Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2016).                     Sidst opdateret 04 oktober 2016 22:10:50 

 

          Grønirisk      Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Fredag den 30. september 2016                          Solopgang: 07:19 Solnedgang: 18:55

Lundby, Taasinge: Blå kærhøg 1 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Melby, Taasinge: Ravn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 AD R , Havørn 3 JUV . Finn Skov
Lundeborg: Svartbag 4 FU, Sølvmåge 10 FU, Hættemåge 6 R FU, Skarv 8 OF + 4 FU, Gransanger 1 FU, Gråspurv 10 FU, Tyrkerdue 3 OF, Allike 6 FU, Solsort 6 FU, Grønirisk 4 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint:
Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 SV, Pibeand 20 SV, Spidsand 9 SV, Ederfugl 150 SV, Toppet Skallesluger 3 SV, Hvepsevåge 1 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 8 S, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 1 S, Hjejle 600 V, Strandhjejle 1 SV, Vibe 100 SV, Hættemåge 28 SV, Sanglærke 7 S, Landsvale 110 SV, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 34 S, Stær 70 SV, Stillits 40 TF, Grønsisken 200 S, Tornirisk 30 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 3400 S. Ella Mikkelsen 
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 BR R. Nis Rattenborg
Tranderup Mark: Dværgfalk 1 BR OF. Lars Tom-Petersen
Vejsnæs Nakke: Dværgfalk 1 BR R, Engpiber 180 T, Bjergvipstjert 2 SV. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Grågås 500 R, Knarand 42 R, Skeand 11 R, Taffeland 460 R, Havørn 1 IMM V, Sortstrubet Bynkefugl 3 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R, Havørn 2 AD R, Havørn 3 JUV OF, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 R, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Havørn 5 R , Fiskeørn 1 FU . Finn Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R , Havørn 1 AD FU, Fiskeørn 1 R. Helle Suadicani
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 AD R. Nis Rattenborg 
Frisenvænge: Blå Kærhøg 1 F FU. Susanne Rørdam Skov
Faaborg: Vandrefalk 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Grusgrav v/Gestelev (Fårekrog): Rød Glente 1 FU. Gunnar Jørgensen 
Nakkebølle Fjord: Fiskehejre 7 FU, Isfugl 1 R . Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Natugle 1 R. Leif Kristensen
Vigelsø: Havørn 2 AD R, Almindelig Ryle 550 FU. Kurt Due Johansen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 34 R, Havørn 1 SUB R, Blishøne 700 FU, Kaspisk Måge 1 2K R, Isfugl 2 R. Jacob Sterup  
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 1 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 4 R, Storspove 1 R, Stenvender 2 R. Annette Friis
Aborg Minde: Ravn 4 FU. Kirsten Pedersen
Sandager v/Assens: Dværgfalk 1 FU. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R, Vibe 550 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


           Sortmejse Foto: Leif Kristensen

 Torsdag den 29. september 2016                          Solopgang: 07:17 Solnedgang: 18:58

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Pibeand 16 FU, Gråand 12 R, Tårnfalk 1 FU, Dobbeltbekkasin 1 R. Arne Bruun
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 1 Ø, Sortand 12 R, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 M OF, Hjejle 30 R, Engpiber 15 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R. Lars Tom-Petersen
Bøjden Nor: Havørn 1 R. Erik Damm
Håstrup: Gråand 23 R, Troldand 2 FU, Musvåge 1 R, Fasan 1 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 5 FU, Landsvale 2 FU, Solsort 1 FU, Sangdrossel 2 FU, Gransanger 11 FU, Fuglekonge 5 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Topmejse 3 FU, Blåmejse 1 FU, Musvit 1 FU, Træløber 2 FU, Skovskade 2 R, Ravn 1 R, Dompap 2 FU. Leif Kristensen
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 2 OF, Hvidklire 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 FU, Gærdesanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 3 FU, Fuglekonge 1 FU, Blåmejse 5 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 1 OF, Grønirisk 3 R. Niels Bomholt Jensen
Æbelø: Sandløber 3 R. Jens Bækkelund


        

 Onsdag den 28. september 2016                            Solopgang: 07:15 Solnedgang: 19:00

Brændegård Sø: Havørn 1 R, Sølvhejre 16 R. Finn Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R. Erik Thomsen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 SV, Dværgfalk 1 FU, Isfugl 1 R. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Knopsvane 3 R, Grågås 80 OF, Gråand 30 R, Spurvehøg 1 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Grågås 900 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 110 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 8 R, Grågås 310 R, Bramgås 65 R, Pibeand 124 R, Knarand 22 R, Krikand 174 R, Gråand 76 R, Spidsand 26 R, Skeand 76 R, Taffeland 16 R, Troldand 22 R, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Blishøne 28 R, Stor Præstekrave 6 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 54 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 15 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 12 R, Svartbag 2 R, Landsvale 15 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 7 R, Musvit 2 R, Råge 6 R, Stær 7 R, Stillits 1 R, Tornirisk 3 R, Lille Gråsisken 3 R. Ella Mikkelsen
Store Rise: Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 2 OF. Lars Tom-Petersen
Næbbet v/Skjoldnæs: Lille Lappedykker 2 R, Troldand 8 R, Stenpikker 1 R, Tornirisk 70 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Sortstrubet Bynkefugl 2 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Skarv 240 R, Skarv 10 FU,
Sølvhejre 16 FU, Skeand 14 FU, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 4 , Duehøg 1 R, Fiskeørn 3 R, Vibe 150 R, Hvidklire 6 FU. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R, Havørn 2 AD R, Havørn 3 FU, Duehøg 1 FU, Fiskeørn 3 FU. Kirsten Pedersen 
Nakkebølle Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Susanne Rørdam Skov
Trente Mølle m.m.: Spurvehøg 1 OF, Solsort 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Sortmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 R, Ravn 1 R, Bogfinke 5 R. Leif Kristensen
Agernæs: Tårnfalk 1 FU, Hjejle 210 T R, Vibe 12 FU. Kirsten Pedersen
Jordløse By: Råge 6 FU, Gråkrage 15 FU, Ravn 21 FU. Kirsten Pedersen


            Hvidbrynet løvsanger  Foto: Leif Kristensen

 Tirsdag den 27. september 2016                            Solopgang: 07:13 Solnedgang: 19:03

Keldsnor fuglestation: Musvit 1 RI, Blåmejse 1 RI, Gransanger 1 RI, Dompap 1 RI M, Jernspurv 1 RI, Munk 1 RI F, Fuglekonge 1 RI M og F, Rødhals 1 RI, Gærdesmutte 1 RI. Michael Angel Bjerregaard, Gunnar Jørgensen, Poul Brugs Rasmussen Se også....
Keldsnor Fuglestation :
Pungmejse 3 RI , Korttået træløber 1 RI . Michael Angel Bjerregaard
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 15 R. Finn Skov
Knudshoved, Vestbroen (19:05):
Øresvin 2 R. Ib Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø Rev: Pibeand 12 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 15 R, Dobbeltbekkasin 7 R V, Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 1 Ø, Skarv 62 SV, Grågås 84 SV, Bramgås 1300 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 280 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 32 SV, Pibeand 21 SV, Toppet Skallesluger 9 SV, Hvepsevåge 1 TF, Rød Glente 5 TF, Rørhøg 1 S, Rørhøg 5 S, Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 29 S, Musvåge 4 S, Musvåge 15 S, Fjeldvåge 1 S, Fjeldvåge 1 S, Tårnfalk 3 S, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 2 S, Strandhjejle 2 SV, Almindelig Ryle 70 SV, Splitterne 2 SV, Huldue 21 S, Huldue 3 S, Stor Flagspætte 1 R, Hedelærke 1 TF, Sanglærke 3 S, Landsvale 200 SV, Landsvale 300 T FU, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 69 T, Gransanger 3 R, Blåmejse 3 R,
Pungmejse 3 RI, Gråkrage 1 R, Stær 100 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 300 S, Grønirisk 14 S, Stillits 23 TF, Grønsisken 40 S, Tornirisk 2 T, Rørspurv 3 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Bramgås 110 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 28 SV, Rød Glente 2 OF, Spurvehøg 4 S, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 150 OF, Huldue 5 S, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 17 S, Blåmejse 9 R, Bogfinke 40 S, Stillits 7 OF, Grønsisken 8 S, Rørspurv 1 F R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Gulstav:
Pungmejse 3 RI . Niels Bomholt Jensen 
Gulstav: Skarv 3 OF, Skarv 25 R, Grågås 33 OF, Bramgås 65 SV, Spurvehøg 1 S, Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 S, Sanglærke 4 T, Landsvale 12 S, Skovpiber 2 S, Hvid Vipstjert 15 S, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Sangdrossel 2 SV, Munk 2 F RI, Gransanger 5 RI, Fuglekonge 6 RI, Skægmejse 4 S, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Husskade 1 OF, Gråkrage 3 OF, Stær 60 OF, Bogfinke 10 T, Kvækerfinke 1 T, Grønsisken 5 R, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 1 R, Dompap 1 RI, Rørspurv 5 SV. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Gulstav: Rød Glente 5 TF, Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 SV, Huldue 5 TF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Galtebjerg (Bjergene): Rød Glente 1 T, Spurvehøg 3 T, Musvåge 9 T, Tårnfalk 3 FU, Dværgfalk 1 S, Huldue 2 S. Leif Bisschop-Larsen  
Keldsnor: Bramgås 190 R, Bramgås 370 S, Spurvehøg 1 OF, Strandskade 1 JUV FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 110 R, Vibe 60 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Almindelig Ryle 45 R, Brushane 12 R, Sortklire 9 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 170 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Rørhøg 1 R, Hjejle 110 R, Vibe 230 R, Almindelig Ryle 18 R, Brushane 14 R, Dobbeltbekkasin 7 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 11 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 40 OF, Krikand 3 OF, Gråand 6 OF, Taffeland 2 R, Rød Glente 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 2 R, Vibe 13 OF, Landsvale 6 S,
Råge 23 FU, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 21 OF. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Vejsnæs Nakke: Skarv 25 R, Skarv 50 SV, Grågås 70 OF, Bramgås 370 SV, Ederfugl 20 R, Sortand 4 R, Toppet Skallesluger 6 R, Rød Glente 2 T, Rørhøg 1 1K S, Blå Kærhøg 1 M NV, Steppehøg 1 M 2K OF, Spurvehøg 2 T, Musvåge 8 T, Hjejle 75 R, Dobbeltbekkasin 1 OF, Sanglærke 35 R, Landsvale 70 FU, Skovpiber 2 T, Engpiber 30 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 84 T, Hvid Vipstjert 20 R, Gærdesmutte 3 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 3 R, Sangdrossel 4 R, Munk 4 R, Gransanger 18 R, Fuglekonge 6 R, Blåmejse 9 R, Musvit 5 R, Råge 2 OF, Gråkrage 3 R, Skovspurv 8 R, Bogfinke/Kvækerfinke 90 T, Grønirisk 12 R, Stillits 15 R, Grønsisken 40 T, Tornirisk 10 R, Lapværling 1 T, Rørspurv 35 T, Rørspurv 10 R. Lars Tom-Petersen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun 
Jordløse Bakker: Ringdue 1 R, Ringdue 1 OF, Rødhals 1 R, Halemejse 3 FU, Gråkrage 2 R, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Bramgås 114 OF, Spurvehøg 1 R, Ringdue 5 OF, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Solsort 1 R,
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU , Sortmejse 1 FU, Musvit 7 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 4 R, Ravn 1 OF, Stillits 8 FU. Leif Kristensen
Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 R, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 R. Leif Sørensen
Vigelsø: Skarv 1 FU, Fiskehejre 35 R, Knopsvane 9 R, Gravand 2 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 9 OF, Almindelig Ryle 75 FU, Storspove 35 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 30 FU, Stær 20 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 145 R, Strandhjejle 63 R, Almindelig Ryle 510 R, Dobbeltbekkasin 12 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Ravn 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 30 R, Grågås 2300 R, Bramgås 685 R, Krikand 700 R, Spidsand 12 R, Skeand 32 R, Havørn 1 JUV OF, Hjejle 750 R, Vibe 770 R, Storspove 114 R, Ravn 1 R, Stær 1000 R. Gregers Johannesen
Langø Hoved: Almindelig Kjove 1 SV, Skærpiber 7 R. Evald Mehlsen 
Lundager : Stær 300 FU, Skovspurv 35 R NAT. Kirsten Pedersen


         

 Mandag den 26. september 2016                            Solopgang: 07:11 Solnedgang: 19:05

Keldsnor Fuglestation : Hvidbrynet løvsanger 1 RI (Årets 4. Ringmærkede). . Michael Angel Bjerregaard
Gulstav Mose: Sortstrubet bynkefugl 1 F R. Michael Angel Bjerregaard
Brændegård Sø: Havørn 2 R. Erik Thomsen
Brændegård Sø: Havørn 2 R . Finn Skov
Lundeborg (10:00-10:30): Bramgås 75 OF SV, Bramgås 200 OF SV, Skovskade 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge:  Skestork 1 FU, Knarand 52 R, Taffeland 180 R, Troldand 200 R, Grønspætte 1 R, Skægmejse 2 R. Arne Bruun
Noret, Tåsinge: Pibeand 1 R, Krikand 36 R, Skeand 1 R, Dobbeltbekkasin 15 R, Storspove 17 FU, Skægmejse 10 FU. Arne Bruun
Grasten Fredskov: Kragefugl sp. 1300 R NAT. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 103 SV, Grågås 19 SV, Bramgås 216 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 135 SV, Pibeand 7 SV, Gråand 3 SV, Ederfugl 190 SV, Hvepsevåge 8 S, Rød Glente 25 S, Havørn 1 1K S, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 39 S, Musvåge 3 S, Hjejle 11 SV, Brushane 1 SV, Splitterne 3 SV, Huldue 1 S, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 360 SV, Gul Vipstjert 1 S, Bjergvipstjert 4 S, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 350 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3000 S, Stillits 7 TF. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 SV, Grågås 18 SV, Bramgås 210 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 15 SV, Knarand 9 SV, Spidsand 1 SV, Ederfugl 110 SV, Hvepsevåge 8 1K T, Rød Glente 31 S, Havørn 1 1K S, Rørhøg 17 S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 49 S, Musvåge 22 T, Tårnfalk 6 S, Stor Præstekrave 11 SV, Strandhjejle 1 SV, Brushane 1 SV, Splitterne 13 SV, Huldue 6 S, Hedelærke 2 SV, Digesvale 5 SV, Landsvale 490 SV, Landsvale 300 R, Bysvale 9 SV, Skovpiber 7 SV, Engpiber 70 SV, Skærpiber 6 SV, Gul Vipstjert 4 SV, Bjergvipstjert 17 SV, Hvid Vipstjert 547 SV, Jernspurv 16 SV, Sjagger 1 T, Stær 20 SV, Bogfinke/Kvækerfinke 4600 SV, Stillits 6 SV, Grønsisken 110 SV, Tornirisk 210 SV, Rørspurv 10 SV. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rød Glente 3 TF, Blå Kærhøg 2 BR S, Isfugl 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 F R, Lille Gråsisken 2 RI. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Isfugl 1 R, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 2 R, Sortstrubet Bynkefugl 1 1K R,
Hvidbrynet Løvsanger 1 1K RI, Skægmejse 7 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Lille Lappedykker 9 FU, Dværgfalk 1 BR R T, Dværgfalk 2 BR FU, Stor Præstekrave 26 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 4 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 160 FU, Hvid Vipstjert 20 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 140 R, Pibeand 48 R, Spidsand 18 R, Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 375 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 160 R, Dværgryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 22 R, Almindelig Ryle 210 R, Brushane 6 R. Ole Goldschmidt
Rath: Spurvehøg 1 OF, Tårnfalk 1 R, Hjejle 80 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 JUV R, Tårnfalk 1 R, Vibe 130 R, Almindelig Ryle 21 R T, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Landsvale 26 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 18 R, Skægmejse 2 R, Stær 700 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 2. Kai Nissen
Nørreballe Nor: Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Vibe 110 R, Brushane 7 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor
Steppehøg 1 OF. Ole Bo Olsen
Galtebjerg (Bjergene):
Steppehøg 1 FU. Nis Rattenborg
Lindelse: Rød Glente 5 S, Musvåge 15 S. Ole Goldschmidt
Haven v/Søby (Ærø): Bramgås 210 SV, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 3 R, Gransanger 12 R, Fuglekonge 2 R, Musvit 5 R, Husskade 1 R, Bogfinke 400 R, Kvækerfinke 100 R, Tornirisk 8 OF. Lars Tom-Petersen
Leby (Ærø): Landsvale 35 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R, Bjergvipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 500 R, Bogfinke 200 R, Kvækerfinke 20 R. Lars Tom-Petersen
Olde (Ærø): Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 M S, Musvåge 3 OF. Lars Tom-Petersen
Skjoldnæs Fyr: Sortstrubet Lom 2 AD SDR SØ, Skarv 8 R, Ederfugl 30 OF, Sortand 1 R, Fasan 20 R, Splitterne 2 V, Sanglærke 9 SV, Skovpiber 2 V, Engpiber 17 V, Bjergvipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 2 V, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 5 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 8 R, Solsort 1 R, Gransanger 11 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 1 R, Husskade 3 R, Gråkrage 1 R, Stær 8 TF, Skovspurv 4 TF, Bogfinke/Kvækerfinke 1170 T, Grønsisken 165 T, Tornirisk 3 V, Rørspurv 7 V. Lars Tom-Petersen
Søby (Ærø): Spurvehøg 1 OF, Hjejle 30 R, Sejler sp. 1 NV, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 20 NV, Gul Vipstjert 1 OF, Rødhals 3 R, Gransanger 6 R, Fuglekonge 5 R, Grønsisken 25 R, Tornirisk 30 NV. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 3 R, Bramgås 70 R, Gravand 2 R, Knarand 27 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 3 FU, Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Sanglærke 21 NV, Landsvale 60 OF, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 5 R, Rødstjert 1 M R, Sortstrubet Bynkefugl 5 YF UF, Sangdrossel 2 R, Munk 1 M R, Gransanger 8 R, Stær 120 NV, Stillits 5 R, Grønsisken 70 NV. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 13 FU. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 8 FU, Rød Glente 3 OF , Havørn 2 AD R , Havørn 1 JUV OF, Fiskeørn 3 FU . Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 FU, Havørn 3 R, Fiskeørn 4 FU, Vibe 60 R. Leif Bisschop-Larsen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Musvåge 1 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 FU, Skovskade 2 R, Bogfinke 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Sandholt: Isfugl 1 FU, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 12 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 24 FU, Skarv 31 R, Fiskehejre 13 R, Knopsvane 7 FU, Grågås 600 R, Canadagås 9 R, Pibeand 77 FU, Gråand 34 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 4 FU, Taffeland 84 R, Troldand 96 R, Havørn 1 OF, Vibe 6 R, Islandsk Ryle 24 FU, Brushane 28 FU, Svartbag 8 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 35 R. Leif Kristensen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Palle Bo Larsen
Høje v/Stenstrup: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Ryslinge: Natugle 1 TH. Palle Bo Larsen
Lundager : Musvåge 16 S. Kirsten Pedersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 420 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 765 R, Bramgås 460 R. Kresten Madsen
Otterup: Rød Glente 1 OF. Kresten Madsen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 80 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 59 FU, Grågås 1280 R, Pibeand 2318 FU, Knarand 178 FU,
Krikand 2617 FU, Gråand 743 FU, Spidsand 144 FU, Skeand 324 FU, Taffeland 4 FU, Troldand 40 FU, Hvinand 3 FU, Hvepsevåge 1 OF, Musvåge 2 OF, Blishøne 1978 FU, Stor Præstekrave 3 FU, Hjejle 25 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 209 R, Almindelig Ryle 400 FU, Dobbeltbekkasin 11 R, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 62 FU, Sanglærke 13 R, Engpiber 2 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 42 R, Grågås 943 R, Bramgås 4 R, Hvinand 119 FU, Toppet Skallesluger 53 FU, Strandskade 10 R, Vibe 182 R, Storspove 6 FU, Hættemåge 99 R, Sølvmåge 100 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 4 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 110 R, Isfugl 1 R, Engpiber 1 R, Allike 6 R, Stær 10 FU. Kurt Due Johansen


        Sølvhejre Foto: Finn Skov

 Søndag den 25. september 2016                            Solopgang: 07:09 Solnedgang: 19:08

Strandvej, Svendborg (14:35): Hvidbrynet løvsanger 1 R. Jan Stener Jørgensen
Keldsnor Fuglestation:  Rødtoppet fuglekonge 1 R . Michael Angel Bjerregaard
Brændegård sø (10:00 - 12:00):
Sølvhejre 16 OF R ( så mange har jeg aldrig set på en gang før), Havørn 3 R FU OF (2 AD + 1 1K), Fiskeørn 3 FU OF R , Stor skallesluger 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegaard sø:
Sølvhejre 16 R . Finn Skov
Brændegård Sø
(11.30):
Sølvhejre 16 R . Erik Thomsen
Østerskov, Gulstav ved sti 150 fra Hestebygning:
Rødtoppet fuglekonge 1 R. Jan Holm

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Svendborg:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Jan Stener Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 12 R, Toppet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Knarand 37 R, Krikand 60 R, Gråand 5 R, Skeand 1 R, Taffeland 200 R, Rørhøg 1 OF, Vibe 2 R, Storspove 1 R, Hvidklire 3 R, Rørsanger 3 R, Gransanger 3 R, Skægmejse 11 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R. Annette Friis
Hjortø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 180 R. Lars Tom-Petersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 620 V, Ederfugl 1200 V, Rød Glente 1 S, Rød Glente 1 TF, Spurvehøg 28 S, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 6 S, Lærkefalk 1 S, Hedelærke 2 S, Engpiber 110 S, Bjergvipstjert 2 TF. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Dværgfalk 2 SV, Vandrefalk 1 S. Jan Holm Jensen
Eskebjerg: Havørn 1 OF, Dværgfalk 1 S. Nis Rattenborg
Gulstav:
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Jan Holm Jensen
Havet ud for Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 820 V, Almindelig Kjove 3 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 520 R SV, Spurvehøg 11 S, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 1 F AD R, Stor Præstekrave 35 R, Sandløber 3 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Digesvale 280 R SV, Engpiber 200 V,
Rødstrubet Piber 1 V, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 130 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Sort Glente 1 S, Rød Glente 12 S, Dværgfalk 1 R, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 R, Lærkefalk 1 S. Nis Rattenborg
Magleby: Fiskeørn 1 OF. Jane Ditzel
Søgård Mose (Langeland): Havørn 1 JUV FU. Jane Ditzel
Nørreballe Nor: Lærkefalk 1 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 OF, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rød Glente 6 SØ. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 JUV FU, Skægmejse 2 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sædgås 27 R Ø. Henrik Mørup-Petersen
Hou Nordstrand (Langeland):
Storpiber 0 OF. Esben Eriksen 
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R, Krikand 100 R, Havørn 3, Fiskeørn 2 FU, Fiskeørn 1 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R, Havørn 1 AD R, Havørn 1 1K OF, Fiskeørn 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 16 R , Fiskeørn 3 R . Finn Skov
Sandholt: Isfugl 1 DØD , Isfugl 1 FU . Leif Kristensen
Sundet, Faaborg: Grågås 600 R, Knarand 10 R, Skeand 140 FU. Per Damgaard Poulsen
Vigelsø: Fiskehejre 78 R, Havørn 3 R, Storspove 55 R. Gregers Johannesen
Højnæs (Kerteminde Fjord): Enkeltbekkasin 1 R. Bo K. Stephensen
Ejby Mølle: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen 


         Fiskeørrn Foto: Poul Brugs Rasmussen

 Lørdag den 24. september 2016                            Solopgang: 07:07 Solnedgang: 19:11

Ny Gesinge. Fiskeørn 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
. Fiskeørn 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation (06:07): Natravn 1 R (2. dag. Fløj rundt (fouragerede?) ved ringmærkningsområdet under netåbning),
Hvidbrynet løvsanger 1 RI (Årets 3. ). Jacob Sterup
Gulstav Mose: Isfugl 1 FU. Henning Ettrup
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Brushane 31 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 82 R. Nis Rattenborg
Vesteregn: Rød Glente 2 SV, Havørn 1 AD OF, Blå Kærhøg 1 BR SV, Spurvehøg 19 SV, Dværgfalk 1 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 70 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Havørn 1 JUV R, Fiskeørn 1 FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Fiskeørn 1 R. Annette Friis
Faldsled: Havørn 1 1K+ OF, Musvåge 50 SV. Per Rasmussen
Hillerslev: Rød Glente 1 R. Annette Friis
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 T. Leif Sørensen
Sandholt: Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Stige Ø: Grågås 550 OF, Blå Kærhøg 1 R, Hjejle 650 OF. Gregers Johannesen
Egensedybet: Strandhjejle 63 R, Storspove 55 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 35 R. Kresten Madsen
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Kresten Madsen
Flyvesandet: Gravand 245 R, Klyde 170 R, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 12 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet:
Hvidbrynet Løvsanger 2 R, Gransanger 35 R. Martin Søgaard Nielsen
Kerteminde Fj.& Kertinge Nor: Blishøne 2566 R, Hættemåge 1219 R, Sølvmåge 813 R. Steen Lauritsen
Helnæs Made: Havørn 2 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing


         

 Fredag den 23. september 2016                            Solopgang: 07:06 Solnedgang: 19:13

Vindeby, Taasinge: Grønspætte 1 FU, Stor flagspætte 1 FU. Anna Grethe Amkær
Keldsnor
(07:20-08:00): Havørn 1 Ad R, Dværgfalk 1 Ad han R + 1Juv hun R, Stor Præstekrave 35 R, Vibe 75 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 190 FU, Brushane 18 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert 15 R, Tornirisk 40 . Havet: Splitterne 4 V. Nis Rattenborg 
Bøjden Nor
: Islandsk Ryle 10 R. Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Thurø By m.m.: Kærhøg sp. 1 BR SV. Arne Bruun
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 AD R, Svartbag 45 R, Bjergvipstjert 1 OF, Husrødstjert 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav: Rød Glente 1 1K S, Musvåge 30 S, Lærkefalk 1 1K S, Natravn 1 R, Bjergvipstjert 1 R, Rødrygget Tornskade 1 1K R. Jacob Sterup
Keldsnor Fuglestation, Gulstav : Gærdesmutte 11 RI, Rødhals 21 RI, Sangdrossel 3 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Gransanger 65 RI, Løvsanger 2 RI, Fuglekonge 3 RI, Blåmejse 4 RI . Keldsnor Fuglestation Dagstotal 144 fugle / 17 arter. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Vandrikse 1 R, Isfugl 1 FU,
Lille Fluesnapper 1 1K FU, Korttået Træløber 2 R. Jacob Sterup
Gulstav: Rød Glente 1 S, Rørhøg 1 1K TF, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 5 S, Musvåge 13 TF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 5 OF, Digesvale 1 OF, Landsvale 9 T, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 3 R, Munk 1 M R, Gransanger 10 FU, Fuglekonge 6 FU,
Lille Fluesnapper 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Korttået Træløber 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Havet ud for Keldsnor: Splitterne 4 V. Nis Rattenborg
Keldsnor: Havørn 1 AD R, Dværgfalk 2 , Stor Præstekrave 35 R, Vibe 75 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 190 FU, Brushane 18 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 25 R, Tornirisk 40 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Isfugl 1 R. Jacob Sterup
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, Spurvehøg 2 , Tårnfalk 3 R, Vandrefalk 1 M AD R, Vibe 120 R, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 55 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing: Ravn 2 OF. Nis Rattenborg 
Spodsbjerg: Skarv 30 R, Knortegås 20 S,  Sølvmåge 4 R, Splitterne 1 R, Terne sp. 5 S, Landsvale 5 S. Else Klint
Stoense Udflyttere: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 12 T, Landsvale 6 OF, Gransanger 1 R, Fuglekonge 6 FU, Sortmejse 4 FU, Dompap 6 OF. Helle Regitze Boesen
Botofte Skovmose: Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 FU, Musvåge 4 OF, Dobbeltbekkasin 1 FU. Jane Ditzel
Hvidkilde Sø: Knarand 10 R. Arne Bruun
Åbyskov: Spurvehøg 1 OF, Gransanger 1 R, Ravn 1 R. Annette Friis
Faaborg Fjord: Knopsvane 220 FU, Pibeand 20 FU, Blishøne 610 FU, Hættemåge 500 R, Landsvale 5 SV, Hvid Vipstjert 20 SV, Bogfinke 340 SV. Per Damgaard Poulsen
Pederstrup: Rød Glente 1 FU. Palle Bo Larsen
Knudshoved Færgehavn: Hedelærke 1 T, Bjergvipstjert 5 T. Jens-Gert Hansen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Vandrefalk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Nyborg: Dværgfalk 1 SØ. Jens-Gert Hansen
Teglværkskoven: Rød Glente 3 T, Fjeldvåge 1 T. Jens-Gert Hansen
Nørre Aaby: Rød Glente 1 FU. Kirsten Pedersen
Flyvesandet:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


         

 Torsdag den 22. september 2016                            Solopgang: 07:04 Solnedgang: 19:16

Vejlen, Taasinge: Skestork 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Taasinge (06:30):  Bramgås 30 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Landet, Taasinge: Bramgås 210 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Vesteregn (23:10):  Mosehornugle 1 R. Nis Rattenborg
Lundeborg, Ny Camping (14:30):Splitterne 2 OF S, Mørkbuget Knortegås 16 OF S. (den første lille flok jeg
ser her, dette efterår). Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor (11:30 - 14:10): Sølvhejre 1 FU, Lille Lappedykker 12 FU, Bramgås 16 FU, Knopsvane 12 AD + Juv FU, Sangsvane 1 FU, Tornirisk 16 FU, Sanglærke 2 FU, Gulspurv 1 OF. .
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Brændegård Sø (14:30 - 15:20): Havørn AD 1 R, Fiskeørn 2 FU, Musvåge 65 T/OF S.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing: Rød Glente 1 S, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 5 S, Musvåge 2 T, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 S. Nis Rattenborg
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 1 JUV FU, Stor Præstekrave 32 FU, Hjejle 4 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 190 FU, Brushane 14 FU, Hvid Vipstjert 260 R, Stenpikker 4 R, Tornirisk 90 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Skarv 130 R, Fiskehejre 1 FU, Grågås 330 R, Bramgås 20 R, Gravand 2 JUV FU, Pibeand 20 FU, Knarand 8 FU, Krikand 3 FU, Stor Præstekrave 7 FU, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Sortklire 1 FU, Hættemåge 2 OF, Hættemåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 1 T, Landsvale 16 S, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 2 FU, Ravn 1 OF, Tornirisk 45 FU. Gunnar Jørgensen ,
Rath: Tårnfalk 1 R, Hjejle 60 OF, Bogfinke 1200 FU. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Skarv 9 S, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 2 OF, Bramgås 138 SV, Krikand 6 OF, Gråand 18 OF, Hvepsevåge 19 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 JUV S, Spurvehøg 42 S, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 6 S, Almindelig Ryle 23 S, Dobbeltbekkasin 1 OF, Huldue 7 TF, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 1 OF, Landsvale 140 S, Skovpiber 27 S, Engpiber 3 S, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 39 S, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 1 SY, Blåmejse 8 OF, Blåmejse 2 R, Blåmejse 9 S, Husskade 1 OF, Allike 2 OF, Råge 10 OF, Gråkrage 3 OF, Stær 90 OF, Stillits 6 S, Grønsisken 80 S, Lille Korsnæb 7 S, Rørspurv 13 S. Gunnar Jørgensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 260 V, Pibeand 90 SV, Spidsand 42 SV, Ederfugl 170 V, Toppet Skallesluger 5 Ø, Sølvmåge 12 OF, Svartbag 3 OF. Gunnar Jørgensen
Eskebjerg: Blå Kærhøg 1 BR TF, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 2 S, Musvåge 6 S, Tårnfalk 2 R, Lærkefalk 2 R, Dobbeltbekkasin 3 S. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Tårnfalk 1 R, Lærkefalk 1 R, Vibe 20 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rød Glente 4 S, Havørn 1 1K OF . Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 22 R, Bramgås 140 R, Troldand 130 R, Havørn 1 AD R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 F R, Tårnfalk 1 R, Vibe 320 R, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 14 R, Almindelig Ryle 42 FU, Brushane 17 R, Brushane 18 FU, Dobbeltbekkasin 9 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 30 R, Stenpikker 1 R, Ravn 2 OF, Stær 1200 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 22 R, Bramgås 140 R, Troldand 130 R, Havørn 1 AD R, Almindelig Ryle 14 R, Brushane 17 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 30 R, Stenpikker 1 R. Martin Iversen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 OF, Vandrefalk 1 FU . Kai Nissen 
Brændegård Sø: Bramgås 34 OF, Stor Skallesluger 3 R, Havørn 2 AD FU, Havørn 2 1K R, Fiskeørn 2 FU, Hvidklire 8 R. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 154 FU, Skarv 80 FU, Fiskehejre 6 FU, Knopsvane 6 R, Grågås 440 R, Bramgås 75 SV, Pibeand 10 R, Knarand 41 R, Krikand 2 R, Skeand 312 FU, Troldand 115 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 1K R, Duehøg 2 OF, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 18 OF, Trane 2 R, Vibe 60 R, Hvidklire 2 OF, Hættemåge 60 R, Stormmåge 500 R, Ringdue 2 R, Landsvale 4 FU, Bjergvipstjert 1 SV, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 7 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 8 FU, Fuglekonge 3 R, Halemejse 8 R, Sumpmejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 FU, Skovskade 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Stær 15 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 20 R, Stillits 25 FU, Grønsisken 9 R, Tornirisk 6 FU, Gulspurv 20 R. Niels Bomholt Jensen 
Faaborg: Bjergvipstjert 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Sanderumgård: Stillits 8 FU. Kirsten Pedersen
Søholm Gods: Grågås 350 FU, Stær 50 FU. Kirsten Pedersen
Odense NV: Havørn 1 AD OF. Jens O. Hansen 
Teglværkskoven: Rød Glente 3 V. Jens-Gert Hansen
Skaboeshuse: Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 4 SV, Musvåge 54 SV, Fjeldvåge 1 SV, Skovskade 1 SV. Kurt Kaack Hansen
Helnæs Made: Havørn 2 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Tom Giersing
Assens Havn: Knopsvane 8 , Hættemåge 80 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 5 R. Jacob Sterup
Torø: Svartbag 15 R. Jacob Sterup 


       

 Onsdag den 21. september 2016                             Solopgang: 07:02 Solnedgang: 19:18

Vejlen, Taasinge: Lækat 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Rudme: Rød Glente 2 FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Bramgås 1860 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3620 SV, Rød Glente 6 S, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 11 S, Huldue 6 S, Landsvale 2000 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Knortegås 694 T, Huldue 5 T, Hvid Vipstjert 52 T. Svend Anker Schwebs
Gulstav Mose: Musvåge 1 R . Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 FU . Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 630 V, Blå Kærhøg 1 BR R, Lærkefalk 1 R, Brushane 22 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Knarand 79 R, Spidsand 15 R, Taffeland 172 R. Svend Anker Schwebs
Vesteregn: Rød Glente 1 OF, Dværgfalk 1 M AD FU, Brushane 26 FU, Bogfinke 1100 FU. Nis Rattenborg
Keldsnor: Bramgås 130 T R, Havørn 1 R NV, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 9 SV, Dværgfalk 2 JUV R, Stor Præstekrave 35 R, Hjejle 90 R, Vibe 4 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 280 R, Brushane 45 R,
Rødstrubet Piber 1 R T, Husrødstjert 1 F R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Skarv 20 R, Grågås 650 R, Pibeand 8 R, Gråand 30 R, Havørn 1 R, Rørhøg 1 FU, Vibe 20 R. Martin Iversen
Botofte Skovmose:
Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 4 R, Knopsvane 25 R, Pibeand 205 R, Krikand 190 R, Spidsand 3 R, Skeand 78 FU, Hvinand 2 R, Havørn 3 R, Tårnfalk 1 OF, Dobbeltbekkasin 1 R, Sangdrossel 6 R, Gransanger 5 U,  Skægmejse 7 FU, Allike 3 OF, Stær 3 OF, Stillits 1 OF, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor:
Sølvhejre 2 AD FU, Havørn 1 FU. Erik Damm
Bøjden Nor:
Sølvhejre 2 FU, Pibeand 270 R, Krikand 100 R, Spidsand 37 FU, Taffeland 240 R, Havørn 1 JUV R, Vandrefalk 1 JUV OF, Hjejle 280 R, Tornirisk 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Sønder Højrup: Musvåge 54 S. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Vandrefalk 1 AD R, Trane 5 OF. Palle Bo Larsen
Slipshavn Enge: Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 5 R, Huldue 4 R. Eske Frank Morthensen
Vigelsø:
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 86 R, Skestork 1 FU, Vandrefalk 1 JUV OF. Kurt Due Johansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skærpiber 8 FU. Leif Bisschop-Larsen
Assens: Husrødstjert 1 SY. Henrik Kingo Andersen


             Gransanger Foto: Leif Kristensen

 Tirsdag den 20. september 2016                             Solopgang: 07:00 Solnedgang: 19:21

Brændegård Sø: Havørn 2 AD, Havørn 2 JUV (Se mere på bloggen..... ). Erik Thomsen
Brændegaard sø
: Havørn 1 AD R, Fiskeørn 3 FU (samtidigt i luften), Musvåge 7 OF, Spurvehøg 3 OF.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg Ny Camping (14:00): Gråspurv 10 (badende), Solsort 1 (badende). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Hvid Vipstjert 75 FU, Bogfinke 25 FU, Gulspurv 6 FU. Niels Andersen
Sofielund: Misteldrossel 1 R. Niels Andersen
Siø: Vandrefalk 1 FU SØ, Hjejle 980 R SØ, Vibe 20 R SØ. Nis Rattenborg
Dovns Klint
: Skarv 18 SV, Knopsvane 17 V, Grågås 15 SV, Canadagås 23 SV, Bramgås 680 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 630 SV, Gravand 4 SV, Pibeand 40 SV, Knarand 2 SV, Krikand 5 SV, Gråand 6 T, Spidsand 2 S, Skeand 1 SV, Ederfugl 300 SV, Toppet Skallesluger 4 SV, Hvepsevåge 4 S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 1 M S, Spurvehøg 23 S, Musvåge 23 T, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2 TF, Huldue 1 S, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1400 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 91 S, Stær 100 SV, Bogfinke 1000 S, Tornirisk 30 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Bramgås 65 R SV, Spurvehøg 2 R, Dværgfalk 1 M AD R, Stor Præstekrave 40 R, Hjejle 6 R, Vibe 40 R, Krumnæbbet Ryle 16 R, Almindelig Ryle 290 R, Brushane 12 R, Sortklire 2 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 70 R, Gransanger 6 R, Tornirisk 80 R. Nis Rattenborg
Rath: Tårnfalk 1 R, Hjejle 290 R, Vibe 30 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 1K OF, Blå Kærhøg 1 R, Tårnfalk 6 R, Lærkefalk 2 FU, Vandrefalk 1 AD R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Knarand 58 R, Krikand 260 R, Spidsand 18 R, Skeand 185 R, Taffeland 165 R, Islandsk Ryle 5 R, Skægmejse 13 R. Gregers Johannesen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Gråand 3 R, Tårnfalk 1 R, Ringdue 2 R, Grønspætte 2 R, Stor Flagspætte 2 OF, Rødhals 1 FU, Solsort 4 R, Gransanger 6 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 8 FU, Musvit 1 FU, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 FU, Skovskade 3 OF, Skovskade 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Stillits 3 R. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Knopsvane 220, Bjergvipstjert 1 OF. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Svartbag 6 R. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Havørn 1 1K+ OF, Havørn 1 AD R, Fiskeørn 1 FU. Kurt Due Johansen
Bøjden Nor:
Sølvhejre 3 R, Canadagås 9 R. Jesper Tofft
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 27 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 26 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 23 R, Knopsvane 21 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 460 R, Canadagås 9 FU, Pibeand 120 FU, Gråand 90 FU, Spidsand 9 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 54 FU, Troldand 120 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 130 FU, Stor Præstekrave 31 FU, Hjejle 60 R, Vibe 48 R, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 95 FU, Brushane 33 FU, Lille Kobbersneppe 14 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 210 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 11 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 5 OF, Engpiber 2 R, Gransanger 1 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Musvit 2 R, Allike 16 R, Råge 18 R, Gråkrage 4 R, Stær 50 R, Grønirisk 10 R, Tornirisk 200 T FU. Kirsten Pedersen
Snarup Mose: Grønspætte 1 R. Kurt Due Johansen
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 8 R, Krikand 20 FU, Havørn 1 R, Duehøg 1 1K R, Musvåge 3 R, Trane 5 R, Vibe 190 R, Tinksmed 2 FU, Bogfinke 35 FU. Palle Bo Larsen
Slambassinet (Odense): Brushane 2 R. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 13 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 150 R, Pibeand 5 R, Knarand 11 R, Krikand 230 R, Gråand 42 R, Spidsand 6 R, Skeand 42 R, Troldand 12 R, Fasan 1 M R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 90 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 50 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R, Hvidklire 11 R, Hættemåge 900 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 DØD, Allike 2 R, Råge 5 R, Gråkrage 24 R, Stær 95 R, Gulspurv 1 R. Svend Anker Schwebs
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Knopsvane 6 R, Grågås 650 R, Bramgås 260 R, Pibeand 220 R, Krikand 40 R, Gråand 110 R, Havørn 2 JUV R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 12 R, Stor Præstekrave 7 R, Hjejle 320 R, Vibe 140 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 330 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 62 R, Storspove 3 R. Svend Anker Schwebs
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 28 FU, Fiskehejre 18 FU, Skestork 1 FU, Knopsvane 7 R, Grågås 950 R, Canadagås 20 R, Bramgås 360 FU, Gravand 1 OF, Pibeand 350 FU, Knarand 30 FU, Krikand 275 R, Gråand 325 R, Spidsand 75 FU, Spidsand 35 OF, Skeand 80 FU, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 1 F FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Grønbenet Rørhøne 8 FU, Blishøne 20 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Hjejle 75 OF, Hjejle 65 R, Vibe 210 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 225 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Sortklire 12 ODR FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 10 FU, Ringdue 15 R, Sanglærke 3 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Gransanger 3 R, Musvit 2 R, Gråkrage 6 R. Per Quaade
Vigelsø: Skarv 2 OF, Fiskehejre 68 R, Knopsvane 28 FU, Gravand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 36 R, Havørn 1 1K R, Rørhøg 1 1K FU, Vandrefalk 1 FU, Strandskade 12 FU, Almindelig Ryle 910 FU, Storspove 40 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 1 R. Kurt Due Johansen
Fjordmarken: Isfugl 1 R. Evald Mehlsen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Skestork 1 V, Musvåge 1 SV, Tårnfalk 4 T NAT, Sølvmåge 11 OF, Svartbag 7 R, Splitterne 3 S, Landsvale 16 SØ, Engpiber 6 SV, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 14 S, Blåmejse 6 R, Musvit 5 R, Spætmejse 1 R, Sortkrage 2 OF, Gråkrage 3 OF, Stær 25 Ø, Grønirisk 4 T, Rørspurv 7 S. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 53 R, Fiskehejre 9 R, Grågås 115 R, Krikand 12 R, Gråand 8 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 8 R, Islandsk Ryle 3 R, Almindelig Ryle 90 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Storspove 1 R. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 31 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 65 R, Sangsvane 1 R, Grågås 85 R, Pibeand 650 R, Knarand 38 R, Krikand 260 R, Gråand 220 R, Spidsand 44 R, Skeand 110 R, Taffeland 6 R, Troldand 26 R, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 2 R, Blå Kærhøg 1 BR FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 2200 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 315 R, Vibe 120 R, Almindelig Ryle 230 FU, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Hvidklire 4 R, Ringdue 3 R, Landsvale 4 R, Gråkrage 39 R, Stær 80 R, Stillits 52 R T, Tornirisk 2 OF. Svend Anker Schwebs
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 32 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 10 R, Grågås 210 R, Ederfugl 8 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 16 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Storspove 1 R, Måge sp. 550 R, Ringdue 3 OF, Gråkrage 9 R, Stær 16 R. Svend Anker Schwebs


            Sølvhejre Bøjden Nor  Foto: Leif Kristensen

 Mandag den 19. september 2016                             Solopgang: 06:58 Solnedgang: 19:23

Lundeborg, Ny Camping (13:30): Gråspurv 25 FU, Solsort 6 FU, Stillits 2 R, Grønsisken 5 R, Skarv 2 FU, Musvit 2 FU, Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Knudhoved Fuglestation:
Rødstrubet piber 1 OF (måske til R). Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Bagenkop: Husrødstjert 1 FU. Troels Hulgaard
Dovnsklint : Spurvehøg 1 OF. Troels Hulgaard
Klise Nor: Grågås 36 T + 125 OF. Troels Hulgaard

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 4 SV, Fiskehejre 1 S, Knopsvane 5 SV, Grågås 64 SV, Bramgås 610 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 710 SV, Pibeand 70 SV, Spidsand 5 SV, Ederfugl 520 SV, Sortand 36 SV, Fløjlsand 1 Ø, Toppet Skallesluger 4 SV, Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 2 S, Spurvehøg 15 S, Musvåge 3 TF, Tårnfalk 1 S, Trane 2 S, Strandskade 8 Ø, Hjejle 4 SV, Almindelig Ryle 5 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Landsvale 26 S, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 11 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 500 S. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Bramgås 9 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 6 R, Rød Glente 2 R, Rørhøg 1 S, Spurvehøg 2 R T, Dværgfalk 1 SV, Vandrefalk 1 F JUV R T, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 45 R, Hjejle 6 R, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 14 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 18 R, Almindelig Ryle 310 R, Brushane 12 R, Sortklire 4 R, Digesvale 20 R, Landsvale 35 R, Bysvale 25 R, Tornirisk 90 R. Nis Rattenborg 
Gulstav: Natugle 2 R. Ella Mikkelsen
Rath: Rørhøg 1 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 290 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Tårnfalk 1 R, Vibe 60 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD R, Tårnfalk 2 R, Lærkefalk 1 R, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 230 R, Islandsk Ryle 5 R, Almindelig Ryle 26 R, Brushane 14 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Nis Rattenborg
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 AD OF, Lærkefalk 1 FU. Gregers Johannesen
Alne Nor: Skarv 20 R, Knopsvane 38 FU, Toppet Skallesluger 2 FU. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Knopsvane 245. Jacob Sterup
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 27 FU, Skarv 1 FU, Skarv 31 R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 19 FU, Knopsvane 13 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 482 R, Canadagås 9 R, Pibeand 176 FU, Knarand 2 R, Krikand 73 FU, Gråand 31 FU, Spidsand 15 FU, Skeand 1 FU, Taffeland 68 R, Troldand 65 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 1K+ R, Havørn 2 AD FU, Blishøne 90 R, Klyde 3 FU, Stor Præstekrave 9 FU, Hjejle 23 R, Islandsk Ryle 17 FU, Almindelig Ryle 102 FU, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 10 FU, Sortklire 3 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 230 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 3 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Allike 8 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 1 FU, Tornirisk 82 R, Gulspurv 2 R. Leif Kristensen
Sønderhjørne: Musvåge 1 TF, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 1 T, Jernspurv 3 R, Rødhals 4 R, Solsort 9 FU, Sangdrossel 4 R, Gærdesanger 5 FU, Tornsanger 1 R, Munk 3 FU, Gransanger 10 FU, Fuglekonge 6 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 R, Skovspurv 10 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 8 FU, Grønsisken 10 TF, Gulspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Kongens Have: Gråand 1 R, Grønbenet Rørhøne 5 , Hættemåge 1 R, Ringdue 8 FU. Gunnar Jørgensen
Odense: Huldue 3 SV. Søren Gjaldbæk
Vigelsø: Fiskehejre 45 R, Knopsvane 25 FU, Almindelig Ryle 160 FU, Hættemåge 10 FU, Sølvmåge 5 R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vibe 105 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 45 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hættemåge 400 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 R, Grågås 460 R, Bramgås 230 R, Havørn 1 1K R, Rørhøg 1 F OF, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 100 OF, Vibe 360 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 4 R, Almindelig Ryle 170 R. Kresten Madsen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 80 R, Fiskehejre 1 OF, Grågås 190 OF, Canadagås 2 OF, Bramgås 5 R, Knortegås 4 Ø, Ederfugl 15 R, Toppet Skallesluger 3 S, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FU, Vandrefalk 1 JUV FU, Almindelig Ryle 220 R, Storspove 1 R, Hættemåge 6 OF, Sølvmåge 12 OF, Svartbag 5 OF, Splitterne 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Engpiber 21 SØ,
Rødstrubet Piber 1 T, Bjergvipstjert 1 SØ, Hvid Vipstjert 12 SØ, Rødhals 1 R, Gransanger 3 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 7 R, Tornirisk 15 SØ, Rørspurv 1 R. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Helnæs Made: Lille Lappedykker 5 YF UF, Fiskehejre 9 FU, Grågås 200 FU, Bramgås 20 FU, Bramgås 32 SV, Gravand 2 R, Pibeand 23 R, Krikand 395 R, Spidsand 1 FU, Skeand 3 R, Troldand 1 R, Havørn 2 1K R, Blå Kærhøg 2 BR S, Tårnfalk 2 FU, Vandrefalk 1 AD R, Blishøne 4 R, Hjejle 160 OF, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 23 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 14 R, Sanglærke 10 OF, Landsvale 25 FU, Engpiber 26 OF, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 FU, Stenpikker 2 FU, Gærdesanger 2 FU, Gransanger 6  FU, Fuglekonge 4 FU, Halemejse 5 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Husskade 1 R, Gråkrage 4 R, Ravn 2 R, Stær 100 OF, Tornirisk 15 R. Niels Bomholt Jensen
Hersnap: Grønspætte 1 FU, Topmejse 2 FU. Vivian Risør Neidel
Gyldensteen Gods: Hjejle 330 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 26 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 99 R, Sangsvane 1 R, Grågås 477 R, Pibeand 1730 R, Knarand 106 R, Krikand 1070 R, Gråand 325 R, Spidsand 88 R, Skeand 180 R, Taffeland 2 R, Troldand 11 R, Havørn 3 R, Rørhøg 1 JUV FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 2375 R, Hjejle 35 R, Vibe 93 R, Almindelig Ryle 190 FU, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Storspove 3 R, Hvidklire 5 R, Hvid Vipstjert 20 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 23 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 1165 R, Ederfugl 28 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 14 R, Vibe 318 R, Storspove 4 R, Rødben 5 R, Hættemåge 194 R, Sølvmåge 40 R, Gråkrage 2 R, Stær 12 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Tårnfalk 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Gråand 3 R, Fasan 1 R, Strandskade 3 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 2 R, Hættemåge 3 R, Allike 13 R, Rørspurv 3 R. Jens Bækkelund


         

 Søndag den 18. september 2016                             Solopgang: 06:56 Solnedgang: 19:26

Keldsnor Fuglestation (11:30): Hvidbrynet løvsanger 1 RI (årets 2.). Michael Bjerregaard
Lundeborg, Ny Camping (17:00): Tyrkerdue 3 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Brushane 3 1K FU, Storspove 3 FU. Søren G. Nielsen
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 6 FU. Jan Sørensen
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 5 R, Grågås 45 R, Pibeand 21 R, Gråand 2 R, Havørn 1 T R, Blå Kærhøg 1 BR S, Vandrefalk 1 R, Strandhjejle 5 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 20 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 50 R, Hvidklire 1 R, Sanglærke 2 R, Engpiber 15 R, Skærpiber 3 R, Gul Vipstjert 8 FU, Råge 27 R, Bogfinke 1 R, Stillits 15 FU. Jan Sørensen
Tåsinge Grund (hav v/Monnet): Knopsvane 142 FU. Jan Sørensen
Birkholm: Knopsvane 320 R, Sortsvane 1 R, Spurvehøg 1 SV, Vandrefalk 1 JUV R, Engpiber 140 R. Arne Bruun
Sydf. Øhav syd for Strynø: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 115 T, Grågås 63 T, Bramgås 1200 T, Knortegås 570 T, Ederfugl 150 T, Hvepsevåge 24 T, Rød Glente 1 T, Rørhøg 2 T, Blå Kærhøg 4 T, Spurvehøg 64 T, Musvåge 1 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 1 T, Huldue 16 T, Stor Flagspætte 2 Ø, Digesvale 40 T, Landsvale 210 T, Skovpiber 20 T, Engpiber 260 T, Skærpiber 2 T, Gul Vipstjert 9 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 106 T, Jernspurv 27 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8000 T, Stillits 12 T, Grønsisken 37 T, Tornirisk 35 T, Rørspurv 40 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Skarv 68 SV, Fiskehejre 1 S, Knopsvane 2 SV, Knopsvane 1 SØ, Grågås 51 SV, Bramgås 610 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 910 SV, Pibeand 40 SV, Krikand 20 SV, Ederfugl 520 SV, Sortand 60 SV, Hvinand 1 R, Toppet Skallesluger 10 SV, Hvepsevåge 2 S, Rød Glente 2 S, Havørn 1 OF, Rørhøg 3 S, Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 64 S, Musvåge 4 S, Musvåge 30 TF, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 9 S, Dværgfalk 2 S, Dobbeltbekkasin 1 T, Huldue 25 S, Bjergvipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 39 T, Hvidbrynet Løvsanger 1 RI. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Rød Glente 1 T,Spurvehøg 20 T. Carsten Skou
Gulstav:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 2 OF, Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 15 OF, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 6 FU, Rødstjert 1 FU, Hvidbrynet Løvsanger 1 R , Lille Korsnæb 8 OF. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Carsten Skou
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Lærkefalk 1 AD FU
Nørreballe Nor: Rød Glente 1 R, Spurvehøg 2 R, Tårnfalk 2 R, Trane 2 R, Vibe 70 R. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF, Bjergvipstjert 1 S. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rød Glente 2 OF. Gregers Johannesen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lærkefalk 2 FU. Anders Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 23 R, Fiskehejre 25 FU, Bramgås 3 OF, Havørn 1 OF, Vibe 200 R, Brushane 5 R. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 25 FU, Tårnfalk 5 FU, Dværgfalk 1 FU, Stenpikker 1 R. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 3 R, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 4 R, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 2 R, Vibe 170 R, Islandsk Ryle 6 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 60 R, Brushane 35 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Havørn 3 R . Finn Skov
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 47 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 400 R, Knarand 20 FU, Gråand 25 R, Skeand 110 FU, Taffeland 10 R, Troldand 60 R, Havørn 1 FU, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 5 FU, Blishøne 5 FU, Vibe 48 FU, Hvidklire 1 T, Hættemåge 75 R, Sølvmåge 20 R Stær 150 R. Per Damgaard Poulsen 
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 2 FU, Trane 2 R. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 4 FU,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 13 , Sangsvane 1 R, Gråand 17 R, Almindelig Ryle 25 FU, Hvidklire 1 FU, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Hvid Vipstjert 1 OF, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 2 FU, Stillits 4 FU. Gunnar Jørgensen
Tårup Inddæmmede Strand: Dobbeltbekkasin 5 R. Bo K. Stephensen  
Østerø Sø (Knudshoved):
Rødstrubet Piber 1 OF. Jens-Gert Hansen
Lund s.f.Motorvej Voldby: Havørn 1 AD OF. Dan Blohm
Nærå Strand/Agernæs Flak: Grågås 165 R. Jens Bækkelund 


           

 Lørdag den 17. september 2016                              Solopgang: 06:54 Solnedgang: 19:29

Svendborg, Strandvej (03:00 - ?): Bramgås 200 T V (Større flokke trukket siden kl 03:00 højt mod vest). Jan StenerJørgensen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 56 FU, Skægmejse 1 R
Dovns Klint
(05:00 - 09:00): Lærkefalk 9, Dværgfalk 4, Tårnfalk 46, Spurvehøg 119, Fiskeørn 1, Rørhøg 9, Blå kærhøg 1, Hvepsevåge 15,
Sølvhejre 4 + gang i lidt gæs og ænder. Esben Eriksen
Dovns Klint:
Rødstrubet piber 1 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav mose:
Sølvhejre 1 R. Esben Eriksen
Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Esben Eriksen
Piledybet:
Sølvhejre 1 R. Esben Eriksen
Tryggelev Nor: Lærkefalk 3 R. Esben Eriksen
Lundeborg, Ny Camping: Bramgås 150 OF SV (Mange småflokke blev set gennem formiddagen). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge
: Skestork 2 R . Finn Skov
Hav øst for Thurø
: Bramgås 460 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 450 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 NØ, Krikand 7 R, Tårnfalk 4 R, Lærkefalk 1 S, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 25 NØ, Almindelig Ryle 6 R, Splitterne 3 NØ, Tornirisk 25 R. Arne Bruun
Dovns Klint: Skarv 148 T, Sølvhejre 4 T, Fiskehejre 1 T, Grågås 26 T, Bramgås 220 T, Knortegås 1690 T, Pibeand 148 T, Krikand 8 T, Spidsand 5 T, Ederfugl 250 T, Sortand 20 T, Toppet Skallesluger 3 T, Hvepsevåge 27 T, Rørhøg 8 T, Kærhøg sp. 1 T, Spurvehøg 128 T, Musvåge 3 T, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 44 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 4 T, Stor Præstekrave 21 T, Strandhjejle 8 T, Islandsk Ryle 2 T, Almindelig Ryle 36 T, Hættemåge 17 T, Huldue 3 T, Landsvale 170 T, Bysvale 3 T, Skovpiber 18 T, Engpiber 60 T,
Rødstrubet Piber 1 T, Skærpiber 4 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 55 T, Jernspurv 3 T, Stær 40 T, Bogfinke/Kvækerfinke 9000 T, Stillits 11 T, Grønsisken 28 T, Tornirisk 20 T, Lille Korsnæb 25 T, Rørspurv 2 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Bramgås 1870 V, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1230 V. Nis Rattenborg
Dovns Klint:  Bramgås 980 SV,Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1760 SV, Hvepsevåge 24 SØ, Rød Glente 1 T, Rørhøg 13 S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 165 S, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 53 S, Dværgfalk 3 S, Dværgfalk 3 T, Lærkefalk 7 S, Huldue 6 S, Bjergvipstjert 1 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Sølvhejre 2 R, Sølvhejre 4 S, Pibeand 430 S, Spidsand 33 S, Hvepsevåge 39 1K S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 17 S, Blå Kærhøg 2 M AD S, Spurvehøg 217 S, Fiskeørn 6 S, Tårnfalk 76 S, Aftenfalk 1 M 2K S, Dværgfalk 7 S, Lærkefalk 14 S, Vandrefalk 1 S, Stor Præstekrave 21 S, Huldue 7 S, Hedelærke 2 S, Bjergvipstjert 11 S, Bogfinke 1000 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint:
Sølvhejre 1 FU, Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Blå Kærhøg 1 JUV S, Spurvehøg 22 OF, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 6 FU. Søren G. Nielsen
Keldsnor: Bramgås 870 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4090 SV, Ederfugl 2480 V, Sortand 130 V, Sort Glente 1 JUV TF, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 27 TF, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 R V, Lærkefalk 1 NØ R, Lærkefalk 1 TF, Vandrefalk 1 JUV FU SV, Vandrefalk 1 M AD R, Stor Præstekrave 42 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 28 R, Brushane 22 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 25 FU. Søren G. Nielsen
Gulstav Mose
Sølvhejre 1 R , Fiskeørn 1 FU . Finn Skov
Gulstav Østerskov:
Sølvhejre 1 FU. Kurt Hansen
Fakkebjerg: Tårnfalk 1 FU . Finn Skov 
Rath: Blå Kærhøg 1 M AD R. Nis Rattenborg
Ristinge Klint: Stenvender 9 R. Leif Bisschop-Larsen
Søndenbro: Rød Glente 1 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 OF, Fiskeørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 850 R, Bramgås 725 V, Hvepsevåge 12 T, Rød Glente 1 SØ, Havørn 1 OF, Spurvehøg 21 T, Tårnfalk 12 R, Lærkefalk 4 FU Lærkefalk 2 S. Gregers Johannesen
Brændegård Sø: Grågås 660 R, Skeand 160 FU, Havørn 1 AD OF, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Pipstorn: Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Heden: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Noret v/Holckenhavn: Isfugl 1 FU. Evald Mehlsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 1K FU, Grågås 670 FU, Hjejle 1000 R. Dieter Maaszen
Bågø: Havørn 1 AD OF. Bent Jakobsen
Å vest for Brydegård: Blå Kærhøg 1 FU. Erik Busk
Ålebæk: Stær 1000 T NAT. Jens Bækkelund


               Lille fluesnapper RI Foto: Hans Rytter

 Fredag den 16. september 2016                              Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:31

Dovns Klint: Rød glente 2 T . Bent Staugaard
Dovns Klint:
Sort glente 1 T, Trane 12 T.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(17:00):
Lille fluesnapper 1 RI . Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Søgård, Langeland (17:00)
Steppehøg 1 1K FU . Morten Müller
Tryggelev Nor: Vibe 300+ FU/R, Almindelig Ryle 30+ FU/R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 12+ FU/R, Bramgås 8 FU/R, Fiskeørn 1 T S, Rørhøg 1 F FU + 2 M FU, Hvepsevåge 1 OF, Lærkefalk 3 T S, Tårnfalk 6+ FU, Spurvehøg 3 FU OF, Skægmejse 2 F FU, Tornirisk 9 T S, Hvid Vipstjert 20+ FU, Gul Vipstjert 4 FU (sammen med stor flok af de hvide på marken ved grusvejen over for sommerhusene). Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Kirkeby: Havørn 1 OF. Gregers Johannesen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 510 SV, Sølvhejre 2 OF, Knopsvane 3 SV, Grågås 20 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 74 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 202 SV, Gravand 2 SV, Pibeand 100 SV, Pibeand 60 SV, Spidsand 23 SV, Skeand 6 SV, Ederfugl 25 SV, Sortand 12 SV, Toppet Skallesluger 2 SV, Hvepsevåge 15 S, Sort Glente 2 S, Sort Glente 1 TF, Rød Glente 4 S, Rørhøg 14 S, Blå Kærhøg 5 S, Blå Kærhøg 1 M AD S,
Steppehøg 1 1K S, Spurvehøg 165 S, Musvåge 5 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 13 S, Tårnfalk 10 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 3 S, Lærkefalk 6 S, Lærkefalk 2 R, Vandrefalk 3 S, Vandrefalk 1 TF, Trane 12 S, Strandhjejle 2 SV, Strandhjejle 3 SV, Almindelig Ryle 30 SV, Storspove 1 SV, Almindelig Kjove 2 SV, Lille Kjove 5 SV, Huldue 12 S, Landsvale 350 S, Bysvale 2 SV, Skærpiber 1 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 12 T, Ravn 2 OF, Stær 50 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 900 SØ. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 470 R,
Sølvhejre 2 S, Sølvhejre 2 R, Grågås 44 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 248 SV, Spidsand 74 SV, Hvepsevåge 47 1K S, Sort Glente 3 S, Rød Glente 8 S, Rørhøg 21 S, Rørhøg 3 R, Blå Kærhøg 11 S, Steppehøg 3 1K S, Spurvehøg 318 S, Spurvehøg 10 R, Musvåge 15 TF, Fjeldvåge 1 TF, Fiskeørn 10 R, Tårnfalk 115 S, Tårnfalk 15 R, Dværgfalk 8 S, Lærkefalk 24 S, Lærkefalk 3 R, Vandrefalk 6 S, Trane 12 T, Strandhjejle 4 S, Almindelig Ryle 3 T, Dobbeltbekkasin 1 T, Storspove 1 R, Splitterne 5 SV, Fjordterne 1 SV, Huldue 19 S, Mursejler 1 S, Hedelærke 2 S, Digesvale 2 S, Landsvale 780 S, Bysvale 4 S, Skovpiber 22 S, Engpiber 44 S, Skærpiber 6 S, Gul Vipstjert 13 S, Bjergvipstjert 12 S, Hvid Vipstjert 46 S, Jernspurv 2 S, Skovskade 5 R, Ravn 2 OF, Stær 90 S, Bogfinke 3200 S, Stillits 22 S, Grønsisken 38 S, Lille Korsnæb 3 SV, Gulspurv 2 S, Rørspurv 3 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint:Spurvehøg 1 T . Finn Skov
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Bramgås 4 R, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 3 R, Spurvehøg 3 R, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 3 R, Dværgfalk 1 R SV, Vandrefalk 1 M JUV R SV, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 60 R, Hjejle 70 R, Vibe 190 R, Islandsk Ryle 12 R, Sandløber 2 R SV, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 45 R, Almindelig Ryle 370 R, Brushane 55 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 2 R. Nis Rattenborg
Hulbjerg (Jættestuen): Hvepsevåge 6 S, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 1 M AD R, Blå Kærhøg 1 F AD BR S,
Steppehøg 3 JUV R S, Spurvehøg 19 S, Musvåge 4 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 23 S, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 9 S, Vandrefalk 1 JUV S, Ravn 1 OF. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 5 OF, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 4 R, Dværgfalk 1 FU T, Lærkefalk 3 R, Vandrefalk 1 JUV R, Stor Præstekrave 10 R, Strandhjejle 1 R V, Vibe 220 R, Dværgryle 1 R T, Krumnæbbet Ryle 5 R V, Almindelig Ryle 19 R V, Brushane 15 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Sortklire 6 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 35 T, Rørhøg 11 T, Spurvehøg 37 T, Musvåge 12 T, Fiskeørn 4 T, Tårnfalk 34 T, Tårnfalk 12 R,
Aftenfalk 1 JUV S , Lærkefalk 7 SØ, Lærkefalk 4 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 3 FU. Arne Bruun
Sydf. Øhav syd for Strynø: Knopsvane 150 R. Ella Mikkelsen 
Brændegård Sø: Havørn 1 R, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 FU. Leif Kristensen
Faaborg Fjord: Knopsvane 286 2K+ R. Jacob Sterup  
Odense: Mudderklire 2 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Egensedybet: Vandrefalk 1 R, Strandhjejle 55 R, Almindelig Ryle 80 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 160 R. Kresten Madsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 42 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD R. Kresten Madsen
Fjordmarken: Havørn 1 OF. Kresten Madsen
Hasmark: Ravn 1 R. Kresten Madsen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Tinksmed 1 R. Evald Mehlsen
Noret v/Holckenhavn: Fiskeørn 1 SV. Evald Mehlsen
Å vest for Brydegård: Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 5 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 33 FU, Lille Kobbersneppe 2 FU, Mudderklire 1 FU, Tornirisk 3 FU. Erik Busk
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 FU. Tom Giersing


            Hvidbrynet løvsanger 1 RI Foto: Hans Rytter

 Torsdag den 15. september 2016                              Solopgang: 06:51 Solnedgang: 19:34

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:15): Hvidbrynet løvsanger 1 RI . . Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Trane 12 T. Finn Skov
Brændegård Sø: Havørn 1 AD M R, Havørn 1 1K R. Erik Thomsen
Lundeborg, Ny Camping (09:15): Bramgås 200 OF S. Poul Brugs Rasmussen

            

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Rudkøbing
: Hvepsevåge 1 S, Sort Glente 1 S,
Steppehøg 1 S, Spurvehøg 2 S, Fiskeørn 1 S. Nis Rattenborg
Dovns Klint:
Skarv 42 SV, Fiskehejre 3 S, Canadagås 14 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 70 SV, Pibeand 105 SV, Spidsand 3 SV, Hvepsevåge 53 S, Rød Glente 2 T, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 18 S, Blå Kærhøg 2 BR S,
Steppehøg 1 1K TF , Steppehøg 1 T R, Spurvehøg 261 S, Musvåge 12 T, Fiskeørn 8 S, Tårnfalk 43 S, Dværgfalk 4 T, Lærkefalk 2 TF, Trane 12 TF, Stor Præstekrave 10 SV, Vibe 16 V, Splitterne 5 SV, Huldue 2 TF, Digesvale 18 S, Landsvale 300 S, Bysvale 8 S, Gul Vipstjert 2 S, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 18 S, Hvidbrynet Løvsanger 1 RI, Skovskade 1 R, Husskade 5 R, Skovspurv 20 TF, Lille Korsnæb 7 TF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 3600 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint:
Hvepsevåge 3 T, Rørhøg 1 OF, Rørhøg 1 T, Spurvehøg 9 T, Spurvehøg 3 T, Musvåge 2 OF, Dværgfalk 1 OF. Ole Bo Olsen
Dovns Klint
: Trane 12 T . Finn Skov
Dovns Klint: Hvepsevåge 11 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 7 S, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 51 S, Musvåge 4 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 9 S, Dværgfalk 1 R, Trane 12 TF. Steen Lauritsen 
Gulstav:
Tårnfalk 8 R, Dværgfalk 1 OF. Nis Rattenborg
Gulstav Vesterskov:
Hvepsevåge 5 OF, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 47 OF, Musvåge 1 OF. Ole Bo Olsen
Eskebjerg: Tårnfalk 11 R,
Aftenfalk 1 IMM R, Lærkefalk 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor
: Rørhøg 2 R, Spurvehøg 4 R, Dværgfalk 1 R, Stor Præstekrave 80 R, Hjejle 280 R, Vibe 140 R, Islandsk Ryle 4 R, Dværgryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 46 FU, Almindelig Ryle 310 FU, Almindelig Ryle 130 FU V, rushane 55 R, Sortklire 6 R, Hvidklire 2 R, Odinshane 1 JUV R. Nis Rattenborg
Keldsnor:
Hvidbrynet Løvsanger 1 RI. Ole Bo Olsen
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 2 OF, Spurvehøg 14 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 6 OF. Ole Bo Olsen
Vesteregn: Trane 12 OF. Ole Bo Olsen
Fakkemose: Sort Glente 1 OF. Steen Lauritsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Rørhøg 3 FU, Fiskeørn 1 FU, Trane 12 OF, Tårnfalk 1 FU, Stenpikker 3 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, , Bramgås 12 R, Hvepsevåge 17 1K S, Rød Glente 5 1K S, Rørhøg 26 S, Rørhøg 2 1K R, Steppehøg 2 1K S, Spurvehøg 43 S, Musvåge 29 S, Fiskeørn 9 S, Tårnfalk 48 S, Dværgfalk 2 SV, Lærkefalk 8 1K S, Lærkefalk 3 1K R, Vandrefalk 3 S, Vandrikse 1 R, Brushane 6 S, Hvidklire 2 S, Landsvale 200 S, Skærpiber 1 S, Gul Vipstjert 9 S, Bjergvipstjert 2 S, Bogfinke 130 S. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Rørhøg 4 R, Spurvehøg 9 S, Fiskeørn 2 S, Fiskeørn 1 R S, Tårnfalk 5 R, Lærkefalk 1 S, Stor Præstekrave 9 R, Vibe 190 R, Krumnæbbet Ryle 6 R T, Almindelig Ryle 8 R T, Brushane 14 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 9 R. Nis Rattenborg
Spodsbjerg Havn: Skarv 15 FU, Ederfugl 8 FU, Hættemåge 30 FU, Sølvmåge 40 FU, Svartbag 5 FU, Ringdue 2 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Gransanger 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stær 1 FU, Gråspurv 6 FU, Gulspurv 2 FU. Svend Erik Jessen
Faaborg: Bjergvipstjert 2 SV. Per Damgaard Poulsen
Bøjden Nor: Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 14 R, Knopsvane 10 R, Sangsvane 1 R, Grågås 2 R, Pibeand 132 FU, Knarand 2 FU, Krikand 39 FU, Gråand 17 FU, Spidsand 8 FU, Skeand 8 FU, Taffeland 8 R, Troldand 36 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Hjejle 310 R, Vibe 64 R, Islandsk Ryle 10 FU, Almindelig Ryle 200 U, Lille Kobbersneppe 4 FU, Sortklire 5 FU, Hættemåge 230 FU, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 FU, Hvid Vipstjert 36 FU, Allike 4 OF, Gråkrage 1 FU, Stillits 1 FU, Tornirisk 76 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Skarv 34 R, Fiskehejre 32 R, Knopsvane 16 FU, Sangsvane 1 FU, Grågås 2 R, Pibeand 84 FU, Krikand 36 FU, Gråand 90 R, Spidsand 12 FU, Taffeland 32 FU, Hvinand 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Blishøne 280 FU, Hjejle 700 FU, Brushane 58 T FU, Hættemåge 180 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 15 R, Ringdue 4 FU, Allike 40 FU, Råge 38 FU, Gråkrage 15 FU. Kirsten Pedersen
Vigelsø: Vandrefalk 2. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 22 FU, Fiskehejre 11 FU, Grågås 500 FU, Krikand 70 FU, Skeand 8 FU, Havørn 2 FU, Musvåge 1 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 200 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 1 VDR FU, Rødben 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 400 FU, Gærdesmutte 1 R. Søren G. Nielsen    
Viby: Trane 21 SV. Vivian Risør Neidel
Å vest for Brydegård: Almindelig Ryle 13 FU. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 103 FU, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 126 FU, Sangsvane 1 AD FU, Grågås 1740 R, Pibeand 1207 FU, Knarand 176 R, Krikand 3001 FU, Gråand 523 FU, Spidsand 45 FU, Skeand 511 FU T, Troldand 30 R, Havørn 2 1K R, Rørhøg 1 JUV R, Spurvehøg 1 OF, Blishøne 3037 FU, Stor Præstekrave 26 FU, Vibe 55 R, Islandsk Ryle 4 FU, Dværgryle 26 FU, Almindelig Ryle 62 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 8 R, Hvidklire 7 FU, Tinksmed 2 FU, Hættemåge 11 R, Sølvmåge 1 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 14 FU, Hvid Vipstjert 15 R, Stær 105 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 26 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 723 R, Ederfugl 21 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 30 R, Fiskeørn 1 OF, Strandskade 12 R, Vibe 160 R, Storspove 4 FU, Rødben 7 FU, Hættemåge 453 R, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 113 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Strandskade 4 R, Strandhjejle 5 FU, Vibe 50 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Hættemåge 50 R, Sølvmåge 5 R. Kurt Due Johansen


             Hvepsevåge Foto: Finn Skov

 Onsdag den 14. september 2016                              Solopgang: 06:49 Solnedgang: 19:37

Dovns Klint (06:20-14:20): Pibeand 510 SV, Spurvehøg 239 S, Rørhøg 23 S, Tårnfalk 26 S, Hvepsevåge 44 S , Dværgfalk 4 S, Fiskeørn 5 S, Lærkefalk 4 S, Rød glente 2 S, Blå kærhøg 1 Han S , Sort Glente 1 S, Sort Glente 1 R (stadig i området), Musvåge 1 S. Keldsnor Fuglestation ved Ella Mikkelsen
Keldsnor: Hvepsevåge 1 T , Odinshane 1 T FU . Finn Skov
Dovns Klint
: Hvepsevåge 1 T (Denne er ringmærket, desværre kan jeg ikke give mere ud fra billede og kan heller ikke aflæse ringen. Jeg synes generelt, at det er ret svært/umuligt at aflæse metal ringe). Rasa Ohmann
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 OF‎ . Ole Bo Olsen
Langesø Gods + Langesø
: Hvepsevåge 1 S, Duehøg 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Hvepsevåge 11 T, Hvepsevåge 4 T, Sort Glente 2 T, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 3 T, Rørhøg 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Spurvehøg 8 T, Musvåge 1 T, Fiskeørn 1 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 5 T, Tårnfalk 3 T, Lærkefalk 1 T, Strandskade 2 T, Huldue 5 T. Ole Bo Olsen
Dovns Klint: Skarv 290 SV, Fiskehejre 1 S, Grågås 33 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 28 SV, Pibeand 510 SV, Spidsand 43 SV, Ederfugl 35 SV, Hvepsevåge 45 S, Sort Glente 1 1K S, Sort Glente 1 1K N, Rød Glente 2 T, Rørhøg 23 S, Blå Kærhøg 1 M S ,
Spurvehøg 239 S, Musvåge 1 S, Fiskeørn 5 T, Tårnfalk 26 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 4 S, Strandskade 2 SV, Strandhjejle 3 SV, Splitterne 8 SV, Huldue 13 T, Landsvale 300 SV, Gul Vipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 57 T, Stær 25 SV, Lille Korsnæb 4 TF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1500 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint:Hvepsevåge 34 T, Sort Glente 1 1K T, Sort Glente 1 TF, Rød Glente 1 TF, Havørn 1 OF, Rørhøg 17 T, Blå Kærhøg 2 T R, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 108 T, Musvåge 4 TF, Fiskeørn 11 T, Tårnfalk 35 T, Dværgfalk 7 T, Lærkefalk 6 T, Vandrefalk 1 T. Morten Müller
Dovns Klint: Rørhøg 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Leif Sørensen 
Gulstav Vesterskov: Hvepsevåge 9 OF, Rørhøg 4 OF, Spurvehøg 50 OF, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 4 OF, Tårnfalk 5 OF. Ole Bo Olsen
Gulstav: Sort Glente 1 1K TF. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Hvepsevåge 1 T , Odinshane 1 T FU . Finn Skov
Keldsnor: Hjejle 400 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Hvepsevåge 2 OF, Havørn 1 OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 2 FU , Tårnfalk 3 OF. Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:  Hvepsevåge 12 1K SØ, Sort Glente 2 SØ, Rød Glente 3 1K SØ, Havørn 1 AD FU, Havørn 1 1K R, Rørhøg 15 S, Spurvehøg 34 S, Musvåge 2 SØ, Fiskeørn 3 R, Fiskeørn 8 S, Tårnfalk 5 R, Tårnfalk 53 S,
Aftenfalk 1 F AD S, Lærkefalk 5 1K FU, Lærkefalk 19 1K S, Vandrefalk 1 AD S, Strandhjejle 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Bysvale 170 R, Rødstjert 1 R. Ole Goldschmidt
Søren Bilds Strand: Rørhøg 1 1K S, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 3 OF, Jernspurv 3 SY, Gærdesanger 2 FU, Tornsanger 2 R, Gransanger 9 R, Blåmejse 4 R, Musvit 1 R, Skovskade 2 R, Husskade 1 R, Skovspurv 16 R, Gulspurv 8 R, Rørspurv 3 R. Niels Bomholt Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 39 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 1K R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 1 FU, Krikand 130 FU, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Stor Præstekrave 9 FU, Vibe 22 R, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 90 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 1 FU, Hvidklire 2 FU. Dieter Maaszen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 FU, Grågås 1600 FU, Hjejle 1300 FU, Vibe 180 FU, Storspove 35 FU. Dieter Maaszen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Vibe 100 R, Almindelig Ryle 1300 R, Storspove 300 R, Hættemåge 2000 R. Kurt Due Johansen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskeørn 1 SV. Jens-Gert Hansen
Sabbesborg Klint: Strandskade 8 R, Stenvender 1 FU, Stenpikker 2 R. Evald Mehlsen
Askeby: Ravn 4 FU. Finn Toftegaard
Føns Vang: Toppet Lappedykker 45 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sølvhejre 1 FU, Knarand 4 R, Havørn 1 R, Halemejse 9 FU. Sten Nielsen
Ålebæk: Vandrikse 1 R. Jens Bækkelund 


         

 Tirsdag den 13. september 2016                              Solopgang: 06:47 Solnedgang: 19:39

Vejlen, Tåsinge: Skestork 2 R, Vibe 1 R. Finn Skov
Dovns Klint: Vandrefalk 2 S . Ole Bo Olsen
Keldsnor: Odinshane 1 FU . Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor: Sort glente 1 R . Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sort Glente 1 T . Morten Müller
Lindholm (15:00): Tornirisk 10 FU, Hvid vipstjert 15 FU, Musvåge 2 OF. Poul Brugs Rasmussen

          

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egsmade: Krikand 4 R, Gråand 5 R, Spurvehøg 1 OF, Svaleklire 1 FU, Bysvale 4 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Sortkrage 2 R, Gråkrage 5 R. Susanne Rørdam Skov
Vejlen, Tåsinge: Skestork 2 R . Finn Skov
Dovns Klint: Knopsvane 6 S, Pibeand 53 SV, Hvepsevåge 47 S, Sort Glente 1 SØ, Rød Glente 7 S, Rørhøg 17 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 201 S, Musvåge 3 S, Fiskeørn 5 S, Tårnfalk 32 S, Aftenfalk 1 M 3K FU, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 1 S, Vandrefalk 2 S, Stor Præstekrave 2 T, Huldue 24 S, Landsvale 300 T, Gul Vipstjert 4 SØ, Bjergvipstjert 1 SØ, Hvid Vipstjert 36 T, Stenpikker 2 R, Sumpmejse 1 R, Husskade 1 R, Ravn 4 OF, Stær 100 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1600 S. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 2 R, Vibe 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Fiskehejre 1 S, Hvepsevåge 5 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 30 S, Musvåge 1 S, Tårnfalk 20 FU, Vandrefalk 1 S, Vibe 150 OF, Huldue 16 S, Ravn 8 R. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Fiskehejre 2 R, Krikand 12 R, Spurvehøg 4 FU, Tårnfalk 7 FU,
Aftenfalk 1 M OF, Jernspurv 1 OF, Gransanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 1 R Husskade 1 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 JUV FU, Vandrefalk 1 IMM R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 60 FU, Hjejle 340 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 160 R, Islandsk Ryle 18 FU, Dværgryle 9 FU, Krumnæbbet Ryle 55 JUV R, Almindelig Ryle 230 FU, Brushane 35 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Sortklire 8 FU, Hvidklire 2 R, Stenvender 4 FU, Odinshane 1 FU. Nis Rattenborg
Keldsnor: Odinshane 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Keldsnor: Hjejle 300 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 45 R, Hjejle 150 R, Vibe 34 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Brushane 22 FU, Hvidklire 1 FU, Odinshane 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 58 T, Sort Glente 1 S, Rød Glente 4 T, Rørhøg 9 T, Spurvehøg 214 T, Fjeldvåge 1 R, Fiskeørn 7 T, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 24 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Hjejle 165 OF, Landsvale 400 S, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke 750 T. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sort Glente 1 T. Hans-Henrik Wienberg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 1 AD R, Rørhøg 3 R S, Spurvehøg 10 S, Fiskeørn 2 S. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 S. Leif Bisschop-Larsen 
Næshoved: Skarv 12 FU, Ederfugl 2 FU, Spurvehøg 1 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 1 AD FU, Vibe 3 FU, Splitterne 1 AD FU, Splitterne 2 JUV OF. Jane Ditzel
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 24 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 56 R, Fiskehejre 28 FU, Knopsvane 15 , Sangsvane 1 AD R, Pibeand 125 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 FU, Skeand 5 FU, Havørn 1 IMM R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 500 R, Strandskade 3 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Hjejle 400 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 61 R, Islandsk Ryle 40 FU, Almindelig Ryle 80 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 6 FU, Sortklire 3 FU, Rødben 2 R, Hvidklire 7 FU, Svartbag 12 AD FU, Svartbag 4 , Tyrkerdue 1 OF, Hvid Vipstjert 3 FU, Råge 4 OF, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 FU, Stær 29 OF, Stær 20 FU, Tornirisk 35 FU. Gunnar Jørgensen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 5 FU, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 2 FU, Vibe 11 FU, Dobbeltbekkasin 7 OF, Ringdue 25 FU, Råge 30 FU, Gråkrage 5 FU, Ravn 2 FU, Stær 40 OF. Søren G. Nielsen
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Gråand 10 FU, Tyrkerdue 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 2 FU. Helle Suadicani
Ferritslev: Fiskeørn 1 SV. Per Rasmussen 
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 R, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Odense: Skovpiber 1 S. Søren Gjaldbæk
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 1 R, Hjejle 1500 R, Brushane 6 T, Sortklire 12 R. Søren Gjaldbæk
Varbjerg: Stenvender 2 FU. Flemming G. Andersen
Vestermose (Bågø): Havørn 3 FU. Dines M. Olesen
Gyldensteen: Langø Plantage: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund


          

 Mandag den 12. september 2016                              Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:41

Vejlen, Tåsinge: Skestork 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R. Susanne Rørdam Skov og Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor
:
Sølvhejre 1 R, Tårnfalk 1 FU. Susanne Rørdam Skov og Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Almindelig ryle 2 FU , Cananadagås 10 R, Hybrid gås 1 R , Fiskeørn 1 FU , Tårnfalk1 FU . Rasa Ohmann‎
Mullerup
(14:30): Vibe 40 OF. Poul Brugs Rasmussen 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 FU, Skestork 2 R, Blishøne 15 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Skarv 150 SV, Grågås 24 SV, Pibeand 3 SV, Krikand 10 SV, Ederfugl 20 SV, Toppet Skallesluger 1 SV, Hvepsevåge 41 S, Rød Glente 1 T, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 14 S, Spurvehøg 89 S, Musvåge 2 TF, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 5 S, Dværgfalk 3 S, Strandhjejle 1 SV, Almindelig Ryle 1 SV, Mudderklire 1 T, Huldue 13 TF, Digesvale 8 S, Landsvale 600 S, Gul Vipstjert 16 S, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 63 T, Stillits 16 TF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 510 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Hvepsevåge 9 S, Rørhøg 12 S, Kærhøg sp. 1 S, Spurvehøg 31 SØ, Musvåge 4 TF, Tårnfalk 5 S, Tårnfalk 6 FU,
Aftenfalk 1 1K FU, Dværgfalk 1 SØ, Lærkefalk 1 FU, Huldue 10 SØ. Morten Müller
Gulstav Vesterskov: Hvepsevåge 5 OF, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 14 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 OF,
Aftenfalk 1 OF. Ole Bo Olsen
Søgård (Langeland): Dværgfalk 1 FU. Ole Bo Olsen
Keldsnor: Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 40 R, Hjejle 190 R, Vibe 110 R, Islandsk Ryle 2 R, Dværgryle 2 R, Krumnæbbet Ryle 25 JUV R, Almindelig Ryle 170 R, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 16 R, Sortklire 9 R, Stenpikker 3 R. Nis Rattenborg
Fakkebjerg: Grågås 625 OF, Hvepsevåge 29 T, Rød Glente 4 T, Havørn 2 AD R, Rørhøg 11 S, Spurvehøg 73 T, Fiskeørn 7 T, Tårnfalk 18 T, Gul Vipstjert 50 T. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 2 R, Stenvender 6 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Tårnfalk 4 FU . Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 FU, Rørhøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 JUV FU, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 230 R, Krumnæbbet Ryle 2 JUV FU, Almindelig Ryle 55 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Stenvender 6 FU. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 R, Fiskeørn 1 R T, Vibe 110 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 4 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Fjordterne 1 JUV R. Nis Rattenborg
Fårevejle: Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 OF, Hjejle 35 OF, Vibe 40 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 17 R, Skarv 50 R, Fiskehejre 32 R, Knopsvane 16 R, Sangsvane 1 R, Grågås 30 R, Pibeand 135 FU, Krikand 40 R, Spidsand 5 R, Skeand 8 FU, Taffeland 60 R, Troldand 30 R, Hvinand 1 R, Spurvehøg 1 SV, Blishøne 450 FU, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 53 FU, Hjejle 430 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 70 R, Islandsk Ryle 39 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 130 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 10 R, Sortklire 2 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 220 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 10 R, Ringdue 1 OF, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 6 FU, Gråkrage 3 FU, Tornirisk 50 FU. Niels Bomholt Jensen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Vigelsø:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R. Kurt Due Johansen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Rørhøg 1 OF, Vibe 220 R, Almindelig Ryle 91 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 1 R. Kresten Madsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Grågås 800 R, Havørn 1 1K R, Hjejle 1000 R. Kresten Madsen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Vandrefalk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Nyborg: Bjergvipstjert 1 T. Jens-Gert Hansen
Slipshavn Skov: Rørhøg 1 SV, Fiskeørn 1 SV. Jens-Gert Hansen
Kasmose Skov: Huldue 1 SY. Erik Busk


         

 Søndag den 11. september 2016                              Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:44

Svendborg, Strandvej: Tyrkerdue 5 R. Jan Stener Jørgensen
Svendborg Naturskole: Isfugl 1 FU. René Lund Chetronoch
Lundeborg, Ny Camping (10:00): Stær 50 FU R OF, Solsort 12 FU, Gransanger 1 FU, Gråspurv 25 FU R. Poul Brugs Rasmussen
Nyborg Strand: Orange Høsommerfugl 1 imago. Hjalte Kjærby

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Skarv 20 SV, Knopsvane 3 S, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 SV, Pibeand 13 SV, Krikand 36 SV, Spidsand 3 SV, Ederfugl 44 SV, Sortand 12 SV, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 48 S, Tårnfalk 10 S, Dværgfalk 4 S, Strandhjejle 1 SV, Lille Kobbersneppe 3 SV, Sortklire 1 SV, Splitterne 3 SV, Huldue 21 S, Landsvale 800 T, Bysvale 2 S, Gul Vipstjert 17 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 89 T, Stær 18 T, Bogfinke 110 S, Stillits 8 TF, Grønsisken 20 T. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SV, Fiskehejre 1 T, Knopsvane 2 T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 SV, Krikand 7 T, Ederfugl 60 T, Sortand 16 T, Toppet Skallesluger 1 T, Hvepsevåge 3 T, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 39 T, Tårnfalk 9 S, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 4 T, Strandhjejle 2 T, Sandløber 1 T, Almindelig Ryle 6 T, Dobbeltbekkasin 10 T, Lille Kobbersneppe 4 T, Tinksmed 2 T, Splitterne 3 SV, Huldue 3 T, Huldue 1 TF, Digesvale 7 T, Landsvale 730 T, Bysvale 9 T, Skovpiber 12 T, Engpiber 6 T, Gul Vipstjert 27 T, Bjergvipstjert 1 S, Bjergvipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 135 T, Hvid Vipstjert 89 T, Bogfinke 120 T, Rørspurv 17 T. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Tårnfalk 5 R, Vibe 2 R, Landsvale 30 FU, Rødstjert 2 R, Grå Fluesnapper 1 FU, Ravn 3 OF. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Natugle 1 R, Stor Flagspætte 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R, Hvepsevåge 1 T, Huldue 1 R, Grå Fluesnapper 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU. Tonny Henriksen
Fakkebjerg: Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Vandrefalk 1 1K R. Michael Mosebo Jensen
Vesteregn: Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 S, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 6 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 1 S. Nis Rattenborg 
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 FU, Vibe 90 R, Brushane 8 R, Dobbeltbekkasin 7 FU, Sortklire 1 FU, Svaleklire 1 R, Rovterne 2 FU. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sortklire 1 R, Rovterne 2 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor
Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD R, Fiskeørn 2 FU, Dværgfalk 1 FU, Stor Præstekrave 20 FU, Vibe 260 R, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Sortklire 2 FU, Stær 1600 R NAT. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 9 FU, Knarand 28 FU, Havørn 1 FU, Fiskeørn 2 FU Vesteregn: Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 1 S, Rørhøg 2 S, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 6 S, Fiskeørn 2 S, Tårnfalk 1 S. Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Hvepsevåge 1 SV, Spurvehøg 11 T, Fiskeørn 4 T, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 OF, Gul Vipstjert 125 S. Gregers Johannesen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU. Tom Giersing
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 70 R, Fiskehejre 3 FU, Grågås 400 R, Knarand 15 FU, Gråand 20 FU, Skeand 110 FU, Taffeland 5 R, Troldand 40 R, Vandrikse 1 SY, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Blishøne 5 FU, Vibe 20 R, Svaleklire 1 T, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 75 R, Svartbag 2 R, Bynkefugl 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Emilielund (Ravnholt): Duehøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Lærkefalk 1 1K FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 M AD R, Ravn 20 R. Per Rasmussen
Ravnholt: Vibe 82 R, Ravn 2 R. Leif Sørensen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Stenvender 2 R. Jens-Gert Hansen
Kajbjerg Skov: Havørn 1 OF. Jens-Gert Hansen 
Vigelsø: Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund
Vigelsø: Havørn 2 AD R. Dieter Maaszen
Helnæs Made: Rød Glente 1 R, Havørn 1 2K+ FU. Tom Giersing


      

 Lørdag den 10. september 2016                              Solopgang: 06:41 Solnedgang: 19:47

Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Krikand 16 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 3 FU, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 40 FU,
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Hættemåge 600 R
Ollerup, Åmosen (16:30): Havørne 1 AD. Peder Skou  [Apollo Books]
Knudshoved
(09:03): Øresvin ( delfin ) 2 stk. (Leger i vandoverfladen under Storebæltsbroen). Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 1 R, Knarand 22 FU, Skeand 1 FU, Dobbeltbekkasin 4 OF. Søren G. Nielsen
Rudkøbing: Havørn 1 1K S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint:
Sølvhejre 1 R, Hvepsevåge 4 T, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 2 T, Spurvehøg 22 R, Spurvehøg 28 T, Musvåge 1 TF, Tårnfalk 9 R, Tårnfalk 2 T, Dværgfalk 1 T, Almindelig Kjove 3 V. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Fiskehejre 1 R, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 8 FU. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Havørn 1 IMM OF, Lærkefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Fakkebjerg: Havørn 4 OF, Spurvehøg 36 T, Fiskeørn 2 OF, Tårnfalk 15 T, Dværgfalk 1 SV, Huldue 2 T, Bjergvipstjert 1 S. Gregers Johannesen 
Gulstav Vesterskov: Nøddekrige 1 R. Nis Rattenborg
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 3 1K SØ, Spurvehøg 9 SØ, Musvåge 3 TF, Tårnfalk 4 R, Tårnfalk 6 SØ. Morten Müller
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 20 V, Havørn 1 AD R, Dværgfalk 1 AD R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 70 R, Hjejle 350 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 180 R, Dværgryle 4 R, Krumnæbbet Ryle 8 R, Almindelig Ryle 110 R, Brushane 30 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 6 R, Mudderklire 2 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Fiskehejre 11 R, Canadagås 14 FU, Rørhøg 1 1K FU, Dværgfalk 1 FU, Strandskade 1 OF, Klyde 1 FU, Stor Præstekrave 35 FU, Hjejle 150 FU, Vibe 50 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 75 FU, Brushane 30 FU, Hvidklire 1 FU, Gul Vipstjert 70 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Stenpikker 1 R, Stær 100 FU, Tornirisk 15 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 2 1K FU, Tårnfalk 1 S. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 90 FU, Almindelig Ryle 100 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Sortklire 3 VDR FU, Gul Vipstjert 4 OF, Stær 100 FU. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 2 1K S, Havørn 3 AD R SØ, Rørhøg 8 S, Spurvehøg 52 S, Musvåge 2 S, Fiskeørn 4 R, Fiskeørn 6 S, Tårnfalk 7 S, Tårnfalk 4 R, Rovterne 2 R, Gul Vipstjert 60 T. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Havørn 2 OF, Rørhøg 1 OF, Fiskeørn 8 OF, Vibe 52 R. Leif Sørensen
Vesteregn: Rødrygget Tornskade 1 BR FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R, Fiskeørn 1 S. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 FU, Rovterne 2 R. Morten Müller
Nørreballe Nor: Knarand 5 R, Skeand 2 R, Rovterne 2 R. Leif Sørensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Dværgfalk 1 NV. Henrik Mørup-Petersen
Vitsø: Havørn 1 OF. Kaj Mortensen
Det ny land (Lyø): Blishøne 9 R, Stor Præstekrave 7 FU, Vibe 13 R, Almindelig Ryle 14 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Storspove 1 FU, Hvidklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Hættemåge 9 R, Sølvmåge 3 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Stær 35 R. Susanne Rørdam Skov
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 12 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Skarv 42 R, Fiskehejre 28 FU, Knopsvane 15 , Grågås 600 R, Pibeand 38 R, Spidsand 1 FU, Skeand 3 FU, Havørn 1 AD FU, Spurvehøg 1 FU, Spurvehøg 1 R, Aftenfalk 1 JUV S, Lærkefalk 1 S, Blishøne 500 R, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 90 FU, Hjejle 280 R, Hjejle 14 OF, Strandhjejle 4 R, Vibe 66 R, Islandsk Ryle 40 FU, Dværgryle 2 FU, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 300 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 14 FU, Lille Kobbersneppe 8 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 220 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 6 , Ringdue 3 OF, Ringdue 1 FU, Sanglærke 1 OF, Digesvale 2 FU, Landsvale 26 FU, Engpiber 1 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 28 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sortmejse 2 R, Musvit 1 R, Råge 3 FU, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 3 FU, Ravn 1 R, Stær 14 OF, Stær 40 FU, Stillits 2 FU, Tornirisk 55 FU, Gulspurv 1 R. Kirsten Pedersen, Gunnar Jørgensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. Per Rasmussen
Tommerup: Fiskehejre 1 FU, Tyrkerdue 2 FU, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 1 FU. Helle Suadicani
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 8 R, Toppet Lappedykker 1 R, Sorthalset Lappedykker 8 R,
Gravand 3 1K R, Krikand 500 R, Skeand 3 R, Taffeland 6 R, Troldand 4 R, Havørn 1 IMM R, Musvåge 1 R, Krumnæbbet Ryle 11 1K R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Hvidklire 2 R, Rørsanger 1 R, Sortmejse 2 R, Sortkrage 1 R, Stillits 4 R, Tornirisk 1 R. Frank Desting
Knudshoved Færgehavn: Skarv 55 R, Grågås 200 Ø, Spurvehøg 2 T, Islandsk Ryle 1 OF, Almindelig Ryle 70 S, Hættemåge 7 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 6 R, Splitterne 4 R, Ringdue 2 OF, Hvid Vipstjert 6 R, Gråkrage 7 OF, Tornirisk 7 R. Eske Frank Morthensen
Knudshoved Færgehavn: Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 14 R, Splitterne 1 R, Stenpikker 1 R. Frank Desting
Slipshavn Skov: Fasan 10 R, Huldue 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 2 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 1 R, Sumpmejse 2 R, Spætmejse, Mørkbuget (caesia) 5 R, Korttået Træløber 3 R, Dompap 2 R. Frank Desting 
Odense: Mursejler 1 S, Skovpiber 1 S, Løvsanger 1 SY. Søren Gjaldbæk


         Bynkefugl Foto: Leif Kristensen

 Fredag den 9. september 2016                              Solopgang: 06:39 Solnedgang: 19:49

Vejlen, Tåsinge (12:05 - ): Skestork 2 R, Dværgryle 3 R, Vibe 125 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav
(10:43): Nøddekriger 1 R (Flyvende over vesterskov). Ella Mikkelsen
Svendborg Golfbane: Ravn 2 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Skarv 60 SV, Pibeand 7 SV, Skeand 1 SV, Sortand 3 SV, Hvinand 1 Ø, Hvepsevåge 8 S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 18 S, Fiskeørn 3 FU S, Tårnfalk 1 S,
Aftenfalk 1 1K S (13:13), Dværgfalk 1 T, Landsvale 1100 S, Bysvale 3 S, Skovpiber 6 S, Gul Vipstjert 80 SV, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 4 S, Stær 90 SV, Grønsisken 12 S. Ella Mikkelsen
Gulstav: Havørn 1 IMM OF. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Nøddekrige 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Bramgås 14 R, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 1 R, Vandrefalk 1 OF, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Hjejle 300 R, Vibe 180 R, Krumnæbbet Ryle 10 R, Almindelig Ryle 90 R, Brushane 40 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Spurvehøg 2 R, Fiskeørn 1 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Sortklire 2 R, Rovterne 2 R, Fjordterne 1 JUV R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 R, Sølvhejre 3 R NAT, Spurvehøg 3 R, Fiskeørn 2 R, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Hjejle 22 R, Vibe 190 R, Dværgryle 5 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 6 R, Almindelig Ryle 60 R, Kærløber 1 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Sortklire 2 R, Svaleklire 2 R. Nis Rattenborg
Rudkøbing: Digesvale 60 R, Landsvale 140 R, Bysvale 70 R. Nis Rattenborg
Sandholt: Trane 2 R. Leif Kristensen
Faaborg: Canadagås 18 SV. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Knopsvane 176 2K+ R. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Svartbag 11 R. Jacob Sterup
Svanninge Bakker: Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Grønspætte 1 FU, Rødhals 2 FU, Gransanger 10 FU, Fuglekonge 10 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Halemejse 25 FU, Topmejse 2 FU, Blåmejse 10 FU, Spætmejse 5 FU, Skovskade 2 FU, Ravn 2 R, Stillits 2 FU, Lille Korsnæb 2 R, Dompap 4 FU. Per Damgaard Poulsen 
Bøjden Nor: Spidsand 5 FU, Skeand 7 FU, Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 30 FU, Hjejle 600 FU, Islandsk Ryle 19 FU, Dværgryle 19 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 70 FU, Brushane 3 FU, Dobbeltbekkasin 8 FU, Lille Kobbersneppe 9 FU, Sortklire 4 VDR FU, Hvidklire 3 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 2 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 50 FU, Ravn 1 FU, Tornirisk 100 FU. Søren G. Nielsen
Nørre Lyndelse: Havørn 1 IMM OF. Niels Bomholt Jensen
Søndersø (Nordfyn): Ravn 2 R. Søren Gjaldbæk
Vigelsø:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 AD R. Kurt Due Johansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 2 JUV FU. Kurt Due Johansen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Havørn 1 OF. Jens-Gert Hansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 18 R, Knopsvane 48 FU, Vibe 34 R, Storspove 12 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU. Leif Kristensen
Helnæs Made: Skarv 3 OF, Fiskehejre 4 R, Grågås 753 FU, Pibeand 17 FU, Knarand 4 FU, Krikand 160 R, Gråand 37 R, Skeand 40 FU, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 1 R, Hjejle 540 R, Vibe 112 R, Rødben 2 FU, Ringdue 1 OF, Sanglærke 1 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Gråkrage 2 FU, Gråkrage 3 OF, Gråkrage 2 R, Stær 200 FU T. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Krikand 1 R, Vibe 17 R, Hvidklire 1 FU. Leif Kristensen


           

 Torsdag den 8. september 2016                              Solopgang: 06:38 Solnedgang: 19:52

Vejlen, Tåsinge (19:45): Skestork 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns Klint
:
Steppehøg 2 S, Nøddekrige 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Nøddekrige 1 R (Set i 5 min, fou ved lille sø i lysning mellem Vesterskov og sletten ved Søgård. Ses ikke pt.). Ole Bo Olsen
Lundeborg, Ny Camping (15:00): Ravn 2 OF S (ret sjældne her). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 4 YF UF, Skestork 2 1K R , Knarand 16 R, Rørhøg 1 BR FU, Hvidklire 1 R,
Rovterne 4 FU. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Skarv 140 SV,
Sølvhejre 1 S, Fiskehejre 1 S, Knopsvane 3 SØ, Grågås 33 SØ, Canadagås 7 SV, Spidsand 4 SV, Sortand 1 SV, Fløjlsand 1 SV, Hvepsevåge 23 S, Rød Glente 4 S, Rørhøg 8 S, Steppehøg 2 , Spurvehøg 110 S, Musvåge 4 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 1 S, Islandsk Ryle 11 T, Almindelig Ryle 1 SV, Storspove 1 SV, Splitterne 4 SØ, Huldue 15 S, Mursejler 2 S, Digesvale 300 S, Landsvale 1200 S, Gul Vipstjert 53 S, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 33 S, Gærdesanger 1 R, Nøddekrige 1 R, Skovspurv 30 TF, Grønirisk 10 S, Stillits 16 TF. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Skarv 16 S, Sølvhejre 1 S, Grågås 40 S, Hvepsevåge 9 S, Rød Glente 2 R, Havørn 1 R, Rørhøg 5 S,
Steppehøg 1 1K S, Spurvehøg 45 S, Musvåge 4 R, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 4 S, Lærkefalk 1 FU, Lærkefalk 1 S, Hjejle 400 OF, Islandsk Ryle 12 SØ, Huldue 87 R, Mursejler 4 S, Digesvale 56 S, Landsvale 350 S, Bysvale 6 S, Skovpiber 7 S, Engpiber 12 SØ, Gul Vipstjert 9 SØ, Bjergvipstjert 1 S, Hvid Vipstjert 18 S, Løvsanger 1 S, Nøddekrige 1 R, Bogfinke 17 S, Stillits 105 FU. Ole Hansen
Dovns Klint:
Sølvhejre 1 R, Hvepsevåge 7 T, Rød Glente 2 T, Rørhøg 5 T, Steppehøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Musvåge 2 T, Tårnfalk 5 T, Lærkefalk 1 T, Hjejle 400 OF, Islandsk Ryle 11 T, Storspove 1 T, Huldue 15 T, Gul Vipstjert 19 T, Bjergvipstjert 1 T, Nøddekrige 1 FU, Stillits 6 FU. Willy Schrøder Andersen
Gulstav Vesterskov: Hvepsevåge 3 T, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 12 OF, Lærkefalk 1 OF, Nøddekrige 1 FU . Ole Bo Olsen
Keldsnor: Hjejle 400 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Spurvehøg 1 R, Stor Præstekrave 60 R, Hjejle 300 R, Vibe 170 R, Dværgryle 5 R, Krumnæbbet Ryle 20 R, Almindelig Ryle 80 R, Brushane 20 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 FU, Rovterne 1 FU, Skægmejse 5 R. Evald Mehlsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 FU,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Pibeand 8 R, Knarand 200 FU, Krikand 300 R, Gråand 50 R, Spidsand 5 R, Skeand 75 R, Taffeland 5 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 4 FU, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 1 FU, Fiskeørn 2 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 10 R, Stor Præstekrave 1 OF, Vibe 200 R, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Storspove 1 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 1 AD FU, Rovterne 1 1K R. Ole Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 R, Rørhøg 2 T. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 2 S, Havørn 2 AD R, Rørhøg 2 FU, Fiskeørn 4 FU, Rovterne 2 R, Gøg 1 R, Rørsanger 2 R, Skægmejse 4 FU. Mads Syndergaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 133 R,
Sølvhejre 1 OF, Fiskehejre 4 FU T, Knopsvane 11 FU, Grågås 21 R, Canadagås 19 R, Pibeand 12 R, Knarand 180 FU, Krikand 55 R, Skeand 18 R, Taffeland 23 FU, Troldand 26 FU, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 2 FU, Musvåge 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Blishøne 37 R, Vibe 175 R, Svartbag 1 R, Rovterne 2 FU, Gul Vipstjert 1 R, Stær 200 FU. Willy Schrøder Andersen
Hav ved Tryggelev Nor: Fiskeørn 5 T. Leif Sørensen
Bro (Ærø): Rørhøg 1 1K OF, Spurvehøg 2 V, Musvåge 1 OF, Stormmåge 1000 R, Gul Vipstjert 30 R, Stenpikker 1 R, Lille Korsnæb 3 Ø. Lars Tom-Petersen
Drejet (Ærø): Hvepsevåge 4 V, Rød Glente 3 V, Havørn 2 JUV OF, Rørhøg 3 V, Spurvehøg 34 V, Musvåge 1 V, Tårnfalk 3 FU, Tårnfalk 4 V, Dværgfalk 1 BR V, Splitterne 1 FU, Stillits 8 R. Lars Tom-Petersen

Vejsnæs Nakke: Skarv 20 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 3 R, Grågås 10 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 V, Ederfugl 30 R, Sortand 7 V, Fløjlsand 1 M V, Toppet Skallesluger 3 R, Hvepsevåge 1 SV, Rød Glente 2 R, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 13 T, Tårnfalk 1 FU, Tårnfalk 2 T, Fasan 1 M R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 3 V, Sandløber 7 R, Almindelig Ryle 5 R, Almindelig Ryle 3 SV, Dobbeltbekkasin 1 R, Stormmåge 1600 R, Splitterne 2 FU, Splitterne 3 SV, Digesvale 6 SØ, Landsvale 50 FU, Landsvale 500 SØ, Bysvale 120 SØ, Skovpiber 2 T, Engpiber 2 SØ, Gul Vipstjert 10 R, Gul Vipstjert 65 T, Hvid Vipstjert 31 SØ, Jernspurv 1 R, Stenpikker 1 R, Gransanger 2 R, Korttået Træløber 1 R, Råge 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Skovspurv 75 TF, Tornirisk 50 R, Tornirisk 30 SØ, Rørspurv 1 SØ. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 14 , Grågås 286 R, Krikand 39 R, Skeand 138 R, Taffeland 35 R, Troldand 105 R, Hvinand 6 R, Havørn 3 1K R , Vibe 207 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 3 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Hvid Vipstjert 13 FU, Ravn 2 OF, Stær 28 R. Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 1 FU, Knopsvane 6 , Gråand 7 FU, Trane 2 R. Leif Kristensen
Hellemose Skov: Rørhøg 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Skarv 30 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 125 R, Grågås 420 R, Pibeand 6 R, Knarand 12 R, Krikand 20 R, Skeand 2 FU, Taffeland 150 R, Troldand 150 R, Hvinand 1 FU, Havørn 3 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 220 FU, Vibe 1 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 17 R, Stormmåge 7 R, Isfugl 1 R, Digesvale 70 FU, Landsvale 2 FU, Munk 1 R, Sumpmejse 2 R. Niels Bomholt Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 1K+ OF, Havørn 1 1K+ S. Per Rasmussen
Torpegård Skov: Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 20 R, Knarand 2 R, Gråand 12 R, Troldand 12 R, Havørn 3 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Storspove 1 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 T, Mudderklire 1 R, Landsvale 2 R. Poul Mogensen
Holckenhavn Fjord: Fiskeørn 1 FU, Blishøne 200 R. Kristian Angelo-Nielsen
Varbjerg: Stenvender 8 FU. Flemming G. Andersen


          

 Onsdag den 7. september 2016                              Solopgang: 06:36 Solnedgang: 19:54

Svendborgsund ved Iholm: Splitterne 2
Vejlen, Tåsinge (17:00): Skestork 2 R. Finn Skov
Lundeborg Ny Camping (15:30): Allike 4 R, Råge 1 OF, Grågås 8 OF V, Land og bysvale 100 OF FU, Grønirisk 8 FU, Gransanger 4 FU, Blåmejse 2 FU, Solsort 6 FU, Gråspurv 10 FU, Hvid vipstjert 2 FU, Splitterne 4 OF FU . Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Blå Kærhøg Han OF Syd + FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lykkesholm Gods: Havørn 1 JUV OF.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Egense: Havørn 1 OF. Tom Giersing
Vejlen, Tåsinge: Skestork 2 R   . Finn Skov
Dovns Klint: Skarv 60 SV, Gravand 10 SV, Pibeand 52 SV, Gråand 15 SV, Taffeland 6 SV, Ederfugl 40 T, Hvepsevåge 16 S, Rørhøg 2 TF, Spurvehøg 32 S, Musvåge 2 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 5 FU, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 3 S, Stor Præstekrave 2 SV, Vibe 80 V, Dobbeltbekkasin 3 V, Rødben 2 SV, Splitterne 4 T, Huldue 9 T, Landsvale 1200 S, Bysvale 12 S, Gul Vipstjert 38 S, Hvid Vipstjert 4 S, Gulspurv 2 T. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Keldsnor: Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 66 R, Hjejle 240 R, Vibe 172 R, Dværgryle 4 R, Almindelig Ryle 55 R, Brushane 12 R, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 1 R, Sortklire 8 JUV R, Hvidklire 2 R, Stenvender 8 R, Fjordterne 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Grågås 350 R, Canadagås 31 R, Stor Præstekrave 50 FU, Hjejle 300 R, Strandhjejle 2 R, Dværgryle 6 FU, Krumnæbbet Ryle 20 FU, Almindelig Ryle 100 FU, Brushane 20 FU, Svaleklire 1 R, Tinksmed 2 FU, Stenvender 8 FU, Splitterne 3 R, Gul Vipstjert 10 FU, Bjergvipstjert 1 FU, Stær 400 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Havørn 1 OF, Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 R, Stor Præstekrave 23 R, Hjejle 1 R, Vibe 320 R, Dværgryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 4 R, Almindelig Ryle 32 R, Brushane 22 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Sortklire 7 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Stenvender 4 R, Rovterne 1 R, Gul Vipstjert 300 R NAT, Stær 900 R NAT. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 FU, Rovterne 2 R. Leif Bisschop-Larsen 
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 R, Lærkefalk 1 R, Vibe 90 R, Vibe 90 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 22 R, Brushane 18 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Vibe 90 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 1 FU, Skarv 55 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 4 YF UF, Knopsvane 10 , Sangsvane 1 FU, Grågås 5 R, Pibeand 90 FU, Krikand 65 FU, Gråand 100 R, Spidsand 8 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 40 R, Troldand 100 R, Ederfugl 4 R, Hvinand 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 450 FU, Strandskade 2 FU, Stor Præstekrave 25 FU, Hjejle 450 R, Vibe 40 R, Islandsk Ryle 30 FU, Dværgryle 8 FU, Almindelig Ryle 150 FU, Dobbeltbekkasin 9 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Svaleklire 1 FU, Stenvender 9 FU, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 4 R, Engpiber 2 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 30 FU, Stær 30 R, Tornirisk 80 FU. Per Damgaard Poulsen
Skjoldnæs Fyr: Skarv 15 OF, Skarv 5 R, Ederfugl 30 R, Sortand 2 V, Spurvehøg 3 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Strandhjejle 7 AD SV, Dobbeltbekkasin 5 SV, Ringdue 1 SY, Landsvale 97 T, Skovpiber 5 T, Gul Vipstjert 5 R, Gul Vipstjert 15 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 35 R, Hvid Vipstjert 6 T, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 3 R, Løvsanger 2 R, Musvit 5 R, Husskade 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 10 V, Bogfinke 88 T, Stillits 4 R, Grønsisken 25 T, Tornirisk 1 R. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Grågås 1100 R, Gravand 8 R, Knarand 14 R, Krikand 260 R, Gråand 60 R, Spidsand 2 R, Skeand 160 R, Taffeland 320 R, Troldand 550 R, Hvinand 10 R, Rød Glente 1 OF, Spurvehøg 4 T, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 4 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 60 R, Stor Præstekrave 2 OF, Almindelig Ryle 7 R, Almindelig Ryle 43 T, Dobbeltbekkasin 10 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Hvidklire 1 R, Gul Vipstjert 4 T, Jernspurv 1 OF, Gransanger 6 R, Løvsanger 2 R, Råge 2 OF, Stær 30 V, Lille Korsnæb 8 V. Lars Tom-Petersen  
Haven v/Søby (Ærø): Rød Glente 2 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 FU. Lars Tom-Petersen
Ravnholt: Lille Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 7 FU, Pibeand 1 FU, Knarand 4 FU, Krikand 2 FU, Gråand 75 R, Skeand 6 FU, Havørn 3 , Rørhøg 1 JUV R, Blishøne 4 R, Vibe 60 FU, Ringdue 20 R, Gråkrage 5 FU, Ravn 7 FU. Per Quaade
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Skarv 51 R, Ederfugl 5 R, Sortand 12 S, Spurvehøg 2 SV, Tårnfalk 1 R, Hættemåge 17 OF, Sølvmåge 12 R, Svartbag 8 R, Splitterne 4 S, Ringdue 2 R, Landsvale 9 S, Gul Vipstjert 12 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Gransanger 1 SY, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 OF. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Knudshoved Færgehavn: Småspove 1 SV. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]


        

 Tirsdag den 6. september 2016                              Solopgang: 06:34 Solnedgang: 19:57

Vejlen, Tåsinge (20:00): Skestork 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, havnen, Tåsinge: Islandsk ryle 13 FU. Finn Skov
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 FU, Musvåge 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Fiskehejre 5 FU, Blishøne 5 FU. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Søgård Pyt: Skægmejse 1 F FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Salme Nor: Rovterne 2 FU (1 Ad + Juv, bl.a. sås den voksne fodre ungen med en fisk), Stenvender 2 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 20+ FU, Brushane 2 FU, Stor præstekrave 5+ FU, Vibe 50+ R+FU, Tårnfalk 1 FU, Sølvhejre 1 FU (kl. 07:45), Fiskehejre 8 FU, Stær 7 FU, Rørspurv 1 F FU, Rør/Sivsanger 3 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gul Vipstjert 1 FU.
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Tryggelev Nor: Havørn 2 R, Fiskeørn 2 FU (NB. Så en (antagelig en juv) dykke efter bytte bag sivbræmme nær norets bakke - den kom ikke op igen over sivene? Kan de dykke og miste livet ved drukning/ramme bunden i ren og skær iver eller fejlbedømmelse? Skete ca. kl.15.45 og ikke andre fuglekikkere på det tidspunkt - men måske sneg den sig væk under sivkantens kimning bag om bakken - who knows?) - resten af den halve time jeg opholdt mig i området, så jeg kun en fiskeørn fiske i Salme Nor), Canadagås 30 FU,
Sølvhejre 1 FU (nok den fra Salme Nor, som jeg så tidligt om morgenen), Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Skægmejse 1 HØ, Knopsvaner 20+ FU, Stær 20+ OF. Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Lundeborg Ny Camping: Bramgås 40 S, Splitterne 3 S. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov sø: Havørn 1 1K R. Morten Kristiansen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge: Havørn 3 OF . Finn Skov
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 20 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 2 R, Gråand 8 R, Troldand 75 R, Havørn 1 JUV OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 15 R, Vibe 10 R, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 14 OF, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 R, Hættemåge 6 R, Ringdue 8 OF, Landsvale 30 OF, Allike 12 R, Gråkrage 12 FU. Niels Andersen
Havn v/Vejlen: Vibe 12 R, Islandsk Ryle 4 FU, Kærløber 2 FU, Hvidklire 3 FU. Niels Andersen
Hvidkilde, mose øst for godset: Havørn 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 330 SV, Knopsvane 4 SV, Grågås 43 SV, [Snegås] 1 SV, Canadagås 21 SV, Pibeand 280 SV, Krikand 50 SV, Gråand 2 SV, Skeand 1 SV, Ederfugl 105 SV, Sortand 130 SV, Hvepsevåge 2 S, Rørhøg 3 S, Rørhøg 1 TF, Spurvehøg 38 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 4 S, Stor Præstekrave 2 SV, Storspove 1 SV, Splitterne 7 T, Lomvie 1 FU, Huldue 19 TF, Digesvale 80 S, Landsvale 4000 S, Skovpiber 5 S, Gul Vipstjert 11 S, Bjergvipstjert 3 S, Hvid Vipstjert 4 S, Rødstjert 3 R, Bynkefugl 1 R, Gærdesanger 1 R, Musvit 1 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 14 S, Grønirisk 26 S, Stillits 10 FU, Grønsisken 9 S. Ella Mikkelsen 
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 SV, Skarv 50 SV, Fiskehejre 1 N, Knopsvane 3 SV, Grågås 20 TF, Pibeand 50 T, Spidsand 7 OF, Ederfugl 16 OF, Sortand 43 T, Toppet Skallesluger 1 OF, Hvepsevåge 1 TF, Rørhøg 1 1K TF, Spurvehøg 2 T, Fiskeørn 2 T, Krumnæbbet Ryle 2 SV, Splitterne 5 T, Lomvie 1 FU, Huldue 8 OF, Digesvale 40 T, Landsvale 320 T, Bysvale 30 T, Skovpiber 17 S, Engpiber 5 T, Gul Vipstjert 1 OF, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 5 SV, Allike 6 TF, Råge 15 TF, Ravn 2 OF, Stillits 20 OF, Grønsisken 19 S, Tornirisk 17 T. Niels Bomholt Jensen
Fakkebjerg: Havørn 3 AD OF, Blå Kærhøg 1 M AD T, Huldue 20 R. Gregers Johannesen 
Fakkebjerg: Husrødstjert 1 SY. Niels Bomholt Jensen
Gulstav: Lille Lappedykker 1 FU,
Sølvhejre 1 FU, Blå Kærhøg 1 M SV, Spurvehøg 4 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 3 FU, Lærkefalk 1 SV, Ringdue 2 OF, Landsvale 30 T, Gul Vipstjert 12 OF, Rødstjert 4 R, Bynkefugl 5 R, Blåmejse 3 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 4 R, Grågås 130 FU, Gravand 9 R, Pibeand 10 R, Krikand 60 R, Spidsand 3 R, Skeand 7 R, Taffeland 5 R, Troldand 15 R, Blishøne 33 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 27 R, Hjejle 320 R, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Brushane 8 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 FU, Splitterne 11 R, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Stenpikker 4 R, Tornsanger 1 FU, Stær 30 R, Stillits 2 R, Tornirisk 10 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Havørn 1 JUV R, Fiskeørn 1 R, Hjejle 190 R, Vibe 90 R, Dværgryle 6 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 75 R, Brushane 4 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R. Nis Rattenborg
Rath: Gul Vipstjert 10 FU, Stær 50 FU, Bogfinke 1 R, Tornirisk 75 FU. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 R, Stenvender 10 R. Gregers Johannesen 
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 R, Fiskeørn 1 R, Klyde 2 R, Vibe 160 R, Vibe 90 R, Almindelig Ryle 7 R, Brushane 9R, Brushane 11 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 2 R, Mudderklire 1 R, Mudderklire 1 R, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 R. Gregers Johannesen
Rudkøbing: Dværgfalk 1 M AD R, Digesvale 30 R, Landsvale 10 R, Bysvale 5 R. Nis Rattenborg
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 5 FU, Toppet Lappedykker 10 FU, Skarv 50 OF, Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 21 R, Grågås 600 R, Knarand 55 R, Krikand 225 R, Gråand 150 R, Spidsand 4 OF, Skeand 180 FU, Taffeland 150 R, Troldand 350 R, Hvinand 30 FU, Hvepsevåge 4 SV, Havørn 1 AD R, Havørn 3 JUV FU, Havørn 1 JUV OF, Duehøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 3 R, Tårnfalk 2 FU, Vandrikse 1 R, Vibe 220 R, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 2 R, Ringdue 18 OF, Stor Flagspætte 2 R, Digesvale 25 FU T, Landsvale 100 FU T, Bysvale 50 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 2 R, Gransanger 2 R, Spætmejse 1 R, Allike 25 OF, Gråkrage 15 R, Ravn 22 R, Stær 120 FU, Bogfinke 2 R, Grønirisk 4 OF. Per Quaade
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 16 FU, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 JUV R, Skarv 1 OF, Skarv 66 R, Fiskehejre 18 FU, Knopsvane 10 , Sangsvane 1 AD R, Grågås 17 OF, Grågås 61 R, Canadagås 21 R, Pibeand 78 R, Krikand 200 FU, Gråand 50 R, Spidsand 4 FU, Skeand 14 R, Taffeland 120 R, Troldand 90 R, Hvinand 2 R, Havørn 2 , Spurvehøg 1 FU, Blishøne 680 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 44 FU, Hjejle 18 R, Strandhjejle 3 FU, Vibe 75 R, Islandsk Ryle 52 FU, Sandløber 1 R, Dværgryle 4 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 250 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 4 FU, Rødben 1 FU, Mudderklire 2 FU, Mudderklire 3 OF, Stenvender 5 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåge 13 R, Sølvmåge 28 , Svartbag 3 AD R, Ringdue 1 R, Ringdue 1 SY, Sanglærke 2 OF, Landsvale 150 FU, Bysvale 20 FU, Gul Vipstjert 2 JUV FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 AD FU, Hvid Vipstjert 45 FU, Blåmejse 18 R, Allike 4 R, Råge 23 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 3 FU, Stær 50 FU, Stær 9 OF, Gråspurv 3 R, Skovspurv 3 R, Grønirisk 2 R, Tornirisk 125 FU, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Odense: Mursejler 1 S, Bysvale 1 SV. Søren Gjaldbæk
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 39 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 2 OF, Grågås 200 R, Krikand 35 R, Gråand 17 R, Tårnfalk 1 R, Vandrikse 1 R, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 30 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 95 R, Lille Kobbersneppe 4 R, Storspove 1 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 88 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 OF, Splitterne 4 R, Landsvale 25 R, Bysvale 9 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 9 R, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY, Gråkrage 3 R, Rørspurv 3 R. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Slipshavn Enge: Skarv 7 OF, Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Hvidklire 1 OF, Hættemåge 9 OF, Sølvmåge 4 OF, Svartbag 2 OF, Splitterne 2 OF, Huldue 1 OF, Ringdue 4 OF, Landsvale 50 R, Bysvale 10 R, Engpiber 3 R, Gul Vipstjert 9 R, Hvid Vipstjert 22 R, Husskade 1 R, Gråkrage 5 OF, Stær 270 R, Tornirisk 6 R. Eske Frank Morthensen [Knudshoved fuglestation]
Helnæs Made: Fiskeørn 1 OF. Tom Giersing
Hattebækken: Hvepsevåge 3 FU, Ravn 5 R. Kirsten Pedersen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 76 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 123 R, Grågås 1770 R, Canadagås 7 R, Pibeand 515 R, Knarand 56 R, Krikand 1100 R, Gråand 153 R, Spidsand 20 FU, Skeand 33 R, Taffeland 1 R, Troldand 93 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 JUV R, Blishøne 2300 R, Brushane 5 R, Hvidklire 8 R, Hættemåge 8 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Grågås 700 R, Canadagås 5 R, Gråand 35 FU, Fiskeørn 1 OF. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 1 R, Pibeand 3 R, Krikand 160 R, Tårnfalk 1 M R, Vandrefalk 1 AD R, Strandskade 2 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 15 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R, Engpiber 4 R, Allike 2 R. Jens Bækkelund


 DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d 30/08 - 2016:
              Fuglevenner håber på Højesteret
              Ny metode sætter tal på danske fugle
              VIDEO: Sølvhejre på jagt


         

 Mandag den 5. september 2016                             Solopgang: 06:32 Solnedgang: 19:59

Svendborgsund ved broen: Havørn 2 AD T Ø. Morten Kristiansen
Kogtved, matriklen
: Hvepsevåge 1 S, Havørn 2 S, Hvid Vipstjert 1 FU
Vejlen, Tåsinge
(15:00): Skestork 2 R . Henning Steen Hansen
Klise Nor
(16:00): Fiskeørn 1 FU . Ole Bo Olsen
Tryggelev Nor
(12:00): Fiskeørn 6 R ( 4 T V). Ole Bo Olsen
Kongshøj mølle
(14:30): Bjergvipstjert 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Havn v/Vejlen: Fiskehejre 5 OF, Hjejle 8 R, Mudderklire 2 R, Ravn 1 R. Carsten Skou
Dovns Klint: Skarv 103 SV, Grågås 5 V, Canadagås 10 V, Bramgås 190 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 2 SV, Gravand 40 SV, Pibeand 105 SV, Krikand 100 SV, Ederfugl 10 SV, Hvepsevåge 7 SV, Rød Glente 1 S, Rørhøg 5 S, Musvåge 1 TF, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 15 S, Dværgfalk 2 S, Strandskade 6 SV, Stor Præstekrave 10 SV, Hjejle 24 SV, Almindelig Ryle 30 SV, Brushane 3 SV, Storspove 2 SV, Hvidklire 11 SV, Splitterne 13 SV, Fjordterne 1 SV, Huldue 4 S, Vendehals 1 T R, Skovpiber 4 S, Gul Vipstjert 58 S, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 2 V, Rødstjert 2 T FU, Bynkefugl 6 T R, Stenpikker 8 R, Ravn 4 OF, Skovspurv 30 TF, Bogfinke 2 S, Grønirisk 2 S, Stillits 3 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Canadagås 21 R, Stenvender 34 FU, Stenpikker 8 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 FU, Fiskeørn 3 FU, Islandsk Ryle 1 FU, Sandløber 1 FU, Almindelig Ryle 12 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Stenvender 12 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 3 R (Hvem siger, at en fiskeørn ikke kan lide et bad!). Finn Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 6 R,
Sølvhejre 2 R, Grågås 950 R, Canadagås 14 R, Pibeand 1 R, Knarand 111 R, Krikand 520 R, Gråand 90 R, Spidsand 17 R, Skeand 196 R, Troldand 160 R, Hvinand 11 R, Blishøne 88 R, Vibe 260 R, Islandsk Ryle 8 R, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 90 R, Lille Kobbersneppe 9 R, Svaleklire 6 R, Tinksmed 12 R, Mudderklire 4 R, Stenvender 17 R, Rovterne 2 R, Landsvale 100 R, Bynkefugl 7 R, Stenpikker 8 R, Skægmejse 14 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Marstal Bugt ud for Ristinge: Knopsvane 300 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Hale: Islandsk Ryle 9 R, Bjergvipstjert 1 R, Stenpikker 1 R. Ella Mikkelsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 1 FU. Ella Mikkelsen
Storeholm + øhavet nord for: Skarv 150 R, Fiskehejre 1 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 R, Vibe 60 R, Almindelig Ryle 10 R, Lille Kobbersneppe 5 R, Hvidklire 3 FU, Stær 15 FU. Ella Mikkelsen
Sundet, Faaborg: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 64 R, Fiskehejre 2 FU, Grågås 340 R, Knarand 15 R, Krikand 2 R, Gråand 30 R, Skeand 150 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Blishøne 10 FU, Vibe 25 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 10 R, Hvid Vipstjert 15 FU. Per Damgaard Poulsen
Enge/marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Lille Lappedykker 1 R, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 1 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Råge 1 FU, Gråkrage 19 FU, Grønirisk 8 FU. Leif Kristensen
Vester Hæsinge: Gærdesmutte 2 FU. Leif Kristensen 
Posen: Ringdue 1 OF, Ringdue 4 SY, Solsort 1 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 R, Husskade 2 OF, Ravn 1 OF. Leif Kristensen 
Sandholt: Lille Lappedykker 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Rød Glente 2 FU, Trane 2 FU. Leif Kristensen
Sandholt: Fiskehejre 5 FU, Knopsvane 6 FU, Gråand 10 R, Rørhøg 1 FU, Trane 2 FU, Dobbeltbekkasin 12 OF, Ringdue 2 R, Gråkrage 2 FU. Søren G. Nielsen
Søbo Sø: Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 1 OF, Spætmejse 3 R, Gråkrage 1 OF. Leif Kristensen
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Kildemose v/Ryslinge: Grønspætte 1 1K FU. Karl Top
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 34 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 4 OF, Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 7 FU, Grågås 350 FU, Grågås 200 OF, Canadagås 8 FU, Gravand 2 FU, Pibeand 3 FU, Knarand 6 FU, Krikand 225 FU, Gråand 250 R, Spidsand 6 FU, Spidsand 11 OF, Skeand 25 FU, Taffeland 10 R, Troldand 15 R, Havørn 1 JUV FU, Rørhøg 3 F FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 M FU, Dværgfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 45 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 3 OF, Vibe 125 R, Islandsk Ryle 16 FU, Sandløber 1 FU, dværgryle 6 FU, Krumnæbbet Ryle 8 FU, Almindelig Ryle 110 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 7 FU, Småspove 1 FU, Storspove 27 FU, Hvidklire 5 FU, Mudderklire 2 FU, Hættemåge 400 R, Sølvmåge 10 R, Ringdue 25 OF, Landsvale 12 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesmutte 1 R, Gransanger 2 FU, Sortkrage 1 R, Gråkrage 10 R, Ravn 1 OF, Gulspurv 7 FU. Per Quaade
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 2 FU. Kurt Due Johansen
Skaboeshuse: Skarv 65 R, Hvepsevåge 4 SV, Rørhøg 1 1K+ SV, Musvåge 2 OF, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 2 V, Islandsk Ryle 1 FU, Storspove 7 V, Mudderklire 6 FU, Stenvender 7 FU, Hættemåge 500 FU, Landsvale 300 FU, Rødstjert 2 FU, Gransanger 6 FU, Rødrygget Tornskade 1 1K+ FU. Kurt Kaack Hansen
Knudshoved Færgehavn: Fiskeørn 1 T. Jens-Gert Hansen
Helnæs Made: Grågås 500 R, Spurvehøg 1 F OF, Tårnfalk 3 R, Hjejle 100 R, Bysvale 20 OF, Stenpikker 1 R. Bent Carstensen
Østerø Sø (Knudshoved): Bjergvipstjert 1 R. Jens-Gert Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 110 R, Fiskehejre 3 R, Grågås 170 R, Fasan 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 2 1K R, Storspove 6 R, Rødben 2 R, Hættemåge 30 R, Sølvmåge 40 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 R, Løvsanger 1 R, Grønirisk 2 R. Thomas Varto Nielsen
Helnæs Made: Grågås 500 R, Spurvehøg 1 F OF, Tårnfalk 3 R, Hjejle 100 R, Bysvale 20 OF, Stenpikker 1 R. Bent Carstensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 43 R, Grågås 780 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 950 R, Stor Præstekrave 5 R, Temmincksryle 2 R, Almindelig Ryle 38 R, Grå Fluesnapper 1 R. Kresten Madsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 880 R, Canadagås 45 R, Hvinand 90 R, Toppet Skallesluger 11 R, Rødben 1 R, Mudderklire 1 R. Kresten Madsen


            

 Søndag den 4. september 2016                             Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:02

Vejlen Taasinge (10:25 - ): Fiskeørn 1 FU. Morten Kristiansen
Ristinge, Piledybet (16:30):
Aftenfalk 1 FU T SØ. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor (15:55- ):
Steppehøg 1K TF (på Rath nu!). Ole Goldschmidt
Espe: Grønspætte 1 R. Bent Staugaard [Midtfyns Naturfoto]
Tange å (10:00): Landsvale 20 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 R, Isfugl 1 FU. Carsten Skou
Thurø By m.m.: Hvidklire 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Krikand 10 R, Gråand 20 R, Vibe 1 R, Islandsk Ryle 3 FU, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 S. Arne Bruun
Keldsnor (14:50 - 15:50): Pibeand 11 R, Krikand 90 R, Spidsand 9 R, Hvepsevåge 2 AD S, Rørhøg 2 1K R,
Steppehøg 1 1K TF (Fed fugl. Set rigtig godt. Kom ned over markerne langs Norets østende og drejede over mod Fyret hvor den så satte kursen nordover. 75-100 meters afstand dag den var tættest på), Fiskeørn 1 S, Stor Præstekrave 45 R, Hjejle 450 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 150 R, Islandsk Ryle 8 R, Dværgryle 24 R, Krumnæbbet Ryle 12 R, Almindelig Ryle 100 R, Brushane 15 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 8 R, Småspove 3 R, Sortklire 14 R, Hvidklire 12 R, Stenpikker 1 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Canadagås 29 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 80 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 18 R, Knopsvane 32 R, Grågås 700 R, Knarand 172 R, Krikand 425 R, Gråand 100 R, Spidsand 32 R, Skeand 204 R, Taffeland 29 R, Troldand 114 R, Hvinand 6 R, Rørhøg 1 1K R, Fiskeørn 2 1K R, Fiskeørn 1 1K SV, Dværgfalk 1 S, Vandrikse 2 R, Blishøne 85 R, Stor Præstekrave 32 R, Strandhjejle 3 R, Strandhjejle 1 SV, Vibe 345 R, Islandsk Ryle 4 R, Dværgryle 12 R, Krumnæbbet Ryle 23 R, Almindelig Ryle 130 R, Almindelig Ryle 32 SV, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Lille Kobbersneppe 2 SV, Sortklire 3 R, Hvidklire 7 R, Svaleklire 2 R, Tinksmed 5 R, Stenvender 12 R, Hættemåge 400 R, Rovterne 2 R, Landsvale 300 R, Gul Vipstjert 110 R, Hvid Vipstjert 50 R, Løvsanger 1 R, Skægmejse 2 R, Stær 800 R, Tornirisk 70 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Aftenfalk 1 FU SØ. Henrik Mørup-Petersen   
Ulbølle: Isfugl 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Skarv 42 R, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 9 R, Canadagås 17 R, Spidsand 2 FU, Skeand 22 FU, Strandskade 10 FU, Stor Præstekrave 38 FU T, Hjejle 5 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 48 R, Islandsk Ryle 67 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 300 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU T, Lille Kobbersneppe 2 R, Hvidklire 2 FU, Ringdue 2 R, Hvid Vipstjert 11 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 1 R, Grønirisk 1 R. Leif Kristensen
Otterup Byskov: Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Landsvale 6 OF, Stillits 6 R. Kresten Madsen


 

       
                                                             For stor størrelse! Klik på billedet

 Lørdag den 3. september 2016                             Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:04

Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00- ): Lille fluesnapper 1 RI (Første fugl i nettet i dag !) . Keldsnor Fuglestation ved Michael Bjerregaard
Elmelund: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 OF, Fiskehejre 1 OF, Spurvehøg 1 FU, Hættemåge 30 FU, Landsvale 40 FU, Bysvale 1 YF BR, Gransanger 1 SY, Halemejse 1 R, Musvit 1 R

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Vejlen, Tåsinge
: Fiskeørn 1 FU . Finn Skov
Thurø By m.m.: Natugle 1 SY, Landsvale 2 YF UF. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 2 R, Tårnfalk 1 S, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Dobbeltbekkasin 4 R SV, Hvidklire 1 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Splitterne 2 R, Stenpikker 1 R. Arne Bruun
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 11:00): Rødhals 1 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 1 M RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 5 RI, Lille Fluesnapper 1 1K RI, Blåmejse 1 RI. Ringmærket 11 fugle og 7 arter. Keldsnor Fuglestation ved Michael Bjerregaard
Keldsnor: Isfugl 1 FU. Arne Bruun
Gulstav Mose: Lille Fluesnapper 1 1K T. Bo Levesen
Ristingehalvøen: Havørn 2 AD R, Spurvehøg 11 T, Fiskeørn 1 SV, Gul Vipstjert 80 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Grågås 1200 R, Canadagås 36 R, Spidsand 15 R, Havørn 2 AD R, Rørhøg 3 1K R, Fiskeørn 3 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Hjejle 9 OF, Vibe 140 R, Islandsk Ryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 30 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 3 FU, Rovterne 2 R, Fjordterne/Havterne 5 V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 5 FU. Ole Bo Olsen
Tranekær: Tyrkerdue 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Grå Fluesnapper 3 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tranekær Slot m/borgsø: Toppet Lappedykker 3 YF UF, Skarv 2 R, Isfugl 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Faaborg: Bjergvipstjert 1 SV, Ravn 1 OF. Per Damgaard Poulsen
Faaborg Fjord: Knopsvane 50 2K+ R, Knopsvane 2, Blishøne 430 R. Jacob Sterup
Faaborg Havn: Hættemåge 40 R NAT, Sølvmåge 300 R NAT, Svartbag 10 R NAT. Jacob Sterup 
Firtalsstrand & Mellemstykket (10:15 - 11:45): Havørn 1 JUV R (astende på pæl. Fløj herefter mod N og landede i siv/vandkant. Svømmede dybt i vandet til modsatte bred, hvor det kunne ses, at den havde stort bytte i fangerne. Muligvis død gås). Finn Toftegaard
Firtalsstrand & Mellemstykket (08:30 - 13:30): Havørn 1 JUV FU (Finn Toftegaard har på bedste vis beskrevet oplevelsen, her er en forkortet sekvens af svømmeturen). Keld Skytte Petersen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 1 2K R, Dværgryle 13 R. Anders Vedel
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning:
Skestork 6 R, Rørhøg 2 OF, Vandrefalk 1 OF, Vibe 250 R, Lille Kobbersneppe 10 R, Storspove 140 R, Sortklire 22 R. Anders Vedel
Hofmansgave: Havørn 1 OF. Keld Skytte Petersen
Knudshoved Færgehavn: Skarv 45 R, Grågås 120 V, Hvepsevåge 1 T, Spurvehøg 1 T, Lille Kobbersneppe 1 N, Splitterne 4 FU, Huldue 1 OF, Landsvale 30 T, Bysvale 12 T, Tornsanger 1 R, Gransanger 2 R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 7 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 16 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 175 FU, Brushane 1 R, Stenvender 1 R, Splitterne 5 R. Henrik Kalckar Hansen


         

 Fredag den 2. september 2016                             Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:07

Svendborg Golfbane: Spurvehøg 1 FU, Landsvale 60 R, Hvid Vipstjert 16 R
Broholm (10:00): Gransanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 18:00): Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 1 R, Rødstjert 3 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Havesanger 3 RI, Munk 6 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 1 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Musvit 1 RI. Ringmærket 32 fugle og 14 arter. Keldsnor Fuglestation ved Michael Bjerregaard
Dovns Klint: Skarv 30 T, Pibeand 13 SV, Hvepsevåge 6 T, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 28 S, Tårnfalk 7 S, Vandrefalk 1 F AD S , Dobbeltbekkasin 5 SV, Storspove 20 SV, Rødben 3 SV, Hvidklire 1 SV, Hættemåge 8 SV, Splitterne 7 SV, Huldue 4 S, Mursejler 1 S, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 100 T, Landsvale 600 SV, Skovpiber 28 S, Gul Vipstjert 28 S, Gærdesanger 1 R, Skovspurv 40 TF, Lille Korsnæb 5 TF, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Vesterskov: Natugle 1 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Toppet Lappedykker 5 FU, Skarv 3 OF, Skarv 80 R,
Sølvhejre 2 FU, Fiskehejre 12 FU, Knopsvane 21 R, Grågås 150 R, Knarand 60 R, Krikand 120 R, Gråand 65 R, Spidsand 5 FU, Skeand 32 FU, Troldand 80 R, Rørhøg 2 1K FU, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 2 FU , Tårnfalk 2 FU, Blishøne 50 FU, Blishøne 50 R, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 12 R, Rovterne 1 FU, Hvid Vipstjert 12 FU, Tornirisk 12 FU. Susanne Rørdam Skov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 JUV R , Fiskeørn 2 1K+ R , Rovterne 2 JUV R . Finn Skov
Vitsø: Lille Lappedykker 7 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Sorthalset Lappedykker 7 FU, Skarv 27 R, Skarv 60 S, Fiskehejre 3 R, Grågås 2030 R, Gravand 11 R, Pibeand 15 FU, Knarand 105 FU, Krikand 28 FU, Gråand 350 R, Spidsand 12 FU, Skeand 220 FU, Taffeland 116 R, Troldand 460 FU, Hvinand 9 FU, Havørn 1 IMM FU, Rørhøg 1 1K FU, Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 7 V, Tårnfalk 2 FU, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 65 FU, Vibe 135 R, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 14 OF, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Ringdue 3 YF SY, Digesvale 120 FU, Landsvale 300 FU, Landsvale 40 SV, Bysvale 10 FU, Gul Vipstjert 6 SV, Hvid Vipstjert 10 SV, Sortstrubet Bynkefugl 6 YF UF, Stenpikker 3 FU, Rørsanger 1 FU, Gærdesanger 1 FU, Tornsanger 2 FU, Blåmejse 8 FU, Råge 35 OF, Sortkrage 3 R, Gråkrage 6 R, Stær 100 R, Stær 70 SV, Gråspurv 3 R, Stillits 4 FU. Morten Müller
Bregninge (Ærø): Hvepsevåge 1 SV, Rørhøg 1 1K FU. Morten Müller
Hammerdam (Svanninge Bakker): Grønspætte 1 R. Leif Kristensen
Hillerslev: Rød Glente 3 FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 137 T, Taffeland 324 R, Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 16 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 AD R, Gråstrubet Lappedykker 1 JUV FU, Skarv 1 FU, Skarv 47 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 11 , Sangsvane 1 OF, Grågås 60 R, Canadagås 38 R, Pibeand 54 R, Knarand 3 R, Krikand 200 R, Gråand 45 R, Spidsand 3 R, Skeand 44 FU, Taffeland 60 R, Troldand 50 R, Hvinand 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 450 R, Strandskade 6 FU, Stor Præstekrave 45 FU, Hjejle 29 R, Strandhjejle 2 R, Vibe 48 R, Islandsk Ryle 12 FU, Dværgryle 3 R, Krumnæbbet Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 220 FU, Brushane 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Stenvender 1 FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 32 , Svartbag 16 , Splitterne 2 R, Tyrkerdue 2 FU, Bysvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 1 OF, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Grønirisk 3 R, Tornirisk 70 R. Gunnar Jørgensen 
Lillemølle (Ørbæk Å): Tårnfalk 1 R, Isfugl 2 R, Fuglekonge 5 R, Sumpmejse 1 R Topmejse 2 R. Peter Pelle Clausen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 OF. Jacob Sterup
Sønder Højrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Havørn 3 R, Dværgryle 7 R, Almindelig Ryle 100 R, Hættemåge 600 R. Kresten Madsen
Fyns Hoved: Lille Lappedykker 3 , Skarv 50 R, Fiskehejre 3 R, Fiskehejre 2 SV, Krikand 2 OF, Ederfugl 20 R, Fløjlsand 3 Ø, Toppet Skallesluger 1 OF, Blishøne 6 R, Strandskade 1 R, Lille Kobbersneppe 2 FU, Storspove 1 R, Stenvender 8 FU, Stenvender 3 OF, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R, Splitterne 11 SV, Ringdue 2 R, Sanglærke 2 R, Digesvale 1 S, Landsvale 53 S, Bysvale 1 S, Hvid Vipstjert 1 OF, Tornsanger 2 R, Råge 18 SV, Stær 20 OF, Skovspurv 5 OF, Stillits 21 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Gravand 1 OF, Strandskade 28 FU, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 280 R, Strandhjejle 4 R, Vibe 8 R, Islandsk Ryle 4 R, Almindelig Ryle 7 FU, Lille Kobbersneppe 3 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 33 R, Splitterne 52 R, Gråkrage 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nordskov Enge (Enghave): Lille Lappedykker 1 R, Knarand 4 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 10 R, Storspove 1 OF, Ringdue 1 R, Digesvale 10 FU, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Pugesø (F.H.):
Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Slipshavn Enge: Engpiber 1 YF FU. Evald Mehlsen
Flyvesandet: Grønspætte 1 R. Sten Pedersen


       

 Torsdag den 1. september 2016                            Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:09

Vejlen Taasinge (06:45): Stær 2500 R (fra overnatning). Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å (07:00): Stillits 6 FU (2 AD + 4 1 K på Kornblomst), Stor flagspætte 2 FU, By + Landsvale 200+ FU OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening - Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Christiansminde
: Splitterne 3 FU. Susanne Rørdam Skov
Havn v/Vejlen: Havørn 2 JUV R. Finn Skov
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Gråand 15 R, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 9 R, Hvidklire 4 R Mudderklire 5 R. Arne Bruun
Dovns Klint:
Sølvhejre 1 S, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 16 S, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 6 S, Vandrefalk 1 F TF, Huldue 3 S, Stær 300 SV. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose:
Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Spurvehøg 2 OF, Dværgfalk 1 OF, Strandskade 1 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 32 R, Hjejle 190 R, Vibe 90 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 14 R, Krumnæbbet Ryle 34 R, Almindelig Ryle 160 R, Brushane 16 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 2 R T, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 FU, Rovterne 2 FU . Kai Nissen
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 AD FU, Lille Lappedykker 4 JUV R, Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 1 FU, Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 29 , Grågås 350 R, Gravand 1 R, Gråand 11 PUL R, Hvinand 8 FU, Havørn 1 AD R, Havørn 2 JUV FU, Duehøg 1 FU, Blishøne 15 R, Vibe 125 R, Brushane 3 FU, Hvidklire 1 FU, Svaleklire 1 FU, Mudderklire 1 OF, Hættemåge 3 R, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 20 FU, Landsvale 6 FU, Landsvale 9 R, Bysvale 6 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 OF, Ravn 2 OF, Stær 30 R. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 117 , Skarv 1 FU, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 FU, Knarand 7 R, Gråand 22 R, Stor Flagspætte 1 R. Leif Kristensen
Bredholt: Fiskehejre 1 FU, Grågås 8 OF, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 7 FU, Solsort 1 FU, Munk 2 FU, Gransanger 1 FU, Gråkrage 3 FU. Leif Kristensen
Hågerup: Lille Lappedykker 12 FU, Knopsvane 8 , Gråand 6 R, Taffeland 3 R, Troldand 7 R, Blishøne 35 FU, Gråkrage 2 R. . Leif Kristensen
Sandholt: Lille Lappedykker 2 FU, Fiskehejre 3 FU, Gråand 11 , Gråand 1 YF, Trane 2 FU, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Ravn 1 OF, Bogfinke 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Knarand 18 R, Krikand 40 R, Skeand 7 R, Taffeland 3 R, Troldand 20 R, Musvåge 1 R, Vandrefalk 1 OF, Blishøne 56 R, Vibe 225 R, Dværgryle 3 R, Almindelig Ryle 150 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 50 OF, Hvidklire 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 1 R Musvit 3 R, Gråkrage 8 R. Hans Knakkergaard
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Lille Lappedykker 10 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 2 R, Grågås 120 OF, Grågås 175 R, Knarand 5 R, Krikand 375 R, Gråand 82 R, Skeand 6 R, Rørhøg 2 R, Blishøne 122 R, Stor Præstekrave 7 R, Vibe 325 R, Islandsk Ryle 1 R, Dværgryle 1 R, Almindelig Ryle 7 R, Storspove 3 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 200 R, Allike 6 R, Gråkrage 7 R. Hans Knakkergaard
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 2 FU, Dværgryle 1 FU, Krumnæbbet Ryle 1 R, Almindelig Ryle 225 FU. Jens-Gert Hansen
Helnæs Made:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 1K OF. Tom Giersing


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 okt 2016
This page is part af: Http://www.Snatur.dk