Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

[Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                                                                                        

 
  [Naturen netop nu]    

Obs på www.Snatur.dk fra tidligere år og måneder

UGE 35. - 39. ( 1. september - 30. september 2023).                     Sidst opdateret 04 oktober 2023 07:13:15 

 

 

 


 

Lørdag den 30. september 2023         Solopgang: 07:17  Solnedgang: 18:57

Svendborg Golfbane: Havørn 1 AD R
Purreskoven
: Spætmejse 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Brændegård Sø: Knopsvane 75 R, Stor Skallesluger 10 R, Sølvhejre 11 R, Skarv 20 R, Vibe 75 R, Rørhøg 1 OF, Havørn 4 R
, Musvåge 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Blå Kærhøg 1 M AD N. Bjarne Hove-Jensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 R, Havørn 4 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 11 FU, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 FU. Leif Kristensen
Dovns Klint: Canadagås 40 T, Spidsand 21 T, Huldue 28 T, Sortstrubet Lom 2 T, Hjejle 320 T, Dværgmåge 4 T, Blå Kærhøg 2 T,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 137 T, Rød Glente 2 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 T, Blåmejse 65 T, Hedelærke 8 T, Engpiber 101 T, Bjergvipstjert 2 T, Hvid Vipstjert 52 T, Bogfinke/Kvækerfinke 30900 T, Grønsisken 280 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 2 T, Hjejle 300 T, Dværgmåge 4 AD T,
Steppehøg 1 JUV T, Hedelærke 7 T, Rødtoppet Fuglekonge 1 R, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 BR TF, Spurvehøg 14 TF, Rød Glente 3 TF. Morten Müller
Dovns Klint: Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 35 T, Rød Glente 6 V, Dværgfalk 1 S. Søren G. Nielsen
Firtalsstrand & Mellemstykket: Krikand 220 R, Sølvhejre 3 R. Kirsten Halkjær Lund
Fredmosen: Fiskeørn 1 S. Morten Müller
Gulstav:
Steppehøg 1 1K S. Jesper Brinkmann Nielsen
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 25 R. Jens Bækkelund
Hesselbjerg (Langeland): Sorthovedet Måge 1 AD VDR FU. Freya Mørup-Petersen
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 42 R. Carsten Skou
Holms Mose: Vandrefalk 1 AD OF, Skægmejse 1 R. Niels Bomholt Jensen
Keldsnor: Skarv 550 R, Islandsk Ryle 25 FU. Bjarne Hove-Jensen
Keldsnor: Islandsk Ryle 21 FU. Gøran Jakobsen
Langeskov v/Søllinge: Rød Glente 2 OF. Per Rasmussen
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 R. Arne Christensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 5 R. Freya Mørup-Petersen
Ormstrup (Langeland): Dværgfalk 1 FU. Bjarne Hove-Jensen
Piledybet:
Sølvhejre 29 R NAT. Freya Mørup-Petersen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 2 R. Niels Bomholt Jensen
Storebælt ud for Teglværkskoven/Nyborg N: Sule 1 4K N, Sule 11 AD N. Palle Bo Larsen
Søgård Mose (Langeland): Huldue 5 S, Blå Kærhøg 1 OF, Spurvehøg 12 V, Rød Glente 4 V. Søren G. Nielsen
Tarup (Årslev): Hjejle 500 R. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Canadagås 25 FU,
Sølvhejre 19 R, Rovterne 2 FU, Fiskeørn 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Spurvehøg 12 T, Rød Glente 7 T, Dværgfalk 1 T, Hedelærke 2 T. Søren Bøgelund
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 5 TF. Gøran Jakobsen
Østereng, Bogense: Fiskehejre 27 R. Jens Bækkelund


 

Fredag den 29. september 2023         Solopgang: 07:16  Solnedgang: 19:00

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 62 FU, Lille Lappedykker 20 FU, Fiskehejre 16 R, Sølvhejre 1 FU (Fløj SØ kl 12:04)
Stjovl
: Tårnfalk 1 R. Lars Kirk
Siø
: Fiskehejre 31 R. Lars Kirk
Broholm
: Skovskade 2 OF. Poul Brugs Rasmussen
Hellemose Skov: Fiskeørn 1 R, Rød Glente 1 OF. Leif Sørensen [Facebook]
Ravnholt (Midtfyn): Fiskehejre 2 OF, Hjejle 12 OF, Havørn 1 OF, Rød Glente 1 OF, Musvåge 3 OF, Ravn 8 OF, Grønsisken 200 OF. Leif Sørensen [Facebook]
Sønder Højrup: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor: Hjejle 200 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø
: Skeand 50 R, Knarand 70 R, Krikand 110 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 6 R
. Gunnar Jørgensen
Båring Vig: Sule 30 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 476 T, Spidsand 20 T, Huldue 5 T, Sølvhejre 13 OF, Fiskeørn 1 OF, Blå Kærhøg 1 M OF, Spurvehøg 55 T, Dværgfalk 1 OF, Dværgfalk 2 T, Landsvale 600 T, Digesvale 140 T, Bjergvipstjert 3 T,
Bogfinke/Kvækerfinke 22000 T, Tornirisk 50 T, Grønsisken 960 T. Frank Jensen-Hammer 
Gyldensteen: Kystlagunen: Hvinand 165 R, Toppet Skallesluger 60 R. Jens Bækkelund
Hellemose Skov: Fiskeørn 1 R. Leif Sørensen
Hellemose Skov: Fiskeørn 1 R. Anders Larsen 
Kerteminde: Canadagås 60 R. Niels Peter Utzon
Nakkebølle Fjord: Lille Lappedykker 32 FU. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 18 R, Knarand 50 R, Pibeand 320 R, Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen
Ravnholt (Midtfyn): Ravn 8 OF, Grønsisken 200 OF. Leif Sørensen
Roerslev v/Nr. Aaby: Hjejle 250 R. Michael Borch Grell
Siø: Fiskehejre 31 R. Lars Kirk
Sønder Højrup: Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R. Morten Kristiansen
Åsø Skov: Bjergvipstjert 2 S, Lille Korsnæb 60 FU. Ole Goldschmidt


 

Torsdag den 28. september 2023        Solopgang: 07:14  Solnedgang: 19:02

Horseskov: Natugle 0 R (Hullet overtaget af Gedehams. Henning Steen Hansen [Facebook]
Dovns klint
: Rød glente 30 T, Blå kærhøg 1 T, Dværgfalk 1 T, Misteldrossel 1 T, Huldue 6 T, Spurvehøg . Brian Odd, Erik Ehmsen,
Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Kelds Nor
: Hjejle 150 R, Almindelig ryle 80 R, Stor Præstekrave 59 R, Temmincksryle 1 R, Dværgryle 1 R, Islandsk ryle 32 R, Klyde 3 R, Strandhjejle 3 R, Vibe 75 R, Bjergvipstjert 1 R. Brian Odd, Erik Ehmsen, Poul Vestergård Rasmussen
Magleby
: Blå kærhøg 2 M OF. Brian Odd, Erik Ehmsen, Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor
: Fiskeørn 1 FU, Rovterne 4 FU, Sølvhejre 11 R, Tårnfalk 2 R, Rørhøg 1 OF, Spidsand 200 R, Islandsk ryle 23 R. Brian Odd, Erik Ehmsen, Poul Vestergård Rasmussen 
Hesselagergård
: Havørn 1 AD (moppes voldsomst af Gråkrager, Ravne og Alliker). Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 R. Niels Bomholt Jensen
Brændegård Sø: Vandrefalk 1 JUV FU. Hans Olrik
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 273 T, Spidsand 22 T, Huldue 28 T, Hjejle 380 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 218 T, Rød Glente 20 TF, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 0 TF, Dværgfalk 1 T, Blåmejse 50 T, Hedelærke 3 T, Landsvale 450 T, Digesvale 110 T, Bjergvipstjert 4 T, Bogfinke/Kvækerfinke 51000 T, Stor Korsnæb 2 T, Grønsisken 775 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Rød Glente 30 V, Dværgfalk 2 S. Ole Goldschmidt
Dovns Klint: Rød Glente 34 OF, Dværgfalk 1 T, Bjergvipstjert 5 T, Stor Korsnæb 2 T. Søren Bøgelund
Føns Vang: Sølvhejre 7 FU. Brian Ekman-Gregersen
Føns Vang: Canadagås 26 R, Grågås 930 R, Toppet Lappedykker 84 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 34 R,
Sølvhejre 16 R, Havørn 2 AD R. Nis Rattenborg
Gamborg Fjord: Lille Lappedykker 58 R. Nis Rattenborg
Gulstav:
Steppehøg 1 JUV T, Lærkefalk 1 T, Bjergvipstjert 1 OF. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 FU, Sølvhejre 5 FU, Havørn 3 FU. Tom Tjørnum
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Spurvehøg 41 T, Rød Glente 2 T, Tårnfalk 6 T, Bjergvipstjert 3 T. Søren Bøgelund 
Kattekilde: Blå Kærhøg 1 M AD FU. Per Rasmussen
Middelfart Havn: Isfugl 1 OF. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 OF. Kristina Svendsen
Nakkebølle Inddæmning: Havørn 2 AD R. Claus Dalskov
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Dværgfalk 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen 
Skov v/Præstevænget, Faldsled: Rød Glente 3 OF. Stoffer Jaeger
Stjovl: Husrødstjert 3 FU. Leif Kristensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 14 R, Rovterne 4 R, Fiskeørn 1 R. Nina Bjørn 
Vejlen, Tåsinge: Knarand 34 FU. Leif Kristensen
Vejlen, Tåsinge: Huldue 5 FU, Isfugl 1 OF. Pierre Bentzen
Ørnehøj-området (Gulstav): Sølvhejre 1 SV, Spurvehøg 35 T, Rød Glente 16 T, Musvåge 28 T. Henrik Mørup-Petersen


 

Onsdag den 27. september 2023        Solopgang: 07:12  Solnedgang: 19:05

Valdemars Slot: Allike 1 R. Lars Kirk
Horseskov
: Natugle 2 R
Lunkebugten
: Hvidklire 1 R. Lars Kirk
Spodsbjerg Havn: Sølvmåge 1 R. Lars Kirk
Purreskoven
: Grønspætte 1 FU. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Landsvale 400 R NAT. Arne Bruun
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Ravn 12 R. Niels Andersen
Brændegård Sø: Knarand 50 FU, Krikand 250 FU, Sølvhejre 2 R. Niels Andersen
Bøjden Nor: Hjejle 1384 R
, Stor Præstekrave 32 R. Arne Christensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 147 T, Huldue 56 T, Sortstrubet Lom 1 T, Fiskeørn 1 T, Spurvehøg 102 T, Rød Glente 12 T, Dværgfalk 4 T, Blåmejse 480 T, Landsvale 480 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2200 T, Rørspurv 23 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Huldue 18 T, Spurvehøg 12 T, Rød Glente 13 T, Musvåge 36 T, Blåmejse 55 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Huldue 17 T, Blå Kærhøg 1 M 2K S, Spurvehøg 86 T, Rød Glente 33 T, Sort Glente 3 TF, Musvåge 175 T. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Huldue 42 T, Spurvehøg 17 S, Rød Glente 23 S, Dværgfalk 1 S, Blåmejse 106 S. Morten Müller
Fakkemose: Rød Glente 3 S. Morten Müller
Fjellerup v/Ryslinge: Rød Glente 4 OF. Palle Nielsen
Fænø (20:30 - 21:00):
Stor Hornugle 1 M SY, Stor Hornugle 1 F SY (Fuglene fra Fænø kan høres fra dyreristen på Hindsgavl Allé). Michael Mosebo Jensen
Fænø:
Stor Hornugle 1 M SY, Stor Hornugle 1 F SY. Michael Brunhøj Hansen
Føns Vang: Canadagås 73 R, Grågås 500 R, Sølvhejre 10 R, Isfugl 1 FU. Brian Ekman-Gregersen
Føns Vang: Grågås 1200 R, Sølvhejre 14 R, Havørn 2 OF. Ib Johannes Bager
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Morten Müller
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Huldue 48 T, Sortstrubet Lom 1 T, Fiskeørn 1 T, Rød Glente 9 T, Dværgfalk 2 T. Søren Bøgelund
Lumby Middelgrund: Toppet Skallesluger 55 FU. Peter Lillesø
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Musvåge 69 V. Henrik Mørup-Petersen
Røjle By: Blå Kærhøg 1 1K SV. Michael Mosebo Jensen
Spodsbjerg Havn: Middelhavssølvmåge 1 R. Laila Neermann 
Sø ved Præstevænget, Faldsled: Blå Kærhøg 1 SØ, Musvåge 26 S. Stoffer Jaeger
Tarup (Årslev): Agerhøne 12 R. Per Rasmussen
Thurø By m.m.: Grønspætte 2 FU. Arne Bruun
Vejrup v/Indslev: Fiskeørn 1 OF. Nis Rattenborg
Øksenrade Skov: Natugle 4 SY. Michael Mosebo Jensen 
Østerø Sø (Knudshoved): Fiskehejre 37 R, Stenvender 1 R. Ella Mikkelsen


 

Tirsdag den 26. september 2023        Solopgang: 07:10  Solnedgang: 19:07

Svendborg: Tyrkerdue 1 R. Lars Kirk
Vejlen, Tåsinge: Lille lappedykker 1 R. Poul Vestergård Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Akkerup v/Haarby: Rød Glente 2 OF. Per Toft Johansen
Bøjden Nor: Hjejle 500 R,  Stor Præstekrave 70 FU
. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 17 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 91 R. Leif Kristensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1042 T, Huldue 183 T, Skarv 837 T, Almindelig Kjove 2 T, Fiskeørn 3 T, Rørhøg 14 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 196 T,
Rød Glente 84 T, Musvåge 160 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 2 T, Blåmejse 476 T, Landsvale 1170 T, Engpiber 108 T, Hvid Vipstjert 65 T, Bogfinke/Kvækerfinke 12600 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Kjove sp. 2 R, Fiskeørn 1 T, Rød Glente 7 T, Dværgfalk 1 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Fiskeørn 1 OF, Spurvehøg 50 OF, Rød Glente 20 OF. Flemming Johansen
Everenden: Isfugl 1 R. Karen Koefoed
Flådet (Tranekær): Rød Glente 12 S, Vandrefalk 1 S, Ravn 3 R. Morten Müller 
Føns Vang: Sølvhejre 13 R. Ib Johannes Bager
Gulstav: Knortegås 105 T, Huldue 11 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 108 T, Rød Glente 72 T, Sort Glente 2 T, Musvåge 114 T, Tårnfalk 5 T, Landsvale 730 T. Søren Bøgelund
Gyldensteen: Reservatet: Sølvhejre 2 R, Hjejle 2500 R. Jens Bækkelund
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Fiskeørn 1 OF. Thomas Vikstrøm
Nakkebølle Fjord: Isfugl 1 R. Leif Kristensen
Nakkebølle Inddæmning: Knarand 88 FU, Pibeand 320 FU, Sølvhejre 1 R. Leif Kristensen
Slambassinet (Odense): Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Karen Koefoed 
Sortemosen (Sydfyn): Isfugl 1 R. Hans Rytter
Søgård (Langeland): Rød Glente 6 SØ. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 81 FU, Knarand 152 FU, Spidsand 228 FU, Krikand 119 FU, Vandrikse 6 TH, Rørdrum 1 FU,
Sølvhejre 21 FU, Sortklire 46 FU, Rovterne 7 FU, Fiskeørn 1 1K SV, Sort Glente 1 1K S, Tårnfalk 5 FU, Skægmejse 7 FU, Sortstrubet Bynkefugl 5 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 12 FU, Skægmejse 1 R. Flemming Johansen


 

Mandag den 25. september 2023       Solopgang: 07:06  Solnedgang: 19:10

A9 mellem Kværndrup-Ringe: Rød glente 5 OF. Poul Vestergård Rasmussen
Knarreborg mølle
: Grønbenet rørhøne 2 AD + 2 1 K. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Broholm: Trane 3 R S. Peter Pelle Clausen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 203 T, Spidsand 23 T, Spidsand 33 T, Huldue 16 T, Trane 11 T, Fiskeørn 2 T, Spurvehøg 39 T, Spurvehøg 20 T, Tårnfalk 15 T, Dværgfalk 1 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Landsvale 780 T, Hvid Vipstjert 95 T, Bogfinke/Kvækerfinke 6000 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Trane 11 S, Spurvehøg 16 TF, Tårnfalk 6 FU. Morten Müller
Dovns Klint: Trane 11 T, Fiskeørn 2 T, Lærkefalk 1 T. Søren Bøgelund
Ferritslev: Rød Glente 4 R. Per Rasmussen
Føns Vang: Canadagås 30 R, Knarand 28 R, Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen

Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 FU, Sølvhejre 6 FU, Havørn 2 FU . Tom Tjørnum
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås 278 T, Sortstrubet Lom 1 T, Spurvehøg 14 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 1 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Knudshoved Færgehavn: Rød Glente 2 V. Thomas Vikstrøm
Sollerup: Fiskeørn 1 OF. Niels Bomholt Jensen
Tarup Grusgrave: Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen
Ørnehøj-området (Gulstav): Huldue 14 T, Stor Tornskade 1 R. Søren Bøgelund


DOF- nyheder:
             Flok på over 700 traner overnatter i Jylland
             Menu af melorme, myrer og maddiker fik forladte spætteunger på vingerne


 

Søndag den 24. september 2023       Solopgang: 07:06  Solnedgang: 19:12

Thurø: Fløjlsand 3 R. Lars Kirk
Svendborg,Trappebæksvej: Ildtæge 100 R. Steen Winkel
Brændegård Sø
: Knopsvane 2 AD YF UF, Knopsvane 2 JUV R, Knopsvane 65 FU, Grågås 64 R, Stor Skallesluger 4 F R, Troldand 120 R, Skeand 30 R, Knarand 40 FU, Gråand 1 YF UF, Gråand 8 JUV R, Gråand 20 FU, Krikand 180 R, Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 5 FU, Ringdue 1 SY, Ringdue 2 OF, Blishøne 65 R, Fiskehejre 1 R, Sølvhejre 1 FU, Sølvhejre 2 R, Skarv 2 R, Skarv 4 FU, Vibe 65 R, Hættemåge 25 R, Hættemåge 45 FU, Sølvmåge 2 IMM OF, Rød Glente 2 OF, Allike 8 OF, Ravn 9 OF, Gråkrage 1 R, Gråkrage 2 FU, Blåmejse 1 R, Musvit 1 R, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 R, Spætmejse 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Stær 7 OF,
Stær 35 R, Skovspurv 7 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Grønsisken 1 OF, Rørspurv 2 R. Poul Brugs Rasmussen, Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Stor Præstekrave 1 R (leucistisk). Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU, Isfugl 1 FU. Jane Ditzel
Brændegård Sø: Skeand 30 R, Knarand 40 FU, Krikand 180 R, Sølvhejre 1 FU
, Sølvhejre 2 R, Rød Glente 2 OF, Ravn 9 OF. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Sølvhejre 4 R. Inger Klit
Brændegård Sø:  Sølvhejre 5 R, Havørn 3 R, Rød Glente 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Pibeand 250 R, Hjejle 400 R. Troels Torstein
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 2795 T, Sortstrubet Lom 4 T, Almindelig Kjove 3 T, Rørhøg 14 T, Blå Kærhøg 2 T,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 126 T, Tårnfalk 5 T, Blåmejse 315 T, Landsvale 970 T, Hvid Vipstjert 282 T, Bogfinke/Kvækerfinke 4000 T, Tornirisk 125 T, Rørspurv 21 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1753 V,
Steppehøg 1 1K T, Spurvehøg 44 T, Blåmejse 88 TF, Spurvehøg 44 T, Blåmejse 88 TF, Hvid Vipstjert 96 T. Inger Klit
Dovns Klint: Bramgås 1043 V, Almindelig Kjove 1 OF,
Steppehøg 1 S. Vibbe Damm
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 R, Fiskeørn 1 S, Bjergvipstjert 1 T. Flemming H. Nielsen
Dovns Klint:
Steppehøg 1 T. Karen Sander Jensen
Dovns Klint:
Steppehøg 1 S. Bjarne Holm
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 R,
Steppehøg 1 JUV T. Søren Bøgelund
Gulstav: Rød Glente 2 OF. Flemming H. Nielsen
Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R. Flemming H. Nielsen
Hellemose Skov: Ravn 4 OF. Leif Sørensen
Keldsnor: Islandsk Ryle 31 R, Blå Kærhøg 1 BR S, Havørn 2 OF, Stenpikker 5 R. Flemming H. Nielsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Knopsvane 276 FU, Pibeand 326 FU, Blishøne 700 FU. Peter Lillesø
Klise Nor: Canadagås 31 FU, Fiskeørn 1 1K FU, Skægmejse 8 FU. Ole Goldschmidt
Lindø + vade v/Jersore: Sølvhejre 4 FU. Jens Bækkelund
Lørup Mose: Rød Glente 2 OF. Vibbe Damm
Morud:
Hvidbrynet Løvsanger 1 R. Anton Markvard
Nørreballe Nor: Knarand 55 FU, Rørdrum 1 OF, Rovterne 1 AD FU Fiskeørn 1 1K FU. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 R . Niels Andersen
Rath: Stenpikker 7 R,  Hvid Vipstjert 250 R. Flemming H. Nielsen
Rudkøbing Havn: Husrødstjert 3 FU. Morten Müller
Slambassinet (Odense): Skægmejse 3 R. Anders Myrtue
Sybergland: Dværgryle 7 FU. Jens Peter Bech
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt 
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 1 R. Vibbe Damm
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Bjergvipstjert 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 58 FU, Knarand 148 FU, Spidsand 167 FU, Krikand 140 FU, Sølvhejre 10 FU, Sortklire 43 FU, Rovterne 11 FU,
Fiskeørn 1 1K FU, Tårnfalk 5 FU, Sortstrubet Bynkefugl 6 FU. Ole Goldschmidt 
Vigelsø: Vandrefalk 1 R. Anders Myrtue
Ørbæk: Grågås 600 OF. Hans Rytter
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 2 SV, Hvepsevåge 11 1K S, Rørhøg 16 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 78 S, Havørn 2 OF, Rød Glente 2 S, Sort Glente 1 1K SV,  Tårnfalk 15 FU, Tårnfalk 28 S, Bysvale 100 S, Landsvale 1500 S, Ringdrossel 1 F OF, Bjergvipstjert 1 S. Ole Goldschmidt


 

Lørdag den 23. september 2023       Solopgang: 07:04  Solnedgang: 19:15

Lundeborg, matrikel: Gærdesmutte 2 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Mose (nord for Botofte): Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 R, Rød Glente 2 R. Henning Ettrup
Botofte Skovmose: Sølvhejre 2 R. Flemming H. Nielsen
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Hans-Henrik Wienberg
Broholm: Fiskeørn 1 FU V. Peter Pelle Clausen
Brændegård Sø: Skeand 70 FU, Knarand 50 FU, Krikand 125 R, Sølvhejre 1 OF, Sølvhejre 2 FU , Blå Kærhøg 1 OF, Ravn 3 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Spidsand 13 FU, Sorthalset Lappedykker 1 FU, Stor Præstekrave 74 FU, Vandrefalk 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Dværgryle 5 FU
, Vandrefalk 1 FU. Pierre Bentzen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 581 T, Spidsand 10 T, Sortstrubet Lom 2 T, Almindelig Kjove 1 1K T, Hvepsevåge 9 T, Blå Kærhøg 1 BR T, Spurvehøg 171 T, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 2 T, Landsvale 320 T, Hvid Vipstjert 78 T, Bogfinke/Kvækerfinke 14000 T, Tornirisk 180 T, Grønsisken 295 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 T, Hvepsevåge 9 T, Rørhøg 11 T, Dværgfalk 3 T, Lærkefalk 4 T, Vandrefalk 1 T, Bjergvipstjert 4 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Spurvehøg 44 S, Tårnfalk 7 FU S, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 FU S. Morten Müller 
Dovns Klint: Sortstrubet Lom 1 T, Sølvhejre 1 R, Spurvehøg 60 T, Tårnfalk 7 T, Dværgfalk 1 SV, Hvid Vipstjert 63 T. Inger Klit
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 V, Lærkefalk 1 T. Bjarne Holm
Dovns Klint: Spurvehøg 32 T, Lærkefalk 1 T, Bjergvipstjert 4 T. Hans Olrik
Dovns Klint:: Vandrefalk 1 S. Erik Damm
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Sule 2 N. Benjamin Bech
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 FU, Sølvhejre 11 FU, Brushane 33 FU. Jens Bækkelund
Horseklint: Sule 2 N. Jens Peter Bech
Keldsnor: Knortegås 266 SV, Grågås 501 SV, Islandsk Ryle 11 R, Tornirisk 50 SV. Vibbe Damm
Klise Nor: Canadagås 35 OF, Brushane 35 R. Flemming H. Nielsen
Nørreballe By (Langeland): Fiskeørn 1 S, Rød Glente 2 S. Bjarne Holm
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 R. Flemming H. Nielsen
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 1 3K R
. Flemming H. Nielsen 
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Isfugl 1 FU. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 10 R, Skægmejse 6 R. Bjarne Holm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 10 R. Vibbe Damm
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rovterne 10 R. Inger Klit
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 11 R. Michael L.J. Glentedal
Tårup (Hindsholm): Vandrefalk 1 SV. Jens Peter Bech
Ærøskøbing: Dværgfalk 1 R. Ole Dahlgreen


 

Fredag den 22. september 2023       Solopgang: 07:02  Solnedgang: 19:17

Dovns Klint: Blå kærhøg 1 T S M . Ole Bo Olsen
Bøjden Nor
: Knopsvane 6 R, Grågås 500 R, Fiskehejre 2 R, Stor Præstekrave 85 R, Islandsk Ryle 15 R. Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor
: Hjejle 200 R, Canadagås 2 R, Dværgcanadagås 1 R (Dværgcanadagåsen med parret Canadagæs, samme par som ved Slipshavn tidligere på sommeren, den 19-07-2023). Erik Thomsen
Bøjden Nor
: Leucistisk Stor præstekrave 1 R
. Flemming Agner Jørgensen
Lundeborg, matrikel
: Ringdue 2 R. Poul Brugs Rasmussen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Grågås 500 R, Stor Præstekrave 85 R, Islandsk Ryle 15 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 204 T,  Spurvehøg 24 T, Tårnfalk 9 T, Dværgfalk 1 T, Hvid Vipstjert 95 T. Vibbe Damm
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 425 T, Sortstrubet Lom 3 T, Blå Kærhøg 1 BR T, Spurvehøg 73 T, Dværgfalk 1 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 232 T, Bogfinke/Kvækerfinke 3100 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint:
Steppehøg 1 M 2K TF, Aftenfalk 1 SØ. Henrik Mørup-Petersen
Dovns Klint: Spurvehøg 28 T. Jørgen Hjorth Jensen
Eget Skov (Gulstav): Sølvhejre 1 OF, Fiskeørn 1 OF,  Sortkrage 3 OF. Vibbe Damm
Gammellung v/Rønninge: Fiskeørn 1 FU, Isfugl 1 R. Per Rasmussen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R. Flemming H. Nielsen
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Sølvhejre 2 R, Lærkefalk 1 OF. Vibbe Damm
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 710 R, Lille Lappedykker 122 R, Sorthalset Lappedykker 2 VDR R, Fiskehejre 26 R,
Sølvhejre 16 R, Vibe 970 R, Krumnæbbet Ryle 5 R, Dværgryle 4 R, Sortklire 21 R, Hvidklire 28 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 410 R, Islandsk Ryle 105 R. Nis Rattenborg
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 218 OF. Jørgen Hjorth Jensen
Henninge Nor: Blå Kærhøg 1 FU. Henning Ettrup
Herslev (Langeland): Grågås 580 OF. Jan Sørensen
Keldsnor: Bjergvipstjert 1 OF. Flemming H. Nielsen 
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 OF. Vibbe Damm
Nørresø v/Brahetrolleborg: Skeand 12 R, Knarand 80 R, Sølvhejre 1 R. Dorte Faurschou Hertz
Rath: Hvid Vipstjert 62 R. Vibbe Damm
Siø: Stor Præstekrave 32 R. Bjarne Holm
Svinø v/Gamborg: Skægmejse 8 R. Erik Busk
Søen, Valdemarsslot: Taffeland 150 R. Niels Andersen
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 1 R. Jørgen Hjorth Jensen
Søgård Mose (Langeland): Sølvhejre 1 R. Flemming H. Nielsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 10 R, Sortklire 31 R,
Rovterne 11 R. Flemming H. Nielsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Musvåge 70 SV. Henrik Mørup-Petersen


 

Torsdag den 21. september 2023     Solopgang: 07:01  Solnedgang: 19:20

Hesselagergård: Gransanger 1 FU, Skovspurv 6 FU, Gulspurv 2 FU, Landsvale 4 FU. Poul Brugs Rasmussen
Højestene Løb (Omr.26)
: Knopsvane 450 R.
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Tornirisk 60 R.

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Ditlevgårde: Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD SDR R. Auroura Epoke Dalsgård
Dovns Klint: Spidsand 20 SV, Spurvehøg 34 S
, Musvåge 47 S, Lærkefalk 2 FU. Gunnar Jørgensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 11 S, Blå Kærhøg 1 S, Spurvehøg 15 TF, Lærkefalk 1 T R. Morten Müller
Dovns Klint: Knortegås 1200 T, Hvepsevåge 26 T, Rørhøg 17 T, Lærkefalk 2 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 1639 T, Spidsand 28 T, Huldue 10 T, Hvepsevåge 46 T, Rørhøg 11 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 246 T, Tårnfalk 9 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 3 T, Bjergvipstjert 1 T, Hvid Vipstjert 123 T, Bogfinke/Kvækerfinke 8100 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Spurvehøg 11 TF. Morten Müller
Fyns Hoved: Blå Kærhøg 1 M 2K SV
. Esben Eriksen
Føns Vang: Sølvhejre 12 R. Lars Witting
Faaborg: Bjergvipstjert 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Gulstav: Sølvhejre 1 FU, Lærkefalk 2 FU. Morten Müller
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU. Gunnar Jørgensen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 500 R, Trane 5 R, Sølvhejre 15 R. Tom Tjørnum
Gyldensteen: Engsøen: Trane 5 R, Sølvhejre 10 R, Havørn 3 OF. Henrik Kolsbjerg
Husby Strand, Wedellsborg: Vandrefalk 1 R. Lars Witting
Keldsnor: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 320 SV, Skeand 36 FU, Stor Præstekrave 32 FU, Sortklire 16 FU, Dværgfalk 1 FU. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Brushane 20 FU. Ole Goldschmidt
Lunkebugten & Nørreskov Nor: Knortegås 380 R. Vibbe Damm
Rudkøbing Havn: Fiskeørn 1 S. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø: Sølvhejre 1 FU. Ole Goldschmidt
Sollerup: Misteldrossel 15 R. Niels Bomholt Jensen
Søgård Mose (Langeland): Skeand 16 FU, Knarand 95 FU. Ole Goldschmidt 
Tarup (Årslev): Rød Glente 2 FU. Per Rasmussen
Tryggelev By: Fiskeørn 1 1K FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 25 FU, Knarand 61 FU, Spidsand 245 FU
, Sølvhejre 1 R, Sølvhejre 4 FU , Rovterne 4 FU , Rovterne 7 R. Gunnar Jørgensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 2 R, Rovterne 3 FU
, Rovterne 8 R . Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Skeand 28 FU, Knarand 138 FU, Spidsand 355 FU, Krikand 120 FU, Sølvhejre 10 FU. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 R, Sortklire 12 R, Rovterne 11 R, Fiskeørn 1 R, Dværgfalk 1 R. Søren Bøgelund  
Urehoved: Fiskeørn 1 R. Ole Dahlgreen
Vognsbjerg: Brushane 41 FU, Fiskeørn 1 S, Dværgfalk 1 FU. Ole Goldschmidt
Ørnehøj-området (Gulstav): Blå Kærhøg 1 OF
. Arne Christensen


 

Onsdag den 20. september 2023     Solopgang: 06:59  Solnedgang: 19:23

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Blishøne 1 R, Tårnfalk 1 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 1 R
Kogtved, matriklen
: Grønspætte 2 R,
Sørup v/Svendborg
: Hjejle 40 R
Purreskoven
: Bogfinke 6 R FU. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg Ny Camping: Poppelsværmer 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Sølvhejre 1 FU. Palle Bo Larsen
Brændegård Sø: Sølvhejre 3 R, Havørn 2 R. Bo Gregersen
Bøjden Nor: Canadagås 40 R. Flemming Johansen
Gulstav: Steppehøg/Hedehøg 1 OF. Søren Bøgelund
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 16 T, Rørhøg 11 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 17 T. Søren Bøgelund
Holckenhavn Fjord: Isfugl 3 R. Peter Pelle Clausen
Sortemosen (Sydfyn): Blå Kærhøg 1 M R. Leif Bisschop-Larsen
Sundet, Faaborg: Hættemåge 800 R, Isfugl 1 R. Niels Bomholt Jensen


 

Tirsdag den 19. september 2023     Solopgang: 06:57  Solnedgang: 19:25

Bøsøre: Skarv 3 R, Strandskade 2 R, Storspove 1 R, Stenvender 9 R, Rødben 1 R, Hættemåge 200 R, Hvid Vipstjert 1 R. Lars Kirk
Bøjden Nor: Lille kjove 1 R. Erik Ehmsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Taffeland 147 R, Spidsand 33 FU, Hjejle 820 R, Stor Præstekrave 76 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Taffeland 155 R, Spidsand 33 R, Sorthalset Lappedykker 1 VDR FU, Hjejle 850 R, Stor Præstekrave 46 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøsøre: Stenvender 9 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Huldue 12 T, Dværgmåge 4 AD T, Spurvehøg 21 T, Dværgfalk 2 T, Bjergvipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Gulstav: Blå Kærhøg 3 T,
Steppehøg 1 JUV T, Spurvehøg 13 T, Dværgfalk 2 T. Søren Bøgelund
Hav u.f. Nørreskoven-Vemmenæs: Dværgmåge 1 AD VDR FU. Jens-Gert Hansen
Stjovl: Husrødstjert 4 R. Leif Sørensen
Æbelø: Fiskeørn 1 R. Jens Bækkelund


 

Mandag den 18. september 2023     Solopgang: 06:55  Solnedgang: 19:28

Stjovl, Tåsinge (14:15) Hærfugl 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook] 
Sørup v/Svendborg
: Hjejle 4 R, Tårnfalk 1 FU, Husskade 3 R, Allike 10 FU, Råge 30 FU
Hesselagergård
: Rød glente 1 R. Gråkrage 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R, Havørn 3 R, Vandrefalk 1 OF. Leif Sørensen
Bøjden By: Fiskeørn 1 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden By: Fiskeørn 1 FU. Erik Damm
Dovns Klint: Knortegås, Mørkbuget (ssp. bernicla) 360 T, Spidsand 65 T, Huldue 11 T, Sølvhejre 5 T, Almindelig Kjove 3 T, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 6 T, Blå Kærhøg 3 T,
Steppehøg 1 M T, Spurvehøg 122 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 2 T, Lærkefalk 1 T, Lærkefalk 1 OF. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 R, Fiskeørn 4 T. Søren Bøgelund
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 MF FU, Fiskeørn 1 FU, Blå Kærhøg 3 T, Dværgfalk 1 T, Lærkefalk 2 T, Bjergvipstjert 1 OF. Erik Enevoldsen
Føns Vang: Grågås 2200 R, Toppet Lappedykker 101 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 27 R, Sølvhejre 9 R, Havørn 2 JUV R. Nis Rattenborg
Faaborg Havn: Husrødstjert 3 OF. Flemming Johansen
Grusgrave v/Davinde: Hjejle 425 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Trane 5 R. Lars Jørn Olsen
Gyldensteen: Reservatet: Isfugl 1 OF. Lars Jørn Olsen
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Knortegås 180 S, Spidsand 13 S, Sortstrubet Lom 1 S, Dværgmåge 9 S. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 47 FU, Knarand 39 R, Sølvhejre 2 FU, Bjergvipstjert 1 SV. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 2 FU. Erik Enevoldsen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Sandløber 13 R. Leif Rasmussen
Stjovl: Sølvhejre 3 OF,
Hærfugl 1 R. Morten Kristiansen
Stjovl:
Hærfugl 1 FU. Erik Enevoldsen
Stjovl: Husrødstjert 4 R. Martin Rheinheimer  
Storeholm + øhavet nord for: Knopsvane 200 R, Strandskade 50 R, Sandløber 50 R, Almindelig Ryle 500 R. Leif Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Rovterne 1 FU, Rovterne 9 R. Arne Christensen
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Aftenfalk 1 F AD R, Aftenfalk 1 M AD FU. Olav Egelund


 

Søndag den 17. september 2023     Solopgang: 06:53  Solnedgang: 19:30

Horseskov: Sølvhejre 1 R
Stjovl, Tåsinge
:
Hærfugl 1 R.(Set af lokale) via Poul Vestergård Rasmussen
Stjoul havn
: Brunflagermus 1 FU. Henning Steen Hansen [Facebook]
Søby Monnet: Storspove 30 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Dovns Klint
: Sort glente 1 R, Spurvehøg 1 R, Rød glente 1 R, Hvepsevåge1 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Tryggelev Nor
: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 R
. Poul Vestergård Rasmussen
Lundeborg, stranden
: Splitterne 2 FU R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjørnemosegård (Svendborg): Landsvale 3500 R NAT. Flemming Hansen
Bøjden Nor: Canadagås 30 R, Grågås 750 R, Taffeland 160 FU, Spidsand 15 FU, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 30 FU, Stor Præstekrave 64 FU, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 FU, Tornirisk 120 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Canadagås 30 R, Hjejle 500 R, Stor Kobbersneppe, Islandsk (ssp. islandica) 2 R. Jørgen Hjorth Jensen
Dovns Klint: Huldue 10 T, Almindelig Kjove 2 T, Dværgterne 2 T, Hvepsevåge 5 T, Spurvehøg 32 T, Rød Glente 3 TF, Blåmejse 78 T, Landsvale 940 T, Hvid Vipstjert 56 T, Bogfinke/Kvækerfinke 2320 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Rød Glente 2 T. Leif Bisschop-Larsen
Fakkebjerg: Lærkefalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Fakkebjerg: Lærkefalk 1 OF. Karen Koefoed
Firtalsstrand & Mellemstykket: Sorthalset Lappedykker 6 R. Anders Myrtue 
Fyns Hoved
: Sølvhejre 1 R, Storspove 78 R, Almindelig Kjove 1 T, Mellemkjove/Almindelig Kjove 1 T, Rød Glente 2 T, Tårnfalk 6 T, Dværgfalk 1 T, Vandrefalk 1 T, Blåmejse 89 T, Jernspurv 48 T,
Rødstrubet Piber 1 T, Skærpiber 6 T, Bjergvipstjert 8 T, Hvid Vipstjert 176 T, Tornirisk 73 T. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Skærpiber 5 R. Per Rasmussen
Gulstav: Huldue 12 TF, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 34 SØ, Rød Glente 3 TF, Sort Glente 1 TF, Musvåge 51 TF. Morten Müller
Gulstav: Fiskeørn 1 SV, Hvepsevåge 8 SØ,
Steppehøg 1 JUV S, Rød Glente 15 S, Sort Glente 1 S, Musvåge 66 S, Lærkefalk 1 FU, Hedelærke 1 SØ, Rødtoppet Fuglekonge 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Gulstav: Sølvhejre 1 OF,
Steppehøg 1 JUV S, Rød Glente 2 S, Rød Glente 3 S, Rød Glente 3 S, Rød Glente 3 V, Sort Glente 1 OF, Musvåge 25 Ø. Søren G. Nielsen
Gulstav: Sølvhejre 1 R, Almindelig Kjove 1 R, Hvepsevåge 8 T,
Steppehøg 1 S, Spurvehøg 40 T, Rød Glente 18 T, Sort Glente 2 T, Musvåge 75 S. Karen Koefoed
Gulstav: Huldue 13 N, Hvepsevåge 5 T, Spurvehøg 25 T, Rød Glente 4 T, Sort Glente 2 T, Lærkefalk 1 S. Leif Bisschop-Larsen
Gulstav: Sølvhejre 6 OF, Almindelig Kjove 1 FU, Fiskeørn 1 T,
Steppehøg 1 JUV T, Spurvehøg 75 T, Rød Glente 20 T, Sort Glente 2 T, Musvåge 80 T. Lars Philip Nielsen
Hav ved Dovns Klint/Gulstav : Almindelig Kjove 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Keldsnor: Stor Præstekrave 25 FU, Islandsk Ryle 15 FU, Tornirisk 50 FU. Leif Bisschop-Larsen
Klise Nor: Fiskeørn 2 SØ, Hvepsevåge 6 1K S, Spurvehøg 13 SØ, Rød Glente 3 TF, Dværgfalk 1 S, Lærkefalk 1 S. Morten Müller
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 2 R. Morten Kristiansen
Ny Bjerreby (Tåsinge): Fiskeørn 1 OF. Freya Mørup-Petersen 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Steppehøg 1 JUV SV. Freya Mørup-Petersen
Stjovl: Hjejle 1000 OF,
Hærfugl 1 R, Husrødstjert 6 R. Freya Mørup-Petersen 
Svanninge Bjerge SV (Stensgård Skov): Skovhornugle 1 R. Morten Kattenhøj
Søgård Mose (Langeland): Rød Glente 3 V. Søren G. Nielsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 11 R, Rovterne 10 R, Fiskeørn 1 FU, Skægmejse 5 R. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Rovterne 10 R, Spurvehøg 10 S, Sortstrubet Bynkefugl 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Vejlen, Tåsinge: Lille Lappedykker 25 FU, Hættemåge 600 OF. Niels Andersen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 540 R, Grønspætte 2 FU. Kurt Kaack Hansen


DOF- nyheder:
             Fuglenes efterårstræk øger risikoen for ny spredning af fugleinfluenza
             Sæt kryds i kalenderen 30. september 2023


  

Lørdag den 16. september 2023      Solopgang: 06:51  Solnedgang: 19:33

Monnet, Tåsinge: Almindelig ryle 1 FU,Havørn 1 R, Skærpiber 1 R, Stenpikker 1 R. Lars Kirk
Stjoul
: Husrødstjert 1 R. Henning Steen Hansen [Facebook]
Stjovl, Tåsinge
:
Hærfugl 1 R.(genfundet ved 10-tiden) via Poul Vestergård Rasmussen
Gulstav
:
Lille fluesnapper RI . Michael Angel Bjerrgaard

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 FU. Jane Ditzel
Dovns Klint: Sølvhejre 1 TF, Stenvender 5 T, Almindelig Kjove 2 T, Fiskeørn 1 T, Blå Kærhøg 1 BR T, Rød Glente 5 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sortklire 12 OF, Sort Glente 1 S. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sølvhejre 2 TF, Almindelig Kjove 1 MF FU, Rød Glente 5 S, Blå Kærhøg 1 BR T, Sort Glente 1 TF,
Musvåge 25 T. Erik Enevoldsen
Dovns Klint:: Sølvhejre 2 OF, Hvepsevåge 5 S, Rød Glente 2 S. Freya Mørup-Petersen
Dovns Klint: Rød Glente 2 S, Rød Glente 3 SV, Rød Glente 5 S Rød Glente 5 S, Sort Glente 1 S, Dværgfalk 1 OF. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Rød Glente 18 T, Sort Glente 1 T, Dværgfalk 1 OF. Karen Koefoed
Fyns Hoved: Sandløber 4 R, Dværgryle 3 R, Musvåge 25 SV, Lærkefalk 1 S. Esben Eriksen
Gulstav: Huldue 4 Ø, Rød Glente 3 S, Sort Glente 1 1K S, Sort Glente 1 S
. Søren G. Nielsen
Gulstav: Spurvehøg 11 OF, Rød Glente 10 OF, Tårnfalk 6 FU, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY,
Lille Fluesnapper 1 R. Karen Koefoed
Gulstav: Rødtoppet Fuglekonge 1 RI,
Lille Fluesnapper 1 RI. Erik Enevoldsen
Gulstav Mose: Sort Glente 1 OF. Henrik Kalckar Hansen
Gulstav Mose: Sølvhejre 3 FU, Spurvehøg 12 SV, Rød Glente 5 TF, Sort Glente 1 TF, Lærkefalk 2 FU. Kurt Kaack Hansen 
Gyldensteen: Reservatet: Trane 3 FU. Jens Bækkelund
Helnæs Strand Sommerhusområde: Dværgfalk 1 S. Henrik Thormann
Helnæs: Marker nord for Maden: Rød Glente 3 SV, Musvåge 38 SV. Henrik Thormann
Lumby Middelgrund: Storspove 50 FU. Peter Lillesø
Piledybet: Sølvhejre 11 R NAT, Rød Glente 14 SV. Freya Mørup-Petersen
Siø Sund:  Rød Glente 3 S. Søren G. Nielsen
Siø Sund:  Fiskeørn 1 FU. Ole Goldschmidt
Sjoen v/Dunkær: Sortstrubet Bynkefugl 1 M R. Lars Tom-Petersen
Stjovl: Hærfugl 1 R
, Husrødstjert 3 R. Arne Christensen
Stjovl: Hærfugl 1 R, Husrødstjert 3 R. Leif Sørensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 8 R, Havørn 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R, Rovterne 3 R. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 3 T, Spurvehøg 12 T, Havørn 2 OF, Rød Glente 5 T. Stoffer Jaeger
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskehejre 26 R, Sølvhejre 5 FU,
Rovterne 15 FU, Fiskeørn 1 SV, Musvåge 31 SV, Tårnfalk 9 S, Skægmejse 12 FU. Kurt Kaack Hansen  
Vejsnæs Nakke: Sort Glente 1 SV. Lars Tom-Petersen
Ørnehøj-området (Gulstav): Rød Glente 3 OF, Sortstrubet Bynkefugl 1 FU. Carsten Skou


 

Fredag den 15. september 2023      Solopgang: 06:49  Solnedgang: 19:36

Stjovl, Tåsinge: Hærfugl 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Keldsnor
: Almindelig ryle 3 R, Brushane 1 R, Islandsk ryle 18 R. Henning Steen Hansen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Sølvhejre 1 R, Havørn 2 FU, Isfugl 1 R. Karen Koefoed
Dovns Klint: Canadagås 25 T, Huldue 6 T, Spurvehøg 12 T, Dværgfalk 1 T, Blåmejse 196 T, Bysvale 210 T, Landsvale 2020 T, Digesvale 230 T, Hvid Vipstjert 91 T, Tornirisk 130 T. Frank Jensen-Hammer 
Dovns Klint: Tårnfalk 5 S. Anders Myrtue
Faaborg Havn: Husrødstjert 3 FU. Flemming Johansen
Gardersø: Trane 6 OF. Hanne Tøttrup
Gulstav: Sølvhejre 2 R. Niels Bomholt Jensen 
Havndrup: Ravn 14 FU. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Musvåge 44 SV, Landsvale 300 SV, Tornirisk 88 FU. Kurt Kaack Hansen
Stjovl:
Hærfugl 1 R . Poul Vestergård Rasmussen
Sundet, Faaborg: Isfugl 1 FU. Per Damgaard Poulsen  
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 130 R, Sølvhejre 6 R, Rovterne 16 R, Skægmejse 2 R. Anders Myrtue
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 151 FU, Sølvhejre 6 FU, Rovterne 15 R, Fiskeørn 1 FU. Niels Bomholt Jensen
Vejrup v/Indslev: Havørn 4 IMM OF. Nis Rattenborg
Vejsnæs Nakke: Stormmåge 1700 R, Fiskeørn 1 S, Tornirisk 55 R. Lars Tom-Petersen


 

Torsdag den 14. september 2023    Solopgang: 06:47  Solnedgang: 19:38

Svendborg Golfbane: Grågås 30 T, Ravn 1 R, Gransanger 1 FU, Stenpikker 1 R, Stillits 2 R, Hare 1 R, Hasselmus 1 R
Purreskoven: Grønirisk 4 FU, Musvåge 1 OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Hjejle 200 R (efter fourageren på markerne i området vender Hjejlerne tilbage til Bøjden Nor for og raste og overnatte. Flokken er ankommet i den nedgående sol). Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bjernemark: Kaspisk Måge 1 1K R, Rød Glente 3 R. Anders Odd Wulff Nielsen
Bjernemark: Rød Glente 2 FU. Sanne Lykke Dalgaard
Brændegård Sø: Sølvhejre 5 FU. Kurt Kaack Hansen
Dovns Klint: Canadagås 90 T, Huldue 4 T, Sølvhejre 3 T, Stor Præstekrave 21 T, Spurvehøg 12 T, Blåmejse 86 T, Landsvale 480 T, Gul Vipstjert 48 T. Frank Jensen-Hammer
Grusgrave v/Davinde: Fiskeørn 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Havndrup: Havørn 2 FU, Ravn 12 FU. Per Rasmussen
Heldager: Rød Glente 3 OF. Niels Andersen
Helnæs Made: Krikand 220 FU. Niels Bomholt Jensen
Helnæs, Halen: Stor Præstekrave 27 R. Niels Bomholt Jensen
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 3 FU. Kurt Kaack Hansen
Skjoldnæs Fyr / Ærø Golfklub: Sølvhejre 2 NV. Lars Tom-Petersen


 

Onsdag den 13. september 2023     Solopgang: 06:46  Solnedgang: 19:41

Svendborgsund ved Iholm: Knopsvane 2 R, Lille Lappedykker 22 R, Hættemåge 400 R
Kogtved
: Ravn 2 OF
Bækkehave m.m. (Tåsinge)
: Hjejle 600 OF
Vejlen, Tåsinge
: Gråand 1 YF + 10 Pull. . Henning Steen Hansen [Facebook]
Dovns Klint
:
Steppehøg 1 JUV TF . Ole Bo Olsen
Hesselagergård
: Rød glente 1 FU, Musvåge 2 FU, Gråkrage 15 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke: Hættemåge 600 R. Michael Mosebo Jensen
Broby Sø: Skægmejse 3 R. Anders Myrtue
Bøjden Nor: Stor Kobbersneppe 1 R, Islandsk Ryle 14 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Almindelig Kjove 2 T, Blå Kærhøg 1 T. Frank Jensen-Hammer
Fyns Hoved: Canadagås 119 SV, Sule 2 Ø, Almindelig Kjove 4 Ø, Fiskeørn 3 SV, Tårnfalk 5 SV, Dværgfalk 1 SV. Esben Eriksen
Fællesstrand (inkl. Tornen): Stor Præstekrave 23 FU, Islandsk Ryle 27 FU, Splitterne 34 R. Peter Lillesø
Gamborg Fjord: Hættemåge 1000 R. Jens Peter Pedersen
Grusgrave v/Davinde: Havørn 2 FU. Henrik Kalckar Hansen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 9 FU. Jens Bækkelund
Horseklint: Sule 1 R, Sandløber 1 R, Almindelig Kjove 2 1K FU. Mogens Ribo Petersen
Keldsnor: Stor Præstekrave 28 R, Dværgfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Kerteminde Fjord & Kertinge Nor: Canadagås 25 R T. Peter Lillesø
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 5 FU. Carsten Skou  
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R. Ella Mikkelsen
Rath: Hvid Vipstjert 400 FU. Ella Mikkelsen
Stengade (by + agerland): Dværgfalk 1 OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Grågås 550 R, Sølvhejre 4 FU, Rovterne 13 FU. Ella Mikkelsen
Vejsnæs Nakke: Trane 3 T, Hvepsevåge 7 T, Tårnfalk 5 T, Tårnfalk 5 R, Dværgfalk 1 SV. Lars Tom-Petersen


 

Tirsdag den 12. september 2023     Solopgang: 06:44  Solnedgang: 19:43

Bøjden Nor: Kærløber 1 R, Dværgryle 1 FU. Erik Thomsen
Hesselagergård
: Gærdesmutte 1 FU, Vibe 30 R, Stær 50+ OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 2 OF, Tornirisk 50 R. Ralph Qwinten
Bøjden Nor: Canadagås 50 R, Stor Præstekrave 35 FU, Kærløber 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Canadagås 77 R, Hjejle 300 R, Stor Præstekrave 50 R, Dværgryle 4 FU, Vandrefalk 1 FU. Carsten Skou
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU. Leif Kristensen
Fyns Hoved: Sandløber 4 FU, Splitterne 39 R. Peter Lillesø
Føns By: Gråspurv 50 R. Lotte Elvej
Føns Vang: Grågås 748 OF, Sølvhejre 2 FU. Lotte Elvej
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 112 FU. Ralph Qwinten
Hou Nordstrand (Langeland): Stenvender 5 FU, Sandløber 1 FU. Ralph Qwinten
Højestene Løb (Omr.26): Knopsvane 340 FU, Canadagås 35 FU, Pibeand 420 FU. Ralph Qwinten
Konabbe Skov: Duehøg 1 M AD FU. Ralph Qwinten
Nakkebølle Inddæmning:
Aftenfalk 1 JUV FU. Carsten Skou
Nordskov Enge (Enghave): Sølvhejre 1 R. Benjamin Bech
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 R, Rovterne 3 FU. Henrik Mørup-Petersen
Olde Mark: Stormmåge 5000 R. Lars Tom-Petersen
Påø: Rød Glente 3 OF. Ralph Qwinten
Ronæs: Grågås 548 OF. Jens Peter Pedersen
Siø: Stor Præstekrave 54 FU, Dværgryle 6 FU. Niels Bomholt Jensen
Skovsgård: Fiskeørn 1 T. Ralph Qwinten
Stengade (by + agerland): Tornirisk 175 FU. Ralph Qwinten
Vejlen, Tåsinge: Spidsand 12 R, Krikand 164 R, Sølvhejre 1 R. Niels Bomholt Jensen
Vitsø: : Grågås 930 R, Skeand 330 R, Knarand 28 R, Spidsand 15 R, Krikand 150 R, Sorthalset Lappedykker 2 1K R. Lars Tom-Petersen
Ørbæk: Havørn 2 OF. Auroura Epoke Dalsgård


 

Mandag den 11. september 2023     Solopgang: 06:42  Solnedgang: 19:46

Thurø: Duehale 1 FU. Trine via Poul Brugs Rasmussen
Tange å
: Gærdesanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 6 R, Canadagås 140 R, Grågås 2000 R, Gravand 2 R, Fiskehejre 20 R, Skarv 85 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 80 R, Vibe 10 R, Storspove 2 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Islandsk Ryle 8 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 95 R,
Odinshane 1 R, Gul Vipstjert 4 R, Hvid Vipstjert 20 R, Tornirisk 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bregnør Bugt: Storspove 80 FU. Peter Lillesø
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 1 FU. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Grågås 2000 FU, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Hjejle 450 FU, Stor Præstekrave 74 FU, Kærløber 1 FU. Jens Rasmussen
Bøjden Nor: Taffeland 152 R, Spidsand 18 FU, Sorthalset Lappedykker 3 FU, Hjejle 430 R, Stor Præstekrave 83 R, Stenvender 2 R, Kærløber 1 FU. Leif Kristensen
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Bøjden Nor:
Odinshane 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 1K FU . Søren G. Nielsen
Bøjden Nor:
Odinshane 1 FU . Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Hvepsevåge 15 T, Spurvehøg 32 T, Rød Glente 3 T, Dværgfalk 1 T. Carsten Skou
Føns Vang: Grågås 1000 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Sølvhejre 7 R. Erik Busk
Gyldensteen: Engsøen: Lille Lappedykker 93 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Fiskehejre 26 R, Sølvhejre 9 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 835 R, Dværgryle 4 R, Sortklire 44 R. Nis Rattenborg
Gyldensteen: Kystlagunen: Fiskehejre 31 R, Sølvhejre 3 R, Hjejle 870 R, Stor Præstekrave 22 R, Vibe 970 R, Storspove 65 R, Stenvender 8 R, Islandsk Ryle 29 R. Nis Rattenborg
Keldsnor: Stor Præstekrave 31 FU, Islandsk Ryle 19 R. Ralph Qwinten
Langemark v/Ulbølle: Gul Vipstjert 50 R. Niels Andersen
Nørreballe Nor: Sølvhejre 1 FU, Rovterne 6 FU, Fiskeørn 1 FU S, Lærkefalk 1 FU. Ralph Qwinten
Ristinge Hale: Skeand 24 R. Ralph Qwinten
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 6 SØ, Hvepsevåge 21 S, Spurvehøg 15 SØ, Lærkefalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Storeholm + øhavet nord for: Hjejle 2000 OF, Fiskeørn 1 SV, Havørn 2 FU. Ralph Qwinten
Sydf. Øhav ud for Kædeby Haver: Stenvender 4 S. Jan Sørensen
Søren Bilds Strand: Skovspurv 50 FU. Niels Andersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 10 FU, Sort Glente 1 OF. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Trane 4 R, Rørdrum 1 OF, Sølvhejre 5 R, Rovterne 5 R, Fiskeørn 1 R, Hvepsevåge 7 R, Sort Glente 1 R, Skægmejse 3 R. Kurt Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 R,
Rovterne 17 R. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 8 OF. Ivan Sejer Beck
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 6 FU, Rovterne 12 R. Carsten Skou
Æbelø: Sandløber 3 FU. Jens Bækkelund 


 

Søndag den 10. september 2023     Solopgang: 06:40  Solnedgang: 19:48

Nakkebølle Inddæmning: Knopsvane 25 R, Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 3 R, Sølvhejre 1 R, Mudderklire 1 R, Havørn 1 OF, Blåmejse 15 R. Leif Sørensen [Facebook]
Bøjden Nor: Krumnæbbet ryle 1 R. Erik Thomsen

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Botofte Skovmose: Havørn 4 R. Karen Kusk
Brahetrolleborg Gods og enge m.m: Havørn 2 R. Leif Sørensen
Brændegård Sø: Skeand 70 FU, Knarand 300 FU, Krikand 120 R, Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU
. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Trane 4 R, Havørn 2 OF. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Canadagås 33 R, Taffeland 308 FU, Krikand 100 FU, Sølvhejre 1 FU, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 52 FU, Kærløber 1 FU, Dværgryle 7 FU. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Canadagås 85 R, Grågås 750 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 55 R, Kærløber 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Hjejle 300 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Kærløber 1 FU. Lars Møller Andersen
Fakkebjerg: Canadagås 25 FU, Sølvhejre 1 R. Rasmus Würgler Hansen
Fyns Hoved: Almindelig Kjove 1 V, Splitterne 128 R, Stenpikker 8 R. Esben Eriksen
Føns Vang: Grågås 1250 R, Toppet Lappedykker 155 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Fiskehejre 34 R, Sølvhejre 9 R. Nis Rattenborg
Gulstav:
Steppehøg 1 T . Lars Kirk 
Gulstav: Spurvehøg 23 T, Tårnfalk 6 R, Munk 40 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Rødstjert 25 R, Skovpiber 25 T. Michael Bjerregaard
Hav ved Dovns Klint/Gulstav: Almindelig Kjove 1 T
. Stoffer Jaeger
Hesselbjerg (Langeland): Rovterne 1 R. Ralph Qwinten
Horne By: Canadagås 25 OF. Leif Sørensen
Håre Bjerge: Havørn 2 R. Kim Mogensen 
Keldsnor: Skeand 30 FU, Stor Præstekrave 24 FU, Islandsk Ryle 17 FU. Ralph Qwinten
Klør Dyb:
Nordisk Lappedykker 1 ODR R. Ralph Qwinten
Nakkebølle Inddæmning: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Nørreballe Nor: Rovterne 4 R. Ralph Qwinten
Nørresø v/Brahetrolleborg: Havørn 2 AD R. Gunnar Jørgensen
Ristinge Hale: Spidsand 14 R, Rovterne 1 R, Vendehals 1 R. Ralph Qwinten
Spodsbjerg Havn: Kaspisk Måge 3 1K+ R
, Isfugl 1 OF, Dværgfalk 1 BR FU. Jørn Vinther Sørensen 
Sybergland: Sorthalset Lappedykker 3 R. Jens Peter Bech
Sydf. Øhav nord for Ristingehalvøen: Knopsvane 230 FU, Toppet Lappedykker 157 FU. Ralph Qwinten
Thurø Rev: Isfugl 1 OF. Viggo Diness
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R,
Rovterne 16 R, Lærkefalk 1 FU. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 FU, Rovterne 6 R, Skægmejse 3 FU. Kristina Svendsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 10 R, Rovterne 14 R, Skægmejse 5 FU. Lars Kirk
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sortstrubet Bynkefugl 9 FU. Ole Goldschmidt
Vigelsø: Fiskehejre 30 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 3000 R. Jens Bækkelund


Lørdag den 9. september 2023         Solopgang: 06:38  Solnedgang: 19:51

Ørnehøj-området (Gulstav): Lærkefalk 1 R. Lars Kirk
Broholm
: Rød glente 1 OF. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bagenkop: Hvepsevåge 21 S. Arne Bruun
Bjerreby: Grågås 1800 FU. Peder Rasmussen
Bredstens Bjerg v/Søgård: Hvepsevåge 65 S, Blå Kærhøg 1 BR S, Spurvehøg 118 S, Dværgfalk 1 SØ, Lærkefalk 3 FU S. Freya Mørup-Petersen
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 OF. Leif Sørensen
Dovns Klint: Hvepsevåge 6 S, Hvepsevåge 8 S, Hvepsevåge 11 S, Hvepsevåge 24 S, Hvepsevåge 28 S, Blå Kærhøg 1 M AD S, Spurvehøg 11 T. Ralph Qwinten
Dovns Klint: Hvepsevåge 5 T. Mads Brix
Dovns Klint: Spidsand 38 T, Huldue 14 T, Dværgmåge 4 T, Fiskeørn 5 T, Hvepsevåge 357 T, Rørhøg 36 T, Blå Kærhøg 1 T, Spurvehøg 275 T, Havørn 2 AD T, Tårnfalk 33 T, Lærkefalk 2 OF, Lærkefalk 3 T, Ravn 8 OF, Landsvale 1170 T, Gul Vipstjert 57 T
Dovns Klint: Hvepsevåge 32 T, Spurvehøg 20 R, Aftenfalk 1 T. Frank Jensen-Hammer
Fakkebjerg: Hvepsevåge 25 S, Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Fyns Hoved: Spidsand 15 T, Sule 10 T, Strandskade 51 T, Lille Præstekrave 1 T, Stenvender 2 T, Almindelig Kjove 1 T, Splitterne 110 R, Blåmejse 67 T, Landsvale 324 T, Hvid Vipstjert 82 T, Tornirisk 50 T. Esben Eriksen
Gyldensteen: Kystlagunen: Hjejle 700 R, Storspove 73 R, Havørn 2 R. Jens Bækkelund
Harsmark: Lærkefalk 1 SV, Gul Vipstjert 35 T. Ralph Qwinten 
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Dværgmåge 2 SV.  Ralph Qwinten
Keldsnor: Natravn 1 RI. Michael Bjerregaard
Klise Nor: Skægmejse 3 R. Mads Brix
Langelandsbælt syd for Spodsbjerg: Sandløber 20 FU. Erik Overlund
Lindelse: Lærkefalk 1 S. Arne Bruun
Lunden (Sydlangeland): Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. Ralph Qwinten
Nordenbro: Dværgfalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 1 R. Mads Brix
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 44 SØ, Lærkefalk 1 FU. Henrik Mørup-Petersen
Siø: Sølvhejre 5 Ø. Arne Bruun
Sybergland: Canadagås 69 FU, Grågås 1026 R. Jens Peter Bech
Søgård (Langeland): Fiskeørn 6 S, Hvepsevåge 69 S, Rørhøg 18 S, Spurvehøg 41 S, Tårnfalk 5 FU, Tårnfalk 11 S, Aftenfalk 1 M 2K FU S. Morten Müller
Søgård Mose (Langeland): Skeand 34 FU, Knarand 37 R Sølvhejre 1 FU. Ralph Qwinten
Tryggelev Nor & Salme Nor: Knarand 55 FU, Spidsand 142 FU, Huldue 4 S, Sølvhejre 10 FU, Stenvender 1 SV, Stenvender 9 FU, Dobbeltbekkasin 22 SV, Rovterne 14 FU, Fiskeørn 15 SV,
Hvepsevåge 377 S, Rørhøg 63 S, Spurvehøg 158 S, Havørn 2 AD OF, Rød Glente 2 1K+ S, Tårnfalk 26 S, Dværgfalk 1 S, Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 10 S, Skægmejse 6 FU, Landsvale 450 S, Sortstrubet Bynkefugl 6 FU, Skovpiber 27 S, Gul Vipstjert 115 S, Hvid Vipstjert 60 R NAT. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 7 FU, Rovterne 18 R, Hvepsevåge 10 S, Dværgfalk 2 R. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 50 R, Fiskeørn 1 T, Rovterne 12 R, Sølvhejre 9 R, Dværgfalk 2 R. Mads Brix
Tryggelev Nor & Salme Nor: Fiskeørn 1 T. Anders Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Hvepsevåge 5 S. Arne Bruun


 

Fredag den 8. september 2023         Solopgang: 06:36  Solnedgang: 19:53

Horseskov: Natugle 1 SY
Sørup v/Svendborg
: Grønspætte 1 R
Keldsnor
: Splitterne 30 R, Skarv 4 R (Skarv med Gul plastring F571). Henning Steen Hansen [Facebook]
Nakkebølle Inddæmning
: Skægmejse 1 R. Leif Sørensen [Facebook]

Lundeborg, matriklen
: Gråspurv 10 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bollelung
: Trane 4 FU. Nina Bjørn
Bredstens Bjerg v/Søgård: Fiskeørn 3 S, Hvepsevåge 14 S, Spurvehøg 105 S, Dværgfalk 2 R S, Lærkefalk 6 FU S. Freya Mørup-Petersen
Bøjden Nor: Hjejle 330 R. Lotte Elvej
Båring Vig: Stenvender 1 R. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Spidsand 29 T, Huldue 10 T, Sølvhejre 1 T, Almindelig Kjove 1 T, Dværgmåge 10 T, Fiskeørn 4 T, Hvepsevåge 32 T, Rørhøg 12 T, Spurvehøg 348 T, Tårnfalk 37 T, Dværgfalk 3 T, Lærkefalk 3 T, Landsvale 610 T, Skovpiber 59 T, Gul Vipstjert 84 T. Frank Jensen-Hammer 
Dreslette: Rød Glente 7 R. Leif Schack-Nielsen
Enge ved Bjernekrogen: Sortstrubet Bynkefugl 1 M AD FU. Per Damgaard Poulsen
Fyns Hoved: Sule 5 V, Strandskade 50 R, Lille Kjove 1 1K SV, Kaspisk Måge 1 1K R, Fiskeørn 1 SV. Esben Eriksen
Fyns Hoved: Lærkefalk 1 T. Flemming Kragh Hansen
Gulstav Mose: Fiskeørn 2 T, Lærkefalk 1 FU SV. Peter Pelle Clausen
Gyldensteen: Engsøen: Trane 3 R, Sølvhejre 5 R, Havørn 4 FU. Tom Tjørnum
Havet ud for Lunden og Føllesbjerg: Strandskade 56 SV. Ralph Qwinten
Holckenhavn Fjord: Lille Lappedykker 61 FU, Toppet Lappedykker 52 FU. Ralph Qwinten
Klise Nor: Gul Vipstjert 32 SØ. Morten Müller
Monnet, Tåsinge: Sølvhejre 2 R. Ralph Qwinten
Piledybet: Sølvhejre 5 R NAT, Dværgfalk 1 OF. Freya Mørup-Petersen
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Hvepsevåge 17 SØ, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 1 FU SØ. Freya Mørup-Petersen
Slipshavn Enge: Stenpikker 6 FU. Ralph Qwinten
Staurby Skov: Duehøg 1 FU. Erik Busk
Sønder Vornæs: Ravn 4 OF. Ralph Qwinten
Thurø Rev: Isfugl 1 OF. Arne Bruun
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 FU, Dværgryle 3 FU,
Rovterne 16 FU, Fiskeørn 1 FU, Spurvehøg 45 S, Tårnfalk 15 S, Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 2 S. Ole Goldschmidt 
Vejlen. Tåsinge: Canadagås 30 FU, Knarand 43 FU, Krikand 108 R. Ralph Qwinten

Æbelø: Grå Fluesnapper 4 FU. Per Klit Christensen


 

Torsdag den 7. september 2023         Solopgang: 06:34  Solnedgang: 19:56

Ristinge Hale: Havørn 2 AD OF . Poul Vestergård Rasmussen 
Keldsnor
: Hvidklire 1 R, Almindelig ryle 9 R, Islandsk ryle 2 R. Erik Thomsen
Tange å
: Gransanger 1 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Grågås 1100 R, Canadagås 16 R, Havørn 1 OF, Rørhøg 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Stor Præstekrave 50 FU, Hjejle 750 R, Islandsk Ryle 1 FU, Dværgryle 3 FU, Krumnæbbet Ryle 2 FU, Almindelig Ryle 60 FU, Kærløber 1 FU
, Hvidklire 2 FU, Splitterne 30 R. Lars Kirk

  

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredstens Bjerg v/Søgård: Fiskeørn 1 S, Hvepsevåge 19 S, Rørhøg 10 S, Spurvehøg 82 S, Sort Glente 1 S, Tårnfalk 20 FU S,
Aftenfalk 1 F 2K+ FU S, Aftenfalk 2 JUV FU S, Lærkefalk 4 FU S. Freya Mørup-Petersen
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU, Splitterne 28 FU. Lotte Elvej
Bøjden Nor: Kærløber 1 FU. Jens Peter Pedersen
Bøjden Nor: Canadagås 30 R, Grågås 1500 R, Hjejle 1200 R, Stor Præstekrave 50 FU, Kærløber 1 FU,Dværgryle 5 FU, Splitterne 55 R. Leif Bisschop-Larsen
Bøjden Nor: Grågås 720 R,  Fiskehejre 31 R, Hjejle 700 R, Stor Præstekrave 72 R, Kærløber 2 FU, Krumnæbbet Ryle 5 FU, Temmincksryle 1 R, Sandløber 1 FU, Splitterne 35 R. Martin Rheinheimer
Bøjden Nor: Grågås 1100 R, Hjejle 750 R, Stor Præstekrave 50 FU, Kærløber 1 FU
, Dværgryle 3 FU, Splitterne 30 R. Lars Kirk
Dovns Klint: Pibeand 365 T, Skarv 992 T, Dværgmåge 3 T, Fiskeørn 3 T, Hvepsevåge 50 T, Rørhøg 32 T, Blå Kærhøg 5 T, Spurvehøg 342 T, Sort Glente 2 T, Tårnfalk 27 T, Dværgfalk 4 T, Lærkefalk 4 T, Landsvale 260 T, Gul Vipstjert 247 T. Frank Jensen-Hammer 
Fakkebjerg: Havørn 2 AD R. Freya Mørup-Petersen
Frellesvig: Trane 3 OF, Jane Ditzel
Føns Vang: Grågås 1180 R, Sorthalset Lappedykker 1 R, Sølvhejre 5 R. Jørgen Hjorth Jensen
Gudme Sø: Fiskeørn 1 FU T, Isfugl 1 R. Peter Pelle Clausen
Helnæs Made: Canadagås 130 R. Lotte Elvej
Keldsnor: Gul Vipstjert 150 R NAT. Søren Bøgelund
Nakkebølle Inddæmning: Skeand 35 FU, Sølvhejre 3 FU, Rovterne 2 OF. Niels Bomholt Jensen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 FU. Freya Mørup-Petersen
Nørreballe Nor: Fiskeørn 2 1K FU. Ole Goldschmidt
Ristinge Hale: Havørn 2 AD OF. Poul Vestergård Rasmussen 
Ristinge Strand/Sommerhusomr.: Stenvender 6 FU, Sandløber 4 FU, Fiskeørn 1 SV, Hvepsevåge 13 SØ, Spurvehøg 20 SØ, Dværgfalk 1 R, Lærkefalk 1 FU. Freya Mørup-Petersen
Søen, Valdemarsslot: Grågås 630 R, Taffeland 160 R. Arne Bruun
Søgård (Langeland): Sort Glente 1 S, Lærkefalk 1 S. Freya Mørup-Petersen
Søgård (Langeland): Hvepsevåge 6 SØ, Sort Glente 1 FU. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Hvepsevåge 5 SØ,
Steppehøg 1 M AD OF, Spurvehøg 27 S, Tårnfalk 5 S. Morten Müller
Tryggelev Nor & Salme Nor: Atlingand 1 FU, Skeand 19 FU, Knarand 63 FU, Spidsand 96 FU, Krikand 140 FU, Sølvhejre 8 FU, Stenvender 17 FU, Rovterne 29 FU, Fiskeørn 2 AD FU, Fiskeørn 9 S, Hvepsevåge 52 S, Rørhøg 26 S,
Steppehøg 1 1K S, Spurvehøg 76 S, Sort Glente 2 1K S, Tårnfalk 31 S, Aftenfalk 1 1K FU, Dværgfalk 1 FU, Lærkefalk 1 AD S, Lærkefalk 1 1K FU, Storfalk sp. 1 AD S (Lannerfalk ad. storfalk hurtigt sydtrækkende i både aktiv flugt og glid fra ½-1 km nord for obspost og syf på indtil 150 meters afstand. vandrefalkestor falk som synede en mere slankvinget/langvinget. Kontrast i undervinge med mørkere dækfjer. Lys hvilig underside med fine distinkte pletter. Lys kind med fin smal markant lang sort skægstribe. Gylden isse. Overside kun set sporadisk men syner grå. I min optik en klar Lanner.), Skægmejse 3 FU, Gul Vipstjert 100 R NAT. Ole Goldschmidt 
Vejlen, Tåsinge: Canadagås 25 OF, Sølvhejre 1 FU, Havørn 2 OF. Bo Gregersen


 

Onsdag den 6. september 2023         Solopgang: 06:33  Solnedgang: 19:59

Tange å: Munk 2 FU, Fuglekonge 1 FU. Blåmejse 2 FU, Gransanger 1Fu, Solsort 4 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Hjejle 450 R, Stenvender 2 R, Kærløber 2 R, Krumnæbbet Ryle 6 R. Leif Schack-Nielsen
Bøjden Nor: Temmincksryle 2 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Stor Præstekrave 45 T, Almindelig Kjove 1 T, Fiskeørn 2 T, Hvepsevåge 59 T, Rørhøg 20 T, Blå Kærhøg 3 T, Spurvehøg 120 T, Sort Glente 4 T, Tårnfalk 15 T, Dværgfalk 1 T, Bysvale 170 T, Landsvale 2070 T, Digesvale 250 T, Skovpiber 57 T, Gul Vipstjert 134 T. Frank Jensen-Hammer
Firtalsstrand & Mellemstykket: Knarand 62 FU, Krikand 230 FU. Martin Rheinheimer
Fyns Hoved: Hjejle 850 R, Stenvender 5 R, Storkjove 1 V, Sildemåge, Britisk (ssp. graellsii) 1 R
, Dværgfalk 1 T. Esben Eriksen 
Gulstav: Steppehøg 1 1K S. Morten Müller
Hjallese: Skovspurv 50 FU. Martin Rheinheimer
Klise Nor: Hvepsevåge 7 1K S, Sort Glente 1 T, Tårnfalk 8 S, Dværgfalk 1 F S. Morten Müller
Langelandsbælt syd for Spodsbjerg: Sandløber 19 FU. Erik Overlund
Munkebo: Havørn 3 OF. Michael L.J. Glentedal
Sundet, Faaborg: Skeand 65 FU. Per Damgaard Poulsen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 500 FU. Søren G. Nielsen


DOF- nyheder:
             Havørnens optur giver skestorken en nedtur
             
Oplev fuglenes rejse på ny hjemmeside
             Oplev 'Vinger i natten' den 2. september på Skagen Fuglestation


 

Tirsdag den 5. september 2023         Solopgang: 06:31  Solnedgang: 20:01

Gulstav (13:21): Slangeørn 1 R., Rød glente 1 R, Hvepsevåge 12 R. Lars Kirk
Gulstav:
Aftenfalk 1 S . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo
Slipshavn enge
: Rødben 1 FU, Hvid vipstjert 8 FU, Grågås 20 FU OF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 4 R, Canadagås 30 OF, Fiskehejre 3 R, Skarv 18 R, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 40 R, Storspove 1 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Islandsk Ryle 5 R, Kærløber 2 R, Dværgryle 2 R, Hvidklire 3 R, Gul Vipstjert 5 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Brændegård Sø: Rovterne 2 FU, Rød Glente 7 SØ. Carsten Skou
Bøjden Nor: Canadagås 30 R, Hjejle 500 R, Stor Præstekrave 40 FU, Kærløber 2 FU. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Canadagås 30 OF, Hjejle 600 R, Stor Præstekrave 40 R, Kærløber 2 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Sorthalset Lappedykker 1 R, Hjejle 630 R, Stor Præstekrave 25 R, Kærløber 2 FU. Niels Bomholt Jensen
Bøjden Nor: Temmincksryle 2 R. Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Sortand 152 SV, Huldue 8 T, Almindelig Kjove 3 SV, Skovpiber 60 T, Gul Vipstjert 33 T. Michael Mosebo Jensen
Dovns Klint: Sortand 288 T, Huldue 6 T, Almindelig Kjove 3 T, Hvepsevåge 8 T, Spurvehøg 14 T, Lærkefalk 1 AD T, Bysvale 320 T, Landsvale 2320 T, Digesvale 530 T, Skovpiber 43 T, Gul Vipstjert 60 T. Frank Jensen-Hammer
Gulstav:
Slangeørn (SU) 1 S (Den kom sammen med ca. 20 Musvåger og Hvepsevåger nordfra kl. 13.21. Ved fugletårnet i Gulstav mose skruede de sig højt op og trak syd. Tog den for at være en større og mere langvinget våge. Tænkte slet ikke jeg kunne opdage en Slangeørn, men de mangler vist en ovre ved Falster og Lolland. Mon ikke det er den) . Lars Kirk 
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 R, Hvepsevåge 9 T,
Aftenfalk 1 1K S , Gærdesanger 10 R, Stillits 50 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Sort Glente 1 OF. Lars Kirk  
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 4 R, Kærløber 2 FU. Jørgen Eng Jensen
Gyldensteen: Engsøen: Havørn 3 R. Tom Tjørnum
Keldsnor: Islandsk Ryle 13 R, Sandløber 2 R. Michael Mosebo Jensen
Keldsnor:
Nordisk Lappedykker 1 VDR FU, Gul Vipstjert 125 R. Michael Bjerregaard 
Rath: Gul Vipstjert 100 R. Michael Mosebo Jensen
Rath: Bjergvipstjert 1 R. Søren Bøgelund
Ristinge Hale: Stenvender 12 FU. Leif Bisschop-Larsen
Ristingehalvøen: Hvepsevåge 8 T, Rørhøg 11 T, Tårnfalk 10 R. Gregers Johannesen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Grønspætte 2 OF, Vandrefalk 1 AD OF. Per Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Spidsand 40 R, Sølvhejre 6 R,
Rovterne 16 R, Fiskeørn 1 SØ, Hvepsevåge 22 T, Spurvehøg 22 T, Havørn 2 R, Tårnfalk 5 T, Dværgfalk 1 V. Michael Mosebo Jensen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 5 FU, Rovterne 2 FU, Rovterne 15 R, Fiskeørn 1 FU
, Dværgfalk 1 R , Skægmejse 2 FU. Arne Christensen
Østerø Sø (Knudshoved): Grågås 960 R, Fiskehejre 26 R, Landsvale 360 FU, Hvid Vipstjert 56 FU. Kurt Kaack Hansen


 

Mandag den 4. september 2023         Solopgang: 06:29  Solnedgang: 20:04

Bøjden Nor: Kærløber 1 R, Sandløber 1 R. Erik Thomsen
Tange å
: Gøg 1 R, Rødstjert 1 R, Gransanger 2 FU. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Hættemåge 1100 R, Fjordterne 8 T, Landsvale 575 SV. Michael Brunhøj Hansen
Bøjden Nor: Kærløber 2 FU. Maria Rasmussen
Bøjden Nor: Stormmåge 1200 FU. Børge Langkilde Rasmussen
Bøjden Nor: Kærløber 2 R
, Sandløber 1 R . Stoffer Jaeger
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 1K T, Fjordterne/Havterne 26 T, Fiskeørn 2 T, Blå Kærhøg 1 M T, Spurvehøg 32 T, Lærkefalk 1 T, Landsvale 630 T, Digesvale 140 T, Gul Vipstjert 75 T. Frank Jensen-Hammer
Dovns Klint: Sølvhejre 1 FU, Almindelig Kjove 1 S, Hvepsevåge 6 S, Blå Kærhøg 1 M S, Spurvehøg 19 S, Lærkefalk 1 S. Jens Rasmussen
Eskildstrup v/Ringe: Rød Glente 3 OF (De to er muligvis to af GPS-fuglene (Ringe_04 og Tarup_01) som har overnattet de sidste par nætter i en lille lund) . Per Rasmussen
Fakkebjerg:
Aftenfalk 1 1K R. Henrik Mørup-Petersen
Fakkebjerg:
Aftenfalk 1 1K R . Pierre Bentzen
Føns Vang: Canadagås 50 R, Havørn 4 FU. Tom Tjørnum
Føns Vang: Toppet Lappedykker 90 R, Sorthalset Lappedykker 1 AD ODR FU, Sølvhejre 2 R. Thomas Buus Nielsen
Gardersø: Hvepsevåge 5 S. Thomas Buus Nielsen 
Gulstav: Sort Glente 1 S. Poul Vestergård Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Grågås 1250 R, Skeand 22 R, Knarand 45 R, Spidsand 24 FU, Krikand 330 R, Lille Lappedykker 156 R, Sølvhejre 19 FU, Silkehejre 1 R, Brushane 21 R,Dobbeltbekkasin 26 FU,Sortklire 18 FU, Sortterne 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen: Kystlagunen: Grågås 619 R, Toppet Skallesluger 72 R, Sølvhejre 1 R, Hjejle 324 OF. Jens David Kofoed Mogensen
Klakkebjerg:
Aftenfalk 1 JUV R. Jørgen Hjorth Jensen
Knudshoved Nordstrand (Storebæltsbro - Sommerbyen): Alexanderparakit1 R . Bent Odgaard
Lindø + vade v/Jersore: Storspove 70 FU. Jens Bækkelund
Morud: Sort Glente 1 OF. Anton Markvard
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lærkefalk 1 OF, Rødrygget Tornskade 4 FU. Pierre Bentzen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Rødrygget Tornskade 4 R. Gregers Johannesen
Vejlen, Tåsinge: Rovterne 1 FU. Leif Bisschop-Larsen 

Søndag den 3. september 2023         Solopgang: 06:27  Solnedgang: 20:06

Tange å: Bysvale 25 + R, Harekilling 1 R. Poul Brugs Rasmussen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bispeenge: Dobbeltbekkasin 24 FU. Maria Rasmussen
Blanke Fed og Aulby Mølleå ved udløbet: Canadagås 44 S, Strandskade 128 V, Hættemåge 800 R. Michael Brunhøj Hansen
Botofte Skovmose: Rovterne 1 OF, Havørn 2 1K R. Claus Dalskov
Brændegård Sø: Knarand 300 FU, Krikand 100 R, Sølvhejre 1 R
, Rovterne 1 FU, Duehøg 2 OF, Vandrefalk 1 OF, Ravn 5 OF. Gunnar Jørgensen
Bøjden Nor: Kærløber 2 FU. Anton Markvard
Dovns Klint: Fiskeørn 1 V, Fiskeørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Dovns Klint: Almindelig Kjove 2 V. Carsten Skou
Fakkebjerg:
Aftenfalk 1 JUV FU . Søren G. Nielsen
Fakkebjerg:
Aftenfalk 1 JUV FU. Carsten Skou
Fakkebjerg:
Aftenfalk 1 1K FU . Anton Markvard
Fyns Hoved: Almindelig Kjove 1 FU. Benjamin Bech
Fyns Hoved: Stor Præstekrave 39 R, Stenvender 8 R, Islandsk Ryle 22 R, Sandløber 2 R, Almindelig Kjove 2 R, Sildemåge 26 R. Esben Eriksen
Gulstav:
Natravn 1 R. Michael Bjerregaard
Gulstav: Fiskeørn 1 OF. Søren G. Nielsen
Gulstav: Sølvhejre 1 FU. Carsten Skou
Gulstav Mose: Sølvhejre 1 FU, Fiskeørn 2 SV, Rødrygget Tornskade 3 JUV R. Børge Langkilde Rasmussen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 12 R,
Silkehejre 1 R, Sortterne 1 1K R, Havørn 4 R. Sebastian Klein
Højrup v/Hillerslev: Rød Glente 2 OF. Niels Andersen
Hågerup Å vest for Hågerup: Sølvhejre 1 R. Niels Andersen
Keldsnor: Canadagås x Grågås (hybrid) 1 FU, Islandsk Ryle 21 R, Sortklire 14 VDR R. Søren G. Nielsen
Marker m.m. ved Gulstavvej nord for Eget:
Aftenfalk 1 JUV FU. Freya Mørup-Petersen
Nørre Longelse:
Kaspisk Måge 6 1K R. Anton Markvard
Nørreballe Nor: Rovterne 4 R. Jørgen Hjorth Jensen
Sandagergård v/Nørre Esterbølle: Isfugl 1 R. Jens Bækkelund
Tryggelev Nor & Salme Nor:
Rovterne 13 FU. Carsten Skou


 

Lørdag den 2. september 2023         Solopgang: 06:25  Solnedgang: 20:09

Gulstav: Sort Glente 3 SV. Lars Kirk
Hesselagergård
: Dompap 2 FU (par), Gransanger 1 FU, Bogfinke 2 FU. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 5 R, Skarv 6 OF, Hjejle 1000 R, Vibe 15 R, Stenvender 10 R, Islandsk Ryle 10 R, Krumnæbbet Ryle 2 R, Almindelig Ryle 150 R, Dværgryle 1 R, Splitterne 1 FU, Stær 100 OF, Engpiber 1 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 7 R, Tornirisk 10 R. Leif Sørensen [Facebook]

 

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bredningen v/Sdr.Åby: Almindelig Kjove 1 OF. Mads Syndergaard
Brændegård Sø: Sølvhejre 1 R. Leif Sørensen
Bøjden Nor: Stenvender 10 FU
, Islandsk Ryle 11 FU, Kærløber 1 FU . Arne Christensen
Drejet (Avernakø): Stenvender 3 R. Arne Bruun
Fakkemose: Stenpikker 6 R. Niels Andersen
Fogense Enge (Lillestrand): Isfugl 1 OF. Jens David Kofoed Mogensen
Gulstav: Sort Glente 3 SV
. Lars Kirk
Gulstav: Sølvhejre 2 R, Hvepsevåge 10 SV, Spurvehøg 21 SV, Sort Glente 1 SV. Freya Mørup-Petersen
Gulstav Østerskov: Lærkefalk 1 OF. Niels Andersen
Gyldensteen: Langø: Stenvender 10 FU. Jens Bækkelund
Keldsnor: Dværgfalk 1 FU S,
Stenpikker 50 R. Britta Merete Larsen
Keldsnor: Stenpikker 8 R, Stillits 100 FU. Niels Andersen
Nakkebølle Inddæmning: Sortsvane 2 R, Sølvhejre 2 R, Vandrefalk 1 R. Leif Sørensen
Piledybet: Sølvhejre 11 R NAT, Rovterne 2 OF. Freya Mørup-Petersen
Sletten, Hindsgavl: Fiskeørn 1 S. Michael Brunhøj Hansen
Tarup (Odense): Ravn 3 OF. Karen Koefoed
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 8 FU, Rovterne 14 R, Fiskeørn 1 FU. Britta Merete Larsen
Vejlen, Tåsinge: Sølvhejre 1 R, Rovterne 1 FU, Isfugl 1 OF. Arne Christensen
Ørnehøj-området (Gulstav): Trane 21 V, Havørn 2 OF, Sort Glente 1 R. Britta Merete Larsen
Ørnehøj-området (Gulstav): Vendehals 1 R, Bynkefugl 6 R. Freya Mørup-Petersen 
Åbjerg m.m. ved Søgård (Langeland): Trane 21 S. Freya Mørup-Petersen


 

Fredag den 1. september 2023         Solopgang: 06:23  Solnedgang: 20:11

Svendborg Golfbane: Rørhøne (Grønbenet) 1 R, Hvepsevåge 7 SV, Spurvehøg 1 FU, Tårnfalk 1 R, Landsvale 80 R, Grå Fluesnapper 3 FU, Sangdrossel 4 1K YF UF
Tryggelev Nor
: Rørhøg 2 T. Skægmejse 1 R, Rovterne 15 R. Poul Vestergård Rasmussen [Facebook]
Hesselagergård
: Fiskeørn 1 R. Poul Brugs Rasmussen
Lundeborg: Fiskeørn 1 oF. Poul Brugs Rasmussen
Bøjden Nor: Islandsk Ryle 13 R. Erik Thomsen

DOFbasen: www.dofbasen.dk, Dansk Ornitologisk Forening; "Bemærkelsesværdige" - "Alle efter Lok":
Bøjden Nor: Hjejle 1000 R, Stor Præstekrave 30 R, Stenvender 4 R, Islandsk Ryle 10 R. Leif Sørensen
Dovns Klint: Almindelig Kjove 1 MF T, Spurvehøg 12 T, Gul Vipstjert 117 T. Frank Jensen-Hammer
Enemærket v/Holstenshus: Fiskeørn 1 SV. Per Damgaard Poulsen
Fakkebjerg: Fiskeørn 1 OF, Hvepsevåge 20 S,
Steppehøg 1 OF . Leif Bisschop-Larsen
Fredmosen: Fiskeørn 2 S. Freya Mørup-Petersen
Føns Vang: Havørn 2 AD OF. Søren Rain Johansen
Gulstav: Sølvhejre 1 FU, Hvepsevåge 5 V. Leif Bisschop-Larsen
Gyldensteen: Engsøen: Sølvhejre 6 R, Havørn 2 FU. Tom Tjørnum
Hagenskov Slotsmølle: Canadagås 130 R. Thomas Kampmann
Hygind: Havørn 2 R, Ravn 3 R. Jørgen Hjorth Jensen
Keldsnor: Islandsk Ryle 18 FU, Splitterne 33 R, Fiskeørn 1 SV, Hvid Vipstjert 100 FU, Tornirisk 100 FU. Leif Bisschop-Larsen 
Lumby Middelgrund: Fiskehejre 28 R. Peter Lillesø
Nørreballe Nor: Rovterne 3 FU. Freya Mørup-Petersen
Rantzausminde: Fiskeørn 1 SV. Jens-Gert Hansen
Røjle By: Dværgfalk 1 SØ. Michael Mosebo Jensen 
Seden Strand: Knopsvane 750 R, Blishøne 2600 R. Anders Myrtue
Søgård Mose (Langeland): Skeand 50 R, Knarand 30 R, Trane 4 R. Leif Bisschop-Larsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 3 R, Rovterne 13 R. Leif Bisschop-Larsen 
Tryggelev Nor & Salme Nor: Sølvhejre 2 OF, Rovterne 6 FU, Fiskeørn 1 FU, Sortstrubet Bynkefugl 5 FU. Freya Mørup-Petersen
Vejlen,Tåsinge: Sølvhejre 1 FU, Hjejle 300 OF. Lars Kirk 
Vigelsø: Hjejle 5000 R, Havørn 2 R. Anders Myrtue
Ørnehøj-området (Gulstav): Fiskeørn 2 FU,
Hortulan 1 JUV R . Leif Bisschop-Larsen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 

                                                  

04 okt 2023
This page is part af: Http://www.Snatur.dk