Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 36. - 40. ( 1. september - 30. september 2020).                     Sidst opdateret 03 oktober 2020 08:29:16 

 

 

 

  

Onsdag den 30 september 2020               Solopgang: 07:19 Solnedgang: 18:55

Vejlen v/ havn, Taasinge: Vandrikse 1 R. Lars Kirk
Hestehaven, Valdemars Slot: Rød glente 1 OF, Grønspætte 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Kværndrup: Rød glente 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg: Mørkbuget Knortegås 50 OF NØ. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Dalby: Grågås 800 S. Michael L.J. Glentedal 
Dovns Klint: Knortegås 132 T, Ederfugl 3030 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 33 T, Rød Glente 3 T, Dværgfalk 3 T, Blåmejse 350 T, Hedelærke 12 T, Skovpiber 34 T, Bjergvipstjert 4 T, Bogfinke 4500 T. Søren Bøgelund
Frellesvig: Fiskeørn 1 S, Rød Glente 7 S. Jane Ditzel
Føns Vang: Havørn 2 AD R, Isfugl 1 FU. Bent Carstensen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 800 R, Blå Kærhøg 1 BR R. Per Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 AD FU. Jens Bækkelund
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 BR FU, Havørn 2 . Tom Giersing
Helnæs, Klinteskov: Vandrefalk 1 OF. Tom Giersing 
Klise Nor: Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Søren Bøgelund
Lehnskov/Fredskov: Rød Glente 2 S, Hedelærke 1 T. Jens-Gert Hansen
Purreskov: Musvåge 55 SV. Leif Bisschop-Larsen
Rantzausminde: Bjergvipstjert 1 T. Jens-Gert Hansen
Sollerup: Lærkefalk 1 AD OF. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Grågås 1000 R, Skeand 28 R, Knarand 31 R. Ivan Sejer Beck
Søren Bilds Strand: Blå Kærhøg 1 M FU. Niels Bomholt Jensen


     

Tirsdag den 29 september 2020               Solopgang: 07:17 Solnedgang: 18:58

Kogtved, matriklen: Bramgås 80 V
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 2 1K R, Blishøne 2 R, Stor Flagspætte 2 R, Ravn 2 R

Ny Gesinge, matriklen: Grønsisken 32 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 102 R, Knortegås 5 R, Bramgås 120 R, Grågås 80 R, Toppet Skallesluger 21 R, Gråand 20 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 R, Skarv 8 OF, Strandhjejle 6 R, Storspove 5 R, Almindelig Ryle 32 R, Enkeltbekkasin 1 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 8 R, Svartbag 1 R, Rørhøg 1 FU, Rød Glente 1 SV, Tårnfalk 4 FU, Råge 3 R, Gråkrage 4 R, Sanglærke 7 R, Landsvale 5 FU, Gærdesmutte 2 R, Stær 200 R, Solsort 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Tornirisk 3 R, Stillits 10 R, Grønsisken 3 R. Lars Kirk
Dovns klint: Rød glente 12 R, Rørhøg 2 OF S. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Havørn 1, Sølvhejre 12 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Elsehoved: Toppet Skallesluger 1 R, Toppet Skallesluger 2 S, Fiskehejre 1 R, Skarv 5 R, Strandhjejle 5 R, Stenvender 3 R, Almindelig Ryle 22 R, Rødben 2 R, Hættemåge 50 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Splitterne 2 R, Spurvehøg 1 SV, Tornirisk 15 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Knortegås 297 T, Ederfugl 2450 T, Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 1 LF T, Dværgmåge 2 T, Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 13 T, Blå Kærhøg 9 T,
Spurvehøg 693 T, Rød Glente 82 T, Musvåge 239 T, Tårnfalk 32 T, Dværgfalk 10 R, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Ravn 11 R, Blåmejse 1600 T, Hedelærke 128 T, Skærpiber 10 T, Bjergvipstjert 19 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 27 T, Stillits 240 T, Grønsisken 1200 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 445 T, Ederfugl 2450 T,
Huldue 1205 T, Sølvhejre 3 T, Sølvhejre 2 T R, Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 18 T, Blå Kærhøg 13 T, Spurvehøg 717 T, Rød Glente 91 T, Musvåge 261 T, Tårnfalk 49 T, Dværgfalk 11 T, Lærkefalk 3 T, Vandrefalk 1 M 1K T, Ravn 11 TF, Blåmejse 1650 T, Hedelærke 128 T, Sangdrossel 20 T, Jernspurv 30 T, Engpiber 260 T, Skærpiber 10 T, Bjergvipstjert 20 T, Bogfinke/Kvækerfinke 120000 T, Tornirisk 740 T, Stillits 285 T, Grønsisken 1200 T, Rørspurv 100 T. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Blå Kærhøg 2 S, Spurvehøg 32 T, Rød Glente 8 OF, Musvåge 40 SV, Tårnfalk 8 OF, Lærkefalk 1 S. Marianne Aamann
Dovns Klint: Huldue 8 OF, Sølvhejre 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 45 T, Rød Glente 18 T, Tårnfalk 10 OF, Dværgfalk 2 T, Ravn 24 OF, Blåmejse 200 FU. Leif Sørensen
Elsehoved: Stenvender 3 R. Lars Kirk
Faaborg: Hedelærke 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Sølvhejre 2 T R. Niels Bomholt Jensen
Gulstav:
Sølvhejre 6 R, Blå Kærhøg 1 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2800 R, Sølvhejre 9 R, Vibe 700 R. Kurt Due Johansen
Helnæs Made: Fiskeørn 1 T. Tom Giersing
Klise Nor: Huldue 79 S, Blå Kærhøg 1 1K OF, Blå Kærhøg 3 1K S, Spurvehøg 14 S, Rød Glente 20 S, Tårnfalk 9 SØ, Vandrefalk 1 IMM S. Morten Müller
Lindø + vade v/Jersore: Dværgfalk 1 R. Kurt Due Johansen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Enkeltbekkasin 1 R. Lars Kirk
Næshoved: Blå Kærhøg 1 F FU. Jane Ditzel
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Arne Bruun
Pæregård Skov og Snave Skov: Havørn 2 AD OF. Jane Ditzel 
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Vandrefalk 1 S. Jens-Gert Hansen
Søen, Valdemarsslot: Krikand 150 R. Søren Peter Pinnerup
Søgård (Langeland): Huldue 6 OF, Rød Glente 16 T. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 17 FU, Blå Kærhøg 1 S, Rød Glente 2 S. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R. Marianne Aamann
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Skægmejse 5 FU. Søren Peter Pinnerup
Vornæs Skov: Sølvhejre 2 R. Søren Peter Pinnerup
Østerø Sø (Knudshoved): Strandhjejle 31 FU. Niels Andersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 25/09 - 2020:
              
Tre havørne fundet døde på Tåsinge
               Glente forgiftet på Tåsinge og havørn fundet død

              
Sangfugle fanget på limpinde på Sjælland
               TV-ørne slår seerrekord og fortsætter som GPS-ørne
               Få mere fugleliv og vild natur på kirkegårdene
               29 års undersøgelser afslører alkenes hemmeligheder
               Inspiration: Hvordan du har skabt vild natur, hvor du bor - Send os en video
 


   

Mandag den 28 september 2020               Solopgang: 07:15 Solnedgang: 19:00

Bjerreby: Stillits 200 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Sydlangeland: Rød glente 20 R, Musvåge 200-300 TF, Spurvehøg 1 FU M, Lærkefalk 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping: Bogfinke 4 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Båring Vig: Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Knortegås 310 T, Ederfugl 1075 T, Pibeand 268 T, Spidsand 15 T,
Huldue 33 T, Almindelig Kjove 14 T, Dværgmåge 27 T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 12 T, Rørhøg 15 T, Blå Kærhøg 8 T, Spurvehøg 518 T, Rød Glente 48 T, Musvåge 955 T, Tårnfalk 21 T, Dværgfalk 21 T, Vandrefalk 2 T, Hedelærke 26 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Misteldrossel 79 T, Sangdrossel 890 T, Skovspurv 60 T, Skovpiber 34 T, Bjergvipstjert 44 T, Hvid Vipstjert 440 T, Grønsisken 1800 T, Rørspurv 64 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 133 T, Toppet Skallesluger 72 T, Spidsand 29 T,
Huldue 30 S, Dobbeltbekkasin 21 S, Almindelig Kjove 9 T, Dværgmåge 16 T, Blå Kærhøg 11 S, Spurvehøg 177 S, Rød Glente 38 S, Tårnfalk 34 S, Dværgfalk 9 S, Lærkefalk 2 S, Vandrefalk 1 M AD S, Hedelærke 12 S, Landsvale 480 S, Misteldrossel 87 S, Sangdrossel 790 S, Jernspurv 69 S, Skovpiber 31 S, Engpiber 370 S, Skærpiber 15 S, Bjergvipstjert 36 S, Hvid Vipstjert 265 S, Bogfinke/Kvækerfinke 83800 S, Tornirisk 930 S, Stillits 106 S, Grønsisken 1680 S, Rørspurv 21 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Ederfugl 2110 T, Toppet Skallesluger 51 T, Pibeand 380 T, Spidsand 16 T, Sortstrubet Lom 1 T,
Hedelærke 40 T, Landsvale 270 T, Misteldrossel 90 T, Engpiber 180 T, Skærpiber 6 T, Bogfinke/Kvækerfinke 122000 T, Tornirisk 910 T, Stillits 75 T, Grønsisken 2870 T, Rørspurv 150 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 1200 R, Skeand 14 R, Krikand 900 R, Hjejle 2000 R, Hættemåge 600 R. Ella Mikkelsen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 700 R, Lille Lappedykker 29 R, Isfugl 1 R, Burfugl sp. 1 OF (Parakit art). Per Rasmussen
Gulstav: Spurvehøg 40 FU, Dværgfalk 2 FU, Vandrefalk 1 F FU. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Enkeltbekkasin 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 720 R, Skeand 126 R, Knarand 215 R, Pibeand 855 R, Spidsand 50 R, Krikand 227 R, Lille Lappedykker 150 R,
Sølvhejre 8 FU, Sortklire 18 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 31 R, Spidsand 11 R, Krikand 155 FU,
Sølvhejre 8 FU. Søren Peter Pinnerup
Gyldensteen: Reservatet: Krikand 190 R, Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Grågås 1000 V, Lille Lappedykker 25 FU, Isfugl 1 S, Vandrefalk 1 V. Jørn Knudsen   
Holckenhavn Fjord: Havørn 2 OF, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen

Lindholm v/Allested: Rød Glente 3 R. Niels Lund  
Lindkær v/Ravnholt: Tornirisk 200 FU. Leif Sørensen
Møllegab (Omr.33): Knopsvane 240 R. Michael Aggerbeck
Skovsbo v/Svendborg: Hvid Vipstjert 75 FU. Niels Andersen

Svendborgsund (Bro-Mårodde): Bjergvipstjert 1 OF. Johnny Rasmussen  
Sø ved Grusgyden, Lumby Indd. Strand: Sølvhejre 1 R. Evald Mehlsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R. Morten Kristiansen

Vesteregn: Mosehornugle 1 R, Dværgfalk 1 R. Nis Rattenborg
Vognsbjerg: Spurvehøg 50 S, Rød Glente 6 S, Musvåge 200 S, Tårnfalk 10 S, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 2 S. Ole Goldschmidt


   

Søndag den 27 september 2020               Solopgang: 07:13 Solnedgang: 19:03

Vejlen, Taasinge: Isfugl 1 R, Snog 1 R (på kysten). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Grå/Skovspurv 50 FU R (på hyld), Gærdesmutte 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Gulstav, sidste hud før Dovns Klint
:
Hvidbrynet løvsanger 1 R. Søren Bøgelund, Jens Ballegaard

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Spidsand 16 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Landsvale 280 T, Bjergvipstjert 7 T, Bogfinke/Kvækerfinke 5300 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1090 SV, Sortand 210 SV, Toppet Skallesluger 102 SV, Spidsand 131 SV,
Huldue 735 S, Huldue 325 TF, Trane 13 S, Sortstrubet Lom 1 SV, Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 15 S, Skovsneppe 1 S, Lille Kjove 1 AD SV, Dværgmåge 9 SV, Kaspisk Måge 3 1K OF, Splitterne 29 SV, Fiskeørn 3 S, Hvepsevåge 6 1K S, Rørhøg 51 S, Blå Kærhøg 11 S, Blå Kærhøg 1 TF, Spurvehøg 40 FU, Spurvehøg 419 S, Rød Glente 21 S, Rød Glente 20 TF, Musvåge 30 TF, Tårnfalk 30 FU, Tårnfalk 304 S, Dværgfalk 3 FU, Dværgfalk 14 S, Lærkefalk 5 FU, Lærkefalk 4 S, Hedelærke 112 S, Landsvale 2700 S, Misteldrossel 11 S, Ringdrossel 1 M AD T R, Engpiber 1550 S, Skærpiber 11 S, Bjergvipstjert 30 S, Hvid Vipstjert 96 S, Bogfinke/Kvækerfinke 45000 S, Tornirisk 70 S, Stillits 115 S, Grønsisken 680 S, Rørspurv 35 SV. Ole Goldschmidt
Faldsled: Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 1200 FU T, Krikand 200 FU T. Jørn Knudsen
Gulstav: Knortegås 106 T, Pibeand 360 T,
Huldue 524 OF, Trane 13 T, Sølvhejre 16 T, Fiskeørn 4 T, Rørhøg 46 OF, Blå Kærhøg 17 OF, Spurvehøg 87 OF, Rød Glente 74 OF, Musvåge 71 OF, Tårnfalk 66 OF, Dværgfalk 17 T, Lærkefalk 7 T, Vandrefalk 2 T, Hedelærke 52 T, Hvidbrynet Løvsanger 2 R, Hvidbrynet Løvsanger 1 R, Misteldrossel 11 T, Ringdrossel 3 R, Skovpiber 54 T. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF, Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Carsten Skou
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 R
, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 OF . Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 7 R. Bent Jakobsen
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 M AD FU, Vandrefalk 1 M AD FU. Hans Ægidius
Hesselbjerg (Langeland): Spurvehøg 10 TF, Rød Glente 12 TF, Musvåge 110 TF. Morten Müller
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 R. Hans Rytter
Keldsnor: Grågås 1400 R, Hjejle 600 R. Søren Bøgelund 
Knudshoved Færgehavn: Blå Kærhøg 1 M AD V, Bogfinke 2400 Ø, Grønsisken 250 Ø. Per Rasmussen

Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Blå Kærhøg 2 . Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 O, Dværgfalk 1 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Morten Müller
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 12 R,
Tornirisk 200 R. Per Rasmussen
Ristinge Hale: Hjejle 250 R, Blå Kærhøg 1 F 3K+ FU. Morten Müller
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Rød Glente 23 OF, Sort Glente 1 OF. Erik Lemming  
Sybergland: Grågås 500 FU. Jens Peter Bech

Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 2 SV, Spurvehøg 10 V, Rød Glente 3 V, Musvåge 342 V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 14 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 19 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Spurvehøg 10 SØ, Rød Glente 12 SØ, Musvåge 70 SØ, Tårnfalk 8 SØ. Carsten Skou
Tullebølle: Rød Glente 2 S. Morten Müller
Østerø Sø (Knudshoved):
Sølvhejre 6 FU. Hans Rytter  
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 370 R, Krikand 100 R, Fiskehejre 35 R, Sølvhejre 6 R, Strandhjejle 45 R, Stor Præstekrave 25 R, Stenvender 5 R, Bjergvipstjert 1 OF, Tornirisk 50 R. Per Rasmussen
Åmosen v/Ollerup: Dværgfalk 1 SV. Jens-Gert Hansen


   

Lørdag den 26 september 2020               Solopgang: 07:11 Solnedgang: 19:05

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 4 R, Musvåge 1 S, Grønspætte 1 R
Purreskoven: Grønsisken 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 OF, Isfugl 1 R. Erik Ehmsen
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 1 2K R. Søren Bøgelund 
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Isfugl 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Brændegård Sø: Taffeland 160 FU, Skeand 90 FU, Knarand 100 R, Krikand 115 R, Sølvhejre 6 FU, Sølvhejre 9 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 R, Havørn 3 R. Leif Sørensen

Bøjden Nor: Spidsand 25 FU, Dværgfalk 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Dovns Klint: Knortegås 860 T, Spurvehøg 47 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 T, Blåmejse 130 T, Engpiber 100 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 149 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 75700 T, Tornirisk 150 T, Stillits 75 T, Rørspurv 114 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 964 T, Huldue 5 T, Sortstrubet Lom 2 T, Dværgmåge 10 AD T, Kaspisk Måge 1 R, Splitterne 28 T, Spurvehøg 41 T, Rød Glente 3 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 3 T, Hedelærke 10 T, Bjergvipstjert 7 T, Hvid Vipstjert 132 T, Tornirisk 140 T, Grønsisken 565 T. Søren Bøgelund 
Holckenhavn Fjord:
Lille Lappedykker 134 FU, Isfugl 1 FU. Ralph Qwinten
Hovlung: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Keldsnor: Skeand 19 R, Hjejle 430 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Hjejle 410 R, Dværgfalk 1 F JUV R, Stillits 60 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Rød Glente 2 T. Søren Bøgelund
Meyers Grund/Mandens Grund: Knortegås 350 R. Michael Aggerbeck
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 225 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 . Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 R, Grågås 890 FU, Rovterne 2 . Jacob Sterup 
Rath:
Tornirisk 175 R. Nis Rattenborg
Slambassinet (Odense): Isfugl 1 FU. Lars Kirk  
Thurø Rev: Tornirisk 70 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 190 FU, Knarand 60 FU, Spidsand 78 FU, Krikand 550 FU, Sølvhejre 17 FU, Rovterne 2 R, Skægmejse 5 R. Jacob Sterup

Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 16 R, Fiskeørn 1 R, Skægmejse 4 R, Stillits 63 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 T FU. Erling Sevald
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 350 FU, Knarand 45 FU, Spidsand 55 FU, Krikand 475 FU, S
ølvhejre 17 FU, Dobbeltbekkasin 20 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 AD FU, Tårnfalk 8 S, Skægmejse 3 R, Bjergvipstjert 2 S. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Krikand 235 R, Sølvhejre 3 FU, Isfugl 1 FU, Skægmejse 2 FU. Ralph Qwinten
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R. Niels Andersen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R. Morten Kristiansen
Østerø Sø (Knudshoved): Pibeand 268 FU, Krikand 250 FU, Fiskehejre 29 R, Strandhjejle 35 FU, Stor Præstekrave 21 FU,
Stor Kobbersneppe 4 R, Stenvender 2 R. Ralph Qwinten


  

Fredag den 25 september 2020               Solopgang: 07:09 Solnedgang: 19:08

Svendborgsund ved Iholm: Lille Lappedykker 24 R, Vibe 15 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 R, Duehøg 1 FU. Ralph Qwinten
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 224 SV. Ralph Qwinten
Juelsberg Skove: Vandrefalk 2 V. Jørn Knudsen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Stillits 75 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Grågås 650 R, Taffeland 480 R, Skeand 37 FU, Knarand 103 FU, Hættemåge 800 R, Stormmåge 1400 R, Rovterne 2 R, Havørn 2 AD R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Rovterne 1 OF. Steffen Kronborg
Ristinge Hale: Vandrefalk 1 FU. Ralph Qwinten
Siø Sund: Grågås 740 R. Lars Kirk
Spodsbjerg (Langeland): Tornirisk 55 FU. Hans-Henrik Wienberg
Thurø Rev: Blå Kærhøg 1 BR V, Tornirisk 70 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Plettet Rørvagtel 1 FU
, Sølvhejre 6 FU. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 R, Sølvhejre 6 R, Fiskeørn 1 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 380 FU, Knarand 105 FU, Spidsand 76 FU, Krikand 535 FU, Sølvhejre 12 FU, Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Vognsbjerg: Hvid Vipstjert 100 FU SV. Ralph Qwinten


   

Torsdag den 24 september 2020               Solopgang: 07:06 Solnedgang: 19:10

Lundeborg, Ny Camping: Bysvale 10 OF FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".
Brændegård Sø: Grågås 1000 R, Sølvhejre 11 R, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 30 FU, Hjejle 260 R, Stenvender 1 R, Tornirisk 82 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 30 FU, Hjejle 262 R, Stenvender 1 R, Tornirisk 80 FU. Leif Kristensen

Dovns Klint: Knortegås 187 T, Huldue 5 T, Sortstrubet Lom 1 T, Dværgmåge 2 AD T, Spurvehøg 16 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 4 T, Lærkefalk 2 T, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 525 R, Skeand 57 R, Krikand 1100 R, Dværgfalk 1 FU. Michael Køie Poulsen
Gulstav: Tårnfalk 9 R, Dværgfalk 2 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Skeand 60 R, Pibeand 400 R, Spidsand 30 R, Krikand 300 R, Lille Lappedykker 84 R, Blishøne 600 R,
Sølvhejre 7 R. Michael Køie Poulsen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Blishøne 640 R. Dof-Fyntur med 10 deltagere, Kell Grønborg
Helnæs Made: Skeand 20 FU, Sølvhejre 1 FU, Sortklire 11 FU, Blå Kærhøg 1 F FU, Mosehornugle 1 FU, Tårnfalk 7 RDof-Fyntur med 10 deltagere, Kell Grønborg
Keldsnor: Canadagås x Bramgås (hybrid) 1 R, Grågås 1040 R, Stor Præstekrave 24 R T, Dværgfalk 1 R T, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU. Nis Rattenborg

Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Ralph Qwinten
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Duehøg 2 1K R, Rød Glente 2 OF, Ravn 30 R. Per Rasmussen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 6 R, Tornirisk 60 R. Per Rasmussen
Ryslinge:
Sølvhejre 6 OF. Palle Bo Larsen 
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 3 FU. Morten Müller
Skovsgård: Bjergvipstjert 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Slipshavn Enge: Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 66 FU, Knarand 110 FU, Spidsand 45 FU, Krikand 290 FU, Sølvhejre 12 R, Rovterne 2 FU. Ralph Qwinten

Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 196 R, Vandrefalk 1 R. Michael Køie Poulsen  
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 110 R, Fiskehejre 29 R, Strandhjejle 27 R, Stor Præstekrave 20 R, Tornirisk 50 R. Per Rasmussen


    

Onsdag den 23. september 2020               Solopgang: 07:06 Solnedgang: 19:13

Ny Gesinge, matriklen: Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Kongshøj Mølle
: Bjergvipstjert 1 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Anhof, grusgravs sø: Knopsvane 2 R, Sangsvane 1 R, Vibe 75 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Bjergvipstjert 2 R, Tornirisk 75 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Holluf Pile Golfbane: Hjejle 16 R, Grønspætte 1 R, Skovskade 6 R, Husskade 4 R

   
                               Bemærk stemmen - "den nasale lyd" - et godt kendetegn

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K+ R. Jørn Vinther Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 1000 R, Blishøne 500 R, Sølvhejre 10 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås 185 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 62 T, Rød Glente 2 TF, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 OF, Blåmejse 75 T, Landsvale 250 T, Engpiber 300 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 137 T, Bogfinke/Kvækerfinke 30700 T, Tornirisk 70 T, Stillits 117 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 23 S, Rød Glente 2 1K TF. Morten Müller
Dovns Klint: Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 OF, Skovpiber 31 T. Søren Bøgelund
Ellinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 BR SV,  Rød Glente 4 SV. Ralph Qwinten
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 25 R, Krikand 250 R, Sorthalset Lappedykker 2 R. Leif Schack-Nielsen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 1300 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Blå Kærhøg 2 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Vandrikse 6 SY, Lærkefalk 1 OF, Gul Vipstjert 35 R NAT. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 5 R. Leif Schack-Nielsen  
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 5 FU. Jens Bækkelund
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås 240 T. Søren Bøgelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 170 SV, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 141 SV. Ralph Qwinten
Keldsnor: Rød Glente 3 R. Ralph Qwinten
Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Jørn Vinther Sørensen
Knudshoved Færgehavn: Engpiber 312 V, Bjergvipstjert 8 V. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Blå Kærhøg 2 , Isfugl 2 R, Vandrefalk 1 AD V. Per Rasmussen
Kohave v/Skovmøllevej: Rød Glente 2 OF. Kurt Due Johansen 
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 OF, Ravn 10 R. Per Rasmussen
Lykkesholm (Sydlangeland): Havørn 2 JUV OF. Steffen Kronborg
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 520 R, Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R, Havørn 2 AD OF, Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Nydam (V. Hæsinge): Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Grågås 800 R,
Rovterne 4 T. Søren Bøgelund 
Ravnholt (Midtfyn): Vandrefalk 1 1K OF, Ravn 6 R. Per Rasmussen
Slipshavn Skov (inkl. golfbanen): Rød Glente 2 OF. Jørn Knudsen
Småstenskrog: Isfugl 2 TH. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R, Fiskeørn 1 FU, Blå Kærhøg 1 F BR FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 20 R, Spidsand 25 R,
Sølvhejre 5 R. Jørn Vinther Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 152 R, Knarand 66 R, Spidsand 134 R,
Sølvhejre 12 R, Fiskeørn 1 R, Lærkefalk/Aftenfalk 1 OF, Skægmejse 5 R. Søren Bøgelund 
Universitetet, Odense: Gråkrage 520 FU. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU. Steffen Kronborg
Vesteregn:
Hvid Stork 1 S, Rød Glente 2 T. Nis Rattenborg 
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 145 R, Strandhjejle 27 R, Stenvender 3 R, Tornirisk 50 R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 1 FU, Blå Kærhøg 1 FU. Ella Mikkelsen


   

Tirsdag den 22. september 2020               Solopgang: 07:04 Solnedgang: 19:16

Ny Gesinge, matriklen: Blå kærhøg 1 OF Hunfarvet. Poul Vestergaard Rasmussen
Brudager: Rørhøg 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping: Hvid vipstjert 6 FU, Gransanger 1 FU (hvepse og bier), Stor gedehams 4 FU (fanger elegant en hveps i luften). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose: Trane 29 S. Jane Ditzel
Brændegård Sø:
Sølvhejre 4 FU, Sølvhejre 4 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Knarand 236 FU, Toppet Lappedykker 52 FU,
Sølvhejre 12 FU, Duehøg 2 FU, Havørn 3 R, Ravn 3 OF. Kurt Kaack Hansen
Dovns Klint: Knortegås 151 T, Huldue 5 T Dværgfalk 1 T, Blåmejse 260 T, Landsvale 330 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 137 T, Tornirisk 185 T, Stillits 265 T, Rørspurv 47 T. Frank Jensen-Hammer
Flådet (Tranekær): Duehøg 1 JUV OF. Jan Stener Jørgensen
Gulstav: Enkeltbekkasin 1 R, Rød Glente 11 T, Landsvale 400 T, Bogfinke 1600 T Søren Bøgelund
Gulstav: Enkeltbekkasin 1 R. Morten Müller
Gulstav Mose: Gul Vipstjert 70 R NAT. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Fiskeørn 1 NØ, Rød Glente 2 AD NØ. Erik Damm
Holms Mose:
Trane 30 FU . Hans-Henrik Wienberg
Klakkebjerg: Ravn 6 R. Gregers Johannesen
Klise Nor: Fiskeørn 1 FU. Ralph Qwinten
Knold Nor: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Monnet , Tåsinge: Spidsand 12 R. Carsten Skou  
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 32 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 R, Havørn 2 AD R, Havørn 2 IMM OF, Skægmejse 4 FU. Ralph Qwinten
Nørreballe Nor: Grågås 600 R, Fiskeørn 1 OF. Leif Bisschop-Larsen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 FU, Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Storeholm + øhavet nord for: Sortsvane 1 R. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 31 FU, Knarand 40 FU, Spidsand 22 FU, Krikand 100 FU, Sølvhejre 10 FU, Fiskeørn 1 R. Steffen Kronborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 FU, Rød Glente 2 S. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 OF, Rød Glente 4 T, Dværgfalk 1 V. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 FU,
Sølvhejre 8 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 3 FU. Nis Rattenborg
Universitetet - Odense: Agerhøne 10 FU, Allike 900 OF, Råge 1200 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Grønspætte 2 SY, Isfugl 1 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Kurt Kaack Hansen 
Vognsbjerg: Rød Glente 2 SV. Ralph Qwinten


  

  

Mandag den 21. september 2020               Solopgang: 07:02 Solnedgang: 19:18

Gulstav: Rød glente 9 T, Musvåge 4 OF, Fjeldvåge 1 OF, Spurvehøg 4 T. Poul Vestergaard Rasmussen
Skovsgård: Havørn 2 OF, Bjergvipstjert 1 R (voldgraven). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg havn
: Sølvmåge 10 R FU, Skarv 8 OF, Hættemåge 15 OF FU, Svartbag 2 R, Splitterne 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Grågås 900 R, Toppet Lappedykker 119 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint:
Lille Fluesnapper 1 R, Bjergvipstjert 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav: Fiskeørn 1 T, Rød Glente 2 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Rød Glente 2 T. Steffen Kronborg
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 6 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Rød Glente 3 OF. Kurt Due Johansen
Harsmark: Husrødstjert 3 FU. Ralph Qwinten 
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Klise Nor: Fiskeørn 1 S, Rød Glente 6 S. Morten Müller
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 OF. Karl Top 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørre Højrup: Rød Glente 2 OF. Jens Bækkelund 
Ristinge Hale: Rød Glente 6 SV. Ralph Qwinten
Rudkøbing Havn: Havørn 2 AD OF. Morten Müller
Sandholt Gods m/enge og marker: Rød Glente 2 FU, Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Storeholm + øhavet nord for: Sortsvane 1 R, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 122 FU, Pibeand 250 FU. Ralph Qwinten
Søen, Valdemarsslot: Krikand 375 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Fiskeørn 1 FU T, Havørn 2 AD R, Sortstrubet Bynkefugl 4 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 FU, Fiskeørn 1 FU S, Dværgfalk 1 FU, Skægmejse 2 FU. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Vesteregn: Spurvehøg 16 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 34 T. Nis Rattenborg


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 11/09 - 2020:
              
Danmarks bestand af kongeørne står i stampe
               Hvepsevågen lagde sommeren og Danmark bag sig

               NGO’er kræver stop for import af soja og palmeolie


   

Søndag den 20. september 2020               Solopgang: 07:00 Solnedgang: 19:21

Svendborgsund ved matriklen: Isfugl 1 R.
Skarø: Rørhøg 1 R,
Skarø Rev: Grågås 200 R, Hjejle 18 R Strandhjejle 1 R, Stor Præstekrave 3 R, Almindelig Ryle 3 R, Svartbag 6 R, Sanglærke 1 R, Stær 60 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 4 R
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 FU . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Lundemosen (Holmdrup Mose): Knopsvane 2 R
, Grågås 1 R, Gråand 22 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Ringdue 4 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 9 R, Fiskehejre 2 R, Skarv 1 OF, Hættemåge 3 OF, Sølvmåge 2 OF, Fiskeørn 1 R, Havørn 1 R, Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 1 FU, Isfugl 2 R, Tårnfalk 1 R, Skovskade 2 FU, Gråkrage 2 R, Blåmejse 2 FU, Musvit 3 FU, Landsvale 8 FU, Spætmejse 1 FU, Gærdesmutte 1 FU, Solsort 1 R, Bogfinke 2 R, Dompap 1 FU, Stillits 3 FU. Lars Kirk
Sønder Højrup
: Blåmejse 2 FU, Spætmejse, Mørkbuget (ssp. caesia) 2 FU, Grønirisk 3 FU. Leif Sørensen
Nyborg
(10:00): Mørkbuget knortegås 15 OF S. Poul Brugs Rasmussen


   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Aulby: Stillits 70 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Skeand 70 FU, Knarand 150 FU, Krikand 115 FU,
Sølvhejre 11 FU, Havørn 2 AD OF. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 117 SV. Morten Müller
Dovns Klint: Knortegås 115 T, Splitterne 28 T, Blåmejse 92 T, Engpiber 100 T, Hvid Vipstjert 95 T, Tornirisk 75 T, Stillits 87 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Toppet Lappedykker 72 R, Sorthalset Lappedykker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Inderfjord: Hedelærke 1 SV. Michael Mosebo Jensen 
Grusgrave v/Birkum: Grågås 1000 R, Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Gulstav: Knortegås 150 SV. Søren G. Nielsen
Gulstav: Trane 5 OF. Frank Jensen-Hammer
Havet ud for Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 112 SV. Ralph Qwinten
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R, Skægmejse 2 R. Leif Sørensen
Hesselbjerg (Langeland): Fiskeørn 1 SV, Blå Kærhøg 1 SV, Havørn 2 , Rød Glente 2 TF. Nis Rattenborg
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 117 V, Stor Præstekrave 26 FU. Nis Rattenborg
Keldsnor: Skeand 17 R. Ralph Qwinten
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU. Nis Rattenborg
Klise Nor: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 SØ. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn: Sølvhejre 1 T. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Isfugl 1 FU T. Jørn Knudsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 R, Isfugl 2 R. Lars Kirk 
Magleby Nor: Trane 5 OF. Ralph Qwinten
Nørre Aaby: Rød Glente 2 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor:
Taffeland 980 R. Nis Rattenborg
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 284 FU, Fiskeørn 1 FU, Ravn 4 R. Kurt Kaack Hansen
Sandholt Gods m/enge og marker: Isfugl 1 FU. Leif Kristensen 
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Mosehornugle 1 FU. Jane Ditzel
Søby Monnet, Tåsinge: Spidsand 65 FU, Isfugl 1 R, Dværgfalk 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Søgård Mose (Langeland): Huldue 8 R. Ralph Qwinten
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Torø: Stenpikker 6 FU. Erik Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 680 R,
Sølvhejre 7 FU, Vandrefalk 1 OF, Skægmejse 2 R, Fiskeørn 1 FU T. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 OF. Steffen Kronborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 FU. Vagn Højkjær Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Havørn 6 OF. Claus Dalskov
Tvingsbjerg v/Aborg: Trane 10 OF. Olav Lasthein Vestergaard 
Vesteregn: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 140 NV. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Krikand 100 R, Sølvhejre 1 R, Strandhjejle 32 R, Stor Præstekrave 20 R, Sandløber 1 R. Per Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 2 FU T
. Jørn Knudsen


   

Lørdag den 19. september 2020                Solopgang: 06:58 Solnedgang: 19:23

Ny Gesinge: Ravn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 (kysten). Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping: Solsort 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Botofte Skovmose
: Isfugl 1 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø
: Grågås 1000 R, Sølvhejre 11 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Blåmejse 232 T, Landsvale 400 T, Hvid Vipstjert 165 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 1295 T, Huldue 13 T, Skarv 1200 R, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 R, Bysvale 110 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 101 T,
Tornirisk 620 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 21 T, Stillits 160 T, Rørspurv 28 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås 480 SV, Huldue 8 T, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 FU, Bjergvipstjert 2 T, Stillits 100 FU. Morten Müller
Føns Vang: Grågås 680 R, Toppet Lappedykker 50 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Knortegås 270 T, Huldue 36 T, Spurvehøg 17 T,
Rød Glente 18 T, Musvåge 37 T, Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund  
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R, Sortklire 15 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 200 SV. Ralph Qwinten
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Ralph Qwinten
Helnæs Made: Vandrefalk 1 M AD FU. Hans Ægidius
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Skovhornugle 1 SY. Klaus Bo Jensen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 189 FU, Sølvhejre 1 R. Ralph Qwinten
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Klise Nor: Knortegås 210 SV, Huldue 6 SØ, Fiskeørn 1 FU, Rød Glente 6 SØ, Musvåge 40 TF, Tårnfalk 5 S, Lærkefalk 1 FU SØ. Morten Müller
Lumby Middelgrund: Knortegås 120 SV, Toppet Skallesluger 76 FU, Storspove 65 FU. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 R. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg
Søgård Mose (Langeland): Huldue 8 R, Lærkefalk 1 FU. Søren G. Nielsen
Søgård Mose (Langeland): Knortegås 100 V, Rød Glente 2 TF, Musvåge 25 TF, Lærkefalk 1 R, Ravn 3 OF. Esben Eriksen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Isfugl 1 OF. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 63 FU, Knarand 27 FU, Spidsand 30 FU,
Sølvhejre 7 , Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU,
Sølvhejre 7 FU, Dobbeltbekkasin 22 FU, Rovterne 3 FU V, Skægmejse 5 FU. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 35 FU, Spidsand 27 FU,
Sølvhejre 4 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2 FU. Søren G. Nielsen 
Vejlen, Tåsinge: Krikand 121 FU, Sølvhejre 2 FU, Skægmejse 2 FU. Ralph Qwinten
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Skægmejse 2 FU. Peder Rasmussen
Vognsbjerg: Lærkefalk 1 OF. Ralph Qwinten


    
                                                             Skal ses i stor størrelse!

Fredag den 18. september 2020                Solopgang: 06:56 Solnedgang: 19:26

Svendborg Golfbane: Grønspætte 1 R, Skovskade 3 R, Rødhals 2 R, Hvid Vipstjert 12 FU
Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 6 R, Almindelig ryle 100 R (nøjagtig; talt dem flere gange), Rørspurv 65 R (på træk), Sølvhejre 1 R, Havørn 1 AD, Musvåge 2 OF, Spurvehøg 3 OF, Tårnfalk 2 FU, Rørsanger 2 R, Gærdesmutte 1 R, Hvidklire 4 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre  1 R. Lars Kirk
Ny Gesinge: Hjejle 18 R. Lars Kirk
Thurø Rev: Grågås 172 FU, Pibeand 2 R, Gråand 2 R, Krikand 57 FU, Fiskehejre 3 R, Strandhjejle 11 R, Hjejle 3 OF, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 16 R, Almindelig Ryle 57 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvidklire 1 NØ, Landsvale 200 R, Digesvale 2 R, Tornsanger 1 R, Stær 250 FU, Stenpikker 1 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 40 FU
Skarø Rev
: Havørn 1 AD R, Strandhjejle 20 VDR R, Mosehornugle 1 FU. Thomas Vikstrøm
Brændegård Sø: Knopsvane 140 R, Grågås 900 R, Stor Skallesluger 4 R, Fiskehejre 4 R,
Sølvhejre 11 R , Vibe 150 OF, Rørhøg 2 OF, Havørn 1 R, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Lundeborg, stranden
: Splitterne 6 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bogense Havn
: Rødben 56 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Brændegård Sø: Grågås 900 R,
Sølvhejre 11 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Huldue 41 T, Hvepsevåge 13 T, Spurvehøg 21 T, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 1 T, Landsvale 420 T, Bjergvipstjert 3 T, Tornirisk 105 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 26 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Canadagås 26 T, Huldue 32 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Hedelærke 2 T, Landsvale 1450 T, Sortstrubet Bynkefugl 1 R, Skovpiber 144 T, Bjergvipstjert 1 T, Tornirisk 80 T, Stillits 370 T. Søren Bøgelund
Brændegård Sø:
Sølvhejre 5 FU, Sølvhejre 7 R, Havørn 2 IMM FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 1000 R, Pibeand 400 FU, Spidsand 18 FU, Hættemåge 700 R, Vandrefalk 1 FU. Martin Rheinheimer
Gulstav: Trane 3 OF. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Trane 3 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 13 T, Rød Glente 16 T,
Sort Glente 1 T, Lærkefalk 1 T, Hedelærke 2 T, Landsvale 650 T, Skovpiber 40 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 5 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Canadagås 35 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Hesselbjerg (Langeland): Rød Glente 2 T. Nis Rattenborg
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 420 FU, Fiskeørn 1 R, Ravn 6 R. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Rath: Dværgfalk 1 F JUV FU. Nis Rattenborg
Skarø Rev: Havørn 1 AD R, Strandhjejle 20 VDR R, Mosehornugle 1 FU. Thomas Vikstrøm
Skånemosen (vest for Håstrup): Musvåge 37 SV, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Stige Ø: Dobbeltbekkasin 26 R. Kristoffer Hansen
Storeholm + øhavet nord for: Knopsvane 450 R. Lars Kirk
Søgård (Langeland): Rød Glente 7 OF. Ole Goldschmidt
Tarup Grusgrave: Isfugl 3 R. Kell Grønborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 FU, Rovterne 3 . Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU . Jens O. Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 FU, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Vitsø: Rød Glente 4 V
. Bjarne Jørgensen
Åmosen v/Ollerup: Duehøg 1 R, Bjergvipstjert 1 R., Tornirisk 300 R. Jens-Gert Hansen


   

   

Torsdag den 17. september 2020                Solopgang: 06:54 Solnedgang: 19:28.

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Canadagås 54 R, Stor kobbersneppe 2 R, Almindelig ryle 95 R, Stor præstekrave 11 R, Skægmejse 6 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Stor flagspætte 1 FU, Stillits 2 FU, Hvid vipstjert 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn: Husrødstjert 5 FU. Susanne Rørdam Skov
Bjørnemosegård (Svendborg): Skægmejse 4 R. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Grågås 1000 R, Nilgås 2 OF,
Sølvhejre 12 R, Duehøg 1 OF, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 100 FU, Knarand 180 FU,
Sølvhejre 12 FU, Duehøg 1 JUV FU. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R, Duehøg 1 JUV FU, Havørn 2 R.Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Huldue 105 T, Stenvender 1 T, Hvepsevåge 15 T, Spurvehøg 12 T, Rød Glente 3 T, Dværgfalk 2 T, Hedelærke 1 T, Landsvale 727 T, Skovpiber 53 T, Bjergvipstjert 3 T, Tornirisk 74 T.Søren Bøgelund
Drejet (Ærø): Havørn 2 OF. Lars Tom-Petersen
Dovns Klint: Huldue 41 T, Hedelærke 1 T, Nordlig Gråsisken/Lille Gråsisken 26 T. Frank Jensen-Hammer
Eget Skov (Gulstav): Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Enge v/Odense Ås udløb: Canadagås 57 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav: Landsvale 450 T, Skovpiber 26 T. Søren Bøgelund 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 3 R, Havørn 2 OF. Lars Jørn Olsen
Havet ud for Knudshovedhalvøen (syd for broen): Grågås 500 NØ. Jørn Knudsen
Kalvehave (Ærø):
Steppehøg/Hedehøg 1 1K V. Lars Tom-Petersen
Nørreballe Nor: Grågås 1870 R Rørdrum 1 FU.Nis Rattenborg
Ristingehalvøen: Huldue 6 OF, Fiskeørn 1 OF, Spurvehøg 12 R, Havørn 2 AD OF. Gregers Johannesen
Seden Strand:Sortsvane 1 R, Knopsvane 510 R, Blishøne 1030 R. Søren Gjaldbæk
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 SY. Tina Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R, Rovterne 3 .Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 7 FU, Rovterne 1 R. Morten Müller
Universitetet - Odense: Isfugl 1 FU.Martin Rheinheimer
Vejlen - Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R.Lars Kirk 
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 800 NØ. Jørn Knudsen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 620 R, Sølvhejre 1 FU, Sandløber 1 R, Fjordterne 26 R.Ella Mikkelsen


Onsdag den 16. september 2020                Solopgang: 06:53 Solnedgang: 19:31

Vejlen, Tåsinge: Vandrefalk 1 FU, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R Skægmejse 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tange å
: Gransanger 2 R FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Broholm: Rød Glente 2 N. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Skeand 50 R, Knarand 55 R,
Sølvhejre 8 R, Havørn 2 R, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Huldue 42 T,
Silkehejre 1 S, Skarv 500 R, Stenvender 1 T, Hvepsevåge 21 T, Rørhøg 23 T, Spurvehøg 88 T, Spurvehøg 215 T, Rød Glente 12 T, Rød Glente 21 T, Sort Glente 2 T, Musvåge 48 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 2 T, Landsvale 420 T, Landsvale 1400 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 138 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1300 T, Tornirisk 60 T, Stillits 61 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Spurvehøg 16 T, Rød Glente 8 TF, Tårnfalk 6 T. Pierre Bentzen
Gulstav:
Silkehejre 1 R, Fiskeørn 2 T, Rød Glente 11 T, Dværgfalk 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav Mose:
Silkehejre 1 R. Frank Jensen-Hammer
Gulstav Mose:
Silkehejre 1 OF. Søren Bøgelund
Kohave v/Skovmøllevej: Canadagås 37 SV. Kurt Due Johansen
Lyø: Dværgfalk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Maglemose v/Skovsgård: Havørn 5 R, Ravn 5 R. Anton Thøger Larsen
Mullerup ved Flødstrup: Lærkefalk 1 T FU. Evald Mehlsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 R SV, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Knopsvane 350 R. Anton Thøger Larsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Huldue 5 NV, Blå Kærhøg 1 SV. Henrik Mørup-Petersen 
Skovsgård: Havørn 2 . Anton Thøger Larsen
Strib: Aftenfalk 1 M S. Erik Busk
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 5 FU, Vandrefalk 1 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 JUV FU, Sølvhejre 3 R, Rovterne 4 FU, Skægmejse 12 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 2 R, Blå Kærhøg 1 F R. Rasmus Romme
Tværby Mark: Huldue 8 NV, Dværgfalk 1 NV, Skovpiber 25 NV, Bjergvipstjert 2 NV, Bogfinke 1240 NV. Lars Tom-Petersen
Vitsø: Taffeland 120 R, Skeand 160 R, Knarand 38 R, Krikand 210 R, Lille Lappedykker 25 R, Sorthalset Lappedykker 4 AD R, Isfugl 1 R, Bjergvipstjert 1 R. Lars Tom-Petersen
Vodrup Klint:
Sort Glente 1 OF. Preben Jensen
Ørnehøj-området (Gulstav):
Sort Glente 1 T. Søren Bøgelund


   

Tirsdag den 15. september 2020                Solopgang: 06:51 Solnedgang: 19:34

Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 OF, Sølvhejre 1 R, Bynkefugl 2 R, Stenpikker 1 R, Skægmejse 8 R, Vibe 220 R, Almindelig ryle 65 R, Stor præstekrave 12 R, Vandrefalk 1 FU, Spurvehøg 3 OF, Musvåge 2 OF, Hættemåge 450 R, Krikand 112 R, Knarand 22 R, Ravn 2 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor:
Plettet rørvagtel 1 FU (Plettet rørvagtel ungfugl, Tryggelev. Den gik 30 cm inde i rørskoven og kom ud efter 3 timer). Erik Thomsen
Tange å: Fiskehejre 1 FU, Halemejse 4 FU, Gransanger 2 FU, Blåmejse 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Agernæs Havn: Isfugl 1 OF. Henning Larsen
Boltinge Mølle (Sallinge Å): Rød Glente 3 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Fiskeørn 1 R. Per C. Pedersen
Bøjden Nor: Grågås 800 R, Spidsand 10 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Stor Præstekrave 49 . Leif Kristensen
Tornirisk 90 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 800 R, Spidsand 12 FU, Stor Præstekrave 47 FU, Stor Kobbersneppe 1 FU, Tornirisk 90 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Spidsand 10 T, Huldue 171 T, Sølvhejre 1 T, Splitterne 47 T, Fiskeørn 3 T, Hvepsevåge 46 T, Rørhøg 45 T, Blå Kærhøg 4 T,
Spurvehøg 446 T, Rød Glente 9 T, Tårnfalk 45 T, Dværgfalk 2 T, Bysvale 135 T, Landsvale 6600 T, Digesvale 450 T, Skovpiber 28 T, Rødstrubet Piber 1 T, Engpiber 160 T, Gul Vipstjert 88 T, Bjergvipstjert 14 T, Hvid Vipstjert 215 T, Bogfinke/Kvækerfinke 25000 T, Tornirisk 130 T, Lille Korsnæb 26 T, Stillits 120 T, Grønsisken 290 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 5 S. Anton Thøger Larsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 20 FU, Knarand 26 FU, Spidsand 12 FU, Vandrefalk 1 R. Søren G. Nielsen
Gråsten Nor: Isfugl 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Gulstav: Huldue 19 T, Hvepsevåge 13 T, Spurvehøg 33 T, Rød Glente 2 TF. Niels Bomholt Jensen 
Grusgrave v/Birkum: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Klise Nor: Sølvhejre 1 R. Anton Thøger Larsen
Klise Nor: Sølvhejre 1 FU. Ella Mikkelsen
Klise Nor: Sølvhejre 1 R, Hvepsevåge 6 SØ, Rød Glente 3 SØ, Tårnfalk 5 SØ, Dværgfalk 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Klise Nor: Fiskeørn 1 FU S, Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 23 S, Rørhøg 17 S,
Hedehøg 1 F 1K S , Spurvehøg 62 S, Rød Glente 3 SØ, Tårnfalk 10 S. Morten Müller
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 2 FU. Nis Rattenborg   
Ristingehalvøen: Hvepsevåge 5 T, Rørhøg 21 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 44 T, Tårnfalk 6 R, Tårnfalk 8 T. Gregers Johannesen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 9 T, Rørhøg 22 T, Blå Kærhøg 2 , Spurvehøg 44 T, Rød Glente 5 T, Tårnfalk 10 T, Dværgfalk 2 T. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 9 T. Gregers Johannesen
Slipshavn Enge: Stenvender 2 R. Jørgen Eng Jensen
Slipshavn Enge: Stenvender 2 R. Jørgen Madsen
Søgård (Langeland): Fiskeørn 1 SV. Niels Bomholt Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 7 FU, Fiskeørn 2 FU, Rød Glente 5 S. Anton Thøger Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 700 R, Skeand 100 FU, Knarand 100 FU, Spidsand 10 FU, Krikand 175 FU, Sølvhejre 8 FU, Rovterne 15 FU, Fiskeørn 2 FU. Martin Rheinheimer
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU , Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 2 FU, Skægmejse 12 FU, Isfugl 1 R. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 6 FU, Rovterne 4 FU, Fiskeørn 2 FU, Hvepsevåge 14 T,  Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 16 T. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 6 FU, Silkehejre 1 FU, Tårnfalk 6 FU, Dværgfalk 1 FU, Skægmejse 6 R. Nis Rattenborg
Vejsnæs Nakke: Nilgås 7 SV, Huldue 3 SØ, Spurvehøg 17 T, Dværgfalk 1 BR V, Bysvale 210 T, Landsvale 1050 T, Svale sp. 500 FU, Svale sp. 1500 T, Skovpiber 52 T, Bjergvipstjert 2 SØ, Hvid Vipstjert 183 T. Lars Tom-Petersen
Æbelø:
Sortspætte 1 R . Jens Muff Hansen
Ærøskøbing: Gråspurv 50 R. Lars Tom-Petersen
Østerø Sø (Knudshoved):
Almindelig Ryle 500 FU. Knud Haugmark


   

Mandag den 14. september 2020                Solopgang: 06:49 Solnedgang: 19:36

Vejlen, Tåsinge: Skægmejse 4 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Ny Gesinge, Tåsinge
: Hvepsevåge 2 OF, Gransanger 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor
: Grågås 300 FU R, Rovterne 4 FU, Havterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU,
Plettet rørvagtel 1 FU, Vibe 200 OF FU, Stær 100 OF FU, Sølvhejre 4 FU, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 4 OF, Fiskehejre 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Sølvhejre 9 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Spidsand 23 T, Dværgmåge 1 T,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 40 T, Dværgfalk 3 T, Blåmejse 68 T, Landsvale 545 T, Gul Vipstjert 110 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 52 T, Tornirisk 150 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 11 T, Fiskeørn 1 SV, Hvepsevåge 8 SV, Bjergvipstjert 1 T. Arne Bruun
Dovns Klint: Spidsand 13 SV, Sortstrubet Lom 1 SV, Dværgmåge 1 AD SV. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Huldue 11 T, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 11 T, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 16 T, Havørn 2 JUV R, Tårnfalk 10 T. Jørgen Hjorth Jensen 
Dræet: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 SV, Blå Kærhøg 1 M S. Henrik Mørup-Petersen
Frellesvig: Halemejse 30 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Havørn 3 R. Michael Mosebo Jensen
Gamborg Fjord: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gardersø: Trane 4 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 9 T, Spurvehøg 20 T, Tårnfalk 7 FU. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 60 R, Grågås 1700 R, Skeand 89 R, Knarand 169 R, Pibeand 392 R, Spidsand 82 FU, Krikand 910 R, Lille Lappedykker 89 R, Blishøne 678 R, Sølvhejre 6 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Toppet Skallesluger 57 R. Jens Bækkelund
Hårby Made: Isfugl 1 OF. Per Toft Johansen
Keldsnor: Sølvhejre 2 FU. Merry Sunke Larsen
Keldsnor: Skarv 500 R,  Stor Præstekrave 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Knudshoved Færgehavn:
Sildemåge 27 R. Jørn Knudsen 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 R., Fiskeørn 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Tornirisk 50 R. Lars Tom-Petersen
Slipshavn Enge: Stenpikker 8 FU
, Hvid Vipstjert 50 FU T . Jørn Knudsen
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 M AD S. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 R, Rovterne 9 R, Fiskeørn 2 FU, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 OF, Skægmejse 7 R. Peter Pelle Clausen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 96 R, Knarand 178 R, Spidsand 16 R, Krikand 150 R,
Plettet Rørvagtel 1 R, Sølvhejre 6 R, Sandløber 6 R, Rovterne 7 R, Fiskeørn 2 R. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 88 FU, Spidsand 17 FU, Krikand 180 FU,
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 6 FU, Rovterne 8 R, Fiskeørn 2 FU, Tårnfalk 6 R, Skægmejse 4 R, Sortstrubet Bynkefugl 3 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 7 FU, Rovterne 5 FU, Fiskeørn 2 FU. Merry Sunke Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 R , Fiskeørn 2 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU Sølvhejre 6 FU, Rovterne 5 FU, Fiskeørn 2 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 6 R, Rovterne 5 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 6 FU, Rovterne 8 FU, Fiskeørn 1 FU. Susanne Rørdam Skov
Universitetet, Odense: Råge 700 OF. Martin Rheinheimer
Æbelø: Sandløber 2 FU. Jens Bækkelund
Æbelø Holm: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Sølvhejre 1 FU. Kell Grønborg
 


  

Søndag den 13. september 2020                Solopgang: 06:47 Solnedgang: 19:39

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Vandrefalk 1 FU, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundemosen (Holmdrup Mose)
: Havørn 1 R AD, Havørn 1 R 1K. Fiskeørn 1 R, Isfugl 2 R. Lars Kirk
Lundeborg, Hesselagergårdsvej: Tårnfalk 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Sølvhejre 3 R. Erik Ehmsen
Brandsø: Havørn 2 OF. Jannik Sølyst Jørgensen
Brændegård Sø: Taffeland 180 R, Skeand 70 FU, Knarand 400 FU,
Sølvhejre 10 FU, Sølvhejre 1 R, Havørn 2 AD R, Tornirisk 125 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Almindelig Kjove 2 MF T, Dværgfalk 1 T,
Gul Vipstjert 214 T. Frank Jensen-Hammer
Fredmosen: Fiskeørn 1 AD FU S. Morten Müller
Gulstav: Tårnfalk 5 FU. Morten Müller
Gulstav Mose: Fiskeørn 1 TF, Isfugl 2 FU, Lærkefalk 1 OF. Asger Rasmussen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Knudshoved Færgehavn:
Vandstær 4 FU. Ella Mikkelsen
Lundemosen (Holmdrup Mose): Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 OF, Isfugl 2 R. Lars Kirk
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Lille Præstekrave 2 FU. Asger Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Spidsand 12 OF, Krikand 110 R, Vandrefalk 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nørreballe Nor:
Silkehejre 1 OF, Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD FU, Fiskeørn 1 OF. Nis Rattenborg
Rudkøbing: Gul Vipstjert 45 R, Hvid Vipstjert 110 R, Stillits 75 FU. Nis Rattenborg
Thurø Rev: Tornirisk 90 FU. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 650 R, Knarand 200 FU,
Plettet Rørvagtel 1 1K FU, Sølvhejre 7 FU, Rovterne 4 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 8 R, Silkehejre 1 R, Rovterne 4 FU, Sortterne 1 1K FU. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Rovterne 3 FU, Sortterne 1 1K FU, Sølvhejre 6 FU. Per C. Pedersen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU, Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 R. Jeppe Holm Kristensen
Vitsø: Skeand 15 S. Lars Tom-Petersen
Ølsted v/Broby:
Rød Glente 8 FU. Stoffer Jaeger


   

Lørdag den 12. september 2020                Solopgang: 06:45 Solnedgang: 29:41

Lundeborg, Ny Camping (10:00): Grønirisk 6 FU (på Rødtjørn (2 AD + 4 1K)). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Skeand 55 R, Knarand 85 R,
Sølvhejre 6 R, Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint:
Sortand 700 T, Spidsand 37 T, Sortstrubet Lom 1 Ø, Sortstrubet Lom 3 V, Sølvhejre 1 OF, Skarv 730 R, Stenvender 2 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 27 T, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 2 T, Landsvale 710 T, Digesvale 110 T, Skovpiber 30 T, Gul Vipstjert 137 T, Bjergvipstjert 2 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 Ø, Spurvehøg 19 SV, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 2 , Bjergvipstjert 1 S. Morten Müller
Keldsnor: Skeand 14 FU. Morten Müller
Knudshoved Færgehavn: Solsort 50 FU T. Jørn Knudsen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Isfugl 1 T. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 7 . Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Jan Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 R. Morten Müller
Rath:
Gul Vipstjert 200 FU. Morten Müller
Skovparken, Nyborg: Sølvhejre 1 S. Eske Frank Morthensen
Skovsgård: Dværgfalk 1 M AD R, Ravn 3 R. Nis Rattenborg
Slipshavn Enge: Sandløber 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Søgård (Langeland): Blå Kærhøg 1 F 3K+ OF. Ole Bo Olsen
Søgård Pyt: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 60 FU,
Sølvhejre 4 R, Rovterne 7 R, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Plettet Rørvagtel 1 FU , Sølvhejre 5 R. Jeppe Holm Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU,
Sølvhejre 4 R, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 3 AD FU, Rovterne 1 JUV R, Fiskeørn 1 R SV, Dværgfalk 1 R, Skægmejse 3 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU. Jane Ditzel
Vejsnæs Nakke: Sortstrubet Lom 3 V, Tårnfalk 6 FU, Dværgfalk 1 SV. Lars Tom-Petersen
Vognsbjerg: Spidsand 30 SV. Esben Eriksen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 32 FU, Islandsk Ryle 12 R, Krumnæbbet Ryle 9 FU, Splitterne 36 R, Hvid Vipstjert 84 FU. Kurt Kaack Hansen


  
                                                               Bedst i stor størrelse

Fredag den 11. september 2020                Solopgang: 06:43 Solnedgang: 29:44

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Grønspætte 1 OF, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Vandrefalk 1 FU, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Ravn 2 OF, Isfugl 2 FU. Morten Kristiansen
Lundeborg, matriklen
: Gærdesanger 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Espe: Musvåge 1 FU (ormejagt)
. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Taffeland 225 R, Skeand 18 R, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 OF. Niels Andersen
Brændegård Sø: Skeand 55 FU, Knarand 53 R,
Sølvhejre 9 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hvidklire 30 FU. Asger Rasmussen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 29 R, Dværgfalk 1 R. David Damgaard Dysager
Dovns Klint: Sortand 680 T, Pibeand 250 T, Spidsand 81 T, Skarv 700 R,
Rørhøg 12 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 14 T, Tårnfalk 15 R, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 6 T, Bysvale 230 T, Landsvale 1030 T, Skovpiber 169 T, Gul Vipstjert 273 T, Hvid Vipstjert 66 T, Stillits 50 T, Grønsisken 555 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 M AD T, Spurvehøg 12 T, Tårnfalk 19 T,
Dværgfalk 7 T. Pierre Bentzen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Spidsand 10 FU, Krikand 460 R, Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen 
Grusgrave v/Davinde: Canadagås 26 R, Knarand 36 R. Per Rasmussen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Grågås 520 SØ, Bjergvipstjert 3 V. Per Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Gravand 222 R, Spidsand 73 R, Toppet Lappedykker 70 R, Strandskade 110 R, Hjejle 400 OF, Storspove 409 R, Stenvender 4 R, Almindelig Ryle 2400 R, Splitterne 52 R, Vandrefalk 1 R. Gregers Johannesen
Nørre Aaby: Sølvhejre 1 OF. Martin Rheinheimer
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 . Nis Rattenborg 
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 20 R. Leif Sørensen
Sallinge Å (Dahls Mølle - Odense Å): Vendehals 1 SY. Mads Syndergaard
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Spidsand 86 SV, Skovpiber 25 V. Lars Tom-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Trane 3 YF. Hans Rytter
Thurø Rev: Tornirisk 70 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 FU, Silkehejre 1 FU, Rovterne 3 R, Fiskeørn 1 FU. Nina Bjørn
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Lille Præstekrave 1 R, Rovterne 7 , Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 FU. Nis Rattenborg  
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 2 FU. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Isfugl 1 R, Vandrefalk 1 F FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejsnæs Nakke: Spidsand 20 SV, Fiskeørn 2 T, Fiskeørn 1 NV, Stenpikker 5 R. Lars Tom-Petersen
Vestermade Rev: Storspove 110 FU. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sandløber 1 R T, Vandrefalk 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 27 R, Stor Præstekrave 38 FU, Stenvender 2 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Sandløber 2 FU, Fjordterne 14 R, Havørn 2 AD R. Ella Mikkelsen 
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 27 R, Stor Præstekrave 35 R, Sandløber 1 R, Havørn 2 5K+ FU. Per Rasmussen


   

Torsdag den 10. september 2020               Solopgang: 06:41 Solnedgang: 29:46

Broholm: Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt
: Havørn 1 1K R, Sølvhejre 2 R, Ravn 23 R. Morten Kristiansen
Flyvesandet: Ringdue 10 R, Skarv 20 OF, Hjejle 10 OF, Stenvender 15 R, Almindelig Ryle 50 OF, Splitterne 3 OF, Fiskeørn 1 T, Grønspætte 1 FU, Husskade 3 OF, Træløber 1 R, Solsort 10 FU, Hvid Vipstjert 6 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bøjden Nor: Spidsand 11 FU, Stor Præstekrave 20 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Huldue 7 TF, Sølvhejre 1 T, Hvepsevåge 9 T, Rørhøg 23 T, Spurvehøg 59 T, Tårnfalk 23 T, Dværgfalk 4 T, Lærkefalk 1 T, Ravn 4 R, Bysvale 950 T, Landsvale 1710 T, Digesvale 160 T, Skovpiber 50 T, Gul Vipstjert 95 T, Hvid Vipstjert 67 T. Frank Jensen-Hammer
Flyvesandet: Stenvender 15 R, Fiskeørn 1 T. Leif Sørensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Hvepsevåge 5 T, Rød Glente 2 OF. Pierre Bentzen
Knudshoved Færgehavn: Stenpikker 11 R. Peter Pelle Clausen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Isfugl 1 FU T. Jørn Knudsen
Kærum Å (Assens): Isfugl 1 OF. Steen Søgaard
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 2 R, Ravn 23 R. Morten Kristiansen
Nørre Aaby: Stillits 80 R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Rovterne 2 R. Nis Rattenborg
Ristinge Hale: Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 F AD FU. Nis Rattenborg
Rynkeby Hestehave: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Skovsgård: Lærkefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Lærkefalk 2 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Storspove 50 R. Jens Bækkelund
Østerø Sø (Knudshoved): Hvidklire 25 FU, Fiskeørn 1 R, Isfugl 1 OF. Jørn Knudsen


DOF's aktuelle nyhedsbrev + Pandion d. 1/09 - 2020:
               Otte ud af 13 rovfugle er i fremgang

               Kom på gratis ørnesafari med DOF’s Ørneklub
               Loppegift kan havne i fuglereder: Det er sindssygt giftigt
               Ynglende duehøg formentlig skudt på Sjælland
               Hundelufteres halvø blev forvandlet til fuglenes rovdyrsikre yngleø
               Verdens hurtigste fugl sætter ynglerekord i Danmark
               5.000 splitterner talt på fiskeri i den danske sensommer


  

Onsdag den 9. september 2020               Solopgang: 06:39 Solnedgang: 29:49

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Isfugl 1 R
. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Fjordterne/Havterne 6 OF, Rørhøg 1 FU, Isfugl 2 R
. Lars Kirk
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 47 R, Grågås 100 R, Pibeand 31 R, Gråand 11 R, Fiskehejre 1 R, Skarv 3 OF, Storspove 6 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 50 R, Rørhøg 1 OF, Dværgfalk 1 FU, Sanglærke 8 R, Landsvale 8 FU, Stær 100 R, Stenpikker 5 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 3 R, Tornirisk 3 R. Lars Kirk
Søby Monnet, Tåsinge: Canadagås 6 R, Grågås 220 R
. Lars Kirk
Bissebjerg, Tåsinge, Monnetvej: Dværgfalk 1 FU R. Morten Kristiansen
Lundeborg, matriklen: Gråspurv 8 FU, Dompap 2 FU, Blåmejse 3 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bissebjerg, Tåsinge: Dværgfalk 1 FU. Morten Kristiansen
Grusgrave v/Birkum: Canadagås 55 R, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gulstav: Hvepsevåge 6 R, Tårnfalk 19 R, Dværgfalk 1 R, Vandrefalk 1 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 58 T R. Nis Rattenborg
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Isfugl 1 R. Jørn Knudsen
Monnet, Tåsinge: Dværgfalk 1 FU, Stenpikker 5 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Rovterne 3 FU. Nis Rattenborg
Slipshavn Enge: Vandrefalk 2 OF. Jørn Knudsen
Sundet, Faaborg: Skeand 145 FU. Per Damgaard Poulsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Morten Kristiansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 6 R, Fiskeørn 1 R. Nis Rattenborg
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Isfugl 2 R. Lars Kirk


 

Tirsdag den 8. september 2020               Solopgang: 06:38 Solnedgang: 29:52

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Gulstav
: Fiskeørn 1 FU, Rørhøg 3 FU, Spurvehøg 2 FU, Tårnfalk 2 FU. Lars Kirk
Mullerup, stubmark
: Stær 200+ FU OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændekilde: Agerhøne 3 FU. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 500 R, Skeand 50 FU, Knarand 75 FU, Krikand 250 R, Stor Kobbersneppe 3 FU, Fiskeørn 1 R. Jørn Knudsen
Gulstav: Fiskeørn 1 FU. Lars Kirk
Gyldensteen: Kystlagunen: Småspove 5 R. Jens Bækkelund 
Helnæs Made: Krikand 230 R, Stenpikker 11 FU. Leif Kristensen
Klise Nor: Rovterne 1 FU. Morten Müller
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Grågås 800 R. Leif Bisschop-Larsen
Løkkeby (by + åbent land): Fiskeørn 1 OF. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor:
Rovterne 7 R. Søren Bøgelund
Nørreballe Nor:
Rovterne 8 . Nis Rattenborg
Ollerup: Stormmåge 2500 R. Niels Andersen
Sortemosen (Sydfyn): Havørn 2 AD FU. Hans Rytter
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 3 R,
Rovterne 5 R, Skægmejse 2 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Dværgryle 3 1K FU. Morten Müller


  

Mandag den 7. september 2020              Solopgang: 06:36 Solnedgang: 29:54

Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 R, Sølvhejre 2 FU, Vibe 220 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Lundeborg, Ny Camping
: Munk 2 FU, Gransanger 1 FU, Solsort 8 FU, Gråspurv 6 FU, Dompap 2 FU, Blåmejse 3 FU. Poul Brugs Rasmussen
Sdr. Højrup: Dompap 1 R 1K. Leif Sørensen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Dovns Klint: Rovterne 1 T. Fiskeørn 1 T. Hvepsevåge 6 T. Rørhøg 13 T. Spurvehøg 21 T. Tårnfalk 5 T. Dværgfalk 3 T. Skovpiber 65 T. Gul Vipstjert 100 T. Frank Jensen-Hammer
Drejet (Ærø): Stenvender 2 FU
. Bjarne Jørgensen
Fredmosen: Fiskeørn 4 FU SV, Havørn 3 OF, Lærkefalk 1 FU S, Ravn 3 OF. Morten Müller
Fyns Hoved: Splitterne 36 R. Niels Bomholt Jensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 28 R, Splitterne 30 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 1 OF
. Lars Jørn Olsen
Keldsnor: Stor Præstekrave 33 FU. Leif Kristensen
Nyborg Slot: Isfugl 1 FU. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 R. Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Rovterne 3 R. Nis Rattenborg
Skaboeshuse: Havørn 2 AD OF. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 61 FU, Knarand 42 FU, Spidsand 16 FU, Sølvhejre 4 FU, Rovterne 1 FU, Rovterne 5 R, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 R. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Temmincksryle 1 FU. Leif Kristensen
Vesteregn: Skovhornugle 1 R. Nis Rattenborg 


   

Søndag den 6. september 2020              Solopgang: 06:34 Solnedgang: 29:57

Gravvænge Gl. skole: Havørn 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Arreskov Sø: Grågås 550 R, Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Skeand 50 OF,
Sølvhejre 4 R, Rovterne 1 FU, Fjordterne 8 FU, Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Taffeland 190 FU, Skeand 60 FU, Knarand 330 FU,
Sølvhejre 11 FU, Rovterne 1 FU, Rovterne 2 , Fjordterne 5 FU, Fiskeørn 1 FU, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Skovpiber 65 T, Gul Vipstjert 160 T, Grønsisken 205 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Toppet Lappedykker 95 R. Jens Bækkelund
Fønsskov, marker: Hjejle 2000 R. Jens Bækkelund
Grusgrave v/Davinde: Knarand 41 R. Per Rasmussen 
Gyldensteen: Langø: Canadagås 48 R. Else Marie Jespersen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 2 R. Jens Bækkelund
Lindkær v/Ravnholt: Ravn 4 OF. Per Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Tornirisk 100 FU. Leif Sørensen
Munkebo: Duehøg 1 FU. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Rovterne 1 FU. Lilly Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 AD FU, Rovterne 1 JUV R, Fiskeørn 1 R SV. Nis Rattenborg
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 3 R. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Grågås 1000 R. Per Rasmussen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU,
Sølvhejre 5 FU, Lille Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Rovterne 8 R, Fiskeørn 2 R SV, Dværgfalk 1 R, Skægmejse 4 R. Nis Rattenborg
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 24 R, Islandsk Ryle 20 R, Splitterne 26 R. Per Rasmussen


  

Lørdag den 5. september 2020              Solopgang: 06:33 Solnedgang: 29:59

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 YF UF, Blishøne 2 T, Stor Flagspætte 1 FU, Landsvale 40 R, Spætmejse 3 R, Hvid Vipstjert 6 R
Spodsbjerg, Barager Nebbe
:
Steppehøg 1 1K. Henrik Knudsen, Laila Neermann
Lundeborg, matriklen
: Dompap 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 IT SV, Lille kobbersneppe 15 R, Spidsand 30 R. Fugleværnsfondens Frivillige Arbejdsgruppe Bøjden Nor, Børge L. Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Avernakø: Skarv sp. 45 FU. Merry Sunke Larsen
Brændegård Sø:Trane 3 R, Sølvhejre 11 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU. Peter Pelle Clausen
Bøjden Nor: Spidsand 30 FU, Sølvhejre 1 R, Stor Præstekrave 21 R, Tornirisk 60 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 22 FU,
Stor Kobbersneppe 5 VDR R. Ole Tønder
Fruens Bøge Skov og Skovsøen: Isfugl 1 R. Carsten Enggaard Stidsen
Fyns Hoved: Lærkefalk 1 M FU. Gustav Nyberg
Gudbjerg: Sølvhejre 1 FU
. Leif Bisschop-Larsen
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 2 R, Stor Præstekrave 25 R, Isfugl 1 R. Leif Sørensen
Henninge: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Henninge: Havørn 2 OF. Erik Røjgaard 
Magleby (Langeland): Fiskeørn 1 V. Morten Müller
Munkebo: Ravn 4 OF. Peter Lillesø
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 325 R, Knarand 56 R, Blishøne 880 FU, Isfugl 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Nørreballe Nor: Rovterne 3 R. Morten Müller
Seden Strand: Knopsvane 350 R. Peter Lillesø
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 R, Rovterne 8 FU, Dværgfalk 1 FU. Ronni Røjgaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 18 FU,
Sølvhejre 4 FU, Rovterne 8 FU, Dværgfalk 1 FU. Erik Røjgaard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R,
Sølvhejre 4 R, Stor Præstekrave 26 R, Lille Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Dværgryle 4 R, Rovterne 11 R, Fiskeørn 3 R, Dværgfalk 1 R, Skægmejse 6 R. Nis Rattenborg
Æbelø: Sandløber 11 FU. Jens Bækkelund


  

Fredag den 4. september 2020              Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:02

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 3 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
:
Sølvhejre 12 R, Trane 2 R, Havørn 4 R, Fiskeørn 2 R, Duehøg 1 R, Rørhøg 1 R, Musvåge 5 R, Rovterne 2 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Bøjden Nor
: Lille kobbersneppe 2 R. Erik Thomsen
Hesselagergård
: Rørhøg 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

    

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 2 FU, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 25 FU, Knarand 150 R,
Sølvhejre 12 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Duehøg 1 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Gul Vipstjert 70 T. Frank Jensen-Hammer
Fiskerup Skov: Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Forreste Slottehave (Tranekær): Sølvhejre 1 FU. Claus Dalskov
Ristingehalvøen: Duehøg 1 R. Gregers Johannesen
Sylten S.f/Spodsbjerg: Stor Præstekrave 20 R. Per Hauge
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 R, Rovterne 3 FU, Skægmejse 1 R. Per Hauge
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 31 R, Islandsk Ryle 26 FU, Sandløber 1 JUV FU, Hvid Vipstjert 80 FU. Ella Mikkelsen


  

Torsdag den 3. september 2020              Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:04

Ny Gesinge, Taasinge: Vandrefalk 1 OF M. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Sølvhejre 3 R, Havørn 1 2K R, Isfugl 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm
: Gråand 2 YF + 2 Pull. Poul Brugs Rasmussen
Martofte, Øksnehave: Vandrefalk 1 FU F (slåer på stær kun 5 meter fra vejkant). Poul Vestergaard Rasmussen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Hvepsevåge 1 SV, Tårnfalk 1 FU, Stær 40 OF, Stillits 16 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Andemose: Havørn 2 R. Helle Regitze Boesen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 13 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 2 FU, Duehøg 1 1K OF, Havørn 3 AD R. Kurt Kaack Hansen
Brændegård Sø:  Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Spidsand 16 T, Gul Vipstjert 45 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Huldue 5 R, Kaspisk Måge 1 1K R, Kaspisk Måge 1 1K V, Lærkefalk 1 S. Kristoffer Hansen
Gulstav: Vendehals 1 R, Lærkefalk 1 SV. Søren Bøgelund
Keldsnor: Lærkefalk 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Monnet, Tåsinge: Grågås 640 R, Stenvender 3 FU, Vandrefalk 1 1K R. Niels Bomholt Jensen
Ny Gesinge: Vandrefalk 1 M OF. Poul Vestergård Rasmussen
Ristingehalvøen: Hjejle 500 OF, Fiskeørn 1 SV. Gregers Johannesen
Søsted: Hjejle 500 R. Jørn Dyhrberg Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU,
Rovterne 6 R, Fiskeørn 1 FU. Kristoffer Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 FU, Fiskeørn 2 1K FU, Rovterne 8 R, Skægmejse 5 R. Allan Gudio Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 5 FU, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 1 OF. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 4 FU, Rovterne 8 FU, Fiskeørn 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 8 R, Fiskeørn 2 R. Jørn Dyhrberg Larsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Isfugl 1 R. Lars Kirk
Øksnehave: Vandrefalk 1 F FU. Poul Vestergård Rasmussen
Årslev (Midtfyn): Agerhøne 5 R. Per Rasmussen


   

Onsdag den 2. september 2020              Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:07

Vejlen, Taasinge: Sølvhejre 3 R, Isfugl 1 R, Stor præstekrave 19 R, Tårnfalk 2 R, Fiskehejre 10 R, Gråand 8 R, Knopsvane 12 R, Grønspætte 1 OF, Musvåge 1 R, Vibe 1 R, Krikand 66 R, Almindelig ryle 2 R, Hvid vipstjert 6 R. Bedstefaren og Noah Drabe (barnebarn), Poul V. Rasmussen
Havn v/Vejlen: Stor Præstekrave 3 FU, Almindelig Ryle 42 FU, Dværgryle 2 FU, Dobbeltbekkasin 6 FU, Tinksmed 1 FU, Musvåge 1 FU, Isfugl 1 R, Hvid Vipstjert 9 FU. Lars Kirk
Lundeborg
: Splitterner 6 OF FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Havørn 3 FU. Morten Kristiansen

   

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Brændegård Sø: Skeand 59 R, 
Sølvhejre 10 R, Rovterne 1 R,Fjordterne 8 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Taffeland 156 R, Skeand 17 FU, Knarand 49 FU,
Sølvhejre 8 R, Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 FU, Fjordterne 5 FU, Fiskeørn 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 10 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Havørn 3 FU. Morten Kristiansen
Dovns Klint: Pibeand 311 T, Sortstrubet Lom 2 Ø, Stor Præstekrave 60 T, Temmincksryle 1 T, Rovterne 2 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 15 T, Rød Glente 3 T, Gul Vipstjert 275 T. Frank Jensen-Hammer  
Føns Vang: Grågås 993 R, Rørdrum 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gamborg Inderfjord: Isfugl 1 OF, Ravn 3 R. Peter Hartoft-Jacobsen
Grusgrave v/Birkum: Lille Lappedykker 25 R, Isfugl 2 R, Digesvale 120 FU. Per Rasmussen
Grusgrave v/Davinde: Knarand 26 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 R. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 800 R, Sølvhejre 2 R, Dværgmåge 1 1K FU. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Langø: Grågås 950 FU, Digesvale 250 R. Kurt Due Johansen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 OF
. Lars Jørn Olsen
Havn v/Vejlen: Isfugl 1 R. Lars Kirk 
Keldsnor: Lille Præstekrave 2 1K FU, Temmincksryle 1 FU. Morten Müller
Kyst v/Vodrup (Omr.06): Sortstrubet Lom 1 FU
. Bjarne Jørgensen
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 OF, Duehøg 1 R, Havørn 3 R, Ravn 4 R. Pierre Bentzen
Lindø + vade v/Jersore: Islandsk Ryle 55 FU. Kurt Due Johansen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Grågås 550 R. Lars Kirk
Nærå Strand/Agernæs Flak:, Grågås 820 R, Krikand 280 R, Toppet Lappedykker 51 R, Klyde 154 R, Storspove 260 FU,
Almindelig Ryle 3200 FU, Hættemåge 3300 R, Isfugl 1 R. Kurt Due Johansen
Skovparken, Nyborg: Vendehals 1 FU. Eske Frank Morthensen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 2 AD OF, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 8 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 . Ole Tønder
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 12 OF,
Sølvhejre 10 R, Rovterne 2 OF. Per Hauge
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 6 R, Stor Præstekrave 22 R, Lille Præstekrave 2 R, Krumnæbbet Ryle 7 R, Rovterne 11 , Skægmejse 5 R, Gul Vipstjert 70 R. Nis Rattenborg 
Varbjerg: Isfugl 1 FU. Flemming G. Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Stor Præstekrave 21 FU, Krumnæbbet Ryle 7 FU. Søren G. Nielsen


   

Tirsdag den 1. september 2020              Solopgang: 06:25 Solnedgang: 20:09

Svendborg Golfbane: Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 60 FU, Hvid Vipstjert 8 FU
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Bagenkop havn:
Middelhavsmåge 1 R. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping: Hvid vipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok".:
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 R (Fremvist af Henrik Knudsen - Fugleknudsen.dk. Tak for det, Henrik). Lars Kirk
Bagenkop Havn:
Middelhavssølvmåge 1 2K R, Kaspisk Måge 4 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø:
Sølvhejre 7 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 6 R, Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 OF, Vandrefalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Taffeland 400 FU,
Sølvhejre 8 FU, Rovterne 1 FU, Sortterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 FU, Lærkefalk 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Kurt Kaack Hansen
Bøjden Nor: Grågås 900 R, Hjejle 600 R, Stenvender 1 R, Tornirisk 300 FU. Ella Mikkelsen
Dovns Klint: Temmincksryle 1 T, Digesvale 140 T, Gul Vipstjert 190 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Lærkefalk 1 S. Per Hauge
Gulstav: Bynkefugl 5 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 R. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Havørn 2 AD FU. Tom Giersing
Hestehave v/Sønder Nærå: Havørn 2 AD OF. Per Rasmussen
Håstrup Bjerge: Ravn 9 OF. Leif Kristensen
Keldsnor: Sølvhejre 1 FU. Ole Tønder
Keldsnor: Sandløber 2 T. Søren Bøgelund
Klise Nor: Gul Vipstjert 150 R NAT. Susanne Rørdam Skov
Knudshoved Færgehavn: Trane 3 SV, Hvepsevåge 8 V, Lærkefalk 1 T. Peter Pelle Clausen
Lumby Middelgrund: Storspove 50 FU. Peter Lillesø
Odense Havn: Canadagås 45 T. Anders Vedel
Ristingehalvøen: Havørn 2 AD R, Lærkefalk 1 AD FU T, Landsvale 250 R, Digesvale 150 R. Gregers Johannesen 
Søbo Sø: Isfugl 2 OF. Leif Kristensen
Tarup (Årslev): Agerhøne 3 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 8 R, Fiskeørn 3 FU, Vandrefalk 1 FU, Havørn 4 FU. Stoffer Jaeger
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 8 FU. Kurt Kaack Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 R, Skeand 30 FU, Knarand 90 FU,
Sølvhejre 8 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stenvender 1 OF, Brushane 22 FU, Dobbeltbekkasin 30 FU, Rovterne 12 R, Fiskeørn 1 1K FU, Tårnfalk 6 R, Skægmejse 15 R. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Krikand 110 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 R, Skægmejse 7 FU. Niels Bomholt Jensen
Østerø Sø (Knudshoved): Stenvender 2 R. Jørn Knudsen 
Åløkkeskoven: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Esben Eriksen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

03 okt 2020
This page is part af: Http://www.Snatur.dk