Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                       chart.dk  

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 36. - 40. ( 1. september - 30. september 2013).                     Sidst opdateret 02 oktober 2013 07:10:40 

 

 


          Sort ibis
         Se Alex Sand Frich's video

Mandag den 30. september 2013                                              Solopgang: 07:18 Solnedgang: 18:56

Lundeborg: Bramgås 1000 SV (mange småflokke fra mellem 25 og 100 fugle). Poul Brugs Rasmussen
Brændeskov: Rød Glente 1 FU AD. Jette Raal Stockholm
Espe, matriklen: Musvåge 1, Spætmejse 2, Tyrkerdue 2, Grønsisken 25, Blåmejse 2, Musvit 1, Kvækerfinke 1. Rødt Egern 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Brændegård Sø
: Havørn 6 , Rørhøg 1, Musvåge 2, Ravn 25, Stor Skallesluger 4. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sønderhjørne (06:45-11:15): Skarv 10 SV, Knopsvane 13 V, Bramgås 2145 SV, Ederfugl 400 T, Sortand 2 V, Havørn 1 SV, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 4 SV, Hjejle 160 TR, Huldue 4 SV, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 10 SV, Landsvale 54 SV, Skovpiber 1 SV, Engpiber 60 R, Engpiber 18 SV, Bjergvipstjert 4 SV, Hvid Vipstjert 11 SV, Sangdrossel 15 SV, Misteldrossel 1 SV, Munk 1 R, Blåmejse 60 SV, Spætmejse 1 R, Allike 40 SV, Råge 7 SV, Stær 30 SV, Bogfinke 1250 SV, Kvækerfinke 10 SV, Grønirisk 20 SV, Stillits 50 SV, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 160 SV, Stor Gråsisken 2 SV, Lille Korsnæb 35 SV, Rørspurv 13 SV, Marsvin 2 FOU . Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 1 RI, Blåmejse 3 RI. I dag 13 fugle ringmærket på 6 arter. Keldsnor Fuglestation /Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Skarv 93 SV, Blisgås 28 SØ, Grågås 96 SV, Bramgås 3350 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 954 SV, Pibeand 375 SV, Ederfugl 1600 SV, Sortand 21 SV, Toppet Skallesluger 10 SV, Rød Glente 2 T, Rørhøg 1 S, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 23 T, Musvåge 5 T, Tårnfalk 2, Dværgfalk 2 S, Vandrefalk 2, Storspove 2 SV, Dværgmåge 1 SV, Huldue 40 S, Ringdue 1510 S, Hedelærke 1 T, Landsvale 150 T, Engpiber 11 S, Gul Vipstjert 3 T, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 28 S, Allike 29, Bogfinke/Kvækerfinke 8000 T, Stillits 52 T, Grønsisken 30 T, Tornirisk 80 T, Lille Korsnæb 5 T. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 T, Skarv 142 T, Blisgås 79 T, Grågås 34 T, Bramgås 3900 T, Knortegås 727 T, Gås sp. 65 SØ, Pibeand 364 T, Krikand 6 T, Gråand 4 T, Spidsand 25 T, Ederfugl 2520 T, Sortand 13 T, Toppet Skallesluger 13 T, Rød Glente 3 T, Rørhøg 1 T, Blå Kærhøg 2 BR T, Spurvehøg 62 T, Musvåge 7 T, Vandrefalk 1 OF, Brushane 2 T, Storspove 2 T, Huldue 109 T, Ringdue 780 T, Hedelærke 1 T, Landsvale 200 T, Skovpiber 1 T, Engpiber 170 T, Skærpiber 4 T, Gul Vipstjert 3 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 40 T, Stær 50 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 22100 T, Stillits 51 T, Grønsisken 160 T, Tornirisk 190 T, Lille Korsnæb 30 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Vesterskov (08:00 - 14:45): Rød Glente 4 S, Rørhøg 2 SV, Spurvehøg 37 SV, Musvåge 5 TF, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 2 S, Huldue 4 S, Bjergvipstjert 2 R. Jan Holm Jensen
Skovsgård: Havørn 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Bramgås 150 SV, Knortegås 40 SV, Rød Glente 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 5 FU, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 FU, Stenpikker 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 46 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Blisgås 4 OF, Grågås 200 R, Gravand 2 R, Pibeand 200 R, Knarand 60 R, Krikand 120 R, Gråand 15 R, Spidsand 25 R, Skeand 105 R, Taffeland 50 R, Troldand 120 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 16 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 4 R, Brushane 11 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Sortklire 3 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 36 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Engpiber 4 R, Stenpikker 1 R, Musvit 2 R,
Husskade 4 R, Råge 15 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 5 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Magleby Nor: Vibe 300 R, Måge sp. 500 R, Stær 500 R. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Rise Mark: Bramgås 26 SV, Storspove 1 R, Bogfinke 100 SØ. Lars Tom-Petersen
Tivoli (Ærø): Bramgås 70 SV. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Rødstrubet Lom 1 V, Skarv 328, Fiskehejre 1 OF, Bramgås 2290 SV, Rajgås sp. 320 SV, Gråand 90 OF, Ederfugl 970, Sortand 4 T, Toppet Skallesluger 4 V, Spurvehøg 9 S, Hjejle 250 R, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Stenvender 1 R, Sanglærke 17 T, Landsvale 4 T, Engpiber 115, Skærpiber 2 R, Stor Tornskade 1 SØ, Bogfinke 2740 T, Kvækerfinke 20 T, Grønsisken 25 T, Tornirisk 45 T, Rørspurv 24 T. Lars Tom-Petersen
Ulbølle: Bramgås 300 V, Lille Korsnæb 16 R V. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 4 , Grågås 300 R, Bramgås 1 FU, Knarand 31 R, Krikand 16 R, Gråand 45 R, Skeand 11 FU, Taffeland 2 R, Troldand 54 R, Hvinand 1 FU, Stor Skallesluger 8 R, Havørn 4 IMM OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Fasan 3 R, Blishøne 6 R, Vibe 200 R, Hættemåge 26 R, Sølvmåge 1 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 T, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 8 OF, Gråkrage 2 R, Ravn 4 OF, Stær 100 R, Bogfinke 1 FU, Grønsisken 5 OF. Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Krikand 1 R. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Trente Mølle m.m.: Bramgås 250 V, Musvåge 1 FU, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Skovskade 3 FU, Lille Korsnæb 1 FU. Leif Kristensen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 221 R. Dieter Maaszen
Kirkendrup Skov: Bramgås 450 V, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 7 FU, Musvit 6 FU. Finn Just Christensen
Skaboeshuse: Bramgås 1100 V. Kurt Kaack Hansen
Brylle: Havørn 1 OF, Musvåge 5 FU. Søren G. Nielsen
Middelfart: Hættemåge 100 R, Stormmåge 70 R, Sølvmåge 50 R. Klaus Malling Olsen
Nyborg: Stær 65 R. Klaus Malling Olsen
Strib: Skarv 1 R, Allike 7 R. Klaus Malling Olsen
Vissenbjerg: Tårnfalk 1 R, Gråkrage 5 R, Ravn 1 R. Klaus Malling Olsen
Føns Vig: Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 270 NV, Stenpikker 1 R, Stær 35 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Grågås 350 R, Bramgås 500 R, Pibeand 230 R, Krikand 60 FU, Gråand 45 FU, Vandrefalk 1 R, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 4 FU, Sortkrage 1 FU, Stær 250 FU. Helle Suadicani
Hav Ø f/Æbelø Holm: Bramgås 90 V. Jens Bækkelund


         Bjerglærke

Søndag den 29. september 2013                                              Solopgang: 07:14 Solnedgang: 18:56

Vejlen, Taasinge (14:05): Fiskeørn 1 R. Morten Kristiansen
Ny Gesinge, matriklen (17:20): Havørn 1 OF. Poul Rasmussen
Åmosen, Ollerup: Fiskeørn 1. Peder Skou  [Apollo Books]
Lundeborg Ny Camping: Spætmejse 1 FU, Grågås 30 OF SV. Poul B. Rasmussen
Espe, matriklen: Stor Flagspætte 1, Spætmejse 2, Tyrkerdue 2, Husskade 1 (blev jagtet af Tyrkerduerne, da den kom for tæt på deres rede), Lille Korsnæb 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde (10:25 - ): Grønspætte 1 R (Tankefuldvej, kom flyvende og satte sig i birketræ), Ravn 2 OF. Niels Andersen
Rudkøbing Havn: Rød Glente 1 S. Morten Müller 
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 SV, Sortstrubet Lom 3 SV, Skarv 232 T, Knopsvane 6 T, Grågås 31 SV, Bramgås 3630 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 241 T, Pibeand 30 SV, Spidsand 41 SV, Ederfugl 2780 SV, Sortand 14 SV, Toppet Skallesluger 11 SV, Rød Glente 5 T, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 6 T, Musvåge 9 SV, Fjeldvåge 1 T, Dværgmåge 2 SV, Splitterne 2 Ø, Huldue 5 T, Ringdue 1250 T, Mursejler 1 T, Hedelærke 2 T, Sanglærke 4 T, Landsvale 350 T, Engpiber 15 T, Hvid Vipstjert 51 T, Misteldrossel 6 T, Grønirisk 4 T, Stillits 15 T, Grønsisken 120 S, Tornirisk 15 T, Lille Korsnæb 59 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1290 T. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 T, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 1 T, Sortstrubet Lom 7 T, Skarv 162 T, Blisgås 4 T, Grågås 36 T, Bramgås 7780 T, Knortegås 250 T, Pibeand 204 T, Krikand 4 T, Spidsand 15 T, Ederfugl 2500 T, Toppet Skallesluger 14 T, Stor Præstekrave 2 T, Dværgmåge 8 T, Splitterne 5 V, Huldue 36 T, Ringdue 1930 T, Landsvale 300 T, Skovpiber 2 T, Engpiber 300 T, Skærpiber 2 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 70 T, Bogfinke/Kvækerfinke 11500 T, Grønirisk 14 T, Stillits 37 T, Grønsisken 150 T, Tornirisk 60 T, Rørspurv 140 T. Frank Jensen-Hammer
Olde (Ærø): Bramgås 380 SV, Havørn 1 4K+ V, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 1 V, Fjeldvåge 1 V, Ringdue 150 SØ. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Rødstrubet Lom 2 SV, Skarv 121, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 1 SV, Grågås 19 SV, Bramgås 4269, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 24 SV, Pibeand 14 V, Krikand 2 N, Ederfugl 800 R, Sortand 8 T, Toppet Skallesluger 5 N, Spurvehøg 2 T, Musvåge 1 S, Dværgmåge 1 AD V, Huldue 2 V, Stor Flagspætte 2, Sanglærke 9 T, Landsvale 30 T, Engpiber 10 T, Gul Vipstjert 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 5 R, Jernspurv 2 T, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 6 R, Blåmejse 30 TF, Allike 8 TF, Sortkrage 4, Gråkrage 1 R, Stær 150 V, Skovspurv 40 R, Bogfinke 60 T, Kvækerfinke 12 T, Grønirisk 10 R, Stillits 40 R, Grønsisken 16 T, Tornirisk 20 T, Lille Korsnæb 23 NV, Rørspurv 8 T. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Fiskehejre 2 OF, Bramgås 460 SV, Blå Kærhøg 1 F OF, Spurvehøg 1 NV, Musvåge 1 NV, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 5 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 10 FU, Rødhals 3 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 2 R, Husskade 2 R, Sortkrage 1 R, Kvækerfinke 1 R, Lille Korsnæb 5 NV. Lars Tom-Petersen
Vitsø Grund m.m.: Ederfugl 3500 R, Sortand 150 R. Lars Tom-Petersen
Svanninge: Bramgås 150 V. Jacob Sterup
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Bramgås 16 SV, Rød Glente 1 V, Havørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 BR SV, Duehøg 1 M OF, Musvåge 106 SV, Allike 15 SV, Ravn 3 OF, Lille Korsnæb 25 R. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 80 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 25 FU, Grågås 200 R, Bramgås 6 FU, Pibeand 600 FU, Krikand 100 FU, Gråand 20 FU, Spidsand 1 M R, Skeand 8 FU, Taffeland 70 FU, Troldand 250 R, Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 M OF, Spurvehøg 1 M OF, Hjejle 500 R, Vibe 60 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hættemåge 25 FU, Sølvmåge 7 R, Svartbag 7 R, Skærpiber 3 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Stær 15 FU, Tornirisk 400 FU. Søren G. Nielsen 
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 234 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 300 FU, Brushane 8 FU. Gunhild Brink
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 JUV FU, Almindelig Ryle 13 FU, Dobbeltbekkasin 2 OF, Sortklire 17 FU, Hvidklire 5 R. Helle Suadicani
Slambassinet (Odense): Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 18 R, Gravand 4 FU, Krikand 75 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 2 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Hvid Vipstjert 1 FU, Bogfinke 3 FU. Helle Suadicani
Lammesø: Lille Lappedykker 5 FU, Grågås 300 FU, Knarand 68 FU, Gråand 120 FU, Skeand 10 FU, Vibe 55 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Sortklire 16 FU. Gunhild Brink
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 4 V, Spurvehøg 4 V, Musvåge 70 V, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 V, Bjergvipstjert 1 V. Arne Bruun
Lundemosen (Holmdrup Mose): Rød Glente 2 FU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU. Arne Bruun
Østerøsø, Knudshoved: Bramgås 11 R, Pibeand 80 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 120 R, Islandsk Ryle 5 R, Almindelig Ryle 30 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Landsvale 3 R, Engpiber 20 R, Skærpiber 1 R, Bjergvipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 5 R, Grønirisk 50 R. Arne Bruun
Emtekær Nor: Skarv 8 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 48 R, Gråand 18 OF, Bjergand 9 OF, Blishøne 32 R, Hjejle 36 OF, Almindelig Ryle 2 FU, Storspove 1 OF, Hvid Vipstjert 1 FU. Villy-Erik Schødts


         Havørn Poul Brugs Rasmussen

Lørdag den 28. september 2013                                              Solopgang: 07:15 Solnedgang: 19:01

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 2 OF. Poul Rasmussen
Tåsinge Vejlen (13:00): Fiskeørn FU 2, Musvåge 6 OF, Vibe 200+ R OF, Måger sp. 300. Poul Brugs Rasmussen
Dovns Klint (09:30-12:00): Havørn 1 OF, Rød Glente 11 OF, Hjejle 400 OF. Poul Brugs Rasmussen
Sabbesborg Klint/Nord/Hindsholm ved stranden: Sandløber 9 R. Bo K. Stephensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vresen: Skarv 200 R, Grågås 190 T NAT, Pibeand 8 R, Gråand 15 R, Ederfugl 100 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 6 R, Vibe 180 R, Islandsk Ryle 1 R, Sortgrå Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 10 R, Stenvender 53 FU, Splitterne 2 R, Engpiber 3 R, Skærpiber 3 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 2 SV, Sortstrubet Lom 6 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Skarv 85 SV, Knopsvane 2 SV, Blisgås 2 SV, Grågås 66 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 240 SV, Pibeand 32 SV, Ederfugl 3100 SV, Sortand 21 SV, Toppet Skallesluger 3 SV, Rød Glente 17 T, Musvåge 26 T, Fiskeørn 1 SV, Dværgmåge 24 SV, Splitterne 2 SV, Huldue 7 S, Ringdue 160 S, Svale sp. 3000 T, Skærpiber 2 S, Gul Vipstjert 3 SV, Bjergvipstjert 3 T, Misteldrossel 3 T, Stær 16 SV, Stillits 10 TF, Grønsisken 40 S, Lille Korsnæb 6 S. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Musvåge 2 R, Stor Flagspætte 1 M R, Rødhals 1 R, Munk 1 F R, Gransanger 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Pungmejse 1 FU. Keldsnor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Tullebølle: Hvepsevåge 16 S, Havørn 2 OF, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 15, Hvid Vipstjert 17 R, Gransanger 4 FU, Allike 12 FU, Råge 50 FU, Gråkrage 4 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tivoli (Ærø): Engpiber 30 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 4 V, Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 84 T, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 14 T, Grågås 6 S, Bramgås 1570 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 V, Rajgås sp. 920 T, Troldand 2 V, Ederfugl 5650 V, Sortand 40, Toppet Skallesluger 8 V, Rød Glente 10 V, Blå Kærhøg 1 BR V, Spurvehøg 6 V, Musvåge 26 T, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 2, Vandrefalk 1 AD T, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 2 OF, Sanglærke 33 T, Landsvale 445, Bysvale 2 T, Skovpiber 2 T, Engpiber 200 T,
Rødstrubet Piber 1 V, Hvid Vipstjert 77, Jernspurv 3 T, Rødhals 1 R, Sangdrossel 1 V, Husskade 1 R, Råge 26 OF, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 70 T, Skovspurv 13 T, Bogfinke 1150 T, Kvækerfinke 10 T, Grønirisk 8 T, Grønsisken 40 T, Tornirisk 85 T, Lille Korsnæb 5 T, Rørspurv 38 T. Lars Tom-Petersen
Ulbølle: Musvåge 12 V. Niels Bomholt Jensen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Slambassinet (Odense): Lille Lappedykker 1 FU, Gråand 54 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Skovspurv 1 R. Finn Just Christensen
Assens: Natugle 1 R. Kirsten Pedersen
Barløse: Træløber 2 FU. Villy-Erik Schødts


        Havørn

Fredag den 27. september 2013                                              Solopgang: 07:13 Solnedgang: 19:04

Kogtved, matriklen: Ravn 1 OF KA
Svendborg, Mågevej: Rød ara 1 R (i morges). Knud Knudsen
Ny Gesinge, matriklen (15:25): Ravn 2 OF. Poul Rasmussen
Lundeborg (11:00): Knortegås 50 S (den først flok jeg ser her i dette efterår). Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Ny Gesinge: Hjejle 12 R, Sanglærke 14 R, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Knopsvane 100 R, Blisgås 1 OF, Grågås 285 R, Bramgås 45, Pibeand 60 R, Krikand 35 R, Toppet Skallesluger 5 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 10 FU, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 24 R, Hvidklire 2 R. Peder Rasmussen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Bramgås 60 S NAT, Knortegås 80 SV NAT, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Landsvale 35 FU, Gransanger 2 FU, Lille Korsnæb 5 OF. Hans-Henrik Wienberg
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 12 SV, Grågås 30 SV, Bramgås 1070 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 90 SV, Krikand 1 SV, Ederfugl 950, Sortand 8 SV, Rød Glente 3 T, Spurvehøg 14 S, Musvåge 1 T, Tårnfalk 2 S, Dværgmåge 1 V, Stormmåge 1 V, Landsvale 115 SV, Hvid Vipstjert 42 S, Blåmejse 30 TF, Stillits 2 TF, Grønsisken 80 S, Tornirisk 40 S, Lille Korsnæb 30 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 400 S. Ella Mikkelsen
Gulstav: Skarv 8 OF, Fiskehejre 1 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 3 V, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Landsvale 100 FU, Gransanger 1 R, Musvit 2 R, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Gulstav: Rød Glente 3, Havørn 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Dværgmåge 1 T. Søren Louis Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 R. Søren Louis Rasmussen
Hav ved Tryggelev Nor: Stær 50 FU, Stillits 22 FU, Grønsisken 14 OF. Hans-Henrik Wienberg
Ristinge Hale: Knortegås 5 OF, Rød Glente 2 AD SV, Musvåge 1 AD SV, Almindelig Ryle 55 FU, Stenpikker 3 FU, Rørspurv 6 R. Jane Ditzel
Nørreballe Nor:
Rødhovedet And 1 M EKL R. Henrik Mørup-Petersen
Vesteregn: Rød Glente 1 NV, Ravn 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tullebølle: Spurvehøg 2 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Lille Korsnæb 32 NV NAT. Hans-Henrik Wienberg
Ærøskøbing: Bramgås 60 SV. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Fiskehejre 2 OF, Grågås 90 SV, Bramgås 18 V, Rød Glente 2 V, Rørhøg 1 1K OF, Blå Kærhøg 3 V, Spurvehøg 20 V, Musvåge 54 V, Tårnfalk 4, Dværgfalk 1 BR V, Vandrefalk 2 AD T, Huldue 1 V, Landsvale 150 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 58 V, Rødhals 2 R, Gransanger 2 R, Bogfinke 22 V, Kvækerfinke 1 R, Stillits 10 R, Grønsisken 13 V. Lars Tom-Petersen
Tværby Mark: Bjergvipstjert 1 FU. Arne Bruun
Vitsø: Lille Lappedykker 10 R, Grågås 200 R, Canadagås 1 R, Bramgås 205 , Krikand 240 R, Skeand 50 R, Taffeland 600 R, Spurvehøg 3 OF, Strandhjejle 1 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 10 R, Brushane 3 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Landsvale 10 OF. Arne Bruun
Øster Bregninge Mark (Ærø): Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Skarv 22 R, Fiskehejre 17 R, Knarand 14 FU, Krikand 12 OF, Gråand 42 FU, Skeand 7 FU, Taffeland 8 FU, Troldand 17 FU, Stor Skallesluger 4 FU,
Havørn 9 R, Musvåge 2 OF, Vibe 75 FU, Hættemåge 175 FU, Gråkrage 12 OF, Ravn 3 OF, Stær 85 R T, Bogfinke 1 R, Stillits 2 FU. Bjarne Hemmingsen
Brændegård Sø: Skarv 86 R, Fiskehejre 31 R, Knopsvane 7, Knarand 24 FU, Krikand 160 R, Gråand 65 R, Skeand 26 R, Troldand 47 R, Stor Skallesluger 14 FU, Havørn 7, Blishøne 3 R, Vibe 250 R, Hættemåge 30 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Ravn 6, Stær 80 OF, Bogfinke 2 FU. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Rød Glente 1 V, Havørn 3 OF, Spurvehøg 5 SV, Musvåge 61 SV, Grønspætte 1 R, Ravn 19, Lille Korsnæb 35 R. Jacob Sterup
Ringe Sø: Grågås 340 R, Skeand 130 FU, Blishøne 110 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Krikand 13 FU, Havørn 1 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 2 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 3 R, Ringdue 25 R, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Grønirisk 3 R, Grønsisken 5 FU, Lille Korsnæb 22 R, Gulspurv 1 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Musvåge 2 R, Ringdue 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 3 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 R, Grønirisk 5 R. Palle Bo Larsen
Slipshavn Enge: Fiskehejre 1 FU, Hættemåge 7 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 FU, Splitterne 1 R, Allike 4 FU, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 17 T, Grågås 23 FU, Bramgås 2 FU, Gravand 2 R, Pibeand 4 FU, Gråand 8 R, Taffeland 4 R, Troldand 18 R, Stor Præstekrave 4 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 117 R, Almindelig Ryle 58 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 R, Rødben 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Engpiber 21 FU, Skærpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Stær 47 FU. Leif Kristensen
Agernæs Havn: Ederfugl 1 R, Tårnfalk 2 R, Sølvmåge 44 R, Svartbag 11 R, Engpiber 8 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Stenpikker 1 FU, Stær 90 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Tårnfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 15 R, Gulspurv 8 FU. Kirsten Pedersen


         Lærkefalk FU Gulstav Mose

Torsdag den 26. september 2013                                              Solopgang: 07:11 Solnedgang: 19:06

Vejlen Taasinge (09:25): Vandrefalk 1 AD HUN R (på mark øst for Vejlen). Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 22, Tyrkerdue 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Lille Korsnæb 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Fiskehejre 6 SV, Bramgås 8670 V, Ederfugl 365 SV, Toppet Skallesluger 4 V, Rød Glente 5 SV, Spurvehøg 37 SV, Musvåge 5 SV, Fjeldvåge 1 SV, Tårnfalk 1 S, Hjejle 400 OF, Strandhjejle 1 V, Vibe 35 V, Huldue 3, Ringdue 140 OF, Sanglærke 1 OF, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 3 OF, Misteldrossel 1 R, Stillits 6 S, Lille Korsnæb 8 OF. Dieter Maaszen
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 V, Fiskehejre 4 S, Grågås 6 S,
Bramgås 15000 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 381 V, Pibeand 53 V, Spidsand 5 V, Fløjlsand 1 Ø, Toppet Skallesluger 4 Ø, Rød Glente 6 S, Spurvehøg 38 S, Musvåge 4 S, Tårnfalk 2 S, Hjejle 232 T, Strandhjejle 2 T, Vibe 33 V, Almindelig Ryle 2 T, Dobbeltbekkasin 2 S, Storspove 1 V, Huldue 9 T, Ringdue 90 T, Sanglærke 2 S, Digesvale 5 S, Landsvale 105 S, Bysvale 69 S, Skovpiber 7 S, Engpiber 56 T, Rødstrubet Piber 0 T, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 44 T, Jernspurv 2 T, Misteldrossel 2 T, Pungmejse 1 OF, Stær 35 T, Stillits 21 S, Grønsisken 80 T, Tornirisk 6 S, Lille Korsnæb 16 S, Rørspurv 3 T. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Fiskehejre 6 SV, Bramgås 8670 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1035 SV, Ederfugl 365 SV, Toppet Skallesluger 4 V, Rød Glente 5 SV, Havørn 1 1K+ S, Spurvehøg 37 SV, Musvåge 5 SV, Fjeldvåge 1 SV, Tårnfalk 1 S, Hjejle 400 OF, Strandhjejle 1 V, Vibe 35 V, Huldue 3, Ringdue 140 OF, Sanglærke 1 OF, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 3 OF, Misteldrossel 1 R, Stillits 6 S, Lille Korsnæb 8 OF. Dieter Maaszen
Dovns Klint: Grågås 6 SV, Bramgås 2700 SV, Knortegås 40 SV, Ederfugl 70 V, Sortand 25 SV, Rød Glente 5 SV, Havørn 1 IMM TF, Musvåge 15 T, Fjeldvåge 1 TF, Huldue 2 TF, Ringdue 90 TF, Digesvale 4 T, Landsvale 20 T, Bysvale 25 T, Skovpiber 1 OF, Gul Vipstjert 2 T, Lille Korsnæb 8 TF, Rørspurv 3 TF. Niels Bomholt
Gulstav: Havørn 1 IMM TF, Spurvehøg 3 S, Musvåge 4 T, Fjeldvåge 1 TF, Stor Flagspætte 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav: Fiskehejre 4 OF, Krikand 25 R, Blå Kærhøg 1 1K OF, Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Engpiber 25 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 6 R, Misteldrossel 1 R, Munk 1 R, Gransanger 5 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 12 FU, Musvit 2 R, Bogfinke 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Fakkebjerg: Sædgås 4 V, Bramgås 1900 V, Knortegås 17 V, Rød Glente 2 R N, Havørn 1 1K+ OF, Spurvehøg 5 S, Musvåge 20 T, Hedelærke 1 N, Lille Korsnæb 3 S. Per Rasmussen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Knarand 13 R, Skeand 3 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 11 R, Hvidklire 1 R, Engpiber 20 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 90 FU, Skeand 200 FU, Fiskeørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Ristingehalvøen: Grågås 160 SV, Bramgås 3385 SV, Rød Glente 5 V, Havørn 2, Blå Kærhøg 1 BR V, Spurvehøg 19 V, Musvåge 231 V, Fjeldvåge 1 V, Tårnfalk 2 V, Falk sp. 1 FU, Engpiber 100 R, Stær 89 V, Lille Korsnæb 96 V. Jan Holm Jensen
Tullebølle: Bramgås 200 SV, Havørn 1 FU, Spurvehøg 2 S FU, Musvåge 2 OF, Landsvale 3 OF, Rødhals 1 FU, Gransanger 1 FU, Ravn 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Ulbølle: Natugle 1 R, Engpiber 20 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Bramgås 220 V, Rød Glente 7 SV, Havørn 1 OF, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 134 SV, Tårnfalk 1 OF, Trane 9 OF, Ravn 2 R, Lille Korsnæb 60 R. Jacob Sterup
Jordløse Bakker: Fiskehejre 1 OF, Bramgås 42 SV, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 T, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 6 OF, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 FU, Solsort 3 FU, Gransanger 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse 5 FU, Sumpmejse 2 R, Skovskade 4 R, Gråkrage 5 R, Ravn 2 R. Leif Kristensen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal (06:50): Vandrefalk 1 R (Rastende på den stor skorsten midterste blink. Var fløjet 7.35). Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 23 R, Fiskehejre 2, Grågås 70 R, Pibeand 55 R, Knarand 80 R, Krikand 475, Gråand 150 R, Spidsand 2 R, Skeand 35 R, Taffeland 2 R, Troldand 12 R, Musvåge 1 R, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 8 R, Vibe 145, Almindelig Ryle 36 R, Brushane 2, Storspove 1 R, Sortklire 19 R, Hættemåge 195, Sølvmåge 2 R, Hvid Vipstjert 4, Gransanger 1 R, Ravn 1 OF, Grønirisk 10 R, Stillits 1 R, Gulspurv 3 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Otterup: Gransanger 1 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning:Grågås 25 R, Bramgås 180 R, Svømmeand sp. 300 R, Stor Præstekrave 25 R, Vibe 70 R, Almindelig Ryle 5 R, Storspove 2 R. Stig Kjærgaard Rasmussen
Måle Strand / Romsø Sund syd: Grønsisken 90 FU. Søren Louis Rasmussen


           Grå fluesnapper

Onsdag den 25. september 2013                                              Solopgang: 07:09 Solnedgang: 19:09

Ny Gesinge Taasinge (09:10): Bramgås 350 SV. Poul Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Musvåge 18 TI Ø (10:30), Bramgås 370 SV (150-40-120-60) (08:00 - 08:30). Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 4, Blå Kærhøg 1 (brun), Ravn 7. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Nørresø: Rød Glente 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sønderhjørne (06:45-11:00): Skarv 15 SV, Fiskehejre 3 SV, Bramgås 780 V, Knortegås 10 SØ, Pibeand 4 T, Ederfugl 150 T, Sortand 20 T, Rød Glente 3 SV, Spurvehøg 2 SV, Musvåge 72 SV, Hjejle 60 TR, Almindelig Ryle 3 T, Hedelærke 1 SV, Sanglærke 38 SV, Landsvale 131 SV, Bysvale 2 SV, Skovpiber 2 SV, Engpiber 30 SV, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 9 SV, Sangdrossel 10 SV, Munk 1 R, Blåmejse 130 SV, Stær 100 SV, Bogfinke 100 SV, Grønirisk 10 SV, Stillits 20 SV, Grønsisken 15 SV, Tornirisk 50 SV, Lille Korsnæb 30 SV, Rørspurv 6 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg (10:15): Bramgås 110 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Svendborg, Christiansminde: Bramgås 1 R. Arne Bruun
Caroline Amalielund: Gråand 50 R, Spurvehøg 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Bjergvipstjert 1 1K FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 1 R, Blåmejse 10 R, Musvit 10 R, Dompap 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Mølledammen, Svendborg: Gråand 10 R, Spurvehøg 1 V, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 6 R, Allike 1 R, Gråspurv 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Duehøg 1 1K OF (Meget stor med hoved der stak langt frem. Min 3'de obs fra øen på 20 år !). Arne Bruun
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 1K R (Miljø og teknik. I en 4 x 4 m2 lukket gård har vi en 2 m2 betondam. Den måtte den jo lige ned og kigge på). Set af Jakob Nørby fra skrivebordet via Arne Bruun
Egeskov Slot/Fjællebro Skov: Bjergvipstjert 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Allike 9 R, Ravn 1 OF. Jens Friis-Walsted
Vester Hæsinge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen 
Baunebjerg, Svanninge: Bramgås 180 S, Blå Kærhøg 1 BR FU, Skovskade 1 R, Ravn 3 OF, Lille Korsnæb 45 FU. Jacob Sterup
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal (16:20): Vandrefalk 1 R (Rastende på den store skorsten midterste klink). Jens Kristian Holm
Agernæs Havn: Skarv 8 OF, Tårnfalk 1 FU, Almindelig Ryle 25 T FU, Hættemåge 14 FU, Stormmåge 21 R, Sølvmåge 25 FU, Svartbag 11 R, Engpiber 17 T, Hvid Vipstjert 14 R, Stenpikker 1 FU, Gråkrage 4 FU, Grønirisk 2 R, Stillits 2 R. Kirsten Pedersen
Assens: Musvåge 4 SV. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Knopsvane 158 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 17 OF, Fiskehejre 6 FU, Grågås 1500 R, Canadagås 4 FU, Bramgås 106, Gravand 1 JUV R, Pibeand 90 FU, Knarand 4 FU, Krikand 210 FU, Gråand 150 FU, Skeand 8 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU T, Vibe 48 R, Almindelig Ryle 53 T FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 4 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 15 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 16 R, Ringdue 12 OF, Sanglærke 2 R, Landsvale 80 FU, Engpiber 34 T R, Hvid Vipstjert 11 T R, Stenpikker 2 FU, Musvit 2 R, Husskade 1 OF, Sortkrage 4 FU, Gråkrage 110 R, Ravn 3 R, Stær 6 R. Kirsten Pedersen


            Aftenfalk Gulstav Mose d. 24. september 2013. Foto: Claus Dalskov

Tirsdag den 24. september 2013                                              Solopgang: 07:07 Solnedgang: 19:11

Gulstav Mose, fugletårnet: Aftenfalk 1 R 1K. Claus Dalskov
Dovns Klint (09:15 - 14:10): Rødstrubet Lom 1 V, Toppet Lappedykker 1 V, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 140 V, Fiskehejre 12, Grågås 45 V, Canadagås 10, Bramgås 934 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4388 V, Gravand 6 TI, Pibeand 145 V, Krikand 32 V, Skeand 1 V, Ederfugl 380 V, Sortand 232 V, Fløjlsand 2 V, Toppet Skallesluger 4 T, Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 13, Rørhøg 7 T, Spurvehøg 30, Musvåge 25, Tårnfalk 4, Stor Præstekrave 3 V, Almindelig Ryle 104 V, Dværgmåge 13 V, Splitterne 33 V, Tejst 1 SØ, Landsvale 700 S, Skovpiber 26 S, Hvid Vipstjert 37 S, Bogfinke 260 TI, Stillits 6 TF
Søgaard: Blå Kærhøg 1 S (brun fugl). Claus Dalskov
Nørreballe Nor: Musvåge 18 NV. Claus Dalskov
Espe, matriklen: Gransanger 1, Spætmejse 1. Sydflagermus 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Faaborg (07:00-10:30): Skarv 36 SV, Bramgås 11 SV, Troldand 30 S, Spurvehøg 2 SV, Hjejle 9 SV, Dobbeltbekkasin 2 SV, Sanglærke 2 SV, Landsvale 60 SV, Engpiber 21 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Stær 20 SV, Bogfinke 1780 SV, Grønsisken 25 SV, Lille Korsnæb 30 SV, Rørspurv 2 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Østerhuse, Lohals: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 16, Hvepsevåge 2 SV, Rød Glente 7 SV, Spurvehøg 35 SV, Musvåge 128 SV, Tårnfalk 1 SV, Dværgfalk 1 SV. Jan Holm Jensen
Gulstav Vesterskov: Fiskehejre 5 FU, Grågås 200 FU, Bramgås 500 SV NAT, Knortegås 300 S NAT, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 5 FU,
Aftenfalk 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 15 FU, Grønsisken 11 OF. Hans-Henrik Wienberg
Thurø By m.m.: Kvækerfinke 3 OF, Lille Korsnæb 7 V. Arne Bruun
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 2 R. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4 R, Knarand 2 R, Gråand 35 R, Spidsand 7 FU, Troldand 4 R, Rørhøg 1 F R, Fiskeørn 1 FU, Blishøne 80 R, Ringdue 15 R, Husskade 2 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv 43 FU, Fiskehejre 30 R, Knopsvane 1 R, Grågås 130 R, Knarand 31 FU, Krikand 220 R, Gråand 120 R, Skeand 48 R, Taffeland 33 R, Troldand 51 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 2 F FU, Havørn 6, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 OF, Blishøne 6 R, Vibe 300 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 55 FU, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Allike 2 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 4 OF, Stær 65 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 1 OF, Stillits 1 OF, Grønsisken 5 OF. Gunnar Jørgensen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Grågås 10 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2 FU, Rødhals 1 FU, Munk 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 R, Spætmejse 3 FU, Gråkrage 4 FU, Bogfinke 4 R. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Knopsvane 220 2K+ FU, Pibeand 330 FU. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 18 R, Skarv 77 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 37, Grågås 210 R, Canadagås 2 R, Pibeand 540 R, Krikand 55 FU, Gråand 90 R, Spidsand 3 R, Skeand 14 FU, Taffeland 80 R, Troldand 350 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 400 R, Hjejle 900 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 80 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 150 FU, Brushane 2 R, Stor Kobbersneppe, Almindelig (limosa) 1 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 7, Sanglærke 1 T, Engpiber 6 OF, Hvid Vipstjert 6 OF, Solsort 1 R, Råge 8 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 20 OF, Bogfinke 2 OF, Grønirisk 25 OF, Grønsisken 2 OF, Tornirisk 75 OF. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 15 FU, Skarv 65 R, Fiskehejre 14 R, Knopsvane 35 R, Grågås 210 R, Canadagås 2 R, Pibeand 530 FU, Krikand 60 R, Spidsand 1 FU, Skeand 12 R, Taffeland 53 R, Troldand 370 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 450 FU, Hjejle 900 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 75 R, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 180 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU,
Sortklire 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 6 R, Landsvale 1 OF, Engpiber 6 OF, Hvid Vipstjert 7 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 1 FU, Gransanger 1 R, Blåmejse 1 FU, Allike 10 OF, Råge 20 OF, Gråkrage 4 R, Stær 6 R, Bogfinke 2 OF, Grønsisken 5 OF, Tornirisk 60 FU. Niels Bomholt Jensen
Fynsværket, Bogø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 R. Jens Kristian Holm
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 18 R, Grågås 23 R, Krikand 40 FU, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 80 FU, Storspove 12 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 5 FU. Finn Just Christensen
Nyborg, Kommunekemi: Bjergvipstjert 1 OF. Jens-Gert Hansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Skarv 24 R, Knopsvane 83 R, Toppet Skallesluger 7 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skarv 5 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 4 FU T, Grågås 683 R, Canadagås 4 R, Bramgås 13 R, Pibeand 102 FU, Knarand 4 R, Krikand 177 R, Gråand 116 R, Skeand 5 R, Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Hjejle 8 FU, Vibe 55 R, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 9 R, Ringdue 2 R, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Stenpikker 6 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 7 FU, Stillits 25 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 65 FU. Leif Kristensen
Flægen v/Tybrind: Rød Glente 1 OF. Mads Syndergaard
Husby (Vestfyn): Hjejle 600 R. Mads Syndergaard
Noret (Bågø): Almindelig Ryle 23 FU, Lille Kobbersneppe 6 R, Småspove 1 R, Storspove 70 R. Mads Syndergaard Sommerodde (Bågø): Strandhjejle 15 FU, Islandsk Ryle 6 ODR FU, Storspove 6 OF. Mads Syndergaard


               Stenpikker          Foto: Poul Brugs Rasmussen

Mandag den 23. september 2013                                              Solopgang: 07:05 Solnedgang: 19:14

Skov ved Gultvedholm (17:03): Rød Glente 9 OF NV (Svendborgmotorvejen nord for Kværndrup på vej fra SØ mod NV - bliver til 25 lidt længere mod nord!)
Slipshavn enge og Holckenhavn
: Stenpikker 1 R, Hættemåge 1 R (ringmærket) Pibeand 40 FU, Knopsvane 25 FU, Mørkbuget knortegås 4 FU. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Ravn 1, Stor Flagspætte 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:10-10:15): Lille Lappedykker 10 FU, Knopsvane 120 FU ph, Grågås 10 T, Pibeand 210 FU, Krikand 7 FU/R, Toppet Skallesluger 10 FU ph, Rød Glente 1 FU/R, Blishøne 180 FU, Stor Præstekrave 4 FU, Hjejle 25 R, Vibe 100 R, Islandsk Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 55 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Stor Regnspove 1 R, Rødben 35 R, Hvidklire 10 FU/R, Hættemåge 140 R ph, Sølvmåge 30 R ph, Svartbag 3 R, Landsvale 10 SV, Engpiber 5 SV, Gul Vipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Stær 100 FU, Tornirisk 50 FU, Rørspurv 1 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Bjernemark: Vandrefalk 1 AD R, Hvid Vipstjert 25 FU, Ravn 2 OF, Tornirisk 6 FU. Peder Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 115 R, Grågås 175 R, Pibeand 110 R, Krikand 18 R, Gråand 25 R, Spidsand 6 R, Skeand 14 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 22 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 9 FU, Toppet Lappedykker 4, Krikand 90 R, Hjejle 80 OF, Vibe 55 OF, Sortklire 1 R, Hvidklire 3 R, Stor Flagspætte 1 OF, Stillits 28 FU. Peder Rasmussen
Dovns Klint: Grågås 37 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 17 T, Ederfugl 286 R, Toppet Skallesluger 8 T, Hvepsevåge 1 S, Rød Glente 8 OF, Spurvehøg 12 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 12 FU, Lærkefalk 1 FU, Ravn 2 OF. Hans Knakkergaard
Tullebølle: Lille Korsnæb 11 S NAT. Hans-Henrik Wienberg
Stengade Strand: Stenpikker 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Lørup  (17:20 - 17:35):
Rød Glente 25 OF (Svendborgmotorvejen Goe Bakke). Uffe B. Nielsen
Rudme: Rød Glente 15 OF. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Rød Glente 2 OF. Palle Bo Larsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Lappedykker 11 FU, Skarv 25 R, Fiskehejre 18 FU, Knopsvane 11 R, Grågås 430 FU, Bramgås 1 FU, Pibeand 63 R, Knarand 18 R, Krikand 17 R, Skeand 1 R, Taffeland 60 R, Troldand 30 R, Hvinand 4 FU, Havørn 1 IMM R, Rørhøg 1 1K R, Lærkefalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 240 FU, Vibe 10 R, Almindelig Ryle 2 N, Hættemåge 200 R, Stormmåge 260 R, Fjordterne 1 FU, Gransanger 1 FU, Gråkrage 4 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Posen: Musvåge 2 R, Ringdue 1 R, Landsvale 12 FU, Musvit 6 FU, Tornirisk 18 R. Leif Kristensen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 14 FU, Skarv 3 T, Gråand 109 R, Taffeland 14 R, Troldand 318 R, Blishøne 4 FU, Solsort 1 R. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Musvåge 1 FU, Ringdue 2 OF, Landsvale 13 FU, Stillits 18 FU. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 3 FU, Sorthalset Lappedykker 5 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R, Lille Kobbersneppe 5 FU, Mudderklire 3 FU, Stormmåge 25 OF, Sildemåge 6 OF, Bomlærke 3 FU. Rolf Bisgaard
Knudshoved Færgehavn: Vindrossel 1 R. Jens-Gert Hansen 
Kerteminde Havn: Fiskeørn 1 OF, Stenpikker 1 R. Niels Peter Utzon 
Gyldensteen Gods: Fiskehejre 10 R, Grågås 70 FU, Canadagås 1 FU, Rørhøg 1 JUV FU, Hjejle 140 R, Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Skarv 6 OF, Grågås 1590 R, Pibeand 215 FU, Krikand 40 FU, Gråand 7 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 R, Strandskade 2 R, Hjejle 80 R, Vibe 480 R, Almindelig Ryle 32 FU, Brushane 1 R, Hvidklire 5 R, Stenpikker 1 R, Allike 6 R, Gråkrage 2 R. Jens Bækkelund


          Lærkefalk Keldsnor Foto: Claus Dalskov

Søndag den 22. september 2013                                              Solopgang: 07:03 Solnedgang: 19:16

Buns Banke, Keldsnor: Lærkefalk 1 R. Claus Dalskov
Dovns Klint
: Dværgfalk 1 OF, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 S. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Mose
:  Dværgfalk 1 S, Hvepsevåge 1 S, Rødstrubet piber 1 OF (09:13), Vandrikse 1 HØ. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Mose: Fiskeørn 1 S. Børge L Rasmussen
Fakkebjerg (17:24):
Aftenfalk 2 R. Allan Gudio Nielsen
Bagenkop: Rød glente 6 R . Ole Bo Olsen
Faaborg (07:00-09:00): Spurvehøg 3 SV, Landsvale 40 SV, Engpiber 6 SV, Hvid Vipstjert 2 SV, Stær 60 SV, Bogfinke 160 SV, Rørspurv 2 SV Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg
: Hvid Vipstjert 20 OF. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint
: Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Østerskov
: Lærkefalk 1 R. Allan Gudio Nielsen
Gulstav
: Lærkefalk 1 R. Finn Just Christensen
Gulstav, pyt N f/fugletårn
: Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 1 FU, Gul Vipstjert 1 OF. Finn Just Christensen
Gulstav Mose: Hvepsevåge 2 S, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 S,
Rødstrubet Piber 1 OF. Allan Gudio Nielsen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose
(10:00 - ): Hvepsevåge 1 S NAT, Spurvehøg 5 FU, Fiskeørn 1 S NAT, Tårnfalk 6 FU,
Aftenfalk 1 FU, Dværgfalk 1 S NAT, Lærkefalk 1 FU, Digesvale 11 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 14 S NAT, Rødstjert 1 FU, Munk 1 S NAT. Hans-Henrik Wienberg
Fakkebjerg:
Aftenfalk 1 FU. Finn Just Christensen
Fakkebjerg: Rød Glente 1 R, Tårnfalk 8 R,
Aftenfalk 2 R. Allan Gudio Nielsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Skeand 30 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 3 FU. Finn Just Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Rød Glente 2 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 11 R, Toppet Lappedykker 1 1K R, Skarv 61 R, Fiskehejre 16 R, Knopsvane 28, Grågås 195 FU, Bramgås 1 FU, Gravand 1 1K R, Pibeand 550 FU, Spidsand 8 R, Skeand 9 R, Taffeland 260 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 S, Blishøne 560 FU, Hjejle 1200 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 121 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 2 1K FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Hættemåge 27 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 7 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 10 R, Stenpikker 2 R, Stær 30 R, Tornirisk 4 R. Jacob Sterup
Bøjden Fiskerihavn (11:00 - ): Svartbag 15 FU (Heraf en 1K med farvering, sort JYC20). Jacob Sterup
Horne Mølleå Enge (Horne Mølledam): Fiskehejre 1 FU, Krikand 10 R, Gråand 10 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4, Ringdue 10 OF. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Pibeand 35 R, Knarand 7 R, Krikand 75 R, Rød Glente 2 FU, Havørn 3 1K R, Rørhøg 3 FU, Duehøg 1 F AD R, Musvåge 5 FU, Tårnfalk 1 R, Vibe 250 R, Sortklire 11 FU, Hvidklire 1 FU, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 R, Ravn 12 R. Henrik Kalckar Hansen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Rørhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 15 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Gråkrage 8 R, Stillits 1 JUV R. Søren G. Nielsen
Munke Mose: Grønbenet Rørhøne 20 FU, Korttået Træløber 1 R. Carsten Svejstrup Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Kobbersneppe 11 R, Storspove 29 R. Hans Knakkergaard
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 55 FU, Skeand 4 FU. Hans Knakkergaard
Østerøsø, Knudshoved (13:12 - 14:36):
Rødstrubet Piber 1 FU (Var der også i dag. Set og hørt tydeligt. Gik sammen med en flok skovpibere og en enkelt skærpiber. Tydelig forskel på oversiden i forhold til engpiberne). Michael Larsen Hansen
Østerøsø, Knudshoved (10:00 - 12:00): Skarv 6 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Stor Præstekrave 15 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 30 R, Almindelig Ryle 35 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Dværgmåge 1 R, Engpiber 9 R, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 25 R, Stær 7 R, Rørspurv 6 R. Carina Hulgard, Lars Philip Nørtoft
Ejby:
Aftenfalk 1 1K S. Carsten Svejstrup Sørensen
Middelfart: Vendehals 1 SØ R. Anders Kristian Bærholm Frikke
Slipshavn Skov: Mursejler 1 FU, Ravn 2 R. Kristoffer Hansen
Husby (Vestfyn): Grågås 450 R, Hjejle 400 R, Ravn 7 OF. Mads Syndergaard
Ørslev Bjerge: Grønspætte 1 R, Topmejse 2 R, Sortmejse 2 R, Korsnæb sp. 35 R. Mads Syndergaard
Lillebælt vest for Torø (Torø Rev): Skarv 110 R, Svartbag 3 R. Kirsten Pedersen
Torø: Fiskehejre 3 OF, Musvåge 1 FU, Strandskade 10 FU, Storspove 1 R, Svartbag 2 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 24 FU, Engpiber 12 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Musvit 2 R, Sortkrage 2 R, Stær 14 FU. Kirsten Pedersen
Torø Vig: Skarv 2 FU, Knopsvane 6 R, Gråand 1 R, Ederfugl 4 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Strandskade 3 R, Almindelig Ryle 3 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 2 R, Vader sp., Lille 4 R, Svartbag 10 R,
Ringdue 7 OF, Engpiber 3 FU, Stær 30 OF. Kirsten Pedersen


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 17/09-2013:
            Nu flere end 50 par ynglende havørne i Danmark
            Video: Kirkeuglens fremtid i Danmark er truet   Kirkeuglefolder


         

Lørdag den 21. september 2013                                              Solopgang: 07:01 Solnedgang: 19:19

Karlsmosen (10:30): Fiskeørn 1 R. Morten Kristiansen
Dovns Klint: Fiskehejre 15 S, Vandrefalk 1 S. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Mose: Rød Glente 3 S, Vandrefalk 1 S. Allan Gudio Nielsen
Gulstav Mose:
Aftenfalk 1 R . Ole Bo Olsen
Knudshoved, Østerøsø, eng langs kysten (11:45):
Rødstrubet piber 1 R. Søren L Rasmussen, Kristoffer Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Havørn 2 V. Arne Bruun
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 760 V, Sort Glente 1 SV, Rød Glente 33 SV, Rørhøg 10 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 37 SV, Musvåge 42 SV, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 3 SV, Vandrefalk 2 S, Huldue 32 S, Svale sp. 1200 V, Skovpiber 43 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 67 T, Grønsisken 340 T, Lille Korsnæb 86 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen m. fl.
Gulstav:
Aftenfalk 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Gulstav:
Aftenfalk 2 1K R, Dværgfalk 1 OF, Lærkefalk 1 1K FU, Bjergvipstjert 1 OF, Ringdrossel 1 R, Pungmejse 3 1K+ R. Anders Odd Wulff Nielsen
Gulstav Mose:
Aftenfalk 2 1K R . Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Lærkefalk/Aftenfalk 1 FU. Carsten Skou
Gulstav Østerskov:
Lille Fluesnapper 1 1K FU . Jesper Vingtoft
Keldsnor: Hjejle 400 R, Pungmejse 3 R . Michael Mosebo Jensen
Humble: Havørn 2 OF. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 25 FU, Skarv 197 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 3 FU, Grågås 36 R, Knarand 16 R, Krikand 145 R, Gråand 147 FU, Skeand 70 R, Taffeland 48 R, Havørn 5 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 7 FU, Vibe 193 R, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Blishøne 725 FU. Jacob Sterup
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Sølvhejre 1 R. Kresten Madsen
Klintholm: Nilgås 1 R. Arne Bruun
Vigelsø: Grågås 450 R, Pibeand 2800 R, Krikand 225 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 1400 R, Hjejle 1300 R, Vibe 550 R. Gregers Johannesen Tid
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knortegås 125 T, Bjergvipstjert 1 OF. Kristoffer Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Dobbeltbekkasin 20 R, Dværgmåge 1 1K FU,
Rødstrubet Piber 1 1K R . Kristoffer Hansen
Østerøsø, Knudshoved:
Rødstrubet Piber 1 1K FU, Lapværling 1 R. Søren Louis Rasmussen
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen
Mågeøerne: Grågås 1700 FU. Suzette Frydensberg


        Aftenfalk Gulstav Foto: Ella Mikkelsen

Fredag den 20. september 2013                                              Solopgang: 06:59 Solnedgang: 19:22

Monnet, Taasinge:(15:40): Rødstrubet piber 2 R. Niels Bomholt
Monnet, Taasinge (16:10 - 17:45): Tårnfalk 1 FU, Storspove 2 OF, Engpiber 60 R, Bynkefugl 6 R, Stenpikker 2 R, Gransanger 8 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Stillits 120 R
Gulstav Mose:
Aftenfalk 3 FU .( De raster i området og er set kl 18:40). Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Rantzausminde: Natugle 2 R (Kaldende, kun hørt). Niels Andersen
Skovsbo v/Svendborg: Hvid Vipstjert 175 FU. Niels Andersen
Hav syd for Thurø: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Strandhjejle 1 SV. Arne Bruun
Hav øst for Thurø: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 765 SV, Ederfugl 390 R, Storspove 1 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 3 R, Pibeand 40, Krikand 8 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 1 FU, Engpiber 20 R, Skærpiber 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Rørspurv 2 R. Arne Bruun
Monnet, Tåsinge: Skarv 33 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15 R, Grågås 240 R, Pibeand 28 R, Krikand 120 FU, Spidsand 3 R, Skeand 2 R, oppet Skallesluger 3 R, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 FU, Blishøne 110 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 4 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 9 R, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 2 R, Sanglærke 7 R, Engpiber 40 R,
Rødstrubet Piber 2 OF, Hvid Vipstjert 10 OF, Stenpikker 4 R, Gråkrage 10 OF, Stær 15 OF, Stillits 60 FU, Tornirisk 7 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Søby (Tåsinge): Storspove 1 R, Engpiber 150 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 30 FU, Stenpikker 2 R, Stær 20 FU, Tornirisk 25 FU. Niels Bomholt Jensen
Vårø Skov: Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 1 R, Sangdrossel 5 R, Gransanger 11 FU, Musvit 1 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 4 V, Sortstrubet Lom 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Skarv 91 T, Fiskehejre 9 S, Knopsvane 4 SV, Grågås 35 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3620 SV, Gravand 1 SV, Pibeand 1290 SV, Krikand 2 SV, Spidsand 33 SV, Skeand 14 SV, Ederfugl 547 SV, Sortand 54 SV, Fløjlsand 1 SV, Hvinand 2 SV, Toppet Skallesluger 36 SV, Hvepsevåge 2 S, Spurvehøg 16 S, Musvåge 23 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 15 S,
Aftenfalk 2 1K FU, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 S, Stor Præstekrave 1 SV, Hjejle 11 SV,  Splitterne 10, Digesvale 1000 SV, Landsvale 4200 SV, Bysvale 1000 SV, Skovpiber 72 S, Engpiber 32 S, Gul Vipstjert 2 S,  Hvid Vipstjert 86 SV, Vindrossel 1 S, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 680 S, Kvækerfinke 1 S, Grønsisken 80 SV, Tornirisk 26 S, Lille Korsnæb 13 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Rød Glente 4 S, Musvåge 5 S,
Aftenfalk 2 FU. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Svanninge, Svanningevej 40 (06:35 - ): Natugle 2 R (Kaldende, kun hørt), Bjergvipstjert 1 N. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 12 R, Skarv 19 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 26, Grågås 250 R, Pibeand 600 FU, Krikand 50 FU, Gråand 130 R, Spidsand 13 R, Skeand 1 R, Taffeland 220 R, Troldand 950 R, Blishøne 500 FU, Hjejle 1100 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 55 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe, Almindelig (limosa) 1 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 2 1K R, Rødben 1 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 5. Jacob Sterup
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 80 S, Bjergvipstjert 1 SV. Jens-Gert Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 16 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gravand 7 R, Krikand 8 FU, Strandhjejle 1 FU, Vibe 19 R, Islandsk Ryle 3 FU SV, Almindelig Ryle 40 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 4 FU, Dværgmåge 1 1K FU, Splitterne 3 FU, Landsvale 20 FU, Engpiber 20 FU, Hvid Vipstjert 40 FU, Rødhals 1 R, Munk 1 M FU, Gransanger 2 FU, Korttået Træløber 1 R, Stær 28 FU, Grønirisk 48 OF, Tornirisk 12 FU, Gulspurv 6 R, Rørspurv 3 FU. Henrik Kingo Andersen
Østerøsø, Knudshoved: Vandrefalk 1 FU, Stor Præstekrave 7 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 38 FU, Dobbeltbekkasin 11 R, Rødben 3 R, Hvidklire 2 R, Dværgmåge 1 FU, Tornirisk 21 FU, Lille Korsnæb 2 OF. Martin Strømkjær
Helnæs Made: Skarv 9 OF, Fiskehejre 17 R, Knopsvane 2 OF, Grågås 1500 FU, Bramgås 41 FU, Pibeand52 R, Krikand 80 R, Gråand 28 R, Skeand 13, Troldand 1 R, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 3 FU, Fasan 1 R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Almindelig Ryle 18 SV, Brushane 3 V, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 1 R, Sortklire 5 SV, Svaleklire 1 R, Hættemåge 30 OF, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 1 OF, Svartbag 1 R, Ringdue 8 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 7, Landsvale 75 FU, Bysvale 3 FU, Engpiber 66, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 48, Gærdesmutte 1 R,  Bynkefugl 12 FU, Stenpikker 4 R, Gransanger 2 R, Musvit 3 R, Husskade 3 R, Råge 3 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 14 R, Ravn 2 FU, Stær 20, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 4 R, Bogfinke 10 FU, Grønirisk 3 R, Grønsisken 43 FU, Tornirisk 22 OF, Lille Korsnæb 8 OF, Gulspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Strand Sommerhusområde: Skarv 5 OF, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 OF, Gravand 1 JUV OF, Gråand 1 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 40 R, Almindelig Ryle 21 FU, Storspove 1 R, Sortklire 1 R, Hættemåge 1 FU, Sanglærke 1 T, Landsvale 20 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Tornirisk 2 R. Gunnar Jørgensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Skarv 19 T,  Fiskehejre 3 R, Knopsvane 72 R, Toppet Skallesluger 6 R, Vibe 41 OF, Almindelig Ryle 2 OF, Sortklire 1 OF, Landsvale 15 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Fyr og havet ud for: Fiskehejre 4 R . Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 18 FU, Krikand 15 OF, Ederfugl 14 R, Brushane 3 V, Sortklire 5 SV, Hættemåge 32 R. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Rørhøg 1 R. Gunnar Jørgensen
Drættegrund m.m. (hav NV f/Dræet): Grågås 2050 R. Kurt Due Johansen 


        Flodsanger ringmærket Foto: Ella Mikkelsen

Torsdag den 19 september 2013                                              Solopgang: 06:58 Solnedgang: 19:24

Nielstrup Sø (15:00): Lærkefalk 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg Ny Camping (10:00): Splitterne 2 FU, Gråspurv + Skovspurv 100+ FU (langt de fleste var Skovspurve). Gransanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 17, Gransanger 1, Engpiber 4, Dobbeltbekkasin 1, Stor Flagspætte 1, Landsvale 10, Tyrkerdue 2 (den ene ligger stadig og ruger). Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sønderhjørne (06:30-10:30): Skarv 32 SV, Knopsvane 4 T, Grågås 10 SV, Gråand 3 T, Ederfugl 40 T, Toppet Skallesluger 4 SV, Rørhøg 1 SV 1 k, Spurvehøg 3 SV, Musvåge 2 SV, Sanglærke 3 SV, Landsvale 57 SV, Skovpiber 8 SV, Engpiber 22 SV, Gul Vipstjert 6 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 34 SV, Blåmejse 55 SV, Råge 10 R, Stær 40 SV, Bogfinke 230 SV, Kvækerfinke 5 SV, Grønirisk 10 SV, Stillits 15 SV, Grønsisken 30 SV, Tornirisk 95 SV, Rørspurv 5 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Skarv 116 SV, Fiskehejre 1 S, Grågås 64 SV, Canadagås 21 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 19 SV, Pibeand 16 S, Spidsand 15 SV, Ederfugl 410 SV, Sortand 101 SV, Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 2 S, Havørn 1 TF, Rørhøg 15 S, Spurvehøg 72 S, Musvåge 17 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 15, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2 S, Stor Præstekrave 1 SV, Hjejle 1 SV, Mursejler 3 S, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 600 S, Landsvale 1800 S, Bysvale 200 S, Skovpiber 34 S, Engpiber 9 S, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 66 S, Jernspurv 2 S, Flodsanger 1 RI, Gransanger 3 R, Ravn 1 OF, Skovspurv 30 S, Kvækerfinke 2 S, Bogfinke/Kvækerfinke 260 S, Stillits 2 TF, Grønsisken 38 S, Tornirisk 210 S, Lille Korsnæb 18 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Bagenkop: Landsvale 20 FU, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 10 FU, Musvit 2 FU. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Klise Nor: Lille Lappedykker 5 R, Knopsvane 1 R, Krikand 4 R, Taffeland 2 R, Troldand 9 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 6 FU, Landsvale 1 OF. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 65 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 70 R, Pibeand 65 R, Knarand 56 R, Krikand 75 R, Spidsand 25 FU, Skeand 220 FU, Taffeland 100 R, Troldand 60 R, Hvinand 5 R, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 10 FU, Hjejle 5 R, Vibe 250 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 52 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Sortklire 3 R, Hvidklire 1 R, Fjordterne 1 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Gråkrage 3 FU, Stær 40 R, Rørspurv 2 R. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Gulstav Mose:
Flodsanger 1 RI . Peter Teglhøj, Michael Højgård Hansen
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 156 R NAT. Dieter Maaszen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 70 R, Spidsand 6 R, Skeand 27 R, Sortklire 16 R. Kresten Madsen
Vigelsø: Fiskehejre 19 R, Grågås 280 FU, Pibeand 40 FU, Krikand 110 FU, Spidsand 14 FU, Havørn 1 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Hjejle 700 OF, Vibe 500 OF. Dieter Maaszen
Kirkendrup Skov: Natugle 1 R (Kaldende, kun hørt). Finn Just Christensen
Østerøsø, Knudshoved (10:30 - 13:20): Musvåge 8 SV, Dværgryle 1 FU, Dværgmåge 1 1K FU,
Rødstrubet Piber 1 FU (Opdaget på stemmen ved sydlig stente i hestefold. Støvet op sydvesten ud nogle gange blandt 25- 30 engpibere. Lige før skoven fløj hele flokken tilbage til diget igen og fuglen kunne ikke genfindes) Bjergvipstjert 1 FU T, Lapværling 1 FU (Lader sig komme ganske nær. Med vipstjerter i kvelleren). Jens-Gert Hansen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Skarv 6 , Fiskehejre 15 R, Grågås 32 OF, Gråand 12 R, Ederfugl 4 , Fasan 3 , Blishøne 12 R, Vibe 143 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 52 , Svartbag 2 R, Ringdue 10 , Landsvale 3 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 3 , Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Husskade 1 OF, Allike 4 R, Gråkrage 1 R, Stær 4 R, Gråspurv 3 , Skovspurv 2 FU. Kristian Angelo-Nielsen


       Blåmejse

Onsdag den 18 september 2013                                              Solopgang: 06:56 Solnedgang: 19:27

Lundeborg, Ny Camping (08:00): Bramgås 45 OF SV (meget snakkende), Splitterne 2 FU (Moppet af Hættemåge). Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 17, Sortmejse 1, Stillits 3, Gransanger 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg (07:10-08:45): Grågås 60 V, Mursejler 1 FU, Landsvale 55 SV, Hvid Vipstjert 4 SV, Bogfinke 25 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 4 SV, Skarv 66 SV, Fiskehejre 1 S, Grågås 10 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2990 SV, Pibeand 830 SV, Gråand 1 SV, Spidsand 27 SV, Skeand 4 SV, Taffeland 2 SV, Ederfugl 400 SV, Sortand 25 SV, Toppet Skallesluger 14 SV, Hvepsevåge 13 S, Rød Glente 4 S, Havørn 3 IMM TF, Rørhøg 14 S, Spurvehøg 138 S, Musvåge 52, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 21 S, Lærkefalk 4 S, Stor Præstekrave 3 SV, Dobbeltbekkasin 2 SV, Splitterne 1 SV, Fjordterne 3 SV, Sanglærke 1 S, Digesvale 300 S, Landsvale 650 S, Bysvale 180 S, Skovpiber 52 S, Engpiber 5 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 5 S, Hvid Vipstjert 165 S, Stær 12 SV, Skovspurv 14 TF, Grønirisk 10 S, Stillits 9 S, Grønsisken 310 S, Tornirisk 64 S, Lille Korsnæb 28 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 410 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Fiskehejre 2 OF, Knortegås 61 SV, Spidsand 4 T, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 7 OF, Musvåge 11 TF, Tårnfalk 2, Stor Præstekrave 3 SV, Digesvale 2 T, Landsvale 25 S, Bysvale 20 S, Bjergvipstjert 3 TF, Hvid Vipstjert 20 V, Rødhals 1 R, Rødstjert 1 R, Solsort 1 R, Tornsanger 1 FU, Munk 3 FU, Gransanger 6 FU,
Lille Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 4 FU, Bogfinke 2 R, Stillits 2 OF, Grønsisken 25 TF. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 S,
Rødstrubet Piber 1 S KA, Bjergvipstjert 1 T. Søren Gjaldbæk
Ristinge Hale: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 18 R, Gravand 7 R, Pibeand 60 R, Krikand 15 FU, Ederfugl 2 R, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 1 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 1 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 R, Hættemåge 17 R, Sølvmåge 25 R, Svartbag 8 R, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Rødstjert 1 R, Stenpikker 3 R, Stær 10 V, Skovspurv 3 R, Grønsisken 45 NV, Tornirisk 2 SV, Rørspurv 6 R. Niels Bomholt Jensen
Ristingehalvøen: Rødstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 20, Skarv 500 FU, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 10, Grågås 70 R, Pibeand 4 R, Knarand 17 R, Krikand 50 R, Gråand 30 R, Spidsand 1 F R, Skeand 105 R, Taffeland 54 R, Troldand 78 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 1 F R, Havørn 5, Rørhøg 1 OF, Duehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Fasan 12 R, Grønbenet Rørhøne 1 JUV R, Blishøne 14 R, Vibe 126 R, Almindelig Ryle 2 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 210 FU, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 2 OF, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Gærdesmutte 1 SY, Sumpmejse 1 R, Allike 7 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 12 OF, Stær 80 R, Skovspurv 5 R, Grønsisken 2 OF, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 600 R, Havørn 5 R, Rørhøg 1 FU, Vibe 110 R, Stær 1100 R. Jacob Sterup
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 15 R, Skarv 12 R, Knopsvane 14, Toppet Skallesluger 8 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 895 R, Sølvmåge 30 R, Svartbag 6 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Musvåge 1 R, Vibe 170 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU. Palle Bo Larsen
Aarupvej, Orte: Fasan 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 9 OF, Hvid Vipstjert 1 FU, Gransanger 2 SY, Fuglekonge 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Sortmejse 2 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 FU, Gråkrage 4 FU, Ravn 1 R, Skovspurv 9 FU, Bogfinke 2 FU, Grønsisken 5 OF, Lille Korsnæb 6 OF, Gulspurv 1 R. Jørgen Lund Bjerregaard
Højstrup Øvelsesterræn: Husskade 46 R NAT. Dieter Maaszen
Kirkendrup Skov: Tårnfalk 1 FU, Skovpiber 1 R, Gransanger 1 FU, Løvsanger 1 FU, Halemejse, Sydlig (europaeus) 8 FU, Sumpmejse 2 FU. Finn Just Christensen
Hessum: Ravn 2 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Grågås 42 R, Gravand 3 R, Knarand 7 R, Krikand 70 R, Gråand 97 R, Spidsand 10 R, Skeand 1 R, Stor Præstekrave 25 R, Storspove 1 R, Gråkrage 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 6 R, Pibeand 3 R, Knarand 38 R, Krikand 300 R, Skeand 2 R, Blishøne 3 R, Hjejle 130 R, Ringdue 4 OF, Hvid Vipstjert 5 R, Allike 2 R, Råge 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R. Per Damsgaard-Sørensen
Slipshavn Enge: Rødrygget Tornskade 1 1K R. Jens-Gert Hansen
Assens, matriklen: Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Rørhøg 2 FU, Blå Kærhøg 1 F FU. Kirsten Stevn
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 50 R, Havørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 2 R. Kirsten Stevn
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 25 R, Fiskehejre 4 FU, Havørn 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Storspove 14 FU, Engpiber 26 FU, Stær 10 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 6 OF, Fiskehejre 3 FU, Grågås 1700 R, Canadagås 5 R, Gravand 4 JUV FU, Pibeand 155 FU, Knarand 6 R, Krikand 240 FU, Gråand 45 FU, Skeand 1 FU, Svømmeand sp. 100 FU, Rørhøg 4, Blå Kærhøg 2, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 3 FU, Dværgfalk 1 FU, Hjejle 5 R, Vibe 125, Dobbeltbekkasin 9 R, Storspove 2 FU, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 21 R, Sanglærke 4 R, Landsvale 250 FU, Bysvale 4 R, Engpiber 34 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 24 FU, Bynkefugl 16 FU, Stenpikker 17 FU, Gråkrage 35 FU, Stær 200 FU, Gråspurv 11 FU, Grønirisk 1 R, Stillits 20 FU, Tornirisk 5 R, Gulspurv 5 R,Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 40 OF. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 18 R, Ederfugl 10 R, Tårnfalk 1 OF, Sølvmåge 18 R, Engpiber 14 S, Hvid Vipstjert 14 S. Kirsten Pedersen
Helnæs, Skaghorn/Langensbo huk: Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Nårup: Musvåge 2 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Tårnfalk 1 FU, Hjejle 740 FU, Vibe 380 FU, Storspove 2 FU, Engpiber 2 OF, Ravn 1 OF, Stær 190 FU. Suzette Frydensberg
Hav ud for Gyldensteens Inddæmning: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 20 FU, Fiskehejre 8 OF, Ederfugl 280 FU, Hvidklire 10 OF, Hættemåge 36 FU, Stormmåge 180 FU, Sølvmåge 38 FU, Svartbag 2 FU. Suzette Frydensberg
Østereng, Bogense: Bynkefugl 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Mågeø: Fiskehejre 8 R, Grågås 650 R, Krikand 40 V, Strandskade 47 R, Storspove 28 R, Hvidklire 1 FU. Per Damsgaard-Sørensen 


      Traner ved Fakkebjerg Foto: Ella Mikkelsen

Tirsdag den 17 september 2013                                              Solopgang: 06:54 Solnedgang: 19:29

Fakkebjerg:(14:44): Trane 7 FU (på mark ved Fakkebjerg). Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 7. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg (07:15-09:00): Landsvale 200 SV, Bysvale 25 SV, Hvid Vipstjert 3 SV, Stær 20 SV, Bogfinke 20 SV, Grønsisken 10 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]
Holckenhavn inderfjord (11:00): Grågås 1000 FU OF R, Musvåge 1 OF, Toppet lappedykker 4 FU, Toppet Skallesluger 15 FU. Fiskehejre 4 OF R, Blishøne 300 FU R, Skarv 5 R. Ole Hansen, Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 1 SV, Grågås 4 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 405 SV, Pibeand 1521 SV, Krikand 14 SV, Spidsand 32 SV, Ederfugl 290 SV, Sortand 39 SV, Toppet Skallesluger 8 SV, Rørhøg 1 T, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 1 S, Strandskade 2 T, Dobbeltbekkasin 4 TF, Dværgmåge 4 T, Terne sp. 2 SV, Huldue 2 S, Landsvale 150 S, Bysvale 2 S, Skovpiber 19 S, Gul Vipstjert 13 S, Hvid Vipstjert 67 S, Råge 21 R, Bogfinke 31 S, Grønsisken 185 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 128 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Spurvehøg 1 S, Trane 7 R S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Hesselbjerg
: Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Knarand 1 R, Troldand 3 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 400 R, Pibeand 30 R, Gråand 10 R, Vibe 39 R, Hættemåge 132 R, Sølvmåge 10 R, Fjordterne 1 JUV R, Landsvale 8 FU, Råge 1 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Botofte Skovmose: Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Strand: Skarv 8 FU, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 3 FU, Gransanger 1 FU, Musvit 4 FU. Hans-Henrik Wienberg
Hvidkilde Sø: Mursejler 20 OF. Arne Bruun
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 198 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 250 T NAT, Havørn 2, Huldue 1 FU, Sortkrage 3 R, Stær 600 T NAT, Tornirisk 60 T NAT, Erik Ehmsen
Aarupvej, Orte, matriklen: Jernspurv 1 T, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 11 FU, Bogfinke 1 M FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 18 FU, Pibeand 144 FU, Knarand 47 FU, Krikand 60 R, Gråand 30 FU, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 44 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 12 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Knarand 4 FU, Krikand 150 FU, Gråand 30 FU, Rørhøg 1 1K FU, Almindelig Ryle 130 R, Storspove 102 R. Dieter Maaszen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 25 R, Grågås 1 R, Gravand 6 FU, Pibeand 28 R, Krikand 25 FU, Troldand 1 R, Tårnfalk 1 R, Klyde 15 R, Stor Præstekrave 7 R, Strandhjejle 4 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 44 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 1 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Mudderklire 1 FU, Dværgmåge 1 1K R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 21 R, Svartbag 1 R, Ringdue 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 22 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 4 FU, Skærpiber 3 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 41 FU, Rødstjert 1 R, Tornsanger 1 FU, Gransanger 8 FU, Halemejse 3 FU, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 16 FU, Spætmejse 1 R, Træløber 1 FU, Råge 2 OF, Gråkrage 2 FU, Stær 6 FU, Gråspurv 1 R, Skovspurv 7 FU, Grønirisk 14 FU, Tornirisk 3 FU, Rørspurv 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Tårnfalk 1 FU, Rødstjert 2 R. Niels Bomholt Jensen


        Spurvehøg Foto: Ella Mikkelsen

Mandag den 16 september 2013                                              Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:32

Svendborgsund øst for Iholm: Fiskehejre 4 FU, Ederfugl 20 FU, Blishøne 60 FU, Hættemåge 40 FU, Sølvmåge 6 R, Svartbag 1 R, Digesvale 2 V
Brændegård Sø
: Havøn 7 R (Se fotos...   ), Fiskeørn 1 R. Hans Villum Christensen
Brændegård Sø (14:00 - 16:00): Havørn 7 OF R (6 fugle i luften på én gang), Hvepsevåge 1 OF, Duehøg 1 (moppede Havørn), Tårnfalk 1 FU, Musvåge 2 OF, Rådyr 3 (Rå med 2 lam). Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 7, Grønsisken 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Magretelund, Svendborg: Husrødstjert 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Skarv 100 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 SV, Pibeand 6 R, Krikand 72 R, Gråand 10 R, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 1 R, Rødstjert 1 FU, Halemejse 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Pibeand 40 S, Ederfugl 102 SV, Spurvehøg 3 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 S, Strandskade 2 Ø, Sandløber 2 SV, Almindelig Ryle 1 SV, Hættemåge 6 SV, Terne sp. 1 SV, Landsvale 70 SV, Hvid Vipstjert 2 S, Grønsisken 50 SV. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 61 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4, Grågås 18 R, Pibeand 18 R, Knarand 120 R, Krikand 60 R, Gråand 10 R, Spidsand 86 R, Skeand 87 R, Taffeland 110 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 46 R, Hjejle 25 R, Vibe 300 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 16 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 R, Sortklire 26 R, Rødben 1 R, Hættemåge 82 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 1JUV FU, Digesvale 8 FU, Landsvale 18 FU, Bysvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Husskade 1 R, Råge 40 R, Gråkrage 4 R, Stær 120 FU. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Søgård (Langeland): Knarand 5 R, Spurvehøg 1 S, Råge 50 FU. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Rudkøbing Vejle: Spurvehøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tressebølle: Musvåge 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø: Mursejler 1 T. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Krikand 40 R, Havørn 1 FU, Vibe 170 R. Erik Ehmsen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Lille Korsnæb 1 OF. Per Rasmussen
Slipshavn Enge: Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Hjejle 1 FU, Vibe 23 R, Almindelig Ryle 12 FU, Sortklire 6 FU, Hvidklire 2 FU, Splitterne 6 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Stenpikker 2 R . Kell Grønborg
Eskør Inddæmning (Hybæk): Blå Kærhøg 1 F FU. Kirsten Stevn
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 8 R, Fiskehejre 8 R, Grågås 200 R, Havørn 1 R, Rørhøg 2, Tårnfalk 1 M FU. Kirsten Stevn
Assens: Topmejse 1 FU. Kirsten Pedersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 9/09-2013:
           
Korsnæb på korstog efter kogler i danske skove


         Rød glente Foto: Claus Dalskov

Søndag den 15 september 2013                                              Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:34

Monnet: Dværgfalk 1 FU. Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 80. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Engene, Svendborg (17:15 - ): Grønspætte 1 OF. Kirsten Rasmussen, Peder Rasmussen
Thurø Bund
: Lille Lappedykker 1 SDR R, Knopsvane 5 R, Krikand 1 R, Gråand 26 R, Toppet Skallesluger 13 R, Blishøne 30 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 50 SV, Grågås 21 SV, Pibeand 3 SV, Ederfugl 180 SV, Sortand 14 SV, Fløjlsand 1 SV, Toppet Skallesluger 2 SV, Hvepsevåge 3 S, Rørhøg 3 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 62 S, Tårnfalk 12, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 S, Dværgmåge 5 SV, Hættemåge 4 SV, Terne sp. 7 SV, Mursejler 6 SV, Digesvale 100 SV, Landsvale 300 SV, Skovpiber 6 S, Gul Vipstjert 15 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 19 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 60 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 S, Musvåge 3 TF, Vandrefalk 1 S, Dobbeltbekkasin 1 SV, Lille Korsnæb 3 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 260 R, Fiskehejre 10 R, Grågås 3 R, Gravand 1 R, Pibeand 14 R, Krikand 7 R, Gråand 2 R, Tårnfalk 1 SV, Blishøne 1 R, Klyde 7 FU, Hjejle 320 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 16 FU, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 11 R, Svartbag 6 R, Landsvale 17 FU, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 19 R, Gråkrage 2 R, Stær 6 R, Tornirisk 20 OF. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor (16:00 - ): Trane 7 AD R (Rastede på engen nord for Tryggelev Nor). Henrik Mørup-Petersen
Henninge Nor: Havørn 3 R (1 ad og 2 årsunger ), Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 3 FU, Dværgfalk 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Mursejler 5 T FU. Henning Ettrup
Snaremose Sø: Fiskeørn 1 S. Henning Ettrup
Sortemosen: Krikand 12 R, Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 4 FU, Vibe 310 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Svaleklire 2 FU, Stær 100 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 14, Skarv 520 FU, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 8, Grågås 56 R, Knarand 74 R, Krikand 240 R, Gråand 175 R, Skeand 310 R, Taffeland 81 R, Troldand 52 R, Hvinand 4 R,  Havørn 1 AD R + Havørn 4 IMM R + Havørn 2 JUV R, Rørhøg 2 OF, Duehøg 1 OF, Spurvehøg 4 OF, Musvåge 6 OF, Fiskeørn 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Dværgfalk 1 S, Fasan 25 R, Blishøne 4 R, Vibe 180 R, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 4 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 30 FU, Svartbag 2 R, Ringdue 7 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 14 FU, Engpiber 1 OF, Bjergvipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 6 OF, Allike 9 OF, Gråkrage 11 FU, Ravn 10 OF, Stær 65 OF, Tornirisk 2 OF, Lille Korsnæb 2 OF, Gulspurv 1 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 6 R. Jens Paulsen]
Storskov (Brahetrolleborg): Spurvehøg 1 OF, Musvåge 2 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 3 OF, Munk 2 FU, Gransanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Halemejse 4 FU, Sumpmejse 3 FU, Sortmejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 3 FU, Spætmejse 1 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 15 R, Stillits 15 R, Grønsisken 20 OF, Lille Korsnæb 6 OF, Kernebider 11 OF. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 1 OF, Krikand 20 OF, Fiskeørn 1 R, Vibe 80 FU. Vagn Højkjær Larsen
Holckenhavn Gods: Grågås 311 FU. Kurt Kaack Hansen
Indslev: Musvåge 1 OF. Dan Blohm
Rønninge: Tårnfalk 1 R. Dan Blohm
Klinte Strand: Ravn 2 FU. Jens Bækkelund
Dallund Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Knopsvane 5 R, Gråand 27 R, Troldand 30 R, Blishøne 63 R, Hættemåge 135 R, Stormmåge 40 R. Jens Bækkelund
Søholm Sø: Toppet Lappedykker 6, Grågås 24 R. Kurt G. Holm
Aborg Minde: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 2 R, Gråand 17 R, Bjergand 14 R, Rørhøg 1 F FU, Blishøne 15 R, Hjejle 150 OF, Storspove 4 FU, Sølvmåge 1 TH. Kurt G. Holm
Emtekær Nor: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 82 R, Storspove 3 FU. Kurt G. Holm
Bredningen v/Sdr.Åby: Skarv 44 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 1 R, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Vibe 15 R, Sølvmåge 8 R, Stær 50 R. Kurt G. Holm
Wedellsborg Hoved: Hvepsevåge 1 OF, Vibe 100 R, Ravn 16 R. Mads Syndergaard
Wedellsborg, Lystskov: Havørn 1 R. Mads Syndergaard
Mågeøerne: Grågås 12 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 450 R, Havørn 1 R, Hjejle 150 R, Vibe 450 R, Almindelig Ryle 650 FU, Storspove 260 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen Gods: Grågås 1340 FU, Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Bramgås 12 R. Jens Bækkelund


         

Lørdag den 14 september 2013                                              Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:37

Kogtved, matriklen: Stær 20 T R
Vornæs Skov/Skolekrogen (10:00-11:00): Havørn 1 OF (mobbet af andre fugle). Bettina Gerti Groß
Lille Vejlegaard, Taasinge (13:00): Rørhøg 1 OF. Bettina Gerti Groß
Dovns Klint : Lærkefalk 4-7 T (Svært at vurdere, hvor mange der var, da de trak ud og måske kom tilbage), Rødglente 1 T S. Claus Dalskov
Gudme sø: Mudderklire 1 R . Ole Grønqvist
Sollerup (12:15 - ?): Ubestemt mellemstor ørn landede/gik ned på bytte. Mørk ørn, mørke vingerspidser. Erik Ehmsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld: Bramgås 200 SV (Kun hørt). Peder Rasmussen
Christiansminde: Bramgås 75 V. Jacob Sterup
Dovns Klint (06:30 - 14:00): Sortstrubet Lom 1 Ø, Skarv 87 SV, Fiskehejre 2 TF, Grågås 70 SV, Pibeand 51 SV, Skeand 3 SV, Ederfugl 370 SV, Sortand 48 SV, Hvepsevåge 11 S, Rørhøg 11 S, Spurvehøg 87 S, Musvåge 6 V, Splitterne 6 SV, Digesvale 650 S, Landsvale 1500 S, Skovpiber 46 S, Gul Vipstjert 51 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 11 S, Stenpikker 1 R, Lille Korsnæb 29 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 3 T, Havørn 1 NV, Rørhøg 3 S, Musvåge 5 S, Tårnfalk 5 FU, Lærkefalk 3 FU S, Vandrefalk 0 N. Arne Bruun
Søgård Mose (Langeland): Sortklire 55 R. Arne Bruun
Tullebølle: Musvåge 1 FU, Gransanger 2 FU, Stillits 2 OF. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Rørhøg 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Vibe 100 FU, Landsvale 9 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stillits 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Gråsten Nor: Spurvehøg 7 V, Musvåge 1 V, Lærkefalk 1 SV, Vandrefalk 1 SV, Mursejler 1 FU. Jarl R. Andersen, Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Knopsvane 2 SV, Grågås 5 SV, Bramgås 104 SV, Pibeand 34 SV, Taffeland 1 M SV, Spurvehøg 3 S, Vibe 8 S, Svaleklire 1 OF, Splitterne 2 Ø, Tyrkerdue 1 TF, Stor Flagspætte 2, Digesvale 1 S, Landsvale 145 S, Skovpiber 5 T, Engpiber 25 S, Gul Vipstjert 2 R, Jernspurv 1 T, Rødhals 2 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 2 R, Sangdrossel 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 5 R, Gråspurv 3 R, Skovspurv 35 R, Bogfinke 10 T, Grønirisk 22 T, Stillits 5 R, Grønsisken 3 S, Tornirisk 17 NV, Rørspurv 2 R. Jarl R. Andersen, Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 4 R, Dværgsnegås 1 R, Bramgås 12 R,
Nilgås 9 YF UF, Knarand 18 R, Spidsand 5 R, Skeand 80 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 3 V, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 3 R, Falk sp. 1 S, Stor Præstekrave 3 R, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 9 R, Rødben 3 R, Hvidklire 3 R, Mursejler 1 FU, Grønsisken 10 T, Lille Korsnæb 50 SV. Jarl R. Andersen, Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Mursejler 3 FU. Jarl R. Andersen, Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Åmosen: Fiskehejre 1 R, Sangsvane 1 AD R, Grågås 3 R. Jacob Sterup
Ulbølle: Topmejse 1 FU, Sortmejse 1 R, Lille Korsnæb 4 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø:
Havørn 10 R, Rørhøg 2 1K FU, Fiskeørn 1 S, Ravn 6 OF (Husk ØrneDag i morgen på lokaliteten.... ). Jens Kristian Holm, Børge Langkilde Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Skarv 450 FU, Fiskehejre 25 R, Knopsvane 7 R, Grågås 80 R, Bramgås 80 SV, Knarand 60 R, Krikand 250 R, Gråand 50 R, Skeand 120 R, Troldand 210 R, Stor Skallesluger 1 M EKL R,
Havørn 11 R, Rørhøg 1 R, Fiskeørn 1 R, Blishøne 20 R, Vibe 290 R, Hættemåge 120 FU, Svartbag 2 R, Ravn 10 R, Stær 100 R. Leif Bisschop-Larsen
Faaborg: Spurvehøg 2 SV, Landsvale 350 SV, Bysvale 10 SV, Skovpiber 1 SV, Grønsisken 10 SV, Lille Korsnæb 5 SV. Per Damgaard Poulsen
Sortemosen: Spurvehøg 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Hjejle 2 R, Vibe 320 R, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 32 FU, Svaleklire 2 FU, Landsvale 25 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 18 R, Stær 35 R. Peder Rasmussen
Ellested: Landsvale 20 OF, Hvid Vipstjert 7 FU. Palle Bo Larsen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 JUV R, Spurvehøg 2 , Musvåge 4 R, Våge sp. 3 S, Fiskeørn 1 OF,  Lærkefalk 1 R, Ravn 2 OF, Dompap 2 R, Gulspurv 1 R. Palle Bo Larsen
Lykkesholm: Landsvale 26 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 R, Stenpikker 1 JUV R, Grønsisken 25 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 4 , Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 4 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 12 R, Grønirisk 10 R, Grønsisken 2 R. Palle Bo Larsen
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Bjergvipstjert 1 R. Bjarne Holm
Enge v/Odense Ås udløb: Lille Lappedykker 5 R, Grønbenet Rørhøne 4 R. Bjarne Holm
Vigelsø: Fiskehejre 8 R, Grågås 300 FU, Krikand 10 R, Ederfugl 5 R, Havørn 3 FU, Rørhøg 1 OF, Hjejle 600 R, Vibe 250 R, Mudderklire 2 FU T, Sølvmåge 5 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Halemejse 12 FU, Blåmejse 4 FU, Bogfinke 1 R. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Gråkrage 20 FU. Steen Lauritsen


           Ung stær på vej til vinterdragt

Fredag den 13 september 2013                                              Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:40

Gulstav Mose (20:45): Gul vipstjert 120 NAT (Læs mere... ). Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor
(08:45 - ?): Rødhovedet and 1 R M (eclipsedragt). Jacob Sterup
Fyns Hoved: Lærkefalk 1 FU, Marsvin 6. Poul Rasmussen
Slipshavn Enge: Splitterne 4 OF, Stenpikker 2 R.
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 18 R, Grågås 16 OF, Krikand 6 R, Gråand 16 R, Tårnfalk 2 FU, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 1 R, Vibe 7 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 52 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Grønspætte 1 R, Landsvale 30 FU, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 36 R, Rødhals 1 R, Rødstjert 2 R, Løvsanger 4 FU, Rødrygget Tornskade 1 F FU, Stær 10 FU, Rørspurv 1 R
Bøjden Nor (09:22-11:30): Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 85 R, Fiskehejre 5 FU/R, Knopsvane 4 FU, Grågås 470 R, Gråand 70 FU, Spidsand 3 FU/R, Skeand 2 FU, Pibeand 110 FU, Krikand 25 FU/R, Taffeland 160 R, Troldand 520 R, Blishøne 250 FU/R, Stor Præstekrave 20 FU, Hjejle 450 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 35 FU/R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 3 FU, Skovpiber 1 T, Engpiber 5 FU, Gul Vipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 25 FU, Stenpikker 1 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 40 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Toppet Lappedykker 215 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R. Jacob Sterup
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 SV, Sortstrubet Lom 1 SØ, Skarv 180 SV, Fiskehejre 2 TF, Knopsvane 1 SV, Grågås 30 SV, Gravand 2 Ø, Pibeand 14 SV, Knarand 5 T, Krikand 62, Taffeland 6 SV, Ederfugl 46 S, Toppet Skallesluger 1 SV, Hvepsevåge 14 S, Rød Glente 1 T, Havørn 2, Rørhøg 21 S, Steppehøg/Hedehøg 1 S, Spurvehøg 66 S, Musvåge 6 S, Fiskeørn 4 S, Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 3 S, Hjejle 8 SV, Dobbeltbekkasin 7 SV, Stor Kobbersneppe 4 V, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Splitterne 4 SV, Huldue 2 T, Mursejler 4 S, Digesvale 2000 S, Landsvale 8000 S, Engpiber 3 T, Gul Vipstjert 25 S, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 46 S, Stenpikker 1 T, Sumpmejse 1 R, Skovspurv 20 TF, Stillits 19 TF, Grønsisken 65 S, Tornirisk 17 S, Lille Korsnæb 67 S, Rørspurv 1 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 73 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Dværgfalk 1 S, Stor Kobbersneppe, Almindelig (limosa) 4 V. Peder Rasmussen
Keldsnor: Gravand 4 1K R, Havørn 1 AD R NV, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 320 R, Vibe 115 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Brushane 13 R, Sortklire 18 R, Hvidklire 2 FU, Hvid Vipstjert 18 FU, Stenpikker 6 FU, Stær 150 FU, Tornirisk 4 R. Peder Rasmussen
Bagenkop: Stenpikker 1 R. Jacob Sterup
Bagenkop Havn (10:00 - 10:45): Kaspisk Måge 6 2 2K( Heraf den faste med Kien-ring, L011518) + 4 1K (En med grøn farvering, XUDV, plus Hiddensee metalring.), Svartbag 20 R (Sort JYA10 (2K) aflæst), Husrødstjert 1 1K R, Stenpikker 2 R. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Hvepsevåge 16 S, Rød Glente 1 2K+ NV, Havørn 2, Rørhøg 10 SV, Steppehøg/Hedehøg 1 F 2K+ S , Spurvehøg 50 S, Musvåge 20 T, Fiskeørn 4, Lærkefalk 3 T, Vandrefalk 1 S, Brushane 6 SV, Mursejler 5 FU. Jacob Sterup
Søgård Mose (Langeland): Sortklire 25 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 8 R, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 5, Grågås 1100 FU, Bramgås 3 FU, Nilgås 1 FU, Krikand 20 R, Gråand 80 R, Skeand 6 FU, Rødhovedet And 1 M AD EKL R , Taffeland 780 R, Troldand 220 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 5 R, Dværgryle 1 1K FU, Brushane 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 4 1K R S , Lille Kobbersneppe 4 R T, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 40 R, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 1 AD R, Skovpiber 3 OF, Gul Vipstjert 3 SV. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Rovterne 2 OF. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 80 R, Nilgås 1 FU, Knarand 75 FU, Skeand 40 FU, Rørhøg 1 M AD V, Svartbag 2. Jacob Sterup
Ristingehalvøen: Spurvehøg 4 V, Skovpiber 3 V, Engpiber 75 V, Gul Vipstjert 5 V, Hvid Vipstjert 7 V, Bogfinke 942 V, Grønirisk 1 V, Grønsisken 65 V, Lille Korsnæb 29 V. Jan Holm Jensen
Rise Mark
: Musvåge 1 R, Brushane 3 OF, Skovpiber 1 R, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 23 R, Hvid Vipstjert 24 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 4 R, Stær 230 R, Stillits 1 R. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Skægmejse 2 R. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Tranderup Mark: Sortkrage 5 R, Stillits 4 R. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen 
Vejsnæs Nakke: Skarv 28 V, Fiskehejre 1 R, Grågås 38 OF, Snegås 1 OF, Canadagås 12 OF, Gråand 4 R, Sortand 110 V, Spurvehøg 2 R, Hjejle 220 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 1 FU, Skovpiber 11 T, Engpiber 35 T, Gul Vipstjert 18 T, Rødhals 2 R, Stenpikker 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Sortkrage 2 R, Grønsisken 12 T, Rørspurv 3 T. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sorthalset Lappedykker 1 R, Nilgås 1 R, Knarand 10 R, Spidsand 4 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 4 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Hvidklire 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovpiber 2 R, Jernspurv 1 R, Stenpikker 1 R, Grønsisken 80 R, Lille Korsnæb 1 OF. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Vitsø Grund m.m.: Sortstrubet Lom 2 JUV R, Sortand 120 R. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Vodrup: Husskade 1 R. Roberto Brunicardi, Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Knarand 21 R, Havørn 4 R, Fiskeørn 1 R, Ravn 8 R. Kirsten Pedersen
Østerøsø, Knudshoved (14:45 - 16:45): Ride 1 FU, Hedelærke 1 R (Fløj op i lille busk og sang kortvarigt!),
Rødstrubet Piber 1 R (Sad på marken i den sydlige del, hvor der går heste. Kraftigt stribet på flangerne og mindre på brystet der længere nede helt forsvinder. Varm i farverne), Skærpiber 3 FU. Søren Louis Rasmussen 
Østerøsø, Knudshoved: Dværgmåge 2 OF, Grønspætte 1 R, Rødstjert 2 R. Jens-Gert Hansen
Skaboeshuse: Ravn 2 OF. Kurt Kaack Hansen
Sommerodde (Bågø): Gravand 35 R, Stor Præstekrave 30 R, Islandsk Ryle 8 VDR R, Almindelig Ryle 10 VDR R, Lille Kobbersneppe 4 VDR OF, Storspove 2 R, Hvidklire 1 OF, Stenvender 1 VDR R. Mads Syndergaard
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 7 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Islandsk Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 48 FU, Storspove 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 7 FU. Jens Bækkelund 
Hav v/Æbelø: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 17 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Jens Friis-Walsted


       

Torsdag den 12 september 2013                                              Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:42

Espe, matriklen: Lille Korsnæb 7. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Faaborg (07:30-10:00): Krikand 1 S, Vibe 1 SV, Landsvale 100 S, Bysvale 70 S, Stær 5 SV, Grønsisken 20 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav: Rødhals 11 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gulbug 1 RI, Munk 9 RI, Gransanger 9 RI, Løvsanger 2 RI. I dag 36 fugle ringmærket på 7 arter. Keldsnor Fuglestation /Jan Holm Jensen
Dovns Klint: Gul Vipstjert 100 T NAT. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 290 R, Fiskehejre 7 R, Grågås 90 R, Pibeand 36 R, Knarand 2 R, Krikand 35 R, Skeand 7 R, Havørn 2, Spurvehøg 10 R, Musvåge 6 TF, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 6 R, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 R, Stor Præstekrave 29 R, Hjejle 330 R, Vibe 173 R, Dværgryle 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 11 R, Hvidklire 3 R, Svartbag 35 R, Mursejler 3 R, Digesvale 200 R, Landsvale 1600 R, Bysvale 50 R. Ole Goldschmidt
Drejet (Ærø): Skarv 89 SV, Grågås 150 OF, Snegås 1 V, Canadagås 12 V, Sortand 1 V, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Mursejler 1 FU, Gul Vipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 3 R, Grønsisken 2 T. Lars Tom-Petersen
Sjoen v/Dunkær: Vandrikse 1 R, Skægmejse 5 R. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Fiskehejre 1 R, Grågås 130 OF, Gråand 45 OF, Ederfugl 200 R, Sortand 2 V, Toppet Skallesluger 2 V, Rørhøg 1 1K FU, Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 9, Tårnfalk 1 SØ, Hjejle 16 OF, Mudderklire 1 R, Splitterne 3 V, Fjordterne 1 AD Ø, Mursejler 1 FU, Landsvale 70 T, Skovpiber 9 T, Engpiber 10 R, Gul Vipstjert 22 T, Hvid Vipstjert 15 T, Jernspurv 1 R, Rødhals 1 R, Bynkefugl 1 R, Gransanger 6 R, Sortkrage 2 R, Stær 100 R, Skovspurv 14 OF, Stillits 12 R, Grønsisken 20 T, Tornirisk 9 R, Rørspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Ollerup Sø: Rørhøg 3 YF UF. Arne Bruun
Ryslinge: Natugle 1 R, Hvid Vipstjert 10 FU. Palle Bo Larsen
Østerøsø, Knudshoved (10:45-11:19): Stenvender 4 FU,
Rødstrubet Piber 1 R (Fouragerede ml. Engpibere og vipstjerter på de sydlige enge eller i nærheden af hestene. Det fine psiii hørt flere gange. Den raster nok derude endnu. Har et enkelt kald på video), Lapværling 1 R . Jens-Gert Hansen
Drætlingen v/Drættegrund: Grågås 40 R. Jens Bækkelund
Mågeøerne: Grågås 60 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Lappedykker 24 R, Grågås 510 R, Bramgås 4 R, Havørn 1 AD R, Storspove 175 FU. Jens Bækkelund


         Hvepsevåge

Onsdag den 11. september 2013                                              Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:45

Dovns Klint (07:50 - 14:10): Skarv 360 V, Fiskehejre 5 T, Gravand 1 Ø, Spidsand 5 V, Ederfugl 260 V, Sortand 45 V, Toppet Skallesluger 2 V, Hvepsevåge 78 S, Rød Glente 1 R, Rørhøg 16 S, Spurvehøg 242 S, Musvåge 4 R, Fiskeørn 13 S, Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 3 S, Strandskade 1 R, Hjejle 1 OF, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Dværgmåge 10, Splitterne 9 SV, Mursejler 1 T, Digesvale 8 S, Landsvale 712 S, Bysvale 30 S, Skovpiber 379 S, Gul Vipstjert 79 S, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 6 S, Løvsanger 6 FU, Sortkrage 1 R, Ravn 2 TF, Grønsisken 105 S, Lille Korsnæb 9 TF. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Edmund Ecklon
Eget Mose:Stenpikker 1 R. Anders Odd Wulff Nielsen, Erhardt Edmund Ecklon
Espe, matriklen: Gransanger 3, Stor Flagspætte 1, Spætmejse 1, Guldhale 1 . Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Gulstav: Fiskehejre 5 T, Spidsand 5 V, Hvepsevåge 78 S, Rød Glente 1 R, Rørhøg 16 S, Spurvehøg 242 S, Musvåge 4 R, Fiskeørn 13 S, Tårnfalk 11 S, Lærkefalk 3 S, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Mursejler 1 S, Bjergvipstjert 1 S, Rødstjert 4 R, Gulbug 1 R, Løvsanger 30 R, Ravn 2 OF, Lille Korsnæb 14 TF. Anders Odd Wulff Nielsen
Keldsnor: Lille Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 3 R, Pibeand 21 R, Krikand 50 R, Rørhøg 1 1K R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 21 R, Hjejle 280 R, Vibe 60 R, Sandløber 3 1K R, Almindelig Ryle 19 R, Brushane 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 22 R, Tornirisk 30 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Ærøskøbing: Mursejler 1 YF BR (En fugl set flere gange flyve til formodet rede under taget på den gamle skole (1721) på torvet. Meget sent yngel for arten.). Lars Tom-Petersen
Urehoved: Bramgås 4 S, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 1 R, Vibe 35 R, Almindelig Ryle 5 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Lille Kobbersneppe 4, Storspove 10, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Gul Vipstjert 9 R, Husskade 1 R (Ny art for lokaliteten, og således første gang jeg ser den her i 45 år. Og det nærmeste jeg har set den i forhold til Ærøskøbing, hvor jeg endnu har til gode at se den!). Lars Tom-Petersen
Haven v/Søby (Ærø): Krikand 2 R, Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 3 R, Husskade 1 R. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 15 SV, Fiskehejre 2 V, Grågås 50 OF, Ederfugl 10 R, Sortand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 2 R, Hættemåge 70 NV, Sølvmåge 150 R, Splitterne 6 T, Lomvie/Alk 1 NV, Digesvale 4 FU, Landsvale 30 FU, Bysvale 1 FU, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 30 R, Jernspurv 1 R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 2 R, Grå Fluesnapper 2 R, Stær 20 TF, Bogfinke 2 TF, Grønsisken 2 OF, Tornirisk 20 TF, Gulspurv 3 R. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Bramgås 4 OF, Spurvehøg 2 S, Stor Præstekrave 1 R, Hvidklire 4 OF, Mudderklire 2 R, Mursejler 1 FU, Landsvale 100, Bysvale 12, Skærpiber 1 R, Jernspurv 1 R, Gransanger 3 R, Løvsanger 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 10 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Dværgsnegås 1 R, Canadagås 7 R, Spidsand 4 R, Skeand 55 R, Taffeland 670 R, Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Stor Præstekrave 7 R, Dværgryle 1 1K R, Almindelig Ryle 3 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R. Lars Tom-Petersen
Dyreborg Vig: Skarv 5 R, Ederfugl 1 R, Toppet Skallesluger 22 R, Hættemåge 15 FU, Sølvmåge 25 R, Svartbag 10 R. Jacob Sterup
Faaborg Fjord: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 95 FU, Pibeand 5 FU, Blishøne 370 FU. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Svartbag 18 R. Jacob Sterup
Knold Nor: Lille Lappedykker 7 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 3 R, Pibeand 35 R, Toppet Skallesluger 6 R, Spurvehøg 1 SV, Blishøne 270 FU, Almindelig Ryle 3 FU, Hvidklire 6 FU, Hættemåge 13 FU, Sølvmåge 2 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 1 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø (11:00 - 14:00): Toppet Lappedykker 16 FU, Skarv 150 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 450 R, Knarand 26 R, Krikand 95 R, Gråand 50 R, Skeand 20 R,
Havørn 9 R (1 ad.8 juv ( 1- 3-k) Havørne er en fantatisk oplevelse, de ses på nær hold ved Brændegården), Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Vibe 140 R, Mudderklire 1 FU, Digesvale 20 S, Landsvale 100 S, Bysvale 10 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Allike 3 OF, Ravn 3 OF. Henning Elgaard
Jordløse By: Husrødstjert 1 M AD FU. Henning Elgaard
Sellebjerg v/Marslev: Tårnfalk 1 R, Agerhøne 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 2 FU, Sumpmejse. Kirsten Halkjær Lund 
Tarup Grusgrave: Havørn 5 FU, Henrik Kalckar Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Rørhøg 1 S, Spurvehøg 2 T, Almindelig Ryle 80 R, Hvid Vipstjert 20 FU, Jens-Gert Hansen
Vissenbjerg: Rød Glente 3 OF. Frits Thomsen
Helnæs Made: Dværgfalk 1 FU, Vibe 200 R. Tom Giersing


        Steppehøg

Tirsdag den 10. september 2013                                              Solopgang: 06:41 Solnedgang: 19:47

Kogtved: Grågås 30 S, Landsvale 2 FU, Gråkrage 1 R
Fakkebjerg
(13:25):
Hvid stork 1 R T NØ . Niels Bomholt, Erhardt Ecklon
Dovns Klint (09:50):
Steppehøg 1 1K S . Ella og Jørgen Mikkelsen, Niels Bomholt, Erhardt Ecklon
Lindelse: Fiskeørn 1 SØ
Nordenbro: Spurvehøg 1 OF, Hjejle 70 OF
Rudkøbing: Vibe 20 R
Sortemosen
: Havørn 1 R, Tårnfalk 2 FU, Vibe 100+. Ole Grønqvist
Lundeborg
: Splitterne 2 R. Ole Grønqvist
Slipshavn enge/Knudshoved gl. færgehavn
(10:00): Tårnfalk 3 FU, Stenpikker 1 R, Ederfugl 1 R, Mudderklire 1 R, Hvidklire 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skårupøre Sund: Mursejler 1 FU. Erik Ehmsen
Dovns Klint:
Steppehøg/Hedehøg 1 R, Dværgfalk 1 S. Arne Bruun
Dovns Klint: Hvepsevåge 14 T, Rørhøg 3 S, Blå Kærhøg 1 1K S, Steppehøg 1 1K+ S, Spurvehøg 62, Musvåge 1 TF, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 4, Lærkefalk 4 S, Mudderklire 3 Ø, Stenvender 1 Ø, Dværgmåge 2 T, Splitterne 18 SV, Fjordterne 3 T, Huldue 3 S, Mursejler 3 OF, Lille Korsnæb 37 T. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Fakkebjerg: Hvid Stork 1 R N, Havørn 1 NØ, Spurvehøg 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Lærkefalk 1 NØ, Vibe 15 OF. Erhardt Ecklon, Niels Bomholt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 3. Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørhøg 1 1K FU, Fiskeørn 3 FU, Tårnfalk 3 FU, Trane 7 OF, Sortklire 5 FU, Skægmejse 3 SY, Rødrygget Tornskade 1 FU. Jens Kristian Holm
Nørreballe Nor: Rørhøg 2 S, Brushane 5 R, Rovterne 3. Arne Bruun
Drejet, Ærø: Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 6 T, Hvepsevåge 1 SV, Spurvehøg 24 T, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 4, Lærkefalk 1 S, Hvidklire 1 R, Splitterne 3 Ø, Mursejler 2 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 2 SV, Landsvale 70 SV, Gråkrage 3 R, Ravn 1 R, Stær 30 R, Grønsisken 60 T. Lars Tom-Petersen
Gråsten Nor: Hvepsevåge 1 V, Spurvehøg 6 V, Musvåge 1 R, Tårnfalk 3 R, Skovpiber 2 R, Gransanger 1 R, Rødstrubet Lom 1 V, Grågås 200 OF, Gråand 60 R, Ederfugl 12 V, Sortand 6 V, Rørhøg 2, Spurvehøg 15 T, Tårnfalk 3 R, Hjejle 200 OF, Vibe 15 R, Mudderklire 1 R, Stormmåge 2000 R, Splitterne 4 V, Landsvale 70, Bysvale 15 FU, Skovpiber 3 R, Engpiber 6 R, Gul Vipstjert 10, Hvid Vipstjert 29, Stenpikker 1 R, Løvsanger 3 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Grønirisk 2 R, Stillits 14 SØ, Grønsisken 54 SØ, Tornirisk 30 R, Rørspurv 2 R, Bomlærke 1 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11, Skarv 125 FU, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 9, Grågås 110 R, Gravand 2 JUV FU, Knarand 20 R, Krikand 160 R, Gråand 60 R, Skeand 76 FU, Taffeland 50 R, Troldand 149 R, Hvinand 4 FU,
Havørn 7, Duehøg 2 OF, Spurvehøg 2 OF, Lærkefalk 1 FU, Fasan 4 R, Blishøne 22 R, Vibe 80 R, Almindelig Ryle 5 FU, Brushane 11 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 59 R, Stormmåge 4 FU, Svartbag 1 AD R, Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 4 FU, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 1 OF, Musvit 1 OF, Allike 6 OF, Gråkrage 3 OF, Ravn 2 OF, Stær 18 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 1 OF, Stillits 4 OF, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 4, Brushane 1 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 4 1K R, Rørhøg 1 OF, Dværgmåge 6 AD FU, Fjordterne 2 FU, Terne sp. 1 FU. Erik Ehmsen
Helnæs Made: Skarv 10 OF, Fiskehejre 4 FU, Grågås 862, Canadagås 22 R, Gravand 12 R, Pibeand 18 R, Knarand 3 FU, Krikand 165 FU, Gråand 108 R, Skeand 1 FU, Troldand 15 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 1 SØ, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Fasan 4 M FU, Blishøne 7 R, Hjejle 300 SV NAT, Vibe 170, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 1 FU, Sortklire 13 JUV R, Rødben, Islandsk (robusta) 7 R, Hvidklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 85 R, Stormmåge 45 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Ringdue 12 OF, Landsvale 165 FU, Bysvale 6 FU, Engpiber 37 T FU, Gul Vipstjert 17, Hvid Vipstjert 74, Bynkefugl 16 R, Stenpikker 19 FU, Musvit 2 R, Gråkrage 14 FU, Ravn 2 R, Stær 200 FU, Gråspurv 3 R, Skovspurv 2 R, Stillits 14 FU, Tornirisk 270, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 30 SV. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 6 R, Grågås 300 OF, Ederfugl 10 R, Landsvale 20 FU. Kirsten Pedersen


          Tårnfalk

Mandag den 9. september 2013                                              Solopgang: 06:39 Solnedgang: 19:50

Kogtved, matriklen: Landsvale 40 FU, Solsort 4 R, Blåmejse 3 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 FU, Gråspurv 30 R, Grønirisk 4 R
Horseskov: Rørhøg 1 1K OF
Gulstav, Ørnehøj:
Steppehøg 1 JUV TF, Fiskeørn 1 T, Lærkefalk 1 R. Nis Rattenborg
Faaborg (07:30-09:00): Mursejler 1 SV, Landsvale 240 SV, Bysvale 40 SV, Stær 15 SV. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Fiskehejre 2 TF, Troldand 4 SV, Ederfugl 8 R, Sortand 21 SØ, Hvepsevåge 1 TF, Spurvehøg 3 TF, Digesvale 11 FU, Rødhals 1 R, Stenpikker 1 R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Ørnehøj-området, Gulstav: Kærhøg sp. 1 BR FU (Andre så den bedre og dømte Steppehøg), Lærkefalk 1 FU. Bjarke Huus Jensen
Tullebølle: Ringdue 4 FU, Tyrkerdue 2 FU, Landsvale 9 FU, Bysvale 5 FU. Hans-Henrik Wienberg
Nielstrup Sø: Grågås 40 R, Landsvale 20 R, Hvid Vipstjert 2 R. Svend Aage Linderström
Gudme (00:30 - ): Vagtel 1 F R (Jeg gik ud for at se til Uv lyset. Idet jeg trådte ud på terrassen tændte udv. lys som normalt, men en vagtel fløj forskrækket op og endte mellem en havestol og murværk. Måske samme som tidligere på aftenen eller/og en fra et nattetræk). Karen M. Thomsen, Uffe Terndrup


          Spurvehøg

Søndag den 8. september 2013                                              Solopgang: 06:37 Solnedgang: 19:52

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 AD OF, Ravn 2 OF, Hvepsevåge 1 S, Vibe 250 OF. Poul Rasmussen
Thurø By
: Det Hvide C 1 AD R, Arne Bruun
Dovns Klint
(06:25-09:25): Lille kjove 1K, Rødstrubet piber 1 T. Sigrid Ilsøe, Tim Hesselballe + 12
Espe, matriklen: Lille Gråsisken 2 (1 AD + 1 unge ), Gransanger 4, Spætmejse 2, Sumpmejse 1, Blåmejse 1, Musvit 3, Skovspurv 6, Hvid Vipstjert 1, Landsvale 200, Bysvale 10, Gulspurv 1, Grønirisk 2, Solsort 2, Stor Flagspætte 2, Tyrkerdue 2, Ravn 3, Rød Glente 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Østerøsø, Knudshoved (07:25 - 07:31): Stor kobbersneppe 2 R, Lille kobbersneppe 1 R, Dværgryle 4 R, Almindelig ryle 1 R. Michael Larsen Hansen
Holckenhavn Fjord: Fiskeørn 1 FU. Hjalte Kjærby

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Spurvehøg 1 R, Mursejler 2 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Thurø By m.m.: Bramgås 42 SV, Hvepsevåge 2 S. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Pibeand 2 R, Krikand 14 R, Gråand 10 R, Almindelig Ryle 11 R, Brushane 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 4 R, Splitterne 5 R. Arne Bruun
Dovns Klint (06:15 - 13:00): Sortstrubet Lom 2 V, Skarv 265 SV, Fiskehejre 1 SV, Grågås 3 SV, Canadagås 14 SV, Pibeand 191 SV, Krikand 12 SV, Ederfugl 43 SV, Sortand 55 SV, Hvepsevåge 12 S, Rørhøg 12 S, Blå Kærhøg 1 S,
Steppehøg 1 1K TF, Spurvehøg 141 S, Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 5 S, Dværgryle 2 SØ, Rødben 2 SØ, Mudderklire 3 T R, Almindelig Kjove 1 T, Lille Kjove 1 1K T, Splitterne 3 T, Huldue 2 SV, Mursejler 9 T, Landsvale 2000 S, Skovpiber 74 S, Rødstrubet Piber 2 S (Hør kaldet... ), Gul Vipstjert 74 S, Hvid Vipstjert 5 S, Grønsisken 40 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Steppehøg 1 TF, Lille Kjove 1 T. Lars Philip Nørtoft
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Lom sp. 1 T, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 85 R, Grågås 11 T, Pibeand 145 T, Knarand 3 T, Sortand 45 T, Fløjlsand 4 T, Hvepsevåge 11 T, Rørhøg 9 T, Blå Kærhøg 1 M AD T,
Steppehøg 1 1K TF, Spurvehøg 90 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 3 T, Dværgfalk 2 R, Lærkefalk 4 T, Almindelig Ryle 2 T, Rødben 1 T, Hvidklire 1 T, Almindelig Kjove 1 MF T, Lille Kjove 1 1K T, Dværgmåge 1 AD T, Huldue 2 TF, Mursejler 5 T, Digesvale 450 T, Landsvale 3500 T, Bysvale 185 T, Skovpiber 61 T, Rødstrubet Piber 2 T, Gul Vipstjert 65 T, Hvid Vipstjert 3 T. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 SV, Knarand 3 Ø, Hvepsevåge 8 SV, Spurvehøg 73 S, Fiskeørn 1 SV, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 4 S, Almindelig Kjove 1 SV, Lille Kjove 1 1K SV , Dværgmåge 1 AD SV, Rødstrubet Piber 1 S, Lille Korsnæb 22 TF. Tim Hesselballe Hansen
Ørnehøj-området, Gulstav: Hvepsevåge 1 S,
Steppehøg 1 1K T, Rødstrubet Piber 1 R T, Bynkefugl 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Bagenkop Havn: Dværgmåge 2 AD T, Kaspisk Måge 4 R. Ole Goldschmidt
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 R. Lars Philip Nørtoft
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 4 R. Middelhavssølvmåge 1 1K R . Sigrid Kistrup Ilsøe, Tim Hesselballe Hansen
Keldsnor: Sorthalset Lappedykker 3 1K R. Søren Gjaldbæk
Keldsnor: Stor Præstekrave 10 FU, Hjejle 65 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 38 FU. Lars Philip Nørtoft
Klise Nor: Hvepsevåge 1 T, Rørhøg 1 T, Dværgfalk 1 T. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 R. Lars Philip Nørtoft
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 2 R, Tinksmed 1 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 1 1K R, Skægmejse 1 R. Tim Hesselballe Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 1 T, Rovterne 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 AD R, Lærkefalk 1 T. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Taffeland 370 R, Rovterne 1 FU, Sortkrage 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 AD FU , Rørhøg 1 AD FU, Dobbeltbekkasin 2 AD FU. Jane Ditzel
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 R, Rørhøg 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 1 R. Lars Philip Nørtoft
Skjoldnæs Fyr: Havørn 2 FU, Tårnfalk 2 FU. Bjarne Boye Sørensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 100 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 12 R, Grågås 600 R, Canadagås 4 R, Knarand 30 R, Gråand 60 R, Skeand 20 R, Taffeland 20 R, Havørn 8 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 1 OF, Hættemåge 30 R, Ringdue 5 OF, Tyrkerdue 1 R, Landsvale 20 R, Gråkrage 4 OF. Uffe Terndrup
Gudme Sø: Grågås 30 R, Gråand 100 R, Troldand 2 R, Hættemåge 250 R, Stormmåge 40 R, Ringdue 4 R, Solsort 3 R, Allike 30 OF, Gråkrage 2 R, Lille Korsnæb 1 SY. Uffe Terndrup
Korinth: Rød Glente 1 AD OF, Havørn 1 1K OF, Rørhøg 1 M IMM OF. Henning Elgaard
Nørresø: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 50 R, Troldand 26 R, Blishøne 25 R. Uffe Terndrup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 10 FU, Skarv 114 R, Fiskehejre 19 R, Knopsvane 14, Grågås 200 R, Pibeand 115 R, Knarand 2 R, Krikand 16 R, Gråand 120 R, Skeand 14 R, Taffeland 90 R, Troldand 350 R, Toppet Skallesluger 3 R, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Blishøne 250 R, Stor Præstekrave 75 FU, Hjejle 300 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 15 R, Islandsk Ryle 5 FU, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 22 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 12 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 18 R, Svartbag 5, Ringdue 2 OF, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert 60 FU, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 2 R, Stær 55 FU, Tornirisk 160 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Krikand 14 FU, Gråand 16 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Brushane 5 FU, Engpiber 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Ravn 1 FU, Stær 36 FU, Stillits 16 FU. Helle Suadicani Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Halemejse 6 FU, Spætmejse 1 SY. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 16 FU, Knarand 68 FU, Fiskeørn 1 OF. Dieter Maaszen
Klintebjerg: Hjejle 150 OF. Dieter Maaszen
Vigelsø:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 20 R, Grågås 1000 R, Bramgås 3 R, Gravand 3 R, Krikand 970 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Skeand 170 FU, Havørn 1 R, Rørhøg 1 FU, Klyde 8 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 820 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 200 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Hættemåge 32 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 6 R, Landsvale 22 R, Musvit 1 R, Råge 4 R, Gråkrage 7 R, Stær 400 R. Henrik Kalckar Hansen
Vigelsø: Fiskehejre 19 R, Grågås 1000 R, Krikand 970 R, Hjejle 800 OF, Vibe 200 R, Almindelig Ryle 120 R. Dieter Maaszen
Slambassinet (Odense): Hvepsevåge 2 S, Fiskeørn 2 S, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 175 FU. Henrik Kalckar Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 500 R, Havørn 1 R, Duehøg 1 F 1K+ R , Vibe 100 R, Almindelig Ryle 40 R, Brushane 9 R, Hvidklire 3 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Knarand 18 R, Vibe 48 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 20 R, Brushane 4 R, Mudderklire 2 R, Sortterne 1 1K R. Michael Mosebo Jensen
Æbelø: Havørn 1 JUV R. Jens Bækkelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d 5/09-2013:
            Nyt forlig om fredning af en række fuglearter


         Sortstrubet lom Foto: Ella Mikkelsen

Lørdag den 7. september 2013                                              Solopgang: 06:35 Solnedgang: 19:55

Gulstav Klint (12:00 - 13:45): Hvepsevåge 5, Rørhøg 6, Spurvehøg 15, Fiskeørn 3, Tårnfalk 4, Lærkefalk 1 S, Gul Vipstjert 23 S, Lille Korsnæb 10 TF
Lundeborg, Ny Campingpladsen
: Skarv 25 S (07:15) og Skarv 20 S (08:00). Poul Brugs Rasmussen
Højbjerg, Præstehusvej 4
: Strandtudse 1 AD R . Jette Raal Stockholm
Espe, matriklen: Sortmejse 1, Sumpmejse 1 , Musvit 2, Blåmejse 1, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1, Lille Korsnæb 6, Gransanger 2, Grønirisk 1, Landsvale 10, Tyrkerdue 2, Ringdue 1, Husskade 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Lindved Frugtplantage
(08:08): Grønspætte 1 R. Lars Andersen [Lindved Frugt]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Skarø Rev: Grågås 260 R, Krikand 32 R, Havørn 1 JUV NØ, Tårnfalk 4 FU, Dværgfalk 1 Ø, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 14 R, Vibe 45 R, Islandsk Ryle 5 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 15 R, Brushane 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Storspove 4 R, Sortklire 1 R, Rødben 3 R, Hvidklire 4 R. Arne Bruun
Rudkøbing: Hvepsevåge 34 , Sort Glente 1 SV, Rød Glente 1 AD SV, Spurvehøg 29 SV, Fiskeørn 3 SV, Tårnfalk 1 SV, Lærkefalk 1 SV. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Skarv 123 SV, Grågås 65, Pibeand 341 SV, Krikand 13 SV, Spidsand 2 SV, Ederfugl 120 SV, Sortand 40 V, Fløjlsand 2 V, Hvepsevåge 12 S, Rørhøg 11 S, Spurvehøg 286 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 4 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 5 S, Lille Kobbersneppe 3 SV, Storspove 10 SV, Hættemåge 6 SV, Splitterne 3 SV, Fjordterne/Havterne 2 SV, Huldue 1 TF, Gøg 1 T, Digesvale 1200 S, Landsvale 1500 S, Skovpiber 26 S,Gul Vipstjert 40 S, Hvid Vipstjert 2 S, Grønirisk 1 OF, Grønsisken 16 S, Lille Korsnæb 14 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Sort Glente 1 S, Fiskeørn 1 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Fiskehejre 3 R, Gravand 3 R, Spurvehøg 1 FU, Stor Præstekrave 20 R, Hjejle 240 R, Vibe 46 R, Islandsk Ryle 3 R, Dværgryle 3 1K R, Almindelig Ryle 100 R, Brushane 1 R, Sortklire 23 R, Hvidklire 4 R, Gul Vipstjert 2 OF, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 100 R, Tornirisk 4 R. Anders Odd Wulff Nielsen 
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 6 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Gul Vipstjert 12 T. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose (15:00):
Sølvhejre 1 FU , Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Vibe 150 FU, Landsvale 50 FU, Bysvale 20 FU, Rødstjert 1 FU, Stillits 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Fårevejle: Rørhøg 1 1K S, Hjejle 10 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Havørn 1 2K R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU NV. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 14 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 57 R, Fiskehejre 9 R, Knopsvane 5 R, Nilgås 1 R, Gravand 3 R, Pibeand 8 R, Knarand 140 R, Krikand 272 R, Gråand 85 R, Spidsand 46 R, Atlingand 1 R, Skeand 231 R, Taffeland 4 R, Troldand 114 R, Bjergand 3 M AD R, Hvinand 14 R, Hvepsevåge 16, Rød Glente 1 S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 74 S, Fiskeørn 5, Tårnfalk 38, Lærkefalk 4, Grønbenet Rørhøne 11 S, Blishøne 119 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 15, Vibe 63 R, Islandsk Ryle 1 S, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 9 R, Brushane 7 R, Sortklire 20 R, Hvidklire 6 R, Tinksmed 3 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 R, Rovterne 1 1K R, Splitterne 9 S, Fjordterne 3 R, Mursejler 1 S, Digesvale 370, Landsvale 900 S, Gul Vipstjert 235 S, Allike 4 R, Råge 45 R, Sortkrage 5 R, Gråkrage 26 R, Lille Korsnæb 4 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 42 FU, Skeand 107 FU, Hvepsevåge 4 SØ, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 10 SØ, Fiskeørn 2 FU SØ, Lille Korsnæb 25 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU, Stenpikker 12 FU. Hans Rytter
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6, Skarv 101 FU, Knopsvane 12, Grågås 250 R, Knarand 38 R, Krikand 210 R, Gråand 90 R, Skeand 185 R, Taffeland 23 R, Troldand 128 R, Hvinand 4 R, Havørn 7, Musvåge 1 OF, Fasan 9 R, Blishøne 10 R, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 125 R, Almindelig Ryle 12 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 2 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 65 FU, Sølvmåge 1 OF, Fjordterne 1 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 4 FU, Landsvale 5 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Allike 10 OF, Ravn 2 R, Skovspurv 3 R, Lille Korsnæb 2 OF. Gunnar Jørgensen
Faaborg Havn: Knopsvane 3, Rørhøg 1 1K SV, Fiskeørn 1 1K SV, Hættemåge 140 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 13 R, Klippedue/Tamdue 15 R, Gråkrage 2 R. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 JUV FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 AD R, Pibeand 2 R, Krikand 28 FU, Havørn 2 AD R, Duehøg 1 AD R, Vandrikse 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 10 R, Vibe 90 R, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 2 R, Mudderklire 2 FU, Landsvale 120 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 2 R, Gransanger 1 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 R, Bogfinke 10 R, Grønsisken 8 R, Dompap 4 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Rød Glente 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Musvit 2, Korttået Træløber 1 SY, Kernebider 1 R. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 33 R, Stor Præstekrave 15 R, Sortklire 10 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 55 R, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 12 R, Vibe 185 R, Almindelig Ryle 25 R, Brushane 14 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Hvidklire 2 R, Mudderklire 1 R. Thomas Hellesen
Ølundgårds Inddæmning: Rørhøg 1 R, Stor Præstekrave 56 R, Storspove 18 R. Thomas Hellesen
Stige Ø: Fiskeørn 1 Ø. Gregers Johannesen
Vigelsø:
Sølvhejre 3 R. Gregers Johannesen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 19 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 89 FU, Klyde 11 FU, Stor Præstekrave 23 FU, Dværgryle 4 FU, Almindelig Ryle 116 FU, Brushane 9 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Småspove 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 5 FU, Hvid Vipstjert 24 FU, Stær 131 FU. Michael Larsen Hansen
Sønder Åby, enge SV for: Skarv 12 R, Ederfugl 36 R, Tårnfalk 1 OF, Sanglærke 2 OF, Hvid Vipstjert 2 FU, Gråkrage 9 FU, Stær 14 OF, Tornirisk 4 OF. Villy-Erik Schødts
Helnæs Made: Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 2K+ FU, Fiskeørn 1 FU. Tom Giersing


           Kaspisk måge Foto: Henrik Knudsen

Fredag den 6. september 2013                                              Solopgang: 06:33 Solnedgang: 19:57

Sortemosen: (06:00 - 09:30): Havørn 2 AD, Rørhøg 1 R 1K, Gråand 30 OF, Tårnfalk 2 FU, Fiskehejre 2 R, Vibe 200+ R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sortklire 1 R. Ole Grønqvist
Tårup: Grønspætte 1 FU. Mette Bro Jansen
Arreskov sø: Havørn 6 R. Erik Ehmsen
Espe, matriklen: Lille Gråsisken 1 , Gransanger 1, Sortmejse 1, Musvit 2, Rødstjert 1, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 1, Tyrkerdue 2, Ringdue 1, Landsvale 15, Ravn 1. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sønderhjørne (06:15-10:15): Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 10 TR, Gravand 7 SØ Juv, Pibeand 2 SØ, Ederfugl 2 R, Sortand 7 V, Toppet Skallesluger 1 SØ, Rørhøg 3 SV 2 ad han, Spurvehøg 33 SV, Musvåge 4 SV, Hjejle 1 SV, Dobbeltbekkasin 1 SØ, Mudderklire 1 FU/R, Hættemåge 37 SV, Splitterne 2 T, Digesvale 2 SV, Landsvale 200 SV, Bysvale 163 SV, Skovpiber 18 SV, Gul Vipstjert 152 SV, Hvid Vipstjert 20 SV, Jernspurv 2 SV, Munk 1 R, Stær 7 SV, Bogfinke 10 SV, Grønsisken 15 SV, Tornirisk 30 SV, Lille Korsnæb 12 R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint (06:15 - 13:15): Sortstrubet Lom 1 Ø, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 135 SV, Grågås 48 SV, Krikand 4 SV, Spidsand 55 SV, Sortand 30 SV, Hvinand 1 Ø, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 76 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 1 S, Lærkefalk 2 S (Kl. 06.55 og kl. 09.30), Strandskade 1 SV, Stor Præstekrave 5 SV,
Lille Kjove 1 JUV V (Lille mørk kjove bestemt på de smalle vinger og den let terneagtig flugt over bølgerne), Splitterne 2 SV, Huldue 5 S, Digesvale 1200 S, Landsvale 800 S, Bysvale 8 S, Skovpiber 16 S, Gul Vipstjert 142 S, Grønsisken 75 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø, Hvepsevåge 16 SV, Rørhøg 2 SV, Spurvehøg 48 SV, Musvåge 2 SV, Fiskeørn 3 SV, Tårnfalk 1 S, Lærkefalk 1 SV, Huldue 5 S, Mursejler 2 S, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 S. Dieter Maaszen
Gulstav: Ederfugl 11 SV, Hvepsevåge 2 S, Spurvehøg 5 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 S. Ella Mikkelsen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 2 R (2. Kalenderår. Begge gengangere. Bla. den fra okt 2012 med Kiev ring.)+ 3 (1. Kalenderår. Heraf den tyske med grøn farve ring.). Henrik Knudsen
Fakkebjerg: Kaspisk Måge 1 3K R (3. Kalenderår. Rastede/FU på en mark, som var ved at blive pløjet ved Gulstavvej. Der rastede 500+ måger på marken). Henrik Knudsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 25 R, Fiskeørn 1 R, Vibe 60 R, Rovterne 1 FU. Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU NV. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 SØ, Lærkefalk 1 1K R SØ, Lille Korsnæb 10 FU. Henrik Mørup-Petersen
Botofte Skovmose: Duehøg 1 FU, Spurvehøg 2 FU, Stillits 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Tullebølle: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU. Hans-Henrik Wienberg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 16 FU, Fiskehejre 14 R, Pibeand 300 FU, Knarand 1 FU, Spidsand 4 F FU, Skeand 7 FU, Taffeland 100 FU, Troldand 200 FU, Spurvehøg 1 F FU, Stor Præstekrave 33 FU, Hjejle 1000 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 80 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 6 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 25 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 50 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 200 FU. Søren G. Nielsen
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 S. Henrik Kalckar Hansen
Slipshavn Enge: Stor Præstekrave 2 FU, Splitterne 4 R, Stær 50 FU. Helle Suadicani
Østerøsø - Knudshoved: Knopsvane 4 FU, Grågås 400 R, Bramgås 4 OF, Troldand 9 FU, Klyde 12 FU, Stor Præstekrave 16 FU, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 120 FU, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Svartbag 3 R, Hvid Vipstjert 15 FU, Stær 150 FU. Helle Suadicani
Helnæs Made: Skarv 8 OF, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 4 R, Grågås 700 R, Canadagås 18 FU, Gravand 15 JUV FU, Pibeand 6 R, Krikand 80 FU, Gråand 100 FU, Skeand 1 R, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU T, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 2, Blishøne 28 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Hjejle 99, Islandsk Ryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 23 R, Brushane 22 FU, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 6 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 2 R, Hættemåge 70 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 45 R, Svartbag 5 R, Ringdue 16 R, Landsvale 90 R, Engpiber 8 R, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 15 R, Bynkefugl 13 R, Stenpikker 6 R, Solsort 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 16 R, Stær 150 FU, Gråspurv 5 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 50 SV. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Fiskehejre 3 R, Grågås 275 FU, Gravand 13 R, Krikand 60 R, Rørhøg 2 1K FU, Spurvehøg 3 , Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 75 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 3 R, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Ringdue 6 R, Sanglærke 3 R, Digesvale 2 FU, Landsvale 20 FU, Bysvale 1 FU, Skovpiber 1 OF, Gul Vipstjert 5 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 16 R, Gråkrage 5 R, Stær 2 FU, Stillits 4 OF, Tornirisk 13 OF. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, Halen: Rørhøg 1 1K OF, Tårnfalk 2 R. Niels Bomholt Jensen
Agernæs: Rørhøg 1 1K N. Niels Bomholt Jensen
Særslev, Nordfyn: Hjejle 300 R (Rast på mark mellem Særslev og Bogense). Jens Friis-Walsted
Langø v. Gyldensteen: Grågås 870 R. Jens Friis-Walsted
Østereng, Bogense: Ravn 2 OF. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 6 R, Grågås 1100 OF, Pibeand 35 R, Krikand 5 R, Havørn 1 AD R, Tårnfalk 1 OF, Strandskade 90 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 90 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 9 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Småspove 1 FU, Storspove 174 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 550 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 190 R, Gravand 15 FU, Strandskade 27 FU, Strandhjejle 16 R, Almindelig Ryle 800 FU, Lille Kobbersneppe 20 FU, Storspove 83 FU. Jens Bækkelund


            Løvsanger

Torsdag den 5. september 2013                                              Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:00

Ny Gesinge, matriklen: Hvepsevåge 1 OF. Poul Rasmussen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 TF. Poul Rasmussen
Åmosen, Ollerup: Havørn 1. Peder Skou  [Apollo Books]
Sortemosen (17:00-18:00): Rørhøg 1 1K FU, Tårnfalk 2 FU, Mudderklire 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Ole Grønqvist
Lundeborg, Ny Campingplads (07:00): Bramgås 35 OF S (den første flok dette efterår), Lille ildfugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe, matriklen: Munk 1 han, Gransanger 2, Rødstjert 2, Sortmejse 1 , Musvit 2, Solsort 2, Tyrkerdue 2, Skovspurv 3, (alle disse var en tur i fuglebadet inden for 20 min.) Lille Korsnæb 15. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 3 FU, Toppet Skallesluger 3 FU, Stor Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Tinksmed 1 R. Steen Lauritsen
Dovns Klint: Skarv 270 SV, Fiskehejre 2 SV, Gravand 2 T, Pibeand 710 SV, Krikand 36 SV, Gråand 1 SV, Spidsand 162 SV, Sortand 136 V, Hvepsevåge 17 S, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 29 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 2 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2, Vandrefalk 1 S, Strandskade 1 V, Hjejle 1 SV, Dobbeltbekkasin 3 SV, Storspove 1 SV, Almindelig Kjove 3 V, Dværgmåge 1 JUV SV, Splitterne 19 SV, Svale sp. 1000 T, Skovpiber 60 T, Engpiber 3 S, Gul Vipstjert 102 S, Bjergvipstjert 1 TF, Stenpikker 2, Gråkrage 2 R, Stær 6 SV, Grønsisken 20 SØ. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Hvepsevåge 9 S, Spurvehøg 7 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 2 FU, Lærkefalk 1 FU. Steen Lauritsen
Ørnehøj-området, Gulstav (08:00 - 15:00): Hvepsevåge 13 S, Rørhøg 13 SV, Spurvehøg 51 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 7 S, Lærkefalk 3, Kjove sp. 1 Ø, Mursejler 1 S, Svale sp. 210 S (Opgav at følge svaletrækket længere end til kl 9:50), Skovpiber 5 S, Engpiber 4 S,
Rødstrubet Piber 1 S (Fundet på kaldet), Gul Vipstjert 33 S, Stær 10 S. Jan Holm Jensen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Rovterne 2 FU. Steen Lauritsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 4 . Steen Lauritsen
Tullebølle: Havørn 3 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Botofte Skovmose: Spurvehøg 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Brændegård Sø (11:30 - 15:30): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 30 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 12 R, Grågås 1000 R, Knarand 10 R, Gråand 80 R, Skeand 150 R, Taffeland 80 R, Troldand 120 R, Havørn 7 R (mange juv, en kønsmoden, ofte 3 på øerne og 2-4 i luften over nv-skoven. Kun en ½ time var der ingen på land), Rørhøg 1 F R, Musvåge 3 OF, Fasan 1 R, Blishøne 10 R, Brushane 4 R, Storspove 5 OF, Mudderklire 1 R, Hættemåge 30 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 6 OF, Digesvale 5 R, Landsvale 50 R, Bysvale 30 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 R, Solsort 2 OF, Gråkrage 4 R, Stær 10 R, Gråspurv 4 R. Karen M. Thomsen + flere, Uffe Terndrup
Vester Skerninge: Spurvehøg 1 SV. Niels Bomholt Jensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 83 FU, Knopsvane 9 R, Grågås 590 R, Canadagås 9 R, Knarand 4 R, Gråand 30 R, Troldand 800 R, Blishøne 160 FU, Vibe 116 R, Ravn 2 OF, Stær 50 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 FU, Krikand 2 R, Gråand 7 R, Blishøne 5 FU, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 2 R, Gråkrage 3 R, Stillits 11 R. Leif Kristensen
Sollerup: Rørhøg 1 M FU, Hvid Vipstjert 22 FU, Gråkrage 3 OF. Leif Kristensen
Gudme Sø: Grågås 4 R, Gråand 100 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 70 R, Landsvale 50 R, Citronvipstjert (SU) 0 R (var trukket væk , men idag havde jeg fotogrejet med.), Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Solsort 1 R. Uffe Terndrup
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Helnæs Fyr og havet ud for: Tårnfalk 1 FU, Stenpikker 5 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Krikand 8 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Dværgfalk 2, Klyde 8 T R, Stor Præstekrave 14 FU, Almindelig Ryle 18 FU, Brushane 9 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 1 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Bynkefugl 11 R, Stenpikker 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Rørhøg 2 BR FU, Dværgfalk 1 FU. Tom Giersing
Helnæs Made: Grågås 350 R, Canadagås 15 R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R, Sortklire 2 FU, Hvidklire 7 FU, Stenvender 4 FU, Bynkefugl 8 FU, Stenpikker 17 FU. Helle Suadicani
Helnæs Strand Sommerhusområde: Rørhøg 1 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Hegnedskov: Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 1550 R, Krikand 6 R, Tårnfalk 3 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 8 R, Dobbeltbekkasin 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 1 R, Rødben 3 R, Mudderklire 4 R, Stær 70 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 10 R, Stor Præstekrave 2 R, Strandhjejle 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 150 FU, Lille Kobbersneppe 15 FU, Storspove 3 R, Rødben 1 R, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 240 FU . Jens Bækkelund


            Aftenfalk Foto: Ella Mikkelsen

Onsdag den 4. september 2013                                              Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:03

Gulstav Mose (16:15 - ?): Aftenfalk 1 1K. Ella Mikkelsen
Bagenkop
(11:35): Fiskeørn 1 S. Søren Gjaldbæk
Rudkøbing
(10:30): Vandrefalk 1 F V. Nis Rattenborg
Søby Monnet (13:00):Lille kobbersneppe 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Rødstjert 1 R, Rød glente 1 OF, Dobbeltbekkasin 6 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bjerreby/Stjovl: Hjejle 600 R. Poul Brugs Rasmussen
Rath: Hjejle 18 R, Gul Vipstjert 20 R, Stenpikker 6 R
Keldsnor: Rødstrubet Lom 2 V, Pibeand 30 V, Krikand 30 S, Sortand 13, Hvepsevåge 2, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 2 FU, Lærkefalk 1 T, Hjejle 300 R, Vibe 90 R, Dværgryle 1 FU, Sortklire 9 FU, Almindelig Kjove 3 S, Splitterne 4 V, Fjordterne 9 V, Fjordterne/Havterne 9 V, Gul Vipstjert 110 FU, Hvid Vipstjert 12 R, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 4 R, Løvsanger 3 R, Stær 40 R, Tornirisk 12 FU
Arreskov sø: Lærkefalk 1 FU, Stær 5000 Nat (en flødefarvet og en som var speciel bør ses efter i sømmene, men den var for langt væk her til aften!). Erik Ehmsen
Lundeborg Ny Campingpladsen (06:46): Grågås 35 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Knold Nor/Strand ( Dyreborg ) (09:15-10:30): Knopsvane 2 YUF, Pibeand 23 FU, Krikand 35 FU, Toppet Skallesluger 1 FU/R, Rørhøg 1 FU AD han, Stor Præstekrave 12 FU, Vibe 90 R, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Dobbeltbekkasin 15 FU/R, Stor Regnspove 5 FU, Rødben 8 FU/R, Hvidklire 9 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 60 FU/R, Sølvmåge 20 FU/R, Splitterne 1 T, Digesvale 20 FU, Skovpiber 1 T, Stær 200 FU/R. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

           Bynkefugl

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Kidholm v/Thurø: Bramgås 6 R. Jørgen Poulsen
Svendborg: Rødstjert 1 M 1K R, Blåmejse 2 R, Musvit 7 R, Skovspurv 2 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 V, Skarv 185 SV, Fiskehejre 1 R, Krikand 4 SV, Ederfugl 220 SV, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 8 S, Musvåge 2, Fiskeørn 2, Dværgfalk 2 S, Stor Præstekrave 27 SV, Storspove 9 SV, Mudderklire 3 R, Splitterne 16, Fjordterne 28 SV, Skovpiber 23 S, Gul Vipstjert 10 S, Skovspurv 80 TF, Grønsisken 120 T. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 18 OF, Grågås 70 OF, Gråand 12 OF, Ederfugl 55 V, Tårnfalk 6, Splitterne 3 V, Terne sp. 4 OF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Digesvale 20 FU, Landsvale 4 FU, Bysvale 2 FU, Skovpiber 8, Hvid Vipstjert 3 OF, Gråkrage 6 OF, Skovspurv 15 OF, Lille Korsnæb 4 S. Gunnar Jørgensen
Gulstav Mose (16:15- ?):
Aftenfalk 1 1K R. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Vibe 4 OF. Gunnar Jørgensen
Tullebølle: Tyrkerdue 4 FU, Gransanger 2 FU, Stillits 3 FU, Grønsisken 1 OF, Lille Korsnæb 5 OF, Dompap 3 FU. Hans-Henrik Wienberg
Gudme Sø: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 12 R, Gråand 100 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 60 R, Landsvale 100 R, Citronvipstjert (SU) 1 F FU (Søgte føde ved søbredden. Størrelse som hvid vip., ryggen meget lig hvid vip. Hoved med gul markering rundt om øje-kind, bryst meget lys gul, når kun midtvejs ned til benene. Gik tur med hunden og kun kikkert ingen fotogrej. Afstand max 50 m.)
Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 3 R, Solsort 2 R, Bogfinke 2 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 2 R. Uffe Terndrup
Sortemosen: Havørn 2, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 22 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 24 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 3 FU, Landsvale 50 FU, Hvid Vipstjert 8 FU. Peder Rasmussen
Ulbølle: Rødstjert 1 F R. Niels Bomholt Jensen
Vester Skerninge: Rørhøg 2 R, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Rødstjert 1 M R, Stenpikker 2 R. Niels Bomholt Jensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 2K+ R, Krikand 10 R, Lille Præstekrave 2 1K R, Vibe 4 R, Brushane 8 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Stenpikker 1 R, Gråkrage 10 FU. Jacob Sterup
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 24 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 85 R, Gravand 19 FU, Krikand 5 R, Troldand 9 FU, Tårnfalk 2, Klyde 25 FU, Stor Præstekrave 17 FU, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 15 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 130 FU, Brushane 12 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 4 FU, Småspove 1 R, Sortklire 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 3 FU, Svartbag 1 R, Splitterne 1 R, Ringdue 7 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Stenpikker 6 FU, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 2 FU, Gransanger 3 FU, Blåmejse 2 FU, Stær 75 FU. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 27 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 8 R, Grågås 10 R, Pibeand 6 FU, Knarand 44 FU, Krikand 69 FU, Gråand 49 FU, Skeand 12 FU,
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R (Dag 40), Rørhøg 1 F OF, Fiskeørn 1 OF, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 18 FU, Vibe 92 R, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 29 FU, Brushane 5 FU, Sortklire 11 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 2 FU, Mudderklire 1 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 1 R, Stær 29 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 19 FU, Sorthalset Lappedykker 2 1K FU, Knarand 60 FU, Amerikansk Skarveand (SU) 1 FU (Dag 40), Fiskeørn 1 FU, Brushane 3 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Gravand 4 R, Krikand 36 FU, Gråand 21 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 15 FU, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 4 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Tinksmed 1 FU. Leif Kristensen
Barløse: Træløber 1 FU. Villy-Erik Schødts
Favrskov Bjerge: Musvåge 2 OF, Ringdue 7 OF, Solsort 1 R, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Skovskade 2 OF, Gråkrage 1 R, Ravn 5 OF,Stær 12 OF, Gulspurv 4 OF. Villy-Erik Schødts
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 550 OF, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 47 FU, Almindelig Ryle 1200 FU, Lille Kobbersneppe 20 FU, Storspove 207 FU. Dieter Maaszen
Gyldensteens Enge (Ore-strand): Grågås 520 R, Gravand 1 R, Krikand 82 R, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 1 R, Strandskade 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 64 R, Hjejle 49 R, Vibe 117 R, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 68 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 1 R, Mudderklire 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 3 R, Landsvale 85 FU, Engpiber 6 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 22 R, Rødstjert 1 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 1 R, Allike 9 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 R, Stær 110 R, Tornirisk 34 R, Rørspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Hav v/Æbelø: Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Skarv 142 R, Fiskehejre 11 R, Ederfugl 372 R, Hvinand 9 R, Toppet Skallesluger 1 R, Strandskade 72 R, Hjejle 13 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 111 R, Dværgmåge 1 1K FU, Sølvmåge 120 R, Svartbag 12 R, Allike 23 OF. Jens Friis-Walsted
Jersore: Hjejle 198 R, Vibe 90 R, Småspove 1 OF, Landsvale 190 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gulspurv 5 R. Jens Friis-Walsted
Langø v. Gyldensteen: Grågås 390 R. Jens Friis-Walsted
Lindø + vade v/Jersore: Fiskehejre 1 R, Gravand 7 R, Pibeand 5 R, Strandskade 16 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 39 R, Islandsk Ryle 41 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Almindelig Ryle 487 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 26 R, Stor Kobbersneppe 3 R, Lille Kobbersneppe 27 R, Storspove 13 R, Rødben 21 R, Hvidklire 19 R, Hættemåge 660 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 2 R, Landsvale 60 R, Engpiber 3 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stenpikker 1 R, Allike 15 R, Stær 10 R. Jens Friis-Walsted


 DOF's aktuelle nyhedsbrev d 26/08-2013:
            Mylder af liv i den nye Filsø


         Splitterne Sætting Strandvej Svendborg

Tirsdag den 3. september 2013                                              Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:05

Svendborgsund v/ Sætting Strandvej: Splitterne 2 ( 1 AD + 1 1K), Hvid Vipstjert 3 1K R
Ny Gesinge, Vejlen
(14:25): Landsvale 2000 R (minimum). Poul Rasmussen
Espe, matriklen: Rødhals 1, Gulspurv 1, Spætmejse 1, Stor Flagspætte 2, Tyrkerdue 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Firtalsstrand, Mellemstykket (15:40):  
Amerikansk Skarveand 1 M R (Dag 39!). Per Poulsen
Fyns Hoved: Rødstrubet Lom 3 NV, Gråstrubet Lappedykker 3 , Sule 11 NV, Grågås 60 OF, Pibeand 41 V, Krikand 26 V, Sortand 160 R, Strandskade 4 V, Hjejle 5 V, Strandhjejle 5 V, Almindelig Ryle 32 V, Lille Kobbersneppe 1 V, Storspove 2 V, Almindelig Kjove 17, Hvid Vipstjert 9 R, Rødstjert 1 R, Stenpikker 10 R, Tornsanger 6 R, Stillits 2 R, Gulspurv 2 R. Niels Bomholt, Erhardt Ecklon
Fællesstrand/Tornen: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 80 R, Ederfugl 26 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 3 R, Islandsk Ryle 1 R, Sandløber 4 R, Svartbag 3 R, Splitterne 73 R. Niels Bomholt, Erhardt Ecklon
Nordskov Enge (Enghave): Rørhøg 1 FU
Vestermade Rev: Tårnfalk 1 R
Bøjden Nor (09:30-10:45): Skarv 20 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 YUF 6 juv, Grågås 450 R, Gråand 130 FU/R, Skeand 4 FU, Pibeand 50 FU/R, Krikand 80 FU/R, Taffeland 10 R, Troldand 70 R, Blishøne 220 FU, Stor Præstekrave 12 FU/R, Hjejle 400 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 120 FU/R, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 50 FU/R, Dobbeltbekkasin 3 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stor Regnspove 1 T, Hvidklire 4 FU, Stenvender 2 FU, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 100 FU, Tornirisk 10 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Mursejler 2 V. Anders Odd Wulff Nielsen
Egense, Svendborg: Vibe 61 FU, Hættemåge 25 FU, Stormmåge 150 FU, Sølvmåge 10 FU, Ringdue 75 FU, Tyrkerdue 1 FU, Allike 25 FU, Råge 15 FU, Gråkrage 6 FU, Stær 75 FU. Niels Andersen
Skårup: Grå Fluesnapper 1 FU. Jacob Zarlang
Drejet, Ærø: Trane 2 SV. Arne Bruun
Dovns Klint: Gravand 26 SV, Krikand 136 SV, Gråand 1 SV, Spidsand 120 SV, Skeand 2 SV, Ederfugl 280 SV, Sortand 185 SV, Toppet Skallesluger 4 Ø, Rørhøg 5, Tårnfalk 6 S, Strandskade 137 SV, Stor Præstekrave 26 SV, Hjejle 4 SV, Islandsk Ryle 11 SV, Almindelig Ryle 206 SV, Dobbeltbekkasin 4 SV, Storspove 19 T, Hættemåge 30 SV, Splitterne 21 SV, Fjordterne 76 SV, Digesvale 11 R, Gul Vipstjert 4 S. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Gulstav: Gravand 30 SV, Rørhøg 1 M FU, Fiskeørn 1 V, Lærkefalk 1 FU, Rødstjert 1 R, Grønsisken 200 FU. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 22 R, Pomeransfugl 1 1K FU, Strandhjejle 2 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Sandløber 1 FU, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 65 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Storspove 1 R, Stenpikker 2 FU. Peder Rasmussen
Rath: Gul Vipstjert 25 FU. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 4, Grågås 800 R, Pibeand 8 R, Taffeland 200 R, Rørhøg 1 F FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 110 R, Brushane 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 4 R, Hættemåge 450 R, Rovterne 1 FU, Bynkefugl 1 R, Stær 50 FU. Kelds Nor Fuglestation ved Jørgen og Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Rørhøg 1 1K FU, Fiskeørn 1 OF, Klyde 1 FU, Vibe 225 OF, Brushane 27 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Sortklire 2 R, Hvidklire 2 OF, Rovterne 2 R, Stær 75 OF. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Grågås 140 R, Knarand 32 FU, Krikand 65 FU, Rørhøg 2 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Vibe 55 R, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 23 FU, Sortklire 5 R, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Fjordterne 2 FU, Skægmejse 2 R, Stær 50 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9, Skarv 43 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 13, Grågås 250 R, Pibeand 1 M R, Knarand 31 R, Krikand 270 R, Gråand 75 R, Skeand 158 FU, Taffeland 83 R, Troldand 124 R, Hvinand 1 R, Havørn 8, Rørhøg 2 OF, Fasan 12 R, Blishøne 11 R, Vibe 17 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 18 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 7 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 6 FU, Landsvale 14 FU, Bysvale 29 FU, Hvid Vipstjert 9 FU, Rødhals 1 R, Allike 8 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 3 OF, Stær 17 FU, Skovspurv 5 R, Bogfinke 2 FU, Stillits 1 OF. Gunnar Jørgensen
Sandholt: Fiskehejre 4 R, Musvåge 1 R, Ringdue 4 R, Svale sp. 60 FU, Stenpikker 1 R, Bogfinke 3 R. Leif Kristensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 2 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 10 R, Brushane 9 FU. Jacob Sterup
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 1 JUV FU, Fiskehejre 5 R, Havørn 1 AD R, Vandrikse 1 JUV FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Trane 3 , Lille Præstekrave 2 FU, Vibe 80 R, Dværgryle 2 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 R. Palle Bo Larsen
Ravnholt: Tårnfalk 1 FU, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Palle Bo Larsen
Ryslinge: Spurvehøg 1 FU. Palle Bo Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket:
Amerikansk Skarveand (SU) 1 R (Dag 39!). Jens Bækkelund
Mose vest for Mårhøj Jættestue, Snave: Hvepsevåge 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Østerøsø, Knudshoved: Skarv 36 OF, Grågås 195 FU, Gravand 16 OF, Pibeand 9 OF, Tårnfalk 4 OF, Klyde 26 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Hjejle 5 FU, Strandhjejle 3 FU, Vibe 13 FU, Islandsk Ryle 12 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 216 FU, Brushane 7 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Småspove 1 FU, Rødben 4 OF, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 6 FU, Hvid Vipstjert 56 FU, Stenpikker 9 T, Gråkrage 23 FU, Stær 32 FU. Kurt Kaack Hansen
Østerøsø, Knudshoved: Lille Præstekrave 1 R, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 7 FU, Dværgryle 3 FU, Sortklire 2 R, Stenvender 5 FU, Engpiber 2 T, Rødstjert 1 R, Stenpikker 4 R, Gulbug 1 R. Jens-Gert Hansen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU, Svartbag 34 R, Bynkefugl 19 FU. Kirsten Pedersen
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 6 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 50 R, Havørn 1 5K FU, Rørhøg 1 F FU. Kirsten Stevn
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 6 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 6 R, Grågås 450 R, Canadagås 15 R, Pibeand 24 R, Krikand 32 R, Gråand 27 R, Skeand 16 R, Troldand 8 R, Havørn 2 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 10 R, Vibe 150 R, Almindelig Ryle 22 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 6 R, Bysvale 10 OF, Stenpikker 7 FU, Tornsanger 1 R, Ravn 2 R, Stær 30 R. Willy Schrøder Andersen
Wedellsborg, Lystskov: Huldue 1 R, Ringdue 7 R, Stor Flagspætte 6 R, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 1 R, Grå Fluesnapper 7 R, Halemejse 2 R, Blåmejse 12 R, Spætmejse 5 R, Allike 12 OF, Ravn 2 OF. Willy Schrøder Andersen
Helnæs Made: Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU. Tom Giersing
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU, Svartbag 34 R, Bynkefugl 19 FU. Kirsten Pedersen
Egebjerggård Storskov (14:55 - ): Grønspætte 2 R (ved p-pladsen før campingpladsen - en lettede fra vejkanten og fløj op i nærliggende træ - stod ud af bilen for at se den og hørte så en kalde fra den anden side af vejen). Henrik Kingo Andersen
Flyvesandet: Rødstrubet Lom 1 SDR FU, Sortand 35 R, Strandskade 2 V, Strandhjejle 2 V, Almindelig Ryle 42 V, Mudderklire 2 Ø, Almindelig Kjove 3 V, Svartbag 1 R, Splitterne 9 FU V, Fjordterne 2 V, Havterne 7 V, Hvid Vipstjert 8 FU. Henrik Kingo Andersen
Fogense Enge (Lillestrand): Rørhøg 1 OF, Hjejle 250 R. Jens Bækkelund
Vester Egense: Havørn 1 JUV OF. Jens Bækkelund
Fogense Pynt/Fogense Ø: Mudderklire 5 R, Splitterne 2 R. Jens Bækkelund


        Natugle

Mandag den 2. september 2013                                              Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:08

Svendborgsund øst for Iholm: Splitterne 1 FU
Svendborg, matriklen: Mudderklire 1 R
Lunderborg, Ny Camping (10:00): Landsvale 25 R FU. Poul Brugs Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 1 IMM R. Niels Bomholt
Sandholt: Fiskehejre 3 FU, Gråand 8 FU, Havørn 2 AD R, Rørhøg 1 F FU, Fasan 2 JUV FU, Trane 2 R, Ringdue 3 OF, Svale sp. 30 FU, Skovspurv 6 FU, Rørspurv 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 9 FU, Skarv 64 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 9 R, Grågås 240 R, Canadagås 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 70 FU, Krikand 75 FU, Skeand 3 R, Taffeland 50 FU, Troldand 90 R, Tårnfalk 1 OF, Blishøne 260 R, Klyde 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 300 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 5 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 33 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Stenvender 2 FU, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Landsvale 7 FU, Engpiber 2 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 10 FU, Stær 20 OF, Stillits 1 R, Tornirisk 5 R. Niels Bomholt
Søllinge: Lille Korsnæb 1 OF. Palle Bo Larsen
Kølstrup: Storspove 4 FU. Steen Lauritsen
Østergård-Hovedgård: Grønspætte 1 R. Steen Lauritsen 
Husby Strand, Wedellsborg: Grågås 25 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 R, Ravn 6 R. Kirsten Stevn


       Stor præstekrave

Søndag den 1. september 2013                                              Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:10

Strandeng v/Horseskov (11:25 - ): Havørn 2 AD OF (retning mod Vornæs)
Nørreballe Nor
v/ P-plads (09.15): Rødhovedet and 1 R . Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Espe, matriklen: Lille Korsnæb 35, Stor Flagspætte 2. Bent Staugaard  [Midtfyns Natur]
Sundet, Faaborg (19:00-19:30): Toppet Lappedykker 8 FU/R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 10 FU/R, Grågås 370 R, Gråand 20 FU, Knarand 40 FU/R, Skeand 10 FU/R, Taffeland 15 R, Troldand 10 R, Grønbenet Rørhøne 8 FU, Blishøne 120 FU, Hættemåge 20 R, Digesvale 150 FU, Landsvale 100 FU, Bysvale 30 FU, Gul Vipstjert 2 R, Stillits 5 FU. Per D Poulsen [Fugle-Faaborg]

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Grå Fluesnapper 2 FU. Arne Bruun
Rudkøbing Vejle: Stenpikker 7 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 80 R. John Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Pibeand 7 R, Knarand 71 R, Krikand 46 R, Gråand 54 R, Atlingand 2 R, Hvepsevåge 1 AD NV, Fiskeørn 1 AD R, Tårnfalk 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 F AD R, Blishøne 33 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 17 R, Islandsk Ryle 2 R, Almindelig Ryle, Nordlig (alpina) 20 R, Brushane 1 R, Storspove 1 R, Sortklire 7 R, Tinksmed 1 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 3 1K R, Stenpikker 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU, Stenpikker 1 M FU. Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor: Rødhovedet And 1 M AD EKL FU . Britta Larsen, Henrik Kalckar Hansen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 28 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 585 R, Pibeand 4 R, Krikand 28 R, Gråand 46 R, Skeand 2 R, Rødhovedet And 1 M EKL R, Taffeland 305 R, Troldand 48 R, Rørhøg 2 1K R, Fiskeørn 1 AD R, Blishøne 55 R, Klyde 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 3 R, Brushane 77 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 4 R, Hættemåge 150 R, Stormmåge 800 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 6 R, Gul Vipstjert 2 R, Råge 306 R, Stær 60 R, Stillits 45 R, Tornirisk 3 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Grågås 400 R, Taffeland 150 R, Troldand 35 R, Brushane 3 R,Hættemåge 250 R. John Jensen
Lohals: Stenpikker 4 R, Skovspurv 36 R, Tornirisk 1 R, Dompap 2 R. John Jensen
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 1 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Hellebjergdam: Rørhøg 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Nørresø: Toppet Lappedykker 103 R, Havørn 1 IMM R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 2 FU, Gærdesmutte 2 FU, Løvsanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse 1 FU, Blåmejse 1 FU, Ravn 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Trane 2 AD FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Skarv 75 R, Knopsvane 8, Grågås 1000 R, Pibeand 25 R, Krikand 35 FU, Gråand 200 R, Skeand 4 R, Taffeland 40 R, Troldand 65 R, Blishøne 160 R, Stor Præstekrave 14 R, Hjejle 183 FU, Strandhjejle 1 R, Vibe 8 R, Islandsk Ryle 7 FU, Almindelig Ryle 27 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stenvender 2 R, Hættemåge 13 R, Stormmåge 38 R, Sølvmåge 27 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 6 FU, Gul Vipstjert 7 FU, Hvid Vipstjert 30 FU, Blåmejse 2 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 6 FU, Ravn 4 FU, Stær 30 OF, Tornirisk 18 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 4 FU, Grågås 1000 R, Canadagås 2 FU, Skeand 2 F FU, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 14 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 25 FU, Dobbeltbekkasin 16 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Gul Vipstjert 1 FU. Søren G. Nielsen
Slambassinet, Odense: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 OF, Gravand 7 R, Knarand 1 R, Krikand 45 R, Gråand 70 R, Spidsand 1 R, Troldand 1 AD FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 20 R, Stor Præstekrave 51 R, Islandsk Ryle 4 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 20, Almindelig Ryle 95 FU, Brushane 35 FU, Dobbeltbekkasin 80 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 3 FU, Tinksmed 1 FU, Stenvender 1 FU, Hættemåge 5 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 200 FU, Stenpikker 1 R, Rørsanger 2 R, Rørspurv 1 R. Jacob Sterup
Knudshoved Færgehavn: Bynkefugl 1 R, Stenpikker 16 R, Havesanger 2 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Strandskade 1 R, Islandsk Ryle 1 1K R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 FU, Gul Vipstjert 6 V, Stenpikker 40 R, Rørsanger 1 R, Gærdesanger 1 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R. Kristoffer Hansen
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 R, Hættemåge 40 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 5 R, Splitterne 1 R, Mursejler 2 OF, Stenpikker 10 R, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 3 R, Grønirisk 10 R, Tornirisk 2 R. Thomas Varto Nielsen
Østerøsø, Knudshoved: Krikand 65 R, Klyde 25 R, Stor Præstekrave 10 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 6 1K R, Almindelig Ryle 67 R, Brushane 7 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Sortklire 2, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 2 1K R, Stenvender 6 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 1 AD R, Hvid Vipstjert 30 R, Stenpikker 10 R. Kristoffer Hansen
Husby Strand, Wedellsborg: Skarv 6 R, Grågås 100 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 F FU, Fiskeørn 1 R. Kirsten Stevn
Langø v. Gyldensteen: Grågås 700 FU, Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 1K FU. Jens Bækkelund
Hav N & NV for Flyvesandet: Knopsvane 5 T, Gravand 3 T, Pibeand 54 T, Krikand 129 T, Gråand 2 T, Spidsand 21 T, Skeand 2 T, Strandhjejle 3 T, Islandsk Ryle 9 T, Almindelig Ryle 14 T, Småspove 1 T, Splitterne 14 FU, Landsvale 23 T. Martin Strømkjær


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

02 okt 2013
This page is part af: Http://www.Snatur.dk