Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008][2009][2010]

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2011).                     Sidst opdateret 03 oktober 2011 06:36:43 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

             25 års jublilæum for Gåsegrib på Sydlangeland. Fotos: Morten Müller Venligt udlånt af Søren Bøgelund

Fredag den 30. september 2011.

Svendborg Havn: Bjergvipstjert 1 R
Svendborg, matriklen
(05:55): Natugle 1 HØ
Svendborgsund ved Iholm: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Mudderklire 1 FU
Dovns klint (06:30-13:00): Sædgås 8 SV, Mørkbuget Knortegås 609 V, Ederfugl 1650 V,
Rød Glente 32 S, Blå Kærhøg 2 SV, Spurvehøg 60 S, Musvåge 101 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 1 T, Huldue 69 S, Gul Vipstjert 4 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Ringdrossel 4 R (3 T og 1 R), Misteldrossel 2 S, Bogfinke 1850 S, Stillits 52 T. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor (18:00): Sølvhejre 1 FU. Nis Rattenborg, Henrik Mørup-Petersen
Ristinge (12:30-14:00): Rød Glente 1 SV, Musvåge 45 V, Huldue 8 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Svanninge Bjerge (12:45-14:45): Stor Tornskade 1 R, Musvåge 1 R, Musvåge 4 T, Citronsommerfugl 1, Nældens Takvinge 2, Lille ildfugl 2. Leif Kristensen
Lundeborg - Tangeå (08:30-09:30): Marsvin 2, Gransanger 3 FU, Stær 40 FU, Grønirisk 45+ FU, Bramgås 21 OF SV, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 8 FU, Ringdue 4 FU, Bogfinke 4 FU, Grå og Skovspurv 40 FU, Splitterne 4 FU, Hættemåge 50 +R FU, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 4 FU, Musvit 2 FU, Sortkrage 1 FU, Admiral 4 FU på Grev Moltke pærer, Det hvide C 1 FU, Challenger 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Vestermaden, Mesinge (17:30): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg
: Skarv 3 Ø, Toppet Skallesluger 17 V, Tårnfalk 1 V, Dværgfalk 1 NV, Vibe 30 V, Stormmåge 16 V, Sanglærke 1 SØ, Engpiber 41, Hvid Vipstjert 9. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.
: Bramgås 300 SV. Arne Bruun
Olde (Ærø): Blå Kærhøg 1 1K SV, Spurvehøg 5 V, Musvåge 16 V. Morten Müller
Vitsø: Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2, Blå Kærhøg 2 1K FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Tornskade 1 FU. Morten Müller
Strynø Kalv: Krikand 1100 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Stor Tornskade 1 R. Ole Goldschmidt
Søgård: Hvepsevåge 2 1K S, Rød Glente 2 V, Rørhøg 1 1K S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 54 S, Musvåge 45 S, Tårnfalk 13 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2, Strandhjejle 2 S, Huldue 118 S, Hedelærke 2 S, Engpiber 35 S, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 5 V, Bogfinke/Kvækerfinke 8500 S, Grønsisken 60 S. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland): Dværgfalk 1 OF. Allan Gudio Nielsen 
Frørup: Engpiber 70 FU. Evald Mehlsen
Grusgrave v/Davinde
: Toppet Lappedykker 2 R. Evald Mehlsen
Hesselagergård
:
Nøddekrige 1 FU Ø. Evald Mehlsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 3 FU, Knopsvane 6, Krikand 3, Gråand 45, Tårnfalk 1, Blishøne 1 FU, Vibe 70, Dobbeltbekkasin 5 FU, Ringdue 2, Blåmejse 1. Søren G. Nielsen
Bispeenge
: Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 9 R, Grågås 94 R, Krikand 21 FU, Skeand 4 FU, Vibe 200 R. Gunhild Brink
Mågeøerne: Skarv 25 R, Fiskehejre 8 R, Bramgås 1 R, Ederfugl 3 R, Spurvehøg 1 F FU, Strandskade 20 FU, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 400 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 12 R, Rødben 9 R, Grønirisk 10 R. Jens Bækkelund 


         

Torsdag den 29. september 2011.

Dovns Klint (06:45 - 17:00): Spurvehøg 152 S, Dværgfalk 2 S, Vandrefalk 1 S, Lærkefalk 2 T, Rød glente 83 SV (der raster stadig 5 -8 i baglandet), Fiskeørn 1 SV, Musvåge 288 SV, Rørhøg 3 S, Tårnfalk 10 S, Ederfugl 1850 V, Mørkbuget knortegås 1600 V. Keldsnor Fuglestation ved Søren Bøgelund, Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Rød glente 61 S, Musvåge 116 S, Spurvehøg 30 S. Leif Kristensen
Nørreballe Nor (18:00-19:00):
Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 R AD (Nød solnedgangen fra en hegnspæl). Henrik Mørup-Petersen
Nørre Sø, mark tæt ved (16:00): Ravn 15 FU. Kell Grønborg
Tarup-Davinde Ibjergsøen (11:45-12:30): Havørn 1 OF AD (Fløj mod øst videre til Jørn Nielsens Grusgrav). 22 geologi elever, Henrik Kalckar Hansen
Langesøskoven syd for slotskapellet (15:45-15:48): Havørn 1 OF AD. Viggo Lind, Kurt Gamborg Holm
Bøjden Nor (13:40-15:40): Pibeand 520 R, Havørn 1 R. Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hav øst for Thurø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 65 SV, Spidsand 2 SV. Arne Bruun
Thurø Bund: Knopsvane 6 R, Toppet Skallesluger 45 R, Isfugl 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Pibeand 14 R, Strandskade 2 R, Strandhjejle 2 R, Almindelig Ryle 28 R, Hvidklire 2 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 23 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 3 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 19 R, Pibeand 26 R, Knarand 4 R, Krikand 107 R, Skeand 6 R, Taffeland 42 R, Troldand 402 R, Vandrefalk 1 M AD R, Blishøne 470 R, Vibe 65 R, Hættemåge 14 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 22 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 2 R, Tornirisk 310 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 37 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 11 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 31 R, Grågås 1295 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 760 V, Pibeand 376 R, Knarand 223 R, Krikand 195 R, Gråand 270 R, Skeand 112 R, Taffeland 355 R, Troldand 64 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 2 R, Blå Kærhøg 1 R Vandrikse 2 R, Blishøne 1195 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 62 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 8 R, Sortklire 1 R, Engpiber 6 R, Sangdrossel 2 R, Skægmejse 3 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Arreskov Sø: Rustand 1 R, Havørn 2 R, Kærhøg sp. 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Dværgfalk 1 FU. Kell Grønborg
Arreskov Sø: Rustand 1 R, Havørn 2 R, Kærhøg sp. 1 FU, Spurvehøg 1 SV, Dværgfalk 1 SV, Hvidklire 1 FU, Dværgmåge 1 1K FU, Ravn 3 OF. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 2, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 SV, Halemejse 15 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 9 FU, Knopsvane 17 R, Grågås 400 R, Pibeand 520 R, Krikand 100 R, Gråand 40 R, Spidsand 14 FU, Taffeland 130 R, Troldand 80 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 N, Spurvehøg 1 FU, Stor Præstekrave 7 FU, ,Hjejle 850 R ,Islandsk Ryle 3 FU Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 130 R, Lille Kobbersneppe 14 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 6 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Tornirisk 6 FU. Kell Grønborg
Øster Hæsinge: Havørn 1 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 2 VSV. Erik Ehmsen
Korinth: Ravn 15 FU. Kell Grønborg
Bågø: Musvåge 3 S, Hvid Vipstjert 8 R, Gråspurv 30 R, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen
Vestermose (Bågø): Lille Lappedykker 9 R, Skarv 4 FU, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 13 FU, Pibeand 45 FU, Krikand 48 FU, Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 170 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 250 FU, Almindelig Ryle 48 R, Brushane 4 FU, Storspove 2 R, Hættemåge 40 R, Sølvmåge 44 R, Ringdue 3 FU, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 1 FU, Ravn 2 SY, Stær 230 R. Helle Suadicani
Egholm v/Bågø: Skarv 55 R, Stor Skallesluger 11 FU, Hjejle 12 FU, Strandhjejle 25 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 4 R. Kirsten Pedersen
Noret (Bågø): Fiskehejre 7 FU, Knopsvane 55 R, Grågås 380 R, Pibeand 465 FU, Hvepsevåge 9 S, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 12 S, Tårnfalk 1 FU, Hvidklire 3 FU, Engpiber 2 R, Stenpikker 1 R, Ravn 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 2 R. Kirsten Pedersen
Svanninge: Vindrossel 1 T. Jacob Sterup
Tarup Grusgrave: Havørn 1 AD OF. Henrik Kalckar Hansen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1500 R, Havørn 1 AD FU, Musvåge 2 R, Ravn 2 OF. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Knortegås 11 R. Jens Bækkelund


           Rustand ved nordenden af Arreskov sø på tangen.

Onsdag den 28. september 2011.

Svendborg, matriklen (06:10): Natugle 2 HØ
Vindeby, Bjernemarksvej: Natugle 1 død (formentlig kørt ihjel). Niels Andersen
Ny Gesinge (17:20): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 FU. Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:30 - 16:00): Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 S,
Rød glente 25 (ikke alle trak ud pgr af dis), Blå kærhøg 2 S, Fiskeørn 1 SV, Musvåge 66 T, Rørhøg 4 S, Sourvehøg 65 S, Tårnfalk 5 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint (09:30 - 11:00 - tæt havgus kl 11:00):Spurvehøg 15 S, Fiskeørn 1 V, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 S, Blå kærhøg F 2 V, Rød glente 1 S, Rørhøg 1 FU, Ederfugl 60 V, Mørkbuget knortegås 125 V. Poul Brugs Rasmussen
Tryggelev Nor:
Sølvhejre 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Rustand 1 R, Pibeand 110 R, Knarand 60 R, Skeand 46 R, Vibe 120 FU, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 10 R, Hvid Vipstjert 12 R, Stær 60 FU
Fiskerup Skov: Stor Flagspætte 2 R, Sortmejse 3 SY, Skovskade 2 R, Ravn 2 R, Grønsisken 10 R, Lille Korsnæb 32 FU
Espe, matriklen: Gransanger 1, Spætmejse 1, Musvit 6, Tårnfalk 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne (06:45-11:00): Skarv 20 SV, Spurvehøg 2 R, Hjejle 15 N, Sanglærke 11 SV, Landsvale 40 SV, Skovpiber 4 SV, Engpiber 133 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 17 SV, Sangdrossel 10 SV, Munk 1 R, Stær 310 SV, Bogfinke 5200 SV, Kvækerfinke 10 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 230 SV, Tornirisk 100 SV, Rørspurv 9 SV, Marsvin 1 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Nørreby Skærvej (13:45): Enkeltbekkasin 1 R. Jens Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Havørn 1 3K+ OF. Anni & Peter Nielsen
Gulstav:
Rød Glente 37, Spurvehøg 15, Dværgfalk 1 S. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Rød Glente 14 1K SV, Havørn 1 1K SV, Blå Kærhøg 2 SV, Spurvehøg 13 SV, Musvåge 20 SV, Tårnfalk 6 SV, Dværgfalk 1 SV, Vandrefalk 1 SV. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 32 R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 53 R, Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 12 R, Grågås 1130 R, Pibeand 670 R, Knarand 172 R, Krikand 105 R, Gråand 185 R, Spidsand 8 R, Skeand 141 R, Taffeland 420 R, Troldand 38 R, Hvinand 4 R, Rød Glente 1 1K R, Spurvehøg 2 R, Dværgfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1165 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Engpiber 110 R, Rødhals 1 R, Sangdrossel 3 R, Skægmejse 6 R, Blåmejse 2 R, Stær 70 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 11:00): Gærdesmutte 4 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 25 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 3 RI, Munk 3 RI, Gransanger 17 RI, Løvsanger 1 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 59 ringmærket, efterårstotal 2296. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 193 V, Rød Glente 24 TF, Blå Kærhøg 3 BR SV, Stor Tornskade 1 FU. Anni & Peter Nielsen
Gulstav Mose: Lærkefalk 3 FU. Anni & Peter Nielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 47 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 10 R, Knarand 4 R, Krikand 120 R, Gråand 50 R, Skeand 6 R, Taffeland 3 F R, Troldand 3 R, Hvinand 1 F FU, Havørn 3 (2 AD + 1 1K), Spurvehøg 1 OF, Musvåge 3 OF, Fasan 5 R, Vibe 15 R, Ringdue 1 R HØ, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Gransanger 1 R, Allike 6 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 11, Stær 15 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 R, Grønsisken 2 OF, Tornirisk 25 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Stor Skallesluger 1 BR R, Havørn 2 R. Arne Bruun
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 1 OF. Arne Bruun
Svanninge, Svanningevej 40: Natugle 2 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 IMM R. Per Rasmussen

Brylle Mark: Ravn 2 OF. Helle Suadicani
Hellevad v/Brylle: Hvid Vipstjert 71 FU. Helle Suadicani
Tommerup: Skovskade 1 FU. Helle Suadicani


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 08/09-2011:
            Nomader fra stepperne gæster Danmark
           
”Jeg var med til at få storken tilbage i Danmark!”
            Vær med på Naturens Dag 2011
            Ugens fuglested: Gedser Odde


           Den stationære Sølvhejre ved Nørreballe Nor. Foto: Bent Staugaard ©

Tirsdag den 27. september 2011.

Svendborg, matriklen (18:00): Isfugl 1 Ø
Horseskov + det nordlige Taasinge
(15:50 - ): Havørn 1 R, Rørhøg 1 1K V, Musvåge 6 R, Lærkefalk 1 FU, Hjejle 120 V, Vibe 200 V
Iholm
: Skarv 26 R, Fiskehejre 1 R, Toppet Skallesluger 2 R, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 1 R, Mudderklire 1 FU, Ringdue 4 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 30 R, Bogfinke 1 M R (obs fra havkajak)
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Knopsvane 60 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 R
Vornæs Skov/havn, tagrør ved kystdiget
: Kærhøg sp 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Søen, Valdemarsslot: Knopsvane 5 R, Knarand 92 R, Krikand 80 R, Skeand 6 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 90 R, Landsvale 20 R
Fakkebjerg: Vandrefalk 1, Lærkefalk 1 OF . Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Dovns Klint (07:00-13:30): Havørn 1 T,
Rød glente 25 T, Mørkbuget knortegås 10200 V, Spurvehøg 104 T, Tårnfalk 7 T, Rørhøg 8 T, Musvåge 102 T, Ederfugl 2000 V, Hedelærke 3 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint (08:30-13:15): Blisgås 1 SV, Knortegås 1750 V,
Rød Glente 24 T, Havørn 1 OF AD, Spurvehøg 32 SV, Musvåge 73 SV, Tårnfalk 5 SV, Lærkefalk 1 TF, Huldue 11 TF, Hedelærke 4 TF, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Nørreballe Nor (14:45):
Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt
Ristinge Hale (14:05-14:50): Rød Glente 2 NV, Musvåge 258 NV, Fjeldvåge 1 NV, Stenpikker 1 R. Niels Bomholt
Lundeborg, Ny Camping (07:30): Grønirisk 30 FU på hyben, Splitterne 8 FU, Mørkbuget knortegås 0. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø, N (15:00): Rustand 1 R (Uden ringe. Har været på lokaliteten i længere tid, men er ret sky.), Dværgryle 1 R. Erik Ehmsen, Lars Bonne Rasmussen
Tarup-Davinde, Jørn Nielsens Grusgrav (11:50): Havørn 2 OF (1 ad og 1 yngre fugl). Henrik Kalckar Hansen + 8. klasse fra Langeskov
Faaborg (13:00-16:00): Spurvehøg 4 SV, Musvåge 130 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne (06:45-11:00): Skarv 37 SV, Knopsvane 4 NV, Knortegås 6 SØ, Ederfugl 8 V, Sortand 4 V, Rød Glente 2 SV, Rørhøg 1 SV 1 k, Spurvehøg 8 SV, Musvåge 101 SV, Tårnfalk 3 SV, Dværgfalk 1 SV, Sølvmåge 140 R, Splitterne 1 V 1 k, Huldue 5 SV, Hedelærke 2 SV, Sanglærke 39 SV, Landsvale 282 SV, Skovpiber 4 SV, Engpiber 18 SV, Hvid Vipstjert 23 SV, Rødhals 5 R, Sangdrossel 10 SV, Vindrossel 5 SV, Munk 1 R, Halemejse 10 R, Blåmejse 10 SV, Stor Tornskade 2 SV 1 R, Allike 15 SV, Råge 5 SV, Stær 140 SV, Bogfinke 580 SV, Kvækerfinke 5 SV, Grønirisk 27 SV, Grønsisken 40 SV, Tornirisk 70 SV, Lille Gråsisken 4 SV, Dompap 2 SV, Rørspurv 45 SV, Hare 2 R, Marsvin 3 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

            Gransanger fra d. 25. september 2011. Foto: Morten Müller

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gråsten Nor
: Rød Glente 12 NV, Rørhøg 5 NV, Blå Kærhøg 1 BR NV, Spurvehøg 49 NV, Musvåge 1337 NV, Fiskeørn 1 V, Tårnfalk 5 NV, Vandrefalk 2 V. Morten Müller
Dejrø: Storspove 14 R. Arne Bruun
Tranderup: Rød Glente 7 V, Rørhøg 2 V, Spurvehøg 10 V, Musvåge 850 V, Vandrefalk 1 V. Arne Bruun
Øster Bregninge Mark (Ærø): Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Kløven m.m. (Omr.34): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 125 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 10:30): Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 13 RI, Rødhals 8 RI, Rødstjert 1 RI, Sangdrossel 4 RI, Rørsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 26 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Halemejse 4 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 2 RI. Dagstotal 70 ringmærket, efterårstotal 2237. Keldsnor fuglestation ved Michael Højgaard Hansen, Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 V, Skarv 65 T, Blisgås 1 SV, Grågås 64 T, Bramgås 36 T, Knortegås 1750 V, Ederfugl 340 VSV, Toppet Skallesluger 1 V, Rød Glente 24 T, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 2 T, Spurvehøg 32 SV, Musvåge 73 SV, Tårnfalk 5 SV, Lærkefalk 1 TF, Stormmåge 1 OF, Svartbag 2 V, Splitterne 2 OF, Huldue 11 SV, Ringdue 4 R, Hedelærke 4 TF, Landsvale 150 OF, Bysvale 2 T, Engpiber 10 TF, Hvid Vipstjert 19 SV, Stenpikker 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 32 TF, Korttået Træløber 1 SY, Husskade 2 OF, Allike 3 SV, Gråkrage 6 R, Stær 20 OF, Skovspurv 15 TF, Bogfinke 200 T, Grønirisk 1 R, Stillits 30 OF, Grønsisken 7 TF, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 5 TF, Gulspurv 2 R, Rørspurv 3 TF. Niels Bomholt
Klise Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 4 R, Spidsand 1 R, Troldand 7 R, Blishøne 57 R, Råge 6 FU. Niels Bomholt
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt
Ristinge Hale: Knortegås 10 R, Rød Glente 2 NV, Spurvehøg 2 NV, Musvåge 258 NV, Fjeldvåge 1 NV, Strandskade 3 NV, Stenpikker 1 R, Stær 10 R, Skovspurv 3 R, Grønsisken 9 NV, Tornirisk 10 R. Niels Bomholt
Ristinge Klint: Rød Glente 7 V, Musvåge 992 V, Vandrefalk 1 1K V. Jan Holm Jensen
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3, Pibeand 5 R, Knarand 2 R, Gråand 15 R, Blishøne 12 R, Vibe 4 R, Hættemåge 150 FU, Stær 400 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Fiskehejre 13 R, Knopsvane 25 R, Grågås 500 R, Hjejle 400 R, Almindelig Ryle 20 R, Stær 50 R, Tornirisk 50 R. Troels Torstein
Grusgrave v/Birkum: Havørn 2 Ø. Henrik Kalckar Hansen + 8. klasse fra Langeskov
Måle: Stær 300 FU. Evald Mehlsen
Odense: Gærdesmutte 2. Evald Mehlsen
Ejby Mølle: Fjeldvåge 1 OF. G. Antonio Obando-Calderón


         Denne Steppehøg 1k trampede jeg op af Vitsøs våde eng kl 1702, søndag. Foto og tekst Morten Müller

Mandag den 26. september 2011.   

Nørreballe Nor (15:40): Sølvhejre 1 R. Poul Rasmussen
Nørreballe Nor, Langeland
(15:00):
Sølvhejre 1 R. Dieter Maaszen
Dovns klint
(06:45-12:30): Mørkbuget Knortegås 3250 V, Spidsand 84 V, Ederfugl 2700 V,
Rød Glente 17 S, Rørhøg 12 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 493 S, Tårnfalk 16 S, Dværgfalk 3 S, Vandrefalk 1 S, Huldue 60 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 550 S, Skovpiber 310 S, Engpiber 450 S, Bogfinke 5400 S, Grønsisken 80 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint,Langeland
(06:35-14:00): Canadagås 1 S, Mørkbuget Knortegås 1379 SV, Ederfugl 1610 S, Rød Glente 16 S, Rørhøg 12 S, Spurvehøg 559 S, Tårnfalk 18 S, Dværgfalk 3 S (7:38,10:37,10:45), Vandrefalk 1 S (7:20), Huldue 36 S, Hedelærke 1 S, Misteldrossel 4 S. Dieter Maaszen
Monnet, Tåsinge
: Blisgås 14 V, Grågås 400 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 R, Gravand 1 OF, Pibeand 40 R, Krikand 60 R, Tårnfalk 4 R, Strandhjejle 6 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Storspove 6 R, Hvidklire 1 R, Engpiber 48 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Halemejse 16 FU, Sortkrage 8 R
Lundeborg, Ny Camping
(07:30- 08:00): Mørkbuget knortegås 400+ S (fordelt på mange små
flokke på mellem 20 og 40 fugle.). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Hvid Vipstjert 1, Spætmejse 1. Det Hvide C 2, Admiral 5, Nældens Takvinge 1. Blodrød Hedelibel 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Skaboeshuse
(09:43-10:12):
Steppehøg 1 FU 1K han (Fu. på stubmark sammen med Storm- og Hættemåger. Ny martrikkelart.), Grønspætte 1 FU. Kurt Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 5, Dværgmåge 1 JUV FU. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 11:15): Jernspurv 4 RI, Rødhals 8 RI, Gærdesanger 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 16 RI, Løvsanger 1 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI. Dagstotal 39 ringmærket, efterårstotal 2159. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Fårevejle: Engpiber 450 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor: Lille Lappedykker 15 R, Toppet Lappedykker 4 R, Taffeland 140 R, Troldand 110 R, Rød Glente 1 1K R, Rørhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 2 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Spurvehøg 30 SV, Fiskeørn 1 SV. Ole Goldschmidt
Bregninge, Ærø: Stenpikker 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Hvepsevåge 2 1K SV, Rørhøg 5 SV, Spurvehøg 37 SV, Tårnfalk 9 SV, Huldue 13 SV, Skovpiber 1 SØ, Engpiber 100 SØ, Gransanger 40 FU, Husskade 1 OF, Bogfinke 5000 SØ. Morten Müller
Vitsø: Skarv 45 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 270 V, Havørn 1 JUV FU, Rørhøg 1 F FU,
Steppehøg/Hedehøg 1 FU, Spurvehøg 16 S, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 6, Strandhjejle 3 R, Dobbeltbekkasin 21 V, Sanglærke 9 NV, Landsvale 80 S, Skovpiber 3 S, Engpiber 15 S, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Sangdrossel 15 R, Gransanger 12 R, Skovskade 2 R, Sortkrage 1 R, Ravn 1 R, Stær 140 V, Skovspurv 9 R, Bogfinke 100 S, Kvækerfinke 2 S, Grønsisken 60 S. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Grågås 35 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 30 S, Hvid Vipstjert 16 S, Sangdrossel 3 R. Lars Tom-Petersen
Olde Mark: Rød Glente 1 V, Rørhøg 2 T, Spurvehøg 15 T, Musvåge 30 T, Tårnfalk 2 FU, Stenpikker 1 R, Bogfinke 1000 T. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 52, Skarv 1 R, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 3, Grågås 19 R, Pibeand 8 R, Krikand 90 R, Gråand 60 R, Skeand 1 F R, Taffeland 1 M R, Troldand 9 R, Hvinand 1 F FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 18 R, Vibe 14 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 2 R, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 FU, Halemejse, Nordlig (caudatus) 3 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 2 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 4 FU, Ravn 21, Stær 28 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 12, Tornirisk 3 OF. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum: Lille Lappedykker 1 FU, Grågås 500 R, Havørn 1 AD OF, Hjejle 1500 R, Vibe 500 R, Almindelig Ryle 1 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Duehøg 1 FU, Fiskeørn 1 FU S, Hjejle 1000 R, Vibe 300 R. Henrik Kalckar Hansen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 10 R, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 1 JUV FU, Musvåge 4 OF. Jens Bækkelund


          Hvidbrynet løvsanger Ri Gulstav d. 25. september 2011.     Foto: Jacob Sterup

Søndag den 25. september 2011.

Lundby (09:00-16:00): Hjejle 2760 V, Lille kobbersneppe 230 V, Storspove 320 V, Mørkbuget knortegås 3120 SV, Musvåge 32 V-SV, Spurvehøg 12 V, Rørhøg 3 V, Halemejse 62 R. Nis Rattenborg
Vitsø, Ærø (17:02):
Steppehøg 1R 1K. (Denne Steppehøg 1k trampede jeg op af Vitsøs våde eng - Tillykke til Langeland med en stor dag. Skrigeørnen fes sgu syd om mig, men Lars Tom Petersen så den trække vest fra Vejsnæs Nakke lige efter kl. 12. Gert Lystrup Jørgensen snuppede den på Als 13.02). Morten Müller
Gulstav (15:30):
Hvidbrynet Løvsanger 1 RI. Jacob Sterup
Gulstav
(07:45):
Steppehøg 1 SV 1K. Anders Odd Wulff Nielsen, Hans Rytter, Jacob Sterup
Nørreballe Nor (13:00-14:00):
Sølvhejre 1 R, Vibe 300 R. Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Gulstav (11:15-12:10): Vandrefalk 1 S. Niels Aage Madsen, Ole Reuther, Steen Sillerslev, Michael Glentedal
Gulstav:
Sort Stork 1 SV 1K (13.50) , Steppehøg 2 SV (7.38 og 7.43), Lille Skrigeørn 1 SV (11.25). Thorbjørn Eriksen Plus 20
Dovns klint (06:45-16:00):
Sort Stork 1 S, Bramgås 280 V, Mørkbuget Knortegås 607 V, Pibeand 220 V, Ederfugl 1100 V, Hvepsevåge 4 S, Rød Glente 10 S, Rørhøg 13 S, Blå Kærhøg 1 S, Steppehøg 3 S, Spurvehøg 416 S, Musvåge 311 S, Lille Skrigeørn 1 S, Fiskeørn 1 V, Tårnfalk 31 S, Dværgfalk 8 S, Vandrefalk 1 S, Huldue 61 SV, Mosehornugle 1 R, Landsvale 3200 S, Engpiber 150 S, Gul Vipstjert 6 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvidbrynet Løvsanger 1 RI (Gulstav kl. 16.00), Bogfinke 8200 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint (07:10-10:40): Rød Glente 7 S, Blå Kærhøg 1 S,
Steppehøg 2 S, Spurvehøg 140 S, Musvåge 35 S, Dværgfalk 2 S, Huldue 9 S, Landsvale 240 S, Hvid Vipstjert 85 S. Niels Aage Madsen, Ole Reuther, Steen Sillerslev, Michael Glentedal +15 andre
Lundeborg Ny Camping (07:30 - 08:00): Skarv 32 OF S, Grågås 12 OF N, Bramgås 18 OF SV, Mørkbuget Knortegås 24 S, Splitterne 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (10:00 - 11:30): Musvåge 130 SV, Hjejle 1000+ FU, Vibe 65 FU, Rødben 5 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Strandhjejle 7 FU, Hvid vipstjert 10 FU, Engpiber 6 FU, Pibeand 250 FU, Skarv 8 FU, Grågås 500+ FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø (11:55-14:30): Hvinand 1 FU, Toppet Lappedykker 45 FU, Skarv 57 FU, Fiskeørn 1 R, Duehøg 1 R, Ravn 6 OF, Troldand 6 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 8 OF, Havørn 2 OF, Halemejse 5 FU, Admiral 6, Det hvide C 1, Kålsommerfugl 2. Leif Kristensen
Arreskov Sø (14:45): Rustand 1 R. Leif Kristensen
Vigelsø (obs fra Gasenhed Nord) (12:00-14:15): Grågås 750 R, Pibeand 800 R, Krikand 450 R, Spidsand 30 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 3200 R, Vibe 350 R. Gregers Johannesen
Skovparken, Nyborg (obs-post støjvold Skaboeshusevej/E20): Hvepsevåge 1 SV (Meget lys fugl), Blå Kærhøg 1 T, Duehøg 1 R (Teglværksskoven), Musvåge 109 V, Fiskeørn 1 T, Dværgfalk 1 V, Lærkefalk 1 V, Grønspætte 1 R. Kurt Hansen, Eske Frank Morthensen
Helnæs Fyr (09:30-12:00): Musvåge 209 SV, Vandrefalk 1 SV, Stor Tornskade 1 (Rast, senere SV), Stær 500 SV. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldensteens enge: Grågås 2150 R, Havørn 1 FU AD, Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Vandrefalk 1 R, Hjejle 800 R, Vibe 500 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, Valdemarsgade (17:35): Papegøje sp. 1 R (Opdaget på dens "eksotiske" kald. Lille, grøn, korthalet papegøje med lyserød plet i panden. Lovebird sp.?).
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 7 R, Toppet Lappedykker 3 YF, Knarand 21 R, Rørhøg 1 FU, Tornirisk 8 R. Lars Støvring Jensen
Hav syd for Thurø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Grågås 25 SV, Bramgås 35 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 335, Ederfugl 200 R, Rørhøg 1 1K V, Spurvehøg 18 V, Musvåge 7 V, Dværgfalk 1 BR V. Arne Bruun
Thurø Bund: Fiskehejre 4 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 OF, Pibeand 12 R, Krikand 25 R, Tårnfalk 2 R, Strandskade 1 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 30 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Rudkøbing: Fiskehejre 9 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1700 V, Spidsand 2 SV, Rød Glente 4 1K SV, Havørn 2 SV, Rørhøg 21 SV, Blå Kærhøg 2 SV, Spurvehøg 72 SV, Musvåge 16 SV, Tårnfalk 20 SV, Dværgfalk 3 SV, Vandrefalk 1 SV, Hjejle 260 NV, Almindelig Ryle 39 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Storspove 26 SV, Splitterne 6 SV, Sanglærke 6 SV, Landsvale 700 SV, Skovpiber 11 SV, Engpiber 540 SV, Skærpiber 4 SV, Bjergvipstjert 5 SV, Hvid Vipstjert 94 SV, Jernspurv 18 SV, Sangdrossel 38 SV, Misteldrossel 6 SV, Blåmejse 35 SV, Stær 530 SV,
Bogfinke/Kvækerfinke 115000 SV, Grønirisk 15 SV, Stillits 3 SV, Grønsisken 850 SV, Tornirisk 150 SV, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 SV, Gulspurv 17 SV. Ole Goldschmidt
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 16:30): Spurvehøg 1 M 1K RI, Jernspurv 18 RI, Rødhals 32 RI, Rødstjert 9 RI, Sangdrossel 10 RI, Græshoppesanger 1 1K RI, Rørsanger 1 1K RI, Gærdesanger 1 1K RI, Munk 1 RI,
Hvidbrynet Løvsanger 1 RI, Gransanger 45 RI, Løvsanger 1 1K RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 7 RI, Rørspurv 5 RI. Dagstotal 137 ringmærket, efterårstotal 2128. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen, Ole Tønder, Hans Rytter, Anders Odd Wulff Nielsen, Jacob Sterup
Dovns Klint: Rød Glente 7 S, Blå Kærhøg 1 S,
Steppehøg 2 S, Spurvehøg 140 S, Musvåge 35 S, Dværgfalk 2 S, Huldue 9 S, Landsvale 240 T, Hvid Vipstjert 85 S. Ole Reuther
Gulstav:
Sort Stork 1 1K SV, Steppehøg 2 1K S, Vandrefalk 6 S, Rødstrubet Piber 3 S, Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Thorbjørn Eriksen
Gulstav: Rød Glente 8 S,
Steppehøg 2 1K T, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 2K+ S, Hvidbrynet Løvsanger 1 1K+ RI. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Vandrefalk 1 AD SV, Hedelærke 2 S, Bjergvipstjert 1 SV
Hvidbrynet Løvsanger 1 R (Hørt kalde én gang ca. 11:10 i et af ringmærkningskrattene. Herefter eftersøgt uden held de næste timer i pauserne mellem ringmærkningen. Herefter skrotter jeg sådan set observationen, da jeg syntes den var lidt for tynd. Kl. 15:30 går fuglen så i et net ca. 5 m fra, hvor den blev hørt... JHJ og AOWN havde fornøjelsen af at mærke fuglen, da jeg var kørt ½ time inden (jeg kom hurtigt tilbage!). Blev forevist for 5-10 personer, inden den atter blev sluppet ved ringmærkningsområdet. Femte ringmærkede Hvidbrynede på KNF.). Jacob Sterup
Lunden: Lærkefalk 1 FU. Jacob Sterup
Klise Nor:
Lille Skrigeørn (SU) 1 IMM SV. Thorbjørn Eriksen
Søgård Mose (Langeland): Sort Glente 1 SV
. Thorbjørn Eriksen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R . Jacob Sterup
Vitsø: Lille Lappedykker 15 FU, Toppet Lappedykker 4 FU, Gråstrubet Lappedykker 15 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 34, Grågås 377 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 415 SV, Pibeand 791 FU, Knarand 21 FU, Krikand 150 FU, Gråand 180 FU, Skeand 5 FU, Taffeland 846 R, Troldand 310 FU, Hvinand 15 FU, Hvepsevåge 2 1K SV, Rørhøg 5 SV, Spurvehøg 37 SV, Musvåge 105 SV, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 9 SV, Blishøne 1943 FU, Hjejle 12 FU, Vibe 110 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Huldue 13 SV, Skovpiber 1 SØ, Engpiber 100 SØ, Gransanger 40 FU, Husskade 1 OF, Stær 700 SV, Bogfinke 5000 SØ. Morten Müller
Sønderhjørne: Rødstrubet Lom 2 V, Skarv 38 SV, Grågås 40 SØ, Knortegås 4 SØ, Rød Glente 2 SV, Rørhøg 1 M 2K SV, Spurvehøg 21 SV, Musvåge 223 SV, Tårnfalk 5 SV, Dværgfalk 2 SV, Hjejle 15 Ø, Vibe 10 SV, Brushane 1 SØ, Dobbeltbekkasin 2 SV, Hættemåge 30 SV, Splitterne 2 SØ, Huldue 1 SV, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 43 SV, Landsvale 400 SV, Bysvale 1 SV, Skovpiber 21 SV, Engpiber 57 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Bjergvipstjert 6 SV, Hvid Vipstjert 55 SV, Jernspurv 5 SV, Rødhals 10 R, Sangdrossel 60 SV, Vindrossel 2 SV, Misteldrossel 2 SV, Munk 1 R, Blåmejse 20 SV, Allike 5 T R, Råge 7 T R, Stær 245 SV, Bogfinke 3580 SV, Kvækerfinke 10 SV, Stillits 40 SV, Grønsisken 55 SV, Tornirisk 220 SV, Rørspurv 30 SV. Per D. poulsen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 R, Skarv 14 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 30, Grågås 218, Pibeand 275 R, Krikand 16 R, Gråand 10 R, Skeand 2 R, Taffeland 150 R, Troldand 6 R, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 135 S, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 68 R, Stor Præstekrave 12 R, Hjejle 900 R, Strandhjejle 7 R, Vibe 63, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 2 OF, Hættemåge 45 R, Stormmåge 23 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 5 R, Splitterne 1 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 2 OF, Landsvale 6 FU, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 22 FU, Gransanger 1 R HØ, Musvit 1 R HØ, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 76, Bogfinke 1 OF, Tornirisk 75 FU. Gunnar Jørgensen
Helnæs Fyr og havet ud for: Bramgås 40 NV, Musvåge 209 SV, Tårnfalk 3 SV, Vandrefalk 1 SV, Stor Tornskade 1 R SV, Stær 500 SV, Bogfinke 1000 R. Per Damsgaard-Sørensen
Helnæs Made: Grågås 700 FU, Bramgås 100 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Natugle 1 R. Evald Mehlsen
Bogense: Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 FU, Gransanger 1 SY. Eilif S. Bendtsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 7 R, Grågås 2150 R, Bramgås 2 R, Pibeand 25 R, Krikand 35 R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 OF, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 R, Hjejle 800 R, Vibe 500 R, Isfugl 1 R, Stær 150 OF. Jens Bækkelund
Æbelø: Strandhjejle 7 R. Jens Bækkelund


              Hans Rytter fremviser en Rødtoppet fuglekonge ved P-pladsen Gulstav mose

Lørdag den 24. september 2011.

Dovns Klint (06:30-13:15): Mørkbuget Knortegås 1450 V, Spidsand 124 V, Hvepsevåge 7 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 18 S, Blå Kærhøg 3 S, Spurvehøg 396 S, Musvåge 51 SV, Tårnfalk 16 S, Dværgfalk 4 S, Vandrefalk 1 S, Huldue 74 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 490 S, Gul Vipstjert 4 V, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 51 SV, Ringdrossel 1 R (Gulstav), Misteldrossel 6 S, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI (Gulstav), Bogfinke 1800 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Fiskehejre 6 R, Grågås 28 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 813 V, Pibeand 56 SV, Spidsand 34 SV, Hvepsevåge 8 S, Rørhøg 18 S, Blå Kærhøg 1 S,
Steppehøg 1 1K S (13:25), Fiskeørn 1 1K S, Spurvehøg 500 T, Tårnfalk 16 S, Dværgfalk 4 S, Vandrefalk 1 F S, Strandhjejle 3 SV, Almindelig Ryle 12 SV, Brushane 2 V, Lille Kobbersneppe 1 S, Splitterne 6 V, Fjordterne 3 V, Huldue 17 S, Hedelærke 1 S, Landsvale 1500 S, Skovpiber 26 S, Skærpiber 12 S, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 36 S, Misteldrossel 6 TF, Bogfinke 2000 S, Stillits 12 S, Grønsisken 200 S
Gulstav: Ringdrossel 1 M AD R,
Rødtoppet Fuglekonge 1 RI
Gulstav (10:05):
Rødtoppet Fuglekonge 1 RI . Hans Rytter
Fakkebjerg (13:30 - 15:00): Våge sp. 85 ( hovedsageligt Hvepsevåge, men trækket gik over Bagenkop, så håndkikkerten gav ikke entydig besked om alle), Spurvehøg 15 S, Lærkefalk 1 S, Tårnfalk 2 S, Kærhøg 1 sp ( spinkel fugl ). Claus Dalskov
Skovsgaard Mølle (15:30): Rød Glente 4 S. Mogens Lind Jørgensen
Rudkøbing (15:00):
Steppehøg 1 SV 1K. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Vibe 200 R, Brushane 18 R
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R. Arne Bruun
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 1 HØ. Lars Andersen
Brændegård Sø (07:10-09:00): Havørn 3 R, Ravn12 FU/OF, Toppet Lappedykker 67 FU, Gråand200 FU/R, Stor Skallesluger 2 FU, Fiskehejre 5 FU, Knarand 28 R, Krikand 300 R, Pibeand 7 R, Ringdue 6 OF, Bogfinke 15 OF, Allike 4 R, Spurvehøg 1 OF, Gransanger 4 FU, Musvit 2 FU, Halemejse 15 FU, Vibe 7 OF, Skarv 14 OF, Grågås 52 OF, Sangsvane 3 R, Rørspurv 1 OF, Blåmejse 2 FU. Leif Kristensen
Skovparken, Nyborg (08:00-16:00): Hvepsevåge 2 V 1K, Rød Glente 1 V 1K, Blå Kærhøg 1 R (Brunfarvet), Spurvehøg 17 V, Musvåge 301 V, Sanglærke 81 S, Engpiber 164 SV, Bogfinke 1580 SV. Eske Frank Morthensen

                Ringdrossel Gulstav

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg
: Skarv 11 V, Toppet Skallesluger 3 Ø, Spurvehøg 1 V, Landsvale 10 V, Engpiber 48 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Knopsvane 1, Vibe 35 R, Hvidklire 4, Svartbag 1 R , Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Grønirisk 1, Gulspurv 3. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 250 R, Grågås 800 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 130, Gravand 20 R, Krikand 130 R, Havørn 1 JUV FU, Spurvehøg 4 SV, Tårnfalk 4 FU, Hjejle 50 R, Strandhjejle 2 R, Storspove 30 R, Mosehornugle 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Rudkøbing
: Hvepsevåge 3 SV, Rød Glente 1 SV, Havørn 2 AD Ø, Rørhøg 6 SV,
Steppehøg 1 1K SV (15:00), Spurvehøg 138 SV, Musvåge 249 SV, Tårnfalk 18 SV, Lærkefalk 2 SV, Vandrefalk 2 SV, Pomeransfugl 1 1K V, Hjejle 12 V, Islandsk Ryle 1 SV, Lille Kobbersneppe 16 SV, Storspove 16 SV, Hvidklire 8 SV, Huldue 18 SV, Landsvale 4000 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Ravn 1 OF, Bogfinke/Kvækerfinke 21000 SV. Ole Goldschmidt
Fakkebjerg
: Fiskeørn 1 V, Rødstjert 1 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor
:
Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 F R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rørhøg 7 S, Spurvehøg 33 S, Musvåge 5 S. Arne Bruun
Arreskov Sø
: Skarv 400, Grågås 265 R, Pibeand 137 R, Skeand 240 FU, Almindelig Ryle 41 OF, Dobbeltbekkasin 3 OF, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 4 FU, Dværgmåge 17, Hvid Vipstjert 60 FU. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge
: Rød Glente 2 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 69, Skarv 40, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 3, Grågås 54 OF, Pibeand 6 R, Knarand 30, Krikand 350 R, Gråand 180 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 F R, Stor Skallesluger 2 F R, Havørn 4, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 90 R, Blishøne 4 R, Vibe 67 OF, Hættemåge 2 OF, Ringdue 10 OF, Stor Flagspætte 2 R HØ, Sanglærke 8 NV, Landsvale 25 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Gransanger 6 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 15 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 4 FU, Skovskade 1 R HØ, Allike 7 OF, Gråkrage 4, Ravn 18, Stær 47, Skovspurv 5 R, Bogfinke 35, Grønirisk 2 OF, Grønsisken 50 OF, Tornirisk 25 FU, Gulspurv 1 R, Rørspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Teglværkskoven: Fiskehejre 3 V, Hvepsevåge 2 1K V, Rød Glente 1 V, Rørhøg 1 1K V, Blå Kærhøg 1 BR V, Spurvehøg 17 V, Musvåge 301 V, Sanglærke 81 S, Landsvale 1 S, Engpiber 180 V, Hvid Vipstjert 17 V, Bogfinke 1580 V, Grønsisken 32 V, Tornirisk 19 V. Eske Frank Morthensen
Hesbjerg Skov: Musvåge 1 FU, Natugle 1 R, Grønspætte 1 R, Grønsisken 75 FU. Evald Mehlsen
Elmelund: Stær 35 R. Evald Mehlsen
Emtekær Nor: Måge sp. 200 FU, Kragefugl sp. 100 FU, Stær 1000 FU. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Skarv 110 FU, Grågås 74 OF, Hættemåge 150 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 9 R, Stær 30 OF. Kirsten Pedersen
Æbelø: Havørn 1 JUV R, Sandløber 2 JUV FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund


              Skarv fotograferet af Poul Brugs Rasmussen ved Holckenhavn d. 19. september 2011.

Fredag den 23. september 2011.

Dovns Klint (06:45-15:00): Hvepsevåge 65 SV, Spurvehøg 472 SV, Tårnfalk 332 S, Rørhøg 18 S, Lærkefalk 2 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 S, Fiskeørn 1 S, Rød glente 2 SV, Huldue 14 S, Bogfinke 3500 SV. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Ristinge Hale
: Spurvehøg 50+. Poul Rasmussen
Storeholm: Hjejle 2000 R. Poul Rasmussen
Klintholm
: Strandhjejle 1 R, Almindelig ryle 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Vormark
(10:00): Pibeand 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: (08:10-09:10): Fiskehejre 12 FU, Hvidklire 3 FU, Brushane 1 FU, Rødben 3 FU, Hjejle 500 R, Vibe 50 R, Pibeand 267 FU/R, Taffeland 75 FU/ R, Lille Lappedykker 2 FU, Krikand 34 R, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Sortkrage 1 R, Ringdue 2 Of, Sangsvane 22 R, Hvid Vipstjert 25 FU, Tornirisk 86 FU, Stær 7 FU, Grågås 31 R, Troldand 36 R. Leif Kristensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg Havn
: Gråand 38 R, Hættemåge 37 R, Sølvmåge 19 R, Tyrkerdue 20 R, Landsvale 2 V, Hvid Vipstjert 7 R, Allike 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Caroline Amalielund
: Gråand 50 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 3 R, Hættemåge 15 R, Klippedue/Tamdue 2 OF, Ringdue 1 OF, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 10:00): Jernspurv 1 RI, Rødhals 7 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 9 RI, Løvsanger 1 RI, Gulspurv 1 RI. Dagstotal 20 ringmærket, efterårstotal 1908. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 11, Knopsvane 25, Gråand 100, Spidsand 1, Taffeland 50, Stor Præstekrave 10, Hjejle 350 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 36, Stor Kobbersneppe 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 40, Tornirisk 30 FU. Søren G. Nielsen
Gråsten Nor: Hvepsevåge 1 1K V, Spurvehøg 14 V, Musvåge 23 V, Tårnfalk 2 V. Morten Müller
Gråsten Nor: Rørhøg 1 1K V, Spurvehøg 22 V, Musvåge 4 V, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 3 V, Landsvale 300 V, Bysvale 2 V, Engpiber 50 V, Bogfinke 80 V. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Rødstrubet Lom 1 SV, Toppet Lappedykker 1 NV, Knopsvane 4 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 31 SV, Pibeand 63 SV, Krikand 1 SV, Spidsand 85 SV, Sortand 1 R, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 3 T, Tårnfalk 2 SV, Dværgfalk 1 SV, Almindelig Ryle 19 SV, Splitterne 5 SV, Tyrkerdue 1 TF, Digesvale 3 V, Landsvale 90 V, Bysvale 3 V, Skovpiber 22 V, Engpiber 80 SV, Gul Vipstjert 3 V, Hvid Vipstjert 42, Jernspurv 10 T, Rødhals 2 R, Gransanger 2 R, Husskade 1 TF, Sortkrage 3 SV, Stær 47 V, Gråspurv 20 R, Skovspurv 11 TF, Bogfinke 520 V, Grønsisken 32 V, Tornirisk 6 V. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Skarv 15 SV, Hvepsevåge 1 SV, Rørhøg 4 SV, Spurvehøg 32 SV, Tårnfalk 6, Almindelig Ryle 14 SV, Splitterne 2 SV, Sanglærke 9 SV, Landsvale 1400 SV, Skovpiber 2 SV, Engpiber 320 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Bjergvipstjert 1 M SV, Stenpikker 2 R, Husskade 1 R, Sortkrage 1 R, Bogfinke 210 SV, Grønsisken 2 SV. Lars Tom-Petersen


          Den lys fugl er Wilsons svømmesneppe på dette dogmefoto

Torsdag den 22. september 2011.

Dovns Klint, Langeland (06:45-16:00): Hvepsevåge 43 S, Spurvehøg 195 S, Tårnfalk 18 S, Landsvale 3600 S, Bogfinke 3500 S, Pibeand 225 SV. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Langeland
(06:45-09:30): Hvepsevåge 10 S, Engpiber 100 S. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor
(13:25):
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale
: Hvepsevåge 1, Tornirisk 100. Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge
: Skægmejse 2 R. Poul Rasmussen
Brændegaard sø
: Havørne 2 R (1 AD + 1 JUV), Ravn 25 R, Fasan 200 FU. Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Botofte Skovmose
(15:30-16:00): Sorthalset Lappedykker 2 R, Sortterne 1 FU. Mogens Lind Jørgensen
Ølundgård (11:00-11:45): Grågås 970 R (De 550 kom fra 4-talsstrand), Pibeand 565 R, Knarand 14 R (Min.), Krikand 235 R, Spidsand 65 R, Hjejle 150 R, Sortterne 1 R 1K. Søren Gjaldbæk
Smørstakken v. Lohals (10:15-11:15): Havørn 1 R IMM. Mogens Lind Jørgensen
Firtalsstrand: Knarand 16 R, Vibe 300 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stillits 65 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (12:30-14:30): Tårnfalk 6 T, Splitterne 34 V, Fjordterne 17 R (Heraf 9 1K), Lomvie 1 R, Alk 1 R, Ravn 3 R. Søren Gjaldbæk
Nærå Strand- obs.fra S. Fælled
(10:00-10:30):
Skestork 1 R 1K, Grågås 730 R, Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Toppet Skallesluger 4 V, Kærhøg sp. 2 T, Splitterne 5, Landsvale 5 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 11:00): Rødhals 3 RI, Rødstjert 2 RI, Gærdesanger 1 RI, Dompap 1 RI. Dagstotal 7 ringmærket, efterårstotal 1888. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 43 R, Skarv 18 OF, Fiskehejre 6, Knarand 12 R, Krikand 300 R, Gråand 55 R, Taffeland 8 R, Troldand 6 R, Hvinand 1 F R, Havørn 3, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 4, Fasan 90 R, Blishøne 1 R, Vibe 50, Ringdue 4 OF, Sanglærke 4 OF, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 5 OF, Blåmejse 1 FU, Musvit 2 OF, Skovskade 1 R, Allike 7 OF, Gråkrage 3, Ravn 15, Stær 30 R, Bogfinke 8, Grønirisk 1 OF, Grønsisken 38. Gunnar Jørgensen
Bregnør Bugt: Måge sp. 800 R. Evald Mehlsen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 10 FU. Evald Mehlsen
Dalby Bugt: Måge sp. 800 R. Evald Mehlsen
Enghave v/Scheelenborg: Grønirisk 80 FU. Evald Mehlsen
Marslev: Ravn 4 OF. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Almindelig Ryle 10 T, Storspove 3 FU T, Splitterne 1 FU. Evald Mehlsen


          Jens Westergaard har taget dette foto ved Drejø med en rovbille bestemt til af Ocypus fuscatus eller aeneocephalus, men hælder også en del til picipennis bestemt af  Palle Jørum og Viggo Mahler

Onsdag den 21. september 2011.

Vornæs Skov/kystdiget (08:09): Havørn 1 AD OF. Bettina Gerti Groß
Tryggelev Nor (16:45):
Sølvhejre 1R. Ella Mikkelsen
Snarup:Landsvale 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Espe, matriklen: Gransanger 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svanninge Bakker: Hvepsevåge 1 SV, Musvåge 1 R, Fuglekonge 15 FU, Topmejse 1 FU, Ravn 2 R, Grønsisken 40 R. Per Damgaard Poulsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Krikand 50 R, Rørhøg 1 FU, Hvid Vipstjert 14 R, Ravn 2 R, Stær 70 R. Kirsten Pedersen
Flemløse: Hjejle 60 R, Vibe 25 R, Stær 100 R. Kirsten Pedersen
Jordløse By: Ravn 3 R. Kirsten Pedersen
Voldtofte: Musvåge 1 FU, Bogfinke 150 R. Kirsten Pedersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1500 FU. Jens Bækkelund


           Gransanger ved Lundeborg Foto: Poul Brugs Rasmussen

Tirsdag den 20. september 2011.

Lundeborg: Gransanger 1 R, Skovspurv 30 R. Poul Rasmussen
Sønderhjørne
(06:40-11:15): Sortand 3 SØ, Hvepsevåge 1 SV, Rørhøg 2 SV 1 1k, Spurvehøg 16 SV, Dværgfalk 1 SV, Dobbeltbekkasin 8 SV, Hættemåge 20 SV, Huldue 5 SV, Landsvale 50 SV, Skovpiber 5 SV, Engpiber 200 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 31 SV, Rødhals 3 R, Rødstjert 1 R, Munk 1 R, Stær 265 SV, Bogfinke 3350 SV, Kvækerfinke 5 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 120 SV, Tornirisk 207 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Gulspurv 10 SV, Rørspurv 4 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Føns Vang
(07:00-09:00): Sorthalset Lappedykker 3 R 1K, Knarand 16 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl), Fiskeørn 1 FU. Deltagere i kursus, Kurt Gamborg Holm, Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gråsten Nor: Spurvehøg 2 V, Falk sp. 1 V. Morten Müller
Marstal Havn: Vandrefalk 1 M AD V. Morten Müller
Hagenskov: Ravn 2 R. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 40 R, Sorthalset Lappedykker 3 JUV R, Grågås 400 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 OF. Deltagere i kursus, Kurt Gamborg Holm, Kell Grønborg
Føns Vang: Havørn 1 AD OF. Peter Lange
Føns Vang: Toppet Lappedykker 50 R, Sorthalset Lappedykker 2 1K R, Pibeand 40 R, Skeand 6 FU, Taffeland 10 R, Troldand 40 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 1K OF, Blå Kærhøg 1 BR OF, Fiskeørn 1 FU, Hjejle 100 OF, Storspove 1 OF. Anders Horsten


             Havørn udtrækkende ved Dovns Klint. Foto: Claus Dalskov ©

Mandag den 19. september 2011.

Dovns Klint (08:40 - 14:00): Mørkbuget Knortegås 90 S-SV, Splitterne 2 S-SV, Pibeand 6 S-SV, Rødstrubet Lom 2 (Ø), Sortstrubet lom 1 Ø, Havørn 1 (1K?) S-SV, Hvepsevåge 8 S-SV, Musvåge 1 S-SV, Spurvehøg 80 S-SV, Blå Kærhøg 1 ( brun fugl) S-SV, Lærkefalk 2 S-SV, Dværgfalk 4 S-SV, Tårnfalk 4 S-SV, Landsvale 400 S-SV, Bogfinke 550 S-SV. Claus Dalskov
Arreskov Sø: vandrefalk 1 FU, Tårnfalk 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 48 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 4 R, Havørn 2 AD R, Fjordterne 12 FU, Stær 60 R
Fiskerup Skov: Landsvale 4 OF, Topmejse 4 R, Skovskade 2 R, Lille Korsnæb 6 R ( kan være hvidvingede imellem?)
Åmosen, Ollerup: Skarv 1 R,
Sølvhejre 1 R, Sangsvane 1 FU
Sortemosen, Lakkendrup (10:45-12:30): Havørn 1 2K R, Musvåge 2 R, Spurvehøg 3 R, Rørhøg 1 JUV R, Vibe 310 R, Brushane 2 R, Hvidklire 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Pibeand 290 R, Gråand 110 R, Krikand 2 R, Fiskehejre 2 R, Fiskeørn 1 T, Musvåge 19 T, Hvepsevåge 1 AD T, Spurvehøg 6 T, Tårnfalk 1 T. Hans Rytter, Nis Rattenborg
Sortemosen, Lakkendrup (10:45-12:30): Pibeand 300 R, Havørn 1 OF 2K, Fiskeørn 1 SV. JT 2010-2012 Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Tarup- Davinde Phønix området (12:30-16:00): Fiskeørn 1 FU 1K (Muligvis mere en 1 fugl). Henrik Kalckar Hansen
Holckenhavn (09:30): Fiskehejre 7 R, Skarv 15 FU + R, Musvåge 4 OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 3 FU, Toppet skallesluger 20 FU, Canadagås 5 FU, Knopsvane 4 FU, Stenpikker 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Selleberg (16:30): Rød Glente 1 OF. Søren L. Rasmussen
Egebjerggaard (07:45): Ravn 8 R. Aksel Christensen

          Sølvhejre Åmosen Ollerup

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Åmosen, Ollerup:Skarv 1 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 2 R, Sangsvane 1 AD R, Gråand 30 R, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 SV. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 SØ, Bramgås 75 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 V, Pibeand 6 V, Hvepsevåge 8 SV, Havørn 1 1K S, Blå Kærhøg 1 F SV, Spurvehøg 80 SV, Tårnfalk 4 SV, Dværgfalk 4 SV, Lærkefalk 2 SV, Splitterne 2 V, Landsvale 400 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 19 SV, Bogfinke 500 SV. Claus Dalskov
Søgård Mose (Langeland): Grågås 950 R, Hvepsevåge 18 S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 6 S, Spurvehøg 70 S, Musvåge 20 S, Tårnfalk 25 S, Dværgfalk 8 S, Landsvale 300 S, Gul Vipstjert 20 R, Hvid Vipstjert 100 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen, Lakkendrup: Pibeand 300 FU, Havørn 1 2K OF, Fiskeørn 1 SV. JT 2010-2012 Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Tarup Grusgrave: Spurvehøg 4 S, Musvåge 16 S, Fiskeørn 1 1K FU. Henrik Kalckar Hansen
Bispeenge: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 10 R, Grågås 19 R, Vibe 250 FU, Landsvale 30 OF. Gunhild Brink
Universitetet - Odense: Hættemåge 3 OF, Stormmåge 4 FU, Sølvmåge 1 AD R, Ringdue 4, Landsvale 1 JUV FU, Blåmejse 1 SY, Husskade 4 FU, Allike 3 R, Råge 16, Gråkrage 1 FU, Grønirisk 40 R. Philippe Provençal
Kerteminde Bugt/Nordstrand: Måge sp. 1000 R. Evald Mehlsen
Kølstrup: Ravn 8 FU. Evald Mehlsen
Urup Dam: Rørhøg 1 JUV FU. Evald Mehlsen
Aborg Minde: Gråand 12 R, Troldand 7 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 5 R. Kirsten Pedersen
Emtekær Nor: Hjejle 130 FU, Strandhjejle 2 FU, Vibe 12 FU, Gråkrage 16 FU. Kirsten Pedersen
Flægen v/Tybrind: Havørn 1 R. Kirsten Pedersen
Mariendal-kysten: Tornirisk 16 R. Kirsten Pedersen
Sønder Åby, enge SV for: Tårnfalk 1 FU, Hjejle 800 FU. Kirsten Pedersen
Wedellsborg Gods: Havørn 1 OF. Kirsten Pedersen


         Grågæs er talt denne weekend

Søndag den 18. september 2011.

Svendborgsund, Saksenborg: Vibe 90 R, Stær 20 R
Monnet fra Søby Strandvej
(13:20-14:20): Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 R, Mosehornugle 2 R, Rørhøg 1 FU, Vandrefalk 1 R, Knopsvane 219 R. Morten Kristiansen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 300 R, Grågås 500 R NAT, Gravand 3 R, Pibeand 80 R, Krikand 40 R, Spidsand 5 R, Rørhøg 1 F AD FU, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 4 FU, Almindelig Ryle 8 R, Storspove 2 R, Rødben 6 R, Hvidklire 3 R, Svartbag 3 R, Stær 60 FU
Keldsnor
(07:40):
Skestork 1 R. Jan Holm Jensen, Jacob Sterup
Keldsnor (11:30-13:45):
Skestork 1 FU 1K, Hjejle 300 R. Henrik Mørup-Petersen m.fl.
Ollerup Åmose (13:50):
Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Åmosen, Ollerup (18:40):
Sølvhejre 1 R, Sangsvane 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kværndrup: Vibe 60 R
Brændegård Sø (18:15): Havørn 2 R AD. Niels Bomholt
Fiskerup Skov (16:55-18:10): Misteldrossel 3 OF, Ravn 3 OF, Lille Korsnæb 20 R (muligvis Hvidvinget imellem - telefonisk besked fra Niels Bomholt), Kernebider 19 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (07:25-08:30):
Sølvhejre 1 R (Rastede og fløj derefter mod syd), Fiskeørn 2 R, Isfugl 1 HØ. Niels Bomholt
Arreskov Sø (19:10-19:25): Vandrefalk 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Stær 6000 R Nat. Erik Ehmsen
Ravnholt, Lindkær (15:00-16:30): Havørn 2 FU, Træløber 5 R. Michael Glentedal
Sadelmagermosen/Måle: Skægmejse 1 HØ. Bo K. Stephensen
Vigelsø (10:15-13:00): Pibeand 740 FU, Vandrefalk 1 R AD (10:25), Hjejle 1000 OF, Vibe 835 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (14:30): Havørn 1 FU IMM. Anders Vedel
Gyldensteen enge (08:30): Isfugl 1 R. Jens Christensen
Nærå Strand (13:30-14:45): Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 R AD hun. Jens Bækkelund
Flyvesandet (09:30-11:30): Kjove sp. 1 R (Mørk type der mobbede to splitterner). Martin Strømkjær

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Sørup: Dværgfalk 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Åmosen, Ollerup:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 1 R, Sangsvane 1 R, Krikand 17 R, Gråand 45 R. Jacob Sterup
Åmosen, Ollerup:
Sølvhejre 1 R, Sangsvane 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Thurø By m.m.: Grågås 35 NØ, Vibe 38 OF. Arne Bruun
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 65 SV,
Skestork 1 R, Grågås 14 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 52 SV, Pibeand 154 SV, Knarand 2 SV, Krikand 2 SV, Taffeland 8 SV, Ederfugl 285 SV, Sortand 102 SV, Toppet Skallesluger 22 SV, Hvepsevåge 3 S, Rørhøg 5 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 39 S, Tårnfalk 8 S, Dværgfalk 7 S, Lærkefalk 1 S, Strandskade 15 SV, Hjejle 1 SV, Strandhjejle 2 SV, Dværgryle 2 SV, Krumnæbbet Ryle 1 SV, Almindelig Ryle 56 SV, Brushane 4 SV, Dobbeltbekkasin 4 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Sorthovedet Måge 1 AD SV, Dværgmåge 47 SV, Splitterne 6 SV, Fjordterne 13 SV, Sortterne 1 SV, Landsvale 140 S, Skovpiber 2 S, Engpiber 59 S, Skærpiber 4 S, Gul Vipstjert 5 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 94 S, Jernspurv 1 S, Skovskade 2 TF, Bogfinke 140 S, Grønsisken 41 S, Rørspurv 2 S. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Skarv 100 R NAT,
Skestork 1 1K FU, Strandskade 15 SV. Jacob Sterup
Gulstav: Hvepsevåge 1 SV, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 40 S, Musvåge 5 SV, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 2, Lærkefalk 1 TF, Bynkefugl 1 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sort Glente 1 S, Rørhøg 3 1K S, Spurvehøg 6 S, Tårnfalk 2 S, Landsvale 600 S. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Fjordterne 1 FU, Skærpiber 1 R, Stenpikker 2 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R. Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Rødhals 1 FU, Misteldrossel 3 OF, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 1 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 2 R, Grønsisken 15 OF, Lille Korsnæb 20 FU (muligvis Hvidvinget imellem - telefonisk besked fra Niels Bomholt), Kernebider 19 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning (07:25-08:30): Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 60 R,
Sølvhejre 1 R S, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8 R, Grågås 1 R, Pibeand 2 R, Knarand 3 R, Krikand 50 R, Taffeland 25 R, Troldand 340 R, Hvinand 4 R, Fiskeørn 2 FU, Blishøne 460 R, Fjordterne 4 FU, Ringdue 17 R, Landsvale 75 FU, Jernspurv 1 R, Sangdrossel 2 R, Gråkrage 3 R. Niels Bomholt
Gråsten Nor: Grågås 0 R, Dværgfalk 1 V. Morten Müller
Stokkeby Nor: Grågås 0 R, Lærkefalk 1 JUV FU. Morten Müller
Vitsø: Grågås 462 FU. Morten Müller
Sortemosen: Lille Lappedykker 3 R, Pibeand 63 R, Krikand 11 R, Gråand 2 R, Musvåge 3 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 275 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Landsvale 12 FU, Bysvale 6 FU. Arne Bruun
Vigelsø: Grågås 270 R, Pibeand 740 FU, Gråand 70 R, Spidsand 6 FU, Vandrefalk 1 AD R, Hjejle 1000 OF, Vibe 835 R, Almindelig Ryle 18 FU, Storspove 28 FU. Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Havørn 1 IMM FU. Anders Vedel
Flyvesandet: Kjove sp. 1 FU. Martin Strømkjær
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1430 R, Bramgås 5 R, Agerhøne 4 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 90 R, Grågås 570 R, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 F AD R, Storspove 180 R. Jens Bækkelund


         Fiskeørn ved Monnet, Taasinge

Lørdag den 17. september 2011.

Hvidkilde sø (15:44): Sølvhejre 1 V (sandsynligvis til R i Åmosen!). Anders Odd Wulff Nielsen
Lundby, Tåsinge
: Stær 400 R
Søby, Tåsinge (15:40): Hjejle 1000 OF. Poul Rasmussen
Monnet Tåsinge (14:45-17:00): Grågås 710 R, Fiskeørn 1 R, Dværgryle 1 R, Stenpikker 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Monnet, Tåsinge: Skarv 40 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 260 R, Grågås 300 R, Pibeand 160 R, Krikand 60 R, Rørhøg 1 F AD FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 5 FU, Storspove 28 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 4 R, Halemejse 16 FU, Stær 60 FU
Vejlen, Tåsinge: Hvidklire 2 FU, Landsvale 8 FU
Søgård Sø
(16:00-17:00):
Skestork 1 R JUV, Grågås 1000 R. Henrik Mørup-Petersen
Magleby
(15:00): Dværgfalk 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Arreskov Sø
(15:20): Dværgmåge 38 R, Grågås 880 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(10:20-11:10): Knarand 9 R, Krikand 230 R, Ravn 16 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
(08:30-09:10): Havørn 1 AD + 1 1K R, Ravn 5 OF, Toppet Lappedykker 41 FU/R, Stær 20 OF, Musvit 1 FU, Fiskehejre 3 FU. Leif Kristensen
Lundeborg
(10:00): Bramgås 75 SV, Mørkbuget knortegås 1 SV. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær
(10:30-13:40): Knarand 26 R, Havørn 1 FU AD, Duehøg 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Vandrefalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 16 SV, Toppet Lappedykker 1 SV, Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Skarv 450 SV, Fiskehejre 11 S, Bramgås 25 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 199 SV, Pibeand 1486 SV, Knarand 10 SV, Krikand 63 SV, Gråand 18 SV, Spidsand 206 SV, Skeand 15 SV, Troldand 14 SV, Ederfugl 205 SV, Sortand 820 SV, Fløjlsand 2 SV, Toppet Skallesluger 51 SV, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 20 S, Blå Kærhøg 4 S, Spurvehøg 202, Musvåge 2 R, Tårnfalk 21, Dværgfalk 14, Lærkefalk 2, Strandskade 2 SV, Strandhjejle 2 SV, Vibe 34 SV, Almindelig Ryle 7 SV, Dobbeltbekkasin 3 S, Sortklire 1 S, Almindelig Kjove 10 SV, Dværgmåge 281 SV, Hættemåge 37 SV, Splitterne 57 SV, Fjordterne 16 SV, Sortterne 3 SV, Huldue 201, Digesvale 40 S, Landsvale 4250 S, Bysvale 180 S, Skovpiber 9 S, Engpiber 19 S, Gul Vipstjert 94 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 142 S, Misteldrossel 1 S, Stær 20 S, Bogfinke 600 R, Grønsisken 39 S, Tornirisk 30 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Skarv 1280 T, Knortegås 208 T, Pibeand 1778 T, Spidsand 210 T, Skeand 20 T, Troldand 19 T, Ederfugl 310 T, Hvinand 1 T, Toppet Skallesluger 54 T, Strandskade 3 T, Hættemåge 43 T, Huldue 175 T, Engpiber 22 T, Stær 56 T, Bogfinke 800 T, Grønsisken 55 T. Frank Jensen-Hammer
Monnet, Tåsinge: Skarv 53, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 190 R, Grågås 710 R, Bramgås 4 R, Pibeand 78 R, Krikand 55 R, Spidsand 4 R, Ederfugl 5 R, Toppet Skallesluger 5 R, Spurvehøg 1 OF, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 4 FU, Stor Præstekrave 5 R, Strandhjejle 1 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 12 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 12 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Sanglærke 5 R, Landsvale 17 S, Engpiber 22 R, Hvid Vipstjert 1 S, Stenpikker 2 R, Blåmejse 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 70 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Thurø Bund: Pibeand 5 R, Toppet Skallesluger 4 R, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 7 R, Vibe 24 R, Hvidklire 2 FU. Arne Bruun
Thurø Rev: Grågås 1 OF, Bramgås 80 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 84 SV, Pibeand 99, Krikand 25 R, Gråand 10 R, Spidsand 1 R, Havørn 1 JUV OF (Cruisede over Østerskoven og Revet i en halv time), Tårnfalk 1 FU, Strandskade 6 R, Strandhjejle 2 JUV FU, Almindelig Ryle 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 25 R. Arne Bruun
Hvidkilde Sø:
Sølvhejre 1 1K+ V. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Vesterskov: Bramgås 23 S, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 26 S, Lærkefalk 1 S. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 2 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 32 FU, Knarand 1 R, Troldand 8 FU, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 7 R, Vibe 220 OF, Hvidklire 2 FU, Fjordterne/Havterne 2 FU, Ringdue 4 R, Landsvale 9 FU, Rødstjert 1 FU, Munk 1 F FU, Gransanger 4 FU, Blåmejse 2 FU, Gråkrage 25 R. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Stenpikker 5 R. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 23 R, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 16 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 24 R, Grågås 10 R, Pibeand 373 R, Knarand 112 R, Krikand 105 R, Gråand 88 R, Spidsand 5 R, Skeand 228 R, Taffeland 136 R, Troldand 131 R, Hvinand 29 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 R, Tårnfalk 5 R, Vandrikse 4 R, Blishøne 1135 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 9 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 850 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 8 R, Gransanger 1 R, Skægmejse 2 R, Stær 190 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 2 R, Tyrkerdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Gråspurv 4 FU, Skovspurv 18 FU, Grønirisk 1 FU. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Vibe 27 R, Ravn 1 R, Stær 35 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Brændegård Sø (10:20-11:10) : Toppet Lappedykker 35 R, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 247 R, Knarand 9 R, Krikand 230 R, Skeand 14 R, Taffeland 4 R, Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 R, Vibe 46 OF, Ringdue 1 OF, Landsvale 7 OF, Allike 16 R, Gråkrage 3 R, Ravn 16 R, Bogfinke 3 R, Grønsisken 26 OF, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt
Fiskerup Skov: Sumpmejse 6 R, Blåmejse 10 R, Musvit 6 R, Spætmejse 3 R, Ravn 1 R, Grønsisken 100 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Lindkær v/Ravnholt: Knarand 26 FU, Havørn 1 FU, Duehøg 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Vandrefalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Knudshoved Færgehavn: Spidsand 25 SV, Engpiber 5 R, Stenpikker 1 R, Grå Fluesnapper 1 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Bramgås 40 V, Krikand 40 S, Fløjlsand 8 S, Spurvehøg 2 T, Musvåge 6 T, Skærpiber 1 R. Kristoffer Hansen


           Havørn 2K OF og fotograferet af Morten Müller

Fredag den 16. september 2011.

Sdr. Vornæs: Dværgfalk 1 R. Poul Rasmussen
Vornæs: Dværgfalk 1 R (på halmballe - 10 m afstand). Poul Rasmussen

Ny Gesinge
: Lærkefalk 1 . Poul Rasmussen
Siø
(07:30): Dværgfalk 1 R. Poul Rasmussen
Ristinge Hale: Spurvehøg 60 V (de sidste par dage). Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:40-12:00): Canadagås 16, Knortegås 264 V, Hvepsevåge 13 S, Rørhøg 37 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 103 S, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 31 S, Hjejle 150 R (Keldsnor), Stenvender 1 R, Fjordterne 19 V, Huldue 4 S, Landsvale 1350 SV, Bysvale 240 SV, Gul Vipstjert 32 S, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 160 SV, Ravn 3 TF. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Sønderhjørne (06:30-11:30): Toppet Lappedykker 1 SØ, Skarv 90 SV, Knopsvane 9 NV, Grågås 30 SØ, Sortand 21 T, Rød Glente 1 SV, Rørhøg 2 SV 1 1k, Spurvehøg 14 SV, Musvåge 4 SV, Fiskeørn 1 SV, Lærkefalk 1 SV, Hjejle 11 V, Dobbeltbekkasin 1 SV, Hættemåge 15 SV, Splitterne 3 V, Fjordterne 1 V, Huldue 1 SV, Sanglærke 2 SV, Landsvale 171 SV, Skovpiber 21 SV, Engpiber 44 SV, Gul Vipstjert 4 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 65 SV, Jernspurv 10 SV, Sangdrossel 2 SV, Sumpmejse 2 R, Ravn 2 R, Stær 46 SV, Bogfinke 600 SV, Kvækerfinke 5 SV, Grønirisk 10 SV, Grønsisken 170 SV, Tornirisk 45 SV, Rørspurv 10 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Stige ø: Havørn 1 AD FU . Kai Nissen
Højstrup, Øvelsesplads (06:33-06:50): Husskade 142 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (11:15-11:55): Sangsvane 1 R, Pibeand 470 R. Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (09:50-11:00): Grågås 580 R, Knarand 6 R, Spidsand 46 R, Havørn 1 FU AD (10:20), Hjejle 600 R, Vibe 275 R. Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Ølundgård (13:25): Hjejle 1700 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (09:33): Fiskeørn 1 FU (9:33). Dieter Maaszen
Firtalsstrand (13:30-14:00): Pibeand 520 R, Vandrefalk 1 S 1K, Hjejle 100 R, Vibe 430 R. Søren Gjaldbæk
Krogsbølle - 2 km nord for (08:39): Hjejle 220 R. Søren Gjaldbæk
Skaboeshuse (17:00): Musvåge 82 V, Grønspætte 1 R, Stenpikker 4 R. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge (09:00-09:30): Tinksmed 4 R, Stenpikker 2 R. Ole Reuther
Husby (14:50-14:50): Rød Glente 2 FU. Mads Syndergaard
Flyvesandet (09:10-12:45): Rødstrubet Lom 10 (8V, 2R),
Mallemuk 3 (1 V 10.46, 2 NV 12.10+12.30), Sule 4 V (1 4K+, 2 4K, 1 1K), Sortand 208 T, Hvepsevåge 1 TI, Almindelig Kjove 4 V, Storkjove 2 V (9.25, 11.53), Dværgmåge 1 V 1K, Splitterne 112 V, Fjordterne 103 V (Heraf 35 1K), Lomvie 2 R, Alk 2 V, Lomvie/Alk 2 V, Tejst 5 V, Ravn 2 R, Stillits 35 V, Tornirisk 80 V. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (06:40-08:15): Canadagås 35 V, Almindelig Kjove 1 V (7.40 mobbet af splitterner). Kresten Madsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 13:00): Rødhals 61, Gransanger 89. Dagstotal 221 ringmærket, efterårstotal 1784. Keldsnor fuglestation ved Jan Holm Jensen (Læs bloggen....)
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Fiskehejre 2 T,
Skestork 1 OF, Grågås 66 T, Knortegås 722 T, Gravand 5 T, Pibeand 241 T, Spidsand 0 T, Ederfugl 20 T, Sortand 50 T, Toppet Skallesluger 11 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 58 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 258 T, Musvåge 20 T, Fiskeørn 6, Tårnfalk 66 T, Dværgfalk 3 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 2 T, Stor Præstekrave 15 T, Vibe 40 T, Almindelig Ryle 37 T, Lille Kobbersneppe 37 T, Storspove 2 T, Stenvender 2 T, Almindelig Kjove 3 T, Hættemåge 68 T, Fjordterne 36 T, Huldue 34 T, Stor Flagspætte 1 TF, Digesvale 20 T, Landsvale 5520 T, Bysvale 350 T, Skovpiber 39 T, Engpiber 55 T, Skærpiber 5 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 309 T, Jernspurv 2 T, Misteldrossel 1 T, Gråkrage 1 T, Stær 33 T, Bogfinke 920 T, Kvækerfinke 3 T, Stillits 8 T, Grønsisken 300 T, Tornirisk 115 T, Hvidvinget Korsnæb 2 S, Rørspurv 15 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Skarv 180 V, Knopsvane 10 V, Grågås 61 V, Canadagås 16 V, Knortegås 264 V, Ederfugl 7 V, Hvinand 3 V, Toppet Skallesluger 10 V, Stor Skallesluger 2 V, Hvepsevåge 13 S, Rørhøg 37 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 103 S, Musvåge 12 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 31 S, Strandskade 5 V, Hjejle 170, Almindelig Ryle 6 V, Lille Kobbersneppe 4 V, Stenvender 1 R, Fjordterne 19 V, Huldue 4 S, Ringdue 6 R, Landsvale 1350 SV, Bysvale 240 S, Gul Vipstjert 32 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 160 SV, Ravn 3 TF, Kragefugl sp. 18 S, Skovspurv 30 T, Grønsisken 26 T. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Marstal Havn: Hvepsevåge 1 1K V, Havørn 1 2K V, Rørhøg 1 F V, Spurvehøg 6 V, Tårnfalk 2 V, Falk sp. 1 V. Morten Müller
Vitsø: Lille Lappedykker 18 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 11 FU, Sorthalset Lappedykker 4 FU, Skarv 12 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 28 FU, Grågås 246 FU, Canadagås 2 FU, Grågås x Canadagås (hybrid) 1 FU, Pibeand 231 FU, Knarand 9 FU, Krikand 15 FU, Gråand 55 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 452 FU, Troldand 200 FU, Hvinand 9 FU, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 1800 FU, Vibe 105 FU, Ryle sp. 7 FU, Brushane 6 FU, Dværgmåge 1 1K FU, Ringdue 1 SY, Digesvale 3 V, Landsvale 15 V, Husrødstjert 1 M FU, Gransanger 1 FU, Sortkrage 4 R, Gråkrage 25 R, Stær 60 FU. Morten Müller
Gråsten Nor: Grågås 14 OF, Hvepsevåge 1 1K V, Spurvehøg 6 V, Musvåge 4 V, Tårnfalk 3 V, Hjejle 50 FU, Vibe 40 FU, Storspove 2 FU, Sortklire 2 FU, Landsvale 30 V. Morten Müller
Tarup Grusgrave: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 AD VDR FU, Landsvale 20 OF. Per Rasmussen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Grågås 270 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 360 FU, Hættemåge 35 FU, Hvid Vipstjert 14 FU, Stenpikker 1 R, Gransanger 1 SY, Ravn 1 SY, Grønirisk 1 FU, Stillits 22 FU. Helle Suadicani
Højstrup:  Husskade 142 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R, Pibeand 460 R, Fiskeørn 1 AD FU. Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Grågås 580 R, Knarand 6 R, Spidsand 46 FU, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 1K FU, Hjejle 600 R, Vibe 275 R. Aage Wichmann, Dieter Maaszen
Vestermade: Tinksmed 4 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 2 R. Ole Reuther
Enghave v/Scheelenborg: Stær 200 V, Grønirisk 25 R. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Storspove 4 R T, Splitterne 1 FU. Evald Mehlsen
Stubberup: Måge sp. 1000 FU, Stillits 9 FU. Evald Mehlsen
Øksnehave: Tårnfalk 1 FU, Finke sp. 100 R T, Tornirisk 8 FU. Evald Mehlsen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 2 OF, Knopsvane 1 R, Knarand 4 R, Krikand 115 FU, Gråand 65 R, Taffeland 5 R, Troldand 23 R, Lærkefalk 1 FU, Fasan 1 R, Grønbene  Rørhøne 1 FU, Blishøne 50 FU, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 1 OF, Mursejler 2 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 36 FU, Stenpikker 2 R, Gransanger 1 R, Musvit 2 FU, Råge 1 OF, Gråkrage 8 R, Bogfinke 1 R, Gulspurv 1 R, Rørspurv 4 R. Kirsten Pedersen


Torsdag den 15. september 2011.

            Alk sommerdragt

Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-14:00): Hvepsevåge 33 S, Rørhøg 29 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 201 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 9.00 og 10.00), Tårnfalk 36 S, Dværgfalk 1 S, Huldue 8 S, Landsvale 310 S, Gul Vipstjert 201 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 179 S, Stenpikker 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Lundeborg
(15:00): Musvåge 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Splitterne 2 FU, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø
: Skarv 450 FU (fællesfiskede), Fjordterne 60 FU, Dværgmåge 10 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 5 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
(07:30-08:45): Tornirisk 65 FU, Hjejle 300 R, Taffeland 85 FU/R, Pibeand 246 FU/R
Spidsand 6 FU/R, Lille Lappedykker 3 FU, Krikand 53 R, Hvid Vipstjert 39 FU, Almindelig Ryle 71 FU/R, Stor Præstekrave18 FU/R, Stær 17 FU, Vibe 53 R, Gråand 52 FU/R, Fiskehejre 16 R, Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsespladsen
(06:35-06:50): Husskade 93 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Marslev (11:00): Agerhøne 16 R (Flokken er stabil i området omkring Marslev/Møllelauget/Holev). Leif Knudsen
Flyvesandet (06:40-09:35):
Sodfarvet Skråpe 1 V (9.02-9.08), Sule 1 V 2K (9.24-9.30), Sortand 100 V, Hvepsevåge 4 TI, Dværgfalk 1 TI, Lærkefalk 1 TI, Almindelig Kjove 1 R, Fjordterne 15 V (Heraf 7 1K), Lomvie 1 R, Alk 1 R, Lomvie/Alk 1 V, Tejst 2 V. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lystbådehavnen, Svendborg: Splitterne 3 Ø, Fjordterne/Havterne 1 V, Tyrkerdue 3 OF, Hvid Vipstjert 7 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 18 V, Hvepsevåge 33 S, Rørhøg 29 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 201 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 36 S, Dværgfalk 1 S
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 36, Skarv 1 OF, Fiskehejre 2, Knopsvane 5, Knarand 2 OF, Krikand 300 R, Gråand 9, Taffeland 10 R, Troldand 18 R, Hvepsevåge 1 OF, Rød Glente 1 FU, Duehøg 3 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 5 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 14 R, Vibe 18 OF, Stormmåge 5 OF, Ringdue 7 OF, Landsvale 16 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 1 R HØ, Allike 1 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 10 OF, Stær 15 OF, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 6, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Højstrup: Husskade 93 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen
Bispeenge: Skarv 12 R, Grågås 14 FU, Skeand 1 FU, Vibe 200 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Rødben 1 FU. Gunhild Brink


            Lomvie fotograferet i Marstal havn i august af Morten Müller

Onsdag den 14. september 2011.

Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-15:00): Hvepsevåge 25 S (Utroligt med træk i vinden hård/kuling, og fuglene arbejder længe før de er ude af syne mod Tyskland.), Blå Kærhøg 2 TF (Kl. 11.30), Fiskeørn 1 TF (Derefter FU / kl. 8.55), Dværgfalk 1 S (Kl. 14.04), Lærkefalk 1 S (Kl. 14.30), Landsvale 200 SV, Gul Vipstjert 5 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Højstrup Øvelsespladsen
(06:35-06:45): Husskade 125 OF (Fra overnatning). Dieter Maaszen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint (07:00-15:00): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 252 SV, Hvepsevåge 25 S, Rørhøg 2 T R, Blå Kærhøg 2 T R, Fiskeørn 1 T FU, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Arreskov Sø: Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 3 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 36 FU. Erik Ehmsen
Højstrup: Husskade 125 OF. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1510 R, Pibeand 65 FU, Vibe 470 R, Storspove 30 R. Jens Bækkelund


           Vibe foråret 2011.

Tirsdag den 13. september 2011.

Nørreballe Nor (07:45): Dværgmåge 3 R, Sortterne 1 R. Poul Rasmussen
Dovns Klint, Sydlangeland (06:45-13:00): Mørkbuget Knortegås 724 SV, Knarand 6 V, Hvepsevåge 78 S, Fiskeørn 1 S (Kl.10.30), Tårnfalk 5 TF, Vandrefalk 1 R, Dværgterne 2 V, Landsvale 300 SV, Gul Vipstjert 6 SV, Stenpikker 3 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Hesselager (10:00): Hætte/Stormmåge 1000+. Poul Brugs Rasmussen
Tarup-Davinde, Davindesø (12:15): Dværgmåge 1 R 1K. Henrik Kalckar Hansen
Bøjden Nor (09:00-11:30): Pibeand 235 R, Stor Præstekrave 42 FU, Hjejle 460 R, Dværgryle 6 FU. Niels Bomholt
Faaborg (07:00-07:05): Splitterne 2 SV. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (10:00-10:45): Knopsvane 2 FU, Brushane 6 V, Stor Regnspove 1 FU, Rødben 7 R, Hættemåge 250 FU/R, Sølvmåge 50 FU/R, Splitterne 1 R, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 50 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Næsbyhoved Broby (08:13): Tinksmed 5 SV. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
(06:45-13:00): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 724 V, Hvepsevåge 78 S, Spurvehøg 5 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 5 T, Vandrefalk 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Bøjden Nor
(09:00-11:30): Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 11 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Grågås 460 R, Gravand 3 R, Pibeand 235 R, Knarand 1 R, Krikand 73 R, Spidsand 5 R, Skeand 3 R, Taffeland 75 R, Troldand 50 R, Spurvehøg 1 R, ,Blishøne 48 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 42 FU, Hjejle 460 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 55 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 6 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 90 FU, Brushane 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 100 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 27 FU, Musvit 2 R, Sortkrage 1 R, Stær 25 FU, Tornirisk 28 FU. Niels Bomholt
Frøbjerg (18:15): Rød Glente 1 FU. Helle Suadicani
Måle: Musvåge 2 R, Mursejler 9 FU, Digesvale 25 FU, Gråkrage 56 R. Ole Reuther


        Dokufoto af Sølvhejre Sortemosen Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 12. september 2011.

Storeholm, Ristinge (12:00): Hjejle 3500 R. Poul Rasmussen
Gulstav Mose, Sydlangeland (19:00-19:20): Gul Vipstjert 100 R (Til nat). Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland (13:30-14:30): Hvepsevåge 1 R, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 R, Landsvale 350 SV. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Sortemosen (08:00):
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 R, Grågås 12 OF, Spurvehøg 2 OF, Gråkrage 12 OF, Ringdue 10 OF, Ravn 1 OF, Stenpikker 1 FU, Blishøne 100+ FU, Troldand 10 FU, Knopsvane 1FU (var skadet, har holdt til i mosen i lang tid, kan ikke flyve), Skarv 3 OF, Fiskehejre 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1700 FU. Jens Bækkelund


          Rosapelikan

Søndag den 11. september 2011.

Svendborgsund ved Iholm (09:15 - ): Bramgås 160 V (09:15 To store kiler langs Svendborgsund mod vest - efterårets første og tidligt)
Hønsebjerg, Østerhuse, Nordlangeland: Lærkefalk 3 T SV ( 8:58 - 10:10 - 12:33 ), Spurvehøg 35 T SV + 7 T V, Hvepsevåge 3 T SV, Rørhøg 1T V, Tårnfalk 1 T V, Bramgås 50 T V (09:20), Ravn 1 OF. Claus Dalskov på Åben-Udsigt-dagen
Keldsnor Fuglestation (10:00): Pungmejse 1 RI 1K (Læs mere...) Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint (06:30-12:30): Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 9 S, Spurvehøg 77 S, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 6 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 2 S, Dværgmåge 3 V, Huldue 13 S, Digesvale 500 S (Anslået),
Landsvale 6000 S (Anslået), Bysvale 300 S (Anslået), Gul Vipstjert 80 S, Stenpikker 1 R, Pungmejse 1 RI. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Dovns Klint (06:00-15:00): Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 11 T (3 ad + 8 1k), Blå Kærhøg 1 S (Brun), Spurvehøg 119 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 23 S, Dværgfalk 9 S, Lærkefalk 3 S, Vandrefalk 1 SV, Dobbeltbekkasin 5 S, Dværgmåge 3 T, Huldue 31 T,
Landsvale 7000 T (Ca tal. Trak over bred front), Skovpiber 81 S, Gul Vipstjert 62 S, Stenpikker 1 R. DOF-FYN tur (max-tal 40 fuglekikkere :-), Søren Bøgelund, Arne Bruun, Eske Frank Morthensen
Dovns Klint (06:45-12:15): Hvepsevåge 1 S JUV, Spurvehøg 73 S, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 1 S, Huldue 14 S, Stenpikker 1 R. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft
Tryggelev Nor (12:45-13:45): Fiskeørn 1 FU, Stenpikker 5 R. Anne Rud Svenning, Torstein Danielsen, Lars Philip Nørtoft
Nørreballe Nor (13:30-14:30): Dværgmåge 2 FU, Sortterne 2 FU. Søren L. Rasmussen
Sortemosen (16:00):
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård (17:00): Tornirisk 250 R. Poul Brugs Rasmussen
V. Hæsinge (15:30): Rød Glente 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Espe, syd: Stenpikker 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø: Havørn 4 , Rørhøg 2, Musvåge 3, Spurvehøg 1, Ravn 6. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Klintebjerg (13:00): Spidsand 55 OF, Hjejle 600 OF. Gregers Johannesen
Slambassinerne (12:00): Stenpikker 1 R. Gregers Johannesen
Vestermaden, Mesinge (18:00-18:30): Dobbeltbekkasin 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Ole Reuther

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Christiansminde, Svendborg: Bramgås 160 V, Skovpiber 1 V, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Knopsvane 2 V, Pibeand 77 SV, Skeand 7 SV, Hvepsevåge 5 SV, Rørhøg 15 S, Blå Kærhøg 1 F S, Spurvehøg 120 S, Musvåge 1 T, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 7 S, Vandrefalk 1 S, Dværgmåge 4 SV, Splitterne 8 V, Huldue 16 T, Landsvale 2000 S. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Hjejle 15 R, Vibe 650 R, Brushane 10 R, Sortklire 8 R, Hvidklire 4 R, Tinksmed 1 R, Dværgmåge 2 JUV R, Sortterne 1 JUV R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 2 1K R, Fiskeørn 2. Arne Bruun
Tullebølle: Skarv 17, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 119 OF, Gråand 7 OF, Skeand 1 FU, Troldand 2 R, Hvepsevåge 1 S, Spurvehøg 5 S, Musvåge 4, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 FU, Lærkefalk 1 S, Fasan 4 R, Blishøne 3 R, Hjejle 1 T HØ, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 80 OF, Sølvmåge 24, Svartbag 1 R, Ringdue 12 OF, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 1 OF, Digesvale 2 FU, Landsvale 45 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 2 OF, Gul Vipstjert 15 S, Hvid Vipstjert 12 R, Solsort 2 R HØ, Vindrossel 1 R, Gransanger 6, Blåmejse 1 OF, Skovskade 3 R HØ, Husskade 1 R, Råge 60 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 8, Ravn 1 R HØ, Stær 125, Bogfinke 36 OF, Grønirisk 1 R, Stillits 2 R, Tornirisk 35 S, Dompap 4 R. Gunnar Jørgensen på Åben-Udsigt-dagen
Gråsten Nor: Hvepsevåge 3 1K V, Havørn 1 2K+ FU (Havørnen, der havde stillet sig på en gravand, anden er trykket ned i sjappet, men stadig levende. Et politisk billede der viser at selv lidt vand i Gråsten Nor gir' liv., Rørhøg 2 V, Kærhøg sp. 1 V, Spurvehøg 41 V, Musvåge 10 V, Fiskeørn 2 V, Tårnfalk 8 V, Strandhjejle 7 V, Mursejler 2 V, Svale sp. 3000 V, Gul Vipstjert 21 V, Råge 250 V. Morten Müller

          Havørn FU på gravand, Gråsten nor d. 11. september 2011. Foto: Morten Müller

Arreskov Sø: Skarv 505, Rustand 1 FU, Skeand 230 FU, Vibe 700 R, Almindelig Ryle 1 FU, Brushane 7 FU, Mudderklire 2 FU, Fjordterne 4. Erik Ehmsen
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Svanninge: Natugle 2 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Pibeand 70 FU, Taffeland 110 R, Stor Præstekrave 6 OF, Hjejle 600 R, Lille Kobbersneppe 2 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor: Fiskehejre 15, Knopsvane 13, Grågås 200, Gråand 50, Taffeland 50, Troldand 30, Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 30, Hjejle 300, Strandhjejle 2, Krumnæbbet Ryle 2, Almindelig Ryle 100, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 50, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 10, Stær 500, Grønirisk 4, Tornirisk 100 FU. Søren G. Nielsen
Vigelsø: Skarv 60 R, Fiskehejre 30 R, Canadagås 12 R, Bramgås 11 OF, Pibeand 1400 R, Knarand 20 R, Krikand 3850 R, Spidsand 70 R, Skeand 75 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 FU, Vandrefalk 2 R, Hjejle 1000 R, Vibe 1500 R, Almindelig Ryle 330 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 1 R, Svartbag 1 R, Havterne 2 OF, Stær 200 R. Kurt Due Johansen
Vestermade: Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 6 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Ole Reuther

         Tårnfalk 1k Foto: Morten Müller


          Lille udsnit af Canadagæssene, som trak forbi Dovns Klint

Lørdag den 10. september 2011.

Dovns Klint (09:00-16:00): Canadagås 16 V, Tårnfalk 35 S, Landsvale 2000 S, Hvepsevåge 13, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 93 V, Pibeand 204 S, Spidsand 110 S, Rørhøg 11 S, Fjordterne 4 V. Erik Danielsen
Dovns Klint
(06:30-12:15): Pibeand 155 V, Knarand 5 Ø, Spidsand 109 V, Hvepsevåge 1 V, Rørhøg 6 S, Spurvehøg 18 S, Tårnfalk 21 S, Dværgfalk 2 S, Hjejle 112 (67 V, 45 R i Keldsnor), Strandhjejle 6 V, Lille Kobbersneppe 33 (26 Ø, 7 V), Dværgmåge 2 V (1 AD, 1 1K), Fjordterne 22 V (Heraf 10 1K), Landsvale 496 S, Skovpiber 217 S, Gul Vipstjert 210 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 145 S, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 3 R, Lille Korsnæb 26 TF. Søren Gjaldbæk
Dovns Klint (13:45-16:00): Sortstrubet Lom 2, Canadagås 16 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 93 V, Pibeand 6 S, Spidsand 48 S, Hvepsevåge 10 S, Rørhøg 3 1K S, Spurvehøg 12 S, Musvåge 3 TF, Fiskeørn 2 S (14:30 + 14:35), Tårnfalk 8 S, Huldue 3 TF, Landsvale 1500 S, Gul Vipstjert 26 S, Rødstjert 4 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 FU, Broget Fluesnapper 1 M AD FU
Nørreballe Nor: Blishøne 200 R, Vibe 500 R, Hvidklire 4 R, Dværgmåge 3 ( 1 Ad + 2 1K), Hættemåge 1200 R, Fjordterne 3 1K FU, Sortterne 1 1K FU, Stær 60 R
Fakkebjerg (06:15): Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk
Nørreballe Nor
(11:00-11:15): Fiskeørn 1 R (Sad på ørnepælen). Allan Østergaard
Nørreballe Nor
(14:15): Knarand 10 R, Vibe 500 R, Dværgmåge 2 R (1 AD, 1 1K), Sortterne 2 R 1K, Gul Vipstjert 10 R, Stenpikker 1 R. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor (12:45-13:30): Pibeand 150 R, Knarand 54 R, Hvepsevåge 1 S, Gul Vipstjert 25 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 8 R, Rødrygget Tornskade 1 R 1K. Søren Gjaldbæk
Skovsgaard Mølle (14:35-15:35): Havørn 1 S JUV (Gik meget højt), Havørn 1 R AD, Lærkefalk 1 S JUV. Mogens Lind Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning (17:45-18:50):
Sølvhejre 1 FU, Skeand 45 FU, Dværgmåge 1 FU, Isfugl 1 R
Lundeborg (10:30): Mørkbuget Knortegæs 40 S (Første efterårsobs). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Gransanger 2, Tårnfalk 1, Spætmejse 1, Allike 25. Admiral 2, Dagpåfugleøje 1, Nældens Takvinge 1. Hare 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Lindkær (13:30): Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 R. Morten Kristiansen

         Dogmefoto som dokumentation af Steppehøg Gråsten Nor Ærø. Foto: Morten Müller

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Noret, Tåsinge: Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 1 OF, Vandrefalk 1 S, Blishøne 3 R, Hjejle 40 OF, Vibe 60 R, Ringdue 4 OF, Landsvale 30 FU, Løvsanger 4 R, Stær 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 6 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 35 R, Skeand 1 R, Rørhøg 4 FU, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 OF, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 3 R, Gul Vipstjert 23 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Rørsanger 2 R, Stær 200 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gråsten Nor, Ærø (15:10 - 17:05): Rørhøg 1 F AD V,
Steppehøg 1 1K V (17:05-17:06 Kommentar til obs.: set på 25 m afstand i medlys. Meget tydelig, næsten hvid halskrave med mørkt bagved. Lyst under øjet.Orangegul underside og undervingedækfjer. Vingeoverside mørk brun med fine hvide bræmmer på dæk- og svingfjer, smal hvid overgump. desværre kun sløje billeder hvor den var nået om i modlys.), Spurvehøg 41 V, Musvåge 2 V, Tårnfalk 3 V, Dværgfalk 1 V. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 200 R NAT,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 10 R, Grågås 135 R, Krikand 5 R, Skeand 45 FU, Taffeland 170 R, Troldand 175 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 520 R, Dværgmåge 1 1K FU, Fjordterne 8 FU, Ringdue 4 OF, Isfugl 1 R, Landsvale 1 OF, Rørsanger 2 R, Musvit 1 R, Gråkrage 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 24, Skarv 3 OF, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 43 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 32 R, Troldand 4 R, Hvinand 1 R, Havørn 1 AD R, Musvåge 1 R, Fasan 24 R, Blishøne 2 R, Vibe 2 OF, Fjordterne 2 FU, Ringdue 21, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 1 OF, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 R HØ, Solsort 1 R, Gransanger 1 R HØ, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R HØ, Allike 16 OF, Gråkrage 6 OF, Ravn 8 OF, Stær 8 R, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 3 R, Grønirisk 5 OF, Stillits 3 R, Grønsisken 5 OF. Gunnar Jørgensen
Assens
(11:10-11:20): Rød Glente 1 OF. Kirsten Pedersen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1450 FU, Havørn 1 AD R, Vibe 250 R, Stær 400 R. Jens Bækkelund
Jersore: Hættemåge 850 R, Stær 150 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Stenpikker 4 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Grågås 310 R. Jens Bækkelund


           Almindelig ryle Grønningen Blåvand d. 8. september 2011.

Fredag den 9. september 2011.

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00): Natravn 1 R (ringmærkningsområdet). Jacob Sterup
Dovns Klint (08:50 - 12:50): Fiskeørn 1, Blå Kærhøg 1 brun, Rørhøg 8 (heraf 3 1K), Hvepsevåge 8, Tårnfalk 4, Spurvehøg 18, Rød Glente 1 alle T S. Claus Dalskov
Tryggelev Nor: Fiskeørn 1 R, Stenpikker 5 R. Claus Dalskov
Gudme på El. ledning: Stær 500+ R OF, Råge/Allike 300+ OF. Poul Brugs Rasmussen
Lakkendrup: Brushane 20 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup (14:30-15:30): Havørn 2 R 3K (+ Ørnene har opholdt sig nogle dage på lokaliteten), Stenpikker 1 R. Hans Rytter
Sønderhjørne (06:20-10:30): Skarv 44 SV, Knopsvane 8 NV, Grågås 72 S, Ederfugl 1 SØ, Sortand 1 SØ, Toppet Skallesluger 4 NV, Blå Kærhøg 1 SV Br, Spurvehøg 16 SV, Musvåge 2 SV, Hjejle 50 Ø, Splitterne 1 SØ, Ringdue 1 TF, Landsvale 96 SV, Skovpiber 94 SV, Engpiber 12 SV, Gul Vipstjert 7 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 23 SV, Rødhals 5 R, Rødstjert 2 R, Stenpikker 3 SV, Stenpikker 5 R, Sangdrossel 3 SV, Munk 2 R, Blåmejse 10 TF, Ravn 2 R, Stær 10 SV, Bogfinke 310 SV, Grønirisk 7 SV, Grønsisken 17 SV, Tornirisk 45 SV, Gulspurv 7 TF, Rørspurv 7 SV, Hare 1 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Firtalsstrand (09:25-09:50): Islandsk Ryle 15 R, Dobbeltbekkasin 1 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning (08:30-09:00): Grågås 575 R, Spidsand 67 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand (09:00-09:30): Havørn 1 R AD, Vandrefalk 1 R AD. Aksel Christensen
Egebjerggaard Fælledgården (08:45): Agerhøne 8 R (2 ad + 6 juv). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborgsund (Lehnskov-Bro)
: Vibe 350 R. Arne Bruun
Dovns Klint
: Skarv 175, Fiskehejre 8, Knopsvane 1, Grågås 35, Canadagås 4 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 68 V, Pibeand 56 V, Krikand 1, Gråand 13, Spidsand 2 V, Ederfugl 25, Sortand 12 V, Hvepsevåge 41 S, Rød Glente 1 V, Rørhøg 9 SV, Blå Kærhøg 2 , Spurvehøg 52 S, Musvåge 3, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 6 , Dværgfalk 3 OF, Strandskade 1 V, Hjejle 500 V, Strandhjejle 1 V, Almindelig Ryle 13 V, Brushane 18 V, Hvidklire 1, Hættemåge 6, Sølvmåge 50, Splitterne 6, Ringdue 1 SY, Mursejler 1 S, Digesvale 25 OF, Landsvale 375 S, Bysvale 25 OF, Skovpiber 3 OF, Gul Vipstjert 16 S, Hvid Vipstjert 23 S, Rødstjert 1 , Stenpikker 2 R, Tornsanger 3 R, Gransanger 1 R, Broget Fluesnapper 1 R, Allike 25, Råge 100, Gråkrage 35, Ravn 4 OF, Stær 65 OF, Skovspurv 16, Grønirisk 50, Stillits 12 R, Grønsisken 14, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 7 S. Hans Ole Matthiesen, Niels Andersen
Keldsnor
: Rørhøg 1 S, Spurvehøg 1 S, Hjejle 300 R, Vibe 90 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 4 R, Rødben 1 FU, Mudderklire 3 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 15 FU, Rødstjert 1 FU, Stenpikker 4 FU, Ravn 2 OF, Stær 125 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Fiskeørn 1 FU, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 42 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Dværgmåge 3 , Fjordterne 1 1K R, Sortterne 2 1K FU. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 8 FU, Rørhøg 1 F FU, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Storspove 1 OF, Stenpikker 10 FU. Peder Rasmussen
Tværby Mark
: Spurvehøg 2 V, Musvåge 2 V, Tårnfalk 1 V, Vandrefalk 1 V, Rødstjert 2 R. Arne Bruun
Dejrø: Gravand 11 R, Krikand 130 R, Storspove 8 R. Arne Bruun
Vitsø: Lille Lappedykker 21 FU, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 18 FU, Sorthalset Lappedykker 11 FU, Pibeand 160 FU, Knarand 27 FU, Krikand 14 R, Gråand 105 FU, Skeand 22 FU, Taffeland 278 R, Troldand 100 FU, Hvepsevåge 2 V, Rørhøg 2 1K FU, Spurvehøg 1 V, Musvåge 4 OF, Blishøne 1400 FU, Vibe 120 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 FU, Munk 2 FU, Gransanger 3 FU, Løvsanger 5 FU. Morten müller
Sortemosen
: Havørn 2 3K+ R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 FU. Hans Rytter
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 12, Knopsvane 10, Grågås 850 R, Gravand 6, Pibeand 75 R, Krikand 16 R, Gråand 81 R, Taffeland 125 R, Troldand 24 R, Musvåge 1 OF, Blishøne 65 R, Stor Præstekrave 18, Hjejle 26 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 48, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 67 FU, Brushane 3 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 2 FU, Mudderklire 1 OF, Hættemåge 30 R, Stormmåge 30 FU, Sølvmåge 23, Svartbag 3 R, Splitterne 2 JUV R, Havterne 1 JUV R, Ringdue 1 R, Tyrkerdue 2 FU, Sanglærke 1 OF, Landsvale 8 FU, Hvid Vipstjert 19 FU, Gærdesmutte 1 R HØ, Stenpikker 1 R, Gransanger 1 FU, Gråkrage 2 R, Stær 140 FU, Skovspurv 3 R, Tornirisk 26 FU, Rørspurv 1 R HØ. Gunnar Jørgensen
Lindved
: Natugle 1 SY. Anders Odd Wulff Nielsen
Firtalsstrand: Rørhøg 2, Almindelig Ryle 6 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 4 FU. Søren G. Nielsen
Lammesø: Lille Lappedykker 4 FU, Pibeand 70 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Stenpikker 4 R. Evald Mehlsen
Fællesstrand/Tornen: Almindelig Ryle 40 FU, Storspove 18 FU. Evald Mehlsen
Snave/Mårhøj: Musvåge 5 LF YF UF, Stillits 7 FU. Evald Mehlsen
Vestermade: Stær 200 FU. Evald Mehlsen
Øksnehave: Storspove 4 OF. Evald Mehlsen
Jersore: Agerhøne 9 R. Jens Bækkelund


           Spidshalet ryle Hvidbjerg Strand/Grønningen Blåvand d. 8. september 2011.

Torsdag den 8. september 2011.

Søby: Ravn 1 R. Poul Rasmussen
Ny Gesinge
: Hjejle 500 R. Poul Rasmussen
Siø
: Vandrefalk 1 R, Rørhøg 3 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
: Ride 1 1K R, Sortterne 2 AD + 3 JUV, Dværgmåge 3 AD + 6 JUV. Nis Rattenborg
Kværndrup
(14:15): Hvepsevåge 1 V
Øksendrup
(13:00): Knopsvane 7 - 2 AD+ 5 snart flyvefærdige unger, Tårnfalk 1 FU, Rørhøg 1 FU, Blishøne 18 FU, Troldand 16 FU, Digesvale 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
(08:00-09:55): Taffeland 81 R, Lille Lappedykker 4 FU, Pibeand 127 FU/R, Knarand 4 FU, Klyde 1 R, Vibe 15 R, Stær 74 FU, Almimdelig Ryle 66 FU, Dværgryle 19 FU, Stor Præstekrave 36 FU, Hvid Vipstjert 59 FU, Spurvehøg 1 FU, Skarv 29 R, Fiskehejre 9 FU/R, Gråkrage 2 FU, Sortkrage 1 FU, Sølvmåge 79 R, Hættemåge 122 FU/R, Knopsvane 9 FU, Blishøne 51 FU, Troldand 5 R, Grågås 600 FU/R, Gråand 56 FU/R, Allike 9 FU, Ringdue 2 FU. Leif Kristensen
Vestermaden, Mesinge
(13:30): Stenpikker 2 R. Ole Reuther
Firtalstrand
(13:20-14:40): Sangsvane 1 R. Kell Grønborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg, gymnasiet: Hvepsevåge 1 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Vestermade: Stenpikker 2 R. Ole Reuther
Firtalsstrand: Knopsvane 9 R, Sangsvane 1 R, Gravand 6 FU, Pibeand 120 R, Knarand 2 R, Krikand 80 R, Gråand 14 R, Spidsand 4 R, Rørhøg 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 46 FU, Tornsanger 5 FU, Stillits 12 FU. Kell Grønborg


            Hvidklire på træk ved Dovns Klint

Onsdag den 7. september 2011.

Svendborgsund ved Iholm: Ederfugl 12 R, Toppet Skallesluger 3 FU, Blishøne 22 FU, Hvidklire 4 FU, Splitterne 1 FU, Gråkrage 18 FU
Nørreballe Nor
: Dværgmåge 10 R (6 AD, 4 1K), Sortterne 5 R (1 AD, 4 1K). Ole Goldschmidt
Lakkendrup
(16:00): Mudderklire 1 FU, Brushane 1 FU, Hvid vipstjert 15 FU, Bogfinke 12 FU, Landsvale 200+ FU + OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen
: Landsvale 15 OF. Admiral 1, Almindelig Hedelibel 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Tarup-Davinde, Vindingeå Naturskolen
(07:30): Isfugl 1 FU (Kun 2. obs på 1½ år). Henrik Kalckar Hansen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:40-10:50): Fiskehejre 4 FU, Hvepsevåge 1 SV, Spurvehøg 1 R, Strandhjejle 3 T, Vibe 60 R, Islandsk Ryle 6 FU/R, Almindelig Ryle 10 FU/R, Lille Kobbersneppe 4 FU, Stor Regnspove 16 FU/R, Sortklire 1 FU, Rødben 10 FU, Hvidklire 15 FU, Mudderklire 1 FU, Sølvmåge 30 FU/R, Svartbag 10 FU/R, Digesvale 20 FU, Stær 30 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Gyldensteen (09:15): Grågås 1600 FU, Bramgås 7 FU. Jens Bækkelund
Egebjerggaard: Gøg 1 R, Stenpikker 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge: Hjejle 300 R, Vibe 15 R, Stær 85 FU. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Strandhjejle 5 FU, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 53 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 2 FU, Gul Vipstjert 40 FU, Stenpikker 1 FU. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 2 OF, Vibe 70 OF, Stær 120 OF. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Hjejle 18 R, Vibe 400 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Dværgmåge 10 R, Fjordterne 3 R, Sortterne 5 R. Ole Goldschmidt
Vognsbjerg: Rød Glente 1 1K R. Ole Goldschmidt
Bøjden Nor: Skarv 20 R, Knopsvane 8 R, Grågås 2000 R, Gravand 1 1K R, Pibeand 50 R, Krikand 30 R, Gråand 270 R, Taffeland 50 R, Troldand 2 R, Blishøne 60 R, Hjejle 200 FU, Vibe 4 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Stær 50 FU. Gabor Graehn
Tarup Vandmølle (Vindinge Å) (05:00-05:40): Natugle 2 R (kaldende, kun hørt). Per Rasmussen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 1600 FU, Bramgås 7 FU. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 01/09-2011:
            Tror folketingskandidaterne på storken?
           
Danske rødhalse mod svenske blåmejser
            Ugens fuglested: Margrethe Kog


              333 Hvepsevåger trukket indtil nu i September ud over Dovns Klint

Tirsdag den 6. september 2011.

Gulstav, Bruns Banke (10:00 - ? ): Steppehøg 1 1K TF. Erik Thomsen, Niels Bomholt, Kurt Hansen
Helle Nor Langeland
(13:20): Blå Kærhøg 1 SØ hun. Kurt Hansen, Niels Bomholt
Bagenkop Havn
(12:45-13:10): Kaspisk Måge 1 R, Stenpikker 2 R. Kurt Hansen, Niels Bomholt
Gulstav
(06:40-11:40): Atlingand 1 R, Hvepsevåge 40 TF (Ca.), Blå Kærhøg 2 TF, Spurvehøg 40 TF (Ca.), Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 1 FU, Landsvale 200 S (+), Bysvale 150 S, Gul Vipstjert 75 S. Kurt Hansen, Niels Bomholt
Dovns Klint
(06:31-12:30): Hvepsevåge 11 S, Blå Kærhøg 1 FU 1K (8:45), Blå Kærhøg 1 TF AD han (8:52), Lærkefalk 1 FU AD (9:32), Gul Vipstjert 30 S. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen
Ristinge Hale (09:30)
: Hættemåge 1500 R, Gul vipstjert 150+ R. Poul Rasmussen
Lundeborg (15:00): Musvåge 5 SV (trækkende ind fra Langeland). Poul Brugs Rasmussen
Faaborg (16:00-16:05): Fjordterne 4 SØ. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Firtalsstrand (09:20-10:05): Sangsvane 1 R, Knarand 9 R, Havørn 1 R (2-3K), Krumnæbbet Ryle 11 R 1K (Trk til Ølund og videre syd efter kort rast). Søren Gjaldbæk
Ølundgård: Grågås 638 R, Pibeand 330 R, Knarand 25 R, Krikand 180 R, Spidsand 41 R, Hvidklire 13 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteens enge (10:00): Grågås 950 FU. Jens Bækkelund
Lindø Hoved: Stenpikker 4 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bagenkop Havn: Sølvmåge 5 R, Kaspisk Måge 1 R, Svartbag 4 R, Hvid Vipstjert 1 R, Husrødstjert 1 R, Stenpikker 2 R. Niels Bomholt
Gulstav (06:40 - 11:40): Skarv 20 OF, Pibeand 20 NV, Spidsand 3 OF, Atlingand 1 S R, Skeand 12 OF, Hvepsevåge 40 TF, Rørhøg 3 R, Blå Kærhøg 2 TF,
Steppehøg 1 1K TF (rundede klinten 2 gange kl. 8.45 og 10.00 - flot orange fugl med lys halskrave, smalle ikke særligt lange vinger.), Spurvehøg 40 TF, Musvåge 3 TF, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 1 FU, Hvidklire 1 SV, Ringdue 5 OF, Mursejler 1 S, Digesvale 15 S, Landsvale 200 S, Bysvale 150 S, Gul Vipstjert 75 S, Hvid Vipstjert 2 OF, Blåmejse 1 R, Råge 20 R, Gråkrage 4 R, Gulspurv 8 OF. Erik Thomsen, Niels Bomholt, Kurt Hansen
Helle Nor: Blå Kærhøg 1 F S. Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 10 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 14 R, Knarand 2 R, Taffeland 210 R, Troldand 80 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 250 R, Vibe 330 R, Brushane 3 R, Mursejler 1 S, Digesvale 20 S, Bysvale 2 OF. Niels Bomholt
Arreskov Sø: Pibeand 13 FU, Havørn 1 AD R, Brushane 1. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Havørn 1 1K OF. Erik Ehmsen
Assistens Kirkegård, Odense: Sortkrage 1 R. Evald Mehlsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Rørhøg 1 JUV R, Grågås 950 FU. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Stenpikker 4 R. Jens Bækkelund


               Brushøns ved Lakkendrup. Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 5. september 2011.

Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-12:00): Hvepsevåge 54 S, Rørhøg 7 S, Steppehøg 1 1K S (desværre ingen foto - Kl. 10.49 - mon ikke det er søndagsfuglen, som trak ud, den blev set søndag aften FU i Gulstav), Spurvehøg 106 S, Fiskeørn 1 S (Kl. 9.25), Dværgfalk 1 S (Gulstav kl. 13.45), Huldue 1 S, Digesvale 120 S, Landsvale 150 S, Gul Vipstjert 51 S. Keldsnor Fuglestation ved Hans Ole Matthiesen, Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Gulstav Mose (19:45-20:15): Gul Vipstjert 50 R (+200 OF). Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen
Dovns Klint (13:00-16:00): Hvepsevåge 38 S, Spurvehøg 34 S, Fiskeørn 1 S AD (14:20). Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen
Lakkendrup: Musvåge 1 OF, Hættemåge 40 FU, Brushane 25 R, Mudderklire 1 FU, Hvid vipstjert 20 FU, Landsvale 40 FU, Stær 30 OF. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Tårnfalk 1, Musvåge 1, Gransanger 1, Rødhals 1. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sundet, Faaborg (18:20-19:30): Toppet Lappedykker 10 FU/R, Toppet Lappedykker 1 FU PULL et kuld, Skarv 3 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 20 FU/R, Grågås 500 R, Gråand 60 FU/R, Knarand 86 FU, Skeand 20 FU,  Krikand 2 R, Taffeland 20 R, Troldand 50 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 500 FU, Hættemåge 30 R, Gul Vipstjert 5 R, Stær 1000 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint, Sydlangeland (07:00-12:00): Rødstrubet Lom 1 Ø, Skarv 16 SV, Pibeand 143 V, Skeand 1 V, Sortand 16 Ø, Hvepsevåge 54 S, Rørhøg 7 S,
Steppehøg 1 1K S, Spurvehøg 106 S, Musvåge 1 TF, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 3 V, Hjejle 1 Ø, Strandhjejle 1 SV, Sortklire 5 SV, Mudderklire 1 R, Hættemåge 40 SØ, Splitterne 2 Ø, Huldue 1 S, Ringdue 4 R, Digesvale 120 S, Landsvale 150 S, Bysvale 1 SV, Skovpiber 15 S, Gul Vipstjert 51 S, Hvid Vipstjert 4 S, Skovskade 1 R, Gråkrage 4 R. Keldsnor Fuglestation ved Hans Ole Matthiesen, Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Sangsvane 1 R,
Atlingand 7 R, Islandsk Ryle 12 R, Storspove 1 R. Martin Strømkjær
Hjulby: Rørhøg 1 1K R. Thomas Varto Nielsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Mudderklire 1 R, Splitterne 9 FU. Thomas Varto Nielsen
Strib: Splitterne 6 R. Erik Busk


               Steppehøg trækforsøgende Dovns Klint

Søndag den 4. september 2011.

Dovns Klint (06:15-12:50): Pibeand 235 SV, Spidsand 56 SV, Hvepsevåge 95 S, Havørn 1 TF IMM, Rørhøg 14 S, Steppehøg 1 TF 1K (Kl. 11.15 se foto Dof-basen (EEE) ) , Spurvehøg 108 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 7.55 + 12.10), Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 1 TF, Lærkefalk 2 S (Kl. 6.25 + 7.25), Dobbeltbekkasin 2 OF, Huldue 1 R, Digesvale 450 S, Landsvale 2500 S, Skovpiber 70 S, Gul Vipstjert 288 S, Bjergvipstjert 1 S. Michael Mosebo Jensen + op til 25
Dovns Klint, Sydlangeland
(06:00-16:00): Pibeand 240 V, Spidsand 77 S, Hvepsevåge 146 S, Havørn 1 TF IMM, Rørhøg 10 S,
Steppehøg 1 TF 1K, Spurvehøg 125 S, Fiskeørn 4 S (Kl. 8.00 - 12.11 - 13.15 - 15.45 FU), Tårnfalk 11 S, Lærkefalk 2 S (Kl. 6.25 og 7.25), Digesvale 850 S, Landsvale 3000 S, Gul Vipstjert 388 S. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Dovns Klint, Sydlangeland
(11:15):
Steppehøg 1 1K TF
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (05:45-12:15): Steppehøg 1 T, Bynkefugl 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Gulstav Mose
:
Steppehøg 1 . Ole Bo Olsen
Gulstav Mose, Sydlangeland
(19:15-19:45): Gul Vipstjert 100 R (Nattesæde). Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Arreskov Sø
(08:30): Rustand 1 R. Erik Ehmsen
Havet nord for Fyns Hoved: Landsvale 150 S. Michael Glentedal
Å vest for Brydegård (12:45 - ): Fiskeørn 1 OF. Torben Skytte Hvass
Å vest for Brydegård: Fiskeørn 1 R. Erik Busk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
(06:00 - 16:00): Hvepsevåge 146 S, Havørn 1 IMM T R, Rørhøg 10 S,
Steppehøg 1 1K T R (Trak ind igen), Spurvehøg 159 S, Fiskeørn 4, Tårnfalk 11 S, Lærkefalk 3. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Dovns Klint
: Gråand 2, Spidsand 26, Ederfugl 22 V, Hvepsevåge 97, Havørn 1 IMM TF, Rørhøg 11,
Steppehøg 1 1K TF, Spurvehøg 77, Fiskeørn 3, Tårnfalk 6, Lærkefalk 2, Vibe 16, Dobbeltbekkasin 2 TF, Storspove 3 SØ, Huldue 2 TF, Mursejler 11, Skovpiber 92, Gul Vipstjert 212, Bjergvipstjert 1, Hvid Vipstjert 11, Stær 34. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Lom sp. 2 V, Skarv 107 SV, Fiskehejre 1 SV, Pibeand 235 SV, Krikand 8 SV, Spidsand 56 SV, Skeand 9 SV, Ederfugl 70 SV, Fløjlsand 1 M SV, Hvepsevåge 95 S, Havørn 1 IMM TF, Rørhøg 14 S,
Steppehøg 1 1K TF, Spurvehøg 108 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 7 S, Dværgfalk 1 TF, Lærkefalk 2 S, Hjejle 11 NØ, Vibe 15 SV, Dobbeltbekkasin 2 OF, Storspove 3 SV, Hættemåge 3 Ø, Stormmåge 6 Ø, Splitterne 3 SV, Fjordterne 5 SV, Huldue 1 R, Mursejler 20 S, Digesvale 450 S, Landsvale 2500 S, Skovpiber 70 S, Gul Vipstjert 288 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 9 S, Grønirisk 4 S. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Bynkefugl 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Botofte Skovmose: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Knarand 4 R, Troldand 28 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 S, Vandrefalk 1 S, Vibe 55 OF. Peder Rasmussen
Stengade Skov
: Hvepsevåge 21 S, Spurvehøg 6 S, Dværgfalk 1 S, Tornsanger 3 FU, Sortmejse 2 FU. Peder Rasmussen
Arreskov Sø
: Skarv 60 FU ( fællesfiskede), Rustand 1 R, Gravand 6 1K R, Pibeand 12 FU, Knarand 83 FU, Skeand 49 FU, Spurvehøg 1 F 1K FU, Tårnfalk 1 OF, Vibe 420 R, Dværgmåge 1 1K FU, Fjordterne 1 AD FU, Sortterne 1 AD FU, Gransanger 1 FU, Tornirisk 60 FU. Erik Ehmsen
Bøjden Nor
: Grågås 100 R, Hjejle 350 R. Troels Torstein
Knudshoved Færgehavn
(12:45-14:00): Rørhøg 1 V, Fiskeørn 3 V. Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn: Fiskehejre 5 V, Grågås 500 Ø, Bramgås 110 V, Rørhøg 2, Spurvehøg 34 V, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 V, Sildemåge 1 1K R, Gul Vipstjert 4 V, Hvid Vipstjert 18 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Hvid Vipstjert 12 R, Stenpikker 3 R. Kristoffer Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Troldand 60 R. Kristoffer Hansen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Hjejle 500 R , Storspove 5 FU Ø. Evald Mehlsen
Kølstrup: Hjejle 85 R. Evald Mehlsen
Marslev: Musvåge 1 R. Evald Mehlsen
Vestermade: Musvåge 1 MF R. Evald Mehlsen
  


               Steppehøg sydtrækkende d. 3. september 2011. Foto: Ella Mikkelsen

Lørdag den 3. september 2011

Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Ederfugl 16 R, Hvepsevåge 1 Ø, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 R
Dovns Klint, Sydlangeland
(06:00-17:00): Sortstrubet Lom 2 V, Pibeand 224 V, Spidsand 31 V, Hvepsevåge 108 S, Sort Glente 1 S (12.10), Rørhøg 26 S,
Steppehøg 2 S (14.02 / 15.00), Spurvehøg 77 S, Fiskeørn 6 S (7.25-12.30-12.40-12.53-15.00-15.55), Tårnfalk 22 S, Dværgfalk 2 S (11.05 - 12.45), Lærkefalk 1 S (14.40), Vandrefalk 1 S (14.10), Dobbeltbekkasin 4 SØ, Lille Kobbersneppe 25 V, Dværgmåge 1 Ø, Huldue 2 S, Digesvale 400 S, Landsvale 1550 S, Gul Vipstjert 650 S, Bjergvipstjert 3 S. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Dovns Klint
(06:45-13:10): Rødstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 2 V, Skarv 400 SV, Fiskehejre 3 Ø, Grågås 26 S, Gravand 1 S, Pibeand 172 V, Krikand 37 V, Gråand 9 V, Spidsand 21 V, Skeand 32 V, Ederfugl 187 V, Sortand 39 V, Fløjlsand 3 V, Hvepsevåge 29 S, Sort Glente 1 TF, Rørhøg 13, Spurvehøg 24 S, Musvåge 4 TF, Fiskeørn 4 S, Tårnfalk 5, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 1 S, Strandskade 16 V, Stor Præstekrave 2 V, Hjejle 3 Ø, Strandhjejle 1 TF, Almindelig Ryle 18 V, Dobbeltbekkasin 5 Ø, Lille Kobbersneppe 1 Ø, Hvidklire 3 TF, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 1 1K SØ, Splitterne 8 FU, Fjordterne 31 S, Klippedue/Tamdue 1 S, Huldue 2 S, Mursejler 5 S, Digesvale 600 S, Landsvale 1500 S, Skovpiber 52 S, Gul Vipstjert 338 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 30 S
Gulstav Mose, Sydlangeland
(19:45-20:20): Gul Vipstjert 100 R (Nattesæde). Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor
:
Steppehøg 2 1K (12:00 og 14:35), Sort glente 2 S, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 1 S, Havørn 1 AD + 1 1K R. Ole Goldschmidt
Espe, matriklen: Musvåge 2, Stor Flagspætte 1, Rødstjert 1 han, Gransanger 2, Stillits 4. Lille Ildfugl 2, Admiral 2, Nældens Takvinge 2, Stor Kålsommerfugl 1, Almindelig Hedelibel 4. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]

               Billederne er taget på Gotlandsvej. Er det en leucistisk allike eller ??? Er en sådan fugl meget ualmindelig? Jeg har godt nok aldrig set en lignende, men derfor behøver den jo ikke være så ualmindelig endda.Ulla Friborg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint
(06:00-17:00): Hvepsevåge 108 T, Sort Glente 1 T, Rørhøg 26 T,
Steppehøg 2 T, Spurvehøg 77 T, Fiskeørn 6 T, Tårnfalk 22 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 T. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor:
Toppet Lappedykker 21 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 27 R, Grågås 1 R, Pibeand 2 R, Knarand 7 R, Krikand 27 R, Gråand 17 R, Spidsand 2 R, Skeand 24 R, Taffeland 273 R, Troldand 173 R, Bjergand 1 R, Fiskeørn 1 R, Blishøne 404 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 315 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 29 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 5 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 380 R, Stormmåge 600 R, Sølvmåge, Almindelig (argentatus) 15 R, Mursejler 6 R, Digesvale 10 R, Landsvale 50 R, Bysvale 4 R, Gul Vipstjert 15 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 2 R. Ole Goldschmidt
Søgård
: Hvepsevåge 49 S, Rørhøg 11 S, Spurvehøg 17 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 3 R, Huldue 18 S, Grå Fluesnapper 4 R. Ole Goldschmidt
Søgård Mose (Langeland)
: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 4 R, Pibeand 18 R, Knarand 14 R, Krikand 20 R, Skeand 5 R, Blishøne 62 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 3 R, Toppet Lappedykker 3 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 139, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 9 R, Grågås 482, Pibeand 146, Knarand 71 R, Krikand 216, Gråand 135 R, Skeand 71 R, Taffeland 329 R, Troldand 97 R, Hvinand 12 R, Hvepsevåge 14, Sort Glente 4 S, Rød Glente 1 SV, Havørn 2 R, Rørhøg 20, Blå Kærhøg 2 S,
Steppehøg 2 1K S, Spurvehøg 34 R, Musvåge 3, Fiskeørn 4, Tårnfalk 8, Dværgfalk 4 SV, Lærkefalk 1 S, Vandrikse 3 R, Blishøne 785 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 3 SV, Strandhjejle 2 SV, Vibe 205 R, Brushane 2, Lille Kobbersneppe 37 SV, Storspove 21 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 4 SV, Tinksmed 3 R, Stenvender 1 SV, Dværgmåge 3, Hættemåge 1000 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 100 R, Svartbag 2 R, Splitterne 12 S, Mursejler 50 S, Sanglærke 2 R, Digesvale 100 S, Landsvale 900 S, Bysvale 100 S, Skovpiber 30 R, Gul Vipstjert 485 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 3 R, Skægmejse 9 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 6 R, Stær 300 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Gråsten Nor
: Pibeand 130 FU, Knarand 6 FU, Krikand 450 FU, Gråand 45 FU, Spidsand 31 FU, Skeand 33 FU, Svømmeand sp. 150 FU, Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 44 FU, Hjejle 40 FU, Vibe 195 FU, Brushane 4 FU, Storspove 1 OF, Sortklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Dværgmåge 3 1K SV, Hættemåge 350 FU, Stormmåge 600 FU, Digesvale 35 FU, Landsvale 60 FU, Bysvale 2 FU, Svale sp. 200 FU. Morten Müller
Korshavn (Avernakø)
: Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 SV, Fiskeørn 1 V, Tårnfalk 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R. Arne Bruun
Skarø
: Grågås 1400 R, Pibeand 20 R, Krikand 50 R, Spidsand 6 R, Skeand 2 R, Fiskeørn 1 T, Hjejle 110 R, Storspove 1 R, Stenvender 1 R, Fjordterne/Havterne 29 V. Arne Bruun
Arreskov Sø
: Fiskeørn 1 SV, Fjordterne 1 AD FU, Sortterne 1 AD FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 44, Skarv 1 OF, Fiskehejre 7, Knopsvane 8, Grågås 600 R, Pibeand 6 R, Knarand 16 R, Krikand 75 R, Gråand 40 R, Skeand 20 R, Taffeland 7 R, Troldand 25 R, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 1K R, Rørhøg 3 FU, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 5 OF, Fasan 18 R, Blishøne 12 R, Vibe 38 OF, Hættemåge 2 OF, Ringdue 19, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 OF, Landsvale 8 FU, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 R HØ, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R HØ, Allike 4 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 12 R, Stær 45 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 3 R, Stillits 1 R, Tornirisk 5 OF. Gunnar Jørgensen
Sortemosen: Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 2 R, Havørn 2 OF, Rørhøg 1 F FU, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Hvidklire 1 OF, Gul Vipstjert 25 OF. Peder Rasmussen
Bispeenge: Almindelig Ryle 10 T R. Evald Mehlsen
Småstenskrog, Seden Strand: Havørn 1 AD OF, Stor Præstekrave 1 R, Strandhjejle 1 AD FU, Krumnæbbet Ryle 7 1K FU, Almindelig Ryle 210 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Storspove 2 FU, Hvidklire 5 FU, Svaleklire 1 R, Sildemåge 3 AD R, Gul Vipstjert 8 FU, Hvid Vipstjert 10 FU. Kristoffer Hansen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Gransanger 1 R, Sortmejse 1 SY, Spætmejse 5 R. Svend Aage Linderström
Fjelsted: Grågås 30 OF. Svend Aage Linderström
Fraugde: Råge 50 R. Svend Aage Linderström.
Fænø: Skarv 10 R, Knopsvane 2 AD R. Svend Aage Linderström
Hjulby Mose: Grågås 10 OF. Svend Aage Linderström
Knudshoved Færgehavn: Skarv 30 R. Svend Aage Linderström
Føns Vang: Fjordterne 1 JUV FU . Steen Christensen

Æbelø: Hvepsevåge 1 S, Havørn 1 JUV R, Stenvender 5 R. Jens Bækkelund


              Hvepsevåge trækker lige nu på Langeland

Fredag den 2. september 2011

Dovns Klint, Sydlangeland (06:00-12:00): Canadagås 11 SV, Knarand 7 R, Hvepsevåge 3 S, Spurvehøg 10 S, Dværgfalk 1 S (9.20), Splitterne 62 V, Fjordterne 30 V, Digesvale 110 S, Landsvale 550 V, Gul Vipstjert 29 S. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Engene mellem Nr. Broby og Lundegård
(15:15 - 15:45): Brushane 45 R, Vibe 315 R, Skeand 2 FU, Gravand 2 FU, Blishøne 2 FU, Ringdue 1 OF. Leif Kristensen
Espe, matriklen:
Ravn 1, Gransanger 1, Stor Flagspætte, Spætmejse 1. Lille Ildfugl 3, Admiral 2, Nældens Takvinge 1, Kålsommerfugl 2. Bent Staugaard Nielsen [MidtfynsNatur]
Sønderhjørne
(06:20-10:50): Skarv 20 R, Skarv 24 T, Knopsvane 20 NV, Grågås 70 SØ, Grågås 20 SV, Ederfugl 6 T, Sortand 2 S, Toppet Skallesluger 4 SØ, Hvepsevåge 2 SV, Rørhøg 1 SV 1 k, Spurvehøg 7 SV, Hjejle 7 SV, Islandsk Ryle 6 NV, Hættemåge 18 SV, Splitterne 3 S 1 k, Havterne 3 S 1 k, Mursejler 2 SV, Stor Flagspætte 1 TF, Sanglærke 2 T, Digesvale 3 SV, Landsvale 314 SV, Bysvale 10 SV, Skovpiber 184 SV, Gul Vipstjert 37 SV, Hvid Vipstjert 6 SV, Jernspurv 9 SV, Rødstjert 1 R, Tornsanger 5 R, Havesanger 2 R, Munk 2 R, Løvsanger 5 R, Blåmejse 5 TF, Stær 45 SV, Bogfinke 50 SV, Stillits 2 SV, Tornirisk 30 R, Gulspurv 5 TF, Rørspurv 3 SV, Marsvin 2 FU. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Hvepsevåge 3 T, Rørhøg 4 T, Spurvehøg 10 T, Tårnfalk 4, Dværgfalk 1 T. Keldsnor Fuglestation ved Dieter Maaszen, Ella Mikkelsen
Hennetved Haver (0:2):
Sort Stork 1 OF. Carsten Friager
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 44, Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 8, Grågås 425 R, Gravand 11 JUV OF, Knarand 8 R, Krikand 60 R, Gråand 30 R, Skeand 14 R, Taffeland 6 R, Troldand 15 R, Hvepsevåge 2 OF, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 1K R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Fasan 18 R, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 2 R, Vibe 38 OF, Huldue 1 OF, Ringdue 7 FU, Landsvale 8 FU, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesmutte 1 R HØ, Tornsanger 1 R HØ, Halemejse 3 R HØ, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R HØ, Allike 4 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 6 OF, Stær 40 OF, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 3 R, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Ringe, A9 nord for Ringe (08:30): Lærkefalk 1 SV. Per Rasmussen
Torø: Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 TH, Skovpiber 15 V, Gul Vipstjert 1 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Kelstrupskov, set fra motorvejen: Musvåge 1 OF. Aleks lund
Kirkendrup Mose: Rørhøg 1 M JUV OF. Flemming Mikkelsen
Bregnør Fiskerleje, strandeng øst for: Hjejle 300 R T. Evald Mehlsen
Midskov: Tårnfalk 2 YF K. Evald Mehlsen
Rev v/Søndre Skovvænge: Hjejle 500 OF. Evald Mehlsen
Sabbesborg Klint: Stor Præstekrave 2 FU, Strandhjejle 1 FU, Småspove 6 R T, Mudderklire 1 FU. Evald Mehlsen
Strandeng v/Stenagergård: Tårnfalk 1 R. Evald Mehlsen
Stubberup: Stillits 2 OF. Evald Mehlsen
Tved: Skovskade 1 R. Svend Aage Linderström
Vestermade: Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 F OF,   Stillits 9 OF. Evald Mehlsen
Øksnehave:  Agerhøne 3 R. Evald Mehlsen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Grågås 800 R, Krikand 8 R, Hjejle 85 R, Vibe 305 R, Sortkrage 1 R, Stær 200 R. Jens Bækkelund
Hav ud for Gyldenstens Inddæmning: Grågås 130 R, Ederfugl 420 R. Jens Bækkelund


          Jan Holm Jensen fangede i dag d. 1. september 2011 en Vendehals. Den ringmærkede fugl er fotograferet af Claus Dalskov. Tak til begge.

Torsdag den 1. september 2011

Svendborg, Nyborgvej 206: Fiskeørn 1 NØ. Johnny Rasmussen
Ristinge Hale
: Duehale 1 R (insekt!). Poul Rasmussen
Dovns Klint, Sydlangeland
(06:00-14:00): Hvepsevåge 8 S, Rørhøg 12 S, Spurvehøg 26 S, Fiskeørn 2 S (Kl. 11.10 og 11.25), Tårnfalk 18 S, Lærkefalk 2 S (Kl. 12.00 og 12.15), Stenvender 1 V, Almindelig Kjove 3 V (Kl. 08.40 fulgtes ad.), Vendehals 1 RI, Landsvale 230 S, Gul Vipstjert 49 S, Stenpikker 1 R. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Tange Å
(07:30): Stor Flagspætte 2 FU, Spætmejse 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Svanninge Bakker
(09:00-10:00): Grønspætte 1 OF, Spætmejse 1 HØ, Ringdue 4 R, Tårnfalk 2 (mobbet af krager), Musvit 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Gråkrage 5 FU/R. Leif Kristensen
Sallingelunde
(10:47): Rød Glente 1 FU. Kell Grønborg
Brændegård Sø
(10:35-11:30): Havørn 2 R AD, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 OF ("mussede" kortbarigt over søen og trak mod syd), Ravn 10 OF. Kell Grønborg
Bøjden Nor
(08:00-10:20): Grågås 570 R, Taffeland 350 R, Hjejle 750 R, Dværgryle 3 FU, Stenpikker 9 R (6 på dæmningen tæt ved færgen, 3 på grusvejen ned mod havet få minutter senere. Næppe gengangere iblandt.). Kell Grønborg
Bøjden Nor
(09:45-11:45): Skarv 30 R, Knopsvane 8 FU, Grågås 1400 R, Gråand 70 FU/R, Pibeand 35 FU, Krikand 10 FU, Taffeland 110 R, Troldand 30 R, Blishøne 50 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 800 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 3 R, Splitterne 2 T, Skovpiber 6 SV, Gul Vipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 30 FU, Stenpikker 7 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Stær 200 R. Per D. Poulsen [Fugle-Faaborg]
Ølundgård
(15:00): Hjejle 720 R (Ingen ænder i Firtal og Ølund - næppe fordi jagten er gået ind.). Søren Gjaldbæk
Lunde (14:10):
Rød Glente 1 R. Søren Gjaldbæk
Flintager, Munkebo
(15:00): Stenpikker 1 R. Lars Philip Nørtoft
Skaboeshuse
(06:55): Lærkefalk 1 SV, Grønspætte 1 FU. Kurt Hansen
Vestermaden, Mesinge (10:00): Dobbeltbekkasin 4 R. Ole Reuther
Egebjerggaard (08:45): Gøg 2 R. Aksel Christensen
Nærå Strand: Grågås 840 R (17.30), Hjejle 3500 R (6.45). Aksel Christensen
Langø Plantage: Hvepsevåge 1 FU. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 14:00): Vendehals 1 RI, Skovpiber 2 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 7 RI, Sangdrossel 1 RI, Kærsanger 2 RI, Rørsanger 1 RI, Gulbug 2 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 8 RI, Havesanger 3 RI, Munk 13 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 26 RI, Broget Fluesnapper 5 RI, Halemejse 1 RI, Musvit 1 RI, Gulspurv 2 RI, Rørspurv 1 RI. Dagstotal 81 ringmærket, efterårstotal 1389. Keldsnor fuglestation ved Micahel Højgaard Hansen og Jan Holm Jensen
Dovns Klint
(06:00 - 14:00): Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 12 T, Spurvehøg 26 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 18 T, Lærkefalk 2 T. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Revkrog,  Ærø
: Islandsk Ryle 4 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU. Arne Bruun
Vitsø
: Vibe 120 R, Stenpikker 3 V. Arne Bruun
Arreskov Sø
: Skarv 140 R, Grågås 2000 R, Knarand 18 FU, Rørhøg 1 F FU, Tårnfalk 3 FU, Fjordterne 1 AD FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Havørn 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 37 FU, Grågås 120 R, Knarand 2 R, Krikand 2 R, Skeand 16 R, Troldand 32 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 JUV FU, Duehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 OF, Vibe 28 OF, Ravn 10 OF. Kell Grønborg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 570 R, Gravand 4 R, Pibeand 11 R, Krikand 60 R, Gråand 100 R, Taffeland 350 R, Troldand 120 R, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 750 R, Vibe 47 R, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Brushane 6 FU, Hvidklire 8 FU, Hættemåge 36 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 12 R, Svartbag 6 R, Hvid Vipstjert 28 FU, Stenpikker 9 R, Tornirisk 8 FU. Kell Grønborg
Sallinge Lunde: Rød Glente 1 FU. Kell Grønborg
Vestermade: Dobbeltbekkasin 4 R. Ole Reuther

              Korsedderkoppejagten er gået ind og varer en måned.


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 25/08-2011:
            Storketræk over Sjælland
            Ugens fuglested: Lille Vildmose


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

03 okt 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk