Lokaliteter + Forgangne uge + Link til arkiver
Arreskov Sø Birkholm Brændegårdssøen Bøjden Drejø Hjortø Hvidkilde Sø Iholm
Kidholm Lunkebugten Monnet Naturskolen Noret Ollerup Siø Skarø
Skovsgård Skårupsund Sortemosen Stor Egholm Strynø Svendborgsund Sydlangeland Syltemade Ådal
Svelmø Thurø Rev Valdemar Slot Vejlen Øen: Thurø Øen: Tåsinge Øen: Ærø Øer i Øhavet
Sydfyn Svinehaverne       Nørreballe Nor Klintholm Romsø

Tryk her for at skrive til Svendborgs Aktuelle Naturside!       [Månen ] [ Sol-opgang]                                                                                     chart.dk  

 
  [NETOP NU]    

Obs på www.Snatur.dk fra:[2001][2002][2003][2004][2005][2006][2007][2008]

UGE 14. - 18. ( 1. april - 30. april 2008).                     Sidst opdateret 23 januar 2011 18:17:14 

Via [DofCall] [De sidste 250] 

 


          Turteldue Grøngaard - DOFFYN-TUR

Onsdag den 30. april 2008.

Vejlen, Taasinge (6:15): Hvidvinget terne 1 NØ (forsvandt mod NØ i tågedisen), Mudderklire 1 R, Skægmejse 3 R. Henrik Knudsen
Vejlen, Taasinge: Skægmejse 6 R. Poul Rasmussen
Arreskov sø, Sollerup (14:30): Sortterne 2 FU. Lars Bonne Rasmussen
Brændegård Sø (09:10-11:45): Knarand 8 R, Skeand 29 R, Ravn 1 OF, Skægmejse 2 R (Først hørt kortvarigt. Ca.45 min. efter lettede de og fløj højt til vejrs, hvorefter de satte kursen mod NØ). Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Sundet, Faaborg (10:35-11:35):Atlingand 1 FU ( han ), Krikand 8 FU, Skeand 10 FU, Knarand 10 FU/R, Gråand 12 FU/R, Taffeland 55 FU/R, Troldand 140 R, Ederfugl 1 R ( hun ), Grågås 40 FU, Knopsvane 45 FU, Toppet Lappedykker 25 FU/R, Gråstrubet Lappedykker 18 FU/R, Sorthalset Lappedykker min 88 FU, Lille Lappedykker 5 SY/FU, Blishøne 60 FU, Grønbenet Rørhøne 6 FU, Hættemåge 600 R/FU, Skarv 2 R, Mudderklire 2 FU, Rødstjert 1 SY, Skovsanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Rørsanger 1 SY, Rørspurv 10 FU/SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Egensedybet (15:00-16:00): Rødben 88 FU, Hvidklire 62 FU. Ella Mikkelsen
Slambassin (11:00): Lille Præstekrave 1 R. Peter Oxholm
Villeruplund, Odense NV (11:20): Vendehals 1 R. Rudi Semrau Jensen
Fyns Hoved: Ringdrossel 1 R, Sivsanger 1 R. Sebastian Klein
Egeby Efterskole (20:15): Ringdrossel 3 R (Stor ringdrosseldag på Nordfyn), Sjagger 120 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard nordlige Fælled (20:10): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen
Kysten ved Egebjerggaard (20:00): Mudderklire 9 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Hovedalleen (11:50): Ringdrossel 5 R (Han 3 + Hun 2). Aksel Christensen
Egebjerggaard (09:30): Huldue 1 FU. Aksel Christensen
Agernæs Alleen (09:20): Ringdrossel 1 OF. Aksel Christensen
Nærå Strand (08:45-09:15): Almindelig Ryle 250 R, Lille Kobbersneppe 312 R, Hvidklire 73 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (08:00): Ringdrossel 1 R. Aksel Christensen
Lille Stegø (10:30-10:35): Vendehals 1 FU (Fløj fra diget op i nogle småtræer tæt ved.). Suzette Frydensberg

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Taasinge (8:30-12:30): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Skarv 5 R, Fiskehejre 8 R,Knopsvane 26 R, Grågås 84 R, Gravand 13 R, Knarand 2 R, Krikand 12 R, Gråand 6 R, Atlingand 4 R, 1 par Skeand 7 R, Taffeland 2 R, Troldand 357 R, Rørhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Vandrikse 2 R, Blishøne 55 R, 2 par Strandskade 4 R, 3 par Vibe 9 R, Storspove 1 R, Sortklire 1 R, Rødben 2 R, Hvidklire 1 R, Svaleklire 1 R, Tinksmed 1 R, Hættemåge 49 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 2 R, Digesvale 62 FU, Landsvale 25 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 1 SY, Skægmejse 6 R, Allike 2 R, Sortkrage 3 R, Gråkrage 13 R, Rørspurv 6 R. Poul Rasmussen
Fredmosen
: Rørdrum 2 R HØ, Dobbeltbekkasin 1 R, Gærdesmutte 2 SY, Sjagger 20 R, Sivsanger 1 SY, Gærdesanger 1 SY. Peder Rasmussen
Fårevejle
: Pibeand 2 R, Knarand 2 R, Skeand 1 M R, Vibe 7 R, Brushane 5 FU, Storspove 1 FU, Sortklire 2 FU, Rødben 12 FU, Hvidklire 2 FU. Peder Rasmussen
Søgård Mose
: Landsvale 2 FU, Bynkefugl 1 SY, Rørspurv 1 SY. Harry Jensen
Gulstav Mose
: Lille Lappedykker 2 SY, Rørdrum 1 R HØ, Rørhøg 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Stor Flagspætte 1 F R, Munk 1 SY, Løvsanger 2 FU. Peder Rasmussen
Henninge Nor
: Lærkefalk 1 N, Jernspurv 1 SY. Peder Rasmussen
Nørreballe Nor
: Blå Kærhøg 1 BR OF, Stenpikker 2 FU. Peder Rasmussen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 300 R, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 10 R, Grågås 25 R, Gravand 30 R, Knarand 8 R, Krikand 16 R, Gråand 16 R, Skeand 29 R, Troldand 97 R, Havørn 1 2K R, Rørhøg 2 OF, Musvåge 7 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 R, Vibe 3 R, Hvidklire 1 R HØ, Mudderklire 3 R, Hættemåge 5 OF, Sølvmåge 44 R, Svartbag 5 R, Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 6 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Husrødstjert 1 M R, Solsort 4, Rørsanger 1 SY, Munk 2 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 2 OF, Halemejse 1 R HØ, Blåmejse 1 R, Musvit 1 SY, Allike 5 OF, Gråkrage 6 R, Ravn 1 OF, Stær 1 OF, Bogfinke 4 OF, Rørspurv 2. Bent Staugaard, Gunnar Jørgensen
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 4 R, Mudderklire 3 FU, Splitterne 1 V, Fjordterne 1 FU, Gul Vipstjert 1 N, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY. Sune Riis Sørensen
Tarup Grusgrave: Den 2. i foråret. Fiskeørn 1 Ø , Fjordterne 2 OF, Digesvale 300 FU, Landsvale 50 FU , Bysvale 25 FU . Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Den første i år. Mon ikke det er en af de lokale ynglefugle? Grå Fluesnapper 1 FU. Per Rasmussen
Hjallese: Broget Fluesnapper 1 M R (Dalum Landbrugsskole). Hans Rytter
Bispeenge: Rørhøg 1 M FU. Ella Mikkelsen
Egensedybet: Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 2 R, Gravand 54 R, Pibeand 2 R, Gråand 18 R, Spidsand 2 FU, Spurvehøg 1 FU, Strandskade 7 R, Klyde 2 FU, Stor Præstekrave 5 FU, Lille Kobbersneppe 12 FU, Storspove 16 FU, Rødben 88 FU, Hvidklire 62 FU, Svartbag 6 R, Havterne 2 FU. Ella Mikkelsen
Enebærodde: Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Hættemåge 9 R, Ringdue 6 R, Stor Flagspætte 2 R, Landsvale 16 NØ, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Løvsanger 2 SY, Musvit 1 SY, Gråkrage 2 R, Gråspurv 1 R, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønsisken 2 SY. Ella Mikkelsen
Hasmark Mose (Vestermose): Rørhøg 1 M FU. Ella Mikkelsen
Hofmansgave: Grågås 7 R, Musvåge 1 OF, Fasan 4 R, Vibe 7 R, Ringdue 4 OF, Hvid Vipstjert 1 R, Gransanger 1 SY, Løvsanger 3 SY, Stær 1 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Fiskehejre 4 OF, Gravand 5 OF, Musvåge 2 OF, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY, Stær 1 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Flyvesandet: Spurvehøg 2 RI, Skovpiber 1 RI, Rødhals 11 RI, Rødstjert 10 RI, Gærdesanger 9 RI, Munk 3 RI, Gransanger 2 RI, Løvsanger 12 RI, Broget Fluesnapper 5 RI, Bogfinke 1 RI, Stillits 1 RI (Dagens total blev 57 fugle, og hermed er årstotalen indtil nu oppe på 2266. På samme tid sidste år var det 572 med årstotalen på 832.). Børge L. Rasmussen


        Mudderklire

Tirsdag den 29. april 2008.

Svendborg, matriklen (20:20): Storspove 1 HØ (kun hørt, men sikkert flokken Niels Andersen så), Småspove 1 HØ (kunne kun høres)
Nørreballe Nor
(17:00 - 17:30):
Hvidvinge terne 4 R - NØ, Sortterne 8 R. Finn Eriksen
Fredmosen: Lærkefalk 1, Sivsanger 1 SY, Gøg 1. Henrik Knudsen
Holstenshuus, Diernæs (9:15-9:45):Sangdrossel 10 SY, Munk 5 SY, Løvsanger 2 SY, Gransanger 5 SY, Gærdesanger 8 SY, Rødstjert 1 SY, Kernebider 3 R, Musvåge 1 R, Troldand 7 R, Gråand 4 R, Grågås min 2 FU, Grønbenet Rørhøne 1 FU, Gråstrubet Lappedykker 1 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Espe: Løvsanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Sangdrossel 1, Blishøne 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Bispeenge (08:00-08:30): Lille Præstekrave 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgård Inddæmning (17:15-19:00): Stor Kobbersneppe 1 R, Lille Regnspove 2 R, Tinksmed 20 R, Dværgmåge 2 R AD, Sortterne 3 R. Tim Hesselballe

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lehnskov/Fredskov (20.17): Storspove 47 Ø. Niels Andersen

Tved: Husrødstjert 2 R (Byhavegård Et par ). Peder Rasmussen
Arreskov Sø: Rørdrum 1 R, Grågås 87 PUL R, Havørn 2 AD R, Lille Præstekrave 2 R, Rødben 1 R, Mudderklire 2 R, Fjordterne 77 R, Gøg 1 R, Digesvale 500 R, Landsvale 2000 R, Bysvale 10 R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø: Knopsvane 12 R, Knarand 15, Krikand 11 R, Skeand 16 FU, Svartbag 4 AD R, Fjordterne 13 AD FU. Jacob Sterup
Brændegård Sø: Fjordterne 142 R (utrolig flot opvisning af alle disse terner). Erik Ehmsen
Nakkebølle Inddæmning: Sorthalset Lappedykker 13 AD SDR R, Skarv 3 R, Knarand 28 FU, Krikand 20 FU, Skeand 24 FU, Fjordterne 6 AD FU. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 97 AD SDR R (Minimumstal. Reelt nok 10-20 % flere.), Skarv 1 R, Knopsvane 49 R, Knarand 11 FU, Skeand 8 , Bjergand 2 M R, Hættemåge 800 YF, Digesvale 2 FU, Landsvale 200 FU, Bysvale 2 FU. Jacob Sterup


         Natugleunge ringmærket

Mandag den 28. april 2008.

Svendborg: Husrødstjert 1 SY (Forskerparken )
Vejlen Taasinge
: Skægmejse 2 R, Atlingand 1 Han. Poul Rasmussen
Hou Nordstrand (6:30-12:30): Gøg 1 (6:30), Almindelig kjove 1 Ø, Landsvale 70NØ, Spurvehøg 11 NØ, Bynkefugl 1 R, Dværgfallk 1 NØ, Rørhøg 1 NØ, Rød glente 1 NØ. Erik Danielsen

Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:00-10:00):Trækobs : Gravand 10 SØ, Ederfugl 100 V, Sortand 21 SØ, Fløjlsand 1 SØ, Bjergand 2 SØ, Toppet Skallesluger 10 T, Knopsvane 2 SØ, Knortegås 8 SØ, Bramgås 55 Ø, Alk 2 SØ, Lomvie/Alk 3 SØ, Lomvie/Alk 1 V, Skarv 19 NØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Sortstrubet Lom 8 SØ, Splitterne 46 SØ, Havterne 15 T, Dværgterne 1 SØ, Sortterne 1 SØ ( med fire dværgmåger ), Dværgmåge 33 SØ ad, Sildemåge 8 SØ, Stormmåge 15 T, Svartbag 2 FU, Strandskade 5 T, Fiskehejre 1 SV, Skovpiber 10 NØ, Engpiber 25 NØ, Tornirisk 8 NØ, Rødstjert 1 SY, Landsvale 4 NØ, Digesvale 2 FU, Ringdue 10 T, Tårnfalk 1 NØ, Blå Kærhøg 2 NØ ( br ), Spurvehøg 2 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Vantinge: Rørhøg 2 YP. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Espe: Musvåge 2, Spurvehøg 1, Tårnfalk 1, Landsvale 4. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Flyvesandet (06:00): Gøg 1 SY, Skovsanger 1 SY. Jan Holm Jensen

Flyvesandet (10:30): Gøg 1 OF han (Nordlige fælled). Michael Højgaard Hansen
Neverkær v/Årup (10:15): Hvidklire 11 R, Tinksmed 29 R. Frits Thomsen
Egebjerggaard Fælledgård (09:00): Ringdrossel 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Dammarken (08:15): Blå Kærhøg 1 FU. Aksel Christensen
Husby Strand: Atlingand 5 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Tinksmed 1 R, Digesvale 200 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Eskør: Skægmejse 1 R. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Hvid Vipstjert 2 FU, Gransanger 3 SY (3 forskellige lokaliteter i Thurø by ), Bogfinke 4 FU SY, Dompap 2 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Vejlen, Taasinge
: Knarand 5 R, Atlingand 1 M R, Lille Præstekrave 1 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hvid Vipstjert 6 FU, Gærdesanger 1 SY, Stillits 2 R, Rørspurv 3 R. Peder Rasmussen
Noret, Taasinge
: Knopsvane 35 R, Grågås 24 R, Gravand 6 R, Krikand 9 R, Skeand 5 R, Rørhøg 1 M FU, Strandskade 2 R, Vibe 5 R, Brushane 11 FU, Dobbeltbekkasin 2 FU, Rødben 7 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Stær 10 FU. Peder Rasmussen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY (Bryggergården/Nørregade). Jacob Sterup
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Natugle 2 PUL RI (Mærket af Hans Rytter). Per Rasmussen
Tarup Grusgrave
: Lille Lappedykker 2 SY, Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Knopsvane 4 R, Grågås 43, Gråand 11 R, Troldand 9 R, Fasan 2 R HØ, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 R, Strandskade 1 R, Hættemåge 7 OF, Stormmåge 1 OF, Sølvmåge 3 OF, Ringdue 3 , Landsvale 1 FU, Hvid Vipstjert 2 OF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4, Gærdesanger 1 SY, Munk 3 SY, Gransanger 11 SY, Løvsanger 7 SY, Fuglekonge 3 R HØ, Blåmejse 3 FU, Musvit 3 R, Allike 1 OF, Gråkrage 1 OF, Skovspurv 2 R, Bogfinke 5, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Flyvesandet
: Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 2 RI, Rødhals 10 RI, Rødstjert 4 RI, Sangdrossel 5 RI, Gærdesanger 4 RI, Tornsanger 1 RI, Munk 5 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 5 RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Bogfinke 1 RI, Tornirisk 1 RI, Gulspurv 1 R (Dagstotal 46, Årstotal 2212 ). Michael Højgaard Hansen
Svinekrog/Slettemose Skov: Mark vest for. Stenpikker 2 R. Jens Bækkelund


       Sortstrubet bynkefugl, Frøslev Mose

Søndag den 27. april 2008.

Svendborg Sund ved Strandvænget (06:04-06:29): Bramgås 500 Ø. Niels Andersen
Skårupsund
: Bramgås 1030 V, Gøg 1 (hørt ovre fra Fynssiden). Arne Bruun
Hou Nordstrand
(07:00-15:00): Bramgås 1835 NØ, Landsvale 72 N, Spurvehøg 23 N, Sjagger 250 NØ, Blå kærhøg 2 NØ (brune fugle), Dværgfalk 1 NØ. Erik Danielsen
Dovns Klint
(06:25-10:45): Sortstrubet Lom 17 SØ (Sdr.), Bramgås 700 Ø, Sort Glente 2 SØ (Kl. 10.25-10.33), Dværgfalk 1 N, Dværgmåge 38 SØ (37 ad + 1 2K), Dværgterne 1 SØ, Alk 5 SØ, Lomvie/Alk 1 SØ, Sortkrage 10 SØ. Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg (10:50-15:30): Rørdrum 2 SY, Rørhøg 5 R, Blå Kærhøg 2 N AD hun, Steppehøg 1 N 2K han (Kl. 13.15-13.25, lys bug, se omtale senere), Fiskeørn 1 N, Vandrefalk 1 N 2K, Tinksmed 13 R (Søgård Mose), Huldue 1 R, Bynkefugl 1 R. Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen (05:30-06:15): Rørdrum 3 SY, Sivsanger 1 SY. . Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor
(15:40-16:15): Knarand 7 R, Klyde 25 R, Dværgmåge 7 R (6 ad + 1 2K). Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen
Sibirien V Hundstrup (08:20): Ringdrossel 1 R han. Niels Bomholt
Espe: Ravn 1, Sjagger 60, Løvsanger 2, Gærdesanger 1, Munk 1, Gransanger 1, Gulspurv 4, Gærdesmutte 2, Landsvale 4, Tårnfalk 1. Aurora 2, Nældens Takvinge 2, Dagpåfugleøje 1, Lille Kålsommerfugl 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Broholm: Gråstrubet lappedykker 1 R. Poul Brugs
Slipshavn (13:45): Lille Regnspove 1 R. Niels Bomholt
Østerøsø Knudshoved (10:50-14:00): Fjeldvåge 1 NØ, Dværgterne 4 R, Huldue 1 SY. Niels Bomholt
Østerøsø: Dværgterne 1 FU. Martin Thomsen, Per Rasmussen
Knudshoved Færgehavn (17:30 - ?): Gulirisk 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Knudshoved
(19:00-20:00): Gulirisk 2 R. Bodil og Hans Rytter, Martin Thomsen, Per Rasmussen
Lindkær, Ravnholt
(14:00-15:00): Træløber 3 SY. Bodil og Hans Rytter
Tarup Grusgrave
(16:10): Sorthovedet Måge 1 N AD (Endnu en obs! Der må næsten være et ynglepar i nærheden.). Per Rasmussen
Tarup Vandmølle (11:50): Fiskeørn 1 FU. Per Rasmussen
Grønnehave, Skaboeshuse, Nyborg: Vendehals 1 R. Bodil og Hans Rytter, Niels Bomholt
Fredmose, Sommerhusområde: Ringdrossel 1 FU han. Frits Thomsen
Nærå Strand (20:00-20:30): Canadagås 1 R, Hvidklire 93 FU. . Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (19:45): Sortkrage 3 FU. . Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lunkebugten & Nørreskov Nor
: Skarv 6, Fiskehejre 4, Grågås 2, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25, Gravand 55, Gråand 6, Blishøne 6, Strandskade 4, Rødben 4, Hvidklire 8, Mudderklire 1, Hættemåge 15, Stormmåge 30, Havterne 2, Engpiber 1, Gråkrage 4. Niels Andersen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 2, Toppet Lappedykker 2, Gråstrubet Lappedykker 18, Knopsvane 2, Grågås 65, Gravand 45, Knarand 9, Krikand 22, Gråand 20, Atlingand 1 M, Skeand 18, Taffeland 25, Troldand 90, Toppet Skallesluger 12, Grønbenet Rørhøne 6, Blishøne 80, Strandskade 4, Vibe 4, Rødben 2, Hættemåge 40 YF, Stormmåge 2, Sølvmåge 6, Ringdue 4, Hvid Vipstjert 2, Allike 6. Niels Andersen
Vindeby: Bramgås 105 Ø. Niels Andersen
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 3 AD SDR Ø, Sortstrubet Lom 17 AD SDR SØ, Lom sp. 7 SØ, Toppet Lappedykker 2 SV, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Bramgås 700 Ø, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 22 SØ, Krikand 4 SØ, Troldand 2 SØ, Ederfugl 75 , Havlit 5 SØ, Sortand 70 SØ, Fløjlsand 1 Ø, Hvinand 3 SØ, Kl. 10.25-10.33 Sort Glente 2 SØ, Spurvehøg 1 SV, Dværgfalk 1 N, Dværgmåge 38 , Splitterne 4 SØ, Havterne 4 S, Dværgterne 1 SØ, Alk 5 SØ, Digesvale 40 R, Landsvale 4 N, Skovpiber 1 Ø, Gul Vipstjert 1 Ø, Sortkrage 10 SØ. Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen
Fakkebjerg: Fiskehejre 1 Ø, Rød Glente 1 2K TF, Havørn 1 IMM Ø, Rørhøg 5 R, Blå Kærhøg 2 F AD N, Steppehøg 1 M 2K N (Sås i perioden 13-15-13.25. Slank kærhøg med smal hale med lille hvid overgump, bred arm og smal hånd. Overside relativ lys gråbrun, mørke inderste armsvingfjer, lyse yderste på undersiden. Bugen var lys, hvilket medførte kønsbestemmelsen (øjets farve sås ikke). Der sås halskrtave m 60 X. Flugten var let, relativ hurtig, ikke hoppende/dansende som Hedehøg, mere målbevidst, falkeagtig.), Spurvehøg 6 N, Musvåge 7 R, Fiskeørn 1 N, Kl. 13.00 Vandrefalk 1 2K N, Huldue 1 R, Bynkefugl 1 R. Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Rørdrum 3 SY, Rørhøg 2 R, Vandrikse 3 SY, Sivsanger 1 SY. Søren Gjaldbæk, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Knarand 7 R, Skeand 15 R, Klyde 25 R, Stor Præstekrave 4 R, Dværgmåge 7, Fjordterne 20 R, Digesvale 100 R. Søren Gjaldbæk, Henrik Knudsen, Michael Mosebo Jensen
Sortemosen
: Fiskehejre 8 R, Knopsvane 7 R, Grågås 9 R, Gravand 11 R, Krikand 10 R, Gråand 22 R, Blishøne 50 R, Vibe 25 R, Brushane 5 FU, Rødben 7 FU, Hvidklire 4 FU, Måge sp. 250 R, Fjordterne 2 R, Ringdue 14 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 5 R. Peder Rasmussen
Svanninge Bakker
: Hedelærke 2 R, Skovpiber 5 SY, Hvid Vipstjert 6 R, Misteldrossel 1 SY, Ravn 2 R. Henrik Mørup-Petersen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 2000 R, Gravand 30 R, Pibeand 2 R, Knarand 22 R, Krikand 26 R, Gråand 10 R, Skeand 15 R, Troldand 300 R, Havørn 1 AD R, Blishøne 60 R, Vibe 8 R, Dværgmåge 13 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 20 R, Fjordterne 12 R, Gråkrage 10 R, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Knudshoved Færgehavn: Toppet Skallesluger 3 R, Skovpiber 5 R, Jernspurv 2 R, Husskade 2 R, par Gulirisk 2 R, Grønirisk 4 R, Stillits 2 R, Tornirisk 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skaboeshuse: Strandskade 2 OF, Splitterne 1 T, Vendehals 1 R, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 3 R, Solsort 12 R, Sangdrossel 4 R, Gærdesanger 4 R, Munk 1 R, Løvsanger 1 R, Halemejse 2 YF B, Musvit 2 R, Bogfinke 3 R, Grønirisk 5 R, Tornirisk 4 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 3 R
Slipshavn Enge: Gravand 1 R, Strandskade 1 R, Stor Præstekrave 2 R, Småspove 1 R, Storspove 1 R, Rødben 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Ulbølle: Bysvale 2 FU. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Østerøsø - Knudshoved: Fiskehejre 9, Grågås 38 R, Taffeland 3 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 7 R, Rørhøg 1 OF, Fjeldvåge 1 NØ, Tårnfalk 1 R, Blishøne 9 R, Strandskade 2 R, Klyde 4 R, Stor, Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Rødben 4 R, Svartbag 5 R, Splitterne 4 OF, Fjordterne 4 R, Dværgterne 4 R, Huldue 1 SY, Ringdue 8 R, Digesvale 3 R, Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 4 R, Rødhals 6 R, Rødstjert 1 F R, Solsort 8 R, Sangdrossel 2 R, Gærdesanger 6 R, Munk 2 R, Gransanger 2 R, Løvsanger 1 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Korttået Træløber 1 R, Allike 2 R, Gråkrage 1 R
Stær 12 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Odense Kanal: Mudderklire 13 OF, Landsvale 2 OF. Dieter Maaszen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 6 FU, Knarand 19 FU, Krikand 75 FU, Spidsand 7 FU, Skeand 27 FU, Blishøne 60 FU, Klyde 139 R, Brushane 4 FU, Sortklire 1 FU, Havterne 2 R, Gærdesanger 1 SY. Dieter Maaszen
Nissekrogen: Enge bag rideskolen, Kærbyfed Stor Kobbersneppe 1 FU. Anders Vedel
Agernæs (Nordfyn): Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Rødstjert 1 M FU, Solsort 1 FU, Gråkrage 1 OF, Gråspurv 1 FU, Skovspurv 1 FU, Bomlærke 1 SYF. Børge L. Rasmussen
Flyvesandet: Skarv 25 R, Knopsvane 2 FU, Gravand 6 FU, Blå Kærhøg 1 OF, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 SY, Strandskade 15 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Hjejle 3 R, Stor Kobbersneppe 1 M R, Lille Kobbersneppe 1 M FU, Småspove 1 FU, Storspove 2 FU, Rødben 6 FU, Hvidklire 35 FU, Hættemåge 200 FU, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 100 FU, Svartbag 3 R, Splitterne 1 R, Havterne 10 FU, Dværgterne 1 FU, Ringdue 24 OF, Sanglærke 6 SY, Engpiber 25 TF, Gul Vipstjert 1 OF, Hvid Vipstjert 5 FU, Gærdesmutte 5 SY, Jernspurv 1 FU, Rødhals 20 FU, Rødstjert 1 M R, Bynkefugl 2, Ringdrossel 1 FU, Solsort 3 FU, Sjagger 100 OF, Sangdrossel 5 SY, Misteldrossel 1 FU, Gærdesanger 1 R, Skovsanger 1 SY, Gransanger 25 SY, Løvsanger 2 SY, Fuglekonge 5 FU, Broget Fluesnapper 1 M R, Blåmejse 3 SY, Musvit 1 FU, Husskade 2 FU, Gråkrage 5 FU, Bogfinke 25 FU, Kvækerfinke 2 FU, Grønirisk 3 FU,  Stillits 1 F R, Tornirisk 2,
Gulspurv 2 SY. Børge L. Rasmussen
Gyldensten Gods:  Huldue 1 SY, Ringdrossel 2 FU, Misteldrossel 1 FU, Ravn 2 R. Jens Bækkelund
Ålebæk: Rørhøg 1 M R, Hvidklire 1 T. Jens Bækkelund
Slambassinet: Fiskehejre 1 OF, Gravand 12 R, Knarand 4 R, Krikand 6 R, Gråand 12 FU, Skeand 5 FU, Troldand 8 R, Blishøne 16 R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 3 FU, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 2 R, Brushane 6 FU, Rødben 6 FU, Hættemåge 12 R, Hvid Vipstjert 2 FU, Solsort 2 FU, Gråkrage 2 OF. Børge L. Rasmussen
Bjørnens Krat v/Bøgebjerg Strand: Stor Flagspætte 1 FU, Jernspurv 1 SY , Gærdesanger 1 SY, Gransanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Helnæs Made: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, 4 kuld Grågås 76 R, Gravand 30 R, Knarand 14 R, Gråand 16 R, Skeand 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 5 R, Fjeldvåge 1 R, Tårnfalk 4 R, Blishøne 20 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 40 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Småspove 2 R, Rødben 15 R, Hættemåge 850 R, Sanglærke 50 R, Landsvale 2 R, Engpiber 30 R, Stær 80 R, Tornirisk 20 R. Ole Goldschmidt
Sundet - Faaborg: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 32 R, Gråstrubet Lappedykker 24 R, Sorthalset Lappedykker 98 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 8 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 54 R, Grågås 20 R, Knarand 10 R, Krikand 4 R, Skeand 6 R, Taffeland 100 R, Troldand 200 R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 60 R, Hættemåge 600 R, Landsvale 10 R, Hvid Vipstjert 4 R. Ole Goldschmidt
Torø: Fiskehejre 2 R, Gravand 14 R, Toppet Skallesluger 6 R, Havørn 1 2K Ø, Rørhøg 1 R, Spurvehøg 1 R, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 4 R, Blishøne 6 R, Strandskade 14 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 6 R, Storspove 1 R, Splitterne 1 R, Havterne 4 R. Ole Goldschmidt
Gråsten Nor: Grågås 32 R, Gravand 8 R, Krikand 9 R, Gråand 12 R, Atlingand 2 R, Skeand 1 M R, Rørhøg 1 M FU, Musvåge 1 T, Tårnfalk 2 M FU, 3-5 par. Strandskade 9 YF, Vibe 16 YF TH, Rødben 1 YF TH, Jernspurv 3 SY, Gærdesanger 3 SY, Munk 2 SY, Gransanger 9 SY, Løvsanger 5 SY, Sortkrage 4 FU, Gråkrage 9 FU, Stillits 4 R, Bomlærke 3 SY (diget og centrale del 12.45 - 13.30. 1 i den SVlige del, 1 ved diget mod N og 1 på mark V for noret. ). Lars Tom-Petersen
Lille Rise: Bomlærke 2 SY (Hørt 2 steder ved landevejen fra Ærøskøbing til Lille Rise.). Lars Tom-Petersen
Marstal: Havterne 15 FU, Gærdesmutte 12 SY, Jernspurv 3 SY, Havnen. Husrødstjert 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Munk 8 SY, Gransanger 11 SY, Løvsanger 2 SY, Bomlærke 5 SY (Hørt 5 steder på strækningen fra Trappeskov til Egehoved - dvs området SV for Marstal. Til gengæld ingen fra landevejen
NV for Marstal. ). Lars Tom-Petersen


        Vibe

Lørdag den 26. april 2008.

Svendborgsund (10:50): Bramgås 120 Ø
Thurø
(06:50): Trane 1 NV. Arne Bruun
Thurø Rev
:  Mørkbuget knortegås 138 FU. Arne Bruun
Ny Gesinge, Udflyttervej
: Agerhøne 1 R (i haven). Poul Rasmussen
Vejlen Taasinge
(12:15): Fiskeørn 1 FU. Jesper, Poul Rasmussen
Tarup Vandmølle
(17:20): Sorthovedet Måge 1 S AD (Matrikelart nr.144. Anden obs. af arten indenfor en uge. Gad vide om det er fourageringstræk fra en evt. ynglepar i Odense Fjord?). Per Rasmussen
         En meget tidlig tornsanger
Nyborg, Skaboehuse, Grønnehave
(07:45 - ?): Rørsanger 1 SY RI, Tornsanger 2 RI. Kurt Hansen, Hans Rytter
Stenløseskoven (21:00): Ravn 1 R (På rede). Mogens Elnif Thomsen
Bregnør Bugt, Odense fjord (06:50-09:30): Almindelig Ryle 420 R, Lille Kobbersneppe 288 R, Lille Regnspove 1 FU, Stenvender 2 FU, Havterne 104 YF. Ella Mikkelsen
Flyvesandet (05:00-13:00): Blå Kærhøg 1 N, Skovsneppe 1 R, Ringdrossel 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI hun, Broget Fluesnapper 1 RI han. Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Blå Kærhøg 1 Ø AD hun, Strandskade 143 R, Strandhjejle 6 R, Havterne 50 R, Dværgterne 1 R, Vendehals 1 R (På campingpladsens N-del), Ringdrossel 1 R han, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI (Af JHJ), Broget Fluesnapper 1 RI han (Af MHH). Michael Mosebo Jensen
Søndersø Ullerupvej (14:30): Ravn 1 OF. Hanne A. Nielsen, Aksel Christensen
Kærby Fed (11:30-11:59): Knarand 8 R, Havørn 1 SØ 3K, Hvidklire 17 R. Tim Hesselballe,Søren Gjaldbæk
Vågebakken (10:00-10:30): Rød Glente 1 N, Blå Kærhøg 1 R, Musvåge 100 TF, Fjeldvåge 1 TF, Fiskeørn 1 S, Lille Kobbersneppe 70 R, Huldue 1 V, Ravn 1 R. Tim Hesselballe,Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (05:40-09:00): Rød Glente 2 TF, Blå Kærhøg 1 R AD hun, Fjeldvåge 1 TF, Dværgfalk 1 TF, Lille Regnspove 2 R, Ringdrossel 2 R (Set af HKn), Sangdrossel 300 R, Vindrossel 40 R, Misteldrossel 1 N, Gærdesanger 25 R, Munk 20 R. Tim Hesselballe
Horseklint (05:45-09:30): Rød Glente 2 TI, Blå Kærhøg 1 N, Spurvehøg 21 N, Musvåge 99 TI, Fjeldvåge 1 TI, Lille Regnspove 1 T, Dværgterne 1 R, Engpiber 1467 N, Bjergvipstjert 1 N, Misteldrossel 1 R. Søren Gjaldbæk
Fyns Hoved (14:30-17:00): Hvidklire 14 R. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Ølund: Knarand 19 R, Skeand 33 R, Klyde 120 R. Michael Mosebo Jensen
Fjordmarken: Brushane 22 R, Tinksmed 4 R, Skægmejse 5 R, Træløber 1 SY. Michael Mosebo Jensen
Egensedybet: Hvidklire 76 R. Michael Mosebo Jensen

        Troldand Hun og Hun.      Foto: Poul Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Vejlen, Taasinge: Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 25 R, Grågås 224 R, Gravand 12 R, Knarand 6 R, Krikand 12 R, Gråand 4 R, Skeand 3 R, Taffeland 8 R, Troldand 467 R, Rørhøg 4 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 2 R, Blishøne 22 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 OF, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 4 R, Hættemåge 38 R, Sølvmåge 21 R, Landsvale 3 R, Hvid Vipstjert 4 R, Skægmejse 1 R, Gråkrage 14 R, Rørspurv 3 R. Poul Rasmussen
Gulstav: Rød Glente 4, Rørhøg 2 NØ, Spurvehøg 4 NØ, Småspove 2 Ø, Hvidklire 2 Ø, Digesvale 6 NØ, Landsvale 11 NØ, Bysvale 1 NØ, Skovpiber 2 NØ. Ole Goldschmidt
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R, Rørhøg 2 R, Vibe 6 R, Hvidklire 2 R, Digesvale 15 R. Ole Goldschmidt
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Rørdrum 1 R, Knopsvane 2 R, 13 kuld med 40 pull Grågås 31 R, Gråand 6 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 10 R, Vibe 2 R, Engpiber 1 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor: Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 2 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 48 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 29 R, 19 kuld med min 80 pull Grågås 314 R, Canadagås 1 R, Gravand 8 R, Pibeand 16 R, Krikand 2 R, Gråand 14 R, Taffeland 17 R, Troldand 18 R, Rørhøg 3 R, Vandrikse 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 7 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 10 R, Rødben 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 8 R, Sanglærke 2 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 3 R, Gærdesmutte 5 R, Munk 1 R, Gransanger 4 R, Løvsanger 3 R, Rørspurv 2 R. Ole Goldschmidt
Klise Nor: Rødstrubet Lom 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 R,  Knopsvane 8 R (1 ad med blåt halsbånd XE 19), 4 kuld Grågås 30 R, Gravand 28 R, Knarand 8 R, Krikand 14 R, ,Gråand 9 R Skeand 2 R, Troldand 6 R, Blishøne 46 R, Skægmejse 2 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor: Lille Lappedykker 4 R, min 14 kuld Grågås 100 R, Knarand 1 R, Dværgfalk 1 F NØ, Strandskade 6 R, Rødben 4 R, Hvidklire 2 R, Svaleklire 1 R, Fjordterne 21 R, Digesvale 450 R, Gul Vipstjert, Almindelig (flava) 1 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (tørre): Knopsvane 2 R, Grågås 8 R, Gravand 12 R, Krikand 42 R, Rørhøg 1 R, Blishøne 6 R, Vibe 8 R. Ole Goldschmidt
Påø Enge (våde): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 15 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing: Rød Glente 1 SV. Ole Goldschmidt
Søgård Mose: Rørdrum 1 SY. Ole Goldschmidt
Karlsmosen, Egeskov: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Knopsvane 8 R, Grågås 69 R, Gravand 11 R, Knarand 6 R, Krikand 18 R, Atlingand 1 M R, Skeand 9 R, et par Rørhøg 2 R, Vibe 7 R, Brushane 2 R, Rødben 1 R, Ringdue 8 R, Landsvale 2 FU. Peder Rasmussen
Rødme Svinehaver: Tårnfalk 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Sanglærke 4 R, Sangdrossel 2 SY, Vindrossel 1 SY, ,Gransanger 3 SY Bogfinke 3 R, Gulspurv 4 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 72 R, Knarand 2 R, Taffeland 6 R, Troldand 24 R, Hvinand 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Stær 1 R. Peder Rasmussen

Brændegård Sø (07:35-11:40): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 11 R, Knopsvane 11 R, Grågås 12 R, Gravand 15 R, Knarand 11 R, Krikand 10 R, Gråand 16 R, Skeand 52 FU, Troldand 154 R, Hvinand 2 FU, Havørn 2 , Rørhøg 1 M OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 FU, Vibe 8 R, Sølvmåge 52 R, Svartbag 6 , Fjordterne 2 FU, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 FU, Skovpiber 1 SY, Engpiber 1 R HØ, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 5 , Sangdrossel 1 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Løvsanger 1 SY, Sumpmejse 1 FU, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Allike 2 R, Gråkrage 4 OF, Stær 3 R, Bogfinke 6 , Tornirisk 1 OF. Gunnar Jørgensen
Omr. B4, Od.Fj. (Egensedybet)
: Skarv 33 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 4 R, Gravand 15 R, Pibeand 2 R, Gråand 6 R, Ederfugl 35 R, Strandskade 19 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 12 R, Almindelig Ryle 25 R, Lille Kobbersneppe 9 R, Storspove 10 R, Rødben 16 R, Hvidklire 73 R, Hættemåge 45 R, Stormmåge 1 R, Sølvmåge 32 R, Svartbag 1 R, Havterne 1 R, Engpiber 2 R. Kresten Madsen
Omr. B5, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 2 R, Gravand 12 R, Gråand 29 R, Ederfugl 226 R, Hvinand 5 R, Toppet Skallesluger 5 R, Tårnfalk 1 R, Strandskade 8 R, Hættemåge 70 R, Sølvmåge 28 R, Havterne 5 R, Engpiber 1 R. Kresten Madsen
Omr. B8, Od.Fj. (Egensedybet): Skarv 11 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Gravand 8 R, Gråand 5 R, Ederfugl 125 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 13 R, Storspove 3 R, Hættemåge 10 R, Sølvmåge 22 R. Kresten Madsen
Bregnør Bugt: Toppet Lappedykker 1 R, Skarv 3 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 11 R, Gravand 7 R, Gråand 2 R, Ederfugl 103 R, Toppet Skallesluger 13 R, Blishøne 6 R, Strandskade 26 R, Klyde 3 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 420 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Lille Kobbersneppe 288 R, Småspove 1 R, Storspove 3 R, Rødben 6 R, Stenvender 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 8 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 7 R, Havterne 69 YF, Tamdue 18 R, Ringdue 3 R, Engpiber 5 R, Gul Vipstjert 1 R, Hvid Vipstjert 8 R, Sangdrossel 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Omr. G2, Od.Fj. (Roholm-Flintholm): Ederfugl 10 R. Ella Mikkelsen
Omr. H2, Od.Fj. (Hvidegrund V): Skarv 1 R, Ederfugl 1 R, Sølvmåge 12 R, Havterne 1 FU. Ella Mikkelsen
Omr. H3, Od.Fj. (Hvidegrund Ø): Gråstrubet Lappedykker 4 R, Skarv 16 R, Gravand 12 R, Gråand 1 R, Ederfugl 34 R, Toppet Skallesluger 10 R, Spurvehøg 1 OF, Fasan 3 R, Strandskade 8 R, Lille Kobbersneppe 38 R, Storspove 10 R, Hættemåge 14 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 199 R, Svartbag 13 R, Havterne 39 FU, Ringdue 2 R, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 2 SY, Gærdesanger 2 SY, Musvit 2 SY, Råge 1 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 3 SY, Tornirisk 3 R, Gulspurv 2 SY. Ella Mikkelsen
Omr. H4, Od.Fj. (Fjord ved Lindøværftet): Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Knopsvane 5 R, Grågås 2 R, Gravand 8 R, Gråand 1 R, Ederfugl 40 R, Toppet Skallesluger 18 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Storspove 2 R, Hættemåge 48 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 127 R, Svartbag 10 R, Havterne 8 FU, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 4 R, Stenpikker 2 R, Løvsanger 2 SY, Gråkrage 2 R. Ella Mikkelsen
Fyns Hoved: Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 OF, Hjejle 18 R, Lille Kobbersneppe 3 FU, Storspove 5 R, Hvidklire 14 FU, Splitterne 12 R, Tejst 5 FU, Landsvale 1 FU, Gul Vipstjert 8 N, Rødhals 3 FU, Rødstjert 4 FU, Gærdesanger 5 FU, Løvsanger 3 SY. Henrik Kalckar Hansen, Kell Grønborg
Flyvesandet: Skovpiber 2 RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 13 RI, Rødstjert 3 RI, Solsort 2 RI, Sjagger 1 RI, Sangdrossel 7 RI, Gærdesanger 5 RI, Munk 3 RI, Gransanger 6 RI, Løvsanger 7 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 F RI, Broget Fluesnapper 1 RI, Bogfinke 3 RI, Grønirisk 1 RI (Dagstotal 58 Årstotal 1928). Jan Holm Jensen, Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 141 R, Knarand 2 V, Spidsand 2 R, Sortand 60, Fløjlsand 16 V, Blå Kærhøg 1 F AD Ø, Spurvehøg 1 F T, Strandskade 143 R, Stor Præstekrave 6 R, Hjejle 2 R, Strandhjejle 6 R, Almindelig Ryle 30 R, Lille Kobbersneppe 12 R, Storspove 16 R, Rødben 14 R, Hvidklire 52 R, Havterne 50 R, Dværgterne 1 R,
Vendehals 1 R (På campingpladsens N-del, lettede fra græsset og sad kortvarigt i en fyr, kunne ikke nå at se om den bar ring), Landsvale 7 V, Skovpiber 14 V, Engpiber 115 V, Af MHH Rødstjert 1 M RI, Ringdrossel 1 M R, Af JHJ Rødtoppet Fuglekonge 1 F RI, Af MHH Broget Fluesnapper 1 M RI, Grønsisken 40 TF. Michael Mosebo Jensen
Harndrup: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Grågås 15 SY, Gravand 1 R, Gråand 10 R, Troldand 4 R, Musvåge 5 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 SY, Hættemåge 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 4 SY, Landsvale 6 R, Engpiber 4 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 5 SY, Rødhals 5 SY, Solsort 3 SY, Sangdrossel 3 SY, Gransanger 5 SY, Løvsanger 2 SY, Blåmejse 4 R, Musvit 4 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 12 SY, Grønirisk 4 R. Sanne Busk


        Gråsisken

Fredag den 25. april 2008.

Fakkebjerg: Hvid Stork 1 OF (Rundede sydspidsen 2 gange og forsvandt mod nord kl.13.40, tilsyneladende mod Ærø.), Rød Glente 1 R, Fiskeørn 2 N (Kl.11 og 13.30). Lars Andersen, Per Rasmussen
Faaborg gymnasium
(18:10): Sorthovedet Måge 2 R AD, Ringdrossel 1 R han. Lars Bonne Rasmussen
Sundet, Faaborg
(10:50-11:50):Grågås 50 FU ( 10 kuld ), Knopsvane 50 R/FU, Skeand 7 FU, Knarand 10 R/FU, Gråand 15 R/FU, Krikand 1 FU, Troldand 150 R, Taffeland 50 R, Sorthalset Lappedykker min 53 FU, Lille Lappeykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 12 FU/R, Toppet Lappedykker 14 R/FU, Blishøne 60 FU, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Skarv 4 R, Hættemåge 600 FU/R ( i kolonier ); Vibe 4 FU, Rørspurv 10 FU/SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Kværndrup: Lille Præstekrave 1 R (Lever livet farligt på afkørsel fra motorvejen mod Ørbæk), Hvid Vipstjert 1 R
Nyborg, Skaboehuse, Grønnehave
(10:20 - ?): Skovsanger 1 SY R. Hans Rytter
Hjulby Sø
: Toppet Lappedykker 2 YF, Knarand 2 R, Rørhøg 1 M FU, Tårnfalk 1 F R, Blishøne 6 YF, Landsvale 12 FU, Bysvale 2 FU, Gransanger 3 SY, Løvsanger 4 SY, Gulspurv 1 SY, Stor gråsisken 1 FU, Rørspurv 2 R
Flyvesandet
(05:00-16:00): Vendehals 2 RI, Ringdrossel 1 R. Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Fjordmarken
(13:40-17:00): Rørhøg 6 R (3 han og 3 hun), Dværgfalk 1 FU, Lille Præstekrave 1 R, Tinksmed 1 R, Huldue 2 R. Ella Mikkelsen
Østrup skov
(12:20-13:00): Huldue 2 R, Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Agernæs
(10:00): Ringdrossel 3 R (1 han + 2 hun). Aksel Christensen
Egebjerggaard Fælledgård
(08:00): Ringdrossel 5 FU (4 han + 1 hun). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Odense Jernbaneterræn: Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Flyvesandet: Spurvehøg 1 RI, Vendehals 2 RI, Skovpiber 4 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 34 RI, Sangdrossel 3 RI, Gærdesanger 6 RI, Munk 7 RI, Gransanger 5 RI, Løvsanger 2 RI, Fuglekonge 1 RI, Bogfinke 6 RI, Kvækerfinke 1 RI, Grønsisken 1 RI. (Dagens total blev 79 fugle, og hermed er årstotalen indtil nu oppe på 1870. På samme tid sidste år var det 529 med årstotalen på 832)Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Vendehals 1 R, Landsvale 1 R, Rødstjert 1 M AD R Ø, Stenpikker 1 M AD R , Misteldrossel 2 NØ. Hans Ole Matthiesen
Næsbyhoved-Broby: Silkehale 14 R (hjørnet af Anneksvænget og Bogensevej). Ole Henrik Scharff
Gelsted: Kvækerfinke 2 R. Ole Henrik Scharff
Middelfart, Industrikvarter: Værkstedsvej. Husrødstjert 1 M SY. Jens Bækkelund
Langeskov: Vibe 3 R. Thomas Vikstrøm
Voldby: Sanglærke 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 YF B, Stillits 2 FU, Gulspurv 1 SY. Thomas Vikstrøm


       4 sølvhejre i formationsflyvning over Vejlen Taasinge - Tak til fotograf Bent Staugaard for foto
        Større foto

Torsdag den 24. april 2008.

Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 22 Ø, Ederfugl 90 Ø, Lærkefalk 1 Ø, Småspove 1 Ø, Storspove 12 Ø, Hættemåge 180 Ø, Splitterne 1 Ø, Havterne 15 Ø , Tyrkerdue 2 R, Landsvale 1 Ø, Rødstjert 1 M R, Gærdesanger 2 SY, Gransanger 1 SY, Skovspurv 6 R
Svendborg "Stark - Baagø-Ribers"
(07:20): Husrødstjert 1 Han SY
Vejlen, Taainge (09:30): Sølvhejre 4 Ø, Bramgås 40 NØ, Storspove 142 Ø (15:55). Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Thurø Skole: Dværgfalk 1 NØ (10:50), Bramgås 150 Ø (07:30), Bramgås 70 NØ (10:50). Esben Eriksen
Svanninge Bakker: Hedelærke 1 SY (ved Lerbjerg, 126m oh.), Skovpiber 10 SY, Misteldrossel 2 SY, Løvsanger 6 SY, Ravn 2 YF. Gunnar Knudsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:00-10:00):Trækobs : Sortand 36 SØ, Fløjlsand 2 SØ, Ederfugl 116 SØ, Bjergand 20 SØ, Havlit 3 SØ, Skeand 2 SØ, Gravand 16 SØ, Knortegås 12 SØ, Bramgås 100 Ø, Grågås 2 SØ, Toppet Skallesluger 18 SØ, Alk 7 SØ, Lomvie/Alk 6 SØ, Lomvie/Alk 26 V, Sortstrubet Lom 45 SØ, Skarv 43 NØ, Svartbag 2 FU, Sildemåge 13 SØ, Dværgmåge 13 SØ ( 2 2k ), Stormmåge 15 T, Sølvmåge 10 FU, Splitterne 37 SØ, Havterne 42 SØ, Fiskehejre 1 NØ, Strandskade 2 T, Hjejle 2 T, Vibe 1 Ø, Gråkrage 10 NØ, Råge 27 NØ, Allike 17 NØ, Landsvale 3 NØ, Digesvale 3 FU, Sjagger 1 R, Skovpiber 6 NØ, Engpiber 260 NØ, Tornirisk min 10 NØ, Blå Kærhøg 1 NØ ( br ), Spurvehøg 2 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Tarup Grusgrave (08:20-11:00): Blå Kærhøg 1 NØ (Kl.9.20), Isfugl 1 FU, Misteldrossel 1 R, Ravn 1 N. Per Rasmussen
Dalum havn (14:30): Mandarinand 1 R han. Mogens Elnif Thomsen
Vissenbjerg (09:00): Ravn 2 OF. Frits Thomsen
Enghaven, Fønsskov: Sorthovedet Måge 2 YF AD (4k+ i Hættemågekolonien), Huldue 1 SY. Tim Hesselballe
Fyns Hoved (10:55): Ringdrossel 1 FU han, Rødstjert 3 R han. Anthony Carter
Fyns Hoved (17:15-18:45): Dværgterne 1 R, Tejst 9 R, Rødhals 200 R (+), Sangdrossel 25 R (+). Henrik Andersen
Flyvesandet: Rød Glente 1 V (Set lidt før Flyvesandet), Blå Kærhøg 1 S hun, Rødstjert 4 R. Michael Højgaard Hansen, Lars Hansen
Egebjerggaard alleen (16:10): Huldue 2 FU. Aksel Christensen
Egebjerggaard Gallemarken (08:45): Blå Kærhøg 1 S (Brun fugl), Ravn 1 S. Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (08:00-08:30): Canadagås 1 R, Nilgås 7 OF, Hvidklire 32 R. Aksel Christensen

       Rødstjert Han fra matriklen d. 24. april 2008

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Kværndrup:  Husrødstjert 1 M AD R (Ved FAF-bygningen). Per Rasmussen
Egeskov Slot/Fjællebro Skov
: Musvåge 1 YF, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 SY, Misteldrossel 1 YF FU, Munk 1 SY, Sumpmejse 2 YF, Spætmejse 2 FU, Skovspurv 2 FU. Jens Gregersen
Espe
: Landsvale 1 FU. Jens Gregersen
Tarup Grusgrave
: Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 3 R, Knopsvane 7 R, Grågås 6 YF UF, Gravand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 10 R, Troldand 30 R, Hvinand 7 YF, Blå Kærhøg 1 M AD NØ, Spurvehøg 2 OF, 3 R + 7 Ø Musvåge 10 OF, Tårnfalk 1 R, Blishøne 35 R, Strandskade 3 R, Vibe 2 R, Stormmåge 20 OF, Sølvmåge 2 OF, Isfugl 1 FU, Bysvale 1 OF, Engpiber 12 R, Hvid Vipstjert 2 OF, Rødstjert 1 M AD R, Misteldrossel 1 R, Gærdesanger 1 SY, Munk 7 SY, Gransanger 15 SY, Løvsanger 13 SY, Ravn 1 N. Per Rasmussen
Sanderum: Munk 1 M SY. Ella Mikkelsen
Firtalsstrand: Lille Lappedykker 1 KA, Skarv 2 OF, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Grågås 19, Gravand 38 R, Pibeand 12 R, Knarand 2 R, Krikand 21 R, Gråand 20 R, Troldand 2 R, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 7 Ø, Tårnfalk 1 FU, Fasan 4 R, Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Klyde 11 R, Stor Præstekrave 1 R, Vibe 28 R, Storspove 1 R, Rødben 6 R, Hættemåge 96 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 18 R, Havterne 3 R, Ringdue 8 R, Digesvale 3 FU, Landsvale 2 FU, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 SY, Gransanger 4 SY, Musvit 2 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 5 R, Stær 4 R, Bogfinke 1 SY, Tornirisk 2 SY, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Højskov m.m. (Østrup Skov): Musvåge 1 OF, Stor Flagspætte 1 R, Ringdrossel 1 F R, Ravn 2 OF. Ella Mikkelsen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 6 R, Knopsvane 26 R, Grågås 38 R, Gravand 38 R, Pibeand 102 R, Knarand 22 R, Krikand 28 R, Gråand 14 R, Spidsand 11 R, Skeand 56 R, Troldand 20 R, Ederfugl 12 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 3 FU, Fasan 4 R, Blishøne 172 R, Strandskade 11 R, Klyde 128 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 22 R, Vibe 46 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Lille Kobbersneppe 240 R, Rødben 18 R, Hvidklire 3 R, Hættemåge 260 R, Splitterne 3 R, Havterne 3 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 2 SY, Landsvale 2 FU, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 1 SY, Gærdesanger 1 SY, Gransanger 3 SY, Gråkrage 5 R, Stær 12 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Mågeøerne: Min. Skarv 250 R, Knopsvane 2 R, Grågås 31 R, Knortegås 2 R, Nilgås 1 R, Gravand 3 R, Krikand 1 R, Gråand 4 R, Ederfugl 132 R, Toppet Skallesluger 2 R, Strandskade 34 R, Rødben 2 R, Sildemåge 6 R, Svartbag 16 R, Min. Måge sp. 800 R, Havterne 70 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Stormmåge 90 R. Jens Bækkelund


       Digesvaler ved Nørreballe Nor d. 22. april 2008

Onsdag den 23. april 2008.

Søby Monnet, Taasinge: Gravand 14 R, Knarand 2 R, Spidsand 1 M R, Strandskade 12 R, Klyde 12 R, Rødben 8 R, Hvidklire 2 R, Splitterne 4 R, Havterne 10 R, Dværgterne 2 R
Vejlen, Taasinge
: Dobbeltbekkasin 3 R, Fjordterne 2 Ø, Hvid Vipstjert 8 R
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:20-10:00):Trækobs : Fløjlsand 1 SØ, Sortand 34 T, Ederfugl 80 SØ, Havlit 2 R, Gråand 2 R, Gravand 4 T, Toppet Skallesluger 24 SØ, Knopsvane 2 FU, Lomvie/Alk 27 V, Lomvie/Alk 23 SØ, Alk 12 SØ, Alk 2 V. Lomvie 1 SØ, Sortstrubet Lom 36 SØ, Skarv 6 NØ, Sildemåge 4 SØ, Stormmåge 20 T, Svartbag 2 R, Dværgmåge 4 SØ ( ad ), Havterne 17 T, Splitterne 27 SØ, Alm. Kjove 1 SØ ( ad. mf ), Sule 1 SØ ( 2k kl. 6:33 ), Strandskade 2 R, Råge 9 NØ, Krage 6 NØ, Sjagger 1 R, Rødstjert 1 SY, Gærdesanger 3 SY, Løvsanger 3 SY, Digesvale 1 NØ, Landsvale 28 NØ, Engpiber 160 NØ, Skovpiber 2 NØ, Tornirisk 10 NØ, Musvåge 2 NØ, Fjeldvåge 1 NØ ( 8:15 ), Spurvehøg 1 NØ.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Ørbæk
(16:25-16:29): Fiskeørn 2 NØ, Løvsanger 1 SY. Bodil og Hans Rytter
Lindved / Odense
: Rødstjert 1 SY han, Ravn 2 OF. Lars Andersen
Rødegårdsløkken Haveforening
(14:00-15:00): Rødstjert 1 SY han (Fu. på græsplæne). Lise Moestrup, Henrik Kalckar Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Gærdesmutte 1 SY, Tornirisk 1 FU, Dompap 1 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Arreskov Sø
: Toppet Lappedykker 15 R, Skarv 1 R, Knopsvane 12 R, Grågås 75 R, Troldand 40 R, Hvinand 1 R, Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Vandrikse 2 R HØ, Blishøne 25 R, Strandskade 1 OF, Hættemåge 35 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 2 SY, Gransanger 3 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 1 SY, Allike 1 R HØ, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 4 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø (07:15-10:35): Toppet Lappedykker 3 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 9 R, Grågås 12 , Gravand 11 R, Knarand 5 R, Krikand 16 R, Gråand 9 R, Skeand 157 FU, Troldand 53 R, Hvinand 8 R, Havørn 2 , Rørhøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 2 FU, Fasan 2 R, Blishøne 7 R, Strandskade 3 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 4 R, Sanglærke 1 SY, Landsvale 5 FU, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 SY, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Fuglekonge 1 R HØ, Halemejse 1 OF, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Spætmejse 1 OF, Allike 2 R, Gråkrage 3 OF, Stær 3 FU, Skovspurv 1 R, Bogfinke 2 SY, Grønirisk 2 OF, Stillits 1 R HØ, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Sollerup: Knopsvane 2 R, Grågås 3 OF, Taffeland 1 R, Rørhøg 1 OF, Blishøne 1 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Engpiber 4 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Løvsanger 1 SY, Musvit 1 R, Spætmejse 1 SY, Træløber/Korttået Træløber 1 FU, Stær 2 OF, Bogfinke 5 SY, Rørspurv 1 SY. Gunnar Jørgensen
Faaborg: Landsvale 1 FU, Husrødstjert 1 SY (Bryggergården). Jacob Sterup
Mose v/Svanningevej: Gærdesanger 1 SY, Munk 1 SY, Løvsanger 1 SY. Jacob Sterup
Orte: Gærdesanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Ørbæk: Løvsanger 1 SY. Hans Rytter
Flyvesandet: Ringdue 1 RI, Rødhals 1 RI, Solsort 1 RI, Gærdesanger 1 RI, Munk 2 RI, Gransanger 1 RI, Bogfinke 2 RI, Kvækerfinke 19 RI, Grønirisk 2 RI, Stillits 2 RI, Tornirisk 1 RI, Gulspurv 3 RI (Dagstotal: 36, Forårstotal: 1525.). Jan Holm Jensen


       Rørdrum Gulstav Mose d. 22. april 2008         

Tirsdag den 22. april 2008.

Skårup, Vesterløkke 12: Hvid stork 1 R (kortvarigt). Annica Pehrson vis FynsAmtsAvis
Store Egholm
(16:30): Lærkefalk 1 NØ, Stor kobbersneppe 2 R ( 1 par). Erik Danielsen
Sdr. Vornæs, Taasinge
: Stenpikker 2 R. Poul Rasmussen
Lunkebugten, Taasinge
: Rørhøg 1 FU
Fredmosen
: Rørdrum 2 R, Rørhøg 1 F R, Løvsanger 1 SY, Sortkrage 1 R
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R, Rørhøg 1 R, Tårnfalk 1 R, Bysvale 3 R, Rørspurv 2 R
Gulstav Østerskov
: Landsvale 8 N, Hvid Vipstjert 2 R, Munk 1 SY, Gransanger 4 SY, Stillits 2 SY, Tornirisk 2 R, Gulspurv 2 R
Nørreballe Nor
: Klyde 30 R, Fjordterne 1 FU, Digesvale 60 R, Landsvale 30 R, Bysvale 4 R
Salme Nor
: Knarand 12 R, Krikand 10 R, Spidsand 4 R, Atlingand 1 M R, Agerhøne 2 R, Brushane 2 R, Dobbeltbekkasin 2 R, Sortklire 1 R, Hvidklire 1 R, Bysvale 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Stær 8 R
Espe
: Svaleklire 1. Bent Staugaard [MidtfynsNatur]
Hellemose v Brahetrolleborg
(12:15): Knarand 5 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Lille Præstekrave 1 R (Den nordlige tange på øen), Hvidklire 1 R
Brændegård Sø (11:15-12:00): Knarand 7 R, Skeand 90 R, Lille Præstekrave 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning :(13:30): Atlingand 8 R (Min.), Lille Præstekrave 1 R, Ringdrossel 1 HØ. Lars Bonne Rasmussen
Nakkebølle Inddæmning (6:30-10:00): Toppet Lappedykker 77 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Knarand 17 R, Atlingand 6 R (4 han, 2 hun), Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg (16:55): Fiskeørn 1 NV (Blev fulgt ud af området af hættemågerne.). Gunnar Knudsen
Faaborg gymnasium (11:20): Ringdrossel 1 FU han. Lars Bonne Rasmussen
Faaborg (13:00):Silkehale 10 FU.  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00):Trækobs : Gravand 5 T, Ederfugl 50 T, Sortand 28 T, Havlit 2 SØ, Toppet Skallesluger 12 T, Alk 21 SØ, Lomvie/Alk 24 SØ, Lomvie/Alk 20 V, Splitterne 35 SØ, Havterne 14 T, Sildemåge 5 SØ, Svartbag 2 FOU, Stormmåge 20 T, Strandskade 1 T, Stor Regnspove 7 NØ, Gærdesanger 2 SY, Løvsanger 1 SY Landsvale 24 NØ, Bysvale 1 NØ, Tornirisk 50 NØ, Engpiber 11 NØ, Sangdrossel 10 R, Sortkrage 3 NØ, Gråkrage 1 NØ, Vandrefalk 2 NØ ( 8:20, 9:15 ), Rørhøg 1 NØ ( ad han ).  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bispeengen (18:00-18:15): Lille Præstekrave 2 R. Gregers Johannesen
Håre Mose (17:15): Ravn 1 R. Frits Thomsen
Egebjerggaard nordlige Fælled (20:30): Mosehornugle 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovmosen (13:15): Misteldrossel 2 R. Aksel Christensen
Agernæs (07:15): Blå Kærhøg 1 OF (Brun fugl). Aksel Christensen
Egebjerggaard Langeløkken: Dværgfalk 1 FU hun. Aksel Christensen
Egebjerggaard alleen: Dværgfalk 1 FU han. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov
: Grågås 30 OF, Havørn 1 FU. Eskild Nielsen
Brahetrolleborg Gods: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 4 R, Gravand 2 R, Knarand 5 R, Krikand 11 R, Skeand 3 R, Blishøne 10 R, Vibe 6 R, Rødben 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 2 R, Stær 3 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 9 R, Skarv 430 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 5 R, Gravand 35 R, Knarand 7 R, Krikand 15 R, Skeand 90 R, Troldand 36 R, Hvinand 5 R, Rørhøg 1 F OF, Strandskade 2 R, Lille Præstekrave 1 R, Vibe 5 R, Mudderklire 1 R, Sølvmåge 24 R, Svartbag 2 R, Landsvale 4 R, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 1 R, Gråkrage 5 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 77 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 6 R, Skarv 10 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 22 R, 4 kuld unger Grågås 40 R, Gravand 6 R, Knarand 17 R, Krikand 104 R, 4 han, 2 hun Atlingand 6 R, Skeand 8 R, Taffeland 5 R, Troldand 114 R, Hvinand 30 R, Musvåge 2 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 130 R, Vibe 8 R, Hvidklire 1 R, Fjordterne 1 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 7 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Gransanger 1 R, Skovskade 1 OF, Ravn 1 OF, Stær 2 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Bispeenge: Krikand 18 R, Skeand 11 FU, Svaleklire 1 FU. Henrik Kalckar Hansen
Odense: Gærdesanger 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Flyvesandet: Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 2 RI, Gransanger 1 RI, Bogfinke 2 RI. Jan Holm Jensen


                     Fiskeørn, Vejlen Taasinge d. 21. april 2008. Foto: Bent Staugaard

Mandag den 21. april 2008.

Svendborg, matriklen (17:45): Gærdesanger 1 R
Bjørnemosegård
: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 AD R ( Søen mod nord ved vejen øst for Hallindskoven ), Troldand 26 R, Blishøne 2 R. Arne Bruun
Vejlen, Taasinge
(14:15): Fiskeørn 1 R , Ravn 1 R, Rørhøg 1 FU, Landsvale 1 FU, Gærdesanger 1 SY. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Amalielyst: Sangdrossel 1 SY, Løvsanger 1 SY, Spætmejse 1 SY
Hvidkilde Sø: Rødhovedet and 1 par. Esben Eriksen
Hvidkilde Sø: Landsvale 8 FU, Bysvale 2 FU
Dovnsklint (06:15-09:30): Dværgfalk 1 N, Dværgmåge 12 Ø, Dværgterne 2 Ø, Alk 2 Ø, Lomvie/Alk 1 SØ. Søren Gjaldbæk
Fredmosen: Rørdrum 2 SY. Søren Gjaldbæk
Arreskov Sø: Landsvale 30 FU, Grågås med 50 Pull. Erik Ehmsen
Svanninge Bakker: Grønspætte 1 R. Gunnar Knudsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00):Trækobs : Splitterne 14 SØ, Havterne 19 T, Dværgmåge 6 SØ, Sildemåge 5 SØ, Toppet Skallesluger 20 SØ Ederfugl 68 T, Fløjlsand 2 SØ, Sortand 46 T, Gravand 5 T, Gråand 2 R, Skeand 12 SØ, Grågås 2 SØ, Knortegås 25 SØ, Lomvie/Alk 41 V, Lomvie/Alk 12 SØ, Alk 20 SØ, Lomvie 4 SØ, Sortstrubet Lom 2 SØ, Lom sp 5 T, Skarv 17 NØ, Toppet Lappedykker 4 SØ, Strandskade 2 R, Klyde 2 SØ, Sjagger 6 R, Skovpiber 2 NØ, Engpiber 52 NØ, Tornirisk 32 NØ, Kvækerfinke 3 T, Løvsanger 2 SY, Munk 2 SY, Landsvale 2 NØ, Tårnfalk 1 NØ, Rørhøg 1 NØ ( ad hun ), Fiskeørn 1 NØ ( kl. 8:55 ).  Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Granly, Espe: Landsvale 1. Erik Pedersen [MidtfynsNatur]
Bispeeng (07:00-08:00): Knarand 5 R. Michael Højgaard Hansen
Dømmestrup (09:00): Trane 1 R (Set og fotograferet af Christian Conradsen som ringede og spurgte om det var usædvanligt med en Trane på en pløjemark midt på Fyn). Lars Andersen
Fyns Hoved: Fiskeørn 1 Ø (10.45), Dværgterne 1 R (I sø før Fyns Hoved), Tejst 2 R, Rødstjert 1 R han, Misteldrossel 1 R, Ravn 2 R. Lars Andersen
Egebjerggaard Gallemarken (19:45): Dværgfalk 1 OF. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortkrage 2 YF BR, han og hun Dompap 2 FU, Gulspurv 2 FU. Kjeld Korsholm
Brændegård Sø (14:15-16:00): Toppet Lappedykker 6 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 1 OF, Knopsvane 5 R, Grågås 5 , Gravand 25 FU, Knarand 13 R, Krikand 11 R, Gråand 8 R, Skeand 56 FU, Troldand 29 R, Hvinand 2 FU, Rørhøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 10 R, Lille Præstekrave 1 FU, Sølvmåge 31 R, Svartbag 3 R, Ringdue 1 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 4 OF, Hvid Vipstjert 2 R, Gærdesmutte 1 SY, Solsort 1 R, Gransanger 2 SY, Sumpmejse 1 R, Allike 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 2 FU, Bogfinke 2 OF, Stillits 1 R HØ, Rørspurv 1 SY. Erik Danielsen, Erik Ehmsen, Gunnar Jørgensen
Ferritslev: Gærdesanger 2 SY. Per Rasmussen
Tarup Grusgrave: Dobbeltbekkasin 1 OF, Digesvale 1 OF (Første i år), Løvsanger 3 SY. Per Rasmussen
Brenderup (Østfyn): Tårnfalk 1 R. Svend Aage Linderström
Hjallese Hegning (N.f. motorvej): Råge 100 R. Svend Aage Linderström
Langeskov: Musvåge 1 R. Svend Aage Linderström
Østerøsø - Knudshoved: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Grågås 22, Gravand 6 R, Gråand 2 R, Troldand 12 R, Toppet Skallesluger 8 R, Klyde 2 R, Vibe 1 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 2 R, Sildemåge, Nordsøsildemåge (intermedius) 2 AD R, Sølvmåge 40 R, Fjordterne 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 1 SY, Husskade 2 R. Svend Aage Linderström
Feddet v/Brydegård: Fjordterne/Havterne 2 FU. Jan Christiansen
Helnæs, Rørmose: Landsvale 4 FU SY. Jan Christiansen
Marker ml. Nr. Broby-Lundegård: Grågås 18 AD FU, Gravand 6 R, Gråand 5 , Rørhøg 2 AD YF TH, Spurvehøg 1 FU, Musvåge 1 FU, Tårnfalk 1 FU, Strandskade 2 FU, Vibe 8 FU, Hættemåge 12 R, Stormmåge 105 R, Sildemåge 1 R, Sølvmåge 156 R, Sanglærke 5 YF SY, Allike 1 FU, Stær 2 FU, Rørspurv 6. Niels Riis
Bispeenge: Landsvale 5 OF. Gunhild Brink
Dørholm & Dørholmbugten: Knopsvane 7 R, Gravand 18 R, Gråand 23 R, Ederfugl 211 R, Blishøne 20 R, Strandskade 4 R, Klyde 1 FU, Rødben 5 FU. Per Damsgaard-Sørensen
Ølundgårds Inddæmning: Lille Lappedykker 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 16 TH, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 25 R, Grågås 23 R, Gravand 25 R, Pibeand 101 FU, Knarand 12 R, Krikand 30 R, Gråand 8 R, Spidsand 17 R, Skeand 36 R, Troldand 47 R, Ederfugl 5 R, Fasan 1 R HØ, Blishøne 200 R, Strandskade 2 R, Klyde 98 R, Stor Præstekrave 1 FU, Almindelig Ryle 25 R, Lille Kobbersneppe 87 R, Storspove 60 R, Rødben 5 FU, Havterne 2 R, Solsort 4 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Bogfinke 1 SY, Gulspurv 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Gyldenstens Enge (Ore-strand): Fiskehejre 1 R, Knopsvane 5 R, Blisgås 1 R, Grågås 166 R, Gravand 14 R, Krikand 62 R, Gråand 4 R, Troldand 10 R, Ederfugl 30 R, 1 par. Rørhøg 2 R, Tårnfalk 1 M R, Blishøne 28 R, Strandskade 8 R, Klyde 6 R, Vibe 9 R, Rødben 4 R, Svartbag 1 R, Engpiber 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jens Bækkelund
Jerstrup Gård + Sø: Huldue 1 SY, Korttået Træløber 1 SY. Jens Bækkelund
Jerstrup Skov: Musvåge 2 R, Gråkrage 14 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore: Strandskade 8 R, Hjejle 22 R, Rødben 10 R, Hvidklire 9 R, Havterne 3 R. Jens Bækkelund
Krogsbølle: Sildemåge 2 AD FU. Børge L Rasmussen
Flyvesandet: Skovpiber 2 RI, Hvid Vipstjert 1 RI, Gærdesmutte 2 RI, Jernspurv 1 RI, Rødhals 29 RI, Solsort 2 RI, Sangdrossel 2 RI, Munk 2 RI, Gransanger 5 RI, Fuglekonge 1 RI, Bogfinke 3 RI, Kvækerfinke 5 RI, Grønirisk 3 RI, Stillits 4 RI (Dagens total blev 62 fugle, og hermed er årstotalen indtil nu oppe på 1479. På samme tid sidste år var det 462 med årstotalen på 832). Børge L Rasmussen


                   Dokumentationsfoto

Søndag den 20. april 2008.

Svendborgsund (19:50): Havterne 1 FU
Gulstav
:
Sort stork 1 S. Hans Villum Christensen
Gulstav Mose
(11:30):
Sort Stork 1 OF (Over Vesterskov, trak ud mod syd). Henrik Mørup-Petersen
Gulstav:
Gulirisk 1 V. Nis Rattenborg
Vesteregn
: Dværgfalk 1 N. Nis Rattenborg
Monnet, Taasinge
(05:05-12:00): Trane 1 R (Kortvarig rastende), Enkeltbekkasin 1 R, Sorthovedet Måge 2 Ø. Poul Rasmussen
Dovns Klint (06:00-06:25): Lomvie/Alk 2 R. Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Vesterskov: Rørdrum 1 SY (fra mose v Søgård), Tejst 1 R. Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Nørreballe Nor: Klyde 36 R. Michael Mosebo Jensen
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R (Meget hæs). Søren Bøgelund, Michael Mosebo Jensen
Fredmosen: Rørdrum 1 SY, Rørhøg 7 R (5 han, 2 hun), Duehøg 1 R han, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Skovsgaard Mølle : Trane 3 V (11:15), Trane 1 V (16:30). Mogens Lind Jørgensen
Hvidkilde Sø: Rødhovedet And 2 R (Par, godt skjult v østlige ø, ses fra Svendborgvej Se kort). Erhardt Ecklon, Michael Mosebo Jensen
Hvidkilde Sø (10:30-11:45): Nilgås 2 R, Huldue 2 R, Ravn 1 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hvidkilde Sø (08:45-09:40): Rødhovedet 1  Han + 1 Hun, Toppet Lappedykker 12 YF, Grågås 100 R, Troldand 250 R, Hvinand 40 R, Strandskade 1 R, Huldue 3 SY, Ringdue 1 SY, Stor Flagspætte 1 FU, Munk 1 SY, Gransanger 1 SY, Halemejse 2 R, Spætmejse 2 SY, Stær 1 SY
Hvidkilde Sø (07:00 -08:30): Rødhovedet 1  Han + 1 Hun, Troldand 275 R, Hvinand 40 R, Grågås 48 Par m. pull. Erik Danielsen

         Dogmefoto af Rødhovedet and

Gulstav (12:30-14:45): Rørdrum 1 HØ, Knarand 7 R, Fjeldvåge 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Skarø (16:55): Stor Regnspove 125 OF. Niels Andersen
Faaborg (9:00): Gærdesanger 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holsteenhus Skov ved Rewentlowsvej (21:00): Skovsneppe 1 OF (Bilobs.). Per Rasmussen
Espe: Lille Præstekrave 1, Vibe 1, Rørspurv 1, Engpiber 3, Ravn 1, Blåmejse 2, Musvit 4, Sumpmejse 2, Spætmejse 1, Gulspurv 2, Gransanger 1, Hvid Vipstjert 2, Allike 4, Stær 6, Solsort 8, Sangdrossel 1, Skovspurv 10, Gærdesmutte 2, Jernspurv 1. Nældens Takvinge 1. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Kerteminde: Natugle 1. Bo K. Stephensen
Tårup, Kerteminde (11:00): Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Slipshavn, Nyborg: Stenvender 1 R. Eske Frank Morthensen
Ferritslevvej 1,5 km øst for Ellinge (20:00): Bomlærke 1 SY. Per Rasmussen
Grævlingevænget 66, Nyborg (12:10): Rød Glente 1 NØ. Eske Frank Morthensen
Ølundgaard Inddæmning (12:45-14:20): Pibeand 150 R, Knarand 18 R, Krikand 225 R, Skeand 92 R, Klyde 216 R, Hjejle 110 R, Rødben 42 R. Gregers Johannesen
Bispeengen: Knarand 6 R. Gregers Johannesen
Fynshoved (09:30-11:45): Rødhals 50 R, Stor Tornskade 1 R. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Fynshoved: Fiskeørn 1 N (8.15). Anders Myrtue
Flyvesandet (08:00-19:30): Ringdrossel 1 OF. Michael Højgaard Hansen

     Almindelig ryle lokalt ynglepar

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 18 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Grågås 100 R, Nilgås 2 R, Rødhovedet And 2 R, Hvinand 36 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 20 R, Strandskade 2 R, Landsvale 5 FU, Gråkrage 1 R, Ravn 1 R. Niels Bomholt
Amalielyst: Huldue 2 R, Ringdue 2 R, Stor Flagspætte 1 R, Gærdesmutte 1 R, Rødhals 1 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Gransanger 1 R, Løvsanger 1 R, Musvit 1 R, Korttået Træløber 1 YF B, Allike 15 R, Stær 1 R, Bogfinke 1 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hvidkilde, mose øst for godset: Knopsvane 2 R, Grågås 2 R, Knarand 1 R, Skeand 2 R, Troldand 8 R, Grønbenet Rørhøne 6 R, Blishøne 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Drejø - Høllehoved: Lille Lappedykker 1, Gråstrubet Lappedykker 26, Knopsvane 1, Grågås 36, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 5, Gravand 18, Krikand 12, Gråand 3, Troldand 25, Bjergand 225, Rørhøg 2, Spurvehøg 1, Blishøne 12, Strandskade 5, Vibe 4, Rødben 4, Hvidklire 1, Hættemåge 2, Stormmåge 12, Sølvmåge 15, Svartbag 1, Havterne 5, Ringdue 2, Sanglærke 5, Engpiber 2, Hvid Vipstjert 1, Gransanger 1, Gråkrage 2, Stær 1, Rørspurv 1. Niels Andersen
Drejø Enge v/Mejlhoved: Skarv 6, Fiskehejre 2, Knopsvane 50, Grågås 85, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 185, Gravand 30, Knarand 2, Krikand 8, Gråand 10, Skeand 6, Taffeland 12, Troldand 14, Ederfugl 2, Rørhøg 1 M FU, Blishøne 15, Strandskade 5, Klyde 2, Vibe 4, Storspove 1, Hættemåge 15, Stormmåge 25, Sølvmåge 125 YF, Svartbag 5, Splitterne 8, Havterne 4, Sanglærke 6, Stær 2. Niels Andersen
Monnet, Taasinge: Skarv 22 R, Fiskehejre 8 R, Knopsvane 34 R, Grågås 6 OF, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 103 R, Gravand 54 R, Pibeand 15 R, Krikand 16 R, Gråand 18 R, Spidsand 2 R, Ederfugl 133 R, Toppet Skallesluger 25 R, Stor Skallesluger 3 OF, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Trane 1 R, Strandskade 22 R, Klyde 3 R, Hjejle 78 R, Vibe 3 R, Enkeltbekkasin 1 R, Dobbeltbekkasin 4 R, Storspove 33 R, Hvidklire 1 R, Sorthovedet Måge 2 Ø, Hættemåge 49 R, Stormmåge 44 R, Sølvmåge 217 R, Svartbag 9 R, Splitterne 2 Ø, Havterne 51 R, Ringdue 9 R, Landsvale 3 FU, Hvid Vipstjert 9 R, Solsort 2 SY, Gransanger 1 SY, Sortkrage 1 R, Gråkrage 35 R, Stær 9 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 R, Tornirisk 1 SY, Gulspurv 1 SY. Poul Rasmussen
Gulstav: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 1 R, Grågås 120 R, Knarand 7 R, Krikand 1 R, Skeand 5 R, Taffeland 18 R, Troldand 1 R, Rørhøg 2 R, Musvåge 1 R, Fjeldvåge 1 FU, Tårnfalk 1 R, Strandskade 3 R, Vibe 3 R, Sanglærke 1 R, Landsvale 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 1 R, Gærdesanger 1 R, Gransanger 4 R, Fuglekonge 1 R, Blåmejse 2 R, Musvit 2 R, Husskade 1 R, Råge 11 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 1 R, Gulspurv 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Nørreballe Nor: Strandskade 5 R, Klyde 17 R, Stor Præstekrave 7 R, Rødben 4 R, Hvidklire 7 R, Digesvale 1 R, Landsvale 5 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Faaborg: Rødstjert 1 M SY, Gærdesanger 2 M SY, Munk 1 M SY, Løvsanger 1 M SY. Gunnar Knudsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 3 OF, Knopsvane 7 R, Grågås 12 R, Gravand 10 R, Knarand 11 R, Krikand 46 R, Gråand 8 R, Skeand 186 FU, Troldand 37 R, Hvinand 6 FU, Havørn 2 , Rørhøg 2 OF, Musvåge 4 OF, Tårnfalk 1 OF, Fasan 4 R, Blishøne 10 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Hættemåge 31 R, Sølvmåge 33 R, Svartbag 3 R, Ringdue 2 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Landsvale 3 OF, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Solsort 3 , Sangdrossel 1 SY, Gransanger 4 SY, Halemejse 2 R HØ, Blåmejse 2 R, Musvit 1 OF, Allike 2 OF, Gråkrage 2 OF, Ravn 1 OF, Stær 3 OF, Bogfinke 2 R, Tornirisk 1 OF, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Tarup Grusgrave: Grågås 2 YF UF, Hvinand 9 YF (3 han + 6 hun ), Havørn 1 IMM Ø, Sorthovedet Måge 1 AD S ( Ivrigt kaldende. Opdaget på stemmen. Ny art for grusgravene), Landsvale 5 OF, Bysvale 1 OF, Løvsanger 2 SY. Per Rasmussen
Gelskov: Rød Glente 1 SSV. Jan Christiansen
Slambassinet: Lille Præstekrave 1 AD R. Hans Ole Matthiesen
Egebjerggård Storskov: Stor Tornskade 1 FU (Medobsere Peter Oxholm (POX) & Charlotte Bramsen. Fuglen set i toppen af det høje udgåede træ, der står ca. 100 Ø for vejen lige før P-pladsen i svinget til Flyvesandet. Fløj til og fra kortvarigt flere gange. Fouragerende den ene gang på et firbenagtigt dyr af længe svarende til 2/3 af fuglens). Børge L. Rasmussen
Mågeøerne: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 8 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 1 AD R, Nilgås 2 R, Storspove 1 R, Sildemåge 6 AD YF (3 par). Jacob Sterup
Østereng, Bogense: Grågås 12 AD FU, Rørhøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 F FU. Jacob Sterup
Flyvesandet: Hvid Vipstjert 1 RI, Jernspurv 3 RI, Rødhals 20 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 3 RI, Fuglekonge 1 RI, Blåmejse 2 RI, Bogfinke 2 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 3 RI, Gulspurv 2 RI. Børge L. Rasmussen
  


     Rørhøg med Lille lappedykker som bytte. Foto: Erik Thomsen

Lørdag den 19. april 2008.

Thurø Rev: Fiskehejre 2 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 48 FU, Gravand 8 FU, Krikand 3 R, Rødben 1 SY. Arne Bruun
Gulstav Vesterskov (8:35): Gulirisk 1 R. Thorbjørn Eriksen
Vesteregn: Rød glente 1 R. Nis Rattenborg
Tryggelev Nor/Nørreballe nor: Sort glente 1. Thorbjørn Eriksen
Piledybet (09:00-23:00): Rørdrum 1 SY. Henrik Mørup-Petersen
Sundet, Faaborg: Gærdesanger 1 SY. Gunnar Knudsen
Sundet i Fåborg (10:15-12:30): Sorthalset Lappedykker 62 FU, Knarand 8 R, Hættemåge 1350 FU, Hybrid Fugl 1 R AD han (Troldand/bjergand via Tim Hesselballe). Henrik Kalckar Hansen
Lindkær, Ravnholt (12:25-15:30): Fiskeørn 1 NØ, Huldue 1 OF, Ravn 6 OF. Gunnar Jørgensen
Kerteminde: Gærdesanger 1 SY. Bo K. Stephensen
Nyborg, Grævlingevænget 66: Gærdesanger 1 SY. Eske Frank Morthensen
Fjordmarken: Løvsanger 1 SY. Gregers Johannesen
Bispeengen (14:25): Knarand 8 R. Gregers Johannesen
Hessum: Løvsanger 1 SY. Gregers Johannesen
Fiskeholm (15:00): Sorthovedet Måge 1 R. Bodil og Hans Rytter
Hasmark strand (14:30): Rødstjert 1 R han. Jan Holm Jensen
Kirkendrup (11:45): Ravn 1 N. Henrik Andersen
Enebærodde (08:50-13:15): Fiskeørn 2 NØ (11.35 og 12.25), Vandrefalk 1 Ø (12.35), Strandskade 55 R, Hjejle 275 R, Almindelig Ryle 475 R, Stor Regnspove 235 R. Gregers Johannesen
Flyvesandet (16:00): Ringdrossel 1 RI AD han. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet Camping (08:00): Ringdrossel 1 R. Kresten Madsen
Flyvesandet (08:00): Ringdrossel 2 R (Ved lågen til den Nordlige Fælled). Aksel Christensen
Egebjerggaard nordlige Fælled (07:50): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.
: Natugle 1 R HØ (Fløj fra Drejsodde til Sudemadeskoven hvor den skreg ). Arne Bruun
Thurø Rev
: Fiskehejre 2 FU, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 48 FU, Gravand 8 FU, Krikand 3 R, Strandskade 3 FU, Vibe 10 FU, Almindelig Ryle 11 FU, Rødben 1 SY. Arne Bruun
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 120 FU. Leif Bisschop-Larsen
Dovns Klint
: Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom 10 Ø, Grågås 1 NV, Gravand 1 Ø, Ederfugl 4 Ø, Havlit 4 Ø, Sortand 30 Ø, Stormmåge 3 2K Ø, Splitterne 1 Ø, Havterne 2 Ø, Råge 3 TF. Jacob Sterup
Fakkebjerg: Gærdesanger 1 SY. Jacob Sterup
Gulstav Mose: 1 rugende Toppet Lappedykker 2 YF, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 1 R, Rørdrum 1 SY, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 1 AD R, Gravand 2 R, Knarand 2 M R, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Skeand 6 ,  Taffeland 10 R, Troldand 7 R, Rørhøg 2 , Dværgfalk 1 BR FU, Grønbenet Rørhøne 1 R HØ, Blishøne 14 R, Vibe 2 R, Musvit 2 R. Jacob Sterup
Gulstav Vesterskov: Gærdesmutte 6 SY, Munk 1 SY, Gransanger 3 SY, Stær 6 R. Jacob Sterup
Gulstav, mose nord/f.Gulstav Mose: Rugende Gråstrubet Lappedykker 1 YF BR, Knopsvane 2 AD R, Grågås 80 , Krikand 2 R, 1 rugende Blishøne 4 R, Vibe 2 R. Jacob Sterup
Hav ved Dovns Klint (KA46): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R. Jacob Sterup
Keldsnor: Toppet Lappedykker 14 R, Skarv 40 R, Rørdrum 1 SY, Knopsvane 7 , + pull. (ikke talt) Grågås 100 AD R, Nilgås 2 R, Gravand 30 R, Pibeand 32 R, Krikand 10 R, Gråand 7 R, Taffeland 1 M R, Troldand 16 R, Toppet Skallesluger 2 R, Havørn 2 IMM OF (Fløj rundt nord for Keldsnor, set fra ca. 11:30 og frem. Den ene ret mørk, nok 2-3k. Den anden lysere.), Rørhøg 1 M AD FU, Spurvehøg 1 F FU. Jacob Sterup
Nord for Keldsnor Fjeldvåge 1 R, Blishøne 12 R, Strandskade 4 R, Klyde 6 R, Stor Præstekrave 1 SY, Vibe 6 R, Almindelig Ryle 39 FU, Rødben 1 R, Sølvmåge 20 R, Svartbag 5 R, Gul Vipstjert 1 R, Rørspurv 1 M R. Jacob Sterup
Rath: Knopsvane 10. Jacob Sterup
Siø: Pibeand 5 FU, Knarand 1 M R, Splitterne 42 R. Jacob Sterup
Snaremose Sø: Havørn 1 AD R (Sad ude i mosen ). Jacob Sterup
Sortemosen: Fiskehejre 5 R, Knopsvane 6 R, Grågås 5 R, Gravand 18 R, Agerhøne 2 R, Blishøne 110 R, Lille Præstekrave 2 R, Vibe 18 R, Rødben 6 R, Sanglærke 6 SY, Engpiber 2 R, Gærdesanger 1 SY, Ravn 1 OF. Peder Rasmussen
Lindkær v/Ravnholt: Lille Lappedykker 8, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Fiskehejre 2 FU, Knopsvane 5 R, Grågås 23 R, Knarand 4 R, Krikand 5 R, Gråand 12 R, Atlingand 1 M R, Skeand 6 R, Taffeland 8 R, Troldand 15 R, Musvåge 4, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 FU, Fasan 14 R, Blishøne 86 R, Strandskade 1 R, Vibe 9 OF, Hættemåge 23 R, Stormmåge 165 R, Sølvmåge 14 , Svartbag 2 R, Huldue 1 OF, Ringdue 3 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 4 SY, Landsvale 1 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Gærdesmutte 3 SY, Jernspurv 2 , Rødhals 1 SY, Solsort 5 R, Sangdrossel 3 R, Gransanger 13 SY, Blåmejse 4 FU, Musvit 6 R, Spætmejse 6 , Korttået Træløber 1 SY, Allike 11 FU, Gråkrage 8 OF, Ravn 6 OF, Stær 10, Gråspurv 3 R, Skovspurv 4 R, Bogfinke 12 , Grønirisk 1 SY, Tornirisk 2 R HØ, Lille Gråsisken 2 R, Gulspurv 3 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Svanningevej 36 Natugle 1 SY. Jacob Sterup
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 31 FU, Gråstrubet Lappedykker 16 R, Sorthalset Lappedykker 62 FU, Knopsvane 39 R, Grågås 36 FU (med 13 gæslinger ), Gravand 8 R, Knarand 8 R, Krikand 5 R, Skeand 7 FU, Taffeland 10 R, Troldand 124 R, Troldand x Bjergand (hybrid) 1 M R, Bjergand 6 R, Hættemåge 1350 FU. Henrik Kalckar Hansen
Flyvesandet: Skarv 8 R, Gravand 21 FU, Ederfugl 15 FU, Sortand 75 R, Toppet Skallesluger 12 FU, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 FU, Strandskade 200 FU, Storspove 65 FU, Rødben 4 FU, Hættemåge 250 FU, Stormmåge 50 R, Sølvmåge 80 R, Svartbag 2 R, Fjordterne 1 FU, Ringdue 8 FU, Sanglærke 3 SY, Hvid Vipstjert 7 FU, Jernspurv 3 RI, Rødhals 10 RI, Ringdrossel 1 RI, Solsort 4, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 6 RI, Fuglekonge 4, Blåmejse 2 SY, Musvit 2 SY, Gråkrage 14 FU, Bogfinke 4, Grønirisk 1 RI, Stillits 23, Tornirisk 4, Gulspurv 4, Rørspurv 1 RI. Børge L. Rasmussen
Bogense: Stavangerparken Spurvehøg 1 F FU. Jens Bækkelund
Gyldensten Gods: Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Nærå Strand/Agernæs Flak:  Fiskeørn 1 Ø (Trak hurtigt fra Nørreby hals mod Storskoven, jaget af
Måger.). Keld Skytte Petersen


     Gul vipstjert fra Vejlen - opdaget af Poul Rasmussen på morgentur til bageren - årets første set på Fyn 2008

Fredag den 18. april 2008. (Bededag)

Vornæs, Taasinge (14:05): Trane 3 N. Poul Rasmussen*, Erhardt Ecklon
Vejlen, Taasinge (10:00): Gul Vipstjert 1 R, Landsvale 1 N
Vejlen, Taasinge
(07:45): Atlingand 1 Han, Gul Vipstjert 1 R (Flava) (årets første på Fyn)  - desuden mange grågæs med pull. Poul Rasmussen
Noret, Taasinge: Dobbeltbekkasin 29 R, Atlingand 1 Han + 1 Hun (par)
Noret, Taasinge: Dobbeltbekkasin 28 R, Brushane 2 R, Skeand 6 R (3 par), Krikand 63 R, Rødben 6 R, Hættemåge 125 R, Skarv 1 R, Gråand 4 R, Blishøne 48 R, Knopsvane 6 R, Engpiber 1 R, Grågås 18 YF+ pull, Vibe 6 R, Knarand 2 R (1par), Sølvmåge 8 R, Strandskade 2 R. Poul Rasmussen
Gulstav Mose: Fiskehejre 2 YF (Rede i mosen). Erik Thomsen
Nørreballe Nor (13:50):
Sort glente 1 NV. Nis Rattenborg
Vesteregn (16:40): Fiskeørn 1 N. Nis Rattenborg
Espe: Rød Glente 1. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø (12:00): Skeand 250 R. Leif Bisschop-Larsen
Brændegård Sø: Landsvale 1, Rørhøg 1 han, Atlingand 1 han, Skeand 100, Knarand 8, Krikand 25, Vibe 2, Hvid Vipstjert 2, Tårnfalk 3, Musvåge 2. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Slambassinet (13:00): Skeand 35 R, Skeand 35 R. Peter Oxholm
Lindved / Odense: Hjejle 1300 R (Kom højt og gik til rast nær Hollufgård. Set fra Lindved). Lars Andersen
Fyns Hoved (07:00-11:00): Dværgterne 1 R, Tejst 4 R, Grønspætte 1 R. Tim Hesselballe
Husby Strand: Gul Vipstjert 2 R. Bent Nielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 7, Skarv 10 R, Knopsvane 50, Grågås 44 R, Gravand 8 R, Pibeand 17 R, Knarand 2 R, Krikand 13 FU, Gråand 7 R, Troldand 71 R, Bjergand 34 R, Hvinand 2 FU, Toppet, Skallesluger 1 R, Tårnfalk 1 FU, Blishøne 16 R, Strandskade 6 R, Klyde 10 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 12 OF, Dobbeltbekkasin 1 OF, Stor Kobbersneppe 1 R, Storspove 1 FU, Rødben 6 R, Hættemåge 54 R, Stormmåge 2 OF, Sølvmåge 5 , Svartbag 1 R, Splitterne 4 R, Havterne 1 OF, Ringdue 2 OF, Sanglærke 7 SY, Engpiber 7 R, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 2 , Rødhals 1 SY, Solsort 3 R, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 3 R, Allike 1 OF, Sortkrage 3 OF, Gråkrage 2 OF, Stær 2 R, Bogfinke 2 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 3 SY, Rørspurv 4 SY. Gunnar Jørgensen
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 25 R (11 reder på øerne, heraf 2 plyndret), Dobbeltbekkasin 19 FU. Eskild Nielsen
Vissenbjerg: Gærdesmutte 1 SY,Rødhals 1 SY, Gransanger 1 SY, Musvit 2 R. Svend Aage Linderström
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 2 YF B, Grågås 7, Tårnfalk 1 FU, Tornirisk 30 R. Per Damsgaard-Sørensen
Fyns Hoved: Fiskehejre 1 OF, Gravand 5 R, Pibeand 2 R, Ederfugl 97 R, Sortand 30 R, Toppet Skallesluger 9 R, Musvåge 1 TF, Blishøne 11 R, Strandskade 18 R, Stor Præstekrave 2 R, Lille Kobbersneppe 165, Storspove 25 R, Rødben 5 R, Hættemåge 3 R, Sølvmåge 9 R, Splitterne 7 R, Havterne 3 R, Tejst 3 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 7 R, Engpiber 4 R, Hvid Vipstjert 9 R, Rødhals 1 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Tornirisk 8 R, Gulspurv 6 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hersnap: Rørhøg 2 OF. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Hverringe Skove: Musvåge 1 NØ, Fiskeørn 1 NØ. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Kværndrup: Svaleklire 2 R. Lilly Sørensen, Niels Bomholt
Odense: Husrødstjert 1 M SY ( OUH ). Henrik Thormann


      Lapværling

Torsdag den 17. april 2008.

Svendborg - Thurø (07:15 - 07:45): Munk 1 SY (Kogtvedvej), Munk 1 SY (Neergaardsmindeskoven).
Brændegård Sø
: Digesvale 7 R, Landsvale 5 R, Lille lappedykker 1 R. Erik Ehmsen
Ulbølle
: Munk 1 M SY. Niels Bomholt
Sundet, Faaborg
(10:30-11:30): Skeand 10 R/FU, Knarand 11 R/FU, Krikand 4 R, Gråand 15 R/FU, Gravand 1 FU, Troldand 220 R, Taffeland 30 R, Knopsvane 77 FU ( 6 rugende ), Grågås 30 R/FU, Sorthalset Lappedykker 34 FU, Lille Lappedykker min 5 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 15 R, Blishøne 60 FU, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Skarv 4 R, Hættemåge 600 R/FU, Fiskehejre 1 FU, Spurvehøg 1 FU, Landsvale 1 FU, Rørspurv 5 SY, Stillits 2 FU, Stær 20 FU. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Freltofte: Agerhøne 2 OF. Gunnar Jørgensen
Føns Vang: Lille Præstekrave 4 AD FU. Hans Ole Matthiesen


    Jernspurv sy, Nørreballe Nor

Onsdag den 16. april 2008.

Svendborgsund ved Iholm (18:47): Storspove 40 Ø (Flot kileformation)
Thurø By m.m.
: Solsort 1 YF B (hun med leucisme har været her hele vinteren, men nu
redebyggende), Sortkrage 2 YF BR (nu rugende). Kjeld Korsholm
Lundby, Taasinge
(16:00): Sort glente 1 SØ. Nis Rattenborg
Siø
: Hættemåge 1600 R, Stormmåge 900 R, Splitterne 110 R. Ole Goldschmidt
Broholm Gods
: Isfugl 1 R, Spætmejse 2 YF. Poul Brugs
Hesselagergård m. voldgrav
: Fiskeørn 1 N, Tårnfalk 1 R. Poul Brugs
Brændegård Sø
(8:00): Stor Skallesluger 1, Skeand 120. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård sø
(15:00): Knarand 8 R, Skeand 84 R, Ravn 1 OF. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Sundet, Fåborg
: Sorthalset Lappedykker 44 R, Knarand 6 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Faaborg
: Munk 1 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00): Trækobs : Gravand 3 T, Sortand 34 T, Ederfugl 200 SØ, Havlit 3 R, Toppet Skallesluger 21 T, Knopsvane 2 T, Knortegås 7 T, Alk 15 V, Alk 10 SØ, Lomvie/Alk 75 V, Lomvie/Alk 22 SØ, Skarv 10 FU, Sortstrubet Lom 23 SØ, Gråstrubet Lappedyjkker 1 FU, Svartbag 4 FU, Havterne 25 T, Splitterne 20 SØ, Strandskade 3 T, Stillits 2 FU, Tornirisk 7 NV, Lille Gråsisken 1 NØ, Engpiber 21 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bispeenge (09:30-10:30): Knarand 6 R, Lille Præstekrave 2 FU. 3.a fra Odense Friskole, Henrik Kalckar Hansen
Selleberg, Marslev (16:00): Fiskeørn 1 N. Mogens Ribo Petersen
Fyns Hoved (08:45-11:45): Tejst 1 R, Skovpiber 2 R. Anthony Carter
Flyvesandet: Skovpiber 1 RI, Gærdesmutte 2 RI, Rødhals 2 RI, Sangdrossel 1 RI, Gransanger 4 RI, Løvsanger 1 RI, Bogfinke 7 RI, Kvækerfinke 5 RI, Grønirisk 1 RI (Dagstotal: 24 fugle, forårstotal: 1336.). Jan Holm Jensen
Flyvesandet (05:50-10:30): Gravand 111 R, Sortand 430 V, Fløjlsand 74 V, Fiskeørn 1 N (Kl. 6.05), Strandskade 130 R, Stor Regnspove 172 R, Grønspætte 1 SY, Skovpiber 1 Ø, Ringdrossel 1 R han (På campingpladsens Ø-del). Michael Mosebo Jensen
Nørreby Hals: Knarand 10 R, Krikand 300 R. Michael Mosebo Jensen
Nørreby: Bomlærke 4 R. Michael Mosebo Jensen
Nørre-Nærå: Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Klinte: Bomlærke 1 R. Michael Mosebo Jensen
Gals Klint v roklubben: Sortspætte 1 SY. Michael Mosebo Jensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Hvidkilde Gods:
Knopsvane 2 R, Grågås 5 R, Knarand 2 R, Troldand 4 R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 4 FU, Gransanger 1 SY. Peder Rasmussen
Sørup Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Gråand 10 R, Troldand 12 R, Gærdesmutte 1 SY. Peder Rasmussen
Tved: Musvåge 1 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 R, Husrødstjert 1 FU, Gransanger 2 SY. Peder Rasmussen
Flyvesandet: Toppet Lappedykker 6 R, Fiskehejre 2 N, Ederfugl 97, Havlit 3, Sortand 530, Fløjlsand 74 V, Toppet Skallesluger 15 V, Fiskeørn 1 N (Kl. 6.05 ), Svaleklire 2 V, Hættemåge 4 V, Havterne 8, Grønspætte 1 SY, Skovpiber 1 Ø, Engpiber 41, Hvid Vipstjert 6 V, Ringdrossel 1 M R, Gransanger 15 R, Kvækerfinke 40 R, Bogfinke/Kvækerfinke 130 V, Tornirisk 15 V, Kernebider 1 SV. Michael Mosebo Jensen
Jersore: Rødben 31 R, Hvidklire 1 R, Havterne 6 R. Michael Mosebo Jensen
Nærå Strand/Agernæs Flak: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 136 R, Gravand 111 R, Knarand 10 R, Krikand 300 R, Skeand 2 R, Hjejle 20 R, Lille Kobbersneppe 3 R, Storspove 172 R, Rødben 15 R. Michael Mosebo Jensen
Hindsgavl Batteriplantage m.m.: Sortspætte 1 SY, Stor Flagspætte 3 R. Michael Mosebo Jensen


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 10/4-08:                    
           Nej til mere jagt på beskyttede fugle
           Kæmpe-ugle skræmmer livet af stærene i Sort Sol
           USA, Canada og Storbritannien protesterer mod forårsjagt i Grønland


       Spurvehøg               Foto: Hans Rytter

Tirsdag den 15. april 2008.

Dovnsklint (06:15-11:30): Rødstrubet Lom 55 Ø, Alk 1 Ø, Huldue 2 T, Bjergvipstjert 1 N, Gulirisk 1 V. Søren Gjaldbæk
Dovns Klint: Rødstrubet Lom 59, Bramgås 100 Ø, Havlit 8 R, Kjove sp. 2 Ø, Havterne 28 Ø, Alk 1 Ø, Digesvale 2 N
Keldsnor: Rørdrum 1 R. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose: Rørdrum 1 R. Søren Gjaldbæk
Fakkebjerg: Fjeldvåge 1 R. Søren Gjaldbæk
Egeskov: Isfugl 1, Gransanger 1, Sangdrossel 1, Tårnfalk 1, Musvåge 1, Hvid Vipstjert 4. Snog 1 (svømmende). Poul Rasmussen, Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Faaborg: Lille Gråsisken 1 SY. . Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00): Sortand 80 SØ, Gravand 5 T, Ederfugl 370 SØ, Havlit 2 R, Toppet Skallesluger 12 T, Grågås 8 NØ, Lomvie/Alk 31 V, Lomvie/Alk 48 SØ, Alk 89 SØ, Toppet Lappedykker 2 SØ, Lom sp 1 T, Sortstrubet Lom 12 SØ, Havterne 24 V, Havterne 9 SØ, Splitterne 60 SØ, Svartbag 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Stormmåge 100 R ( på mark ), Sølvmåge 30 R ( på mark )
Strandskade 3 T, Skovpiber 2 NØ, Engpiber 10 NØ, Tornirisk 8 NV, Stenpikker 1 R ( Egsgyden ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Stenløseskoven (10:00): Stor Flagspætte 5 R, Spætmejse 5 R, Ravn 2 R. Mogens Elnif Thomsen
Bispeenge (08:00-09:00): Knarand 8 R, Lille Præstekrave 4 R. Henrik Kalckar Hansen
Flyvesandet (08:30-13:30): Ringdrossel 1 FU AD han (På græssti V for campingplads). Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard Fælledgård (07:30): Dværgfalk 1 R, Huldue 2 FU, Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Svendborg: Havørn 1 OF (Set kredsende omkring Sundbrovej på Fynssiden.) DOF Fyns Amt
Broholm: Vibe 1 SY, Huldue 1 SY, Stor Flagspætte 2 SY, Spætmejse 1 SY, Stillits 2 SY. Arne Bruun
Brændeskov (skoven): Skovsneppe 1 SY, Rødhals 1 SY. Arne Bruun
Sortemosen: Grågås 20 FU, Knarand 2 FU, Krikand 60 FU, Skeand 6 FU, Strandskade 2 FU, Rødben 2 FU, Hvidklire 5 FU. Arne Bruun
Faaborg: Munk 1 SY (Priorensgade). Jacob Sterup
Helnæs Fyr og havet ud for: Sortstrubet Lom 2 R, Lom sp. 3 SØ, Toppet Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Skarv 9 R, Gravand 1 R, Ederfugl 85 , Havlit 5 NV, Sortand 5 V, Toppet Skallesluger 7 R, Strandskade 2 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 4 R, Splitterne 2 V, Lomvie 5 SØ, Alk 50 SØ (3 blandede flokke ), Sanglærke 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 TI, Rødhals 1 R, Stær 3 R, Gråspurv 5 R, Bogfinke 1 R, Stillits 1 R, Tornirisk 3 R. Niels Bomholt
Helnæs Made: Gråstrubet Lappedykker 4 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 8 R, Grågås 33 R, Gravand 23 R, Pibeand 11 R, Knarand 19 R, Krikand 43 R, Skeand 29 R, Musvåge 1 R, Tårnfalk 2 R, Vandrefalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 55 R, Strandskade 9 R, Stor Præstekrave 8 R, Vibe 46 R, Brushane 9 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Storspove 5 R, Rødben 31 R, Ringdue 10 R, Sanglærke 21 R, Engpiber 14 R, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 R, Stenpikker 2 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 3 R, Blåmejse 2 R, Gråkrage 4 R, Ravn 1 OF, Stær 10 R, Bogfinke 5 R, Tornirisk 27 R, Gulspurv 4 R, Rørspurv 1 R. Niels Bomholt
Agernæs: Tårnfalk 1 R, Havterne 7 R, Ringdue 2 R, Rødhals 1 R, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 R, Gransanger 3 R, Halemejse 1 R, Blåmejse 2 R, Grønirisk 1 R. Niels Bomholt
Fiskeholm (kun vestsiden optalt): Skarv 12 R, Toppet Skallesluger 1 R, Blishøne 3 R, Strandskade 2 R, Sorthovedet Måge 5 R, Hættemåge 440 R, Stormmåge 140 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 1 R, Splitterne 28 R. Niels Bomholt
Hellebjergdam: Grågås 9 R, Gravand 4 R, Krikand 2 R, Musvåge 1 R, Blishøne 16 R, Vibe 8 R, Ringdue 3 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gråkrage 5 R, Stær 10 R. Niels Bomholt
Sandholt: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 11 R, Musvåge 2 R, Blishøne 18 R, Vibe 1 R, Hættemåge 160 R, Sølvmåge 1 R, Huldue 2 OF, Hvid Vipstjert 2 R. Niels Bomholt
Vester Hæsinge: Landsvale 1 R. Niels Bomholt


      Rødben               Foto: Kurt Due Johansen

Mandag den 14. april 2008.

Gulstav Mose: Traner 2 OF (fløj mod Keldsnor (10:04)), Rørdrum 1 HØ (10:06), Rørhøg 1 Han + 1 Hun (Parring (10:07)). Erik Thomsen
Egeskov
: Isfugl 1, Tårnfalk 2, Musvåge 2, Gransanger 1, Spætmejse 2, Hvid Vipstjert 3, Sangdrossel 1. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Karlsmosen, Egeskov
: Havørn 1 R. Eskild Nielsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-7:30): Trækobs : Splitterne 20 SØ, Havterne 4 SØ, Toppet Skallesluger 4 SØ, Sortand 70 SØ, Ederfugl 210 SØ, Havlit 3 R, Gravand 2 T, Knortegås 14 T, Grågås 2 SØ, Toppet Lappedykker 2 T, Skarv 10 R, Lomvie/Alk 1 SØ, Fiskehejre 2 V, Sjagger 5 R, Korttået Træløber 1 SY, Skovpiber 1 NØ, Engpiber 11 NØ, Rørspurv 1 R, Kvækerfinke 2 T, Tornirisk 7 NØ. Kysttåge fra kl. 7:15. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening
Noret, Taasinge: Knopsvane 8 R, Sangsvane 2 R, Grågås 22 R, Gravand 12 R, Krikand 52 R, Skeand 6 R, Strandskade 2 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 4 R, Stær 10 R. Peder Rasmussen
Søby Monnet, Taasinge: Gravand 12 R, Pibeand 2 R, Toppet Skallesluger 2 R, Musvåge 2 R, Strandskade 14 R, Klyde 1 FU, Hjejle 35 OF, Storspove 32 R, Rødben 9 R, Havterne 11 FU, Blåmejse 2 R. Peder Rasmussen
Søen, Valdemarsslot: Lille Lappedykker 4 R, Toppet Lappedykker 1 R, Gråstrubet Lappedykker 11 R, Gravand 16 R, Knarand 9 R, Krikand 12 R, Skeand 5 R, Taffeland 21 R, Troldand 50 R, Grønbenet Rørhøne 5 R, Dobbeltbekkasin 4 FU, Rødben 3 R. Peder Rasmussen
Vejlen, Taasinge: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Grågås 48 R, Troldand 75 R, Sangdrossel 1 SY. Peder Rasmussen
Tarup Vandmølle (Vindinge Å)
: Hvinand 2 YF (Ligger og kikker på redekassen), Landsvale 2 OF. Per Rasmussen
Orte
: Stor Flagspætte 1 M FU, Jernspurv 1 SY, Gulspurv 2 FU. Heidi Lund Bjerregaard
Egensedybet
: Klyde 7 FU, Almindelig Ryle 21 FU, Storspove 260 FU, Splitterne 2 T, Havterne 2 R, Skovpiber 1 R, Sangdrossel 2 R. Kurt Due Johansen
Lumby Inddæmmede Strand: Knopsvane 40 FU, Grågås 20 FU, Munk 1 SY. Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning: Hjejle 1200 OF. Kurt Due Johansen
Eskør Inddæmning (Hybæk): Krikand 24 R, Vandrikse 2 SY, Brushane 1 R, Dobbeltbekkasin 7 R, Rødben 4 R, Svaleklire 3 R, Skægmejse 2 R. Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Toppet Lappedykker 41 R, Gråstrubet Lappedykker 22 R, Pibeand 20 R, Krikand 8 R, Rørhøg 1 M AD R, Klyde 2 R, Lille Præstekrave 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand, Wedellsborg: Gråstrubet Lappedykker 10 R, Krikand 61 R, Atlingand 3 , Skeand 15 R, Stor Præstekrave 4 R, Hjejle 300 R, Brushane 1 M R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 6 R, Ravn 2 R. Michael Mosebo Jensen
Marslev: Hvid Stork 1 N (1 nordtrækkende set gennem drivhusglas af en medarbejder på gartneriet Rosa Danica. Jeg så den ikke selv, men han bemærkede sort/hvid underside, strakt hals og at det ikke var en fiskehejre som ses mange gange her når de flyver til nærliggende koloni). Mogens Ribo Petersen
Fyns Hoved: Islom 1 VDR FU Ø, Sule 1 AD FU V, Skovpiber 11 FU, Stenpikker 2 M AD R, Løvsanger 2 FU. Hans Ole Matthiesen
Flyvesandet: Hvid Vipstjert 2 RI, Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 14 RI, Sangdrossel 3 RI, Munk 1 RI, Gransanger 13 RI, Blåmejse 1 RI, Bogfinke 7 RI, Grønirisk 2 RI (Dagstotal 50 Årstotal 1287). Michael Højgaard Hansen
Skåstrup Frihed: Ravn 1 YF BR. Jens Bækkelund


      Mosehornugle 1 af 2 trækforsøgende ved Hou Norstrand

Søndag den 13. april 2008.

Hou Nordstrand (07:15 - 10:10): Bramgås 980 NØ, Knortegås 29 NØ, Gravand 2 R, Ederfugl 650 NØ, Havlit 5 R, Spurvehøg 1 N, Hættemåge 30 NØ, Splitterne 4 R, Huldue 1 R, Ringdue 1270 N, Mosehornugle 2 TF, Sanglærke 3 N, Landsvale 2 , Hvid Vipstjert 5 , Rødhals 40 R, Sjagger 30 N, Misteldrossel 5 , Gransanger 4 SY, Stær 60 NØ, Bogfinke/Kvækerfinke 300 NØ, Tornirisk 12 R
Siø: Bramgås 160 NØ, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 250 R, Splitterne 4 OF.
Espe: Tårnfalk 2 (Har fået kik på redestedet fra sidste år), Stillits 2, Gransanger 2, Allike 12. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Lillebælt ( Fynshav-Bøjden ) (18:15-18:50): Dværgmåge 6 SØ, Splitterne 5 T, Alk/Lomvie 7 R, Ederfugl 50 T, Sortand 10 T, Bjergand 170 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Karlsmosen, Kværndrup (12:25-12:50): Fjeldvåge 1 FU (Ej musvåge - større m/hvid bredt halebånd. Ej Blå kærhøg, hun. Obs-afstand ca. 100 meter.). Tommy Dalnæs
Ølundgård Inddæmning (18:15-19:30): Pibeand 240 R, Knarand 39 R, Krikand 375 R, Spidsand 26 R, Skeand 109 R, Almindelig Ryle 400 R. Thomas og Ib Hellesen
Engen ved Kauslunde å: Svaleklire 9 R. Bo K. Stephensen
Selleberg, Marslev (16:00): Landsvale 1 OF. Mogens Ribo Petersen, Kirsten Halkjær Lund
Egebjerggaard Skovriddermarken (18:15): Misteldrossel 7 R. Aksel Christensen
Gyldensteen Golfbane (17:00): Misteldrossel 2 FU. Jens Bækkelund
Flyvesandet (18:00): Trane 4 NV, Stenpikker 1 FU. Helle Suadicani
Stegøvej, Bogense (14:30): Nilgås 2 R. Helle Suadicani

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening
Thurø By.: Jernspurv 1 FU, Sortkrage 1 FU, Dompap 2 FU ( han og hun), Gulspurv 3 FU. Kjeld Korsholm
Fårevejle:
Gravand 12 R, Pibeand 38 R, Knarand 4 R, Krikand 65 R, Gråand 4 R, Spidsand 2 R, Skeand 38 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R. Ole Goldschmidt
Gulstav
: Sort Glente 1 AD S, Rød Glente 2 2K TF, Rørhøg 5 , Spurvehøg 14 NØ, Musvåge 14 TF, Fjeldvåge 4 2K TF, Fiskeørn 1 NØ, Tårnfalk 1 R, Huldue 1 R, Landsvale 4 NØ, Ravn 1 R. Ole Goldschmidt
Hav ved Tryggelev Nor (KA45)
: Toppet Lappedykker 28 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Ederfugl 450 R, Havlit 80 R. Ole Goldschmidt
Humble
: Sjagger 580 R. Ole Goldschmidt
Keldsnor
: Toppet Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 56 R, Fiskehejre 2 R, 13 kuld Grågås 61 R, Gravand 38 R, Pibeand 196 R, Knarand 1 R, Krikand 4 R, Gråand 5 R, Taffeland 14 R, Troldand 9 R, Vandrefalk 1 R, Blishøne 14 R, Stor Præstekrave 3 R, Vibe 4 R, Almindelig Ryle 23 R, Rødben 1 R, Hættemåge 16 R, Stormmåge 11 R, Sølvmåge 70 R, Svartbag 8 R, Hvid Vipstjert 2 R, Gransanger 6 R, Tornirisk 2 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Klæsø Nor
: Lille Lappedykker 2 R, Grågås 4 R, Gravand 6 R, Krikand 22 R, Gråand 2 R, Skeand 97 R, Taffeland 2 R, Troldand 440 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 35 R, Strandskade 6 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Havterne 2 R. Ole Goldschmidt
Magleby Nor: Hjejle 350 R. Ole Goldschmidt
Nørreballe Nor
: Toppet Lappedykker 12 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 16 R, Knopsvane 52 R, 3 kuld Grågås 48 R, Gravand 28 R, Pibeand 32 R, Knarand 3 R, Gråand 9 R, Skeand 16 R, Taffeland 35 R, Troldand 530 R, Bjergand 120 R, Hvinand 16 R, Rørhøg 1 M AD NØ, Blå Kærhøg 1 F AD NØ, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 85 R, Strandskade 4 R, Klyde 12 R, Stor Præstekrave 4 R, Vibe 22 R, Rødben 8 R, Hættemåge 12 R, Stormmåge 15 R, Sølvmåge 23 R, Svartbag 7 R, Sanglærke 8 R, Digesvale 2 R, Engpiber 2 R. Ole Goldschmidt
Rudkøbing Vejle
: Vandrikse 2 R. Ole Goldschmidt
Snaremose Sø
: Gråstrubet Lappedykker 1 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 2 R, Pibeand 38 R, Knarand 1 R, Krikand 24 R, Gråand 10 R, Skeand 4 R, Dværgfalk 1 F AD NØ, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 4 R, Vibe 4 R, Rødben 1 R, Gransanger 1 R, Husskade 1 R, Gråkrage 2 R. Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor
: Lille Lappedykker 20 R, Toppet Lappedykker 28 R, Gråstrubet Lappedykker 25 R, Skarv, Mellemskarv (sinensis) 6 R, Rørdrum 2 R, Fiskehejre 7 R, Knopsvane 10 R, 12 kuld Grågås 99 R, Gravand 23 R, Pibeand 42 R, Knarand 31 R, Krikand 60 R, Gråand 51 R, Spidsand 2 R, Atlingand 2 R, Skeand 21 R, Taffeland 6 R, Troldand 185 R, Hvinand 85 R, Rørhøg 1 2K R, Grønbenet Rørhøne 4 R, Blishøne 81 R, Strandskade 4 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 28 R, Vibe 16 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Småspove 2 NØ, Storspove 115 NØ, Hættemåge 3 R, Svartbag 5 R, Sanglærke 4 R, Engpiber 1 R, Skærpiber 2 R, Hvid Vipstjert 4 R, Jernspurv 1 R, Gransanger 1 R, Skægmejse 7 R, Blåmejse 1 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 2 R, Stær 90 R, Tornirisk 4 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Faaborg
(I det lille vandhul over for Svendborgvej 206): Lille Lappedykker 2 SY, Troldand 2 R, Hvid Vipstjert 1 OF, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Gråspurv 4 R, Gulspurv 1 SY. Søren Peter Pinnerup
Tarup Grusgrave
: Landsvale 1 FU, Gråand 3 FU, Hvidklire 1 FU, Tinksmed 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU. Per Rasmussen
Ølundgårds Inddæmning (09:35-11:00): Pibeand 60 FU, Knarand 21 FU, Spidsand 8 FU, Atlingand 2 FU, Skeand 51 FU, Toppet Skallesluger 2 FU, Rød Glente 1 OF, Klyde 137 R, Hjejle 82 R, Almindelig Ryle 600 R, Brushane 2 FU. Dieter Maaszen
Føns Vang
: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 8 R, Gråstrubet Lappedykker 36 R, Grågås 2 R, Pibeand 22 R, Knarand 2 R, Skeand 6 R, Taffeland 8 R, Troldand 58 R, Bjergand 12 R, Hvinand 16 R, Toppet Skallesluger 4 R, Strandskade 5 R, Klyde 8 R, Sildemåge 2 R, Engpiber 4 R, Stær 1 R, Føns Vig: Gransanger 1 SY, Rørspurv 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Neverkær: Grågås 2 R (Med 6 pull ved Bisonokser ), Tornirisk 3 FU. Jørgen Lund Bjerregaard
Svinø v/Gamborg: Rørhøg 1 T. Jørgen Lund Bjerregaard


         
        Større foto!

Lørdag den 12. april 2008.

Thurø By: Rørhøg 1 V, Fiskeørn 1 N (kl. 7.10), Tårnfalk 3 R, Silkehale 1 FU (På Kvalkved). Arne Bruun
Svendborgsund ved Iholm: Bramgås 110 Ø, Musvåge 1 N
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 5 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 3 R, Grågås 22 R, Gravand 29 R, Knarand 11 R, Gråand 16 R, Skeand 87 FU, Troldand 90 R, Hvinand 2 FU, Stor Skallesluger 1 M R (Venstre vinge beskadiget - måske brækket), Havørn 2 , Rørhøg 2 OF, Musvåge 2 OF, Tårnfalk 2 R, Fasan 2 R, Blishøne 9 R, Strandskade 1 R, Vibe 2 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 34 R, Svartbag 6 , Ringdue 5 OF, Stor Flagspætte 2 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 1 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 R, Allike 3 OF, Gråkrage 4 OF, Bogfinke 4 , Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Arreskov Sø: Toppet skallesluger 1 AD Han (Ses ikke øfte i søen). Erik Ehmsen
Faaborg: Silkehale 14 R. Gunnar Knudsen
Stenløseskoven (14:00): Ravn 1 R. Mogens Elnif Thomsen
Ølundgårds Inddæmning: Klyde 65 FU. Anders Vedel
Bispeengen, Odense (15:15-15:55): Knarand 9 R, Lille Præstekrave 1 R. Gregers Johannesen
Helnæs Made: Landsvale 2 FU SY, Svale sp. 2 FU SY. Jan Christiansen
Flyvesandet: Gærdesmutte 1 RI, Jernspurv 4 RI, Rødhals 11 RI, Solsort 3 RI, Sangdrossel 2 RI, Gransanger 2 RI, Musvit 1 RI, Bogfinke 3 RI, Grønirisk 1 RI, Stillits 1 RI. Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Mågeøerne: Grågås 55 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 23 R, Krikand 5 FU, Klyde 2 FU, Storspove 1 R, Sildemåge 4 AD YF, Splitterne 1 FU, Havterne 21 R. Jacob Sterup


       Gransanger SY

Fredag den 11. april 2008.

Svendborgsund ved Roklubben (07:30): Skarv 200 FU (fælles-fisker)
Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Knopsvane 2 R, Grågås 12 R, Gravand 5 R, Knarand 4 R, Krikand 12 R, Skeand 6 R, Taffeland 8 R, Troldand 17 R, Musvåge 1 R, Vibe 2 R, Ringdue 12 R, Vindrossel 7 R, Gransanger 1 SY, Stær 21 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (N. f/vej): Gråstrubet Lappedykker 5 R, Skarv 1 R, Blisgås 2 R, Grågås 2 R, Sanglærke 4 SY, Gransanger 2 SY, Musvit 1 SY, Husskade 2 R. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 2 R, Blisgås 25 R, Grågås 18 R, Gravand 2 R, Knarand 4 R, Krikand 11 R, Atlingand 3 R, Skeand 15 R, Taffeland 14 R, Troldand 52 R, Strandskade 2 R, Vibe 3 R, Hvid Vipstjert 2 R. Peder Rasmussen
Bøjden Nor: Knopsvane 47 FU, MIN Grågås 15 FU, Gravand 4 FU, Pibeand 25 FU, Troldand 60 R, Bjergand 560 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 FU, minimum Vibe 2 FU, Almindelig Ryle 10 FU, Rødben 4 FU. Per D Poulsen
Horne Mølleå v/Grubbe Mølle: Lille Lappedykker 3 R, Knopsvane 1 YF BR, Grågås 2 R, Gravand 2 R, Pibeand 26 FU, Gråand 5 R, Troldand 5 , Blishøne 4 R, Strandskade 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 2 AD R, Sølvmåge 2 AD R, Stær 5 R. Jacob Sterup
Hvidkilde, mose øst for godset: Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 2 R. Jacob Sterup
Boltingegårdskov: Grønspætte 1 (har været hørt gennem de sidste tre uger, men først set i dag). Anne Grethe Stadil og Steen Bak Henriksen [MidtfynsNatur]
Espe: Stillits 4. Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Egeskov: Tårnfalk 1. Poul Rasmussen, Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Lindeskov / Ørbæk (17:40): Grågæs 2 (med 5 pull. gik på tværs af landevej). Leif Kristensen
Ladegård Mark, moser nord for: Første obs i år af hunnen i reden Knopsvane 2 YF B. Heidi Lund Bjerregaard
Orte: Aarupvej, baghaven Gulspurv 2 M FU. Heidi Lund Bjerregaard


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 3/4-08:                    
           Europas største vadefugl skal tælles i Danmark
           Hva’ hedder fuglen med den bøjede pind i munden?
           Fuglekiggere og jægere indgår samarbejdsaftale på Nyord
 


         Kortnæbbet gås, Noret Taasinge

Torsdag den 10. april 2008.

Vejlen.Tåsinge (08:15-10:00): Skægmejse 3 R (1 han og 2 hun). Ella Mikkelsen
Noret, Tåsinge
(10:00-11:00): Kortnæbbet Gås 7 R. Ella Mikkelsen
Ristinge, Piledybet
(17:00): Rørdrum 1 HØ. Henrik Mørup-Petersen
Egeskov
: Landsvale 1, Isfugl 1, Ravn 1, Gransanger 1, Sangdrossel 2, Stillits 2, Skarv 2.
Sumpskilpadde 1. Poul Rasmussen, Bent Staugaard  [MidtfynsNatur]
Brændegård Sø
(11:35-12:20): Knarand 5 R, Skeand 106 R. Ella Mikkelsen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:15-9:45): Sortand 310 SØ, Ederfugl 250 SØ, Havlit 8 SØ, Fløjlsand 4 T, Pibeand 5 SØ, Gråand 2 T, Skeand 1 SØ, Gravand 2 T, Knortegås 7 SØ, Grågås 6 T, Toppet Skallesluger 23 SØ, Alk 40 SØ, Lomvie/Alk 6 T, Lomvie 1 FOU, Sortstrubet Lom 20 SØ, Toppet Lappedykker 3 SØ, Gråstrubet Lappedykker 1 FU, Skarv 43 NØ, Splitterne 19 SØ, Strandskade 3 T, Engpiber 6 NØ, Stor Flagspætte 1 FU, Kvækerfinke 3 NØ, Fiskeørn 1 NØ ( kl. 7:45 ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Bispeenge
(08:00-09:00): Knarand 5 R. Henrik Kalckar Hansen
Tårup Kerteminde
(08:15): Bomlærke 1 SY. Lars Philip Nørtoft
Fyns Hoved
: Sule 1 V AD, Rød Glente 1 R (09.15), Fjeldvåge 1 R, Dværgfalk 1 N, Skovpiber 2 SY, Hvid Vipstjert 75 R, Rødhals 150 R, Løvsanger 2 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 SY han (På 20 cm´s afstand. Meget tillidsfuld), Stor Tornskade 1 R. Lars Andersen
Flyvesandet
(11:10): Bysvale 1 OF, Løvsanger 1 R, Trane 1 Ø (12:45). Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (12:45): Blå Kærhøg 2 FU hun, Trane 1 Ø, Misteldrossel 3 R, Stillits 50 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (06:00-14:00): Blå Kærhøg 2 FU hun, Trane 1 Ø (12.45), Bysvale 1 OF (Kl. 11.10), Misteldrossel 3 R, Løvsanger 2 RI (1 syngende), Stillits 50 R. Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Daleskoven (09:30): Stor Flagspætte 8 R, Ravn 2 OF. Michael Højgaard Hansen
Egebjerggaard Skovmosen (13:15): Stor Tornskade 1 R. Kim Villumsen, Aksel Christensen
Egebjerggaard nordlige Fælled (08:30): Blå Kærhøg 2 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (08:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening
Noret - Tåsinge
: Skarv 1 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 2 R, Kortnæbbet Gås 7 R, Grågås 37 R, Gravand 3 R, Knarand 2 R, Krikand 19 R, Skeand 3 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Blishøne 13 R, Strandskade 1 R, Vibe 1 R, Dobbeltbekkasin 9 FU, Rødben 2 R, Hættemåge 8 R, Stor Flagspætte 1 R, Hvid Vipstjert 3 R, Gransanger 1 SY, Stær 14 R, Bogfinke 1 SY, Rørspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Vejlen - Tåsinge: Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 1 M R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Grågås 22 R, Gravand 2 R, Krikand 2 R, Gråand 6 R, Atlingand 1 M R, Taffeland 3 R, Troldand 315 R, Hvinand 1 R, Vandrikse 1 KA, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 9 R
Strandskade 4 R, Vibe 9 R, Dobbeltbekkasin 5 FU, Rødben 3 FU, Hættemåge 120 R, Sølvmåge 21 R, Ringdue 2 R, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 3 R, Solsort 1 R, Gransanger 1 SY, Skægmejse 3 , Gråkrage 2 R, Stær 3 R, Bogfinke 2 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 6 R. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø
: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 10 R, Gravand 42 R, Knarand 5 R, Krikand 102 R, Gråand 10 R, Skeand 102 R, Troldand 74 R, Hvinand 2 R, Havørn 2 , Rørhøg 2 , Musvåge 3 OF, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 12 R, Strandskade 1 R, Vibe 4 R, Sølvmåge 16 R, Svartbag 5 R, Hvid Vipstjert 5 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY. Ella Mikkelsen
Nørresø: Musvåge 2 OF. Ella Mikkelsen
Syltemade Å: Grågås 2 OF, Tyrkerdue 1 R, Gulspurv 1 R. Ella Mikkelsen
Tarup Vandmølle: Landsvale 1 FU. Per Rasmussen
Karlsmosen, Egeskov: Grågås 20 R, Krikand 75 R, Skeand 4, Rørhøg 1 F R, Musvåge 2 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 1 SY. Kurt Due Johansen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Rørdrum 1 SY. Kurt Due Johansen
Fællesstrand/Tornen: Spurvehøg 4, Lille Kobbersneppe 70 R, Splitterne 10 R, Havterne 3 R, Ravn 3 OF.John Buhr
Flyvesandet: Blå Kærhøg 2 F FU, 12.45 Trane 1 Ø, 11.00 Bysvale 1 OF, Misteldrossel 3 R, Løvsanger 1 SY, Stillits 50 R. Michael Højgaard Hansen
Ejlinge: Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 70 R. Jens Bækkelund


       Blåmejse Vejlen Taasinge d. 9. april 2008

Onsdag den 9. april 2008.

Miljø og Teknik, Svendborg kommune i V. Skerninge: Husrødstjert  1 Hun. Arne Bruun
Noret - Tåsinge
: Fiskehejre 2 R, Grågås 40 R, Gravand 8 R, Knarand 4 R, Krikand 56 R, Skeand 6 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 18 R, Rødben 4 R, Hvid Vipstjert 6 R, Stær 8 R
Vejlen - Tåsinge
: Lille Lappedykker 6 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Gravand 6 R, Knarand 2 R, Krikand 40 R, Skeand 3 R, Troldand 600 R, Rørhøg 2 R, Strandskade 2 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Rødben 4 R, Blåmejse 2 R
Egeskov
: Isfugl 1, Tornirisk 3, Halemejse 2, Musvåge 1. Lækat 1 (blev jagtet af Alliker). Snog 1 Poul Rasmussen, . Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Svanninge Bakker
(10:45): Trane 18 OF. Aage Wichmann
Brændegård Sø
: Havørn 3 R. Erik Ehmsen
Brændegård sø
: Havørn 2 FU JUV, Skeand 100 R. Erik Thomsen
Brændegård sø
(15:00-16:00): Skeand 140 R. Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Sundet, Fåborg
(16:30-17:30): Sorthalset Lappedykker 30 R (Min.). Birgitte Hansen, Mogens Elnif Thomsen
Lindkær, Ravnholt
(09:00-11:00): Havørn 2 R, Ravn 12 R (+). M2 valgfagshold, Dalum Landbrugsskole, Hans Rytter
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:10): Sortand 142 SØ, Havlit 2 SØ, Ederfugl 850 SØ, Bjergand 10 SØ, Pibeand 1 SØ, Gråand 1 R, Gravand 4 SØ, Hvinand 13 T, Knopsvane 2 FU, Knortegås 2 SØ, Bramgås 40 NØ, Grågås 3 T, Toppet Skallesluger 8 SØ, Alk 3 SØ, Sortstrubet Lom 83 SØ, Toppet Lappedykker 4 R + 3 V, Splitterne 32 SØ, Svartbag 2 R, Sildemåge 1 SØ, Strandskade 2 R, Jernspurv 3 FU, Engpiber 9 NØ, Sanglærke 7 T, Ringdue 10 T, Blå Kærhøg 4 NØ ( 2 ad han ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Neverkær v/Årup (11:15): Ravn 6 R. Frits Thomsen
Flyvesandet (08:00): Rødtoppet Fuglekonge 1 RI han,  (08:45): Blå Kærhøg 1 N (Brun fugl). Aksel Christensen, Børge L. Rasmussen, Jan Holm Jensen
Fyns Hoved: Stor Tornskade 3 R (Heraf 2 sammen). Anthony Carter
Fyns Hoved: Stor Tornskade 2 R. Erik Danielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø By m.m.: Jernspurv 1 FU, Sortkrage 1 FU, Gulspurv 3 FU. Kjeld Korsholm
Tved: Fiskehejre 1 R, Sanglærke 2 SY, Engpiber 2 R, Husrødstjert 1 R. Peder Rasmussen
Hvidkilde Sø: Toppet Lappedykker 2 R, Knopsvane 3 R, Grågås 150 FU, Gråand 3 FU, Troldand 150 R, Grønbenet Rørhøne 3 FU, Blishøne 15 FU, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 1 FU, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 KA. Svend Erik Jessen
Siø: Knopsvane 4 FU, Grågås 40 FU, Gravand 6 R, Pibeand 11 , Gråand 1 M R, Ederfugl 2 , Toppet Skallesluger 9, Musvåge 1 FU, Fasan 2 M KA, Strandskade 9 FU, Hjejle 60 R, Vibe 8 FU, Stormmåge 10 R, Sølvmåge 6 R, Ringdue 5 OF, Sanglærke 4 SY, Hvid Vipstjert 2 KA, Gærdesmutte 1 SY, Allike 2 OF, Gråkrage 3 FU, Stær 20 FU, Grønirisk 2 KA, Gulspurv 1 KA. Svend Erik Jessen
Spodsbjerg Havn: Knopsvane 2 R, Hættemåge 2 OF, Stormmåge 6 R, Sølvmåge 8 ODR R, Ringdue 2 OF, Husrødstjert 1 FU, Solsort 3 , Musvit 2 KA, Stær 2 FU, Skovspurv 12 R, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 2 KA. Svend Erik Jessen
Vejlen - Tåsinge: Toppet Lappedykker 2 R, Skarv 2 OF, Knopsvane 12 FU, Grågås 40 FU, Gravand 6 FU, Krikand 8 FU, Gråand 11, Skeand 1 M OF, Troldand 300 R, Rørhøg 1 M YF B, Fasan 2 KA, Blishøne 60 FU, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 6 FU, Hættemåge 5 FU, Stormmåge 4 OF, Ringdue 4 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 2 FU, Gærdesmutte 1 SY, Gransanger 2 SY, Skægmejse 8 FU, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 YF TH, Gråkrage 2 OF, Bogfinke 3 KA, Stillits 2 OF, Gulspurv 1 KA, Rørspurv 5. Svend Erik Jessen
Bøjden Nor: Lille Lappedykker 1 R, Skarv 4 R, Fiskehejre 1 FU, Knopsvane 30 FU, Grågås 40 FU, Pibeand 4 , Krikand 4 FU, Gråand 5 , Troldand 60 R, Hvinand 6 , Toppet Skallesluger 1 M FU, Musvåge 12 N, Tårnfalk 2 M YF TH, Blishøne 26 FU, Strandskade 3 R, Klyde 2 R, Vibe 6 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 4 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 4 R, Fjordterne 1 OF, Sanglærke 4 SY, Engpiber 2 FU, Hvid Vipstjert 2 FU, Sortkrage 1 FU, Gråkrage 3 FU, Stær 1 FU. Svend Erik Jessen
Sortemosen: Fiskehejre 4 R, Knopsvane 8 R, Grågås 4 R, Gravand 25 R, Pibeand 60 R, Krikand 29 R, Gråand 17 R, Skeand 7 R, Musvåge 2 R, Agerhøne 1 R, Blishøne 55 R, Strandskade 2 R, Vibe 21 R, Måge sp. 500 R, Sanglærke 8 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 1 R. Peder Rasmussen
Tarup Grusgrave
: Sildemåge 1 AD OF, Isfugl 2 YF B ( Skrænt ved befærdet markvej... Gad vide hvor længe det vare? ), Tornirisk 7 R. Per Rasmussen
Sadelmagermosen: Krikand 40 FU, Skeand 1 FU, Rørhøg 1 FU, Stor Præstekrave 1 FU, Vibe 10 FU, Lille Kobbersneppe 1 FU, Rødben 30 FU, Engpiber 3 FU, Hvid Vipstjert 20 FU, Rørspurv 3 FU. Mogens Ribo Petersen
Orte: Strandskade 2 R. Heidi Lund Bjerregaard
Flyvesandet: Hvid Vipstjert 3 RI, Gærdesmutte 6 RI, Jernspurv 16 RI, Rødhals 86 RI, Solsort 3 RI, Sangdrossel 2 RI, Vindrossel 1 RI, Gransanger 6 RI, Fuglekonge 1 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Bogfinke 19 RI, Grønirisk 1 RI. (Dagens total blev 153 ringmærkede, og vi er nu oppe på 884). Aksel Christensen, Børge L. Rasmussen, Jan Holm Jensen
Gyldensten Gods, inddæmningen: Hjejle 180 R. Jens Bækkelund

        Havørneungerne snupper fisk. Fotohistorie af Erik Thomsen


       Røghøg Han frierfødder

Tirsdag den 8. april 2008.

Noret, Taasinge: Sangsvane 2 JUV R
Noret, Taasinge
(11:50-12:30): Kortnæbbet Gås 6 R, Knarand 11 R, Stor Kobbersneppe 2 R. Niels Bomholt
Vejlen,  Taasinge
(10:45-11:45): Hjejle 420 N (Trk højt), Skægmejse 2 R. Niels Bomholt
Vejlen, Taasinge
: Rørhøg 2 R, Skægmejse 4 R
Siø
: Knortegås 470 R, Stor Kobbersneppe 2 R. Niels Bomholt
Snaremose Sø
: Svaleklire 2 R
Snarremose Sø
(14:30-14:45): Rørdrum 1 HØ, Knarand 5 R. Niels Bomholt
Fårevejle
: Hvidklire 1 R
Henninge Nor
: Troldand 200 R, Storspove 26 R, Gransanger 3 SY
Henninge Nor
(13:40-14:20): Blå Kærhøg 1 R hun. Niels Bomholt
Gulstav
: Bramgås 30 N, Engpiber 6 R, Drossel sp. 2 R
Hav ved Dovns Klint (KA46)
: Rødstrubet Lom 2 R, Toppet Lappedykker 2 R, Ederfugl 500 R, Havlit 20 R, Sortand 24 R
Keldsnor
: Skarv 22 R, Rørdrum 1 R, Fiskehejre 4 R, Blisgås 3 R, 15 Pull Grågås 6 YF, Bramgås 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 50 R, Knarand 2 R, Krikand 30 R, Troldand 60 R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Almindelig Ryle 30 R, Rødben 3 R, Sølvmåge 7 R, Svartbag 6 R, Splitterne 2 R, Hvid Vipstjert 1 R
Arreskov Sø
: Sorthalset lappedykker 1 R, Havørn 2K. Erik Ehmsen
Nakkebølle inddæmning
(10:50): Sorthalset Lappedykker 5 FU, Knarand 7 R, Bjergand 400 R, Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 3 OF. Ella Mikkelsen
Egeskov: Havørn 2 OF (fløj mod Karlsmosen), Tårnfalk 1, Rød glente 1 OF. Bent Staugaard, Poul Rasmussen
Brændegård sø (09:35-10:40): Skarv 1000 R (Skønnet), Knarand 8 R, Skeand 106 R. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Enge (08:45-09:30): Blå Kærhøg 1 FU, Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-9:30): Sortand 70 SØ + 17 V, Fløjlsand 2 SØ, Hvinand 15 T, Ederfugl 440 SØ, Havlit 4 SØ, Gråand 3 T, Gravand 1 SØ, Toppet Skallesluger 16 SØ, Knortegås 6 SØ, Gråstrubet Lappedykker 3 T + 4 R, Toppet Lappedykker 1 SØ + 4 R, Sortstrubet Lom 4 SØ + 2 V, Lomvie 4 SØ + 1 R, Alk 22 SØ + 7 V, Lomvie/Alk 12 T, Skarv 10 FOU, Sølvmåge 20 R, Sildemåge 2 R, Stormmåge 20 R, Hættemåge 30 NØ, Splitterne 8 SØ, Agerhøne 1 SY, Sortkrage 2 T, Kvækerfinke 2 R, Engpiber 7 NØ, Jernspurv 2 SY, Stær 10 R, Sangdrossel 5 SY, Gransanger 4 SY, Tornirisk 5 R, Stillits 2 FOU/SY, Hvid Vipstjert 2 R Spurvehøg 1 NØ. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Gudbjerg (12:20): Fiskeørn 1 NV. Bisschop-Larsen
Bispeengen (07:45-09:00): Knarand 11 R, Lille Præstekrave 1 FU, Svaleklire 5 FU. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgård: Pibeand 929 R, Knarand 19 R, Krikand 462 R, Spidsand 41 R, Skeand 101 R, Klyde 195 R, Stor Regnspove 52 R, Rødben 50 R. Søren Gjaldbæk
Egebjerggaard alleen (13:30): Stor Tornskade 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Skovriddermarken (08:30): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Gyldensteens enge (Orestrand) (14:20-14:50): Blisgås 1 R. Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet (05:45-12:00): Blå Kærhøg 1 R hun (I hegn på nordlig fælled), Stor Tornskade 1 R (I hegn på nordlig fælled). Michael Højgaard Hansen
Flyvesandet: Gærdesmutte 3 RI, Jernspurv 6 RI, Rødhals 4 RI, Solsort 3 RI, Gransanger 9 RI, Fuglekonge 2, RI, Bogfinke 3 RI, Kvækerfinke 1 RI (Årstotal på 735). Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Thurø Rev: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 98 FU S, Pibeand 5 FU, Krikand 10 FU, Almindelig Ryle 10 R, Hvidklire 1 FU. Arne Bruun
Thurø By m.m.: Hvid Vipstjert 2 FU, Sortkrage 1 FU. Kjeld Korsholm
Vejlen - Tåsinge:
Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 7 R, Grågås 12 R, Gravand 18 R, Knarand 2 R, Krikand 43 R, Skeand 3 R, Taffeland 1 R, Troldand 710 R, Rørhøg 2 R, Spurvehøg 1 R, Musvåge 1 OF, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Hjejle 420 N, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 3 R, Storspove 42 OF, Rødben 1 R, Hættemåge 3 R, Stormmåge 3 R, Sølvmåge 4 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Solsort 2 R, Skægmejse 2 R, Blåmejse 3 R, Musvit 2 R, Gråkrage 2 R, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 R, Rørspurv 2 R. Niels Bomholt
Noret - Tåsinge
: Kortnæbbet Gås 6 R, Grågås 40 R + 6 unger, Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Knarand 11 R, Krikand 67 R, Atlingand 2 R, Skeand 6 R, Blishøne 34 R, Strandskade 4 R, Vibe 6 R, Dobbeltbekkasin 6 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Rødben 2 R, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 R, Solsort 1 R, Musvit 1 R, Stær 1 R. Niels Bomholt
Fårevejle
: Gravand 2 R, Pibeand 55 R, Krikand 72 R, Spidsand 2 R, Skeand 17 R, Vibe 1 R, Rødben 3 R. Niels Bomholt
Henninge Nor: Skarv 2 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 3 R, Bramgås 36 NV, ,Gravand 8 R, Pibeand 2 R, Krikand 64 R, Troldand 280 R, Blå Kærhøg 1 F R, Spurvehøg 1 M R, Musvåge 3 R, Tårnfalk 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 R, Vibe 1 R, Storspove 30 R, Engpiber 1 R, Sangdrossel 10 R, Gransanger 2 R, Musvit 2 R, Gråkrage 3 R, Stær 20 R. Niels Bomholt
Løkkeby Enge: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Gravand 6 R, Krikand 20 R, Skeand 14 R, Troldand 11 R, Dobbeltbekkasin 4 R. Niels Bomholt
Siø: Skarv 12 R, Grågås 20 R, Bramgås 36 R, Knortegås 470 R, Gravand 14 R, Pibeand 6 R, Knarand 3 R, Skeand 3 R, Ederfugl 5 R, Strandskade 7 R, Vibe 3 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Splitterne 2 R, Engpiber 1 R, Stær 90 R. Niels Bomholt
Snaremose Sø: Lille Lappedykker 1 R, Pibeand 6 R, Knarand 5 R, Krikand 17 R, Vibe 5 R, Gråkrage 2 R, Stær 20 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø, nordlige holm: Sangdrossel 1 SY. Ella Mikkelsen
Brahetrolleborg Gods: Fiskehejre 4 R, Grågås 2 OF, Gravand 2 R, Gråand 10 R, Blå Kærhøg 1 F FU, Musvåge 1 R, Tårnfalk 1 FU, Fasan 2 R, Blishøne 2 R, Vibe 8 R, Rødben 1 FU, Hættemåge 2 R, Ringdue 3 OF, Sanglærke 3 SY, Bjergvipstjert 1 FU, Hvid Vipstjert 1 R, Gærdesmutte 1 SY, Jernspurv 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Allike 2 FU, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Grønirisk 1 SY. Ella Mikkelsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 2 R, skønnet Skarv 1000 R, Fiskehejre 6 R, Grågås 7 R, Gravand 14 R, Knarand 8 R, Skeand 106 R, Troldand 126 R, Stor Skallesluger 3 R, Tårnfalk 1 FU, Vibe 1 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 1 FU, Gærdesmutte 1 R, Rørspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Nakkebølle Inddæmning: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 27 R, Gråstrubet Lappedykker 2 R, Sorthalset Lappedykker 5 FU, Fiskehejre 5 R, Knopsvane 1 R, Grågås 16 R, Knarand 7 R, Taffeland 32 R, Troldand 500 R, Bjergand 400 R, Blå Kærhøg 1 FU, Blishøne 2 R, Ravn 3 OF, Bogfinke 52 N. Ella Mikkelsen
Nakkebølle skove (Enemærket m.m.): Stor Flagspætte 3, Gærdesmutte 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 1 SY, Sortmejse 1 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 1 SY, Spætmejse 1 SY, Bogfinke 2 SY. Ella Mikkelsen
Faaborg: Husrødstjert 1 SY. Per D Poulsen
Tarup Grusgrave: Rørhøg 1 F AD FU, Sildemåge 1 2K OF. Per Rasmussen
Bred Mose: Bred Station Gransanger 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard

         Rødtoppet fuglekonge ringmærket ved Flyvesandet. Foto: Jan Holm Jensen
         Læs mere på Ringmærkergruppen Fyn Bloggen


       Almindelig træløber         Foto: Hans Rytter

Mandag den 7. april 2008.

Svendborg (07:15 - 07:45): Husrødstjert 1 SY (Brogade), Gransanger 10 SY (Kogtved - Thurø), Rørspurv 1 SY (Christiansminde)
Vejlen, Taasinge (19:30): Atlingand 2 (1 par), Rørhøg 2 Han + 1 Hun. Poul Rasmussen
Hvidkilde Sø (18:30-19:30): Lille Lappedykker 2 R, Toppet Lappedykker 14 YF, Skarv 8 R, Fiskehejre 2 R, Grågås 60 R, Skeand 1 M R, Troldand 200 R, Hvinand 18 R, Huldue 1 SY, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Spætmejse 1 SY, Korttået Træløber 1 SY
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-10:00): Sortand 200 SØ, Fløjlsand 2 SØ, Ederfugl 1930 SØ, Havlit 3 T/R, Gråand 2 T, Gravand 7 SØ, Toppet Skallesluger 10 T, Knopsvane 2 FU, Grågås 9 NØ, Toppet Lappedykker 7 SØ, Alk 18 SØ, Lomvie/Alk 19 SØ, Lomvie/Alk 41 V, Skarv 30 NØ, Sølvmåge 5 R, Svartbag 2 R, Stormmåge 10 T, Hættemåge 20 NØ, Splitterne 35 SØ, Strandskade 3 T, Engpiber 6 NØ, Jernspurv 2 SY, Rørspurv 1 R, Stær 10 R, Sangdrossel 5 SY, Misteldrossel 1 SY, Gransanger 2 SY, Tornirisk 2 R, Stillits 2 FU/SY, Hvid Vipstjert 2 R, Stor Flagspætte 1 FU, Blå Kærhøg 1 NØ ( ad han ). Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Egeskov: Musvåge 1, Gransanger 1, Sangdrossel 2, Hvid Vipstjert 4. Snog 1. Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Tarup Grusgrave (17:00): Havørn 1 V IMM. Per Rasmussen
Dalum havn (15:30): Mandarinand 1 OF. Mogens Elnif Thomsen
Flyvesandet Camping (07:45): Rødtoppet Fuglekonge 1 R (Fanget til ringmærkning). Jan Holm Jensen, Børge L. Rasmussen
Klakkebjerg v/Ørsbjerg Skov (17:25): Stor Tornskade 1 R. Frits Thomsen
Daleskoven (11:30-13:30): Stor Tornskade 1 FU, Ravn 2 YP, Stillits 35 R. Michael Mosebo Jensen
Fyns Hoved (09:45-11:15): Sortand 350 R, Lille Regnspove 1 N, Tejst 4 R, Rødhals 220 R (Min.), Rødtoppet Fuglekonge 1 R han. Søren Gjaldbæk
Horseklint (06:30-08:30): Huldue 3 NØ, Ringdue 547 N, Jernspurv 28 NV, Rødhals 50 R (Min), Rødtoppet Fuglekonge 2 R han (Begge på Sandvejen i sommerhusområdet), Rørspurv 16 N. Søren Gjaldbæk
Korshavn: Blå Kærhøg 1 R AD hun. Søren Gjaldbæk
Kærby Fed: Pibeand 350 R, Knarand 5 R, Krikand 150 R, Rødben 29 R. Søren Gjaldbæk

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Græsholmene Skov: Tårnfalk 2 V (den ene havde redemateriale i kløerne). Kjeld Korsholm
Thurø Rev: Skarv 6, Fiskehejre 20 YF, Knopsvane 15, Grågås 1, Knortegås 63 FU, Gravand 30 FU, Pibeand 15, Krikand 20, Strandskade 6, Vibe 4, Rødben 2, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 50, Stormmåge 12, Sølvmåge 50, Svartbag 2, Sanglærke 15, Engpiber 1 SY, Hvid Vipstjert 4, Gråkrage 20. Niels Andersen
Svendborgsund (Lehnskov-Bro): Skarv 400 FU. Peder Rasmussen
Noret - Tåsinge
: Grågås 47 R, Krikand 45 FU, Dobbeltbekkasin 13 FU, Rødben 6 FU, Rørspurv 1 R. Peder Rasmussen
Siø: Knopsvane 11 R, Blisgås 2 R, Grågås 95 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 250 R, Strandskade 8 R, Vibe 12 R, Storspove 1 FU, Sanglærke 4 SY. Peder Rasmussen
Søby Monnet - Tåsinge: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 50 R, Gravand 28 R, Pibeand 25 FU, Krikand 6 R, Spidsand 4 FU, Toppet Skallesluger 4 R, Musvåge 1 R, Strandskade 16 R, Klyde 20 FU, Storspove 44 FU, Rødben 12 FU
Vejlen - Tåsinge: Gravand 15 R, Krikand 17 FU, Atlingand 3 FU, Troldand 425 R, Rørhøg 1 F OF, Vandrikse 1 R. Peder Rasmussen
Bårdesø
: Toppet Lappedykker 2, Fiskehejre 1 5K+ FU, Grågås 4 AD FU, Musvåge 2 AD OF, Stor Flagspætte 1 M AD FU. Keld Skytte Petersen 
Orte: Jernspurv 1 FU, Gransanger 1 SY, Dompap 1 KA. Jørgen Lund Bjerregaard
Flyvesandet: Gærdesmutte 7 RI, Jernspurv 9 RI, Rødhals 35 RI, Solsort 5 RI, Gransanger 11 RI, Fuglekonge 1 RI, Rødtoppet Fuglekonge 1 RI, Korttået Træløber 1 RI, Bogfinke 16 RI, Kvækerfinke 4 RI, Stillits 2 RI, Rørspurv 1 RI. Jan Holm Jensen, Børge L Rasmussen


Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Lørdagens tælling af Storspove (Numenius arquata): 

Helnæs Made 1 R . Michael Mosebo Jensen
Ejlinge 52 R. Jens Bækkelund
Lindø + vade v/Jersore 24 R . Jens Bækkelund
Helnæs Bugt, Nørrefjord 4 FU. Ella Mikkelsen
Fællesstrand/Tornen 78 R  . Lars Hansen 
Lillestrand/Korshavn (FE08) 18 R (Egensø Engerst. på mark v.) Lars Hansen 
Øksnehave 22 R. Lars Hansen 
Tårup Strand (marker) 8 R. Lars Hansen 
Knudshoved Færgehavn 12 ( 4 rst. + 8 trk. øst). Lars Hansen
Vestermade163 R (Rastende på kysten = let stenet strækning med strandeng bagved). Kurt Due Johansen
Rev v/Søndre Skovvænge 1 R (stenet ø ). Kurt Due Johansen
Stige Ø 1 FU (strandeng). Kurt Due Johansen
Kærby Fed 25 FU (Fersk eng / strandeng bag dige). Kurt Due Johansen
Egensedybet 240 FU (vade) . Kurt Due Johansen
Sohovedbugten 9 FU (vade ). Kurt Due Johansen
Dørholm & Dørholmbugten 5 FU (vade). Kurt Due Johansen
Ølundgårds Inddæmning 38 R (højvandsrastende på fersk eng ) . Kurt Due Johansen
Firtalsstrand 5 FU (fersk eng). Kurt Due Johansen
Nærå Strand/Agernæs Flak 172 FU. Aksel Christensen 
Strynø Kalv  40 R (på græs). Ole Goldschmidt
Bredholm 160 R (på græs). Ole Goldschmidt
Fårevejle 36 R.(på vinterkorn). Ole Goldschmidt
Henninge Nor 42 R (på ferskeng). Ole Goldschmidt
Snaremose Sø 5 R (på græsmark). Ole Goldschmidt
Thurø Rev 1 OF. Arne Bruun 
Vårø 2 R
( på vinterkorn). Ole Goldschmidt
Stjovl  31 R (på græsmark). Ole Goldschmidt
Monnet - Tåsinge 61 R (8 på græsmark 38 på fladvand 15 på vinterkorn). Ole Goldschmidt
Søby Monnet - Tåsinge 40 R . Erhardt Ecklon
Bissebjerg - Tåsinge  16 FU (på vinterbyg). Erhardt Ecklon
Skovballe 8 R (på vinterkorn). Ole Goldschmidt
Klæsø Nor 28 R (på græsmark) Ole Goldschmidt
Kædeby 6 R 2 (på græs 4 på vadeflade). Ole Goldschmidt
Ristinge Hale 6 R (på vinterkorn). Ole Goldschmidt
Storeholm + Havet omkr 260 R (på vadeflade). Ole Goldschmidt
Ristinge Nor (Ristinge Mose) 4 R (på vinterkorn). Ole Goldschmidt
Vesteregn 4 R (på græsmark). Ole Goldschmidt
Tryggelev Nor & Salme Nor 9 R (på ferskeng). Ole Goldschmidt
Rath 2 R (på pløjemark) Ole Goldschmidt
Siø 17 R (på græsmark). Ole Goldschmidt 


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 3/4-08:                    
           Europas største vadefugl skal tælles i Danmark
           Hva’ hedder fuglen med den bøjede pind i munden?
           Fuglekiggere og jægere indgår samarbejdsaftale på Nyord


 

                        Niels Andersen har talt råger ved Svendborg 2008


         Splitterner ved Hou Nordstrand

Søndag den 6. april 2008.

Thurø (08.15): Bramgås 240 Ø. Arne Bruun
Ristinge Hale
(11:35): Mørkbuget knortegås 585 R, Sortbuget knortegås 1 R. Henrik Knudsen
Ristinge, Halevejen (09:30): Mørkbuget Knortegås 400 R (Min.), Sortbuget Knortegås 1 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Nørreballe Nor (09:50): Klyde 35 R. Lene Thomsen, Frits Thomsen
Hou Nordstrand: Stor Tornskade 1 R, Stenvender 14 R, Sortgrå ryle 4 R, Almindelig ryle 6 R, Stor præstekrave 6 R, Splitterne 6 R, Sildemåge 1 R.
Slambassinerne (10:45-11:20): Skeand 38 R, Mudderklire 1 R. Gregers Johannesen
Ølundgaard Inddæmning (13:15-14:40): Pibeand 1225 R, Krikand 325 R, Spidsand 30 R, Skeand 62 R, Strandskade 60 R, Klyde 187 R, Hjejle 750 R, Almindelig Ryle 250 R, Lille Kobbersneppe 155 R, Stor Regnspove 52 R, Rødben 42 R. Gregers Johannesen
Ølundgårdsinddæmning (09:45-11:30): Pibeand 615 FU, Knarand 12 FU, Krikand 325 FU, Spidsand 33 FU, Skeand 290 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 N JUV, Klyde 180 R, Hjejle 275 R, Almindelig Ryle 225 FU. Henrik Kalckar Hansen
Dale skov (17:30-18:30): Duehøg 1 OF (Formentligt han), Misteldrossel 1 OF, Stor Tornskade 1 R (I lysning), Ravn 2 OF, Stillits 25 R. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Dalene skov (13:30): Rødtoppet fuglekonge 1 R, HØ. Aksel Christensen, Michael Højgaard Hansen
Lillebælt (Syd for Baagø) (08:45-09:00): Alk 2 OF. John Kirema Jørstrøm, Kurt Gamborg Holm
Middelfart,Hindsgavl Batteriplantage (15:55): Grønspætte 1 OF (Set og Hørt). Dieter Maaszen
Flægen, Tybrind (15:45-16:15): Ravn 1 OF. Jens Bækkelund
Tybrind Vig (15:00-16:10): Lomvie/Alk 35 R. Jens Bækkelund
Fønsskov (12:10-14:00): Fjeldvåge 1 R, Huldue 2 OF. Jens Bækkelund
Føns Vig (12:10-14:40): Lomvie/Alk 90 R. Jens Bækkelund
Fogense (11:05): Lysbuget Knortegås 5 R. Jens Bækkelund
Føns Vang (09:55-11:10): Lille Skallesluger 2 FU. Dieter Maaszen
Ålebæk, Gyldensteen (09:35): Stor Tornskade 1 R. Jens Bækkelund

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 4 FU, Grågås 78 R, Gravand 11 R, Knarand 3 FU, Krikand 27 R, Skeand 7 R, Troldand 32 R, Rød Glente 1 NØ (15:00 /15:15 Trak nord/øst ), Musvåge 5 , Vibe 38 R, Sangdrossel 1 SY, Ravn 1 OF, Stær 22 R. Peder Rasmussen
Hjulby Sø:Toppet Lappedykker 4 R, Skarv 12 R, Fiskehejre 1 R, Krikand 2 R, Troldand 8 R, Rørhøg 1 M R, Musvåge 1 R, Grønbenet Rørhøne 1 R, Ringdue 30 R, Isfugl 1 R, Sanglærke 1 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 2 R, Vindrossel 2 R, Gransanger 1 R, Halemejse 2 R, Musvit 4 R, Gulspurv 1 R. Niels Bomholt
Kværndrup: Rørhøg 1 M OF. Niels Bomholt
Ollerup: Krikand 75 R, Rørhøg 1 F FU, Vibe 6 R, Sanglærke 2 SY. Peder Rasmussen
Rantzausminde: På matriklen Sumpmejse 2 R, Blåmejse 2 R, Husskade 2 R. Peder Rasmussen
Rødme Svinehaver: Spurvehøg 1 NØ, Ravn 2 OF. Peder Rasmussen
Stenstrup Lergrave (syd f/vej): Toppet Lappedykker 3 R, Gråstrubet Lappedykker 7 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Rørdrum 1 R HØ, Knopsvane 2 R, Grågås 42 R, Krikand 23 R, Atlingand 3 , Skeand 11 R, Taffeland 7 R, Troldand 25 R, Blishøne 45 FU, Strandskade 2 R, Vibe 2 R, Hættemåge 50 R, Stormmåge 75 R, Sølvmåge 3 R. Peder Rasmussen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 11 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 400 R, Fiskehejre 4 OF, Knopsvane 5 R, Grågås 13 R, Gravand 33 R, Pibeand 19 R, Knarand 12 R, Gråand 12 R, Skeand 141 FU, Troldand 35 R, Hvinand 3 R, Havørn 2 , Duehøg 1 OF, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 3 OF, Fasan 3 R, Blishøne 14 R, Vibe 1 R, Hættemåge 1 R, Sølvmåge 26 R, Svartbag 4 R, Ringdue 20 OF, Stor Flagspætte 1 R HØ, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 5 R, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 OF, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Vindrossel 4 OF, Gransanger 2 SY, Halemejse 1 R HØ, Sumpmejse 2 R, Musvit 3 R, Allike 2 R, Gråkrage 6 R, Ravn 2 OF, Bogfinke 4, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Svanninge: Bramgås 230 Ø (To flokke, 100 + 130 kort tid efter hinanden.), Spurvehøg 1 FU, Stor Flagspætte 1 R, Skovskade 2 R. Jacob Sterup
Firtalsstrand (11:45-12:15): Fjeldvåge 1 FU, Bjergvipstjert 1 N. Henrik Kalckar Hansen
Ølundgårds Inddæmning (09:45-11:30): Pibeand 615 FU, Knarand 12 FU, Krikand 325 FU, Spidsand 33 FU, Skeand 90 FU, Fjeldvåge 1 FU, Vandrefalk 1 JUV N, Klyde 180 FU, Hjejle 275 R, Almindelig Ryle 225 FU, Brushane 3 R, Dobbeltbekkasin 7 FU, Lille Kobbersneppe 8 R, Storspove 4 R. Henrik Kalckar Hansen
Kerteminde: Trane 6 NØ (Trak over Johannes Larsen museet ). Jens Gregersen
Kerteminde: Trane 6 AD NØ. Ole Goldschmidt
Kerteminde : Sølvmåge 400 R . Jens Gregersen
Fyns Hoved: Skarv, Mellemskarv (sinensis) 335 R, Fiskehejre 4 R, Gravand 20 R, Gråand 2 R, Ederfugl 60 R, Hvinand 6 R, Toppet Skallesluger 12 R, Spurvehøg 3 NØ, Musvåge 4 TF, Strandskade 30 R, Stor Præstekrave 6 R, Lille Kobbersneppe 29 R, Storspove 86 R, Rødben 4 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 2 R, Splitterne 12 R, Havterne 4 R, Engpiber 10 R, Skærpiber 1 R, Hvid Vipstjert 15 R, Rødhals 8 R, Vindrossel 10 R, Gransanger 6 R, Topmejse 1 R, Gråkrage 4 R, Stær 140 NØ, Bogfinke 10 NØ, Kvækerfinke 5 NØ, Bogfinke/Kvækerfinke 90 NØ, Grønirisk 2 NØ, Grønsisken 3 NØ, Gulspurv 20 R. Ole Goldschmidt
Fællesstrand/Tornen: Toppet Skallesluger 14 R, Stor Præstekrave 12 R, Splitterne 7 R, Vindrossel 6 OF,
Horseklint: Sangsvane 6 TI R, Spurvehøg 4, Musvåge 1 TF, Huldue 2 N, Ringdue 553, Sjagger 40 V, Stær 124. Kirsten Halkjær Lund
Vissenbjerg
: Rød Glente 1 OF (Obs. fra motorvej Fløj syd mod Aarup forfulgt af Ravn), Musvåge 1 R, Ravn 1 OF. Jens Gregersen
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 19 R, Gråstrubet Lappedykker 8 FU, Skarv 62 R, Knopsvane 4 R, Gravand 2 FU, Knarand 1 M R, Gråand 11 FU, Skeand 3 FU, Taffeland 7 FU, Troldand 240 R, Hvinand 50 FU, Lille Skallesluger 2 , Blishøne 40 FU, Klyde 2 R, Hættemåge 188 R, Sølvmåge 15 R. Dieter Maaszen
Gamborg Inderfjord: Toppet Lappedykker 35 R, Skarv 23 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 11 R, Gravand 12 FU, Gråand 2 FU, Ederfugl 30 FU. Dieter Maaszen


      Skeand Han

Lørdag den 5. april 2008.

Bissebjerg, Taasinge: Storspove 16 FU (FU på vinterbyg)
Noret, Taasinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, Fiskehejre 3 R, På marken nordøst Knopsvane 18 R, Knarand 8 R, Krikand 34 R, Skeand 12 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Vibe 4 R, Dobbeltbekkasin 16 R
Søby Monnet, Taasinge: Fiskehejre 1 R, Knopsvane 1 R, Gravand 24 R, Pibeand 26 R, Krikand 32 R, Spidsand 10 R, Toppet Skallesluger 8 R, Fjeldvåge 1 R, Strandskade 18 R, Klyde 8 R, Vibe 12 R, Almindelig Ryle 6 R, Storspove 40 R (Fouragende og rastende på vadeflade og lavvande i bugten), Rødben 10 R, Hættemåge 40 R, Stormmåge 30 R, Sølvmåge 46 R, Svartbag 4 R, Havterne 1 FU, Sanglærke 18 R, Jernspurv 1 SY, Gråkrage 6 R, Stær 26 R
Vejlen, Taasinge: Gråstrubet Lappedykker 2 R, 1 på rede Grågås 8 R, Gravand 6 R, Knarand 6 R, Vibe 4 R
Thurø, Søndervej 107 (22:45): Blisgås 20 Ø (Skrig i natten viste sig efter check på cd'en at være en flok blisgæs på vej mod øst. Mindst 20 at dømme efter korets størrelse), Pibeand træ. Arne Bruun
Ollerup, Åmosen (16:30):Krikand 106 R, Rørhøg 2 R. Erik Danielsen
Espe: Enkeltbekkasin 1, Gransanger 1, Stor Flagspætte 1, Sangdrossel 2, Hvid Vipstjert 2, Sumpmejse 1, Blåmejse 2, Musvit 4, Stær 15, Allike 15. Budtsnudet frø har lagt æg. . Bent Staugaard. [MidtfynsNatur]
Horseklint, Fyns Hoved (07:00 - 11:00): Grågås 27 Ø, Ringdue 460 NØ, Stor regnspve 67 R, Allike 210 NØ, Bogfinker/Kværkerfinke 5000 NØ, Havterne 2 R, Splitterne 4 R, Mosehornugle 1 R(08:00), Landsvale 1 N (07:50), Misteldrossel 3 NØ. Erik Danielsen
Fynshoved (11:15 -13:00): Rødtoppet fuglekonge 1 R (11:30). Erik Danielsen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Tankefuld: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 4 FU, Stor Flagspætte 1 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 6 R, Spætmejse 2 SY, Stær 12 R. Peder Rasmussen
Hav syd for Thurø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 54 R. Arne Bruun
Hav øst for Thurø
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 25 FU, Sortand 30 R, Fløjlsand 5 FU. Arne Bruun
Thurø Rev
: Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 35 FU, Gravand 8 FU, Pibeand 28 FU, Krikand 20 FU, Strandskade 3 FU, Vibe 8 R, Almindelig Ryle 3 FU, Dobbeltbekkasin 1 R, Storspove 1 OF, Rødben 4 SY, Hvidklire 1 FU, Hættemåge 12 FU. Arne Bruun
Høje Ris (Sønderhave)
: Ringdue 5 R, Solsort 1 R, Sangdrossel 2 R, Sumpmejse 1 R, Blåmejse 1 R, Skovskade 1 R, Gråkrage 2 R, Ravn 1 R, Bogfinke 2 R, Kvækerfinke 1 R, Stillits 1 R, Gulspurv 5 R. Niels Bomholt
Karlsmosen, Egeskov: Havørn 1 IMM OF
Ravn 1 OF. Niels Bomholt
Agernæs: Knopsvane 41 FU. Ella Mikkelsen
Helnæs Bugt, Nørrefjord: Gravand 2 R, Toppet Skallesluger 8 R, Blishøne 200 R, Strandskade 11 R, Almindelig Ryle 60 R, Storspove 4 FU, Rødben 5 R, Splitterne 4 R. Ella Mikkelsen
Helnæs Made (06:45-10:00): Gråstrubet Lappedykker 2 R, Knopsvane 4 R, Grågås 75 R, Gravand 4 R, Pibeand 1 R, Knarand 6 R, Krikand 43 R, Gråand 5 R, Spidsand 5 R, Musvåge 2 , Tårnfalk 1 FU, Fasan 1 R, Grønbenet Rørhøne 2 R, Blishøne 24 R, Strandskade 4 R, Klyde 2 R, Stor Præstekrave 1 R, Hjejle 40 R, Vibe 28 R, Almindelig Ryle 80 R, Dobbeltbekkasin 1 KA, Rødben 8 R, Hættemåge 64 R, Stormmåge 14 R, Sølvmåge 8 R, Ringdue 4 R, Stor Flagspætte 1 R, Sanglærke 13 SY, Engpiber 5 R, Hvid Vipstjert 2 R, Musvit 2 R, Husskade 2 R, Gråkrage 8 R, Stær 16 R, Gulspurv 1 SY. Ella Mikkelsen
Helnæs, havet ud for Maden: Skarv 9 R, Ederfugl 300 R, Sortand 22 R, Toppet Skallesluger 2 R. Ella Mikkelsen
Maden, Helnæs: Knarand 8 R, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Husby Strand: Sortand 400 R (Ph), Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Helnæs Fyr: Gråstrubet Lappedykker 55 R, Alk 3 R, Lomvie/Alk 10 (6 R + 4 S). Michael Mosebo Jensen
Føns Vang: Lille Skallesluger 8 R. Michael Mosebo Jensen
Fiskeholm: Sorthovedet Måge 2 R AD. Michael Mosebo Jensen
Eskør: Skægmejse 1 HØ. Michael Mosebo Jensen
Emtekær Nor: Lomvie/Alk 4 S. Michael Mosebo Jensen
Hindemae skov: Skovskade 5 R. Bo K. Stephensen
Kerteminde: Husrødstjert 1 SY. Bo K. Stephensen
Bårdesø: Blå Kærhøg 1 F AD FU, Ringdue 200 FU. Keld Skytte Petersen
Neverkær, Aarup (10:10): Landsvale 1 R. Peter Hvenegaard
Mågeøerne (08:50-12:00): Skarv 500 R, Grågås 60 R, Knortegås, Lysbuget (hrota) 12 FU, Nilgås 2 FU, Gravand 5 FU, Gråand 6 FU, Ederfugl 162 FU, Toppet Skallesluger 19 FU, Strandskade 77 FU, Klyde 13 FU, Vibe 1 OF, Almindelig Ryle 400 OF, Rødben 37 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 130 R, Sølvmåge 1160 R, Svartbag 22 R, Splitterne 4 R. Dieter Maaszen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (16:45): Vandrefalk 1 R. Aksel Christensen
Egebjerggaard Sydlige Fælled (09:40): Blå Kærhøg 1 FU (Brun fugl). Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (09:00-09:30): Spidsand 136 R, Almindelig Ryle 350 R, Blå Kærhøg 1 F BR FU, Stor Regnspove 172 FU. Aksel Christensen


       Gransanger 

Fredag den 4. april 2008.

Dovnsklint (06:15-10:10): Ederfugl 12900 Ø, Havlit 330 R (Min), Sortand 100 Ø, Huldue 10 T, Hvid Vipstjert 50 V, Misteldrossel 1 V. Søren Gjaldbæk
Tryggelev Nor
: Knarand 6 R, Skægmejse 2 R. Søren Gjaldbæk
Henninge Nor
: Blå Kærhøg 1 R AD hun. Søren Gjaldbæk
Gulstav Mose
: Rørdrum 1 R. Søren Gjaldbæk
Fårevejle
: Stor Kobbersneppe 1 R. Søren Gjaldbæk
Hou Nordstrand
(07:00-13:30): Stær 252 NØ, Kernebider 2 V, Splitterne 3 NØ, Bramgås 914 NØ, Mørkbuget knortegås 21 NØ, Dværgfalk 1 NØ. Erik Danielsen
Boltinge
(07:20): Rød glente 1 FU. Leif Kristensen
Lindkær v/Ravnholt
: Lille Lappedykker 6 FU, Gråstrubet Lappedykker 10 R, Knopsvane 5 R, Grågås 35 R, Gravand 2 R, Pibeand 30 R, Krikand 12 R, Gråand 14 R, Skeand 3 R, Rørhøg 2 FU (1 par), Musvåge 4 OF, Fasan 6 M R, Vibe 7 R, Sanglærke 6 SY, Sjagger 90 OF, Sangdrossel 2 SY, Skovskade 2 R, Ravn 1 OF, Gulspurv 30 R. Peder Rasmussen
Sønderhjørne ( Horne Land )
(6:30-10:00): Sortand 450 SØ, Ederfugl 4230 SØ, Havlit 3 T/R, Gråand 2 V, Pibeand 4 SØ, Gravand 2 V, Toppet Skallesluger 27 T, Bramgås 76 SØ, Knortegås 14 SØ, Toppet Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 2 V, Alk 3 T, Lomvie 2 V, Lomvie/Alk 10 T, Sortstrubet Lom 1 V, Skarv 40 NØ, Sølvmåge 20 R, Svartbag 2 R, Hættemåge 24 NØ, Splitterne 6 SØ, Strandskade 2 T, Engpiber 5 NØ, Jernspurv 2 SY, Rørspurv 1 R, Stær 5 R, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 2 SY, Tornirisk 5 R, Hvid Vipstjert 2 NØ, Musvåge 2 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Odense: Hvid Vipstjert 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard
Stenløseskoven (14:00): Ravn 1 R (På reden). Mogens Elnif Thomsen
Fællesstrand, Fyns Hoved (13:00-15:30): Hvid Vipstjert 74 N. Ella Mikkelsen
Vågebakken, Fyens Hoved (11:25-12:25): Blå Kærhøg 1 FU (Brun), Musvåge 53 TF, Stor Regnspove 73 R. Ella Mikkelsen
Mågeøerne (digeobs) (11:45-12:00): Strandskade 77 R, Almindelig Ryle 700 V, Rødben 36 R. Michael Højgaard Hansen
Dræby, Munkebo (11:00): Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Jerstrup (08:40): Huldue 2 OF. Michael Højgaard Hansen
Ejlby (08:30): Bomlærke 1 R. Michael Højgaard Hansen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Møllemade/Ellemose
: Krikand 42 R, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 R, Dobbeltbekkasin 2 R. Michael Mosebo Jensen
Agernæs
: Knopsvane 36 FU, Tårnfalk 1 R. Jacob Sterup
Dræby Fed: Blå Kærhøg 1 N. Jacob Sterup
Fiskeholm: Skarv 20 R, Knarand 2 FU, Gråand 8 R, Blishøne 10 R, Strandskade 4 R, Rødben 1 R, Sorthovedet Måge 7 4K+ SDR YF, Hættemåge 3000 R, Stormmåge 1000 R, Sølvmåge 1 IMM R, Svartbag 1 AD R, Splitterne 110 R NAT, Stær 120 TF, Bogfinke 151 N, Gulspurv 3 SY. Jacob Sterup
Skarris Odde: Strandskade 6 R, Storspove 1 R, Rødben 3 R. Jacob Sterup
Fællesstrand/Tornen: Storspove 78 R. Lars Hansen
Knudshoved Færgehavn: Storspove 12 (4 rst. + 8 trk. øst ). Lars Hansen
Lillestrand/Korshavn (FE08): Storspove 18 R. Lars Hansen
Øksnehave: Storspove 22 R. Lars Hansen
Fællesstrand/Tornen: Skarv 272 R, Fiskehejre 1 R, Gravand 6 R, Pibeand 14 R, Gråand 1 R, Ederfugl 32 R, Toppet Skallesluger 4 R, Spurvehøg 1 FU, Blishøne 4 R, Strandskade 27 R, Stor Præstekrave 4 R, Storspove 30 FU, Rødben 4 R, Hættemåge 20 R, Stormmåge 2 R, Sølvmåge 28 R, Splitterne 6 R, Havterne 1 R, Ringdue 12 R, Engpiber 1 R, Hvid Vipstjert 74 N, Jernspurv 1 SY, Rødhals 1 R, Solsort 6 R, Gransanger 2 SY, Blåmejse 2 R, Musvit 2 SY, Allike 3 R, Gråkrage 8 R, Stær 120 TF, Bogfinke 151 N, Gulspurv 3 SY. Ella Mikkelsen
Vågebakken (F.H.): Skarv 6 OF, Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 53 TF, Tårnfalk 1 FU, Hjejle 1 R, Vibe 2 R, Storspove 73 R, Svartbag 1 R, Ringdue 120 R, Sanglærke 3 SY, Blåmejse 2 R,  Bogfinke 100 N. Ella Mikkelsen


     Munk Bergmannsvej, Thurø

Torsdag den 3. april 2008.

Thurø, Bergmannsvej (08:45) : Munk 1 Han (har været i haven hele vinteren)
Thurø By m.m.: Sortkrage 2 YF B (begge fugle bygger på reden), Kvækerfinke 1 FU, Dompap 2 FU (han/hun ). Kjeld Korsholm
Simmerbølle, Langeland (06:50): Ravn 1 OF. Ella Mikkelsen
Siø (17:10-17:20): Mørkbuget Knortegås 320 R. Ella Mikkelsen
Snaremosen, Langeland (16:00-16:45): Rørdrum 1 HØ, Knarand 6 R. Ella Mikkelsen
Henninge Nor (15:10-15:45): Sortstrubet Bynkefugl 1 R han. Ella Mikkelsen
Løkkeby enge (12:50-14:00): Knarand 7 R, Blå Kærhøg 1 FU (Brun). Ella Mikkelsen
Hov Nordstrand, Langeland (07:30-12:10): Blå Kærhøg 1 NØ, Stenvender 9 FU, Hvid Vipstjert 85 NØ, Misteldrossel 8 R, Stær 580 N, Bogfinke 1200 NØ. Ella Mikkelsen
Lundeborg Camping (16:00): Stillits 20 R. Poul Brugs
Tarup Vandmølle: Landsvale 1 OF. Per Rasmussen
Arreskov Sø (7:15): Grågås med 1 Pull - så er det forår. Erik Ehmsen
Sønderhjørne ( Horne Land ) (6:30-9:30): Sortand 480 SØ, Ederfugl 720 SØ, Havlit 6 T/R, Gråand 1 SØ, Gravand 5 SØ, Toppet Skallesluger 14 T, Knortegås 4 SØ, Grågås 2 SV, Blishøne 2 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 1 V, Skarv 10 FOU, Alk 12 T ( 7 SØ ), Lomvie 2 V, Lomvie/Alk 6 T, Havterne 1 T, Splitterne 4 T, Fiskehejre 1 T, Strandskade 3 T, Ringdue 10 T, Engpiber 7 NØ ( 10 R ), Jernspurv 2 SY, Rørspurv 1 R, Stær 10 R, Sangdrossel 4 SY, Gransanger 2 SY, Hvid Vipstjert 3 NØ, Spurvehøg 1 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Blommenslyst Golfbane (11:00): Mosehornugle 1 R. Peter Hvenegaard
Flyvesandet (08:15-14:45): Dværgfalk 1 OF AD han (Overfløj Campingpladsen kl. 13.20). Børge L Rasmussen, Michael Højgaard Hansen
Egeby Efterskole (17:50): Dværgfalk 1 OF. Aksel Christensen
Nr, Nærå Strand (digeobs. fra sydlige Fælled ) (17:25): Vandrefalk 1 R AD han (Slog efter krikænder flere gange uden held). Aksel Christensen
Agernæs Agernæsvej (17:00): Huldue 1 FU. Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Dovns Klint: Havlit 300 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Fredmosen: Rørdrum 1 SY. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Fårevejle: Pibeand 10 FU, Krikand 65 FU, Spidsand 7 FU, Skeand 17 FU, Rødben 2 FU. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Gulstav Mose: Knarand 8 FU, Rørhøg 1 F OF, Musvåge 2 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Henninge Nor: Troldand 200 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Keldsnor: Skarv 30 R, Blisgås 3 R, Grågås 75 FU, Pibeand 90 FU, Skeand 10 FU, Klyde 2 FU, Almindelig Ryle 30 OF. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Klæsø Nor: Knarand 2 FU, Skeand 30 FU, Troldand 300 R, Sortkrage 1 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Nørreballe Nor: Knarand 4 FU, Bjergand 72 FU, Rød Glente 1 AD OF, Havørn 5, Klyde 10 FU, Stor Præstekrave 2 R, Hættemåge 200 R, Stormmåge 400 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Siø: Grågås 30 FU, Bramgås 6 R, Knortegås 130 R, Hjejle 450 R, Hættemåge 100 R, Stormmåge 400 R, Sølvmåge 150 R. Peder Rasmussen, Dieter Maaszen
Arreskov Sø: Lille Lappedykker 1 FU, Toppet Lappedykker 33 R, Fiskehejre 1 R, Grågås 48 R, Bramgås 1 R, Pibeand 65 R, Knarand 5 R, Gråand 19 R, Taffeland 15 R, Troldand 212 R, Hvinand 2 R, Blishøne 42 R, Strandskade 3 R, Sølvmåge 2 R, Svartbag 2 R, Hvid Vipstjert 2 R, Allike 10 R, Gråkrage 1 R. Per Damsgaard-Sørensen
Brændegård Sø: Pibeand 14 R, Troldand 30 R, Musvåge 1 OF, Tårnfalk 1 OF, Sangdrossel 2 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Silkeå: Knopsvane 1 R, Gravand 2 R, Gråand 20 R, Fasan 1 FU, Blishøne 2 R, Ringdue 75 OF, Hvid Vipstjert 3 R, Jernspurv 1 SY, Gransanger 1 SY, Spætmejse 1 SY. Per Damsgaard-Sørensen
Sundet - Faaborg: Toppet Lappedykker 15 R, Gråstrubet Lappedykker 5 R, Sorthalset Lappedykker 4 R, Knopsvane 77 R, Skeand 4 R, Taffeland 7 R, Troldand 525 R, Bjergand 55 R. Per Damsgaard-Sørensen
Karlsmosen, Egeskov (09:40-11:30): Lille Lappedykker 18 FU, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Sorthalset Lappedykker 2 FU, Skarv 1 OF, Fiskehejre 1 R, Grågås 44 R, Gravand 4 R, Knarand 10 R, Krikand 33 R, Gråand 19 R, Skeand 14 R, Taffeland 1 M R, Troldand 37 R, Brun fugl Blå Kærhøg 1 FU, Musvåge 1 R, Fasan 3 R HØ, Blishøne 49 R, Strandskade 4 R, Vibe 14 OF, Rødben 2 R, Hættemåge 3 OF, Stormmåge 5 OF, Sølvmåge 2 R, Ringdue 9 OF, Sanglærke 1 SY, Hvid Vipstjert 2 R HØ, Gærdesmutte 1 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 4 R, Sangdrossel 2, Gransanger 2 SY, Musvit 2 R HØ, Husskade 1 OF, Allike 65 OF, Gråkrage 5 R, Stær 6 R, Skovspurv 2 R HØ, Bogfinke 1 R, Grønirisk 1 SY, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 4 R. Gunnar Jørgensen
Orte: Hvid Stork 1 T (Kom ind over matriklen på Aarupvej. Fulgte den først i kikkert siden i teleskop indtil den forsvandt hen over Aarup by kl. 14.58), Jernspurv 1 SY. Jørgen Lund Bjerregaard


        Skeænder 2 Han + 2 Hun og Atlingand 1 Han, Kågaard Mose Skovsgaard

Onsdag den 2. april 2008.

Sundet, Fåborg: Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo Jensen
Snaremose: Rørdrum 1 SY, Knarand 10 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Pibeand 160 R, Hjejle 500 R. Michael Mosebo Jensen
Løkkeby Enge: Knarand 6 R, Skeand 30 R, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Hou, Nordstrand: Sortand 400 R, Stor Tornskade 1 R. Michael Mosebo Jensen
Henninge Nor: Vindrossel 30 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R han (I hegnet mod vest), Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Fårevejle: Stor Kobbersneppe 1 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Skeand 129 R, Lille Skallesluger 2 R. Michael Mosebo Jensen
Sundet, Faaborg (11:10-12:00): Skeand 14 FU/R, Pibeand 4 FU, Knarand 10 R/FU, Gråand 15 FU/R, Troldand 400 R, Bjergand 50 R, Taffeland 10 R, Knopsvane 95 FU ( flere rugende ), Grågås 40 FU ( flere rugende ), Toppet Lappedykker 12 R, Gråstrubet Lappedykker 10 R/FU, Sorthalset Lappedykker min 12 SY/FU, Lille Lappedykker 6 FU/SY, Blishøne 60 FU, Grønbenet Rørhøne 2 FU, Skarv 4 R, Hættemåge min 600 FU/R, Vibe 4 FU/SY, Rørspurv 5 SY. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Holstenshuus, Diernæs (10:40-10:50): Stor Tornskade 1 FOU, Sjagger 20 R, Vindrossel 2 R, Rørhøg 1 ad hun FOU, Musvåge 2 R, Tårnfalk 1 FOU, Spurvehøg 1 FOU, Grågås 10 T. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Hanse Bugt (Omr.15): Toppet Lappedykker 5 R, Gråstrubet Lappedykker 4 R, Ederfugl 50 R, Toppet Skallesluger 20 FU, Sjagger 60 R, Tornirisk 10 R. Per D Poulsen
Slipshavn Skov: Træløber 4 SY. Per Rasmussen
Knudshoved: Nilgås 1 SØ. Henrik Knudsen
Egeby Fælledgårdsvej (08:30): Dværgfalk 1 R AD han. Aksel Christensen
Egebjerggaard: Misteldrossel 45 R (På forskellige marker). Aksel Christensen

Fra DOFbasen, www.dofbasen.dk , Dansk Ornitologisk Forening:
Bøjden Nor
: Lille Lappedykker 5 R, Skarv 15 R, Fiskehejre 4 FU, Knopsvane 29 , Grågås 22 R, Gravand 4, R, Pibeand 26 FU, Krikand 6 FU, Gråand 16 R, Taffeland 4 R, Troldand 64 R, Bjergand 800 R, Ederfugl 1 M R, Toppet Skallesluger 2 R, Blishøne 16 R, Strandskade 8 R, Stor Præstekrave 16 R, Vibe 2 R, Almindelig Ryle 13 FU, Dobbeltbekkasin 1 FU, Rødben 3 OF, Hættemåge 52 R, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 19 R, Svartbag 8 , Splitterne 1 R, Ringdue 3 R, Sanglærke 5 SY, Engpiber 2 R, Hvid Vipstjert 5 OF, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 2 SY, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Gransanger 3 SY, Blåmejse 2 FU, Musvit 2 FU, Allike 2 OF, Sortkrage 1 OF, Gråkrage 2 R, Stær 3 OF, Bogfinke 5 R, Stillits 2 R, Gulspurv 2 SY, Rørspurv 2 SY. Gunnar Jørgensen
Brændegård Sø: Korttået Træløber 1 SY. Steen Flex
Arreskov Sø, nordlige holm: Grågås 85 R, Pibeand 141 R. Michael Mosebo Jensen
Brændegård Sø: Gravand 42 R, Pibeand 30 R, Knarand 2 R, Skeand 129 R, Lille Skallesluger 2 , Stor Skallesluger 2 M R, Musvåge 7 R. Michael Mosebo Jensen
Fårevejle: Pibeand 30 R, Krikand 132 R, Spidsand 12 R, Skeand 7 R, Stor Kobbersneppe 1 R, Rødben 4 R, Hvidklire 1 R. Michael Mosebo Jensen
Henninge Nor: Krikand 46 R, Jernspurv 6 R, Vindrossel 30 R, Gransanger 12 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 M R, Ravn 1 R. Michael Mosebo Jensen
Hov Nordstrand: Grågås 2 N, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 11 SØ, Krikand 4 N, Ederfugl 120 SØ, Hættemåge 17 Ø, Splitterne 5 R, Hvid Vipstjert 11 N, Jernspurv 20 N, Sjagger 30 N, Stor Tornskade 1 R, Sortkrage 2 R, Sortkrage x Gråkrage (hybrid) 1 R, Stær 60 N, Kernebider 3 TF. Michael Mosebo Jensen
Hov Nordstrand, havet ud for: Toppet Lappedykker 10 R, Ederfugl 1000 R, Havlit 3 M R, Sortand 400 R, Fløjlsand 6 R. Michael Mosebo Jensen
Løkkeby Enge: Gråstrubet Lappedykker 12 R, Pibeand 19 R, Knarand 6 R, Krikand 34 R, Skeand 30 R, Stenpikker 1 R. Michael Mosebo Jensen
Siø: Bramgås 6 R, Pibeand 160 R, Knarand 2 R, Hjejle 500 R. Michael Mosebo Jensen
Snaremose Sø: Rørdrum 1 SY, Knarand 10 R, Krikand 80 R, Atlingand 4, Grønbenet Rørhøne 10 R. Michael Mosebo Jensen
Stengade Sø: Rørhøg 2 R (1 par). Michael Mosebo Jensen
Sundet - Faaborg: Sorthalset Lappedykker 4 R. Michael Mosebo Jensen

Tarup Grusgrave: Stenpikker 1 M AD R (Første i år). Per Rasmussen
Odense: Havørn 1 IMM N (kredsende/trækkende over afkørsel Odense SØ). Lars Andersen


         Stor hornugle. Tak til fotograf Klaus Dichmann ©
         FynsAmtsAvis: Er der Stor hornugle på Fyn? Læs avisen.1.2. Læs mere om Stor hornugle 


DOFs aktuelle nyhedsbrev d. 27/3-08:                    
           Gode muligheder for tranetræk
           Viber eller bacon?
           Nyt om Danmarks sjældne ynglefugle        


            Rødtoppet fuglekonge, Gulstav Østerskov

Tirsdag den 1. april 2008.

Svendborgsund ved Iholm (Terrasseobs) (16:00): Havørn 1 2K V (Kom fra Svendborgsundbroen til Iholm og derefter mod NV)
Bregninge Kirke, Taasinge
(13:40): Havørn 1 2K SØ. Nis Rattenborg
Fredmosen
: Rørdrum 1 R, Grågås 80 R, Troldand 16 R, Rørhøg 2 (par), Musvåge 6 R, Vandrikse 1 R, Sortkrage 1 R, Rørspurv 1 SY
Nørreballe Nor
: Atlingand 1 M R, Bjergand 60 R, Rørhøg 2 R, Klyde 8 R, Stor Præstekrave 6 R, Rødben 4 R
Nørreballe Nor
: Pibesvane 33 OF. Søren Gjaldbæk
Kædeby
: Havørn 1 2K N
Snaremose Sø
(13:00): Havørn 1 AD OF. Per Rasmussen
Snaremose Sø
: Sølvhejre 1 AD R (Kom fra Hennetved Nor og landede midt i mosen og kunne
derefter ikke ses fra bakken ved dykkercentret ), Pibeand 16 R, Atlingand 1 M R
Sydlangeland
(14:45): Trane 19 NØ. Søren Gjaldbæk
Fårevejle (16:15): Stor kobbersneppe 1 R. Henrik Knudsen
Fårevejle: Gravand 6 R, Pibeand 16 R, Krikand 60 R, Spidsand 18 R, Skeand 12 R, Stor Kobbersneppe 2 R, Rødben 6 R, Stær 20 R
Henninge (15:15): Trane 18 NØ. Nis Rattenborg
Fredmosen:
Rørdrum 1 R, Grågås 80 R, Troldand 16 R, Rørhøg 2 , Musvåge 6 R, Vandrikse 1 R, Sortkrage 1 R, Rørspurv 1 SY
Gulstav:
Rørdrum 1 R, Rørhøg 2 YP, Dobbeltbekkasin 1 R, Jernspurv 2 R, Rødhals 6 R, Gransanger 6 R, Fuglekonge 1 R, Rødtoppet Fuglekonge 1 R (Gulstav Østerskov), Bogfinke 4 R
Nørreballe Nor: Atlingand 1 M R, Bjergand 60 R, Rørhøg 2 R (Set over Piledybet ca parringsflugt), Klyde 8 R, Stor Præstekrave 6 R, Rødben 4 R
Skovsgård
: Atlingand 1 M R, Skeand 14 R, Engpiber 1 R, Jernspurv 4 R, Rødhals 26 R, Gransanger 2 SY, Stær 16 R
Gulstav Østerskov
: Rødtoppet Fuglekonge 1 FU. (ved skovvejen overfor Dovnsgården, ca. 100 meter inde i skoven Spillet frem med mobiltelefonen!). Erhardt Ecklon, Per Rasmussen
             Sølvhejre lander ved Snaremosen, Langeland (dogmefoto)
Løkkeby Enge: Lille Lappedykker 2 R, Gråstrubet Lappedykker 12 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 23 R, Grågås 37 R, Gravand 14 R, Knarand 15 R, Krikand 26 R, Gråand 19 R, Skeand 25 R, Taffeland 1 R, Troldand 28 R, Musvåge 2 R, Blishøne 24 R, Strandskade 2 R, Stor Præstekrave 2 R, Vibe 3 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Hættemåge 18 R, Stormmåge 2 R, Kaspisk Måge 1 2K R, Sanglærke 2 R, Bjergpiber 1 R, Hvid Vipstjert 4 R, Gransanger 2 R, Sortkrage 1 R, Gråkrage 1 R, Tornirisk 1 R, Rørspurv 1 R. Ole Goldschmidt
Løkkeby Enge
: Gråstrubet Lappedykker 6 R, Knopsvane 12 R, Grågås 27 R, Bramgås 75 Ø, Gravand 4 R, Pibeand 50 R, Krikand 33 R, Skeand 23 R, Taffeland 4 R, Troldand 65 R, Toppet Skallesluger 2 R, Rørhøg 2 FU N, Tårnfalk 1 FU, Stor Præstekrave 4 R, Dobbeltbekkasin 1 R, Rødben 1 R, Hættemåge 75 R, Splitterne 4 FU, Hvid Vipstjert 3 FU, Jernspurv 1 SY, Rørspurv 2 SY. Peder Rasmussen
Siø
: Bramgås 6 R, Knortegås, Mørkbuget (bernicla) 550 R, Hjejle 600 R. Peder Rasmussen
Tryggelev Nor & Salme Nor: Lille Lappedykker 10 R, Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Rørdrum 1 R HØ, Fiskehejre 3 R, Grågås 72 R, Gravand 10 R, Pibeand 17 R, Knarand 11 R, Krikand 21 , Skeand 5 R, Taffeland 5 R, Bjergand 3 R, Ederfugl 65 S, Fiskeørn 1 R, Sanglærke 10 SY, Engpiber 2 R, Tornirisk 2 R, Gulspurv 1 SY, Rørspurv 3 SY. Peder Rasmussen
Skjoldnæs, Ærø
(14:00-15:00): Splitterne 3 FU. Kim Bang Jensen
Nakkebølle Inddæmning
: Lille Lappedykker 6 R, Toppet Lappedykker 20 R, Gråstrubet Lappedykker 6 R, Sorthalset Lappedykker 3 R, Knarand 18 R, Taffeland 4 R, Troldand 310 R, Hvinand 92 R, Lille Skallesluger 6 R, Dværgmåge 1 R. Niels Bomholt
Nakkebølle Sanatorium
: Musvåge 1 R, Stor Flagspætte 2 R, Gransanger 1 R, Fuglekonge 2 R, Sortmejse 1 R, Musvit 3 R, Spætmejse 1 R, Ravn 1 R, Stillits 1 R. Niels Bomholt
Arreskov Sø
: Skarv 30 R, Rørdrum 1 R, Bramgås 1 R, Knarand 4 R, Krikand 70 R, Havørn 1 AD R, Strandskade 2 R, Klyde 2 R, Svartbag 2 R. Erik Ehmsen
Øster Hæsinge: Rørhøg 1 F R. Erik Ehmsen
Brændegård Sø (17:20): Digesvale 1 R (årets 3 fugl). Erik Danielsen
Brændegård Sø: Toppet Lappedykker 7 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 500 R, Fiskehejre 2 OF, Knopsvane 4 R, Grågås 30 R, Gravand 22 R, Pibeand 18 R, Knarand 4 R, Gråand 34 R, Skeand 120 FU, Troldand 38 R, Hvinand 2 FU, 1 han + 4 hun Stor Skallesluger 5 R, Havørn 1 2K OF, Rørhøg 1 F OF, Duehøg 1 OF, Musvåge 15 OF, Tårnfalk 2 OF, Fasan 4 R, Blishøne 8 R, Strandskade 2 FU, Vibe 6 R, Hættemåge 24 R, Stormmåge 19 R, Sølvmåge 28 R, Svartbag 7 , Ringdue 6 OF, Stor Flagspætte 1 OF, Sanglærke 2 SY, Hvid Vipstjert 4 R, Gærdesmutte 2 SY, Rødhals 1 OF, Solsort 2 R, Sangdrossel 1 SY, Halemejse, Nordlig x Sydlig (hybrid) 2 FU, Sumpmejse 2 FU, Blåmejse 2 R, Musvit 1 R, Allike 5 OF, Gråkrage 2 FU, Bogfinke 1 SY, Grønirisk 1 R HØ. Gunnae Jørgensen
Faaborg (12:15): Silkehale 15 R. Per D Poulsen. [Fugle-Faaborg].
Karlsmosen, Egeskov: Lille Lappedykker 4 R, Gråstrubet Lappedykker 1 R, Skarv 1 R, Fiskehejre 1 R, Knopsvane 6 R, Grågås 34 R, Bramgås 3 R, Gravand 7 R, Pibeand 7 R, Knarand 5 R, Krikand 77 R, Skeand 4 R, Taffeland 5 R, Troldand 43 R, Havørn 1 AD FU, Blå Kærhøg 2 F FU, Musvåge 2 R, Blishøne 98 R, Strandskade 3 R, Vibe 30 R, Dobbeltbekkasin 5 R, Rødben 2 R, Hættemåge 10 R, Stormmåge 2 R, Ringdue 8 R, Sanglærke 5 R, Engpiber 6 R, Hvid Vipstjert 1 R, Solsort 4 R, Sangdrossel 1 R, Halemejse 2 R, Allike 50 OF, Gråkrage 3 R, Ravn 1 OF, Stær 2 R, Rørspurv 4 R. Niels Bomholt
Tarup Vandmølle (Vindinge Å): Havørn 1 IMM NV , Landsvale 1 OF . Per Rasmussen
Årslev: Gransanger 1 SY. Morten Brendstrup-Hansen
Elmelund: Musvåge 1 R. Dieter Maaszen
Vågebakken (F.H.): Musvåge 78, Hjejle 22 R, Storspove 60 R. Ivan Sejer Beck
Føns Vang: Lille Lappedykker 1 R, Toppet Lappedykker 10 R, Gråstrubet Lappedykker 15 R, Skarv 27 R, Grågås 14 R, Gravand 4 R, Pibeand 5 R, Knarand 2 R, Gråand 8 R, Taffeland 14 R, Troldand 410 R, Hvinand 8 R, Lille Skallesluger 3 M R, Tårnfalk 1 R, Blishøne 140 R, Strandskade 15 R, Klyde 10 R, Husskade 2 R. Jens Bækkelund
Østereng, Bogense: Grågås 15 R, Bramgås 2 R. Jens Bækkelund


Se obs fra tidligere år og måneder Her... 


                                                  

23 jan 2011
This page is part af: Http://www.Snatur.dk