Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2022).                     Sidst opdateret 05 oktober 2022 05:44:49 

 

DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 28/09 - 2022:
                Tæt på halvdelen af verdens fuglearter er i tilbagegang
                Hele Europa tæller fugle: Oplev tusindvis af fugle i Skagen og Gedser + Eurobirdwatch


 

Fredag den 30. september 2022          Solopgang: 07:18 Solnedgang: 18:56

Svendborg: Bramgås 48 T V, Jan Stener Jørgensen
Svendborgsund ved Iholm
: Knopsvane 32 FU, Lille Lappedykker 12 R, Storspove 4 FU, Hættemåge 150 R,
Lundeborg, matriklen
: Ringdue 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Fiskehejre 5 R,
Sølvhejre 11 R, Vibe 75 R, Fiskeørn 1 FU, Rørhøg 1 OF, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 FU, Bysvale 1 OF. Leif Sørensen
Vestfyns Golfklub v/Glamsbjerg: Bramgås 150 V, Ravn 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Husrødstjert 4 R. Søren Bøgelund
Brændegård Sø:
Sølvhejre 11 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 9 R, Sølvhejre 2 FU, Fiskeørn 1 R. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Grågås 590 R, Skeand 13 FU, Pibeand 500 FU, Spidsand 16 FU, Krikand 220 FU, Sølvhejre 4 FU Engpiber 108 R, Tornirisk 150 FU, Gulspurv 50 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Sølvhejre 5 R, Tornirisk 350 R. Jørgen Eng Jensen
Dovns Klint: Knortegås 345 T, Bramgås 1620 T, Toppet Skallesluger 135 T, Huldue 17 T, Trane 86 T, Rødstrubet Lom 5 T, Sortstrubet Lom 1 T, Sølvhejre 1 T, Dværgmåge 19 T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 9 T, Rørhøg 67 T, Blå Kærhøg 14 T,
Steppehøg 1 2K FU T, Spurvehøg 46 T, Rød Glente 2 T, Tårnfalk 26 T, Dværgfalk 11 T, Lærkefalk 2 T, Stor Tornskade 1 OF, Hedelærke 7 T, Misteldrossel 104 T, Sangdrossel 4100 T, Rødstrubet Piber 1 OF, Bjergvipstjert 2 T. Søren Bøgelund 
Drejet (Ærø): Blå Kærhøg 1 M FU, Sangdrossel/Vindrossel 66 V, Bogfinke/Kvækerfinke 2120 SV, Tornirisk 65 SV, Tornirisk 100 R. Lars Tom-Petersen 
Dræet: Sølvhejre 3 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved:
Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Esben Eriksen 
Fællesstrand (inkl. Tornen): Hjejle 350 R, Islandsk Ryle 11 FU. Peter Hartoft-Jacobsen
Faaborg: Bogfinke/Kvækerfinke 2010 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Trane 66 OF, Sølvhejre 1 OF, Blå Kærhøg 1 R,
Steppehøg 1 JUV R, Steppehøg 1 M AD OF, Dværgfalk 4 , Lærkefalk 1 OF, Misteldrossel 16 OF. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Helnæs Made: Sølvhejre 1 OF, Sandløber 1 FU. Jørgen Eng Jensen
Henninge Nor: Huldue 11 SV, Sølvhejre 1 R, Blå Kærhøg 1 BR FU. Freya Mørup-Petersen 
Horne By: Trane 62 T. Steen Sillerslev
Klæsø Nor: Sølvhejre 1 OF, Fiskeørn 1 R. Freya Mørup-Petersen
Middelfart: Rødhals 56 T,
Sangdrossel 794 T. Michael Brunhøj Hansen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 OF. Leif Rasmussen
Storebælt nord for Vestbroen: Vandrefalk 1 OF. Heidi Quist
Sønderhjørne: Trane 65 T. Jakob Sunesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Dværgryle 5 R, Rovterne 1 FU. Søren Bøgelund
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 FU, Havørn 2 OF . Leif Sørensen
Vejrup v/Indslev: Huldue 14 R. Nis Rattenborg 
Vejsnæs Nakke: Sølvhejre 3 SV, Blå Kærhøg 2 T, Sangdrossel/Vindrossel 50 NV, Engpiber 375 T, Bjergvipstjert 1 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3620 T, Tornirisk 415 T, Tornirisk 80 R, Rørspurv 26 T. Lars Tom-Petersen
Ærøskøbing: Bjergvipstjert 1 OF. Lars Tom-Petersen


 

Torsdag den 29. september 2022          Solopgang: 07:16 Solnedgang: 18:59

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 17 FU, Ederfugl 18 R, Lille Lappedykker 26 FU, Sanglærke 1 NV, Spættet sæl 1 R
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 6 R, Trane 32 SV. Lars Kirk
Holckenhavn, P-pladsen: Hvinand 2 FU, Fiskehejre 2 FU, Toppet lappedykker 2 FU, Lille Lappedykker 4 FU, Skovskade 1 OF, Hættemåge 10 FU R, Blishøne 75 FU, Skarv 12 FU R, Grågås 500 + FU R. Poul Brugs Rasmussen
Langelands Golfklub v/Bukkemose: Blishøne 6 YF, Rørhøg 3 S, Tårnfalk 2 S, Ravn 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 60 FU, Hvid Vipstjert (ssp. alba) 6 S, Bogfinke/Kvækerfinke 3000 T

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Skeand 16 R, Knarand 30 R, Sølvhejre 10 R, Vandrefalk 1 OF. Jørgen Eng Jensen
Brændegård Sø: Knarand 200 R, Sølvhejre 11 R, Havørn 2 R. Leif Sørensen 
Dunkær Mark: Tornirisk 120 R. Lars Tom-Petersen
Føns Vang: Sølvhejre 1 R, Havørn 4 R, Isfugl 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Grusgrav v/Sønder Nærå: Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav: Pibeand 265 T. Frank Jensen-Hammer
Hvidkilde, mose øst for godset: Isfugl 1 R. Niels Andersen
Højstrup Øvelsesterræn: Trane 58 S. Anders Myrtue
Rantzausminde: Canadagås 40 T. Niels Andersen
Sjoen v/Dunkær: Blå Kærhøg 1 BR FU. Lars Tom-Petersen
Skibhuskvarteret: Trane 90 S. Anders Vedel
Svanninge Bakker: Sortkrage 3 R. Jørgen Eng Jensen
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 6 R, Trane 32 SV. Lars Kirk
Vejrup v/Indslev: Huldue 9 R. Nis Rattenborg
Vejsnæs Nakke: Hjejle 350 OF, Stormmåge 1500 R, Blå Kærhøg 1 BR SV. Lars Tom-Petersen


   

Onsdag den 28. september 2022          Solopgang: 07:14 Solnedgang: 19:01

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 AD YF K Rørhøne (Grønbenet) 2 1K YF Grønspætte 1 R Skovskade 2 R Spætmejse 1 R Stær 500 R
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 4 R (med bl a "Den rødbenede". Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 4 R, Isfugl 1 R. Henning Steen Hansen
Keldsnor: Hjejle 60 R. Erik Thomsen
Slipshavn: Almindelig ryle 1 FU, Engpiber 6 R, Rådyr 2 R ( F + 1K). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Sølvhejre 10 R, Sølvhejre 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 5 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø
: Knarand 200 R, Sølvhejre 15 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor
: Canadagås x Grågås (hybrid) 3 R, Lille Lappedykker 25 FU, Sølvhejre 5 FU. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor
: Sølvhejre 5 FU. Gunnar Knudsen
Bøjden Nor
: Spidsand 11 R, Sølvhejre 5 FU, Sølvhejre 4 FU, Tornirisk 65 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3714 T, Spidsand 60 T, Splitterne 27 T, Fiskeørn 1 T, Rørhøg 12 T, Spurvehøg 35 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 31 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 195 T, Bogfinke/Kvækerfinke 49300 T, Tornirisk 230 T, Grønsisken 810 T, Rørspurv 23 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Grågås 500 R Skeand 20 R Spidsand 10 R Fiskehejre 32 R Sølvhejre 1 R Fiskeørn 2 1K R Havørn 2 Isfugl 2 R Skovspurv 80 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Grågås 540 R, Skeand 40 R, Knarand 65 R, Spidsand 10 R, Lille Lappedykker 36 R, Fiskehejre 30 R, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 2 JUV R, Havørn 5 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Søren Bøgelund
Lundsbjerg Skov & Lunden v/Hverringe: Havørn 2 OF. John Jensen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Røjle By: Rødtoppet Fuglekonge 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Skaboeshuse: Rød Glente 2 SV. Kurt Kaack Hansen
Smedebakker: Havørn 4 SV. Claus Dalskov
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Poul Bjerager
Tranekær Slot m/borgsø: Fiskeørn 1 FU. Claus Dalskov
Østerø Sø (Knudshoved): Islandsk Ryle 12 FU, Almindelig Ryle 503 FU, Hvid Vipstjert 93 FU, Tornirisk 78 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Tirsdag den 27. september 2022          Solopgang: 07:12 Solnedgang: 19:04

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 17 R, Toppet Skallesluger 34 FU, Lille Lappedykker 28 FU, Splitterne 1 1K FU,
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Stær 500 FU, Hvid Vipstjert 60 R. Lars Kirk
Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 3 R, Skovskade 2 R,
Hesselagergård: Gulspurv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø:
Sølvhejre 19 R. Erik Rhmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Hvid Vipstjert 60 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 R. Lars Møller Andersen
Skaboeshuse: Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 26. september 2022          Solopgang: 07:10 Solnedgang: 19:07

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 17 R, Øresvin 1 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broholm: Bjergvipstjert 1 R. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 322 T, Spidsand 85 T, Dværgfalk 2 T, Bjergvipstjert 1 T. Frank Jensen-Hamme
Vester Skerninge: Bjergvipstjert 1 R. Arne Bruun
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 25 FU. Merry Sunke Larsen


 

Søndag den 25. september 2022          Solopgang: 07:08 Solnedgang: 19:09

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 21 R, Gråand 16 R, Lille Lappedykker 10 FU, Fiskehejre 2 R, Hættemåge 400 R, Øresvin 1 R
Bækkehave m.m. (Tåsinge): Spurvehøg 2 R, Musvåge 8 SV,
Horseskov: Rød Glente 1 R
Kogtved: Grønspætte 1 R
Vejlen, Tåsinge
: Brushane 5 R, Almindelig Ryle 4 R, Dværgryle 8 FU, Grønspætte 1 OF, Tårnfalk 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Revsøre: Stenvender 7 R, Rødben 2 R, Måge sp. 250 R, Splitterne 1 FU. Lars Kirk
Bøsøre: Fiskehejre 1 R, Storspove 1 R, Stenvender 1 R, Hvidklire 1 R, Rødben 2 R, Hættemåge 40 R, Tårnfalk 1 FU, Tornirisk 5 R. Lars Kirk
Lundeborg, matriklen
: Grønirisk 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Solsort 10 FU, Ringdue 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

Hesselagergård: Natugle 1 R. Lars Kirk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark: Vandrefalk 1 AD FU. Arne Bruun
Broby Sø: Sølvhejre 1 R, Skægmejse 13 FU. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 FU, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skeand 28 FU, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD R, Bjergvipstjert 2 FU, Tornirisk 80 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Skeand 14 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 AD R, Bjergvipstjert 3 FU, Tornirisk 80 OF. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 3 FU, Bjergvipstjert 2 FU, Dværgfalk 1 FU, Tornirisk 70 OF. Børge Langkilde Rasmussen
Bøsøre: Stenvender 1 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Hjejle 400 T, Rød Glente 6 T, Lærkefalk 1 T. Julie W. Broge
Dovns Klint: Rød Glente 6 T, Rød Glente 2 TF. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 3014 T, Pibeand 292 T, Spidsand 185 T, Huldue 5 T, Rovterne 2 SV, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 132 T, Bogfinke/Kvækerfinke 13200 T, Tornirisk 51 T, Rørspurv 42 T. Frank Jensen-Hammer
Fiskerup Skov: Ravn 14 R. Niels Bomholt Jensen
Føns Vang: Grågås 530 R, Skeand 30 R, Knarand 65 R, Spidsand 10 R, Krikand x Gråand (hybrid) 60 R, Lille Lappedykker 60 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 4 R, Havørn 4 R NAT, Gul Vipstjert 30 R, Hvid Vipstjert 90 R. Nis Rattenborg
Gulstav Mose: Rød Glente 14 R, Musvåge 75 OF, Lærkefalk 2 R. Steen Sillerslev 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 12 R, Havørn 2 JUV R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 15 R. Tom Tjørnum
Hennetved: Havørn 2 IMM OF. Mogens Lind Jørgensen
Hvidkilde Sø: Fiskeørn 1 OF. Nina Bjørn
Keldsnor: Knortegås 140 T, Rød Glente 2 R. Julie W. Broge
Keldsnor: Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 42 R. Henrik Mørup-Petersen
Keldsnor: Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 27 R. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Havørn 2 R. Carsten Skou
Monnet, Tåsinge: Krikand 300 R, Havørn 2 JUV R. Arne Bruun
Møllemade/Ellemose: Rød Glente 2 SØ, Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Sølvhejre 3 R, Storspove 375 R. Jens Bækkelund
Påø Enge (tørre): Blå Kærhøg 1 AD FU. Mogens Lind Jørgensen
Revsøre: Stenvender 7 R. Lars Kirk 
Ristinge Hale: Spidsand 160 FU, Havørn 3 AD TH. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 2 OF. Henrik Mørup-Petersen
Spodsbjerg (Langeland): Isfugl 2 R. Julie W. Broge
Stavrby Skov: Burfugl sp. 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Tarup Grusgrave: Isfugl 2 R. David Damgaard Dysager
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 135 SV. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 8 FU. Poul Vestergård Rasmussen  


 

Lørdag den 24. september 2022          Solopgang: 07:07 Solnedgang: 19:12

Svendborgsund ved Sætting Strandvej: Isfugl 1 R
Vesteregn:
Steppehøg 1 T S. Torbjørn Eriksen
Purreskoven: Rødhals 1 R FU, Skovspurv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Isfugl 1 R. Arne Bruun
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R, Fiskeørn 2 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R. Johannes Kondras Lundbak Bjerager
Bøjden Nor: Sølvhejre 5 FU. Flemming Johansen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2218 T, Sortand 110 T, Spidsand 81 T, Skarv 1700 OF, Stenvender 1 T, Dværgmåge 4 T, Rød Glente 2 OF, Landsvale 660 T, Bjergvipstjert 5 T, Hvid Vipstjert 150 T, Bogfinke/Kvækerfinke 1820 T, Rørspurv 27 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 4 T. Jakob Strand
Fakkebjerg: Rød Glente 3 S. Henrik Mørup-Petersen
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 100 FU. Jane Ditzel
Gulstav: Spurvehøg 23 T, Rød Glente 14 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Marstal Havn: Husrødstjert 3 R. Søren Rain Johansen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 R. Michael L.J. Glentedal
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sølvhejre 2 NV. Henrik Mørup-Petersen
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 4 FU. Morten Müller
Skårupøre Sund: Isfugl 2 R. Arne Bruun
Spodsbjerg Havn: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 520 T. Julie W. Broge 
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Jakob Strand
Stenhus Løkker: Fiskeørn 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 5 R. Claus Dalskov
Sybergland: Sølvhejre 1 OF. Jens Peter Bech
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 R. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 FU, Temmincksryle 1 FU, Dværgryle 14 FU. Kurt Kaack Hansen
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 12 FU. Asger Rasmussen


 

Fredag den 23. september 2022          Solopgang: 07:05 Solnedgang: 19:14

Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 5 R, Vibe 10 R. Poul Vestergård Rasmussen
Tange å
: Spurvehøg 2 (1 R + 1 OF). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Hættemåge 800 . Michael Brunhøj Hansen
Broby Sø: Sølvhejre 1 FU. Henrik Kingo Andersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Brændegård Sø: Skeand 160 FU, Knarand 400 FU, Krikand 220 R, Sølvhejre 12 FU, Fiskeørn 1 FU
, Havørn 4 , Rød Glente 2 FU , Ravn 7 OF, Ravn 6 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1042 T, Ederfugl 1510 T, Spidsand 12 T, Dværgmåge 4 T, Rød Glente 10 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 OF, Hvid Vipstjert 91 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 10 S, Vandrefalk 1 TF. Claus Dalskov
Føns Vang: Sølvhejre 2 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 FU, Rød Glente 3 OF. Tom Tjørnum
Keldsnor: Havørn 2 R. Søren Bøgelund
Kerteminde: Canadagås 40 OF, Grågås 1000 OF. John Jensen
Middelfart, Industrikvarter: Agerhøne 11 FU. Aleks Lund
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 BR V, Isfugl 1 R, Sanglærke 52 R. Michael Brunhøj Hansen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Dværgryle 11 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 7 FU
. Pierre Bentzen


 

Torsdag den 22. september 2022          Solopgang: 07:03 Solnedgang: 19:17

Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 6 R, Vandrikse 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen
: Skarv 40 OF SV, Duehale 1 FU (12:00). Poul Brugs Rasmussen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Blishøne 2 R, Spurvehøg 1 R, Rød Glente 2 R, Tårnfalk 2 R, Hvid Vipstjert 8 R

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 65 R, Knarand 30 FU, Krikand 380 FU, Sølvhejre 12 R, Havørn 3 FU, Ravn 3 FU. Martin Rheinheimer
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 FU. Jens Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 14 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 R, Ravn 4 R, Husrødstjert 3 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Grågås 650 R, Skeand 10 FUSølvhejre 4 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 R, Rød Glente 2 OF. Aase Busk Kristensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 5684 T, Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 240 T, Ederfugl 1580 T, Sortand 293 T, Toppet Skallesluger 50 T, Pibeand 809 T, Spidsand 34 T, Spidsand 24 T, Rødstrubet Lom 6 V, Stenvender 1 OF, Almindelig Kjove 1 OF, Almindelig Kjove 1 OF, Dværgmåge 20 T, Splitterne 35 T, Lærkefalk 1 OF, Lærkefalk 1 OF, Landsvale 430 T, Bjergvipstjert 4 T, Hvid Vipstjert 51 T, Tornirisk 70 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Lærkefalk 1 R, Bjergvipstjert 3 T. Lars Witting
Dovns Klint: Lærkefalk 1 OF. Per Hauge
Fyns Hoved: Sandløber 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Fyns Hoved: Bjergvipstjert 1 S. Kurt Kaack Hansen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Blå Kærhøg 1 FU. Anders Myrtue
Gamborg By: Fiskeørn 1 V, Blå Kærhøg 1 SØ, Rød Glente 2 V. Lars Witting
Gulstav: Dværgfalk 1 F OF. Jakob Sunesen
Gulstav Mose: Huldue 7 OF, Enkeltbekkasin 1 FU. Jakob Sunesen 
Helnæs Made: Blå Kærhøg 1 F FU, Stenpikker 7 FU. Jens Rasmussen
Keldsnor: Sortklire 13 R, Dværgfalk 2 OF. Per Hauge 
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Christensen
Møllemade/Ellemose: Skovhornugle 1 R. Nis Rattenborg
Røjle By: Vandrefalk 1 R SV, Bjergvipstjert 1 T. Michael Mosebo Jensen
Snaremose Sø: Blå Kærhøg 1 BR FU. Jan Sørensen 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Duehøg 1 FU. Martin Rheinheimer
Teglgårdsparken (Middelfart): Kaspisk Måge 1 2K R. Michael Brunhøj Hansen
Vandhul v/Betzyslyst, Faaborg: Duehøg 1 V, Rød Glente 4 SV. Gunnar Knudsen
Vejlen, Tåsinge: Blå Kærhøg 1 OF. Per Møller Jensen
Vejlen, Tåsinge: Dværgryle 6 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 650 R, Skærpiber 6 R. Flemming Thomasen


 

Onsdag den 21. september 2022          Solopgang: 07:01 Solnedgang: 19:19

Svendborgsund ved Iholm (18:15): Øresvin 1 R
Kogtved, matriklen
:Munk 1 F FU, Solsort 8 R, Skovspurv 6 R, Stillits 2 R, Duehale 1 FU
Gulstav Vesterskov: Sort Glente 1 OF, Vandrefalk 1 T. Poul Vestergård Rasmussen
Ristinge Hale: Sølvhejre 3 OF, Storspove 44 R, Rørhøg 3 T, Blå Kærhøg 2 FU, Rød Glente 1 T, Stenpikker 2 R, Engpiber 14 R, Hvid Vipstjert 8 R. Poul Vestergård Rasmussen
Storeholm + øhavet nord for: Hjejle 2500 R, Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, matriklen: Solsort 10 FU, Sumpmejse 2 FU, Skovspurv 8 FU, Allike 2 R. Poul Brugs Rasmussen
Hellemosen: Stillits 1 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet
: Hættemåge 500 R, Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Bogense Havn
: Sortgrå Ryle 1 1K+ R. Jens David Kofoed Mogensen
Brændegård Sø
: Grågås 600 R,
Sølvhejre 20 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 10 R, Sølvhejre 6 FU. Leif Kristensen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 20 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 5 FU, Isfugl 1 R, Ravn 6 FU. Kurt Kaack Hansen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 213 T, Spidsand 22 T, Sortstrubet Lom 1 T, Hjejle 350 OF, Stenvender 2 T, Rød Glente 5 T, Vandrefalk 1 T, Hedelærke 1 T, Landsvale 320 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 84 T, Rørspurv 56 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Rød Glente 8 TF, Bjergvipstjert 1 SV. Niels Bomholt Jensen
Flyvesandet: Sule 1 AD FU,
Brun Sule (SU) 1 T (11:46 - Flot vejr og god sigt. Stod og kigge ud over havet efter trækkende havørn mod Endelave. Så kom en mørk næsten sort fugl ind teleskopet. Hvad var det---- for mørk til sule, synes jeg, og for spidse vinger til skarv og for smalvinget og klein i det. Den fløj mod øst og jeg fik set den fra ryggen. Så stod jeg og bad til, at den vende sig lidt og sandelig vendte fuglen siden til. Helt samme profil som sule, når den kigger i vandet, den lidt skrå profil. Så så jeg hvid bug og klar afsat sort hoved. Så var jeg lidt forundret for ung sule, ser ikke sådan ud. Fat i bogen og efter at have set aftegning af ung sule, var jeg ikke i tvivl. Det måtte være brun sule. Fuglen fløj mod Fyns Hoved kom ned fra Endelavesiden. Ønsker inderligt fuglen vil blive set på Sjællandsside), Stenvender 3 SV. Ella Mikkelsen. Ella Mikkelsen
Flægen v/Tybrind: Trane 5 R. Lars Witting
Føns Vang: Lille Præstekrave 2 1K R, Fiskeørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Føns Vang: Bjergvipstjert 1 R. Lars Witting
Gulstav: Blå Kærhøg 1 F FU. Niels Bomholt Jensen
Gulstav Vesterskov:  Sort Glente 1 OF, Vandrefalk 1 T. Poul Vestergård Rasmussen
Husby Strand, Wedellsborg: Kortnæbbet Gås 1 R, Bjergpiber 0 R. Lars Witting
Keldsnor: Hjejle 330 R, Dværgryle 7 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 35 FU, Lille Præstekrave 2 FU, Stenvender 1 R, Dværgryle 5 FU, Bjergvipstjert 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Knudshoved Færgehavn: Hedelærke 1 R. Thomas Varto Nielsen
Møllemade/Ellemose: Måge sp. 1800 Ø, Isfugl 1 R, Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Møllemade/Ellemose: Isfugl 1 R. Michael Mosebo Jensen
Ristinge Hale: Sølvhejre 3 OF, Blå Kærhøg 2 FU. Poul Vestergård Rasmussen 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Blå Kærhøg 1 R, Rød Glente 7 SV, Sort Glente 1 R. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Blå Kærhøg 1 F FU, Rød Glente 4 V. Niels Bomholt Jensen  
Sortemosen (Sydfyn): Isfugl 1 R. Hans Rytter
Storeholm + øhavet nord for: Hjejle 2500 R, Blå Kærhøg 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Sybergland: Canadagås 33 R, Skægmejse 1 FU. John Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Dværgryle 3 FU, Rovterne 2 FU, Skægmejse 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Skægmejse 10 OF. Per Hauge
Tullebølle: Rød Glente 6 T. Hans-Henrik Wienberg
Tårup (Hindsholm): Havørn 2 SV. Benjamin Bech 

Vitsø: Havørn 2 OF . Bjarne Jørgensen
Ålebæk v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund


 

Tirsdag den 20. september 2022          Solopgang: 06:59 Solnedgang: 19:22

Kogtved, matriklen: Grønspætte 1 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Landsvale 3 FU, Gransanger 4 FU, Munk 1 M FU, Havesanger 1 FU, Solsort 8 R, Jernspurv 1 R, Gråspurv 2 R, Skovspurv 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Grønirisk 6 FU, Stillits 18 R
Tåsinge: Havørn 3 OF FU (Vejlen 2, - Søby Monnet 1), Hvidklire 1 FU. Fiskehejre 2 FU, Krikand 4 FU, Storspove 4 OF. Trine og Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Skeand 200 R, Fiskehejre 6 R, Sølvhejre 14 R, Fiskeørn 2 FU, Rørhøg 1 OF, Havørn 6 R, Rød Glente 1 OF, Skovskade 4 OF, Spætmejse 1 R, Sangdrossel 2 R. Leif Sørensen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 200 R, Sølvhejre 14 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Sølvhejre 3 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 . Leif Kristensen
Brændegård Sø: Skeand 15 R, Sølvhejre 6 R, Fiskeørn 2 OF, Havørn 5 R, Ravn 15 OF. David Damgaard Dysager
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 FU, Bjergvipstjert 5 V, Bjergvipstjert 3 R, Tornirisk 140 FU. Niels Bomholt Jensen
Dovns Klint: Kjove sp. 1 Ø, Dværgfalk 1 T, Hvid Vipstjert 70 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Skeand 10 R Krikand 130 R, Stor Kobbersneppe 3 R. Flemming Thomasen
Fjordmarken: Krikand 100 R. Flemming Thomasen
Føns Vang: Fiskehejre 25 R, Sølvhejre 10 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Føns Vang: Skeand 40 R, Knarand 80 R, Spidsand 10 R, Lille Lappedykker 60 R, Toppet Lappedykker 50 R, Sølvhejre 9 R, Dværgryle 4 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 3 R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Fiskehejre 36 R, Sølvhejre 5 R, Havørn 2 R. Jørgen Hjorth Jensen 
Faaborg: Musvåge 36 SV. Nina Bjørn
Gulstav: Blå Kærhøg 1 OF. Steen Jensen
Gulstav: Rød Glente 13 T. Aase Busk Kristensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 12 FU. John Jensen
Hesselbjerg (Langeland): Rød Glente 3 NV. Henrik Mørup-Petersen
Lunden (Sydlangeland): Rød Glente 2 OF. Steen Jensen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 4 R, Ravn 3 R. Lars Kirk 
Nørreballe Nor: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 3 FU, Moseterne sp. 1 FU, Havørn 2 OF. Morten Müller
Ristinge Hale: Sølvhejre 2 AD R V, Blå Kærhøg 1 BR V, Spurvehøg 10 V. Keld Skytte Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 48 SV, Trane 71 SV. Keld Skytte Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Trane 60 SV, Blå Kærhøg 1 NV. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Trane 60 S, Sandløber 5 R, Rød Glente 3 T, Rød Glente 4 N, Rød Glente 8 N, Musvåge 95 V, Musvåge 40 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Havørn 6 FU. Gregers Johannesen
Spodsbjerg (Langeland): Trane 56 SV. Per Hauge 
Thurø By m.m.: Huldue 5 OF, Blå Kærhøg 1 V, Rød Glente 7 V,
Musvåge 264 V. Arne Bruun
Tranekær: Havørn 5 R. Steen Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 78 FU, Knarand 156 FU, Spidsand 143 FU, Krikand 340 FU,
Trane 113 V, Sølvhejre 6 FU Rovterne 6 FU, Blå Kærhøg 1 1K V, Spurvehøg 15 V, Havørn 5 IMM V, Rød Glente 77 1K V, Musvåge 176 V, Tårnfalk 5 FU, Skægmejse 2 R, Rørspurv 20 FU. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Spidsand 10 FU, Skægmejse 2 OF. Leif Kristensen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Skægmejse 4 R. Flemming Thomasen


 

Mandag den 19. september 2022         Solopgang: 06:57 Solnedgang: 19:25

Ny Gesinge: Husrødstjert 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Brænderup: Rød glente 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 FU. Erik Thomsen
Ravnholt: Rød glente 2 OF, Tårnfalk 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Havørn 1 R, Ravn 6 FU, Gråkrage 4 FU, Fiskehejre 12 R, Skarv 2 R, Landsvale 8 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 125 FU, Knarand 200 FU, Krikand 250 R, Sølvhejre 12 R
, Sølvhejre 4 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU ,  Havørn 3 , Havørn 2 IMM OF, Musvåge 150 S, Lærkefalk 1 OF, Ravn 8 OF . Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Huldue 18 T, Skestork 3 OF, Spurvehøg 31 T, Rød Glente 3 T, Dværgfalk 2 T. Frank Jensen-Hammer
Flintholm Hestehave: Dværgfalk 1 FU T. Steen Jensen
Føns Vang: Skeand 40 , Knarand 75 , Spidsand 10 , Lille Lappedykker 65 , Toppet Lappedykker 55 , Sølvhejre 5 , Lille Præstekrave 1 , Dværgryle 4 , Havørn 2 AD . Nis Rattenborg
Faaborg: Fiskeørn 1 SV, Musvåge 241 SV. Per Damgaard Poulsen
Gardersø: Trane 3 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Havørn 2 OF, Rød Glente 2 OF,
Aftenfalk 1 S. Freya Mørup-Petersen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 750 R, Sølvhejre 8 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Hesselbjerg (Langeland): Blå Kærhøg 1 FU. Henrik Mørup-Petersen 
Kalvehave v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen 
Kalvehave v/Sandholt: Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Paddesø: Trane 3 V. Anton Markvard
Ristinge By: Sort Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen 
Ristinge Klint: Huldue 10 NV, Hjejle 600 OF, Blå Kærhøg 2 NV, Spurvehøg 43 NV, Rød Glente 4 NV, Sort Glente 1 NV, Musvåge 164 NV, Ravn 5 OF Bogfinke 1000 NV. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sølvhejre 1 OF, Rovterne 4 FU, Rød Glente 2 NV. Henrik Mørup-Petersen
Ristingehalvøen: Spurvehøg 38 T, Havørn 2 , Rød Glente 4 T, Sort Glente 1 T, Musvåge 188 T, Tårnfalk 12 T, Småfugl sp. (Pibere, Finker, Spurve o.lign.) 1500 T. Gregers Johannesen
Ristingehalvøen: Rød Glente 2 NV, Musvåge 110 T, Dværgfalk 1 BR S. Morten Müller
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 325 , Sølvhejre 1 . Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 8 FU. Steen Jensen


 

Søndag den 18. september 2022         Solopgang: 06:55 Solnedgang: 19:27

Kogtved: Grønspætte 1 R, Gransanger 3 FU, Øresvin 1 R (16:15 -?)
Ny Gesinge: Canadagås 33 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Holmdrup mose: Spurvehøg 1 OF. Lars Kirk
Hesselagergård: Krikand 10 OF FU, Fiskehejre 2 FU, Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Knopsvane 67 R, Grågås 350 R, Skeand 200 R,
Sølvhejre 14 R, Skarv 3 R, Vibe 250 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 4 FU, Havørn 6 R, Rød Glente 1 OF, Musvåge 40 T, Skovskade 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 4 OF. Sven Wemmelund
Brændegård Sø: Skeand 200 R,
Sølvhejre 14 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 4 FU, Havørn 6 R, Musvåge 40 T. Leif Sørensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 330 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Dværgfalk 1 FU
. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Canadagås 25 TF, Canadagås 67 T, Trane 3 T, Fiskeørn 2 T, Rørhøg 14 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 15 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Landsvale 1610 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 135 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 330 R. Martin Rheinheimer
Føns Vang: Skeand 55 R, Knarand 65 R, Spidsand 10 R, Lille Lappedykker 60 R, Toppet Lappedykker 50 R, Sølvhejre 6 R, Lille Præstekrave 1 R, Dværgryle 4 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R NAT, Bjergvipstjert 1 R. Nis Rattenborg
Føns Vang: Sølvhejre 5 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 3 R. Lars Witting 
Keldsnor: Hjejle 300 R. Helle Wendel Sørensen
Keldsnor: Sortklire 14 R. Sven Wemmelund
Lunden (Sydlangeland): Rød Glente 2 T. Helle Wendel Sørensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Lille Præstekrave 4 R, Dværgryle 4 R, Rovterne 2 FU. Henrik Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 FU, Rovterne 2 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Piledybet: Sølvhejre 8 R NAT. Henrik Mørup-Petersen  
Ristinge Klint: Vandrefalk 1 R. Henrik Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Rovterne 2 OF. Henrik Mørup-Petersen 
Silkeå vest for gl. jernbane: Hvid Vipstjert 100 R. Leif Sørensen
Silkeå vest for gl. jernbane: Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Spurvehøg 11 V, Hedelærke 1 V. Jens Hasager Kirk
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 1K R
. Flemming H. Nielsen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Havørn 3 SV. Jan Stener Jørgensen
Søgård Mose (Langeland): Canadagås 30 R, Huldue 12 V. Carsten Skou
Tranekær
: Havørn 5 R. Sven Wemmelund
Tranekær: Havørn 5 AD R. Helle Wendel Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 110 FU, Sorthovedet Måge 1 AD R, Rovterne 12 R. Claus Dalskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Rovterne 8 R
, Fiskeørn 1 OF. Bent Birk Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 FU. Sanne Lykke Dalgaard


 

Lørdag den 17. september 2022         Solopgang: 06:53 Solnedgang: 19:30

Kogtved: Natugle 1 SY
Brændegård Sø
: Knopsvane 83 R, Grågås 250 R, Toppet Lappedykker 14 R, Fiskehejre 3 R, Sølvhejre 12 R, Vibe 65 R, Hvidklire 1 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Havørn 3 OF, Rød Glente 2 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Skovskade 1 OF, Allike 33 OF, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Arreskov:
Canadagås 106 R, Dværgryle 5 R. Erik Ehmsen
Lunderborg, Rønnebærbusk
: Solsort 10 FU, Stær 6 FU, Sumpmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø:
Canadagås 106 R, Temmincksryle 1 FU, Dværgryle 5 FU, Stillits 110 FU. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 12 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 2 FU, Rød Glente 2 OF, Ravn 3 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 160 FU, Knarand 270 R, Krikand 320 R, Sølvhejre 6 FU, Sølvhejre 6 R, Rovterne 2 , Fiskeørn 2 FU, Rød Glente 2 OF, Ravn 8 OF. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Canadagås 124 T, Spidsand 21 T, Sortstrubet Lom 2 T, Hvepsevåge 6 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 25 T,Tårnfalk 10 T, Ravn 4 OF, Landsvale 550 T, Hvid Vipstjert 287 T, Bogfinke/Kvækerfinke 13100 T, Tornirisk 100 T, Grønsisken 1350 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Hvepsevåge 8 T,
Steppehøg 1 T, Spurvehøg 19 T, Ravn 4 OF. Søren Bøgelund 
Dovns Klint: Canadagås 92 Ø, Storkjove 1 T, Hvid Vipstjert 106 T. Helle Wendel Sørensen
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 1K FU,
Steppehøg 1 SV. Michael Køie Poulsen
Dovns Klint: Mosehornugle 1 R. Henning Ettrup
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 BR T. Ole Lilleør
Dovns Klint: Canadagås 92 V, Huldue 5 SV, Sortstrubet Lom 1 NV,
Steppehøg 1 1K SV , Spurvehøg 22 SV, Rød Glente 2 SV, Bjergvipstjert 2 OF. Jakob Sunesen
Gulstav: Trane 14 T. Frank Jensen-Hammer  
Gulstav: Blå Kærhøg 1 BR T, Spurvehøg 14 T. Helle Wendel Sørensen
Gulstav: Trane 14 OF. Olav Egelund
Gulstav: Hvepsevåge 7 S, Spurvehøg 10 S. Benny Steinmejer 
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 9 FU, Hjejle 700 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Sølvhejre 9 R. Tom Tjørnum
Håstrup Bjerge: Sangdrossel 20 R. Per Rasmussen
Keldsnor: Trane 14 R, Skestork 2 R. Søren Bøgelund
Keldsnor: Dværgfalk 1 R. Torben Bøgeskov
Keldsnor: Hjejle 350 R, Brushane 25 R, Dværgryle 6 R, Sortklire 14 R. Ole Lilleør
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 3 R. Helle Wendel Sørensen
Storskov (Brahetrolleborg): Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 S, Kernebider 10 FU. Niels Bomholt Jensen
Thurø By m.m.: Blå Kærhøg 1 S, Vandrefalk 1 V. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 , Canadagås 31 R, Spidsand 135 R, Skestork 3 R, Rovterne 8 R, Havørn 2 R, Skægmejse 2 R. Helle Wendel Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 V. Søren Bøgelund 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 3 R, Rovterne 8 R, Havørn 2 OF. Sven Wemmelund
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 1 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 10 R. Michael Køie Poulsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 11 R. Ole Lilleør
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 140 R, Rørdrum 1 R, Sølvhejre 7 R, Skestork 1 R, Dværgryle 3 R, Rovterne 11 R. Ole Lilleør
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 R, Skestork 1 R, Rovterne 10 R, Fiskeørn 1 OF. Torben Bøgeskov
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 4 FU, Rovterne 11 R, Fiskeørn 1 FU. Benny Steinmejer
Vejlen, Tåsinge: Trane 3 OF. Morten Kristiansen
Ølundgårds og Lammesø Inddæmning: Vandrefalk 1 R. Per Møller Jensen


 

Fredag den 16. september 2022         Solopgang: 06:52 Solnedgang: 19:32

Lundeborg, Rønnebærbusk: Solsort 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Flyvesandet: (08.53):
Almindelig Skråpe 1 V. Søren Gjaldbæk

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Sølvhejre 6 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 IMM FU. Helle Wendel Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 6 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 FU. Sven Wemmelund
Bøjden Nor: Sølvhejre 2 FU, Tornirisk 80 FU. Anton Ræbild Jensen
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 TF, Sort Glente 1 TF, Tårnfalk 5 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Sølvhejre 1 FU. Kirsten Pedersen
Føns Vang: Skeand 60 R, Knarand 70 R, Krikand 110 R, Lille Lappedykker 66 R, Toppet Lappedykker 55 R, Fiskehejre 28 R NAT, Sølvhejre 1 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Sortklire 19 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R NAT. Nis Rattenborg
Føns Vang: Sølvhejre 1 FU. Erik Busk
Gulstav Mose: Tårnfalk 6 R. Helle Wendel Sørensen 
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Bugten v/Helnæsdæmningen: Storspove 56 FU. Kirsten Pedersen
Helnæs Made: Brushane 36 FU. Kirsten Pedersen
Holstenshuse Skov (Gammel Dyrehave): Fiskeørn 2 SV. Per Damgaard Poulsen
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 4 R. Laila Neermann
Piledybet: Sølvhejre 4 R NAT. Henrik Mørup-Petersen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 5 . Laila Neermann
Tarup Grusgrave: Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 R. Aase Busk Kristensen

Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 52 R, Rovterne 4 R, Havørn 2 R. Helle Wendel Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 FU. Asger Rasmussen


 

Torsdag den 15. september 2022         Solopgang: 06:50 Solnedgang: 19:35

Bjørnemosegård, vådområde vest: Hvidklire 2 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Vibe 3 FU R, Hvid vipstjert 4 FU, Knarand 3 FU, Ringdue 6 OF, Gråkrage 4 OF. Poul Brugs Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Brushane 1 R, Dværgryle 1 R, Gul vipstjert 1 R, Hvid vipstjert 1 R. Henning Steen Hansen
Ny Gesinge: Stenpikker 1 R. Lars Kirk
Oure, Tanghavevej: Hvid vipstjert 25 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Sølvhejre 14 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 3 FU, Havørn 6 R, Skovskade 2 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Kaspisk Måge 1 1K R. Laila Neermann
Brændegård Sø:
Sølvhejre 14 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 3 FU, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 8 R, Havørn 4 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Krikand 167 FU, Tornirisk 175 R. Martin Rheinheimer
Dovns Klint: Huldue 4 T, Almindelig Kjove 1 T, Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 10 T, Tårnfalk 15 T, Landsvale 420 T, Hvid Vipstjert 154 T, Grønsisken 365 T. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Huldue 6 OF, Blå Kærhøg 1 F FU, Gråspurv/Skovspurv 100 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Fiskehejre 27 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav:
Aftenfalk 1 2K T. Søren Bøgelund
Gulstav Vesterskov: Lærkefalk 1 FU T. Søren Bøgelund
Gulstav Østerskov: Lærkefalk 1 FU. Jakob Sunesen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R,
Sølvhejre 12 FU, Stor Præstekrave 20 R. Tom Tjørnum
Helnæs Made: Grågås 800 R, Stenpikker 8 FU
. Leif Kristensen
Kasmose Skov: Sule 58 , Sule 8 T, Almindelig Kjove 3 V, Almindelig Kjove 1 TF, Storkjove 4 V, Kjove sp. 7 T, Sildemåge 24 4K+ V,
Fjordterne/Havterne 89 V. Michael Mosebo Jensen 
Keldsnor: Fiskeørn 1 FU T. Søren Bøgelund 
Sortemosen (Sydfyn): Tårnfalk 6 FU. Leif Bisschop-Larsen
Spodsbjerg (Langeland): Sandløber 2 R, Sorthovedet Måge 1 AD R, Kaspisk Måge 1 2K R. Laila Neermann 
Staurby v/Middelfart: Grønspætte 5 FU. Peter Hvenegaard
Storebælt u.f. Purreskov-Klintholm: Måge sp. 2100 R. Leif Bisschop-Larsen
Sybergland: Canadagås 34 R, Krikand 100 FU. Peter Lillesø
Ørnehøj-området (Gulstav):
Steppehøg 1 2K T. Søren Bøgelund


 

Onsdag den 14. september 2022         Solopgang: 06:48 Solnedgang: 19:37

Svendborg Golfbane: Havørn 1 AD OF, Tårnfalk 2 R, Rødstjert 2 R
Vejlen, Tåsinge
: Havørn 1 R, Brushane 16 R, Hvidklire 6 R, Almindelig ryle 3 R, Hjejle 80 OF. Erik Ehmsen, Brian Odd, Poul Vestergård Rasmussen
Dovns Klint
: Hvepsevåge 1 T. Erik Ehmsen, Brian Odd, Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor
:
Sølvhejre 11 R, Rovterne 8 R, Skestork 3 R, Stenpikker 2 R. Erik Ehmsen, Brian Odd, Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor
: Skestork 3 R, Rovterne 4 R. Erik Thomsen
Nørreballe Nor
: Rovterne 2 R, Sølvhejre 1 R. Erik Ehmsen, Brian Odd, Poul Vestergård Rasmussen
Ristinge Hale/ Storeholm
: Stenpikker 7 R, Storspove 16 R. Erik Ehmsen, Brian Odd, Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø
: Fiskeørn 1 R. Leif Sørensen
Hesselagergård
: Munk 4 FU (2 AD + 2 1K). Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 2000 R, Skeand 85 FU Knarand 230 FU, Krikand 310 FU, Sølvhejre 7 FU, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 , Ravn 8 OF, Ravn 6 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Spurvehøg 12 T, Hvid Vipstjert 106 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav:
Steppehøg 1 F T, Sort Glente 1 AD T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 2000 R, Fiskehejre 25 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen:
Sølvhejre 13 R. Klaus Homøe
Helnæs Made: Ravn 3 OF, Stenpikker 14 FU. Jens Rasmussen
Hvidkilde, mose øst for godset: Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Kædeby:
Steppehøg 1 M AD NV. Mogens Lind Jørgensen 
Langø (Hindsholm): Hjejle 650 T R. John Jensen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 1 OF. Per Rasmussen
Mose v/Agerslyst s.f. Nr. Søby: Sort Glente 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Nørreballe Nor: Rovterne 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skestork 3 R, Rovterne 3 R. Per Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Lærkefalk 1 T. Søren Bøgelund


 

Tirsdag den 13. september 2022          Solopgang: 06:46 Solnedgang: 19:40

Lundeborg: Munk 1 R, Solsort 1 R, Stær 1 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 1 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Gærdesanger 1 R, Ringdue 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor
: Sølvhejre 2 R. Erik Thomsen
Fyns Hoved
:
Steppehøg 1 JUV FU . Daniel Palm Eskildsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Hættemåge 600 R, Sortterne 1 1K R T. Michael Mosebo Jensen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Sandløber 1 FU, Hættemåge 500 R. Erik Busk
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Sandløber 8 R, Hættemåge 550 , Sortterne 1 1K R, Fjordterne 26 R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Sølvhejre 14 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 4 FU, Havørn 5 R, Rød Glente 2 OF, Ravn 65 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Skeand 19 FU, Spidsand 12 FU, Sølvhejre 3 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Havørn 2 OF. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Fiskeørn 1 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 OF, Landsvale 1810 T, Gul Vipstjert 38 T, Hvid Vipstjert 69 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Tårnfalk 5 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Fyns Hoved:
Steppehøg 1 1K R . Daniel Palm Eskildsen
Fyns Hoved:
Steppehøg 1 JUV FU, Ravn 4 R. Thomas Vikstrøm
Fyns Hoved: Sandløber 1 FU. Klaus Homøe
Fællesstrand (inkl. Tornen): Sandløber 1 VDR FU. Thomas Vikstrøm
Gulstav: Fiskeørn 1 S, Lærkefalk 3 S, Ravn 3 OF. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Dværgryle 3 R, Lærkefalk 1 OF. Anders Myrtue
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F R. Erik Busk
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 BR R, Tårnfalk 5 R, Stillits 80 R. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Hjejle 1000 R. Klaus Homøe
Nørreballe Nor: Brushane 23 R. Martin Iversen
Nørreballe Nor: Brushane 29 R, Rovterne 3 R. Niels Bomholt Jensen
Thurø Rev: Blisgås 1 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 30 FU, Knarand 83 R, Spidsand 146 FU, Krikand 370 R, Sølvhejre 4 R, Skestork 3 R,
Rovterne 12 R, Blå Kærhøg 1 F S. Niels Bomholt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 R, Skestork 3 R, Rovterne 11 R. Martin Iversen


 

Mandag den 12. september 2022         Solopgang: 06:44 Solnedgang: 19:43

Vejlen, Tåsinge:Rørhøg 1 1K R, Fiskehejre 1 R, Gråand 16 FU. Henning Steen Hansen
Hesselagergård: Bogfinke 12 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 4 FU, Skovspurv/gråspurv 50 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 1500 R, Havørn 2 OF. Leif Kristensen
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Sandløber 8 R, Hættemåge 800 R, Isfugl 1 R. Michael Brunhøj Hansen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Hvid Vipstjert 65 FU, Tornirisk 185 FU S. Jens Rasmussen
Christiansminde: Isfugl 1 R. Arne Bruun  
Dovns Klint: Hvepsevåge 7 OF,
Steppehøg 1 R, Spurvehøg 14 OF, Aftenfalk 1 R, Lærkefalk 2 OFJørgen Hjorth Jensen
Dovns Klint (09:02-09:04):
Steppehøg 1 S (Trak direkte ud) . Claus Dalskov
Dovns Klint: Trane 4 TF, Hvepsevåge 13 T,
Steppehøg 1 1K SØ , Spurvehøg 26 T, Aftenfalk 1 1K S , Aftenfalk 1 T R, Lærkefalk 1 T, Landsvale 2360 T, Skovpiber 128 T, Gul Vipstjert 64 T, Bjergvipstjert 2 T. (SG, FJH + op til 10). Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Skeand 20 R, Knarand 50 R , Lille Lappedykker 58 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 1 R , Sortklire 19 R, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R. Nis Rattenborg
Gulstav: Huldue 12 S, Hvepsevåge 6 T. Michael Mosebo Jensen
Gulstav:
Aftenfalk 1 1K R S . Claus Dalskov
Gulstav Mose:
Aftenfalk 2 1K R . Michael Mosebo Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Lærkefalk 2 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Stor Præstekrave 40 R. Michael Mosebo Jensen
Monnet, Tåsinge: Grågås 520 R, Spidsand 21 R, Krikand 365 FU, Sølvhejre 2 FU, Havørn 3 IMM R. Niels Bomholt Jensen
Møllemade/Ellemose: Blå Kærhøg 1 F V, Isfugl 1 M R Stillits 80 R. Michael Brunhøj Hansen
Mågeøerne: Hjejle 400 R. Storspove 53 R. Jens Bækkelund
Nørreballe Nor: Brushane 20 R. Michael Mosebo Jensen
Rødme Svinehaver: Tårnfalk 5 R. Arne Bruun
Søholm Gods: Lærkefalk 1 FU. Flemming Olsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 3 R, Sølvhejre 5 R, Skestork 3 R, Rovterne 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 4 OF, Sølvhejre 5 FU, Skestork 5 FU, Rovterne 4 FU Skægmejse 2 FU. Merry Sunke Larsen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 544 R, Sølvhejre 6 R, Klyde 21 FU,
Almindelig Ryle 672 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Søndag den 11. september 2022         Solopgang: 06:42 Solnedgang: 19:45

Kogtved, matriklen: Ravn 1 OF, Sortkrage 1 OF, Landsvale 130 Ø
Vejlen, Tåsinge:Guløret terrapin 1 R. Bettina Gerti Groß
Gulstav (07:40):
Pommeransfugl 1 T S. Torbjørn Eriksen
Lundeborg, matrikel: Havesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Arreskov Sø: Rovterne 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Sølvhejre 15 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 4 FU, Havørn 4 OF, Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Lærkefalk 1 OF
. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 14 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 145 T, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 T, Ravn 3 TF, Bysvale 310 T, Landsvale 1110 T, Digesvale 280 T, Skovpiber 26 T, Gul Vipstjert 50 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Ravn 3 S, Hedelærke 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Lærkefalk 1 OF, Ravn 3 OF. Søren G. Nielsen
Gudbjerg: Havørn 2 AD OF. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 7 T, Hedelærke 4 T, Svale sp. 1400 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 14 R, Dværgryle 10 FU, Lærkefalk 1 FU. Arne Bruun 
Hesselbjerg (Langeland): Havørn 2 OF, Dværgfalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Brushane 41 FU. Ole Goldschmidt 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Sandløber 46 R. Leif Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 4 FU. Freya Mørup-Petersen
Rødme Svinehaver:
Aftenfalk 1 1K FU. Niels Bomholt Jensen
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 1 1K R. Peter Lillesø 
Sybergland: Lille Præstekrave 1 FU, Stillits 75 FU. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 98 FU, Knarand 159 FU, Spidsand 186 FU, Krikand 430 FU, Trane 4 FU, Sølvhejre 9 FU, Skestork 3 1K FU, Rovterne 13 FU, Havørn 2 IMM OF. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sandløber 50 R, Havørn 2 OF. Gregers Johannesen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 2 R, Rovterne 13 R. Jakob Sunesen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 OF, Skægmejse 3 FU. Flemming Hansen
Vigelsø: Fiskehejre 40 R, Sølvhejre 2 R, Skestork 5 R, Storspove 140 R, Vandrefalk 1 R. Jens Bækkelund
Øksenrade Skov: Havørn 2 2K+ N, Isfugl 2 R. Michael Brunhøj Hansen


 

Lørdag den 10. september 2022         Solopgang: 06:40 Solnedgang: 19:48

Dovns Klint: Steppehøg 1 JUV S . Torbjørn Eriksen
Lundeborg, matrikel: Munk 3 FU, Stær 12 FU, Gråspurv 6 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Sangsvane 1 R, Lille kobbersneppe 1 R, Sølvhejre 2 R, Fiskehejre 1 R. Monica Nielsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Arreskov Sø: Grågås 1850 R, Toppet Lappedykker 122 R, Skarv 500 FU. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 14 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 2 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Grågås 600 R, Skeand 80 FU, Knarand 190 FU, Krikand 220 R, Sølvhejre 15 FU, Sølvhejre 2 R, Rovterne 2 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 2 FU, Ravn 4 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 FU. Stoffer Jaeger
Bøjden Nor: Sølvhejre 3 FU. Børge Langkilde Rasmussen 
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 V, Sølvhejre 2 T, Stenvender 5 V, Fiskeørn 1 S, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 28 S, Hvepsevåge 5 V, Rørhøg 22 S, Blå Kærhøg 1 BR S,
Steppehøg 1 JUV S, Spurvehøg 70 S, Lærkefalk 7 S, Vandrefalk 1 T, Skovpiber 100 S, Gul Vipstjert 200 S, Bjergvipstjert 4 TF, Grønsisken 900 S. Henrik og Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1042 T, Sortstrubet Lom 1 T, Stor Præstekrave 35 T, Stenvender 1 T, Fiskeørn 1 T, Hvepsevåge 6 T, Rørhøg 11 T, Spurvehøg 67 T, Dværgfalk 2 T, Landsvale 1170 T, Digesvale 120 T, Skovpiber 32 T, Gul Vipstjert 42 T, Grønsisken 425 T. Frank Jensen-Hammer
Frellesvig: Gråspurv/Skovspurv 100 FU. Jane Ditzel
Føns Vang: Sortterne 1 R. Lars Witting
Gulstav: Fiskeørn 6 S, Hvepsevåge 31 S, Rørhøg 38 S, Blå Kærhøg 2 S,
Steppehøg 1 1K FU, Spurvehøg 80 S, Sort Glente 1 AD FU, Tårnfalk 40 S, Dværgfalk 3 S, Lærkefalk 14 S, Bysvale 500 S, Landsvale 5000 S, Gul Vipstjert 200 S, Tornirisk 100 S. Ole Goldschmidt
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 400 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Trane 4 R, Dværgryle 6 R. Lars Witting
Keldsnor: Sølvhejre 2 R. Per Rasmussen
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R, Dværgfalk 1 FU T. Jens-Gert Hansen
Monnet, Tåsinge: Dværgfalk 1 R. Arne Bruun
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Michael L.J. Glentedal
Piledybet: Sølvhejre 1 OF, Rovterne 2 OF, Lærkefalk 1 FU, Skægmejse 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Havørn 2 AD OF, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Røjle Mose: Dværgfalk 1 OF. Erik Busk
Thurø Rev: Stenvender 3 R. Arne Bruun 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 R, Sølvhejre 8 R, Skestork 3 R, Rovterne 8 R. Michael L.J. Glentedal
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Skestork 3 R, Rovterne 9 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 R, Skestork 3 R, Rovterne 7 R, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T Lærkefalk 2 R. Jørn Dyhrberg Larsen 
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 26 T. Freya Mørup-Petersen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 2 FU. Asger Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 3 R NAT. Jens-Gert Hansen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 3 R,  Hvid Vipstjert 50 FU. Arne Bruun
Æbelø: Splitterne 30 R. Jens Bækkelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Hvepsevåge 26 T. Freya Mørup-Petersen
Ålebæk v/Gyldensteen: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund 
 


Fredag den 9. september 2022          Solopgang: 06:39 Solnedgang: 19:50

Svendborgsund ved Iholm (09:40): Øresvin 1 R
Vejlen, Tåsinge: Spurvehøg 1 R, Brushane 1 R, Dværgryle 1 FU. Henning Steen Hansen
Bøjden Nor: Spurvehøg 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Stor Præstekrave 21 R, Sandløber 5 R. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Blisgås 1 JUV R, Kaspisk Måge 1 1K R T. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Grågås 1800 R, Knarand 60 R,
Sølvhejre 17 R, Rovterne 8 R, Fiskeørn 1 R
Bøjden Nor: Grågås 600 R NAT, Sølvhejre 3 R, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 38 R, Sandløber 1 VDR R, Dværgryle 4 1K R,
Odinshane 1 1K R . Svend Aage Linderström
Bøjden Nor: Sølvhejre 3 R, Sandløber 1 FU, Dværgryle 4 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 4 R, Stor Præstekrave 24 R, Sandløber 4 R, Dværgryle 4 R. Leif Schack-Nielsen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1332 T, Sortand 121 T, Pibeand 453 T, Spidsand 45 T, Sortstrubet Lom 2 V, Sortstrubet Lom 1 Ø, Skarv 1000 OF, Fjordterne 7 T, Fiskeørn 5 T, Hvepsevåge 77 T, Rørhøg 21 T, Spurvehøg 121 T, Tårnfalk 26 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 9 T, Lærkefalk 5 OF, Landsvale 395 T, Grønsisken 1515 T. Frank Jensen-Hammer
Føns Vang: Skeand 15 R, Sortklire 13 R, Sortterne 1 AD VDR R , Havørn 2 1K R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sortklire 14 R, Sortterne 1 R. Lars Witting
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Husby Strand, Wedellsborg: Canadagås 170 R, Lille Præstekrave 3 R, Dværgryle 5 R. Lars Witting
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 105 S, Skeand 37 FU, Skarv, Mellemskarv (ssp. sinensis) 1050 R, Hjejle 279 FU, Temmincksryle 1 FU, Dværgryle 3 FU, Sortklire 11 FU, Rovterne 1 S, Fiskeørn 2 S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 4 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Lille Præstekrave 1 FU. Ole Goldschmidt
Lindkær v/Ravnholt: Havørn 4 , Ravn 12 R. Palle Bo Larsen
Møllemade/Ellemose: Landsvale 250 SØ, Stillits 100 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 6 FU. Ole Goldschmidt 
Piledybet: Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.:
Sandløber 40 R. Leif Rasmussen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 1 R, Lærkefalk 1 FU, Grå Fluesnapper 4 FU. Freya Mørup-Petersen
Strandsøer ved Strandagergård, Tranekær: Sandløber 13 FU. Niels Bomholt Jensen
Sundet, Faaborg: Skeand 70 FU, Sorthalset Lappedykker 1 JUV FU, Digesvale 200 FU. Per Damgaard Poulsen
Sybergland: Stillits 50 FU. John Jensen
Søen, Valdemarsslot: Blisgås 1 R, Taffeland 175 R. Niels Andersen  
Søllinge: Duehøg 1 1K OF. Per Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Knarand 45 FU, Krikand 210 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 . Morten Kristiansen
Vejrup v/Indslev: Trane 36 OF. Nis Rattenborg


 

Torsdag den 8. september 2022          Solopgang: 06:37 Solnedgang: 19:53

Svendborg Golfbane: Gråand 3 PUL YF, Grønspætte 1 R, Landsvale 40 FU, Stær 60 R
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Havørn 4 R. Poul Vestergård Rasmussen
Brændegård Sø: Ravn 7 FU. Erik Thomsen
Bøjden Nor: Ringdue 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Grågås 1300 R, Skeand 42 R, Knarand 57 R, Sølvhejre 10 R, Rovterne 8 , Fiskeørn 2 AD R, Havørn 2 AD R. Svend Aage Linderström
Brændegård Sø:
Sølvhejre 12 R, Rovterne 8 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 R. Leif Sørensen
Brændeskov by (16:00):
Hærfugl 1 FU (På vegne af anonym henvendelse). Anders Wiig Nielsen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 R. Leo Bøjlesen
Fiskerup Skov
: Ravn 34 R. Svend Aage Linderström
Gyldensteen: Engsøen: Krikand 100 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Knud Christensen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 25 R, Sølvhejre 10 R, Stor Præstekrave 40 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Holckenhavn Gods
: Fiskehejre 36 R. Leif Kristensen
Nørresø v/Brahetrolleborg
: Knarand 107 R. Svend Aage Linderström


 

Onsdag den 7. september 2022          Solopgang: 06:35 Solnedgang: 19:55

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Havørn 3 R. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm: Grå fluesnapper 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Skeand 16 R, Knarand 25 R, Sølvhejre 11 FU, Sølvhejre 5 R, Rovterne 5 R, Rovterne 3 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 3 . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 3 R, Stor Præstekrave 41 R, Stenvender 1 R, Islandsk Ryle 15 R, Dværgryle 4 1K R,
Odinshane 1 1K R, Hvid Vipstjert 52 R, Burfugl sp. 1 R . Svend Aage Linderström
Bøjden Nor: Sølvhejre 3 FU, Stor Præstekrave 44 FU,
Odinshane 1 FU , Fiskeørn 1 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU. Erik Damm
Havn v/Vejlen: Lille Præstekrave 1 FU. Niels Andersen
Holckenhavn Bugt/strandeng: Fiskehejre 38 R, Sølvhejre 2 R. Peter Pelle Clausen
Nakkebølle Inddæmning: Taffeland 110 R, Skeand 22 FU, Krikand 140 FU, Blishøne 1430 FU, Rovterne 3 OF, Fiskeørn 1 R, Havørn 4 R, Dværgfalk 1 FU, Digesvale 140 FU. Niels Bomholt Jensen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 10 R. Leif Rasmussen
Roerslev v/Nr. Aaby: Fiskeørn 1 SV. Jakob Dall 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Sandløber 5 R. Andreas Haahr Larsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Havørn 3 FU. Asger Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Krikand 125 R, Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Niels Andersen


DOF's aktuelle nyhedsbrev d. 05/09 - 2022:
                Vindstille nætter gav stormsvaler i nettet
                Foreninger: Landbruget skal bruge mindre sprøjtegift


 

Tirsdag den 6. september 2022          Solopgang: 06:33 Solnedgang: 19:58

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Havørn 7 R. Poul Vestergård Rasmussen
Gesinge: Rørhøg 2 R. Lars Kirk
Knarreborg Mølle, mølledammen: Grønbenet Rørhøne 4 FU (2 AD + 2 1K), Troldand 3 1K FU, Gråand 8 FU, Ringdue 2 YF. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Aulby Mølleå med enge ved udløbet: Stor Præstekrave 22 R, Sandløber 5 R. Michael Brunhøj Hansen
Brændegård Sø: Grågås 800 R, Skeand 30 R, Trane 3 R, Sølvhejre 7 R, Rovterne 2 , Fiskeørn 2 R. Svend Aage Linderström
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU , Vandrefalk 1 FU, Leif Kristensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU,  Lærkefalk 1 FU. Anton Ræbild Jensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor:
Odinshane 1 R. David Damgaard Dysager
Fællesstrand (inkl. Tornen): Storspove 60 R. Svend Aage Linderström 
Føns Vang: Canadagås 118 R, Grågås 1500 R, Lille Lappedykker 25 R, Sølvhejre 1 R, Havørn 3 . Michael Mosebo Jensen
Gulstav: Bjergvipstjert 1 R. Niels Bomholt Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 5 R, Stor Præstekrave 25 R. Tom Tjørnum 
Husby Strand, Wedellsborg: Canadagås 26 R, Temmincksryle 2 R,
Odinshane 1 R, Michael Mosebo Jensen
Klise Nor: Dværgfalk 1 R S. Niels Bomholt Jensen 
Mullerup Skov:
Steppehøg 1 1K R. Leif Bisschop-Larsen
Møllemade/Ellemose: Hættemåge 1000 R, Isfugl 1 R, Dværgfalk 1 R, Bysvale 150 R, Landsvale 500 R. Michael Brunhøj Hansen 
Storebælt nord for Vestbroen: Vandrefalk 1 FU.  Peter Kyvsgaard
Sybergland: Canadagås 39 R, Lille Lappedykker 42 R. Ivan Sejer Beck
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Kaspisk Måge 1 R, Rovterne 1 OF, Havørn 6 R. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 6 OF. Lars Kirk
Wedellsborg Gods: Canadagås 55 R, Trane 9 OF, Duehøg 1 1K OF, Lærkefalk 1 R. Michael Mosebo Jensen


 

Mandag den 5. september 2022          Solopgang: 06:31 Solnedgang: 20:00

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Rovterne 4 R, Havørn 9+ R. Poul Vestergård Rasmussen
Broholm
: Skarv 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 3 R, Vandrefalk 2 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø
Sølvhejre 16 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 OF. Erik Ehmsen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU . Gunnar Knudsen
Bøjden Nor: Nilgås 1 OF, Lille Præstekrave 1 FU,
Odinshane 1 FU . Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Stenvender 3 FU,
Odinshane 1 FU . Leif Kristensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 40 R, Dobbeltbekkasin 22 FU,
Odinshane 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU . Søren G. Nielsen
Bøjden Nor: Dværgryle 3 R
, Odinshane 1 R . Pierre Bentzen
Flægen v/Tybrind: Canadagås 100 R. Lars Witting
Fællesstrand (inkl. Tornen): Islandsk Ryle 39 FU, Fiskeørn 1 FU. John Jensen 
Føns Vang: Dværgfalk 1 OF. Lars Witting
Gardersø: Trane 3 R. Lars Witting
Gyldensteen: Engsøen: Canadagås 30 R, Indisk Gås 1 R, Grågås 1030 R, Skeand 45 R Knarand 74 R, Spidsand 37 R, Krikand 1075 R,
Lille Lappedykker 164 R, Sølvhejre 8 FU, Stor Præstekrave 62 R, Lille Præstekrave 1 FU, Brushane 23 FU, Krumnæbbet Ryle 11 FU, Temmincksryle 2 FU, Dværgryle 5 FU Dobbeltbekkasin 21 FU, Sortterne 1 R, Havørn 5 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Vandrefalk 1 OF. Asger Sværke
Gyldensteen: Reservatet: Stenvender 1 R. Jens Bækkelund 
Husby Strand, Wedellsborg: Trane 15 R, Temmincksryle 5 R,
Odinshane 1 R. Lars Witting
Husby Strand, Wedellsborg: Trane 15 R,
Odinshane 1 FU. Erik Busk  
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 2 R. Per Rasmussen
Ny Gesinge: Rovterne 3 N. Erik Ehmsen
Spodsbjerg Havn: Lærkefalk 1 OF. Uffe B. Nielsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 70 FU, Sølvhejre 5 FU, Skestork 3 FU, Rovterne 9 FU, Fiskeørn 1 FU. Morten Müller
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 3 FU, Havørn 9 FU. Steen Vagner


 

Søndag den 4. september 2022          Solopgang: 06:29 Solnedgang: 20:03

Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Rovterne 4R, Havørn 17 R. Poul Vestergård Rasmussen
Thurø: Husrødstjert 1 R. Lars Kirk 
Broholm: Hvid vipstjert 10 FU, Grå fluesnapper 1 FU, Korttået træløber 1 FU, Bysvale 10 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 11 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 4 R, Trane 3 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn: Kaspisk Måge 1 1K R. Jens Peter Bech
Bovballe Skov: Vandrefalk 1 OF. Christian Pedersen
Brændegård Sø:
Sølvhejre 14 R, Rovterne 1 R, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R, Sølvhejre 2 FU, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU, Havørn 2 JUV R, Rød Glente 2 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 R . Stoffer Jaeger
Dræby Fed: Fiskeørn 1 R. Peter Lillesø
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Knarand 31 R. Richard Hansen
Gulstav: Hvepsevåge 5 OF, Blå Kærhøg 2 OF, Spurvehøg 16 OF, Dværgfalk 1 SØ, Lærkefalk 6 OF, Ravn 3 OF, Gul Vipstjert 60 T. Søren G. Nielsen
Gulstav:
Steppehøg 1 1K+ S, Dværgfalk 1 S, Gul Vipstjert 30 S. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Mose: Hvepsevåge 6 T, Blå Kærhøg 2 BR FU,
Steppehøg 1 1K FU , Lærkefalk 2 FU. Jens Peter Bech, Benjamin Bech
Gyldensteen: Engsøen: Indisk Gås 1 R, Grågås 1250 R, Knarand 80 FU, Spidsand 19 FU, Krikand 1150 FU, Lille Lappedykker 55 FU, Sølvhejre 9 FU, Stor Præstekrave 28 FU,
Dværgryle 6 FU, Sortklire 37 FU, Havørn 3 OF, Vandrefalk 1 FU. Martin Rheinheimer
Gåsebadet (Odense Fjord): Sølvhejre 2 R. Gregers Johannesen
Magleby Nor: Dværgfalk 1 R. Benjamin Bech, Jens Peter Bech
Monnet, Tåsinge: Spidsand 82 R. Arne Bruun
Møllemade/Ellemose: Tårnfalk 6 R. Michael Brunhøj Hansen
Nørre Aaby: Canadagås 70 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Grågås 800 FU. Søren G. Nielsen
Ravnholt (Midtfyn): Havørn 3 OF, Ravn 21 FU. Alex Vestergaard Dam 
Nørre Aaby: Canadagås 70 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Nørreballe Nor: Grågås 800 FU. Søren G. Nielsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 1 SØ, Vendehals 1 BYT DØD
(Plukket af spurvehøg fundet på sommerhusgrunden). Freya Mørup-Petersen
Thurø Rev: Blisgås 1 R. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 9 FU, Skestork 3 R, Rovterne 9 R, Fiskeørn 1 FU, Gul Vipstjert 40 S. Jens Peter Bech
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 11 FU, Skestork 3 R, Rovterne 11 FU, Fiskeørn 5 S. Carsten Skou 
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 OF,
Havørn 17 R. Morten Kristiansen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Rovterne 3 FU, Havørn 13 FU. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Havørn 4 FU. Carsten Skou
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Rovterne 1 OF, Havørn 11 R. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Havørn 4 OF. Gunner Munk
Vigelsø: Skestork 5 R, Havørn 2 R. Gregers Johannesen 


 

Lørdag den 3. september 2022          Solopgang: 06:27 Solnedgang: 20:06

Vejlen, Tåsinge: Havørn 14 R, Rovterne 2 R, Sølvhejre 1 R, Rørhøg 1 R, Grønspætte 1 R. Poul Vestegård Rasmussen
Sdr. Vornæs:
Grønspætte 1 R. Poul Vestegård Rasmussen
Strammelse
: Havørn 1 T Ø. Poul Vestegård Rasmussen
Thurø Rev
: Blisgås 1 R
. Lars Kirk 
Hesselagergård
: Fiskehejre 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Sølvhejre 2 FU

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop Havn
: Kaspisk Måge 1 1K FU. Ole Goldschmidt
Brændegård Sø
: Trane 7 OF, Sølvhejre 12 R, Rovterne 2 R, Fiskeørn 4 FU. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Trane 3 R, Sølvhejre 13 R, Rovterne 1 FU, Fiskeørn 2 FU, Duehøg 1 OF, Havørn 4 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Fiskeørn 2 OF. Morten Lyngsø
Bøjden Nor: Sølvhejre 2 FU. Gunnar Jørgensen 
Dovns Klint: Dværgfalk 1 SØ, Gul Vipstjert 64 T. Anton Markvard
Flægen v/Tybrind: Canadagås 25 R, Trane 26 R. Johnny Krämer Christensen
Fredmosen: Fiskeørn 1 FU. Britta Merete Larsen
Gulstav: Blå Kærhøg 1 F AD TF. Preben Berg
Gulstav Mose: Lærkefalk 1 OF. Britta Merete Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 25 R, Sølvhejre 12 R, Stor Præstekrave 25 R. Tom Tjørnum
Keldsnor: Stor Præstekrave 68 FU, Lille Præstekrave 1 FU, Kaspisk Måge 1 1K FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Krikand 108 FU. Ole Goldschmidt  
Nørreballe Nor: Sølvhejre 2 FU, Dværgfalk 1 FU. Britta Merete Larsen
Piledybet: Sølvhejre 13 R NAT, Rovterne 1 OF, Lærkefalk 1 FU, Skægmejse 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Lærkefalk 1 OF, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Skaboeshuse: Fiskeørn 1 SV. Kurt Kaack Hansen
Sybergland: Canadagås 26 FU, Grågås 1000 R, Digesvale 100 FU, Stillits 50 FU. Jens Peter Bech
Thurø Rev: Blisgås 1 R. Arne Bruun
Thurø Rev: Blisgås 1 R
. Lars Kirk 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 60 FU, Rørdrum 1 OF, Skestork 2 R, Rovterne 9 FU. Anton Markvard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 FU, Skestork 2 FU, Rovterne 2 JUV FU, Fiskeørn 1 FU. Britta Merete Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 80 FU, Knarand 60 FU, Spidsand 40 FU, Krikand 100 FU, Sølvhejre 14 R, Skestork 3 R, Stor Præstekrave 32 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU Sortklire 12 R, Rovterne 9 R Fiskeørn 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 145 FU, Knarand 105 FU, Spidsand 112 FU Krikand 410 FU, Sølvhejre 10 FU, Skestork 3 1K FU, Stor Præstekrave 31 FU, Sortklire 12 FU, Rovterne 12 FU, Fiskeørn 3 1K FU Blå Kærhøg 1 S. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Rovterne 2 FU,
Havørn 14 R. Poul Vestergård Rasmussen  
Ørnehøj-området (Gulstav): Gul Vipstjert 45 S. Freya Mørup-Petersen 


 

Fredag den 2. september 2022          Solopgang: 06:25 Solnedgang: 20:08

Svendborgsund ved Iholm: Øresvin 1 R
Svendborg Golfbane
: Rørhøne (Grønbenet) 5 R, Stær 80 OF, Grå Fluesnapper 1 FU, Hvid Vipstjert 8 FU
Vejlen, Tåsinge
:Guløret terrapin 1 R. Bettina Gerti Groß
Tange å, Møllevej
: Stær 100 FU. Poul Brugs Rasmussen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Vandrikse 4 R, Fiskehejre 15 R, Dobbeltbekkasin 50 R, Hvidklire 2 R, Tinksmed 1 R, Rørhøg 1 OF. Leif Sørensen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Dovns Klint: Spidsand 40 T, Vandrefalk 1 OF, Digesvale 215 T, Gul Vipstjert 68 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Vandrefalk 1 1K R, Digesvale 194 T, Skovpiber 59 T, Gul Vipstjert 62 T. Michael Mosebo Jensen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Dobbeltbekkasin 50 R. Leif Sørensen
Gyldensteen: Engsøen: Fiskehejre 25 FU. Tom Tjørnum
Håstrup Bjerge: Grå Fluesnapper 3 FU. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Stor Præstekrave 52 R, Vandrefalk 1 1K R. Michael Mosebo Jensen
Nørre Lyndelse: Sortsvane 2 R NAT
. Sebastian Sjøstrand
Piledybet: Sølvhejre 11 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Stenvender 1 FU, Rovterne 2 OF, Blå Kærhøg 1 BR SØ, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 1 R NV, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Sortemosen (Sydfyn): Fiskeørn 1 OF, Havørn 2 OF. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 16 R, Skestork 3 R, Stor Præstekrave 26 R, Temmincksryle 2 R, Sortklire 20 R, Rovterne 12 R, Fiskeørn 1 R, Fiskeørn 1 S, Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Sølvhejre 17 FU, Rovterne 10 FU. Ole Goldschmidt
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 2 FU, Havørn 3 FU. Asger Rasmussen
Vejlen, Tåsinge:
Havørn 6 FU. Carsten Skou


 

Torsdag den 1. september 2022          Solopgang: 06:24 Solnedgang: 20:11

Hjortø: Småspove 2 R, Stenpikker 1 R. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge: Havørn 1 AD OF, Rovterne 1 FU. Poul Vestergård Rasmussen
Vejlen, Tåsinge
: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 3 FU, Rovterne 4 R. Lars Kirk 
Brændegård Sø
: Gøg 1 OF
, Trane 3 R, Fiskehejre 8 R, Sølvhejre 4 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Hvidklire 1 R, Fiskeørn 1 FU, Rørhøg 1 OF, Spurvehøg 1 OF, Havørn 2 OF, Halemejse 4 R, Sangdrossel 4 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Lille kobbersneppe 1 R. Erik Thomsen

Lundeborg
:Stær 1000 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Skestork 3 SV. Stoffer Jaeger
Brændegård Sø:Trane 3 R, Sølvhejre 4 R, Fiskeørn 1 FU, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sølvhejre 1 FU, Stor Præstekrave 62 FU, Islandsk Ryle 20 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Spidsand 17 T, Krikand 186 T, Sølvhejre 4 V, Sølvhejre 7 TF, Skarv 526 T, Stenvender 2 T, Fjordterne 11 T, Dværgfalk 1 T, Digesvale 126 T, Gul Vipstjert 85 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav: Hvepsevåge 8 T. Frank Jensen-Hammer
Havndrup: Rød Glente 3 FU. Per Rasmussen
Helnæs Made: Trane 4 R, Sandløber 5 R, Havørn 4 R, Vandrefalk 1 OF. Michael L.J. Glentedal
Hvidkilde Sø: Rød Glente 2 OF. Ole Busch
Keldsnor: Stor Præstekrave 22 FU, Stenvender 2 FU. Gunnar Jørgensen
Lumby Middelgrund: Spidsand 10 R, Fiskehejre 53 R, Storspove 113 FU, Fiskeørn 1 R. Peter Lillesø
Nyborg Strand: Kaspisk Måge 1 3K R. Niels Kristian Bech Jensen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 88 FU, Knarand 69 FU, Spidsand 40 FU, Krikand 340 FU, Sølvhejre 10 FU, Skestork 3 R, Rovterne 8 R, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 1 R. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skestork 4 R, Temmincksryle 1 R, Sortklire 20 R,
Sølvhejre 14 R (Den rødbenede!), Rovterne 14 R, Fiskeørn 1 R. Claus Dalskov
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 3 R, Lille Præstekrave 3 FU, Rovterne 4 R. Lars Kirk
Æbelø Holm: Sandløber 3 FU. Jens Bækkelund  


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

05 okt 2022
This page is part af: Http://www.Snatur.dk