidt terneagtige bevægelser. Ingen vingepletter, kun lidt hvide markeringer/skafter i yderste håndsvingfjer,kroppens overside grålig med brune antegninger, undervinge mørk. Ingen brystbånd grålig bug, ingen haleforlængelse, virkede til at have kraftigt bryst. Jagede måger og duer, inden den forsvandt, kunne godt være i området stadigt . Størrelse omkring hættemåge. Dogme foto haves stående på mark). Freddy Hansen
Horne By: Musvåge 1 FU, Vibe 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 2 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gransanger 2 R, Bogfinke 2 R, Stillits 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand: Spidsand 30 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 100 R, Vibe 200 R, Islandsk Ryle 5 R, Sandløber 1 R, Krumnæbbet Ryle 9 R, Almindelig Ryle 200 R, Kærløber 1 1K R, Lille Kobbersneppe 10 R, Storspove 30 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 2 R, Terekklire (SU) 1 1K R. Ole Goldschmidt
Firtalsstrand: Sort Glente 1 OF,
Terekklire 1 FU . Michael Højgaard Hansen
Firtalsstrand:
Terekklire 1 FU (rigtig god vadefugle lokalitet Fynboerne har fået her. på afstand jizz som en stor kylling (undskyld) lyst indtryk, grålig overside hvid underside, rødlige ben, smalt hoved med høj pande og tyndt opadbøjet næb). Ken Rasmussen
Seden Strand, Den nordvendte pynt nord for Seden Strandby : Pibeand 290 , Krikand 6 R, Spidsand 2 S, Strandhjejle 1 V, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 9 R, Hvidklire 7 R, Engpiber 25 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 5 R, Gransanger 12 R, Broget Fluesnapper 1 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 15 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Splitterne 22 R, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 3 R, Stillits 2 R, Tornirisk 6 R. Svend Aage Linderström


               Lille kobbersneppe

Mandag den 20. september 2010.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose (eftermiddag): Sølvhejre 2 R. Ole Tønder
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose
(08:45):
Sølvhejre 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns Klint (06:45-12:00): Spidsand 116 V, Tårnfalk 10 TI, Dværgfalk 1 S, Gul Vipstjert 6 S, Bjergvipstjert 1 S. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (16:00): Fiskeørn 1 FU, Sortterne 2 FU JUV, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor, Sydlangeland (14:50): Sangsvane 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Krikand 180 R, Lille Præstekrave 1 R, Hjejle 280 R, Vibe 420 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Almindelig Ryle 350 R, Lille Regnspove 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand, Odense Fjord (17:15):
Terekklire 1 R . Anders Myrtue, Ole Bent Olesen, Nis Rattenborg
Ølundgård (08:00-08:30): Grågås 800 R, Spidsand 200 R. Anders Myrtue
Sundet, Faaborg (11:00-11:50): Knarand 15 FU, Skeand 200 FU/R, Krikand 10 FU, Taffeland 140 R, Spurvehøg 1 R, Mursejler 3 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 150 FU, Bysvale 50 FU, Stillits 5 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Fyns Hoved (08:30-10:00): Krikand 155 V, Fløjlsand 33 V, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 2 SV, Tejst 4 R, Hvid Vipstjert 129 S (Indtræk fra Samsø), Ravn 1 R, Snespurv 1 R hun. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand:
Terekklire 1 (Fuglen fundet af OBO søndag kl. ca. 18.00. Genfundet dd. kl.
17.15.). Anders Myrtue
Odense: Spurvehøg 1 FU ( jagede tyrkerdue nær Assistens). Evald Mehlsen


             Skægmejse han (arkivfoto)

Søndag den 19. september 2010.

Gesinge Tåsinge (13:10): Hjejle 500 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet Tåsinge (11:10-13:00): Dobbeltbekkasin 1 R, Stenpikker 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint
(06:30-11:15): Sortstrubet Lom 3 V, Sortand 108 V, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 1 S (Brun), Spurvehøg 59 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 7 S, Almindelig Kjove 1 V, Huldue 1 S, Engpiber 350 S, Gul Vipstjert 37 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 238 S, Bogfinke 5300 S, Grønsisken 120 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor (06:50-13:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Hvepsevåge 1 S, Havørn 2 (1 1K S, 1 2K TF), Rørhøg 17 S, Blå Kærhøg 2 S, Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 5 S, Sandløber 2 R, Gul Vipstjert 10 SV, Bjergvipstjert 5 SV, Hvid Vipstjert 473 S, Pungmejse 1 S, Bogfinke 2200 S, Grønsisken 385 S, Tornirisk 480 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav Mose, Sydlangeland (16:20): Havørn 1 OF (1 - 2k) (12:20),
Sølvhejre 1 R (06:30), Sølvhejre 2 R (Fløj rundt sammen med 4 fiskehejre, derefter rast). Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (13:30-15:20): Rørdrum 1 R, Sølvhejre 1 R, Knarand 63 R, Spidsand 76 R, Fiskeørn 1 S 1K, Dværgfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortterne 2 R 1K. Ole Goldschmidt
Vesteregn: Havørn 1 R 1K. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning (16:05-17:55): Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 34 R, Skeand 70 R, Havørn 2 R (1 ad + 1 juv), Fiskeørn 2 FU (2-3), Sortterne 2 FU. Niels Bomholt
Kværndrup (12:25): Grønspætte 1 R (Kortvarigt i haven på Krusemyntevænget). Verner Havsager
Espe: Skovskade 4, Spætmejse 2, Sumpmejse 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fyns Hoved (10:15-11:45): Sandløber 1 R, Almindelig Kjove 4 R. Magnus,  Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved (07:00-13:10): Pibeand 185 V, Spidsand 44 V, Sortand 308 V, Hvepsevåge 1 TI, Dværgfalk 4 TI, Sandløber 4 R , Almindelig Kjove 7 (2 V 8.55, 3 R 9.50-10.50,, derefter V, 2R 10.55-13.00-), Lille Kjove 1 FU 1K (11.20-11.25. Slog efter Splitterner.), Sildemåge 11 R, Splitterne 70 R (Min.), Tejst 16 R, Engpiber 156 TI, Stenpikker 3 R, Tornirisk 108 (TI/R), Laplandsværling 4 R, Snespurv 1 R hun. Søren Gjaldbæk
Fjordmarken (17:00-18:00): Isfugl 1 R. Thomas Birkesholm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hallindskoven: Dværgfalk 1 M S. Arne Bruun
Christiansminde, Svendborg: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 OF, Gråand 24 R, Musvåge 1 SV, Grønbenet Rørhøne 1 R, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 AD R, Splitterne 1 FU T, Ringdue 9 , Hvid Vipstjert 1 R, Allike 19 OF, Råge 50 , Gråkrage 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg Havn: Bysvale 4 R, Minimumstal Hvid Vipstjert 9 R, Muligvis to - isåfald begge 1K/2k+ F Husrødstjert 1 R, Grønirisk 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav øst for Thurø: Krikand 25 SV, Sortand 3 N, Islandsk Ryle 1 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Pibeand 5 R, Krikand 22 R, Gråand 7 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 46 R, Tornirisk 25 R, Rørspurv 2 R. Arne Bruun
Gesinge: Hjejle 500 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet - Tåsinge: Skarv 28 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 65 R, Grågås 150 R, Pibeand 91 R, Knarand 2 R, Krikand 21 R, Rørhøg 1 JUV SV, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 4 R, Almindelig Ryle 30 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 6 R, Storspove 45 R, Rødben 3 R, Hættemåge 15 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 8 R, Digesvale 1 S, Landsvale 4 S, Engpiber 55 R, Stenpikker 8 R, Gråkrage 3 R, Stær 80 R, Tornirisk 4 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Vårø Skov: Gærdesmutte 1 R, Gransanger 1 FU, Spætmejse 1 FU, Bogfinke 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 4 T, Skarv 100 T,
Sølvhejre 1 R (Gulstav Mose - flere gange oppe), 5+2+5+4 Knortegås 16 T, 4+70+5+7+1+7+3 Pibeand 97 T, 3+9+8+13+14 Krikand 47 T, Gråand 7 T, 3+9(ELM)+1+4+7 Spidsand 24 T, Skeand 11 T, Troldand 1 T, Ederfugl 31 T, Sortand 189 T, Toppet Skallesluger 12 T, Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 7 T, Blå Kærhøg 3, Spurvehøg 64 T, Musvåge 1 R, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 7, Dværgfalk 11, Strandskade 32 T, Islandsk Ryle 7 T, Almindelig Ryle 6 T, Dobbeltbekkasin 1 T, Almindelig Kjove 1 T (mørk fugl uden synlige hvide partier, fuglen havde en meget let flugt (mit første indtryk i håndkikkert var at det var en falk!) Håber ikke jeg har taget fejl - og det var en lille kjove!), Hættemåge 15 T, Splitterne 15 T, Fjordterne 2 T, Digesvale 10 T, Landsvale 90 T, Skovpiber 35 T, Engpiber 690 T ( Ikke styr på denne art. Meget svær at tælle da arten både kom over land langs kysten mod SV samt en meget stor del udflyvende lavt over vandet og langt ude (ud fra Keldsnor? Det reele antal er givetvis langt højere. Træk i hele obsperioden og flest fugle mellem 10-11.00.), Gul Vipstjert 35 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 140 T, Stær 20 T, Bogfinke 12250 T, Stillits 2 T, Grønsisken 430 T, Tornirisk 530 T, Rørspurv 2 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 SV, Sortstrubet Lom 1 S, Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1110 , Grågås 32 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 SV, Pibeand 22 SV, Krikand 26 SV, Spidsand 27 SV, Skeand 8 SV, Troldand 4 SV, Ederfugl 23 SV, Sortand 146 SV, Fløjlsand 1 SV, Toppet Skallesluger 17 SV, Hvepsevåge 1 S, Havørn 2 , Rørhøg 17 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 38 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 5 S, Lærkefalk 1 S, Strandskade 14 SV, Stor Præstekrave 16 , Hjejle 127 , Vibe 90 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 41 , Brushane 2 R, Almindelig Kjove 1 SV, Sildemåge 1 SV, Svartbag 95 R, Splitterne 76, Fjordterne 1 SV, Landsvale 42 SV, Bysvale 16 SV, Skovpiber 1 S, Engpiber 287 SV, Skærpiber 8 SV, Gul Vipstjert 10 SV, Bjergvipstjert 5 SV, Hvid Vipstjert 473 SV, Pungmejse 1 S, Bogfinke 2200 SV, Grønsisken 385 SV, Tornirisk 480 SV. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Knarand 14 R, Fjordterne 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 28 R, Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 154 R, Gravand 2 R, Pibeand 46 R, Knarand 63 R, Krikand 84 R, Gråand 235 R, Spidsand 76 R, Skeand 16 R, Troldand 48 R, Hvinand 8 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 2 S, Fiskeørn 1 1K R, Dværgfalk 1 S, Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 560 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 9 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 12 R, Sortterne 2 1K R, Mursejler 8 R, Digesvale 350 R, Landsvale 200 R, Gul Vipstjert 1 R, Sortkrage 1 R. Ole Goldschmidt
Vesteregn: rast på mark Havørn 1 1K R, Vibe 130 R. Ole Goldschmidt
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 34 R, næsten fuld sommerdragt Sorthalset Lappedykker 1 FU, Skarv 7 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 34 R, Grågås 360 R, Pibeand 40 R, Knarand 34 R, Krikand 25 R, Skeand 70 R, Taffeland 225 R, Troldand 110 R, Hvinand 6 FU, 1 ad + 1 juv Havørn 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, muligvis 3 Fiskeørn 2 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 450 R, Vibe 6 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 2 R, Fjordterne 6 FU, Sortterne 2 FU, Ringdue 3 R, Digesvale 25 FU, Landsvale 10 FU, Gråkrage 3 R, Grønirisk 3 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Fiskehejre 3 R, Troldand 400 R, Musvåge 4 R, Mudderklire 1 FU, Svartbag 1 R, Stær 4000 FU (fouragerede på mark inden indflyvning til overnatning), Grønirisk 130 FU, Stillits 70 FU (sammen med grønirisk på stribe af raps der ikke har kunnet høstes grundet for meget regn). Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 11 FU, Skarv 14, Fiskehejre 9, Knopsvane 1 R, Grågås 452, Gravand 3, Pibeand 63, Krikand 3 R, Gråand 14, Spidsand 7 R, Taffeland 19 R, Troldand 7 R, Hvinand 5 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 57 R, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 400 R, Vibe 45, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 47 FU, Brushane 3 FU, Storspove 1 T HØ, Sortklire 16, Hvidklire 11, Mudderklire 3, Hættemåge 27, Sølvmåge 17, Svartbag 5 R, Ringdue 3, Landsvale 4 FU, Engpiber 15, Hvid Vipstjert 15, Gærdesmutte 1 R HØ, Rødhals 1 R HØ, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 R HØ, Allike 7 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2, Stær 50 FU, Skovspurv 4 R, Grønsisken 1 R, Tornirisk 44. Gunnar Jørgensen
Seden Strand: Pibeand 170 R ( modlys, så tallet nok lidt højere), Rørhøg 1 M AD FU, Stor Præstekrave 1 R, Islandsk Ryle 25 R, Almindelig Ryle 20 R, Lille Kobbersneppe 7 R, Hvidklire 2 R, Sanglærke 20, Digesvale 1 FU, Landsvale 125 FU, Bysvale 2 FU, Skovpiber 3, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 25 R, Jernspurv 5 T, Rødstjert 1 R, Stenpikker 7 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 10 R, ca. Stær 100 R, Kvækerfinke 2 T, Lapværling 1 SV (Set lavt overflyvende måske fra rast. Både pjui og prrt kald hørt.), Rørspurv 15 R. Kristoffer Hansen
Dræby Fed: Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stenpikker 1 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand: Knopsvane 8, Gravand 10 R, Krikand 12 R, Spidsand 13 FU, Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 2, Vibe 340 R, Almindelig Ryle 115 FU, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 24 FU. Jacob Sterup
Hasmark Strand + hav v/Enebærodde: Hasmark Strand Stenpikker 1 R. Jacob Sterup
Kærby Fed: Lille Kobbersneppe 9 R, Hvidklire 2 R, Stenpikker 2 R. Jacob Sterup
Lumby: Mark ud til landevejen Ø for Lumby Hjejle 400 R, Vibe 600 FU. Jacob Sterup
Slambassinet: Set fra Stige Ø Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Stige Ø: Tårnfalk 1 FU, Engpiber 40 R, Stillits 75 FU. Jacob Sterup
Vigelsø: Fiskehejre 17 R, Canadagås 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Storspove 1 R, Hvidklire 4 FU, Mudderklire 1 R, Skærpiber 1 R, Stenpikker 1 R, Stillits 19 FU. Jacob Sterup
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 24 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Knopsvane 12, Gravand 5 R, Pibeand 280 R, Knarand 18 R, Krikand 210 R, Gråand 29 R, Spidsand 91 FU, Skeand 1 R, Taffeland 1 R, Troldand 50 R, Hvinand 3 R, Han + hun, sad sammen på engen. Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 AD FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 175 R, Vibe 170 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Storspove 57 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 2 R. Jacob Sterup
Ålebæk, Stegø Mølle: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Hjejle 70 R, Vibe 140 R, Stær 40 R. Jens Bækkelund


                    Aktive Sølvhejre fra Gulstav Mose  Foto: Anders Odd Wulff Nielsen

Lørdag den 18. september 2010.

Bjernemark: Ravn 2 OF
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 16 R, Troldand 40 R, Vibe 26 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Rødstjert 2 R, Stær 20 R
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 NV (2K), Dværgfalk 1 SV. Henrik Knudsen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(14:40-17:00): Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 T (Brun), Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 4 T. Ella Mikkelsen
Keldsnor (14:15-16:30)
: Hvepsevåge 3 S, Havørn 1 SV 1K, Fiskeørn 2 S, Dværgfalk 3 S. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose, Sydlangeland
(11:40):
Sølvhejre 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(07:30-07:35):
Sølvhejre 1 OF (Fløj fra rast i træ Vesterskov til østsiden i mosen). Børge L Rasmussen
Keldsnor: Sandløber 2 R (VDR), Stenpikker 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor (10:00-10:40):
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 3 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Brændegård sø: Havørn 3 R, Grågås 600 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø (07:35-11:55): Knarand 300 R, Krikand 260 R, Skeand 45 R, Havørn 3 R (2 AD, 1 1K), Dobbeltbekkasin 3 R, Ravn 4 R. Gunnar Jørgensen
Seden Strand (13:00-14:15): Bynkefugl 3 R, Stenpikker 4 R. Kristoffer Hansen
Fyns Hoved (07:10-10:00): Dværgmåge 2 V, Tejst 4 R, Bynkefugl 1 R. Henrik Andersen
Flyvesandet (07:00-10:30): Spidsand 27 V, Sortand 168 V, Hvepsevåge 1 TI, Tårnfalk 6 TI, Dværgfalk 2 TI, Sandløber 1 V, Stenvender 1 R, Tejst 5 V. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Græsholmene Skov: Tårnfalk 1 FU, Mursejler 2 OF. Niels Bomholt
Vejstrup Å (vej 163 t/udløb): Fiskehejre 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gransanger 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 1 FU, Korttået Træløber 1 FU. Niels Bomholt
Dovns Klint: Sortand 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Rørhøg 2 TF, Spurvehøg 4 TF. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU (Meget aktiv ), Fiskehejre 2 R, Tårnfalk 3 FU, Sortkrage 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Hvepsevåge 3 S (2 ad + 1 1k), Havørn 1 1K SV, Rørhøg 10 S, Spurvehøg 21 S, Musvåge 4 TF, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 3 S, Hjejle 6 SV, Almindelig Ryle 9 SV, Splitterne 52 SV, Fjordterne 3 SV, Digesvale 1 SV, Landsvale 30 SV, Bysvale 1 SV, Hvid Vipstjert 11 SV. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Mursejler 1 R, Bysvale 25 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Skarv 350 R, Fiskehejre 5 R, Pibeand 32 R, Skeand 5 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 100 R, Vibe 100 R, Sandløber 2 VDR R, Almindelig Ryle 22 R, Rødben 2 R, Svartbag 33 R,Splitterne 4 R, Hvid Vipstjert 15 R, Stenpikker 1 R, Stær 100 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 13 R, Skarv 18, Fiskehejre 2, Knopsvane 23, Grågås 725, Pibeand 3 R, Knarand 300 R, Krikand 260 R, Gråand 35, Skeand 45, Taffeland 5 R, Troldand 32 R, Havørn 3, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 2, Musvåge 4 OF, Fasan 45, Blishøne 12 R, Vibe 250 R, Dobbeltbekkasin 3 OF, Hættemåge 44, Svartbag 3, Fjordterne 6, Ringdue 2 OF, Mursejler 1 OF, Landsvale 26 FU, Bysvale 2 OF, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1 R HØ, Solsort 3 OF, Gransanger 1 R HØ, Blåmejse 1 OF, Musvit 2 OF, Spætmejse 3, Skovskade 3 OF, Allike 6 OF, Gråkrage 5 OF, Ravn 4, Stær 55, Skovspurv 3, Rørspurv 2. Gunnar Jørgensen
Seden Strand: Rørhøg 2, Tårnfalk 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Landsvale 50 FU ( ikke optalt. Minimumstal), Bynkefugl 3 R, Stenpikker 4 R. Kristoffer Hansen


               Sabinemågetid specielt ved vestkysten

Fredag den 17. september 2010.

Gulstav Mose, Sydlangeland (12:50-13:45): Sølvhejre 1 FU (Bevæger sig meget rundt i mosen), Hvepsevåge 1 TF. Børge L Rasmussen
Gulstav
(11:00-11:35): Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 1 R, Dværgfalk 1 R. KnF/obs v RBL, Børge L Rasmussen
Dovns Klint (06:20-10:00): Hvepsevåge 2 T, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 2 T, Gul Vipstjert 5 T. KnF/obs v RBL, Børge L Rasmussen
Keldsnor, obs u. ringmærkning (06:00-15:00): Sorthalset Lappedykker 5 FU (10.30), Vibe 350 R (14.10), Gul Vipstjert 2 SV (11.47), Gul Vipstjert 18 S (13.55). Børge L Rasmussen
Davinde: Grågås 500 R, Canadagås 1 R, Vibe 200 OF, Halemejse 15 R. Poul Brugs Rasmussen
Ryslinge: Grønspætte 1 R . Karl Top [MidtfynsNatur]
Nørreby Halsvej (10:00): Agerhøne 7 R, Hjejle 1300 R, Stenpikker 6 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:30 - 12:30): Rødstjert 1 RI, Rørsanger 1 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 1 RI, Løvsanger 6 RI, Sumpmejse 1 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 2 RI. Dagstotal 14 fugle på 8 arter. Årstotal 2575. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen
Fruens Bøge
: Sumpmejse 1 FU. Evald Mehlsen
Føns Vang: Fjordterne 3, Isfugl 1 R. Erik Røjgaard
Ronæs: Stenpikker 1 FU. Erik Røjgaard


                Canadagæs og Grågæs fotograferet på Siø af Poul Brugs Rasmussen

Torsdag den 16. september 2010.

Svendborg Naturskole (12:30): Hærfugl 1 OF (80% - sikkert - nø i 50 meters højde). Erik Ehmsen
Siø
: Grågås 600 R, Canadagås 2 R, Stær 400 R. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav Mose, Sydlangeland (17:50):
Sølvhejre 1 FU (17.50 - ?). Børge L Rasmussen
Keldsnor, obs under ringmærkning (06:00-14:00): Stenpikker 1 R. Børge L Rasmussen
Kelds Nor (09:30-11:30): Canadagås 5 R, Dværgryle 3 R, Stenpikker 2 R. KnF/obs v RBL, Børge L Rasmussen
Dovns Klint (06:20-09:20): Atlingand 1 T hun, Fiskeørn 1 T, Dværgfalk 4 T, Gul Vipstjert 1 T. KnF/obs v RBL, Børge L Rasmussen
Bredstens Bjerg, Gulstav (16:30-16:45): Dværgfalk 1 R, Stenvender 1 R. KnF/obs v RBL, Børge L Rasmussen
Fakkemosen, marker syd for (14:00-15:15): Stenpikker 43 R. KnF/obs v RBL, Børge L Rasmussen
Tange å, Lundeborg: Hvid vipstjert 40 OF, Marsvin 2. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Ravn 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Fiskerup Skov (18:15): Ravn 19 OF. Niels Bomholt
Espe Tingskov
(18:00): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Røjle Skov (10:30): Rød Glente 2 FU (På mark vest for skoven.). Per Rasmussen
Sundet, Faaborg (11:30-12:15): Sorthalset Lappedykker 3 FU/R, Knarand 20 FU/R, Skeand 120 FU/R min, Krikand 10 FU, Taffeland 50 R, Mursejler 4 FU, Digesvale 50 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 50 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nærå Strand (11:55): Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 R JUV. Aksel Christensen
Egebjerggaard (11:00): Misteldrossel 1 R. Aksel Christensen
Agernæsgård Agernæs (10:30): Stenpikker 3 R. Aksel Christensen
Gyldensteens enge/ Orestrand (17:15-17:30): Grågås 1670 R, Vandrefalk 1 FU JUV. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hjortholm
: Havørn 1 AD OF, Vibe 20 SV, Stenpikker 11 R, Ravn 1 OF. Arne Bruun
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 100 R, Knarand 14 R, Krikand 100 R, Skeand 30 R, Troldand 15 R. Arne Bruun
Espe Tingskov
: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Fiskerup Skov
: Musvåge 1 OF, Ravn 19 OF. Niels Bomholt
Røjle Skov (Årslev)
: Rød Glente 2 FU (På mark vest for skoven. Nok det lokale ynglepar fra Vejle/Allested kanten.). Per Rasmussen


                 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 9/9-2010:
             
                                    Fuglefolk i aktion for rovfugle på Malta
                                                 Hvepsevågen tog det sidste stik
                
                                Tag med på Naturens Dag


                Allike fotograferet af Poul Brugs Rasmussen

Onsdag den 15. september 2010.

Svendborgsund øst for Iholm (18:04): Havørn 1 N (Krydsede Sundet fra Horseskov til "nedlagte Kogtved søfartskole")
Dovns Klint
(06:30-10:30): Hvepsevåge 6 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 5 T, Landsvale 154 T, Gul Vipstjert 4 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 80 T (Fulgte kysten). KnF/obs v RBL, Børge L. Rasmussen
Salme Nor
(17:20-18:30): Knarand 15 R, Krikand 180 R, Atlingand 1 R hun, Skeand 42 R. KnF/obs v RBL, Anni Osther, Kirsten Pedersen, Børge L. Rasmussen
Brændegård Sø
(11:57): Havørn 5 R (2 AD, 1 1K (de lokale) + 2 3K+). Erik Thomsen
Knudshoved, Østerøsø
(formiddag): Knopsvane 2 R, Grågås 250 R, Skarv 65 R, Rødben 3 R, Gravand 3 R, Troldand 12 R, Sølvmåge 10 R, Gråhejre 3 R, Allike 6 R, Gråand 4 R, Tårnfalk 1 R. Poul Brugs 
Sønderhjørne
(06:20-11:00):Hvepsevåge 1 SV, Spurvehøg 8 SV, Musvåge 2 SV, Fiskeørn 1 SV kl.10:15, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 SV kl. 9:00, Vandrefalk 1 SV 1 k sv efter R kl. 9:00, Splitterne 1 S, Landsvale 153 SV, Bysvale 5 SV, Skovpiber 6 SV, Engpiber 18 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Rødstjert 4 R, Gærdesanger 1 R, Allike 11 TF, Ravn 1 R, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 10 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (09:50-12:40): Havørn 2 R AD (Nyt par? Jager og opholder sig i området Firtalsstrand/Ølund inddæmning.), Vandrefalk 1 FU AD. Leif Knudsen
Egebjerggaard: Gøg 2 S (Kl. 9.15 + 13.00). Aksel Christensen
Vestermaegyden, Mesinge (16:00): Stenpikker 5 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Siø: Grågås 800 FU, Stær 600 T. Arne Bruun
Dyreborg Skov, Havet udfor: Skarv 8 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 31 R, Svartbag 8 R, Splitterne 2 FU. Anders Odd Wulff Nielsen
Fænø, kredsede over nordskoven: Duehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Ravn 3 OF. Lars Kristensen


                Hvidklire Bøjden Nor

Tirsdag den 14. september 2010.

Vornæs Skov (15:45): Fiskeørn 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Kelds Nor
(16:45-18:10): Canadagås 5 R, Dværgryle 3 R. KnF/obs v RBL, Børge L. Rasmussen
Ollerup i grusgravens fiskesøer sydvest for
(formiddag): Fiskeørn 1 FU. Jakob Nørby via Arne Bruun
Sandholt Lyndelse
(15:20): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Espe
: Tårnfalk 1, Musvåge 1. Hare 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(11:00): Havørn 3 R (2 ad + 1 juv). Niels Bomholt
Brændegård Sø
(11:15-12:45): Knarand 158 R, Krikand 180 R, Skeand 109 R, Havørn 3 R (2 ad og 1 1k), Dobbeltbekkasin 2 R, Ravn 3 R. Ella Mikkelsen
Bøjden nor
(13:10-16:45): Grågås 950 R, Indisk Gås 1 R (I Noret er også en chillensisk pibeand (Anas sibilatix) den minder meget om Amerikansk pibeand.), Vandrefalk 1 FU (Kl. 15.10), Hjejle 1600 R, Dværgryle 1 R, Sortklire 28 R, Hvidklire 32 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 600 R. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg
(11:00-11:50): Sorthalset Lappedykker 2 FU 1 k, Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 20 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Grågås 310 R, Knarand 15 FU, Skeand 200 FU/R, Krikand 17 FU/R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 R 1 k, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Mursejler 1 FU, Digesvale 100 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 25 FU, Stenpikker 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Nærå Strand: Grågås 525 R, Almindelig Ryle 900 FU (Min.), Stor Regnspove 180 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens enge/Orestrand: Grågås 1885 FU, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Jersore (17:30-18:15): Grågås 3000 R (+), Stor Regnspove 114 R, Hættemåge 1000 R (+). Henrik Andersen
Egebjerggaard (12:30): Stenpikker 5 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Søby: Monnetvej Bynkefugl 3 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Pibeand 42 FU, Krikand 14 FU, Gråand 70 FU, Spidsand 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Lille Kobbersneppe 16 FU, Storspove 57 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 9 FU. Peder Rasmussen
Langelandsbroen: Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 30 R, Stenpikker 8 R. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø: Havørn 3 R (2 ad + 1 juv). Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 25 R, Skarv 22 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 12 , Grågås 210 R, Knarand 158 R, Krikand 180 R, Gråand 6 R, Skeand 109 R, Taffeland 2 R, Troldand 26 R, Havørn 3, Rørhøg 1 F R, Vibe 140 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 6 FU, Landsvale 2 FU, Bysvale 8 FU, Musvit 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 3 R, Ravn 3 R, Stær 150 FU. Ella Mikkelsen Bøjden Nor: Lille Lappedykker 11 R, Skarv 38 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 950 R, Indisk Gås 1 FU,  Gravand 4, Pibeand 120, Pibeand x Chilensk And (hybrid) 1 FU, Spidsand 5 R, Taffeland 42 R, Troldand 87 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Vandrefalk 1 FU, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 1600 R, Islandsk Ryle 3 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 61 R, Sortklire 28 FU, Hvidklire 32 FU, Tinksmed 1 R, Hættemåge 32 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 5 R, Splitterne 2 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 22 R, Stær 600 FU, Tornirisk 40 R. Ella Mikkelsen
Lyndelse
: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1885 FU, Gravand 5 R, Pibeand 22 FU, Krikand 18 FU, Havørn 1 AD FU, Vibe 170 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 525 R, Vibe 180 R, Almindelig Ryle 900 FU, Storspove 180 R. Jens Bækkelund


                Gråkrage ved Tange å. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 13. september 2010.

Svendborgsund ved Iholm: Splitterne 2 FU
Bjerreby, Tåsinge
(11:40): Sort glente 1 T. TC, Vibeke Tofte
Skårupøre Sund (10:20-10:40): Havørn 1 Ø, Lærkefalk 1 FU, Ravn 5 OF. Esben Eriksen
Tange å, Lundeborg: Grønspætte 1 R, Gråkrage 1 R, Tornsanger 1 R, Grøn sandspringer 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor (12:00):
Sølvhejre 1 OF, Blå Kærhøg 1 R (Brun), Fiskeørn 1 R, Sortterne 1 R 1K. Peder Rasmussen
Keldsnor (12:00): Vandrefalk 1 FU. Peder Rasmussen
Arreskov Sø (17:39): Lærkefalk 2 SSV (Kunne være Skaboeshuses!). Erik Ehmsen
Nakkebølleinddæmningen (08:45): Fiskeørn 1 R (Fangede en fisk og gik til rast.). Lars Bonne Rasmussen
Sønderhjørne (06:20-11:00): Skarv 28 SV, Knopsvane 1 T, Ederfugl 2 V, Sortand 3 T, Rørhøg 1 SV 1 k, Blå Kærhøg 2 SV AD han, Spurvehøg 7 SV, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 S, Sanglærke 5 SV, Landsvale 145 SV, Bysvale 1 SV, Skovpiber 24 SV, Engpiber 6 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 24 SV, Jernspurv 3 SV, Rødstjert 1 FU, Sangdrossel 3 R, Vindrossel 1 R, Tornsanger 2 R, Munk 1 R, Blåmejse 10 TF, Allike 1 TF, Gråkrage 10 TF, Ravn 2 R, Stær 5 SV, Bogfinke 410 SV, Kvækerfinke 9 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 27 SV, Tornirisk 45 SV, Stor Gråsisken 10 SV, Gulspurv 2 SV, Rørspurv 4 SV, Dværgflagermus 4 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Husby Strand / Wedellsborg (11:00-11:10): Havørn 2 R AD, Rødrygget Tornskade 1 FU. Frits Thomsen
Skaboeshuse (15:30): Lærkefalk 2 SV. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund, Obs fra Skårup tværvej: Havørn 1 5K+ Ø ( Næsten udfarvet, kun yderste halefjer med sorte spidser. Gult næb og lyst hoved.), Spurvehøg 4 SV, Musvåge 8, Tårnfalk 3 1K FU, Lærkefalk 1 FU (jagede svaler.), Svale sp. 700 FU (Overvejende landsvaler), Ravn 5 OF. Esben Eriksen
Hallindskoven: Natugle 1 TH, Kernebider 3 R. Esben Eriksen
Humble: Husrødstjert 1 FU (Der var vist 3, mulig yngleplads i østl. udkant af byen), Grå Fluesnapper 3 FU (Mose øst for). Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 15:15) Jernspurv 2 RI, Rødhals 3 RI, Rødstjert 41 RI, Bynkefugl 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 6 RI, Munk 22 RI, Gransanger 7 RI, Løvsanger 92 RI, Grå Fluesnapper 14 RI, Broget Fluesnapper 10 RI, Halemejse 4 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI. Dagstotal 214 fugle på 17 arter. Årstotal 2001. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen
Keldsnor: Rørhøg 1 M S, Spurvehøg 3 S, Vandrefalk 1 FU (Kl.13:30 slog en hjejle i 3 forsøg,fløj nordpå i stor
højde med sit bytte.), Stor Præstekrave 17 R, Hjejle 185 R, Vibe 350 R, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Brushane 3 FU, Storspove 1 OF, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 14 FU, Rødstjert 10 FU, Stenpikker 3 FU, Løvsanger 2 R, Stær 20 FU, Tornirisk 2 R. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 FU, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 3 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 2 R. Peder Rasmussen
Søgård Mose: Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Lærkefalk 1 FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF, Rørhøg 1 F FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 75 R, Almindelig Ryle 8 FU, Storspove 12 R, Hvidklire 3 FU, Fjordterne 2 FU, Sortterne 1 1K FU. Peder Rasmussen
Knold Nor: Skarv 40 R, Tårnfalk 5, Sølvmåge 5 R, Svartbag 4 R, Rødstjert 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Horne By: Grågås 28 Ø, Hættemåge 1 1K R, Sølvmåge 38 R, 1 1K, 1 AD Ringdue 2 R, Rødhals 1 2K+ R, Solsort 4 R, Gransanger 3 SY, Spætmejse 1 KA, Stær 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bispeenge: Fiskehejre 8 R, Grågås 36 R, Krikand 18 FU, Skeand 8 FU, Vibe 237 FU, Hættemåge 300 R. Gunhild Brink
Kølstrup: Rødben 3 VDR FU, Hvidklire 1 VDR R. Evald Mehlsen
Grindløse: Stenpikker 3 R. Jens Bækkelund


                Sølvhejre R ved Tryggelev Nor Foto: Claus Dalskov

Søndag den 12. september 2010.

Dovns Klint : (08:30 - 09:10) : Dværgfalk 1 S, Hvepsevåge 2 S, Spurvehøg 5 S, Knortegås 3 SV. Claus Dalskov
Dovns Klint: (10:50 - 11:45): Spurvehøg 18 T, Hvepsevåge 1 T, Tårnfalk 1 T, Sortand 4 T. Claus Dalskov
Tryggelev Nor (09:50 - 10:20) :
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 ad, Fiskeørn 1 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R. Claus Dalskov
Vitsø: Dværgmåge 1 R 1K. Morten Müller
Marstal Havn: Middelhavssølvmåge 1 R AD. Morten Müller
Halen Helnæs (13:30-14:10): Hjejle 360 R. Niels Bomholt
Maden Helnæs (10:15-13:15): Hvepsevåge 1 OF, Duehøg 1 R, Dobbeltbekkasin 7 FU, Gul Vipstjert 3 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 5 R, Stillits 37 R. Niels Bomholt
Holstenshus: Rød Glente 1 OF, Lærkefalk 1 FU, Stenpikker 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Faaborg (07:00-07:20): Skovpiber 5 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 30 SV fra overnatning, Bogfinke 15 SV, Lille Korsnæb 5 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Grævlingevænget 66, Nyborg: Hvepsevåge 1 SV, Grønspætte 1 HØ, Ravn 1 HØ. Eske Frank Morthensen
Knudshoved (18:00): Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Kurt Hansen
Hjulby Sø (17:30): Sortterne 2 R. Kurt Hansen
Skaboeshuse (13:30): Fjeldvåge 1 V. Kurt Hansen
Vigelsø (15:20-16:00): Pibeand 1000 FU, Spidsand 51 R, Hjejle 750 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (13:15-14:15): Spidsand 76 FU, Havørn 2 R AD (13:35), Hjejle 120 R, Hvidklire 14 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (12:15-12:50): Vibe 400 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak (09:00-12:20): Dværgryle 2 R, Lille Kobbersneppe 51 R, Laplandsværling 1 R. Jacob Sterup
Flyvesandet (08:15-09:00): Stenpikker 1 R, Laplandsværling 1 R. Jacob Sterup
Nærå Strand (17:30): Hjejle 1100 OF. Jens Bækkelund
Vigelsø (09:30-16:00): Grågås 980 R, Vandrefalk 1 R AD. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Marstal Havn
: Middelhavssølvmåge 1 AD R ( foto ). Morten Müller
Vitsø
: Dværgmåge 1 1K FU. Morten Müller
Diernæs
: Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Helnæs Made
: Lille Lappedykker 2 R, Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 70 R, Gravand 13 R, Pibeand 20 R, Krikand 140 R, Spidsand 3 R, Hvepsevåge 1 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 4 FU, Blishøne 8 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 3 R, Strandhjejle 1 OF, Vibe 140 R, Almindelig Ryle 30 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Storspove 5 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 55 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 50 FU, Engpiber 9 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 16 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 5 R, Tornsanger 2 R, Gransanger 3 R, Husskade 3 R, Gråkrage 11 R, Stær 60 R, Stillits 37 FU, Tornirisk 45 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Helnæs, Halen
: Skarv 6 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 3 R, Spidsand 10 V, Rørhøg 1 JUV N, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 360 R, Vibe 110 R, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Storspove 8 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 100 R, Splitterne 1 R, Landsvale 3 S, Hvid Vipstjert 14 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Posen: Bynkefugl 2 R. Niels Bomholt
Odense
: Duehøg 1 AD FU (Set kortvarigt jagende i område nær Assistens Kirkegård. Gjorde en råge synligt og hørligt utilpas. Muligvis samme rovfugl set i kredsflugt en time forinden.). Evald Mehlsen
Stige Ø
: Stor Præstekrave 1 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 3 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 20 R, Hvid Vipstjert 15 R, Stenpikker 2 R, Tornsanger 4 R, Stær 50 R, Tornirisk 40 R. Kristoffer Hansen
Vigelsø
: Fiskehejre 16 R, Grågås 980 R, Bramgås 2 R, Gravand 5 R, Pibeand 630 R, Krikand 120 R, Spidsand 16 R, Skeand 25 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 2 R, Klyde 1 R, Hjejle 60 OF, Vibe 55 R, Almindelig Ryle 40 R, Storspove 26 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 2 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak
: Grågås 125 R, Hjejle 1100 OF. Jens Bækkelund
Flyvesandet
: Engpiber 15 R, Stenpikker 1 R, Lapværling 1 FU (Rastende næsten yderst i ternereservatet sammen med Engpibere og Hvide Vipstjerter.). Jacob Sterup
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandskade 72 FU, Klyde 41 R, Stor Præstekrave 14 R, Islandsk Ryle 34 FU, Dværgryle 2 FU (Bag diget ved Nørreby Hals), Krumnæbbet Ryle 5 1K FU, Lille Kobbersneppe 51 FU, Lapværling 1 OF (Fløj kaldende over den indre del af Nørreby Hals - fløj noget rundt, uden at jeg så den gå ned. Kunne i teorien godt være samme fugl, der 2½ time inden sås ved Flyvesandet, men jeg tvivler på, at dette er tilfældet.). Jacob Sterup
Nørreby: Stenpikker 1 R (Skærvej øst for Nørreby). Jacob Sterup


           1 ud ad 12 stenpikkere ved Vejlen Taasinge

Lørdag den 11. september 2010.

Vejlen, Taasinge (13:00): Fiskeørn 1 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge
: Spidsand 4 R, Storspove 1 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Bynkefugl 2 R (Marken syd for),  Stenpikker 12 R (Marken syd for)
Monnet, Tåsinge
: Grågås 300 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 1 R, Hvidklire 1 R
Noret, Tåsinge
: Vibe 120 R
Søby Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 10 R, Pibeand 110 R, Krikand 140 R, Spidsand 22 R, Spurvehøg 1 R, Fiskehejre 4 R, Tårnfalk 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 44 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Storspove 52 R, Rødben 14 R, Hvidklire 12 R, Hættemåge 60 R, Gransanger 4 FU
Vårø Skov
: Hvepsevåge 2 OF, Hjejle 6 S
Nørreballe Nor
(15:30-18:00): Fiskeørn 1 FU (Fortærede 2 skaller på redeplatformen). Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor
(08:45-09:30): Stor Præstekrave 21 R, Hjejle 300 R, Vibe 300 R, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint (06:30-08:35): Dværgfalk 1 S, Huldue 16 TF, Gul Vipstjert 11 S, Stenpikker 2 R, Grønsisken 100 S. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning
(18:45-19:45): Grågås 550 R, Knarand 16 R, Rødhovedet And 1 R han (Eclipsedragt), Taffeland 320 R, Fiskeørn 1 R, Isfugl 1 R (Den første i år ovenpå hård vinter), Gul Vipstjert 5 R, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Sortemosen, Lakkendrup
(06:15-09:00): Stær 600 R (Overnatning i rørskoven). Hans Rytter
Seden Strand (17:15-):
Rødstrubet piber 1 R (kyst/græsmarker ved nordlige fiskeskure), Fiskehejre 1 R, Gul Vipstjert 2 R. Kristoffer Hansen
Tommerup Made (13:20): Rød Glente 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund:  Havørn 1 OF (Roligt mod syd). Arne Bruun
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 24 FU, Skarv 65 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 550 R, Pibeand 3 R, Knarand 16 R, Krikand 11 R, eclipse Rødhovedet And 1 M R, Taffeland 320 R, Troldand 60 R, Hvinand 9 R, Rørhøg 2 FU, Fiskeørn 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 800 R, Vibe 7 R, Ringdue 2 R, Isfugl 1 R, Gul Vipstjert 5 R, Sangdrossel 1 R, Rørsanger 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 12, Fiskehejre 2, Knopsvane 16, Grågås 5, Pibeand 1 R, Knarand 90 R, Krikand 150 R, Gråand 40 R, Skeand 79, Taffeland 1 M R, Troldand 25 R, Ankom kl. 8.00 Havørn 2 AD R, Musvåge 1 OF, Fasan 40 R, Blishøne 3 R, Vibe 85 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 2 R, Ringdue 5 , Landsvale 20 FU, Bysvale 25 FU, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1 OF, Solsort 3 OF, Blåmejse 1 OF, Musvit 4 FU, Skovskade 1 R HØ, Allike 14 OF, Gråkrage 4, Stær 9 R, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 OF, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Sortemosen (06:15 - 09:00): Stær 600 R (Overnatning i rørskoven). Hans Rytter
Tommerup Made: Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Motorvejen ved Vissenbjerg (16:25): Rød Glente 1 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Føns Vang: Lille Lappedykker 16, Toppet Lappedykker 109, Sorthalset Lappedykker 7, Knopsvane 29, Grågås 1020 R, Canadagås 7 R, Pibeand 3 M AD EKL R, han+hun Knarand 2 AD R, Gråand 40 R, Spidsand 3, Skeand 3 EKL R, Taffeland 34 R, Troldand 15 FU, Hvinand 2 F AD FU, Rørhøg 3 1K FU, Vibe 130 R, Mudderklire 1 FU. Sten Nielsen
Nyborg, Station: Landsvale 6 R (4 næsten flyvefærdige unger samt to forældredyr), Husskade 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen


               Nilgæs ved Bøjden Nor d. 10. september 2010.

Fredag den 10. september 2010.

Vornæs Skov/ Bøgebjerghusene (19:05): Havørn 1 JUV. Bettina Gerti Groß
Keldsnor Fuglestation, Gulstav mose
(09:50): Rørdrum 1 R (Fløj rundt i mosen). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint
(06:00-11:00): Spurvehøg 15 S, Lærkefalk 2 S, Landsvale 110 S, Gul Vipstjert 56 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor
: Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
(16:00-17:45): Knarand 20 R, Spidsand 63 R, Fiskeørn 2 FU (Kom sammen 17:30), Dværgryle 13 FU (I Salme Nor), Sortterne 1 FU (VDR), Gul Vipstjert 7 NV. Henrik Mørup-Petersen
Kræmmerhaven, Korinth
: Lærkefalk 1 FU
Brændegård Sø: Grågås 90 R, Knarand 110 R, Skeand 38 R, Havørn 1 AD R, Fjordterne 3 R, Sortterne 1 1K FU, Digesvale 80 FU
Bøjden nor
: Nilgås 4 R (Sølvhejre negativ!). Anders Odd Wulff Nielsen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 1K FU, Fiskehejre 12 R, Grågås 500 R, Indisk Gås 1 FU, Nilgås 4 R, Pibeand 30 R, Knarand 6 R, Stor Præstekrave 16 R, Hjejle 300 R, Vibe 16 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 4 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 14 FU, Rødben 4 FU,  Hvidklire 28 FU
Sundet, Faaborg (11:00-11:45): Lille Lappedykker 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 7 FU/R, Grågås 400 R, Skeand 120 FU, Vibe 10 R, Mursejler 2 FU, Digesvale 250 FU, Gransanger 10 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Gyldensteens enge, Orestrand (13:40-13:45): Grågås 1450 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (Regn indtil kl. 7, 07:00 - 11:00)  Rødhals 3 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 4 RI, Munk 3 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Grå Fluesnapper 1 RI. Dagstotal 15 fugle på 7 arter. Årstotal 1786. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen
Fredmosen: Havørn 1 S, Rørhøg 5, Vandrikse 2 R, Hvidklire 1 R, Grønsisken 70 OF. Arne Bruun
Sortemosen (20:30-22:00): Natugle 1 SY. Hans Rytter
Bøjden Nor: Nilgås 4 R, Hjejle 200 R, Brushane 4 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1450 R. Jens Bækkelund


         Ung Fiskeørn ved Tryggelev Nor. Foto: Claus Dalskov

Torsdag den 9. september 2010.

Dovns Klint (06:30-10:30): Sortstrubet Lom 1 V, Dværgfalk 2 S, Skovpiber 78 S, Gul Vipstjert 58 SØ. Ella Mikkelsen
Gulstav (11:00): Broget Fluesnapper 1 R. Ella Mikkelsen
Salme Nor : Dværgryle 13 R, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 11 R. Carsten Nielsen, Claus Dalskov
Tryggelev Nor: Fiskeørn 2 R, Rørhøg 1 R, Dværgfalk 1 R (der sad på fuglehusets tag og åd en nedlagt fugl, som dog ikke kunne artsbestemmes), Sortterne 4 R. Carsten Nielsen, Claus Dalskov
Brændegaard sø: Sortterne 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård sø (09:30-10:00): Havørn 3 R (2 ad. og 1 1K), Duehøg 1 R, Ravn 2 OF. Lars Bonne Rasmussen
Espe: Grågås 26 OF, Skovskade 1, Spætmejse 1, Landsvale 50, Grønirisk 2, Skovspurv 30. Lille Vandsalamander 4, Stor Vandsalamander 1. Stor Vandkær 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (10:40-11:40): Toppet Lappedykker 15 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Knopsvane 20 FU/R, Grågås 300 R, Gråand 30 FU/R, Knarand 20 FU, Skeand 190 FU/R, Krikand 5 FU/R, Taffeland 35 R, Troldand 200 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 450 FU, Digesvale 350 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Bøjden nor (11:15):
Sølvhejre 1 R. Lars Bonne Rasmussen
Bøjden nor (06:48):
Sølvhejre 1 FU. Gunnar Knudsen
Nærågårdsvej, Sdr. Nærå (12:20): Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Marstal Havn
: Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Faaborg Fjord
: Mudderklire 1 R, Stenpikker 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Sønder Nærå, Nærågårdsvej nord for Sdr. Nærå:
Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen


             Sølvhejre fra Keldsnor september 2009.

Onsdag den 8. september 2010.

Mellem Vornæs Skov og Vornæs Havn: Halemejse 20 min., Blåmejse 10 min. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bøjden Nor (20:15-20:45):
Sølvhejre 1 FU. Gunnar Knudsen, Peter Madsen
Bøjden Nor
(11:00-12:30):
Sølvhejre 1 FU AD. Per Bak
Østerøsø (18:10): Enkeltbekkasin 1 R. Sebastian Klein
Ølungårds Inddæmning (12:15-13:00): Grågås 520 FU, Knarand 5 FU, Krikand 150 R, Spidsand 32 FU, Hvidklire 10 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (10:30-12:00): Islandsk Ryle 35 R, Krumnæbbet Ryle 32 FU, Kærløber 1 FU. Dieter Maaszen
Krogsbølle (14:30): Gøg 1 S. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Grågås 100 Ø. Arne Bruun
Ulbølle: Tyrkerdue 20 R. Niels Bomholt
Firtalsstrand: Krikand 30 R, Rørhøg 1 M FU, Islandsk Ryle 35 R, Krumnæbbet Ryle 32 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Kærløber 1 FU, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Hvid Vipstjert 9 FU, Tornirisk 2 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 520, Pibeand 60 FU, Krikand 150 R, Spidsand 32 FU, Hvidklire 10 FU, Gråkrage 30 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang: Knarand 6. Erik Røjgaard


                 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 2/9-2010:
             
                                    Stor hornugle på natlige jagter i byen
                                                 Danmark møder Sverige i en fuglelandskamp
                
                                Biobrændsel truer fortsat kenyansk fugleområde


           Havørn 1k

Tirsdag den 7. september 2010.

Vornæsvej, Taasinge: Vendehals 1 Død (fanget af kat). Hans Hansen via Poul Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor
(08:25): Grågås 700 R (Jaget op af Havørn), Canadagås 10 R (Jaget op af Havørn), Knarand 10 R (Jaget op af Havørn). Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint
(06:15-10:30): Hvepsevåge 3 SV, Havørn 2 OF (1 - 2k), Dværgfalk 1 S, Dværgmåge 15 SV, Huldue 17 S, Landsvale 260 S, Gul Vipstjert 68 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor fyr
(15:00): Blå Kærhøg 1 R han, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor Fuglestation, Nørreballe Nor
(13:00): Sangsvane 2 R AD, Taffeland 500 R, Fiskeørn 1 FU (Kl. 14.30), Broget Fluesnapper 1 R. Ella Mikkelsen
Espe
: Rød Glente 1. Erik Pedersen  [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne
(06:20-11:00): Skarv 30 SV, Fiskehejre 1 T, Grågås 235 T, Gråand 2 T, Ederfugl 2 SØ, Rørhøg 1 SV AD han, Spurvehøg 9 SV, Fiskeørn 1 SV, Mudderklire 1 R, Splitterne 3 T, Mursejler 1 SV, Digesvale 11 SV, Landsvale 200 SV, Bysvale 88 SV, Skovpiber 9 SV, Gul Vipstjert 15 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 4 SV, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 3 SV, Ravn 1 R, Bogfinke 30 SV, Grønsisken 32 SV, Tornirisk 10 SV, Rådyr 3 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand
(09:45-11:00): Havørn 1 FU AD (10:55 Med bytte .Blishøne), Islandsk Ryle 20 R, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 52 FU, Kærløber 1 FU. Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:20-10:15): Knarand 9 FU, Krikand 250 R, Spidsand 25 FU, Havørn 1 FU (8:20), Digesvale 200 FU. Dieter Maaszen
Fjordmarken (17:00-18:15): Isfugl 1 R. Thomas Birkesholm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Firtalsstrand
: Havørn 1 FU, Rørhøg 2 M FU, Islandsk Ryle 20 R, Dværgryle 1 FU, Temmincksryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 52 FU, Kærløber 1 FU, Hvidklire 6 FU. Sten Pedersen, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 4 FU, Gravand 6 FU, Pibeand 20 FU, Knarand 9 FU, Krikand 250 R, Gråand 50 FU, Spidsand 27 FU, Skeand 7 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 JUV FU, Vibe 60 R, Hvidklire 3 FU, Digesvale 200 FU. Dieter Maaszen
Harritslev: Hjejle 250 OF. Jens Bækkelund

              Kattedræbt Vendehals Taasinge Nu i fryseren - skal udstoppes!


              Spidsand Vejlen Taasinge

Mandag den 6. september 2010.

Ny Gesinge: Hjejle 600 OF
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 1 R, Spidsand 3 R, Troldand 60 R, Havørn 1 AD TI R (Kom ind fra SV til rast i Vornæs Skov ), Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 R (Svævede det meste af tiden over Vornæs Skov), Grønbenet Rørhøne 5 R , Blishøne 20 R, Vibe 11 R, Ringdue 8 OF, Gransanger 3 FU
Lunkebugt
(13:20-13:40): Havørn 1 OF AD, Hvidklire 15 R, Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint
(12:30): Rød Glente 1 SV. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(12:25): Sangsvane 2 R AD. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Nørreballe nor
(08:15): Sangsvane 2 R, Fiskeørn 1 FU. Ella Mikkelsen
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 5 R, Sivsanger 1 R 1K, Broget Fluesnapper 1 RI. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Keldsnor
(11:00): Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Gulstav mose
(17:30): Lærkefalk 2 FU JUV, Rødrygget Tornskade 1 R AD hun. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
(12:22-15:27): Fiskeørn 2 R (1 AD, 1 1K). Erik Thomsen
Sønderhjørne
(06:20-11:00): Grågås 30 V, Ederfugl 8 T, Sortand 9 SØ, Rørhøg 1 SV 1 k, Spurvehøg 8 SV, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 T, Mursejler 2 SV, Digesvale 14 SV, Landsvale 600 SV, Bysvale 15 SV, Skovpiber 16 SV, Gul Vipstjert 34 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Jernspurv 5 SV, Havesanger 1 R, Stillits 13 TF, Grønsisken 5 SV, Tornirisk 40 SV, Lille Korsnæb 2 R, Hare 1 R, Marsvin 2 FOU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Kristiansminde
(16:25): Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk
Åbent land/Graftebjerg: Rødrygget Tornskade 1 R. Bo K. Stephensen
Håre Mose
(11:55): Fiskeørn 1 R. Frits Thomsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund
: Stenpikker 1 1K R. Esben Eriksen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 162 R (Minimum. Mange fouragerende og dermed reelt nok en del flere fugle (måske ca. 200 i alt).),  Knopsvane 38 R, Pibeand 20 R, Toppet Skallesluger 57 R, Havørn 1 AD OF (Kredsede rundt højt oppe et godt stykke nord for Lunkebugten. Havde helt hvid hale, afstanden ellers for stor til at se dragtdetaljer.), Hvidklire 15 FU, Ravn 2 OF. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 14:00) Jernspurv 1 RI, Rødhals 10 1K RI, Rødstjert 2 RI, Sivsanger 1 1K RI, Kærsanger 1 1K RI, Rørsanger 4 1K RI, Gulbug 1 1K RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 2 1K RI, Munk 6 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 2 RI, Grå Fluesnapper 1 1K RI, Broget Fluesnapper 1 RI. Dagstotal 36 fugle på 14 arter. Årstotal 1.760. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen,  Børge L Rasmussen, Tina (Ghana), Robert (Ghana), Japheth (Ghana), Jacob Sterup
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 5 FU. Jacob Sterup
Nørreballe Nor
: Sangsvane 2 AD R. Jacob Sterup
Arreskov Sø
: Havørn 1 2K FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Havørn 2, Fiskeørn 1 FU. Erik Ehmsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Hvepsevåge 1 S. Per Rasmussen
Kerteminde
: Sjagger 1 T. Bo K. Stephensen
Rynkeby: Spurvehøg 1 FU. Evald Mehlsen
Kølstrup: Rødben 1 FU. Evald Mehlsen
Søndersø: Agerhøne 7 R (2ad og 5 juv. Ved Vedby), Storspove 8 R, Natugle 2 R. Martin Strømkjær


              Billeder lavet af Poul Rasmussen kan lige nu ses på Thurø Stuen

Søndag den 5. september 2010.  

Ny Gesinge (07:30): Hjejle 600 R. Poul Rasmussen
Gulstavvej (08:00): Stenpikker 1 R. Michael Højgaard Hansen
Dovns Klint (07:00-10:00): Rød Glente 5 SV, Havørn 1 OF, Spurvehøg 17 SV. Henrik Kalckar Hansen
Salme Nor (15:30): Temmincksryle 8 FU. Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor (12:30): Fiskeørn 1 R. Henrik Kalckar Hansen
Landevejen s. for Lindelse: Havørn 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Espe: Ravn 2, Musvåge 1, Stor Flagspætte 1, Spærtmejse 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Odense Carsten Hauchs Vænge 4 (14:10): Huldue 2 SØ. Søren Gjaldbæk
Gerskov (11:20): Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk
Ølundgård (10:15-11:10): Krikand 330 R, Spidsand 56 R, Havørn 1 R IMM, Fiskeørn 1 S (11.05), Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 18 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (08:45-10:00): Fiskeørn 1 R, Vibe 350 R, Islandsk Ryle 22 S, Dværgryle 7 R, Krumnæbbet Ryle 20 R, Almindelig Ryle 330 R, Kærløber 1 R 1K, Dobbeltbekkasin 1 R, Stillits 50 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
  (06:00 - 13:00):  Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 15 1K RI, Rødstjert 2 RI, Kærsanger 2 1K RI, Rørsanger 8 1K RI, Gulbug 1 1K RI, Gærdesanger 2 RI, Havesanger 8 1K RI, Munk 21 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 2 RI, Grå Fluesnapper 1 1K RI, Broget Fluesnapper 2 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 69 fugle på 15 arter. Årstotal 1724. Keldsnor Fuglestation ved Michael Højgaard Hansen, Jacob Sterup, Ole Tønder, Tina (Ghana), Robert (Ghana), Japheth (Ghana), Børge L Rasmussen
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 5 R, Hjejle 160 R, Islandsk Ryle 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor
:  Dværgryle 10 R, Dværgryle/Temmincksryle 15 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Brushane 2 R, Tinksmed 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Rød Glente 5 SV, Havørn 1 1K FU, Rørhøg 3 SV, Spurvehøg 17 SV, Musvåge 2 SV, Tårnfalk 2 SV. Henrik Kalckar Hansen
Lindelse
: Havørn 1 1K OF. Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor
: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Vitsø
: Lille Lappedykker 29 FU, Sorthalset Lappedykker 6, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7, Grågås 184 R, Canadagås 1 R, Gravand 2 FU, Pibeand 1 R, Krikand 11 R, Gråand 40 FU, Skeand 7 FU, Troldand 17 FU, Hvinand 5 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 31 FU, Vibe 190 R, Almindelig Ryle 6 FU, Storspove 2 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 110 FU, Sildemåge, Baltisk (fuscus) 1 AD OF, Sølvmåge 14 OF, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 75 FU, Bysvale 20 FU, Hvid Vipstjert 7 V, Rødstjert 1 R, Stenpikker 1 FU, Rørsanger 1 R, Tornsanger 3 R, Løvsanger 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 4 FU, Stær 100 V, Grønirisk 3 R, Grønsisken 6 OF, Rørspurv 2 R. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn
: Hvepsevåge 2 V, Spurvehøg 5 V, Musvåge 5 V, Tårnfalk 2 V, Stenpikker 1 R. Per Rasmussen
Måle:
Ravn 4 YF UF (familiegruppe ). Evald Mehlsen
Firtalsstrand
: Fiskeørn 1 FU, Klyde 1 FU, Islandsk Ryle 17 FU, Dværgryle 9 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Kærløber 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 6 FU, Grågås 170 FU, Rørhøg 3 OF, Vibe 300 FU, Storspove 7 OF, Hvidklire 7 FU. Gunhild Brink
Ølundgårds Inddæmning: Havørn 2, Fiskeørn 1 AD FU. Dieter Maaszen
Otterup: Havørn 1 OF. Palle Rasmussen


                Havesanger RI af Keldsnor Fuglestation ©

Lørdag den 4. september 2010.

Vejlen, Taasinge: Dobbeltbekkasin 6 R. Hans Villum Christensen
Gulstav
: Rødstjert 2 (Han + Hun), Rødrygget Tornskade 1 AD R
Keldsnor: Havørn 4 1K FU (Alle fire sad på indersiden af rullestensdiget i den nordlige sydvestlige del af Keldsnor. 1 fløj ved 12:45-tiden i retningen af bugten vest for Rathvej), Hjejle 120 R, Vibe 60 R, Havesanger 1 RI
Keldsnor, obs u. ringmærkning
(05:30-15:30): Canadagås 7 S, Havørn 4 R (1-2K R på strandvolden 13.45-14.10 indtil 2 hundeluftere med 1 løs hund spadserede øverst på volden), Havørn 1 TF (1-2K 15.05 skruede højt over Vesterskov men endte med lang og hurtig glideflugt mod N), Blå Kærhøg 1 SØ (Brun, mulig 1k), Dobbeltbekkasin 1 S. Børge Rasmussen
Keldsnor Fuglestation, Dovns klint
(06:00-10:30): Canadagås 7 SV, Spidsand 28 SV, Hvepsevåge 2 S, Blå Kærhøg 1 S (Kl. 10.15), Huldue 4 S, Gul Vipstjert 110 S, Ravn 2 TF. Ella Mikkelsen
Ristinge
(16:00): Sandløber 8 FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor
(11:00-12:30): Havørn 1 R AD (Jagtede forgæves Fiskeørn med bytte), Fiskeørn 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sortemosen, Lakkendrup
(07:30-11:30): Rødrygget Tornskade 1 R AD. Hans Rytter
Espe Skov: Musvåge 2 , Tårnfalk 1, Skovskade 1
. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (07:40-11:50): Knarand 57 R, Krikand 210 R, Havørn 2 R (1 AD, 1 1K), Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Dobbeltbekkasin 8 R, Dværgmåge 2 R 1K. Gunnar Jørgensen
Leammer (18:50-19:03): Havørn 1 R (Kom flyvende fra Ølund/Firtalsstrand og lande 3 træer fra reden).Thomas Birkesholm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 V, Spurvehøg 1 V, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 M R, Rødstjert 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev
: Krikand 7 R, Gråand 5 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R, Grå Fluesnapper 1 FU. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
  (05:30 - 15:30) Spurvehøg 1 RI, Rødhals 3 RI, Husrødstjert 1 RI, Rødstjert 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gulbug 1 RI, Tornsanger 1 RI, Havesanger 4 RI, Munk 5 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 1 RI. Dagstotal 23 fugle på 11 arter. Årstotal 1.655. Keldsnor Fuglestation ved Børge L Rasmussen
Keldsnor
: Skarv 155 R, Grågås 290 R, Canadagås 7 S, Havørn 5, Brun, mulig 1K Blå Kærhøg 1 SØ, Spurvehøg 3 S, Vibe 210 R, Dobbeltbekkasin 1 S, Rødben 2 KA, Ravn 1 SV. Børge L Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov
: Fiskeørn 1 R ( I de udgåede træer nedenfor Nældebjerg). Eskild Nielsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 12, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 35, 1 helt hvid Grågås 450 R, Gås sp. 1 R, Gravand 2 JUV FU, Knarand 57 R, Krikand 210 R, Gråand 70 R, Skeand 19, Taffeland 38 R, Troldand 91 R, Hvinand 2 F FU, Havørn 2, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 4 OF, Musvåge 7 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 OF, Fasan 38, Blishøne 8 R, Vibe 255, Dobbeltbekkasin 8, Hvidklire 1 R HØ, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 2 JUV FU, Hættemåge 16, Fjordterne 2 FU, Ringdue 6, Stor Flagspætte 2, Digesvale 60 FU, Landsvale 25 FU, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 3, Rødhals 1 OF, Solsort 2, Halemejse 14, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2, Spætmejse 2 R HØ, Skovskade 2, Allike 5 OF, Gråkrage 18, Ravn 10, Stær 30 OF, Skovspurv 7, Stillits 4 FU, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Rørhøg 1 1K R, Rødrygget Tornskade 1 AD R. Hans Rytter
Vitsø: Lille Lappedykker 36 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Grågås 277 FU, Canadagås 1 FU, Pibeand 24 FU, Krikand 39 FU, Skeand 25 FU, Troldand 29 FU, Hvinand 23 FU, Vibe 134 R, Hvidklire 7 R, Mudderklire 4 FU, Grå Fluesnapper 2 FU. Morten Müller


              Havørnene er ved at overtage øen igen. Medsendte er unger årgang 2010. © Foto: Tom Willestofte

Fredag den 3. september 2010.

Ny Gesinge: Hjejle 600 OF, Stillits 80 R. Poul Rasmussen
Keldsnor (16:20-17:40): Sorthalset Lappedykker 8 R (5 1K, 3 AD), Islandsk Ryle 16 R, Temmincksryle 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, Sydlangeland (05:30-14:30): Grå Fluesnapper 15 RI. Ole Tønder, Børge L Rasmussen
Østerhuse, Lohals (08:15-14:20): Hvepsevåge 2 TI, Blå Kærhøg 1 TI han, Spurvehøg 14 TI. Jan Holm Jensen
Vitsø (07:00-11:00): Rød Glente 1 FU 1K, Spurvehøg 17 NV, Fiskeørn 1 FU (Senere SØ). Morten Müller
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 2 FU Juv, Toppet Lappedykker 15 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 6 FU/R, Skarv 1 R, Knopsvane 15 FU, Gråand 9 R PULL 1 kuld, Gråand 1 YUF, Gråand 30 R, Knarand 25 FU, Skeand 35 FU/R, Krikand 2 R . Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Ølundgård (13:10): Vandrefalk 1 FU. Jens Kristian Holm

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Østerhuse, Lohals
: Hvepsevåge 2 TI, Blå Kærhøg 1 M TI, Spurvehøg 14 TI. Jan Holm Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(05:30 - 14:30) :Skovpiber 2 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 3 RI, Rødstjert 6, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 6 RI, Havesanger 4 RI, Munk 8 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 6 RI. Dagstotal 19 fugle på 8 arter. Årstotal 1349. Keldsnor Fuglestation ved. Ole Tønder, Børge L Rasmussen
Keldsnor
: Lille Lappedykker 6 R (2 ad og 4 1k), Gråstrubet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 8 R (3 ad og 5 1k), Klyde 2 R, Stor Præstekrave 28 R, Hjejle 235 R, Vibe 55 R, Islandsk Ryle 16 R, Temmincksryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 3 R, Almindelig Ryle 32 R, Mudderklire 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Rød Glente 1 AD S. Ole Goldschmidt
Odense
: Løvsanger 1 FU. Evald Mehlsen
Vitsø: Rød Glente 1 1K FU, Rørhøg 2 1K NV, Spurvehøg 17 NV, Musvåge 5 V, herefter sø Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Morten Müller


Torsdag den 2. september 2010.

Vesteregn, Langeland (14:35): Duehøg 1 S han. Nis Rattenborg
Gyldensteen enge (14:10): Havørn 2 OF. Jens Christensen
Nørreballe Nor (13:30): Knarand 30 R, Taffeland 300 R (Min.), Havørn 1 R AD, Fiskeørn 1 R, Fjordterne 10 R (Heraf 3 1K), Gul Vipstjert 3 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose (13:15): Vendehals 1 R (13:15), Rødrygget Tornskade 2 FU (1 ad-1 juv). Dieter Maaszen
Tarup-Davinde Phønix (13:00-13:15): Fiskeørn 1 FU. 5. kl. fra Rasmus Rask Skolen, Henrik Kalckar Hansen
Gulstav, Sydlangeland (12:45-12:50): Vendehals 1 R. Børge L Rasmussen
Gulstav, Sydlangeland (12:30-12:45): Rødrygget Tornskade 2 R (AD1 + JUV1). Ella Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Keldsnor (10:30-12:30): Grågås 600 R (Heraf en meget lys), Hvepsevåge 1 TF, Rød Glente 1 TF 1K, Stor Præstekrave 25 R, Hjejle 180 R, Islandsk Ryle 10 R, Dværgryle 3 R , Temmincksryle 1 R, Kærløber 1 RI 1K , Stenvender 1 R 1K, Gul Vipstjert 4 R, Stenpikker 3 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav (09:30-10:15): Gul Vipstjert 10 R, Rødstjert 14 R, Stenpikker 2 R, Grå Fluesnapper 6 R, Broget Fluesnapper 1 R, Rødrygget Tornskade 5 R (2 AD (par), 3 1K). Søren Gjaldbæk
Dovns Klint, Sydlangeland (09:30-12:30): Hvepsevåge 2 SV, Rød Glente 1 TF (11.20), Spurvehøg 20 SV, Hjejle 300 OF, Digesvale 640 SV, Landsvale 210 SV, Bysvale 52 SV, Gul Vipstjert 2 SV. Ella Mikkelsen, Børge L Rasmussen
Dovnsklint (06:10-09:10): Bramgås 4 V, Landsvale 210 S, Bysvale 52 S, Skovpiber 79 S, Gul Vipstjert 43 T, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Søren Gjaldbæk
Dovnsklint (05:55): Sortstrubet Lom 1 V, Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 1 OF (11:20), Spurvehøg 20 S, Mudderklire 9 FU, Huldue 4 V, Digesvale 680 S, Gul Vipstjert 8 S. Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Onsdag den 1. september 2010.

Gulstav Mose (16:30): Vendehals 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (12:35): Vendehals 1 R (16:30), Gul Vipstjert 100 R (20:00 til rast), Rødrygget Tornskade 3 R (1. ad,han--2JUV). Dieter Maaszen
Agernæs Flak (12:15): Grågås 1350 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (07:45): Havørn 2 R. Aksel Christensen
Dovns Klint (06:05-12:15): Sortstrubet Lom 2 V, Bramgås 3 V, Havørn 1 N AD (11:55), Blå Kærhøg 1 V, Huldue 4 V, Gul Vipstjert 21 S. Dieter Maaszen
Dovnsklint (06:00-12:00): Blå Kærhøg 1 S, Fjordterne 44 SV, Huldue 4 S. Ella Mikkelsen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 10 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Morten Müller
Vejlen havn: Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Keldsnor: Broget Fluesnapper 2 RI. Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
 


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk