Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2021).                     Sidst opdateret 04 oktober 2021 06:15:09 

 

 

 

Torsdag den 30. september 2021                 Solopgang: 07:18 Solnedgang: 18:56

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 80 FU Fiskehejre 15 FU Storspove 6 FU Lille Kobbersneppe 1 FU Allike 1 R Sortkrage 1 FU Gråkrage 8 FU
Trunderup, Trunderup Gade/Rokkergyden
(10:20): Røde Glente 4 FU (alle tæt sammen lavt over markerne)
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Havørn 2 OF. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU,  Sølvhejre 2 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Grågås 670 R, Skeand 11 R, Knarand 220 R, Krikand 200 R, Toppet Lappedykker 55 R, Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 7 R, Lærkefalk 1 R. Annette Friis 
Firtalsstrand & Mellemstykket: Grågås 652 OF, Skeand 65 R, Knarand 58 R, Pibeand 260 R, Krikand 515 R, Skestork 7 R. Annette Friis
Flintholm Hestehave: Rød Glente 3 R. Niels Bomholt Jensen 
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU, Lærkefalk 1 FU. Steen Winkel
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1025 R, Skeand 60 R, Knarand 60 R, Pibeand 275 R, Spidsand 13 R, Krikand 100 R, Lille Lappedykker 61 , Sølvhejre 11 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 128 R. Annette Friis
Keldsnor:Stenvender 8 R, Sortgrå Ryle 2 R. Søren Bøgelund
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 4 R. Peter Lillesø
Lillestrand/Korshavn (FE08): Storspove 97 R. Mogens Ribo Petersen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 R, Ravn 9 R. Annette Friis
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Sortkrage 3 R. Anton Thøger Larsen
Universitetet, Odense: Allike 1200 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Annette Friis 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 67 R, Sølvhejre 1 R. Annette Friis
Ørritslev: Grågås 600 R. Annette Friis


 

Onsdag den 29. september 2021                 Solopgang: 07:16 Solnedgang: 18:58

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 530 T V  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 51 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 3 , Havørn 2 . Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU, Fiskeørn 2 OF, Havørn 3 R. Jens Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Havørn 4 OF. Carsten Skou
Bøjden Nor: Hjejle 400 FU, Stor Præstekrave 15 FU, Tornirisk 60 FU. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Lærkefalk 1 OF. Flemming Johansen
Dovns Klint: Bramgås 1110 T, Pibeand 250 T, Huldue 220 T, Ringdue 1930 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sølvhejre 1 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 65 T, Rød Glente 48 T, Musvåge 104 T, Tårnfalk 16 T, Dværgfalk 3 T, Lærkefalk 2 OF, Vandrefalk 1 OF, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 42 T, Landsvale 750 T, Engpiber 370 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 114 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 165800 T, Tornirisk 320 T, Stillits 170 T, Grønsisken 2500 T, Rørspurv 45 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Fiskeørn 3 T, Rød Glente 3 T. Anni Pedersen
Fagsted Lung: Ravn 56 . Leif Kristensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Strandskade 50 R, Storspove 73 R, Rødben 53 R. Mogens Ribo Petersen 
Føns Vang: Grågås 850 R, Knarand 25 R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrave v/Birkum: Fiskeørn 1 V. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R NAT. Steen Winkel
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 10 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 8 R, Havørn 3 . Karin Abildgaard
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Fiskeholm: Blishøne 630 R. Niels Bomholt Jensen
Helnæs Made: Grågås 750 R, Skeand 61 R, Sølvhejre 1 R, Musvåge 61 SØ, Vandrefalk 2 AD R, Sortkrage 5 R. Niels Bomholt Jensen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Skægmejse 2 FU. Peter Lillesø
Lindved Frugtplantage: Grønspætte 2 R. Lars Andersen
Middelfart: Sangdrossel 106 T. Michael Brunhøj Hansen
Rolsted: Musvåge 25 SV. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Grågås 1200 FU, Musvåge 232 SV. Kurt Kaack Hansen 
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 AD R, Dværgfalk 1 FU. Hans Rytter
Sybergland: Grågås 710 R, Skeand 40 R, Knarand 40 R, Krikand 776 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Hættemåge 1090 R. Mogens Ribo Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 250 FU, Sølvhejre 5 R, Sortklire 22 R. Anton Thøger Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R. Anni Pedersen
Å vest for Brydegård: Rød Glente 2 SV, Musvåge 121 SV. Ole Henrik Scharff


 

Tirsdag den 28. september 2021                 Solopgang: 07:15 Solnedgang: 19:01

Brændegård Sø: Krikand 100 R, Vibe 300 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 OF, Musvåge 2 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Fjord: Vandrikse 2 FU, Vandrikse 2 R, Isfugl 1 OF, Musvit 1 R, Gransanger 5 FU, Spætmejse 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 20 FU, Grågås 780 R, Hvinand 6 R, Taffeland 2 R, Troldand 90 R, Knarand 6 FU, Knarand 3 R, Pibeand 214 R, Gråand 8 FU, Gråand 3 R, Krikand 5 FU, Toppet Lappedykker 3 FU, Huldue 1 R, Rørhøne (Grønbenet) 1 FU, Blishøne 3 FU, Fiskehejre 4 FU, Fiskehejre 2 R, Skarv 22 FU. Leif Kristensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Kaspisk Måge 1 1K R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Skeand 138 R, Knarand 176 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Krikand 100 R, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 550 R, Skeand 89 FU, Knarand 192 FU, Krikand 220 R, Toppet Lappedykker 50 FU, Sølvhejre 3 R, Havørn 4 R. Martin Rheinheimer 
Dovns Klint: Huldue 3 OF, Sølvhejre 2 OF, Skarv 1000 OF, Blå Kærhøg 1 S, Rød Glente 2 S, Bjergvipstjert 1 S. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Bramgås 1740 T, Toppet Skallesluger 62 T, Huldue 113 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 3 T, Skarv 1000 OF, Dværgmåge 3 T, Splitterne 46 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 66 S, Rød Glente 8 T, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 S, Ravn 3 OF, Landsvale 2200 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 93 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1800 T, Tornirisk 100 T, Grønsisken 530 T, Rørspurv 25 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 23 T, Skarv 900 OF, Dværgfalk 1 FU. Niels Bomholt Jensen 
Flyvesandet: Pibeand 1072 V, Sortstrubet Lom 1 R, Sule 7 V, Almindelig Kjove 1 Ø. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Atlingand 1 F FU, Blå Kærhøg 1 F OF. Søren Louis Rasmussen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 1000 R. Per Rasmussen
Gulstav: Tårnfalk 5 FU, Blåmejse 50 FU, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Mose:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 17 R. Jens Bækkelund
Klise Nor: Skægmejse 4 OF. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 OF. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 780 R. Leif Kristensen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane: Havørn 2 OF. Jørn Knudsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås 140 R, Pibeand 1425 R, Spidsand 55 R, Krikand 125 R, Sule 3 FU, Strandskade 132 R, Strandhjejle 57 R, Hjejle 1700 OF, Storspove 310 R, Islandsk Ryle 23 R, Almindelig Ryle 4300 R, Vandrefalk 1 OF. Gregers Johannesen
Nørre Aaby: Rød Glente 3 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Skeand 40 FU, Sølvhejre 3 R. Leif Bisschop-Larsen
Rønninge: Duehøg 1 1K OF. Per Rasmussen
Scheelenborg: Noret: Hjejle 1000 OF. John Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU. Hans Rytter
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Fiskeørn 3 V, Hvepsevåge 14 V, Musvåge 631 V, Tårnfalk 18 V. Jørn Knudsen
Sundet, Faaborg: Skeand 10 R. Flemming Johansen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 1 FU, Blå Kærhøg 1 BR FU. Leif Bisschop-Larsen
Øksenrade Skov: Blå Kærhøg 1 M 2K+ S, Rødtoppet Fuglekonge 4 R. Michael Brunhøj Hansen
Østerø Sø (Knudshoved): Knortegås 112 SV, Grågås 800 FU. Jørn Knudsen


   

Mandag den 27. september 2021                Solopgang: 07:13 Solnedgang: 19:03

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Toppet Skallesluger 51 T, Pibeand 795 T, Spidsand 24 T, Huldue 32 T, Sortstrubet Lom 4 T, Skarv 1300 R, Hjejle 300 T, Spurvehøg 126 T, Tårnfalk 6 T, Ravn 3 OF, Landsvale 440 T, Engpiber 100 T, Skærpiber 12 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 71 T, Bogfinke/Kvækerfinke 14500 T, Tornirisk 80 T. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Rød Glente 2 FU. Jane Ditzel
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 15 FU. Jens Bækkelund
Henninge Nor: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Stor Præstekrave 27 FU. Anni Pedersen
Mågeøerne: Hjejle 520 R. Jens Bækkelund
Rolsted: Hvid Vipstjert 50 R. Per Rasmussen
Thurø Rev: Svartbag 50 R. Leif Bisschop-Larsen


 

Søndag den 26. september 2021                Solopgang: 07:11 Solnedgang: 19:06

Ravnholt, Lindkær: Havørn 1 OF, Sølvhejre 1 R, Knopsvane 5 FU (2AD + 3 1K), Ravn 12 OF R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 65 FU, Sølvhejre 3 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Skeand 50 R, Knarand 200 R, Sølvhejre 6 R, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 55 R, Knarand 200 FU, Krikand 200 R, Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 7 , Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knarand 150 R,  Sølvhejre 4 R, Havørn 2 R. Inger Klit
Brændegård Sø: Grågås 770 R, Knarand 790 FU, Spidsand 20 FU, Krikand 900 R, Sølvhejre 6 R, Vibe 550 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 6 IMM R, Bjergvipstjert 2 SV. Jacob Sterup
Dovns Klint: Knortegås 620 T, Bramgås 1710 T, Toppet Skallesluger 51 T, Pibeand 335 T, Spidsand 18 T, Splitterne 27 T, Engpiber 380 T, Hvid Vipstjert 211 T, Bogfinke/Kvækerfinke 37800 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 286 T, Toppet Skallesluger 67 T, Hjejle 550 T, Spurvehøg 44 T, Tårnfalk 8 T, Landsvale 1120 T, Bjergvipstjert 4 T, Tornirisk 630 T, Hvid Vipstjert 147 T, Bogfinke 3780 R, Stillits 146 T, Grønsisken 1850 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 615 SV, Sortand 110 SV, Toppet Skallesluger 124 SV, Pibeand 285 SV, Spidsand 36 SV, Huldue 109 S, Sortstrubet Lom 1 SV, Hjejle 400 OF, Splitterne 30 R, Spurvehøg 80 S, Rød Glente 32 S, Tårnfalk 12 S, Dværgfalk 4 S, Vandrefalk 1 OF, Vandrefalk 1 1K S, Hedelærke 16 S, Bysvale 135 S, Landsvale 2900 S, Misteldrossel 33 S, Jernspurv 35 S,
Rødstrubet Piber 1 S, Engpiber 460 S, Skærpiber 24 S, Bjergvipstjert 12 S, Hvid Vipstjert 310 S, Bogfinke/Kvækerfinke 55000 S, Bjergirisk 3 S, Tornirisk 550 S, Stillits 86 S, Grønsisken 2400 S, Rørspurv 62 S. Ole Goldschmidt 
Dovns Klint: Knortegås 253 T. Lotte Skjærbæk
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 545 R, Toppet Skallesluger 51 T, Spurvehøg 22 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 T, Hvid Vipstjert 83 T. Inger Klit
Dovns Klint: Rød Glente 23 FU. Anni Pedersen
Dovns Klint: Rød Glente 28 TF, Bjergvipstjert 1 T, Dværgfalk 1 T FU. Pierre Bentzen 
Enge v/Odense Ås udløb: Bjergvipstjert 1 OF. Kristoffer Hansen
Fagsted Lung: Ravn 9 FU. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Sule 6 NØ,  Grønspætte 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Fyns Hoved: Spidsand 40 V, Sølvhejre 2 SV, Gransanger 35 R, Rødtoppet Fuglekonge 2 R, Sangdrossel 50 R, Engpiber 500 SV, Skærpiber 15 SV, Hvid Vipstjert 56 SV, Rørspurv 23 SV. Esben Eriksen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Hjejle 270 R, Islandsk Ryle 22 R. Esben Eriksen
Gulstav: Huldue 170 T, Spurvehøg 61 T, Rød Glente 44 OF, Musvåge 34 T, Dværgfalk 5 T, Lærkefalk 3 T, Hedelærke 14 T, Landsvale 1755 T, Engpiber 470 T, Bogfinke 2100 T, Grønsisken 760 T. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Rød Glente 21 T. Poul Bjerager
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 7 FU, Havørn 2 R, Vandrefalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 10 FU, Havørn 2 OF, Vandrefalk 1 FU. Vibeke Hansen
Hvidkilde Sø: Sølvhejre 1 R. Jacob Sterup
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Blishøne 550 FU. Peter Lillesø
Klise Nor: Huldue 24 S, Blå Kærhøg 1 1K FU S, Spurvehøg 36 S, Rød Glente 29 TF, Tårnfalk 5 FU T, Dværgfalk 1 F SØ, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 T. Morten Müller
Klise Nor: Dværgfalk 1 R. Inger Klit
Klise Nor: Dværgfalk 1 OF. Anni Pedersen
Lindø + vade v/Jersore: Sølvhejre 1 FU, Strandskade 52 FU, Storspove 275 R, Hættemåge 550 FU. Jens Bækkelund
Lumby Middelgrund: Knopsvane 377 FU, Hjejle 500 R. Peter Lillesø
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget: Rød Glente 18 FU. Anni Pedersen
Monnet, Tåsinge: Knopsvane 218 R, Spidsand 31 FU, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD OF, Vandrefalk 1 AD R. Niels Bomholt Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Klyde 150 FU, Småspove 20 FU, Storspove 270 FU. Freya Mørup-Petersen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Toppet Skallesluger 75 R, Gravand 238 FU, Toppet Lappedykker 110 R, Strandskade 102 R, Klyde 240 FU, Storspove 245 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Blå Kærhøg 1 F R. Inger Klit
Nørreballe Nor: Blå Kærhøg 1 F FU. Anni Pedersen
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Duehøg 1 AD OF. Per Rasmussen
Scheelenborg: Noret: Hjejle 500 OF. Bo K. Stephensen
Seden Strand: Skeand 10 SV. Kristoffer Hansen
Småstenskrog: Rørspurv 37 R. Kristoffer Hansen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 OF. Poul Bjerager
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Rød Glente 2 OF. Vibbe Damm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 FU, Spurvehøg 40 S, Rød Glente 4 S, Tårnfalk 10 S, Landsvale 450 S, Engpiber 100 S, Bjergvipstjert 1 S, Bogfinke/Kvækerfinke 3000 S. Ole Goldschmidt
Varbjerg: Vandrefalk 1 JUV V. Freya Mørup-Petersen


   

Lørdag den 25. september 2021                Solopgang: 07:09 Solnedgang: 19:09

Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 30 R, Vandrikse 5 R, Fiskehejre 7 R, Sølvhejre 1 R, Grønspætte 1 OF, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Lundeborg, Ny Camping
: Solsort 1 FU (leucistisk). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 5 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Spidsand 41 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Spidsand 41 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: nortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 108 T, Spurvehøg 21 T, Tårnfalk 5 T, Landsvale 251 T, Hvid Vipstjert 95 T  . Inger Klit
Fakkebjerg: Spurvehøg 13 SV, Tårnfalk 8 FU T, Dværgfalk 1 S. Morten Müller
Fyns Hoved: Sule 1 N, Rødtoppet Fuglekonge 3 R. Esben Eriksen
Gulstav: Mosehornugle 2 R. Jacob Sterup
Gulstav Mose: Krikand 100 R. Jacob Sterup
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 FU. Tom Tjørnum
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås 300 V, Splitterne 60 V. Carsten Skou 
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Tom Giersing
Hesselbjerg (Langeland): Dværgfalk 1 S. Freya Mørup-Petersen
Hesselbjerg (Langeland): Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 2 R. Morten Müller
Keldsnor: Grågås 590 R, Skeand 55 R, Skarv 880 R, Stor Præstekrave 21 R, Splitterne 25 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Skarv 850 R, Rød Glente 3 T. Inger Klit
Monnet, Tåsinge: Knortegås 150 R, Grågås 800 R, Sølvhejre 2 R. Niels Andersen
Monnet, Tåsinge: Knortegås 140 R, Sølvhejre 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Monnet, Tåsinge: Canadagås 29 R. Carsten Skou 
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 54 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Vandrikse 5 R, Sølvhejre 1 R, Isfugl 1 OF. Leif Sørensen
Nakkebølle Inddæmning: Grågås 880 R, Pibeand 520 R, Krikand 110 R, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Isfugl 1 R. Lars Rasmussen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Nørreballe Nor: Skeand 73 FU, Knarand 44 FU, Sølvhejre 3 FU, Rovterne 2 , Skægmejse 1 R. Jacob Sterup
Ristinge Hale:
Blåhals, Sydlig (ssp. cyanecula) 2 FU, Bjergvipstjert 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Klint: Dværgfalk 1 V. Freya Mørup-Petersen
Seden Strand: Knopsvane 1150 R, Grågås 550 R, Pibeand 4600 R, Blishøne 1700 R, Hjejle 1500 R, Havørn 2 AD R, Stillits 55 R. Gregers Johannesen
Sybergland: Grågås 1000 FU, Skeand 34 FU, Pibeand 300 FU, Krikand 322 FU, Sølvhejre 1 FU, Hættemåge 1000 FU, Ravn 3 OF. Jens Peter Bech
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 250 R, Hættemåge 650 R. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 530 R NAT, Skeand 25 FU, Knarand 73 FU, Spidsand 122 FU, Krikand 350 R, Sølvhejre 3 FU,
Silkehejre 2 R, Rovterne 2 AD FU, Rovterne 1 1K R, Vandrefalk 1 F 1K FU, Skægmejse 2 R. Jacob Sterup
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 32 R, Knarand 116 R, Spidsand 166 R, Krikand 310 R, Sølvhejre 8 R,
Silkehejre 2 R S, Fiskeørn 1 R, Tårnfalk 5 S, Lærkefalk 1 S, Skægmejse 3 R, Landsvale 320 R, Bjergvipstjert 1 T. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU,
Silkehejre 1 FU, Rovterne 1 FU, Skægmejse 4 FU, Fiskeørn 1 FU. Carsten Skou
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 10 R, Sølvhejre 4 R, Skægmejse 1 R. Inger Klit
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 150 FU, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 4 OF, Sortklire 14 OF, Fiskeørn 1 R, Rød Glente 2 R, Dværgfalk 1 S, Skægmejse 12 FU, Bjergvipstjert 8 OF. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 R, Rød Glente 2 OF. Vibbe Damm
Vejlen, Tåsinge: Havørn 3 R. Niels Andersen
Øksnehave: Sandløber 15 FU. John Jensen


 

Fredag den 24. september 2021                Solopgang: 07:07 Solnedgang: 19:11

Søen, Valdemarsslot: Havørn 2 AD OF, Vibe 200 R, Hvidklire 8 FU, Hættemåge 15 R. Poul Brugs Rasmussen
Siø: Musvåge 1 FU, Blåmejse 2 FU, Gransanger 2 FU, Grå Fluesnapper 1 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Stillits 45 FU. Lars Kirk
Flyvesandet: Skærpiber 1 R. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knarand 25 R, Krikand 140 R, Sølvhejre 6 FU, Fiskeørn 1 FU, Duehøg 1 R, Havørn 3 , Havørn 3 , Rød Glente 4 FU, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 OF, Duehøg 1 R, Havørn 2 IMM R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 FU, Vibe 500 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 4 R, Ravn 7 OF. Carsten Skou
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 R. Kaj Abildgaard
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 R, Tornirisk 80 R. Else Dupont
Fagsted Lung: Ravn 7 FU. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet: Hjejle 2000 T. Ella Mikkelsen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 152 R, Hættemåge 600 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved: Sule 1 1K N. Erik Ehmsen 
Grusgrave v/Davinde: Vandrefalk 1 V. Henrik Kalckar Hansen
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 110 R, Vibe 800 R, Storspove 260 R, Almindelig Ryle 3000 R, Dværgfalk 1 R. Ella Mikkelsen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 115 R,
Toppet Skallesluger 175 FU. Jens Bækkelund
Sybergland: Grågås 1300 R, Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Hvidklire 26 FU, Fiskeørn 1 OF, Rød Glente 3 OF, Skægmejse 6 R. Vibbe Damm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 2 R. Inger Klit
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 OF. Lisbeth Mikkelsen
Østerø Sø (Knudshoved): Kaspisk Måge 1 1K R. Jacob Sterup


 

Torsdag den 23. september 2021               Solopgang: 07:05 Solnedgang: 19:14

Lunkebugten: Rødben 2 R. Lars Kirk
Stenoddens Sommerland/Ny Vemmenæs: Tårnsfalk 1 R. Lars Kirk
Hesselagergårds eng: Engpiber 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 900 R, Sølvhejre 5 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Dværgfalk 1 OF, Landsvale 430 T. Søren Bøgelund
Flyvesandet: Grønspætte 2 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Tårnfalk 6 R, Dværgfalk 2 R, Lærkefalk 1 R. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Trane 3 R. Søren Bøgelund
Kasmose Skov: Dværgfalk 1 SØ. Michael Brunhøj Hansen
Kasmose Skov: Dværgfalk 1 SØ. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 35 R, Sandløber 3 R, Dværgryle 3 R, Sortklire 28 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 R, Dværgfalk 1 R, Stillits 55 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R, Rovterne 3 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 8 R. Vibbe Damm 
Vesteregn: Rød Glente 2 R. Nis Rattenborg


 

Onsdag den 22. september 2021               Solopgang: 07:03 Solnedgang: 19:16

Vornæs: Rød glente 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Pibeand 8 R, Almindelig ryle 10 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R. Henning Steen Hansen
Søby (Tåsinge): Stær 500 R. Lars Kirk
Søby Monnet, Tåsinge: Hjejle 400 R. Lars Kirk
Siø: Fiskehejre 1 R, Storspove 1 R, Landsvale 2 FU. Lars Kirk
Tåsinge, Søby
: Hjejle 400 R. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Havørn 10 . Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]
Fyns Hoved: Lærkefalk 1 R. Poul Vestergård Rasmussen 

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 4 R. Erik Ehmsen
Botofte Skovmose: Fiskeørn 1 FU T. Karen Kusk
Brændegård Sø: Krikand 150 R, Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 9 R, Duehøg 1 R, Havørn 10 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 750 R, Krikand 270 R, Toppet Lappedykker 58 R, Blishøne 500 FU,
Sølvhejre 7 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 FU. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 OF, Lærkefalk 1 OF. Flemming Johansen
Dovns Klint: Knortegås 295 T, Sølvhejre 5 T, Hvepsevåge 5 T, Spurvehøg 22 T, Dværgfalk 1 T, Landsvale 860 T, Hvid Vipstjert 155 T, Tornirisk 240 T, Grønsisken 310 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 238 T, Sølvhejre 5 T, Hvepsevåge 5 T, Spurvehøg 37 T, Landsvale 505 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 160 T, Tornirisk 330 T, Grønsisken 547 T, Rørspurv 41 T. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Rød Glente 12 T. Jens O. Hansen
Fogense Enge (Lillestrand): Krikand 110 R. Anders Myrtue
Føns Vang: Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav: Huldue 40 T, Hvepsevåge 7 T, Spurvehøg 22 T, Lærkefalk 3 T, Ravn 4 T, Landsvale 500 T, Grønsisken 215 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 OF. Hans Peter Utoft
Hellemose Skov: Ravn 12 FU. Gunnar Jørgensen
Hennetved: Rød Glente 5 SV. Morten Müller
Jøvet ved Fyns Hoved: Lærkefalk 1 FU. John Jensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 60 R, Sandløber 2 R, Rød Glente 6 R, Landsvale 800 T. Michael Mosebo Jensen
Lindholm v/Allested: Rød Glente 2 FU. Niels Lund
Nordskov Enge (Enghave): Trane 3 OF. John Jensen  
Nørre Aaby: Landsvale 300 R. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 R, Rød Glente 4 R. Michael Mosebo Jensen
Ristingehalvøen: Hjejle 600 OF, Fiskeørn 1 1K T, Spurvehøg 14 T, Musvåge 28 T, Lærkefalk 1 1K T, Sanglærke 93 T. Gregers Johannesen
Ryslinge: Rød Glente 2 OF. Karl Top 
Småstenskrog
: Bjergvipstjert 1 SV. Kristoffer Hansen
Sollerup: Ravn 13 OF. Leif Kristensen
Strandeng ved Bjergegård/Vejrup Å: Sølvhejre 1 V. Kristoffer Hansen
Strib: Sandløber 1 FU. Erik Busk
Søby Monnet, Tåsinge: Hjejle 400 R. Lars Kirk
Thurø By m.m.: Trane 3 SØ. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Sortklire 26 R, Rovterne 5 FU, Blå Kærhøg 1 FU, Skægmejse 2 FU. Helle Suadicani
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Sortklire 23 R, Rovterne 6 R. Michael Mosebo Jensen


 

Tirsdag den 21. september 2021               Solopgang: 07:01 Solnedgang: 19:19

Svendborg Golfbane: Bramgås 80 V, Landsvale 6 R, Hvid Vipstjert 8 FU
Arreskov Sø
:
Sølvhejre 9 R, Fiskehejre 1 R. Erik Ehmsen
Holckenhavn
: Spurvehøg 1 R. Leif Sørensen
Nyborg havn, midtermolen
: Skarv 6 FU R OF, Sølvmåge 10 R, Marsvin 2 . Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop:
Husrødstjert 11 R. Nis Rattenborg
Bøjden Nor: Taffeland 141 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Tornirisk 90 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås 220 T, Spidsand 15 T, Trane 3 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 14 T, Rød Glente 27 T, Landsvale 2700 T, Rødstrubet Piber 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 180 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2800 T, Tornirisk 255 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 130 T, Spidsand 15 T, Trane 3 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 18 T, Rød Glente 25 T, Lærkefalk 2 T, Landsvale 1000 T, Rødstrubet Piber 1 T, Tornirisk 170 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Rød Glente 16 T. Jakob Sunesen
Gulstav: Rød Glente 3 R, Lærkefalk 1 JUV FU. Jakob Sunesen
Gulstav: Rød Glente 16 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Rød Glente 16 T, Lærkefalk 1 JUV FU. Jakob Sunesen
Havet ud for Keldsnor: Skarv 660 FU. Nis Rattenborg
Helnæs Made: Grågås 531 R. Leif Kristensen
Keldsnor:
Stor Præstekrave 65 FU, Sandløber 5 FU, Dværgryle 3 FU, Sortklire 28 FU, Almindelig Kjove 1 MF V, Lærkefalk 1 OF. Nis Rattenborg
Krarup: Agerhøne 3 R. Niels Bomholt Jensen
Maegård Odde: Stenvender 1 FU. Niels Andersen 
Magleby Nor:
Rød Glente 22 R NAT. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 FU V. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Grågås 800 R, Stillits 50 R. Søren Bøgelund
Rath: Rød Glente 3 FU. Arnbjørn Jens Jørgensen
Seden Strand: Knopsvane 1000 R, Svømmeand sp. 8000 R, Blishøne 2000 R. Anders Myrtue
Tryggelev Nor & Salme Nor: Huldue 4 T, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 3 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 FU, Rød Glente 4 T. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R,  Rovterne 5 AD R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 9 R, Rovterne 1 R, Fiskeørn 1 R. Søren Bøgelund


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 20/09 - 2021:
              
Dramatisk ØrneTV-sæson er slut:
               DEBAT: Vindmøller ved Omø vil fortrænge følsomme fugle


  

Mandag den 20. september 2021               Solopgang: 07:00 Solnedgang: 19:21

Svendborg Golfbane: Knopsvane 7 R, Bramgås 60 T, Grågås 18 T, Fasan 6 R, Blishøne 2 R, Spurvehøg 1 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 1 R, Ravn 1 OF, Spætmejse 1 FU, Stillits 16 R
Ny Bjerreby (Tåsinge): Tundrasædgås 2 R. Lars Kirk
Siø Sund: Toppet Skallesluger 6 R, Splitterne 4 R. Lars Kirk
Vemmenæs: Bramgås 5 R, Ravn 1 R, Stær 400 R. Lars Kirk
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Musvåge 28 OF, Havørn 6 OF R, Fiskeørn 2 OF FU, Duehøg 1 OF, Lærkefalk 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 900 R, Skeand 10 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 5 R, Fiskeørn 2 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 6 OF, Musvåge 32 T. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 850 R, Skeand 15 R, Krikand 230 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Duehøg 1 OF, Havørn 3 , Lærkefalk 1 FU, Ravn 5 OF. Poul Brugs Rasmussen , Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU, Fiskeørn 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Grågås 950 R, Knarand 40 R, Krikand 250 R, Sølvhejre 5 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 FU, Havørn 4 R, Rød Glente 4 OF, Musvåge 25 T, Ravn 50 R. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint: Knortegås 810 T, Bramgås 5680 T, Huldue 137 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Rød Glente 15 T, Bysvale 100 T, Landsvale 1800 T, Digesvale 100 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 133 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1000 T, Tornirisk 125 T,
Rørspurv 34 T. Søren Bøgelund, Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 745 T, Bramgås 5620 T, Huldue 137 T, Sortstrubet Lom 1 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 20 T, Rød Glente 18 T, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund
Enemærket v/Holstenshus: Natravn 1 1K TRADØD, Bjergvipstjert 1 R. Per Damgaard Poulsen    
Fagsted Lung: Ravn 9 FU. Gunnar Jørgensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Pibeand 400 R, Krikand 200 R, Hvidklire 32 R, Hættemåge 2000 R. Ella Mikkelsen
Gulstav: Spurvehøg 10 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 50 T. Søren Bøgelund, Frank Jensen-Hammer
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen 
Sallinge: Vandrikse 8 R, Isfugl 1 R. Mads Syndergaard
Smedebakker: Rød Glente 4 SV. Claus Dalskov
Stat-ene: Dværgfalk 1 FU. Morten Müller
Troense: Ravn 3 OF. Tom Bak Andersen
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 45 R, Knarand 53 R, Pibeand 320 R, Spidsand 11 FU, Krikand 200 R. Niels Bomholt Jensen 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Christian Karstensen


 

Søndag den 19. september 2021               Solopgang: 06:58 Solnedgang: 19:24

Søen, Valdemarsslot: Grågås 36 R, Toppet Skallesluger 2 R, Taffeland 387 R, Troldand 4 R, Skeand 9 R, Knarand 11 R, Pibeand 19 R, Gråand 51 R, Krikand 37 R, Lille Lappedykker 6 FU, Toppet Lappedykker 1 1K R, Ringdue 5 OF, Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 24 R, Fiskehejre 3 FU, Skarv 23 R, Vibe 177 R, Hvidklire 11 R, Hættemåge 71 R, Havørn 1 AD OF, Musvåge 1 OF, Sortkrage 2 FU, Gråkrage 7 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 30 R, Canadagås 79 R, Grågås 442 R, Gravand 5 R, Troldand 6 R, Skeand 17 R, Knarand 37 R, Pibeand 813 R, Gråand 59 R, Krikand 531 R, Lille Lappedykker 10 FU, Ringdue 8 R, Blishøne 99 FU, Fiskehejre 3 FU, Vibe 289 R, Småspove 1 OF, Storspove 11 OF, Brushane 6 FU, Almindelig Ryle 16 FU, Sortklire 1 R, Hvidklire 5 R, Hættemåge 452 R, Stormmåge 11 FU, Sølvmåge 14 R, Rørhøg 2 FU, Musvåge 1 OF, Gråkrage 26 FU, Skægmejse 2 R, Landsvale 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Monnet, Tåsinge
: Knopsvane 100 R, Knortegås 30 SV, Bramgås 15 R, Grågås 450 R, Blisgås 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Pibeand 40 R, Gråand 25 R, Fiskehejre 7 R, Sølvhejre 2 R, Skarv 20 R, Strandhjejle 1 R, Småspove 2 R, Storspove 23 R, Almindelig Ryle 36 FU, Hvidklire 1 R, Rødben 5 R, Havørn 1 R, Tårnfalk 1 FU, Sanglærke 5 R, Landsvale 6 FU, Stær 60 R, Hvid Vipstjert 8 R, Tornirisk 1 R, Stillits 28 FU. Lars Kirk
Bagenkop: Husrødstjert 2 R, Hvid Vipstjert 5 R. Leif Sørensen
Hesselagergård, voldgraven
: Krikand 15 FU, Pibeand 4 FU, Gråand 30 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 FU, Fiskeørn 2 R. Carsten Skou
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 R
. Stoffer Jaeger
Båring: Canadagås 30 S. Jesper Bjørn
Dovns Klint: Knortegås 4160 T, Bramgås 2550 T, Canadagås 81 T, Pibeand 580 T, Huldue 208 T, Trane 14 T, Sølvhejre 1 T, Skarv 800 R, Dværgmåge 2 T, Hvepsevåge 5 T, Blå Kærhøg 2 T, Spurvehøg 42 T, Rød Glente 12 T, Musvåge 49 T, Lærkefalk 1 T, Hvid Vipstjert 260 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 T, Tornirisk 130 T, Stillits 95 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:
Hvid Stork 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Skærpiber 5 FU. Anton Markvard
Fakkebjerg:
Hvid Stork 1 TF, Rød Glente 2 S, Lærkefalk 1 SØ. Morten Müller
Fakkebjerg: Rød Glente 2 SV, Lærkefalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Storspove 96 R, Stenvender 2 R, Islandsk Ryle 42 R, Sandløber 9 R. Esben Eriksen
Grusgrave v/Birkum: Grågås 500 R. Per Rasmussen 
Gulstav: Huldue 29 T,
Hvid Stork 1 SØ, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 1 TF, Fiskeørn 1 SØ, Blå Kærhøg 1 S, Rød Glente 3 OF, Stor Korsnæb 2 S. Freya Mørup-Petersen
Gulstav:
Hvid Stork 1 T, Sølvhejre 1 OF, Rød Glente 4 T. Michael L.J. Glentedal
Gulstav: Fiskeørn 1 FU T, Blå Kærhøg 1 BR S, Rød Glente 3 S. Søren G. Nielsen
Gulstav:
Hvid Stork 1 T, Fiskeørn 1 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Kristoffer Hansen
Gulstav: Fiskeørn 1 FU T, Blå Kærhøg 1 BR S, Rød Glente 3 S. Søren G. Nielsen 
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 61 R, Fiskehejre 43 R. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 2 OF. Jens Bækkelund
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 58 R, Isfugl 3 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Fiskeørn 1 FU T, Blå Kærhøg 1 FU S, Rød Glente 7 S, Sort Glente 1 T. Morten Müller
Lumby Middelgrund: Canadagås 60 R. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Lars Kirk
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 27 R. Carsten Skou
Nærå Strand/Agernæs Flak: Strandhjejle 22 FU, Storspove 420 R, Almindelig Ryle 4000 FU. Jens Bækkelund
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Nordisk Lappedykker 1 VDR FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Knortegås 925 T, Bramgås 1830 T, Hvepsevåge 5 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 3 T, Musvåge 73 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 FU. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Skovsgård: Trane 4 R, Musvåge 25 S. Leif Bisschop-Larsen
Svendborg: Havørn 2 AD OF. Jan Stener Jørgensen
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 387 R. Poul Vestergård Rasmussen 
Søgård Mose (Langeland): Fiskeørn 1 S, Blå Kærhøg 1 OF, Tårnfalk 5 FU. Søren G. Nielsen
Thurø By m.m.: Canadagås 27 S. Arne Bruun 
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 315 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 R, Rovterne 8 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 17 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 2 FU. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Rovterne 3 R. Kristoffer Hansen
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 79 R, Skeand 17 R, Knarand 37 R, Pibeand 813 R, Krikand 531 R, Skægmejse 2 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Pibeand 350 FU, Krikand 230 R. Arne Bruun 
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 600 R. Ella Mikkelsen


 

Lørdag den 18. september 2021                Solopgang: 06:56 Solnedgang: 19:27

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 60 R, Canadagås 46 R, Grågås 12 R, Strandskade 2 R, Hvidklire 1 R, Fiskeørn 1 FU
Gulstav: Pungmejse 2 R T. Torbjørn Eriksen
Lundeborg strand: Splitterne 4 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Fiskeørn 1 OF, Havørn 3 R. Flemming Johansen
Brændegård Sø: Skeand 59 R, Havørn 2 R. Per Aarkrog 
Bøjden Nor: Taffeland 123 R, Skeand 14 FU, Spidsand 50 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hjejle 480 R, Tornirisk 110 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 2 R. Per Aarkrog
Båring Vig: Agerhøne 16 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Knortegås 1700 SV. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Knortegås 1963 SV, Gås sp. 340 V, Huldue 13 S, Hjejle 296 OF, Fiskeørn 1 S, Steppehøg 1 SV, Spurvehøg 23 SV, Musvåge 49 SV, Dværgfalk 1 SV, Bjergvipstjert 1 S. Andreas Winding Mønsted
Firtalsstrand & Mellemstykket: Gråstrubet Lappedykker 10 FU. Gunhild Brink
Fyns Hoved: Vandrefalk 1 AD V, Bjergvipstjert 1 SV. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Strandskade 70 FU, Islandsk Ryle 27 FU, Splitterne 56 FU, Stillits 50 OF. Søren G. Nielsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Sortand 200 R, Dværgfalk 1 R. Søren G. Nielsen
Gulstav Østerskov: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU, Skovpiber 42 OF. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 900 R, Knarand 92 FU, Pibeand 380 FU, Spidsand 20 FU, Krikand 200 FU, Lille Lappedykker 73 FU,
Sølvhejre 19 FU, Havørn 2 R. Martin Rheinheimer
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 620 R, Skeand 87 R, Knarand 86 R, Spidsand 33 FU, Krikand 430 R, Lille Lappedykker 76 R, Sølvhejre 17 FU, Brushane 50 R, Sortklire 16 FU, Havørn 2 R. Niels Bomholt Jensen
Holckenhavn Fjord: Knortegås 1500 SV
, Grågås 500 SV, Toppet Skallesluger 78 , Fiskehejre 37 R, Vibe 800 V, Hættemåge 750 V. Jørn Knudsen
Klise Nor:
Hvid Stork 1 S, Sortklire 14 FU, Blå Kærhøg 1 M FU. Andreas Winding Mønsted
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 65 FU. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Taffeland 110 FU, Knarand 40 FU, Huldue 3 OF,
Hvid Stork 1 N , Sølvhejre 1 R, Rovterne 4 , Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Skægmejse 6 R. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Lærkefalk 1 S. Freya Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Knortegås 1025 T, Canadagås 25 T, Hvepsevåge 6 T, Spurvehøg 22 T, Rød Glente 3 T, Musvåge 42 T. Gregers Johannesen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Skiften (Lohals): Musvåge 29 SV. Andreas Winding Mønsted
Spodsbjerg (Langeland): Knortegås 130 T. Frank Jensen-Hammer
Spodsbjerg Havn: Fiskeørn 1 S. Erik Busk
Svendborg: Canadagås 52 V. Jan Stener Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Rovterne 5 R, Stenpikker 6 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Sandløber 1 FU, Rovterne 5 R, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 1 T FU. Freya Mørup-Petersen
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 750 SV, Krikand 140 R. Arne Bruun


 

Fredag den 17. september 2021                Solopgang: 06:54 Solnedgang: 19:29

Svendborg, Sætting Strandvej: Grønspætte 1 R. Connie og Bendt Eriksen
Havn v/Vejlen
: Krikand 22 R, Lille Lappedykker 4 R, Fiskehejre 7 R, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 R, Hvepsevåge 2 OF, Rørhøg 1 OF, Havørn 1 FU, Musvåge 1 OF. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge
: Fiskeørn 1 FU, Havørn 1 3K FU, Hvepsevåge 1 OF, Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Søby Monnet, Tåsinge: Tårnfalk 2 FU. Lars Kirk
Vårø: Hjejle 500 R, Tårnfalk 1 FU. Lars Kirk
Siø: Skarv 14 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 22 R, Sølvmåge 40 R, Grå Fluesnapper 1 R, Hvid Vipstjert 3 R. Lars Kirk
Siø Sund: Skarv 17 R, Splitterne 5 R. Lars Kirk
Lundeborg, havn: Hvid vipstjert 2 R, Gråspurv 1 R, Sølvmåge 13 R, Svartbag 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 800 R, Knarand 125 FU, Krikand 250 R, Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 R, Duehøg 1 OF, Havørn 2 AD R, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Grågås 930 R, Taffeland 107 R, Spidsand 38 FU, Sorthalset Lappedykker 2 VDR R, Stor Kobbersneppe 2 R T, Dobbeltbekkasin 22 R, Tornirisk 60 R. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint:
Knortegås 10135 T, Pibeand 602 T, Rødstrubet Lom 6 T, Hvepsevåge 16 T, Rørhøg 18 T, Blå Kærhøg 1 F T, Steppehøg/Hedehøg 1 R, Spurvehøg 67 T, Tårnfalk 10 T, Dværgfalk 3 T, Landsvale 305 T, Hvid Vipstjert 165 T, Grønsisken 420 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint:
Knortegås 10135 T, Pibeand 602 T, Rødstrubet Lom 6 T, Hvepsevåge 16 T, Rørhøg 18 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 67 T, Tårnfalk 10 T, Dværgfalk 3 T, Hvid Vipstjert 276 T, Grønsisken 435 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås 1040 T. Pierre Bentzen 
Fagsted Lung: Ravn 9 FU. Gunnar Jørgensen
Gulstav: Knortegås 120 T, Spurvehøg 14 T, Havørn 2 JUV T, Tårnfalk 6 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 45 R, Sølvhejre 15 FU. Jens Bækkelund
Havn v/Vejlen: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 1 R. Leif Sørensen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Vibe 500 T NAT. Jørn Knudsen
Holckenhavn Fjord: Toppet Skallesluger 52 FU, Fiskeørn 1 OF. Jørn Knudsen
Lunden (Sydlangeland): Knortegås 4140 T, Pibeand 1360 T, Almindelig Kjove 2 T. Søren Bøgelund
Morud: Lærkefalk 1 1K OF. Anton Markvard
Nærå Strand/Agernæs Flak: Almindelig Ryle 1000 R, Landsvale 300 FU. Ella Mikkelsen
Thurø Rev: Canadagås 36 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 FU. Olav Egelund
Vejlen, Tåsinge: Pibeand 275 R, Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Vårø: Hjejle 500 R. Lars Kirk


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 05/05 - 2021:
               Ny politisag: To rørhøge er fundet døde
              
'Spejdelejr’ på toppen af Danmark: Folk til festival med fugle i det fri


 

Torsdag den 16. september 2021              Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:32

Svendborg Golfbane: Knopsvane 7 R, Fasan 8 R, Blishøne 2 R, Grønspætte 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 60 FU, Spætmejse 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 R AD, Havørn 1 R 1K, Sølvhejre 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 35 R, Hvidklire 3 R, Storspove 1 OF, Fiskeørn 1 R, Rørhøg 2 FU, Spurvehøg 1 OF. Lars Kirk
Lundeborg, Ny Camping: Hvid Vipstjert 6 FU (2 AD+ 4 1 K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 2 FU, Kaspisk Måge 1 1K N. Laila Neermann
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 2 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Grågås 500 R. John Clausen
Båring Vig: Pibeand 400 SV, Spidsand 180 SV. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Knortegås 125 T, Sortand 350 T, Pibeand 7625 T, Spidsand 381 T, Huldue 9 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sølvhejre 3 T, Dobbeltbekkasin 26 T, Almindelig Kjove 3 T, Dværgmåge 62 AD T, Splitterne 170 T, Fiskeørn 6 T, Hvepsevåge 31 T, Rørhøg 34 T, Blå Kærhøg 2 TF, Blå Kærhøg 1 M T,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 95 T, Tårnfalk 30 T, Dværgfalk 1 R, Dværgfalk 8 T, Lærkefalk 1 R, Lærkefalk 4 T, Landsvale 410 T, Hvid Vipstjert 95 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 9 T, Dobbeltbekkasin 26 T, Almindelig Kjove 3 T, Fiskeørn 4 T, Hvepsevåge 15 T,
Steppehøg 1 T, Spurvehøg 25 T, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 4 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Sølvhejre 3 V, Dværgmåge 20 V, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 4 S. Per Rasmussen 
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 11 S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 13 S, Lærkefalk 3 S. Per Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Stor Præstekrave 28 R. Christian Karstensen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 16 R, Splitterne 68 R. Mogens Ribo Petersen 
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Hvepsevåge 6 T, Lærkefalk 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Møllemade/Ellemose: Spidsand 20 SV, Hættemåge 1200 R. Michael Mosebo Jensen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 . Leif Kristensen
Nyborg: Hvepsevåge 6 SØ. Esben Eriksen
Nyborg N ml. motorvej og jernbane:
Hærfugl 1 R T. Jørn Knudsen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Per Rasmussen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 3 . Laila Neermann
Svindinge: Rød Glente 3 OF. Per Rasmussen
Sybergland: Grågås 1100 R, Skeand 140 R, Knarand 30 R, Spidsand 40 R, Krikand 740 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Sølvhejre 1 R. Mogens Ribo Petersen
Sybergland: Sølvhejre 1 FU. John Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 36 R, Knarand 58 FU, Spidsand 205 FU, Krikand 220 FU, Sølvhejre 1 SDR FU, Brushane 23 R, Sortklire 16 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 2 R, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 R, Skægmejse 4 R. Kell Grønborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 3 R, Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen 
Universitetet, Odense: Allike 985 OF. Martin Rheinheimer
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 35 R, Fiskeørn 1 R
. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 FU. Laila Neermann
Ørnehøj-området (Gulstav): Pibeand 910 T, Fiskeørn 1 T. Søren Bøgelund


 

Onsdag den 15. september 2021              Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:34

Svendborgsund ved Iholm: Canadagås 42 R
Svendborg Golfbane: Bjergvipstjert 1 R
Øksendrup, Grusgravssøen : Fiskeørn 1 FU, Vibe 18 R. Poul Brugs Rasmussen
Hesselagergård: Gråand 50 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 7 R, Havørn 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Skeand 40 FU, Knarand 75 R, Krikand 230 R, Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 FU, Duehøg 3 OF, Ravn 16 OF. Gunnar Jørgensen
Fyns Hoved: Strandskade 65 R, Stor Præstekrave 26 FU, Islandsk Ryle 46 R, Splitterne 44 R. Helge Mølbach Sørensen
Hou Nordstrand (Langeland): Fiskeørn 1 S. Laila Neermann
Middelfart: Canadagås 30 S. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Nørresø v/Brahetrolleborg: Ravn 74 R. Erik Ehmsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Trane 4 . Leif Kristensen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 2 . Laila Neermann 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Rovterne 3 R. Morten Müller
Vårø: Grågås 800 R. Lars Kirk


  

Tirsdag den 14. september 2021              Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:37

Svendborg, matriklen (17:20-17:25): Ravn 1 OF. Jan Stener Jørgensen
Kongshøj mølle
: Bjergvipstjert 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Stor Kobbersneppe 11 FU, Rovterne 1 R. Leif Kristensen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 18 OF, Rovterne 2 R
. Pierre Bentzen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 325 R, Dobbeltbekkasin 26 FU, Dværgfalk 1 FU, Hvid Vipstjert 70 FU, Tornirisk 50 FU. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Spidsand 72 SV, Trane 4 OF, Fiskeørn 2 S, Hvepsevåge 7 S, Spurvehøg 26 S, Tårnfalk 11 S, Dværgfalk 1 S, Ravn 3 OF, Svale sp. 1500 S, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 96 S. Morten Müller
Gulstav: Trane 4 OF,
Lille Fluesnapper 1 1K R. Frank Jensen-Hammer
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Skarv 500 R. Morten Müller
Keldsnor: Skeand 21 FU, Stor Præstekrave 29 R, Dværgryle 3 FU, Sortklire 23 FU. Leif Kristensen
Leby (Ærø): Fiskeørn 1 OF. Arne Bruun
Lyø: Havørn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Lyø Trille/Vestersjo: Fjordterne 6 SV, Stenpikker 8 R, Tornirisk 75 FU. Niels Bomholt Jensen
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 R, Landsvale 2000 FU SV. Hans Rytter
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Rovterne 2 OF. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Canadagås 35 R. Ivan Sejer Beck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 17 FU, Knarand 69 FU, Spidsand 181 FU, Sølvhejre 3 FU, Skestork 1 R, Sortklire 12 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 2 R. Leif Kristensen


 

Mandag den 13. september 2021              Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:39

Lundeborg: Solsort 8 FU, Gråspurv 10 FU R, Musvit 2 FU, Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Splitterne 29 R. Morten Müller
Bogensø Enge: Hjejle 1100 R, Vandrefalk 1 OF, Stenpikker (ssp. oenanthe) 5 R. René Christensen
Fyns Hoved: Stor Præstekrave 42 FU, Stenvender 5 FU, Sandløber 4 FU, Splitterne 26 R, Stillits 50 R. Per Rasmussen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 33 FU, Splitterne 28 FU. René Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 9 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Hjejle 260 R, Stor Præstekrave 34 FU, Dværgryle 7 FU, Sortklire 23 FU, Hvidklire 24 FU, Dværgfalk 1 F JUV FU. Nis Rattenborg
Morud: Lærkefalk 1 1K OF. Anton Markvard
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU, Sortterne 1 VDR FU. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 2 R. Nis Rattenborg
Sortemosen (Sydfyn): Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Sortemosen (Sydfyn): Fiskeørn 1 SV. Hans Rytter
Søbygård (Ærø): Knarand 30 FU. Merry Sunke Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Skestork 1 IMM R, Rovterne 4 AD R, Rovterne 1 JUV FU, Fiskeørn 1 R, Skægmejse 7 R. Nis Rattenborg
Ålemose v/Humble: Sølvhejre 1 R. Nis Rattenborg


 

Søndag den 12. september 2021              Solopgang: 06:45 Solnedgang: 19:42

Thurø By m.m.: Huldue 1 OF. Lars Kirk
Thurø Rev: Stor Præstekrave 4 R, Almindelig Ryle 16 R, Mudderklire 2 R, Hvid Vipstjert 40 R. Lars Kirk
Ravnholt: Musvåge 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 18 FU. Laila Neermann 
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Vibe 500 R, Fiskeørn 3 FU. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Grågås 500 R, Stor Præstekrave 20 R. Troels Torstein
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 25 FU,  Dobbeltbekkasin 34 FU, Tornirisk 110 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Dobbeltbekkasin 25 FU. Anders Holm Jessen 
Dovns Klint: Huldue 8 S, Spurvehøg 13 T, Vandrefalk 1 S. Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 11 S. Jens Ekelund
Dovns Klint: Spurvehøg 38 T, Tårnfalk 9 T, Ravn 3 OF, Gul Vipstjert 42 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 55 R, Lille Lappedykker 49 R, Skestork 15 OF, Dværgryle 6 R. Annette Friis
Firtalsstrand & Mellemstykket: Lille Lappedykker 44 R, Skestork 15 OF, Dværgryle 5 R. Leif Schack-Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrefalk 1 OF. Ella Mikkelsen
Fjordmarken: Vibe 1100 OF. Annette Friis
Fredmosen: Tårnfalk 5 S, Lærkefalk 1 T, Landsvale 300 S. Morten Müller
Fællesstrand (inkl. Tornen): Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 22 R, Sandløber 2 R, Splitterne 40 R. Mogens Ribo Petersen
Føns Vang: Fjordterne 17 FU. Gunner Munk
Gulstav: Spurvehøg 14 S, Tårnfalk 5 S, Lærkefalk 1 FU. Søren G. Nielsen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 750 R, Skeand 45 R, Knarand 30 R, Spidsand 18 R, Krikand 330 R, Lille Lappedykker 52 R, Sølvhejre 7 R, Digesvale 400 OF. Annette Friis
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1500 FU, Skeand 50 FU, Knarand 80 FU, Spidsand 20 FU. Michael Nørfelt
Gyldensteen: Engsøen: Sorthalset Lappedykker 1 FU, Sølvhejre 16 R. Arne Bruun
Gyldensteen: Langø: Stenpikker 5 R. Arne Bruun 
Keldsnor: Stor Præstekrave 44 R, Dværgryle 9 FU. Freya Mørup-Petersen
Mørkemose v/Sandholt: Trane 4 . Leif Kristensen
Nørreballe Nor: Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 . Søren G. Nielsen
Sandholt Gods m/enge og marker: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Spodsbjerg (Langeland): Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 1 1K FU. Laila Neermann
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 4 . Laila Neermann
Tolsbjerg Skov: Havørn 2 OF. Jens Ekelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 50 FU, Knarand 100 FU, Spidsand 210 FU, Sølvhejre 2 OF, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 3 R, Skægmejse 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 OF. Jens Ekelund
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skeand 32 R. Ella Mikkelsen Pibeand 400 R, Krikand 500 R, Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 1 T, Dværgfalk 1 FU, Vandrefalk 1 OF. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Knarand 35 R, Sølvhejre 1 R. Annette Friis
Ørnehøj-området (Gulstav): Sølvhejre 1 OF. Jens Ekelund


 

Lørdag den 11. september 2021              Solopgang: 06:43 Solnedgang: 19:45

Grusgrav v/Ravnegårdsvej, Ollerup: Sølvhejre 1 R. Søren Wiggers
Brenderup/Ellerup
: Rød glente 1 OF. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 2 . René Christensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 R. Morten Kristiansen
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Skeand 40 R, Knarand 30 R, Krikand 200 R, Sølvhejre 3 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Spurvehøg 26 S, Tårnfalk 8 T, Dværgfalk 1 S. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Spurvehøg 29 T, Dværgfalk 1 T, Gul Vipstjert 40 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Hvepsevåge 6 SV, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 S. Henrik Mørup-Petersen, Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Spurvehøg 21 S, Tårnfalk 6 FU, Tårnfalk 6 S, Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 1 S. Morten Müller
Fagsted Lung: Ravn 22 FU. Gunnar Jørgensen
Fakkebjerg:
Turteldue 1 OF (Fløj fra Søgård Mose tæt forbi Fakkebjerg. Den gik sandsynligvis i nærliggende læhegn øst for positionen. Brune vingetegninger, hvide halefjer og røde øjne set). Freya Mørup-Petersen
Fyns Hoved: Strandskade 73 R, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 39 R, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 10 R, Sandløber 14 R, Rødben 52 R,
Rosenstær 1 1K R (Skifter mellem hovedet og Fællesstranden) . Esben Eriksen
Gulstav: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 6 T, Spurvehøg 28 T, Tårnfalk 18 T, Dværgfalk 3 T, Lærkefalk 1 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 FU. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 R, Brushane 21 R. Leif Schack-Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen:
Canadagås 161 R. Leif Schack-Nielsen
Helnæs Made: Grågås 550 R, Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 75 R, Dværgryle 9 R, Sortklire 28 R. Nis Rattenborg
Klise Nor: Dværgfalk 1 F JUV OF. Nis Rattenborg
Korinth: Ravn 12 R. Anders Holm Jessen
Langesø Gods + Langesø: Lærkefalk 1 1K FU. Gregers Johannesen
Langesø Gods + Langesø: Lærkefalk 1 OF. Anton Markvard
Lindkær v/Ravnholt: Sølvhejre 1 FU. Alex Vestergaard Dam
Lindø + vade v/Jersore: Sølvhejre 1 FU. Jens Bækkelund
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Sølvhejre 1 R, Skovspurv 105 FU. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Grågås 1025 R, Taffeland 255 R, Skeand 21 FU, Knarand 66 FU, Sølvhejre 1 FU, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 6 FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor:  Rovterne 2 AD R, Fiskeørn 1 R. Nis Rattenborg
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF. Pierre Bentzen
Nørresø v/Brahetrolleborg: Knarand 110 R. Anders Holm Jessen
Ristinge Hale: Storkjove 1 FU, Rovterne 4 R. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 23 FU, Rovterne 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Skestork 1 JUV R, Fiskeørn 2 R, Skægmejse 9 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 3 FU, Skeand 65 FU, Knarand 122 FU, Spidsand 235 FU, Krikand 505 FU, Sølvhejre 7 FU, Skestork 1 2K R, Rovterne 4 FU, Fiskeørn 3 FU, Ravn 4 R. Ole Goldschmidt


 

Fredag den 10. september 2021              Solopgang: 06:41 Solnedgang: 19:47

Oure: Musvåge 2 OF, Rørhøg 1 OF, Bynkefugl 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 5 R. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø:Skeand 20 FU, Knarand 42 FU, Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 . Leif Kristensen
Bøjden Nor: Taffeland 129 R, Dobbeltbekkasin 20 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Vandrefalk 1 S, Bjergvipstjert 1 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 5 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 18 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 OF, Lærkefalk 1 T, Bysvale 400 T, Landsvale 3200 T, Digesvale 400 T, Skovpiber 367 T, Gul Vipstjert 120 T, Bjergvipstjert 3 T, Hvid Vipstjert 127 T, Stillits 88 T. Frank Jensen-Hammer
Egense v/Svendborg: Stormmåge 1200 R. Niels Andersen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 103 R. Bent Juhler
Gyldensteen: Engsøen: Dværgryle 3 FU. Mads Syndergaard
Husby (Vestfyn): Trane 10 FU. Lars Petersen
Langesø Gods + Langesø: Lærkefalk 1 1K OF. Anton Markvard
Langesø Gods + Langesø: Lærkefalk 1 1K FU. Gregers Johannesen 
Rødme Svinehaver: Lærkefalk 1 R. Hans Erik Dylmer
Sybergland: Canadagås 31 R, Grågås 1000 R, Krikand 350 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Brushane 21 R. Ivan Sejer Beck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 24 R, Knarand 100 R, Spidsand 225 R, Krikand 150 R, Sølvhejre 4 R, Skestork 1 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 1 R. Gunnar Jørgensen
Vejlen, Tåsinge: Fiskeørn 1 R. Jan Stener Jørgensen
Vårø: Stillits 50 FU. Lars Kirk


 

Torsdag den 9. september 2021               Solopgang: 06:39 Solnedgang: 19:50

Vejlen, Tåsinge: Knopsvane 17 R, Canadagås 31 R, Grågås 211 R, Knarand 27 R, Pibeand 193 R, Gråand 52 R, Krikand 359 R, Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 3 R, Ringdue 4 OF, Blishøne 324 R, Fiskehejre 6 R, Vibe 132 R, Brushane 4 R, Hvidklire R, Tinksmed 3 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 34 R, Rørhøg 1 FU, Gråkrage 6 R, Rørsanger 1 R, Landsvale 22 FU, Rørspurv 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Hesselagergård: Fiskeørn 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Allested: Rød Glente 2 FU. Niels Lund
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Rovterne 3 R, Fiskeørn 3 FU, Havørn 2 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Huldue 7 TF, Spurvehøg 16 T, Tårnfalk 6 T, Landsvale 700 T, Skovpiber 26 T, Bjergvipstjert 1 T, Stillits 86 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Hvepsevåge 8 T, Spurvehøg 11 T. Stoffer Jaeger
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dværgryle 5 FU, Dobbeltbekkasin 42 FU. Søren G. Nielsen
Føns Vang: Havørn 2 . Michael Mosebo Jensen 
Gulstav:
Lille Fluesnapper 1 1K RI (RI af Hans Rytter). Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Gulstav Mose: Dværgfalk 1 FU. Christian Pedersen
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 8 FU. Tom Tjørnum
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Karlsmosen, Egeskov: Sort Glente 1 FU. Eske Morthensen, Kurt Kaack Hansen
Langesø Gods + Langesø: Lærkefalk 1 1K FU. Gregers Johannesen 
Lundeborg: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Lundeborg: Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel 
Rudkøbing Havn:  Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU, Sølvhejre 4 FU, Fiskeørn 2 FU. Jane Ditzel
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 R, Fiskeørn 1 OF, Lærkefalk 1 R. Karl Top
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 31 R, Knarand 27 R, Krikand 359 R. Poul Vestergård Rasmussen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Stor Kobbersneppe 1 FU, Odinshane 1 FU. Søren G. Nielsen


 

Onsdag den 8. september 2021               Solopgang: 06:37 Solnedgang: 19:52

Svendborg, matriklen: Sørgekåbe 1 R. Jan Stener Jørgensen
Kogtved, matriklen
: Grønspætte 1 R
Svendborg Golfbane: Spurvehøg 1 R, Grønspætte 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Lille lappedykker 1 R. Lars Kirk
Brændegård Sø
: Grågås 250 R, Sølvhejre 4 R, Vibe 300 OF, Fiskeørn 3 FU, Rørhøg 2 OF, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Lundeborg strand: Splitterne 3 R FU, Skarv 1 R, Landsvale 6 OF FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Rovterne 1 FU. Claus Dalskov
Botofte Skovmose: Havørn 3 FU. Karen Kusk
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 3 FU, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Dværgfalk 1 T, Landsvale 280 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Trane 4 OF. Stoffer Jaeger
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU. Tom Giersing
Kongebroskoven: Råge 600 R. Tonny Henriksen
Lindelse: Lærkefalk 1 S. Morten Müller
Morud: Lærkefalk 1 OF. Anton Markvard
Påø Enge (tørre): Trane 4 FU. Mogens Lind Jørgensen
Søparken Sø v/Odense Å: Isfugl 1 R. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 FU. Stoffer Jaeger


 

Tirsdag den 7. september 2021               Solopgang: 06:35 Solnedgang: 19:55

Hvidkilde, mose øst for godset: Sølvhejre 1 R
Dovns Klint: Ederfugl 1 R, Sortand 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Tryggelev Nor: Stenpikker 1 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Purreskoven: Stillits 6 R , Grønirisk 4 R. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dobbeltbekkasin 20 FU, Vibe 24 R. Erik Thomsen

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 3 FU. Karen Kusk
Bøjden Nor: Skestork 1 R. Flemming Johansen
Dovns Klint: Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 22 T, Spurvehøg 44, Lærkefalk 1 FU. Stoffer Jaeger
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 3000 R, Skeand 22 R, Lille Lappedykker 58 R, Knarand 38 R, Krikand 1000 R, Sølvhejre 10 R, Brushane 28 R, Temmincksryle 1 R, Havørn 2 1K+ FU. Karin Abildgaard
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 900 FU, Krikand 225 FU,
Sølvhejre 8 FU, Duehøg 1 OF. Johnny Meilvang Lawcock
Helnæs Made: Sølvhejre 1 FU, Vandrefalk 1 FU. Tom Giersing
Illebølle Udflyttere: Stenvender 1 R. Jan Sørensen 
Knudshoved Færgehavn: Stenpikker 6 FU. Jørn Knudsen
Strib: Isfugl 1 OF. Erik Busk
Sybergland: Canadagås 82 R, Grågås 613 R. Knud Erik Vinding
Søgård Pyt:
Steppehøg 1 FU . Stoffer Jaeger
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 4 R, Skestork 1 R, Rovterne 4 FU, Fiskeørn 1 FU. Claus Dalskov
Vejsnæs Nakke: Gul Vipstjert 31 T. Aske Keiser-Nielsen


 

Mandag den 6. september 2021               Solopgang: 06:33 Solnedgang: 19:57

Svendborg Gymnasium:  Spurvehøg 1 FU, Ringdue 1 DØD. Esther via Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 3 R, Sølvhejre 3 R, Duehøg 1 R. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Skeand 30 R, Knarand 75 FU, Krikand 140 FU, Sølvhejre 3 FU, Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 3 FU, Duehøg 1 JUV R, Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Skarv 960 R, Fiskeørn 1 T,
Steppehøg 1 1K OF, Spurvehøg 43 T, Dværgfalk 1 T, Gul Vipstjert 30 T. Frank Jensen-Hammer 
Fagsted Lung: Ravn 40 FU. Gunnar Jørgensen
Gudme Sø: Fiskeørn 1 R. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 75 R, Grågås 2000 R, Skeand 21 R, Knarand 30 R, Spidsand 14 FU, Krikand 1155 R, Lille Lappedykker 81 R, Sølvhejre 11 FU, Brushane 34 FU, Temmincksryle 1 FU, Havørn 2 AD R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 900 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Langø: Canadagås 170 FU. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Vandrefalk 1 OF. Christian Pedersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Skestork 1 T, Rovterne 1 1K OF, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 11 T, Spurvehøg 13 T, Lærkefalk 1 1K S. Gregers Johannesen 
Rolsted: Havørn 2 OF. Per Rasmussen
Seden Strand: Knopsvane 1500 R, Blishøne 750 FU. Jørn Knudsen
Sybergland: Canadagås 83 R, Grågås 1000 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU. Jørn Knudsen
Søparken Sø v/Odense Å: Isfugl 2 R. Freya Mørup-Petersen


 

Søndag den 5. september 2021               Solopgang: 06:32 Solnedgang: 20:00

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Nebbe/Næbbe Revler: Kaspisk Måge 2 , Rovterne 1 AD R. Laila Neermann
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 OF, Rovterne 1 FU. Laila Neermann
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Trane 5 OF. Flemming Johansen 
Brændegård Sø: Trane 7 R, Sølvhejre 5 R, Rovterne 1 OF, Fiskeørn 3 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Fiskeørn 2 S. Carsten Skou
Brændegård Sø: Trane 5 OF , Sølvhejre 5 R , Fiskeørn 2 FU , Havørn 3 R. Carsten Juhl
Brændegård Sø: Fiskeørn 3 FU. Morten Jensen
Bøjden Nor: Hjejle 350 R. Troels Torstein
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Huldue 9 T, Huldue 16 TF, Skarv 560 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 75 T, Tårnfalk 12 T, Dværgfalk 2 T, Landsvale 350 T, Digesvale 150 T, Skovpiber 31 T, Gul Vipstjert 57 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 BR R. Tom Giersing
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 200 R, Hjejle 2000 S, Dværgryle 7 FU, Dobbeltbekkasin 32 FU. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Stor Præstekrave 42 R, Splitterne 108 R, Fiskeørn 1 SV, Rødrygget Tornskade 4 1K R, Tornsanger 28 R. Esben Eriksen
Grusgrave v/Birkum: Knarand 30 R. Per Rasmussen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 FU. Anders Nielsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 2 FU, Lærkefalk 1 SØ. Freya Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Fiskeørn 5 T. Gregers Johannesen
Sundet, Faaborg: Canadagås 33 R, Grågås 1000 R, Skeand 75 FU, Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen
Sønder Højrup: Fiskeørn 1 SV. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev By: Gul Vipstjert 42 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 6 R, Fiskeørn 4 R, Havørn 2 OF, Dværgfalk 1 S. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 FU, Skestork 1 R, Rovterne 8 R, Fiskeørn 3 FU, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Skestork 1 R, Rovterne 7 R, Fiskeørn 2 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 6 R, Fiskeørn 4 R, Havørn 2 OF, Dværgfalk 1 S. Michael L.J. Glentedal
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 14 R, Odinshane 1 FU. Pierre Bentzen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Krikand 150 R, Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 26 R, Vibe 650 R, Odinshane 1 FU, Lærkefalk 1 FU, Digesvale 100 FU. Ella Mikkelsen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 14 R, Odinshane 1 FU. Anton Markvard


 

Lørdag den 4. september 2021                Solopgang: 06:30 Solnedgang: 20:02

Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU, Tinksmed 3FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Strandsøer, Strandagergård
: Sandløber 15 FU, Stor Præstekrave 5 R. Jan Stener Jørgensen
Rudkøbing, Frugtplantagen Strandlyst: Sørgekåbe: 1 (min første). Jan Stener Jørgensen
Trunderup, matriklen: Rød Glente 2 OF, Guldhale 1 R
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 FU. Karen Kusk
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 3 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 38 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Kærløber 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Canadagås 43 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Kærløber 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 35 R, Kærløber 2 1K R, Gul Vipstjert 150 R, Hvid Vipstjert 50 R. Laila Neermann
Dovns Klint: Skeand 55 OF, Huldue 13 OF, Sortstrubet Lom 1 SV, Skarv 1000 R, Stor Præstekrave 20 T, Islandsk Ryle 10 T, Sandløber 1 T, Almindelig Kjove 1 AD LF SØ, Fjordterne 8 T, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 15 T, Rørhøg 13 T, Blå Kærhøg 1 BR T, Spurvehøg 68 T, Sort Glente 1 SV, Tårnfalk 24 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 SØ, Bysvale 100 T, Digesvale 300 T, Gul Vipstjert 68 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 T, Spurvehøg 18 T. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 FU, Fiskeørn 1 S, Blå Kærhøg 1 T, Sort Glente 1 S, Sort Glente 1 T. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Blå Kærhøg 1 T, Dværgfalk 1 T. Freya Mørup-Petersen
Fakkebjerg: Spurvehøg 20 V, Rød Glente 2 OF, Tårnfalk 5 FU. Søren G. Nielsen
Flyvesandet: Sølvhejre 1 FU. Anton Markvard
Grusgrave v/Birkum: Canadagås 25 R, Fiskeørn 1 FU, Lærkefalk 1 1K FU. Per Rasmussen
Grøftebjerg v/Vissenbjerg: Ravn 3 OF. David B. Collinge
Gulstav: Fiskeørn 1 OF, Dværgfalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Hvepsevåge 10 T, Blå Kærhøg 1 T,
Spurvehøg 132 T, Rød Glente 5 T, Tårnfalk 11 T, Dværgfalk 2 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav:  Hvepsevåge 5 V, Spurvehøg 75 V, Tårnfalk 20 V, Lærkefalk 2 FU, Lærkefalk 1 S. Søren G. Nielsen
Gulstav Vesterskov: Hvepsevåge 6 V, Spurvehøg 27 V. Søren G. Nielsen 
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1500 R, Sølvhejre 6 FU, Brushane 25 FU, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Skestork 12 R. Per Hauge 
Gyldensteen: Langø:
Canadagås 100 R. Jens Bækkelund
Keldsnor: Stor Præstekrave 43 FU, Islandsk Ryle 11 FU, Sandløber 1 R. Søren G. Nielsen
Lumby Middelgrund: Fiskeørn 1 FU. Peter Lillesø
Nordenbro: Fiskeørn 1 OF. Freya Mørup-Petersen 
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Piledybet: Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 16 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Lærkefalk 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Lærkefalk 1 1K S, Bjergvipstjert 6 1K FU T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Lærkefalk 1 1K S, Bjergvipstjert 6 R S. Pierre Bentzen
Skålholm: Hættemåge 500 R, Sorthovedet Måge 1 AD R. Laila Neermann
Strandeng ved Svelmø Ebbevej: Hjejle 600 OF. Laila Neermann
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 15 FU. Jan Stener Jørgensen
Sybergland: Canadagås 64 R, Grågås 500 R. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Blå Kærhøg 1 BR OF. Søren G. Nielsen
Tryggelev By: Fiskeørn 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 4 FU, Havørn 2 FU. Stoffer Jaeger
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 2 FU. Asger Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Lærkefalk 1 V. Per Rasmussen


 

Fredag den 3. september 2021                Solopgang: 06:28 Solnedgang: 20:05

Tryggelev/Salme Nor: Fiskeørn 2 FU, Rørhøg 2 F FU, Tårnfalk 2 OF, Rovterne5 FU + R (1 fugl har rød ring om benet), Sølvhejre 5 FU + R, Fiskehejre 6 FU + R, Skestork 1 FU, Knarand 50+ FU R, Canadagås1 RTommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 R (i træ nær pumpehuset,antagelig fortæret et bytte, men tog flugten da jeg kom gående), Rørhøg 2 OF (1 F + 1 M), Tårnfalk 3 FU + OF (2 M + 1 F pga. størrelsen), Rørdrum 1 R
Tommy Dalnæs [www.dalnaes.dk + www.dalnaes-2.dk]
Slambassinet (Odense): Dværgryle 2 FU, Almindelig ryle 3 FU. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 2 R. Erik Ehmsen
Barager Nebbe/Næbbe Revler: Sandløber 12 FU, Dværgmåge 1 1K R, Rovterne 2 R, Dværgfalk 1 S. Laila Neermann
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 3 R, Havørn 8 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Kærløber 2 FU. Henrik Brandt
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU
. David Damgaard Dysager 
Dovns Klint: Fiskeørn 1 SV, Dværgfalk 1 SV. Henrik Brandt
Dyrbjerg Klint: Sandløber 3 FU. Evald Mehlsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skestork 14 R. Christian Karstensen 
Gulstav: Tårnfalk 5 R. Søren Bøgelund
Illebølle Udflyttere: Mudderklire 20 R. Jan Sørensen
Indslev: Fiskeørn 1 T. Eigil Larsen
Klæsø Nor: Blå Kærhøg 1 BR FU. Laila Neermann
Langesø Gods + Langesø: Lærkefalk 1 FU. Gregers Johannesen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 R, Fiskeørn 1 R. Søren Bøgelund
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 6 . Laila Neermann
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skestork 1 R,
Rovterne 8 R, Fiskeørn 2 R. Søren Bøgelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 FU, Rovterne 6 R. Laila Neermann
Vitsø: Knarand 30 FU. Merry Sunke Larsen
Æbelø: Stenvender 5 FU. Jens Bækkelund


 

Torsdag den 2. september 2021              Solopgang: 06:26 Solnedgang: 20:07

Svendborg, Sætting Strandvej: Grønspætte 1 R. Connie og Bendt Eriksen
Vejlen, Tåsinge: Stær 5000 R NAT
. Poul Vestergaard Rasmussen
Havn/ Vejlen Taasinge: Dobbeltbekkasin 1 R. Lars Kirk

Ny Gesinge
: Hjejle 1000 OF. Poul Vestergaard Rasmussen
Noret, Tåsinge: Ravn 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Dovns Klint: Stenvender 8 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Keldsnor:
Kærløber 6 R, Sortklire 6 R, Islandsk ryle 3 R. Erik Thomsen
Tryggelev Nor: Vandrefalk 1 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU. Poul Vestergaard Rasmussen
Nørreballe Nor: Havørn 1 FU, Rovterne 3 FU, Stillits 100 R, Bynkefugl 2 R. Poul Vestergaard Rasmussen
Broholm: Musvåge 3 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Enebærodde: Sandløber 8 R, Havørn 1 R, Skestork 1 R. Bent Staugaard Nielsen [Midtfyns Naturfoto]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU
, Lille Præstekrave 2 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R, Rovterne 1 OF, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 OF, Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 500 R, Knarand 25 R, Krikand 225 R, Sølvhejre 4 FU, Sølvhejre 1 OF, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 . Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Knarand 52 R, Sølvhejre 2 FU, Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 1 FU, Fiskeørn 1 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Spidsand 11 FU, Krikand 142 FU, Klyde 26 R, Hjejle 700 R, Stor Præstekrave 27 FU, Kærløber 2 FU. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Rovterne 2 S, Lærkefalk 1 S, Digesvale 150 S, Grå Fluesnapper 5 FU. Jens Rasmussen
Dovns Klint: Hedehøg 1 1K SV, Spurvehøg 38 S, Dværgfalk 1 SV, Lærkefalk 1 SØ. Henrik Brandt
Fagsted Lung: Ravn 18 FU. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Trane 4 FU. Orla Kristensen  
Nakkebølle Fjord: Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 FU. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou 
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 FU. Leif Kristensen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Hjejle 400 R. Lars Kirk
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 R. Claus Dalskov
Sabbesborg Klint: Sandløber 12 FU. Evald Mehlsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Skestork 1 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R, Rovterne 6 FU, Fiskeørn 2 FU, Lærkefalk 1 OF. Henrik Brandt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Huldue 16 YF,
Rovterne 8 R, Fiskeørn 2 R, Dværgfalk 1 R. Søren Bøgelund
Vejlby Fed Sommerhusområde: Huldue 3 R. Michael Mosebo Jensen
Øksnehave:
Aftenfalk 1 1K T FU. Evald Mehlsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 1 T. Søren Bøgelund


 

Onsdag den 1. september 2021              Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:10

Vejlen, Tåsinge: Stær 6000 R NAT. Poul Vestergaard Rasmussen
Brændegård Sø
: Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 2 FU, Hvepsevåge 2 OF, Rørhøg 2 OF, Havørn 5 R. Leif Sørensen 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Sølvhejre 1 FU, Skestork 2 FU. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Skestork 2 FU, Dværgmåge 1 JUV FU, Fiskeørn 1 OF. Jakob Sunesen
Brylle: Agerhøne 6 FU. Søren G. Nielsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 5 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R, Fiskeørn 1 FU. Erik Ehmsen 
Bøjden Nor: Kærløber 2 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU. Jakob Sunesen
Bøjden Nor: Canadagås 28 R, Spidsand 21 R, Stor Præstekrave 24 R, Dværgmåge 1 JUV R, Bjergvipstjert 2 R. Mikael Kristensen
Dovns Klint: Sølvhejre 1 SV, Fjordterne 8 T, Blå Kærhøg 1 BR N, Lærkefalk 1 T, Digesvale 140 T, Gul Vipstjert 114 T. Frank Jensen-Hammer 
Dræby Fed: Havørn 2 FU. Peter Lillesø
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 25 R, Lille Lappedykker 34 R, Lærkefalk 1 R. Annette Friis
Føns Vang: Toppet Lappedykker 72 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Huldue 27 T, Rovterne 2 OF, Fiskeørn 7 T, Hvepsevåge 19 T, Rørhøg 23 T, Hedehøg 1 M T, Spurvehøg 36 T, Lærkefalk 2 T, Lærkefalk/Aftenfalk 1 T, Bysvale 120 T, Landsvale 1100 T, Grå Fluesnapper 4 R, Skovpiber 87 T, Gul Vipstjert 65 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Lærkefalk 1 FU. Eske Morthesen, Kurt Kaack Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 640 R, Skeand 15 R, Knarand 25 R, Spidsand 15 R, Krikand 450 R, Lille Lappedykker 26 R, Blishøne 500 R, Sølvhejre 6 R. Annette Friis
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 500 R. Annette Friis  
Helnæs Made: Sølvhejre 1 R. Tom Giersing
Hesselbjerg (Langeland): Lille Præstekrave 12 FU,
Rødrygget Svale 1 FU (Fouragerede sammen med ca. 300 land-by-og digesvaler over marken ved vandværket og ned mod Ristinge Nor. Landsvale stor svale med sorte "strølmpebukser" og rødlig overgump. Undersiden og hoved rustfarvet stribet. Set ned til 5 meters afstand flere gange.), Hvid Vipstjert 60 FU. . Eske Morthesen, Kurt Kaack Hansen
Hjulby Sø: Fiskeørn 1 FU. Peter Pelle Clausen
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 2 1K+ R. Per Rasmussen
Lumby Middelgrund: Islandsk Ryle 20 FU. Peter Lillesø
Ravnholt Dyrehave & Bøgeskov: Havørn 2 OF, Ravn 20 OF. Per Rasmussen
Slambassinet (Odense): Krumnæbbet Ryle 16 R,
Dværgryle 19 R, Sortklire 10 R. Gregers Johannesen
Slambassinet (Odense): Krumnæbbet Ryle 9 FU,
Dværgryle 12 FU , Sortklire 10 R . Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Temmincksryle 1 FU,
Rovterne 9 FU, Fiskeørn 2 FU. Henrik Brandt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 FU, Skeand 12 FU, Knarand 84 FU, Spidsand 54 FU, Krikand 280 FU, Sølvhejre 3 FU, Lille Præstekrave 7 FU, Dværgryle 6 FU,
Rovterne 9 R, Fiskeørn 2 FU, Skægmejse 3 FU, Digesvale 150 FU, Gul Vipstjert 500 FU. Ole Goldschmidt 
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skestork 11 R. Orla Kristensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 okt 2021
This page is part af: Http://www.Snatur.dk