Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 36. - 40. ( 1. september - 30. september 2018).                     Sidst opdateret 03 oktober 2018 07:28:33 

 

 


     

Søndag den 30. september 2018                  Solopgang: 07:18 Solnedgang: 18:56

Øster Hæsinge: Rød glente 10 Ø. Erik Ehmsen
Lundeborg, matriklen
(10:00): Grågås 55 OF SV, Allike 4 R OF, Gråkrage 4 FU (på Valnød). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bispeenge: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU. Jens O. Hansen
Bukkemose Strand (KA46): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 540 S. Nis Rattenborg
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Knortegås 115 SV, Pibeand 70 SV, Krikand 25 SV, Spidsand 48 SV, Bjergand 1 SØ, Ederfugl 1670 SV, Sortand 740 SV, Toppet Skallesluger 13 SV, Spurvehøg 6 SØ, Tårnfalk 3 SV, Dværgfalk 3 SV, Dværgmåge 14 AD SV, Splitterne 4 SV, Lomvie 1 SV, Tejst 1 SV, Huldue 2 SV, Landsvale 85 SØ, Engpiber 38 SV, Ringdrossel 2 R, Misteldrossel 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rørhøg 3 R, Stor Tornskade 1 T. Søren Bøgelund
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (07:00 - 10:00): Musvåge 1 RI,  Rødhals 4 RI. I dag 5 fugle af 2 arter ringmærket. Efterårstotal: 2.235. Keldsnor Fuglestation ved Adam Qvist og Hans Rytter
Kerteminde Havn: Lomvie 1 VDR R. Jens Kristian Holm
Gyldensteen: Langø: Natugle 1 SY. Jens Bækkelund
Lindelse: Vandrefalk 1 S. Esben Eriksen
Munke Mose: Dobbeltbekkasin 4 OF. Anders Wiig Nielsen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Stor Tornskade 1 FU. Palle Bo Larsen
Ristingehalvøen: Rød Glente 2 R, Lærkefalk 2 T, Hjejle 1100 OF. Gregers Johannesen
Sydf. Øhav øst for Strynø: Rød Glente 1 N. Steen Winkel
Thurø Rev: Skarv 12 R, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 2 R, Pibeand 1 R, Tårnfalk 1 Ø, Fasan 3 R, Vibe 1 R, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 3 R, Landsvale 5 FU, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Solsort 2 R, Råge 18 R, Gråkrage 12 R, Stær 16 R, Bogfinke 25 R, Grønirisk 150 R, Tornirisk 80 R. Pierre Bentzen
Vejrup Skov: Havørn 1 R. Bjarne Holm
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 2 AD R. Anders Vedel
Østerskov (Thurø): Fiskehejre 2 R, Fasan 3 R, Ringdue 7 R, Halemejse, Sydlig (europaeus) 1 R, Musvit 1 R, Skovskade 1 R, Bogfinke 5 R. Pierre Bentzen 


   

Lørdag den 29. september 2018                  Solopgang: 07:16 Solnedgang: 18:59

Skjoldnæs: Bogfinke 1000 T. Kim Bang Jensen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 15:00): Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 9 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 34 RI, Sangdrossel 1 RI, Rørsanger 1 RI, Munk 10 RI, Gransanger 48 RI, Blåmejse 13 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 5 RI, Grønsisken 3 RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 4 RI. I dag 137 fugle af 14 arter ringmærket. Efterårstotal: 2.230. Keldsnor Fuglestation ved Adam Qvist og Hans Rytter
Bjørnemosegård (Svendborg): Blå Kærhøg 1 BR FU. Susanne Rørdam Skov
Brangstrup v/Ringe: Rød Glente 1 FU. Martin Rheinheimer 
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 39 R, Skarv 3 FU, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 OF, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 11 , Grågås 600 R, Knarand 300 R, Krikand 275 R, Gråand 13 R, Skeand 250 FU, Taffeland 4 R, Troldand 22 R, Hvinand 1 FU, Rød Glente 1 FU, Havørn 1 AD OF, Havørn 2 , Duehøg 1 OF, Musvåge 1 R, Musvåge 118 V, Fasan 4 R, Vibe 141 R, Hættemåge 10 FU, Hættemåge 12 R, Svartbag 1 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 OF, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 4 OF, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 1 FU, Skovskade 1 OF, Allike 24 OF, Gråkrage 1 FU, Gråkrage 2 YF, Ravn 4 OF, Stær 80 R, Skovspurv 2 OF, Bogfinke 72 OF, Grønsisken 5 OF, Dompap 1 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Fiskehejre 1 R, Tårnfalk 1 T, Hjejle 300 R, Hvid Vipstjert 6 T. Ralph Qwinten
Damsbo Skove: Rød Glente 16 V, Musvåge 60 V. Henrik Kalckar Hansen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 SV, Ederfugl 1700 SV, Sortand 580 SV, Spurvehøg 31 S, Tårnfalk 8 S, Huldue 102 S, Ringdue 2900 S, Engpiber 220 S, Skærpiber 16 S, Hvid Vipstjert 132 S, Misteldrossel 48 S, Stillits 330 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Knortegås 164 SV, Ederfugl 1290 SØ,Huldue 6 SV, Ringdue 1170 SV,Bjergvipstjert 5 SV, Misteldrossel 31 T, Bogfinke 4550 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Hedelærke 7 S. Martin Rheinheimer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 100 FU, Havørn 1 OF, Vandrefalk 1 OF. Anders Nielsen
Hagenskov Slotsmølle: Rød Glente 2 R, Grønspætte 1 R, Bjergvipstjert 1 FU. Thomas Kampmann
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås 185 SV. Martin Rheinheimer  
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Toppet Lappedykker 1 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 140 SV, Pibeand 14 SV, Hvinand 1 SV, Toppet Skallesluger 6 SV. Ralph Qwinten
Hjulby Mose: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Hennetved Haver: Rød Glente 2 OF. Morten Müller
Horne By: Musvåge 44 T. Ralph Qwinten
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Rød Glente 6 V, Rørhøg 2 V, Spurvehøg 10 V, Musvåge 550 V, Bjergvipstjert 2 V. Per Rasmussen
Kohave v/Knudsbølle: Musvåge 6 T. Ralph Qwinten
Lamdrup v/Nyborg: Musvåge 75 SV. Per Rasmussen
Nørreballe Nor:
Stor Kobbersneppe, Islandsk (islandica) 2 1K R. Ole Goldschmidt
Rantzausminde: Rød Glente 7 OF, Musvåge 50 OF. Niels Andersen
Ristinge Hale: Rød Glente 13 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 86 T, Musvåge 204 T, Dværgfalk 1 T, Huldue 40 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 7000 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Rød Glente 12 V, Blå Kærhøg 3 V, Spurvehøg 32 V, Musvåge 183 V, Huldue 21 V, Finke sp. 4800 NV. Morten Müller
Skovparken, Nyborg: Rød Glente 1 SV, Spurvehøg 29 SV, Musvåge 664 SV. Eske Frank Morthensen 
Sønderhjørne: Musvåge 42 SV. Ralph Qwinten
Thurø By m.m.: Havørn 3 OF, Spurvehøg 1 V, Musvåge 2 V, Hjejle 55 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 32 R, Pibeand 30 R, Krikand 25 R, Gråand 10 R, Tårnfalk 1 R, Dværgfalk 1 BR SV, Hjejle 1 OF, Strandhjejle 1 V R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 6 SV R, Hvidklire 1 R, Grønspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 10 R. Arne Bruun
Vognsbjerg: Blå Kærhøg 1 BR FU, Tårnfalk 1 T, Storspove 1 T, Sanglærke 3 T, Landsvale 150 SV, Hvid Vipstjert  3 T, Rødhals 2 FU, Husrødstjert 2 FU, Munk 1 F T FU, Gransanger 4 FU, Stillits 2 R, Grønsisken 18 T, Gulspurv 3 R. Ralph Qwinten
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 22 R, Skeand 18 FU. Gunhild Brink


    

Fredag den 28. september 2018                  Solopgang: 07:14 Solnedgang: 19:02

Svendborg, Lehnskov: Rød Glente 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Marstal
: Rød glente 2 OF. Kim Bang Jensen
Ærø, Drejskoven
: Havørn 1 OF. Kim Bang Jensen
Lindsbjerg, Ærø
: Rød glente 9 T, Spurevhøg 2 T, Blå kærhøg 1 T. Kim Bang Jensen
Keldsnor og Gulstav
: Rød glente 1 T, Musvåge 1 T. Finn Skov
Lundeborg, matriklen
(14:00): Gråspurv 30 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet:
Storkjove 12 T, Mellemkjove 2 T, Almindelig Kjove 3 T, Mallemuk 1 T, Ride 4 T, Dværgmåge 2 T, Sule 130 T. Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:45 - 16:00): Jernspurv 2 RI, Rødhals 2 RI, Solsort 1 RI, Munk 3 RI, Gransanger 27 RI, Blåmejse 3 RI, Bogfinke 1 RI, Grønsisken 1 RI. I dag 40 fugle af 8 arter ringmærket. Efterårstotal: 2.093. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Allested: Rød Glente 1 FU. Peter Lillesø
Bleget: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Bøjden Nor: Havørn 1 OF, Tornirisk 150 T FU. Kirsten Pedersen
Dovns Klint: Rød Glente 25 SV, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 30 SV, Musvåge 50 SV, Tårnfalk 8 S, Mosehornugle 1 S. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 5 SV, Sortstrubet Lom 2 SV, Knortegås 165 SV, Rød Glente 26 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 51 SV, Musvåge 198 SV, Dværgfalk 3 SV, Dværgmåge 1 AD SV, Mosehornugle 1 SØ, Hedelærke 3 SV, Landsvale 300 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 150 SV, Bogfinke 2000 SV, Stillits 60 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 BR V. Jens-Gert Hansen
Egense v/Svendborg: Rød Glente 3 NV, Musvåge 85 NV. Arne Bruun
Geels Å (Østerg.-Nissekrogen): Havørn 1 FU. Peter Lillesø
Gulstav: Rød Glente 1 V, Hjejle 325 S. Ralph Qwinten
Gulstav Mose: Skeand 13 R, Rød Glente 2 T. Ralph Qwinten
Gulstav Mose: Blå Kærhøg 1 BR OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY. Jens-Gert Hansen 
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Rødstrubet Lom 6 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 156 SV, Rød Glente 1 T, Spurvehøg 12 V, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 5000 T. Ralph Qwinten
Hesselbjerg (Langeland): Rød Glente 20 V, Rød Glente 45 V, Havørn 1 1K V, Havørn 2 AD OF,
Steppehøg 1 1K V, Spurvehøg 20 V, Spurvehøg 70 V, Musvåge 350 V, Musvåge 350 V, Tårnfalk 6 V, Vandrefalk 1 V, Vandrefalk 1 V. Ole Goldschmidt
Kværndrup: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Lindelse Nor: Rød Glente 1 V. Jane Ditzel
Magleby (Langeland): Vandrefalk 1 R. Jane Ditzel 
Magleby Nor: Rød Glente 3 OF. Ralph Qwinten
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Rød Glente 1 OF. Ralph Qwinten
Mose v/Sludebakken, øst for landevej: Fiskeørn 1 FU. Niels Tønnes Petersen
Ristinge Hale: Mosehornugle 1 FU. Jane Ditzel]
Ristingehalvøen:
Rød Glente 64 V, Havørn 3 V, Spurvehøg 56 NV, Musvåge 906 NV. Morten Müller
Ristingehalvøen: Rød Glente 21 SV, Spurvehøg 24 SV, Musvåge 165 SV. Søren Bøgelund
Ristingehalvøen: Rød Glente 42 T, Havørn 3 OF, Spurvehøg 32 T,
Musvåge 1926 T, Hjejle 400 OF. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen:
Rød Glente 186 T, Havørn 1 OF, Musvåge 480 T, Fiskeørn 3 T. Erik Lemming
Ryslinge: Musvåge 35 OF. Karl Top
Sandholt: Rød Glente 1 OF, Havørn 1 OF. Karl Top
Thurø Rev: Tornirisk 70 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 AD FU, Havørn 1 JUV FU. Jane Ditzel
Vester Skerninge: Rød Glente 1 JUV V, Bjergvipstjert 2 R. Arne Bruun


    

Torsdag den 27. september 2018                  Solopgang: 07:12 Solnedgang: 19:04

Tange å: Grønspætte 1 OF, Skovskade 1 OF, Fiskehejre 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Assens: Stær 300 R NAT. Kirsten Pedersen
Assens Sukkerfabriks jordbassiner: Lille Lappedykker 2 FU, Knopsvane 2 R, Pibeand 1 R, Gråand 46 R, Skeand 1 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 13 FU, Ringdue 6 OF, Munk 1 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 1 R. Leif Kristensen
Botofte Skovmose: Fiskehejre 3 R, Krikand 10 FU, Vibe 69 R, Hvid Vipstjert 3 R, Stær 50 R. Ralph Qwinten
Ebberup v/Assens: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Gråsten Nor: Rød Glente 1 SV. Bjarne Jørgensen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Rødstrubet Lom 5 SV, Sortstrubet Lom 4 ODR SV, Toppet Lappedykker 3 FU SV, Gråstrubet Lappedykker 2 SV, Grågås 26 SV, Canadagås 33 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 114 SV, Pibeand 34 SV, Gråand 27 SV, Spidsand 64 SV, Ederfugl 693 SV, Sortand 185 SV, Toppet Skallesluger 15 SV, Spurvehøg 1 SV, Stor Præstekrave 1 SV, Hjejle 5 SV, Almindelig Ryle 12 SV, Dobbeltbekkasin 2 V, Dværgmåge 1 SV, Splitterne 33 SV, Fjordterne 6 SV, Landsvale 1 T, Hvid Vipstjert 16 T, Grønsisken 21 T. Ralph Qwinten
Hesselbjerg (Langeland): Musvåge 1 FU, Bogfinke 130 FU. Ralph Qwinten
Hou Nordstrand (Langeland): Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 R, Gråand 9 R, Ederfugl 220 FU, Sortand 7 R, Toppet Skallesluger 1 F R, Splitterne 2 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Grønirisk 30 FU, Tornirisk 200 FU. Ralph Qwinten
Keldsnor: Knortegås 50 SV, Rød Glente 22 SV, Hjejle 200 R. Ralph Qwinten
Keldsnor: Bjergvipstjert 1 OF. Niels Tønnes Petersen
Lejbølle: Musvåge 1 T. Ralph Qwinten
Lindelse: Rørhøg 1 T. Ralph Qwinten
Lunden: Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 1 FU, Solsort 1 R,
Hvidbrynet Løvsanger 1 FU, Gransanger 3 FU, Halemejse 2 FU, Blåmejse 6 FU. Ralph Qwinten
Lunden: Knortegås 13 S, Pibeand 80 S,Gransanger 2 FU. Niels Tønnes Petersen
Ommels Hoved(Trillerne): Rørhøg 1 OF . Bjarne Jørgensen
Mose/sø SV for Rugård: Ravn 9 R. Jens Friis-Walsted
Nordskov v/Tullebølle: Spurvehøg 1 T. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 R, Grågås 130 R, Havørn 1 AD FU, Brushane 1 FU. Torben Juul Hansen
Ristinge Hale: Spurvehøg 2 T, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 12 FU, Bynkefugl 2 R, Rørspurv 1 R. Ralph Qwinten
Ristinge Klint: Rød Glente 40 V. Carsten Friager
Ristingehalvøen: Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 1 FU, Storspove 2 R, Stormmåge 21 FU, Svartbag 11 R, Bogfinke 30 FU. Ralph Qwinten
Rudkøbing: Vandrefalk 1 OF. Jens-Gert Hansen
Saltofte: Musvåge 1 OF. Leif Kristensen
Sortemosen (Sydfyn): Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 OF, Hættemåge 15 OF, Sølvmåge 6 OF, Ringdue 2 R, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 3 OF, Allike 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 29 R. Niels Andersen 
Spodsbjerg (Langeland): Spurvehøg 1 T, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 21 R, Almindelig Kjove 2 S, Bjergvipstjert 1 T R. Jens-Gert Hansen
Stoense: Landsvale 1 T. Ralph Qwinten
Storeholm + øhavet nord for: Toppet Lappedykker 28 R, Toppet Skallesluger 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 4 R, Strandhjejle 1 R, Vibe 14 R, Almindelig Ryle 18 R, Storspove 7 R, Hvidklire 3 R. Ralph Qwinten
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 166 FU. Ralph Qwinten
Sønder Longelse: Tyrkerdue 1 R. Ralph Qwinten
Tranekær: Bogfinke 100 FU. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Stillits 24 S. Torben Juul Hansen
Verninge: Musvåge 2 FU, Stær 350 R. Kirsten Pedersen 
Vester Hæsinge: Rød Glente 4 FU. Leif Kristensen
Vester Aaby: Rød Glente 1 R. Else Klint  


   

Onsdag den 26. september 2018                   Solopgang: 07:10 Solnedgang: 19:07

Vejlen, Taasinge: Vandrefalk 1 AD M OF, Hvidklire 5 R, Vibe 45 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm: Gransanger 3 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bleget: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Glamsbjerg: Musvåge 1 OF, Stær 30 OF. Ib Petersen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Toppet Lappedykker 6 SV, Gråstrubet Lappedykker 1 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 34 SV, Pibeand 128 SV, Krikand 3 SV, Spidsand 21 SV, Troldand 1 SV, Ederfugl 424 SV, Havlit 1 M SV, Sortand 328 SV, Toppet Skallesluger 7 SV, Spurvehøg 1 V, Tårnfalk 1 V, Almindelig Ryle 4 SV, Dobbeltbekkasin 2 V, Almindelig Kjove 12 SV, Almindelig Kjove 5 T FU, Dværgmåge 16 SV, Splitterne 5 SV, Fjordterne 13 SV, Alk 2 SV, Landsvale 62 T. Ralph Qwinten
Helle Nor: Gravand 2 FU, Gråand 9 R. Ralph Qwinten
Hellebjergdam: Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Hågerup Å (Karlsmosen - Sundsgård): Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Kædeby: Rød Glente 2 S. Niels Tønnes Petersen
Lunden: Grågås 18 OF, Rødhals 1 FU. Ralph Qwinten
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Tårnfalk 1 FU, Storspove 1 FU. Ralph Qwinten
Nørre Lyndelse: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 JUV OF. Niels Tønnes Petersen
Thurø Rev: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 R T, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R SV, Gravand 1 1K R, Pibeand 14 R, Krikand 3 R, Gråand 12 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 1 R, Hvidklire 1 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 1 DØD, Fiskehejre 4 R, Pibeand 22 FU, Knarand 1 FU, Krikand 206 R, Spidsand 31 FU, Skeand 150 FU, Taffeland 76 R, Troldand 54 FU, Spurvehøg 1 FU, Storspove 3 FU. Ralph Qwinten
Verninge: Havørn 1 3K OF. Ib Petersen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 3 R. Arne Bruun 
Vesteregn: Tårnfalk 1 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 3 R, Bogfinke 50 FU. Ralph Qwinten
Åmosen v/Ollerup:
Sølvhejre 1 R. Arne Bruun


     

Tirsdag den 25. september 2018                   Solopgang: 07:08 Solnedgang: 19:09

Svendborgsund ved Iholm (18:58): Storkjove 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegaard sø
: Havørn 1 OF. Finn Skov
Trunderup
(16:30 - 17:00): Musvåger 191 SV, Røde Glenter 2 AD FU. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Fyns Hoved
(07:15-12:00): Sule 28 , Dværgmåge 2,
Stor Stormsvale 3 , Mallemuk 1 , Storkjove 3 , Alm Kjove 3 , Gøg 1 , Blå Kærhøg 2. Søren Gjaldbæk

     

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Taffeland 130 R, Hjejle 490 R, Enkeltbekkasin 1 OF, Tornirisk 225 FU. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Blå Kærhøg 1 BR OF, Tornirisk 89 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Havørn 5 OF, Fiskeørn 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Skarv 1200 FU, Bramgås 647 SV, Sortand 1360 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Spurvehøg 32 SV, Almindelig Kjove 3 SV, Huldue 16 SV, Landsvale 930 SV, Rødstrubet Piber 1 SV, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 105 SV, Jernspurv 30 SV, Misteldrossel 22 SV, Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Bogfinke 1400 SØ. Søren Bøgelund
Fakkebjerg: Huldue 29 OF. Ralph Qwinten
Fyns Hoved: Sule 4 NV, Almindelig Kjove 1 NV, Dværgmåge 2 AD NV. Niels Bomholt Jensen
Gråsten Nor: Rød Glente 10 SV , Musvåge 100 SV . Bjarne Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Knarand 20 FU, Krikand 500 R, Skeand 20 FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg
: Toppet Lappedykker 2 SV, Skarv 110 SV, Fiskehejre 1 S, Knopsvane 4 SV, Grågås 182 SV, Canadagås 7 SV, Bramgås 83 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 287 SV, Gravand 5 SV, Pibeand 15 SV, Krikand 2 SV, Gråand 47 R, Spidsand 4 SV, Skeand 3 OF, Ederfugl 75 SV, Sortand 426 SV, Toppet Skallesluger 63 SV, Hvepsevåge 3 S, Rød Glente 1 SØ, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 4 S, Spurvehøg 8 , Musvåge 1 OF, Musvåge 1 V, Strandskade 3 OF, Dobbeltbekkasin 1 SV, Splitterne 15 SV, Fjordterne 7 SV, Hvid Vipstjert 5 T, Stær 26 V, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 2500 T. Ralph Qwinten
Holckenhavn Fjord: Grågås 650 R, Havørn 3 R. Peter Pelle Clausen
Lunden: Toppet Skallesluger 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 3 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 11 FU, Gransanger 5 R, Blåmejse 4 FU, Dompap 1 R. Ralph Qwinten
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 1 V, Musvåge 104 V, Stenvender 1 SV, Huldue 6 SV. Ella Mikkelsen
Monnet - Tåsinge: Blå Kærhøg 1 M AD OF, Ravn 13 FU. Erik Jensen
Nordenbro: Musvåge 1 OF. Ralph Qwinten
Ristingehalvøen: Skovspurv 30 FU. Ralph Qwinten
Røjle Klint: Canadagås 4 V, Toppet Skallesluger 3 V, Tårnfalk 1 NV, Splitterne 3 R, Splitterne 4 V, Lomvie/Alk 8 Ø, Sanglærke 8 S, Sanglærke 1 V, Landsvale 6 V, Hvid Vipstjert 5 R, Hvid Vipstjert 8 V, Jernspurv 4 V, Gransanger 1 R, Bogfinke 22 V, Kvækerfinke 8 V, Bogfinke/Kvækerfinke 27 V. Michael Mosebo Jensen
Nørre Lyndelse: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Ringe: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Ristinge Hale:
Sølvhejre 1 FU, Hjejle 350 OF. Ralph Qwinten
Seden Strand: Pibeand 850 R, Krikand 475 R, Havørn 3 R, Rørhøg 7 V, Blå Kærhøg 1 R, Vandrefalk 1 R, Hjejle 1150 OF, Vibe 550 OF, Stillits 60 R. Gregers Johannesen
Storeholm + øhavet nord for:
Sølvhejre 1 FU, Knopsvane 250 R, Skeand 25 R, Havørn 2 AD OF, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 147 SV, Huldue 10 SV. Ralph Qwinten 
Tarup Grusgrave: Havørn 1 FU, Isfugl 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 3 NV, Havørn 1 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 3 OF. Jens Bækkelund
Vejlen - Tåsinge: Skægmejse 2 OF. Erik Jensen
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 2 FU. Arne Bruun
Vognsbjerg: Spurvehøg 7 T, Musvåge 4 T, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 1 T, Misteldrossel 2 R, Bogfinke 100 FU, Kvækerfinke 10 FU. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 3 FU, Splitterne 26 R. Ella Mikkelsen


       

Mandag den 24. september 2018                   Solopgang: 07:07 Solnedgang: 19:12

Noret, Taasinge: Sølvhejre 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg: Dompap 4 FU, (nu skifter fjerene farve), Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet (11:00-13:25): Ride 3 ,
Sule 36 , Almindelig kjove 8, Storkjove 18 , Mallemuk 4 , Sodfarvet skråpe 1 V (13:10). Søren Gjaldbæk

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bleget
: Rød Glente 4 OF. Per Rasmussen
Bredstens Bjerg v/Søgård
: Fiskehejre 1 R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 OF. Ralph Qwinten
Caroline Amalielund
: Isfugl 1 FU. Steen Winkel
Dovns Klint
: Due sp. 100 S. Ralph Qwinten
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 4 SV, Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 8 SV, Sortstrubet Lom 3 SV, Sule 1 JUV SØ, Grågås 97 SV, Canadagås 14 SV, Bramgås 189 SV, Knortegås 4 SV, Sortand 61 SV, Toppet Skallesluger 15 SV, Hvepsevåge 2 SV, Rød Glente 6 SV, Havørn 1 FU, Rørhøg 3 SV, Spurvehøg 44 SV, Musvåge 2 R, Fiskeørn 2 SV, Dværgfalk 2 SV, Dobbeltbekkasin 1 SV, Splitterne 10 SV, Lomvie/Alk 6 SV, Huldue 13 SV, Stor Flagspætte 3 R, Landsvale 370 SV, Engpiber 40 SV, Hvid Vipstjert 105 SV, Misteldrossel 2 SV, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 2300 SV, Tornirisk 70 SV. Søren Bøgelund
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 2. Kurt Due Johansen
Faaborg: Skarv 5 SV, Grågås 11 SV, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 1 SV, Hjejle 6 SV, Ringdue 10 SV, Landsvale 9 SV, Engpiber 10 SV, Hvid Vipstjert 11 SV, Misteldrossel 2 SV, Bogfinke 600 SV, Grønsisken 10 SV, Tornirisk 10 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR T, Tårnfalk 1 TF. Ralph Qwinten
Gulstav Mose: Knarand 6 R, Krikand 2 FU. Ralph Qwinten
Gulstav Vesterskov: Spurvehøg 2 R, Sangdrossel 3 R. Ralph Qwinten
Gulstav Østerskov: Spurvehøg 2 T, Tårnfalk 2 T, Sangdrossel 6 R, Gransanger 2 FU, Ravn 1 OF, Grønsisken 3 T. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Rødstrubet Lom 2 SV, Sortstrubet Lom 1 SV, Skarv 230 SV, Grågås 111 SV, Canadagås 73 SV, Bramgås 24 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 10 SV, Pibeand 78 SV, Krikand 5 SV, Gråand 20 SV, Spidsand 16 SV, Ederfugl 28 SV, Sortand 73 SV, Toppet Skallesluger 32 SV, Rørhøg 4 SØ, Spurvehøg 8 SØ, Fiskeørn 1 SØ, Tårnfalk 6 S, Strandskade 4 SV, Hjejle 4 SV, Vibe 5 SV, Dobbeltbekkasin 1 V, Splitterne 1 OF, Splitterne 5 SV, Landsvale 158 T, Bysvale 3 SV, Hvid Vipstjert 4 T, Sjagger 1 V, Sangdrossel 1 SV, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 850 T. Ralph Qwinten
Heden (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Hesselbjerg (Langeland): Vandrefalk 1 F IMM R. Nis Rattenborg
Kasmose Skov: Rødstrubet Lom 3 V, Sule 8 V, Pibeand 72 V, Krikand 8 V, Spidsand 3 V, Ederfugl 1 V, Sortand 120 R, Sortand 16 V, Sortand 3 Ø, Spurvehøg 2 S, Almindelig Ryle 32 V, Almindelig Kjove 9 V, Storkjove 5 V, Kjove sp. 1 V, Stormmåge 14 V, Sildemåge 1 V, Sølvmåge 11 V, Sølvmåge 1 Ø, Svartbag 5 V, Splitterne 9 V, Splitterne 2 Ø, Fjordterne 20 V, Alk 2 R, Landsvale 10 S, Engpiber 18 S, Hvid Vipstjert 3 S, Bogfinke 34 S. Michael Brunhøj Hansen
Kasmose Skov: Toppet Skallesluger 5 V, Almindelig Kjove 2 V, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Fjordterne 17 V, Alk 1 V. Erik Busk
Kasmose Skov: Sule 8 V, Pibeand 32 V, Krikand 17 V, Troldand 4 V, Sortand 400 R, Sortand 630 V, Almindelig Ryle 6 V, Almindelig Kjove 2 V, Storkjove 9 V, Fjordterne 14 V, Alk 1 V, Lomvie/Alk 1 V, Lomvie/Alk 1 Ø, Landsvale 1 V. Michael Mosebo Jensen 
Katrinebjerg Skov: Sortmejse 1 SY, Ravn 2 R. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Rød Glente 1 T. Ralph Qwinten
Keldsnor: Havørn 1 IMM R, Dværgfalk 1 R, Stor Præstekrave 9 R, Hjejle 210 R, Vibe 90 R, Islandsk Ryle 5 R, Sandløber 1 R, Almindelig Ryle 55 R, Brushane 13 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 302 R, Canadagås 5 R, Bramgås 14 R, Pibeand 4 FU, Krikand 19 FU, Grønbenet Rørhøne 6 R. Ralph Qwinten
Kværndrup: Rød Glente 4 OF. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 1 OF, Musvåge 3 OF, Ravn 15 OF. Leif Sørensen
Lundemosen: Bramgås 18 SV, Spurvehøg 1 T, Musvåge 1 R, Allike 3 OF. Ralph Qwinten
Lunden: Grågås 7 OF, Hvepsevåge 1 T, Spurvehøg 1 T, Musvåge 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 13 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Ravn 2 OF. Ralph Qwinten
Nørre Søby: Rød Glente 3 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 11 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 400 R, Canadagås 21 R, Pibeand 10 R, Krikand 27 FU, Skeand 3 R, Taffeland 370 R, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Brushane 2 R, Huldue 4 OF, Hvid Vipstjert 50 FU, Ravn 2 OF, Stillits 25 FU, Tornirisk 50 FU. Ralph Qwinten
Skov SV for Vantinge: Rød Glente 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Tarup Grusgrave: Canadagås 18 OF. Henrik Kalckar Hansen
Universitetet - Odense: Ringdue 7 FU, Allike 50 R, Råge 600 R, Gråkrage 8 FU. Martin Rheinheimer 
Vesteregn: Spurvehøg 2 R, Hjejle 90 R. Nis Rattenborg
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 5 R, Ravn 1 OF. Ralph Qwinten


  

Søndag den 23. september 2018                    Solopgang: 07:05 Solnedgang: 19:14

Noret, Taasinge: Fiskehejre 50 FU R, Sølvhejre 1 R, Skarv 10 FR, Grågås 15 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Taasinge (den østlige ende):
Sølvhejre 3 FU R, Fiskehejre 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dovns klint/Gulstav: Rød glente 1 T, Sort glente 1 T, Fiskeørn 2 T, Musvåge 7 T, Hvepsevåge 3 T, Spurvehøg 20 T, Tårnfalk 4 T, Huldue 14 T, Mørkbuget knortegås 51 T, Vibe 150 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovsgaard: Rød glente 1 R, Tornirisk 2001 R. Poul Vestergaard Rasmussen

  

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Sangdrossel 1 R. Niels Lund
Arreskov Sø: Havørn 1 R, Fiskeørn 1 SV, Vandrefalk 1 SV. Erik Ehmsen
Bagenkop: Dværgfalk 1 FU. Erik Busk
Brændegård Sø: Grågås 650 R, Knarand 300 FU, Krikand 250 R, Skeand 300 FU, Havørn 3 , Havørn 2 JUV OF, Bjergvipstjert 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Havørn 5 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 8 S, Sort Glente 1 S, Rød Glente 5 S, Rørhøg 6 , Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 61 S, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 8 S, Huldue 11 S, Hvid Vipstjert 50 S. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Hvepsevåge 6 S. Erik Busk
Føns Vang: Grågås 650 FU, Isfugl 1 R, Skægmejse 7 FU. Kurt Due Johansen
Fønsskov, marker: Havørn 2 R, Vibe 600 OF. Kurt Due Johansen
Havet ud for Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 135 SV, Tårnfalk 11 S, Lærkefalk 1 S, Splitterne 28 SV, Splitterne 34 FU. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Rødstrubet Lom 2 , Gråstrubet Lappedykker 2 FU, Skarv 208 SV, Grågås 5 SV, Canadagås 7 SV, Bramgås 8 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 102 SV, Gravand 4 SV, Pibeand 143 SV, Krikand 15 SV, Gråand 49 SV, Spidsand 23 SV, Troldand 21 N, Ederfugl 56 SV, Sortand 84 SV, Sortand 9 OF, Hvinand 1 SV, Hvepsevåge 2 , Rød Glente 1 NØ, Rød Glente 1 SØ, Rørhøg 3 , Spurvehøg 9 SØ, Spurvehøg 2 S, Spurvehøg 9 V, Musvåge 2 SØ, Tårnfalk 4 , Dværgfalk 1 S, Dværgfalk 1 SØ, Hjejle 38 SV, Dobbeltbekkasin 5 SV, Vader sp., Lille 4 SV, Kjove sp. 1 S, Splitterne 22 SV, Landsvale 410 T, Hvid Vipstjert 183 S, Grønsisken 8 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 750 S. Ralph Qwinten
Kasmose Skov: Sule 1 AD V, Sortand 190 V, Fjordterne 15 V,
Lunde 1 Ø. Michael Mosebo Jensen
Kasmose Skov:  Sule 1 AD V,Sortand 250 T, Dværgfalk 1 SØ,Fjordterne 17 V,
Lunde 1 1K Ø. Michael Brunhøj Hansen
Keldsnor: Hvepsevåge 14 T, Sort Glente 1 T, Rød Glente 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 42 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 12 T, Lille Præstekrave 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Hvid Vipstjert 80 FU. Ralph Qwinten 
Lunden: Stor Flagspætte 1 FU, Digesvale 5 FU, Bysvale 1 FU, Gransanger 2 FU, Halemejse 2 FU, Ravn 3 OF, Dompap 2 R. Ralph Qwinten
Munkebo: Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 OF, Solsort 4 FU, Gransanger 1 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R. Peter Lillesø
Løkkeby (by + åbent land): Rød Glente 1 1K SV, Havørn 1 IMM SV, Spurvehøg 36 SV, Tårnfalk 6 SV. Morten Müller
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD OF, Vandrefalk 1 R. Søren G. Nielsen
Rudkøbing Havn: Havørn 1 IMM N. Morten Müller
Tarup (Årslev): Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 BR SV, Dværgfalk 1 SV. Arne Bruun 
Tarup (Årslev): Havørn 1 OF, Hjejle 60 OF, Landsvale 5 S. Per Rasmussen
Vognsbjerg:
Sølvhejre 1 SV, Rød Glente 2 S, Spurvehøg 16 S, Dværgfalk 2 T, Stormmåge 2300 SV, Landsvale 346 S, Hvid Vipstjert 154 S. Morten Müller
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 AD R. Anders Vedel


   

Lørdag den 22. september 2018                     Solopgang: 07:03 Solnedgang: 19:17

Vejlen, Taasinge: Fiskeørn 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovballe havn
(10:00): Havørn 1K OF (mobbet af 7 Råger). Poul Brugs Rasmussen

Noret, Taasinge
: Sølvhejre 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 2 1K R (årets lokale yngel), Havørn 2 AD R. Erik Thomsen
Brændegård Sø og Nakkebølle: Havørn 2 R, Skarv 1 R. Finn Skov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Frederik Johansen
Bjerreby: Rørhøg 1 T, Spurvehøg 4 T, Hjejle 24 OF. Ralph Qwinten
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 76 R, Fiskehejre 5 FU, Grågås 19 R, Bramgås 4 R, Gravand 16 R, Pibeand 140 R, Krikand 48 FU, Gråand 28 R, Spidsand 19 R, Skeand 4 R, Taffeland 12 R, Troldand 45 R, Blishøne 400 R, Stor Præstekrave 23 FU, Hjejle 350 R, Almindelig Ryle 37 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 R, Hættemåge 16 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 8 FU, Stær 5 R, Tornirisk 150 FU. Mikael Kristensen
Dovns Klint:
Sølvhejre 2 OF, Canadagås 5 OF, Knortegås 6 V, Hvepsevåge 38 S, Havørn 2 OF, Rørhøg 12 S, Spurvehøg 200 S, Fiskeørn 5 S, Tårnfalk 25 S, Dværgfalk 2 S, Hjejle 24 S, Dobbeltbekkasin 8 OF, Sortklire 1 S, Kaspisk Måge 1 1K OF, Tejst 2 VDR SØ, Huldue 10 OF, Gul Vipstjert 42 S, Rødtoppet Fuglekonge 3 FU. Frederik Johansen
Ejby/Kindstrup Mose: Spurvehøg 1 F FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 2. Karin Abildgaard
Flyvesandet: Sandløber 8 R, Halemejse 12 FU, Topmejse 2 FU, Sortmejse 1 FU, Musvit 15 FU. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Lille Lappedykker 2 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 500 R, Fiskehejre 9 R, Ederfugl 88 FU, Sortand 200 V, Havørn 1 1K R, Tårnfalk 2 FU, Dværgfalk 1 S, Blishøne 7 FU, Strandskade 52 FU, Hjejle 52 R, Islandsk Ryle 13 R, Storspove 36 FU, Hættemåge 200 FU, Stormmåge 28 R, Splitterne 120 FU, Fjordterne/Havterne 55 FU, Tejst 12 V, Sanglærke 5 S, Hvid Vipstjert 6 S, Ringdrossel 1 FU, Gransanger 2 R, Blåmejse 4 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 12 FU, Tornirisk 70 FU. Kurt Kaack Hansen
Gulstav:
Sølvhejre 2 TF, Hvepsevåge 10 SV, Spurvehøg 28 SV, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 4 FU S. Morten Müller
Gulstav Østerskov: Hvepsevåge 23 T, Rørhøg 2 T, Spurvehøg 60 T, Musvåge 5 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 26 T, Lærkefalk 3 T, Klippedue (Tamdue) 1 OF. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R. Anders Vedel 
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 2 FU, Svømmeand sp. 500 FU, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 10 FU, Vibe 250 FU, Almindelig Ryle 40 FU, Sortklire 3 VDR FU, Stær 100 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 30 OF, Hættemåge 1 R. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø Plantage: Lille Lappedykker 2 FU, Isfugl 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Solsort 2 FU, Gransanger 3 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU. Søren G. Nielsen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Sortand 4 OF, Brushane 4 SV. Ralph Qwinten 
Helnæs Made: Grågås 450 R, Canadagås 39 R, Vandrefalk 1 FU, Hjejle 400 FU, Vibe 140 FU. Kirsten Pedersen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 16 FU. Erik Jensen
Højbjerg øst f/Glamsbjerg: Rød Glente 1 AD R, Tårnfalk 2 R. Ib Petersen
Kasmose Skov: Fiskehejre 2 SV, Grågås 8 SV, Ederfugl 2 V, Sortand 4 V, Sortand 3 Ø, Musvåge 3 R, Almindelig Ryle 19 SV, Sildemåge 1 AD V, Splitterne 14 SV, Sanglærke 7 V, Landsvale 31 S, Hvid Vipstjert 28 S, Jernspurv 2 S, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 5 R, Korttået Træløber 3 R, Kvækerfinke 1 S. Michael Mosebo Jensen
Kohave v/Skovmøllevej: Canadagås 28 OF. Kurt Due Johansen
Keldsnor: Skarv 350 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 3 SV, Hvepsevåge 7 S, Rørhøg 1 1K FU, Spurvehøg 9 SV, Tårnfalk 3 FU SV, Stor Præstekrave 18 FU, Hjejle 40 R, Almindelig Ryle 60 FU, Sølvmåge 250 R, Svartbag 20 R, Hvid Vipstjert 30 SV. Morten Müller
Kohave v/Skovmøllevej: Canadagås 28 OF. Kurt Due Johansen
Lundemosen: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Ralph Qwinten
Munkebo: Bjergvipstjert 1 R. Bo K. Stephensen
Noret, Tåsinge:
Sølvhejre 3 R, Fiskehejre 46 R. Ralph Qwinten
Odense Å v/Dalum Papirfabrik: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Jette Gandrup
Rudkøbing: Spurvehøg 1 T. Ralph Qwinten
Rudkøbing Havn: Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Stavids Å v/Margård: Sanglærke 14 V, Engpiber 12 V, Gul Vipstjert 7 V, Tornirisk 20 V. Martin Strømkjær 
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 18 FU, Toppet Lappedykker 2 FU, Skarv 6 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 5 R, Knarand 36 FU, Krikand 250 R, Gråand 25 FU, Skeand 7 FU, Troldand 45 R, Havørn 1 AD FU, Fiskeørn 2 OF, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 250 FU, Vibe 51 R, Brushane 2 FU, Rødben 1 R, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 20 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 2 OF, Hvid Vipstjert 18 FU, Allike 7 R, Gråkrage 6 R, Stær 1 R. Niels Andersen
Thurø By m.m.: Hvepsevåge 2 SV. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 147 R, Gravand 1 1K R, Pibeand 5 R, Pibeand 4 SV, Krikand 22 R, Gråand 12 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Hvidklire 2 R, Sanglærke 2 R, Landsvale 10 S, Engpiber 5 R, Skærpiber 1 R, Bjergvipstjert 1 R S, Hvid Vipstjert 10 R, Stenpikker, Almindelig (oenanthe) 1 R, Stær 10 R, Grønirisk 10 R, Tornirisk 50 R. Arne Bruun
Vognsbjerg: Hvepsevåge 9 S, Havørn 2 OF, Rørhøg 4 S, Spurvehøg 8 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 7 S, Vibe 17 SV, Digesvale 5 S, Landsvale 50 T, Landsvale 85 S, Bysvale 4 S, Engpiber 40 S, Hvid Vipstjert 144 S, Skovspurv 25 S, Bogfinke 600 S, Finke sp. 150 S, Grønirisk 7 T, Stillits 5 FU, Tornirisk 20 FU, Stor Gråsisken/Lille Gråsisken 10 S. Morten Müller
Vognsbjerg: Hvepsevåge 1 1K T,Spurvehøg 5 T, Tårnfalk 2 OF, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 15 T. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 3 R, Grågås 120 R, Pibeand 38 FU, Krikand 13 R, Tårnfalk 2 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Almindelig Ryle 51 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 R, Splitterne 13 R. Ralph Qwinten 
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 3 R, Grågås 120 R, Pibeand 38 FU, Krikand 13 R, Tårnfalk 2 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 12 FU, Almindelig Ryle 51 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 R, Splitterne 13 R. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 50 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 2 FU, Stenvender 9  FU, Skærpiber 2 FU. Erik Jensen


   

Fredag den 21. september 2018                     Solopgang: 07:01 Solnedgang: 19:20

Lundeborg, matriklen: Ringdue 2 1K FU. Gråspurv 50 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 11 FU, Skarv 70 R, Fiskehejre 16 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 110 R, Bramgås 4 FU, Gravand 2 R, Pibeand 205 FU, Krikand 50 T, Spidsand 31 R, Skeand 4 R, Taffeland 255 R, Troldand 65 R, Tårnfalk 1 OF, Vandrefalk 1 AD FU, Blishøne 490 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 23 R, Hjejle 320 R, Vibe 32 R, Islandsk Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Sortklire 1 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 140 R, Stormmåge 12 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 4 R, Ringdue 4 R, Bjergvipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Munk 2 R, Blåmejse 1 R, Allike 2 R, Råge 6 FU, Gråkrage 3 R, Stær 12 R, Stillits 20 R, Tornirisk 100 FU. Niels Bomholt Jensen
Harritslev Fælled: Agerhøne 6 R. Jens Bækkelund 
Himmelstrup Skov
: Rød Glente 1 F. Kurt Due Johansen
Hårby Made: Knopsvane 4 FU, Grågås 7 R, Pibeand 9 FU, Vibe 78 R, Ringdue 5 R, Landsvale 1 FU, Topmejse 2 FU, Skovskade 2 R, Stær 15 OF. Kirsten Pedersen
Rath: Sort Glente 1 OF, Rød Glente 1 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 9 R, Tårnfalk 7 R, Dværgfalk 1 R, Hjejle 190 R, Vibe 310 R, Brushane 18 R, Stenpikker 9 R, Stær 140 R. Nis Rattenborg
Skaboeshuse: Havørn 1 1K OF, Tårnfalk 3 SV, Agerhøne 18 FU, Storspove 3 V, Mudderklire 12 FU, Tyrkerdue 13 FU, Grønspætte 1 FU, Tornirisk 82 FU, Gulspurv 23 FU. Kurt Kaack Hansen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lærkefalk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R, Stær 40 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Grågås 128 R, Pibeand 4 T R, Pibeand 7 SV, Krikand 11 R, Gråand 11 R, Spidsand 2 T R, Strandskade 3 R, Almindelig Ryle 5 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Landsvale 3 S, Stær 40 R, Tornirisk 35 R. Arne Bruun  


   

Torsdag den 20. september 2018                   Solopgang: 06:59 Solnedgang: 19:22

Lundeborg, stranden: Splitterne 3 R OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:30 - 16:30): Dværgfalk 1 SV, Stor Flagspætte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Rørsanger 2 RI, Munk 3 RI, Gransanger 2 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 5 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 4 RI, Grønsisken 2 RI, Dompap 1 RI. I dag 25 fugle af 12 arter ringmærket. Efterårstotal: 2.053. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Agernæs Havn: Dværgfalk 1 FU, Sølvmåge 5 R, Svartbag 12 R, Hvid Vipstjert 7 R, Sortkrage 1 FU. Kirsten Pedersen
Botofte Skovmose: Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Stær 1000 R NAT. Karen Kusk
Bregninge Skov: Hvepsevåge 1 S, Spurvehøg 1 SV, Ringdue 1 R, Jernspurv 1 R, Solsort 4 R, Fuglekonge 1 R, Topmejse 1 R, Sortmejse 2 R, Musvit 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Knarand 21 FU, Krikand 46 FU, Fløjlsand 45 FU, Rød Glente 1 OF, Havørn 2 JUV FU, Havørn 2 AD OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Vibe 50 FU. Torben Skytte Hvass
Dovns Klint: Hvepsevåge 57 S, Rød Glente 3 S, Rørhøg 41 S, Blå Kærhøg 2 S,
Spurvehøg 159 S, Musvåge 7 TF, Tårnfalk 17 S, Tårnfalk 5 FU, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 3 S, Lærkefalk 2 FU. Morten Müller
Dovns Klint: Hvepsevåge 28 T , Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 97 OF, Tårnfalk 13 FU, Lærkefalk 2 OF, Storspove 1 OF. Leif Sørensen
Egense v/Svendborg: Havørn 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Niels Andersen
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Grønbenet Rørhøne 13 FU, Ringdue 76 R, Stor Flagspætte 1 FU, Musvit 3 R, Skovskade 2 R NAT, Allike 18 R. Ella Mikkelsen
Gulstav Østerskov: Hvepsevåge 10 T, Rørhøg 2 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 6 OF, Tårnfalk 5 OF. Leif Sørensen 
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 40 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Skarv 23 R, Knopsvane 118 FU, Grågås 110 R. Kirsten Pedersen
Helnæs By m.m.: Havørn 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 3 R. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Grågås 450 R, Canadagås 68 R, Pibeand 34 R, Knarand 5 R, Krikand 30 R, Gråand 20 FU, Skeand 7 R, Havørn 1 FU, Tårnfalk 4 FU, Vandrefalk 1 FU, Vibe 5 R, Brushane 11 FU, Storspove 6 R, Ringdue 3 R, Rødhals 1 R, Bynkefugl 2 FU, Allike 7 R, Gråkrage 10 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, Halen: Grågås 82 R, Canadagås 18 R, Canadagås 20 OF, Spurvehøg 1 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 4 FU, Vibe 16 R, Storspove 6 R, Hvidklire 2 FU, Hedelærke 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Gråkrage 10 R, Stær 30 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 40 R. Kirsten Pedersen
Helnæs: Marker nord for Maden: Skarv 11 OF, Grågås 80 R, Sort Glente 1 SV, Tårnfalk 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 100 SV. Kirsten Pedersen
Hestehave (Valdemarsslot): Musvåge 1 OF, Solsort 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Spætmejse 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Hvidkilde Sø: Havørn 1 OF. Arne Bruun
Kohave (Valdemarsslot): Ringdue 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU, Sortmejse 1 R, Blåmejse 5 R, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Skovskade 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Krarup: Rød Glente 1 FU. Søren Bøgelund
Kværndrup Vænge: Rød Glente 1 OF. Per Hauge  
Langemose v/Glamsbjerg: Rød Glente 1 AD OF. Ib Petersen
Lundby (Tåsinge): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Lundby (Tåsinge): Hjejle 400 R, Bogfinke 10 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Lørup Mose: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Mågeøerne: Skarv 25 R, Strandskade 30 R, Hjejle 200 R, Strandhjejle 1 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 5 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 26 R, Rødben 15 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 20 R. Kurt Due Johansen
Nørreskov (Tåsinge): Stor Flagspætte 2 FU, Hvid Vipstjert 1 S, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Korttået Træløber 1 FU, Skovspurv 2 R, Bogfinke 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Odense Å(fra Dalumvej-Åsum): Isfugl 1 R. Ella Mikkelsen
Ristingehalvøen:
Sølvhejre 2 FU, Spurvehøg 1 Ø, Tårnfalk 8 FU, Strandskade 2 FU. Jane Ditzel
Siø: Storspove 46 R. Søren Bøgelund
Skov nord for Trentevej (Trente Mølle): Havørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Kernebider 7 R. Søren Bøgelund
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 1 FU, Fiskehejre 2 FU, Krikand 13 R, Fiskeørn 1 FU, Vibe 3 R, Hvidklire 5 R, Allike 12 OF, Gråkrage 8 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Søgård (Langeland): Rød Glente 2 OF, Rørhøg 2 OF. Leif Sørensen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R. Arne Bruun 
Thurøsund/Pilekrogen: Lille Lappedykker 15 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 7 FU, Skestork 3 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Ravn 1 FU. Jane Ditzel
Vester Hæsinge: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Østerø Sø (Knudshoved): Tårnfalk 1 1K FU, Stor Præstekrave 9 FU, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 43 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 5 FU, Engpiber 8 FU. Erik Jensen


    

Onsdag den 19. september 2018                   Solopgang: 06:57 Solnedgang: 19:25

Kogtved, matriklen: Havørn 1 OF
Lunkebugten: Hvidklire 5 FU. Poul Brugs Rasmussen
Nørreballe Nor: Brushøne 4 FU, Dobbelt bekkasin 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Dovns Klint: Lom sp. 1 SV, Skarv 25 SV, Pibeand 11 SV, Hvepsevåge 32 SV, Rød Glente 1 T, Rørhøg 15 S, Blå kærhøg 2 S, Musvåge 11 T S,
Spurvehøg 183 S, Fiskeørn 5 S, Tårnfalk 27 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 2 FU, Lærkefalk 3 S, Huldue 29 T S, Landsvale 3500 SV, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 11 S, Stær 120 SV, Grønsisken 30 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 3800 S. Claus Dalskov

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs
: Tårnfalk 2 FU, Hjejle 50 R, Sanglærke 2 R. Kirsten Pedersen
Bleget: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Dovns Klint: Lom sp. 1 SV, Skarv 25 SV, Pibeand 11 SV, Hvepsevåge 32 SV, Rød Glente 1 T, Rørhøg 15 S, Blå kærhøg 1 S, Kærhøg sp. 1 S, Spurvehøg 183 S, Fiskeørn 5 S, Tårnfalk 27 S, Dværgfalk 4 S, Lærkefalk 2 FU, Lærkefalk 3 S, Huldue 71 S, Landsvale 3500 SV, Gul Vipstjert 2 S, Hvid Vipstjert 11 S, Stær 120 SV, Grønsisken 30 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 3800 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Hvepsevåge 10 T, Rød Glente 1 OF, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 53 OF, Musvåge 2 T, Fiskeørn 2 OF, Tårnfalk 9 OF, Lærkefalk 5 OF. Leif Sørensen
Egeløkke, Langeland: Musvåge 2 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Ravn 2 FU. Per Hauge
Fårevejle: Hvepsevåge 11 S, Spurvehøg 1 S, Tårnfalk 2 FU, Tårnfalk 1 S. Morten Müller
Gudme Sø
: Havørn 1 AD FU, Stor Flagspætte 1 FU, Spætmejse 3 FU. Erik Jensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 31 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 85 FU, Grågås 8 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 21 FU,
Rustand 3 R, Tårnfalk 1 OF, Hættemåge 15 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 30 OF. Kirsten Pedersen
Hjallese: Spurvehøg 1 FU, Ringdue 2 OF, Husskade 2 FU, Råge 2 FU. Martin Rheinheimer
Hou Nordstrand (Langeland): Ederfugl 15 R, Fasan 10 FU, Almindelig Ryle 9 FU, Stenvender 8 FU, Grønirisk 100 FU. Per Hauge
Lindkær v/Ravnholt: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Knarand 3 R, Gråand 8 R, Hvepsevåge 1 FU, Rørhøg 1 FU, Musvåge 4 FU, Fjeldvåge 2 FU, Tårnfalk 3 FU, Dværgfalk 1 FU, Fasan 36 R, Ringdue 4 OF, Bysvale 20 FU, Solsort 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 2 R, Gråkrage 3 R,  Ravn 4 R. Pierre Bentzen
Longelse Bondegårdsskov: Rød Glente 1 SV, Havørn 2 , Spurvehøg 1 SV, Musvåge 2 SV, Tårnfalk 1 SV. Morten Müller
Lyndelse: Hvid Vipstjert 21 FU. Leif Kristensen
Løkkeby Enge: Rørhøg 1 M FU, Spurvehøg 3 S, Fiskeørn 1 S, Svale sp. 260 SV, Finke sp. 500 SV. Morten Müller
Monnet, Tåsinge: Skarv 11 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 60 R, Grågås 770 R, Pibeand 81 R, Knarand 6 R, Krikand 150 R, Spidsand 19 R, Skeand 3 R, Toppet Skallesluger 3 R, Havørn 4 AD R, Tårnfalk 1 OF, Dværgfalk 1 F FU, Strandhjejle 1 R, Almindelig Ryle 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 45 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 13 R, Sanglærke 8 R, Landsvale 5 S, Engpiber 4 R, Råge 2 OF, Gråkrage 4 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Møllehave v/Langkildegård: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ny Stenderup: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Krikand 22 R, Rørhøg 1 1K FU, Klyde 329 FU, Hjejle 1450 R, Vibe 70 R,
Almindelig Ryle 1700 FU, Hættemåge 1800 FU. Kurt Due Johansen
Nørre og Sønder Billevænge, Spodsbjerg: Natugle 1 R, Gransanger 1 R. Per Hauge 
Purreskov: Hvid Vipstjert 150 R. Søren Bøgelund
Rudkøbing: Hvepsevåge 1 S, Hvepsevåge 1 S, Havørn 1 IMM S, Rørhøg 1 1K S, Spurvehøg 7 SV, Fiskeørn 1 SV. Morten Müller
Simmerbølle: Hvepsevåge 1 S. Morten Müller
Skiften (Lohals): Spurvehøg 1 OF. Per Hauge
Spodsbjerg (Langeland): Knortegås 41 T. Per Hauge
Tarup (Odense): Ringdue 5 FU, Spætmejse 1 FU, Husskade 1 FU, Allike 5 FU, Råge 3 FU. Jan Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 2 R, Canadagås 22 S, Hvepsevåge 63 T, Rød Glente 5 T, Rørhøg 7 S, Hedehøg 1 1K S, Spurvehøg 158 T, Fiskeørn 7 T, Tårnfalk 15 T, Dværgfalk 1 S, Vandrefalk 2 V, Bogfinke 3800 T, Tornirisk 70 S, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1000 T. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Skarv 12 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 5 FU, Gravand 8 FU, Krikand 310 R, Skeand 1 R, Vibe 2 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Hvidklire 5 R, Hættemåge 50 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stillits 1 OF, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vesteregn:
Tornirisk 270 FU. Evald Mehlsen
Øgårdshave v/Sandholt: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Aarupvej, Orte: Rød Glente 1 OF, Vibe 28 FU, Splitterne 3 OF, Stær 186 FU. Jørgen Lund Bjerregaard


   

Tirsdag den 18. september 2018                   Solopgang: 06:55 Solnedgang: 19:27

Ny Gesinge, matriklen: Havørn 1 3K OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Drejø, Nørresø
: Havørn 1 OF, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Skarø
Rev: Hjejle 300 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns klint: Sort glente 1 TF , Rød glente 4 TF . Erik Thomsen
Dovns klint:
Fiskeørn 12 T, Dværgfalk 9 T, Tårnfalk 49 T, Lærkefalk 2 T, Spurvehøg 151 T, Hvepsevåge 29 T, Rød glente 7 T, Sort glente 1 T, Rørhøg 19 T, Blå kærhøg 1 T, Spidsand 96 T, Landsvale 2175 T, Bogfinke 24570 T. Søren Gjaldbæk
Dovns klint (09:00- 11:00): Fiskeørn 4 OF , Spurvehøge 25 T , Musvåge 4, Tårnfalk 2, Huldue 6, 20 Mørkbuget knortegås 20 T, Bogfink 1000 T. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 1 R, Rød Glente 1 OF, Havørn 5 JUV FU, Grønspætte 1 OF. Gunnar Knudsen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 1 OF , Knarand 34 FU,Havørn 5 JUV FU,Grønspætte 1 OF. Torben Skytte Hvass
Caroline Amalielund
: Ravn 2 OF. Steen Winkel
Dovns Klint: Spidsand 75 SV, Hvepsevåge 17 T, Sort Glente 1 TF, Rød Glente 4 TF, Rørhøg 10 T, Blå Kærhøg 1 M S, Fiskeørn 5 T, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 1 S, Huldue 60 T, Ravn 5 OF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 T, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 10 T, Ravn 5 OF, Bogfinke 2000 T. Per Hauge
Dovns Klint: Hvepsevåge 11 S, Sort Glente 1 1K TF, Rød Glente 3 TF, Spurvehøg 87 S, Fiskeørn 6 S, Tårnfalk 22 S,Dværgfalk 6 S, Lærkefalk 1 FU S. Morten Müller
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 OF, Sort Glente 1 OF , Rød Glente 4 OF, Spurvehøg 49 OF,Fiskeørn 5 OF, Dværgfalk 2 OF, Lærkefalk 4 OF, Tårnfalk 9 FU, Huldue 24 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Sort Glente 1 T, Rød Glente 4 T, Spurvehøg 11 T, Fiskeørn 3 T, Tårnfalk 12 T, Huldue 52 T. Pierre Bentzen
Drejet (Ærø): Fiskeørn 1 V . Bjarne Jørgensen
Fakkebjerg: Skarv 650 OF, Hvepsevåge 54 T, Rød Glente 6 T, Rørhøg 13 T, Spurvehøg 108 T, Fiskeørn 9 T, Tårnfalk 41 T. Gregers Johannesen
Føns Vang: Grågås 800 R NAT, Havørn 1 AD TH. Helge Esager
Gulstav Mose: Fiskeørn 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Fiskeørn 2 1K FU,  Dværgfalk 1 FU. Morten Müller
Hennetved Haver: Havørn 1 OF. Jan Sørensen
Hennetved Mose: Lærkefalk 1 FU. Jan Sørensen
Hjulby Sø: Fiskeørn 1 T. Peter Pelle Clausen
Hovedskov v/Sandholt: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Holmegård/Langelandsfortet: Fiskeørn 1 OF,
Kværndrup: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Lindelse: Spurvehøg 12 S, Fiskeørn 1 S. Jan Sørensen  
Lyndelse: Rød Glente 5 FU, Musvåge 1 R, Musvåge 2 FU, Hvid Vipstjert 45 FU, Skovskade 1 OF, Skovskade 1 R, Ravn 1 FU. Leif Kristensen
Nybølle v/Hillerslev: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Rørsløkke Mose: Fiskeørn 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Rød Glente 3 FU, Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 9 S, Fiskeørn 1 FU. Morten Müller
Søgård Mose (Langeland): Hvepsevåge 5 S, Sort Glente 1 1K OF, Rød Glente 7 OF, Spurvehøg 18 S, Tårnfalk 5  S, Dværgfalk 1 S. Morten Müller
Tryggelev By: Fiskeørn 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Blå Kærhøg 1 V. Gregers Johannesen 
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 19 FU, Krikand 250 FU, Rørhøg 1 F AD OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 1K FU, Vibe 130 FU, Brushane 1 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 16 FU, Skægmejse 1 FU. Erik Jensen
Vesteregn: Hvepsevåge 19 V, Rød Glente 4 S, Rød Glente 2 S, Rørhøg 7 SV, Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 34 V, Spurvehøg 11 S, Musvåge 96 V, Tårnfalk 9 SV, Tårnfalk 7 SV, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 1 R. Nis Rattenborg 
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 R. Leif Kristensen
Ørbæk: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Sort Glente 1 1K OF, Rød Glente 5 OF, Fiskeørn 5 SV, Fiskeørn 2 T R, Dværgfalk 2 S, Lærkefalk 2 S, Bjergvipstjert 1 T. Jens-Gert Hansen
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 5 T, Rød Glente 5 TF, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 7 FU T. Pierre Bentzen
Aarupvej, Orte: Rød Glente 2 FU, Stillits 64 T, Tornirisk 109 T. Jørgen Lund Bjerregaard


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 14/09 - 2018:
              Skarven er gået tilbage i Danmark

              VIDEO: En af verdens mest sjældne ugler er truet


    

Mandag den 17. september 2018                   Solopgang: 06:53 Solnedgang: 19:30

Svendborg havn: Allike 1 R (leucistisk). Poul Vestergaard Rasmussen
Hjelmshoved: Mørkbuget knortegås 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge:
Sølvhejre 2 R, Hvidklire 18 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejrup (Odense V): Havørn 1 OF 

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Rød Glente 2 OF. Niels Lund
Bredbjerg: Grønspætte 1 FU. Flemming G. Andersen
Bregninge (Tåsinge): Grønspætte 1 AD R. Arne Bruun 
Caroline Amalielund: Isfugl 1 FU, Grønspætte 1 FU. Steen Winkel
Dovns Klint: Rød Glente 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 26 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 24 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Huldue 17 T, Landsvale 250 T. Per Hauge
Egsmade:  Rød Glente 1 OF. Susanne Rørdam Skov
Fyns Hoved: Vandrefalk 1 OF, Stenvender 3 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 11 FU, Splitterne 141 R. Niels Bomholt Jensen
Gudme Sø: Havørn 1 AD R. Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 34 FU, Sølvhejre 2 FU, Grågås 1450 R, Canadagås 70 R, Pibeand 330 R, Knarand 114 R, Krikand 1750 R, Skeand 96 FU, Havørn 1 R, Vandrefalk 1 JUV R, Sortklire 16 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 114 R, Hjejle 365 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Skeand 12 R, Storspove 130 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Heden (Midtfyn): Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 3 R. Peter Pelle Clausen
Håstrup Bjerge: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Jøvet (F.H.): Grønspætte 1 F R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Lyndelse: Rød Glente 3 FU. Leif Kristensen
Sofielund: Tornirisk 250 FU. Niels Andersen
Stenodde Skov (07:40 - ): Skarv 4 R, Fiskehejre 1 R, Ederfugl 13 R, Toppet Skallesluger 7 R, Hættemåge 2 R, Svartbag 2 R, Ringdue 9 R, Stor Flagspætte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 3 R, Sangdrossel 3 R, Fuglekonge 3 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 10 R, Spætmejse 5 R, Gråkrage 7 R, Bogfinke 1 R. Henrik Gerner Baark
Tarup (Årslev): Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Grågås 800 R, Stillits 50 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 R. Per Hauge
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 5 SV, Havørn 1 IMM OF, Dværgfalk 2 SV, Lærkefalk 1 SV. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 7 R, Krikand 240 FU, Fiskeørn 1 S. Arne Bruun


       

Søndag den 16. september 2018                   Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:32

Dovns Klint
: Hvepsevåge 1 S , Rød Glente 1 S ,
Steppehøg 1 S . Finn Skov,
Dovns Klint
(10:20) :
Steppehøg 1 TF derefter N. Hans Ægidius
Brændegaard Sø: Havørn 1 AD (Hun 25 år. Læs mere...   ). Erik Thomsen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Allested: Havørn 2 OF. Niels Lund
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 12 R, Skarv 4 FU, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 6 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 20 , Knopsvane 7 AD OF, Grågås 370 R, Knarand 300 R, Knarand 35 FU, Krikand 280 R, Gråand 91 , Skeand 110 R, Taffeland 1 M R, Troldand 35 R, Hvinand 1 FU, Havørn 3 , Havørn 1 JUV OF, Tårnfalk 3 OF, Fasan 3 R, Vibe 12 R, Vibe 7 OF, Dobbeltbekkasin 2 OF, Hættemåge 5 R, Hættemåge 18 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 2 OF, Landsvale 30 FU, Bysvale 15 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Solsort 1 OF, Halemejse 2 R, Husskade 1 OF, Allike 10 OF, Ravn 2 FU, Stær 6 FU, Stær 3 OF, Bogfinke 4 OF, Stillits 1 OF, Grønsisken 4 OF. Bent Staugaard Nielsen, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 14 S, Sort Glente 1 S, Rød Glente 3 S, Rørhøg 15 S,
Steppehøg 1 S,Spurvehøg 32 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 18 S,Dværgfalk 3 S, Huldue 80 S. Finn Skov, Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Skarv 240 SV, Canadagås 12 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 56 SV, Gravand 8 SV, Pibeand 43 SV, Spidsand 11 SV, Hvepsevåge 24 S, Sort Glente 1 T, Rød Glente 3 T, Rørhøg 35 S,
Steppehøg 1 1K S , Spurvehøg 102 S, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 86 S, Dværgfalk 9 S, Vandrefalk 1 S, Strandskade 7 SØ, Dobbeltbekkasin 1 OF, Splitterne 3 T, Huldue 101 T, Landsvale 3000 SV, Bjergvipstjert 3 SV, Hvid Vipstjert 33 S, Ravn 1 OF, Stær 15 SV, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 5000 S. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Canadagås 13 V, Knortegås 69 T, Pibeand 49 T, Knarand 3 T, Spidsand 55 T, Ederfugl 84 T, Hvepsevåge 57 T, Sort Glente 1 SV, Rød Glente 1 T,
Rørhøg 72 T, Steppehøg 1 S, Spurvehøg 113 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 121 T, Dværgfalk 39 T, Vandrefalk 1 AD SV, Strandskade 17 T, Splitterne 12 T, Huldue 236 T, Digesvale 185 T, Landsvale 3800 T, Bysvale 142 T, Skovpiber 70 T, Engpiber 66 OF, Skærpiber 1 T, Gul Vipstjert 23 T, Bjergvipstjert 6 T, Hvid Vipstjert 71 T, Jernspurv 22 T, Stær 120 T, Bogfinke 850 T, Stillits 48 T, Grønsisken 90 T, Tornirisk 90 T, Rørspurv 2 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Canadagås 13 T, Hvepsevåge 15 T, Sort Glente 1 T, Rød Glente 2 T, Rørhøg 3 T,
Steppehøg 1 T, Spurvehøg 28 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 35 T, Dværgfalk 4 T, Splitterne 5 V, Huldue 113 OF, Bjergvipstjert 1 T. Carsten Skou
Fakkebjerg: Grågås 18 FU, Hvepsevåge 8 OF, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 3 OF, Tårnfalk 7 FU, Vibe 9 FU, Mursejler 1 FU, Bysvale 20 FU, Husrødstjert 1 1K R, Gransanger 2 FU, Blåmejse 1 FU, Råge 200 FU, Stær 7 OF, Bogfinke 1 FU, Stillits 1 OF, Dompap 1 R, Gulspurv 1 OF. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vibe 650 R. Anders Vedel 
Fiskerup Skov: Grågås 40 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Sumpmejse 1 FU, Spætmejse 3 R, Ravn 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Fiskerup Skov: Havørn 3 OF. Inger Christensen
Gudme Sø: Spurvehøg 1 JUV FU . Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 AD OF. Jens Bækkelund
Hellerup v/Ravnholt: Agerhøne 5 R. Karl Top
Humble: Havørn 2 AD OF. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 200 FU, Hvepsevåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 8 FU, Vibe 3 FU, Almindelig Ryle 43 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 11 FU, Råge 6 FU. Søren G. Nielsen
Monnet, Tåsinge: Skarv 7 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 55 R, Grågås 165 FU, Krikand 1 OF, Gråand 35 R, Havørn 1 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Almindelig Ryle 32 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 11 FU, Hvidklire 1 R, Hættemåge 75 R, Sølvmåge 40 R, Sanglærke 6 R, Digesvale 1 OF, Landsvale 2 OF, Bysvale 1 OF, Stenpikker 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 13 FU, Stær 12 R. Eva Clemmesen, Niels Andersen
Nørreballe Nor: Havørn 1 R, Vibe 300 R, Temmincksryle 11 R, Brushane 10 R, Dobbeltbekkasin 1 R. Carsten Skou
Nørreballe Nor: Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Havørn 1 JUV R, Vibe 290 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Havørn 1 IMM R, Almindelig Ryle 8 FU, Brushane 1 FU. Søren G. Nielsen
Ristingehalvøen:
Sølvhejre 1 N, Grågås 800 OF, Canadagås 25 SV, Hvepsevåge 6 T, Havørn 3 OF, Rørhøg 12 T, Spurvehøg 67 T, Fiskeørn 1 SØ, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Hjejle 225 OF, Bogfinke 1500 T, Tornirisk 250 R, Tornirisk 175 T. Gregers Johannesen
Spodsbjerg (Langeland): Stor Præstekrave 1 FU, Sandløber 2 FU. Per Hauge  
Stenodde Skov: Skarv 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Ederfugl 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Hvidklire 1 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 13 R, Sølvmåge 1 R, Ringdue 4 R, Ringdue 3 R, Isfugl 1 R, Grønspætte1  R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 1 R, Gærdesmutte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Gransanger 4 R, Gransanger 1 SY, Sumpmejse 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 4 R, Musvit 4 R, Spætmejse 1 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R. Henrik Gerner Baark
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Spurvehøg 1 FU. Leif Kristensen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Dompap 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Øgårdshave v/Sandholt: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Engpiber 8 R, Hvid Vipstjert 1 R, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Østergård-Hovedgård: Grågås 4 V, Ringdue 8 R, Stor Flagspætte 3 R, Landsvale 50 SV, Jernspurv 1 R, Sumpmejse 2 R, Blåmejse 1 R, Musvit 6 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 2 R, Gråkrage 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 6 FU. Peter Lillesø


  

Lørdag den 15. september 2018                   Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:35

Svendborgsund øst for Iholm: Fiskeørn 1 FU 
Brændeskov
: Skarv 1 R, Grønbenet rørhøne 4 , Gråand 20 FU, Ringdue 8 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegaard sø: Havørn 5 R. Finn SKov
Dreslette, Vestfyn:
Hvid stork 2 R (Svenske projektstorke). Morten Greve

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Broholm
: Landsvale 2 R, Råge 32 R. Henrik Gerner Baark
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 71 R, Fiskehejre 18 FU, Grågås 122 R, Bramgås 3 R, Gravand 1 R, Pibeand 85 R, Krikand 2 OF, Gråand 76 R, Spidsand 2 FU, Skeand 4 R, Taffeland 133 R, Troldand 160 R, Tårnfalk 2 OF, Blishøne 328 FU, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 5 R, Vibe 94 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 21 FU, Hættemåge 22 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 6 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Rødstjert 1 FU, Allike 2 FU, Råge 15 FU, Stær 72 FU, Tornirisk 70 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Skarv 310 T, Canadagås 4 T, Knortegås 18 T, Pibeand 9 YF, Spidsand 12 T, Ederfugl 155 T, Sortand 5 OF, Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 27 T, Spurvehøg 32 T, Tårnfalk 18 T, Dværgfalk 3 OF, Lærkefalk 9 T, Dobbeltbekkasin 4 T, Huldue 12 T, Landsvale 380 T, Engpiber 15 T, Gul Vipstjert 30 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 65 T, Jernspurv 8 T, Stær 40 T, Bogfinke 250 T, Stillits 40 T, Grønsisken 60 T. Søren Bøgelund
Dræby Fed: Fiskehejre 1 R, Grågås 265 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Hjejle 36 FU, Storspove 5 FU, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 2 R, Skovskade 1 R, Kragefugl sp. 30 R, Stær 8 R, Gråspurv/Skovspurv 20 R. Peter Lillesø
Fyns Hoved: Skarv 13 OF, Skarv 6 R, Ederfugl 15 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 7 FU, Strandskade 1 FU, Sortgrå Ryle 2 R, Almindelig Ryle 1 JUV FU, Rødben 2 FU, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 16 OF, Svartbag 1 OF, Splitterne 3 R, Fjordterne 40 FU, Ringdue 1 OF, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Martin Rheinheimer
Gulstav: Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 11 T, Spurvehøg 22 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 5 T, Tårnfalk 7 FU, Lærkefalk 4 FU. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 FU T, Vandrikse 2 SY, Hedelærke 6 OF. Søren Bøgelund
Græsholm syd for Bågø: Skarv 200 R. Jacob Sterup  
Fakkemose: Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 1 FU. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Sorthalset Lappedykker 1 SV, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 SV, Toppet Skallesluger 2 OF. Ralph Qwinten
Hennetved Mose: Fiskehejre 1 FU. Jan Sørensen
Hjallese: Ringdue 1 OF, Solsort 1 FU, Gærdesanger 2 FU, Blåmejse 6 FU, Musvit 1 FU, Skovspurv 15 FU. Martin Rheinheimer
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 30 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 12 R, Knopsvane 11, Gråand 23 R, Blishøne 35 R, Hættemåge 25 R, Sølvmåge 15 R, Ringdue 1 R, Gråkrage 1 R. Henrik Gerner Baark
Holckenhavn Gods: Havørn 1 OF. Erik Jensen
Holckenhavn Gods: Havørn 1 AD OF. Carsten Skou
Lumby Middelgrund: Skarv 36 OF, Skarv 4 FU, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 15 R, Knopsvane 6 OF, Grågås 2 R, Grågås 1 OF, Ederfugl 50 FU, Toppet Skallesluger 15 FU, Storspove 22 FU, Hvidklire 2 FU, Landsvale 12 S. Peter Lillesø
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knopsvane 12 R, Hættemåge 230 R, Råge 22 R, Stær 35 R. Henrik Gerner Baark
Monnet, Tåsinge: Fiskehejre 1 R, Grågås 250 R, Krikand 6 FU, Spidsand 16 FU, Havørn 1 AD R, Spurvehøg 1 R, Tårnfalk 1 FU, Storspove 11 R. Ralph Qwinten
Munkebo: Gransanger 1 R. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Fiskehejre 2 R, Grågås 80 R, Vibe 100 R, Mudderklire 6 R, Hættemåge 60 R, Sølvmåge 7 R, Allike 4 OF, Stær 30 R, Stillits 3 R. Pierre Bentzen
Revninge: Grønspætte 1 R. Evald Mehlsen
Ristingehalvøen: Grågås 525 SV, Hvepsevåge 1 S, Havørn 3 OF, Blå Kærhøg 1 S,
Steppehøg 1 M AD S, Fiskeørn 1 SØ, Hjejle 1200 OF, Dobbeltbekkasin 12 SV, Tornirisk 225 R. Gregers Johannesen
Siø: Bjergvipstjert 1 V. Niels Bomholt Jensen
Siø Sund: Skarv 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 3 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Grønirisk 1 FU. Henrik Gerner Baark
Slipshavn Enge: Tårnfalk 1 FU. Ralph Qwinten
Sofielund: Måge sp. 300 FU, Landsvale 1 YF FU, Hvid Vipstjert 17 FU, Råge 50 FU, Tornirisk 25 R. Niels Andersen   
Stenodde Skov: Skarv 1 R, Sølvmåge 3 R, Ringdue 3 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R. Henrik Gerner Baark
Strandeng v/Føllesbjerg: Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU, Stor Flagspætte 1 OF, Landsvale 9 T, Rørspurv 1 R. Ralph Qwinten
Svendborg, matriklen: Rødtoppet Fuglekonge 1 1K RI. Peter Teglhøj
Thurø Rev: Skarv 30 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 9 R, Gravand 1 1K R, Krikand 5 R, Krikand 10 R SV, Strandskade 1 FU, Vibe 5 OF, Almindelig Ryle 4 FU, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Mudderklire 1 R, Stenvender 2 R T, Splitterne 2 S, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 10 R, Stær 2 R, Tornirisk 50 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 60 R,
Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 8 R, Skestork 3 R, Knopsvane 11 R, Grågås 60 R, Gravand 1 1K R, Knarand 30 R, Gråand 15 R, Troldand 25 R, Rørhøg 3 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 20 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 12 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Landsvale 4 S, Hvid Vipstjert 2 R, Råge 2 R, Gråkrage 5 R. Pierre Bentzen
Tvede Skov: Gransanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R. Henrik Gerner Baark
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R,
Sølvhejre 3 FU, Fiskehejre 27 FU, Gravand 13 FU, Krikand 170 FU, Skeand 35 FU, Hvepsevåge 1 T, Tårnfalk 1 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 4 FU, Hvidklire 4 FU, Skægmejse 1 FU. Ralph Qwinten
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 5 FU, Krikand 150 R,Tinksmed 1 FU. Tom Giersing 
Østerskov (Thurø): Grønspætte 1 R. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved):  Fiskehejre 7 R, Pibeand 39 FU, Krikand 2 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 9 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 38 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 1 R, Rødben 11 FU, Halemejse 8 FU,  Grønirisk 6 FU. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 6 FU, Islandsk Ryle 5 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Storspove 1 FU, Splitterne 5 R NAT, Stenpikker 1 FU. Erik Jensen
Østerø Sø (Knudshoved):  Stor Præstekrave, Almindelig (hiaticula) 14 FU, Islandsk Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 32 FU, Splitterne 14 R. Henrik Kalckar Hansen


    

Fredag den 14. september 2018                   Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:38

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å: Gråand 15 OF, Gråkrage 8 FU, Allike 4 R, Grågås 30 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen
Holckenhavn: Havørn 1 1K R. Morten Kristiansen
Dreslette, Vestfyn:
Hvid stork 2 R (Svenske projektstorke). Morten Greve

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:15 - 13:00): Rødhals 1 RI, Rødstjert 1 RI, Rørsanger 7 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 11 RI, Løvsanger 1 RI, Blåmejse 2 RI. I dag 29 fugle af 8 arter ringmærket. Efterårstotal: 2.014. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen, Hans Rytter
Brændegård Sø
: Rød Glente 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint
(06:25 - 13:45): Skarv 159 T, Fiskehejre 1 SV, Knopsvane 2 Ø, Grågås 7 SV, Canadagås 8 S, Canadagås 3 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 72 SV, Gravand 3 SV, Pibeand 5 SV, Krikand 5 SV, Spidsand 2 SV, Skeand 3 SV, Sortand 11 Ø, Sortand 46 SV, Hvinand 2 T, Hvepsevåge 5 S, Rørhøg 15 T, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 89 T, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 TF, Tårnfalk 19 T, Tårnfalk 5 R, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 T, Lærkefalk 2 R, Dobbeltbekkasin 2 T, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 1 R, Almindelig Kjove 1 MF SV, Dværgmåge 1 1K SV, Huldue 11 TF, Hedelærke 3 T, Digesvale 6 S, Landsvale 800 T, Bysvale 9 S, Skovpiber 25 T, Engpiber 54 T, Gul Vipstjert 26 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 110 T, Sortkrage 1 R, Ravn 2 R, Stær 35 T, Bogfinke 700 T, Grønirisk 6 T, Stillits 30 T, Stillits 31 TF, Grønsisken 34 T, Tornirisk 30 T, Lille Korsnæb 1 R, Rørspurv 1 T. Søren Gjaldbæk, Ole Tønder, Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 T, Rørhøg 16 T, Spurvehøg 81 T, Fiskeørn 1 T, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 16 T, Dværgfalk 2 T, Huldue 14 T, Hedelærke 3 T, Bjergvipstjert 4 T. Søren Bøgelund
Fakkemose
: Rørhøg 1 FU. Ralph Qwinten
Gudbjerg: Duehøg 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 7 T, Spurvehøg 13 T, Fiskeørn 2 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Lærkefalk 2 R, Huldue 14 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 3 FU. Leif Kristensen
Gulstav Vesterskov: Hvepsevåge 1 SV, Spurvehøg 7 OF, Lærkefalk 1 OF. Leif Kristensen
Gulstav Østerskov: Blå Kærhøg 1 BR OF, Tårnfalk 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Leif Kristensen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås 18 T. Leif Kristensen 
Havet ud for Keldsnor: Tårnfalk 1 SV, Splitterne 12 SV, Mursejler 1 SV, Landsvale 150 SV, Bysvale 121 SV. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Gråstrubet Lappedykker 1 SV, Fiskehejre 1 SV, Knopsvane 1 R, Grågås 27 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 60 , Pibeand 27 SV, Krikand 13 , Gråand 1 SV, Spidsand 12 , Sortand 20 OF, Sortand 53 SV, Fløjlsand 3 SV, Hvinand 1 F FU, Toppet Skallesluger 3 SV, Spurvehøg 1 SV, Tårnfalk 1 S, Dværgfalk 1 S, Stor Præstekrave 2 OF, Almindelig Ryle 7 SV, Lille Kobbersneppe 4 SV, Splitterne 6 SV, Fjordterne 10 SV, Digesvale 6 SV, Landsvale 202 T, Bjergvipstjert 2 SV, Hvid Vipstjert 112 T, Grønsisken 2 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 68 SV. Ralph Qwinten
Havn v/Vejlen: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Hindemae: Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen 
Keldsnor: Toppet Lappedykker 1 FU, Pibeand 9 R, Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Stor Præstekrave 15 R, Hjejle 154 R, Almindelig Ryle 32 FU, Brushane 2 FU, Rovterne 4 R, Splitterne 4 R, Tornirisk 9 R. Ralph Qwinten
Keldsnor: Dværgfalk 1 R T, Stor Præstekrave 31 R, Hjejle 6 R, Strandhjejle 2 R T, Vibe 90 R, Islandsk Ryle 18 R T, Sandløber 2 R, Almindelig Ryle 32 R, Rovterne 3 , Splitterne 3 R, Fjordterne 4 R T. Nis Rattenborg
Klise Nor: Rovterne 2. Nis Rattenborg
Klise Nor: Tårnfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Rovterne 3 FU. Ralph Qwinten
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Vandrefalk 1 R. Tommy Kaae
Lindelse: Havørn 1 OF. Leif Kristensen
Lunden: Gråand 15 OF, Munk 1 R, Gransanger 1 FU, Spætmejse 1 R, Stillits 6 T, Tornirisk 12 T, Kernebider 1 R, Gulspurv 3 R. Ralph Qwinten
Magleby Nor: Lærkefalk 1 FU. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 R, Vibe 210 R, Brushane 13 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Mudderklire 3 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Dobbeltbekkasin 1 R. Leif Kristensen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 18 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 3 R, Pibeand 2 R, Knarand 40 R, Taffeland 39 R, Troldand 230 R, Hvinand 2 R, Havørn 1 1K R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 4 R, Blishøne 45 R, Vibe 3 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 3 FU, Landsvale 5 FU, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 2 FU, Fuglekonge 1 FU, Sumpmejse 2 R, Topmejse 1 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 3 R, Gråkrage 1 OF, Ravn 14 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen 
Rath: Rørhøg 1 T, Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 5 T. Ralph Qwinten
Rath: Vibe 170 R. Nis Rattenborg 
Ristingehalvøen: Fiskeørn 1 1K S, Tornirisk 275 R. Gregers Johannesen
Røjle By: Landsvale 20 R. Svend Aage Linderström
Røjle Klint: Knopsvane 3 R, Ringdue 1 R, Gransanger 3 R, Topmejse 1 R, Gråkrage 1 R. Svend Aage Linderström
Spodsbjerg (Langeland): Knortegås 22 S, Splitterne 3 FU. Else Klint 
Svindinge: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Søgård (Langeland): Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 2 FU. Leif Kristensen
Søgård Mose (Langeland): Lærkefalk 4 R. Søren Bøgelund  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 2 R,
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 4 R, Grågås 390 FU, Knarand 12 FU, Krikand 320 R, Spidsand 19 FU, Skeand 284 FU, Taffeland 1 R, Troldand 150 R, Hvinand 3 FU, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 TF, Tårnfalk 3 FU, Huldue 7 R, Hvid Vipstjert 16 FU, Tornirisk 8 FU. Ralph Qwinten
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 R, Krikand 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Hvidklire 4 FU. Leif Kristensen 
Vejsnæs Nakke: Skarv 98 V, Fiskehejre 1 R, Grågås 85 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 V, Sortand 12 V, Rørhøg 2 SV, Spurvehøg 11 SV, Fiskeørn 1 SV, Tårnfalk 2 S, Tårnfalk 4 FU, Dværgfalk 1 M V, Almindelig Ryle 9 SV, Brushane 1 R, Lille Kobbersneppe 4 SV, Splitterne 14 V, Digesvale 1 SV, Landsvale 86 SV, Bysvale 6 SV, Engpiber 53 SV, Skærpiber 1 V, Gul Vipstjert 11 V, Hvid Vipstjert 77 T, Husskade 1 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 5 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 2 R, Ravn 4 R, Bogfinke 2 SV, Tornirisk 16 V, Tornirisk 50 R, Rørspurv 1 SV. Lars Tom-Petersen
Vognsbjerg: Tårnfalk 1 R, Bysvale 4 T. Ralph Qwinten


   

Torsdag den 13. september 2018                   Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:40

Drejø: Ravn 3 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor: Stenpikker 1 R. Finn Skov
Lundeborg: Havørn 1 AD OF, Storspove 6 OF S. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Fiskehejre 1 FU, Fiskehejre 2 OF, Krikand 19 FU, Vibe 234 R, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Rød Glente 2 OF, Havørn 6 JUV OF, Havørn 2 AD R, Rørhøg 3 OF, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Svaleklire 1 R, Ravn 4 OF. Torben Skytte Hvass
Caroline Amalielund: Isfugl 1 R. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 SV, Lærkefalk 1 FU. Arne Bruun
Dovns Klint: Spurvehøg 10 T. Leif Sørensen 
Elmelund: Fiskehejre 2 R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 6 R, Tårnfalk 4 FU, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 4 OF, Ringdue 70 R, Mursejler 1 SV, Landsvale 36 FU, Musvit 1 T, Skovskade 1 R, Husskade 8 FU, Allike 3 FU, Råge 8 FU, Ravn 4 R, Bogfinke 1 R. Ella Mikkelsen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 2 T, Sort Glente 1 T, Rød Glente 1 T, Havørn 1 IMM T, Rørhøg 7 , Spurvehøg 26 T, Fiskeørn 3 , Tårnfalk 10 FU, Lærkefalk 2 FU, Brushane 3 OF, Rovterne 1 OF, Huldue 1 OF, Bjergvipstjert 1 T, Rødstjert 1 FU, Gransanger 1 FU. Ralph Qwinten
Fakkebjerg: Sort Glente 1 T, Havørn 1 JUV S, Fiskeørn 4 SV, Lærkefalk 2 FU, Rovterne 3 SØ. Arne Bruun
Fakkebjerg: Rovterne 2 OF. Jens-Gert Hansen
Fakkemose: Tårnfalk 3 FU, Bogfinke 17 T. Ralph Qwinten
Føns Vang: Havørn 2 5K R, Musvåge 1 OF, Vibe 50 R. Ib Petersen
Fårevejle: Havørn 1 AD R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Gudbjerg: Havørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 6 FU, Fiskehejre 3 FU, Mudderklire 2 FU. Erik Jensen
Gulstav Østerskov: Havørn 1 OF, Spurvehøg 20 OF, Dværgfalk 1 OF, Lærkefalk 2 OF. Leif Sørensen
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Jens-Gert Hansen
Gulstav Østerskov: Dværgfalk 1 OF. Ole Bo Olsen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Keldsnor: Spurvehøg 1 T, Splitterne 2 T. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Sortstrubet Lom 1 ODR SV, Knopsvane 3 R SØ, Grågås 60 , Grågås 15 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 31 , Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Pibeand 6 SV, Gråand 25 OF, Ederfugl 24 OF, Sortand 6 SV, Hvinand 1 FU, Toppet Skallesluger 8 SV, Spurvehøg 1 SV, Spurvehøg 1 V, Splitterne 2 OF, Splitterne 6 SV, Fjordterne 1 SV, Landsvale 35 SV, Hvid Vipstjert 66 T, Bogfinke 6 SV. Ralph Qwinten
Henninge Nor: Rørhøg 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Hesselbjerg (Langeland): Havørn 1 S. Arne Bruun
Hillerslev: Rød Glente 1 R. Peter Lillesø
Hjortø Hale: Canadagås 16 R, Havørn 2 R, Hjejle 56 OF, Hvidklire 1 R. Torben Johannesen
Hågerup Å vest for Hågerup: Lille Lappedykker 9 FU, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 7 R, Krikand 22 FU, Gråand 25 FU, Rød Glente 1 OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 2 FU, Tårnfalk 1 R, Blishøne 1 FU, Dobbeltbekkasin 3 FU, Spætmejse 1 FU, Gråkrage 1 FU, Stillits 2 FU. Leif Kristensen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 16:00): Stor Flagspætte 1 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 14 RI, Rødhals 13 RI, Sangdrossel 1 RI, Sivsanger 1 RI, Kærsanger 1 RI, Rørsanger 1 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 6 RI, Havesanger 4 RI, Munk 23 RI, Gransanger 25 RI, Løvsanger 3 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 M 1K RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI, Skovspurv 4 RI, Stillits 1 RI, Grønsisken 1 RI, Dompap 1 RI, Rørspurv 1 RI. I dag 111 fugle af 23 arter ringmærket. Efterårstotal: 1.957. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen, JBR, Hans Rytter
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 FU, Pibeand 8 R, Krikand 19 FU, Stor Præstekrave 21 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Rovterne 3 R, Splitterne 2 R, Digesvale 7 T, Hvid Vipstjert 36 T FU, Tornirisk 18 R. Ralph Qwinten
Korinth: Tårnfalk 1 FU. Leif Kristensen
Lundemosen: Sangdrossel 1 T. Ralph Qwinten
Lunden: Landsvale 7 T, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 FU, Grønsisken 8 T. Ralph Qwinten
Lunden: Lærkefalk 1 SV. Arne Bruun
Lunden: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Jens-Gert Hansen
Lunkebugten & Nørreskov Nor:
Sølvhejre 1 R, Skovspurv 125 R. Niels Andersen 
Rath: Tårnfalk 1 FU, Bysvale 17 T. Ralph Qwinten
Sanderum: Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 FU, Dompap 4 1K FU. Ella Mikkelsen
Sandholt: Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Gråkrage 15 FU. Leif Kristensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 3 FU, Ringdue 3 OF, Sumpmejse 2 FU, Spætmejse 1 R, Gråkrage 2 FU. Leif Kristensen
Skjoldnæs Fyr: Knopsvane 6 SV, Stor Flagspætte 1 R, Landsvale 1 T, Skovpiber 3 T, Bjergvipstjert 1 R, Jernspurv 4 T, Rødhals 3 R, Rødstjert 1 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 3 R, Sanger sp. 1 R, Broget Fluesnapper 1 BR R, Stær 18 T, Skovspurv 10 TF, Bogfinke 5 T, Grønsisken 5 T. Lars Tom-Petersen
Storeholm + øhavet nord for: Havørn 1 AD FU. Arne Bruun
Søbygård (Ærø): Tårnfalk 1 R, Bysvale 8 FU, Gransanger 1 R. Lars Tom-Petersen
Skov v/Åbylund: Musvåge 1 R, Grønirisk 42 FU. Leif Kristensen
Søby Sø (Nr. Søby): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 25 FU. Niels Andersen
Søgård Mose (Langland): Pibeand 9 FU, Vibe 14 R, Brushane 12 FU. Ralph Qwinten
Vitsø: Spurvehøg 8 V, Tårnfalk 3 R, Hjejle 1 SV, Fjordterne 1 1K NV, Landsvale 7 T, Skovpiber 8 T, Engpiber 6 T, Hvid Vipstjert 29 T, Jernspurv 2 R, Munk 1 M R, Gransanger 3 R, Ravn 5 OF, Stær 185 T, Bogfinke 40 T, Grønsisken 47 T, Tornirisk 70 T, Rørspurv 12 T. Lars Tom-Petersen 
Vognsbjerg: Tårnfalk 1 R, Vibe 34 OF, Landsvale 24 T, Hvid Vipstjert 5 T, Husrødstjert 1 FU, Bogfinke 12 T. Ralph Qwinten
Øgårdshave v/Sandholt: Fiskehejre 1 R, Musvåge 1 R, Engpiber 1 FU, Gråkrage 2 R. Leif Kristensen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 24/08 - 2018:
              Havvindmøller ved Omø truer dykænder

              VIDEO: Atlingand tæt på


   

Onsdag den 12. september 2018                   Solopgang: 06:44 Solnedgang: 19:43

Vejlen, Taasinge: Tårnfalk 1 R, Sølvhejre 5 R. Finn Skov
Tange å
: Stær 15 FU. Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Havørn 1 OF. Leo Bøjlesen
Bregninge (Ærø): Skovpiber 1 R, Bynkefugl 2 R, Husskade 1 R, Stillits 15 R. Lars Tom-Petersen
Brændegård Sø: Rød Glente 1 OF, Havørn 6 , Havørn 2 2K+ OF, Havørn 1 FU, Vandrefalk 1 AD OF. Bjarne Golles
Fynsværket, Baagø Kolonihaver & gl. kanal: Vandrefalk 1 M AD R. Kurt Due Johansen
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:15 - 12:15): Rødhals 4 RI, Sangdrossel 1 RI, Rørsanger 3 RI, Gærdesanger 1 RI, Tornsanger 2 RI, Munk 10 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 4 RI, Blåmejse 4 RI, Musvit 1 RI, Dompap 1 RI, Rørspurv 4 RI. I dag 40 fugle af 12 arter ringmærket. Efterårstotal: 1.846. Keldsnor Fuglestation ved Jan Holm Jensen og Hans Rytter
Føns Vang: Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 52 R, Skarv 80 R, Fiskehejre 4 FU, Grågås 200 R, Pibeand 4 R, Troldand 4 R, Hvinand 1 FU, Havørn 3 , Vibe 220 R, Almindelig Ryle 38 FU, Hættemåge 80 R, Stormmåge 40 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 12 R, Stær 80 R. Erik Røjgaard
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 550 R, Krikand 10 R, Vibe 200 R, Stær 50 R. Leo Bøjlesen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Sortstrubet Lom 1 SDR SV, Skarv 75 FU, Knopsvane 2 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 91 , Pibeand 40 , Krikand 15 , Gråand 30 OF, Gråand 20 SV, Spidsand 52 , Skeand 2 SV, Taffeland 2 SV, Sortand 7 OF, Sortand 33 SV, Hvinand 1 FU, Hvepsevåge 1 V, Spurvehøg 1 V, Dobbeltbekkasin 2 SV, Splitterne 7 SV, Fjordterne 6 SV, Tejst 1 ODR FU, Landsvale 21 T, Hvid Vipstjert 66 SV, Grønsisken 12 SV. Ralph Qwinten
Haven v/Søby (Ærø): Gransanger 4 R, Sanger sp. 1 R, Grå Fluesnapper 1 R. Lars Tom-Petersen
Kildemose v/Ryslinge: Havørn 1 OF Karl Top
Lunden: Rørhøg 1 M AD OF, Musvåge 1 OF, Bysvale 3 FU, Gransanger 2 FU. Ralph Qwinten
Næbbet v/Skjoldnæs: Pibeand 1 R, Knarand 6 R, Krikand 6 R, Skeand 7 R, Taffeland 2 R, Troldand 16 R. Lars Tom-Petersen
Nørre Lyndelse: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 9 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 FU, Grågås 1300 R, Canadagås 26 R, Pibeand 2 R, Knarand 27 FU, Krikand 19 FU, Spidsand 27 SV, Taffeland 850 R, Troldand 375 R, Havørn 1 AD FU, Rørhøg 2 FU, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 1 FU, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Hjejle 2 OF, Brushane 11 FU, Hvidklire 1 OF, Mudderklire 1 FU, Rovterne 2 R, Digesvale 4 FU, Gransanger 8 FU, Gulspurv 1 R. Ralph Qwinten
Purreskov:
Nøddekrige 1 OF. Søren Bøgelund
Rath: Hvepsevåge 2 T, Hjejle 23 OF. Ralph Qwinten
Ristinge Hale: Fiskehejre 2 R, Gravand 13 R, Krikand 10 R, Spidsand 1 SV, Skeand 19 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 102 SV, Lille Kobbersneppe 2 R, Småspove 4 SV, Storspove 1 R, Rødben 1 R, Hvidklire 9 R, Svartbag 14 R, Rovterne 4 R, Fjordterne 1 T, Engpiber 3 R, Rørspurv 2 R. Ralph Qwinten
Ristingehalvøen: Hjejle 1 OF, Vibe 22 R, Stillits 30 FU, Tornirisk 100 FU. Ralph Qwinten
Skjoldnæs Fyr: Rørhøg 1 F S, Spurvehøg 1 FU, Spurvehøg 1 V, Tårnfalk 1 R, Splitterne 1 FU, Landsvale 14 V, Bysvale 9 V, Skovpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 R, Rødstjert 2 R, Gærdesanger 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 2 R, Gransanger 5 R, Løvsanger 1 R, Phylloscopus sp. 1 R, Grå Fluesnapper 2 R, Broget Fluesnapper 1 BR R, Stillits 2 R, Grønsisken 125 V, Gulspurv 8 R. Lars Tom-Petersen
Slipshavn Enge: Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Hvidklire 3 FU, Ringdue 3 R. Ella Mikkelsen
Storeholm + øhavet nord for: Pibeand 400 R, Hvinand 7 R, Hvidklire 18 R. Ralph Qwinten
Søbygård (Ærø): Lille Lappedykker 2 R, Knarand 8 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Rødhals 1 R, Gransanger 2 R. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 300 R, Tårnfalk 2 FU, Vibe 44 R, Allike 2 FU, Stær 32 FU. Ralph Qwinten
Vejsnæs Nakke: Skarv 60 V, Grågås 38 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 26 V, Pibeand 11 T, Ederfugl 80 R, Sortand 28 V, Toppet Skallesluger 2 Ø, Rørhøg 1 M R, Tårnfalk 2 R, Stormmåge 800 R, Kaspisk Måge 1 2K OF, Splitterne 23 V, Landsvale 2 SV, Gul Vipstjert 4 R, Gul Vipstjert 50 V, Bjergvipstjert 1 V, Hvid Vipstjert 3 V, Hvid Vipstjert 5 R, Stenpikker 1 R, Sortkrage 1 R, Grønsisken 11 V, Tornirisk 60 R, Rørspurv 4 V. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 120 R, Fiskehejre 15 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 78 R, Krikand 9 R, Tårnfalk 1 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Præstekrave 8 R, Islandsk Ryle 1 R, Almindelig Ryle 21 FU, Lille Kobbersneppe 10 FU, Storspove 1 R, Rødben 7 FU, Hvidklire 3 FU, Hættemåge 61 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 3 R, Splitterne 16 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 9 FU, Allike 2 FU, Gråkrage 4 R, Stær 7 FU, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen


   

Tirsdag den 11. september 2018                   Solopgang: 06:42 Solnedgang: 19:45

Svendborgsundøst for Iholm: Pibeand 18 V, Svartbag 1 R
Vejlen, Tåsinge
(12:55 - ):
Sølvhejre 5 R, Vibe 200 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen (10:00): Dompap 5 1K FU, Solsort 4 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Skovspurv 4 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint
: Landsvale 5 S. Erik Røjgaard
Hav ved Dovns Klint/Gulstav
: Sortand 3 OF, Svartbag 1 OF, Splitterne 1 OF. Ralph Qwinten
Haven v/Søby (Ærø)
: Fiskehejre 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R. Lars Tom-Petersen
Havet ud for Keldsnor
: Ederfugl 20 FU. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg
: Sortand 6 SV, Brushane 6 SV, Dobbeltbekkasin 2 SV. Ralph Qwinten
Holckenhavn Fjord:
Sølvhejre 1 R. Peter Pelle Clausen
Keldsnor: Lille Lappedykker 2 FU, Skarv 22 R, Grågås 2 R, Pibeand 6 FU, Knarand 4 R, Krikand 8 R, Gråand 10 R, Tårnfalk 1 FU, Dværgfalk 1 OF, Klyde 1 R, Hjejle 200 R, Strandhjejle 1 FU, Vibe 20 R, Hvidklire 1 R, Stær 120 OF. Erik Røjgaard
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Gråand 15 FU, Blishøne 50 FU. Peter Lillesø
Lunden: Spurvehøg 1 FU, Fiskeørn 1 FU SV, Landsvale 3 FU, Gransanger 1 FU. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Fiskehejre 2 FU, Knarand 2 R, Rovterne 4 AD FU, . Erik Røjgaard
Nørreballe Nor: Vibe 90 R, Brushane 7 R, Dobbeltbekkasin 11 R, Rovterne 4 R. Nis Rattenborg
Rath: Råge 42 FU. Ralph Qwinten
Ristinge Hale: Knopsvane 140 R, Gravand 2 R, Knarand 4 R, Strandskade 12 FU, Vibe 30 R, Storspove 18 FU, Hvidklire 1 FU, Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 2 FU, Stær 3 R. Erik Røjgaard
Skjoldnæs Fyr
: Skarv 40 OF, Dværgfalk 1 M S, Splitterne 1 FU, Landsvale 15 TF, Bysvale 17 TF, Gul Vipstjert 4 R, Bjergvipstjert 1 TF, Hvid Vipstjert 15 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Musvit 3 R. Lars Tom-Petersen
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Lille Lappedykker 2 FU, Krikand 5 FU, Gråand 6 FU, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 3 R, Blishøne 5 FU, Ringdue 4 R, Ringdue 3 OF, Misteldrossel 4 FU, Sumpmejse 1 FU, Skovskade 1 R, Gråkrage 7 R. Leif Kristensen
Søby (Ærø): Knarand 6 R, Krikand 6 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 R, Gransanger 1 R, Ravn 5 R, Grønsisken 3 R. Lars Tom-Petersen
Søgård Mose (Langeland): Tårnfalk 1 FU, Trane 2 FU, Råge 35 FU. Ralph Qwinten
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Krikand 5 R, Gråand 16 R, Strandskade 1 R, Hvidklire 1 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 15 R. Arne Bruun 
Tranderup Mark: Bynkefugl 2 R, Stenpikker 4 R. Lars Tom-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 60 R, Pibeand 1 R, Krikand 50 R, Rørhøg 2 1K FU, Tårnfalk 2 FU. Erik Røjgaard
Vitsø: Lille Lappedykker 1 R, Gransanger 2 R, ortkrage 4 R, Gråkrage 10 R. Lars Tom-Petersen
Vognsbjerg: Spurvehøg 1 R, Landsvale 12 T, Husskade 2 R. Ralph Qwinten


   

Mandag den 10. september 2018                   Solopgang: 06:40 Solnedgang: 19:48

Bøjden Nor: Hjejle 22 R. Erik Thomsen
Hesselagergårds vej
: Hvid vipstjert 5 FU, (2 AD + 3 1K), Tårnfalk 1 FU, 1 stor busk fyldt med Kræger. (smager ganske glimrende ). Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 17 FU, Skarv 1 FU, Skarv 5 OF, Fiskehejre 3 FU, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 10 FU, Grågås 530 R, Pibeand 2 R, Knarand 1 R, Gråand 5 FU, Gråand 3 OF, Skeand 1 FU, Troldand 260 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 2 OF, Blishøne 8 FU, Vibe 7 OF, Isfugl 1 OF, Ravn 2 OF. Leif Kristensen
Bagenkop: Tyrkerdue 3 R. Ralph Qwinten
Bastholm: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 1 FU, Gråand 9 FU, Lærkefalk 5 FU, Ringdue 14 FU. Helge Clausen
Bredholt v/Arreskov Sø: Knopsvane 5 R, Havørn 1 OF, Musvåge 1 R, Ringdue 1 R. Leif Kristensen
Drejet (Ærø): Gransanger 2 R. Lars Tom-Petersen
Fakkemose: Tårnfalk 1 R. Ralph Qwinten
Fandens Mose (Krarup Mose): Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Freltofte: Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Faaborg: Gul Vipstjert 10 SV, Hvid Vipstjert 45 SV. Per Damgaard Poulsen
Gråsten Nor: Rørhøg 1 M OF, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 2 FU, Trane 2 T, Landsvale 50 FU, Bysvale 20 FU, Gransanger 1 R. Lars Tom-Petersen
Gudme Sø: Havørn 1 AD R . Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 109 FU, Fiskehejre 49 FU, Knopsvane 13 FU, Grågås 1870 R, Canadagås 1 R, Pibeand 284 FU, Knarand 208 FU, Krikand 2824 FU, Gråand 296 R, Spidsand 5 R NAT, Skeand 152 FU, Troldand 12 FU, Rørhøg 3 FU, Vandrefalk 1 M AD OF, Blishøne 111 FU, Stor Præstekrave 44 FU, Vibe 6 R, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 126 FU, Brushane 8 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Sortklire 28 FU, Hvidklire 4 FU, Svaleklire 1 R, Mudderklire 1 R, Hættemåge 30 FU, Engpiber 2 OF, Hvid Vipstjert 60 FU, Gråkrage 5 FU, Stær 130 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Lille Lappedykker 18 R, Skarv 15 R, Grågås 180 R, Krikand 6 R, Gråand 39 R, Ederfugl 11 R, Hvinand 25 FU, Toppet Skallesluger 44 FU, Strandskade 21 R, Hjejle 1230 R, Vibe 380 R, Storspove 19 FU, Rødben 13 R, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 88 FU, Sølvmåge 142 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Grågås 118 FU, Gravand 12 R, Krikand 276 FU, Storspove 1 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 1 R, Allike 10 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 20 FU. Kurt Due Johansen
Haveskov v/Sandholt: Ringdue 1 R, Skovskade 1 FU, Gråkrage 3 R, Bogfinke 1 R, Kernebider 1 R. Leif
Kristensen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 31 , Pibeand 10 SV, Krikand 1 SV, Gråand 102 OF, Taffeland 2 SV, Sortand 56 T, Hvinand 1 FU, Hvinand 2 OF, Spurvehøg 1 SV, Almindelig Ryle 13 SV, Almindelig Kjove 1 SV, Splitterne 3 OF, Landsvale 53 SV, Hvid Vipstjert 10 SV. Ralph Qwinten
Hjulby Mose: Fiskeørn 1 SV. Hans Rytter
Højestene Løb (Omr.26): Knopsvane 500 R, Canadagås 60 R, Rørhøg 1 M SV. Lars Tom-Petersen
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Keldsnor: Klyde 1 R, Stor Præstekrave 32 R, Hjejle 90 R, Vibe 110 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 28 R, Brushane 4 R. Nis Rattenborg
Hellebjergdam: Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Husskade 1 R, Bogfinke 3 FU. Leif Kristensen
Hesselbjerg (Langeland): Tårnfalk 2 OF, Sildemåge 1 R,Rovterne 1 AD R. Ralph Qwinten
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Klise Nor: Fiskehejre 3 FU, Knopsvane 6 FU, Grågås 91 R, Canadagås 24 R, Krikand 34 R, Taffeland 1 R, Spurvehøg 1 T, Tårnfalk 3 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Gransanger 2 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU, Råge 5 FU, Gulspurv 1 R. Ralph Qwinten
Klør Dyb: Skarv 26 R, Svartbag 1 R, Splitterne 2 FU. Ralph Qwinten
Krarup: Havørn 1 2K OF. Per Rasmussen
Lammehave Skov: Rød Glente 4 OF, Musvåge 6 OF. Leif Sørensen
Lindø + vade v/Jersore: Skarv 95 R, Gravand 10 R, Ederfugl 10 R, Strandskade 128 R, Storspove 214 R, Rødben 10 R, Hvidklire 12 R, Hættemåge 450 R, Sølvmåge 250 R. Kurt Due Johansen
Lundemosen: Grågås 10 OF. Ralph Qwinten
Lunden: Grågås 17 OF, Mudderklire 1 R, Gærdesmutte 2 FU, Gransanger 1 R, Halemejse 10 FU. Ralph Qwinten
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 13 FU. Jan Sørensen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 OF, Hvid Vipstjert 8 FU, Grønirisk 1 FU, Tornirisk 2 FU. Ralph Qwinten
Mørkemose v/Sandholt: Fasan 1 FU, Svale sp. 130 FU, Ravn 1 FU. Leif Kristensen
Mågeøerne: Skarv 25 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 25 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 13 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Hjejle 81 R, Strandhjejle 3 FU, Islandsk Ryle 41 FU, Almindelig Ryle 115 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Storspove 15 R, Sortklire 1 OF, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 90 R, Sølvmåge 160 R, Stær 1 R. Kurt Due Johansen
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 53 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 43 R,
Sølvhejre 1 FU, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 46 R, Grågås 550 R, Knarand 24 R, Krikand 310 R, Skeand 17 R, Taffeland 165 R, Troldand 50 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 3 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 490 FU, Vibe 100 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 5 R, Sortklire 2 R, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 7 FU, Dværgmåge 2 1K FU, Hættemåge 30 R, Stormmåge 8 R, Ringdue 3 R, Stor Flagspætte 3 R, Digesvale 30 R, Rørsanger 3 R, Gransanger 3 FU, Halemejse 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 6 FU, Spætmejse 1 R, Allike 1 OF, Gråkrage 6 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 2 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Lærkefalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 45 R, Knopsvane 7 R, Grågås 725 R, Gravand 255 R, Pibeand 126 R, Pibeand 50 V, Krikand 10 R, Gråand 69 R, Spidsand 179 R, Skeand 3 R, Havørn 1 AD R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 196 FU, Klyde 262 R, Stor Præstekrave 3 R, Hjejle 700 R, Vibe 280 R, Islandsk Ryle 162 FU, Almindelig Ryle 2610 R, Lille Kobbersneppe 47 FU, Storspove 478 R, Rødben 50 FU, Hvidklire 18 FU, Hættemåge 3310 FU, Sølvmåge 460 R, Splitterne 5 R, Fjordterne 1 FU. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Toppet Lappedykker 9 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 1212 R, Canadagås 7 R, Bramgås 1 R, Gravand 1 R, Pibeand 2 R, Krikand 10 FU, Taffeland 880 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 79 R, Brushane 21 FU, Dobbeltbekkasin 4 R, Mudderklire 4 FU, Rovterne 1 AD FU, Landsvale 6 T, Gransanger 4 FU, Stillits 18 R. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Vibe 140 R, Brushane 20 R, Dobbeltbekkasin 12 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskehejre 2 FU, Knarand 2 R, Rovterne 4 FU . Erik Røjgaard
Olde Mark: Ringdue 50 R, Gul Vipstjert 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gransanger 1 R, Bogfinke 90 R. Lars Tom-Petersen
Rath: Musvåge 2 R, Tårnfalk 2 R, Hjejle 340 R, Vibe 220 R, Brushane 12 R. Nis Rattenborg 
Ristinge Hale: Fiskehejre 2 FU, Gravand 31 R, Krikand 69 OF, Spidsand 2 R, Skeand 27 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Strandskade 37 R, Stor Præstekrave 2 R, Hjejle 2000 OF, Strandhjejle 2 R, Islandsk Ryle 4 FU, Brushane 6 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 6 FU, Rødben 15 FU, Hvidklire 10 R, Svartbag 48 R, Rovterne 5 R, Splitterne 1 R, Landsvale 8 T, Engpiber 10 FU, Hvid Vipstjert 5 FU, Grønirisk 3 FU. Ralph Qwinten
Ristingehalvøen: Grønirisk 33 FU, Stillits 31 FU, Tornirisk 100 FU. Ralph Qwinten
Sandholt: Knarand 4 R, Gråand 7 R, Fasan 1 FU, Blishøne 2 FU, Ringdue 1 OF. Leif Kristensen
Siø: Fiskehejre 2 OF. Jan Sørensen
Store Rise: Havørn 1 AD R. Lars Tom-Petersen
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 74 R, Pibeand 13 FU. Ralph Qwinten
Sønderskov v/Pennsylvanien: Havørn 1 OF. Per Rasmussen
Tarup (Odense): Landsvale 7 OF, Spætmejse 1 R. Jan Sørensen  
Vester Aaby: Natugle 1 R, Landsvale 28 FU, Solsort 5 FU, Tornsanger 2 FU, Gransanger 1 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Ravn 1 R, Gråspurv 3 FU, Skovspurv 2 FU, Grønirisk 1 R. Else Klint
Vesteregn: Spurvehøg 1 FU. Ralph Qwinten
Vigelsø: Pibeand 575 R, Krikand 125 R, Havørn 3 FU, Fiskeørn 2 S, Vandrefalk 1 OF, Hjejle 950 R, Vibe 350 R, Storspove 60 R. Gregers Johannesen
Vognsbjerg: Fiskehejre 1 R, Grågås 17 OF, Spurvehøg 2 T, Tårnfalk 1 FU, Vibe 17 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Landsvale 62 T, Hvid Vipstjert 5 T, Ravn 2 OF, Skovspurv 10 SV. Ralph Qwinten
Øgårdshave v/Sandholt: Knopsvane 5 FU, Gråand 12 R, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Svale sp. 60 FU, Gråkrage 1 FU. Leif Kristensen


  

Søndag den 9. september 2018                       Solopgang: 06:38 Solnedgang: 19:50

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tåsinge flyveplads, stubmark: Allike 2 R, Stær 1000+ OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Havørn 1 FU (15:00) (kom strygende i 20 meters højde neden for min have rundt om et egetræ og ned i højde langs min tjørnehæk og ud over marken nedenfor hvor den kortvarigt landede og lettede igen og steg rundt og vandt højde), Rød Glente 2 OF, Spurvehøg 1 AD OF. 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Andemose: Havørn 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Landsvale 6 OF. Helle Regitze Boesen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 27 R, Skarv 4 FU, Skarv 53 R, Fiskehejre 3 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 26 , Grågås 500 R, Pibeand 4 R, Knarand 300 R, Gråand 56 , Spidsand 3 FU, Skeand 100 FU, Taffeland 1 M R, Troldand 24 R, Hvinand 1 FU, Havørn 2 , Havørn 2 , Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 7 OF, Fasan 2 FU, Blishøne 3 FU, Vibe 11 OF, Vibe 20 R, Brushane 13 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Hættemåge 8 FU, Hættemåge 23 R, Stormmåge 3 R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 1 SY, Svale sp. 125 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Halemejse 4 R, Allike 20 OF, Allike 5 R, Ravn 2 OF, Ravn 1 R, Stær 250 R, Stillits 1 R, Tornirisk 2 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 36 FU, Skarv 70 R, Fiskehejre 8 FU, Knopsvane 23 R, Grågås 600 R, Knarand 90 FU, Krikand 30 FU, Gråand 200 R, Rød Glente 1 FU, Havørn 2 JUV FU, Havørn 2 JUV R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 4 FU, Fasan 22 FU, Blishøne 2 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Hættemåge 10 R, Svartbag 1 R, Bysvale 7 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gråkrage 3 OF, Ravn 5 OF, Ravn 2 R, Stær 300 OF. Martin Rheinheimer 
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 5 FU, Skarv 52 R, Fiskehejre 21 FU, Knopsvane 14 FU, Grågås 350 R, Canadagås 16 R, Bramgås 26 R, Gravand 8 JUV R, Pibeand 80 FU, Krikand 54 R, Gråand 170 FU, Spidsand 4 FU, Skeand 8 JUV FU, Taffeland 33 R, Troldand 250 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 200 FU, Stor Præstekrave 16 FU, Hjejle 250 R, Vibe 38 R, Islandsk Ryle 17 JUV FU, Almindelig Ryle 40 FU, Brushane 3 FU T, Dobbeltbekkasin 9 FU, Lille Kobbersneppe 1 R T, Storspove 1 R T, Rødben 4 FU T, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 1 FU, Stenvender 2 FU, Stormmåge 5 R, Sølvmåge 10 FU, Svartbag 4 R, Ringdue 3 OF, Landsvale 20 FU, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 15 FU, Rødhals 1 R, Musvit 2 R, Allike 5 R, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 15 FU, Tornirisk 12 FU, Tornirisk 200 T FU. Kirsten Pedersen
Dovns Klint: Canadagås 31 T, Spidsand 255 T, Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 2 SV, Dværgfalk 1 T, Digesvale 57 SØ, Landsvale 370 SV, Gul Vipstjert 48 SV. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 S, Fiskeørn 1 1K S, Aftenfalk 1 1K LF R. Bent Sørensen
Egensedybet: Havørn 1 OF. Gunhild Brink
Fakkebjerg: Spurvehøg 2 SV, Musvåge 5 SV, Tårnfalk 3 SV, Lærkefalk 2 , Gransanger 1 FU, Grønsisken 3 T, Gulspurv 2 R. Ralph Qwinten 
Fakkemose: Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 2 T, Tårnfalk 1 FU, Bynkefugl 2 FU. Ralph Qwinten
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 7 FU, Fiskehejre 3 FU, Hvepsevåge 1 OF, Rørhøg 1 F AD R T, Grønbenet Rørhøne 2 FU. Erik Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 17 SV, Spurvehøg 11 SV, Musvåge 8 SV, Lærkefalk 4 SV, Gul Vipstjert 80 SV. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 35 FU, Brushane 1 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Rød Glente 1 R. Anders Vedel 
Gyldensteen: Langø: Canadagås 95 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Sortstrubet Lom 1 OF, Grågås 12 OF, Pibeand 22 , Krikand 5 SV, Gråand 66 SV, Spidsand 24 , Sortand 34 SV, Spurvehøg 4 SV, Lærkefalk 1 S, Lærkefalk 1 SV, Strandskade 7 SV, Stor Præstekrave 2 SV, Strandhjejle 1 ODR SV, Almindelig Ryle 2 SV, Lille Kobbersneppe 1 SV, Småspove 1 SV, Vader sp., Lille 2 SV, Splitterne 1 OF, Tejst 1 ODR SV, Landsvale 13 SV, Hvid Vipstjert 19 SV, Grønsisken 18 T. Ralph Qwinten
Keldsnor: Lille Lappedykker 3 FU, Skarv 206 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 44 R, Gravand 2 R, Pibeand 8 R, Krikand 9 R, Spidsand 43 SV, Troldand 1 FU, Hvinand 2 FU, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 5 T, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 22 R, Hjejle 21 R, Vibe 130 R, Dværgryle 3 FU, Almindelig Ryle 19 R, Brushane 2 FU, Landsvale 7 T, Hvid Vipstjert 16 T, Tornirisk 1 R. Ralph Qwinten
Keldsnor: Stor Præstekrave 24 R, Hjejle 90 R, Vibe 140 R, Almindelig Ryle 19 R, Brushane 9 R, Splitterne 5 R. Nis Rattenborg
Langholmshoved v/Marstal: Havørn 2 AD R. Henrik Mørup-Petersen
Lunden: Mudderklire 3 FU, Gransanger 2 FU. Ralph Qwinten
Noret - Tåsinge:
Sølvhejre 1 R, Fiskehejre 7 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Rød Glente 1 OF, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 2 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vibe 410 R, Temmincksryle 2 R, Brushane 11 R, Dobbeltbekkasin 5 R. Nis Rattenborg 
Skelmose v/Gudme: Musvåge 2 OF, Halemejse 6 FU, Spætmejse 1 R. Erik Jensen
Søgård (Langeland): Rød Glente 1 OF, Tårnfalk 3 FU, Lærkefalk 1 FU. Søren Bøgelund
Søgård (Langeland): Aftenfalk 1 FU . Ole Bo Olsen
Søgård Mose (Langeland): Grågås 180 R, Stillits 2 R. Ralph Qwinten
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 5 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skarv 30 R,
Sølvhejre 4 R, Fiskehejre 35 R, Grågås 12 OF, Gravand 8 FU, Knarand 4 FU, Krikand 45 FU, Gråand 14 FU, Musvåge 2 OF, Hjejle 11 R, Vibe 400 R, Storspove 6 FU, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 400 R, Gråkrage 25 FU, Stær 45 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 2 FU,
Sølvhejre 5 FU, Fiskehejre 31 FU, Gravand 8 R, Knarand 15 FU, Krikand 38 FU, Gråand 10 R, Skeand 5 FU, Rørhøg 1 1K FU, Musvåge 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Vibe 400 R, Islandsk Ryle 8 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 6 FU, Brushane 3 R, Hvidklire 7 FU, Svaleklire 2 FU, Tinksmed 1 FU, Mudderklire 1 FU, Rovterne 1 FU, Landsvale 16 FU, Gul Vipstjert 3 FU, Gul Vipstjert 4 OF, Hvid Vipstjert 12 FU, Skægmejse 2 R, Ravn 1 OF. Finn og Susanne Rørdam Skov
Vognsbjerg: Grågås 49 OF, Gråand 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 23 OF, Vibe 17 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Bysvale 4 FU, Gul Vipstjert 10 T, Hvid Vipstjert 15 T, Stær 28 OF. Ralph Qwinten
Vomme Sø: Havørn 1 AD R. Per Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 OF. Anders Vedel

Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 2 FU V. Søren Bøgelund


    

Lørdag den 8. september 2018                       Solopgang: 06:37 Solnedgang: 19:53

Iholm: Havørn 1 FU (Hej Erhardt. Da jeg steg af færgen i Svendborg i formiddags blev jeg overfaldet af en lettere oprevet styrmand, der netop havde set en havørn slå ned på bytte ved Iholm. Den lå i vandet op kæmpede med byttet, da færgen passerede. Nu er jeg så på vej retur (13:05)og han siger, at den nu sidder på Iholms vestlige tange, så det har været et godt måltid.
Måske du har overværet dramaet? Hilsen Kim)
. Kim Bang Jensen
Vejlen, Taasinge
:
Sølvhejre 5 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 R, Rørhøg 3 R,
Sølvhejrer 5 R. Morten Kristiansen
Albjerg Gadekær (14:00): Grønbenet rørhøne 4 FU (2 AD + 2 1K), Gråand 6 FU, Fiskehejre 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 40 FU, Skarv 65 FU, Fiskehejre 20 FU, Knopsvane 26 FU, Grågås 750 R, Gravand 2 R, Pibeand 20 R, Knarand 600 FU, Krikand 800 R, Gråand 250 R, Spidsand 10 FU, Skeand 300 R, Taffeland 2 R, Troldand 12 R, Hvinand 3 FU, Hvepsevåge 1 SV, Havørn 4 R, Rørhøg 1 FU, Duehøg 1 F AD R, Spurvehøg 3 FU T, Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 75 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 20 R, Ringdue 10 OF, Stor Flagspætte 1 R, Digesvale 50 FU T, Landsvale 200 FU T, Hvid vipstjert 4 FU, Ravn 6 R, Stær 300 FU, Stillits 2 OF. Per Quaade
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 8 FU T, Skarv 1 FU, Skarv 32 R, Fiskehejre 15 FU, Knopsvane 15 R, Grågås 530 R, Canadagås 3 R, Bramgås 7 FU, Pibeand 80 FU, Krikand 24 FU, Gråand 141 R, Spidsand 4 FU, Skeand 6 FU, Taffeland 90 R, Troldand 205 R, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 16 R, Hjejle 230 R, Vibe 12 R, Islandsk Ryle 26 FU, Almindelig Ryle 58 FU, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 1 FU, Stenvender 2 FU, Hættemåge 288 R, Stormmåge 7 R, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Splitterne 5 R, Ringdue 1 OF, Ringdue 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gråkrage 1 R, Stær 31 FU, Tornirisk 33 FU. Leif Kristensen
Dræby Fed: Tårnfalk 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Halemejse 1 R, Stær 30 FU. Peter Lillesø
Egense v/Svendborg: Havørn 1 AD OF. Niels Andersen
Eget Skov (Gulstav): Rørdrum 1 R, Lærkefalk 2 FU T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rørhøg 4 SV, Fiskeørn 2 SV, Huldue 14 SV. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Fiskehejre 12 R, Rørhøg 2 R, Fiskeørn 1 R, Rovterne 2 OF. Søren Bøgelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Ederfugl 21 FU, Hvinand 1 R, Splitterne 1 OF, Hvid Vipstjert 5 S. Ralph Qwinten
Holckenhavn Bugt/strandeng: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 11 R, Toppet Skallesluger 5 FU, Hvidklire 4 R. Ralph Qwinten
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 29 FU, Toppet Lappedykker 24 R, Fiskehejre 1 R, Pibeand 4 FU, Krikand 1 FU, Toppet Skallesluger 17 FU, Havørn 1 AD OF, Fiskeørn 1 OF, Ravn 1 OF . Ralph Qwinten
Keldsnor: Tårnfalk 3 R, Vandrefalk 1 IMM R, Stor Præstekrave 34 R, Hjejle 110 R, Vibe 130 R, Islandsk Ryle 4 R, Sandløber 2 R, Dværgryle 2 R, Almindelig Ryle 29 R, Dværgmåge 2 R, Splitterne 5 R. Nis Rattenborg
Knudshoved Færgehavn: Ederfugl 2 R. Ralph Qwinten
Lammehave Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lumby Middelgrund: Skarv 35 V, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 9 R, Grågås 40 R, Gravand 3 R, Knarand 4 R, Krikand 2 R, Gråand 2 R, Ederfugl 110 FU, Duehøg 1 OF, Strandskade 1 R, Strandskade 5 V, Dværgryle 2 FU, Almindelig Ryle 45 FU, Storspove 50 FU, Hvidklire 2 FU, Klippedue (Tamdue) 4 OF, Svale sp. 120 SV. Peter Lillesø
Lundemosen: Spurvehøg 1 OF. Ralph Qwinten
Lunden: Mudderklire 3 FU, Landsvale 50 T, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 FU. Ralph Qwinten
Ny Skrøbelev: Musvåge 2 OF. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Rørhøg 3 JUV R, Vibe 340 R, Brushane 9 R, Rovterne 4 . Nis Rattenborg
Rath: Lærkefalk 1 FU. Nis Rattenborg
Skovby (Ærø): Havørn 1 IMM OF. Michael Larsen
Slipshavn Enge: Krikand 4 R. Ralph Qwinten
Sulkendrup: Vagtel 1 SY, Grønspætte 1 SY. Lotte Mejer Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 1 FU, Skarv 8 FU, Skarv 22 OF, Skarv 27 R,
Sølvhejre 11 FU, Fiskehejre 38 FU, Grågås 1 R, Gravand 8 FU, Krikand 200 FU, Rørhøg 2 FU, Almindelig Ryle 20 FU, Hvidklire 2 FU, Svaleklire 1 FU, Hættemåge 45 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 7 FU, Sølvmåge 4 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Skægmejse 1 M FU, Gråkrage 23 OF, Stær 170 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge:
Sølvhejre 5 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 3 OF, Lærkefalk 1 OF, Hvidklire 1 R. Leif Sørensen
Vesteregn: Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Dværgfalk 1 OF, Hjejle 140 R. Nis Rattenborg
Vognsbjerg: Grågås 31 OF, Tårnfalk 1 FU, Vibe 10 OF. Ralph Qwinten
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 8 FU, Islandsk Ryle 3 FU, Almindelig Ryle 24 FU, Storspove 1 FU, Rødben 3 FU, Hvidklire 4 FU, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 15 FU. Erik Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 146 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 14 R, Pibeand 11 R, Krikand 6 R, Tårnfalk 2 FU, Stor Præstekrave 5 R, Almindelig Ryle 11 FU, Storspove 1 R, Rødben 5 FU, Hvidklire 4 R, Splitterne 12 R, Fjordterne 2 R, Hvid Vipstjert 20 R. Ralph Qwinten


   

Fredag den 7. september 2018                       Solopgang: 06:35 Solnedgang: 19:55

Vejlen, Taasinge: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 70 R, Sølvhejre 5 R, Fiskehejre 62 R, Krikand 300 R, Havørn 1 R, Rørhøg 3 1K FU, Hjejle 250 R, Vibe 500 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 200 R, Tornirisk 22 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Havørn 1 R, Rørhøg 3 R,
Sølvhejrer 5 R, Fiskehejre 40 R, Hvidklire 3 R, Svaleklire 2 R, Rødben 1 R. Morten Kristiansen
Vitsø, Ærø: Fiskeørn 1 T, Nilgås 2 AD + 7 PULL. Kim Bang Jensen
Hesselagergård: Fasan 100+ FU, (de er igen klar som skydeskiver). Poul Brugs Rasmussen

   

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Dovns Klint: Hvepsevåge 3 S, Hvepsevåge 1 T R, Rørhøg 1 TF, Spurvehøg 17 S, Fiskeørn 8 S, Tårnfalk 3 R T, Tårnfalk 9 S, Lærkefalk 1 FU, Lærkefalk 3 S, Vandrefalk 2 1K S. Morten Müller
Elmelund: Gråand 14 R, Havørn 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Hættemåge 6 R, Ringdue 16 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 6 FU, Solsort 3 R, Musvit 5 R, Husskade 7 R, Allike 22 R, Gråkrage 1 R, Ravn 2 R. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 3 FU, Fiskehejre 1 R, Krikand 300 FU, Gråand 50 FU, Skeand 5 FU, Rørhøg 1 1K FU, Blishøne 3 FU, Stor Præstekrave 6 FU, Vibe 250 FU, Dværgryle 1 FU, Dværgryle/Temmincksryle 4 FU, Almindelig Ryle 7 FU, Brushane 14 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Hvidklire 2 FU, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 30 FU, Landsvale 40 FU, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 FU, Hvid Vipstjert, Almindelig (alba) 20 FU, Musvit 5 FU, Gråkrage 2 FU, Stær 30 FU. Søren G. Nielsen
Mose øst for Tullebølle: Rød Glente 1 FU. Morten Müller
Moser v/Nonnebo (ved Geelså): Fiskeørn 1 T. Jesper Bjørn
Odense Havn: Grønirisk 3 PUL FU . Torben Skytte Hvass
Regnvandsbassin ved Årslev-afkørslen: Rød Glente 1 OF. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 SV. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 70 R,
Sølvhejre 5 R, Fiskehejre 62 R, Krikand 300 R, Havørn 1 R, Rørhøg 3 1K FU, Hjejle 250 R, Vibe 500 R, Hvidklire 8 R, Svaleklire 2 R, Gul Vipstjert 1 R, Stær 200 R, Tornirisk 22 R. Poul Vestergård Rasmussen


    

Torsdag den 6. september 2018                     Solopgang: 06:33 Solnedgang: 19:58

Siø: Grågås 1000+ FU . Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Brændegård Sø: Fiskehejre 9 FU, Krikand 24 FU, Fløjlsand 22 FU, Havørn 1 AD R, Havørn 2 1K OF, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Vibe 33 FU, Brushane 9 FU, Hvidklire 2 FU, Stær 45 OF. Torben Skytte Hvass
Dovns Klint: Skarv 25 T, Pibeand 67 SV, Spidsand 1 OF, Rørhøg 2 SV, Spurvehøg 4 OF, Musvåge 2 T, Tårnfalk 3 FU, Lærkefalk 2 FU, Strandskade 4 SV, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 2 OF, Svartbag 2 OF, Digesvale 2 T, Landsvale 3 T, Skovpiber 2 R, Skovspurv 5 TF. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose: Rørhøg 2 OF, Spurvehøg 12 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Stenpikker 2 R, Rødrygget Tornskade 1 R. Leif Sørensen
Hestehave v/Sønder Nærå: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Nørre Søby: Rød Glente 2 OF . Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Havørn 1 JUV OF, Enkeltbekkasin 1 FU, Rovterne 4 R. Erik Jensen
Ommelshoved Flak: Bynkefugl 1 F R . Bjarne Jørgensen 
Ristinge Klint: Lærkefalk 1 1K SV, Vandrefalk 1 1K R. Gregers Johannesen
Snave/Mårhøj: Havørn 1 AD FU. Evald Mehlsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 FU,
Sølvhejre 4 FU, Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 2 F AD OF, Spurvehøg 4 OF, Musvåge 1 T, Tårnfalk 1 1K FU. Erik Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skarv 175 R, Rørdrum 1 R,
Sølvhejre 5 FU, Fiskehejre 20 R, Knopsvane 10 R, Grågås 1 OF, Gravand 1 FU, Pibeand 1 R, Knarand 13 FU, Krikand 195 R, Spidsand 19 FU, Skeand 294 FU, Taffeland 4 R, Troldand 65 R, Hvinand 8 FU, Spurvehøg 2 R, Fiskeørn 1 T FU, Tårnfalk 2 R, Blishøne 95 FU, Dobbeltbekkasin 1 OF, Storspove 4 R, Sortklire 2 R, Hættemåge 5 R, Svartbag 2 R, Landsvale 2 S, Gul Vipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 17 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Råge 2 OF, Gråkrage 1 R, Stær 1 R, Tornirisk 45 R. Niels Bomholt Jensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Havørn 1 OF. Jens Bækkelund


   

Onsdag den 5. september 2018                     Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:01

Lundeborg, Knarreborg Mølle mølledammen: Troldand 1 AD M + 3 1K, Grønbenet rørhøne 5 FU (2 AD + 3 1K), Gråand 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Trunderup, matriklen: Havørn 1 AD OF SV (18:30), Blå Kærhøg 1 AD F FU (18:20 har nu set den/dem, begge køn 3 gange her i sommer i og omkring Trunderup). 
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Bammeskov: Fiskehejre 1 R, Ringdue 2 R, Landsvale 120 R, Bysvale 2 R, Tornsanger 1 R, Gransanger 1 FU, Gråkrage 1 R, Skovspurv 2 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 20 R, Skarv 3 FU, Skarv 46 R, Fiskehejre 5 FU, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 19 , Grågås 170 R, Gravand 1 JUV R, Knarand 270 FU, Krikand 350 R, Gråand 1 OF, Gråand 30 R, Spidsand 2 F FU, Skeand 95 FU, Taffeland 3 R, Troldand 8 R, Hvinand 2 FU, Havørn 1 AD OF, Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 1 FU, Fasan 7 FU, Fasan 5 R, Blishøne 4 FU, Blishøne 3 R, Vibe 2 OF, Vibe 21 R, Brushane 12 OF, Hvidklire 1 R, Hættemåge 18 FU, Hættemåge 6 R, Ringdue 2 OF, Landsvale 3 FU, Landsvale 5 OF, Bysvale 4 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 1 R, Ravn 1 OF, Stær 6 FU, Stær 19 OF, Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:  Havørn 1 1K FU, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Fiskeørn 3 OF, Hvidklire 1 OF. Torben Skytte Hvass
Bukkeskov: Musvåge 1 R, Blåmejse 2 FU, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Caroline Amalielund: Grønspætte 1 FU. Steen Winkel
Dovns Klint: Skarv 152 SV, Grågås 32 SV, Pibeand 70 SV, Hvinand 2 SV, Hvepsevåge 8 S, Rørhøg 5 S, Spurvehøg 47 S, Musvåge 26 T, Tårnfalk 7 S, Lærkefalk 2 S, Trane 3 S, Strandskade 2 SV, Stor Præstekrave 1 SV, Mudderklire 1 SV, Splitterne 3 FU, Huldue 6 TF, Gøg 1 R, Svale sp. 800 SØ, Skovpiber 6 S, Gul Vipstjert 42 SØ, Hvid Vipstjert 3 T, Gærdesanger 1 R, Munk 1 R, Blåmejse 10 TF, Bogfinke 40 SØ, Grønirisk 2 SØ, Stillits 20 TF. Ella Mikkelsen
Espe: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Frellesvig: Spurvehøg 1 F JUV FU, Musvåge 4 S. Jane Ditzel
Gudme Sø: Toppet Lappedykker 7 FU, Havørn 1 AD R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Fjordterne 4 FU. Erik Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 8 FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 510 R, Rørhøg 1 1K R, Stor Præstekrave 10 R, Almindelig Ryle 60 FU, Dobbeltbekkasin 28 FU, Sortklire 4 FU, Hvidklire 10 FU, Svaleklire 1 R, Skovpiber 1 T. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 30 FU, Toppet Skallesluger 40 R, Vibe 110 R, Storspove 8 R, Rødben 10 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Kystlagunen: Vandrikse 1 R. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Langø: Grågås 1060 FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Vibe 110 FU, Storspove 3 FU, Stær 50 FU. Karin Abildgaard
Hav v/Æbelø:Canadagås 35 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Havørn 3, Rørhøg 1 R, Musvåge 40 T. Peter Pelle Clausen  
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 4 OF. Per Rasmussen
Keldsnor: Hjejle 200 R. Ella Mikkelsen
Løkkeby (by + åbent land): Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 FU, Hvid Vipstjert 8 R, Gærdesanger 1 R, Gråspurv 3 R, Skovspurv 20 R, Bogfinke 2 R, Gulspurv 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Løkkeby Strand og Storebælt ud for: Skarv 60 R, Stor Præstekrave 1 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 241 R, Hjejle 6000 R, Vibe 485 R, Hættemåge 500 FU. Kurt Due Johansen
Paddesø: Lærkefalk 1 1K R. Jens Friis-Walsted
Ristinge Klint: Hvepsevåge 6 T, Havørn 1 AD OF, Spurvehøg 6 T, Musvåge 9 T NAT, Fiskeørn 1 FU, Vandrefalk 1 1K T, Hjejle 800 OF. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Våge sp. 4 SV, Tårnfalk 6 T. Ella Mikkelsen
Spodsbjerg (Langeland): Lille Lappedykker 6 YF UF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 1 R, Ringdue 2 R, Gransanger 2 R, Blåmejse 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Stengade (by + agerland): Spurvehøg 1 FU, Grønirisk 2 R, Stillits 3 R, Tornirisk 200 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Storeholm + øhavet nord for: Hjejle 1500 R. Ella Mikkelsen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rørhøg 3 1K R, Vandrikse 1 R, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Rørsanger 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 1 SY. Per Rasmussen
Tranekær: Ringdue 1 R, Landsvale 2 R, Rødstjert 1 R, Gransanger 4 R, Halemejse 1 R, Sortmejse 1 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 R, Gråkrage 4 R, Dompap 1 1K R, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt Jensen
Æbelø: Stor Præstekrave 15 R, Stenvender 3 R. Jens Bækkelund
Øksnehave: Stor Præstekrave 1 R, Storspove 1 R, Stenpikker 1 R. Evald Mehlsen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 1 FU, Rødben 4 FU, Hvidklire 5 FU, Stenvender 4 OF, Stenpikker 5 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Erik Jensen


    

Tirsdag den 4. september 2018                     Solopgang: 06:29 Solnedgang: 20:03

Drejø: Havørn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Skårupøre (11:00): Toppet skallesluger 6 FU (1 AD M + 5 1K). Poul Brugs Rasmussen

Ravnholt
: Havørn 4 R, Ravn 19 R. Morten Kristiansen

    

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Agernæs: Tårnfalk 1 FU, Hjejle 23 R, Sanglærke 2 R. Kirsten Pedersen
Bjørnemosegård (Svendborg): Fiskehejre 1 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Bynkefugl 2 FU, Tornsanger 1 FU, Skægmejse 3 FU, Ravn 1 OF, Stillits 3 R. Susanne Rørdam Skov
Broby Sø: Vibe 60 R, Grå Fluesnapper 1 FU. Finn Just Christensen
Bøgebjerg Skov v/Sandholt: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Havørn 1 AD FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 14 S, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 3 S, Rørhøg 1 1K R, Spurvehøg 15 S, Musvåge 5 TF, Fiskeørn 4 S, Tårnfalk 3 R, Tårnfalk 1 S, Huldue 2 SØ, Mursejler 1 S, Landsvale 180 S, Stær 14 TF. Claus Dalskov
Drejø: Havørn 2 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sandløber 2 T FU, Stenvender 1 T FU. Vivian Risør Neidel
Føns Vang: Skarv 100 R, Knopsvane 10 R. Jens Gregersen
Fønsskov, marker: Stær 800 R. Jens Gregersen
Græsholm v/Drejø: Canadagås 26 R, Havørn 1 JUV R. Arne Bruun
Gulstav Mose: Bynkefugl 1 R. Claus Dalskov
Haveskov v/Sandholt: Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 R, Spætmejse 1 R, Skovskade 1 R, Grønirisk 2 R. Leif Kristensen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 350 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Skarv 48 R, Knopsvane 67 FU, Hvid Vipstjert 12 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Skarv 10 OF, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 2 R, Grågås 30 OF, Grågås 625 R, Canadagås 6 R, Bramgås 2 R, Gravand 6 FU, Knarand 6 FU, Krikand 30 FU, Gråand 7 OF, Skeand 4 FU, Svømmeand sp. 50 FU, Troldand 15 FU, Tårnfalk 3 FU, Blishøne 5 FU, Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 60 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Almindelig Ryle 17 FU, Brushane 1 FU, Storspove 54 FU, Rødben 1 R, Tinksmed 18 JUV FU, Mudderklire 4 FU, Vader sp., Lille 25 FU, Hættemåge 70 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 7 R, Ringdue 7 R, Landsvale 15 FU, Bysvale 2 FU, Engpiber 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Rødhals 1 R, Bynkefugl 2 FU, Stenpikker 3 FU, Rødrygget Tornskade 1 FU, Husskade 2 R, Gråkrage 8 FU, Ravn 2 OF, Skovspurv 6 FU, Tornirisk 2 FU. Kirsten Pedersen
Hersnap: Grønspætte 1 SY. Vivian Risør Neidel
Jordløse Bakker: Grønspætte 1 R, Gransanger 4 FU, Halemejse 1 FU, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 2 FU, Skovskade 1 R. Leif Kristensen
Jordløse Skov: Tårnfalk 1 R, Ringdue 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Skovskade 2 R. Leif Kristensen
Lammehave Skov: Rød Glente 1 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Lillebælt (Snævringen): Skarv 1 R, Knopsvane 2 R, Hættemåge 15 R, Svartbag 2 R. Jens Gregersen
Lundager v/Assens: Rødstjert 1 FU, Topmejse 2 FU. Kirsten Pedersen
Munkebo: Gråspurv/Skovspurv 32 FU. Peter Lillesø
Middelfart: Ravn 2 OF. Jens Gregersen  
Møllehave v/Langkildegård: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Mørkemose v/Sandholt: Musvåge 1 R. Leif Kristensen
Nyborg: Hvepsevåge 37 V, Spurvehøg 6 V, Musvåge 63 V, Korttået Træløber 2 R. Peter Pelle Clausen
Nørre Søby: Havørn 1 AD OF. Peter Lillesø
Risinge Hoved: Hjejle 700 T. Evald Mehlsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 37 T, Sort Glente 1 1K S, Rød Glente 5 T, Havørn 2 AD OF, Rørhøg 5 T, Spurvehøg 33 T, Musvåge 46 T, Fiskeørn 4 S,
Aftenfalk 1 M S, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 4 S, Lærkefalk 2 R. Gregers Johannesen
Sandholt: Fiskehejre 3 OF, Gråand 23 R, Blishøne 2 FU, Ringdue 1 R, Bysvale 28 FU, Solsort 1 FU, Gransanger 1 FU, Spætmejse 1 R, Grønirisk 2 R. Leif Kristensen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Huldue 3 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Peter Pelle Clausen
Sparretorn Skov: Fasan 50 R. Jens Gregersen
Spidsen af Fønsskov: Skarv 50 R, Krikand 30 R, Toppet Skallesluger 1 R, Musvåge 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 15 R, Hvidklire 7 R, Sølvmåge 15 R, Svartbag 30 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Rødstjert 3 R. Jens Gregersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 1K FU, Lærkefalk 1 1K FU, Huldue 21 R. Gregers Johannesen
Ulbølle: Ringdue 2 YF UF, Gærdesmutte 1 R, Solsort 1 R, Munk 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Spætmejse 1 FU, Korttået Træløber 1 SY, Skovspurv 3 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vejlen - Tåsinge: Hvidklire 15 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 190 R, Grågås 150 R, Pibeand 20 R, Krikand 3 R, Gråand 6 R, Spidsand 2 R, Spurvehøg 1 SV, Musvåge 5 SV, Tårnfalk 1 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 1 FU, Almindelig Ryle 14 FU, Hvidklire 3 FU. Eske Frank Morthensen
Åkrog Bugt: Tårnfalk 1 FU, Tinksmed 4 JUV FU, Hættemåge 35 FU, Svartbag 7 R, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 7 R. Kirsten Pedersen


  

Mandag den 3. september 2018                     Solopgang: 06:27 Solnedgang: 20:06

Nørreballe Nor: Rovterne 4 R. Børge Langkilde Rasmussen
Gulstav
: Sort glente 1 OF. Børge Langkilde Rasmussen
Drejø
: Almindelig ryle 15 R, Hvidklire 4 R, Rødben 6 R, Hjejle 35 R, Storspove 3 R, Vibe 8 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Stær 500 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Øksendrups grusgrav sø (14:00): Canadagås 18 FU R, Grågås 200+ OF R FU, Krikand 45 R OF, Gråand 25 R, Vibe 25 R, Blishøne 45 FU, Knopsvane 2 R, Måge SP 500+ R OF FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 12:00):  Sort Glente 1 OF, Skovpiber 2 RI, Rødhals 1 RI, Rødstjert 3 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 7 RI, Gransanger 1 RI, Løvsanger 4 RI, Broget Fluesnapper 3 RI, Blåmejse 1 RI. I dag 27 fugle af 11 arter ringmærket. Efterårstotal: 1.806. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Dovns Klint: Skarv 355 SV, Fiskehejre 2 SV,
Sort Stork 1 T R, Pibeand 46 SV, Hvepsevåge 6 S, Sort Glente 2 TF, Rød Glente 1 TF, Rørhøg 5 S, Rørhøg 4 TF, Spurvehøg 34 S, Musvåge 15 TF, Fiskeørn 3 S, Tårnfalk 2 S, Tårnfalk 4 T FU, Vandrefalk 1 AD S, Hjejle 5 Ø, Huldue 22 S, Mursejler 3 S, Digesvale 7 S, Landsvale 195 S, Svale sp. 250 S, Gul Vipstjert 60 S. Morten Müller
Gulstav Østerskov: Hvepsevåge 2 T, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 4 FU, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 10 R, Lærkefalk 1 OF. Leif Sørensen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Sort Glente 1 OF, Rørhøg 2 JUV BR FU, Spurvehøg 2 OF, Musvåge 1 FU, Hættemåge 2 FU, Sølvmåge 3 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 57 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 37 FU, Knopsvane 9 R, Grågås 1535 R, Canadagås 55 R, Pibeand 156 R, Knarand 78 R, Krikand 2538 R, Gråand 253 R, Spidsand 14 R, Skeand 117 FU, Troldand 19 R, Hvinand 2 R, Havørn 2 R, Rørhøg 1 JUV R, Blishøne 104 R, Stor Præstekrave 35 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 13 FU, Brushane 10 FU, Dobbeltbekkasin 5 FU, Sortklire 28 FU, Hvidklire 17 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 43 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Skarv 23 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 294 R, Pibeand 14 R, Gråand 9 R, Ederfugl 17 R, Toppet Skallesluger 1 R, Fiskeørn 1 FU, Strandskade 7 R, Hjejle 810 R, Vibe 185 R, Storspove 20 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 102 R, Svartbag 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Fiskehejre 2 R, Grågås 10 R, Gravand 9 R, Krikand 5 R, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Storspove 103 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 60 R. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Grågås 245 R, Gravand 5 FU, Krikand 54 FU, Gråand 10 R, Skeand 13 FU, Tårnfalk 1 R, Tårnfalk 2 FU, Almindelig Ryle 19 FU, Brushane 13 FU, Storspove 5 R, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 72 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 2 R, Ringdue 1 FU T, Landsvale 1 FU, Engpiber 3 FU, Gul Vipstjert 4 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 14 FU, Bynkefugl 3 FU, Tornsanger 1 R, Gråkrage 19 FU. Leif Kristensen
Helnæs, Halen: Fiskehejre 1 FU, Tårnfalk 4 FU, Vibe 3 R, Almindelig Ryle 7 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 4 FU, Hættemåge 2 R. Leif Kristensen
Hesselbjerg (Langeland): Spurvehøg 2 FU, Fiskeørn 1 OF, Tårnfalk 10 FU, Lærkefalk 3 OF. Leif Sørensen
Holckenhavn Fjord: Havørn 1 AD R. Peter Pelle Clausen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 4 R, Grågås 92 OF, Gråand 22 R, Blishøne 120 FU, Hættemåge 50 R, Ringdue 2 OF. Peter Lillesø
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Havørn 1 OF. Peter Pelle Clausen
Munkebo: Landsvale 6 FU, Gærdesmutte 1 SY. Peter Lillesø
Nyborg: Hvepsevåge 6 T, Spurvehøg 5 T, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 3 T, Sildemåge 14 T, Mursejler 20 T. Peter Pelle Clausen 
Nærå Strand/Agernæs Flak: Skarv 112 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 7 R, Grågås 410 R, Gravand 177 FU, Pibeand 10 R, Krikand 17 R, Gråand 55 R, Spidsand 32 R, Toppet Skallesluger 30 FU, Rørhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 103 FU, Klyde 215 R, Hjejle 6000 R, Strandhjejle 15 FU, Islandsk Ryle 4 FU, Almindelig Ryle 1670 FU, Brushane 1 OF, Lille Kobbersneppe 40 FU, Storspove 471 FU, Sortklire 1 R, Rødben 65 FU, Hvidklire 26 FU, Mudderklire 1 R, Hættemåge 3110 FU, Sølvmåge 190 R, Svartbag 3 R, Splitterne 67 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 25 R. Kurt Due Johansen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Tom Giersing
Risinge Hoved: Hjejle 1500 T. Evald Mehlsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Lærkefalk 3 R. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Hvepsevåge 62 T, Rød Glente 1 R, Havørn 1 AD OF, Rørhøg 9 T, Spurvehøg 34 T, Musvåge 28 T, Fiskeørn 2 1K T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 3 R, Tornirisk 175 R. Gregers Johannesen 
Sollerup: Spurvehøg 1 S, Ringdue 4 R, Landsvale 55 FU, Hvid Vipstjert 10 FU. Else Klint
Svanninge Bakker: Grågås 7 OF, Tårnfalk 2 FU, Grønspætte 1 R, Landsvale 1 FU, Gransanger 1 R, Musvit 1 R, Spætmejse 1 R, Gråkrage 1 R. Else Klint
Svindinge: Rød Glente 1 FU. Per Rasmussen
Sønderskov v/Pennsylvanien: Rød Glente 3 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 3 SØ, Spurvehøg 3 S, Musvåge 5 N, Fiskeørn 1 SØ, Fiskeørn 1 V, Fiskeørn 1 FU. Morten Müller


   

Søndag den 2. september 2018                     Solopgang: 06:25 Solnedgang: 20:08

Svendborg, matriklen: Topmejse 1 R. Jan Stener Jørgensen
Gulstav
: Rørhøg 4 OF, Tårnfalk 7 OF, Musvåge 3 OF, Spurvehøg 5 OF, Lærkefalk 1 OF, Trane 7 S. Poul Vestergaard Rasmussen
Kelds Nor: Vibe 180 R, Hjejle 230 OF, Skarv 750 R, Mudderklire 4 R, Spurvehøg 8 OF, Musvåge 5 OF, Rørhøg 3, Fiskeørn 1 S, Gøg 1 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, molen Strandstien
(16:00): Canadagås 1 R. ( Har rastet der siden i går formiddag). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav (06:00 - 12:00) : Skovpiber 2 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 9 RI, Rødstjert 1 M 1K RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 5 RI, Tornsanger 3 RI, Havesanger 3 RI, Munk 16 RI, Løvsanger 3 RI, Broget Fluesnapper 4 RI, Halemejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Dompap 2 RI Gransanger 4 RI. I dag 59 fugle af 15 arter ringmærket. Efterårstotal: 1.779. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Arreskov Dyrehave: Havørn 3 , Stillits 5 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Havørn 2 R, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 265 R, Mudderklire 1 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Stær 86 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU. Troels Guldager Nielsen
Dovns Klint:
Hvepsevåge 105 SV, Sort Glente 3 SV, Rød Glente 3 SV, Spurvehøg 30 SV, Fiskeørn 8 SV, Tårnfalk 5 SV, Lærkefalk 4 SV, Trane 15 SV, Bynkefugl 8 R, Stenpikker 4 R. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Skarv 262 SV, Grågås 65 T, Canadagås 56 SV, Pibeand 23 SV, Krikand 91 SV, Gråand 3 SV, Spidsand 11 SØ, Ederfugl 11 SV, Sortand 31 T, Hvepsevåge 16 S, Sort Glente 1 V, Havørn 1 1K+ TF, Rørhøg 10 S, Spurvehøg 29 S, Musvåge 4 T, Fiskeørn 5 V, Tårnfalk 1 S, Tårnfalk 5 R, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 1 R, Trane 2 S, Brushane 4 SV, Brushane 1 R, Storspove 9 SV, Hættemåge 3 SV, Huldue 5 R, Gøg 2 R, Mursejler 15 S, Digesvale 90 S, Landsvale 825 S, Bysvale 54 T, Skovpiber 28 S, Gul Vipstjert 71 S, Hvid Vipstjert 7 S, Jernspurv 1 S, Rødstjert 1 R, Bynkefugl 9 R, Stenpikker 4 R, Ravn 2 R, Stillits 26 TF. Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg: Hvepsevåge 80 S, Rørhøg 3 S, Spurvehøg 7 OF, Musvåge 4 OF, Fiskeørn 1 S, Tårnfalk 4 FU, Lærkefalk 2 S, Lærkefalk 4 OF, Vandrefalk 1 S, Bynkefugl 1 R. Søren G. Nielsen
Gulstav: Hvepsevåge 30 T, Sort Glente 2 V, Spurvehøg 15 T, Fiskeørn 2 V, Lærkefalk 1 R, Lærkefalk 3 V, Trane 13 S, Rovterne 4 OF, Natugle 2 R, Skovhornugle 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav: Rørhøg 4 OF, Spurvehøg 5 OF, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 7 OF, Lærkefalk 1 R, Trane 7 T Poul Vestergård Rasmussen 
Gyldensteen: Langø: Canadagås 35 R, Dværgryle 1 FU. Martin Strømkjær
Hesselbjerg (Langeland):
Hvepsevåge 783 SV, Rød Glente 2 SV, Rørhøg 19 SV, Spurvehøg 16 SV, Musvåge 50 SV, Fiskeørn 13 SV, Tårnfalk 10 SV, Lærkefalk 7 SV, Lærkefalk 1 FU, Vandrefalk 4 SV, Trane 6 SV, Storspove 6 SV. Ole Goldschmidt
Holckenhavn Bugt/strandeng: Havørn 2 AD OF. Peter Pelle Clausen
Hovedskov v/Sandholt: Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Hvepsevåge 18 SV, Rød Glente 1 SV, Havørn 1 OF, Rørhøg 8 SV, Spurvehøg 29 SV, Musvåge 5 OF, Fiskeørn 5 SV, Fiskeørn 1 T, Tårnfalk 3 S, Dværgfalk 1 S, Trane 2 OF, Stor Præstekrave 5 R, Hjejle 200 R, Brushane 4 FU, Svale sp. 800 S, Gul Vipstjert 2 S, Stillits 80 FU, Tornirisk 2 R. Ella Mikkelsen
Keldsnor: Skarv 750 R, Rørhøg 3 OF, Spurvehøg 8 OF, Musvåge 5 OF, Fiskeørn 1 T, Hjejle 230 OF, Vibe 180 OF, Mudderklire 4 R, Gøg 1 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor: Hvepsevåge 12 SV, Rød Glente 1 SV, Rørhøg 2 SV, Spurvehøg 13 SV, Musvåge 1 SV, Fiskeørn 2 SV, Tårnfalk 4 FU, Dværgryle 1 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Stillits 12 1K R. Søren G. Nielsen
Klæsø Nor: Sort Glente 1 SV. Ole Goldschmidt
Korinth: Hvepsevåge 3 SV, Havørn 8 R, Fiskeørn 1 SV. Jakob Sunesen
Lammehave Skov: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 5 OF, Rørhøg 2 OF, Trane 3 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Havørn 6 OF, Stor Præstekrave 29 R, Vibe 490 R, Temmincksryle 1 R, Almindelig Ryle 2 R, Brushane 12 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Storspove 8 R, Rovterne 4 R, Sortterne 1 1K R. Ole Goldschmidt
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 48 SV, Lærkefalk 1 SV, Lærkefalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Sømark Skov: Ravn 2 FU. Leif Kristensen
Sønder Højrup: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Rød Glente 1 OF, Havørn 1 AD V, Havørn 1 1K Ø. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Grønspætte 1 R, Rødstjert 1 R, Spætmejse 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Krikand 1 R, Tårnfalk 1 M FU, Almindelig Ryle 2 FU, Hvidklire 2 FU, Splitterne 3 R, Stenpikker 2 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 R, Krikand 225 R, Skeand 80 R, Havørn 3 OF, Rørhøg 9 R, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 6 R, Lærkefalk 2 1K FU S, Rovterne 1 R, Gul Vipstjert 85 R, Hvid Vipstjert 65 R, Tornirisk 75 R. Gregers Johannesen
Tårup Inddæmmede Strand: Havørn 1 OF. Lars Philip Nielsen
Vejle (Midtfyn): Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Fiskehejre 24 FU , Rørhøg 1 F AD FU, Storspove 1 R, Hvidklire 4 FU , Tinksmed 2 FU , Rovterne 2 FU . Erik Jensen
Vitsø: Nilgås 2 YF . Bjarne Jørgensen


    

Lørdag den 1. september 2018                     Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:11

Nørreballe Nor (13:37): Rovterne 2 R AD, Rovterne 2 R 1K. Morten Müller
Keldsnor, nordenden
(10:59):
Sort stork 1 OF. Hans Rytter
Dovns Klint
(09:01):
Steppehøg 1 T. Kristoffer Hansen
Dovns Klint
(09:50):
Sort stork 1 R. Ole Tønder
Søgaard
mose (09:23): Sort stork 1 R, Trane 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav mose
(06:57):
Sort stork 1 R T. Hans Rytter

DOFbasen, www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening. Bemærkelsesværdige - Alle efter Lok.:
Keldsnor Fuglestation, Gulstav
(06:00 - 11:00): Skovpiber 4 RI, Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 5 RI, Rødstjert 3 RI, Bynkefugl 1 RI, Rørsanger 2 RI, Gærdesanger 3 RI, Tornsanger 2 RI, Havesanger 1 RI, Munk 9 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Musvit 1 RI, Gråspurv 1 RI, Skovspurv 2 RI, Bogfinke 1 RI, Dompap 1 RI. I dag 41 fugle af 17 arter ringmærket. Efterårstotal: 1.741. Keldsnor Fuglestation ved Hans Rytter
Botofte Skovmose
: Havørn 1 JUV R, Rørhøg 1 JUV OF, Vibe 220 R. Karen Kusk
Bregninge (Tåsinge)
: Havørn 1 AD OF. Ole Dahlgreen
Brændegård Sø:
Toppet Lappedykker 27 FU, Skarv 64 R, Knopsvane 25 FU, Canadagås 3 R, Gravand 4 FU, Knarand 38 R, Krikand 171 R, Hvinand 5 FU, Havørn 3 , Havørn 1 1K OF, Vibe 75 R, Brushane 1 FU, Dobbeltbekkasin 3 R, Fjordterne 4 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Allike 7 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 33 R, Skarv 56 R, Fiskehejre 2 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 30 , Blisgås 1 R, Grågås 300 R, Canadagås 3 R, Pibeand 4 R, Knarand 150 R, Krikand 400 R, Gråand 30 , Skeand 95 FU, Taffeland 9 R, Troldand 38 R, Hvinand 2 FU, Hvepsevåge 1 OF, Havørn 1 FU, Havørn 2 AD R , Havørn 5 IMM OF, Rørhøg 1 FU, Musvåge 14 S, Fiskeørn 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 13 R, Blishøne 6 FU, Stor Præstekrave 20 OF, Vibe 14 FU, Vibe 20 R, Brushane 8 FU, Hvidklire 1 FU, Hvidklire 4 R, Mudderklire 3 R, Hættemåge 60 FU, Hættemåge 28 R, Svartbag 1 OF, Fjordterne 3 FU, Fjordterne 4 R, Ringdue 2 SY, Landsvale 4 FU, Bysvale 12 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Spætmejse 1 R, Allike 6 OF, Gråkrage 1 OF, Ravn 2 OF, Stær 8 FU, Stær 4 OF, Stær 18 R. Gunnar Jørgensen
Grusgrave v/Birkum
: Knarand 10 R, Krikand 13 R, Vibe 100 R, Brushane 2 R, Hvidklire 1 R, Digesvale 30 FU. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Reservatet: Gravand 7 R, Rørhøg 2 JUV R, Storspove 27 R, Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Hav øst for Thurø: Canadagås 23 R, Canadagås 32 SV. Arne Bruun
Hou Nordstrand (Langeland): Canadagås 2 R, Krumnæbbet Ryle 1 FU, Mudderklire 4 FU, Stenvender 7 FU. Finn og Susanne Rørdam Skov
Keldsnor: Stor Præstekrave 2 FU, Vibe 16 FU, Islandsk Ryle 1 ODR FU, Almindelig Ryle 19 FU, Brushane 4 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn: Stenvender 4 FU. Arne Bruun
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 4 JUV R, Vibe 90 FU,Ravn 35 OF. Inger Christensen
Middelfart: Stormmåge 1 R, Korttået Træløber 1 SY. Morten Christensen
Nørreballe Nor:
Sølvhejre 1 FU, Havørn 1 1K OF, Stor Præstekrave 6 R, Temmincksryle 1 FU, Almindelig Ryle 2 FU, Brushane 5 FU, Dobbeltbekkasin 19 FU, Rovterne 4 , Fjordterne 2 R, Sortterne 1 1K FU. Morten Müller
Røjle Skov (Årslev): Rød Glente 1 FU. Leif Kristensen
Thurø Rev: Fiskehejre 1 R, Gråand 2 R, Spurvehøg 2 OF, Tårnfalk 1 R, Almindelig Ryle 7 R, Rødben 1 R, Hvidklire 2 R, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 2 R, Tornirisk 10 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Canadagås 50 SV, Havørn 3 OF, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 2 T, Trane 2 R, Rovterne 1 R, Tornirisk 60 R. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 FU, Rørhøg 2 OF, Almindelig Ryle 3 FU, Brushane 8 FU, Rødben 2 R, Tinksmed 7 FU, Rovterne 2 FU, Fjordterne 4 FU. Erik Jensen
Verninge: Rød Glente 1 FU. Jacob Sterup
Østerø Sø (Knudshoved): Skarv 360 R, Fiskehejre 10 R, Grågås 1500 R, Canadagås 38 R, Gravand 2 R, Pibeand 5 R, Spidsand 1 R, Rørhøg 1 1K OF, Klyde 38 FU, Stor Præstekrave 11 FU, Islandsk Ryle 6 FU, Almindelig Ryle 15 FU, Lille Kobbersneppe 5 FU, Storspove 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Splitterne 14 R. Arne Bruun


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 okt 2018
This page is part af: Http://www.Snatur.dk