Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!        [ Turkalender ][Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007]

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2007).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:13 

Via [DofCall] [De sidste 100] 

 

        Sivsanger fotograferet på Dof-Fyntur

Mandag den 30. april 2007.

Thurø Rev (19:30): Sølvhejre 1 R (fløj efter rast på engen lavt ind over skoven, hvor det er sandsynligt at den har sat sig. (Var ikke at se i Thurø bund kort efter) , Mørkbuget knortegås 118 FU. Arne Bruun
Rudkøbing - Fredskoven
: Skovsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Svanninge
: Bramgås (06:25) 130 Ø. Jacob Sterup
Karlsmosen, Egeskov: Gravand 33. Eskild Nielsen
Arreskov Sø: Tinksmed 1 R, Mudderklire 2 R. Erik Ehmsen
Bøjden Nor (8:50-9:50): Vandrikse 1 SY, Blishøne 25 FOU, Knopsvane 10 FOU, Grågås 17 FOU, Gravand 4 FOU, Krikand 2 R, Gråand 8 FOU, Bjergand 10 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 7 FOU, Skarv 20 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R ( på havet ), Lille Lappedykker 1 FOU, Klyde 7 FOU, Stor Præstekrave 10 FOU, Rødben 5 FOU, Strandskade 4 FOU, Vibe 2 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Havterne 4 FOU, Splitterne 5 R, Svartbag 1 R, Hættemåge 1 R, Gul Vipstjert 1 T, Munk 1 SY, Rødstjert 1 SY, Løvsanger 1 SY, Engpiber 2 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nr. Broby (16:00): Hvid Stork 1 FU (Meget tillidsfugl. Ringmærket: Germany, 620 T Helgoland ). Kell Grønborg, Henrik K. Hansen
Bøgholm ved Nr. Broby
(12:30): Hvid Stork 1 R (Uden ringe. Harr været på stedet i hvert fald siden lørdag.). Lars Bonne Rasmussen
Tarup Vandmølle (18:30): Natugle 5 R (1 ad. R + 4 pull. RI), Nældesommerfugl 1, Skovrandøje 1, Skovblåfugl 1. Lars Hansen, Per Rasmussen
Sønder Nærå: Natugle 1 YF (1 ad. rugende på 4 æg. Fuglen ringmærket i samme redekasse sidste år.). Lars Hansen, Per Rasmussen
Knudshoved, Nyborg (09:30): Dværgterne 1 R. Hans og Bodil Rytter
Ølundgaard inddæmning (09:25-11:00): Knarand 11 R, Klyde 218 R, Rødben 62 R, Tinksmed 4 R. Gregers Johannesen
Egebjerggaard Rørmosen: Rørsanger 2 SY. Aksel Christensen
Scheelenborg skov (13:40): Skovsanger 1 SY, [LPN]
Firtalsstrand (12:30-13:30): Lille Præstekrave 3 R, Temmincksryle 1 R, Stor Kobbersneppe 1 R. Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (11:05-11:50): Knarand 8 R, Klyde 85 R, Brushane 30 R, Dobbeltbekkasin 22 R, Rødben 30 R, Tinksmed 3 R. Gregers Johannesen
Føns Vang (17:45-18:20): Toppet Lappedykker 28 R, Gråstrubet Lappedykker 53 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Blisgås 1 AD R, Grågås 250 R, Knarand 5 R, Troldand 150 R, Hvinand 10 R, Klyde 11 R, Lille Præstekrave 4 R, Rødben 4 R, Dværgmåge 6 AD R, Dværgmåge 1 2K R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand (17:00-17:30): Knopsvane 30 R, Grågås 85 R, Krikand 9 R, ,Spidsand 2 R, Skeand 2 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 4 R, Gul Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 han R. Michael Mosebo Jensen
Jersore (10:40): Bynkefugl 1 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge: Skarv 1 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Grågås 140 R, Gråand 2 R, Skeand 7 R, Troldand 5 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Blishøne 35 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Vibe 22 R, Rødben 6 R, Hvidklire 1 R, Sortkrage 1 R, Stær 42 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 9 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Rødhals 3 RI, Solsort 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Munk 3 RI, Løvsanger 1 2K+ RI, Musvit 3 RI, Bogfinke 1 hun 3K+ RI, Grønirisk 2 RI, Stillits 1 RI, Tornirisk 1 hun 2K+ RI, Lille Gråsisken 1 2K RI, Gulspurv 2 han RI. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen


       Sydlig blåhals set på Dof-tur

Søndag den 29. april 2007.

Monnet Tåsinge (06:00-11:30): Mørkbuget Knortegås 710 R (Her af 1 albino), Havørn 1 OF JUV, Dværgfalk 2 R (Han+hun), Hjejle 465 R, Stor Kobbersneppe 1 HØ, Dværgterne 4 R. Kurt Due Johansen, Poul Rasmussen
Vårø haver
(06:00): Skovsanger 1 SY. Kurt Due Johansen, Poul Rasmussen
Fredmosen
: Toppet Lappedykker 1 R, Rørdrum 5 Sy Knopsvane 4 R, Grågås 65 R, Knarand 9 R, Gråand 47 R, Taffeland 22 R, Troldand 10 R, Rørhøg 6 R, Blå Kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 1 R, Vandrikse 13 Sy, Grønbenet Rørhøne 8 R, Blishøne 26 R, Strandskade 1 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 35 R, Sanglærke 1 R, Gærdesmutte 3 R, Sangdrossel 1 R, Savisanger 1 Sy, Sivsanger 1 R, Rørsanger 6 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 3 R, Skægmejse 2 R, Husskade 1 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 2 R, Ravn 2 R, Rørspurv 12 R.  Ole Goldschmidt
Piledybet
: Rørdrum 1 HØ, Gøg 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Tryggelev Nor
: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 14 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Rørdrum 4 Sy, Rørdrum 2 R, Knopsvane 52 R, Grågås 244 R, Gravand 28 R, Pibeand 6 R, Knarand 36 R, Krikand 4 R, Skeand 12 R, Rørhøg 2 R, Vibe 18 R, Småspove 2 Ø, Storspove 1 R, Fjordterne 3 R Rørsanger 2 R, Skægmejse 7 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 17 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 8 R, Grågås 297 R, Grågås 124 PUL R, Bramgås 9 R, Gravand 18 R, Pibeand 2 R, Knarand 17 R, Krikand 8 R, Gråand 40 R, Spidsand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 9 R, Taffeland 12 R, Troldand 442 R, Bjergand 103 R, Hvinand 18 R, Havørn 1 3K R, Grønbenet Rørhøne 12 R, Blishøne 266 R, Blishøne 4 PUL R, Strandskade 8 R, Klyde 54 R, Stor Præstekrave 14 R, Vibe 50 R, Vibe 3 PUL R, Hvidklire 4 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 6 R, Hættemåge 59 R, Sølvmåge 8 R, Fjordterne 3 R, Sanglærke 5 R, Digesvale 220 R, Landsvale 30 R, Engpiber 2 R, Gul Vipstjert 8 R, Hvid Vipstjert 8, R, Stenpikker 1 R, Gærdesanger 3 R, Tornsanger 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 6 R, Snog 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Gårde: Knarand 8 R, Nattergal 1 SY. Ole Goldschmidt
Gulstav: Ringdrossel 1 R hun, Sjagger 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
(15:15): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 2 R, Gravand 20 R, Knarand 8 R, Krikand 2 R, Gråand 5 R Skeand 2 R ,Taffeland 1 R, Troldand 2 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Nattergal 1 Sy. Niels Bomholt
Dovns Klint: Toppet Lappedykker 1 Ø, Gråstrubet Lappedykker 3 Ø, Hvid Stork 1 AD S, Rød Glente 1 S, Rød Glente 1 2K R, Musvåge 3 R, Fjeldvåge 1 AD NØ, Dværgmåge 2 AD Ø, Splitterne 11 Ø. Ole Goldschmidt
Gulstav (10:45-13:00): Rørdrum 1 HØ, Gøg 1 R, Tornsanger 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Brændegård sø (15:00): Skeand 60 R. Mogens Elnif Thomsen
Sundet Fåborg (20:00-21:05): Sorthalset Lappedykker 64 R, Knarand 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Bøjden Nor (06:00-08:50): Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 11 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 12 R, Grågås 10 AD R, Grågås 9 PUL R, Gravand 11 R, Gråand 18 R, Bjergand 19 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 18 R, Strandskade 6 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 18 R, Vibe 5 R, Rødben 10 R, Hvidklire 3 R, Mudderklire 1 FU, Hættemåge 13 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 3 R, Svartbag 1 R, Splitterne 9 R, Havterne 9 OF, Ringdue 2 OF, Sanglærke 8 SY, Digesvale 2 OF, Landsvale 2 FU, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Stenpikker 2 R, Solsort 3 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Gransanger 2 R, Blåmejse 2 R, Musvit 5 FU, Råge 2 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 1 OF, Stær 1 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 1 OF, Tornirisk 10 R, Gulspurv 9 R, Rørspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Lillebælt mellem Bågø og Bastholm: Alk 2, Sorthovedet Måge 1. Bent Staugaard
Helnæs Made + søer (11:00-12:30): Brushane 3 FOU, Vibe min 10 FOU, Strandskade 2 FOU, Rødben 6 FOU, Hvidklire 4 FOU, Stor Regnspove 3 FOU, Stor Præstekrave 3 FOU, Gravand 95 FOU/R, Skeand 9 FOU/R, Krikand 1 R, Gråand 10 FOU/R, Grågås 60 FOU, Knopsvane 2 FOU, Grønbenet Rørhøne 1 FOU, Blishøne 10 FOU, Fiskehejre 2 FOU, Stormmåge 13 R, Hættemåge 10 R, Stenpikker 1 FOU, Tornirisk 10 FOU, Rørhøg 1 ad han FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Agernæs ( Fiskeholm ) (9:30-10:30): Sorthovedet Måge min 4 R ( parring set ), Hættemåge 500 R/FOU, Stormmåge min 200 R, Splitterne 30 R, Havterne min 5 R/FOU, Skarv 5 R, Blishøne 20 FOU, Toppet Skallesluger 1 FOU, Gråand 4 R, Gravand 2 FOU, Knopsvane 2 FOU, Strandskade 2 FOU, Stenpikker 1 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hagenskov (Skoven) (9:15): Skovsanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sortemosen, Lakkendrup (06:00-10:00): Tinksmed 21 FU, Gøg 1 HØ, Rødhals 1 Ri, Munk 2 Ri, Løvsanger 2 Ri, Musvit 2 Ri, Rørspurv 1 Ri. Hans Rytter
Lille Mølle (07:20-07:50): Grønspætte 1 SY. Else V. Klint
Østereng, Bogense (06:00): Tornsanger 1 SY. Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne (digeobs.) (06:00-08:00): Skarv 1000 YF (Groft talt), Strandskade 60 FU, Lille Regnspove 2 FU, Svartbag 45 YF, Havterne 100 R. Michael Højgaard Hansen
Firtalsstrand: Gravand 32 R, Klyde 73 R, Brushane 12 FU, Lille Kobbersneppe 2 R, Sortklire 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 5 FU. Dieter Maaszen
Enebærodde (07:00-13:00): Fjeldvåge 1 OF, Almindelig Ryle 800 R, Fjordterne 11 FU, Gærdesanger 20 R. Anders Myrtue
Bogense Havn: Husrødstjert 1 Sy. Jens Bækkelund


         Bynkefugl og Stenpikker Henninge Nor

Lørdag den 28. april 2007.

Hvidkilde Sø (07.00):Sorthalset lappedykker 2 R, Grågås m. Pull 32 Par. Erik Danielsen
Bjerreby ved A9
: Rørhøg 1 han FU
Dovns Klint
(07:00 - 12:10): Rødstrubet Lom 28 Ø, Sortstrubet Lom 7 Ø, Lom sp. 2 Ø, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 1 TI, Bramgås 54 Ø, Rød Glente 1 S, Rød Glente (10:50) 1 TI, Rørhøg 1 hun R, Rørhøg 1 han R, Rørhøg 1 S, Musvåge 3 S, Musvåge 9 N, Fiskeørn (12:00) 1 NØ, Trane (09:58) 1 S, Småspove (09:35) 8 Ø, Storspove 1 SV, Sortklire 3 SV, Gøg 1 R, Skovpiber 1 SV, Gul Vipstjert 1 TI, Skovsanger 1 Sy, Gulirisk 1 hun TF, Stillits 2 R, Kernebider 5 N, Grøn Frø 30 Sy. Tim Hesselballe, Erhardt Ecklon
Henninge Nor
: Lille Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Gravand 12 R, Rørhøg 1 hun FU, Tinksmed 1 R, Gærdesmutte 1 Sy, Jernspurv 1 Sy, Bynkefugl 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 Sy, Gærdesanger 4 Sy, Tornsanger 1 Sy, Munk 3 Sy, Løvsanger 5 Sy, Bogfinke 1 Sy
Holmegård/Langelandsfortet vandhullet ved Gulstavvej
: Landsvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Grøn Frø 20 Sy
Søgård Pyt
: Husrødstjert 1 han Sy, Klokkefrø 1 Sy, Grøn Frø 100 R
Rudkøbing Vejle
: Nilgås 1 R, Tinksmed 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 15 R. Ole Goldschmidt
Sundet Faaborg
(16:45-17:15): Nilgås 1 R. Gunnar Knudsen
Arreskov Sø
: Havørn 2 AD med 2 unger. Erik Ehmsen
Espe
:Musvåge 3, Vibe 2, Sjagger 6.
Citronsommerfugl 1, Lille Ildfugl 1, Aurora 2, Kålsommerfugl 3, Nældens Takvinge 1, Blå Libel 2, Vandnymfe 2 (De to sidstnævnte er en hel måned tidligere end normalt.). Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Svindinge
(14:30): Ringdrossel 1 Han (Se foto). Lis og Torben Sørensen
Mullerup Skov
: Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 OF, Vendehals 1 Sy. Torben Møller
Hesselagergaard
(9:00): Tårnfalk 3 YF (tre tårnfalke kæmpe en brav luftkamp om rettighederne til redehullet i slotstårnet på Hesselagergård), Grønspætte 1 R (i parken over for). Poul Brugs
Sortemosen, Lakkendrup
(05:45-10:45): Tinksmed 14 R, Vibe 2 PUL Ri, Hvidklire 8 FU, Landsvale 2 YF, Rødstjert 1 Ri, Munk 7 Ri, Løvsanger 1 Ri, Musvit 1 Ri, Dompap 1 Ri. Hans Rytter
Kohavegyden, Nr. Broby (10:00): Hvid Stork 1 FU. Henrik K. Hansen
Karlsmosen: Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Karlsmosen (06:30-09:00): Skeand 57 R, Brushane 28 R, Tinksmed 1 R, Tornsanger 1 R. Henrik K. Hansen
Fyns Hoved: Toppet Skallesluger 1 han R, Rød Glente 5 V, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 28 V, Tårnfalk 2 FU, Lille Kobbersneppe 75 OF, Storspove 2 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 15 FU, Engpiber 70 FU, Gul Vipstjert 12 FU, Solsort 2 R, Sangdrossel 5 R, Gærdesanger 4 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY. michael Højgaard Hansen
Firtalsstrand (11:00-12:40): Knarand 7 R, Klyde 46 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 1 FU, Sortklire 12 FU, Tinksmed 4 FU, Lille Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 9 R, Gravand 51 R, Troldand 14 R, Rørhøg 2 han FU, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 32 AD R, Vibe 4 PUL R, Brushane 16 R, Storspove 22 R, Rødben 12 FU, Hvidklire 4 FU, Sanglærke 2 Sy, Landsvale 9 FU, Hvid Vipstjert 6 FU, Bogfinke 2 Sy, Gulspurv 2 Sy. Ella Mikkelsen
Ølundgård Inddæmning
(08:55-10:35): Knarand 8 R, Atlingand 5 R (4 han, 1 hun), Klyde 242 R, Rødben 44 R, Tinksmed 4 R, Tornsanger 1 SY, Lille Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 21 R, Grågås 126 R, Gravand 8 R, Krikand 20 R, Spidsand 3 hun R, Spidsand 3 han R, Skeand 14 R, Troldand 42 R, Toppet Skallesluger 1 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 160 R, Strandskade 26 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 120 AD R, Vibe 10 PUL R, Brushane 1 FU, Lille Kobbersneppe 9 R, Hvidklire 1 FU, Landsvale 5 FU, Gul Vipstjert 1 FU, Gærdesanger 1 Sy, Munk 1 Sy, Gransanger 4 Sy, Blåmejse 1 Sy, Musvit 1 Sy, Stær 200 FU, Bogfinke 2 Sy, Grønirisk 2 Sy, Gulspurv 1 Sy. Ella Mikkelsen

           


         Foto: Erik Thomsen

Fredag den 27. april 2007.

Thurø Rev (20:00): Sølvhejre 1 R. Hans Schlichtkrull
Gulstav
(11:32): Rødrygget svale (8.31), Havørn R, Gulirisk TF, Sort glente 1 S. Tim Hesselballe
Vejlen, Tåsinge: Rørhøg 1 han R, Strandskade 2 R, Vibe 8 R, Landsvale 6 R, Gærdesanger 1 Sy, Munk 1 Sy, Løvsanger 1 Sy, Skægmejse 2 Ka, Rørspurv 4 Sy.Grønbroget Tudse 1 Sy
Tange Åens udløb (morgen): Rørspurv 2 R. Poul Brugs
Sortemosen: Gøg 1 Sy, Jernspurv 1 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Munk 4 RI, Halemejse 1 RI, Rørspurv 1 RI. Hans Rytter
Ringe: Rød Glente 1. Erik Pedersen
Espe: Vibe 2, Engpiber 2, Gulspurv 2, Blishøne 2, Allike 10, Råge 25, Gråkrage 4, Husskade 2, Sangdrossel 1, Solsort 8, Stær 6, Grønirisk 4, Blåmejse 2, Musvit 3, Sumpmejse 1, Gærdesanger 1, Munk 1, Løvsanger 1, Musvåge 1. Haletudser af sandsynligvis Budtsnudet Frø i fuld vigør. Aurora 6, Dagpåfugleøje 1, Nældens Takvinge 2. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Sundet, Faaborg
(06:50-07:40): Lille Præstekrave 1 R, Rørsanger 2 SY. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg: Husrødstjert 1 Sy. Jacob Sterup
Svanninge: Gærdesanger 2 Sy, Tornsanger 1 Sy. Jacob Sterup
Odense: Husrødstjert (07:20) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard

Årup: Gærdesanger 1 Sy, Gransanger 1 Sy, Løvsanger 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Ølund Inddæmning (08:40-09:30): Klyde 232 R,  Lille Lappedykker 2 FU, Grågås 60 R, Knarand 2 FU, Spidsand 3 FU, Skeand 15 FU, Blishøne 60 FU, Hjejle 30 R, Vibe 30 FU, Brushane 2 FU, Storspove 6 R, Hvidklire 1 FU . Dieter Maaszen
Næsby, Stavids Å (07:15): Mandarinand 1 R. Dieter Maaszen
Firtalsstrand (09:50-11:00): Klyde 52 R, Lille Præstekrave 1 R, Stor Kobbersneppe 2 FU, Hvidklire 14 FU, Tinksmed 1 FU, Knarand 2 FU, Brushane 9 FU, Sortklire 2 FU. Dieter Maaszen
Flyvesandet (05:00-10:20): Skovsanger 1 SY,  Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Gærdesanger 2 RI, Munk 12 RI, Løvsanger 1 RI, Musvit 2 RI,  Hvid Vipstjert 1 RI. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Vaden v. Lindøhoved (16:30): Almindelig Ryle 700 R, Lille Kobbersneppe 320 R. Jens Bækkelund
Ejlinge (16:00): Bynkefugl 1 R, Pibeand 2 R, Krikand 3 R, Gråand 4 R, Stormmåge 400 R, Stenpikker 1 R, Husskade 2 R. Jens Bækkelund
Fogense Enge: Mosehornugle 1 FU. Jens Bækkelund


                                               Gulspurv

Torsdag den 26. april 2007.

Drejø: Gråstrubet Lappedykker 36, Skarv 15, Fiskehejre 6, Knopsvane 15, Grågås 135, Knortegås 127, Gravand 70, Knarand 10, Krikand 12, Gråand 70, Skeand 2, Taffeland 25, Troldand 95, Ederfugl 60, Toppet Skallesluger 6, Rørhøg 1 han, Fasan 15, Blishøne 60, Strandskade 18, Stor Præstekrave 4, Vibe 20, Storspove 2, Rødben 10, Hvidklire 3, Hættemåge 22, Stormmåge 22, Sølvmåge 180, Svartbag 8, Havterne 26, Ringdue 15, Sanglærke 30, Digesvale 4, Landsvale 25, Engpiber 3, Hvid Vipstjert 6, Gærdesmutte 1, Stenpikker 1, Solsort 8, Gærdesanger 8 Sy, Gransanger 1, Løvsanger 1, Musvit 5, Sortkrage 3, Gråkrage 6, Stær 6, Gråspurv 25, Bogfinke 7, Grønirisk 4, Tornirisk 22, Gulspurv 3, Rørspurv 6, Bomlærke 1 Sy. Niels Andersen
Bregninge
: Bysvale 3 FU. Torben Møller
Rudkøbing
: Tornsanger 2 R. Ole Goldschmidt
Siø: Skarv 12 R, Knopsvane 1 R, Grågås 28 R, Gravand 34 R, Pibeand 9 R, Krikand 9 R, Gråand 20 R, Skeand 12 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Strandskade 8 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 48 FU, Brushane 1 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 2 FU, Hættemåge 400 R, Stormmåge 200 R, Sølvmåge 48 R, Svartbag 10 R, Splitterne 80 R, Havterne 2 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Rørspurv 2 OF. Torben Møller
Rifbjerg Strand, Langeland: Sorthovedet Måge 2 R,  Gul Vipstjert 1 T. Søren Bøgelund
Lunden, Sydlangeland
: Toppet Lappedykker 1 FU, Rørdrum 1 Sy, Fiskehejre 1 OF, Aftenfalk 1 N, Hvid Vipstjert 1 OF, Jernspurv 2 OF, Sangdrossel 1 Sy, Gærdesanger 2 Sy, Munk 2 Sy, Gransanger 3 Sy, Løvsanger 2 Sy, Sortkrage 1 OF, Stær 2 R, Stillits 2 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 4 R. Torben Møller
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 8 Sy, Rørdrum 1 Sy, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gravand 6 R, Taffeland 4 R. Torben Møller
Gulstav
(07:00-09:30): Rørdrum 1 SY (Paukende), Gøg 1 SY, Gærdesanger 5 R. Ole Tønder
Gulstav Mose: Rørhøg 2 YF. Ole Tønder
Nørreballe Nor
(10:00-10:30): Klyde 30 R (Min). Ole Tønder
Korinth: Husrødstjert (07:00) 1 Sy. Hans  Rytter
Silkeå: Gravand 4 R, Gråand 7 R, Vibe 8 R, Stormmåge 11 R. Per Damsgaard-Sørensen
Sollerup, Arreskov Sø (09:00-11:00): Rørdrum 1 FU (Syd for tårnet), Havørn 1 R, Græshoppesanger 1 SY (Nord for tårnet.). Gunnar Knudsen
Sollerup Skov (08:30): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (Syd for Kioskvejen, vestlig ende ud mod Odensevej.). Gunnar Knudsen
Arreskov Sø (morgen): Havørn 3 AD, Nordisk lappedykker 2 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Toppet Lappedykker 15 FU, Rørdrum 1 Sy, Knopsvane 33 R, Grågås 54, Knarand 1 R, Troldand 100 R, Lille Præstekrave 2 R, Almindelig Ryle 6 R, Hvid Vipstjert 2 R. Per Damsgaard-Sørensen
Snarup Mose: Dådyr (09:00) 24 R. Hans Rytter
Søby Sø: Toppet Lappedykker 8 FU, Grågås 20 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Blishøne 4 FU, Rørspurv 1 Sy. Per Damsgaard-Sørensen
Tarup Grusgrave: Hvinand 2 YF, Rørhøg 1 han OF, Natugle 3, Digesvale 50 YF. Per Rasmussen
Tarup Vandmølle: Aurora 1, Skovblåfugl 1. Per Rasmussen
Horne Mølleå (11:30-12:00): Lille Præstekrave 1 R. Henrik Andersen
Bøjden Nor: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 17 R, Fiskehejre 2 FU, Gravand 4 R, Pibeand 2 han R, Skeand 2 R, Troldand 22 R, Bjergand 18 R, Strandskade 2 R, Lille Kobbersneppe 1 FU, Svartbag 4 R, Splitterne 6 R, Rørspurv 1 Sy. Per Damsgaard-Sørensen
Sundet, Faaborg (07:20): Bynkefugl 1 R han. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Fåborg (09:15-11:15): Sorthalset Lappedykker 68 R, Knarand 7 R. Henrik Andersen
Sundet, Faaborg: Fjordterne 1 FU, Rørsanger 1 Sy. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:05-10:00): Tejst 1 FOU ( tæt på kysten. Yngledragt ), Alk 22 SØ + 3 V + 2 FOU, Lomvie 7 SØ, Lomvie/Alk 20 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Gravand 11 SØ, Gråand 2 R, Ederfugl 20 SØ, Sortand 28 SØ, Knopsvane 2 SØ, Grågås 1 V, Toppet Skallesluger 16 SØ, Skarv 6 FOU, Splitterne 27 SØ, Havterne 4 SØ, Stormmåge 10 Ø, Hættemåge 6 SØ, Sølvmåge 4 R, Fiskehejre 2 T, Vibe 2 V, Strandskade 3 T, Stor Præstekrave 1 SØ, Sortkrage 3 T, Husskade 1 R, Skovpiber 5 NØ, Engpiber 10 NØ, Digesvale 5 FOU, Landsvale 5 Ø, Spurvehøg 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Odense: Husrødstjert (07:20) 1 han Sy, Gærdesanger (07:50) 1 han Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Nærå Strand (07:30-08:00): Lille Kobbersneppe 31 R, Bynkefugl 5 R. Aksel Christensen
Flyvesandet (07:15): Bynkefugl 3 R, Ringdrossel 1 FU han. Aksel Christensen
Fyns Hoved (08:00): Vendehals 1 R. Erik Danielsen
Fyns hoved (08:50-12:00): Bynkefugl 3 R, Tornsanger 1 R. Anthony Carter
Nærå Strand (07:30-08:00): Lille Kobbersneppe 31 R, Bynkefugl 5 R. Aksel Christensen


            Dogmefoto af Amerikansk pibeand

Onsdag den 25. april 2007.

Vejlen, Tåsinge: Knarand 2 R, Klyde 16 FU, Vibe 8 R, Brushane 4 FU, Storspove 6 FU, Rødben 5 FU, Hvidklire 10 FU, Tinksmed 1 FU, Landsvale 6 FU, Broget Fluesnapper 1 han R. Peder Rasmussen
Mullerup Skov
: Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 YF, Vibe 10 FU, Stor Flagspætte 1 FU, Sanglærke 4 Sy, Landsvale 4 FU, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Jernspurv 2 Sy, Rødhals 2 R, Sangdrossel 3 Sy, Gransanger 2 FU, Løvsanger 2 FU, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 2 FU, Spætmejse 3 Sy, Ravn 2 OF, Stillits 3 FU, Dompap 2 R, Gulspurv 4 FU, Bomlærke 1 R. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø
: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R, Gråand 6 OF, Troldand 8 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Ringdue 16 OF, Natugle 1 Sy, Bjergvipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 Sy. Torben Møller
Brændegård Sø
: Havørn (14:20) 1 IMM R. Lars Rudfeld
Brændegård Sø
: Lille præstekrave1 R.
Sundet, Faaborg
(07:15): Amerikansk Pibeand 1 R han (Ved mågekoloni ud for gamle skydeplads hvor øhavsstien går op i bakkerne). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (13:15-13:30): Amerikansk Pibeand 1 han FOU ( i hættemågekoloniens østlige del ), Gråand hun med 7 pull, Knarand min 4 FOU, Grågås par med 12 pull, Sorthalset Lappedykker min 77 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (10:00-12:15): Sorthalset Lappedykker 46 R, Amerikansk Pibeand 1 R han, Knarand 7 R. Gunnar Knudsen, Freddy Hansen, Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg: Sorthalset Lappedykker 69 AD Sommerdragt/yngledragt FU, Skarv 4 R, Grågås 24 AD R, Grågås 33 PUL R, Amerikansk Pibeand (SU) 1 han FU, Krikand 2 R, Sølvmåge 3 R. Jacob Sterup
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:05-10:00): Trækobs. : Gravand 14 SØ, Sortand 22 SØ, Ederfugl 32 T, Knortegås 5 R, Toppet Skallesluger 17 T, Gråstrubet Lappedykker 1 R + 1 SØ, Toppet Lappedykker 1 V, Skarv 6 T, Sortstrubet Lom 4 SØ, Alk 4 T, Lomvie/ALK 2 SØ, Lomvie 1 SØ, Dværgmåge 2 ad SØ, Hættemåge 28 Ø, Stormmåge 11 SØ, Sølvmåge 6 T, Sildemåge 2 SØ, Splitterne 40 SØ, Havterne 31 SØ, Strandskade 3 T, Klyde 4 SØ, Lille Regnspove 1 N, Stor Regnspove 1 SØ, Hjejle 1 SØ, Rødstjert 1 SY, Stenpikker 1 FOU ( Egsgyden ), Munk 2 SY, Løvsanger 3 SY, Gransanger 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Skovpiber 6 NØ, Engpiber min 28 NØ, Ringdue 33 SØ, Rørhøg 1 ad han NØ.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 JUV R. Eskild Nielsen
Espe: Sjagger 126 FU, Solsort 7 FU, Allike 8 FU, Landsvale 3 FU, Stær 6 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Nørre Lyndelse: Gærdesanger 1 Sy. Per Rasmussen
Skaboeshuse: Ringdrossel 2 R (Han/hun), Misteldrossel 1 R, Broget Fluesnapper 1 R hun. Kurt Hansen
Lindved / Odense: Rødstjert 2 SY han, Havesanger 1 SY, Broget Fluesnapper 1 R han. Lars Andersen
Kappendrup: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Bårdesø: Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Brockdorff Skov: Vindrossel 25 R. Henrik Andersen
Fyns Hoved (08:50-13:30): Vendehals 1 R, Skovpiber 39 R, Engpiber 140 R, Bynkefugl 3 R, Sangdrossel 55 R, Vindrossel 15 R, Tornsanger 1 R. Henrik Andersen
Fyns Hoved (09:15-14:30): Engpiber 100 OF, Bynkefugl 3 FU, Spurvehøg 3 FU, Musvåge 4 OF, Jernspurv 2 OF, Rødstjert 1 FU, Bynkefugl 3 R, Stenpikker 3 FU, Stillits 1 R, Tornirisk 5 R. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Klyde 7 FU. Dieter Maaszen
Barfods Dam, Bogense (11:00): Rørsanger 1 SY, Stenpikker 1 FU, Gærdesanger 3 R, Løvsanger 1 Sy, Tornirisk 3 R, Rørspurv 4 Sy. Alberte, Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard alleen (11:15): Ravn 4 OF. Aksel Christensen
Firtalsstrand (11:00): Knarand 5 R, Klyde 73 R, Lille Præstekrave 2 R, Brushane 20 R, Stor Kobbersneppe 3 R. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (9:00 - ): Mørkbuget knortegås 830 R, Sortbuget knortegås 1 R, Vendehals 1 R, Ringdrossel 4 R. Tim Hesselballe
Flyvesandet/Nr. Nærå strand (16:50-17:30): Stor Regnspove 200 R (+), Bynkefugl 4 R (3 hanner og 1 hun ved fugletårnet), Stenpikker 10 R (6 hunner og 4 hanner ved fugletårnet). Henrik Andersen
Ølundgaard Inddæmning (16:10-16:25): Skeand 25 R (+), Hjejle 300 R, Bomlærke 1 SY. Henrik Andersen
Firtalsstranden (15:00-16:00): Skeand 35 R, Klyde 51 R, Lille Præstekrave 1 R, Brushane 20 R (11 hunner og 9 hanner), Stor Kobbersneppe 2 R. Henrik Andersen
Gyngstrup (06:45): Bomlærke 1 SY. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (06:30): Bomlærke 1 SY. Aksel Christensen


           Mudderklire, Klintholm

Tirsdag den 24. april 2007.

Åmosen, Ollerup (21:30): Skovsneppe 1 YF - territoriehævdende, Natugle 3 HØ
Gulstav
(08:45-12:00): Sort Glente 1 S (Kl. 8.50), Havørn 1 TF IMM, Rødstjert 1 SY, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 10 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 145 R, Bramgås 2 R, Gravand 2 R, Krikand 4 R, Gråand 6 R, Taffeland 14 R, Ederfugl 1 R, Rørhøg 1 han Sy, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 24 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Sortklire 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 4 R, Sølvmåge 2 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 4 R, Digesvale 5 R, Landsvale 2 R, Engpiber 4 R, Gul Vipstjert 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 R, Jernspurv 3 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Gærdesanger 5 R, Munk 8 R, Gransanger 13 R, Løvsanger 1 R, Blåmejse 6 R, Musvit 4 R, Skovskade 1 R, Allike 8 TF, Råge 3 R, Krage sp. 5 R, Stær 6 R, Bogfinke 4 R, Grønirisk 1 R, Stillits 5 R, Tornirisk 3 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Tryggelev nor
(12:15-13:30): Knarand 15 R, Lille Regnspove 1 Ø, Skægmejse 4 R,  Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 9 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 53 R, Grågås 170 R, Gravand 25 R, Pibeand 2 R, Skeand 5 R, Taffeland 1 R, Troldand 29 R, Hvinand 13 R, Rørhøg 2 FU, Blishøne 74 R, Vibe 6 R, Rødben 5 OF, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Stenpikker 1 R, Solsort 1 R, Løvsanger 1 R, Råge 10 R, Krage sp. 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 R, Rørspurv 5 R. Niels Bomholt
Hav ved Tryggelev Nor
: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Ederfugl 12 R, Sortand 22 R, Fløjlsand 1 R, Toppet Skallesluger 2 R. Niels Bomholt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R Pibeand 4 R, Knarand 3 R, Atlingand 2 R, Skeand 2 R, Taffeland 8 R, Troldand 310 R, Bjergand 28 R, Hvinand 12 R, Strandskade 1 R, Klyde 30 R, Vibe 6 R, Brushane 1 R, Rødben 8 R, Hvidklire 5 R, Fjordterne 1 FU. Niels Bomholt
Siø
: Mørkbuget Knortegås 580 R, Knarand 20 R, Skeand 35 R, Hættemåge 4500 R, Splitterne 190 R,  Skarv, Mellemskarv (sinensis) 12 R, Grågås 35 R, Gravand 90 R, Pibeand 6 R, Krikand 30 R, Gråand 40 R, Atlingand 2 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Blishøne 45 R, Strandskade 10 R, Vibe 30 R, Storspove 1 R, Rødben 16 R, Stormmåge 600 R, Sølvmåge 300 R, Havterne 10 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Rødstjert 2 SY,  Musvåge 18 S, Husrødstjert 2 Sy. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
:  Lille Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 1 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 6 R, Grågås 58 R, Grågås 45 PUL R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Krikand 18 R, Gråand 43 R, Gråand 6 PUL R, Atlingand 6 R, Skeand 26 R, Troldand 3 R, Vandrikse 3 R, Grønbenet Rørhøne 3 R, Blishøne 82 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 9 R, Brushane 2 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 2 R, Tinksmed 2 R, Hættemåge 2 R, Sanglærke 1 R, Digesvale 3 R, Landsvale 4 R, Gærdesanger 2 R, Stær 2 R, Rørspurv 3 R. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov
: Skarv 1 R, Strandskade 2, Dobbeltbekkasin 1, Rødben 1. Eskild Nielsen
Søllinge
(18:30): Bomlærke 1 SY. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Sortemosen, Lakkendrup
(09:45): Tinksmed 12 FU, Grågås 12 R, Krikand 4 R, Rødben 4 FU (1 fugl var mærket med RØD og GUL ring på venstre ben, samt RØD og LYSEGRØN på højre ben!), Hvidklire 8 FU, Tinksmed 12 FU, Hættemåge 200 R, Stormmåg 50 R, Sølvmåg 50 R, Munk 2 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 2 RI, Sumpmejse 1 RI, Blåmejse 1 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI, Rørspurv 2 RI. Hans Rytter
Espe
: Sjagger 150 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Mullerup Skov
: Vendehals 1 Sy. Torben Møller
Sundet, Faaborg
(13:30-13:40): Sivsanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:10-9:45): Trækobs. : Gravand 4 V, Fløjlsand 3 SØ, Sortand 17 SØ, Ederfugl 115 SØ, Grågås 3 T, Knortegås 4 SØ, Toppet Skallesluger 12 T, Skarv 8 FOU, Sortstrubet Lom 1 SØ, Lomvie/Alk 2 SØ, Hættemåge 3 SØ, Svartbag 2 FOU, Splitterne 17 SØ, Havterne 9 SØ, Fiskehejre 1 T, Strandskade 3 T, Løvsanger 2 SY, Rødstjert 1 SY ( Egsgyden ), Gærdesanger 2 SY, Gransanger 3 SY, Stor Flagspætte 1 FOU, Allike 6 V, Ravn 1 T, Engpiber 3 NØ, Skovpiber 1 NØ, Bysvale 1 NØ, Ringdue 11 V, Musvåge 1 R, Dværgfalk 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Nørre Lyndelse
: Korttået Træløber 2 Sy. Per Rasmussen
Sønder Nærå
: Korttået Træløber 2 Sy. Per Rasmussen
Freltofte Mose
: Hvidklire 2 R, Svaleklire 3 R. Per Rasmussen
Hjulby Sø, Nyborg
: Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 2 YF, Svaleklire 1 KA, Gransanger 2 Sy, Løvsanger 3 Sy
Fyns Hoved:
Rød Glente (11:45) 1 N, Spurvehøg 6 TF, Musvåge 60 TF, Småspove 4 TF, Splitterne 6 FU, Havterne 3 FU, Dværgterne 1 FU, Ringdue 10 N, Landsvale 2 N, Engpiber 40 R, Skærpiber 1 Sy, Rødstjert 1 han R, Stenpikker 4 R, Ringdrossel 2 R, Sangdrossel 4 R, Gærdesanger 2 Sy, Munk 3 Sy, Gransanger 3 Sy, Løvsanger 3 Sy, Stær 6 N, Tornirisk 6 R, Strandtudse 6 Sy, Citronsommerfugl 1 R
Fyns Hoved
: Sommerhusområdet: Musvåge 20 TF, Tårnfalk 1 N, Tårnfalk 1 R, Hvid Vipstjert 6 R, Løvsanger 3 Sy, Fuglekonge 1 Sy, Sortmejse 1 Sy, Bogfinke 3 Sy, Rådyr 4 R
Klintholm
: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Knopsvane 2 YF, Blishøne 6 YF, Strandskade 2 R, Mudderklire 1 R, Gærdesanger 1 Sy, Gransanger 1 Sy, Løvsanger 1 Sy, Lille Vandsalamander 10 R, Klokkefrø 100 KA, Snog 2 R
Nordskov, Hindsholm
: Rød Glente 1 R
Vågebakken, Hindsholm
: Rørhøg 1 han N, Spurvehøg 1 N, Musvåge 2 N, Engpiber 6 N
Odense
: Jernspurv (08:40) 1 Sy, Husrødstjert (07:30) 1 Sy, Gærdesanger (07:15) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Tarup, Odense
(08:50): Rødstjert 1 R han. Anders Myrtue
Odense
: Gærdesanger (07:15) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Årup: Gærdesanger (05:45) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Egebjerggaard Rørmosen (09:15): Rødstjert 1 R han. Aksel Christensen
Flyvesandet (05:30-09:00):Rødstjert 1 RI 2K han, Gærdesmutte 1 RI, Rødhals 3 RI, Gærdesanger 1 RI
Munk 6 RI, Gransanger 3 RI, Grønirisk 1 RI, Rørspurv 1 . Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen


      1 ud af tre Ringdrosler, Gesinge       Foto: Poul Rasmussen

Mandag den 23. april 2007.

Gesinge (18:30-19:00): Ringdrossel 3 R (2 han+1 hun), Sjagger 1 FU. Poul Rasmussen
Gesinge
: Tyrkerdue 4 R, Ringdrossel 2 han FU, Sjagger 1 FU
Vejlen, Taasinge
: Fiskehejre 2 R, Gravand 4 R, Rørhøg 1 han R, Dobbeltbekkasin 5 R, Hvid Vipstjert 4 R
Ny Gesinge
: Bysvale 3 (over matriklen). Poul Rasmussen
Nørreskov, Taasinge
: Hvidklire 3 R, Sørgekåbe 1. Poul Rasmussen
Valdemars Slot, Tåsinge
(14:00): Havørn 1 R 2K. Erik Danielsen
Hov Nordstrand
(06:15-13:00): Bramgås 670 NØ, Rød Glente 1 NØ, Fiskeørn 3 NØ, Dværgfalk 4 NØ, Vendehals 1 R, Ringdrossel 8 R, Misteldrossel 1 NØ. Erik Danielsen
Siø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 300 R. Kurt Due Johansen
Skovsgård, Sydlangeland
: Rørhøg 1 R, Blå Kærhøg 1 han T, Rødstjert 1 Sy. Kurt Due Johansen
Ollerup sø
: Rørhøg 1 han. Arne Bruun
Karlsmosen, Egeskov
: Grågås 50, Tinksmed 5. Eskild Nielsen
Horne
(19:17): Havørn 1 2k trak syd!  Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Fjordterne 5 FU. Erik Ehmsen
Sundet, Faborg
: Snog 1 svømmende. Erik Ehmsen
Sønderhjørne ( Horne Land )
( 6:15-10:00): Trækobs. : Trækobs. : Lomvie/Alk 255 SØ ( rekord ), Alk 73 SØ, Lomvie 7 SØ, Sortand 110 SØ, Fløjlsand 11 SØ, Ederfugl 90 SØ, Gravand 9 V, Knortegås 6 T, Bramgås 4 NØ, Grågås 4 NØ, Toppet Skallesluger 21 SØ, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 2 SØ, Lom sp 1 SØ, Skarv 8 T, Splitterne 7 T, Havterne 22 SØ + 14 V, Sølvmåge 20 R ( på mark ), Stormmåge 40 R ( på mark ), Hættemåge 5 SØ, Svartbag 4 FOU, Sildemåge 2 R, Strandskade 3 T, Rødben 1 SØ, Landsvale 4 NØ, Gråkrage 12 NØ, Råge 3 T, Tornirisk 10 N, Skovpiber 4 NØ, Engpiber 5 NØ, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gærdesanger 2 SY, Musvåge 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup Vandmølle: Atlingand 2 R (1 par). Per Rasmussen
Espe
(17:00-19:30): Engpiber 15 R, Vibe 2 R, Tårnfalk 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Landsvale 1, Løvsanger 1 SY, Lille Gråsisken 1 SY, Munk 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sjagger 3 FU, Husskade 2, Allike 8 R, Stær 6 FU, Gråkrage 2 FU, Gråand 3 R, Grønirisk 5 R, Musvit 2 R, Blåmejse 2 R, Bogfinke 5 R, Solsort 9 FU, Skovspurv 10 R, Hvid Vipstjert 2 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Hillerslev
: Hvid Stork 1. Nina Larsen via Erik Danielsen
Vantinge
: Rørhøg 1 han. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe
(7:00): Sjagger 85 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Fruens Bøge
: Natugle 1 AD HUN, 4 Pull. Erik Thomsen
Bispeenge, Odense
: Lille Præstekrave 2 YF, Vibe 6 YF, Rødben 2 YF. Niels Riis
Bolbro, Odense
: Husskade 21 OF, Allike 350 OF. Dieter Maaszen
Odense (Lerchesgade): Gærdesanger (07:30) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Fyns Hoved (10:00): Ringdrossel 1 R. Ivan Sejer Beck 
Skaboeshuse (18:30): Lærkefalk 1 NØ. Kurt Hansen
Årup (Aarupvej, Orte): Gærdesanger (06:40) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Odense Å v/Brobyværk: Grønbenet Rørhøne 2, Bjergvipstjert 1 hun, Hvid Vipstjert 4. Per Damsgaard-Sørensen
Middelfart, Slengeriksvej 9 (09:20): Sule 1 N. Lars L. Christensen
Egebjerggaard Dammarken (09:15): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (08:00-08:30): Vandrefalk 1 NØ AD han, Ringdrossel 9 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard nordlige Fælled (17:15): Ringdrossel 1 FU han. Aksel Christensen
Grønløkken, Bogense (17:00): Misteldrossel 1 R. Micahel Højgaard Hansen
Flyvesandet: Hvid Vipstjert 1 RI, Rødhals 4 RI, Rødstjert 2 RI, Sangdrossel 4 RI, Munk 7 RI, Gransanger 3 RI, Løvsanger 1 RI, Tornirisk 2 RI. Jan Holm Jensen
Vaden v. Lindøhoved (14:30): Knortegås 3 R, Ederfugl 275 R, Strandskade 132 R. Jens Bækkelund
Gyldenstens Enge, Bogense: Fiskehejre 3 R, Knopsvane 5 R, Grågås 170 R, Gravand 40 R, Pibeand 10 R, Krikand 4 R, Gråand 7 R, Troldand 5 R, Ederfugl 33 R, Toppet Skallesluger 5 R, Rørhøg 1 hun R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 26 R, Strandskade 4 R, Klyde 4 R, Vibe 55 R, Brushane 3 R, Rødben 6 R, Engpiber 1 R. Jens Bækkelund
Ørslev Bjerge (15:00-15:10): Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Ølundgård (12:00-13:00): Knarand 16 R, Krikand 156 R, Skeand 51 R, Klyde 145 R, Rødstjert 2 R (1 han, 1 hun). Søren Gjaldbæk
Firtalsstrand (10:45-11:45): Skeand 38 R, Klyde 74 R, Lille Præstekrave 4 R, Brushane 21 R, Huldue 2 R. Søren Gjaldbæk
Brugsen i Millinge (07:45): Hvid Stork 1 R (Fyns Stiftstidende via HKH)
Gamborg Fjord (20:55-21:50): Vandrikse 10 SY (8 på én gang i østenden), Skovhornugle 2 FU (østenden),  Rørhøg 1 han R, Dobbeltbekkasin 8 R, Landsvale 19 R. Michael Mosebo Jensen
Ørslev Bjerge, Ejby: Skovpiber 2 R, Løvsanger 8 Sy, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Lille Præstekrave 3 R, Lille Regnspove 1 R (Kortvarigt, derefter NV), Ravn 1 R,  Knopsvane 34 R, Knarand 2 R, Krikand 32 R, Skeand 20 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 7 R, Rødben 6 R, Digesvale 1 R, Landsvale 8 R, Stenpikker 2 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Sorthalset Lappedykker 1 R, Knarand 5 R, Havørn 1 R IMM, Lille Præstekrave 3 R, Dværgmåge 3 R 2K,  Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 36 R, Gråstrubet Lappedykker 37 R, Krikand 8 R, Atlingand 2 R, Troldand 150 R, Hvinand 25 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Klyde 12 R, Rødben 3 R, Sildemåge 2 AD R, Digesvale 1 R, Landsvale 14 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør Inddæmning, Ejby: Atlingand 2 R, Rørhøg 1 han R. Michael Mosebo Jensen

           Natuglen i Fr. Bøge har netop i dag haft fremvisning af sine unger, her et billed af den sidste unge af et kuld på 4, størrelsen, længde og vægt er ikke opgivet... men Fru ugle holdt vagt på afstand. Hilsen Erik Thomsen


           Hærfugl Dinesgaard Taasinge fouragerer på Stankelbenlarver og pupper

Søndag den 22. april 2007.

Landet, Tåsinge, "Dinesgaard" (11:30 - ?): Hærfugl 1 R (set så sent som 17:00 oplysning fra Hans Jørn). Hans Jørn og Kirsten Hansen, Hans Rytter, Bodil Rytter, Erhardt Ecklon, Poul Rasmussen
Ny Gesinge
(08:35): Bramgås 450 R. Poul Rasmussen
Gesinge
(07:45): Bramgås 300 Ø. Poul Rasmussen
Nørreskov, Taasinge
: Løvsanger 1 Sy. Poul Rasmussen
Thurø Bund
: Bramgås 1200 Ø, Rødhalset gås 1 Ø. Hans Ole Matthiesen
Søgård, Sydlangeland
: Rørdrum 1 Sy, Rød Glente 1 NØ, Havørn 1 AD NØ, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 R, Sangdrossel 2 R, Munk 1 Sy. Peder Rasmussen
Keldsnor, Sydlangeland
: Klyde 5 FU, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 45 R, Rødben 4 R, Svaleklire 1 FU, Landsvale 5 OF, Hvid Vipstjert 6 R, Tornirisk 4 R. Peder Rasmussen
Tryggelev nor
: Rørdrum 2 R, Knarand 65 R, Blå Kærhøg 2 NØ, Skægmejse 5 R, Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 9 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 50 R, Grågås 116 R, Gravand 58 R, Pibeand 6 R, Krikand 126 R, Gråand 42 R, Gråand 8 PUL R, Skeand 49 R, Troldand 82 R, Hvinand 21 R, Rød Glente 1 2K S, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 NØ, Vandrikse 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 154 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 24 R, Rødben 5 R, Hvidklire 2 R, Hættemåge 5 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Sanglærke 9 R, Digesvale 3 R, Landsvale 6 R, Bysvale 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Musvit 1 R, Husskade 1 R, Råge 5 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 9 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 4 R, Lille Gråsisken 1 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor
: Rødstrubet Lom 1 R, Sortstrubet Lom 4 R, Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Havlit 2 R, Sortand 4 R, Hvinand 2 R, Splitterne 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Kortnæbbet Gås 1 R, Knarand 5 R, Bjergand 147 R, Fiskeørn 1 NØ, Dværgfalk 1 NØ, Klyde 42 R, Tinksmed 5 R, Dværgmåge 12 R AD, Digesvale 170 R, Rødstjert 1 R, Toppet Lappedykker 22 R, Gråstrubet Lappedykker 18 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 11 R,
Grågås 278 R, Gravand 16 R, Pibeand 32 R, Krikand 14 R, Atlingand 9 R, Skeand 17 R, Taffeland 24 R, Troldand 533 R, Hvinand 42 R, Musvåge 2 R, Blishøne 168 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 16 R, Vibe 46 R, Almindelig Ryle 1 R, Brushane 11 R, Sortklire 3 R, Rødben 20 R, Hvidklire 7 R, Hættemåge 35 R, Sølvmåge 110 R, Svartbag 4 R, Fjordterne 2 R, Havterne 5 R, Landsvale 14 R, Bysvale 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 1 R, Gråkrage 8 R, Stær 8 R, Gulspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Rødstjert 1 R, Gærdesanger 1 R, Løvsanger 1 R,  Skarv, Mellemskarv (sinensis) 45 NØ, Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 1 NØ, Tårnfalk 1 NØ, Vandrefalk (17:20) 1 NØ, Landsvale 10 R, Bysvale 3 R. Ole Goldschmidt
Ulbølle: Bysvale 1 FU, Munk 1 Sy. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Arreskov Sø: Dværgmåge 6 AD. Erik Ehmsen
Brændegårdssøen (08:00-10:20): Toppet Lappedykker 58 R, Skeand 151 R, Duehøg 1 OF, Fiskeørn 1 FU (8.00 derefter NØ), Fiskeørn 1 OF (10.00 NØ), Gravand 18 R, Knarand 3 R, Krikand 8 R, Troldand 31 R, Hvinand 5 R, Rød Glente 1, Rørhøg 2 R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 2 R, Mudderklire 1 R, Fjordterne 2 R, Landsvale 2 R. Henrik K. Hansen
Bøjden By: Rød Glente (11:30) 1 Ø. Erik Damm
Lyø (09:00-12:00): Knortegås 250 R, Hjejle 220 R, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Brushane 6 R, Dobbeltbekkasin 8 R, Storspove 8 R, Hvidklire 2 R, Splitterne 20 R, Havterne 20 R, Landsvale 11 R, Gærdesanger 2 Sy, Munk 1 Sy. Richard Burzynski
Tarup Grusgrave, Årslev: Krikand 2 R, Hvinand 1 OF, Lille Præstekrave 3 R, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 1 R, Digesvale 10 OF, Lille Gråsisken 1 Sy, Strandtudse flere Ægsnore. Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
Espe: Ravn 2 OF, Stillits 2 SY, Tornirisk 2 R, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Sangdrossel 1 FU. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Odense Å v/Brobyværk: Bjergvipstjert 2 R (Han & Hun). Jacob Sterup
Sandholt, Broby: Svaleklire 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ørsted Grave (20:00): Ringdrossel 1 R han (Også syngende fra trætop). Carsten Moth Iversen
Biskorup, Odense: Vendehals AD FU. Villy Olsson
Skaboeshuse (11:30): Ringdrossel 2 R. Kurt Hansen
Stenløseskoven (08:30): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Fyns Hoved (07:00-13:00): Musvåge 4 FU, Dobbeltbekkasin 6 R, Lille Kobbersneppe 160 FU, Svaleklire 2 FU, Sildemåge 3 FU, Tejst 1 FU, Landsvale 5 FU, Engpiber 30 R, Hvid Vipstjert 5 FU, Jernspurv 3 R, Ringdrossel 6 FU, Sangdrossel 4 R, Løvsanger 2 Sy, Tornirisk 12 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 3 R, Rødhals 40 R (+). Rudi Semrau Jensen, Dieter Maaszen
Fyns Hoved (MOF - (Midtfyns Ornitologisk Forening) havde i dag tur til Fyns Hoved: Vendehals 1 FU (9:30 set over lang tid), Stor præstekrave 1 R, Mørkbuget knortegås 2 R, Tornsanger 1 R, Munk 1 R. Karsten Urup Nielsen
Dræby Fed, Munkebo: Spurvehøg 1 OF. Svend Aage Linderström
Kerteminde: Gransanger 1 R, Løvsanger 1 Sy. Svend Aage Linderström
Stubberup, Kerteminde:, Rød Glente (13:45) 1 FU, Rød Glente (13:50) 1 FU, Rørhøg (14:10) 1 hun FU, Rørhøg (14:00) 1 han FU. Dieter Maaszen
Grønløkken, Bogense (17:30): Havesanger 1 SY (I de sekunder glemte jeg lige min 1.5 år gamle datter, der røg i bækken og blev fisket op, mudret, våd, uskadt, men fyldt med tanglopper i håret!!!). Michael Højgaard Hansen
Gyldensteens marker (10:00): Ravn 1 R. Michael Højgaard Hansen
Lindø + vade v/Jersore, Bogense: Almindelig Ryle 550 FU, Lille Kobbersneppe 130 FU, Storspove 75 FU, Rødben 20 FU, Hvidklire 5 FU, Stenpikker 1 han R. Jacob Sterup
Mågeøerne, Bogense: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Almindelig Ryle 400 R, Storspove (07:04) 15 R Ø, Sildemåge 10 AD YF, Havterne 40 AD R. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Agerhøne 2 R, Svaleklire 3 OF, Landsvale 7 V, Løvsanger 1 Sy, Sumpmejse 1 Sy, Rørspurv 1 Sy. Jacob Sterup
Mose v/Engeldrup: Knopsvane 2 AD R, Sangsvane 1 AD R, Grågås 25 R, Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Blishøne 25 R, Strandskade 1 R
Gyldensteens enge (11:00): Sjagger 300 R, Misteldrossel 4 R, Grågås 110 R. Jens Bækkelund
Fogense enge (09:15): Ringdrossel 2 R, Gærdesanger 1 Sy. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods, Bogense: Musvåge 1 YF, Natugle 1 R, Ravn 1 R. Jens Bækkelund
Flyvesandet: Ringdue 1 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 49 RI, Munk 4 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 1 RI, Blåmejse 3 RI. Hans Rytter, Michael Højgaard Hansen, Børge Rasmussen, Jan Holm Jensen
Røjle Klint, Middelfart: Mudderklire 1 R, Gøg 1 OF, Gærdesanger 1 Sy, Spættet Sæl 1, Marsvin 3 Sten Nielsen
Maden Helnæs (14:00-16:00): Ravn 1 OF, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 2 R, Grågås 23 R, Gravand 85 R, Pibeand 1 R, Knarand 4 R, Krikand 18 R, Skeand 6 R, Rød Glente 2 NØ, Spurvehøg 1 OF, Musvåge 5 NØ, Tårnfalk 2 R, Blishøne 5 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 6 R, Brushane 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 8 R, Sanglærke 5 Sy, Landsvale 3 FU, Engpiber 4 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 1 R, Bogfinke 3 R, Stillits 2 R, Tornirisk 9 R, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Helnæs, havet ud for Maden: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 3 R, Toppet Skallesluger 10 R, Splitterne 3 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt


             Lille præstekrave

Lørdag den 21. april 2007.

Svendborgsund v Iholm (20:20): Storspove 60 V (Første flok obset i år igennem Sundet).
Thurø
(12.30): Hvid stork 1 N - NØ, Rødstjert 1 Sy. Arne Bruun
Fakkemose, Sydlangeland
: Hjejle 40 OF, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 1 Sy, Gransanger 1 Sy, Løvsanger 1 Sy, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 Sy
Fredmosen, Sydlangeland
: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 1 YF, Grågås 30 R, Taffeland 2 R, Troldand 6 R, Rørhøg 2 han R, Rørhøg 1 hun R, Vandrikse 2 R, Løvsanger 1 Sy, Gulstav: Rørdrum 2 R, Grågås 7 YF-unger, Bramgås 2 R, Taffeland 12 R, Rørhøg 1 YF-redebyggende, Digesvale 2 OF, Landsvale 4 OF, Gærdesmutte 2 Sy, Sangdrossel 2 Sy, Munk 2 Sy, Gransanger 3 Sy, Blåmejse 3 Sy, Gulspurv 1 Sy
Fredmosen, Sydlangeland
(15:00): Rørdrum 1 HØ. Bodil Rytter, Hans Rytter
Gulstav
(09:00): Rød Glente 2 R. Erhardt Ecklon, . Bodil Rytter, Hans Rytter
Gulstav Østerskov, Sydlangeland
: Stor Flagspætte 1 FU, Gærdesmutte 2 Sy, Gærdesanger 1 Sy, Munk 2 Sy, Gransanger 2 Sy, Løvsanger 3 Sy
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv 40 R, Grågås 12 YF-unger, Gravand 12 R, Rød Glente 2 OF, Klyde 4 R
Lunden, Sydlangeland
: Gravand 2 R, Krikand 3 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 2 R, Rødben 1 R, Svaleklire 2 R, Rørspurv 1 R
Søndenbro, Sydlangeland
: Havørn 1 JUV OF
Nakkebølle Inddæmning
: Gråstrubet Lappedykker 8 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Havterne 1 FU
Sundet - Faaborg
: Toppet Lappedykker 6 YF, Sorthalset Lappedykker 24 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 16 R, Landsvale 10 R, Munk 1 Sy, Gransanger 1 Sy, Stillits 2 R
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 500 R, Knopsvane 5 R, Grågås 16 R, Gravand 23 R, Knarand 3 R, Krikand 24 R, Gråand 12 R, Skeand 103 R, Troldand 17 R, Hvinand 1 han R, Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 3 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 29 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 Sy, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 Sy, Rødhals 1 Sy, Solsort 1 HØ, Munk 1 Sy, Gransanger 2 Sy, Blåmejse 2 FU, Skovskade 1 OF, Allike 2 OF, Gråkrage 3 FU, Stær 2 R, Bogfinke 2 Sy, Bogfinke 2 OF, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Lyø
(07:00-11:00): Skeand 35 R, Toppet Skallesluger 110 R, Hjejle 160 R. Richard Burzynski
Egsgyden, Horne
: Stenpikker R.
Egsgyden ( Horne Land )
(5:50-6:00): Hærfugl 1 R. ( Ved den første ejendom lige uden for Horne.
Ejendommen er vandskuret og omgivet af nyplantet gran. Fuglen blev sidst set øst for huset ved stenbunker. ), Sangdrossel 3 R . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land )
( 6:20-9:45): Trækobs. : Gravand 5 T, Sortand 30 V, Fløjlsand 4 SØ, Ederfugl 40 SØ, Knopsvane 2 N, Toppet Skallesluger 28 V, Knortegås 3 SØ, Toppet Lappedykker 3 V, Gråstrubet Lappedykker 3 SØ, Sortstrubet Lom 5 T, Rødstrubet Lom 1 SØ + 1 V ( den samme ? ), Skarv 26 NV, Lomvie/Alk 128 V + 5 SØ, Alk 4 V + 1 SØ, Havterne 60 V + 18 SØ, Splitterne 12 T, Hættemåge 1 NØ, Stormmåge 3 T + 30 R ( på mark ), Slldemåge 1 SØ, Svartbag 2 FOU, Sølvmåge 5 FOU, Strandskade 3 T, Klyde 2 V, Vibe 1 V, Fiskehejre 1 NØ, Ravn 1 R, Landsvale 2 NØ, Tornirisk 5 NØ, Dværgfalk 1 ad han NØ, Musvåge 2 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Årslev
: Agerhøne 4 R. Per Rasmussen
Ørbæklunde (08:00): Huldue 1 FU. Bodil Rytter, Hans Rytter
Espe: Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Lille Gråsisken 2 SY, Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Karlsmosen, Egeskov: Fiskehejre 1, Grågås 70, Gravand 12, Knarand 2, Grønbenet Rørhøne 1, Blishøne 6, Vibe 4, Gråkrage 5. Eskild Nielsen
Mullerup Skov: Musvåge 1 OF, Vibe 8 OF, Vendehals 1 Sy, Gransanger 2 FU, Løvsanger 2 FU, Ravn 1 OF. Torben Møller
Sortemosen (16:00): Lille præstekrave 2 R, Svaleklire 3 R, Hvidklire 8 R, Vibe 30 R. Arne Bruun
Grave v/Jerstrup Bæk, Bogense: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Grågås 45 R, Gråand 6 R, Skeand 9 R, Troldand 28 R, Svaleklire 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Ringdrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Jerstrup Gård + Sø, Bogense (11:00-12:00): Musvåge 2 YF, Grønbenet Rørhøne 1 R, Huldue 1 Sy
Ålebæk, Bogense: Rørhøg 3 YF, Vandrikse 1 Sy. Jens Bækkelund
Horseklint (06:30-07:30): Dværgfalk 1 Ø (Med Hvid Vipsjert), Tejst 1 V. Søren Gjaldbæk


         Fiskehejre fotograferet fra vejen ved Noret på Tåsinge. Foto: Kurt Due Johansen

Fredag den 20. april 2007.

Svendborg Havn (7:45): Husrødstjert 1 han Sy
Svendborgsund v/ Iholm
: Knopsvane 36 R, Havterne 6 FU
Dovns Klint
(11:15): Hvid stork 1 TF, Rød glente 3 TF. Tim Andersen, Lars Adler Krogh, Frank Abrahamson
Brændegaard Sø: Havørn 2 R. Erik Ehmsen
Arreskov Sø: Havørn 2 AD + 1 Pull. Erik Ehmsen
Sundet, Fåborg: Sorthalset Lappedykker 60 R (Min.), Hybrid Fugl 1 R hun (Trold X Taffel hun; også set i påsken.). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 8 R AD, Hybrid Fugl 1 R (Sorthovedet Måge X Hættemåge i parring med Hættemåge). Bente Christensen, Tim Hesselballe
Lyø (14:45): Rødstjert 1 R han. Richard Burzynski
Faaborg: Silkehale 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Knold Nor ( Dyreborg ) (9:20-10:10): Gravand 30 FOU, Gråand 10 FOU, Blishøne 20 FOU, Skarv 5 R, Hættemåge 120 FOU, Sølvmåge 10 R, Stormmåge 5 R, Havterne 25 FOU, Rødben 12 FOU, Hvidklire 6 FOU, Stor Regnspove 2 FOU, Strandskade 27 FOU, Fiskehejre 1 T, Spurvehøg 1 T, Fiskeørn 1 NØ, Gærdesanger 1 SY, Jernspurv 1 SY, Tornirisk 5 R, Stær 10 R, Gulspurv 2 SY, Solsort 2 FOU, Musvit 2 FOU, Gråkrage 2 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Flyvesandet: Gransanger 1 RI, Bogfinke 2 RI, Grønsisken 1 Han RI, Blåmejse 1 RI. Jan Holm Jensen, Børge Rasmussen
Flyvesandet (10:45-11:45): Huldue 2 R, Hedelærke 1 V. Søren Gjaldbæk
Gyldensteen Golfbane (10:15): Ringdrossel 3 R, Misteldrossel 1 R. Jens Bækkelund
Fyns Hoved (06:30-13:00): Sule 12 N, Fløjlsand 35 N, Blå Kærhøg 1 NØ (Brun), Dværgfalk 2 NØ, Sildemåge 6 N, Ride 6 N, Tejst 2 N, Rødstrubet Lom 3 NV, Sortand 246 N, Spurvehøg 6 N, Svaleklire 1 N. Erik Danielsen
Hindemae, Ullerslev: Vibe 2 R. Svend Aage Linderström
Hjulby Sø, Nyborg: Ræv (15:00) 1 R. Hans Rytter


       Kakadue            Foto: Camilla Højgaard

Den 14. april trak en Kakadue ved Hou Nordstrand [Læs her...]. Claus Dalskov har forsket lidt i sagen og har fået kontakt til familien Højgård, der bor på Jomfrugården lige syd for sommerhusområdet Stoense Udflytter.
De havde stort set obs'et fuglen hele vinteren i haven, hvor den levede af valnødder, som den behændigt samlede op og knækkede med næbbet. Camilla havde taget en del billeder, hvoraf jeg medsender et. Taget 8/12 06. Storebroder Thomas havde hørt af en bekendt at der, inden fuglen dukkede op
hos dem, var set en Kakadue i Hou-området.

Torsdag den 19. april 2007.

Skårupøre Sund (7:45): Havterne 2 R (Årets første obs fra Sundet)
Ormstrupvej, Tryggelev
(17:30): Hvid Stork 2 R. Raporteret (fotodokumentation) til Helle Hjorth af beboere ved Ormstrupvej, Tryggelev
Måle, Hindsholm
(11:30): Ringdrossel 2 R AD. Birgitte Flarup, Helle Hjorth
Kværndrup
(17:30): Rød glente 1 OF. Poul Brugs
Ringe Sø
(19:30): Landsvale 35. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Snarup
(7:10): Rød Glente 1 OF . Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Jordløse By
: Ravn 1 R. Jacob Sterup
Sundet, Faaborg
(11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker min 85 FOU ( i fire grupper ), Gråstrubet Lappedykker 14 FOU ( flere reder ), Toppet Lappedykker 20 ( flere reder ), Skeand 16 FOU, Knarand 8 FOU, Krikand 6 R, Gravand 4 FOU, Toppet Skallesluger 3 FOU, Fiskehejre 1 FOU, Rørspurv 5 FOU, Stillits 2 FOU, Landsvale 20 FOU, Musvåge 2 FOU, Tårnfalk 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Føns Vang (08:30-09:00): Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 16 R, Lille Skallesluger 1 R hun. Tim Hesselballe
Lindved / Odense (09:20): Fiskeørn 1 Ø, Vindrossel 25 R. Lars Andersen
Villestofte, Odense: Munk 1 han FU. Anni Lene Nielsen


           DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 19/4-07:                    
                      Sortehavets måge er blevet dansk

                      Fugleværnsfonden modtager en stor arv

         Sorthovedet måge Svendborgsund


        Rødben                      Foto: Erik Thomsen

Onsdag den 18. april 2007.

Vejlen, Taasinge: Brushane 1 R, Svaleklire 1 R. Poul Rasmussen
Gudbjerg
: Rød Glente 1 OF, Ravn 1 OF. Torben Møller
Mullerup Skov: Musvåge 1 OF, Fasan 3 FU, Vibe 6 OF, Rødhals 2 FU, Sangdrossel 4 FU, Munk 1 han Sy, Gransanger 2 FU, Løvsanger 2 FU, Ravn 2 FU, Gulspurv 2 FU. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø: Knopsvane 2 R, Gråand 8 R, Troldand 13 R, Blishøne 6 FU, Bjergvipstjert 2 FU, Sangdrossel 1 Sy, Sumpmejse 4 FU, Sortmejse 2 R, Stillits 2 FU. Torben Møller
Snarup (7:30): Rød Glente 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
SV for Egeskov Mølle: Ravn 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Espe: Løvsanger 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Brændegård Sø (09:30-11:00): Knarand 5 R, Skeand 59 FU, Havørn 1 OF IMM, Fjordterne 2 FU,Toppet Lappedykker 22 R, Skarv 600 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 9 R, Grågås 5 R, Gravand 19 FU, Gråand 11 R, Troldand 29 R, Hvinand 2 R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 5 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, ,Vibe 4 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 4 R, Ringdue 2 OF, Sanglærke 1 Sy, Landsvale 4 FU, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 2 Sy, Solsort 2 R, Sangdrossel 2 OF, Gransanger 2 Sy, Spætmejse 1 Sy, Allike 4 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 7 R, Stær 4 R, Bogfinke 2 Sy, Bogfinke 5 FU, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (11:00-12:00): Sorthalset Lappedykker 70 FOU ( i fire grupper ), Gråstrubet Lappedykker 10 FOU/R, Toppet Lappedykker 14 FOU, Lille Lappedykker 2 SY, Skeand 2 R, Knarand 6 FOU, Gravand 3 R, Gråand 15 R, Troldand 110 R, Taffeland 35 R, Grågås 25 FOU, Knopsvane 22 FOU, Skarv 6 R, Blishøne 100 FOU, Grønbenet Rørhøne 4 FOU, Hættemåge min 500, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 FOU, Vibe 2 FOU, Hvid Vipstjert 5 FOU, Gærdesanger 1 SY, Musvit 4 FOU, Rørspurv 5 FOU, Stær 20 FOU, Tårnfalk 1 FOU, Musvåge 1 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Bøjden Nor: Lille Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 18 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 8 R, Grågås 18 R, Gravand 4 R, Pibeand 8 R, Gråand 9 R, Troldand 118 R, Bjergand 29 R, Toppet Skallesluger 20 R, Blishøne 32 R, Strandskade 7 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 2 R, Hættemåge 9 R, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 14 R, Svartbag 1 R, Splitterne 4 R, Havterne 1 OF, Sanglærke 6 Sy, Engpiber 1 OF, Hvid Vipstjert 1 HØ, Solsort 2 R, Gransanger 2 Sy, Gransanger 2 R, Blåmejse 4 FU, Musvit 3 FU, Gråkrage 1 OF, Stær 2 R, Bogfinke 2 Sy, Bogfinke 1 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Vissenbjerg (16:00): Fiskeørn 1 T (Mod nord). Peter Hvenegaard

Firtalsstrand (13:15): Klyde 30 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Ølund Inddæmning (10:20-12:45): Klyde 200 R, Lille Kobbersneppe 150 OF, Knopsvane 20 FU, Pibeand 100 FU, Gravand 50 R, Knarand 8 FU, Krikand 110 R, Spidsand 11 FU, Skeand 20 FU, Strandskade 30 R, Hjejle 50 OF, Dobbeltbekkasin 2 FU, Landsvale 2 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Bispeenge, Odense: Brushane 6 FU. Dieter Maaszen
Gyldenstens Enge, Bogense: Fiskehejre 3 R, Grågås 120 R, Bramgås 1 R, Gravand 23 R, Pibeand 4 R, Toppet Skallesluger 4 R, Blishøne 42 R, Strandskade 26 R, Klyde 24 R, Hjejle 7 R, Vibe 9 R, Rødben 3 R, Sjagger 75 FU. Jens Bækkelund


          DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 12/4-07:                    
                      Danmark er hjejlens foretrukne land i EU

                      Havørn over holmene
                      Glente dræbt af en snurrende vindmølle
                      Isfuglen bydes velkommen ved Ravnstrup Sø


           Gul vipstjert er på vej gennem landet

Tirsdag den 17. april 2007.

Caroline Amalielund, Svendborg: Bjergvipstjert 2 R. Peder Rasmussen
Dovnsklint
(05:50-14:00): Sortstrubet Lom 30 Ø (28 i sdr.), Lom sp. 196 Ø (Heraf 4 røde.), Rørdrum 1 R, Hvid Stork 2 SØ (11.35), Havlit 25 R, Sortand 380 Ø (Og 200+ rast), Sort Glente 1 S, Rød Glente 4 T (3 ad, 1 2k. 1S, 3 TF/T), Havørn 2 T (1 3k+ SØ, 1 2k TF), Dværgfalk 1 N (TI), Vandrefalk 2 N (1 ad han. Begge TI), Almindelig Kjove 1 Ø, Alk 1 Ø, Huldue 3 T, Skovpiber 1 T, Gul Vipstjert 3 T, Gærdesanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Gulirisk 1 S. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Siø
:Gravand 104 R, Skeand 45 R, Hættemåge 6400 R, Splitterne 290 R, Pibeand 55 R, Knarand 4 R, Krikand 15 R, Gråand 30 R, Spidsand 4 R, Stormmåge 800 R, Sildemåge 2 R, Sølvmåge 450 R, Svartbag 2 R, Splitterne 290 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing
: Rød Glente (12:15) 1 AD SV, Gærdesanger 2 SY, Korttået Træløber 3 SY. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Sorthalset Lappedykker 2 R AD, Grågås 60 R, Klyde 2 R. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R, Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 2 R, Grågås 50 R, Atlingand 1 R, Taffeland 15 R, Landsvale 45 R. Ole Goldschmidt
Søgård Pyt, Sydlangeland
: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R. Ole Goldschmidt
Sortemosen
(07:30-08:30): Hvid Stork 2 FU. Knud Mortensen
Sortemosen: Fiskehejre 4 R, Grågås 9 R, Gravand 12 R, Krikand 1 han R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 50 R, Hvidklire 5 FU, Hættemåge 75 R, Stormmåge 125 R, Sanglærke 3 Sy.  Peder Rasmussen
Mullerup Slot + Sø: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Bjergvipstjert 2 FU, Gærdesmutte 2 Sy, Jernspurv 1 Sy, Sangdrossel 4 Sy, Gransanger 2 Sy, Løvsanger 2 Sy, Spætmejse 4 Sy, Træløber 1 FU, Ravn 2 OF, Stær 6 FU, Stillits 2 FU, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 Sy. Torben Møller
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 2 Sy, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 4 OF, Grågås 50 R, Havørn 1 IMM OF, Musvåge 8 OF, Stor Flagspætte 1 hun R, Hvid Vipstjert 4 FU, Gærdesmutte 2 FU, Skovskade 1 R, Ravn 2 OF, Dådyr 12 R, Rådyr 1 han FU. Peder Rasmussen
Holstenshuse Skov, Faaborg: Musvåge 2 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 2 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 2 R, Solsort 2 R, Gransanger 2 R, Fuglekonge 2 R, Sumpmejse 2 R, Sortmejse 6 R, Blåmejse 2 R, Musvit 7 R, Spætmejse 2 R, Træløber 2 R, Bogfinke 6 R, Dompap 1 R. Niels Bomholt
Fiskeholm (15:00): Sorthovedet Måge 5 YF. Kurt Due Johansen, Leif Bisschop-Larsen
Helnæs Made (09:00): Hjejle 400 R, Gærdesanger 1 R. Kurt Due Johansen, Leif Bisschop-Larsen
Svanninge bakker (09:00): Misteldrossel 1 HØ, Broget Fluesnapper 1 FU han. Lars Bonne Rasmussen
Sønder Hjørne (08:15-09:45): Sortstrubet Lom 4 SØ, Lom sp. 16 SØ, Blå Kærhøg 1 N hun, Alk 2 SØ, Lomvie/Alk 25 SØ, Gærdesanger 1 SY, Skarv 5 R, Skeand 2 han N, Ederfugl 6 T, Havlit 1 NV, Sortand 12 SØ, Toppet Skallesluger 5 N, Tårnfalk 1 TI, Strandskade 3 N, Stormmåge 2 R, Splitterne 4 FU, Havterne 6 FU, Hvid Vipstjert 1 TI, Sangdrossel 1 R, Gærdesanger 1 Sy, Gransanger 1 Sy, Stillits 2 OF. Niels Bomholt
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:20-10:15): Trækobs. : Sortand 91 SØ, Ederfugl 140 SØ, Havlit 1 V, Fløjlsand 1 SØ, Skeand 2 V + 1 SØ, Gråand 1 T, Gravand 2 V, Knopsvane 1 NØ, Knortegås 3 NV, Toppet Skallesluger 11 V, Toppet Lappedykker 2 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 13 T, Sortstrubet Lom 82 SØ, Lom sp 12 ( sortstrubet ) SØ, Lomvie/Alk 163 SØ, Alk 10 SØ, Hættemåge 4 T, Sildemåge 1 FOU, Svartbag 2 FOU, Sølvmåge 10 R, Stormmåge 8 T, Splitterne 22 SØ, Havterne 20 V, Strandskade 2 R, Engpiber 26 NØ, Skovpiber 2 NØ, Hvid Vipstajert 2 NØ, Tornirisk 10 NØ, Gærdesanger 1 SY, Landsvale 5 FOU, Blå Kærhøg 1 NØ ( brun ), Spurvehøg 1 NØ, Tårnfalk 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]

Horseklint (09:10-12:50): Havørn 1 SV 2K (11:15), Fiskeørn 1 Ø (10:50), Trane 2 NØ (12:00), Rød Glente (10:30) 1 NØ, Rørhøg (12:05) 1 han OF, Spurvehøg 3 NØ, Musvåge 4 OF, Sortkrage 3 NØ. Dieter Maaszen
Motorvejen - Nyborg - Odense (16:00): Sort Glente 1 OF (Fløj sydpå helt lavt over motorvejen ca 10 km vest for Nyborg). Jan Stener Jørgensen
Stenløseskoven (09:00): Ravn 1 R (Kredsede over reden). Mogens Elnif Thomsen
Fyns Hoved: Landsvale 1 OF. Dieter Maaszen
Fællesstrand/Tornen: Storspove 10 OF, Splitterne 10 R, Havterne 2 OF, Hvid Vipstjert 4 FU, Tornirisk 3 R. Dieter Maaszen
Flyvesandet: Jernspurv 1 RI, Rødhals 6 RI, Munk 1 han 2K+ RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Musvit 2 RI, Bogfinke 1 hun 2K RI. Jan Holm Jensen


          Stenpikker er spottet af Tim Hesselballe

Mandag den 16. april 2007.

Sortemosen (20:30): Hvid Stork 2 FU. Hans Vesterlund, Leif Bisschop-Larsen
Thurø Skole
(11:20): Rød Glente 1 N
Svendborg Naturskole (formiddag)
: Rød glente 1 N. Erik Ehmsen
Svendborg
: Fiskeørn (13:25) 1 NØ v/ Bjørnemose, Dværgfalk (13:35) 1 N v/ Roklubben, Gærdesanger 1 Sy, Munk 2 Sy
Svendborg Havn v/ "Kelloggs"
: Husrødstjert 1 Sy
Vejlen, Taasinge
: Svaleklire 1 R. Poul Rasmussen
Landet, Taasinge
: Bramgås 88 Ø. Poul Rasmussen
Nørreskoven, Taasinge
: Ravn R, munk 1 Sy. Poul Rasmussen
Hov Nordstrand
(06:30 - 13:00): Bramgås 2248 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 94 NØ, Gravand 13 NØ, Pibeand 70 NØ, Krikand 30 NØ, Ederfugl 120 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ, Spurvehøg 23 NØ, Almindelig Kjove 1 Ø, Havterne 2 NØ, Ringdue 380 NØ, Landsvale 20 NØ, Ringdrossel 2 R, Misteldrossel 1 NØ, Allike 12 NØ. Erik Danielsen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 30 R, Gråstrubet Lappedykker 3 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 2 R, Grågås 300 R, Gravand 1 R, Gråand 30 R, Skeand 3 R, Troldand 150 R, Hvinand 20 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 30 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 6 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 3 R. Erik Danielsen
Arreskov Sø
: Havørn 2 AD (har nyfødt unge/unger? + 2 eller 3 fremmede havørne (1 2K), Sorthalset lappedykker 1 R, Krikand 58 R, Rørdrum 1 HØ nordvestenden. Erik Ehmsen
Brændegård SØ
(09:00-11:00): Havørn 5 FU, Fiskeørn 1 FU (Måtte aflevere sin fisk til 3 Havørne.), Rørhøg 2 R. Hun, Blå Kærhøg 1 R brun, Tårnfalk 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 4 R. Knud Mortensen
Sortemosen, Lakkendrup
(05:45-11:30): Løvsanger 2 SY, Jernspurv 1 RI, Gransanger 1 RI, Musvit 2 RI, Rørspurv 2 RI. Hans Rytter
Tarup Vandmølle
(11:55): Havørn 1 S IMM (Mon ikke det er fuglen fra Lindkær? Ny matrikelart.). Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Hvinand 1 hun OF, Lille Præstekrave 1 FU, Svaleklire 1 OF, Mudderklire 1 R, Skrubtudse 5 Ka, Butsnudet Frø 1. Per Rasmussen
Årup: Munk (06:10) 1 Sy. Jørgen Lund Bjerregaard
Ringe Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 26 R, Skarv 1 R, Knopsvane 42 AD R, Knopsvane 3 IMM R, Grågås 7 AD R, Grågås 5 PUL R, Gråand 15 R, Troldand 18 R, Fasan 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 145 R, Vibe 1 OF, Hættemåge 13 R, Stormmåge 6 OF, Sølvmåge 2 R, Ringdue 4 OF, Hvid Vipstjert 2 OF, Solsort 3 R, Gransanger 2 Sy, Musvit 1 FU, Husskade 3 R, Allike 2 FU, Råge 13 OF, Gråkrage 5 R, Stær 1 R, Gråspurv 2 R, Bogfinke 1 Sy, Rørspurv 2 Sy, Rørspurv 1 R. Gunnar Jørgensen
Holstenshus (Gammel Dyrehave) (11:30): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (Grønderupvej udkanten af skoven.). Gunnar Knudsen
Holstenshuus, Grøderupvej (14:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 SY (Samme som meldt af Gunnar Knudsen). Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (07:50): Dværgmåge 1 FU AD. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg (18:15-19:15): Skeand 15 FOU, Knarand 8 FOU, Krikand 8 FOU, Gråand 15 FOU, Gravand 2 FOU, Troldand 210 R, Taffeland 35 R, Knopsvane 20 FOU, Grågås 25 FOU, Toppet Skallesluger 3 FOU, Blishøne 110 FOU, Grønbenet Rørhøne 8 FOU, Vandrikse 1 SY, Skarv 12 R, Sorthalset Lappedykker 60 FOU, Toppet Lappedykker 16 FOU/R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Lille Lappedykker 5 SY, Vibe 6 FOU, Hvid Vipstjert 5 FOU, Landsvale 1 FOU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg: Munk 1 Sy. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Hornenæs Skov: Gærdesanger 1 Sy. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Faaborg Gymnasium (07:50): Gærdesanger 1 SY. Lars Bonne Rasmussen
Dyreborg By: Matrikelobs, St.Stege 17: Rørspurv 1 F 2K FU. Freddy S. Hansen
Egsgyden Horne Land (06:15): Gærdesanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:20-10:15): Trækobs. : Sortand 215 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Havlit 4 SØ, Ederfugl 90 SØ, Gravand 10 SØ, Toppet Skallesluger 52 SØ, Grågås 4 NØ, Knortegås 11 SØ, Bramgås 150 NØ, Toppet Lappedykker 7 T, Lom sp 1 SØ, Sortstrubet Lom 10 SØ, Lomvie 3 SØ, Alk 31 SØ, Lomvie/Alk 73 SØ + 29 V, Skarv 49 NØ, Sule 1 ad SØ ( kl 9:10 ), Sule 1 ad V ( kl 9:30 ), Almindelig Kjove 1 ad SØ, Dværgmåge 46 SØ, Sildemåge 7 SØ, Svartbag 1 FOU, Hættemåge 12 NØ, Sølvmåge 20 R, Stormmåge 15 T, Havterne 43 SØ, Splitterne 58 SØ, Fiskehejre 3 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 SØ, Ringdue 10 T, Tornirisk 10 NØ, Engpiber 7 NØ, Skovpiber 1 NØ, Husrødstjert 3 SY,Gærdesanger 2 SY, Digesvale 1 Ø, Fiskeørn 2 NØ ( kl 9:40 ) Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Odense: Munk 2. Per Damsgaard-Sørensen
Firtalsstrand, Otterup: Klyde 42 R. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning, Otterup: Gravand 60 FU, Pibeand 220 FU, Knarand 7 FU, Spidsand 10 FU, Skeand 50 FU, Klyde 200 R, Hjejle 40 OF. Dieter Maaszen
Næsbyhoved Skov (17:23): Grønspætte 1 SY. Tim Hesselballe
Kerteminde sydstrand (16:30-16:45): Rød Glente 3 OF AD. Niels Peter Utzon
Flyvesandet (05:45-09:45): Dværgfalk 1 Ø, Sorthovedet Måge 2 Ø AD, Skovpiber 13 T, Ringdrossel 1 R han, Misteldrossel 17 T. Søren Gjaldbæk
Flyvesandet (05:15-08:30): Løvsanger 1 SY, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 20 RI, Solsort 1 hun 2K RI, Munk 1 han 2K RI, Gransanger 3 RI, Sumpmejse 1 RI, Musvit 5 RI, Tornirisk 1 hun 2K RI, Gulspurv 1 RI, Rørspurv 1 RI. Michael Højgaard Hansen, Jan Holm Jensen

          Den kom lige forbi mig i Rudbøl Kog, sad i 30 sec. og fløj igen. Foto: Erik Thomsen


          Havterner ankommet på Skarø

Søndag den 15. april 2007.

Svendborg, matriklen (kl 12:20- ): Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 Sy
Grasten, Thurø
(17:00): Rød Glente 1. Leif Hansen
Thurø By
: Ederfugl 4 Ø, Hjejle 20 Ø, Rødstjert 1 Sy, Gærdesanger 1 Sy, Fuglekonge 1 Sy. Arne Bruun
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 109 FU, Gravand 19 FU, Hvidklire 1 FU. Arne Bruun
Østerskov, Thurø
: Løvsanger 2 Sy, Sørgekåbe 1 Fu (På slåen ud mod Revet). Arne Bruun
Hov Nordstrand
: Skarv 86 N, Fiskehejre 2 N, Grågås 3 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 13 NØ, Spurvehøg 10 N, Fiskeørn (06:45) 1 N, Dværgfalk (08:40) 1 N, Vibe 1 OF, Storspove 40 N, Svaleklire 1 OF, Splitterne 8 R, Huldue 1 N, Ringdue 202 N, Landsvale 3 N, Skovpiber 1 R, Jernspurv 2 SY, Stenpikker 2 R, Sjagger 200 R, Sangdrossel 6 R, Vindrossel 1 R, Misteldrossel 2 N, Gærdesanger 2 R, Munk 2 R, Gransanger 4 SY, Løvsanger 1 R, Husskade 4 R, Stær 2 R, Stillits 1 R, Tornirisk 12 R, Gråsisken sp. (Stor Gråsisken/Lille Gråsisken) 1 R, Rørspurv 4 R. Claus Dalskov, Erhardt Ecklon
Lohals
: Landsvale 3 OF
Siø
: Skarv 14 R, Knopsvane 8 R, Grågås 44 R, Gravand 18 R, Knarand 6 R, Krikand 24 R, Spidsand 6 R, Skeand 12 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 30 R, Vibe 16 YF, Rødben 2 R, Hættemåge 1600 YF, Stormmåge 80 YF, Sølvmåge 30 YF, Splitterne 26 YF
Skarø
: Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 6 SY, Gransanger 1 SY, Stær 1 SY, Grøn Frø 200 R
Skarø Rev
: Fiskehejre 2 R, Grågås 2 YF, Grågås 4 OF, Gravand 38 R, Gravand 6 YF, Blishøne 32 R, Strandskade 6 R, Hjejle 1600 R, Vibe 12 YF, Almindelig Ryle 30 R, Rødben 4 YF, Havterne 3 FU, Sanglærke 8 YF, Landsvale 1 OF, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Tornirisk 1 R, Grøn Frø 1 R, Snog 1 R
Tranekær
: Musvåge 2 N, Musvåge 9 R
Vejlen, Tåsinge
: Lille Lappedykker 2 Sy, Toppet Lappedykker 2 Sommerdragt/yngledragt R, Gråstrubet Lappedykker 2 Sommerdragt/yngledragt R, Skarv 1 FU, Skarv 101 OF, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 14 AD R, Knopsvane 38 FU, Grågås 57 R, Gravand 1 han R, Gravand 1 hun R, Krikand 11 FU, Skeand 5 han R, Skeand 3 hun R, Taffeland 1 han R, Troldand 300 R, Rørhøg 1 han AD OF, Vandrikse 1 HØ, Blishøne 25 R, Strandskade 2 R, Klyde 9 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 2 FU, Storspove 5 FU, Rødben 2 R, Svartbag 1 AD R, Ringdue 25 OF, Sanglærke 1 Sy, Landsvale (07:24) 3 N, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 OF, Gærdesmutte 1 Sy, Jernspurv 1 Sy, Gærdesanger (07:04) 1 Sy, Løvsanger (07:04) 1 Sy, Skægmejse 4 han FU, Skægmejse 3 hun FU, Stær 1 OF, Bogfinke 1 Sy, Gulspurv 1 han Sy, Rørspurv 4 han R, Rørspurv 2 hun R. Søren Peter Pinnerup
Monnet Tåsinge
(05:25-12:45): Mørkbuget Knortegås 764 R (1 albinistisk lysbrun hals og helt hvid krop), Hjejle 1450 R, Stor Kobbersneppe 1 R (Sangflugt), Gærdesanger 1 SY, Gravand 52, Solsort 2 Sy, Bogfinke 1 Sy, Gråand 3 p + 8, Sølvmåge 231, Grågås 19, Stormmåge 32 p + 21, Stor regnspove 5, Knopsvane 141, Pibeand 134, Ederfugl 3 p (1 på rede) + 123, Engpiber 44, Sanglærke 88 Sy, Hjejle 1450, Svartbag 14, Gransanger 1 Sy, Gærdesanger 1 Sy, Strandskade 34 p + 13, Tårnfalk 1 FU, Rødben 38 p, Hvid vipstjert 2, Fiskehejre 7, Rørhøg 1 Han, Vibe 24 p, Hættemåge 207, Stær 56, Dobbeltbekkasin 7, Spidsand 1 p, Gråkrage 14, Klyde 2, Skarv 17 OF, Havterne 19, Krikand 26, Toppet skallesluger 37, Sortkrage 1, Tornirisk 8, Stor præstekrave 2 p, Landsvale 2 Ø, Ringdue 52 OF. Poul Rasmussen
Tryggelev Nor
(11:20-13:30): Knarand 45 R, Skeand 30 R, Fiskeørn 1 N, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 5 R. Folkeuniverstetets fuglehold 24, Tim Hesselballe
Nørreballe Nor: Bjergand 120 R (Min.), Bysvale 1 R, Gærdesanger 1 SY. Folkeuniverstetets fuglehold 24, Tim Hesselballe
Gulstav (06:30-11:00): Sortstrubet Lom 4 Ø (Sommerdragt + 1 Rødstrubet), Rørdrum 1 HØ, Huldue 1 TF, Bysvale 1 R, Løvsanger 1 SY, Gulirisk 1 N (Kl. 10.40). Folkeuniverstetets fuglehold 24, Tim Hesselballe
Rudkøbing, 2 km. syd f. (17:00): Havørn 1 S AD. Folkeuniverstetets fuglehold 24, Tim Hesselballe
Henninge Nor (15:30-16:55): Rød Glente 3 N, Stor Kobbersneppe 2 R, Stor Regnspove 59 R, Huldue 2 R, Gærdesanger 1 SY, Løvsanger 1 SY. Folkeuniverstetets fuglehold 24, Tim Hesselballe
Sortemosen, Lakkendrup
(09:50- ): Trane 1 FU. Erik Danielsen, Tobias, Anette, Hans Rytter
Sortemosen, Lakkendrup (05:45-12:15): Spurvehøg 1 han RI, Trane 1 R, Strandskade 8 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Stormmåge 400 R, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 1 RI, Gransanger 2 RI, Blåmejse 1 RI, Bogfinke 1 RI, Lille Gråsisken 1 RI, Rørspurv 2 RI. Hans Rytter
Brændegårdsø (15:30): Skeand 70 R. Mogens Elnif Thomsen
Svanninge: Fiskeørn (10:08) 1 NØ. Jacob Sterup
Sundet Faaborg (14:15-14:55): Sorthalset Lappedykker 40 R (Set fra sti ved gymnasium). Palle Bo Larsen
Fiskeholm, Hårby: Skarv 3 2K R, Blishøne 25 R, Strandskade 4 R, Storspove 4 OF, Rødben 1 R, Sorthovedet Måge 12 AD YF, Svartbag 2 AD R, Splitterne 120 AD YF, Havterne 4 R, Hybrid sp. 1 han 3K+ YF. Jacob Sterup
Årslev (08:10): Fiskeørn 1 Ø. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Gudbjerg (10:00): Blå Kærhøg 1 N (Brun). Leif Bisschop-Larsen
Herringe: Rød Glente (11:30) 1 FU. Helle Regitze Boesen
Vågebakken, Hindsholm (13:35): Rød Glente 1 R (13.40). Rudi Semrau Jensen
Dalby Mose, Midskov (14:30): Ravn 1 OF. Rudi Semrau Jensen
Bogensø (14:00): Stenpikker 10 R. Rudi Semrau Jensen
Mesinge: Spurvehøg 1 OF, Landsvale 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nordskov, Kerteminde: Rørhøg 1 T, Spurvehøg 1 T. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sibirien, Egebjerg: Landsvale 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fyns hoved (09:10-14:00): Fiskeørn 2 Ø, Rødhals 70 R (+), Stenpikker 2 R, Ringdrossel 3 R han, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 TF. Kirsten, Henrik, Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Fyns Hoved, Hindsholm (07:00-13:20): Rød Glente 1 V (11.46), Blå kærhøg 1 NØ AD hun (9.25), Fiskeørn 1 NØ (10.25), Fiskeørn 1 Ø (11.18), Fiskeørn 1 NØ (12.59), Engpiber 14 FU, Rødhals 100 R (+), Ringdrossel 6 R han, Gærdesanger 1 FU, Gransanger 21 R, Stor Tornskade 1 R, Ravn 2 OF. Rudi Semrau Jensen
Fyns Hoved: Skarv 120 R, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Ederfugl 120 R, Toppet Skallesluger 6 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 10 R, Strandskade 27 R, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 1 R, Splitterne 5 R, Ringdue 4 R, Sanglærke 1 Sy, Bysvale 1 R, Engpiber 9 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 31 R, Husrødstjert 1 hun R, Ringdrossel 3 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 R, Stor Tornskade 1 R, Allike 1 R, Råge 3 R, Gråkrage 20 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 2 Sy, Rørspurv 1 R, Spættet Sæl 1 R, Marsvin 1 R, Hugorm 2 R. Henrik Gerner Baark
Flyvesandet (05:30-13:30): Rødhals 100 R, Rødhals 45 RI, Ringdrossel 2 R, Misteldrossel 2 OF, Løvsanger 1 RI, Ravn 1 R, Hvid Vipstjert 1 RI, Jernspurv 3 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 14 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 3 RI. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Hasmark Strand (14:30): Fiskeørn 1 Ø. Jan Holm Jensen
Agernæs (13:00): Ravn 4 OF. Aksel Christensen
V. Egense Nabbegård (13:30-16:00): Rød Glente 1 Ø. Aksel Christensen


          Gærdesanger sang ved Hou Nordstrand

Lørdag den 14. april 2007.

Hov Nordstrand (06:00-14:00): Kakadue 1 N, Rørhøg 5 T, Blå Kærhøg 3 N (Brune), Spurvehøg 65 N, Fiskeørn 4 N, Dværgfalk 5 N, Huldue 2 N, Landsvale 29 N, Digesvale 4 N, Skovpiber 9 N, Stenpikker 2 R, Sjagger 249 T, Misteldrossel 11 T (4 R), Gærdesanger 1 R, Løvsanger 3 R. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon, Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Lejbølle (14:30)
: Fiskeørn 1 N. Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Hov Nordstrand
(13:30): Gulirisk 1 SY (Fundet af THH). Tim Hesselballe, Søren Gjaldbæk
Hov Nordstrand
(09:45): Bysvale 1 N. Erik Danielsen, Erhardt Ecklon
Tryggelev Nor, v/ hytten (12:30-12:35): Rørdrum 1 HØ, Fiskeørn 1 N. Helle Suadicani, Helle Hjort, Børge L. Rasmussen + 7 arbejdsgruppen
Rødkilde Enge: Fiskehejre 6 R, Grågås 2 R, Gravand 1 R, Knarand 4 R, Krikand 10 R, Blishøne 10 R, Vibe 17 R, Dobbeltbekkasin 10 R, Rødben 1 R, Svaleklire1 R, Ringdue 2 R, Allike 2 R, Stær 15 R. Niels Bomholt
Sandholt (17:00-18:00): Lille Præstekrave 1 R, Landsvale 1 N, Løvsanger 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 6 R, Grågås 27 R, Grågås 1 YF
Gravand 1 R, Troldand 2 R, Musvåge 4 R, Blishøne 12 R, Vibe 8 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 1 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 R, Bogfinke 3 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 3 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Pilegårdsskoven v. Ulbølle (16:30): Blå Kærhøg 1 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Sortemosen, Lakkendrup
(05:45-08:45): Landsvale 3 R, Rødhals 2 RI, Solsort 1 RI, Løvsanger 1 RI, Fuglekonge 1 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 1 RI. Hans Rytter
Tarup Vandmølle
(09:55): Fiskeørn 1 Ø. Per Rasmussen
Fyns Hoved (13:00): Stor Tornskade 1 R. Bent Staugaard
Villestofte, Odense: Landsvale 1 OF. Sune Riis Sørensen
Broby Sø, Næsbyhoved-Broby (18:30): Landsvale 3 OF. Henrik Andersen
Røjle Bygade 102, Middelfart: Landsvale 2 R, Sjagger 120 R. Michael Mosebo Jensen
Firtalstrand (12:15-14:00): Knarand 6 R, Klyde 47 R, Lille Præstekrave 2 FU, Lille Regnspove 1 FU, Sangsvane 1 2K R, Grågås 6 R, Gravand 58 R, Pibeand 2 R, Krikand 24 R, Skeand 4 han FU, Skeand 4 hun FU, Toppet Skallesluger 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 61 R, Brushane 4 R, Småspove 1 FU, Rødben 12 FU, Svaleklire 2 FU, Engpiber 8 FU, Hvid Vipstjert 8 FU, Gulspurv 1 Sy, Hare 3 R. Ella Mikkelsen
Ølund Inddæmning, fugletårnet (10:15-11:45): Gravand 119 R, Pibeand 386 R, Knarand 6 R, Krikand 256 R, Vandrefalk 1 R, Klyde 149 R, Rødben 50 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 22 FU, Spidsand 4 R, Skeand 20 R, Troldand 28 R, Blishøne 221 R, Strandskade 12 R, Stor Præstekrave 3 FU, Vibe 90 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 8 Sy, Gransanger 1 R, Stær 200 FU, Bogfinke 1 Sy, Stillits 1 R. Ella Mikkelsen
Søparken Sø v/Odense Å: Gråstrubet Lappedykker 2 YF, Krikand 2 R, Troldand 8 R, Grønbenet Rørhøne 2 YF, Stormmåge 8 R, Ringdue 32 R, Stor Flagspætte 4, Sumpmejse 1, Blåmejse 14, Musvit 36, Spætmejse 2 YF, Skovskade 2, Husskade 8, Gråkrage 10, Gråspurv 7, Skovspurv 16, Bogfinke 6 FU, Grønirisk 8. Kell Grønborg
Næsby Mose (16:20): Gærdesanger 1 SY. Henrik Andersen
Åløkkeskoven, Jægerhusstien
(16:05): Grønspætte 1 SY (Hørt og set). Henrik Andersen
Flyvesandet (06:00-09:30): Rødstjert 1 RI 2K han, Løvsanger 1 R (Smuttede under udpilning af net), Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 14 RI, Solsort 1 RI, Munk 1 RI, Gransanger 7 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 2 RI, Grønirisk 3 RI, Stillits 1 RI, Tornirisk 1 RI. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Ejlinge (08:30-13:30): Stor Regnspove 140 R, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Strandskade 4 R, Stormmåge 525 R, Ringdue 1 R, Rødhals 4 R, Sangdrossel 1 R, Musvit 1 R, Grønirisk 1 R, Tornirisk 1 R, Rådyr 1 R. Jens Bækkelund
Gyldensteen Golfbane (07:50): Ringdrossel 2 R. Jens Bækkelund

        Udtrækkende Kakadue med Krage


       Den Hybride Sorthovede måge X hættemåge på Fiskeholm. Et bedre billede ønskes! Foto: Rasmus Strack

Fredag den 13. april 2007.

Ny Gesinge (15:30): Stenpikker 2 R. Poul Rasmussen
Vejlen, Taasinge
: Landsvale 4 OF, Skrubtudse 3 HØ.
Landet Tåsinge
(10:15): Fiskeørn 1 Ø. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Rudkøbing
: Løvsanger 1 SY. Ole Goldschmidt
Hov Nordstrand (08:45 - ): Hov Nordstrand (06:30-14:00): Blå Kærhøg 2 NØ hun, Spurvehøg 44 NØ, Fiskeørn 6 NØ, Dværgfalk 5 NØ, Landsvale 10 NØ, Sortstrubet Bynkefugl 1 R han, Stenpikker 2 R han, Ringdrossel 1 R han, Misteldrossel 15 NØ, Bogfinke 2500 NØ, Tornirisk 750 NØ. Erik Danielsen
Arreskov Sø: Landsvaler 17 (til overnatning), Sorthalset lappedykker 2 R, Gråstrubet lappedykker 7 R. Erik Ehmsen
Korinth (08:20): Landsvale 1 R. Hans Rytter
Brobyværk (18:00): Landsvale 3 FU. Peder Blommegård
Ørbæklunde (17:20): Landsvale 1 R. Bodil Rytter, Hans Rytter
Baunebjerg, Svanninge: Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Knopsvane 2 AD R, Gravand 2 R, Krikand 1 F R, Troldand 4 (1 rugende), Blishøne 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Svaleklire 1 R, Hættemåge 65 R, Sølvmåge 2 AD R, Hvid Vipstjert 1 FU. Jacob Sterup
Bøjden Færgehavn + havet syd for: Ederfugl 10 R, Lomvie 2 R, Marsvin 10 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00): Trækobs. : Gravand 3 V, Sortand 26 SØ, Havlit 2 SØ, Ederfugl 210 SØ, Toppet Skallesluger 19 SØ, Grågås 19 NØ, Knortegås 28 SØ, Skarv 35 N, Toppet Lappedykker 2 R, Alk 14 SØ + 1 V, Lomvie/Alk 4 SØ, Lomvie 4 SØ, Lom sp 4 SØ, Fiskehejre 2 SV, Strandskade 2 R, Klyde 1 SØ, Rødben 1 NV, Splitterne 42 SØ, Havterne 12 SØ, Stormmåge 100 R ( på mark ), Sølvmåge 50 R ( på mark ), Hættemåge 3 T, Sildemåge 1 FU, Svartbag 2 FU, Dværgmåge 1 ad SØ, Vindrossel 5 T, Kvækerfinke 2 T, Stillits 2 R, Tornirsk 15 NØ, Ringdue 5 T, Engpiber 21 NØ, Digesvale 1 NØ, Landsvale 1 NØ, Hvid Vipstjert 2 NØ, Stor Flagspætte 1 SY, Rørhøg 1 ad hun NØ, Spurvehøg 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Røjle By: Husrødstjert 1 M AD SY. Michael Mosebo Jensen
Scheelenborg Skov + Gods, Kerteminde: Fiskeørn (14:41) 1 N. Kurt Due Johansen
Fyns hoved (11:00-14:30): Havørn 1 NØ, Stenpikker 3 R, Løvsanger 1 SY, Spurvehøg 2 Ø, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 FU, Blishøne 6 R, Vibe 2 R, Sildemåge 2 R, Ringdue 13 R, Sanglærke 3 Sy, Engpiber 18 R, Hvid Vipstjert 14 R, Gærdesmutte 2 Sy, Rødhals 14 R, Sangdrossel 2 R, Vindrossel 1 FU, Munk 1 hun R, Gransanger 4 Sy, Husskade 1 R, Stær 3 FU, Tornirisk 19 R, Gulspurv 9 R, Rørspurv 3 R, Sæl sp. 1 R. Ella Mikkelsen
Horseklint (07:20-11:00): Fjeldvåge 2 NØ (Klokken 10.40), Lille Regnspove 1 R, Huldue 1 NØ, Ringdue 710 NØ, Landsvale 1 NØ, Misteldrossel 19 NØ, Bogfinke/Kvækerfinke 1230 NØ, Skarv 33 NØ, Fiskehejre 7 NØ, Grågås 4 NØ, Gravand 12 R, Pibeand 1 R, Toppet Skallesluger 28 R, Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 17 NØ, Strandskade 11 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Vibe 3 R, Rødben 5 FU, Sildemåge 1 OF, Splitterne 9 OF, Havterne 2 FU, Ringdue 121 NØ, Sanglærke 2 Sy, Engpiber 2 NØ, Hvid Vipstjert 14 NØ, Jernspurv 1 Sy, Rødhals 6 R, Sangdrossel 1 T, Husskade 7 T, Allike 15 NØ, Stær 5 NØ, Tornirisk 16 NØ, Dompap 1 NØ, Gulspurv 11 R, Rørspurv 3 NØ, Marsvin 3 [ELM]. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Sommerhusområdet: Fiskehejre 1 OF, Ringdue 10 R, Hvid Vipstjert 3 FU, Gærdesmutte 3 FU, Rødhals 4 FU, Gransanger 3 Sy, Sortmejse 2 Sy, Blåmejse 1 FU, Musvit 6 FU, Bogfinke 9 R, Kvækerfinke 1 R, Grønirisk 4 Sy, Rådyr 5 R. Ella Mikkelsen
Bogensø, Kerteminde: Gråstrubet Lappedykker 1 YF, Grågås 8 R, Rørhøg 1 YF, Blishøne 4 YF, Vibe 3 R, Gransanger 1 Sy, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Spurvehøg 2 NØ, Musvåge 4 NØ, Tårnfalk 1 FU. Ella Mikkelsen
Håre Bjerge, Ejby: Skovhornugle 1 HØ. Per Rasmussen
Føns Vang (18:00-18:45): Sorthalset Lappedykker 5 R, Knarand 17 R, Krikand 30 R, Atlingand 2 hun R, Atlingand 1 han R, Skeand 4 R, Hvinand 80 R, Lille Skallesluger 2 hun R, Lille Skallesluger 1 han R, Klyde 7 R. Michael Mosebo Jensen
Flyvesandet: Jernspurv 3 RI, Rødhals 5 RI, Solsort 1 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 9 RI. Jan Holm Jensen
Egebjerggaard nordlige Fælled (17:30-18:00): Ringdrossel 3 FU. Aksel Christensen
Nyborgvej/ Blangstedgårdvej (16:30-16:32): Fiskeørn 1 NØ. Søren Binderup Larsen
Egebjerggaard østlige del af Skovmosen (09:15): Ringdrossel 4 FU. Aksel Christensen


          Sorthovedet måge

Torsdag den 12. april 2007.

Svendborgsund v/ Iholm (17:00 - 18:00): Knopsvane 26 R, Grågås 1 YF, Ederfugl 40 R, Strandskade 6 YF, Sorthovedet Måge 1 AD R, Stormmåge 200 YF, Sølvmåge 20 R
Svendborg, havnen - J&S Sørensen
(7:40 - ?): Husrødstjert 1 Sy Han (Første syngende individ i år på havnen)
Noret, Tåsinge (19:45 - ): Krikand 6 R, Vibe 4 R, Svaleklire 5 FU, Hvid Vipstjert 4 R
Vejlen, Tåsinge (20:00 - 20:45): Gråstrubet Lappedykker 1 HØ, Gravand 10 R, Blå Kærhøg 1 Hun-farvet FU, Musvåge 2 OF, Vandrikse 2 R, Klyde 6 FU, Svaleklire 1 HØ, Landsvale 3 OF, Hvid Vipstjert 3 OF, Rørspurv 6 Sy
Rudkøbing: Fiskeørn 1 NØ (16.55), Landsvale 2 NØ. Ole Goldschmidt
Ollerup (16:00): Landsvale 2 R. Erik Danielsen
Mullerup Skov: Skarv 2 OF, Musvåge 3 OF, Sanglærke 8 Sy, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 4 FU, Sangdrossel 3 Sy, Munk 1 han R, Gransanger 3 FU, Løvsanger 1 FU, Fuglekonge 2 FU, Ravn 2 OF, Gulspurv 2 Sy. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø: Bjergvipstjert 2 R, Gransanger 2 Sy, Sortmejse 2 FU. Torben Møller
Sortemosen, Gudme: Skarv 1 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 32 R, Gravand 20 R, Pibeand 1 R, Krikand 30 R, Gråand 6 R,  Musvåge 3 OF, Fiskeørn 1 OF, Fasan 1 Sy, Grønbenet Rørhøne 1 Sy, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 60 FU, Almindelig Ryle 1 OF, Dobbeltbekkasin 14 R, Rødben 2 FU, Hvidklire 3 FU, Svaleklire 2 FU, Hættemåge 75 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 35 R, Svartbag 3 R, Ringdue 25 OF, Sanglærke 8 Sy, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 FU, Solsort 4 Sy, Sangdrossel 2 Sy, Musvit 6 R, Gråkrage 8 R, Stær 6 R, Bogfinke 6 R, Gulspurv 2 R. Torben Møller
Sibirien, Egebjerg: Svaleklire 1 R. Niels Bomholt
Rødkilde Enge (19:45-20:30): Dobbeltbekkasin 36 R, Huldue 2 R, Sjagger 105 R. Niels Bomholt
Pilegårdsskoven, Faaborg: Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 R, Sangdrossel 6 R, Blåmejse 1 R, Musvit 2 R, Stær 2 R, Bogfinke 4 R. Niels Bomholt
Faaborg (18:30): Landsvale 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Sundet, Faaborg (12:30-13:00): Dværgmåge 1 ad FU, Atlingand min 2 R, Sorthalset Lappedykker min 30 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Bøjden Nor (6:30-9:00): Vandrikse 2 SY, Blishøne 15 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 12 FU, Gråand 8 FU, Troldand 70 R, Bjergand 58 R, Hvinand 6 FU, Knopsvane 5 FU, Grågås 4 FU, Toppet Skallesluger 5 FU, Lille Lappedykker 2 SY, Gråstrubet Lappedyker 2 FU, Skarv 10 R, Fiskehejre 1 FU, Rødben 6 FU/SY, Strandskade 6 R/SY, Stor Præstekrave 10 FU/SY, Svartbag 1 R, Stormmåge 12 R, Hættemåge 2 R, Sølvmåge 10 R, Splitterne 8 R, Kvækerfinke 1 R, Tornirisk 20 R, Stær 15 FU, Sjagger 30 FU, Vindrossel 10 T/R, Sangdrossel 5 FU, Gransanger 1 SY, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rørspurv 1 FU, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Sanglærke 8 R/SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Brændegård Sø (15:30): Landsvale 1 R. Erik Danielsen
Snarup (16:30): Landsvale 1 OF. Bent Staugaard [MidtfynsNatur].
Gudbjerg: Sjagger 200 R. Leif Bisschop-Larsen
Svanninge: Natugle 1 R. Jacob Sterup
Bøjden By: Landsvale (18:50) 1 FU. Erik Damm
Skovparken, Nyborg: Gærdesanger 1 HØ. Eske Frank Morthensen
Grævlingevænget , Nyborg: Landsvale 2 N. Edda Riiser, Eske Frank Morthensen
Svindinge " Skovly" (09:00-11:00): Ringdrossel 3 FU. Lis og Torben Sørensen, Knud Mortensen
Bispeenge, Odense: Fiskehejre 1, Gravand 4 R, Krikand 23 R, Gråand 39 R, Blishøne 4, Vibe 5, Rødben 5, Gransanger 2 Sy, Rørspurv 2. Per Damsgaard-Sørensen
Odense: Jernspurv 1 Sy. Per Damsgaard-Sørensen
Kirkendrup (06:25): Sjagger 100 OF. Henrik Andersen
Kerteminde Havn: Husrødstjert 1 Sy. Ivan Sejer Beck
Fyns Hoved: Splitterne 40 R, Stenpikker 2 R, Sjagger 100 R. Leif Bisschop-Larsen
Flyvesandet (06:20-10:30): Strandskade 110 R, Stor Regnspove 328 FU, Sjagger 200 OF, Vindrossel 50 OF, Misteldrossel 7 OF, Træløber 1 R, Gærdesmutte 4 RI, Rødhals 17 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 1 RI, Musvit 1 RI. Michael Højgaard Hansen, Jan Holm Jensen
Flyvesandet (16:00-18:00): Blå Kærhøg 1 FU hun, Stenpikker 1 R, Ringdrossel 5 FU (Græsmark nedenfor fugletårn). Helle Suadicani
Agernæs (18:30): Stenpikker 1 R han. Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (16:00): Blå Kærhøg 3 FU (Alle 3 brune). Aksel Christensen
Harritslevgård, Bogense (13:00): Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Guldbjerg (08:30): Rørhøg 1 han YF, Stenpikker 1 R. Jens Bækkelund

           Husrødstjert sang hele dagen på havnen ved Svendborg, hørt kl 7:40 og 15:10

           Lille flagspætte, Draved Skov. Foto: Erik Thomsen 


         Ringdrossel Han, Spanien

Onsdag den 11. april 2007.

Gesinge (18:50): Landsvale 2. Poul Rasmussen
Hvidkilde Sø
: Toppet Lappedykker 16 YF, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 FU, Grågås 160 R, Troldand 120 R, Hvinand 60 R, Gransanger 4 Sy, Spætmejse 2 R, Lille Vandsalamander 10 hun R, Butsnudet Frø 60 YF, Springfrø 1 hun R
Arreskov Sø
: Trane 1. Erik Ehmsen
Brændegård Sø
(11:05-11:20): Knarand 8 R, Skeand 87 R, Duehøg 1 R AD han. Michael Mosebo Jensen
Fiskerup Skov (10:50): Duehøg 1 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg (09:45-10:55): Sorthalset Lappedykker 41 R, Knarand 18 R, Toppet Lappedykker 23 R
Gråstrubet Lappedykker 15 R, Skeand 22 R, Taffeland 38 R, Troldand 400 R. Michael Mosebo Jensen
Horne Mølleå (09:20-09:30): Lille Præstekrave 2 R, Ravn 1 R,  Knopsvane 23 R, Grågås 20 R, Pibeand 2 R, Krikand 38 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R. Michael Mosebo Jensen
Bøjden Nor: Troldand 125 R, Bjergand 85 R, Toppet Skallesluger 30 R. Michael Mosebo Jensen
Sønderhjørne (06:40-09:35): Sortstrubet Lom 3 (1 R-NV + 2 NV (alle sodr.)), Sule 1 SØ AD (Kl. 7.55), Splitterne 36 SØ, Lomvie/Alk 1 SØ, Fiskehejre 1 NV, Gråand 2 SØ, Ederfugl 430 SØ, Sortand 24 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Toppet Skallesluger 12 SØ, Tårnfalk 1 SØ, Sildemåge 1 SØ, Havterne 1 SØ, Havterne 1 NV. Michael Mosebo Jensen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:15): Troldand 1 SØ, Sortand 40 SØ, Ederfugl 460 SØ, Skeand 1 SØ, Gravand 4 T, Grågås 4 NØ, Knortegås 14 NV, Toppet Skallesluger 29 T, Skarv 8 T, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Toppet Lappedykker 2 R, Lom sp 1 SØ, Sortstrubet Lom 2 NV, Lomvie/Alk 5 T, Sølvmåge 50 R + 4 T, Stormmåge 100 R + 6 T, Hættemåge 10 NØ, Svartbag 4 FOU, Sildemåge 2 SØ, Splitterne 33 SØ, Havterne 6 V, Fiskehejre 2 T, Strandskade 2 T, Sjagger 3 R, Hvid Vipstjert 2 NØ, Engpiber 34 NØ, Bogfinke 6 V, Gråkrage 2 T, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FOU.. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Flyvesandet (05:15-08:15): Dværgfalk 1 N (Kl. 08.08), Vindrossel 100 V (+++), Misteldrossel 50 V (++),  Rødhals 5 RI,Solsort 2 RI, Gransanger 2 RI. Jan Holm Jensen, Ole Tønder, Michael Højgaard Hansen
Grønløkken, Bogense (19:30): Vindrossel 115 R. Michael Højgaard Hansen
Sandagergård (13:30): Misteldrossel 2 R. Jens Bækkelund
Guldbjerg (12:45): Sjagger 250 R. Jens Bækkelund
Nærå Strand (20:15-20:30): Stor Regnspove 270 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (09:15): Blå Kærhøg 1 V (Brun fugl). Aksel Christensen
Fyns Hovedvej v. Bregnør (15:50): Blå Kærhøg 1 OF. Lars Philip Nørtoft
Fynshoved v. Brydebjerg (13:00-14:15): Ringdrossel 1 FU AD han (Fouragerede ved det første vandhul, sammen med et par solsorte.). John Kirema Jørstrøm


 DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 29/3-07:                    
         Den store tranerejse gik via København
 
         Se hvor tranerne ender...         


            Sorthovedet sanger ved sydspidsen af Spanien

Tirsdag den 10. april 2007.

Hesselagergård (formiddag): Bjergvipstjert 2 R, Grønspætte 1 R. Poul Brugs
Søen, Valdemarsslot
: Lille Lappedykker 4 YF, Gråstrubet Lappedykker 14 YF, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 2 YF, Grågås 60 FU, Gravand 12 R, Skeand 4 han R, Skeand 2 hun R, Taffeland 16 R, Troldand 40 R, Toppet Skallesluger 8 R, Grønbenet Rørhøne 8 YF, Blishøne 40 YF, Strandskade 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Rødben 4 FU, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 20 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Allike 4 R, Stillits 2 OF
Vejlen, Taasinge
: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 32 R, Troldand 250 R, Bjergand 80 R, Toppet Skallesluger 6 R, Klyde 24 FU, Vibe 4 R, Hvid Vipstjert 2 YF, Rørspurv 3 Sy, Rørspurv 1 R
Noret, Taasinge
: Gravand 2 R, Krikand 12 FU, Blishøne 24 R, Strandskade 4 R, Vibe 8 YF, Dobbeltbekkasin 14 R, Rødben 8 R, Svaleklire 2 FU, Stær 12 R
Søby Monnet, Taasinge
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 200 R, Pibeand 24 R, Spidsand 12 R, Strandskade 18 R, Storspove 48 R, Rødben 6 R, Engpiber 4 YF, Tudse sp. 2 ægsnore (sandsynligvis Grønbroget tudse)
Søby Monnet, Taasinge
: Fiskehejre 2 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 95 R, Gravand 12 R, Pibeand 2 R, Spidsand 8 R, Blå Kærhøg 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 40 R, Vibe 10 OF, Almindelig Ryle 1 FU, Sortklire 1 FU, Rødben 45 FU. Torben Møller
Henninge Nor, Rudkøbing
: Pibeand 18 R, Krikand 58 R, Troldand 200 R, Klyde 2 R, Brushane 1 han R, Dobbeltbekkasin 2 R, Storspove 60 R, Misteldrossel 1 Sy, Gransanger 3 Sy, Stær 1 Sy, Tornirisk 4 R, Rådyr 2 R
Rudkøbing Vejle
: Knarand 1 han R, Krikand 16 R
Siø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 350 R
Siø
: Skarv 14 R, Knopsvane 48 R, Grågås 78 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 500 R, Knortegås, Mørkbuget x Sortbuget 1 R, Gravand 52 R, Pibeand 100 FU, Krikand 2 R, Spidsand 3 FU, Skeand 10 FU, Stor Skallesluger 2 R, Tårnfalk 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Strandskade 8 R, Hjejle 750 R, Vibe 24 R, Rødben 2 OF, Hættemåge 250 R, Stormmåge 100 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 8 R, Splitterne 16 R, Havterne 2 R, Sanglærke 6 Sy. Torben Møller
Mullerup Slot + Sø
: Knopsvane 2 R, Troldand 18 R, Bjergvipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 FU, Rødhals 2 FU, Gransanger 1 R, Træløber 1 FU, Stær 8 OF, Stillits 2 FU, Gulspurv 2 FU. Torben Møller
Arreskov Sø
(7:30): Grågås 60 AD + 6 Pul (årets første!). Erik Ehmsen
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 40 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Grågås 30 R, Gravand 2 R, Knarand 5 R, Taffeland 7 R, Troldand 160 R, Hvinand 8 R, Stor Skallesluger 1 R, Musvåge 2 R, Blishøne 45 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hvid Vipstjert 1 R, Krage sp. 1 R, Sortkrage 1 R. Niels Bomholt
Sollerup
: Skarv 1 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 4 R, Grågås 10 R, Taffeland 1 R, Musvåge 1 R, Blishøne 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 2 R, Jernspurv 1 R, Rødhals 2 R, Solsort 5 R, Sangdrossel 4 R, Gransanger 3 R, Halemejse 1 R, Sumpmejse 3 R, Blåmejse 8 R, Musvit 11 R, Spætmejse 2 R, Krage sp. 5 R, Stær 8 R, Bogfinke 12 R, Stillits 2 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Stenstrup (16:10)
: Blå Kærhøg 1 OF han. Bent Staugaard
Espe
: Agerhøne 2 OF, Fasan 3 HØ, Vibe 2 OF, Hættemåge 120 FU, Stormmåge 225 FU, Sølvmåge 1 JUV FU, Ringdue 6 OF, Tyrkerdue 1 R, Sanglærke 12 Sy, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 5 OF, Hvid Vipstjert 4 HØ, Gærdesmutte 3 Sy, Jernspurv 1 Sy, Rødhals 1 HØ, Solsort 9 R, Sjagger 14 R, Sangdrossel 1 Sy, Gransanger 2 Sy, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 6 FU, Musvit 2 R, Spætmejse 1 Sy, Husskade 1 HØ, Allike 5 OF, Råge 1 FU, Gråkrage 4 R, Stær 11 R, Gråspurv 3 R, Skovspurv 12 R, Bogfinke 6 Sy, Bogfinke 4 R, Grønirisk 8 R, Tornirisk 1 OF, Gulspurv 6 R, Gulspurv 4 Sy. Gunnar Jørgensen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:15): Trækobs. : Toppet Skallesluger 24 T, Gravand 2 T, Sortand 41 SØ, Havlit 1 SØ, Ederfugl 185 SØ, Alk 3 SØ, Lomvie/Alk 14 V + 2 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 SØ, Skarv 7 T, Splitterne 11 T, Havterne 2 V, Hættemåge 20 NØ, Stormmåge 100 R ( på mark ), Sølvmåge 50 R ( på mark ), Sildemåge 3 T, Svartbag 4 FOU, Almindelig Kjove 2 SØ kl. 9:50 ( mørkfase + lysfase ), Fiskehejre 2 NØ, Almindelig Ryle 2 V, Strandskade 2 V, Hvid Vipstjert 2 NØ, Bogfinke 9 V, Skovpiber 1 NØ, Engpiber 17 NØ, Stillits 2 R, Tornirisk 21 NØ, Sanglærke 2 V, Sjagger 3 R, Gråkrage 2 T, Musvåge 1 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Tarup, Odense nedenfor Bøgeløkken
(07:50-08:00): Grønspætte 1 SY han. Anders Myrtue
Flyvesandet (05:30-09:00): Skovsneppe 1 OF (05.35), Misteldrossel 1 OF. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Jernspurv 4 RI, Rødhals 2 RI, Solsort 2 RI, Gransanger 1 RI, Fuglekonge 2 RI, Blåmejse 1 RI, Korttået Træløber 1 RI. Michael Højgaard Hansen, Jan Holm Jensen
Næsbyhoved Skov (11:00-11:30): Grønspætte 1 SY. John Kirema Jørstrøm
Kærby Fed (14:30): Krikand 195 R. Søren Gjaldbæk
Bogensø (13:00): Misteldrossel 2 R. Søren Gjaldbæk
Fynshoved (10:00-11:50): Rødstrubet Lom 15 NV, Fløjlsand 31 R, Fiskeørn 1 NV, Dværgmåge 10 NV AD. Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:30-09:15): Lom sp. 12 NV, Dværgfalk 1 V, Huldue 9 NV, Ringdue 2643 NV, Hedelærke 1 NV, Hvid Vipstjert 55 NV, Jernspurv 39 NV (Min.), Misteldrossel 1 NV, Bogfinke/Kvækerfinke 3830 NV, Rørspurv 36 NV (Min.). Søren Gjaldbæk


            Udenøs fugl :-)

Mandag den 9. april 2007. 2. Påskedag.

Sundet, Faaborg (18:00): Landsvale 4 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg]
Thurø By
: Tårnfalk 2 YF, Svaleklire 1 FU, Sangdrossel 1 FU Sy, Stær 35 FU. Arne Bruun
Vejlen, Taasinge
: Knopsvane 30 R, Blisgås 1 R, Grågås 250 R, Gravand 8 FU, Krikand 12 R, Vibe 6 OF, Hvid Vipstjert 1 FU. Torben Møller
Siø
(15:15): Mørkbuget Knortegås 420 R. Ella Mikkelsen
Siø: Knopsvane 12 R, Sangsvane 4 FU, Grågås 18 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 550 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 54 FU, Strandskade 4 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 400 R, Svartbag 4 R. Torben Møller
Siø: Knopsvane 42 R, Knopsvane 12 R, Sangsvane 4 FU, Blisgås 2 R, Grågås 178 R, Grågås 18 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 886 R (Deraf 2 albinistiske), Gravand 62 R, Pibeand 76 R, Knarand 12 R, Krikand 35 R, Gråand 33 R, Skeand 28 R, Strandskade 4 R, Hjejle 780 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 400 R, Hættemåge 1000 R, Stormmåge 400 R, Sildemåge 2 R, Svartbag 4 R, Splitterne 12 R, Gråkrage 6 R. Ole Goldschmidt
Spodsbjerg: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 38 R, Gravand 5 FU, Pibeand 9 FU, Skeand 6 FU, Ederfugl 25 R, Toppet Skallesluger 6 FU, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Ringdue 300 OF, Rørspurv 1 Sy. Torben Møller
Dovns Klint (07:00-09:00): Ederfugl 1320 Ø. Ella Mikkelsen
Gulstav Mose, fugletårnet (09:15-10:15): Rørdrum 1 HØ. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor (11:40-13:30): Knarand 44 R, Skægmejse 2 R. Ella Mikkelsen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 5 R, Toppet Lappedykker 16 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 10 R, Knopsvane 14 R, Grågås 52 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 1 R, Gravand 36 R, Pibeand 4 R, Knarand 85 R, Krikand 319 R, Gråand 18 R, Skeand 26 R, Taffeland 2 R, Troldand 116 R, Bjergand 1 R, Hvinand 31 R, Toppet Skallesluger 2 R,
Vandrikse 2 R, Blishøne 126 R, Strandskade 8 R, Vibe 27 R, Rødben 1 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 90 R, Sølvmåge 65 R, Sanglærke 2 R, Skægmejse 2 R, Sortkrage 2 R, Gråkrage 4 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 5 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor, Sydlangeland: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Sortand 35 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor, Sydlangeland (10:30-11:00): Hjejle 120 R. Ella Mikkelsen
Nørreballe Nor, Sydlangeland: Toppet Lappedykker 18 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2 R, Knopsvane 28 R, Grågås 34 R, Gravand 30 R, Pibeand 98 R, Knarand 9 R, Krikand 12 R, Gråand 21 R, Skeand 14 R, Taffeland 23 R, Troldand 385 R, Bjergand 465 R, Hvinand 6 R, Lille Skallesluger 1 R, Spurvehøg 1 R, Blishøne 340 R, Strandskade 16 R, Klyde 32 R, Stor Præstekrave 6 R, Vibe 26 R, Almindelig Ryle 3 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 R, Rødben 8 R, Hættemåge 30 R, Stormmåge 20 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 3 R, Sjagger 275 R, Stær 90 R, Tornirisk 4 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor (14:00-14:40): Knarand 5 R, Lille Skallesluger 1 R hun, Klyde 28 R. Ella Mikkelsen
Siø (06:15): Hættemåge 1500 R. Ella Mikkelsen
Snaremose Sø: Knopsvane 2 R, Grågås 14 R, Pibeand 20 R, Knarand 6 R, Krikand 45 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 30 R, Vibe 40 R, Storspove 28 R. Ole Goldschmidt
Mullerup Slot + Sø: Knopsvane 2 R, Troldand 18 R, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 2 OF, Bjergvipstjert 2 FU, Sangdrossel 6 Sy, Vindrossel 1 FU, Spætmejse 3 Sy, Ravn 2 FU. Torben Møller
Sundet, Faaborg: Hybrid TroldxTaffeland Hun 1 R. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Lyø (10:00-12:00): Knortegås 400 R, Hjejle 350 R, Splitterne 35 R. Richard Burzynski
Brændegård Sø (08:50-11:30): Knarand 5 R, Skeand 56 FU, Havørn 1 OF AD, Toppet Lappedykker 23 R, Skarv 600 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 6 R, Grågås 9 R, Gravand 20 FU, Pibeand 6 R, Krikand 6 R, Gråand 14 R, Troldand 22 R, Hvinand 4 R, Musvåge 7 OF, Tårnfalk 1 R, Fasan 9 FU, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 2 OF, Vibe 4 R, Hættemåge 4 R, Sølvmåge 36 R, Svartbag 4 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 3 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 OF, Blåmejse 2 FU, Musvit 1 OF, Allike 5 FU, Gråkrage 5 R, Stær 3 R, Bogfinke 2 SY, Bogfinke 1 FU, Gulspurv 1 OF, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Odense Å v/Brobyværk: Grønbenet Rørhøne 1 AD R, Bjergvipstjert 1 han R. Jacob Sterup
Fiskeholm (15:45-16:15): Sorthovedet Måge 3 R AD. Niels Bomholt Jensen
Fiskeholm (18:00-20:10): Sorthovedet Måge 13 R AD (OG en hybrid Sorthovedet Måge X Hættemåge i par med en Hættemåge!!! Denne hybrid skulle kun være set 1-2 gange tidligere herhjemme.. Rasmus Strack, Tim Hesselballe
Maden Helnæs (12:50-15:30): Knarand 8 R. Niels Bomholt Jensen
Snarup, Ringe: Stillits 2. Palle Jørgensen
Ølundgaard Inddæmning (Obs fra dæmningen) (14:15-14:45): Pibeand 275 R, Klyde 35 R, Rødben 29 R. Gregers Johannesen
Seden: Blå Kærhøg 1 OF han. Bent Staugaard
Stenløseskoven (14:00): Træløber 2 R, Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Stavids Å, Tarup: Sjagger 100 R. Anders Myrtue
Søparken Sø v/Odense Å: Toppet Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 1, Knopsvane 1, Grågås 5, Krikand 2, Vandrikse 1, Strandskade 2, Stor Flagspætte 1, Ravn 1. Henrik K. Hansen
Nærå Strand (ved Møllen) (13:45-14:15): Klyde 44 R, Vindrossel 11 R. Michael Højgaard Hansen
Egeby efterskole (13:30): Vindrossel 15 R, Ravn 1 R. Michael Højgaard Hansen
Agernæs Tørresøvej (10:00): Trane 4 V. Aksel Christensen
Mågeøerne, Bogense: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 FU, Knortegås, Lysbuget (hrota) 16 FU, Strandskade 60 R, Almindelig Ryle 400 FU, Sildemåge 8 AD YF, Svartbag 80 AD YF, Splitterne 3 OF, Havterne (12:00) 1 AD FU (Fløj rundt et par minutter ved 12-tiden, hvorefter jeg ikke så mere til den. I øvrigt sen ankomst til Mågeøerne (og DK) i år. Der er normalt en 5-8 stykker at se ved Mågeøerne på dette tidspunkt.), Hvid Vipstjert 1 FU. Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Strandskade 2 R. Jacob Sterup
Ålebæk, Bogense: Rørhøg 2 Ynglefugle - parringsadfærd. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 40 R, Strandskade 155 R, Almindelig Ryle 800 R, Storspove 130 R. Jens Bækkelund


        Korttået træløber

Søndag den 1. april 2007.

Tryggelev nor, Nordenden (17:50): Sortstrubet bynkefugl 1 R. Esben Eriksen
Tryggelev, havet
: Nordisk lappedykker 2 R. Esben Eriksen
Piledybet, Hesselbjerg
: Rørdrum 1 HØ. Kaj Aage Horneman
Sortemosen, Gudme
: Knopsvane 4 FU, Pibesvane 2 FU, Grågås 50 FU, Gravand 2 R, Krikand 50 FU, Gråand 20 R, Spidsand 2 FU, Stor Præstekrave 5 R, Vibe 70 R, Brushane 3 R, Rødben 1 R. Leif Bisschop-Larsen
Sortemosen, Lakkendrup (06:45-11:45): Duehøg 1 OF, Spidsand 6 R, Vibe 80 R, Rødhals 1 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 R , Rørspurv 2 RI, Krikand 80 R. Hans Rytter
Mullerup Slot + Sø
: Troldand 27 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Sanglærke 4 Sy, Bjergvipstjert 1 FU, Sangdrossel 4 Sy, Ravn 2 OF, Stær 5 OF. Torben Møller
Brændegård Sø
(08:40-11:40): Knarand 7 R, Havørn 2 OF (1 ad + 1 imm), Ravn 1 OF, Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 800 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 18 R, Gravand 29 FU, Krikand 3 R, Gråand 15 R, Skeand 24 R, Troldand 39 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 FU, Blishøne 10 R, Vibe 5 R, Hættemåge 4 OF, Sølvmåge 22 R, Svartbag 5 R, Ringdue 4 OF, Stor Flagspætte 1 HØ, Sanglærke 1 Sy, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 Sy, Husrødstjert 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 Sy, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 Sy, Skovskade 1 OF, Allike 4 OF, Gråkrage 25 FU, Gråkrage 6 OF, Stær 4 R, Stær 5 FU, Bogfinke 3 Sy, Grønirisk 4 R, Dompap 1 HØ, Rørspurv 1 R, Rørspurv 1 Sy. Gunnar Jørgensen
Sollerup Enge (08:00-09:00): Rørdrum 1 SY, Blå Kærhøg 1 R. Henrik K. Hansen
Sundet, Faaborg
(12:00-12:30): Sorthalset Lappedykker 8 R. Thomas Nielsen
Fønsskov (10:15): Skovsneppe 1 OF. Kell Grønborg
Fønsskov (11:15): Fjeldvåge 1 R, Hjejle 600 R, Misteldrossel 1 R,  Grågås 13 R, Gravand 4 R, Blishøne 5 R, Strandskade 3 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Hættemåge 8 R, Stormmåge 2 R. Jens Bækkelund
Strandsø v/Sparretorn/Fønsskov: Gråand 3 R, Blishøne 2 R, Strandskade 2 R, Rødben 1 R, Hættemåge 2 R, Stormmåge 2 R.  Jens Bækkelund
Føns Vig (10:00-12:30): Lomvie/Alk 80 T, Toppet Lappedykker 9 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 35 R, Knopsvane 2 R, Gravand 1 R, Ederfugl 445 R, Sortand 93 R, Hvinand 2 R, Toppet Skallesluger 36 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 9 R, Svartbag 1 R. Jens Bækkelund
Eng v/Mosegård-Fønsskov: Skarv 10 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Gravand 10 R, Gråand 3 R, Musvåge 1 R, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Hættemåge 10 R, Sangdrossel 1 Sy. Jens Bækkelund
Enghaven - Fønsskov: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Grågås 4 R, Gravand 8 R, Gråand 6 R, Troldand 6 R, Rørhøg 1 han R, Blishøne 3 R, Hættemåge 670 R. Jens Bækkelund
Tybrind Vig: Ederfugl 16 R, Toppet Skallesluger 4 R. Jens Bækkelund
Gamborg Fjord (IBA tælling) (09:30-11:40): Hvinand 100 R. Jørgen Halse, Dieter Maaszen, Kell Grønborg
Føns Vang (IBA-tællng) (07:30-09:30): Sorthalset Lappedykker 3 R, Hvinand 150 R,  Lille Lappedykker 4 FU, Toppet Lappedykker 19 FU, Gråstrubet Lappedykker 18 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 2 R, Grågås 43 FU, Gravand 16 FU, Pibeand 20 FU, Krikand 13 FU, Gråand 15 R, Taffeland 37 FU, Troldand 170 FU, Bjergand 5 FU, Ederfugl 6 FU, Musvåge 1 R, Blishøne 50 FU, Strandskade 8 R, Klyde 3 R, Vibe 20 FU, Rødben 3 R, Hættemåge 124 R, Stormmåge 1 FU, Sølvmåge 14 R, Skovskade 2 OF, Stær 2 OF. Jørgen Halse, Dieter Maaszen, Kell Grønborg
Føns Plantage: Gransanger 1 Sy. Dieter Maaszen
Aborg Minde, Assens: Toppet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 10 R, Pibeand 15 R, Krikand 39 R, Gråand 28 R, Troldand 17 R, Blishøne 11 R, Strandskade 4 R, Storspove 1 R, Rødben 4 R, Hættemåge 200 R, Sølvmåge 4 R, Svartbag 2 R, Musvit 1 R, Rørspurv 1 R. Michael Højgaard Hansen
Emtekær Nor, Assens: Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 1 R, Gravand 22 R, Ederfugl 204 R, Sortand 4 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 42 R, Blishøne 44 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 1 R, Storspove 6 R, Rødben 10 FU, Hættemåge 50 R, Stormmåge 25 R, Sølvmåge 10 R, Svartbag 2 R, Ringdue 20 OF, Sanglærke 5 R, Engpiber 5 R, Gråkrage 1 R. Michael Højgaard Hansen
Feddet, Assens: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Pibeand 6 R, Knarand 4 R, Krikand 150 R, Gråand 20 R, Skeand 9 R, Blishøne 30 R, Vibe 2 R, Rødben 2 R, Rørspurv 3 R. Michael Højgaard Hansen
Ferskesø, Bågø, Assens: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørhøg 1 hun OF, Blishøne 2 R, Hættemåge 8 R, Sølvmåge 41 R, Sanglærke 4 R, Stær 15 R, Gulspurv 1 R. Michael Højgaard Hansen
Noret, Bågø, Assens: Skarv 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 25 R, Krikand 4 R, Gråand 8 R, Spidsand 14 R, Rørhøg 1 han OF, Fjeldvåge 1 OF, Blishøne 2 R, Strandskade 8 R, Klyde 3 R, Vibe 1 R, Storspove 13 R, Rødben 5 R, Hættemåge 41 R, Stormmåge 600 R, Gærdesmutte 1 R. Michael Højgaard Hansen
Vestermose, Bågø, Assens: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 3 R, Knopsvane 3 R, Grågås 60 R, Gravand 10 R, Pibeand 4 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Troldand 43 R, Blishøne 4 R, Klyde 2 R, Vibe 9 R, Storspove 7 R, Rødben 4 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 90 R, Svartbag 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R, Misteldrossel 1 R, Gråkrage 2 R. Michael Højgaard Hansen
Bågø, Assens: Ederfugl 1380 R, Havlit 30 R, Sortand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R, Lomvie 9 R, Alk 2 R. Michael Højgaard Hansen
Egholm v/Bågø, Assens:, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 47 R, Knopsvane 2 R, Grågås 70 R, Bramgås 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 7 R, Pibeand 70 R, Krikand 14 R, Skeand 7 R, Ederfugl 365 R, Havlit 3 R, Sortand 5 R, Toppet Skallesluger 16 R, Strandskade 17 R, Storspove 1 R, Sølvmåge 300 R, Svartbag 35 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Jernspurv 2 RI, Rødhals 1 RI, Fuglekonge 2 RI, Sumpmejse 1 RI, Sortmejse 1 RI, Blåmejse 2 RI, Musvit 2 RI. Jan Holm Jensen


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk